20020410
巴士舊文--2002年4月10日請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文B.巴士迷茶座.
第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文


C.巴士車身廣告.


D.巴士貼圖區.

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

Article A1:


Re: 請問ADS200是不是31路線的掛牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4598&a=1

回應/Replies:

> 想 飛 的LEMON said:


> 請 問ADS200是 不 是


> 31路 線 的 掛 牌?
係(前 幾 日 我 先 搭 過 離,個 司 機 渣 得 好 狼)948


Article A2:


Re: 新MAN出牌!!!!!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4599&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> EW3074@TM-Focus said:


> 我 經 過 南 廠,見 到 有 兩 部man有 車 牌,


> 不 過 見 不 到 車 牌 號 碼,


> 請 問 仲 有 冇man係 己 出 牌?

請 問 你 見 到 的 MAN 泊 在 哪 一 個 位 置? 側 邊 泊 了 甚 麼 車?


你 見 到 時 距 離 有 幾 遠?
Article A2: (Request 1)

你 說 九 巴 還 是 什 麼?Article A2: (Request 2)

> Cyberport~~#1361 & ex-#701 said:


>


> Are these 2 Volgren MANs?


>


> Cyberport~~#1361 & ex-#701

照 計 新 出 牌 o既 MAN 都 只 會 係 Volgren o既 o者 。
Article A3:


Re: 今天是276A, 796A投入服務及276改總站一週年
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4600&a=1

回應/Replies:

> 雲 尼 斯 約 克1014 said:


> 2001年4月10日, 276A投 入 服 務, 而276及276P則


> 搬 到 天 慈 總 站, 分 拆 了 天 水 圍 及 元 朗 往 返 上 水 的


> 乘 客.


>


> 同 一 天796A也 投 入 服 務, 是 彩 明 苑 第 一 條 巴 士 路


> 線, 當 時 我 乘 搭 後 才 發 現 尚 德 商 場 冇 站, 車 長 卻


> 會 叫 等296A的 乘 客 去 尚 德 也 可 乘 搭796A, 要 人 在


> 唐 德 街 下 車 行 番 出 去. 時 至 今 天796A不 經 尚 德 區 了.


>


> 時 光 飛 逝, 原 來 已 經 一 年 了.

即 使 沒 有 天 北 的 發 展, 276其 實 一 早 應 該 分 拆


Article A4:


Re: 將軍澳朝早派車大混亂!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4601&a=1

回應/Replies:

> 強 烈 反 對 取 消95M‧AV212 said:


> 今 朝3N5行93M,3BL161行93A,KL牌ATS行95,


> ATR68行296,仲 要 脫 班,究 竟 發 生 咩 事?

除 了ATS行95外,其 他 幾 項 都 不 算 是 大 混 亂 吧. :p


Article A5:


New Flyer D40LF 原產地係邊?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4602&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

我 昨 日 睇SEPTA的 報 導 話 佢 地 在 美 國 製 造 ,


但 係 又 有 人 影 到 加 拿 大 出 現SEPTA 5401巴


士 。 究 竟 佢 地 在 那 裏 出 產?

謝 謝.


日 日 搭D40LF返 工 的


Kwan


HR 8473
Article 5: (Request 1)

> S3M61@LBT2012 said:


>


> Newflyer應 該 係 加 國 產 物 ﹐ 上 年LACMTA一 批C40 LF﹐ 產


> 地 就 響 加 國 。


> (因 為 好 耐 無 見 既9807兄 ﹐ 佢 寄 過D相 俾 我)


>


> 會 否Newflyer響 美 國 有 廠 呢 ﹖


>


New Flyer have body assembly plant in USAArticle 5: (Request 2)

Winnipeg, Manitoba


CanadaArticle 5: (Request 3)

Since all buses sold to US under federal funding


need to have at least 60% US content, therefore most


manufacturers have facilities in US for final assembly.

- New Flyer -


Winnipeg (Manitoba) - Head Office and Plant:


Produces bus body and parts


Saint-Cloud (Minnesota):


Full and final assembly - axle, engine, etc.

For buses that are for Canada, bus shells are done in


Canada, final assembly in US then ship back to Canada.

Orion and NovaBus do the same.
Article A6:


Re: 今日U廠的M攝左去邊?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4603&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> Agassi said:


> 70X的 應 該 又 係p車?


> 下 午 會 出 嗎?

M DE8819 @71K
Article 6: (Request 1)

> 懷 念 豪 華 色 既 【ME14】DF9565 said:


>


>


> M25


> 食 物 環 境M @ 53

It is L not U.Article 6: (Request 2)

> Special Thanks So~~~GL1489 said:


>


>


> DE5729 @ 30(U depot)

這 輛 是 不 是BL83?

M74
Article A7:


今早特見:DC3都'回魂'
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4604&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

今 朝 早 返 學 時 經 過 筲 箕 灣 總 站 , 竟 然 見 到 一 部 好 特 別


既 車 行110!


DC3今 日 做110新 巴'二 車', 其 行 車 証 到 期 日 是2002年


8月8日 , 似 乎 行 車 証 又 續 左 四 個 月 。

之 前 年 鑑 又 寫DC2-DC8會 退 , 難 道 新 巴DC會 再 續


牌'臨 時 行 走'? 新 巴 鬧 車 荒 乎 ?


究 竟 新 巴 是 否'有 心'把DC退 役 ?

按 : 前 幾 日 搭 左DC2行2M,DC2是 續 左 一 年 , 好 似 是 明 年


3月2*日(好 似 是26日)到 期 。

暗 西~DL13
Article 7: (Request 1)

> 縱 橫 港 島 北 ‧Victory 6001 said:


> 今 日DC5也 已 經 復 出,行 走2M線,


> 但 不 知 道 行 車 証 續 到 何 時.

今 晚 返 屋 企 時 見 埋DC5行2M, 真 是 嚇 一 跳:)


行 車 証 都 是8月8日 到 期 。

暗 西~DL13Article 7: (Request 2)

> AD63 said:


>


> 只 續 了 一 季??

DC3及DC5應 該 是 四 個 月..

不 過DC2則 是 一 年..Article 7: (Request 3)

> 相 信 都 係 同 無 車 有 關,


> 以 知 批12xx好 似 遲o左 出 牌,


> 搞 到 個 計 劃 亂o左....

其 實 令 我 覺 得 奇 怪 的 是 為 何 要 拿 擬 退 役 的 車 輛


出 來 續 牌 行 走 , 新 巴 不 是 真 的 這 麼 不 夠 車 輛 吧 。


另 外 , 為 何12系 列 這 麼 久 仍 未 出 牌 , 又 是 另 一


問 題 。

暗 西~DL13Article 7: (Request 4)

會 唔 會 因12xx要 做Type Appoval,所 以 要


較 長 時 間 才 可 出 車?

Leslie ChanArticle 7: (Request 5)

> 其 實 令 我 覺 得 奇 怪 的 是 為 何 要 拿 擬 退 役 的 車 輛


> 出 來 續 牌 行 走 ,

不 擬 退 的 車 如 常 續 牌 ﹐ 如 不 拿 擬 退 的 車 來 續 牌 ﹐


那 還 可 以 用 什 麼 車 呢 ﹖

> 新 巴 不 是 真 的 這 麼 不 夠 車 輛 吧 。

買 新 車 目 的 是 取 代 舊 車 ﹐ 那 新 車 未 出 ﹐ 舊 車 已


退 ﹐ 理 論 上 當 然 是 不 夠 車 (何 況 原 意 係 雙 層 代 單


層)。 當 然 夠 唔 夠 車 ﹐ 好 睇 巴 士 公 司 o既 派 車 政 策 。Article 7: (Request 6)

據 聞 , 原 本 安 排 「 過 期 」 的DC, 現 在 全 部 不 見


了 。

12XX會 不 會 因 為 配 額 問 題 而 未 出 投 入 服 務 呢 ?
Article A8:


Re: 問特見:JP1997@269D
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4605&a=1

回應/Replies:

> 路 人-3ASV@13D! said:


> 來 自 今 日(10/4)的 特 見,但 報 料 的 板 友 加 了


> 一 句 很 特 別 的 評 語: 架 車 又 勁 又 廢.


>


> 此 話 何 解?

過 份 隱 喻


謹 此 致 歉

本 話 的 意 思 係 駕 車 的 師 姐


勁 ︰ 駕 車 勁 度 危 險


廢 ︰ 唔 識 渣 車


(最 主 要 係 稽 查 要 佢 埋 站 佢 就 飛 站


架 車 去 到 二 波 盡 仲 鎖 死 波)


Article A9:


全新10.3米三叉戟
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4606&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

有 板 友 透 露 , 新 巴10.3米 三 叉 戟 已 經 開 始 組 裝 車


身 了 。

特 別 鳴 謝 板 友VA63(HR2493)─ 鏟 入 石 澳提 供 消 息 。
Article 9: (Request 1)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


> 咦?


> 係 咪 即 係 16xx?


郵 差 兄 係33xx至o岩ar


石 澳 人EricArticle 9: (Request 2)

> 235Fans ~ HT2897 said:


>


> 10.3 米 wor ~~~


> 今 次 的 應 該 是 3341-3360 .


> 因 早 前 新 巴 買 了 20 架 矮 躉.


>


> 235Fans ~ HT2897

而 家 矮 短 躉 多 到 可 以 行 非 郊 區 路 線, 新 巴


仲 買 廿 架 矮 短 躉? 難 道 新 巴 想 以 矮 短 躉 代


替 dart / DC?Article 9: (Request 3)

一 來 新 巴 想 用 躉 來 替 代 Dart/DC


二 來 其 實 而 家 係 唔 夠 矮 躉 用 架.


每 到 星 期 日/公 眾 假 期,


15 號 就 要 用 比 平 日 多 一 陪 車 行


仲 有 一 些 假 日 開 既 線, e.g. 309


所 以 9 號 每 到 假 日 就 比 人 地 搶 晒 的 矮 躉 架 啦.

