20020415
巴士舊文--2002年4月15日請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文B.巴士迷茶座.
第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文


C.巴士車身廣告.
第1篇文 第2篇文 第3篇文D.巴士貼圖區.

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文

Article A1:


沙廠車務消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4802&a=1

回應/Replies:

以 下 車 輛 已 被 調 入 沙 田 廠, 並 換 上 S 廠 廠 徽:

ATR142 JB9332

報 告 到 此


Article A2:


[尋車]城巴新色
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4803&a=1

回應/Replies:


|1|

請 問 今 日(15-4-2002)


城 巴2201,2500,2800在 行 走 哪 條 線?

先 謝.

PTCC-望'草'慨 嘆...
Article A2: (Request 1)

> Special Thanks So~~~GL1489 said:


>


> 2500今 早 行969。


>


> GL1489

2800 都 已 修 復 , 今 天 行 走 969 。

AD262/AP64Article A3:


今日兩特見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4804&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

1. 頭 先 搭42c去 彩 虹,10:18左 右 到 達 彩 虹 道,見 到 對 面 線


89B,70X,74X,269C等 過 左 彩 虹 小 巴 總 站 後,由 於 有 部


70X S3BL壞 車,塞 住 左 右 轉 條 通 道,而 要 左 轉 彩 虹 道,沿


85M路 線 行,即 到 與 蒲 崗 村 道 交 界 時 右 轉 入 蒲 崗 村 道,


但 我 唔 明70X,89B,74X,269C點 兜 返 去 鑽 石 山 原 有 巴 士 站


載 客.

2. 10:35左 右 搭92返 科 大 途 中,見 到3AD(HN2403)泊 在 利


安 道 宿 舍 出 面 原 本 劃 做 巴 士 站(往 順 利 方 向)既 地 方 插 


'試 路'牌.唔 知 係 咪 代 表 四 順 區 會 有 線 改 道 呢?

歡 迎 討 論.
Article 3: (Request 1)

74x就 易 啦


彩 虹 道 → 蒲 崗 村 道 → 鳳 德 道


一 路 去 到 斧 山 道 迴 旋 處 調 頭


咁 就 冇miss任 何 一 個 站Article 3: (Request 2)

> EG 9515 (S3M 220) said:


>


> 改 道 就 一 定 會 ,


> 我 見 區 議 會 通 告 都 有 講 ,


> 何x途 議 員 還 叫 運 輸 署 盡 早 批 巴 士 改 經 該 處 。

人 地 點 都 係 四 順 一 份 子...


咁 我 地d '地 膽'咪 又 可 以 影 下d'此 情 不 再'law


ps: 請 問 有 冇 見 到 架3AD 由 新 清 水 灣 道 右 轉 利 安 道?Article 3: (Request 3)

> 路 人-3ASV@13D! said:


>


> (原 文 從 略)


>


> 為 何 不 搭91/91M?

91太 貴,坐 唔 起


91M同92熱 狗 就,邊 部 有 車 就 上 邊 部. 因 搭92再 行 入 去


同 呢 段 時 間 等+搭91M所 用 時 間 差 唔 多.Article A4:


[板主] 文章離題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4805&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

問 路 請 往 第 六 板

> 屯 門 人@TM-focus said:


> 如 題,我 知 道 旺 角 有 紅 小 去,請 問 時 間 要 幾 耐 同 幾 多 錢


>


> 除 了 紅 小,仲 有 冇 其 他 方 法?
Article 4: (Request 1)

> HJ8325+HR1507=914 said:


>


> 油 麻 地 柏 裕 中 心 門 外 有 紅 小 去 西 貢 , 好 似$13, 據 我 的


> 朋 友 搭 過 之 後 講 , 不 需 半 小 時 , 不 過 她 話 以 後 永 不 再 搭


> 呢 條 紅 小 線.


>


> 如 果 唔 係 太 趕 時 間 , 還 是 搭 9 2 最 好 , 預 多 一 點 時 間 吧

我 要 一 小 時 內 到 西 貢,地 鐵+92一 個 鐘 內 得 唔 得?Article 4: (Request 2)

1小 時 未 必 得,太'蚊'

p.s:問 路 文 請 貼 第 六 版Article 4: (Request 3)

> HJ8325+HR1507=914 said:


>


> 真 係 難 d 啦 ,MTR點 都 要25分 鐘 , 9 2 也 要 4 0 分 鐘


> 車 程 , 而 且 仲 要 睇 下 你 等92用 了 多 少 時 間 .


>


> 比 多 2 0 分 鐘 , 應 該 夠 啦 掛 , 同 埋 要 睇 埋 你 係 甚 麼 時 間


> 入 西 貢 , 唔 同 時 間 , 都 可 以 相 差 好 遠 .


>


>


> 希 望 可 以 幫 到 你 啦

我 下1點 鐘 去,2點 鐘 一 定 要 到

看 來 我 都 係 坐 小 巴 了!

唔 該 晒!^.^Article 4: (Request 4)

時 間 咁 小 , 咁 只 有 靠 紅 小 啦 , 記 得 唔 好 係 車 內sleep,


因 為 我 朋 友 話 佢 上 次 搭 之 時 , 有 個 人 半 訓 半 醒 , 結 果 佢


” 達 ” 左 係 地 上 (當 然 仍 在 車 內 )Article A5:


Re: 談麗港城巴士服務
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4806&a=1

回應/Replies:

> 108-ADS9 said:


> 麗 港 城 地 處 觀 塘 茶 果 嶺 一 偶,


> 現 時 巴 士 服 務 包 括219X,219P


> 40,E22,621.其 餘 交 通 包 括 往


> 返 觀 塘 市 中 心 及 九 龍 城 的 小 巴 及 通 往


> 籃 田 地 鐵 站 既 天 橋.


>


> 219X為 麗 港 城 居 民 帶 來


> 特 快 往 返 尖 沙 嘴 既 服 務,


> 一 出 麗 港 城 已 經 上 高 速 公 路.


> 其 實 觀 乎 九 巴 九 十 年 代 初 同 期


> 開 辦 的 路 線,


> 多 為 一 線 走 全 區


> (如98C走 暈 當 年 整 個 將 軍 澳),


> 都 甚 少 像219X般 只 服 務 一 村,


> 到 底 為 什 麼 九 巴 當 年 會 如 此 大 膽


> 開 一 條 只 行 一 村 既 點 到 點 路 線?


> 而 且 九 巴 假 日 的 班 次 更 是 密,


> 不 像 其 他 一 般 路 線 午 餐 時 間 就 要 成


> 四 個 字 先 有 車,


> 感 覺 上 九 巴 好 似 對219X特 別 好!

可 能 九 巴 認 為 幾 個 屋 村 往 尖 沙 咀 之 巴 士 線 有 得 做 吧?


其 實 將 軍 澳 之98D,亦 是 不 經 康 盛,翠 林 直 往 尖 沙 咀.


大 概 這 類 特 快 線 於 這 時 已 有 不 少,如:13X,15X,24X等,


而 由 於 尚 未 有 東 九 龍/將 軍 澳 特 快 往 九 龍 城,旺 角,長 沙 灣


之 線,九 巴 為 求 增 加 客 量,才 把98C經 全 將 軍 澳.

>


> 後 來 又 有40延 長 到 麗 港 城,


> 但 我 也 實 在 想 不 到 為 什 麼 要 延 長40?


> 以40既 行 車 時 間,


> 難 以 吸 引 往 荃 灣 的 乘 客.


> 如 果 係 要 提 供 服 務 予 往 返 觀 塘 道 既 乘 客,


> 何 不 延 長11D,至 少 係 九 龍 市 區 車 費,


> 比 起40既$7.3更 能 吸 引 乘 客.

建 議 不 俗,還 可 以 配 合 與2A做 轉 乘,增 加 服 務 範 圍.

> 而 機 場 的 開 張 就 引 入 了 城 巴 既E22,


> 此 路 線 同 樣 途 經 觀 塘 道,


> 並 提 供 分 段 收 費,


> 其 實 有 冇 吸 引 到 短 途 客?

不 太 清 楚,但 總 會 有 的.

其 實 麗 港 城 區 可 以 有 多 些 路 線 的.或 者 透 過 八 達 通 轉 乘


如 延 長11D線 至 麗 港 城,並 與 現 時98A/296A之 轉 乘 計 劃 般


引 入3D,14,15,17,以 至2A線.增 加 服 務 網 絡,方 便 麗 港 城


居 民.


Article A6:


Re: 【九記】兩線加密班次
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4807&a=1

回應/Replies:


|1|

> GD1570~A59之 旅 said:


> 由 今 日(2002年4月15日)開 始 ,67M及11X將 加 密 班 次


>


> 消 息 來 源 : 九 巴 網 頁


>


> GD1570

volgren MAN有 可 能 入 主67M喎....
Article 6: (Request 1)

> 108-ADS9 said:


>


> 大 家 認 為11X會 否 因 重 建 入 伙 而 做 得 起?


> 108-ADS9

我 認 為 做 得 起,雖 然 由 土 瓜 灣/紅 磡 往 觀 塘,11x不 太 快,


但 由 觀 塘 往 土 瓜 灣/紅 磡,11x比 起14,15線 為 快.

如 果 班 次 密,客 量 應 不 遜 色.Article A7:


2001年巴士市場佔有率
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4808&a=1

回應/Replies:

今 日 屋 企 收 到 地 鐵 年 報


其 中 值 得 留 意 的 是 有 關 各 種 交 通 工 具


市 場 佔 有 率

香 港 主 要 交 通 工 具 市 場 佔 有 率


- - - -2001-2000


九 巴 - -33.9%-33.8%


地 鐵 - -23.5%-24.1%


九 鐵 - -12.6%-12.7%


專 線 小 巴12.3%-12.0%


城 巴 - --6.6%--6.6%


新 巴 - --5.9%--5.8%


電 車 - --2.7%--2.7%


小 輪 - --1.3%--1.3%


其 他 巴 士-1.2%--1.0%

過 海 交 通 市 場 佔 有 率


- - - -2001-2000


地 鐵 - -57.4%--57.9%


巴 士 - -36.1%--35.5%


小 輪 - --6.6%---6.5%

往 返 機 場 交 通 市 場 佔 有 率


- - - -2001-2000


巴 士 - --33%--30%


機 場 快 線-27%--28%


私 家 車 --18%--19%


旅 遊 巴 士-14%--13%


的 士 - ---4%--4%


其 他 - ---4%--6%


108-ADS9


Article A8:


Re: 問:港島區巨龍車系分佈
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4809&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 四 處 尋 覓 ‧DE3814 said:


> 小 弟 欲 問 以 下 各 款 丹 尼 士 巨 龍 或 禿 鷹


> 型 巴 士 分 佈 情 況 , 常 見 於 在 什 麼 路 線


> 多 謝 各 位 解 答 :


>


> 一)新 巴 巨 龍 十 二 米

113/104/110

> 二)新 巴 禿 鷹 十 一 米 空 調

4/38/43X/46X/91/91A/94/94A/101/104/110/111/


113/301/970

> 三)新 巴 禿 鷹 十 一 米

43X/91/94/94A/95

> 四)城 巴 巨 龍 十 二 米

8X/102/118/182/780/788/789/8S/

> 五)城 巴 巨 龍 十 點 六 米

6/6A/6X/7/71/73/97A/N6/

> #六)城 巴 禿 鷹 十 一 米 訓 練 巴 士

呢 個 好 難 答 , 不 過 去 海 廠 就 多 數 會 見 到
巴 士 佬
Article 8: (Request 1)

#六)城 巴 禿 鷹 十 一 米 訓 練 巴 士


我 見 三 架 訓 練 巴 士 都 泊 在 柴 廠,


所 以 常 見 於 東 區!!!

九 巴 仔 超 奧. >_< .忙 到 就 死Article 8: (Request 2)

城 巴 短 龍 只 有 十 點 三 米 的 , 沒 有 十 點 六 米


, 而 城 巴 短 龍 多 數 在 赤 柱 路 線 服 務

已 改 了FIRST FERRY V的 新 輝 伍Article A9:


Re: 問:現役有哪些是樣板車?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4810&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

> 給 愛 麗 斯 張 大 勇 said:


> [更 正]'板'應 為'版'


>


> 其 實 現 役 九/城/新 有 哪 些 是 樣 板 車 ? 哪 些 是 大 批 大 批 買


> 而 沒 有 用 過 樣 板 車 呢 ?


>


> 我 暫 想 到 的 是


> 九 :AL1、AS1/2、AD1、ATR1、AM184、 龍301算 不 算 ?

> 城 :2200/1、2100/1、2500、2700、2800、


> 701算 不 算 ?


> 新 :3601、1001算 不 算 ?


>


> 請 各 位 補 充 , 先 謝 。
301我 覺 得 唔 係 好 算,


此 終 架 車 唔 係 俾 九 巴 試,


係 賠 俾 九 巴(龍 運)


> 張 大 勇
Article 9: (Request 1)

AV 1 ,AA 2,AN 11,ATR 101,3ASV3(?)


其 實AA 49,AP 1算 唔 算 板 車 ?


仲 有 呀 , 其 實 大 家 對 板 車 既 定 義 係 ?

GX 7271Article 9: (Request 2)

以 九 巴 BL1-3 舉 例 ﹐ 三 架 車 供 應 給 九 巴 都


有 示 範 推 廣 作 用 ﹐ 屬 於 Demonstrator, 然


而 ﹐ 只 有 BL2 和 BL3 是 原 型 (Prototype) (BL2


和 BL3 分 別 是 九 架 原 型 Leyland Olympian 中 的


第 九 架 和 第 八 架), BL1 已 經 是 屬 於 量 產 型


(Production) 了 。Article 9: (Request 3)

> Albert46 said:


>


> AP1,3ASV3算 是 樣 板 車.

係 樣車,唔 係 樣車,


乜 架 車 係 用 木 板 整 既 咩?Article 9: (Request 4)

如 樣 辦 車 解 作 Prototype (原 型) ﹐ 即 係 果 類 型 既 車


o既 頭 一 架 (幾 架) 車 ﹐ 生 產 目 的 係 作 試 驗 及 改 進


同 類 型 巴 士 將 來 量 產 型 車 之 用 途 。 例 子 ﹕

九 巴 ﹕ATR1, ATR101, 3ASV3, AL1, AV1


城 巴 ﹕2200, 2201, 2800


中 巴 ﹕AL1, AL2, DL1, DL2, ML1, ML2

而 且 ﹐Prototype 也 可 能 分 不 同 長 度 ﹐ 不 同 車 身 ﹐


不 同 內 籠 ﹐ 冷 氣 版 本 等 之 分 。 例 子 ﹕

不 同 長 度 ﹕ 九 巴 3BL1


不 同 車 身 ﹕ 城 巴 2100


不 同 內 籠 ﹕ 新 巴 3601


冷 氣 版 本 ﹕ AL1, AS1/2, S3M145

如 樣 辦 車 解 作 Demonstrator (示 範 車) ﹐ 則 只 是 用 來


向 巴 士 公 司 及 用 家 推 廣 車 型 或 試 用 。 例 子 ﹕

九 巴: AA1, AA2, AN11

Prototype 通 常 也 有 Demonstrator用 途 ﹐ 但 Demonstrator


不 一 定 是 Prototype.Article 9: (Request 5)

> Pre-FSA~~#1361 said:


> And #396 & #1301(out), too!

396 只 是 城 巴 第 一 架 Volvo Olympian, 既 不 是 原 型 (和


其 他 同 類 型 車 完 全 一 樣)﹐ 也 沒 有 示 範 推 廣 作 用 。Article 9: (Request 6)

> 踩 盡 行 2X 的 6028 said:


> 城 巴 仲 有 2500, 2700


>


> 中 巴 既 八 大 怪 獸 己 經 係 prototype 啦,


> DL1, DL2, BR1, BR2, DD1, AL1, AL2, 同 ML1


> 仲 有 RLX1.


