19990511
Articles on 11th May, 1999.

Today's Articles: 56.


Articles' Numbers: (19990511_01-46)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文


Article 1:

Re: KMB 91M & 14C


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) from 137.189.4.8 at Mon May 10 16:08, 1999 said:


> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


> There are some people said the Sam Ka Chuen Terminsu cannot use 11m buses, but this is not true after a trip of 14C from Sam Ka Tsuen Pier. 11m or even 12m buses can reverse its direction by taking a larger circle through the roads (sorry I don't know the names of the road), but just cannot reverse its direction by just using the original road.


>


> Well, if KMB 14C & 91M cannot use 11m buses, why not allocate 11m buses to 91M rather than 14C, with fewer than 4 passengers at almost all times? I think KMb 14C must be cancelled immediately, and lengthen GMB 24M to Kwun Tong instead.


>


> 291(A/B) Siu

你 成 日 話 D 車 o係 清 水 灣 道 行 得 慢, 如 果 用11m車......Article 2:

(CTB)503換新電子牌 + (NWFB)黃廠所見


T.P.T. (dckk@netteens.net) from 158.132.14.5 at Mon May 10 15:52, 1999 said:


o岩o岩 響 黃 竹 坑 見 到 架 怪 車, 係NC殼+一 個 唔 知 係 乜 牌 子o既


電 子 牌. 望 下 望 下 先 知 係 城 記o架503.. 正 在 行 走592, 不 過


個 電 子 牌 又 真 係 好 清 楚 個 喎.. 我 諗 仲 清 楚 過o的 新 躉.

另 外 新 記 黃 廠 方 面, 有 架 都 普 雞 上 緊 白 色, 據 估 計 應 該 係 新


巴 色. 我 諗 架 雞 應 該 係LV158.


至 於 天 台, 就 有 幾 架 唔 知 係 躉 定 超 奧 黏. 車 頭o既 上 下 層 玻 璃


都 有 條 野 分 隔 住, 個 樣 好 怪. 車 長 剩 係 知 得 七 隻 大 窗. 無 細


窗 仔, 我 估 車 長 得11米.

另 外 今 日 特 別 所 見, 107九 仔 時 段 全 躉, VA61行78(全 日)

散 晒o既.....


T.P.T.Article 3:

尋會/尋人


龍神丸 (clement@hkplanet.com) from 158.132.14.19 at Mon May 10 15:25, 1999 said:


請 問 必 必 會 電 話(唔 係fax)幾 號?


另: 想 找 傑 仔.

謝.

---


龍 神 丸Article 4:

[情報] JB牌已經出完. [討論] 重有冇JA 牌既新車趕貨?


Chopio Siu (wwt51029@wwt.hkcampus.net) from 202.45.191.4 at Mon May 10 15:23, 1999 said:


對 不 起, 應 該 是JA 牌 已 出 完


Sorry!Article 5:

究竟下一批被'tong'既車係邊款?


Chopio Siu (wwt51029@wwt.hkcampus.net) from 202.45.191.4 at Mon May 10 15:14, 1999 said:


記 得 係 一 批, 唔 係 一 架, 最 好 唔 好 有 車 被'tong',


否 則, 就 好 似 雞 同 鴨 咁, 變 成 貧 臨 絕 種'生 物', 被 巴 士 迷 映 遺 照...Article 6:

[廣告] 線網縱橫(每周一相)重新投入服務


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) from 137.189.4.7 at Mon May 10 16:23, 1999 said:


線 網 縱 橫(每 周 一 相)重 新 投 入 服 務


今 次 既 相 係 城 巴 (前?) 1404 o既 車 後 引 擎

http://www.geocities.com/Area51/Chamber/8644/


http://hello.to/transportArticle 7:

[報告]新九又抄大鑊!!!!!!!!!!!


Dennis Yum (dennis88@netteens.net) from 205.252.144.207 at Mon May 10 17:23, 1999 said:


>新1052(116) 抄 九(S3M20?)EG5836(3D)在 慈 雲 山.10-5-99(12:40PM)因 為 上 課 才 現 在 報 告!!!!!


Article 7: (Request 1)

果 架 係EG5836(S3M204)


無 線 中 午 新 聞 都 有 講 過 呢 宗 新 聞 , 但 係 居 然 將3D讀 成30號 , 變 成


'一 架 九 巴30號 同 一 架 新 巴 相 撞'

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 7: (Request 2)

>真 是 想 不 到 上 山 也 這 樣 大 鑊,古 不 到1052傷 得 勁[個]ATR1,{個 頭},而 (S3M204)就 和ATR1的 尾 一 樣!!HI HI真 是......Article 8:

Re: 有關2700


2200 (dldennis@chevalier.net) from 202.77.28.96 at Mon May 10 23:26, 1999 said:

> 阿 恆 (ryhchan@ctimail.com) said:


> 今 日 放 工 時 經 過 中 環, 見 到90C有 一 架 好 細 架 既 車 仔 行,


> 睇 真D, 嗶!原 本 係2700啊! 終 於 出 廠lu! 車 牌 是JB5571.


> 車 身 好 靚, 好 正. 唔 知 有 冇 板 友 見 到 呢?


> 阿 恆

借 問 閣 下 幾 點 看 見2700? 在 下 放 工 時 都 路 經 中 環, 可 能 時 間 夾 不 準,


對2700綠 慳 一 面!

綠 川 光


Article 8: (Request 1)

大 約18:25左 右, 在 交 易 廣 場 附 近, 2700當 時 往 中 環 碼 頭 方 向.


阿 恆


Article 8: (Request 2)

搭 單 問 句 ﹕


借 問 聲 有 沒 有 人 知 道 該 車 的 載 客 限 額 呢 ﹖Article 9:

九巴無辜,救救300!(聯署去信運吉要求平


968 (jevonwu@netteens.net) from 205.252.144.207 at Mon May 10 18:57, 1999 said:
運 吉 斬 300 號 , 絕 對 係 有 內 情 。


自 從 新 巴 取 得 專 營 權 後 , 地 鐵 過 海 乘 客 量 一 直 下 跌 。 新 巴 接 手 後 , 隨 即 將 各 大 隧 道 線 密 車 全 冷 及 加 躉 , 廣 受 乘 客 好 評 ( 連 我 阿 媽 都 話 呢 隻 車 好 坐 又 靜 , 已 經 改 搭 新 巴 時 段 111 返 工 , 省 回 不 少 交 通 費 ) 。 地 鐵 乘 客 量 下 跌 , 絕 對 同 佢 的 收 費 掛  。 前 年 經 濟 好 , 乘 客 量 高 企 ; 不 過 舊 年 步 入 經 濟 調 整 期 , 市 民 慳 得 就 慳 。 地 鐵 過 海 收 費 動 輒 便 要 $11.6, 單 程 收$13, 搭 隧 道 線 標 準 收 費 只 需 $8.90, 當 然 搭 巴 士 有 著 數 啦 ! 話 晒 一 日 八 蚊 , 一 個 月 慳 得 成 差 不 多 二 佰 蚊 架 ! 而 且 而 家 D 車 咁 好 坐 , 冇 熱 狗 兼 唔 使 企 及 轉 車 , 當 然 搭 巴 士 啦 ! 地 鐵 損 失 客 量 最 多 的 應 該 只 係 東 九 龍 線 ( 觀 塘 、 九 龍 灣 、 彩 虹 及 黃 大 仙 一 帶 ) , 因 為 有 更 短 程 又 有 位 坐 的 隧 道 線 , 唔 使 兜 去 油 麻 地 轉 車 。 現 在 東 涌 線 分 流 了 荃 灣 線 客 量 , 少 了 客 唔 出 奇 。 況 且 地 鐵 宣 傳 十 進 一 優 惠 , 形 象 氣 勢 都 唔 好 , 而 且 除 起 來 都 要 十 蚊 程 , 不 能 刺 激 客 量 。 面 對 競 爭 , 地 鐵 竟 然 用 埋 D 不 正 當 手 段 來 打 倒 巴 士 公 司 ! 政 府 係 地 鐵 的 其 中 一 位 大 股 東 , 當 然 要 利 用 啦 ! 佢 藉 口 話 過 海 線 唔 夠 客 , 就 要 運 吉 斬 條 300 號 , 話 條 線 係 用 來 輔 助 , 而 家 冇 需 要 , 就 斬 佢 。 有 冇 搞 錯 ! 根 本 唔 關 佢 事 ! 況 且 失 的 客 又 唔 係 彌 敦 道 沿 線 !

其 實 今 次 斬 300 號 絕 對 唔 係 咁 簡 單 , 因 為 今 次 的 受 害 者 唔 係 禍 根 - - 新 巴 及 城 巴 搶 客 , 而 是 九 巴 。 今 次 九 巴 出 九 巴 仔 來 加 強 形 象 , 明 刀 明 槍 來 搶 地 龍 客 , 而 且 個 廣 告 好 明 顯 地 形 射 地 鐵 , 好 明 顯 今 次 Cut 300 號 係 意 氣 之 爭 ! 仲 係 玩 到 好 大 咁 向 九 巴 報 仇 添 ! 咁 仲 算 係 公 平 競 爭 咩 !


運 吉 上 次 已 經 幫 地 鐵 一 個 大 忙 , 斬 100 號 , 老 「 屈 」 尖 沙 咀 客 搭 地 龍 過 海 ; 今 次 少 客 就 斬 300, 就 有 點 兒 蝦 九 巴 了 ! 況 且 又 唔 係 九 巴 搶 客 , 自 己 收 得 貴 又 要 做 大 嬴 家 , 借 口 斬 人 線 , 真 有 點 兒 大 蝦 細 了 ! 九 巴 肯 定 唔 會 唔 想 做 這 條 潛 質 優 厚 的 線 , 這 次 被 斬 , 真 有 點 兒 不 值 了 ! 希 望 各 位 能 夠 一 同 聯 署 去 信 運 吉 投 訴 及 支 持 九 巴 !