至 於 矮 躉 行 市 區 線 主 要 係 比 副 偈 抖 下,


唔 駛0下0下 跑 山 而 已.

6028Article 9: (Request 4)

以 新 巴 現 有 的 路 線 計,無 一 條 路 線 係 非 用


Dart不 可. (客 量 不 足 的 另 計)
Article A10:


[急問]有關是日DE 8232行70X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4607&a=1

回應/Replies:

據 特 見 板 資 料,此 車 今 早 行 走70X,現 希 望 查 詢 此 車 會 否


行 走 全 日,還 是 兩 味 車 或 賣 血 車,及 希 望 查 詢 此 車 之 任 何


到 站 時 間,大 約 便 可

先 謝


HY 2114


Article A11:


Re: (過境巴士)沙巴三問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4609&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:


> 想 問 問 有 關 沙 頭 角 穿 梭 巴 士 問 題,唔 知 有 無


> 人 可 以 答 我?


>


> 1) 沙 頭 角 巴 士 的6間 聯 營 公 司,除 左 永 東 之 外,


> 另 外 仲 有 邊5間?


>


> 2) 除Scania外,我 仲 見 過 有 永 東UD行,唔 知


> 仲 有 無 其 他 車 款?

見 過 有BENZ

> 3) 永 東 是 中 資 定 港 資 的?


>


> Thx!


>


> Leslie Chan
Article 11: (Request 1)

> 3) 永 東 是 中 資 定 港 資 的?

永 東 係 一 間 港 資 公 司 , 八 十 年 代 尾 至 九 十 年


代 初 , 當 時 直 巴 的 數 量 、 班 次 、 路 線 及 營 運


公 司 還 不 如 今 天 般 蓬 勃 , 散 客 乘 車 不 太 多 ,


主 要 客 源 仍 倚 重 旅 行 團 , 特 別 是 當 時 深 圳 的


小 人 國 剛 開 放 , 每 逢 假 期 便 有 大 量 一 天 團 ,


港 直 巴 的 需 求 突 然 增 加 , 因 不 需 在 關 囗 接 駁


內 地 車 , 當 時 有 兩 位 年 青 人 , 看 中 這 個 市 場


空 隙 , 便 承 包 了 幾 間 直 巴 公 司 的 班 次 , 例 如


當 時 的 牛 耳 包 括 東 興 、 開 大 、 及 辰 達 永 安 前


身 的 環 球 、 環 島 、 大 達 等 , 寧 願 在 平 日 白 蝕


車 租 , 但 在 假 期 時 便 大 炒 配 額 , 記 得 當 年 的


香 蜜 湖 停 車 場 , 便 是 他 們 的 大 本 營 , 兩 人 均


手 持 大 水 壺 手 機 指 揮 及 調 動 , 成 功 在 他 們 懂


得 炒 賣 之 道 , 從 不 拒 絕 客 戶 的 需 求 , 當 自 己


的 配 額 用 完 , 寧 願 白 蝕 及 貼 錢 , 也 向 城 巴 、


粵 港 等 買 位 , 結 果 讓 他 們 打 通 了 網 絡 , 埋


了 幾 間 大 公 司 , 及 內 地 邊 檢 及 交 通 廳 等 機 構


的 堆 , 這 十 幾 年 期 間 , 兩 位 年 青 人 積 累 了 不


少 財 富 , 開 始 由 第 一 部 車 , 逐 漸 發 展 成 自 己


的 車 隊 , 但 據 小 道 消 息 , 其 實 幕 後 另 有 不 出


面 的 中 資 股 東 , 而 且 車 隊 中 的 部 份 巴 士 是 屬


其 他 公 司 所 有 , 這 是 某 些 因 素 所 致 , 只 是 交


由 永 東 管 理 及 營 運 。

巴 士 文Article 11: (Request 2)

其 實 永 東 係 近 年 最 進 取 , 肯 投 資 的 過 境 巴 士


公 司 , 我 搭 左 永 東 四 年 , 看 著 永 東 擴 充 及 購


置 新 車 。 司 機 由 無 著 制 服 到 現 時 整 整 齊 齊 ,


巴 士 由 當 年 全 日 本 舊 車 隊 至 現 時 以Scania為


主 , 國 際 號 更 為 永 東 帶 來 一 筆 可 觀 收 入 。

講 開 又 講 , 搭 開 永 東 , 和 一 些 司 機 都 有 閒 談


他 們 都 覺 得 永 東 人 情 味 濃 厚 , 善 待 員 工 , 而


且 人 工 亦 係 行 內 較 高 的 一 間 。 因 此 好 多 永 東


的 司 機 都 肯 為 公 司 做 生 意 。Article 11: (Request 3)

> 氣 球 張 大 勇 said:


> 但 據 小 道 消 息 , 其 實 幕 後 另 有 不 出


>


> 有 冇 聽 過 辰 達 永 安 都 係 有'幕 後 另 有 不 出


> 面 的 中 資 股 東'? 上 次 去 歐 遊 個 領 隊 係 咁


> 講 既 。

當 然 有 聽 過 啦 ! 你 估 來 自 南 洋 的 陳 氏


家 族 , 冇 傍 人 會 咁 多 內 地 投 資 ?

可 以 咁 講 , 而 家 做 直 巴 既 , 絕 大 部 份


是 有 中 資 背 景 的 。

巴 士 文Article 11: (Request 4)

> 1) 沙 頭 角 巴 士 的6間 聯 營 公 司,除 左 永 東 之 外,


> 另 外 仲 有 邊5間?

無 記 錯 有 辰 達 、 穗 港 、 廣 旅 、 粵 港 同 另 一 間 公 司

> 2) 除Scania外,我 仲 見 過 有 永 東UD行,唔 知


> 仲 有 無 其 他 車 款?


>


> 3) 永 東 是 中 資 定 港 資 的?

港 資
Article A12:


香港教育學院專車時間表及收費表 (下文作廢)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4611&a=1

回應/Replies:


|1|

星 期 一 至 五 的 時 間 表
星 期 六 的 時 間 表 及 收 費 表

Article 12: (Request 1)

'下 文' 因 出 現 故 障 ﹐ 已 砍 。Article A13:


Re: 有關特見CTB 2501行25A?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4612&a=1

回應/Replies:


|1|

> 唔 准+討 厭 開 單 邊 車 門 的3601 said:


> 是1501定2501???


> CTB出 了2501嗎?

sorry. 打 錯 了,應 是1501.

如 引 起 任 何 不 便,敬 請 原 諒.
Article 13: (Request 1)

> 數 碼 港~LV68@4 said:


>


> i think maybe 1501.


> CTB no any bus no is 2501

我 又 岩 岩 睇 到 篇 文 講 新man出 廠 ,


等 我 仲 以 為 真 係 有 架2501......Article A14:


Re: S3BL7 DK7889係咪轉了入K廠?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4613&a=1

回應/Replies:

> 沙 田 墟~S3BL007 said:


> 剛 才 響 特 見 見 到


> S3BL7[K] 行 61X


> (S3BL397 ~ EJ 4147, 2002-04-10 08:44:18)


>


> 請 問 是 否 轉 了 入K廠?


> thx~


> S3BL7‧ 你 在 何 方

S3BL7已 轉 了 入K廠,


前 身 係L廠 後 備 車.


Article A15:


3ASV操百和路
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4615&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

剛 才 下 午 三 時 四 十 五 分 , 我 在 粉 嶺 火 車 站 行 番 華 明 ,


見 到 一 部 K J 扒 ( 唔 記 得 數 字 ) 由 粉 火 沿 百 和 路 向 華 明 駛 去 ,


它 被 貼 上 路 線 訓 練 的 紙 ,


當 我 行 到 欣 盛 苑 , 又 見 到 它 在 百 和 路 右 轉 入 一 鳴 路 ,


其 行 駛 方 式 正 如 2 7 8 X / 2 7 0 A / 7 0 P 在 粉 嶺 南 向 九 龍 方 向 一 樣 咁 兜 。

唔 知 係 車 長 操 3 A S V ?


或 係 個 車 長 操 十 二 米 車 ?
Article 15: (Request 1)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


> 可 能 係 操 將 來 會 開 的 新 線 277X.


>


可 是 , 277X 不 會 行 經 百 和 路 近 粉 嶺 火 車 站 ,


這 便 是 和 278X / 70P / 270A 不 同 之 處 ,


而 我 見 到 的 3 A S V 是 在 百 和 路 ( 粉 嶺 火 車 站 ) 向 華 明 駛 去 ,


像 278X / 70P / 270A 一 樣 , 不 似 是 277X 的 路 線 。

還 有 冇 其 他 路 線 的 可 能 性 ?Article 15: (Request 2)

> 熱 切 期 待279X的 山 葵 said:


>


> 279X回 程 路 線 咪 咁 行 囉,將 來 既70X都 係 咁 行~~


> 其 實278X同270A好 似 都 操 過 晒 金 , 基 本 上 隨 時


> 可 以 落 金 , 係 有 冇 車O者~


> 所 以 可 能 性 太 多 , 唔 使 太 敏 感 。

279X 唔 會 經 一 鳴 路 架?
Article A16:


Re: 新 MAN 出牌屬屯門用作 60X, 66X 全冷 + 大量消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4616&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|

> DH 145 said:


> DC 9288 @ 53 6:50 約 a.m. 於 置 樂 入 元 朗.


> DE 8779 @ 53 1:20 約 p.m. 於 置 樂 入 元 朗.


>


> 前 77K 掛 牌 DE 8819 5:01 分 於 屯 門 廠 旁 的


> Shell 油 站 往 建 生 方 向 逃 去.


