20020111
巴士舊文--2002年1月11日


Article A1:


Re: 又一BL翻油.
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=767&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> AD63 said:
> AS tilte, this time is BL59(DE4314), it running
>
> rt.18 today.
>
> AD63

唔 覺 佢 翻 油 媧,仲 有 呢 架 車 唔 係K廠 咩

Article 1: (Request 1)

架 車 曾 經 係K廠 , 不 過 好 耐 之 前 入 過 沙 廠 掛72A
之 後72A轉 大 車 就 出 左L廠 , 掛 左70, 近 三 四 個 月
就 掛18

Article 1: (Request 2)

> DE4314,EV4763-73A,75X said:
> 如 果BL59(DE4314)翻 油 的 話,它 會 不 會 續 牌 ﹔ 因 為 我 想 起 以 前S廠 有 部BL翻 了 油 數 天 便 退 役,
所 以 我 很 想 知 道DE4314會 不 會 好 像S廠 那 部BL翻 了 油 數 天 而 不 續 牌 便 去 了 退 役 , 謝 謝 大 家
提 供 資 料!

個 架 係DG4335, 佢 翻 油 係 因 為 甩 廣 告
Article A2:


Re: [新聞]摩 登 「 九 龍 皇 帝 」 巴 士 塗 鴉
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=768&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|

> 3AV50 said:


> 摩 登 「 九 龍 皇 帝 」 巴 士 塗 鴉


>


> From:方 向 日 報


>


> 小 弟 覺 得 收 個 二 百 幾 蚊 實 左 太 少,應 該 收 過 千 啦..咁 衰 :)


>


> My Bus Homepage

簡 直 不 知 所 謂...


(難 得80K兩 架 金 車...重 要 整 花 十 張 座 位...#%#$%#@)

P.S. 話 時 話,83K 既2+2AV 同86K 3BL 花 得 重 要 勁.....

Article 2: (Request 1)

> 幻 綠 扒KJ6128 said:
> D人 好 無 聊!!!
> 被 人 畫o個 架 車 係KC7800還 是KC7911 ar ??

KC7800..
p.s.今 日 有 出 車!!

Article 2: (Request 2)

> 沙 田 墟 ˙S3BL416 said:
>
> 可 惡....畫 我 第 一 架 坐 既 80k 3ASV..?
> 話 時 話...佢 一 共 畫 左 幾 張 凳?
>
> S3BL416

我 架 代 表 車 呀!!!!!!!!
比 我 知 係 邊 個 我 實 將 佢....

好 憤 怒 的S3BL7

Article 2: (Request 3)

> 【^喜^與Leon 倒 數 的Bus.com】 said:
>
>
> 今 日 見 到 畫 ??成5,6張 都 有,好 心 佢 啦 畫1,2張 咪 算o羅,連 凳 邊 都 畫!
> 真 係 離 晒 譜!
>


可 惡....!!!
7800 呀....真 係 慘...>.<

S3BL416

Article 2: (Request 4)

家 下 犯 事 的 只 是 十 二 歲 的 中 一 學 生 , 似 乎 他 們 沒 有 公 民 意 識 。

等 我 聯 絡 到 亞 洲 電 視 兒 童 台 編 輯 時 要 同 他 們 反 映 事 件 先 得 。

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666

Article 2: (Request 5)

> S3N312/KC7617 said:
>
> 叫 人 唔 報 警? 哈....
>
> 早 知 今 日,何 必 當 初
> 呢d人 應 該 拉 去 勞 改

人 地 驕 生 慣 養, 冇 有 識 死, 自 己 做 錯 左 事
驚 俾 屋 企 人 知...

其 實 她 們 父 母 應 該 負 責 任, 教 兒 不 善...

好 好 地 一 架 新 歐 三 扒 俾 人 花... 呢 d 花 靚
唔 鬧 唔 罰 唔 得...

Article 2: (Request 6)

罰 錢 實 在 收 唔 到 效 。 有 錢 俾 o既 唔 通 繼 續 俾 佢 亂 畫?
計 我 話 留 案 底 最 好 。 一 世 都 掛 住 呢 個 標 籤 , 搵 工 填 form
要 俾 人 知 , 移 民 又 有 問 題 , 後 悔 都 冇 用 。

Article 2: (Request 7)

> 3AV50 said:
>
> 我 今 朝 落 街 見 到KC 7911
> 我 諗 係7800掛...
> (唔 知 駛 唔 駛 洗 好 耐 既 呢?)
>
> 3AV50

而 家 九 巴 好 似 只 係 油 一 層 紅 油 蓋 著

Article 2: (Request 8)

> 3AV272 (HF 2534) said:
>
> 不 是 定 期 派 人 用 擦 擦 走 的 嗎?(我 指 冷 氣 巴)
> 如 果 座 椅 被 畫 花/弄 損 的 情 況 嚴 重,甚 至 會 換 凳

我 坐106的 超 豪 是 油 紅 油 的 。

Article 2: (Request 9)

咁 咪 好 核 突...
原 來 唔 同 廠 有 唔 同 的 政 策...
Article A3:


102加金?!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=769&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

特 見 板 中 有 板 友 見 到102有 金 豬.恭 喜!
102有 多 少 金 豬 呢?

忽 發 奇 想: 綠 豬 會 唔 會 轉 廠 走102呢?
(2號 那 批HY牌 躉 未 掛 牌 前 有 部 份 是 走 了 幾 天K廠 才 過 檔 的.)

Article 3: (Request 1)

> A TRUE MAN said:
>扂 珩 準 都 嶱 陑!!
> 102笝 黺 衄 踢!筍 岆 瘁 眕 摽 飲 衄 儸??? 樓 ??嗣 窒 儸?

你 想 講 乜 呀?

Article 3: (Request 2)

he say
我 也 非 常 開 心!!
102? 於 有 金! 但 是 否 以 後 都 有 呢? 會 加 幾 多 部 呢?

Article 3: (Request 3)

> 檸 少 .5048 said:
> 太 好 了 , 我 再 多 一 個 選 擇 回 家 了 。
> ( 這 批 超 豪 應 該 未 裝 報 站 ? 電 視 吧 )
>
> 有 時 看 見 九 巴 的 康 偈 豪 , 不 是 不 想 上 ,
> 而 是 車 廂 內 十 分 骯 髒 , 有 時 還 試 過 聞 到 異 味 呢 !
>
關102咩 事
> 我 個 人 在 深 水 步 行 完 街 , 最 後 都 是 搭 地 鐵 ,
> 或 者 搭2F再 過 慈 雲 山 轉116, 而 家 多 個 選 擇 ,
> 也 是 一 件 好 事 。
>
未 加 金 唔 答 得102咩?
> 綠 扒 出 走 七 天 只 是 走 了 兩 天 , 可 能 有 機 會 。
>

唔 通 行 幾 日 就 調 廠?
> PS: 而 家102、106、116、606都 有 超 豪 ,
> 剩 下 來 的110會 有 怎 樣 的 下 場 呢 ?
>
行 超 豪 係 一 總 下 場 乎?!
咁5048行TKO,TKO就 有 下 場..
> 檸 少 .5048

Article 3: (Request 4)

沙 廠 以 前 試 過 分 到 兩 架M11龍 仔(ADS196及197)
不 過 前 者 出 左 牌 行 左 一 個 禮 拜 , 後 者 就 行 左 三 日
就 因 為81M加 強 空 調 巴 士 服 務 時 , 同K廠 換 左 兩 架
ADS(ADS123同138), 因 為 個 時 兩 架 車 冇 八 仔 , 所
以 要 換 兩 架 有 八 仔 既 舊ADS入 黎 喇

P.S: 目 前 為 止 , 係 有 四 架M11龍 做 過 沙 廠 既 車 , 其 中 兩 架 都 仲 係 沙 廠 , 而 且 都 係 係 其 他
廠 調 入 黎

Article 3: (Request 5)

沙 廠 has KJ 3ASV ma?
Article A4:


新街道:翠欣街
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=770&a=1
回應/Replies:由 即 日 起 , 位 於 愉 翠 苑 與 欣 廷 軒 之 間 的 街 道 將 命 名 為 翠 欣 街 。 即 所 有 往 愉 翠 苑 之 路 線
抵 達 牛 皮 沙 街 後 , 途 經 翠 欣 街 , 返 回 總 站 。

資 料 來 源 : 政 府 憲 報Article A5:


Re: 今日有部巴士撞親人
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=771&a=1
回應/Replies:


|1|

> AP21對 影 綠 色 豬 扒 鼓 起 勇 氣 said:
> 據 我 同 學 說,佢 今 日 見 到 一 架73號 巴 士(我 想 應 該 係ME)途 經 馬 會 道 時 撞 到 一 個 小 童 的 頭......
去 到 時AMBULANCE到 左,用 被 包 住 小 童 個 頭...........
>
> 其 它 的 有 待 板 友 證 實
>
> AP21

果 架 係 DF 9740 (ME21)

JF 1181 + KC 3689

Article 5: (Request 1)

> BENZ 20 與 平 治 結 下 不 解 緣 said:
>
> What is the time?
>
> BENZ 20

before 8:00am
Article A6:


Re: 今日…
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=773&a=1
回應/Replies:> ㊣FAST said:
> 2800今 朝 行5(我 搭 中)再 行5B再 行10
> 1501 @ 47A
> -------------------------------
> i can't post 特 見
> 有 冇post wrong board

POST到 這 板,POST唔 到 特 見,有 無 攪 錯?Article A7:


Re: 今日RT.102九巴加金 !!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=774&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 波 子 失 去 了 最 愛 的 人>_< said:
> 前 幾 日 有 人post 話 九 巴 點 解 唔 肯 落 躉 行102
> 今 日 小 弟 就 親 眼(8:13a.m.)見 到 有 一 架KJ (3ASV293)豬 扒 行102
> 我 睇 到 眼 都 特 晒 , 今 日 最 衰 唔 見 得 帶 機 返 ?影 唔 到 !!
>
> 唔 知3ASV293 係 唔 係98C d 車 ?用 來 做 加 班 車 ??

那 部 車 可 能 是L廠 的 , 因 為3ASV296(KJ6092)也 已 成 為L廠 一 員 , 這 兩 天 行 走118線 。 未 知 它 會
否 是 未 來102線 的 字 軌 車 呢 ?
ML29

Article 7: (Request 1)

> 路 人 said:
>
> 應 該 係 荔 廠 加 金,況 且 平 日 應 無98c的 車 攝102的.

暫 不 要 肯 定 102 落 金 住,
因 為 新 車 通 常 都 係 周 圍 走 的.
但 暫 時 由 板 上 的 資 料 所 示,
102 落 超 豪 做 掛 牌 的 機 會 不 大 .

235Fans / HT2897

Article 7: (Request 2)

> VA48,2102 said:
> 前 幾 天 才 問 過102掛 牌 車 長102會 不 會 換 新 車...
> 佢 話 無 得 換...掛 牌?睇 定D先...
相 信 這 只 是 曇 花 一 現 的 事 , 相 信 要 過 一 段 日 子 才
能 肯 定 是 否 落 金
Article A8:


(問)關於路線104
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=775&a=1
回應/Replies:我 想 問 下AP131同AP132今 個 月 係104既 第 幾 車???

thx a lot~
ATR234~116Article A9:


[路線建議] 城門隧道通宵網 絡
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=776&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

路 線 編 號 :N240

來 往 地 點 : 利 安 - 葵 盛(東)

服 務 時 間 : 利 安 ~ 12:05 AM - 5:20 PM 葵 盛(東) ~ 12:30AM - 5:30AM

班 次 : 10 - 15 MIN

收 費 : $10.00 , 濱 景 花 園 - 葵 盛(東) ~ $9.00 (雙 向 分 段)

所 經 街 道 : 錦 英 路, 馬 鞍 山 路, 西 沙 路, ? 康 街, 馬 鞍 山 路, 亞 公 角 街, 石 門 交 匯 處, 大 涌 橋 路, 車
公 廟 路, 沙 田 頭 路, 盛 田 街, 豐 石 街, 秦 石 巴 士 總 站, 豐 石 街, 盛 田 街, 沙 田 頭 路, 車 公 廟 路, 大 涌
橋 路, 沙 角 街, 乙 明 村 街, 沙 角 街, 沙 田 圍 路, 沙 田 鄉 事 會 路, 大 埔 公 路, 沙 田 市 中 心 巴 士 總 站, 沙
田 正 街, 橫 壆 街, 源 禾 路, 沙 田 鄉 事 會 路, 大 埔 公 路, 城 門 隧 道 公 路, 城 門 隧 道, 和 宜 合 交 匯 處, 和
宜 合 道, 昌 榮 路, 昌 榮 路 迴 旋 處, 葵 涌 道, 葵 富 路, 興 芳 路, 大 窩 口 道, 葵 盛 圍, 葵 聯 路, 葵 盛 圍

 

路 線 編 號 :N243

來 往 地 點 : 耀 安 - 灣 景 花 園

服 務 時 間 : 耀 安 ~ 12:10AM - 5:20 AM 灣 景 花 園 ~ 12:35 AM - 5:20 AM

班 次 : 10 MIN

收 費 : $10.00 , 濱 景 花 園 - 灣 景 花 園 ~ $9.00 (雙 向 分 段)

所 經 街 道 : ? 康 街, 西 沙 路, ? 輝 街, 寧 泰 路 ? 泰 路, ? 信 街, 富 安 花 園 巴 士 總 站, ? 信 街, 亞 公
角 街, 石 門 交 匯 處, 大 涌 橋 路, 火 炭 路, 源 禾 路, 沙 田 鄉 事 會 路, 大 埔 公 路, 沙 田 市 中 心 巴 士 總 站,
沙 田 正 街, 橫 壆 街, 源 禾 路, 沙 田 鄉 事 會 路, 大 埔 公 路, 城 門 隧 道 公 路, 城 門 隧 道, 和 宜 合 交 匯 處,
三 楝 屋 路, 二 陂 圳 路, 石 圍 角 路, 蕙 荃 路, 廟 崗 街, 城 門 道, 青 山 公 路, 柴 灣 角 迴 旋 處, 海 興 路, 海
安 路, 麗 志 路, 青 山 公 路

