20010201

巴士舊文--2001年2月1日


請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文 第69篇文 第70篇文

第71篇文 第72篇文 第73篇文 第74篇文 第75篇文 第76篇文 第77篇文 第78篇文 第79篇文 第80篇文

第81篇文 第82篇文 第83篇文 第84篇文 第85篇文 第86篇文 第88篇文 第88篇文 第89篇文 第90篇文

第91篇文 第92篇文


B.巴士迷討論.第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文


thread 4787


Article A1:

 • Re: 城巴有什麼好, 又有什麼不好呢?
 • Christopher, 2001-02-01 23:56:18


  回應:


  > > 如 題


  >


  > 好 處 :


  > ‧ 肯 翻 新3+2車 , 令 舊 車 煥 然 一 新


  > ‧ 最 早 全 冷


  > ‧ 有 上 進 心(包 括 開77號 ,76號 未 加 冷 時 收 熱 狗 價 用 冷 馬 行)


  > ‧ 比 機 場 乘 客 最 好 享 受(引 入2202-2261半 豪 華 躉)


  > ‧ 班 次 開 得 合 理 , 唔 會 亂 出 車


  >


  > 唔 好 處 :


  > ‧ 唔 賣1306-1311(佢 地 冇 輪 椅 位)

  還 有 一 個 缺 點 , 就 是 不 好 好 運 用 資 源 ( 動 輒


  換 車 ) , 造 成 浪 費 。 另 外 就 是 管 理 層 的 做 事


  方 式 及 對 待 前 線 員 工 的 態 度 亦 令 人 歎 息 。

  Christopher • thread 4786


  Article A2:

 • Re: 新巴招標出售舊巴士-勝利二型
 • 中巴/新巴DA91, 2001-02-01 23:23:34


  回應:


  1. push
  > 今 日 在 蘋 果 日 報B16版,新 巴 登 了 廣 告:


  > 新 巴 誠 邀 投 標 者 競 投 下 列 二 手 雙 層 巴 士:


  >


  > 型 號 首 次 登 記 年 份 數 量


  > Leyland Victory 1980 23


  > Leyland Victory 1981 65


  > Leyland Victory 1982 4


  >


  > 售 賣 絛 款:


  > 以 現 況 出 售,需 保 留 主 要 零 件,買 家 需 承 擔 風 險


  > 今 次 是 以 價 高 者 得.


  >


  > 有 意 競 投 者 請 於5-2-2001至10-2-2001辦 公 時 間 內(上 午9時 至 下 午6時 攜 同 公 司 印 章 親 臨 柴 灣 新 業 街 號 廣 場25樓 接 待 處 索 取 標 書 一 份.填 妥 文 件 後,需 註 明(競 投 廢 舊 巴 士)在19-2-2001下 午5時 前 交 回 新 巴 投 標 箱.


  >


  >


  > Jason Lee

  太 好 了 , 相 信 本 港 的 廢 巴 士 車 場 會 很 有 興 趣  Article 2: (Request 1)

  之 前 佢 地 係 網 上 想 賣 3,000 英 鎊 一 架....
 • thread 4785


  Article A3:

 • Re: [壞消息] 270A / 373P
 • 好鍾意行681幹線的JE893, 2001-02-01 23:35:21


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > 不 少 北 區 區 議 員 要 求 將 270A 繞 經 尖 沙 咀 ,


  >


  > 但 運 輸 署/九 巴 以:


  > 1)尖 沙 咀 無 位 置 供 270A 作 總 站


  > 2)尖 沙 咀(尤 指 彌 敦 道)一 帶 交 通 繁 忙,不 能 容 納 新 線


  > 3)270A 延 長 後 會 影 響 行 車 時 間,影 響 班 次


  > 拒 絕 將 270A 繞 經 尖 沙 咀


  >


  > 日 前, 議 員 向 運 輸 署 提 出 將 270A 總 站 遷 往 中 港 碼 頭.


  > 若 270A 延 長 至 中 港 碼 頭 後, 行 車 時 間 不 會 明 顯 增 加,


  > 對 尖 沙 咀 交 通 的 影 響 亦 相 當 少, 希 望 這 個 建 議 獲 運 輸


  > 署 接 納. 無 奈 , 運 輸 署 沒 有 對 議 員 的 建 議 作 出 回 覆,


  > 在 2001-2002 年 度 路 線 發 展 計 劃 中 亦 沒 有 270A 相 關


  > 的 改 善 項 目. 看 來 270A 繞 經 尖 沙 咀/遷 站 的 機 會 十 分


  > 渺 茫.

  據 小 弟 一 位 好 友 表 示 ,270A既 車 長 係 唔 贊 成270A入 尖 沙 咀 , 因 為


  會 令270A脫 班 情 況 更 嚴 重

  > -----------------------------


  > 議 員 在 較 早 前 亦 曾 要 求 運 輸 署(批 准)/九 巴 加 強 373P


  > 的 服 務, 包 括: 延 長 上 午 服 務 時 間 及 下 午 加 設 回 程 服 務 ,


  > 以 方 便 於 港 島 上 班 的 居 民 及 舒 緩 東 鐵 繁 忙 時 間 的 擠 迫


  > 情 況.


  >


  > 惟 在 2001-2002 年 度 路 線 發 展 計 劃 中, 沒 有 一 項 是 關 於


  > 北 區 前 往 港 島 路 線 的 改 善 項 目, 看 來 我 們 北 區 居 民 還 是


  > 要 「 安 安 分 分 」 搭 東 鐵 轉 地 鐵 過 海 或 擁 有 一 部 私 家 車,


  > 渣 部 私 家 車 入 中 環 上 班.


  >


  > ----------------------


  > 一 連 貼 了 幾 篇 關 於 北 區 巴 士 服 務 的 文 章,不 如 想 想


  > 其 實 是 270A ,279P,373P 的 消 息 叫 我 們 失 望,


  > 還 是 我 們 對 制 定 政 策 的 人 失 望 呢 ?


  >


  > GZ5818/Tonio Tse


  >


  >  Article 3: (Request 1)

  其 實 以 現 時 東 鐵 早 上 的 繁 忙 情 況,


  (其 實 唔 多 唔 少 係 佢 自 己 套 所 謂"3分 鐘"一 班 的 訊 號 系 統)


  要 求 市 民 只 搭 火 車+地 鐵 出 市 區 已 經 行 不 通,


  就 算 西 鐵 開o左 同 東 鐵 買 新 車 對 上 水 區 居 民 都 係 無 用.

  (所 以 我 反 對 落 馬 洲 線,根 本 對 東 鐵 乘 客 太 不 公 平--


  將 所 有 過 境 都 放 係 同 一 條 路 軌 上,只 係 唔 同 出 口,


  都 解 決 唔 到 過 境 人o的 需 求)

  政 府 可 否 對 其 他 交 通 工 具 通 融 一 點,


  俾 更 多 交 通 工 具 能 夠 發 展,不 止 巴 士....  Article 3: (Request 2)

  定 係 我 地 自 己 搞 到 自 己 失 望 呢?

  Kafelnikov  Article 3: (Request 3)

  > > 據 小 弟 一 位 好 友 表 示 ,270A既 車 長 係 唔 贊 成270A入 尖 沙 咀 , 因 為


  > > 會 令270A脫 班 情 況 更 嚴 重


  > >


  >


  > 若 270A 以 中 港 碼 頭 為 總 站, 情 況 會 比 經 彌 敦 道(尖 沙 咀 段)好 些 嗎 ?


  >


  > 請 知 情 板 友 告 知. 謝 謝.


  >


  > GZ5818/Tonio Tse

  佐 敦 道 東 行 應 該 係 最 塞 車 的 地 方 , 唔 塞 由 自 可 , 塞 起 上 來 就...  Article 3: (Request 4)

  > 其 實 是 270A ,279P,373P 的 消 息 叫 我 們 失 望,


  > 還 是 我 們 對 制 定 政 策 的 人 失 望 呢 ?

  睇 來 係 班 貪 官 制 定 政 策 令 人 失 望 。


  運 署 鍾 意 話 佢 有 責 任 去 保 鐵 都 得 格 。

  P.S.睇 怕GZ5818都 係 考 番 個 牌 , 平 平 地 買 部 舊 私 家 車 好 過 :P

  HC1664
 • thread 4784


  Article A4:

 • Re: 答263M掛牌車
 • Cityflyer內最舒適的2157+2144, 2001-02-01 23:52:26


  回應:


  > 急 尋263M掛 牌 車

  AD137 GH5874


  AD141 GH6231


  AD161 GJ3975


  AD205 GM361


  AD254 GR3915


  AD274 GR8689


  AD279 GR9491


  AD285 HA9367


  AD286 HA9400

  2157+2144 • thread 4783


  Article A5:

 • Re: 新巴將於本年底全面空調?
 • 丹尼士巨龍3AD124型, 2001-02-01 23:19:18


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 很 多 版 友 都 很 關 心 新 巴 的 全 空 調 進 程 , 而 新 巴 公 關 部 對


  > 有 關 事 件 有 以 下 回 覆 :


  >


  > Dear Mr Wong,


  >


  > Thank you for your email dated 18 January 2001 regarding the full air


  > conditioned service on NWFB.


  >


  > Our company is dedicated to providing full air conditioned service on NWFB


  > bus fleet and more than 550 new air conditioned buses had been in service in


  > order to replace the non air conditioned buses. We target our bus fleet


  > will be fully air conditioned by the end of this year, yet, it is subject to


  > the delivery date of the new buses that we purchased earlier.


  >


  > Should you need further assistance, please feel free to email us again.


  >


  > Thank you for your attention.


  >


  > King Hau


  > Senior Customer Service Officer


  > NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED


  >


  >


  > 這 樣 , 其 實 新 巴 仲 同 熱 狗 巴 士 裝 來 八 達 通 機 ? 巴 士 又 不 是


  > 行 得 長 ? 新 巴 真 的 浪 費 ?

  八 仔 裝 完 可 以 拆


  九 巴 有 大 量DA牌3BL都 係 咁 裝 啦  Article 5: (Request 1)

  裝 八 達 通 唔 駛 幾 多 成 本 o既 o者, 要 拆 返 出 o黎,


  一 分 鐘 都 唔 駛.

  --


  車 匙!

  > 這 樣 , 其 實 新 巴 仲 同 熱 狗 巴 士 裝 來 八 達 通 機 ? 巴 士 又 不 是


  > 行 得 長 ? 新 巴 真 的 浪 費 ?  Article 5: (Request 2)

  冇 話 浪 費 既, 部 機 可 以 換 上 去 新 車 度 架 嘛, 再 者, 好 彩(定 唔 好 彩 呢?)


  既 話, 裝 左 都 有 成 年 用 喎, 唔 算 浪 費 丫  Article 5: (Request 3)

  新 巴 有 一 半 DM 會 在 今 個 月 至 四 月 內 到 期 , 睇 下 會 不 會 再 被 續 牌 啦....不 過 相 信 機 會 不 大 了


  最 早 到 期 的 DM7 (21-2-2001) 好 像 已 被 收 起
 • thread 4782


  Article A6:

 • 新巴DL及雞車在黃廠空地?
 • 中巴/新巴DA91, 2001-02-01 23:16:39


  回應:


  大 前 日 返 學 校 , 經 過 黃 竹 坑 車 廠 外 空 地 , 看 見 有 很 多 雞 車 及DL型


  號 巴 士 , 究 竟 仲 乜 事 ? 平 時 呢 地 方 冇 咁 多 舊 中 巴 巴 士 架 ?


  另 外 我 見 到 部DL13車 頭 的 玻 璃 爛 左 , 想 問 下 是 幾 時 爛 的 ? 是 否 在


  以 前 發 生 過 交 通 意 外 , 架 巴 士 撞 爛 左 車 頭 ? 借 問 聲 是 幾 時 ? • thread 4781


  Article A7:

 • Re: 請問可唔可以靜少少?
 • 黑豬, 2001-02-01 23:08:50


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > 小 弟 本 來 讚 過 九 巴 超 奧TV 好 正 ,


  > >


  > > 但 自 從 今 日 坐 城 巴 10 號 環 保 巴 ,


  > >


  > > 聽 完 王"起"唱 歌+一 輪 吸 血 銀 行0既 廣 告+平 日 屋 企 都 睇 過0既 垃 圾 資 訊 之 後 ,


  > >


  > > 自 此 對 巴 士TV 感 到 反 感 。


  > >


  > > 我 身 後 的 乘 客 為 掩 蓋 王"起"的 美 妙 歌 聲 , 將 耳 筒 音 樂 大 幅 提 高 ,


  > > 更 令 人 煩 擾 。


  > >


  > > 巴 士 公 司 想 賺 廣 告 費 , 係 車 身 勁 貼 廣 告 無 可 厚 非 ,


  > >


  > > 但 係 唔 該 做 下 好 心 皇 恩 浩 蕩 , 留 一D 安 靜0既 車 廂 環 境 比 過 社 會 比 過 乘 客 。


  > >


  > > 可 唔 可 以 一 層 有TV一 層 無TV呢 ?


  > >


  > > 可 唔 可 以 只 提 供 畫 面 資 訊 呢 ?


  > >


  > > TV 節 目 係 唔 係 返 屋 企 都 有 得 睇 加 哩 ?


  > >


  > > 原 本 係 電 視 台0既 廣 告 收 益 , 係 唔 係 你 巴 士 公 司 非 要 賺 之 不 可 0既 哩 ?


  > >


  > 這 些 完 全 見 仁 見 智 , 你 不 喜 歡 不 等 如 其 他 人 不 喜 歡 , 況 且 這 真 的 直 接 對 票 價 有 正 面 幫 助 。

  基 本 上 我 唔 反 對 巴 士 有 電 視 睇 , 不 過 上 層 車 頭 個 電 視 因 受 街 外 流 動 的 景 物 影 響 容 易 使 人 眼 花 。 所 以 巴 士 公 司 可 考 慮 把 電 視 側 的 玻 璃 加 深 顏 色 以 減 少 車 外 景 物 對 觀 眾 的 影 響 。  Article 7: (Request 1)

  有 人 喜 歡 亦 唔 代 表 多 數 乘 客 喜 歡, 都 好 應 該 一 層 有 一 層 冇,


  比 十 分 唔 鍾 意 睇/聽 電 視o既 乘 客 選 擇 掛? 同 埋 我 真 係 唔 信


  巴 士 公 司 會 肯 以 廣 告 收 入 增 加o既 理 由 而 唔 加 價.  Article 7: (Request 2)

  > > 可 唔 可 以 只 提 供 畫 面 資 訊 呢 ?


  >


  > 形 式 上 好 似 〝 地 鐵 資 趣 台 〞 咁 就 功 德 無 量o勒 !

  但 如 果 似 資 料 台,咁 又 如 何 播MV呢??


  難 過 叫 人 睇 畫 無 歌 聲...  Article 7: (Request 3)

  ROADSHOW真 係 好 大 聲!


  我 坐 過3ASV100,仲 大 聲 過0係 屋 企 睇 電 視


  聲 量 同HIFI差 唔 多,


  雖 然 有 客 話 效 果 好 好


  我 覺 得 聽 收 音 機 有 時 頗 嘈 ,


  但ROADSHOW無 論 上 層 下 層 都 焗 睇


  我 其 實 就 鍾 意 聽 引 擎 聲 多0的 囉
 • thread 4780


  Article A8:

 • Re: 今朝,有兩部DL行經東廊
 • 瘋狂ME迷-Man NL262, 2001-02-01 23:06:12


  回應:


  > 時 間 大 約 在 中 午 十 二 點,兩 輛 除 役DL- 一 部 「


  > 運 動 服 日 」 廣 告 與 另 一 部 「 一 陣 見 」 新 巴 橫 額


  > 廣 告,以 高 速 行 經 東 區 走 廊 太 古 城 段,向 西 面 走


  > 了 去 。


  >


  > 想 知 那 些 車 輛 的 目 的 地 是 哪?是 黃 竹 坑,還 是

  > 櫃 碼 頭 呢?

  我 諗 係 去 黃 廠


  衣 排 好 多DL去 黃 廠


  又 好 多LV去 小 西 灣

  Man NL262 • thread 4779


  Article A9:

 • [轉乘建議]601,682&694加設八達通轉車服務
 • 相當刺激的HL9019, 2001-02-01 23:05:37


  回應:


  1. push
  (A)秀 茂 坪(中)往 柴 灣(東)方 向:


  601路 線 轉682路 線/694路 線=免 費


  (B)柴 灣(東)往 秀 茂 坪(中)方 向:


  (i)682路 線 轉601路 線=扣$8.8


  (ii)694路 線 轉601路 線=扣$5.9


  備 註:601路 線 只 可 以 由 新 巴 提 供 轉 乘 服 務,轉 車 站 設 於 東 區 海 底 隧 道 收 費 廣 場.  Article 9: (Request 1)

  不 可 行 。 普 羅 市 民 未 必 即 時 認 得 出 自 己 搭 緊 九 巴 定 係 新 巴 。
 • thread 4778


  Article A10:

 • Re: 工數問題...
 • 智叔, 2001-02-01 23:37:30


  回應:


  > 有D只 係 繁 忙 時 間 行 走O既 隧 道 線,


  > 新 巴 通 常 派 一 工 半 車 去 行,非 繁 時 周 圍 攝,


  > 但 係 九 巴 通 常 就 派 兩 味 車 行,


  > 其 實 究 竟 整 個 九 巴 內(包 括 隧 道 線 及 普 遍 線),


  > 有 冇 工 半 車 既 存 在?還 是 只 係 得 兩 味?

  以 我 所 知 只 得 兩 味 ...


  所 以 九 巴 絕 大 部 分 路 線 服 務 時 間 一 係 雙 工 ,


  一 係 兩 味 。
  > 而 新 巴 又 有 冇 類 似 兩 味O既 更 份?

  無 。 中 巴 就 有 車 房 打 仗 , 叫 做 較 類 似 兩 味 做 法 。
  > 641用 日 修 車 又 係 咩 意 思,師 傅O係 非 繁 時 會get咩 車?


  > 請 指 教!

  641 師 傅 都 係 工 半 師 傅 , 上 午 做 完 641 後 要 渣 架


  日 修 車 返 柴 廠 , 跟 住 搭 其 他 車 返 中 環 渣 111 一 轉


  咁 上 下 ( 架 車 係 全 日 行 111) , 然 後 再 搭 車 返 柴 廠


  取 日 修 車 渣 641 至 收 工 。
  其 實 九 巴 / 新 巴 做 法 有 咁 大 分 別 , 主 要 係 因 為


  九 巴 食 飯 / 中 段 休 息 時 間 無 論 有 幾 長 都 係 得 半


  個 鐘 計 工 數 。 但 新 巴 係 食 飯 連 休 息 時 間 都 計 工


  數 。 於 是 形 成 九 巴 師 傅 有 兩 味 制 度 , 中 / 新 巴


  用 工 半 制 度 , 中 段 不 斷 搵 線 攝 。 • thread 4777


  Article A11:

 • Re: 279P 勁貴
 • 北區首相Eric, 2001-02-01 22:54:59


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > > 如 果 搭279P在 大 欖 隧 道 轉 車 站 九 龍 方 向 轉 車 , 勁 勁 勁 勁 勁 貴 :


  > > A. 279P→269B/269C ----- $12.50+$ 7.00=19.50


  > > B. 279P→269D ---------- $12.50+$ 5.00=17.50


  > > C. 279P→968 ----------- $12.50+$11.50=24.00


  > >


  > > 以 上 資 料 帶 給 我 以 下 啟 示 :


  > > 1  用 以 上 C 項 過 海 仲 貴 過 東 鐵 + 地 鐵


  > > 2  用 以 上 A 項 去 觀 塘 仲 貴 過 7 0 X


  > > 3  用 以 上 A 項 去 油 尖 仲 貴 過 2 7 0 A


  > > 4  用 以 上 B 項 去 沙 田 ?


  > >


  > > 以 上 資 料 , 有 錯 請 指 證


  >


  > 279P 收 費 高 後 果 會 怎 樣, 不 用 我 多 說.


  >


  > 盼 望 北 區 區 議 員 能 同 心 協 力,為 市 民 爭 取 更 完 善 的 巴 士 服 務


  >


  > GZ5818/Tonio Tse

  快D向 黃X智 立 法 會 議 員 投 訴 及 反 映

  北 區 首 相Eric  Article 11: (Request 1)

  > > A. 279P→269B/269C ----- $12.50+$ 7.00=19.50


  > 無 人 咁 搭 車 去 觀 塘


  你 講 得 無 錯,搭70X路 線 是 快 過 搭279P路 線 轉269C路 線 往 觀 塘,不 過 我 都 好 想70X路 線 改 行 大 老 山 隧 道.


  > > B. 279P→269D ---------- $12.50+$ 5.00=17.50


  > 無 人 咁 搭, 多 數 會 搭 火 車 去 沙 田


  我 想 問 閣 下 是 否 喜 歡 遊 車 河,而 且279P路 線 轉269D路 線 的 時 間 仲 耐 過 搭70路 線 由 上 水 往 沙 田.


  > > C. 279P→968 ----------- $12.50+$11.50=24.00


  > 都 會 有 人 咁 搭


  >


  > 北 區 首 相Eric  Article 11: (Request 2)

  > > 如 果 261 唔 減 價, 咁 279P 收 $12.5 又 幾 合 理 喎, 算 抵 添


  > > 如 果 261 唔 減 價, 咁 如 果 279P 收 返 $10.9, 咪 會 好 怪 囉, 點


  > > 同 投 訴 既 客 解 釋 呢? :P


  >


  > 2 6 1 係 應 該 收 $ 1 0 架

  咁 依 家 事 實 係 佢 收 緊 $12, 如 果 261 唔 能 夠 減 到 $10, 相 信


  279P 都 唔 駛 旨 意 減 到 $10.9  Article 11: (Request 3)

  得 一 個 解 釋 方 法 o者 : :p


  「 巴 士 路 線 收 費 乃 經 過 行 政 長 官 會 同 行 政 會 議 通 過 後 實 行 。 」  Article 11: (Request 4)

  > > 如 果 搭279P在 大 欖 隧 道 轉 車 站 九 龍 方 向 用 轉 車 票 轉 車 , 勁 勁 勁 勁 勁 貴 :


  > > A. 279P→269B/269C ----- $12.50+$ 7.00=19.50


  > > B. 279P→269D ---------- $12.50+$ 5.00=17.50


  > > C. 279P→968 ----------- $12.50+$11.50=24.00


  > >


  > > 以 上 資 料 帶 給 我 以 下 啟 示 :


  > > 1  用 以 上 C 項 過 海 仲 貴 過 東 鐵 + 地 鐵


  > > 2  用 以 上 A 項 去 觀 塘 仲 貴 過 7 0 X


  > > 3  用 以 上 A 項 去 油 尖 仲 貴 過 2 7 0 A


  > > 4  用 以 上 B 項 去 沙 田 ?


  > >


  > > 以 上 資 料 , 有 錯 請 指 證


  >


  > 小 弟 想 問 問279P係 乜 野 路 線o黎o架 ?

  請 睇 呢 度

  HC1664  Article 11: (Request 5)

  用 以 上 C 項 過 海 都 會 有 人 咁 做 。


  用 A 、 B 項 就 一 定 冇 人 搭 !


  搭70X、270A、 火 車 、73A, 甚 至70都 唔 會 有 人 選AB!

  HC1664
 • thread 4776


  Article A12:

 • Re:各位板友,明天是九巴296X被削一週年.新巴接辦
 • Tristan 296A-GN3486 渣兜馬拉松, 2001-02-01 22:33:36


  回應:


  1. push
  > 九 巴296X於2000年1月31日 正 式 取 消,新 巴 開 辦 與296X一 模 一 樣 的796X


  > 同"想 像 九 巴 路 線"296B的796M.


  > 甫 一 開 線,新 巴 為"296X""加 金"派 出50XX(3ASV)行 走796X.


  >


  > 不 知 不 覺 新 記796M,796X已 經 服 務 一 年,唔 知 大 家 滿 唔 滿 意 新 記 的 服 務 呢?


  >


  > 我 本 人 就 未 搭 過 呢 兩 條 線,但 從 派 車 同 收 費 睇 都 令 人 滿 意.


  > 更 令 巴 士 迷 比 較 以 前 九 記296X的 質 素.


  > 無 可 否 認,九 記 辦296X都 無 乜 突 破,都 係 水 塘 豪AV,3AV.同 新 記 服 務 差 一 截!


  >


  > 本 人 只 係 擔 心 呢 兩 條 線 的 客 量,因 為 佢 地 的 總 站


  > 係 唐 德 街 的"拍 烏 蠅"巴 士 總 站.主 要 客 源 都 係 尚 德 商 場 的 總 站,


  > 九 記 因 地 利 搶 走 了 很 多 搭 地 鐵 乘 客(296AVS796M).


  > 796X係 九 龍 城 亦 都 因 為"金 車"效 應 被296C搶 走 唔 少 乘 客(796X平 過296C喎?).


  > 諗 起 呢D事 例 我 都 替 新 巴 不 值!


  >


  > 296C係 唔 會 取 消 的,佢 的 作 用 係 當 地 鐵 通 車 時 取 消98C的 替 代 路 線.


  > 但 最 擔 心 的 是 將 來 的796C收 費 會 為 人 詬 病($9.0).


  >


  > 唔 知 大 家 對 將 來 新 巴 係 將 軍 澳 的 服 務 有 乜 期 望 呢?


  >


  > 歡 迎 討 論,本 文 並 無 反 九 含 意,請 勿 罵 戰!  我 自 已 每 天 返 學 放 學 都 乘 坐796X.上 一 年 有 也 乘296X返 學.

  我 作 為 一 個 乘 客 而 言. 基 本 上 九 巴 及 新 巴 沒 有 太 大 別!


  只 不 過 九 巴 有 頭 枕 及 沒 有 新 巴 密 車 及 行 車 時 間 少2~3分 鐘.

  我 作 為 一 個 巴 士 迷 就 覺 得 新 巴 的 車 比 九 巴 的 快. 但 我 不 同 意


  有 人 說 新 記 的 車 比 九 巴 好 , 九 巴 派 的 三 波D10A 豪 不 知 幾 好 力 , 極 速 80km. 分 分 鐘 超 豪 都 快 過! 而 且,九 巴 派D10A 豪 在296X時 都 只 不 過 有 半 年 車 齡 左 右, 同 新 巴 平 起 平 坐, 所 以 新 巴 的 車 型 只 比 九 巴 寧 靜.

