20020118
巴士舊文--2002年1月18日


Article A1:


Re: 1201和1202
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1094&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 「 碌 神 」TO人 ﹝ 安 全 第 一 ! ﹞ said:
> 有 消 息 人 透 露 ,1201和1202已 經 完 成 , 只 是 未 有 牌 而 已 。


1201-1202是 否 新 記 新 三 叉 戟?

Article 1: (Request 1)

> ~Big Mac‧#1361~ said:
>
> 冇 錯 。
> 呢 批 新 亞 躉 既 車 隊
> 編 號 係#1191 - #1231。
>
> ~Big Mac‧#1361~

I have a question, is it those Tridents were used the oldest or newest model (I mean just like KCRC 6XX and KMB new ATS)Alexander ALX500 body?

Thank you so much!!

Article 1: (Request 2)

> Ashenden said:
>
> 新 , 新 得 連 車 尾 都 不 像 九 巴ATS或 九 鐵6XX。
>

有 冇 相??

Article 1: (Request 3)

> 惡 人 兵 團 - 小 林 said:
>
> 是 官 方 編 號 還 是 暫 時 為 方 便 分 辨 而 為 她 們 編 上12xx?
>
官 方 編 號 , 更 有 趣 的 是 , 電 子 牌 還 是 舊 字 體 , 即1998年 時 所 有 的 字 體 , 數 字 大 大 個 , 顯 示 「 小 西 灣8」 。

Article 1: (Request 4)

Normally, the new assembled buses of NWFB
will use the old database as you said.

Article 1: (Request 5)

> Ken said:
>
> 咁1191-1200去 左 邊?

唔 知 點 解 我 又 反 而 會 咁 諗 :
會 唔 會 係 因 為 呢 隻 係 山 寨 車 身 改 良 版 ,
所 以 車 隊 編 號 改 由 #1201 開 始 呢 ~~
即 是 這 批 車 將 會 是 #1201 - #1241 ..
以 上 只 是 我 個 人 意 見 ..
Article A2:


Re: 三叉戟最高攀斜能力?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1095&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 「 碌 神 」TO人 ﹝ 安 全 第 一 ! ﹞ said:
> 常 聞 三 叉 戟 在 炮 台 山 道 無 法 攀 山 , 請 問 誰 知 道 三 叉 戟 的 最 高 攀 斜 能 力 是 多 少 ?

What is the measurement of 攀 斜 能 力 ?

> 三 叉 戟 無 法 攀 上 炮 台 山 道 , 會 與 其 中 軸 驅 動 設 計 有 關 嗎 ?
>
> 相 信 三 叉 戟 無 法 攀 山 , 主 要 與 磨 ?力 有 關 而 不 是 馬 力 。

But there's not only Tridents having this problem,
but also other major types of buses.

Article 2: (Request 1)

> 新 界 聯 盟 ‧GK9636~熱 烈 慶 祝 許 志 安 奪 得 最 受 歡 迎 男 歌 手 said:
>
> 另 一 點 是 扭 力
> 因 為 若 是 上 斜 和 起 步 來 說, 扭 力 是 比 馬 力 重 要


大 部 份 新 巴 的trident都 是 用Voith DIWA 863.3,
一 波 要 負 責1-40KM/h,2波41-KM/h-60KM/h,
最 後3波 接 力 , 一 波 起 步 時 是 十 分 無 力 的 , 但 一 起
了 , 加 速 就 很 快 , 本 人 認 為 用ZF的trident會 可 能 上 到 。

AD178。GJ5568

Article 2: (Request 2)

其 實 三 叉 戟 引 擎 扭 力 輸 出 都 不 錯 啊,但 為 何 會 上 唔 到 炮 台 山 呢?我 認 為 可 能 是 新 巴 保 養 和 三 叉 戟 的 體 質 問 題 。

有 錯 請 更 正

劫 後 餘 生 的ME31
Article A3:


Re: 顧問公司曾建議取消尖碼巴士總站及T1由來
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1096&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> B12 said:
> 數 月 前 , 約 去 年 年 中 期 間 , 運 輸 署 委 託 顧 問 公 司 研 究 增 設 行 人 專 區 ,
> 顧 問 報 告 建 議 的 其 中 一 部 份 , 是 將 尖 沙 咀 碼 頭 巴 士 總 站 完 全 改 為 行 人 專 區 .
>
> 運 輸 署 在 八 九 月 期 間 , 將 行 人 專 區 的 建 議 交 給 九 巴 考 慮 ,
> 將 尖 沙 咀 碼 頭 巴 士 總 站 取 消 , 數 條 巴 士 路 線 取 消 , 其 他 則 合 併 或 遷 其 他 總 站 ,
> 不 會 另 建 新 總 站 .
>
> 建 議 遭 九 巴 史 無 前 例 的 強 烈 反 對 ,
> 協 商 後 , 十 月 底 開 始 尖 沙 咀 碼 頭 就 少 了 十 幾 條 路 線 經 過 或 終 點 站 ,
> 聞 說 運 輸 署 及 九 巴 已 再 協 商 合 併 或 取 消 餘 下 部 份 路 線 .
>
> 此 件 史 無 前 例 的 事 件 , 使 九 巴 在 十 二 月 份 弄 出 新 招 , 開 辦 T 1 ,
> T 1 由 旅 遊 發 展 局 與 九 巴 協 商 開 設 的 旅 遊 路 線 ,
> 在 政 府 大 力 推 廣 旅 遊 業 的 大 前 題 下 , 運 輸 署 只 好 讓 尖 沙 咀 碼 頭 多 一 條 路 線 .
>
> 此 事 件 可 能 引 發 更 多 影 響 , 好 戲 會 接 踵 而 來 .
>
>
> 我 驚 會 被 運 輸 署 的 好 友 打 死

運 吉 補 鐵 唔 駛 補 到 出 曬 面 嘛???
咁 搞 法 咪 遲 早 連 成 條 梳 士 巴 利 道 都 封 埋
搞 錯 呀
如 果 係 咁 做 的 話
「 彌 敦 購 物 線 」 係 定 死 曬 啦

Article 3: (Request 1)

> 卡 爾 基 斯@千 嬅.com said:
> 政 府 整 行 人 專 區,開 始 有 少 少 走 火 入 魔 地...

完 全 同 意, 連 皇 后 大 道 中 都 話 要 封, 改 做 行 人 專 用 區,
分 分 鐘 運 記 封 埋 彌 敦 道 都 唔 出 奇.

Article 3: (Request 2)

> Eddie Lam said:
> XF206 said:
>
> 封 路 又 唔 係 淨 係 唔 俾 巴 士 行 , 而 家 乜 車 都 唔 准 行 , 條 路
> 冇 車 行 空 氣 又 好 D, 封 路 有 乜 唔 好? 一 味 掛 住 巴 士 巴 士
> 巴 士 , 條 路 冇 巴 士 行 就 做 唔 到 人?

嘩! 講 緊 行 人 專 區 又 關 「 冇 巴 士 行 就 做 唔 到 人 」 咩 事 呀?

個 人 認 為 改 善 行 人 環 境 係 好, 不 過o下o下 封o左 條 路,
會 對 已 經 十 分 繁 忙o既 市 區 交 通 影 響 好 大, 雖 然 封o左
路 會 少o左 車 入 旺 區, 但 係 始 終 有 一 定 交 通 需 求, 結 果
又 係 將D車 引 去 第 二 條 路, 例 如 皇 后 大 道 中 封o左, D車
就 入 晒 德 己 立 街, 空 氣 唔 係 改 善 到 好 多. 而 且 封 路 始
終 係 比 較 負 面O既 措 施, 有 時 唔 係 封o左 條 路 就 冇 晒 問 題,
反 而 當 局 應 該 諗o下 點 樣 改 善 公 共 交 通, 吸 引 乘 客 用
集 體 運 輸 工 具 仲 好.

Article 3: (Request 3)

> 卡 爾 基 斯@千 嬅.com said:
> 政 府 整 行 人 專 區,開 始 有 少 少 走 火 入 魔 地...
>
> 此 外, 過 多 幾 個 月 之 後,老 運 又 會 以 興 建 東 鐵 尖 咀 站
> 及 地 鐵 尖 咀 站 擴 建 為 理 由,減 少 往 來 該 段 彌 敦 道
> 及 尖 碼 班 次
>
> 老 運 死 都 咬 住 唔 放 過 途 經 這 一 帶 的 巴 士 線...

但 另 一 邊 廂,卻 又 在 發 展 計 劃 中 增 加 途 經 彌 敦 道 眾 路 線 的 班 次...
真 是 有 點 莫 名 其 妙...

Article 3: (Request 4)

嘩 , 成 個 尖 沙 咀 碼 頭 總 站 都 取 消 ? 呢 度 係 九 巴 起 家 個 喎 , 豈 不 是 叫 九 巴 執 笠 ?

咁 又 妙 , 過 兩 年 幾 條 鐵 路 通 晒 車 , 九 巴 隨 時 真 係 冇 得 做 , 又 提 埋 取 消 尖 沙 咀 碼 頭 總 站 , 連 D 歷 史 最 悠 久o既 大 線 好 似
1,1A,2,5,6,7都 冇 晒 , 時 間 好 夾 !

你 話 佢 地 搬 得 去 邊 ? 環 顧 尖 沙 咀 , 最 近 巴 士 總 站 只 得 尖 東 , 佐 碼 , 中 港 城 , 有 幾 多 空 位 剩 ? 運 吉 肯 定 話 取 消 個 站 就 不
如 索 性 取 消 埋 D 線 啦 。

跟 住 政 府 又 走 出o黎 話 , 為o左 刺 激 旅 業 , 改 善 環 境 , 不 如 連 彌 敦 道 都 封 晒 , 改 埋 做 行 人 專 區 啦 , 所 有 人 去 油 尖 旺 都 只 可
以 搭 鐵 路 ! 到 時 九 巴 就 真 係 可 以 收 檔 , 鐵 路 為 本o既 目 標 終 於 達 成 , 董 建 華 萬 歲 !
Article A4:


Re: 307 有否足夠客源?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1097&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> Jacky Tsang said:
> 眼 見 咁 多 人 會 擔 憂 307 非 繁 時 的 客 源 是 否 足 夠, 其 實
> 點 解 唔 放 遠o的 去 睇 呢? 如 果 單 單 一 個 大 埔 區 係 唔 夠 既,
> 咪 要 埋 北 區 客 囉
>
> 開 條 新 線, 類 似 373P, 但 改 經 獅 隧, 由 上 水 開 出, 跟
> 270A, 不 停 九 龍 塘, 何 文 田, 過 左 海 沿 海 皮 出 中 環,
> 再o係 獅 隧 口 加 八 達 通 轉 乘, 可 轉 72X/271 往 返 大 埔,
> 咁 應 該 夠 晒 客 卦? 而 307 則 繼 續 維 持 繁 時 服 務, 373,
> 373P 就 變 成 呢 條 新 線 既 特 車, 行 東 隧
>
> 呢 條 新 線 做 起 左 囉, 咪 先 再 研 究 駛 唔 駛 再 拆 線, 將 307
> 全 日 囉

身 為 大 埔 居 民, 我 絕 對 反 對 這 項 建 議
如 果 咁 做, 大 埔 居 民 咪 要 企 響 度 等 車, 如
果 到 站 的 巴 士 冇 位 坐, 仲 要 企 成 程

既 然 是 在 討 論 307
而 307 作 用 是 提 供 大 埔 至 港 島 的 巴 士 服 務,
你 咁 做, 好 像 將 個 計 劃 變 成 提 供 北 區 至 港 島 的
巴 士 服 務

唔 知 你 係 咪 北 區 居 民 呢, 或 者 北 區 居 民 很
想 373/373P 全 日, 況 且 又 有
279X <-> 968, 我 覺 得 沒 可 能 犧 牲 大 埔
居 民 利 益 成 就 北 區 居 民 福 利. . 或 者 咁 樣 講
言 重 少 少, 但 我 絕 對 沒 惡 意 的 :>

不 如 咁, 將 個 建 議 改 為 307 在 九 龍 塘 轉 270A
實 行 機 會 比 起 你 的 建 議 更 容 易

Article 4: (Request 1)

> Jacky Tsang said:
>
> 冷 靜o的 先 :) 上 文 我 都 指 出, 307 繼 續 維 持 繁 時 服 務 既
> 我 都 覺 得 307 全 日, o係 獅 隧 口 同 270A/70X 轉 乘 係 最 好
> 但 係, 307 係 城/九 合 營, 做 到 八 仔 轉 乘 既 機 會 唔 大 囉


簡 單 啦, 307 九 巴 玩 晒 囉, 不 過 我 估 九 巴 也 未 必 肯

> 我 係 諗 緊 咁 多 人 驚 住 307 非 繁 時 唔 夠 客o者, 所 以 先 有
> 呢 個 提 議o者. 我 係 北 區 居 民, 但 我 平 日 唔 駛 出 香 港 既
> 所 以 就 算 冇 晒 373系 都 唔 關 我 事 既 (申 報 利 益 先 :D)
>
> 講 返 轉 頭, 我 諗 只 有 少 少 少 少 數 人 會 279P/X 轉 968 既,
> 真 係 貪 佢 貴 咩

反 建 議, 307<->270A是 最 符 合 你 我 要 求 了!
不 過 我 也 知 道 這 建 議 未 必 有 用, N271<->N270 的
例 字 也 可 以 成 為 範 例!

仲 有, 其 實 307 轉 全 日, 將 路 線 繞 經 銅 鑼 灣 雖 然
可 能 拉 長 行 車 時 間 (或 者 天 后 上 東 廊), 應 該 可
以 爭 加 非 繁 忙 時 間 客 量

Article 4: (Request 2)

港 島 區 回 大 埔 路 線 跟681 那 樣 便 最 好 不 過 了

Article 4: (Request 3)

> 咖 啡 或 茶 said:
>
> 如 果 由 上 水 開 出 , 相 信 會 更 少 人 搭 , 因 為 火 車 在non-peak hour都 有 位 坐 , 何 況70X或270A都 不 足 三 成 滿 就 上 公 路
> 除 華 明 一 帶 外 , 相 信 北 區 要 過 海 , 搭 火 車 轉 隧 巴 仍 是 主 流

這 種 主 流 將 會 隨279P轉 全 日 而 改 變
Article A5:


Re: 尖東往旺角巴士服務
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1098&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> EH3350 said:
> 根 據 油 尖 旺 巴 士 發 展 計 劃,尖 東 往 旺 角 的 巴 士 買 少 見 少!
> 1.203縮 短
> 2.41A取 消,41X唔 經 旺 角
> 3.紅 磡 車 站 開 出 和 紅 隧 線 好 貴!
>
XHT bus routes expensive? Why $5.4 being more expensive than $6.4/$6.5 of 35A/41A?

> 尖 碼 大 把 車 選,但 尖 東 只 好 搭35A!
>
> 203縮 短 到 不 能 達 到 最 高 成 本 效 益,因 只 能 去 到 太 子,不 能 去 到 旺 角
> ,佐 敦,尖 沙 咀 一 帶!如 果 由 又 一 城 往 太 子,不 如 搭 地 鐵 好 過,所 以
> 建 議 將203取 消!
> 因 又 一 村 的 乘 客 可 以 搭2C!將2C的 路 線 改 過 下 就 得 啦!

As long as 2C becomes full A/C!

100 Wong

Article 5: (Request 1)

41X是 入 旺 角 的! 九 龍 區 路 線 同A21相 同

若 果 不 入 旺 角, 實 比 葵 青 區 議 員 嘈!

但41X好 可 能 因 為 葵 青 區 議 會 反 對 而 擱 置, 因 為 取 代41A
之 餘, 又 要 加 價(由$6.10加 至$7.50)!