 

路 線 編 號 :N246

來 往 地 點 : 顯 徑 - 美 孚

服 務 時 間 : 顯 徑 ~ 12:15 AM - 5:15 AM 美 孚 ~ 12:30 AM - 5:20 AM

班 次 : 10 - 15 MIN

收 費 : $9.00

所 經 街 道 : 車 公 廟 路, 顯 徑 街, 富 健 街, 田 心 街, 紅 梅 谷 ? 美 田 路, 大 埔 公 路, 城 門 隧 道 公 路, 城
門 隧 道, 和 宜 合 交 匯 處, 和 宜 合 道, 昌 榮 路, 昌 榮 路 迴 旋 處, 葵 涌 道, 荔 景 山 路, 荔 灣 道, 美 荔 道,
長 沙 灣 道, 荔 枝 角 道

 

路 線 編 號 :N249

來 往 地 點 : 廣 源 - 青 衣 碼 頭

服 務 時 間 : 廣 源 ~ 12:10 AM - 5:15 AM 青 衣 碼 頭 ~ 12:30 AM - 5:20 AM

班 次 : 10 MIN

收 費 : $10.0

所 經 街 道 : 小 瀝 源 路, 沙 田 圍 路, 牛 皮 沙 街, 插 桅 杆 街, 銀 城 街, 小 瀝 源 路, 大 涌 橋 路, 沙 田 鄉 事
會 路, 大 埔 公 路, 沙 田 市 中 心 巴 士 總 站, 沙 田 正 街, 橫 壆 街, 源 禾 路, 沙 田 鄉 事 會 路, 大 埔 公 路, 城
門 隧 道 公 路, 城 門 隧 道, 象 鼻 山 路, 荃 錦 交 匯 處, 蕙 荃 路, 廟 崗 街, 城 門 道, 青 山 公 路, 大 河 道, 楊
屋 道, 德 士 古 道, 青 荃 路, 擔 杆 山 交 匯 處, 青 敬 路, 長 安 巴 士 總 站, 擔 杆 山 路, 擔 杆 山 交 匯 處, 楓 樹
窩 路

 

路 線 編 號 :N278

來 往 地 點 : 上 水 - 荃 灣(如 心 廣 場)

服 務 時 間 : 上 水 ~ 5:45 AM - 11:20 PM 荃 灣(如 心 廣 場) ~ 6:40 AM - 12:30 AM

班 次 : 10 - 20 MIN

收 費 : $16.50 , 太 和 - 荃 灣(如 心 廣 場) ~ $14.50 (雙 向 分 段)

所 經 街 道 : 龍 運 街 , 新 運 路 , 掃 管 埔 路, 百 和 路 , 華 明 路 , 雷 鳴 路 , 華 明 巴 士 總 站 , 雷 鳴 路 , 偉 明
街 , 百 和 路 , 一 鳴 路 , 百 和 路 , 粉 嶺 公 路 , 林 錦 交 匯 處, 大 埔 公 路 太 和 段, 寶 雅 路, 太 和 巴 士
總 站, 寶 雅 路, 汀 角 路, 安 埔 路, 富 善 巴 士 總 站, 安 埔 路, 大 埔 中 心 巴 士 總 站, 安 慈 路, 安 祥 路, 寶
鄉 橋, 寶 鄉 街, 廣 福 道, 南 運 路, 寶 湖 道, 廣 宏 街, 大 埔 公 路 元 洲 仔 段, 段 吐 露 港 公 路, 大 埔 公 路 ,
城 門 隧 道 公 路 , 城 門 隧 道 , 和 宜 合 交 匯 處 , 和 宜 合 道 , 昌 榮 路 , 昌 榮 路 迴 旋 處 , 青 山 公 路, 大 河城 門 隧 道 轉 車 站 收 費

‧ 城 門 隧 道 轉 車 站 往 荃 灣 / 葵 涌 / 青 衣 / 美 孚 ~ 免 費

‧ 城 門 隧 道 轉 車 站 往 耀 安 / 利 安 ~ $2.00

‧ 城 門 隧 道 轉 車 站 往 大 埔 ~ $4.50

‧ 城 門 隧 道 轉 車 站 往 上 水 ~ $9.00

3AD 25

Article 9: (Request 1)

九 巴 在2001年 申 請 曾 經 開 辦 一 條 城 隧 通 宵 路 線
N249:來 往 青 衣 至 馬 鞍 山 經 沙 田 市 中 心
已 遭 運 輸 署 否 決 了

Article 9: (Request 2)

> 235Fans / HT2897 said:
> 基 本 上 城 隧 線 在 深 夜 的 需 求 不 算 太 多,
> 我 認 為 N243 可 以 和 N249 合 併,
> N243 繞 經 廣 源 / 沙 田 第 一 城,並 延 長 至 青 衣 便 可 以 了.

要 繞 經 廣 源 同 沙 田 第 一 城,起 碼 要 行 多 十 幾 分 鐘,
馬 鞍 山 乘 客 可 能 會 不 滿 呢...(住 廣 源 的 我 當 然 無 所 謂:p)

另 外3AD25建 議 的10分 鐘 一 班 太 密 了(現 在 正 常 的 城 隧 線 都 是 這 個 班 次),
一 般 通 宵 線 多 數 是20分 鐘 一 班

再 八 掛 一 問,點 解 運 吉 否 決 青 衣--沙 田 市 中 心 的 通 宵 線 呢?
我 覺 得 有 這 種 的 需 求lor...

Article 9: (Request 3)

其 實 可 以 開 兩 條 通 宵 線
1. 往 來 利 安 至 葵 芳
2. 往 來 顯 徑 至 荃 灣
兩 條 均 經 沙 田 市 中 心, 並 可 與N270及N271作 八 達 通 及 直
達 票 轉 乘, 而 兩 線 均 可 在 城 隧 免 費 轉 車
Article A10:


Re: Does anyone know where DH2408 is?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=777&a=1
回應/Replies:> 古 競 豪 ‧ 鍾 意o左'阿 琳'?? said:
> Its position of rt.46 has been replaced by an e-ATS for quite a long period. I suspect if this bus was carried out from
service.
>
> Does it mean we cannot take rt.46's non air-conditioned buses anymore?
>

M79 (DH2408)in 西 九 龍 depot nowArticle A11:


Re: What is the coming of KMB new bus ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=778&a=1
回應/Replies:


|1|

> ES2559 said:
> After the 3ASV298 what will be the next
> group of the new bus ? ATS ? AMN ?
> or ATR please discuss !
>
> Thanks !
>
> *coming = Going out to serve passengers.

Properly Volgren Man's.

AD262/AP64

Article 11: (Request 1)

> G544+868=ASV7 said:
> 仲 有50架ASV/ATS
> Volgren VSO
> ps: 係 'probably' 唔 係 'properly'

They are 50 new ATSs and 50 new ASVs.

~Big Mac‧#1361~
Article A12:


Re: 問九巴轉車優惠
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=779&a=1
回應/Replies:


|1|

> LV116- 未 到 結 局 , 繼 唔 繼 續 ? said:
> 請 問 如 果 持 八 達 通 咭 在 大 欖 隧 道 、 城 門 隧 道 轉 乘 各 線 可 否 享 「 轉 車 票 」 相 同 的 優 惠 ?
步 驟 如 何 ?
城 門 隧 道 轉 車 站 可 以 用 八 達 通 , 大 欖 隧 道 轉 車 站 則 不 能 。
> 隧 巴N121/N122的 隧 道 口 轉 乘 是 否 需 要 轉 車 票 ?
不 需 要 , 因 為 有 站 長 安 排 。
> 在 九 巴 各 通 宵 線 中 又 可 否 用 八 達 通 咭 享 和 「 直 達 票 」 一 樣 的 優 惠 ?
可 以 。
> 先 謝 。
>
> LV116

Article 12: (Request 1)

> 請 問 如 果 持 八 達 通 咭 在 大 欖 隧 道 、 城 門 隧 道 轉 乘 各 線 可 否 享 「 轉 車 票 」 相 同 的 優 惠 ?
步 驟 如 何 ?
於 大 欖 隧 道 轉 車(969系,E34除 外), 無 論 乘 客 用 八 達 通 咭 或 現 金
繳 付 第 一 程 車 資 , 須 在 下 車 時 向 司 機 索 取 「 轉 車 票 」 ,
即 八 達 通 不 適 用 於 轉 車 。
在 城 門 隧 道 轉 車 站 , 乘 客 轉 車 如 須 補 付 車 資 ,
可 選 用 現 金 或 八 達 通 , 並 沒 有 「 轉 車 票 」 派 發 。
> 隧 巴N121/N122的 隧 道 口 轉 乘 是 否 需 要 轉 車 票 ?
不 用 , 有 鐵 欄 杆 組 成 的 專 用 候 車 區 和
當 值 站 長 安 排 乘 客 轉 車 。
> 在 九 巴 各 通 宵 線 中 又 可 否 享 和 「 直 達 票 」 一 樣 的 優 惠 ?
例 如 N241 <-> N260/269, 用 八 達 通 咭 和 「 直 達 票 」 的 優 惠 是 一 樣 。
Article A13:


58M加車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=780&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

由2001年1月14日 起,58M將 新 增 字 軌S13
早 上 做 寶 田 特 車,下 午 會 做58P

金 魚 字

Article 13: (Request 1)

> 屯 碼 大 家 庭 - Kingcute 59M said:
>
>
> 又 再 加 熱 !
> 會 唔 會 用 S3V 呢 ?
> 抑 或 用 番 吉 拿 S3BL ?
> 唔 知 而 家 屯 廠 仲 有 幾 多 架 吉 拿 S3BL 士 啤?
>
>
> 屯 碼 大 家 庭
> Kingcute 59M

我 估EC 7920 掛S 13

Article 13: (Request 2)

> 屯 碼 大 家 庭 - Kingcute 59M said:
>
>
> 等 我 又 估 下 先 ~
>
> DT 6132 掛 S13
>
> 屯 碼 大 家 庭
> Kingcute 59M

我 又 估~
ES4799~
Article A14:每日一詞:皇家飯
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=781&a=1
回應/Replies:皇 家 飯'是 指 車 長 吃 飯 時 間 少 於30分 鐘

金 魚 字Article A15:Re: 請問九巴免費搭車的vip卡是什麼人 用?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=782&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 東 風11型 said:
> 請 問 九 巴 免 費 搭 車 的vip卡 是 什 麼 人 用?

是 否 給 九 巴 董 事 長 用?

Article 15: (Request 1)

> AD262/AP64 said:
>
> 他 們 不 是 VIP (Very Important People) 。
> 他 們 是 員 工 、 員 工 的 直 屬 親 人 或 九 巴 之 友 當 值 會 員 。
>
> AD262/AP64

好 似 真 係 有 張 叫VIP咭 , 金 色O既 , 早 前 曾O係 今 日 九 巴 講
過 個 樣 。

FP8167

Article 15: (Request 2)

VIP証 是 金 色 的 , 只 發 給 董 事 使 用 。
另 一 種 是 月 票 , 可 以 整 個 月 任 搭 九 巴 ,
以 前 曾 簽 發 給 乘 客 聯 絡 小 組 成 員 ,
同 後 來 的 九 巴 之 友 當 值 成 員 ,
但 這 措 施 已 先 後 於 九 六 及 九 八 年 取 消 ,
現 每 年 仍 有 簽 發 極 小 量 的 乘 車 月 票 ,
敬 贈 給 九 巴 之 友 部 份 幹 事 使 用 。

巴 士 文

Article 15: (Request 3)

錯 了
九 巴 係 有 一 種 金 色o既 特 別 免 費 乘 車 證
不 過 真 係 唔 知 比 邊 個 用

而 且 仲 有 月 票 添
(我 以 前 睇 今 日 九 巴 見 過d sample)

普 通 職 員 家 屬o既 只 係 白 色
(你 應 該 見 過 啦)

Article 15: (Request 4)

> 東 風11型 said:
>
> 咁 又 有 張 叫 免 費 乘 車 証 是 什 麼 東 東?

免 費 乘 車 証 係 俾 員 工 、 員 工 的 直 屬 親 人 免 費 乘 車

Article 15: (Request 5)

> 九 巴 的 男 人(MAN) said:
>
> 有 一 次 在 乘 巴 士 期 間 聽 到 個 司 機 問 個 乘 客 點 樣 拿 到 , 之 後 那 個 人 話 自 己(車 長 個 朋 友)在
雷 家 做 裝 修 工 程 , 屋 主 俾 佢 老 細 , 老 細 再 俾 左 幾 張 自 已 的 伙 記 。

恐 怕 此 情 不 再 !
而 家 除 董 事VIP乘 車 咭 外 ,
全 部 有 相 , 簽 發 程 序 更 嚴 謹 得 多 ,
好 多 合 約 承 辦 商 、 判 頭 已 冇 可 能
有 機 會 獲 贈 免 費 乘 車 証 , 不 過 ,
未 必 要 有 証 要 可 免 費 搭 車 , 原
因 自 己 諗 。

巴 士 文
Article A16:Re: 問:279P改了全日之後用咩車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=783&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> AD202 said:
> 279P改 了 全 日 之 後 用 咩 車,例:AD,3AV,AV,3AD......

279X會 用12部12米 車, 有 可 能 金 車

Article 16: (Request 1)

> AL71勁 憎JN4092勁LOVE TWINS said:
>
> I THINK IS 3ASV


又 一 個 英 文 差 劣 者 出 現 了...

係 'I think THAT 3ASV WILL RUN KMB ROUTE 279X.'...

D 人 英 文 差, 但 成 日 用 英 文 貼 文, 好 心 用 番 中 文 喇...
唔 想 學 打 中 文 字, 咪 買 + 用 手 寫 版 '打' 中 文 字 囉...