>


> 3 X 新 MAN 於 昨 日 驗 車, 並 已 於 今 日 釘 牌, 泊 於 屯 門 81 廠 內,


> 預 料 於 1 至 2 日 內 投 入 服 務


> (U 廠, 應 屬 屯 門 因 元 朗 太 多 金 及 60X 與 66X 將 快 全 冷).


> 另 1 X 新 MAN 於 今 日 送 至 驗 車, 預 料 於 明 日 出 牌.


>


> 本 批 全 數 15 部 MAN 已 經 運 抵 本 港


> ( 當 然 不 計 也 快 投 入 服 務 的 城 巴 版 MAN),


> 下 批 則 全 數 未 到.


>


> 30 部 躉 已 經 全 數 裝 嵌 完 畢,


> 其 他 20 部 在 蘇 格 蘭 裝 嵌 則 全 數 未 到,


> 今 天 第 24 部 於 今 日 離 開 屯 門,


> 部 分 則 仍 在 廠 頂.


>


> 現 在 裝 嵌 20 部 富 豪 超 級 奧 林 比 安 12 米.


>


> 60X 與 66X 將 快 全 冷,


> 由 於 新 MAN 是 屬 於 U 廠 屯 門,


> 所 以 是 次 用 車 應 是 新 MAN.

想 問 問60X大 約 會 於 幾 時 全 冷~?


而 其 老 虎 掛 牌 會 否 調 離U廠?

> 屆 時 所 有 以 屯 門 為 總 站 及 路 徑 屯 門 的 X 線


> 只 餘 下 52X 有 非 空 調 巴 士.

also 61X and 62X ar~

> 7 部 Neoplan 己 經 到 港, 用 MAN 引 擎,


> 是 舊 訂 單, 是 20 定 30 部 (金 色).


>


> DK 3669 3N @ 23 翻 新 完 畢 於 約 5:15 分


> 於 屯 門 鄉 事 會 路 面 鐵 站 對 面 向 屯 中 方 向 逃 去.
Article 16: (Request 1)

> LAM said:


>


> 既 然 元 朗 太 多 金 車 點 解 唔 將d新 車 調 去 北 區,可 將 新 車 加 去277X/70X?

Someone said that some


Volgren bodied 3ASVs will


be scheduled on Rt.277X,


but not certified.

Pre - Fire Safety Ambassador


#1361 & ex-#701Article 16: (Request 2)

> 澳 洲 版-5up3r 01ympi4n 345V3 said:


>


> What route is 277X??

Luen Wo Hui <--> Kwun Tong


According to Northern RDP,


it will be divided from Rt.70X.

Pre-FSA~~#1361 & ex-#701Article 16: (Request 3)

Is Lam Tin,not Kwun TongArticle 16: (Request 4)

> Pre-FSA~~#1361 & ex-#701 said:


>


> So, how many AMNs(next batch)


> did KMB purchase? Which body


> do they fitted with? Thx!


>


> Pre - Fire Safety Ambassador


> #1361 & ex-#701

先 是 2 x Citybus MAN,


分 兩 批 15 + 15 =30 部 MAN.Article 16: (Request 5)

> EH2968@58P不 停 站 said:


> 61X &62X la???

回 文 時 請 刪 去 不 必 要 之 過 長 原 文.Article 16: (Request 6)

> 再 到 出 現 「 雲 上 的 日 子 」DN7354 said:


> 請 問 你


> M25 DC9288是 不 是L廠 時 段 開 出

I think it is.

> M45 DE8779請 問 由 邊 輛BL或M代 左 佢

This is after DF 1103.Article 16: (Request 7)

回 文 時 請 刪 去 過 長 及 不 必 要 之 原 文.Article 16: (Request 8)

出 牌 的 新 Volgren MAN 是 城 巴 之 前 訂 的 兩 部,


還 是 九 巴 自 己 訂 的 新 Volgren MAN ???


九 巴 仔 超 奧. >_< .忙 到 就 死Article 16: (Request 9)

> Elvis~Elvisip.com said:


> 即 是 說 A P 會 去 到 1 5 0 - 1 5 2 部 ?

應 是AP133至AP162,共30部

Leslie ChanArticle 16: (Request 10)

> 元 朗 因 太 多 金 而 不 入 元 廠 ?

純 是 某 廠 職 員 與 我 分 析.


因 收 到 風 60X 同 66X 全 冷 同 係 屯 門 廠 車.

> 即 是 說 A P 會 去 到 1 5 0 - 1 5 2 部 ?

應 該 係 150/160 部.

> 2 3 ? 2 3 在 屯 門 ?

久 唔 久 都 有 3N 入 屯 門 ,


同 埋 通 常 都 唔 除 膠 牌.


我 有 好 多 3N(S, K) 同 AD1 (K) 時


在 總 修 的 閃 光 燈 相.
Article 16: (Request 11)

> 漫 遊 中 ~ 太 公 望 said:


> 聽 聞 批 Man 其 中 是 比 260X 加 班 用 喎


> 其 他 就 會 比 60X 全 冷 用


>


> sopp

聽 聞 由 於 運 輸 署 不 批 准 260x 加 班 , 九 巴 才


從 60M 抽 八 輛 ATR 換 出 低 載 客 量 的 AMN , 以


不 加 班 的 情 況 下 , 增 加 整 體 載 客 量 。

既 然 不 會 加 班 , 而 且 新 AMN 載 客 量 比 現 有


的 BERKOF MAN 更 低 , 又 怎 會 以 它 們 作 為 260X


的 新 血 呢 。

有 錯 請 指 正 。

AD262/AP64
Article 16: (Request 12)

> 才 仔FP7359@TM-focus said:


>


> 想 問 問60X大 約 會 於 幾 時 全 冷~?


> 而 其 老 虎 掛 牌 會 否 調 離U廠?

5:01 仲 答 緊 A59,


5:15 分 已 經 到 新 墟,


你 話 我 收 料 收 左 幾 耐...


問 唔 晒 咁 多 野.


大 約 幾 時 會 全 冷 我 有 問 過,


屯 廠 的 有 關 人 事 只 講 '就 快' ,


確 實 日 期 唔 知,


相 信 約 兩 個 月 之 內.

我 唔 係 去 車 務 部 收 料,


收 到 風 話 60X 同 66X 全 冷 同


新 MAN 屬 廠 已 經 係 奇 跡.

> also 61X and 62X ar~

正 確 D 講 係 去 西 九 龍 的 X 線.

琴 日 8779 行 53 4:20 響 我 樓 下 行 過 (to yuen long),


今 日 原 本 係 去 搭 8779,


因 1:20 聽 到 佢 行,


所 以 4:20 等 8779,


豈 料 來 了 EH 7728 同 A59 (DS 1770),


由 於 近 校, 費 事 被 人 撞 到 我 等 車,


所 上 A59 to Po tin to 屯 廠,


早 見 架 野 仲 用 布 牌, 相 信 快 退 役.


上 到 架 野 發 現 潛 望 鏡 下 塊 玻 璃 失 蹤 左.


Article A17:


Re: 漫談:觀塘區之東隧過海巴士線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4618&a=1

回應/Replies:


|1|

> Mark said:


> 星 期 一 下 班 繁 忙 時 間,地 鐵 觀 塘 線(觀 塘 至 北 角 段)列 車 服 務


> 因 故 障 而 暫 停 服 務,乘 客 改 乘 東 隧 巴 士 線 過 海,造 成 每 班 車


> 未 到 觀 塘 滿 載 乘 客.此 情 此 景 是 否 於 平 日 少 見 呢?


>


> 觀 塘 之 東 隧 巴 士 線,與 一 般 之 紅 隧 巴 士 線 不 同,因 沒 有 火 車 客


> 支 持,客 量 較 其 他 隧 巴 線 為 少,大 概 因 有 地 鐵 線 競 爭 吧.


> 未 知 將 來 觀 塘 之 東 隧 巴 士 線 能 否 因 將 鐵 通 車 而 有 所 改 善?

我 諗 將 鐵 通 車 之 後 平 時 係 東 九 龍


搭 開 地 鐵 過 海 的 乘 客 都 會 改 搭


隧 巴,例 如 現 時 由 觀 塘 搭 地 鐵 過 海


去 銅 鑼 灣 都 係 轉 一 次 車,遲D將 鐵 通 車


之 後 由 觀 塘 搭 地 鐵 去 銅 鑼 灣 都 要 轉 成


二 次 車,你 估D乘 客 會 喜 歡 左 轉 右 轉 咩!!


都 係 搭 一 程 隧 巴601路 線,619路 線


由 觀 塘 去 銅 鑼 灣 最 實 際.
Article 17: (Request 1)

> Duple said:


>


> 但 係601入 唔 到 中 環


> 只 有 靠619同641
但 係 觀 塘 去 中 環 除 了619路 線


及641路 線 之 外,仲 有 班 次


頻 密 的101路 線.Article A18:


[昨日消息] A52 昨日行單層
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4619&a=1

回應/Replies:

It is 413, 係 咪 唔 夠 躉 ?


Article A19:


蘋果日報:巴 士 稀 疏 雅 濤 閣 居 民 叫 苦
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4620&a=1

回應/Replies:

巴 士 稀 疏 雅 濤 閣 居 民 叫 苦


勤 入 石 澳-石 澳 人Eric


Article A20:


CTB&NWFB have how many B6&Dart now?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4622&a=1

回應/Replies:

CTB&NWFB have how many B6&Dart now?


thx!!


Article A21:


Re: 城巴'AAA' 是甚麼訓練?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4623&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> ~I am 港 島 西 人~ said:


> 請 問 城 巴 通 常 在 訓 練 時 掛 路 線'AAA' 的 是 甚 麼 訓 練 ?


> 近 來 經 常 有 掛'AAA' 的 大 富 豪 在 西 區 及 干 諾 道 中 出 現 ,


> 未 知 會 否 與 數 碼 港 隧 巴 線 有 關 呢 ? 歡 迎 討 論 !


