20010103

巴士舊文--2001年1月3日


請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文


B.巴士迷討論.
第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文thread 3005


Article A1:

 • Question of NWFB 20XX
 • E11MAN, 2001-01-04 01:21:14


  回應:


  How many 20XX NWFB have after some of them will go away?


  And what's the highest speed of them?
 • thread 3004


  Article A2:

 • Re: [轉乘建議]九巴251M路線&城巴969路線加設轉乘服務
 • 914/72/72X/2E/10/12/16/33A/87A/87B 老陳, 2001-01-04 01:11:38


  回應:


  1. push
  > 請 問 你 們 認 為 九 巴251M路 線 可 否 同 城 巴969路 線 加 設 八 達 通 轉 乘 服 務?

  轉 9 6 8 咪 得 啦  Article 2: (Request 1)

  請 問 其 用 意?!?!

  有968,咁 點 解 要 專 登 轉969?!

  SiuLam

 • thread 3003


  Article A3:

 • S3BL174及龍運都普三叉戟一問
 • 將軍澳廠常客G542 AV220, 2001-01-04 00:32:49


  回應:


  想 問 S3BL174及 龍 運 都 普 三 叉 戟 係87B及A41P本 月 做 緊 邊 條 字 軋 呢?


  S3BL1174駛 唔 駛 做47X柯 打 車 呢?

  如 有 開 車 時 間 表,可 盡 快 貼 上 來


  拜 托 晒!
 • thread 3002


  Article A4:

 • 問題一堆
 • 考緊試的虹橋太守 - EH9302, 2001-01-04 00:19:36


  回應:


  1. push
  小 弟 有 一 些 有 關 巴 士 的 問 題......


  1)有 那 幾 部3N,3BL退 了?


  2)67M,67X會 入 富 泰 嗎?


  3)DS738(S3M102)現 在 何 方?


  4)49X仲 有DA/DB牌3BL嗎?若 有,在 什 麼 時 間 出 現?


  (最 好 是 確 實 的 開 車 時 間)

  Thanks~

  考 緊 試 的 虹 橋 太 守 -


  EH9302字  Article 4: (Request 1)

  > 2)67M,67X會 入 富 泰 嗎?

  只 會 經 過 ( 青 山 公 路 ) ...

  富 泰 總 站 好 簡 單 , 只 得 一 條 孖 坑 一 條 單 坑 ,


  如 果 真 係 好 似 樓 下 既 文 話 52M/263M/521 都


  響 富 泰 做 總 站 , 都 已 經 好 擠 逼 下 。

  我 覺 得 52M 無 必 要 搬 過 去 ...

 • thread 3001


  Article A5:

 • 夢想可成真:263M
 • 荔景南 45M, 2001-01-03 23:23:59


  回應:


  1. push
  2. push
  剛 才 在 板 上 看 見263M已 上 了 青 公 沿 線 波 板 糖 的 消 息 , 的 確 是 既


  疑 惑 亦 興 奮 , 因 為 今 早 小 弟 在 洪 水 橋 都 看 不 到 新 的 站 牌 。 直 至


  剛 才 回 家 , 下 車 所 見 的 , 果 然 是263M的 站 牌 !

  回 想 當 年 大 欖 隧 道 通 車 , 滿 以 為 交 通 得 以 改 善 的 洪 水 橋 居 民 ,


  一 夜 之 間 失 去 了 七 條 巴 士 線 :64M、69M、68、68A、68M、68X、


  268B, 換 來 的 只 是 兩 條 全 元 朗車 費 最 昂 貴班 次 最 疏 落的M線


  和X線 ! 小 弟 真 是 不 明 白 , 為 什 麼 當 局 要 把 洪 水 橋 居 民 拒 之 於


  大 欖 隧 道 門 外 ?

  小 弟 曾 經 在 九 八 年 向 有 關 當 局 投 訴 為 什 麼 洪 水 橋 沒 有 大 欖 隧 道


  巴 士 線 , 獲 得 答 覆 的 結 果 是 將 於 二 千 年 1 2 月 開 辦263M, 但 後


  來 開 辦 日 期 卻 延 至 O 一 年 2 月 , 所 以 今 天 看 到263M的 站 牌 , 興


  奮 的 是263M終 於 能 夠 提 早 開 辦 !

  小 弟 個 人 估 計263M將 於 本 星 期 日 開 辦 , 若 然 星 期 五 的 政 府 憲 報 看


  到 富 泰 總 站 劃 為 禁 區 的 通 告 , 則 更 能 肯 定 。

  雖 然263M並 非 全 無 缺 點 : 例 如 不 經 荃 灣 、 繁 忙 時 間 在 轉 車 站 難


  以 轉 車 等 , 但263M的 出 現 , 總 算 打 破 現 在 的 困 局 , 為 我 們 的 巴


  士 服 務 帶 來 新 的 突 破 。

  另 外 , 若 然 九 巴 當 初 的 建 議 冇 變 ,263M將 有 十 部 車 行 走 , 繁 忙


  時 間 每 十 分 鐘 一 班 車 。

  洪 水 橋 居 民


  荔 景 南 45M

  PS. 想 不 到263M比65M早 開 !  Article 5: (Request 1)

  > 我 頭 先 搭 輕 鐵 番 屋 企 果 陣 聽 見 兩 個 九 記 師 傅 傾 計 講 緊 夜 晚


  > 收 車 時U廠 成 日 大 排 長 龍,攪 到d師 傅 好 夜 先 收 到 工,仲 話 過


  > 兩 日 再 開 條 線 就 肯 定 成 三 點 幾(指 零 晨)先 泊 好 車


  > 我 初 時 都 諗 唔 到 有 咩 線 會 開(65M又o係 天 水 圍 果 邊o者),原


  > 來 係263M!!!

  難 道 小 弟 今 次 是 估 對 了 ?

  > 咁 唔 知263M會 用 咩 車 行 呢???

  唔 知 ! 其 實 用 什 麼 車 都 不 是 太 緊 要 吧 !


  最 緊 要 的 是 能 開 線 !

  > o係 大 欖 隧 道 轉 佢 又 有 冇 咩 優 惠 呢???

  應 該 同 依 家 一 樣 , 例 如 轉269M免 費 , 出 九 龍68X加 三 個 半 等 。

  > 唔 該!

  客 氣 !
  荔 景 南 45M  Article 5: (Request 2)

  > 乜 你 住o係 洪 水 橋 呀??我 住o係 藍 地o架~~


  > 我 一 樣 等o左 依 日 好 耐 啦!!

  之 前 有 班 友 話 開263M好 無 謂 , 請 恕 小 弟 不 敢 苟 同 !263M對


  洪 水 橋 居 民 的 最 大 作 用 是 連 接 起 整 個 大 欖 隧 道 巴 士 網 絡 ;


  其 作 用 並 乃 非 單 單 將63M 加 密 及 全 冷 便 能 代 替 。

  當 日 在 九 巴 的 乘 客 聯 絡 小 組 會 議 上 , 小 弟 見 到 一 位 住 在 藍


  地 的 組 員 , 不 知 是 否 是ES9315兄 呢 ?

  荔 景 南 45M

  > P.S.你 有 無ICQ no.呀??


  > ES5915

  當 然 !1986441!

 • thread 3000


  Article A6:

 • 九巴巴士站牌一問
 • 鴨廠原居民FZ1978, 2001-01-03 22:41:47


  回應:


  九 巴 新O既 制 服 同 埋 站 長 室


  你 地 就 見 得 多 啦.


  點 解 九 巴 唔 將 某 部 分 巴 士 站 站 牌


  同 總 站 站 牌 改 革 一O下 由 人 手 毛 筆 字


  形 式 轉 為 好 似 城 巴 同 新 巴0既


  電 腦PRINT字 形 式 呢?
  歡 迎 討 論


  鴨 廠 原 居 民FZ1978
 • thread 2999


  Article A7:

 • Re: 九巴92
 • Christopher, 2001-01-04 01:32:00


  回應:


  1. push
  > > > 我 小 時 候 住 西 貢 時, 當 時 是 用N的,


  > > > N臨 死 時 都 有 掛,批N有 無 換 過?


  > >


  > > 92改 用 雙 層 車 時 , 首 先 用 的 一 批 車 是


  > > N55-N60, 另 加 兩 味 車 , 用 過 的 有CL8802、


  > > CM318、CM3644等 , 後 來N55-N60換 出 ,


  > > 改 用N250-N255, 後 來 再 加 上N230、N202


  > > 及N182(即CM318), 這 個 組 合 行 走 了 近


  > > 十 年 , 一 直 用 到92加 冷 , 首 部 冷 馬 為


  > > ADS28。 之 後 部 份N車 轉 去 其 他 廠 服 役


  > > , 令92的 掛 牌 車 開 始 再 度 轉 變 。


  > >


  > > Christopher


  >


  > 好 似N306(CR6819)曾 是92的 掛 牌......


  >

  此 車 應 不 是 掛 牌 , 或 者 會 是N250-N255開 始


  離 開92時 調 入 也 不 定 。 因 為 後 期 的92熱 狗


  車 的 派 車 情 況 較 往 日 混 亂 , 派 車 不 及 以 往


  般 整 齊 及 固 定 。

  Christopher  Article 7: (Request 1)

  還 有N304(CR6515)


  N222(CN1844)


  N247(CN3980)


  N339(CT5087)


  真 的 好 懷 念 他 們

 • thread 2998


  Article A8:

 • Re: 問題一則
 • Kingcute 59M - S3BL266 (DY 2719), 2001-01-03 22:05:30


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > 點 解 九 巴 唔 開 一 條 天 水 圍 至 屯 門


  > O既 點 對 點 巴 士 服 務 呢?
  coz there are K2X and A73 by KCR  Article 8: (Request 1)

  > > 係 因 為 運 輸 署 為 保 障 九 鐵0既 利 益,故 此 所 有 天 水 圍 來 往 元 朗/屯 門,屯 門 來 往 元 朗0既 巴 士 路 線 都 撥 歸 九 鐵 巴 士 部 經 營


  > >


  > > 詳 細 情 況 我 都 唔 係 咁 清 楚


  >


  > 其 實 這 個 保 護 措 施 只 實 行 五 年 已 取 銷, 但 由 於 輕 鐵 已 成 為


  > 該 區 市 民 慣 性 的 公 共 交 通 工 具, 故 九 巴 不 開 設 區 內 點 到 點


  > 的 路 線.


  > 其 實 九 巴 都 有 做 一 些 措 施, 就 係 於 區 內 實 施 分 段 收 費.


  >


  > S.K.Y.T.


  >


  >

  咁 樣 九 巴 可 唔 可 以 競 投 輕 鐵 範 圍 內 點 到 點0既 巴 士 線(如 果 有 的 話)?  Article 8: (Request 2)

  可 以,但 相 信 運 輸 署 唔 會 批 屯 門 至 天 水 圍 巴 士 線 囉.


  將 來 西 鐵 通 車,輕 鐵/西 鐵 足 夠 應 付 需 求!

  S3N353  Article 8: (Request 3)

  > > 點 解 九 巴 唔 開 一 條 天 水 圍 至 屯 門


  > > O既 點 對 點 巴 士 服 務 呢?


  >


  > 沒 必 要,輕 鐵 已 經 足 夠 應 付 需 求 啦,九 記 仲 駛 開 新 線 咩?


  > 不 如 留 返 批 車 開65M,265B,265M,276A仲 好 啦!.


  >


  > S3N353

  和 議.很 多 人 都 不 介 意 只 靠 輕 鐵 往 返 屯 門,天 水 圍......


  不 過 可 考 慮 開 辦 往 返 屯 門,天 水 圍 的 通 宵 巴 士......  Article 8: (Request 4)

  我 又 問 你 啦 , 點 解 要 開 先 ?


  有 輕 鐵 , 有 九 鐵 X 線 點 解 唔 好 好 利 用 ?

  再 稔 遠 點 , 你 認 為 現 今 講 到 明 未 來 的 公 共 運 輸


  方 向 以 鐵 路 為 主 的 政 府 , 係 有 輕 鐵 加 九 鐵 X 線


  的 情 況 下 , 重 會 唔 會 批 準 ?

  風 間 火 月 到 此 一 遊

 • thread 2997


  Article A9:

 • Re: 九巴呢排唔知做乜,80M成日出少一部車......
 • Leon, 2001-01-03 22:50:51


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > 九 巴 最 近 唔 知 搞 乜 鬼,80M S2車DG3065成 日 唔 出 車,


  > > > 又 唔 搵 車 替,結 果80M依 家 早 上 繁 忙 時 間 得 返6部 車


  > > > 30-36車{其 中32,34過280P}~得5部


  > > > 1車~一 部


  > > > S1-S2車~兩 部{但S1車 過89B,S2車 又 冇 出}~0部


  > > >


  > > > 最 大 問 題 係S2車 之 後o個 部 係2+2 ADS,真 係.....


  > > >


  > > > 落 唔 落 金 車 唔 緊 要,出 返 齊 咁 多 部 車


  > > > 俾 我 就 已 經 心 滿 意 足 的 晴 空 萬 里  > >


  > > 會 唔 會 係 掛 牌 車 長 放 大 假,無 人 替 佢 呢 ?


  > >


  > > GZ5818/Tonio Tse


  > >


  > >


  > >


  >


  > 據 司 機 們 在 站 頭 吹 水 時 所 聽 到 的,


  > 上 排 已 經 放 左{成 日 出ATSo個 時}


  >


  > 唔 係 想 偷 聽,而 係 佢 地 講 得 太 大 聲......

  !咁 兒 戲? 九 巴 咁 大 間 公 司, 搵 一 個 後 備 車 長 都 無?

  Leon^____^~  Article 9: (Request 1)

  > > 唔 係 想 偷 聽,而 係 佢 地 講 得 太 大 聲......


  >


  > !咁 兒 戲? 九 巴 咁 大 間 公 司, 搵 一 個 後 備 車 長 都 無?


  >


  我 懷 疑80M-S2一 到 學 校 假 期 就 就 唔 出 車.


  不 過 依 家 好 多 學 校 都 要 返 學la

  或 者 唔 夠 車 卦.


  先 排C80M-33車 都 用 過DG3065, 之 後80M-S2冇 出 車

  以 前 我 會 投 訴, 而 家...  Article 9: (Request 2)

  早 排 , 雖 然 有 一 輪 時 間 80M-S2 字 軌 經 常 用 短 躉 , 但 仍 係 S2 掛 牌 何 師 傅 渣 ; 而 S1 、 S2 都 出 齊 , 即 係 話 S1 掛 牌 關 師 傅 同 S2 掛 牌 何 師 傅 照 做 自 己 個 字 軌 , 無 乜 大 問 題 。

  不 過 小 弟 近 排 都 發 現 到 S2 經 常 無 出 車 , S1(DE 3824) 雖 然 照 常 , 但 渣 車


  o個 個 就 變 左 係 何 師 傅 , 睇 o黎 關 師 傅 近 排 應 該 去 o左 " 放 年 " , S1 車 由 S2 掛 牌 師 傅 頂 上 , 而 S2 無 人 做 咪 變 o左 要 收 車 o羅 !

  ~ P.S. 80M 兩 部 蛇 車 o既 字 軌 同 掛 牌 師 傅 係 固 定 o既 ~
  阿 九HA 9351

 • thread 2996


  Article A10:

 • Re: 龍運都普躉
 • 3AV308, 2001-01-03 22:39:26


  回應:


  1. push
  > 今 日 見 龍 運 都 普 躉 行E42,


  > 但 見 到 佢 尾 牌 顯 示:


  > E42-->A41P-->E42-->A41P....


  > 因 為 小 弟 當 時 坐 架AD(73x),在 城 門 隧 道 公 路


  > 大 圍 段(往 荃 灣 方 向)遇 到 佢,但 係 佢 上 斜 窞 實


  > 在 太 快,所 以 睇 唔 到 頭 牌 顯 示 乜o野.

  請 問 他 在 何 時 抵 達 博 康 總 站 呢?  Article 10: (Request 1)

  如 無 意 外 ,


  佢 頭 牌 係 出 :


    機 場 E42


    新 年 快 樂 A41P


    機 場 E42


    新 年 快 樂 A41P


  因 為 我 有 一 次 嚮 上 水 見 過 一 部 276P 既 Centroliner 既 頭 牌 出 過 :


    私 家 車


    聖 誕 愉 快 276P


    私 家 車


    聖 誕 愉 快 276P


  而 尾 牌 就 出 :


    P


    276P


    P


    276P


  犀 利 犀 利 !!

 • thread 2995


  Article A11:

 • 若實行屯門至城隧線的八仔轉乘, 263R一定會摺!
 • 北區首相Eric, 2001-01-03 21:19:30


  回應:


  運 吉 有 意 實 行 屯 門 至 城 隧 線 的 八 仔 轉 乘(轉 乘 地 點 極 有 可 能 在 荃 灣)


  若 是 如 此, 263R會 比 運 吉 下 令 摺 埋, 叫 人 由 屯 門 坐 車 去 荃 灣 轉 車


  去 沙 田!(因 為 票 價 必 定 比263R平, 即 係: 7.5+6.6-3.5=10.6, 以


  轉 車 優 惠$3.50計 算, 比263R平 了 六 元, 即 係 四 成 有 多!)

  北 區 首 相Eric
 • thread 2994


  Article A12:

 • Re: 好嘈的903巴
 • 智叔, 2001-01-03 21:33:20


  回應:


  1. push
  > 之 前,本 人 乘89(AD冷 龍)由 瀝 源 至 官 塘 上 班(即7:45a.m開).


  > 很 開 心,上 層 無 開"903"收 音 機,可 睡 一 頓 養 足 精 神 開 工.


  >


  > But!!!今 天 竟 換 了AV冷 豪(同 樣 7:45a.m),上 層 司 機 不 單


  > 開 到 好 大 聲,節 目 又 播 "番 文 "勁 歌,DJ仲 問 你 精 神 未?總 之,


  > 不 能 入 睡!


  > 1)九 記 是 否 強 迫 司 機 開 收 音 機?

  咁 九 巴 同 903 有 協 議 , 唔 開 至 無 道 理 ...
  > 2)可 否 要 求 司 機 關 掉 收 音 機?

  咁 乘 客 大 可 以 坐 下 層 或 者 搭 熱 狗 ...


  不 能 因 為 有 人 唔 鐘 意 聽 就 關 左 佢 , 總 有 人 喜 歡 聽 。
  > 3)你 們 是 否 支 持 開 收 音 機,有 時 間 限 制?

  我 個 人 贊 成 上 層 有 收 音 機 , 但 一 係 開 到 可 以 聽 到 ,


  開 到 細 細 聲 不 如 唔 好 開 。  Article 12: (Request 1)

  > 1)九 記 是 否 強 迫 司 機 開 收 音 機?

  Yes

  > 2)可 否 要 求 司 機 關 掉 收 音 機?

  只 可 以 要 求 細 聲 一 點 , 關 掉 就 唔 得 .

  > 3)你 們 是 否 支 持 開 收 音 機,有 時 間 限 制?

  當 然 唔 支 持 , 全 日24小 時 都 唔 應 該 開 收 音 機 電 視 機 ,

  一 間 良 好 服 務 的 巴 士 公 司 , 係 唔 應 該 有 開 收 音 機 及 電 視 機 ,

  九 巴 的903巴 , 完 全 係 不 切 實 際 .  914/72/72X/2E/10/12/16/33A/87A/87B 老 陳

 • thread 2993


  Article A13:

 • Re: 起爽旅程 962
 • 2157+2144, 2001-01-03 21:43:05


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 今 晚 七 時 上 了hv153,由hk bank 總 行 宜 飛 到 悅 湖,只 需45分 鐘 。


  > 真 的 超 快,是 我 有 史 以 來 坐962往 屯 門 的 最 快 時 間 。


  >


  > 有 沒 有 人 坐 過 更 快???


  >


  我 上 次 坐o個 架 仲 快 呀! 大 約40 分 鐘 左 右 已 經 返 到 悅 湖 了 ,


  o個 架 就 係673 HU6784, 不 過 此 車 做 完 年 驗 後 就 變 回


  75Km/h左 右 了 。


  現 在 除o左 你 坐o個 架 之 外 , 還 有660,667,677,684等 等 ,


  如 有 南 區 車 過o黎 行 , 則 推 介390,391,399,449及464。

  2157+2144


  > 962a  Article 13: (Request 1)

  1. CTB 431 at 22:00

  From Causeway Bay Terminus


  to Tuen Mun Siu Hing Court

  55 mins!
  2. CTB 1XX


  From Tuen Mun Siu Hing Court


  to Sheung Wan Shun Tak


  32 mins!  Article 13: (Request 2)

  > 正 常 搭 962 ,由 匯 豐 銀 行 總 行 到 屯 門 悅 湖 要 幾 耐 ?

  Around 45 - 50 mins

  >


  > 標 題 是 否 打 錯 字, 是"超 爽 旅 程 962"?


  >


  > GZ5818/Tonio Tse  Article 13: (Request 3)

  對 不 起,是 打 錯 字,應 是 「 超 爽 旅 程 962」 。


  我 的 經 驗 告 訴 我 是55-60分 鐘,所 以 今 天45分 鐘 對 我 來 說 是 超 快 。

  962a

 • thread 2992


  Article A14:

 • Re: 良景
 • amn@av_cummins, 2001-01-04 01:20:13


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > 這 只 是 事 實... 的 部 份 而 矣...


  > 事 實 上, 58 系 服 務 在 多 年 的 "發 展" 後, 非


  > 繁 忙 時 間 的 服 務 實 在 非 常 的 不 足 -- 近 幾 年, 加 車


  > (為 了 慳 司 機) 只 加 兩 味, 以 致 "非 繁 忙 時 間" 同


  > 樣 繁 忙 不 堪, 民 隆 這 幾 年 經 常 在 22XX , 23XX 甚


  > 而 至 於 00XX 都 試 過58X / 58M 客 滿 飛 站, 如 果 認


  > 為 "足 夠 的 服 務" 只 要 搞 掂 繁 忙 時 間 就 是 的 話, 民


  > 隆 亦 無 話 可 說 了...
  而 家 最 弊 係 連 繁 忙 時 間 都"搞 唔 掂"呢!!


  > 你 以 為 啦, 正 如 長 洲 一 樣, 明 知 民 光 行 43 分


  > 出 到 中 環, 財 利 低 速 "快" 船 好 彩 就 卅 幾, 通 常 行


  > 四 十 分, 要 不 然 就 低 速 "快" 船 慢 過 三 層 大 船, 仲


  > 要 貴 成 倍, 一 樣 有 人 搭 -- 人 們 不 是 不 滿, 只 是 無


  > 奈 而 矣... 良 景 區 的 客 不 是 不 mind , 但 想 問 問,


  > 即 使 不 滿 不 滿 不 滿 這 些 老 爺 低 速 冇 避 震, 又 如 何?
  即 使 不 滿 不 滿 不 滿,


  咪 一 樣 要 上,唔 通 唔 搭 咩?


  不 過 好 彩 我 搭 乜 都 返 到 學,


  咁 先 可 以 避 開 晒  吉 勢 力!!  > 行 吉 拿 車 唔 係 問 題 -- 中 巴 的 DL , ML (長


  > 多 一 米) 也 不 是 行 吉 車 嗎? 問 題 只 是 九 巴 的 維 修 太 差 罷 了,
  完 全 同 意!!
  > 十 咪 低 速 上 斜 (車 速 與 路 面 情 況 嚴 重 不 配


  > 合... ) 照 行 可 也...
  又 未 至 於!!
  > 避 震 又 差, 顛 疲 不 堪...
  正 是 事 實!!  > > ... 九 記 來 同 新 城compare真 係 唔 公 平


  > > 新 公 司 實 買 多 新 車.九 記 點 都 要 想


  > > 辦 法 來 用D 11米 熱 狗 ...


  >


  > 當 年 中 巴 又 唔 見 呢 句... 再 者, 辛 記 開 檔 時 咪


  > 一 樣 大 批 舊 車, 家 陣 咪 一 樣 大 把 辛 車 (好 不 好 又 另


  > 一 回 事... ) , 証 明 車 新 車 舊 呢 家 野 講 心, 再 者,


  > 九 巴 年 年 買 咁 多 新 車, 點 解 都 分 唔 到 一 點 新 (一 些


  > 的) 車 去 58 系? 59X 退 咁 多 熱 狗 富 豪, 點 解 唔 分


  > D 過 去58M ?


  >  58x分 到 兩 架(s3v3,12)經 已 好 好 喇,


  58m? 唔 使 指 意! 博 攝 車 仲 可 能 大 機 會  ...  > 可 是 良 景 的 交 通 服 務, 還 有 很 多 可 改 進 的 地 方...


  > 比 起 幾 年 前 的 中/ 城 巴, 九 巴 良 景 區 的 服 務 還 差 很 遠


  > -- 中/ 城 巴 一 村 最 少 一 線, 特 快 又 多, 又 肯 上 橋,


  > (例 如780 , 788 ) 相 反, 良 景 區 一 線 兜N 村, 58X


  > 就 美 孚 落 橋, 旺 角 冇 快 車 (咁 大 條 西 九 廊 唔 知 有 乜 用


  > 呢? 一 味 長 沙 灣 道 彌 敦 道) , 冇 車 去 東 九...


  >


  > 即 使 出 葵 涌, 咁 大 條 荃 灣 路 都 冇 用, 一 樣 要 青 山


  > 公 路 葵 涌 道...


  >  算 吧 啦, 良 景58系 有m,p,x,


  又 有260x,960等"快 線"同 通 宵 線 經 已 好 好  喇,


  唔 好 再 奢 求 咁 多 啦!


