19990526
Articles on 26th May, 1999.

Today's Articles: 52.


Articles' Numbers: (19990526_01-52)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文


Article 1:

砍文通告 0525


Ken Fung (kenf@hkstar.com) at Tue May 25 18:18, 1999 said:


由 於 標 題 27943 (LA22(master of叮 噹 的 巴 士 世 界) bomb bus


fans!) 及 27978 (Complaint! LA22's page.) 內 容 有 不 禮 貌


未 眼 及 有 可 能 發 生 罵 戰, 已 經 全 標 題 砍 掉. 本 來 是 有 板 友 需 要


停 板, 但 由 於 受 害 者 眾 多 及 不 知 道 誰 是 誰 非, 所 以 不 再 追 究,


但 我 希 望 今 次 事 件 已 經 平 息, 不 想 再 有 板 友 將 其 搬 上 板 了. 如


有 關 板 友 要 繼 續 追 究, 請 私 下 用 電 郵 解 決, 謝 謝.

KenArticle 2:

LA22板友BOMB人一案可能別有內情!!真正高級HACKER出現


小飛俠PETER YAM (cmb@hknet.com) at Tue May 25 18:25, 1999 said:


大 家 記 得 先 期LA 22板 友BOMB人 嗎??

但 我 近 日 收 到 一 個 又 是LA 22,lauivy@hkabc.net send 來 的message!


但 是 當 時 我 看 看 他 的IP,不 是LA 22的,因 為 我 用 程 式 看 他IP(只 為 防 衛)


發 覺LA 22的IP與HACKER不 同,而 更 恐 怖 的 是,HACKER的IP竟 是 我 的IP


這 樣 一 來 便 有 可 能 相 信 不 是LA 22了!!


這HACKER實 在 可 惡!!!但 他 能 知 我 們,


應 該 是 板 內 的 人!!誰 有 這 麼 高 本 領??????

send e-mail俾 板 主 叫 他 取 消accont??邊 個 咁 大 膽??

板 主 應 正 視 這 問 題

p.s.今 次 我 幫LA 22是 因 為 我 知 他 不 是 炸 人 的 兇 手,


所 以 一 定 要 幫 他....你 們 可 能 覺 得 我 矛 盾,但 先 是 也 是


為 了 他copy人 地 的 東 西.但 今 次 分 明 嫁 禍.所 以 今 次 是 基


於 良 心 問 題.先 幫 他.不 能 讓 奸 人 得 逞!!!!!!!

好 興 的 小 飛 俠PETER YAM


Article 2: (Request 1)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


> 請 尊 重板 主 的 決 定, 不 要 再 在 這 裡 談 這 個 問 題 好 嗎?

SORRY板 主,因 我 貼 文 後 才 發 現 板 主 你 的 文 章.


所 以 不 知 板 主 的 意 願.....對 不 起Article 3:

慶HKBDB「回歸」....及單張徵求.


Ronald (ronald_to@laser.zeronet.org.hk) at Tue May 25 18:11, 1999 said:


慶HKBDB於5月25日 傍 晚 「 回 歸 」 網 上!

另:單 張 徵 求


1. A52.


2. 九 鐵 巴 士 轉 由 九 巴 經 營 之 單 張.

任 何 回 覆,請 寄 往:


tkm@hong-kong.crosswinds.net

RonaldArticle 4:

(網頁廣告)Today visit + Megahuttle news


Leslie Chan/DD4571 (neoplan@ismart.net) at Tue May 25 22:58, 1999 said:


今 日 我 和 友 人 在合 法情 況 下 到 了 九 巴 青 衣 廠 內 為 我 的 好 友


Megashuttle送 別,並 拍 了 不 少 照 片,請 留 意 明 天 我homepage,我 將UPLOAD一 些 上 去

Neoplan Buses (Hong Kong) Homepage


剛Upload了 最 新Megashuttle 離 港 消 息.

Leslie Chan/DD4571


追 星 集 Hong Kong Star Bus Page


Neoplan Buses (Hong Kong) Homepage


Article 4: (Request 1)

等 在 下 明 天 向 九 巴 「 反 映 」 下 先.....


睇 下 「 非 九 巴 員 工 」 點 樣 「 合 法 」 進 入 青 廠.


Article 4: (Request 2)

唉, 陳 兄 擺 明 同Neoplan香 港 代 理 有 非 常 密 切 關 係, 今 次 運 番 架 車 返 德 國, 都 係 代 理 既 事, 我 相 信 佢 係 有 合 法 途 徑 入 九 巴 廠.


Article 4: (Request 3)

> ??? (h9470000@hkusua.hku.hk) said:


> 好!我 支 持 你,不 過 唔 好 連 累 到'實Q'無 得 做.


> 「 合 法 」?莫 非 佢 係 九 巴 度 做?

唔 奇oY...如 果 係 學 徒,有 証 都 可 以 邊 間 廠 都 可 以 自 出 自 入Article 5:

板友停板及砍文通告 0525


Ken Fung (kenf@hkstar.com) at Tue May 25 23:42, 1999 said:


基 於 在 標 題 28030 內 有 板 友 態 度 惡 劣, 本 應 罰 暫 停 貼 文 權, 不 過


發 現 其 品 格 太 差 ('Use e-mail bomb to bomb others la.'),


為 求 本 板 板 友 都 是 良 好 巴 士 迷, 決 定 將 該 板 友 永 久 停 板, 而 有 關


文 章 亦 已 經 被 砍.

KenArticle 6:

加電郵識別--有蟲


LV123 (wkywong@net.polyu.edu.hk) at Tue May 25 21:31, 1999 said:


> 路 線 建 議 欄 已 經 將 意 見 一 項 加 上 給 意 見 者 之 電 郵 地 址, 從 此


> 不 再 是 不 記 名 意 見 了. 請 各 板 友 給 意 見 時 尊 重 路 線 建 議 者,


> 不 要 對 人 不 對 事. 路 線 建 議 欄 規 矩 會 和 討 論 區 一 樣, 犯 規 者


> 會 一 樣 的 被 停 板.

現 在 路 線 建 議 欄 只 可 顯 示 最 後 發 表 意 見 的 板 友 的 電 郵, 之 前 發 表 的


板 友 的 電 郵 不 能 顯 示, 請 板 主'捉 蟲'. :p

LV123


Article 6: (Request 1)

> Ken Fung (kenf@hkstar.com) said:


>


> 這 是 刻 意 的, 因 為 我 想 過 往 不 究, 因 此 新 的 意 見 才 會 有 包 括


> 電 郵 在 內.