>


> 港 島 西 人Raymond HKWP


> 為 進 步 而 戰 , 港 島 西 人


唔 止 大 富 豪 , 還 有1311!
Article 21: (Request 1)

> Colin Chang said:


>


> 想 問 數 碼 港 係 咪 真 係 有 隧 道 線 ? 如 果 有 的 話 , 會 去 邊 度 ?

根 據 資 訊 科 技 局 局 長 尤 太 於 數 碼 港 公 共 交 通 總 站 開 幕 禮


的 致 詞(全 文 可 在 新 聞 公 佈 中 找 到), 數 碼 港 將 會 開 辦 兩 條


過 海 隧 巴 路 線 。

暗 西~DL13Article 21: (Request 2)

通 常 在 車 長 訓 練 時 就 會 搞 AAA 牌 ,


沒 有 任 何 特 別 的 意 義 。

--怪 物Article 21: (Request 3)

> TomChen said:


>


> 應 該 是 操 線 。

可 能 係 操307,因 我 剛 剛 見 到547


搞AAA牌 經 過 大 埔 中 心


同 時 九 巴 近 幾 日 都 用3N操 線,


且 常 泊 去307條line度
Article A22:


城巴通告:905R村巴減班次
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4624&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

往 來 嘉 湖 山 莊 美 湖 居 至 荃 灣 地 鐵 的 城 巴905R,


由 下 週 一 開 始 , 於 平 日 的 非 繁 忙 時 段 , 將 縮 減


班 次 , 由 每15分 一 班 改 至20分 一 班 。

由 美 湖 居 開 出 , 由 上 午10:00至 下 午4:00,


逢00分 、20分 及40分 開 出 ; 由 荃 灣 地 鐵 開 出 ,


由 上 午10:35至 下 午4:35, 逢15分 、35分 及


55分 開 出 。


消 息 來 源 : 美 湖 居 總 站 及 各 座 住 客 大 堂 。

為 減 低 經 營 成 本 而 縮 減 班 次 , 減 少 開 支 , 本


來 值 得 原 諒 , 反 正 平 日 於 非 繁 忙 時 段 的 載 客


量 偏 低 , 但 弊 在 於 標 準 城 巴 通 告 規 格 的 左 下


方 , 竟 然 有 「 城 巴 為 你 提 供 更 佳 服 務......」 ,


呢 句 似 乎 茅 盾 左 少 少 , 君 不 見 九 巴 「 撈 稿 」 已


悄 悄 修 改 , 於 很 多 場 合 所 見 , 「XX服 務 日 日


進 步 」 呢 八 字 口 號 已 被 刪 去 。

所 以 話 , 有 時 標 語 呢 家 野 真 係 要 小 心 處 理 ,


一 不 留 心 俾 人 玩 捉 字 蚤 就 麻 煩 。

巴 士 文
Article 22: (Request 1)

曾 幾 何 時, 城 巴 嘉 湖 線 極 受 歡 迎, 連 附 近 屋 村 居 民


都 寧 願 行 過 嘉 湖 搭 車, 可 惜 現 在 風 光 不 再.

隨 著 欖 隧 啟 用, 新 屋 村 入 伙, 在 天 水 圍 來 說,


冷 氣 巴 士, 點 到 點 服 務, 已 不 再 是 城 巴 專 有,


不 再 是 城 巴 所 向 無 敵 的 撒 手 簡, 亦 不 能 再 就 此 收 取


'高 級 豪 華 服 務' 的 premium.

在 專 利 巴 士 改 善 服 務 之 時, 城 巴 其 實 好 應 該 去 檢 討


旗 下 非 專 利 服 務 的 競 爭 力.


既 然 專 利 市 場 在 政 府 控 制 下 難 再 擴 展, 城 巴 更 應 以 積 極 的


態 度 營 辦 非 專 利 線.

繁 時 非 繁 時 的 收 費 都 應 調 至 平 易 近 人 的 水 平,


一 則 吸 引 更 多 乘 客, 二 則 改 善 與 屋 苑 業 主 組 織 的 關 系,


以 便 談 續 約.


同 時 更 應 極 爭 取 新 樓 宇 的 新 線, 擴 展 市 場, 不 讓 陽 光 巴 士 專 美.....

而 唔 係 好 似 而 家 咁, 一 味 玩 減 班, 收 費 卻 維 持 高 水 平.


如 此 消 極 的 面 對 競 爭, 遲 早 連 線 都 冇 埋.


山 頂 纜 車, 馬 會 不 再 與 城 巴 續 租 車 合 約 已 經 係 好 大 的 教 訓 啦....


非 專 利 線 有 減 無 增, 情 況 實 在 令 人 擔 憂.

> Modelcollector said:


> 其 實 城 巴 早 排 曾 經 同 嘉 湖5, 6, 7期 業 主


> 委 員 會 提 出 將905R係 非 繁 忙 時 間 改 行 屯 門


> 公 路 、 班 次 減 至30分 鐘 一 班 或 同921R合 併;


> 但 以 上 建 議 全 被 否 決.


>


> 係269M同265M開 辦 後, 905R的 客 量 一 路 減 小,


> 西 鐵 通 車 後, 話 唔 定 成 為 歷 史.


>


> ModelcollectorArticle 22: (Request 2)

> Modelcollector said:


> 城 巴 由 嘉 湖 去 荃 灣 的 兩 條 線 收 費 過 高 係 導 致


> 乘 客 流 失 的 原 因 之 一. 繁 忙 時 間 收$12.3, 非


> 繁 忙 時 間 收$10. 人 地 九 巴 只 係 收$9.1, 再 加 上


> 班 次 頻 密, 想 留 住D客 都 幾 難. 依 家905R只 係 繁


> 忙 時 間 多 人 坐.

這 也 關 乎 非 繁 忙 時 段 的 客 量 問 題 及 該 區 的


居 民 出 入 模 式 , 五 六 七 期 的 閒 時 真 係 靜 過


鬼 , 因 為 大 部 份 居 民 都 要 早 出 晚 歸 出 市 區


返 工 , 至 於 人 氣 旺 盛 的 一 期 , 情 況 亦 差 唔


多 。

另 一 個 問 題 係 兩 邊 都 有 不 少M線 出 荃 葵 青 ,


選 擇 多 , 加 埋 來 計 班 次 非 常 頻 密 , 好 多 五


六 七 期 居 民 在 天 葵 路 等 車 , 有 兩 條M線 同


905R可 選 擇 , 要 佢 地 等 廿 分 鐘 一 班 既 村 巴 ,


真 係 冇 你 咁 好 氣 , 價 錢 差 唔 夠 一 蚊 , 行 車


時 間 又 差 三 分 鐘 咁 上 下 , 你 睇905R仲 有 冇


優 勢 ?

> 此 外, 我 覺 得 城 巴 好 似 對 非 專 利 的 市 場 巳 沒


> 有 興 趣, 唔 知 係 咪 同 競 爭 激 烈 有 關. 好 似 係 天


> 水 圍, 合 法 或 非 法 的 村 巴 週 圍 都 有. 我 返 早 更


> 時, 更 有 非 法 巴 村 巴 係06:30埋 天 葵 路(近 美 湖 居)


> 的969站'截 糊', 做 到 好 似 紅 小 咁!

以 前 城 巴 村 巴 對 專 利 巴 服 務 真 係 嬴 成 條 街 ,


但 而 家 專 利 巴 的 服 務 改 進 不 少 , 冷 氣 車 、


班 次 密 、 有 位 坐 、 網 絡 完 善......村 巴 的


存 在 價 值 已 大 不 如 前 , 同 樣 例 子 可 見 第 一


城 的 昔 日 線 王62R, 俾281A打 殘 左 !

巴 士 文Article 22: (Request 3)

上 水 都 好 似 有 非 法 村 巴,


那 些 村 巴 公 然 開 入


在 上 水 火 車 站 對 面 的276A巴 士 站,


叫 人 上 車
Article A23:


Re: 小小問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4626&a=1

回應/Replies:


|1|

> 怪 物 mbwhk.com said:


> 今 天 乘 坐 117 , 到 了 南 昌時 , 有 一 名 中 年 女 子 上 車 ,


> 車 長 似 乎 認 識 她 , 故 此 該 女 子 沒 有 付 錢 就 坐 在 導 航 位 上 了 。


>


> 車 長 : 「 呢... 佢 地 今 日 又喇 。 」


> 女 子 : 「 佢 地 ? 」


> 車 長 : 「 你 都過 呢 條 線, 咪跑 馬 地 上 車 囉...」


>


> 原 來 該 名 女 子 是 車 長 的 同 事 , 難 怪 難 怪 。


> 不 付 錢 是 正 常 的 。


>


> 女 子 : 「 哦... 佢 地 今 次 又 點 呀 ? 」


> 車 長 : 「 佢 上 車 呀 , 俾 四 個 幾 咋 。 」


> 女 子 : 「 男 定 女 呀 ? 」


> 車 長 : 「 女 呀 , 十 五 六 歲 囉 , 以 前 仲 話 『 好


>    , 得 一 個 人 唔 俾 錢 。 而 家 就 帶 埋 十 幾 個 係


>    咁 上 車... 一 上 就 衝 上 樓 上 。 」


> 女 子 : 「 咁 點 算 ? 」


> 車 長 : 「 我 咪 打 死 火 燈 走 上 上 面 當 住 班 客 面 前 鬧


>    佢 囉 。 」


> 女 子 : 「 唉 , 係 咁 啦 , 而 家 十 五 六 歲 就 貪 得 意 唔


>     俾 錢 , 都 唔 知 第 日 點 算 。 」


> (...略...)


>


> 大 家 都 知 道 上 車 不 付 錢 是 多 麼 討 厭 的 吧 ? 尤 其


> 是 當 你 一 廂 情 願 , 以 為 「 跟 車 」 的 同 時...