>


> 6028


>

ML1並 不 屬 八 大 禽 獸 之 列 , 如 果 佢 係 , 咁ML2


都 一 定 榜 上 有 名 ; 而 另 一 隻 禽 獸 其 實 係TC1。

ChristopherArticle 9: (Request 7)

> 給 愛 麗 斯 張 大 勇 said:


>


> 1.我 也 答 不 到 應 用 什 麼 定 義 , 或 者 要 大 家 自 由 發 揮 。


> 2.原 來 更 正 後 的'辦'字 仍 是 錯 , 天 啊 ! 多 謝 糾 正 。


>


> 張 大 勇

仲 有 城 巴 1501 呀 !Article A10:


蘋果日報:巴士專線太長阻礙居民
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4811&a=1

回應/Replies:

蘋 果 日 報:


巴 士 專 線 太 長 阻 礙 居 民

*新 巴6018*Article A11:


Re: 63M及263M數問

http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4812&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 北 區 皇 牌270A+279X said:


> 本 人 有 以 下 數 問:


>


> 1. 請 問63M同263M是 否 由4月21日 起 重 組?

肯 定 。 因 為 今 日 我 坐 果 架 6 8 A 既 下 車 門 有 通 告 。

> 2. 63M未 改 道 前 全 程36.5公 里, 改 道 後, 會 縮 短 至28-29


> 公 里(本 人 計 過), 請 問 到 時 會 否 減 價? 會 否 轉 全 冷?

我 估 多 數 唔 會 減 價 , 因 為 總 站 不 變 > 地 區 不 變 。


我 估 不 會 在 重 組 當 天 轉 全 冷 。

> 3. 263M改 道 後, 會 否 在 荃 灣(往 富 泰 方 向)設 分 段 收 費?

我 估 唔 會 ( 假 設 重 組 不 加 價 ) , 因 為 富 泰 屬 屯 門 區 , 比 起$8.4只 貴 少 少 , 合 理 。
Article 11: (Request 1)

> 北 區 皇 牌270A+279X said:


>


> 53號 線 全 長31.1公 里, 普 通 車 都 只 收$6.70


> 63M改 道 後 仲 短 過53, 應 該 要 減 價 了

但 係 你 要 明 白53路 線 同63M路 線


服 務 地 區 唔 同,53路 線 係 一 條


流 水 線 形 式 服 務 青 山 公 路 沿 線 及


屏 廈 路 一 帶 的 居 民 出 入 荃 灣 區,


反 而63M路 線 係 一 條 服 務 青 山 公 路


(藍 地 至 元 朗 段)及 屯 門 公 路 沿 線 的


居 民 出 入 荃 灣,葵 青 區,就 算63M路 線


改 行 汀 九 橋 的 收 費 都 會 跟 新 界 西 北


往 葵 青 區 的 路 線 收 費 一 樣.

>


>


> 記 住263M全 程$9.10, 不 是$8.40!Article 11: (Request 2)

他 意 思 指 9 。 1 貴 過 8 。 4 是 合 理


不 是 指 8 。 4Article A12:


[長文]距離AMS在大埔「插祺」之日不遠矣.
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4813&a=1

回應/Replies:


|1|

今 日 起,綠 小20K,20A,23K裝 八 仔,AMS在 大 埔 又 做 多 一 個 小 動 作.

其 實,小 弟 早 已 觀 察AMS在 大 埔 既 行 為,不 過 因 沒 有 時 間,而 家 先 寫 呢 篇 長 文.

早 在21A開 線 之 前,20A曾 更 換 一 種 黃 底 黑 字 的 牌 布,另 有 一 塊 淺 藍 色 路 線 分 站 牌,但 冇 表 明 係AMS做 既.另 部 份20K車 都 有 呢 個 情 況.2月18日,21A開 張,打 正 旗 鼓AMS招 牌,各 分 站 有 乳 豬 盤.值 得 留 意 的 是,21A與20A既 牌 布,分 站 牌,車 尾 窗 右 上 角 既21A貼 紙 竟 然 一 模 一 樣 設 計!(同 日21K出 有AMS Logo既 時 間 表,更 換 全 線21K牌 布)但 不 足 一 個 月,21A改 線 不 去 帝 欣 苑 而 縮 短 到 大 埔 墟,21K入 帝 欣 苑,也 縮 短 到 大 埔 墟.小 弟 覺 得 此 舉 令 原 本 平 平 無 奇 既21K聲 名 大 燥-因 乳 豬 盤 仍 未 有20K,20A.

有 日,小 弟 經 過 大 浦 火 車 站,見 到 一 架20K細 牌 箱-KH6468車 內 貼 上AMS logo,小 巴 站 內 有 好 多 類 似 沙 田 大 會 堂 既 柱 仔,23K站 更 有 黃 色 乳 豬 盤,深 知AMS要 吞 併 大 埔,但 究 竟 幾 時 開 始?

四 月 頭,一 批 字 彈 頭 殺 入20A,20K,呢 批 車 肯 定 係AMS既 外 援,另 部 份 大 牌 箱 也 換 了 新 牌 布.在 火 車 站 上,雖 仍 未 有 乳 豬 盤,但 在 舊 木 牌 上 貼 上 一 牌 過 了 膠 既 黑 白 時 間 表,有AMS logo,可 見AMS越 黎 越 多 動 作,又 裝 八 達 通,究 竟 幾 時 先 在 大 埔 「 插 旗 」 呢?我 看 不 遠 矣.

大 浦 的 小 巴 服 務,會 因 為AMS的 管 理 而 大 大 改 善.大 埔 居 民 有 福 了.

Tinma
Article 12: (Request 1)

> 我 最 初 以 為AMS大 公 司,


> 服 務 應 該 幾 好,


> 但 上 次 搭 過 發 覺 司 機 質 素 一 樣 良 秀 不 齊.

那 條 806M 在 有 大 車 行 走 前 「 公 佈 」 班 次


為 10-15 分 鐘 , 但 在 非 繁 忙 時 間 經 常 性 地


20-25 分 鐘 才 會 有 一 班 車 。Article A13:


按照現時情況,722線正式從歷史消失
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4814&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

可 能 前 幾 日 已 是 這 樣 ,


新 巴 路 線M722已 於 近 來 用 車 升 級 ,


由 原 先 車 齡 極 高 的 利 蘭 奧 林 比 安 (LA) ,


換 成 使 用 電 子 牌 的 富 豪 奧 林 比 安 (VA31-VA50) 。

由 於 布 牌 限 制 ,LA行 走M722時 只 能 搞 牌722,


而 且 要 額 外 加 紙 牌 表 示 該 部 巴 士 是M722。


電 牌 則 因 為 有M722檔 案 , 則 不 用 再 有 此 情 況 。

這 是 由2001年6月3日M722開 辦 後


此 線 正 式 叫M722的 日 子


( 部 部 車 車 頭 話 明 你 知722, 唔 係M722)

PS: 早 前 有 人 指 新 巴 電 牌 尚 有722資 料 。


PS2: 今 朝 一 見 到M722電 牌 , 即 時 聯 想 到


前 星 期 在 天 水 圍 輕 鐵 總 站 見 到722布 牌......


PS3: 兩 條722摺 晒 。

檸 少 .5048
Article 13: (Request 1)

前 日 起M722已 使 用 較 多 的 電 牌VA行 駛 , 相 信 是 由 於 新 巴


接 獲 市 民 投 訴 路 線 牌 顯 示 不 清 楚 而 作 的 改 善 。

> 由 於 布 牌 限 制 ,LA行 走M722時 只 能 搞 牌722,


> 而 且 要 額 外 加 紙 牌 表 示 該 部 巴 士 是M722。


> 電 牌 則 因 為 有M722檔 案 , 則 不 用 再 有 此 情 況 。


> PS: 早 前 有 人 指 新 巴 電 牌 尚 有722資 料 。


有 不 少 新 巴 巴 士 都 還 有722的 資 料 , 不 過 會 否 兩 者 同 時 並 存 就 不 得 而 知 。

很 高 興 有 電 牌VA到 了 創 廠:)


暗 西~DL13Article 13: (Request 2)

> TO人 ﹝ 安 全 第 一 ! ﹞ said:


>


> 從 相 熟 車 長 得 知 , 電 牌 仍 有722各M21的 資 料 存 在 。

這 樣 , 又 會 否 出 現M722,M21,722、 甚 至 是M46,M47,M49


同 時 出 現 的 情 況 呢 ?

暗 西~DL13Article 13: (Request 3)

我 記 得M722第 一 朝 見 到 架 架 都 係 搞M72~


(嗯... 早30多 分 鐘 前 見 到N72經 過 喎... 係 咪 冇 訓 睇 錯 左 呀? 新 巴N72... 原 來 係M72!)


之 後 就 影 左 一 張 先 返 屋 企 訓...Article A14:


運輸署新聞稿:天后寶誕在大廟灣實施的特別交通安排
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4815&a=1

回應/Replies:

以 下 是 運 輸 署 新 聞 稿:

為 配 合2002年 天 后 寶 誕


而 在 大 廟 灣 實 施 的 特 別 交 通 及 運 輸 安 排


二 零 零 二 年 五 月 五 日


為 配 合 天 后 誕 而 在 元 朗 實 施 的


臨 時 交 通 及 運 輸 措 施


Jason LeeArticle A15:


九巴新聞稿:九巴在二零零二年三月服務改善一覽表
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4816&a=1

回應/Replies:


|1|

以 下 是 九 巴 新 聞 稿:

九 巴 在 二 零 零 二 年 三 月 服 務 改 善 一 覽 表

Jason Lee

Article 15: (Request 1)

> 放 假235M said:


> 我4月2日send o左 封email去tcu投 訴35A當 日


> 嚴 重 脫 班,下 午 五 點 幾 等o左16分 鐘 先 上 到 車,


> 234x,238x都o黎o左 兩 架,勁 谷 氣...>_<

等 16 分 鐘 就 去TCU投 訴, 唔 怪 得 佢 地o既 回 覆 咁 慢 啦...

唔 知 每 日 有 幾 多 無 聊 投 訴 要 佢 地 處 理 呢?Article A16:


Re: 54
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4817&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


> 呢 輪 好 似 差 唔 多 日 日 都 有 唔 同 款 既 金 車 行 54?


> 早 排 54 試 過 用 第 二 款 既 ATS, 歐 三 ATS (包 括


> 大 字 或 細 字), 呢 幾 日 甚 至 乎 行 埋 ASV (今 日 係


> JY8490)? 係 咪 呢 輪 U 廠 冇 乜 細 車? 定 係 囉 得 金 車


> 太 多 冇 '掟' 放?

呢 間 廠 肯 定 繼 獨 大 廠 之 後 又 一 將 金 狗 大 放 異 彩 既 車


廠 , 條 咁 既 超 級 虧 本 線 日 日 有 金 狗 行 ! 三 條 超 級 虧


本 線 都 有 金 狗 , 唔 知 下 一 條 係 乜 呢 ? !
Article 16: (Request 1)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


>


> 唔 好 俾 我 批 中, 果 批 新 ATS 係 將 來 俾 76K 全 冷


> 用? (76K 可 以 話 係 77K 既 姐 妹 線..., 我 估 咋~) 不 過


> 好 似 仲 未 有 聲 氣 76K 全 冷 住?

批 新ATS俾 晒64K喇 喎.......


其 實76K全 冷 有 機 會 用3ASV,AP架......有 機 會 咋....Article 16: (Request 2)

> HP5049@LCK said:


>


> 7 6 K ? ! 有 排 都 未 輪 到 佢 啦

等ME退 哂??76K先 全 冷?Article A17:


Re: 今早44M的特見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4818&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> GY7302 said:


> 今 早 七 點 幾 小 弟 乘 撘36M去 葵 芳 , 中 途 在 葵 興 見 到


> 有 部JX牌 的ASV行 走44M線 。 估 計 應 是 從234X過 來 。


> 請 問 是 否 每 天 早 上 有 部 短 金 攝44M一 轉?


> 如 是 大 約 幾 點 在 青 衣 開 出?


>


> 先 謝.

短 金 攝 車 一 共 有 兩 部,一 部ATS同 一 部ASV


ATS多 數 係KD801,ASV就 通 常 係JX牌


ATS多 數 會 係 大 約7:20開


ASV就 會 比ATS早,早 幾 多 就 唔 知 啦...
Article 17: (Request 1)

直 頭 係 2 3 4 X 出 黎 啦 , 逢 平 日 朝 早 兩 班 北 橋 特 車 :


0 7 1 0 , 0 7 2 0Article 17: (Request 2)

聽 說 在 早 上 七 點 至 七 點 半 在 長 安 開 出 ,


同 時 間 2 4 3 M 的 金 車 同 樣 到 達 長 安 。Article A18:


Re: 有部水塘S3M係裝吉拿6LXB?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4819&a=1

回應/Replies:

> 巴 士 迷 熱 門 站 網 主 ATS59 said:


> S3M17(DL5352)於 今 天(15/4/2002)行 走14B,右 邊Banner係 「 唯 才 是 用 」 。


> 為 何 此 車 的 車 的 引 擎 聲 很 像 短M這 樣 的 呢?


> 正 常 的 吉S3M不 是 這 樣 的.


> 我 的 推 論 有 錯 嗎?


>


> 歡 迎 討 論


>


> ATS59

U say my bus!!


Article A19:


Re: 請問九巴現時邊一間廠最多BL及M?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4820&a=1

回應/Replies:

> 想 飛 的LEMON said:


> 請 問 九 巴 現 時 邊 一 間 廠


> 最 多BL及M?

K廠 最 多BL,


L廠 最 多M.


Article A20:


Re: [轉乘問題]263M路線改經荃灣之後
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4822&a=1

回應/Replies:


|1|

> 想 飛 的LEMON said:


> 假 若 我 由 洪 水 橋 搭263M路 線


> 係 荃 灣(中 國 染 廠 大 廈)落 車,


> 之 後 轉 乘269M路 線 去 荔 景.


> 請 問 八 達 通 轉 乘 仲 有 冇 優 惠?

根 據 將 來263M重 組 更 改 行 車 路 線 後,


應 該 一 定 有 轉 乘 優 惠.


Don't worry!
Article 20: (Request 1)

當 然 有 , 為 何 沒 有 呢 ?


2 6 3 M 不 是 欖 隧 線 嗎 ?Article A21:


Re: 很少巴士停站的巴士站?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4823&a=1

回應/Replies:


|1|

> BB said:


> 請 問 有 沒 有 一 個 巴 士 站 的 巴 士 路 線 是 很 少 乘 客 上 落 的 ?

新 巴 9 號 的 中 途 站 。 ( 柴 灣 道 及 石 澳 道 / 大 潭 道 路 口 除 外 )
Article 21: (Request 1)

NLB大 部 分 中 途 站


通 常 都 冇 人 上 落 :PArticle A22:


52x有兩味車行
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4824&a=1

回應/Replies:


|1|

早 兩 日 百 無 聊 賴,走 去 跟 我 個FD,原 本 係52M ORDEOR 62X,但 做 完 工 程 車 返 到 屯 中 之 後,站 長 臨 時 拉 左 去 ORDER 52X,成 為52X 開 線 以 來,首 部 兩 味 車

Article 22: (Request 1)

> 60x掛 牌---FP8167 said:


>


> 呢d都 算 係 兩 味 車o既...?


>


> 如 果 咁 都 話 係 , 咁 最 少 早 兩 個 月52x就 已 經 有 兩 味 車 啦 。


>


> FP8167

板 友JV1055所 講o既 好 似 只 係 臨 時 拉 扶 咋 喎...

Andrew C.K. LamArticle A23:


Re: [AEL新接駁巴士線]北角線-H3
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4825&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> PTCC-魂 遊 於 宇 宙 中... said:


> 由 香 港 站 開 出 時 間:0600-2300


> 停 車 站:


>


> 香 港 站


> 香 港 麗 東 酒 店


> 城 市 花 園 酒 店


> 粵 華 酒 店


> ibis世 紀 軒


> 北 角 海 逸 酒 店


> 康 蘭 酒 店


> 香 港 站


>


> 上 車 條 件:與 現 有 的 路 線 一 樣


>


> 不 過,'免 費'的 代 價 是...


> 一 小 時 一 班 的 服 務(00分 開 出)


>


> 故 此,敬 請 提 早10分 鐘 侯 車.


>


> 資 料 來 源:北 角 海 逸 酒 店 站 牌 及 路 線 資 料 單 張


>


> PTCC-望'草'慨 嘆...

First of all, thanks for the great news.

Though aren't all H routes have 0610 being


the first departure?

100 Wong
Article 23: (Request 1)

唔 怪 得'地 鐵'(冠 忠)新 買 左 咁 多 架rosa喇.

SiuLamArticle 23: (Request 2)

都 唔 算 只 是 北 角 吧:)

> 故 此,敬 請 提 早10分 鐘 侯 車.