>


> Ken

咁 ! 有 心 玩o野o既 人 咪 可 以 又 蝦 乜 蝦 物 玩 完 之 後 即 刻 打 多 個 正 經o既


評 語o黎 隱 藏 先 前o既 顯 示 。 我 諗 你 誤 會o左LV123的 意 思 , 以 為 佢 想 知


道 改 板 前o的 電 郵 顯 示 。 請 板 主 留 意 !

ChristopherArticle 7:

Re: 城巴傑作


叻霸佳 (letchan@netvigator.com) at Tue May 25 19:10, 1999 said:


> Peggy Lau Va 11 (nakata-chih-ping@i-cable.com) said:


> 琴 日 諗 住 搭12M返 學, 赫 然 見 到 單 層MAN 行 12A, 12M,


> 諗 住 仲 有 時 間, 等 一 下 睇 下 仲 有 乜 發 現, 12A 及


>12M 竟 然 全 線 用 單 層MAN, 又 見 到DART 仔 行 11 ,究 竟


>城 記 搞 甚 麼?

唉 ﹗ 又 來 一 句 , 我 睇 下 下 一 次 係 倒 後 鏡 定 係 埋 柵......


城 巴 派 車 真 係 乜 都 得 。


睇0野 啦 , 唔 好 比 我 批 中 , 好 快260,314,515會 有 單 層MAN行....我 估


Article 7: (Request 1)

> Joseph (ksliu6@ie.cuhk.edu.hk) said:


>


> 城 巴 如 果 再 勁 D, 會 唔 會 叫 D MAN 行 969 呢? 咁 我 就 真 係


> 大 開 眼 介 啦!!!! (第 一 次 有 單 層 巴 士 行 大 欖 隧 道)

N269已 經 打 開 了 先 例 喇


Article 7: (Request 2)

巴 鼠 迷 會 參 觀 大 欖 隧 道o個 次 咪 用o左 兩 架 單 層 MAN 囉 ,


仲o係 車 場 內 試o左 顯 示 兩 個 方 向o既 969 牌o番 。

417


Article 7: (Request 3)

> LV 163 (kwyeung@school.net.hk) said:


> But 85 had no man la! all is 9XX oly.

咁 都 仲 有 幾 部 MAN 行 85


今 日 見 到 MAN 行 12A/12M , 嚇 死 !Article 8:

VOLVO SUPER OLYMPIAN 靚相(包括車廂)


GK8946 (billyy@netteens.net) at Tue May 25 19:37, 1999 said:


這 裡 有7張 富 豪 超 級 奧 林 匹 克 的 相 片 歡 迎 參 觀
網 絡 縱 橫


N S
Article 8: (Request 1)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 很 多 謝 你 的 相 片, 但 ... 是 誰 授 權 你 進 入 車 廂 呢? (車 門 好 像 還 是 關 上 的)

我 是 從 一 個 絕 對 合 法 的 途 徑 上 車 的,而 且 車 上 是 有 工 作 人 員 只 不 過 他 逃 出 了 鏡 頭...

而 我 於 過 去 曾 說super olympian係 有 中 軸 轉 向 的,但 經 我 查 證 之 後 是 沒 有 的,藉 此 向 大 家 道 歉


Article 8: (Request 2)

呵, 你 或 許 是 '合 法' 的, 不 過 可 能 不 合 法 的 是 那 讓 你 上 車 的 工 作 人 員 吧.


今 日 見 到?

--


車 匙!


Article 8: (Request 3)

咁 可 能 係 咁 呢 :

GK8946:唔 該 我 可 否 上 車 影 一 影 相 呢?


工 作 人 員 : 是 但 啦 , 但 唔 好 亂 攪 野 , 影 完 好 快 D 落 番 車 。

(純 粹 靠 估)


Article 8: (Request 4)

部Super Olympian的 中 軸 是 沒 有 轉 向 功 能 的,


但 部 車 轉 向 整 體 尚 算 靈 活,沒 有 因 中 軸


沒 有 轉 向 功 能 而 有 太 大 影 響.

(PS'未 經 證 實 消 息:部 超 奧 好 似 係 用 五 前 速 波 箱)

家 祺:請 問 我 可E-mail去 你 那 個E-mail address呀?

飛 机 竺Article 9:

Super Oympian相片


Flying Chuk (chuk@netvigator.com) at Tue May 25 18:25, 1999 said:


今 日 去 屯 裝 研 究 完 部Super Olympian啦,


發 現 此 車 係 前 輸 剎 車 碟,中 及 尾 軸 為 鼓 式 剎 車.


而 司 機 位 則 用 上 了ALX400的 組 件.機 械 方 面 則 是


使 用ZF波 箱,車 體 編 號 為9828/1.而 部 車 加 速


性 十 分 強 勁,而 操 控 都 十 分 之 好(係 司 傅 講 的),


而 部 車 於 下 午3點 左 右 來 放 回81廠,而 明 天 會 去


運 輸 處(土 瓜 灣)驗 車.


(PS:因Web Space有 限,所 以 未 能 把 所 有 相 片Upload,請 見 諒 Sorry)
在 此 亦 要


多 謝 多 位 師 傅 提 共 其 資 料 及 出 廠 日 期 給 小 弟 

飛 机 竺


Article 9: (Request 1)

> Flying Chuk (chuk@netvigator.com) said:


> (PS:因Web Space有 限,所 以 未 能 把 所 有 相 片Upload,請 見 諒 Sorry)

不 如 醫 貓 畀 我 等 我 幫 你 放 :P 或 者 隔 幾 日 放 另 一 批 啦.

o係 呢 個 角 度 好 明 顯 睇 到 上 層 大 銀 幕 與 車 側 第 一 個 車 窗 間 的 位 置 圓 渾 o左,


而 Trident 果 個 位 就 係 起 角 o既, 唔 好 睇.

車 尾 牌 箱 及 車 牌 位 拉 直 o左, 有 o的 似 ALX400 的 設 計, 牌 箱 垂 直 應 該


易 睇 過 斜 向 上 o既, 但 係 就 要 o的 時 間 適 應 個 新 Look 喇.

有 冇 放 大 Super Olympian 水 牌 的 相?

