20020416
巴士舊文--2002年4月16日請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文B.巴士迷茶座.
第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文


C.巴士車身廣告.
第1篇文D.巴士貼圖區.

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文

Article A1:


Re: 請問67M 加左乜野車?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4831&a=1

回應/Replies:

> 小 小 超XP (電 訊 盈 科) 19194339 said:


> 係 唔 係 加 左 一 部3ASV?

Volgren MAN.....


Article A2:


Re: [路線建議] 68A 延長至葵盛(東)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4832&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

> 北 區 皇 牌270A+279X said:


> 由 於 本 周 日 起, 63M改 經 汀 九 橋 直 往 青 衣 機 鐵 站, 引 致


> 屏 山 至 藍 地 沒 有 直 達 巴 士 往 葵 芳 一 帶, 為 減 少 居 民 不 便,


> 建 議68A延 長 路 線, 以 葵 盛(東)作 總 站, 詳 情 如 下:


>


> 朗 屏 開: 經 原 有 路 線 至 葵 涌 道 後, 改 經 葵 富 路, 興 芳 路,


> 葵 福 路, 盛 福 街, 葵 盛 圍(經 盛 安 樓)及 葵 聯 路.


>


> 新 加 車 站:


> 1) 葵 涌 道 近 葵 益 路


> 2) 興 芳 路 新 都 會 廣 場


> 3) 葵 盛 圍 近 李 賢 堯 中 學


> 4) 葵 盛 圍 李 一 諤 小 學 對 面


> 5) 葵 盛 圍 盛 安 樓 對 面


> 6) 葵 盛 東 巴 士 總 站


>


> 葵 盛(東)開: 經 葵 聯 路, 葵 盛 圍, 盛 福 街, 興 芳 路, 葵


> 興 地 鐵 站 巴 士 總 站 後 返 回 原 有 路 線.


>


> 新 加 車 站:


> 1) 葵 盛 東 巴 士 總 站


> 2) 葵 聯 路 月 海 灣 對 面


> 3) 葵 盛 中 巴 士 總 站


> 4) 葵 盛 圍 李 賢 堯 中 學 對 面


> 5) 興 芳 路 新 都 會 廣 場 對 面


> 6) 興 芳 路 近 智 芳 街


> 7) 興 芳 路 林 士 德 運 動 場
其 實 延 長 去 葵 芳 地 鐵 站 巳 經OK!!


無 須 要 延 長 去 葵 盛 咁 遠!!


68A路 線 延 長 去 葵 芳 地 鐵 站 將 會 同


43M路 線 放 埋 同 一 條 孖 坑,之 後 將


36M路 線 及235M路 線 係 葵 芳 地 鐵 站


轉 用 循 環 線 形 式 行 走(係 葵 芳 地 鐵 站


不 用 埋 站 泊 車),之 後36M路 線 將 會Article A2: (Request 1)

> 北 區 皇 牌270A+279X said:


>


> 235M剛 由 循 環 線 轉 為 兩 邊 總 站 路 線, 仲 改?

但 係 我 係 葵 芳 地 鐵 站


見 過235M路 線 都 唔 係


擺 好 多 車,就 算 行 循 環 線


應 該 無 問 題.

> 只 會 影 響 班 次 穩 定 性Article A2: (Request 2)

> 235Fans ~ HT2897 said:


>


> 真 係 想 唔 插 多 你 一 鑊 都 唔 得...


> 36M 同 235M 都 係 大 上 大 落 的 路 線,而 且 班 次 頻 密.


> 如 果 用 循 環 線 模 式 運 作,在 少 了 一 邊 站 頭 調 配 的 情 況 下,


> 就 很 容 易 出 現 拖 卡 和 脫 班 (特 別 是 在 繁 忙 時 間 或 塞 車 時) .


> 試 想 想,這 兩 條 上 葵 涌 大 線 脫 班 的 話 會 出 現 幾 恐 怖 的 場 面...
仲 有 一 樣o野 要 講!!


而 家 有 很 多 長 途 路 線 行 循 環 線


唔 代 表 呢D路 線 行 循 環 線 都 會


有 問 題,(包 括:82X路 線,85M路 線


及251M路 線),如 果 你 唔 喜 歡 的 話


改 晒 佢 地 行 雙 向 呀?

>


> 唔 該 閣 下 在 作 建 議 前 請 三 思,


> 想 想 建 議 的 可 行 性 和 預 先 視 察 一 下 真 實 情 況.


> 不 要 作 無 聊 的 建 議,減 低 本 板 可 讀 性.


>


> 235Fans ~ HT2897Article A2: (Request 3)

請 你 小 心 使 用 標 題 用 字, 注 意 禮 貌.

Re: 想 唔 插 多 你 一 鑊 都 唔 得Article A2: (Request 4)

請 問 你 知 唔 知85M而 家 咩 環 境 呀??


85M雖 然 班 次 密,


但 經 常 一 時 等 好 耐,


一 時 就 拖 幾 卡,


唔 係 九 巴 都 唔 駛 計 劃 設 總 站 於 黃 大 仙 啦!!

P.S.阿Lemon兄,


其 實 我 覺 得 你D建 議 真 係 好 無 聊 架........

Article A2: (Request 5)

> 235Fans ~ HT2897 said:


>


> 這 些 線 都 係 跑 公 路 的,


> 就 算 脫 班,師 傅 都 可 以 在 公 路 上 開 快 D ,狼 死 D 來 追 返 時 間.


> 但 36M 同 235M 一 脫 班 的 話,就 真 係 死 梗.

咁32M路 線 夠 係 循 環 線,


又 唔 見 佢 有 事?

>


> 235Fans ~ HT2897Article A2: (Request 6)

32M 疏,客 量 又 比 36M , 235M 少.


(只 有 4 架 掛 牌)


根 本 不 能 相 提 並 論.

235Fans ~ HT2897Article A2: (Request 7)

> 想 飛 的LEMON said:


>


> 就 算 出 現 拖 卡 及 脫 班 的 情 況


> 雙 向 的 路 線 都 會 發 生,唔 一 定


> 關 循 環 線 的 事.

這 個 當 然.


但 在 循 環 線 中,由 於 行 車 時 間 和 路 程 都 長 很 多,


一 遇 上 塞 車,情 況 就 會 極 之 惡 劣.

235Fans ~ HT2897Article A2: (Request 8)

九 巴 就 係 想 人 搭263M轉 車 出 葵 芳 增 加 客 量ma~

克 勤fans ~ 68A常 客Article A3:


今早一架城巴1522在筲箕灣道撞到人
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4833&a=1

回應/Replies:

[有 線 新 聞 訊]今 晨 早 上 七 時, 一 架 城 巴 單 層MAN巴 士


(1522)在 筲 箕 灣 道 撞 到 一 名 過 馬 路 的 小 童, 他 受 了 重 傷,


被 送 往 醫 院 救 治, 巴 士 車 頭 玻 璃 損 毀.

報 告 完 畢


Article A4:


歷史問題: 關於九巴6號線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4834&a=1

回應/Replies:

請 問6號 線 於 何 時 由AEC改 用 雞 車?


又, 該 線 於 何 時 改 用12米 巴 士 行 走?

另 問 曾 掛 過6號 線 的AEC及 雞 車 之 資 料.

古 競 豪 ‧ 想 當 初 彷 彿 好 似 昨 日Article A5:


Re: 剪報:九 巴 轉 乘 限 八 達 通 招 不 滿
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4835&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 9 4 8 said:


> 來 源:蘋 果 日 報


>


>


>


>


> 九 巴 轉 乘 限 八 達 通 招 不 滿


我 覺 得 黃 議 員 提 出 八 達 通 及


轉 車 券 並 用 係 不 設 實 際,事 實 上


現 時 用 八 達 通 轉 車 的 時 間


比 以 前 用 轉 車 券 轉 車 的 時 間


巳 經 快o左,自 從 用o左 八 達 通 轉 乘


之 後 巴 士 埋 站 停 車 上 落 客 的 時 間


巳 經 少o左,以 前 用 轉 車 券 的 時 候


係 欖 隧 轉 車 站 經 常 出 現 巴 士 等 埋


轉 車 站 而 制 造 塞 巴 士 問 題,而 家


用o左 八 達 通 轉 車 之 後 情 況 巳 經


算 有 改 善.

>


>


>


> 948
Article 5: (Request 1)

哈..我 之 前 講 過 既 野,終 於 有 人'發 揚 光 大'....Article 5: (Request 2)

> 輝 仔 said:


> 九 巴 都 冇 正 面 回 應 轉 車 站 缺 乏 增 值 設 施 引 致


> 八 仔 餘 值 不 足 便 不 能 轉 乘 , 為 乘 客 帶 來 不 便


> 的 問 題 。


>


> --


> 輝 仔

九 巴 企 業 傳 訊 部 有'幾 可'正 面 回 答 問 題 ?


諗 落 入 去 呢 度 做 野 都 幾 過 癮 。

張 大 勇Article 5: (Request 3)

> 100 Wong said:


>


> And it probably doesn't need to...


