20020112
巴士舊文--2002年1月12日


Article A1:


急問:今日九記38有冇金車?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=815&a=1
回應/Replies:如 題.
先 謝!Article A2:


Re: 265M同屯廠走了多少ASV
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=816&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> AL71勁LOVE TWINS said:
> 去 了 那 個 廠&線

現 時 有
ASV4/5/7/10過 左29M(K)

Article 2: (Request 1)

> AL71勁LOVE TWINS said:
>
> 265M全 線 有 多 少 部 車

265M全 線 有16部 車.
(4部AP,12部ASV)

Article 2: (Request 2)

今 日265M有 好 多AP
JZ2715
JZ2977
JZ2946
JX820
JV8145
JX1259

Article 2: (Request 3)

> AD82/89/94/111 said:
>
> 非 也 , 有 兩 部 過 左264m, 替 走 人 的ats34/37


WHERE IS ATS34&ATS37

Article 2: (Request 4)

ATS34 and 37 in 64K.

Article 2: (Request 5)

> Albert46 said:
>
> 都 非 也!
> 有3部 過264M(ASV6,8,9)

ASV6就 好 難 講
好 似 代264M-S1(ATS34/JK6132), 但 係 司 機 會 取 其 他 車
ASV8代JK5844/ATS32, JK5844唔 知 去 左 邊
ASV9代JK6383/ATS37

Article 2: (Request 6)

都 都 非 也 ,ASV6是 替 車(尋 日 我 見 佢 行265M, 唔 好 嚇 我 下 話?)(265M轉 了6部ONLY, 何 來 甩7架
車)
Article A3:


Re: 問 3ASV 291-303 的車牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=817&a=1
回應/Replies:> AH HIN said:
> THANK YOU!
> AH HIN
3ASV303-KJ5277
3ASV297-KJ6128Article A4:


Re: 尋各廠11米空調巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=818&a=1
回應/Replies:


|1|

> AL71勁LOVE TWINS said:
> 包 括 掛 牌 及 後 備(請 註 明 屬 廠 、 掛 牌OR後 備,如 掛 牌,請 註 明 路 線)
>
> THX


AD63(FD1755)-L-110
AD91(FH2202)-L-110
AD206(GL8946)-L-110
AD339(HC1608)-L-110
AD212(GM3701)-L-270A
AD310(HB9328)-L-270A
AD267(GR6890)-L-278X


AD63

Article 4: (Request 1)

AD28----EW3508---40X--S--蛇 車
AV31----GD9501----/---S
AV35----GE750-----/---S
AV325---HL9837---15---K
AD100---FL8931---47X--S
AV37----GE2756----/---S
AV39----GE4410----/---S
AV1-----FW5572---6F---L
AV2-----GD1404---905--L
AV3-----GD1673----/---L
AV8-----GD1092----/---S
AV20----GD3353---63X--U
AV115---GW6027---115--K--蛇 車
AV118---GW7052---115--K--蛇 車
AV268---HJ7480---115--K--蛇 車
AV400---HR1554---30X--L
Article A5:


有冇人知道81K於穗禾苑朝早有邊D班次
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=819&a=1
回應/Replies:


|1|

大 約 由0709至0800 LAR
而 家 朝 朝 都 驚 遲 到
一 唔 係 就 早 返
希 望 有 心 人 能 解 決 我 的 問 題

GP7528

Article 5: (Request 1)

> 假 日 的Leo said:
> 呢 排 起 碼10:00a.m.打 後 至 起 身,
> 所 以 冇check新 時 間 表.
>
> 不 過 我 估
> 7:09a.m.之 後 頭 果 幾 架 都 係8分 鐘 一 班,
> 因 為 新 田 圍 開6:33a.m.既 字 軌6到 穗 禾 開7:09a.m.
> (36分 鐘), 但 我 估 較 後 時 間 會 再 編 多D時 間 俾 司 機 行,
> 所 以 雖 然 乳 豬 盤 說7:09a.m.起 是7/8分 鐘,
> 但 如 果 我 冇 估 錯, 結 論 是...
>
> 7:09a.m.
> 7:17a.m.
> 7:25a.m.
> 7:33a.m.
> 7:41a.m.
> 7:49a.m.
> 7:57a.m.
>
> 不 過 以 上 時 間 我 還 未 核 實.
> 其 實 可 以 利 用 已 知 的80M開 車 時 間 來 比 較81K的 開 車 時 間.
>
> 另 外, 如 果 計 一 計, 由7:09a.m.起 一 路 加8分 鐘,
> 到10:05a.m.之 後, 是 會 去 到10:13a.m.!!
> 而 且 在 固 定 車 數(朝 早10架), 如 果 穗 禾 苑 開 全 部 是8分 鐘,
> D車 係 岩 岩 夠 時 間 行. 如 果 穗 禾 開7/8分 鐘, 就 唔 夠
> 時 間 行. 所 以 唔 排 除 早 上 繁 忙 時 間 穗 禾 苑 開 全 部 是8分 鐘.
>
> 最 後, 根 據 沙 田 區 議 會 岩 岩 果 期 T&T 開 會,
> 運 輸 署 的 進 度 報 告, 有 關 沙 田 區 巴 士 路 線 的
> 變 動, 九 巴 已 於2001年12月23日,
> 以4部 雙 層 空 調 巴 士 取 代 所 有81K非 空 調 巴 士(3部),
> 車 費 調 低 以 外, 81K線 繁 忙 時 間 每 小 時 每 方 向 的
> 最 低 載 客 量 亦 有 所 增 加.
>
> [註:我 認 為, 變 動=服 務 詳 情 表 schedule of service
> 被 修 改]
>
>
> 玩 車 務 玩 到 過 火 的Leo

其 實 所 謂7/8分 鐘 , 應 該 係 開 完 七 分 就 八 分 咁 開
即 係 平 均 十 五 分 兩 班 車 , 不 過 而 家 自 己 都 計 唔 到
81K開 車 時 間 , 仲 有82K都 改 埋 時 間 , 搞 到 返 學 都
幾 幾 趕
Article A6:


Re: 今日2800係咪行10?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=820&a=1
回應/Replies:


|1|

> 中 巴1998 said:
> 請 問 今 日2800係 咪 行10?
> 她 幾 點 會 到 中 環 ?
>
> -------------------------------------------------
> 中 巴1998
> http://cmb1998.hk.st
> cmb1998@hotmail.com

In (2:00p.m)
而 家2800 0向 鴨 廠 休 息

其 他 消 息:
656, 2500都0向 鴨 廠 休 息
(2500 轉0左 新 色)

Article 6: (Request 1)

> -AP9 --日 星 BARCA- said:
> 2500 開 先(約1430在 北 角 開)
> then 隔 左 一 架 富 豪 就 開2800

只 可 惜, 2500 只 行 了 半 轉
Article A7:


Re: 今日城巴d前專利利蘭行便條專利?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=821&a=1
回應/Replies:> 中 巴1998 said:
> 今 日 城 巴d前 專 利 利 蘭 行 便 條 專 利 ?
> thx!

什 麼 叫 做 「 便 條 專 利 」?Article A8:


問城巴以下巴士今日行甚麼路線?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=822&a=1
回應/Replies:656
1501
2201
2500
2800

我 下 午 想 捕 以 上 車 輛 。

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666Article A9:


Re: 我對司機行錯路的一點意見(頗長文)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=823&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 石 籬 人 said:
> 看 完 本 版 一 篇 對 司 機 行 錯 路 的 文 章 , 有 少 許 意 見 想 發 表 。
>
> 任 何 司 機 行 錯 路 當 然 是 有 錯 , 但 應 該 同 時 想 想 , 他 是 否 首 度 駕 駛 該 路 線 呢 ? 如 果 是 的
, 也 許 大 家 都 應 該 給 他 一 個 機 會 , 人 誰 無 過 呢 ?
>
> 至 於 駕 駛 速 度 緩 慢 , 那 版 友 說 是 他 行 錯 路 後 才 是 這 樣 的 , 但 行 錯 路 前 , 速 度 是 否 也 是
這 麼 慢 呢 ? 如 果 是 的 , 也 許 這 是 他 的 駕 駛 習 慣 了 。
>
> 作 為 乘 客 , 司 機 行 錯 路 固 然 對 自 己 有 影 響 , 但 假 如 對 自 己 的 影 響 是 好 的 , 恐 怕 你 便 不
會 發 怒 了 , 可 能 更 開 心 呢 。 因 為 這 是 我 的 個 人 體 驗 , 讓 我 列 舉 一 些 事 例 吧 !
>
> 事 例1: 一 天 放 工 , 乘38由 觀 塘 回 葵 芳 , 司 機 到 了 蝴 蝶 谷 交 匯 處 忘 記 了 轉 入 青 山 公 路 ,
結 果 直 往 葵 涌 道 , 到 了 葵 芳 智 芳 街 才 停 站 , 結 果 比 平 日 快 了10-15分 鐘 。
>
> 事 例2: 有 一 個 星 期 日 , 乘930由 上 環 回 荃 灣 市 中 心 , 司 機 到 了 青 葵 公 路 , 用 錯 行 車 線
, 駛 了 入 荃 灣 路 , 本 應 可 以 再 駛 往 葵 青 交 匯 處 便 可 以 駛 回 興 芳 路 , 但 該 司 機 不 但 沒 有
這 樣 做 , 反 而 繼 續 沿 荃 灣 路 行 駛 , 至 青 荃 交 匯 處 才 駛 回 德 士 古 道 , 然 後 返 回 沙 咀 道 ,
結 果 我 比 平 日 快 了 起 碼20分 鐘 啊 !

也 頗 贊 同 閣 下 的 意 見 , 但 小 弟 會 覺 得 毋 須 開 新
thread, 在 樓 下 繼 續 便 是 了 。 不 知 閣 下 意 見 如 何 ?

多 言 了
張 大 勇

Article 9: (Request 1)

說 真 的 , 如 果 你 去 投 訴 , 巴 士 公 司 自 然 會 查 。
如 果 是 第 一 次 駕 駛 該 線 , 巴 士 公 司 沒 理 由 查 不 出 來 ,
既 是 這 樣 的 話 , 難 道 你 敢 相 信 巴 士 公 司 能 在 這 情 況 下
嚴 重 處 分 那 車 長 嗎 ?

我 的 建 議 是 ﹕ 在 投 訴 車 長 時 語 調 要 溫 和 , 並 讓 巴 士
公 司 知 道 你 的 目 的 並 非 要 他 們 去 處 分 那 車 長 。 當 然 ,
巴 士 公 司 如 仍 要 處 分 的 話 那 就 無 話 可 說 了 。

Article 9: (Request 2)

那 司 機 可 能 驚 再 錯,
於 是 開 慢 少 少,
睇 清 楚 先 行
Article A10:


Re: To EH3350兄,有關JC7006行118一 事
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=824&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 路 人 said:
> 回 應 您 在 特 見 板 的 提 問.
>
> 這 是 今 朝 搭 車 返 工 時 的 特 見! 架 車 仲 要 用 細 牌 放 在 車 頭,
> (不 太 好 睇)
> 相 信 此 車 已 調 廠.有 勞 其 他 板 友 跟 進. 謝 謝.
> (好 似 早 兩 天 有 板 友 見 到 另 一 都 躉 JC7027 行 118, 唔 知 係 咪
> 一 齊 轉 廠 呢?)

另 外 小 弟 想 問 JC7006 車 頭 廠 徽 是 K 還 是 L 呢?

Article 10: (Request 1)

JC7006 今 日 行 118 尾 車 , 替 GC1189

KJ 超 豪 日 日 搵 字 軌 替 118 日 子 終 於 結 束

Article 10: (Request 2)

昨 天 也 是JC7006@118!

p.s.原 來 連JC7027也 搶 埋?My God

Article 10: (Request 3)

This two bus was original belonged to 681,then go to 281A . Afterwards, go to K(98C) .
Article A11:


Re: 每日一詞:掏骰仔
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=825&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 金 魚 said:
> '掏 骰 仔'是 指 車 長 駕 車 在 路 上,突 然 大 力 踩 腳 掣
> (即 踩Brake)導 致 車 內 乘 客 受 傷(如 頭 撞 向 扶 手 等)
>
> 在 九 巴 上,如 果 車 長 試 過 這 樣,'紅 色 報 告'一 定 走 唔 甩
> 紅 色 報 告=交 通 意 外 那 份Form
>
> 金 魚 字


some driver told me, MCW(M,S3M), much easy to 掏 骰 仔

AD63

Article 11: (Request 1)

凡 行 車 期 間 有 乘 客 在 車 內 失 足 或 碰 及 物 體 而 受 傷 , 便 是 「 搖 骰 子 」 , 不 論 原 因 的 , 車
長 大 力 踏 腳 掣 所 , 還 是 乘 客 自 己 失 足 而 跌 下 來 , 以 致 受 傷 , 也 叫 「 搖 骰 子 」 。

Article 11: (Request 2)

記 得 上 次(2500行8x) n 似 仲 係 原 色 ,
搭 城 記2500往 金 鐘 方 向 落 柴 灣 道 時 ,
俾 佢 掏 左 兩 次 骰 仔 , 好 彩 冇 人 受 傷 ,
不 過 個 司 機 俾 人 罵 到 七 彩 ,
當 時 小 弟 坐 左 面 導 航 位 , 見 到 個 司 機 冇'曬'表 情 , 而 最 後 都 安 全 到 步 。
Article A12:


Re: 尋車:M23(DD364)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=826&a=1
回應/Replies:> AD63 said:
> 如 題, is it retire already?? it disappear on rt.7B a few days already
>
> AD63

己 經 甩 了7B掛 牌Article A13:


DD364 at...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=827&a=1
回應/Replies:


|1|

DD 364 at 7B

Article 13: (Request 1)

> AD63 said:
>
> Today at 7B??

今 日 沒 有 行7B
由BL67 DE4058取 替
Article A14:S3BL7 DK7889今日行咩線?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=828&a=1
回應/Replies:請 問 小 弟 今 日 行 咩 線?
請 各 路 巴 迷 幫 幫 忙
thx

S3BL7Article A15:Re: 問:九龍站路線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=829&a=1
回應/Replies:> 9 4 8 said:
> 我 想 問 以 九 龍 地 鐵 站 為 總 站 既 路 線 2 1 5 X 、
> 2 6 0 X 、 2 8 1 A 係 唔 係 出 九 龍 站 之 後 直 至
> 行 到 廣 東 道 , 行 走 路 線 都 係 一 樣 ? ( 即 係 都 要
> 經 站 內 通 道 、 雅 翔 道 、 柯 士 甸 道 西 、 連 翔 道 、
> 匯 翔 道 、 廣 東 道 . . . . )
>
>
> 9 4 8

Yes! Of course!Article A16:Re: 42C及綠3ASV消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=830&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|

> GW5017 said:
> 據 消 息 人 士 透 露,42C將 換 入3ASV為 掛 牌
> 取 代 原 有3AV掛 牌
>
> 另 外 昨 天102的3ASV為 試 驗 牲 質,102暫 不 會 加 入 金 車 作 掛 牌
>
> 綠3ASV因 當 天 行98C時 發 生 故 障,暫 時 需 作 維 修
> 並 據 悉 此 車 巳 掉 離K廠
>
> 報 告 完 畢
>
> GW5017

敢 架 綠3ASV已 調 廠?

S3BL7

Article 16: (Request 1)

調 廠?????好!
不 如 去 埋 掛 白 田 線 啦!
>
> 報 告 完 畢
>
> GW5017


DL

Article 16: (Request 2)

> 南 區 超 豪 盡 在 咩 呀? 107囉~ said:

> 壞 車 就 要 調 廠?

並 不 是
就 算 這 車 不 壞,都 係 要 調 廠
>
> 咁 一 年 都 唔 知 有 幾 多 架 壞 車 啦

我 只 是 想 說 這 車 正 在 維 修 中
不 是 說 壞 車 就 要 調 廠...

GW5017

Article 16: (Request 3)

佢 冇 話 調 廠 因 壞 車 而 起 o番.

Article 16: (Request 4)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 調 往 那 間 廠? 唔 係U廠O掛?
難 道 被 版 友 批 中 調 入L廠?

Article 16: (Request 5)

> 沙 田 墟~4月30號 去 送 死 的S3BL7... said:
>
> 又L廠?分 去S廠 或U廠 好 喎
> 平 均D
> S廠 就 最 適 合^ ^
>
> S3BL7


如 果 佢 都 入 沙 廠 , 沙 廠 可 能 有 新 車 分 掛
不 過 有 冇 都 唔 緊 要 , 而 家 沙 田 既 服 務 已 經 好 好

Article 16: (Request 6)

> Elvis-route3.heha.net said:
> 甚 麼 叫 又L廠 ? U 廠 分 超 豪 都 分 飽 了
> , 是 時 候 讓 L 廠 發 威 了

架 野 俾 荔 枝 角 食 鬼 左lu

Article 16: (Request 7)

> Elvis-route3.heha.net said:
>
> 真 的 嗎 ? 消 息 來 源 自 . . .