PS: 新 都 普 躉 車 頭 九 巴 標 誌 改 細 o左, 好 似 好 好 多 o番 :)

--


車 匙!Article 10:

Re: Second hand bus model shop


Scorpio Gemini (si439741@icard.hkstar.com) at Tue May 25 21:32, 1999 said:


> benson Wong (benswong@hkstar.com) said:


> As title, where I could find this kind of shop or organisation?


I suggest buying a new one. For example:


2h GR550(3AV112): $700


All new GR550(3AV223):$750


Pay $50 more, then you can have a new, is it a need to buy the 2h bus model

Scorpio Gemini


Article 10: (Request 1)

> bensonwong (benswong@hkstar.com) said:


> Thank you. But I want to ask some older model like


> 1/ KCR MCW bus


> or even the NWFS 1001 RT 2 which I don't think I could find the new one in the market.

May try the website called 'Hong Kong Bus Model'


http://come.to/hkbm


The webamaster are helpful to all bus model 'fans'


Try to send a e-mail to him may get the answer....

RonaldArticle 11:

Re: 危險試車之AM行51


Joseph (ksliu6@ie.cuhk.edu.hk) at Wed May 26 00:18, 1999 said:


> ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) said:


> 琴 日 坐 車 入 錦 上 路,竟 在 荃 錦 公 路 見 到AM試51.....


> 當 堂 冇 聲 出......請 問 以 前 有 冇AM試 過51呢?

重 洗 問 咩, 更 係 批 德 仔 已 經 死 到 不 似 車 形, 危 在 旦 夕, 所 以 咪


要 搵 D 三 菱 黎 試 行o羅.


Article 11: (Request 1)

So it is necessary for KMB to convert 12-15 Darts (not ran on 51 ever), fitted with Cummins B5.9-210bhp engine, and large, manual control retarder, to run on 51, thus extending the life of the Darts.

291(A/B) Siu


Article 11: (Request 2)

有 呀,早 在 多 年 前 九 記 已 經 想 將 三 菱 送 上 大 帽 山,


不 過 因 為 保 養 原 因 而 要 放 棄


Article 11: (Request 3}

Simon_28A asked:


Can you tell what kind of AM it is? Mk117(AM1-168), Mk217(AM169-183) or Mk218(AM184)?Article 12:

Re: 問小西灣車場??


Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) at Tue May 25 20:41, 1999 said:


> S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) said:


> 各 位 板 友,請 問 小 西 灣 車 場 在 何 處??是 不 是 小 西 灣 巴 士 總 站


> 附 近??


>


> Thanks you


>


> S3N353

Do you mean the carparks of NWFB? There is a NWFB carpark at Siu Sai Wan Rd. adjacent to a secondary school(遁 道 衛 理 中 學) opposite to Siu Sai Wan Sports Ground. While there is another at Chong Fu Rd(創 富 道) near the Government Godown.


Hope that the information can help you.

Simon_28A


Article 12: (Request 1)

> 1401 (Citybus 5B) (ronaldsamuel@ctimail.com) said:


>


> Be careful, don't go inside either from car park or main entrance! There're many dogs recently!


> and can S3N353 report what you saw if you go there? (I have no time, examination preparation)


> Thanks a lot!

No Problem

S3N353Article 13:

【相片】Super Olympian


家祺 for Flying Chuk (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) at Tue May 25 22:57, 1999 said:


以 下 相 片 是 由 板 友 Flying Chuk 提 供.--


車 匙!


Article 13: (Request 1)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


> 盞 尾 燈 唔 同 以 前o個 款 喎 ! 好 似 係 新 巴Dart用 緊o個 款 。 有 架 電 子 牌AV


> , 好 似 係AV194都 換o左 呢 隻 燈 , 連 樓 上 都 換 埋 , 不 過 係 無 後 波 燈o既


> 。 真 係 唔 細 心o的 睇 都 唔 知 轉o左 款 。 但 小 弟 主 觀 地 認 為 舊 款 實 際 些 少


> , 至 少 可 以 分Part更 換 , 呢 款 係 一 件 過 , 爛 少 少 都 要 換 晒 。


>


> Christopher

點 會 冇 後 波 燈 啊 ! 睇 真D!


冇 後 波 燈 係 出 不 到 牌 的 。Article 14:

Re: 203 B1


NV58 (tin.wong@kcl.ac.uk) at Wed May 26 04:40, 1999 said:


> wong01@netteens.net (wong01@netteens.net) said:


> 8A 8P 203 208 B1 296 298E是 否 不 足,還 是 其 他 原 因 嗎?

203用 極 都 系 AM 既 主 要 原 因 系 因 為 長 過 九 米 的 車 系 好 難 由 海 棠 街 轉 入


達 之 路(指 返 又 一 村 一 程), 而 非 客 量 問 題 (203 的 客 量 起 碼 可 以 支 持


到 用 AA 行). 如 果 勉 強 改 道(不 入 海 棠 街), 則 會 損 失 不 少 客 源.

B1 不 用 大 車 的 原 因 有 二: 一 為 客 量 不 足 以 支 持, 二 為 保 障 其 他 彌 敦 道


線(如2, 6, 6A, 9 等). 不 過 後 者 未 必 系 主 因.
NV58


Making London simple


Article 14: (Request 1)

> wong01@netteens.net (wong01@netteens.net) said:


> 296 是 否 不 足,還 是 其 他 原 因 嗎?

296梗 係 因 為 少 人 搭 才 由11米 車 轉 陣 用AA啦! 如 果 而 家 又 轉 返 用ADS, 無 咁 多 人 搭,


而 且 浪 費 資 源, 以 前 用AV, 真 係 好 大O徙. 而 家 轉 用AA, 咪 叫 做 好 睇D, 因 為 係 坐 滿,


而 不 是 像 當 時 般 你 打 橫''訓''係 度 都 得 呀!

HB610Article 15:

九記巨獻:頭笠之厚此薄彼?+搭車轉乘報告1


獅子仔 (mangp@netteens.net) at Tue May 25 21:28, 1999 said:


九 記'摺87前 的 預 告'劇 集5月4日 上 畫 後


前 幾 日 突 然 做 宣 傳 該 劇 的 廣 告(深 水 土 步,旺 角 要 遲D上)


就 係 加 頭 笠 同 大 張 卡 紙 係 站 頭


但 係D頭 笠 就 …


1. 瀝 源 站 向 大 圍 上o左 係70,72,87… 個 站 度(琴 日 仲 爛 埋)


2. 駿 景 園 總 站 , 火 炭 站 , 帝 都 , 銅 鑼 灣 村 站 向 大 圍


田 心(轉 車 站!), 海 福 , 沙 田 市 中 心 , 銀 禧 向 駿 景 園 的 頭 笠 爛 左or唔 見o左


3. 沙 田 市 中 心 站 向 大 圍 上o左 係88P個 站 度


但 係'炸 彈 人' 頭 笠 似 乎 就 冇 呢D問 題


4. 美 林 的46P,46X,85,87站 有 大 張 卡 紙


------------------------------------------------------------------------------------


由 於 本 人 家 在 新 明 樓 , 所 以 睇 到D人 轉 車


因 利 成 便 , 所 以 學 人 做 報 告: )


..................................................


