20020110
巴士舊文--2002年1月10日


Article A1:


Re: 新巴9和14
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=726&a=1
回應/Replies:> 神 秘TO人 ﹝ 「 碌 神 」 ﹞ said:
> 新 巴9和14, 大 家 較 喜 歡 哪 條 ? 原 因 ?

9,because I like Shek O Road.Article A2:


Re: 點解城巴肯落'躉'行102,九巴 唔肯?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=727&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|

> ED4333 said:
> 呢 個 係 咩 標 題 ? 叫 人 D 答 你 ?

我 反 來 問:107九 巴 用 大 豬, 城 巴 點 解 用 廢 豪?

相 信 你 唔 係 唔 知L廠 的 金 車 情 況ar?

Article 2: (Request 1)

> Kenneth Ng said:
>
> 廢 豪 ? 相 信 你 唔 係 唔 知L廠 的 金 車 情 況 ar ?
>
> 閣 下 認 為 九 巴 新 歐 三 超 豪 十 分 棒 ?
> 城 巴 的 富 豪 奧 林 比 安 很 廢 麼 ?

據 我 坐 過 咁 多 次107, 城 記 豪 上 田 灣 係 廢 過3asv的, 次 次 九 記 尾 車 到, 城 記 頭 車 就 有 排 都 未 到

Article 2: (Request 2)

又 一 個 無 理 反 城 的 好 例 子!

Article 2: (Request 3)

> KC7800@86K said:
> Re CE 970
> In facts, 3ASV is newer than 4xx. KMB is really do better thab CTB in 107!
> Not 無 理 反 城

yeah~~~~~
終 於 有 人 講 出 我 心 裡 的 話

Article 2: (Request 4)

> 踩 盡 行 2X 的 6028 said:
>
> 照 你 咁 講, 我 又 可 以 反 過 來 問:
> 點 解 118 九 巴 行 大 豬, 城 巴 行 廢 豪 呀?
> 102 & 118 都 係 荔 廠 過 海 線 者.

呢 個 就 係 巴 士 公 司 不 同 的 看 法.
城 巴 只 得 廿 幾 部 躉 行 市 區 線,都 在 假 日
落 躉 行102,俾 我 的 感 覺 是 城 巴 重 視 此 線.

至 於 九 巴 落 金 車 行118唔 落102,我 諗 到
一 個 解 釋:118經 東 區 醫 院.
當 然 如 果 荔 廠 有 更 多 新 車 的 話,
相 信102實 有 機 會 用.

Article 2: (Request 5)

我 又 諗 到 啦
城 巴 差 不 多 條 條 海 隧 聯 營 線 都 有 金,城 巴 見102冇 金, 就 加 躉 落102, 好 似 好 威 咁, 例 子 同2800一 樣, 城 巴 沒 有 新 車, 就 買 世
冠euro3, 好 似 好 威 咁:全 港 首 部 世 冠euro3低 地 台, 其 實 新 巴&九 巴 一 早 就 有euro3

如 有 得 罪, 敬 請 原 諒

Article 2: (Request 6)

九 巴 都 唔 係 全 金 啦

我 諗 到o的o野:112新 巴 加'金', 九 巴 又 金(全 金o個 隻)
112簡 直 係 荔 廠 最 正 的 線

如 果107比 新 巴 做 就 好lu.....
肯 定 做 得 好 過 城 巴

Article 2: (Request 7)

> Colin Chang said:
>
> 呵 呵 , 同 係 服 務 華 貴 同 田 灣o既 新 巴 線 ,43X廿 分 一
> 班 全 線 熱 狗 ,46x兜 晒 三 條 屋 村 都 又 係 廿 分 一 班 , 仲
> 唔 停 金 鐘 。
>
> 新 巴 做 南 區 線 做 得 咁 「 好 」 , 仲 俾 線 佢 做 以 示 獎 勵 ?

43x繁 時 都 唔 爆, 仲 要 加 密 班 次?
46x賣 點 是'X', 而 去 金 鐘 的 客:田 灣,華 貴 可 坐43X, 華 富 可 坐40,40M

Article 2: (Request 8)

> 踩 盡 行 2X 的 6028 said:
>
> 多 人 搭 嘛.
> 中 巴 時 代 112 車 手 雲 集, 係 咁 食 九 巴 頭 尾 時 段 客.
> 新 巴 就 車 海 政 策, 拍 得 住 101, 十 次 有 八 次 唔 駛 等 車 既.
>
>
> 若 然 新 巴 又 行 車 海, 南 區0的 路 頂 唔 頂 得 順?


南 區O的 路 頂 唔 順?
九 巴 都 係 用12米 車,城 巴 都 係12米 廢 豪bor

Article 2: (Request 9)

> 3AD46‧2002年 心 想 事 成 said:
>
> 佢 應 該 係 話 頂 唔 頂 得 順 d 車 海 戰
>
> 〔 新 巴 做 107 ? 我 怕 搞 到 好 似 914 咁 喎 〕


914?

Article 2: (Request 10)

> 3AD 25‧Can you hear my hearbeat ? said:
>
> 佢 應 該 話 驚 新 巴 將 107 做 到 好 似 914 咁 疏
>
> 3AD 25
> 960 Express‧ 已 於 2002/1/5 更 新
> 本 月 Big 相 ~ M 56 , 巴 士 舊 聞 ~ 加 入 舊 聞 一 則
> 九 巴 相 廊 ~ 加 入 3N 181 , 3ASV 32 , 專 輯 相 廊 ~ 加 入 鄧 普 頓 廣 告 集


我 就 唔 係 太 介 意 啦, 我 寧 願 等 多 陣, 坐 架 舒 服O的gei車(城 巴o的 絲 絨 實 在 太'吉', 新 巴 都 好 過 佢)

Article 2: (Request 11)

> Lukin said:
>
> 咁 巴 炮 既 你 咪 唔 好 坐107囉(城 巴 時 段),
> 冇 人 逼 你 坐 喎 。 反 正 多 你 一 個 客 又 唔 多 ,
> 少 你 一 個 客 又 唔 少 。 再 唔 係 既 話 你 就 自 己
> 木 查 車 或 搭 的 士 , 包 你 滿 意 。 唔 使 再 委 屈
> 你 去 搭 閣 下 口 中 既 廢 豪 。


我 上 年(2001)只 坐 過2次 城 記107(尾 班 車),另 一 次 因 為 我 朋 友 趕time才 上ja ma
今 年 1 次 都 未 坐 過 城 記107, 次 次 都 係 等 九 記 ga la
Article A3:


九巴77K掛牌一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=728&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

如 題,請 問 九 巴77K本 月 掛 牌 出 車 次 序

Thank you

AD63

Article 3: (Request 1)

> GZ5818 said:
>
> 元 朗 廠
> 1 - M DE8819
> 2 - M EH4891
> 3 - Turbo M DE8779
> 4 - M EH5154
> 5 - M DF1103
> 上 水 廠
> 6 - M DE8232
> 7 - M DF2472
> 8 - BL DE5729
> 9 - M DE6718
> 10 -M DC9288
>
>
>
>
> Tonio Tse

請 問M25(DC9288)在 祥 華 之 開 出 時 間.

Thanks

AD63

Article 3: (Request 2)

> GZ5818 said:
>
> 77K 十 車 祥 華 開 出 時 間 為:
>
> 12:01PM,2:21PM,4:41PM

另 請 問 三 車(DE8779)祥 華 開 出 的 時 間?
昨 日 我 不 見 它..
Thanks ^^

Article 3: (Request 3)

2.40 pm

BENZ 20
Article A4:


問ME
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=729&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

請 問 現 在 仲 有 冇ME士 啤 行 屯 門 、 元 朗 線 呢 ?
謝 謝

Article 4: (Request 1)

> 冷 火 張 大 勇 said:
>
> 週 一 晚 見 到 架 行63M, 仲 爬 左 搭 緊 架 老 虎 頭60X。
>
> 張 大 勇
邊 架ME啊?

連 晚 通 頂 的ME31

Article 4: (Request 2)

-   今 日 ME35 (DG 5565) 行 6 3 M , 應 該 係
版 友 講 緊 果 架 .

東 邪
GK 9112
Article A5:


Re: 巴士跪下之後...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=730&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 新 年 進 步 龍3AD124 said:
> 依 家 的 司 機 通 常 都 有 手 電,
> 如 果 架 車 不 幸 死 了 火, 佢 可 以 打 電 話 返 公 司
>
> 但 以 前 手 提 電 話 唔 流 行 時,
> 司 機 遇 到 這 情 況 會 點 做?

睇 睇 附 近 有 無 電 話 亭,或 者 借 電 話,
如 果 真 係 無o的 話 會 用 最 原 始 方 法:
叫 下 一 架 車 的 車 長 返 到 總 站 通 知 站 長 叫 人 幫 手

Article 5: (Request 1)

> 文 said:
>
> 有 車 長 戲 言 , 以 前 手 機 未 普 及 , 中 途 跪 車
> 仲 好 過 而 家 , 以 前 過 左 客 之 後 , 等 後 車 返
> 站 頭 至 報 告 , 再 打 返 電 台 搵 工 程 車 救 車 ,
> 一 來 一 回 起 碼 個 幾 兩 粒 鐘 , 返 埋 廠 可 能 夠
> 鐘 收 工 , 而 家 有 手 機 , 直 接 打 返 電 台 , 好
> 快 搞 掂 , 返 廠 換 架 車 又 要 再 出 街 做.......
>
> 巴 士 文
>
>

就 係 今 天 有 架251M 跪 了
個 司 機 將o的 客 放o西 的 車 站 後,
就 取 出 手 機,及 一 要 相 信 是 電 話no的list,打 電 話

Article 5: (Request 2)

> AD178˙GJ5568 said:
>
> 有 些 地 方 只 有 一 巴 士 路 線 經 過 , 而 該 班 是 尾 班 車 ,
> 怎 辦 ?

咁 最 起 碼 會 有 其 他 車 經 過,
怕 會 好 似 電 波 少 年 截 車 送 佢 去 有 電 話 打 的 地 方

而 且 架 巴 士 遲o左 返 總 站,
個 站 長 都 會call電 台 叫 人 係 條 線 沿 途 找 尋 架 車

> (等 第 二 天 來 ?)
>
> 謝 謝 各 位 解 答 !
Article A6:


巴士雜問16條
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=731&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

一 些 積 左 好 耐 的 問 題,多 謝 解 答!

1.尋 曾 是 吉 偈 密 籠 的 名 單

2.S3BL中,有 沒 有 配 福 記863波 箱 的 巴 士?給 我 名 單

3.S3BL100-104用 乜 波 箱?多 少 波?

4.(術 語)何 謂 坦 克 車?

5.甚 麼 巴 士 使 用 大 尾 牙,細 尾 牙?

6.93K,98A 3ASV用 大 尾 牙,有 冇 此 事?

7.第 一 款 全 自 動 波 箱 係 邊 款?

8.珍 寶 用 邊 隻 波 箱?

9.何 解 利 蘭9.5米 和12米 用 的 偈 是 不 同 型 號?

10.問 利 蘭TL11有 幾 多hp?

11.SF11有 冇 過 檔 新 巴?

12.有 人 說,FA蘭 勁 過EH蘭,對 嗎?

13.問 沙 廠3N,3BL的 數 目

14.九 巴 有 冇 四 波 吉 城?

15.ML1用 乜 偈 和 波 箱?