Article 9: (Request 1)

> 日 山 十 一 郎 (amypylai@netvigator.com) said:


> 大 家 平 心 靜 氣 諗 下,依 家 沿 彌 敦 道 加 士 居 道,有 好 多 車(包 括 舊 隧 同 西 隧)去 到


> 300經 過 既 灣 仔 同 中 上 環 地 方,即 使 去 會 展,由 灣 仔 警 署 行 過 去 都 好 方 面,快 過


> 0向 華 潤 塞 車.由 中 上 環 去 九 龍 都 一 樣.


>


Walk up the bridge and cross Gloucestor Road?

How about those at Wan Chai Road?

> 不 論 運 吉 有 冇 好 似 大 家 講 緊 既 陰 謀 論,依 家 全 世 界 講 緊 成 本 效 益,資 源 增 值,


> 好 明 顯300已 經 同 其 他 巴 士 路 線 同 地 鐵 服 務 重 疊,況 且 佢 沿 線 經 常 塞 車,坦 白


> 講,我 都 唔 記 得 我 幾 耐 無 搭 過300,因 為 佢 太 花 時 間,唔 塞 車 都 有 大 把 選 擇.


>


> 所 以 板 友 應 該 撇 除 個 人 對300既 感 情,接 受300的 消 失.


>


> 日 山 十 一 郎#

If you haven't taken 300 for such a long time, I strongly


recommend you to take a trip, especially during evening rush


hours.

100/911R/M1 Wong


Article 9: (Request 2)

> LX253 (kcchan@speednet.net) said:


>


> 或 者 你 有 部 分 是 對 的 , 九 巴300的 確 有 可 能 是 因 為 地 鐵 客 量 下


> 降 直 接 引 致 要 停 辦 , 但 請 別 忘 記 , 當 年300號 的 設 立 本 身 就 是


> 為 了 抒 緩 地 鐵 彌 敦 道 沿 線 的 壓 力 而 設 的 早 上 繁 忙 線 , 並 提 供


> 空 調 服 務 吸 引 乘 客 。 可 以 說 , 如 果 沒 有 當 年 的 地 鐵 就 沒 有 當


> 日 的300出 現 。 現 在 , 經 濟 環 境 逆 轉 、 巴 士 服 務 亦 比 當 年 好 。


> 可 以 說 ,300號 的 歷 史 任 務 已 經 完 成 了 。 他 要 停 辦 , 可 以 說 是


> 必 然 的 。


>


Why need to cut the so called good service and force others


with no choice?

> 當 然 , 站 在 競 爭 的 立 場 , 失 去300後 , 九 巴 當 然 是 少 了 一 支 勁


> 旅 。 但 是 , 把 這 支 『 勁 旅 』 的 資 源 放 進 其 他 線 路 ( 尤 其 是 隧


> 道 線 ) , 可 能 對 日 後 九 巴 的 競 爭 力 更 有 好 處 。 這 樣 ,300成 全


> 大 局 , 更 有 意 義 。


>


Please provide examples...

> 強 烈 抗 議 北 約 無 理 攻 擊 我 國 大 使 館


> LX253

100/911R/M1 Wong


Article 9: (Request 3)

If TD intends to rob passengers from 300 to MTR, it will also forbid KMB to put more buses in the other XHT routes. So passengers will earn nothing from the cancellation of


300.

I feel very angry about NATO's raid on Chinese embassy


in Yogoslavia too. And I'm thinking, if possible, I will but 3 cruise missiles (AGM-109 Tomahawk) too to raid MTR's Kowloon Bay Depot and its Tsuen Wan line cross harbour tunnel under Victoria Harbour.


Article 9: (Request 4)

Maybe the boardmate is wishful thinking about allocating these


ATR's to other L depot routes like 102 or 118! (just like


GP7285 and GP7100!)

100/911R/M1 Wong


Article 9: (Request 5)

> NV58 (tin.wong@kcl.ac.uk) said:


> 其 實 你 又 唔 駛 唸 得 陰 謀 論. 當 初 運 吉 開300系 線, 系 為 左 減 輕 地 鐵 的 擁 迫 情


> [水 兄]. 亦 因 為 這 個 原 因, 300的 服 務 范 圍 大 致 上 系 与 地 鐵 系 統 重 疊 的.


>


> Cut 300, 對 于 九 記 影 響 有 多 大 呢? 大 家 應 該 知 道300晨 早 十 點 前 的300系 唔


> 停 海 隧 口 的, 目 的 系 減 少 行 車 時 間. 但 實 際 上, 除 頭 兩 班 由 太 子 開 出 的 班


> 次 真 系 可 以20分 鐘 內 過 到 海 之 外, 其 他 班 次 基 本 上 系 陪 住 其 他 車 一 齊 響 海 隧


> 塞, 行 車 時 間 大 增, 自 然 吸 引 不 到 地 鐵 客, 加 上 不 停 海 隧 口, 以 致 早 上 繁 忙


> 時 間 平 均 一 班 車 大 約 只 有10-20個 客.


>


> 下 晝 放 工 時 間 返 九 龍 一 程 又 點 呢? 不 少 板 友 之 前 已 經 指 出300与 不 少 隧 道 線 重


> 疊(特 別 系104), 故 對 于 乘 客 來 講, 有300當 然 好, 因 為 多 一 個 選 擇, 不 過 冇


> 300, 亦 不 見 得 對 他 們 有 太 大 影 響. 故 如 果 現 時 地 鐵 真 系 能 負 擔 現 有 客 量, 原


> 則 上 小 弟 系 不 會 反 對 取 消300的, 不 過 其 他 隧 巴 線 應 相 應 地 調 整 班 次,


> 以 減 輕 因300取 消 的 影 響.


>


>


> NV58


> Making London simple

Just wonder if you ever work in Central or need to go to


Mongkok from Wan Chai Road....

100/911R/M1 Wong


Article 9: (Request 6)

但 下 午 繁 忙 時 間, 在 灣 仔 區 卻 有 不 少 人 是 乘 搭 300 呀!

其 中 菲 林 明 道 站 及 灣 仔 道 站 就 真 係 好 多 人, 或 許 呢 兩 個 站 離 地 鐵 站


較 遠, 同 埋 冇 車 經 灣 仔 道 去 旺 角.

其 實 大 家 認 為 300 同 104 重 疊, 小 弟 則 唔 多 同 意, 300 係 經 港 灣


道, 菲 林 明 道, 軒 尼 詩 道..... 104 係 經 分 域 街. 回 程 更 加 唔 駛 講,


一 架 行 灣 仔 道, 一 架 行 灣 仔 北, 何 來 重 疊. 理 論 上, 104 係 快 過 300


到 中 環, 而 小 弟 在 隧 道 口 站 所 見, 的 而 且 確 等 104 的 人, 係 唔 會


因 為 見 到 有 300 而 放 棄 等 候 104(115, 182 有 D 等 104 的 人 會 飛


奔 去 追).

300 都 有 她 的 存 在 價 值, 但 最 佳 的 方 法 都 係 她 改 為 下 午 繁 忙 間 服 務


會 更 理 想.
5D 德 褔 花 園  往  紅 磡  ( 循 環 線 )


Article 9: (Request 7)

> 野 比 大 雄 (busstop@netvigator.com) said:


> 本 人 絕 對 反 對 取 消300號 路 線 !


> 其 實 我 想 講 : 如 果 真 係 取 消300,238X咪 再 冇 機 會 行 躉 ! 唔 得 !


>


> Therefore我 決 定 支 持 保 住300號 !


>


> Am I very selfish?? Sorry if so!!

其 實 取 消300咪 仲 好?


300繁 時 都 冇 乜 人 坐,仲 死 霸 住d trident,


如 果 斬 死 條 廢300,


 返d trident出 來,


益 下 其 他 線 咪 仲 好?


話 唔 定238x,30x可 以 分 到 幾 架 都 唔 定, haha


Article 9: (Request 8)

> LF243倩 尼 迪 公 主 (tangeric@netvigator.com) said:


>


> 其 實 取 消300咪 仲 好?


> 300繁 時 都 冇 乜 人 坐,仲 死 霸 住d trident,


> 如 果 斬 死 條 廢300,


>  返d trident出 來,


> 益 下 其 他 線 咪 仲 好?


> 話 唔 定238x,30x可 以 分 到 幾 架 都 唔 定, haha

How many ATR's does it have? Sure much less so than most


other routes. (AL 71 Musical bus is still on 300, along with


a bunch of AV's and AD's)

If so, there would be no SLF service from Central to Mongkok


by KMB lor!

100/911R/M1 Wong


Article 9: (Request 9)

> PTC (bc_cly@stu.ust.hk) said:


>


> 我 覺 得 運 輸 署 就 九 巴 廣 告o黎cut 300號 似 乎 有o的 兒 戲, 通 常 政 府o的 反 應 都 幾 慢o下.


>


> 反 而 我 覺 得300號 其 實 仲 有 冇 存 在 必 要, 或 者 第 一 步 係300 改 行 兩 味, 不 過 我 倒 關 心301同 連 帶105A 會 唔 會 取 消?


>


> PTC

Remember, MTR relief service routes are being targeted!

The worst would be cancel the cheap and fast 301 and force


passengers to take expensive and hotdog 105A.

100/911R/M1 Wong


Article 9: (Request 10)

> 968 (jevonwu@netteens.net) said:


>


> 但 運 吉 係 想 斬 晒 300 系 路 線 ,302 於 山 卡 啦 地 方 開 車 , 如 果 斬 的 話 D 人 要 轉 來 轉 去 先 返 到 工 , 好 煩 架 !

CUT o左 302, 慈 雲 山 的 居 民 就 '被 迫' 搭 小 巴/巴 士 轉 地 鐵囉!

運 吉 都 係 想 咁 o者 ~~
5D 德 褔 花 園  往  紅 磡  ( 循 環 線 )


Article 9: (Request 11)

> CV7946 (anthonycm@ctimail.com) said:


> 地 鐵 的 陰 謀 暫 且 唔 講,如 果 將rt.300取 消,將300的 車 改 放 其 他 路 線(如102,104,112,118...),改 善(or加 強)服 務,會 唔 會 好d??