搭 車 轉 乘 報 告501號


5月5日 至14日 都 唔 係 好 多 人 去 轉 車


15日 後 每 架88K∕P約 有1-4個 客


最 高 紀 錄7個


下 個 報 告(601)於6月4至5日 出 版

獅 子 仔


以 前MAN


Article 15: (Request 1)

Why so few passengers using this transfer scheme? Is the waiting time too long?

So I wuggested my KMB 87 series rearrangement plan to make transfer time shorter, while greeat reduction in KMB 87's frequency forces people to use transfer scheme rather than taking 87, and accelerates its death.

P.S. You mistaken my meaning of KMB 87 series rearrangement suggestion:

評 分: 0 (by mangp@netteens.net)


1.81有 時 仲 俾 火 車 快 , 何 必cut81?

I just said KMB 87 would be more duplicating with 81, so accelerating cancellation of KMB 87, but KMB 81 WOULD NOT be cancelled at all!

291(A/B) Siu


Article 15: (Request 2)

每 班 車1-4個 , 每 日 有 成6,70個 仲 唔 夠 ?


我 係 逢 文 必 看 的 人 , 你 唔 駛 咁 著 緊

獅 子 仔Article 16:

放工後...?+徵求


井底蛙 (l131847@hknet.com) at Tue May 25 20:46, 1999 said:


通 常(三 巴)司 機 下 班 是 夠 鐘 走 人 了 事, 還 是 要 連 人 帶 車 駛 回 廠 交 差, 入 油&水, 清 錢 箱...


還 有 當 車 長 下 班 後, 車 有 無 得 下 班 呢?

另 誠 徵kmb 3bl1相 片&座 位 分 佈


謝 謝!

CIH後 首 次 貼 文 的


井 底 蛙


Article 16: (Request 1)

這 要 視 乎 位 卡 佬 的 返 工 更 份 , 以 九 巴 為 例 , 通 常 由 兩 位 師 傅 合 駕 一 輛


巴 士 , 分 早 夜 更 輪 流 當 值 , 通 常 月 中 轉 更 , 月 初 跳 字 軌 。 若 是 返 早 更


的 , 便 要 晨 早 返 廠 取 車 , 下 班 時 將 巴 士 交 給 拍 檔 。 夜 更 放 工 後 便 得


把 巴 士 駛 回 廠 入 油 、 洗 車 、 換 錢 箱 等 程 序 。 另 一 類 是 返 兩 味 , 或 可 稱


特 車 , 即 一 名 車 長 負 責 開 一 輛 巴 士 , 沒 有 拍 檔 , 並 且 只 在 早 晚 繁 忙


時 段 開 工 , 所 以 他 每 天 便 需 兩 度 返 廠 取 車 及 交 車 。 因 九 巴 行 字 軌/


掛 牌 制 , 即 每 輛 巴 士 都 定 排 行 定 某 線 , 所 以 正 常 工 時 完 結 後 , 一 般


都 會 泊 廠 作 體 息 或 檢 修 。 日 間 較 少 開 動 的 , 便 用 作 做N線 通 宵 車 。


新 巴 方 面 情 況 大 致 如 此 , 但 城 巴 方 面 則 略 有 不 同 , 有 人 以 陰 謀 論 說


城 巴 熱 衷 開 通 宵 線 , 是 因 為 泊 車 地 不 足 , 若 然 屬 實 , 對 巴 士 損 耗 可


不 少 呀 !


Article 16: (Request 2)

請 問 除 左 隧 道 線 之 外 , 仲 有 咩 線 要 每 月 輪 字 軌 o既 呢?


又 , 輪 字 軌 用 意 何 在?Article 17:

Re: [急問]722&788號?


Eric & Rosanna (ericnet1@netvigator.com) at Tue May 25 20:28, 1999 said:


> LF272加 德 士 (victory2@netvigator.com) said:


> 本 人 想 問788之 開 辦 日 期 及722延 長 至 耀 東 村 及 中 環 之 日 期!謝 謝!!!

722 重 開 由 耀 東 至 中 環 係 在 1995 年 9 月 4 日


當 時 服 務 時 間:


耀 東 開: 一 至 六 0637-0926


中 環 開: 一 至 五 1640-1903


班 次 13 分 鐘


假 日 停 開

這 項 係 中 巴 第 二 次 被 削 線 (14 條) 時 開 辦 以 對 抗 城 巴

Eric & Rosanna


Article 17: (Request 1)

根 本 跟 對 抗 城 巴 全 無 關 係 , 那 時 城 巴 在 耀 有 有 多 少 條 路 線 ?

當 時 , 中 巴 將 原 本 行 走 被 削 路 線 的 資 源 調 往 東 區 , 特 別 是 耀


東 區 。 加 上 耀 東 人 口 不 斷 增 加 , 重 開722(原 稱728)是 有 本 身


的 必 要 , 與 抗 衡 城 巴 風 馬 牛 不 相 及 。Article 18:

Re: Ashok Leyland Website


Colin Chang (kalim@netvigator.com) at Tue May 25 20:24, 1999 said:


> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


> Ashok Leyland, which is based in India & produces a new single deck coach for HK, has its own website at:


>


> http://www.ashokleyland.com


>


> Go to there to see its unique history of this India truck company.

一 句 講 晒 , 初 時 真 係 俾 佢 個page呃 到 , 點 知 一 入 去 睇 到o的 巴 士


相 之 後......不 過 原 來 連Ashok Leyland都 有 出CNG巴 士 , 真 係 估


唔 到......