16.尋 城 巴 十 二 米 康 偈 豪 的 名 單ATS59

Article 6: (Request 1)

> 1.尋 曾 是 吉 偈 密 籠 的 名 單
S3N271-29296,305,317,318
即 所 有 底9編 號 以DDA1816為 首 的 龍

> 2.S3BL中,有 沒 有 配 福 記863波 箱 的 巴 士?給 我 名 單
none of them

> 3.S3BL100-104用 乜 波 箱?多 少 波?
VOITH DIWA 851.2
3

> 7.第 一 款 全 自 動 波 箱 係 邊 款?
VOITH DIWA851.2?
> 8.珍 寶 用 邊 隻 波 箱?
Leyland SCG ???半 自 動
> 9.何 解 利 蘭9.5米 和12米 用 的 偈 是 不 同 型 號?
Physics問 題:
Newton's Second Law :F=ma(Force=mass x accel.)
12M(also11M) ?的mass 大 了,自 然 要 用 大d 的force去 推 動
6LXCT 比6LXB 的output energy 大
所 以12M(also 11M)車 用6LXCT

> 13.問 沙 廠3N,3BL的 數 目
3N=0
3BL=23

Article 6: (Request 2)

> S3N271-29296,305,317,318
> 即 所 有 底9編 號 以DDA1816為 首 的 龍
>
> none of them
不 是 ,
S3BL371至S3BL420是 配 康 明 斯LT10
並VOITH DIWA 863.3波 箱 。
> AA48
>
> 有 錯 請 指 正!
>

虹 橋 太 守 …FM5987字

Article 6: (Request 3)

315 GE 5135
316 GE 5021
397 FX 2865
398 FX 2556
399 FX 3423
400 FX 5563
401 FX 4150
402 FY 4982
403 FX 4838
404 FX 4555
405 FY 6216
406 FY 5560
407 FY 5799
408 FY 7146
409 FZ 1978
410 FZ 352
411 FY 8417
412 GF 3853
413 GF 2158
414 GF 6558
415 GF 1163
416 GF 7675
417 GG 1976
418 GE 5272
419 GE 4513
420 GG 1443
421 GG 1360
422 GF 8727
423 GF 9457
424 GG 378
425 GH 478
426 GE 7657

康 偈 豪900

Article 6: (Request 4)

> 4.(術 語)何 謂 坦 克 車?
坦 克 車 是 指S3BL264-272,這 批 車 用 「 康 明 斯 」LT10引 擎 和ZF4HP500四 前 速 波 箱,車 速 快,上 斜 起 勁,多 數 行 走59M。

> 5.甚 麼 巴 士 使 用 大 尾 牙,細 尾 牙?
ME以 前 用 細 尾 牙,現 在 全 部 用 大 尾 牙,極 速 為61-69KM/H。
城 巴 現 在 的B10M和 過 境 利 蘭 用 細 尾 牙,極 速 分 別 是160KM/H和110-120KM/H。

> 6.93K,98A 3ASV用 大 尾 牙,有 冇 此 事?
有 。

> 10.問 利 蘭TL11有 幾 多hp?
大 約150HP

> 14.九 巴 有 冇 四 波 吉 城?
應 該 無 。

> 15.ML1用 乜 偈 和 波 箱?
「 吉 拿 」6LXCT引 擎 和 福 依 特851 3前 速 波 箱 。

以 上 資 料 有 錯,請 更 正 。
Article A7:


[問題]九巴大龍@過海線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=732&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

近 排 想 影 大 龍@過 海 線 , 所 以 四 周 圍 找 資 料 。
除 左 本 身102同104有 大 龍 掛 牌 之 外 , 其 他 過
海 線 都 係 柯 打 車 , 例 如 今 個 月 有106同115都
有 大 龍 。
昨 日 就 見 到3AD161行948。

想 問 下 除 以 上 過 海 線 外 , 仲 有 邊 條 過 海 線 有
九 巴 大 龍 行 ? 可 以 的 話 , 有 埋 時 間 就 最 好 !
先 謝 !

3AD18

Article 7: (Request 1)

> Cello 仔 ‧ 巴 士@堅 城 said:
>
> 3AD @ 904 this month!!!

3AD @ 111 on 2/1.

Article 7: (Request 2)

> 希 望DA再 現26號 的ML81 said:
> 3AD行968,182,106

3AD繁 忙 時 間 一 定 會 見 在681,N680都 好 常 見 會 有3AD.
Article A8:


Re: 城巴第三部水塘豪出現了
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=733&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 新 界 聯 盟 ‧GK9636 said:
> 繼 517 和 520 先 後 被 改 裝 成 為 水 塘 豪 後, 534/HC429
> 亦 已 被 改 裝 成 為 水 塘 豪, 今 日 復 出, 並 於 今 早 行 走 681 線
>
> 報 告 到 此


517? M&M`s?
都 冇 留 意tim

Article 8: (Request 1)

果D 5XX水 塘 豪 改 裝 模 式,
係 唔 係 同 九 記 水 塘 豪 改 裝 模 式 一 樣.

Article 8: (Request 2)

sorry 2 week la & 復 出that day is on 5B
Article A9:


Re: 下班車開車時間
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=734&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 新 年 進 步 龍3AD124 said:
> 今 天 在 天 恆 總 站 見 到 每 條 線 都 有 個 下 班 開 車 時 間 的 資 料 顯 示
>
> 請 問, 那 些 總 站 有 這 些 設 備?
>
> 另 外,天 恆 總 站 真 係 多 金 車,
> 九 巴, 九 鐵 都 係 派'金 車'行,
> 真'巴 閉'...
天 富
屯 門 市 中 心
荃 灣 地 鐵 站
沙 田 市 中 心

Article 9: (Request 1)

> Peter said:
>
> Tsuen Wan MTR, Star Ferry

還 有 屯 門 市 中 心

3AD 25

Article 9: (Request 2)

新 都 城 二 期(寶 琳)
Article A10:


Re: 掛接巴士問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=735&a=1
回應/Replies:> S3M61@LBT2012 said:
> 有 個 問 題 關 於 掛 接 巴 士 。
>
> 究 竟 維 修 時,掛 接 巴 士 可 否 一 分 為 二 ﹐ 即 係 拆 開 兩 卡 呢 ﹖
> 但 見 過 掛 接 巴 士 接 位 有 座 椅,拆 開 的 話 會 否 太 復 雜 ﹖
>
> 謝
>
> ~~~Tony(S3M61)~~~
> LA時 間1月9日11﹕25pm

應 不 能 拆 的, 尤 其 是MAN, SETRA, BENZ, NEOPLAN。 因 為 它 們 的ENGINE在 後 卡, 而 轉 盤 有 一 功 能 防 止 推 力 過 大 而 「 摺 七 」
Article A11:


Re: 休想
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=736&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> AC said:
> 新 公 司 好 啊,可 以 買 多d新 款 巴 士.
> 用 雙 層 巴 士 行 東 涌 道!-^^-

恐 怕 未 必 會 搞 到 咁 ! 想 搵 人 接 手
嶼 巴 , 果 真 不 易 ! 邊 個 有 信 心 在
大 嶼 山 獨 有 的 營 運 環 境 轉 虧 為 盈 ?

巴 士 文

Article 11: (Request 1)

> 中 巴1998 said:
> 城 巴!!!!!!!!!

咁 樣 可 以 把 多 出 來 的 13XX 同 14XX 入 大 嶼 山 行
呢 批 車 可 以 唔 駛 返 老 家
唔 夠 車 向 新 記 要 佢 地 唔 要 的20XX
玩 下 手 連 中 記 cx1 等 都 可 以 出 返 來 行 喎

sopp

Article 11: (Request 2)

> 北 角 第 十 路 軍 said:
>
> 但 聽 聞 新 巴 已 同 嶼 巴 磋 商 緊 了!

Oh really? 不 過 又 有 傳 聞 話 AMS 同 馬 生 想 接 喎 (只 屬
傳 言)

ps 如 果 AMS 變 左 AMB 個 名 會 唔 會 好 怪 呢

香 港 仔 巴 士 行 大 與 山
Article A12:


Re: 大量尋車,唔該各位幫手,THX !!!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=737&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> LAM said:
> 大 量 尋 車,請 問 下 列 巴 士 下 正 在 那 條 線 服 務/掛 牌,唔 該 各 位!!!
> AD72 (FD 5520)
> AD157 (GJ 3694)
> AD159 (GJ 3965)
> AD239 (GN 921)
70 唯 一 冷 馬 掛 牌
> AD253 (GR 3633)
>
> AL 7 (ER 3931)
> AL39 (EU 260)
> AL125 (FF5186)
> AL138 (FN 7122)
>
> AV30 (GD 8850)
> AV65 (GD 2069)
> AV73 (GF 3727)
> AV74 (GF 4035)
> AV80 (GG 8690)
58x
> AV85 (GH 377)
58x
> AV86 (GH 418)
58x
> AV235 (HG 7369)
u廠(269B?)
> AV243 (HH 4721)
> AV244 (HH 4769)
> AV245 (HH 4985)
> AV247 (HH 5793)
> AV254 (HH 9285)
>
> S3BL 318 (EB 2636)
> S3BL 387 (EH 9067)
92
> S3BL 405 (EU 5923)
>
> S3N18 (DM 6950)
> S3N130 (DP 5512)
> S3N158 (DT 249)
> S3N159 (DT 265)
> S3N174 (DW 7114)
> S3N175 (DW 7123)
> S3N211 (DX 4333)
> S3N243 (ES 5915)
> S3N349 (GA 1468)
> S3N362 (GA 4829)
>
> S3M35 (DL 7028)
> S3M82 (DR 6773)
> S3M101 (DS 655)
> S3M121 (DT 1891)
> S3M129 (ED 3641)
> S3M188 (EG 2378)

Article 12: (Request 1)

> AD72 (FD 5520)
屯 廠66M掛 牌
> AD239 (GN 921)
屯 廠70掛 牌
> AD253 (GR 3633)
屯 廠269C掛 牌
>
> AL 7 (ER 3931)
> AL39 (EU 260)
> AL125 (FF5186)
上 面3部 後 備
> AL138 (FN 7122)
屯 廠57M掛 牌
>
> AV30 (GD 8850)
> AV65 (GD 2069)
> AV73 (GF 3727)
上 面3部 同 是 屯 廠73X掛 牌
> AV80 (GG 8690)
屯 廠259E掛 牌
> AV85 (GH 377)
屯 廠73X掛 牌
> AV86 (GH 418)
屯 廠59X掛 牌
> AV235 (HG 7369)
屯 廠 後 備
> AV244 (HH 4769)
屯 廠251M掛 牌
> AV247 (HH 5793)
屯 廠67X掛 牌

> S3BL 318 (EB 2636)
屯 廠58M掛 牌
> S3BL 405 (EU 5923)
屯 廠59A掛 牌(我 代 表 車)
>

> S3N159 (DT 265)
> S3N174 (DW 7114)
屯 廠 後 備
> S3N211 (DX 4333)
屯 廠71K掛 牌
> S3N243 (ES 5915)
屯 廠63M掛 牌
> S3N349 (GA 1468)
屯 廠61X掛 牌

> S3M101 (DS 655)
> S3M121 (DT 1891)
荔 廠 後 備
> S3M129 (ED 3641)
屯 廠 後 備
> S3M188 (EG 2378)
荔 廠 後 備

Butterfly Fate

Article 12: (Request 2)

> AD72 (FD 5520)
> AD157 (GJ 3694)
> AD159 (GJ 3965)
> AD239 (GN 921)

70 掛 牌 。

> AD253 (GR 3633)
>

269c 掛 牌 。

> AL 7 (ER 3931)

U 廠 後 備 。

> AL39 (EU 260)
> AL125 (FF5186)

U 廠 後 備 。

> AL138 (FN 7122)

57M 掛 牌 。
>
> AV30 (GD 8850)
> AV65 (GD 2069)

應 是 GF2069 。

> AV73 (GF 3727)
> AV74 (GF 4035)
> AV80 (GG 8690)
> AV85 (GH 377)
> AV86 (GH 418)
> AV235 (HG 7369)

元 朗 廠 後 備 。

> AV243 (HH 4721)
> AV244 (HH 4769)
> AV245 (HH 4985)
> AV247 (HH 5793)
> AV254 (HH 9285)
>
> S3BL 318 (EB 2636)
> S3BL 387 (EH 9067)
> S3BL 405 (EU 5923)
>
> S3N18 (DM 6950)
> S3N130 (DP 5512)
> S3N158 (DT 249)
> S3N159 (DT 265)
> S3N174 (DW 7114)
> S3N175 (DW 7123)
> S3N211 (DX 4333)
> S3N243 (ES 5915)

63M 皇 牌 掛 牌 。

Article 12: (Request 3)

AD
072_U_FD5520_66M(S)
157_U_GJ3750_278X(S)
239_U_GN0921_70
253_U_GR3633_269C(S)

AL
007_U_ER3931_SPARE
039_U_EU0260_SPARE
138_U_FN7122_57M

AV
030_U_GD8850_73X
065_U_GF2069_73X(S)
073_U_GF3727_73X
074_U_GF4035_275
080_U_GG8690_259E(S)
085_U_GH0377_73X(S)
086_U_GH0418_59X(S)
235_U_HG7369_SPARE
243_S_HH4721_83X
244_U_HH4769_251M
245_S_HH4985_88K
247_U_HH5793_67X

S3BL
318_U_EB2636_58M
387_K_EH9067_92
405_U_EU5923_59A

S3N
018_L_DM6950_41
130_K_DP5512_3B
158_S_DT0249_86K
159_U_DT0265_SPARE(最 近 經 常 行52X)
174_U_DW7114_SPARE
175_U_DW7123_72
211_U_DX4333_SPARE??
243_U_ES5915_63M
349_U_GA1468_61X
362_K_GA4829_93K

S3M
035_K_DL7028_SPARE
082_U_DR6773_75K
129_U_ED3641_SPARE
188_L_EG2378_SPARE??


