20020123
巴士舊文--2002年1月23日


Article A1:


Today NWFB use 14xx on Rt.84M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1300&a=1
回應/Replies:I know Siu Sai Wan Sports Ground have special functions,
NWFB also have two buses for special departures towards there.
But the frequency that towards Island Resort use some 14xx to serve instead of DCs.
(At least 1401 and 1417)
I saw a DC serve on 110 morning.
So, does it mean DCs will soon retire in the NWFB fleet?

Hope yours know what I mean as my poor English.

小 王 子 3008Article A2:


Re: 城巴71P
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1301&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 北 區 皇 牌270A+279X said:
> 城 巴71P特 別 班 次[深 灣 雅 濤 閣 至 中 環 碼 頭], 將 於1月28
> 日 投 入 服 務, 但 營 運 方 式 比 較 特 別:
>
> 由 深 灣 開 出 搞71P路 線, 駛 至 香 港 仔 海 傍 道 後, 繞 經 田 灣
> 巴 士 總 站, 這 時 會 搞 番7號 線, 沿7號 路 線 往 中 環 碼 頭.

城 巴 又 出 呢 招?
好 耐 之 前,嘉 湖 山 莊 有 兩 條 線 「 聯 合 」 經 營
都 俾 人 話 到 九 彩,
呢 次 又 來 過?
倒 不 如 直 接 將7號 田 灣 特 車 由71P直 接 取 代 好 過.

Article 2: (Request 1)

today i saw the '71P' stickers in Western District
but no further informations

However, if it will 'reroute' the number at Tin Wan,
then why need to put '71P' stickers afterward?
It causes ambigious ....

Article 2: (Request 2)

> Citybus 973P said:
>
> 不 過 信 德 有71P巴 士 牌!

唔 通7號 田 灣 特 車 會 摺, 改 由71P取 代?

Article 2: (Request 3)

你 既 然 貼 得 第 一 篇 文 , 做 乜 又 咁 問 呢?
(不 過 又 幾 奇 , 條 線 未 開 就 知 人 地 點 攪 牌 。)
Article A3:


Re: 急尋S3BL241 DW3126(東華巴)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1302&a=1
回應/Replies:> 印 度 星 said:
>
>
> Today on Rt.6A

Thx alot!Article A4:


九 巴DD364 (M23)..
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1303&a=1
回應/Replies:九 巴DD364 (M23)-k depot? today running on rt.18,
and it do COR already!

AD63Article A5:


Re: 馬亞木小巴將有400部車裝八 仔
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1304&a=1
回應/Replies:


|1|

> 金 魚 said:
> 我 父 親 現 在 是 幫 各 大 交 通 工 具 裝 電 器
> 包 括:電 纜,八 仔,閘 機,幕 門 等
> 佢 開 工 的 公 司,係 近 日 股 票 見 到 底 的 外 國 公 司
> 貼 士:M字 頭
>
> 昨 晚,我 父 親 收 工 回 家,吃 飯 時,
> 他 說:馬 亞 木 小 巴 會 有400部 車 會 裝 八 仔
> 唔 知 邊 條 線 會 有 機 會 呢?
> 44? 44A? 45? 49S?
>
> 金 魚 字

106 線 ( 寶 琳 - 九 龍 灣 ) 於 半 個 月 前 逋 了 一 張 通 告 寫 住 預 計 今 月 底 有 八 達 通 用 。

Article 5: (Request 1)

> 神 化--38藍 田 特 快 said:
>
> 406?407?
> I hope so because I am a frequent taker of them.

And sure the people will know that 404M's
operator is doing nothing.
Article A6:


【遲來消息】港島32系小巴全面八達通使用 中
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1305&a=1
回應/Replies:


|1|

見6001五 天 都 沒 有 講 , 唯 有 我 講 。

港 島 區 的32、32A、33及33M小 巴 已 於 上 周
無 聲 無 色 地 接 受 八 達 通 附 款 。

這 四 條 綠 小 , 無 聲 無 色 咁 加M頻 道 ,
又 無 聲 無 色 咁 加 八 仔 , 通 告 都 唔 出 多 張........

檸 少 .5048

Article 6: (Request 1)

> cky said:
> but i rode twice today, the octopus machines
> are still 'under testing.....'
>
> the octopus stickers are still not put on..

更 奇 怪 的 是 , 上 星 期 六 在 車 外 親 眼 看 見 有 乘 客
用 到 八 達 通 付 款 , 而 機 的 綠 燈 是 著 的 ,
今 日 卻 全 數 貼 紙 話 測 試 中 。

檸 少 .5048
Article A7:


Re: 89A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1306&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 沙 田 墟~HA6739 said:
> 當 年 的 九 巴89A往 觀 塘 方 向 , 過 了 黃 大 仙 新 光 後 , 係 好 似 今 日80咁 行 ( 直 行 龍 翔 道 ) 定 似89B( 入 蒲 崗 村 道 )
> 返 沙 田 方 向 又 經 唔 經 彩 虹 道 ?
> 另 外 , 我 想 問0下170於1993年9月1日 前 的 歷 史

當 年89A來 回 應 該 都 係 同80/89一 樣 。

--
輝 仔

Article 7: (Request 1)

> ~Egg Salad‧#1361~ said:
>
> Rt.170派 車~
> 中 記 : 以LV為 主 , 其 次 有SF、LF。
> 不 過 響 果 年 既 八 月 底 , 派 最 新 既DA
> 行 呢 條 線 。(我 唔 記 得 左 佢 係DA幾~~)
DA是 沒 有 做 正 常 班 次, 只 會 做 早 上 頭 兩 班, 然 後 入 耀 安 做303出 上 環.

49P
> 九 記 : 最 初 用G, 後 來 有M。
>
> ~Egg Salad‧#1361~

Article 7: (Request 2)

呢 樣 我 知 呀 ,
但 係 我 見 到 有 張 相
係 架 新DA跑Rt.170,
果 日 係 禮 拜 日 , 仲 要
係 八 月 底 , 所 以 我 覺
得 果 年 佢 跑Rt.170係
非 常 經 典 !

~Egg Salad‧#1361~

Article 7: (Request 3)

> DS7114 said:
>
> 當 年 中 巴 可 謂 大 部 份 兩 車 軸 的 巴 士 都 行 過
> 170,還 有XF,LX等 等,90年 代 初 則 以LV為 主,
> 當 中 常 見 的 有LV1,LV113,LV166等.
>
> 而 九 巴 於80年 代 中 期 開 始 則 以M仔 為 主 力,
> 某 幾 架M仔 一 直 掛 牌 至93年 全 冷,其 中 有:
> M5 (CZ2611) 一 直 披 上 萬 事 發 香 煙 廣 告
> M6 (CZ2684) 曾 上 猛 男 香 水 廣 告
> M7 (CZ3119) 曾 上 出 前 一 丁 廣 告
> M38(DE9730) 曾 上 青 龍 水 上 樂 園,八 佰 伴 廣 告
> M39(DE8723) 曾 上 雲 絲 頓 香 煙 廣 告
> M40(DE8858) 曾 上 偉 發 香 煙,萬 事 發 香 煙 廣 告
> 另 曾 經 行 過 的 有M37(DE8819),M45(DE8779),
> M50(DF781)等 等.
>
> 當 年170入 沙 田 後 是 好 像89般 駛 往 市 中 心 街 市
> 對 出 之 總 站,後 來 才 繞 經 大 圍 及 沙 角 街,總 站
> 亦 搬 上 沙 田 火 車 站.另 曾 有 一 段 時 間170在 晚 間
> 開 辦 過 短 程 線 只 往 來 銅 鑼 灣,沙 田 開 車 時 間 約
> 為 晚 上7:30~8:30左 右...
>
> DS7114

仲 有 係 以 前170係 會 入 沙 田 市 中 心(城 巴 接 手 後 一 段
時 間 都 係),89X亦 都 係 咁 行 法 , 而170回 程 時 會 似
新 港 城 既 專 車 咁 , 入 左 去 大 會 堂 對 出 既 坦 干 埔 街 ,
再 轉 去 沙 田 正 街 , 然 後 入 橫 壆 街 出 源 禾 路 , 上 返 火
車 站 , 當 年 係 好 運 亦 都 有 站 , 不 過 由 於 當 時 轉 入 沙
田 正 街 個 路 口 成 日 塞 車 , 所 以 就 改 成 而 家 咁 上 火 車
站 , 馬 埸 線888都 係 咁 行 上 火 車 站 , 去 馬 場 亦 都 入 過
沙 市

Article 7: (Request 4)

服 務 時 間 只 開 工 半, 由0640-1915
Article A8:


新聞稿:城巴推出三組八達通巴士轉乘 優惠計劃
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1307&a=1
回應/Replies:以 下 有 兩 則 新 聞 稿 :

城 巴 一 月 廿 七 日 推 出 三 組 八 達 通 巴 士 轉 乘 優 惠 計 劃

八 達 通 巴 士 轉 乘 優 惠 計 劃 顧 客 使 用 細 則

~Egg Salad‧#1361~Article A9:


Re: [尋車]有冇EG8356這架S3M?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1308&a=1
回應/Replies:


|1|

> 愛 一 個 人 原 來 不 易~AL 29 said:
> no EG8356,u want to mean EG5836??
>
> AL 29

可 能 我 睇 錯 車 牌 啦!
咁 有 冇 人 知3D早 上8:00左 右 開 果 架S3M是 邊 架?

謝 謝 解 答!

S3M236

Article 9: (Request 1)

沒 有, 最 接 近 之 車 牌 為 EG8389
Article A10:


Re: 2002-2003年黃大仙區路線發展計 劃
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1309&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|

> DL said:
> 原 本 呢 份 我 搵 唔 到,點 知 今 朝 我 大 傷 風,請 了 病 假,所 以 有
> 時 間 搵 朋 友.適 逢 黃 大 仙 區 開 完 會,於 是 我 就 拿 到 呢 份 野
> 啦!
>
> 呢 份RDP,算 過 得 去 啦!好 過 沙 田 及 元 朗,不 過 我 相 信,九 龍
> 東 和 西 貢 區 會 精 彩 過 黃 大 仙.該 兩 區 的 內 容,相 信 有 板 友
> 明 天 會 去 搵,我 亦 可 以 安 然 上 學,準 備 考MOCK啦!
>
>
> 廢 話 小 說,就 將 呢 份 野 之 內 容 簡 單 介 紹,歡 迎 板 友 提 出 意
> 見!
>
> 內 容:
> 一)加 車---加 熱 狗[今 次 打 詳 細 少 少 啦!]
> 零 二 年:
> 1A,2F,3B,3C,26M,40,89
> 零 三 年:
> 3B,11
>
> 二)加 車---加 冷 氣
> 零 二 年:
> 3D,3M,5C,7M,11C,11D,11K,13D,17,29M,38,42C,74X,
> 84M,85M,89B,89C,259D,269C,286M,N216,116
> 零 三 年:
> 7B,61X,62X,70X,82X,83X,84M,85C,85M,89B,89C,89D,
> 89X,269C,277X
>
> 三)部 分 熱 狗 轉 冷 氣
> 零 二 年:
> 7M,10,11C,40,42C
> 零 三 年:
> 26M,42C
>
> 四)減 車
> 零 二 年:
> 70X
>
> 五)改 為 全 線 冷 氣
> 零 二 年:
> 3M,5D,7B,7M,10,11C,11K,15A,17,21,28,29M,61X,70X
217P will cancel very soon!!!
> 零 三 年:
> 2F,62X
>
> 六)取 消 路 線
> 零 二 年:
> 83P
>
> 七)新 線
> 零 二 年:
> 3P,慈 雲 山(北)<>彩 雲,只 在 繁 忙 時 間 行 走
> 277X,聯 和 墟<>藍 田(北)
>
> 八)改 線
> 零 二 年:
> 2F改 為 慈 雲 山(北)<>長 沙 灣
> 13D遷 往 寶 達 新 巴 士 總 站
> 15A遷 往 藍 田(北)新 巴 士 總 站[第 六 期]
> 38改 為 葵 盛(東)<>藍 田(北)
> 70X改 經 粉 嶺 南 及 雍 盛 苑,不 經 聯 和 墟 及 祥 華
> N26改 為 油 塘<>東 涌 地 鐵 站
> N216改 經 彩 虹 道
> 85M改 為 錦 英 苑<>彩 虹
> 89C往 恆 安 不 經 新 蒲 崗 及 鑽 石 山
> 零 三 年:
> 84M改 經 石 門 工 業 區
>
> DL

Article 10: (Request 1)

wa!3B,3D,3M,116加 車 正 呀,唔 知 會 否 同 慈 雲 山 一 帶 新 樓 落 成 入 伙 有 關 ! !

116唔 知 幾 時 開 特 車116X呢???

Article 10: (Request 2)

> S3N171 said:
>
> Very Good!!

請 留 意 , 閣 下 並 沒 有 發 表 閣 下 的 意 見 或 問 問 題 , 而
只 得 一 句 Very good 的 話 , 是 沒 有 實 質 意 義 的 。
請 不 要 浪 費 其 他 網 友 看 文 的 時 間 , thank you.

3AD46

Article 10: (Request 3)

> 希 望 新 巴 馬 年 巴 士 行104的DE3018 said:
> 11C,11K,21,5D已 經 轉 用11米
> 為 什 麼 更 早 全 冷
5D的 三 軸 車 不 過 是 暫 時 性,原 則 上 仍 然 是 用 四 架 兩 軸.
11C,11K,21已 於 年 前 提 出 轉 全 冷,相 信 已 得 到 區 議 會 同 意.

> 10,29M全 冷 是 不 是 全 金
沒 有 提 及!不 過 兩 條 線 轉 全 冷 後 都 會 減 價!

> 10號 全 冷 後,有 沒 有 機 會 攝ADS
你 估 囉!

> 28只 得 一 輛HOT DOG不 如 提 早 全 冷
所 以 就 快 轉 全 冷.

> 3M冷 馬 轉 用11米AV仲 好
不 排 除 這 個 可 能.

> 為 什 麼2F唔 係2001年12月 份 轉 全 冷
車 務 調 動,再 加 上 要 延 長 路 線.

> 62X轉 全 冷 後,可 不 可 以 減 價
減 至 十 三 元!

> 可 不 可 以 延 長 至 富 泰
問 屯 門 區 議 會 啦!

> 請 問 是 不 是 用 攝3M掛 牌 車
是!由3M調 兩 架!

> 603,15有 沒 有 份 搬
我 估 現 時 德 田 街 總 站 會 拆!

> 是 不 是 搬 去 第 六 期
是!

> 對 第 一 城,帶 來 不 方 便
搭84M啦,否 則 加 車 都 沒 有 意 思!

DL

Article 10: (Request 4)

九 巴11X(2002年 至2003年)有 沒 有 計 劃 全 冷

Article 10: (Request 5)

> 龍 騰 在 竹 園 said:
>
> 7M/11C/11K加 冷 是 額 外 加 入 冷 馬 還 是 轉 熱 為 冷?
是 每 條 額 外 加 入 一 架 冷 氣!

> 另84M於2002年 加 車 是 因 應 改 經 石 門 而 延 長 行 車 路 線,
> 那 麼 會 加 幾 多 架 車,會 否 加 班?(理 論 上 會 多 了 乘 客)
配 合 愉 翠 苑 入 伙 而 加 車 至 八 架!