  慢 慢 你 就 會 睇 化  喇....
  > 再 者, 與 其 說 九 巴 改 善, 個 人 覺 得 似 乎 是 因 為 區


  > 會 大 力 施 壓 而 矣 -- 九 巴 主 動 改 善 服 務 在 良 景 區 的 例


  > 子 實 在 聊 聊 可 數, 往 往 是 因 為 區 會 大 力 施 壓 才 有 (少


  > 少) 改 善, 例 如58P , 260X 甚 至960 或 多 或 少 是 區


  > 會 壓 力 下 的 出 品, 可 以 想 像, 沒 區 會, 良 景 最 少 沒 有


  > 260X , 58P , 而58X 晚 上 爆 瀉 情 況 比 元 朗 天 水 圍 屯


  > 碼 車 更 甚 。


  >


  > 最 少, 在 九 巴 和 混 吉 心 中, 當 初 根 本 沒 有 260X


  > 這 回 事 -- 當 初 只 是 求 其 加 兩 三 架 車 落58M 及58X 就


  > 算 數...


  >


  > 隆 MAN LOONG 民 469P


  > HONG KONG 1975


  >


  > P.S. 批 九 就 是 無 理, 親 中 就 是 盲 目...


  >


  > P.S.2 補 充 一 句 :-


  >


  > 相 同 之 處: 960 屯 門 去 灣 仔 要 一 個 小 時 十 分, 當 年 民


  > 隆 屯 碼 到 中 環 就 55 分, 去 到 灣 仔 亦 只 是 一 小 時 十 分


  >


  > 不 同 之 處: 960 全 程 收 17 至 18.2 , 民 隆 只 收 15


  > ; 民 隆 有 寬 敞 船 艙, 上 層 全 層 有 餐 桌, 下 層 亦 有 餐 桌


  > , 坐 位 寬 敞, 有 膳 食 供 應, 還 有 SUN DECK ; 960 就 最 多 只 有 寬 坐 位 。


  > 當 然, 還 有 其 他...


  >


  > 結 論: 有 車 去 到 香 港 島 就 滿 足, 要 求 未 免 過 低 了 一 點...


  >
  唔 係 你 想 點??


  整 架 寬 敞 民 隆 過 良 景??  Article 14: (Request 1)

  > 當 年 中 巴 又 唔 見 呢 句... 再 者, 辛 記 開 檔 時 咪


  > 一 樣 大 批 舊 車, 家 陣 咪 一 樣 大 把 辛 車 (好 不 好 又 另


  > 一 回 事... ) , 証 明 車 新 車 舊 呢 家 野 講 心, 再 者,


  > 九 巴 年 年 買 咁 多 新 車, 點 解 都 分 唔 到 一 點 新 (一 些


  > 的) 車 去 58 系? 59X 退 咁 多 熱 狗 富 豪, 點 解 唔 分


  > D 過 去58M ?
  59X只 退 了 兩 部 熱 狗 富 豪 , 也 都 俾 埋58X啦  > P.S. 批 九 就 是 無 理, 親 中 就 是 盲 目...

  可 能 觀 點 角 度 不 同 ,


  我 覺 得 事 實 上 好 多 批 九 的 也 是 無 理  Article 14: (Request 2)

  > > 簡 單 問 問, 閣 下 又 覺 不 覺 得 民 隆 前 述 言 論 是 否


  > > 也 是 "無 理" ?


  > >


  > > 隆 MAN LOONG 民 469P


  > > HONG KONG 1975


  > >


  >


  > 有 些 地 方 我 不 太 清 楚,難 下 定 論...


  >


  > 不 過58M..我 覺 得 班 次 真 是 都 算 足 夠..


  > 我 有 時 在 非 繁 忙 時 間 上 車,


  > 都 有 座 位 坐 的,


  > 可 能 那 時 是 下 午 關 係...


  > 而 另 外, 九 巴 在 繁 忙 時 間 加 車 於58M,


  > 我 覺 得 都 是 好 呀..


  > 起 碼 唔 駛 等 那 麼 久...


  >


  > 而 另 外,我 覺 得 因 為 加 吉 車 而 話 佢 派 車 有 問 題 就...


  > 其 實 若 司 機 肯 駕 得 快 些..


  > 吉 車 也 不 太 慢 架..


  > 二 來 條 條 線 都 話 要 康 車,


  > 試 問 九 巴 又 從 那 兒 找 那 麼 多 康 車 呢


  >


  > 我 覺 得 班 次 足 夠,準 時,


  > 基 本 上 都 已 經 不 錯.


  >


  >


  > 呀..還 有


  > 雖 不 太 常 坐58M


  > 但58M的EC2456都 幾 新 呀...


  > 其 實 我 覺 得DT,DR牌 的S3BL比EC牌 的 更 新,(指 內 籠)


  > 可 能 大 修 過,


  > 所 以 若 遲 些 到EC牌 的 車 大 修 時,


  > 58M的 車 就 不 會 太"殘"啦..


  > 若 說 殘 車 是 因 為 車 速 的 就 另 計 了...


  >


  > 得 罪 請 見 諒...
  小 弟 同 意 Yuen 兄 之 話,


  某 一 次 搭 EC 1733 回 良 景,


  屯 公 落 斜 也 有 80 km/h,


  慢 乎?  Article 14: (Request 3)

  > 可 能 觀 點 角 度 不 同 ,


  > 我 覺 得 事 實 上 好 多 批 九 的 也 是 無 理
  would you please show some examples ?  Article 14: (Request 4)

  > -=> Start quoting from & reply to 星 野 鐵 郎君 <=-


  >


  > > 看 看 九 記.冇 錯,九 記 有 好 多 地 方 要 改


  > > 善,但 小 弟 覺 得KMB比 較 善 用 資 源 而 有


  > > decent服 務.


  > > For example, 58系. 可 能D車 舊 又 少 冷(真


  > > 係 好 少 冷),但 起 碼 提 供 到 足 夠 服 務


  > > 比 良/田 景 及 建 生 居 民.小 弟 有 一 次 專


  >


  > 這 只 是 事 實... 的 部 份 而 矣...


  > 事 實 上, 58 系 服 務 在 多 年 的 "發 展" 後, 非


  > 繁 忙 時 間 的 服 務 實 在 非 常 的 不 足 -- 近 幾 年, 加 車


  > (為 了 慳 司 機) 只 加 兩 味, 以 致 "非 繁 忙 時 間" 同


  > 樣 繁 忙 不 堪, 民 隆 這 幾 年 經 常 在 22XX , 23XX 甚


  > 而 至 於 00XX 都 試 過58X / 58M 客 滿 飛 站, 如 果 認


  > 為 "足 夠 的 服 務" 只 要 搞 掂 繁 忙 時 間 就 是 的 話, 民


  > 隆 亦 無 話 可 說 了...


  >


  > > 登 坐960頭 車 去 看,發 覺 全 部 乘 客 都 在


  > > 短 時 間 內 上 到 車.(又 多 特 車)雖 然 真 係


  > > 好 多Gardner 車,但 相 信 大 部 份 乘 客 都 唔


  > > mind,as long as 上 到 車.


  >


  > 你 以 為 啦, 正 如 長 洲 一 樣, 明 知 民 光 行 43 分


  > 出 到 中 環, 財 利 低 速 "快" 船 好 彩 就 卅 幾, 通 常 行


  > 四 十 分, 要 不 然 就 低 速 "快" 船 慢 過 三 層 大 船, 仲


  > 要 貴 成 倍, 一 樣 有 人 搭 -- 人 們 不 是 不 滿, 只 是 無


  > 奈 而 矣... 良 景 區 的 客 不 是 不 mind , 但 想 問 問,


  > 即 使 不 滿 不 滿 不 滿 這 些 老 爺 低 速 冇 避 震, 又 如 何?


  >


  > 行 吉 拿 車 唔 係 問 題 -- 中 巴 的 DL , ML (長


  > 多 一 米) 也 不 是 行 吉 車 嗎? 問 題 只 是 九 巴 的 維 修 太


  > 差 罷 了, 十 咪 低 速 上 斜 (車 速 與 路 面 情 況 嚴 重 不 配


  > 合... ) 照 行 可 也... 避 震 又 差, 顛 疲 不 堪...


  >


  > > ... 九 記 來 同 新 城compare真 係 唔 公 平


  > > 新 公 司 實 買 多 新 車.九 記 點 都 要 想


  > > 辦 法 來 用D 11米 熱 狗 ...


  >


  > 當 年 中 巴 又 唔 見 呢 句... 再 者, 辛 記 開 檔 時 咪


  > 一 樣 大 批 舊 車, 家 陣 咪 一 樣 大 把 辛 車 (好 不 好 又 另


  > 一 回 事... ) , 証 明 車 新 車 舊 呢 家 野 講 心, 再 者,


  > 九 巴 年 年 買 咁 多 新 車, 點 解 都 分 唔 到 一 點 新 (一 些


  > 的) 車 去 58 系? 59X 退 咁 多 熱 狗 富 豪, 點 解 唔 分


  > D 過 去58M ?


  >

  因 為 58M 沒 有 需 要 用 S3V.


  S3V 是 用 來 跑 的


  58M 的 非 繁 忙 行 車 時 間 有 60 分 鐘,


  要 跑 乎?

  > -=> End quoting <=-


  >


  > -=> Start quoting & reply to 金 魚君 <=-


  >


  > > 作 為 良 田 區10年 居 民,我 覺 得 九 巴 已 經 改


  > > 善 了 這 區 的 巴 士 服 務.


  > > 由 從 前 只 有58M,現 在 田


  > > 景 路 上 已 經 有58M,58P,58X,258D,N260,260X


  > > 960......去 香 港 都 有 巴 士,小 時 真 係 諗


  > > 唔 到.


  >


  > -=> End quoting <=-


  >


  > 可 是 良 景 的 交 通 服 務, 還 有 很 多 可 改 進 的 地 方...


  > 比 起 幾 年 前 的 中/ 城 巴, 九 巴 良 景 區 的 服 務 還 差 很 遠


  > -- 中/ 城 巴 一 村 最 少 一 線, 特 快 又 多, 又 肯 上 橋,


  > (例 如780 , 788 ) 相 反, 良 景 區 一 線 兜N 村, 58X


  > 就 美 孚 落 橋, 旺 角 冇 快 車 (咁 大 條 西 九 廊 唔 知 有 乜 用


  > 呢? 一 味 長 沙 灣 道 彌 敦 道) , 冇 車 去 東 九...


  >

  屯 碼 都 冇 喎...

  > 即 使 出 葵 涌, 咁 大 條 荃 灣 路 都 冇 用, 一 樣 要 青 山


  > 公 路 葵 涌 道...


  >


  > 再 者, 與 其 說 九 巴 改 善, 個 人 覺 得 似 乎 是 因 為 區


  > 會 大 力 施 壓 而 矣 -- 九 巴 主 動 改 善 服 務 在 良 景 區 的 例


  > 子 實 在 聊 聊 可 數, 往 往 是 因 為 區 會 大 力 施 壓 才 有 (少


  > 少) 改 善, 例 如58P , 260X 甚 至960 或 多 或 少 是 區


  > 會 壓 力 下 的 出 品, 可 以 想 像, 沒 區 會, 良 景 最 少 沒 有


  > 260X , 58P , 而58X 晚 上 爆 瀉 情 況 比 元 朗 天 水 圍 屯


  > 碼 車 更 甚 。


  >


  > 最 少, 在 九 巴 和 混 吉 心 中, 當 初 根 本 沒 有 260X


  > 這 回 事 -- 當 初 只 是 求 其 加 兩 三 架 車 落58M 及58X 就


  > 算 數...


  >


  > 隆 MAN LOONG 民 469P


  > HONG KONG 1975


  >


  > P.S. 批 九 就 是 無 理, 親 中 就 是 盲 目...


  >


  > P.S.2 補 充 一 句 :-


  >


  > 相 同 之 處: 960 屯 門 去 灣 仔 要 一 個 小 時 十 分, 當 年 民


  > 隆 屯 碼 到 中 環 就 55 分, 去 到 灣 仔 亦 只 是 一 小 時 十 分


  >


  > 不 同 之 處: 960 全 程 收 17 至 18.2 , 民 隆 只 收 15


  > ; 民 隆 有 寬 敞 船 艙, 上 層 全 層 有 餐 桌, 下 層 亦 有 餐 桌


  > , 坐 位 寬 敞, 有 膳 食 供 應, 還 有 SUN DECK ; 960 就 最 多 只 有 寬 坐 位 。


  > 當 然, 還 有 其 他...


  >


  > 結 論: 有 車 去 到 香 港 島 就 滿 足, 要 求 未 免 過 低 了 一 點...

 • thread 2991


  Article A15:

 • Re: 問BANNER (ATR & ME的)
 • GZ5818, 2001-01-03 21:50:10


  回應:


  > > 另 外 , 也 想 問 一 問 現 在 有 那 部ME


  > > 是 上 了BANNER的 ? 上 了 那 個BANNER?


  > > 左 邊 還 是 右 邊 的 ?


  > >


  > > 我 只 知 的 只 有 :


  > > ME11 左BANNER: ? ?


  > > 右BANNER:ICAC


  > >


  > > ME25 左BANNER:AIG信 用 卡 幾 時 都 係 一 家 人


  > >


  > > ME26 右BANNER: 加 德 士 ? ?


  > >


  加 德 士 「 旋 風 」 機 油.

  > > ME4 及 ME16 是 否 也 有BANNER 的 ? ?


  > > 還 有 沒 有 其 他 ?


  > >


  > > 唔 該 哂 !


  >


  > ME4:咪 幫 罪 犯,咪 買 盜 版


  > ME16:香 港 青 年 藝 術 節


  >


  >


  ME20 左 邊 車 身 都 有 BANNER.


  ME30 右 邊 車 身 有 投 資 公 司 BANNER , 果 條 BANNER 好 特 別,


  係 為 ME 「 度 身 訂 造 」.

  GZ5818/Tonio Tse
 • thread 2990


  Article A16:

 • Re: 如果九記72全數ME
 • GZ5818, 2001-01-03 21:44:08


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > 72大 量 吉 拿 廢 車 是 人 都 知la


  > > > DM 9147 , 無 力 , 二 波 都 上O吾 到,特 別 是 由 北 九 龍 出 面 的 斜 路


  > > > DX 2600 ,一 波 極 長 , 無 論 直 路,落 斜,上 斜.......


  > > > DN 1720 ,同9147一 樣 ZZZZZZZZZZ


  > > >


  > > > 但 是ME不 同LU , 三 波 上 北 九 龍 同 中 大 條 大 斜^_^ME 1三 波 滿 座 也 爬 曬.Yeah!


  > > >


  > > > 康 龍ok la,二 波 尾,三 波still無 力.....


  > > >


  > >


  > > 72 批 S3N 雖 然 係 吉 拿 偈, 但 都 算 幾 好 力, 極 速 又 有 70 KM/H,


  > > 比 起 70X 的 S3N 還 要 好. 70X 批 吉 拿 龍 DN3770,DN1317


  > > DM8943 好 似 踩 沉 左 咁, 上 斜 勁 無 力 . 今 日 我 搭 DN1317,


  > > 部 車 在 紅 梅 谷 路 上 斜(70X 早 上 繁 忙 時 間 經 大 圍), 由 三 波 跌 二


  > > 波,二 波 都 乏 力, 再 跌 一 波, 望 一 望 錶 版 , 是 20 KM/H .


  > > 離 譜! 部 DN1317 起 步 慢, 上 斜 無 力,極 速 低, 行 車 聲 浪 嘈, 可


  > > 謂 吉 偈 車 中 的 極 品.


  > >


  > > 其 實 , 72 的 DX2600 及 DM6609 算 幾 快, 起 碼 快 過 唔 少 70X


  > > 的 吉 拿 偈 車.


  > >


  > > GZ5818/Tonio Tse


  >


  > 話 時 話 , 與 其DM8943咁 冇 力 , 九 記 應 該 用DM9172(S3N53)代


  > 而EF9927應 該 用EG6915(S3M214)代

  DM9172 掛 左 57M , EG6915 掛 左 75K . 睇 怕 九 巴 唔 會 專


  登 安 排 這 兩 部 車 改 掛 70X.


  70X 批 廢 熱 狗 豈 止 DM8943 及 EF9927 , 仲 有 DN1317,DN3770


  DP4806,DM4622,DN3748,DN758,DN2027,DP6439,DN1471.


  U 廠 的 康 偈 車 九 成 以 上 掛 晒 牌.


  要 轉 康 偈 車 ? 除 非 有 大 量 正 車 甩 牌 啦.

  我 諗 等 多 起 碼 一 年, 70X 的 吉 拿 偈 車 才 會 甩 牌.

  GZ5818/Tonio Tse  Article 16: (Request 1)

  > 舊 時DX 2600 行68A可 以40分 鐘 由 深 水 步 返 朗 屏


  > 仲 要4波 行75KM/H上 斜,MAX SPEED 係 85KM/H


  > 唔 好 話 佢"削"


  > 我 唔 係 講 大 話


  > 968


  >


  >

  咁 又 無 咁 變 態(無 四 波), 但 係 真 係 好 勁 囉..


  不 過 前 幾 日 坐 過, 點 知... 個 師 姐.. 唉........


  大 埔 出 深 水 步 成 個 鐘 咁 濟...

  我 是 機 神, 上!  Article 16: (Request 2)

  九 巴 幾 時 買 左 吉 偈 四 波 龍???


  定 係 九 巴 自 己 將 三 波 改 左 做 四 波???

 • thread 2989


  Article A17:

 • Re: Questions about Tin Shui
 • 丹尼士巨龍3AD124型, 2001-01-03 20:48:36


  回應:


  1. push
  2. push
  > I've several questions regarding routes at Tin Shui like 69M/69X.


  >


  > Is there any reason why no SLF bus is being allocated (on schedule) to neither of the route?


  >


  > Did the residents there do something wrong that the bus company is angry at them, thus not giving them SLF buses?


  >


  > Or is Tin Shui not being part of Tin Shui Wai as per certain bus company view, in which it has no responsibility to offer SLF bus service? (as per tender?)


  >


  > Or else, when did Yuen Long become part of Tin Shui Wai where 68M/68X have almost full SLF bus service?


  >


  > Thank you very much!


  >


  > 100 Wong

  依 家o的 車 有 咩 問 題?


  o的 車 都 不 算 太 舊,


  絕 大 部 份2+2

  大 部 分 係 最 多 位 坐 的3AD  Article 17: (Request 1)

  > Just curious as to why passengers on wheelchairs must live everywhere else except Tin Shui (or even Tin Tsz)?


  >


  > 100 Wong

  269D, 276P 唔 經 天 瑞 咩?!?!


  唔 通 以 天 瑞 作 總 站 先 可 以/係 服 務 天 瑞,經 過 就 唔 係 架 那.

  唔 怪 得 有 轉 車 站 仲 有 咁 多 點 到 點 響 天 水 圍/元 朗 啦.


  D客(非 只 指 天 水 圍/元 朗 居 民)咁 高 要 求.


  難 怪 九 巴 連 續 加 金 於 天 水 圍/元 朗 啦.
  SiuLam  Article 17: (Request 2)

  其 實 現 在69M,69X的 用 車 已 經 不 錯,最 高 車 齡 也 不 足7年......


  (如69M的GB,GC牌3AV),很 多 都 是 平 均 車 齡 不 足4.5年 的3AV,3AD..


  不 要 太 計 較 吧......現 在 天 水 圍,元 朗 的 用 車 已 是 很 好 的 了.....


  好 過 屯 門 不 知 多 少 倍......

  考 緊 試 的 虹 橋 太 守 -


  EH9302字

 • thread 2988


  Article A18:

 • Re: 觀塘←→西環的紅小線仍然未摺!
 • 2500 MAN Keung, 2001-01-04 00:00:42


  回應:


  > > 今 天1845, 我 在 觀 塘 宜 安 街 紅 小 總 站 見 到 從 西


  > > 開 至 的 紅 小 埋 站 , 換 句 話 說 , 該 線 被 取 消 的 傳


  > > 言 不 攻 而 破 。


  > >


  > > D. Fung


  > > KCR Light Rail #1078  >


  > 是 否 有 司 機 付 了 保 護 費 或 有 司 機 唔 識 死 ?

  條 線 的 確 停 左 幾 日, 不 過 今 早 服 航, 不 過 司 機 云 改 左


  做 循 環 線 了, 回 西 環 方 向 改 行 紅 隧.


  不 過 今 日 放 工 冇 坐 小 巴, 唔 知 道 是 否 真 行 紅 隧
  常 客


  mkcheng
 • thread 2987


  Article A19:

 • Re: 城記非專利部最食柴區份:
 • 3+2冷巴超級支持者–HN7378, 2001-01-03 21:39:40


  回應:


  1. push
  2. push
  > 我 認 為 城 記 非 專 利 部 最 食 柴 區 份 係,新 界 北 區,


  > 因 為rt.902R,907R用 埋d未 全 面 翻 新 的1XX多,


  > 反 為 沙 田 第 一 城 就 好 多 用 翻 新1xx行 走.

  沙 田 第 一 城 咁 多 翻 新1XX用 既 原 因 , 係 因 為 小 弟 有 個 住 第 一 城 既


  朋 友 話 第 一 城 居 民 唔 滿 意D 1XX太 殘 舊 , 所 以 城 記 就 順 從 民 意 , 將


  D已 翻 新 既1XX行 第 一 城 線  Article 19: (Request 1)

  902R,907R食 柴?


  城 巴 的4XX投 入 服 務 時 , 第 一 時 間 畀902R,907R,905R行 , 佢 地 食 柴?


  而 且 而 家4XX又 再 係902R上 出 現 , 北 區 食 柴?NO WAY

  唔 明D人 梗 係 要 講 食 柴  Article 19: (Request 2)

  NO!!


  I'm a resident of City One Shatin ,


  none of us made Citybus updating its fleet!

  Today I see a updated 8XX dennis dargon on 182.


  The seats are same as those 1XX and the route no.


  board has changed to electronic route no. board !

 • thread 2986


  Article A20:

 • Re: 古董巴士在黃廠
 • NWFB 6008(新年愉快), 2001-01-03 20:36:25


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 今 晚 撘 車 經 過 黃 廠, 發 覺 有 一 部 雙 層 古 董 巴 士 停 泊 在 黃 廠 二 樓,


  > 由 於 天 黑 關 係, 車 身 難 以 分 別, 但 與 九 巴 丹 拿 車 款 相 以, 不 知 新 巴


  > 是 否 已 買 了 此 巴 士 作 為 巴 士 博 物 館 展 品 之 一 。


  >


  > 華 貴43x


  請 問 你 所 講 的 巴 士 博 物 館 是 否 新 巴 計 劃 的?


  新 巴 是 否 已 落 實 興 建?


  詳 情 怎 樣?會 在 哪 裡?

  Thanks

  NWFB 6008  Article 20: (Request 1)

  > 無 錯, 今 日 在 下 搭781嚮 東 廊 見 過 喱 架 車 自 己 行 緊.


  > 後 面 有 架Volvo工 程 車 跟 住......


  > 喱 架 車o既 上 手 車 主 係 必 達 巴 士


  > 後 來 因 某 些 原 因,架 車 去 左 新 巴


  >


  > LA24(TTTY)


  >

  冇 錯!我 一 點 鐘 坐671見 到 部 車 泊 係LV24原 來 泊 開 個 位


  五 點 鐘 見 到 車 尾D外 皮 已 經 拆 開,見 到 車 身 骨 架

  G542 AV220  Article 20: (Request 2)

  > 無 錯, B 會 本FOCUS 好 似 報 導 過 ( 總 之 睇 過, 但 係 唔 肯 定 係 咪B 會) , 話 新 記 買 左 必 達 部DAMILAR, 即 係 新 巴 有 九 記 的 舊 巴 士.....

  乜 九 記 咁 唔 爭 氣 架~


  自 己 留 番d自 己 的 古 董 巴 士ma~


  (唔 計4961, 亞 比 安)

  Leon>______<  Article 20: (Request 3)

  架 4212 老 早 呀 賣 左 比 必 達 , 而 加 新 記 同 必 達 買 車 ,


  又 關 九 記 事 ? 架 車 都 已 經 唔 係 佢 既 , 九 記 又 何 來 唔


  爭 氣 ?

  要 留 的 話 留 一 架 乜 都 夠 啦 , 你 估 九 記 好 多 地 方 擺 車


  咩 , 重 要 係 唔 等 駛 大 部 份 時 間 得 個 擺 字 既 車 .........

  風 間 火 月 到 此 一 遊

 • thread 2985


  Article A21:

 • 詢問 N260 各廠派車
 • Kingcute 59M - S3BL266 (DY 2719), 2001-01-03 19:45:05


  回應:


  N260 自 加 班 後,


  屯 廠 車 有 多 少 輛?


  是 否 來 自 59X ?

  而 荔 廠 派 車 有 何 改 變?


  AM 的 數 量 有 變 嗎?

  煩 請 各 站 友 解 答! 謝 謝!
  期 待 59X (晨 早 特 快) 出 現 的


  Kingcute 59M


  S3BL266 - DY 2719
 • thread 2984


  Article A22:

 • Re: 新巴 43X 二千年底全冷之傳聞.....
 • VA36, 2001-01-03 19:25:39


  回應:


  1. push
  2. push
  > > ....結 果 終 於 水 落 石 出 。


  > > 看 來 華 貴 街 坊 要 再 等 一 會 兒 了 。


  > >


  > > 似 乎43X 的 重 要 性 巳 漸 漸 被 43 所 取 代 ,


  > > 近 日 見 唔 少 人 在 灣 仔 入 境 事 務 大 樓 上 43 往 南 區...

  既 然 唔 取 消 得 , 點 解 返 香 港 仔 方 向 唔 諗 o下 改 行


  電 車 路 ?

  > 雖 然 冇 全 冷,但 都 有 一 架 躉,


  > 唔 使 架 架DM咁 乞 人 憎!