唔 ??估 , 綠 超 豪 下 星 期 二 掛 1 0 4 。

Article 16: (Request 8)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 我 星 期 二 恰 巧 有 假 放, 我 去 白 田 睇 下 係 咪 真 先 。
>
> **FW1321**
冇 壞 車 出 到 車 咪 係 真 囉

Article 16: (Request 9)

> 消 息 來 源 ?
> 唔 係 得 我 一 個 收 到 風 喎 ,bdb冇 人 放 料 咪 去 其 他 網 頁 證 實 一 下 囉

理 得 你 有 幾 多 日 知
呢 個 消 息 都 一 定 有 出 處
我 地 想 知o既 係 個 來 源

Article 16: (Request 10)

當 初 不 是 又 是 你 說 綠 扒 是 K 廠 的 嗎
(甚 至 有 人 口 口 聲 聲 話 架 車 行 93K),
為 何 你 當 初 又 收 不 到 風 佢 最 終 會 去
L 廠 呀?

Article 16: (Request 11)

K廠42C轉 金 車 定 還 是L廠42C轉 金 車.
>
> 另 外 昨 天102的3ASV為 試 驗 牲 質,102暫 不 會 加 入 金 車 作 掛 牌
>
> 綠3ASV因 當 天 行98C時 發 生 故 障,暫 時 需 作 維 修
> 並 據 悉 此 車 巳 掉 離K廠
>
> 報 告 完 畢
>
> GW5017

唔 知 道,
今 次 換 左 呢 批 金 車,
會 唔 會 好 過 上 斜 唔 係 咁 好,
果 批HE/HF的3AV,
不 過,
呢 一 樣 野 都 係 要 等42C轉 左 金 車 之 後,
先 至 知 啦!
Article A17:Re: 大師兄有野問:KCRC車牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=831&a=1
回應/Replies:


|1|

> 金 魚 said:
> 托 人 問 下 列KCRC巴 士 車 牌:
> 225-239及601-622
225--HD8312
226--HD7604
227--HD7231
228--HE5488
229--HE5549
230--HJ8208
231--HJ7498
232--HJ7896
233--HV8146
234--HV8124
235--HV7346
236--HW5644
237--HW5902
238--HX1596
239--HX1911

601--JS6193
602--JS5747
603--JS5156
604--JS4959
605--JS5132
606--JS5341
607--JS5899
608--JS5980
609--JS6352
610--JS6410
611--JV1911
612--JV1376
613--JV1180
614--JV569
615--JU7698
616--JW3767
617--JU6729
618--JW3880
619--JW3442
620--JW3354
621--JW2970
622--JW3103

> Thank!!
不 用 客 氣

**FW1321**

Article 17: (Request 1)

我 淨 係 記 得 我 租 過 的 車

225(HD8132)
227(HD7231)
232(HJ7896)
233(HV8126)
601(JS6193)

GW5017
Article A18:貼今日特見 + 問以下 是否特見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=832&a=1
回應/Replies:


|1|

EF 8401 @ 66M (59A 掛 牌)
DG 6407 (ME31) @ 52M (蛇 車, U 士 啤)
白 雪 雪 AL @ 52M (U 士 啤)
白 雪 雪 AD @ 52X (可 能 係 掛 牌, 望 不 清 楚)
FW 1321 @ 61X (60X 掛 牌)
FW 7968 @ 52M (60X 掛 牌)
FV 8329 @ 59M (60X 掛 牌, 唔 知 有 冇 記 錯)
DL 4182 @ S3M8 @ 60X
----
以 下 是 否 特 見
DM 8812 @ 52M (行 走 多 天)
GK 2568 (S3V2) @ 52X (行 走 多 天)

Article 18: (Request 1)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
> HB2143(AD300)
>
> 尋 日 行59M, 今 日 又 出 走 。
>
> FP8329才 對, 呢 部 車 成 日 都 唔 響60X。

今 日 好 似 係59A喎

>
> GK2586多 日 行 駛52系, 非52X。
>
>
> **FW1321**
Article A19:Re: 42C新車有邊幾部?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=833&a=1
回應/Replies:> 石 籬 德 仔 said:
> 如 題, 唔 該
>
> Dart
> http://dart.uhome.net

今 日 有 六 大 架
包 括
3ASV292
3ASV295

AV381 / HN8357Article A20:2002-2003年屯門區路線發展計劃
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=834&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|

今 日,小 弟 從 朋 友 當 中 收 多 兩 份 發 展 計 劃,包 括 沙 田 及 屯
門.其 中 沙 田 區 的 發 展 計 劃 完 全 是 悶 到 九 彩,詳 情 將 會 稍 後
刊 登.

反 觀 屯 門 區,路 線 轉 全 冷 的 先 後 次 序 建 議 和 上 年 相 比 大 為
修 改.至 於 大 型 的 重 組,就 很 少 啦!

內 容 以 下:
一)加 車
2002年:
52M,52X,58M,59A,59M,60,60M,66,66M,67M,67X,259D,
259E,260X,261,263M,N260,63X,68A
2003年:
52M,52X,57M,58M,60,60X,61X,62X,A33

二)減 車
2002年:
63M,63X,E33
2003年:
E33

三)加 強 空 調
2002年:
58M

四)轉 全 冷
2002年:
52X,53,59M,60M,60X,61X,63X,66M,66X
2003年:
52M,57M,58M,60,62X,63M,66,67M

五)新 線
2002年:
261P,三 聖 至 天 平,經 置 樂 花 園,藍 地,洪 水 橋
A33,富 泰 至 機 場,經 兆 康,建 生,良 景,山 景,只 在 繁 忙 時 間
行 走,屯 門 開 十 班,機 場 開 四 班
252M,帝 濤 灣 至 荃 灣 碼 頭,經 青 龍 頭,深 井,屯 門 公 路

六)改 路/改 站/改 線
2002年:
63M改 經 汀 九 橋,不 經 荃 灣 及 葵 涌
263M改 經 大 河 道 及 楊 屋 道,不 經 汀 九 橋
63X改 為 天 慈<>維 港 灣
2003年:
A33轉 全 日

DL

Article 20: (Request 1)

> 一)加 車
> 2002年:
> 52M,52X,58M,59A,59M,60,60M,66,66M,67M,67X,259D,
> 259E,260X,261,263M,N260,63X,68A

友 愛 安 定 大 興 山 景 區 客 開 始 減 少,60,60M,66,66M加 車 好 似 怪 了 點,反 而 區 議 會 成 日 嘈60X唔 夠
車 又 要 等 下 年 先 加 比 佢,奇!

> 2003年:
> 52M,52X,57M,58M,60,60X,61X,62X,A33
>
> 二)減 車
> 2002年:
> 63M,63X,E33
> 2003年:
> E33
>
E33如 果 因A33開 辦 而 減 車 無 可 厚 非,但 必 須 正 視 就 是11時 過 後 機 場 湧 入 屯 門 的 客 過 多,加 到
12分 鐘 一 班 都 架 架 爆 滿!
最 怕 新 渡 輪 捱 唔 住 屯 門 機 場 線,到 時 渡 輪 客 一 定 搭 巴 士,E33會 唔 會 減 車 會 有 所 保 留

> 三)加 強 空 調
> 2002年:
> 58M
>
> 四)轉 全 冷
> 2002年:
> 52X,53,59M,60M,60X,61X,63X,66M,66X
> 2003年:
> 52M,57M,58M,60,62X,63M,66,67M
>
> 五)新 線
> 2002年:
> 261P,三 聖 至 天 平,經 置 樂 花 園,藍 地,洪 水 橋
> A33,富 泰 至 機 場,經 兆 康,建 生,良 景,山 景,只 在 繁 忙 時 間
> 行 走,屯 門 開 十 班,機 場 開 四 班

不 如 叫E33P,經 國 泰 城,好 過 直 接 入 機 場,那 些 市 民 都 要 去 返 工 的 。

Article 20: (Request 2)

A43 07:00 & 07:40 兩 班 一 早 就 改 經 國 泰 城......

龍 記 E 線 收 唔 返 成 本 , 所 以 由 A43 到 A41P 到 呢 條 A33 都 係 收 A 線 價

Article 20: (Request 3)

> Eddie Lam said:
> 3AD46‧2002年 心 想 事 成 said:
>
> 言 下 之 意 係 咪 E22 就 收 得 返 成 本?
> 粉 嶺 區 冇 相 類 似 E 線 先 要 A43 搵 兩 班 車 兜 國 泰 城 ,
> 既 然 屯 門 有 ,E33P 或 者 E33 部 份 班 次 經 國 泰 城 亦
> 未 嘗 不 可 。 不 過 超 窄 o既 東 輝 路 容 唔 容 納 到 同 一 段 時 間
> 有 咁 多 巴 士 駛 入 去 呢?

其 實E33現 在 的 路 程 的 確 係 有 問 題. 大 部 份 乘 客 都 是 往 東 涌, 貨 運 區 及 國 泰 城, 而 往 機 場 的 乘
客 就 往 往 陪 地 勤 人 員 一 齊 遊 花 園. 兼 且 很 多 乘 客 都 不 是 住 友 愛 及 屯 中. 他 們 都 要 乘 輕 鐵 才
可 以 轉 乘 我 覺 得E33廷 長 至 富 泰 及 開 闢E33P, 不 經 東 涌 及 貨 運 站. 及 將E33P開 上 下 午 繁 忙 時
間.

49P

Article 20: (Request 4)

> 言 下 之 意 係 咪 E22 就 收 得 返 成 本?

根 本 就 係 。 皆 因 龍 運 個 E 線 fare scale 設 得 太 低

> 粉 嶺 區 冇 相 類 似 E 線 先 要 A43 搵 兩 班 車 兜 國 泰 城 ,

這 兩 班 車 起 碼 係 除 了 A35 外 , 繞 經 國 泰 城 的 A 線

> 既 然 屯 門 有 ,E33P 或 者 E33 部 份 班 次 經 國 泰 城 亦
> 未 嘗 不 可 。

如 果 叫 得 A33 的 話 , 即 係 與 E33 無 關 了

Article 20: (Request 5)

> Eddie Lam said:
>
> 講 開 A33 , 我 會 覺 得 佢 係 政 府 規 劃 機 場 交 通 失 誤 o既
> 補 鑊 。 睇 番 E34 同 E41 呢 兩 條 新 界 偏 遠 地 區 機 場 線 ,
> 都 係 兜 晒 成 個 區 先 去 青 馬 大 橋 , 唯 獨 是 E33 行 兩 個 村
> 就 走 人 , 仲 敢 話 「E 線 只 服 務 市 中 心 區 , 去 其 他 區 請 接
> 駁 其 他 交 通 工 具 」 。 根 本 E33 就 應 該 係 A33 加 埋 現 在
> 路 線 咁 行 先 係 。

查 實 睇 返 當 年 的 路 線 圖, E33本 來 係 一 條 超 級 繞 道 線:
屯 門 公 路-屯 門 碼 頭-山 景-良 田-屯 門 公 路-市 中 心
但 最 後 上 述 所 經 的 村 都 無 經, 反 而 係 經 本 來 無 諗 過 會 去 的 安 定 友 愛, 係 邊 個 作 怪--九 鐵 是
也.
所 以 到 出 憲 報 公 開 競 投 時, 已 經cut剩 安 友 市 中 心.
同 樣 情 況 亦 出 現 於A41及E41上.(原 本E41要 入 沙 田 架, 計 劃 係 無E42).

不 過 講 真, 而 家 冠 忠 架 車 又 平 又 快, 俾 我 返 赤 立 角 工 都 唔 會 搭A33/E33. (之 前 實 習 在 東 涌 就 無
辦 法, 不 過 有 時 都 寧 願 地 鐵 轉60M都 唔 搭E33)

病 了 的Jess

Article 20: (Request 6)

乜 有 開A33 o既 必 要 咩? 仲 要 係 富 泰 開?
雖 然A33 cover o既area 好 廣 , 但 我 認 為E33 唔 減 車 仲 好 過 啦! 似 乎 開A33 好 似 有 點 兒 那 個......

Article 20: (Request 7)

> AD82/89/94/111 said:
> 63x又 加 又 減 , 即 係 想 點?


63X加 車 係 未 縮 短 去 大 角 咀 時,而 減 車 是 在 縮 短 去 大 角
咀 後.

DL

Article 20: (Request 8)

> 太 公 望 sopp said:
> 哇 係 大 角 咀 出 黎 彌 敦 道
> 隨 時 仲 耐 過 係 佐 敦 出 喎
>
> sopp

不 過 63X 要 兜 尖 沙 咀, 咁 先 最 甘

S3M224

Article 20: (Request 9)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 52系 、259D、259E、260X 加 車 係 正 常, 但66、66M
> 仲 要 加 車?
>
> 57M 加 車?? 唔 係O掛!
>
>
>
> 60X 於 今 年 全 冷, 唔 係O瓜?
>
> 59A 不 是 跟60 一 起 全 起 嗎?
> 原 本59A 和60 於 今 年 一 月 全 冷, 但 受 到 將 軍 澳 鐵 路 提
> 早 通 車 影 響, 連58M 都 一 樣 冇 得 於 今 年 全 冷 。
63M今 年 都 係 冇 得 全 冷(冷 馬 收 費 過 貴($10.2), 得4架 車 係 熱 狗(其 中 有 一 架 係 蛇))
>
>
>
> P.S.我 不 會 盡 信 這 些 甚 麼 路 線 發 展 計 劃 。
>
> **FW1321**

Article 20: (Request 10)

> 四)轉 全 冷
> 2002年:
> 52X,53,59M,60M,60X,61X,63X,66M,66X
> 2003年:
> 52M,57M,58M,60,62X,63M,66,67M

52M,57M,58M,60,66,67M都 推 遲 左 一 年,
反 而02年 轉 全 冷 個D之 前 聽 都 無 乜 聽 過.....

>
> 五)新 線
> 2002年:
> 261P,三 聖 至 天 平,經 置 樂 花 園,藍 地,洪 水 橋
> A33,富 泰 至 機 場,經 兆 康,建 生,良 景,山 景,只 在 繁 忙 時 間
> 行 走,屯 門 開 十 班,機 場 開 四 班
> 252M,帝 濤 灣 至 荃 灣 碼 頭,經 青 龍 頭,深 井,屯 門 公 路
>
> 六)改 路/改 站/改 線
> 2002年:
> 63M改 經 汀 九 橋,不 經 荃 灣 及 葵 涌
> 263M改 經 大 河 道 及 楊 屋 道,不 經 汀 九 橋

即 係 好 似251M咁 行?

> 63X改 為 天 慈<>維 港 灣

唔 經 尖 沙 咀 及 佐 敦?

> 2003年:
> A33轉 全 日
>
> DL

咁 好 有 新 機 場 線,而 且 一 年 就 轉 全 日?


948

Article 20: (Request 11)

照 計 劃,屯 門 區 路 線 轉 全 冷 次 序 如 下:

2002年 初:
60X---$10.7
61X---$11.7
52X---$9.5
63X---$13.0
66X---$10.7

2002年 中:
59M,60M,66M---$6.9
53---$8.8

2003年 初:
52M,57M,58M,67M---$7.8
62X---$13.0

2003年 中:
59A,66---$9.5
63M---$9.5
62X---$13.0
60---$8.8

DL

Article 20: (Request 12)

> 62X---$13.0

到 時 259D 會 唔 會 減 價 呢?
Article A21:2002-2003年沙田區路線發展計劃
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=835&a=1
回應 eplies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|

各 位 如 果 睇 完 屯 門 區 路 線 發 展 計 劃 的 話,都 知 道 我 講 過
沙 田 區 呢 份 真 係 好 悶,搵 條 線 轉 全 冷 都 冇.不 過,都 俾 大 家
睇 啦!

內 容:
一)加 車
2002年:
43X,47X,48X,49X,84M,85M,86C,89,89B,89C,170,182,
269D,286M,299,681,72
2003年:
40X,43X,47X,49X,81C,82X,83X,84M,85C,85M,86C,89B,
89C,89D,89X,182,269D,281A,680,681

二)取 消
2002年:
83P,248P

三)加 強 空 調
2002年:
85K,86C,86K,87D,88K

四)新 線
2002年:
182P,愉 翠 苑 至 中 環,不 經 沙 田 第 一 城
682P,馬 鞍 山 市 中 心 至 柴 灣,不 經 亞 公 角 街 及 沙 田 第 一 城

五)改 路/改 站/改 線
2002年:
40X,43X改 經 大 埔 公 路 及 火 炭 路
86K改 經 源 禾 路
86S改 經 大 涌 橋 路
86,86C改 經 龍 翔 道
86C不 經 恆 安 總 站
86A改 為 繁 忙 時 間 行 走
85M改 為 錦 英 苑<>彩 虹
89B改 為 沙 田 圍<>觀 塘(裕 民 坊)
89C往 恆 安 方 向 不 經 新 蒲 崗 及 荷 里 活 廣 場
269D改 為 天 富<>瀝 源
72改 為 太 和<>長 沙 灣
305不 停 九 龍 塘 分 站
2003年:
40X改 為 利 安<>葵 涌 村
84M改 經 石 門 工 業 區


DL

Article 21: (Request 1)

> 72改 為 太 和<>長 沙 灣

我 覺 得 不 如 同 86B 搞 八 仔 轉 乘 好 過
另 外 72 同 31B 做 八 仔 轉 乘??
有 乜 用 呀 ?
去 石 離 :
唔 係 有 城 隧 線 + 31M 嘛
去 大 角 咀 ?
但 又 去 唔 到 上 海 街 ?
咁 有 乜 用

結 論 似 乎 係 同 86B 搞 八 仔 轉 乘 更 實 際 喎

sopp

Article 21: (Request 2)

> > 85M改 為 錦 英 苑<>彩 虹

唔 係AR MA?
> 89B改 為 沙 田 圍<>觀 塘(裕 民 坊)
> > 89C往 恆 安 方 向 不 經 新 蒲 崗 及 荷 里 活 廣 場
做 得 好!