>


> 100 Wong

長 遠 來 說, 還 是 在 轉 車 站 設 增 值 機 較 好


在 此 期 間, 小 弟 建 議 增 加 元 朗/天 水 圍 各 線


與234X 設 轉 乘 優 惠, 讓 那 些 八 仔 負 資 產 的


轉 乘 免 費 的68M/69M 往 荃 灣 增 值,


然 後 再 坐 回234X 出 市 區 (234X 或 繞 經 西 樓 角 路 配 合)

優 惠 將 於 轉 車 站 設 增 值 機 後 取 消


P.S. 用 八 達 通 錶 既 人 點 算?? ^__^Article 5: (Request 4)

> 想 飛 的LEMON said:


>


> 但 我 覺 得 呢 個 做 法 都 係 不 設 實 際!!


> 其 實 我 覺 得 現 時 做 乘 客 若 果 想 搭


> 欖 隧 線 最 好 都 係CHECK八 達 通 的 餘 額


> 有 幾 多 先 好 搭 車.

我 這 個 只 是... (應 急/斬 腳 趾 避 沙 蟲/塞 住 乘 客 把 口)?


一 個 建 議 罷 了, 但 你 知 唔 係 人 人 都 記 得CHECK 餘 額


而 萬 一 有 人 到 了 轉 車 站, 才 發 現 無 錢


在 未 有 增 值 機 時, 叫 他 們 出 荃 灣 增 值 後


仍 能 以 優 惠 價 往 市 區


因 234X 能 覆 蓋 數 條 轉 乘 路 線 (68X/69X/269B)


才 選 此 建 議 的, 當 然 八 仔 有 餘 額 時, 誰 希 望 這 樣 轉 折?

或 再 增 加42C轉 乘 往 觀 塘 (269C) 及 48X 往 沙 田 (269D)Article 5: (Request 5)

> 想 飛 的LEMON said:


>


> 仲 有30X路 線,你 又 唔 建 議 攪 埋


> 八 達 通 轉 乘.


>

因 只 是 一 個 臨 時 應 急 措 施, 所 以 我 只 建 議 用 一 條 路 線


亦 方 便 車 長 教 導 乘 客 怎 樣 作 出 補 救 , 夠 用 便 算,


若 照 你 所 說 , 那 要 將 30/49X/59A/66... 等


能 去 九 龍 都 要 加 入 去, 那 只 會 使 這 轉 乘 增 添 麻 煩

P.S. 小 弟 覺 得   閣 下 的 語 氣 有 點 不 禮 貌


像 在 質 問 多 於 討 論 , 如 有 得 罪 , 請 見 諒Article A6:


問289K提早頭車後詳細班次
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4836&a=1

回應/Replies:

看 完 九 巴3月 份 服 務 改 善 一 覽 表 之 後 才 知


289K線 於3月18日 開 始 提 早 了 頭 班 車 ,


由05:50改 為05:45,


但 以 往05:50至06:40的 班 次 是10分 鐘 一 班 ,


請 問 提 早 頭 班 車 後 這 個 時 段 內 的 班 次 如 何 ?


Article A7:


問5c早上2F柯打
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4837&a=1

回應/Replies:

請 問 現 在5c早 上 仲 有 冇2F柯 打 車 ? 因 為 現 在 時 常 八


點 幾 在 土 瓜 灣 道 一 帶 都 唔 覺 有 呢 部 車 出 現 。

因 為 從 前 拍這 張 相時 仲 未 買 數 碼 機 。 如 果


呢 班 仲 存 在 的 話 小 弟 希 望 用 部 新 機 再 影 過 。

謝 !

--


輝 仔


Article A8:


Re: 點解會有老虎豪同埋密龍的出現?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4838&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> ‧__‧1005與 三 月 八 said:


> 點 解0既 ?


> 其 實 密 龍 個 車 身 同 冷 龍 差 唔 多0者


> 點 解 起 初 唔 做 冷 龍 , 要 做 熱 龍 呢 ?


>


> 可 否 為 我 解 答 ? 唔 該 喔^^

因 為 當 年 政 府 不 希 望 有 冷 氣 車 太 過 快


速 地 發 展 , 所 以 迫 令 中 、 九 巴 將 原 本


是 冷 氣 車 的 巴 士 改 為 熱 狗 , 其 實 九 巴


除 老 虎 頭 及 密 龍 是 冷 氣 車 陣 外 , 開 龍


也 應 該 是 冷 氣 車 陣 , 只 是 車 身 在 更 改


訂 單 時 未 生 產 , 所 以 可 以 轉 用 回 熱 狗


式 車 身 。

Christopher
Article 8: (Request 1)

> 想 飛 的LEMON said:


>


> 另 外,我 想 問 點 解 某 些S3N由 空 調


> 改 為 熱 狗 之 後,下 層 尾 部 唔 加 裝


> 窗 門?


>

因 為 原 本 的 車 身 設 計 已 經 是 預 留 空 間 裝 設


空 調 機 , 令 原 本 的 車 尾 窗 位 置 被 封 , 如 要


裝 窗 的 話 , 除 了 要 在 外 面 裝 窗 之 外 , 下 層


尾 座 後 面 的 飾 板 亦 要 打 通 , 亦 要 舖 設 由 尾


座 至 尾 窗 之 間 一 段 空 位 四 圍 之 飾 板 , 工 程


並 不 是 十 分 簡 單 , 因 為 後 置 引 擎 巴 士 的 尾


座 與 尾 窗 仍 有 一 段 距 離 , 裝 窗 要 打 通 一 段


空 間 。 而 且 後 來 九 巴 都 將 有 尾 窗 的 巴 士 的


尾 窗 鎖 上 , 以 免 洗 車 時 的 清 潔 劑 流 入 , 以


及 在 行 車 時 將 廢 氣 及 灰 塵 捲 回 入 車 內 , 令


車 廂 不 潔 。

ChristopherArticle 8: (Request 2)

> EH3350 said:


>


> 乘 客 未 接 受 九 巴 所 有 線 全 冷!


> 乘 客 因 為 新 巴 和 城 巴 是 新 的 公 司,而 城 巴 好 似high class


> D,所 以 至 接 受 佢 地 全 冷!

最 主 要 係 因 為 城 巴 既 冷 馬 價 比 兩 巴 便 宜,


所 以 人 地 對 城 巴 冷 馬 冇 咁 反 感,所 以 先 會 有LM,S3V呢


D冷 改 熱 既 車 出 現.Article 8: (Request 3)

密 龍 出 現 係 因 為 當 年 九 巴 冷 馬 數 量 超 出 運 輸 署 所 規 定 ,


不 獲 發 牌 , 所 以 唯 有 改 為 普 通 車 行 走

巴 士 佬Article 8: (Request 4)

> LAM said:


> 有 老 虎 豪 同 埋 密 龍 出 現 時 都 未 有 新 巴?

密 龍 出 牌 大 概 係93年, 老 虎 豪 係95年, 新 巴 在98年 接 手 中 巴88線, 咁 你 話 呢Article A9:


Re: AL1和59M的九兄弟
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4839&a=1

回應/Replies:


|1|

> EH3350 said:

當 年N364/G544/S3M145都 落 得 解 凍 收 場 , 試 問 在 此 環


境 下 以 九 巴 保 守 作 風 點 會 一 下 子 買 十 部 未 知 會 唔 會 成


功 的 冷 馬 呢 ? 我 諗 呢 層 未 必 關 乘 客 態 度 事 。

> 雖 然 是 不 同 廠 車,但 我 懷 疑59M的S3BL264會 係AL2,如 此 類 推,但 當 年 乘 客 不 接 受 冷 氣 車,所 以S3BL264變 番 熱 狗!


> 如 果 唔 係,點 解S3BL273會 係 吉 偈?


> 另 外,九 巴 覺 得EH牌 的S3BL用 康 偈,是 因 為 佢 地 跑 公 路 好D,


> 並 非 變 唔 到 冷 氣 車!


>


> 另 問:AL1係 唔 係 和S3BL264用 康 偈?

冇 錯 !

--


輝 仔
Article 9: (Request 1)

S3BL264-272及AL1之 型 號 為ONCL10/5RZ, 共10部 一


起 生 產 , 但AL1底 盤 號 為ON10743, 而S3BL264-272為


ON10675-683, 可 見 出 廠 時 間 有 別 , 而AL1為 利 蘭 與


亞 歷 山 大 聯 合 研 製 , 只 為 試 驗 品 , 故 不 存 在S3BL264


為AL2之 情 況 , 而AL2起 型 號 為ON3R49C18Z4,12米 蘭


則 為ON3R56C18Z4,10.4米 則 好 像 是ON3R42C18Z4(?)


而 老 虎 頭 亦 為ON3R49C18Z4, 但 抵 港 後 拆 除 泠 氣 泵 改


熱 狗 。

有 錯 請 指 正Article A10:


問早上之E22及E42
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4840&a=1

回應/Replies:


|1|

想 問 問 由 沙 田 市 中 心 乘E42往 赤 立 角


需 時 多 久?


又 若 果 乘E22由 黃 大 仙 出 發 由 需 時 多 少?


兩 線 客 量 怎 樣?交 通 情 況 又 如 何?


(早 上8時 前)

謝 謝 解 答!


DS7114
Article 10: (Request 1)

> 離 島 人HW7897(1040) said:


>


> 你 是 不 是 想 去 機 場?


> E42唔 到 赤 立 角 碼 頭 架.....沙 田 到 東 涌 約40分 鐘,入 埋 機 場


> 應 該 一 個 鐘 頭 多D到 得


> E22需 時 約 一 小 時 到 機 場

搭E22P 約40-45mins


E22A 約50MINSArticle A11:


Not certified : HY 1012 was withdrawn...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4841&a=1

回應/Replies:

News from PBDB :


Formerly Rt.107 scheduled


ATR -- HY 1012 was withdrawn.