>


> --怪 物

岩 丫...


所 以 我 都 話 過,


我 見 到 識 既 司 機,


都 係 俾 錢 上 車,


打 個 招 呼 就 算...


不 過 就 因 為 咁 俾 人 話 我 炫 耀 云 云...


唉...
Article 23: (Request 1)

> AD262-AP64 said:


> 原 文 略 。


>


> 怪 物 兄 在 所 有 的 貼 圖 的 位 置 都 漏 了


> 「 http://www.mbwhk.com/ 」 呢 。


>


> AD262/AP64
剛 才 明 明 改 了 文 ,


但 後 來 未 改 的 版 本 又 突 然 彈 出 來 變


成 新 thread...

(真 是 麻 煩 、BDB 又 慢 , 以 後 還 是 在 PTDB 貼 算 了)

--怪 物Article A24:


Re: [板主] 名字長度
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4627&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

以 下 問 題 代 朋 友 問 的


好 似 今 年 有S3M退 , 唔 知 最 快 到 期 的S3M係


邊 架 幾 時 到 期 又 係 乜 廠?唔 知 死 無 風 機 先 定 有


風 機 死 先?定 係 有 無 風 機 都 一 齊 死?U廠S廠


S3M實 死 先 , 之 後 至 到K廠 ,L廠S3M?又 排 都


死 唔 到 到 佢 。 慢 慢 影 都 未 遲 。

新 巴6018


(.>_<.)
Article 24: (Request 1)

> JF 1181 + KC 3689 --ATS@77K㊣ said:


>


> EM 360 (S3M18) ?


>


> JF 1181 + KC 3689

someone told me S3M17 will retire this year, is this true??

AD63Article 24: (Request 2)

> G@kei.com! said:


> 在 本 板 貼 文 請 勿 使 用 多 於 二 十 個 半 形 字 之 名 字.

>


咁 而 家 個 名 改 短 佐 ,


咁 夠 唔 夠!

新 巴6018


(.>_<.)Article 24: (Request 3)

> AD262-AP64 said:


>


> 現 在 是 24 個 半 形 字


>


> AD262/AP64

而 家 小 弟 己 經 再 改 佐 ,


咁 仲 夠 唔 夠 ,


幫 我 計 一 計 字 數 ,


Thx!

新 巴6018


(.>_<.)
Article A25:


九巴92號消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4628&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

九 巴92號 會 於15/4/2002起 再 度 調 整 班 次 ﹐ 至 於 詳


細 班 次 ﹐ 明 天 抄 回 來 貼 上 。 有 部 份 車 站 已 經 貼 上 新


乳 豬 紙(如 彩 虹 通 道 及 龍 翔 道 往 西 貢 方 向 巴 士 站)﹐


但 有 部 份 未 有 的 。

呢 次 已 經 係92號 今 年 第 二 次 調 整 班 次(有 錯 請 指 正)﹐


唔 知 呢 次 減 班 係 咪 代 表 九 巴 對 運 署 屈 服 呢 ﹖

報 告 完 畢 ﹐ 歡 迎 討 論 。
Article 25: (Request 1)

> Colin Chang said:


>


> 想 問 同 運 輸 署 有 咩 關 係 ?


>


> 如 果 你 話 同 地 鐵 有 關 的 話 , 將 軍 澳 線 又 未 通 車 , 而


> 即 使 通o左 車 地 鐵 又 唔 係 去 西 貢 , 減o黎 做 咩 ?


>


> 不 過 減 都 唔 緊 要 啦 , 有 小 巴 就 得~~
乜 都 俾 晒 專 小 做, 咁 巴 士 公 司 仲 要 黎 做 乜?

Postman @ General Post OfficeArticle 25: (Request 2)

> 417 said:


>


> 上 次 等 92, 等 到 發 火 , 如 非 為 了 遊 車 河 , 希 望 有 新 ATS,


> 我 早 就 坐 小 巴 。


>


> 如 此 疏 落 的 班 次 還 再 減 ? 不 如 給 綠 小 做 好 了 。 或 者 … … ,


> 落 三 菱 吧 !

92 呢 個 班 次 密 過 30X, 38A, 234X, 238X 多 多 聲


喎 。 咁 都 叫 疏 , 你 等 開 幾 耐 架 ?Article 25: (Request 3)

> 小 郵@《 暫 停 服 務 》 said:


>


> 你 都 未 睇 抄 番 黎, 咁 快 知 道 係 減 班?

我 看 過 新 乳 豬 紙 啦 ﹐ 但 未 有 抄 低 ﹐ 諗 住 聽 日 趁 等 車 時


抄 。
Article A26:


[4/11 太陽報] 綠巴深宵飛車客曾心臟病發
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4629&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

旺 角 入 美 林 僅11分 鐘


六 成 人 感 恐 慌


綠 巴 深 宵 飛 車 客 曾 心 臟 病 發


3AD 25 ‧ 繼 續 忙

Article 26: (Request 1)

<原 文 略>

20分 鐘 返 錦 英 ?

邊 度 駛0Y...有 某0的15都 俾 多 佢...:P
沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87DArticle 26: (Request 2)

Yup


I know one driver in 805s says he can arrive at Hang On within 14 minutes


One more extra,is that they get paid for $55.6 per full minibus (16 passengers) for 805S


minibuses of 805S are from 803, 804, 810 and 21KArticle 26: (Request 3)

我 有 時 會 搭805S出 旺 角

有 一 次 架 車 係 利 安 上 滿


架 車 係 警 署 直 出 九 龍 , 全 程 只 係 大 約13分 鍾

另 一 次 架 車 唔 知 點 解 只 得 兩 個 人 , 但 係 個 司 机 過 左 新 港 城 直 出 公 路


跟 住 仲 要 唔 行 大 隧 改 行 獅 隧 , 結 果 我 諗12分 鍾 之 內 就 到 旺 角 。


我 諗 如 果 搭87D, 同 一 地 方 上 車 , 架 巴 士 未 上 公 路 , 小 巴 可 能 已 經 到 左lu。

真 係 又 愛 又 驚
Article A27:


Re: 想問問以下司機所做有無問題﹖
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4630&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> Peter said:


> 今 晚 我 如 常 搭 巴 士 返 屋 企 ﹐ 當 我 在 深 水 土 步 上 左 架 熱


> 狗(唔 講 邊 條 線)後 ﹐ 個 司 機 就 一 直 碌 車 碌 到 美 孚 。


> 係 美 孚 停 站 時 已 經 被 後 來 既 一 部 冷 馬 追 到 ﹐ 之 後 重 比


> 後 面 既 冷 馬 爬 埋 頭 添 。


>


> 當 個 司 機 見 到 後 面 部 冷 馬 爬 左 佢 頭 之 後 ﹐ 竟 然 即 時 拿


> 走 個 名 牌 ﹐ 然 後 繼 續 碌 車 到 總 站 。 當 時 距 離 總 站 重 有


> 約 十 分 鐘 車 程(正 常 既 行 車 速 度 來 說) ﹐ 兼 之 後


> 既 站 重 有 乘 客 上 落 車 。


>


> 究 竟 個 司 機 咁 做 法 有 無 問 題 ﹖ 乜 唔 係 個 名 牌 係 要 交 更


> 或 者 係 私 牌 時 先 拎 走 架 咩 ﹖


>


> 歡 迎 討 論 。

你 是 不 是 因 為 「 碌 車 」 , 所 以 著 重 車 長 何 時 拿


走 名 牌 ?
Article 27: (Request 1)

> 9 4 8 said:


>


>


>


> 如 果 真 係 要 投 訴,就 算 唔 知 道 司 機 叫 乜 名 都


> 可 以 啦,不 過 個 司 機 係 唔 係 到 美 孚 就 要 交 更?


> 如 果 係,佢 提 早 囉 走 名 牌 都 正 常 既,係 早 左d既!


>


>


>


> 948

非 也, 架 巴 士 並 非 以 美 孚 做 總 站, 而 是o係 新 界 某 條X線


.而 部 車 返 到 總 站 重 要 攝 一 轉 第 二 條 短 程 線 先 收 工.Article 27: (Request 2)

你 有 無 諗 過 :


如 果 果 位 司 機 返 到 總 站 就 收 工 , 咁 所 以 就 拿


走 個 名 牌 , 小 弟 見 過 好 多 司 機 響 就 到 總 站 就 拿


走 個 名 牌 !
GX 7271Article 27: (Request 3)

說 起 碌 車, 小 弟 有 次 坐269C


由 出 大 欖 至 龍 翔 道 期 間, 比 八 班 之 後 既269C 過 頭


你 都 咪 話 個 司 機 唔 犀 利, 碌 得 咁 勁
Article A28:


(小分享)極速73
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4631&a=1

回應/Replies:


|1|

今 晚 下 著 毛 毛 雨 這 時 候 駕 車 就 最 要 留 神,


話 說 小 弟 今 晚 返 完 夜 學 同d同 學 仔 係 粉 嶺


食 完 消 夜 便 趕 著 乘 搭 尾 班73回 家,到 達 巴


士 站 不 久 一 部ME係 不 遠 處(飛 馳),小 弟 於


是 揮 手 示 意 登 車,車 停 後 閘 門 打 開,小 弟


登 車 後 發 覺 車 長 用 d帶 有 不 滿  眼 光 掘


住 我,心 想,我 知 你 趕 收 工 都 唔 洗 咁 架,之


後 我 便 上 左 樓 上 坐,而 他 沿 途 也 用 左ME


極 速 行 車,由 聯 和 墟 至 太 和 一 共 用 左12分


鐘 行 車,小 弟 於 太 和 落 車,發 覺 車 站 的 通 道


被 一 輛 工 程 車 塞 住 而 另 一 條 通 道 就 泊 左 一 架


71K(工 程 車 正 在 維 修 街 燈),我 乘 坐 的73同


一 輛64K停  係 度,此 時73的 車 長 便 嚮 長 按


及 破 口 大 罵(講 粗 口),同 時 工 程 車 的 工 人


立 刻 回 敬,場 面 一 時 間 顯 得 緊 張 起 黎,之 後


小 弟 覺 得 他 們 很 無 謂,少 少 事 都 可 以 嘈 起


上 黎 我 沒 有 再 看 事 情 的 發 展 便 離 開 了,


其 實 小 弟 想 講 比 大 家 聽,比 你 快 十 分 八 分


又 如 何,最 緊 要 安 全,是 嗎?大 家 認 為 該 車


長 有 無 不 善 之 處 呢?