Article 5: (Request 2)

應 該 係$6.5,無 錯,青 衣 北 好 多 議 員 反 對,
睇 離 好 難 實 施,所 以 我 地 個 議 員 提 出 新 建
議,就 係 取 消43C同 時,將 八 部 車 加 入42A,
另 外 八 部 去242X做 全 日!948
Article A6:


將由新界往佐碼的路線縮短
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1099&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

我 講 緊 的 是60X,63X,68X,69X,35A等 縮 短 至 旺 角,因 新 界 發 展 迅 速(如 天 水 圍),要 加 車 來 配 合 需 求,所 以 把 這 些 線 縮 短,只 會 把 塞 車 的
問 題 帶 到 長 沙 灣 道,不 能 徹 底 解 決 問 題!

最 好 的 辦 法 是 政 府 建 多 些 路!

203縮 短,35A加 車 互 相 底 消,所 以 覺 得203維 持 原 狀 好 過 啦!

Article 6: (Request 1)

> G@kei.com! said:
> 在 擠 迫 的 市 區 建 多 些 路 ﹐ 談 何 容 易 ﹖
>
> 縮 短 部 分 路 線 的 車 程 ﹐ 增 加 短 途 巴 士 線 接 駁 ﹐
> 把 多 輛 只 有 小 貓 三 四 的 巴 士 乘 客 綜 合 到 一 輛
> 巴 士 上 ﹐ 避 免 大 量 只 載 小 量 乘 客 的 巴 士 行 畢
> 全 程 ﹐ 可 說 是 一 個 理 想 的 做 法 。
>
> 改 變 乘 客 的 乘 車 習 慣 ﹐ 鼓 勵 他 們 多 轉 車 ﹐ 少
> 依 賴 一 程 過 點 對 點 路 線 ﹐ 才 是 長 遠 之 策 。

講 真, 家 祺 兄 你 返 工 都 是 搭 巴 士 多 過 搭 地 鐵
其 實 點 解 D 人 唔 多 鐘 意 搭 地 鐵 呢
我 覺 得 係 有 無 位 坐 和 時 間 的 問 題
有 好 多 人 認 為 有 位 坐 是 好 重 要 的 事
但 好 可 惜 各 大 鐵 路 公 司 只 會 睇 載 客 量
例 如 九 鐵 咁, 翻 新 後 坐 位 數 目 減 小 了
雖 然 載 客 量 多 左,但 有 幾 多 人 真 係 覺 得 好 左 呢
好 似 沒 有 , 因 為 在 上 水 上 車 出 九 龍 仍 然 要 企

反 而 巴 士 公 司 由 三 加 二 座 位 轉 變 為 二 加 二
載 客 量 小 左 反 而 就 多 人 稱 讚
何 解 呢?
因 為 他 們 坐 得 舒 適 左

所 以 改 變 乘 車 習 慣 其 實 不 是 一 樣 的 事 呀

sopp

Article 6: (Request 2)

> G@kei.com! said:

> 我 建 議 的 轉 乘 ﹐ 不 只 是 現 在 那 麼
> 求 其 的 那 些 轉 乘 。 我 心 目 中 的 一
> 個 較 具 規 模 的 轉 乘 ﹐ 係 確 保 轉 車
> 其 間 等 候 時 間 不 會 太 長 ﹐ 轉 乘 地
> 點 有 空 氣 調 節 及 座 椅 ﹐ 乘 客 不 用
> 在 街 邊 食 塵 。 轉 乘 就 像 在 地 鐵 旺
> 角 站 過 對 面 月 台 轉 地 鐵 那 麼 方 便 。
>
> 舉 例 在 油 麻 地 或 旺 角 區 設 置 一 個
> 此 類 比 較 大 型 的 轉 乘 站 ﹐ 所 有 新
> 界 線 的 巴 士 必 須 在 此 作 終 站 ﹐ 要
> 到 尖 沙 咀 或 紅 磡 的 人 就 必 須 轉 乘
> 短 途 巴 士 。 乘 客 喜 歡 的 話 也 可 轉
> 乘 地 鐵 。 只 要 班 次 合 理 ﹐ 就 不 會
> 太 迫 。 這 個 計 劃 的 目 的 只 是 減 少
> 吉 車 在 鬧 市 巡 遊 的 情 況 ﹐ 不 是 為
> 了 令 乘 客 沒 有 位 坐 。

其 實 我 覺 得 當 初 應 該 在 大 欖 隧 道 做 轉 車 站
便 應 該 做 這 種 模 式 的 轉 車 站
在 天 水 圍, 元 朗 或 上 水 開 條 線 直 往 轉 車 站
都 時 候
64M / 68M 只 留 一 條
69M / 265M / 269M 亦 只 留 一 條
68x / 69x 又 留 一 條
雖 然 某 些 路 線 會 因 此 而 須 要 加 班
但 我 諗 加 極 都 密 都 是 現 在 的 50%吧
其 實 我 諗 運 吉 都 應 有 諗 過
不 過 唔 知 甚 麼 原 因 沒 有 做 吧

sopp

Article 6: (Request 3)

> 渡 海--JX1720_嫌 棄 said:


>


> 正 如 你 所 講 , 在 巿 區 建 這 樣 的 「 夢 想 」 車 站 , 又 談 何 容 易 呢 ?


>


> 再 正 如 你 所 講 , 油 麻 地 、 旺 角 等 人 多 車 多 的 地 點 建 一 個 這 樣 偉 大 的 巴 士 站 又 談 何 容 易 呢 ?


> 最 重 要 的 是 , 整 個 新 界 區 的 巴 士 線(往 九 龍)不 是 寥 寥 可 數 的 幾 條 線 , 而 是 大 大 話 話 幾 十 條 線 , 所 有 都 聚 集 與 此 , 這 不 但 不 能 解 決 問 題 , 反 而 加 重 了 該 區 的 負 苛 , 再 加 上 讓 巿 民 轉 車 的 短 途 線 , 後 果 可 想 而 知 。

係 ! 九 龍 區 冇 可 能 有 地 起 一 個 巨 型 轉 車 站 。 小 弟 尋 晚 提


o個五 條 超 級 接 駁 線1X,5X,6X,35X,44X轉 車 方 式 係 用 八 達 通 , 部 份 路 程 同 縮 短o左o既 新 界 長 途 線 重 疊 ( 如 長 沙 灣 道 同 美 孚 , 太 子 道 ? 界 限 街 近 明 愛 , 漆 咸 道 理 工 ) , 於 呢 D 中 途 站 做 轉 乘 , 分 區 分 流 , 應 該 冇 咁 大 問 題 。

o個 D1x,5x,6x免 費 轉 乘 其 實 只 係 補 償 番 長 程 線cut短o既 損 失 。 如 果 徹 底 一 D , 新 界 線 縮 短 到 九 龍 市 區 外 圍 , 乘 客 可 以 去 任 何 一 車 站 免 費 轉 乘 所 有 市 區 內 路 線 , 轉 車 功 能 就 更 方 便 ! 既 可 以 減 輕 彌 敦 道 ? 尖 沙 咀 塞 巴 士 情 況 , 而 且 轉 車 等 候 時 間 大 大 縮 短 , 做 得 到 就 功 德 無 量 !

Article 6: (Request 4)

> Kenneth Ng said:
>
>
> 原 則 上 九 龍 西 以 及 油 尖 旺 在 填 海 後 已 多 了 很 多 寬 闊 的
> 道 路 。 只 不 過 即 使 九 巴 願 意 將 部 分 路 線 改 行 這 些 道 路 ,
> 乘 客 也 不 贊 同 。 因 此 有 些 道 路(如 深 旺 道 等)開 闢 至 今
> 也 只 是A12使 用 , 未 有 其 他 巴 士 路 線 行 走 。

如 果 你 在 長 沙 灣 、 深 水 步 下 車 , 你 都 不 願 在
深 旺 道 行 出 長 沙 灣 道 吧 ?

Article 6: (Request 5)

> Victory 6001 @2k+2 said:
> 個 人 意 見:
> 如 果 真 係 落 實 縮 短 一D路 線,
> 咁 就 應 該 保 留B1作 接 駁 用 途.

開 辦B1的 原 意 之 一
是 作 為 新 界 線 出 市 區 的 接 駁 線

Article 6: (Request 6)

> Alvin said:
>
> 保 鐵 也 好,非 保 鐵 也 好,看 遠 少 少,也
> 是 對 每 個 香 港 人 有 利 的.你 說 運 輸
> 署 保 鐵,我 也 說 運 輸 署 對 保 巴,為 什
> 麼 小 巴 不 可 以 行 快 速 公 路,為 什 麼
> 要 減 小 屋 村 巴 士 於 中 環 區 的 停 站
> 數 目,為 什 麼 到 現 在 這 一 刻 都 沒 有
> 綠 色 小 巴 行 紅 隧 過 海 而 得 巴 士(希
> 望 沒 記 錯).......看 的 角 度 不 同,結 果
> 當 然 不 同,

怎 可 以 將'保 鐵'與 此 混 為 一 談 呢?
首 先,小 巴 是 可 以 行 快 速 公 路
而 且 運 輸 署 上 述 的'保 巴'政 策,只 是 為 免 交 通 擠 塞 惡 化 而 已...

我 不 認 為 轉 乘 計 劃=保 鐵,
但 很 多 時 運 輸 署 在 有 意 無 意 間 否 決 一 些 會 為 鐵 路 帶 來 競 爭 的 提 議 倒 是 事 實...

> 相 信 有 人 會 覺 得 我'保 運'的 了....

能 從 另 一 角 度 看 事 物,都 是 好 事,
也 多 謝 你 們 讓 我 和 其 他 板 友 可 以 多 想 一 點 不 同 的 看 法

Article 6: (Request 7)

隨 ? 多 條 鐵 路 通 車, 我 覺 得 可 以 藉 此 精 簡
路 線, 例 如 係 新 市 鎮 內 以 數 條 短 途 線 將 乘 客
載 到 轉 車 站, 再 由 一 條 線 出 市 區, 或 乾 脆
係 市 中 心, 如 旺 角 攪 轉 乘.

Article 6: (Request 8)

> 孖 寶 said:
>
> 呢 樣 野 已 經o係 屯 門 做 左 好 多 年 啦....
> 以 前60x, 61x, 62x以 市 中 心 為 總 站 是 因 為 希 望 屯 門 居 民
> 可 以 搭 輕 鐵 到 市 中 心 轉 車 的....
> 但 結 果 如 何, 大 家 都 有 目 共 睹....

新 市 鎮 轉 車 站 呢 樣o野 真 係 講o左 好 多 年, 不 過
屯 門 呢 個 所 謂 轉 車 站 好 似 做 唔 到 轉 車 站o既 效 果,
一 來 市 中 心 開o既 巴 士(263R除 外)都 兜 一 陣 圈 先
上 屯 公, 二 來 輕 鐵 轉 巴 士 要 額 外 比 錢, 三 來 輕 鐵
轉 巴 士 要 上 橋 落 橋, 唔 係 咁 方 便, 出 九 龍 轉 地 鐵
仲 好.

政 府 話 試 新 市 鎮 轉 車 站(個 人 覺 得 屯 門 唔 係)講o左
咁 多 年, 講o黎 講 去 都 未 出 現, 講 到 而 家 胎 死 腹 中,
變o左 鐵 路 主 導, 乜 都 唔 駛 攪.
Article A7:


Re: [急問]3ASV141,KMB all joey bus
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1100&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> ㊣FAST said:
> joey bus old & new same want

唔 係 好 明 你 講 乜?
我 估 你 係 咪 問 新 同 舊 的Nikon巴 士 廣 告?

而 家 只 有 新 版 廣 告 車 資 料:
1107-101
ATR24-112

> 一 時 前 請 答
> thanks you~

Article 7: (Request 1)

> ㊣FAST said:
>
> they on which rt.

- He said it already, 1107 in 101 and ATR24 in 112.

- And I think 3ASV141 is still in 118.

~at school
GK 9112

Article 7: (Request 2)

> ㊣FAST said:
>
> so 3asv102 lei?

- As I know, 3ASV102 is still in 118 too.

~at school
GK 9112

Article 7: (Request 3)

> 檸 少 .5048 said:
> 3ASV102轉 左 廠 ?
> 這 部 是106的 掛 牌 來 的 。
>
> 檸 少 .5048

- Aiya, sorry, I have a bad memory lately.
Sorry sorry.

~at school
GK 9112

Article 7: (Request 4)

> 路 人 said:
>
> 3ASV102不 是106的 掛 牌 嗎?

thanks

Article 7: (Request 5)

> Justin said:
> Is 1107 掛 牌 of 101??

係 呀 , 總 之 你0係 堅 尼 地 城 就 好 大 機 會 見 到 佢 !
Article A8:


Re: [路線建議] 72X, 271
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1101&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 北 區 皇 牌270A+279X said:
> 建 議271不 停 窩 打 老 道 介 乎 獅 隧 至 亞 皆 老 街 一 段 巴 士 站,
> 因 為271客 量 甚 多, 在 九 龍 塘 已 經 無 法 上 車, 因 此 建 議
> 不 停 以 上 車 站 以 增 加 班 次 可 靠 性

停 站 與 否,問 題 不 大!
>
> 受 影 響 乘 客 可 乘72X, 由 九 龍 塘 往 來 富 善 及 富 亨 乘 客 可
> 使 用72X/71K八 仔 轉 乘
>
> 同 時72X應 轉 全 冷, 收 費$8.40

有 冷 馬 先 轉 得!

DL

Article 8: (Request 1)

如 果 我 來 往 大 埔 中 心 至 旺 角 之 間 的 站 , 本 來 就 是 先 到 先 上 。 因 為 路 線 大 都 重 疊 , 而 且 ( 空 調 ) 收 費 一 樣 。 停 站 與 否 並
無 關 係 。 可 以 上72X的 乘 客 唔 會 等271。 但 有271唔 畀 上 似 乎 不 合 服 務 原 則 。

Article 8: (Request 2)

既 然 無 法 上 車, 又 點 會 停 站 ? 自 相 矛 盾 喎
況 且 停 窩 打 老 道 那 三/四 個 站 會 慢 幾 多 ?
而 且 下 午 放 學 時 間 很 多 人 返 大 埔, 72X/271
功 能 和 聯 合 班 次 差 不 多
Article A9:


非專營公共巴士的營運
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1102&a=1
回應/Replies:本 周 三 立 法 會 曾 討 論 非 專 利 巴 士 的 營 運 問 題, 以 下 是 陳
偉 業 議 員 對 該 問 題 的 提 問 及 運 輸 局 的 回 覆:

問 題 : 一 些 地 產 發 展 商 為 促 銷 樓 宇 , 安 排 免 費 專 車 在 不
同 地 區 接 載 市 民 往 返 參 觀 示 範 單 位 及 售 樓 處 。 該 等 車 輛
經 常 長 時 間 佔 用 繁 忙 地 區 的 路 旁 停 車 處 等 候 乘 客 , 引 致
交 通 阻 塞 及 可 能 對 其 他 道 路 使 用 者 造 成 危 險 。 就 此 , 政
府 可 否 告 知 本 會 :


(一) 地 產 發 展 商 在 提 供 上 述 載 客 服 務 前 須 否 向 運 輸 署 提
交 行 走 路 線 等 詳 情 並 獲 得 批 准 ; 若 然 , 該 署 所 採 用 的 審
批 準 則 為 何 ; 若 否 , 原 因 為 何 ;

(二) 過 去 兩 年 , 當 局 接 獲 多 少 宗 因 該 等 車 輛 長 時 間 在 路
旁 等 候 乘 客 而 引 致 交 通 阻 塞 的 投 訴 ; 當 局 如 何 處 理 該 等
投 訴 及 處 理 結 果 為 何 ; 及

(三) 有 否 計 劃 並 制 訂 措 施 監 管 此 種 載 客 服 務 ; 若 會 , 詳
情 為 何 ; 若 否 , 原 因 為 何 ?


