20011230
巴士舊文--2001年12月29日


Article A1:


2201
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=508&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> HG4257 said:
> 如 題!!
> THX!!

2201 今 朝 留 廠

Article 1: (Request 1)

城 巴 2201 係 97 字 軌 車;
城 巴 2800 係(暫 時 係) 10 字 軌 車;

而 城 巴 1501 今 日 行 85, 但 駕 駛 此 車 之 司 機 駕 駛 速 度
甚 高, 無 論 於 交 通 燈 轉 綠 燈 時, 或 者 離 開 巴 士 站 時...
所 以 今 日 影 1501 都 唔 係 咁 易...

Article 1: (Request 2)

根 據 特 別 所 見, 今 日2800@10.

~~~Faith vs Fate~~~
九 巴 之 迷S3BL103
Article A2:


Re: [急問]:S3N, S3M , S3BL , S3V 的行車證到期日 2
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=509&a=1
回應/Replies:


|1|

幫 我 問 部 分S3N, S3M , S3BL , S3V 的 行 車 證 到 期 日

(S3N)
DM9172
DM8714
DM6269
DN1984
EA1742

(S3BL)
GL2418
DW4022
DL257
FB8955
EB3316
EC2079

(S3M)
DL5352
EM360
DP1330
EG4945
DP1932
DR9800
EF7484

如 有 巴 士 行 車 證 到 期 日 的PAGE,請 通 知 小 第

Article 2: (Request 1)

> (S3N)
> DM9172
S3N53,TM,2002/12/31

> DM8714
S3N51,TM,2001/12/31

> DM6269
應 該 是DM6962,S3N19ST,2002/11/30

> DN1984
S3N82,KB,2002/12/31

> EA1742
S3N218,ST,2002/10/31

> (S3BL)
> 部 分
請 列 出

> (S3M)
> DL5352
S3M17,KB,2002/09/26

> EM360
S3M18,KB,2002/05/14

> DP1330
S3M70,KB,2002/04/29

> EG5945
查 無 此 車

PS:資 料 有 些 是 未 更 新 , 請 見 諒~

FP8167
Article A3:


Re: 提提你:95R於1/1/2002停止服務
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=510&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客 said:
> kcrc 95R 明 日 係last day
> 有 興 趣 影 既 就 要 快 手la

站 頭 無 通 告,唔 好 亂 吹 水 喎.九 鐵 同 運 吉 亦 無 公 佈.
呢 條 村 巴 線 無 其 他 公 交 代 替 既 話 就 唔 可 能 取 消.
宜 家 鐵 巴cut到 行15/20都 係 照 做,同 市 民 共 渡 時 艱!
就 算 開 521p 要 車 用 , 都 唔 至 於 要 殺 成 條95r.

Article 3: (Request 1)

> AD202 said:
> 點 解95R停 止 服 務??
>
> 朗 平 的 居 民 坐 咩 車 到 上 水
是 朗 屏 , 不 是 朗 平

朗 屏 居 民 唯 有 行 往 元 朗 廣 場 搭276/P了

Article 3: (Request 2)

> 華 明 人373A&N270全 日 安 排71X重 開 said:
>
> 下!!!
> 這 是 我 一 直 最 愛 的 九 鐵 巴 線, 點 解 要 取 消 呀!!!
> 唔 通 九 鐵 想 慳 番D巴 士 做 輕 鐵 巴??

九 鐵 要 開 521P 嘛 , 取 消 95R 咪 有 車 行 521P 囉 。

Article 3: (Request 3)

建 議:
1.將276P(往 上 水 方 向),繞 經 朗 屏
2.將 元 朗 西 特 車 延 長 去 朗 屏
Article A4:


Re: 269C/269D各一問?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=511&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

> 9 4 8 said:
> 1)以 前269C成 日 加 班,而 且 以 我 所 知 佢 幾 好 賺,
> 想 問 下 佢 仲 有 無 加 班/延 長 服 務 時 間 既 空 間?
一 定 有
不 過 要 多 兩 三 個 月 啦

>
> 2)前 排 聽 過 九 巴 計 劃 將269D搬 去 瀝 源,但 最 近
> 又 無 左 消 息,大 家 知 唔 知 討 論 進 展 成 點?
我 覺 得 只 係 有 人 得 閒 無 野 吹 的 話 題
不 能 盡 信

Article 4: (Request 1)

> HW7897(1040) said:
> 我 覺 得269C可 以 拆 線......
> 不 過 點 拆 好 就 唔 知 啦
>
> HW7897(1040)


以 我 作 為 一 個 區 外 人,加 埋 以 前 聽 過d人 既 意 見,
我 唸.....

一 條 天 水 圍 開,我 唸 總 站 可 以 係 市 中 心 以 北,
轉 乘 都 慳 番,唔 入 元 朗,另 外 一 條 元 朗 開,無 位
既 咪 係 天 水 圍 南 開,經 元 朗,類 似276/276P同276A
既 模 式,至 於 九 龍 個 邊,一 條 照 停 觀 碼,另 一 條
或 者 可 以 停 油 塘,至 於 九 龍 區 路 線 就 要 研 究
下 點 樣 唔 重 覆,當 然 拆 線 之 後,班 次,用 車 就 一
定 無 以 前 咁 多,不 過 可 以 為 天 水 圍 居 民 提 供
特 快 車 去 東 九 龍,而 元 朗 區 居 民 又 有 位 坐,都
應 該 利 多 於 弊 既,但 係 而 家TD既 政 策,未 必 肯....948

Article 4: (Request 2)

以 現 時 269C 正 常 班 次 及 正 常 客 量 ,
觀 碼 方 向 在 元 朗 上 車 一 定 有 位 坐 。
(本 線 食 飯 或 非 繁 忙 班 次 僅 為 6-8 分 鐘 一 班)

Article 4: (Request 3)

> 新 年 進 步 龍3AD124 said:
>
> 其 實 無 需 要, 成 個 轉 車 站
> 拉 長 條 線 又 要 加 車 行
> 浪 費 資 源

瀝 源 響 沙 田 火 車 站 隔 離 而 已,
落 左 條 鄉 事 會 路 轉 左 就 係,
絕 對 無 需 為 此 加 車,
不 過,問 題 係 咁 樣 「 延 長 」 法 有 乜 意 義 呢?
除 非 沙 田 火 車 站 無 位 喇...

Article 4: (Request 4)

我 覺 得 係 毫 無 意 義
另 我 聽 聞 今 個 月 頭269D加 左 班
每 班 車 開 車 相 距 時 間 縮 短 左
所 以269D再 要 拉 長 的 話 就 可 能 變 得 唔 夠
時 間 行 而 要 加 車

Article 4: (Request 5)

始 終 都 要 用 多 五 分 鐘 , 五 分 鐘 對 班 次
都 有 影 響 架 , 試 想 想 , 加 密 班 次 一 分
鐘 都 可 以 加 一 架 車 , 咁 諗 下 行 多 五 分
鐘 , 影 響 都 可 以 好 大

不 過 延 長 路 線 , 有 冇 意 義 又 係 另 一 個 問 題

Article 4: (Request 6)

個 問 題 係 ︰
轉 車 站 上 到 車 先 算 啦 !
仲 有 呢 , 天 北 仲 未 發 展 完 , 天 水 圍 線 仲 有 排 發 展 。
64M,69M/X就 另 計 囉 。

Article 4: (Request 7)

其 他 線 在 轉 車 站 可 能 會 爆 棚 , 但 在 正 常 交 通 情 況 下
無 論 在 任 何 時 間 總 能 在 轉 車 站 登 上 269C 。
( 早 上 朗 屏 車 通 常 都 未 能 坐 滿 )

Article 4: (Request 8)

AD202 SAID


269C下 午 六 時 成 日(頂 閘),唔 怪 得 個 九 龍 灣 的~暗 殺 組 要269C加 班
Article A5:


Re: 問所有服役中的BL,M,ME行那條線?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=512&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 綠 油 油 鼓 油既生 抽 王3N10/DA7745^_^ said:
> 問 所 有 服 役 中 的BL,M,ME行 那 條 線 ?

平 治 掛 牌

76K
ME2, ME9, ME11, ME14, ME17, ME20, ME24, ME32, ME37

70K
ME3, ME8

74K
ME15, ME23

73A
ME13

73
ME6, ME10, ME21, ME27, ME38, ME39, ME40

71B
ME26, ME29

Article 5: (Request 1)

> 救 護 員 said:
>
> 答BL:
>
> 7B:
> BL65,DE2817, 仲 有DD364,M36
M54---DF570
M39---DE8723
BL92--DE5313
>
> 8:
> BL55,56(好 似 係),DE2928,BL86,93
BL56最 近 行18
M49 DF2119,M50 DF781,M51 DF956,M56 DF1845
M43 DE8745,BL79 DE3104
>
> 13M:
> BL85(不 過 好 似 甩 左),97
>
> 15A:
> BL66,69,84,99
>
> 17:
> BL54,60,61,62,72,77,88,102
BL89,91,57,80,
BL60是7B掛 牌
>
> 18:
> BL59,68,74
M31 DE6718,BL56 DE3814未 知 道 是18掛 牌
>
> 29M:
> DE3580,DE4472,BL95
M38 DE8723
>
> 53:
> BL83,98
M35 DE7739,M47 DE9975,M53 DF1769
M52 DF1103,M88 EH7728,BL82 DE5565
BL83是77K掛 牌
>
> 94:
> BL94

Article 5: (Request 2)

> S3BL139DN7354/DE3018都 係 好 朋 友 said:
> 7B M,BL
> 8 M,BL
> 17 BL
> 18 BL,M
> 45 M只 得 輛
> 46 M(差 不 多 沒 有 熱 狗 掛 牌)
> 30 M只 得 一 輛
>
> 71K,74K,75K,
> ME

46同30基 本 上 已 經 全 冷 。 有 熱 狗 你 好 影 ,
因 為 已 經 係 特 見 。
46,30原 掛 牌 熱 狗 要 去18,8,2C, 所 以 原 掛 牌 位 置 由
冷 馬 取 代 ,46用ADS/ATS代 ,30則 用AM。

Article 5: (Request 3)

76K全 線ME
我 勁 鍾 意 搭ME遊 河

克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客

Article 5: (Request 4)

M25,M33行77K
BL97行13M
BL98行53
Article A6:


Re: #102 - #105
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=513&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 巴 士 迷 熱 門 站 網 主 ATS59 said:

> 有AD53,56
已 換 為 康 明 斯LT10A

> AF,S3M145
S3M145行 了 半 日 就 出 了 問 題 , 不 能 解 決
及 後 解 凍(拆 取 空 調 系 統)
後 來 他 因 為 舊 有 的 下 車 門 損 壞 , 從 一 部 退 役 勝 利 二 型
取 用 了 下 車 門

> 請 接 力.

空 調 的 勝 利2形 G544, 喝 彩 形N364

Article 6: (Request 1)

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:
>
> 城 巴#102-#105好 似 都 係(105好 似 之 後Rebody時 才 換Cummis Engine)
>
> Leslie Chan

佢 地 用Leyland TL11偈 呀 !

~8500‧#396~

Article 6: (Request 2)

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:
>
> #102本 來 是 用Leyland TL11,但 之 後 中 巴 唔 要,之 後 城 巴 向
> Leyland要 求 提 供12米 冷 氣 巴 士,Leyland便 換 走TL11
> engine,換 上Gardner 6LXCT引 擎.
>
> 好 似 係 咁...

102 原 裝 係 TL11, 一 直 到 翻 新 先 轉 用 LT10.
而 原 裝 用 6LXCT o既 係 103-105.

Article 6: (Request 3)

> HY9798 & KC7457 said:
>
> 係105, 唔 係102

係 我 攪 錯 晒....多 謝 指 正.
Article A7:


Re: 大細尾牙
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=514&a=1
回應/Replies:


|1|

> 巴 士 迷 熱 門 站 網 主 ATS59 said:
> 我 聽 人 說,細 尾 牙 會 令 車 在 公 路 上 跑 得 更 快.而 大 尾 牙 在 上 斜 表 現 得 更 好.其 實,尾 牙 是 甚 麼?在 車 的 甚 麼 位 置 呢?