我 相 信 不 需 要 這 廚 誇 張 吧 。 不 過 我 又 想 知 會 用 甚


麼 車 行 走 。

> 資 料 來 源:北 角 海 逸 酒 店 站 牌 及 路 線 資 料 單 張


>


> PTCC-望'草'慨 嘆...

師 兄 , 我 想 問 一 問 這 條 路 線 是 否 即 日 起 啟 行 ?

暗 西~DL13Article A24:


2800幾問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4826&a=1

回應/Replies:

1)2800至 今 行 過 的 路 線 ?


(5,5B,8X,10,N10,72,90C,118,969 仲 有 冇 ?)

2)幾 時 至 幾 時 暫 掛 10,5B,8X,90C,118,969?

3)2800車 身 第 六 及 第 七 隻 車 窗 是 否 較 長 ? 而 第 八 隻 車 窗 是 否 短 番 ?

謝 !


Article A25:


巴士車資收費顯示器
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4827&a=1

回應/Replies:

其 實 呢 個 消 息 都 非 常 遲 喇, 其 實 現 在 新 巴 與 及


部 份 城 巴 的 電 子 車 資 收 費 顯 示 器, 經 已 與 八 達


通 機 接 通, 若 司 機 按 機 按 分 段 收 費 時, 該 收 費


顯 示 器 亦 會 同 時 顯 示 該 分 段 收 費. 例 如 若 司 機


按 $3.90 分 段 時, 在 收 費 顯 示 器 的 成 人 收 費


一 欄 內 會 同 時 顯 示 車 資 $3.90, 下 面 小 童 收 費


為 $2.00. 如 此 類 推.

今 日 在 中 環 碼 頭 見 到 2030 @ 4 往 華 富 方 向, 見 到


該 收 費 顯 示 器 上 顯 示 的 車 資 是 $3.90, 似 乎 是 該 司


機 未 按 制 按 番 全 程 車 資 是 多 少. 唔 知 佢 幾 時 知


睇 到, 按 番 正 常 全 程 收 費 呢? 我 以 前 都 試 過 以


$3.90 (用 八 仔) 由 中 環 碼 頭 搭 4 去 華 富 喇...


Article A26:


查詢:新巴、九巴、城巴的車長工資
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4828&a=1

回應/Replies:

如 題 。 想 查 詢 三 間 專 利 巴 士 公 司 的 底 薪 、 安 全 金 、 勤 工 獎 等 等 的 金 額 分 別 是 否


很 大 ? 另 外 ,'新 人' 、'舊 人'、'合 約'及'非 合 約'的 差 別 又 是 否 很 多 ?

先 謝 !

暗 西~DL13


Article A27:


新巴飛標陸續裝「翼」?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4829&a=1

回應/Replies:


|1|

琴 晚 做 功 課 , 上 網 找 舊 報 紙 。 碰 巧 竟 然 找 到 一 篇2000年 底 關 於 新 巴 單 層 巴 士


加 裝 廣 告 板 的 新 聞 報 導 。

內 容 提 及 當 時 由 於 新 巴 申 請 加 價 被 批 , 惟 有 開 源 節 流 , 日 日 度 蹺 , 擴 闊 水 源 。


而 水 源 多 數 來 自 廣 告 收 益 , 但 雙 層 巴 士 車 身 廣 告 , 發 展 空 間 不 大 , 於 是 就 想


到 單 層 巴 士 去 。


於 是 , 新 巴 想 到 單 層 巴 士 廣 告 發 展 空 間 何 在 。 幾 經 苦 思 , 終 於 想 到 在 車 頂 兩


邊 , 加 上 廣 告 板 ( 有 點 像 一 對 翼 ) , 最 近 更 獲 運 輸 署 批 准 。


新 巴 向 客 戶 推 介 , 反 應 也 不 錯 , 相 信 是 因 為 新 出 , 有 新 鮮 感 , 又 夠 搶 眼 ! 賣


廣 告 也 不 過 為 引 人 注 目 而 已 , 而 某 電 腦 公 司 已 率 先 成 為 首 個 客 戶 。


目 前 先 以19 號 巴 士 作 頭 炮 , 行 經 跑 馬 地 至 銅 鑼 灣 , 是 旺 區 路 線 , 日 後 擴 至 一


百 架 單 層 巴 士 。 月 租 三 千 元 (banner ad ) , 都 算 十 分 經 濟 !

如 果 大 家 上 網 睇 番2000年12月 既 新 一 篇 , 會 發 覺 新 巴 曾 表 示 會 陸 續 在 單 層 車 處


安 裝 廣 告 翼 , 以 吸 引 更 多 廣 告 客 戶 。 但 是 , 過 了 年 多 兩 年 , 都 只 是 有2018及2028


安 裝 了 廣 告 翼 。 在 此 先 不 評 論 廣 告 翼 是 否 美 觀 , 但 是 , 其 實 新 巴 是 否 有 需 要 在


未 除 牌 的 飛 標 及DC安 裝 呢 ?

歡 迎 討 論 !

暗 西~DL13
Article 27: (Request 1)

> 新 巴 話'窮'已 經 唔 係 第 一 次,


> 因 而 搞o左 唔 少 賣 廣 告 方 法.


我 亦 都 睇 到 一 段 年 半 前 的 報 導 , 謂 新 巴 打 算 在 銅 鑼 灣


的 巴 士 站 上 蓋 安 裝 電 視 。

> 廣 告 商 對 單 層 車 身 廣 告 無 興 趣,


> 除 了 因 為 廣 告 板 只 可 用Banner方 式 展 示,


> 限 制 了 廣 告 設 計 的 彈 性 外,


> 最 重 要 都 係 廣 告 板 的 高 度 同


> 雙 層 巴 士 相 比 還 有 一 定


> 距 離,要 令 廣 告 的 吸 引 力 因 而 減 低,


> 所 以 係 其 他 單 層 車 加 裝 廣 告 板


> 我 相 信 暫 時 裝 的 機 會 不 高.


我 相 信 其 實 單 層 巴 士 裝 翼 賣 廣 告 也 非 冇 吸 引 之 處 , 起 碼


市 民 會 覺 得 較 為 新 奇 而 加 以 留 意 。 高 度 反 而 不 是 問 題 ,


因 為 個 人 相 信 , 裝 左 塊 板 會 令 巴 士 較 為 特 別 吧 。

> PS:個 人 覺 得 新 巴 廣 告 量 較 其 他 公 司 少,


> 除 了 因 為 路 線 網 絡 除 了 一 些 基 本 旺 區 外,


> 其 他 都 是 一 些 人 口 較 少 的 地 區,


> 廣 告 商 自 然 會 在 其 他 媒 體 賣 廣 告,


> 最 重 要 都 是 新 巴 打 理 車 身 方 面 不 太 理 想,


> 單 以 念 慈 菴 廣 告 為 例,


> 新 巴 的1010同3008車 身 顏 色 以 至 廣 告 字 句


> 相 對 城 巴856已 經 有 明 顯 的'luck'色 情 況.


這 點 在 新 巴 而 言 明 顯 較 為 失 息 。 尤 其 是 貼 紙 廣 告 , 已 有 不 少


出 現 條 條'fing'既 情 況 。

暗 西~DL13Article A28:


Re: 哪些 ATS 用康偈ISM?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4830&a=1

回應/Replies:

> 華 明 人373A&N270全 日 期 待277X said:


> 哪 些 ATS 用 康 偈ISM?

ATS96,97,101-150Article B1:


有冇試過自己o既代表車遇上不遇快的事或...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1392&a=1

回應/Replies:

有 冇 試 過 自 己o既 代 表 車 遇


上 不 遇 快 的 事 或 意 外 呢?

我 前 幾 晚 搭6030行82,有 個 乞 丐


衝 上 車 冇 俾 錢,個 師 傅 都 冇 理 佢,


但 佢 成 身 臭 味 整 到 我 架 代 表 車 都


臭 曬...


Article B2:


Re: 杏廠遊記
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1393&a=1

回應/Replies:

> 我 係 第 一 架 新 巴~1001 said:


> 杏 廠 遊 記


>


> 小 弟 於 前 日(13/4)跟 學 校 的 經 濟 學 會 到 新 巴 的 杏 花 村 車 廠 參 觀 。

ni張 相 就 係 當 日 既 情 況 啦 , 場 面 冷 清 , 得 七 條 友 . . .
> 以 下 係 小 弟 當 日 的 所 見 所 聞:


>


> 好 多12xx已 經 砌 好 ,P.S. 我 見 到 的 有:1201,1204,1205,1207,1212,1214,1215

乜 你 記 得 晒 咁 厲 害 . . .


以 下 係 其 中 幾 部:1210/1215的close up大 特 寫 在9板


按 此 進 入

另 外 仲 有 有pascal字 樣 的 白 色 鈦 蓋 , 不 過 唔 似 係 廣 告 , 未 晒 相 , 似o的post上 黎 .

> 帶 我 們 參 觀 的 姐 姐 話 1 2 X X 將 大 約 在 4 月 尾 出 牌

乜 有 講 過 咩 ? 聽 唔 到 . . .


你 私 底 下 問 佢 ?> 1 2 0 7 , 「 出 師 未 捷 身 先 死 」 , 架 車 都 未 出 街 ,“ 車 太 ” 盤 上 的Dennis 標 誌 已 被 惡 賊 偷 去 。


> 1 2XX的 “ 車 太 ” 盤 形 狀 就 好 似 城 巴 部 2 8 0 0 咁 (即 係 四 環)

我 記 得 你 有 影dashboard架woh,post上 黎 睇 下 都 好.

> 在 六 樓 停 放 了 多 部 底 盤 , 有 1 5 部 Volvo Super Olympian 12m,7-8部Dennis Trident 10.3m

又 係 咁 厲 害 , 你 中 文 背 野 實 唔 駛 驚 啦 , 咁 都 記 得 晒 +_+

> 另 外 , 天 台 也 停 放 了 多 部 巴 士 :


> DA10 (車 頭 的 所 有 燈 罩:大 燈 , 細 燈 , 指 揮 燈 , 全 被 拆 去)


> LA22 ( 此 車 已 經 冇 行 接 近 兩 個 星 期 , 而 車 頭 也 擺 o左 個 雪 糕 筒 )


> DC4


> DC11


> DC13


> 3061

BuswormArticle B3:


2500,2800 的表現
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1394&a=1

回應/Replies:


|1|

有 無 人 坐 過2500,2800行969?


坐 過 的 對 呢 兩 架 車 跑 公 路 有 什 麼 感 受?
Article 3: (Request 1)

> ├VA12─307─HJ7748┤ said:


>


> 請 問 呢2500,2800,656,2201


> 係 咪 因 為 要 跑969,而 轉 埋N廠?

好 似 仲 係 蛇 仔 廠 車


二 板 有 板 友 講 過 架 車 做 日 修 車Article B4:


Re: [轉載自發洩板] 街外人抨巴士迷
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1395&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|
23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|
31|
32|
33|
34|
35|
36|
37|
38|

> ACKL ~ DJ2813 said:


> 因 為 剛 才 出 文 時 未 有 留 意 有 打 錯 字 , 現 謹 此 修 正


>


> 今 早 上 過 「 巴 士 迷 發 洩 板 」shitboard, 發 現 以 下 文 章......


>


> 巴 士 迷......味 又 衣0架 姣 東 屍 !


> 你 話 有 邊 個 成 功 人 士 係 巴 士 迷 來0架 ? 有 邊 個


> 巴 士 迷 有 成 就0架 ?

丫...


唔 知 人 地 迷 巴 士 迷 到 出 書 又 點 計 數 呢?

>


> 被 公 認 為 香 港 知 名 度 最 高0既 巴 士 迷 楊XX都 只


> 不 過 區 區 一 個 看 更 , 最 有 成 就 果 個 都 係 做 看 更......


>


> 咁 冇 乜 名 果D咪 更 不 知 所 謂 ? 會 考 零 蛋 、 日 日


> 逃 學 、 烚 下 烚 下0既 巴 士 迷 就 成 大 籮 !

烚 下 烚 下,


佢 見 過 一 路 聽MD一 路 影 車 既 巴 迷 未?

>


> 有 冇 聽 過 有 巴 士 迷 做 左 會 考 狀 元 ? 我 就 未 聽 過 啦 !


> 搵 個 會 考 有A 0既 都 難 , 高 考......巴 士 迷 咁 低B,


> 有 幾 多 個 考 過 高 考 丫 !

唔 考 高 考 點 入 大 學 呀...

>


> 想 見 識 呢d廢 到 無 倫0既 巴 士 迷 咩 ? 今 個 星 期


> 日 去BB會0既 活 動 啦 ! 個 會 真 係 名 副 其 實 :


> 巴X迷 世 界 , 人 渣 垃 圾0既 世 界 !


>


> 叻 仔 根 本 唔 會 迷 巴 士 , 因 為 佢 地 知 道 , 迷 巴


> 士 徙 錢 徙 時 間 , 冇 建 設 性 , 對 社 會 冇 貢 獻 ,


> 又 唔 能 夠 搵 兩 餐 , 不 如 迷 電 腦 好 過 。

迷 電 腦?


我 迷 車 唔 好?


唔 好 俾 我 見 到 佢 出 街 指 住 架121話 係323...


>


> 只 有 勁 弱 智0既 先 會 迷 巴 士 , 因 為 , 大 部 份


> 巴 士 司 機 都 好 同 情D弱 智 仔 , 所 以 唔 駛 佢 地


> 畀 錢 搭 車 , 而 巴 士 就 成 為 左 弱 智 人 士0既 免


> 費 娛 樂 , 故 弱 智 仔 會 好 鐘 意 巴 士 。


>


> 正 常 人 , 個 個 搭 車 都 要 畀 錢 ![職 工 除 外]


> 日 日 搭 車 見 到 個 寫 住 十 幾 蚊0既 價 錢 牌 就 嬲 ,


> 點 會 鐘 意 巴 士 ?


>


> 睇 到 呢 個 板 頂 部 條banner


> d樣 同0係 庇 護 工 場 做0野 果d, 有 乜 分 別 ?>


> 原 文 摘 自 此 處


>


> 唔 知 各 位 巴 士 迷 點 睇 呢 位 似 乎 係 巴 士 迷


> o既 人 兄o既 說 話 呢?


>


> 而 果 位 人 兄 似 乎 都 係 響 度 人 身 攻 擊 緊 本 板


> 板 主 咁 喎......


>


> ps:以 我 所 見 有 幾 個 人 都 有 同 果 位 似 乎 係 非


> 巴 士 迷o既 人 兄 對 罵 , 而 其 中 一 位 更 是 以 九


> 板 板 主Gary Tang為 署 名 的 , 但 究 竟 是 真 是


> 假 就 不 得 而 知 了 。


>


> Andrew C.K. Lam

Article 4: (Request 1)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


> 果 個 發 洩 版 第 二 代 似 乎 宣 佈 又 玩 完 喇,


> 今 舖 唔 關 我 事, 我 冇 多 手 去 投 訴 呢 個


> 網...


>


> 剛 剛 發 現 佢 經 已 摺 左 個 網...

個hk.st冇o左 , 但 係guestbook本 身 就 仲 有 響 度


相 信 已 經 有 人 寫o左 信 上 去 要 求 剷 埋 個 板 。

希 望 果 個 板d「 板 友 」 唔 好 因 此 又 響 本 板


搞 事 啦......

Andrew C.K. LamArticle 4: (Request 2)

> >_< said:


>


> 我 發 覺 該 板 一 樣 野 , 邊 個 講 襯 該 板 壞 話 , 果 個 人 個 名 會 在 短 時 間 之


> 內 在 該 板 出 現

咁 我 都 冇 講 個 板 壞 話o者(嚴 格 來 講 係 變 相 同 佢


做 宣 傳), 但 小 弟 個 名 都 出 現o左 響 個 板 度...:P

Andrew C.K. Lam
Article 4: (Request 3)

但 間 接 都 算 架 , 貼 左 條URL係 度 , 板 友 就 會 係 度 插 呢 個 板


我 都 試 過 一 次 , 更 被 當 作 其 他 板 友 , 甚 至 他 的 嫖 客 、 男 友

唔 駛 幾 耐 , 我 又 被 當 作 第 二 位 板 友looArticle 4: (Request 4)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


>


> 我 經 已 係 受 害 者...