此 乃 小 弟 今 晚 同 大 家 分 享 的 小 故 事


多 謝 各 位 板 友 賞 閱.
Article 28: (Request 1)

> TomChen said:


>


> 略...


> 以 前 我 都 坐 過 趕 收 工 的 30X, 車 長 沿 途 開 快 車 , 稍 有


> 阻 滯 就 粗 口 百 出 , 狂 響'安', 可 以 話 係 完 全 瘋 顛 。

有 次 o係 雅 蘭 對 開 個 燈 位 慢 線 有 部 等 轉 左 o既 1 號 S3BL, 個


車 尾 突 o左 出 中 線 少 少. 當 我 搭 o個 部 60x 老 虎 頭 以 高 速 想 過


盞 燈 時 就 差 o的 撞 埋 佢 度, 之 後 我 部 車 個 司 機 cut 出 快


線 走 上 前 開 門 向 1 號 車 個 司 機 爆 o左 幾 句 粗 口!!Article A29:


Re: 新三叉戟新措施
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4632&a=1

回應/Replies:


|1|

> TO人 ﹝ 安 全 第 一 ! ﹞ said:


> 九 巴ATS101起 、 新 巴1201起 及3341起 , 由 空 檔 入 前 或


> 後 檔 時 , 必 須 像 富 豪 奧 林 匹 克 或 超 級 奧 林 匹 克


> 般 , 踏 著 腳 制 才 能 入 檔 , 否 則 無 法 成 功 入 檔 。


>


> 現 時 , 富 豪 奧 林 匹 克 、 富 豪 超 級 奧 林 匹 克 和


> Neoplan Centroliner均 要 踏 著 腳 制 才 能 入 檔 , 而


> Centroliner更 要 踏 腳 掣 的 力 度 達 四 十 磅 風 壓 , 才


> 能 成 功 入 檔 。


>


> 如 以 上 資 料 有 任 何 錯 漏 , 歡 迎 指 正 。


>


> 又 要 鳴 謝 板 友VA63(HR2493)─ 鏟 入 石 澳提 供 消 息 。^_^

據 知 唔 係 所 有 富 豪 奧 林 匹 克 都 要


例 子 新 巴 咁,VA1-50係 唔 使 既,要VA51打 後 既 就 要
Article 29: (Request 1)

> BY said:


>


> 腳 掣 是break?


>

係 brake ~

呢 個 措 施 其 實 十 分 有 用,


因 為 當 由 空 檔 入 波 時,引 擎 的 轉 數 會 突 然 輕 微 上 升,


車 子 會 有 股 力 向 前 衝.


如 果 強 制 踩 brake 入 波,類 似 2084 的 意 外 就 可 減 少.

235Fans ~ HT2897Article A30:


Re: 考考你─73K、78K和79K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4633&a=1

回應/Replies:

> TO人 ﹝ 安 全 第 一 ! ﹞ said:


> 73K、78K和79K均 是 邊 境 禁 區 線 , 駕 駛 這 三 條 線 的


> 車 長 , 需 要 禁 區 許 可 證 嗎 ?

不 需 要~~

AD63Article B1:


Re: 巴士公司專營權到期日
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1343&a=1

回應/Replies:


|1|

> N.W.F.B.VA14 said:


> 本 人 想 問 下 列2間 巴 士 公 司 的 專 營 權 到 期 日 在


> 何 時? 謝 謝


>


> (1)九 巴


> (2)城 巴

專 營 權 到 期 日:


(1)九 巴: 31-8-2007屆 滿
Article B1: (Request 1)

本 文 較 適 合 在 二 板 討 論 。

檸 少 .5048Article B2:


Re: 屯門版聚改日期
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1345&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> fn8391@aa11.270.swh said:


> 鑑 於 有4至5名 版 友,要 求 星 期 六 去Wet


> 故 小 魚 將 版 聚 日 期 押 後 一 日


>


> 日 期:2002年4月14日


> 時 間:1400


> 地 點:屯 門 新 墟 麥 當 勞


>


> 希 望 到 時,各 位 屯 門 版 友 參 加


>

Sorry, 金 魚 兄, 我 要 溫uniform test,


唔 可 以 去 板 聚 。
^_^嵐 巴 迷 上
Article B2: (Request 1)

如 果 真 係 改 星 期 日,


sorry, 我 可 能 來 唔 到.Article B2: (Request 2)

請 問 當 天 有 誰 會 到?
Article B3:


Re: 代貼S3M問題幾問!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1346&a=1

回應/Replies:


|1|

以 下 問 題 代 朋 友 問 的


1.S3M235(EJ3809)同 其 他 康 偈S3M有 乜 唔 同 ,


它 的 引 擎 聲 明 顯 比 其 他 康 偈S3M大 聲 , 起 步 又


快 , 坐S3M235就 好 似 坐 老 虎S3BL一 樣 勁 。

2.39M的S3M186(EG2346)又 好 似 有 的 問 題 。 架


車 係 吉 偈 , 但 的 聲 同 其 他 風 機S3M又 超 唔 同 ,


是 否 成 日 上 落 山 裝 了 減 速 器 , 但39M成4架S3M


掛 牌 得 一 架 是 這 樣 。

3.上 個 月 坐 了 兩 次S3M14(DL5300), 行 的 時 候 引


擎 如 常 係 吉 偈 聲 , 但 停 車 時 引 擎 的 空 轉 聲 卻 變


了AL聲'咕 嚕 咕 嚕'的 , 成 日 坐AL同 老 虎S3BL


的 朋 友 應 該 知 的 聲 點 樣 , 架S3M14比 九 巴 換


左 乜 攪 成 這 樣 。

4.好 似 今 年 有S3M退 , 唔 知 最 快 到 期 的S3M係


邊 架 幾 時 到 期 又 係 乜 廠?唔 知 死 無 風 機 先 定 有


風 機 死 先?定 係 有 無 風 機 都 一 齊 死?U廠S廠


S3M實 死 先 , 之 後 至 到K廠 ,L廠S3M?又 排 都


死 唔 到 到 佢 。 慢 慢 影 都 未 遲 。

Thank you very much!

新 巴6018


(.>_<.)
Article 3: (Request 1)

> TD618@S3M145~嘰 嘰 喳 喳 ! said:


> 你 朋 友 是 否 住 青 衣 村?… 兩 個 問 題 都 是 我 地 頭(住 的 地 方)的 問 題 …


> 1.問 中 我 代 表 車tim.....是 呢 … 不 過 我 細 個 時 佢 仲 大 聲 過 依 家 … 好 似 話 同 個 波 箱 有 少 少 關 系 … 但 詳 細 就 不 太 知 了


> 3.好 似 無 風 機 的s3M都 是 這 樣 … 但 唔 知 點 解 佢 禁 大 聲

3.你 誤 會 問 題 了,我 係 問 點 解 架S3M14引 擎 空 轉 聲 係 同AL


一 樣'咕 嚕 咕 嚕'叫,其 他 無 風 機S3M如41A的13和24,


41M的34,36及44的7,12,32都 無 此 現 象 。


L廠 真 係 多 奇S3M。


P.S.我 朋 友 住 長 發 的,係 超 級Metrobus迷

新 巴6018


(.>_<.)Article B4:


Re: 其實你們怎樣選擇自己的代表車?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1347&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> 6008現 在 才 發 現 真 正 的 「 天 使 」 ~ 安 培 夏 美 said:


> 其 實 你 們 怎 樣 選 擇 自 己 的 代 表 車 ?


>


> 我 發 覺 很 多 巴 迷 是 每 日 返 學/返 工 都 坐 「 她 」 而 成 為 代 表 車 , 你 呢 ?

我 都 係 經 常 搭 到 呢 部 車


先 至 用 佢 做 我 的 代 表 車


3AD60(HL9019).
Article 4: (Request 1)

第 一, 我 日 日 坐.


第 二, 個 掛 牌 司 機 好 識 發 揮, 手 車 好 掂.


第 三, 曾 竊 聞 此 車 是ET一 批 中 最 好 的.


[以 前1A個 司 機 話 渣 過 好 多AL, 最 掂 此 車.]


第 四, 領 教 過 此 車 之 上 斜. LOCK死3波, 可 達40km/h.


[有 些 司 機 不 懂 鎖 波, 使 車 子 威 力 大 減.]