  所 謂 「 乞 人 憎 」 對 等 車 o個 個 有 咩 影 響 ? 唔 通 為


  o左 等 架 Trident 等 20 - 79 分 鐘 ?  Article 22: (Request 1)

  > > ....結 果 終 於 水 落 石 出 。


  > > 看 來 華 貴 街 坊 要 再 等 一 會 兒 了 。


  > >


  Was it a "rumor" or a "promise" by the bus company to offer full A/C service by the end of Y2K?

  > > 似 乎43X 的 重 要 性 巳 漸 漸 被 43 所 取 代 ,


  > > 近 日 見 唔 少 人 在 灣 仔 入 境 事 務 大 樓 上 43 往 南 區...


  >


  > 雖 然 冇 全 冷,但 都 有 一 架 躉,


  > 唔 使 架 架DM咁 乞 人 憎!


  >


  So at least 43X gets A/C buses every once in a while, vs. absolutely none for 2C.

  100 Wong  Article 22: (Request 2)

  > 其 實 係 唔 知 要 等 幾 耐


  > 因 為 要 等 入0左 廠0既DA番 出0黎 先 可 以 全 冷


  >


  Though wouldn't there be another "set" of VA/LA/DA be going into the depot for refurbishment?

  The "wok cover" problem will exist in the near future...

  100 Wong

 • thread 2983


  Article A23:

 • [咨詢]屯門區路線修正,各位點睇?
 • 九記小電躉, 2001-01-03 18:56:42


  回應:


  冇 車 由 屯 門 市 中 心 去 銅 鑼 灣!


  用960,961在 西 隧 口 免 費 轉968(來 回 程)


  閒 日 冇 車 去 沙 田!


  新 線263!屯 門 市 中 心<=>沙 田 火 車 站


  經 安 定,友 愛,豐 景 園,其 餘 一 樣!(加 三 至 五 架 冷 馬,15分 鐘 一 班)


  平 時 冇 車 入 觀 塘!


  修 正62X轉 全 日,並 延 長 至 寶 田!收 費 減 至$9.5/$13!加 三 至 五 架 冷 馬,調 走 二 至 三 架 熱 狗!


  富 泰 村 有 車 過 海 同 入 九 龍 西(最 少 去 深 水 土 步)!


  964!富 泰 村<=>中 環 交 易 廣 場.經 景 峰,何 福 堂,屯 官,


  跟 住 同960一 樣,收$16,用3AD三 架,3ASV四 架,


  ATR一 至 兩 架.15-20分 鐘 一 班


  62A!富 泰 村<=>九 龍 地 鐵 站


  經 景 峰,何 福 堂,屯 官,跟 住 同63X一 樣,至 尖 沙 咀 同260X一 樣!


  用 七 架 冷 馬,兩 架 密 龍,收$9/$12.8,分 段 同63X一 樣,10-20分 鐘 一 班!


  961太 少 車 喇!加 3AD或 多D水 塘 豪 啦!


  260x重 整 為260和260X(新),


  260經:


  安 定,友 愛,屯 門 市 中 心(261個 站),新 發,跟 住 去 山 景(取 消260X山 景 特 車)。 用ATS,AD(960個D),AV,15-20分 鐘 一 班)


  260X唔 停 屯 門 市 中 心(好 似58P咁)跟 住 沿 屯 公 入 良 景 個 邊!


  各 位 點 睇?

  九 記 小 電 躉
 • thread 2982


  Article A24:

 • Re: 前40X掛牌S3V和S3BL去向+九巴48X,73X派車數目一問
 • 南帝阿九HA9351, 2001-01-03 19:00:20


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 最 近40X全 冷 之 後 的S3V和S3BL去 向 如 何


  >


  > 九 巴48X,73X一 共 多 數 正 字 軌 和 蛇 車
  48X 沙 田 廠 派 車............


  HL 6542(AV 302)


  HT 9462(AV 490)


  GD 2665(AV 11)


  GD 2923(AV 12)


  GD 7765(AV 28)


  GD 8840(AV 29)


  GW 7044(AV 117)


  GX 7696(AV 134)


  GX 9426(AV 141)


  HC 1231(AV 221)

  荔 廠 派 車.........


  FK 455(AD 103)


  GJ 4622(AD ?)


  FD 2497(AD 62)


  FD 4750(AD 69)


  FD 5872(AD 78)


  FD 6725(AD 85)


  共 16 架 正 字 軌 , 無 蛇 車 。

  ~ 有 錯 請 指 正 ! ~
  阿 九HA 9351  Article 24: (Request 1)

  > > 最 近40X全 冷 之 後 的S3V和S3BL去 向 如 何


  >


  > 有 好 幾 部 去0左87K,有D又 去0左85A,88M等 線...
  仲 有 去 2a (s3v30)  Article 24: (Request 2)

  > > 最 近40X全 冷 之 後 的S3V和S3BL去 向 如 何


  > >


  > > 九 巴48X,73X一 共 多 數 正 字 軌 和 蛇 車


  >


  > - S3V5 (GK 2969) 可 能 上 左 8 7 D .


  > - S3V26 (GL 258) 行 左 8 7 K 好 多 日 .


  >


  > 東 邪


  > GK 9112


  > 8 5 K 巴 士 網 頁

  S3BL411 FA9671掛 左88K  Article 24: (Request 3)

  > 九 巴48X,73X一 共 多 數 正 字 軌 和 蛇 車

  上 水 廠 派 12 部 正 字 軌 及 12 部 蛇 車 行 73X.


  荔 廠 好 似 派 8 部 車 行 73X.

  GZ5818/Tonio Tse

 • thread 2981


  Article A25:

 • Re: The speed of Citybus
 • E11MAN, 2001-01-03 23:58:21


  回應:


  1. push
  > > > I've travel many buses of CTB, many buses can travel over


  > > > 70km/h and even 90-110km/h! So CTB haven't locked it's bus


  > > > at 70km/h, I think CTB is telling lies! Do you agree?


  > >


  > > So what?!


  > You take 463 please,top speed 70km/h.


  >


  > VA48,2102


  > >


  Did CTB 463 change the gearbox?  Article 25: (Request 1)

  > > I've travel many buses of CTB, many buses can travel over


  > > 70km/h and even 90-110km/h! So CTB haven't locked it's bus


  > > at 70km/h, I think CTB is telling lies! Do you agree?


  >


  > So what?!


  >


  Be polite!


  Respect yourself and respect the others!

  Thank you.

  GZ5818/Tonio Tse

 • thread 2980


  Article A26:

 • Re: 假如...可以點推廣九巴?
 • 2282(HZ9534), 2001-01-03 19:17:50


  回應:


  > 假 設 要 為 九 巴 設 計 一 個 市 場 策 略,


  > 有 乜 野 可 以 推 廣 呢?(最 好 之 前 係 未 做 過)


  > 我 就 諗 過 呢d:


  > 1.學 新 巴 同 鐵 路 攪 轉 乘


  > 2.推 廣 轉 車 服 務(轉 車 優 惠)--依 家 好 多 人 都 唔 清 楚d轉 乘!


  > 3.推 廣 點 到 點 服 務(只 限 某 些 地 區)


  > 唔 知 有 冇 其 他 建 議/邊 隻 最 好?


  >


  > 請 針 對 這 些 推 廣 是 能 夠 將 非 專 利 巴 士,小 巴...


  > 等 其 他 交 通 工 貝 既 乘 客 搶 過 來!


  > 以 上 推 廣 梗 係 要 增 加 收 入(~10%)/增 加 市 場 佔 有 率(?%)!


  >


  > 多 謝 指 教!


  >


  > My Bus Homepage


  > 3AV50


  >

  其 實 三 者 都 有 用,問 題 再 於 點 去 用


  如 果 係 我,我 會:


  1)首 先 針 對 一D網 絡 較 差0既 地 區(大 埔,北 區)全 力 發 展 點 到 點 服 務


  2)再0向 鐵 路 沿 線0既 地 區 攪 鐵 路 轉 乘


  3)最 後 就 係0向 一D隧 道 車 站 攪 大 型 轉 乘(路 線 數 目 緊 係 唔 細 啦)
 • thread 2979


  Article A27:

 • Re: 大家覺得263M最適合用乜車+263M由邊去邊(途經地點)?!?!
 • 新巴6018.龍運301, 2001-01-03 19:26:20


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > > > > 1:)大 家 覺 得263M最 適 合 用 乜 車?!?!


  > > > > >


  > > > > > 2:)263M由 邊 去 邊+途 經 地 點?!?!


  > > > > >


  > > > > > 新 年 進 步---64M---GL 1489


  > > > >


  > > > > It go to Tsing Yi City and KMB is training Super Olympian!


  > > > >


  > > > 但U廠 唔 夠 超 豪bor......


  > > 聽 人 講 可 能 用10.6米 短 豪


  > > 佢 係 由 屯 門 康 福 村 經 藍 地 、 洪 水 橋 、 屏 山 、 三 干 去 青 機 站


  >


  > 但 係10.6米 超 豪 末 出 得 街 喎......而263M又 放 好 站 牌......


  咪 學260X咁 ,AMN未 出 牌 好 , 用 白 巴 頂 住 當 先 咯  Article 27: (Request 1)

  > > > 聽 人 講 可 能 用10.6米 短 豪


  > > > 佢 係 由 屯 門 康 福 村 經 藍 地 、 洪 水 橋 、 屏 山 、 三 干 去 青 機 站


  > >


  >


  > 263M 屯 門 總 站 應 叫 富 泰 村, 入 村 的 道 路 已 有 名 稱, 叫 屯 貴 路


  >


  > 詳 細 路 線:


  > 富 泰 往 青 衣 機 鐵 站: 經 富 泰 村 通 道 , 屯 貴 路 , 青 山 公 路 , 朗 天 路 ,


  > 水 邊 圍 交 匯 處 , 朗 天 路 , 唐 人 新 村 交 匯 處 , 元 朗 公 路 , 青 朗 公 路 ,


  > 青 衣 西 北 交 匯 處 , 長 青 公 路 , 青 衣 西 路 , 楓 樹 窩 路 , 擔 杆 山 交 匯 處


  > 及 青 敬 路 。


  >


  > 青 衣 機 鐵 站 往 富 泰 : 經 青 敬 路 , 擔 杆 山 交 匯 處 , 楓 樹 窩 路 , 青 衣 西


  > 路 , 長 青 公 路 , 青 衣 西 北 交 匯 處 , 青 朗 公 路 , 元 朗 公 路 , 唐 人 新 村


  > 交 匯 處 , 朗 天 路 , 青 山 公 路 , 屯 貴 路 及 富 泰 村 通 道 。


  >


  九 巴 對Hung Shui Kiu0個 班 居 民 態 度 一 向 惡 劣.


  可 能 行3+2白 車...


  S3BL49  Article 27: (Request 2)

  > > > 九 巴 對 洪 水 橋 居 民 態 度 差?


  > > > 若 係 , 點 會 派 電 蠆 行960P呀?


  > > > 而 且263M係 專 程 開 黎 畀 青 山 公 路 居 民 架 , 明 報 加 運 吉 講


  > >


  > > 大 佬!!!日 日 得 一 班960P用 電 蠆 , 就 叫 做 服 務 好????


  > > 263M開o左 之 後 疏 到 離 譜 的63M同63X都 會 削 班....你 話 服 務 好 唔 好 呀???


  >


  > 若 果263M係 密 既 話 ,63M,63X疏 唔 疏 都 冇 關 係 , 加 上960P可 能 隨 時 開 回 程 , 屆 時 青 山 公 路 搭 車 唔 駛 煩


  >


  此 話 何 解?  Article 27: (Request 3)

  > 1:)大 家 覺 得263M最 適 合 用 乜 車?!?!

  3+2 F字 牌AD啦(有 咁 殘 得 咁 殘o個 隻)!九 記 元 朗 廠 新 線 不 可 或 缺o架!


  > 2:)263M由 邊 去 邊+途 經 地 點?!?!


  >


  > 新 年 進 步---64M---GL 1489

 • thread 2978


  Article A28:

 • Re: 260X加站後.....
 • Ken~Cityflyer2154, 2001-01-03 19:35:59


  回應:


  > > > 今 日 係260x加 站 後 的 第 一 日 , 原 來 好 多 乘 客 都 唔 知 道 加o左 站 。


  > > > 頭 先 放 學 在 新 站 落 車 ,d人 個 個 目 定 口 呆 。


  > >


  > > 今 日 我 見 到 妳bor...


  > >


  > > 2154


  > > 城 巴 , 你 的 巴 士


  > >


  > >


  >


  >


  > 你 '] 識 ??

  同 班ka...

  Cityflyer 2154


  城 巴 , 你 的 巴 士
 • thread 2977


  Article A29:

 • Re: N260小疑問
 • Kingcute 59M - S3BL266 (DY 2719), 2001-01-03 19:35:10


  回應:


  > N260往 美 孚 是 落 車 付 款 的 , 據 知 是 配 合 一 些 技 術 上 的 問 題 ,


  > 但 小 弟 始 終 想 不 通 , 希 望 大 家 可 以 解 開 小 弟 的 迷 團 !


  > 還 有 , 既 然 是 落 車 付 款 , 何 不 提 供 往 美 孚 方 向 的 屯 門 分 段 呢 ?


  >


  > 多 謝 解 答


  >


  > 2154


  > 城 巴 , 你 的 巴 士


  >


  >


  >


  >

  仲 分 段?


  夜 晚 冇 其 他 車 搭, (的 士 除 外),


  梗 係 收 貴 D 啦 !
 • thread 2976


  Article A30:

 • Re: 另一個傳聞
 • 2282(HZ9534), 2001-01-03 19:26:31


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > 城 記 原 本 訂 左 幾 多 部Trident?


  > > > 2301之 後 應 該 仲 有 幾 多 部 ?


  > > >


  > > > 我 有 個 朋 友 說 新 記30xx(有 頭 膠o個 批)是 城 記 唔 要 的 一 批 ,


  > > > 大 家 又 點 睇 呢 ?


  > > >


  > > > 多 謝 解 答


  > >


  > > 城 巴 原 本 訂 了 60 部 紅 柱 躉 , 但 因 運 輸 署 忽 然 設 立 車 隊


  > > 限 額 , 結 果 只 能 出 40 部 , 仲 係 要 退 了 21 部 DART 才 出 到 。


  > >


  > > 至 於 該 20 部 被 放 棄 的 躉 是 否 變 成 了 新 巴 的3043-3062,


  > > 就 無 頭 緒 喇 。


  > > 因 為 有 另 一 個 傳 聞 話 , 新 巴 的3043-3062是 為 開 辦 機 場 線


  > > 而 購 入 的 。


  >


  > 新 巴 開 機 場 線 的 好 似 係 11.3 米 躉


  >


  > > 而 且 3043-62 的 車 廂 規 格 , 包 捨 下 層 座 位 放 置 方 法 ,


  > > 樓 梯 放 置 的 位 置 , 上 層 座 椅 的 數 目(3043-62為 57 個, NOT 紅 柱 躉 的 59 個), 上 層 車 廂 車 頭 的 組 件 都 與 城 巴 紅 柱 躉 有 異 ,


  > > 所 以 可 能 性 不 大 。


  > >


  > > 我 個 人 認 為 3043-62 是 新 巴 車 隊 中 最 舒 適 的 車 款 ,


  > > 其 次 是 超 奧 。


  >


  > 不 過 我 又 聽 聞 城 巴 打 算 把 機 場 巴 士 的 車 齡 限 為 五 年 以 下 , 機 場 巴 士


  > 用 夠 五 年 就 會 回 歸 香 港 島 線

  咁 城 記 到 時 咪 又 要 買 車?


  配 額 問 題,要 就 呢 批 新 車,咁 到 時 咪 有 一 批 車 要 退?  Article 30: (Request 1)

  > 不 過 我 又 聽 聞 城 巴 打 算 把 機 場 巴 士 的 車 齡 限 為 五 年 以 下 , 機 場 巴 士


  > 用 夠 五 年 就 會 回 歸 香 港 島 線

  Where you listen from?  Article 30: (Request 2)

  > 城 記 原 本 訂 左 幾 多 部Trident?


  > 2301之 後 應 該 仲 有 幾 多 部 ?


  >


  > 我 有 個 朋 友 說 新 記30xx(有 頭 膠o個 批)是 城 記 唔 要 的 一 批 ,


  > 大 家 又 點 睇 呢 ?


  >


  > 多 謝 解 答


  >


  > 2154


  > 城 巴 , 你 的 巴 士

  城 記 躉 本 來 去 到2321, 但 係 因 為 配 額 的 關 係 , 所 以 只 係 去 到2301, 至 於2302 - 2321, 好 似 話o係 新 加 坡....

  問 題 福 建 地 頭 蟲1005


  ICQ: #97085391

 • thread 2975


  Article A31:

 • Re: 263M開辦後...
 • GZ5818, 2001-01-03 22:22:30


  回應:


  1. push
  2. push
  > 我 覺 得263m開  之 後,


  > 63m同263m會 有  衝 突,


  > 甚 至63m可 以 取 消 埋!


  >


  > 大 家 諗 , 元 朗,


  > 出 荃 灣 可 以 揀68m,


  > 出 葵 涌 可 以 揀68m轉69m (揀63m 少 之 又 少),


  > 出 青 衣 機 鐵 可 以 揀264m.


  >


  > 至 於 水 邊 圍 至 虎 地 一 段 青 公 沿 途,


  > 出 荃 灣 至 葵 涌,可 以 揀68a,


  > 出 青 衣 機 鐵 可 以 揀263m.


  >


  > 而 虎 地 至 屯 中 一 段 屯 公 沿 途,


  > 出 荃 灣 或 葵 涌,可 以 揀 番52m,53,58m,60m,66,67m,68a,


  > 所 以63m 存 在 價 值 似 乎 不 及 開 辦263m前 高!


  >


  > 所 以,我 覺 得63m就 算 唔 取 消,


  > 都 應 該 要 減 班(雖 然 而 家 都 已 經 唔 密!),


  > 但68a就 要 略 為 加 班!


  >

  我 諗 263M 開 辦 後, 運 輪 署 會 要 求 九 巴 削 減 63M 班 次.


  另 外, 點 解 68A 要 略 為 加 班 呢 ?

  ------

  請 閱 讀 這 thread.

  GZ5818/Tonio Tse  Article 31: (Request 1)

  已 經 決 定 , 詳 情 如 下 ︰


  63M會 由 現 時 七 部 熱 狗 減 剩 一 部 , 全 線 以 七 部 空 調 非 空 調 混 合 行 走


  63X會 由 現 時 七 部 熱 狗 減 剩 六 部 , 全 線 以11部 空 調 非 空 調 混 合 行 走


  68A則 未 有 安 排

  資 料 來 源 ︰ 二 千 年 六 月 明 報 專 線  Article 31: (Request 2)

  > 而 虎 地 至 屯 中 一 段 屯 公 沿 途,


  > 出 荃 灣 或 葵 涌,可 以 揀 番52m,53,58m,60m,66,67m,68a,


  > 所 以63m 存 在 價 值 似 乎 不 及 開 辦263m前 高!


  >

  你 話 虹 橋 打 後 多 車 搭 都 仲 講 得 過 去.


  虎 地 都 話 多 車 搭 就 真 係 令 我 笑 出 眼 淚 啦.

  我 由 阿 媽 俾 我 自 己 出 街 玩 開 始, 都 唔 想 搭67m. 我 由 兆 康


  坐 到 屯 官o既 時 間 同 屯 官 坐 到 出 荃 灣 一 樣, 真 係 悶 到 我 死.

  而 家 得 番63m,63x同68a. 個 站 仲 要 搬 到 冇 雷 公 咁 遠.


  (搬 前 左300米 有 多, 上 落 兩 條 橋, 感 覺 同 過 嶺 南sit堂 冇 分 別)


  而 家263m又 做 唔 到 兆 康 居 民, 仲 話 減 班, 唉.


  我 試 過 走 左 架68a之 後, (非 繁 時) 係 虎 地 企 左 成 八 個 字 都 冇 車.


  唔 係 冇68a, 係 一 架 巴 士 都 冇. 咁o既 班 次 仲 減 我 不 如 搬 出 九 龍


  住 冇 咁 嬲 囉.

  邊 有 一 個 廿 座 樓o既 屋 村o的 對 外 交 通 咁 差 架?!

 • thread 2974


  Article A32:

 • Re: 234X 本月 7 日起調整平日班次
 • Tequila, 2001-01-04 01:13:24


  回應:


  1. push
  > 由 2001 年 1 月 7 日 起 :


  >
  > 灣 景 花 園 開 : 尖 沙 咀 ( 漢 口 道 ) 開 : 班 次 ( 分 )


  > 平 日


  > 6.30am -- 7.00am -------------------- 15


  > -------------- 7.30am -- 11.00am 13 -- 14


  > 7.00am -- 9.25am ------------------ 11 -- 14


  > 9.25am -- 2.55pm 11.00am -- 4.10pm 13 -- 15


  > 2.55pm -- 9.10pm -------------- 15


  > -------------- 4.10pm -- 7.00pm 11 -- 13


  > 9.10pm -- 11.00pm -------------- 12 -- 13


  > -------------- 7.00pm -- 10.00pm 13 -- 15


  > -------------- 10.00pm -- 12.00mid 12


  >


  > ( 假 日 )


  > 6.30am -- 11.35am 7.30am -- 12.35pm 12 -- 15


  > 11.35am -- 5.25pm 12.35pm -- 6.30pm 11 -- 13


  > 5.25pm -- 11.00pm 6.30pm -- 12.00mid 12 -- 15


  >
  >


  >


  >


  >


  > ( 以 下 是 小 弟 之 見 解 )


  > 雖 然 平 日 早 上 ( 灣 景 開 ) 7am ~ 9.25am 呢 段 時 間 的 班 次


  > 加 密 了 , 遺 憾 是 全 日 總 開 車 班 次 是 較 未 改 之 前 少 ...... -_-


  > 相 信 現 時 234X 早 上 要 派 車 做 934 o既 柯 打 會 取 消

  係 囉,234x既 班 次 已 經 好 疏 架 啦~


  仲 要 減 班 次,仲 係 用 細 車 添~


  其 實234x都 有 一 定 既 客 量~  Article 32: (Request 1)

  > DE5764 原 本 上 左 咩 廣 告?

  SORRY! 小 弟 睇 番 張 相 ,DE5764 是 無 廣 告 的 , 小 弟 誤


  把 DE5387 ( 義 工 廣 告 ) 記 錯 車 牌 為 DE5764 ......

  不 過 DE5764 幾 年 前 就 真 係 有 廣 告 , 個 廣 告 係 講 消 除 歧 視 的 。

  始 終 有 益 ‧ 細 麥 精 ‧DN2006

 • thread 2973


  Article A33:

 • Re: KCR bus new arrangment
 • C.K., 2001-01-03 20:18:51


  回應:


  > > Today where i walked to school,i found that K18 has establish stop outside Wang Fuk Court .Do any one know when KCR set the stop??Thx


  > > Francis


  >


  >


  > K18由 今 日 起 加 設 一 站,位 置 係 宏 福 苑 天 橋 底


  >


  >


  不 是 不 是 ! 詳 見 此 板 以 前 文 章 !

  CK
 • thread 2972


  Article A34:

 • Re: 截巴士
 • 丹尼士巨龍3AD124型, 2001-01-03 18:22:38


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 而 家 發 唔 發 覺 D 人 o係 巴 士 站 等 車 , 架 車 到 時 都 唔 伸 手 截 車 , 好 似 架 車 奉 旨 停 你 站 咁 ?


  >


  > 有 次 有 個 司 機 同 我 講 …


  >


  > 「 而 家 D 人 坐 車 真 係 , 又 唔 截 車 。 有 次 我 黎 到 呢 道 時 , 咁 我 睇 冇 人 落 車 , 又 冇 人 伸 手 截 車 , 咪 走 囉 。 點 知 走 左 之 後 , 有 個 後 生 仔 追 住 架 車 , 我 咪 停 低 落 黎 , 睇 佢 做 乜 啦 , 原 來 佢 叫 我 開 門 比 佢 上 車 。


  >


  > 比 佢 上 左 車 之 後 , 佢 就 走 去 鬧 我 老 母 喇 , 又 話 乜 又 話 物 , 又 話 我 唔 停 站 , 唔 比 佢 上 車 。 咁 我 話 『 你 唔 伸 手 截 車 , 我 點 知 你 想 上 車 ? 你 係 唔 鐘 意 搭 我 線 既 話 , 咪 去 搭 第 二 條 線 囉 。 你 再 鬧 我 老 母 拿 , 信 唔 信 我 一 拳 打 落 你 道 呀 ? 』 」


  >


  >


  > 新 輪 三 NEW FERRY III


  > Wicky

  咁 講, 容 乜 易 俾 個 客Complain?


  依 家o的 人 咁 惡...


  明 明 是 自 己 錯, 都 死 頂...


  有o的 人 咁 麻 煩,


  架 車 差 唔 多 到 站 先 打 鐘


  個 司 機 一 係 唔 停


  一 停 就 要 急 剎  Article 34: (Request 1)

  > 好 多 時 都 係 咁 啦,開o左 閘 佢 唔 落,得 到 開 車 果 陣 佢 話 個carlos唔 俾


  > 佢 落,有 時 埋 站d cheap 人 唔 伸 手 截 車,跟 住 過o左 先 截,你 話d人 係


  > 唔 係cheap呀!


  > 其 實d carlos 都 幾 慘,係 廠 吵 車,班 次 亂,自 然 會 好 遲,跟 住 埋 站 就


  > 之 後d人 上 車 後 第 一 件 事 就 梗 係 係 度 罵 個carlos,又 問 候 人 阿 媽...