> 2003年 再 加 車,班 次 加 密 至 多 少 分 鐘 一 班?

繁 忙 時 間 七 至 八 分 鐘 一 班.
>
>
> 2002年7M/11C部 分 熱 狗 轉 冷 馬,
> 但 上 面 說2002年 會 加 冷 馬,
> 究 竟 是 加 車 還 是 轉 熱 為 冷?

同 時 間 加 車 及 加 強 空 調 巴 士 服 務.
11C由 四 熱 六 冷 改 為 二 熱 九 冷
7M由 三 熱 改 為 兩 熱 兩 冷.
>
>
> 同 上 面 條 問 題 一 樣.

7M,11C會 先 加 強 空 調 服 務+加 車,然 後 轉 全 冷.
11K是 轉 全 冷 時 同 時 加 車.
>
>
> 3P曾 經 開 辦 過, 九 巴 會 再 用 這 個 編 號?
為 何 不 會??????

DL

Article 10: (Request 6)

> treasurer財 爺--606彩 雲 站 長 said:
>
> 17 加 冷?
> 還 是217P 加 車?

is 17 full air-condition service.
It didnt mention abt 217P

DL13

Article 10: (Request 7)

217P 係 17 號 的 輔 助 線 , 所 以 兩 種 情 況 都 有 機 會 發 生 。

Article 10: (Request 8)

> AD63 said:
>
> rt.10 already have enough air con bus now
>
> if it add some in this year?
>
> how many non air con bus?


初 時 由 六 熱 六 冷 改 為 四 熱 八 冷,然 後 轉 全 冷.

DL

Article 10: (Request 9)

我 諗 佢 意 思 係 將10 仔 全 冷

Article 10: (Request 10)

> 內 容:
> 一)加 車---加 熱 狗[今 次 打 詳 細 少 少 啦!]
> 零 二 年:
> 1A,2F,3B,3C,26M,40,89
> 零 三 年:
> 3B,11

加 熱 狗????
九 記 唔 係 諗 住 2005 年 全 冷 嗎?
仲 加 熱 狗

> 二)加 車---加 冷 氣
> 零 二 年:
> 3D,3M,5C,7M,11C,11D,11K,13D,17,29M,38,42C,74X,
> 84M,85M,89B,89C,259D,269C,286M,N216,116
> 零 三 年:
> 7B,61X,62X,70X,82X,83X,84M,85C,85M,89B,89C,89D,
> 89X,269C,277X
>
> 三)部 分 熱 狗 轉 冷 氣
> 零 二 年:
> 7M,10,11C,40,42C
> 零 三 年:
> 26M,42C
>
> 四)減 車
> 零 二 年:
> 70X
>
> 五)改 為 全 線 冷 氣
> 零 二 年:
> 3M,5D,7B,7M,10,11C,11K,15A,17,21,28,29M,61X,70X

唔 知 5D 會 唔 會 改 為 全 AM 路 線 呢 ??
反 正 都 係 早 晚 繁 忙 時 間
加 密 至 10 分 鐘 一 班 都 好 嘛

> 零 三 年:
> 2F,62X

> 六)取 消 路 線
> 零 二 年:
> 83P
>
> 七)新 線
> 零 二 年:
> 3P,慈 雲 山(北)<>彩 雲,只 在 繁 忙 時 間 行 走
> 277X,聯 和 墟<>藍 田(北)
>
> 八)改 線
> 零 二 年:
> 2F改 為 慈 雲 山(北)<>長 沙 灣
> 13D遷 往 寶 達 新 巴 士 總 站
> 15A遷 往 藍 田(北)新 巴 士 總 站[第 六 期]
> 38改 為 葵 盛(東)<>藍 田(北)

38 話 改 往 藍 田(北)好 耐 喎, 但 好 似 仍 然 實 行 唔 到
唔 知 呢 次 係 咪 真 係 轉 呢

sopp

Article 10: (Request 11)

加 熱 狗 又 點 呢?
冇 矛 盾 喎...

Article 10: (Request 12)

> According to the source, double-deck air condition
> bus will be provided..

下?唔 好 又ADS喇 , 啟 業 實 在 太 多ADS了:(

希 望 可 以 用AA/AV/AD吧 。

N364

Article 10: (Request 13)

> -AP9 --日 星 BARCA- said:
> > 二)加 車---加 冷 氣
> 269C仲 加 車?而 家 已 經 有 差o吾 多50架 車...
> 慈 雲 山(北)仲 有 位?

慈 北 仍 有 兩 條 坑, 一 單 一 孖, 應 該 夠 用.

49P
> o甘 係o米 仲 係 循 環 線?
> 會o吾 會 繼 續 入 黃 大 仙 巴 總?

Article 10: (Request 14)

其 中 一 條 坑 原 本 係 比 嶼 巴 開 假 日 旅 遊 線2R, 由 慈 北 去 昂
平, 經 黃 大 仙, 樂 富, 九 龍 塘

但 不 知 何 故 開 唔 成

Article 10: (Request 15)

> Elvis-ip.com蓄 勢 待 發 said:
> 曾 經 據01/02年 度 計 劃 ,269C將 會 在 今 年
> 加 車 加 至52部 車

今 年 會 加 車 至 五 十 五 架.

DL

Article 10: (Request 16)

> -AP9 --日 星 BARCA- said:
>
> 全 部 都 由u廠 加?
大 有 可 能 , 不 知K廠 會 否 加
Article A11:


1999年9月元朗路線派車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1310&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

上 次Post完 屯 門,今 次post元 朗:
53:
CZ1914,CZ4825,DF1103,DG8953,DA1790,CZ6482
54:
CZ9564,DH508,EH5692,EH5383,DE3814
63M:
DM8812,ES3578,ES4644,FZ7591,EH2968,FK3292
FB9226,FC5745,FD5587,FJ9228,GR4112,GJ4150
63X:
FY1970,GA5144,GA5145,ES2845,DX4120,GD830,
GD1092,GD4331,FD6118,FH2119,FH8543,FK6019
FC4888.
C64M:
GG9294,GD7147,GF1912,GL1489,GL2110,GD5733,
GD8073,GF2069
64K:
DH749,DH145,DD148,DB6989,DE8779,GS4753,GT8319
GU1815,GU7099,GU7831,GU8126,GU9067,GZ4853,HA8854
HB1060,JA799,GJ4299,GJ2752
C68M
FL954,FL1437,FL2498,GG8659,GG9877,GJ3219,GJ3815
GL8704,GD2896,GD2390,GN1220,GJ3318,GZ5181
C68X:
GX2903,GX3921,GX7209,GZ9464,HC1460,HC2110,
HG6568,HJ483,GZ9426,FD5993,FH9577,FJ8931,
FK5072,HC865,HB2123,HB916,HB1162,HC865,HC2103,
FD5993,HA7569,HC1220,GZ4031
C69M:
HH5581,HL9742,HL9019,HN2280,HN6547,HN7525
HN7395,HN7341,HN7041,HN7052,HN7721,HP1032
HP1136,HP1417,HP2083,HP2269
68A:
HT3789,HR2493,HT4310,HT8193,HT8280,HT7949,
HT8399,HT3275,HT4402
264M:
HP5950,HL7308,HR913,HR1377,HL9321,HN577
251M:
HG6729,HJ7062,HL983,HJ265,HL1134
968:
JF6587,JF6723,JF6780,JF6839,JF6845,JF6914,
JF7147,JF7222,JF7552,JF8241,JF8308,HW8970,
HX6756,HX6880,HX7241,HX7427,HX7455,HX8024,
HX6550,HX7067,HX7649,JB9843
C69X:
GP5737,GP6441,GP5205,HP2269,HR9096,HR9165
HR9320,HR9855,HR9979,HS397,HS481,HS539,HS625
HS781,HS765
269B:
HS1260,HS1275,HS1286,HS1747,HF2861,HP366,HS1489
HS1588,GR2284,HE8049,HS1605,HS851,HM3075
269C:
HC9959,HS2358,HS1889,HS1936,HS2106,HN9388,HS2242,
GZ488,HS2389,HS9661,HN8597,HS1840,HS2113,HJ6945,
HJ7406.
276:
FS9389,FP5496,EV2661,EV349,EU9493,EW347,FS8774,
EV3791,FP5465,FP5595.
276P:
HT3635,HN8444,GL7231,HC1365,HL9654,HN5602,GE556,
HT2877,HN611,HN7553,HM230,HT3629,HL2452,HT1532
HT8622
277:
EL9549,EU7075,FP5595,EM9814

金 魚 字

Article 11: (Request 1)

> 53:
> CZ1914,CZ4825,DF1103,DG8953,DA1790,CZ6482

53 得 6 架 車 ?
係 咪 未 計 L 廠 呀 。
Turbo M 計 : 1 。

> 54:
> CZ9564,DH508,EH5692,EH5383,DE3814

Turbo M 計 : 1 。

> 63M:
> DM8812,ES3578,ES4644,FZ7591,EH2968,FK3292
> FB9226,FC5745,FD5587,FJ9228,GR4112,GJ4150

Turbo S3M 計 : 1 。 乜 原 來 當 年 EH 2968 係 63M 掛 牌 ?

> 64K:
> DH749,DH145,DD148,DB6989,DE8779,GS4753,GT8319
> GU1815,GU7099,GU7831,GU8126,GU9067,GZ4853,HA8854
> HB1060,JA799,GJ4299,GJ2752

Turbo M 計 : 4 。DD 148 是 何 時 出 荔 廠 的 ?

76K , 77K 都 是 元 朗 廠 呀 !

Article 11: (Request 2)

BL33有 掛 過64K咩?

Article 11: (Request 3)

那 時HP2083, HP2269 應 該 是69x掛 牌 喎
點 解 會 去 了69M?

Article 11: (Request 4)

> Elvis-ip.com蓄 勢 待 發 said:
> FH9577現 在 是63M字 軌 了

AD96 - FH9577 現 在 是 後 備 車 , 多 見 於 69M 。
當 年 AD95 - FH9512 才 是 63M 字 軌 。

另 外, 63M掛 牌 還 有 ES5915
63X掛 牌 還 有 FY1915 , GD3353

AV220/ASV48

Article 11: (Request 5)

唔 係 ,fh9577係 現276p掛 牌
Article A12:


1999年9月上水廠派車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1311&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

橫 掂 得 閒,打 埋 上 水 廠 先:
70
DG5010,DG6407,DG6437,DG5708,DF8120
70K
DF9698,DL7966,DL4505,DL5040,DL4182,EU9848
70X
DN2444,DN1471,DN2027,DN3748,DX3519,DN1784,
DM4622.
71A
DR6773,DS3065,EF8860,EF8865
71B
DT1821,DW7114
72X
DW4022,DP4718,DP2157,DS3391
73A
DT6132,DG5344,DG4602
73X
FB8955,FB9469,EH2687,EH2688,DM8714,DM9172,
ES3678,ES2621,ES5532,ES5024,ES5377,ES6049
EV129,EV4763
74A
DP1742,DG8380,DF6909,DF9534,DG5565
71K
CZ6686,DF7896,DF6548,DG316,DF9149,DG5071,DG4756
72
DP5490,DT6293,DW7123,DM6609
73
DX2813,DW4358,DF6853,DF9740,FW1440
72A
DZ176,DG5362,DG5717
76K
DF6700,DG5082,DF9565,DF8519,DF9705,DG6377,DG5362
DR4834,DR8903
77K
DE8819,DC9418,DC9306,DC8707,DH699,DH1770,EH4891
DB7753,DD3221,DA210,DB7290
C70
GZ6081,HA9375,HA8854
C70X
GL8511,GJ3964,GJ3965,GJ4369,GL7903,GJ5810,GL9420
GZ5818,HC1524,HC1664
C72X
GZ5940,GY2770,GN7875,GY7013,,HE2610,HE8072
HT3562,GC2805
C74X(有 部 份 車 是 官 塘 廠 的)
GN7913,GX6577,GX6685,GX7055,GX7153,GX7205,GX7824
GX7081,GX7569,GY145,GY6808,GY7548,HC8927
C75X(有 部 份 車 是 官 塘 廠 的)
GX7473,GY2583,GY2676,GY2825,GY3832,GY3832,GY4032
GY4088,GY4192,GY4249,GY4317,GY6588,GY6694,GY7128
GY8146,GY8271,GZ4751
C78K
GU7597,GJ3026,EV3872,EW849,GJ2546,EU7966,GU563
GJ3373
C73K
GZ6673,EV5322,GZ6049,EN419
C79K
EL8779,EL9025,FN7382,EL8933,GJ3069
270
FN6824,FN6870,FN8039,FN8391,EU8152,EU9302
273
EU7309,EL9639,EU9116,EU9325,EV9853,GJ3563
273A
FP2584,FP3934,FP2756,FP2943,FP2738,FP5327,FR755
271
GC2488,GP5367,GY9733,HC8726,HC9031,HL7478,HX7885
HX8062,HX8504,HX8815,HX8945,HX9257,HX9475,HX9590
HX9847,JC2254,HY5110,HY5275,HY5639,HY5883,HY5883

放 大 假 的
金 魚 字
P.S 放8日 都 唔 知 點 過,嗚!!

Article 12: (Request 1)

DG6437 肯 定 唔 係 70 掛 牌~

仲 有 DF9520 係 70 掛 牌~

DF6700 都 係~

BENZ 20

Article 12: (Request 2)

> EU260,FW1440,DF7102 said:
>
> 唔 係 麻 ﹗ 我 老 婆(FW1440)竟 然 係73掛 牌 ? 真 係 慘 ﹗

乜 73 掛 牌 好 慘 架 咩 ?
反 而 奇 怪 DH 699 當 時 行 77K ,
之 後 應 該 係 去 64K 後 再 返 77K 。

Article 12: (Request 3)

以 上 的 並 不 是 有 關 路 線 的 掛 牌 車 資 料.


相 信 只 是 金 魚 兄 於 1999 年 9 月


某 天 抄 下 來 的 派 車 情 況.

FW1440 並 未 掛 過 73, 但 於 1999 年 期 間


FW1440 確 是 上 水 廠 後 備 車,行 走 過 70X,71A,


73,73X 等 路 線.


Tonio Tse
Article A13:


Re: 尋M仔
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1312&a=1
回應/Replies:> EU260,FW1440,DF7102 said:
> 現 找 尋 前66M披 家 樂 牌 雞 粉 同 紅A廣 告 既M仔
> 以 及 找 尋 前66掛 牌 既M仔
>
> ~唔 該~

紅A廣 告M仔 你 是 指M60(DF4467)嗎?
此 車 好 像 已 退 役.Article A14:問MCW
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1313&a=1
回應/Replies:


|1|

當 年 由 康 偈 換 做 吉 偈 的11M MCW是 用
短MCW的6LXB還 是 新 的6LXBT?
如 用6LXB的 話 , 行 車 表 現 是 否 很 差?

