20020204
巴士舊文--2002年2月4日


Article A1:


城巴rt.A12路線一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1807&a=1
回應/Replies:


|1|

A12幾 時 改 路?
我 唔 係 講 繞 經 西 環 一 段,
而 係 往 小 西 灣 方 向,
行 渣 華 道,然 後 右 轉 入 民 康 街,
再 左 轉 入 英 皇 道 一 段
(唔 係 直 行 渣 華 道?)
係 永 久 還 是 臨 時 安 排?

Article 1: (Request 1)

> 北 區 皇 牌270A+279X said:
>
> 是 永 久 安 排, 目 的 是 方 便 往 北 角 海 逸 酒 店 的 旅 客

改 道 日 期 是 和 路 線 改 以 糖 水 道 來 往 東 廊 的 同 一 日 。
Article A2:


Re: 298E一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1808&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 北 區 皇 牌270A+279X said:
> 1. 298E為 何 會 提 供 假 日 服 務?

因 為 配 合298E繞 經 清 水 灣 半 島


> 2. 為 何 假 日 只 行 兩 味?

因 為 九 巴 不 敢 貿 貿 然 假 日 行 全 日,
所 以 開 兩 味 睇 下 客 量 先

Article 2: (Request 1)

> 108-ADS9 said:
> 但 係 點 解 淨 係 出 坑 口 方 向 先 經 既?
> 108-ADS9

298E係 循 環 線,冇 需 要 兩 程 都 經

Article 2: (Request 2)

因 為 返 工 業 村 方 向 如 果 都 要 入 清 水 灣 半 島,
係 需 要 經 蓬 來 徑,蓬 來 路,環 保 大 道,? 旋 處,
再 行 翻 環 保 大 道 返 工 業 村,都 幾 浪 費 時 間,
而 且 本 身 有 陽 光 車 由 將 軍 澳 返 清 水 灣 半 島,
所 以298E唔 入 都 有 佢 的 理 由
Article A3:


Re: 火警特報: 太古城封路
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1809&a=1
回應/Replies:> 北 區 皇 牌270A+279X said:
> 香 港 電 台 交 通 消 息:
>
> 由 於 火 警 關 係, 筲 箕 灣 道/英 皇 道 東 西 行 均 不 能 駛 入 太 古
> 城 道. 行 經 該 處 的720及110巴 士 線 要 改 道 行 駛.

燒 完 喇 。 回 復 正 常 喇 。
肇 事 大 廈 住 客 啟Article A4:


Re: 又係的士埋站惹禍
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1810&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 勤 入 石 澳-石 澳 人Eric said:


> 720 難 埋 站


> 勤 入 石 澳-石 澳 人Eric

講 唻 講 去 , 咪 又 係 班 的 士 大 佬 等 埋 中 心 個 的


士 站 累 事 。 朝 朝 早 七 點 九 , 咖 啡 仔 、 白 鮓 、


軍 裝 乜 都 出 齊 , 企 晒o係 太 古 城 道 趕 的 士 走 ,


唔 好 塞 住 太 古 城 道 ; 放 工 時 間 又 成 車PU車 車


人 唻 趕 的 士 走 。 但 係 班 差 人 一 走 晒 ,o的 的 士


咪 又 塞 過 。 原 來 太 古 城 兩 線 行 車 , 俾o的 的 士


塞 得 得 番 一 條 線 , 你 話 死 唔 死 ?

而 家 新 聞 紙 話 埋 唔 到 高 山 臺 個 站 已 經 算 小 事


喇 , 以 前o的 的 士 塞 到 頂 住 太 豐 路 同 太 古 城 道


交 界 , 搞 到 720 o的 車 轉 唔 到 入 太 古 城 道o添


呀 陰 功 。 今 次 真 係 巴 士 公 司 都 買 佢o地 怕 囉 。

Article 4: (Request 1)

> Tao said:
>
> 重 有 係 禮 拜 六 日 及 假 期 私 家 車 等 入 停 車 場 呢! 霸 哂 兩
> 行 線 黎 入 同 等, 搞 到 由 東 廊 番 來0的720都 要 塞 埋 一 份,
> 惡 性 循 環!
>
> 經 常 流 連 個 頭 的Tao

Today the stop is moved backward. But I think that doesn't help
much, because the place is where most school buses stops during
'school rush hours'!

AD156

Article 4: (Request 2)

勤 入 石 澳-石 澳 人Eric 兄

Oversea ppl 睇 蘋 果 should paid $$ ga

I can't see it wor
Article A5:


Re: 原來新巴還未有翻新所有中巴空調車......
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1811&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 新 界 聯 盟 ‧GK9636? 祝 各 位 馬 年 龍 馬 精 神 said:
> 如 題
> 小 弟 昨 天 在 北 角 碼 頭 捕 656 時, 見 到 行 走 27 號 的
> DC19/FA2285 車 廂 內 仍 是 帶 有 中 巴 時 代 的 藍 色 人 造 皮
> 加 頭 枕 座 椅
> 相 信 他 應 該 是 新 巴 車 隊 中, 唯 一 一 部 仍 保 留 中 巴 色 彩
> 的 巴 士
>
> 報 告 到 此
>
> GK9636

仲 有 DC1 ar!!

6028

Article 5: (Request 1)

However, it should be noted that DC1 and DC19
also changes its lighting system of NWFB style.

DL13

Article 5: (Request 2)

> 勤 入 石 澳 ─ ─TO人 ﹝ 「 碌 」 盡 石 澳 道 ﹞ said:
>
> 已 除 牌 的 不 只 它 們 , 還 有 好 像 是DC14和17, 它 們 已 經 「 過 期 」 。

DC14同DC17都 翻 新 左 架 喇
淨 係 爭DC1同DC19....

Article 5: (Request 3)

仲 有DC1呢...
不 過 呢 批DC要 走 啦 ,
因 為DC2-8已 經 除 左 牌 ,
佢 地 既 遺 缺 由 新 車 補 上 。

#1361
Article A6:


Re: Where is ME19 today &......
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1812&a=1
回應/Replies:> ES2559 said:
> Which route that I normally can see it
> use on ? Thanks !

63M 。

AD262/AP64Article A7:


Filling...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1813&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 自 選 感 應DN7354+DE3018 said:
>
> 3ASV297---KJ6128---L----104
> 3ASV308---KJ9936---L----249M
> 3ASV309---KJ8852---L----249M

仲 有3ASV292(KJ 5273)(K) @ Rt.42C
3ASV296(KJ 6092)(L) @ Rt.42C
3ASV298(KJ 6266)(L) @ Rt.42C
3ASV305(KJ 8825)(L) @ Rt.249M
3ASV309(KK 2624)(U)
3ASV310(KK 2630)(U)
3ASV311(KK 2883)(U)
3ASV318(KK 4200)(K)
3ASV319(KK 4355)(K)*

*fitted with Fainsa Cosmic Seatings

#1361

Article 7: (Request 1)

仲 有 我 的 金 巴 代 表 車:
九 巴3ASV294(KJ5512)(L)
(42C掛 牌 車)

Article 7: (Request 2)

> 無 奈...AV212 said:
>
> 3ASV290(KJ2343)(U)@298E


3ASV315 - KK3483 (K)
3ASV316 - KK3607 (K)

Article 7: (Request 3)

3asv309(kk2624)唔 係L廠,係u廠,我 今 日 見 到 仲 行70x
Article A8:


249M一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1814&a=1
回應/Replies:


|1|

1.請 問249M宜 家 係 咪 全 金 班?
2.有 冇249M新 字 軌 表 內 容?

希 望 大 家 能 解 答 小 貓 仔 的 問 題!

44M巴 網 集 團 美 景,黃 大 仙 及 紅 磡 事 務 所 總 監-S3N171

Article 8: (Request 1)

> 鴻 運 巴 士 Hung Wan Buses said:
>
> No,i have see a AA on 249M today!

Today have AM also
I have take it today morning

LV27,DA39
Article A9:


Re: 路線建議:248M,249M合併為新線248
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1816&a=1
回應/Replies:


|1|

> 鴻 運 巴 士 Hung Wan Buses said:
> 建 議 合 併 後 新 線248如 下:
>
> 新248 [青 衣 機 鐵 站 - 長 宏(循 環)]
>
> 服 務 時 間
> 青 衣 機 鐵 站 開:0550 - 2400 班 次(分 鐘):10 - 30
>
> 全 程 收 費:$4.30
> 分 段 收 費:
> -長 康 往 青 衣 機 鐵 站 $3.20
>
> 途 經 路 線:
> 青 衣 機 鐵 站 開:青 敬 路,擔 杆 山 交 匯 處,青 衣 鄉 事 會 路,
> 青 康 路,青 衣 西 路,寮 肚 路,長 宏 總 站,寮 肚 路,青 衣 西 路,
> 青 康 路,青 衣 鄉 事 會 路,楓 樹 窩 路,擔 杆 山 交 匯 處,
> 青 敬 路
>
> 另 開 特 車248A(長 宏 至 青 衣 機 鐵 站)
> 服 務 時 間:
> 長 宏 開:0715,0730,0745,0800(四 班)
>
> 248用 車:3ASV(3架),AV(4架)
> 乘 搭 本 線 可 免 費 轉 東 涌 線

點 可 能 免 費 轉 東 涌 線 呀.......
地 鐵 啋 你 都 傻.........

Article 9: (Request 1)

理 論 上 可 行,不 過 首 先 班 次 大 疏,
收 費 太 貴(因 為 現 時2線 都 只 係$3.2,吸 引 力 大 減),
而 且 行 車 時 間 太 長,(由 美 景 去 青 機 要 經 長 宏)
無 照 顧 涌 美 路 一 帶 居 民,
所 以 呢 個 方 案,唔 係 太 好
Article A10:


Re: 運輸署染人耳目
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1817&a=1
回應/Replies:> EH3350 said:
> 好 聽D就 話 有 三,四 間 巴 士 公 司 競 爭,其 實 運 輸 署 玩 晒,城 巴 擺 明 話 現 在 沒 主 動 權 開 新 巴 士 線!有 線 要 加 班,都 要 問 過 佢
> 先!
> 還 有,運 輸 署 為 了 兩 間 鐵 路 公 司 盤 數 靚D,它 就 迫 人 搭 火 車,地 鐵,但 西 鐵 很 貴,元 朗 往 深 水 步 收 人 二 十 三 元,坐 巴 士 差
> 不 多 來 回 都 得,依 家 經 濟 咁 差,西 鐵 點 會 有 人 搭 呢?

算 吧...有 個 咁 樣 的 運 輸 署,巴 士??唉..........Article A11:


屯天巴士消息數則
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1818&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

N260 農 曆 年 後 將 繞 經 富 泰 及 兆 康

260X 因 受 到 九 龍 地 機 站 商 戶 反 對 , 認 為 會 影
響 人 流 , 故 260X 將 不 會 遷 站

新 一 批 猛 獅 將 會 掛 牌 260X
換 出 來 的 舊 AMN 將 掛 牌 年 中 轉 全 冷 的 60X

264M 的 短 陣 ATS 即 將 轉 住 荔 廠
其 位 置 由 新 3ASV 取 代

52M 及 66X 將 於 年 中 轉 金


JV7012

Article 11: (Request 1)

> 新 一 批 猛 獅 將 會 掛 牌 260X
新 一 批 猛 獅 會 幾 時 出 牌?

Article 11: (Request 2)

> 屯 碼 大 家 庭 - DY4190 said:
>
>
> 唔 係 掛? 264M用 大 車? 冇 乜 必 要 喎!