> (話 唔 埋 我 呢 句 都 會 俾 佢 改 頭 換 面)

唉~你 呢 句 都 中 左 招Article 4: (Request 5)

> 其 實 你 在 哪 裡 抄 錄 文 章 出 來 的 目 的 何 在?


> 一 定 要 把 呢 度 整 到 天 翻 地 覆 先 至 會 安 樂?


> 是 否 要 令 到 巴 迷 界 大 決 烈 你 班 人 先 心 息?


>

其 實 討 論 一 路 以 來 都 沒 有 火 藥 味 , 也 許 是 你


過 度 敏 感 吧 。

個 人 意 見 認 為 呢D板o既 出 現 可 以 令 正 常o既


巴 士 討 論 區 冇 咁 多 搗 亂 情 況 出 現 , 你 同 我 都 可


以 當 果 個 板 係 冇 到o既 , 咪 當 佢 係 一 個 垃 圾 討 論


區 咯 。

人 就 係 唔 係 十 全 十 美 , 如 果 淨 係 蓋 住 自 己 隻


眼 唔 睇 就 話 乾 淨 , 咁 呢 個 世 界 都 好 難 有 進 步 。

亦 係 同 一 道 理 咁 話 , 時 間 係 向 前 行o既 , 成 日


執 著 懷 緬 住 以 前 點 好 點 好 亦 唔 係 正 面o既 做 法 ,


除 非 係 溫 故 知 新 , 但 注 目 點 都 係 向 前 看 , 而


唔 係 向 後 又 或 者 係 向 側 看 。

希 望 你 明 白 。

Andrew C.K. Lam
Article 4: (Request 6)

但 有 一 點 我 唔 應 同 , 就 是 有 部 份 人 在 公 共 圖 書 館 上 呢D網 站 ,


到 其 他 人 用 時 , 可 能 因 某 些 原 因 而 去 到 呢D網 站 而 令 其 他 人


誤 會 巴 迷 是 那 麼 壞 的.........Article 4: (Request 7)

> G@kei.com! said:


> 其 他 人 心 目 中 點 諗 唔 重 要,


> 反 正 你 控 制 唔 到, 最 緊 要


> 係 你 覺 得 自 己 壞 唔 壞.

無 錯 我 好 認 同 這 種 想 法


但 係 呢....


當 有 一 大 堆 的 人 認 為 係 咁 ,


做 成 的 壓 力 真 是 嚇 人.......


像 那 些 歌 星 、 明 星 般 ,


傳 媒 的 報 道 , 街 外 人 的 指 指 點 點


嚇 到 我 都 怕 怕..Article 4: (Request 8)

> 其 實 討 論 一 路 以 來 都 沒 有 火 藥 味 , 也 許 是 你


> 過 度 敏 感 吧 。


>

可 是 有 些 人 總 要 撥 下 火,


引 起 其 他 罵 戰.

> 個 人 意 見 認 為 呢D板o既 出 現 可 以 令 正 常o既


> 巴 士 討 論 區 冇 咁 多 搗 亂 情 況 出 現 , 你 同 我 都 可


> 以 當 果 個 板 係 冇 到o既 , 咪 當 佢 係 一 個 垃 圾 討 論


> 區 咯 。

有 呢D板 不 是 壞 事,


起 碼 等 班 痴 線 佬 有 地 方 發 洩.


我 都 覺 發 洩 板 一 停,


BDB就 會 亂.

>


> 人 就 係 唔 係 十 全 十 美 , 如 果 淨 係 蓋 住 自 己 隻


> 眼 唔 睇 就 話 乾 淨 , 咁 呢 個 世 界 都 好 難 有 進 步 。


>


> 亦 係 同 一 道 理 咁 話 , 時 間 係 向 前 行o既 , 成 日


> 執 著 懷 緬 住 以 前 點 好 點 好 亦 唔 係 正 面o既 做 法 ,


> 除 非 係 溫 故 知 新 , 但 注 目 點 都 係 向 前 看 , 而


> 唔 係 向 後 又 或 者 係 向 側 看 。


>


> 希 望 你 明 白 。


>


> Andrew C.K. Lam

但 明 知 實 有 人 係 度 借 題 發 揮,


就 最 好 唔 好 引 該 板 的 文 來 討 論~Article 4: (Request 9)

> G@kei.com! said:


> 或 者 咁 講, 去 到 有 一 日 大 家 見 到


> 呢 o的 無 聊 文 都 唔 再 衝 動, 唔 再


> 火 滾, 大 家 都 可 以 一 笑 置 之 o既


> 時 候, 大 家 都 走 出 o左 自 己 內 心


> o既 死 胡 同.


>

冇 錯 了


只 要 大 家 唔 放 呢 塊 無 聊 板 在 眼 內 , 唔 受 佢 影 響


咁 呢 塊 無 聊 板 就 會 真 正 無 存 在 意 義 。
沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87DArticle 4: (Request 10)

是 的,與 其 為 呢d'部 分 無 聊 文'而 憤 怒,


不 如 做 好 自 己.

PTCC-望'草'慨 嘆...
Article 4: (Request 11)

雖 然 果 位 人 兄 貼 既 文,


當 真 有 唔 少 錯 誤 既 觀 點,


但 閣 下 呢d '晦 氣' 說 話,


只 會 顯 得 閣 下 心 智 不 太 成 熟


小 弟 總 唔 相 信, 迷 電 腦 連 丁 點 兒 建 設 性 都 冇

> 其 實 你 在 哪 裡 抄 錄 文 章 出 來 的 目 的 何 在?


> 一 定 要 把 呢 度 整 到 天 翻 地 覆 先 至 會 安 樂?


> 是 否 要 令 到 巴 迷 界 大 決 烈 你 班 人 先 心 息?


>

ackl 兄 貼 這 篇 文,


其 實 很 有 反 思 及 警 惕 作 用,


當 中 提 到 巴 士 迷 不 顧 學 業,


上 車 唔 入 錢 等,


可 能 正 是 部 份 巴 士 迷 既 寫 照.


閣 下 看 清 楚 呢 度 每 一 篇 回 文 吧,


小 弟 認 為, 每 一 篇 回 文 都 是


高 質 素, 有 討 論 價 值 既 回 文


但 閣 下 似 乎 抹 煞 了 一 切,


認 定ackl 兄 不 該 引 文,


是 否 再 次 顯 得 閣 下 心 智 不 太 成 熟?

HU8225

Article 4: (Request 12)

> 漫 遊 中 ~ 太 公 望 said:


> 我 的 看 法 就 是


>


> 根 本 對 呢 個 板 「 巴 士 迷 發 洩 板 」 唔 好 理


> 你 理 佢


> 佢 就 會 post 更 多


> 君 不 覺 post 文 的 人


> 好 多 時 都 會 把 板 內 的 文 章 改 頭 換 面


> 內 post 出 來 嗎


>


> 所 以 我 覺 得 最 好 就 唔 理 佢


> 當 然 你 若 果 搵 出 佢 係 邊 個 ISP 的


> 向 佢 個 ISP 投 訴


> 等 ISP 停 左 佢 就 更 好


>


> 我 就 覺 得 咁 啦


> 唔 知 你 點 睇 呢


>


> sopp

無 用 的 , 呢 個 係 免 費guestbook


應 該 係 第 四 次 重 開

Article 4: (Request 13)

> 既 愛 巴 士, 亦 愛 德 國 足 球 的 【 巴 士 拿 】 said:


>


> 以 在 下 所 知 , 免 費 GUEST BOOK 並 非 冇 王 管 。


>


> 據 在 下 了 解 , 每 個 ISP 都 最 少 有 一 個 監 場 ,


> 負 責 監 察 該 ISP 旗 下 網 頁 有 否 出 現 意 識 不 良


> 內 容 。 性 質 與 本 站 之 站 長 及 各 位 板 主 、 板 助 頗


> 相 近 。 當 發 現 有 網 頁 之 不 良 成 份 有 擴 大 跡 象 ,


> 就 會 向 網 頁 之 版 權 持 有 人 發 出 勸 告 甚 至 警 告 。


> 當 發 現 該 網 頁 之 不 良 成 份 有 擴 大 至 不 可 收 拾 之


> 程 度 , 就 會 採 取 行 動 , 將 相 關 網 頁 停 版 。

不 過 該guestbook, 只 需 要 有 一 個 免 費email就 可 以 申 請 到account


所 以 呢 班 人 可 以 係 俾 鏟 左 之 後 在 開 返
( 記 得shitboard第 一 代 , 如 果 唔 係 郵 差email去 , 個 板 都 未 必 俾 人 鏟 )

P.S.頭 先 用shitboard呢 個URL去 已 經 失 效 , 相 信 有 人 去 左hk.st度 投 訴
Article 4: (Request 14)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


> 係 囉, 我 多 手 囉, 唔 好 意 思, 冇 下 次 喇...


> 今 次 佢 又 關 版, 唔 關 我 事, 唔 好 入 我 數...

我 唔 係 有 心 話 你 既...我 地 都 唔 想 有 下 次 (=個 板 又 開 返 )


我 擔 心BDB又 亂 返
Article 4: (Request 15)

我 同 意 你 o既 講 法. 或 者 大 家 再 細 心 想 下 自 己 點


解 會 咁 介 意 畀 人 話, 會 唔 會 係 對 自 己 冇 信 心 呢?


如 果 你 對 自 己 有 信 心, 就 唔 會 介 意 o的 無 聊 人 點


樣 話 你.

無 聊 人 就 係 睇 準 你 介 意 佢 寫 你, 所 以 越 寫 越 高


興. 對 自 己 有 信 心, 唔 怕 人 o地 話, 當 o的 無 聊 網 頁


不 存 在, 才 是 治 本 之 法, 到 呢 一 日, 只 會 有 無 聊 人


自 以 為 戰 勝 到 你, 但 實 際 在 你 內 心 中, 佢 已 經 一


敗 塗 地.

Article 4: (Request 16)

原 文 略 :

我 而 家 就 考AL, 但 我 頂 盡 叫 做 傻 仔


未 至 於 弱 智 , 弱 智 既 恐 怕 連 網 都 唔


識 上 , 所 以 打 呢 篇 野 既 人 至 係 白 痴

另 外 , 大 家 知 唔 知 點 解 呢 個 板 仲 可 以


有 存 在 價 值 呢 ? 就 係 大 家 已 經 當 左 佢


做 生 活 既 一 部 份 , 今 日 係 沙 田 中 央 圖


書 館 溫 書 , 見 到 有 一 個 就 讀 於 乙 明 博


康 一 帶 既 一 間 中 學 既 巴 士 迷 , 去 個 度


既 電 腦 睇BDB之 外 , 就 係 去 咾 個 板 ,


咁 受 歡 迎 , 真 係 想 摺 都 難 喇 , 我 唔 會


評 論 睇 呢 個 板 既 人 , 會 唔 會 寫 埋 一 份


不 過 如 果 有 寫 , 恐 怕 得 罪 一 句 , 有 咁


既 時 間 寫 呢D野 , 真 係 無 聊 至 極 , 咁 無


聊 仲 要 日 日 追 , 而 且D野 仲 假 過 娛 樂 版D吹


水 新 聞 , 睇 黎 做 咩 ? 就 算 自 己 真 係 俾 人 玩


又 點 , 自 己 唔 係 唔 需 要 理 , 理 又 可 以 點 ,


唔 通 你 會 搵 佢 地 算 賑 ? 而 且 佢 地 要 用 咁 既 方 法


去 玩 人 , 兩 個 字 形 容 佢 地 喇 : 「 懦 夫 」

如 果 大 家 認 為 個 度 係 咁 有 可 信 性 , 請 繼 續 去 睇


繼 續 支 持 , 唔 係 既 話 , 就 唔 好 再 睇 同 玩 , 否 則


害 人 必 會 害 己


Article 4: (Request 17)

有0的 失 望 點 解 仲 會 有 人 睇0果 個 咁0既 無 聊 板


那 裏 的 人 無 聊 , 就 由 他 吧 , 明 知 該 板 本 身 有 問


題 , 為 何 仍 要 好 似 電 視 劇 咁 , 每 日 追 住 , 甚 至


引 文 ? 巴 士 迷 都 尚 且 唔 去 貼 文 , 更 何 況 非 巴 士 迷 ?

少 看 為 妙
沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D


Article 4: (Request 18)

> mPGA478~GL2196 said:


>


> 我 覺 得 只 有 那 些 智 力 商 數below 5 o既


> 人 至 會 信 呢 位'街 外 人'係 非 巴 士 迷law


>


> PS:我 唔 係 話 緊 任 何 人,


> 不 過 喜 歡o既 可 以 自 認

至 少 小 弟 不 認 同,


如 果 呢 位 人 兄 係 要 存 心 攪 事 的 話,


佢 可 以 好 熟 識bdb (或 者rdb),


但 卻 可 以 係 非 巴 士 迷 or 非 鐵 路 迷.

PS: 有 部 分 回 文 中,


曾 引 述 閣 下 在 九 板 的'眼 藥 水'之 說,


貼 文 者 一 定 很 留 意BDB 的 每 一 篇 文...

HU8225Article 4: (Request 19)

不 過 講 真 , 入 得BDB, 真 係 有 幾 多 個


唔 係 行 家 , 除 非 真 係 巴 士 公 司 高 層 喇


Article 4: (Request 20)

> mPGA478~GL2196 said:


>


> 咁 真 係 要 代d藥 房 老 闆 多 謝 佢law


>


> 不 過 咁,黎 得 呢 度,非 巴 士 迷 都 係 好 少 數


> {應 該 冇5%掛}

小 弟 都 答 唔 到 閣 下...


但 小 弟 就 都 唔 太 相 信 果 位 人 兄 係 巴 士 迷,


換 轉 黎 講(只 屬 小 弟 假 設),


如 果 佢 真 係bdb 其 中 一 名 板 友,


佢 個a/c 大 概 就 只 係 用 於 出 文 插 人...

HU8225Article 4: (Request 21)

又 未 必o既


依 家 入 黎 睇 文 都 唔 使 有account


你 估bdb4咩Article 4: (Request 22)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


> 相 信 係 類 似 係 一 個 小 學 生 既 人 所 為 囉,


> 做 埋 D 野 似 足 一 個 細 蚊 仔, 不 知 羞 恥...


>

一 個 小 學 生o既 智 力 商 數 都


唔 會below 100 掛......Article 4: (Request 23)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


>


> 因 人 而 異 啦...
below 100 o個d去 晒 特 殊 學 校laArticle 4: (Request 24)

> 檸 少 .5048 said:


> ( 原 文 雖 然 有 點 人 身 攻 擊 板 友 之 嫌 ,


> 但 因 為DJ2813都 是 引 文 的 , 故 此 冇 事 ,


> 不 過 我 都 是 原 文 略 好 了 )


>


> 是 否 巴 迷 也 好 ,


> 我 覺 得 此 人 目 的 根 本 是 要 打 擊 部 分 板 友 ,


> 並 且 在 巴 迷 進 行 分 化 。


> 我 也 覺 得 有 少 少 攻 擊 我 ,


> 不 過 這 是 他 人 的 事 , 我 們 沒 法 管 的 。


>


> 根 本 本 板 很 多 板 友 都 是 他 們 的 目 標 ,


> 他 們 會 否 是 對 本 板 不 滿 我 就 不 知 道 了 。


> 我 在 九 板 講 過 這 件 事 ,


> 但 不 知 是 你 還 是 其 他 板 友 指 話 冇 可 能 。


>


> 檸 少 .5048
其 實 檸 少 有 冇 得 罪 過 人?


果 條 友 成 日 在 該 版 講 你 在 巴 士 上 食 甜 筒 又 乜 又 物


講 成 N 咁 多 次 都 唔 厭 唔 覺 悶...?Article 4: (Request 25)

> G@kei.com! said:


> '街 外 人' 又 會 咁 有 心 關 心 巴 士


> 迷 o既 事, 又 識 巴 士 迷 中 人, 又


> 識 得 叫 'BB' 會 咩.

哈 哈 , 其 實 原 本 我 在 標 題 中 係 有 個bracket


括 住 街 外 人 三 個 字o既 , 只 係 打 文 果 陣 冇 打


上 去 之 餘 , 仲 要 響 內 文 打 多 個 「 唔 」 , 扭 曲


晒 成 篇 文o既 意 思 , 若 有 任 何 不 便 謹 此 致 歉 。

另 外 , 睇 埋 其 他 相 關 文 章 就 可 以 更 加 知 道


冇 理 由 一 位 「 街 外 人 」 可 以 知 道 咁 多 巴 士


迷 間o既 事...