Article 21: (Request 3)

> 86K/S路 線 玩 對 調 ?

因 為 錦 英 苑 利 安 區 對 源 禾 區 有 很 大 需 求,(尤 其 是 學 生 及 師 奶),得40X時 已 嘈 到 拆 天,先 迫 住 開
86S,無 埋40X的 話,兩 線 對 調 係 最 好,起 碼 大 涌 橋 路 仲 有803小 巴 「 捱 」 住......
>
>
> 似 乎 早 前 板 友 話 呢 兩 條 線 加 停 澤 安
> 係 呢 個 安 排 下 既 產 物
>
>
> 唔 知 恆 安 既 居 民 會 唔 會 反 對 呢 ?

早 前 連 乳 豬 都 出 埋 話 不 經 恆 安,九 巴 舊 事 重 提,希 望 區 議 會 班 人 會 妥 協,不 過 細 眉 細 眼 ??改
道 對 大 家 唔 會 有 太 大 影 響 的 方 案,九 巴 會 鍥 而 不 拾 提 出,誓 不 罷 休 。 這 是 九 巴 的 作 風 。
P.S.我 對260X遷 往 紅 磡 車 站 的 期 望 仍 然 很 大
>
>
> 不 過 而 家 即 使 入 左 乙 明 , 朝 早 都 冇 乜 學 生 搭 佢 返 學
> 有 時 我 班 同 學 話 趕 時 間 上 黎 , 搭170/182都 唔 搭86A
>
86A點 樣 都 搞 唔 起,分 分 鐘 改 為86C沙 田 圍 特 車 開 往 長 沙 灣,摺 埋 條 線 都 似!
>
> 唔 知 會 唔 會 似 上 次 改 兩 邊 總 站 咁 , 出 左 通 告 都 要
> 俾 人 反 對 而 收 回
>
>
> 裕 民 坊 站 唔 拆 住 ?
又 係 舊 事 重 提 的 表 現
>
>
> 72又 回 歸N年 前 既 路 線 咁
>
>
> 84M係 唔 係 直 情 入 埋 石 門 兜 一 個 圈 呢 ?

Article 21: (Request 4)

> 2003年:
> 40X,43X,47X,49X,81C,82X,83X,84M,85C,85M,86C,89B,
> 89C,89D,89X,182,269D,281A,680,681
>

大 部 分 都 係 馬 鞍 山 線 , 想 搵 條 大 圍 線 係 得81C/86C/89B
扯 大 纜 咁 話 係......

> 五)改 路/改 站/改 線
> 2002年:
> 86C不 經 ?安 總 站

咁 有 板 友 就 會 少O左 一 條 樓 下 線 咯....

> 86A改 為 繁 忙 時 間 行 走

即 係 話 會 轉 做 兩 味 線?
慘 咯......

Andrew C.K. Lam

Article 21: (Request 5)

> AD82/89/94/111 said:
> 269D唔 轉 好 過 轉(延 長 到 瀝 源 都 冇 用)

唔 知 係 唔 係 想 騰 出 一 D 車 位 俾 其 他 車 ?
如 果 我 冇 記 錯 , 沙 田 火 車 站 真 係 好 逼 狹 .

Article 21: (Request 6)

我 覺 得 轉 唔 轉 到 都 成 問 題
要 轉 點 解 唔 搵 一D行 十 一 米 的 線 轉 過 去 ?
269D本 身 停 沙 火 係 唔 多 車
我 覺 得 同 市 中 心 條299對 調 總 站 或 者 都 仲 有 機 會
但269D入 瀝 源 就 唔 走 得 轉 十 一 米 或 十 米 六 的 事 實
而 家 朝 早269D有 時 都 會 因 為 頂 閘 俾 人 媽 媽 聲
仲 用 細 車......
到 時 用20架 車 都 唔 知 得 唔 得

Article 21: (Request 7)

> 3AV272 (HF 2534) said:
>
> 72都 入 沙 田 數?!

可 能72都 服 務 唔 少 沙 田 客 喇 , 所 以 沙 田 區 會 都 關 心 埋 佢 喇=P

> 嘩...厲 害!睇 黎 沙 田 板 友 呢 兩 三 年 大 可 以 唔 使 怕 無 熱 狗 搭~
> 不 單 只 無 全 冷,連2003年 的 加 冷 計 劃 都 無...
> (81K唔 通 係 沙 田 呢 兩 年 內 最 後 一 條 轉 全 冷 線?!)

其 實 對 上 一 次 既 路 線 發 展 計 劃 ,80M同81K係 會 同81M
88M一 齊 係 今 年 三 月 至 全 冷 , 而86更 加 原 本 係 舊 年 年 中
全 冷 , 不 過 可 能 要 俾 屯 門 線 全 冷 先 , 所 以 就 要 沙 田 線
就 , 不 過 咁 仲 好 , 遲D全 冷 , 搭 車 都 仲 有 好 多 既 選 擇
唔 駛 清 一 色 冷 馬 , 而 且 馬 鐵 開 之 前 ,D路 線 既 改 動 一
定 多 到 你 驚

P.S:81M同88M計 劃 全 冷 同 時 , 會 延 長 到 又 一 城> 自 私 一 點,如 果182P由 廣 源(或 黃 泥 頭)開 就 好 了...
> 不 過 淨 係 唔 經 第 一 城,可 以 慳 到 幾 多 時 間 呢?

其 中 應 該 係 學82S咁 行 , 快 好 多 架 , 以 前 家 姐 要 返 威 記 上 堂 時 , 佢 話 情 願 搭82K, 因 為82K
唔 駛 兜 出 面 , 咦 , 取 消 路 線 冇82K份 , 好 野^_^

> 平 時 我 搭83K都 唔 使 經 第 一 城,響 愉 翠 苑 見 到 總 站 有 部182開 車,
> 跟 住 到 河 畔 花 園 時,已 經 見 到 同 一 架182由 後 面 追 了 上 來...

83K都 算 兜 一 城 , 不 過 出 面 嘛=P


> 682真 係 好 客 成 咁?!

早 排 星 報 成 日 有 人 話 多 人 到 上 唔 到

> 86,86C即 係 唔 經 九 龍 塘?

係 , 不 過 影 響 唔 會 好 大 既 ,86既 客 可 以 坐82M/281A
86C既 客 可 以 坐87D, 不 過 問 題 係87D可 唔 可 以 食 到 呢 批
客 呢 ?

> 86A: 大 圍,秦 石 的 乘 客 點 算?可 能 會 反 對 呢...

86C如 果 改 埋 經 龍 翔 道 , 就 可 以 做 埋86A既 客 , 一 位 板 友
曾 經 話 過 ,86A係 得 朝 早 幾 班 車 會 爆 , 所 以86A改 兩 味 係
冇 問 題 , 不 過 唔 知 運 吉 會 唔 會 要 求86C提 供 低 地 台 巴 士
服 務 , 因 為 當 日84M同86A有 金 行 係 運 吉 要 求

Article 21: (Request 8)

> 黃 冠 忠(Paul)- 藍 油 使 者 said:
>
> 如 果 比 對 番DL兄 之 前 貼 的 葵 青 及 屯 門 路 線 計 劃,再 加 現 在 九 巴 派 車 的 走 勢,九 巴 想 在 西 鐵
開 前 盡 力 改 屯 門 元 朗 天 水 圍 區 的 巴 士 為 全 冷 或 全 金,減 低 屯 門 元 朗 天 水 圍 於 西 鐵 開 後 帶
來 難 以 估 計 的 客 量 流 失 。 剩 餘 的 熱 狗 均 會 調 去 大 埔,沙 田 及 觀 塘 區,近 來K及S廠 不 停 食U廠
調 出 來 的 車,所 以 無 全 冷 都 唔 出 奇 。
>
>
> 未 必,以 現 在 九 巴 調 冷 的 趨 勢,新 界 區 以 出 彌 敦 道 及 駁 鐵 為 最 優 先 轉 全 冷,可 能80K,88K,88M
會 跑 出 的 。(純 屬 喘 測)

以 前 有 板 友 話80K會 於2002年 全 冷
80K的 熱 狗 十 架 有 七 架 今 年 到 期
好 大 機 會...

S3BL7

Article 21: (Request 9)

原 本87B都 話 會 換 多 幾 架 熱 做 冷 , 不 過 而 家 又....
81M同87B都 有 六 架DL/DM牌S3BL, 不 過 而 家 連DC牌 既M26
同18個 兩 部BL都 翻 新 續 牌 , 睇 怕S3BL想 係 今 年 退 休 , 可 能
唔 得 囉

Article 21: (Request 10)

原 本 話88M係 會 於 今 年 三 月 同81M一 齊 全 冷 同 延 長 到 又 一 城
或 者 而 家 計 劃 有 變 , 想 等 馬 鐵 通 車 後 , 兩 條 線 合 併 再 做 都
未 定 , 不 過 兩 線 合 併 , 講 左 十 年 都 未 做 到

Article 21: (Request 11)

> S3M61@LBT2012 said:
> 事 關 所 有 途 經 地 區 巴 士 線 ﹐ 都 會 交 俾 途 經 地 區 區 議 會 討 論
> 例 如72﹐ 因 為 途 經 沙 田 ﹐ 所 以 入 沙 田 數 都 唔 出 奇 。
>
>

補 充 少 少:
當72改 去 長 沙 灣 後,會 推 出72<>31B八 達 通 轉 乘!

DL

Article 21: (Request 12)

係 唔 係72長 沙 灣 方 向 轉31B奧 運 站 方 向 ?
如 果 係 。
o甘 條 路 就 應 該 係 落 欽 州 街o係 長 沙 灣 道 才 轉 右 ,
因 為 得 如 果 搞 轉 乘 的 話 就 要 在 黃 金 個 站 落 , 因 為 只 要 那 個 站 才 係72&31B同 一 個 站 。

另 外 , 小 弟 建 議 同265B(旺 角 柏 景 灣 方 向)轉 乘 , 地 點 係 長 沙 灣 道 , 以 方 便 原 本72途 經 路 線
的 居 民 。

Article 21: (Request 13)

> 72A(S3BL294)/73(ME40) said:
>
> 對 大 埔 區 來 說 , 簡 直 是 奇 蹟
> 72竟 然 會 加 車 , 仲 要 係 去 長 沙 灣
> 唔 知72 會 點 行 呢 ?

o甘272P會 唔 會 取 消 呢 ?

如 果 冇 估 錯 應 該 係 落 左 嘉 頓 後 右 轉 元 州 街 , 而 不 是 直 行 欽 州 街 , 又 或 者 係 長 沙 灣 道 轉
右 往 長 沙 灣 。

Article 21: (Request 14)

I think should be like 272P.
Then,I think 72 should add air conditioned buses to run is better.
Article A22:Re: 77K 掛牌清息一則
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=836&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

> TomChen said:
> DC9418 M26 77K
> 已 續 牌 至10/Jan/2003
> 並 已 翻 油
>
> 看 來 是 逼 於 無 奈 續 牌 ? :P

Today on rt.77k?

> 消 息 不 是 由 本 人 提 供 :P

Article 22: (Request 1)

> TomChen said:
>
> 跟 據 小 道 消 息 , 是
M 2 6 是 7 7 K 掛 牌

Article 22: (Request 2)

1500 @ YLW today, with 77K plastic plates

parked near 7-11
and i've taken a photo of it...

Article 22: (Request 3)

九 巴 有 無 拿 過 ADS 去 試 車 呀 ?
如 果 未 的 話 , 唔 該 佢 試 返 次 啦 , 話 晒 只 係 比 M 仔 長 20cm

睇 來 13M 同 埋 29M 遲 早 都 會 貢 獻 晒 佢 D 熱 狗 出 來 行 77K lu

Article 22: (Request 4)

> S3M61@LBT2012 said:
>
> 問 題 話 已 經 再 無 乜 細 車(BL﹐M)調 入U廠
> 唯 有 暫 時 解 決 方 法 ﹐ 就 係 將 細 車 續 牌
> 但 最 終77K﹐53呢 類 線 一 定 轉 全 冷(果 類 線 無 乜 大 車 適 合 行)
>
> Ps﹕ 係 消 息 ﹐ 唔 係 清 息
>
> ~~~Tony(S3M61)~~~
> LA時 間1月11日11﹕42pm

不 如 將 幾 架Turbo M重 新 出 牌la^_^

不 過 冇 乜 可 能......

M74

Article 22: (Request 5)

> KC8170 said:
>
> M64同M74 就 難 D ,DE8929同DG8953要 出 返 牌 都 唔 難 。


Why M64,M74難D,我 最 想M21,M46,M71,M74出 番

DG 8953嗎?比 較 慢 呢!

M74

Article 22: (Request 6)

> KC8170 said:
>
> 64副 偈 踩 到 爆 左,尾 牙 又 壞 埋,尾bump把 又 唔 知 點
> 爛 法,點 復 出 丫?
>
> 最 好 梗 係 出 返DC9306啦,起 碼 架 車 冇 鎖,而 且
> 冇 壞,冇 乜 病 痛,行 多 次51都 得 。

呢 D 停o左 牌 咁 耐 , 兼 且 唔 係 吉 仔 , 恐 ?都 唔 會 多 囉 。

Article 22: (Request 7)

咁 又 未 必, 以 前 都 試 過 停 左 牌 的 舊 車 突 然 續 返 牌 再 行.
11D 批Damiler是 也, 即 係 而 家 的 卡 通 巴 士 們.
不 過 而 家 短 車 又 唔 係 完 全 唔 夠, 只 需 要 換 下 車 就 可 以 安 排. 至 於77K換AM? 頭 一 批AM都 只 係
多 一 兩 年 命 乍, 治 標 唔 治 本, 相 信 係 要 留 返 少 少 短 車 俾77K延 長 生 命.
至 於53, 西 鐵 盡 時 他 也 盡, 睇 下 第 日 個 複 雜 到 痺 的234B轉 乘 法 喇.

病 到 死 下 死 下 的 書 包 迷Jess

Article 22: (Request 8)

> Elvis-route3.heha.net said:
> 我 相 信 用 短 躉 行 都 很 困 難 , 粉 錦 的 確 太 窄 ,
> 用M,BL都 好 逼 , 若 果 用 短 躉 ? 後 果 不 堪 設 想
> 。 或 者 九 巴 要 學 新 巴 訂 造 幾 十 至 幾 廿 架 特 短
> 車 了
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/
> 美 國 軍 艦 3 3 泊 在 尖 沙 咀 海 運 大 廈
>

33xxL 及 ATS 的 底 盤 是 一 樣 的 。
33xxL 只 是 車 頭 短 了 DM-ATS 一 呎
Article A23:有冇人有2002-2003年九龍區路線發展計 劃
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=837&a=1
回應/Replies:THXArticle A24:Re: 11掛牌3N90DD9094係咪退左役?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=838&a=1
回應/Replies:> 暉 仔~新 年 進 步 said:
> 11掛 牌3N90DD9094係 咪 退 左 役?