Article 16: (Request 2)

> 3AD124.joelty.net said:
>
> 所 謂 中 式 英 語

In English, it is called 'Chinglish'.
Article A17:今日RT.38九巴加金先兆
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=784&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

今 日 最 少 有2部3ASV, 2 部KJ牌,都 係K廠
會 吾 會 係 加38 lei , 不 得 而 知

歡 迎 討 論
S3BL438

Article 17: (Request 1)

> AV381 / HN8357 said:
>
> 2架KJ牌 ? 特 見 仲 有 人 話 有 部KD牌o咼
> o甘 九 龍 灣o米3部 正 字 軌 冷 馬 都 出 金 ?
>
> AV381 / HN8357

我 今 日 見o個 部 係KJ4779好 似 係3ASV299。

2157=2210(T)

Article 17: (Request 2)

> 肥 肥 山 田SAN said:
>
> 難 怪 個 多 月 前 在 葵 盛 西 見 到 操 金 車 。

如 果 只 計 九 龍 灣 及 觀 塘 廠 的 路 線 , 其 實 已 經 有
部 份 路 線 操o左 低 地 台 巴 士 , 只 不 過 係 轉 先 定 遲D
轉 咁 解 。

但 係 以 我 所 知 , 美 孚 呢 個 總 站 而 又 屬 於 荔 廠 管 轄
的 路 線 之 車 長 有 部 份 暫 時 仍 未 操 低 地 台 巴 士 。

至 於38同 另 一 條 傳 聞 轉 低 地 台 巴 士 的 路 線 會 否
轉 車 , 則 有 待o黎 緊 呢 兩 個 星 期 的 觀 察 便 有 答 案 了 。

2157=2210(T)
Article A18:你們估城巴最後會唔會.......
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=785&a=1
回應/Replies:你 們 估 城 巴D車 最 後 會 唔 會 架 架 都 係 色?Article A19:有冇搞錯......簡直無道理
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=786&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

咁 佢 講 曬 啦!!!
咁 我 究 可 以 話 延 長960去 銅 鑼 灣 可 以 增 加 銅 鑼 灣 的 人 流 啦!!
延 長930去 灣 仔 可 以 增 加 灣 仔 的 人 流 啦!!!
簡 直 係 無 理 取 鬧 的!!!

非 常 同 意260x延 至 紅 磡 車 站
GD1570

> 屯 門 孖 寶DM3822+JV1055 said:
> 260x 搬 站 的 原 因,又 係 區 議 員 反 對
> 區 議 員 話260x 搬 站 將 會 令 原 本 無 人 行 的 九 龍 站 變 得 更 加 清 靜,影 響 個 頭D生 意(??),所 以 區
議 員 反 對260x 搬 站

Article 19: (Request 1)

> G@kei.com! said:
> 荒 謬, 坐 260x 到 九 龍 站 的 人,
> 幾 班 車 加 埋 都 唔 知 有 冇 一 兩 個 人.
>
> 係 咪 '油 尖 旺' 區 議 會? 係 我 下 次
> 唔 選 呢 班 廢 柴.
>
> 佢 o地 做 晒 九 龍 站 上 蓋 物 業 o的
> 負 資 產 業 主 呀? 咁 緊 張 一 個 私 人
> 地 方 o既 人 流 把 鬼.
>

我 想 問 咁 而 家 係 咪 唔 搬 站?

Article 19: (Request 2)

擱 置 左law....我 之 前 都 有 貼 有 關 的 文

Article 19: (Request 3)

那 個 區 的 區 議 員?
Article A20:Re: 關於派3ASV行298...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=787&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

> 3AV272 (HF 2534) said:
> 其 實 我 想 問 一 問,298平 日 的 乘 客 量 如 何?
> 一 條 一 向 只 派ADS都 足 夠 的 路 線,
> 為 何 忽 然 間 會 派 三 架 十 二 米 車 落 去?
> 我 覺 得 真 是 有 點 「 殺 雞 焉 用 牛 刀 」 之 感
>
> 我 不 反 對298加 金,但 想 問 一 問 是 否 有 需 要 派3ASV?
> 九 巴 其 實 可 以 將 那 三 部3ASV派 往 其 他 線(如215X),
> 將 該 路 線 的 十 一 米 車 改 為 派 往298,以 減 少 浪 費?
> 如 果 加3ASV是 為 了 加 金 的 話,亦 可 以 用U廠 調 過 來 的ASV嘛...
> 如 果 說 唔 夠 車,過 幾 個 月 都 有 新ATS同ASV喇,到 時 才 加 金 都 不 遲 吧?


不 過298班 次 係85K既 級 數 , 好 密 架
又 有 特 別 線 , 用ADS係 路 面 問 題 , 似 乎
而 家 九 巴 克 服 左 呢 個 問 題 , 正 如81K用
短 車 , 唔 代 表 佢 少 客 , 有 時 用 短 車 係 因 為
路 面 情 況

Article 20: (Request 1)

> Darren BL35 said:
>
> 不 是 呀...客 量 很 大 的 呀.
> 傍 晚 下 班 時 間 經 常 頂 閘 入 科 大,大 半 滿 出 藍 田.
> 不 過 當 然 過 了 坑 口 就 只 得 小 貓 三 四 隻,
> 因 為 畢 竟 科 大 真 的 沒 有 這 麼 多 人 出 入 藍 田.
> (科 大 出 彩 虹 再 坐 地 鐵 到 藍 田 會 快 過298的)
>
> 所 以3asv絕 對 適 合298, 還 可 以 趁 機 減 班,用 少 點 車 輛.
>
> 另 外 趁 此 回 一 回 其 他 版 友.
> 現 在 的 坑 口 道 清 水 灣 道 迴 旋 處 的 工 程 還 在 進 行 中,
> 其 實 現 時3asv行 都 只 有 點 兒 勉 強
> 因 為 若 坑 口 道 下 山 方 向 的 那 些 雪 糕 筒 再 移 窄 一 點 的 話,
> 3asv便 肯 定 沒 有 足 夠 位 置 轉 彎.
>
> 希 望 工 程 快 點 完 工,使91m 都 可 以 用12米 車(最 好 是trident),
> 返 放 學 都 不 用 迫 沙 甸 魚.
>
> Darren
> BL35

咁 又 唔 駛 一 定 要 用 金 巴 行 91M, 用 AV 或 者 AD 都 得
o者...

而 家 將 軍 澳 d 金 車 多 到 要 大 車 行 細 車 線, 總 覺 得 有 點
大 材 小 用 之 感... 姑 勿 論 298 乘 客 多 寡...

Article 20: (Request 2)

> 彩 虹 咖 啡 HS9874 said:
>
> 既 然 是 循 環 線 (在 車 長 角 度 來 說), 為 何 不 固 定 部 份 班 次 為 坑 口 短 途 呢 ?

原 意 是 很 好,
不 過 現 在 來 說 若 真 的 這 樣 做 科 大 都 很 可 能 再 次 出 現 遊 行.
有 時 覺 得 科 大 的 人 搭 車 都 頗'奄 尖'.

雖 然 我 都 是 科 大 人..嘻.

Darren
BL35

Article 20: (Request 3)

AV 就 免 了... 15KM/H 上 壁 屋.....救 命.
尤 其 是 現 在 出 九 龍 小 巴 和 巴 士 的 相 差 大 約 只 有 三 至 五 分 鐘,
用 AV 就 起 碼 七 八 分 鐘.

AL 或 AD 就 還 可 以 的..
想 要 ATR 的 原 因 只 是 其 馬 力.. 沒 有 其 他
(反 正ADS 都 很 好 坐 了).

Darren
BL35

Article 20: (Request 4)

而 家 好 似 唔 夠 細 車 喎

Article 20: (Request 5)

> S3BL10 said:
> 其 實298的 大 部 份 客 源 是 來 自 藍 田<->寶 琳/坑 口 。 中 午
> 時 份 , 在 地 鐵 站 等 候298的 人 足 以 坐 滿 3ASV四 份 之 三
> 的 坐 位 , 不 過 到 了 坑 口 後 乘 客 已 沒 有 了 九 成 。
> 路 面 方 面 , 最 大 問 題 的 清 水 灣 道 , 新 巴792已 經 証 明 十
> 二 米 低 地 台 車 行 走 清 水 灣 道 是 沒 有 問 題 的 。
>
> S3BL10

原 來298都 幾 多 人 搭...多 謝 大 家 資 料~
我 對 將 軍 澳 的 巴 士 情 況 不 太 熟 悉~

Article 20: (Request 6)

通 常 係 去 科 大(返/放 學) , 同 埋 坑 口/厚 德/新 都 城 既
返 工/收 工 乘 客 居 多...

Article 20: (Request 7)

> G@kei.com! said:
> 好 像 是 坑 口 道 與 清 水 灣 道 交 界 的 路 口 問 題.
>

該 路 口 已 經 與 影 業 路 改 為 迴 旋 處, 十 二 米 車 可 駛 經

Article 20: (Request 8)

但 該 處 仍 未 修 好 路, 路 面 仍 然 凹 凸 不 平 及 狹 窄...
Article A21:Re: 80一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=788&a=1
回應 eplies:> xx1010xx said:
> 請 問80號 加 密 班 次 后,有 否 加 車 呢?
> 另 問80現 時 有 幾 多 架 冷 熱 字 軌 和 蛇 車 呢?
> 另 我 經 常 登 入 唔 到.不 只 出 了 什 麼 問 題?
>
>
> 唔 該 各 位 幫 忙
> 先 謝
>
> 不 是 經 常 貼 文 的
> xx1010xx

聽 日 先 執 時 間,
今 日 又 點 答 到 呢? :)

80 有 熱 狗17架, 冷 馬10架Article A22:Re: 提提你:ME31 DG6407就快第三輛一筆out 消ME
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=789&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 患 了 感 冒 者DE3018+DR4424 said:
> 提 提 你:
> ME31---DG6407
> 在2002年1月17日 到 期
>
> 現 時 是U廠 後 備
>
> 想 影 就 要 快 手
真 的 可 惜 … … 還 記 得 上 次 乘 搭 它 行 走63X線 時 , 其 爽 快 感 覺 真 是 … … 令 人 難 忘 ! 現 在 只
有 從 我 家 中 唯 一 一 張ME31照 片 回 想 那 些 片 段 !
如 果 續 牌 便 好 了 !
ML29

Article 22: (Request 1)

> 60x掛 牌---FP8167 said:
>
> 今 日 下 午 五 點 半O係 屯 門IVE對 開 見 到 部ME返 緊 屯 廠 , 個 樣
> 好 似 係 剛 剛 翻 新 , 而 呢 部 好 似 就 係DG6407。
>
> FP8167今 晚 小 弟 看 見 一 剛 翻 油 的 ME 行 59M,
1945 於 龍 門 居 出 荃 鐵 ...

可 能 是 ME31 (DG 6407)

Article 22: (Request 2)

我 估 架ME翻 新 左 , 可 能 連 行 車 証 都 續 了
Article A23:3ASV終於成為金車最大家族!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=790&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

今 日 特 見 出 現3ASV303行1A, 第 九 版連 相 都 有 得 睇

3ASV數 目 終 於 超 越ATR(298架), 成 為 金 車 最 大 家 族 !

截 至 目 前 , 如 果 出 埋 已 訂o既 新 車 ,3ASV可 以 去 到 幾 多 ? 日 後 又 有 冇 機 會 突 破 埋AVo既531架 以 至 雞 車544架 呢 ?^_^

Article 23: (Request 1)

> 屯 碼 大 家 庭 - Kingcute 59M said:
>
>
>
> 我 想 一 定 會 吧 ~
> 因 為 超 豪 確 實 有 很 多 可 取 之 處,
> 例 如 避 震, 行 車 穩 定 性, 機 械 可 靠 性 等 ...
>
>
>
> 愛 超 豪
> 屯 碼 大 家 庭
> Kingcute 59M

近 期3ASV已 經 不 再 由U,K廠 瓜 分 ,L廠 都 開 始[手 羅]番 多 少 。

其 實 有 潛 質 轉3ASVo既 線 ,K廠 已 經 所 餘 無 幾 , 如5,14,115,296A,297,298B,693;L廠
6,6C,6F,38,41A,42C,43M,102,104,243M其 實 都 可 以 落 金 ;S廠 仲 有80,81,85C,89C,89D可 以 換 ;U廠 有
59A,60X,61X,66M,66X,69M,69X,74X,75X。

估 計L廠 同S廠 未 來 分 到3ASVo既 機 會 將 會 同K廠,U廠 均 等 。 應 該 好 快 就 會 冇 食 柴O既 爭 拗 ,
除 非 某 D 廠 永 遠[手 羅]全 新 金 車 , 另 一 D 廠 落 金 要 由 人O地 廠 執 舊 車O黎 用...

Article 23: (Request 2)

> 3AV272 (HF 2534) said:
>
> 其 實 我 唔 覺 得 有 甚 麼 線 會 有 特 別 潛 力 加 金
> 任 何 線 都 會 有 可 能
> 多 人 搭 的 又 不 等 於 會 加 金,無 乜 乘 客 的 九 巴 照 加 可 也
> 大 家 幾 時 諗 過2D會 加 金?

係3ASV, 唔 係ASV, 以 上 數o既 路 線 係 可 以 行12米 低 地 台 車 。

理 論 上 任 何 行 得11或12米 冷 馬 線 , 都 可 以 用12米 躉 , 行 得12米 冷 馬 就 行 得12米 超 豪 或 者
AP。 之 但 係o個 D 只 得11米 行o既 線 , 如 果 九 記 只 買12米 超 豪 唔 買12米 躉 , 點 樣 轉 金 車 就 認
真 係 問 題......用10.6米 躉 ? 豪 又 唔 夠 載 , 師 傅 又 要 減 人 工 , 只 有 等 人o地 甩 舊 躉 出o黎 用 ?

Article 23: (Request 3)

> 救 護 員 said:
>
> 點 解 咁 講 呢 ?