  根 據 我 在 九 龍 城 啟 德 站 往 尚 德 方 向 觀 察 和 實 地 測 試 所 得,十 個 有 八 個 尚 德 人 都 不 搭296C包 括 我 在 內 ,也 不 會 貪 圖'金 車'. 因 為 新 巴796X '爽 快 正'.搭296C的 都 是 有 時 比796X早 到 或 者796X '潛 在 後 面'人 們 看 不 見.

  796M 客 量 當 然 比296A 少, 796M 全 日 做10分 鐘 一 班, 296A 2-8分 鐘 一 班, 重 要 在12:00比! 其 實 在 早 上 及 晚 上 繁 忙 時 間 都 要 企! 不 要 少 看796M. 那 時 間296A 都 派20~25架 車!

  p.s.在 上 年 二 月 一 日 我 有 搭796X 頭 車(5033)還 拍 了 它 及796M 頭 車 呢! 還 有 新 巴 這 幾 天 勁 派 新 超 豪(5041-5060). 昨 天 有5057行796 系 呢!

  嚴 禁 罵 戰, 違  必 究  Article 12: (Request 1)

  邊 間 公 司 都 冇 所 謂 啦 !


  之 但 係 7 9 6 個 7 字 太 過 無 無 謂 謂la
 • thread 4775


  Article A13:

 • Re: 今日 7528 行 87D[請看內文]
 • GZ5818, 2001-02-01 22:15:09


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 今 日 我 去 了 紅 磡 車 站 睇 下 有 冇S3BL174(GP7528)出 現,於 是 便 問 站 長


  > 我 問:唔 該GP7528今 日 有 冇 行87D啊?


  > 站 長 答:有 啊


  > 我 問:大 約 幾 時 到,仲 有 幾 架 車 先 到


  > 站 長 答:好 快 姐..兩 架 車


  > 我 就 好 開 心 咁 去 等la......


  > 等 了 又 等


  > 唔 經 唔 覺


  > 已 等 了 四 架 車


  > 但 係 全 部 都 係 冷 馬,


  > 就 覺 得 唔 對 路


  > 就 問 左 第 四 架 車 個 司 機


  > 我 問:今 日 有 冇 部 國 產 車 行87D啊?


  > 司 機 答:冇...


  > 我 問:7528 wor???!!!


  > 司 機 答:**************


  > 下 回 分 解


  >

  有 另 一 部 沙 田 廠 巴 士 車 牌 又 是 7528 ?


  唔 怪 得 站 長, 站 長 一 般 不 落 車 牌 號 碼 前 的 英 文 字 母.
  GZ5818/Tonio Tse  Article 13: (Request 1)

  > 87D有 架 掛 牌 係ATR107/HZ7528

  係la......


  個 司 機 話 前 面 就 有 部7528


  我 看...嘩!!!7528????????


  HZ7528?????HZ7528又 係????


  真 係 自 影 巴 士 以 來 最 最 最 失 敗 的 一 次


  >_<  Article 13: (Request 2)

  全 中la~~87D 有 架HZ 7528(ATR)掛 牌~!~!

  有 次AL 1 行33A,我 又 問 站 長 :


  G :「 請 問2437幾 時 到?」


  站 :「er......(搵 緊).....一 架 去o左35A


  另 一 架 返 緊,約40min.」


  G :「(唔 係 咁 邪?!35A)er...DX牌 果 架 」


  站 :「 返 緊,仲 有 大 半 個 鐘,你 去 行o下 先la~」


  G :「(好 彩~!)唔 該 晒 」


  33A有 架HC 2437(AD)掛 牌,差D中 計~!  Article 13: (Request 3)

  站 長 所 講 個 架 應 該 係ATR107/HZ7528
 • thread 4774


  Article A14:

 • 40號 冷馬掛牌....
 • 愛上竹仔...愛上AP, 2001-02-01 22:03:38


  回應:


  如 題..thx~


  and 我 想 問 佢 地 會 係 咩 時 間 出 現?


  會 唔 會 係6點 至7 點 時 段 出 現? • thread 4773


  Article A15:

 • Re: 九巴 273A 或改經雍盛苑
 • 北區首相Eric, 2001-02-01 22:45:50


  回應:


  > 今 日 聽 車 長 講, 指 273A 將 會 改 經 雍 盛 苑 (而 不 經 華 明 巴 士 總 站),


  > 部 分 車 長 亦 已 操 新 路.


  >


  > 其 實 以 上 所 提 到 的 更 動 原 本 在 2000 年 底 實 施,


  > 但 據 講 有 兩 派 議 員,一 派 支 持 改 動,一 派 反 對 改 動,


  > 反 對 改 動 的 議 員 曾 於 2000 年 收 集 多 名 華 明 村 居 民


  > 簽 名, 故 有 關 改 動 需 要 暫 緩 執 行.


  > 不 知 今 次 改 動 能 否 成 真.


  >


  > 順 帶 一 提, 因 應 北 區 第 49 區 入 伙, 273A 的 繁 忙 時 間


  > 班 次 已 提 昇 至 4 分 鐘 一 班, 使 用 8 部 單 層 巴 士 及 4 部


  > 雙 層 巴 士 行 走.


  >


  > GZ5818/Tonio Tse

  當 時 運 輸 署, 民 主 黨 及 民 建 聯 均 有 不 同 建 議:

  運 輸 署: 駛 至 華 明 路 後, 繼 續 入 華 明 路(雍 盛), 偉 明 街 後 返 回 原


  有 路 線

  民 主 黨: 駛 至 華 明 巴 士 總 站 後, 改 經 雷 鳴 路, 偉 明 街, 華 明 路,


  暉 明 路, 華 明 路, 偉 明 街 後 返 回 原 有 路 線

  民 建 聯: 部 份 班 次 照 原 線, 部 份 班 次 則 跟 運 輸 署 建 議 (以 梅 花 間


  竹 形 式 運 作)

  我 個 人 贊 成 運 輸 署 的 建 議

  北 區 首 相Eric • thread 4772


  Article A16:

 • Re: AS 一問....
 • 攝車王AD225-GM6242, 2001-02-01 22:05:31


  回應:


  1. push
  2. push
  > 我 想 問 下 而 家AS有 幾 多 部...

  22, 但AS1好 似...........

  > 係 咪 全 部 都 係 屬 於L 廠?

  唔 係 , 仲 有K廠

  > 仲 有 係 咪 全 部 行2A?

  唔 係 ,98A, 同K及 荔 廠 後 備 車

  > 多 謝~

  沙 田 巴 士 網STBW

  香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD  Article 16: (Request 1)

  > > 我 想 問 下 而 家AS有 幾 多 部...


  >


  > 共 有22部(AS1-22)


  > 而 之 前 有 消 息 指AS1會 退 役(未 確 實)


  >


  > > 係 咪 全 部 都 係 屬 於L 廠?


  >


  > 非 也, 有 部 份 屬 於K 廠


  >


  > > 仲 有 係 咪 全 部 行2A?


  >


  > 98A也 有

  2A 有 10 部, 98A 有 6 部


  而 L 廠 有 6 部, K 廠 有16 部

  這 裡有 詳 細 資 料  Article 16: (Request 2)

  > 我 想 問 下 而 家AS有 幾 多 部...

  2 2 部

  > 多 謝~

  甭 客 氣 !

  P S   A S 1 是 否 已 經 退 役 仍 然 是 個 迷............
 • thread 4771


  Article A17:

 • Re: 問 3BL13 & 14
 • Cityflyer內最舒適的2157+2144, 2001-02-01 22:22:48


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 請 問 3BL13 & 14 已 退 役 還 是 獲 得 續 牌?


  > 如 獲 續 牌 或 未 退 役, 它 們 通 常 在 哪 線?


  >


  > --


  > 車 匙!


  >


  3BL13 DA2892 呢 幾 日 都 見 佢 行5號 , 應 該 續o左 牌 。


  而3BL14 DA3278 早 前 有 板 友 話 佢 續o左 牌 , 但 不"敢"


  肯 定 。
  2157+2144  Article 17: (Request 1)

  小 弟 昨 日 見 到 DA3278 行 49X

  眼 都 突 .....

  細 麥 精  Article 17: (Request 2)

  > 兩 架 都 係 續 左 牌 , 如 果 唔 係 , 依 家 應 該 已 經 到 期 湯 左


  >


  > 3BL13 DA2892 通 常 在 5 號 , 不 過 我 唔 知 係 咪 掛 牌


  > 3BL14 DA3278 係 L 廠 49x 掛 牌 , 入 替 一 架 已 退 役 的 DD 牌 3N


  >


  > 北 丐 HW5331


  >


  不 錯! 3BL13 DA2892 係5號 掛 牌 。

  2157+2144  Article 17: (Request 3)

  > DA2892 has been renewed to 31/01/2002!


  > Route 5, Octopus with DDU system:)


  > Take the bus when you see it.


  >


  > DA3278 has also been renewed.


  >


  > Anthony Lui

  咁......


  3BL13會 否 是 未 來 九 巴 最 後 退 役 的3BL呢?
 • thread 4770


  Article A18:

 • Re: 278P→→→→→278X
 • 北區首相Eric, 2001-02-01 21:59:08


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  > > 根 據 2001 年 度 巴 士 路 線 發 展 計 劃,


  > >


  > > 九 巴 計 劃 於 2001 年 5 月 開 辦 晨 早 特 別 路 線


  > >


  > > 279P 號 由 聯 和 墟 前 往 青 衣 機 鐵 站, 每 日 開 三 班.


  > >


  > > 計 劃 中 的 279P 將 途 經 和 泰 街 、 和 睦 路 、 粉 嶺 樓 路 、


  > >


  > > 沙 頭 角 公 路 、 新 運 路 、 馬 會 道 、 百 和 路 、 掃 管 埔 路 、


  > >


  > > 支 路 、 新 運 路 、 龍 琛 路 、 龍 運 街 、 新 運 路 、 支 路 、


  > >


  > > 掃 管 埔 路 、 粉 嶺 公 路 、 新 田 公 路 、 青 朗 公 路 、 青 衣 西


  > >


  > > 北 交 匯 處 、 長 青 公 路 、 青 衣 西 路 、[手 旦]杆 山 交 匯 處


  > >


  > > 及 青 敬 路.


  > >


  > > (即 途 經:聯 和 墟 、 祥 華 、 花 都 廣 場 、 欣 盛 苑 、 嘉 福 村


  > > 、 上 水 火 車 站 及 大 欖 隧 道 轉 車 站)


  > >


  > > 收 費 為 $12.5.


  > >


  > >


  > > 然 而, 已 有 議 員 不 滿 班 次 太 少 . 此 外, 在 2001/2002 年


  > > 路 線 發 展 計 劃 中, 亦 無 計 劃 加 強 該 線 服 務, 看 來 運 輪 署 無


  > > 視 北 區 居 民 意 見 ,不 肯 批 出 常 規 路 線.


  > >


  > > 運 輪 署/九 巴 所 謂 「 為 提 供 更 完 善 的 巴 士 服 務 給 北 區 居 民 」 而


  > > 開 辦 的 279P , 是 否 能 給 予 北 區 居 民 更 完 善 的 巴 士 服 務, 相 信


  > > 各 位 心 中 有 數.


  > >


  > > GZ5818/Tonio Tse


  >


  > 曾 幾 何 時 , 2 7 8 P → → → → → 2 7 8 X ;


  > 現 在 , 我 非 常 熱 切 期 待 這 條 2 7 9 P , 他 日 會 升 格 為 2 7 9 M............

  此 線 係 九 巴 原 本 計 劃 的M78, 以 方 便 北 區 居 民 去 青 衣 機 鐵 站 轉 機 鐵


  去 機 場, 但 因 為 北 區 居 民 堅 持 要 直 達 機 場 的 巴 士 線, 故 此 開 了


  A43, 原 有 往 青 衣 機 鐵 的M78便 被 攔 置 了.

  北 區 首 相Eric  Article 18: (Request 1)

  > 綠 悠 軒 就 快 入 伙 , 而 個 度 又 有 總 站 , 未 知279P


  > 會 否 以 該 處 為 終 站


  >


  > 沙 田 巴 士 網STBW


  >


  > 香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD


  >


  >


  >


  相 信 你 指 的 是 帝 庭 軒, 綠 悠 軒 已 入 伙 一 段 時 間 了.


  279P 應 該 會 以 聯 和 墟(帝 庭 軒)為 總 站.


  順 帶 一 提, 帝 庭 軒 已 陸 續 入 伙.

  GZ5818/Tonio Tse  Article 18: (Request 2)

  > 看 來 應 向 區 議 員 施 加 壓 力, 爭 取 一 條 全 日 線 經 大 欖 隧 道


  >


  > 北 區 首 相Eric

  我 相 信 北 區 區 議 員 願 意 為 市 民 爭 取 更 完 善 的 巴 士 服 務.


  最 重 要 的 是 區 議 員 能 向 運 輪 署/九 巴 施 加 壓 力.

  或 許, 區 議 員 在 交 通 及 運 輪 委 員 會 會 議 上 向 九 巴 代 表 施 加


  壓 力 亦 未 必 有 用. 開 辦 新 線 可 能 不 是 九 巴 那 代 表 的 部 門 負


  責.

  GZ5818/Tonio Tse  Article 18: (Request 3)

  > 279P(!)線 其 實 在 北 區 的 交 通 佔 有 戰 略 性 作 用, 因 為 若 上 水/粉 嶺


  > 經 大 欖 隧 道 往 青 衣 的 巴 士 線 能 開 通, 北 區 居 民 便 可 以 利 用 大 欖 隧


  > 道 轉 車 站, 轉 駁 往 市 區 甚 至 港 島 的 巴 士 線, 減 輕 開 新 線 往 市 區 的


  > 壓 力, 因 此 是 極 為 重 要 的 一 條 線, 若 要 開 辦, 就 必 須 開 全 日 雙 程.


  > (建 議 在 大 欖 轉 車 站 設 優 惠 收 費 $3.50 轉 車 往 粉 嶺)

  其 實 我 覺 得 開 辦 一 條 全 日 行 經 大 老 山 隧 道 既 路 線 至 有 用 ,


  因 為 居 民 可 轉 乘680/681/682過 海 。

  HC1664  Article 18: (Request 4)

  > > 我 相 信 北 區 區 議 員 願 意 為 市 民 爭 取 更 完 善 的 巴 士 服 務.


  > > 最 重 要 的 是 區 議 員 能 向 運 輪 署/九 巴 施 加 壓 力.


  >


  > 其 實 衰 格 果 個 係 運 吉 !


  >


  > > 或 許, 區 議 員 在 交 通 及 運 輪 委 員 會 會 議 上 向 九 巴 代 表 施 加


  > > 壓 力 亦 未 必 有 用. 開 辦 新 線 可 能 不 是 九 巴 那 代 表 的 部 門 負


  > > 責.


  >


  > 九 巴 根 本 就 無 能 為 力 , 因 為 運 吉 會 以 保 鐵 為 理 由 反 對 九 巴


  > 開 新 線 。


  >


  > HC1664

  未 必 對 北 區 咁 絕, 因 為 運 吉 都 知 火 車 在 上 水 已 無 法 登 車


  (有 許 多 人 在 上 水 坐 倒 頭 車 去 羅 湖, 原 車 出 九 龍, 以 求 有 位 坐)

  北 區 首 相Eric  Article 18: (Request 5)

  > (從 略 。)


  > > 收 費 為 $12.5.


  >


  > 278X都 係 收$10.90, 條279P居 然 收$12.50, 乜 道 理 ? !


  >


  運 輪 署 會 話 以 279P 的 行 車 里 數, 這 個 收 費 是 符 合 標 準 的.

  279P 收 $12.5 , 難 以 吸 引 居 民 乘 搭, 若 279P 客 量 不 高,


  運 輪 署 便 可 以 「 客 量 不 足 以 支 持 全 日 服 務 」 、 「 現 行 班 次 以


  滿 足 需 求 」 或 「 經 調 查 後, 279P 的 載 客 量 僅 得 ? 成 」 拒 絕


  將 279P 全 日 服 務.

  > 呢 個 運 輸 署 一 向 都 係 咁 廢 柴 , 因 為 佢 地 「 保 鐵 至 上 」 嘛 !


  > 不 過 , 如 果 呢 條 線 多 人 搭 , 居 民 都 會 要 求 九 巴 同 運 輸 署 加 班 既 。


  > 弊 在 運 輸 署 未 必 肯 !(>_<)


  >


  運 輸 署 話 為 防 止 惡 性 競 爭, 故 保 持 現 行 政 策 不 變.


  議 員 話:「 根 本 就 無 競 爭 , 九 鐵 九 巴 壟 斷.


  東 鐵 朝 朝 爆,巴 士 服 務 差.」

  > 強 烈 要 求70X改 經 大 隧 , 及 開 辦 北 區 往 返 九 龍 城 的 新 線 的


  > HC1664

  很 可 惜, 在 2001 及 2002 年 度 路 線 發 展 計 劃 中, 不 見 有


  關 於 70X 的 改 善 計 劃 .

  GZ5818/Tonio Tse  Article 18: (Request 6)

  > 想 問 有 冇 有 關 路 線 計 劃 既 其 他 資 料 呢?

  有, A43 將 會 加 一 部 車 行 走, 並 因 應 需 求, 將 總 站


  搬 往 聯 和 墟(之 前 已 有 板 友 提 及).


  73A 將 於 2001 年 3 月 遷 總 站 往 愉 翠 苑.

  其 餘 均 是 雞 毛 蒜 皮 , 例 如: 70 號 將 於 2002 年 3 月


  更 換 三 部 兩 軸 巴 士 , 轉 為 三 部 三 軸 巴 士....

  不 過 有 一 點 本 來 想 遲 些 講, 既 然 你 問 到, 我 就 講 埋 啦,


  計 劃 76K 將 於 2002 年 9 月 轉 為 全 三 軸 巴 士 行 走.


  不 知 平 治 是 不 是 會 在 2002 年 下 半 年 全 數 退 役.

  GZ5818/Tonio Tse  Article 18: (Request 7)

  > 連 改 用 三 軸 車 行 走 都 叫 改 善 服 務 , 運 吉 真 係 … …


  > 最 可 惜 係 計 劃 居 然 冇 提 過73A、76K加 冷 計 劃 。


  > (不 過 呢D野 係 區 議 員 廢 柴 話 事 , 運 吉 冇 權 去 理 … …)


  >


  > HC1664

  又 唔 好 話 區 議 員 廢 .


  若 果 你 希 望 73A 及 76K 加 冷, 你 可 以 向 議 員 提 出 你 的 意 見,


  73A/76K 加 冷 不 是 沒 有 機 會 的.

  GZ5818/Tonio Tse  Article 18: (Request 8)

  > (可 能 會 離 題)


  > 就 算 你 同 區 議 員 講 , 但 某 些 反 冷 區 議 員 都 會 推 翻 所 有 路 線 加 冷 。


  > 唔 知 北 區 有 邊D區 議 員 反 冷 呢 ?


  > 睇 來 真 係 要 約 埋GZ5818兄 同 班 區 議 員 理 論 :P


  >


  > HC1664

  議 員 反 冷 都 係 為 順 從 民 意, 若 民 意 乃 加 冷, 議 員 不 會 堅 持 反 冷.


  但 是 否 個 個 議 員 也 清 楚 市 民 需 要 又 是 另 一 個 問 題.

  GZ5818/Tonio Tse  Article 18: (Request 9)

  > 但 是 否 個 個 議 員 也 清 楚 市 民 需 要 又 是 另 一 個 問 題.

  呢 句 講 得 好 。 城 隧 線 而 家 至 全 冷 已 經 擺 明 係 某 些 區 議 員


  搞 事 。


  所 以 某D地 區 仍 有 大 量 熱 狗 。

  講 到 尾 , 元 朗 班 區 議 會 最 好 人 。

  HC1664  Article 18: (Request 10)

  > 依? 冇 提 到 77K 呀? 照 計 BL 比 ME 退 得 仲 急 切

  77K 計 劃 於 2002 年 12 月 轉 用 全 三 軸 巴 士.


  其 實, 前 一 年 的 路 線 發 展 計 劃 已 有 提 到 將 77K 轉 為


  以 三 軸 巴 士 行 走, 但 一 直 沒 有 執 行.


  (車 長 話 77K 用 十 一 米 車 隨 時 無 咁 塊 倒 後 境. )

  GZ5818/Tonio Tse  Article 18: (Request 11)

  > 佢 話 用 三 軸 車 可 能 指ADS。


  > 因 為 加 冷 係 唔 輪 到 運 吉 話 事 。


  >


  > HC1664

  但 各 個 改 善 項 目 是 以 表(TABLE)列 出,車 輛 分 配 一 欄 有


  兩 軸 車 輛/三 軸 車 輛/空 調 雙 層/空 調 單 層 , 77K 計 劃


  於 2002 年 12 月(修 改)兩 軸 車 輛 -9, 三 軸 車 輛 9.

  GZ5818/Tonio Tse  Article 18: (Request 12)

  運 吉 話 「 經 調 查 後 ,73A的 載 客 量 僅 得7成 」 , 故 拒 絕


  加 班 , 華 明 人 等 餐 死 至 有 車 出 大 埔 … …

  運 吉 成 日 話 客 量 不 足 以 支 持 , 係 因 為 班 次 疏 , 乘 客 等 餐 死


  至 上 倒 車 , 寧 願 搭 其 他 交 通 工 具 , 佢 地 從 來 唔 諗 下 加 班 會


  有 多D人 搭 , 因 為 佢 地 根 本 唔 想D人 搭 巴 士 , 想 佢 地 搭


  火 車 , 以 達 「 保 鐵 政 策 」 的 目 標 。

  > > 呢 個 運 輸 署 一 向 都 係 咁 廢 柴 , 因 為 佢 地 「 保 鐵 至 上 」 嘛 !


  > > 不 過 , 如 果 呢 條 線 多 人 搭 , 居 民 都 會 要 求 九 巴 同 運 輸 署 加 班 既 。


  > > 弊 在 運 輸 署 未 必 肯 !(>_<)


  > >


  > 運 輸 署 話 為 防 止 惡 性 競 爭, 故 保 持 現 行 政 策 不 變.


  > 議 員 話:「 根 本 就 無 競 爭 , 九 鐵 九 巴 壟 斷.


  > 東 鐵 朝 朝 爆,巴 士 服 務 差.」

  九 巴 根 本 冇 壟 斷(不 過 你 可 以 話 北 區 冇 新 城 巴 專 利 線 就 係 壟 斷),


  壟 斷 果 個 你 東 鐵 , 乘 容 連 車 都 上 唔 倒 !

  > > 強 烈 要 求70X改 經 大 隧 , 及 開 辦 北 區 往 返 九 龍 城 的 新 線 的


  > > HC1664


  >


  > 很 可 惜, 在 2001 及 2002 年 度 路 線 發 展 計 劃 中, 不 見 有


  > 關 於 70X 的 改 善 計 劃 .

  睇 來 要 班 區 議 員 積 極 爭 取 ,70X至 有 機 會 改 道 。


  不 過 班 區 議 員 聽 倒70X行 大 隧 就 要 全 冷 , 就 分 分 鐘 反 對 ,


  因 為 要 俾D熱 狗 俾 窮 人 搭 !

  HC1664
 • thread 4769


  Article A19:

 • Re: 九巴58X路線歷史一問
 • 九城新既巴佬Leo Centroliner, 2001-02-01 23:36:12


  回應:


  1. push
  > > 1.開 線 日 期 。


  > > 2.以 前 字 軌 。


  > > 3.特 別 派 車 。


  > > 4.現 在 的 字 軌 。


  > > 5.有 無 攝 過 金 車 。


  > > thx


  > 58X約 於1989年 開 辦 , 當 初 只 在 繁 忙 時 間 行 走 , 及 後 改 全 日 服 務 及 非 繁 忙 時 間 繞 經 石 排 頭 路 → 鳴 琴 路 → 青 雲 路 及 皇 珠 路 , 直 至66X改 為 全 日 服 務 , 才 全 日 以 現 有 路 線 行 走 。


  >


  > 該 線 有60X「 攝 」 的MAN 21.310行 走 。


  >


  >

  MAN 24.310型 呀, 但 係 仲 有 人 講 過 話 曾 有AP攝 過, 咁 我 就 未 見 過  Article 19: (Request 1)

  > 58X約 於1989年 開 辦 , 當 初 只 在 繁 忙 時 間 行 走 , 及 後 改 全 日 服 務 及 非 繁 忙 時 間 繞 經 石 排 頭 路 → 鳴 琴 路 → 青 雲 路 及 皇 珠 路 , 直 至66X改 為 全 日 服 務 , 才 全 日 以 現 有 路 線 行 走 。

  58X在1990年3月12日 開 辦


  66x在1988年8月16日 開 辦


  58M在1988年7月16日 開 辦
 • thread 4768


  Article A20:

 • Re: 九巴58M路線歷史一問
 • 屯門電車區運轉手﹝看完櫻劇場版II﹞, 2001-02-01 23:01:15


  回應:


  > 1.開 線 日 期 。


  > 2.以 前 字 軌 。


  > 3.特 別 派 車 。


  > 4.現 在 的 字 軌 。


  >


  58M約 於1988年 開 辦 , 最 初 由 良 景 開 出 經 田 景 路 → 鳴 琴 路 → 石 排 頭 路 及 震 寰 路 返 回 現 有 路 線 , 後 來 整 段 青 田 路 通 車 , 直 接 由 鳴 琴 路 轉 入 青 田 路 , 直 至 建 生 入 伙 及 該 段 鳴 琴 路 和 震 寰 路 通 車 後 , 由 鳴 琴 路 以 北 轉 入 震 寰 路 再 回 現 有 路 線 , 成 為 今 日 所 行 走 的 路 線 。 • thread 4767


  Article A21:

 • Re: 九巴265B路線詳細資料
 • 北區首相Eric, 2001-02-01 21:57:10


  回應:


  1. push
  > 265B 天 水 圍110區-旺 角( 景 灣)


  >


  > 天 水 圍110區-旺 角( 景 灣)


  > 途 經 天 瑞 路-天 榮 路-天 城 路-天 華 路-天 葵 路-天 龍 路-天 城 路-天 福 路-朗 天 路-元 朗 公 路-青 朗 公 路-屯 門 公 路-荃 灣 路-葵 涌 道-長 沙 灣 道-荔 枝 角 道-上 海 街-亞 皆 老 街-櫻 桃 街 及 海 泓 道


  >


  > 旺 角( 景 灣)-天 水 圍110區


  > 途 經 海 泓 道-櫻 桃 街-亞 皆 老 街-新 填 地 街-旺 角 道-彌 敦 道-荔 枝 角 道-葵 涌 道-荃 灣 路-屯 門 公 路-青 朗 公 路-朗 天 路-天 福 路-天 城 路-天 龍 路-天 葵 路-天 華 路-天 城 路-天 恩 路-天 榮 路 及 天 瑞 路


  >


  > 265B己 經 開 始 操 車,操AP!