264M為 配 合 今 年 天 影 村 入 伙, 總 站 會 由 天 水 圍 市 中 心 遷
往 天 影 及 繞 經 天 富/天 恆, 到 時 要 用 大 車

Article 11: (Request 3)

而 家 都 不 是 好 多 人 來 往 天 水 圍(包 括 天 富, 天 恆)及 青 衣, 延 長 至 天 影 也 不 會 多 很 多 吧

3AD 25

Article 11: (Request 4)

> 【 ¥GL 1489¥ 】 said:
>
> 行 咩 呀 ? 有 線 要 咩 ?30、45?
>
> GL1489

8 號 要,因 為8 號 有 計 劃 轉 金,現 操 車 中

Article 11: (Request 5)

換 出 來 的 舊 AMN 會 不 會 轉 荔 廠 行 60X

Article 11: (Request 6)

> FW1321 said:
>
> 但 年 中 還 有 另 一 批MAN 投 入 服 務, 為 數 十 五 部 。
>
> 60X(U)廠 熱 車 共 十 五 部:
> 1)S3BL
> 421_FP6583
> 422_FP8167
> 423_FP7359
> 424_FP8329
> 427_FT8575
> 428_FT9910
> 435_FU7371
> 444_FV682
> 445_FV2298
> 465_FW1321
> 467_FW7968
> 2)S3N
> 226_ES3433
> 227_ES3559
> 300_FY2726
> 301_FY3145
>
> 相 信 大 部 分 屯 中 板 友 都 唔 想60X全 冷:P
>
> 本 人 相 信 舊MAN有 機 會 俾67X/其 他 全 冷 路 線 。
>
> 而63X 亦 會 於 今 年 全 冷, 而 時 間 很 可 能 比60X等 線 更 早 。
>
>
>
> ~~FW1321~~

我 就 認 為67X一 定 食 唔 到D舊Man, 因 為67X 由 開 線 至 今 , 派D車 都 差 個58X同 59X, 到 全 冷 時 都 係 因 為 富 泰 入 伙 先 至 俾 面 落 四 部
ATR,59X全 金(除 蛇 車)58X都 多 金 過67X。

或 者D舊Man 可 能 會 俾58X, 跟 住D ATR過 俾67X都 唔 定 , 又 或 者 如 板 友JV 7012 所 說 會 留 俾60X都 唔 定 。
Article A12:


路線建議:新線248A,248C
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1820&a=1
回應/Replies:


|1|

取 代248M及249M

248A 青 衣 機 鐵 站 - 長 宏(循 環) [逆 時 針 線,經 長 宏]
248C 青 衣 機 鐵 站 - 長 康(循 環) [順 時 針 路 線,經 涌 美
路]

服 務 時 間
248A,248C
青 衣 機 鐵 站 開:0600 - 2400 班 次(分 鐘):5 - 15

全 程 收 費:$4.00
分 段 收 費:
-涌 美 路 至 青 衣 機 鐵 站(248C) $3.20
-青 衣 村 至 青 衣 機 鐵 站(248A) $3.20

途 經 路 線
(248A)
青 衣 機 鐵 站 開:青 敬 路,青 衣 鄉 事 會 路,青 康 路,
青 衣 西 路,寮 肚 路,長 宏 巴 士 總 站,寮 肚 路,青 衣 西 路,
楓 樹 窩 路,青 敬 路,擔 杆 山 交 匯 處,青 敬 路

(248C)
青 衣 機 鐵 站 開:青 敬 路,擔 杆 山 交 匯 處,青 衣 西 路,
寮 肚 路,長 宏 巴 士 總 站,寮 肚 路,青 衣 西 路,青 康 路,
涌 美 路,青 衣 鄉 事 會 路,楓 樹 窩 路,青 衣 西 路,擔 杆 山
交 匯 處,青 敬 路

繁 忙 時 間 聯 合 班 次:5-6分 鐘

用 車:AV,AD,AL
派 車 數 目:18輛(248A及248C各 半)

Article 12: (Request 1)

> 石 籬 德 仔 said:
>
> 建 議 不 設 實 際(因 為 我 不 明 白 開 此 線 的 用 意)。
> 而 家248M,249M收 購$3.2巳 經 唔 合 理 , 仲 要 收 到 處4.0? ?M 人 坐 就 難 囉!!還 有 , 服 務 時 間 好 唔 掂 喎(太 短)。
>
> Dart (HJ)


根 本 就 係 唔 改 好 過 改 , 改 左 盞 徙 氣 …
好 心 D 人 響 建 議 之 前 用 佢 地 個 腦 諗 下 丫 ,
為 建 議 而 建 議 出 來 的 建 議 根 本 不 是 好 建 議 …
Article A13:


Re: N260繞經兆康後
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1821&a=1
回應/Replies:> EH3350 said:
> 有 沒 有 加 車?

將 會 加 車 一 部

> 點 解u廠 有 龐 大 車 隊,有d廠 都 要 由 荔 廠 派 車?
> 例 如AM可 以 用64K或276個D!Article A14:Re: JZ2801是否撞了車?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1822&a=1
回應/Replies:


|1|

> EH3350 said:
> 這 幾 日 不 見 它 的 出 現,其 位 置 由 前 掛 牌FL652代!
>
> 講 緊59M!


今 晚 行 緊 59M

Article 14: (Request 1)

> 屯 碼 大 家 庭 ※ 蝴 蝶 情 緣~~Butterfly Fate said:
>
> 可 能 是 入 廠 檢 查 , 因 為 此 批 車 已 接 近 一 年 時 間 , 我 想 可 能 會 陸 續 安 排 入 廠 年 檢 , 而 且 一 般 撞 了 的 車 會 泊 在 屯 南 廠,待
保 險 公 司 檢 查 完 損 毀 程 序 後,才 正 式 入 廠 維 修 。
>
> Butterfly Fate


可 以 証 實 佢 狀 況 良 好
因 為 我 星 期 六(2/2)入 屯 門 見 到 係 在 皇 珠 路 出 九 龍 方 向
做 員 工 接 送 車
Article A15:Re: 80K一問 + 今日兩大奇見(又好似 唔奇)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1823&a=1
回應/Replies:> 愛 上 新 巴 25 的 ‧FB 8617‧ said:
> 我 想 問 各 位 KC 7800 是 否 己 離 開 80K 並 由 JF 1460 代 上? ( SORRY ! 下 面 己 經 有 人 答 了)
>
> 另 外 小 弟 於 今 早 於 大 涌 橋 路 燈 口(近 第 一 城) 見 到 一 架 281A 往 廣 源, 前 輪 拖 住 一 個 有8米 長 的 膠 袋 行 走, 發 出 十 分 刺 耳 的
聲 音, 連 鄰 線 的 私 家 車 都 要 減 速 避 開
>
> 後 來 在 源 禾 路 又 見 到 有 部87D 停 響 巴 士 站 落 客(EV 1244)
> 走 到 車 頭 才 發 現 係85K, 原 來 尾 牌 錯 了, 部 車 尋 晚 是 否 行 完87D 呢?

部 車 尋 晚 是 否 行 完87D 就 唔 知 喇,
因 為 成 日 都 唔 見 不 同 的85k蛇 車 行87D~Article A16:Re: 新界聯盟‧GK9636
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1824&a=1
回應/Replies:


|1|

> 新 界 聯 盟 ‧GK9636? 祝 各 位 馬 年 龍 馬 精 神 said:
>
> 681平 日 馬 市 城 巴 時 段:
> 0652 --- 0745
> 0910 --- 1020
> 1155 --- 1300
> 1435 --- 1540
> 1715 --- 1815
> 1940 --- 2050
> 2205 --- 2320
>
> GK9636
咁 請 問 你 知 唔 知qoo(539)幾 點 到 馬 鞍 山?

Article 16: (Request 1)

619 順 利 開 (平 日):
7:50am-8:53am
10:30am-11:40am
1:20pm-2:35pm
4:23pm-5:23pm
6:43pm-7:43pm
9:15pm-10:15pm
11:20pm-12:00am
Article A17:Re: 問:DE3018(BL74)現在身何處
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1826&a=1
回應/Replies:> 北 區 黃 戰 士AD202 said:
> 我 想 問 現 時 身 在 何 處,去 了 續 牌,定 還 是 是 否 退 役 呢??

Rt 18

BENZ 20Article A18:建議:70X分拆後更改行車路線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1827&a=1
回應/Replies:70X分 拆 後 有 以 下 建 議

將 觀 塘 路 線 改 為 九 龍 城 碼 頭,大 致 上 同75X,11B相 似

九 龍 城 碼 頭,家 計 會,太 子 道 西,彩 虹 村 道,四 美 街 巴 士 總 站

之 後 行 番 原 有 路 線

因 為70X分 拆 後 會 有 可 能 同277X重 疊,會 有 可 能 影 響70X

的 客 量,所 以 我 所 說 的 建 議,各 位 巴 士 迷 歡 迎 可 以 討 論

多 謝,多 謝!!Article A19:Re: 貼:巴士投標表格
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1828&a=1
回應/Replies:


|1|

> 北 區 黃 戰 士AD202 said:
> 可 以 下 參 考
>
> http://www.kmb.com.hk/form_c.html
>
>
>

HTML貼 唔 到 架......

Article 19: (Request 1)

九 巴 終 於 要 賣 兩 部 亞 記 車 身 巨 龍(3N1-3)。

另 外 有 一 部 要 賣 的 三 菱 私 家 車 車 牌FB2127
我 諗 個 車 牌 應 該 唔 會 跟 車 賣 , 我 估 個 牌 應 該 係 投 , 因 為 好
接 近HJ2127(ATR1)第 一 部 金 車 。
Article A20:Re: ALX ATS question
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1829&a=1
回應/Replies:> 愉 翠 扒 皇 之 皇-KC7800@沙 田 墟 said:
> Is ATS51-95,97-100 with U3 engine?

Only ATS96,97, the remains were fitted with U2.Article A21:九巴沙田區新轉乘計劃
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1830&a=1
回應 Replies:


|1|
2|

由 二 月 十 七 日 起 , 使 用 八 達 通 卡 轉 乘47x,48x,49x
及81K,282, 將 享 有 車 費 優 惠 。
詳 情 請 其 他 知 情 版 友 補 充 。

S3BL10

Article 21: (Request 1)

> ASK--38藍 田 特 快 said:
>
> 47x轉81k去 新 田 圍?
> 一 齊 行bor...
> 定 係 上 穗 禾 苑?
> Thanks!

我 諗81K路 線 由 穗 禾 苑 開 出 及
新 田 圍 開 出 都 可 以 轉47X路 線,
48X路 線 及49X路 線.
最 好81K路 線 及282路 線 可 以
同 埋269D路 線 攪 轉 乘.

Article 21: (Request 2)

一 早 應 該 啦 !
成 個 沙 田 , 幾 乎 每 個 屋 村 都 有 城 隧 線 ,
就 係81K兩 邊 總 站 冇.....真 係.......
其 實47X就 算 唔 以 新 田 圍 做 總 站 ,
都 應 該 上 一 上 新 田 圍 先 , 即 好 似82K咁

順 帶 一 提 ,81K兩 邊 總 站 , 亦 係 我 認 為 沙 田 區 內 ,
九 巴 服 務 最 差 最 不 足 的 兩 個 屋 村.
穗 禾 苑 唔 使 講 , 新 田 圍 亦 唔 係 好 得 幾 多 ,
路 線 已 比 隔 離 既 新 翠 、 秦 石 少 ,
當 中 還 充 斥 著 全 沙 田 的 廢 線---70,74A,82K,
74A還 可 以 說 能 在 早 上 繁 時 幫 輕 經 常 頂 閘 的89,
另 兩 條 就 真 係.......