Article 18: (Request 1)

不 過 部 車 好 似 全 無 進 步 過. 頁 片 避 震, 馬 力130ps, 五 速 手 波,


真 是 仿 古.Article 19:

Re: [網站廣告]香港互動交通台


LF2 (BE 8749) (huil@genrad.com) at Wed May 26 03:39, 1999 said:


> 香 港 互 動 交 通 台 (kfa79@hkstar.com) said:


> 本 網 站 有 大 量 極 珍 貴 的 文 字 和 圖 片,請 前 往 參 觀,謝 謝!


> http://silverstone.fortunecity.com/issigoins/546

How come it say page doesn't exist?

LF2 (BE 8749)Article 20:

Re: 問車(九記AM)


Ronald (ronald_to@laser.zeronet.org.hk) at Wed May 26 03:29, 1999 said:


> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


> 頭 先 望 出 窗 口 見 到 架AM行N260


> 但 架 車 上 左 全 車 身 廣 告,五 顏 六 色,睇 唔 到 咩 廣 告


> 只 係 隱 約 見 到 三 隻 大 字


> 請 問 係 呢 款 係 乜 廣 告 呢?

某 旅 行 社 的 「 縱 橫 遊 」,和 新 巴 躉 的 同 款.


(又 藍 又 紅...好 易 認)

仲 有 架AM上 左 旅 遊 協 會 全 身 廣 告....幾 靚.

(兩 架 都 行B1線)

RonaldArticle 21:

115加長服務時間


wong01@netteens.net (wong01@netteens.net) at Wed May 26 00:41, 1999 said:


平 日 九 中


0715---2315 0715----2315


假 日0840---2310 0840---2310

平 日13---20


假 日13---14


Article 21: (Request 1)

唔 係 唔 係 , 正 確 時 間 及 班 次 如 下 :

115 平 日


九 龍 城 開: 0715-2315


中 環 開: 0715-2310


13-20 分 鐘 一 班


( 實 際 班 次 係 密 少 少 , 最 疏 都 是 十 五 分 鐘 一 班 )

115 假 日


九 龍 城 開: 0845-2315


中 環 開: 0840-2310


13-14 分 鐘 一 班
至 於 點 解 中 環 比 九 龍 城 開 早 五 分 鐘 呢 ?


諗 下 香 港 島 115 來 回 行 甚 麼 路 就 知 。
智 叔Article 22:

Re: 23M廿日用S3N S3BL


AV102 GL3694 (agnescsf@asiaonline.net) at Wed May 26 01:04, 1999 said:


> wong01@netteens.net (wong01@netteens.net) said:


> 有 個 朋 友 說:廿 日23M用11米 車S3N229 S3BL???是 否 全 線 用11米

23M 今 日 只 用 了 兩 架 11米 車 (S3N229, S3BL279).


並 非 全 線 用11米, 其 餘 五 架(M,BL)都 是 字 軌.

其 實23M 轉 用11米 車 已 早 有 先 兆. 因 為 早 排 23M同 28A掉 坑,


所 以 23M便 泊 進 了 一 條 可 泊 11米 車0既 坑(前28A條 坑).


因 此 暗 示23M 可 能 會 轉 用11米 車, 估 不 到 現 在 真 是 轉 了.

AV102Article 23:

Re: 新巴 1001 有四盞車頭燈


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) at Wed May 26 00:27, 1999 said:


> walter (walterch@school.net.hk) said:


> 除1001外,邊 幾 架Trident有 四 盞 車 頭 燈?

九 巴 ATR1, ATR101, 百 五 架 龍 躉.Article 24:

昨天有兩架3AV行235M!!


新人Billy^_^ (billychui@hknet.com) at Tue May 25 21:38, 1999 said:


so happy ar ^_^


In fact .. is it 235M can't use bus which 12 meters long ?


Article 24: (Request 1)

我 在97年 左 右 已 見 過235M用12米 車 了!(GP7100)

昨 日41M都 有O架12米 車 行 啦!(GB9206)是 我 第 二 次 見41M用12米 了.

HB610Article 25:

你寫得o甘唔清楚...


獅子仔 (mangp@netteens.net) at Tue May 25 21:36, 1999 said:


> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


> Someone mistaken my meaning of KMB 87 series rearrangement suggestion:


>


> 評 分: 0 (by mangp@netteens.net)


> 1.81有 時 仲 俾 火 車 快 , 何 必cut81?


>


> I just said KMB 87 would be more duplicating with 81, so accelerating cancellation of KMB 87, but KMB 81 WOULD NOT be cancelled at all!


>


> Maybe I need to explain my concepts better.


>


> 291(A/B) siu

下 次 唔 該 你 用 中 文 啦


我 唔 想 再 係 會 考 之 後 看D o甘 深o既 英 文 呀


cut同paste D字 都 唔 識

獅 子 仔Article 26:

欖隧巴士一周年


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) at Tue May 25 19:37, 1999 said:


舊 年 明 日 , 元 朗 天 水 圍 巴 士 大 重 組 , 將68,68A取 消(68A後 來 於 同 年


6月14日 開 番), 同 時 將64M,68M,68X,69M,69P,69X,269C,968,969


改 行 欖 隧 出 市 區 , 並 且 增 開269B行 欖 隧 , 開63M,63X經 青 山 公 路 。


不 過 可 惜 既 係 : 由 於 青 山 公 路 一 帶 巴 士 線 得 番 三 條 線 , 因 而 令 居


民 搭 車 困 難 , 亦 引 起 好 大 民 憤 。 後 來 九 巴 重 開 番68A同 開63P後 ,


事 件 至 可 以 平 息 。

各 位 有 何 啟 法?!

P.S:今 日 又 有 位 前 九 巴 車 長 自 殺(東 方 講 既)