  >


  > ctb969


  > http://ctb969.heha.net/


  >


  >

  請 問265B會 否 經 奧 運 站

  北 區 首 相Eric  Article 21: (Request 1)

  你 從 何 得 知 這 些 「 資 料 」?
 • thread 4766


  Article A22:

 • 咁Q長
 • fu482, 2001-02-01 22:48:42


  回應:


  > > > 我 果 次 搭70用  兩 個 鐘,


  > > > 由 上 水 去 佐 敦 道,


  > > > 總 站 去 總 站 果 隻(i.e. 行 足 全 程)


  > > > 仲 要 非 常 暢 通,


  > > > 架 平 治 仲 下 下 谷 到 上 六 十,


  > > > 九 記 仲 話 可 以97分 鐘 搞 掂??!!


  > >


  > >


  > > 70不 嬲 係 咁 喇 , 我 由 聯 和 墟 返 新 田 圍


  > > 成 九 十 五 分 鐘 喇


  > >


  > > 另 係 最 耐 , 唔 係"內"

  Thx

  > >


  >


  > 我 搭 得 最 耐 的 巴 士 係 由 深 圳 去 湛 江 ︰10小 時 正 ﹗

  咁Q長!! 我 由 香 港 搭 雞 車 去 北 京 仲 幾 日 添,試 唔 試? • thread 4765


  Article A23:

 • Relationship???
 • waman, 2001-02-01 21:46:03


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > Can some of you explain the relationship within each set of the following routes?


  >


  > 12/12A/212


  > 63M/63X/263M


  > 70/70X/270/270A


  >


  > Thank you very much!


  >


  > 100 Wong

  What is your meaning of "relationship"?  Article 23: (Request 1)

  85,85A,85B,85C,85K,85M,285

  Leon ^_____^~  Article 23: (Request 2)

  > > Can some of you explain the relationship within each set of the following routes?


  > >


  > > 12/12A/212


  >


  > 12 and 12A has no relationship at all, despite that route 12 had its terminus moved from Lai Chi Kok to Sham Shui Po. Just like 13 has no relationship with 13A/B/C/D/E/K/M/X


  >


  > 12 only has a similarity with route 4 and 4A. (Uses Reclamation Street or Shanghai Street before)


  >


  > 212 is related to 12A only because their termini are the same (though they serve different target of passengers)


  >


  > > 63M/63X/263M


  >


  > Via Ping Shan, Lam Tei, Castle Peak Road (Lingnan)


  >


  > > 70/70X/270/270A


  >


  > These four routes serve Sheung Shui!


  >


  > >


  > > Thank you very much!


  > >


  > > 100 Wong

  how about 101,101R


  102,102R


  38,38A,38S,238,238M,238X,338


  32,32B,32M


  40,40X


  43,43A,43B,43M,43X


  46,46X


  2,2A,2B,2C,2D,2E,2F?  Article 23: (Request 3)

  > how about


  > 101,101R, 102,102R

  純 粹 係 因 為 xx1 係 觀 塘 、 xx2 係 西 九 龍

  > 38,38A,38S,238,238M,238X,338

  乜 o野 係 238 同 338 呀 ?


  38 開 線 在 先 , 海 濱 花 園 後 來 借 用 號 碼 , 此 乃 常 見 的 事 。


  借 用 / 重 用 號 碼 亦 可 見 於 13, 19, 34, 42, 64, 69, 84, 93, 95, 96 等 系 列 的 號 碼

  > 32,32B,32M


  呢 題 留 返 你 答

  > 40,40X


  > 43,43A,43B,43M,43X


  > 46,46X

  城 隧 線 要 用 X 嘛 。 本 來 路 線 計 劃 係 打 算 叫 48C, 48D....

  > 2,2A,2B,2C,2D,2E,2F?

  呢 樣 就 一 匹 布 咁 長 , 因 為 2A, 2B, 2C, 2D 係 有 好 多 個 Version  Article 23: (Request 4)

  > 其 實11,12,13系 都 有 呢 個 情 況. 原 因 可 能 同 當 初 唔 夠 號 碼 用 有 關.

  14 算 唔 算 ? 12 又 究 竟 當 唔 當 係 ?


  其 實 11?, 13?, 14? 全 部 都 係 觀 塘 線 (唔 計 11K , 因 11K 開 線 時 叫 5E)

  > 當 初 九 龍 線 都 係1-14號, 15號 以 後 都 係 新 界 線.


  > 但 有d新 線 開 辦 時e.g.11B, 又 冇 新 號 碼 用, 唯 有 從 舊 號 碼 到 揀 啦


  > 不 幸 地, 11,12,13系 被 選 中 出 黎 用, 咁 所 以 咪13號 和


  > 13A,B,C,D,E,K,M,X咪 冇 關 係 囉


  > 15系 由 新 界 線 改 做 九 龍 線(67年)都 係 因 為 九 龍 線 的 號 碼 唔 夠 用 咋


  >


  > > how about 101,101R


  >


  > 101R可 以 話 係101的 縮 短 版


  > 它 們 都 經 馬 頭 圍 道, 太 子 道 東(一 段), 觀 塘 道


  >


  > > 102,102R


  >


  > 102R可 以 話 係102的 縮 短 版


  > 在 九 龍 的 行 車 路 線 一 樣


  > > 38,38A,38S,238,238M,238X,338


  >


  > 沒 有338

  咁 238 係 乜 來 的 ?

  > 38個case同12,13一 樣, 當 時 開38M時30-39係 已 經 被 人 用 晒, 咁 咪


  > 揀38系 囉(因 為 得 一 條 線)


  > 點 解 唔 用40+就 唔 知 喇.....統 一 掛(荃 灣 用30+,葵 青 用40+)


  >


  > > 32,32B,32M


  >


  > 都 經 象 山,石 圍 角


  >


  > > 40,40X


  > > 43,43A,43B,43M,43X


  >


  > 40x和43x應 該 係 因 為 唔 夠 號 碼 用, 所 以 求 其 搵 兩 個 幫 手


  >


  > > 46,46X


  >


  > 都 經 荔 枝 角 道?

  46 , 46X 經 荔 枝 角 道 ??????  Article 23: (Request 5)

  > > > 38,38A,38S,238,238M,238X,338


  > >


  > > 沒 有338


  >


  > 咁 238 係 乜 來 的 ?

  我 頭 先 睇 漏 左 佢....原 文 已 改

  謝 謝  Article 23: (Request 6)

  > 我 係 指 你 話 46, 46X 經 荔 枝 角 道


  >


  > 不 過 我 原 文 都 已 經 更 改 :p

  其 實 我 本 來 想 講 荔 景 山 道

  不 過 兩 條 線 真 係 經 荔 枝 角 道 架(不 過 可 能 取 巧 左d)


  因 為 在 美 孚, 出 九 龍 的 叫 長 沙 灣 道, 入 新 界 叫 荔 枝 角 道,


  而 天 橋 就 叫 葵 涌 道...
 • thread 4764


  Article A24:

 • Re: (建議)西灣河路線重組計劃
 • 非巴士迷, 2001-02-01 23:52:26


  回應:


  > 1. 8 號 改 為 入 鯉 景 灣 , 再 海 傍 經 愛 秩 序 灣 往 筲 箕 灣 , 減 小 同82等


  > 路 線 之 間 的 重 疊 。


  > 2. 加 開2P, 由 耀 東 經 太 古 城 往 銅 鑼 灣 , 收 費 5.3


  > 3. 加 開83X, 經 杏 花 村 及 東 區 走 廊 往 返 太 古 城 及 小 西 灣 , 收 費$3.4


  > 4. 722 唔 經 怡 東 , 改 經 灣 仔 北(會 展 果 邊)


  > 5. 84 加 密 班 次 , 回 復 乘 客 的 信 心


  > 6. 19 東 行 改 行 電 氣 道


  > 7. 假 日 加 開102X, 於 太 古 城 上 東 廊 。


  > 8. 建 議 由 您 繼 續 ^^


  >


  > 歡 迎 討 論 , 請 勿 鬧 戰
  1.咁 兜 法,想 有 客 都 難


  2.幾 好,太 古 可 以 有 特 快 去 銅 鑼 灣,但 應 收$5


  3.點 夠 客 呀?係 都 經 埋 柴 灣 啦,但 此 線 只 開 平 日 繁 時 及 假 日 全 日


  4.好,唔 駛 塞 車


  5.仲 要 行 返 原 本 路 線


  6.英 皇 道 太 多 巴 士 了,都 好!


  7.102太 多 客 了,不 如 每 日 繁 時 雙 向 服 務 啦!


  8.假 日 加 開509,由 藍 灣 半 島 開,照 收6.2,行 歌 連 臣 角 道


  9.開2B,由 小 西 灣 去 西 環,太 古 城 上 東 廊,經 灣 仔,中 環,收7.5 • thread 4763


  Article A25:

 • ZF的Load sensor
 • 喜歡祖兒的E.C仔,上﹗, 2001-02-01 21:08:55


  回應:


  裝 在 車 頭 近 油 渣(bom)位 置 ﹐ 控 制 各 波 段 及 波 箱 減 速 迅 號 ﹐


  有 台 速 及 極 速 數 值 ﹐ 如 數 值 不 符 會 導 致 波 挫 ﹐ 無 吹 梳 ﹐ 甚


  至 不 能 入 波(load sensor伸 左)﹐ 可 見Load sensor在ZF


  系 統 中 非 常 重 要 ﹐ 現 時ZF系 統 有 非 無 比 敵 及 無 比 敵 系 統 兩


  款 ﹐ 大 致 上 兩 款 系 統 功 能 都 是 相 同 的 ﹐ 有ABCDEFGH等 數 個


  嘩 佬 及MV1同MV2華 佬(控 制 系 統)

  DY﹐DZ牌AL1﹐AD1 CUMMIS/吉 拿 車 頭 的


  熱 九 及 有 部 份AL為 非 無 比 敵 系 統


  其 余 的AV(GD-GL牌)3AV(GB-GC HC-HH牌)ATR﹐3ASV﹐ 龍 運


  是 無 比 敵 系 統 • thread 4762


  Article A26:

 • Re: 關於01/02/2001特見
 • 攝車王AD225-GM6242, 2001-02-01 21:15:53


  回應:


  1. push
  > > 仲 有 ,2200走170已 經 有 字 軌 傾 向 ,


  > > 點 解 有 板 友 話 城 巴 派 躉 行170係 特 見0既 ?


  >


  > 佢 最 近 經 已 好 少 再 行 170


  > 佢 一 個 月 內 最 多 只 有 唔 夠 半 個 月 係 行 170...


  >


  >


  >

  架 車 有 時 行182添

  沙 田 巴 士 網STBW

  香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD  Article 26: (Request 1)

  現 在 很 多 特 別 所 見 都 不 特 別


  包 括 蛋 兄 你 今 天 的 特 見: 1118 和 1124 根 本 就 是104字 軌, 車 長 轉 車 也 不 出 為 奇
 • thread 4761


  Article A27:

 • Re: 黃廠新消息
 • DA83(HG4178), 2001-02-01 22:30:15


  回應:


  > LA20,LA24,LA25都0係 黃 廠


  > 其 中 ,LA20同LA25已 經 改0左 一 部 分(換 冷 氣 槽 連 光 管)


  >


  > 仲 有 ,DA56已 經 不 為 眾 多 板 友 所 知 地 入0左 黃 廠 換 椅

  請 問LA的 新 冷 氣 槽 係 點?城 記 五 波 豪 果 款?

  DA83 HG4178 • thread 4760


  Article A28:

 • Re: 經營一間巴士公司....
 • fu482, 2001-02-01 21:42:00


  回應:


  1. push
  > > > 經 營 一 間 巴 士 公 司 不 易....


  > > >


  > > > 1. 需 有 資 金,搵 一 個 合 適 集 團


  > > > 2. 申 請 專 營 權


  > > > 3. 搵 一 塊 合 適 的 地 設 巴 士 廠..


  > > > 4. 購 買 維 修 設 備,合 適 零 件,柴 油


  > > > 5. 購 買 一 定 數 量 新 巴 士.


  > > > 6. 招 請 人 手,如 車 長,維 修 技 工,站 長 等.


  > > > 7. 支 付 過 隧 道 費.


  > > > 8. 購 買 八 仔 機 和 錢 箱.


  > > >


  > > >


  > > > 791R,792 上!


  > >


  > Most bus companies in HK don't have most of the items you mentioned above!


  >


  > > 最 麻 煩 係 點 樣 派 車


  > > 點 樣 安 排 派 車 係 最 經 濟


  >


  > This point is true, as to how a bus can be fully utilized by serving "caution children" plus NR/HR/KRxxx routes plus fieldtrips by schools/various organizations plus return service of "caution children" plus NR/HR/KRxxx.


  >


  > 100 Wong

  100 Wong, mean wt? 中 文 啦!  Article 28: (Request 1)

  仲 有 要 印 站 牌 , 價 錢 牌 ,set電 子 牌 / 整 路 線 牌

  C.K.
 • thread 4759


  Article A29:

 • Promoting a route at busstop/"via" part II.
 • 100 Wong, 2001-02-01 20:17:59


  回應:


  This afternoon I went to Fortress Hill to see a client. Afterwards, I took M21 westbound from Fortress Hill MTR.

  I saw the busstop sign by the yellow bus company, saying "102, 'VIA' XHT toll plaza, Mongkok".

  I thought somebody said promoting a route being "via" somewhere is unimportant!

  Think about what this sign can do to those who wish to take 112!

  100 Wong • thread 4758


  Article A30:

 • Re: 屯中市民被逼搭綠小44事件跟進
 • 熱切期待66系不再食柴的AP99, 2001-02-01 21:21:42


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > 前 一 陣 本 人 曾 在 本 版 指 出 在 屯 中 有 人 逼 乘 客 搭 綠 小44, 不 比 他 們


  > > > 搭261一 事, 本 人 已 向36.com投 訴, 版 主 表 示 會 向 警 方 反 映.


  I have send to TD also!


  > > >


  > > > 報 告 完 畢


  > > >


  > > > 北 區 首 相Eric


  > >


  > > 邊 個 唔 俾???


  > > 邊 有 得 唔 俾??


  > >


  > > 佢0地 係 勢 力 人 士/仕or "江 湖" 中 人?


  > >


  >


  > 有 版 友 指 出 係 有 勢 力 人 士, 甚 至 係 江 湖 中 人


  >


  > 北 區 首 相Eric


  >  Article 30: (Request 1)

  > > 有 版 友 指 出 係 有 勢 力 人 士, 甚 至 係 江 湖 中 人


  > >


  > 我 完 全 不 乘 搭 他 們 可 以 阻 止 嗎 ?

  不 如 我 地 舉 辦 一 次 「 巴 士 迷 搭 2 6 1 」 團 試 下 啦 :p  Article 30: (Request 2)

  江 湖 人 士 ? 佢 o 地 會 抬 你 上 車 嗎 ?
 • thread 4757


  Article A31:

 • Re: CTB 2500 (Front windows)
 • fu482, 2001-02-01 22:54:48


  回應:


  > > Why the front 2 windows(upper deck) of CTB 2500 with


  > > differnt colour?


  > > The staff of CTB don't know?


  >


  > 車 頭 換0左 玻 璃 嘛 , 好 耐lu....

  咁 叫'陰 陽 玻 璃',唔 同 色 的 柱 咪 叫'陰 陽 鐵'law • thread 4756


  Article A32:

 • Re: Question about
 • ~Leon~, 2001-02-01 22:10:18


  回應:


  1. push
  > Just some questions about "Road Show" on CTB buses.


  >


  > What are the content? Same or different from KMB?

  內 容 大 致 相 同, 但 有 關KMB的 消 息 應 該 不 會 在 城 巴 上 播~

  > Thank you!

  不 用 客 氣

  > 100 Wong

  Leon ^______^~  Article 32: (Request 1)

  > Similar to KMB

  Any appearance of "auntie Five" of KxB's management?

  > but I saw advertisement of SanMi Beer

  Truly HATE that commercial, teaching kids the wrong way!

  100 Wong
 • thread 4755


  Article A33:

 • 問派車數目?
 • 948, 2001-02-01 20:00:42


  回應:


  1. push
  我 想 下 問 青 衣 各 線 派 車 數 目 ,


  最 好 可 以 分 別 寫 出熱 狗


  冷 馬蛇 車數 目 。


  唔 該 ﹗
  948  Article 33: (Request 1)

  41 : 10 架 車 ;10 正 字 軌 , 無 蛇 車


  41A : 11架 車 ;11 正 字 軌 ; 6 熱 5 冷 ; 無 蛇 車


  41M : 10 架 車 ,7 正 3 蛇 ;7 熱 3 冷


  41P : 上 午 兩 冷 , 下 午 兩 熱


  41S : 派 1 架 車 走 兩 個 單
  42 : 11 架 車 ;11 正 字 軌 ( 青 廠 : 6 ; 九 廠 : 5 );9 熱 2 冷


  42A : 18 架 車 ; 12 正 6 蛇 ; 12 熱 6 冷


  42C : 青 廠 : 派 11 架 車 ;9 正 2 蛇 ; 4 冷 7 熱


     觀 廠 : 派 6 架 車 ; 5 正 1 蛇 ; 2 冷 4 熱


  42M : 7 架 車 ; 6 正 1 蛇 ; 4 熱 3 冷

  43 : 16 架 車 ; 9 正 7 蛇


  43A : 10 架 車 ; 8 正 2 蛇 ; 9 熱 1 冷


  43B : 11 架 車 ; 7 正 4 蛇


  43C : 14 架 車 : 8 正 6 蛇


  43M : 9 架 車 : 5 正 4 蛇 ; 7 熱 2 冷

  44 : 21 架 車 : 13 正 8 蛇 ; 4 冷 17 熱


  44M : 11 架 車 : 7 正 4 蛇 ; 2 冷 9 熱

  49X : 沙 田 廠 : 10 架 車 ;10 正 字 軌


    青 衣 廠 : 9 架 車 ; 8 正 1 蛇
  242X : 35A 兩 輛 冷 馬


  243M : 10 架 車 ; 9 正 1 蛇


  243P : 238X 兩 輛 冷 馬


  248M : 3 架 車 ; 3 正 字 軌


  249M : 9 架 車 ; 6 正 3 蛇

  948 : 3 架 車 ; 3 蛇 ( 其 餘 兩 架 車 是 由 960 及 235M 派 來 )
  # 以 上 是 不 計 攝 車 數 目  細 麥 精
 • thread 4754


  Article A34:

 • Re: 天水圍最新消息(續)
 • 3ASV32, 2001-02-01 23:49:53


  回應:


  > 九 巴 計 劃 開 辦265B後 , 取 消69P特 別 班 次 及 減 少 兩 部69X巴 士 , 並 縮 減276的 巴 士 數 目 。 但 有 議 員 極 力 反 對 。

  69x減 班 , 唔 俾 人 插 就 假 囉 !


  睇 下 某 個 時 段 長 沙 灣 幾 乎 架 架69x都 要 飛 站 就 知 啦 。 • thread 4753


  Article A35:

 • 提外話
 • 屯門人----毋忘六四, 2001-02-01 21:32:27


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > 此 根 據1月28日 出 版 之 元 朗 星 報 。


  > 以 下 是2001年 擬 開 辦 及 改 善 的 冒 士 線 :


  > 269D 天 水 圍102區 ← → 沙 田


  > 班 次 :15分 鐘


  > 巴 士 數 目 :10量


  > 車 費 :$14.50


  >


  > 265M 天 水 圍110區 ← → 祖 堯


  > 班 次 :10分 鐘


  > 巴 士 數 目 :16量


  > 車 費 :$9.10


  >


  > 265B 天 水 圍110區 ← → 旺 角 柏 景 灣


  > 班 次 :11~12分 鐘


  > 巴 士 數 目 :27量


  > 車 費 :$13.00


  >


  > 276A 天 水 圍110區 ← → 上 水


  > 班 次 :7~8分 鐘


  > 巴 士 數 目 :14量


  > 車 費 :$7.60


  >


  > 264M 天 水 圍101區 ← → 青 衣 機 鐵 站


  > 班 次 :6~7分 鐘


  > 巴 士 數 目 :23量


  > 車 費 :$9.10

  巴 士 數 輛 的 輛 字 不 是 量,是 輛  Article 35: (Request 1)

  > > > 276A 天 水 圍110區 ← → 上 水


  > > > 班 次 :7~8分 鐘


  > > > 巴 士 數 目 :14量


  > > > 車 費 :$7.60


  > > >


  > >


  > > 276A 原 定 於 2001 年 1 月 中 開 辦 的, 延 遲 開 辦 可 能 因


  > > 天 恒 入 伙 時 間 跟 原 定 的 有 出 入. 不 過, 相 信 離 276A 開 辦


  > > 的 日 子 不 遠, 據 車 長 講, 已 出 通 告 操 車.


  > >


  > > 計 劃 中 的 276A 會 來 往 上 水 太 平 村 及 天 水 圍 第 110 區


  > > 將 途 經 保 榮 路 、 保 健 路 、 百 和 路 、 彩 園 路 、 寶 石 湖 路 、


  > > 粉 嶺 公 路 、 新 田 公 路 、 元 朗 公 路 、 博 愛 交 匯 處 、 元 朗 公 路


  > > 、 十 八 鄉 交 匯 處 、 元 朗 公 路 、 唐 人 新 村 交 匯 處 、 朗 天 路 、


  > > 天 福 路 、 天 耀 路 、 天 湖 路 、 天 瑞 路 、 天 榮 路 、 天 城 路 、


  > > 天 龍 路 、 天 葵 路 、 天 葵 路 延 長 部 分 、 天 秀 路 及 天 瑞 路 延 長


  > > 部 分.


  > >


  > > 276A 將 使 用 14 部 車, 繁 忙 時 間 班 次 將 為 7/8 分 鐘.


  > > 根 據 路 線 發 展 計 劃, 276A 將 於 05/2001,10/2001 加 密


  > > 班 次 至 6/7 分 鐘(分 別 加 兩 部 巴 士 至 16 部 及 18 部)


  > >


  > > 276/276P 將 於 276A 開 辦 後 遷 總 站 往 天 慈, 班 次 會 調 整 為


  > > 6/7 分 鐘 一 班. 276 及276P 會 分 別 由 11 及 18 部 巴 士 減 至


  > > 10 部 及 9 部 巴 士 行 走.


  > >


  > > GZ5818/Tonio Tse


  >


  > 有 冇 搞 錯? 得9架 雙 層, 咁 元 朗 人 實 上 唔 到 車!


  > 仲 有, 保 榮 路 點 有 位 作 總 站?


  > (應 該 係 保 平 路 而 非 保 榮 路)


  >


  > 北 區 首 相Eric

  天 水 圍 人 會 坐276A啦

  所 以 元 朗 人 應 該 無 問 題  Article 35: (Request 2)

  > 想 問GZ5818兄,未 知276A會 否 和276/276P


  > 做 聯 合 班 次?


  >


  > 現 在 兼 任 虹 橋 嶺 南 經 略 使 的


  > 虹 橋 太 守.FM5987字

  應 該 唔 會 做 聯 合 班 次. 276/P 及 276A 沒 有 什 麼 重 疊 地 方,


  等 車 地 點 也 不 同.

  GZ5818/Tonio Tse  Article 35: (Request 3)

  想 問 一 下, 276/276P減 車 至10/9部 之 後,怎 樣 維 持6-7分 鐘 一 班,


  到 時 班 次 會 否 再 減 呢?

  Jen  Article 35: (Request 4)

  係 咪 天 富 ?


  10架 車 點 夠 行15min一 班 ? 而 家 都 有11架 。
 • thread 4752


  Article A36:

 • Find bus
 • ljuvgzsfch, 2001-02-01 19:44:51


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  KMB


  AV464,479


  AV257


  S3BL421


  3AV256,280


  3ASV56,110


  3AV112,133


  ATR122


  AD28,45,318


  3N143


  3BL95


  ADS78


  AV244,278


  S3BL16,19,47,59


  BL104


  S3BL82,105,197,328,390


  CTB


  431,435,475,506


  NWFB


  1045,1074,1146

  Thank You  Article 36: (Request 1)

  S 3 B L 4 2 1  -  F P 6 5 8 3  ( U 廠 )


  現 在 是 6 0 X 掛 牌 車 。

  S 3 B L 3 9 0  -  E H 9 5 9 2  ( K 廠 )


  現 在 是 9 5 掛 牌 車 。


  以 前 是 6 6 M 掛 牌 車 。  Article 36: (Request 2)

  > KMB


  > AV479

  HT6709 - 2F
  > 3ASV56

  JH2737 - 已 返 回 111
  > 3ASV110

  JV5836 - 269D
  > 3AV112,133

  GR550 - 298B
  > CTB


  > 431,435,475,506


  > NWFB


  > 1045,1074,1146

  1146 - 多 數 行 18  Article 36: (Request 3)

  >S3BL421

  可 以 試 下60X

  > 3ASV56,110

  前 者 係K廠89X掛 牌 , 後 者 係 沙 廠269D掛 牌

  > ATR122

  唔 知 係 唔 係 出 左 荔 廠

  > AD28,45,318

  AD28-EW3508,40X蛇 車 掛 牌

  > ADS78

  荔 定K廠 後 備???

  > S3BL59

  沙 田 廠80K掛 牌

  > BL104

  沙 田 廠81K蛇 車 掛 牌
  沙 田 巴 士 網STBW

  香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD
 • thread 4751


  Article A37:

 • Re: 點解AP上斜咁快?
 • 好鍾意行681幹線的JE893, 2001-02-01 20:56:52


  回應:


  1. push
  > 今 日 坐269M入 天 中,坐o左 架JU牌o既AP,上 屯 公o個 陣 得 我 一 個 客,架 車 可 以 用70km/h上 屯 公 斜 路,爬o左2+3 251M AV一 架,68x電 躉,城 記905R一 架...仲 有 三 部 貨 車...


  > 但 架AP平 路 踩 盡 得75km/h...點 解AP上 斜 快 咁 多o既?