所 以 計 我 話 ,由 穗 禾 苑 及 新 田 圍 乘81K或282,
到 沙 市 轉 乘 任 何 路 線 都 應 有 轉 乘 優 惠


> 情 迷 巴 士 王 的LEMON said:
>
> 我 諗81K路 線 由 穗 禾 苑 開 出 及
> 新 田 圍 開 出 都 可 以 轉47X路 線,
> 48X路 線 及49X路 線.
> 最 好81K路 線 及282路 線 可 以
> 同 埋269D路 線 攪 轉 乘.
Article A22:Re: KK3160編號係咩﹖
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1831&a=1
回應/Replies:


|1|

> Peter said:
> 今 日 行68X 既KK3160係 咩 編 號 ﹖
>
> Thanks.

請 問 你 見 的 是KK3160定KK3140呢 ?

2157=2210 (T)

Article 22: (Request 1)

> Peter said:
>
> 可 能 係 我 記 錯 ﹐ 係KK3140。

是3ASV312 - KK 3140

Butterfly Fate
Article A23:Re: 248M,249M單層車去向
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1832&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> ~有 創 意,我 鍾 意--3AV223~ said:
> 今 日 見 到 大 約 五 部 前248M同249M0既AA0係34號,唔 知 會 唔 會 成 為 掛 牌 呢?

今 日,
仲 有AA行249M!

Article 23: (Request 1)

> Nozomi~GP7100/JE1053/DE5729 said:
>
> 34將 會 換 入7部AA做 掛 牌 車.

咁34 D AM會 去 哂 邊 一 條 線?

Article 23: (Request 2)

> 奇 雲 said:
>
> 30

未 必(30都 啃 唔 到 咁 多 啦)﹐ 可 能 留 返 比18轉 冷 用 。

Article 23: (Request 3)

唔 知,可 能 掛 了30,77k,34m掛 牌 都 唔 出 奇
Article A24:屯門碼頭的牌箱櫃
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1834&a=1
回應/Replies:櫃 面 有 兩 個 不 知 是 不 是 員 工 車 的 編 號,請 各 版 友 指 點:

K610S 往 元 朗 東
K611S 往 天 水 圍 市 中 心(天 中)Article A25:A41P消息一則(加班)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1835&a=1
回應/Replies:A41P將 由06/02/2002---28/02/2002,
加 開 由 耀 安 開 出0600一 班 車,
據 悉 該 班 車 由A43抽 調 過 來,
大 家 一 定 會 問A43點 樣 抽 調 過 來 呀,
我 都 好 想 知,佢 咁 講 我 咁 聽 囉,
(資 料 來 源 自 耀 安 總 站)

A41P越 來 越 掂,除 左 加 0左 機 場 開0既2245班 次 之 外,
今 次 又 加,正.........

機 巴Article A26:Re: 請問九巴93M路線邊一個落車站最近平田村?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1836&a=1
回應/Replies:


|1|

> 情 迷 巴 士 王 的LEMON said:
> 請 問 九 巴93M路 線 邊 一 個
> 落 車 站 最 近 平 田 村?

好 似 係 啟 田 商 場 分 站

有 錯 請 指 正

Article 26: (Request 1)

> EH3350 said:
>
> 啟 田 道(惠 康)有 站!

惠 康 搬 左 好 奈 啦
上 址 開 了 一 間 ICAC
落 車 站 對 面 仲 有 間 匯 豐 銀 行
Article A27:今日一小見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1837&a=1
回應/Replies:今 日 響 坐18時 經 過 何 文 田, 見 到 荔 廠 操ADS, 是 否 為
18轉 冷 作 準 備?

新 何 文 田 村 入 伙 後, 18真 係 愈 來 愈 好 客......Article A28:Re: 問.............
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1838&a=1
回應/Replies:> ㊣FAST said:
> 是 否 各 公 司 也 不 容 許 司 機 玩 牌?事 關 我 … … …(你 地 應 該 明ga la!)+我 影 過 司 機 按 錯 牌

唔 係 乜 野 大 問 題 ,
佢 攪 錯 牌 都 唔 會
攪 到 佢 俾 人 口 頭
警 告0架 , 不 過 ,
如 果 好 似 出 所 謂
'獨 家 相'果 位 人
兄 咁 , 就 萬 萬 不
可 啦 !

希 望 各 位 謹 記 呢 個 規 條 啦 。

#1361Article A29:85A 掛牌車消息一則...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1839&a=1
回應/Replies:85A 掛 牌 車 S3N217 EA1725
己 被 S3N318 FY6264 取 代 。

報 告 完 畢

BENZ 20Article A30:九巴17號蛇車開出時間一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1840&a=1
回應/Replies:請 問 有 沒 有 知 九 巴17號
(蛇 車)開 出 時 間 表 資 料

謝 謝Article A31:Re: 問3ASV287車牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1841&a=1
回應/Replies:> 屯 碼 大 家 庭 ※ 蝴 蝶 情 緣~~Butterfly Fate said:
> 請 問3ASV287車 牌 是 什 麼?

KJ2052.Article A32:N260
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1842&a=1
回應/Replies:


|1|

本 人 在 這 裡
http://www.glink.net.hk/~bustop/night/kmb-n260.shtml
看 見N260在 二 月 一 日 增 加 分 段 收 費
但 從 九 巴 網 頁
http://www.kmb.com.hk/chinese.php?page=search&prog=route_stops.php&route_no=N260&bound=2&select_from=&select_to=
卻 看 不 見 提 及 有 任 何 分 段

究 竟 誰 對 誰 錯?
如 果 有 分 段 , 是 否 需 要 取 消 落 車 付 錢 這 個 方 法 呢?

Article 32: (Request 1)

> 出 動!!兼 職 CARD CAP'R said:
> 事 實 是:
> N260有 增 加 分 段 收 費($5.50)
>
> 無 錯,N260和N269都 改 為 上 車 付 款.
N269也 有 分 段?收 多 少 錢?

再 問 一 問
是 否 也 改 為 車 尾 下 車?
還 是 依 舊 車 頭 下 車?

另 外 為 何 九 巴 只 更 新 行 車 路 線 , 卻 沒 有 更 改 收 費?
是 否 更 改 收 費 是 應 議 員 要 求 而 衝 忙 修 改?

再 謝
Article A33:問各祖兒巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1843&a=1
回應/Replies:1. 請 問 九 巴 各 祖 兒 巴(F55廣 告 巴)係 掛 牌 線 既 第 幾 車 ﹖ 前 車 同 後 車 係 咩 車(若 係 同 一 間 公 司 的 話)﹖
最 好 提 供 車 牌/有 咩 廣 告 。

Thanks.Article A34:249M唔用AF之迷
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1844&a=1
回應/Replies:


|1|

249M轉 用 單 層 幾 個 月 後,客 量 回 升(青 衣 城 所 賜),曾 經 有AF行 過 幾 轉(5點 幾),但 跟 住 冇 左 下 聞...
究 竟 點 解 唔 行AF同AN???

Article 34: (Request 1)

> 巴 士 佬 said:
>
> 會 唔 會 因 為 係 青 衣 城o既 免 費 穿 梭 巴?
>
> 巴 士 佬

都 有 呢 個 可 能.
但 你 唔 好 唔 記 得,
AF本 身 個 地 台 夠 哂 高,
上 上 落 落 都 夠 哂 煩,
如 果 真 係 成 日 用 呢 一 款 車 去 行,
恐 怕 真 係 俾 人 投 訴 唔 知 點,
早 排 用AA行 俾 人 投 訴 就 係 一 個 例 子,
D人 又 話 一 隻 門 上 落 唔 係 咁 方 便,
所 以 到 今 時 今 日 話 將249M轉 哂 雙 層 車 就 係 咁 解!
Article A35:九巴R.45幾問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1845&a=1
回應/Replies:請 問 呢 條 線
1. 有 幾 多 掛 牌 車?
2. 全 程 時 間?
3. 有 冇 第 二 條 線o黎o既 攝 車?

先 謝

晌 荔 景 等o左 一 個 鐘 都 冇R.45o既 巴 士 佬Article A36:Re: 新巴新聞稿:新巴環保車廠全面啟用
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1846&a=1
回應/Replies:> Jason Lee said:


> 以 下 是 新 巴 新 聞 稿:


>


> 新 巴 環 保 車 廠 全 面 啟 用


>


可 以 容 納1000架 車


但 係 依 家 管 理400架 車only


咁 個 廠 咪 好 空?Article A37:派車建議:Rt.905
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1847&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

其 實 我 好 想 貼 呢 單 野 好 耐 啦 ,
但 係 要 等 到 依 家 先 至 得 !>_<

本 來Rt.905係 由 新 、 九 記 派
11m冷 馬 行 既 , 當 中 九 記 以
AD同AV作 為 呢 條 線 既 掛 牌 車 。
但 係 響 平 日 既 大 部 份 時 間 ,
架 架 車 有 八 、 九 成 滿 , 甚 至
超 頂 閘 , 尤 其 響 繁 忙 時 間 ,
響 創 業 附 近 既 巴 士 站 所 見 ,
龍 尾 排 到 屈 地 街 口 , 每 見 到
架AD或AV @ Rt.905, 佢 地 都
冇 得 上 , 因 為 響 果 段 時 間 ,
架 架 車 都 頂 哂 閘 。

所 以 我 要 求 九 記 將 所 有11m
既AD同AV調 走 , 換 入12m既
3AV做 掛 牌 車 。

至 於 新 記 , 就 盡 量 改 用12m
亞 躉 、 豬 扒 , 但 係 仍 保 留
部 份VA。

#1361

Article 37: (Request 1)

> TomChen said:
>
> 加 多 架 車 應 可 解 決 到 。

但 係 都 起 唔 到 作 用 啦 !
一 來 要 等 三 個 字 , 有 時 超
疏 , 有 時 拖 卡 ; 二 來 架 車
0黎 到 就 冇 位 坐 , 禮 拜 六
下 晝 果 段 時 間 就 最 慘 啦 !

#1361

Article 37: (Request 2)

> 大 埔 道~ASV41 with Yo Yo^^ said:
>
> Because many West Point's passengers don't like to use 904,all West Point's passengers go to by 905,so have this happen!

不 過 咁 喎 ,Rt.904響 繁 忙 時 間
又 係 架 架 車 頂 哂 閘 喎 , 真 係 好
搞 野 !

#1361
Article A38:UK Articulated Bus Trial in London
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1848&a=1
回應/Replies:

An Benz Citerio 18m articulated bus was seen on test run in Victoria Street last Friday. Vehicle used seem to be the one shown on Showbus 2001 during Oct in
Birmimgham with Travel West Midlands interior specifications.