Andrew C.K. LamArticle 4: (Request 26)

> 柴 .Hear my Heartbeat~ said:


>


> 可 能o個 個 人 係 街'外 面'打 邊 文


> 所 以 叫'街 外 人'? XDD

邊 條 街 可 以 有 電 腦 俾 人 上 網 打 文 咁 正?


等 我 去 下...?


XDDDArticle 4: (Request 27)

> mPGA478~GL2196 said:


>


> 有notebook,有modem card,


> 有 手 提 咪 得law


>


> 不 過 價 錢 就........hehe

聽 聞 銅 鑼 灣 時 代 廣 場 是 可 以 使 用 無 線 上 網 的 。


只 要 有 可 連 接 WAN 的 手 提 電 腦 , 就 可 隨 時 使 用


上 網 服 務 。

--怪 物Article 4: (Request 28)

在 這 方 面 個 人 認 為 還 可 給 大 家 多 少 少 資 料 :


其 實 在 太 古 城 、 太 古 坊 、 海 港 城 和


荷 里 活 廣 場 也 可 以 用 這 方 式 上 網 的 。

而 且 在 上 面 所 說 的 商 場 也 有 固 定 地 方 可 以 上 網 。

不 過 , 用 這 種 方 式 上 網 來 攻 擊 巴 迷 ,


是 否 有 點 不 乎 合 成 本 效 益 ?

檸 少 .5048Article 4: (Request 29)

> 既 愛 巴 士, 亦 愛 德 國 足 球 的 【 巴 士 拿 】 said:


> 檸 少 兄 , 恕 在 下 愚 昧 講 句 , 如 果 發 文 者 係 存 心


> 打 擊 巴 士 迷 同 本 站 站 友 的 話 , 係 唔 會 計 較 甚 麼


> 「 成 本 」 問 題 。 因 為 肯 花 時 間 、 精 神 、 金 錢 去


> 做 呢 類 損 人 不 利 己 事 情 的 人 , 相 信 都 唔 貧 窮 得


> 去 邊 。
如 果 我 做 佢 阿 媽, 我 真 係 覺 得 好 羞 恥,


自 己 個 仔 竟 然 花 父 母 d 血 汗 錢 走 去 做 埋


d 傷 天 害 理 的 事! 我 肯 定 會 好 傷 心!Article 4: (Request 30)

I thought one of the first bus fans in HK somehow


started a bus company on his own and brought us


many many different buses.

How much more would you expect from a bus fan?

100 WongArticle 4: (Request 31)

> 以 我 本 人 見 解 , 此 類 針 對 巴 士 迷 之 人 身 攻 擊 係


> 100% 絕 對 不 能 接 受 。


>


> 另 外 , 發 文 者 將 友 站 heading banner 中 各 人


> 「 比 擬 」 為 弱 智 飲 士 , 明 顯 係 唔 尊 重 該 友 站 。


>


> 如 該 友 站 站 長 看 見 本 文 , 懇 請 該 友 站 站 長 立 即


> 採 取 行 動 , 將 有 關 站 友 永 久 停 板 以 免 此 等 貼 文


> 繼 續 在 互 聯 網 間 流 傳 , 對 巴 士 迷 甚 至 所 有 網 絡


> 使 用 者 繼 續 造 成 傷 害 。

在 該 站 寫 著:


'廳 長 :Gary Tang, 本 網 係 小 弟 網 頁Twisk Page既 分 頁,


如 有 意 見 歡 迎 電 郵 俾 我'


---我 不 會 相 信 的!!

之 後 的 橫 額 下 所 寫 的 (在 此 不 摘 錄), 根 本 已 經 攻 ? 對 方


, 你 猜 該 板 板 主 會 否 採 取 行 動 以 保 障 巴 迷 利 益? 這 個 板 的


原 意 根 本 就 有 心 攻 ? 他 人 , 看 橫 額 就 知 啦!

我 都 不 明 白 他 們 為 何 這 麼'空 閒'!Article 4: (Request 32)

> DA72 - HA8337 said:


>


>


> 個banner我 見 到 有 個 人 食 甜 筒 , 佢 係 咪 唔o岩?


> 係 唔o岩ge唔 好 學 佢 呀 , 人 版 , 咪 學 佢

車, 人 地 食 雪 糕 關 你 咩 事? 有 D 乘 客 在 車 上


食 蝦 餃 燒 賣 食 面 啦, 又 唔 見 你 話 下 佢?

在 巴 士 上 食 面, 我 真 係 見 過...Article 4: (Request 33)

果 個 唔 係 普 通 乘 客,圖 中 有 一 位 人 好 似 係 某 大 巴 士 網 頁


討 論 頁 分 頁 既 版 主...


身 為 巴 迷(唔 理 係 版 主 版 友)都 知 道 巴 士 上 唔 俾 食 野


下 化?

拍 巴 屁-5033Article 4: (Request 34)

對 呢 位 街 外 人 既 一 點 回 應:


職 業 不 分 貴 賤, 就 算 做 看 更,


都 好 過 後 生 細 仔, 乜 都 唔 做, 拎 綜 援

> 咁 冇 乜 名 果D咪 更 不 知 所 謂 ? 會 考 零 蛋 、 日 日


> 逃 學 、 烚 下 烚 下0既 巴 士 迷 就 成 大 籮 !


>


> 有 冇 聽 過 有 巴 士 迷 做 左 會 考 狀 元 ? 我 就 未 聽 過 啦 !


> 搵 個 會 考 有A 0既 都 難 , 高 考......巴 士 迷 咁 低B,


> 有 幾 多 個 考 過 高 考 丫 !


>


之 不 過 單 係 本 板 都 不 少 大 學 畢 業 生,


例 如 二 板 板 主gakei 兄


也 有 唔 少 板 友 現 在 正 考 緊AL


咁 講 法, 實 在 有 點 以 偏 概 全

> 想 見 識 呢d廢 到 無 倫0既 巴 士 迷 咩 ? 今 個 星 期


> 日 去BB會0既 活 動 啦 ! 個 會 真 係 名 副 其 實 :


> 巴X迷 世 界 , 人 渣 垃 圾0既 世 界 !


>


> 叻 仔 根 本 唔 會 迷 巴 士 , 因 為 佢 地 知 道 , 迷 巴


> 士 徙 錢 徙 時 間 , 冇 建 設 性 , 對 社 會 冇 貢 獻 ,


> 又 唔 能 夠 搵 兩 餐 , 不 如 迷 電 腦 好 過 。


>


> 只 有 勁 弱 智0既 先 會 迷 巴 士 , 因 為 , 大 部 份


> 巴 士 司 機 都 好 同 情D弱 智 仔 , 所 以 唔 駛 佢 地


> 畀 錢 搭 車 , 而 巴 士 就 成 為 左 弱 智 人 士0既 免


> 費 娛 樂 , 故 弱 智 仔 會 好 鐘 意 巴 士 。


>


> 正 常 人 , 個 個 搭 車 都 要 畀 錢 ![職 工 除 外]


> 日 日 搭 車 見 到 個 寫 住 十 幾 蚊0既 價 錢 牌 就 嬲 ,


> 點 會 鐘 意 巴 士 ?

唔 通 巴 士 迷 真 係 可 以 恃 著 自 己 鐘 意 巴 士


就 可 以 奉 旨 唔 俾 錢 搭 車?

> 睇 到 呢 個 板 頂 部 條banner


> d樣 同0係 庇 護 工 場 做0野 果d, 有 乜 分 別 ?

似 乎 呢 位 人 兄, 有 心 攻 擊 他 人...

HU8225Article 4: (Request 35)

所 以 呢, 為 o左 唔 好 畀 人 '睇 死', 有 話 柄 有 痛 腳, 平


時 真 係 醒 醒 定 定, 響 其 他 方 面 做 好 自 己, 唔 係 話


一 定 要 出 色 有 成 就, 有 就 固 然 好 啦, 但 至 少 都 要


對 得 住 自 己 對 得 住 人, 咁 就 唔 怕 呢o的 '人' o既 言


論 喇.Article 4: (Request 36)

真 係 做 得 巴 士 迷, 就 真 係 預 左 成 日 俾 人 以 奇 怪


或 奇 異 眼 光 望 住...Article 4: (Request 37)

> 九 巴 仔 超 奧. >_< .忙 到 就 死 said:


> 他 有 病 呀!!!.>_<.


> 一 竹 篙 打 一 船 人,


> 雖 然 有D巴 迷 不 好,但 是 是 小 部 份 的


> 不 知 有 好 多 巴 迷 考 高 考 丫 !(包 括 我)


> 和 好 多 勁 人 啊!!!


> 我 話 他 先 自 是 弱 智 仔.>_<.


>


> 九 巴 仔 超 奧. >_< .唔 開 心 了

為 這 些 人 而 咁 激 動 , 唔 開 心?!


算 喇 , 睇 完 , 咪 得 啖 笑 ,


這 班 人 的 說 話 巔 三 倒 四 , 何 需 認 真 看 待?


就 算 認 真 看 , 只 要 自 己 無 做 過 , 又 何 虧 於 心 , 對 嗎?

P.S.點 只 高 考 , 大 把 巴 士 迷 讀 過 大 學 喇...


會 考 拿 廿 幾 三 十 分 的 , 我 相 信 都 唔 少 ,


只 不 過 大 家 唔 會 咁 招 搖 講 出 來 而 已~Article 4: (Request 38)

講 得 好 , 雖 然 我 冇 機 會 , 亦 冇 資 格 去 考 高 考 ,


但 我 衰 衰 地 都 爭 到 張 「 機 械 工 程 文 憑 」 在 手 。


所 以 話 巴 士 迷 絕 對 唔 係 差 。


﹝ 但 一 小 撮 真 係 力 有 不 逮 或 不 思 進 取 者 除 外 ﹞Article B5:


Re: 青衣西雅高個場好似...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1396&a=1

回應/Replies:

> K廠 都 普LV5 said:


> 前 日 小 弟 坐269c入 元 朗 , 經 青 衣 西 山 邊 時 見 到 以 前 青 衣 西 雅 高 個 場 空 晒 , 以 前 的2部 廢dms唔 見 左 , 原 址 又 見 唔 到 一 部 雅 高 的 車 , 請 問 果 個 場 是 否close了?


>


> (ps可 能 我 眼 花 掛)


>


> lv5


o個 場 搬o左 去 對 面 呀 !


Article B6:


今集獅子山下
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1397&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

o係 今 集 獅 子 山 下 我 見 到 好 多 九 巴 呀


有 平 頂 寶,3N,ME(好 似 係),3BL!

好 正!!
Article 6: (Request 1)

> 華 貴 人~~ATR217 said:


>


>


> 請 問 幾 點 做?

時 間2035,頻 道 依 舊,


亞 視 添 食5集.

PTCC-望'草'慨 嘆...Article 6: (Request 2)

> A108 觀 塘 線 26, 30, ?? said:


>


> 仲 有 地 鐵 觀 塘 線, 紅 色 指 示 牌, 舊 車 。

仲 有 第 一 版S3BL,S3M,即 麻 雀 房 及 丹 拿~!Article B7:


【站友停板通告】DA72(id=da72)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1398&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|
23|
24|

板 友DA72在 此 文 章中 違 反 下 列 板 規 :


一 : 本 板 貼 文 指 引 十 一 ,


如 非 涉 及 巴 士 迷 危 險 行 為 的 照 片


不 能 在 本 板 張 貼 ,


但 由 於 相 中 人 食 雪 糕 並 不 算 危 險 行 為 ,


故 此 已 經 離 題 。

二 : 站 規 第19條 , 不 得 披 露 任 何 人 之 個 人 資 料 ,


由 於 相 中 的 人 是 非 常 清 楚 見 到 其 人 頭 ,


而 各 人 並 未 有 同 意 將 他 們 的 照 片 公 開 的 情 況 下 ,


亦 已 犯 規 。

由 於 事 件 涉 及 多 名 板 友 個 人 私 隱 受 損 ,


( 離 題 在 本 板 並 不 能 構 成 停 板 )


故 判 即 時 停 板 二 十 日 至 五 月 五 日 止 。

檸 少 .5048
Article 7: (Request 1)

> 一 : 本 板 貼 文 指 引 十 一 ,


> 如 非 涉 及 巴 士 迷 危 險 行 為 的 照 片


> 不 能 在 本 板 張 貼 ,


> 但 由 於 相 中 人 食 雪 糕 並 不 算 危 險 行 為 ,


> 故 此 已 經 離 題 。


誰 說 食 雪 糕 不 算 危 險 行 為 ? 如 果 部 巴 士 行 走 時 , 你 渣 唔 穩


杯 雪 糕 , 跌 左 落 地 下 , 萬 一 跣 到 人 , 邊 個 去 負 責 , 你 得 咩 ? 你 賠 得 起 咩 ?

> 二 : 站 規 第19條 , 不 得 披 露 任 何 人 之 個 人 資 料 ,


> 由 於 相 中 的 人 是 非 常 清 楚 見 到 其 人 頭 ,


> 而 各 人 並 未 有 同 意 將 他 們 的 照 片 公 開 的 情 況 下 ,


> 亦 已 犯 規 。

個 人 資 料 ? 我 唔 見 到DA72有 寫 明 邊 個 打 邊 個boh.....


而 且 該 板 友 只 是 查 詢 食 雪 糕 有 無 錯 的 , 而 且 他 亦 有 寫 明


如 果 該 人 有 錯 ( 食 雪 糕 那 位 ) , 不 要 模 仿

本 人 覺 得 該 板 友 沒 有 做 錯 , 反 而 我 覺 得 該 文 有 人 貼 離 題 文 ,


你 沒 有 阻 止 不 突 只 , 仲 走 去 回 埋 文 , 似 乎 你 有 點 而 失 職boh........Article 7: (Request 2)

1395-1係ACKL兄 貼 架


1395-3先 至 係DA72貼 架


唔 好 冤 枉ACKL兄 啦 ~=PArticle 7: (Request 3)

> 一 : 本 板 貼 文 指 引 十 一 ,


> 如 非 涉 及 巴 士 迷 危 險 行 為 的 照 片


> 不 能 在 本 板 張 貼 ,


> 但 由 於 相 中 人 食 雪 糕 並 不 算 危 險 行 為 ,


> 故 此 已 經 離 題 。

不 過 此 行 為 是 違 反 巴 士 上 的 乘 客 守 則 。


雖 然 唔 係 違 法 , 但 係 是 違 規 。

> 二 : 站 規 第19條 , 不 得 披 露 任 何 人 之 個 人 資 料 ,


> 由 於 相 中 的 人 是 非 常 清 楚 見 到 其 人 頭 ,


> 而 各 人 並 未 有 同 意 將 他 們 的 照 片 公 開 的 情 況 下 ,


> 亦 已 犯 規 。

如 果 佢 轉 載 一 個 網 上banner都 犯 規 的 話 , 咁 就


有 問 題 啦 。 不 過 如 果 你 用 未 經 他 人 同 意 而 在 此


刊 登 這banner, 因 而 停 佢 版 的 話 咁 比 較 服 眾 。


因 為 香 港 係 冇 肖 像 權 的 。Article 7: (Request 4)

> HX7455+HX6756+HX6550+HX6880+HX8024+HX7427=968 said:


>


> chok 一 chok都 分 分 鐘 啃 死 , 咁 都 話 唔 危 險 ?


> 我 梗 係 唔 係 講 雪 糕 啦 , 我 講 緊 個 筒.....

食 雪 糕 果 個 筒 會 啃 死? 我 真 係 第 一 次 聽!


真 係 要 寫 個 服 字!

>


> 下 ? D A 7 2 篇 文 係 涉 及 你o者 , 何 來 「 由 於 事 件 涉 及 多 名 板 友 個 人 私 隱 受 損 」 ?


>


>


> p.s. 巴 士 上 嚴 禁 飲 食 係 人 都 知 , 身 為 板 主 俾 人 踢


> 爆 巴 士 食 野 仲 要 將 踢 爆 你 個 人 停 板 , 甚 有 某 板 主 影 子 。


>

好 多 人 在 巴 士 上 食 飯 食 生 果 食 零 食 飲 汽 水 添,


又 唔 見 你 插 下 佢 地?