Click here

Pre-FSA~~#1361


Article A12:


現在BL,M還有多少部
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4845&a=1

回應/Replies:

AS TITLE


THANKS


Article A13:


Re: 「開龍」重現港島!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4846&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

我 都 見 到 呢!


約7時30分 經 北 角

> ML29--告 別7B線 非 空 調 巴 士 said:


> 以 下 消 息 來 自Alexander 3000:


> 今 早690線 的 非 空 調 班 次 用 車 並 不 是 原 來 的S3BL3, 而 是S3N362, 今 早 約 七 時 四 十 分 經 過 高 士 威 道 , 前 往 港 澳 碼 頭 。


> 「 開 龍 」 絕 跡 港 島 不 知 多 久 , 今 天 竟 然 再 次 出 現 , 使 人 勾 起 「 開 龍 」 行 走 隧 道 線 的 日 子 。


> ML29
Article 13: (Request 1)

多 謝ML29兄 幫 我 貼 文 先

請 問S3BL3去0左 邊?


邊 條 線 用 過 開 龍?690之 前 有 冇?

AlexanderArticle 13: (Request 2)

> G@kei.com! said:


>


> 至 少 680 全 冷 前 常 有 開 龍 行 走 。

-   以 前 6 8 0 有 開 籠 S3N359 (GA 6027) 掛 牌 .

東 邪


GK 9112Article A14:


Re: 72X 掛牌車消息一則
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4848&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> S3BL397 ~ EJ 4147 said:


> 由 即 日 起 , 原 掛 牌 車 S3M164 - EF 8304 會 被


> 換 出 , 由 前 63X 掛 牌 車 S3N294 - FY 1915 取 代 。


>


> 這 是 荔 廠 在 不 足 兩 個 月 的 情 況 下 , 第


> 二 度 為 72X 轉 換 掛 牌 車 ...


>


> P.S: 以 後 可 以 再 坐 密 龍 飛 馳 吐 公 了 ^^


>


> EJ 4147

雖 然 係L廠 , 但 係 都 要SERVE番U廠 線
Article 14: (Request 1)

正!!


而 家72X既 熱 狗 簡 直 無 敵!!


S3N234 E蛇 龍,


S3N294密 龍,


S3BL296四 波 吉 偈 蘭,


S3BL418三 波 康 偈 蘭,


全 部 都 係 正 野!!!Article 14: (Request 2)

> Agassi said:


>


>


> 咁 呢 個 月 佢 大 埔 開 幾 點?


> 順 便 問 埋 其 餘 熱 車 大 埔 開 幾 點?


>


> thx!

FY1915平 日 係 大 埔 中 心 開 約0955-1005!


ES5024及FB8886約 在 平 日1020-1040返 到 大 埔 中 心!


兩 班 車 的 時 間 好 接 近!

幾 乎 每 天 都 搭72X返 學 的JB9843Article 14: (Request 3)

> Peter said:


>


> 咁 下 晝 呢 ﹖

我 只 知ES5024今 個 月 平 日 大 約1705返 到 大 埔 中 心,


蛇 車EF8860下 午 開 大 約1550~!


其 他 時 間 就 請 其 他 人 接 力 啦~!Article 14: (Request 4)

YEAH!~


72x用 新 車Article A15:


5分鐘?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4849&a=1

回應/Replies:

> 離 島 人HW7897(1040) said:


> 司 機 在 在 分 站 無 人 上 車 及 追 車 的 情 況 下,O係 度


> 等 客 是 否 不 對?


>


> *O個 次 搭S52返 屋 企,司 機 在 東 涌 地 鐵 站 在 無 人 上 車 及 追 車 的 情 況 下 等 客 等 左 成 個 字 先 開 車......

我 上 次 傑 車 坐 火 車 轉107番 屋 企,有 架525埋 站(171),上 完 客 之 後 等 左 足 足 十 分 鐘 先 開 車,我 仲 以 為 城 記 袋 鼠 行 動tim,架3ASV61行107狂 響'安'都 唔 肯 走,要107車 長 落 左 車 先 趕 佢 先 肯 走,真 係 激 氣!Article A16:


Re: 請問 67M 究竟加左兩架乜野車呢 ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4850&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|

> 懷 念'你'在260x的 日 子 ~JV 1055 said:


>


> S 30 & 33車,掛 牌 為Volrgen Man

新 MAN 定 係 舊 MAN (AMN1~30)?
Article 16: (Request 1)

> HP5049@LCK said:


>


> 有 時 睇 文 真 係 要 睇 清 楚 咯 , 已 經 清 楚 打 明 係 乜 野


> 型 號 咯 , 唉 …
我 知 係 MAN , 咁 係 邊 款 MAN 至 得 o架?


因 為 有 新 MAN 出 廠 嘛? 我 點 知 67M 行


邊 種 MAN 呢? 所 以 我 才 問 清 楚 係 新 訂 果


批 定 係 上 一 批...Article 16: (Request 2)

> Elvis~Elvisip.com said:


> 原 文 者 也 說 了 是 V o l r g e n   M A N 了


>


>

唔 好 意 思, 我 睇 漏 VOLRGEN 呢 個 字...


唔 好 意 思, 眼 大 睇 過 龍...Article 16: (Request 3)

原 文 不 是 寫 著 Volgren MAN 嗎?Article 16: (Request 4)

> 懷 念'你'在260x的 日 子 ~JV 1055 said:


>


> AMN 31--33 其 中 兩 架

已 加 了 嗎 ?Article 16: (Request 5)

> 懷 念'你'在260x的 日 子 ~JV 1055 said:


>


> 加 了,由 昨 天 開 發 始

咁67M係 咪 變 成 五 部 冷 馬?Article 16: (Request 6)


> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


> 咁 佢 地 大 約 開 幾 多 點?

都 已 經 係 掛 牌 啦 , 駛 唔 駛 咁 急 問 呢 ? 搵 一 日 去 等 下


就 係 啦 , 次 次 都 靠 人 , 唔 掂 喎 ~Article 16: (Request 7)

有 時 這 些 東 西 是 少 靠 人 好 些 , 既 然


問 來 問 去 都 問 不 到 答 案 來 , 倒 不 如


自 己 找 天 有 空 時 去 等 。 在 自 己 辛 苦


得 回 來 的 東 西 , 自 然 會 珍 惜 的 。

少 年 兵 團-劍 湖 山 之 戰


Transport HK香 港 運 輸 中 心


加 入 ︰ 麗 星 郵 輪 獅 子 星 號 / 香 港 消 防 車 黃 竹 坑 分 局F186


http://www.elvisip.com

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


> 我 就 係 想 問 定 / 問 清 楚 睇 下 開 幾 多 點, 等


> 我 遲 d 有 時 間 許 可 就 去 影, 我 冇 話 問 完


> 就 即 刻 仆 倒 明 天 走 去 影 喎?


>


> 仲 有, 邊 有 人 做 野 只 係 靠 自 己 o架? 乜


> 都 只 係 靠 自 己, 有 困 難 唔 搵 人 幫 手, 咁


> 實 死 梗 啦... 咁 簡 單 道 理 都 唔 識?Article 16: (Request 8)

> EH4312未 轉3波samsonyan said:


> 但 問 題 是 竟 新MAN出 來 行 未?


> 現 在 好 似 沒 有 人 肯 定,沒 人 知 道


> 如 果 有 人 見 到 我 想 應 該 會 有 人 寫


> 而 且 今 天 我 下 去 坐67M都 不 見 有 新MAN, 站 長 就 說 而 經 加 了car,我 估 可 能 現 在 是 找 其 他 車 替 新MAN(可 能 我 見 不 到[時 間 不 對])或 者 未 行 得


> 橫 掂 咁 近


> 等 我 這 幾 天 研 究

新Man沒 有 出 來 行!Article 16: (Request 9)

但 前 幾 天 已 經 有 不 只 一 位 板 友


聲 稱 見 到Volrgen MAN出 了 牌 行 屯 門 公 路 ,


不 過 後 來 卻 又 無 了 下 文 ,


事 情 真 是 越 來 越 奇 怪...


唔 通 九 巴 出 了 牌 後 仍 然 將 部 車 收 起 唔 出 住?Article 16: (Request 10)

我 前 兩 日 去 彩 暉 時 見 到 有3ASV行67M出 緊 葵 芳


我 諗 應 該 係 揩 批MAN


時 間 係 大 約 下 午5時

GD1570Article A17:


Re: 利蘭奧林比安多問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4852&a=1

回應/Replies:


|1|

> DB 7311 @ 53 said:


> 吉 拿 引 擎 的 水 塘 利 蘭 奧 林 比 安 (S3BL1 系 列)


> 的 其 中 三 架 所 屬 掛 牌 路 線 。


S3BL1:93M


> 康 明 斯 引 擎 的 水 塘 利 蘭 奧 林 比 安 (S3BL10x 系 列)


DM4938:12A(L)


有 一 架 係26九 廠 蛇 車(唔 記 得 車 牌)


> 的 所 屬 掛 牌 路 線 。


>


> DY 牌 康 明 斯 引 擎 的 奧 林 比 安 的 所 屬 掛 牌 路 線 。


>


> 謝 !
Article 17: (Request 1)

S3BL264 DY 2528


S3BL265 DY 2576


S3BL266 DY 2719


S3BL267 DY 2773


S3BL268 DY 3249


S3BL269 DY 4043


S3BL270 DY 4190


S3BL271 DY 4315


S3BL272 DY 4386

Cummins LT10 + ZF 4HP500
全 屬 九 巴 59M ^.^Kingcute 59MArticle A18:


Re: 大老山隧道轉乘計劃原來...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4853&a=1

回應/Replies:

> 北 區 皇 牌270A+279X said:


> 大 老 山 隧 道 轉 乘 計 劃 原 來 只 限 以 下 方 向 才 有 轉 乘 優 惠:


> 1. 大 埔<->馬 鞍 山


> 2. 廣 源<->馬 鞍 山


> (來 源: 九 巴 網 頁)


>


> 請 各 位 留 意!