London Buses are to coverted both Red Arrow service 507 & 521 to these articulated vehicles from existing over 20yrs old Leyland National Greenways in March.
According to the planning profession, some bus stops for these two route will be extended to 87m in length from its current 37m standard. Additional, artic buses trail on
Rt 207 on Uxbridge Road is to be re-drawn at April, but yet to officially confirmed by London Buses
Article B1:Re: 九龍及新界板友首次板聚
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=718&a=1
回應/Replies:


|1|

> 新 界 聯 盟 ‧GK9636? 祝 各 位 馬 年 龍 馬 精 神 said:
> 日 期: 2002 年 2 月 11 日 (年 三 十 晚)
> 時 間: 凌 晨 十 二 時 三 十 分
> 集 合 地 點: 銅 鑼 灣 世 貿 中 心 麥 當 勞 餐 廳
> 地 方: 遊 維 園 花 市, 然 後 可 以 選 擇 是 否 乘 搭 N 線 巴 士
>
> 有 興 趣 的 板 友, 可 在 此 回 文
>

我 都 有 興 趣

Article 1: (Request 1)

KC7800
Article B2:Re: 長文:希望巴迷說話小心一點(已有車長及前 線人員受害)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=719&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|
23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|

> 好 想 渣 紳 佳 低 地 台 的 獨 大 廠 神 奇 小 輝 said:
> 日 前 某 板 友 所 貼 的 真 人 真 事 系 列,被 九 巴 高 級 職 員 無 意 中 看 到, 部 份 九 龍 灣 廠 士 啤 車 長 遭 受 公 司 訓 示 。 至 於 該 名 涉 嫌 玩
牌 的 車 長 更 遭 口 頭 警 告,並 被 調 往 駕 駛 加4車 熱 狗(BL,M)。 該 車 長 近 日 已 備 受 困 擾,失 落,並 常 向 我 訢 苦 。 我 想 講,人 地 俾 你 玩 牌
係 人 情,唔 俾 你 玩 牌 係 道 理,人 家 賣 人 情 俾 你,仲 要 咁 整 蠱 佢? 該 車 長 而 家 攪 到 周 身 蟻,你 們 安 樂 嗎?
> 回 文 者 的 語 氣 更 令 人 不 安,難 道 一 名 年 輕 車 長 不 能 有 幾 位 巴 迷 朋 友 嗎? 要 與 巴 迷 他 們 成 為 敵 人 才 正 常 嗎? 該 名 車 長 有 沒 有
開 罪 了 你? 他 的 行 為 真 的 如 你 所 說 的 不 正 常 嗎? 人 說 你 便 要 相 信? 大 家 反 省 吧!
>
> P.S.我 也 會 反 省
> 如 有 冒 犯,請 包 涵 。
>
> 神 奇 小 輝 字

發 生 左 咩 事???

Article 2: (Request 1)

> 北 區 黃 戰 士AD202 said:
> 可 不 可 以 詳 細 解 釋 該 事 件 經 過

請 看 這 裡:http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=709&a=1
正 敗 類
唉.........

Article 2: (Request 2)

> ATR軍 第296師 said:
>
> 請 睇 番 下 面 某 篇 真 人 真 事 系 列 做 標 題 的 文

呢 個 冒 牌 雋 一 日 唔 俾 板 主 停 佢 板,
我 諗 會 有 更 多 人 受 害.,

巴 迷 界 點 解 會 有D咁ge妖 人ga!??真 悲 袞,.....

~Beleaf in SF8~

Article 2: (Request 3)

> #1361 said:
>
> 呢 條 友 好 似 俾 人 停 過 板 ,
> 仲 要 係 永 久 停 板 !
> 如 果 係 真 , 我 都 唔 知 佢
> 用 咩 方 法 走 得 甩 ?
>
> #1361

咩 唔 係 只 停 左 第6板90日 咩

祝 早 日 該 板 友 及 其 他 有 關 板 友 連 入 站 權 都 無 !

Article 2: (Request 4)

最 神 奇 的 是 這 個 討 論 板 的 會 員 可 以 有 人 提 名 選 板 主
萬 一 選 到 呢 個 會 員,但 佢 仲 在 停 板
佢 點 做 野?

當 然,選 中 佢 先 算....Yau

Article 2: (Request 5)

> █~LF177-Beleaf in SF8-~█ said:
>
> 你 原 文 寫 著:
> '聽 講 還 有 籮 X 人, 容 X 兒 撐 腰'
> 下 次 改 文 快 手 少 少.

bold了 的 是 什 麼 人?

>
>
> 如 果 佢 做 板 主,咁 我 即 刻 離 開BDB.,
> 佢 當 選 板 主ge話 就 死 得 人 多lo.,
>
> ~Beleafin SF8~

Article 2: (Request 6)

> #1361 said:
>
> 第 六 板 既'渣fit人'
>
> #1361

係 就 指 明 道 姓,
那3個 字 並 不 只 是 代 表 六 板 負 責 人

Article 2: (Request 7)

> 橙 色 快 速 E22A Rapid said:
>
> 更 重 要 的 係 有 無 真 憑 實 據...
> 連 容 祖 兒 都 可 以 拖 落 水,
> 真 係 香 港 所 有 吹 水 雜 誌 都 唔 夠 你 們o來

睇 怕D八 卦 雜 誌
分 分 鐘 摺 埋 , 死 未 !

從 此HKBDB成 為 一 個 多 元 化 既
雜 誌 式 討 論 區 ! 唔 再 局 限 討 論
火 車 、 娛 樂 新 聞 , 就 連 社 交 界
名 人 、 名 媛 消 息 都 貼 埋 , 真 係
好 啦 !

#1361

Article 2: (Request 8)

> 橙 色 快 速 E22A Rapid said:
>
> 因 為 雜 誌o的 吹 水 能 力 都 無 某 些 站 友 咁 高...
>
> 而 且 我 都 唔 明 一 張 所 謂'做 馬 相'會 有 幾 大 影 響 力,
> 要 是 該 車 長 本 身 之 前 無 犯 上 任 何 過 失,
> 公 司 又 點 會'話 罰 就 罰',因 為 小 弟 曾 向 有 關 機 構
> 請 教 過 上 述 問 題,而 得 出 的 回 應
> 所 以 我 覺 得 此 事 東 必 有 人 借 題 發 揮....
>

可 能 板 友 們 想 將 來 到 雜 誌 社 工 作
令 雜 誌 的 吹 水 能 力 增 加
你 知 啦 , 宜 家 的 雜 誌 吹 得 咁 假
多 幾 個'新 人'、'高 手'幫 手
可 能 可 以 多d人 買 呢

XDDD

Article 2: (Request 9)

唉 ! 唔 好 嘈 喇 ! 大 家 上 左id=me板 友 既 當 喇 !
呢 條 友 都 唔 知 道 係 咪 同 巴 士 迷 、BDB有 仇 , 日
日 貼 埋D咩 真 人 真 事 系 列 , 搞 到 我 地 成 日 係 度
為 左 呢 為 板 友 所 做 、 所 貼 既 野 嘈..........


總 之 , 唔 好 講 甘 多 ( 最 好 唔 好 講 ) 關 於 某 巴 士
迷 , 某 巴 士 車 長 既 野 喇...( 覺 得 呢 度 似 個 講
是 非 既 地 方 多 過 似 講 巴 士 )

Article 2: (Request 10)

Dennis Law呀 !
你 知 道 咯 ?

#1361

Article 2: (Request 11)

今 晚 做 咩 事 , 甘 多 文 炒 埋 一 齊 既 ?

Article 2: (Request 12)

> 3AD124.joelty.net said:
> bold了 的 是 什 麼 人?

算 咯, 佢 都 改 o左 文.

Article 2: (Request 13)

> 691‧ 柔 said:
> 如 果 佢 被 選 中 , 我 諗 大 把 人 退 板 似

kenf 都 唔 制 啦

Article 2: (Request 14)

咁 我 記 錯 左 。
多 謝 提 點 。

#1361

Article 2: (Request 15)

首 先 文 章 不 算 是 「 長 文 」 級 吧 。

我 暫 且 不 提 及 閣 下 所 述 事 件 的 可 信 程 度 , 但 單 從 該 名 板
友 的 做 法 來 看 , 已 經 是 極 為 不 對 。 我 很 同 意 「 別 人 給 您
玩 是 人 情 , 不 給 您 玩 電 牌 是 道 理 」 這 句 話 。

我 自 己 偶 爾 會 與 相 熟 的 車 長 討 論 甚 至 「 試 玩 」 電 牌/牌 布
控 制 , 但 就 絕 不 會 向 其 他 人 透 露 「 事 發 」 的 車 長 、 車 牌
、 路 線 時 間 等 。 所 謂 「 你 好 做 時 佢 亦 好 做 」 : 即 使 我 拍 下
了 「 玩 牌 」 的 相 片 , 也 絕 不 會 公 開 , 在 朋 友 間 互 相 傳 閱
也 已 經 很 足 夠 了 。

當 然 , 我 不 鼓 勵 大 家 有 事 無 事 走 去 轉 牌 , 這 是 我 一 年 前 推
出 「 巴 士 電 子 目 的 地 顯 示 牌 模 擬 器 」 的 目 的 , 但 此 舉 似 乎
卻 使 巴 迷 玩 牌 的 情 況 更 為 嚴 重 , 因 大 家 都 知 道 電 牌 怎 用 的
了 。

--怪 物

Article 2: (Request 16)

> 《hkbpg.com. 已 於 3/2 更 新 》 said:
>
> 那 個 人 的 目 的, 就 係 攪 壞 巴 士 界 以 及 巴 士 迷 界...
> 如 果 冇 左 佢, 我 估 至 少 在 巴 士 界 以 及 巴 士 迷 界,
> 唔 會 有 人 俾 佢 害 到 雞 毛 鴨 血... 佢 一 日 存 在,
> 我 地 同 巴 士 界 就 一 定 冇 好 日 子 過...
>
>
係 呢 班 人 , 有 咩 黃X德 , 李X基

Article 2: (Request 17)

> █~LF177-Beleaf in SF8-~█ said:
>
> 仲 有 鍾D偉le,仲 要 上 埋newspaper,.
>
> ~Beleaf in SF8~

聽 講 話 有 某 板 助 撐 腰woh

Article 2: (Request 18)

> 電 氣 化 火 車 said:
> 容x兒?
> 明 星 來??

關 容x兒 乜 事 ?
願 聞 其 詳 。

#1361

Article 2: (Request 19)

> 柴 said:
>
> 唔 怪 知 出 面 的 人 咁 怕 的 巴 迷
> 原 來 好 多 講 野 唔 知 講 咩 咁
>
> 'X'
> 一 係 講 , 一 係 唔 講
> 講 野 咁 鐘 意 X
> 都 唔 知 係 唔 係 等 人 話 唔 到 自 己 好 定 咩 好lu
>
> 容x兒?說 到 祖 兒 乎?
> 係wor, 人 地 打 個x 字
> 變 數(字)黎
> 可 以 反 口 話 唔 係 的
> 唉
> 宜 家 的'巴 迷'...

算 啦 ! 佢 講 既 係容 祖 兒啦 ,
冇 乜 邊 個 啦 ! 不 過 , 呢 單 野 同Joey
有 乜 關 係 先 ?

#1361

Article 2: (Request 20)

係 囉
的 人 無 野 找 野 黎 講

嚇 死 我 了~

Article 2: (Request 21)

> 691‧ 柔 said:
> 點 解 你 無 喇 喇 加 容X兒 啊 ?
> 我 都 無 甘 寫 過

你 改 了 文 , 懶 我
你 別 忘 世 界 上 有 多 少 人 看 文 , 同 一 天 空 下!

Article 2: (Request 22)

改 位 柔 兄 之 前 的 確 有 打'容x兒'之 字 眼.

~~~罄 南 山 之 竹~~~
九 巴 之 迷S3BL103

Article 2: (Request 23)

巴 士 界 有 冇 好 日 子 過, 根 本 唔 可 能 由 一 個 人 親 手 破 壞.

~~~罄 南 山 之 竹~~~
九 巴 之 迷S3BL103

Article 2: (Request 24)

> '綠 油 油 是 悠'---生 抽 王3N10/DA7745 said:
>
> Re: 何 為加4車 熱 狗(BL,M)..先 謝 。

九 巴 不 嬲 都 將 車 型 將 車 長 分 級
加 一 車 是 當 年 豐 田
加 一 點 八 車 是 新 司 機 駕 三 菱 或 者Dart
加 二 車 是 舊 司 機 駕 三 菱 或 者Dart
加 三 車 是 大 型 單 層 巴 士 例 如AN
加 四 車 是 十 一 米 以 下 雙 層 巴 士 包 括 短 躉, 短 豬, 平 治
短 龍, BL, M仔
加 五 車 是 十 一 米 或 以 上 的 雙 層 巴 士

新 入 職 考 巴 士 牌 時 所 有 司 機 所 考 的 車 牌 均 有
駕 雙 層 巴 士 資 格, 入 職 後 司 機 有 加 四 車 資 格
之 前 每 升 一 級 均 為 升 職, 但 由 加 四 轉 加 五
時 只 是 承 認 其 有 駕 加 五 車 資 格 並 非 升 職, 所
以 通 常 加 五 車 司 機 壞 車 時 是 有 機 會 駕 回 加 四
車 的, 人 工 計 法 是 駕 加 五 車 當 日 有 加 五 車
人 工, 加 四 車 當 日 有 加 四 車 人 工(約 相 差 數 十
元 一 天).