將 升 得 大 車 的 金 線 換 走 短 金 車 咪 有 金 用 …
好 似 29M 的 車 由 265M 甩 出 來 的 。

Article 23: (Request 4)

> 救 護 員 said:
>
> 仲 有80X, 呢 排 成 日 有 電 躉 泊 秦 石 , 不 過 亦 可 能 操 完 司 機
> 泊 係 度 休 息 , 而 且 沙 廠 好 多 線 要 轉 都 可 以 轉 , 連 最 遲 轉 全
> 三 軸 車 既87B, 據 聞 都 行 過 一 次3ASV, 所 以 要 轉 既 , 好 多
> 可 以 轉 , 問 題 係 時 間 , 係 全 新 定 第 二 條 線 轉 過 黎 , 不 過
> 都 冇 所 謂 喇 , 方 便 到 傷 殘 人 仕 出 入 就 得 啦^_^
>
> 見 過 有 輪 椅 人 士 乘 搭81K既 救 護 員

其 實 好 多 板 友 已 經 講 過 好 多 次 , 一 條 線o既 車 長
操 金 巴 , 並 唔 係 表 示 果 條 線 會/將 會 轉 金 巴 。

操 金 巴o既 目 的 其 實 唔 係 針 對 路 線 , 而 係 針 對
車 長 本 身 , 因 為 車 長 響 操 金 之 後 就 會 囉 到 一 個
所 謂o既 「 金 巴 牌 」 , 方 便 車 長 響 掛 牌 路 線 以 外
o既 線 上 班 時 可 以 駕 駛 金 巴 。

所 以 即 使 係82K o既 車 長 , 如 果 佢 有 需 要 定 期 做
269D o既 話 , 佢 都 會 操 金 巴 。

目 的 僅 此 而 已 。

Andrew C.K. Lam
Article A24:Re: 荃葵青過海隧巴的收費與路線問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=792&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 九 巴 仔 said:
> 荃 葵 青 的930、934、935、948、336等 過 海 隧 巴 線 , 為 何 收 費 要 成15.3這 麼 偏 高 , 將 軍 澳 尚
德 的693路 線 , 先 過 將 軍 澳 隧 道 再 過 東 區 海 底 隧 道 到 中 環 , 都 可 由 剛 開 辦 時 的 收 費15.3,
降 至 現 時 的 收 費12.8, 還 有 由 屯 門 開 出 的962、 天 水 圍 開 出 的969、 元 朗 開 出 的968都 是 以 銅
鑼 灣 作 總 站 , 偏 偏 為 何930不 是 , 若930以 銅 鑼 灣 作 為 總 站 ,15.3的 收 費 也 頗 為 合 理 , 更 可
以 方 便 要 到 灣 仔 返 寫 字 樓 的 打 工 仔 , 再 者 遇 到 特 別 節 日 如 農 曆 年 除 夕 , 更 可 方 便 要 到
維 園 行 年 宵 的 人 仕 。

其 實930在 開 辦 時 是 想 去 灣 仔, 但 比 運 吉 擱 置. 而930的 確 曾 廷 長 至 維 園 在 農 曆 年 除 夕 晚, 號 碼
為N930. 收 費 為$22.70. 至 於 收 費 其 實 都 可 接 受, 因 為 它 們 所 開 的 地 區 都 是 要 乘 一 程 接 駁 車 才
到 地 鐵 站, 而 地 鐵 過 海 最 平 都 要$11.80. 所 以 我 覺 得$15.30 都 可 接 受, 因 為 它 們 可 直 接 去 到 目
的 地 而 又 係 一 程 過.

49P

Article 24: (Request 1)

其 實 6 9 3 都 係 改 過 路 , 減 小 行 車 里 數 先 有 得 減 價 。
除 左 荃 葵 青 區 , 沙 田 及 將 軍 澳 區 都 有 過 海 巴 收 $ 1 5
. 3 , 當 然 佢 地 經 兩 條 隧 道 , 對 比 之 下 , 荃 葵 青 既 過
海 巴 當 然 顯 得 貴 ( 特 別 同 經 三 條 隧 道 , 2 7 . 4 公 里
既 1 7 0 比 較 ) , 因 為 除 左 9 4 8 , 其 餘 四 條 線 都 係
介 乎 1 9 - 2 2 公 里 之 間 。 無 計 , 政 府 保 鐵 政 策 , 同
市 區 過 海 巴 ? 地 鐵 既 價 錢 無 得 比 . . . . . .9 4 8

Article 24: (Request 2)

> Eddie Lam said:
> 9 4 8 said:
>
> 根 本 就 唔 關 過 幾 多 條 隧 道 同 行 車 里 數 事 。
> 收 十 五 個 三 o既 全 部 都 係 新 界 過 海 線 , 重 點 係 「 新 界 」
> 呢 度 。 各 種 交 通 工 具 由 九 龍 跨 過 新 界 , 收 費 都 跳 一 級 。
> 點 解 巴 士 唔 可 以 例 外? 仲 有 o既 係 , 新 界 巴 士 線 大 部 份
> 都 唔 似 市 區 線 全 日 都 咁 多 人 坐 , 乘 車 模 式 通 常 都 係 上 下
> 晝 放 工 返 工 時 間 單 一 方 向 多 人 , 用 較 高 車 費 去 補 貼 其 他
> 時 間 拍 烏 蠅 o既 班 次 好 應 該 丫 。

咁 點 解 693 可 以 減 價? 屈 服 於 區 議 會?
Article A25:更正下文...260x唔搬站的原因
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=793&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

260x 唔 搬 站 的 原 因,又 係 區 議 員 反 對
區 議 員 話260x 搬 站 將 會 令 原 本 無 人 行 的 九 龍 站 變 得 更 加 清 靜,影 響 個 頭D生 意(??),所 以 區 議
員 反 對260x 搬 站

Article 25: (Request 1)

> 270A+279X誓 剿 拉 登 said:
>
> 請 使 用 文 章 修 改 功 能, 多 謝 合 作
>
> 回 覆 閣 下 文 章, 260X其 實 可 以 稍 作 改 道
> 在 離 開 西 九 龍 公 路 入 連 翔 道 後, 改 為 右 轉 佐 敦 道, 雅 翔 道, 柯 士 甸
> 道 西, 連 翔 道 及 匯 翔 道 入 廣 東 道
>
> 回 程 在 抵 達 佐 敦 道 後, 改 經 雅 翔 道, 柯 士 甸 道 西, 連 翔 道 入 西 九 龍
> 公 路
>
> 這 樣 遷 往 紅 磡 車 站 便 不 會 受 到 議 員 反 對
講 真, 班 議 員 幫 佢 地0既 居 民 爭 取 利 益 係 無 可 p 非
興 此 同 時 都 係 佢 地 爭 取 選 票0既 一 個 方 法
但 係 佢 地 唔 知 咩 叫 現 實
爭 係 識 得 紙 上 談 兵
好 心 佢 地 就 用 下 個 腦 啦
而 家 成 日 講 環 保 同 成 本 效 益
咁 做 相 比 起 果 一 兩 個 客 又 點 呢
one of the economic concept is comparative advantage
咁 簡 單0既knowledge 佢 地 都 唔 識, 真 係....
仲 係 唔 信0既 可 以 坐 一 次
睇 下 有 幾 多 個 人 會 坐 到 總 站 先 落 車 丫?

Article 25: (Request 2)

九 巴 原 來 計 劃260x搬 站 後 將 不 會 途 經 九 龍 地 鐵 站 ?

-8P
Article A26:城巴大食鬼車身
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=794&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 新 巴1110 said:
> 如 題 。 請 列 出 有 關 車 輛 編 號 及 行 駛 的 路 線 。
> (在93年 我 曾 經 見 過 一 輛 , 當 時 車 身 上 有 嘉 湖 山 莊 專 車 字 句 及 北 海 集 團 標 誌 。 而 行 走 路
線 是1號 。)
>
> 新 巴
> 1110/HY4363
> ICQ:112698666

Sorry, 請 問 什 麼 是 大 食 鬼 車 身 ?

3AD 25

Article 26: (Request 1)

> G@kei.com! said:
> 首 先 我 想 問 205 係 咪 一 直 都 係 專 利 車 來 的?
> 205 係 大 食 鬼 車 身 o番.
>
> 另 外 青 嶼 幹 線 開 通 初 期 果 o的 E 車 和 X 車
> 都 拎 過 過 境 巴 士 33X 去 行.

205本 身 係 非 專 利 部 的
後 來 引 入 了 新 一 批 短 蘭(206-238)後 ,205才 加 入 專 利 部

有 錯 請 指 正

Article 26: (Request 2)

> ML29--考 試 大 過 天 said:
>
> 12A線 以 前 全 線 都 是1XX… …
> ML29

仲 有#185 @ Rt.170、
#189 @ Rt.90、#195 @ Rt.97...

~Big Mac‧#1361~

Article 26: (Request 3)

有191,192,194,197,198,199,200 及201.

49P
Article A27:小巴超載會有甚麼嚴重後果?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=795&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

我 早 前 曾 經 在 討 論 區 張 貼 關 於 九 龍 綠 色 小 巴 路 線24超 載 , 一 輛16人 小 巴 居 然 載 成24人 。

如 果 有 關 情 況 經 常 發 生 , 會 有 甚 麼 問 題 及 嚴 重 後 果 ?

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666

Article 27: (Request 1)

> G544+868=ASV7 said:
>
> 超 載 會 令 個suspension being overloaded
> 引 致 過 彎 唔 穩 定
> 另 外 剎 車 系 統 都 會 降 低 較 能
> 因 為 輪 胎 同 地 面0既 接 觸 面 加 大
> 要 剎 停 架 車 就 要 大d 0既force
> 長 期 係 咁 就 會 增 加 冇 腳 掣0既 可 能
> 最 終 引 致 交 通 意 外

仲 有, 若 然 真 係 大 吉 行 是 出 左 事,
保 險 公 司 會 以 超 載 理 由.
拒 絕 保 險 賠 償 (第 三 保 好 似 例 外)

Article 27: (Request 2)

> 270A+279X誓 剿 拉 登 said:
>
> 小 巴 營 運 商 已 違 反 經 營 條 例, 可 被 吊 銷 經 營 執 照

超 載 一 個 罰 四 百 五 , 超 載8個 可 真 和 味 囉
Article A28:Re: [討論]ABOUT報站器及金巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=796&a=1
回應/Replies:> AL71勁LOVE TWINS said:
> 一 條 線/一 架 巴 士 要 用 報 站 器 及 金 巴 要 考 慮 咩 因 素

主 要 是 按 多 不 多 人 查 詢 司 機 落 車 站 ,
其 次 是 按 是 否 主 要 往 主 要 地 點 而 定
如 74x,85c 等

> 歡 迎 討 論
>
> 另 外 我 想 好 奇 問 ? 有 那 些 線 己 裝(即 將 會 用)/正 使 用,因 我 想 統 計 及 紀 錄 。

即 將 使 用 :1,26,81,80K,
正 使 用 的 太 多 了 …
1A,6,,296c

差 不 多 所 有 隧 道 線 , 除 了 部 份 , 請 接 力

> 大 家 又 討 論o下29M會 否 使 用 報 站 器

那 批 前 265M 掛 牌 裝 晒 插 卡 式 報 站 機 ,
只 要 整 好 29M 張 咭 就 用 得 ( 如 果 整 的 話 , 因 有 很 多 ) 。

> 再 一 次 歡 迎 討 論
>
> THXArticle A29:有關新巴DA93-96,VA65及66一問:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=797&a=1
回應/Replies:問 新 巴DA93-96,VA65及66在 空 運 貨 站 時 代 所 行 走 的 路 線 同 現 在 在 新 巴 所 行 走 的 路 線 有 沒
有 相 同 的 街 道 ?

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666Article A30:Re: 問城巴那些巴士是向中華電力買入 的?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=798&a=1
回應/Replies:> 新 巴1110 said:
> 如 題 。
>
> 新 巴
> 1110/HY4363
> ICQ:112698666

#301、#304、#306、
#310、#312、#315 &
#316

~Big Mac‧#1361~Article A31:Re: 先進型巨龍?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=799&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 269D食 柴 王 said:
> 今 日 我 坐JG5696到 三 幹 轉 車
> 等 到 架69M的HP1136
> 上 到 車
> 見 到 錶 板 個 錶 ? 面 的 字 係 綠 色 的
> 心 諗......
> 巨 龍 錶 好 似 係 橙 色 字 喎......
> 再 睇......
> ? 面 里 數 錶 係 綠 色 底 的
> 原 來 架 巨 龍 個 速 度 錶 已 經 引 進
> 先 進 用 的 電 子 里 數 錶
> 估 唔 到 巨 龍 都 可 以 咁 先 進


新 個 批 車 好 似 已 經 係 咁 喇

Article 31: (Request 1)

哈,裝 個 鐘 俾 司 機 睇
等 佢 地 可 以 就 住 時 間 碌 車
唔 錯oY....
九 巴2001年 最 佳 設 備....

又 唔 見 佢 裝 個 鐘 俾 乘 客 睇.......

Article 31: (Request 2)

> 唔 係 砵 車 手 ~ FV6840 said:
>
> 而 家 連 已 做 完 年 驗0既2+2 AD 都 已 經 改 成 咁
> 一 行 係 顯 示 已 行 走 里 數
> 另 一 行 係 顯 示 時 間
>
> FV6840

尤 記 得 有 次 機 緣 巧 合 下 睇 過 一 期 今 日 九 巴
個 時 有 司 機 要 求 加 返 時 鐘 落D車 度 , 而 家 九
記 終 於 肯 做 囉

Article 31: (Request 3)

> 269D食 柴 王 said:
>
> 時 鐘 一 向 都 有
> 只 係 司 機 唔 識 睇

的 確 如 此..
原 有 的 是 指 針 式
新 加 上 去 的 是 跳 字 式

FV6840

Article 31: (Request 4)

> 269D食 柴 王 said:
> 富 豪 咪 係 電 子 式 囉
> 只 係 放 左 響 錶 板 上 面
> 印 象 中 新 巨 龍 係 無 鐘 的
> 而 較 舊 的 巴 士
> 好 似 短 利 蘭 用 的 舊 錶 都 係 無 鐘

唔 係 喎
BL反 而 係 有 架

Article 31: (Request 5)

咁 唔 知 部 份 後 期 富 豪 有 冇 鐘 呢 ?
個 時 班 司 機 好 似 針 對 富 豪 車 而 作 出 呢 個 建 議

其 實 利 蘭 都 好 似 有 , 係 唔 係 呢 ?
Article A32:Re: 請問今批新 3ASV ...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=800&a=1
回應/Replies:> 《 郵 差 叔 叔 》 . < 獨 自 沮 喪 中...> said:
> 請 問 今 批 新 3ASV 去 到 第 幾 架? 它 們 車 牌 係 幾 多 號?
> 以 及 它 們 的 屬 廠? (由 3ASV291 開 始 計)...
>
> thx!
>
>
> 【 香 港 巴 士 照 相 館 】 - 2002/01/10 更 新 :~
> - 今 期 精 選 大 相 : 新 巴 5087/5088/5089 (KJ 車 牌) @ 8P
>

暫 時 最 新 既 金 扒 係3ASV303(K)。

~Big Mac‧#1361~Article A33:尋車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=801&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

以 下 數 車 有 若 人 間 蒸 發,似 夢 迷 離,有 勞 各 板 友 幫 手 搵 搵,不 勝 感 激!
S3BL46--DL2328
S3BL75--DL9406
S3BL165--DP8746
S3BL170--DP9879
ADS161--GZ9270
AA9--FN7995
AV323--HL9654
ATR77-HY1012
AN1--FP2584

Article 33: (Request 1)

> ADS161--GZ9270

80M

> AA9--FN7995

285?