> 其 實,300真 的 有 大 部 份 的 路 線 已 被104,112(銅 鑼 灣 區),301,905,917及 地 鐵 覆 蓋.與 其 早 上 一 架 得10-20個 人 的 巴 士 過 海,而 其 他 線 卻 滿 座,


> 倒 不 如 加 強 其 他 線 服 務,減 少 資 源 浪 費.至 於 晚 上300的 確 有 不 少 客,但 始 終 也 不 及 其 他 線 多 客,如 果 能 改 變 乘 客 搭 車 方 式,300便 可cut去 了!


> 但 怎 樣 改 變 乘 客 搭 車 方 式 呢?????我 就 唔 識 啦,大 家 諗 諗 啦!!!!


>


> (也 許 以 上 意 見 對 大 家 來 說 是 無 知 的,但 請 不 要 責 罵 小 弟.)


>


> cv7946

Just wonder where does 104 goes to Causeway Bay and which part


of 112 overlaps with 300? (don't tell me Canal Road!)

100/911R/M1 Wong


Article 9: (Request 12)

> Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) said:


>


> But if we think in the opposite way, why passengers cannot keep on choosing rt.300 for their trip? Nowadays citizens are crying for right for choice and against monopolize. Why can't they choose sitting in a rt.300 bus for a sightseeing tour when they get tired after a all day work instead of standing in MTR train like a sardin fish? Can MTR work harder to attract passengers? Can they speed-up the renovation on their trian sets? (MTR and KCR started renovation of train set at the same time. Today, KCR have more than half of its train sets renovated but MTR have two only. Can MTR offer promotional fare? Can MTR develop some free feeder like their AR (Airport Railway) line? MTR should have many way to do other than asking TD to suppress bus companies unless buses are occupying resources but doing nothing.

I think in order to compete with buses, MTR should improve its


service, at least like the other railway company.

Otherwise, how could one explain many passengers take 930


over MTR? I see lots of passengers alight at Kwai Fong, which


is served by MTR as well? What do these passengers want?


Comfort lor!

100/911R/M1 Wong


Article 9: (Request 13)

> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


>


> 我 就 剛 剛 想 到 一 個 頗 為 簡 單 的 建 議 , 希 望 大 家 可 以 研 究 一 下 ﹕


>


> 如 果 把105A在 下 午 繁 忙 時 間 開 往 九 龍 的 班 次 , 改 經 軒 尼 詩 道 和 灣 仔 道


> , 來 疏 導 前 往 隧 道 口 的 乘 客 , 那 又 是 否 可 行 呢 ﹖

As long as full A/C service is available...

100/911R/M1 Wong


Article 9: (Request 14)

> 3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


> 九 巴 有 無 權 自 己 決 定 唔 取 消300號 架 ?


>


> 不 過 激 嬲 o左 運 吉, 以 後 想 開 新 線 都 難 !

Probably not, as shown by the historical 100.

100/911R/M1 Wogn


Article 9: (Request 15)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 所 有 巴 士 線 都 是 經 政 府 批 准 才 可 開 辦 的, 政 府 要 佢 取 銷 就 要 取 銷 啦.

但 係 而 家 係 地 鐵 因 為 個 廣 告 而 公 報 私 仇 ,


如 果 想 搶 番 D 客 的 話 可 以 叫 運 吉 唔 俾 新 城 密 車 !


Article 9: (Request 16)

請 小 心 說 話, 如 果 地 鐵 公 司 告 你 誹 謗 我 都 救 你 唔 到.

Ken


Article 9: (Request 17)

沒 有 證 據 的 說 話 少 說 為 妙.


Article 9: (Request 18)

你 幾 次 口 口 聲 聲 咁 講 , 究 竟 有 冇 真 憑 實 據 架? 抑 或 你 自 己 敏 感 咋?


Article 9: (Request 19)

但 係 話 明 「 運 吉 」 , 寫 信 有 冇 用 ? 另 外 有 冇 議 員 整 簽 名 反 對 取 消300? 如 果 有 我 一 定 會 去 !


誓 保 三 百 號 !


支 持 誓 保 三 百 號 大 行 動 ! !


2700


Article 9: (Request 20)

雖 然 本 人 是104的 支 持 !但 我 卻 極 反 對 斬300的 建 議!300的 功 用 雖 然 很 多 與104重 複!!但300是 一 條  助 地 龍!!!!地 龍 旺 的 時 候 就 開300!地 龍 唔 旺 就 斬300!!那 麼300算 是 二 奶 麼!!!!所 以 我 支 持 誓 保 三 百 號 大 行 動 !!!


Article 9: (Request 21)

> Broke Bus Coporation (miketal@hkstar.com) said:


> 本 人 支 持 取 消300.300完 全 係 廢 線

Any rationale? How about 914 then?

100/911R/M1 Wong


Article 9: (Request 22)

How do you define 'scrap route'? Are all the departures of rt.300 carrying no passengers? Or do you just mean that it overlaps with rt.104? Or just because rt.300 is a MTR relief route?

Obviously, rt.300 has its own mainstay passengers.

If overlapping routes must be cancelled, many other routes can be cancelled no matter whether they have passengers. (e.g. KMB 2A/6D, 6/6A, 6C/6F, 2B/2F, CTB's 5 series, 6 series, 780/788/8X, and even 101/111, 102/112, 106/116 etc.)

If MTR guts enough, why don't they put some promotion to attract passengers instead of asking TD to suppress bus companies? Passengers, who pays for service, have the right to choose the kind of service they want!


Article 9: (Request 23)

> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


>


> 300號 其 實 對 疏 導 乘 客 都 幾 有 用 , 好 似 軒 尼 詩 道 咁 喇 , 雖 然 本 人 係


> 比 較 少 出 港 島 , 但 係 眾 多 線 之 中 , 其 實101都 幾 多 人 搭(101太 多 人


> 搭 都 係 長 久 既 問 題 , 早 十 年 前 響 海 隧 口 見 過 架3BL既101頂 閘)。 然


> 而300既 作 用 就 係 疏 導 港 島 各 過 海 線 既 客 量 , 尢 其 是 係 地 鐵 及 東 鐵


> 轉 巴 士 過 海 既 乘 客 。 當 中 亦 包 括 軒 尼 斯 道 既 客 。


>


> 有 年 去 書 展 , 響 海 隧 口 見 到 有 架300埋 站(VA20)同 埋 有 架104既3BL


> 埋 站 , 居 然 成 大 班 人 湧 去 搭300號 而 唔 去 搭104, 可 想 而 知300都 幾


> 有 用 。


>


> 所 以300未 必 係 廢 線 囉!^_^


> 所 以 未 必 支 持 取 消300,300號 對 疏 導 客 量 有 重 要 作 用 。


>


> ~~~Tony(S3M61)~~~

你 都 識 講 幾 年 前 囉!


在 香 港, 幾 年 就 可 以 有 好 大 轉 變,


好 似 赤 立 角,五 六 年 前 仲 係 塊 爛 地,


而 家?坐 飛 机 離 港 靠 哂 佢

300都 是 一 樣,


現 在 多 左 西 隧,机 鐵,東 涌 線;隧 巴 線 又 大 部 份 全 冷,


300已 失 去 其 重 要 性 了.


Article 9: (Request 24)

What do these have to do with 300?

100/911R/M1 Wong


Article 9: (Request 25)

本 人 對 於 運 吉 取 消 Rt.300 ,表 示 非 常 不 滿.

但 並 唔 係 話 唔 捨 得 Rt.300 ,

而 係 不 滿 運 吉o向 上 次 機 鐵 唔 夠 客 就 要 龍 運 城 巴 減 出 車 率

今 次 地 鐵 少o左 客 就 是 cut Rt.300.

哩d行 為 同 北 約 炸 我 國 大 使 館 有 乜 分 別 丫.一 樣 都 係 咁 野 蠻!!

強 烈 抗 議 英 美 轟 炸 中 國 大 使 館 !!

要 求 北 約 立 即 道 歉 及 停 止 濫 炸 !!
Article 10:

對291A/B,SIU的小小意見


DEREK (dereklaw@netvigator.com) from 207.176.104.87 at Tue May 11 03:02, 1999 said:


本 人 覺 得 這 位 板 友 的 建 議 來 來 去 去 都 走 不 出 下 列 意 見 :


1 . 重 組 某 區 的 巴 士 路 線 ( 差 不 多 全 香 港 都 要 重 整 )


2 . 將 巴 士 改 為 全 冷 氣 車 行 走


3 . 又 煩 又 不 設 實 際 的 分 段 收 費


就 以 上 幾 點 , 老 實 說 本 人 真 有 點 受 不 了 這 些 建 議 , 因 為


1 . 如 他 所 願 , 我 恐 怕 全 香 港 的 巴 士 服 務 會 出 現 大 混 亂 , 因 大 部 分 要


  重 新 適 應 如 何 坐 車


2 . 不 顧 及 長 者 需 要 - - 這 是 因 為 大 部 分 長 者 都 唔 鍾 意 坐 冷 氣 車


3 . 太 多 分 段 收 費 會 令 致 司 機 出 現 麻 煩 及 令 乘 客 造 成 困 擾


以 上 只 是 本 人 對 這 位 板 友 的 小 小 意 見 , 不 知 其 他 人 有 否 這 樣 同 感 呢 ?


註 : 這 不 算 是 個 人 批 評 , 只 是 有 些 建 議 的 看 法 。


Article 10: (Request 1)

> 100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) said:


>


> Something which will eventually happen in the near future


> whether you like it or not.


>


Mr Wong (Are you really Mr Wong?), we can make our


suggestion to District Board or TD for not allocating too


much air-conditioned buses on certain routes. Let's see it


is working or not?

>


> Unless bus companies listen to his ideas lor! (though what


> happened to E22/E23 probably showed he did contributed something)


>

So the pseudocode of your thinking logic is :

while (Bus Co. not listen to him and implement his plan)


begin


He will make his repeated suggestion in HKBDB to


disturb the boardmates


end;

The bug shown above is more worse than Y2K...


Is it fair for all boardmates here?

>


> How so? Any proven fact?


>


Pls try to ask some olderly people and listen to their


answer.


Article 10: (Request 2)

你 駛 乜 理 佢 o者, 佢 有 佢 天 地, 佢 d 野 來 來 去 去 都 係 三 副 被,


根 本 就 唔 可 以 用 一 個 正 想 的 角 度 去 諗 佢.