o係 巴 士 上 尾 牙 主 要 係 由 驅 動 小 齒 輪 (菠 蘿 鎚) 同 盆 形
齒 輪 (碟 牙) 所 組 成. 所 謂 大 細 尾 牙 就 係 由 佢 地 o既 齒
比 所 造 成.

尾 牙 o既 作 用 係 將 動 力 由 連 接 波 箱 o既 傳 動 軸 (直 濕)
作 90 度 轉 向 傳 送 到 連 接 驅 動 輪 o既 傳 動 軸(橫 濕) 上.

而 尾 牙 所 處 位 置 係 o係 帶 有 動 力 o個 組 驅 動 輪 之 間.

Article 7: (Request 1)

> 克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客 said:
>
> 有D似 踏 單 車 的 原 理
> 用1波 平 路 慢,上 斜 快
> 用5波 就 平 路 快,上 斜 慢
>
>
> 克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客

尾 牙 好 似 係 由 波 箱 輸 出 數 到 車 輪, 最 後 的 一 個 齒 輪
亦 可 以 是 尾 軸 車 呤 內 的 恆 星 齒 輪
Article A8:


Re: M25是77K掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=515&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 綠 油 油 鼓 油既生 抽 王3N10/DA7745^_^ said:
> M25(DC9288)幾 時 到 期+是77K掛 牌 ? 謝

(DC 9288) M25將 於25-2-2002到 期

Article 8: (Request 1)

> 72A(S3BL294)/73(ME40) said:
>
> M25現 是77K掛 牌
> 行 車 証 到 期 是25/02/2002
>
> 希 望 幫 到 你

據 說DC9288於 日 前 發 生 一 宗 意 外,已 經 有 多 日 冇 出 車 了.

Article 8: (Request 2)

據 祥 華 站 長 說 , M25 (DC9288) 是 去 了 車 廠 小 驗 , 所 以 多 日 冇 出

Article 8: (Request 3)

> Elvis said:
> 究 竟1月 還 是2月?下 面 那 位 又 話1月
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/
>

我 好 肯 定 是2月25日
因 為 這 亦 是 我 同 學 的 生 日 日 期

Article 8: (Request 4)

M25已 經 在 今 月 初 成 為77K掛 牌 了
他 每 天 早 上 上 午8:00,12:50由 元 朗
開 出
Article A9:


Re: 請問各位......
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=516&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> FW 7968 向2002年 邁 進!~ said:
> 請 問 各 位 有 沒 有 訓 練BL48,49,50,53
> BL88,
29.5.2002
> M46,86,87,88,
> ME5,6,25,26,36
ME5---17.7.2002
ME6---10.9.2002
ME25--24.4.2002
ME26--26.2.2002
ME36--28.8.2002

> 和 新 巴DM28
> 及 城 巴T2的 行 車 證 到 期 資 料??
> 先 謝!
>
> FW 7968

Article 9: (Request 1)

> 和 新 巴DM28

2002年11月1日

Article 9: (Request 2)

> KC8170 said:
>
> M46現 身 處 天 慈 廠 , 好 容 易 認 , 唯 一 插53膠 牌 個 架 就 係 。

M46現 身 處 天 慈 廠,請 問 即 是 退 了 沒 有??

Article 9: (Request 3)

> KC8170 said:
>
> 退 左 , 車 牌 都 拆 埋 , 所 以 要 認 就 要 睇 佢 塊53牌 ,
> 因 為 其 他 車 都 係77K。

Thx!^_^

Article 9: (Request 4)

> TomChen said:
>
> M86 - 20/12/2002
> M87 - 15/12/2002

請 問 各 位 有 沒 有ME5,6,25,26,36
行 車 證 到 期 資 料??

Article 9: (Request 5)

> FW 7968 向2002年 邁 進!~ said:
> 但DE3018版 友 所 提 供 的 是6-12-2002???誰 是 對 呢??
> 同 樣 地DE3018版 友 所 提 供 的 是16-12-2002???誰 是 對 呢??

我 搭 2C 時 睇 的 , 應 該 冇 記 錯 ,
尤 其 M87 真 係 寫 15/12/2002
Article A10:


Re: Re : 690
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=517&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> N364 said:
>
> 無 話 多 唔 多 人 搭 , 只 係 要 搭 該 班 熱 狗 的 乘 客 自 己 會 較 準 時 間
> 去 等 , 唔 會 見 到 唔 上 , 例 如 在 景 林/新 都 城/茵 怡 分 站 ,
> 就 算 後 面 有 班691人 們 照 舊 迫 上 架690熱 狗 。
>
> 呢 輪 班 熱 狗 據 聞 成 日 頂 閘 , 藍 田 已 經 不 能 上 車 。 。 。
>
> N364


關 唔 關 經 濟 不 景 事 ?
慳 得 就 慳ma~

Article 10: (Request 1)

> LF 106 said:
>
> 既 然 有 咁 多 人 搭, 點 解 唔 開 多 幾 班 呀?

開 熱 狗 咪 俾 機 會 人 話 九 巴 服 務 倒 退 .... 不 智 不 智

Article 10: (Request 2)

> JS3684/GL4039 said:
>
> 那 你 認 為 熱 狗 抑 或 冷 狗 「 好 油 水 」 呢 ?

不 過 作 為 公 共 服 務 機 構, 應 該 以 乘 客 利 益 為 大 前 提 嘛, 而 且 熱 狗 都 應 該 有 錢 賺, 薄 利 多 銷 亦 係 賺 錢 之 道 啦.

Article 10: (Request 3)

佢 開 乜 車 你 都 係 要 搭 o架 啦 , 除 非 o的 人 非 開 窗 唔 上 ...
Article A11:


Re: M81 EH4891復出了
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=518&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 車 神~GP7100/JE1053 said:
> 早 前 發 生 交 通 意 外 的M81 EH4891,今 日 已 經 維 修 完 畢,
> 再 次 投 入 服 務,今 日 行 走77K.

幸 好 幸 好 , 真 的 大 吉 利 是 了

他 的 前 後 是 甚 麼 車 呢 ?

Article 11: (Request 1)

> S3N361到 處 看,到 處 有K廠 車 said:
> 後 車 為M45 (DE9779) , 前 車 好 似 是M33 (DE8232)
> 今 日,M81是 於17:00由 祥 華 開 往 元 朗 , 並 已 續 期 , 22-1-2003到 期

2003???
你 可 能 睇 錯 了,應 該 是22-1-2002而 不 是22-1-2003,
事 關2002年1月 都 未 到woo!!

Article 11: (Request 2)

在 行 車 證 到 期 前 三 個 月 便 可 續 期 。

AD262/AP64

Article 11: (Request 3)

唔 係 , 係2003年

Article 11: (Request 4)

> benz—GL1489 said:
>
> 大 煲~報 錯 料 話 佢 死 左 添 … 死 喇 … … !~_~

走 著 瞧 … BL73 也 會 復 出 …

AD262/AP64
Article A12:


Re: [路線建議]假日南岸流水線579置富花園-石澳
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=519&a=1
回應/Replies:


|1|

> 為Trident回 歸 堅 城 而 歡 呼 —831與DA93 said:
> 途 經:
> 置 富 道<->薄 扶 林 道<->石 排 灣 道<->香 港 仔 大 道<->
> 黃 竹 坑 道<->香 島 道<->淺 水 灣 道<->赤 柱 村 道<->
> 赤 柱 市 集<->赤 柱 村 道<->大 潭 道<->石 澳 道
>
> 收 費:
> 全 程:$7
> 香 島 道 至 石 澳:$5.5
> 石 澳 道 至 石 澳:$4
> 赤 柱 至 置 富 花 園:$5
> 黃 竹 坑 道 至 置 富 花 園:4
>
> 班 次
> Sun&Pub.Holiday
> 置 富 開0700-1900@15-30mins
> 石 澳 開0700-1930@15-30mins
>
> 經 營 公 司:新 巴
> 用 車:20xx,33xx

喂 老 友 ﹐ 你 係 咪 住 在 置 富 先 ﹖
置 富 個 巴 士 總 站 得 四 條 坑 ﹐ 已 經 周 身 唔 得 閒 啦 !
仲 要 開 多 條 新 線 ﹖ 擺 邊 呀 ﹖

Article 12: (Request 1)

我 覺 得 下 場 會 好 似 新 巴 其 他 假 日 線 一 樣
得 小 貓 三 四 隻 會 搭
除 非 有D超 級 優 惠 兼 大 肆 宣 傳
e.g.: 特 惠 價$5入 石 澳~<有 乜 可 能 先 得ga>

p.s.點 解 個route No.唔 係3字 頭 唔 係5字 頭 ?
Article A13:


Re: ~除夕夜返屋企問題~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=520&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> Gorillaz ~BL95 said:
> 請 各 路 英 雄 解 答 以 下 問 題 :
> 1.我 響31/12/2001 11:30p.m.--1/1/2002凌 晨 零 時 這 段 時 間 於 天 水 圍 , 有 乜 車 可 以 返 彩 虹&藍 田 ?
> 2.269C有 冇 延 長 服 務 時 間 〈 往 觀 塘 方 向 〉 ?
> 3.269M尾 車 幾 點 開 〈 往 荔 景 方 向 〉 ?

如 往 藍 田 可 考 慮 乘 坐 綠 小 610S到 漢 口 道 總 站 轉 62S往
藍 田, 610S 收$19 車 程 約 50 分 鐘, 62S 收$10 約25
分 鐘 。 往 彩 虹 則 可 坐 610S到 旺 角 轉 紅 小 或 地 鐵 。610S
由 天 瑞 開 出 , 經 天 榮 路, 7期, 天 耀 。

V/LINE at your service!

Article 13: (Request 1)

整 個 天 水 圍 只 有 63x 延 長 尾 車 啊 …
你 還 是 乘 N269 轉 車 吧 。

AD262/AP64

Article 13: (Request 2)

1.N269轉 地 鐵
2.269C無 延 長 服 務.....
3.269M尾 車 開2355

HW7897(1040)
Article A14:Re: AP@265M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=521&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> AP勿 用-58M said:
> 是 否 經 常 出 現?
> 荔 瑤 能 行12米 車?

265M間 中 都 會 有AP行...
上 個 禮 拜 起 碼 有 兩 日 見 到AP行265M
通 常 在 繁 忙 時 間 出 現

Article 14: (Request 1)

> 235Fans / HT2897 said:
>
> 冇 錯,因 為 在 peak hour ,
> 有 265M 的 ASV 要 柯 打 69X ,所 以 間 中 會 有 AP 來 265M 幫 手.
>
> 另 外,麗 瑤 是 可 以 用 12 米 車 的,而 且 經 常 會 有 大 車 上 麗 瑤.
> 因 為 荔 廠 的 巴 士 在 大 修 後,大 都 會 上 麗 瑤 試 車.
> 差 不 多 各 款 12 米 的 巴 士 都 上 過 麗 瑤 (老 至 3BL , 新 至 3ASV 都 有).
>
> 235Fans / HT2897

真 奇 怪
69x的 客 量 是ASV應 付 唔 來
但 反 而 在 隔 離order 一 部 細 車 來
而 隔 離 就 要 大 車

Article 14: (Request 2)

> 柯 打 車 有 時 就 係 咁 怪
> 記 得 以 前269B的 柯 打 係 用ASV
> 而 家 的269C好 似 都 係ATS
現 在269B仍 有ASV的 柯 打
Article A15:問95R的歷史
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=522&a=1
回應/Replies:


|1|

1. 幾 時 開 辦?
2. 曾 用 過 什 麼 車?

Article 15: (Request 1)

> S3N312/KC7617 said:
>
> MCW,trident,三 菱,Olym.
>
> 唔 記 得 邊 年11月9號 轉 冷


佢 可 能 講 緊 九 巴 舊 線95R(黃 石 碼 頭 往 返 北 潭 涌)

用 車 全 是 祖 比 倫 。
Article A16:KJ牌3ASV 幾問 +269C 一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=523&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

KJ牌3ASV 係O米 得U廠 有?
近 幾 日 多 行 乜 線?
去 邊 條 線 影 機 會 會 大D?

269C 一 問:
AP9今 個 月 係 第 幾 車?
早 上 會 開 幾 點?