先 謝

BL24

Article 14: (Request 1)

> 勁 勁 DH 145 (正 在 上 水 廠 不 斷 被 小 規 模 肢 解 中 。) said:
>
> 係 用 吉 拿 6LXCT ,
> 就 算 用 6LXB ,
> 都 唔 會 太 差 。

6LXB 唔 會 太 差 ? 看 來 你 未 搭 過 中 巴 的 MB...
十 一 米 得 兩 條 擔 已 經 咁 樣...
Article A15:Re: 邊道有3BL?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1314&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 勁 勁 DH 145 (正 在 上 水 廠 不 斷 被 小 規 模 肢 解 中 。) said:
> 5, 42A (DB4647 only), 87K 掛 … …
>
> 仲 有 好 多 , 請 接 力 。

6, 26, 93M, 98c, 98D.

Article 15: (Request 1)

> 九 巴 天 地 said:
>
> 80,44M,27,26,86K,87K,82M(攝 車),5,3D(攝 車)

如 果 攝 車 都 係 , 咁 60X 都 曾 經 有 過 。

Article 15: (Request 2)

> 週 六 遊 DE 8779 請 按 My name DH 145 said:
>
> 如 果 攝 車 都 係 , 咁 60X 都 曾 經 有 過 。
攝 車=/=替 車 ,3D果 班 日 日 都 有

Article 15: (Request 3)

> 順 便 問 埋 部 車 開 幾 點?

其 實 班 車 係5蛇 車 攝 , 由 於5有4部 蛇 , 當 中 只 有 兩 架 係
12米(3BL25-DB5233及3BL137-DJ714), 所 以 要 睇 月 份
才 知 有 無12米 攝 , 好 似2001年12月 就 係S3BL攝 。

今 個 月(01/2002)係DJ714, 由 李 姓 司 機 駕 駛 , 慈 雲 山 唔 知
幾 點 開 , 約0735經 過 啟 業 ,0745左 右 到 達 觀 塘 月 華 街 ,
唔 知 行 一 個 定 兩 個 單 , 總 之 私 牌 走 人 。

唔 知DB5233仲 有 冇 機 會 攝 呢?架 車 應 該 就 死:(

N364

Article 15: (Request 4)

唔 該 晒 咁 多 位!

Article 15: (Request 5)

自 己 再 接 棒 : 44M 。
Article A16:A12繞經西環通告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1315&a=1
回應/Replies:


|1|

以 下 係 代 版 友 港 島 西 人 貼:

西 環A12乳 豬 紙+通 告 出 了 , 嘉 安 街 站 為 往 小 西 灣 方 向 ,
水 街 及 均 益 二 期 站 則 為 往 機 場 方 向 , 過 西 隧 後 往 小 西 灣
新 收 費 為$8.00。 相 信 這 對 西 區 市 民 往 來 機 場 及 往 東 區 的
一 大 方 便 ! 唔 知 堅 地 搭5, 10, 5A, 5B轉A12往 小 西 灣 有 無 轉 乘
優 惠 呢 ?

筆 者 註: 我 問 過 城 巴 熱 線, 答 案 係: 由 堅 城 搭5, 5A,
5B, 10轉A12往 小 西 灣 係 沒 有 優 惠

Article 16: (Request 1)

> K T B T said:
>
> 真 的 不 是$6.50. 可 能 運 輸 署 不 批 准 罷...
> 無 論 如 何, 8.00 尚 算 合 理, 非 特 快5B+8號 都 要 $7.7,
> 半 特 快18號+8號 已 經 需 要8.2
> 5系+A12 往 小 西 沒 有 優 惠, 不 知A12(西 環 上 車)+85 有 沒 有 優 惠 呢?

$8.00是 合 理 價 錢....特 快 往 西 灣 河,筲 箕 灣,如 先 乘5,5A,5B,10,47A,後 免 費 轉 乘A12往 小 西 灣 會 更 好.
Article A17:Re: 想問爬山 S3M + 有興趣的人週六遊 DE8779
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1316&a=1
回應/Replies:


|1|

> 週 六 遊 DE 8779 請 按 My name DH 145 said:
> 1. 而 家 有 幾 多 部 ?

配LT10的 依 舊 有10部 、LTA10的 約36部 左 右 。

> 2. 原 裝 出 牌 有 幾 多 部 3 波 ?

S3M137, S3M146-S3M151, S3M153-155

> 3. 原 裝 出 牌 有 幾 多 部 4 波 ?

S3M214-S3M253

> 4. 多 少 康 改 為 吉 ?

S3M222, S3M223, S3M225, S3M233

> 5. 多 少 吉 改 為 康 ?> 6. ED 4333 與 EF 8401 的 關 係 ?

兩 部 車 囉 , 九 巴 車 不 一 定 將 同 一 類 車 編 埋
在 連 續 的 編 號 , 反 而ED4333與S3M146-151、
S3M153-155係 屬 同 一 種 機 械 組 合 , 同 是 使 用
LT10引 擎 。

Christopher

Article 17: (Request 1)

> 1. 而 家 有 幾 多 部 ?

S3M137、S3M146-151、153-155、214-221、224、226-232、234-253

共46架
有 冇 數 錯?

> 2. 原 裝 出 牌 有 幾 多 部 3 波 ?

ED/EE/EF牌 約10架 ,S3M214則 不 肯 定...

> 3. 原 裝 出 牌 有 幾 多 部 4 波 ?

50-10or11

> 4. 多 少 康 改 為 吉 ?

222、223、225、233

> 5. 多 少 吉 改 為 康 ?

好 似 冇

> 6. ED 4333 與 EF 8401 的 關 係 ?

同 為59A?
Article A18:Re: 問日日 FU 5381 行 63X + 有興趣的 週六遊 DE8779
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1317&a=1
回應/Replies:> 週 六 遊 DE 8779 請 按 My name DH 145 said:
> FU 5381 @ 63X 係 攝 唔 係 ?
> 行 左 3, 4 個 月 喇 !
唔 係 日 日 行GA WOR
> 如 果 係 攝 , 攝 邊 部 呀 ?
>
> ----------
> 有 興 趣 週 六 遊 DE8779 的 按 My name 。Article A19:Re: 今日邊部超豪 @ 67X + 有興趣的人 週六遊 DE8779
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1318&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 週 六 遊 DE 8779 請 按 My name DH 145 said:
> KJ 牌 的 , 數 目 字 就 唔 知 。
>
> ----------
> 有 興 趣 週 六 遊 DE8779 的 按 My name 。

67M 今 日 都 有 部 新 扒 扒 行boo, 唔 知 又 係 邊 部 呢?
67X 都 有 新 扒 扒 行? 太 好 啦 , 加o左 金 咁 耐 終 於 有 扒 扒 行67X 啦 。

Article 19: (Request 1)

> 週 六 遊 DE 8779 請 按 My name DH 145 said:
>
> 係 呀 , 太 好 啦 !
> D 扒 一 流 !
> 轉 波 (加 速) 快 ,
> 避 震 一 流 !

係ar, 唔 知 今 日 行67x同67M部 扒 扒 有 冇roadshow 呢?
因 為 我 都 係 搭LRV 時 見 到jar。

Article 19: (Request 2)

我 都 係 響 小 息 時 見 到 jar.

Article 19: (Request 3)

> samson said:
> the 3ASV run 67M 如 果 我 無 記 錯it is (KH4229)!!
> 有 錯 請 指 出

超 豪 車 牌 並 無KH4229,應 該 是KH4299
EK706

Article 19: (Request 4)

請 問lee兩 部 扒 扒 係 唔 係 做 掛 牌 前 亂 行ar?
Article A20:Re: 有那個九巴分站冇名的?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1319&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 金 魚 said:
> 九 巴 於2001年12月,已 經 完 成 全 線 巴 士 站 命 名
> 但 係......
>
> 我 找 到 三 個 冇 名 的 巴 士 分 站:
> 1.田 景 路,新 圍 苑 外(260P,260X,960,N260)
> 2.田 景 路,田 裕 樓(260X,960,N260)
> 3.廣 東 道,麗 澤 中 學(260P,260X,215X,296D.....)
>
> 仲 有 冇 呢?
>
> 金 魚 字

今 日 遊 河 見 到 一 個.
屏 夏 路 元 朗 方 向 近 坑 尾 村 輕 鐵 站 的53及276巴 士 站.
不 過 我 不 肯 定 是 不 是 臨 時 站
(雖 然 又 好 像 不 是,因 為 有'lup' 位.)

遊 了 超 過100公 里 巴 士 河 的
Darren
BL35

Article 20: (Request 1)

> 週 六 遊 DE 8779 請 按 My name DH 145 said:
>
> 全 部 有 名 ar ,
> 以 上 三 站 名 可 從 九 巴 網 上 找 。


佢 係 指 個 巴 士 站 上 面 無 紅 色 底 白 色 字 既 站 名,
正 如 之 前 葵 青 交 匯 處 去 九 龍 方 向 都 無 站 名,但 我
向 交 通 投 訴 經 建 議 之 後,已 經 加 番!


948

Article 20: (Request 2)

> AD82/89/94/111 said:
> 我 未 見 過 有 站 冇(臨 時 站 例 外), 不 過51有 個 站 好 搞 笑 , 叫'郊 野 公 園'


我 而 家 見 親 既 巴 士 站 都 有,當 然 唔 敢 確 定 係 唔 係
所 有 巴 士 站 都 有,但 有 一 隻 上 蓋 仲 未 有 站 名,窄 身,
路 號 號 碼 寫 上 面 個 隻,唔 知 九 巴 會 唔 會 加 番 呢??948
Article A21:Re: [問] 有關轉乘優惠....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1320&a=1
回應 Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> 2A ~ AS13 GW2410 said:
> 我 想 知 道 而 家 九 巴 果d 轉 乘 優 惠, 係 唔 係 一 定 要 兩 程 車 都 要 係 去 同 一 方 向 先 有 優 惠...?
>
> 好 似 2A (往 樂 華) 轉 14/15/16 (往 觀 塘) 咁 先 有 優 惠,
>
> 如 果 搭 16 (往 大 角 咀) 轉 2A (往 樂 華) 就 冇 優 惠,
>
> 我 有 冇 錯 呢....

該 轉 乘 優 惠 是 不 限 任 何 轉 乘 車 站 的

Article 21: (Request 1)

> 3AD46‧2002年 心 想 事 成 said:
>
> 但 幾 乎 所 有 轉 乘 都 係 要 同 一 個 方 向 的 。
>
> 好 明 顯 搭 16 (往 大 角 咀) 轉 2A (往 樂 華) 係 反 方 向 轉 乘 , 故 不 會 有 優 惠

才 不 是 呢, 反 方 向 也 可 有 優 惠 的
明 顯 一 點 的 例 子 如 :
75X 於 大 老 山 隧 道, 可 轉 乘85C 往 紅 磡 碼 頭
或 過 對 面 天 橋 往 馬 鞍 山, 同 樣 可 獲$3.50 折 扣 優 惠

Article 21: (Request 2)

> 龍 騰 在 竹 園 said:
>
> 非 也, 該 項 轉 乘 優 惠 是 列 明 不 限 方 向 和 轉 車 地 點 的,
> 同 類 的 轉 乘 優 惠 包 括85C/89D<->82X及74X/75X<->85C,
> 而 其 他 絕 大 部 分 的 轉 乘 優 惠 是 限 定 方 向 和 地 點 的.


咁 如 果 冇 講 明 呢...?

Article 21: (Request 3)

唔 會 冇 講 明 , 九 巴 路 線 傳 真 會 寫 清 楚 轉 乘 方 向 。

Article 21: (Request 4)

咁 係 唔 係 即 係 點 轉 都 得...只 要 係 在 該 組 路 線 以 內

Article 21: (Request 5)

> Lokwah641 said:
> 反 方 向 當 然 有 優 惠 啦, 但 是 我 有 另 一 個 問 題, 就 是 若 某 條 線 有 分 段, 那 麼 在 該 站 轉 車 便 更 優 惠 嗎 ?
> 重 有, 2A 站 頭 重 未 有 告 示 呀 !
>
> 就 快 唔 使 同 人 迫 66, 66x, 33a, 37 的 樂 華641上

對, 同 用 剛 才 的 例 子 (四 個 轉 乘 皆 由 富 善 出 發 往 九 龍 方 向)
75X 在 大 老 山 轉 車 往 紅 磡 $8.40+$6.20-$3.50
75X 在 新 蒲 崗 轉 車 往 紅 磡 $8.40+$5.20-$3.50
反 方 向
75X 在 九 龍 才 轉 車 入 馬 鞍 山 $8.40+$7.10-$3.50
75X 在 大 老 山 便 轉 車 入 馬 鞍 山 $8.40+$5.20-$3.50

我 四 個 方 法 都 試 過...

Article 21: (Request 6)

可 能 仲 未 到 27/1, 冇 咁 早 有 通 告
不 過 在 2A 沿 途 的 巴 士 站 的 路 線 資 料 就 轉 哂...
Article A22:再問-東鐵接駁巴士服務:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1321&a=1
回應/Replies:


|1|

1.根 據 目 前 九 巴 與 九 鐵 的 合 約 規 定 , 是 否 只 是 由 九 鐵 負 責 派 車 行 東 鐵 接 駁 巴 士 線 , 而 九 巴 只 是 租 用 它 們 的 車 輛 ?

2.在 那 些 情 況 下 , 九 巴 是 可 以 派 車 行 走 東 鐵 接 駁 巴 士 線 ?
(我 曾 經 聽 過 當 東 鐵 服 務 受 到 嚴 重 事 故 時 。)

3.假 如 九 鐵 在 特 別 情 況 下 可 以 讓 九 巴 派 車 行 走 東 鐵 接 駁 巴 士 線 時 , 那 些 巴 士 線 會 由 那 個 車 廠 負 責 派 車 ?

4.九 巴 在 特 別 情 況 下 , 可 否 使 用 鐵 巴 用 作 其 它 用 途 ?

歡 迎 討 論 , 請 勿 罵 戰 !

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666

Article 22: (Request 1)


> 莫 問 said:
>
> 咦 ,1110兄 一 定 是 九 鐵 或 九 巴 做 的 。 何 以 這 麼 了 解 合 約 內 容 呢 ﹖
>
> ---
> 莫 問 ‧ 唔 好 問 咁 多
> no question, no answer

我 認 識 一 位 九 巴 內 部 職 員(不 便 透 露 誰 人), 是 該 九 巴 職 員 告 訴 我 的 。

當 時 我 把 鐵 巴 建 議 傳 真 往 九 廣 鐵 路(東 鐵 部), 而 九 鐵 把 有 關 建 議 再 傳 真 往 九 巴 , 巧 合 我 認 識 的 職 員 跟 進 由 九 鐵send
給 九 巴 的 我 的 建 議 , 故 此 才 知 道 有 關 情 況 。

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666
Article A23:你們認為K15的服務是否比較差?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1322&a=1
回應/Replies:


|1|

如 題 。
龍 就 係 排 長 龍, 但 係 一 班 車 上
晒 o的 人 車 上 都 仲 係 大 把 位.