  >


  > 235M/HT 8086

  因 為 新 既AP有D係 鎖 左 五 波 , 所 以 上 斜 特 別 好 力 兼 快  Article 37: (Request 1)

  > > 鎖 五 波 等 於 上 斜 快?.... 甚 麼..?O_o


  >


  > 轉 數 高 左 , 上 斜 咪 好 力 囉


  > 因 為 如 果 鎖 油 針(即 五 波70公 里), 最 高 轉 數 係 得1600rpm


  > 而 如 果 鎖 波 箱 既 話(即 係 唔 用 五 波 行 車), 最 高 轉 數 可 以 達2000rpm

  就 算 架 車 無 鎖 五 波 , 上 斜 都 唔 會 用 到 個


  五 波 啦 , 點 會 關 鎖 唔 鎖 波 事 ? 而 且AP係


  可 以 由 司 機 自 行 鎖 波 , 鎖 剩 個 一 波 都 得


  。 我 覺 得AP應 該 係 用o左 個 較 慢 的 尾 牙 ,


  及 將 轉 波 時 的 速 度 調 在 較 高 的 車 速 上 ,


  令 巴 士 在 引 擎 較 高 轉 數 時 才 轉 波 , 令 上


  斜 變 得 更 為 有 力 。

  Christopher
 • thread 4750


  Article A38:

 • [即日新聞] 新巴加 價 9.2 % 最快三月實施 (修正版)
 • 郵差叔叔~加緊趕工中, 2001-02-01 19:23:43


  回應:


  (以 下 內 容 覆 制 自"東 方 日 報")

  http://www.orientaldaily.com.hk/new/new_a03cnt.html

  新 巴 加 價 9.2 % 最 快 三 月 實 施

  巴 士 收 費 凍 結 期 快 將 結 束 , 新 世 界 第 一 巴 士 公 司 將 獲 優 先 批 准 加 價 , 政 府 已 認 同 新 巴 有 加 價 需 要 , 下 月 底 將 先 諮 詢 立 法 會 意 見 , 然 後 將 最 後 加 價 方 案 交 交 通 諮 詢 委 員 會 定 奪 。 如 果 一 切 順 利 , 預 計 新 巴 最 快 可 在 三 、 四 月 間 正 式 加 價 。

  新 巴 申 請 加 價 的 幅 度 為 百 分 之 九 點 二 , 若 加 價 獲 批 准 , 每 日 五 十 萬 名 乘 客 每 程 需 多 付 三 至 七 角 車 資 不 等 。

  接 手 至 今 從 無 加 價


  新 巴 自 九 八 年 接 手 中 華 巴 士 公 司 主 要 在 港 島 的 巴 士 線 後 , 至 今 從 沒 有 正 式 加 價 。 新 巴 去 年 十 一 月 以 成 本 上 升 為 由 提 出 加 價 申 請 , 政 府 經 兩 個 月 研 究 與 新 巴 核 對 經 營 帳 目 後 , 最 終 認 同 新 巴 確 實 存 在 加 價 壓 力 , 決 定 全 速 處 理 其 加 價 申 請 。

  新 巴 強 調 該 公 司 自 九 八 年 接 手 經 營 專 利 巴 士 服 務 至 今 , 整 體 經 營 成 本 上 升 了 百 分 之 十 一 , 為 了 改 善 服 務 購 置 大 量 新 巴 士 , 以 及 採 用 更 環 保 燃 料 , 亦 會 令 巴 士 營 運 成 本 進 一 步 上 升 。

  大 部 分 加 幅 約 四 角


  以 新 巴 的 計 算 , 若 政 府 如 數 批 准 新 巴 調 高 平 均 巴 士 收 費 百 分 之 九 點 二 , 五 十 萬 名 每 日 使 用 新 巴 服 務 的 乘 客 , 每 程 將 會 因 此 多 付 三 至 七 角 車 資 , 而 大 部 分 乘 客 面 對 的 加 幅 則 為 四 角 。

  其 實 新 巴 並 非 最 早 提 出 加 價 申 請 的 公 共 交 通 公 司 , 早 於 新 巴 在 去 年 十 一 月 申 請 加 價 前 , 電 車 、 天 星 小 輪 、 新 界 的 士 、 大 嶼 山 的 士 等 ( 見 附 表 ) , 亦 曾 向 政 府 遞 交 加 價 申 請 , 但 政 府 認 為 這 些 交 通 工 具 並 無 迫 切 財 政 壓 力 , 故 此 拖 慢 處 理 其 加 價 申 請 , 至 今 加 價 進 度 仍 渺 無 音 信 。

  九 巴 凍 結 收 費 多 年


  身 兼 立 法 會 議 員 的 民 間 監 管 公 共 事 業 聯 委 會 發 言 人 劉 千 石 認 為 , 本 港 經 濟 雖 然 開 始 復 甦 , 但 一 般 普 羅 大 眾 仍 未 能 真 正 受 惠 , 政 府 不 應 急 於 讓 新 巴 加 價 , 應 再 觀 察 半 年 至 一 年 , 待 確 定 經 濟 復 甦 進 展 如 何 , 再 考 慮 公 共 事 業 加 價 申 請 。

  民 建 聯 交 通 政 策 發 言 人 劉 江 華 亦 認 為 , 政 府 不 宜 在 現 階 段 為 新 巴 加 價 開 綠 燈 。 他 說 , 九 巴 亦 已 凍 結 收 費 多 年 , 至 今 並 無 提 出 加 價 , 反 之 積 極 從 其 他 路 向 開 源 , 看 不 到 新 巴 為 何 與 別 不 同 , 需 在 短 期 內 加 價 。

  他 說 , 新 巴 近 期 乘 客 量 已 告 增 加 , 且 形 勢 大 好 , 並 無 迫 切 加 價 需 要 。 政 府 應 該 再 觀 察 多 一 年 才 再 考 慮 是 否 研 究 新 巴 加 價 申 請 。

  新 巴 接 手 中 巴 巴 士 線 後 , 將 首 次 獲 准 加 價 。 ( 記 者 黃 勁 璋 攝 ) • thread 4748


  Article A39:

 • Re: 3AD
 • 智叔, 2001-02-01 20:55:51


  回應:


  1. push
  2. push
  > > 又 要 麻 煩 各 位 了, 我 想 尋 找 以 下 的AL及3AD, 謝 謝.


  > >


  > > AL 6 20 38 50 55 59 70 85


  > > 3AD 20 41 49 52 58 61 62 66 81


  >


  > 3AD610係104

  3AD49/52/58 亦 都 係 104 掛 牌
  > 3AD62好 似 仲0係102?

  3AD62 仲 係 102 掛 牌
  依 然 唔 慣 用 Fleet no. 記 九 巴 車 既 智  Article 39: (Request 1)

  3AD20 HH5581 69M


  3AD66 HM2595 69X  Article 39: (Request 2)

  AL59(EY4052): 12A掛 牌


  [唉!!點 解 土 瓜 灣 道 有 咁 多AL掛 牌 線o既:(]

  > 麻 煩 各 位 了.


  No Thanks!
 • thread 4747


  Article A40:

 • Re: [問]世界之最-巴士製造商
 • 1409 Trident, 2001-02-01 20:01:52


  回應:


  1. push
  > 請 問 哪 廠 是 全 世 界 最 大 的 巴 士 製 造 商 ?


  >


  > 謝 謝 !


  >


  > LV116

  Volvo?

  1409 Trident  Article 40: (Request 1)

  Daimler Chrysler - which is practically Mercedes Benz.
 • thread 4746


  Article A41:

 • Re: CTB 2500
 • waman, 2001-02-01 20:19:07


  回應:


  1. push
  > 1) Do you know where is CTB 2500 now?


  > 2) What is the highest speed of CTB 2500 now and before?


  > 3) Which 'E' routes did CTB 2500 run before?


  > (not including E11 / E22)

  好 似 行 過 6 8 1  Article 41: (Request 1)

  以 前 坐E22, 個 司 機 話 係 青 馬 開 到 百 二

  沙 田 巴 士 網STBW

  香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD
 • thread 4745


  Article A42:

 • Re: 九巴新AP
 • GZ5818, 2001-02-01 21:17:35


  回應:


  > > 今 日o黎o左10部 , 前 日 有5部 , 再 加 好 耐 之 前o黎o左3部 , 總 共18部


  > > 有2-3部 出o左 牌 。 全 部o你 屯 門 南 廠 度 , 唔 知 呢 批o野 全 俾 屯 門 、 元 郎 、 天 水 圍 定 三 間 廠 瓜 分 呢 ?


  >


  > 全 部 屬 於U廠(屯 廠/天 水 圍 廠 瓜 分)


  >


  > S3N353

  上 水 廠 都 泊 左 幾 部 新 AP.

  相 信 批 新 AP 會 俾 276A (276A 會 用 14 部 車).

  GZ5818/Tonio Tse • thread 4744


  Article A43:

 • [建議]602彩虹->秀茂坪 >天后
 • 108-ADS9, 2001-02-01 18:57:01


  回應:


  建 議 在 星 期 一 至 六 早 上8:00只 開 一 班,


  方 便 往 太 古 城 北 角 一 帶 的 上 班 族,


  由 彩 虹 開 經 坪 石, 彩 雲(清 水 灣 道),三 川 頁,


  秀 茂 坪 道, 連 德 道,德 田 街,啟 田 道,東 區 海 底 隧 道,


  太 古 城,康 山 道,英 皇 道 及 興 發 街


  空 調 巴 士 收 費$8.9


  東 區 海 底 隧 道 後$5.4


  108-ADS9 • thread 4743


  Article A44:

 • Re: 問︰有甚麼因素會令巴士尾閘開門時不齊?
 • 1409 Trident, 2001-02-01 20:03:48


  回應:


  1. push
  > > 如 題


  > >


  > > 小 弟 發 覺 特 別 是 「 金 巴 」 的 情 況 比 較 普 篇 , 「 白 巴 」 反 而 少 。


  > >


  > > 頭 先 我 撘64M AP回 來 時 , 就 有 一 位 青 年 , 雙 手 插 袋 , 眼 望 地 下


  > > 一 行 落 車 , 就 「 中 頭 獎 」 …


  > >


  > > 先 謝 !


  >


  > 例 如 門 的 膠 邊 太 緊 貼 車 箱 地 台

  風 壓 不 同 ?


  有 百 厭 仔 頂 住 度 門 ?(講 笑)

  1409 Trident  Article 44: (Request 1)

  > 度 門 係 氣 動,


  > 兩 邊 放 氣 速 度 不 同, 咪 有 快 有 慢

  部 野 度 門 會 唔 會 係d野cake住?


  where? 車 門 頂 條 軌 上 面 果d油cake住?
 • thread 4742


  Article A45:

 • Re: 請問九巴有沒AVS的車款,如有是甚麼?
 • Christopher, 2001-02-01 23:45:52


  回應:


  1. push
  > > > 請 問 九 巴 有 沒AVS的 車 款,如 有 是 甚 麼?


  > >


  > > 應 該 係 指 超 豪10.6米


  > > 但 編 號 係 咪 呢 個...我 都 唔 肯 定


  > >


  >


  > 編 號 係 ASV.

  車 都 未 出 牌 , 你 點 知 佢 一 定 叫ASV?


  叫AVS也 不 定 。

  Christopher  Article 45: (Request 1)

  係 冇 的,


  如 果 有 應 該 係 分 配 俾


  富 豪 奧 林 比 安9.9米 或10.5米 的 雙 層 空 調 巴 士


  但 九 巴 冇 呢 種 車

  中 巴 有LM,可 惜 冇VM

  3AV90同3ASV108


  PARANOiA Rebirth
 • thread 4741


  Article A46:

 • Re: 新記註定失敗......
 • 雪兔檸少.5048, 2001-02-01 18:28:02


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 如 果 新 記 加 價,我 想 新 記 客 量 一 定 大 秩,城 記 的 客 量 一 定


  > 再 大 增!特 別 係 南 區d人 一 定 改 搭rt.37A,37B,70,72,90都 不


  > 乘 加 價 後 的 新 記rt.38,42,590A,M590!


  >


  > 新 記 真 係 賭 自 己 米....


  如 根 據 下 面 某 文 , 相 信2, 2A, 8這 些 線 收$4-$4.5


  都 不 是 大 問 題 。


  但 好 像 收$3.5的2M, 84M及 您 所 講 的 南 區 線 , 甚 至


  694加 到$16.00, 就 絕 對 有 點 兒 那 個......

  雪 兔 檸 少 .5048  Article 46: (Request 1)

  > 係 「 倒 」 唔 係 「 賭 」 呀 !


  >


  > 不 過 計 番 條 數 , 南 區 線 冇 乜 機 會 加 價 ,


  > 因 為 南 區 線 本 身 已 經 貴 到 飛 起 ,


  > 如 果 再 加 價 , 只 會 加 快 南 區 線 乘 客 流 失 。


  >


  > eg:43X剛 將 全 冷 分 段(香 港 仔 去 金 鐘)價 降 至 和 城 巴 差 唔 多


  > (貴 一 毫 子 ! 即$4.80)如 果 加 價...我 都 跳 槽 坐70/70M


  >


  > 仲 有 , 隧 道 線 冇 得 加(970除 外)! 因 為 大 部 分 線 係 同 九 巴 聯 營


  > 運 輸 會 冇 話 俾 加 價 , 即 係 話 新 巴 只 可 加 獨 營 線0既 價

  都 唔 得, 因 為 運 輸 署 規 定, 所 有 公 司 經 營 過 海 線 的 收 費 標 準 都


  係 一 樣 的

  北 區 首 相Eric  Article 46: (Request 2)

  > 這 樣 會 導 致 機 場 線E11, N11及 四 條 城 巴 機 場 快 線A11, A12, A21及


  > A22都 一 同 加 價, 因 為 收 費 係 同 過 海 線 收 費 有 關.


  >


  > 今 次 加 價 竟 然 會 波 及 九 龍 市 區 至 大 嶼 山 及 機 場 路 線, 真 係 始 料 不


  > 及!


  >


  > 北 區 首 相Eric

  唔 關 A 或 E 線 事 , 它 們 不 是 被 界 定 為 「 過 海 隧 道 路 線 」 ( 雖 然 它 們 過 海 ) 。  Article 46: (Request 3)

  一 間 巴 士 公 司 加 價, 好 自 然 引 起 其 他 巴 士 公 司 都 加 價 o架 啦,


  駛 乜 諗 到 咁 複 雜 o者.

  --


  車 匙!

  > > A21 和 A22 跟 過 海 線 有 啥 關 係?


  > >


  > 我 的 推 理 係:


  >


  > 新 巴 過 海 線 加 價 ==> 聯 營 過 海 線 加 價 ==> 獨 營 過 海 線 加 價 ==>


  > E11, N11 (過 海 機 場 線) 加 價 ==> 機 場 線 A11, A12 加 價 ==>


  > A21, A22 一 同 加 價


  >


  > 北 區 首 相Eric


  >
 • thread 4740


  Article A47:

 • Re: 新巴全車身廣告
 • E653系  , 2001-02-01 18:33:16


  回應:


  1. push
  VA50的Jumbo Sogo 廣 告 、DA55的Canon IXus相 機 廣 告 等 都 在 翻 新 後 消 失...

  > > 新 巴 全 車 身 廣 告 是 否 不 喜 歡 將 全 車 身 廣 告 放 在 舊 車 ?


  > >


  > > 如 :VA3,DA70,73,75,76等 一 輛 一 輛 咁......我 想VA10,DA67,LA8都 會 除 下 全 車 身 廣 告.....


  > > 如 :1023等 新 車 全 車 身 廣 告


  > >


  > > DA89


  >


  > VA10個 廣 告 好 耐 喇 , 中 巴 時 代 上 O既  Article 47: (Request 1)

  > VA10個 廣 告 好 耐 喇 , 中 巴 時 代 上 O既

  咁 呢 個 廣 告 值 得 紀 念 啦...


  因 為 呢 個 廣 告 係 自 中 巴 留 到 而 家 的...
 • thread 4739


  Article A48:

 • Re: 城巴41A 加強服務建議
 • 3AD46, 2001-02-01 20:44:59


  回應:


  1. push
  2. push
  > 如 果 在 上 課 天 於 放 學 時 間 提 供 班 次 由 北 角 碼 頭 經 寶 馬 山 去 華 富 及 在 早 上 時 間 提 供 由 華 富 經 寶 馬 山 去 北 角 碼 頭 的 班 次 , 並 用11米 巴 士 行 走 該 班 次 , 是 會 不 會 更 好 呢 ?

  現 在 的 上 課 日 上 午 時 間 已 有 你 所 講 的 班 次 了 。  Article 48: (Request 1)

  > 現 在 有 的 是 在 早 上 由 北 角 碼 頭 經 寶 馬 山 去 華 富,


  > 放 學 由 華 富 經 寶 馬 山 去 北 角 碼 頭 的 班 次


  > 我 想 寶 馬 山 南 區 學 生 也 有 一 定 數 量,


  > 城 巴 應 予 考 慮 此 建 議.


  > 108-ADS9


  >

  Sorry, 搞 錯 了 方 向 :p  Article 48: (Request 2)

  > 41A簡 直 好 似 係 搶gum樣


  > 有 時 學 生 因 為miss左 班27或 者529


  > 又 驚 遲 到,迫 不 得 已 要 俾$6.90由 北 角 上 寶 馬 山


  也 不 能 這 樣 說,


  時 間 就 是 金 錢 嘛,


  不 過 我 有 同 學 搭41A睡 著 了,結 果 都 是 遲 到,


  唔 記 得 他 搭 左 去 邊.


  108-ADS9
 • thread 4738


  Article A49:

 • Re: 你做初一,我做十五。 《261 vs 44》
 • 一年之計---CTB---2282(HZ9534), 2001-02-01 18:52:13


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > 綠 小 認 真 誇 張 , 居 然 在 小 巴 分 站 擺 哂 辦 公 桌 ( 嘻 嘻 , 國 產 摺  ! )


  > 大 家 知 道 嗎 ? 小 巴 站 係 公 眾 地 方 , 在 沒 有 事 先 申 請 的 情 況 下 ,


  > 這 樣 是 非 法 的 !


  >

  有 黑 幫 支 持,駛 乜 驚0丫


  > 九 巴 應 該 向 運 輸 署 申 請 減 價 : 收 十 元 !

  全 力 支 持


  >


  > P.S. 2 6 1 車 費 有 咩 理 由 仲 貴 過 6 0 X 呀 ? ? ?
  可 能 係 佢 「 身 份 」 問 題


  好 似271咁,全 冷 收$9.1,74X,75X等 全 冷 後 都 係$8.4  Article 49: (Request 1)

  九 巴/運 輸 署 車 費 照 減,唔 理 班 黑 幫.


  如 果 黑 幫 出 來,九 巴/運 輸 署 可 告 他 們 「 自 稱 三 合 會 會 員 」 一 罪.


  阻 街Case一 樣.


  PS:好 心 上 下 午 繁 時 加 車 去407好 過 霸 住D車 在 一 條 同 巴 士 重 疊 的 路 線 啦--407線 冇 同 巴 士 重 疊.


  怕 被 人 打,但 更 怕 九 巴/運 輸 署 怕 黑 幫 而 摺261


  3AD76  Article 49: (Request 2)

  我 相 信 小 巴 商 會 以 正 當 商 人 的 身 份 出 來 反 對 261 收 十 蚊.
  GZ5818/Tonio Tse  Article 49: (Request 3)

  見 到 407 前 面 就 憎 佢 後 面 ─ ─


  有 乜 理 由 咁 多 407, 咁 少 404M? (即 係 妒 忌)

  打 倉 頡 1 分 鐘 平 均 有 30 字 的 238X


  路 線 238X 網 頁 主 打 荃 灣 巴 士 資 訊


  推 介 網 頁 : 《 李 老 師 的 昌 爸 工 作 坊 》 數 學 網 頁


  三 十 八 系 , 縱 橫 五 線 ; 合 作 無 間 , 與 您 同 步  Article 49: (Request 4)

  好 鬼 討 厭44,次 次 去 到 兆 麟 燈 位 都 要 爬60M頭,爬 完 頭 就 在 兆 麟 站 落 客,塞 住 架60M,明 知60M的 站 在 前 面!
 • thread 4737


  Article A50:

 • Re: 三蛇年巴,邊架最?
 • Albert, 2001-02-01 18:38:49


  回應:


  1. push
  2. push
  > > 如 題,CTB,KMB or NWFB?


  >


  > CTB!!!

  KMB is the best advertisement!!!  Article 50: (Request 1)

  敢 問 最 乜 呢 ? 最 靚 , 最 醜 , 最 衰.........

  唔 好 用 造 字 , 如 果 唔 係 人 地 睇 唔 到 架  Article 50: (Request 2)

  請 勿 使 用 造 字.


  我 只 能 看 到 標 題 是:三 蛇 年 巴,邊 架 最__?

  多 謝 合 作.

  GZ5818/Tonio Tse
 • thread 4736


  Article A51:

 • Re: 2月4日
 • 3AD46, 2001-02-01 22:00:47


  回應:


  1. push
  > > 我 剛 才 打 新 巴 熱 線........2 月 4 日 路 線904,905,914,970行 紅 隧.....

  咁 新 巴 熱 線 只 係 有 新 巴 之 嘛

  > > 佢 地 點 行 呀 ?


  > >


  > > DA89


  >


  > 唔 只......930/960/961/962/968/969都 係,


  > 42.195公 里 長 跑 嗎!


  > 好 似 經 紅 隧->直 入 上 環->出 原 線

  973, A11, A12, E11 also

  > 其 實 改 為 上 環 做 終 站 仲 好......

  905 真 係 無 眼 睇 , 過 紅 隧 後 去 到 西 營 盤 再 返 灣 仔....  Article 51: (Request 1)

  > > > 其 實 改 為 上 環 做 終 站 仲 好......


  > 我 都 係 咁 話..


  > 104 個 日 應 該 會 少 左 客 , 因 為 去 堅 城d人 都 坐 左904"特 快"


  > > 905 真 係 無 眼 睇 , 過 紅 隧 後 去 到 西 營 盤 再 返 灣 仔....


  >


  905平 時 都 起 碼70分 鐘 一 個 單 啦(有 時 唔 止),


  咁 後 日 未 要90分 鐘??同 埋 多 左 車 行 紅 隧,咁 紅 隧O個 日 未 有 排 頂??


  咁 未 有 機 頂 到 去 金 鐘?
 • thread 4735


  Article A52:

 • Re: 城記折掉廣告燈箱搞乜鬼?
 • 肥歷 .蒲飛路40特別班次, 2001-02-01 23:16:37


  回應:


  > 城 記 將D巴 士 站 廣 告 燈 箱 折 掉,無 再 安 番,究 竟 做 乜 ?

  巴 士 站 的 廣 告 燈 箱 好 似 是 由 代 理 負 責 的 , 和 城 巴 是 沒 直 接 關 係 。

  Alex Chan. • thread 4734


  Article A53:

 • Re: 新巴加價一問
 • 新里程 Victory 6001 特快, 2001-02-01 18:14:35


  回應:


  1. push
  > > 請 問 今 次 加 價 是 否 包 括 過 海 隧 道 線 ?


  > >


  > > 對Kato歐 洲 之 星 火 車 模 型 有 興 趣 的 板 友 請 看此 文


  >


  > 冇 掛......


  > 加 過 海 隧 道 次 次 都 係 三 公 司 一 齊 加 先 有 過 海 隧 道 線.

  但 獨 營 隧 道 線(682,694,970)相 信 就 會 加.  Article 53: (Request 1)

  全 部 隧 道 線 , 不 論 聯 營 或 獨 營 , 收 費 基 準 都 是 一 致 的 。


  故 獨 營 線 不 能 單 獨 加 價 。

  打 倉 頡 1 分 鐘 平 均 有 30 字 的 238X


  路 線 238X 網 頁 主 打 荃 灣 巴 士 資 訊


  推 介 網 頁 : 《 李 老 師 的 昌 爸 工 作 坊 》 數 學 網 頁


  三 十 八 系 , 縱 橫 五 線 ; 合 作 無 間 , 與 您 同 步
 • thread 4733


  Article A54:

 • Re: 3601服出,行595
 • 大笨蛋1626, 2001-02-01 20:53:27


  回應:


  > 今 天,2月1日,見3601行595

  係 「 復 」 唔 係 「 服 」


  近 期 成 日 都 有 板 友 打 錯 字 , 真 係 唔 明 。

  講 返 正 題 ,3601其 實 冇 入 過 廠 。


  日 日 都 走42轉101特 車 , 下 午 做 「 車 長 訓 練 」 • thread 4732


  Article A55:

 • WCH Deport News
 • 陳白沙5D溫浩峰, 2001-02-01 17:04:16


  回應:


  新 記 王 廠 頂D LV唔 見 了,變 了 全 部 短Dart,問:


  1>短Dart是 否 退 役?


  2>LV去 邊?


  3>仲 有 乜 線 有 短Dart行?


  Thanks! • thread 4731


  Article A56:

 • 特別聲明
 • 香港巴士及模型迷會, 2001-02-01 16:47:55


  回應:


  敬 啟 者:


  本 會(香 港 巴 士 及 模 型 迷 會)近 日 發 現 經 常 有 人 猳 借(或 暗 示)本 會 明 義 在 本 網 頁 貼 上 如 遊 河,參 觀 車 廠,會 藉 等 申 請.


  本 會 特 此 聲 明,本 會 未 曾 授 權 予 任 何 人 仕 在 本 網 頁 上 作 任 何 推 廣,特 通 知 各 板 友 一 切 本 會 活 動 必 須 直 接 與 本 會 聯 絡 或 到 授 權 商 戶 申 請,從 未 在 網 上 接 受 申 請,如 有 懷 疑 被 騙 或 欲 參 加 本 會 活 動 或 申 請 會 藉,請 直 接 與 本 會 聯 絡,以 免 受 騙!


  並 祝


  新 年 快 樂!