  > 總 知 就 係 個 出 氣 袋,明 明 唔 佢 事 都 變 成 係,唔 請 呢d人 做 律 師 就side晒


  > [真 人 真 事]

  係 呀


  早 幾 星 期,彌 敦 道 趺 招 牌


  封 了 路, 69x脫o西 班


  我 前 面 那 位 人 兄 不 斷 問 候 人


  佢 張 八 仔 放 在 背 包 內


  一 上 車 就 好 大 力 將 個 佞 包 撞 落 部 八 仔 度


  不 知 所 謂  Article 34: (Request 2)

  點 至 啊 !D人 落 車 都 唔 打 鐘 嫁 !


  個 次 我 撘A73時 , 去 到 新 墟 , 有 家 人 要 落 車 , 好 彩 個 巴 士 站 前 面 有 架 賣 魚 車 阻 一 阻 , 架A73 cut唔 切 線ja


  唔 係 佢 地 都 唔 駛 落 車 …

  講 番 「 截 巴 士 」 , 我 覺 得 係 因 為d人 又 唔 截 車 , 又 要 上 車 , 搞 到D巴 士 司 機 就 個 個 站 都 駛 埋 去 , 搞 到 係 「 巴 士 等 人 」 咁 濟 …


  真 係 過 份

  =========================


  ..:【 富 豪 迷 】 :..  Article 34: (Request 3)

  仲 記 得,想 當 年,中 巴 本 乘 客 手 冊 寫 到 明:


  乘 客 如 需 巴 士 停 車,請 遞 起 左 手 向 司 機 示 意

  點 知 食 鬼 巴 一 上 場 就 以 車 海 戰 術 教 壞 晒D客

 • thread 2971


  Article A35:

 • Re: 九巴訓練BL一問
 • 小林。新年進步, 2001-01-03 18:58:27


  回應:


  > 如 題,請 問 九 巴 訓 練BL係 咪 只 有BL48,BL49,BL50?


  >


  > 麻 煩 各 位.


  >


  > DC5159

  and BL53 , DD3221 tooo

  Siulam
 • thread 2970


  Article A36:

 • Re: 有關巴士廣告一問
 • 2282(HZ9534), 2001-01-03 19:05:38


  回應:


  > 聽 我 家 人 說 今 日 在 沙 田 出 現 一 輛 某 學 校


  > (是 九 龍 中 學)開 放 日 的 廣 告 ,


  > 但 看 不 見 是 那 條 線 及 那 類 車 種(他 不 是 巴 迷)!


  > 想 請 問 各 位 有 沒 有 見 過 該 廣 告 ?


  > 若 有 請 指 出 是 那 一(幾)輛 車 ? 及 行 那 條 線 ?


  > 以 便 小 弟 去 影 !


  > 多 謝 !

  呢 個 係 觀 塘 瑪 利 亞 書 院 開 放 日0既 廣 告


  正 如 頭 先0既 板 友 所 講,AV387,HP5389,75X掛 牌 車 上0左,預 計 早 上 九 點 幾 會 到 富 善(有 錯 請 指 正)
 • thread 2969


  Article A37:

 • Re: 自城隊線加冷後,沙廠有幾部AL?
 • 聽身體唱歌的Bus.com, 2001-01-03 23:20:42


  回應:


  1. push
  2. push
  > 您 打 錯 字 呀 ﹗


  > 您 係 唔 係 想 打 城 『 隧 』 線 呀 ?
  thanks You!原 文 已 更 正!


  ~聽 身 體 唱 歌 的Bus.com~  Article 37: (Request 1)

  雖 然 城 隧 線 開 始 轉 全 冷 , 但 沙 田 廠 11 米 利 蘭 冷 馬 數 目 並 無 增 加 ,


  因 為 調 入 沙 廠 o既 車 都 係 AV 同 AD。

  總 數 仍 係 10 架.............


  ER 2645(AL 3)


  ET 2032(AL 32)


  EX 5627(AL 46)


  EZ 7970(AL 74)


  FF 2711(AL 120)


  FF 3449(AL 122)


  FF 4377(AL 123)


  FF 4495(AL 124)


  FM 4502(AL 136)


  FN 7710(AL 139)

  除 EZ 7970 係 88M 掛 牌 外 , 其 餘 九 部 都 係 士 啤 車 。


  ~ 有 錯 請 指 正 ! ~
  阿 九HA 9351  Article 37: (Request 2)

  > FN 7710(AL 139)

  AL139? Today(3-1-2001) morning I saw it in Rt. 6C. Maybe AL139 is L Depot now.

  iBus‧106金 車3ASV98

 • thread 2968


  Article A38:

 • Re: A7+掛牌一問!
 • 龍運機巴仔~~A41P~~HT2844, 2001-01-03 17:49:06


  回應:


  > A7的AM掛 牌 去 了 哪 裏?有 冇 拆 走D行 李 架?


  > 你 '] 點 知 某 條 線 的 掛 牌 車 係 邊 部?

  A7的AM掛 牌 大 部 份 去 了211,


  當 然 拆 了 行 李 架 啦 ,  由 舊 機 場 開 始,鍾 意 機 場 巴 士,


  鍾 意 到 去 新 機 場 既


  龍 運 機 巴 仔~~A41P~~HT2844
 • thread 2967


  Article A39:

 • Re: 新巴[管理層]變動消息!!!!
 • 100 Wong, 2001-01-03 17:28:17


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 新 巴[管 理 層]先 偉 廉 先 生 , 將 於 本 月 六 日 起 掉 返 英 國First Bus公 司


  > 新 巴 將 會 在 本 月 四 日 出 內 部 通 公 告 合 識 人 選


  > 現 時 最 大 機 會 是 蔡 柏 榮 先 生


  > 報 告 完 畢 , 多 謝 收 看

  Good, as he was the one who refused to offer A/C bus service on 914 when it via Jordan Road.

  100 Wong  Article 39: (Request 1)

  > Which one you're referring to?


  >


  The guy who is going back to England.

  100 Wong  Article 39: (Request 2)

  > > Good, as he was the one who refused to offer A/C bus service on 914 when it via Jordan Road.


  > >


  > > 100 Wong


  >


  > 假 如 施 先 生 帶 埋D 英 國 按 摩 椅 翻 祖 家 , 我 會 更 高 興 。


  >

  我 反 而 想 佢 帶 返D飛 機 返 去,唔 使 成 日 要 D師 傅 跳o黎 跳 去  Article 39: (Request 3)

  施 偉 廉 先 生 才 正 確

 • thread 2966


  Article A40:

 • Re: 大陽能巴士站係假o架﹗
 • S3N370,GD605, 2001-01-03 17:49:27


  回應:


  1. push
  > 大 陽 能 巴 士 站 原 來 係 有 交 流 電 電 源o架 ﹗


  > 咁 佢 咪 失 去o左 佢 原 本o既 環 保 意 識law~?

  駁 交 流 電 可 以 確 保 陽 光 不 足 時 仍 有 足 夠 電 力 供


  應 ; 而 陽 光 充 足 時 可 減 少 對 外 來 電 力 的 需 求 。

  另 外 , 外 國 某 些 家 庭 安 裝 的 太 陽 能 板 除 了 供 應


  家 居 所 需 的 電 力 外 , 還 會 把 剩 餘 的 電 力 賣 給 發


  電 公 司 , 呢 個 係 接 駁 電 源 的 另 一 個 原 因 。

  當 然 九 巴 ( 中 電 ? ) 會 否 咁 做 就 不 得 而 知 啦 。
  S3N370,GD605  Article 40: (Request 1)

  > 哦 ﹗

  亦 可 以 將 多 餘 的 電 子 儲 起 , 待 無 太 陽 時 使 用.

  CK

 • thread 2965


  Article A41:

 • Re: When & Why did NWFB DM2 retired ?
 • 綠色烏蠅仔3601, 2001-01-03 17:36:38


  回應:


  > Does it true for DM2 retired ?


  > Please let me know the details !!!


  > ( Hope I won't post in the wrong board !!)


  >


  DM2今 日 行91呀!


  我 都 寧 願 佢 退 役 呀......
 • thread 2964


  Article A42:

 • Re: 我架車點算?
 • 南帝阿九HA9351, 2001-01-03 18:38:31


  回應:


  1. push
  2. push
  > 龍 年 就 快 過 啦,我 部 代 表 車2282會 點 算?


  > 聽 我 個friend講,我 架 車(2282)好 耐 冇0向10號 蒲 頭,莫 非 佢 入0左 廠 甩 龍 年 廣 告?


  > 有 邊 位 最 近 見 過 我 架 車(2282),請 在 此 回 文,有 勞 各 位!


  >


  > 我 架 車 會 點 算?


  > 好 擔 心....


  >


  >


  > 祝 各 位 新 年 快 樂---2282(HZ9534)


  >
  小 弟 晌 12 月 29 日 下 晝 四 點 幾 見 過 2282 由 愛 秩 序 灣 廠 走 出


  o黎 , 然 後 上 左 東 廊 , 而 車 身 仲 有 龍 年 廣 告 。

  不 過 , 唔 知 城 記 會 唔 會 學 九 記 每 年 留 一 架 生 肖 巴 士 呢 ?
  阿 九HA 9351  Article 42: (Request 1)

  Today I saw #2282 still service at route 10.  Article 42: (Request 2)

  ~ 2282 最 近 行 77
  西 毒

  GK 8843

 • thread 2962


  Article A43:

 • Re: 黃廠,新巴43X今日鬥嚇人
 • 向BL10致敬-DC5159, 2001-01-03 17:50:01


  回應:


  1. push
  2. push
  > 黃 廠 :


  > 有 架DL,三 樓


  > 1???(十 二 米 車)翻0左 油 , 無 廣 告,三 樓


  > 有 架 丹 拿CVG6, 架 車 好 殘 , 九 巴 色 在 二 樓

  it is 4212(D11)


  > DA44,DA2?兩 架 二 樓 改 裝 中


  >


  > 新 巴43X:


  > DM5,16(正 常 出 車)


  > 1620(首 班 在 平 日 走43X的 躉)


  > DM3(冇 晒 力 的 「 廢 車 」)


  >


  > 今 日 坐 到1620走43X的1626  Article 43: (Request 1)

  > > 黃 廠 :


  > > 有 架DL,三 樓


  I guess it's DL4. Point out if I'm wrong.


  > > 1???(十 二 米 車)翻0左 油 , 無 廣 告,三 樓


  > > 有 架 丹 拿CVG6, 架 車 好 殘 , 九 巴 色 在 二 樓


  >


  > it is 4212(D11)


  > > DA44,DA2?兩 架 二 樓 改 裝 中


  It isn't DA2?, it's DA34:)  Article 43: (Request 2)

  果 架 應 該 係 丹 拿 CVG5( D11, 4212) .......

  風 間 火 月 到 此 一 遊

 • thread 2961


  Article A44:

 • Re: 新巴蛇年巴士
 • 新~城9,97, 2001-01-03 17:39:37


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  May be


  > >


  >


  >


  > Will Citybus Have a 蛇 年 巴?


  >


  >


  >


  >


  >


  > 新 巴 蛇 年 巴 士 係1028, 今 早 停 於 柴 灣(東).


  > > 廣 告 非 常 簡 單, 底 色 係 紅 色, 然 後 車 窗 之 間 有 條 蛇.  Article 44: (Request 1)

  城 巴 會 有 蛇 年 巴 !


  城 巴 向 內 部 家 職 員 家 屬 舉 行 了 一 個 比 賽(for child only)


  比 賽 的 題 目 是 畫 蛇(非 全 車 身 設 計), 得 獎 作 品 會 成 作 城 巴 蛇 年 巴 的 一 部 份...所 以 肯 定 會 有 蛇 年 巴 士 ! 有 可 能 是2282..

  2154


  城 巴 , 你 的 巴 士  Article 44: (Request 2)

  > 新 巴 蛇 年 巴 士 係1028, 今 早 停 於 柴 灣(東).


  > 廣 告 非 常 簡 單, 底 色 係 紅 色, 然 後 車 窗 之 間 有 條 蛇.

  1028有 句 口 號 叫[新 巴 穿 梭 全 港,滿 載 精 彩 新 希 望]


  今 曰 下 午 行641

  NWFB 6008  Article 44: (Request 3)

  呢 架 車 係 106 既 掛 牌 車...


  睇 起 上 黎, 106 既 廣 告 巴 真 係 多, 最 新 就 有 SINA.COM廣 告, 歐 陸 白 色 聖 誕 廣 告, 仲 未 落 畫 既 國  保 險 廣 告, 漢 寶 酒 樓 廣 告, 仲 有 新 巴 資 訊 巴 士

  仲 有, 唔 知 1028 上 一 手 係 咩 廣 告 黎 呢?  Article 44: (Request 4)

  > 仲 有, 唔 知 1028 上 一 手 係 咩 廣 告 黎 呢?

  Crystal Year 2000 水 晶 廣 告.

  EuroChristmas已 經 過 左,唔 知


  o個 三 架 廣 告 巴 幾 時 落 畫 呢?


  (今 日 仍 見1050行106)

 • thread 2960


  Article A45:

 • Long Win 301
 • E11MAN, 2001-01-03 16:53:56


  回應:


  Do the speed of LW301 same as others (around 75km/h)?
 • thread 2959


  Article A46:

 • CTB Volvo B6LE (1332-1361)
 • E11MAN, 2001-01-03 16:32:06


  回應:


  Do they good for running on highway like E11?
 • thread 2958


  Article A47:

 • Re: CTB Leyland Olympian (3XX)
 • VA48,2102, 2001-01-03 16:34:01


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > > Do you like travel CTB Leyland Olympian (3XX) on 962/969?


  > > Do they travel very fast and what speed they can be travel


  > > on?


  >


  > YES... always on 962A / 962P


  > It really depends on the performance of the captain!


  > Normally, it won't be TOO slow !


  >


  normally 80km/h-100km/h...

  VA48,2102  Article 47: (Request 1)

  > 睇 人 囉 , 如 果 係 962 司 機 就 好 慢 。


  Last time take 962 the driver drove 88km/h bor,slow?

  VA48,2102


  >


  > 263M 早 日 起 航!
  AD262--GR5386/AP64--JU3018
  ICQ#51715169
  Article 47: (Request 2)

  > > > 3xx give me a very nice trip on 962P(Tuen Mun Bound).


  > > > Very fast but not very stayble.


  > > >


  > > >


  > > >


  > >


  > > I travel 3XX with 3+2 seats very crowded!!


  > >


  > > E11MAN


  > >


  > >


  >


  >


  > U must feel very pound that can catch a 3+2 3xx! :P


  > I also think that 3+2 is too crowed!


  > However, Leung Tin District still affording 3+2 bus extensively...too bad!


  >


  >

  Yes 3+2 seats and 12m can let many passenger to travel on!  Article 47: (Request 3)

  > > > > i think so...


  > > > > but 3+2 is really too crowed.


  > > > > HK people become fatter....


  > > > >


  > > >


  > > > Yes noone want to sit in the middle of 3 seats!


  > >


  > > 城 記o個 幾 十 部8xx翻 新 埋...就 可 以 話 自 己 全 線2+2


  > > 太 好 喇 !


  > >


  > >


  >


  > The new 2+2 seats is very hard!


  >


  809同810就 係....但 據 知 後 期 翻 新 既 椅 經 過 乘 客 表 達 意 見 之 後 ,


  已 經soft好 多...有 無 人 知805張 椅 點 樣?

  2154  Article 47: (Request 4)

  > > 城 記o個 幾 十 部8xx翻 新 埋...就 可 以 話 自 己 全 線2+2


  > > 太 好 喇 !


  >


  > 仲 有3+2利 蘭 未 翻 新,行102.


  >

  好 似 是358......


  好 暗~x__x

 • thread 2957


  Article A48:

 • [路線建議] 216 油塘 - 荔枝角
 • 3AD 33‧熱維他奶, 2001-01-03 16:03:03


  回應:


  1. push
  2. push
  路 線 編 號 :216
  來 往 地 點 : 油 塘 - 荔 枝 角

  經 營 公 司 : 九 巴

  車 型 : 3AD

  服 務 時 間 : 油 塘 ~ 5:45 AM - 11:20 PM 荔 枝 角 ~ 6:40 AM - 12:30 AM

  班 次 : 10 - 20 MIN

  收 費 : $5.50

  所 經 街 道 : 欣 榮 街 , 茶 果 嶺 道 , 鯉 魚 門 道 , 高 超 道 , 碧 雲 道 , 連 德 道 , 德 田 街 , 啟 田 道 , 鯉 魚 門 道 , 觀 塘 道 , 龍 翔 道 , 南 昌 街 , 元 州 街 , 興 華 街 , 長 沙 灣 道 , 荔 枝 角 道 , 荔 灣 道 , 美 荔 道

  3AD 33  Article 48: (Request 1)

  > > 路 線 編 號 :216


  > >


  > > 來 往 地 點 : 油 塘 - 荔 枝 角


  > >


  > 有 人 搭 嗎?

  你 又 知 冇 人 搭???

  > > 所 經 街 道 : 欣 榮 街 , 茶 果 嶺 道 , 鯉 魚 門 道 , 高 超 道 , 碧 雲 道 , 連 德 道 , 德 田 街 , 啟 田 道 , 鯉 魚 門 道 , 觀 塘 道 , 龍 翔 道 , 南 昌 街 , 元 州 街 , 興 華 街 , 長 沙 灣 道 , 荔 枝 角 道 , 荔 灣 道 , 美 荔 道


  > >


  > 兜 路!!!

  有 幾 兜 呀???


  我 反 而 仲 想 佢 行 太 子 道 東&西 添


  仲 可 以 減 輕2A既 負 擔~  Article 48: (Request 2)

  > 係1976年 九 記 已 經 用 左 呢 個number黎 做 路 線 編 號!


  > 見 陳 自 瑜 編<<香 港 巴 士>>三 聯 書 店 出 版

  咁 有 甚 麼 問 題 ? 以 前 都 有 條 叫202號 ,


  後 來 九 巴 的 豪 華 巴 士 逐 步 減 少 至 只 有


  200、201及208後 , 在 八 十 年 代 末 都 有


  另 一 條202, 行 走 中 港 城 至 佐 敦 一 帶 ,


  與 先 前 的202完 全 沒 有 關 係 ; 至 於 另 一


  個 例 子 是82X, 以 前 是 一 條82M的 特 快


  版 , 現 在 的82X則 是 服 務 黃 大 仙 至 濱 景


  花 園 的 路 線 , 也 是 與 先 前 的82X沒 有 關


  係 。

  Christopher

 • thread 2956


  Article A49:

 • Re: 路線建議--元朗/天水圍
 • 新巴6018.龍運301, 2001-01-03 19:03:21


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  > 你 有 冇 於 元 朗 塞 車?唔...單 線 行 車 加 巴 士 停 站 , 又 唔 善 用 大 欖 隧 道


  > 轉 車 站 , 於 是 我 有 以 下 建 議:


  > a)68M再 次 延 長 至 朗 平,不 過0630至0830有68P由 元 朗(西)開 至 荃 灣


  > 地 鐵 站 ,6~10分 鐘 一 班 ; 而 平 日 非 繁 忙 時 間 經 水 邊 圍 , 回 程 路 線


  呢 個 建 議 根 本 多 餘 , 平 時68M都 要 開 半 吉 車 去 嘉 麗 華 上 客 , 仲 要


  將68M分 拆?係 咪 盞 畀 人 鬧 呢?

  > 相 反 , 班 次4~10分 鐘 一 班 ;


  > b)264M/269B/269C/269D/276P過 天 水 圍 後 經 元 朗 公 路 出 大 欖 隧 道/


  元 朗 搭 咩 車 呢?

  > 新 田 , 回 程 路 線 相 反 ;


  > c)264M/269B/269C/276/276P不 經 天 富 , 而 於 天 水 圍 市 中 心 與659轉


  > 車 , 回 程 路 線 相 反 ;


  > d)68X開 出 後 經 元 朗 北 朗 平 , 再 經 元 朗 公 路 出 大 欖 隧 道 , 回 程 路 線


  > 相 反 。


  > 請 給 予 意 見!


  唔 知 元 朗 市 中 心 搭 咩 車 呀?


  唔 通 單 靠968,68M出 九 龍 轉 車 呀?

  我 知 你 想 叫 人 用 轉 車 站 兼 改 元 朗 交 通 問 題 ,


  但 係 唔 駛 改 到 咁 呀?  Article 49: (Request 1)

  > b)264M/269B/269C/269D/276P過 天 水 圍 後 經 元 朗 公 路 出 大 欖 隧 道/新 田 , 回 程 路 線 相 反 ;

  I've been supporting this idea since these routes opened, though many disagree with me.

  100 Wong  Article 49: (Request 2)

  > 你 叫 元 朗 人 去 邊 度 坐 276P?? 去 邊 度 轉 車?


  >


  > 仲 有 , 全 部 元 朗 人 咪 去 大 隧 轉 車 , 而 天 水 圍 就 一 個 都 唔 使 ,


  > 對 元 朗 人 完 全 唔 公 平 。 而 且 大 部 份 時 間 冇 位 坐 , 公 平?

  What difference does it make if the passenger boards at Yuen Long vs. Tai Lam Tunnel Interchange?

  If the stops at Yuen Long are being skipped, wouldn't there be the same number of empty seats/standing area when the bus reaches Tai Lam Tunnel?

  Otherwise, why do you think those at Tin Shui Wai deserves to waste time in Yuen Long?

  100 Wong  Article 49: (Request 3)

  唔...如 果 天 水 圍 出 九 龍 要 塞 元 朗 青 山 公 路 , 咁[口 甘]對 天 水 圍


  乘 客 造 成 嚴 重 不 便 , 而68M係 所 有 大 隧 線 至 平 , 所 以 用68M轉 車 ;


  至 於276P...用276唔 經 元 朗 得 唔 得 , 不 過 對 青 山 路 分 流 冇 幫 助 。(30分 鐘 一 班)  Article 49: (Request 4)

  > 轉 車 個D唔 講, 剩 係276P唔 經 元 朗 已 經 會 好 大 鑊.


  >


  > 276 既AM可 以 支 持 整 個 元 朗?!?!


  > 定 係 在 實 行 閣 下 之 建 議 後,276需 大 幅 度 加 車&班 次(繁 時 一 分 鐘 一 班?!?!)


  > 嘩,到 時 元 朗 就 更 壯 觀--276 AM長 龍


  > 似 乎 有 點 好 心 做 壞 事.


  >


  > SiuLam


  用276唔 經 元 朗 得 唔 得 , 不 過 對 青 山 路 分 流 冇 幫 助 。(30分 鐘 一 班)  Article 49: (Request 5)

  > 到 時 咪 到 天 水 圍 的 客 唔 肯........


  > 30分 鐘 一 班, 等 得 黎, 架276P都 塞 完 元 朗 啦,


  > 仲 有 需 要 分 開 麼?!?!


  >


  > SiuLam

  我 話 依 家12~25分 鐘 一 班 , 對 青 山 路 分 流 冇 幫 助!  Article 49: (Request 6)

  )264M/269B/269C/276/276P不 經 天 富 , 而 於 天 水 圍 市 中 心 與659轉


  車 , 回 程 路 線 相 反 ;


  ...


  你 的 意 思 是 沿 天 榮 路 到 天 葵 路? 如 果 咁 就 冇 可 能...


  天 華 天 頌0既 搭 客 都 要 靠 佢... 除 非659勁 加 班 啦 , 同 埋 轉 剩 價 格 要 同 之 前 一 樣 先 得....

  其 實 天 華 村 有 唔 少 老 人 家0既... 此 站 一cut, 好 多 人 實 會 反 對...  Article 49: (Request 7)

  我 唸 既 然269B及269C的 繁 忙 班 次 已 經 密 至4-5分 鐘 一 班(或 更 短), 不 如 於 上 下 午 繁 忙 時 間 開268B及268C把 元 天 兩 區 乘 客 分 流 。 乘 客 可 能 要 多 等3-5分 鐘 。 但 大 馬 路 的 壓 力 則 大 為 減 輕 , 天 水 圍 乘 客 又 唔 洗 入 元 朗 買 老 婆 餅 , 最 重 要 的 是 分 流 後 服 務268B,268C,269B,269C的 車 輛 , 因 小 了 半 空 車 由 元 朗 來 回 天 中 , 數 量 應 較 原 有 的269B,269C的 為 小 。 即 係 話 , 運 作 成 本 亦 相 對 減 低 。

  黑 豬

 • thread 2955


  Article A50:

 • Re: 有關九巴203/208線
 • 100 Wong, 2001-01-03 15:36:19


  回應:


  1. push
  > 點 解203/208收$7.00?

  Historical factors as such routes are considered as "deluxe" routes, particularly for 208, which dates back to the Albion Coach days.

  Though nowadays the buses being used are by no means "deluxe" at all, unless no standee is allowed.

  100 Wong  Article 50: (Request 1)

  > > > 歷 史 遺 留 落 黎O既 問 題,以 前200系 列 巴 士 路 線 屬 於[豪 華 巴 士],收 費 高 於 一 般 路 線,但 今 時 今 日 連 普 通 路 線 都 提 升 到 豪 華 水 準,所 以200系 列O既 身 份 變 得 十 分 模 糊.


  > >


  > >


  > > 咁 呢 兩 條 線 係 咪 應 該 減 價?


  >


  > 收 費 一 定 不 可 以 高 過$5.00!

  只 可 以 收 $4.3.

  路 線 238X 網 頁 主 打 荃 灣 巴 士 資 訊

 • thread 2954


  Article A51:

 • Re: 搭單一問
 • 新巴6018.龍運301, 2001-01-03 19:04:29


  回應:


  1. push
  2. push
  > > 本 人 今 天 見 到 青 公 藍 地 至 屏 山 一 段 已 有 齊 263M 站 牌


  > > 另 有 一 訓 練 巴(BL)及2部 超 豪 於 青 公 往 元 朗 方 向 行''路 線 訓 練''


  > >


  > > 請 問 263M 何 時 開 辦 ?