> AV323--HL9654

48X

Article 33: (Request 2)

> AN1--FP2584

AN1 @ Rt.273A

~Big Mac‧#1361~
Article A34:M590 中環區路線小變動...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=802&a=1
回應/Replies:M590 當 駛 入 中 環 機 鐵 站 分 站 後, 不 依 干 諾 道 中 及 民 耀 街
返 回 交 易 廣 場 總 站, 而 是 駛 到 ?祥 街 西 行 近 街 尾, 再 U
返 轉 頭 往 民 祥 街 東 行, 然 後 轉 右 往 民 耀 街 及 港 景 街 返 回
交 易 廣 場 總 站.

這 是 我 今 週 某 一 天 給 我 發 現 的, 起 碼 能 避 過 干 諾 道 中 塞
車 黑 點...

不 過 這 是 新 巴 司 機 新 路 線 定 係 新 巴 額 外 向 司 機 們 公 開 之
路 線 了...Article A35:問城記Qoo395
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=803&a=1
回應/Replies:本 人 想 問 各 位 近 期 有 沒 有 見 過 城 記Qoo395?

因 好 似 失 蹤 日 久

先 謝

GW5017Article A36:3N90 was died?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=804&a=1
回應/Replies:3N90 was died?Article A37:Re: 問巴士公司有沒有向皇冠車行購買工程車?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=805&a=1
回應/Replies:> 新 巴1110 said:
> 如 題 。

KMB

Toyota Hiace

CTB

01 Hino truck

NWFB

SV59 Hino Truck
some Toyota Hiace, Rav4

CMB

Toyota Liteace (in NWFB)

Kwoong Chung

Toyota HiaceArticle A38:ASV7呢兩日去左邊?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=806&a=1
回應/Replies:唔 見 左 佢 兩 日 好 掛 坐 佢 呀!Article A39:Re: 21A/46A/57.....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=807&a=1
回應/Replies:


|1|

> 一 個 新 巴84M搭 客 said:
> 前 中 記 清 明,重 陽rt.57 中 環<-->大 口 環
> 係 幾 時 開 辦?而 中 記rt.57 有 冇 用 過LV呢?

不 是 去 大 口 環 , 係 去 中 華 基 督 教 墳 場
57是 改 編 號 來 的

1975年10月13日 , 中 巴 開 辦21A(當 年 有21號 線)
1978年4月5日 .21A改 編 號 為46A(當 年 有46號 線)
1978年10月10日 .46A改 編 號 為57

九 十 年 代
57改 編 號 為357
某 年 又 開 辦347, 又 有357
次 年 就 只 得347
DL在1998年4月 行 過347

城 巴 在1998年 起 接 辦347


歡 迎 在 十 一 月 幫 襯 下 我 , 即 是 出 第 四 冊.....時

Article 39: (Request 1)

好 似 係1977年4月5日 改 編 號 喎(21A->46A)
(可 以 參 考 下1977年1月4日 張 通 告)
Article A40:Re: 城巴大水塘(離晒譜)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=808&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|

> TL said:
> 城 巴 大 水 塘 真 係 堪 稱 為 大 水 塘, 個 水 塘 大 過 九 巴 多 多 聲,總 企 位:55人, 大 佬 呀,搞 到 冇 晒 位
坐, 你 要 載 多d人 都 唔 駛 拆 咁 多 位 架,我 反 而 會 覺 得 有 反 效 果, 因 為d人 見 咁 多 人 企 寧 願 唔 上
等 過 部.....唉, 一 大 倒 退,本 人 認 為 如 果 同 九 巴 拆 咁 多 既 我 都 覺 得 仲 可 以 接 受.

個capacity都 好 似 唔 係 爭 好 多 乍wor?
城 記 用 得 橫 位 就 已 經 有 九 記 水 塘0既 效 果 啦

Article 40: (Request 1)

> 3ASV196 said:
>
> 數 字 上 可 能 唔 係 爭 好 多, 但 實 際 上 就 可 能 未 必,
> 因 為 例 如3個 座 位, 最 多 也 只 是 可 以 坐3人, 但
> 企 位 就 不 同, 逼 下 逼 下, 3人 的 企 位 有 機 會 逼 到
> 4個 人, 咁 樣 實 際 上 個 人 數 是 可 以 增 加 不 少...

頭 先 搭 開 部 車, 好 有 一 種3BL既feel呀,一 味 得 企 位, 乜 都 冇.

Article 40: (Request 2)

> VA12 said:
>
> 情 況 未 即 係 同 新 記VA31-50一 樣?
> 不 過VA31-50冇 咁 重3BL feel~可 能 因 為 佢 地 十 一 米

我 又 未 坐 過o個 批 車 呀, 到 底 呢 批 車 又 拆 左 幾 多 個 位 呀?

Article 40: (Request 3)

> 彩 虹 咖 啡 HS9874 said:
>
> 剩 晒 堆 橫 位
> 應 同 九 記 拆 凳 數 目 一 樣

9係 架
城 記 本 身 多d 橫 位

Article 40: (Request 4)

> 太 公 望 sopp said:
> 我 覺 得 城 記 唔 應 該 整 大 水 塘 係 部 豪 度
> 因 為 城 記 在 車 窗 對 上 安 置 了 光 管
> 使 到 搭 客 不 能 站 近 車 窗
>
> 亦 因 為 所 以 九 記 唔 會 在3AD上 整 水 塘 一 樣
> 使 人 站 得 唔 舒 服
>
> SOPP

講 開 又 講, 我 都 企 得 好 唔 舒 服, 司 機 開 得 又 唔 夠 定,爭d俾 佢 拋 到 跌 低.

Article 40: (Request 5)

> 5079 往 返 西 灣 河 said:
>
> 錦 又 唔 可 以 錦 講gei, 日 日 朝 早 紅 隧 隧 道 口 個 站 咁 多 人 等
> 車 , 唔 好 話 無 座 位 丫 , 頂 閘D人 都 照 上 啦 。 你 情 願 坐 一 陣
> 間 定 係 整 到 遲 到 的 機 會 加 大 而 有 機 會 俾 人 炒 喎 :)
>
> 當 然 , 非 繁 忙 時 間 有 座 位 就 當 然 最 好 啦 。

咁 都 唔 駛 咁 多 架 嘛, 個 水 塘 真 係 大 到d人 見 到 都 唔 上 架,
頭 先 其 實 仲 可 以 上 好 多 人, d人 又 唔 肯 企 咁 入,司 機 又 唔 會 叫 人 企 入d,所 以 我 覺 得 拆 太 多 位
個 載 客 量 都 未 必 會 多 好 多.

Article 40: (Request 6)

> 5079 往 返 西 灣 河 said:
>
> 呢 個 問 題 可 以 放 心
>
> 朝 頭 早 三 巴 都 好 似 「 哂 馬 」 錦 哂 哂D站 長 出 來 「 協 助 」
> 乘 客 上 車 , 包 保 好 似 沙 甸 魚 工 廠 錦

今 朝 27 拉 了 架 3BL 個 站 長 開 埋 閘 趕 人 入 車 尾
當 堂 上 滿 晒 , 對 比 超 豪 出 面 的 人 會 兩 架 車 先 上 到 。

Article 40: (Request 7)

> 3AD124.joelty.net said:
>
> 8個
8個 唔 多 啦, 城 巴 十 二 米 車 足 足 拆 左14個,左6右8,人 地 九 巴3AV都 只 拆10個,左4右6

Article 40: (Request 8)

> 彩 虹 咖 啡 HS9874 said:
>
> 講 真 九 記 退 晒 3BL 後 可 能 會 將 水 塘 豪 「 擴 充 水 塘 」
> 同 城 記 睇 齊 。

擴 唔 到 啦

水 塘 後 面 個 位 放 在 梯 級 上..

Article 40: (Request 9)

唔 係
你 諗 清 楚d
如 果 冇 左o個4個 位
就 可 以 多 左 放 腳o既 地 方...

Article 40: (Request 10)

一 上 車 只 見 橫 位

Article 40: (Request 11)

> 3ASV196 said:
>
> 當 時 九 巴 整'水 塘', 曾 有 不 少 人 投 訴,
> 今 次 城 巴 這 樣 整'水 庫', 又 會 唔 會 引 新 一 輪 的 投 訴 呢?

有 時D野 好 難 講,
都 要 睇 一 睇D客 反 應 係 點?
Article A41:Re: 問以下車款引擎型號, 馬力及波箱
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=809&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> G544+868=ASV7 said:
> 中 記DD,BR,MB,MC

BR: Gardner 6LXB + Leyland Hydracyclic 5-speed
DD: Gardner 6LXB + Voith D851
MB: Gardner 6LXB + Voith D851
MC: Gardner 6LXB + Voith D851

Article 41: (Request 1)

> 踩 盡 行 2X 的 6028 said:
>
> DD, MB 同 MC 係 用 吉 拿 6LXB 偈
> 配 Voith DIWA 851 波 箱.

係 咪 同 雞 鴨 一 樣?

Article 41: (Request 2)

係 呀, 其 個 陣 既 車 雖 然 款 多,
但 機 械 配 搭 好 standard 架
Article A42:Re: 車長行錯路,累我遲大到!(長文)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=810&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|

> 文 said:
> 話 說 小 弟 家 住 天 水 圍 , 卻 在 黃 大 仙 返 工 ,
> 因 為 今 朝 要 返 早 , 九 點 鐘 開 會 , 一 早 起 身
> 七 點 半 落 街 等 269C , 諗 住 平 時 係 天 葵 路 上 車 ,
> 因 為 有 位 坐 又 唔 經 元 朗 , 一 個 鐘 多 少 少 實
> 出 到 去 , 七 點 七 終 於 發 上 一 部3AD, 開 車
> 冇 耐 已 心 知 不 妙 , 架 車 死 跟 前 面 架269B,
> 去 到 天 瑞 路 兩 個 分 站 , 都 停 埋 一 邊 , 俾
> 後 面 的 巴 士 上 客 先 , 埋 完 天 盛 苑 對 面 果
> 個 站 , 加 埋 之 前 塞 燈 位 同 上 客 已 係 八 點
> 二 , 足 足 七 個 字 , 覺 訓 唔 著 , 已 有 D 火 ,
> 駛 離 天 水 圍 , 踏 上 朗 天 路 , 係 朗 庭 園 對 出
> 已 見 快 線 上 公 路 龍 尾 , 好 戲 在 後 頭 ! !
>
> 車 長 一 路 行 中 線 , 期 間 已 有 架276A金 車 停
> 下 , 諗 住 俾 我 坐 呢 架 車 切 入 線 , 點 知 位 師
> 傅 越 駛 越 前 , 仲 以 為 佢 打 茅 波 , 點 知 冇 轉
> 線 直 行 , 竟 然 駛 上 去 屯 門 方 向 的 分 叉 路 ,
> 當 時 樓 下 至 傳 來 乘 客 大 叫 : 行 錯 路 呀 !
>
> 結 果 ? 被 迫 繼 續 前 行 一 段 , 到 洪 水 橋 交 匯 處
> 落 分 叉 路 , 係 洪 水 橋 左 兜 右 轉 到 上 返 公 路 ,
> 成 車 人 怨 聲 載 道 , 再 去 左 大 欖 隧 道 口 , 已 係
> 八 點 八 , 咁 就 搞 左 半 個 鐘 , 師 傅 俾 乘 容 鬧 足
> 全 程 , 可 能 冇 乜 心 機 , 沿 途 碌 車 唔 在 講 , 由
> 汀 九 橋 到 龍 翔 道 , 俾 後 面 三 班 車 爬 左 , 結 果
> 係 黃 大 仙 落 車 , 九 點 三 , 坐 左 足 足100分 鐘 ,
> 落 車 前 望 車 頭 車 長 名 牌 , 竟 然 唔 係 「 六 叔 」 ,
> 冇 理 由 唔 識 路 呀 ? 見 佢 一 臉 無 奈 , 好 可 憐 !
> 行 埋 返 公 司 , 遲 左 足 足23分 鐘 , 即 時 被 罰 左
> 23蚊 去 褔 利 基 金 外 , 仲 要 俾 老 世 「 照 肺 」 ,
> 唔 通 話 坐 巴 士 行 錯 路 咩 ? 老 世 信 你 至 奇 , 罰
> 錢 廿 零 蚊 事 小 , 俾 老 世 鬧 「 硬 食 」 呢 一 野 至
> 唔 抵 , 本 來 好 想 投 訴 , 但 諗 到 : 大 家 都 係 搵
> 食 , 冇 謂 累 人 冇 份 工 , 多 一 事 不 如 少 一 事 ,
> 見 佢 俾 人 鬧 足 全 程 已 受 夠 , 無 謂 啦 !
>
> 咁 樣 諗 一 諗 , 我 乜 火 都 冇 晒 ! 俾 我 前 實 投 訴 ,
> 但 今 日 ? 算 啦 ! 或 者 我 唔 係 熱 情 投 入 巴 士 迷
> 啦 !
>
> 姑 且 係 度 吹 下 水 算 數 !
>
> 巴 士 文

想 問 下 車 牌 係 乜?
我 覺 得 係K廠 車
8:10先 到 天 耀
係 咪HH8545/3AD26
如 果 係,好 可 能 係 頂 更
因 為 原 司 機 近 日 唔 多 見 佢 出 現

仲 有,
誰 是 六 叔

Article 42: (Request 1)

> 文 said:
>
> 我 唔 想 講 車 牌 , 只 可 說 呢 架 係U廠 車 。
> K廠 攝 車 好 少3AD,AD同AV都 有 。
> 到 天 耀 前 已 俾 三 架269C過 頭 , 包 括 兩 架
> K廠AP。
>


3AD26 是 269c K 廠 白 車 掛 牌 。

AD262/AP64

Article 42: (Request 2)

個 師 傅 係 咪269C掛 牌 黎 架 ?
其 實 大 家 有 大 家 既 苦 處 既 唶
, 的 士 佬 都 成 日 行 錯 路 啦 。

有 時 出 去 遇 著 將 軍 澳 大 塞 車 , 我 都
有 怨 無 路 數 ! ( 次 次 塞 我 近 一 粒 鐘
大 佬 )
丹 飛

Article 42: (Request 3)

如 果 係 小 弟 , 一 定 會 投 訴 ,
行 錯 路 一 回 事 ,
但 行 錯 路 浪 費 左 乘 客 時 間 之 後 ,
仲 唔 盡 快 追 回 時 間 ,
反 而 仲 「 碌 車 」 ,
呢d係 乜0野 服 務 態 度 ?