這 些 限 定 方 向 只 是 轉 乘 計 劃 設 計 時 的 用 意,


但 實 際 上 無 論 轉 乘 時 方 向 如 何 均 可 享 有 優 惠,


例 如 由 大 埔 乘75X轉85C往 紅 磡 亦 有 優 惠,


另 外 由 廣 源 乘82X轉85C往 紅 磡 亦 有 優 惠.


Article A19:


Re: 九巴今年訂購208部新巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4854&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 【 李 酷 報 道 】 人 人 看 我 ‧ 我 看 人 人 said:


> 【 李 酷 報 道 】 九 巴 積 極 推 行 車 隊 空 調 化 計 畫 , 去 年 購 置 了311部 全 新 空 調 雙 層 巴 士 , 至2001年12月31日 , 九 巴 車 隊 總 數 目 為4384部 ; 其 中 空 調 巴 士 總 數 已 達2963部 , 佔 車 隊 總 數 近 七 成 。


>


> 2963部 空 調 巴 士 中 ,2714部 是 雙 層 巴 士 , 其 餘249部 則 是 單 層 巴 士 。 另 外 , 九 巴 亦 已 訂 購208部 新 巴 士 , 將 於 今 年 付 運 。 九 巴 表 示 , 新 型 號 巴 士 車 廂 亦 配 備 新 式 冷 暖 綜 合 系 統 , 以 後 車 廂 就 冬 暖 夏 涼 。


>


>

2714 before 31/12/2001 is quite accurate wor, let me count count

AD - 359


3AD - 170


ADS - 235


AL - 150


AS - 22


AP - 132


ATR - 298


ATS - 100


ASV - 49


AV - 531


3AV - 348


3ASV - 290


AMN - 30

total - 2714

249 single deck AC bus should be correct...

AA - 55


AM - 184


AN - 10? according to the above facts..

so to estimate KMB's order for 2002, there should be

@ least 50 3ASV, 50 ATS (ATS101-150), 30 AP...
Article 19: (Request 1)

> AD332@TM-Focus said:


>


> 應 該 係360部AD先o岩

AD2 退 了,


所 以 得359部Article 19: (Request 2)

有 一 部 英 年 早 逝 嘛...


只 有 359 仍 行 駛 中 。Article 19: (Request 3)

準 確 係 正 常 個 喎, 年 報 o既 資 料 唔 應 該


有 錯 o架 嘛.

另 外, 208 架 車 只 係 指 截 至 31/12/2001


已 訂 購 o既 巴 士, 如 果 2002 年 頭 再 訂 車,


亦 有 可 能 在 2002 年 內 付 運.Article 19: (Request 4)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


>


> 咁 九 巴 數 目 最 多 既 巴 士 就 係 12 米 豬 扒 喇,


> 差 唔 多 有 四 百 架...


>

AV呢 ?


成531架 喎~!

GL1489
Article 19: (Request 5)

> JAK~!@ said:


>


> 2002年208架 新 巴 士 係:


> -----------------------


> 50架-asv50-99


> 50架-ats101-150


> 32架-amn31-63 (包 括2架 前 城 巴 訂 單)


> 30架-ap133-162


> 46架-3asv290-?? (alx500及volgren)

唔 止46架 ,


據 講 今 年 內 會 去 到 最 少3ASV450。

>


> 2001年311架 新 巴 士:


> -----------------------


> 172架-3asv118-290


> 49架-asv1-50


> 40架-ap92-132


> 50架-ats51-100Article A20:


Re: [專線小巴建議] 26A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4855&a=1

回應/Replies:

> 北 區 皇 牌270A+279X said:


> 目 前 雖 有 往 來 馬 鞍 山 至 大 埔 的 專 線 小 巴, 但 由 於 只 服 務


> 恆 安 至 市 中 心 一 帶, 對 錦 泰 苑, 富 安 花 園 一 帶 的 居 民 根


> 本 無 所 用, 需 要 乘289K轉 東 鐵 再 轉 其 他 交 通 工 具, 建 議


> 新 界 小 巴26加 開 支 線26A, 由 大 埔 香 港 教 育 學 院 至 沙 田 愉


> 翠 苑, 詳 情 如 下:


>


> 愉 翠 苑 開: 經 牛 皮 沙 街, 插 桅 桿 街, 銀 城 街, 小 瀝 源 路,


> 大 涌 橋 路, 石 門 交 匯 處, 亞 公 角 街, 恆 信 街, 富 安 花 園


> 巴 士 總 站, 恆 信 街, 恆 泰 路, 寧 泰 路, 恆 輝 街, 西 沙 路,


> 馬 鞍 山 路 及26號 原 線 至 香 港 教 育 學 院.


>


> 香 港 教 育 學 院 開: 經26號 原 線 至 馬 鞍 山 路 後, 經 支 路,


> 恆 輝 街, 寧 泰 路, 恆 泰 路, 恆 信 街, 富 安 花 園 巴 士 總 站,


> 恆 信 街, 亞 公 角 街, 石 門 交 匯 處, 大 涌 橋 路, 小 瀝 源 路,


> 銀 城 街, 插 桅 桿 街, 牛 皮 沙 街 及 翠 欣 街.


>


> 愉 翠 苑 開: 0600-2300


> 香 港 教 育 學 院 開: 0640-2340


> 班 次: 12-15分


> 全 程: $12


> 廣 福 <-> 教 育 學 院: $5.50


> 寧 泰 路 往 愉 翠 苑: $4.00

289K 都 無 乜 人 搭, 你 估 呢 條 會 點??


而 家 大 埔 又 有 那 打 素 醫 院, 往 威 爾 斯 的 需 求 已 大 不 如 前


此 線 又 不 經 廣 源, 所 以26A 即 使 能 開 辦, 也 不 需 這 麼 密


Article A21:


Re: 70x分拆的疑問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4856&a=1

回應/Replies:

> 吐 露 港 公 路~3AV21 said:


> 70x分 拆 之 後,它 的 轉 車 可 唔 可 以 修 改


> 我 的 建 議 如 下:


>


> 1)將70x分 拆 之 後,係 四 美 街 附 近 推 行 轉 車 計 劃


其 中 一 條 分 拆 後 的 路 線277X來 回 程 不 會 入 新 蒲 崗, 因 此


在 四 美 街 轉 乘 根 本 不 可 行.

> 2)70x總 站 改 往 九 龍 城


不 可 行, 這 樣 做 大 窩 西 支 路 會 沒 有 車 出 觀 塘, 居 民 一 定


抗 議

> 3)277x推 行 大 老 山 隧 道 轉 車 計 劃 轉680,681......


會 涉 及 跨 公 司 轉 乘 問 題, 有 技 術 困 難


Article A22:


Re: 3BL25 是否經已退役了?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4858&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


> DB5233 (3BL25) 是 否 經 已 退 役 了?


> THX~


>


> 【 香 港 巴 士 照 相 館 】 - 已 於 2002-04-14 更 新 :~


> [精 選 大 相 廊] - ATS113 @ 54 (粗 字 體) , '通 成 推 廣 有 限 公 司' 全 身 廣 告 ATR5 @ 691 (左 / 右 各 1 張)


> [路 線 照 相 廊] - 加 入 九 巴 路 線 269B (上 篇) 相 片 合 共 7 張


>


今 天 @42
Article 22: (Request 1)

> G544+868=ASV7 ~再 見 了~ said:


>


> not yet


> today @ 26


>


> noy yet


> today @ 26

How about DB3562(3BL22)?


Retired or not?Article 22: (Request 2)

3BL22 was retired.Article A23:


[代問] Duple Metsec的歷史
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4859&a=1

回應/Replies:

' 請 問Duple Metsec, Duple , Metal Section 的 歷 史,


在 英 國 的 情 況 及 他 們 的 經 典 車 身'

Quote Ended...


Article A24:


Re: 免費穿梭巴士問題:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4860&a=1

回應/Replies:

> 新 巴1110 said:


> 你 們 認 為 免 費 穿 梭 巴 士 是 否 打 擊 專 利 巴 士 客 量 的 主 要 原 因 ?


>


> 而 政 府 應 否 為 這 些 免 費 穿 梭 巴 士 服 務 作 出 管 制 ?