>


> KJ2179Article 7: (Request 5)

> 檸 少 .5048 said:


> 即 是 說 相 中 其 他 人 不 是 人 ?

你 唔 講 我 都 唔 知 道 相 中 其 他 人 係 板 友 喎 , 我 以 為 得 你 一 個 喎 ~


唉 , 你 上 次 爆 板 友 真 名 都 算 啦 , 今 次 又 整 多 單 , 你 唔 講


我 又 點 知 另 外 個 幾 位 都 係 板 友 呢 ?

>


> 這 幅 相 已 是 很 久 之 前 的 事 ,


> 我 並 不 會 因 為 一 幅 相 而 停 人 板 ,


> 我 自 己 也 不 敢 對 貼 甜 筒 相 的 人 作 出 停 板 ,


> 早 前 我 給 人 說 成 「 甜 筒 人 」 ,


> 我 也 沒 有 停 人 板 ,


> 因 為 我 知 道 很 明 顯 是 人 身 攻 擊 我 ,


> 而 我 停 這 些 人 是 很 不 明 智 的 。


>


> 如 有 再 多 點 的 查 詢 , 歡 迎 再 回 文 。


>


> 檸 少 .5048

甜 筒 人 我 都 係 跟 人 講 既o者 ~
KJ2179Article 7: (Request 6)

> 隱 姓 埋 名 said:


> 咪 係 ! 有D甘 既 板 主 管 , 點 會 有 好 既 板 友 呢 ?


>

DA72 係 咪 好 版 友, 睇 過 佢 info, 睇 以 前 各 版 主


警 告 過 佢 物, 睇 下 幫 唔 幫 得 落? 如 果 你 話 幫 得


落, 我 諗 你 有 撐 佢 , 包 庇 自 己 友 之 嫌...

>


> 被 人 捉 到 車 上 食 雪 糕 就 停 人 十 零 廿 日 , 被 人 捉 到 叫 鴨 咪 仲 得 了 既 ?


> 分 分 鐘 抄 埋 人 地 家 都 得 呀


>

咁 告 埋 我 啦, 九 巴 ROADSHOW 話 過 唔 好 訓 覺,


我 每 搭 巴 士 都 在 車 上 訓 覺, 咁 告 埋 我 啦...

> 有D甘 既 板 主 係 度 , 我 要 爆 粗


> ABCDEX!_~(@_P@_)_})+ :P

有 D 咁 既 版 友, 真 係 巴 士 迷 的 悲 哀...


唔 怪 得 知 巴 士 迷 呢 個 名 臭 名 遠 播...


唉!Article 7: (Request 7)

如 果o係 度 爆 粗,爆 左 之 後 可 能 會


被 永 久 停 板.


{如 果 係BDB3一 定 會,都 唔 明 點 解 依 家


都 係 停 幾 十 日 咁 少}Article 7: (Request 8)

> 怪 物 mbwhk.com said:


>


> 說 罷 這 是 他 人 的 事 吧 。


> 如 果 我 這 樣 被 人 貼 相 , 說 真 的 , 也 不 會 坐 視 不 理 。


>


> --怪 物

如 何 坐 視 不 理?


停 佢 板?炸 佢?影 返 佢 貼 上 來?


心 胸 狹 窄 點 做 板 主 呀?Article 7: (Request 9)

咁 叻, 講 得 咁 口 響, 不 如 搵 你 做 版 主 囉?Article 7: (Request 10)

做 板 主 是 一 個 經 驗 。


這 裡 做 板 主 , 最 多 也 是 被 人 痛 罵 、 羞 恥 。


他 日 這 裡 可 能 有 板 友 做 了 某 大 公 司 董 事 ,


等 等 。 這 些 寶 貴 的 經 驗 必 可 派 上 用 場 。

沒 有 人 生 出 來 就 是 完 美 的 , 人 是 要 經 過 鍛


鍊 的 。

--怪 物
Article 7: (Request 11)

> 檸 少 .5048 said:


>


> 再 講 多 一 次 ,


> 單 是 一 幅 甜 筒 相 不 足 以 讓 我 停 他 人 板 。


>


> 我 不 想 對 付 任 何 貼 甜 筒 相 的 人 ,


> 如 果 各 位 板 友 堅 持 檸 少 要 對 付 這 些 人 ,


> 我 也 沒 有 辦 法 , 這 是 大 家 對 我 的 單 向 想 法 。


>


> 檸 少 .5048


喇 喇 喇 , 你 自 己 講 架 , 唔 想 對 付 任 何 貼 甜 筒 相 的 人


而 家 你 左 人 板 又 點 計 先 ?
Article 7: (Request 12)

> 檸 少 .5048 said:


>


> 這 幅 相 尚 有 其 他 板 友 , 不 是 得 甜 筒 相 。


>


> 檸 少 .5048

張 相 無 寫 明 有 其 他 板 友 , 係 你 自 己 講 架 !

Article 7: (Request 13)

我 唔 係 講 緊 你 , 我 知 道 檸 少 板 主 唔 係 心 胸 狹 窄 的 人 。


我 亦 知 道 單 是 一 幅 甜 筒 相 不 足 以 讓 你 停 他 人 板 。


唔 需 要 太 敏 感 既 。
KJ2179
Article 7: (Request 14)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


> 食 雪 糕 危 險, 咁 雪 糕 公 司 實 聽 執 笠 啦?


> 咁 危 險, 仲 邊 有 人 食 呀, 人 兄?


>


>


> 眾 所 週 知, 圖 中 食 雪 糕 的 那 人 是 誰,


> 我 地 根 本 係 心 中 有 數...


>


> 食 雪 糕 有 錯, 不 如 告 埋 雪 糕 公 司 丫?


> 人 地 造 埋 d 雪 糕 間 接 攪 到 跣 親 人 喎?


> 到 時 攪 到 個 個 失 業 咪 好 囉?


>


>


> 車, 有 時 回 文 可 能 會 有 離 題 文 章, 唔 通 回 文 時


> 係 講 非 巴 士 文 章 時, 走 去 六 版 開 個 新 thread 貼 文


> 咩?

佢 地 梗 係 想 啦,


可 以 將 罵 戰[發 揚 光 大]喎!
Article 7: (Request 15)

> 漫 遊 中 ~ 太 公 望 said:


>


> 你 咁 講 法


> 乜 都 唔 安 全 啦


> 點 知 你 落 樓 睇 時 會 唔 會 一 個 唔 小 心


> 跣 一 下 由 樓 上 仆 到 落 樓 下 呀


> 撞 到 企 係 門 口 等 落 車 的 阿 婆 點 算 呀


>


> 亦 唔 知 坐 係 你 後 面 個 人


> 伸 懶 腰 時


> 會 唔 會 一 巴 打 落 你 個 頭 度


>


> 咁 多 如 果


> 不 如 去 買 六 合 彩 啦


>


> 見 你 語 氣 同 佢 一 樣


> 睇 你 都 同 佢 的 作 風 都 不 妨 多 樣


>


> sopp

同 呢 d 人 解 釋, 哂 氣 啦,


呢 挺 人 真 係 講 野 可 以 由 攣 講 到 直 呀.

呢 挺 人 未 出 過 社 會 裡 面 做 事, 都 唔 識


寫 個 驚 字!

Article 7: (Request 16)

放 長 雙 眼,


睇 下 佢 地 第 時 點 囉~


Article 7: (Request 17)

> 巴 士 公 司 沒 有 寫 明 唔 俾 落 樓 梯 , 唔 俾 伸 懶 腰 , 但 有 寫 明


> 巴 士 車 廂 唔 俾 食 野 , 包 括 雪 糕 在 內 !

是 你 說 的 , 因 為 在 車 廂 內 飲 食 會 有 危 險 , 亦 很 和 應 之


前 板 主 所 說 的 「 因 為 在 相 內 吃 甜 筒 相 不 屬 於 危 險 活 動


」 。

但 現 在 , 你 又 反 口 說 落 樓 梯 等 「 危 險 活 動 」 不 算 是 。


那 你 究 竟 想 說 甚 麼 ?

--怪 物


Article 7: (Request 18)

> 隱 姓 埋 名 said:


> 因 為 在 車 廂 內 飲 食 會 有 危 險 , 亦 很 和 應 之 前 板 主 所 說 的 「 因 為 在 相 內 吃 甜 筒 相 不 屬 於 危 險 活 動 」 。


> 便 屬 離 題


> 對 呀 !


> 因 為 在 車 廂 內 飲 食 會 有 危 險 , 他 貼 文 , 有 何 不 對 ?


>

你 試 下 同 佢 邊 果 d 滿 身 紋 身 既 黑 人 物 講 呢 d


野 丫? 我 擔 保 你 肯 定 會 被 打 到 重 傷!


Article 7: (Request 19)

> 漫 遊 中 ~ 太 公 望 said:


>


> 佢 想 講


> 無 論 你 地 點 樣 話 DA72 都 好 啦


> 我 都 一 定 撐 硬 DA72 啦


> 唔 係 點 會 出 到 呢 D 咁 o既 論 句 先 得 架


>


> sopp

真 係 要 寫 個 服 字...


呢 d 咁 既 人 有 咁 差 既 record 都 會 有 人 去 撐 佢...


真 係 天 收 啦...


Article 7: (Request 20)

板 友 提 醒 人 唔 好 學 人 於 巴 士 上 飲 食 , 冇 做 錯 喎 !


叫 人 於 巴 士 上 飲 食 就 錯 喇 , 咁 都 俾 人 停 板 , D A 7 2 真 係 慘 !
KJ2179Article 7: (Request 21)

> 怪 物 mbwhk.com said:


>


> 不 過 這 位 板 友 似 乎 已 經 不 是 提 及 一 次 有 關 事


> 情 , 而 且 說 人 壞 話 , 怎 也 不 好 的 吧 ?


>


> (雖 說 若 要 人 不 知 , 除 非 己 莫 為 。 但 我 想 這 裡


> 每 人 也 曾 經 犯 錯 的 吧... 用 不 這 麼 刻 意 去 經


> 常 提 及 他 人 往 事 ?)


>


> 我 想 你 也 不 想 他 人 公 佈 閣 下 的 醜 事 吧(這 裡 應


> 該 沒 有 人 想 的)。 板 主 對 此 類 文 章 敏 感 些 少 也


> 難 免 。


>


> --怪 物

只 怪 板 主 唔 夠 忍 耐 力 啦 , 做 板 友 的 , 應 該 要 互 相 忍 讓 ,


而 做 得 板 主 的 , 忍 耐 力 應 該 被 其 他 板 友 強 , 你 做 得 板 主 的


就 遇 左 有 呢 一 日 咩 倒 董 、 倒 檸 等 事 發 生

好 多 八 掛 周 刊 , 十 年 前 邊 個 港 姐 參 選 時 露 點 露 毛 , 而 家 都 會


舊 事 重 提 , 無 辦 法 架 , 甘 耐 以 前 既 野 , 唔 通 你 走 去 告 人 地 呀 ?Article 7: (Request 22)

犯 錯 就 係 犯 錯 而 不 是 說 人 壞 話 。


犯 錯 提 及 一 次 一 百 次 都 係 犯 錯 。


>


> (雖 說 若 要 人 不 知 , 除 非 己 莫 為 。 但 我 想 這 裡


> 每 人 也 曾 經 犯 錯 的 吧... 用 不 這 麼 刻 意 去 經


> 常 提 及 他 人 往 事 ?)

錯 左 之 後 被 人 重 提 舊 事 , 就 停 人 板 , 就 係 錯 上 錯 。


>


> 我 想 你 也 不 想 他 人 公 佈 閣 下 的 醜 事 吧(這 裡 應


> 該 沒 有 人 想 的)。 板 主 對 此 類 文 章 敏 感 些 少 也


> 難 免 。


>


> --怪 物

公 布 啦 , 我 有 在 巴 士 食 麥 當 勞 , 你 影 到 就 貼 上 來 啦 。

KJ2179Article 7: (Request 23)

> 怪 物 mbwhk.com said:


>


> 那 麼 如 果 他 了 解 當 時 某 板 友 的 情 況 及 四 周 環 境 ,


> 我 亦 無 話 可 說 。


>


> 不 過 , 為 何 要 不 斷 不 斷 地 重 提 他 人 往 事 呢 ? 你


> 又 不 是 他 的 親 戚 朋 友...(我 假 設 他 不 是)


>


>


> 重 提 一 次 已 經 很 足 夠 、 很 足 夠 。


> 我 想 很 多 巴 士 迷 也 知 道 這 件 事 了 。


>


> 重 貼 一 次 , 巴 士 迷 仍 感 新 鮮 。


> 重 貼 兩 次 , 巴 士 迷 見 怪 不 怪 。


> 重 貼 第 三 次 時 , 我 想 你 也 有 點 膩 的 感 覺 吧 ?


> (除 非 你 喜 歡 此 類 揭 他 人 秘 密 的 文 章)


>


>


> 我 想 這 裡 很 多 板 友 也 曾 內 車 上 飲 食 吧(包 括 我


> 亦 有), 但 我 覺 得 不 致 於 要 被 貼 上 來 給 大 家 分


> 享 評 論 。 你 有 否 想 過 當 時 人 的 感 受 嗎 ? 犯 錯 了


> 就 是 要 這 樣 被 他 人 恥 辱 嗎 ?


>


> --怪 物

我 擔 保 呢 D 人 在 學 校 既 操 行 一 定 唔 會 係 A...


佢 地 唔 激 死 d 阿 sir 同 miss 都 算 偷 笑 喇...Article 7: (Request 24)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


>


> 佢 既 態 度 不 嬲 都 好 差, 睇 佢 INFO 就 知,


> 佢 以 前 經 已 被 上 一 手 版 主 警 告 過 兩 次


> 架 啦! 其 實 今 舖 停 佢 版, 應 唔 應 該 計


> 番 佢 以 前 既 警 告 紀 錄 而 再 罰 重 D 呢?

係 啦!DA72的 居 心 大 家 都 心 知 肚 明,


唔 知 點 解 會 有 人 將 他 的 歪 理 再[發 揚 光 大].Article B8:


Re: 感概﹕無聊巴士迷
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1399&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> S3M61@LBT2012 said:


> 睇 過呢 篇 文 章後 ﹐


> 我 會 覺 得 某 些 人 講 法 太 無 聊 同 太 過 份 。


>


> 的 而 且 確 ﹐ 曾 經 有 同 事 跟 我 講 過 ﹐ 話 迷 巴 士 太 無 聊 ﹐ 整


> 個 網 頁 放 幾 張 相 出 來 根 本 都 無 用 。 雖 然 我 無 反 駁 ﹐ 但 我


> 覺 得 呢 個 係 一 個 興 趣 ﹐ 自 己 覺 得 係 鐘 意 做 既 野 ﹐ 無 人 可


> 以 迫 到 。


>


> 不 過 ﹐ 我 更 唔 同 意 呢 位 人 兄 所 講 ﹐ 迷 巴 士 既 百 份 百 智 商 程


> 度 低 既 人 或 者 學 業 成 績 差 既 人 。 或 者 那 位 人 兄 唔 知 啦 ﹐ 就


> 算 係 乜 野 人 ﹐ 只 要 鐘 情 於 一 樣 野 就 可 以 喇 ﹐ 唔 理 係 乜 職 業


> 或 者 學 業 成 績 如 何 。


>


> 還 記 得N年 前 響 菲 國 被 冤 枉 運 毒 而 入 獄 既 歐 先 生 嗎 ﹖ 呢 位


> 我 仍 當 佢 係 巴 士 迷 ﹐ 因 為 有 傳 媒 訪 問 佢 之 時 ﹐ 佢 有 介 紹 過


> 自 己 既 巴 士 模 型 。


>


> 世 界 各 地 都 有 唔 少 巴 士 迷 ﹐ 除 香 港 外 ﹐ 北 美 都 有 無 數 巴 士


> 迷 ﹐ 有 好 多 都 係 本 地 人 。 無 錯 雖 然 話 係 自 私 一D﹐ 結 識 佢


> o地 都 要 有 實 力(例 如 拎 相)﹐ 但 都 好 客 氣 ﹐ 不 似 得 香 港 某


> 些 無 聊 巴 士 迷 ﹐ 一 味 識 得 人 身 攻 擊 其 他 巴 士 迷 。


>


> 所 以 我 會 承 認 ﹐ 現 在 巴 士 迷 唔 太 團 結 ﹐ 好 多 時 都 會 做 出 危


> 險 動 作 或 者 人 身 攻 擊 巴 士 迷 ﹐ 呢 點 以 前 講 過 唔 少 次 。 若 果


> 要 証 明 俾 人 睇 ﹐ 巴 士 迷 係 好 既 ﹐ 應 該 做 好 自 己 先 ﹐ 可 以 幫


> 得 人 就 幫 。


>


> 我 自 己 迷 巴 士 已 經 無 以 前 太 濃 烈 ﹐ 亦 睇 淡 呢 個 圈 子 ﹐ 我 覺 得


> 呢 個 圈 有 好 多 感 概 既 事 情 。 不 過 ﹐ 永 遠 都 唔 會 淡 忘 巴 士 呢 樣


> 野 ﹐ 直 到 死 果 一 日 ﹐ 我 仍 然 係 巴 士 迷 。


>


> 廢 話 講 完 ﹐ 希 望 大 家 抽 空 一 看 。


>


> ~~~Tony(S3M61)~~~


> LA時 間4月15日7﹕47am
咁 樣 講 法 , 世 上 都 好 多 弱 智 既 人


個d迷 刎 哥 刎 姐 既fans就 係 一 個 好 例 子
Article 8: (Request 1)