> 新 巴1110 said:
> 如 題 。
> (我 聽 過 一 位 九 巴 職 員 講 過K15的 班 次 是15分 鐘 一 班 車 , 便 了 經 常 出 現 「 排 長 龍 」 的 情 況 。)
> (而 一 班 路 線K15的 巴 士 就 足 以5班 路 線59X的 巴 士 在 旺 角 火 車 站 開 出 。)
>
> 你 們 認 為 有 沒 有 必 要 改 善 ? 而 你 們 的 提 議 是 怎 樣 的 ?
>
> 新 巴
> 1110/HY4363
> ICQ:112698666

Article 23: (Request 1)

> Gary said:
>
> K15 在 繁 時 只 有20 分 鐘 一 班 車
> 非 繁 時 更 是25/30分 鐘 一 班
> 我 在 中 港 城 附 近 返 工 也 不 坐 它
> 寧 願 到 紅 磡 轉K16 再 行 返 廣 東 道 上 去
>
Yes, because it 'competes' with the other frequent franchised bus service...12! (same type of bus, one A/C, one non-A/C)

Though you can't take K16 except peak hours, right?

> 而K15 途 經 路 線 亦 經 常 大 擠 塞, 非 常 不 便
> 如 : 佐 敦 道 碼 頭 附 近, 旺 角 新 填 地 街, 洗 衣 街...
>
> 如 給 我 建 議... 可 否 將K15 分 拆? ^-^' <== 大 想 頭
> 一 條 由 旺 角 車 站 往 來 柏 景 灣
> 一 條 由 中 港 城 經 柯 士 甸 道 往 返 紅 磡 車 站

Well, now K15 serves as the A/C 'alternative' for 12, which I think is kinda good. Although I sure missed those non-stop K15 buses via Austin Road.
Though most CTB Leyland Olympians no longer via Austin Road anyway.

I think increase frequency of K15 and use (large size) single deck buses would be better.

I also requested the 'timetable' for K15, so passengers don't have to 'eat dust' at China HK City for 30 minutes for a bus. Though the 'operator' refused to
offer me any information, even though it sure has such for internal purposes.

100 Wong
Article A24:Re: [尋車]BL75
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1323&a=1
回應/Replies:> 愛 一 個 人 原 來 不 易~AL 29 said:
>
> BL75-DE4016 today@17~
>
> AL 29