答 覆 :

主 席 女 士 :


非 專 營 公 共 巴 士 的 營 運 是 受 簽 發 客 運 營 業 證 所 規 管 。 根
據 客 運 營 業 證 的 其 中 一 項 條 件 規 定 , 持 牌 人 士 如 欲 在 十
二 個 月 內 接 續 或 間 歇 超 過 十 四 日 提 供 固 定 路 線 或 固 定 目
的 地 的 免 費 巴 士 服 務 , 而 有 關 服 務 是 載 送 任 何 登 車 的 公
眾 人 士 , 則 必 須 先 行 取 得 運 輸 署 署 長 的 書 面 批 准 。 由 地
產 發 展 商 所 提 供 以 接 載 市 民 參 觀 示 範 單 位 的 免 費 巴 士 服
務 亦 受 上 述 條 件 規 管 。


申 請 者 須 向 運 輸 署 提 交 所 建 議 服 務 的 詳 情 , 包 括 服 務 路
線 、 時 間 表 等 。 在 審 批 該 等 服 務 的 申 請 時 , 當 中 會 考 慮
的 因 素 包 括 :


( 甲) 對 申 請 人 擬 提 供 服 務 的 需 求 ;

( 乙) 其 他 公 共 運 輸 經 營 者 已 有 提 供 或 已 作 計 劃 的 服 務
的 水 平 ; 及

( 丙 ) 擬 提 供 服 務 的 地 區 及 道 路 的 交 通 情 況 等 。


於 過 去 兩 年 , 運 輸 署 共 接 獲 三 宗 涉 及 兩 個 有 關 該 等 車 輛
長 時 間 在 路 旁 等 候 乘 客 而 引 致 交 通 阻 塞 個 案 的 投 訴 。 在
這 兩 個 個 案 中 , 警 方 已 發 出 口 頭 警 告 , 並 在 其 中 一 個 個
案 中 , 對 引 致 交 通 阻 塞 的 車 輛 發 出 定 額 罰 款 通 知 書 。


該 等 免 費 巴 士 服 務 的 營 運 將 會 繼 續 根 據 上 述 已 確 立 的 機
制 而 予 以 監 管 。 在 有 需 要 時 , 運 輸 署 亦 會 進 行 實 地 調 查
以 監 察 有 關 的 營 運 情 況 , 與 及 安 排 執 法 行 動 。

歡 迎 討 論Article A10:


Re: 【新聞】九巴全港首設數碼 互動巴士站
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1103&a=1
回應/Replies:> 輝 仔 said:


> 九 巴 全 港 首 設 數 碼 互 動 巴 士 站


>


> 擇 錄 自星 島 網 站


>


> --


> 輝 仔

I have go today with 3AV308Article A11:


Re: How many ATS ATR ASV AV in S deport?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1104&a=1
回應/Replies:> CHC1608 said:
> How many ATS ATR ASV AV in S deport?

ASV:6
ATS:19Article A12:


Re: 超急問:九巴77K之turbo M 出車時間
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1106&a=1
回應/Replies:> S3M244~EL6749 said:
> 如 題...
>
> 十 萬 個 唔 該

Turbo M DE8779 為 77K 3 車(元 朗 廠).

祥 華 村 開 出 時 間(部 分)為:
12:43pm,3:03pm,5:23pm

元 朗 開 出 時 間(部 分)為:
11:33am,1:53pm,4:13pm


Tonio TseArticle A13:


Re: RDP之我見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1107&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> Jess said:
> 話 說 第 一 次 睇RDP係86年, 我 諗 現 存board上 的 板 友 有d都 未 出 世, 而 家 見 大 家 咁 有 興 趣 討 論RDP, 有 否 考 慮 過 而 家 的RDP都 唔 多 會
兌 現.
>
> 以 前 的RDP最 少 七 八 成 能 兌 現, 不 能 兌 現 通 常 都 因 為 一 些
> 怪 誕 原 因. 但 現 在 不 能 兌 現 的 原 因, 多 半 是 因 為 運 輸 署/
> 區 議 會 反 對, 大 家 有 無 想 過 這 是 甚 麼 原 因.

不 過,區 議 會 反 對 都 要 有 充 份 理 由,否 則 反 對 都 冇 用!
>
> 有 板 友 常 說 政 府'保 鐵', 但 有 否 想 過 有 時 鐵 路 發 展 的 成
> 本 何 其 巨 大, 要 收 回 成 本 也 不 容 易. 尤 其 在 興 建 東 涌/機
> 鐵 時, 所 估 算 的 客 量 與 實 際 會 有 點 出 入. 致 使 政 府 需 用 行
> 政 手 段 使 鐵 路 不 致 因 虧 本 而 成 為 政 府 的 沉 重 包 袱.

那 麼 不 如 叫 政 府 買 入 巴 士 公 司 三 成 三 以 上 股 權 吧!
>
> 至 於 過 去'保 鐵'政 策, 只 有 輕 鐵 專 區 是 算 較 過 份. 其 他 也
> 未 為 過, 尤 其 推 行 巴 士 轉 乘 計 劃, 最 早 的 想 法 是 原 自 九 巴
> 87年 的 路 線 重 組 計 劃, 將 部 份 路 線 合 併, 須 要 轉 車 的 乖 客 提 供 較 低 的 分 段 收 費.

有 冇 例 子?????
>
> 這 種 例 子 第 一 個 成 功 版 是 大 埔 區 的71B, 當 區 議 會 不 允72X
> 及74X延 至 富 亨, 九 巴 便 開 辦 了 這 一 條 路 線(當 年 這 線 未 列
> 入RDP). 往 後 這 情 況 亦 間 有 發 生, 可 惜 無 一 件 成 事, 第 二 個 成 功 例 子 已 是 多 年 後 的87A+88K.(不 計 通 宵 線).
>
> 其 實 不 少 板 友 曾 提 過 的 轉 乘 計 劃, 不 少 都 是 巴 士 公 司 提 出, 而 非 運 輸 署 迫 成.
> 如 今 次 的6A, 其 實 遠 在86年 九 巴 已 想 更 改 路 線, 令 其 不 會 與6重 覆. 到 今 次 已 是 第 五 套 方 案, 但 相 信 通 過 機 會 不 大.

如 果 深 水 埔 區 議 會 沒 有 充 份 理 據 去 反 對 的 話,都 好 難 話 否
決,我 覺 得6A應 該 改 為 荔 枝 角 去 深 水 埔.
>
> 有 時 板 友 們 可 否 想 過 點 到 點 的 巴 士 服 務 並 未 必 適 合 香 港
> 這 種 市 區 道 路 網 不 足 的 地 區, 反 而 有 時 覺 得 與 專 利 服 務
> 平 行 的 非 專 利 服 務 卻 不 應 維 持, 以 免 重 疊 資 源.

不 如 叫 政 府 將 公 共 交 通 公 有 化!
>
> 言 多 了, 但 希 望 各 位 不 要 儘 信RDP, 亦 不 要 只 懂 指 摘 政 府
> 鐵 路 或 運 輸 局.

希 望 各 位 不 要 盡 信 啦,但 我 見 不 少 板 友 是 盡 信 的.唉~~~~
所 以,當 我 打RDP上 板 時 都'就 住 就 住',打 少 少,唔 打 多 多!
>
> 而 家 似 係 書 包 迷 多 過 巴 士 迷 的 傻Jess
>
> 忽 發 奇 想......你 估 有 無 人 有 興 趣 睇 舊 的RDP? 舊RDP會 唔 會 為 自 己 賺 到D舊 書 包......以 上 僅 發 夢 而 已.

我 有 大 量 舊 書 包,低 價 賣 出!

DL

Article 13: (Request 1)

為 甚 麼 不 將 鐵 路 這 僅 餘 的 公 營 公 共 交 通 私 有 化,
反 而 要 將 其 餘 的 私 營 公 共 交 通 公 有 化?
香 港 是 自 由 經 濟 社 會,政 府 實 不 應 涉 足 於 公 用 事 業,
應 讓 所 有 公 營 的 公 用 事 業 私 有 化,並 擔 當 中 間 人 角 色,
為 每 個 社 區 的 市 民 選 擇 合 適 的 交 通 工 具 之 餘,
亦 要 防 止 某 種 交 通 工 具 壟 斷 市 場,
令 市 民 失 去 選 擇 的 權 利(首 先 是 選 擇 哪 種 交 通 公 具,
其 次 才 是 選 擇 哪 間 提 供 同 一 種 交 通 工 具 服 務 的 公 司)

Article 13: (Request 2)

> 由 零 開 始 -Xero said:
>
> 唔...都 有 道 理...
> 雖 然 作 為 巴 士 迷,當 然 希 望 越 多 巴 士 線 越 好,
> 但 客 觀 點 想,鐵 路 始 終 是 比 較 環 保(如 果 唔 計 發 電 廠 的 污 染),
> 而 且 載 客 亦 較 有 效 率
> 不 過 有 時 運 輸 署 為 了'保 鐵'而 提 出 的 政 策 實 在 有 偏 袒 之 嫌,
> 例 如 以 前 有 板 友 提 過 巴 士 公 司 的 轉 乘 優 惠 不 能 與 鐵 路 構 成 競 爭,
> 我 覺 得 這 是 很 不 合 理,(尤 其 是 對 現 存 的 鐵 路)
> 交 通 工 具 的 最 終 目 的 是 為 乘 客 提 供 方 便 和 快 捷 的 服 務
> 為 了 防 止 鐵 路 乘 客 流 失 而 阻 止 這 些 競 爭 性 的 轉 乘 計 劃,
> 最 終 受 害 的 只 是 市 民
> 如 果 鐵 路 真 的 能 夠 提 供 快 捷 而 價 格 合 理 的 服 務,
> 根 本 無 須 懼 怕 競 爭
>

連 司 機 都 話 , 起 多d鐵 路 , 空 氣 都 清 新D

Article 13: (Request 3)

既 然 要 以 行 政 手 段 ?確 保 鐵 路 有 足 夠 收 益,
政 府 便 不 應 過 早 甚 至 無 須 要 興 建 此 等 鐵 路,
長 遠 來 說 政 府 不 應 再 持 有 鐵 路 公 司 的 股 份,
安 排 讓 九 鐵 上 市 及 將 兩 間 鐵 路 公 司 的 股 票 全 部
出 售 甚 或 派 發 予 中 下 階 層 人 士 以 紓 解 民 困,
由 市 場 自 行 決 定 各 條 鐵 路 興 建 的 時 間 表,
當 然 亦 要 由 立 法 會 和 行 政 會 議 通 過 才 可,
始 終 香 港 是 自 由 經 濟 社 會,政 府 不 應 持 有 及
控 制 公 用 事 業,否 則 難 免 讓 商 界 質 疑 是 偏 袒,
(鐵 路 和 供 水 是 香 港 現 時 僅 有 由 政 府 提 供 的 公 用 事 業)
Article A14:K廠ATR調行118???
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1108&a=1
回應/Replies:


|1|

今 日 放 學 一 點 幾 時
在 環 翠 見 到K廠 膠 牌 亞 記ATR調 行118!!!
車 牌 是JB XXXX
點 解 有K廠 膠 牌 亞 記ATR調 行118? ? ?
是 否 非 常 特 見 呢 ? ? ?

Article 14: (Request 1)

> S3BL10 said:
>
> Some ex-K depot's ATRs have changed to L depot more then one week ago.
>
> S3BL10

該 車 早 前 經 已 成 為 104 掛 牌 車.

K 廠 有 4 架 ATR 調 去 L 廠 行 104 線.

換 言 之, 104 有 7 架 掛 牌 低 地 台 巴 士 行 走,
分 別 係 2 架 AP, 1 架 3ASV , 4 架 ATR. 我 估 將
來 104 可 能 會 轉 全 低 地 台?
Article A15:Re: 3BL一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1109&a=1
回應/Replies:> AD63 said:


> 如 題,請 問3BL轉 彎 最 大 半 徑 有 多 少?


>


> Thx Thx ^___^

你 可 以 參 考 這 裡


http://www.kmb.com.hk/chinese.php?page=business&file=s1_3.htmlArticle A16:Re: 29M變左另一條690
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1110&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

> G544+868=ASV7 said:
> 7架 車 只 有M38 一 架 熱 狗
> d蛇 車 又 成 日 拉 左 去17(?)
> 好 心 佢 就 轉 全 冷 啦
> 又 晌 度 呃$....
> 另 問: 仲 有 邊d線 有 咁0既 情 況?

有 ﹐30號 囉 。
真 係 撞 彩 先 之 有 熱 狗 。 晚 刻 更 係 有 一 兩 轉 車 係 全 冷(4部ADS+3部AM)﹐ 死 未 。
原 本 部 掛 牌M84又 調 左 掛18﹐ 真 係 有 熱 就 係 特 見(因 為 係 後 備 車 黎)。

Article 16: (Request 1)

> BENZ 20. 考 試 中 said:
>
> 30? 唔 算o既~
> 至 少 我 有 時 都 會 見 到 DE3814 行 30~
> 45, 46 就 係 真o既~
> 日 日 都 全 冷~
> DE7101, DF1769 去 哂 8 號~
> DF1845 就 唔 知 去o左 邊~
>
> BENZ 20

我 反 而 成 日 見 到46熱 狗 喎(可 能 我 好 彩 啦)。
反 而30﹐ 哼 ﹐ 有 就 有 熱 狗 既 ﹐M56呀 ﹐M86呀 添 。 但 會 幾 耐 先 有 一 班 呢 ﹖
夜 晚 過 左 七 點 更 唔 洗 旨 意 有 熱 狗 搭 。

Article 16: (Request 2)

DF1845 去o左 2C...

Article 16: (Request 3)

> 丹 飛 said:
>
> 點 呃 錢 法 先 ? 搭 熱 狗 收 冷 馬 價 ?
> 你 明 唔 明 呃 錢 個 定 義 架 ?
>
> 丹 飛
G544+868=ASV7兄 以 為 路 線 全 冷 後 會 減 價 , 現 在 有 熱 狗 價 卻 只 有 冷 馬 ,G544+868=ASV7兄 便 說 九 巴 呃 錢 【 口 羅 】 。

Article 16: (Request 4)

> 丹 飛 said:
>
> 有 熱 狗 價 坐 冷 馬 係 呃 錢 ?
> 佢 都 呃 得 幾 蝕 本 啵 ? !
>
> 丹 飛

唔 係 ﹐ 係 有 熱 狗 價 ﹐ 但 來 親 都 係 冷 馬(當 然 要 搭 要 比 冷 馬 價 啦)﹐ 我 會 話 係 搵 笨 多 過 呃 錢 。

Article 16: (Request 5)

喂 , 甘 依 家 又 話 要 冷 馬 , 有 熱 狗 就 嘈 ,
甘 真 係 好 難 做 架 啵 。

丹 飛

Article 16: (Request 6)

> Elvis-route3.heha.net said:
>
> 以 前64K未 全 冷 前 , 基 本 上 沒 固 定 熱 狗
> 有 便 在53,77K取 車 了


現 時46也 沒 有 熱 狗 行 走!