暉 仔,I have ask it before la!
see there,
http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=804&a=1Article A25:Re: 特車大搜查(1)~Tai Po
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=839&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 黃 冠 忠(Paul)- 藍 油 使 者 said:
> 好 多 人 都 問 過 特 車 資 料,我 今 次 一 樣 問九 巴各 線每 班 車 開 車 時 間:方 便 對 班 次 的 研 究,因 巴
士 公 司 資 並 不 清 楚 。 ( ) 為 不 清 之 原 因
>
> 104 紅 隧 - > 堅 尼 地 城
> 九 巴:
> 新 巴:
>
> 104 紅 隧 - > 中 環
> 九 巴:
> 新 巴:
>
> 104 告 士 打 道 - > 白 田
> 九 巴:
>
> 269B 水 邊 圍 - > 紅 碼
>
> 269C 朗 屏 - > 觀 碼
>
> 298P 銀 澳 路 - > 藍 鐵
>
> 40X 馬 市 - > 興 鐵
>
> 46P 顯 徑 < - > 荔 景
> 早 上 顯 徑 開 :
> 下 午 顯 徑 開 :
> 下 午 荔 景 開 :
>
> 58P 芳 鐵 - > 良 景
>
> 66P 大 興 - > 荃 鐵
>
> 66P 荃 鐵 - > 大 興
>
> 80P 顯 徑 - > 觀 碼
>
> 81P 沙 田 圍 - > 尖 東
>
> 82P 廣 源 - > 黃 大 仙
>
> 82P 黃 大 仙 ?> 愉 翠
>
> 83S 沙 中 < - > 黃 泥 頭
> 早 上 沙 中 開 :
> 早 上 黃 泥 頭 開 :
> 下 午 沙 中 開 :
> 下 午 黃 泥 頭 開 :
>
> 85K 頌 安 - > 沙 火
>
> 86S 錦 英 苑 - > 沙 火
>
> 86S 沙 火 - > 錦 英 苑
>
> 87D 馬 市 - > 紅 火
>
> 87D 油 麻 地 - > 錦 英 苑
>
> 87S 錦 英 - > 大 學 ( 循 環 )
>
> 87S 錦 英 - > 大 學
>
> 87S 大 學 - > 錦 英 ( 循 環 )
>
> 89D 馬 市 - > 藍 鐵
>
> 93A 寶 林 - > 觀 鐵
>
> 98A 坑 口 < - > 觀 鐵
> 坑 口 開 :
> 上 午 觀 鐵 開 :
> 下 午 觀 鐵 開 :
>
> 如 果 數 漏 那 些 表 達 模 糊 的 ( 例 如1.幾 點 至 幾 點 會 幾 至 幾 分 鐘 一 班 及2.有 幾 多 班 車 會 於 幾
點 至 幾 點 開 出 等 的 字 眼 ) 者 , 可 繼 續 接 力 。
>
> 亞Paul

Tai Po:
64K-Lam Tsuen to Tai Po Market KCR Station
64P-Tai Po Market KCR Station-Yuen Long West(Not via Kam Sheung Road)
73X-Kwong Fuk Estate to Tsuen Wan(Nina Tower)
-Shing Mun Tunnel Interchange to Fu Shin
74X-A)Wan Tau Tong Estate to Kwun Tong Ferry
-B)Kwong Fuk Estate to Kwun Tong Ferry
-C)Kowloon Bay MTR to Tai Po Central
75X-Fu Shin to Kowloon City Ferry(Not via Tai Po Central and Tai Po Market)
271-Tai Po Central to Tsim Sha Tsui(Canton Road)
272P-Fu Heng Estate to Cheung Sha Wan Plaza
273P-Tai Wo Estate to Tsuen Wan Ferry Pier
307-Wan Tau Tong Estate to Sheung Wan(Via Fu Heng Estate)

Article 25: (Request 1)

> 269B 水 邊 圍 - > 紅 碼
>
山 水 樓(媽 橫 路)開 出 班 次:
07:00 08:40 每 9/11/12 分 鐘 一 班

肯 定 的 有16/18/21/23/25/29/31車

> 269C 朗 屏 - > 觀 碼
>

朗 屏 → 觀 塘 碼 頭: 05:40-08:35, 班 次:6-14分 鐘
肯 定 的 有3/5/8/21/26/27/S5/S8/S10/S11/S12車

Article 25: (Request 2)

69M,69X

Departure from Tin Tsz to Kwai Fong/Jordan
Article A26:Re: 特車大搜查(2)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=840&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 黃 冠 忠(Paul)- 藍 油 使 者 said:
> 好 多 人 都 問 過 特 車 資 料,我 今 次 一 樣 問,九 巴各 線沒 有 登 出 的 特 車:
> 66X 山 景 - > 奧 鐵
>
> 歡 迎 接 力
> 亞Paul

59M, 美 樂 特 車>荃 鐵(8:20am)
59M, 不 經 美 樂 特 車(通 常 兩 班, 8:10am/8:15am, 有 時 多 車 一 齊 出 都 會 有 不 經 美 樂 出 現)
69M, 早 上 不 入 天 耀 特 車(2&3車 早 上 第 二 轉 出 葵 芳)
269C, 牛 頭 角/九 龍 灣/彩 虹/四 美 街/鑽 石 山>>>天 水 圍(傍 晚 時 份 唔 係 班 班 都 係 經 觀 塘)

Article 26: (Request 1)

296

吉 車 不 停 康 盛 翠 林 到 寶 林->尚 德->康 盛(用3AV)
吉 車 由 尚 德->康 盛(字 軌)
吉 車 由 厚 德->尚 德->康 盛(字 軌)

Article 26: (Request 2)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 60X 安 定 村-->佐 敦 道 碼 頭
>
> **FW1321**

60x︰
安 定-->佐 碼(朝 早 柯 打)
美 孚/旺 角-->佐 碼(過 鐘 踢 車)
旺 角 道/黃 竹 街/麗 閣/東 京 街/美 孚-->屯 中(過 鐘 踢 車)

FP8167

Article 26: (Request 3)

> 不 過 部 份 經 元 朗 的 天 水 圍 線 , 不 知
> 是 否 有 特 車 往 天 水 圍 …

多 數 是 「 過 鐘 踢 車 」 。

AD262/AP64

Article 26: (Request 4)

> ASV41 with U ^^傅 珮 嘉 好 正 呀!! said:
>
> Tai Po:
> 64K-Lam Tsuen to Tai Po Market KCR Station
> 64P-Tai Po Market KCR Station-Yuen Long West(Not via Kam Sheung Road)
64p有 乳 豬 紙
> 73X-Kwong Fuk Estate to Tsuen Wan(Nina Tower)
> -Shing Mun Tunnel Interchange to Fu Shin
> 74X-A)Wan Tau Tong Estate to Kwun Tong Ferry
> -B)Kwong Fuk Estate to Kwun Tong Ferry
> -C)Kowloon Bay MTR to Tai Po Central
> 75X-Fu Shin to Kowloon City Ferry(Not via Tai Po Central and Tai Po Market)
> 271-Tai Po Central to Tsim Sha Tsui(Canton Road)
> 272P-Fu Heng Estate to Cheung Sha Wan Plaza
> 273P-Tai Wo Estate to Tsuen Wan Ferry Pier
> 307-Wan Tau Tong Estate to Sheung Wan(Via Fu Heng Estate)
Article A27:Re: 88K的2部AA係o米已甩牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=842&a=1
回應/Replies:> 【^喜^與Leon 倒 數 的Bus.com】 said:
> 88K的2部AA係o米 已 甩 牌?
>
> 如 果 係,咁2部AA去o左 邊?
>
> thanks!
>

變 晒 做 士 啤 車 , 而 代 替 呢 兩 架 車o既 , 就 係 一 架
晏 開 工 , 早 收 工o既 熱 狗 蛇 車EC8476........-_-

Andrew C.K. LamArticle A28:新巴14行車時間
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=843&a=1
回應/Replies:請 問 新 巴14全 程 行 車 時 間 多 少 ? ﹝ 實 際 和 「 師 傅 」 時 間 ﹞Article A29:KJ6242?, KJ6968?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=844&a=1
回應/Replies:KJ6242:
ABC Bus Company
For ING Insurance
extra-long wheelbase E3 Rosa
26 seats
12 rearward-facing seats
printer placed on top of front wheel

KJ6968
Chit Fai Motors new square lamp bullet head
scheduled bus of GMB 2
door has part of Ying Shan Pills ad
believed to be second-hand bus due to diesel engine and different bumper

Anthony Lui
Anthony's Bus Homepage
http://drive.to/abhArticle A30:Please tell me something about 87D,287K!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=845&a=1
回應/Replies:Well, because I have been to England for studying, I cannot receive any news about 87D, 287K. May anyone tell me
the changed of 287K and 87D in using buses and anything else please?
You can post one the board or send e-mail to
hong_kong_bus_world@yahoo.com.hk

HKBWArticle A31:Re: 265M的短超豪何去何從
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=846&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> metsec said:
> 其 中 七 部 會 掛 2 3 4 X

有 4 部 掛 0左 264m.

Article 31: (Request 1)

咁D M11 小 龍 是 否 過45?
呢 幾 日 都 有M11龍 在45,
例 如JC1714, JC1464,JC3856等

thx

Lok

Article 31: (Request 2)

全 用 了AP同3ASV


AP90@265M
Article 31: (Request 3)

即 係234X會 全 金(ASV+ATS)??


948
Article A32:Re: 綠超豪去向
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=847&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> metsec said:
> 下 星 期 二 掛 1 0 4 。 同 時 6 部 九 灣 的trident會 調 往 ?J 廠 。

請 問 閣 下 從 何 得 知 這 消 息 呢 ?
因 我 正 好 下 星 期 二 下 午 會 往 外 影 相 , 希 望 得 知 真 確 的 資
料 , 謝 謝 。

Article 32: (Request 1)

> 努 力AD93‧FH5548 said:
>
> 請 問 那 幾 輛Trident調 離K廠
>
> AD93

今 日K廠o既 JC1611 同 JC894 已 經 過o左 荔 廠 行 104

AV381 / HN8357

Article 32: (Request 2)

可 恨 ! 上 次 影 唔 到 部ATR148行101,601。
Article A33:巴士車身廣告......
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=848&a=1
回應/Replies:


|1|

想 問 有 無 板 友 知 道 廣 告 收 費 如 何?

貼 在 巴 士 最 久 的 廣 告 是 甚 麼,走 甚 麼 路 線?

車 身 掛 廣 告 的 巴 士,是 否 不 能 調 廠?

Article 33: (Request 1)

> 車 身 掛 廣 告 的 巴 士,是 否 不 能 調 廠?

又 未 必 既 , 不 過 試 過 沙 廠 有 架DM係 西 田 廣 告
出 過 荔 廠 一 排 , 冇 幾 耐 又 返 左 沙 廠 , 而 架 車 返 黎 時
係 有L廠 廠 徽 , 不 過 最 終 架 車 都 係 載 住 個 廣 告 出K廠

另 外 ,83K有 之 同619換 掛 牌 車 時 , 架 西 田 百 貨AV係 一 齊 出 埋 去
不 過 後 來 又 同82X架HU7872對 調 返 入 黎
Article A34:U廠食濟左,終於輪到荔廠囉~~!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=849&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

哩 期 天 水 圍 真 係 好 悶,來 來 去 去 都 係 金 車,
金 車 同 埋 金 車,真 係 食 金 車 食 濟 左 … 除 左
新man之 外 我 諗 都 冇 乜 車 仲 想 要 囉~~!!

小 弟 身 住 天 水 圍 都 想 荔 廠 分 多d金 車 … 哩
期 繼 新ats後 荔 廠 又 再 有 金 車,真 係 好 …
104發 威 後,我 諗 都 會 到102喇(希 望 係,畢
竟102真 係 為 九 巴 搵 過 唔 少 錢,仲 要 日 日
路 過 自 己 總 部 門 口)~~!!42c其 實 一 早 應
該 同42a一 齊 加 金 喇,不 過 遲 到 總 好 過 冇
到 …

Article 34: (Request 1)

> 3AD124.joelty.net said:
>
> 點 會 食 濟?
> 天 南 呢 邊 還 有 好 多 白 車

尚 有 十 多 部 未 出 牌 3ASV 泊 於 上 水
石 湖 墟 廠 及 彩 順 廠, 估 計 還 有 多
部 3ASV 會 編 入 U 廠.


Tonio Tse

Article 34: (Request 2)

> 落 場 中-F360 said:
>
>
> 有 又 如 何,
> 冇 又 如 何?
> 我 唔 係 唔 鍾 意 金 車,
> 但 我 只 係 鍾 意 佢 性 能,機 件,
> 佢 行 邊 度 根 本 冇 所 謂...

都 唔 知 幾 時 先 輪 到 第 二 百 九 十 九 部 九 巴 十 二 米 三 叉 戟 出 街 。
Article A35:Re: 九巴18號BL一問+BL翻新 一則
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=850&a=1
回應/Replies:> 患 了 感 冒 者DE3018+DR4424 said:
> 請 問18號 掛 牌
> BL59----DE4314---是 不 是 續 到2003年2月21日
> BL68----DE3414---是 不 是 續 到2003年2月26日
>
> BL65---DE3037最 近 幾 日 沒 有 出 來 行7B
> 是 不 是 由 有BL翻 新

請 問 咩 叫由有 BL 翻 新?

BENZ 20Article A36:【新巴活動預告】食得是福
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=852&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

我 都 唔 知 呢 篇 文 放 係 二 板 、 三 板 定 六 板 好 ,
希 望 今 次 無 貼 錯 啦 。

《 食 得 是 福 》 ( 盤 菜 宴 )
日 期 : 2002年2月17日 ( 星 期 日 ) 年 初 六
時 間 : 下 午 一 時 正
地 點 : 柴 灣 創 富 道 新 巴 車 廠
內 容 : 大 吃 、 大 喝 、 行 善 、 拍 賣 、 抽 獎 ( 宣 傳 咁 寫 )

參 加 辦 法 :
1) 由 1月14日 至 2月10日 , 只 需 用 八 達 通 累 積 乘 搭
新 巴5次 , 即 可 到 新 巴 常 客 換 票 處*以 優 惠 價 HK$60
換 取 入 場 券 一 張 ; 或
2) 直 接 到 各 公 開 售 票 處**以 HK$98 購 買 入 場 券 一 張

福 滿 盤 菜 譜 :
發 財 好 市
香 煎 大 蝦
原 隻 豉 油 雞
家 鄉 豬 肉
鯪 魚 丸
南 乳 豬 皮
冬 菇
土 魷 魚
蠔 油 支 竹
清 甜 蘿 蔔

積 褔 行 善 :
活 動 淨 收 益 將 會 全 數 撥 捐 沙 田 威 爾 斯 親 王 醫 院
坐 姿 綜 合 門 診 , 為 患 有 肌 肉 萎 縮 症 的 小 朋 友 購 置
輪 椅 推 進 器 之 用 。

如 有 查 詢 , 可 由 1月14日 起 向 新 巴 聯 絡 。

*新 巴 常 客 換 票 處:
新 巴 顧 客 服 務 中 心 ( 金 鐘 )

**公 開 售 票 處:
新 巴 顧 客 服 務 中 心 ( 金 鐘 )
新 渡 輪 顧 客 服 務 中 心 ( 中 環 六 號 碼 頭 )
地 鐵 站 地 利 店 分 店: 觀 塘 、 旺 角 、 銅 鑼 灣


P.S.1. 這 相 信 是 新 巴 杏 廠 第 一 次 開 給 公 眾 入 內 。
( 不 計 2月2日 新 巴 員 工 同 樂 日)

P.S.2. 新 巴 金 鐘 CS Centre 已 加 設 八 達 通 查 閱 器 ,
可 查 餘 額 及 積 分 等 。

P.S.3. 鳴 謝 新 巴 兩 位 員 工 協 助 我 取 得 是 次 活 動 資 料 。

--
我 愛 DC、 我 捨 不 得 DC ---- DenniS DA54

Article 36: (Request 1)

你 無 貼 錯 版 , 不 過 內 容 就 錯 。
新 巴 創 富 廠 自 從 啟 用 後 一 個 月 起 , 逢 星 期 六 早 上
均 有 各 式 團 體 安 排 參 觀 活 動 。

暗 西~DL13

Article 36: (Request 2)

> 前 新 巴88線 常 客2001 said:
> 請 問 何 時 開 始 賣 票 ?

14/1/2002
Article A37:kmb 252M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=853&a=1
回應/Replies:will it really open?
when will it open ar?
anyone know the details of the route.?
also anyone know that will there be any new route or changes in Sham Tsang route?
thanksArticle A38:Re: A33?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=854&a=1
回應/Replies:


|1|

> 3AD124.joelty.net said:
> 如 果 龍 運 真 係 要 開 多 條A線
> 咁 佢 邊 有 咁 多 所 謂'A線 車' 行?
>
> 如 果 用'E線 車' 呢 度 咪 戰 火 連 天?

龍 運 一 定 又 將 普 通 車 改 裝 成 機 場 車. 之 前 已7部.

49P

Article 38: (Request 1)

一 兩 班 冇 乜 所 謂 卦
E34P日 日 都 用 原 裝 絲 絨 躉
(即 係d凳 可 以 較 角 度o個d)
Article A39:Re: can double desk bus use tung chung road
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=855&a=1
回應/Replies:> David said:
> as title
> that is my dream ar

即 使 擴 闊o左 都 唔 得 , 某 些 地 段 坡 度 並 不 適 合 雙 層 車 行 。Article A40:NR501 太和 - 上環
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=856&a=1
回應/Replies:
太 和 上 車 地 點
平 日 太 和 開 出 時 間
收 費

Thank you very much.

Anthony LuiArticle A41:K廠都普躉集體過檔荔廠
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=857&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

今 日 特 見 所 載 :
JC 894 + JC1611(凱 茵 豪 園 廣 告) 行 104
JC7006 行 118
JE1676 行 171

四 架K廠o既 都 普 躉 今 日 一 齊 行 荔 廠 線 !

小 弟 見 到 104,118 o個 三 架DM躉 車 頭 仲 貼 住K字 。

K 廠DM躉 集 體 過 廠 , 山 寨 躉 一 架 都 冇 , 內 有 文 章 乎 ?