>


> 本 人 去 過 新 都 城 視 察 過 , 發 現 該 商 場 開 辦 很 多 條 免 費 穿 梭 巴 士 來 往 將 軍 澳 區 內 及 東 九 龍 地 區 。


> 在 假 日 , 很 多 人 都 會 乘 這 些 免 費 穿 梭 巴 士 往 返 該 商 場 及 地 區 , 而 這 些 巴 士 每 半 小 時 才 開 一 班 車 。 如 果 人 多 時 , 很 多 時 需 要 一 小 時 才 可 以 上 車 。


> 在 同 位 置 的 巴 士 總 站 , 有 部 份 路 線 的 乘 客 比 較 少 , 不 排 除 同 這 些 免 費 穿 梭 巴 士 有 關 。


>


> 新 巴


> 1110/HY4363


> ICQ:112698666

What's wrong to offer such free shuttle bus


service? Passsengers do 'pay' in some way...


either shop at various malls or 'wait' for


the bus (with time).

100 Wong


who surely supports free shuttle bus service.


Article A25:


Re: 新MAN出來行未?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4861&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> EH3350 said:


> 又 話 有 兩 部 加 在67M線?


>那 麼67M幾 時 加 班?


14/4/2002
Article 25: (Request 1)

> 懷 念'你'在260x的 日 子 ~JV 1055 said:


> 係15/4/2002

咁 其 實 即 係 出 來 行 未 呢? 行67M?


前 幾 天 有 人 說 見 到 Volgren MAN出 了 牌 ,


但 後 來 卻 沒 有 人 再 說 下 去 ,


九 板 連 相 都 未 見 有 人 貼 過...真 少 有Article 25: (Request 2)

> Peter said:


>


> 想 問 問 新MAN係 用 咩 字 體 既 呢 ﹖


> o的 字 大 定 細 ﹖

細 字 , 不 過 順 帶 一 提 ,Volgren MAN仍 在 屯 南 ,


三 架 原 封 不 動 , 不 過 星 期 一 當 天 有 多 兩 架


到 屯 南 等 出 牌Article 25: (Request 3)

oh thxArticle A26:


Re: {問}
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4862&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 巨 龍 勿 用-AD 1 said:


> {問}2800,2500,2201,656在 下 午 大 約 幾 點 到 天 中,thx!

以 下 四 個 字 講 晒 :


時 間 唔 定!
Article 26: (Request 1)

> 踩 盡 行 2X 的 6028 said:


>


> 架 2800 前 幾 日 先 係 天 水 圍 炒 鑊 甘 既


> 看 怕 短 期 內 都 唔 出 得 黎 行 了.


>


> 6028

出 返 來 啦,


只 係 左 面 指 揮 燈 裂 了Article 26: (Request 2)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


> 昨 天 都 出 番 黎 行 了

I see it in Central (Exchange Square) yesterday at about 5:40 p.m.Article A27:


請問第一代及第二代 AP ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4863&a=1

回應/Replies:


|1|

請 問 第 一 代 AP 及 第 二 代 AP 分 別 於 第 一 日 首 航 時


的 行 駛 年 份+日 期?
Article 27: (Request 1)

> Albert46 said:


>


> 第 一 代AP首 航 時 的 行 駛 年 份+日 期:


> 1/8/1999(296C)

AP2是 頭 車,小 弟 當 日 仲 第 一 個 入$上 車!


但 日 該 班 車 上 仲 有2位 板 友


諗 番 起,當 日 坐 完 佢 回 家upload完d相,


之 後 就 抱 頭 大 睡....ZZZ,好 鬼 累

Leslie ChanArticle A28:


Re: 九巴以前的2xx豪華巴士系列
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4864&a=1

回應/Replies:

> Ekin said:


> Who can post the history of 九 巴 以 前 的2xx豪 華 巴 士 系 列, I remember that the bus terminus of 211 is Yuet Wah Street, and it was really pass a round of Yuet Wah street...

其 實 係 都 對 的,


211於1975年9月23日, 尖 沙 咀 碼 頭<-->觀 塘(裕 民 坊),


在1978年10月2日 由 尖 沙 咀 碼 頭 搬 至 尖 沙 咀(即 太 陽 廣 場),


然 後 在1979年5月14日 改 為 尖 沙 咀<--->觀 塘(月 華 街).

行 車 路 線 基 本 一 直 無 大 變 動,


只 係 行 車 時 間 在1976年 擴 展 至 假 日 服 務~

最 後 在1982年2月28日 取 消.....

Leon ^______^~


Article A29:


Re: 問 3N7 現況
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4865&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 石 籬 德 仔 said:


> 3N7--DA7269 (L) 自4月3日 行 完 42A (我 搭 完^^)後 ,


> 巳 好 似 什 麼 消 息 也 沒 有 ,


> 究 竟 他 是 否 巳 經 退 了 ?


> 還 是 泊 在 車 廠 呢 ?


>


> 因 為 3N7 的 行 車 證 只 剩 餘 十 天 便 到 期 了 。


> ( 3N7 行 車 證 到 期 日 : 27/4/2002 )


>


> 如 果 還 未 退 , 這 幾 天 行 邊 條 線 呢 ?


>


> Dart (HJ)

今 天 @42C
Article 29: (Request 1)

> 路 人-3ASV@13D! said:


>


> 17號 晚 見 此 車 行42

17號 晚 ? ?

昨 晚 十 二 點 一 就 真 係 見 此 車 在 順 利 總 站 , 相 信 是


尾 車 。

另 , 小 弟 坐 的ASV 29M收 工 時 司 機 攪 了'樂 華2A', 為 時


一 分 鐘 。

張 大 勇Article 29: (Request 2)

sorry打 錯 字,應 是 昨 日16號 晚.

謝 謝 提 點Article 29: (Request 3)

我 今 朝 見 佢 無 路 線 牌 係 長 青 兜 圈 同 停 左 一 陣 。948Article A30:


Re: 蘋果日報:九巴轉乘限八達通招不滿
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4866&a=1

回應/Replies:

> *新 巴6018* said:


> 蘋 果 日 報:


> 九 巴 轉 乘 限 八 達 通 招 不 滿


>>


> *新 巴6018*

''樓 下''有 人post左 喇 喎...


Article A31:


Re: 新巴13用車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4867&a=1

回應/Replies:

> TO人 ﹝ 安 全 第 一 ! ﹞ said:


> 為 何 新 巴13總 沒 有 看 見16XX行 走 呢 ? 這 條 線 使 用


> 16XX理 應 沒 有 多 大 困 難 。


>


> 這 條 線 有 沒 有2001─2060行 走 過 呢 ?

#2018 & #2042 ran on this route la.

Pre-FSA~~#1361Article B1:


Re: 巴士大集會何時舉行?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1400&a=1

回應/Replies:

> 日 山 十 一 郎 said:


> 有 沒 有 人 知 道 今 年 這 個 活 動 的 資 料 ? 例 如 時 間 地 點 , 還 是 已 經 舉 行 了 ?

B會 的 十 週 年 大 集 會 在4月21日 舉 行


Article B2:


Where can I take bus pictures at night?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1401&a=1

回應/Replies:


|1|

As title.


Can you give me some


details and your experiences?


(e.g. Street lamps or indoor)


Thx a lot!

Pre-FSA~~#1361
Article B2: (Request 1)

> S3BL103@12A said:


>


> Anywhere~~


>


> ~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~

Sorry, I ask it not clearly.


Do you think that where can you


take bus pictures at night easily?


Thx!

Pre--FSA~~#1361Article B3:


Re: 又一實例:網上無聊幼稚的巴士迷
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1402&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|

> 新 巴1081->被 迫 過 鐘 said:


> 係 ICQ 收 到 一 個 網 址 shitboard3.hk.st, 我 諗 住 又 係 o個 o的


> 「 發 洩 板 」 , 所 以 click 左 入 去 睇 下 巴 士 迷 有 幾 敗 壞.....


>


> 點 知 load 出 黎 既 係 一 個 「 唱 衰 」 某 四 位 巴 迷 既 page,


> 標 題 寫 明S3BL103,GX7271,ME40,GL1612是 影 衰 巴


> 迷 的 原 兇
, 仲 話 呢 4 位 兄 台 點 衰 點 衰 、 惡 形 惡


> 相 , 「 見 到 佢 地 走 快D」 。


>


> 唉~!


> 其 實 大 家 都 係 巴 士 迷 , 點 解 要 咁 幼 稚 , 走 去 偷 影 人 地.....


> 但 更 可 憐 既 係 , 竟 然 有 人scan張 相 入 部 腦 , 仲 要 咁 無 聊 整 個


> page係 人 地 背 後 去 唱 衰 、 去 數 他 人 的 不 是 。


>


> 香 港 既 「 巴 士 迷 」 就 係 咁 樣?


> 做 埋 晒 一o的 無 聊 、 幼 稚 、 偏 激 既 野 就 係 特 色?!


> 講 多 句 , 好 心 那 些 會 做 偷 影 、 唱 衰 人 既 「 巴 士 迷 」 節 省 一


> 點 時 間 , 走 去 影 多 幾 張 巴 士 相 , 練 習 下 攝 影 技 巧 好 過 啦!


>


> *以 上 純 屬 個 人 意 見*


>


> 新 巴1081~HY2053

shitboard 源 源 不 絕, 長 開 長 有...


以 前 有 shitboard, shitboard2, 而 家 有


shitboard3, 每 停 一 次 又 開 多 個 新 版


本, 真 係 永 無 休 止, 巴 士 迷 界 將 會


繼 續 敗 壞...

我 真 係 好 想 用 粗 口 鬧 衰 呢 班 聊 事


鬥 非, 害 人 不 淺 既 社 會 渣 滓...