DL

Article 16: (Request 7)

I think rt.45 also no non-air con bus~

AD63
Article A17:卓爾居百佳超級廣場免費專車點行法?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1111&a=1
回應/Replies:有 冇 人 知 行 車 路 線?
點 行 法?


thxArticle A18:Re: 嘉安街已放了cityflyer站牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1112&a=2
回應/Replies:> 莫 問 said:
> 在 德 輔 道 西 , 嘉 安 街 交 界
> 唔 止 一 個 , 係 兩 個 , 一 個 在 嘉 安 街 前 ,
> 另 一 個 在 均 益 二 期 外
> 即 港 島 巴 士 線 及 過 海 巴 士 線 車 站 , 各 加 一 站
>
> ---
> 莫 問 ‧ 唔 好 問 咁 多
> no question, no answer

西 區 居 民 有 福 啦 ! 不 過 唔 知 有 冇 分 段 ? 最 好 有 埋N線 , 因 為
西 區N線 一 隻 指 頭 唔 駛 數 哂 。

1409 與 猛 獅 巴Article A19:Re: 新巴新聞稿:796C提升服務唐明街增設分 站
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1113&a=1
回應/Replies:> Jason Lee said:


> 以 下 是 新 巴 新 聞 稿:


>


> 796C提 升 服 務 唐 明 街 增 設 分 站


>


> Jason Lee
擺 明 搶296C客Article A20:建議:5X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1114&a=1
回應/Replies:建 議5X在 車 頭 擺 塊 牌 寫 不 經 上 環 和 西 營 盤
因 為 我 已 經 很 多 次 見 到 某 些 人 見5系 就 上
見5X行 左 出 環 球,唔 對 路,就 落 車 行 番 出 電 車 路

PS:唔 該add過 我 既 板 友 留 低no.
因 為 上 次 個ICQ壞 左,要d/l個,
個contact list唔 見 左,要add過 晒Article A21:Re: 建議路線:976(上水-金鐘地鐵 站)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1115&a=1
回應 Replies:


|1|

> (一 輩 子~小 雪)北 區 人AD202 said:
> 建 議 路 線:976(上 水-金 鐘 地 鐵 站)
>
> 上 水 開:5:45am-11:30pm 班 次:10-20min
>
> 金 鐘 地 鐵 站 開:6:30am-12:30pm 班 次:10-15min
>
> 沿 途 路 線:上 水 廣 場 總 站,大 梡 隧 道 轉 車 站,西 隧 繳 費 站,上 環,德 輔 道 中,摭 打 道,金 鐘 道,金 鐘 地 鐵 站
> 全 程 行 車 時 間:70min
>
> 票 價:$20.8
> 西 隧 後$5.4
>
> 用 車:ATR,3ASV,3AV
> 373,373p,373a 取 消,會 同279x轉 車 計 劃

取 消373A!?
我 諗 為 了 開 辦 你 的 路 線 而 取 消373a, 又 唔 經 粉 嶺, 是 會
蝕 錢 的, 服 務 範 圍 又 比 其 他 線 少

最 實 際 是373A全 日

Article 21: (Request 1)