**FW1321**

Article 12: (Request 4)

> AD239 (GN 921)
yesterday 70
> AD253 (GR 3633)
> AL 7 (ER 3931)
> AL39 (EU 260)
yesterday 73x
> AL125 (FF5186)
> AL138 (FN 7122)
> AV30 (GD 8850)
> AV65 (GD 2069)
> AV73 (GF 3727)
> AV74 (GF 4035)
> AV80 (GG 8690)
> AV85 (GH 377)
> AV86 (GH 418)
> AV235 (HG 7369)
> AV243 (HH 4721)
> AV244 (HH 4769)
> AV245 (HH 4985)
> AV247 (HH 5793)
> AV254 (HH 9285)
> S3BL 318 (EB 2636)
> S3BL 387 (EH 9067)
> S3BL 405 (EU 5923)
> S3N18 (DM 6950)
> S3N130 (DP 5512)
> S3N158 (DT 249)
> S3N159 (DT 265)
> S3N174 (DW 7114)
> S3N175 (DW 7123)
today 75K
> S3N211 (DX 4333)
today 71K
> S3N243 (ES 5915)
> S3N349 (GA 1468)
> S3N362 (GA 4829)
> S3M35 (DL 7028)
> S3M82 (DR 6773)
today 75K
Article A13:


(新聞)22歲青年遭巴士撞命危+一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=739&a=1
回應/Replies:


|1|

【 明 報 專 訊 】 兩 名 青 年 昨 晨 分 別 在 大 埔 及
長 沙 灣 過 馬 路 時 被 車 撞 倒 重 傷 , 當 中 一 人
在 大 埔 離 家 上 班 途 中 , 被 巴 士 撞 倒 , 頭 骨
碎 裂 , 情 ? 危 殆 , 須 靠 儀 器 維 持 生 命 。 另
一 名 在 長 沙 灣 被 私 家 車 撞 倒 的 青 年 , 情 ?
嚴 重 。

垂 危 青 年 梁 家 聰 , 二 十 二 歲 , 自 幼 父 母
離 異 , 與 胞 兄 遷 到 祖 母 及 叔 父 大 埔 家 中 居 住 。 梁 中 二 輟 學 , 在 叔 父 上 環 開 設 的 廣 告
招 牌 公 司 工 作 , 十 分 顧 家 , 雖 月 入 僅 六 千 元 , 大 部 分 交 祖 母 作 家 用 。


梁 父 稱 , 兒 子 頭 骨 碎 裂 , 腦 壓 比 正 常 高 出
數 倍 , 腦 細 胞 相 信 已 壞 死 , 昨 日 只 是 靠 儀
器 維 持 生 命 , 如 今 天 情 ? 仍 無 進 展 , 可 能
要 放 棄 搶 救 。


事 發 昨 清 晨 五 時 二 十 二 分 , 習 慣 早 起 的
梁 獨 自 上 班 , 欲 到 大 埔 廣 場 對 開 乘 車
出 市 區 , 當 橫 過 安 慈 路 時 , 一 輛 九 巴 71B 線 雙 層 巴 士 沿 慢 線 駛 至 , 五 十 七 歲 司 機 徐 X 偉
煞 掣 不 及 將 梁 撞 倒 , 梁 頭 部 重 創 昏 迷 , 送 往 大 埔 那 打 素 醫 院 搶 救 後 , 再 轉 送 沙 田 威 爾
斯 親 王 醫 院 深 切 治 療 部 留 醫 。

23 歲 男 子 長 沙 灣 被 撞 重 傷


另 宗 車 禍 現 場 長 沙 灣 道 與 昌 華 街 交 界 。 昨 晨 七 時 二 十 五 分 , 二 十 三 歲 男 子 楊 X 豐 上 班 途 中 , 在 上 址 橫 過 馬 路 , 被
一 輛 由 四 十 七 歲 男 司 機 葉 X 貴 駕 駛 、 沿 長 沙 灣 道 北 行 三 線 行 駛 的 私 家 車 撞 倒 , 楊 被 撞 拋 至 二 線 , 左 手 、 左 腳 及 左
面 受 傷 倒 臥 地 上 。 救 護 車 到 場 將 楊 送 院 , 搶 救 後 情 ? 嚴 重 。

原 文 在 此

請 問 71B是 那 一 架ME撞 人?

Article 13: (Request 1)

應 該 係ME26 DG6240。

2157 (T)
Article A14:事先張揚塞車事件(上葵篇)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=740&a=1
回應/Replies:由 於 和 宜 合 道 近 麗 晶 中 心 發 生 爆 水 管 事 故,附 近 一 帶 交 通
開 始 擠 塞,受 影 響 路 線 包 括:
九 巴:31B,31M,32,35A,36B,43A
綠 小:83A,86M,86,94,94A,403,410

31B往 石 梨:不 停 和 宜 合 道 近 打 磚 坪 街 分 站,改 經:昌 榮 路
迴 旋 處,昌 榮 路,和 宜 合 道,梨 木 道,大 白 田 街,安 捷 街,
大 白 田 街,大 龐 街,原 有 路 線.
增 加 分 站:石 蔭 東 村

32,36B往 梨 木 樹:不 停 和 宜 合 道 近 打 磚 坪 街 分 站,改 經:
打 磚 砰 街,原 有 路 線.
往 九 龍:不 停 和 宜 合 道 近 達 利 中 心 及 葵 涌 花 園.改 經:
梨 木 道,大 白 田 街,安 捷 街,大 白 田 街,大 龐 街,原 有 路 線.
增 加 分 站:石 蔭 東 村

35A往 安 蔭:不 停 和 宜 合 道 近 打 磚 坪 街 分 站,改 經:昌 榮 路
迴 旋 處,青 山 上 路,石 排 街,大 白 田 街,大 龐 街,原 有 路 線.
35A往 尖 東:不 停 石 蔭 路 及 葵 涌 花 園 分 站,石 蔭 街 市 分 站 後
改 經:梨 木 道,大 白 田 街,安 捷 街,大 白 田 街,大 龐 街,
原 有 路 線.

43A往 石 梨:不 停 和 宜 合 道 近 打 磚 坪 街 分 站,改 經:昌 榮 路
迴 旋 處,青 山 上 路,石 排 街,大 白 田 街,大 龐 街,原 有 路 線.
增 加 分 站:石 英 徑.
43A往 青 欣:不 停 和 宜 合 道 近 打 磚 坪 街 分 站,改 經:
打 磚 坪 街,原 有 路 線.

31M往 石 梨:不 停 和 宜 合 道 近 達 利 中 心 及 葵 涌 花 園 分 站.
改 經:梨 木 道,大 白 田 街,安 捷 街,大 白 田 街,大 龐 街,
原 有 路 線.
增 加 分 站:石 蔭 東 村.
31M往 葵 芳MTR:不 停 和 宜 合 道 近 打 磚 坪 街 分 站,改 經:
打 磚 坪 街,原 有 路 線.

綠 小83A,86,86M往 荃 灣:不 停 和 宜 合 道 近 打 磚 坪 街 分 站,
改 經:打 磚 坪 街,原 有 路 線.

綠 小403往 沙 田:不 停 和 宜 合 道 近 打 磚 坪 街 分 站,改 經:
打 磚 坪 街,原 有 路 線.
綠 小403往 石 梨:不 停 和 宜 合 道 近 達 利 中 心 及 葵 涌 花 園
分 站.改 經:梨 木 道,大 白 田 街,安 捷 街,大 白 田 街,大 龐 街,
原 有 路 線.

綠 小94,94A往 石 圍 角:不 停 和 宜 合 道 近 打 磚 坪 街 分 站,
改 經:打 磚 坪 街,原 有 路 線.

綠 小410往 石 蔭:不 停 和 宜 合 道 近 打 磚 坪 街 分 站,
改 經:昌 榮 路 迴 旋 處,青 山 上 路,石 排 街,大 白 田 街,
大 龐 街,原 有 路 線.

另 有 多 條 紅 小 線 受 影 響.

由 於 今 次 爆 水 管 範 圍 比 去 年 九 月 時 為 大,工 程 人 員 估 計
明 晚 才 能 修 妥,預 期 一 帶 道 路 會 非 常 擠 塞,為 免 不 必 要
延 誤,明 早 請 盡 早 出 門.(包 括31,235,235M,35S及935乘 客)


235M/N31/HT 8086Article A15:Re: 元朗-朗屏-天水圍,輕鐵巴士服務
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=741&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 金 魚 said:
> 今 天 我 收 工,便 由 天 水 圍 濕 地 公 園 行 去 天 恆 搭
> A74(因 昨 天 坐 的 士 好 貴,所 以 唔 坐)
>
> 到 了 天 恆,登 上A74,冇 位 坐,正 常!
> 天 澤 村 都 入 哂 伙,而 天 恆 有 兩 三 座 未 入 伙
> 巴 士 開 出,沿 途 見 不 少 人 登 車,去 到 天 慈 已 經 上 唔 到
>
> 到 了 朗 屏 我 下 車 轉K1X,等 車 其 間 不 斷 見 到 有A70,A71
> A74埋 站,我 心 諗,點 解 所 有 天 水 圍 的 巴 士 都 要 經 朗 屏
> 去 元 朗?由 其 係A70及A74,路 線 差 唔 多 一 樣,可 否
> 將 其 中 一 線 唔 入 天 中,朗 屏 或 停 少 幾 個 站??
>
> 而K1X經 水 邊 圍 後,我 覺 得 佢 已 經 唔 可 以 叫'X'線 了
> 由 朗 屏 去 良 景 要 成 九 個 字.

嘩!K 1 X 個 司 機 碌 車 還 是 交 通 擠 塞 呀?
一 般 情 況 下, K 1 X 只 需 三 十 至 四 十 分 鐘 便 可 以 完 成
一 個 單 , 如 果 將 來 真 係 兜 埋 富 泰 就 唔 同 。


**FW1321**

Article 15: (Request 1)

根 據 九 廣 巴 士 的 行 車 時 間,
K1X 線 北 行 全 程 為 35 分 鐘,
南 行 全 程 為 40 分 鐘

所 以 此 站 友 的 言 論 是 言 過 其 實,
似 乎 有 點 誇 張

可 能 是 落 車 時 剛 剛 訓 醒 睇 錯 錶 罷 ...屯 碼 大 家 庭
Kingcute 59M

Article 15: (Request 2)

> Elvis-route3.heha.net said:
> 要 四 十 五 分 鐘 車 程 的 便 不 可 叫 X 線 ?
70x是 一 好 例 子 , 正 常 情 況 車 長 需 要35-40分 鐘 才 可 由 上 水 至 圍 頭 村(新 界 尾 站)

Article 15: (Request 3)

> 270A+279X誓 剿 拉 登 said:
>
> 下 周 一 的 北 區 區 議 會 交 運 會, 主 要 議 題 便 是2002-03年
> 北 區 路 線 發 展 計 劃, 其 中 針 對70X在 北 區 行 車 時 間 過 長
> 而 計 劃 路 線 分 拆 的 建 議, 會 是 焦 點 所 在.

分 拆 完 70X 後 , 睇 怕 要 開 一 條 70K 的 反 方 向 路 線 ,
以 便 由 華 明 往 聯 和 墟 及 粉 嶺 醫 院 。
Article A16:好野! T1加車Cut時了!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=742&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

今 天 有 空 檔 時 間,下 午 遊 轉T1河
又 坐 番 那 位 司 機,他 說 而 家 唔 駛 在 分 站 等 客 了
因 為T1加 左 一 部 車 及Cut左30分 鐘 行 車 時 間

金 魚 字

Article 16: (Request 1)

> S3BL10 said:
> 那 麼T1便 沒 有 後 備 車 ? ( 現 只 得 七 架AM有 改 裝 )
> 另 外 為 甚 麼 九 巴 熱 線 仍 說 行 車 時 間 是120分 鐘 ?