  此 致


  香 港 巴 士 討 論 區 各 板 友


  香 港 巴 士 及 模 型 迷 會 主 席


  張 子 峰 先 生 謹 啟


  2001年2月1日


  香 港 巴 士 及 模 型 迷 會 電 話:7397 9249


  E-mail:hkbmfc@cmconcept.com


  Website:http://www.geocities.com/hkbmfc • thread 4730


  Article A57:

 • 北區過海線建議
 • alberte76, 2001-02-01 16:32:13


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  建 議1:


  373延 長 至 整 日 來 回 程 服 務,行 經 路 線 收 費 不 變,班 次 十 至 二 十 五 分 鐘 一 班,頭 車5:45(雙 向)尾 車12:00(雙 向),可 免 費 轉 乘606,682,694等 車 往 柴 灣 一 帶or乘 這 些 路 線 加 錢 轉 乘373往 上 水.(希 望 三 巴 能  手 合 作 此 計 劃,好 似 地 鐵 和 新 巴 及 綠 色 小 巴 於 柴 灣 站 的 轉 乘 優 惠 計 劃 般,那 便 好 了)

  建 議2:


  978經 華 明 至 堅 尼 地 城 經 祥 華,聯 和,上 水,三  幹 線,西 隊 等 地 方,整 日 服 務,收 費$21.4,頭 車5:40(雙 向),尾 車12:00(雙 向),班 次 八 至 二 十 分 鐘 一 班,停 大 欖 隊 道 轉 車 站 往 堅 尼 地 城 跟968一 樣 收 費,往 華 明 加 三 蚊.  Article 57: (Request 1)

  記 得 半 年 前 在 北 區 地 區 版, 有 版 友 曾 經 提 過 新 巴 申 請 過 條 978, 由 粉 嶺 至 上 環. 上 個 月 運 輸 署 代 表 在 區 議 會 交 運 會 答 問 時 又 話 冇 收 過 新 巴 申 請. 條 線 十 劃 都 未 有 一 撇, 點 解 你 地 又 會 先 有 條 線 既 號 碼


  0既?

  運 輸 署2001年 巴 士 路 線 發 展 計 劃, 有 條279P, 由 聯 和 墟 經 三 號 幹 線 至 青 衣 機 鐵 站, 早 晨 開 三 班,收$12.5. 點 睇 ? 是 否 可 以 代 替978 ?  Article 57: (Request 2)

  曾 幾 何 時 , 2 7 8 P → → → → → 2 7 8 X ;


  現 在 , 我 非 常 熱 切 期 待 這 條 2 7 9 P , 他 日 會 升 格 為 2 7 9 M......

  不 是 住 在 北 區 的waman ^_^  Article 57: (Request 3)

  279P北 區 內 的 路 線 是 怎 樣 ?


  278X和279P都 是 去 荃 青 區 那 邊 , 何 解279P會 貴278X$1.6?
 • thread 4729


  Article A58:

 • Re: LV32入小西灣!
 • 新巴 DA81 / DA89, 2001-02-01 19:28:31


  回應:


  1. push
  > > > > > > 今 日 在 柴 灣 公 園 , 見 到LV32 O係 東 廊 飛 馳 直 奔 小 西 灣 , 另 外 有 些 黃 廠 雞(LV24除 外)都 回 小 西 灣 雞 場 , 請 留 意 !


  > > > > > >


  > > > > > > 小 西 灣 車 場 現 泊 的 車 輛 大 部 份 為 雞 車 ,DL好 似 絕 跡 , 剩 下 的 雜 車 只 有LF26、 佳 牌 同 串 燒 車.....


  > > > > >


  > > > > > D DL好 似 返 曬 黃 廠


  > > > > > Man NL262


  > > > > >


  > > > > How about DL1, DL2?


  > > > >


  > > > > Thx!


  > > > >


  > > > >


  > > > > 四 廠 為 家~DY9758


  > > > >


  > > >


  > > > 見 唔 到 衣 兩 架 正o野


  > > > Man NL262


  > > >


  > > 我 想 新 巴 不 會 將 它 們 運 回 英 國 , 又 或 者 把 它 們"肢 解"吧...


  > > 另 請 問LV1,DS1仍 在 嗎? Thx!


  > >


  > > 四 廠 為 家~DY9758


  > >


  > >


  >


  > LV1好 似 在 小 西 灣 ,DS1新 巴 收 起 左...


  >

  DS1在 黃 廠 二 樓  Article 58: (Request 1)

  > 見 唔 到 衣 兩 架 正o野


  > Man NL262


  >

  小 弟 一 年 半 前 見 到DL1被 放 在 小 西 灣 車 場 等 死,


  到 上 星 期 六 盹 到 她 仍 在 相 同 位 置,


  牌 布 拆 了,車 廂 積 滿 塵,生 了 鏽,


  被 夾 在 二 部 退 役 車 中 間......


  小 弟 還 為 她 拍 了 照......

  現 兼 任 虹 橋 嶺 南 經 略 使 的


  虹 橋 太 守.FM5987字
 • thread 4728


  Article A59:

 • Re: 請 問 有 D 咩 車 臨 退 之 前 役 也 要 調 廠
 • 高速啤機-凍蘭十, 2001-02-01 15:51:56


  回應:


  1. push
  2. push
  > 如 題!!唔 該

  3N4-DA6422 was transferred from S depot to L depot  Article 59: (Request 1)

  在 本 被 使 用 造 字 貼 文 是 犯 板 規 的 !


  你 個 標 提 可 以 改 成 :


  " 請 問 有 D 咩 車 臨 退 之 前 役  要 調 廠 " 或


  " 請 問 有 0的 咩 車 臨 退 之 前 役  要 調 廠 "

  超 級 大 富 豪JF 1181  Article 59: (Request 2)

  DA 7 5 9 ( 3 B L2)死 前 個 半 月 都 要 調 出 K 廠


   仲 要 掛 埋 5 號 . .

  H M


  3056
 • thread 4727


  Article A60:

 • Re: 急問落馬洲過境穿梭巴士車牌及車隊編號
 • B12, 2001-02-01 15:17:47


  回應:


  > 如 題!!唔 該

  基 本 上 無F/N,1-10係:


  GL8510


  GL8563


  GL9113


  GL9435


  GM 261


  HB4937


  HB5093


  HB5236


  HB6061


  HB6118
 • thread 4726


  Article A61:

 • 沙田區巴士幾問
 • AD37~EW8437, 2001-02-01 13:56:32


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  1.請 問 沙 田 有 冇 胎 死 腹 中 的 巴 士 路 線 ?


  2.沙 田 區 未 來 有 冇 新 路 線 ?


  3.除 左 城 隧 線 外 , 仲 有 冇 其 他 路 線 全 冷 ?

  AD37~EW8437  Article 61: (Request 1)

  > 1.請 問 沙 田 有 冇 胎 死 腹 中 的 巴 士 路 線 ?


  87??


  > 3.除 左 城 隧 線 外 , 仲 有 冇 其 他 路 線 全 冷 ?


  80X, 89X??


  170, 182??


  284, 299??  Article 61: (Request 2)

  > > 1.請 問 沙 田 有 冇 胎 死 腹 中 的 巴 士 路 線 ?


  >


  > 八 十 年 代---48B/48C/63X/87C/89K/282/283/286

  當 時 既282, 係 往 返 瑞 峰 花 園 同 市 中 心 , 並 非 今 日 既282

  > 九 十 年 代---74C/285

  沙 田 巴 士 網STBW  Article 61: (Request 3)

  > 當 時 既282, 係 往 返 瑞 峰 花 園 同 市 中 心 , 並 非 今 日 既282

  48B/48C--廣 源/馬 鞍 山 < - > 荃 灣


  63X--沙 田 圍 < - > 屯 門


  74C--馬 鞍 山 < - > 大 埔


  87C--沙 田 圍 < - > 尖 沙 咀 東


  87D--圓 洲 角 < - > 尖 沙 咀 東


  89K--廣 源 < - > 顯 徑


  282--瑞 峰 花 園 < - > 沙 田 市 中 心


  283--華 翠 園 < - > 沙 田 市 中 心


  285--馬 鞍 山 市 中 心 < - > 沙 田 市 中 心


  286--耀 安 < - > 火 炭  Article 61: (Request 4)

  > 3.除 左 城 隧 線 外 , 仲 有 冇 其 他 路 線 全 冷 ?

  80M同81K, 不 過 計 劃 多 數............

  沙 田 巴 士 網STBW  Article 61: (Request 5)

  > 3.除 左 城 隧 線 外 , 仲 有 冇 其 他 路 線 全 冷 ?


  >


  > AD37~EW8437

  所 有 大 老 山 隧 道 路 線  Article 61: (Request 6)

  > > 3.除 左 城 隧 線 外 , 仲 有 冇 其 他 路 線 全 冷 ?


  >


  > 281A,282,283,284,285,286M,287K,289K,299,N281,N680,N170


  > 80X,82X,82P,83X,84M,85C,85M,89C,89D,885,


  > 170,182,680,680X,681,682


  >


  >


  > Leon ^____^~

  仲 有 ,83K,83S,89X,248P,274P,269D,N270,N271,280P, 馬 場 路 線

  沙 田 巴 士 網STBW

 • thread 4725


  Article A62:

 • Re: 前中記班次不穩rt.47!
 • LLS, 2001-02-01 19:26:29


  回應:


  1. push
  > 以 前 我 係 住 西 環,每 次 入 華 富 探 親or去 大 口 環 拜 祖


  > 先 均 搭 中 記rt.47,每 次 等rt.47好 彩 就 等15 mins就


  > 有 車,不 幸 就 要 等 成30-45 mins才 有 車........這 時


  > 我 家 人 成 日 都 鬧rt.47的 班 次 好 賤,有 時 我 和 家 人 情


  > 願 走 上 黃 克 競 樓 等rt.4,40,40M or搭 行 下 路 的 往 華


  > 富 的 紅 小 都 不 等 中 記rt.47!有 次 我 放 學 貪 玩 等rt.47


  > 返 西 環 住 所,足 足 等 成50 mins才 有 架LX346 rt.47由


  > 皇 后 街 駛 出 來 埋 站...你 話!


  >


  > 反 新 加 價 的...


  > 791R,792 上!


  >

  I also try to wait 1 hr ar at Wah Fu!!


  And at Kennedy Town, I wait 47 very long time...but when the bus came,which is fulled by the Philiphine maid!:(  Article 62: (Request 1)

  有 次 我 放 學 貪 玩 等rt.47


  > 返 西 環 住 所,足 足 等 成50 mins才 有 架LX346 rt.47由


  > 皇 后 街 駛 出 來 埋 站...你 話!


  Was it full?

  Anthony Lui

 • thread 4724


  Article A63:

 • Re: 33XXL過唔過到何文田的兩條小隧道?
 • Anthony Lui, 2001-02-01 15:09:07


  回應:


  1. push
  > 33XXL只 得4.13米 高,唔 知 過 唔 過 到 常 盛 街 同 常 富 街 交 界 一 段 的 小 隧 道 呢?


  The problem is not the height. The problem is too narrow.


  > 不 過 何 文 田都 拆 啦!


  > 睇 黎 無 呢 個 必 要.


  >


  > 你 認 為 九 記 有 冇 需 要 買 全 新 的33XXL呢?  No, the above fact tells.


  > 我 覺 得53,54,64K,77K成 日 撞 樹,有 呢 個 必 要.


  > 歡 迎 討 論!


  But you can have tree bumpers for BL/M.

  Anthony Lui  Article 63: (Request 1)

  > 呢 D 線 用 低 地 台 可 能 會 刮 底 。


  >


  > 超 級 大 富 豪JF 1181

  我 睇 唔 出 佢 地 點 刮 底 喎?


  前 一 輪 有 板 友 話 青 衣 路 段 唔 適 宜 行ATS,結 果264M都 得!


  睇 黎 呢D問 題 可 以 由 巴 士 公 司 改 善.

 • thread 4723


  Article A64:

 • Re: [明報新聞]巴士城門隧道內冒[10:58]
 • 津津食家AD239 GN921, 2001-02-01 15:45:32


  回應:


  1. push
  2. push
  > > 巴 士 城 門 隧 道 內 冒 [10:58]


  > >


  > >


  > >


  > > 2001/02/01


  > >


  > > 一 輛 巴 士 在 城 門 隧 道 內 發 生 機 件 故 障 冒  , 乘 客 要 落 車 轉 乘 其 他 巴 士 離 開 。 事 件 中 無 人 受 傷 , 但 交 通 一 度 受 阻 。


  > >


  > > 今 晨 六 時 許 , 一 輛 九 巴 雙 層 冷 氣 巴 士 , 沿 城 門 隧 道 沙 田 往 荃 灣 方 向 行 駛 , 駛 至 近 荃 灣 出 口 時 , 巴 士 司 機 發 現 機 件 故 障 冒  。 司 機 將 巴 士 停 下 , 尾 隨 的 巴 士 把 壞 車 上 的 乘 客 載 走 。 隧 道 公 司 將 肇 事 巴 士 拖 出 隧 道 。 事 件 令 交 通 一 度 受 阻 。


  > >


  > > (記 者/攝 影:樊 銳 昌)


  > >


  > >


  > > 美 國 總 統 ─Bush


  > > 01-02-2001


  > >


  > 又 係 73x ?! 73x 燒 過 好 多 好 多 架 車 lu wor...


  > 有 EV 129 , EU 9848 , DP 1742 ...


  >


  > 請 問 車 牌 是 甚 麼 ?


  >


  > 超 級 大 富 豪JF 1181


  不 過 看 過 款 好 似 係GD2535  Article 64: (Request 1)

  > 又 係 73x ?! 73x 燒 過 好 多 好 多 架 車 lu wor...


  > 有 EV 129 , EU 9848 , DP 1742 ...

  係 咪 因 為73x成 日 都 以 高 速 行 駛, 所 以 特 別 容 易 火 燭?

  純 粹 靠 估 的


  孖 寶  Article 64: (Request 2)

  > 請 問 車 牌 是 甚 麼 ?


  >


  > 超 級 大 富 豪JF 1181

  EV129 好 似 未 燒 過 , 燒 既 應 該 似 係 ES6049

 • thread 4722


  Article A65:

 • Re: 反對新巴加價(長文)
 • 新巴791R,792上!, 2001-02-01 13:18:18


  回應:


  1. push
  >  烈 反 對 新 巴 加 價!!!


  > 新 巴 搭 車D價 錢 以 經 唔 係 平!!


  > 熱 狗 轉 冷 馬 的 時 候 已 經 加o左 唔 少


  > 例1:19號 由$4.2加 到$5.5加o左 約30%


  > 例2:78號 由$2.5加 到$2.9加o左 約16%


  > 例3:91號 由$4.2加 到$6.2加o左 約47.6%


  > 例4:9號 由$4.2加 到$6.2加o左 約47.6%


  > 例5:14號 其 中 一 分 段 由$4.2加 到$5.5加o左 約30%


  > 14號 全 段 由$6加 到$8加o左 約33.3%


  > 以 上 例1例2及 例5是 由 新 巴 轉 冷


  > 例3及 例4則 是 由 中 巴 轉 冷


  > 雖 然 新 巴 轉 冷 的 價 錢 不 及 中 巴 高


  > 但 從 新 巴 每 一 條 路 線 加 價(復)度 就 可 看 到 有 少 少 大 細 超.


  > 78往 華 貴 收$2.9唔 多 唔 少 是 因 為 有 城 巴 的72收$3


  > 往 黃 竹 坑 就 不 用 多 說 有 城 巴48,71等 都 係 收$3


  > 其 它 路 線 如9,14,19,91等 可 能 沒 有 甚 麼 相 似 的 路 線


  > 加(復)度 就 大o左D.


  > 可 能 各 站 友 會 說 甚 麼 郊 區 或 南 區 出 市 區.


  > 但 各 站 友 可 記 得93年 中 巴 過 城 巴 路 線 價 錢 是 多 少??


  > 當 時90,92,96,97等 的 熱 狗 價 是 同9,19,91.94一 樣.


  > 現 時90,92,96,97是$4.7


  > 但 現 時9,91冷 馬 是$6.2而19冷 馬 是$5.5


  > 雖 然 兩 巴 加(復)度 有D唔 同


  > 但 每 次 只 相 差1-2%


  > 我 覺 得 現 在 差$0.8,而 價 錢 沒 理 由 差$1.5


  > 新 巴 在 這 麼 高 的 票 價 還 未 滿 足,


  > 還 想 加 價 真 是 冇 眼 睇


  >


  > 歡 迎 討 論


  > 會 搭 少D新 巴 的 石 澳 人Eric


  >

  剩 有 條 老X的rt.84M,係 中 記 加 冷 時 約 在95年 為$2.6加 兩


  次 價 後$2.9--->97/1/12 $3.2!


  到 新 記 把rt.84M轉 全 冷 時 收 中 記 原 價$3.2,而 不 合 理....


  若 加9.2%一 定 收$3.5,到 時 實 俾 綠 小rt.47M打 倒!我 並


  不 睇 好 新 記 即 將 有 的rt.85M,因 實 收$3.5...

  791R,792 上!  Article 65: (Request 1)

  > > As you pointed out, the "outrageous" A/C premium on cases


  > > 3 & 4 came from CMB era, in which NWFB had nothing to do with them.


  > >


  > > Cases 1, 2 and 5 range from 16%~33%.


  > >


  > > Though what should I do since I live on Kowloon side and routes like 2/6/6A charge over 43% for A/C bus service?


  > >


  > > 100 Wong


  >


  > 不 錯 。 新 巴 的 車 費 已 經 比 九 巴 大 部 份 同 級 的 路 線 廉 宜 。


  >


  > 但 新 巴 加 價 是 遲 早 的 事 , 因 為 那 些 所 謂 「 優 惠 價 」 應 該


  > 被 評 為 「 蝕 本 價 」 , 長 此 下 去 不 關 門 大 吉 才 怪 !
  或 許 港 島 區 板 友 通 常 以 城 巴 作 比 較 對 象 吧 。

  而 我 相 信 新 巴 加 9.2% 一 定 係 經 過 深 思 熟 慮 , 唔 會 街 市 婆 賣 菜


  (何 怳 街 市 婆 好 多 都 好 精 打 細 算)


  加 價 後 能 否 与 其 他 交 通 工 具 競 爭 , 必 定 係 考 慮 因 素 的 其 中 一 環 。

  之 於 新 巴 加 價 後 的 結 果 , 就 留 給 市 場 、 社 會 大 眾 去 決 定 。
  Anyway, 小 弟 最 近 都 多 撘 了 地 鐵 。

 • thread 4721


  Article A66:

 • 政府考慮拍賣中環港澳碼頭及港外線碼頭巴總地皮
 • 前新巴88線常客2001, 2001-02-01 12:36:55


  回應:


  1. push
  今 晨 來 自 《 星 島 日 報 》 的 報 導 :


  中 環 碼 頭 商 業 地 值 八 十 億

  如 果 政 府 拍 賣 中 環 港 澳 碼 頭 地 皮 , 那 麼 總 站 該 往 哪 兒 去 呢 ?  Article 66: (Request 1)

  應 該 會o係 返o個 度,做 有 蓋 總 站

 • thread 4720


  Article A67:

 • Re: 今天是否九巴蛇年廣告行305
 • xx1010xx, 2001-02-01 20:08:31


  回應:


  > > > > 唔 知 是 不 是


  > > > > 有 見 請 回 應


  > > >


  > > > 九 巴 蛇 年 巴 係 U 廠 6 3 x 掛 牌 喎


  > > > 而 且 3 0 5 由 8 1 , 8 1 C 等 路 線 抽 車 來 行 的


  > > > U 廠 又 唔 會 抽 車 過 0 黎 行 3 0 5


  > > > 可 能 你 見 到 西 田 百 貨 廣 告 車 就 以 為 係 蛇 年 巴 啦 . .


  > > >


  > > > H M 3 0 5 6


  > > >


  > > > 


  > > >


  > > >


  > >


  > > 西 田 百 貨o個 部AV今 日 朝 早 行82P


  > >


  > > 九 巴 之 迷


  > 可 能 都 會,因 下 午 四 時 已 見 停  荔 廠,


  > 右 邊 車 身 已 起 了 台,可 能 有 活 動.

  今 朝  架 好 似  西 田 車 身 的AV
  xx1010xx
 • thread 4718


  Article A68:

 • Re: 新巴開將軍澳線的時候會用什麼車
 • 東望洋 [Guia], 2001-02-01 18:26:44


  回應:


  > > 唔 該 解 答


  > > 仲 有 彩 明 在 哪 裹


  > > 是 不 是 近 將 軍 澳 地 鐵 站


  > 彩 明 是 在 唐 明 苑 側, 不 近 將 軍 澳 地 鐵 站 。


  近 調 景 嶺 站 的!


  >
 • thread 4717


  Article A69:

 • Re: 新記加價後收費估計:
 • 水柔柔DL, 2001-02-01 14:12:08


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > 以 下 係 新 記 加 價 後 收 費 估 話:( )即 係 熱 狗 收 費..


  >


  > 2 $4


  > 2A $4


  > 2M $3.5


  > 2X $5.3


  > 3A $5.4


  > 4 $6.2 ($4.5)


  > 4X $6.5


  > 8 $4.5


  > 8P $5.8


  > N8 $6.5


  > N8P $6.8


  > 9 $6.5


  > 13 $4.8


  > 14 $8.5


  > 15 $9.1


  > 15B $9


  > 15C $3.3


  > 18 $5


  > 19 $5.8


  > M21 $5.8


  > 23 $6.5


  > 23A $4.8


  > 23B $6.5


  > 25 $6.5


  > 26 $4.8


  > 27 $4.3


  > 38 $6.5


  > 42 $6.5


  > 43 $6.2


  > 43X $5.5 ($4.3)


  > 63 $8.5


  > 64 $8.5


  > 65 $8.5


  > 66 $8.5


  > 78 $3.2


  > 81 $4.5 ($3.6)


  > 81A $4.5


  > 81S $5.8


  > 82 $4


  > 84 $4 ($3)


  > 84M $3.5


  > 84S $4 ($3)


  > 91 $6.5 ($4.5)


  > 91A $3.2 ($2.7)


  > 93 $6.5 ($4.5)


  > 93A $6.5


  > 94 ($4.5)


  > 94A $3.2 ($2.7)


  > 95 $3.2 ($2.7)


  > 95A $3.2 ($2.7)


  > 95B $3.2


  > 262 $10.7


  > 309 $11.7


  > 338 $3.4


  > 374 $6.2


  > 399 $8.5


  > 590A $6.2


  > M590 $6.5


  > 595 $3.2


  > 720 $6.2


  > 722 $6.2


  > 781 $6.5


  > 101 $10


  > 101R $13.4


  > 102R $13.4


  > 104 $10


  > 106 $10


  > 109 $9.6


  > 110 $9.6


  > 111 $9.6


  > 112 $9.6


  > 113 $10


  > 115 $9.6


  > 115P $9.6


  > 116 $9.6


  > N121 $13.4


  > N122 $13.4


  > 301 $8.8


  > 302 $10.7


  > 305 $16


  > 601 $9.6


  > 641 $9.6


  > 680 $18.9


  > 680X $18.9


  > N680 $25.3


  > 682 $18.9


  > 691 $16


  > 691S $16


  > 691P $16


  > N691 $21


  > 694 $16


  > 802 $34.9


  > 811 $34.9


  > 904 $10


  > 905 $10


  > 914 $9.6


  > 948 $16


  > 970 $11.3


  > 970X $11.3


  > 796M $4.5


  > 796X $7.1


  >


  >


  > 791R,792上!,


  >


  >


  >

  加 價 是 不 包 括796M,796X!


  另 外,我 相 信4,9,25,43,91,93,93A的 冷 氣 價 不 會 加,反 而 熱 狗 價


  則 可 能 大 加(約16-17%).

  P.S.今 次 加 的 幅 度 最 多 的 應 該 是94

  DL  Article 69: (Request 1)

  > 其 實 加 幅 唔 止9.2%, 因 為98年 中 巴 時 代 都 仲 係 無 空 調 價 , 現 在 就 是 全 空 調 價 。 以2A為 例 , 無 冷 氣 車 費 為2.7元 , 加 價 後 全 冷 氣 巴 士 行 駛 , 車 費 為$4.0, 漲 價 足 足48%。

  放 心 吧 , 這 些 賬 面 數 , 區 議 員 、 立 法 會 議 員 會 「 啄 」 住 新 巴 的 了 。


  新 巴 , 你 等 捱 批 啦 ! 我 都 覺 得 新 巴 提 出 加 價 近 一 成 實 在 離 譜 。  Article 69: (Request 2)

  > 如 果 係 咁 , 咪 即 係 逼 人 接 受 冷 馬 ? 仲 成 世 界 ? ?


  錦 你 應 該 問 下 城 巴 同 龍 運 先 啦 =P


  >


  > 張 大 勇


  >


  >  Article 69: (Request 3)

  呢D$3.70的 路 線 我 諗 會 加 到 處4.10  Article 69: (Request 4)

  > 以 下 係 新 記 加 價 後 收 費 估 話:( )即 係 熱 狗 收 費..

  > 641 $9.6

  641現 在 已 收10.1, 加 價 後 能 同302一 樣 收10.7  Article 69: (Request 5)

  > 101 $10


  > 104 $10


  > 106 $10


  不 會 , 我 看$9.4已 是 大 限 , 而 且 九 巴 晌101、106有


  額 外 收 入 , 故 新 巴 唔 可 能 加 。


  > 109 $9.6


  > 110 $9.6


  不 可 能 , 加 盡 都 應 是$9.10-$9.20, 否 則110摺 得

  > 111 $9.6


  > 112 $9.6


  同101、106一 樣 , 有 電 視 收 入 , 故 收$8.90已 行 ,


  而 且112客 量 高 , 所 以 唔 會 俾 佢 加 。

  > 113 $10


  > 115 $9.6


  > 115P $9.6


  115系 加 到$9.6就 摺 得 , 渡 輪 可 以 復 活 了

  > 116 $9.6


  116係 收$9.4 scale, 故 係 加 都 加 到$10, 而 且 同


  101、106、111、112一 樣 有 電 視 , 新 巴 唔 可 能 叫


  九 巴 加 到 。

  > 301 $8.8


  > 302 $10.7


  > 305 $16


  不 可 能 , 特 別 是302加 到$10.7, 我 更 不 會 信

  > 601 $9.6


  601同116情 況 一 模 一 樣

  > 641 $9.6


  不 可 能 減 價 吧 ,641是 特 快 , 收$10.10 scale。

  > 680 $18.9


  > 680X $18.9


  > 682 $18.9


  680即 將 有 電 視 ,682又 在 整 固 期 , 故 不 可 能 加

  > 691 $16


  > 691S $16


  > 691P $16


  搭98A+地 鐵 好 過

  > 694 $16


  摺 得

  > 914 $9.6


  914加 到$9.4已 夠 , 九 巴 肯 吧......


  > 970 $11.3


  > 970X $11.3


  各 位 , 請 移 步 搭171或905吧

  > 796M $4.5


  摺 得

  > 796X $7.1


  呢 條 加 到 吧.....


  >


  > 791R,792上!,


  >


  >


  >

  雪 兔 檸 少 .5048  Article 69: (Request 6)

  這 次 加 價 應 該 不 包 括 聯 營 過 海 隧 道 線.