小 弟 建 議 閣 下 下 次 見 到 '某 人' 的 一 切 言 論 及 建 議, 就 當 為 一 個


傻 仔 發 'up' 風, 笑 完 就 算, 唔 好 去 同 佢 斤 斤 計 較.
5D 德 褔 花 園  往  紅 磡  ( 循 環 線 )Article 11:

Announcement: NWFB 914


291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) from 143.89.41.177 at Mon May 10 21:14, 1999 said:


Extraceted from here:

> 100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) said:


> Otherwise, I sure will phone in and ask Old World Last Bus


> to keep offering hotdog service on 914.

I can find YOU are a totally selfish person, as you demanded NWFB to make 914 full AC service when 914 goes via Jordan, while you wanted 914 to be full hotdog after the route change, even making it full AC can make the route much better.

Now I (291(A/B) Siu) anncounce I would not have any relation with 100/911R/M1 Wong, because of his selfishness.

291(A/B) Siu, who would not be a friend of 100/911R/M1 wong anymore.


Article 11: (Request 1)

291(A/B) Siu:


Don't be so angry. Looking from the essay, I agree that 100Wong was very selfish in asking NWFB to put full hotdog service in 914. But actually I know that he had ask NWFB to put at least half A/C service on this route. However, he felt disappointed in receiving a rose-garden like answer from this company. Thus he used too negative accent on everything about this company. Imagine some years later, when NWFB have full A/C bus service, will he still have claims about this company? I'm sure that he will have nothing to say in aboarding a NWFB trident.

100Wong:


As many other netizen said, every bus company has its merits and disadvantages. But I think we must identify everything in a neutral attutite without any bias. Otherwise we will just earn some quarrel but not help to the problem.


Article 11: (Request 2)

What did you expect? That bus company refused to offer A/C


service when I requested so. Hence now I don't care whether


or not it offers A/C service on 914.

Of course I'm selfish lar, since I've taken all the ATR's not


crossing the harbour in my neighbourhood, as well as additional


busstop for 917 near my home. Indeed, I take SeLFish buses


almost everyday.

100/911R/M1 Wong


Article 11: (Request 3}

> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


> I have to say sorry that I misunderdtood your meaning. I know your meaning now after reading Simon's article & so I won't say you are a selfish person for this.


>


> 291(A/B) Siu

I don't mind people calling me selfish, afterall, I should


be one of the most picky bus fan around!

I just remember when the other bus company took over some CMB


routes back then. The first thing it did was to offer full


A/C service on all harbour crossing routes.

For Old World Last Bus? Sure! Almost every other routes


except 914 received some, if not majority or full A/C service.


Why passengers of 914 have been discriminated, or ignored if


you will?

I totally lost confidence with this company. As back in February


I was in Shau Kei Wan taking photos of 1088 God of Fortune Bus.


I asked the station master regarding the A/C service of 110,


and he said 110 offers full A/C service even from NWFB.

Do I have to tell you what's happening with 110 now with


Old World Last Bus?

100/911R/M1 Wong


who waited for 110 to get back to Tsim Sha Tsui East this


afternoon, though a MetroBroken type came by and I took 116


instead


Article 11: (Request 4}

> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


>


> Even 109 received AC service, though residents there are poor.


>


Need I say more regarding discrimination!


>


> So I have an idea of cutting 914 to KMB only, so full AC service & more passengers.


>


Though maybe it can utilize single deck buses on this route!


>


> Full hotdog service, including DL on 110 carrying only 5 passengers at peak times!


>


> 291(A/B) Siu

Allow me to share the story for my complaint regarding 914.

I first asked for full A/C service, and NWFB said it would


try its best.

One month passed by, and nothing happened. So I asked full


A/C service only on Sundays and Public Holidays, and NWFB said


it would try its best.

Another month or so passed by, and again nothing happened. So


I phoned in again and asked for at least 2 A/C departures for


914 on Sundays and Public Holidays, and again NWFB said it would


try its best.

Another month came and passed by. This time, 10xx and other


A/C buses were allocated on 914 for at least two consecutive


weekends. However, it switched back to full hotdog service


soon afterwards.

I spoke with the operation manager again, and he said 914


should be one of the last NWFB routes to receive full A/C service,


which would be at least a year and a half.

Though he would try his best (though I really wonder how hard


it was!) to allocate at least ONE A/C bus on 914 on Sundays


and Public Holidays.

Need I tell you more for what's happening with 914 on Sundays


and Public Holidays now?

100/911R/M1 WongArticle 12:

Re: My first 88K+87A trip


Wes, DS16 (mabelho@netvigator.com) from 203.83.90.29 at Tue May 11 09:25, 1999 said:


> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


> I tried a trip of 88K + 87a with Octopus interchange today.


>


> I first took 89 to Shatin Town Centre, so I can try 88K + 87A later. What I saw was a BL running on 3C & was full!!


>


> I went to Wo Che bus terminus, and I saw there were lots of Tiger Heads running on the route. The S3V2 was just repaired & with Dragon Centre Ad painted on it, was also on 81!!


>


> I went to Shatin Town Centre, then took 88K & then 87A. It was a long, bitter trip, because a section of Nam Cheong Stret was closed for drainage works, so all buses from Nam Cheong Street have to go via Berick Street & then go back for Nam Cheong Street, and wastes 3 minutes more.


>


> The bus was running very slowly on the way to Tai Kok Tsui, because of many traffic lights & great congestion in Mong Kok.


>


> So I can conclude that the low fare of the transfer scheme (just the fare of 88K) would not affect the passenger amount of 81 much, as 81 is much faster than 87 series.


>


> I then went to Mong Kok, and I saw a very terrible thing......


>


> Hotdog on 905!! (First to see a hotdog on 905 after more than 100 days of full AC service!!)


>


> Oh No! what a backward service!!


>


> 291(A/B) Siu

I also try the interchange scheme yesterday. Only 3 passengers use this interchange scheme(At


6:45, busy time). I think KMB haven't much promote this scheme. So less passenger know


this.


Article 12: (Request 1)

> 東 邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) said:


> -  今 日 40X 掛 牌 西 九 龍 中 心 廣 告 S3V27 - GL 390 行 8 1 喎 ,


> 會 唔 會 係 你 睇 錯 ? 何 況 屬 屯 門 廠o既 S3V2 - GK 2586 o岩o岩 炒 完


> 大 鑊 , 我 諗 冇 咁 快 出 番 黎 掛 ?

Sorry, it is S3V27, as I remembered the licenc prefix is GL rather than GK.

291(A/B) Siu


Article 12: (Request 2)

> M.Cheung (wcc921204@pilot.school.net.hk) said:


> Do you mean S3V27?

No, it isn't S3V27, and the word '7' is typed just because of not holding the Shift Button at the same time. it should be '&' & corrected.

There is no such bus of S3V27, as there are only 20 S3V.

291(A/B) Siu


Article 12: (Request 3}

I'm afraid you are wrong, Mr.Siu. There is such bus S3V27


in KMB. Firstly, the S3V with 'Dragon Centre Ad' should be


S3V27(GL390), it's the scheduled bus of 40X with '西 九 龍 中 心'


ad. Also, there are altogether 30 S3Vs in KMB, not 20. And


I'm sure that S3V27(GL390) ran on 81 today!Article 13:

Re: 九記今日做甚麼?


80M (wolfteam@netvigator.com) from 168.70.94.109 at Tue May 11 01:09, 1999 said:


> GW5017 (HJ2127@netvigator.com) said:


> 綜 合 本 人 及 板 友 今 日 特 別 所 見,九 記 今 日 亂 派 車 情 況 嚴 重:


> N行1,1A,26這 些 重 要 路 線


> BL,DM,ADS行3C,93K,95(有 十 一 米 車 唔 用)


> 部 份K廠 車 走 去 行 荔 廠,U廠 線.


> 好 彩 九 記 唔 用AEC行1A!


> 請 問 有 冇 人 知 今 天 發 生 了 甚 麼 事?


>


> 十 分 詫 異 的


> GW5017


若 用AEC行1A即 刻 搭 翻 轉, 可 以 懷 舊 一 翻


Article 13: (Request 1)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 數 日 前 我 見 到 BL100 行 98D, 都 打 個 凸 ...

本 人 今 天 見 到N行98D,事 後 今 天 流 動 服 務 中 心 在 寶 林 出 現,


於 是 向 職 員 投 訴 九 記 這 兩 天 的 佳 作.

GW5017


Article 13: (Request 2)

> HM4090 (clpleung@hkstar.com) said:


>


> 今 日 我 返 家 時 見 到 有 部U廠o既M2行10號, 當 堂hang機~~~~~~~

好 似 行 佐 幾 日 架 啦, 我 在 星 期 日 晚 都 見 到 架 啦! (架 M 仔


o係 旺 角 跟 住 前 面 隻 鴨 一 齊 黎.)Article 14:

Re: 可否一命換一命 (300>100)


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.159 at Tue May 11 00:14, 1999 said:


> 港 島 西 人Raymond (kwan113@netteens.net) said:


> 100取 消 時 的 客 量 不 俗,可 以 試 試 重 開100,


> 並 停 隧 道 口,保 留 優 惠 價!


>


> 試 試 吧 九 巴!

但 有 個 很 大 的 問 題 ﹕ 運 輸 署 會 否 批 准 呢 ﹖


(雖 然 我 個 人 都 不 反 對 重 開100號 線 。)


Article 14: (Request 1)

> eric (bching@hk.super.net) said:


>


> 在 下 午 繁 忙 時 間 很 多 人 搭100 去 隧 道 口 或 尖 咀 和 遊 車 河ga!

這 層 我 都 知 。


但 問 題 是 ﹕ 當 年 勒 令 九 巴 取 消100線 的 , 正 是 運 輸 署 嘛 ﹗^_^


Article 14: (Request 2)

> 港 島 西 人Raymond (kwan113@netteens.net) said:


> 100取 消 時 的 客 量 不 俗,可 以 試 試 重 開100,


> 並 停 隧 道 口,保 留 優 惠 價!

100 客 量 不 俗? 你 指 邊 段 時 間 邊 個 地 方 先?

PS: 你 的 大 字 體 過 大 (=7) , 已 超 越 板 規 所 限.