後 備 車?
是 但 搵 部 三 菱 便 可
另 外,九 巴 熱 線 的 行 車 時 間 不 同 九 巴 公 司 給 予 司 機 的
行 車 時 間,通 常 熱 線 的 時 間 會 比 公 司 給 予 司 機 的 時 間
長 少 少 的.

金 魚 字

Article 16: (Request 2)

> S3BL10 said:
> 不 是 經 改 裝 的AM才 可 以 行T1嗎 ?
> (T1未 加 車 時 , 是 有 一 輛T1 AM長 註 海 逸 豪 園 作 後 備 車
> 的 。 )
>
> S3BL10

I saw an ordinary AM serve K1 this evening (EVXXXX)

front T1 on windscreen, plus paper kowloon circle destination.

Anthony Lui

Article 16: (Request 3)

> Victory 6001 @2k+2 said:
>
> 奇 怪,cut時 間 唔 係 應 該 會 減 車 嗎?
> (如 果 班 次 不 變 的 話)

其 實,加 一 部 車,正 常 情 況 下 班 次 會 密 左
而 班 次 不 變,加 了 車 會 令 到 路 面 負 荷 增 加
故 車 務 組 會Cut車 長 行 車 時 間,平 均 番

金 魚 字

Article 16: (Request 4)

係 呀
不 過T1 d 時 間 係 極 之 唔 正 常
所 以 係 唔 可 以 用 正 常 角 度 睇
Article A17:Re: 尋所有今月到期車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=743&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 投 下 小 雪,漢 洋 其 實 我 介 意 一 票DE3018+DR4424 said:
>
> ME31--DG6407--17.1.2002
> ME4---DF7896--29.1.2002
> 3BL131--DH9487--31.1.2002

這3架 車 行 什 麼 路 線

Article 17: (Request 1)

3BL131 是43B蛇 車 掛 牌
ME4,31是 後 備

仲 有3BL130----DH9411--31.1.2002
3BL110----DH7796--23.1.2002

Article 17: (Request 2)

> 仲 有3BL130----DH9411--31.1.2002

以 上 兩 部3BL已 經 翻 新 , 應 該 唔 駛 死 住 。

> 3BL110----DH7796--23.1.2002

反 而 呢 架 似 乎 已 經 瓜 左 。

N364

Article 17: (Request 3)

> Albert46 said:
>
> M23: 19-1-2002
> BL61: 31-1-2002

邊 度 影 佢 地 最 好 ﹖

Article 17: (Request 4)

M23 DD364最 近 甩 了7B掛 牌,由 M83 EH5692代
如 果 影7B,17最 好 在
紅 碼 落 客 站(除17之 外)
愛 民 巴 總
忠 孝 街(近 土 木 工 作 部)

Article 17: (Request 5)

忠 孝 街(往 愛 民 方 向)或7B於 下2個 站,11:00左 右 正 光 。
Article A18:九巴80號路線調整班次
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=744&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

於1月12日 ,80號 路 線 調 整 班 次 如 下 ﹕
美 林 開 ﹕
星 期 一 至 五 ﹕6-15分 鐘
星 期 六 ﹕ 5-15分 鐘
假 日 ﹕ 6-15分 鐘

觀 塘 碼 頭 開 ﹕
星 期 一 至 五 ﹕4-15分 鐘
星 期 六 ﹕ 4-15分 鐘
假 日 ﹕ 5-15分 鐘

Article 18: (Request 1)

> 唔 係 砵 車 手 ~ HU8225 said:
>
> 80 號 除 左 繁 忙 時 間 之 外,
> 最 多 人 搭 就 係 星 期 六 既11點 至 下 午2點
> 如 果 呢 段 時 間 可 以 密 少 少 就 更 好 啦
>
> HU8225

同 樣 情 況 一 樣 出 現 於87B=P

Article 18: (Request 2)

> N364 said:
> 未 知 今 次 有 否 加/減 派 車 總 數 呢?
>
> 現 在 的 熱 狗 數 量 好 像 是5正12蛇 , 是 否 正 確?

路 線80熱 狗 蛇 車 是 五 正 十 五 蛇 。
兩 部 沙 廠 正 字 軌,三 部 觀 塘 廠 正 字 軌 。
十 五 架 蛇 車 全 部 為 沙 廠 。

有 錯 請 指 正 。

Felix LEUNG - 美 林 總 站
Article A19:Re: 呃人的.....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=745&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

標 題 錯 字 , 稍 作 修 改 。

> atr298 慶 祝 歐 元 正 式 流 通 said:
> 我 有 一 個 朋 友 , 佢 在 北 角 想 坐 巴 士 去 中 環 。 時 間 係 下 午 , 他 坐 了 一 部18號 巴 士 , 以 為 是 捷 徑 王 , 去 中 環 一 定 快
過2號 、10號 仔 等 。 但 是 當 時 有 一 部2號 仔 在 前 面 不 遠 , 只 是 它 是 捷 徑 王 捷 徑 王 而 選 了18號 仔 。
> 最 初18是 追 不 上 哪2號 。 到 了 銅 鑼 灣 ,18行 了 海 旁 的 快 速 路 , 結 果2號 和18號 仔 只 是 一 車 之 隔.....(轆 車 轆 到 暈)。
> 去 到 中 環 , 那18號 奇 蹟 地 在2號 的50**後 面...這 是 什 麼 意 思 , 俾 左4.3, 仲 慢 過2號 , 什 麼 捷 徑 王 是 軛 人 的.....

其 實 所 謂 「 捷 徑 王 」 , 是 指
北 角 → 中 環 ( 按 道 理 快 過10) 、
中 環 → 北 角 ( 按 道 理 快 過2) 等 等 情 況 ,
如 果 單 憑 一 段 路 就 指 呃 人 的 話 , 我 覺 得 不 太 成 立 。

而 且 您 指 出 的 一 段 路 是 較 為 兜 圈 的 ,
如 果 在18號 經 工 展 會 會 場 期 間 搭 的 話 ,
咁 肯 定 慢 了 呢 。

當 然 , 個 師 傅 轆 車 的 話 大 家 不 能 控 制 的 。

檸 少 .5048

Article 19: (Request 1)

什 麼 捷 徑 王 是 軛 人 的.....

首 先, 行 捷 徑 未 必 一 定 快 過 正 常 的! :p

另 外, 我 不 嬲 只 是 視 18 號 為 港 島 北 '高 級' 流 水 線,
而 事 實 亦 是 很 多 OL 同 OB 搭 此 線 來 往 堅 城-中 環/灣 仔,
中 環-灣 仔/北 角, 否 則 點 可 以 每 日 全 日 都 咁 密 呢! ^.^

而 且 電 牌 都 冇 加 特 快......

Article 19: (Request 2)

> Victory 6001 @2k+2 said:
> 論 快 捷,由 北 角 去 中 環,搭18的 確 無 咩 優 勢.
> 不 過 由 中 環 去 北 角,搭18正 常 會 比 其 他
> 路 線 快.
繁 忙 時 間 入 民 入 境 事 務 處 外 一 定 要 等 入 站, 又 要 經 灣 碼, 我 倒 不 覺 得 會 快 了
>
還 要 視 乎 乘 搭 時 間
我 試 過 平 日 晚 上 由 炮 台 山 返 回 堅 尼 地 城 最 快 紀 錄17 分 鐘
平 均 都 只 需20 分 鐘

Article 19: (Request 3)

本 來 仲 有 一 處: 灣 仔 北 → 北 角
不 過 而 家 最 快o既 應 該 係A12...

Article 19: (Request 4)

> atr298 慶 祝 歐 元 正 式 流 通 said:
> 有 人 會 去 北 角 坐A12咁 徙 錢 咩 ?
現 時 灣 仔 去 北 角 最 快 係A12, 收 費 係$6.50,
如 果 趕 時 間 又 真 係 幾 抵 。

檸 少 .5048

Article 19: (Request 5)

> 荃 灣 獨 裁 者 said:
>
> 呢 個 價 同 788, 789 差 唔 多 咋 喎 !

788、789收$6.20呢 !
但 是 在 急 的 時 候 又 有 車 , 也 有 上 車 的 必 要 呢 。

檸 少 .5048

Article 19: (Request 6)

仲 有, 冇 記 錯 的 話 新 巴 話18係 捷 徑 王o個 陣2號 仲 未 出 告 士 打 道, 所 以 當 時 新 巴 係 冇 講 錯 的
Article A20:Re: 260x 的搬站
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=746&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 屯 門 孖 寶DM3822+JV1055 said:
> 260x 的 搬 站 日 期 將 會 無 了 期 押 後,簡 單o黎 講----擱 置 左

消 息 從 何 而 來 ?

Article 20: (Request 1)

> 屯 門 孖 寶DM3822+JV1055 said:
> 車 務 部

九 巴 好 似 冇'車 務 部'喎
九 巴 只 有 交 通'部'的 車 務'組'

金 魚 字

Article 20: (Request 2)

> 新 年 進 步 龍3AD124 said:
>
> 之 前 公 告 了 天 下
> 又 會 突 然 收 回 咁 ?

還 記 得 前 年6月82x出 哂 通 告 改 雙 向,後 來 又 出 哂 通 告 無 了 期 押 後......
Article A21:Re: 查詢部份3BL近況
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=747&a=1
回應 eplies:


|1|

> N364 said:
> 小 弟 欲 問 問 以 下3BL之 近 況:
>
> 3BL141(DJ1322)---是 否44M熱 蛇?
44M正 字 軌
> 3BL162(DJ3429)---未 知 是 否 仍 是86K蛇?有 否 續 牌/翻 新?
86K蛇 車
> 3BL144(DJ2046)---是 否93M熱 蛇?
> 3BL145(DJ735)---是 否86K熱 蛇?有 否 進 行 翻 新?
86K蛇 車, 已 翻 新
> 3BL156(DJ3134)--- 是 否86K熱 蛇?有 否 進 行 翻 新?
>
> 謝 謝!
>
> N364

~~~稚 vs 悔~~~
九 巴 之 迷S3BL103

Article 21: (Request 1)

> 3BL162(DJ3429)---未 知 是 否 仍 是86K蛇?有 否 續 牌/翻 新?

翻 新 唔 多 覺 有 , 不 過 應 該 續 左 牌 , 本 月 下 晝 會 攝82M
1640-50左 右 經 曾 大 屋 出 九 龍 塘

> 3BL145(DJ735)---是 否86K熱 蛇?有 否 進 行 翻 新?
> 3BL156(DJ3134)--- 是 否86K熱 蛇?有 否 進 行 翻 新?

兩 架 都 有 翻 新 , 大 前 日 返 學 見 到 架735攝86C
不 過 之 後 就 唔 覺 佢 攝86C

> 謝 謝!
>
> N364

唔 駛 客 氣
Article A22:Re: 九巴5D掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=748&a=1
回應/Replies:> N364 said:
> 據 近 日 小 弟 觀 察 所 得 ,5D現 時 已 全 線 改 用S3N, 掛 牌 如 下:
>
> 2002年1月 字 軌:
> 1車S3N205(DX3523)
> 2車S3N77(DN1262)
> 3車S3N6(DM7134)
> 4車S3N13(DM8253)
>
> 早 上 德 福 花 園 頭 車 應 為1車 , 而 下 午 頭 車 則 似 為3車 。
>
> 如 有 任 何 謬 誤 , 敬 希 不 吝 指 正 。
>
> 謝 謝!
>
> N364

小 問 題~

舉 例~~
83x 係 一 條 上 下 午 繁 忙 時 間 的 路 線
(即 與5D 一 樣)
但83x 的 字 軌 又 並 非1 至 6
那5D 字 軌 會 否 是S1-S4 ??

FV6840Article A23:62x的掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=749&a=1
回應/Replies:由FX 6852轉 為EY 5022,FX 6852掛 左1AArticle A24:2500準備好啦!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=750&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

今 天 放 工 見 到2500已 噴 上 新 顏 色 罷 在 東 涌 廠 內,顏 色 大 致 和2800一 樣,另2121也 在 東 涌 廠 內 。

Article 24: (Request 1)

> ‧__‧1005 said:
>
> 咁2500係 唔 係 第 五 架 新 色 城 巴 呀 ?
>
> 1) 2800
> 2) 1501
> 3) 2201
> 4) 656
> 5) 2500?
照 住 數 就 係 啦!

Article 24: (Request 2)

> 返 早 更 的 車(長)2157=2210(T) said:
>
> 如 果 在 香 港 行 的 就 是 , 但 如 果 計 埋 運 往 外 國 的 ,
> 2500便 是 第 六 架 。
Which is the fifth then?
>
> 2157=2210(T)

Article 24: (Request 3)

B6LE. 130?

CK
Article A25:請問新巴三A黨既廠分佈
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=751&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

小 弟 好 耐 冇 過 海 了~~
請 問 依 家 新 巴 全 逝DA,LA,VA係 屬 於 咩 廠?


多 謝 解 答

Article 25: (Request 1)

> LA22 said:
> 「 三A黨 」 這 個Terms, 我 同 我 一 兩 個Friend曾 經
> 講 過 幾 次 就 有 其 他 板 友 會 用 這 個Terms。^_^
>
> 另 外, 多 謝VA12兄 上 次 在 第9板 借 了 兩 張 我 代 表 車
> LA22的 巴 士 相 給 我 。
>

唔 使 客 氣!我 遲d貼 埋'你'行722(新 巴 時 代)~
LA22兄,你 有 冇 自 己 既 網 頁?

Article 25: (Request 2)

> DA1-96: 黃 廠 及 西 環 廠
> (DA2係 咪 杏 廠?)
DA1同DA2間 中 行 走 柴 廠 路 線 , 如8號

> LA1-25: 杏 廠
大 致 上 是

> VA1-50,66: 西 環 廠
> (可 能 有D過 左 杏 廠 行81,110)
西 環 廠 咁 多VA??
有 好 多 都 是 柴 廠 及 黃 廠 的 。
110用 到 的VA基 本 上 全 郭 是 由 黃 廠 過 來 柴 廠 的 日 修 車 。
而81所 用 到 的VA基 本 上 是 柴 廠

> VA51-63: 黃 廠
可 以 咁 講 。

> VA65: 將 廠
唔 一 定 , 周 圍 走 。

其 實 講 到 尾 一 句 , 新 巴 的 車 隊 是 沒 有 固 定 廠 分 的 。

暗 西~DL13
Article A26:Re: 118係唔係要全金?+問3ASV291- 3ASV296
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=752&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> ‧__‧1005 said:
> 呢 兩 日 我 都 見 到3ASV298行118...
> 但 好 似 見 到 前 兩 日 有 板 友 講 話 荔 廠 新 豬 俾 青 衣 線
>
> 但 係 會 唔 會 係 爆 冷 ,118要 全 金 ?
>
> 如 果118班 元 老 走 晒
> 我 想 很 難 以 快 的 速 度 返 屋 企 咯(-_-)
> [因 為 豬 扒 上 斜 好 慢 、 好 鈍]
>

你 可 放 心 , 新 一 批 超 豪 唔 係 俾118。

> 另 外 , 我 想 問3ASV291至296的 屬 廠 和 近 日 行 蹤

3ASV291 KJ4528 K
3ASV292 KJ5273 K
3ASV293 KJ5327 L
3ASV294 KJ5512 L
3ASV295 KJ5777 K
3ASV296 KJ6092 L
俾 多 兩 架 俾 你 啦 , 因 為 我 唔 知 你 有 冇 呢 兩 個 資 料 。
3ASV297 KJ6128 K (綠 豪)
3ASV298 KJ6266 L
原 先3ASV292 KJ5273係 屬 於 荔 廠 , 但 不 知 何 估 下
轉 到 九 龍 灣 廠 ? !

> 謝 謝 解 答^^

客 氣 啦 ! !

2157=2210(T)

Article 26: (Request 1)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
> 42C 荔 枝 角 廠+九 龍 灣 廠 空 調 派 車 係 七 部, 當 中 三 部 係
> K廠 。 如 不 計3ASV297及292, K廠 共 有 兩 部 新 超 豪, 莫 非
> 九 巴 將42C空 調 巴 士 由 白 車 轉 為 金 車, 將 現 有L廠 及K廠
> 新 超 豪 加 予42C(除O左 變 色 超 豪)?

42C 獨 大 廠 已 經 有 四 架 冷 馬, 即 係 獨 大 廠
四 架 正 字 軌 都 係 冷 馬

至 於 42C 會 否 轉 超 豪 (連 變 色 車),
不 下 幾 日 後 自 有 分 曉 ...

Article 26: (Request 2)

> 小 王 子3008 said:
>
> 從 來 我 只 會 坐 城 巴 既 龍 同 埋 九 記 白 車
>
> 我 估 荔 廠 新 豬 行 118 的 情 況 同 k 廠 一 樣
> 都 係 掛 牌 前 操 下 架 車 姐
> 唔 通 我 尋 日 見 到 116 部 106 攝 車 係 KJ5777,
> 我 就 話 116 轉 新 金 豬 掛 牌 咯 ?
>
> 小 王 子 3008

KJ5777 (3ASV295) 今 日 行259D!
EK706

Article 26: (Request 3)

> ‧__‧1005 said:
>
> 咁 就 好 喇
> 不 過 都 係 驚 驚 地
> 因 為 而 家 有 多 四 至 五 部 荔 廠 豬...
> 唔 知297有 無 機 會 過 荔 廠 呢...

應 該 唔 會 啦,荔 廠 都 有 綠AP囉

Article 26: (Request 4)

但 同 樣 地 K 廠 都 有 變 色 ATS 喎...
Article A27:RE. 城巴第三部水塘豪出現了
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=753&a=1
回應/Replies:繼 517 和 520 先 後 被 改 裝 成 為 水 塘 豪 後, 534/HC429
亦 已 被 改 裝 成 為 水 塘 豪, 今 日 復 出, 並 於 今 早 行 走 681 線

報 告 到 此
_______________________________
is near tow week & 復 出 that day is on 5B
(i have photo if you want send mail to tjhj@i-cable.com)Article A28:想問問77k3車(DE8779)祥華開車時間
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=754&a=1
回應/Replies:


|1|

AROUND 11:00--16:00 is ok!


thxthx
GP7528

Article 28: (Request 1)

> GZ5818 said:
>
> 祥 華 開: 12:43PM,3:03PM,5:23PM
>
> Tonio Tse

唔 該 晒 ! ^^ 小 弟 昨 日 等 了 一 轉 都 不 見 它 ,
原 來 昨 日 沒 有 出3車 ,M81之 後 就 是M82了 。
希 望 過 幾 日 我 會 搭 到 它 吧 . .
Article A29:Re: [討論]隧巴104加0左金鐘特車之後 ........
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=755&a=1
回應/Replies:LA11 Shing said:
> 話 說 由 今 個 星 期 一(即07/01) , 隧 巴104
> 加0左 金 鐘 特 車 之 後 , 開 始 聯 想 到 究 竟 隧 巴
> 301究 竟 會 否 ........ 取 消 呢 ?? 歡 迎 各 位 討 論 .

301 夾 埋 開 廿 幾 班 車 , ?會 俾 四 班 104 特 車 影 響 到 呀?
朝 早 咁 多 火 車 客 過 海 , 運 輸 署 都 唔 會 俾 佢 取 消 啦 。Article A30:Re: S3V1至30掛牌一 問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=756&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 投 下 小 雪,漢 洋 其 實 我 介 意 一 票DE3018+DR4424 said:
> 請 問S3V1至30
> 是 什 麼 路 線 掛 牌

2A
S3V30 GK9112

2F
S3V11 GK8522
S3V21 GK9583

35A
S3V29 GK8843

61X
S3V15 GK9063
S3V17 GK9141

81C
S3V27 GL390
S3V18 GK9323
S3V26 GL258

85A
S3V14 GK8997
S3V20 GK9509
S3V22 GK9636

87D
S3V5 GK2969
S3V8 GK3578
S3V9 GK3895
S3V10 GK4457
S3V16 GK9094
S3V23 GK9710
S3V24 GK9754
S3V25 GK9829
S3V28 GL431

89
S3V1 GK2508
S3V4 GK2926
S3V6 GK3088
S3V7 GK3199

Article 30: (Request 1)

K廠61X
S3V15/GK9063
S3V17/GK9141

Article 30: (Request 2)

> 東 邪 (GK9112) said:
>
> S 廠 ?
> 8 9 :
> S3V1 (GK 2508)
> S3V4 (GK 2926)
> S3V6 (GK 3088)
> S3V7 (GK 3199)
>
> 8 1 c :
> S3V26 (GL 258)
> S3V27 (GL 390)
> S3V28 (GL 431)
>
> 8 7 D :
> S3V5 (GK 2969)
> S3V8 (GK 3578)
> S3V9 (GK 3895)
> S3V14 (GK 8997)〔 炒 左 〕
> S3V16 (GK 9094)
> S3V23 (GK 9710)
> S3V24 (GK 9754)
> S3V25 (GK 9829)
>
> 8 5 A :
> S3V20 (GK 9509)
> S3V22 (GK 9636)
>
> L 廠 ?
> 3 5 A :
> S3V29 (GK 8843)
>
> 2 A :
> S3V30 (GK 9112)
>
> -   資 料 如 有 錯 漏 請 其 他 版 友 更 進 .
>
> 東 邪
> GK 9112

87D:
S3V10 (GK4457)

2F:
S3V11 (GK8522)
S3V21 (GK9583)

Article 30: (Request 3)

> 8 1 c :
> S3V26 (GL 258)
> S3V27 (GL 390)
> S3V28 (GL 431)

GL431 唔 係81c 掛 牌
gk9323 先 係~

> 8 7 D :
> S3V5 (GK 2969)
> S3V8 (GK 3578)
> S3V9 (GK 3895)
> S3V14 (GK 8997)〔 炒 左 〕
> S3V16 (GK 9094)
> S3V23 (GK 9710)
> S3V24 (GK 9754)
> S3V25 (GK 9829)

GL431 都 係87D 掛 牌

FV6840

Article 30: (Request 4)

U 廠 的
S3V2 - GK 2586
S3V3 - GK 2671
S3V12 - GK 8945
S3V13 - GK 8946
S3V19 - GK 9398

全 屬 屯 門 區 士 啤 車屯 碼 大 家 庭
Kingcute 59M

Article 30: (Request 5)

GK8522, GK9583 - (K) 2F

GK9323, GL258, GL390 - (S) 81C
Article A31:Re: 城巴 962A 站牌消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=757&a=1
回應/Replies:> 屯 碼 大 家 庭 - Kingcute 59M said:
> 城 巴 962A
> 由 悅 湖 山 莊 總 ?至 海 翠 花 園 分 站
> 沿 線 站 牌,
> 自 今 天 起 已 全 部 種 地 更 新,
> 採 用 最 新 站 牌 及 乳 豬 盤 設 計

路 線962P於 ? 順 園 的 站 牌 及 乳 豬 盤 也 一 樣 換 了 。


**FW1321**Article A32:Re: where is 2800 today??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=758&a=1
回應/Replies:> 澳 洲 版-九 巴3ASV3+新 巴5001 said:
> as title
90C on today's morning.Article A33:Re: 問 AP 掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=759&a=1
回應/Replies:


|1|

> 我 係 第 一 架 新 巴~1001 said:
> 問 下 列 AP 掛 牌
>
> AP1
> AP20
> AP21
> AP100

AP1(K): 269C掛 牌
AP20(K): 296C掛 牌(蛇 車)
AP21(U): 276A掛 牌
AP100(U): 265B掛 牌(此 車 甩 牌/待 查,將 來 可 能 係265M)

Article 33: (Request 1)

AP1>>269c
AP20>>>296C
AP21>>>276A
AP100>>265B/265M
Article A34:42C一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=760&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

請 問42C經 不 經 青 衣 ?h?

Article 34: (Request 1)

> 3AD46‧2002年 心 想 事 成 said:
>
> 經 楓 樹 窩 路

42C在 青 衣 村 宜 業 樓 及 宜 居 樓 外 有 分 站 , 但 不 入 青 衣 村 . 補 充 一 點42C除 了 青 怡 花 園 , 偉 景 花 園 , 青 衣 城 及 美 景 花 園 外 ,
青 衣 其 他 主 要 屋 村 都 會 行 經 , 何 謂
' 42C---帶 你 遨 遊 青 衣 '
---比 亞 零 二
200201102304

Article 34: (Request 2)

> Albert46 said:
>
> 42C經 青 衣 村.

其 實'青 衣 村'呢 個term有d誤 導~
青 衣 有 好 多 個 村
但 係 唔 知 點 解 九 巴 係 咁 叫~

Article 34: (Request 3)

唔 關 九 巴 事 , 係 房 屋 署 改 青 衣 屋 村 名 時 , 零 零 舍 舍 有 個 叫 做 青 衣 村 . 係 真 有 其 村 .
---比 亞 零 二
200201102316

Article 34: (Request 4)

公 共 屋 村 名 係 房 屋 署 定 架 喎 , 關 九 巴 咩 事?
Article A35:今晚RT.26 有架ATR炒左
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=761&a=1
回應/Replies:今 晚 大 約2230-2245左 右
有 架 標 準 人 壽 的 廣 告 亞 躉(RT.26)於
加 士 居 道 往 佐 敦 道 的 位 置
與 一 輛 私 家 車 相 撞

報 告 到 此
歡 迎 跟 進Article A36:每日一詞:指天站
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=762&a=1
回應/Replies:唔 知 有 冇 聽 過 什 麼 是'指 天 站'?

'指 天 站'是 指 一 個 類 似 巴 士 分 站 的 物 體
上 面 寫 住'車 長 請 小 心 車 頂'加 一 個 紅 色 箭 咀

金 魚 字Article A37:儀錶板鐘裹的電磁
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=763&a=1
回應/Replies:


|1|

儀 錶 板 鐘 裹 的 電 磁,? 面 的 電 磁 是 鈕 形 電,還 是 筆 心 電,幾 多V?

Article 37: (Request 1)

係 電 '池', 唔 係 '磁'.
Article A38:廣州公車正在試驗GPS 中...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=764&a=1
回應/Replies:
根 據 有 關 內 文 表 示 ﹐ 除 了 利 用GPS 向 各 站
發 放 巴 士 到 站 及 行 車 資 訊 的 消 息 外 ﹐ 廣 州
的 巴 士 也 向'低 地 台'的 方 向 前 進 了 。

詳 見 ﹕http://www.cupta.net.cn/main/News/News_Content.asp?ID=625
Article B1:收獲良多
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=434&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

尋 日 放 工 後,如 常 搭 巴 士 返 屋 企,由 於MTA471先 來,所 以 搭
佢 先 。
架 車 係TMC RTS(1313),又 係 相 熟 車 長 。 不 過 錢 箱 塞 滿 晒
錢,個 錢 箱 壞o左 。 原 來MTA車 內 壞 乜,車 門 附 近 有 張 卡,只
要 車 長 填o左 後,再 交 俾 廠 內 工 程 人 員 就 得 。

後 尾 落 到 一 個 叫Witter既 地 方,等MTA18去LA方 向,原 本 架
車 夜 晚 七 點 三 到,但 等 半 個 鐘 都 無 車 。 大 約 七 點 半,來o左 架
18,yeah!終 於 係Nabi LF(7447)﹐ 今 次 搭 到 新 車 喇 。

車 內 同Newflyer C40LF無 乜 分 別,不 過 引 擎 聲 佢 扯 到 好 高
(引 擎 用Detroit Diesel),聲 音 同Trident分 別 唔 大,都 差
唔 多 。 不 過 此 車 極 正,起 步 加 速 都 一 流,但 司 機 衝 成 三 次 紅
燈 。

架 車 去 到 一 條Soto/Whitter既 街,剛 好 有 部251離 開,唯 有
落 車 等 另 一 部 車 啦 。 大 約 半 個 鐘 後,有 部Newflyer C40來
到(5043)﹐ 於 是 上 車 啦 。
我 好 渴 望 搭 呢 隻 車,入 面 都 可 以OK,又 有 大 大 既 窗 。 但 最 失
望 係,架 車 慢 到 嘔,起 步 唔 係 好 快,同 之 前 搭 既Nabi有 好 大
分 別 。
結 果 半 個 鐘 先 返 到 屋 企(如 果 行Neoplan,大 約20-25min),
雖 然 如 此,但 此 行 收 獲 良 多,因 為 有 好 多 車 款 第 一 次 搭 。