人 工 亦 然, 所 駕 的 車 愈 大 人 工 愈 高

支 持 剷 除 巴 士 迷 界 敗 類--不 良 牛

Article 2: (Request 25)

> Yau said:
>
> 我 不 會 相 信 那 位 車 長 會 不 介 意 自 己 的 樣 子 貼 上 來
> 事 實 是 怎 樣?
> 是 無 心?是 有 意?
>
> 強 烈 譴 責 那 些 破 壞 巴 士 迷 和 車 長 之 間
> 良 好 關 係 的 人
>
>
> Yau
記 得 早 排 第9板 同 一 位 板 友 貼 上 同 一 張 相
當 時 板 主 亦 有 警 告 過 唔 可 以 再 有 搞 牌 相 出 現 在BDB內 的

Article 2: (Request 26)

如 果 攪 完 分 版 版 主 選 舉, 我 希 望 版 主 們 可 以 將
'為 巴 士 迷 而 攪 牌' 之 貼 相 行 為, 作 出 停 版 處 分
...

Article 2: (Request 27)

那 些 「 人 」 為 了show off那 不 知 所 謂 的 獨 家 搞 牌 相,
你 認它們 為 會 理 會 板 主 所 發 出 的 警 告 嗎??

~Beleaf in SF8~

Article 2: (Request 28)

> ~~Speed-10 DG5010~~ said:
> 睇 你info你 應 該 係 九 巴 車 長 黎 喎!
> 仲 要 又 係K廠 後 備 司 機tim
> 我 諗 你 梗 係 同 那 位 當 時 人 好 熟 架 喇
> 如 果 唔 係 都 唔 會 知 都 咁 多 那 位 車 長 既 心 聲 啦

你 在 此 羅 景 還 是 贈 興 呢 ?
> p.s真 係 唔 講 唔 知,原 來 九 巴 高 層 都 係 有 上BDB既 習 慣
> BDB真 係 出 名 囉! ^_^

不 流 都 有 高 層 睇BDB, 還 記 得 有 板 友 貼 左 城 巴 色VA62 64
既 相 啊 ?

你 呢D無 知 少 年 玩 出 火 都 唔 知 !

Article 2: (Request 29)

咩 野 羅 景 定 贈 興O者
你 千 萬 唔 好 誤 會
況 且 貼 文 者 又 不 是 當 時 人
可 能 係 言 者 無 心 聽 者 有 意 啦

城 巴 色 既VA62 64我 就 無 印 象 啦
不 過 我 就 記 得 前 排 有 位 已 退 板 板 友 貼 過D紅 色 既 澳 洲ML廠 相
唔 知 你 有 無 睇 過 呢? ^_^

不 過 那 位 當 時 人 真 無 辜
俾D咁 差 劣 既 巴 迷 連 累
你 話 係 咪? ^_^

Article B3:[板主] 文章離題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=721&a=1
回應/Replies:有 關 巴 士 技 術 數 據 請 往 第 二 板 討 論.

> 北 區 黃 戰 士AD202 said:


> 請 參 考


> http://www.kmb.com.hk/chinese.php?page=business&file=s1_1.html


>


>Article B4:本站巴迷幾問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=723&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|

1)本 站 的 站 友 多 數 是 基 於 什 麼 條 件 組 成 一 堆 ?
如 地 區(街 坊) 、 同 學 、icq、 年 齡 或 影 相 時 認 識 等 ...

2)若 大 多 數 黨 派 都 是 由 地 區 組 成 的 話 , 那 麼 , 邊 一 區 的 巴 迷 最 團 結/不 團 結 ?

3)大 家 覺 得 現 在 本 站 的 風 氣 比 起 九 九 年 何 如 ?
個 人 認 為 當 年 的 派 系 鬥 爭 比 今 日 激 烈 , 大 家 還 記 得 當 年 的 「 八 月 風 暴 』 嗎 ? 我 反 而 覺 得 今 日 的 站 友 比 當 年 團 結 , 好 多
時 都 是 先 有 些 宋 江 之 流 振 臂 、 然 後 群 雄 並 起 去 殲 滅 一 些 在 他 們 眼 中 的 失 足 異 端 者 。

4)有 冇 發 覺 近 年 來 好 多 忍 不 住 口 的 板 友 都 喜 歡 在 貼 文 的 底 處 打 上 『 多 言 了 』 三 個 字 ? 究 竟 此 句 極 好 用 的 說 話 是 誰 帶 起
的 ? 還 有 , 本 站 還 創 造 過 什 麼 曾 流 行 一 時 的 用 語(如 獨x食x)

5)近 年 來 有 關 巴 士 歷 史 的 書 籍 愈 出 愈 多 , 你 估 將 來 有 沒 有 人 著 手 泡 製 一 本 『 香 港 巴 迷 鬥 爭 史 』 或 『 香 港 巴 網 發 展 史 』
一 類 純 粹 以 『 年 為 經 、 人 為 緯 』 的 小 眾 書 籍 ? 若 有 的 話 , 大 家 認 為 誰 最 有 資 格 寫 這 本 『 鉅 著 』 ?

Article 4: (Request 1)

> 5)近 年 來 有 關 巴 士 歷 史 的 書 籍 愈 出 愈 多 , 你 估 將 來 有 沒 有 人 著 手 泡 製 一 本 『 香 港 巴 迷 鬥 爭 史 』 或 『 香 港 巴 網 發 展 史 』
一 類 純 粹 以 『 年 為 經 、 人 為 緯 』 的 小 眾 書 籍 ? 若 有 的 話 , 大 家 認 為 誰 最 有 資 格 寫 這 本 『 鉅 著 』 ?


真 係 熱 切 期 待 有 依 本 書 出 版, 叫 'HKBDB 風 雲 錄' 都 幾 好 喎.....

Article 4: (Request 2)

> Eddie Lam said:
> Phoenix【ES6310‧S3N247】 ~ K said:
>
> 免 責 字 眼 丫 嘛 。 用 左 咪 有 起 事 上 黎 都 可 以 置 身 事 外 囉 。

任 何 人 都 要 為 自 己 講 的 野/打 既 字 負 責
何 來 免 責 之 有?
是 否 我 亂 貼 亂 寫 , 加 句 多 言 就 可 以 唔 駛 俾 人 罰?

這 些 詞 語 只 是 出 於 恭 敬 , 令 人 看 得 更 舒 服
絕 無 免 責 之 意 , 希 望 閣 下 不 要 誤 會 。

> 咁 你 都 唔 明?

Article 4: (Request 3)

起 碼 有 唔 少 人 仲 鍾 意 開 條 具 爭 議 性 , 易 引 起 罵 戰
o既 thread , 最 後 整 句 「 請 勿 罵 戰 」 出 黎 。

唔 想 罵 戰 就 唔 好 貼 , 貼 完 出 左 事 就 唔 好 事 不 關 己 。

> 這 些 詞 語 只 是 出 於 恭 敬 , 令 人 看 得 更 舒 服
> 絕 無 免 責 之 意 , 希 望 閣 下 不 要 誤 會 。

咁 我 寧 願 佢 地 學 Kenneth 91K 咁 寫 「 多 謝 」 喇 。

Article 4: (Request 4)

> G@kei.com! said:
>
> 類 似 o既 有 '有 錯 請 指 正',
> 新 興 o既 有 '得 罪 了'.

仲 有 連 自 己 都 中 過 毒0既'請 勿 罵 戰'

Article 4: (Request 5)

Peter said:
> 有 錯 請 指 正 係 話 如 果 於 事 實 不 符 ﹐ 請 指 出 錯 處 。 並 無 免 責 之 意 。

貼 文 者 有 責 任 確 保 文 章 內 容 之 真 實 及 準 確 性 。
唔 肯 定 的 話 就 避 免 貼 出 黎 , 整 句 「 有 錯 請 指 正 」
文 章 一 樣 可 以 誤 導 讀 者 。

Article 4: (Request 6)

> Kwan said:
> 講 明 先 , 我 不 是 針 對 你 , 不 過 真 係 好 有 興 趣
> 知 幾 時 出 現 有 「 巴 迷 」 , 「 巴 網 」 , 「 巴 總 」 ,
> 「 巴 模 」 這 些 詞 語 啦 。
>
> 這 些 字 搞 到 我 同 我 朋 友 頭 都 大 埋...

我 試 下 用 中 化 角 度 去explain
香 港 有 濃 厚 傳 媒 文 化
'巴 迷' 呢 個 字 我N年 前 晌 報 紙 上 見 過
由 於 資 訊 發 達, 我 地 好 多 時 就 會(手 羅)左 黎 用
用 用 下 就 發 展 出 之 後 幾 個 術 語 出 黎

Article 4: (Request 7)

> G@kei.com! said:
> 我 都 覺 得 好 難 聽, 所 以 我 都 盡 量 唔 用.
>

我 覺 得 最 正 都 係 佢 地 將0的 站 頭 改
既 名 最 正 。'鑽 地'、'大 火'、'荔
地', 真 係 唔 明 佢 地 講 乜 。

丹 飛

Article 4: (Request 8)

最 無 奈 o既 係 呢 D 翹 口 兼 ung 耳 o既 縮 寫 越 黎 越 受
呢 度 o既 新 人 歡 迎 , 兼 越 黎 越 多 人 用 。

我 地 呢 班 老 野 真 係 要 搖 頭 嘆 息 囉 , 鬼 叫 呢 度 幾 乎 俾
中 學 生 攻 陷 晒 咩 。

Article 4: (Request 9)

如 果 大 家 都 明 其 實 都 ok 啦, 不 過
有 o的 讀 起 來 難 聽 我 都 唔 係 幾 想 用 囉.

Article 4: (Request 10)

鑽 地 都 估 到 係 講 鑽 石 山 地 鐵 站 ﹐ 但 大 火 同 荔 地 都 未 聽 過 。
究 竟 係 咩 呢 ﹖

Article 4: (Request 11)

> 丹 飛 said:
>
> 哈 哈 , 你 聽 得 明 , 但 係 唔 係 個 個 都 明 。
> 試 下 我 問 你'幾 時 有 巴 士 去 鑽 地 ?'
> 你 會 諗 到 乜 ?
>
> 丹 飛

當 然 唔 會 好 似o的 鑽 地 機 果o的(不 過 如 果 有 我 都 想 見 識 下 ﹐ 哈 哈)。
呢 個 都 唔 算 喇 ﹐'港 碼'呢 個 重 難 明o丫 。

Article 4: (Request 12)

大 圍/學 火 車 站

Article 4: (Request 13)

> 丹 飛 said:
>
> 大 火=大 圍 , 大 學 火 車 站 ?
> 唔 係 火 燭 咩 ? 哈 哈 。
>
> 丹 飛

唔 係 我 作 架, 估 下 架 乍
如 果 唔 係 晌BDB見 到'大 火' 就 真 係 會 以 為 火 燭 啦

Article 4: (Request 14)

我 仲 以 為 去 大 埔 墟 火 車 站 。
咁 以 後72A,87K,64K,K18等 一 律 叫 大 火 好 啦
理 得 佢 係 唔 係 同 一 個 地 方?
Article B5:Re: 巴士公司高層們!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=724&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|

> G544+868=ASV7 said:
> 究 竟 佢 地 睇BDB 0既 目 的 何 在 呢?
冇 野 做,消 閒 時 間 囉,唔 通 來 睇AP搞15上 山 頂,之 後 哈 哈
大 笑 呀?
> 收 料 監 察 司 機?
如 果 可 以 上 網 監 察, 稽 查 年 尾 真 是 陰 功,仲 有 得 留 低?