成 粒 半 鐘 先 出 到 黃 大 仙 ,
離 晒 大 譜 !

車 長 要 搵 食 ,
d乘 客 唔 駛 搵 食 咩 ?
我 估 部 份 乘 客 十 點 鐘 先 去 到 觀 塘 ,
其 中 有 唔 少 都 係 工 人 ,
遲 到 成 粒 鐘 ,
會 有 咩 後 果 ?
即 使 唔 會 被 炒 ,
勤 工 獎 好 可 能 因 此 而 冇 左 。

仲 有d學 生 , 依 排 係 考 緊 期 末 試......
遲 左 半 粒 鐘 入 試 場 就 係 咁 先 ,
即 使 唔 駛 考 試 遲 大 到 ,
好 可 能 會 被 罰......

照 文 兄 您 咁 描 述 ,
車 長0既 服 務 態 度 本 身 已 經 有 問 題 ,
如 果 個 個 乘 客 都 咁 為 車 長0既 收 入 設 想 ,
唔 去 投 訴0既 話 ,
就 姑 息 左 呢d態 度 差0既 車 長 ,
而 服 務 質 素 亦 只 會 退 步 ,
日 後 乘 客 面 對0既 問 題 ,
諸 如 行 錯 路 、 對 乘 客 無 禮 、 駕 駛 態 度 差 之 類 就 會 更 加 多 。

Jeffrey Cheung

Article 42: (Request 4)

> 文 said:
>
>
> 你 唔 駛 咁 勞 氣 !
> 成 車 坐 滿 企 滿 百 幾 人 ,
> 我 怕 唔 止 得 一 人 去 投 訴 。
>
> 火 , 發 完 牢 騷 就 算 !
> 有 乜 好 嬲 呢 ?
>
> 巴 士 文

文 哥!
經 一 事 長 一 智 啦,
第 時 早 返 工 的 話 , 記 住 要 預 早 兩 粒 鐘 呀 ,
早 到 好 過 遲 到 呀.

Article 42: (Request 5)

多 謝 關 心 !
返 工 因 為 搭 車 而 遲 到 我 間 唔 中 都 會 ,
舊 年 罰 左 近 兩 百 蚊 , 不 過 年 尾 夾 埋
等 成 班 同 事 食 餐 勁 , 冇 所 謂 啦 !

不 過 硬 食 老 世 一 野 就 唔 抵 啦 !
佢 知 我 係 巴 士 迷 , 若 我 照 直 講 ,
肯 定 佢 會 笑 左 出 黎 話 我 作 大 。

? ?

巴 士 文

Article 42: (Request 6)

咁 係 咪 要 早 到 七 點 鐘 落 街 ?
由 天 水 圍 去 黃 大 仙 都 要 乘 客 預 早 兩 粒 鐘 ,
咁 去 觀 塘 咪 要 預 早 兩 粒 半 鐘 ?
咁 巴 士 公 司 開 咁 多 特 快 線 做 乜 ?
不 如 等 西 鐵 通 車 搭 西 鐵 算 了 ,
唔 會 行 錯 路 ,
飛 站 最 多 浪 費 幾 分 鐘 。

Jeffrey Cheung

Article 42: (Request 7)

咁 我 諗 唔 駛 為 左 一 次 個 別 事 件 而 早 兩 粒 鐘 返 工 呀?
阿 文 哥 咁 早 返 去 , 學 校 可 能 俾 閉 門 羹 佢 食 。

Article 42: (Request 8)

> 僱 員 服 務 @ JU2496 said:
>
> 六 叔 係 代 表 月 薪 司 機 呀

會 唔 會 係 個 司 機 做 埋 今 個 月 就 唔 做 , 專 燈 倒 公 司 米?!

Article 42: (Request 9)

> 文 said:
>
> 唔 做 ? 退 休 都 有 退 休 金 啦 !
> 唔 似 倒 米 ! 其 編 號73XXX,
> 應 有 十 多 年 年 資 , 冇 理 由
> 唔 識 路 ! 搞 乜 呢 ?
>
> 巴 士 文

73XXX是 不 是 做 得 長 的 架 ?
但 我 知 有 的 做 了 幾 年 都 係72XXX。

Article 42: (Request 10)

> 僱 員 服 務 @ JU2496 said:
>
> 可 能 係 大 後 備 又 或 者 係 元 朗 廠 司 機 掛
> 唔 熟 天 水 圍 嘛

元 朗 廠 對 天 水 圍 都 唔 會 差 成 咁
可 能 係 九 龍 灣 廠 大 後 備

Article 42: (Request 11)

> 踩 盡 行 2X 的 6028 said:
>
> 唔 好 意 思, 其 實 我 睇 完 呢 篇 文
> 我 係 睇 唔 出 你 搭 乜 線 既 車,
> sorry sorry
>

269C

Article 42: (Request 12)

原 文 已 改 , 謝 謝 提 點 !

巴 士 文

Article 42: (Request 13)

269C?

Article 42: (Request 14)

KMB 269C屯 碼 大 家 庭
Kingcute 59M
Article A43:今日38用金記=唔好用3ASV(歡迎 討論)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=811&a=1
回應/Replies:雖 然 係 一 篇 放 學 記
其 實 係 關 於 巴 士 討 論 的

今 日 上 完PE堂MISS左 班 車
就 係DD8555...慘
點 知 等 左20mins先 有 車
但 係 無 端 端 黎 架3ASV KD3375
即 刻 上 左 車,仲 拿 定 部 相 機 出 黎

不 過3ASV沿 途 都 唔 係 好 爽
加 速 好 慢
跟 住 仲 就 表 露3ASV缺 點la...

去 到 林 護 中 學
平 時3N 和 3AV都 轉 到 上 葵 盛 圍
但 係 架3ASV唔 夠(車 太)
成 架 車 停 左 扭(車 太),仲 要 差D撞 到 個 安 全 島
同 埋D學 生...

最 後 上 到 去 總 站 影 相
班 師 傅 都 好 興 奮
有 些 師 傅 更 透 露38和42C都 將 會 落 金
最 後 師 傅 開 前 左 部 車,我 就 影 到 佢la~

總 結...上 葵 盛 圍 個 彎3ASV真 係 好 難 過
我 總 覺 得 用 躉 會 好 過3ASV

奇 怪 在 操 車 果 部 係 躉,行38的 係3ASV

克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客Article A44:273S 問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=812&a=1
回應/Replies:它 在 巴 總 在 哪?

它 的 總 站 叫 皇 后 山?

九 巴 幾 時 為 路 線 專 頁 加 入 車 站 相 片?Article A45:[過氣報導]新巴女車長訪問之'智擒色魔'
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=813&a=1
回應/Replies:以 下 報 導 取 自 本 年 一 月 十 日 太 陽 報 :

智 擒 色 魔 女 車 長 剛 柔 並 濟


一 直 以 來 , 巴 士 司 機 一 職 以 男 性 為 主 , 偏 激 者 甚 至 認 為 女 性 過 於 柔 弱 , 操 控 「 巨 龍 」 未 必 及


得 上 堂 堂 男 子 漢 , 但 早 前 智 擒 懷 疑 色 魔 的 醒 目 女 車 長 張 長 英 , 卻 引 證 了 巾 幗 不 讓 鬚 眉 , 其 表


現 之 佳 備 受 公 司 讚 揚 , 為 女 司 機 爭 回 不 少 面 子 。


早 前 , 英 姐 如 常 在 朝 早 繁 忙 時 間 駕 ??雙 層 新 巴 開 工 , 當 她 駛 至 港 島 東 區 時 , 一 名 青 年 突 然 由


上 層 跑 到 英 姐 身 邊 , 氣 沖 沖 地 說 : 「 我 個 妹 被 人 非 禮 , 唔 該 你 幫 ? 我 忙 。 」 英 姐 臨 變 不 亂 ,


通 知 警 方 採 取 行 動 , 同 時 安 撫 下 層 乘 客 要 耐 心 等 候 , 接 ??便 往 上 層 視 察 情 況 。


英 姐 首 先 查 問 上 層 乘 客 誰 人 需 要 車 長 幫 手 , 上 層 乘 客 大 都 一 臉 茫 然 , 紛 紛 投 以 奇 怪 目 光 , 但


英 姐 卻 察 覺 到 當 中 一 名 女 學 生 面 如 死 灰 , 不 斷 向 她 「 打 眼 色 」 , 英 姐 即 時 跑 往 下 層 疏 散 所 有


乘 客 , 靜 候 警 員 到 場 拘 捕 疑 犯 。


新 巴 高 級 培 訓 經 理 陳 耀 榮 對 下 屬 的 機 智 表 現 相 當 滿 意 , 就 連 警 方 亦 對 英 姐 處 理 事 件 的 手 法 作


出 甚 高 評 價 。 陳 耀 榮 表 示 , 新 巴 正 計 畫 頒 發 一 張 「 優 異 表 現 嘉 獎 狀 」 予 英 姐 , 表 揚 她 的 出 色


表 現 。 「 我 邊 度 算 係 醒 目 ??, 其 實 有 大 把 師 兄 醒 目 過 我 啦 ! 」 英 姐 謙 虛 的 說 。

「 好 多 人 命 ??我 手 」


事 實 上 , 英 姐 一 生 與 駕 駛 結 下 不 解 之 緣 , 轉 任 新 巴 車 長 之 前 , 已 有 十 多 年 駕 駛 小 巴 的 豐 富 經


驗 。 近 年 運 輸 業 一 蹶 不 振 , 英 姐 迫 於 無 奈 離 開 小 巴 , 於 去 年 初 應 徵 投 考 新 巴 車 長 。 當 時 英 姐


雖 然 順 利 獲 取 錄 , 但 心 ? 卻 難 掩 焦 慮 之 情 : 「 ??陣 諗 到 有 好 多 條 人 命 交 ??我 手 , 我 都 唔 知 做


唔 做 得 ??, 惟 有 以 後 一 定 要 特 別 小 心 。 」


時 光 飛 逝 , 不 經 不 覺 英 姐 已 駕 駛 巴 士 半 年 有 多 , 她 的 模 範 司 機 形 象 也 日 漸 在 街 坊 心 中 建 立


起 來 。 每 當 乘 客 向 她 投 以 親 切 笑 容 時 , 她 總 會 感 受 到 社 會 對 她 的 期 望 和 肯 定 。

抱 怨 無 暇 陪 屋 企 人


駕 駛 「 巨 龍 」 為 英 姐 帶 來 無 限 的 挑 戰 性 , 她 嚮 往 之 餘 , 同 時 卻 渴 求 一 份 平 靜 和 安 寧 的 感 覺 。 「 其 實 ? 巴 士 都 幾 辛 苦 , 一 日 九 個 鐘 不 停 咁 ? , 所 以 我 成 日 都 想 有 多 ??時 間 陪 屋 企 人 。 當 初


係 屋 企 人 鼓 勵 我 做 巴 士 司 機 , 但 依 家 我 反 而 愈 ??愈 少 時 間 陪 佢 ?] , 真 係 有 ??過 意 唔 去 。 」 猶


幸 英 姐 家 人 十 分 體 諒 她 的 處 境 , 還 不 時 勉 勵 她 做 好 巴 士 司 機 本 分 , 為 市 民 服 務 。

車 長 須 受 訓 處 理 突 發 事 故


新 巴 在 招 募 車 長 方 面 要 求 十 分 嚴 格 , 應 徵 者 必 須 持 有 運 輸 處 發 出 的 有 效 公 共 巴 士 駕 駛 執 照 , 且


在 兩 年 內 未 有 任 何 嚴 重 交 通 意 外 記 錄 。 成 功 獲 聘 用 的 車 長 , 需 接 受 為 期 三 個 星 期 , 包 括 安 全 駕


駛 技 術 和 基 本 巴 士 機 械 操 作 認 識 等 訓 練 。


車 長 受 訓 期 間 , 亦 會 學 習 處 理 突 發 事 故 的 應 變 方 法 。 當 遇 上 非 禮 或 盜 竊 等 刑 事 案 件 發 生 時 , 必


須 將 巴 士 停 在 不 阻 礙 其 他 道 路 使 用 者 的 地 方 , 然 後 知 會 站 長 和 報 警 求 助 。


此 外 , 所 有 新 巴 車 長 每 年 需 返 回 訓 練 中 心 一 次 , 以 接 受 為 期 四 日 的 防 ??駕 駛 訓 練 A ?程 包 括


「 跣 胎 」 的 應 變 方 法 、 認 識 路 面 最 新 情 況 和 講 解 巴 士 的 機 械 結 構 等 。quoted end


暗 西~DL13

PS: trident幾 時 變 左 做 巨 龍?:pArticle A46:[尋車]一部勁似ME聲的新記16xx
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=814&a=1
回應/Replies:
小 弟 昨 晚 搭43X看 見 一 輛 新 記16xx@25,把 聲 勁 似 九 記ME,
請 問 該 車 該 號 幾 多??

thx!!