~~~Tony(S3M61)~~~
LA時 間1月9日8﹕24pm

Article 1: (Request 1)

基 本 上 我 就 唔 太 喜 歡 NewFlyer 啦...
成 日 都 覺 得 架 車 就 散...(感 覺0者~)
好 多 時 有 D 好 怪0既 聲...
都 係 鍾 意 Orion 6 同 Nova LFS 多 D~~

bB

Article 1: (Request 2)

希 望 我 無 認 錯NewFlyer的 型 號...(Sorry if I make mistake~)

講 起NewFlyerC40LF...費 城 這 邊 都 有(SEPTA).
我 想 正 式 出 了 來 行 兩 個 月 到.
(還 要 是 女 司 机!! 開 得 勁 快!)
記 得 第 一 次 見 時 追 了 九 條 街 去 影,
現 在 卻 通 費 城city都 是NewFlyerC40LF, 早 知 道 不 跑-_-
(遲d等 天 氣 暖d又 要 出 過 去 影>.<)

NewFlyer給 我 的 感 覺 是 不 錯, 雖 然engine真 的 很 大 聲.
不 過 點 都 好 過d舊 車...
那 一 些 子 彈 頭 我 早 兩 年 試 過 坐 到 頭 暈.

估 不 到 現 在NJ transit又 買 子 彈 頭.
好 在 我 這 邊 是coach buses service^-^

DP5569^^

Article 1: (Request 3)

> 希 望 我 無 認 錯NewFlyer的 型 號...(Sorry if I make mistake~)

Newflyer好 易 記 既
C=CNG,果D車 係 話 車 頂 有 舊 好 長 既 缸(LF型 號),LACMTA5043
係 個 缸 擺 響 車 尾 。
D=柴 油
E=電 能,類 似 無 軌 電 車(果 隻 從 未 見 過)
> NewFlyer給 我 的 感 覺 是 不 錯, 雖 然engine真 的 很 大 聲.
> 不 過 點 都 好 過d舊 車...
> 那 一 些 子 彈 頭 我 早 兩 年 試 過 坐 到 頭 暈.

其 實Newflyer都 可 以 接 受,剎 車 聲 問 題,只 係 覺 得 佢 停 車 前
聲 浪 較 大 少 少,仲 有 係 有 時 覺 得 比 較 慢 。

講 起LACMTA舊 車,九 廠 果 邊 得 果 兩 部CNG車(一 部Newflyer同
一 部Nabi)外,十 居 其 九 都 係TMC同Fixible。 最 唔 鐘 意 批
Fixible Metro﹐ 尢 其 是 康 偈Fixible﹐ 行 車 時 好 慢,有 次 搭
76既 康 偈Fixible(2647),搭 足 成 個 鐘,而 且 停 車 時 好 震 。