裡 面 幅 相 以 前 咪 好 似 在 本 版 睇 過?
Article 3: (Request 1)

> Yau said:


>


> 這 種 人 真 是 冇 家 教


> 究 竟 有 什 麼 辦 法 才 可 對 付 他 們 ?


>


> P.S.我 覺 得 這 種 網 頁


> 都 係 少 一 點 報 導 好


> 多 些 人 睇 佢 個 網


> 佢 o 地 會 很 開 心 的...


>


>


>


>


> Yau

剛 才 按 原 文 條 連 結 已 經 入 唔 到 個 shitboard。


可 能 係 該 ISP 管 理 員 意 識 到 呢 個 shitboard


遲 早 攪 出 事 , 所 以 快 快 手 Cut 佢 … …Article 3: (Request 2)

> G@kei.com! said:


> 係 一 時 間 太 多 人 入 去 超 過 o左


> 網 頁 供 應 商 容 許 o既 上 限 o者.

這 條LINK已 經 連 結 去 了103的 網 頁 了Article 3: (Request 3)

> 新 巴1081->被 迫 過 鐘 said:


>


> 早 料 這 位 巴 迷 敗 類 有 此 一 著.....


> 好 彩 我 一 早 save 低 shitboard3.hk.st 所 forward


> 既 link ~!


>


> http://hk.geocities.com/pk1037271401612/shortboy.htm


>


不 過 小 心 人 地 連 呢 頁 都 改 埋wor..最 好 都 係print screen先^^

> S3BL103兄 真 係 慘.....


>


> 新 巴1081~HY2053


> P.S. 我 已 經 估 到 係 邊 個 搞 搞 震 了.....

haha.邊 個?緊 係 幾 個 月 之 前0係 某 巴 士 討 論 區(多 個P 0個


個 呢)貼 過0個 位 版 友 啦,不 過 係 邊 個 就 唔 講 住 喇(雖 然 我 都


好 想 爆 係 邊 個^^),有 印 象0既 板 友 實 記 得 係 邊 個:)

HR 1918Article 3: (Request 4)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


> 除 了 HKBDB, HKPBDB 同 3AD46 果 個 討 論 版 外,


> 我 都 唔 知 仲 有 咩 巴 士 討 論 版 存 在?

sorry ,係 我 之 前 打 錯 字.冇 錯,呢 張 相 同 篇 野0係 係HKPBDB


貼 過,BDB亦 曾 貼 過,但 卻 因 為 當 時 文 章 自 動 消 失 問 題 而 消


失 了,冇 罪 證..>_<

HR 1918Article 3: (Request 5)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


> 佢 點 會 慘 呢, 無 啦 啦 有 人 手 多 多 幫 佢


> 整 多 個 link, 增 加 佢 網 頁 既 瀏 覽 量 喎?


>


>


> 既 然 知 道, 咁 就 要 公 諸 同 好 啦


> 睇 下 邊 條 友 係 咁 開 shitboard...?


shitboard 0既 主 持 人 係 咪 同 呢 頁 有 關 就 唔 知 喇,不 過 想 知


邊 個 整 呢 頁,可 以 私 用message下 問 我(費 事 公 開 住 嘛^^),


我 會 答 你

HR 1918

>


> 如 果 不 方 便, 可 以 逐 個 以 message


> 方 法 send 出 去 喇...?Article 3: (Request 6)

你 唔 駛 咁 講~我 唔 會 怪 任 何 人 既~


亦 都 無 需 要 道 歉 。 真 正 搞 事 果 個 係 你 咩 ?


有 陣 時 , 事 不 關 己 就 唔 好 作 評 論 !~


你D朋 友 未 必 岩 晒 既 , 我 唔 係 叫 你 唔 信 你D朋 友 ,


但 係 只 聽 人 家 一 面 之 詞 , 又 可 靠 咩 ?


最 後 我 想 問 , 當 日 你 在 場 嗎 ? 又 或 者 , 你 認 識 我 嗎 ?


有 時 被 人 利 用 左 都 唔 知 發 生 咩 事 呀 !
GX 7271Article 3: (Request 7)

http://echo.att.com.hk/cgi-bin/bbs2000/bbs.cgi?id=gf05


以 上 網 頁 中 , 那 版 友 的 行 為 真...


另 當 中 我 認 自 己 是 自 找 的.Article 3: (Request 8)

> GX 7271---嚴 禁 甜 筒 ! said:


> 車~! 你 唔 俾 真 係 影 衰 巴 迷 的 原 兇 架 咩 ? !


> 你 話 我 係~我 認 架~~!


> 但 係103,ME40同1612認 唔 認 你 就 要 問 下 佢 地 喇~~


> 不 過 先 此 聲 明 , 見 到 我 唔 駛 走 快D, 慢 慢 走 開 就 得 架 喇~


> 我 唔 會 食 左 你0既~~


>


> P.S:除 左?L 1489,Ben? 20,ME?0,ME 3?,


> EU26?,B?15重 有 邊 個 ?>


> GX 7271

認!~ 點 解 唔 認 先?? 我 被 貴 為 粗 口 最 勁 之 人, 真 係 可 喜 可 賀, 直 頭 要 多 謝 影 我 相o個 位 人 兄 啦, 尤 其 要 多 謝 以 三 號 幹 線 廣 告o個 架 三 加 二 座 位 富 豪 為 代 表 車o個 位o添~~

Special Thanks So~~~

~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~Article 3: (Request 9)

> GX 7271---嚴 禁 甜 筒 ! said:


> 呢 句 個 文 法 好 似 有D問 題bor~!:P


>


>


> GX 7271

唔 知 呀, 摘 錄 自 某 人info咋!~~


我 都 係 時 候 去 惡 補o下o的 英 文 喇~~~

~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~Article 3: (Request 10)

> GX 7271---嚴 禁 甜 筒 ! said:


>


> 嘩 ! 讀 英 國 文 學 都 要 惡 補 英 文 ? !


> 無 野 呀 ? ! 咁 我 咪 要 去 跳 海 ! ?


>


>


> GX 7271

就 係 睇 得 多 英 文 先 驚o左 英 文!~~


讀 英 文 又 唔 代 表 英 文 好o既~~

~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~
Article 3: (Request 11)

你 又 不 用 那 麼 快 這 樣 子 的 ?


我 相 信 你 是 被 人 激 才 會 做 出


這 樣 的 事 罷 了 , 而 且 是 有 人


惡 言 相 對 你 才 能 出 此 下 策 而


Article B4:


Re: 今日見到新記car佬穿中記 制服!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1403&a=1

回應/Replies:

> 一 個 新 巴84M搭 客 said:


> 今 早 返 工 係 富 怡 道 行 去 藍 灣 搭rt.788時,見 到 一


> 位 已 過 檔 新 記 的 前 中 記rt.780字 軌car佬,同 老 婆


> 一 起 行 街 時 穿 中 記90年 代 標 準 淺 藍 色CMB制 服!


> 我 都 好 突 然,這 時 令 我 好 懷 念 以 前 中 記CAR佬 係


> 小 西 灣 行 來 行 去,也 令 我 想 起 中 記 的 輕 便 制 服 的


> 工 作 環 境:


>


> 一 個 新 巴84M搭 客

我 啊 叔 仲 著 住sleep,放 工 落 街 買 野 時 仲 著 住 件 中 記 風 褸,


有 陣 時 著 住 套 新 記 制 服 外 面 著 住 件 中 記 風 褸 落 街 市shopping,我 就 同 佢 講 小 心 比 人port你^_^


Article B5:


Re: 請問你們一生人當中搭邊一款巴士最多?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1404&a=1

回應/Replies:


|1|

> 想 飛 的LEMON said:


> 我 一 生 人 當 中 搭 款 式 最 多 的 巴 士


> 都 係S3BL,3AD,AV,3AV等 等..

一 日 未 死, 一 日 都 未 能 對 你 的 題 目 下 定 論,


你 最 多 只 能 講,


暫 時 來 說,


坐 得 最 多 的 巴 士 是XXX
Article 5: (Request 1)

哈 哈,


我 們 一 眾 板 友 很 多 都 是 年 青 人,仲 有 幾 十 年 命.


而 家 又 如 何 能 答 你 ' 一 生 中 ' 搭 得 最 多 的 巴 士 款 式 是 什 麼?


可 能 我 一 生 中 坐 得 最 多 的 巴 士 款 式 到 現 時 都 仲 未 面 世 呢...

235Fans ~ HT2897Article B6:


Re: 為何這陣子我們經常要看這些無聊事情?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1406&a=1

回應/Replies:

> 謙 字 城 記10 said:


> 為 何 這 陣 子 都 有 巴 士 迷 罪 證 或 攻?他 人 的 事 情?


>


> 是 他 們 無 聊? 他 們 全 都 有 錯 嗎?


> 我 想 這 個 可 以 是99.99..%, 剩 餘 下 來 是:


>


> 我 們 的 行 為!


>


> 如 果 我 們 是 一 個 忠 實 、 而 不 予 人 壞 印 象 的 巴 士 迷 ,


> 到 今 天 就 不 會 有'仇 家', 我 認 為 那 班 人 (即 所


> 謂 無 聊 人) 是 應 該 受?責 , 但 這 陣 子 所 發 生 的 事


> 對 巴 士 迷 說 其 實 是 一 個 應 得 的 懲 罰!


>


> 心 淡...


> 多 言 了!