先 謝

Article 16: (Request 1)

暫 時 九 巴 所 以KJ牌 巴 士 都 係 分 俾U廠 。
常 見 路 線 如 下:
59X、70X、259D、269C。

>先 謝
^^不 用 客 氣^^

**FW1321**

Article 16: (Request 2)

> 269C 一 問:
> AP9今 個 月 係 第 幾 車?

30 車

> 早 上 會 開 幾 點?

九 龍 灣 廠 車 觀 塘 都 係 開 六 點 幾 同 九 點 幾 ...

Article 16: (Request 3)

去276P吧 , 現 在 每 天 也 有KJ牌
Article A17:城巴巴士去向
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=524&a=1
回應/Replies:


|1|

想 問 ? 城 巴 巴 士 〈 編 號 :2001-2005〉 行 緊 邊D路 線 ?

Article 17: (Request 1)

> 飛 鏢18加 盟New World said:
>
> 去 左 歐 洲 定 澳 洲?

紐 西 蘭Tranzit group
同 船 的 可 能 還 有 多 部 從 英 國 購 買 的Carlyle車 身Dart仔
Article A18:棺材車行哂 60M/60X & 260X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=525&a=1
回應/Replies:


|1|

屯 門 區 的 棺 材 車 近 期 有 大 調 動 , 把 在 分 佈 在 不 同 路 線 的MAN調 走 哂 , 集 中 在60M,60X及260X三 線 , 原 因 可 在 ?
PS.貴 網 首 頁 的 資 料 有 錯 :521P的 頭 車 是 在6:30am由 富 泰 ?h 開 出 。

Article 18: (Request 1)

> Elvis-route3.heha.net said:
>
> MAN本 身 有 在60M,60X.260X
> 60M,260X的MAN和 躉 在 今 月
> 初 才 互 調 而 已
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/
>

60M 本 身 並 無 AMN 作 掛 牌 的, 在 60M 轉 用 AMN 前,
有 AMN 作 掛 牌 的 有 60X, 260X 及 67M 三 線.

S3M224
Article A19:Re: [問]荃灣往返落馬洲巴士線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=526&a=1
回應/Replies:> DC16 said:
> 剛 剛 在 商 務 看 到 一 本 旅 遊 書 籍 < 深 圳 3 簿 > ,
> 內 ? 交 通 簡 介 一 頁 提 到 一 條 巴 士 線 , 由 荃 灣 往
> 返 落 馬 洲 , 票 價 是$18
>
> 我 住 港 島 的 , 所 以 一 直 都 不 知 此 線 的 存 在 , 因
> 此 詢 問 大 家 有 關 這 線 的 資 料 :
> 幾 時 開 辦 ?
> 服 務 時 段 ?
> 營 運 公 司 ?
> 車 隊 ?
>
> 先 謝 各 位 解 答 !
> ^_^
>
> DC16

是 否 私 人 開 辦 吧 ? 何 時 有 條 這 樣 的 巴 士 線 吧 ?
以 前 地 鐵 開 過 一 條 由 青 衣 往 落 馬 洲 的 免 費 線 而
Article A20:Re: 521P會以甚麼車行走?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=527&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> JV2129 said:
> 521P下 年 就 開 , 究 竟 此 線 會 用 甚 麼 車 行 走 ? 若 用 冷 氣 巴 , 那 會 不 會 以 編 號6XX 的 躉 來 行 走 ?

相 信 會 用95R甩 出 來 的 富 豪 , 否 則 九 鐵Cut 95R幹 麼 ?

Article 20: (Request 1)

> 屯 碼 大 家 庭 - Kingcute 59M said:
>
>
>
> 或 有 一 可 能:
> 521 & 521P 共 用 若 干 車 輛,
> 有 熱 狗 及 冷 馬
>
> 所 有 冷 馬 行 全 日,
> 熱 狗 行 兩 味,
> 但 不 代 表 所 有 熱 狗 落 521P

咁 係 咪 解 釋 左 點 解MCW 轉 用 膠 牌 呢?
>
>
> 屯 碼 大 家 庭
> Kingcute 59M

Article 20: (Request 2)

> Elvis-route3.heha.net said:
>
> 521P不 是 兩 味 線 來 嗎?


可 能 您 不 太 明 白 小 弟 的 意 思 ...


小 弟 估 計 521 系 可 能 有 若 干 隻 冷 馬
(不 限 車 型)可 能 一:
521 與 521P 同 樣 有 熱 狗 與 冷 馬

可 能 二:
521 全 熱
521P 全 冷, 行 完 收 車

可 能 三:
521 全 冷
521P 全 熱, 行 完 收 車

可 能 四:
521 基 本 上 用 冷 馬,
但 521P 服 務 時, 冷 馬 過 晒 521P,
521 於 繁 忙 時 間 用 熱 狗

可 能 五:
521 基 本 上 用 熱 狗,
但 521P 服 務 時, 熱 狗 過 晒 521P,
521 於 繁 忙 時 間 用 冷 馬

可 能 六:
521 及 521P 皆 全 熱
屯 碼 大 家 庭
Kingcute 59M
Article A21:Re: 極速大富豪
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=528&a=1
回應 eplies:


|1|
2|

> 長 亨 村 長 , 臨 時 長 宏 村 長---比 亞 零 一 said:
> 各 位 :
>
> 小 弟 今 日 黃 昏 有 幸 能 知 道 大 富 豪(3AV)的 威 力...
>
> 話 說 今 日 收 工 坐42C返 家 , 一 般 車 程 要60分 鐘(剛 剛 一 齣ROADSHOW) , 即 使 不 塞 車 兼 六 七 成 客 量 , 都 要55分 鐘 . 誰 知 今 日 在 觀 塘
地 鐵 返 長 亨 , 坐 的 大 富 豪(GY牌) , 六 七 成 客 量 加 不 塞 車 , 車 程 只 須---45分 鐘 . 嘩! 我 坐 了 三 年42C返 工 , 從 未 做 出 這 個 時 間 . 大 家 都
知 道42C要 上 山 下 山 又 兜 勻 成 個 青 衣 島 . 所 以 , 各 位 , 大 富 豪 不 只 可 以 行 平 路 , 上 山 又 得o架 , 只 在 乎 個 司 機 大 佬 願 不 願 意 同 你
'DUM'行 油...
>
> ---恭 賀 長 宏 入 伙
> 比 亞 零 一
> 200112302137

有 次 我 都 係 搭 大 富 豪(GY牌),由 黃 大 仙 去 長 安,
22分 鐘only,我 搭o甘 耐 都 係 第 一 次 有o甘 快.

Article 21: (Request 1)

> 269D食 柴 王7452 said:
> ......
> 我 夠 坐 過3AV94去 到90的 車 速
> 呢 批 車 係 可 以 踩 到 好 盡
> 所 以 早 期 的 純 富 豪 唔 係 差
> 只 係 越 做 越 差


其 實 一 架 車 快 唔 快 , 除 左 本 身 機 械 配 搭
仲 有 好 多 因 素 , 包 括 司 機 願 唔 願 意 將 車
子 既 潛 能 發 揮 出 來

Article 21: (Request 2)

> ~Volvo 9700‧#396~ said:
>
> 我 諗 呢D都 係 拜 高 轉 偈 所 賜 !
>
> ~Volvo 9700‧#396~

66X架GR 1473都 好 快,但 係270A口 個 兩 部GB牌3AV好 似 無 咁 快.
Article A22:Re: [澄清]回應版友Zenga關於95R取消的 消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=529&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客 said:
> 我 的 資 料 來 自 天 瑞A70的 站 長 室
> 並 不 是 說 謊.
>
> THANKS~
>
> 克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客

你 的 資 料 係 正 確, 但 九 鐵 一 再 延 遲95R取 消 計 劃 。

P.S.我 都 有 咁 講 過, 臨 時 板 貼 過 一 篇'九 鐵 消 息'O既 文 。


**FW1321**

Article 22: (Request 1)

> benz—GL1489 said:
> 題 外 話:
>
> 其 實 ,95R客 都 唔 差 , 點 解 取 消 呀 ?
> 起 碼 都 會 客 滿 喎 …

其 實95R係 平 日 繁 忙 時 間 單 一 方 向 客 滿, 另 一 方 向 係
得 小 貓 三 、 四 隻, 情 況 仲 慘 過 九 巴60號 。 一 到 假 日,
客 量 都 唔 會 多 得 去 邊 。

所 以95R係 蝕 錢, 不 過 未 必 係 被cuto既 原 因, 因 為 鐵
巴 大 部 分 路 線 都 係 蝕 錢 。

另 外, 九 鐵 巴 士 部 遲 下 有 機 會 被CUT。

**FW1321**

Article 22: (Request 2)

但 始 終 方 便 了 朗 屏 及 元 朗 東 居 民 出 上 水
希 望 鐵 巴 不 好 取 消 吧

Article 22: (Request 3)

> Elvis-route3.heha.net said:
>
> 但 即 是95R並 不 是 於1月1日 取 消 吧?

我 仲 未 查 過 係 咪1月1日 取 消, 但 我 只 知 原 本95R係 於
十 一 月 取 消 。 我 曾 於 臨 時 板 貼 文 。


**FW1321**

Article 22: (Request 4)

Confirmed...

I just saw the notice on Long Ping Bus Terminal...


235M/N31/HT 8086
Article A23:Re: 齊講小巴服務
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=530&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|

> 108-ADS9 said:
> 平 時 講 巴 士 講 得 多 ,
> 不 如 討 論 一 下 小 巴 ,
> 邊 間 公 司 做 邊 條 線 ,
> 用 車 班 次 同 服 務 又 點 .
>
> 我 自 己 個 區 ,
> 有25小 巴 由 寶 馬 山 特 快 去 銅 鑼 灣 ,
> 金 煌 公 司 做 ,
> 全 線 用 E 牌 大 牌 箱 行 ,
> 間 中 有 G 牌 子 彈 頭 ,
> 雖 然 車 舊 ,
> 服 務 都 幾 好 , 班 次 密 ,
> 大 約4-5分 鐘 一 班 .
> 特 別 之 處 係 較 多 女 司 機 ,
> 同 公 司 做 既 尚 有 港 島24,
> 由 金 鐘 去 畢 拉 山 .
>
> 至 於 另 一 線49M,
> 由 天 后 上 寶 馬 山 ,
> 由 金 匙 公 司 做 ,
> 用 車 有 約9部 ,
> 包 括 F 牌 大 牌 箱 , 子 彈 頭 ,
> 仲 有 架 H 牌 方 燈 子 彈 頭 .
> 服 務 都 不 錯 ,
> 雖 然 受 巴 士 搶 客 而 客 量 減 少 ,
> 但 都 保 持3-5分 鐘 左 右 一 班 ,
> 不 過 安 全 記 錄 就 麻 麻 ,
> 車 箱 清 潔 也 有 待 加 強 .
> 同 公 司 有 港 島50,
> 九 龍26 43M就 唔 肯 定 係 咪 ,
> 因 為 我 試 過 係49M見 到 有43M膠 牌 .
>
> 兩 線 最 希 望 改 善 之 處 係 加 裝 八 達 通 .
>
> 各 位 所 住 地 區 又 點 ?
> 108-ADS9

The King GMB route in my neighborhood should be GMB 6/6A Kowloon.

Bus Fleet: 'Old type' Coaster, 'bullethead' Coaster, Mitsubishi Rosa (3 with non-openable windows), Mercedes Benz Sprinters x 2.

Frequency: official at 3-5 minutes.

All buses accept Octopus

GMB 26 - Mostly bullethead Coaster, (only one Old type?), unfortunately, the route doesn't accept Octopus, with '$x.x' ($4.4?) being displayed as the fare! Seats can be
filled so it would be impossible to board on the bus at Cox's Road towards Fisherman's Wharf even on weekends.

GMB 1, mixture of bullethead and old type Coaster, Octopus accepted. Though frequency doesn't seem to be able to cope with the demand, as long line can often be found
at Star Ferry.

GMB 3/8 - full fleet of 'old type' Coasters (some being GK license!), non-A/C is being guaranteed during Dec/Jan, Octopus accepted, super frequent service by GMB8.
GMB 8 also charges the least from Hunghom KCR to Tsim Sha Tsui, though most passengers opt for GMB 6/6A/KMB 5C/8A. These are some of the most shameful GMB
routes in my neighborhood.