  > > 行 車 路 線 如 何 ?


  > >


  > > 個 人 認 為 似 乎 只 行 青 公 洪 水 橋 一 帶 實 不 夠 客......


  > > 洪 水 橋 以 南 經 屯 公 會 快 一 點 , 又 有63M, 68A 聯 合 班 次(同 一 方 向)


  > > 263M 於 對 面 方 向 , 若 不 經 荃 灣 則 更 糟 , 轉 車 不 容 易 , 繁 忙 時 間 欖 隧 很 難 上 車 , 很 少 人 專 誠 往 青 衣 , 故 吸 引 力 不 大 。 。


  > 263M由 邊 度 開 去 邊 度?


  > 經 唔 經 荃 灣,葵 芳?


  屯 門 康 福 村 至 青 機 站


  唔 經 荃 葵  Article 51: (Request 1)

  > > > 康 福 村 在 那 裡?


  > > > 我 只 知 屯 門 有 個 新 屋 村 叫 富 泰 村


  > >


  > > 康 福 村 咪 係 嶺 南 大 學 隔 離 囉.該 處 會 有 新 線263M外,


  > > 52M,九 鐵 接 辦 巴 士521都 會 搬 去 康 福 村 做 總 站...


  > >


  > > S3N353


  >


  > 果 度 咪 叫 富 泰 囉, d 大 廈 都 改 晒 名 叫 乜 泰 物 泰 樓


  >

  之 前 仲 聽 聞 富 泰 村 會 有 一 條 新 線 去 沙 田, 取 代263R


  是 否 流 料?  Article 51: (Request 2)

  > > 個 人 認 為 似 乎 只 行 青 公 洪 水 橋 一 帶 實 不 夠 客......


  > > 洪 水 橋 以 南 經 屯 公 會 快 一 點 , 又 有63M, 68A 聯 合 班 次(同 一 方 向)


  > > 263M 於 對 面 方 向 , 若 不 經 荃 灣 則 更 糟 , 轉 車 不 容 易 , 繁 忙 時 間 欖 隧 很 難 上 車 , 很 少 人 專 誠 往 青 衣 , 故 吸 引 力 不 大 。 。


  >


  >


  >


  >


  > 個 人 覺 得,263m開  之 後,


  > 63m同263m會 有  衝 突,


  > 甚 至63m可 以 取 消 埋!


  >


  > 大 家 諗 ,  元 朗,


  > 出 荃 灣 可 以 揀68m,


  > 出 葵 涌 可 以 揀68m轉69m (揀63m 少 之 又 少),


  > 出 青 衣 機 鐵 可 以 揀264m.


  >


  > 至 於 水 邊 圍 至 虎 地 一 段 青 公 沿 途,


  > 出 荃 灣 至 葵 涌 可 以 揀68a,


  > 出 青 衣 機 鐵 可 以 揀263m.


  >


  > 而 虎 地 至 屯 中 一 段 屯 公 沿 途,


  > 出 荃 灣 或 葵 涌,可 以 揀 番52m,53,58m,60m,66,67m,68a.


  > 所 以63m 存 在 價 值 似 乎 不 及 開 辦263m前 高!


  >


  > 所 以, 我 覺 得63m就 算 唔 取 消,


  > 都 應 該 要 減 班(雖 然 而 家 都 已 經 唔 密!),


  > 但68a就 要 略 為 加 班!


  倒 不 如 將63M路 線 轉 全 冷 及 加 密 班 次,之 後 將68A路 線 由 朗 屏 開 改 經 元 朗 大 馬 路,三 號 幹 線 出 荃 灣,葵 涌 仲 好 過.

 • thread 2953


  Article A52:

 • Re: 個人的屯門路線建議
 • Kingcute 59M - S3BL266 (DY 2719), 2001-01-03 16:23:18


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > > 以 下 是 我 今 年 的 第 一 個 建 議,希 望 大 家 給 予 意 見!


  > >


  > > 1)52M延 長 至 富 泰 並 改 路(因 配 合67M不 經 富 泰,青 山 公 路)


  > > 當 路 線 抵 達 置 樂 後,經 海 榮 路 及 原 本261M路 線 出 屯 公


  > > 班 次 加 為6-15分 鐘


  > >


  > 可 能 性 我 估60%.


  >

  我 贊 成!

  > > 2)53改 用 單 層 空 調 巴 士 行 走, 收$8.40


  > >


  > 我 曾 經 見 過MK巴 士 有53o既 膠 牌 布.


  >

  我 不 贊 成!


  那 九 記 會 大 殺 熱 狗...

  > > 3)58M來 回 程 不 停 屯 公 沿 線 各 站(由67M取 代)


  > > 班 次 減 為5-15分 鐘


  > >


  > 屯 門 市 中 心 附 近 之 客 量 奇 高,不 停 站 恐 怕 出 現64M/68/68A/68M/68X/69M/69X因3號 幹 線 改 道 之 後 出 現 之 無 車 搭 情 況.


  >


  > > 4)58P取 消


  > >

  我 不 贊 成!

  > 如 上 題,只 會 惡 化 唔 夠 車 搭O既 情 況.


  >


  > > 5)59A全 日 繞 經 安 定,友 愛


  > > 班 次 加 為5-20分 鐘


  > >


  > 蝴 蝶 灣 居 民 一 定 喊 打 喊 殺!!!


  >


  > > 6)60取 消


  > >


  > 一 旦 到 左 返 工 時 間,安 定/友 愛 居 民 必 定 每 日 遲 到!!!


  >

  我 贊 成! 我 亦 提 議 過...


  友 南 早 上 開 59A 特 車, 10 分 鐘 一 班,


  59A 加 密 至 4/5 分 鐘 一 班, 有 何 不 好???

  > > 7)62X改 為 平 日 早 上 由 屯 中 出 油 塘 服 務(因 配 合259D全 日)


  > > 6:00a.m~9:35a.m,10-20分 鐘


  > >


  > 都 可 以O既!


  >

  我 贊 成!

  > > 8)61X減 平 日 非 繁 忙 時 間 及 假 日 班 次(因 配 合259D全 日)


  > >


  > 平 日 已 經 等 到 發 霉,再 減 就 結 蜘 蛛 網.


  >


  > > 9)63M,63P取 消(由67M,263M取 代)


  > >


  > 不 能 忽 視 洪 水 橋 區O既 服 務,自 從D乜 珊 園 物 珊 園 入 伙 之 後,該 區O既 需 求 量 十 分 勁 揪!!!


  >


  > > 10)67M來 回 程 改 由 虎 地 出 屯 公,但 屯 公 設 分 站(不 經 青 山 公 路),並


  > > 延 長 至 青 衣 機 鐵 站(跟63M路 線)


  > > 班 次 減 為8-20分 鐘


  > >


  > 52M可 填 補 空 間,唯 景 峰 居 民 唔 知 會 有 乜 反 應?


  >


  > > 11)259D改 為 龍 門 居<>油 塘


  > > 經 屯 碼,安 定,友 愛,屯 中,依62X路 線


  > > 6:00a.m~11:30p.m,12~25分 鐘 一 班


  > > (平 日 早 上6:00a.m~9:20a.m出 油 塘 方 向 不 經 安 定,友 愛,屯 中)


  > >


  > 無 意 見.


  >

  我 贊 成!

  > > 12)261M減 至20-30分 鐘


  > >


  > 嘩!同73A一 樣!!!


  >

  我 不 贊 成!

  > > 13)262P全 日, 改 號 碼 為262M,三 聖<>葵 芳 地 鐵 站


  > > 6:00a.m~12:30a.m,10~20分 鐘 一 班


  > > 全 程 收 費:$7.50


  > >


  > > 14)263R取 消


  > >


  > WHY?263R其 實 好 有 湣 力 改 為 全 日 服 務,如 果 取 消 埋,連 星 期 日 公 眾 假 期,千 色 店 門 口 仍 會 有 萬 馬 奔 騰O既 情 況.


  >


  > > 15)263M來 回 程 繞 經 井 財 街


  > > 班 次 加 為7~15分 鐘


  > >


  > 無 意 見,因 為 未 知 點 行.


  >


  > > 16)八 達 通 轉 乘 計 劃:


  > > 52M,57M,58M,59M,60M,66M,67M,262M<>40X,43X,46X,47X,48X,49X,


  > > 73X,278X


  > > 轉 乘 優 惠 和296A轉 乘 計 劃 相 同


  > >


  > > DL  Article 52: (Request 1)

  1.不 贊 成59A全 日 經 安 定,因 繁 時 客 量 很 高,非 繁 時 只 得 幾 個 人 搭


  2.九 巴 話 很 快 會 攪 屯 門 城 隧 轉 車 計 劃!


  EH3350  Article 52: (Request 2)

  我 有 以 下 的 回 應 :


  1)請 問 三 聖 何 來 有 空 位???


  據 我 所 知 , 三 聖 巴 士 總 站 得 四 條 車 坑 , 近 輕 鐵 站 的 是261及261B、 第 二 條 係521及A59, 第 三 條 係 小 巴 坑 , 第 四 條 係 的 士 , 請 解 答 。


  2)53改 單 層 , 唔 好 啦 , 難 得 元 朗 仲 有 一 兩 條 無 冷 氣 的 路 線 , 唔 好 啦!!


  3)58M唔 經 屯 公 三 個 站 , 咁58X一 定 要 加 班 同 改12米 , 如 果 唔 係 市 中 心 一 定 成 班 人 等 車 返 建 生!!58P取 消???唔 好 , 不 如 將58P改 以 建 生 為 總 站 , 先 經 良 景 , 再 到 建 生!!  Article 52: (Request 3)

  > 8)61X減 平 日 非 繁 忙 時 間 及 假 日 班 次(因 配 合259D全 日)


  >


  NONONO!屯 中 其 實 係 華 都+時 代 廣 場+屯 門 市 廣 場0既 總 和!而 家 由 頭 站 變 尾 站,點 上 車!  Article 52: (Request 4)

  > > 以 下 是 我 今 年 的 第 一 個 建 議,希 望 大 家 給 予 意 見!


  > 52M,57M,58M,59M,60M,66M,67M,262M<>40X,43X,46X,47X,48X,


  > 49X,73X,278X


  > > 轉 乘 優 惠 和296A轉 乘 計 劃 相 同


  > 堅 決 反 對!


  但 係 九 巴 及 運 吉 很 快 會 實 施 這 項 屯 門 至 城 隧 線 八 仔 轉 乘 計 劃

  北 區 首 相Eric  Article 52: (Request 5)

  > > 1)52M延 長 至 富 泰 並 改 路(因 配 合67M不 經 富 泰,青 山 公 路)


  >


  > 52M 好 似 遲 D 會 去 富 泰


  >


  > > 當 路 線 抵 達 置 樂 後,經 海 榮 路 及 原 本261M路 線 出 屯 公


  > > 班 次 加 為6-15分 鐘


  >


  > .... 意 見 見 下 面 的 262M


  >


  > > 2)53改 用 單 層 空 調 巴 士 行 走, 收$8.40


  >


  > 冇 咩 所 謂,不 過 繁 忙 時 間 一 定 要 行 ADS


  >


  > > 3)58M來 回 程 不 停 屯 公 沿 線 各 站(由67M取 代)


  > > 班 次 減 為5-15分 鐘


  > >


  > 即 係 迫 良 田 建 生 區 居 民 SHOPPING 完 搭 輕 鐵 返 屋 企


  >


  >


  > > 4)58P取 消


  > >


  > > 5)59A全 日 繞 經 安 定,友 愛


  > > 班 次 加 為5-20分 鐘


  > >


  > > 6)60取 消


  >


  > 完 全 唔 了 解 60 號 繁 忙 時 間 的 客 量


  >


  > >


  > > 7)62X改 為 平 日 早 上 由 屯 中 出 油 塘 服 務(因 配 合259D全 日)


  > > 6:00a.m~9:35a.m,10-20分 鐘


  > >


  >


  >


  >


  > > 8)61X減 平 日 非 繁 忙 時 間 及 假 日 班 次(因 配 合259D全 日)


  > >


  > > 9)63M,63P取 消(由67M,263M取 代)


  > >


  > > 10)67M來 回 程 改 由 虎 地 出 屯 公,但 屯 公 設 分 站(不 經 青 山 公 路),並


  > > 延 長 至 青 衣 機 鐵 站(跟63M路 線)


  > > 班 次 減 為8-20分 鐘


  > >


  > > 11)259D改 為 龍 門 居<>油 塘


  > > 經 屯 碼,安 定,友 愛,屯 中,依62X路 線


  > > 6:00a.m~11:30p.m,12~25分 鐘 一 班


  > > (平 日 早 上6:00a.m~9:20a.m出 油 塘 方 向 不 經 安 定,友 愛,屯 中)


  >


  > 如 果 可 以,62X 一 早 就 行 左 全 日


  >


  > >


  > > 12)261M減 至20-30分 鐘


  >


  > 60M 繁 時 又 爆 棚 了


  >


  > >


  > > 13)262P全 日, 改 號 碼 為262M,三 聖<>葵 芳 地 鐵 站


  > > 6:00a.m~12:30a.m,10~20分 鐘 一 班


  > > 全 程 收 費:$7.50


  >


  > 用 262M 去 取 代 52M 經 青 山 公 路


  > 52M 我 都 未 見 過 坐 滿,262M 咁 攪 只 會 蝕 死


  52M路 線 繁 忙 時 間 是 可 以 滿 坐.


  >


  > > 14)263R取 消


  > >


  > > 15)263M來 回 程 繞 經 井 財 街


  > > 班 次 加 為7~15分 鐘


  > >


  > > 16)八 達 通 轉 乘 計 劃:


  > > 52M,57M,58M,59M,60M,66M,67M,262M<>40X,43X,46X,47X,48X,49X,


  > > 73X,278X


  > > 轉 乘 優 惠 和296A轉 乘 計 劃 相 同


  > >


  > > DL


  > >


  > 一 個 非 屯 門 居 民 竟 然 建 議 多 項 對 屯 門 居 民 有 影 響 的 建 議...

 • thread 2952


  Article A53:

 • Re: 新記DM會否在今年退役+新記rt.94會否今年全冷?
 • 水柔柔DL, 2001-01-03 14:30:41


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > 除DM6外,新 記 餘 下DM會 否 今 年 全 面 退 役,新 記rt.94


  > 會 否 今 年 全 冷 呢?


  >


  > 新 記 將 成 為 第3間 全 冷 車 隊(除DM6 rt.15C),第 二 間


  > 全 線 八 仔 巴 士 公 司.


  >


  >


  > 84M,788,789!
  不 如 將4,91,94,95俾 城 巴 做 好 過!

  DL  Article 53: (Request 1)

  > > 除DM6外,新 記 餘 下DM會 否 今 年 全 面 退 役,新 記rt.94


  > > 會 否 今 年 全 冷 呢?


  >


  > 未 知 之 數


  > 因 為94全 冷 問 題 , 新 巴 同 區 議 會 各 不 讓 步


  > >


  > > 新 記 將 成 為 第3間 全 冷 車 隊(除DM6 rt.15C),第 二 間


  > > 全 線 八 仔 巴 士 公 司.


  > >


  > >


  > > 84M,788,789!


  >


  >

  My suggestion is to cancel the rt.94 and let rt,91 via


  Lei Tung Estate because rt.91 just has a few passenger.  Article 53: (Request 2)

  以 前 就 係 因 為91夜 晚 入 利 東 成 晚 爆 車


  所 以 先 延 長94服 務 時 間0架 !  Article 53: (Request 3)

  新 巴say會 於2月 前 全 空 調,but區 議 員 反 對94空 調

  > 除DM6外,新 記 餘 下DM會 否 今 年 全 面 退 役,新 記rt.94


  > > 會 否 今 年 全 冷 呢?


  >


  > 未 知 之 數


  > 因 為94全 冷 問 題 , 新 巴 同 區 議 會 各 不 讓 步  Article 53: (Request 4)

  > 除DM6外,新 記 餘 下DM會 否 今 年 全 面 退 役,新 記rt.94


  > 會 否 今 年 全 冷 呢?

  舊 年(2000年)應 該 退 啦!


  今 年 才 過 左3日,今 年 內 全 面 退 役 都 等 死 人 啦!


  DM再 續 牌 也 行 不 了 多 少 年,所 以94全 冷 是 遲 早 的 事,


  只 是 時 間 問 題...


  >


  > 新 記 將 成 為 第3間 全 冷 車 隊(除DM6 rt.15C),第 二 間


  > 全 線 八 仔 巴 士 公 司.


  >


  > 84M,788,789!

  新 巴 不 是 第4間 嗎?(最 少 九 記 龍 運 會 爬 頭)


  新 巴 再 做 到 咁,最 後 都 有 份!

 • thread 2951


  Article A54:

 • How many 3ASV are at Kai Tak?
 • Citybus 973P, 2001-01-03 14:07:33


  回應:


  1. push
  I think at least over 30 or how more?

  Did they fail the requirements of the TD? Or does KMB has not fit the TV's and Octopus yet?  Article 54: (Request 1)

  > I think at least over 30 or how more?


  Did you said about the new and non-license number buses(3ASV) ?


  If yes, I can tell you there have about 10 new 3ASV this


  afternoon(3/01). Also beside them there have 11 new Neoplan


  too!


  If any incorrect please point it out!

  Tristan

 • thread 2950


  Article A55:

 • Re: 良田區巴士服務
 • Metrorider, 2001-01-03 15:08:29


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  13. push
  14. push
  15. push
  16. push
  17. push
  18. push
  19. push
  20. push
  21. push
  22. push
  23. push
  24. push
  25. push
  26. push
  27. push
  28. push
  29. push
  30. push
  > > > 各 板 友 好,


  > > > 首 先 在 此 聲 明 小 弟 完 全 係 被 新 城spoil的 一 群.小 弟 居 港 時 住 半 山,經 常 有40/40M/23/12M combo 的"分 半 鍾 一 巴 士"的 優 質 服 務,又 有 曰"分 半 一 冷 馬,四 分 一Trident" 有 時$3.4坐Trident成 個 鐘...


  > > > 小 弟 經 常 過 九 龍 及 屯 門 天 水 圍.老 實 講 句,有 時 見 到 通 街 熱 狗 真 係 唔 多 慣,好 自 然 就 覺 得 九 記 的 服 務 比 較"弱 勢".但 當 想 深 一 層 的 時 候,就 會 發 覺 成 街AMN or 3ASV並 不 代 表"優 良 服 務".小 弟 認 為"良 好 服 務"的definition = 有 效 地 和 可 靠 地 載 乘 客 到 目 的 地 with reasonable comfort. Period. 冷 馬undoubtedly在 大 部 份 人 的 心 目 中 是"良 好 服 務"的symbol,但 其 實 它 只 是 一 部 份.在 港 島 幾 乎 全 冷,Trident和2+2 Volvo 通 街 都 係,好 多 線 班 次 相 當 密.但 其 實 這 並 不 很 好.點 解? 1) 高 車 資,乘 客 要 坐 貴 車. 2)浪 費 資 源. 新 記23係 一 好 例 子. 記 住 羊 毛 出 在 羊 身 上.3)搞 到 港 島 北 成 日 塞 車


  > > >


  > > > 看 看 九 記.冇 錯,九 記 有 好 多 地 方 要 改 善,但 小 弟 覺 得KMB比 較 善 用 資 源 而 有decent服 務.For example, 58系.可 能D車 舊 又 少 冷(真 係 好 少 冷),但 起 碼 提 供 到 足 夠 服 務 比 良/田 景 及 建 生 居 民.小 弟 有 一 次 專 登 坐960頭 車 去 看,發 覺 全 部 乘 客 都 在 短 時 間 內 上 到 車.(又 多 特 車)雖 然 真 係 好 多Gardner 車,但 相 信 大 部 份 乘 客 都 唔mind,as long as 上 到 車.


  > > >


  > > > In conclusion,唔 好 話 幫 九 記,但 要 用 九 記 來 同 新 城compare真 係 唔 公 平.新 公 司 實 買 多 新 車.九 記 點 都 要 想 辦 法 來 用D 11米 熱 狗.唔 好 忘 記11m 熱 狗 真 係 載 好 多 人,適 合58 59系D線 王.至 於 點 解 天 水 圍 咁 多 金,有 人 講 過 唔 講 啦


  > >


  > > 作 為 良 田 區10年 居 民,我 覺 得 九 巴 已 經 改 善 了 這 區 的 巴 士 服 務.


  > > 由 從 前 只 有58M,現 在 田 景 路 上 已 經 有58M,58P,58X,258D,N260,260X


  > > 960......去 香 港 都 有 巴 士,小 時 真 係 諗 唔 到.


  >


  > 我 朋 友 成 日 同 我 講,車 唔 一 定 要 金,最 緊 要 快


  > 所 以 佢 好 鐘 意 搭 城 巴,但 係 佢 就 離 譜 到 日 日o係 北 角


  > 搭A12去 小 西 灣 返 學


  >


  作 為 巴 士 愛 好 者o既 你 地,有 個 網 站o岩o岩 有 網 友 拗 完 良 景 巴 士 服 務,網 址 係:www.hkcomplain.com,看 罷 請 各 位commend.  Article 55: (Request 1)

  > 作 為 巴 士 愛 好 者o既 你 地,有 個 網 站o岩o岩 有 網 友 拗 完 良 景 巴 士 服 務,網 址 係:www.hkcomplain.com,看 罷 請 各 位commend.


  >

  唔 講 投 訴 同 巴 士 公 司 回 應 合 唔 合 理 , 剩 係 睇 某


  些 “ 網 友 ” 的 回 應 就 己 經 可 以 明 白 到 點 解 巴 士


  迷 經 常 被 其 他 人 鄙 視 。

  如 果 有 在 果 度 貼 過 文 的 就 唔 該 控 制 一 下 自 己 的


  用 詞 啦 ; 即 使 你 講 的 是 道 理 , 用 過 激 的 口 吻 只


  係 會 令 人 反 感 。

  就 算 所 謂 投 訴 真 係 部 份 巴 迷 的 惡 作 劇 , 或 者 只


  係 被 誇 大 的 “ 投 訴 ” , 都 唔 駛 在 公 開 的 地 方 鬧


  人 呀 ? 咁 樣 只 會 令 到 自 己 及 一 眾 巴 迷 蒙 羞 。

  如 果 呢 D 係 真 正 的 投 訴 呢 ? 乘 客 見 到 呢 D 所 謂


  的 “ 回 應 ” 又 會 點 諗 ?

  我 相 信 害 群 之 馬 只 係 少 數 , 但 係 “ 一 粒 老 鼠 屎 ”


  都 可 以 “ 壞 一 鍋 湯 ” , 學 校 有 同 學 犯 過 事 的 就


  最 清 楚 不 過 。 唔 該 所 有 巴 迷 , 做 過[0既], 唔 該


  自 我 檢 討 一 下 , 睇 / 諗 下 你 做 的 事 對 其 他 人 有


  乜 影 響 。 無 做 過 的 , 就 應 該 以 此 為 戒 !

  “ 面 係 人 地 俾 , 假 係 自 己 丟 ” , 想 巴 迷 唔 再 被


  人 鄙 視 , 就 唔 該 由 自 己 開 始 , 做 好 自 己 , 建 立


  自 己 , 以 及 巴 迷 良 好 的 影 象 !
  S3N370,GD605  Article 55: (Request 2)

  > > 小 弟 經 常 過 九 龍 及 屯 門 天 水 圍.老 實 講 句,有 時 見 到 通 街 熱 狗 真 係 唔 多 慣,好 自 然 就 覺 得 九 記 的 服 務 比 較"弱 勢".但 當 想 深 一 層 的 時 候,就 會 發 覺 成 街AMN or 3ASV並 不 代 表"優 良 服 務".小 弟 認 為"良 好 服 務"的definition = 有 效 地 和 可 靠 地 載 乘 客 到 目 的 地 with reasonable comfort. Period. 冷 馬undoubtedly在 大 部 份 人 的 心 目 中 是"良 好 服 務"的symbol,但 其 實 它 只 是 一 部 份.在 港 島 幾 乎 全 冷,Trident和2+2 Volvo 通 街 都 係,好 多 線 班 次 相 當 密.但 其 實 這 並 不 很 好.點 解? 1) 高 車 資,乘 客 要 坐 貴 車. 2)浪 費 資 源. 新 記23係 一 好 例 子. 記 住 羊 毛 出 在 羊 身 上.3)搞 到 港 島 北 成 日 塞 車


  >


  > High (A/C) bus fares on HK side? Then can you tell me why route 2 on HK side charges $3.7 while the one on Kowloon side charges $4.3?


  >


  CTB's RT.10 只 收$3.40!!!

  > Wasting resources? How about empty buses on 69M with no bus on 69X for over 30 minutes?


  >


  MARK SAVALI之 慣 常 手 段:車 海 戰 術,93年 佢 仲 掌 管 城 記O既 時 候 已 經 用 緊 呢 招!!!

  > Traffic jams? How can you contribute all the traffic jam on HK island to buses? Are private cars and taxis and trucks being taken away already?


  > >


  主 要 都 係D的 士 狗,小 巴 佬 同 非 法 村 巴 造 成 擠 塞O既,O係 修 頓 球 場 附 近 佢 地 離 譜 到O係 快 線 上 客!!!