> 500─ 閉 關 中 said:


> 我 唔 識 講 野 , 只 嗯 到 一 句 話 :


> 罷 回 無 聊 文 章


> 回 復 昔 日 安 寧

老 實 講,你 這 句 話 由 我 兩 年 前 入 板 講 到 而 家


你 講 的 「 昔 日 」 我 諗 都 係 咸 丰 年 前 了.唉 ~


人 多 左 點 會 有 安 寧 架.Article 8: (Request 2)

有 一 件 事 更 值 得 去 做 的 ,


請 各 位 巴 迷 自 律 , 不 要 在 板 上 妄 言 ,


不 要 站 出 馬 路 影 巴 士 相 ,


更 不 要 在 車 上 吃 東 西 , 做 回 一 個 正 直 的 巴 迷 ,


那 麼 各 位 巴 迷 都 唔 會 係 被 話 去 做 一d無 聊 的 事 。Article 8: (Request 3)

(原 文 略)

其 實 既 然 係 咁 無 聊 , 睇 完 咪 一 笑 置 之 吧 ,


這 些 人 , 越 多 人 有 回 響 , 他 們 便 越 興 奮 ,


製 造 更 多 事 端 出 來 , 破 壞 巴 迷 形 象...

不 過 真 係 唔 知 點 解 , 巴 士 迷 當 中 真 的 比 較 多 「 怪 人 」 ,


或 者 可 以 咁 睇 , 巴 士 本 身 是 一 個 人 日 常 都 會 接 觸 到 的 事 物 ,


在 這 個 社 會 環 境 下 , 一 些 不 擅 於 與 別 人 溝 通 的 兒 童 ,


往 往 會 成 為 眾 人 排 擠 對 象 , 自 尊 低 落 ,


唯 有 寄 情 其 他 日 常 生 活 中 的 事 物 , 甚 至 沉 迷 當 中 ,


巴 士 是 其 中 一 個 例 子 。


在 巴 士 迷 的 圈 子 中 ,


他 們 可 能 會 以 一 些 不 正 常 的 手 段 , 以 獲 取 他 人 的 注 意 ,


從 而 肯 定 自 己 的 「 存 在 價 值 」 。


當 然 , 我 不 是 指 凡 是 巴 迷 都 會 是 這 種 原 因 才 迷 巴 士 ,


然 而 , 那 些 做 出 這 些 無 建 設 性 事 情 的 巴 士 迷 ,


目 的 可 能 就 是 為 了 吸 引 別 人 的 注 意...

講 真 , 我 覺 得 迷 巴 士 呢 樣 野 真 係 天 生 的 ,


好 難 會 有 「 後 天 培 養 」 ,


從 小 時 候 對 巴 士 的 注 意 , 已 為 將 來 的 迷 巴 士 留 下 伏 筆 。


事 實 上 , 我 自 己 都 覺 得 迷 巴 士 真 係 幾 無 聊 ,


上BDB在 相 當 大 的 程 度 上 係 頗 為 浪 費 時 間 的 ,


不 過 , 對 一 件 事 的 著 迷 , 甚 至 上 癮


(我 覺 得 自 己 真 係 有BDB-addiction...),


都 是 很 難 解 釋 的 , 唯 有 盡 量 控 制 自 己 吧~Article 8: (Request 4)

> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D said:


>


> 冇 錯 。 記 得 以 前 ,


> 在bdb問 下0野 , 好 快 會 有 人 答 到


> 但 係 而 家 , 一 個 小 小 問 題 都 會 變 成 罵 戰


> 雞 蛋 裏 面 挑 骨 頭 , 甚 至 將 私 人 恩 怨 擺 上 板


> 所 以 而 家 見 到 篇 文 多 過20篇 的 我 都 唔 會 睇

講 真 ﹐ 呢 排 回 得 我 文 既 都 唔 係 太 多 ﹐ 甚 至 無 人 回 文 。 我 覺


得 好 可 惜 喇 。


以 前 ﹐ 我 每 逢 響 街 上 見 到 特 見 ﹐ 或 者 巴 士 公 司 通 告 ﹐ 都 會


跑 番 屋 企 ﹐ 第 一 時 間 上BDB Post文 ﹐ 幸 好 有 單 車 ﹐ 例 如


響 上 水 見 到 特 見 ﹐ 二 十 分 鐘 後 可 以 踏 番 屋 企 寫 。

今 時 今 日 ﹐ 我 都 好 少 貼 文 。


不 過 我 仍 會 留 意BDB內 文 章 ﹐ 我 覺 得BDB係 一 個 可 讀 程 度 高


既 討 論 區 ﹐ 每 篇 文 都 有 其 價 值 存 在 ﹐ 永 遠 都 無 法 取 替 佢 既


地 位 。

~~~Tony(S3M61)~~~


LA時 間4月15日8﹕07am

Article C1:


大埔區換banner既速度
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=308&a=1

回應/Replies:


|1|

U廠(大 埔)換banner既 速 度 可 謂 勁 勁 勁..慢,


大 多 數 都 貼 足 大 半 年,貼 了 年 幾 的 都 有 唔 少


尤 其 係[血 爾]及[腦 輕 鬆]


以74x為 例,K廠 六 部 車 都 大 約 一 個 月 換 一 次,


又 如72x,新 加 果 部L廠 冷 馬 都 換 左 兩 次banner


但U廠 的 大 多 數 貼 過 半 年 都 唔 捨 得 換...

近 期 雖 有 幾 種 新banner,但 多 數 都 係 貼


在307掛 牌 車 身 上,如NINE WEST,馬 莎 等

唔 通 過 海 車 係 唔 同o的o既
Article C1: (Request 1)

係U廠 換 得 特 慢'姐'

SiuLamArticle C2:


Re: [報料] 已翻髹無廣告巴士~城巴篇
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=309&a=1

回應/Replies:


|1|

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


> 城 巴 619 及 620 已 無 廣 告 及 已 翻 油 , 620 自 翻 油 後


> 早 排 經 已 出 黎 行 962, 今 日 已 翻 油 的 619 就 行 307


> ...

今 日 見 620 行 930 .


怪 不 得 佢 咁 ' 靚 仔 ' 啦 ~

235Fans ~ HT2897
Article C2: (Request 1)

966都 好 似 係!Article C3:


尋貼有IVE banner 0既熱狗
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=310&a=1

回應/Replies:

現 正 尋 貼 有 新 版IVE banner 0既 熱 狗


下 列 均 是 已 知 的:

DD3999 --80


DH4596 --87k


DJ1959 --6


DP5569 --85k

請 問 還 有 那 些 熱 狗 上 了 此 廣 告 呢??


謝 謝 解 答~~


先 謝~~

FV6840

Article D1:


AL104@21
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5033&a=1

回應/Replies:


|1|


當 初 影 呢 部 野 只 係 為 條 廣 告,但 估 唔 到 依 家21真 係 用 晒AS,


想 影 返 都 冇..
唔 知 條banner而 家 換 走 左 未 呢?
唔 係 特 別 鍾 意gigi但 又 成 日 影gigi廣 告0既


HR 1918
Article D1: (Request 1)

> GX 7271---嚴 禁 甜 筒 ! said:


> 喂 !~你 忘 記 左AL係 士 啤 車0拿 ?


> 要 行21都 唔 係 咁 難jei~~


>


ha,咁 都 要 拎 中 呢 部AL先 得0架(不 過 如 果 佢 拎 部AL27,AL11


8甚 至AL1又 冇 所 謂 喔:p).況 且 影0個 陣AS仲 未 掛21,同 埋 而


家 部 車 條banner又 唔 知 換 左 未 呢.不 過AL雖 然 殘,但 係 貼T-


banner冇 左 條 膠 邊 真 係 幾 靚.^^

HR 1918

>


> GX 7271
Article D2:


Re: 兒時劣作:職訓局廣告N46@24K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5034&a=1

回應/Replies:

> HR 1918 said:


> 而 家 格 硬 谷 大 佢scan先 叫 做 睇 到 下,如 果 要 再 晒 做 相 都 唔


> 知 要 晒 到 幾 多R先cut到 做3R囉:P


>


> 不 過 部 車 反 晒 光,以 前 唔 識 影 相 真 徙 料>_<


>


> 多 謝 觀 賞,歡 迎 討 論


>


> HR 1918
photo by ES 6310

JF 1181 + KC 3689

Article D3:


224X單與雙
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5035&a=1

回應/Replies:

AA59 HC1614
ATS102 KL4903
3AD163

Article D4:


費城 SEPTA 巴士相幾張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5036&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

Neoplan 40呎 巴 士Neoplan 60呎 掛 接 巴 士NABI 40呎 巴 士近 一 兩 年 的 星 期 六 日 必 定 在 同 一 地 點 出 齊 。


想 影 易 過 乜...
Article 4: (Request 1)

解 解 畫 先, 呢 架 係Neoplan AN400巴 士 ,而 樓 下Camoran兄


個 架 四 十 尺 既 巴 士 係AN440巴 士

順 便 貼 兩 張LA Neoplan巴 士 啦

AN400A (All Retired from LACMTA bus fleet):
AN440A (CNG Bus)


Article 4: (Request 2)

我 又 貼3張SEPTA巴 士 相

Neoplan AN440
Neoplan AN460
NABI 416Article 4: (Request 3)
Article 4: (Request 4)

人 又 貼,我 又 貼 :p
Neoplan AN460
Orion IIArticle 4: (Request 5)

> Kwan said:


> 哈 哈 , 全 部 都 係 在11th -13th and Market影 啊 。


> 而 我 相 信 你 地 影 相 的 時 間 都 係 近 半 年 的 事(old


> navy,NJ Transit MCI)。


>


> 係 唔 係 :)

This was taken more than one year already.Article 4: (Request 6)

下 兩 文 抄 左 , 安 全 起 見 已 略 原 文 ,sorry

Neoplan AN440
Neoplan AN460
NABI 416
Camoran in SF


Article D5:


N85站牌...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5037&a=1

回應/Replies:

年 年 出0黎 呃 人 錢0既 路 線...


(85M : $6.50 N85 : $13.30)


(680 : $18.20 N680 : $24.60)


離 晒 譜...


沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article D6:


AD 1 @ 禁區
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5038&a=1

回應/Replies:呢 張 唔 會 有 問 題 掛 ? !O_o
GX 7271

Article D7:


Re: 3AD7 @ 46X(撞車後)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5039&a=1

回應/Replies:


|1|

> GX 7271---嚴 禁 甜 筒 ! said:


>


> 架 車 D油 好 新~!


>


如 果 係 另 一 邊 仲 係 果 條 新T-banner就 更perfect喇...:p

Andrew C.K. Lam

Article 7: (Request 1)

> 鐵 人 櫻 木 ‧3AD18 said:


>


> 想 問 問3AD7去 了 那 條 線 落 腳 呢 ?

就 是 相 中 路 線 牌 所 顯 示 的 路 線 呢~~

題 外 話...


這 車 的 冷 氣 真 是 冷 的 要 命..

FV6840


Article D8:


Re: (加拿大) 小弟超劣品的試作...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5040&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> Dere-On-The-Lake said:


> 0101


>


>


>


> 0102


>


>


>


>


>


> Derek K @ Mississauga (密 西 沙 加 市)

What type digicam do you use?
Article 8: (Request 1)

> Felix 729,DA53 said:


> Orion VII... 快 得 你 丫 , 本 來 星 期 五 我 都plan好 落 去 睇 ,


> 最 衰D雨 唔 停0甘 落 , 都 係 過 兩 日 好 天D先 。


>


> OrionI, II, V, VII 都 有 , 係 無 人 貼VI,0甘 我 貼 喇 。


>


>


> TwinVison LED電 子 牌 試 驗 車--9812


>


> Derek﹕ 一 排 無 見 你online, 見post請 在ICQ留 言 啦 。

小 弟 都 有 一 張9812行3 BLOORArticle 8: (Request 2)

都 係3張Orion, 不 過 係I, II, V

Orion I
Orion II
Orion VArticle 8: (Request 3)
Orion V(9310) was in Square One.Article 8: (Request 4)

哈 哈,連 你 都'出 山'捕 車 啦! :)


幾 正 丫,如 果 第 日LA 都 有Orion VII 就 好 囉

又 貼 番 張Mississauga巴 士 相 先 ...

Article D9:


Rt.13D寶鴨雞舊相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5041&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

整 理 過 些 舊 相, 找 到 些 關 於13D的, 給 大 家 看 看:
這 張 是 在 大 角 咀 碼 頭 影 的, 當 時 巳 開 始 填 海.還 有 這 張, 記 得BT3269是 很 後 期 才 退 役 的.N2 - 以 前 字 軌 之 一
曾 有 過 雞 行 走. 那 是CS-CT那 批 雞 將 退 役 時.
還 有 這 一 部
Article 9: (Request 1)

正! 還 在 閉 路 電 視 哩.

PTCArticle 9: (Request 2)

> 還 有 這 張, 記 得BT3269是 很 後 期 才 退 役 的.

何 時 退 役?

>


> 曾 有 過 雞 行 走. 那 是CS-CT那 批 雞 將 退 役 時.

請 問CT856是 否 在K廠 退 役?

P.S. D相 好 正 呀!

古 競 豪 ‧ 想 當 初 彷 彿 好 似 昨 日
Article 9: (Request 3)

這 麼 舊 的 相 , 難 得 質 素 咁 好 , 很 清...


這 些 舊 車 幾 值 得 回 味 , 也 多 謝 你 的 相^_^Article 9: (Request 4)

不 必 客 氣! 大 家 多 多 指 教 和 分 享 吧! ^_^


Article D10:


冷馬的新舊之最@荔橋
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5042&a=1

回應/Replies:~多 謝 觀 賞~!

Article D11:


[劣作四張]城巴四大神獸@969
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5043&a=1

回應/Replies:

四 張 劣 作......


656

2201

2500

2800
謝 謝 觀 賞 。


另 外 有 更 多 在新 巴81、84柴 灣 總 站


Article D12:


Re: 荔廠AL@69X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5046&a=1

回應/Replies:

> HR 1918 said:


>


> AL145是 也


>


> 多 謝 觀 賞,歡 迎 討 論


>


> HR 1918

我 都 有 張 ~

72X 是 也 ^^

EJ 4147


Article D13:


Re: 好味到'震'~統一雞蛋布丁
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5047&a=1

回應/Replies:


|1|

> HR 1918 said:


>


> 搞 到 影 時 都 有 少 少 手 震 添:P


>

新 巴 標 誌 都 震 埋~Yau
Article 13: (Request 1)

9021都 要 影 得 咁 辛 苦 ? ! 唔 係 呀fa~!


同 人 講 聲 咪 得law~~
GX 7271


Article D14:


Re: [貼相] 超豪轉彎
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5048&a=1

回應/Replies:

> Gary Tang said:


>


>


> 攝 於 屯 門 公 路 深 井 彎 位.

嘩~~~~~~! 水 箱 拖 地 呀~~~~~~!


咁 都 影 到 真 係 佩 服.

Article D15:


Re: 欠缺一個 Logo 的城巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5049&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> S3BL397 ~ EJ 4147 said:


> 但 牌 箱 兩 側 有 二 個 Logo 補 番 數 ~


>


>


> ~ 歡 迎 討 論 ~


>


> EJ 4147


呢 個 位~~唔 錯 呀~~..


幾 好 睇 呀~~張 相~~


JN4092

Article 15: (Request 1)

> S3BL397 ~ EJ 4147 said:


>


> 都 係 多 得 你 介 紹 o者 , 不 過 拉 成


> 210mm 都 唔 夠 , 呢 個 位 都 幾 『 大 食 』o下:)


>


> EJ 4147


介 紹o者..冇 乜 功 勞 既~~=p


咁 都 係 要 哥 仔 你 既 技 術 既~


小 弟 自 知 自 愧 不 如o嫁 喇~


不 過 最 緊 要 有 靚 相 睇~~


有 冇EM360睇o下 咁 呀~??


JN4092Article 15: (Request 2)

> ACKL ~ DJ2813 said:


>


> 後 面 架85B掛 牌GH5813有 冇 影 埋?


>


> Andrew C.K. Lam

冇 呀... 架 車 有 乜 特 別?

P.S: 你 幾 時 考 完 試 呀?

EJ 4147


Article D16:


ASV@元朗西(五張)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5050&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

 • 54

 • 77K

 • 64K

 • 968

 • 私 牌

 • 未 影 過ASV@68M及277

  SiuLam
  Article 16: (Request 1)

  提 提 小 林 兄 ,77K張 相 個 標 籤


  有 錯 誤 。

  PS:77K同54這 兩 幅 最 好

  蛋 仔  Article 16: (Request 2)

  劣 作:
  Article D17:


  每週七鴨:N103-N109 (相7張)
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5051&a=1

  回應/Replies:


  |1|
  2|

  CH 7083 (N103):
  CH 7412 (N104):
  CH 7454 (N105):
  CH 7515 (N106):
  CH 7599 (N107):
  CH 7623 (N108):
  CH 8755 (N109):
  希 望 各 位 喜 歡 , 亦 歡 迎 討 論 ^_^


  鳴 謝 板 友 ES 6310 提 供 相 片

  JF 1181 + KC 3689
  Article 17: (Request 1)

  > Xero said:


  >


  > 前 門 上 面 個VOITH LOGO, 究 竟 是 甚 麼 傢 伙 來 的?...

  VOITH是 一 間 公 司


  香 港 的 巴 士 經 常 配 置 此 公 司 生 產 的 波 箱


  而 呢 個logo


  是 表 示(賣 廣 告)此 車 配 上VOITH波 箱


  (除 了 鴨 之 外,仲 有 雞 上 呢 個 廣 告)

  PTCC-望'草'慨 嘆...  Article 17: (Request 2)

  > TO人 ﹝ 安 全 第 一 ! ﹞ said:


  >


  > 當 然Fleetline和 冷 氣 利 蘭 奧 林 匹 克 也 有 此 廣 告 ,


  > 難 到 它 們 也 是 配 用 窩 富 波 箱 ?

  - Not only AL, some S3BL and tubro S3N (S3N222-270) had


  this sticker also, just like those in 81C.

  ~at school


  GK 9112


  Article D18:


  CTB#2800@118
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5052&a=1

  回應/Replies:  呢 個 位 影 車 !~咪 搞 我 喇......


  EJ 4147兄 , 咪 制 呀 !
  GX 7271

  Article D19:


  新巴VA - VA36
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5053&a=1

  回應/Replies:  ML81

  Article D20:


  [徵求] 大欖隧道轉車券(後期)(往市區方向) 相片
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5054&a=1

  回應/Replies:

  我 想 徵 求 往 市 區 方 向 的 大 欖 隧 道 轉 車 券


  (較 後 期 的, 即 內 有 '不 可 轉 讓' 四 隻 字)


  的 相 片, 以 作 做 網 頁 之 用, 謝 謝.

  P.S. 今 日 還 欠 #2800 @ 969 未 影...

  Article D21:


  城巴新色@969
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5055&a=1

  回應/Replies:


  |1|
  2|

  今 日 去 中 央 圖 書 館 見 工(暑 期 學 生 助 理),


  順 手 影 埋 城 巴 新 色@969

  先 來 一 張2201
  跟 著 是2500 同656合 照
  轉 番969牌
  656
  2500
  劣 作,歡 迎 討 論 及 提 出 意 見
  Article 21: (Request 1)

  > Elvis~Elvisip.com said:


  > 你 大 約 幾 點 去 影?


  >


  > 少 年 兵 團-劍 湖 山 之 戰


  > Transport HK香 港 運 輸 中 心


  > 加 入 ︰ 麗 星 郵 輪 獅 子 星 號 / 香 港 消 防 車 黃 竹 坑 分 局F186


  > http://www.elvisip.com  >

  2201---13:15


  656 and 2500---14:30  Article 21: (Request 2)

  > 小 林 said:


  >


  > 噫, 今 朝 先 搭#2500返 學,


  > 佢 之 後 跳 飛 機 行962?


  > 但 係 我 放 學 又 見 佢 行969喎.


  > 究 竟 係 係 點 架!?


  >


  > SiuLam

  城 記 車 長 不 懂 使 用 Hanover 的 controller ,


  按 錯 罷 了 。

  AD262/AP64


  Article D22:


  神秘的白超豪全面睇
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5058&a=1

  回應/Replies:


  |1|
  2|
  3|

  白 超 豪 正 面
  白 超 豪 後 面 (後 面 尾 燈 與 平 日 有 小 小 不 同)
  車 頭 沙 板 貼 有 銀 色 的(SUPER OLYMPIAN) 字 樣
  (按 下 相 片 可 放 大)

  劣 作 幾 張 , 歡 迎 大 家 討 論

  HR9801
  Article 22: (Request 1)

  老 友, 想 討 論 下 話, 不 如 討 論 下 點 入 去 影 啦;


  你 影 相d位 置 點 睇 都 吾 似 公 眾 地 方/無 限 制 進


  入 既 地 方woo~  Article 22: (Request 2)

  > § AV512 § said:


  >


  > 你 究 竟 點 樣 入 到 入 面 咁 犀 利 呀 ?

  AV512兄, 聽 某'隱 居'板 友 講,


  好 似 話'有 人'偷 入 去 架.

  傳 言 一 個, 勿 盡 信!

  Siulam  Article 22: (Request 3)

  偷 入 去 ? 為 免 令 人 誤 會 , 希 望 原 作 者 能 出 來 澄


  清 一 下 。


  Article D23:


  Re: 中 巴 VA 系 列 - VA36
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5059&a=1

  回應/Replies:


  |1|

  > 西 毒 (GK8843) said:


  > ~VA36


  >


  >


  >  請 問 此 車 於 中 巴 年 代 上 過 幾 多 個 唔 同 既 全 車 廣 告?
  Article 23: (Request 1)

  咁 岩 部 機 有 VA36 既 相, 梗 係 跟 住 貼 啦 :P  留 意 左 邊 既 路 線 牌, 第 一 個 數 字 3 係 大 隻 d 既, 相


  信 係 用 左 車 頭 果 隻 數 字 牌 布. 但 係 第 二 個 字 0


  左 黑 色 牌, 而 且 好 多 次 見 呢 架 車 行 307 都 係 咁, 唔


  知 係 咪 佢 冇 左 紅 色 格 0 字, 定 係 師 傅 貪 方 便 行


  完 301 之 後 容 易 轉 返 112 呢?


  Article D24:


  日 立 冷 氣 GB3968 行 101
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5060&a=1

  回應/Replies:

  ~GB3968 行 101
  ~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
  西 毒


  GK 8843

  Article D25:


  Re: 白雪雪大白豪@281A
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5061&a=1

  回應/Replies:


  |1|
  2|
  3|

  > Xero said:


  > 唔 係HG4404...係GB9848~


  > 純 正 大 白 豪 一 部 , 無 電 視 , 無banner


  > 雖 然 佢 唔 係 掛 牌 ,


  > 不 過 一 星 期 總 有 兩 三 天 會 在281A找 到 它 的 芳 蹤


  > 影 相 當 天 它 也 是 代 另 一 架 白 雪 雪 的 掛 牌HG4404


  >


  >


  >


  > P.S.差 點 削 尾...
  我 都 有 影,在 佐 碼..  另281a有 架 膠 牌duple atr門 位 冇banner,我 都 想 影 埋 佢.


  唔 知 佢 幾 點 出 現..
  Article 25: (Request 1)

  > 6840 said:


  >


  > GB9848 已 經0係 上 次 加 班 成 為281A 掛 牌 了~~


  >


  > FV6840

  o下...幾 時 加 過 班?


  上 次 加 班 不 是 去 年 十 一 月 嗎?


  那 次 加 的 可 是83S蛇 車 加 攝281A, 唔 似 有 新 掛 牌...

  其 實 究 竟 現 在281A正 字 軌 加 蛇 車(唔 計83S攝 車)總 共 有 幾 多 部 o架...?  Article 25: (Request 2)

  > ACKL ~ DJ2813 said:


  >


  > 計 有 十 五 部 一 更 車 及 三 部 特 別 車 合 共 十 八 架 。


  >


  > 而GB9848是 掛281A特 別 車 字 軌 的 , 也 許 是 因 此


  > 較 少 機 會 見 到 它 吧~^_^


  >


  > Andrew C.K. Lam

  何 謂 「 特 別 車 字 軌 」?即 係 蛇 車?!


  那 麼GB9848是 否 也 計 算 在 該 十 八 架 掛 牌 車 之 中 呢?  Article 25: (Request 3)

  哦...特 別 車 即 係 蛇 車 ,


  一 更 車 即 係 正 字 軌 。

  GB9848係 蛇 車 掛 牌 車 來o既~^_^

  ps:HD9444撞o左 果 排GB9848暫 掛88K期 間


  日 日 都 話 要 搵 日 落 街 影o左 佢 , 點 知 到 架


  HD9444返o左88K都 未 影...:P

  Andrew C.K. Lam


  Article D26:


  making a call? start with a '6' !
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5062&a=1

  回應/Replies:


  |1|

  標 題 無 錯 呀 , 真 係 全 細 楷 。 去 左 兩 次 星 洲 , 除 左 見


  到 果 邊 既 公 交 透 視 廣 告 「 氾 濫 」 之 外 , 真 係 稱 得 上


  用 得 出 色 既 廣 告 聊 聊 可 數 。 當 然 , 有 得 用 既 緊 係 用


  啦 , 都 係 差 唔 多 錢 者 。

  今 次 遊 星 洲 見 到 呢 個 廣 告 係 唯 一 一 個 令 我 一 看 再 看


  既 廣 告 , 但 並 不 是 全 車 身 廣 告 , 而 是 受 一 眾 香 港 巴


  士 迷 厭 惡 既 橫 幅 廣 告 …


  咦 … 未 試 過 當 地 「 星 洲 炒 米 」 添 ~
  Article 26: (Request 1)

  到 底 這 些 富 豪 熱 狗 在 哪 兒 行 走 呢 ?


  我 見 到 熱 狗 的 總 是 利 蘭 …

  AD262/AP64


  Article D27:


  Re: 睹後鏡
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5063&a=1

  回應/Replies:


  |1|
  2|
  3|
  4|
  5|
  6|

  > AD332@TM-Focus said:


  >


  >


  >


  >


  >


  >


  > 再 加 多 張 新ATS


  >

  幅 相 係 咪  呢 兩 日 影  ?


  因 為 星 期 日 (14/4) 大 約 6:15 pm


  我  青 衣 青 康 路 美 景 花 園 對 出


  見 到 有 兩 部 全 新 金 色 的 AP,


  其 中 一 部 頭 牌 如 上 ,


  是 顯 示 ' 竹 園  1 '


  但 不 同 是 我 見 部 車  時 佢 仲 未 有 九 巴 logo,


  車 尾 則 有 ' Centroliner ' 字 樣 。


  唔 知 你 影 的 那 部 是 否 我 當 天


  所 見 的 其 中 一 部 AP ?


  而 相 中 的 那 部 AP 車 尾


  還 有 ' Centroliner ' 字 樣 嗎 ?

  我 昨 天 本 想 在 第 二 板 將 以 上 所 見 上 文 ,


  但 上 極 上 唔 到 , 而 我 亦 無 被 停 板 ,


  有 無 人 知 點 解 ?

  Dart (HJ)
  Article 27: (Request 1)

  > 大 埔 道~ASV41^^AV452 said:


  >


  >


  > 二 板,九 板 同 特 見 板 個server係 虧 虧 地o架........


  > 我 都 經 常 上 唔 到........

  怪 在  板 巳 經 話 我 成 功 貼 文 ,


  但 返 回 主 板 卻 沒 有 我 的 文 章 。


  由 昨 天 至 今 , 我 巳 試 了 十 幾 次 ,


  情 況 完 全 一 模 一 樣......

  Dart (HJ)  Article 27: (Request 2)

  樓 上 大 銀 幕 用 了 啡 色 玻 璃 呢 。

  AD262/AP64  Article 27: (Request 3)

  右 面 果 部 係 咪 新 既 3ASV?

  另 問 新 AP 用 乜 波 箱 呢??  Article 27: (Request 4)

  見 到 呢d路 線 牌 既 大 字 , 再 望 番 街 上 用 緊 既 細 字 , 真


  係 黯 然 神 傷 。

  張 大 勇  Article 27: (Request 5)

  > 漢 華 . 世 冠 雙 層 低 地 台 said:


  >


  > 上 層 車 頭 條 扶 手 又 唔 同 左 喎 ~~

  The handrail on the last batch (AP81-130) looks better, this one looks odd....  Article 27: (Request 6)

  > 輝 仔 said:


  >


  > 請 問 現 役AP係 咪 都 係 用 緊 呢 款 睹 後 鏡 ?

  起 初 係, 之 後 冇 幾 耐 就 會 換 返 豬 腰 鏡.


  Article D28:


  [相相]深圳市 -- 丹拿珍寶 !!!~~~
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5064&a=1

  回應/Replies:


  |1|

  [相 相]深 圳 市 -- 丹 拿 珍 寶 !!!~~~

  1996 年 的 建 設 路 總 站,現 上 已 建 了 商 場 及 地 下 巴 士 總 站

  世 界 之 窗 總 站
  冇 引 擎

  同 場 加 影 廣 州 牌GZK6100型 單 層 巴 士.

  Article 28: (Request 1)

  而 家 個 巴 士 總 站 唔 好 話 影 相 , 就 算 係 呼 吸


  都 有 些 困 難......污 煙 瘴 氣

  不 過223都 唔 響 建 設 路 做 總 站 喇 。

  Andrew C.K. Lam


  Article D29:


  Re: 新ATS行64k
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5065&a=1

  回應/Replies:

  > AD332@TM-Focus said:


  > ATS117


  >


  >


  > ATS118


  >


  >


  >

  呢 張 我 炒 左.........慘,俾 個 阿 叔 阻 住.....


  >


  > ATS120


  >

  大 字 真 係 靚 好 多!!


  都 唔 明 九 巴 搞 咁 多 野 做 乜...

  Article D30:


  Re: 吉偈蘭@60X
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5066&a=1

  回應/Replies:

  > ~~Speed-10 DG5010~~ said:


  >


  >


  >


  >


  > ~多 謝 觀 賞~!


  > 歡 迎 提 出 意 見 ^_^
  此 車 應 該 係 代FW1321, 圖 中 司 機 係 吳 車 長


  , 唔 知 有 冇 記 錯 呢?。

  請 問 閣 下 於 那 日 拍 攝 此 相 片?
  ~_~ 嵐 巴 迷 上

  Article D31:


  Re: 77K在錦田路
  >http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5067&a=1

  回應/Replies:


  |1|

  > TO人 ﹝ 安 全 第 一 ! ﹞ said:


  > 此 乃 錦 田 路 近 石 崗 機 場 的77K


  >


  >

  地 點 應 為:近 石 崗 軍 營

  此 車 為: M82 EH5154

  SiuLam
  Article 31: (Request 1)

  > 勤 入 石 澳--- 波 子(VA63) said:

  架M仔 冇 踩 線 呀 ! 那 裏 有 兩 條 線 , 而 且 部 貨van已 經


  泊 左 上 行 人 路 。

  --


  輝 仔

  >


  > 架 貨Van塞 住 架M仔,要 搞 到 佢 踩 線...


  > Thx To