100 Wong

Article 23: (Request 1)

我 又 講o下 將 小11號 同 埋12號 先 。
雖 然 我 而 家 搬o左 , 無 再 搭11號 線 , 但 以 前 日 日 搭 , 都 依 稀 有 少 少 印 象 。
如 有 錯 漏 , 敬 請 指 正 。

該 兩 線 均 由 喜 龍 公 司 所 辦 , 車 型 之 多 , 堪 稱 「 聯 合 國 」 。
豐 田 有 大 牌 箱 、 子 彈 頭 ( 圓 燈 或 方 燈 ) , 同 埋 銀 窗 同 黑 窗Rosa,
還 有 一 千 零 一 部Turbo Rosa–JE1303。

部 分 「 字 軌 」 :

a. 大 牌 箱
如FH1103,EP894等 。
EP894呢 架 車 我 最 唔 鍾 意 坐 , 坐 親 個 司 機 都 好 似 碌 車 咁 ,
成 日 俾 後 面 果 班 車 放 到 喊 !

b. 子 彈 頭 ( 圓 燈 )
如GV2643,HV1641等 。

c. 子 彈 頭 ( 方 燈 )
四 架 ( 靚 車 , 我 覺 得 係 呢 條 線O既 「 四 條 A 」:P) :
BK6993,BK6998,JK7591,JW8176

d. 銀 窗Rosa
如AZ3278等 。

e. 黑 窗Rosa
如DC6278,GJ1278等 。

f. Turbo Rosa
JE1303

12號 因 為 少 坐 , 所 以 不 予 置 評 。 但 只 知 會 從11號 線 抽 幾 架 行12,
都 見 過 「 四 條 A 」 行o架 !

維 修 方 面 , 性 能 良 好 , 車 廂 清 潔 。
所 以 當 時 返 工 放 工 路 線 , 喜 龍 的11號 與 馬 記 的102系 相 比 ,
總 會 偏 選 綠 小11號 。

--
以 前 住 牛 池 灣 區 的
KC7600@Rt.299
( 前 代 表 車 :BK6993/JE1303 :P)

Article 23: (Request 2)

12 號 我 搭 過 唔 少 次 , 起 碼 佢 有 以 下 兩 個 好 處

1. 有 八 達 通 , 有 得 用 雙 向 分 段
2. 無 電 視 睇

班 次 都 算 準 時 , 唯 不 是 很 密 , 有 時 會 上 唔 到 車 , 上 唔 到 車 就 要 等 兩 三 個 字 了

我 搭 12 號 時 的 [經 歷]

1. 半 路 往 油 站 入 油
2. 司 機 一 手 [渣] 呔 盤 一 手 [渣] 麵 包

Article 23: (Request 3)

I think GMB 1 is better for passengers
travel between Central/Peak

First the total fare is 7.6 ,not 9.1

Also the sectional fare 3.4------NWFB still need 9.1 there!

Article 23: (Request 4)

The route from Jordan is good because it via
Western Kowloon Corridor and Tsuen Wan RD

Provide express services for passengers
Just 15-20 mins to Sham Tseng and
less than 30 mins to Gold Coast,that is
KMB never provided!!!!!!!!!


But the route to Kowloon is terrible
Just like KMB 50!!!

Why choose a extermemly slow route?

Article 23: (Request 5)

Kwun Tong:Fight down 101 according to the
faster route although it need 13

Mong Kok:Help passengers because the frequnency
of 905 is not enough,especially from West Point
to Mong Kok

Causeway Bay:Still have passeners but alreday
lesser than CMB period according to CTB 5/5B

The one via Caine Rd already need to wait passengers at many spots so the joruney time
always delayed

In our district,the worst thing is that
in morning peak hour,the fare will incrase
to even $10 to Causeway Bay!!

Article 23: (Request 6)

粉 嶺 火 車 站 經 聯 和 墟 入 軍 地 北 的 綠 小 應 全 日 服 務~~~

Article 23: (Request 7)

我 最 常 搭 新 界 綠 小15&17
兩 條 都 係 順 亞 投 資 公 司,亦 安 裝 左 八 仔
15(坑 口-康 盛)
收 費:$3.3
分 段(由 寶 林 往 坑 口,由 英 明 苑 往 康 盛):$3.0
意 見:呢 條 線 大 部 分 用E或F牌 既 大 牌 箱,
都 有 幾 部H牌 既 子 彈 頭,而 班 次 都 唔 錯,
2-3分 鐘 就 有 一 部,不 過 繁 時 班 次 稍 為 唔 夠 。
車 廂 清 潔 都 唔 錯,
不 過 有 部 分 大 牌 箱 車 尾 個 幾 個 位 後 面 有 ??亂 畫 既 痕 跡,有 待 改 善 。
整 體 而 然,呢 條 係 一 條 好 好 既 綠 小 線 。

17(翠 林-藍 田 地 鐵 站)
收 費:$5.0
分 段(過 將 隧 後 往 翠 林):$3.2
分 段(茵 怡 往 藍 田 地 鐵 站):$4.7
意 見:呢 條 線 主 力 用 子 彈 頭
(有H牌 圓 燈,J牌 方 燈 及 兩 部K牌 方 燈),
用 車 非 常 好,車 身 非 常 清 潔,車 廂 亦 好 整 潔 。
班 次 方 面,大 約7-10分 鐘 有 一 班,非 繁 時 就 足 夠 應 付 需 求,不 過 一 到 繁 時,
兩 個 總 站 都 大 排 長 龍 。 有 待 改 進 。

Article 23: (Request 8)

加 得 越 多 咪 越 多 寶 琳 客 坐 囉.
明 明 有 298 都 唔 坐, 係 都 要 同 翠 林 客 爭 車 坐.
放 工 時 間 返 翠 林, 最 高 紀 錄 12 個 客 嚮 寶 琳 落 車.
翠 林 客 咪 一 味 嚮 藍 田 排 長 龍 焗 餐 飽 囉.
唯 有 寄 望 地 鐵 通 左 17/17A 有 一 半 車 做 晒 寶 琳 站 駁 腳 車 啦.

Article 23: (Request 9)

> 108-ADS9 said:
>
> Why the routing is so strange?
> Why not just via Po Lam Road
> to Lam Tin but going downhill to
> Po Lam then tunnel?
> Is it have to serve for people
> from Po Lam to Tsui Lam?
> 108-ADS9

寶 豐 路 北 行 有 兩 條 等 車 隊 係 最 長 的 , 一 條 係
105 返 康 盛 花 園 ($3.30) , 一 條 係 18 返 坑 口 ($3.00)。

呢 d 小 巴 線 (包 括 17) 不 少 人 於 寶 豐 路 落 車 , 小 巴 跟 住
就 可 以 載 多 一 程 客 返 翠 林 ? 康 盛 ? 坑 口

Article 23: (Request 10)

該 線 小 巴 還 有 黑 窗Rosa作 掛 牌 。

該 線 除 子 彈 頭 如HM2651外 , 其 他 的 小 巴 均 頗 殘 舊 。

> 17(翠 林-藍 田 地 鐵 站)
> 收 費:$5.0
> 分 段(過 將 隧 後 往 翠 林):$3.2
> 分 段(茵 怡 往 藍 田 地 鐵 站):$4.7
> 意 見:呢 條 線 主 力 用 子 彈 頭
> (有H牌 圓 燈,J牌 方 燈 及 兩 部K牌 方 燈),
> 用 車 非 常 好,車 身 非 常 清 潔,車 廂 亦 好 整 潔 。
> 班 次 方 面,大 約7-10分 鐘 有 一 班,非 繁 時 就 足 夠 應 付 需 求,不 過 一 到 繁 時,
> 兩 個 總 站 都 大 排 長 龍 。 有 待 改 進 。

少 坐 ,no comment。 :)

--
在 將 市 上 班 的
KC7600@Rt.299

Article 23: (Request 11)

雖 然d車 同 開 線 時 一 樣
但 班 次 就 真 係 密 左 好 多,
初 初 開 線 成20分 鐘 一 班,
到 而 家 最 密5分 鐘,最 疏 都 係 十 幾 分 鐘
已 大 有 改 善!!!

另 外 提 下102和101開 線 至 而 家 都 係 加 左$0.5
,相 比 巴 士 一 加 就 幾 毫 一 蚊 已 經 算 好!!!

Article 23: (Request 12)

Talk more,although many old GMB,but the fare is
cheap,$5 from mid-level/Caine Rd to Causeway Bay

Better than $6.5 NWFB!!!

Article 23: (Request 13)

> 9 4 8 said:
>
> 我 住 青 衣 , 好 多 時 搭 巴 士 為 主 , 而 各 條 小 巴
> 都 幾 好 生 意 ? 服 務 幾 好 ( 我 覺 得 ) , 除 左 一
> 條 叫 4 0 5 , 講 起 呢 條 線 有 小 小 把 幾 火 , 因
> 為 有 親 戚 住 荔 景 , 而 青 衣 南 往 來 荔 景 只 有 4
> 2 同 呢 條 小 巴 , 搭 地 鐵 又 要 轉 車 , 4 2 又 貴
> , 去 荔 景 只 好 搭 4 0 5 , 不 過 呢 條 線 既 班 次
> 唔 好 講 , 寫 就 1 1 - 1 5 分 鐘,好 似 密 過 4 2
> , 但 實 際 疏 過 4 1 。
>
> 如 果 你 見 到 一 架 走 左 起 碼 等 3 個 字 , 什 至 更
> 長 , 而 且 當 你 見 到 好 密 去 葵 芳 既 小 巴 , 我 都
> 會 講 , 過 海 都 無 咁 煩 , 因 為 等 呢 車 既 時 間 分
> 分 鐘 會 長 過 行 車 時 間 , 車 舊 , 司 機 碌 車 唔 在
> 講 , 最 慘 係 有 時 小 到 得 一 個 客 , 唔 怪 得 得 2
> 架 車 。 前 排 屋 企 人 仲 因 為 價 錢 問 題 同 司 機 呀
> , 以 前 搭 開 有 長 康 - 荔 景 既 雙 向 收 費 , 個 日
> 荔 景 搭 返 離 個 司 機 叫 俾 全 程 , 返 青 衣 因 為 4
> 2 有 分 段 通 常 都 唔 等 小 巴 。
>
> 好 似 仲 有 條 4 0 5 A 係 同 間 公 司 開 , 都 做 到
> . . . 好 似 話 4 0 5 開 令 4 3 A 服 務 改 善
> , 估 唔 到 而 家 條 小 巴 線 攪 成 咁 , 不 過 無 辦 法
> , 多 葵 芳 小 巴 , 呢 條 線 又 唔 入 葵 芳 , 其 實 如
> 果 呢 條 線 延 長 至 瑪 嘉 烈 , 加 密 d , 應 該 有 得
> 做 , 但 間 公 司 又 唔 上 進 , 有 時 成 日 唸 , 如 果
> 唔 想 做 條 線 , 不 如 摺 左 佢 好 , 雖 然 車 費 增 加
> 但 總 好 過 白 等 , 所 以 對 呢 條 線 真 係 又 愛 又 恨 !
>
>
>
>
> 9 4 8

我 都 是 青 衣, 但 我 可 能 不 夠948巳 耐. 我 留 下 有88A,88B, 401 及405A. 401班 次 都 唔 差, 但 分 段 就 好 怪. 碼 頭 去 長 安 收$2 , 但 長 安 去 碼 頭
收$3. 錢 箱 就 貼 分 段 收$3. 另 外405A簡 直 好 似 人 間 蒸 發, 在 這 幾 個 月 都 唔 見 到 一 部, 但 依 舊 放 在 青 衣 街 市 外. 還 有, 若 想 由 青 衣 去
荔 景, 不 況 走 遠 一 些, 到 長 亨 或 長 安 搭407. 此 線 是 往 瑪 嘉 烈 的.