  > > 看 看 九 記.冇 錯,九 記 有 好 多 地 方 要 改 善,但 小 弟 覺 得KMB比 較 善 用 資 源 而 有decent服 務.For example, 58系.可 能D車 舊 又 少 冷(真 係 好 少 冷),但 起 碼 提 供 到 足 夠 服 務 比 良/田 景 及 建 生 居 民.小 弟 有 一 次 專 登 坐960頭 車 去 看,發 覺 全 部 乘 客 都 在 短 時 間 內 上 到 車.(又 多 特 車)雖 然 真 係 好 多Gardner 車,但 相 信 大 部 份 乘 客 都 唔mind,as long as 上 到 車.


  > >


  > Oh! Maybe I really had bad luck, as I only took 58X once and I waited over 20 minutes, and there were over 40 passengers waiting at the terminus. (not to mention many couldn't board on the bus on some intermediate stops)


  >


  > Meanwhile, there were about 5 buses at the terminus. You call this good service?


  >


  我 地 所 知O既 字 軋 車 唔 單 只 係 掛 路 線 咁 簡 單,連 開 車 時 間 都 係.

  > > In conclusion,唔 好 話 幫 九 記,但 要 用 九 記 來 同 新 城compare真 係 唔 公 平.新 公 司 實 買 多 新 車.九 記 點 都 要 想 辦 法 來 用D 11米 熱 狗.唔 好 忘 記11m 熱 狗 真 係 載 好 多 人,適 合58 59系D線 王.至 於 點 解 天 水 圍 咁 多 金,有 人 講 過 唔 講 啦


  > >


  > > 大 家 研 究 下 啦! Thanx


  > >


  > > 星 野 鐵 郎 上


  > >


  > Then why Yuen Long has so many golden buses?


  >


  BECAUSE OF 大 欖 隧 道 開 放 同 乘 客 量 激 增.

  > 100 Wong  Article 55: (Request 3)

  > 王 兄,2號,10號 等 只 不 過 係exception,而 且 它 們 是 由 中 記 留 下,pricing scheme自 然 有 所 不 同. 去 巴 士 狂 熱,拿 張 地 圖 以 較 看 看,王 兄 自 然 明 白 小 弟 在 說 什 麼.

  But that still doesn't explain why route 2 on HK side "deserves" to be cheaper than 2 on Kowloon side, or vice versa!


  >


  If you don't like 2, how about 86K vs. 82? Why one charges $4.9 and the other charges $3.7?

  > 唉!有 板 友 已 提 過,這 是 天 瑞 站 長 當 時 決 斷 的 問 題.而 且 也 需 要 在 下conclusion前 問 下 站 長why?可 能 他 有 他 的concern呢?不 可 以 以 一 單 事 件 來 斷 定 九 記 的 派 車 政 策.

  Incidental? It didn't happen only once! Recently I've a friend who waited over 30 minutes for a bus on 9 at Tsim Sha Tsui, with plenty of buses from 1/1A/2/5 arrived.

  If the station master, or the policy of the bus company allows/encourages, wouldn't that bus on 5 can go to 9 to relief the passengers?

  I just don't see how making passengers to wait over 30 minutes (quite often) is "good service".


  >


  > 冇 錯,的 士 和 跑 巴 也 是 主 因,但 無 可 否 認 塞 車 的 確 在 新 城 大 戰 發 生 後 嚴 重 了 很 多.

  How? I was working in Central before the days of NWFB, and during evening rush hours, the traffic jam situation wasn't much better than that of today.


  >


  > 又 一 單 一 事 件.可 能 由 金 魚 兄 來 答 會 中 肯 一 些.老 實 說,23都 試 過15min一 班 啦.班 次 有 時 會 被 路 面 情 況 影 響.

  You probably didn't read my last statement clearly. I said there were over 5 buses at 58X terminus and the bus company still insisted to "wait" until there were over 40 passengers from the terminus to depart "as pwer scheduled".


  >


  100 Wong


  who doesn't understand why some boardmates support expensive and infrequent bus service...  Article 55: (Request 4)

  > For my experience, I had tried to wait 970 over 20 mins


  > twice and often wait either 2, 2A and 8 in Quarry Bay over 15 mins. However, I usually wait 59M, 59X, 69X, 269B


  within 5 mins. Can I mention NWFB is much worse than KMB?


  >


  > S3BL272

  No, because you only waited 15-20 minutes, as in my case I waited over 30 minutes! (actually being 40)

  Or else, why do you think waiting 30-40 minutes for a bus is a symbol of "good bus service"?

  100 Wong  Article 55: (Request 5)

  > Why not? In normal day non-peak hour, I wait 970 only


  > within 5 mins. However, I wait 970 for 20 mins both in


  > peak hour and make me late in taking lecture and provided


  > me standing room too. This is out of my expectation. In


  > the same time, I saw plenty of 171, 112 coming.


  >


  > In case of 2, 2A and 8, I have wait over 15 mins for


  > either routes. I saw only 2 is max. 15 mins every


  > departure. 2A and 8 are more frequent than 2. Why I need


  > to wait so long time and give me a single deck 8 and need


  > to stand to Causeway Bay in peak hour?


  >


  > For my experience on KMB in 59M, 59X, 269B, 69X, they


  > provide frequent service either peak or non-peak hour. At


  > least it obey the frequency printed in passenager notes.


  >


  > S3BL272

  Of course, you can always pick the best routes of certain bus company for comparison.

  If so, I can (honestly) praise "good" service of 48X...cheap, frequent, and fast. Though does it serve Tsim Sha Tsui? No!

  Is this fair?

  100 Wong  Article 55: (Request 6)

  > a) So, you always criticise that bus company. Is that fair, either?

  So as a bus passenger, why can't I complain about bus service?


  >


  > b) If not, are you a IA?P (Irrational-Anti-??B-Party) Member?


  >


  Otherwise, I think someone is being die-hard xxB bus fan, who doesn't allow others to complain.

  If I'm a member of that party, do you think I would praise the service of 48X being excellent?

  > c) If you say "no", I tell you, "You really are!"


  >


  Same to you.

  > Route 238X Bus Page -- The page for Tsuen Wan bus service


  > The 11th anniversary of 238X starts the new era of Riviera

  100 Wong  Article 55: (Request 7)

  > > The problem is, you ALWAYS do so and some of them are


  > > very irrational. I'll not elaborate further, as the


  > > fact that your articles often attract -ve responses


  > > (not only me) tells everything.


  > >


  > Some being irrational? How? Where? When?

  If I answer these things, I am too fussy.

  > > Actually, he often complains xxB for old bus


  > > use in certain routes and bad frequency on some


  > > other routes, and he only hates those who ALWAYS


  > > do so irrationally.


  >


  > He as to who? Is use of old bus in certain routes and bad frequency being "good bus service"?

  Did someone state that those are "GOOD" service? :)

  > > Really? But you criticise that company as you


  > > complain that it did bad on other routes and


  > > consider that it treat different routes irrationally.


  > > (Just joking, that's true, haha)


  > >


  > So the bus company didn't do bad on other bus routes and being perfect? Now I wonder who is the die-hard xxB bus fan here...

  Why don't you think I'm criticising that company? :D

  Route 238X Bus Page -- The page for Tsuen Wan bus service


  The 11th anniversary of 238X starts the new era of Riviera  Article 55: (Request 8)

  > 無 錯 , 調 動 其 他 線 的 車 輛 可 以 舒 緩9號 線 無 車


  > 的 困 境 , 但 係 調 番 轉 黎 講 會 影 響 到 原 線 的 乘 客 。


  >


  > 另 外 , 平 日 下 午 三 時 過 後 , 港 大 至 水 街 幾 個970站 上 面 , 幾 十 人 等970、 等 兩 三 班 車 都 上 唔 到 可 謂 家 常 便 飯 。 但 係 我 又 未 見 過 蒲 飛 路 站 長 調23號 應 急 ” 喎 。 難 道 我 又 可 以 話 新 巴 的 服 務 差 ?

  Can the station master at Pokfield Road see the situation at Pokfulam Road? Remember my case happened in Tin Shui, where the station master of 69M could easily see the situation of 69X.


  >


  > 調23號 車 過970係 可 以 舒 緩 到970的 客 量 , 不 過


  > 就 會 令23號 脫 班 , 令 到 原 本 的 乘 客 受 到 影 響 。


  > 當 然 , 我 並 唔 係 話 一 定 唔 可 以 調 , 不 過 真 係 要 睇 情 況 ; 唔 到 危 急 關 頭 都 唔 好 亂 調 其 他 線 的 車 。


  > 另 外 亦 都 唔 可 以 對 被 抽 車 一 線 的 乘 客 有 太 大


  > 影 響 。


  >


  So why CTB can use buses on 969 to serve on 962? Because the next 962 bus coming back can serve on 969 ma! How difficult is such allocation?

  > 還 有 , 無9號 搭 為 何 不 搭 其 他 路 線 ?


  > 去 彌 敦 道 可 以 搭1,2,6等 線 ;


  > 去 亞 皆 老 街 可 以 搭1,1A,7號


  > ( 在 太 子 道 / 窩 打 老 道 落 車 再 步 行 ) ;


  > 啟 德 過 後 也 可 以 搭1A,5。


  >


  If you're carrying a baby, would you walk?

  Indeed, why passengers need to walk when the bus company is the one who is responsible to provide "good" bus service?

  > 難 道 新 、 城 會 因 為 站 頭 有 幾 十 人 就 會 提 早 開 車 ? 你 可 否 舉 一 些 實 例 來 證 明 ?


  >


  When CLK first opened, Cityflyer routes easily got packed and buses left ahead of schedule.

  Or else, I seldom, if ever, see over 40 passengers wait at bus terminus for CTB/NWFB while there are plenty of buses at the terminus doing nothing!

  > 除 非 條 線 太 多 車 , 又 或 者 真 係 有 特 別 情 況 ( 例 如 紅 館 散 場 ) 而 有 大 批 人 要 搭 車 , 否 則 提 早 開 車 會 令 隨 後 的 班 次 變 得 疏 落 ; 提 早 開 車 只 係 將 問 題 推 後 一 點 - - 令 後 來 的 乘 客 等 得 更 久 。


  >


  Who say the next departure has to be "on time" as well? Could it leave early as well?

  > 不 過 到 真 係 有 特 別 原 因 而 有 大 量 乘 客 搭 車 的 話 , 巴 士 公 司 一 定 會 加 車 應 付 。


  >


  > S3N370,GD605

  I've heard complaints regarding how KMB offered "good bus service" on 104 when it knew there was a book fair at HKCEC.

  100 Wong  Article 55: (Request 9)

  > 要 視 乎 情 況 而 定 , 好 多 時 站 長 無 法 知 道 下 一 班 車 幾 時 返 站 ; 假 若962不 能 返 總 站 , 而 調969的


  > 車 輛 過962的 話 , 那969的 乘 客 必 受 影 響 。 到 時


  > 就 真 係 要 叫 車 廠 加 車 。


  >


  That should be done, or reallocate other buses from other routes...

  > 你 要 搭9號 的 朋 友 要 搭 車 , 難 道1,1A,2等 線 的


  > 乘 客 就 要 為 此 受 影 響 嗎 ?


  >


  They won't be affected as much since their frequency is about 5-10 minutes. Even if they miss one bus, they're only waiting for 10-20 minutes, as oppose to over 30 minutes for 9.

  > 從 這 幾 線 調 車 過9號 一 定 會 有 利 (9號 車 的 乘 客


  > 可 以 快 點 有 車 坐 ) 有 弊 ( 其 他 線 的 乘 客 要 等 耐 D ) , 所 以 調 車 未 必 是 最 好 的 做 法 。


  >


  Quicker? Those passengers of 9 already waited over the scheduled frequency wor!

  Otherwise, what would you suggest? (as you seem to have a better solution)

  > 滿 座 就 無 話 可 說 ; 反 正 遲 來 的 乘 客 一 定 上 不 到 車 。 但 係 站 頭 未 滿 而 不 跟 班 次 開 出 只 會 令 準 時 抵 達 的 乘 客 錯 失 一 班 車 。 後 果 己 講 , 不 重 覆 。

  Given the situation at CLK, where there are plenty of "spare" buses, would it be wise to make the packed bus to depart sooner than scheduled and then make another "regular" departure?


  >


  > 你 未 見 過 新 城 站 頭 有 幾 十 人 等 車 , 而 同 時 有 幾 部 車 泊 在 站 頭 不 等 於 未 發 生 過 , 又 或 者 新 、 城 每 當 有 站 頭 有 幾 十 人 等 車 時 就 會 提 早 開 車 。


  >


  Then from the passengers point of view, isn't this good service?

  100 Wong  Article 55: (Request 10)

  > 你 知 不 知 道 10 至 20 分 鐘 是 5 至 10 分 鐘 的 2 倍 疏 落 的 班 次 ? 而 且 巴 士 有 機 會 因 此 滿 座 飛 站 , 那 些 乘 客 可 能 倒 過 來 要 等 30 分 鐘 以 上 !


  >


  So that's not a problem for those who have waited over 30 minutes for 9? Is it fair to them? Would passengers of 9 at intermediate stops wait an hour, according to your theory?

  > 為 甚 麼 不 用 後 備 車 加 班 呢 ?

  Back up? Where is that back up? (copy from Robocop) Think about where you can find a spare bus at Tsim Sha Tsui Star Ferry? The "back up" is from other routes.

  You can call another bus from K depot, which would take another 30 minutes anyway.


  >


  > 問 題 兩 個 :


  > 1. 司 機 休 息 時 間 不 可 不 計 , 正 常 情 況 下 應 該 有 足 夠 時 間


  > 讓 司 機 作 一 次 大 解 (對 不 起 , 但 這 是 事 實) 如 果 貿 然 將 休


  > 息 時 間 縮 短 , 是 很 危 險 的 。 (234X 的 問 題 正 在 此)

  Jump plane like ex-100 and 48X now then!

  > 2. 如 果 客 量 不 變 , 多 開 一 班 只 會 無 意 思 地 增 加 成 本 。 資 源 不 能 濫 用 。 你 應 該 知 道 機 場 的 客 量 有 多 少 。


  >


  So you think in situations where the terminus has more than 40 passengers don't justify for additional departure?

  > 除 非 人 真 的 多 得 開 車 時 馬 上 滿 座 , 否 則 不 可 以 這 樣 做 。


  > 巴 士 是 有 時 間 表 的 , 你 這 樣 做 對 能 上 車 但 不 在 排 隊 的 人


  > 不 公 平 。 但 是 , 提 早 開 門 , 讓 乘 客 上 車 安 坐 等 候 , 則 是


  > 可 做 , 甚 或 應 做 的 事 。


  >


  Though allowing the passengers to board first without the A/C on is also meaningless.

  > 路 線 238X 網 頁 主 打 荃 灣 巴 士 資 訊


  > 2 3 8 X 十 一 載 , 海 濱 海 灣 新 紀 元

  100 Wong  Article 55: (Request 11)

  > 不 過 你 也 不 能 用 其 他 路 線 的 乘 客 做 犧 牲 呀 !

  >


  So one group of passengers being suffered for waiting over 30 minutes, while other groups of passengers can get their buses on time, is this fair? Because the others are paying more?

  > 我 的 意 思 是 加 掛 牌 , 這 才 是 長 久 之 計 。


  >


  You think that bus company would do that (to every such route)?

  > > Jump plane like ex-100 and 48X now then!


  >


  > 跳 飛 機 更 危 險 !


  >


  How dangerous was it during the 100 era? If it was so dangerous, why so many (bus fans) love the route?

  If jumping plane is dangerous, why business of 48X is getting ever better?


  >


  > 那 麼 , 一 輛 雙 層 巴 士 載 多 少 人 ?

  If there are more than 40 passengers at the terminus, how many more would you expect from the intermediate stops? 0? Are you being confused with non-franchised service?


  >


  > 大 部 份 人 能 坐 便 行 了 !


  > 不 要 忘 了 現 在 的 巴 士 站 多 是 沒 有 座 位 的 !


  >


  > 路 線 238X 網 頁 主 打 荃 灣 巴 士 資 訊


  > 2 3 8 X 十 一 載 , 海 濱 交 通 新 紀 元

  If you pack 40 passengers in an AM on 238M at the terminus and the bus has no A/C, what do you think might happen?

  100 Wong  Article 55: (Request 12)

  > Of course not!! But you are now going to make MANY groups of passengers suffer long waiting time to satisfy ONE group of passengers. Is there any better alternative?


  >


  I think having two groups of passengers waiting for 20 minutes for a bus is better than having a group waiting for 30 minutes for a bus with no delay for another.

  > > > 我 的 意 思 是 加 掛 牌 , 這 才 是 長 久 之 計 。


  > > >


  > > You think that bus company would do that (to every such route)?


  >


  > Although impractical, better than your arguement.


  >


  If your arguement was impractical, why/how was it being better?

  > I don't think the allocation of buses on 100 was


  > "Jumping Planes". Beware, "Jumping Planes" means


  > running on MANY different routes in ONE day, not


  > running another route after the end of service hour


  > of another!!


  >


  Didn't the bus drivers being those who "jumped plane"?

  > What do you mean? Can you elaborate the case more?

  Now, according to a driver whom I spoke to, 48X utilizes "jumping plane" system, where the bus driver would no longer drives the same bus all day long, but "jumps" to another, and provide good frequent bus service to passengers, to the point even I appreciate.


  >


  > No, but few for airport routes.


  >


  What's good bus service? Make a bus with 60+ passengers and then depart, so everybody can have a seat or perhaps even an extra seat for hand luggage, or depart "on schedule" where standees can be found?

  > Though your fact could be true, I'll take my


  > 238X as an example.


  >


  > 50 passengers at Riviera Gardens and another 50


  > on Texaco Road waiting for 238X. However a MUCH


  > EARLIER SPECIAL departure is not needed as there are


  > usually enough AVs.


  >


  I want to point out the case for 238X doesn't always apply to other bus routes.

  > Counter-facts:


  > 1. Now there are AAs and much more AVs on 238M.


  >


  > 2. Although some AMs still make special departures


  > for 238M, and they are always full, the journey time


  > is so short so not too much inconvenience is made.


  > (Don't forget I experienced that a lot years ago!!)


  >


  > 3. The frequency of 238M is so high that many passengers


  > can choose the bus to ride wisely.


  >


  So if all bus routes of that bus company operates like your favorite 238M/X with super frequent bus service, I'd have nothing to say.

  > Route 238X Bus Page -- The page for Tsuen Wan bus service


  > The 11th anniversary of 238X starts the new era of Riviera

  100 Wong  Article 55: (Request 13)

  > Again, I have mentioned that they may wait MUCH MORE than 20 minutes.


  >


  So why it doesn't apply to those on route 9? Magic?

  > So, is this worse than making other groups of passengers


  > wait for a MUCH LONGER time, though impractical?

  Why only passengers of 9 have to suffer? Because they pay less?


  >


  > Do you understand my statement? O_o

  Or else, is the definition of "jumping plane" being defined elsewhere as you stated?


  >


  > According to the theory of some legislators, this will


  > make bus drivers tired. Something may happen afterwards. I will criticise KMB if it really does so.


  >


  What's wrong with this policy? Aren't drivers getting "rest" as they don't drive the same bus all day long? Don't they get rest "in between"?


  > But that's NOT UNACCEPTABLE, are you too critical?


  > I think every bus company does so, unless it is obvious


  > that the schedule cannot carry all passengers in a


  > short instance (e.g. 1 hour)


  >


  Standees can easily be seen on routes like A43 nowadays, and the bus would still depart "as per schedule".

  > Why don't you say "All routes for All bus companies"?


  > Do you think that the other companies operate all their


  > routes well? If yes, I would have nothing to say, either.


  >


  I only complain "bads" of each route of each bus company, as I complained about M21's service not too long ago. Only die-hard xxb bus fans would "praise the good and hide the bad" of a bus company's service.

  > Route 238X Bus Page -- The page for Tsuen Wan bus service


  > The 11th anniversary of 238X starts the new era of Riviera

  100 Wong  Article 55: (Request 14)

  > That should be done, or reallocate other buses from other routes...

  同 一 個 問 題, 點 解 要 其 他 線 就 一 條 線? 其 他 線 冇 人 等 咩?

  > > 你 要 搭9號 的 朋 友 要 搭 車 , 難 道1,1A,2等 線 的


  > > 乘 客 就 要 為 此 受 影 響 嗎 ?


  > >


  > They won't be affected as much since their frequency is about 5-10 minutes. Even if they miss one bus, they're only waiting for 10-20 minutes, as oppose to over 30 minutes for 9.


  >


  好, 問 題 一 個. 你 識 得 話 1, 1A 同 2 都 比 9 密 車. 好 啦, 我 拉 咁 一


  部 2 號, whatever it is, 落 9 號. OK, 等 2 號 既 人 就 唔 該 多 等 一


  兩 個 字, 多 得 阿 黃 生 的 偉 大 理 論. 但 除 此 之 外, 響 多 等 的 時 間 期 間, 系


  仲 有 人 加 入 去 等 2 號 播, 咁 樣 下 班 2 號 要 載 既, 就 零 零 舍 舍 多 左 一 倍


  了. 問 題 系, 你 包 保 里 班 車 載 得 晒 班 客 嗎? OK, 載 唔 晒 既 話, 咁 剩 番 既


  客, 加 上 打 後 加 入 的, 第 三 班, 以 致 打 後 好 既 班 車, 你 保 証 一 定 應 付 得


  黎 嗎?

  OK, 你 可 以 話 九 記 可 以 抽 翻 一 部 9 號 翻 2 號, 但 系 問 題:

  1 - 由 你 抽 走 部 2/9 號 開 始, 所 有 車 - 以 乘 客 來 講, 系 delay 左 一 班


  車 的 時 間 了. 而 巴 士 公 司 點 放 部 車 同 點 做 先 可 以 追 翻 timetable? 叫 卡 佬


  踩, 唔 准 休 息? 咁 樣 對 卡 佬 同 乘 客 都 好 危 險 的.

  調 一 部 車, 唔 系 阿 黃 生 你 有 口 講 咁 簡 單 架.

  > > 從 這 幾 線 調 車 過9號 一 定 會 有 利 (9號 車 的 乘 客


  > > 可 以 快 點 有 車 坐 ) 有 弊 ( 其 他 線 的 乘 客 要 等 耐 D ) , 所 以 調 車 未 必 是 最 好 的 做 法 。


  > >


  > Quicker? Those passengers of 9 already waited over the scheduled frequency wor!


  >


  > Otherwise, what would you suggest? (as you seem to have a better solution)


  >


  最 多, 你 都 只 可 以 叫 call 廠 加 車. 一 部 理 論 上 系 問 題 不 大 的. 但 要


  由 其 他 線 抽 車, 就 不 可 能.


  >


  > Given the situation at CLK, where there are plenty of "spare" buses, would it be wise to make the packed bus to depart sooner than scheduled and then make another "regular" departure?


  > >


  另 文 已 回, 不 加 詳 述.


  > >


  > Then from the passengers point of view, isn't this good service?


  >


  如 果 有 乘 客 系 要 巴 士 好 似 私 家 車 咁 一 落 樓 就 有, 咁 我 真 系 無 話 可 說 了


  (你 打 的 都 要 等 掛 大 佬, 唔 同 我 兩 個 子 都 截 唔 到 的 又 同 運 吉 投 訴 咩?),


  只 可 以 話 佢 地 崎 形 了.
  TinfLondon  Article 55: (Request 15)

  > Can the station master at Pokfield Road see the situation at Pokfulam Road? Remember my case happened in Tin Shui, where the station master of 69M could easily see the situation of 69X.


  > >


  你 要 清 楚 一 點 播, 巴 士 公 司 派 車 本 身 系 有 佢 地 既 限 制, 因 為 運 吉 系 有 監 測


  的, 唔 系 話 阿 少 爺 你 中 意 落 几 多 部 就 几 多.


  > >


  > So why CTB can use buses on 969 to serve on 962? Because the next 962 bus coming back can serve on 969 ma! How difficult is such allocation?


  >


  咁 樣 要 睇 翻 城 記 兩 條 線 的 allocation 了. 如 果 962 同 969 的 allocation 系


  mixed 的 話, 咁 隨 意 調 969 車 落 962 (or v/v) 理 論 上 緊 系 冇 問 題 啦.


  但 如 系 相 反 既 話, 就 唔 系 隨 便 可 以 咁 樣 做. 況 且, 你 見 到 69M 天 瑞 冇


  人 者, 你 擔 保 出 翻 荃 葵 唔 系 打 緊 蛇 餅 等 車 翻 天 水 圍 嗎?


  > >


  > If you're carrying a baby, would you walk?


  >


  點 解 唔 得? 你 唔 系 連 抱 住 個 BB 或 用 buggy 都 唔 識 掛?!

  > Indeed, why passengers need to walk when the bus company is the one who is responsible to provide "good" bus service?


  >


  你 要 搞 清 楚 一 點, 香 港 的 巴 士 系 以 做 公 共 交 通 的 主 干, 唔 系 做 connection,


  你 冇 可 能 expect 條 條 街 都 有 巴 士 車 到 你 去 邊 都 得.

  就 算 系 倫 敦, 以 巴 士 做 connection, 极 其 量 都 系 好 似 香 港 的 van 仔


  咁 咋.

  > > 難 道 新 、 城 會 因 為 站 頭 有 幾 十 人 就 會 提 早 開 車 ? 你 可 否 舉 一 些 實 例 來 證 明 ?


  > >


  > When CLK first opened, Cityflyer routes easily got packed and buses left ahead of schedule.

  你 點 知 佢 地 系 冇 得 到 運 吉 的 批 准 呢? 當 初 龍 運 開 E31, 條 線 的 peak vehicle


  requirement 都 系 得 十 部 雙 層 上 下, 咁 點 解 初 時 有 可 以 派 多 兩 三 倍 以 上 既 車


  落 去 而 運 吉 又 唔 出 聲 呢? 佢 地 緊 系 有 同 運 吉 要 求, 加 上 後 者 同 意 先 咁 樣 做


  啦.