--


車 匙!Article 15:

Re: 九記66th套裝模型幾時出?


Ronald (ronald_to@laser.zeronet.org.hk) from 203.85.230.207 at Mon May 10 19:44, 1999 said:


> 荃 灣 人 (yuiming@netteens.net) said:


> 請 問 九 龍 巴 士 六 十 六 週 年 紀 念 套 裝 模 型 幾 時 出?


> 仲 有 問 埋 有 邊 幾 架?


> thx~

又 係 丹 拿A加 亞 躉...多 張 証 書...明 啦!


但 幾 時 出?...好 難 講.

Ronald


Article 15: (Request 1)

之 前 有 板 友 話 會 出 都 普 Trident。

請 問 究 竟 出 都 普 Trident 定 係 ALX Trident?


Article 15: (Request 2)

> SAM (s967762@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


>


> 想 問 模 型 套 裝 是 否 只 有 二 架 車?


>


> Thank you


>


> sam
據 某 店 老 闆 透 露 是 台 改 了 車 嘴 的Daimler CVG5 & 金 都 普,


約 五 月 底,六 月 初.~(估 計 八 是 正 確 消 息) , 而sticker就 已 出 了!


知 情 者 或 更 正 請 接 力!Article 16:

Re: Reopen S1


叻霸佳 (letchan@netvigator.com) from 205.252.144.87 at Tue May 11 11:19, 1999 said:


> 100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) said:


> Just read today's Directional Daily, in which S routes will


> be reorganized.


>


> The new S1 shall combine the old S51 and S61. If so, who will


> be the operator?


>


> 100/911R/M1 Wong

聯 營 啦 ﹗ 學81P


Article 16: (Request 1)

> Burnett (98298036j@polyu.edu.hk) said:


>


>


> S1 originally operated by Citybus.


>


> Now, all S routes are suffering in quite big loss, I wonder if Citybus


> is interested in operating the new S1.

咁 又 唔 係 咁 講 , 如 今 咩 人 坐S61多 大 家 心 照 。 佢 地 多 數 都 係 飛 雞 、 貪


平 的 旅 客 。 都 係 多 謝 得 聰 明 的 機 鐵......


S61+東 涌 線 平 過 雞 場 廢 線 多 啦 ﹗

所 以 , 未 來 的S1未 必 冇 客 , 反 而 集 中 番 添 … …


用 番0的 中 等 載 客 量 的 巴 士(有 行 李 架), 也 未 必 不 可 一 試....Article 17:

Re: 其實300而家仲有冇咁大客量?


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 205.252.144.90 at Tue May 11 08:55, 1999 said:


> 2A/DL13暗 西 怪 客 (ngamsai99@schoolteam.net) said:


> 剛 剛 睇 到300號 會 取 消0既 消 息 , 小 弟 反 而 覺 得 冇 乜 特 別 , 其 實300號


> 而 家 客 量 係 唔 係 咁 多 , 大 家 心 知 討 明 , 而 如 果300號 真 係 取 消 ,104都


> 完 全 可 以 取 代 其 地 位 , 與 其 說300取 消 , 不 如 叫 做104,300,905,914,


> 917合 併 啦 ! 再 唔 係 , 咪104加 班LOR!


> __________________________________________________________________


> 2A/DL13暗 西 怪 客


> ICQ: 33546559


It seems you don't have much idea regarding the routing of


300.

Where can you find a busstop for 104 at Wan Chai Road?

300 buses do get packed during evening rush hours.

There are simply too many passengers on 104. Simply add more


buses on this route still would not gurantee space for those


boarding in Central.

100/911R/M1 Wong


Article 17: (Request 1)

> >>> 300 buses do get packed during evening rush hours.


>> >>>just let 300 run in rush hour and use lance!Article 18:

Re: KMB 1A行鴨!!!


GU8933 (w0108@netvigator.com) from 208.139.119.171 at Tue May 11 00:02, 1999 said:


> John--2100 (jmtng@hknet.com) said:


> 於 今 晚 約6時 半 收 到Rick的 電 話, 見 到 有 鴨(cs3842)行1A, 最 諷 刺


> 係 之 後 一 部 車 係Trident


>


> 各 板 友 點 睇 呢??


>


> 強 烈 要 求 北 約 及 美 國 向 中 國 道 歉


> John--2100


> 巴 士 資 訊 網

今 日 都 有 鴨(N342)行26啦!!

GU8933


Article 18: (Request 1)

好 想 坐 返 轉!!!! ^o^

如 果 有 板 友 捕 捉 到 呢 個''強 烈 對 比''o既 話, 呢 幅 相 肯 定 係picture of the year.

不 過 在 下 估 呢 個 懷 舊 場 面 都 好 難 再 見, 事 關 九 記 搵 隻 鴨o黎 替 呢 條 線 皇


都 已 經 夠 晒''抓''頭.

唔 知 有 冇 板 友 係 座 上 客 呢? :)
Mike NG(CMB-LF126)


(BL50-DC2270)


Article 18: (Request 2)

唔 出 奇 呀, 九 記 攝 車 不 時 都 偶 有 佳 作 咖 啦. 前 年87D行 雞, 5號 行 鴨 我 都


見 過 啦.
NV58


Making London simpleArticle 19:

明報(11.5.99)﹕兩巴埋站相撞 10人傷


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.133 at Tue May 11 03:32, 1999 said:


以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(11.5.99)明 報 ﹕

兩 巴 埋 站 相 撞 10人 傷

難 道 又 是 由 於 跟 車 太 貼 而 闖 禍 ﹖


Article 19: (Request 1)

> Ambrose (ambrosey@netvigator.com) said:


>


> 有 時 實 在 不 知 道 香 港 報 紙 新 聞 可 相 信 量 ! 有 一 些 報 紙 報 導 撞 傷10人 ,


> 有 一 些 報 紙 又 報 導 撞 傷11人 , 那 個 是 真 實 報 導 ? ? ? 因 此 我 現 在 看


> 報 紙 也 只 看 大 主 題 , 否 則 看 完 全 文 後 可 以 發 現 這 是 人 造 新 聞 !

其 實 這 會 否 是 因 為 有 部 份 傷 者 事 後 自 行 去 求 醫 , 結 果 有 部 份 報 紙 就 計


漏 了 這 些 傷 者 的 人 數 呢 ﹖


(因 為 類 似 的 情 況 , 很 多 時 都 會 在 發 生 交 通 意 外 之 後 出 現 。)Article 20:

Re: 九巴以前架AP(三菱)去O左邊


Megashuttle N4023 (neoplan@ctimail.com) from 203.85.141.106 at Tue May 11 11:08, 1999 said:


> N/A (puiyan@ibm.net) said:


> 鑽 石 山 區 一 小 學 校 車 同 一 型 號 , 會 不 會 就 是 ?


> 香 港 還 有 這 型 號 的 巴 士 嗎 ?

無 錯 正 是.


它 是 前 九 巴AP1/城 巴1205/九 鐵318


車 牌FL5622.


常 見 於 荃 灣 區.


此 車 在 港 只 有 一 架.

Megashuttle N4023


Article 20: (Request 1)

車 牌 係 咪FL5622呢 ?

ChristopherArticle 21:

Re: 以前中巴之二手巴士是否好「邪」?


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.159 at Tue May 11 00:27, 1999 said:


> 2A/DL13暗 西 怪 客 (ngamsai99@schoolteam.net) said:


> 今 日 同 學 校 一 個 阿sir食 飯 , 其 間 他 講 到 以 前 成 日 聽 人 講 話 中 巴 凈 係 識 買 二 手


> 巴 士 行 佢0既 路 線 , 仲 話 好 多 呢D二 手 巴 士 係 英 國 度 係 「 有 料 車 」 , 即 係 曾 經 有


> 意 外 發 生 過 , 死 個 人 果 類 , 我 就 唔 係 幾 信 啦 !


> 其 實 這 會 否 是 一 般 市 民 以 前 對 中 巴0既 偏 見 之 一 呢 ?

批 車 以 前 有 否 試 過 撞 死 人 , 我 想 很 難 可 以 確 定 。


但 我 反 而 想 知 道 , 當 年 中 巴 有 沒 有 什 麼 路 線 , 是 長 期 用 二 手 車 作 為 字


軌 車 的 呢 ﹖


(除 了 較 近 年 的XF之 外 。)


Article 21: (Request 1)

CMB 二 手 PD,APD1 to runs rt.2,5C,82A 字 軌 車 !


VA54 HN8897Article 22:

Re: Would passenger get confused?


德褔5D (97089033d@polyu.edu.hk) from 158.132.14.19 at Tue May 11 05:20, 1999 said:


> 100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) said:


> Today I saw an ArM type bus serving on route 203 at around


> 1800 hour with overall 'Little KMB' advertisement.


>


> The bus company claims all buses with such logo would cost


> $5 or less, specially designed for shoppers along Nathan Road.

> Would this bus charge $5 or less? I doubt so! Though it might


> not be a problem if the bus jumps to 8A/8P!

Dear Mr. Wong, 枉 你 住 在 尖 沙 咀 幾 耐, 203 的 特 惠 車 費 係 $3.7 喎 !!


你 知 唔 知? 唔 知, 唔 緊 要, 你 仍 舊 可 以 俾 $7.0 搭 203,  反 正 你


負 擔 得 起 .
5D 德 褔 花 園  往  紅 磡  ( 循 環 線 )


Article 22: (Request 1)

Please read carefully...

I saw the bus at around 1800 hour at Nathan Road, (heading


to Mongkok) at the time when 203 has NO B1 special fare!


Hence the fare would be $7.

100/911R/M1 WongArticle 23:

【特別大相廣告】新翻油的新巴雞(LV1)


香港汽車網絡快線 (hanvas@netvigator.com) from 208.167.227.235 at Mon May 10 22:29, 1999 said:


【 香 港 汽 車 網 絡 快 線 廣 告 】

【 香 港 汽 車 網 絡 快 線 】 更 新 ,


 「 每 週 大 相 」 本 週 更 新 相 片 為 :


 新 翻 油 的 新 巴 雞 . ( LV1 )


 網 址 : http://home.netvigator.com/~hanvas/hkvne/w990510a.html


歡 迎 參 觀 .

