19990820
Articles on 20th August, 1999.

Today's Articles: 63.


Articles' Numbers: (19990820_01-63)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文


Article 1:

Re: 石籬新總站及935一問


霧澤風子 (nwfbva63@netvigator.com) at Thu Aug 19 23:02, 1999 said:


> EH9408(S3M234) (w0108@netvigator.com) said:


> 有 冇 板 友 知 道 石 籬 新 總 站 幾 時 可 以 重 開 呀??


> 又 問935有 冇 機 會 轉 全 日??因 為 真 係 好 多 人 搭 呀!!


>


> 請 問935是 由 邊 條 線 拉 去 行 的??因935有EW,HB的AD同 埋HT的AV!!


>


> 謝 謝!!


> EH9408(S3M234)

部 分 字 軌 是 由905線 派 車 的.


霧 澤 風 子Article 2:

Re: 「九巴燒鼠熱點」昆人昆到盡,佢O地係咪有「私伙車」?


Centroliner (jliemail@netvigator.com) at Fri Aug 20 14:57, 1999 said:


> 城 市 烏 蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) said:


> 頭 先(19/8--11:45p.m.)無 線O既 「 九 巴 燒 鼠 熱 點 」,主 持 林 曉 峰 同 埋 鍾 麗 祺 點 人 去 屯 門 青 山 公 路 一 帶 ‧ 今 次 淨 係 得 一 架 金 躉,但 係 要 行52X!真 係 陰 功,青 山 公 路 仲 要 行 十 二 米 躉!條 路 咁 窄 好 心 就 唔 好 行 啦,又 話 屯 廠 唔 夠 躉?唔 好 話 俾 人 聽 原 來 屯 門 躉 添 喎!仲 叫 人 唔 好 企 樓 上,全 世 界O既 繁 忙 時 間 仲 理 得 你 咩!


> 仲 有,佢O地 係 咪 有 兩 架 沙 廠(S廠)專 用 「 私 伙 車 」O架?


o車! 呢 套 野 不 嬲 都 老 點 架 喇! 先 排 仲 離 譜 到 搵 架 躉 黎 行64K添(相 信 係 巴 士 迷 都 知 道64K點 解 只 用 小 龍 喇!)


Article 2: (Request 1)

'省'靚 個 招 牌 梗 係 用 金 躉 啦 ! !


Article 2: (Request 2)

> Merciful Spirit (clement@netteens.net) said:


>


> 乜 佢 有 影 到 架 車 行 去 深 井 咩?


> 人 地 可 能 有 其 他 車 呢~


> 仲 有 你 咁 不 滿 咪 唔 好 看 囉!


> :-o


M先 生,咁 又 冇,不 過 佢 誤 導 非 巴 士 迷O既 觀 眾,以 為52X同 青 山 公 路 有 金 躉 行O者!


Article 2: (Request 3)

老 實 說 , 我 第 一 次 看 , 我 覺 得 大 家 自 己 本 身 是 巴 士 迷 才 會 覺 得 唔 導 。


講 真 , 一 個 普 通 的 觀 眾 都 唔 會 話 咁 著 重 邊 架 車 行 唔 行 到 去 邊 ,


再 者 , 九 巴 同 無 線 做 個 咁 既 節 目 都 係 想 俾 人 地 知 道 佢 地 有 什 麼 新 設 備 , 巴 士 線 可 以 去 到 邊 一 到 。


唔 通 要 係 節 目 度 同 人 講 ︰ 本 節 目 內 容 虛 構 , 如 有 雷 同 全 是 好 彩?


Article 2: (Request 4)

> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


>


> 你 今 日 睇 第 一 集 咩?


> 以 前 都 做 過 299,275,64K,68X...啦,咪 又 係 搵 架 金 躉 黎


> 而 家 先 黎 講.


冇 計,集 集 都 有 人 先 過 我 講


Article 2: (Request 5)

> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


>


> 既 然 人 地 都 講 左,你 又 講?


> 動 機 是 什 麼 呢?


屯 生,我 希 望 九 巴 唔 好 再欺 騙 觀 眾


Article 2: (Request 6)

> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


>


> 原 來 如 此


> 若 果 唔 用 Trident 可 以 用 乜 呢?


多 囉,佢 鍾 意O既 好 似 以 前 咁 用BL或S3BL;唔 係 又 可 以 用AV同AD;好 睇O的 用 金 車O既 仲 可 以 用AP俾 觀 眾 睇 ‧ 總 之 就 唔 好 用 十 二 米 車 行 就 得!


Article 2: (Request 7)

> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


>


> 用 舊 車 會 唔 會 俾 人 話,九 巴 服 務,日 日 退 步 呢?


> 你 知 啦,而 家 好 多 人 係 又 嘈,唔 係 又 嘈


>


>


> 用 AP? 咁 同 Trident 有 乜 分 別 ?


> 到 時 真 係 用,你 又 話...


>
> 真 係 陰 功,某 某 路 仲 要 行 十 二 米 聲 粗 LaLa!條 路 咁


> 窄 好 心 就 唔 好 行 啦,又 話 某 廠 唔 夠 聲 粗 LaLa?唔 好


> 話 俾 人 聽 原 來 某 某 聲 粗 LaLa 添 喎!


>咁 唯 有 等 九 巴 短 躉 出 啦!


Article 2: (Request 8)

> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


>


> 但 節 目 出 緊 街 喎?


> 腰 斬,唔 係 卦?


所 以 咪 要 用 住 舊 車(AV,AD,ADS)先 囉,你O地O的 居 民 又 日 日 搭;一 係 將O的 舊 車 油佢,撗 掂 佢 鍾 意 搵O的 觀 眾 笨!仲 有,佢O地 係 咪 有 兩 架 「 私 伙 車 」O架?


Article 2: (Request 9)

> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


>


> 都 係 果 句 :


> 用 舊 車 會 唔 會 俾 人 話,九 巴 服 務,日 日 退 步 呢?


> 你 知 啦,而 家 好 多 人 係 又 嘈,唔 係 又 嘈


>


>


> 到 時 你 咪 又 話 人 誤 導 觀 眾


咁 咪 腰 斬 囉!無 線 最 鐘 意,好 似 碌 地 最 前 線 咁 ‧


**上 文 有 修 改 ‧ 仲 有,你 仲 未 答 我 喎**


咁 夜(1:55A.M.)都 未 上 床O既城 市 烏 蠅Cityflyer


Article 2: (Request 10)

> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


>


> 但 此 節 目 與 九 巴 合 作 的,無 線 應 該 唔 可 以 話 cut 就 cut


無 線 係 大 台,話CUT就CUT,使 問 各 下 呀?亞 視O的 節 目 可 以 今 日 播,傾 日 斬 添!(睇 番 雍 正O的VCD啦)


>


>


> 答 乜?


佢O地 係 咪 有 兩 架 沙 廠(S廠)專 用 「 私 伙 車 」O架?


Article 2: (Request 11)

> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


>


> 問 我?關 我 咩 事?


> 大 台 又 點? 九 記 同 毛 記 可 能 有 約 在 身


> 若 TVB cut 左 個 節 目,可 能 會 毀 約,要 賠 償


>


> 再 者 為 左 架 車 走 去 cut 節 目,值 嗎?


> 你 會 唔 會 為 左 枝 筆,唔 返 學?


屯 生,娛 樂 圈 毀 約 就 多 囉(尤 其 毛 記),我 想 數 俾 你 聽,不 過 再 數 就 俾 家 祺 鬧,唔 講 得 咁 多!賠 償,六 叔 唔 少 錢,又 唔 係 賠 唔 起 ‧


>


>


> 冇 興 趣 睇 呢 D 大 陸 劇


>


>


> 邊 兩 架?


仲 問 番 我 轉 頭?