今 日 行17蛇 車.

~~~悔 vs 遲~~~
九 巴 之 迷S3BL103Article A25:問新巴ML30, ML34(急問)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1324&a=1
回應/Replies:想 問 ? 新 巴ML30, ML34,呢 兩 部ML,邊 部 退 役
前 個 車 頭 號 碼 牌 箱 ??用 紙 牌 布 呢?


唔 該 哂!Article A26:Re: 用車建議
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1325&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

> AL71勁LOVE TWINS said:
> 為 佩 合 慈 雲 山 一 帶 新 樓 陸 續 入 伙,所 以 有 以 下 建 議:
>
> 116:九 巴 新 巴 各 加 兩 架 車,並 於 德 愛 中 學(往 慈 雲 山 中 方 向)加 一 個 站 。
> 302:改 行 全 日
冇 需 要,將113拉 長 去 慈 北 搞 掂
> 2F:九 巴 加 兩 架 車(A/C),其 中 一 架 為S車
> 3B:九 巴 加 一 架 車(A/C)
> 3C:九 巴 加 一 架 車(A/C)
> 3D:九 巴 加 兩 架 車(A/C),其 中 一 架 為S車
> 3M:全 線 改 為11米 巴 士 行 走
> 5C:改 為11米 巴 士 行 走,(金 巴 字 軌 除 外)
> 15A:九 巴 加 一 架 車(A/C)
> 203E:九 巴 加 一 架 車 、 將6架ADS掛 牌 改 為AV
>
> 歡 迎 討 論 並 留 下 意 見

Article 26: (Request 1)

> Elvis-ip.com蓄 勢 待 發 said:
> 我 覺 得302全 日 不 太 有 用 , 如 果 慈 居 民 往 港 島 中 環
> , 可 乘3D落 觀 塘 轉101或619, 現 在 入 中 環 的 額 很
> 寶 貴 , 有 額 的 應 該 給 新 界 北 區 吧
>
> 3M現 在 還 有 短 車?

慈 雲 山 往 中 環 要 到 觀 塘 轉101/619?
相 信 沒 有 人 這 樣 做.
要 轉 都 是 到 黃 大 仙 轉 地 鐵,又 或 者 到 新 浦 崗 或 九 龍 城 轉111/101吧.

另 3m 是 有 短 車 的.
就 是 那 些ADS.

Darren
BL35

Article 26: (Request 2)

那 就 是 , 比 新 界 居 民 來 得 方 便

Article 26: (Request 3)

咁 咪 又 增 加3D的 負 擔,咁 就 不 如3D加 四 架 車,2架 正 字 軌,2架 蛇 車,然 後 再 整3D八 仔 轉 乘 。

> 寶 貴 , 有 額 的 應 該 給 新 界 北 區 吧
>
> 3M現 在 還 有 短 車?

3M還 有ADS掛 牌

Article 26: (Request 4)

> 伝 心 ‧JA684多 多 指 教! said:
>
> 不 如 改 用AD仲 好

現 在 也 是 用AV掛 牌

Article 26: (Request 5)

係 咪 用D10A偈?

Article 26: (Request 6)

可 是K廠 的AD已 買 少 見 少...
除 非 從 其 他 廠 調 過 來

Article 26: (Request 7)

> AD262/AP64 said:
>
> U 這 兒 廠 有 很 多 。 如 果 要 的 話 大 可 將 部 分 後
> 備 金 車 上 牌 , 再 將 AD 調 出 來 。

相 比 下 去
沙 廠 的AD 佔 有 量 遠 比U 廠 多 許 多

FV6840

Article 26: (Request 8)

How about康 偈 豪?
Article A27:#307會有多過30%客,如過....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1326&a=1
回應/Replies:#307會 有 多 過30%passenger,如 過....

1.用SD, SD 有54個 位, 30%之 要16個 人.
2.#307經 銅 鑼 灣, like N182
3.收HK$15.00,promotional fare!
4.中 環,灣 仔 過 海 收HK$8.90.
5.星 期 日HK$1enjoy城 巴#307.

希 望2003年 有N307.Article A28:Re: 問九巴2002年訂單
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1327&a=1
回應/Replies:


|1|

> Phoenix【ES6310‧S3N247】 ~ K said:
> 唔 會 又 係 超 豪 掛 帥 掛..
>
> 還 會 幫 襯 金 利 蘭 嗎?

leyand has sold to volvo n years ago...
OR
what is 金 利 蘭 ?

Article 28: (Request 1)

> 鴻 運 巴 士 Hung Wan Buses said:
>
> Also have Volgren AMN

這 不 是2001年 的 訂 單 嗎?
Article A29:Re: 「荃灣小巴」阿富汗穿 梭??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1328&a=1
回應/Replies:


|1|

> 一 二 三 四 五 六 七 said:


> http://app.singpao.com/20020122/local/48636.html


>


> 大 家 認 為 有 幾 多%係 真..........


有d假

Article 29: (Request 1)

> 巴 士 狂 徒 said:
>
> It is really ga!
> South China Morning Post is the first page wow..

車 窗 有 普 什 圖 語 的 標 誌 及 車 牌

註: 阿 富 汗 的 官 方 語 言 係 普 什 圖 語 及 達 里 語
Article A30:Re: 循環線好與壞
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1329&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> DS7114 said:
> 現 時 有 不 少 路 線 也 是 採 用 循 環 線 形 式 運 作,
> 但 不 時 因 應 路 面 問 題 導 致 同 一 路 線 常 有 拖 卡
> 出 現(如 九 巴27,85M等 等),會 否 在 這 些 路 線
> 上 改 為 雙 邊 總 站 以 可 協 調 班 次 之 不 平 衡?
> 又 大 家 認 為 哪 些 循 環 線 運 作 較 理 想/不 理 想?
>
> 個 人 意 見 如 下:
> 理 想:7M,23,23M,31,70K,87K,248M,251M,
> 286M,287K...
> 不 理 想:2C,27,83K,85M,249M,289K...
>
> 歡 迎 發 表!!

講 起 循 環 線 ﹐39A可 以 話 係 一 條 荃 景 圍 人 又 愛 又 恨 既 循 環 線 。
愛 既 地 方 包 括 ﹕
- 平 ﹕ 雖 然 無39M咁 平 ﹐ 但 相 比 起30/30X落 荃 灣/荃 鐵 便 宜 。
- 快 ﹕ 落 荃 鐵 比39M快 幾 分 鐘 架 ﹐ 可 以 疏 導39M既 龐 大 客 量 。

恨 既 地 方 最 主 要 係 班 次 疏 ﹐ 等 好 耐 都 無 車 ﹐o的 客 寧 上 貴o的 既30/30X返 荃 景 圍 都 唔 等39A。
(冷 唔 冷 反 而 係 其 次 ﹐ 其 實 我 地 唔 係 太 過care有 無 冷 的 。)

當 年 有 意 見 話 想39A/M合 併(有 無 話 加 冷/全 冷 我 唔 係 太 記 得)﹐ 聽 講 話 係 居 民 大 力 反 對 ﹐ 所 以 九 巴 到 現 在 仍 然 唔 敢 實
施 。

由 此 可 見 ﹐ 循 環 線 除 左 話 無 位 擺 先 設 立 之 外 ﹐ 重 有 一 個 好 重 要 既 角 色 就 係 輔 助 雙 邊 總 站 既 路 線 客 量 。

Article 30: (Request 1)

> 龍 騰 在 竹 園 said:
> 富 安 花 園 總 站 並 沒 有 足 夠 空 間 讓289K長 時 間 停 泊,
> 若 改 雙 向 線 在 富 安 花 園 就 要 泊85K往 沙 田 個 月 台,
> 85K就 要 改 在289K個 站 上 落 客,
> 由 於85K客 量 龐 大 上 落 需 時,
> 容 易 阻 塞 該 行 月 台 的 其 他 巴 士 通 過,
> 現 在 的 安 排 就 是 因 應 上 述 的 混 亂 而 成 的,
> 所 以289K不 宜 在 富 安 花 園 設 總 站.

其 實 我 應 說289K行 車 路 線 不 太 方 便 富 安 居 民,
來 回 程 均 要 花 大 約10分 鐘(或 以 上)到 大 學 站,
如 果 可 以NR814路 線 由 大 學 到 富 安,可 省 回 不 少
時 間,又 可 減 輕 寧 泰 路 之 負 荷.而 在 富 安 再 設 總
站 線 實 不 可 能,繁 時 已 幾 近 飽 和.

DS7114~同 是 富 安 居 民

Article 30: (Request 2)

> 遲 .S3BL103 said:
>
> 10不 宜 係 循 環 線. 路 程 太 長, 大 角 咀, 旺 角 一 帶 又 成 日 塞 車, 要 番 到 彩 雲 先 可 以 搞 牌 追 番o的 時 間.
>
> ~~~悔 vs 遲~~~
> 九 巴 之 迷S3BL103

其 實 甚 麼 是 循 環 線?
如 果 我 搭(例 如 九 巴27號).在 順 天 上 車,到 順 天 下 車,會 點?

上 次 我 搭 城 巴12M,在 金 鐘 上 落,點 解 都 無 比 司 機 話?

Article 30: (Request 3)

> 2A ~ AS13 GW2410 said:
>
>
> 循 環 線 係 指 只 得 一 個 總 站
>
> 搭 27 在 順 天 上 順 天 落 係 冇 問 題...


九 巴 既 循 環 線 先 係 咁,一 個 總 站,由 一 個 總
站 可 以 搭 返 個 個 總 站,但 要 注 意 新 巴/城 巴
部 份 循 環 線 係 名 不 副 實,有 兩 個 總 站 司 機 會
叫 你 落 車 。948

Article 30: (Request 4)

我 覺 得 可 把
31M, 36M 都 轉 循 環 線
但 係 唔 知 點 解 由 循 環 線 235M 又 轉 左 對 開
其 實 轉 左 循 環 線 可 以 空 出 多 個 月 台 出 來

sopp

Article 30: (Request 5)

> 9 4 8 said:
>
> 248M唔 係 循 環 線
>
謝 謝 指 正!
>
>
> 其 實 有 時 做 循 環 線 都 係 因 為 總 站 無 位,
> 249M係 其 中 之 一,最 主 要 佢 開 得 密,但
> 有 時 又 好 唔 平 均,希 望 轉 雙 層 之 後 會 改 善 啦!
>
>
>
> 948

又 如 果249M改 行 青 衣 路 及 青 衣 鄉 事 會 路,
應 可 維 持 較 可 靠 班 次.

DS7114

Article 30: (Request 6)

即 係 類 似43M咁,其 實 我 都 唸 過,但 有 一 個 問 題,
長 康/涌 美 既 人 用 多 左 時 間 去 機 鐵,而 且 所 有
乘 客 都 係 呢 邊 馬 路(去 九 龍 方 向)上 落,可 能
仲 阻 延 行 車 時 間,而 且 有 部 分 客 係 由 美 景 去 長 康,
改 路 令 佢 地 小 左 選 擇......

其 實 我 覺 得 調 整 下 班 次 最 緊 要,例 如5-10分 鐘,
行7-8架 車,最 緊 要 全 雙 層,上 落 容 易D!
948
Article A31:點解城巴唔將72A和75延長?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1330&a=1
回應/Replies:


|1|

延 長 深 灣 雅 濤 閣?

Article 31: (Request 1)

> 49P said:
> 這 裡 不 能 容 納 太 多 車-路 窄, 加 上72A及75全 是 大 車. 所 以 延 長 會 加 深 這 條 路 的 負 荷.
>
> 49P

但 係 假 日 有 不 少11米 城 巴 非 專 利 車 行 經 深 灣 道, 往 來
海 洋 公 園 大 樹 灣 入 口, 又 如 何 解 釋?
Article A32:屯門區路線發展計劃(補充)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1331&a=1
回應/Replies:


|1|

1.59A將 於 今 年 四 月 全 冷!
2.59M將 於 今 年 五 月 至 八 月 全 冷!
3.259D將 加3部 車!

消 息 來 源:梁X文 議 員 辦 事 處

Article 32: (Request 1)

> 2.59M將 於 今 年 五 月 至 八 月 全 冷!


記 得 九 兄 弟 是88年8月 出 牌 的 , 今 年 夏 天 剛 好 要 做14年 大 驗,不 知 會 否...因 為 九 巴 成 日 好 興 退 中 間 果 批 先
加 上 又 話2005全 冷 ,03/04年 剛 好 先 退 要 做 十 年 大 驗 的 白 色 內 籠11米 熱 狗 。
若 非 這 樣 的 話 , 你 話 點 樣 安 置 成 千 架 十 一 米 熱 狗?
Article A33:Re: 有板友已列出南區的巴士發展計劃嗎?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1332&a=1
回應/Replies:> 保 爾 . 柴 said:
> 如 果 仍 未 有 板 友 列 出 的 ﹐ 我 可 以 將 大 部 份 資 料
> 貼 出 。
>
> 因 本 人 近 日 很 忙 ﹐ 只 怕 有 板 友 登 出 後 沒 有 看 見 。

整 個 港 島 區 都 未 有!Article A34:Re: 南區巴士發展計畫
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1333&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|

> 保 爾 . 柴 said:
> 由 於 有 關 文 件 不 是 入 於 機 密 一 類 ﹐ 並 將 於1月28日 的
> 區 議 會 交 通 小 組 中 討 論 ﹐ 故 將 本 人 所 能 記 憶 的 一 部 份
> 登 出 ﹐ 共 同 研 究 。
>
> 新 線 ﹕
> M46 數 碼 港 至 香 港 站 (可 能 於2002年4月 開 辦)
> M47 華 富 至 金 鐘 地 鐵 站 (47A 和 M5 的 合 併 線)
>
> 合 併 ﹕
> 47A 和 M5 為 M47
> 95 和 95A => 將 由 石 排 灣 至 鴨 利 洲 工 業 區
> (服 務 時 間 與95相 同)
>
> 加 派 車 輛 ﹕
> 73、170 加 1 輛
> 另 外 ﹕47A 及 95 的 合 併 線 會 加 派1輛 行 走 ;
>
> 其 他 ﹕
> 72A 可 能 改 用 雅 濤 閣 作 為 總 站 ;
> 73 延 長 至 數 碼 港 ;
> 309 不 再 行 經 北 角 區 市 內 道 路 ;
> N171 改 以 鴨 利 洲 村 為 總 站
>
> 因 只 是 記 憶 ﹐ 明 天 才 可 核 實 。 請 諒 ﹗

M46 是 否 由 新 記 開 辦?

一 個 新 巴84M搭 客

Article 34: (Request 1)

> 新 線 ﹕
> M46 數 碼 港 至 香 港 站 (可 能 於2002年4月 開 辦)

恐 怕 會 成 為 另 一 條 拍 烏 蠅 線...改 為 綠 小 線 吧 。

Article 34: (Request 2)

> 722中 環 特 快 said:
>
> 請 問 可 否 核 實M46,M47是 否 特 快 線,經7號 幹 線 往 中 環.

但 數 碼 港 現 今 仍 不 是 一 個 興 建 中 的 地 盆 嘛?

另 問, 其 實 數 碼 港 將 來 會 係 一 個 以 電 腦 為 主 的 商 業 區?
定 係 住 宅 區?

Article 34: (Request 3)

> 暗 西~DL13 said:
>
> 竹 篙 灣 都 有P1同36P啦......
>
> 兩 用^^

數 碼 港 工 人 是 乘 新 渡 輪 往 返 中 環,or乘47A or乘 綠 小8,28往 碧 瑤 灣 步 行 往 數 碼 港.

Article 34: (Request 4)

數 碼 港 同 新 艇 租 船 乎 ?
如 果 有 直 接 的 巴 士 線 , 當 然 會 較 行 路 方 便 嘛 。

等 於 你 要 去 則 魚 涌 惠 安 苑 , 你 會 乘M722, 也 不 會
乘720在 太 古 城 道 再 行 出 去 吧 。(ignore候 車 時 間)

暗 西~DL13

Article 34: (Request 5)

> 北 區 皇 牌270A+279X said:
>
> M47是47A同M5合 併 而 成 的 新 線, 當 然 不 行7號 幹 線, 仍 舊
> 行 堅 尼 地 城 及 西 營 盤, 但 繞 經 中 環 機 鐵 站

M46 是 行 經 山 道 天 橋 的 。

Article 34: (Request 6)

> 722中 環 特 快 said:
>
> 順 便 一 問,M46是 否 經 沙 宣 道,薄 扶 林 道,經 山 道 天 橋 往 中 環
> Thank you.

如 果 真 係 行 沙 宣 道 我 覺 得 唔 係 幾 好 , 一 黎 條 路
又 斜 又 窄 , 二 黎 果 度 都 已 經 幾 多 車 用 緊 。

我 會 建 議 由 數 碼 港 出 發 往 華 富 方 向 到 消 防 局 左
轉 上 薄 扶 林 道 , 咁 行 我 覺 得 唔 錯 , 應 該 都 幾 快
下 。 或 者 行 摩 星 嶺 道 上 大 路 , 但 呢 條 好 似 太 兜
路 , 不 如 去 堅 城 直 出 好 過 。 又 或 者 直 接 行 域 多
利 道 到 堅 城 再 經 海 皮 上 橋 直 出 中 環 , 咁 行 應 該
唔 會 太 慢 的 , 因 為 將 來 域 多 利 道 完 成 晒 道 路 工
程 後 , 應 該 會 幾 好 行 同 順 暢 。

Sherman

Article 34: (Request 7)

> 暗 西~DL13 said:
>
> 根 據 資 料 透 露 , 數 碼 港 將 會 有 兩 條 路 連 接 薄 扶 林 , 分
> 別 為 南 、 北 通 道(南 段 為 直 通 華 富 北 , 而 北 段 可 前 往
> 薄 扶 林 道 , 其 中 只 是 有 南 段 是 適 合 大 型 雙 層 巴 士 行 走
> 。 故 此 , 來 往 數 碼 港 至 中 環 的 新 路 線 , 行 經 北 段 道 路
> , 只 可 派 出 單 層 巴 士 行 走 。
> 而 南 段 道 路 會 較 北 段 早 落 成 啟 用 , 因 此 , 巴 士 線 將 會
> 先 行 經 南 段 路 面 , 待 北 段 道 路 落 成 後 , 巴 士 會 使 用 北
> 段 道 路 。
>
> 有 錯 請 指 正
>
> 暗 西~DL13

還 有 一 條 路 是 連 接 沙 灣 徑,興 建 中,2003年 中 落 成.

Article 34: (Request 8)

> 順 便 一 問,M46是 否 經 沙 宣 道,薄 扶 林 道,經 山 道 天 橋 往 中 環
> Thank you.

應 該 是 ﹐ 如 有 錯 的 ﹐ 明 天 更 正

Article 34: (Request 9)

> 會 否 係 只 於 平 日 部 份 時 間 才 入 鴨 利 洲 工 業 區?
不 會 ﹐ 是 全 日 的 ﹐ 這 對 工 業 區 的 工 友 而 言 ﹐ 是 一 個
等 待 多 年 的 好 消 息!!

>
> 72A目 前 有 三 班 平 日 早 上 特 車 由 雅 濤 閣 開 出

>
> 華 富 居 民 曾 經 反 對, 但 不 知 如 何 呢?

華 富 區 居 民 不 是 反 對 ﹐ 只 是 擔 心 不 加 派 車 輛 行 走 而
令 服 務 變 差 ﹐ 現 時 的 方 案 他 們 應 該 已 接 受 。

Article 34: (Request 10)

> Phoenix【ES6310‧S3N247】 ~ K said:
> 請 問 兩 線 合 併 後 交 由 哪 間 公 司 做?

閣 下 係 教 中 文 同 中 史 喎 !
你 誤 解 了 意 思 ? 定 係 板 友 的 文 句 有 誤 呢 ?