49P

Article 23: (Request 14)

港 島
4A,4B,4C,4S,5,35M,39C,51,51S,52,58,59,63
(香 港 仔 專 線 公 司)
27
(鴨 「 月 利 」 洲 專 線 公 司)

只 有Coaster,
「 香 港 仔 」 最 舊E頭 , 最 新JD[其 他 地 區 都 有service]
「 鴨 「 月 利 」 洲 」 最 舊 連 「 細 牌 箱 」 都 有 , 亦 有 子 彈 頭
全 部 都 有 八 仔 機

「 香 港 仔 」 曾 有 兩 部 石 氣 、JR951、BG9133(Vicmax)
而 家 四 部 都 冇 晒

Article 23: (Request 15)

我 住 土 瓜 灣 區 , 是 一 個 有 頗 多 紅 小 路 線 的 地 區 。

這 區 老 牌 路 線 可 算 係 紅 磡 土 瓜 灣 至 青 山 道 。 而 且 不 同 時
間 有 多 個 行 法 同 變 種 。 最 基 本 行 衛 理 道 , 早 上 落 山 道 有
車 行 太 子 道 去 香 港 紗 廠 , 早 晚 會 有 車 行 佛 光 街 來 往 紅 磡 ,
而 半 夜 就 會 行 彌 敦 道 。

另 外 有 紅 磡 去 觀 塘 , 分 為 站 頭 車 同 公 海 車 , 站 頭 車 係 公
共 專 線 小 巴 總 商 會 紅 塘 分 會 管 理 , 由 差 館 里 出 發 直 通 觀
塘 。 公 海 車 就 會 在 馬 頭 圍 道 土 瓜 灣 道 沿 線 兜 客 。

紅 磡 土 瓜 灣 至 旺 角 先 施 路 線 由 潮 藉 司 機 聯 誼 會(潮 聯)管 理 。
紅 磡 土 瓜 灣 至 旺 角 登 打 士 街 則 由 公 共 巴 總 商 會 馬 頭 角 道 分 會
管 理 。 兩 條 路 線 都 是 取 道 太 子 道 出 旺 角 , 但 潮 聯 車 會 行 衛 理
道 返 紅 磡 , 登 打 士 街 線 則 行 加 士 居 道 。

另 外 觀 佐 分 會 管 理 的 佐 敦 道~觀 塘 , 龍 翔 小 巴 商 會 管 理 的
佐 敦 道 至 九 龍 城 黃 大 仙 , 以 及 小 巴 車 主 福 利 協 進 會 管 理
的 西 環 至 觀 塘 也 途 經 本 區 。

筲 箕 灣 至 紅 磡 土 瓜 灣 則 是 一 條 同 隧 巴106搶 客 的 路 線 , 司 機 會 以
打 遊 擊 方 式 搶 在 每 班106前 面 執 客 , 只 設 夜 更 。

荃 灣 至 紅 磡 土 瓜 灣 和 美 孚 至 至 紅 磡 土 瓜 灣 是 較 近 年 出 現 的 路 線 。
分 別 由 公 共 小 巴 總 商 會 荃 紅 分 會 及 孚 紅 站 管 理 。 兩 條 路 線 都 是 取
道 西 九 龍 走 廊 快 速 來 往 紅 磡 及 西 九 龍/荃 葵 青 。 美 孚 至 紅 磡 詳
情 歡 迎CLICK我INFO看 看 。

--
輝 仔

Article 23: (Request 16)

我 都 是25,49m常 客,
25d車 係 清 潔 好 多,
而 且 司 機 又 較 友 善.

講 返 柴 灣,
我 就 幾 乎 日 日 都 坐66,
因 為$3可 以 出 筲 箕 灣,
比82平,快!
柴 灣 區 最 差 的 小 巴 公 司 一 定 係 豐 盛,
車 就 不 是 舊,但 是 極 殘,
又 無 八 仔,車 又 疏!
但 是 價 錢 合 理,
16m赤 柱 往 柴 灣 都 係$5.5.

另 問,65是 什 麼 公 司 經 營?

Article 23: (Request 17)

> 輝 仔 said:
> 小 弟 樓 下 有 兩 條 綠 小 線 , 財 記 營 運 的28M旺 角 至 土 瓜 灣
> 及 瑞 發 營 運 的7尖 東 至 土 瓜 灣 。
>
> 我 比 較 小 搭7, 所 以 冇 乜COMMENT。
>
> 財 記28M則 頗 常 搭 。 此 線 缺 點 係 用 車 頗 舊 , 全 線 用 緊
> 約 十 部 車 齡 達 十 三 年 的 細 牌 箱COASTER, 以 及 三 部 十
> 年 的 大 牌 箱 , 及 一 千 零 一 部 子 彈 頭(如 果 想 看 看 這 部
> 被 我 稱 為 財 記 之 星 的 子 彈 頭 , 歡 迎CLICK我 的INFO參
> 觀), 早 前 一 部 大 牌 箱 更 鬧 出 行 駛 途 中 著 火 的 新 聞 ,
> 但 財 記 仍 要 花 八 日 時 間 將 這 部 燒 毀 了 的 小 巴 修 複 重
> 投 服 務 。 不 過 事 實 上d車 大 致 上 保 養 唔 錯 , 所 以 熱 天
> 仍 可 冷 氣 充 足 。
>
> 財 記 另 外 也 營 運 旺 角 至 樂 民 的27M, 以 及 九 龍 塘 地 鐵
> 至 浸 會 醫 院 的29M。
>
> 財 記 大 致 上 都 能 提 供 可 靠 的 班 次 和 不 錯 的 服 務 態 度 。
> 雖 然 有 時 會 受 旺 角 交 通 影 響 班 次 。 整 體 來 說 , 雖 不 能
> 稱 為 完 美 , 但 我 也 覺 得 這 是 一 間 優 質 的 小 巴 服 務 公 司 。
>
> --
> 輝 仔
>

另 外, 27M 及29M較 多 子 彈 頭, 但28M就 只 得 一 部 子 彈 頭(GZ8636)

PS: GZ8636 未 「 掛 」28M前 是 行 開 邊 條 線?

iBus

Article 23: (Request 18)

依 希 記 得 一 落 地 就 行28M喎 …師 弟 , 有 冇 試 過 早 上 去 落 山 道 搭 青 山 道 紅van返 學 ?


係 貴 過12A很 多 , 但 當 年12A用 細 車 登 車 困 難 , 我 有


唔 少 同 學 會 搭 呢 部 紅van返 學 呢 !

想 當 年 我88年 入 英 華 讀 中 一 , 就 是28M批 細 牌 箱 投 入


服 務 之 時 。 個 陣 小 巴 唔 係 咁 多 有 空 調 , 那 時 仲 很 驚


嘆 空 調 小 巴 進 駐 土 瓜 灣 了 。 哪 知 十 三 年 後 的 今 天 ,


這 批 首 代 空 調 小 巴 仍 默 默 為 我 們 服 務 中 , 未 能 百 年


歸 老 …-_-

--


輝 仔

Article 23: (Request 19)

其 實 呢d小 巴 既 設 計 使 用 年 限 係 幾 多 年?
108-ADS9

Article 23: (Request 20)

> 新 年 進 步_iBus said:
>

大 約 早 上 七 時 許(EXACTLY幾 點 開 始 有 車 我 都 唔SURE,
因 為 我 之 前 返 工 都 八 點 幾 坐), 至 九 時 十 分 左 右 最 後
一 部 車 就 會 開 走 , 之 後 明 天 請 早 。

請 到 落 山 道 近 美 景 街(即 美 景 樓 門 外), 應 該 會 見 到 一
堆 紅VAN排 隊 , 上 排 頭 那 部 便 是 。

會 行 下 鄉 道/九 龍 城 道/宋 皇 台 道/太 子 道 , 同 司 機 講 喇 沙 利 道
有 落 就 得 。 不 過 要 好 似12A咁 行 上 去 。

收 費$7

--
輝 仔

> 無, 我 都 想 試 下 ar~
> 收 幾 多 錢 呀?
> 係 經 九 龍 仔 嗎?
> 大 約 點 有 車?
> (睇 怕 坐12A都 係 坐 埋 今 年..)
>
> iBus

Article 23: (Request 21)

> 792路 線 王 said:
> 102有 好 多 車,
> 有 成60架 有 多,
> 每 架 都 有M 頻 道(新 巴o個 隻),

比 新 巴 優 勝 的 地 方 , 就 是 每 個 喇 叭 底 有 個 紅 掣 ,
唔 想 嘈o既 話 就 可 以 按 紅 掣 熄o左 佢 ( 好 似 我 咁 ) 。

> 仲 有 超 速 器,

但 唔 多 覺 佢 係 用 到o既 ,
就 算 見 過 佢 響 , 都 會 見 到 有 司 機 「 神 奇 」
地 按 著 部 超 速 器disable o左 佢 。

>(之 前 仲 有 報 紙 賣)

好 似 無 囉 商 業 登 記 牌 照 而 被 禁 在 小 巴 上 賣 報 紙 ,
但 賣o左 幾 日 都 唔 多 見 佢 賣 得 出 。

> 但d車 好 殘,好 多 都 係F和G,
> 少 量H牌!!!

絕 對 認 同 , 有 些 子 彈 頭 小 巴 行 起 上 黎 好 似 舊Coaster咁 嘈 ,
例 如FR4764( 如 無 記 錯 的 話 ) 。

> 不 過D車 性 能 都 唔 錯!!!

一 半 認 同 , 例 如 某HL牌 小 巴 ( 唔 記 得o左 車 牌 )
同 埋GX5360( 種o左 花 果 架 ) 性 能 都 唔 錯 。

一 半 不 認 同 , 因 為 見 過 有 小 巴 行 行o下 閂 唔 實 道 門 , 自 動 開o左 。
好 彩 唔 係 行 去 車 頭 俾 緊 錢 , 否 則...... X~C

其 他 將 市 路 線 則 有 待 各 位 補 充 。

--
KC7600@Rt.299

Article 23: (Request 22)

> 我 個 區 的 唯 一 綠 小501K服 務 真 係 好 差
> 1. 車 廂 很 不 清 潔
> 2. 冇 足 夠 路 線 及 頭 尾 車 指 示
> 3. 時 常 不 依 運 吉 指 定 路 線 行 走(如 有 時 不 行 和 興 路)
> 4. 冇 八 達 通
> 5. 班 次 極 不 穩 定

6. 用 車 越 用 越 舊~
(以 前 用GD牌 子 彈 頭 , 而 家 用E/F牌 大 牌 箱 … …)

HC1664

Article A24:Re : 28
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=531&a=1
回應/Replies:> EK706 said:
> 請 問RT28還 剩 餘 多 少 部 熱 狗?
> 除 了BL90 - DE5854外,還 有 沒 有 其 他 呢?

It seems that 28 has 1 hotdog now. It passes through
Kai Yip to Lok Wah about 1645 on weekdays.

N364Article A25:到底九記 307 有無掛牌制 ???
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=532&a=1
回應/Replies:如 題

沙 田 墟 ˙ 新 巴 橙 扒 仔 ===> 5070Article A26:Re: [建議]234X/63X改經西九龍走廊
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=533&a=1
回應/Replies:


|1|

> u.best said:
> 既 可 縮 短 兩 線 行 車 時 間,63X改 經 西 九 龍 走 廊 更
> 代 表 彌 敦 道 有 特 快 番 屯 中,吸 引 多D想 快 但 唔 介 意14.5的 客
>
> 新 界 方 向:
> 過 雅 蘭 酒 店 後 經 櫻 桃 街 上 廊,美 孚 後 回 原 線
> (234X照 停 美 孚)
>
> 九 龍 方 向:
> 兩 線 不 停 美 孚,上 廊 後 跟A21去 旺 角
>
> 相 應 措 施
> 1 加 密30X至 最 少10分 鐘 一 班,並 可 免 費 轉 乘34M
> 2 58X在 屯 中 轉63X減2.7/3.5
> 3 234X可 免 費 轉39A,轉234A/B減$3.5
> 4 上63X出 九 龍 可 免 費 轉58X

其 實 已 有260X由 屯 中 直 出 尖 咀 及 佐 敦,兼 且63X主 力 是 屏 山 至 虎 地 的 乘 客 出 市 區, 所 以 本 人 覺 得63X不 應 作 妀 動, 反 而30X及234X應
該 加 密 班 次 及234X應 在 眾 坊 街 轉 左 和260X一 同 路 線 上 西 九 龍 快 速 公 路 直 去 荃 灣 路.

49P

Article 26: (Request 1)

234X應 在 眾 坊 街 轉 左 和260X一 同 路 線 上 西 九 龍 快 速 公 路 直 去 荃 灣 路.

Traffiv jam always occured so i think via
Western Corridor is better and it can serve more
passengers
Article A27:Still remember 青 衣 往 落 馬 洲 ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=534&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

I remember that the bus company wanted to start
this route so they tried to provide free services
before

Why no follow-up?
T.D not allow?