但 係 取 消 埋373/373P﹐ 粉 嶺 以 至 大 窩 西 支 路 乘 客 會 無 車 出
到 九 龍 ﹐ 畢 竟373/373P每 日 客 量 已 經 太 多 。

~~~Tony(S3M61)~~~
LA時 間1月18日7﹕57am
Article A22:307的全日版編號是...?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1116&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

307 的 全 日 版 會 雙 向 行1號 幹 線, 定 雙 向 行6號 幹 線?

編 號 會 係 172 or 670 or 672?

Article 22: (Request 1)

> ‧__‧1005 said:
>
> 我 諗 唔 會 改 喇
> 其 實 改 唔 改 名 , 都 係 一 個 問 題 黎 架
> 如 果 改 左 名 , 巿 民 便 要 用 時 間 去 適 應
> 咁 條 線 起 初 就 好 似 一 些 新 開 發 的 路 線 一 樣~~少 客...
>
> 還 是 維 持 原 狀 就 最 好 了...
> (例 :1998年9月1日 , 新 巴 開 辦 新 路 線8P
> 於 繁 忙 時 間 行 駛 ; 至1998年11月19日 ,8P改 行 全 日
> 名 字 維 持 不 變 , 客 量 有 增 無 減...)

係10月19日,唔 係11月19日

Article 22: (Request 2)

唔 好 意 思 , 記 錯 左
原 文 己 改 , 謝 謝 提 點
Article A23:Re: 為何619用ASV?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1117&a=1
回應/Replies:


|1|

> Torque Ratio Converter said:
> 今 日619有 一 部ASV,但 為 何 會 用ASV呢?

我 都 唔 知 幾 想ASV行107, ASV仲 好 過3ASV la(619來 說)

Article 23: (Request 1)

ASV同3ASV都 係 豬 扒0者
只 係 長 度 問 題 之 嘛
可 能 呢 隻 豬 仔 係 替 字 軌0者~
Article A24:Re: 冠忠man一問??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1118&a=1
回應/Replies:> 792路 線 王 said:
> 今 朝7:00見 到 架 冠 忠man
> in牛 頭 角,載 左 人 向 龍x道 駛 去,
> 有 冇 人 知 架 去 邊????

佢 係 員 工 接 送 車,應 該 載 人 去 機 場 返 工.Article A25:今朝BL一問??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1119&a=1
回應/Replies:見 到 架man 之 前 見 到 一 架9記 拖 車
拖 住 架BL向 藍 田 方 向,
大 家 認 為 佢 地 去 邊???Article A26:爬山巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1120&a=1
回應/Replies:怎 樣 決 定 一 款 巴 士 是 否 適 合 行 走 長 命 斜 ?
那 些 先 決 條 件 的 優 先 次 序 如 何 ?Article A27:Re: 西鐵車站路線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1121&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> ALX500@64K said:
> 連 接 西 鐵 的 巴 士 路 線 號 會 否 以 「 K 」 作 結 ?

除o左 錦 田 之 外, 屯 門 天 水 圍 元 朗 應 該 都 係 好 似 而 家
咁, 以 輕 鐵 或 九 鐵 巴 士 接 駁, 都 唔 會 有K字.

不 過 講 開 又 講, 如 果 錦 田 西 鐵 接 駁 巴 士 係 用K字, 相
信64K, 76K同77K都 要 改 名, 以 免 混 亂.

Article 27: (Request 1)

> 北 區 皇 牌270A+279X said:
>
>
> 係 會 以K作 結
> 至 少 會 有 一 條 新 線251K[錦 上 路 西 鐵 站--錦 田 八 鄉(循 環
> 線)]會 開 辦


係 咪 真 架,唔 好 亂 作 呀~~~~~~~

DL

Article 27: (Request 2)

> 北 區 皇 牌270A+279X said:
>
> 數 月 前 一 份 政 府 文 件, 有 提 及 三 鐵(西 鐵, 馬 鐵, 將 鐵)
> 通 車 後 的 巴 士 變 動, 並 曾 提 及 這 線
> (我 記 得 曾 有 一 版 友 貼 過 該 文 件 在2版
> 當 中 提 過53號 線 將 在 西 鐵 通 車 後cut至50分 一 班)


你 又 知 係 政 府 文 件?人 地 講 你 又 信???有 沒 有 真 憑 實 據 先?
千 萬 不 要 以 未 經 証 實 的 材 料 來 作 事 實 呀!

DL

Article 27: (Request 3)

唔 知 佢 係 咪 講 我 數 月 前 答 的 答 案, 那 些 資 料 來 源 是 非 政 府
文 件, 而 是 九 鐵 自 己 出 的 交 通 評 估, 相 信 你 都 應 該 睇 過,
因 為 數 年 前 比 你 望 過. 我 當 時 亦 講 過 係 數 年 前 而 非 數 月 前
資 料, 所 以 又 唔 好 話 佢, 可 能 佢 睇 得 唔 太 清 楚o者.

當 年 真 係 有plan過 一 條 由 錦 田 站(當 時 未 定 為 錦 上 路 站)來 往 錦 田 八 鄉 的 循 環 線, 而 我 就 加 註 可 叫 做251K, 事 實 上 該 文 件 並 沒 有
任 何 路 線 的 編 號, 連 邊 間 公 司 做 都 無 決 定.

又 病 重 了 的Jess

Article 27: (Request 4)

> Eddie Lam said:
> DL said:
>
> 你 地 兩 個 咁 熟 , 你 都 唔 知 呢 樣 係 佢 強 項?


我 又 要 講 一 句,希 望 巴 士 迷'醒 水'啦!始 終 冇 証 冇 據 係 唔
可 以 當 事 實 的.就 算 在rdp見 到,都 未 必 係 事 實,何 況 呢 份
不 是 什 麼rdp!(我 仍 然 認 為 呢 個 世 界 上 係 沒 有 那 份 所 謂
'政 府 文 件',就 算 有,內 容 亦 非 如 此)~~~~~~


算 啦~~~~~~~~~

p.s:原 來 將 軍 澳 路 線 重 組 建 議 仲 未 出???都 唔 知 係 咪td
玩 野!

DL

Article 27: (Request 5)

係 咪 呀 ? 五 十 分 一 班 等 於 摺 埋 。 因 為 無 人 會 等 。
72三 十 分 一 班 都 嫌 耐 啦 !
咁 連 接 馬 鐵 的 巴 士 路 線 號 又 會 否 以 「 K 」 作 結 呢 ?
Article A28:Re: 有甚麼因素令中巴102俾城巴做而唔俾新巴 做?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1122&a=1
回應/Replies:


|1|

> 松 山 光 DA72 said:
> 有 甚 麼 因 素 令 中 巴 1 0 2 俾 城 巴 九 巴 聯 營 做 而 唔 俾 新 巴 九 巴 聯 營 ?
>
> 我 表 面 想 覺 得 中 巴 做 得 1 0 2 好 好 , 但 係 內 裡 就 唔 知 啦 . .
> 或 者 都 唔 係 呢 d 因 素 o既 . . .
> 7 8 0 , 7 8 8 都 係 . . . 俾 城 巴 唔 俾 新 巴 . .

政 府 話 簡 化 路 線 網

Article 28: (Request 1)

> 松 山 光 DA72 said:
>
> Really ? Any reason?
>
> 簡 化 路 線 網 點 解 呢 ?
就 是 「 全 數 」 東 區 路 線 歸 城 巴 經 營 。
減 輕 英 皇 道 的 爭 客 情 況 。
但 被 議 員 批 評 與 「 引 入 競 爭 」 的 原 則 背 道 而 馳 。
Article A29:問城巴2201行5B是否屬特別作見?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1123&a=1
回應/Replies:如 題 。
(約 晚 上 六 時 四 十 五 分 我 在 怡 和 街 見 到 , 車 頭 電 子 顯 示 屏 只 是 顯 示 上 部 分(即 是 只 是 顯 示 中 文 目 的 地 及 路 線), 而 下 部 份(即
是 英 文 目 的 地)則 沒 有 使 用 。)

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666Article A30:城巴#108一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1124&a=1
回應/Replies:請 問 這 部 前 非 專 利 利 蘭 兩 邊 上 了Banner未?

先 謝.Article A31:Re: 問已取消路線X11, X21, X31, X32
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1125&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 北 區 皇 牌270A+279X said:
> 還 記 不 記 得 青 馬 大 橋 通 車 後 開 辦 的 觀 光 線X11, X21,
> X31, X32? 想 問 問:
> 1) 開 辦 原 因

開 辦 原 因 是 用 作 觀 光 及 減 輕E11,E21,E31及E32的 乘 客.
> 2) 服 務 時 間

星 期 六 及 日, 太 約 早 上 九 時 左 右 至 下 午 四 時 左 右.
> 3) 客 量
車 車 的 客 都 是 只 坐 窗 口 位. 你 話 有 幾 多?
> 4) 用 車
九 巴3AD, AV, AD及 AL
城 巴1,3,4,5,6及8系
> 5) 取 消 日 期
直 至97年 的 暑 假 尾.

49P
>
> 先 謝

Article 31: (Request 1)

> Wicky said:
> 青 馬 橋 和 北 大 嶼 山 公 路 新 開 , 開 辦 呢 幾 條 線 載 人 遊 橋 。
>
> 開 線 初 期 幾 乎 班 班 爆 滿....
唔 係 , 如 果 冇 窗 口 位D人 唔 上(以X31為 例)
> X31、X32 用 龍 運 富 豪
AL1,3AD都 行 過
>
>
> 煩 請 其 他 朋 友 補 充~
>
>
> Wicky

Article 31: (Request 2)

錯 , D 人 唔 止 係 冇 窗 口 位 唔 上 , 冇 樓 上 頭 三 行 位 都 唔 上 !
架 架 車 都 係 車 頭 第 一 排 位 最 先 坐 滿 , 架 車 上 得 二 三 十 人 , 條 人 龍 就 開 始 窒 步 , 站 長 叫 佢O地 上 車 , 就 話 俾 成 廿 皮 冇 景 睇
好 唔 抵 !

搞 到 總 站 條 幾 百 人 長O既 龍 , 搵 幾 十 架 巴 士 都 冇 法 掃 得 清 。 以 上 係 荃 灣 碼 頭X31當 年 見 聞 。
Article A32:轉乘轉到走火入魔
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1126&a=1
回應/Replies:據 小 弟 的 理 解,轉 乘 的 目 的,是 為 了 方 便 一 些
沒 有 巴 士 線 直 達,以 比 較 便 宜 的 方 法,提 供 轉
車 服 務. 但 最 近 小 弟 看 過 由 板 友 提 供 的 九 龍
區 路 線 計 劃 之 後,實 在 覺 得 有 關 當 局 走 火 入 魔

小 弟 想 講 的,就 是 計 劃 中 縮 短 的 某 些 路 線,例
如6A,208,203等 等,用 轉 乘 計 劃 代 替 其 原 有 路
線,害 了 那 些 本 來 可 以 一 程 車 便 可 以 到 目 的 地
的 乘 客

或 許 有 朋 友 可 能 會 認 為,新 計 劃 中,搭6A可 以
轉 乘6號 出 尖 咀 外,還 可 以 搭2A出 東 九 龍,但 是
說 實 在,由 荔 園 舊 址 行 去 美 孚 等2A,其 時 間 可
能 和 新 計 劃 中 等6A+搭6A+等2A的 時 間 相 差 不 遠.
但 是 由 荔 園 出 尖 咀,現 時 等+搭6A,則 肯 定 比 新
計 劃 等6A+搭6A+等6+搭6快 很 多,這 樣 的 設 計
不 就 是 服 務 倒 退 嗎?

同 樣 道 理 可 以 放 在203和208身 上,或 者 有 朋 友
可 能 { 為,這 樣 可 以 減 低 這 兩 線 的 收 費,那 麼 不
乾 脆 減 價 便 行 嗎?說 實 在,我 寧 願 比 貴 些 可 以 搭
一 程,都 不 願 意 轉 車

或 者 可 能 有 朋 友 認 為,這 計 劃 受 影 響 的 人 很 少,
那 麼,受 影 響 的 人 有 什 麼JETSO安 撫 先?請 恕 小
弟 睇 唔 到

照 咁 講,這 計 劃 有 冇 好 處?有,巴 士 公 司 有 的,可
以 用 少 一 點 車,減 低 營 運 成 本,長 遠 可 能 對 票 價
有 幫 助,巴 士 公 司 賺 錢 也 多D… … 還 有,可 以 減 低
彌 敦 道 的 負 荷,車 少D,車 可 以 行 快D,客 人 得 益 呢 …
車 少D,廢 氣 少D,社 會 都 得 益 呢 … …

但 是,新 計 劃 會 同 時 加 多 少 部 車?會 不 會 得 不 償 失?
上 述 的 好 處,會 否 只 是 一 些 沒 有 理 據 支 持 的 假 設?

歡 迎 討 論YauArticle A33:「報料」2301logo
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1127&a=1
回應/Replies:2301車 尾 已 加logo,但 側 邊 的logo不 翼 而 飛Article A34:商場免費車, 睇樓車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1128&a=1
回應/Replies:


|1|

想 問 各 位:
1. 商 場 免 費 車/睇 樓 車 是 否 長 期 經 營?
2. 這 類 巴 士 有 冇 影 響 專 利 巴 士/小 巴 客 量?
3. 應 否 取 締 這 類 巴 士?

歡 迎 討 論

Article 34: (Request 1)

> 1. 商 場 睇 樓 車 是 否 長 期 經 營?

個 樓 盤 賣 完 就 自 然 會 取 消

3AD 25
Article A35:Re: 大家當初反唔反對中記rt.788 給城記做?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1129&a=1
回應/Replies:> 一 個 新 巴84M搭 客 said:
> as title:
>
> 我 到 而 家 都 反 對 當 初 把 中 記rt.788,給 城 記 經 營!
> 一 來 引 致 小 西 灣 出 中 環 交 通 冇 競 爭 對 手,二 來 給
> 城 記 做 後d freq 時 好 時 壞......相 反 人 地 新 記
> 好 好 對 待rt.720,M722, 我 等 城 記788 時 平 均 見
> 到2-3 輛 720,M722 埋 站! 同 埋 筲 箕 灣 出 中 環 交
> 通 多 選 擇. 相 反 小 西 灣 出 中 環 好 像 冇 得 選 擇 要 迫
> 住 搭freq 時 好 時 壞 的 城 記788! 所 以 住 係 筲 箕 灣
> d 人 往 往 幸 福 過 小 西 灣d人.......
>
> 一 個 新 巴84M搭 客

小 西 灣 出 中 環,灣 仔 已 經 有8X,780,788,789都 話 唔 滿 意 , 反 觀720,M722,781要 繞 經 駱 克 道 . 車 資 相 對
城 巴 較 貴 .Article A36:58X有機會於繁忙時間不停屯中
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1130&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

今 日 下 午5時,我 想 坐58X往 長 沙 灣,中 途 見 到
田 景 區 議 員,我 當 然 第 一 句 便 想 將58X飛 屯 中
他 還 以 為58P是58X的 繁 忙 時 間 特 車,我 說 它 是58M
另 外,我 建 議 只 在 繁 忙 時 間 不 停 屯 中,原 因 有 以 下:
1.屯 門 市 中 心 已 有60X
2.如 屯 中 客 坐58X,咁 良 景 建 生 坐 咩 由 旺 角 番 屯 門?
(包 括 我)
3.據60X車 長 口 中 得 知,自 從58X全 冷 減 價 後,60X客 少 了3成
我 仲 講 左 一 個 解 決 方 案:
若58X停 屯 中,那 無 需 要60X,咁 將60X cut去 友 愛 南
只 服 務 友 愛 安 定 乘 客
其 實,我 最 終 都 係 想 各 線 巴 士 運 用 資 源 的
而 寶 田 村 都 入 得7788,客 自 然 會 多
(我 剛 坐58X回 來,見 到 有 大 部 份 人 在 寶 田 下 車)
還 有,如 果 屯 中 客 番 良 景 說 少 左 條58X
但 是,良 景 有260X,建 生 有58M,大 興 有960
咁 良 景 建 生 客 都 車 坐 啦

區 議 員 聽 後 都 說 有D道 理,不 過,屯 門 交 通 會 議 剛 開 完
如 果 唔 係,就 可 以 快D攪

全 力 支 持58X全 日 不 停 屯 門 市 中 心

金 魚 字

Article 36: (Request 1)

金 魚 兄
我 也 是 良 田 居 民 , 我 同 意 你 所 持 既 理 由 。
但 係 有 幾 點 我 地 要 想 一 想

第 一
照 你 的 理 由 ,58M其 實 也 可 全 日 不 停 屯 中 , 而 停 屯 中 呢 個 責 任 可 由58X來 負 。
所 以 為 何58X不 停 而58M停 呢?這 點 你 沒 有 解 釋 清 楚 。

第 二
我 支 持 你 講60X跟58X路 線 重 疊 。 試 想 想 一 個 人 如 果 住 在 市 中 心 附 近 , 若 他 需 要 從 旺 角 乘 巴 士 回 家 , 他 也 不 會 選 擇60X。 因
為60X起 碼 要 用 多15mins。(58X無 位 坐 另 計)

再 者 , 就 如 有 板 友 講 如 果 不 停 屯 中 ,58X會 有 現 在 那 麼 密 車 嗎?(雖 然 還 未 有 及59X多)

所 以 本 人 有 以 下 兩 個 提 議
1)正 常 建 議:在 繁 忙 時 間 開 特 車eg.258P/258X像58P一 樣 不 停 屯 中 , 用 車 則 從58X原 有 的 班 次 抽 車 。

2)不 正 常 建 議:在 市 中 心 站 實 施 準 上 不 準 落
因 為 屯 中 不 準 落 客 , 往 屯 中 的 乘 客 會 雖 要 轉 坐60X
這 樣58X就 不 會 出 現 經 常 頂 閘 。 再 者 , 屯 中 需 要 乘 巴 士 的 乘 客 也 可 以 順 利 上 車 。
但 這 個 方 法 的 壞 處 是 實 施 困 難 , 假 若 有 乘 客 要 求 司 机 開 門 , 司 机 沒 有 能 力 拒 絕 。 而 且 從 未 有 經 驗 試 過 這 種 方 法 。

最 後 想 講 一 講 屯 中 經 常 擠 滿 乘 巴 士 返 良 田 , 建 生 一 帶 的 居 民 , 原 因 是 輕 鐵 的 收 費 比 巴 士 貴 。
這 情 況 往 往 令 到 站 的 巴 士 需 要 等 候 十 分 鐘 以 上 。 其 中 以58X及58M最 嚴 重 。
所 以 本 人 認 為960應 該 收 取$3.50, 這 樣 可 以 有 效 疏 導 等 候 的 乘 客 。 況 且 對 巴 士 亦 沒 有 任 何 壞 影 響 , 而 且 亦 可 增 加 乘 客 及 減
短 行 車 時 間 。

有 時 企 位 乘58X返 良 景 , 眼 見 在 屯 中 落 去 一 半 乘 客 , 但 他 們 原 本 可 以 乘 另 一 架 巴 士 , 其 實 自 己 也 會 有 少 許 不 滿 。
但 掉 轉 頭 想 一 想 , 可 能 是 因 為 他 們 , 良 田 居 民 才 有 可 能 乘 四 大 金 巴!
多 言 了

歡 迎 討 論

Article 36: (Request 2)

你 個 標 題 好 有 問 題 喎
個 區 議 員 聽 完 你 講 就 話 有 機 會 ?
首 先, 人 地 區 議 員 絕 對 有 可 能 聽 左 就 算,
好 喇, 當 人 地 聽 你 講, 佢 提 出 亦 有 可 能
講 完 算, 九 巴 同 運 吉 都 唔 睬 佢
似 乎 同'有 機 會'三 個 字 差 成 萬 里 遠

Article 36: (Request 3)

> 荔 景 南 45M said:
> 轉 眼 已 是 一 年 光 景 , 想 不 到 自 私 的 人 仍 然 自 私 ,
> 果 真 是 「 江 山 易 改 , 本 性 難 移 」 ; 香 港 今 日 攪
> 成 咁 , 就 係 多 得 這 類 人 !
>

究 竟 你 提 及 的'自 私 的 人 、 這 類 人'是 支 持 不 停 屯 中 的 人 還 是 搭58X往 屯 中 的 乘 客 呢?
而 且 你 有 什 麼 理 由 說 明 以 上 其 中 一 類 人 自 私?
大 家 都 要 乘 巴 士 , 大 家 都 想 去 到 自 己 要 去 的 地 方 , 何 來 自 私 之 有?
金 魚 兄 只 是 建 議 , 何 來 自 私?
屯 中 乘 客 只 是 在 一 個 九 巴 批 准 的 巴 士 站 落 車 , 更 何 來 自 私 呢?

仲 有 香 港 依 家 攪 成 點 呢?難 道 金 魚 兄 一 人 或 屯 中 落 車 的 乘 客 就 能 攪 到 香 港 今 日 咁 樣?

> 不 相 信 有 區 議 員 會 支 持58X全 日 不 停 屯 門 市 中 心 ,
> 除 非 佢 唔 想 係 屯 門 立 足 。

同 樣 為 何 支 持 全 日 不 停 屯 中 就 不 能 立 足?
我 相 信 如 果 有 位 良 景 議 員 能 夠 爭 取 得 到 , 一 定 能 得 到 很 多 良 景 居 民 支 持 。 一 定 能 夠 立 足

請 自 重 自 己 的 言 論
多 言 了

看 完 了 很 不 快 的 巴 士 乘 客

Article 36: (Request 4)

所 在 地 方 唔 同o者, 所 以 有 不 同 立 場

以 前69x經 屯 門 時,
都 令 好 多 天 水 圍 的 人 上 唔 到 車
但 架 車 到 屯 門 就 落 了 一 半 客

但 屯 門 的 人 有 其 他 選 擇
但 天 水 圍 的 人 無 得 選,
以 前 又 無 免 費 轉 乘,
當 然 可 以 走 上 架68x度, 不 過 之 後 要 俾 多 轉 錢 先 入 到 天 水 圍

Article 36: (Request 5)

或 者 小 弟 申 報 利 益 先 啦 : 我 一 年 都 搭 唔 到 一 次
58X, 只 係 睇 唔 過 眼 先 出 聲o者 。

冇 錯 , 屯 中 人 可 以 搭60X; 不 過 如 果 果 位 人 兄
o既 邏 輯 係 咁o既 , 連58M都 一 樣 可 以 唔 停 屯 中
喎 ! 唔 停 屯 中 、 是 否 一 樣 唔 停 紅 橋 ? 不 如 直 入
良 田 , 或 者 直 頭 「 包 」 起 條 線 : 「 非 良 田 居 民
、 訪 客 不 准 上 車 」 ! ! ! 為 何 要 剝 削 屯 中 人 有
更 直 接 的 路 線 選 擇 ?

更 何 況 冇 左 D 屯 中 客 ,58系 有 咁 密 ? 冇 左 D
屯 中 客 落 車 , 在 屯 中 等 車 返 良 景 D 又 點 上 車 ?

當 年 屯 門 冇o左69X, 一 樣 有63X頂 上 ; 冇o左 三
條 M 線 時 , 又 有63M頂 上 ,58M/67M亦 加 左 車 。

除 非 另 有 補 償 , 否 則 這 些 所 謂 建 議 對 屯 中 人 實
在 太 不 公 平 了 。
Article A37:Re: 想問一下九龍東巴士發展計劃
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1131&a=1
回應/Replies:


|1|

> 619站 長 said:
> 小 弟 想 問 問 各 位 大 兄,
> 為 何 講 來 講 去,
> 還 未 到 東 九 龍 路 線 發 展 大 綱?
> 何 時 才 會 開 會 研 究?
> 先 謝!


下 個 禮 拜!

DL

Article 37: (Request 1)

謝 謝 解 答
因 小 弟 家 住 官 塘,
故 會 較 緊 張 一 些!
Article A38:問九巴2號掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1132&a=1
回應/Replies:請 問 有 冇 人 知 道 九 巴2號 掛 牌 有 哪 幾 架?

有 板 友 在 特 別 所 見 中 說3N110 (DJ7599)
及 ATR75 (HY2361) 不 是2號 掛 牌,不 過
我 經 常 見3N110行2號(不 是 只 是 一 兩 個 月 的
情 況),而ATR75,我 亦 見 過 行2號 數 次,而L廠
除3ASV73 (JP4606)應 沒 有12米 金 車 後 備,
ATR75又 不 是2E,68X,112,171,271,那 它 是
2號 的 掛 牌 應 該 沒 有 錯 吧.

當 然 如 真 的 有 錯 請 指 出. :)Article A39:Re: 最阻路的車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1133&a=1
回應/Replies:


|1|

> 3AD124.joelty.net said:
> 其 實 路 面 上 面 最 阻 路 的 車 不 是 是 巴 士
> 應 該 是 私 家 車 阻 路
>
> 一 架 私 家 車 同 一 架 巴 士 都 係 佔 一 條 行 車 線
> 而 巴 士 就 比 私 家 車 長 一 點
> 但 係 一 架 巴 士 載 百 多 人,
> 一 架 私 家 車 最 盡7人, 但 早 上 所 見, 一 架 私 家 車 通 常 都 係1-2人
>
> 但 佔 用 的 路 面 差 唔 多
> 改 善 塞 車 並 不 是 單 純cut巴 士 數 量
> 而 應 該 限 制 私 家 車 進 入 繁 忙 街 道
>
> 當 然, 亦 應 該 禁 止 某 些 巴 士 公 司 使 用 車 海 戰 術
> 過 份 車 海 令 周 制 都 是 吉 巴 士
> 造 成 錯 覺, 以 為 巴 士 阻 街
其 實 最 阻 係 違 例 泊 車 既 ﹐ 有D taxi呀 ﹐ 同 埋 上 落 貨 貨 車 呀 ﹐ 小 巴 呀 咁 ﹐ 霸 住o西D行 車 線(有 時 三 條 行 車 線 霸o左 兩 條)﹐D 巴 士
想 過 都 過 唔 到 ﹐ 逼 住 要 等 佢 地 開 走 先 可 以 過 。

Article 39: (Request 1)

問 題 是 公 共 交 通 工 具 有 沒 有 做 得 好 。
答 案 是 沒 有 。
「 點 到 點 」 以 及 「 有 位 坐 」 冇 一 樣 做 得 到 。
現 在 更 加 開 倒 車 , 將 原 有 點 到 點 的 轉 為 轉 乘 。 事 實 上 係
本 末 倒 置 , 而 且 對 於 講 究 的 香 港 人 , 實 在 不 是 好 消 息 。
渣 私 家 車 係 迫 成 的 。 最 少 小 弟 也 是 被 迫 渣 車 的 。 全 因 沒
有 好 的 交 通 工 具 網 絡 及 「 合 格 」 的 服 務 水 準 。

---
莫 問 ‧ 唔 好 問 咁 多
no question, no answer
Article A40:建議:13X,224X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1135&a=1
回應/Replies:224X做 兩 味 線 ,1 3X轉 全 日 後 , 在 非 繁 忙 繞 經 啟 業 . 一 來 有 快 車 往 秀 茂 坪 ( 寶 達 ) , 二 來13X
可 提 供 雙 層 車 , 又 可 提 供 非 空 調 服 務 , 可 能 犧 牲 往 尖 東 乘 客 ,Article A41:N車一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1136&a=1
回應/Replies:為 何N車 通 常 都 是 在 前 門 上 前 門 落
以 及 落 車 付 錢 呢?

很 多 時 候 帶 來 很 多 不 便
例 如 有 一 些 車 長 會 因 此 站 站 停 落 客(因 為 他 們 不 會 開 後 門 取 消 落 車 燈)
又 會 增 長 上 落 車 時 間(要 等 人 落 曬 車 , 再 等 人 上 車)

為 何 要 這 樣 做 呢?
有 什 麼 好 處 好?

謝 謝 解 答Article A42:論改善彌敦道巴士擠逼之法
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1137&a=1
回應/Replies:
當 大 家 正 討 論 利 用 轉 乘 黎 大 輻 度 減 少 入 彌 敦 道 既 巴 士 數 目 問 題 時 , 小 弟 有 點 反 建 議 既 論 點 , 未 知 大 家 同 意 否 ?
首 先 , 小 弟 自 細 讀 社 會 科 同 中 學EPA科 都 係 話 巴 士 係 解 決 道 路 擠 塞 既 解 決 方 法 之 一 , 因 為 佢 既 載 客 量 大 , 可 以 代 替 好 多
部 私 家 車 , 於 是 就 鼓 勵 市 民 改 乘 巴 士 出 入 市 區 , 使 道 路 上 既 私 家 車 數 目 大 減 , 當 時 仲 設 定 埋 巴 士 專 線 , 等 巴 士 更 快 抵
達 目 的 地 。 以 上 既 觀 點 當 時 仲 得 到 研 究 報 告 既 支 持 , 証 明 呢 個 的 確 係 改 善 交 通 既 良 策 !
但 而 家 特 區 反 智 政 府 竟 然 將 交 通 擠 塞 既 責 任 落 晌 巴 士 度 , 設 法 趕 絕 巴 士 , 將 個 解 決 問 題 既 辦 法 同 原 因 混 淆 , 邏 輯 思 維
錯 亂 。
當 我 地 稔 深 一 層 , 究 竟 阻 塞 彌 敦 道 既 係 咩 呢 ? 第 一 , 肯 定 係 私 家 車 同 貨 車 。 第 二 就 係 無 止 境 既 工 程 ﹝ 包 括 東 鐵 尖 沙 嘴
支 線 、 各 類 渠 務 、 道 路 、 網 路 工 程 等 ﹞ , 令 彌 敦 道 既 吞 吐 量 大 減 。
所 以 , 我 認 為 要 減 少 彌 敦 道 既 阻 塞 , 就 應 仿 前 朝 政 府 既 做 法 , 將 彌 敦 道 尖 沙 嘴 至 佐 敦 段 改 為 巴 士 專 線 , 而 油 麻 地 至 太
子 段 則 禁 止 私 家 車 進 入 。 同 時 , 所 有 彌 敦 道 及 尖 沙 嘴 工 程 計 劃 亦 要 嚴 格 監 管 , 無 無 謂 謂 既 就 應 該 取 締 或 改 地 進 行 。 咁
樣 先 係 正 常 解 決 擠 塞 問 題 既 方 法 , 咩 轉 乘 計 劃 根 本 只 可 解 釋 為 運 吉 滅 巴 既 陰 謀 行 動 ! 希 望 各 位 能 保 持 清 醒 , 唔 好 盲 從
反 智 政 府 同 運 吉 既 政 策 ! 未 知 大 家 有 咩 意 見 呢 ?
Article B1:Re: 巴迷好行為!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=525&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

> 「 碌 神 」TO人 ﹝ 安 全 第 一 ! ﹞ said:
> 有 名 行 走 過 海 的 「 字 軌 」 車 長 , 看 見 有 巴 迷 拍 巴 士 , 便 說 道 : 「 想 起 便 『 把 火 』 了 。 」 。
>
> 原 來 , 之 前 曾 經 有 巴 迷 拍 了1028, 有 巴 迷 答 應 照 片 晒 了 出 來 後 , 把 兩 張1028的 照 片 , 給 該 車 長 , 並 收 了 該 車 長 兩 元 正 ,
但 錢 收 了 , 照 片 石 沉 大 海 。
>
> 難 怪 該 車 長 說 : 「 那 些 巴 迷 , 『 兩 蚊 都 呃 』 。 」

唉...
所 以 我 以 前 幫 人 影 相 唔 收 人 錢 就 係 咁 解,
一 來,
得 幾 張,
換 番0黎0既 錢 唔 多,
二 來,
影 得 唔 好,
收 人 錢 都 唔 好 意 思,
三 來,
又 唔 知 點 俾 番 人 好,
個 卡 佬 叫 我 俾 站 長,
我 唔 係 信 唔 過 站 長,
但 有 時 做 事 都 係 親 力 親 為 好!

Article 1: (Request 1)

> FP8329 said:
>
> 既 然 收 得 人 家 錢 , 就 應 在 合 理 的 時 間 內 把 相 片 給 回 人 家 。
> 如 果 那 巴 迷 收 了 錢 後 , 根 本 無 意 把 相 片 給 回 該 車 長 ,
> 就 是 為 了 兩 元 而 出 賣 自 己 的 人 格 。(真 替 那 巴 迷 可 憐 !)
>
> 不 過 不 是 每 個 巴 迷 都 是 那 麼 差 的 ,
> 我 認 識 一 位 巴 迷 朋 友 , 不 單 人 格 好 、 人 緣 也 好 ,
> 因 為 經 常 請 車 長 吃 飯 , 而 深 得 車 長 們 歡 迎 。

要 請 吃 飯 才 能 得 歡 心 的 , 真 聽 點 說 , 便 真 的 是 「 要 唔 要 都 吧 」 , 有 些 巴 迷 買 西 餅 買 飲 品 去 總 站 請 車 長 們 吃 , 這 些 令 大
家 維 持 的 只 是 利 益 關 係 , 車 長 們 因 為 你 給 他 們 利 益 才 與 你 好 。

Article 1: (Request 2)

> 窮 死 了~~HR 1918 said:
>
> 有 時 都 唔 係 咁 講0既,你 同 朋 友 食 飯 都 唔 會 永 遠 都 係AA制
> 0者.總 會 請 下 佢 架.同 埋 買 下 野 俾 師 傅 食0者,唔 係 咁 誇 張
> 嘛?人 地 未 必 會 旨 在 你 請 佢 食 咩 飲 咩,最 重 要 係 有 冇0個 份
> 心 意0者.
>
> HR 1918

說 得 對,
但 我 見 過 一 些 車 長
專 搵 巴 迷 便 宜 ,
例 如 屈 佢 地 請 食 飯...

但 我 識 一 些 朋 友 ,
卻 很 喜 歡 請 那 班 貪 小 便 宜 車 長 吃 飯 。

Article 1: (Request 3)

> 窮 死 了~~HR 1918 said:
>
> 唉..連 兩 蚊 都 呃,真 係 晒 返 相 俾 人 都 唔 旨 在0個 幾 蚊 啦.我
> 晒 相 俾 師 傅 一 定 唔 會 收 佢 地 錢..不 過 有 時 唔 順 路 就 真 係 好
> 難 好 快 俾 得 返 佢 喇(至 於 人 地 係 有 心 呃 錢,定 係 冇 機 會 俾 返
> 師 傅 就 不 得 而 知 喇)
>
> 唉,莫 講 話 幾 張 相 啦.幫 人 影 過 成 輯 相 都 冇 收 過 人 一 蚊 添 啦
> (haha..又 離 題 了)
>
> HR 1918

有 時 真 係 好 難 有 時 間 俾 返 人 既 , 不 過 如 果 換 轉 係 我
我 就 唔 會 收 錢 喇 , 所 以 我 最 僧 有 巴 士 迷 問 我 要 相 時
話 俾 錢 我 , 我 覺 得 係 一 種 侮 辱 , 我 影 相 又 唔 係 為 左
要 賣 , 我 個 時 冇Scanner, 有 人 要BL19既 相 , 我 話 遲
D先 , 點 知 佢 係ICQ同 我 講 : 「 最 多 俾 返 錢 你 」 , 我
當 堂 好 嬲 , 因 為 我 覺 得 究 竟 我 影 巴 士 相 係 為 興 趣 定
錢 呢 ?

P.S:
我 都 幫 同 學 翻 哂 班 相 喇 , 中 五 同 今 年 前 後 都 用 左 四 百 幾
全 部 自 己 出^_^

Article 1: (Request 4)

> 由 零 開 始 -Xero said:
>
> 我 就 比 較 均 真 點,
> 如 果 真 係 問 人 要 相(雖 然 我 未 試 過),我 諗 我 都 會 話 比 返 錢 佢
> 如 果 佢 唔 收 就 算
>
> 在 我 的 同 班 同 學 ?,就 算 平 時 活 動 晒 相,
> 一 兩 蚊 好 多 時 都 會 照 收...唔 通 真 係 文 化 唔 同?

各 人 做 法 姐 , 今 次 班 會 既 相 由 返 主 席 操 刀
結 果 都 有 收 錢 , 我 唔 收 係 費 事 個 一 個 幾 毫 都 計
同 埋 一 場 同 學 , 識 到 大 家 都 係 緣 份 , 咁 呢d小 數
就 唔 想 計 , 不 過 換 來 既 代 價 係 要 捱 麵 包 , 不 過
都 值 得

>
>
> 咁 你 真 係 好 豪wor...

呢 度 出 多 , 第 二 度 扣 返 就 得 囉=P

Article 1: (Request 5)

> Jess said:
> 咁 我 係 咪 有D無 良 呢, 如 果 識 我 的 應 該 知 我 屬 於 少 有 較 大
> 的 巴 士 迷 但 仍 堅 持 用 傻 瓜 機 影 無 咁 靚 的 相.

想 問Jess兄 而 家 係 唔 係 用 傻 瓜 機 影 相 呢 ?
我 都 係 , 不 過 想 換 機 但 係 冇 錢 玩

Article 1: (Request 6)

> NoN~HeAvYpOrTeR DJ2813 said:
>
> 咁 就 怪 喇 , 你 有 儲 錢 免 費 同 同 學 晒 四 百 幾 蚊 相 ,
> 但 就 冇 儲 錢 買 相 機...係 咪 因 為 晒 果d相 係o黎lum女
> 所 以 咁 闊 綽 呀......^^

唔 多 唔 少 都 有 既 , 死 仔 森 呀 , 爆 我D私 人 野=P
不 過 哂 相 錢 係 食 飯 錢 度 扣 咋
不 過 講 真 呀 , 舊 年 人 口 普 查 份 糧 原 本 用 黎 係 暑 假
換 機 , 不 過 最 終 因 為 家 事 而 要......

換 機 , 慢 慢 都 得 , 正 如 你 話 , 遲D出 既 新 野
仲 好 喇 , 有D野 , 唔 急 得 既 , 換 機 , 慢 慢 來 囉
反 正 而 家 個 架 機 陪 左 我 四 年 , 用 開 有 感 情 , 全
靠 佢 , 幫 我 留 低 好 多 美 好 片 段

>
> ps:一 部 單 鏡 機 最 平 最 平 一 千 蚊 都 唔 使

有 錢 先 算 喇

>
> Andrew C.K. Lam

Article 1: (Request 7)

所 以 能 辦 到 的 , 才 能 確 實 答 應 人 , 不 能 或 不 肯 定 便 應 說 清 楚 , 收 了 錢 而 「 灰 飛 煙 滅 」 便 更 加 要 不 得 , 影 響 巴 迷 形 像 。
Article B2:Re: [引擎聲分享] 第三輯:梅斯特斯平治 O305型11米
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=526&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> Tony Ng (S3M114) said:


> 繼 第 一 輯S3M64[DP2157](U)@72X及 第 二 輯ATS95[KD4423](U)@64K後 , 今 日 再 推 出 第 三 輯 。


>


> ME12[DF9321](U) @ 73


> ====================


> 車 型 :Mercedes Benz O305 11-metre


> 引 擎 :Mercedes Benz OM407h


> 波 箱 :Mercedes Benz W3D080


> 路 線 :KMB 73


> 路 段 : 太 和 火 車 站 - 新 運 路 粉 嶺 中 心


> 長 度 :10分54秒


> 大 小 :2.6MB


>


> 如 果 你 聽 不 到 以 上 的 引 擎 聲 , 請 按 滑 鼠 右 鍵 另 存 檔 案 , 再 用RealPlayer開 啟 , 又 或 者 輸 入 以 下 網 址 :


> 第 一 輯 http://europa.spaceports.com/~lbic/s3m64-72x.rm


> 第 二 輯 http://europa.spaceports.com/~lbic/ats95-64k.rm


> 第 三 輯 http://europa.spaceports.com/~lbic/me12-73.rm


> 謝 謝 !


>


> 希 望 大 家 喜 歡 !^_^


>


> 第 四 輯 預 告 :S3BL294[DZ110] @ 72A( 四 波 吉 偈 蘭 ? )

嘩~~~好 正~~!多 謝 曬 先~~:)

S3BL416

Article 2: (Request 1)

> 檸 少 .5048 said:


> 有 幾 個 問 題 問 您 :


> 一 ) 請 問 您 用 那 一 隻 錄 音 機 ?

錄 音 機 是Sharp MT-77 MDLP 手 提MD機 , 錄 音 咪 有 兩 支 ,


一 支 是SONY ECM-MS957, 而 另 一 支 是AIWA CM-TS22作 後 備 用 。


基 本 上 , 買 一 部 便 宜 的 可 錄 音MD機 及AIWA TS-22錄 音 咪 ,


便 可 以 有 這 樣 的 質 素 了 。

> 二 ) 您 有 上 過 我 網 聽 過 都 知 我 錄 的 聲 好 窒 ,


> 究 竟 有 乜 方 法 解 究 ?

聲 音 窒 通 常 有 兩 個 主 要 原 因 , 第 一 就 是 錄 音 咪 的 輸 入


(Mic Input Level) 太 大 , 尤 其 是 錄 九 巴ME的 時 候 ,


要 盡 量 將Mic Input Level調 低 , 否 則 錄 出 來 便 會 嚴 重


拆 聲 及 爆 咪 。 如 果 是 非 空 調 巴 士 , 有 可 能 是 因 為 錄 音 咪 收 了


大 風 及 氣 流 聲 。 錄 音 咪 應 盡 量 遠 離 其 他 雜 音 , 放 近 引 擎 及