> 聽 取 意 見?
不 想 俾 意 見,咪 唔 好 貼d冇 趣 味 文 章 及 照 片(不 是 低 趣 味),
浪 費 氣 力.....
> 在 此 我0既 所 見 所 聞 話 俾 我 知BDB 0既 功 能 以 前 者 居 多
> 我 地 固 然 冇 權 利, 都 唔 應 該 去 討 論 一D 不 當 行 為
> 但 係 佢 地 都 冇 權 利 去 濫 用BDB wor
如 何 濫 用?原 來 睇 也 是 濫 用,真 是 失 覺......

巴 士 迷 呀 巴 士 迷,認 為 是 對 的,令 人 羡 慕 的,做 啦,不 用 理
其 他 人,特 別 搵 食 困 難 的 今 天,在 這 裡 稱 皇,可 是 出 到 去
變 條 虫,有 什 麼 事 只 會 是 埋 怨 人,不 識 反 思,是 現 今 年 青 人
的 基 本 理 念.

剛 回 港-小 志

Article 5: (Request 1)

> 乘 用 車 部-小 志 said:
> 冇 野 做,消 閒 時 間 囉,唔 通 來 睇AP搞15上 山 頂,之 後 哈 哈

他 們 真 的 是 無 野 做 才 看 麻?不 要 轉 移 我 們 的 視 線

> 大 笑 呀?
> 如 果 可 以 上 網 監 察, 稽 查 年 尾 真 是 陰 功,仲 有 得 留 低?

這 只 是 另 一 溝 道 而 已
稽 查 的 性 質 跟 本 與 貼 文 爆 料 不 一 樣
不 能 把 兩 件 事 混 為 一 談

Article 5: (Request 2)

不 排 除 有 些 人 甚 至 知 道 某 些 未 來
幾 年 的 路 線 計 劃, 將 它 說 成 是 自
己 的 '路 線 建 議', 到 成 真 後 說 是
自 己 的 建 議 云 云.

> Eddie Lam said:
> 記 得 以 前 有 人 轉 述 過 新 巴 關 生 講 ,
> 巴 士 迷 只 係 佔 巴 士 公 司 乘 客 群 中 一 小 部 份 。
> 巴 士 公 司 唔 會 淨 睇 巴 士 迷 意 見 去 做 任 何 決 定 。
> 巴 士 迷 唔 該 唔 好 自 視 過 高 ,
> 例 如 乜 野 「 路 線 建 議 成 真 」 ,
> 只 不 過 係 建 議 者 同 巴 士 公 司 、 政 府 剛 好 持 相 同 睇 法 而 已 。

Article 5: (Request 3)

巴 士 公 司 有 人 睇 已 經 唔 係 第 一 日 發 生 ,
早 年 幾 間 大 獲o野 都 係 因 為BDB有 人 爆 料
所 以 出 事 , 一 早 已 經 有 司 機 因 此 被 人 炒
o左 , 係 今 次 連 某 大 公 司 都 係 咁 做 而 已 。

堅 料 定 流 料 方 面 , 收 得 返 來 唔 會 影 響 到
人 的 風 咪 講 啦 。 不 過 小 心 如 果 件 事 冇 發
生 到 的 話 , 就 會 有 人 亂 插 啦 ,ATR2事 件
已 經 證 明O左 啦 。

Article 5: (Request 4)

作 為 香 港 最 大 的 巴 士 討 論 區 , 我 相 信 任 何 人 也 有 權
觀 看 這 裡 任 何 一 篇 文 章 吧 ? 加 上 討 論 區 是 公 開 的 ,
你 在 這 裡 貼 出 甚 麼 , 就 要 負 擔 上 應 有 的 責 任 。

這 裡 不 是 遊 樂 場 , 不 是 給 各 位 無 聊 亂 吹 的 地 方 。

--怪 物

Article 5: (Request 5)

> Eddie Lam said:
> G544+868=ASV7 said:
>
> 俾 著 我 係 巴 士 公 司 高 層 , 見 到 呢 度 咁 多 人 終 日 為 左
> 爆 料 巴 結 呢 個 巴 結 果 個 , 拎 住 份 流 野 嚮 其 他 人 面 前
> 講 到 言 之 鑿 鑿 扮 大 佬 , 真 係 唔 笑 出 聲 都 幾 難 。
>
> 得 閒 冇 乜 野 做 睇 下 都 無 妨 o既 , 有 正 經 野 做 就 唔 好
> 浪 費 時 間 睇 D 中 學 生 好 似 幾 歲 細 蚊 仔 咁 爭 玩 具 鬧 黎
> 鬧 去 lur 地 發 爛 渣 啦 。
睇 了 這 篇 文...
你 的 形 容 最 為 可 取,寫 實!
總 之.....

GU6426

Article 5: (Request 6)

收 料 是 正 常 的
有 時 板 友 的 意 見 會 被 有 關 人 士 接 納
最 明 顯 的 如 路 線 建 議

照 閣 下 所 說 的,應 是 圍 繞 著 那 件 事 吧

車 長 犯 錯 被 害,其 實 也 無 可 厚 非
只 怪 當 時 人 遇 人 不 淑
被 一 些 東 西 跣

但 比 小 弟 的 感 覺 是
巴 士 公 司 的 高 層 也 被 利 用
讓 某 某 達 成 某 種 目 的Law...


Yau

Article 5: (Request 7)

> G@kei.com! said:
>
> 大 家 互 相 利 用, 大 家 都 有 著 數 o既 我 估.

巴 迷 有 料 收, 唔 理 堅 定 流
高 層 有 料 爆, 唔 理 好 定 醜
希 望 以 後 只 係 有 好 冇 衰 啦

Article 5: (Request 8)

橙 色 快 速 E22A Rapid said:
> 但 無 人 可 以 擔 保 收o的 料 係 堅 定 流,
> 路 線 加 冷 改 總 站 出 佐 通 告 一 樣 可 以 改,
> 所 以 收 乜o野 料 都 要 保 持 客 觀 分 析,唔 係 聽 完 就 算

路 線 有 野 改 , 今 時 今 日 實 會 用 官 方 網 頁 宣 佈 出 黎 。
黐 住 班 高 層 (或 者 其 實 唔 係 高 層) 問 料 , 早 其 他 人
三 幾 日 知 咁 又 點?

講 到 尾 咪 又 係 虛 榮 心 作 祟 。

Article 5: (Request 9)

資 訊 科 技 帶 給 人 們 方 便
同 時 間 亦 會 很 容 易 令 資 料 被 他 人 所 用

這 其 實 不 算 是'濫 用', 從 另 一 方 面 看 只 是'運 用'
我 們 是 從 巴 迷 的 角 度 出 發 , 覺 得 他 們 沒 有 權 這 樣 做 。
但 他 們 是 要 從 公 司 角 度 出 發 , 從 商 業 角 度 出 發 。
有 人 利 用 了 他 們 的 資 源 去 娛 樂 自 己 及 他 人 ,
當 然 要 受 到 公 司 的 責 備 。
你 怪 不 得 他 們

這 也 是 人 之 常 情
例 如 你 的 夥 計 用 了 公 司 的 食 物 去 請 客 。
若 沒 有 給 你 發 現 , 當 然 沒 有 問 題
但 當 被 請 客 者 貼 文 給 你 看 見 , 從 你 的 利 益 出 發 ,
你 也 不 會 因 為 你 自 己 從 一 些'特 別'渠 道 知 道 這 個 消 息 而
不 去 責 備 那 位 夥 計 。

Article 5: (Request 10)

> 9 4 8 said:
>
>
> 作 為 一 個 公 開 既 網 頁,任 何 人 都 有 權 睇,
> 包 括 巴 士 公 司 高 層,我 覺 得 佢 地 通 過 討
> 論 區 收 料,唔 算 濫 用 既.....
>
>
>
> 948

不 如 我 咁 講 啦
踢 波 本 來 好 健 康, 有 益 身 心
但 係 而 家 就 比d 莊 家 當 搖 錢 樹
令 其 失 去 原 來 意 義
(我 指 賭 波0既 人)

Article 5: (Request 11)

> 怪 物 mbwhk.com said:
>
> 兩 樣 事 根 本 不 同 。
>
> 《 香 港 巴 士 討 論 區 》 建 立 的 目 的 , 依 我 愚 見 是 隨 了
> 為 巴 士 迷 們 在 網 上 建 立 一 處 落 腳 地 外 , 亦 為 公 眾 提
> 供 了 另 一 個 得 知 巴 士 消 息 的 地 方 。 他 們(公 眾)上 來
> BDB 是 天 經 地 義 , 也 無 須 事 前 得 到 站 長 等 人 的 批 准
> 。
>
> --怪 物

目 的 有 幾 遠 大 都 好
現 實 能 否 達 致 預 期 效 果
似 乎 係 較 重 要 一 環
BDB 由 以 往0既BBS 模 式
至 而 家0既 開 放 模 式
高 層 們 都 有 辨 法 入 黎
只 要 有 一 個 收 費E-mail 就 得
因 為 佢 地 都 已 經 引 起 左 唔 少 風 波
通 常 都 係 以 巴 迷 認 叻-->高 層-->司 機
0既 方 向 進 行
或 者 高 層 們 可 以 起 到 一 個 監 查 作 用 啦!
PS: 多 謝 怪 物 兄0既 回 文, 真 係 精 彩

Article 5: (Request 12)

HKBDB 無 論 係 BBS 形 式 抑 或 開 放 式 , 由 一 開 板 至 今
都 冇 變 過 , 變 o既 係 巴 士 迷 , 由 安 份 守 己 、 安 於 現 狀 ,
變 成 跟 紅 頂 白 、 你 爭 我 奪 。

Article 5: (Request 13)

> 怪 物 mbwhk.com said:
>
> 不 用 謝 。
> 其 實 全 件 事 的 起 因 也 只 是 一 位 亂 吹 水 的 板 友 引 起 的 , 而
> 愚 蠢 的 巴 士 公 司 高 層 又 既 然 會 相 信 我 們 在 這 裡 貼 出 的 一
> 切 , 佩 服 !
>
> 註 : 巴 士 公 司 職 員 們 , 以 後 要 多 上 點 BDB 了 。 你 們 中 下
> 了 別 人 為 板 友 們 設 的 圈 套 !
>
> --怪 物

如 果 某D板 友 同 高 層 們
都 係 細 路 仔 玩 泥 沙0既 話
就 真 係 天 生 一 對
受 害0既 只 有 司 機 同 其 他 無 辜 板 友

Article 5: (Request 14)

> 不 用 謝 。
> 其 實 全 件 事 的 起 因 也 只 是 一 位 亂 吹 水 的 板 友 引 起 的 , 而
> 愚 蠢 的 巴 士 公 司 高 層 又 既 然 會 相 信 我 們 在 這 裡 貼 出 的 一
> 切 , 佩 服 !