真 可 惜 。

~~~Tony(S3M61)~~~


祥 華 巴 士 路 線 專 輯


Article 26: (Request 1)

最 記 得 係 九 記 將68M改 為 朗 屏<-->葵 盛 圍 , 簡 直 係.......

比 人 狂 插 , 車 又 疏 , 人 又 多 , 由 早 車 爆 到 尾 車 , 好 野 !


朗 屏 客 重 慘 , 一 心 稔 住 以 後 有 快 車 坐 , 唔 駛 再 受68A氣 , 點 知.......

講 到 九 記 欖 隧 線 ,68M都 算 係 經 典 啦 。

風 間 火 月 到 此 一 遊Article 27:

Re: Ask Ken Fung: What's speed of the line?


Ken Fung (kenf@hkstar.com) at Tue May 25 19:23, 1999 said:


> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


> Sorry for the topic not related to buses, but this is related to the board:


>


> What's the speed of the new leased line? It becomes so fast now!

T1 Hong Kong Local Network.

KenArticle 28:

多倫多UITP消息


9807 (autobus@globility.com) at Wed May 26 04:46, 1999 said:


於 九 九 年 五 月 廿 四 日 開 始 的UITP第 五 十 三 屆 會 議 ,


多 倫 多 公 車 局 研 究 購 買 雙 層 巴 士 , 令 低 地 台 單 層 巴 士


載 客 量 不 足 的 問 題 。


因 為 小 弟 昨 日 都 有 去 參 與 那 一 個 關 於 左 軑 雙 層 巴 士 於


美 加 使 用 情 況 的 會 議 。


繼 卑 斯 省 首 府 維 多 利 亞 市 之 後 , 多 倫 多 公 車 局 , 也 會 於


年 內 決 定 購 買 三 叉 戟 空 調 巴 士 , 而 富 豪 代 表 也 立 即 向 多


倫 多 公 車 局 的 人 員 推 介 , 其 超 級 奧 林 比 安 的 設 計 , 並 謂 ,


富 豪 可 以 提 供 由 加 拿 大 制 造 的Super Olympian, 而 廠 房 是


位 於 滿 地 河 的 。 丹 尼 士 和 富 豪 邊 個 爭 到 呢 個 , 七 十 年 代 中


期 的 中 、 九 巴 管 理 , 滿 天 二 手 巴 士 的 公 司 , 真 的 要 看 看 了 。

註 : 丹 尼 士 提 供 與 多 倫 多 公 車 局 的 公 開 價 錢 為 六 十 萬 加 元


富 豪 提 供 的 特 惠 價 為 五 十 八 萬 加 元 。

而 相 信 , 節 省 得 最 多 的 , 應 該 是 運 費 了 。Article 29:

(Ad) NWFB colored LV & SF paper bus


Transit Rider in SF (achow@email.sjsu.edu) at Wed May 26 04:38, 1999 said:


The new NWFB colored LV & SF paper bus models are here.


Also visit the new paper bus chat board for suggestions or comments

http://members.xoom.com/ntechcentral/pbc/Article 30:

明報(26.5.99)﹕機場公共交通乘客下跌


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) at Wed May 26 03:37, 1999 said:


以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(26.5.99)明 報 ﹕

機 場 公 共 交 通 乘 客 下 跌

巴 爆 水 箱 10乘 客 燙 傷

西 隧 通 車 村 巴 生 意 減Article 31:

新巴91A+意見


N.Larini (schneide@netvigator.com) at Wed May 26 01:08, 1999 said:


呢 兩 日 都 有 坐 新 巴91A..


其 客 量 並 不 理 想,


大 約 每 班 維 持 有 十 名 乘 客 上 下.

星 期 一 共 有 四0架 車 行:DA33,DC14,DC17,DC19


星 期 二 只 見DC17,19...只 知 有 四0架 車 行.(全 冷 馬)


呢4部 車 行 完91A後 便 行95A.

其 實91A十 分 鐘 一 班,收$3及 用DC行 實 是 明 知 之 舉,


但 本 人 認 為 如91A能 繞 經 海 怡 半 島,行 至 晚 上6:30


相 信 會 對 城 巴48,90B,95C做 成 沈 重 打 擊!

就 本 人 近 年 觀 察 所 得,


很 多 乘 客 會 在 海 怡 半 島 坐95C或90B在 田 灣,華 富 村 口 落 車.


而 很 多 華 富 搭 客 往 海 怡 會 先 坐48然 後 在 雙 喜 大  外 轉595,90B,95C等


(他 們 多 數 不 坐94A到 香 港 仔 轉595是 因 為48不 入 香 港 仔 中 心 比94A為 快!)

唔 信 新 巴 大 可 在 海 怡 做 做 調 查!


呀...香 港 仔 有 多 少 條 線 去 西 村 呢?.....

唉....


華 富 很 多 很 多 後 生 般 了 過 海 怡,


成 日 要 阿 媽 去 海 怡 湊 孫 坐95C!

N.LariniArticle 32:

【網頁廣告】嶼巴網更新--大嶼山雙層巴士故事二


Kwan (sfac3a09@netvigator.com) at Tue May 25 23:41, 1999 said:


經 過 網 主 的 努 力 ,嶼 巴 網中 的 大 嶼 山 雙 層 巴 士 故 事 二 已 經 完 成 。

而 由 關 哥 走 來 走 去 找 資 料 而 成 的


大 嶼 山 旅 遊 系 列 一 之 寶 蓮 寺
亦 已 經 做 好 , 內 容 為 介 紹 大 嶼 山 的 旅 遊 點 及 交 通

最 後 , 當 然 有 相 片 的 增 加 。

希 望 大 家 喜 歡!Article 33:

是不是以后九記的冷气車都是金色?


新人Billy^_^ (billychui@hknet.com) at Tue May 25 23:26, 1999 said:


too many gold colour is not good wor I thinkArticle 34:

S3M15遲到記


Jacky,Ar4 (jackyyng@hkschool.net) at Tue May 25 21:41, 1999 said:


今 日 我 遲 左7:15到 樓 下 巴 士 總 站 上 車 返 學 。


我 以 為 架DL5862呢 架 兩 味 開 左 啦 , 點 知 行 到 去 總 站 ,


架 車 先 返 。 平 時 架 車7:10已 到 站 候 命 啦 。 架 車 結 果 要


到7:25先 開 , 原 來 應 開DR8741的 。


架 車 一 開 閘 , 嘩 ! 上 二 坡 圳 路 , 好 似D油 完 全 唔 到 咁 的


? 只 得 果8公 里 都 唔 知 有 冇 。 往 日 架 車 都 仲 可 以 上 盡 一


波 , 但 今 日 好 明 顯 架 車 一 波 都 踩 唔 盡 。


唔 怪 得 果 位 一 柴 都 冇 的 男 車 長 話 ︰ 架 車 太 慢 。Article 35:

[廣告]M21網頁更新


M21太守 (wlyuengt@netvigator.com) at Tue May 25 20:57, 1999 said:


加 入 新 巴 第 二 批 都 普 及 亞 記 躉 之 車 牌 資 料

歡 迎 參 觀

M21 太 守Article 36:

綠小807K 延長


Gary&Carol (garycarol@ctimail.com) at Tue May 25 20:41, 1999 said:


由 五 月 三 十 日 起

綠 小807K 將 更 改 為 大 學 火 車 站 - 三 杯 酒(井 頭 村)

敬 請 各 位 留 意Article 37:

Re: KMB 265X suggestion


291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) at Tue May 25 20:04, 1999 said:


LV123 said this for my suggestion of KMB 265X (Tai Lam Tunnel Interchagne - Lok Ma Chau Interchagne):

4. 乘 客 過 落 馬 洲 又 點, 深 圳 那 邊 的 配 套 呢? 我 未 聽 聞 落 馬 洲 有 公 共 交 通 工 具 往 深 圳 喎!

No transport from Lok Ma Chau to Shenzhen? There's KMB's subisdiary - Art East operated bus route plying between Lok Ma Chua of HK & Wang Guang Border of Shenzhen, and there are many bus routes from Wang Guang to other parts of Shenzhen, so there would not be any problem for transport after Lok Ma Chau.