如 有 板 友 曾 下 載 過 我 既 每 週 大 相 的 話 ,


希 望 可 以 聯 絡 一 下 我 !


因 為 我 以 前 儲 落 既 大 相 都 冇 晒 ,


而 我 又 想 知 返 以 前 我 曾 更 新 過 D 咩 大 相 ,


希 望 大 家 可 以 幫 幫 忙 !P.S.


  由 於 本 人 之 舊 電 腦 中 左 CIH 病 毒 ,


  現 只 可 靠 新 電 腦 上 網 及 維 持 有 限 制 度 的 網 頁 更 新 ,


  敬 請 留 意 .


  ( 終 於 決 定 都 係 過 兩 日 搬 部 電 腦 落 街 俾 人 整 咯 )


Article 23: (Request 1)

> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


>


> 張 相 就 幾 正 。^_^


> 但 何 解 注 解 會 寫 了LV138的 ﹖

技 術 性 問 題 .. ( 打 錯 左 ) ..


>


> 我 想 , 我 可 能 可 以 幫 到 你 。


> (可 以 電 郵 聯 絡 嗎 ﹖)

太 好 喇 ! 方 便 既 話 就 電 郵 聯 絡 我 啦 !


Thanks in advance !!Article 24:

Re: LM1 LM2 LM3 LM4是否行641路線後備車


KIT (williamc@tsl.net.hk) from 203.80.121.169 at Mon May 10 22:52, 1999 said:


> wong01@netteens.net (wong01@netteens.net) said:


> LM1至LM4行641路 線 還 是109路 線

LM1,3是641的 正 車,至 於LM2/4就 不 知 了.


但 有 時LM1會 行 兩 轉109,晚 上 才 行641.

KIT


Article 24: (Request 1)

今 日 見 到LM4行113Article 25:

Re: 互動巴士劇場﹕進退兩難(結局篇)


SLK (97017130j@polyu.edu.hk) from 168.70.97.130 at Mon May 10 22:23, 1999 said:


> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


> 請 大 家 先 按 此 處 閱 讀 原 文


>


> 究 竟 最 後 那 個 司 機 怎 樣 ‘ 收 科 ’ 呢 ﹖ 答 案 都 頗 為 出 人 意 表 …


>


> 當 時 那 個 司 機 , 眼 見 巴 士 因 中 門 無 法 關 上 而 動 彈 不 得 , 就 先 關 掉 引 擎


> , 然 後 鬆 了 手 掣 , 讓 巴 士 自 行 溜 下 斜 路 。 接  司 機 再 嘗 試 把 車 門 關 上


> , 結 果 成 功 了 。 而 他 也 立 即 再 次 啟 動 引 擎 , 繼 續 行 程 。

其 實 點 解 死 火 之 後 鬆 手 掣 可 以 郁 到 車 呢? 以 前 好 似 有 人 話 過 拉 手 掣 後 個 手 掣 係'那'死 個 brake 架!

如 果 度 門 仍 然 關 唔 度, 咁 會 點 呢?

> 回 想 起 來 , 真 想 知 道 如 果 當 時 部 巴 士 的 煞 車 系 統 有 問 題 的 話 , 會 發 生


> 什 麼 事 …

SLK


Article 25: (Request 1)

部 車 當 時 就 正 準 備 落 斜 。 不 知 是 否 因 為 這 個 原 因 , 巴 士 才 能 夠 溜 前 呢 ﹖


那 就 不 敢 想 像 了 …


(好 彩 今 日 我 仲 有 命 上 板 …)Article 26:

Re: 巴士網頁要避免一大忌!


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) from 205.252.144.90 at Mon May 10 19:15, 1999 said:


> LA22 (lauivy@hkabc.net) said:


> 巴 士 網 頁 要 避 免 一 大 忌,就 是hang機,有 些 巴 士 網 頁 令 人 第 一 眼 看 見 便 想 它load快 一 點,但 可 惜,一 入 去 無 幾 耐,熒 幕 上 箭 咀 沒 有 了,點click都 無 反 應,只 好boot機,我 的 電 腦 已 可 算 是load得 快,如 果 用 較 慢 的 電 腦,大 家 可 能~_~......令 電 腦hang機 的 網 頁 主 要 都 含 有 太 多plug-in,java applet,BMP file等......如 果 是 內 容 多 的 巴 士 網 頁 遇 上 這 問 題,未 免 太 可 惜 了,我 也 是 某 巴 士 網 頁 的 網 主,這 個 也 是 一 個 問 題,所 以 我 網 頁 中 的plug-in,java applet,BMP file等 都 平 分 在 每 一 頁,圖 片 會 用GIF或JPG檔 案,大 家 不 妨 試 一 試!^_^


我 部 機 Disable JAVA, JAVA Script, 音 樂, 連 我 至 憎 o既 Geocities


彈 彈 撈 稿 都 唔 會 出, 部 機 一 定 唔 會 死.

--


車 匙!


Article 26: (Request 1)

我 認 為 什 麼 也 不 重 要 ! 最 厭 惡 是 那 些 會 有POP UP 的 網 頁 !


大 殺 風 景 !Article 27:

Re: 你在何方!


eric (bching@hk.super.net) from 202.64.11.122 at Tue May 11 11:34, 1999 said:

> 林 仔 (be709394@netvigator.com) said:


> 想 知 新 界0的 拆 車 埸 位 置!幫 幫 忙!


you say where er??


is kam tin or other position else??Article 28:

Re: 你地最相見到乜野攝車呢?


reic (bching@hk.super.net) from 202.64.11.122 at Tue May 11 11:35, 1999 said:

> Joseph (ksliu6@ie.cuhk.edu.hk) said:


> 1. 九 記 鴨 行 以 下 路 線: 61X, 62X, 53, 任 何 過 海 線


> 2. 新 記 雞 鴨 寶 行 過 海 線


> 3. 九 記 AL1 行 968


> 4. 城 記 單 層 MAN 行 E 線.


> 5. 九 記 64K 行 dart.


> 6. 城 記 B12 行 第 一 城/天 水 圍 線


jubilant in 300!Article 29:

Re: 未能全躉


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 205.252.144.90 at Tue May 11 08:56, 1999 said:


> FatfishZ (fatfishz@netvigator.com) said:


> 107今 日 其 實 未 全 躉, 因 為[巴 士 廣 告,效 力 宏 大]全 車 身 廣 告 的3AV仍 在,


> 該 車 為 九 記 尾 車. 希 望 九 記 今 次 唔 好 好 似 新 記43X轉DC噤 三 分 鐘 熱 度


> 就 好 喇!


>


> 40P/43/43X/51/53/72/78/107/374/N72 FatfishZ

I think this bus company is much better than the other bus


company in this aspect.

100/911R/M1 WongArticle 30:

Re: 87D 回錦英苑改道


DM3103 (97008710@plink.cityu.edu.hk) from 202.82.43.247 at Tue May 11 12:54, 1999 said:

> 80M (wolfteam@netvigator.com) said:


> 由 五 月 十 八 日 開 始,87D 回 程 錦 英 苑 時 當 到 了


> 雅 蘭 酒 店 後 將 會 沿 彌 敦 道 直 行 到 荔 枝 角 道 然 後


> 轉 入 砵 蘭 街,汝 州 街,界 限 街,窩 打 老 道 後 依 原 路


> 返 錦 英 苑.即 不 入 新 田 地 街,旺 角 道,洗 衣 街,亞 皆 老 街


> 新 加 車 站,始 創 中 心 對 面,砵 蘭 街,大 坑 東 球 場,旺 角 場 對 面


> 及 界 限 街 埃 索 油 站.


> 改 道 目 的 是 要 穩 定 班 次


> 在 繁 忙 時 間 應 該 可 以 快 些,因 為 繞 入 新 田 地 街 閒 閒 地 塞 十 五 分 鐘,重 則 半 小 時.還 可 以 避 旺 角 道 塞 車.

好 呀!!和 我 很 久 之 前 的 建 議 差 不 多, 不 過 為 什 麼


不 由 砵 蘭 街 右 轉 界 限 街??? 私 家 車 也 可 以0拉!!!

你 地 估1, 1A,203,104 會 否 改???因 旺 角 街 市 有 好 多 客!!


Article 30: (Request 1)

87D/87X


不 是 五 月 十 八 日 開 始,而 是 五 月 十 六 日 開 始

另 新 專 線 小 巴808A(即808分 折)


由 上 星 期 分 折


808不 經 廣 源 區


808A來 往 廣 源 及 錦 英


808A經 小 瀝 源 路 及 濱 景 花 園Article 31:

Re: About CTB X-Border Service route:


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.167.234.67 at Tue May 11 00:15, 1999 said:


> Maruko NWFB VA54 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> 1.Why CTB X-Border service route not increase


> of place?


>


> looks like:Huizhou,Huiyang,Shunde City,Xinhui


> these a place?


>


> Xinhui is my country,I want to CTB X-Border service


> to Xinhui!


>


Probably no longer interested, as it can't really compete


with others, especially those with newer buses like MAN and


Isuzu Gala, in terms of fares and conveniences.

> 2. CTB can change Trident to runs X-Borden Service


> route?


>


I don't think the Trident chassis was designed for long distance


coach work. Volvo B12 would be a much better choice.


>


> VA54 HN8897

100/911R/M1 WongArticle 32:

Re: 日後行M590的車應否加行李架?


日山十一郎 (amypylai@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Tue May 11 02:04, 1999 said:


> KIT (williamc@tsl.net.hk) said:


>


> M590作 為 南 區--機 場 的 接 駁 線,相 信


> 會 用TRIDENT行 走,咁 行M590的 車 應 否


> 加 裝 行 李 架 方 便 乘 客 呢?


>


> KIT
我 諗 要 睇 真 正 需 要,依 家m21好 少 有 人0向 香 港 站 總 站 上 車,


反 而 行 電 車 路 就 好 多 人 搭,似 乎 甚 少 機 場 客,

若 果d人 落 機 後 返 銅 鑼 灣 或 北 角,細 件 行 李 既 可 以 轉 地 鐵


,大 件 咪 飛 的 羅.