聽 講 將 來 有 批Nabi LF入 九 廠,但 至 今 仍 未 有 下 文 。

> 估 不 到 現 在NJ transit又 買 子 彈 頭.
> 好 在 我 這 邊 是coach buses service^-^

子 彈 頭 ﹖ 係 咪 用ALX200果D(好 似Thomas SLF)﹖
不 過LBT新 果 隻Chance Opus好 正,用 哈 哈 笑 車 身,D位 有 層
薄 墊,好 有 歐 陸 風 味(美 國 車 已 經 有 歐 洲 水 平)。

~~~Tony(S3M61)~~~
LA時 間1月9日11﹕11pm

Article 1: (Request 4)

> Gillig都 有 類 似 問 題
> 例 如Foothill Transit﹐F1000打 後 既Gillig Plamton
> 高 地 台 車,引 擎 同Newflyer C40系 同 一 款,引 擎 聲 都 一 模
> 一 樣,但 比 起Newflyer,我 會 覺 得Gillig會 好 過Newflyer。

Gillig... 真 係 連 見 都 未 見 過...

> 反 而MTA批Neoplan Transliner(6301-6600),佢 用 康 偈
> 果 種 車 又 有 一 樣 怪 聲,有 部 份 剛 開 車 時 會 有 一 聲E.....聲,
> 次 次 覺 得 架 車 係 壞 既 。

Orion 6 都 聽 過 , 不 過 比 C40LF 少 好 多...

話 時 話 , 呢 度 D Orion 5 好 好 踩~~

bB
Article B2:3BL @72A time :5:00pm taipo 開S廠1車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=435&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

tai wai 開@6:00-05 pm
taipo 開4:50 /
5:10 約 到 廣 福
5:50 到 大 圍

Article 2: (Request 1)

> Tony Ng (S3M114) said:
>
> 今 日FV8281壞 了 車, 於 非 繁 忙 時 間,
> 72A曾 一 度 只 有3架 車 行.


我 今 朝 好 早 返 工 時, 大 約 早 上 6 點 幾, 見 到 沙 廠 turbo
S3BL - FA9279 行 72A 往 大 圍 方 向, 依 時 間 來 看, 它 好 像
是 屬 沙 廠 1 車?

Article 2: (Request 2)

> 72A(S3BL294)/73(ME40) said:
>
> 今 朝FA9279的 確 是 行72A-3車(即 是 沙 廠 頭 車)
> 不 過FA9279大 約 十 二 點 在 大 埔 壞 了,然 後 應 該 係 返 沙 廠 換 車
> 之 後 就 換 左3BL33(DB6483), 不 過 最 後 此 車 在5:40p.m.
> 因 車 型 問 題 換 返 原 掛 牌S3BL459(FV8281)
>
> 另 外 今 天3BL33(DB6483)應 是 在 大 埔 開4:45p.m.

其 實12:10PM眼 見FA9279插 私 牌 都 知 道 苗 頭 不 對 . .
今 日72A都 頗 禍 不 單 行 , 一 天 內 壞 了 兩 架 車 。
幸 好 錄 到 高 音 質DZ110引 擎 聲 , 都 算 有 點 安 慰 。^^

Article 2: (Request 3)

> treasurer財 爺--606彩 雲 站 長 said:
>
> 我 剛 搭 佢 回 來 (11:30PM 大 圍 尾 班)
> 覺 得 呢 架 車 好 正
>
> 公 路 及 上 斜 能 力 都 很 好
>
> 想 問 佢 係 咪72A 字 軌?
> 呢 架 車 係 咪 所 謂'康 偈'車?

此 車 正 是72A的 正 字 軌 , 上 水 廠 頭 車 。
它 是 配 吉 拿6LXCT引 擎 及 ZF4HP500 波 箱 ,
俗 稱 「 四 波 蘭 」 。 由 於 是 使 用ZF四 波 波 箱 ,
所 以 較 一 般 的 吉 偈 蘭 有 力 , 行 車 的 感 覺 、 轉 波 及
引 擎 聲 ( 因 為 是 吉 偈 的 緣 故 , 會 高 音 一 點 ) 也 有
老 虎 頭 的 影 子 , 但 是 起 步 加 速 及 轉 波 仍 顯 然 地
較 老 虎 頭 慢 。

P.S. 收 錄 了DZ110的 引 擎 聲 , 會 在 第4輯 引 擎 聲 分 享 與 大 家 見 面 。^^

Article 2: (Request 4)

> treasurer財 爺--606彩 雲 站 長 said:
>
> 哦~~~~~~
> 除 左 呢 架, 仲 有 冇 同 類 型 既 正 車?!

4波 蘭? 還 有 很 多..
包 括72X正 字 軌S3BL296[DZ251]
S3BL273[DY8537](U)
S3BL275[DY8603](U)
S3BL280[DY9071](U)
S3BL284[DY9259](K)
S3BL291[DY9758](S)
S3BL292[DY9803](S)
S3BL298[DZ296] (U)
S3BL299[DZ483] (K)

Article 2: (Request 5)

> S3BL291[DY9758](S)

3M 字 軌

Article 2: (Request 6)

> 72A(S3BL294)/73(ME40) said:
>
> 我10:30見 到FA9279行72A
> 代FV8281個 位

今 日12:10, 我 見 到FA9279沿 汀 角 路(富 善 村 對 出)
搞72A, 插 私 牌, 駛 回 大 埔 廠. 之 後FV8281冇 車 代,
大 圍13:10開DZ110後, 一 直 冇 車, 大 圍 站 長 同 排 隊 的
乘 客 講:「13:30架 車 壞 左, 要 等 到14:00果 班,
趕 時 間 就 搭 火 車 」. 良 久.. 直 至 到13:55才 開FU9319.
Article B3:Re: 今日AMN@59M 行錯路事件
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=436&a=1
回應/Replies:


|1|

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
> 今 日 吃 完 午 飯, 見 到 有 部AMN 由 屯 興 路
> 轉 入 屯 門 公 路, 以 為 它 是 行 駛67M、66M、
> 59A、67X或 且259D, 點 知 仔 細 一 看, 竟 是
> '荃 灣 地 鐵 站 59M' !! 兩 層 車 廂 都 有 乘
> 客 。 它 落 斜 後, 竟 沒 有 轉 線 上 屯 門
> 閣 斜 路, 還 直 行 上 天 橋 往 皇 珠 路 方 向
> 行 駛 。
>
> 我 當 作 那 位 司 機 往 荃 灣 方 向 駛 過 皇
> 珠 路 時 不 能 入 快 線 駛 往 屯 門 公 路, 但
> 他 竟 然 在 屯 興 路 落 斜 仍 直 上 天 橋,不
> 繼 續 行 駛 屯 門 公 路 。 我 絕 不 相 信 一
> 個 屯 門 司 機 連 呢 段 路 都 唔 懂 駕 駛 。
> 除 非 這 部 巴 士 另 有 用 途, 但 冇 理 由
> 唔 關 電 板, 更 冇 理 由 的 是 車 上 有 乘 客 。
>
> 大 家 認 為 司 機 為 何 會 這 樣 做 呢? 明 明
> 他 可 以 轉 線 入 屯 公,但 他 仍 要 直 駛 上
> 斜 往 皇 珠 路 。
>
> P.S.此 車 為260X掛 牌 車--JR7609。
>
> **FW1321**

會 否 是 部 車 其 實 往 屯 門 方 向, 但 係 無 轉 電 牌, 在 返 抵 屯 門
時 由 於 忘 記 要 左 轉 往 皇 珠 路 而 利 用 屯 興 路 調 頭 再 返 回 皇 珠
路?

我 估 屯 門 無 乜 巴 士 司 機 會 搞 錯 往 九 龍 方 向 上 屯 公 和 往 南
廠 及 屯 廠 的 那 段 皇 珠 路, 反 而 話 260X 掛 牌 入 屯 門 行 開 屯
公 入 屯 中 唔 記 得 左 轉 往 皇 珠 路 可 能 性 較 大.

S3M224

Article 3: (Request 1)

由 屯 興 路 轉 入 屯 門 公 路 直 行 上 天 橋 往 皇 珠 路 方 向...

會 不 會 是 司 機 荃 灣 開 車 忘 了 搞 牌 ,
過 了 屯 公 忘 了 轉 左 , 才 這 樣 行 返 龍 門 路 那 邊 ?
不 管 怎 樣 , 他 定 是 發 白 日 夢 了 或 者 非 屯 門 人 了 ( 講 笑 )
Article B4:Re: 由元朗西行去新元朗中心要幾多時間?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=438&a=1
回應/Replies:> 中 巴1998 said:
> 由 元 朗 西 行 去 新 元 朗 中 心 要 幾 多 時 間 ?
>
>
>
> ----------------------------------------------
> 中 巴1998
> http://cmb1998.hk.st
> cmb1998@hotmail.com

about 15-25 mins
話 事 話,有D離 題......

M74Article B5:Re: 新元朗中心有乜車?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=439&a=1
回應/Replies:> M74 said:
>
>
> 可 否 問 清 楚D?
> 在 新 元 中 作 巴 總 的 線 有:53,63M,68X,655,A71
還 有 N 3 0Article B6:巴士底盤...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=440&a=1
回應/Replies:今 日 搭44Mo係 葵 涌 貨 櫃 碼 頭 見 到 唔 知 係 唔 係Trident既 底 盤,唔 知 係 唔 係 新 巴o既 呢?唔 知 有 無 人 見 到 呢?Article B7:Re: 甚麼叫做巴士公司誤值車牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=441&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 華 納 天 后 鄭 秀 文 的FANS(FX8032+FU9273) said:
> 甚 麼 叫 做 巴 士 公 司 誤 值 車 牌

誤 值 車 牌 , 城 巴 試 過
事 件 好 似 發 生0係1998年
當 時0既817唔 知 係 唔 係 換 個 個 鬼 面 罩
仲 換 左 個 錯 車 牌GG9195

要 三 個 月 後 才 有 人 發 現
先 換 返 個GG9591的 正 確 車 牌

Article 7: (Request 1)

> 投 下 小 雪,漢 洋 其 實 我 介 意 一 票DE3018+DR4424 said:
>
> 我 唔 係 好 明 白 問 什 麼 問 題
其 實 係 我 打 錯 ,
ATR287唔 係 誤 值 車 牌 ,
而 係 誤 值 車 隊 編 號 成ATR278咁 解 。

希 望FX8032留 意 + 原 諒 !

檸 少 .5048

Article 7: (Request 2)

> G@kei.com! said:
> 什 麼 是 誤 值 車 隊 編 號?
首 先 我 想 問 問Gakei下 面 兩 個 車 牌 是 甚 麼 巴 士 :
JT4875、JU2210

話 說 有 一 日 有 部 以 麥 當 勞 為 廣 告 的116掛 牌 車JU2210
在 基 利 路 轉 入 祐 民 街 。 當 時 我 望 到 巴 士 的 車 隊 編 號 是
ATR278, 我 當 時 亦 有 貼 在 二 板 。 之 後 我 再 行 落 總 站 望
真 一 點 , 發 現 車 隊 編 號 真 是ATR278。
我 心 中 一 愕 ,JU2210的 車 隊 編 號 不 是ATR287嘛 ?
( 因 為116加 四 部S車 是 順 序ATR286、287、288及289) ,

結 果 回 家 再 找 數 個 車 牌 網 , 包 括 《 新 巴M21網 頁 》 、
3AD46的 巴 士 車 牌 搜 尋 及
自 己 《 特 區 聯 合 交 通 網 》 的 九 巴 車 牌 資 料 而 得 到
證 實JU2210係ATR287, 而 非ATR278。

但 是 此 情 況 在 上 魚 柳 包 廣 告 時 是 得 到 正 確 編 號 的 ,
換 薯 條 後 變 成 咁 , 所 以 是 誤 值 車 隊 編 號 了 。

PS:Gakei, 如 果 仲 未 知JT4875係 乜 車 牌 ,
請 參 考 下 面 網 址 :
《 特 區 聯 合 交 通 網 》 九 巴 車 牌 資 料

檸 少 .5048

Article 7: (Request 3)

> G@kei.com! said:
> 唔 係 唔 明 乜 o野 係 '誤 值'.

誤 植 車 牌 編 號 。

Article 7: (Request 4)

> G544+868=ASV7 said:
>
> 兩 個 原 因:
> 巴 士 迷 惡 作 劇-好 似S3BL469就 變 左3BL469
> depot workers 失 誤:好 似 以 前ADS176個7字 好 似 一 字 咁
> 而 家 改 番 九 巴ordinary 0既7字

我 見 過3AV變 成3AL。

**FW1321**
Article B8:Re: [引擎聲分享] 第二輯:丹尼士三叉戟 10.6米
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=442&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

繼 第 一 輯S3M64[DP2157](U)@72X後 , 今 日 再 推 出 第 二 輯 。

ATS95[KD4423](U) @ 64K


======================


車 型 :Dennis Trident 10.6-metre


引 擎 :Cummins M11-305E


波 箱 :Voith DIWA 864.4


路 線 :KMB 64K


路 段 : 林 錦 公 路 嘉 道 理 農 場 ( 必 停 站 ) - 大 埔 太 和 近 水 圍


長 度 :10分19秒


大 小 :2.5MB

如 果 你 聽 不 到 以 上 的 引 擎 聲 , 請 按 滑 鼠 右 鍵 另 存 檔 案 , 再 用RealPlayer開 啟 , 又 或 者 輸 入 以 下 網 址 :


第 一 輯 http://europa.spaceports.com/~lbic/s3m64-72x.rm


第 二 輯 http://europa.spaceports.com/~lbic/ats95-64k.rm


謝 謝 !

希 望 大 家 喜 歡 !^_^

第 三 輯 預 告 :ME12[DF9321] @ 73

Article 8: (Request 1)

> 謙 字 城 記10 said:
> 第 一 輯 造 得 非 常 好!

對 比 起 S3M, ATS 錄 出 來 的 效 果 不 太 突 出 。
引 擎 聲 沉 吧...

Article 8: (Request 2)

> Tony Ng (S3M114) said:
>
> 康 偈 就 是 這 樣 沈 呢 , 再 加 上ATS有 冷 氣 噪 音 ,
> 車 廂 隔 音 亦 較 好 , 所 以 相 對 於 出 名 嘈 的 吉 偈S3M,
> 新ATS錄 出 來 的 聲 音 就 是 這 樣 的 平 淡 。
> 不 過 錄 音 片 段 內 也 能 夠 聽 得 到 新ATS的 明 顯 減 速 轉 波 段 ,
> 即 由4檔 轉3檔 再 轉2檔 才 停 車 。 ( 當 然Turbo M的
> 聲 音 會 更 好 ) 下 一 輯 是ME, 別 有 另 一 番 風 味 。^^


熱 切 期 待!!

Article 8: (Request 3)

ME我 都 錄 左,不 過 唔 識 轉realplayer,而 家wav檔 好 多 人 都 聽 唔 到,可 否 幫 下 我??

先 謝Tony Ng (S3M114)
Article B9:Re: 原來九龍遊巴士線個號碼係……3號?!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=443&a=1
回應/Replies:> 3AD46‧2002年 心 想 事 成 said:
>
> 叫 3 號 咪 仲 好 , 好 過 依 家 咁 都 無 人 識 o既 ? ?

但 係......會 唔 會 有 人 誤 解 成 :
3( 佐 敦 道 碼 頭 ← → 鑽 石 山 地 鐵 站 ) 架 ? !
雖 然3號 已 取 消 數 年 。

檸 少 .5048Article B10:請問影以下巴士邊度最佳?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=444&a=1
回應/Replies:


|1|

T1
5
98C
98D
296
38
42C
11
THANK YOU

Article 10: (Request 1)

> T1
尖 咀 碼 頭(但 太 多 人 ﹐ 比 較 難 影 得 好 ﹐ 同 埋 會 好 暗)﹐
太 空 館/文 化 中 心 外,
黃 埔(紫 荊 苑 對 面)分 站 ﹐ 我 試 過o係 度 影 ﹐ 因 為 果 次 停 得 好 耐 ﹐ 差 唔 多 有 成 五 六 分 鐘 。
志 蓮 淨 苑 分 站 。

> 5
彩 虹 巴 總 ﹐ 如 果 擺o係 出 面 重 正 。
太 空 館/文 化 中 心 外 。
漆 咸 道 南 ﹐ 近 理 工 大 學 。
理 工 大 學 正 門 外 。

> 11
九 龍 地 鐵 站 ﹐
佐 敦 道 ﹐
荷 里 活 廣 場 正 門 外 。
Article B11:菲林幾問+腳架一問?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=445&a=1
回應/Replies:
邊 度 買 富 士200度 菲 林 便 宜?
天X有D富 士200度 孖 裝 菲 林 買$26
但 包 裝 與 普 通 包 裝 不 同 , 兩 者 有 什 麼 不 同?
邊 度 買 腳 架 便 宜 和 款 式 多?
THANK YOU
Article C1:


Re: 怪獸公司車尾廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=91&a=1
回應/Replies:


|1|

> 投 下 小 雪,漢 洋 其 實 我 介 意 一 票DE3018+DR4424 said:
> 有 以 下 車 隊 上 了
> 怪 獸 公 司 車 尾 廣 告
>
> AV113---GW5385---104
>
> 仲 有 沒 有 其 他 車 隊
> 上 了 該 車 尾 廣 告

城 巴 富 豪(5XX)都 有 , 但 唔 幾 得 編 號 。

Article 1: (Request 1)

> 愛 一 個 人 原 來 不 易~AL 29 said:
> sorry,what is 怪 獸 公 司??
>
> AL 29

是 農 曆 年 電 影 廣 告
Article C2:


請問5088右邊是那款banner
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=92&a=1
回應/Replies:
請 問5088右 邊 車 身 是 那 款banner?

thanks

AD93
Article D1:


Ask Photo: CTB534(or 543?)Reservoir
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=746&a=1
回應/Replies:Thanks a lot!Article D2:


[Repost] ASV41-KA9548
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=747&a=1
回應/Replies:

多 謝 欣 賞!Article D3:


Re: 29M熱狗BL
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=748&a=1
回應/Replies:> 啊Dick said:


>


> Dick

我 又 貼:
AA48Article D4:


[相片分享]102旺角特車+AV519@603
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=749&a=1
回應/Replies:102旺 角 特 車

AV519@603
VA48,2102Article D5:


即日相:和宜合道爆水管後
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=750&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

31M 與 打 磚 坪 街 再 次 相 逢
36B, 43A 同 時 殺 入 工 廠 區


私 牌 31B, 載 客 31M 改 經 梨 木 道 返 石 籬


36B 上 石 蔭 東 搶 35A 生 意多 謝 各 位 收 看

Article 5: (Request 1)

> 放 假235M said:
>
> 睇o下 聽 朝 影 唔 影 到32@石 蔭 東 先 :p

我 上 石 蔭 東 影 車 時 o岩 o岩 走 o左 部 32, 等 成 15 分 鐘
都 唔 見 下 班 谷 鬼 氣 返 屋 企 好 過......所 以 上 面 冇 32 相.
o的 32 真 係 好 疏.

Article 5: (Request 2)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 上 次 我 影 巴 士 相,等 某 部35A 仲 火 過 等 部32。
> 那 時 三 班32, 才 有 兩 班35A。

35A 好 多 時 受 塞 車 影 響, 班 次 好 飄 忽.

p.s. 影 35A? ES5348?

Article 5: (Request 3)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 但 我 見 到 部 巴 士 入 去 安 蔭 成 粒 鐘, 都 唔 出 番O黎 。

可 能 食 飯 囉......

Article 5: (Request 4)

> 稚 .S3BL103 said:
>
> S3V29 (GK8843)係 蛇 車.

蛇 車 假 日 下 午 都 要 食 飯 遮.
Article D6:


每日兩相~3月26日支持香港運動員banner 的ML&DL
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=751&a=1
回應/Replies:
歡 迎 取 我d相 做homepage!!Article D7:


265M喜結良緣
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=752&a=1
回應/Replies:Article D8:


【貼相】72x線四張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=753&a=1
回應/Replies:

全 線 最 正 的 車
非 掛 牌
Article D9:


Re: 送給板友DG5717+GL1489
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=754&a=1
回應/Replies:> ~~Speed-10 DG5010~~ said:


>


>


>


>


> 鳴 謝 板 友ACKL scan相 、 提 供 網 頁 空 間 及 代 貼


>


> 多 謝 觀 賞 , 歡 迎 提 供 意 見


>


> ~~Speed-10 DG5010~~~~~稚 vs 悔~~~


九 巴 之 迷S3BL103Article D10:


甜葡萄 @ 914
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=755&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

送 給 板 友EU260

鳴 謝 板 友ACKL scan相 、 提 供 網 頁 空 間 及 代 貼

多 謝 觀 賞 , 歡 迎 提 供 意 見

~~Speed-10 DG5010~~

Article 10: (Request 1)

唔 知 呢 張 算 唔 算 係 甜 葡 萄 ?

雖 然118冇914咁 罕 見 , 但 係 對 我 黎 講 都 算 係 甜 葡 萄 ~!

Article 10: (Request 2)

> 《 郵 差 叔 叔 》 . < 獨 自 沮 喪 中...> said:
>
>
> SORRY, 甚 麼 是 '甜 葡 萄'?
>
> 【 香 港 巴 士 照 相 館 】 - 2002/01/10 更 新 :~
> - 今 期 精 選 大 相 : 新 巴 5087/5088/5089 (KJ 車 牌) @ 8P
>


之 前 板 友ME40兄 都 貼 過AL1@914 o既 相, 但 係 一 個 以AL39做 代 表 車o既 板 友 可 能 出 於 強 烈o既 妒 嫉 心, 話ME40兄 張 相...吃 不 到
的 葡 萄 是 酸 的, 所 以5010兄 就 張 呢 張 相 叫 做 甜 葡 萄 喇.