荔 廠 又 有 線 落 金 車 ?

42C今 日 轉 超 豪 ,102又 試 行 超 豪 , 加 埋 傳 聞 綠 超 豪 調 落104, 短 豬 扒 轉 投234X, 而 家 又 有
躉 過 荔 廠 , 荔 廠 發 威 啦 !

Article 41: (Request 1)

前 日 至 見JC1611行89X, 估 唔 到 咁 快.....

Article 41: (Request 2)

90%係la.我 都 想L廠 多D金 車.
不 過 最 重 要 看L廠 既 車 務 主 任 點 分 配D車.

Article 41: (Request 3)

> 不 過 最 重 要 看L廠 既 車 務 主 任 點 分 配D車.

我 覺 得 都 唔 好 有 太 大 希 望la.

Article 41: (Request 4)

> ㊣FAST said:
> but 104 in the moring always have other depot the gold bus walk ga la~

係 就 係, 不 過 今 日 凱 茵 豪 園ATR係 兩 點 幾o係 旺 角 番 白 田o既.

~~~稚 vs 悔~~~
九 巴 之 迷S3BL103
Article A42:Re: 問:265B
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=858&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 9 4 8 said:
> 請 問265B邊 個 站 落 車,距 離 最 近 天 富 苑 最 後 幾 座
> (跟 英 文 字 母 排),係 天 華 村,天 影 中 轉 屋 定 天 澤 村
> 個 站?

天 影 路 中 轉 屋

不 過 遲 下 都 唔 係 叫 中 轉 屋 囉...

P.S.難 道 我 要 同 天 影 朝 夕 相 對?

Article 42: (Request 1)

> 9 4 8 said:
>
>
> 叫 天 影 村?
> 係 唔 係 以 後264M停 個 度 做 總 站?

>
>
> 948

Article 42: (Request 2)

> 9 4 8 said:
>
>
> 仲 想 問 如 果 搭264M等 線,去 天 富 苑 最 後 幾 座
> 係 天 華 村 個 站 定 麗 湖 居 對 面 個 站 落 車 行 去 近d?
>
>
> 948

其 實 無 論 係 邊 個 站 落 車 ,
坐265B去 天 富 苑L-Q座 都 要 行 好 遠
所 以 最 好0係 欖 隧 轉265M
再0係 天 富 苑 能 富 閣 落 車
咁 就 唔 駛 行
Article A43:城巴#102是否曾經更改車牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=859&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

今 日 翻 閱 過 城 巴 某 本 刊 物 , 內 裡 提 及 該 公 司 的 首 批 利 蘭
空 調 雙 層 巴 士 , 其 中 首 批 車 的 第 一 架 , 即 車 隊 編 號#102
的 那 一 架 , 已 被 英 國 某 位 熱 心 巴 士 迷 所 購 入 , 並 改 裝 回
復 成 原 來 投 入 服 務 時 的 面 貌 。
奇 怪 的 是 , 當#102重 臨 英 國 時 , 巴 士 仍 套 著 車 牌DE4281
, 可 是 , 當 改 裝 功 夫 完 成 後 , 車 牌 卻 改 成EU1530。
想 問 一 問 , 當102在 香 港 行 走 時 , 她 是 否 曾 更 改 過 車 牌 ?
而 理 論 上 , 如 要 回 復 巴 士 最 早 面 貌 , 車 牌 不 是 應 沿 用 那
個DE4281?

另 外 , 想 問 一 問 當 年7號 仔 未 改 作 開 頂 巴 士 之 前 , 在 城 巴
的 車 隊 編 號 是 甚 麼 ? 城 巴 又 為 何 寧 願 把 底 盤 削 短 一 米 ,
都 要 把 該 車 由 空 調 巴 士 改 裝 成 開 蓬 巴 士 ? 照 計 算 , 該 車
的 冷 氣 機 還 可 算 是 未 用 盡 呢 ?

最 後 , 想 問 一 問 , 城 巴(甚 至 是 全 港)那 首 四 部 空 調 雙 層 巴
士 的 車 隊 編 號 及 車 牌 是 甚 麼 ? 其 間 又 曾 作 出 甚 麼 的 改 動 ?
例 如C51→102等 等 。
早 年 在 星 島 日 報 的 的 一 份 城 巴 紀 念 特 刊 , 登 了 其 中 一 架
配ECW車 身 的 利 蘭'奧 黏'巴 士 , 車 牌 是DG7762, 這 又 是
103-105的 那 一 架 ?

多 謝 各 位 解 答 !
暗 西~DL13

Article 43: (Request 1)

DU1530 是 一 個 英 國 車 牌

> 另 外 , 想 問 一 問 當 年7號 仔 未 改 作 開 頂 巴 士 之 前 , 在 城 巴
> 的 車 隊 編 號 是 甚 麼 ?

初 頭 係 C101 , 有 冷 氣 機 , 拆 冷 氣 後 改 7 號 仔

> 城 巴 又 為 何 寧 願 把 底 盤 削 短 一 米 ,

底 盤 點 樣 削 呢 ? ? ?

> 都 要 把 該 車 由 空 調 巴 士 改 裝 成 開 蓬 巴 士 ? 照 計 算 , 該 車
> 的 冷 氣 機 還 可 算 是 未 用 盡 呢 ?

該 車 引 擎 根 本 唔 夠 力 拖 冷 氣

> 最 後 , 想 問 一 問 , 城 巴(甚 至 是 全 港)那 首 四 部 空 調 雙 層 巴
> 士 的 車 隊 編 號 及 車 牌 是 甚 麼 ? 其 間 又 曾 作 出 甚 麼 的 改 動 ?
> 例 如C51→102等 等 。

C51 到 C53 改 了 做 C102-C104 , 後 再 改 為 102-104
( C61 → C105 → 105 )

> 早 年 在 星 島 日 報 的 的 一 份 城 巴 紀 念 特 刊 , 登 了 其 中 一 架
> 配ECW車 身 的 利 蘭'奧 黏'巴 士 , 車 牌 是DG7762, 這 又 是
> 103-105的 那 一 架 ?

104 (DG7762 及 HA4659)

Article 43: (Request 2)

> G@kei.com! said:
>
> 架 車 好 似 由 始 至 終 都 係 十 一 米.
>
> 不 過 '削 底 盤' (把 車 陣 縮 短) 在 以 前 中 巴 常 有 出 現.

唔 好 意 思 , 我 以 為 最 初 呢 四 架 車 全 部 都 是 十 二 米 。
122加 長 變 作341都 得 , 無 理 由 縮 短 唔 得 瓜~

暗 西~DL13

Article 43: (Request 3)

7 仔 係 11.162m , 102-105 係 11.830m

Article 43: (Request 4)

> G@kei.com! said:
>
> 你 指 邊 四 架? 102-5 呢 4 架 就 係 十 二 米.

哈 哈 , 咁 大 個 仔 都 計 錯 數:p
應 該 是 五 架(102-105 + 7)

Article 43: (Request 5)

> 另 外 , 想 問 一 問 當 年7號 仔 未 改 作 開 頂 巴 士 之 前 , 在 城 巴
>的 車 隊 編 號 是 甚 麼 ?

好 似 係C101...(有 錯 請 指 正)

> 早 年 在 星 島 日 報 的 的 一 份 城 巴 紀 念 特 刊 , 登 了 其 中 一 架
> 配ECW車 身 的 利 蘭'奧 黏'巴 士 , 車 牌 是DG7762, 這 又 是103-105的 那 一 架 ?

城 巴104來 的
其 後 做 左 訓 練 巴 , 車 牌 變 左HA4659
接 著 就 退 役...

Article 43: (Request 6)

> 而 理 論 上 , 如 要 回 復 巴 士 最 早 面 貌 , 車 牌 不 是 應 沿 用 那
> 個DE4281?

EU 1530 是 現 是 該 車 的 英 國 車 牌,
如 果 要 保 留 DE 4281, 代 價 就 是
該 車 不 能 拎 正 牌 出 街 行 走 了.

> 都 要 把 該 車 由 空 調 巴 士 改 裝 成 開 蓬 巴 士 ? 照 計 算 , 該 車
> 的 冷 氣 機 還 可 算 是 未 用 盡 呢 ?

那 車 是 獨 立 引 擎 拖 冷 氣 吧?
這 種 配 搭 十 分 大 食 O.

Article 43: (Request 7)

EU1530是 新 車 主 在 該 地 所 申 請 的 車 牌 。

( 引 述 自 2 0 0 1 年 鑑 )
Article A44:九巴2號是否轉用超豪為掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=860&a=1
回應/Replies:最 近 少 了 出 街,仲 要 冇 電 腦 用,少o左 上 來
可 能 有 些out,不 過 小 弟 今 日 行 街 見 到 有 超 豪
行2號,請 問 是 否 掛 牌?如 是,請 問 代 了 哪 幾 部?

感 激 萬 分,謝 謝 提 供 資 料YauArticle A45:Re: 明天12:00-3:00西區改路
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=861&a=1
回應/Replies:


|1|

受 中 西 區 區 節 花 車 巡 遊 影 嚮 的 路 線 包 括:
5,5A,5B,5X,M5,10,18,47A,101,104,113,904
________________________________________
一. 5,10,47A,101,104改 道 如 下
往 西 區 方 向:皇 后 大 道 西 右 轉 水 街,
左 轉 干 諾 道 西,左 轉 嘉 安 街,右 轉 德
輔 道 西,直 去 堅 尼 地 城 海 旁,左 轉 山
巿 街,直 去 石 山 街,左 轉 士 美 非 路,右
轉 科 士 街,右 轉 加 多 近 街,左 轉 域 多
利 道,返 回 原 有 路 線
________________________________________
二.5A,5B改 道 如 下
往 西 區 方 向:堅 尼 地 城 海 旁,左 轉 山
巿 街,直 去 石 山 街,左 轉 士 美 非 路,
右 轉 科 士 街,右 轉 加 多 近 街,左 轉 域
多 利 道,返 回 原 有 路 線
________________________________________
三.904,18,M5改 道 如 下
往 西 區 方 向:堅 尼 地 城 海 旁,左 轉 山
巿 街,直 去 石 山 街,左 轉 士 美 非 路,右
轉 科 士 街,右 轉 加 多 近 街,返 回 原 有
路 線
________________________________________
四.5X改 道 如 下
往 西 區 方 向:城 西 道 直 去 山 巿 街,直 去
石 山 街,左 轉 士 美 非 路,右 轉 科 士 街,
右 轉 加 多 近 街,返 回 原 有 路 線
________________________________________
註:往 東 區 方 向 不 變
________________________________________
改 路 時 段,影 靚 相 位 置
水 街
德 輔 道 西
堅 尼 地 城 海 旁
山 巿 街
石 山 街
士 美 非 路
科 士 街㊣FAST

Article 45: (Request 1)

> TomChen said:
>
> 請 問 點 解 改 道 ? 有 道 路 工 程 ?

受 中 西 區 區 節 花 車 巡 遊 影 嚮
Article A46:問86K之3BL(DB5966)下午出車時間
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=862&a=1
回應/Replies:下 午 是 否 有 行86S?
開 幾 點?

如 否,幾 點 在 哪 開 車?先 謝!

DS8046Article A47:報紙服務版:粉錦沿線續入伙 交通服務顯不足
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=863&a=1
回應/Replies:今 天 多 份 報 紙 列 登 了 有 關 巴 士 服 務 的 意 見 , 現 抽 取 其 中 數 篇 與 大 家 分 享^.^

以 下 資 料 轉 載 自 今 天(12/1/2002)的 明 報-新 界 西 專 版
北 區 居 民 盼 增 對 外 巴 士 線 運 輸 署 : 可 乘 綠 巴 轉 火 車

編 輯 先 生 : 我 們 乃 一 班 北 區 居 民 , 希 望 運 輸 署 能 考 慮 我 們 的 問 題 及 接 納 我 們 的 意 見 。
一 、 為 何 粉 錦 公 路 現 已 有 大 量 居 民 遷 入 , 仍 然 只 有 一 條77K巴 士 線 行 走 。
二 、77K巴 士 很 久 才 有 一 班 車 , 既 然 政 府 有 意 發 展 北 區 , 我 們 極 希 望 運 輸 署 及 巴 士 公 司
考 慮 加 開 多 一 條 巴 士 線 , 由 上 水 火 車 站 開 出 經 粉 錦 公 路 , 再 經 三 號 幹 線 直 出 尖 沙 嘴 。
三 、 為 何77K不 是 空 調 巴 士 , 而 反 觀270線 則 全 用 空 調 巴 士 , 而 且 每 隔 一 分 鐘 便 有 一 班 車
。 可 否 將270之 單 層 空 調 巴 士 改 為 行 走 粉 錦 公 路 , 直 出 尖 沙 嘴 , 因 元 朗68X及269B線 之 乘 客
已 達 飽 和 , 我 們 乘 小 巴 到 元 朗 也 很 難 有 座 位 坐 出 尖 沙 嘴 。
一 班 北 區 、 元 朗 八 鄉 居 民

運 輸 署 回 覆 :
現 時 在 粉 錦 公 路 近 上 水 一 帶 村 落 , 如 丙 崗 、 唐 公 嶺 及 蕉 徑 , 均 有 專 線 小 巴 往 來 上 水 火
車 站 ( 專 線 小 巴57K及58K線 ) , 在 繁 忙 時 間 約 十 分 鐘 一 班 。 所 以 除 九 巴77K線 外 , 乘 客 可
乘 坐 上 述 專 線 小 巴 前 往 上 水 火 車 站 , 再 轉 乘 火 車 或 九 巴 前 往 市 區 。 在 上 水 廣 場 巴 士 總
站 有 以 下 的 九 巴 線 前 往 市 區 :70線 ( 上 水 至 佐 敦 道 碼 頭 ) 、70X線 ( 上 水 至 觀 塘 ) 、261
線 ( 天 平 村 至 三 聖 ) 、270A線 ( 上 水 至 九 龍 地 鐵 站 ) 等 。
九 巴77K線 在 繁 忙 時 段 班 次 約 十 五 分 鐘 , 根 據 本 署 最 近 調 查 結 果 顯 示 ,77K線 現 時 服 務 水
平 足 夠 應 付 乘 客 需 求 , 巴 士 在 早 上 繁 忙 時 間 離 開 粉 錦 公 路 , 近 丙 崗 巴 士 站 ( 元 朗 方 向
) 的 平 均 載 客 量 約 百 分 之 二 十 八 , 乘 客 登 車 應 該 沒 有 困 難 。
本 署 對 於 調 配 九 巴270線 及 開 辦 巴 士 服 務 , 往 來 上 水 火 車 站 及 尖 沙 嘴 的 服 務 有 所 保 留 。
現 時 的 交 通 運 輸 政 策 , 是 以 鐵 路 服 務 為 主 要 骨 幹 , 在 沒 有 鐵 路 服 務 的 地 方 , 市 民 可 使
用 巴 士 及 其 他 輔 助 交 通 服 務 如 專 線 小 巴 。 為 更 有 效 運 用 資 源 及 有 限 的 路 面 空 間 , 本 署
鼓 勵 市 民 使 用 巴 士 轉 乘 服 務 前 往 目 的 地 。 在 粉 錦 公 路 八 鄉 一 帶 的 居 民 , 可 乘 九 巴77K線
前 往 新 元 朗 中 心 , 轉 乘 九 巴68X或 在 元 朗 大 馬 路 轉 乘269B線 。 由 於 在 新 元 朗 中 心 及 元 朗 大
馬 路 的 巴 士 站 並 非 尾 站 , 所 以 乘 客 登 車 應 沒 有 困 難 。
長 遠 而 言 , 九 巴 有 計 劃 將 所 有 巴 士 路 線 更 新 為 空 調 巴 士 , 視 乎 巴 士 供 應 情 ? , 各 路 線
會 按 先 後 次 序 更 新 。 本 署 會 將 你 對77K線 改 用 空 調 車 輛 建 議 轉 達 九 巴 考 慮 。

Quoted end
暗 西~DL13Article A48:報紙服務版:機鐵穿梭巴需求大 耐何至今開單 層
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=864&a=1
回應/Replies:今 天 多 份 報 紙 列 登 了 有 關 巴 士 服 務 的 意 見 , 現 抽 取 其 中 數 篇 與 大 家 分 享^.^

以 下 資 料 轉 載 自 今 天(12/1/2002)的 明 報-新 界 西 專 版
單 層249M巴 士 難 「 服 眾 」 九 巴 : 明 年 將 調 雙 層 巴 行 走

編 輯 先 生 : 本 人 乃 青 衣 翠 怡 花 園 居 民 , 每 日 上 班 時 間 ( 七 時 四 十 五 分 至 八 時 四 十 五 分
) , 於 青 衣 警 署 巴 士 站 等 候249M線 , 常 因 巴 士 爆 滿 而 飛 站 , 本 人 極 為 不 滿 。 本 人 更 覺 單
層 的249M巴 士 有 下 列 問 題 :
一 、 單 層 巴 士 載 客 量 小 , 根 本 不 能 應 付 沿 線 居 民 需 求 ;
二 、 單 層 巴 士 只 得 一 個 上 落 車 門 , 如 車 上 已 沒 有 座 位 , 上 了 車 的 乘 客 多 不 願 行 入 車 尾
或 中 間 , 所 以 本 人 發 覺 很 多 時 車 尾 很 鬆 動 , 車 頭 卻 擠 滿 乘 客 , 因 此 令 司 機 以 為 車 廂 爆
滿 而 飛 站 。
本 人 強 烈 要 求 九 巴 於 繁 忙 時 間 轉 派 雙 層 巴 士 行 走 , 解 決 飛 站 問 題 。 趕 上 班 乘 客 鄭 小 姐

九 巴 企 業 傳 訊 部 何 家 慧 回 覆 :249M線 行 走 青 衣 機 鐵 站 與 美 景 花 園 , 平 日 班 次 為 四 至 六 分
鐘 一 班 。 根 據 該 線 行 車 紀 錄 , 在 一 般 情 ? 下 , 服 務 大 致 正 常 , 各 班 巴 士 均 能 依 照 其 編
定 時 間 開 出 。 此 外 , 本 公 司 已 於 早 上 繁 忙 時 段 加 派 兩 部 巴 士 行 走 該 線 , 以 疏 導 乘 客 。
本 公 司 會 密 切 留 意 該 線 客 量 增 長 , 尤 其 在 上 午 繁 忙 時 段 的 登 車 情 ? , 以 便 有 需 要 時 靈