Article 2: (Request 12)

> AV522 (krispmk@netvigator.com) said:


>


> o甘 又 有 幾 多 市 民 知 道 係Trident?


> Trident又 係 十 全 十 美,一 定 係 最 好 啊


>


> AV522


> ICQ#19007998


鬼 叫 「 九 巴 燒 鼠 熱 點 」O的 編 劇 鍾 意 將 九 巴 路 線扮 靚咩!唔 知 道 係 躉O既 觀 眾 都 知 新 車 係金 色 啦!


Article 2: (Request 13)

> N357 (clarina@vol.net) said:


>


> 咁 佢 用 新 車 宣 傳 自 己 有 何 誤 導 之 嫌?


> 個 節 目 幾 時 有 講 過 用 HY1092 載 客 行 299 咁 o丫?


> 冇 o既 , 又 有 何 誤 導 呢?


>


> N357


> 九 龍 巴 士 相 片 站


> 整 頓 板 風 , 由 我 做 起!!


我 發 覺 冇 所 謂,橫 掂 個 節 目 就O黎 「 大 結 局 」 囉,唔 通 佢 想 「 燒 鼠 」 燒 到重 九咩!Article 3:

Re: LF243是否最後一架服役的丹拿長陣版珍寶LF?


LF293 (lui94955@lui.hkcampus.net) at Fri Aug 20 19:22, 1999 said:


> 港 島 西 人Raymond (kwan113@netteens.net) said:


> 從這 裡看 到LF243的 行 車 証 屆 滿 日 期 是26/08/99


> 請 問 他 是 否 仍 在 服 役?


不 是


> 如 是 他 是 否 最 後 一 架 服 役 的 丹 拿 長 陣 版 珍 寶?


> 和 他 行 走 路 線......


> 最 後 一 部 已 於19/8退 役


> Thank You ~


>


> 港 島 西 人Raymond HKWP
LF293


Article 3: (Request 1)

> Bryan (andy56k@ctimail.com) said:


>


> LF243 was died it.Because this bus is crash.


> The last LF already died.(LF28.LF116)yesterday.LF28.LF116 ran r:88


> My English is too bad,but i hope my information can help you


> Bryan


>

O~ I get your meaning , Thank You your infomations .

請 問 現 在 是 否 已 沒 有LF/丹 拿 長 陣 版 珍 寶 在 港 服 役?

請 為 股 務 了 香 港 二 十 多 年 的LF祈 禱

港 島 西 人Raymond HKWP


Article 3: (Request 2)

> O~ I get your meaning , Thank You your infomations .


>


> 請 問 現 在 是 否 已 沒 有LF/丹 拿 長 陣 版 珍 寶 在 港 服 役?


> YES!!!!Article 4:

Re: 117線復活後的命名


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) at Fri Aug 20 18:41, 1999 said:


> 98D (50152415@plink.cityu.edu.hk) said:


> 通 常 一 條 巴 士 線 取 消 後 , 該  碼 應 永 不 再 用 。 但 為 何917取 消 後 , 補 上 的 路 線


> 為 何 又 用 回117呢 ? 以 前 和 現 在 的117路 線 有 點 不 相 同 。 又 為 何 用 回 已 取 消 的 


> 碼 ? 其 實 可 以 像105A。Thank You!

那 為 何 68A (往 葵 興) 唔 叫 63A? 不 覺 得 與 以 前 的 68A (往 深 水 步) 混 淆 嗎 ?


Article 4: (Request 1)

好 似 冇 名 文 規 定 取 消 的 路 線 號 唔 可 以 番 用 喎 !


68A 就 係 好 例 子 。


Article 4: (Request 2)

其 實 都 不 是 不 會 再 用 已 取 消 的 路 綠 號 碼, 港 島 5C, 5M, 25M, 77 都 是 很 好 的 例 子.

VA52


Article 4: (Request 3)

很 簡 單 , 這 條 117 根 本 是 「 復 活 」 。 因 為 連 起 訖 點 也 相 同 。

而 105A 則 不 是 105 的 「 復 活 」 版 本 , 至 少 105A 的 起 訖


點 和 105 的 不 同 。

九 巴 的 203E 和 235 也 是 同 一 原 理 。Article 5:

Re: 請問新記仲有冇........................


新巴680司機 (HU8370) (trident@hkabc.net) at Fri Aug 20 17:36, 1999 said:


> JB319(HT6540) (sam_lam@ctimail.com) said:


> 請 問 新 記 仲 有 冇 DL, MB, DS6, MC7 服 役?? + 昨 天 見 到 3AV224行118 購 物 線 殺 入 柴 灣, AP又 出 現 康 盛 ,AF??行224X,Many AVs行296X, AS21行13D,因 為 小 弟 部 機 load唔 到 特 別 所 見,所 以 順 便 打 埋 起 度.........


新 記 仲 有ML行 駛,有D已 經 翻 新!(新 巴 色),MB仲 有 少 少.


Article 5: (Request 1)

> 我 係 醒 目5B仔 (ronaldsamuel@ctimail.com) said:


>


> Left DS6, MB27


Thanks, but when is DS6 (& MB27) expire day??

319


Article 5: (Request 2)

The last day service for DS6 is on 28/8/99 and MB27 is on 27/8/99.Article 6:

Re: 咦! 52X有躉行?


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Aug 19 23:49, 1999 said:


> AV 111 (chclb683@netteens.net) said:


> 剛 看 完 無 記 節 目 「 玖 巴 消 暑 熱 點 」 , 今 集 講52X。 本 人 想 問52X是 否 有 躉 行 ?

拍 戲o者 , 咁 之 前 幾 集 夠 有 躉 行299同64K, 但 事 實 就 無 。 唔 通 重 搵 架


熱 狗o黎 拍 特 輯 咩 !

Christopher


Article 6: (Request 1)

上 電 視 喎!梗 係 用 金 躉'省'靚 個 招 牌 啦 !


Article 6: (Request 2)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


>


> 拍 戲o者 , 咁 之 前 幾 集 夠 有 躉 行299同64K, 但 事 實 就 無 。 唔 通 重 搵 架


> 熱 狗o黎 拍 特 輯 咩 !


>


> Christopher

若 果 九 記 肯 搵 架 丹 拿A亮 相, 再 響 無 記 「 九 巴 消 暑 熱 點 」 送 架 丹 拿A


模 型 俾 嘉 賓 就 一 定 甚 有 睇 頭!

奧 黏P人 字


西 隧 快 線:960巴 士 總 站Article 7:

Re: 城記回覆一則


VA 1 (nakata-chih-ping@i-cable.com) at Fri Aug 20 18:41, 1999 said:


> 948 (tycc1406@netteens.net) said:


> 前 兩 日 我send e-mail去 城 記,建 議E21改 行 青 衣(南)(長 青,長 康),佢 回 覆 話 會 慎 重 研 究,可 行 的 話,就 向TD申 請,不 過 應 該 有 機 會,TD不 嬲 都 咁 幫 城 記,但 我 可 以'去 倫 敦/羅 馬,搭E21'出 九 龍 都 得,$6同42A差 唔 多,如 果 成 行 的 話,A31就 有 難 啦!我 地 呢 區 議 員 都 爭 取 緊(41A),49X,E21改 經 青 衣(南),不 過E21改 路 都 係 我 向 佢 提 出 之 後 佢 先 至 寫 出 來,仲 攪 佐 個 簽 名 行 動,如 果 大 家 有 意 見,歡 迎 提 出 討 論.


41A 改 經 青 衣(南),o甘 長 安,青 怡,翠 怡D客 點,唔 通 要 兜 路?