> 謙 字 城 記10
回 想 我2年 前 開 始 做 巴 士 迷


大 家 互 助,關 係 又 好


而 家....一 塌 糊 塗
克 勤fans ~ 68A常 客


Article B7:


趣談─有9和10牌的板友
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1407&a=1

回應/Replies:

各 位 有9和10牌 的 板 友 , 你 們 考 了 多 少 次 才 及 格


呢 ? 本 人 考 了 兩 次 , 當 年 ﹝1996年 ﹞1和2牌 亦 考 了


兩 次 。

還 想 知 有 沒 有 板 友 有17牌 呢 ?
Article C1:


(問)職業安全約章廣告(九巴dm版)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=311&a=1

回應/Replies:

我 想 問 是 否 只 有dm15和dm24上 過?


兩 架 的 廣 告 設 計 是 一 樣 的?(左 面 是 否 得 字 , 冇 公 仔?)

thx

Camoran in SF
Article D1:


Re: 城巴雞37@退役
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5068&a=1

回應/Replies:


|1|
2|


> AD63 said:


> 城 巴 雞37@退 役


>


>


> 大 家 估 下 在 哪 裡 影 的?


>


> --


>


> AD63


洪 水 橋 附 近, 這 批 車 直 至 該 年 年 底 仍 在,


現 已 沒 有 巴 士 在 此 肢 解 了
Article D1: (Request 1)

> 呢 至 咪 係 (R)頭 來 , 係 嗎 ?Article D1: (Request 2)

拍 攝 地 區 是 元 朗 亦 園

AD63
Article D2:


AV310行80K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5069&a=1

回應/Replies:

唔 知 咁 樣 整 會 唔 會 美 觀 一0的 呢:P

仲 係K廠 貼 紙

多 謝 觀 賞,歡 迎 討 論

HR 1918

Article D3:


Re: 再來F55廣告~1107
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5070&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> HR 1918 said:


>


>


> 多 謝 觀 賞,歡 迎 討 論


>


>


> HR 1918


呢 部 巴 士 , 上 學 我 成 日 坐 , 但 係 都 係 無 緣 影 到....
Article 3: (Request 1)

> 輝 仔 said:


> 點 解 幅 相 襯 邊style同 奧 黏/小 林 咁 似 ? 係 咪 用 同 一 個


> software做 ? 請 問 係 邊 隻 ?


>


我 都 係 見 佢 地 整 出 來 效 果 唔 錯,先 試 下 整,佢 地 用 咩 整 就 唔


多 清 楚,我 自 己 就 係 用photoshop加 落 去0既

HR 1918Article 3: (Request 2)

> 小 林 said:


> HR 1918 said:


>


> HR1918兄, vivitar支 鏡 好 用 嘛?!

老 實 講 句,唔 好 用-對 焦 反 應 慢,經 常 輕 微out-focus


唔 怪 得 我 個fd凈 係 肯 借 我 用,唔 平 讓 俾 我 囉:P

HR 1918


Article D4:


新ATS @64K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5071&a=1

回應/Replies:


|1|

靚 靚 大 字 @ 大 頭 相
核 突 細 字 @ 窄 頭 相
~ 歡 迎 討 論 ~

EJ 4147

Article 4: (Request 1)

嘩 ! 仲 話 窄 頭 ? ! 下 次 影 齋 頭 咪 算law~!


細 字 核 突 ? 下 次 唔 好 影law......


唯 有 咁la~!
GX 7271


Article D5:


被城巴遺忘的....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5072&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

被 城 巴 遺 忘 的...城 巴863....

到 依 家 , 佢 出 道 已 經 差 不 多 五 年 喇(28/4/1997)


到 依 家 , 佢 仍 然 係 紅 色 長 腳


到 依 家 , 除 左870之 外 , 佢0既 兄 弟 差 不 多 全 部 翻 過 油 喇


到 依 家 , 佢 仍 未 翻 油 , 仲 要 係 污 卒 卒

佢 幾 時 先 可 以 打 破 宿 命 呢...
Article 5: (Request 1)

> E11MAN said:


>


> 但 佢 拆  行 李 架


> 減 少 一 點 負 擔

係 咩 ?


弊 喇


無 留 意 到 添...Article 5: (Request 2)

> E11MAN said:


>


> 864&867有 拆

其 實 已 經 有 好 幾 架 拆o左 行 李 架 了 。


861-864,867,869,870,874等 。

豬 腩 肉


2157=2210


Article D6:


AV1
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5073&a=1

回應/Replies:
冇 左Gigi banner...

歡 迎 意 見^ ^


S3BL7‧ 你 在 何 方

Article D7:


【重貼】AV@5C
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5074&a=1

回應/Replies:--


輝 仔

Article D8:


[貼相]DE8779+DE5729@祥華
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5076&a=1

回應/Replies:


此 情 不 再!

鳴 謝 板 友 HR9801 借 出 相 機

HC1524 + 3ASV289

Article D9:


上學我成日坐的巴士 @ 113
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5077&a=1

回應/Replies:and today CTB2200 @ 529..........

ATS99

Article D10:


相片推介﹕動感花車逍遙遊
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5078&a=1

回應/Replies:
Article D11:


九巴 ATS109 - KL8462 @ 203E
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5079&a=1

回應/Replies:多 謝 觀 賞~!

今 日 下 晝 被 迫 「 拖 卡 」 開 車 既1081

Article D12:


特見相AL149@276A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5080&a=1

回應/Replies:
臨 急 臨 亡 影 的 劣 相!

車 牌FP9589

Article D13:


AD1@260B
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5081&a=1

回應/Replies:


|1|

白 底 黑 字 尖 沙 咀 牌~~

歡 迎 提 出 意 見~~

~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~
Article 13: (Request 1)

> HP5049@LCK said:


>


>

喂 喂 !~可 唔 可 以 晒 張 俾 我 呀 ?


如 果 可 以 , 星 期 日 俾 我ok嗎 ?

GX 7271


Article D14:


Gold Trident
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5082&a=1

回應/Replies:
Article D15:


廣告ME兩張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5083&a=1

回應/Replies:
ME19@70X (數 字 牌 靚, 地 點 牌 唔 靚~~)
ME29@70 (地 點 牌 靚, 數 字 牌 唔 靚~~)

歡 迎 提 出 意 見~~

~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~

Article D16:


試貼相:城巴307
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5084&a=1

回應/Replies:


|1|
2|唔 知 得 唔 得 呢?


睇 到 就 比 下 意 見 呀,thx!
Article 16: (Request 1)

> ├VA12─307─HJ7748┤ said:


>


>


> 307呢 期 極 小 用5波 豪 喎


> 咁 都 俾 你 影 到~多 數 用106-110同5xx

我 前 幾 日 在 開 工 時 都 會 間 中 見 到 307 用 6xx 行,


昨 天 更 有 619 行 307 正 字 軌 添...Article 16: (Request 2)

哈 哈,原 來307好 少 行5波 豪ga,我 都 唔 知 添


我 好 少 見307,我 仲 以 為 呢 張 係 張 好 平 凡 既 相ja,


多 謝 你 的 提 點


Article D17:


Re: AMN@9
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5085&a=1

回應/Replies:


|1|

> 天 慈 ‧AD94 said:


>


>


> AD94

我 今 日 都 有 影 喎 ...


在 我 在 中 午 約 一 點 影 的

JF 1181 + KC 3689
Article 17: (Request 1)

出 面 泊 左 部 超 豪woo,如 果 有 埋 部neoplan黎 幅 合 照 就 正la。

另 外 , 最 近 有 去 過 屯 廠 的 板 友 都 知 道 裝 嵌 廠 出 面 條 街 起 緊


一 條 行 車 橋 通 往 屯 門 西 鐵 站 , 唔 知 將 來 條 建 豐 街 會 變 成 點


呢 ? 希 望 到 時 依 然 見 到 九 巴 有 車 泊 出 廠la。


Article D18:


新款(色)城巴行969 (4)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5086&a=1

回應/Replies:

劣 作 幾 張


Article D19:


AD1@276A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5087&a=1

回應/Replies:AD94

Article D20:


徵相: Volgren AMN 左右面相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5088&a=1

回應/Replies:

徵 相: Volgren AMN 左 右 面 相

Thanks a lot

Article D21:


文章刪除通告 (id:neoplan6018)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5089&a=1

回應/Replies:

(id:neoplan6018) 貼 出 的


'退 役 鐵 巴134&137[共8張]',


拍 攝 地 點 是 九 鐵 近 洪 水 橋 車 場,


屬 於 九 鐵 公 司 私 人 地 方.

而(id:neoplan6018) 回 文


時 說 明 有 關 相 片 是 由 相 熟 車 長 帶 他 入 場 拍 攝.


巴 士 公 司 並 不 會 授 權 巴 士 車 長 帶 人 入 廠 影 相,


本 板 亦 不 接 受 這 是 合 法 入 巴 士 廠 影 相 的 理 由.


因 此,文 章 因 違 反 本 板 板 規 第 七 條 而 被 刪 除.

摘 自 本 板 板 規 第 七 條


七 . 貼 廠 相


貼 出 在 私 人 地 方(包 括 但 不 限 只 是 車 廠)


拍 攝 的 巴 士 相 片 時 ,  


必 須 同 時 列 明 有 關 相 片 是 在 授 權 下 拍 攝 。

本 板 決 定 向(id:neoplan6018)發 出[注 意]通 告


請 勿 再 次 貼 出 在 未 經 授 權 下 在 私 人 地 方/巴 士 廠


拍 攝 的 相 片.