  > Or else, I seldom, if ever, see over 40 passengers wait at bus terminus for CTB/NWFB while there are plenty of buses at the terminus doing nothing!


  >


  你 冇 見 過 者. 同 埋 以 前 有 D 巴 士 公 司 系 博 蒙, 去 得 到 加 車 的 批 准, 例 如


  將 某 條 線 的 reliability 報 細 點 etc. 不 過 聽 講 宜 家 少 左 了, 因 為 運 吉


  有 派 人 出 街 數 車 同 做 survey.


  > >


  > Who say the next departure has to be "on time" as well? Could it leave early as well?


  >


  咪 就 系 好 似 你 里 D 人 咯! 嚴 格 來 講, 巴 士 公 司 如 果 唔 跟 timetable 開 車


  既 話 - 特 別 系 早 開 的 話 - 乘 客 系 有 權 去 投 訴 的. 特 別 系 疏 車 既 線, 你 早


  開 車 既 話 叫 人 點 等 呀? 不 過 我 唸 你 都 系 唔 明 的 了.
  TinfLondon  Article 55: (Request 16)

  > 呢D野 好 難 講,所 謂'一 山 還 有 一 山 低'


  > 例 一:屯 門


  > 屯 門 去 屯 門,主 要 是 靠 輕 鐵


  > 屯 中 去 大 興/良 景(唔 計 青 公),輕 鐵 收$4!!!鐵 巴A59收$3.8(仲 要 係 熱 狗)


  > 巴 士 收$3/$3.5,大 興 至 屯 中 小 巴 收$2.5


  > 咁 又 點 計...


  >


  Same as my "classic" case...

  If you're at Tsim Sha Tsui East, near the bus terminus, and you need to go to Sino Centre in Mongkok, which would you choose?

  1)35A/41A at $6.4


  2)203 at $7


  3)102/104/112/118/171 etc... at XHT toll plaza for $5.4?

  So which company is charging the most?

  100 Wong  Article 55: (Request 17)

  > 所 以 咪 話 每 個 地 區 都 唔 同


  > 就 像 機 場 去 荃 灣


  > 機 鐵:$50


  > A31 :less than $20


  > 你 又 揀 邊 樣?


  >


  I don't think this is a good case, as one is being railway and another being a bus!

  Though in my case, both route 2 on HK and Kowloon side are "water current" (lau sui), why do you think route 2 on Kowloon side deserves to charge $4.3? Because buses are gold? (don't even think all A/C buses on 2 are gold anyway! Plenty of them are white!)

  100 Wong


  who still doesn't why some still insist on expensive bus fares = good bus service...  Article 55: (Request 18)

  > 如 果 你 真 係 咁 唔 滿 意ge,你 咪 去 運 輸 處/區 議 員/報 紙 投 訴lo

  Many have already complained about the "high" bus fares in Tseung Kwan O, though certain bus company, insisting on spending millions of dollars on TV ads, refuses to offer any "promotional" bus fares except that of B1, which would fold up the very next day should "full fare" is being charged.

  100 Wong  Article 55: (Request 19)

  > The TV ads can compensate cost of TV installation and


  > supplementary income for bus service.


  >


  > S3BL272

  I meant the "TV ads" on TV channels, like TVB, lar!

  Those easily costs over millions of dollars.

  100 Wong  Article 55: (Request 20)

  > This can increase popularity and attract people


  > to take it instead of minibus, MTR, etc...


  >


  So, can you provide me statistical figures regarding how since those TV ads went on air, more passengers chose that bus company's service over railways?

  > However, it is useless for those IA?P members.


  >


  If you want to label others as so, you're welcome. Though I can tell you many non-bus fan passengers, like my parents and colleagues, don't think those TV commercials changed their mind about taking buses at all.

  > Route 238X Bus Page -- The page for Tsuen Wan bus service


  > The 11th anniversary of 238X starts the new era of Riviera

  100 Wong  Article 55: (Request 21)

  > All these things are theorical so no statistic fig.


  > can be found. I just tell you what KMB heads will


  > think. I have no opinion on this.


  >


  So if no statistical figures can be used to measure the success of the TV ads, why bother?

  > I only said, for IA?P members it is useless, but


  > it can be also useless on others. That means,


  > IA?P members will not accept the Ads., while if


  > one does not accept the Ads, he/she is not necessarily


  > an IA?P member.


  >


  I suggest you should make this very clear to begin with.

  > Route 238X Bus Page -- The page for Tsuen Wan bus service


  > The 11th anniversary of 238X starts the new era of Riviera

  100 Wong  Article 55: (Request 22)

  > > 1)35A/41A at $6.4


  >


  > The destination is KC and TY, distance much long than to


  > Mong Kok


  >


  > > 2)203 at $7


  >


  > It is a traditional luxary route.


  >


  Is it "luxurious" anymore? (using some of the "oldest" A/C buses around...)

  > > 3)102/104/112/118/171 etc... at XHT toll plaza for $5.4?


  > >


  >


  > Not only KMB operate.


  >


  > S3BL272

  So, if the bus company offers such "good" service, then why it "encourages" passengers to pay either $6.4 or $7 for its "excellent" service to Mongkok?

  Why no bi-directional sectional fares on 203?

  100 Wong  Article 55: (Request 23)

  > a) Why you think it "encourages" people to do so? Explain.
  What else can these people take? XHT buses?


  >


  > b) Is this practical if there are plenty of choices?


  >


  What other "choices" can you tell me, beside the ones I mentioned?

  Then think about if you're at Peninsula Centre, which bus route would you take?

  > Route 238X Bus Page -- The page for Tsuen Wan bus service


  > The 11th anniversary of 238X starts the new era of Riviera

  100 Wong  Article 55: (Request 24)

  > If for MK from TST East, XHT routes are really reasonable.


  >


  Then why the bus company with "good service" makes passengers to take XHT buses, which could be of other bus companies' time cycle, instead of its own buses?

  > But some of them are really good choices!! (Many people


  > take XHT routes from TST East to other places)


  >


  Think about if you're at Peninsula Centre again...

  > Mainly because you don't think about choices like minibus, though I am not too familiar with that place.


  >


  Give me a minibus serving between Tsim Sha Tsui (East or not) to Mongkok during daytime and I'll give you $100.

  > Route 238X Bus Page -- The page for Tsuen Wan bus service


  > The 11th anniversary of 238X starts the new era of Riviera

  100 Wong  Article 55: (Request 25)

  > So why should we know? As we can take better buses,


  > why not?

  So you "encourage" passengers to take other bus companies' buses at XHT toll plaza instead of your favorite bus company? Ah, you sure are very objective.


  >


  > GMB 3, as you accepts routes serving other parts of TST.


  > But I won't gamble with others so you don't need to pay.


  >


  Which part of Mongkok would GMB 3 serve? Would you walk for GMB 3 from Tsim Sha Tsui (East)?
  > Route 238X Bus Page -- The page for Tsuen Wan bus service


  > The 11th anniversary of 238X starts the new era of Riviera

  100 Wong  Article 55: (Request 26)

  > I didn't say KMB provide good services. I've just want to point out some facts. Every bus company have their good


  or bad service. In above case, I wanted to point out some


  good service in my experience for your reference.


  >


  > S3BL272

  Can I quote the bad service then? Didn't I praise the good service of that bus company, especially regarding 48X/281A?

  100 Wong  Article 55: (Request 27)

  > 69M的 車 過 了69x, 咁69mO的 人 坐 什 麼?


  > 69M的 班 次 都 係 剛 夠, 少 一 部 車 影 響 好 大


  > 在 天 瑞 可 能 無 乜 人, 有5部 車 等 客


  > 但 葵 芳 返 來 時, 好 多 時 都 頂 閘


  > 抽 車?咪 多 條 線 脫 班?


  > 更 多 人 受 影 響?


  >


  That time I saw about 5 empty buses on 69M doing nothing.

  And who told the bus company not to allocate the bus from 69X back to 69M when it arrives at Tin Shui?

  Rules are dead, humans are alive!

  100 Wong  Article 55: (Request 28)

  > 我 知 道 等 車 是 很 辛 苦,尢 其 等 十 幾 分 鐘 以 上


  > 但 點 解 你 唔 搭69M於 大 隧 轉68X呢?


  >


  Is Octopus being accepted at Tai Lam Interchange for transfer?

  Plus, most likely only "standing room" would be guaranteed, if I'm lucky.

  100 Wong  Article 55: (Request 29)

  > 所 以 咪 話 每 個 地 區 都 唔 同


  > 就 像 機 場 去 荃 灣


  > 機 鐵:$80


  > A31 :less than $20


  > 你 又 揀 邊 樣?


  >


  Who told you taking AEL from Airport to Tsuen Wan costs $80?

  The answer should be $50.

  I suggest you check the information first before you post a message.

  Then again, how does this case being 'similar" to comparing both route 2 on HK and Kowloon side?

  100 Wong  Article 55: (Request 30)

  > 「 良 好 巴 士 服 務 」 在 本 人 的 字 典 內 有 四 大 目 標 , 順 序 為 :


  > 1.班 次


  > 2.安 全


  > 3.快 捷


  > 4.舒 適


  >


  > > 看 看 九 記.冇 錯,九 記 有 好 多 地 方 要 改 善,但 小 弟 覺 得KMB比 較 善 用 資 源 而 有decent服 務.For example, 58系.可 能D車 舊 又 少 冷(真 係 好 少 冷),但 起 碼 提 供 到 足 夠 服 務 比 良/田 景 及 建 生 居 民.小 弟 有 一 次 專 登 坐960頭 車 去 看,發 覺 全 部 乘 客 都 在 短 時 間 內 上 到 車.(又 多 特 車)雖 然 真 係 好 多Gardner 車,但 相 信 大 部 份 乘 客 都 唔mind,as long as 上 到 車.


  >


  > 不 知 道 你 所 見 的 是 不 是 繁 忙 時 間......


  > 在 我 眼 中 , 作 為 一 個 山 景 人 每 星 期 有 最 少 兩 日 係 唔 會 響 早 上 八 時 至 八 時 四 十 分 上 到 第 一 班66X, 即 使 上 到 , 也 是 頂 閘 位......


  > 晚 間 繁 忙 時 間 , 在 深 水Po上 車 更 是 時 有 位 但 更 多 時 係 飛 站 ( 滿 )


  > 論 班 次 我 唔 認 為 係 滿 意


  > 令 人 稍 為 欣 慰 的 是 , 下 午57M班 次 可 以 接 受


  >

  我 同 意...

  66x 的 服 務 仍 有 改 善 之 處,


  可 能 是 因 有 66 的 存 在,


  令 66x 不 及 屯 門 其 他 x 線

  57M 亦 是 如 此

  > 班 次 足 夠 與 否 見 人 見 智 , 可 能 有 人 認 為 班 班 頂 閘 先 合 理......


  > 但 九 記 所 謂 的 班 次 一 定 不 算 準 ,


  > 最 差 的 一 次 , 係 響 深 水Po等66X等 左55分 鐘 都 無 車


  > 你 可 能 會 話 係 因 為 塞 車 , 無 錯 , 塞 係 塞


  > 但 該55分 鐘 內 候 車 的 方 向 出 現 了 :


  > 68X-4架, 69X-1架, 58X-3架, 59X-3架, 67X-2架, 60X-3架


  > 非 屯 門 車 :970-超 過12架 ( 數 到 無 心 機 ), 45都 有2架


  > 可 能 你 會 用 無 車 為 理 由 , 但66都 出 現 了 兩 架......


  > 55分 鐘 , 由 屯 門 私 牌 出 黎 加 班 都 夠 時 間


  > 該 日 係 小 弟 自66X開 左 以 來 非 繁 忙 時 間 都 會 同 成 三 十 幾 人 爭 上66


  >


  > 若 果 你 話 依D係Special Case, 我 會 再 舉 一 例 :


  > 因 上 學 需 要 我 在 十 一 至 十 二 月 共 超 過 六 星 期


  > 於 中 午 由 深 水Po乘66返 屯 門 , 六 星 期 的 經 歷 是......


  > 每 一 次 均 候 車 多 於 二 十 分 鐘 , 最 長 紀 錄 是32mins


  > 66X「 官 方 」 班 次 係7-15mins( 平 日 )


  >


  > 九 記 只 會 用 一 個 大 部 分 板 友 都 識 背 的 原 因 回 應 缺 班 投 訴....


  >


  > > In conclusion,唔 好 話 幫 九 記,但 要 用 九 記 來 同 新 城compare真 係 唔 公 平.新 公 司 實 買 多 新 車.九 記 點 都 要 想 辦 法 來 用D 11米 熱 狗.唔 好 忘 記11m 熱 狗 真 係 載 好 多 人,適 合58 59系D線 王.至 於 點 解 天 水 圍 咁 多 金,有 人 講 過 唔 講 啦


  >


  > 我 並 不 介 意 吉 拿 , 最 差 吉 龍DT265都 成 日 上 , 不 過 用65分 鐘 行


  > 其 他 線 只 用 合 法 車 速 用45分 鐘 完 成 的 同 段 車 程 我 就 很 介 意......


  > 事 實 上 一 架 頂 閘 的 吉 慕 我 都 唔 會 要 佢 開80km, 大 部 分 時 間 過 到


  > 60km/h已 經 很 心 滿 意 足 , 但 偏 偏 有 車 長 用50行 全 程......


  > 不 過 仍 然 破 唔 到 我 用3個 半 鐘 頭 坐66( 無 塞 車 ) 的 記 錄


  >


  > 每 一 次 , 響 荃 灣 見 到58M吉 蘭D 車 長 停 車 樣


  > 同 海 洋 公 園D過 山 車 一 模 一 樣 , 我 都 想 笑......


  >


  > 話 九 記 好 , 若 果 係 同 中 大D校 巴 比 , 可 能 重 係......


  > 若 果 同 其 他 公 司 比 , 可 能 有 人 會 話 你 見 識 少......


  >


  > 九 記 再 差 都 好 , 小 弟 還 需 感 謝 佔 小 弟 乘 車 時 間


  > 約 三 分 之 一 ( 可 能 我 黑 仔la) 的 好 車 長 和 良 好 服 務...


  >


  > >


  > > 大 家 研 究 下 啦! Thanx


  > >


  > > 星 野 鐵 郎 上


  > >


  > 研 究 過 後 , 方 知 更 多 真 相......


  >


  > Mahou

 • thread 2949


  Article A56:

 • Re: 問都普龍躉行A41P到站及離站時間
 • ackl‧3BL148, 2001-01-03 15:28:30


  回應:


  1. push
  > 想 問 問 都 普 龍 躉 行A41P全 部 到 站 及 離 站 時 間(耀 安 巴 總)

  今 日 該 條 龍 躉 出 沒 於E42航 線^_^

  ackl  Article 56: (Request 1)

  > 有 開 牌 嗎 ?

  有,詳 情 請 看這 裡

 • thread 2948


  Article A57:

 • 請問有幾多部躉過左荔廠
 • 聖芳濟, 2001-01-03 16:17:43


  回應:


  近 期 有 沙 廠 躉 行112同2號 , 請 問 實 際 有 幾 多 部 躉 過 左 去 荔 廠 ?


  我 見 過ATR122(麥 記 廣 告)、HX2449行2號 。


  今 日 更 加 有 沙 廠 躉 行296C添 。


  thank you!
 • thread 2947


  Article A58:

 • Jordan Ferry vs. Kowloon MTR
 • 100 Wong, 2001-01-03 12:26:09


  回應:


  1. push
  Can routes like 68X/69X/296D be moved to Kowloon MTR, while routes 8 and 11 be moved back to Jordan Ferry?

  The reason why I'm asking is the fact I see those "frequent" buses of 68X/69X being jammed at Wui Cheung Road back into Canton Road during peak hours.

  If these routes are moved to Kowloon MTR, they can simply take Jordan Road "all the way".

  Relatively speaking, routes 8/11 are much less frequent than 68X/69X, or even 296D.

  100 Wong  Article 58: (Request 1)

  > 1.This is unfair to the residence in Ho Man Tin.

  Unfair for what? Didn't 8 terminated at Jordan Ferry before there was Kowloon MTR?

  > 2.The main reason: if these busses are stuck at Wui Cheung Rd, then Jordan Rd is also jammed, e.g. Friday's at 6.00 p.m. No improvement at all!


  > Like 917 in the past.


  >


  Think about it, at Jordan Road, buses can use 2 lanes.

  Meanwhile, buses from Wui Cheung Road have to use the slow lane to Canton Road, then cut about 2 more lanes to make the right turn.

  And think about the available space between Wui Cheung Road and Jordan Ferry terminus. I'm sure you saw many buses being "stuck back" to the terminus, right?

  Then how long is that section of Jordan Road near Kowloon MTR/AEL?

  100 Wong

 • thread 2946


  Article A59:

 • Re: 大欖隧道轉車,點解仲唔用八仔?
 • 丹尼士巨龍3AD124型, 2001-01-03 17:57:21


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > 好 奇 怪,明 明 全 線 都 有 八 仔,仲 要 司 機 派 飛?


  > > > 雖 然 八 仔 有 機 會 壞,但 點 解 唔 兩 種 方 式 都 用 呢?


  > >


  > > 當 年 改 行 欖 隧 時 話 有 八 仔 轉 乘,結 果 到 現 在 都 係 派"飛 仔"


  > > 而 且 令 行 欖 隧 線 的 巴 士 早 在99年2月 就 全 八,


  > > 比 其 他 地 區 的 路 線 快 成 年


  > > 但 都 無 行 轉 乘


  >


  > Which route is the last one to except Octopus?


  >


  >

  269D


  2000年3月12日 開 的

  如 果 計 原 有 路 線.


  該 係69X, 269B 係99年2 月15日 開 始  Article 59: (Request 1)

  > > 好 奇 怪,明 明 全 線 都 有 八 仔,仲 要 司 機 派 飛?


  > > 雖 然 八 仔 有 機 會 壞,但 點 解 唔 兩 種 方 式 都 用 呢?


  >


  > 我 覺 得 主 要 原 因 有


  > 大 欖 隧 道 轉 車 站 有 3 間 巴 士 公 司 的 路 線


  > 所 以 利 用 八 仔 轉 乘


  > 在 利 益 上 有 問 題


  > 好 像 在 城 隧 轉 車 站 能 轉 乘 的 全 是 九 記 路 線


  > 而 龍 仔 的 路 線 則 全 部 唔 停 城 隧 轉 車 站


  >


  I don't think the author was talking about interchange among different bus companies, but rather the fact how one can't take 69M from Tin Shui and change to 68X/269B/C/D etc... with Octopus at Tai Lam Tunnel.

  > sopp

  100 Wong  Article 59: (Request 2)

  > 聯 俊 達 連 請 程 式 員 寫 程 式 都 唔 肯 , 一 毛 不 拔

  我 雖 然 唔 知 內 情, 但 係 八 達 通 轉 乘, 雙 向 分 段 的 程 式 唔 係 一 早 寫 好


  並 且 行 之 有 效 喇 咩?

  城 巴 早 已 於 赤 柱 線 實 行 八 達 通 雙 向 分 段,


  而 各 九, 城, 新 巴, 甚 至 跨 運 輸 模 式 的 八 達 通 轉 乘 亦 已 推 行.


  何 來 冇 轉 乘 程 式?

  我 的 見 解 是 九 巴 恃 著 獨 市, 得 過 且 過 便 算.


  冇 八 達 通 雙 向 分 段, 乘 客 不 知 就 裏 俾 多 錢, 求 之 不 得.


  大 欖 轉 車 不 便, 乘 客 亦 唔 會 因 而 幫 趁 其 它 巴 士 公 司.

  八 達 通 本 應 可 以 簡 化 N270/N271 同 N216/N293 的 轉 車 程 序,


  可 惜 九 巴 卻 闊 佬 懶 理, 大 家 用 回 舊 有 繁 複 的 買 票/ 入 票 程 序 好 了.


  用 八 達 通 的 話 反 要 多 付 車 費.

  九 巴 有 咁 好 的 科 技 (八 達 通) 卻 唔 用, 還 僅 是 用 作 收 取 flat fare,


  實 在 大 材 小 用. 令 我 呢 D 叫 做 略 會 科 技 的 人 都 睇 唔 過 眼.


  一 間 唔 識 不 時, 或 在 環 境 改 變 時 自 我 檢 討 其 business process 的 公 司,


  實 在 難 以 生 存, 也 好 極 有 限!

  如 有 得 罪, 敬 請 見 諒.

 • thread 2945


  Article A60:

 • Re: 問題︰電板超富的波段
 • AD262--GR5386/AP64--JU3018, 2001-01-03 17:00:18


  回應:


  1. push
  > 新 的 電 板 超 富 係 咪 已 經 有 番 五 波 ?


  > 呢 兩 日 搭110(5835)覺 得 架 車 速 度 無 特 別 , 但 係 就 靜 好 多 。


  > 覺 得 架 車 好 似 係 用 緊 五 波 行 。

  我0既 經 驗 就 係 電 扒 全 部 都 係 五 波 。

  263M 早 日 起 航!
  AD262--GR5386/AP64--JU3018
  ICQ#51715169
  Article 60: (Request 1)

  > 超 豪 係 鎖 左 五 波 而 用 四 波 行 , 因 此 極 速 有75-80 KM/H

  乜 部 車 靜 咩???我 就 覺 得 樓 下 比 較 糟,仲 傳 到 樓 上tim!!!!


 • thread 2944


  Article A61:

 • Re: 今期刊物刊登:智能巴士用腦驗車真相
 • Wilson(ES5024), 2001-01-03 12:59:51


  回應:


  > 今 日 出 版o既109期 電 腦 塊 洲 第24-27


  > 頁 有 介 紹 聲 粗 拉 拿o既 現 代 化 設 施,九 巴


  > 數 碼 互 動 巴 士 站,新 巴 車 隊 明 年(2002?)


  > 有GPS系 統 等,有 興 趣o既 站 友 可 留 意 一 下.

  不 過 佢 話 搭 巴 士 有 得 睇 電 視 就 唔 係 咁 好 , 因 為


  聲 粗 拉 拿 都 冇 電 視 , 得 超 豪 有 , 混 淆 非 巴 士 迷


  讀 者 視 聽 , 令 佢 地 以 為 聲 粗 拉 拿 有 電 視 。

  仲 有 , 原 來 個 太 陽 能 巴 士 站 係 有 普 通 電 源 供 應 的 。

  Wilson(ES5024)

 • thread 2943


  Article A62:

 • Re: 問廠徽~~~
 • 輝仔, 2001-01-03 10:52:13


  回應:


  1. push
  2. push
  > 九 巴 有 五 個 廠 徽(K,L,S,U,T)....


  > 咁 城 巴 一 共 有 幾 多 個? 佢 地 係 乜? 代 表 邊 度?


  >


  > 如 E=東 區 嗎??

  E = 愛 秩 序 灣 廠


  S = 鴨(月 利)洲 廠(南 區)


  T = 東 涌(小 濠 灣)廠

  --


  輝 仔  Article 62: (Request 1)

  好 似 係 愛 廠,又 或 歡 迎 到呢 度 睇 睇.有 錯 請 指 正.

  電 腦 王 子  Article 62: (Request 2)

  九 巴 只 四 個 廠 徽K,L,S,U.


  T係 龍 運 東 涌 小 濠 灣 廠~

  Leon^_____^~


 • thread 2942


  Article A63:

 • Pls provide 地鐵轉乘計劃 for West Point
 • u.best, 2001-01-03 10:03:46


  回應:


  Siu Sai Wan passengers really need to take MTR to


  Central/Wan Chai?I don't think so

  But there are so many passengers taking 5-series


  slow route to Sheung Wan MTR station only because


  they afraid traffic jam

  Pls provide 地 鐵 轉 乘 計 劃 for West Point

 • thread 2941


  Article A64:

 • 慈雲山南總站
 • KK, 2001-01-03 09:23:06


  回應:


  請 問 慈 雲 山 南 總 站 會 唔 會 搬?

 • thread 3008


  Article A65:

 • N23遷總站 & 263M
 • Metrorider, 2001-01-04 02:07:50


  回應:


  263M: 無 須 再 講


  有 站 牌 無 通 告

  N23: 機 場 已 有 通 告


  由1月7日 凌 晨 起


  來 回 程 遷 往 北 慈 雲 山 總 站

 • thread 3007


  Article A66:

 • 直到今天,還是得100架電視超豪?
 • Hammer小強, 2001-01-04 01:57:40


  回應:


  宜 家 仲 係 得100架?止 唔 止 呢 個 數?

  一 程68x聽3次 盧 巧 音-代 你 發 夢!!!


  hammer

 • thread 3006


  Article A67:

 • 有關巴士理論闡釋
 • Darren BL35, 2001-01-04 01:54:09


  回應:


  早 數 天 我 花 了 一 整 個 下 午 來 打 了 三 篇


  關 於 我 所 學 到 的 巴 士 運 作 理 論.


  雖 然 目 的 旨 在 分 享 所 學 得 的,


  但 是 不 多 不 少 都 希 望 能 引 起 大 家 的 一 點 兒 興 趣.

  觀 乎 到 目 前 為 止, 反 應 真 的 是 有 點 差 強 人 意,


  所 以,在 繼 續 預 備 下 一 篇 超 長 的frequency determination之 前,


  我 想 問 一 問 各 位 是 否 對 這 方 面 有 興 趣,


  如 果 沒 有 興 趣 的 話,我 也 只 好 無 奈 地 放 棄 這 個 計 劃 了.

  所 以 如 果 各 位 對 這 方 面 有 興 趣 的 話,請 給 我 一 點 回 應,


  並 透 露 各 位 對 以 下 的 那 一 個topic 有 興 趣.


  1.Frequency and Timetable Determination


  2.Number of buses determination and saving methods.