Article 7: (Request 1)

E21改 行 南 橋 都 好 既


因 為 青 衣 南 之 長 青,長 康 等 冇 車 去 東 涌


若 果 成 事,肯 定 會 平 過 搭A31去 機 場


又 唔 駛 行 去 青 衣 西 路 搭 車 先 去 到 東 涌


因 此,會 方 便 好 多

~~~Tony(S3M61)~~~Article 8:

急問,我可否搭新九rt.111轉九記rt.92去西貢?


小丸子新巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) at Fri Aug 20 17:15, 1999 said:


As title:
請 今 晚 內 盡 快reply我!

thx!

5020 JD2911


Article 8: (Request 1)

> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


> 可 以


> 搭111至 坪 石 總 站 , 過 彩 虹 地 鐵 站


> 響 牛 池 灣 街 市 外 就 會 有92總 站


> (即 過 對 面 馬 路 咁 解)

或 者 可 以 嚮 彩 虹 轉 車 , 唔 駛 過 馬 路 。

N357


九 龍 巴 士 相 片 站


整 頓 板 風 , 由 我 做 起!!


Article 8: (Request 2)

講 得 清 楚 少 少, 即 係 在 彩 虹 5 號 總 站 附 近 的 彩 虹 通 道 下 車, 在 該 處 轉 92Article 9:

Re: KMB's Octopus Questions


Cityflyer A23 (cpitech@netvigator.com) at Fri Aug 20 14:24, 1999 said:


> 100/911R/M1/300/917 (invespac@netvigator.com) said:


> I've the following questions regarding KMB's Octopus...


>


> 1)How many Octopus machinese are being installed each day?


After the information of KMB around 2000 machines has been


installed, and by the end of year 2000, all(!) KMB busses will


have Octopus.2000 machines : 16 months = 125 machines each month.


around 4 each day!!!


>


> 2)After all these M and K routes (and their relatives like


> 296A) and Tai Lam tunnel routes, which (sets of) routes shall r


> accept Octopus next?


Maybe route #11X,8,5D,12A,7B,2C,5A..., just give the passengers


a reason to travel on these routes and not by GMB.


>


> 100/911R/M1/300/917 Wong


Article 9: (Request 1)

> MAN (mangp@netteens.net) said:


>


> 睇 個 速 度 都 唔 慌 快 得 去 邊...


>


呢 句 野 好 唔 客 觀 o番...


>


> 有 啦...87A咪 係 囉...


> 上 哂K線 後 , 下 一 批 應 該 係 「 九 巴 仔 」 線


> 不 過 , 上 哂K線 先 啦


> 64K有 機 唔 用 得 ,70K有 機 唔 用 得 ,71K有 機 唔 用 得 ,93K有 機 唔 用 得......


>

九 巴 最 新 一 線 八 達 通 路 線 為 264M 。


另 上 述 路 線 之 車 隊 全 線 裝 有 八 達 通 機 嗎?


如 何 處 理 64K 的 雙 向 分 段 也 是 要 解 決 的 問 題 之 一 。

> MAN

N357


九 龍 巴 士 相 片 站


整 頓 板 風 , 由 我 做 起!!Article 10:

CITYBUS DART 1436: $90, have box, cert


山 手 巴 士 線 (il2239@netvigator.com) at Fri Aug 20 00:02, 1999 said:


完 整 無 欠 , 有 世 紙 , 有 盒 ,

如 果 要 車 ,ADD MY ICQ: 42183115 (in Tai Po)

越 快 越 好 。

from 山 手 巴 士 線 ,icq: 43554832 (in Wan Chai)


Article 10: (Request 1)

請 山 手 巴 士 線 (il2239@netvigator.com) 板 友 注 意,


為 免 浪 費 網 絡 空 間 及 板 友 時 間, 請 不 要 在 短


時 間 內 張 貼 相 同 的 文 章 多 於 一 次, 及 不 要 張


貼 有 商 業 廣 告 成 份 之 文 章.

--


車 匙!


Article 10: (Request 2)

> 山 手 巴 士 線 (il2239@netvigator.com) said:


> sorry, 板 務 助 理, because I always sell bus on this board, so I dun unstand or dunno this is an incorrect action.......

不 要 緊, 你 沒 有 發 覺 家 祺 用 的 字 眼 是 '注 意' 而 不 是 '警 告'


嗎? ;)

Ken FungArticle 11:

[討論]大兩味及打將車中場有冇其他好用途?


2154 (ken8505@pacific.net.hk) at Thu Aug 19 23:03, 1999 said:


[討 論]大 兩 味 及 打 將 車 中 場 除 了 在 廠 中 場 休 息 代,有 冇 其 他 好 用 途?


請 討 論!


Cityflyer-2154


icq no.: 42707927


A11巴 士 總 站


Article 11: (Request 1)

> MAN (mangp@netteens.net) said:


>


> 食 飯 時 用 來 做 攝 車 都 唔 錯 架...


>


> MAN


攝 D 冇 冷 or唔 夠 冷 既 線 夠 好 啦!!

JB319(HT6540)Article 12:

Re: ATR2行112?


屯兵 (chungtm@netteens.net) at Fri Aug 20 19:30, 1999 said:


> ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) said:


> 剛 在 特 別 所 見 發 現ATR2行112


> 這 是 真 的 嗎?ATR2再 轉 回L廠?


> KMB真 係....

行 左 好 耐 了,書 展 果 排 已 經 行 緊


Article 12: (Request 1)

YES,I SEE IT AT NATHAN ROAD(6:30p.m.)

LF293Article 13:

Re: 點樣令自己的巴士網頁受歡迎


新巴網公共關係小俎 (carsonw@netvigator.com) at Fri Aug 20 18:14, 1999 said:


> 柴 灣 東 新 記 爆 粗 站 長,上! (t28ericsson@lmc.hkcampus.net) said:


> 如 題!


參 加 廣 告 聯 盟(如HKBX)可 令 參 觀 人 數 增 加, 進 而 令 自 己 的 巴 士 網 頁 受 歡 迎


HKBX URL : http://www.hkbx.com


>


> 另 外0地 覺 得 邊 個 巴 士 網 頁 整 得 好 , 整 得 正?


>


> 我 覺 得....


> 80K & 83K


> 追 星 集


> 89X


> 都 幾 好


>


> 你0地 又 點 睇?


當 然 是 自 己 的 網 頁 最 好 睇 la! ^_^


本 人 網 址 : http://home4u.hongkong.com/lifestyle/travel/firstbusweb/


俾 些 意 見ar. : )


> 請 指 教!


Article 13: (Request 1)

首 先,你 要 經 常update網 頁,咁 樣 先 會 令 人o地 覺 得 係 有 誠 意 做 一 個


網 頁 。


其 次 宣 傳 網 頁 都 好 重 要


你 可 以send E-mail至 一 些 志 同 道 合 的 網 友,叫 他 們 瀏 覽 你 既 網 頁


另 外 你 亦 可 以 去 一 些 宣 傳 網 站 的 地 方,申 請 幫 你 個 網 頁 做 宣 傳,費


用 全 免 。 著 名 的 有:


Yahoo(http://www.chinese.yahoo.com)
> 另 外0地 覺 得 邊 個 巴 士 網 頁 整 得 好 , 整 得 正?


唔 知 我 個Cwahp(祥 華 巴 士 路 線 專 輯)做 成 點 呢 ?


網 址:http://w3.to/cwahp


俾D意 見 啦

另 外 我 覺 得:


巴 士 資 訊 網 、 巴 士 狂 熱 呢 類 網 頁 都 幾 好 , 有 齊 香 港 所 有 巴 士 路 線


資 料 , 方 便 到 好 多 人 。 尢 其 是 巴 士 資 訊 網 , 每 條 路 線 更 有 齊 路 線


用 車 及 巴 士 站 停 站 資 料 。

另:70X網 頁 都 唔 錯

~~~Tony(S3M61)~~~Article 14:

Re: NWFB non a/c bus questions


Philips (ykfong@vtech.net) at Fri Aug 20 17:03, 1999 said:


> 2091 (abrao@netvigator.com) said:


> 1. Will NWFB order any more buses before September 2000?