AL29Article 4: (Request 2)

> EH4323@16(入 黎 睇 下la) said:


>


> 唔 係 呀 , 我 搭 左EH4323都 係 兩 次 咋(一 轉), (其 實 唔 會 日 日


> 都 搭 到 部 代 表 車 , 因 為 個 個 月 都 掛 牌 表 都 唔 同 , 有 錯 請 指 正 , 不 過


> 我 等 緊 那 日 的 來 臨 , 現 在 搭 部S3BL101返 學 。)


>


> 至 於 揀 呢 部 車 既 原 因 係 因 為 我 搭 佢 那 轉 就 俾 佢


> 既 表 現 吸 引 左(回 程 由 藍 田 返 柏 景 灣 用 左35分


> 鐘), 另 外S3BL383個number都 幾 靚 , 所 以 揀 左 佢 。


>


> 不 過 就 為 難 了S3BL383兄 , 因 為 呢 部 車 也 是 係 佢 既 代 表


> 車 , 而 且 比 我 早 。

無 所 謂 啦


好 高 興 有 其 他 人 欣 賞 佢

其 實 我 當 年 返 學 放 學 好 少 坐 佢


放 學 更 只 坐 冷 馬,多 數 係AV14


但 係S3BL383加 鬍 鬚 師 傅 簡 直 係 人 車 合 一,


比 佢 吸 引 了,當 然,S3BL383個number靚 都 係 一 個 原 因

S3BL383仍 是 今 天16號 的 最 強Article 4: (Request 3)

我 的 代 表 車3ASV44是 我 第 一 天 第 一 次


乘 搭 我 的 代 表 線269D的 車 。

我 愛 269D 網 站


icq:64958144


3ASV44Article 4: (Request 4)

同 自 己 有 感 情 同 有 緣 的 ;


1333是 也 。Article 4: (Request 5)

我 的 代 表 車 有


FB8886(S3BL418 靚Number


KD1044(ATS75) 第 一 日 出o黎 行 就 行 我o既


代 表 線: 271


GL2272(AV95) 性 能 出 眾Article 4: (Request 6)

我 非 常 鍾 意 電 子 超 豪, 又 十 分 鍾 意'man凳', 而


將 兩 者 二 合 為 一, 就 是man凳 超 豪! 這 是 我 最 鍾 意


的 巴 士 型 號, 而 我 屋 企 近7號 的 路 線, 3ASV196就


是 行7號, 我 經 常 都 可 以 見 到 佢, 之 前 更 差 不 多 日


日 見 到 佢 一 次, 不 過 由 於 我 之 前 返 學 都 唔 駛 坐 車,


依 家 更 加 唔 駛 返 學, 所 以 我 沒 有 一 部 成 日 坐 到 的


巴 士, 唯 有 搵 部 自 己 最 鍾 意, 又 成 日 見 到 的 作 為


代 表 車
Article B5:


做功課:尋找巴士上的趣聞
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1348&a=1

回應/Replies:


|1|

小 弟 要 做 一 個 巴 士 網 頁 來 交 功 課


需 要 搜 集 巴 士 上 發 生 的 趣 聞,有 冇 板 友


可 以 幫 幫 手 提 供 一 些 資 料 呢?

這 些 趣 聞 最 好 是 一 般 人(非 巴 迷)都 有 共 鳴


同 有 興 趣 的 趣 事,eg,巴 士 上 追 女 仔.......

盡 量 唔 好 是


一 些 只 有 巴 士 迷 界 本 身 才 明 白 的 事


eg,派 車 或 巴 迷 是 非

多 謝 幫 手
Article 5: (Request 1)

多 年 前,聽 到 前 輩 一 番 話:


當 年(約1980-1985),59A(蝴 蝶 村-長 沙 灣)只 走 繁 時


仲 要 早 上 只 開3班 車 出 長 沙 灣


而 當 時,此 線 是 用 勝 利 二 型 行 走,而 當 時59A只 開 三 班 車


而 應 付 唔 到 需 求


當 時,蝴 蝶 村 居 民,想 了 一 個 很'好'的 辦 法


就 是'加 位'


方 法 是 自 己 取'登'仔 坐 車


而 當 時,屯 門 廠 高 層 知 道 此 事 後,便 將59A由 三 班 車


增 至 一 倍,即6班 車 行 走

金 魚 字Article B6:


做功課:尋找巴士上的鬼故
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1349&a=1

回應/Replies:

小 弟 要 設 計 一 個 巴 士 網 頁 交 電 腦 科 功 課


需 要 尋 找 巴 士 上 的 鬼 故


有 冇 板 友 有 這 方 面 的 資 料


可 否 幫 幫 手 提 供 比 我 呢

多 謝 幫 忙


Article B7:


Re: 我的女友不錯吧-_-'
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1350&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> ~I am 港 島 西 人~ said:


> 真 正 的 標 題 是 【 我 的 女 友 不 坐 巴-_-'】 差 唔 多 音 :P


>


> 真 係 估 唔 到 , 我 可 以 有 個 咁 靚 、 咁 正 、 咁 專 一 既 女 友 仔 !


> 但 係 更 加 估 唔 到 , 原 來 佢 唔 搭 得 巴 士 , 一 搭 就 嘔 ( 還 是 見


> 到 我 就 嘔 呢 ! ) , 因 為 咁 , 無 得 同 佢 係 車 上 煙 X 之 餘 , 更


> 無 得 去 遠 遠 地 方 拖 , 真 無 奈 , 唯 有 … 搭 地 龍 , 多 點 時 間 ,


> 多 點 生 活 …


> 鬼 叫 我 鍾 意 佢 咩 , 但 係 有 無 方 法 令 佢 搭 巴 士 唔 嘔 呢 ? ( 除


> 左 我 唔 上 車 外:P) 先 謝 各 板 友 !


>


若 果 她 暈 車 浪


您 咪 可 以 讓 她 倚 在 您 身 邊


睡 一 覺,休 息 一 下


我 想 都 會 唔 錯^_^Yau
Article 7: (Request 1)

> billybee Coppermine said:


> 食 飽 飽 先 坐 車 可 能 會 好 D...


> 或 者 佢 怕 會 嘔...


> 但 係 女 朋 友 仔 話 佢 暈 車 浪 係 因 為 血 糖 低...


> emm... 怕 食0野 嘔 , 或 者 試 下 飲 D 0野 囉....


> 仲 有 , 坐 車 唔 好 望 D 太 近0既0野 , 望 遠 D~~


>


> bB

血 糖 低...'搭'(食)糖 啦:P


帶 埋 佢like的 朱 古 力,果 汁 糖 之 類 啦....


(e...巴 士 好 似 唔 俾 飲 食 架 可?點 好lei?)

Leslie ChanArticle 7: (Request 2)

其 實 好 多 人 話 唔 搭 得 車 都 係 心 理 作 用


佢 地 可 能 成 日 凝 住 有 事..會 嘔..周 身move


但 係 經 驗 話 我 知~如 果 你 坐 定 定


係 好 過 你 周 圍 另...有d人 可 能 另 轉 同 人 傾 偈 解 悶


但 係 我 覺 得 呢 個 方 法 仲 衰...會 令 你 不 平 衡Article 7: (Request 3)

> 小 王 子 .3008 said:


>


> 我 而 家 苦 惱 緊 下 禮 拜 五 點 算


> ( 無 敵 長 途 旅 遊 巴 寶 馬 山 → 屏 山...)

帶 定 零 食 同 嘔 肚 袋 :P

最 重 要 是 分 散 注 意 力lor...帶 埋 Discman, MP3...

Leslie ChanArticle 7: (Request 4)

Girls are different from guys. A month ago I


went to the Peak with my girlfriend by bus (as


we walked downhill), she felt kinda sick on


those twisty roads.

So next time we'll take the 'railway' to the


Peak.

Though we sure took buses around in Macau 2


weeks ago...

100 Wong
Article B8:


Re: 調查三大巴士公司車長服務態度!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1351&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> TRD ALTEZZA (DL5352) said:


> 調 查  三 大 巴 士 公 司 車 長 服 務 態 度!!


> 1.九 巴


> 2.城 巴


> 3.新 巴


> 大 家 認 為 邊 間 巴 士 車 長 服 務 態 度 最 差??


>


> 我 個 人 覺 得 城 巴 車 長 服 務 態 度 最 差

試 過 有 個 遊 客 向 城 記 車 長 問 路,


不 被 理 睬 之 餘, 更 被 車 長 投 以 藐 視 眼 神.


結 果 那 洋 人 大 怒, 說 了 一 句 'XXXX YOU'.


那 車 長 更 叫 他 記 下 車 牌[因 沒 插 車 長 名 片].


此 後 更 以 碌 車'示 威'.

AL29
Article 8: (Request 1)

> 想 飛 的LEMON said:


>


> 我 就 認 為 九 巴,有 陣 時 搭 車 的 時 候


> 遇 正 塞 車D車 長 都 會 發 小 脾 氣.

可 能 你 得 多 九 巴 ﹐ 所 以 你 認 為 係 九 巴 ﹐


個 個 車 長 都 可 能 發 小 小 脾 氣Article 8: (Request 2)

新 巴
Article B9:


Re: 唔同男人,除左外表唔同外...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1353&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 新~城9,97 said:


> 自 從 城 巴 於97年 為 香 港 引 入 第 一 個 男 人 , 並 同 佢 配 上 澳 洲Volgren外 裝 後 , 這 個 男 人 就 成 為 大 家 既 寵 兒 , 不 論 性 能 , 馬 力 , 行 車 表 現 都 大 獲 好 評 .


> 隨 後 相 繼 出 現 既 男 人 , 有13.220,13.230(澳 門),14.220,18.220,24.310,24.350,NR262及NR263, 外 裝 亦 有Volgren,Berkhof,Caetano,Hispano,MTrans, 亞 洲 等 等 .


> 而 擁 有 男 人 既 公 司 亦 由 原 本 得 城 巴 到 九 巴 , 愉 景 灣 , 黃 巴 士 , 冠 忠(包 括 泰 豐 同 機 場 快 線 穿 梭),HAS, 機 管 局 同 旅 遊 巴 公 司 , 甚 至 澳 門 新 福 利 都 有 .


> 但 係 其 實 大 家 有 冇 發 覺 每 款 男 人 既 表 現 都 有 差 距 呢?我 唔 講18.220同NR263, 因 為 我 未 坐 過 . 其 他 既 差 距 都 幾 大 ! 好 似 大 家 最 有 機 會 坐 到 既NR262, 上 斜 有 力 起 步 快 , 車 廂 寬 敞 座 位 多 , 而 且 行 車 時 好 平 穩 好 靜 . 但 係 我 坐 過 機 鐵 穿 梭 既13.220(亞 洲 車 身)就 完 全 相 反 , 呢 班 男 人 震 到 死 , 轉 波 時 又 唔 順 , 最 抵 死 係 成 日 死 火 , 行 車 又 唔 順 .