波 箱 出 聲 處 , 即 可 錄 出 良 好 音 質 的 聲 音 了 。

> 三 ) 您 個 網 幾 時 開 張 ?

你 指VVVF音 鐵 館 ? 大 概 是 農 曆 新 年 前 後 吧 , 因 為 我 想 錄 製


更 多 的 巴 士 引 擎 聲 以 及 地 鐵 新 列 車 的 走 行 音 才 開 幕 。

> 敬 希 賜 教 , 不 勝 感 激 !


> 檸 少 .5048

甭 客 氣 !^^

Tony Ng (S3M114, IGBT-VVVF)

P.S. AIWA CM-TS22的 參 考 圖 片 :
Article 2: (Request 2)

> 柴 said:
>
> 想 問 問 可 否 幫 小 弟 錄 錄 那 些 6LXCT 引 擎 的 S3N 的 引 擎 聲
> 因 為 小 弟 想 用 來 做 那 些 MM2 巴 士 :P
> 不 過 長 久 也 找 不 到 人 幫 我 錄 >_<

吉 偈 龍 嗎 ? 沒 問 題 , 我 有 空 便 會 去 錄 了 , 路 線 則 會 是
九 巴72, 但 不 知 道 哪 一 架 較 靚 聲 呢 ? 我 記 得 之 前 人 說 過
DX2600的 性 能 不 錯 吧 ?

Article 2: (Request 3)

> 沙 田 墟~旋 風 麥 林 ‧ 豪 仔 said:
>
> Tony兄 有 冇 諗 過 錄turbo S3M呢?
> 我 有 次 坐93A的turbo S3M
> 架 車D偈 聲 正 到 不 得 了,又 夠 正 中
> 就 連brake聲 都 好 正 中,而 家 非 常 難 得....

初 步 會 先 錄 行77K的[DE8779]Turbo M, 之 後 就 會
錄67M的4波Turbo S3M蛇 車(S3M231), 再 下 一 步 就 會
錄93A的3波Turbo S3M了 , 而 且 會 盡 快 實 行 , 因 為
DE8779有 可 能 神 不 知 鬼 不 覺 地 退 役 ,S3M231也 隨 時
入 廠 改3波 。
呀 , 對 了 ,93A的Turbo S3M, 架 架D偈 聲 及Brake聲
都 很 正 ?

Article 2: (Request 4)

77K 都 幾 旺 場 , 要 清 清 靜 靜 地 錄 聲 都 唔 易 , 夜 晚 可 能 比 較 易...
另 問 67M 的 四 波 Turbo S3M 出 車 時 間 係...?
因 為 我 都 想 錄 。 :P

Article 2: (Request 5)

> 柴 said:
>
> DX2600 的 性 能 當 然 好 啦^_^
> 另 外 可 以 試 試 DM 9680、DM 9147的 性 能 , 都 可 以 的
>
> DM6609 的 性 能 還 可
>
> 不 過DX 3519 就 慢 了 點 兒 , 上 斜 不 太 好 力....
>
> 希 望 可 以 快 點 聽 到 啦 :P頭 先 坐 中DM7889都 唔 錯,行 山 路 同 公 路 好 得
Article B3:新巴路線106一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=527&a=1
回應/Replies:本 人 想 在 明 天 星 期 六 往 小 西 灣 去 影1131(如 果 明 天
仍 行 駛 路 線106的 話),本 人 想 問 下 午 這 條 路 線 在
黃 大 仙 開 往 小 西 灣 的 時 間 表,好 樣 本 人 預 時 間 落
小 西 灣 捕 此 車?
謝 謝.Article B4:2500的小插曲
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=529&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

前 日 係 我 平 生 第 一 次 坐2500, 我 覺 得 佢 好 有 巴 士feel, 係
第 二 種ME, 引 擎 聲 好 似 !
近 來2500係 咪 有 個 長 毛 司 傅 操 刀 ? 雖 然 睇 佢 鬍 鬚 滿 面 , 但
其 實 好 好 人 , 佢 問 我 車 ? 有 乜 好 影 !
去 到 一 個 燈 位 , 另 外 個 司 傅 問 :
司 傅 : 喂 ! 架 車 好 難'渣'
長 毛 : 咪 係 , 個 手 掣 鬼 死 咁 實 ,X佢'親 人', 我 唔'渣'啦
! 如 果 塞 車 重 死 , 隻 手 冇 啦 !
有 個 乘 客 係 閂 緊 門0既 時 候 塞 入 去 , 好 彩 長 毛 開 得 快 。 長
毛 鬧 鬼 佢 , 我 想 問 用 油 壓 定 風 壓 ?

1409 與 猛 獅 巴

Article 4: (Request 1)

今 日 我 第N次 搭2500,仲 要 個 司 機 識,唔 駛$$搭!
其 實 好 多(個 個)司 機 都 唔 鍾 意 渣2500..............
(5,5B,5X,10 很 多 字 軌 車 長 好 好 技 術)
今 日 我 搭2500的 時 候,停 燈 。 跟 住 起 步 同 部 小 巴 平 頭,小 巴 司 機 想 過2500但 唔 成 功,仲 驚 一 驚 。 仲 有 在 很 多 地 方 過 私 家 車,甚 致
同 跑 車 平 頭.....................

__________________________
巴 士 中 的 法 拉 利
㊣FAST /2500(HN1013)

Article 4: (Request 2)

> 謙 字 城 記10 said:
> 不 用 坐 此 車 時, 減 速 慢 可 能 是 此.
>
> 題 外 話: 我 都 見 過 他, 很 久 以 前 (有 一 天 下 很 大 的 雨), 坐 上 了2296@10, 他 駕 車 技 術 不 錯.

他 姓 雷 。

1409 與 猛 獅 巴

Article 4: (Request 3)

> 謙 字 城 記10 said:
> 他 通 常 駕 駛 什 麼 線?
>

5B 字 軌

Article 4: (Request 4)

那 麼AMN的 手 制 又 有 冇 咁 實 呢?
Article B5:Re: 請問九巴綠悠悠超豪是否 104掛牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=530&a=1
回應/Replies:> 前 新 巴88線 常 客2001 said:
> 請 問 九 巴 的 綠 悠 悠 富 豪 超 級 奧 林 匹 克 十 二 米 巴 士 是 否104
> 的 掛 牌 巴 士 ?
> 如 是 , 請 問 她 會 在 甚 麼 時 間 到 達 堅 尼 地 城 總 站 呢 ?
> 因 我 明 天 會 到 堅 地 尼 城 影 相 。
> 請 解 答 , 謝 謝 你 !

Yes,of courseArticle B6:星期一辦公時間巴士遊
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=531&a=1
回應/Replies:


|1|

今 個 星 期 一 上 午 和 一 位 經 理 和 另 一
位 同 事 上 深 圳 開 會 ﹐ 中 午 十 二 時 開
完 會 後 諗 住 先 回 港 再 吃 飯 ﹐ 點 知 去
到 關 閘 前 忽 然 電 腦 故 障 過 境 全 面 停
頓 ﹐ 後 來 我 們 決 定 先 吃 飯 再 去 看 看 ﹐
點 知 雖 然 關 閘 已 通 ﹐ 但 仍 滯 留 大 量
旅 客 。 於 是 我 提 議 改 到 皇 崗 過 境 ﹐
但 強 調 不 會 明 顯 省 時 ﹐ 但 總 好 過 排
在 一 條 不 動 的 人 龍 無 止 境 的 等 。 經
理 同 意 我 的 提 議 ﹐ 於 是 我 們 就 乘 的
士 到 皇 崗 。

到 了 皇 崗 後 ﹐ 關 閘 十 分 清 閒 ﹐ 人 龍
很 短 。 過 關 後 ﹐ 我 們 乘 坐 黃 巴 士 過
落 馬 洲 。 原 來 黃 巴 士 可 使 用 八 達 通
付 款 ﹐ 這 是 不 是 唯 一 香 港 境 外 的 八
達 通 服 務 呢 ﹖

只 要 步 伐 慢 一 點 我 們 便 可 坐 到 MAN NL263。
但 我 們 仍 是 坐 了 一 輛 Dart。 過 了 落
馬 洲 關 卡 ﹐ 架 Dart 未 等 我 們 上 車 就
開 走 了 。 這 還 好 ﹐ 下 班 來 的 正 是 NL263。

抵 達 落 馬 洲 後 ﹐ 我 們 轉 乘 277 和 968
回 到 上 環 的 公 司 ﹐ 已 經 是 下 午 4:30 了 。
原 本 經 理 聽 到 最 後 一 程 要 坐 巴 士 面
色 一 沉 ﹐ 以 為 一 定 要 用 很 久 的 時 間
才 到 達 。 但 那 3ASV 不 負 所 望 ﹐ 最 終
以 半 小 時 由 元 朗 駛 到 上 環 。

開 一 個 兩 小 時 的 會 ﹐ 結 果 花 了 一 整 天 ﹐
十 分 不 合 成 本 效 益 :)

Article 6: (Request 1)

這 不 錯 呀 , 起 碼 沒 需 要 帶 大 量 零 錢 上 車
, 而 且 不 用 趕 上 車 時 , 要 站 在 門 口 數 錢
, 多 方 便
Article B7:Re: 九巴有甚麼屯門路線曾用過鴨車(N)?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=532&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 松 山 光 DA72 said:
> 當 年 很 多(或 者 全 部?)九 巴 屯 門 路 線 都 係 用 雞 , 唔 知 有 冇 鴨 車 呢 ?
>
> 謝 謝 !

61X,62X

Article 7: (Request 1)

> Phoenix【ES6310‧S3N247】 ~ K said:
>
> 62X在94年 前 的 掛 牌 是 :
>
> N142/CK294
> N143/CK344
> N293/CR3514

都 普 鴨 嗎 ?

Article 7: (Request 2)

> 救 護 員 said:
>
> N293就 係 一 隻 都 普 鴨

All 'Duck' Replace to Alexander Body except over N293?

p.s我 句 英 文 文 法 有 冇 錯 ? 可 以 的 話 更 正 下 啦 . .Thx. .

Article 7: (Request 3)

> 救 護 員 said:
>
> 咁 就 唔 知 囉

我 見 貼 每 日 一 鴨 的 板 友N1 - N3係 都 普 . .
N5 開 始 到 現 在N16都 係Alexander Body...
你 又 話N293係Duple...
九 巴 d 鴨 真 係 得 意..

Article 7: (Request 4)

N1-N4係 九 巴 自 行 設 計 既 車 身 , 只 不 過 鬼 面 罩 後 來
換 左 做 都 普 款 ,N214開 始 至 係 都 普 車 身 , 不 過 冷 氣
版 鴨 車(亞 歷 山 大 車 身) 就 放 棄 冷 氣 後 , 編 做N364
Article B8:Re: 有冇版友聽日.......
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=534&a=1
回應/Replies:


|1|

> AV212-地 鐵 通 車,296獨 大? said:
> 有 冇 版 友 聽 日 會 去 北 角 或 堅 城 影 相 呢?
> 如 有,請 回 文

我 會!!!

Article 8: (Request 1)

> 失 戀 ‧HC1664 :( said:
>
> 我 也 會~
>
> HC1664

Me too
Article B9:大家用乜program 為相片加網站logo?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=535&a=1
回應/Replies:大家用乜program 為相片加網站logo?Article B10:聽日1107係咪行101?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=536&a=1
回應/Replies:


|1|

聽 日1107(祖 兒 巴)係 咪 行101?
如 困 係,咁 大 約 幾 點 到堅 城???

Article 10: (Request 1)

> VA12 said:
>
> 1107係101字 軌 車
> 但 對 於 新 巴 派 車 黎 講
> 今 日 唔 知 聽 日 事
> 所 以 冇 人 可 以 肯 定1107聽 日 肯 定 行101
> 只 可 以 說 較 大 機 會 出 現101....其 次 係 其 他 西 環 線:104,18

同 埋 逢 星 期 日116必 有 西 環 廠 車 行 ,
故1107亦 有 走116的 機 會 。

PS: 如 果 九 巴 尾 車 攝3ASV102之 後 ,
新 巴 頭 車 係1107.......

檸 少 .5048
Article B11:陳奕迅-活著多好 MTV can see NY Trident
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=537&a=1
回應/Replies:
陳 奕 迅-活 著 多 好 MTV can see a New York open top Trident,the front panel is very like 33XXL.(Small distination box)

P.S.I hope I haven't post wrong board.........
Article C1:


Re: 全新祖兒巴隆重登場
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=118&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> 檸 少 .5048 said:
> 根 據 剛 才 吵 醒 我 的235fans報 道 ,
> 全 新 祖 兒 巴1107已 經 在 剛 才 在 堅 尼 地 城 開 出 前 往 觀 塘 ,
> 這 部 巴 士 一 如 大 家 所 料 賣Nikon F55相 機 的 ,
> 至 於 幅 相 係 點 , 相 信 大 家 都 估 到 了 。
>
> PS:235fans, 您 唔 係 唔 記 得 我 星 期 五 唔 會 咁 早 起 身 吧 。
>
> 檸 少 .5048

我 都 被 朋 友 吵 醒...1107...明 天 放 工 或 星 期 日 去 影

Leslie Chan

Article 1: (Request 1)

> 檸 少 .5048 said:
> 我 可 能 要 睇 下3ASV102的 情 況 係 點 先 決 定 影1107定 佢 ,
> 話 晒 我 今 日 唔 想 走 堂 。
>
> PS: 請 所 有 今 早 被 報 告 祖 兒 巴 吵 醒 的 人 回 文 , 謝 謝 !
>
> 檸 少 .5048

過9版 睇 啦,Lunch hour 時 我 落 觀 塘 用digital camera 影 左 幾 張 相 了...

Leslie Chan

Article 1: (Request 2)

咁 3ASV102 同 某 1A 掛 牌 車 轉 左 新 版 廣 告 未?

PS.1 : 我 今 日 見 到 1107, 她 個 人 成 身 藍 色, 我 覺 得 好
恐 怖, 好 核 突... (我 講 係 件 衫 既 配 搭 顏 色...);

PS.2 : 此 廣 告 的 電 車 版 本 亦 已 登 場;

PS.3 : 今 日 2800 都 有 行 5B;

Article 1: (Request 3)

> 咁 3ASV102 同 某 1A 掛 牌 車 轉 左 新 版 廣 告 未?
未 知 , 不 過3ASV102今 日 冇 出 黎 行 。
>
> PS.1 : 我 今 日 見 到 1107, 她 個 人 成 身 藍 色, 我 覺 得 好
> 恐 怖, 好 核 突... (我 講 係 件 衫 既 配 搭 顏 色...);
我 睇 返 您 地D相 了 , 但 因 為 我 自 己 對 這 些 相 片 習 慣 ,
因 此 唔 覺 核 突 。

> PS.3 : 今 日 2800 都 有 行 5B;
2500都 係 。

檸 少 .5048

Article 1: (Request 4)

> 235Fans / HT2897 said:
>
> 我 今 早 本 來 諗 住 去 堅 城 影 綠 扒 @ 104 同 埋 新 色 城 巴 2201,2500 @ 5B 的,
> 誰 知 一 到 堅 城,
> 竟 然 見 到 全 新 Joey 巴 1107 停 在 貨 倉 門 口,
> 即 刻 嚇 左 我 一 跳.
> 我 咪 立 即 拎 相 機 影 左 佢 囉 ~~~
> 之 後 我 諗 住 您 係 Joey fans ,
> 所 以 咪 call 您 囉 ~~~
>
>
> 您 有 講 過 我 知 咩?
> 又 或 者 係 我 考 試 考 到 懵 了...
>
> 235Fans / HT2897

都 有112 ATR

Article 1: (Request 5)

我 今 日 冇 諗 過 去 影 ATR24 的,
但 我 在 銅 鑼 灣 見 到 佢 已 經 換 左 新 廣 告,
所 以 咪 臨 時 延 長 行 程 去 北 角 囉.

235Fans / HT2897

Article 1: (Request 6)

> N.W.F.B.VA14 said:
>
> 九 巴 版 也 隆 重 登 場
> 車 隊 編 號:ATR24
> 今 天 行 駛 路 線:112

見 到 架 車 ?鷷ackground colour
就 唸 起 新 記 架DM22
Article C2:


李香琴 ??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=119&a=1
回應/Replies:> 遲 .S3BL103 said:
> 又 一'正'banner!~
> ATS19, 3ASV?? (JH2096)上o左, 取 代 千 與 千 尋...
>
> ~~~悔 vs 遲~~~
> 九 巴 之 迷S3BL103

李 香 琴 之 前 唔 係 有 款 “ 高 雪 珀 垃 ” 喇 咩 ?

講 開 又 講 , 我 今 日 晌 觀 塘 見 到 有 部3ASV @ 3D貼 有 呢 款
“ 排 毒 皇 ”banner廣 告 , “ 廣 告 女 郎 ” 係 著 名 甘 草 演 員
譚 倩 紅 。

沙 田 墟 ‧EH4005Article C3:


Re: 「尋車」城巴Qoo廣告:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=120&a=1
回應/Replies:> 新 巴1110 said:
> 問 城 巴Qoo廣 告 在 那 些 編 號 的 巴 士 出 現 ? 而 有 關 車 輛 在 那 條 路 線 服 務 ? 因 為 我 只 是 影 了373及539。
>
> 新 巴
> 1110/HY4363
> ICQ:112698666

373--10
395-8X
512--102
539--681
ML29Article C4:


新巴拜見將軍
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=121&a=1
回應/Replies:
有 無 三 叉 戟 貼 過 以 上 車 尾 庫 廣 告 ?
Article D1:


每日一鴨--N16
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1038&a=1
回應/Replies:今 日 的 主 角 係 : BZ 1368 (N16)

N16 仲 係 K 廠 時 :
轉 左 沙 廠 後 :


希 望 大 家 喜 歡 , 亦 歡 迎 討 論

*鳴 謝 板 友ES6310提 供 相 片

JF 1181 + KC 3689Article D2:


Re: 劣作:城巴367車尾廣告一張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1039&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 石 澳 人Eric said:


> 367@10


>


> 劣 作 一 張 希 望 你 地 喜 歡


> PS: 特 別 鳴 謝VA63波 子 幫 我 scan D 相^_^


>


> 石 澳 人 Eric

個 牌 子 係 唔 係CX呀 ?

Article 2: (Request 1)

可 否 借 來 改mm2的texture?
thx!

Article 2: (Request 2)

車 神 連 拍 照 那 也 麼 厲 害 , 熱 血 波 子VA大 師 兄 也 是 , 只 不 過 照 片 沒 有 腳 而 已 。
Article D3:


Re: 貼劣作相:2800私牌掟灣中
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1040&a=1
回應/Replies:


|1|

> 石 澳 人Eric said:


> 2800私 牌 掟 灣 中


>


> 張 相 好 似 係 第 一 日 服 務 去 映


> 劣 作 一 張 希 望 你 地 喜 歡