活 調 動 班 次 。 本 公 司 並 已 計 劃 在 車 隊 資 源 許 可 下 , 於 ○ 二 年 起 陸 續 調 配 雙 層 巴 士 行 走
該 線 。
讀 者 提 及 車 長 未 能 充 分 掌 握 車 廂 客 量 而 偶 有 不 停 站 , 本 公 司 已 敦 促 車 長 注 意 有 關 情 況
, 並 提 醒 他 們 必 須 勸 喻 乘 客 移 入 車 廂 較 尾 位 置 , 以 便 其 他 乘 客 登 車 。

Quoted end..
暗 西~DL13Article A49:問意外:今天是否有 61x 撞了
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=865&a=1
回應/Replies:太 約 下 午 3:45 左 右
屯 門 公 路 入 屯 門 方 向 近 深 井
有 架 61X 密 龍 撞 了
是 那 一 架 呢?
怎 樣 撞?
唔 該.....
我 在 對 面 線 搭 緊 GK9398@59MArticle A50:80加班後0既車務調動
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=866&a=1
回應/Replies:


|1|

80號 加 班 之 後 , 部 份 板 友 貼 文 話80號 會 加 熱 狗 蛇 車 至15部 , 但 係 經 一 位 相 熟0既80號 車 長
証 實,80/80P 都 冇 加 車 , 只 係 其 中3架 蛇 車 加0左 時 間 , 包 括S3,S7,S8
(以S7為 例 , 由 以 往 收 十 點 幾 改 為 收 下 午 兩 點 幾)

有 錯 請 指 證

代EH4005 0既fans 貼 文

Article 50: (Request 1)

> ACKL。DJ2813 said:
>
> 嘩...原 來 係 收 十 點 幾 , 唔 怪 得80蛇 車 咁 多 補 蛋 字 軌 喇...:p
>
> Andrew C.K. Lam

係ar, 所 以 而 家S7好 似 補5仔 半
Article A51:報紙服務版:新界快線681 繞經擠塞路段促改 路
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=867&a=1
回應/Replies:今 天 多 份 報 紙 列 登 了 有 關 巴 士 服 務 的 意 見 , 現 抽 取 其 中 數 篇 與 大 家 分 享^.^

以 下 資 料 轉 載 自 今 天(12/1/2002)的 明 報-新 界 東 專 版
隧 巴681經 繁 忙 街 道 費 時 失 事  運 輸 署 : 已 計 劃 改 善 中 環 交 通

編 輯 先 生 : 您 好 ! 本 人 是 貴 報 讀 者 , 本 人 往 返 灣 仔 或 中 區 時 , 都 會 乘 坐 隧 巴681線 , 現
有 以 下 意 見 。
隧 巴681是 行 走 馬 鞍 山 至 中 環 的 特 快 路 線 , 全 程 行 車 里 數 三 十 點 一 公 里 , 行 車 時 間 六 十
八 分 鐘 。 本 人 在 大 老 山 隧 道 收 費 廣 場 乘 此 線 巴 士 往 灣 仔 , 只 需 十 五 分 鐘 , 但 往 中 環 卻
需 四 十 分 鐘 , 因 為 軒 尼 詩 道 、 皇 后 大 道 中 及 畢 打 街 經 常 交 通 擠 塞 ; 且 由 中 環 至 沙 田 大
老 山 隧 道 收 費 廣 場 更 須 接 近 一 小 時 。
本 人 盼 運 輸 署 能 將681線 改 經 維 園 道 、 告 士 打 道 、 夏 愨 道 、 干 諾 道 中 及 民 耀 街 返 總 站 ;
而 由 中 環 往 沙 田 則 經 民 耀 街 、 康 樂 廣 場 、 夏 愨 道 、 告 士 打 道 、 怡 和 街 、 高 士 威 道 、 興
發 街 、 上 東 區 走 廊 , 以 取 代 現 時 所 經 的 軒 尼 詩 道 。
沙 田 居 民

運 輸 署 署 長 回 覆 :
本 署 認 為 若 該 路 線 服 務 改 經 告 士 打 道 及 干 諾 道 中 後 , 在 皇 后 大 道 中 、 畢 打 街 、 金 鐘 道
、 軒 尼 詩 道 及 怡 和 街 沿 途 的 乘 客 , 均 會 受 到 影 響 。 由 於 影 響 範 圍 甚 廣 , 故 本 署 未 能 接
納 有 關 改 道 建 議 。
本 署 已 計 劃 實 施 下 列 交 通 措 施 , 以 改 善 中 環 及 金 鐘 一 帶 的 交 通 情 ? :
一 、 擴 闊 畢 打 街 近 皇 后 大 道 中 行 車 道 路 , 以 及 在 畢 打 街 範 圍 外 的 西 面 行 車 線 劃 設 二 十
四 小 時 禁 區 , 改 善 畢 打 街 交 通 擠 塞 情 ? 。
二 、 在 金 鐘 道 加 開 右 轉 路 口 , 讓 車 輛 直 接 由 金 鐘 道 通 往 紅 棉 道 南 行 , 改 善 琳 寶 徑 交 通
擠 塞 情 ? 。
在 上 述 交 通 措 施 實 行 後 , 巴 士 行 車 時 間 相 信 可 以 得 到 改 善 。Article A52:報紙服務版:屯門區內何其大 E33單一線難覆 蓋
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=868&a=1
回應/Replies:今 天 多 份 報 紙 列 登 了 有 關 巴 士 服 務 的 意 見 , 現 抽 取 其 中 數 篇 與 大 家 分 享^.^

以 下 資 料 轉 載 自 今 天(12/1/2002)的 明 報-新 界 西 專 版
讀 者 要 求 機 場 巴E33路  運 輸 署 : 延 線 將 增 加 價 壓 力

編 輯 先 生 : 屯 門 至 機 場 的E33路 線 太 短 , 由 市 中 心 總 站 開 出 後 , 只 經 友 愛 村 、 兆 麟 苑 轉
豐 景 園 後 , 即 上 屯 門 公 路 。N30線 離 天 水 圍 後 至 虹 橋 才 有 站 , 未 顧 及 青 山 公 路 一 帶 居 民
需 要 。 本 人 每 天 要 到 機 場 上 班 , 每 於 清 晨 出 門 或 深 夜 歸 家 , 現 時 必 須 乘 小 巴 到 市 中 心
轉 車 , 因 費 用 昂 貴 ( 三 數 分 鐘 車 程 已 需 八 元 ) 及 必 須 行 經 常 有 不 良 青 年 聚 集 的 華 都 花
園 廣 場 再 往 巴 士 站 , 令 本 人 每 天 都 帶 著 驚 恐 心 情 上 、 下 班 。 故 本 人 亟 盼E33巴 士 線 伸 延
至 青 山 公 路 , 或 以 富 泰 村 為 總 站 。
另 外 , 現 時 兆 康 苑 疊 茵 庭 等 大 型 屋 苑 及 沿 路 居 民 不 少 , 加 上 富 泰 村 已 入 伙 , 盼 當 局 能
關 注 青 山 公 路 一 帶 交 通 問 題 。
疊 茵 庭 梁 小 姐

運 輸 署 署 長 回 覆 :
E33線 行 車 時 間 已 達 七 十 三 分 鐘 , 若 將 該 線 伸 延 至 富 泰 村 , 該 線 行 車 時 間 會 增 加 約 十 分
鐘 。 這 不 但 影 響 班 次 , 收 費 亦 可 能 因 延 長 路 線 而 需 要 增 加 , 故 本 署 不 贊 成 延 長 路 線 至
富 泰 村 。 富 泰 村 及 疊 茵 庭 居 民 可 乘 輕 鐵 接 駁 巴 士A73線 ( 天 富 至 屯 門 碼 頭 , 收 費 為 四 元
六 角 ) 或521線 ( 富 泰 村 至 大 欖 , 收 費 為 三 元 八 角 ) 或 專 線 小 巴46線 ( 富 泰 村 至 屯 門 市 中
心 , 收 費 為 四 元 ) 到 屯 門 市 中 心 , 再 轉 乘E33線 往 機 場 。
N30線 在 天 水 圍 天 盛 苑 停 站 後 , 會 經 元 朗 公 路 及 屯 門 公 路 到 達 屯 門 虹 橋 巴 士 站 。 由 於 公
路 車 速 每 小 時 七 十 公 里 , 在 此 車 速 的 路 面 上 , 巴 士 上 落 乘 客 時 若 能 使 用 避 車 彎 會 較 為
安 全 , 亦 可 避 免 交 通 擠 塞 。 本 署 曾 實 地 視 察 , 發 現 除 虹 橋 巴 士 站 可 設 置 巴 士 避 車 彎 外
, 中 途 再 沒 有 合 適 位 置 可 設 置 巴 士 避 車 彎 。 故 本 署 不 能 在 元 朗 公 路 或 屯 門 公 路 再 增 加
N30線 上 落 客 點 。 青 山 公 路 一 帶 居 民 如 在 深 宵 需 要 使 用N30線 往 機 場 , 可 使 用 行 走 青 山 公
路 的 紅 色 小 巴 前 往 虹 橋 巴 士 站 , 或 屯 門 市 中 心 巴 士 總 站 乘 搭N30線 。
本 署 一 直 非 常 關 注 青 山 公 路 一 帶 居 民 的 公 共 運 輸 需 求 。 九 巴 已 於 今 年 一 月 開 辦263M線
] 富 泰 村 至 青 衣 機 鐵 站 ) 。 此 外 , 九 巴 亦 不 斷 加 強67M線 ( 兆 康 苑 至 葵 芳 地 鐵 站 ) 及67X
線 ( 兆 康 苑 至 旺 角 火 車 站 ) 服 務 , 以 應 付 兆 康 苑 、 富 泰 村 、 疊 茵 庭 及 青 山 公 路 一 帶 居
民 , 逐 漸 增 加 的 公 共 運 輸 需 求 。 專 線 小 巴46線 及521線 輕 鐵 接 駁 巴 士 亦 已 在 九 月 加 強 班 次
, 以 改 善 富 泰 村 及 疊 茵 庭 往 返 屯 門 區 內 的 公 共 運 輸 服 務 。

Quoted end..
暗 西~DL13Article A53:過期加班消息: 278X, 118, 273
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=869&a=1
回應/Replies:來 源: 巴 士 站 上 新 乳 豬 盤

1) 由2002年1月7日 起, 118及273將 加 密 班 次
2) 由2002年1月14日 起, 278X將 修 改 班 次

但 我 發 現 全 日 班 次 仍 然 冇 變, 不 知 係 邊 段 時 間 有 改 呢?Article A54:Re: GS6072
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=870&a=1
回應/Replies:


|1|

> VA12 said:
> 小 弟 今 日 中 午12點 倒
> O係 八 號 花 園 附 近 遠 見 一 架 車 牌GS60XX
> 當 時 架 車 車 速 太 快,看 不 清 楚 全 個 車 牌
> 但 係 我 返 黎CHECK下D車 牌 後
> 發 覺 只 有GS6072係60字 頭
> 但 係GS6072係K廠109掛 牌 車
> 冇 乜 可 能 走 左 過 黎
> 請 問 今 日 呢 架 車 係 咪 真 係 行64K?
> 定 係 我 睇 錯?

109 加 左 變 色 車 後, GS6072 就 甩 左 牌

至 於 有 無 調 廠 就 唔 知 道

Article 54: (Request 1)

> VA12 said:
> 但 係109加 左 兩 架ATS之 後
> 甩 左 果 兩 架ADS係GS5475同GU8136喎~
> GS6072都 冇 甩 到

轉 掛 兩 架 變 色 躉 之 後,
你 有 無 親 眼 見 過 GS6072 日 日 行 109 ?

未 轉 變 色 車 之 前, 109 該 月 掛 牌 車 係
一 車 - GS5475
二 車 - GS6072
三 車 - GU8136
S1車 - GU6659
S2車 - GU7519

但 變 色 車 掛 了 109 一 車 及 三 車 後, 所 甩 車 輛
並 非 GS5475/GU8136 , 而 是 GS5475/GS6072,
GU8136 改 掛 二 車

亦 由 該 月 起, 109 三 架 正 字 軌 便 改 為 固 定 字 軌,
唔 信 去 沿 線 數 數 車

通 常 九 巴 線 加 金 車 而 非 金 全, 好 多 時 都 將 掛 牌 車
執 過 字 軌, 尤 其 是 隧 道 線, 例 如 104, 118, 171 等


呢 幾 個 月 見 GU8136 行 同 一 字 軌 起 碼 超 過 十 數 次 ...
Article A55:Re: 今日荔廠做??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=871&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 長 亨 及 長 宏 村 長---比 亞 零 二 said:
> 各 位 :
>
> 沈 寂 多 時 的 荔 廠 , 今 日 可 謂 紀 念 日 , 因 為 很 多 線 都 有 大 調 動 , 請 容 許 小 弟 作 小 小 匯 報 :
> 1) 42C真 的 加 金 , 而 且 今 次 是 由 荔 廠 派 , 不 只 是K廠 . 但 一 些 大 富 豪 仍 在 線 上 , 例 如GY8940
> 2) 104 , 118有 膠 牌 都 普 躉 行 走
> 3) 史 無 前 列 地 有ASV做 荔 廠 員 工 接 送 車 , 架 車 仲 駛 上 長 亨 總 站 . 以 往 荔 廠 的 員 工 接 送 車(青
衣 區)只 有AM , ATS(膠 牌)同ADS做 , 而 且 荔 廠 係 從 未 接 收 過ASV.
> 4) 再 加 上 早 陣 子38 , 102操 金 車 , 亦 是 荔 廠 自 上 年 三 月(JX超 豪)落 線 前 , 規 模 較 宏 大 的 一 次 .
> 5) 另 問38今 日 仲 有 無 金 車 行 ?

今 日 冇 , 原 來 昨 日 只 有 兩 部 金 車 行38,
仲 要 係 金 巴 替 熱 狗 蛇 車(兩 部 都 係)

AV381 / HN8357

Article 55: (Request 1)

> 救 護 員 said:
>
> 我 真 係 好 好 彩 , 俾 我 見 到 一 架 大 富 豪@42C, 金 車 一 架 都 見 唔 到

今 日 我 都 見 得 一 架 大 富 豪 行42C,
其 餘 是 富 豪 , 相 信 這 仍 然 是 唯 一
一 架 大 富 豪 行42C

Article 55: (Request 2)

> AV381 / HN8357 said:
> 今 日42C繁 忙 時 間 出6部 超 豪 ,4部 大 富 豪
>
其 中 一 架 超 豪 還 未 換 大 字 體 , 不 過 有 否 人
搭 過 超 豪 滿 載 上 龍 翔 道 呢 ? 今 天 看 3 N 行
4 2 C 滿 載 行 龍 翔 , 狀 況 簡 直 慘 不 忍 睹

Article 55: (Request 3)

唔 止 一 部 係 大 字 體.
Article A56:九龍灣?啟德?將軍澳廠有幾多架 AD?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=872&a=1
回應/Replies:九 龍 灣 ? 啟 德 ? 將 軍 澳 廠 有 幾 多 架AD?

有 無 AD 做 正 車 ?Article A57:昨天在國內抄車的巴士是咩型號?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=873&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

昨 日 在 國 內 撞 車 爆 炸 的 香 港 往 東 莞 的'通 寶 巴 士'是 咩 型
號?車 牌no.是 什 麼?

謝 謝 解 答

Leslie Chan

Article 57: (Request 1)

根 據 架 車 的 骨 架 殘 駭 來 睇 , 應 該 係SCANIA, 因 為 通 寶
的 車 隊 主 要 以IRIZA車 身 的SCANIA為 主 力 。 不 過IRIZA
車 身 有 分 豪 華 版(西 雞)及 普 通 版(怪 雞)兩 款 , 至 於 係
邊 款 , 就 真 係 唔 知 喇

p.s. 昨 天 事 件 亦 反 映 了 國 內 公 路 的 危 機 四 伏......

Article 57: (Request 2)

其 實 在 內 地 , 小,中,大 巴 與 私 家 車 的 速 度 , 剛 好 與
香 港 的 巴 士 同 私 家 車 相 反 。 有 次 坐 中 巴 返 樟 木 頭 ,
開 車 去 到150-160公 里 , 嚇 到 一 額 汗

Article 57: (Request 3)

> Elvis-route3.heha.net said:
> 會 否 是Iveco? 我 好 像 記 得 通 寶 通 常 用 此 牌 子 的 車
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/
>

相...fgrom 蘋 果 日 報
http://appledaily.atnext.com/images/apple-photos/640pix/20020112/Article_news/12la3p61.jpg

Leslie Chan

Article 57: (Request 4)

睇 過 款 似Scania
Article A58:Re: 路線發展計劃: 九巴70保留2部2軸巴士!!??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=874&a=1
回應/Replies:> 假 日 的Leo said:
> 資 料 來 自 沙 田 路 線 發 展 計 劃, 途 經 沙 田 區 路 線 的 部 分.
>
> 70號 原 來 的5部2軸 巴 士 會 減 至2部,
> 不 過...九 巴 不 是 非 冷 氣 短 車 荒 嗎?
>
> 即 使 有 平 治, 但 年 紀 也 不 輕 了...
>
> 不 過, 其 實 在 以 往 有5部2軸 的 日 子,
> 也 常 常 有3軸 車, 個 數 字 都 冇 乜 意 義...
>
> 況 且, 落 大 車 也 冇 壞^_^
>
> PS 唔 知 會 唔 會 有M81-88重 返70??不 過 我 估 都 幾 難lu

好 難 講 , 連BL,M,3N都 續 牌 , 何 況ME呢
有ME掛70, 兩 個 字 : 一 流 呀:PArticle A59:急問108假日從九龍城開出的時間?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=875&a=1
回應/Replies:急問108假日從九龍城開出的時間?Article A60:【代2700貼】城巴馬年巴士起柴廠
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=876&a=1
回應/Replies:以 下 文 章 係 代2700兄 貼 ︰

未 經 證 實 的 消 息

頭 先12:45am 搭8X返 小 西 灣 時
起 柴 廠 出 面 見 到 一 架 城 巴
duple metsec trident客 車(that 619 and 690)
but not 2300