反 而m590就 好 難 講,可 能 會 好 多 落 機 既 南 區 客 搭m590返 屋 企.

日 山 十 一 郎#Article 33:

Re: 板主板友小心,有板友用別人名字BOMB人


2A/DL13暗西怪客 (ngamsai99@schoolteam.net) from 203.184.231.207 at Tue May 11 01:12, 1999 said:


> 小 飛 俠PETER YAM (cmb@hknet.com) said:


> 板 主 板 友 們 請 注 意,


> 有 一 位 板 友 用 了 別 人 名 字 來BOMB人,


>


> 我 接 到 了 一 封E-MAIL是 炸 彈 來 的,名 字 是DL_13暗 西 怪 客


> 好 彩 有 防 彈PROGRAMMES,所 以 無 問 題 囉,


> 但 是 有 點 奇 怪 就 是 他 的E-MAIL是 一YAHOO戶 口,


> 但 是DL_13的-MAIL是[ngamsai99@hutchcity.com]


> 有 什 麼 可 能 是 他 做 的?????


>


> 疑 點1.


> 他 們 兩 人 的E-MAIL是 不 同 的,何 況 當 時DL_13和 假 的DL_13 IP不 一 樣!!


>


> 疑 點2.


> DL_13是 我 的 朋 友,他 無 理 由 會 無 故BOMB我!!


>


> 疑 點3.


> BOMB人 的 無 可 能 會 留 下 姓 名 的!!因 為 會 有 人 報 復!!


>


> 還 有 奇 他,是DL_13他 曾 說 過 他 在 校 內 有 一 仇 口 是 本 板 板 友,


> 巴X大X,還 有 早 前 巴X大X板 友 更 指 出 我 兩 說 離 題 東 西,


> 我 不 敢 肯 定 有 否 此 可 能 性,有 待 查 明,請 板 主 板 友 小 心


>


> 被BOMB而 無 事 的 新 巴1100

唔 該 , 邊 個 玩D咁 無 聊0既0野 , 家 陣 好 好 玩 嗎......浪 費 時 間 !


我 自 己 亦 澄 清 一 次 , 我 唔 會 學D無 聊 人 做D咁 下 流0既0野 !


再 者 , 我yahoo.com度 係 冇webmail account架 , 如 果 有 版 友 收 到


一YAHOO戶 口(用 我 署 名)send來 的mail, 就 一 定 唔 關 小 弟 事 , 唔 會 係 我send來 的 !

2A/DL13暗 西 怪 客Article 34:

Re: Too bad!! T-banner on AL1


AL1 DX2437 (dx2437@netteens.net) from 202.73.252.37 at Mon May 10 22:15, 1999 said:


> EK2409 (yconline@ctimail.com) said:


> I went to Mei Foo at 3:30pm today to take the 3N2


> run on route 6. Although I waited at Mei Foo for


> two hours, I cloudn't see its shadow. Until 5:45pm,


> I saw AL1 running towards Mei Foo with T-banner on


> its driver side and it run on 6.


>


> EK2409


> icq# 18822536


真 係 可 悲 呀 ! 由 導 至 影AL1意 慾 減 退 , 見 到 都 唔 知 喊 好 定 笑 好 。


繼AD1,AV1,AS1和AS2後 又 一 傑 作 。

AL1 DX2437Article 35:

109+DA38


LV123 (wkywong@net.polyu.edu.hk) from 202.85.58.18 at Mon May 10 20:07, 1999 said:


> wong01@netteents.net (wong01@netteens.net) said:


> 有 人 說:新 巴109加 入 空 調


> DA38行 什 麼 路 線

根 據 字 軌 表, DA38行42.

而 有 板 友 講, 新 巴 將 於 七 月 為109加 冷.

而 呢 幾 個 星 期, 新 巴 都 係 星 期 六 加DA落109, 前 兩 個 星 期 係DA12及


DA16.

希 望 幫 到 你.

LV123Article 36:

Re: Keroppi 丹拿今早行晨運


S3BL272 (96485332@plink.cityu.edu.hk) from 144.214.5.231 at Mon May 10 22:53, 1999 said:


> Hanvas 漢 華 (hanvas@netvigator.com) said:


> 今 早 返 學 遲 左 出 門 口 ,


> 搞 到 七 點 先 嚮 荃 灣 搭 地 鐵 , ( 仲 要 係 企 返 觀 塘 )


> 部 車 去 到 葵 芳 出 荔 景 ,


> 當 部 地 鐵 經 過 永 得 利 大 廈 時 ,


> 一 望 落 葵 涌 道 與 荃 灣 路 交 界 時 ,


> 一 架 黃 色 既 丹 拿 E 就 嚮 我 面 前 出 現 , ( Keroppi 呀 )


> 當 時 大 約 係 0706 ,


> 照 睇 應 該 係 剛 離 開 荔 枝 角 廠 ..


> 唔 知 部 車 係 去 邊 既 呢 ?!

我 都 見 呀 ﹗ 我o係 屯 公 ﹐ 小 欖 見 到 佢 入 緊 屯 門 ﹗ ﹗ 大 約0725﹗ 好 快


呀 ﹗ ﹗


S3BL272Article 37:

Re: 幾時先出雞車模型架?


Ronald (ronald_to@laser.zeronet.org.hk) from 203.85.230.207 at Mon May 10 19:48, 1999 said:


> Siemens SL10 (matt4127@netteens.net) said:


> 如 題,又 話 六 月 份 會 出,但 依 家 乜 消 息 都 無 晒 喎~~


> 係 咪 流 料 黎 架?

推 遲 左.....


(好 似 坡 柴 都 推 左 成 年 幾 啦....)

有 消 息 指 八 月 初 會 有,不 過 邊 間 出 先 就 唔 知.

RonaldArticle 38:

Re: TVB program has lof of old CMB photo ..


日山十一郎 (amypylai@netvigator.com) from 168.70.90.239 at Tue May 11 01:53, 1999 said:


> Maruko NWFB VA54 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> I saw TVB program''新 紮 師 兄'' have a lof of


> old CMB photo in Chai Wan bus depot today!


>


> I can see CMB LX to runs rt.9 in 新 紮 師 兄 program!


>


> after!I saw On Yip S.T. bus station has lof of CMB


> bus,have DS,LF,LV?!


>


>


> PS:I can see old Sheung On S.T. have LX,LF,XF,ML bus


> stop the chai wan bus depot in 新 紮 師 兄 program!


>


>


>


>


> VA54 HN8897係 呀,我 今 朝 都 睇 到 呀,梁 朝 偉0向 柴 廠 附 近 飛 車 捉 賊,


0個 時 附 近 既 工 廠 都 未 起 好.眨 下 眼 十 幾 年,Article 39:

113是否用DA1 DA7 DA8 DA11 DA12 DA18 DA22


wong012netteens.net (wong01@netteens.net) from 168.70.91.21 at Mon May 10 18:20, 1999 said:


DA1 DA7 DA8 DA11 DA12 DA18 DA22


是 否113的 掛 牌 車Article 40:

如果時光倒流


3AV50 (yscwong@hkstar.com) from 202.82.43.239 at Mon May 10 17:58, 1999 said:


如 果 時 光 倒 流,我 想 返 回93年 暑 假 至95年 啦,因 為


可 以 影 番d'黃 老 太'及Network26新 里 程d車 及


當 時 多 姿 多 采 的 廣 告 車


當 然 唔 少 得 非 專 利 車 轉 左 行 專 利 線!


你 地 呢?

香 港 巴 士 雜 誌 留 言 冊已 經 開 放


3AV50Article 41:

新記3004近況


日山十一郎 (amypylai@netvigator.com) from 202.67.250.240 at Tue May 11 12:15, 1999 said:


3004上 個 月 燒 爛 司 機 位,比d消 防 佬 射 濕 晒,


初 時 以 為 可 以'接'埋,但 新 記 努 力 搶 修 下,


3004已 經 差 不 多 修 理 完.依 家 泊 左0係 杏 花 村 車 場,


車 頭 擋 風 玻 璃 補 番 好,仲 有 全 車 身 廣 告 都 貼 番,


不 過 遠 遠 望 過 去 好 似 同 原 本 既 廣 告 有 出 入,


但 睇 唔 清 楚.

諗 番 九 記 都 有 好 多 火 燒 巴 士case,仲 記 得96年


利 蘭 冷 狗ff1817(唔 知 有 冇 記 錯)睇 住 佢0向 彩 虹 對 開


燒 到 淨 番 個 底 盤,結 果 改 頭 換 面 又 行 得,

好 佩 服 巴 士 公 司 既 維 修 技 術.

日 山 十 一 郎#Article 42:

G544錦田


eric ching (bching@hk.super.net) from 202.64.5.178 at Tue May 11 11:52, 1999 said:

G544 都 在 錦 田 車 場 啦!!幸 而D815,D931仲 未tong,可 惜....


Lf34都 在 此,N198 正 接 受 極 役!!!!!!!!唉 唉!!!!!


ps 去 到 這 裡 隨 時 會 如 我 般 受 到 狗 隻'貴 賓'式 招 待!!!

對G544 肢 解 非 常 可 惜 的eric chingArticle 43:

Re: DY8537一問


S3BL272 (96485332@plink.cityu.edu.hk) from 144.214.160.201 at Tue May 11 12:39, 1999 said:


> ED4333 (pyporpwk@netvigator.com) said:


> 很 久 以 前 買 了 香 港 巴 士 手 冊 , 這 車 應 是 康 偈 + Z F 波 箱 , 不 知 為 何 改 了 吉 偈 + 福 伊 特 ,


> 加 上 跟 車 隊 編 號 應 是DY4386後 一 架 ? 何 時 改 了 引 擎 的 呢 ?

S3BL273好 似 係 吉 偈+ZF波 箱 喎 ﹗

S3BL272Article 44:

Re: 今日機場,大澳牛河+問題+建議


LF1 (rhs53254@rhs.hkcampus.net) from 202.45.191.4 at Tue May 11 12:46, 1999 said:


> 藍 田 站 長 (jackie01@hknet.com) said:


> 今 日 入 機 場 同 大 澳 做o野,順 便 當 係 牛 河,所 見 如 下...