~~~稚 vs 悔~~~
九 巴 之 迷S3BL103

Article 10: (Request 3)

回 《 郵 差 叔 叔 》 . < 獨 自 沮 喪 中...>
葡 萄 係 有 分 甜 同 酸 的
正 如 信 件 都 有 分 炭 疽 信 同 升 職 信
點 解 我 要 用 甜 葡 萄 來 形 容AL1呢?
其 實 好 簡 單 因 為 我 重 視 佢
就 正 如 很 多 父 母 都 會 叫 自 己 個 仔 做 金 菠 蘿
而 每 一 部 巴 士 在 我 心 目 中 就 正 如 一 粒 可 口 的 葡 萄
但AL1在 我 心 目 中 就 是 一 粒 特 別 甜 美 的 葡 萄
我 每 一 次 同 佢 影 完 相 都 會 有 一 種 發 自 內 心 的 甜 美 感 覺
所 以 我 就 稱 之 為 甜 葡 萄
P.S 唔 知 你 有 無 呢 種 感 覺 呢 ? ^^
Article D11:


Re: 背光影一幅
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=756&a=1
回應/Replies:> 東 風11型 said:


> 攝 於 聖 誕 節


>

這 幅 相 不 算 是 背 光 , 而 是 陰 陽 色 而 已 。

--怪 物Article D12:


3BL系列-3BL128,129
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=757&a=1
回應/Replies:~3BL128
3BL129
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843Article D13:


Re: [貼相]原裝車咀BL三張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=758&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> N364 said:


> 小 弟 一 向 都 不 太 專 影BL, 不 過 近 來BL銳 減 , 小 弟 都 有 一 些 存 貨 ,


> 希 望 各 位 欣 賞:)


>


> 以 下 三 幅BL相 片 都 是 保 留 原 裝 車 咀 , 皆 因 小 弟 實 在 十 分 喜 歡 這 個


> 設 計 , 六 個 圈 圈 非 常 過 癮 。


>


> BL55(DE3824)


>


> 原 為81K熱 蛇 , 可 惜 當 時 未 有 機 會 拍 攝 , 調 出 荔 廠 後 幸 運 地 遇 上 ;


> 當 日 可 惜 附 近 甚 多 的 士 , 結 果 影 的 角 度 不 是 太 好 。


>


> BL61(DE4413)


>


> 近 來 小 弟 比 較 常 到 的 拍 攝 地 方 , 皆 因 交 通 方 便 , 由 啟 業 沿 啟 東 道 行


> 只 需 約 十 五 分 鐘 , 懶 的 話 亦 可 進 貢 給24。


>


> BL67(DE4058)


>


> 此 車 現 在 仍 為10熱 蛇 , 可 惜 坪 石 一 帶 已 經 面 目 全 非 。


>


> 其 實 現 在 還 有 多 少 架 原 裝 車 咀 的DE牌BL?小 弟 記 得 有:


> BL55(DE3824)---L廠8


> BL59(DE4314)---L廠18


> BL61(DE4413)---K廠17


> BL67(DE4058)---K廠10


> BL76(DE4089)---L廠53


> BL83(DE5729)---U廠77K


> BL90(DE5854)---K廠28唯 一 熱 狗


>


> 未 知 有 否 遺 留 , 煩 請 指 正 。


>


> 謝 謝!


>


> N364

U廠 唯 一 原 裝 車 咀BL :
JF 1181 + KC 3689

Article 13: (Request 1)

我 都 整 張 先,BL90--28:

Dick

Article 13: (Request 2)

我 都 好 似 有 張 一 模 一 樣o既

Article 13: (Request 3)

N364兄 難 得 貼BL, 我 亦 玩 下 先
你 講 既 原 車 咀BL, 應 該 係 咁 多 , 而 以 前 有 呢 款 車 咀 既


曾 經 包 括 :


BL54(DE4404),65(DE3037),68(DE3414)

而 值 得 一 提 既 係 ,BL61係 眾 多 三 代 車 咀BL/3BL中


冇 水 牌 既 一 架

Article 13: (Request 4)

> 東 風11型 said:


> 轉 左 廠 徽 未?

BL67
Article 13: (Request 5)

> N364 said:
>
> 兄 台 , 睇 下 小 弟 張 相 先 , 雖 則 小 弟 部scanner廢 , 但 應 該
> 睇 到 你 想 要 的 答 案 播 。
>
> N364

唔 該 晒!
Article D14:81C 千與千尋
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=759&a=1
回應/Replies:同 樣 攝 於 聖 誕 節


Article D15:Re: S3N一幅
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=760&a=1
回應/Replies:> 東 風11型 said:


> 多 謝 欣 賞!


>

我 試 過 在 這 個 位 置 影 車,同 對 面 鋪 賣 燒 賣 的 老 細 嘈, 果 個 老 細 吾 係 人 咁 品...


不 過 呢 個 位 其 實 係 影 車 好 位,大 家 不 妨 一 試Article D16:BL102 DG2249
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=761&a=1
回應/Replies:BL102 DG2249


Article D17:風景相+巴士相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=762&a=1
回應/Replies:我 屋 企zoom出 去 影 的

沙 仔+AV220
綠ATS


Article D18:Re: kmb3asv298@118
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=763&a=1
回應/Replies:
> 破 壞 王 said:


>


>


> 新 記 茶 座


> 加 入8張 最 新 相 片..

如 果 冇 左 果 條 燈 柱 既 影, 咁 就 不 錯 喇...Article D19:gold bus - route 2E
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=765&a=1
回應/Replies:

taken todayArticle D20:每日一鴨--N8
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=766&a=1
回應/Replies:每 日 一 鴨 終 於 可 以 繼 續,


今 日 的 主 角 係 : BY 6595 (N8)

不 論 是 布 牌 時 代 :

還 是 膠 牌 時 代 :
同 樣 都 係 行 5D

希 望 大 家 喜 歡 , 亦 歡 迎 討 論

*鳴 謝 板 友ES6310提 供 相 片

JF 1181 + KC 3689Article D21:3309L @ 23
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=767&a=1
回應/Replies:

very blurry, sorry taken so rush....Article D22:BL95@29M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=770&a=1
回應/Replies:歡 迎 提 出 意 見~~

~~~稚 vs 悔~~~


九 巴 之 迷S3BL103Article D23:聯合國@黃泥頭
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=771&a=1
回應/Replies:

歡 迎 提 出 意 見~~

~~~稚 vs 悔~~~


九 巴 之 迷S3BL103Article D24:佐敦道碼頭舉行青年藝術節
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=772&a=1
回應/Replies:

歡 迎 提 出 意 見~~~

~~~稚 vs 悔~~~


九 巴 之 迷S3BL103Article D25:[劣作兩張]東廊上的801
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=773&a=1
回應/Replies:


|1|

東 廊 上 的801


劣 作 兩 張 希 望 你 地 喜 歡


PS:特 別 鳴 謝LV27幫 我scan D相


石 澳 人Eric

Article 25: (Request 1)

> 波 子 失 去 了 最 愛 的 人>_< said:
>
> 石 澳 人Eric 哥 哥 你 好 勁 啊......^_^.......
> 幾 時 可 以 教 我 影 相......
教 就 唔 敢,因 你 仲 叻 過 我^_^
> 你0個 張Pan鏡 再 加 四 輪 轉 向 既 新 巴Hiace 客 貨Van ,點 解 唔post 上 黎
我 冇scan拿ma......>_<

> 你 好 叻 啊........^_^.......
我 映 相 其 實 好 屎 乍
石 澳 人Eric
Article D26:[徵相]城巴電子牌(Lite Version)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=774&a=1
回應/Replies:任 何 路 線 都 得 , 都 好 係 正 面 的 ,
整 紙 巴+MM2之 用

謝 !

_________________
Scania2800 KJ1502 ~ 天 水 圍 。 丰Article D27:Re: [代友貼相] 城巴 # 2500 新 色彩
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=775&a=1
回應/Replies:


|1|


> Gary Tang said:


>

2500蛇 年 廣 告 已 成 追 憶~


各 位 巴 迷 又 要 準 備 捕 佢lu~

新 色 城 巴(依 出 街 次 序):


1)2800


2)1501


3)2201


4)656


5)2500

_________________


Scania2800 KJ1502 ~ 天 水 圍 。 丰

[IMG]http://www.hkedcity.net/citizen_files/ab/ax/ty1824/photo_album/6518/810343340.jpg[/IMG]

大 肚 能 容 容 天 下 難 容 事


開 心 常 笑 笑 古 今 可 笑 人

Article 27: (Request 1)

堅 城, 北 碼 , 中 碼 又 將 可 能 會 熱 鬧 起 來......