 • thread 4716


  Article A70:

 • Re: 急問九巴有冇開過以下路線
 • 東邪 (GK9112), 2001-02-01 11:50:10


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > 九 巴 有 冇 開 過98B,296B,269,269A,271B,87C,81A,81B,89A


  > 如 果 上 述 路 線 有 開 過 或 計 劃 有 該 路 線 去 邊 度

  - 89A is running between Yuen Chow Kok and


  Kwun Tong Ferry before the Tale's Chain Tunnel


  opens.

  ~ at school


  東 邪


  GK 9112


  8 5 K 巴 士 網 頁  Article 70: (Request 1)

  89A(觀 塘 碼 頭<-->圓 洲 角)在 開 大 隧89x時 取 消 了.  Article 70: (Request 2)

  > 271B未 曾 開 過


  > 但 見 過 有AM布 牌 有271B。

  呢 個 可 能 係71B在 數 年 前 考 慮 全 冷 的 編 號,


  因 為71B用 雙 層 巴 士,但 很 多 人 都 不 肯 到 上


  層,但 有 人 提 出 用 單 層 巴 士.不 過 當 時 所 有


  單 層 熱 狗 已 經 退 役,所 以 考 慮 用 單 層 冷 馬,


  不 過 當 時 富 亨 村 的 居 民 強 烈 反 對,所 以71B


  到 現 在 還 是 全 熱.

  富 亨 居 民


  Jacky Chong  Article 70: (Request 3)

  > 是 觀 塘 碼 頭,非 月 華 街

  兩 個 都 正 確


  89A在1983年 開 辦 時 是 以 觀 塘(月 華 街)為 總 站


  1984年 換 三 軸 車 後


  總 站 改 往 觀 塘 碼 頭  Article 70: (Request 4)

  原 本 是 有296B, 往 返 尚 德 和 鑽 石 山 地 鐵 站 。  Article 70: (Request 5)

  98B 應 該 係 今 天 的 298B


  296B 變 了 新 巴 796M
 • thread 4715


  Article A71:

 • Re: How to improve Rt.722 of NWFB?
 • M21-720-722, 2001-02-01 13:42:26


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > > Rt.722 is going to cancel, but i don't want it to happen.


  >


  > 哪 裡 的 消 息?


  >


  > 張 大 勇


  >


  若722真 的 要cancel,耀 東 居 民 上 街 遊 行 都 似.


  小 弟 都 認 為 應 該 開722P晨 早 特 車(有 人 已 提 過),由 耀 東 落 西 灣 河 直 上 東 廊.722照 經  魚 涌.最 好 不 停 怡 東,吸 引 多 些 灣 仔,中 環 客.


  最 最 好 就 係 開 絛2P,耀 東-太 古 城-銅 鑼 灣.

  M21-720-722  Article 71: (Request 1)

  > Rt.722 is going to cancel, but i don't want it to happen.

  你 從 邊 度 收 番 黎?722早 上 很 多 人 乘 搭,722應 該 經Quarry Bay,否 則 客 量 不 夠.  Article 71: (Request 2)

  我 從 區 議 員 得 知722可 能 會 不 經[魚 則]魚 涌 及2,M21合 併,並 沒 有 聽 過


  722會 取 消,請 問 您 這 消 息 如 何 得 知 ?

  其 實,講 真 以 前 中 巴722的 服 務 時 間 係 最 賺$,果 時 班 班 滿,所 以 後o黎


  都 用LM來 取 代LF行 走 此 線(當 年720都 係 用 緊MB).


  宜 家722情 況 都 唔 差,點 都 好 過4,4X,81,84,91,94,781...,如 果 不 經


  怡 東 就 仲 正 !

  HB973  Article 71: (Request 3)

  可 信 性 極 低!722係 唯 一 一 條 連 接 耀 東興 東 與 中 區 及 金 鐘 一 帶 的 路 線,而 且 客 量 亦 算 唔 錯,雖 然 非 繁 忙 時 間0既 客 量 係 少0的,但 都 冇 理 由 取 消0架!我 就 一 定 唔 信 喇!

  興 東 常 客


  宇 航2004  Article 71: (Request 4)

  > 不 可 能


  > 現 時722只 是 傳 不 經  魚 涌 罷 了


  > 但 區 議 員 必 定 反 對 。


  >


  > 現 時 如 果 要 由 耀 東 總 站 前 ( 即 天 悅 - 耀 東 總 站 內 各 站 )


  > 往  魚 涌 , 只 得$5.8的722, 之 後 是$7.0的77和99, 及


  > $8.9的110, 如 果 人 們 肯 行 便 沒 有 問 題 , 但 不 肯 行 就 要


  > 靠722了 。


  >


  > 所 以 ,722不 經 怡 東 便 可 了 , 不 經  魚 涌 即 是 死 路 一 條


  >


  > 雪 兔 檸 少 .5048

  每 次 搭720的 時 候 , 去 到 近Causeway Bay Tin Hau落 斜 一 段


  最 左 線 就 塞 車......有722,780.....


  722不 經 怡 東 最 好~

  DA89
 • thread 4714


  Article A72:

 • Re: A52一問
 • 蝴蝶情緣祝願大家在蛇年樂得自在,活得優悠, 2001-02-01 13:51:15


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > > > 現 在A52是 否 以60X做 主 力,有 都 巴 行 嗎?


  > > > >


  > > > > 235M/HT 8086


  > > >


  > > > 60X是 九 巴 , 而A52是 九 鐵


  > > > 好 似 沒 有 什 麼 關 係


  > > > 而 九 鐵 的A52繁 時 可 能 有 都 城 行 的


  > > >


  > > I think he mean KCR's 11.3m Trident (6xx),not KMB's bus route 60x


  > >


  > > S3BL10 @school


  > >


  > >


  > 也...


  > 我 想 講 係 九 鐵 躉(6系...)...sorry...


  >


  > 235M/HT 8086


  >


  >

  此 路 線 每 天 均 有3至4部 躉 行


  而 主 力 是4XX為 主


  而 繁 時 的 確 有 都 城 行 的

  ~蝴 蝶 情 緣 祝 願 大 家 在 蛇 年 樂 得 自 在 , 活 得 優 悠~  Article 72: (Request 1)

  不 一 定


  也 有 61-, 620, 621, 或 622

  也 有 4xx

  及 一 部 MCW 兩 味  Article 72: (Request 2)

  A52 每 三 天 轉 一 次 車 , 以 鐵 躉 為 主 。


  A 5 2 行 過 大 部 分 鐵 躉 , 6 1 0 - 6 2 2 行 齊 。


  而 A 5 2 有 一 部 M C W 和 B 1 0 M 。  Article 72: (Request 3)

  > 點 解A52開 線 咁 耐 都 未 行 過Olympian同Dart仔o既??

  Dart是 用 過,但 聽 聞 行 龍 鼓 灘 道dart仔 不 太 夠 力,所 以 較 少 用


  而Olympian在 龍 鼓 灘 總 站 轉 彎 不 夠 位 所 以 不 能 使 用

  ~蝴 蝶 情 緣 祝 願 大 家 在 蛇 年 樂 得 自 在 , 活 得 優 悠~
 • thread 4713


  Article A73:

 • Re: 急問以下幾部ME今日行乜線
 • fu482, 2001-02-01 22:09:22


  回應:


  > > > ME1 CZ6686


  > > > ME5 DF7896


  > > > ME6 DF6853


  > > > ME7 DF6909


  > > > ME15 DF9698


  > > > ME16 DG316


  > > > ME17 DF8519


  > > > ME18 DF9149


  > > > ME19 DF9520黑 賓


  > > > ME23 DG2458


  > > > ME26 DG6240


  > > > ME29 DG5071


  > > > ME30 DG5344


  > > > ME32 DG6437


  > > > ME33 DG4756


  > > > ME34 DG5362


  > > > ME36 DG5708


  > > > ME38 DG6239


  > > > ME41 DG8380


  > >


  > > ME32: 76K


  > > ME38: 73


  > > ME6: 73


  > > ME7: 70


  > > ME17: 76K


  > > ME15, ME23: 74K


  > > ME26, ME29: 71B


  > > P.S. DF 7896 is ME4, not ME5!


  > > ME23 is DG 2758 not DG 2458!


  > > BENZ 20


  > >


  > >


  > ME5 , ME34 :71K


  >


  >

  咁ME1 2/2/2001行 邊?

  香 港 世 紳 巴 士 網


  fu482~as1 • thread 4712


  Article A74:

 • Re: DF8962窮追DT6132
 • 小才仔FP7359, 2001-02-01 21:09:08


  回應:


  > > 路 線:63X


  > > 時 間:1/2/2001 0:05


  > > 地 點:屯 門 市 中 心 橋 底 巴 士 站


  > > 相 隔 距 離:50秒,不 過 追 唔 到 架DF8962 O既 乘 客 睇 怕 等 下 班 車 要 等 成 半 粒 鐘 咯!


  >


  > 63X 班 次 不 會 因 此 而 受 影 響 , 因 為 ME11 是 昨 天 63X 的 P1 加 班 車 。


  >


  > AD262--GR5386/AP64--JU3018

  點 解 無 端 端 加 班? • thread 4711


  Article A75:

 • Re: 急問70X(S10)下午開幾點?
 • fu482, 2001-02-01 22:10:20


  回應:


  > > > > 如 題!!thank


  > > >


  > > > 下 午 5:43-46 分 左 右


  > >


  > > Which side? What bus is used today?


  > >


  > > Anthony Lui


  > >


  > >


  > 70X S10 今 日 用 ME30 DG5344 , 上 水 開 5:4?PM ,


  > 觀 塘 開 7:30PM.


  >


  > GZ5818/Tonio Tse


  >

  S10 mean wt? • thread 4710


  Article A76:

 • Re: 政府將批新巴加價
 • 722, 2001-02-01 14:20:08


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > 據 方 向 報 導 , 政 府 將 批 准 新 巴 加 價 百 分 之 九 點 二 , 快 會 在 三 、 四 月 實 行 。 大 部 分 乘 客 需 要 付 多 四 毫 至 七 毫 。 報 導 又 稱 政 府 查 閱 過 新 巴 賬 目 及 實 際 營 運 成 本 數 據 後 , 都 應 為 有 必 要 加 價 。


  > >


  > > 新 巴 冇 須 買500架 車


  > > 好 多 熱 狗eg...DL,ML都keep得 好 好 架


  > > 九 點 二 太 高 了...


  >


  > 第 日M590、91收 六 個 八 ,84M收 三 個 半 , 睇 佢 點 死 。


  >


  > 鬼 唔 望 城 記 唔 加 價 玩 謝 佢 。


  >


  > 係 批 都 五 個 巴 仙 以 下 啦 , 批 足 九 個......


  >


  > > > 我 自 己 應 為 新 巴 不 應 加 價 , 新 巴 雖 然 從 接 手 以 來 至 現 在 都 未 曾 加 價 , 但 是 九 巴 也 是 多 年 沒 有 加 價 , 反 而 投 資 其 他 設 備 以 增 加 收 入 來 源 , 如 在 巴 士 上 加 裝 電 視 機 , 這 可 以 有 可 觀 的 廣 告 收 入 。


  > >


  > > 同 意,不 過 新 巴 買 了 太 多 新 車..


  >


  > 簡 直 去 到 瘋 狂 程 度 。 大 家 有 新 車 靚 車 搭 的 苦 果 就 是 這 樣 。


  >


  > > > 其 實 新 巴 也 裝 有 電 視 機 , 但 是 永 遠 在 測 試 中 。 這 反 映 了 新 巴 雖 然 有 意 加 裝 設 備 改 善 服 務 , 但 永 遠 只 是 測 試 中 , 開 始 測 試 時 就 大 事 宣 傳 , 但 測 試 完 畢 後 就 不 了 了 之 。 如 報 站 機 、 電 視 機 。


  > > > 是 技 術 不 可 行 還 是 只 是 宣 傳 技 倆 ?


  >


  > 試 看 看 新 記 剛 得 經 營 權 時 講 過 什 麼 再 看 看 有 冇 做 吧


  >


  > 張 大 勇


  >


  >


  這 是 新 巴 近 兩 年 狂 買 新 車 的 後 果,其 實DL,ML可 以 延 長 其 壽 命,分 幾 年 換 車.可 以 減 低 加 價 壓 力.  Article 76: (Request 1)

  新 記 同 政 府 係PK....,不 理 市 民 感 受 批 准 加 價!!!

  真 想 係 新 記 黃 廠 同 杏 廠 放 火 燒 廠,(講 笑)!
  791R,792 上!  Article 76: (Request 2)

  新 巴 資 源 不 懂 充 分 運 用, 例 如 用 十 二 米 巴 士 行 84M, 非 繁 忙 時


  間 大 量 空 車 遊 街, 和 城 巴 爭 客, 最 尾 的 結 果 真 是 加 價. 況 看 那


  時 又 需 要 再 加 價
 • thread 4709


  Article A77:

 • S3BL364
 • GX 7271---75X掛牌, 2001-02-01 17:37:15


  回應:


  364呢 幾 日  元 朗 廠,可 行ge線 只 有4條:


  54,63M,63X,76K


  有 興 趣 自 已 捕o下~~


  *昨 天 行76K


  > Thanks


  客 氣la~ • thread 4708


  Article A78:

 • Re: S3BL174今日行乜線?
 • Tequila, 2001-02-01 16:22:57


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > > 我 估 今 日 行81C


  > > > >


  > > >


  > > > S3BL174是87B掛 牌


  > > 佢 兩 日 不 是 行87B了.....前 日 行88M,昨 日 行87D>_<


  >


  > 阿 哥 呀 , 架 車 唔 行87B一 兩 日 , 你 就 話 佢 唔 係 掛 牌


  > 唔 係 呀 嘩 , 呢D可 能 係 普 通 車 務 調 動


  >


  >

  冇 人 話 過 佢 唔 係 掛 牌 喎~  Article 78: (Request 1)

  > > S3BL174是87B掛 牌


  > 佢 兩 日 不 是 行87B了.....前 日 行88M,昨 日 行87D>_<


  >


  超!! JJ9581夠 行 過 兩 日43同44, 又 唔 見 佢 唔 係36B自 軌??!!  Article 78: (Request 2)

  點 解o甘 諗?
 • thread 4707


  Article A79:

 • Re: Waste of resources on 84M?
 • 前新巴88線常客2001, 2001-02-01 12:28:50


  回應:


  > Yesterday I went to Siu Sai Wan to see a client, and I left around 1800 hour.


  >


  > I saw buses on 84M were of 12m SLF buses, and I saw a bus near Yue Wan Estate "from" Chai Wan MTR, with no passenger on the upper deck and about no more than 10 passengers on the lower deck.


  >


  > Is the demand of 84M really justifies use of such 12m buses? Shouldn't those bused be exchanged with those 10.6m Darts on 8?


  >


  > I think that way resources can be better utilized.

  同 意 ! 倒 不 如 把8號 的 飛 鏢 跟84M的 三 叉 戟 對 調 還 好 ! • thread 4706


  Article A80:

 • Questions about Coaster and Rosa
 • 100 Wong, 2001-02-01 09:21:19


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  I've several questions regarding Toyota Coaster and Rosa, hope they can be answered.

  1)It has been almost 8 years since Toyota released the current generation of Coaster. Is there any totally redesigned version soon? If so, when?

  2)Will the new Coaster be SLF?

  3)How are Coaster and Rosa being used in Japan? Public bus? Private bus like small tour coach? Factory bus? Or whatever else?

  4)For both Coaster and Rosa, which place is the largest market for them? Japan? HK? Or elsewhere like Thailand?

  Thank you very much.

  100 Wong  Article 80: (Request 1)

  First of all, thanks to your information...

  > 有 消 息 指2003年 底,新 車 為CZ系,採 用 中 置 引 擎,令 前 門 緊 貼 前 軸......,只 要 你 聯 想PREVIA是 怎 模 樣,之 後 小 巴 化.....

  Actually, according to another boardmate with in-depth mechanical knowledge on buses, what we thought as being "mid-engine" design of Coaster/Rosa is actually being considered as "front engine", since the engine is located ahead of the front axle.

  Should I imagine about an extended Previa (previous generation?) or simply another Rosa?

  > 豐 田 與 三 菱 比 率 是4比6,大 家 都 有 加 長,長,中,短 版,又 有 自 排 四 驅 等 等,但 三 菱 玩 科 技,豐 田 玩 耐 用,各 有 長 短.


  > 此 車 系,雖 用 於 自 家 用,路 線 比 較 少,但 中 至 短 距 離 十 分 活 躍.


  >


  Can you elaborate as to how they've being used "privated"?

  Then of course those "new" Coasters and Rosas in Macau also have automatic transmission!

  > 三 菱 在 日 本WIN


  > 豐 田 在 香 港WIN


  > 其 他 地 方 大 陸

  Which place has the largest market of these buses? Can you consider those in mainland China being Coaster as well? (not sure, as they seem to be OEM!)

  > Koichiro Toyota(豐 田 浩 一 郎)


  > ICQ NO.8238165


  >


  How are the others doing in Japan? Such as Nissan and its OEM Isuzu?

  Have you seen those new Nissan Diesel coach in HK? I saw two of them! One silver and another white!

  100 Wong


  who does NOT discriminate against Japanese buses...  Article 80: (Request 2)

  > 要 說 說 她 們hISTORY.........


  > 只 知 三 菱ROSA是 由 一 款 叫B12大 貨VAN改 成,之 後 成BE系,再 同CANTER的 零 件 有 互 用 性

  That's the reason why many don't like the Rosa, as the chassis is (or was?) based on the Canter truck! So the ride proved to be much rougher than those Coaster!

  Indeed, even "new" Rosas aren't doing much better! The first GMB copy in TKO is sure falling apart, and those JC licensed ones for AEL are falling apart as well!

  > 三 菱 還 有+/-半 自 排 供 應.......

  Any being fitted with air-suspension?

  > 這 對 姊 妹 車,[日]供 外,[五]供 內,好 難 突 圍...

  IC!

  > 車 尾 十 盞 燈 那 新 加 坡 車 身?

  Yes! Can you elaborate both on the chassis and body?

  > 我 都 是 這 樣 話..


  > 8-^


  >


  @_@

  > Koichiro Toyota(豐 田 浩 一 郎)


  > ICQ NO.8238165


  >


  100 Wong  Article 80: (Request 3)

  > Then how about BM7889/JPXXXX/JR220/JU2793...?


  >


  > Anthony Lui

  These are doing fine now, as per JR licensed Rosa of AEL. God knows what will happen in the near future!

  100 Wong  Article 80: (Request 4)

  > > That's the reason why many don't like the Rosa, as the chassis is (or was?) based on the Canter truck! So the ride proved to be much rougher than those Coaster!


  > >


  > 十 六 座,豐 田win,因 為 多 消 耗 品 零 件 供 應


  > 28座 以 上,mitsubishi win,因 為 有 原 廠 有 修 理 優 惠 計 劃,加 上


  > 保 險 又 有 優 惠,車 價 又 平.


  > > Indeed, even "new" Rosas aren't doing much better! The first GMB copy in TKO is sure falling apart, and those JC licensed ones for AEL are falling apart as well!


  > >


  > > > 三 菱 還 有+/-半 自 排 供 應.......


  > >


  > > Any being fitted with air-suspension?


  >


  > 只 有 氮 氣 吸 震 筒,加 葉 片 彈 簧.......


  > > > 這 對 姊 妹 車,[日]供 外,[五]供 內,好 難 突 圍...


  > >


  > > IC!


  > >


  > > > 車 尾 十 盞 燈 那 新 加 坡 車 身?


  > >


  > > Yes! Can you elaborate both on the chassis and body?


  > >


  > > > 我 都 是 這 樣 話..


  > > > 8-^


  > > >


  > > @_@


  > >


  > 如 果 要 說 歷 史 傳 說,ROSA是 美 麗 過COASTER,因 為 十 分 傳 奇,


  > 遲 下 我 弄 個 網 頁 說 下 她 的 發 展 史......


  >


  > 如 果 你 想 知 道ROSA類 別,可 到 我 的


  > http://japanpaperbus.heha.net/


  > 看 看 吧!


  > Koichiro Toyota(豐 田 浩 一 郎)


  > ICQ NO.8238165


  >


  >


  >
  有 沒 有civillian 及 五 十 鈴 小 巴 資 料?
 • thread 4705


  Article A81:

 • Re: 新巴仲有幾多?
 • 樣版康偈豪900, 2001-02-01 09:40:23


  回應:


  1. push
  2. push
  > > 請 問 新 巴 仲 有 幾 多2061-2094之 車 型 服 役 中?


  > >


  > > 勞 煩 各 位~


  > >


  > > DC5159


  >


  > 聽 人 講 話 係 2090-2093

  唔 係2091-2094嗎 ?

  樣 版 康 偈 豪900  Article 81: (Request 1)

  > 2094 經 已 退 役 。


  > 2090 則 仍 在 正 常 行 走 。

  估 唔 到2094都 要 走,諗 住 佢 會"逃 過 一 劫",


  2072就 預 左 佢 會 走 架 啦......(2072,2094曾 是95冷 馬 主 力)  Article 81: (Request 2)

  > 2090好 似 仲 有 牌 費 , 近 期 見 佢o係 中 環


  > 2092同2093好 似0係8號 車


  上 次 在 北 角 碼 頭 見 到 2 0 9 3 行 2 7 , 但 我


  竟 沒 有 影 它 。
 • thread 4793


  Article A82:

 • 車速紀綠儀
 • 屯門電車區運轉手﹝看完櫻劇場版II﹞, 2001-02-02 00:37:58


  回應:


  自 坦 克 車 開 始 , 由 始 至 終 並 沒 有 廣 泛 採 用 , 大 家 猜 所 謂 原 因 ? • thread 4792


  Article A83:

 • 新 巴 是否申 請 過 開辦 978 ?
 • abraham, 2001-02-02 00:33:56


  回應:


  記 得 半 年 前 有 版 友 曾 經 提 過 新 巴 申 請 過 開 辦 978, 由 粉 嶺 至 上 環. 上 個 月 運 輸 署 代 表 在 區 議 會 交 運 會 答 問 時 又 話 從 冇 收 過 新 巴 申 請.


  有 無 版 友 重 記 得 件 事 ? 同 埋 消 息 來 源 究 竟 係 點 既 呢 ? • thread 4791


  Article A84:

 • 66M路線歷史
 • 屯門電車區運轉手﹝看完櫻劇場版II﹞, 2001-02-02 00:29:46


  回應:


  66M初 期 是 不 經 山 景 的 鳴 琴 路 , 來 回 均 經 蔡 意 橋 及 屯 門 鄉 事 會 路 , 往 荃 灣 方 向 , 由 屯 門 鄉 事 會 路 穿 過 現 時 錦 華 商 場 與 杯 渡 路 橋 底 之 間 的 位 置 駛 出 屯 門 公 路 ,60M也 是 從 該 位 置 駛 出 屯 門 公 路 。


  後 來66M經 山 景 的 鳴 琴 路 , 變 成 現 有 路 線 , 只 是 在 新 墟 一 帶 的 行 走 方 法 曾 經 改 變 數 次 。 • thread 4790


  Article A85:

 • [板友停板通告] 板友 fu482
 • GZ5818, 2001-02-02 00:27:31


  回應:


  板 友 " fu482 " 於 文 章4708&a=74766&a=4內 使 用 粗 鄙 字 眼 及

  不 禮 貌 對 待 板 友 .

  板 友 " fu482 "已 不 是 初 犯,


  現 將 其 貼 文 權 暫 停 一 個 月 ( 至 三 月 一 日 ) 以 作 處 分.
  GZ5818/Tonio Tse


  板 主 • thread 4789


  Article A86:

 • 小問:72X,73X,74X,75X的歷史
 • 虹橋太守 - FM5987, 2001-02-02 00:07:22


  回應:


  1. push
  我 想 問72X.73X,74X,75X的......


  1)何 時 開 線?


  2)用 車 變 化?


  3)加 冷 的 日 期?多 少 部?


  4)什 麼 廠 派 車?

  現 兼 任 虹 橋 嶺 南 經 略 使 的


  虹 橋 太 守.FM5987字  Article 86: (Request 1)

  > 1)何 時 開 線?

  72X & 74X 同 年 同 月 同 日 生 :1985-09-26


  75X:1986-02-28


  73X:1987-04-07

  waman
 • thread 4788


  Article A87:

 • Re: AD137 GH5874,AD141 GH6231,AD161 GJ3975是否U廠車
 • Cityflyer內最舒適的2157+2144, 2001-02-02 00:02:32


  回應:


  > AD137 GH5874,AD141 GH6231,AD161 GJ3975是 否U廠 車


  >


  係! 全 部 都 係263M掛 牌 。

  2157+2144 • thread 4794


  Article A88:

 • 求98A 掛牌車資料..
 • AV102 GL3694, 2001-02-02 00:50:16


  回應:


  想 問 下 邊 度 有 詳 細 的 98A 掛 牌 車 資 料,


  另 外AS21 是 否 甩 左98A, 佢 又 去 左 邊?? • thread 4795


  Article A89:

 • Anti-NWFB fare increase
 • Super Olympian, 2001-02-02 01:20:40


  回應:


  if NWFB increases fares, everyone do not take it and take CTB


  economics in hk is so bad...in this world it still increases bus fares!! • thread 4796


  Article A90:

 • 問城巴路線長者車費
 • waman, 2001-02-02 01:23:49


  回應:


  城 巴 現 時 除 了 過 海 路 線(102,307,606,690,930,962等)、


  北 大 嶼 山 路 線(E11,S52等)及 機 場 快 線(A11,A12等)要 滿 6 5 歲


  才 可 以 享 受 長 者 車 費 外 , 那 些 香 港 島 路 線(5,6,10,40,70等)及


  私 人 屋  路 線(62R,73R,901R等)只 要 滿 6 0 歲 便 可 以 享 受 長 者 車 費

  請 問 城 巴 最 近 那 個 〝 長 者 一 元 搭 城 巴 〞 計 畫 , 那 些 6 0 - 6 4 歲


  人 士 點 算 呀 ? • thread 4798


  Article A91:

 • 一名72X男乘客伸腳踢爆樓上車頭玻璃窗
 • 乘搭隧巴 唔愛九巴 903巴 吱吱喳喳 (914, 2001-02-02 02:12:07


  回應:


  一 名 7 2 X 男 乘 客 伸 腳 踢 爆 樓 上 車 頭 玻 璃 窗 :

  事 發 地 點 : 旺 角 柏 景 灣 巴 士 總 站

  事 發 時 間 : 2 0 0 1 年 2 月 1 日 晚 上 1 0 . 2 0 左 右

  事 發 車 輛 : 7 2 X 的 S 3 M , 唔 記 得 係 E F 7 4 2 4 還 是 係 E F 7 4 8 4 , 總 之 係 7 2 X 荔 廠 的 掛 牌 車 .