LV27,DA39
Article B1:112+九巴43X一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=447&a=1
回應/Replies:請 問 112早 上9點 幾 用 九 巴or新 巴?
另 外, 九 巴43X L廠 車 幾 點 開 始 在 耀 安 開?(所 有 大 約 時 間)
先 謝!

DS8046Article B2:問-各位用咩牌子菲菻?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=448&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

我 用 的 是K字 頭 菲 菻,以 黃 色 底 為 主,效 果 唔 錯;
反 而 試 下 用F字 頭 菲 菻,影 得0的 樹 又 綠,0的 車 又 沉 色,效 果 欠 佳.
各 位 有 冇 以 上 情 況 and用 邊 個 牌 子 影 相 呢?
另 外,柯 尼 卡 菲 菻 效 果 如 何?先 謝~

DS8046

Article 2: (Request 1)

> AD262/AP64 said:
>
> 我 是 用 F 字 頭 的 那 個 的 24 度 菲 林 。
> 陽 光 普 照 時 效 果 不 錯 , 但 陽 光 不 足 時 則
> 偏 藍 。
>
> AD262/AP64

而 我 卻 在 沒 有 陽 光 時 就 效 果 普 通

DS8046

Article 2: (Request 2)

> 波 子 失 去 了 最 愛 的 人>_< said:
> 我 都 係 用 緊F字 頭
> 影 動 態 都 唔 錯
> 一 張 相 沖 晒 後 靚 唔 靚 唔 單 止 關 菲 林 事,仲 要 睇0下 間 晒 相 鋪
>
> 小 弟 覺 得FDI 沖 晒 好ok
> d 色 好 靚 , 好sharp

[愚 問]乜 野 係FDI?

DS8046

Article 2: (Request 3)

> 努 力AD93‧FH5548 said:
>
> 你 去 快 圖 美 哂 相 就 知 。
>
> AD93

快 圖 美 曬 相 好 啊??幾 多 錢 左 右ar?

DS8046

Article 2: (Request 4)

觀 塘 裕 民 坊 有 一 間
沖 哂 費16元 , 相 紙1.2一 張

AD93
Article B3:Re: 剛才乘車回家途中的三項所 見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=449&a=1
回應/Replies:


|1|

> 3AD170 said:
> 1.Rt.968今 天 來 了 一 個 稀 客 , 它 就 是JX7466,
> 不 知 它 從 哪 條 線 掉 過 來 呢 ?
> 2.造 馬 相 就 看 得 多 了 , 今 天 終 於 看 到 九 巴 派 電
> 牌 車 行Rt.102, 不 知 它(3ASV293)是 取 代 哪 部 車
> 的 位 置 呢 ? 我 只 知 道 下 一 班 車 是3AV27。
> 3.超 豪 行Rt.106就 經 常 都 會 看 見 , 不 過 今 天 卻
> 見 到 有 膠 牌 躉 行Rt.106。 不 知JB4097是 哪 一 條
> 線 的 掛 牌 車 呢 ?

4097係107前掛 牌

Article 3: (Request 1)

1.JX7466係ASV3,265M掛 牌!
Article B4:Re: 詢問UITP的亞太城市運輸展覽會2002詳 情
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=450&a=1
回應/Replies:> 咖 啡 或 茶 said:
> 於1998年10月 在 香 港 會 議 展 覽 中 心 舉 行 的 亞 太 城 市 運 輸 展 覽 會 ,
> 當 時 在 場 內 狻 取 了 大 量 巴 士 製 造 商 的 資 料 ,
> 繼 多 倫 多 於2000年 舉 行 後 , 聞 說 今 年3月 將 在 上 海 舉 行 ,
> 眾 多 朋 友 都 希 望 組 團 到 上 海 參 觀 此 展 覽 ,
> 有 否 板 友 知 道 其 確 實 的 舉 行 日 期

3月 那 個 不 是UITP,你 可 以 去 www.busworld.org 看 看,大
約 是Easter前 幾 日 的

Leslie ChanArticle B5:Re: 問報站機的第一句...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=451&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

> 新 世 紀 的 機 神 said:
> 某 年 某 月 某 日...
> 我 係 觀 塘 碼 頭 上 左 部74x... 果 報 站 機 講:
> 各 位 乘 客, 觀 迎 乘 坐 九 龍 巴 士 公 司74x號 巴 士 路 線...
>
> 跟 住 我 就 唔 知 咩 啦.... 究 竟 係 講 咩 呢??
> 仲 有, 佢 報 第 二 個 站(4<-02)時 就 係 下 一 個 站.... 咁 第 一 個 站 係 唔 係 觀 塘 碼 頭 呢?
>
> 謝!!
>
> 新 世 紀 的 機 神(土 炮 皇)
> jason@linux.now!

正 確 是:
各 位 乘 客, 歡 迎 乘 搭 九 龍 巴 士 公 司 74X 線, 本 班 車 將 由
觀 塘 碼 頭 開 往 大 埔 中 心, 中 途 將 有 廣 播, 提 示 各 位 乘 客
落 車, 祝 各 位 旅 途 愉 快
Ladies and Gentlemen, I'm be half of Kowloon Motor Bus,
welcome you to on board Route No. 74X to Tai Po Centre,
station annoucement will be made, and we wish you a pleasant journey

Article 5: (Request 1)

> 救 護 員 said:
>
>
> 係 唔 係On Behalf Of呢 ?
> 不 過 講 真 , 唔 知 有 冇 一 條 線
> 一 出 總 站 , 到 下 一 個 站 既 路 程
> 會 唔 夠 俾 呢 段 野 講 呢 ?

42,29M
唔 夠 三 十 秒 就 到 下 個 站

Article 5: (Request 2)

機 神 大 哥,
請 問 有 冇 興 趣 知 道 龍 運 巴 士 既 報 站 內 容 呢?
我 樂 意 為 您 打 出 來,因 為 和 九 巴 的 大 有 分 別......


機 巴

Article 5: (Request 3)

> K T B T said:
> 以 我 記 憶, 就 是'沿 途 我 地 會 報 告 巴 士 停 站 之 位 置, 提 醒 各 位 乘 客 落 車...'

全 句 應 該 是 :
'各 位 乘 客,觀 迎 乘 搭 九 龍 巴 士 公 司xxx號 線 , 本 班 車 將 由
yyy開 往zzz, 中 途 將 有 廣 播 提 示 各 位 乘 客 落 車 , 祝 各 位 旅
途 愉 快 。'

Article 5: (Request 4)

不 過 一 裝 左Roadshow,甚 麼 也 不 用 聽 了...
有 次 搭3AD@104,部 車 行 到 紅 隧 口Hang左 電 視,
跟 住 先 聽 到 報 站 機 的 聲 音~

以 前 睇 過 篇 報 道 話 失 明 人 士 選 九 巴 的 報 站 機 為 最 方 便 他 們 的 裝 置,
(當 時Roadshow未 咁'普 及')
現 在 想 起,不 知 那 些 失 明 人 士 現 在 會 怎 樣 看 待 這 些 有 畫 無 聲 的 報 站 機...

Article 5: (Request 5)

有 無 英 文 版?? :-p

新 世 紀 的 機 神(土 ?皇)
jason@linux.now!

Article 5: (Request 6)

> 269D食 柴 王 said:
> 開 車 版 ︰
> 各 位 乘 客
> 歡 迎 乘 搭 九 龍 巴 士 公 司269D線
> 本 班 車 將 由 沙 田 火 車 站
> 開 往 天 富 苑
> 中 途 將 有 廣 播
> 提 示 各 位 乘 客 落 車
> 祝 各 位 旅 途 愉 快
> Ladies and Gentlemen
> On behalf of Kowloon Motor Bus Company
> I would like to welcome you on board
> route number 269D to Tin Shui Wai Town Centre
> Further announcements will be made
> ........(唔 記 得)
> 各 位 乘 客
> 歡 迎 乘 坐 九 龍 巴 士 公 司269D線
> 本 班 車 將 由 沙 田 火 車 站
> 開 往 天 富 苑
> 中 途 將 有 廣 播
> 提 示 各 位 乘 客 下 車
> 祝 各 位 旅 途 愉 快
>
> 下 一 站 係 城 隧 轉 車 站
> The next stop is Shing Mun Tunnel Interchange
> 下 一 站 是 城 隧 轉 車 站
>
> *********************************************
>
> 到 站 版 ︰
> 各 位 乘 客
> 本 班 車 已 經 到 達 沙 田 火 車 站
> 請 各 位 乘 客 落 車
> 多 謝 乘 搭269D線
> The bus is now arrived Sha Tin KCR Station
> All passengers please alight here
> Thank you for travelling on our route number 269D
> 各 位 乘 客
> 本 班 車 已 經 到 達 沙 田 火 車 站
> 請 各 位 乘 客 下 車
> 謝 謝 乘 坐269D線
>
> *********************************************
>
> 各 位 捉 唔 捉 到 一 條 大 蟲 ?

天 富 唔 等 於 'tin shui wai town centre' wor!

Article 5: (Request 7)

> 269D食 柴 王 said:
>
> 呢 個 就 係 我 聽 左 第 四 代 報 站 成 年 咁 濟
> 覺 得 最 搞 笑 的 地 方
>
> 最 慘 連 第 五 代 都 仲 係 咁......

有mud做 唔 出 丫
以 前 最 經 典0既'九 龍 火 車 站 南/北 行 循 環 線'佢 都 諗 得 出 啦

Article 5: (Request 8)

170仲 會 報 埋 海 洋 公 園 個 站 係 假 日 至 停
Article B6:Re: 和宜合道改道完未?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=452&a=1
回應/Replies:> 269D食 柴 王 said:
> 未 的 話 我 明 日 就 出 動
> 影 番 批 昔 日32食 柴 王 的 代 表 車

傍 晚 前 已 經 通 返 車, 一 切 回 復 正 常.Article B7:Re: 鐵路礦展對巴士的懷處
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=453&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|


> fung757 said:
> 各 位 版 友,你 們 應 為 香 港 的 鐵 路 綱 不 斷 礦 展,會 否 影 響 到 巴 士 業 的 萎 縮 呢?歡 迎 討 論.
> 此 外,過 幾 年 後,巴 士 服 務 會 否 因 乘 客 需 求 量 減 小,改 回 單
> 層 行 走 呢?

不 會 , 巴 士 仍 會 擔 任 重 要 角 色
二 十 年 前 , 未 有 地 鐵 , 火 車 未 電 氣 化
市 民 外 出 也 不 遠

地 鐵 通 車 , 火 車 電 氣 化 , 巴 士 客 量 仍 升
其 中 一 個 原 因 是 鐵 路 令 市 民 去 遠 了
帶 動 市 民 使 用 其 他 公 共 交 通 工 具 也 多 了

如 果 現 在 你 住 市 區
試 問 問 鄰 居 , 你 去 過 天 水 圍 未 ?

Article 7: (Request 1)

> 熱 切 期 待279X的 山 葵 said:
>
> 我 認 為 只 要 市 民 、 區 會 、 巴 士 公 司 企 硬 , 堅 持 現 有 線 路 唔 可 以cut, 再 加 上 引 入 更 優 質
既 服 務 、 更 多 八 達 通 轉 乘 優 惠 、 多 作 宣 傳 , 一 定 可 以 留 住 市 民 既 心 , 而 且 未 來 仲 有 好
多 新 發 展 區 , 佢 地 就 算 有 鐵 路 , 都 要 開D接 駁 線 同 區 內 線 , 咁 樣 巴 士 業 務 一 定 唔 會 有 太
大 萎 縮 !
> 所 以 大 家 要 同 心 同 德 , 全 力 抗 衡 鐵 路 業 既 侵 略 !

當 巴 士 路 線 沒 有 需 求 時 , 就 要 重 整 了
巴 士 公 司 並 不 希 望 做 蝕 本 生 意 的

市 民 都 希 望 有 鐵 路
如 果 二 十 年 來 , 香 港 沒 有 發 展 鐵 路 , 何 來 如 此 繁 榮 呢 ?

Article 7: (Request 2)

侵 略 ?^^ ( 好 像 誇 張 了 一 點 : P)

Article 7: (Request 3)

一 眼 望 落 個 標 題
以 為 有 什 麼 礦 場 有 鐵 路 掘 :p

Article 7: (Request 4)

> 熱 切 期 待279X的 山 葵 said:
> 唔 係 好 明 咩 意 思...


我 估 佢 既 意 思 係,
有 服 務 又 會 帶 動 新 的 需 求,
好 似 而 家,好 多 市 區 居 民 冇 去 過 天 水,
但 有 左 西 鐵 方 便 左,
就 會 多 左 人 去.
容 生 係 咪 甘 既 意 思?
108-ADS9

Article C1:


請恕小弟麻煩,問多最後一次豬車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=93&a=1
回應/Replies:


|1|

小 弟 明 早 會 到 美 孚 打 獵(影Joey豬 車(banner))
可 否 列 多 次 九 巴 全 部 豬 車 既 編 號,車 牌 及 路 線?
因 為 搵 唔 番 前 文

thx thx thx a lot
GW8272

Article 1: (Request 1)

> 愛 一 個 人 原 來 不 易~AL 29 said:
> totally 19 豬 車:
> if u go to 美 孚 ,u can photo:
> HN2106-37
> HT8608,HL1452-238X
> HT9346-30X
> GW2410-2A
> HS8560-59A
> JB7081-98C
> GM3276,GJ4960-44
> HZ1985-67X
> DL257-6C 11 Joey buses
> others 8 :
> DK8238,HY2261-2
> GP7875-72X
> FE8498-62X
> JC2254-281A
> FM4824-61X
> EC7483-81C
> JB8324-2E
>
> AL 29

仲 有 一 架,Total 應 該 是20架,那 是 一 部81C老 虎 頭,FV牌,
兩 味 車...