>


> [牛 河]


>


> 1.去 市 中 心 坐E42去'焦 急No.1',發 現 架 車 裝o左 個 同 城 記 一 模 一 樣o既'電 子 價 錢 牌'.


>


> 2.去 完'焦 急No.1',坐E23過 客 運 大 樓,架 車 個 頭 牌 顯 示'赤 立 角',而 唔 係'機 場'.


>


> 3.跟 住 坐S51,去 到 東 涌 見 到 有 部 電 子 牌o既 嶼 巴ISUZU行23(FN1969,白 花 油 廣 告),


> 又 見 到 有 部ISL行34...乜 石 門 甲 道 行 到 大 車 咩?! fo_O


>


> 4.坐 部FY牌o既ISUZU入 大 澳,架 車 上 到 東 涌 道 壞 冷 氣 要 開 窗,點 知 發 覺o的 山 風 仲 涼 過o的 冷 氣...


> 同 埋 可 能 架 車 唔 駛 拖 住 冷 氣,竟 然 可 以 三 波 上 東 涌 道... :~o


>


> 5.o係 大 澳 整 完 機,見 有 時 間,就 走 去 牛 河o下,坐1號 過 梅 窩.


> 點 知 架 車o係 羌 山 道 竟 然 用 三 波 踩 油 落 斜,我 仲 驚 過 個 司 機 呀... :p


>


> 6.到o左 梅 窩,順 便 去 大 嶼 山 巴 士 公 司 個Office拎 份 時 間/收 費 表(4月 開 始 改 晒)


>


> 7.去 老 麥 整o左 個 餐,跟 住 去 總 站 等 車 過 東 涌,點 知 一 去 到 就 見 到 架 德 仔 上 緊 客,


> 當 然 即 刻 飛 奔 上 車 啦! :~)


>


> 8.架 德 仔 上 東 涌 道o個 陣 都 幾 好 力,不 過 就 成 日 都 要 避 對 頭 車,好 心 路 政 署 整 闊o的 條 東 涌 道 啦,唉... :~(


>


> 9.去 到 東 涌,又 見 到 有 部ISUZU裝o左 電 子 牌,不 過 就 睇 唔 清 楚 個 車 牌.


> 跟 住 轉 坐 地 龍 出 葵 涌join個 朋 友...


>


> [問 題]


>


> 除o左 我 今 日 見o個 兩 部ISUZU之 外,仲 有 邊 部 車/邊 歡 車 係 裝o左 電 子 牌 呢?


>


> [建 議]


>


> 建 議 嶼 巴o係o的 巴 士o既 車 頭 整 個 牌,講 明 呢 架 係 咪 特 別 車.因 為 我 今 日 上 部11號o個 陣,


> 有 人 問 架 車 經 唔 經 沙 咀 勞 力 中 心.


>


> 嶼 巴 有 部 份 班 次 係 會 途 經 某o的 地 方/特 別 地 方 開 出o既,例:途 經 沙 咀,麻 布 坪,唔 入 市 中 心...等
>


> --


> 下 星 期 又 要 入 大 澳 一 次o既藍 田 站 長(GB2444,FX8032)

仲 有


ILS49-FH3639


ILS74-GJ2015


and all the new ISUZU bus.Article 45:

[廣告] 香港交通網絡 + 資料 + 問題


R Lai (raymansc@netfront.net) from 202.85.96.159 at Tue May 11 01:37, 1999 said:


香 港 交 通 網 絡 又 一 次 更 新

今 次 主 要 改 動 有: 小 巴 路 線


以 及 新 加 環 節 -- 渡 輪 資 料 庫 (80%完 成)


歡 迎參 觀後 留 意 見 給 我

有 以 下 資 料 提 供


營 辦 九 龍 小 巴 線45M 由 於 客 量 偏 低, 暫 時 公 佈 仍 會 保 留
坪 石 總 站 大 樓 己 經 正 式 落 實, 今 年11月 動 工


9, 111 (以 下 未 定 實)一 條 線 會 改 泊 坪 石 村 通 道


另 一 條 則 在 清 水 灣 道 新 擴 的 孖 坑(近 與 龍 翔 道 交 界 的 交 通 燈).


己 經 興 建 好 大 部 分 道 路 設 施 配 合.

另 有 一 條 問 題: 本 人 所 知 應 該 有 兩 條 新 界 村 巴 接 受MONDEX 付 款


想 問 係 邊 兩 條

Thank youArticle 46:

城巴新聞稿﹕城巴聲明


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.159 at Tue May 11 00:24, 1999 said:


以 下 新 聞 稿 是 取 自 城 巴 網 頁 ﹕

城 巴 聲 明Article 47:

新網頁廣告-內有絲絨正相-


N.Larini (schneide@netvigator.com) from 205.252.144.9 at Mon May 10 23:38, 1999 said:


本 人 之BusCenter網 頁 已 在1999年5月5日 開 啟.


分 頁 巴 士 快 線 有 相 片 數 張......


另 主 頁VA59車 頭 牌 箱 的 新 巴Banner現 已 被 除 下.


得 閒 就 參 觀 一 下 啦!


http://www.geocities/Pipeline/Shore/5504/index.html


http://drive.to/BusCenter

N.Larini劣 作Article 48:

Great help!


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.167.234.67 at Mon May 10 23:55, 1999 said:


Yesterday it was Mother's Day, though my mom went to Mongkok


with my brother before meeting me for lunch in Tsim Sha Tsui


East.

Anyway, she at Prince Edward Road near Allied Plaza. A 87D


bus came by. Not sure whether or not the bus goes, my mom


asked (conversation being carried out in Cantonese):

'Is there a busstop near Park Hotel?'

'I don't know any Park Hotel. I only know the bus goes through


Chatham Road South'

'So, does the bus make a left turn at Sheraton Hotel?'

'I only know this bus goes via Chatham Road South. And don't


tell me anything in kai cheung (English), as I ain't know


any! Just get downstair and ask others when you see where


you need to alight.'

Was this a great help for non-bus fan passenger? My mom sure


was disappointed as she thought there could be tourists on


board as the bus goes through Nathan Road.

100/911R/M1 WongArticle 49:

巴士投票: 運署取消300號線


T.W.C. (cityupdate@mail.mynvo.com) from 207.176.116.19 at Mon May 10 20:12, 1999 said:


'巴 士 投 票 站' 投 票 題 目 經 已 更 新


你 贊 不 贊 成 運 輸 署 取 消 九 巴 過 海 線300號 呢?

網 址: http://www.freevote.com/booth/busvoting

'香 港 巴 士 迷 意 見 調 查'


網 址: http://www.freevote.com/booth/busfans

'巴 士Update'


網 址: http://www.mynvo.com/cityupdate

歡 迎 瀏 覽Article 50:

今朝中環勁塞車


Peggy Lau VA 11 (chihping@netvigator.com) from 203.83.94.97 at Mon May 10 20:41, 1999 said:


今 朝 中 環 勁 塞 車, 大 批 巴 士 塞 死 係 德 輔 道 中, 但 皇 后 大 道 中 就 不 見 車 影, 唔 知 發 生 乜 事??Article 51:

尋車 VA11


Peggy Lau VA 11 (chihping@netvigator.com) from 203.83.94.147 at Mon May 10 19:25, 1999 said:


請 問VA 11除 行948外, 仲 會 行o羊 線Article 52:

新巴新聞稿:新巴積極進行電腦除蟲工作


Broke Bus Coporation (miketal@hkstar.com) from 202.82.50.131 at Mon May 10 19:22, 1999 said:


新 巴 積 極 進 行 電 腦 除 蟲 工 作Article 53:

K廠字軌大混亂


2700 (sylai@cuhk.edu.hk) from 137.189.208.26 at Mon May 10 18:53, 1999 said:


今 日K廠 字 軌 大 混 亂 , 分 別 見 倒BL行3c及 鴨 行1號!!!


報 告 完 畢

Citybus


2700


ICQ# 24212412Article 54:

[待續巴士激情七點半]筲箕灣度仲有鬼


前中巴8號線太守VA51 (parnell@cyberec.com) from 202.64.29.22 at Tue May 11 12:57, 1999 said:


話 說 小 弟 剛 考 完econ,同5個 巴 士 迷 一 齊 搭8號 回 家.

途 中 在 長 命 斜 見 到2200行8X,我 地 都 無 理 會.

但 係 去 到 筲 箕 灣 道,我 地 見 到 對 面 有 架 躉,係2289.我 地 再 看 看 架 車,即 刻 嚇 到


死 下 死 下,話 埋 俾 其 他 對 面 位 既 巴 士 迷,我 地6人 當 場 嚇 到Vee嘩 鬼 叫,惹 來 唔


少 乘 客 目 光......

究 竟 咩 事 令 我 地 咁 鬼 驚 訝 呢?


Article 54: (Request 1)

> CMB DA82 (da82@netvigator.com) said:


>


> 行529囉.


> 81P朝 朝 都 咁 行,冇 事0既,不 過 唔 知 佢 落 百 福 道 係 咪 要 行 晒 兩 邊 行 車 線 呢?


> (一 陣 望 下 先)


>


> DA82,HB8095.

唉......都 唔 好 玩 既,咁 快 就 俾 你 估 中.總 之 係 咁 我 加 句'今 屆 會 考 生 禁 答'啦


......好 唔 開 心 啊Article 55:

----雞車模型----


Dennis Yum (dennis88@netteens.net) from 205.252.144.207 at Tue May 11 12:36, 1999 said:


>唔 知 大 家 想 出 什 麼 雞 車 模 型 先 呢??


中 記,九 記,新 記,城 記.想 邊 一 款 出 先 呢??Article 56:

Mr GoldFish, appreciate your answer...


59X (leungmlw@hk.super.net) from 192.193.196.25 at Tue May 11 13:47, 1999 said:


>我 覺 得 九 巴 在 屯 門 區 都 出 左 好 多 力 啦,起 碼 有 車 去 沙 田 啦.


>遲D屯 門 有 小 巴 去 火 炭,元 朗 天 水 圍 有 冇 呢??

When would this happen eh? Really want to know? Is it full


day service? And where in FoTan to/from where in TM???

Thanks,


59X