Article 27: (Request 1)

> Elvis-route3.heha.net said:
>
> 地 鐵 指 只 是 試 辦 三 個 月 而 已
> 有 次 想 由 青 衣 飛 此 線 入 落 馬
> 洲 , 但 怎 料 已 經 取 消

只 係 試 辦 十 三 日 而 已
因 為 開 辦 一 條 服 務 十 四 天 或 以 上o既
路 線 是 需 要 向 運 輸 署 申 請 的,而 只 開
十 三 天 只 是 避 過 申 請 的 一 關.....

Article 27: (Request 2)

> 救 護 員 said:
>
> 我 試 過 搭 該 線 入 落 馬 州 , 不 過 我 個 程 車
> 唔 夠 十 個 客 , 如 果 真 係 行 , 可 能 維 唔 到
> 本 , 所 以 可 能 放 棄 開 辦 喇

用 甚 麼 車 行 呢?

Article 27: (Request 3)

> 100 Wong said:
>
> Volvo B7R/Isuzu LT132/MAN 13.220, all with Asia body.
>
> Not sure if Mitsubishi MS served on that route before.
>
> 100 Wong
> who tried that route with Isuzu...

hee...I tired Mitsubishi MS on this 'route'...


235M/N31/HT 8086

Article 27: (Request 4)

> 救 護 員 said:
>
> 我 係 坐 到Man

我 都 係 呀 !^_^

~Volvo 9700‧#396~

Article 27: (Request 5)

我 都 坐 過, 但 這 班 車 的 人, 全 部 都 是 和 我 一 樣 - 遊 車 河.

49P
Article A28:Re: 問以下車的掛牌路線!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=535&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> AD272(祖 兒 龍^_^) said:
> 3asv73,132,173,235,261,264,271以 後
>
> thx~~

3ASV73 L廠 後 備
3ASV132 619
3ASV173 42
3ASV235 260X
3ASV261 U廠 後 備
3ASV264 U廠 後 備
3ASV271,3ASV272 K廠 後 備
3ASV273,3ASV274 U廠 後 備
3ASV275 K廠 後 備
3ASV276-3ASV290 U廠 後 備

Article 28: (Request 1)

3ASV73乃 屬L廠 後 備 車 , 星 期 五 行68X
3ASV261,264好 像 是98A
3ASV271以 後 還 未 有 掛 牌 , 暫 屬U廠 士 啤 車

Article 28: (Request 2)

3ASV271 KH3696係 九 龍 灣 廠 車, 呢 幾 日 行269C

3AD163

Article 28: (Request 3)

> S3N361到 處 看,到 處 總 有K廠 車 said:
> 3ASV261 (KH2669) (U)
> 3ASV264 (KH4299) (U)

sorry, 記 錯 了...
Article A29:About KMB 6-speed 3ASVs
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=536&a=1
回應/Replies:According to my database,

http://www.geocities.com/wlyuengt/database/volvo.txt
KMB ordered 100 Euro3 3ASVs first (S/N 50350-50449), and NWFB ordered 19 (5061-5079, S/N 50450-50459,463-467,473-476). Then KMB ordered 45 and NWFB ordered 10. By calculation, the chassis no. must be up to 50523. However, some 3ASVs with later than 50523 have been entered service. It is doubtful that the following buses have 6-speed.

3ASV258,259,262-264,266,268,270,272

M21

(Posted with Mozilla 0.9.6)Article A30:長宏定青欣 ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=537&a=1
回應/Replies:


各 位:

長 宏 已 經 入 伙 , 但 青 欣 個 名 仲 係 度 , 我 想 大 家 仍 然 猜 緊 個 總 站 會 唔 會 改 名 .

以 小 弟 愚 見 , 真 係50/50 , 因 為 :
1) 青 欣 個 名 太 深 入 民 心 , 有 次 坐 小 巴 叫 長 宏 有 落 , 個 司 機 唔 識 聽 , 仲 問 青 欣 有 冇 落 .
2) 長 宏 仲 有 四 座 樓 起 緊 , 呢 四 座 樓 起 好 之 後 會 唔 會 轉 居 屋 賣 係 未 知 數 , 你 知 啦, 雖 然 話 停 建 居 屋 , 政 府d??朝 令 夕 改 , 第 日 樓
市 好 番 , 又 會 推 居 屋 出 黎 . 而 青 衣 區 居 屋'青'字 行 頭 , 可 能 第 時 長 宏 隔 離 個 幾 座 叫'青 欣 苑' , 咁 就 改 總 站 名 都 無 謂 !

---恭 賀 長 宏 入 伙
比 亞 零 一
200112310155Article A31:四幅式駕駛環的三叉戟
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=538&a=1
回應/Replies:新 巴 的 全 新 十 二 米 三 叉 戟 , 是 不 是 全 港 最 早 採 用 四 幅 式 駕 駛 環 的 三 叉 戟 呢 ?

另 外 , 那 批 三 叉 戟 的 頭 幅 玻 璃 下 面 , 已 經 開 了 左 右 各 兩 個 孔 , 用 作 水 撥 之 用 。

用 作 升 降 地 台 的 按 鈕 , 與 九 鐵 的 十 一 米 三 叉 戟 相 同 。Article A32:新巴15C行走路線?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=539&a=1
回應/Replies:請 問 新 巴15C行 走 路 線 和 車 站 位 置 ?Article A33:2800的感覺
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=540&a=1
回應/Replies:
今 天 第 一 次 乘 搭2800, 覺 得 冷 氣 很 冷 , 空 間 充 裕 和 有 點 「 挫 」 , 可 能 與 配 用ZF波 箱 有 關 。

大 家 對 此 車 感 覺 如 何 呢 ?
Article B1:急問呢幾部車順天幾點開+AL1今日o係邊!!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=285&a=1
回應/Replies:


|1|

DB5551 (26)
DB5932 (26)
DJ805 (26)
DH9411 (26)
DJ3220 (26)

DK2267 (27)
DK3957 (27)

唔 該!!!!

另 外 急 問 今 日AL1o係 邊 鼠!!!

3ASV191字

Article 1: (Request 1)

昨 天AL1行40,今 日 會 唔 會...............
Article B2:捕S3BL@690數問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=287&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

若 要 捕S3BL@690, 要 幾 點 由 天 水 圍 麗 湖 居 搭 車(969/264M轉 地 鐵)? 仲 有 點 搭 最 快 ?
S3BL@690幾 點 到 港 澳 碼 頭 ?
另 問N969尾 班 車 時 間 。

謝 謝 幫 忙 !
--------------------------------------------------
Scania2800 KJ1502 ~ 天 水 圍 。 丰

Article 2: (Request 1)

睇 你 想 去 邊 度 捕.

如 果 去 康 盛,搭 頭 班269C (05:25)
應 該 可 以 用60分 鐘 去 到 牛 頭 角
(請 其 他 人 指 教).在06:35前 一 定
要 上 到98A.架S3BL在 康 盛 開06:55

Article 2: (Request 2)

> 今 日 巴 士 更 環 保,Be 'HAPPY'^_^ said:
> 7:50 到 Wan Chai.I think about 8:15
> 到 港 澳 碼 頭

小 弟 上 次 去 港 澳 碼 頭 ,0810時S3BL50已 到 , 已 轉42c牌

Article 2: (Request 3)

08:00到 港 碼,12月690熱 狗 係S3BL72

Article 2: (Request 4)

05:30

S3BL272
屯 門 碼 頭 統 戰 部(巴 士 分 部)部 長
Article B3:Re: Which is S3N 7 ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=289&a=1
回應/Replies:


|1|

> 今 日 巴 士 更 環 保,Be 'HAPPY'^_^ said:
> 請 問 邊 架 係S3N 7
> DM7257 OR DM7366 ?
>
> 請 問 依 兩 架 車 分 別 行 走 甚 麼 路 線?
D M 7 2 5 7 - S 3 N 7 ( 9 5 M )
D M 7 3 6 6 - S 3 N 8 ( 7 1 A )
( 不 過 真 係 有 好 多 資 料 寫 D M 7 3 6 6 係 S 3 N 7 )


9 4 8

Article 3: (Request 1)

S3N7(DM7257)95M掛 牌--(o甘 近 你 屋 企 都 唔 知!)


GW5017
Article B4:Re: 95R的最後一天
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=290&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 新 年 進 步 龍3AD124 said:
> 明 天 會 唔 會 有 好 多 人 去 影 去 後 一 天 服 務 的95R?

我 會 在 主 場 朗 屏 影

克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客

Article 4: (Request 1)

> 放 假235M said:
>
> 我 今 日 映 了!
>
> 真 可 惜,九 鐵 豪 好 難 再 於 新 田 公 路 飛 馳 了!

自 從 那 些 富 豪 遭 鎖 速 後 都 不 能 飛 馳 了 ( 80km/h ) ,
以 前 動 輒 可 以 有 90km/h 甚 至 以 上 。

AD262/AP64

Article 4: (Request 2)

But this speed is better than those AP adn 3ASV la...:p


235M/N31/HT 8086

Article 4: (Request 3)

明 天 在 新 元 朗 中 心 同 博 愛 影 吧
Article B5:Re: 國產廣州牌熱狗大客車之感
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=291&a=1
回應/Replies:


|1|

> 華 明 人373A&N270全 日 安 排71X重 開 said:
> 據 我 所 知 有 三 種, 電 油 單 卡, 電 油 孖 卡, 柴 油 單 卡
>
> 我 發 覺 它 們 皆 是 '實 心 車 呔' + '冇 避 震'
>
> 電 油 孖 卡 最 廢, 以 前 上 廣 州 海 珠 橋 時 要 衝 上 去,
> 如 果 不 是, 在 上 斜 時 起 步 便 死 火, 我 以 前 試 過 搭 一 次
> 頂 閘 上 海 珠 橋 時, 起 步 唔 夠 力, 死 火,
> 個 女 車 長 入 空 波, 踩 快 副 偈, 推 入 一 波, 部 車 爬 了 數 十 厘 米,
> 又 死 火, 重 復 好 幾 次 這 樣 的 動 作 後, 車 終 於 爬 到 頂 再 落 斜 路
>
> 因 此, 我 發 覺 孖 卡 可 能 是 汽 車 公 司 自 行 改 裝 的,
> 根 本 沒 有 計 算 實 際 應 用 時 馬 力 所 需
>
> 直 到 柴 油 車 出 產 後, 冇 力 問 題 才 能 解 決,
> 但 係 依 然 係 冇 避 震~~~

現 在 還 有 孖 卡 嗎 ?
除 了 電 油 和 柴 油 外 , 還 有 石 油 氣 的 。

AD262/AP64

Article 5: (Request 1)

在 今 年 初 我 同 樣 在 廣 州 坐 你 指 的 那 款 前 置 引 擎 廣 州 牌
不 過 是''一 節''那 款,在 芳 村 準 備 落 珠 江 隧 道 時,
跟 著 一 部 私 家 車 上 那 條 很 高 的 天 橋,突 然,
那 私 家 車 突 然 剎 車,再 開 快,那 巴 士 就 不 夠 動 力 再 起 動,
又 如 你 所 說 又 死 火,好 在 那 巴 士 已 到 天 橋 的 最 高 處,
又 及 時'撻 番 著',所 以 冇 事.
Article B6:Re: [貼相] 巴士相.
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=292&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> Gary Tang said:


>


>


> 各 位, 你o地 怎 樣 安 置 你 們 的 巴 士 相 ?


我 用600張 相 薄


吉 之 島 一 本$49.9

Article 6: (Request 1)

> 愛 上 攝 影-AV212 said:


>


> 貼 相 請 到 第 九 版

我 諗Gary兄 想 討 論0既 係'點 樣 處 置'巴 士 相 ,


而 呢 張 相 係'圖 例'0者~:p


個 人 認 為 沒 有 離 題~:p
沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article 6: (Request 2)

哈 哈, 冇 錯, 其 實 我 係 想 問o下 各 位 如 何 處 置 巴 士 相o既,
不 過 個 標 題 就 唔 係 定 得 太 正o者...