> (As NWFB has a fleet of 750 buses and it will run short of


> buses after the routes change to full a/c service [199 CMB


> + 500 new buses = 699 a/c buses)


> Or, will it keep the DM and LMs (not to mention SFs and LVs)


> until 2001?!


> DM,LM好 似 會o係2000年9月 前 賣 比 英 國,所 以 唔 會 保 留 到2001年.


> 2. Will all NWFB non a/c buses retire by Dec. 99 or will the


> SFs, LVs and MLs go through to 2000?


>


> Please reply in English.


Article 14: (Request 1)

> 2. Will all NWFB non a/c buses retire by Dec. 99 or will the


> SFs, LVs and MLs go through to 2000?

巴 士 行 車 証 於2000年 七,八 月 到 期Article 15:

Re: (尋車)前中巴DL17 (EG1700)


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) at Fri Aug 20 11:34, 1999 said:


> EggHo (howaikin@ctimail.com) said:


> ( 尋 車 ) 前 中 巴DL17 (EG1700)


> 請 各 位 朋 友 幫 忙 ﹐ 本 人 想 尋 找DL17 (EG1700)之 有 關 新 舊 照 片 ﹐


> 如 有 提 供 ﹐ 可 貼 文 或E-Mail給 我 ﹐ 謝 謝 各 位 ! !
呢 張 相 係 陰 天 既 時 候 影, 影 得 唔 係 幾 好, 不 過 希 望 你 合 用 吧!

VA52


Article 15: (Request 1)

影 得 好 靚 喎Article 16:

Re: 詢問九記虎年巴士現況


ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) at Fri Aug 20 19:17, 1999 said:


> 98D (50152415@plink.cityu.edu.hk) said:


> 本 人 想 問 這 輛 巴 士 是 否 仍 在104, 這 巴 士  否 仍 以 虎 年 廣 告 示 人 或 是 掃 上 普 通 泠 馬 顏 色 ?Thank You!

仍 在104,並 掃 上 普 通 泠 馬 顏 色Article 17:

好多野問(關於九巴)


3AV50 (yscwong@hkstar.com) at Fri Aug 20 18:18, 1999 said:


我 想 知:


1.九 巴ATR143,144用 乜 車 身?


2.ATR158或 之 後 的 車 牌 號 碼


3.AP7或 之 後 車 牌 號 碼


4.ADS198--205,216之 後 的 車 牌 號 碼


5.下 列 車 輛 屬 邊 個 廠:


ATR97,98,99,103,104,105,107,108,110,114,133,135,138--147,158--?,


AP4,5,7--?,ADS197-205,216--?


唔 該!!

香 港 巴 士 雜 誌


巴 士 廣 告 集


3AV50


Article 17: (Request 1)

> 1.九 巴ATR143,144用 乜 車 身?

Duple

> 4.ADS198--205,216之 後 的 車 牌 號 碼

ADS198 -- JC570


ADS199 -- JC1464


ADS200 -- JC1480


ADS201 -- JC1532


ADS202 -- JC1714


ADS203 -- JC1749


ADS204 -- JC2048


ADS205 -- JC2418


ADS216 -- JC2553


ADS217 -- JC2558


ADS218 -- JC2943


ADS219 -- JC3075


ADS220 -- JC3180


ADS221 -- JC3341


ADS222 -- JC3655


ADS223 -- JC3752


ADS224 -- JC3914


ADS225 -- JC3987


ADS226 -- JC4061


ADS227 -- JC4277


ADS228 -- JC8018


ADS229 -- JD2522


ADS230 -- JD3134


ADS231 -- JD3215


ADS232 -- JD3484


ADS233 -- JD3959


ADS234 -- JD4139


ADS235 -- JD4215

> 5.下 列 車 輛 屬 邊 個 廠:


> ATR97,98,99,103,104,105,107,108,110,114,133,135,138--147,158--?,


> AP4,5,7--?,ADS197-205,216--?

ADS197 -- JA9302 -- (k)


沙 廠


ATR97, 99, 107, 110, 114

(K)廠


ATR98, 103, 104, 108, 133, 135, 138 , 139, 140, 141, 145, 146, 147

(U)廠


ATR105

小 弟 也 不 清 楚 既 :


ATR142, 143, 144, 158 --?

有 錯 請 指 出.

> 唔 該!!

不 客 氣!

HB 610Article 18:

Re: Where can I buy cheaper NWFB 3001 model?


Bryan (andy56k@ctimail.com) at Fri Aug 20 19:04, 1999 said:


> iBus (cityman@netteens.net) said:


> As the title.

iBus:


You can go to Sai Wan Ho to bus it($270)


BryanArticle 19:

BINGO


SiuLam (suilam@netteens.net) at Fri Aug 20 17:48, 1999 said:


> 新 巴680司 機 (HU8370) (trident@hkabc.net) said:


> Is HW8970 (KMB) service in 968?


Yes


SiuLamArticle 20:

Re: A/c bus allocation


2A/DL13暗西怪客 (ngamsai99@schoolteam.net) at Fri Aug 20 16:38, 1999 said:


> 2091 (abrao@netvigator.com) said:


> Which franchised routes in Hong Kong have fewer a/c buses


> allocated than non a/c ones (or no a/c buses at all).


> eg. NWFB routes 2,3A,9,15,15B,23A,43,43X,88,91,94,94A,95, 110,914,...


Don't forget NWFB Rt.2M

> KMB routes 8,10,11X,15A,16,17,18,21,...


Lot of route......, like those in Tuen Mun.


> KCR routes A71,K14,...


K14 should be classified as KMB nowadays
2A/DL13暗 西 怪 客Article 21:

Re: [急問]九巴'一電通'廣告車


HB 916 (samctc@netvigator.com) at Fri Aug 20 16:57, 1999 said:


> 霧 澤 風 子 (nwfbva63@netvigator.com) said:


> 據 聞113線 有 架 九 巴AV上 了'一 電 通'全 車 身 廣 告.請 問 該AV是 甚 麼 編 號?


> 煩 請 回 答.Thanks!!


>

HN6721

HB 916Article 22:

Re: 請問中巴T20 原編號是?


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Fri Aug 20 15:52, 1999 said:


> Eric Chan (eric780z@netvigator.com) said:


> 請 問 中 巴T20 原 編 號 是what?


> Thanks

XF154/CY7414Article 23:

Sorry...


280 (99278341d@polyu.edu.hk) at Fri Aug 20 15:37, 1999 said:


> 280 (99278341d@polyu.edu.hk) said:


> 先 排 在 九 龍 中 央 圖 書 館 借 左TD調 查KMB Rt.6M同37M


> 既Data Record,


> 註:呢 兩 條 線 係 地 龍 觀 塘 線 開 左 但 荃 灣 線 未 開 既 時 代 出 現,


> 6M 荔 枝 角 海 灘(即 現 在 美 孚 總 站)-石 硤 尾 地 鐵


> 37M 葵 盛-Argyle MTR Station(應 該 係 旺 角 站 卦?!)


>


> 在37M那 本 更 記 載 了33M同40M等 路 線 號,不 過 本 野 只 係 話 呢D線


> 同37M同 站, 冇 詳 細 介 紹.


>


> 有 冇 高 手 可 以 介 紹 知 果 個 時 代 既 西 九 龍/荃 葵 區M線?


> Thanks!!如 有 抄 錯 請 諒!!

原 來 資 料 庫 已 經 有 記 載, 我 會 摸 熟 個Board!!


Sorry!!

o岩o岩 登 記 好 既280Article 24:

A41P-No standing on upper deck, please!