  當 時 人 物 : 車 長 , 我 , 一 個 女 仔(G), 一 對 情 侶(M & W)

  事 發 經 過 :


  今 晚 我 又 搭 7 2 X 回 家 , 我 係 柏 景 灣 總 站 上 車 , 而 當 時 又 有 3 個 人


  上 車 , 分 別 係 F , M , W . 我 係 第 一 個 上 車 的 人 , 我 開 始 時 坐 在


  樓 上 車 頭 右 邊 第 二 個 位 , W 坐 在 樓 上 車 頭 左 邊 第 二 個 位 , F 坐 在


  樓 上 車 中 間 左 邊 位 , M 係 遲 了 一 些 上 樓 上 .

  當 時 , 我 坐 右 邊 是 因 為 當 時 左 邊 車 頭 玻 璃 窗 係 開 左 , 而 右 邊 係


  關 左 , 我 怕 要 食 西 北 風 , 因 此 我 坐 在 右 邊 . 當 M 上 到 樓 上 時 ,


  他 即 時 去 到 車 頭 ( 當 時 巴 士 剛 剛 由 總 站 駛 出 左 轉 入 海 泓 道 ) ,


  他 伸 腳 踢 爆 樓 上 車 頭 玻 璃 窗 , 車 長 很 機 警 , 立 刻 停 埋 一 邊 及 走


  上 來 看 過 究 竟 , 由 於 成 地 玻 璃 碎 , 我 就 行 去 車 中 間 坐 . M 及 F


  也 坐 後 了 幾 行 .

  車 長 上 到 來 問 我 們 係 邊 個 做 , M 便 對 車 長 說 :


  我 想 關 玻 璃 窗 , 點 知 就 碎 左 .


  跟 著 車 長 對 我 和 G 說 可 以 即 刻 轉 下 一 班 車 走 , 但 M 及 F 就 要 多 留


  一 陣 . 車 長 便 即 時 打 電 話 , 不 過 我 就 唔 知 他 打 電 話 比 誰 , 我 和 G


  分 別 立 刻 行 落 樓 下 坐 , 等 下 一 班 車 到 . 車 長 也 落 樓 下 , 我 便 靜 雞


  雞 對 車 長 說 我 親 眼 睇 住 他 伸 腳 踢 爆 樓 上 車 頭 玻 璃 窗 , 車 長 都 覺 得


  出 奇 , 我 便 再 說 : 當 時 左 邊 車 頭 玻 璃 窗 係 打 開 , 我 估 佢 係 想 關 窗


  , 佢 想 伸 腳 踢 向 玻 璃 窗 上 的 銀 色 的 扶 手(希 望 大 家 明 白 我 講 緊 邊 度


  , 因 為 我 唔 知 點 樣 形 容).

  好 快 , 後 面 架 唔 知 係 A V 定 係 3 A V 到 , 車 長 帶 著 我 和 G 上 車 .

  唔 知 M 要 不 要 賠 錢 呢 , 因 為 他 是 蓄 意 伸 腳 踢 爆 樓 上 車 頭 玻 璃 窗 ,


  希 望 要 啦 , 這 些 人 真 係 要 給 他 一 些 教 訓 . • thread 4797


  Article A92:

 • 豈有此理,名副其實的「運吉」
 • 屯門電車區運轉手﹝山手線E231系﹞, 2001-02-02 01:56:26


  回應:


  昨 晚 即2月1日 , 我 在 晚 上 聽 到 收 音 機 新 聞 , 「 運 吉 」 居 然 說 落 馬 洲 皇 崗 穿 梭 巴 士 因 疏 導 能 力 有 限 , 每 小 時 只 能 疏 導1000名 乘 客 , 請 市 民 儘 量 使 用 鐵 路 過 境 , 不 要 依 賴 過 境 穿 疏 巴 士 , 幸 好 我 對 老 懞 懂 的 政 府 完 全 沒 有 任 何 希 望 , 所 以 並 沒 有 失 望 。 • thread 3023


  Article B1:

 • 香港巴士及模型迷會的委員行為古怪!?
 • 祟光百貨~DA56, 2001-02-02 00:26:27


  回應:


  哈 哈 , 真 奇 怪 , 有 個 所 謂 的 巴 士 迷 會 竟 然 自 己 用 左 個 分 身 戶 口 貼 文


  之 後 , 話 自 己 個 分 身account冒 認 是 該 會 人 仕 貼 文 , 真 奇 怪 !

  相 關 文 章 :


  http://www.hkbdb.com/read.php?f=2&t=4731&a=1特 別 聲 明


  http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=2296&a=1城 巴B12遊 河 接 受 網 上 報 名


  http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=2339&a=2昨 天B12遊 河 補 充

  另 外 精 選 文 章 :


  http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=2321&a=1大 發 現 : 有 巴 士 迷 會 涉 嫌 當 人 地 會


  搞 完 既 活 動 係 自 己 搞 的 , 簡 直 吹 水 !


  借 問 聲 有 沒 有 巴 士 迷 朋 友 們 報 左 名 參 加 呢 個 奇 怪 巴 士 迷 會


  舉 辦 的 活 動 , 及 佢 地 之 前 是 否 真 的 如 該 會 網 頁 所 言 , 曾 舉


  辦 參 觀 車 廠 、 及BBQ加 開 蓬 巴 士 遊 河 活 動 ?

  新 巴 祟 光 巴 士-DA56,23號 上 ! • thread 3022


  Article B2:

 • Re: [貼相]文化博物館...巴士玩具
 • 中巴一哥 ---> 白水箱 ( HK 104 ), 2001-02-02 00:23:08


  回應:


  > 大 家 有 無 去 過 ?


  >


  >


  >


  >


  > C.K.

  是 否 係 大 圍 呢 ???

  新 巴 長 途 王 ---> 682 • thread 3021


  Article B3:

 • Re: [貼相]為何新巴3004前門
 • 祟光百貨~DA56, 2001-02-02 00:25:11


  回應:


  > 為 何 新 巴3004前 門 . . . 變 左 黑 門 ?


  >


  >


  >


  > C.K.

  Is it due to the previous burnt of that bus when in route 601?

  DA56 • thread 3020


  Article B4:

 • Re: [貼相]九巴路線
 • 憎恨星期日的S3BL103, 2001-02-02 00:23:19


  回應:


  > > 跨 媒 體 賣 廣 告 ? ?


  > >


  > >


  > >


  > > C.K.


  >


  > 係 咪EH 4005 黎 架?


  >

  唔 係, 係FB4822

  九 巴 之 迷 • thread 3019


  Article B5:

 • [貼相]老紅小 BB 2322
 • C.K. 貢禧法菜, 2001-02-01 23:51:25


  回應:


  三 菱 老 牌 小 巴 , 旺 角 < > 觀 塘  C.K. • thread 3018


  Article B6:

 • 接力貼:KMB MAN24.310一週年
 • trident1012, 2001-02-01 23:51:14


  回應:


  1. push  2000年 的 年29九 巴 第 一 部MAN駛 屯 總
  2000年4月28日 , 金MAN啟 航  Article 6: (Request 1)

  > > 好 , 呢 排 興 起 , 一 齊 貼 !


  > > 九 巴 AMN7 :


  > >


  > > 更 多 相 片 於 《 香 港 汽 車 網 絡 快 線 》 !!


  > > URL: http://www.hanvas.com/hkvne/index.html


  >


  > 張 相 係 幾 時 影 的?????

  應 該 都 係 去 年 農 曆 新 年 左 右 咯 ..
 • thread 3017


  Article B7:

 • [貼相] 今日特別所見 FH8543虎年行68X
 • ~ 極速 GE6351 ~, 2001-02-01 23:43:22


  回應:  ~極 速 GE6351~ • thread 3016


  Article B8:

 • Re: 有咩巴士有全身廣告?
 • 小捷聯 Little Jit Luen, 2001-02-01 23:52:24


  回應:


  1. push
  2. push
  小 捷 聯 1351,52,53 (國 泰)  Article 8: (Request 1)

  你 睇 睇 依 度 :


  新 巴 全 身 廣 告  Article 8: (Request 2)

  沙 田 廠 部 份 :


  BL120-DG4335, 西 田


  AV346-HM3824, 同 上


  3N, 護 苗 基 金


  3BL, 東 華 三 院


  S3BL355-EC7920,369-ED3902,IVE


  S3N220-EA2065, 生 抽 王


  AD226-GM6315, 舊GATEWAY


  ATR205-JN1354, 新GATEWAY


  40X有 架AD, 有 禮 通 全 港


  S3V28-GL431, 西 九 龍 中 心


  AD243-GN2070, 凱 茵 豪 園


  AA10-FN8039, 威 行


  ADS40-GS6500, 馬 鞍 山 廣 場


  ATR-JE2422,AV342-HM3066, 麥 當 勞

  沙 田 巴 士 網STBW

  香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD
 • thread 3015


  Article B9:

 • [Wallpaper試打]10.6米超豪
 • 愛小雪一輩子o既ATR64, 2001-02-01 23:15:33


  回應:

  小 弟 首 次 在 此 貼Wallpaper,俾D意 見 過 我 啦,thx

  愛 小 雪 一 輩 子o既ATR64
 • thread 3014


  Article B10:

 • 與世無爭的小捷聯 - 絕境撮照
 • 小捷聯 Little Jit Luen, 2001-02-01 23:55:17


  回應:  小 捷 聯 的 網 頁 ... ...


  好 耐 都 無 同 大 家 見 面 了 ;


  我 是 小 捷 聯 的 知 心 兄 弟 , 在 假 期 時 從 新 在 建 做 一 個 屬 於 小 捷 聯 的 網 頁 。

  雖 然 還 未 完 工 , 但 我 會 加 倍 努 力 , 望 早 日 完 成 。


  你 們 現 可 到 首 頁 看 看1337在 向 各 位 打 招 呼 ;


  web: http://www.netvigator.com.tw/~jitluen/Home.htm

  在 明 天 我 會 花 三 小 時 在 南 環 路 撮 照~


  我 還 有 很 多E11照(小 捷 聯);


  希 望 大 家 對 我 那 三 十 位 兄 弟 留 下 好 印 像 。

  而 我 在 此 亦 希 望 尋 找 一 些 與 我 一 樣 是 小 捷 聯 的 兄 弟 的 朋 友 ^ ^

  From 小 捷 聯 的 兄 弟 ,icq: 35033777 • thread 3013


  Article B11:

 • 巴士迷行為
 • 前新巴88線常客2001, 2001-02-01 23:30:42


  回應:


  1. push
  > 銀 豪 賣 比 城 巴 後 應 該 會 安 裝 新 牌 布.因 為 牌 布 比 人 偷 左..


  > 今 日 下 午 收 到 廠 頂 打 黎 既 電 話,我 嚇 一 跳,CX2,4同 銀 豪62,64比 人 偷


  > 左 布 牌.有 冇 攪 錯,雖 然 銀 豪 會 賣 比 城 巴.都 唔 洗o甘 玩 呀?


  > 另 外cx2同4都 比 人 偷 牌 布....


  > 而 家 巴 士 迷 既 行 為.不 知 所 謂.......


  > 有 人 帶 你 上 廠 都 唔 洗 玩o甘 激 呀?


  > 因 為 呢 個 原 因,中 巴 極 有 可 能 唔 再 比 人 參 觀 車 廠


  > 唉..早 倫 影 銀 豪 佢 既 布 牌 仲 係 度,而 家 就 不 翼 起 飛


  >
  >


  >
  >


  但 你 肯 定 是 巴 士 迷 的 所 為 ? 而 且 , 巴 士 廠 不 是 人 人 都 入 得 的 。


  假 如 真 的 是 巴 士 迷 所 為 , 他 們 入 車 廠 應 該 有 入 簿 , 「 的 」 晒 那 班 曾


  入 廠 的 巴 士 迷 出 黎 , 逐 個 問 。 要 知 道 偷 竊 是 刑 事 罪 , 後 果 嚴 重 !  Article 11: (Request 1)

  > 他 們 不 是 巴 士 迷 , 是 死 人 頭 賊 仔!


  > 他 們 將 眾 多 巴 士 迷 的 夢 想 幻 滅 ,


  > 他 們 影 衰 同 興 趣 的 朋 友 ;


  >


  > 我 都 好 想 自 己 收 藏 一 架 小 捷 聯 ,


  > 唔 係 di賊 仔 , 我 可 能 會 想 下 ;


  > 當 然 這 是 我 日 後 的 事 ;


  >


  > 我 們 應 唔 好 光 顧 那 無 良 賊 仔 ,


  > 等 他 們 反 省 一 下 自 己 所 做 的 行 為 , 係 幾 咁 衰 。

  應 該 亦 很 易 知 道 那 些 是 老 鼠 貨 , 因 為 牌 布 是 較 長 的.

  C.K.
 • thread 3012


  Article B12:

 • [騎呢貼相]6米coach,坐過未?
 • Koichiro Toyota(豐田浩一郎), 2001-02-01 22:08:02


  回應:
  這 是 日 柴 出 品KC-EN250DAN.......

  Photo by Kuni

  Koichiro Toyota(豐 田 浩 一 郎)


  icq no.8238165 • thread 3011


  Article B13:

 • 貼相給鍾意S3V的板友…
 • 會考87D~, 2001-02-01 22:10:31


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push  向S3V致 敬 ﹗  Article 13: (Request 1)

  >


  >


  > 沙 田 巴 士 網STBW


  >


  > 香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD


  >


  >

  Article 13: (Request 2)

  ~ 自 貼 . . .
  西 毒


  GK 8843  Article 13: (Request 3)  祝 你 會 考 成 功 。

  HC1664
 • thread 3010


  Article B14:

 • Re: 開估,估路線遊戲
 • 西毒(GK8843), 2001-02-01 22:20:12


  回應:


  1. push
  > 呢 度經 過 我 不 斷 提 示 同 板 友 既 賞 試 , 終 於 答 案 出 現 了


  >


  > 知 唔 係 :


  >


  >


  > 點 解 會 係 佢 , 因 為 :


  > 1)好 聽 就 李 超 人 , 唔 好 聽 就Neoplan別 名 囉


  > 2)阿 虎 係 阿AndyLau主 演 嘛


  >


  > 加 埋 咪 佢 囉 , 西 毒 兄 好 野 呀


  >


  > 沙 田 巴 士 網STBW


  >


  > 香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD


  >


  >

  ~ 小 弟 都 係 睇 睇 下 相


  睇 倒 呢 張 先 估 倒 . . .


  西 毒


  GK 8843  Article 14: (Request 1)

  > 你 話 路 線 播!!!!!!

  架 車 行296C嘛

  不 過 都 多 謝 提 醒 , 原 文 已 改
 • thread 3009


  Article B15:

 • Re: 影271+廣告車一問
 • 想重臨大埔行307(VA12), 2001-02-01 22:58:16


  回應:


  > > 我 打 算 於 後 天 去 捕 上 了"麥 銀 輪-投 資 路 上"賽 馬 版 全 身 廣 告


  > > 的AV(HT4259)。 據 知 此 車 是271路 線 掛 牌 , 我 想 問 在 哪 裏 較


  > > 易 影 到271巴 士 埋 站 呢 ? 因 為 我 擔 心 若 在 尖 沙 咀 捕 , 會 因 車


  > > 輛 過 多 而 錯 失 機 會 。


  > >


  > > 另 問 另 一 部 上 了 此 廣 告 的3AV(GR2284)是 甚 麼 版 本 ?


  > > 它 是 邊 條 線 掛 牌 呢 ?


  > >


  > > Thanks


  >


  >


  > HT4259 是 麥 銀 輪(賽 馬 版)


  > 影 271, 我 有 以 下 選 擇: 大 埔 中 心 巴 士 總 站, 富 亨 巴 士 總 站, 大 埔 文 娛 中 心 對 面(舊 墟 小 學)


  > P.S.: 我 就 在 舊 墟 小 學 影 它 往 尖 沙 咀

  仲 有 個 位 都 幾ok,廣 福 個 站,兩 個 方 向 都 得,不 過 要 出 路 中 心 影!


  >


  > GR2284 是 麥 銀 輪(賽 車 版)


  > 大 多 數 行 269B, 間 中 會 替 行 其 他 路 線, 最 好 去 天 水 圍 市 中 心 捕


  > P.S.: 某 日 它 替 行 968, 我 就 在 太 古 廣 場 影 了 它


  >


  >


  > • thread 3008


  Article B16:

 • Re: 電影有巴士
 • 會考87D~, 2001-02-01 21:45:50


  回應:


  > 伊 朗 電 影[小 孩 子 走 天 涯], 在 早 段 我 見 到 類 此MAN單 層 巴 士(車 尾 完


  > 全 似 城 巴15xx)在 德 黑 蘭 行 走.


  >


  > 請 問 有 冇 見 過 巴 士 在 電 影(非 港 產 片)出 現?


  >


  > 北 區 首 相Eric

  電 影<<中 央 車 站>>, 戲 中 一 位 小 朋 友 的 媽 媽 俾 一 架BENZ撞 死 , 故 事 再 隨 即 開 始 … • thread 3007


  Article B17:

 • Re: 請問有冇巴迷讀九龍工業?
 • Koichiro Toyota(豐田浩一郎), 2001-02-01 21:32:41


  回應:


  > 請 問 有 冇 巴 迷 讀 九 龍 工 業,如 果 有 可 否 與 小 弟 聯 絡.


  > ICQ# 77297554


  點 呀,師 弟.........

  前 任 是 園 藝 學 會 幹 事


  5T1的

  Koichiro Toyota(豐 田 浩 一 郎) • thread 3006


  Article B18:

 • [貼相] 你還記得嗎?
 • 3AD 25‧Joey 出新碟, 2001-02-01 20:35:39


  回應:


  1. push
  2. push
  沒 有 了, 這 些 廣 告 沒 有 了............
  960 途 經 地 點 廣 告
  呢 架 通 天 巴 士 直 飛 各 大 城 市
  祟 光 百 貨

  歡 迎 評 分!

  3AD 25


  960 Express  Article 18: (Request 1)
  呢 架 通 天 巴 士 直 飛 各 大 城 市  Article 18: (Request 2)

  都 唔 係ge,AD352(HC2165)左 邊960個 廣 告 仲o係 度 呀
 • thread 3005


  Article B19:

 • Re: 請問今期車王雜誌裹面介紹的那部富豪豪華巴士,是什來頭?
 • C.H.Leung, 2001-02-01 20:39:03


  回應:


  > 如 題


  >


  > 即 汕 頭 皇 榮 集 團 的 那 部 中 港 直 通 巴 士


  >


  > thanks!

  那 部 是Volvo B7R,配 獅 城 車 身 • thread 3004


  Article B20:

 • 陰天下的遊河...(+尋人)
 • 小Helen駕到~~~, 2001-02-01 20:05:27


  回應:


  都 不 知 為 何 , 今 日 天 陰 陰 , 一 早 坐 正AP(68x)出 九 龍 。


  9:00am:在 東 京 街 , 見 到 清 一 色AP(2,3,6,7)和 一 架3AV行296c,


  其 他 就 不 值 一 提 。


  1:30pm:在 港 澳 碼 頭 , 見 到 又 有 人 影 相(影 不 到 那 架ATR行111)。


  如 果 你 看 到 這 文 , 請 在 這 條Thread留 下 訊 息 。


  忽 然 發 現ATR169走 了30分 鐘 , 於 是 上 了88R(150)。(2點 開)


  2:30pm:到 了 銀 城 街 ,ATR169剛 剛 開 出 , 好 彩 影 到 。


  之 後 去 沙 田N80買 了ML1, 就 回 家 去 了 。


  (但3ASV44的RoadShow電 視 開 不 到..)
  請 踴 躍 回 文,Thanks~~~~ • thread 3003


  Article B21:

 • 有無人有12m trident 軑盤相
 • 無敵大鐵人逗利是, 2001-02-01 19:29:18


  回應:


  as title • thread 3002


  Article B22:

 • Re: [一齊o黎貼相] 城巴2700
 • HM 3056, 2001-02-01 18:56:11


  回應:


  1. push
  > 本 來 我 就 無 打 算 開 個 新 標 題 一 齊 貼 相 ,


  > 不 過 見 咁 多 板 友 都 咁 玩 , 連 我D Friend都 係 ,


  > 我 都 唔"執"輸 試o下 啦...


  >


  > 我 先o黎 張 城 巴2700行90C:


  >


   


  最 新 版 廣 告(三 角 朱 古 力-許 志 安)


   

  HM 3056  Article 22: (Request 1)

  > > >


  > >


  > > 請 問 這 張 相 片 是 何 時 、 何 地 影 的?


  >


  > 冇 記 錯 就 係 1998 年 10 月 22 日 影 的 .


  > 地 點 是 會 展 新 翼 的 UITP Exhibition ..


  > 記 得 當 年 19/10 至 23/10 是 UITP Exhibition 的 舉 辦 日 期 ,


  > 展 覽 車 輛 於 18/10 陸 續 駛 到 會 展 新 翼 , 當 中 包 括 剛 抵 港 的 #2700 ..

  咁 多 人 貼 車 頭,等 我 貼 車 尾la
  愛 小 雪 一 輩 子o既ATR64
 • thread 3001


  Article B23:

 • Re: 好似今日咁陰天 ...
 • 小Helen駕到~~~, 2001-02-01 19:40:46


  回應:


  > 好 似 今 日 咁 陰 天 , 你 地 覺 得 影 巴 士 會 不 會 影 響 質 素 ?


  > (只 是 調 查o下)


  >


  > Thx


  >


  > DA89

  Really. • thread 3000


  Article B24:

 • Re: [小調查] 您們每次大約隔幾耐會去影巴士相呢?
 • 攝車王AD225-GM6242, 2001-02-01 18:29:26


  回應:


  1. push
  > [小 調 查]


  > 您 們 每 次 大 約 隔 幾 耐 會 去 影 巴 士 相 呢?


  >


  > 我 就 差 唔 多 每 日 都 會 去 影 巴 士 相 啦!


  > 仲 要 睇 天 氣 好 唔 好 至 去 影 喎!


  > 梗 係 好 天 氣 至 影 啦!


  >


  > 您 們 又 如 何?


  >

  我 睇 下 相 機 中 有 冇 菲 林 , 有 咪 影 囉

  沙 田 巴 士 網STBW  Article 24: (Request 1)

  > > > [小 調 查]


  > > > 您 們 每 次 大 約 隔 幾 耐 會 去 影 巴 士 相 呢?


  >


  > 我24小 時 都 拿 著 部 相 機 出 去 影 相^^

  我 都 係 呀


  :p
 • thread 2999


  Article B25:

 • Re: 今日商台有關於九巴的節目...
 • Anthony Lui, 2001-02-01 20:13:45


  回應:


  > > 今 朝 開 工 時, 大 約 未 到 08:00 , 商 台 881 的 "風 波 裡 的 茶 杯" 的 時 段 內, 有 個 短 節 目 名 為 "九 巴 資 訊 站" , 呢 個 節 目 是 九 巴 贊 助 的, 節 目 裡 面 介 紹 九 巴 的 資 訊, 今 朝 就 介 紹o左 環 保 巴 士(如 果 我 冇 記 錯)!


  > >


  > > 仲 有, 今 日 商 台 881 的 另 一 個 節 目 "開 心 看 天 下" 時 段 內, 播 了 一 齣 九 巴 的 廣 播 劇, 呢 個 劇 又 係 九 巴 贊 助, 今 日 呢 個 劇 名 名 叫 "踏 上 68X", 但 我 冇 聽, 我 只 係 從 今 朝 商 台 賣 廣 告 才 知 有 這 個 廣 播 劇 的.


  > >


  > > 唔 知 大 家 有 冇 聽 過 以 上 節 目?


  > >


  >


  > 【 即 時 收 聽 】 今 日(1-2-2000)《 搭 上68X 》 節 目 重 溫 (00:00:40 ~ 00:08:10)


  >  > 【 即 時 下 載 】 今 日(1-2-2000)《 搭 上68X 》 節 目 重 溫 (00:00:40 ~ 00:08:10)


  >


  >


  > P.S. 68X 係 九 巴 最 長 程(情)0既 巴 士?


  >


  How about 960?

  Anthony Lui • thread 2998


  Article B26:

 • Re: 咩叫食柴??
 • LA22, 2001-02-01 17:52:35


  回應:


  > 有 人 話 沙 田 禾 輋 村 係 沙 田 食 柴 區......食 柴 何 解???

  簡 單 來 說, "食 柴"就 是 沒 有 新 車 用 ,


  "獨 大"的 反 義 詞

  LA22 • thread 2997


  Article B27:

 • Re: [接力貼相] Neoplan Centroliner
 • 愛小雪一輩子o既ATR64, 2001-02-01 20:24:39


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  > > > 九,新 巴Neoplan


  > > > 由 我 開 始 吧:


  > >


  > >


  > >


  > > 應 用 「img src o架 」


  > >


  > >


  > >


  >


  > AP1


  >


  > AP24


  >


  > AP50


  >


  > AP61


  >


  > AP79

  AP21:
  愛 小 雪 一 輩 子o既ATR64  Article 27: (Request 1)

  > 九,新 巴Neoplan


  > 由 我 開 始 吧:


  >


  > 6008


  >


  >


  > 6001


  >


  >


  > AP行44M


  >


  >


  > AP1


  >

  新 巴
  九 巴

  Article 27: (Request 2)
  新 巴6001 (新 巴 第 一 架Neoplan Centroliner)
  新 巴6016行682
  AP16攪87B牌

  LA22  Article 27: (Request 3)

  "葵"年 進 步

  AP49 wallpaper

  6008 wallpaper

  Man NL262  Article 27: (Request 4)

  九 巴Neoplan:

  新 巴Neoplan

  沙 田 巴 士 網STBW

  香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD  Article 27: (Request 5)
  Article 27: (Request 6)

  九 巴AP︰

  新 巴 的AP我 倒 沒 有 , 但...城 巴AP我 就 有(??)

  可 能 手 工 差 左d...但 也 請 笑 納 !  Article 27: (Request 7)

  再 貼 一 張
  LA22  Article 27: (Request 8)

  >


  >


  >


  > 四 廠 為 家~DY9758

  請 問 我 可 唔 可 以 用 此 相 於 製 作 小 弟 網 頁 呢 ?