Article B7:影九巴76K一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=293&a=1
回應/Replies:如 果 用ZOOM 70度 傻 瓜 機 影76K
請 問 在 什 麼 位 置 影 比 較 正Article B8:我的心水:影95R時間地點簡介(元 朗)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=294&a=1
回應/Replies:


|1|

明 天 服 務 時 間:0615-0930 ,1615-1930

影 車 地 點:朗 屏
最 佳 時 間:朝 早
好 處:順 便 影 埋269C特 車
缺 點:不 過 朝 早 很 多 車 出 入,小 心 安 全.

影 車 地 點:新 元 朗 中 心 分 站
時 間:幾 多 點 都 得(服 務 時 間)
好 處:空 曠,大 機 影 車 好 位 置
缺 點:少 人 上 車 落 車,停 車 時 間 短
或 隨 時 經 過 唔 停 站,要 影 快 相

如 有 錯 誤 請 糾 正,THANKS~

克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客

Article 8: (Request 1)

> Elvis-route3.heha.net said:
> 新 元 朗 中 心95R去 朗 屏 也 不 入 , 去 上 水 方 向
> 都 沒 人 下 車 , 所 以 要 期 待 該 站 多 些 人 上 車 吧 !
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/
>

所 以 對 我 來 說 都 高 難 度
因 為 我 用 細 機 冇 得ZOOM果 隻

克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客
Article B9:Re: 今晚的68M.......唉!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=295&a=1
回應/Replies:


|1|

> DN9426 @ 32B said:
> 是 晚 在 元 朗 大 馬 路68M的 次 站 久 候 該 線 , 去 到
> 時 都 大 概 有 五 六 人 , 等 了 大 約 兩 三 個 字 才 有 車
> 到(可 能 是 晚 膳 時 間 吧)。 但 很 不 好 彩 , 因 為 當
> 時 站 前 的 交 通 燈 為 紅 色 , 再 加 上 有 部 剛 剛 離 站
> 的 單 層277(68M&277同 站),結 果 那 部68M當 然 不
> 能 正 確 埋 站 啦 , 但 在 此 時 不 知 從 哪 裡 跑 來 一 名
> 男 子 , 而 該 男 子 直 衝 向 那 部68M的 前 門 位 置 。
> 但 那 司 機 竟 然 開 門 給 那 人 上 車 , 當 門 一 開 後
> 排 在 較 後 位 置 的 數 位 菲 藉 人 士 當 然 亦 一 併 上 啦 。
> 事 情 黎 啦 , 排 在 前 面 的 數 位 女 士 當 然 非 常 不 滿 啦
> , 一 上 車 就 向 司 機 破 口 大 罵 , 但 那 司 機 竟 然 一 句
> 道 歉 說 話 也 沒 有 講 , 還 與 那 數 位 女 士 罵 戰 起 來 ,
> (當 時 我 因 為 上 不 到 車 , 結 果 要 在 門 外 聽 他 們 罵 戰)
> 可 能 那 司 機 不 夠 幾 個 女 士 說 的 關 係 , 結 果 就 講 了
> 幾 句 粗 口 。 哈 , 勢 估 唔 到 原 來 那 幾 個 女 士 都 識 得
> 一 兩 句 , 說 完 後 其 中 一 位 女 士 就 記 錄 底 該 司 機 的
> 編 號 及 姓 名 。 司 機 可 能 知 道 女 士 們 不 知 道 應 打 什 麼
> 號 碼 投 訴 , 還 十 分 好 人 地 向 她 們 說 出 九 巴 乘 客 熱 線 。
> (完)

基 本 上 好 多 公 司 的 投 訴 機 制 是 沒 有 用 的,
投 訴 完 就 當 無 事 發 生,
所 以d員 工 都 唔 駛 同d客[客 氣]!

Article 9: (Request 1)

果 幾 位 女 士 自 己 都 講 粗 口...重 投 訴 人?

S3BL416
Article B10:Re: 發夢中的巴士特見...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=296&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|


> 郵 差 叔 叔 . 《 活 著 多 好...》 said:
> 大 家 有 冇 試 過 在 夜 晚 訓 覺, 發 夢 發 過 有 關 巴 士 既 夢 呢?
> 以 下 就 是 我 的 '經 歷':
>
> (1) 原 來 新 巴 經 已 將 空 運 豪 VA66 換 埋 電 子 牌;
> (現 實 既 只 有 VA65 既 空 運 豪 換 左, VA66 仍 用 牌 布)
>
> (2) ME 行 9, 滿 座, 我 捕 左 幾 條 街 至 捕 到 它, 然 後
> 個 司 機 仲 問 我 點 解 要 影 佢? 我 冇 留 意 '呢 部 車' 係
> ME 幾?
>
> 以 上 只 是 我 發 夢 中 的 特 見, 並 非 真 實, 歡 迎 大 家 講 下
> 您 們 發 夢 時 的 '巴 士 特 見'?
>
>
不 是 特 見 的

發 夢 試 過 係 黃 大 仙 廟 對 出,有 一 架ME同 一 架 貨 車 平 掛 過,
有 個 伸 個 頭 出 去 既 乘 客 個 頭'批'左 出 來,真 是 惡 夢

慈 記 巴 鐵 迷~3AV188~

Article 10: (Request 1)

可 能 本 人 住 大 埔,
所 以 我 試 過 發 夢 自 己 駕 駛 一 架ATR
仲 要 係271的ATR
還 有 本 人 也 在 夢 境 見 到 電3ASV行74X
都 普ATS行271,並 且 搭 中~!

不 過 以 上 只 是 本 人 對 大 埔 派 車 的 願 望 演 變 成 夢,
只 會 在 夢 境 發 生 吧 了!

再 次 對72X,74X不 加 金 感 失 望 的JB9843

Article 10: (Request 2)

我 有 一 次 夢 見 自 己 在 河 上 鄉 駕 走 一 部 九 巴 Dominator (DM), 但 該 車 很 怪 的, 在 下 層 起 動 引 擎, 卻 要 在 上 層 駕 駛 。

還 有 很 多 巴 士 夢, 例 如 XF 重 現 眼 前, 配 火 箭 引 擎 的 機 場 巴 士 等, 在 青 馬 大 橋 至 北 大 嶼 山 段 以 300-400 km/h 奔 馳 。

(本 文 使 用 Netscape 4.79 張 貼)

Article 10: (Request 3)

最 有 印 象 係 有 次 發 夢 見 到 新 巴 好 多 單 層 雞 車 ..

Article 10: (Request 4)

我 見 倒 部LF32以 極 原 裝 模 樣(包 括 橙 紅 色 車 身+紅 底 白 字 車 牌)行720,但 係 貼 有 新 巴logo.,,,xo

~Beleaf in SF8~

Article 10: (Request 5)

ME1掛 左107

BL, M, 3BL, S3BL 重 返107
1601掛 左46X
72,107比 左 新 巴 做72全 線VA, 107全 線 新 亞 記 躉
78全 線LV, SF, MC
43X全 線 雞

Article 10: (Request 6)

> 華 明 人373A&N270全 日 安 排71X重 開 said:
>
> S3BL在 廣 州 市...........

我 都 有 夢 見S3BL在 北 京
仲 有D仲 奇 怪:
CM行82S(路 線 版 寫 金 鐘)
城 巴11米 豪 行82
M,3N行 嶼 巴7

Article 10: (Request 7)

Somehow many CMB non-A/C buses like MB/SF/LF appeared in Beijing!

100 Wong

Article 10: (Request 8)

> 新 年 進 步_iBus said:
>
> I have:
> 1. ATR1 行 12A
> 2. 3N131 行 6C, and passed a 'JC' ADS of 11K.
> 3. 3AV1 行 45
>
> iBus

一)湯 緊 既 九 巴 雞 行 大 嶼 山
二)樓 下 開 左 好 多 線

太 多 , 唔 記 得

Article 10: (Request 9)

1 ) 圓 頂 寶 , 平 頂 寶 重 返 1 0 1
2 ) 7 4 X 行 彩 霞 道 …

Article 10: (Request 10)

我 都 試 過 夢 見 樓 下(環 翠 道)開 左 好 多 線
2,5,20,66,72,720~延 長 至 柴 灣
966~大 興 至 柴 灣
208,209~小 西 灣 至 石 澳
89A~小 西 灣 至 太 古 城

這 個 夢 境 是 發 生 於98年9月,
新 城 大 戰

Article 10: (Request 11)

> ~ 沙 田 墟 ˙ 新 巴 橙 扒 仔 ===> 5070 ~ said:
>
> ha ha
> ME 行 9 ...
> 都 幾 正 呀 :p
>

ha ha me 行 18 仲 正 呀! 不 過 發 夢 冇 咁 早.

Article C1:


新廣告banner:卡樂B蝦條
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=69&a=1
回應/Replies:今 日 見 城 巴1038(行99)右 邊 車 身 上 左
卡 樂B蝦 條 的banner.這 條banner
設 計 得 好 似 菲 林 底 片 分 成 一 格 格,
所 以 遠 看 都 幾 花...Article C2:


澳門新褔利平治有Qoo廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=70&a=1
回應/Replies:


|1|


澳 門 新 褔 利 平 治 有Qoo廣 告!
有 無 板 友 見 過?

Article 2: (Request 1)

> Elvis said:
>
> 全 車 身 廣 告?

Banner位 only,我 有 個 澳 門 朋 友 今 日 先 坐 完...

Leslie Chan

Article D1:


齊貼有特別車廠招貼的巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=432&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

CTB 811
CTB 484
Adolf

Article 1: (Request 1)

> ‧__‧1005 said:
>
> 點 解811會 咁 樣0既 ?
> 仲 記 得 初 出 道 的811係3+2座 位 排 列...

I am not sure about this, but the registration of 811 is much later than her juniors, I think 811 is kept for testing or investigation by either CTB or DENNIS..

Adolf
Happy New Year

Article 1: (Request 2)

唔 係 呀...
剛 抵?時 已 經 係2+2架 啦!

Article 1: (Request 3)

唔 係 喎

我 真 係 坐 過3+2 0既811架
0個 日 係1995年8月31日
係 我 第 一 次 坐 城 記 龍
仲 要 撞 正8號 風 球
Article D2:


3ASV117@新年進步
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=433&a=1
回應/Replies:3ASV117@新 年 進 步


Article D3:


Re: [紙巴士] 新色2201頭幅
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=434&a=1
回應/Replies:> Scania2800 KJ1502 ~ 天 水 圍 。 丰 said:


>


>


> 歡 迎 批 評 同 給 予 意 見 !


>


> --------------------------------------------------


> Scania2800 KJ1502 ~ 天 水 圍 。 丰

好 靚,但2201上 層 條 扶 手 係 字 型 的,但 沒 有 電 躉 咁 斜Article D4:


Re: [貼相]九巴S3BL廣告車@81C
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=435&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

S3BL413
S3BL425
S3BL426


S3BL453


希 望 你 地 喜 歡 啦!

My Bus Homepage


3AV50

Article 4: (Request 1)

我 都 有 幅 前 幾 天 影 啊
Article 4: (Request 2)

嘩 ﹗ 愛 驅 呀 ﹗ ﹗
點 解 冇 最 初 個 敦 煌 酒 樓 廣 告o既 ?

Article 4: (Request 3)

> Elvis said:
>
> 這 張 是81C?

但 此 車 是 掛81C字 軌,攝87D罷 了...

Leslie Chan

Article 4: (Request 4)

其 實 小 弟 想 順 手 問 一 問81c係 咪 有 架EA2762掛o左 掛 呀?
佢 而 家 係 咩banner 呀?

小 弟 驚 貼 錯 板,如 果 係 的 話 唔 好 意 思
唔 該 晒 各 位

Article 4: (Request 5)

> 3AV50 said:
>
> 唔 好 意 思...一 時 攪 錯!^.^'
> 唔 該 晒!
> (原 文 已 改)
謝 謝 ,FV6099那 張 廉 政 廿 五 年 何 時 落 畫 呢?
Article D5:


【貼相】146,5066,3ASV191緊握扶手banner+雜相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=436&a=1
回應/Replies:多 謝 觀 賞
Article D6:


Re: (貼Wallpaper) 800*600 扒一張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=437&a=1
回應/Replies:


|1|

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:


> Happy New Year!


>


>


> Click to enlarge!


>


> From: Lesliechan.com


>


> Leslie Chan
多 謝 您 ﹗

Article 6: (Request 1)

掂 呀 , 一 百 分 !