Isn't it?

291(A/B) SiuArticle 38:

新巴現正申請北區至香港西隧新線


Eric & Rosanna (ericnet1@netvigator.com) at Tue May 25 19:34, 1999 said:


有 消 息 稱, 新 巴 現 正 申 請 北 區 至 香 港 西 隧 新 線.

請 問 是 否 屬 實?

Eric & RosannaArticle 39:

Sydney Bus & Coach Show 98 photos now up


Australian Autobus (dccheng@acs.itd.uts.edu.au) at Tue May 25 18:50, 1999 said:


at SuperBus Australia.

However, only a limited selection is available as I am out of


reach from my Sydney headquarters. The current ones should let you


have some fun anyway.
Visit the New Look


SuperBus Australia.Article 40:

(The Sun Post) 匿車底三小時 顛簸逾百公里


291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) at Tue May 25 18:31, 1999 said:


From The Sun post

匿 車 底 三 小 時 顛 簸 逾 百 公 里


蛇 童 死 攬 巴 士 軸 抵 港 就 擒


The passage can be found here

291(A/B) SiuArticle 41:

[網頁廣告]中巴特區加入新加坡巴士相


SK Chan成昆 (deskchan@netvigator.com) at Tue May 25 18:13, 1999 said:


中 巴 特 區 最 新 加 入 新 加 坡 巴 士 相 簿 , 並 加 入 10 張 巴 士 相 :


新 相 為 Singapore Bus Service 之 Olympians 及 B10M's


稍 後 將 加 入 Trans-Island Bus Service 及 City Shuttle Service 之 相 片 . 請 密 切 留 意 .

歡 迎 參 觀

是 日 掛 牌: SBS9316G/30


SK ChanArticle 42:

明報(25.5.99)﹕火車單程票客炮轟九鐵


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) at Tue May 25 18:13, 1999 said:


以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(25.5.99)明 報 ﹕

火 車 單 程 票 客 炮 轟 九 鐵Article 43:

M5 another 5C?


Cityflyer A23 (cpitech@netvigator.com) at Wed May 26 11:53, 1999 said:


As stated in Ming Pao, M5 will be introduced. As we do not know what busses CTB will use, there will rarely anybody taking M5 to AEL station with suitcases and change to AEL. (M21 is the best example.)


It is more convenient to take a taxi to Central AEL station. Opening two M-routes can not replace an A/E route from South HK via Kennedy Town to airport.

And what is the routeing???


Kennedy Town-...-Connaught Rd-AEL station-Connaught Rd-Kennedy Town. This will be another 5C.

The best thing will reroute CTB#5 via Connaught Rd-AEL station-Admirality-Hennessy Rd-Causeway Bay.


And on return: ...Queen's Rd Central-Peddar St-AEL Station-Connaught Rd C-Jubilee St....Article 44:

Re: 請問要搭幾耐?


HB610 (sammi59@netvigator.com) at Wed May 26 12:40, 1999 said:


> Dennis (b9601111@ln.edu.hk) said:


> 請 問 如 果 在 耀 東 坐 車 去 九 巴 沙 田 廠(沙 田 第 一 城),


> 車 程 大 約 要 幾 耐?


>


> 先 謝

你 可 以 搭606去 到 裕 民 坊 再 轉89X, 個 時 間 約100分 鐘 左 右 啦!

HB610Article 45:

Re: 請問要搭幾耐?


HB610 (sammi59@netvigator.com) at Wed May 26 12:40, 1999 said:


> Dennis (b9601111@ln.edu.hk) said:


> 請 問 如 果 在 耀 東 坐 車 去 九 巴 沙 田 廠(沙 田 第 一 城),


> 車 程 大 約 要 幾 耐?


>


> 先 謝

你 可 以 搭606去 到 裕 民 坊 再 轉89X, 個 時 間 約100分 鐘 左 右 啦!

HB610


Article 45: (Request 1)

倒 不 如 你 教 佢 搭606到 東 隧 口 轉680一 定 唔 駛100分 鐘, 分 分 鐘45分 鐘 多d就 得.Article 46:

Cut X-harbour and A/E routes.


Cityflyer A23 (cpitech@netvigator.com) at Wed May 26 14:21, 1999 said:


> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


> This is an article to discolse TD's dirty policies to protect Governemnt's owned raiways (MTR, KCR & LRT) since 1979, when MTR is built.


>


> (1) The TD banned all buses starting from West Kowloon to Tsim Sha Tsui, and they had to terminate at Tai Kok Tsui, to ensure people had to take MTR to Tsim Sha Tsui (1979-1983). 32, 33A, 36A are examples. The situation got worse when the MTR Tsuen Wan Line as built in 1983, and the buses from Tuen Mun/Yuen Long had to cut shorter to Sham Shui Po.


>


> (2) The Governent banned all bus routes going from East NT to Tsim Sha Tsui/Hung Hom (like 81C & 87D), and all bus routes had to terminate at places north of Tai Kok Tsui, in order to make KCR & MTR profitrable. This is another dirty trick, and this restriction is cancelled since 1989 because of congestion in MTR.


>


> (3) The Government's determination to use rail service to replace buses service, however, did not stop. It set up LRT only area, which has no KMB internal routes at all, after the commencing of LRT, to ensure that there are no passengers taking KMB buses to travel between Tuen Mun & Yuen Long, and take LRT & its shuttle buses instead. This drew extremely strong opposition from both district boards, and the nutorious policy was removed in 1992.


>