> PS: 特 別 鳴 謝LV27幫 我 scan D 相^_^


>


> 石 澳 人 Eric

車 神 不 只 駕 車 厲 害 , 連 拍 照 也 那 麼 厲 害 , 只 是 電 牌 的 光 度 不 足 而 已 。

Article 3: (Request 1)

> 石 澳 人Eric said:
> 冇 計 個 車 長 踩 行 油 掟 出 黎,
> 我 自 己 都 險 些 映 唔 到...
> 雖 然 最 後 映 到,但 已 變 劣 作 一 張...
> 石 澳 人Eric

阿 石 , 唔 錯 架 喇 , 起 碼 車 牌 影 得 清 呀
我 個D.....
Article D4:


Re: 數碼特快:1107新Nikon'豬車'
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1041&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:


> 食 飯 時'仆'出 去 影 的....


>


>


>


>


>


>


>


> Leslie Chan
一 個 字 , 核 突


Joey今 次 既 造 型 個 人 覺 得 唔 靚 , 都 係 舊 既 好


不 過 架 車 個 色 彩 設 計 都 唔 差

Article 4: (Request 1)

> Elvis-route3.heha.net said:
>
> 如 果 身 體 都 貼 , 那 更 好
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/
>

去 新 加 坡 上olympian lor,見 年 鑑 有 個 露 背 美 女 成 個 上 晒 車,超 正...上Volgren 扒 仲 好,哈 哈!

Leslie Chan

Article 4: (Request 2)

> 235Fans / HT2897 said:
> Leslie 兄,
> 上 次 您 讚 過 我 d 祖 兒 Big Echo banner 正,
> 今 回 又 輪 到 我 讚 f 您 喇 ~~~
> 在 人 多 車 多 的 觀 塘 鬧 市 都 可 以 影 到 相,
> 真 犀 利!
>
> 我 的 1107 同 ATR24 的 相 要 明 天 才 曬 好,
> 明 晚 我 會 貼 上 來 的,
> 到 時 俾 您 品 評 下 啦!
>
> 235Fans / HT2897

唔 好 咁 講 啦,我 好 難 為 情 架,哈 :P

我d相 撞 晒 人 頭 啦,鬼 叫 個 小 巴 師 姐 等 客 又 碌 車,如 果 佢 再
停 多 盞 燈,我 今 日 食 白 果tim啦 差D...

反 而 多 謝 六 版 版 主 中 午 報 料,我 先 仆 番 上 公 司 拿Digital
Camera 影ja...依 家 連 張Ram Card都 仲 係 公 司 部 電 腦(今
日 下 午 要 出 明 愛 做promote,趕 住 走 唔 記 得 拿 回...)

祖 兒 真 勁,出 新 車 第 一 日 已 經 有 咁 多 巴 士 迷 仆 到 去 影 同 討
論...唔 知 有 無 機Nikon出 完 電 車 出 番 巴 士?我 要 九 巴'祖 兒
代 表 車'3ASV102呀 哈 哈...再 唔 係 躉 都 好,如 果 上 埋
AP/60?? 仲 正 :P....

明 天 等 睇 你D祖 兒 巴 相 的
Leslie Chan

Article 4: (Request 3)

> 西 毒 (GK8843) said:
>
> ~ 諗 諗 下 如 果 賣 電 器 用 品 果 間
> ( 即 係 呢 排 o係 電 視 成 日 聽 倒 果 個 廣 告 )
> 上 banner 或 全 車 廣 告 . . . .
> 我 諗 o的 反 應 仲 勁 過 joey :p
>
>
> 西 毒
> GK 8843
>

'伯 魯 會'?
到 時 架 車 放 在 廠 內 比 較 安 全...哈 哈....

Leslie Chan

Article 4: (Request 4)

其 實 該 處 都 影 到 相 的 , 以 下 都 是 同 一 條 街 影 的
Article 4: (Request 5)

不 錯 呀 , 但 是 弄 到 祖 兒 好 像 很 姣 般

Article 4: (Request 6)

> ~ 沙 田 墟 ˙ 新 巴 橙 扒 仔 + 九 巴 綠 扒 仔 ~ said:
>
> 映 到 祖 兒 好 鬼 妖 呀 !!!

同 時 都 係o個 句:有 邊 間 模 型 公 司 想 出 新 模 型??

> 沙 田 墟 ˙ 新 巴 橙 扒 仔 + 九 巴 綠 扒 仔

Article 4: (Request 7)

> 門 外 漢 said:
> 點 解 你 叫 #1107 做 '豬 車' ?

因 車 身 廣 告 果 位 自 己 對 記 者 咁 講...

Leslie Chan

Article 4: (Request 8)

> 怪 物 mbwhk.com said:
>
> 或 者 說 :
>
> 容 祖 兒 曾 經 表 示 , 自 己 很 像 「 豬 扒 」 ;
> 故 上 有 容 祖 兒 廣 告 的 巴 士 亦 一 律 被 稱 為 「 豬 車 」 。
>
> --怪 物

如 果 髹 在 3ASV102 上, 咁 咪 豬 扒 上 加 豬 扒, 變 左 兩 隻
豬 扒...

Article 4: (Request 9)

豬 扒 的 量 詞 應 該 是 塊 或 片,不 是 隻....
一 隻 豬 就 可 以...

所 以,我 地 好 期 待 呢 部3ASV102....代 表 車 啦 簡 直,哈 哈!
呢D叫 叫 豬 扒 意 搭 豬 扒 豪 搭 上 搭...

話 時 話,祖 兒 拿 了 兩 個 豬 扒 豪 的 第 一
1)九 巴 車 隊 編 號 中 第 一 部 扒(3ASV1)上 法 國 婚 紗 廣 告
2)第 一 個 九 巴 扒 的 全 車 身 廣 告(Nikon F65)

Leslie Chan
Article D5:


[Bus Rally] Kennedy Town
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1042&a=1
回應/Replies:


Finally took all the new look CTB buses in Kennedy Town, an unofficial bus rally :PArticle D6:


[HFC Depot] Tridents under construction.
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1043&a=1
回應/Replies:

Almost complete....I am not sure if this is the new version Tridents with the route no. display on the top..?Some DC is parked on the roof of HFC depot, i think they are retiring.... >_<Article D7:


貼相:舊Nikon廣告1107
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1044&a=1
回應/Replies:

AD93Article D8:


3ASV178 KD3375
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1045&a=1
回應/Replies:攝 於16:17 18/Jan @ 月 華 街


Article D9:


[ 新圖片 ] 容祖兒 Nikon F55 巴士車身廣告相 片
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1046&a=1
回應/Replies:[ 新 圖 片 ] 容 祖 兒 Nikon F55 巴 士 車 身 廣 告 相 片
(1) 容 祖 兒 Nikon F55 巴 士 車 身 廣 告 (新 巴1107)
(2) 車 身 廣 告 大 特 寫
(3) 祖 兒 拿 著 已 簽 名 的 Nikon F65 巴 士 站 亭
都 市 巴 士 迷 俱 樂 部
Article D10:


New Joey ATR
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1047&a=1
回應/Replies:> 澳 洲 版-九 巴3ASV3+新 巴5001 said:


>


>


> taken today..

So good la^_^

~Big Mac‧#1361~Article D11:


Re: 容祖兒Nikon F65廣告一覽
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1048&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 西 毒 (GK8843) said:


> ~ 容 祖 兒 Nikon F65 廣 告 一 覽 . . .


>


> GR8180 . . .


> 一 早 甩 左, 唔 知 會 唔 會 搵 第 2 架 上 過


>


>


> 1107 . . . 換 左


>


>


> HW5476 . . .又 換 左


>


>


> HW3385 . . . 唔 知 係 唔 係 換 梗


>


>


> JV2966 . . 可 能 換 左 啦


>


>


> 唔 知 會 唔 會 上 多 幾 架 呢 :p


> 呢 次 連 電 車 都 有 . . .


>


> 今 年 都 未 掂 過 部 機


> 聽 日 後 日 大 把 野 要 影


>


>


> 西 毒


> GK 8843

你 就 好 啦 ﹐ 我 淨 係 影 到1A掛 牌 咋 ﹕
其 他 都 無 時 間 影 就 換o西 畫 。

Article 11: (Request 1)

點 只 呢 o的.....
我 仲 有 綠 扒3ASV297、CTB 2500、CTB 656未 影 。
實 在 太 多 , 影 唔 切~!

「 採 」 色 ‧1081

Article 11: (Request 2)

> 救 護 員 said:
>
> 前 日 仲 見 架 車 有 廣 告

要 換 既 話 好 快 就 換 到, 試 過 昨 天 仍 是 舊 的,
第 二 日 轉 了 新 款 的...

Article 11: (Request 3)

你 就 好 啦...我 星 期 日 先 有 時 間 去 影 啦...or 明 晚 番 完 青 衣IVE之 後 去 影 曝 光...

明 天lunch再 戰1107...:P

PS:衰 佬,打 極 你 電 話 都 唔 通,點 搵 你 呀~~

Leslie Chan
Article D12:


3BL系列-3BL137,138
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1049&a=1
回應/Replies:~3BL137 . . . 反 光
3BL138
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843Article D13:


[貼相]躉@277,3ASV72@269D,三菱被抄牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1050&a=1
回應/Replies:猜 不 到 上 次 玩AP,超 豪,ATS, 今 次 連ATR也 玩


只 欠ASV未 行
沙 廠3ASV72行269D, 近 日89X字 軌 常 行269D
三 菱 被 抄 牌 , 但 不 知 犯 甚 麼 了
多 多 指 教Article D14:Re: Nikon F55 容祖兒廣告系列
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1051&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 怪 物 mbwhk.com said:


>


> ‧ 失 敗 版...


>


>


>


>


>


>


>


>


> ‧ 九 巴 的 ATR24 也 換 了 。


>


>


> ‧ 另 類 祖 兒 廣 告 ?


>


> 今 次 影 得 不 好 , 考 完 試 後 再 影...


>


> --怪 物


雖 然 我 覺 得 F65 果 個 正 d


但 係 我 都 盡 量 影 啦


最 好 朝 早 去 下 行 27 啦  ^_^

小 王 子 3008

Article 14: (Request 1)

呢 張 都 唔 錯 呀 !!!邪 留 丸

Article 14: (Request 2)

> LF278~仍 留 戀 東 鐵 第 一 代EMU said:
>
> 呢 張 唔 係 巴 士 喎....
> 算 唔 算 貼 錯 版?

我 想 各 位 可 以 兩 張 一 起 看 , 故 方 便 點 放 在 一 起 吧 。
不 喜 歡 的 話 , 歡 迎 提 出 , 我 會 立 刻 刪 去...

--怪 物
Article D15:相一張:S3BL363@70
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1052&a=1
回應/Replies:ED2557@70
多 謝 收 看

S3BL363Article D16:每日雋相~雪糕新地周刊ML64 & 千禧 龍
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1053&a=1
回應/Replies:

Article D17:Re: 九巴仔面對塞車之苦...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1054&a=1
回應/Replies:> 怪 物 mbwhk.com said:


>


>


> 雖 然 如 此 , 也 能 悠 然 享 受 其 巴 士 旅 程... ^^


>


> --怪 物


你 影 得 我 好 靚 啊... ^^Article D18:攝影技巧幾問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1055&a=1
回應/Replies:> Non-HeavyPorter ~ FV6840 said:


> 以 下 相 片 皆 是 夜 攝 九 巴 2A


>


> AS1


>


>


> AS2


>


>


> AS13


>


>


> S3V30


>


>


> 鳴 謝AV381 借 出 網 頁 空 間


>


> ~~謝 謝 觀 賞~~


> FV6840

D相 好 正 。


小 弟 想 問 用 幾 多 快 門 、 光 圈 、 幾 多 度 菲 林 、 有 冇 加 鏡 ?


多 謝 解 答 , 萬 分 感 激 。Article D19:Re: 絕影-Nikon Joey F65 1107
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1056&a=1
回應/Replies:> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:


> 自 今 日Nikon 推 出F55新 巴 士 車 身 廣 告,以 下 的 一 幕 情 景,將 會 在 九 龍 城 的 天 空 下 消 失...


>


> 新 巴 祖 兒 躉F65,別 了!


>


> Leslie Chan
更 加 唔 會 係 馬 鞍 山 現 身.....

「 採 」 色 ‧1081Article D20:[貼相]紙皮牌, 膠紙線 SF17 @ 43X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1057&a=1
回應/Replies:

標 題 更 正 : [貼 相]手 寫 牌, 膠 紙 線 SF17 @ 43XArticle D21:ET 576 路 線 訓 練 中
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1058&a=1
回應/Replies:~ET576
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843Article D22:有廣告 DN3681 @ 81
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1059&a=1
回應/Replies:


|1|

>Article 22: (Request 1)

> 西 毒 (GK8843) said:


>


> ~ 有 廣 告 o既 DN3681 . . .


>


>


> 你 咁 鐘 意 有 廣 告 . .


> 送 多 張 比 你 啦 :p


>


>


> 比 多 張 banner 版


>

多 謝 晒 喎...^-^....
Article D23:'徵相' 純白Trident 紙巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1061&a=1
回應/Replies:請 問 各 位 有 無 呀?? 我 想 用 來 整 新 記 路 線 宣 傳 塗 裝 呀(虛 構 的)

閣 下 的 幫 忙 小 弟 萬 份 感 激 :)Article D24:試貼相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1062&a=1
回應/Replies:

第 一 次 貼 相,各 位 比d意 見 呀,thx!Article D25:[貼相]九記之Red Shoes Banner 面面歡
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1063&a=1
回應/Replies:

共 喜Leon!

Article D26:(深情演繹貼相)同一天空下,再一次想妳...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1064&a=1
回應/Replies:2000年,一 個 披 上 嫁 衣 的 小 姑 娘 登 上 了 一 部 巴 士,她,引 起 了 我 這 個 浪 子 的 注 意...2001年 某 日,我 在 九 龍 城 再 一 次 遇 上 這 位 小 姑 娘......那 日 我 再 一 次 想 妳,是 我 未 能 忘 記...

Leslie ChanArticle D27:[貼圖]卡通巴士大匯演
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1065&a=1
回應/Replies:Article D28:[貼特見相]3AD88行49X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1066&a=1
回應/Replies:


|1|

絕 對 不 是 今 天 的 事...是 上 年 七 月 了...傻 瓜 機 劣 作,請 見 諒~

-Xero(3AV272)

Article 28: (Request 1)

> 3AD124.joelty.net said:
>
>
> 呢 張 相 好 似 有 人 貼 過..

其 實 我 好 耐 之 前(半 年 前 左 右)響 一 篇 回 文 中 貼 過...(你 竟 然 仲 記 得~)
不 過size細 點...
如 果 有 問 題 的 話,我 可 以 收 返...
Article D29:上年出風車,今年又出乜?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1067&a=1
回應/Replies:Article D30:Joey AD
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1068&a=1
回應/Replies:等 左 成 粒 鐘 先 影 到 第1張,都 係 最 後 一 張.

我 家 的model
DS8046Article D31:急徵:龍運Alexander躉的樓下內籠相片
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1070&a=1
回應/Replies:唔 該
最 好 有 埋 樓 下 車 頭 及 行 李 架 一 帶 位 置 的
相 片!
用 來 做 模 型 的!Article D32:祖兒巴一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1071&a=1
回應/Replies:請 問...
舊 祖 兒 廣 告 是 否 已 除 下 ?
唔 該!!Article D33:貼相:國寶3BL24
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1073&a=1
回應/Replies G
3BL24@42A


試 貼


如 果 睇 唔 到 僅 此 致 歉!