上 文 :

> 合 併 ﹕
> 47A 和 M5 為 M47
> 95 和 95A => 將 由 石 排 灣 至 鴨 利 洲 工 業 區
> (服 務 時 間 與95相 同)

> 加 派 車 輛 ﹕
> 73、170 加 1 輛
> 另 外 ﹕47A 及 95 的 合 併 線 會 加 派1輛 行 走 ;

亞sir, 請 回 答

Article 34: (Request 11)

可 能 正 如'阿sir'所 說, 真 的 是 太 易 誤 解 了
心 目 中 明 明 是47A+M5, 但channel 突 然 轉 了95, 就 會 傻 了 以 為47A+95...
兩 個 人 差 不 多 時 間 誤 解 同 一 個 句 子...

保 爾 . 柴 兄, 真 的 不 好 意 思

Article 34: (Request 12)

> Phoenix【ES6310‧S3N247】 ~ K said:
>
> 就 當 係 前 者 啦
>
> 若 是 不 太 熟 悉 港 島 區 路 線 ; 同 時 又 『 烏 下 烏 下 』 , 一 時 忘 了 前 文 的 話,真 的 好 易 會 因 為 呢 句 話 而 以 為 會 有 條 線 由
鴨 利 洲 經 石 排 灣 華 富 域 多 利 去 金 鐘....


比 個 機 會 你 教 多 一 班 學 生
不 過 這 是 反 面 教 材

Article 34: (Request 13)

沒 有 提 及 ﹐ 但 應 是 城 巴 吧 ﹐ 因 為 他 們 是 經 營 這2條
路 線 。

Article 34: (Request 14)

> K T B T said:
> 95 不 是 新 巴 經 營 的 麼?

本 人 是 指M47

Article 34: (Request 15)

> K T B T said:
>
> Phoenix 板 友 問95 和47A 合 併 後 的M47 由 那 公 司 經 營
> 你 回 應 因 為 這'兩 線'都 是 城 巴 經 營 的, 所 以M47 由 城 巴 經 營
> 這 兩 線 是 甚 麼 意 思 呢? 按 文 理 會 是95 和47A
> 95 是 新 巴 的, 如 今 合 併 後 新 巴 會 損 失 一 條 路 線, 對 新 巴 不 公 平, 所 以Phoenix 有 此 問 題, 明 白 了 沒 有?

原 文 講 o既 M47 係 47A + M5 o既 混 合 體 。
關 95 咩 事 呢?
Article A35:德福至啟德高爾夫球場的免費穿梭巴 士服務
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1335&a=1
回應/Replies:我 想 知 道 它 的 詳 請 ,
包 括 時 間 和 車 程..
Thx!Article A36:Re: 是日 47X 運作情況...AL1 下午似乎 不再在C47X...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1336&a=1
回應/Replies:


|1|

> 假 日 的Leo said:
> 今 日 見 到 特 見 話AL1 DX2437 行(C)47X, 所 以 今 日
> 趁day-off 睇 左C47X運 作.
>
> 我 發 現 今 日 在 葵 盛 開2:35pm同2:45pm既 兩 班 車,
> 往 日 都 係 荔 廠 車, 不 過 今 日 就 有 問 題, 只 得 一 班
> HA9879.
>
> 到 下 一 轉, 就 有 兩 架 出 現:
> 荔 廠GX牌AV, 同HA9879, 而GX牌AV就 冇 在 再 秦 石 開 出,
> 估 計 是 私 牌 做 光 輝 圍 特 車.
>
> 由 於 是 日 其 他4架 正 字 軌 為EU7767, EU7919, FF6443,
> HA9056, 而 蛇 車 則 是GL2196, FC6469.
> 再 加 上HA9879(S7或 正 軌), 同GX牌AV, 剛 是 荔 廠 需 要
> 出 車 之 數. 再 者 在2個 多 小 時 內AL1都 冇 在C47X,
> 看 來 今 日 下 午 起AL1已 不 在C47X.

有 人 係 特 見 話AL1行 了248M!

Article 36: (Request 1)

唔 好 意 思 , 其 實 係 小 弟 打 錯 特 見
小 弟 對 各 位 受 影 響 人 士 致 歉 。

Andrew C.K. Lam
Article A37:Re: 龍運幾問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1337&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> DS7114 said:
> 想 問 問 有 哪 幾 架 龍 運 過 檔 了 九 巴?
> 又 是 否 全 上 了 牌?

過 檔 九 巴 的 龍 躉:
HM6894,HM6990(271),HN2195(271),HN3158(271)
HR9271(271),HS8237(271),HS7496(271),HT1429(271)
HT1646(271),HT2320(271),HT5197(271),HT2760,HT5002
HT5214......請 接 力

> 另 問 曾 於 青 馬 大 橋 上 發 生 意 外 撞 毀 車 頭
> 是 哪 一 架(當 時 行E31)?
> 而 於 大 欖 附 近 燒 掉 了 又 是 哪 車?

那 部 是HT7970
> 謝 謝!

Article 37: (Request 1)

> 想 問 問 有 哪 幾 架 龍 運 過 檔 了 九 巴?

有20架

> 又 是 否 全 上 了 牌?58X:123,142,148,171,174
271:102,107,112,125,152,158,159,160,165,173
968:101,124,127,143,161

> 另 問 曾 於 青 馬 大 橋 上 發 生 意 外 撞 毀 車 頭
> 是 哪 一 架(當 時 行E31)?
> 而 於 大 欖 附 近 燒 掉 了 又 是 哪 車?

HT 7970(197), 已 經 由JV7629(301)取 代 。

>
> 謝 謝!


948

Article 37: (Request 2)

龍 運102,170,173行271

Article 37: (Request 3)

> 想 問 問 有 哪 幾 架 龍 運 過 檔 了 九 巴?
> 又 是 否 全 上 了 牌?

> 另 問 曾 於 青 馬 大 橋 上 發 生 意 外 撞 毀 車 頭

> 是 哪 一 架(當 時 行E31)?
> 而 於 大 欖 附 近 燒 掉 了 又 是 哪 車?
197 - HT7970

JS6058

Article 37: (Request 4)

> 是 哪 一 架(當 時 行E31)?
> 而 於 大 欖 附 近 燒 掉 了 又 是 哪 車?
HT 7970 (197)
Article A38:Re: 269D
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1338&a=1
回應/Replies:> 屯 碼 大 家 庭 - S3BL272 --- DY4386 said:
> 今 日 天 富 苑 居 民 主 席 打 電 話 畀 我 話 尋 日 區 議 會 拍 板 將269D
> 搬 去 由 沙 田 火 車 站 搬 去 瀝 源 做 總 站 , 仲 有 機 會 今 個 月 內 實
> 行 。
>
> S3BL272
> 屯 門 碼 頭 統 戰 部(巴 士 分 部)部 長

咁 我 寧 願 改 170/N170 去 瀝 源, 好 過 269D 喇,
橫 掂 瀝 源 可 以 搭 40X/48X 去 城 隧 轉 269D 喇,
但 源 禾 路 一 帶 卻 沒 有 全 日 過 海 線...Article A39:Re: 新巴3A線一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1339&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 借 問 各 位 港 島 板 友 新 巴3A路 線 有 沒 有 「 字 軌 車 」 的 呢?
> 定 還 是 是 其 他 路 線 的 柯 打 車 呢?

以 新 巴 的 角 度 去 看 ,3A是 有 他 獨 立 的 更 份 , 在3A的
非 服 務 時 段 , 執 行 路 線3A更 份 的 車 長 需 駕 駛 其 他 路 線
, 例 如15及680X
不 過 並 不 一 定 是'車 跟 人'

> 小 弟 今 天 見 到3317L (Olympus/Gigi Banner)行 走 該 線 ,
> 未 知 是 否 「 特 別 所 見 」 呢?
3A的 常 行 走 車 輛 全 部 都 是33xxL

暗 西~DL13

Article 39: (Request 1)

> K T B T said:
>
> 以 我 所 知 由 珍 寶 時 代, 直 至33xx 都 是 由15 號 抽 車 的

哦...唔 該 晒 各 位 先 , 之 但 係 小 弟 又 想 問 一 問
我 原 文 所 提 到 果 架 矮 躉 , 係 邊 一 條 線o既 字 軌 車
呢? 因 為 我 都 想 影 下 果 架 車:p

Andrew C.K. Lam

Article 39: (Request 2)

> 小 弟 想 提 提 你 一 點,新 記 係 無 字 軌o既(car 佬 除 外)

舉 個 例 , 大 前 日 我 首 次 見 到3301L行15,
跟 住 之 後 兩 日 見 到 佢 分 別 行 走720及14..

其 實33xxL主 要 是 在3A,9,14,15,66行 走 。
你 大 可 以 在 中 環 碼 頭 或 筲 箕 灣 道 捕 車 。

暗 西~DL13
Article A40:[路線建議]青衣區路線重組
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1340&a=1
回應/Replies:(1)加 開41X路 線{長 安 至 尖 沙 咀(東)}.
長 安 開 途 經:跟948路 線 駛 至 青 葵 公 路,之 後 跟A21路 線 駛 至 彌 敦 道,之 後 跟41A路 線 往 尖 沙 咀(東).
尖 沙 咀(東)開 途 經:跟41A路 線 駛 至 彌 敦 道,之 後 跟A21路 線 駛 至 青 葵 公 路,之 後 跟948路 線 往 長 安.
服 務 時 間:
長 安 開:0535<---->2320
尖 沙 咀(東)開:0630<---->0025
班 次:加 密 每5至20分 鐘 一 班.
全 程 收 費:$5.0(熱)/$7.0(冷)
荔 枝 角 道 往 尖 沙 咀(東):$3.5(熱)/$4.2(冷)
過 青 衣 大 橋 後 往 長 安:$3.0(熱)/$3.5(冷)
用 車:現 有41A路 線 車 隊 再 加3部3ASV,4部3AV.

(2)將43C路 線(長 康 至 維 港 灣)延 長 總 站 為(長 亨 至 維 港 灣).
長 亨 開 途 經:寮 吐 路,青 衣 西 路,青 康 路 之 後 返 回 原 有 路 線.
維 港 灣 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 青 康 路 之 後 經 青 衣 西 路 及 寮 吐 路.
服 務 時 間:
長 亨 開:0530<---->2345
維 港 灣 開:0620<---->0035
班 次:加 密 每5至10分 鐘 一 班.
全 程 收 費:$4.2(熱)/$5.2(冷)
美 孚 往 維 港 灣:$3.5(熱)/$5.0(冷)
彌 敦 道 往 維 港 灣:$4.2(冷)
美 孚 往 長 亨:$3.5(熱)/$4.6(冷)
過 青 衣 大 橋 後 往 長 亨:$3.0(熱)/$3.5(冷)
用 車:現 有43C路 線 車 隊 再 加2部3AV,3部3ASV.

(3)此 外,43A路 線 及41X路 線 可 於 任 何 一 個 相 遇 車 站 提 供 八 達 通 卡 轉 乘 服 務,收 費 如 下:
(A)長 亨 往 尖 沙 咀(東)方 向:
(i)43A路 線(熱)轉41X路 線(熱)=補$2.0
(ii)43A路 線(熱)轉41X路 線(冷)=補$2.0
(iii)43A路 線(冷)轉41X路 線(熱)=補$0.9
(iv)43A路 線(冷)轉41X路 線(冷)=補$2.9
(B)尖 沙 咀(東)往 長 亨 方 向:
(i)41X路 線(熱)轉43A路 線(熱)=免 費
(ii)41X路 線(熱)轉43A路 線(冷)=免 費
(iii)41X路 線(冷)轉43A路 線(熱)=扣$2.0
(iv)41X路 線(冷)轉43A路 線(冷)=免 費

(4)將44路 線(青 衣 村 至 旺 角 火 車 站)更 改 總 站 為(青 衣 村 至 維 港 灣).
青 衣 村 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 荔 枝 角 道 之 後 跟43C路 線 往 維 港 灣.
維 港 灣 開 途 經:跟43C路 線 駛 至 彌 敦 道 之 後 返 回 原 有 路 線.
服 務 時 間:
青 衣 村 開:0540<---->2340
維 港 灣 開:0555<---->0035
班 次:維 持 每7至12分 鐘 一 班.
全 程 收 費:$4.2(熱)/$5.2(冷)
美 孚 往 維 港 灣:$3.5(熱)/$5.0(冷)
上 海 街 往 維 港 灣:$4.2(冷)
美 孚 往 青 衣 村:$3.5(熱)/$4.6(冷)
過 青 衣 北 橋 後 往 青 衣 村:$3.0(熱)/$3.5(冷)
用 車:現 有44路 線 車 隊 再 加1部AD.

(5)將44M路 線(長 安 至 葵 興 地 鐵 站)改 為44A路 線/44C路 線{青 衣 機 鐵 站 至 葵 興 地 鐵 站(循 環 線)}.
(i)加 開44A路 線{青 衣 機 鐵 站 至 葵 興 地 鐵 站(循 環 線)}.
青 衣 機 鐵 站 開 途 經:青 敬 路,柦 杆 山 交 匯 處,楓 樹 窩 路,楓 樹 窩 路 迴 旋 處,青 衣 鄉 事 會 路,青 衣 大 橋,葵 青 路,葵 青 交 匯 處,興 芳
路,葵 興 地 鐵 站 通 道,葵 興 路,禾 塘 咀 街,葵 涌 道,青 山 公 路,德 士 古 道,荃 青 交 匯 處,青 荃 路,柦 杆 山 交 匯 處 及 青 敬 路.
服 務 時 間:
青 衣 機 鐵 站 開:0545<---->0030
班 次:5<---->10min
全 程 收 費:$3.0(熱)/$4.1(冷)
用 車:現 有44M路 線 車 隊.

(ii)加 開44C路 線{青 衣 機 鐵 站 至 葵 興 地 鐵 站(循 環 線)}.
青 衣 機 鐵 站 開 途 經:青 敬 路,柦 杆 山 交 匯 處,青 荃 路,荃 青 交 匯 處,德 士 古 道,德 士 古 道 北,城 門 道,青 山 公 路,葵 涌 道,葵 富 路,興
芳 路,葵 青 交 匯 處,葵 青 路,青 衣 大 橋,青 衣 鄉 事 會 路,楓 樹 窩 路 迴 旋 處,楓 樹 窩 路,柦 杆 山 交 匯 處 及 青 敬 路.
服 務 時 間:
青 衣 機 鐵 站 開:0545<---->0030
班 次:5<---->10min
全 程 收 費:$3.0(熱)/$4.1(冷)
過 青 衣 大 橋 後 往 青 衣 機 鐵 站:$:$3.0(熱)/$3.5(冷)
用 車:3部S3BL,6部3AV.

(6)將42A路 線(長 亨 至 佐 敦 道 碼 頭),242X路 線(長 亨 至 尖 沙 咀)取 消.Article A41:Re: 綠小消息:59延長至雅濤閣
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1341&a=1
回應/Replies:> nwfb111 said:
> 摘 自 南 區 綠 小59通 告 :
>
> 專 線 小 巴59
> 由2002年1月27日(星 期 日)起
> 延 長 至 雅 濤 閣
> 香 港 仔<-->黃 竹 坑 工 廠 區<-->黃 竹 坑 村<-->南 濤 閣<-->雅 濤 閣
>
> 報 告 完 畢

59是 否 由 大 口 環-黃 竹 坑??????Article A42:尋沙田區路線發展計劃
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1342&a=1
回應/Replies:對 不 起, 我 忘 記 了 沙 田 區 是 否 已 經 出 了,
如 已 經 出 了 煩 請 再 貼 一 次.Article A43:Re: [路線建議]296C(改總站)(尚德至維 港灣)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1343&a=1
回應/Replies:


|1|

先 提 你 :

香 港 巴 士 討 論 區 站 規

第 Ⅴ 部   貼 文 格 式

31. 每 行 文 字 不 得 多 於 20 個 全 形 字 元 。

這 基 本 上 , 理 論 上 , 甚 至 實 際 上 都 早 已 成 為 常 識 ,
你 無 理 由 唔 知 ........

> 情 迷 巴 士 王 的LEMON said:
> 尚 德 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 太 子 道 東 之 後 經 太 子 道 西,砵 蘭 街,汝 州 街,欽 州 街,欽 州 街 西,
> 深 旺 道,海 輝 道 及 海 帆 道.
> 維 港 灣 開 途 經:海 帆 道,海 輝 道,深 旺 道,欽 州 街 西,欽 州 街,長 沙 灣 道,界 限 街,太 子 道 西,太 子
> 道 東 之 後 返 回 原 有 路 線.
> 服 務 時 間:
> 尚 德 開:0550<---->0000
> 維 港 灣 開:0650<---->0050
> 班 次:維 持 每5至20分 鐘 一 班.
> 收 費:維 持 不 變.
> 用 車:現 有296C路 線 車 隊 再 加1部AP.

一 個 無 理 據 去 支 持 既 建 議 , 即 使 講 得 怎 樣 完 美 , 也 只 是
一 堆 空 想 而 已 。

再 講 , 建 議 也 要 有 足 夠 既 資 料 , 欽 州 街 北 行 是 不 能 右 轉
入 長 沙 灣 道 , 而 且 該 處 交 通 流 量 亦 不 容 易 再 改 動 , 否 則
118 早 也 轉 了 , 重 駛 乜 兜 個 大 圈 去 東 京 街 青 山 道 ?

惡 人 兵 團 風 間 火 月

Article 43: (Request 1)

無 啦 啦 改 來 做 乜 ?

3AD 25
Article A44:Re: 沙田廠補水一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1344&a=1
回應/Replies:


|1|

> Non-HeavyPorter HU8225 said:
> 請 問 沙 田 廠 有 邊d 字 軌 補 水 好 勁?

40x 有4 架 正 字 軌 補 水 有 六 仔 半
86c 有 個 熱 狗 字 軌 補 水 超 過7 仔

FV6840

Article 44: (Request 1)

C81C字 軌59早 更 更 份 的 補 水 不 錯....
工 時 有 十 一 個 鐘 頭 零 五 分 , 補 六 仔 半....

都 算 是 補 得 比 較 勁 抽 的 例 子 。

Andrew C.K. Lam
Article A45:昨日報導:城巴多條路線推行新八達通轉乘 優惠
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1345&a=1
回應/Replies:以 下 報 導 摘 自 昨 天(23/1)的 香 港 商 報 :

城 巴 推 八 達 通 轉 乘 優 惠 分 三 組 路 線 節 省 2 · 5 至 1 3 元 不 等

【 商 報 專 訊 】 記 者 陳 倩 筠 報 道 ﹕ 為 吸 引 市 民 乘 搭 城 巴 路 線 ﹐ 城 巴 將 於 本 月
廿 七 日 推 出 三 組 八 達 通 巴 士 轉 乘 優 惠 計 劃 ﹐ 其 中 包 括 機 場 快 線 及 晨 早 特 別
班 次 。 利 用 八 達 通 的 市 民 ﹐ 如 選 擇 乘 搭 有 關 路 線 ﹐ 可 免 費 乘 搭 一 程 港 島 區
路 線 服 務 ﹐ 優 惠 價 由 ﹩ 2 ﹒ 5 至 ﹩ 1 3 不 等 。


暫 無 裁 員 及 減 薪 壓 力

城 巴 助 理 總 經 理 ﹙ 營 運 ﹚ 鍾 澤 文 昨 日 表 示 ﹐ 推 出 是 次 優 惠 計 劃 ﹐ 希 望 可 吸
引 更 多 乘 客 使 用 城 巴 ﹐ 從 而 提 高 競 爭 力 。 同 時 希 望 藉 此 配 合 路 政 署 減 少 路
面 汽 車 流 量 及 改 善 空 氣 質 素 的 方 案 。 早 前 城 巴 亦 已 提 交 近 1 5 條 涉 及 中 半
山 及 通 宵 路 線 轉 乘 巴 士 計 劃 予 路 政 署 ﹐ 有 待 署 方 批 核 。