Cityflyer A23 (cpitech@netvigator.com) at Fri Aug 20 14:54, 1999 said:


Place:Airport


Time:18.50 (26 Aug 1999)


Long queue waiting for the departure of A41P at 18.50. Some mainlanders jump the queue, so the waiting passengers complained loudly. The bus driver has to call the station manager(two arrived) to calm down the crowds and organise the boarding of the bus. As the bus was completely full, seven people has to stand, but not on the upper deck.


It took a while to get these people downstairs, so the bus finally departed at 19.08 (18min delay).

1.Why has LW a-routes such a bad frequency of 40-60 min???


The bus company on the other side offer a frequency of 10- 20 min for all A(&E)-routes.


2.The demand for A41P (&A41) is very high especially on peak hours, at least 30 min frequency is appropriate.


3.Standing from airport to Ma On Shan is quite an experience especially worth trying for the LW (KMB) management.


4.If LW offer such a service, please let other bus companies open this route.


Article 24: (Request 1)

> 1.Why has LW a-routes such a bad frequency of 40-60 min???


> The bus company on the other side offer a frequency of 10- 20 min for all A(&E)-routes.


Therefore, it is thoughtful of LWB to increase the frequency of A41P

> 4.If LW offer such a service, please let other bus companies open this route.


I don't think TD allow other bus company to do so.Article 25:

Re: [通告]99.8.23起九巴80M加強空調服務


ADS154 (s957487@mailserv.cuhk.edu.hk) at Fri Aug 20 15:41, 1999 said:


> 280 (99278341d@polyu.edu.hk) said:


> 先 排 九 巴 在 某 報 新 界 東 專 線 公 佈 會 將4部80M熱 車 改 冷 車,


> 今 次 係 唔 係 改4架?有 冇 人 知 點 加?


> THANKS!!

80M不 嬲 都 有3部 冷 馬,頂 多 加 多 一 架Article 26:

隧道巴士104


LF77 (cmblf77@hkguy.com) at Fri Aug 20 14:39, 1999 said:


> N.W.F.B.VA14 (adwel272@hkstar.com) said:


> 請 加 入 這 幾 部 新 巴 隧 道 巴 士104號 的 車 牌


> 1114:HY5395,1115:HY6444,1118:HZ752,1119:HZ654,1122:HZ2316


> 1123:HZ1518,1125:HZ1891,1126:HZ1908,1127:HZ830,1128:HZ2032


> 1129:HZ958

兄 台,1114,1115,1118,1119好 似 唔 係 成 日 行104Article 27:

Re: LV17之最貴價錢是......


Bryan (andy56k@ctimail.com) at Fri Aug 20 19:17, 1999 said:


> 巴 士 新 丁 (fredy@asiaonline.net) said:


> LV17開 售 第 二 天 先 達 鴻X賣$450, 而 荃 灣 力X 一 店 則 竟 賣$480,


> 不 過 價 錢 是 太 過 不 合 理, 如 果 各 模 型 迷 真 的 要 買 的 話, 希 望 可


> 以 參 考 上 述 的 價 錢, 不 用 給 人 搶 到 一 頸 血, 以 盡 量 低 的 價 錢 買


> 到 心 頭 好. 因 為 要 再 以$288-300買 已 是 不 可 能 了.

I agree you.Yesterday,i went to Wan Chai toy shop.I saw LV17 sale $690.


I am Very angry and disappointed...


BryanArticle 28:

54 有三軸行!!!!!


Benz (sing1817@netteens.net) at Fri Aug 20 11:45, 1999 said:

係S3BL !!

So happy with that!!!!


Article 28: (Request 1)

其 實 在 暑 假 開 始 , 九 巴 已 不 定 期 派 出 三 軸 車 行 54 , 連 開 密 龍 乜 有 行


過 54!

N357


九 龍 巴 士 相 片 站


整 頓 板 風 , 由 我 做 起!!Article 29:

Re: Wanna know the newest banner on KMB bus.


CV7946 (anthonycm@ctimail.com) at Fri Aug 20 11:42, 1999 said:


> SiuLam (suilam@netteens.net) said:


> As title


> Can you list all of them???


> SiuLam

以 屯 門 廠 上 banner(8月9日)有:


中 信 嘉 華 銀 行 及 龍 運

CV7946Article 30:

Re: 有 一 貼 文 問 題 想 問  板 助 , 有  唔 明 ^.-


HKBDB Admin (kenf@hkstar.com) at Fri Aug 20 02:28, 1999 said:


> 山 手 巴 士 線 (il2239@netvigator.com) said:


> 我 想 問 賣 巴 士 是 否 不 能 貼 文 呢?


> 因 為 我 覺 得 HKBDB 是 一 個 好 好 的 地 方,


> 但 我 唔 知 是 否 不 許 可 , 所 以 想 問 .

為 免 有 金 錢 上 的 衝 突, 所 以 小 至 賣 相 片 我 們 都 會 避 免,


況 且 如 果 容 許 賣 商 業 廣 告, 本 板 一 定 被 一 點 廣 告 充 塞


而 令 到 閱 讀 興 趣 大 減 了. 這 就 是 不 許 可 的 原 因, 抱 歉


抱 歉...

HKBDB AdminArticle 31:

Re: 72A是否加冷?


ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) at Fri Aug 20 04:09, 1999 said:


> Humphrey (humplaw@ctimail.com) said:


> 昨 日 坐 冷 氣86c,在 沙 角 村 燈 位 時,司 機 和 旁 邊 的72A司 機 傾 計.內 容 如 下:


> 86C:仲 未 換 車 咩?


> 72A:係.


> 86C:唔 係8月 加 冷 氣?3部 嗎.


> 72A:笑 一 笑,轉 燈,開 車 走 左

真 係 講 笑....


72A咁o既 線 都 加 冷?莫 非 落AA/AM?:pArticle 32:

'Old' ATR question...


100/911R/M1/300/917 (invespac@netvigator.com) at Fri Aug 20 01:34, 1999 said:


Apparently, there are many new ATR's being allocated on routes


like 1A, 81C, etc... Even route 2 if you want!

Where are the 'old' ATR's then? I don't see them anywhere!


Nor have I heard any 'new' route with 'old' ATR's recently...

I only know HY1092 is the scheduled bus on 'KNB BBQ mouse hot spots!'

:)

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 32: (Request 1)

前300躉 大 部 份 去 做691


兩 架 「 燒 鼠 車 」 去 做271

MANArticle 33:

Re: 急問一則!


阿恆(3AV328) (ryhchan@ctimail.com) at Fri Aug 20 00:50, 1999 said:


> HU1416 (ken8505@pacific.net.hk) said:


> 問Cityflyer:2154,2118,2112車 尾 有 無'米 之 年'廣 告?


>


> HU1416

2112,2118,2139和2157車 尾 之'米 豬 賢'廣 告 已 經o係3個 多 星 期 前


甩o左 了.

阿 恆(3AV328)Article 34:

TRIDENT一問...


RAY (rayhung@netteens.net) at Fri Aug 20 19:36, 1999 said:


Trident一 波 很 長(I feel)


但Engine很 大 力


若 用 利 籣11米 那 些 波 箱


會 否 如 虎 添 翼 呢?Article 35:

大家有冇見過坐輪椅搭巴士?


愛上2A.巴 (clement@netteens.net) at Fri Aug 20 19:33, 1999 said:


今 日 去 西 灣 河 訂 模 型 , 訂 完 就 坐2X超 奧 返 屋 企 , 是 小 弟 第 一 次 坐 。


部 車 幾 靜(可 能 無 乜 客), 不 過 都 唔 夠3AV快 。


去 到 銅 鑼 灣 的 興 利 中 心 落 車 的 時 候 就 見 到 我 未 見 過 的 事


就 是 有 輪 椅 人 士 要 落 車 , 司 機 顯 得 有 點 亂 。


首 先 替 乘 客 除 去 安 全 帶 , 然 後 推 輪 椅 到 前 門 ,


然 後 開 斜 板 , 再 去 按 掣 降 低 車 頭 。 最 後 幫 乘 客 下 車 。


其 實 真 係 有 幾 多 坐 輪 椅 的 乘 客 會 坐 巴 士 ?