我 不 算 是 老 板 友 , 不 知 道 事 件 始 未
能 否 把 詳 細 由 來 打 出 來
好 讓 新 一 輩 巴 迷 知 道 。
先 謝

>
> 註 : 巴 士 公 司 職 員 們 , 以 後 要 多 上 點 BDB 了 。 你 們 中 下
> 了 別 人 為 板 友 們 設 的 圈 套 !
>
> --怪 物

另 問 有 瞧 人 知 道 那 間 公 司 的 高 層 比 較 多 看bdb的 文?
還 是 三 間 公 司 都 會 有 人 看

究 竟 他 們 會 不 會 貼 文?
他 們 互 相 又 會 不 會 有 罵 戰?
如 果 有 人 知 道 真 相 , 能 否 告 知 分 享 一 下
我 想'知 己 知 彼', 是 最 好 用 來 形 用 今 次 這 個'高 層'討 論

Article 5: (Request 15)

> 罄 .S3BL103 said:
>
> 呢 個 係 世 界 性o既 網 頁, 全 世 界 身 處 地 球 每 一 角 落o既 人 士 都 有 權 利 瀏 覽. 至 於 每 個 人 瀏 覽o既 目 的, 就 不 得 而 知.
>
> ~~~罄 南 山 之 竹~~~
> 九 巴 之 迷S3BL103

呢 度 有 好 幾 位 板 友 都 是 某 巴 高 層

Article 5: (Request 16)

> 四 大 金 巴(58X) said:
>
> 哈 哈
> 如 果 有 人 知 道 佢 地 既id就 好 啦
> 可 以 直 接 稱 呼XXX板 友 , 我 覺 得 這 路 線 派 車 不 足 , 希 望 你 可 以 做 個 調 查 加 車 。
> 咁 樣 做 又 直 接 又 方 便
> 不 過 他 們 聽 不 聽 我 們 的 提 議 就 不 能 控 制 了 。
>
> 高 層 們 , 得 閒 請 你 們 也 貼 下 文 章 講 下 你 們 的 意 見 吧!

佢 地 都 唔 會 自 動 現 身 貼 文 啦~
我 地 以 後 係 咪 都 讚d師 傅
咁 佢 地 睇 到 咪 會 對 師 傅 有 獎 勵?

Article 5: (Request 17)

> G544+868=ASV7 said:
>
> 咁 佢 地 都 會 查0既
> 唔 係 咪 多 多 都 唔 夠 獎?

細 細 個 你 地 有 無 聽 過 呀 爸 呀 媽 講
考 試 考 得 好 係 應 該 既
考 得 唔 好 就 要 罰

所 以 高 層 都 會 講
手 查 車 好 係 應 該 既
對 乘 客 好 都 係 應 該 既
但 係 玩 電 牌 呢~~就 要 罰 啦 , 知 無!

除 非 有 乘 客 表 揚 , 否 則 我 諗 他 會 只 會 記 錄 在 心 中 便 算 。
Article B6:Re: 有興趣組織大埔板友小組, 請 留名
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=725&a=1
回應/Replies:

> 大 埔 道~新 巴3003 said:
> 以 下 題 目 小 弟 唔 清 楚 屬 於3板 定6板
> 望 見 諒
>
> 小 弟 想 成 立 一 個 板 友 小 組
> 暫 名'大 埔 道',有 興 趣 的 板 友
> 請 留 名 及 在 名 字 上 加 上'大 埔 道'
> 三 字 便 可
>
> 多 謝 加 入
>
> 若 貼 錯 板 的 話,望 板 主 見 諒

Me!!
ASV41 with Yo Yo^^
Article C1:


你地覺得gigi邊條banner 靚D呀?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=148&a=1
回應/Replies:

我 認 為 個 相 機 廣 告 幾 靚 , 影 得gigi好 性 感 呀 ﹗
你 地 呢 ?
Article D1:


相-Volgren新車身-CR226L
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1581&a=1
回應/Replies:


|1|

這 是 屬 於 澳 洲 柏 斯Transperh的 短 陣O405NH低 地 台 巴 士


裝 有Volgren CR226L車 身
相 片 由Ken Chapman提 供

Article 1: (Request 1)

> 漢 華 . 世 冠 雙 層 低 地 台(#2800) said:


>


> 呢 隻 車 咀 雖 然 好 似 單 調 左 D ,


> 不 過 如 果 用 嚮 九 巴 呢 批 MAN 同 黎 緊 既 Volvo 既 話 ,


> 我 覺 得 油 上 金 色 會 比 起 依 家 既 「 四 眼 仔 車 咀 」 靚 仔 好 多 咯 ,


> 睇 落 有 D 似 Neoplan Centroliner 加 上 Scania Omnibus 既 車 咀 設 計 混 合 左 咁 ..Article D2:


Re: 告別 248M , 249M 單層
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1582&a=1
回應/Replies:> 3AD 25‧Can you hear my hearbeat ? said:


> 248M ~ AA 16


>


>


> 249M ~ AM 10


>


>


> 3AD 25


> 960 Express‧ 已 於 2002/1/28 更 新


> 新 巴 相 廊 ~ 加 入 DC 12 , 1406 , 3333L , 6021


> 城 巴 相 廊 ~ 加 入 1354 , 1556 , 專 輯 相 廊 ~ 加 入 Olympus mju 系 列 相 機 廣 告 集


249M只 係 加 雙 層 , 不 是 轉 雙 層 。


今 日 有AA41-GG8136 AA15-FP1202 AM126-FG1156Article D3:


堅城/港澳相數張+特見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1583&a=1
回應/Replies:我 貼 唔 到 新 文.....


借 黎 放 住 先


p.s:你 貼 錯 版,貼 去 第 六 或 七 版 好 ??綠 豬K廠 廠 徽


特 見:BeLeaf in KMB@104,代AP132
Article D4:


「1支金戟」與「熱 9」合照在佐碼
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1584&a=1
回應/Replies:


|1|

此 情 不 再 :
另 外 , 由 於 我 未 能 在 六 板 貼 文 ,


故 我 把 一 張 名 為 「 輕 鐵1100@505 /杯 渡 路 」 的 相 片


貼 在 這 ?

老 虎 文@FP8329

Article 4: (Request 1)

益 久 益 久.....
Article D5:


Re: Ex-CTB Plaxton B6LE at NZ
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1585&a=1
回應/Replies:


|1|

> 惡 人 兵 團 風 間 火 月 said:


> The 10 B6LEs are renumbered 61-70 in their Citybus fleet number orders,


> ie ex-1322 becomes 61, ex-1323 becomes 62 etc.


>


> The interiors are still the same and the 'door closing' warning signal


> is still there and works!


>


> There has been talk to remove the a/c unit as it's too heavy for NZ use.


> NZ only allows 14 tonnes on a two axle bus.


>


> My photos show 65, ex-Citybus 1326 and 69, ex-Citybus 1330 at Queensgate


>


>


>


>


>


>


>


> Photos from Derek & posted by 惡 人 兵 團 風 間 火 月

[to Derek] Oh, nice photos man~~ Did you go to Wellington just for them? Is 65 the only one with the new livery and is it the same one painted this livery that was reported on CTB's newsletter?

Article 5: (Request 1)

> GW5017@開 不 了 口 said:


>


>


>


> 隻 藍 色 同 uk stagecoach 有d唔 同~


>


>


> 資 料 來 源 :http://www.stagecoachplc.com/northwest/home.html


>


> ht6540


該 板 友 既 相 用DV影 架 , 你 應 該 知 道 數 碼 相D色 會 同 真 相D色 有 分 別 架
Article D6:


Re: [貼相] 小西灣一景
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1586&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> Gary Tang said:


>


>


> 現 在 此 地 是 否 起 了 樓?

係 呀


起 左 我 而 家 讀 緊0既 褔 建 中 學^^

Article 6: (Request 1)

> #1361 said:


>


> 起 好 哂 咯 !


> 依 家 個 位 置 係 藍 灣 半 島 。


>


> #1361

雖 然 我 有 一 段 時 間 冇 去 小 西 灣 , 不 過 呢 塊 地0係 我 印 象 中 係 某 中 學 旁0個 塊 , 而 家 仲 未 起 樓 , 後 面 好 多 建 築 機 器0既 先 至 係 藍 灣 地 盤 。

中 巴0係 小 西 灣 曾 經 有 兩 個 停 車 場 , 一 個 就 係 上 文 提 及0個 個 , 另 一 個 就 係 呢 個:呢 個 位 應 該 係 而 家 垃 僑 小 學 同 埋 福 建 中 學0既 位 置 。

Article 6: (Request 2)

> #1361 said:


>


> 正 是 。


> 未 起 呢 兩 間 學 校 之 前 ,


> 曾 經 係 中 記 既 停 車 場 ,


> 果 塊 地 既 面 積 相 當 大 。


> 我 記 得 ? 面 有 兩 至 三 架


> 紅 番 頭 訓 練 巴(T8-10)、


> SF1 & 2 同 埋 LX326。


>


> #1361

plus 2 other specialsAdolf

Article 6: (Request 3)

> 採 色 。3339L said:
>
> 點 解 有3部DMS訓 練 車0既?
> 乜 唔 係 得T19只 此 一 部?

唔 止 架
仲 有T20, T21嘛
T20係 前XF154
T21係 前XF192

Article 6: (Request 4)

> Gary Tang said:


>


>


> CM1/CM2 攪 A20 牌...


> 肯 定 又 有 人 玩 牌 啦..

then how about this?
Adolf
Article D7:


[貼相] LV59 @ 85
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1587&a=1
回應/Replies:Article D8:


Re: 相兩張:ASV3 & 4回到U廠時...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1588&a=1
回應/Replies:> #1361 said:


> ASV3 @ Rt.269M


>


>


> ASV4 @ Rt.265M


>


>


> #1361

好 藍........Article D9:


請問大家有冇AL的標板相呀??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1589&a=1
回應/Replies:請 問 大 家 有 冇AL的 標 板 相 呀??
thxArticle D10:


CTB183@N89R
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1590&a=1
回應/Replies:Article D11:


Re: 重徵相:舊版祖兒豪(3ASV102)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1591&a=1
回應/Replies:


|1|

> EH3350 said:


> 因 為 部 電 腦 逢 星 期 五 下 午,六 和 日 都 上 不 到 網,所 以 要 重


> 徵,唔 該!3AD 25

Article 11: (Request 1)
只 不 過 劣 作 一 張,所 以 不 用 客 氣


HJ245
Article D12:


[貼相] 249M的 3ASV 與 AM
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1592&a=1
回應/Replies:

歡 迎 討 論


S3BL438Article D13:


Re: [代貼]九巴 38 超豪夜照
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1593&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|

> 6840 said:


> 以 下 相 片 均 由AV381/HN8357 拍 攝


>


>


> 荔 廠 大 字 超 豪 3ASV299, 已 在 昨 日(3/2)改 回 細 字


>


>


> 九 廠 3ASV303


>


>


> 38 的 最 新 與 最 舊 -- 3N88, 3ASV305


>


> 歡 迎 提 出 意 見~


> 竹 園 巴 士 網 絡 ‧381


> AV381 / HN8357


>


> FV6840 代 行
問 題1:o的 燈 光 星 形,係 咪 加o左 鏡?


問 題2:咁 藍o既?


Thank you.

Article 13: (Request 1)

> AV381 / HN8357 said:


>


> 無 呀 , 只 不 過 係 用f32光 圈


>

我 都 試 過 用 F3.2 光 圈,但 做 唔 到 星 形
>


>


> 係 我 叫 間 曬 相 店 幫 我 打 藍 少 少 , 因 為 我 無 加 藍 鏡


>

會 靚o的?

Thank you.

Article 13: (Request 2)

> AV381 / HN8357 said:
>
> 係32呀 , 唔 係3.2, 多o左 點 小 數 點 差 好 遠o架
>


咁 曝 光 時 間 咪 好 長?