另 外 ﹐ 鍾 澤 文 指 出 ﹐ 過 去 數 年 ﹐ 城 巴 一 直 致 力 開 源 節 流 ﹐ 現 時 整 體 財 政 狀
況 健 康 ﹐ 故 暫 時 並 無 裁 員 及 減 薪 壓 力 ﹐ 而 未 來 亦 會 繼 續 控 制 成 本 ﹐ 短 期 內
將 不 會 有 加 價 壓 力 。

至 於 該 三 組 轉 乘 巴 士 包 括 ﹕ 第 一 組 機 場 快 線 A 1 1 ﹑ A 1 2 ﹐ 第 二 組 南 區
9 7 A 號 線 及 第 三 組 新 界 北 9 6 2 A 及 9 6 9 A 號 線 。

城 巴 企 業 傳 訊 經 理 劉 慧 瓊 表 示 ﹐ 乘 搭 第 一 組 A 1 1 或 A 1 2 機 場 快 線 的 乘
客 ﹐ 使 用 同 一 張 八 達 通 ﹐ 可 透 過 轉 乘 計 劃 ﹐ 免 費 乘 搭 該 程 港 島 區 路 線 ﹐ 這
些 路 線 包 括 1 ﹑ 3 B ﹑ 5 ﹑ 5 B ﹑ 2 5 A ﹑ 3 7 A ﹑ 4 0 M 等 。 而 乘 客 利
用 此 轉 乘 計 劃 ﹐ 單 程 優 惠 車 資 由 ﹩ 3 ﹒ 4 至 ﹩ 1 3 不 等 。

劉 慧 瓊 稱 ﹐ 乘 客 可 同 時 享 用 「 八 達 通 即 日 來 回 回 程 半 價 優 惠 」 ﹐ 若 來 回 程
計 ﹐ 再 兼 用 機 場 快 線 轉 乘 計 劃 ﹐ 最 多 可 節 省 ﹩ 4 6 。

另 外 ﹐ 劉 慧 瓊 指 出 ﹐ 為 服 務 深 灣 新 落 成 的 雅 濤 閣 的 居 民 ﹐ 9 7 A 路 線 將 於
上 午 繁 忙 時 間 後 ﹐ 延 長 服 務 路 線 至 鴨 ?c 洲 大 街 。 乘 客 可 免 費 乘 搭 9 7 A 再
轉 駁 4 8 ﹑ 7 1 ﹑ 7 2 A 及 7 5 號 出 入 深 灣 。 而 鴨 ?c 洲 大 街 的 居 民 ﹐ 亦 可
免 費 乘 搭 9 7 A 轉 駁 9 0 ﹑ 9 0 B 及 9 9 號 來 往 中 環 或 港 島 東 區 ﹔ 或 於 黃
竹 坑 轉 乘 7 6 號 來 往 銅 鑼 灣 。 另 外 ﹐ 為 減 少 巴 士 出 入 中 區 的 次 數 ﹐ 9 0 C
將 由 全 日 服 務 改 為 早 上 繁 忙 時 間 單 向 服 務 。

至 於 第 三 組 由 屯 門 及 天 水 圍 開 出 的 9 6 2 A 及 9 6 9 A 路 線 ﹐ 於 轉 乘 計 劃
實 施 後 ﹐ 乘 搭 該 兩 條 路 線 的 乘 客 ﹐ 可 於 金 鐘 力 寶 中 心 外 巴 士 站 轉 乘 9 6 2
﹑ 9 6 2 S ﹑ 9 6 2 P ﹑ 9 6 9 或 9 6 9 P 往 灣 仔 及 銅 鑼 灣 。

劉 慧 瓊 提 醒 市 民 ﹐ 要 運 用 同 一 張 八 達 通 卡 作 轉 乘 服 務 ﹐ 並 保 證 卡 內 有 足 夠
餘 款 支 付 車 資 ﹐ 在 未 完 成 轉 駁 服 務 前 ﹐ 不 要 將 八 達 通 卡 用 於 其 他 交 通 工 具
。 另 外 ﹐ 市 民 應 注 意 轉 乘 車 資 優 惠 只 會 於 指 定 時 限 內 有 用 ﹐ 故 市 民 應 於 時
限 內 完 成 有 關 的 轉 駁 。


以 下 報 導 摘 自 昨 天(23/1)的 香 港 經 濟 日 報 :
城 巴 轉 乘 優 惠 最 高 可 省46元

繼 九 巴 ( 0062 ) 及 新 巴 推 出 轉 乘 優 惠 計 劃 後 , 城 巴 昨 亦 宣 布 於 本 周 日 起 , 推
出 3 組 八 達 通 巴 士 轉 乘 優 惠 計 劃 , 當 中 涉 及 35 條 路 線 , 參 加 轉 乘 的 乘 客 可 免
費 乘 搭 一 程 港 島 區 路 線 服 務 , 單 程 優 惠 由 港 幣 2.5 元 至 13 元 不 等 。

未 擬 加 價 裁 員 減 薪

經 濟 不 景 下 , 公 共 交 通 面 對 各 界 要 求 減 價 的 壓 力 , 不 過 , 多 間 公 司 早
前 表 明 不 會 減 價 , 但 推 出 優 惠 計 劃 , 紓 解 民 困 。 城 巴 早 前 的 優 惠 計 劃 只 惠
及 60 歲 以 上 的 長 者 , 今 次 則 將 優 惠 普 及 至 全 部 乘 客 。

而 由 上 月 開 始 , 九 巴 及 新 巴 均 已 提 供 分 別 12 組 及 4 組 的 轉 乘 優 惠 計 劃 ;
地 鐵 及 輕 鐵 亦 推 出 「 十 送 一 」 的 優 惠 計 劃 。

城 巴 助 理 總 經 理 鍾 澤 文 表 示 , 城 巴 希 望 透 過 今 次 的 轉 乘 計 劃 , 吸 引 更
多 乘 客 , 從 而 增 加 乘 客 量 , 同 時 紓 緩 加 價 壓 力 , 但 他 拒 絕 評 估 今 次 轉 乘 計
劃 , 可 以 增 加 多 少 客 量 。 另 一 方 面 , 他 又 指 出 , 城 巴 暫 時 沒 有 加 價 及 裁 員
減 薪 的 計 劃 。

今 次 3 組 轉 乘 計 劃 , 包 括 機 場 快 線 、 港 島 南 區 及 晨 早 特 別 班 的 路 線 ( 見
表 ) ; 其 中 乘 客 選 搭 機 場 快 線 A11 或 A12 再 轉 駁 至 計 劃 內 的 港 島 巴 士 線 , 單
程 可 慳 3.4 元 至 13 元 不 等 , 假 如 以 來 回 程 計 算 , 再 兼 用 城 巴 機 場 快 線 即 日 來
回 的 優 惠 , 乘 客 最 高 更 可 省 回 46 元 。

這 次 的 轉 乘 計 劃 , 是 城 巴 去 年 5 月 向 運 輸 署 申 請 , 目 前 城 巴 仍 有 其 他 轉
乘 計 劃 等 待 運 輸 署 審 批 , 分 別 是 3 組 共 15 條 路 線 的 轉 乘 計 劃 , 主 要 是 來 往 港
島 半 山 區 、 北 角 、 南 區 及 通 宵 路 線 等 。


quote end..
暗 西~DL13Article A46:而家九巴裝緊咩車?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1346&a=1
回應/Replies:前 日 無 聊 去 睇 過..
發 現 九 巴 屯 裝 泊 晒d新 底 盤
但 全 部 冇 錶 板,唔 多 認 得

還 望 高 人 指 點

S3BL444,FV682
ICQ#73288877Article A47:AM1係咪掛左30喇﹖
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1347&a=1
回應/Replies:如 題 ﹐ 因 為 我 見 過 好 多 次AM1行30。 唔 知 掛 左 未 呢 ﹖Article A48:[路邊社] N260消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1348&a=1
回應/Replies:
N260將 於 二 月 一 日 改 道
N260會 加 經 何 福 堂 、 景 蜂 、 嶺 南 、富 泰及 兆 康

詳 細 路 線 則 有 待 跟 進

Kenneth,2154
8P-Rapid.com
Article B1:Re: 好慘, tripod唔準貼相......
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=581&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 龍 騰 在 竹 園 said:
> 我 在9板 貼 了 一 封 相,起 初 還 可 以 看 到,
> 但 今 日 再 看 時 竟 然 變 了tripod個logo,
> 我 已 經 於 同 一 條thread回 文 時 再 貼 一 張,
> 測 試 一 下 會 否 出 現 同 樣 情 況.....
>
> 究 竟tripod是 否 真 的 不 可 以 貼 相?
> 還 有 沒 有 其 他 可 貼 相 的server選 擇?

try www.photo.lycos.com

Article 1: (Request 1)

This topic should be discussed on Board #6.

Article 1: (Request 2)

這 篇 文 不 是 六 版 嗎?
Article B2:Re: 有關B會之訊
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=582&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 金 魚 said:
> 據 有 關 人 士 透 露,B會 刊 物 巴 士 之 訊
> 將 於2月 頭 至2月 中 出 版
>
> 另 外 今 年 是B會10週 年 會 慶,今 年B會 將 會 大 事 慶 祝
>
> B會4年 會 員
> 金 魚 字

Yes,some committee told me
at Central ferry pier today

Article 2: (Request 1)

> 希 望 新 巴 馬 年 巴 士 行104的DE3018 said:
>
> 唔 好 再 用 我 個 代 表 名

請 勿 在 本 板 張 貼 私 人 事 務 。

Article 2: (Request 2)

請 勿 浪 廢 本 站 資 源,私 人 恩 怨,私 下 解 決.....

惡 人 兵 團 風 間 火 月
Article B3:Re: 數碼相機
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=583&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 金 魚 said:
> 小 魚 有 一 朋 友 於 二 月 中 生 日,他 是 巴 士 迷,我 想
> 送 部 數 碼 相 機 比 佢,等 佢 唔 駛 用 部zoom傻 瓜 機 去 影 車
>
> 我 想 問 一 部 數 碼 相 機 大 約 由 幾$到 幾$
> 駛 唔 駛 配 鏡 頭,同 埋 重 量 是 否 輕 過 我 部EOS-10
> 因 他 拎 過 我 部 機 話 好 重
>
> Thank!!
>
> 金 魚 字

這 不 是 六 版 文 嗎?

Article 3: (Request 1)

> Kwan said:
>
> 數 碼 相 機 數 埋 都 千 千 聲 啊..
> 人 地 生 日 就 話 送 數 碼 相 機
> 咁 我 下 次 生 日 一 定 要 請 你 啦

你 駛 鬼 我 送 咩,你 生 日 實 有 人 送 比 你 啦
是 嗎?
(Sorry!犯 左 規!)

金 魚 字

Article 3: (Request 2)

如 果 你 部 機 用AA電,
可 能 會 重 過 普 通 相 機
Article B4:SF4, SF6, SF8
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=584&a=1
回應/Replies:


|1|

where are these buses, and how to get there?
pls. reply in english

Article 4: (Request 1)

> Rob Vam Dam ~3ASV62 said:
>
> 全 部 係 上 村
>
> AMN62

無 一 架 於 上 村
SF4,SF6已 被 肢 解
SF8應 該 在 坪 輋 或 其 它 新 界 地 方
Article B5:尋人:今日4pm o係金鐘電車路影巴 士的巴迷
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=585&a=1
回應/Replies:今 日4pm o係 金 鐘 電 車 路 影 巴 士 的 巴 迷,係 唔 係 本 板 板 友?Article B6:朝早o既馬鞍山有乜特車,晨早線好或值得影?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=586&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

小 弟 明 天 要 去 馬 鞍 山 運 動 場,我 想 早D入 去 影o下 車,
所 以 我 想 問o下 朝 早 馬 鞍 山 有 乜 特 車,晨 早 線 好 或 值 得 影
thx

hx9847

Article 6: (Request 1)

> 伝 心 ‧JA684多 多 指 教! said:
> 681P仲 有680X都 好 影

除JA684兄 所 提 及 之 外 ,
如 果 你 有 興 趣 影87D行 超 豪 , 又 唔 嫌 早 的 話...
早 上 約6時45分 開 出(請 証 實)...
而 且 同 時 間 超 豪 大 圍 特 車 亦 於 約7時 到 恆 安~:)
祝 好 運+請 高 手 証 實 開 出 時 間


沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article 6: (Request 2)

87D 有 超 豪 是 只 限 平 日, 只 有 一 班
是 從 馬 市 開 出 的 第 一 班 特 別 班 次, 開 0650,
是 681 的 掛 牌 車

Article 6: (Request 3)

我 想 問o下285係 咪 有AD特 車?
同 埋 各 位 有 無 以 上 晨 早 線,特 車 開 出 時 間
thx

Article 6: (Request 4)

> 伝 心 ‧JA684多 多 指 教! said:
> 我 搭81C返 學 時,成 日 見87D,281A行
> 81C條 路 往 大 圍(架 車 頂 閘),到 底 是
> 什 麼 事?

逢 星 期 一 至 六 早 上 七 時 半 後 , 車 長 可 以 按 交 通 情 況 選 擇
按 原 路 線 行 駛 , 或 取 道 大 涌 橋 路 、 車 公 廟 路 , 由 紅 梅 谷
上 獅 隧 , 以 避 開 分 分 鐘 塞 到 威 記 的 車 龍...
但 其 實 , 車 長 又 怎 知 沙 田 路 的 塞 車 情 況 呢?所 以 七 時 半 後 幾 乎 所 有87D都 會 行 大 涌 橋 路 、 車 公 廟 路 , 以 免 塞 車...

沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article 6: (Request 5)

> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D said:
>
> 係...
> 好 似0700有 一 班 、0730又 有 一 班
>
> heha down了 , 冇 簽 名 檔~
> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

仲 有274P
Article B7:美乎總站入站位什麼時候正光?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=587&a=1
回應/Replies:如 題
另 上 午 繁 忙 時 候 去 影 車 , 會 唔 會 多 車 到 影 唔 到 ?Article B8:Re: '志在必得'真係有呢條問題(絕對係巴士)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=588&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> EH4323@16 said:
> 小 弟 睇 無 記 時 , 見 到 志 在 必 得 預 告 , 見 到 條 問 題(係final)問:
> 香 港 第 一 部 雙 層 巴 士 在 那 一 年 投 入 服 務 ?(大 約)
> 我 諗 問 的 人 係 陳 祖 澤 。
>
> 唔 知 個 參 賽 者 知 唔 知 呢 ?
> 有 興 趣 可 以 留 意 今 集 志 在 必 得 。(應 該 係)

那 個 肥 仔 真 係 醒 囉
扣 剩8萬 元,仲 懶 有 自 信 答1951
答 案 當 然 係 錯 啦
佢 仲'死 頂'講 話:唔 係1951就 係1949

唉!
板 友 們,什 麼 叫'懶 醒'同'死 頂'
睇'志 在 必 得'就 學 到 了!!

金 魚 字

Article 8: (Request 1)

> 沙 田 墟 ˙88K愛 上 歐 三 綠 豬 said:
>
> 答 案 係1949,咁 個 架 係 乜?丹 拿?

那 就 是 丹 拿A,行 走6號.

Article 8: (Request 2)

> 伝 心 ‧JA684多 多 指 教! said:
> 不 是'志'在 必 得 ; 是'智'在 必 得

多 謝 你 的 改 正 , 我 打 的 時 候 都 覺 得 有D問 題 架la。

o甘 條 題 目 係 唔 係 由 陳 祖 澤 問 呢 ?

Article 8: (Request 3)

就 係 由 陳 祖 澤 問 咯 !

~Egg Salad‧#1361~
Article B9:Re: 外間對巴迷的睇法.
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=589&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> Gary Tang said:
> 今 天 參 加 由 屯 門 專 業 教 育 學 院 運 輸 及 物 流 學 會
> 舉 辦 的 輕 鐵 車 廠 參 觀 活 動.
> 參 觀 期 間, 非 常 感 謝 輕 鐵 公 關 部, 人 力 資 源 部 及
> 工 程 部 職 員 的 詳 細 講 解 及 解 答 我 們 的 問 題.
> 當 參 觀 完 畢, 我 們 步 出 車 廠 之 際, 我 與 數 名 參 觀 者 閒 談....
> 內 容 是 '如 果 可 以 影 埋 輕 鐵 巴 士 就 好 啦'....
> 帶 隊 的 老 師 得 悉 我 們 是 巴 士 迷,
> 便 隨 口 說 出 一 句
> '我 聽 講d 巴 士 迷 做 埋d 變 態 野, 做 出 破 壞 巴 士 的 行 為 喎.....'
>
> 唔 係 掛,連 運 輸 及 物 流 老 師 都.....

Gary兄 , 那 個 應 不 是 運 輸 及 物 流 老 師 , 佢 只 係SAO的 一 個
導 師(你 是 指 那 個 女 人 吧~)。

不 過 出 面D人 真 係 對 巴 士 迷 好 反 感 , 我 記 得 有 次 問 人 巴 士
迷o既 感 覺 , 佢 諗 都 唔 諗 就 話 呢D人o既'癖 好'好 怪 … 思 想
有 問 題 …

FP8167

Article 9: (Request 1)

> Gary Tang said:
>
> 原 來 閣 下 都 有 去.....
> sao 是 否 = student administrative office?
> 我 是 指 那 個 帶 隊 的 女 人...
> 佢 都 明 知 有 部 份 係 巴 士 迷 啦... 仲 要 咁 講 野....
NO It's Student Affair Office 學 生 事 務 處
> 覺 得 怪 還 怪, 但 話 巴 迷'變 態', 始 終 有 點 過 份...
同 意 , 甘 唔 通 其 他 嗜 好 就 不 是'變 態'?????

Article 9: (Request 2)

> 原 來 閣 下 都 有 去.....
> sao 是 否 = student administrative office?
> 我 是 指 那 個 帶 隊 的 女 人...
> 佢 都 明 知 有 部 份 係 巴 士 迷 啦... 仲 要 咁 講 野....

好 似 係 , 即 係 那 個'保 齡 球'(我 都 唔 知 點 形 容 佢 好)。

> 覺 得 怪 還 怪, 但 話 巴 迷'變 態', 始 終 有 點 過 份...

都 難 怪o既 , 外 人 好 難 明 白 點 解D人 會 鍾 意 一 件 死 物 , 而 且
佢o也 只 會 覺 得 巴 士 來 來 去 去 都 只 係 一 個 樣 。(其 實 即 等 於
我 唔 明 點 解D人 會 鍾 意 收 集 波 鞋 一 樣)
>
> 另 外, 覺 唔 覺 那 個 讀 電 機 的 團 友 頗 有 趣 呢....

有 趣 ? 呵 呵 呵~~~

FP8167

Article 9: (Request 3)

把 口 係 人 地 度, 佢 地 鍾 意 講 乜 咪 講 乜law.
只 要 你 問 心 無 愧 就OK.

Modelcollector

Article 9: (Request 4)

> 超 奧 再 現720! said:
>
> 可 能 一 般 人 覺 得 坐 巴 士 非 係 一 件 樂 事 ,
> 甚 至 厭 惡 , 再 加 上 近 年 巴 迷 曝 光 率 較 高 ,
> 有 些 人 行 事 為 又 肆 無 忌 憚 ,
> 所 以 覺 得 迷 巴 士 係 無 聊/變 態 吧 。

其 實 坐 巴 士 都 係 生 活o既 一 部 份o者.....

Article 9: (Request 5)

呢 個 正 常 個 o番, 我 響 街 見 人 影
相 都 都 望 下 佢 影 乜, 有 好 多 時 純
綷 係 八 卦 o既 o者.

> 東 風11型 said:
> 我 影 相 時,經 常 會 被 人 用 奇 異 的 眼 睛 盯 住

Article 9: (Request 6)

> Elvis-ip.com蓄 勢 待 發 said:


> 或 者 巴 士 上 的 人 望 下 來 , 都 會 構 成 一 幅 特 別 的 圖

係 咪 好 似 咁 呀 ﹖Article B10:Re: '巴士迷'一詞可否用第二個名代替
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=591&a=1
回應/Replies:


|1|

> 金 魚 said:
> 唔 知 可 唔 可 以 用 第 二 個 名 呢?
> 1.正 統D:巴 士 愛 好 者,運 輸 愛 好 者
> 2.正 路D:巴 士 發 燒 友
> 3.變 態D:巴 士 狂
> 4.再 變 態D:巴 士 痴
> 5.再 變 態DD:巴 士 狂 魔
> 6.搞 笑D:番 薯 泥(近 音)
>
> 仲 有 冇 呢??
>
> 已 變 成 第 五 類 的
> 金 魚 字

部 份 可 稱 之 為:色 龍 眼

Article 10: (Request 1)

> 5.再 變 態DD:巴 士 狂 魔
巴 士 狂 徒!?
Article B11:'特見相'被遺棄
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=593&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

前 幾 日 去 堅 城 影 相,
見 到 地 下 有 兩 張'特 見 相'
果 兩 張 相 係:
同 一 部U廠AP行46X同 埋85K
都 唔 知 邊 個 將d咁 珍 貴 的 相 遺 棄...

Article 11: (Request 1)

> VOLVO B10M ( 1276 ) said:
>
> AP行85K??

咁 浪 費 掉 了 張 相?
我 一 定 要 架~ :P

85K用 過ATR,3ASV
呢 張 係 玩 野 相

HM2687

Article 11: (Request 2)

好 明 顯 係 果 個 人 玩 牌
Article B12:Re: 問路:零晨4時由深水涉到港澳碼頭乘乜線?thx
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=594&a=1
回應/Replies:


|1|

> AC said:
> 如 題
>
> THANK YOU!!!!!

要 睇 你 係 深 水 步 邊 度 啦,最 簡 單 可 以 搭N122轉N121,
可 能 有 其 他 更 快 既 途 經,例 如van仔,不 過 有 待 其 他
版 友 接 力 。948

Article 12: (Request 1)

請 到 第 六 板 討 論 問 路 問 題.
Article B13:試徵:VOLVO B6LE的汰盤照
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=595&a=1
回應/Replies:

如 題 , 希 望 有 人 可 以 幫 忙 ,THANKS。
Article C1:


Re: 問3311L廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=128&a=1
回應/Replies:> 3AV50 said:
> 頭 先 係 特 見 見 有 人 話3311L換 左 新 版 國 泰 廣 告,
> 小 弟 想 知 係 咪'空 中 電 郵 服 務'0個 個 板 本?
> (即 係 有 架 紙 飛 機 貼 係 窗 個 款)
> 如 果 唔 係,又 係 咩 呢?
>
> 唔 該 晒!

3311L JJ5560 今 日 行 66 -> 112
仲 有 個 廣 告 好 鬼 新~

BENZ 20Article C2:


Re: ATR24 上的祖兒廣告.....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=129&a=1
回應/Replies:> 波 子 失 去 了 最 愛 的 人>_< said:
> 起21/01/2002 , 小 弟 到 北 角 影 祖 兒 巴ATR24 , 一 黎 到 就 係 咁 影,點 知 到 影 車 尾 時,死 氣 喉 位 對 上 又 好 似 之 前 咁 開 始 黑
>
> 估 唔 到 架 車 出 左 三 日 就 咁.....係 唔 係 架ATR24 有 問 題??
> 因 為1107都 冇 事 !

出 車 第 二 日 已 經 係 咁...

呢 部 野 好 似 有d問 題,上 次 都 係 咁

Leslie ChanArticle C3:


新「荷蘭銀行」banner...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=130&a=1
回應/Replies:

近 日 呢 條banner已 經 大 肆 上 畫 , 似 乎 係 因 為 之 前 果 條
主 題 不 清 , 唔 知 講 乜 , 所 以 今 次 搵o左 兩 條 女 做 主 角 ,
但 唔 知 果 兩 位 有 冇 名o既 呢?又 , 唔 知 而 家 邊 度 有 呢 條
banner上o既 車 呢?

煩 請 各 位 高 人 指 教 。

Andrew C.K. Lam
Article D1:


Re: 溫哥華巴士相兩張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1199&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 新 時 速. 3ASV141 said:


>


> New Flyer D40LF B7243


>


>


> New Flyer D40LF B7378

You are better than me!


I have been there last summer,but the bus were


in STRIKE!


And it ended just after I left!


But I have been to Victoria and visited their


Tridents...

PS:Do you have photos of 98B/99B-lines?


Thank you

Article 1: (Request 1)

> ^♂ 天 使 的 禮 物 ♀^AP52+5031+AP122 115015849 said:
> Rount 144 to SFU
> Rount ????
>
> You take these picture in Burnaby Central,right?
>
> AP52-JT1993
> Burnaby North Secondary School

yeah,you are right,the top one was run on 110 metrotown stn

Article 1: (Request 2)

> 九 記 6 號 仔 said:
>
> u took this photo this morning??

the top one was took in the lunch time,the bottom one was took on the morning,

are you in vancouver?how can you know i took those picture at morning
Article D2:


[貼舊相]AV156 - GY 6694 @ 261R
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1201&a=1
回應/Replies:

Butterfly FateArticle D3:


每日一鴨--N21
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1202&a=1
回應/Replies:今 日 的 主 角 係 : CA 3781 (N21)希 望 大 家 喜 歡 , 亦 歡 迎 討 論 ^_^

*鳴 謝 板 友ES6310提 供 相 片

JF 1181 + KC 3689Article D4:


Re: [首次貼相]劣作 DJ1012 @ 錦英苑
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1203&a=1
回應/Replies:


|1|


攝 於20/12/2001


歡 迎 批 評


**謝 非 板 友GK4457代 為Scan
KJ6128


綠 朳 仔

Article 4: (Request 1)3AD 25
Article D5:


Re: [貼相] 清一色 ......
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1204&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> Gary Tang said:


>


>


>


>


> 似 唔 似 模 型 車?

有 冇 映 過 部 綠 AP ?

Article 5: (Request 1)

> N364 said:
>
> 咁Gary兄 咪 整 埋 綠 一 色?(二 三 四 六 八 索 發 財)

> 都 好 呀 , 前 排 有 大 四 喜 同 大 三 元 , 唔 知 幾 時 有 十 三 么:)
>
> 好 耐 冇 打 牌 的
> N364

嘩! 十 三 么 ?! 點 砌 呀.... r 爆 頭 都 砌 唔 掂

Article 5: (Request 2)

> 81c線 扒 皇 之 皇 said:
>
>
> Where is this depot?

屯 門 建 豐 街.

Article 5: (Request 3)

sorry,睇 錯 左 副 底 盤 左 添 。
應 該 係 十 二 米 超 豪 。

Article 5: (Request 4)
SiuLam

Article 5: (Request 5)

> Gary Tang said:
> 17 隻 牌,
> 小 林, 你 大 相 公 喎....

仲 有, 第 二 張 都 食 唔 出 喎, 有H牌 龍 同 私 家 車?? :p

Article 5: (Request 6)

> 請 問 Gary Tang 兄 站 在 哪 裡 影 的 呢 ?


我 是 站 在 巴 士 廠 附 近 的 工 廠 大 廈 天 台 影 的...
Article D6:


Re: [無聊一貼] 296A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1205&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> airtaxi said:


>


> 天 黑 時 會 更'激'


> Airtaxi

麗 港 城 影 的? Digital Camera or 135機?

Leslie Chan

Article 6: (Request 1)

> 日 本 仔AP2 said:
>
>
> 冇 可 能 麗 港 城 影 的
應 該 在 藍 田 近 健 康 院 附 近,對 嗎?
EK706

Article 6: (Request 2)

> Tristan 296A GN3486 Jenny said:
>
>
> 我 覺 得 應 該 是 在 電 話 機 樓 附 近 的 住 宅 吧!!!
Bingo, 你 答 對 了!
> 那 部 是HD9056嗎?
>
> Tristan 296A GN3486
Article D7:


每日雋相~我的男偶像(Mr.BEAN)banner
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1206&a=1
回應/Replies:


|1|

Article 7: (Request 1)

這 個 很'正'喔
Article D8:


Re: [貼相]3AV1前全車身廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1207&a=1
回應/Replies:> ATS15--JJ6021 said:


>

我 又 貼:


希 望 你 地 喜 歡 啦! :)

My Bus Homepage


3AV50Article D9:


TC: 光斑相兩張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1208&a=1
回應/Replies:


|1|

Article 9: (Request 1)

> 禾 味 龍 said:
>
> 請 問 點 樣 可 以 做 到 呢 個 效 果?

沒 有 用 遮 光 罩 罷 了 。
這 樣 的 「 效 果 」 通 常 都 可 免 則 免 。

AD262/AP64
Article D10:


貼巴士相: 3BL@87D
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1209&a=1
回應/Replies:


|1|
2|Article 10: (Request 1)

> 【^喜^Leon 奪 得 全 年 最 高 銷 量 男 歌 手 Bus.com】 said:
>
> 請 問 幾 時 影 的??
>

一 定 唔 係 近 排 喇...因 為 架 車DH8136 (前80掛 牌 車)
經 已 於 早 前 退 役 。

Andrew C.K. Lam

Article 10: (Request 2)

係 咪 用 數 碼 相 機 影 架 ?
Article D11:


[貼相]中巴DL42@2A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1210&a=1
回應/Replies:中 巴DL42 @ 2A
希 望 你 地 喜 歡 啦!

My Bus Homepage


3AV50Article D12:


Re: 大家想看阿富汗專小的相的人入來啦!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1211&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> TD618即 是S3M145~嘰 嘰 喳 喳 ! said:


>


>


> 好 似 有D假 …


> 源 來 的 報 導 … 出 自 成 報

同 一 張 相
來 源 自 South China Morning Post

幅 相 真 正 來 源 可 能 係Eye Press

Article 12: (Request 1)

> AD262/AP64 said:
> 貼 相 時 請 註 明 來 源 。

睇 URL 來 源 係 成 報, 但 我 又 搵 唔 到 篇 報 導 o既?

Article 12: (Request 2)

> 檸 少 .5048 said:
>
> 這 是 昨 天 的 報 道 , 二 板 有 寫 。
>
不 過 , 原 文 者 沒 貼 來 源 , 有 點 太 過 喎

Article 12: (Request 3)

我 媽 話 呢 度 根 本 就 係 荃 灣 ,
但 講 唔 出 荃 灣 邊 忽 。

檸 少 .5048

Article 12: (Request 4)

> 但 其 實 , 阿 富 汗 會 唔 會 落 雪?
>
> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D
會 , 阿 富 汗 好 凍 嫁 ! 可 能 因 有 雲 所 以 禁 乾 淨 …

Article 12: (Request 5)

> G@kei.com! said:
> 第 二 張 相 o的 人 冇 影 o既 :O
>
D雪 反 光 …

Article 12: (Request 6)

真 係 有 趣...

請 問 這 些 相 是 從 那 裡 取 得?
Article D13:


2000 年與 2002 年的 M45 (DE8779) (下 文作廢)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1213&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

希 望 各 位 喜 歡

Article 13: (Request 1)

> TomChen said:
>
> 呢 張 好 喎 , 行 60M 之 餘 仲 影 得 咁 掂 。

當 時 有 個 friend 打 o黎 話 我 知 有 部 M 仔 賣 血 行 60M
o岩 o岩 去 到 安 定, 於 是 臨 急 臨 忙 拎 o左 老 豆 支 200mm
鏡 上 定 德 樓 7 樓 影 落 皇 珠 路, 之 前 試 影 其 他 車 影 o左
兩 張 都 炒, 反 而 呢 張 影 得 清. :)

Article 13: (Request 2)

> TomChen said:
>
> 咁 咪 好 幸 運 , 呢 個 位 你 以 前 試 過 影 車 未 ?

未...

> 又 會 走 上 樓 影 車o既 ? :P

我 o個 陣 住 定 德 樓 3 樓, 拎 得 機 時 已 經 見 到 部 車 o係 樓
下 經 過, 唯 一 諗 到 可 以 影 部 車 o既 地 方 就 係 走 上 七 樓 後
樓 梯 影 落 皇 珠 路.....hehe
Article D14:Re: 首次貼相(舊相)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1214&a=1
回應/Replies:> ML63 said:


>


>


>

幾 好


繼 續 努 力 呀!Article D15:659 HU3803
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1215&a=1
回應/Replies:659 HU3803


天 水 圍 市 中 心


Article D16:Re: [剪報]香港小巴買到阿富汗.99荃灣mtr --->海濱花園
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1216&a=1
回應/Replies:> AC said:


>


> 極 速 快 線Speedline


>


> 極 速 快 線Speedline(備 用 網 址)


>


> 東 方 日 報

我 都 有 剪 報 , 這 幅 圖 片 來 源 自south china morning post


Article D17:(Photo) 是日隨相 . (星期三)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1217&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|


攝 在 西 元 前

Article 17: (Request 1)

今 次 我 見 到 有UFO,發 光 的 妖 精....

Article 17: (Request 2)

Where is it?
T1 and Long Win Trident....

Article 17: (Request 3)

Hey!
what photo?very ugly

Article 17: (Request 4)

> Elvis-ip.com蓄 勢 待 發 said:
> 我 想 問 你 , 除 了 一 張 三 菱 外 , 其 他 你 影 甚 麼?

我 都 想 知 , 張 張 都 係 一 條 線 咁
提 ? 你 , 影 曝 光 相 要 用 腳 架 同 一 定 唔 可 以 郁ga

Article 17: (Request 5)

> G@kei.com! said:
> 如 果 張 相 全 跟 巴 士 無 關 o既
> 就 唔 該 貼 去 第 六 板 啦.
>

你 那 一 張 看 不 到 巴 士?

Article 17: (Request 6)

> AC said:
>
> 咦!咁 惡 嫁~

我 覺 得 像 藝 術 相 多D

Article 17: (Request 7)

不 過 你 唔 係 第1 次o架o勒o番

巴 士 佬

Article 17: (Request 8)

我 只 勉 強 睇 到AA,AM,3AD1,S3N,3ASV,fuso,AV
Article D18:[貼相] 一輛3ASV
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1218&a=1
回應/Replies:

S3BL438Article D19:JC570@248M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1219&a=1
回應/Replies:
請 問JC570是 否 掛248M?


但 是 經 常 在234X