愛 上2A. 巴


Article 35: (Request 1)

> 城 市 烏 蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) said:


> 我 上 幾 個 禮 拜O既 晚 上 都 見 過,仲 登 過 上 唻BDB,果 晚 仲 落 好 大 雨 添 ‧ 但 係 果 架 係 九 巴 水 塘 豪 行102呢,搞 到 傷 殘 人 仕 要 上 水 塘 豪,我 發 覺 低 地 台 車O係 香 港 仍 然 不 足 ‧


> 城 市 烏 蠅Cityflyer

咁 咪 要 用 中 門 上 車 囉?


Article 35: (Request 2)

各 下 未 見 過 我 篇 文 呢 ‧ 冇 錯,佢 的 確 要O係 中 門 上 車,但 係 有 人 幫 佢 上 車,果 篇 文 仲 有 好 多 板 友 話 唔 出 奇 添!Article 36:

公共交通廣告價目表


Jess (jess66@ctimail.com) at Fri Aug 20 19:33, 1999 said:


<轉 載 至 經 濟 日 報CarrerTimes>


新 巴:


T-Banner 3000/mth


L-Banner 2500/mth


尾Banner 2000/mth以 上


全 車 廣 告(過 海 線) 10000/mth

九 巴:


T-Banner 1700-3700/mth


L-Banner 1200-2600/mth


尾Banner 800-8500/mth以 上


全 車 廣 告 5500-16800/mth

城 巴:


T-Banner 3750/mth


L-Banner 2500/mth


尾Banner 1650-7950/mth以 上


全 車 廣 告 12000/mth


全 車 廣 告(過 海 線) 16000/mth


車 廂 廣 告 160/mth


車 頭 廣 告 250/mth


車 站 固 定 燈 箱 2190-2650/week or 42680/week(30個)


車 站 非 固 定 燈 箱 70000,100000,143500,165000/60,100,150,200個(一 週)

電 車:


車 身 廣 告 28500/mth


車 箱 窗 邊 廣 告 1000/mth(19個)


車 箱 梯 邊 廣 告 200/mth(2個)


車 站 燈 箱 2000(繁 忙 區),1400(次 繁 忙 區),1000(非 繁 忙 區)/week

地 鐵:


列 車 車 身 廣 告 35000(市 區 線),24000(機/東 線)/week


車 站 柱 位 廣 告 72000(15個)/week/stn


車 門 玻 璃 廣 告 8000/week/car


樓 梯 地 氈 廣 告 60000/week/stn


月 台 燈 箱 廣 告 600-9150/week; 93900/65個; 105000/85個


大 堂 燈 箱 廣 告 270-2830/week; 91100/208個; 74200/140個


電 梯 廣 告 47500/233個/week


車 箱 廣 告 51350/1750個/week


車 箱 電 子 廣 告 53000/week

你 地 應 該 明 點 解 近 日 新 巴 隊 道 線 有 咁 多 廣 告.

PS: 若 對'青 年 職 前 培 訓 計 劃'有 興 趣, 請 到HKForum的 敬 師 愛 生 看 看.

JessArticle 37:

[全新網頁廣告]香港巴士相片庫


香港巴士相片庫網主 (hlc06619@hlc.hkcampus.net) at Fri Aug 20 19:31, 1999 said:


全 新 網 頁 , 有 多 幅 相 , 歡 迎 參 觀 。


香 港 巴 士 相 片 庫 http://www.geocities.com/MotorCity/Show/4479/home.htmlArticle 38:

[查證]本週日上午ATV會播'巴士銀'


KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) at Fri Aug 20 19:29, 1999 said:

頭 先 買 本YES! 電 視 節 目 表,見 到ATV週 日


11:20AM會 播ICAC 25年 之'電 之 誘 惑/巴 士 銀'


現 急 查 證 是 否 確 實!

從 末 睇 過'巴 士 銀'的


KIT,AL65(641)Article 39:

LV17模型$289


FlyingChuk (chuk@netvigator.com) at Fri Aug 20 19:52, 1999 said:


頭 先 行 屯 中 吉X島,見 玩 具 部 有LV17賣,只 售$289元 正.


我 就 貪 得 意 買 左 部,現 在 只 剩 兩 部.個Sale話 批 車 係 今 日 返 貨,總 昊 有 四 部.

(PS:任 可 巴 士 証 證 亦 冇 折 扣)

飛 机 竺Article 40:

【網頁廣告】43M 巴士雜誌第五期出版了


David (cnc96009@cnc.hkcampus.net) at Fri Aug 20 19:21, 1999 said:


43M 巴 士 雜 誌 第 五 期 已 經 出 版

新 增 Centroliner 大 相 十 多 張


另 有 Centroliner 試 車 報 告

按 這 裡


DavidArticle 41:

下月觀塘至北角渡輪的影響


日山十一郎 (hongbus@ismart.net) at Fri Aug 20 19:03, 1999 said:


聽 聞 停 左 四 個 幾 月 既 觀 塘 至 北 角 渡 輪,最 近 終 於 有 新 船 公 司 應 頭,


仲 會0向 九 月 二 日 號 重 新 開 波,時 間 明 顥 針 對 過 海 返 學 同 學.

究 竟 呢 個 安 排 會 唔 會 影 響 幾 條 東 隧6字 頭 線 暑 假 後 客 量?Article 42:

樂華總站臨時調坑


AV102 GL3694 (agnescsf@asiaonline.net) at Fri Aug 20 19:03, 1999 said:


在 樂 華 總 站28 會 暫 時 調 過 去28A 條 坑 泊, 而28A 則 泊 在 近 出 口 的 行 車 通 道(即 站 長 室 旁).


所 以 而 家28A 變0左 好 似 循 環 線. 因 為 而 家28A 的 車 到 了 總 站 後 便 即 刻 上 落 客,然 後 又 即 刻 走 入,以 免 阻 住2A 出 車.

AV102Article 43:

徵字軌表31M, 32 , 32M負責人


Jacky (jackyyng@netteens.net) at Fri Aug 20 18:38, 1999 said:


大 家 如 有 興 趣 接 手 上 述 路 線 , 請 在 本 文 回 應 。


或 者Send E-Mail相 約 放 線 時 間 。


另 請 板 主 當 本 人 的 字 軌 表 線 放 出 後 便 取 消 本 人 在BDB內 的 戶 口 。Article 44:

(廣告)100%巴士迷問答題第二回


超級富豪 (w3d080r@school.net.hk) at Fri Aug 20 18:33, 1999 said:


831公 車 網 頁 控 股 裡 的'100%巴 士 迷 問 答 題'已 經 推 出


<<型 號 篇>>,請 到 本 網 之 巴 網 速 遞 作 答,而 第 一 回 的 答


案 也 已 經 張 貼 出 來,如 有 不 服 者 可 電 郵 本 人 上 訴.此 外,


請 於 離 開 本 網 之 前 填 一 填 我 們 的 留 言 冊,留 下 你 的 寶


貴 意 見.

http://www.school.net.hk/~w3d080r/Article 45:

N266部份行什麼路線掛牌嗎?


bus (wong01@netteens.net) at Fri Aug 20 18:31, 1999 said:


N266是 什 麼 路 線 掛 牌 嗎?Article 46:

時事追擊﹕新巴18—市區特快流水線﹖


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Fri Aug 20 18:29, 1999 said:


最 近 有 消 息 傳 出 , 新 巴 有 意 延 長18號 位 於 北 角 的 總 站 。 而 新 總 站 的 地


點 就 有 兩 種 說 法 。 有 人 指 是 會 延 長 去 太 古 城 , 也 有 消 息 指 該 線 會 被 延


長 至 筲 箕 灣 。 至 於 原 因 方 面 , 曾 經 有 板 友 懷 疑 是 由 於 北 角 總 站 的 泊 位


問 題 。

就 此 我 曾 經 向 有 關 方 面 查 詢 。 據 消 息 透 露 , 新 巴 的 確 有 意 延 長18號 線


。 主 要 的 原 因 是 由 於 有 不 少 乘 客 要 求 新 巴 開 辦 一 條 來 往 於 港 島 東 西 兩


區 的 巴 士 路 線 。 而 新 巴 暫 時 無 意 在 該 線 被 延 長 後 , 同 時 增 加 收 費 。

對 於 有 部 份 板 友 指 這 種 做 法 可 能 會 令18號 線 跟M21和722兩 條 路 線 搶 客


, 造 成 ‘ 自 己 打 自 己 ’ 的 局 面 。 消 息 人 士 就 指 出 , 由 於722線 跟18號


線 的 客 路 不 同 , 故 此 兩 者 應 該 不 會 互 相 搶 客 。 至 於 在18號 線 不 加 價 的


情 況 下 , 可 能 會 導 致M21線 的 收 費 顯 得 過 高 的 問 題 , 新 巴 方 面 現 時 依


然 在 研 究 解 決 方 法 。

如 果 大 家 對 於 上 述 的 消 息 有 任 何 意 見 , 歡 迎 隨 時 提 出 。^_^Article 47:

[網頁廣告] 都城嘉慕巴士網頁更新+改網址


M69 (lsming@ctimail.com) at Fri Aug 20 17:41, 1999 said:


都 城 嘉 慕 巴 士 網 頁 更 新, 網 址 由http://members.xoom.com/Buses_Page/, 改 為


http://go.to/mcw


M69Article 48:

相片兩張-----希望各位俾分


HR 1918 (lmc03444@lmc.hkcampus.net) at Fri Aug 20 17:38, 1999 said:


兩 張 相 都 是 用 傻 瓜 機 影 的 , 希 望 各 位 俾 俾 分!

5001.....


'小 丸 子 新 巴' 部 車....


HR 1918Article 49:

你地有冇試過夜牛N線河呢?


小丸子新巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) at Fri Aug 20 17:29, 1999 said:


前 中 記rt.N680 DA38頭 班 車,果''胡 鬢''car佬 駛 返 中 環 時


成 日 踩 盡 油,衝 紅 燈.之 後 係 北 角 搭 中 記rt.N8 VA45返 屋 企!


果 次 有 帶 相 机 係''錦 英 苑''影DA38 rt.N680,同 埋 怕 俾police


話 我 遊 盪!

what about you?

5020 JD2911


Article 49: (Request 1)

N11 + N35......你 話 勁 唔 勁 ﹗Article 50:

Do you know what route with LF model?


Bryan (andy56k@ctimail.com) at Fri Aug 20 16:53, 1999 said:


Thank you


BryanArticle 51:

問九記AP12


98D (50152415@plink.cityu.edu.hk) at Fri Aug 20 15:46, 1999 said:


昨 曰 乘296C回 家 乘AP12, 一 上 車 便 發 覺 車 長 後 兩 個 坐 位 不 見 了 。 變 了 機 房


的 一 部 份 。 為 什 麼 呢 ? 還 有 多 少 輛AP有 這 情 況 ?THANK YOU!Article 52:

今朝舊隧「火藥味」重,三巴被迫趕自己客,乘客車長發晒「爛渣」


城市烏蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) at Fri Aug 20 15:46, 1999 said:


今 朝(20/8)十 點 半,有 架 警 車O係 舊 隧 港 島 方 向 管 道 內 著 火,舊 隧 兩 條 管 道 全 線 封 閉,歷 時 九 分 鐘;不 過 港 九 兩 地 近 隧 道 口 就 唔 知 塞O左 幾 多 個 鐘,其 間 舊 隧 過 海 線 就 成 為 受 害 者 ‧ 有 乘 客 同 車 長 當 時 手 足 無 措,我 就 八 到O的 消 息,睇 到 佢O地 點應 付:


等 緊 過 海 車 去 紅 磡O既 阿 嬋(即 阿 嬸),聽 到 後 面 舖 頭 部 收 音 機 就 話(佢 用 潮 州 話 講):有 冇 搞 錯,我 約O左O的 老 朋O係 火 車 站,趕 時 間O架,仲 整O的 咁O既O野,我 實 遲 囉!


又 有 一 個 搭 緊 熱 狗110拎 住 一 袋 二 袋袋O既 阿 夕(即 阿 叔)聽 到 車 長 話 舊 隧 塞 到 唔 清 唔 楚,又 大 大 聲 話:幾 時 先 到 中 港 城O架,O的 船 唔 等 人O架,架 車 又 「 慶 」,我 想 落 車 行 去 搭 船 過 海 呀!


仲 有,我 見 到 有 架 九 巴112躉,O係 消 息 一 出 就O係 維 園 對 面 個 站 趕O的 客 到 後 面 架 冷 馬914‧ 有O的 乘 客 索 性 走 去 搭 地 龍!仲 有 乘 客 鬧 架 警 車 阻 住 地 球 轉!


你 又 點 睇?Article 53:

一個問題


HT6540 (sam_lam@ctimail.com) at Fri Aug 20 14:22, 1999 said:


其 實 巴 士 迷 應 否 '守' or '立' 一 d 不 明 文 o既 手 則 去 保 障 公 眾 對 巴 士 迷 o既 形 象 呢???希 望 我 問 了 一 個 好 的 問 題 啦...

冇 講 野 好 耐o既HT6540Article 54:

再有巴士網頁被傳媒介紹


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) at Fri Aug 20 08:37, 1999 said:

又 有 巴 士 網 頁 被 東 方 介 紹


好 可 惜....始 終 唔 介 紹Cwahp(真 失 望)