夠 晒 心 思 。
Article D7:


Re: [photo] TO:Present ASV photo
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=438&a=1
回應/Replies:


|1|

> DB 7311 @ 53 said:


> Enter here please.
oh, thks!!


請 問 仲 有 冇 呀???

present

Article 7: (Request 1)

http://hk.geocities.com/illpmvm/hkbdb/00008.jpg
Article D8:


[貼相] 快消失的 KCRC F/No.601 @ 95R
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=439&a=1
回應/Replies:


|1|相 片 質 素 比 較 差 , 見 諒


交 通 運 輸 要 塞 中 的 韋 基 利

Article 8: (Request 1)

點 解 消 失?
Article D9:


〔貼相〕AL1(DX 2437) 行 43M~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=440&a=1
回應/Replies:GL1489


〔64M巴 士 網 頁 〕 每 週 一 相 :AMN15(JM 4406) 行 66MArticle D10:


〔貼相〕開頂丹拿牛~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=441&a=1
回應/Replies:

GL1489Article D11:


〔貼相〕龍躉HR9072 行 68M~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=442&a=1
回應/Replies:

GL1489Article D12:


等我幫下你
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=443&a=1
回應/Replies:> 青 衣 居 民 said:


>


> http://www.kmb243m.f4w.net/dv5110.jpg


> ILS15 DV5110 @ 23


> 我 又 失 敗 了 , 莫 非 用F4W不 可 貼 相 。

Article D13:


彩虹色豬車,973廣告,Fancl粗糙
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=444&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

彩 虹 色Joey Big Echo banner'豬 車'(只 此 一 部)
973廣 告(連Bobo banner)
973廣 告(連 劉 德 華 banner)
死 剩fancl粗 糙
Leslie Chan

Article 13: (Request 1)

我 都 有 呢 架 車o既 劣 作......不 過 因 為 只 係 開o左1/350快 門 , 所 以 車 尾out focus.......:p

Andrew C.K. Lam

Article 13: (Request 2)

> Elvis said:
> 昨 日 有 架AS還 有 此 廣 告
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/
>

AS? 應 該 無 啦...
防 腐 劑 版(Version 4)就 有AS仲 有,紅 點 版 將 軍 澳 有 架AV有
,鄒 紋 版67XAV仲 有...

Leslie Chan

Article 13: (Request 3)

噢 , 我 可 能 看 錯 了 , 可 能 的 確AV, 昨 天 他 行296A
, 我 在 藍 田 影 相 時 看 見 , 他 太 快 了 , 粗 略 地 看 到
罷 了
Article D14:Re: [Photo] Volvo B7TL/Wright Eclipse Gemini
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=445&a=1
回應/Replies:> TfL said:


> Arriva London is the launch customer of the stunning Wright double decker body when they place an order of 50 on Volvo B7TL chassis, with all except the first eight having Euro-3 engines. By the end of the year, just over half of the order has been fulfilled. They are not a beautiful design to me, but no doubt they are very eye-catching. Riding on them is another story - the kind of riding quality is simply unmatched by its rivals!


>


>


>


>


>


>


> Tinf London


希 望Wright學NC甘 , 在 同 一 個 車 架 上 可 以 有 兩 款 車 身 提 供 ,


出 一 款 可 以 同Renown共 用 大 部 份 組 件 既 車 身 。

TfL, 想 問 下 車 尾 個 張 相 有 無 落 腳 架 呢 ? 如 無 快 門 同 光 圈 用 幾 多 呢 ?

拜 托 哂 !Article D15:無聊一貼S3V26,5036
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=446&a=1
回應/Replies:

歡 迎 討 論!!Article D16:Re: (繪圖)九巴平頂寶
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=447&a=1
回應/Replies:> 丹 飛 said:


> D815第 一 代 顏 色


>


> D815第 二 代 顏 色


>


> 標 準 版 平 頂 寶


>


> 改 良 版 平 頂 寶


>


> 五 十 週 年 色 調


>


> 標 準 非 空 調 巴 士 色 調


>


>


> 請 指 教 !


>


> ( 註 : 部 份 沙 廠 平 頂 寶 於 九 十 年 代 初 曾


> 經 出 現 舊 款 九 巴 標 誌 。 )


>


> 丹 飛

非 常 好 , 這 些 繪 圖 令 我 回 想 起 很 多 兒 時 坐 平 頂 寶 的 回 憶 。

另 有 點 建 議 :


一 、 舊 款 平 頂 寶 的 下 層 太 平 門 車 窗 應 該 是 窄 一 點 ;


二 、 改 良 版 平 頂 寶 的 下 層 太 平 門 車 窗 應 為 正 方 形 ,


高 度 與 其 他 車 窗 相 若 。

先 謝 。
四 廠 為 家~DY9758Article D17:(繪圖)九巴圓頂寶
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=448&a=1
回應/Replies:


|1|

丹 飛

Article 17: (Request 1)

正 正 正...... 高 質 素 之 作 。 :d

不 過 早 期o既 珍 寶 好 似 無 上 下 車 扶 手 喎......

--
KC7600@Rt.299
Article D18:Re: (繪圖)中巴富豪奧林匹克
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=449&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

> 丹 飛 said:


>


>

呢 兩 幅 要challenge o既 係


1. 上 層 大 銀 幕 冇 咁 平


2.水 撥 位 冇 咁 開


3.車 頭 指 標 燈 係 方 形,細 燈 係 大 燈 入 面o既

>


>

呢 兩 隻 呢


個 尾 牌 黑 框 都 幾 大o下o既

>


> 丹 飛

巴 士 佬

Article 18: (Request 1)

> 智 叔 said:
>
> 當 係 知 道 丹 飛 兄 用 邊 套 軟 件 畫 , 你 就 知 根 本
> 無 乜 可 能 做 到 弧 形 大 銀 幕 效 果 。

我 意 思 唔 係 弧 形...
VA1-50上 層 大 銀 幕 都 唔 係o既...
係 上 面o個 兩 個 斜 度...無 咁 平 呀

巴 士 佬

Article 18: (Request 2)

係 我 表 達 得 唔 好 , 唔 好 意 思

不 過 都 係 個 句 , 根 本 就 係 做 唔 到 , 你 都 睇 到
本 身 幅 圖 係 有 整 斜 既 意 圖 , 不 過 軟 件 所 限 ,
變 左 一 條 條 線 ... 個 人 認 為 這 個 斜 度 可 以 接 受

如 果 你 係 指 平 面 斜 度 , 那 就 更 難 。 下 層 做 到 係
因 為 「 笠 」 位 可 以 整 深 灰 色 彌 補 , 但 上 層 根 本
無 位 被 佢 加 陰 影 補 救

記 住 依 家 只 係 2D 扮 3D ...

Article 18: (Request 3)

呢 個 尾 幅 有D問 題, 冷 氣 機 個 位 應 該 係 一 塊 過,
而 唔 係 分 兩 塊.仲 有VAa同VAb個 頭 指 揮 燈 係 方 形, 高 度 同
大 燈 一 樣
D圖 真 係 好 正

Article 18: (Request 4)

> ARRIVA - serving Hong Kong said:
>
> D車 全 部 都 短 左 好 多 喎...兄 台

~ 你 用 計 數 機 計 下 D 比 例 , D 車 係 冇 短 到


西 毒
GK 8843

Article 18: (Request 5)

是 不 是Need For Speed來 啊?

Article 18: (Request 6)

丹 飛 兄 ︰
冇 見 一 排 ﹗
畫 功 仍 然 了 得 ﹗
佩 服 佩 服 ﹗

Article 18: (Request 7)

丹 飛 兄, 可 否 畫 一 畫 歐 三 超 豪 的 前 輪(合 金 軨)
和Centroliner的 軨 蓋 貼 上 來? 我 自 己 想 畫,
但 又 不 懂 怎 樣 畫 。

LA22
Article D19:平安夜,千嬅跑681...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=450&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
忘 記 夜 晚 影 巴 士 要 用 細 光 圈...>_<
235M/N31/HT 8086

Article 19: (Request 1)

> BigHead said:
> Why 要 用 細 光 圈?
> Is it better to use 細 光 圈?
係 囉,點 解?
(大 光 圈 就 係 張 個 光 圈 放 大,等 多d光 射 入 菲 林,自 然 唔 使 用 閃 光 燈 張 相 都 會 好 光.而 細 光 圈 吸 光 較 少,張 相 會 暗d喎)

Article 19: (Request 2)

其 實 影 長 曝 光 相 都 係 用 較 長 的 曝 光 時 間
去 令 菲 林 吸 收 更 多 的 光,因 為 快 門 的
速 度 同 光 圈 是 成 一 定 比 例,光 圈 越 大,曝 光 時 間 越 短,
相 反 光 圈 越 細,曝 光 時 間 越 長,相 對 菲 林 可 吸 收 更 多 光.

另 外 一 個 原 因,係 在 街 外 影 相 的 街 燈,
色 溫 都 比 一 般 日 光 管 為 高,如 果 單 用 大 光 圈 影 相,
出o來 效 果 張 相 會 較 黃,而 且 會 有 機 會 出 現 曝 光 不 足
的 問 題,所 以 一 般 影 長 曝 光 相 都 會 用 細 光 圈
或 者 其 他 輔 助 工 具
Article D20:Re: [貼相]ATR101@59M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=451&a=1
回應/Replies:> Elvis said:


> ATR101@59M


>


>


> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/>

點 解 佢 會 去o左59M o既?Article D21:LV36 @ Rt.45
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=452&a=1
回應/Replies:


|1|

> 韋 基 利 said:


>


> 相 片 質 素 比 較 差 , 見 諒


> 交 通 運 輸 要 塞 中 的 韋 基 利

果 個 位 置 係 響 蒲 飛 路 巴 總 對 出(學 士 臺 對 面)。

~Volvo 9700‧#396~

Article 21: (Request 1)


Article D22:Re: [代貼劣相]九記廣告車@美孚橋
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=453&a=1
回應/Replies:


|1|

勤 上 九 記 @ 30x
龍 年 巴 @ 238x
代DF6548~Man NL262板 友 貼

GL1489

Article 22: (Request 1)

> S3BL383 said:
>
>
> 劃 蛇 添 足?
>

sorry~~打 錯 字~~~^^

GL1489
Article D23:[貼相] 坐 2800 影變色 109
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=454&a=1
回應/Replies:Article D24:3BL系列-3BL116
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=455&a=1
回應/Replies:


|1|

~3BL116
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843

Article 24: (Request 1)

> ~Volvo 9700‧#396~ said:
>
> 咁 隔 離 果 架 雞 係 咪G497?Thx!

技 術 至 上 廣 告 雞 嚮 九 十 年 代 中 期 好 似 只 有 兩 部 ,
一 部 係 G492 , Rt.72 掛 牌 ;
另 一 部 就 唔 記 得 係 G4xx , 但 依 唔 肯 定 係 咪 G497 ,
呢 部 就 係 Rt.83X 掛 牌 ..
Article D25:Re: 代貼:ILS15@23
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=456&a=1
回應/Replies:> 愛 上 攝 影-AV212 said:


>


>


你 都 失 敗 ?


不 如 我 搬 網 址 啦 !


費 事 煩 啦 !Article D26:在杏廠的'自己'
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=457&a=1
回應/Replies:Article D27:[貼相]四張3N@23O既相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=458&a=1
回應/Replies:1)國 寶 級3N---3N16(DA8409)。 張 相 影 得 麻 麻, 車 頭 太 光!!
2)DK2555
3)DK2799
4)DK3084
希 望 各 位 喜 歡 啦!

歡 迎 任 何 意 見!

**FW1321**Article D28:[貼相]劣作多張1
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=459&a=1
回應/Replies:

Article D29:[貼相]劣作多張2
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=460&a=1
回應/Replies:Article D30:[貼相]掟彎中的巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=461&a=1
回應/Replies:


|1|
Article 30: (Request 1)

我 都 有 ^_^