車 身 係 全 新 的 馬 年 巴 士 廣 告
紅 色
like 2500 同2800

佢 停 泊 起 柴 灣2nd floor facing Chai Wan terminal

以 上 一 段 係 代 前 板 友2700貼
本 人 不 會 對 此 文 作 任 何 回 應Article A61:Re: 龍運lance行S64?敓_特見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=878&a=1
回應/Replies:
AN行S1及S64都 係 主 力.


S.K.Y.T.
Article B1:巴士迷應徵亞洲電視兒童台實習小記者:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=454&a=1
回應/Replies:


|1|

我 翻 看 最 近 的 亞 洲 電 視 兒 童 台 節 目 , 最 近 來 應 徵 的 實 習 小 記 者 有 部 分 是 巴 士 迷 , 唔 知
道 是 否 本 板 的 板 友 ? 你 們 對 這 班 巴 士 迷 去 做 實 習 小 記 者 有 甚 麼 看 法 ?

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666

Article 1: (Request 1)

> 小 鷹 DenniS DA54 said:
>
> 可 以 有 甚 麼 看 法 呢 ?
> 巴 士 迷 也 只 不 過 是 常 人 一 個 , 他 們 去 做 甚 麼 實 習
> 小 記 者 又 有 何 特 別 之 處 呢 ?

我 認 為 他 們 可 把 更 多 適 合 兒 童 的 巴 士 資 料(尤 其 是 九 巴)在 兒 童 台 上 播 出 , 因 為 我 本 身 有
收 看 亞 洲 電 視 兒 童 台 。

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666
Article B2:請問以下路線那裡影好
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=455&a=1
回應/Replies:


|1|

九 巴 路 線52X,53,59M,60M,60X,61X,66M,66X

Thanks

AD93

Article 2: (Request 1)

> 屯 碼 大 家 庭 ※ 蝴 蝶 情 緣~~Butterfly Fate said:
>
> 52X:屯 門 市 中 心 巴 士 總 站(有 時 不 少 食 飯 車,擺 在 站 尾)
> 59M:美 樂 花 園 分 站 往 荃 灣 方 向,湖 翠 路 屯 門 碼 頭 入 彎 位
> 60M,60X,61X:屯 門 豐 景 園 或 翠 寧 花 園 分 站(往 九 龍 方 向 或 往 市 中 心 方 向 均 可)
> 66X:大 興 巴 士 總 站
> 66M:大 興 商 場 巴 士 站(但 需 要 用 長 鏡 頭)
>
> Butterfly Fate


請 問 豐 景 園 幾 點 正 光 。

AD93
Article B3:Re: 怎樣影曝光巴士相?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=456&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> 同 步 過 冬~S3M236 said:
> 1)如 果 我 用 數 碼 相 機,有 自 動 同 手 動 較,較 邊 個 會 好D?
> 2)是 否 一 定 要 用 腳 架 先 會 影 得 好?
> 3)為 甚 麼 一 定 要 同 腳 架?
>
> 謝 謝 解 答!
>
> S3M236

首 先 要 糾 正 你 一 樣 野 , 就 係 所 有 相 都 係 叫 曝 光 相 , 因 為 所
有 相 都 要 曝 光 才 有 影 像 , 雖 然 我 估 你 係 想 講 係 夜 晚 或 室 內 影 的 長 時
間 曝 光 。(我 都 俾 人 捉 過 兩 次)

1) 最 好 係 部 機 自 己 較 , 係 光 圈 先 決(唔 好 太 細 光 圈)。 大 約8-16
我 自 己 唔 係 好 信 部 機 , 所 以 我 係 自 己 較 。

2)多 數 係 , 原 果 你 隻 手 夠 定 可 以 停 止 數 秒 又 或 者 有 地 方 放 部 機 都 冇 問 題 ,
不 過 前 者 多 數 冇 可 能 , 後 者 又 受 地 理 環 境 限 制 , 所 以 結 論 係 有 腳 架 最 好 。

3)同 腳 架?請 問 係 唔 係'用'呢 ?
原 因:set位 方 便 , 唔 駛 擔 心 手 震 問 題 。(按 制 時 除 外)

影 左 好 多 次 曝 光 相 的EH4323@16

Article 3: (Request 1)

> 奇 雲 said:
>
>
> 我 影 曝 光 相 多 數 用4.5光 圈,而 我 成 日 搞 錯 咩 叫 大 光 圈,細 光 圈,所 以 有 以 下 愚 問:
> 當 細 圈 數 值 越 細,光 圈 是 否 越 大?吸 光 會 多d?
> 好 想 知 到 答 案,thx!!!

光 圈 數 值 越 小 , 光 圈 越 大 , 反 之 亦 然 。

AD262/AP64

Article 3: (Request 2)

> ACKL。DJ2813 said:
>
> 正 如 阿 板 主 下 面 所 講 , 只 要 打 開 快 門 菲 林 就 能 曝 光 。
> 所 以 任 何 相 機 , 只 要 快 門 開 過 , 影 出 來 的 就 係 曝 光
> 相 。 你 現 在 所 指 的...係 快 門 長 時 間 開 啟 來 曝 光 的 相 ,
> 所 以 或 者 應 該 叫 這 些 作 「 長 時 間 曝 光 相 」 會 正 確 點 。
>
> 要 長 時 間 開 啟 相 機 快 門 來 影 相 , 除 非 你 是 石 像 , 否 則
> 都 係 要 用 腳 架 。 試 問 你 雙 手 怎 可 能 可 以 定 格 幾 秒 , 甚
> 至 係 成 分 鐘 呢?你 可 能 會 話 , 「 我 雙 手 夠 定 」 , 但 須 知
> 道 身 體 一 毫 米 的 擺 動 雖 然 並 不 嚴 重 , 不 過 對 於 相 機 來 講
> 就 已 經 係 擺 動 不 少 , 所 以 , 都 係 要 用 腳 架 。
>
> 當 然 赤 手 影 「 長 時 間 曝 光 相 」 並 非 犯 法 , 但 是 由 於 手 的
> 定 力 有 限 , 頂 多 快 門 也 只 可 以 慢 到 大 概1秒 左 右 , 對 於
> 夜 間 或 室 內 微 弱 的 光 線 來 講 , 很 多 時 一 秒 曝 光 並 不 足 夠 ,
> 所 以 大 多 赤 手 影 出 來 的 夜 相 也 是 昏 昏 暗 暗 的 。
>
> Andrew C.K. Lam

首 先 要 多 謝 各 位 詳 盡 的 解 答!
1.咁 是 否 日,夜 用 腳 架 影 出 來 的 相 都 會 較 冇 用 腳 架 的 好?
2.另 外,我 是 用Canon Power Sort A20的,好 耐 之 前 聽 人 講 呢 部 機 影 夜 相 不 太 好,如 果 用 呢 部 機 的 人
又 用 過 腳 架 影 巴 士 夜 相OR日 相 的 話,可 以 發 表O下 意 見!

謝 謝 解 答!

S3M236

Article 3: (Request 3)

如 果 影 停 定 的 巴 士,
有 腳 架 會 比 冇 的 好.
但 如 果 要 Pan 鏡, 則
則 腳 架 就 沒 有 用 了.

Article 3: (Request 4)

如 果 用 腳 架 影 , 就 一 定 唔 會 有 問 題 , 不 過 赤 手 影


唔 係 唔 得 既 , 不 過 學ACKL兄 話 , 失 敗 機 會 率 都 好 高


除 非 室 外 既 光 線 可 以 補 到 室 內 站 既 光 線 , 否 則 唔 好


咁 影 , 你 可 能 會 話 , 如 果 冇 腳 架 , 但 又 想 係 夜 晚 或


者 室 內 站 影 相 , 可 以 點 , 方 法 就 係 搵 一 固 定 既 物 件


充 當 腳 架 , 用 自 拍 功 能 去 影 , 咁 應 該 問 題 可 以 解 決


當 然 , 赤 手 影 曝 光 相 唔 係 唔 得 既 , 不 你 睇 下 以 下 既


相 , 你 會 發 覺 質 素 會 較 用 腳 架 既 為 遜 :Article 3: (Request 5)

> 3)同 腳 架?請 問 係 唔 係'用'呢 ?
> 原 因:set位 方 便 , 唔 駛 擔 心 手 震 問 題 。(按 制 時 除 外)

怕 手 震 的 話 可 用 '失 打' 繩, 自 拍 掣 或 遙 控 器.

Article 3: (Request 6)

只 要 打 開 快 門 菲 林 就 能 曝 光.
Article B4:各新色城巴最新到站時間?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=457&a=1
回應/Replies:as title

Thx!

1409 與 猛 獅 巴Article B5:尋車一則
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=458&a=1
回應/Replies:尋 S3BL7 DK7889(L) 係 邊 ???
THX ........
HIACE 中 華 611Article B6:Re: 有冇人Post到80K最新班次表 上來?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=459&a=1
回應/Replies:> 屯 碼 大 家 庭 ※ 蝴 蝶 情 緣~~Butterfly Fate said:
>
> 本 文 應 在 第2板 問
> 你 是 否 指 去 年11月22日 搬 往 愉 翠 苑 後 班 次 表?
> 資 料 如 下:
> 新 翠 開
> 星 期 一 至 星 期 六:
> 5:30 am ~ 6:30 am ----- 每 10 分 鐘 一 班
> 6:30 am ~ 10:00am ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 10:00am ~ 10:58am ----- 每 10/12 分 鐘 一 班
> 10:58am ~ 6:58 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 6:50 pm ~ 8:08 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
> 8:08 pm ~ 9:23pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 9:23 pm ~ 12:30am ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
> 星 期 日 和 公 眾 假 期:
> 5:30 am ~ 6:30 am ----- 每 10 分 鐘 一 班
> 6:30 am ~ 9:45 am ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 9:45 am ~ 11:01am ----- 每 10/12 分 鐘 一 班
> 11:01am ~ 6:40 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 6:40 pm ~ 7:58 pm ----- 每 10/12 分 鐘 一 班
> 7:58 pm ~ 9:26 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 9:26 pm ~ 12:30pm ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
>
> 愉 翠 苑 開
> 5:30 am ~ 6:40 am ----- 每 10 分 鐘 一 班
> 6:40 am ~ 10:39am ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 10:39am ~ 11:37am ----- 每 10/12 分 鐘 一 班
> 11:37am ~ 7:30 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 7:30 pm ~ 8:48 pm ----- 每 10/12 分 鐘 一 班
> 8:48 pm ~ 10:03pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 8:48 pm ~ 12:30am ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
> 星 期 日 和 公 眾 假 期:
> 5:30 am ~ 6:40 am ----- 每 10 分 鐘 一 班
> 6:40 am ~ 10:25am ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 10:25am ~ 11:41am ----- 每 10/12 分 鐘 一 班
> 11:41am ~ 7:20 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 7:40 pm ~ 8:38 pm ----- 每 10/12 分 鐘 一 班
> 8:38 pm ~ 10:06pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
> 10:06pm ~ 12:20am ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
> 12:20am ~ 12:30am ----- 每 10 分 鐘 一 班
>
> 80K掛 牌 表 負 責 人 蝴 蝶 情 緣~~Butterfly Fate

多 謝 你,但 要 的 是2002年1月7日 那 個,I feel sorry......

同 時 屯 碼 人 的 亞PaulArticle B7:MAGIC GREEN...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=460&a=1
回應/Replies:有 無 人 識 整 九 巴 個 隻magic green或 者 之 類(唔 一 定 係 綠,金,紫)既 『 變 色 』 模 型 油 ?Article B8:Re: 大家有冇見過一些搞笑&特別的車長名呢?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=461&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|

> DL5352 said:
> 大 家 有 冇 見 過 一 些 搞 笑&特 別 的 車 長 名 呢?

有 個kmb27車 長 叫 加 德 里 奧.

Article 8: (Request 1)

有 個284的 司 機 叫'胡 賀 夫'司 機,我 就 覺 得 好 似
'柴 可 夫 司 機'!

【^喜^與Leon 倒 數 的Bus.com】

Article 8: (Request 2)

> 救 護 員 said:
>
> 李 家 成 , 陳 淑 蘭(282用AM時 一 位 掛 牌 司 機)

莫 非 搬 了
早 前 我 坐273A時,車 長 名 又 是 陳 淑 蘭
當 時 她 是 駕 駛AN

Butterfly Fate

Article 8: (Request 3)

有 個 車 長 叫 麥 旭(好 似 係46X),又 可 以 叫'勿 郁'
不 過 我 有 個 女 同 學 就 叫 麥X旭 喇!

DS8046

Article 8: (Request 4)

應 屆 九 記 傑 出 車 長 總 冠 軍 同 89X一 個 車 長...
張 國 榮 。

不 過 英 文 就 梗 係 唔 係Leslie Chan 啦 。

Andrew C.K. Lam

Article 8: (Request 5)

楂 我 另 一 架 代 表 車ATS83個 夜 更 司 機 叫 何 家

Article 8: (Request 6)

> Dennis85K-巴 士 大 過 天 said:
> 有 天 早 上 搭 冷 馬85K返 學,坐 司 機 位 後 面,
> 我 冇 野 做 睇 下 個 司 機 叫 咩 名,
> 原 來 係 叫 李 聰 明,係 後 備 車 長.
>
> 佢 駛 到 濱 景 仲 疑 因 泊 位 問 題 整 到 個 左 邊 鏡,
> 搞 到 要 下 車 搞 返,不 過 睇 個 個 樣 又 冇 乜 問 題,
> 我 同 我 同 學 小 聲 說:佢 真 係 聰 明 啊!
> 去 到WO CHE落 客 時 我 都 望 左 幾 眼(塊 鏡)
>
> 另 外,仲 有 個85k蛇 車 車 長 叫 慕 容 貴 明,覺 得 個 名 好 搞 笑,好 似 外 國 名 咁.
>
> DS8046

乜 慕 容 生 唔 係81C車 長 黎 架 嗎?

Alan

Article 8: (Request 7)

下?係 啊?我 見 過 佢 幾 次 行85K囉.
不 過 想 想 佢 又 好 似 係 後 備.
不 過 爸 爸 話 佢 首 車 好 差

DS8046

Article 8: (Request 8)

> 有 天 早 上 搭 冷 馬85K返 學,坐 司 機 位 後 面,
> 我 冇 野 做 睇 下 個 司 機 叫 咩 名,
> 原 來 係 叫 李 聰 明,係 後 備 車 長.

改 得 呢 個 名 ﹐ 好 肯 定 佢 唔 聰 明
(我 個 真 名 跟 呢 位 車 長 差 唔 多 ﹐ 不 過 真 係 唔 叻)。

記 得78K有 一 個 女 車 長 ﹐ 佢 渣AM﹐ 真 名 叫 周 慧 玲
如 果 讀 過 少 少 ﹐ 就 可 以 叫 「 周 圍 擰 」
希 望 佢 渣 車 果 陣 唔 好 喇 ﹐ 唔 係 都 幾 危 險 。
(呢 個 車 長 我 識o架)

> 佢 駛 到 濱 景 仲 疑 因 泊 位 問 題 整 到 個 左 邊 鏡,
> 搞 到 要 下 車 搞 返,不 過 睇 個 個 樣 又 冇 乜 問 題,
> 我 同 我 同 學 小 聲 說:佢 真 係 聰 明 啊!
> 去 到WO CHE落 客 時 我 都 望 左 幾 眼(塊 鏡)

佢 應 該 有 經 驗 喇

> 另 外,仲 有 個85k蛇 車 車 長 叫 慕 容 貴 明,覺 得 個 名 好 搞 笑,好 似 外 國 名 咁.

不 過 真 係 有 人 叫 令 孤o架 ﹐ 以 前 我 返 工 果 陣
有 個 做 暑 期 工 既 同 事 ﹐ 姓 氏 同 金 庸 名 著 令 孤 一 樣 。