  3.Driver scheduling


  4.Bus network design


  5.Latest information Technology on Buses
  謝 謝.

  忙 了 數 天,還 有 很 長 的 路 要 走 的


  Darren


  BL35


 • thread 2105


  Article B1:

 • 相片推介﹕新版白花油廣告
 • Dennis Law, 2001-01-04 01:58:45


  回應:


  最 近 有 兩 部 主 要 行 走 九 巴6和6A兩 條 路 線 的 巴 士 ,


  分 別 上 了 兩 款 顏 色 稍 有 不 同 的 白 花 油 廣 告 ﹕

  在 此 希 望 大 家 會 喜 歡 以 上 兩 張 相 片 。^_^
 • thread 2104


  Article B2:

 • Ask for photo!
 • E11MAN, 2001-01-04 01:04:08


  回應:


  Anyone have the photo of:


  NWFB SF (or others special buses) on rt.95


  NWFB 6009--After crashed


  CTB 2214 on rt.E11...


  KMB ATR1 on 1A--front, back, side when it crashed


  CMB VA60 on 691--After crashed
 • thread 2103


  Article B3:

 • Re: 貼相多張, 請評分
 • JE1672, 2001-01-04 01:43:53


  回應:


  1. push
  > > 貼 相 多 張, 請 評 分!!謝 謝!!


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  >


  > 1.架6008影o既 角 度 如 果 低 少 少 會 靚D;


  > 2.架 愉 景 灣DART好 似 有D陽 光 入o左 鏡 頭,令 到 張 相 白o左 少 少;


  > 總 體 評 分 都 有85-90分,good job!!!!


  > P.S.搭 單 一 問:你 影 相o個 日 點 解 架3ASV3會o係AIRPORT出 現????


  > LAWRENCE

  我 都 唔 知 點 解, 只 是 入 機 場 都 係 俾 班 教 官 操 車!!  Article 3: (Request 1)

  > > > > When did you take it?


  > > > > Why it go in Airport?


  > > > >


  > > >


  > > > 我 在 此 車 剛 出 牌 時 影 的, 去 機 場 都


  > > > 係 俾 班 教 官 操 車 。


  > > >


  > > > JE1672


  > > >


  > > >


  > >


  > > Why it training in Airport?


  > >


  > >


  > 我 估 係 想 試o下 架 車 行 高 速 公 路 的 表 現!!


  > JE1672


  >


  >

  定 係 龍 運 想 玩 新 玩 具???!!


  LAWRENCE

 • thread 2102


  Article B4:

 • Re: [問] 頭條新聞廣告
 • 智叔, 2001-01-04 00:51:39


  回應:


  > 我 想 問 它 係 banner 廣 告 定 係 全 車 廣 告?

  三 邊 Banner
  > 邊 架 車 上 左 呢 個 廣 告?

  JV3308 (3ASV106)


  ( 九 巴 106 S 車 )

  > 行 咩 路 線?

  平 日 朝 早 行 3D , 黃 昏 行 106 一 轉 ;


  假 日 多 數 停 開 , 或 替 106 正 字 軌 。
 • thread 2101


  Article B5:

 • Re: 大家可否貼66,66M,66P,66X路線相片給我Homepage
 • 西毒(GK8843), 2001-01-04 00:25:25


  回應:


  ~ 送 上 一 張 FZ 7935


  西 毒


  GK 8843
 • thread 2100


  Article B6:

 • Re: 公 路 渣fit 人 之手動對焦長鏡高難度版o既 DA55
 • 3AV308, 2001-01-03 23:26:34


  回應:


  >
  > http://www.geocities.com/hkfmw/da55.JPG


  >


  > 鏡 頭 種 類:Sigma28-200mm f/4


  > 相 機 種 類:Canon EF-M


  > 影 呢 張 用 大 ?150-200mm


  > 影 呢 張 用:f/8,1/250


  > 菲 林:富 士ASA200


  >


  > - 正 點:手 動 對 焦 長 鏡 超 高 難 度,顯 出 巴 士 的 動 態


  > -缺 點:主 體 較 細


  >


  > 你 地 估 下 邊 度 影?


  > 請 各 位 比D意 見,作 為 小 弟 日 後 的 參 考

  好 正!!
 • thread 2099


  Article B7:

 • Re: 今日對於綠小木亞木營辦公司所見!
 • 東區人, 2001-01-04 00:25:53


  回應:


  > 今 日 小 弟 走 入 上 水 牛 河 城 記rt.902R,見 到 營 運 綠 小rt.44,


  > 44A木 亞 木 公 司 所 用 的 車,又 殘 又 舊......,另 一 架rt.44A


  > 綠 小 車 頭 冇 左 一 邊 車 頭 燈!收 成$13,又 冇 八 仔 收 費 機,得 部


  > 又 少 人 使 用 又 不 便 的Mondex收 費 機.......更 有 一 位 長 者


  > 帶 住 架 手 提 車 載 住 一 大 包,係 上 水 火 車 站 見 該 位 長 者 落 車


  > 時 好 困 難,好 心 該 長 者 搭 九 記rt.261,又 較 容 易 上 落,又 有


  > 半 價 優 惠.總 知 見 到 木 亞 木 玩 屯 門--上 水 的 綠 小rt.44,44A


  > 對 他 所 用 的 車 就 眼 火 爆.係 我 在 上 水 去 屯 門 就 搭 九 記rt.261!


  >


  >


  > 支 持 九 記rt.261做 埋 綠 小rt.44,44A的..


  > 84M,788,789!

  完 全 同 意,我 搭 過 一 次 都 唔 想 搭,


  香 港 仔 小 巴 公 司 同 黃 埔6號 線 果 間 先 似 樣!
 • thread 2098


  Article B8:

 • 巨龍鎖車一問?
 • 3AD18HH5004, 2001-01-03 22:14:57


  回應:


  1. push
  有 無 九 巴 大 龍 或H字 頭 牌 的11米 巨 龍 無 被 鎖 到 得 番70km/h?


  例 如 只 是 被 鎖 至80km/h。  Article 8: (Request 1)

  > 有 無 大 龍 或H字 頭 牌 的11米 巨 龍 無 被 鎖 到 得 番70km/h?

  I just know CTB 8XXs are locked at 70 km/h

 • thread 2096


  Article B9:

 • Who can help me change the last passage to Big5?
 • LF278, 2001-01-03 21:42:45


  回應:


  as title, thx alot
 • thread 2094


  Article B10:

 • Re: 找錯處+估地方:城巴2282行788
 • KTBT, 2001-01-03 21:01:35


  回應:


  1. push
  > > 我 冇 記 錯 , 呢 個 錯 處o係 某 間 模 型 店 賣 的 相 片 中 可 以 看 到 ,


  > > 但 呢 張 相 係 小 弟 自 己 影 的 ! 絕 無 偷 相 、 改 相 !


  > >


  > > 找 出 呢 張 相 的 一 個 錯 處 同 拍 攝 的 地 方(3/2/2000)答 案 星 期 五 揭 曉...


  > >


  >


  > 錯 處:Year of The Drogan


  > 應 是:Year of The Dragon


  >


  > 拍 攝 地 點:中 環 林 士 街(民 吉 街)巴 士 總 站


  >


  > p.s.1.請 問 錯 處 宜 家 改 了 沒 有?


  > p.s.2.我 並 沒 有 偷 看 上 一 個 板 友 的 答 案


  >


  > NWFB 6008


  >


  >


  一 早 更 改 了


  他 是 攝 於 這 個 廣 告 出 現 的 首 天, 行 走 90C 後 停 在 民 吉 街


  (讓 城 巴 拍 照 作 新 聞 稿)


  令 我 在 碼 頭 等 了 一 整 小 時...  Article 10: (Request 1)

  > 咪'Dragon'串 錯 左 為'Drogan'囉...


  > 呢 到 咪 係 中 環 林 士 街 巴 士 總 站

  呢 度 唔 係 叫 做 林 士 街 總 站


  係 叫 做 民 吉 街 總 站(即 係 前 林 士 街 總 站)

  >


  > 香 港 巴 士 廣 告 網


  > 3AV50

 • thread 2093


  Article B11:

 • Re: AF只淨番一千零一架
 • 2282(HZ9534), 2001-01-03 19:23:57


  回應:


  1. push
  > > 命 不 久 矣 , 好 日 都 唔 出0黎 行 , 淨 係 見 過 做 員 工 車 。


  > > 原 本 係 有 兩 架 剩 , 但 聽 人 講 有 一 架 秘 密 退 役 , 擺0左 係 啟 德 廠 。


  >


  > O個 架 係AF幾


  >


  >

  好 似 係AF12  Article 11: (Request 1)

  > > Can you tell me how this topic is being "bus fan" related instead of being "bus operation" related?


  >


  >


  > Because most of the bus fans want to aboard this ex-airbus &


  > take a photo with it.


  >


  > S.K.Y.T.


  >


  If so, can you (the author of the original thread) "clearly" states so?

  Otherwise the question/topic would be "bus operation" related.

  100 Wong

 • thread 2092


  Article B12:

 • Re: 有關巴士廣告一問
 • 智叔, 2001-01-04 01:00:47


  回應:


  > > 聽 我 家 人 說 今 日 在 沙 田 出 現 一 輛 某 學 校


  > > (是 九 龍 中 學)開 放 日 的 廣 告 ,


  > > 但 看 不 見 是 那 條 線 及 那 類 車 種(他 不 是 巴 迷)!


  > > 想 請 問 各 位 有 沒 有 見 過 該 廣 告 ?


  > > 若 有 請 指 出 是 那 一(幾)輛 車 ? 及 行 那 條 線 ?


  > > 以 便 小 弟 去 影 !


  > > 多 謝 !


  > >


  > AV HP 5389-75X

  咁 想 問 下 係 全 車 廣 告 定 Banner 廣 告 ?
 • thread 2091


  Article B13:

 • Ask for photo:
 • 前217P掛牌之王---AL 29, 2001-01-03 18:02:54


  回應:


  Does any one has my代 表 車AL 29'S photo,i want it was served on route 15,if anyone have it,please scan it on to this board.


  thanks very much

  AL 29
 • thread 2090


  Article B14:

 • 巴士迷會
 • HY2252, 2001-01-03 17:26:42


  回應:


  I found a 巴 士 迷 會 call 香 港 巴X及 模 型 迷 會(Hong Kong X and Model Fans Club) 2001年 免 費 會 藉 由 即 日 享 有 至2001年12月31日,電 話7397 9249,網 址www.geocities.com/hkbmfc


  報 告 完 畢!
 • thread 2089


  Article B15:

 • Re: 九巴有沒有訂11米超豪
 • E11MAN, 2001-01-03 17:25:00


  回應:


  1. push
  > 九 巴 有 沒 有 訂11米 超 豪

  10.6m 超 豪!  Article 15: (Request 1)

  Can you tell me how this topic is being "bus fan" instead of "bus operation" related?

  100 Wong

 • thread 2088


  Article B16:

 • Re: 邊條線有AA,AN,AF,DM,同AMN掛牌??
 • E11MAN, 2001-01-03 17:24:08


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > 邊 條 線 有AA,AN,AF,DM,同AMN掛 牌??


  >


  > thx~~!


  > P.S本 人 住 在 大 圍,所 以 我 想 搭!


  > 01年 笫 一 次 貼 文ME行 左15個 寒 暑 。


  >

  DM--18


  AMN--60X, 260X  Article 16: (Request 1)

  > AA:248M,249M,285


  > AN:203E,273A,S1(龍 運)


  203E has no AN la......


  all go to 224M


  > DM:18


  Also 8,2D


  > AMN:60X,260X


  > > thx~~!


  > > P.S本 人 住 在 大 圍,所 以 我 想 搭!  Article 16: (Request 2)

  > AA:,86K,283,285


  > AN:S1,S63,S64(龍 運)


  >


  >


  >


  >


  > 龍 運 機 巴 仔~~A41P~~HT2844


  >


  >


  >


  >


  >

  勉 強D仲 有274P


  因 為 佢 係285抽 車 行 走  Article 16: (Request 3)

  > 邊 條 線 有AA,AN,AF,DM,同AMN掛 牌??

  AA=224X


  AN-110,224X,273A


  DM-2D,5D,8,15A,18,30  Article 16: (Request 4)

  AA:270,86K


  AF:273A,部 份S線


  DM:70


  AMN:60X,260X  Article 16: (Request 5)

  > > AF:273A,部 份S線


  > AF????????/


  > 是AN嗎???


  O,SOORRY, 睇 錯 , 係AN  Article 16: (Request 6)

  > > 好 多 板 友 都 唔 記 得14C, 51 and 296都 有AA掛 牌 喎!


  > >


  > > 3AD163


  > >


  > 270 都 有 AA53,54 做 掛 牌.


  >


  > GZ5818/Tonio Tse

  仲 有219X呀...


  有 個 係 某 架GD牌0既 阿 姐 仲 好 鬼 惡


  紋 晒 眉 , 賊 眉 賊 眼 咁...我 俾 佢 鬧 過


  仲 仲 有...若 果 你 想 搭AA48(九 記 唯 一NC車 身DART)


  請 去298E啦...


  不 過 皇 崗 口 岸 穿 梭 巴 士 就 架 架 都 係~

 • thread 2087


  Article B17:

 • 『重貼』農曆新年又到喇,想約大家出o黎影相
 • 豁達網頁集團網主〔新記5045 JV2100〕, 2001-01-03 17:19:59


  回應:


  以 下 係 『 豁 達 網 頁 集 團 』 網 主 發 出o既 提 議
  ----------------------------------------------------------------

  各 位 巴 迷 ,


  小 弟 提 議 各 位 可 以 於 農 曆 新 年 假 可 以 出o黎


  齊 齊 影 相 , 希 望 大 家 可 以 參 加 , 並 且 希 望


  問 問 大 家 可 以 幾 時(年 初 幾)多 數 得 閒 呀 ?


  *好 可 能 會o係 年 初 三*


  出 席 者 請send您o既 名 及 聯 絡 方 法 到 我o既e-mail  ----------------------------------------------------------


  我o既 聯 絡 方 法 ︰


  ICQ Uin:19136610


  E-mail:plaxtonl@doramail.com


  URL:http://www.bus4u.hk.st
  ----------------------------------------------------------

 • thread 2086


  Article B18:

 • JP 4606 司機位......
 • 269c, 2001-01-03 15:21:15


  回應:


  今 日 坐 JP 4606 (111掛 牌,1車),


  發 現 司 機 位 o既 電 子 牌 下 面.


  太 陽 簾 前 有 個 黑 色 橢 圓 形 o既 物 體.


  另 外,在 樓 下 左 面 車 頭 玻 璃 前,


  有 三 條 鐵 線 ,有 塊 玻 璃 o甘 長,


  請 問 這 兩 樣 o野 係 o乜?


  有 O羊 用 ?
 • thread 2085


  Article B19:

 • Re: 貼相: LF13 --BG1222-- 行20
 • 電氣化火車, 2001-01-03 14:13:17


  回應:


  1. push
  > 攝 於1998年8月28日,


  > 請 評 分.


  the photo is very big!


  75marks


  >


  >


  > 覺 得 熊 熊 聖 誕 音 樂 會 極 ㊣o既 古 競 豪  Article 19: (Request 1)

  > 車 尾 唔 多 夠 光 ,


  > 想 問 問 閣 下 係 用 長 鏡 定 標 準 鏡 影o架 ?

  標 準 鏡, 我 用Nikkon傻 瓜 機 去 影, 17機 齡.

  > 整 体 我 俾80分

  多 謝 欣 賞!

  今 日 去o左 捐 血o既 古 競 豪

 • thread 2084


  Article B20:

 • Re: [討論]邊度映巴士相最唔錯呢?
 • 100 Wong, 2001-01-03 15:49:42


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 如 題 。 小 弟 就 覺 得 東 京 街 總 站 最 靚 , 因 為 個 度 日 間 全 日 都 正 光 , 小


  > 弟 有 部 分 既 明 星banner相 都 係 東 京 街 映o架


  >


  > 歡 迎 討 論


  >


  > HN7378祝 各 位 新 年 進 步

  Why not CLK airport? Cityflyer, Long Win, nearside, offside, all you want!

  Plus NLB, Discovery Bay MAN, HAS MAN, various Hotelink/Airport Shuttle deluxe coaches...

  100 Wong  Article 20: (Request 1)

  無 錯 , 我 去 過 一 次 都 覺 得 那 兒 影 巴 士 好 正 ,


  尤 其 是 2 9 6 C 泊 在 轉 彎 位 時 , 真 是 十 分 正 。


  而 9 1 4 也 不 錯 , 但 影 1 8  D M 一 定 要 等


  1 8 司 機 食 飯 時 間 泊 在 出 面 才 影 得 正 。


  另 外 , 我 覺 得 佐 碼 及 美 孚 影 巴 士 也 不 錯 , 不 過


  美 孚 影 巴 士 相 要 靠 運 氣 。  Article 20: (Request 2)

  > 請 看 本 板 板 主 成 日 去 梳 士 巴 利 道/彌 敦 道 口 影 相 , 就 知


  > 那 兒 是 不 錯 的 地 方 嘛 !

  板 主 成 日 去 呢 兩 個 地 方 影 , 話 唔 定 係 因 為 就 腳 呢 .. :p


  一 張 靚 既 巴 士 相 , 如 果 部 巴 士 係 主 角 的 話 ,


  我 覺 得 背 景 唔 可 以 太 多 太 雜 ,


  所 以 以 香 港 咁 迫 既 環 境 都 唔 覺 有 太 多 靚 位 影 相 ..  Article 20: (Request 3)

  ~ 麗 晶 花 園 都 係 其 中 一 個 唔 錯 位 置 . . .


  西 毒


  GK 8843

 • thread 2083


  Article B21:

 • 徵相:KMB MCW S3M145 (WITH air-conditioned)相片esp. back side
 • Super Olympian, 2001-01-03 12:25:57


  回應:


  i want to make a bus model of S3M145(air-conditioned!!)


  i want to see the back side of this bus with air-conditioning.


  thanks a lot
 • thread 2082


  Article B22:

 • 巴士鬼故(1)
 • Leon, 2001-01-03 22:27:05


  回應:


  1. push
  2. push
  我 都 聽 過 下 一d巴 士 鬼 故, 不 論 是 否 屬 實,


  咪 當 一 個 短 故 仔 咁 聽 下law,信 不 信 由 你~

  70同72都 一 直 流 傳, 每 次 尾 班 車 去 到 松 仔 園 個 站,


  一 定 會 停 車, 開 前 、 後 門, 縱 使 無 人 截 車 及 接 鐘.

  點 解 只 係70同72停, 其 他 線 唔 駛 呢? 係 話d兩 條 線 以 前 係 大 線,


  連 接 新 界 及 市 區, 有 好 多 人 會 搭, 亦 連 「 其 他 人 」 都 會 搭,


  而 且70同72係 每 晚 最 後 途 經 該 處 的 路 線, 故 此.....

  以 前 駕70同72尾 班 車,大 多 係 由 老 師 傅 主 理, 唔 會 由 新 仔 駕,


  因 為 新 仔 唔 知 例.....

  下 次 有 另 一 個


  Leon^____^~  Article 22: (Request 1)

  > > 但70,72有 好 多6叔wor~!


  > >


  > >


  >


  > sorry ar~ 我 講 得 唔 好, 我 意 思 係 以 前70,72尾 班 車,


  > 係 由 本 師 傅 渣 多,不 過 以 前 的 做 法, 而 家 好 多 都 無 做lu..


  >


  > Leon^_____^~

  莫 非 而 家D「 人 」 冇 晒?  Article 22: (Request 2)

  今 次 講o既 鬼 故 係 關 於 通 宵 線 既

  話 說 當 初 嶼 巴 開N11時, 客 量 一 向 都 麻 麻


  甚 至 有d班 次 由 頭 到 尾 都 無 人 搭


  其 實o係 大 嶼 山 呢d咁o既 地 方,邊 度 會 有 人 夜 麻 麻 去 搭 巴 士o丫


  基 本 上 東 涌 無 人 上, 東 涌 道 都 唔 會 有 人 上o架 啦


  咁 有 一 次 有 位 乘 客,o係 東 涌 搭 到 班N11


  但 全 車 除o左 司 機 之 外, 就 得 佢 一 個


  住 大 嶼 山d人 都 係 好 少 出 夜 街, 唔 知 通 宵 巴 士 係 比 平 時 貴d


  開 頭 上 車 俾o左 日 間o既 價 錢. 咁 個 司 機 當 然 就 話 佢 啦


  果 個 人 就 好 唔 忿 氣 咁 同 司 機 爭 吵 一 輪.最 後 都 係 妥 協 俾 返 通 宵 價


  咁 之 後 怪 事 就 來 啦, 果 個 乘 客 發 現 司 機o係 東 涌 道 站 站 停 又 開 門,仲 按 錢 箱 掣,但 無 人 上 車


  個 司 機 有 一 次 都 講o左 一 句: 喂!通 宵 巴 士 貴d喎!~~~~....... 係 啦! 你 真 明 白 事 理 啦!好 似 果 個 人 咁,明 知 通 宵 巴 士 貴D都 唔 通 氣!


  咁 果 個 乘 客 就 梗 係 好 驚 啦, 跟 住 就 即 刻 行 去 門 口 落 車


  個 司 機 竟 然 指 住 無 人 的 門 口 話~~~~~~~~


  喂! 阿 婆!唔 好 上 車 住! 等 呢 個 人 落o左 車 先 啦!


  其 實 只 不 過 係 個 司 機 玩 個 乘 客

  本 故 事 純 屬 虛 構


  故 事 到 呢 度 就 完, 其 實 呢 個 係 一 個 笑 話o黎


  只 不 過 係 一 場 鬧 劇


  不 過 亦 道 出N11點 解 取 消o既 原 因


  我 借Leon 哥 條thread 來 增 加 呢 個 笑 話o既 氣 份


  怪 盜 在 此thank you你

 • thread 2081


  Article B23:

 • {歡迎各位有ICQ巴迷]ICQ香港巴士傾談社
 • ☆超豪之星3ASV3/ASV540★, 2001-01-03 10:34:11


  回應:


  這 是 一 個 剛 剛 成 立 的ICQ Active List, 歡 迎 加 入,無 需Authorization, 大 家 祗 需 到ICQ的active list部 份,然 後 在"ID#"一 欄 輸 入 下 面 這 個Active List #即 可.

  這 個 東 西 如 果 大 家 未 用 過,係 比 普 通ICQ好 用,可 以 一 發 言 就 全 部 會 員 都 會 收 到,不 用 逐 個 人Send.

  ICQ active list #: 103367280

  歡 迎 大 家 來 這 裡!
 • thread 2080


  Article B24:

 • Re: 長途流水線
 • 100 Wong, 2001-01-03 10:05:06


  回應:


  1. push
  2. push
  > 各 位 住 北 美 的Bus Fans


  > 有 沒 有 一 些 推 介 的 長 途 流 水 線 (不 要Express)


  > 我 介 紹 2 條: SamTrans 390 (1hr.45min) and 391 (2hr.30min)


  > http://www.transitinfo.org/Sched/SM/390/M/


  > http://www.transitinfo.org/Sched/SM/391/M/

  Sam Trans of San Mateo County next to San Francisco?

  I think this topic is more related to "bus operation" instead of "bus fan", unless the purpose of such information is for "bus tour" purposes.

  100 Wong


  who took 5L with Volvo B10M/Neoplan/New Flyer articulates before...  Article 24: (Request 1)

  Calgary Transit Route 72/73 Circular


  個 半 鐘 頭 ( 非 繁 時 ) , 兩 個 鐘 頭 ( 繁 時 ) ,


  都 算 幾 甘 架 , 可 以 行 晒 成 個 卡 加 利 市 。


  好 似 日 本 既 山 手 線 咁 。

  Winnipeg Transit Route 77 Crosstown North


  個 半 鐘 ( 假 日 )105分 鐘 ( 平 日 )


  我 坐 過 一 次 全 程 , 落 車 即 頭 想 嘔 咁 濟 。

  Edmonton Transit System 五 號 無 軌 電


  車 線 , 全 程 既 車 程 可 以 由 七 十 五 分 鐘 去


  到 一 百 分 鐘 一 個 單 都 得 。 因 為 好 多 時0的


  無 軌 電 自 己 塞 自 己 , 又 冇 得 扒 頭 。


  城 巴 真 係 搞 既 話 , 就 真 係 搵 黎 搞 !

  Ottawa Carleton Transpo 九 十 七 號 線 ,


  繁 時 來 往Kanata以 及 機 場 需 時 一 百 一 十


  分 鐘 。

  應 該 都 差 唔 多 架 啦 。  Article 24: (Request 2)

  > 各 位 住 北 美 的Bus Fans


  > 有 沒 有 一 些 推 介 的 長 途 流 水 線 (不 要Express)


  > 我 介 紹 2 條: SamTrans 390 (1hr.45min) and 391 (2hr.30min)

  洛 杉 磯 就 有


  1.MTA 60 (Downtown LA-Downtown Long Beach)


  總 行 車 時 間 120 mins (24 hr service)

  2. Foothill 187 (Pasadena-Montclair)


  行 車 時 間 108 mins

  3. OCTA 1 (Pacific Coast Highway)


  行 車 時 間 135 mins

 • thread 2079


  Article B25:

 • Re: 運輸大亨
 • 丹尼士巨龍3AD124型, 2001-01-03 16:44:22


  回應:


  1. push
  > 大 家 有 沒 有 玩 過 運 輸 大 亨 ?


  > 有 巴 士 , 鐵 路 , 飛 机 , 好 多 種 啊 !


  > http://classicgames.heha.net/transtycoon.htm

  多 年 前 有 玩 過..好 正


  我 經 常 製 造 火 車 意 外  Article 25: (Request 1)

  I'm now still playing TTD.