Article 13: (Request 3)

> AV381 / HN8357 said:
>
> 張 相 用o左30秒 曝 光 , 不 過 都 要 睇 下
> d現 場 光 有 幾 勁 先 決 定 用 幾 多 秒
>
> AV381 / HN8357


厲 害,多 謝 你o既 資 料.

Article 13: (Request 4)

> JS3684/GL4039 said:
>
> 原 文 話 「 只 不 過 係 用f32光 圈 」...
> 沒 有 點 數 的 :)

嘩,有 咁 細 光 圈o架.
真 係 唔 知,我 係 影 相 新 手o黎 咋.......

Article 13: (Request 5)

> HP5049@LCK said:
>
> 一 般 最 細 真 係 得 3 2 光 圈 咋 。 光 圈 越 細 , 燈 光 既 效 果
> 影 出 黎 就 越 靚 啦 。 不 過 嚗 光 時 間 相 對 較 長 , 所 以 都 係
> 睇 架 車 停 幾 耐 先 用 幾 多 時 間 嚗 光 。


唔 該.
我 部 相 機 最 細 得 F8 光 圈,
睇 怕 都 做 唔 到 星 光.

Article 13: (Request 6)

> Dennis85K-發 洩~(DS8046) said:
> 我 發 現AV381 / HN8357 很 喜 歡 在 晚 上 影38 ,
> 是 否 這 個 巴 士 站 在 晚 上 好 好 影?
>
> DS8046

係 呀 , 一 來 38 日 間 除o左 葵 盛 圍 上 下 段 外 已 經
無 乜 正 光 位 可 以 影 , 二 來 葵 盛 東 巴 總o係 晚 上
九 點 之 後 無 乜 車 阻 , 好 易 影 到 38 , 三 來 我 住
o係 附 近 , 行 落 去 巴 總 影 相 話o甘 易

AV381 / HN8357

Article 13: (Request 7)

> HP5049@LCK said:


>


> 講 起 3 8 , 日 間 真 係 無 乜 好 位 播 。 葵 盛 圍 我 覺 得 大 窄 ,


> 最 闊 個 度 又 係 落 斜 。 青 山 公 路 上 斜 係 幾 好 , 可 惜 我 唔 夠


> 高 。 龍 翔 道 又 行 得 太 快 , 觀 塘 道 太 多 車 行 。 除 左 兩 邊 總


> 站 影 夜 相 之 外 , 都 無 乜 邊 度 好 咯 。
青 山 公 路 呢 個 位 都 算OK, 但


係 我 唔 明 點 解 你 話 「 唔 夠 高 」

AV381 / HN8357

Article 13: (Request 8)

> HP5049@LCK said:
>
> 我 想 係 嘉 翠 園 個 站 係 對 面 馬 路 影 返 過 去 嘛

係o咼 ,o個 個 位 下 午 正 光 , 不 過 會 批o左 半 邊 轆

AV381/ HN8357

Article 13: (Request 9)

所 以 我 未 話 唔 夠 高 咯 :P
Article D14:Re: [貼相] 殺雞行動 @ 錦上路雞場
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1594&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> Gary Tang said:


>


哈 哈,張 相 親 晒 呢 兩 日 既 新 聞.......^_^


勤 入 石 澳-石 澳 人Eric

Article 14: (Request 1)

> '綠 油 油 是 悠'---生 抽 王3N10/DA7745 said:
>
> 請 問 而 家 個錦 上 車 埸仲 在 世 嗎 ? 還 拆 巴 士 嗎 ? 先 謝 !

無loo, 搬 左 去 上 村 喇

Article 14: (Request 2)

用 二 氧 化 炭 行 刑??
Article D15:想落廣告,請先襟鐘(下文勿進)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1596&a=1
回應/Replies:講 聲 唔 好 意 思,下 文 出 現 問 題,睇 唔 到,唯 有 貼 多 次 >.<

NWFB 1122 @ 104
希 望 大 家 喜 歡 啦! :)

My Bus Homepage


3AV50Article D16:[貼劣作]昨日昌榮路影的巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1597&a=1
回應/Replies:


|1|
2|


加 送 一 張5088行641
Article 16: (Request 1)

> AV381 / HN8357 said:
>
> 又 會o甘 好 彩 冇 車 阻o既 :>
>
> AV381 / HN8357

剛 剛 好 手 快 一 步, 再 慢 一 步, 後 面 架 貨 車 就 阻 住 啦!!
HG4257

Article 16: (Request 2)

> Peter said:
>
> 可 否 告 知 係 咪 用 數 碼 相 機 影 的 ﹖
> 如 果 係 ﹐ 請 問 快 門 同 光 圈 係 幾 多 呢 ﹖ 個focus又 幾 多 呢 ﹖
> 我 現 在 學 習 影 巴 士 行 駛 中 的 相 ﹐ 多 謝 解 答 。

我 是 用 數 碼 相 機 影 的, 在 猛 太 陽 時 多 數 用1000快 門,
2.8-3.2光 圈, 不 猛 太 陽 就 用800快 門, 3.8-5.6光 圈
用iso200模 式
Article D17:冇轆~~~1269
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1598&a=1
回應/Replies:


發 夢 都 冇 諗 過 第 一 次 影B10M係o係


慈 雲 山~~~~


JN4092Article D18:Recent photos
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1599&a=1
回應/Replies:Leyland FB450?
Nissan CB12L
After the Overseas Trust Bank DB7872 circa 1986, this is the first 5A bus with whole body ad.
Anthony LuiArticle D19:世冠L94UB與賭場
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1600&a=1
回應/Replies:世 冠L94UB與 賭 場-澳 洲Brisbane加 送Garden city depot:636
今 日(4/2)影 的:)


AD63Article D20:每日雋相~LV30 & 紫色的城巴342
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1602&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

Article 20: (Request 1)

> ASV41 with Yo Yo^^傅 珮 嘉 好 正 呀!! said:
>
> To:C For Chun~雅 濤 閣 簫 神 雋 雋
> I think many boardmates are very hate you,please get out,ok?
>
> P.S.I will very not polite to the son of the bitch!!

你 唔 好 咁 激 動 啦
我 只 係 貼 張 相,你 洗 唔 洗 爆 粗 呀!

Article 20: (Request 2)

> █~LF177-Beleaf in SF8-~█ said:
>
> 你 諗o下 你 自 己 做 過o的 乜 衰 野
> 就 知 人 家 為 何 會 咁 激 動.,
>
> ~Beleaf in SF8~

唔 怪 得 巴 迷 個 名 係 香 港o甘 臭 喇
真 係 多 得 呢D害 群 之 馬 唔 少 !

Article 20: (Request 3)

> █~LF177-Beleaf in SF8-~█ said:
>
> 總 之 有 呢D妖 人 係 度 搞 搞 震,
> 我 地 唔 使 旨 意 有 好 日 子 過lo,..
>
> ~Beleaf in SF8~

慘 ! 唔 怪 得o甘 多 人 話 隱 姓 埋 名 , 退 板 , 唔 做 巴 迷 喇
香 港 巴 迷 界 玩 完 喇 !

Article 20: (Request 4)

哥 仔 , 你 都 好 把 閉 喎 , 竟 有 資 格 去 同 人 講 'Get out',
而 且 仲 打 上 粗 言 穢 語 , 厲 害 厲 害 , 人 家 係 乞 人 憎
咪 由 佢 囉 !

還 有 , 你 打 的 是 一 段 什 麼 英 文 ,d 文 法 真 係 … …
俾 d 心 機 讀 好 英 文 吧 !


~ Dominator ~

Article 20: (Request 5)

hate佢 都 唔 好 係 度 爆 粗.,,
陣 間 自 己 俾 板 主 罰 就 無 謂la,..
為 個 敗 類 而 被 停 板,唔 值 得o..,

~Beleaf in SF8~

Article 20: (Request 6)

快D改 文 喇
為 左 同 呢D人 嘈 搞 到 停 板 唔 值 得 架 !

遲 早 等 地 府 收 佢 喇 !
Article D21:恐怖氣氛
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1603&a=1
回應/Replies:


|1|

經 過 特 別 效 果 處 理

未 經 特 別 效 果 處 理
丹 飛

Article 21: (Request 1)

> cm1 said:
>
> 如 果 有 個 人 棟 係 度 重 好feel......

應 該 係 如 果 有 人 著 反 光 既 骨 頭 衫 重 好 f e e l
Article D22:Re: 徵相:各款金巴車尾相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1604&a=1
回應/Replies:> EH3350 said:


> 如 題!唔 該!
Article D23:Re: 估下係邊度影?!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1605&a=1
回應/Replies:> 攝 影 人HarryLEE! said:


> 估 下 係 邊 度 影?!


>


>


>


>


>


>


> 1/1000 F=3.5 ISO400


>


> HarryLEE

西 九 龍 快 速 公 路


近 奧 運 站/奧 海 城

#1361Article D24:Re: 綠超豪 + 2800 合照@KTBT
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1606&a=1
回應/Replies:> 新 巴1081->冇 人 會 坐 係 我 度?! said:


> 兩 位 「 大 人 物 」 合 照~


>


>


你 是 否 在24/1影 吧?Article D25:每日一鴨--N33
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1609&a=1
回應/Replies:今 日 的 主 角 係 : CB 5876 (N33)

巴 士 廣 告 收 費 廉 效 用 大

剛 轉 膠 牌 時 冇 膠 牌
希 望 大 家 喜 歡 , 亦 歡 迎 討 論 ^_^

*鳴 謝 板 友ES6310提 供 相 片

JF 1181 + KC 3689Article D26:Re: 快餐椅AV in 63M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1610&a=1
回應/Replies:


|1|

> samson said:


>
>
>
>
>
>

 
>

63M 4/2/2002 19:50 AV517(L)(HU6558)小 弟 覺 得 很'eng'背前 年 傑 出 車 長 那 天 坐 過 一 次 這 種 椅 子 後 , 曾


說 過 「 寧 願 坐 樓 梯 都 唔 坐 凳 呀 ! 」 這 話 ( 根


本 不 是 人 坐 的 椅 子 ) 。

難 委 小 弟 那 剛 生 了 小 孩 子 的 班 主 任 , 每 天 放


學 也 是 乘 這 車 回 家 , 真 不 知 她 有 甚 麼 感 覺 。

AD262/AP64

Article 26: (Request 1)

63M 4/2/2002 19:50 AV517(L)(HU6558)小 弟 覺 得 很'eng'背而 且 部 車 行 經 o的 唔 平 o既 路 時 o的 凳 發 出 o既 嘈 音 都 頗 大.
Article D27:Face Off ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1611&a=1
回應/Replies:留 意Dennis Logo位 置 。

Article D28:一包薯條,兩條綠茶@87D...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1612&a=1
回應/Replies:沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87DArticle D29:無聊一貼,貼無聊
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1613&a=1
回應/Replies:九 巴 訪 客 証偷 偷 地 影.......o u t 晒 f o c u s

SiuLamArticle D30:Re: 無聊貼相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1615&a=1
回應/Replies:> 青 衣 居 民+KJ5777+EU7767+JX7797 said:


>


> 吾 知 幾 時 會 甩 牌?

點 解 呢 ? 不 過 樓 上 位 姐 姐 仔 好 似 唔 多 願 上 鏡 喎Article D31:Re: 青衣國寶3BL14@44M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1616&a=1
回應/Replies:> 青 衣 居 民+KJ5777+EU7767+JX7797 said:


>


> 現 在 已 光 榮 退 役!

超 劣 作 , 勿 見 怪 ^_^

Article D32:西灣河碼頭留影
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1617&a=1
回應/Replies:
左 邊 的LV100,是 往 赤 柱 監 獄 的 特 車,


而 右 邊 的LV126,是 往 炮 台 的 正 班 車.


引 象 中,LV126是14號 線 的 第 一 部LV字 軌.