> 試 問 用 唻 接 載 往 返 一 個 國 際 級 既 機 鐵 站 既 穿 梭 巴 士 點 可 以 咁 既 服 務?(今 時 今 日 咁 既 服 務 唔 夠ga)坐 坐 下 壞 左0係 路 中 心 要 等20分 鐘 轉 下 一 班 車 , 旅 客 對 呢 班 男 人 , 機 鐵 甚 至 香 港 既 印 象 影 響 都 幾 大 .


> 愉 景 灣14.220(Berkhof)行 車 表 現 亦 都 唔 好 , 幾 震 下 ; 而 身 處 澳 門 既 男 人(13.230, Hispano)亦 唔 係 咁 好 , 架 車 嘈 又 震 .


> 唔 通 真 係 唔 同 男 人 , 除 左 外 表 唔 同 外 , 行 車 表 現 都 不 同?

Part of it has to do with the maintenance?


(xCH can't maintain these buses as good as


the mechanics of some other franchised bus


companies in HK?)

Don't worry, if a bus breaks down on AEL route,


additional ones would be called upon


'immediately', or if there is any other bus on


other route nearby, these buses can 'jump plane'


to serve the others as well.

For example, if a bus on K1 breaks down along


Austin Road towards Kowloon AEL, a bus on K4 can


easily be called upon to pick up the passengers


for K1 at Austin Road.

Of course I would like to try the 11.190 of JTB


/Falcon Coach with 'classic' body and experience


its performance.

100 Wong
Article 9: (Request 1)

And one more...over 200 ALX300


bodied MAN 18.220s(Loliner) which


are purchased by Stagecoach.


Someone said that this model is


not more powerful.

Pre-FSA~~#1361 & ex-#701Article 9: (Request 2)

係 NL262/263。

MAN 16 噸 以 下o既 車 不 嬲 都 係 廢 ﹐


又 噪 ﹐ 又 慢 ﹐ 又 西 ﹐ 又 dun....

最 正 係 16.240, SL200, SL202

對 新 一 代 用 6.9 litre 引 擎 都 無 咩 好 感 ﹐ 太 靜 了 。 。 。Article 9: (Request 3)

> 踩 盡 行 2X 的 6028 said:


>


> 城 巴 15XX 同 愉 景 灣 既 Man 好 似 係 NL262 同 NL 263.


> 有 錯 請 指 正.


>


> 我 坐 Man 只 有 坐 過 NL262, 真 係 次 次 坐 都 咁 正.


>


> 6028

多 謝 提 醒 ! 原 文 已 改 . . . .
Article D1:


DE8819 @ 71K !
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4831&a=1

回應/Replies:


|1|


> DG5362 ME34 said:


>


>

雙 軸 短 車 又 再 重 現 71K 了...


@.@
Article D1: (Request 1)

好 耐 冇 見 過M仔 行71K咯~
Article D2:


CTB2301@118
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4832&a=1

回應/Replies:

2301@118
3AD163

Article D3:


Re: 訓練3N@紅隧口
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4833&a=1

回應/Replies:

> 元 天 ‧ 東 九 龍-3AD163 said:


> 3N DA9697


>


>


> 3AD163

請 問 你 幾 時 影 ?thx~

Article D4:


Re: 7B熱狗 -- DM36
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4834&a=1

回應/Replies:

> 東 風11型 said:


> M83


>

DM36
JF 1181 + KC 3689

Article D5:


DA19 @260X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4835&a=1

回應/Replies:


|1|
攝 於97年
Article 5: (Request 1)

> KD 4112@107 said:


>


> 張 相 在 何 處 影?

淺 水 灣 , 油 站 後 一 點


Article D6:


商業廣告熱狗相3張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4836&a=1

回應/Replies:


|1|

漢 寶 酒 樓

開 門7件 事--生 抽 王

西 九 龍 中 心

Dick
Article 6: (Request 1)AA48


Article D7:


CTB 839 @ X21
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4837&a=1

回應/Replies:
攝 於97年

Article D8:


九巴97慶回歸 @ AV
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4838&a=1

回應/Replies:
攝 於97年

Article D9:


無聊貼SF8相2只--(不喜勿進)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4839&a=1

回應/Replies:

‧Ayumi Hamasaki‧  崎    ‧


~~~~~~~~~~~~~~~Beleaf in SF8~~~~~~~~~~~~~~~

Article D10:


Re: M&M's @ 中環
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4840&a=1

回應/Replies:

> ~~Speed-10 DG5010~~ said:


>


>


> ~多 謝 觀 賞~!
加 多 張343前 身

Dick

Article D11:


BL83@77K(早期與後期)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4841&a=1

回應/Replies:SiuLam

Article D12:


Re: 新巴VA - VA31
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4842&a=1

回應/Replies:


|1|

> 希 望DA再 現26號 的ML81 said:


>


>


> 3ASV6我 唔 明 你 說 什 麼?


>


>


企 司 機 位 隔 離 位 人 兄 咁 似 關 生 既?


身 形 同 企 個 姿 勢 都 好 似 喎~
Article 12: (Request 1)

> 希 望DA再 現26號 的ML81 said:


>


> 誰 是 關 生?

新 巴 個 企 業 傳 訊 經 理 關 則 輝


Article D13:


Re: 中 巴 VA 系 列 - VA31
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4843&a=1

回應/Replies:

> 西 毒 (GK8843) said:


> ~VA31


>


>


> ~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~


>


>


> 西 毒


> GK 8843
看 來 這 幾 天 都 是 1 1 2 的 天 下 了 ^_^

Article D14:


FY1915 行 70
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4844&a=1

回應/Replies:

~ 咁 樣 貼 張 相 會 唔 會 美 觀 好 多 呢 :p

FY1915 行 70
加 多 張 DF7896 行 74A
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843

Article D15:


【徵相】都普三叉戟儀錶板(MM2用)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4845&a=1

回應/Replies:

as title


另 徵 冷 馬 巨 龍 儀 錶 板 相

Article D16:


Re: 1131 @ 柴灣
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4846&a=1

回應/Replies:

> ~~Speed-10 DG5010~~ said:


>


>


> ~多 謝 觀 賞~!
拜 託 你 唔 好 咁 樣scan相 喇 ! 好 核 突 呀 !
GX 7271

Article D17:


單層肥男人 1580 @ 11 @ 港外線碼頭
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4847&a=1

回應/Replies:

影 車 頭 大 , 搞 到 架 車 好 肥~:p多 謝 觀 賞~
沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article D18:


Re: ATR279@2E
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4848&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> S3BL103@12A said:


>


>

好 暗 o番, 車 頭 差 唔 多 睇 唔 到 係 咩 路 線?
Article 18: (Request 1)AD63Article 18: (Request 2)

> Elvis~Elvisip.com said:


>


>


>

如 果 冇 左 架 私 家 車 就 正 喇.Article D19:


(徵相)舊AL四面相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4849&a=1

回應/Replies:

最 好 有 和 新 的AV(尾 牌 在 太 平 窗 下 那 批)


的 合 照!!

Thanks alot !

Article D20:


S3BL22@43
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4850&a=1

回應/Replies:歡 迎 提 出 意 見~~

~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~

Article D21:


Re: [試貼相]77K細牌箱M仔
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4851&a=1

回應/Replies:

> JF 1181 + KC 3689 --ATS@77K㊣ said:


>


> 唔 知 睇 唔 睇 到 呢?


>


> JF 1181 + KC 3689

睇 到~ 一 幅 得 1 x 1 pixel 的 圖... X(

Article D22:


AD63(FD1755)@110
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4853&a=1

回應/Replies:welcome discuss


--------


AD63

Article D23:


[夜相]AD1@富善+S3M@75K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4854&a=1

回應/Replies:
AD1@富 善
S3M@75K
Chris Cheng


--------------


chrischeng.net


Article D24:


AL1@東京街
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4855&a=1

回應/Replies:歡 迎 提 出 意 見~~

~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~

Article D25:


城記 237 @ 347
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4856&a=1

回應/Replies:S3BL438

Article D26:


是日頗驚嚇系列一:6C要等兩小時?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4857&a=1

回應/Replies:
攝 於 下 午 四 時 二 十 五 分 ,


如 果 要 等6C的 乘 客 有 排 等 了......

PS: 驚 嚇 系 列 二 和 三 , 六 板 稍 後 有 得 睇 。

檸 少 .5048

Article D27:


香檳巴 @ 74S
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4858&a=1

回應/Replies:

以 下 相 片 在 四 月 五 日 拍 攝 ~~~

ATR175 - JE 1642
3ASV239 - KG 2997
加 多 張 當 天 74S 唯 一 一 架 熱 狗 S3M243 - EK 2431
~ 歡 迎 討 論 ~

EJ 4147


Article D28:


[代貼]3ASV@N260
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4859&a=1

回應/Replies:3ASV@N260

GW5017

Article D29:


AL3三張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4860&a=1

回應/Replies:
@84M
@46X
@40X

歡 迎 提 出 意 見~~

~~~S3BL103@12A, a Student-Oriented Route~~~

Article D30:


[貼舊相]AP10@95
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=4861&a=1

回應/Replies:


|1|

見 今 日ATS101@95(影 了 但 好 差),突 然 興 起 無 聊 貼 一 貼 舊 相GW5017
Article 30: (Request 1)

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:


>


> 明 顯 是 造 馬 相woh...哈!後 面 個'男 人'


> 已 經 出 賣 左 你!


>


> 估 你 是 巴 士 迷 會 遊 河 時 拍 的,唔 會 有 事 吧!


>


> Leslie Chan

呢 度 一 睇 就 知 係 寶 琳 巴 士 總 站........