> (4) The routing of Citybus E22 & E23 was poorly designed. E22, which went from Kowloon City Pier, via Wong Tai Sin, Lok Fu & then to Airport, carried far too few passengers, while E23, which started from Lam Tin, then Kwun Tong, Kowloon Bay, Kai Tak, To Kwa Wan, was too long, and hence repelling passengers. So Citybus planned to re-route them to existing configuration (almost all HKBDB members support this certainly!!), but this was banned by the TD until Apr 1999 with District Boards' strong protests. The reason behind this was just to protect MTR & AEL, as E23 had fare of $18 & trevlling time of 2 hours, A22 of $40 & 1 hour, but AEL+MTR of $35 & 1 hour, so people take MTR + LRT instead of E22.


>


> (5) The TD planned to reduce Western's bus service, especially that of 5B & 5, but operate M5, which goes from Kennedy Town to HK AEL, to make more poeple take MTR instead of buses for trips between Sheung Wan & Causeway Bay. Not only this, the TD also planned to cut frequency of all XHT routes, to make more people to take MTR instead, even this causes great inconvenience.


>


> (6) The TD cancelled 300, making Wanchai Road people cannot take buses from there to Mong Kok, and forces people to take MTR from Wanchai instead. This is another dirty policy!


>


> So it can be concluded that the Government & the TD just know how to reduce/restrict bus service to protect the railways, and this is an unhealthy policy.


>


> 291(A/B) Siu

The next think what the TD will do:


1.Cut all A/E routes. So people who like to go to the airport has to take the AEL/Tung Chung Line.


2.Cut all X-harbour routes. So people has to take the MTR to cross the harbour and switch to busses.


3.All bus routes, which compete directly with the MTR will be cut, e.g.NWFB #2, NWFB #21, KMB#6,...


Article 46: (Request 1)

This is the same as in the 60's, when all people had to take ferries between HK & Kowloon, then take buses.


Also Citybus 8X, 10, 780, 788, NWFB 8P, 720, 722, etc.

(4) Cut all Tuen Mun / Tin Shui Wai / Yuen Long <-> Kowloon / Tsuen Wan external routes, so everyone have to pay at least $20 on West rail.

What a trageady! How inconvenient & expensive it would be!

Don't let it happen at all!!

291(A/B) Siu, who is extremely angry with TD's railway first, no buses policy.

291(A/B) SiuArticle 47:

Re: Super Olympian


Flying Chuk (chuk@netvigator.com) at Wed May 26 15:18, 1999 said:


> ??? (h9470000@hkusua.hku.hk) said:


> 特 別 報 告:


> Super Olympian 現 在 係 九 碼

今 日 佢 去 土 瓜 灣 驗 車,所 以 係 九 碼 抖 下 都 唔 奇.
今 日 係 學 校 俾 人 偷 左 部Nokia 5130的


飛 機 竺Article 48:

NWFB 11m trident-1402 in chai wan depot


SF1(AX6001) (samwg@netvigator.com) at Wed May 26 15:21, 1999 said:

I discover 11M trident 1402 in chai wan depot 2nd floor


also duple-metsec 10.6m trident is coming soon?Article 49:

城巴股票停牌


李尋歡 (peterwko@netvigator.com) at Wed May 26 14:54, 1999 said:


以 下 摘 自Cable TV 的 財 經 新 聞 網 頁:

[城 巴 集 團 (0523) 申 請 停 牌 , 稍 後 將 有 聲 名 , 城 巴 於 停 牌 前 報 一 元 九 角 三 仙 。 ]Article 50:

[網站廣告]香港互動交通台


香港互動交通台 (kfa79@hkstar.com) at Wed May 26 14:04, 1999 said:


'香 港 互 動 交 通 台'為 一 全 新 站 台,現 正 開 放 服 務 大 眾,


'香 港 互 動 交 通 歡 迎 台'為 本 站 的 歡 迎 及 入 口 網 站.


'香 港 互 動 交 通1台'以 中,英 文 全 攻 型 介 紹 各 公 共 交 通 工 具.


'香 港 互 動 交 通2台'為 一 圖 片 資 料 庫 及 長 期 存 放 中 巴 相 片 及 車 票.


請 即 前 往:


http://silverstone.fortunecity.com/issigonis/546


'香 港 互 動 交 通 台'參 觀.Article 51:

中巴漏網新聞


李尋歡 (peterwko@netvigator.com) at Wed May 26 13:11, 1999 said:


以 下 是 摘 自 昨 天(25/5)的 星 島 日 報 財 經 新 聞:

(記 者 成 偉 光 報 道 ) 中 華 汽 車 (026)副 監 理 顏 傑 強 昨 日 在 股 東 特 別 大 會 後 指 出 ﹐ 中 巴 計


畫 發 展 的 北 角 琴 行 街 員 工 宿 舍 為 一 幢 樓 面 積 十 八 萬 方 呎 的 商 住 綜 合 建 築 ﹐ 現 正 物 色


合 適 的 地 產 公 司 一 起 合 作 ﹐ 他 指 夥 拍 太 古 (019)一 起 經 營 的 機 會 會 高 些 。 至 於 柴 灣 道


三 九 一 號 中 巴 車 廠 ﹐ 需 待 與 新 巴 的 三 年 租 約 期 滿 後 ﹐ 才 作 考 慮 是 否 發 展 。

中 巴 昨 日 通 過 修 改 公 司 章 程 大 綱 ﹐ 中 巴 監 理 顏 潔 齡 昨 日 指 出 ﹐ 公 司 註 冊 章 程 修 改 後


﹐ 中 巴 的 業 務 可 以 多 元 化 發 展 ﹐ 不 會 受 到 章 程 所 限 制 ﹐ 中 巴 不 會 局 限 業 務 發 展 的 行


業 或 地 點 ﹐ 也 不 會 限 制 以 後 不 做 巴 士 業 務 。

中 巴 位 於 英 皇 道 六 二 五 號 商 廈 已 有 兩 成 租 出 ﹐ 至 於 琴 行 街 地 盤 的 發 展 尚 有 待 政 府 批


准 及 補 地 價 。

於 今 年 二 月 底 時 ﹐ 中 巴 手 頭 現 金 有 二 十 億 元 ﹐ 相 當 於 每 股 現 金 四 十 三 元 。 至 於 中 巴


會 否 在 日 後 將 多 餘 現 金 派 發 給 股 東 ﹐ 顏 潔 齡 不 作 評 論 。Article 52:

VA重現91+113大量TRIDENT


u.best (china@ismart.net) at Wed May 26 16:00, 1999 said:


saw on Monday evening,at West Point