我 記 得 被 介 紹 既 網 頁 有 巴 士 模 型 網 頁 同 香 港 巴 士 總 站 , 不 過 東 方


只 介 紹 香 港 巴 士 總 站 其 中 一 頁 , 並 非 係 成 個 網 頁 , 呢 點 有D怪 。

~~~Tony(S3M61)~~~Article 55:

模型消息:1999-2000


MCW (leeootsse@ctimail.com) at Fri Aug 20 00:13, 1999 said:


模 型 消 息:


1/藍 色LF出4000部,紅 色 未 知.


2/新 模 型 消 息:年 底 至 明 年 有DENNIS'DRAGON/CONDOR' AEC(大 水 牛)


3/昨 日80M郭 生,上 新 巴  了 部SLF DART 版 不 過 車 底 冇EFE字 樣?


4/聽 間 新 巴 有 數 部DL停 了 牌,又 出 牌?

最 後 一 次 貼 文:MCW在1999-08-19退 役.


新 模 型 消 息:請 到


http://home4u.hongkong.com/technology/pc/carmodelbox/


每 次 收 到 會 訊 第 一 時 間 上 綱,EFE&CORGI會 員Article 56:

DENPASAR - BALI 之巴士記


嘉 魯 達 巴 士 公 司 (il2239@netvigator.com) at Thu Aug 19 23:50, 1999 said:


DENPASAR,即 是 巴 里 島,島 上 的 巴 士 輿 香 港 的 好 唔 同,雖 然 它 在 大 家 心 目 中 可 能 係 落 後,但 我 可 講 比 你 聽,一 千 部 巴 士 中 至 少 九 百 部 係Mercedes Benz!!!部 部 旅 遊 車 都 係 雙 門,有 好 多 款 車 身,但 都 脫 離 不 到Mercedes Benz.

我 住 在 距 離DENPASAR7XX公 里 的 小 鎮,有 一 條 單 線 雙 線 行 車 的 石 屎 馬 路 通 各 城 市,有 時 我 踏 單 車 出 馬 路,看 見 架 巴 士 超 快,睇 住 佢 踏 油'DANG'灣,簡 直 恐 佈!!!!!!!

DI巴 士 通 常 都 係 超 長 途,但 通 常 都 是 往 泗 水,架 架 車 開 到90-100km/h,超 快,而 且 通 係 通 霄 行 駛.我 記 得 有 一 天 我 去 到 一 個 大 城 市,他 很 像 香 港,而 該 城 市 則 有 大 眾 捷 運 系 統,全 部 都 係Mitsubishi.而 且 好 多 人 坐.

講 到 尾,我 好 喜 歡DENPASAR, ^^.

From 嘉 魯 達 巴 士 公 司, icq: 42183115 (in Tai Po)


icq: 43554832 (in Wan Chai)Article 57:

Re: 112加字軌


KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) at Fri Aug 20 21:04, 1999 said:


> James 3007 (kwokcj@hknet.com) said:


> 112 唔 夠 半 年 內 又 加 字 軌, 現 時 新 巴 112 正 字 軌 有 17 部 (未


> 知 九 巴 有 冇 加 車), 新 巴 下 晝 繁 時 (17:30-18:30) 另 加 八 部 攝 車,


> 即 17:30-18:30 有 25 班 車 開. 行 車 時 間 維 持 不 變, 仍 然 係 65 分


> 鐘, 非 繁 時 班 次 為 4 分 一 班. 尾 轉 行 車 時 間 由 原 來 1 小 時 20 分


> 縮 到 1 小 時 5 分.


>


> 所 以 近 日 見 到 o既 1087, 1088等 等, 可 能 係 加 落 112 o既 新 字 軌.


> (1087 今 日 行 106)

60分 有25班 車,差 不 多 近2分 一 車.


唔 怪 得 成 日 見112車 海 啦!(仲 跨 張 過101,111)


>


> 請 有 關 字 軌 表 小 責 人 盡 快 更 新 字 軌 表.

另ATR26是1A字 軌,不 是112.該 負 責 人 請 留 意.


Article 57: (Request 1)

甚 麼 , 112 寧 願 加 字 軌 , 也 不 願 加 攝 車 ???


唉 , 難 怪 301 0的 車 成 日 攝 死 970 囉 ,


難 道 112 真 的 不 能 有 黃 廠 車 嗎 ???

非 常 不 滿 當 時 中 巴 要112黃 廠 特 車 要 :


112 去 蘇 屋 → 970 返 香 港 仔 ,


都 係 多 得 條 「 西 隧 」 所 賜 .

By LA11 Shing (^_^) (^_^)Article 58:

告別啟示


Jacky Yeung (jackyyng@netteens.net) at Fri Aug 20 20:43, 1999 said:


以 下 呢 篇 將 會 係 本 人 最 後 在 本 討 論 區 貼 出 的 一 篇 文 章 。


估 唔 到 日 前 家 祺 兄 在 別 的 網 頁 被 人 聲 討 一 事 , 本 人 被 該 群 小 朋 友 ( 本 都 唔 想 咁


講 , 但 事 實 該 班 人 的 所 作 所 為 真 的 同 小 朋 友 無 異 。 ) 在這 裏這 裏話 係 內 奸 ,


仲 被 一 個 被 永 久 停 板 , 叫 Tse Yee Tsung 的 傻 仔 ( 因 為 佢 響 HK.Interest.Transoprt


新 聞 組 裏 面 停 板 都 停 錯 人 acct , 咁 同 傻 仔 有 乜 分 別 ?) 用 粗 口 唾 罵 。 唉 ! 眼 見


呢 班 小 朋 友 竟 然 走 火 入 魔 , 咁 樣 對 待 人 , 真 係 覺 得 識 著 呢 班 人 好 差 恥 , 覺 得


很 悲 哀 。


呢 一 班 巴 士 迷 真 係 太 過 迷 啦 , 唔 肯 聽 人 講 野 就 算 啦 , 仲 咁 樣 黎 鬧 人 , 真 係 做


著 巴 士 迷 覺 得 羞 恥 。


所 以 我 決 定 由 今 日 開 始 , 堅 決 執 行 承 諾 , 停 止 在 本 討 論 區 貼 文 , 而 且 停 止 在


所 有 巴 士 討 論 區 貼 文 。 等 我 可 以 脫 離 一 群 不 知 所 謂 的 人 , 一 群 不 知 廉 恥 的 人


。 而 32 巴 士 討 論 區 亦 會 由 今 晚 開 始 停 板 , 所 有 有 關 網 頁 都 會 關 閉 。


給 飯 田 章 板 友 ︰


你 從 你 表 哥 取 到 的 戶 口 , 你 都 知 你 表 哥 點 解 要 離 開 。 我 相 信 佢 都 係 見 到 呢 班


人 的 所 作 所 為 , 睇 唔 過 眼 先 至 離 開 。


我 給 您 的 意 見 就 係 , 可 以 唔 來 就 唔 好 來 啦 , 免 得 惹 事 生 非 。


給 板 主 ︰


請 您 幫 我 取 消 所 有 在 本 板 的 戶 口 。


另 外 , 請 您 日 後 小 心 現 在 停 板 中 的 板 友新 記104站 長檸 檬 少 年。 相 信 佢


地 復 板 後 一 定 會 在 板 中 搞 到 風 風 雨 雨 。


多 謝HB610兄 接 手31M同 重 接32M兩 線 字 軌 表 , 並 希 望 wong01 板 友 接 手32線 後


能 努 力 做 好 字 軌 表 , 唔 好 令 我 失 望 。


最 後 , 給 家 祺 兄 一 句 , 做 好 自 己 , 唔 好 理 人 的 意 見 。 板 中 的 意 見 係 唔 可 取 的 。

我 都 係 離 開 啦 。Jacky YeungArticle 59:

問新巴車牌


VA 1 (nakata-chih-ping@i-cable.com) at Fri Aug 20 20:58, 1999 said:


想 問 以 下 新 巴 車 牌:


1177


1185


1427-1430


1640以 後


5033


5039


5040


thxArticle 60:

今個中秋節冇LF,咁新記10.3m 矮Trident會否同大家上山頂賞月呢?


小丸子新巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) at Fri Aug 20 21:15, 1999 said:


今 年 中 秋 新 記rt.15,15X,N15少 了 位 夥 伴LF上 山 頂 賞 月,


咁 新 記10.3m矮Trident會 否 趕 得 切 來 山 頂 同 市 民 迎 中 秋


之 夜 呢?
世 事 絕 無 奇 不 有 的...


5020 JD2911Article 61:

九巴新聞稿﹕九 巴 環 保 屢 創 先 河


李尋歡 (peterwko@netvigator.com) at Fri Aug 20 21:35, 1999 said:


以 下 資 料 是 取 自 九 巴 網 頁 ﹕

九 巴 環 保 屢 創 先 河Article 62:

[廣告] TWISK PAGE 八月大相兩張


Gary Tang (purity2@hkstar.com) at Fri Aug 20 21:23, 1999 said:


[廣 告] TWISK PAGE 八 月 大 相 兩 張


1. AS1 on route 2A and it was seen here outside


the Sham Shui Po Police Station.

2. AV112, with its electronic destination display


plate, was allocated on Route 68M and it reached


its top speed at Tuen Mun Rd (Siu Lam section).

TWISK PAGEArticle 63:

[adv.]New Bus Blind


72x (tckmail@hknet.com) at Fri Aug 20 21:20, 1999 said:


VA8 bus blind