Article D22:


徵相四張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5093&a=1

回應/Replies:

唔 該 幫 我 徵 以 下 的 相 片 做 為 我 的bdb.com info之 用

EH2765(S3BL375)


GB6839(3AV21)


FB8955(S3BL419)


DT6293(S3BL223)

幫 幫 手,多 謝!!!

Article D23:


269D開線相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5094&a=1

回應/Replies:


Article D24:


金鐘巴士相三張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5096&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

125@373A
6001@720特 別 班 次
2500@969A


小 林 屋 企 經 已 更 新!


SiuLam
Article 24: (Request 1)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


>


> 以 前 成 批 新 色 巴 行 118 時, 又 唔 見 佢 地


> 行 118 特 別 班 次 118P...


>


> 而 家 反 而 有 行 969 特 別 班 次 969A...

仲 要 係 天 耀 特 車Article 24: (Request 2)

> Agassi said:


>


>


> 影2500既 地 點 係?

金 鐘, 近Harcourt Road 天 橋

SiuLam


Article D25:


[路中一拍]HK104@東廊
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5097&a=1

回應/Replies:

好 像 很 少 見 佢 出 黎 「 運 動 」
攝 於 復 活 節 假 期


相 機:Minolta SRT-101b

Article D26:


貼相~70 的四部U廠熱狗掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5098&a=1

回應/Replies:


|1|

真 係 唔 好 意 思


剛 才 打 漏 左


相 片 數 量 共7張

我 好 鍾 意 呢 部MCW架


因 為 呢 架 車 條banner入 面 個 個 甜 筒 人 好 靚


唔 知 大 家 有 無 同 感 呢 ^_^

~多 謝 觀 賞~!


歡 迎 提 出 意 見 ^_^
Article 26: (Request 1)

嘛 嘛 地 喇~! 我 又 唔 覺 佢 好 靚wor!


不 過 又 未 至 於 噁 心 既 地 步 既~
GX 7271


Article D27:


金車兩張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5099&a=1

回應/Replies:
ATS57@10
107@271

掃 街 時 掃 到o既~~

歡 迎 提 出 意 見~~

~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~

Article D28:


3N11@11
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5100&a=1

回應/Replies:


|1|

最dum心 係 影 唔 到 呢 架 車 條IVE banner~~~

歡 迎 提 出 意 見~~~

~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~
Article 28: (Request 1)

> 巴 士 狂 徒 said:


>


> IVE banner?

架 車 臨 死 前 一 個 禮 拜 上o左 新o既IVE banner~~

~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~


Article D29:


Re: [貼相]職業訓練局 BL32 @ 81K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5101&a=1

回應/Replies:

> Gary Tang said:


>估 唔 到 隔 黎 架DE2897仲 會 早 死 過 佢

Article D30:


剛翻油的3N85
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5102&a=1

回應/Replies:

好 勁 漆 油 味 呀...

Dick

Article D31:


Re: ME28@上水廠
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5103&a=1

回應/Replies:


|1|

> ~~Speed-10 DG5010~~ said:


>


>


> 呢 張 相 係 由 一 位 相 熟 既 師 傅 帶 路


> 到 廠 門 口 拍 攝,但 拍 攝 期 間


> 小 弟 不 僅 把 其 中 一 隻 腳 踏 進 車 廠 範 圍 內


> 我 諗 咁 樣 唔 會 觸 犯 板 規o掛 ^_^

想 問 下 部 機 要zoom幾 多 度 先 影 到 ﹖


後 面 部ME係 咪 排 排 坐o係 度'等 死'果 三 部 既 其 中 一 部 ﹖
Article 31: (Request 1)

0拿0拿0拿~! 咁 就 有 危 機 喇 , 你 明 喇~


你 咁 樣 講 , 板 主 好 難 做 架 嘛 !
GX 7271


Article D32:


Re: 中 巴 VA 系 列 - VA37
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5104&a=1

回應/Replies:

> 西 毒 (GK8843) said:


> ~VA37


>


>


>


好 污 糟...

Article D33:


[貼相] ATR209 頂閘@98C
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5105&a=1

回應/Replies:

頂 閘 上 緊 寶 琳 道

見 到 有 板 友 整 左d相 框,小 弟 又 手 痕 痕 整 左 個^_^...

~~歡 迎 評 論~~

Article D34:


貼屯門廠新車2張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5106&a=1

回應/Replies:


|1|


歡 迎 討 論
Article 34: (Request 1)

> 前 新 巴88線 常 客2001 said:


> 睇 你 呢 張 相 , 屯 裝 出 面 好 似 有 空 位 影 相 呵 ?


Yes, there have many spaces to take photos


Article D35:


Re: [貼相] 城巴2500 @ 72
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5107&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 勤 入 石 澳--- 波 子(VA63) said:


> 當 日2500 由 華 貴 開 出 後,到 銅 鑼 灣 即 做969


> 所 以 佢 係 行 左 半 轉72


>


>


>


>


>


> ~~歡 迎 評 論~~

請 問 幾 時&幾 點 影?

CTB Rt.6A Express

Article 35: (Request 1)

> 勤 入 石 澳--- 波 子(VA63) said:


>


> 13-04-2002 上 星 期 六


> 下 午16:30左 右


> 仲 有2800@72 係 佢 前 車

咁 閣 下 有 沒 有2800@72的 相?


先 謝~

PS:小 弟 上 次 都 只 係 影 左656@72(962收 工 車)Article 35: (Request 2)

> 勤 入 石 澳--- 波 子(VA63) said:


>


> Yes,遲d post

多 謝 哂 波 子 大 師 兄~Article 35: (Request 3)

加 左 框, 好 高 貴 呀


波 子 大 師 兄

SiuLam
Article D36:


[貼相] Pan 鏡--九巴新Volgren Man @ 屯裝
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5108&a=1

回應/Replies:


|1|

0岩0岩 過 左 零 晨12點,所 以 係 尋 日 相^_^

架 車0岩0岩 由 屯 廠 駛 去 屯 裝
架 車 因 為 有 零 件 要 換,換 完 就 返 番 屯 廠,諗 住 架 車 係 新,d工 作 人 員 應 該 會 慢 慢 黎,點 知 係 相 反,一 出 直 路 踩 大 油,架 車 既 反 應 非 常 勁,然 後 起 支 燈 前 一 腳break....

由 於 小 弟 技 術 差,只 係Pan 到 個 車 頭
~~歡 迎 評 論~~
Article 36: (Request 1)

> 前 新 巴88線 常 客2001 said:


> 個 尾 同 城 記 部2800係 咪 有D唔 同 ?
俾 張 你 對 照 下^_^

Article D37:


Re: 3AV HD8611 @ 278X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5109&a=1

回應/Replies:

> 62X車 王 S3BL438 (FU6538) said:


>


>


> P.S : 係 吾 係6號 字 軌 車 lei ga


> S3BL438
唔 係,係948既 蛇 車 。
948

Article D38:


rt.969之日與夜
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5110&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
城 巴#2500行 走969, 天 水 圍 市 中 心


Shot by Olympus E-10


ISO : 80


Aperture : f5.6


Shutter : 1/320s


Resample by Photoshop6.0 to 800x600
城 巴#2800行 走969, 天 水 圍 市 中 心


Shot by Olympus E-10


ISO : 80


Aperture : f4.0


Shutter : 8.0s


Resample by Photoshop6.0 to 800x600

HC 9921 - Discussion welcomed

Article 38: (Request 1)

> 勤 入 石 澳--- 波 子(VA63) said:


>


> 兩 張 相 都 好 正!!^_^!!


> 部2800既 冷 氣 真 係 好 勁!!

過 獎 過 獎 ^.^


其 實VA63兄 的 相 也 很 好 呢!

HC 9921Article 38: (Request 2)

> CTB~Route 6A said:


>


> 閣 下 介 唔 介 意 透 露 您 部DC大 概 幾 多$?


> D相 好 清,小 弟 都 想 買 過 部 新DC

無 記 錯 部E-10都 要 成$1萬 多...

> 先 謝~


>


> CTB rt.6A Express
Article 38: (Request 3)

果 然 係 一 分 錢 一 分 貨......


Article D39:


AV1 (FW5572) @ 171
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5111&a=1

回應/Replies:Andrew C.K. Lam


Article D40:


537+937合照
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5112&a=1

回應/Replies:希 望 大 家 喜 歡

8P快 速


Fedex,2154

Article D41:


中大校巴相六張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5113&a=1

回應/Replies:

強 記 五 十 鈴@大 學 火 車 站中 大 雙 門 五 十 鈴@本 部

中 大 雙 門 五 十 鈴@大 學 火 車 站中 大 校 巴 站穿 梭 巴 + 富 貴 巴(豐 田)Tonio Tse

Article D42:


Bridgestone S3BL102 (DM4938) @ 1
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5114&a=1

回應/Replies:Andrew C.K. Lam


Article D43:


Re: 3BL33 (DB6483) @ 72A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5115&a=1

回應/Replies:

> ACKL ~ DJ2813 said:


>


>


> Andrew C.K. Lam

冇 相 睇???

Article D44:


Re: 3BL32 (DB6283) @ 98C
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5116&a=1

回應/Replies:

> ACKL ~ DJ2813 said:


>


>


AD63