PS:哈 哈,'扮 豬 食 老 虎'乎?hehe...

Leslie Chan
Article C2:


Re: 尋全車身廣告 5 個
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=94&a=1
回應/Replies:


|1|
2|


> 3AD 25‧Can you hear my hearbeat ? said:
> 請 問 有 哪 些 巴 士 上 了 以 下 全 車 身 廣 告 呢 ?
>
> 1) 漢 寶 酒 樓
AD133/GH5198
新 巴 1021/HW3545

> 2) 好 彩 海 鮮 酒 家
ATR34/HW7769
龍 運 HT7204

> 3) 海 洋 公 園
城 巴 121, 361/FR3912, 2282/HZ9534

> 4) 港 灣 豪 庭
3AV??/GN6912
3AV185/HC9959
3AV224/HD9695
ATR1/HJ2127
3ASV33/JF8911
3ASV167/KC6831
3ASV211/KF1105

> 5) 出 前 一 丁
城 巴 511/HA9347, 636/HT8766

Article 2: (Request 1)

> 希 望DA再 現26號 的ML81 said:


> AD133,1021


> 3AV5,ATR34,3AV96......

3AV5 (693 掛 牌) 好 彩 酒 樓 廣 告 已 於 今 月 初 落 畫...


變 為 九 巴 色 彩...

3AV96 (104 掛 牌) 早 已 於 大 約 兩 三 個 月 前 變 左 做 泰 國


旅 遊 局 廣 告...> 361,346,128


> 1099,1106,3ASV167,3ASV33,3AV71......


> 636,511

Article 2: (Request 2)

> AD133,1021
仲 有S3BL320
> 3AV5,ATR34,3AV96......
仲 有AV337
> 361,346,128
> 1099,1106,3ASV167,3ASV33,3AV71......
仲 有ATR1, 3ASV211
> 636,511

Article D1:


Re: (錄影重溫)年初三‧港灣道的回響
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=781&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 836陳 叔 said:


> 回 應 有 關 要 求 , 現 上 載 「 足 本 」 片 段 。


> ( 借 問 聲 年 初 三 港 灣 道 事 件 肇 事 城 巴 車 隊 篇 號 係 乜 ? )


>


> 摘 自 一 九 九 八 年 無 記 時 事 節 目


>


> 下 載 影 片


> 請 右click, 選 另 存 目 標


>


> 影 片 名 稱 :news-mag-disdn.rm


> 影 片 長 度 :10分42秒


> 檔 案 大 小 :6430kb


>


> 836陳 叔
it is #870 on Rt.118

巴 士 佬

Article 1: (Request 1)

> TomChen said:
>
> 請 問 有 冇 錄 新 聞 片 ?
> 當 日 車 禍o既 新 聞 片 真 係 幾 震 撼 , 見 到 都 呆 晒 。

仲 記 得 當 日 去 到 成 村 巴 士 迷 似 記 者 狂 影 場 面...

同 New York 撞 WTC 有 異 曲 同 功 的 震 撼...

Leslie Chan

Article 1: (Request 2)

Hi,

I love those video provided by you. If it is in mpeg format, it will be better.

BTW, where did you get those video?


Many Thanks!

^______^
BigHead

Article 1: (Request 3)

今 朝 至 搭 完870 行N8X, 咁o岩 你 又 播, 你 真 好 野!

Article 1: (Request 4)

冇 陰 影 丫 嘛 你 ? !

單 野 發 生 個 陣 我 已 經 係 楓 葉 國 咯 。 五 年 喇 , 係 時 侯 返 黎 睇 下 喇 。

836陳 叔
Article D2:


[貼相] 3AD @ 59M @ 荃灣
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=782&a=1
回應/Replies:Article D3:


[貼相] 城巴 #656 #1501 合照三張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=783&a=1
回應/Replies:


|1|

Article 3: (Request 1)

> Neoplan6008 JU1220 ~天 水 圍 。 輝 said:
> 今 日2500好 似 行90C

架656個 車 長 好 似 搞 錯 牌 ? ! 因 為'大 街'的 上 一 格
係 鴨 利 洲 , 其 實'大 街'亦 有 佢 自 己 的 英 文
Ap Lei Chau(Main Street), 不 過 就 算 出
Ap Lei Chau亦 不 是 太 錯 吧 了 。

2157=2210(T)
Article D4:


Nokia 手機 logo (二,104 白田)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=784&a=1
回應/Replies:


|1|
請 評 分!

Article 4: (Request 1)

> Elvis-route3.heha.net said:
>
> 請 問 這 製 造 程 式 可 在 哪 下 載 ?

Here
http://skywalker88.uhome.net/index.htm
Article D5:


Re: 徵6008右面車身連車頭相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=785&a=1
回應/Replies:


|1|

~ 6008西 毒


GK 8843

Article 5: (Request 1)

here

uhome05 Server壞 左 , 所 以 貼 唔 到 ,Sorry呀>_<
Article D6:


今日特見相 AL82@217P
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=786&a=1
回應/Replies:今 日 下 午 三 時 半 攝 於 月 華 街


Article D7:


每日一鴨--N9
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=787&a=1
回應/Replies:今 日 的 主 角 係 : BY 8945 (N9)

雞 鴨 合 照 !!以 前 見 到D雞 雞 鴨 鴨 都 避 之 則 吉,


而 家 想 坐 番 都 唔 得 >_<

希 望 大 家 喜 歡 , 亦 歡 迎 討 論

*鳴 謝 板 友ES6310提 供 相 片

JF 1181 + KC 3689Article D8:


3BL系列-3BL130
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=788&a=1
回應/Replies:~3BL130
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843Article D9:


翻染後的DE6317.
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=790&a=1
回應/Replies:

歡 迎 討 論.Article D10:


每日兩相~MB40@110 & MC4@90
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=791&a=1
回應/Replies:我 今 日 去o左 中 環 交 易 廣 場 曝 光 , 正 呀!!


獨 家!!


下 午 五 時 四 十 五 分 乘 搭75號 返 我 新 歸!!!


yet~~~~!!!
送 多 張 靚 相


Article D11:


[超劣作]金扒3ASV293 @ 102
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=792&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

事 出 突 然,勁 矇...請 原 諒...


過 鐘 私 牌 走...

HR2439

Article 11: (Request 1)

> 235Fans / HT2897 said:
>
> 點 解 你 唔 立 即 飛 過 去 愛 秩 序 灣 影 佢,反 而 在 筲 總 等?
>
> 235Fans / HT2897

筲 箕 灣 巴 士 總 站 遠 比 愛 秩 序 灣 巴 士 總 站 多o野 影 , 比 我 都
留o係 筲 箕 灣 啦 !
再 者 ,102又 一 定 會 返 筲 箕 灣 , 咁 駛 乜 跑 過 去 ? 有 時 比 你
跑 過 去 , 都 未 必 影 到 啦 …

FP8167

Article 11: (Request 2)

筲 總 有 條 路 去 愛 總 好 快(不 過 危 險), 去 到 愛
總 仲 要 等 多 陣 部 車 先 到...

Article 11: (Request 3)

> 《 郵 差 叔 叔 》 . < 獨 自 沮 喪 中...> said:
>
> 但 係 萬 一 佢 攪 私 牌 返 美 孚/私 牌 往 北 角 健 康 村 載 客 時,
> 佢 可 能 會 以 高 速 掟 彎 上 東 廊(近 筲 總), 到 時 真 係 乜 都
> 影 唔 到 喇...

所 以 我 咪 講 「 有 時 比 你 跑 過 去 , 都 未 必 影 到 啦 … 」 囉 。
佢 攪 得 私 牌 , 即 係 一 拿 回 飛 單 就 走 , 咁 你 一 樣 都 係 追 唔 到
咋 喎 , 而 且'攪 私 牌'呢 DO野 通 常 都 係 預 期 之 外 。

FP8167

Article 11: (Request 4)

如 果 它 是 屬 於 九 巴 班 次 差 唔 多 最 後 果 幾 班 車, 咁 就
危 危 乎, 分 分 鐘 過 鐘, 最 後 私 牌 走 人...

Article 11: (Request 5)

> AL71勁LOVE TWINS said:
>
>
> 為 何 會 走 出 個8號??????

可 能 係 卡 佬 禁 錯 掣
我 都 影 過619私 牌 車 出'美 乎6'(大 字)
Article D12:


Re: 徵相:EL 7383&FX 8719
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=793&a=1
回應/Replies:> FB 8886 + EL 7383 + FX 8719 said:
> [徵 相]本 人 代 表 車FX 8719 + EL 7383

我 有EL7383,是 在 人 地 網 頁 儲 下 來 的,你 可ICQ我:110160861.

S3M236Article D13:


[貼劣作]兩大富豪
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=794&a=1
回應/Replies:
3ASV3AV

小 弟 笫 一 次 貼 相, 請 多 多 指 教!

HC1524 + 3ASV289Article D14:路線114到914之演變
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=795&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

~ 首 先 送 上 兩 張 114 號 路 線


分 別 有 九 巴 114
中 巴 114
當 時 行 經 紅 隧 o既 114 係 由 深 碼 住 港 碼 ,


因 西 隧 落 成 後 ,


114 就 改 名 為 914 ,


而 行 經 路 線 都 有 很 大 改 變 . . .
之 後 因 深 碼 要 興 建 屋 村 ,


914 就 搬 左 去 東 京 街 . . .
而 差 唔 多 o係 同 一 時 間 ,


中 巴 專 營 權 都 完 結 ,


比 新 巴 接 手 經 營 ,


就 出 現 左 中 巴 色 新 巴 logo o既 車 . . .
宜 家 o既 914
只 係 短 短 幾 年 , 演 變 都 很 大 . . .

~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843

Article 14: (Request 1)

如 果 有 熱 狗 @ 114 既 相 就 好 喇...?

Article 14: (Request 2)

> Winnie DC7541 said:
>
>
> 嗯... 如 果 我 冇 記 錯 ,
> 我 好 似 係 深 碼 影 過 「 新 記 中 巴 」...
>
> 而 諗 諗 下 , 中 巴 既 專 營 權 係 31-08-98 完 結 ,
> 但 東 京 街 係 03-07-99 先 正 式 啟 用 呢 ?
> 所 以 都 相 差 幾 個 月 ga~ :)
>
> 多 言 了 。
> 但 d 相 好 靚 , 好 懷 念 以 前 2220 同 4070 行 914 呢 ?
>
> Winnie DC7541

冇 計, 自 914 改 行 海 泓 道 來 往 天 后 後, 由 於 當 時
海 泓 道 一 帶 的 私 人 屋 苑 全 未 入 晒 伙, 客 量 並 不 太
高. 以 前 914 主 要 客 源 在 彌 敦 道 沿 線, 當 時 客 量
不 俗, 所 以 914 改 道 後, 因 客 量 問 題, 它 的 車 隊
就 同 251M 部 份 車 隊 交 換... (因 為 914 以 前 用 舊
款 AV, 載 客 量 較 其 他 AV 較 高)
Article D15:Re: 徵6008左面車身連車頭相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=796&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> Neoplan6008 JU1220 ~天 水 圍 。 輝 said:


> 如 題!做intro用!


> 好 難 先 影 得 好!


> Thanks!

Dick

Article 15: (Request 1)

唔 知 岩 唔 岩 用 呢 ?6008行694...
Article 15: (Request 2)希 望 幫 到 你
Article D16:徵相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=797&a=1
回應/Replies:小 弟 現 徵 求 中 巴 時 代81的 相 如 有 煩 請 上 來Article D17:[相片一張] 3ASV303 (KJ5277) 行 1A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=798&a=1
回應/Replies:

是 日 黃 昏 劣 作 一 張

(車 箱 膠 味 濃 郁~...)Article D18:Re: 貼相:5001@914
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=799&a=1
回應/Replies:> 努 力AD93‧FH5548 said:


>


>


>


>


> AD93

DickArticle D19:紙巴士...城巴656
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=800&a=1
回應/Replies:


請 評 分

鳴 謝 小 林 提 供 位 置 存 放

Alexander3000Article D20:[貼相] 清晨北碼
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=801&a=1
回應/Replies:準 備 出 發:
969經 北 角?
10線 字 軌:
特 別 送 給 捷 聯 兄:
待 續...

_________________


已 返 回 製 作 網 頁 單 位 的


謙 字 城 記10

東 區 界 限 http://easternbus.hk.stArticle D21:[貼相] 投資路上 av @ 58m @ 青田路天橋
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=802&a=1
回應/Replies:

昨 日 坐 58m 時 影 的, 坐58m 到 華 都 時,


見 一 著 校 服 巴 迷?影 相, hold 住 相 機 打 個 招 呼,


上 屯 公 繼 續 影..Article D22:信安強積金AD行887
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=803&a=1
回應/Replies:~ 信 安 強 積 金 AD 行 887
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843Article D23:[劣作分享]新色2500+8號巴士@筲箕灣
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=804&a=1
回應/Replies:失 敗 之 作 兩 張...


2500

3ASV293
VA48,2102Article D24:Re: [徵相] 中巴銀豪行走啟德機場線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=805&a=1
回應/Replies:> 屯 碼 大 家 庭 - VOLVO said:


> thanks


>


> 屯 碼 大 家 庭 - VOLVO
貼 自 己 ^_^Article D25:近日劣作 (3扒+變色躉+1 ASV)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=806&a=1
回應/Replies:按 圖 放 大 。

三 扒 ﹕
變 色 躉 ﹕
ASV 行 29M 劣 作(太 暗 了):
加 送(兩 部 國 寶3BL23+3N5 @ 5 @ 彩 虹 巴 總)﹕
歡 迎 提 供 意 見 。

攝 影 初 哥 PeterArticle D26:GE750行105
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=807&a=1
回應/Replies:
~ GE750 行 105
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843