~~~Tony(S3M61)~~~
LA時 間1月11日7﹕52am

Article 8: (Request 9)

有 兩 位212車 長 個 名 都 幾 好 笑. 其 中 一 位'女'車 長 叫 陳 錦 芬, 同 亞 視 一 位'男'記 者 一 樣 寫 法 叫 法.
另 一 位 男 車 長 叫 翁 進 來, 我 成 日 諗 起'湧 進 來 湧 進 來', 唔 知 係 咪 叫 乘 客 湧 上 車 呢?! 係 就 九 巴
都 幾 好!

Article 8: (Request 10)

昨 天 和 同 學 搭40, 見 倒 個 司
機 名 直 頭 同 小 弟 學 校 某 位 先
生O既 一 模 一 樣 。 仲 記 起 以 前
一 位 老 師 講 開 某 樣 野 , 就 問
我 地 : 「 中 國 強 唔 強 呀 ? 」
個 司 機 名 係 乜 ? 相 信 係 上 文
應 該 會 搵 倒 。 :P

沙 田 墟~蛋 仔 與 您 ‧ 同 步 過 冬


> AD82/89/94/111 said:
> 見 過 一 位 同 李 超 人 個 名 一 模 一 樣 的 人 渣276a

Article 8: (Request 11)

> LA22 said:
> 沙 田 廠 有 位 師 傅 個 名4個 字,
> 他 名 叫 「 陳_ _ _」, 但 我
> 估 他 的 姓 氏 不 是 複 姓, 應 該
> 是 姓 陳, 很 少 人 在 姓 氏 之 後
> 改3個 字 的 名 。

是 否 師 姐?
如 果 是 結 左 婚 的 , 個 名 咪 可 以 有 四 個 字 囉 。

暗 西~DL13

Article 8: (Request 12)

果 個 師 傅 個 名 好 似 係 陳 東 西 成
Article B9:Re: 新九城巴有冇車長是外國人?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=462&a=1
回應/Replies:
> 松 山 光 DA72 said:
> 有 都 唔 定 , 大 家 見 過 未 ?

據 小 弟 所 知 , 城 巴 現 時 最 少 有 兩 位 非 經 常 架 駛
載 客 班 次 的 外 籍 車 長 , 而 兩 人 平 時 是 在 城 巴 辦
工 室 工 作 的 部 門 主 管 。
小 弟 也 曾 做 過 他 們 的 乘 客 。

交 通 運 輸 要 塞 中 的 韋 基 利
Article C1:


Re: 有無BANNER三間巴士公司的巴士都有上?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=95&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> EH3350 said:
> 渣 打:城 巴/新 巴

呢 條 九 巴 都 有 上, AS1就 係 其 一.

> 港 樂 譚 詠 麟 演 唱 會:九 巴/新 巴
> FANCL:城 巴/九 巴
>
> 全 部 都 是 得 兩 間 公 司 有!

~~~稚 vs 悔~~~
九 巴 之 迷S3BL103

Article 1: (Request 1)

> Kyoko Fukada-Super Hiace said:
>
>
> 唔 少 板 友0既 最 愛...
> 老 版 千 嬅 同 後 生 千 嬅,
> 記 得 嗎?

仲 有 不 同 版 本 的 霆 鋒Bossini 廣 告

Leslie Chan

Article 1: (Request 2)

Hold the handrails: KMB, CTB, OWLB, OLB

Anthony Lui
Article C2:


新款Nikon廣告...可能會係咁
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=96&a=1
回應/Replies:
今 日 去 某 個 容 小 姐 的網 站睇 見 一 張 新Nikon廣 告 的 宣 傳 相,


見 到 新 款Nikon都 係 咁 的style...

講 多 無 謂,睇 相 先:(來 源:www.jy616.com)

唔 知 個 廣 告 貼 係 巴 士 上 會 係 點 樣Design?

註1:版 權 所 有,不 准 翻 版 或 作 其 他 用 途


註2:咭 上 所 註 明 之 時 間 及 地 址 只 供 有 關 人 仕 參 考
Article D1:


【貼相】冷馬巨龍兩幅
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=808&a=1
回應/Replies:兩 部 車 有 咩 共 通 之 處(除 左 同 底 盤 型 號 、 同 一 個 車 身 、 同 一 間 公 司 、 同 一 個 總 站 影 和 都 係 冷 馬 之 外)Article D2:


[徵相] ASV @299
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=809&a=1
回應/Replies:ThanksArticle D3:


【貼相】新年快樂
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=810&a=1
回應/Replies:九 巴 居 然 派 架 康 偈 行72, 如 果 係 掛 牌 就 好lu


Article D4:


每日一鴨--N10
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=811&a=1
回應/Replies:今 日 的 主 角 係 : BY8946 (N10)
可 惜!巴 士 同 路 線 現 在 都 不 復 見

希 望 大 家 喜 歡 , 亦 歡 迎 討 論

*鳴 謝 板 友ES6310提 供 相 片

JF 1181 + KC 3689Article D5:


唔知有邊個見過呢架車 .......??????
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=812&a=1
回應/Replies:


呢 架 車 係 以 前 停 泊 起 現 址 籃 灣 半 島 旁 的 球 場

唔 知 有 冇 其 他 人 見 過 呢 架 車?? 點 解 架 車 放 起 呢 度 ??請 問 而 家 架 車 起 邊 ??


Thx


多 謝 收 看!Article D6:


SF 內龍
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=813&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|


Article 6: (Request 1)

支 持 中 華 巴 士, 支 持 珍 寶, 支 持 您 再 貼 中 巴 相!!!

ARRIVA Buses -- Going Your Way

Article 6: (Request 2)

> 南 區 超 豪 盡 在 咩 呀? 107囉~ said:
>
>
> 好 想 坐ar....
> 當 時 行43x在 告 士 打 道 飛 馳 的 時 候o個 種 速 道 感 真 係 超 正!

勁 想 坐SF行15...好 掛 住 佢 地 呀!

Leslie Chan

Article 6: (Request 3)

中 巴 好 多 車 D 凳 都 好 舒 服 、 好 軟 孰 , 真 教 人 懷 念 呢 !
Article D7:


[貼相]懷念新車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=814&a=1
回應/Replies:


|1|HY2252( 聖 誕Joy滿 九 巴 )K廠 行22100未 出 牌 時@鴨 廠AV112行66x

多 謝 觀 賞 !


歡 迎 各 位 意 見~

長 青 人


JD5791

Article 7: (Request 1)

> 南 區 超 豪 盡 在 咩 呀? 107囉~ said:
> 正! 107前 掛 牌 ( 唔 知 你 影o個 陣 落 左107未 呢? haha)


係 未 既 。 映 既 時 間 係 佢 剛 落 地 , 未 轉 廠 徽 , 首 行2。
Article D8:


新Q版巴士:鐵trident 及 benz 舊色~~請賜教
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=815&a=1
回應/Replies:Q巴 士 新 作(最 後 階 段):


008a--KCR 6 SERIES
010a--KMB BENZ
scanner 有 問 題sorry~


請 賜 教
p.s. centroliner 及b6兄:


你 地request 既Q巴


有 技 術 問 題


要 較 遲 面 世,SORRY

S3BL444,FV682


ICQ#73288877


老 虎 畫 廊TigerGallery@


www.geocities.com/fv682/gallery.html
Article D9:


Re: ( 徵相 ) 請問邊位版友有AD1 及 AL1 o 既內籠相?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=816&a=1
回應/Replies:


|1|

> 勝 利 人 said:


> 請 問 邊 位 版 友 有AD1 及 AL1 o既 內 籠 相 ? 謝 謝 !

AD1@ 64M
AD1@269C (黃 昏,要 閃 燈,質 素 麻 麻)
Article 9: (Request 1)

AL1:加 送:Article D10:


我又貼!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=817&a=1
回應/Replies:> 澳 洲 版-九 巴3ASV3+新 巴5001 said:


>

Article D11:


九巴 M1 @ 2c
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=818&a=1
回應/Replies:> 3AV50 said:


> KMB M1 @ 46


>


>


>


>


> 希 望 你 地 喜 歡 啦! :)


>


我 都 有 一 張...不 過 係2C...^_^

Article D12:


「癲雞一號」 @ 278x
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=819&a=1
回應/Replies:原 來AS除o左 叫 「 雞 『 也 母 』 」 之 外 仲 可 以 叫 「 癲 雞 」 ,


不 過 原 因 , 就 唔 清 楚 喇......

下 面 小 弟o既 愚 作 係 前 幾 日 所 ?攝o既AS1行278X, 而 架 車


正 擺 響 上 水 總 站 尾 後 , 等 緊 返 廠......謝 謝 觀 賞~^_^

Andrew C.K. LamArticle D13:


3N10@1A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=820&a=1
回應/Replies:
AD93Article D14:齊貼雙層冷馬行A20~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=821&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

DA69
VA39
VA51此 情 此 景,令 人 懷 念


唔 知 大 家 有 冇 其 他 雙 層 冷 馬 行A20呢?

Article 14: (Request 1)Article 14: (Request 2)

支 持 中 華 巴 士, 支 持 您 再 貼 中 巴 相!!!

ARRIVA Buses -- Going Your Way

Article 14: (Request 3)

我 好 想 貼 呀!!!
但 係uhome 5號sever唔 俾upload...冇 得 貼...
好 慘...
Article D15:每日兩相~我在廢車場一玩珍寶(SF6)+一 個天下公告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=822&a=1
回應/Replies:


|1|

首 先 ,


我Sison雋 雋 已 搬 到 黃 竹 坑 雅 濤 閣 ,


連 太 陽 報 都 影 到 我 住 的 單 位!!正!!


所 以 大 家 可 以 叫 我'雅 濤 雋'

而 且 今 天 我 又 去 了 紅 隧 入 口 影 相(想 影3ASV293),


見 到 個 肥 仔 ,Woo~~
下 次 予 告---我 在 廢 車 場 二 玩 珍 寶(SF8)

Article 15: (Request 1)

> ARRIVA Buses- Going Your Way said:
>
> 借 問 聲.....您 在 幾 時 影 以 上 兩 相 的??
>
> ARRIVA Buses -- Going Your Way '去 您o個 度'
一 年 前la~~
Article D16:3N2 @ 6C
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=823&a=1
回應/Replies:架 車 今 日 已 經 不 在 世 , 而 當 日 駕 駛3N2綽 號'沙 僧'ge司 機 亦 都 已 經 退 左 休 好 耐 , 惟 獨 是6C冇 變 … …
雖 然 影 得 唔 好 , 但 係 都 已 經 冇 機 會 再 影lu~!

GX 7271Article D17:( 徵相 3ASV@102
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=824&a=1
回應/Replies:thanksArticle D18:3BL系列-3BL131
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=825&a=1
回應/Replies:


|1|

~3BL131
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843

Article 18: (Request 1)

> 3ASV98 / S3V20 - iBus said:


>


>


> 我 又 貼:


>


>


> 3ASV98 / S3V20 - iBus

而 家 呢 架 車 係43B蛇 車.

~~~稚 vs 悔~~~


九 巴 之 迷S3BL103
Article D19:Re: 特見相 AL34@265B
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=826&a=1
回應/Replies:> 東 風11型 said:


> 攝 於15:12@天 恆


>
此 車 是 上 水 廠 後 備 正 車 一 大 架


呢 架 車 上 斜 同 跑 公 路 都 好 爽!Article D20:[相片分享]2800@10...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=827&a=1
回應/Replies:


|1|


VA48,2102

Article 20: (Request 1)

> ‧__‧1005 said:
>
> um...
> 請 問 你 上 星 期 六 上 午11:21有 無 坐2800由 北 角 入 堅 城 的 巴 迷 呀 ?
我 在 上 年 坐 過 佢 一 次...今 年 無......

VA48,2102
Article D21:特見相 ATS35@276P
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=828&a=1
回應/Replies:


|1|

攝 於14:16@天 慈
Article 21: (Request 1)

> 沙 廠 大 後 備 -- GF1912 said:


>


> 我 都 有:


>


>


>


> 13:17 於 上 水.約17:00於 元 朗

SiuLam
Article D22:Re: 試貼劣作:UK巴士-Dennis Dart篇
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=829&a=1
回應/Replies:


|1|

> 沙 田 墟~蛋 仔 與 您 ‧ 同 步 過 冬 said:


> 3張 相 片 均 攝 於 去 年7-8月


> Stagecoach -


> Route 162 Beckenham-Bromley-Petts Wood


>


> [Ref. link: www27.brinkster.com/busterence/web/img/dart162.jpg]


>


> Stagecoach -


> 227 Bromley-Beckenham-Crystal Palace


> 呢 條227o係 英 國 期 間 差 唔 多 日 日 搭


> 。 由 於 路 段 限 制 關 係 , 一 直 只 是 用


> 單 層 車 行 走 , 這 使'頂 閘'及'拖 卡'


> 情 況 經 常 出 現 。


>


> [Ref. link:www27.brinkster.com/busterence/web/img/Dart227.jpg]


>


> United London


> 285 Kingston-Heathrow Airport


> 臨 走 果 日 影 , 攝 於Heathrow Airport


>


> [Ref. link:www27.brinkster.com/busterence/web/img/Dart285.jpg]


>


> 以 上3幅 真 是 劣 作 , 希 望 各 位 多 多 包 涵!


> 多 謝 收 看!


>


> 沙 田 墟~蛋 仔 與 您 ‧ 同 步 過 冬
227 果 部 係 Super Pointer Dart 來 的. 如 果 你


有 坐 既 話, 應 該 會 發 現 同 普 通 Dart 的 分 別.
TinfLondon

Article 22: (Request 1)

But I remember 176 can use MCW
Article D23:Re: 特見相 ATS35@276P
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=830&a=1
回應/Replies:攝 於 天 慈@13:42 12/Jan


Article D24:[貼相] 88K的亞記與都普躉
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=831&a=1
回應/Replies:亞 記 躉
都 普 躉
【^喜^與Leon 倒 數 的Bus.com】Article D25:Re: [貼相] 荔廠 操 超豪 啦!!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=832&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 62X車 王 S3BL438 (FU6538) said:


>


>


> 各 位 認 為 操o麥 線


>


> S3BL438

35A/41A?

Article 25: (Request 1)

> ~有 創 意,我 鍾 意--3AV223~ said:
>
> 是 今 天 影 的 嗎?假 如 是 的 話,很 可 能 是 操41A呀!!因 為 今 日 我 在 長 安 見 到 佢...

我 就 話 佢 操41X.

Article 25: (Request 2)

41A ??? 但 我 今 日 都 係 '荔 景' 見 到 呢 部 車 喎 ?
唔 通 41A 改 行'荔 景'呼?!

~ 禧 哥 仔 ~

Article 25: (Request 3)

> 62X車 王 S3BL438 (FU6538) said:
>
> 是 今 天 影 的 呀!!! , 吾 通 爆 冷

但 係 今 日L廠 已 經 有 三 部3ASV行42C囉 喎.

~~~稚 vs 悔~~~
九 巴 之 迷S3BL103

Article 25: (Request 4)

> AP21對 影 綠 色 豬 扒 鼓 起 勇 氣 said:


> 噫!!!一 樣 車!!!我3:30PM左 右 影,你 呢?


>

今 日 下 午 4 點 多, 此 車 在 長 亨 出 現 喎...
Article D26:此情不再-95R
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=833&a=1
回應/Replies:我 舊 年 冬 至 都 影 左2張95RArticle D27:[貼相]又一新超豪3ASV304
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=834&a=1
回應/Replies:

同 場 加 影
劣 作 也,歡 迎 討 論Article D28:[貼圖] '香港巴士年鑑 2002' 訂閱表 格
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=835&a=1
回應/Replies:


(P.S. : 'VOID' 一 字 是 我 另 外 加 上 的)