  沙 田 巴 士 網STBW

  香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD  Article 27: (Request 9)

  Neoplan Centroliner


  ><
  ><
 • thread 2996


  Article B28:

 • Re: 除左第一城、愉景灣,是否海怡也禁止拍攝?
 • (春眠中)地頭蛇1005, 2001-02-01 18:25:00


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  > > 小 弟 聽 過 , 有 人 o係 海 怡 影 相 被 保 安 趕 , 究 竟 海 怡 是 否 也 禁 止 拍 攝 ?


  >


  > 其 實 只 要 閣 下 循 規 蹈 矩 地 影 相 ( 例 如


  > 不 要 站 在 路 中 心 、 騷 擾 到 其 他 人 ) ,


  > 而 行 為 不 古 怪 、 可 疑 、 惹 人 討 厭 的 話 ,


  > 我 想 保 安 們 也 不 會 怎 樣 的 。


  >


  > 我 從 前 常 到 愉 景 灣 和 海 怡 影 相 , 從 未


  > 被 人 干 涉 , 反 而 黃 廠 就 會......

  黃 廠D保 安 好 煩 嫁 , 話 空 地 隔 離 條 路 係 佢 O既 , 立 入 禁 止 !  Article 28: (Request 1)

  > > > 第 一 城 是 禁 止 拍 攝 ?


  > >


  > > 你 試 下 在 銀 城 街 影 相 啦...


  > > 個 次 我 只 係 剛 剛 影o左 一 張 相, 個 實Q就 從 後 叫 住 我 話 影 乜, 我 話 影 巴 士, 佢 叫 我 唔 好 影, 佢 話 呢 度 係 私 人 地 方 喎, 佢 叫 我 出 番 去 影, 唔 好 係 度 影...


  > >


  > >


  > >


  >


  > 銀 城 街 係 唔 係 私 家 路?


  > 係--實Q有 權 叫 你 走


  > 唔 係--你 唔 洗 理 佢......

  I took the photo of ATR169 on 182 there just now. No one disturb me ar.  Article 28: (Request 2)

  > 銀 城 街 係 唔 係 私 家 路?


  > 係--實Q有 權 叫 你 走


  > 唔 係--你 唔 洗 理 佢......

  的 確 係 私 家 路,在 小 瀝 源 路 與 銀 城 街 交 界,


  有 個 私 家 路 既 牌

  邊 度 拜 年 都 咁 順0既 龍 運 機 巴 仔~A41P~HT2844  Article 28: (Request 3)

  第 一 城 是 禁 止 拍 攝 ?!  Article 28: (Request 4)

  反 而 我 去 過 海 怡 影 好 多 次 巴 士 相, 例 如 我 去 影 新 巴 的 1177,1178,1180,1181,1184,3601, 好 多 時 實 Q 都 望 住 我 影, 但 佢 地 都 冇 阻 止 我, 我 多 數 在 海 怡 商 場 影, 影 咁 多 次, 咩 事 都 冇, 好 過 第 一 城  Article 28: (Request 5)

  > 小 弟 聽 過 , 有 人 o係 海 怡 影 相 被 保 安 趕 , 究 竟 海 怡 是 否 也 禁 止 拍 攝 ?

  本 人 未 試 過 在 海 怡 俾 人 趕 過 , 而 海 怡 應 該


  不 會 有 事 吧......

  而 且 每 天 不 同 報 紙 財 經 版 也 會 有 此 處 的 相 呢 !

  雪 兔 檸 少 .5048  Article 28: (Request 6)

  海 怡 ?


  ↓ 係 咪 依 處 ↓

  ↑ 係 咪 依 處 ↑


  拿 住 Carema 周 圍 走 , 未 試 過 俾 人 趕 ......

  DA89  Article 28: (Request 7)

  我 三 處 地 方 都 試 過 映 相 , 好 順 利 , 冇 問 題 …  Article 28: (Request 8)

  咦 ! 海 怡 同 一 城 也 是 我 所 居 之 處 , 我 又 不 覺 得


  兩 地 的 實 Q 會 驅 趕 影 巴 士 的 迷 哥 迷 姐 , 但 事 實


  上 卻 有 不 少 巴 士 迷 有 不 愉 快 的 經 驗 , 何 解 ?

  海 怡 的 實 Q 相 當 專 業 、 有 禮 和 盡 責 , 每 當 看 見


  區 內 有 騷 擾 住 客 的 行 為 , 會 先 加 以 勸 喻 , 或 者


  遇 上 不 合 作 者 才 加 以 驅 趕 , 例 如 早 前 有 很 多 外


  來 者 , 聚 集 在 海 濱 長 堤 釣 魚 , 既 留 下 大 量 垃 圾 ,


  其 聲 浪 也 騷 擾 住 客(特 別 在 夜 深), 管 理 處 加 以


  諮 詢 後 才 決 定 禁 止 這 些 行 為 。

  至 於 一 城 , 我 承 認 這 裡 的 實 Q 較 不 禮 貌 , 但 須


  知 一 城 的 私 家 路 只 是 私 家 業 權 , 但 執 法 上 卻 只


  有 鎖 車 權 , 所 以 你 站 在 巴 士 總 站 的 行 人 路 上 舉


  機 拍 照 , 法 理 上 他 冇 權 禁 止 的 。 或 者 他 們 誤 以


  為 拍 照 者 是 那 些 專 揭 「 瘡 疤 」 的 記 者 吧 !

  有 一 點 我 想 強 調 , 我 看 見 不 少 巴 迷 為 求 拍 照 而


  不 理 個 人 及 其 他 道 管 使 用 者 安 全 , 例 如 衝 出 馬


  路 , 記 得3601初 臨 海 怡 之 時 , 有 不 少 瘋 狂 巴 士


  追 車 而......甚 至 企 在 路 中 央 為 求 拍 正 面 照 ,


  在 這 情 況 下 , 你 能 叫 那 些 盡 責 的 實 Q 們 可 以 「


  袖 手 旁 觀 」 嗎 ?

  守 法 的 巴 迷 們 , 同 意 嗎 ?

  婚 前 住 海 怡 , 婚 後 住 一 城 ,


  每 星 期 也 返 海 怡 幾 日 的


  巴 士 文
 • thread 2995


  Article B29:

 • Re: 搭單問: 點相認??
 • ~Leon~, 2001-02-01 17:22:47


  回應:


  1. push
  > > 本 聚 會 之 問 題 解 答, 惟 未 收 到 stephenchan@smartonebroadband.com的 名 字,


  > > 故 仍 未 知 聚 會 名 額 是 否 已 滿~


  > >


  > > Leon ~_____~


  >


  >


  > 搭 單 問:


  > 我 地 到 時 點 認 人ar??

  今 晚 會 收 到 小 弟 發 出 之ICQ message~

  1.Leon


  2.ackl


  3.晴 空 萬 里


  4.fv6099


  5.87D


  6.Jess


  7.682


  8.81C


  9.HW7897(1040)


  10A41P

  Leon ^_____^~  Article 29: (Request 1)

  > > 10A41P


  >


  > ~Leon~兄,請 問 此 人 是 否 我?


  >


  > 邊 度 拜 年 都 咁 順0既 龍 運 機 巴 仔~A41P~HT2844

  對~^_____^~

  Leon
 • thread 2994


  Article B30:

 • stephenchan@smartonebroadband.com的板友~
 • ~Leon~, 2001-02-01 15:51:19


  回應:


  你 己 報 名 參 加 沙 田 及 馬 鞍 山 區 巴 士 迷 聚 會,


  但 欠 奉 閣 下 名 字,見 文 請 回,thanks~麻 煩 你 了


  my e-mail: ngyuekin@hutchcity.com

  Leon ^_____^~ • thread 2993


  Article B31:

 • Re: 再黎估路線
 • 攝車王AD225-GM6242, 2001-02-01 14:58:25


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  > > 謎 面 : 李 超 人 同 阿 虎

  > CTB route 11?


  沙 田 巴 士 網STBW  Article 31: (Request 1)

  貼 士 係 九 巴 線 , 再 多D人 估 唔 到 至 俾 貼 士

  沙 田 巴 士 網STBW  Article 31: (Request 2)

  > ~ 係 唔 係 6 3 X . . .


  >


  >


  > 西 毒


  > GK 8843


  >


  >


  其 實 頭 先 係 某 板 友 估 時 , 已 經 有 玄 機 喇


  自 己 搵 喇

  p.s: 我 頭 先 回 其 他 文 , 答 案 已 經 出 過

  沙 田 巴 士 網STBW

  香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD  Article 31: (Request 3)

  ~ 2 9 6 c
  西 毒


  GK 8843  Article 31: (Request 4)

  > > 謎 面 : 李 超 人 同 阿 虎


  > >


  > > 沙 田 巴 士 網STBW


  >


  > 263M ??


  >


  why 263M ?  Article 31: (Request 5)

  58M?


  NEOPLAN+老 虎 頭  Article 31: (Request 6)

  > 又 會 唔 會 係 6 0x呀?


  > 李 超 人 係 男 人=A M N (man)


  > 阿 虎=老 虎 頭


  >


  > HM3 0 5 6

  又 再 俾 貼 士 , 大 家 可 以 從 另 一 角 度 諗 兩 者 名 字

  沙 田 巴 士 網STBW

  香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD  Article 31: (Request 7)

  > 李 超 人+阿 虎=81C


  > 李 超 人=富 豪 超 級 奧 林 比 安


  > 阿 虎=利 蘭 奧 林 比 安(老 虎 頭)


  >


  > PS:你 住 沙 田 一 定 係 出 沙 田 線--我 估


  > 八 年 前 八 十 一 號 丙 常 客


  > 3AD76

  哈 哈 , 咁 你 又 錯 喎
  沙 田 巴 士 網STBW

  香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD  Article 31: (Request 8)

  > 沙 田 區 對 定 錯?


  > 八 年 前 八 十 一 號 丙 常 客


  > 3AD76

  係 錯 , 唔 係 沙 田 區 路 線

  沙 田 巴 士 網STBW

  香 港 巴 士 貼 相 區HKBPD
 • thread 2992


  Article B32:

 • [貼相] 大件事! AS19 --GW3582-- 行905!!
 • o係1月31日入侵熊熊基地o既古競豪, 2001-02-01 14:29:44


  回應:


  攝 於2000年10月.  o係1月31日 入 侵 熊 熊 基 地o既 古 競 豪 • thread 2991


  Article B33:

 • Re: 香港o既巴士公司有冇part-time做?
 • Anthony Lui, 2001-02-01 14:00:29


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  > > 前 日 ,


  > > 我 同 一 個 澳 洲o既 板 友 玩ICQ,


  > > 佢 話 佢o岩o岩 考 到 果 邊o既 巴 士 牌(8噸 以 上 車 輛),


  > > 咁 我 問 佢 考o黎 做 咩 ,


  > > 佢 話 可 以 幫 『SYDNEY BUESE』(手 查) Part-time。


  > > (佢 已 經(手 查)過 『SYDNEY BUSES』o既 平 治O305)


  > > 咁 香 港o既 巴 士 公 司 又 受 唔 受part-time呢 ?


  > >


  > > 順 便 幫 小 弟 答 埋呢 條oY﹗ 唔 該 晒 ﹗


  > >


  >


  > 小 弟 都 想 考,不 過 如 果 我 同 屋 企 講 話 要 去 渣 巴 士o既 話,實 比 人 鬧 死~~


  >


  > 不 過 小 弟 就 唔 係 好 敢o係 呢 道 渣 喇,前 兩 日 先 有 架Sydney Buses的0405天 然 氣 巴,在 近 新 南 威 爾 斯 大 學 附 近 比 班 人 錠 玻 璃 打 劫....
  At least CTB/NWFB has this post. But unlike Australia, you have to obtain a "FRANCHISED BUS LICENCE".

  Anthony Lui  Article 33: (Request 1)

  > > 你 呢 個 諗 法 同 我 當 日 一 樣 。


  > > 其 實 未 必 的 , 可 以 用 自 己 興 趣 黎 賺 錢 都 幾 難 得 架 。


  > > 好 過 做 一 份 唔 鐘 意 的 工 , 日 日 返 工 都 唔 知 為 乜 的 ,


  > > 搵 到 錢 又 點 ?


  >


  > 講 得 好 ﹗


  >


  > 我 父 母 無 咩 阻 止 我 因 為 他 們 都 知 道 我 唔 會 渣 巴 士 渣


  > 一 世 ﹐ 玩 下 之 嘛 。


  >


  > 與 其 做 快 餐 店 ﹐ 做 sales 呢o的o甘 沉 悶 而 自 己 又


  > 無 興 趣o既 工 ﹐ 去 渣 巴 士 過 下 癮 不 知 幾 好


  >


  >

  但 係 呢 道 渣 親 巴 士 都 係D老 野,行George Street o甘 多 次,見 到D車 長 唔 係 肥 婆 就 多 數 係D上 左 年 紀o既...我 如 果 同D朋 友 講 話 我 去 渣 巴 士 做Part Time呀,實 比 人 笑 到 窿~~

  不 過 渣 巴 士 都 幾 過 隱,小 弟 都 好 矛 盾~~~~~~~  Article 33: (Request 2)

  > 你 以 為 啦 ﹐ 都 不 知 幾 多 年 青 有 為o既 車 長.


  >


  > 好 快 又 多 一 個.


  > XXXXXXXD


  >

  係 嗎?o甘 就 真 係 要 見 識 見 識 喇...不 如 黎 渣Glenorie啦,包 你 係 最 年 青car佬,D車 又 唔 錯,渣Volvo B10B都 幾 好..  Article 33: (Request 3)

  > GBC 車 廠 隔 涉 ﹐ 要 人 車 先 返 到 工 呀 。 。 。


  > 我 諗 住 Westbus Northmead, Sydney Buses Willoughby,


  > Sydney Buses Ryde 或 者 Sydney Buses Burwood.


  >


  > GBC 好 多 手 波 車 架 ﹐ 或 者 逼 我 考 埋 手 波 ﹐ 雖 然 我 無 咩


  > 所 謂 ﹐ 學 多 樣o野 囉 。


  >

  你 住Beecroft嘛,o甘Harris Park最 近 啦,不 過Murray farm 個 廠 我 見 都 幾 多 係Hino,唔 知 你o岩 唔o岩 呢?  Article 33: (Request 4)

  喇 ﹐ 我 真 係 唔 想 架 ﹐ 間o野 車 又 廢 ﹐ 又 手 波 ﹐ 有


  鎖 晒 車 ﹐ 完 全 無 癮 。 。 。

  耐 何 返 呢 間 就 真 係 唔 洗 車 wor...

  唔 到 無 選 擇 都 唔 會 諗 呢 間  Article 33: (Request 5)

  > 前 日 ,


  > 我 同 一 個 澳 洲o既 板 友 玩ICQ,


  > 佢 話 佢o岩o岩 考 到 果 邊o既 巴 士 牌(8噸 以 上 車 輛),


  > 咁 我 問 佢 考o黎 做 咩 ,


  > 佢 話 可 以 幫 『SYDNEY BUESE』(手 查) Part-time。


  > (佢 已 經(手 查)過 『SYDNEY BUSES』o既 平 治O305)


  > 咁 香 港o既 巴 士 公 司 又 受 唔 受part-time呢 ?


  >


  > 順 便 幫 小 弟 答 埋呢 條oY﹗ 唔 該 晒 ﹗


  >

  香 港 三 大 專 利 巴 士 公 司 都 有PT做,最 大 果 間 只 限 內 部 員 工,其 他 兩 間 都 有 向 外 招 聘.  Article 33: (Request 6)

  > 哥 仔 ﹐ 我 八 號 先 考 呀 ﹐ 唔 洗o甘 快 同 我 慶 祝 住 wor


  > 我 渣o既 係 已 從 Sydney Buses 退 役o既 O305,


  > 我 考 車 同 Sydney Buses 完 全 無 關 ﹐ 而 我 亦 未 必


  > 會 幫 Sydney Buses 渣 。


  >

  唔 渣STA,渣 西 巴M2 o既610線 幾 過 隱,可 以o係M2逢 車 過 車!

  講 開 巴 士 牌,渣Coach駛 唔 駛 另 外 考 第 二 種 牌?

  PS:祝 您 一 次PASS!到 時 通 知 聲 等 小 弟 可 以 去 坐 你 班 巴 士!  Article 33: (Request 7)

  > > 唔 渣STA,渣 西 巴M2 o既610線 幾 過 隱,可 以o係M2逢 車 過 車!


  >


  > 係 呀 ﹐ 我 有 諗 過 架 ﹐ 又 可 以 行 City, 又 可 以


  > 跑 Motorway, 仲 有 O405 渣, 又 有 冷 氣...

  o甘M2係 咪 要 渣 全 職,定 係 都 有Part Time?

  > > 講 開 巴 士 牌,渣Coach駛 唔 駛 另 外 考 第 二 種 牌?


  >


  > 如 果 係 兩 軸 自 動 波o既 我 就 渣 得, 如 果 唔 係 要 另 外 考 過 。


  >


  > 我 呢 隻 其 實 好 濕 碎 架 咋 。


  >

  o甘 都 唔 錯 喇,即 係 可 以 渣Murrays D超 豪 華2軸Scania coach,小 弟 而 家 都 心o育o育 想 去 考,係 咪 要 過 晒P仔 先 可 以 考 巴 士 牌 呢?  Article 33: (Request 8)

  > M2 o既 特 色 係 繁 忙 時 間 勁 多 車 ﹐ 到 非 繁 忙 又 得 返 半 粒 鐘


  > 一 部 ﹐ 所 以 M2 大 部 份 司 機 其 實 都 係 Casual. 有 好 多 字 軌 都


  > 係 早 一 程 ﹐ 晚 一 程 就 玩 完 架 喇.


  >


  > 呢 排 都 多o左o的 香 港 司 機 渣 呀

  係 咩?我 放 假 就 搭 密D,因 為 出city行 街,但 係 無 乜 留 意 有 亞 洲/香 港car佬

  >


  > > o甘 都 唔 錯 喇,即 係 可 以 渣Murrays D超 豪 華2軸Scania coach,小 弟 而 家 都 心o育o育 想 去 考,係 咪 要 過 晒P仔 先 可 以 考 巴 士 牌 呢?


  >


  > 我 聽 到 Scania 已 經 唔 開 胃 。 。 。


  > Coach 最 正 當 然 係 MAN 18.310 配 Coach Design,


  > Australian Panoramic Tours 好 多 。

  有 無 相 睇 下?我 未 見 過 呢 間coach....

  > 要 Silver licence o左 一 年 先 有 得 玩 。


  >


  唉...o甘 即 係 仲 要 到 數3年10個 月 先 至 入 流lu......>_<  Article 33: (Request 9)

  龍 運 巴 士


  機 場 售 票 櫃 位 的 售 票 員

  邊 度 拜 年 都 咁 順0既 龍 運 機 巴 仔~A41P~HT2844
 • thread 2990


  Article B34:

 • [又黎估路線]沙田篇 ,開估了
 • 攝車王AD225-GM6242, 2001-02-01 13:22:49


  回應:


  兩 邊 總 站 一 樣 字 數 , 路 線 也 一 樣 有 雙 胞


  不 過 兩 線 車 加 埋 得 個 兩 架 冷


  一 線 馬 騮 見 到 會 笑 咪 咪


  一 線 港 口 在 隔 黎

  答 案 :46X/86B

  沙 田 巴 士 網STBW • thread 2989


  Article B35:

 • 星洲巴士多問
 • #396 & #636,你既兩代豪, 2001-02-01 13:01:23


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  SBS舊 年 有 冇 買 超 豪 呀 ? 據 聞 話SBS早 排


  吾 要 買Trident個order ! 如 果 有 , 佢 買


  左 幾 多 架 ?


   依 家 仲 有 幾 多 架 「 星 洲 版ME」 既Benz O305?

  吾 該 晒 !

  #396 & #636, 你 既 兩 代 豪 !  Article 35: (Request 1)

  > SBS舊 年 有 冇 買 超 豪 呀 ?

  No, my friends in Singapore told ne that, SBS have been assembly a new Volvo B10M with Duple Metsec body only.

  據 聞 話SBS早 排 吾 要 買Trident個order ! 如 果 有 , 佢 買 左 幾 多 架 ?

  It's about 20 Dennis Trident have been ordered by SBS, they are assembly on SBS Hougang Depot.

  >  依 家 仲 有 幾 多 架 「 星 洲 版ME」 既Benz O305?

  They told me that it's about 28 Benz 0305 into the service, they told me those 28 Benz will be retired on the end of this year.

  So, I will go to Singapore on April, and take Benz photo.

  1127-LMF (DJ Tommy)  Article 35: (Request 2)

  > > No, my friends in Singapore told ne that, SBS have been assembly a new Volvo B10M with Duple Metsec body only.


  >


  > Yes there is, a Volgren one.

  Do u mean there is a Volgren bodied Volvo B10M owned by SBS? or u mean that Volgren bodied Volvo B10BLE/ Scania?


  Thx!

  四 廠 為 家~DY9758  Article 35: (Request 3)

  Oops, I mean they have a Super Olympian/Volgren, while they


  also have a B10BLE (NOT B10M)/Volgren and a Scania L94UB/


  Volgren.
 • thread 2988


  Article B36:

 • Re: 英國巴士多問
 • TfL, 2001-02-01 13:30:28


  回應:


  1. push
  >  請 問 依 家 有 冇 英 國 巴 士 公 司 買 左 富 豪B7LA


  > 掛 接 巴 士 呢 ? 如 果 有 , 係 邊 間 呢 ?

  FirstGroup is the primary customer of B7LA artics. These buses


  are now mainly with First Glasgow, Bradford, and Edinbutgh.

  Another operator of the B7LA in the British Isles is Dublin Bus of


  Ireland. They are due to take up 20 examples. All B7LAs in service


  and on order are having Wright Eclipse Fusion bodywork.

  > B7LA的 車 胎 , 前 擔 就 比 較 大 , 中 擔 同 後 擔


  > 既 尺 碼 係 咪 一 樣 大 呢 ?

  I don't know, but you can get the spec sheet of B7LA here. I think you should be


  able to find out there.

  > Stagecoach早 排 買 左 配ALX300?車 身 既MAN,


  > 請 問 個 型 號 係 乜 ? 有 幾 多 架 ? 另 外 ,Stage-


  > coach有 冇 買 富 豪B7L雙 層 巴 士 呀 ?


  >


  The model is MAN 18.220HOCL. But don't ever think these buses


  are as powerful as those in HK! They have a much smaller engine


  (6.87L), and heard the reputations of these buses are not good


  (I haven't got chance to get on one though). Further MAN 18.220s,


  however, are to have Ikarus body.

  Up to the moment the only low-floor double decker type within


  Stagecoach's fleet is Dennis Trident/ALX400 10.6m, and the fact is


  Stagecoach tends to standardise their fleet, so it's obvious that


  there is no B7TL being purchased for the time being. Btw, there


  is rumour that Stagecoach is due to take up a President bodied


  Dennis Trident, probably for evaluation purpose.

  Hope it helps.
  TinfLondon  Article 36: (Request 1)

  As the chassis model number suggest, it's only a 220bhp


  engine. Brits are more sensible in specifying engine


  outputs, if there is a full size bus with a 220 bhp, you


  would even have any inquiries...
 • thread 2987


  Article B37:

 • 2000 年香港最佳巴士結果
 • 星加波食完柴回來的DF, 2001-02-01 12:20:13


  回應:


  1.Neoplan Centroliner 12m -26票


  2.Volvo Super Olympian 12m -25票


  3.Benz O305 -20票


  4.Dennis Trident 12m(Metsec) -11票


  5.MCW Metrobus 11m (Appolo II) -5票


  Leyland Victory II -5票


  6.Dennis Dart (Marshell) AC


  Dennis Dragon 12m (Metsec) AC -4票


  Volvo Olympian 11m (Alexender) AC


  7.Daimler/Leyland Fleetline 30ft (Alexender)


  Dennis Dart (Northern Countries) AC


  Scania K94UB 6X2 -3票


  8. Mitsubishi MK117


  Volvo B6LE (Jit Luen)


  Dennis Falcon (Metsec) AC


  Volvo Olympian 12m (Alexender) AC


  Man NL262R -2票


  9.Dennis Trident 10.3m (Metsec)


  Dennis Trident 11m (Alexender)


  Man 24.350 (Volgren) AC


  Volvo B6LE (Plaxton)


  Volvo B6LE (Alexender)


  AEC Routemaster


  Leyland Olympian 11m (Alexender) non-AC


  Dennis Dragon 11m (Metsec) non AC


  Dennis Condor 12m (Alexender)


  Man 24.310 (Berkrof) AC


  Dennis Dragon 11m (Metsec) AC


  Dennis Jubliant (Alexender) -1票 • thread 2986


  Article B38:

 • Re: 大家應為邊度影巴士最正
 • 好 Enjoy 搭 BENZ 的 BENZ 20, 2001-02-01 12:54:31


  回應:


  1. push
  > 影 到 咩 車


  佐 敦 道 碼 頭 46/ 63X 條 車 坑


  S3N, AD, AV, ME, M, BL, DM, ATS...


  > 多 唔 多 人


  唔 多  Article 38: (Request 1)

  港 澳 碼 頭  都 唔 錯(但 係 每 條 坑 而 家 有 站 上 蓋,有d影 響)


  > 影 到 咩 車


  新 巴:10xx/11xx/30xx/16xx/50xx(2/111/691有 時 有)/14xx(2/111有 時 有)


  九 巴:AV/亞 記 躉/電 躉/超 豪/3BL(690好 似 仲 有S車 係)...


  城 巴:無 定(豪/蘭/龍)


  > 多 唔 多 人


  唔 係 太 多!


  > 唔 該


  唔 使 客 氣

  想 重 臨 大 埔 行307(VA12)
 • thread 2985


  Article B39:

 • Re: [貼相]新記蛇年、白花油同西田廣告既相
 • KTBT, 2001-02-01 13:01:58


  回應:


  1. push
  >

  > 新 記 蛇 年


  >


  >

  > 白 花 油 廣 告


  >


  >

  > 西 田 廣 告


  >


  > 請 各 位 評 分


  > p.s 因 小 弟 既SCANNER Scan出 黎 既 相 質 素 唔 係 咁 好 , 請 見 涼


  請 見"諒"

  我 覺 得 最 大 問 題 不 在 於scanner, 是 在 於 你 拍 攝 的 位 置


  以 上 三 張 相 片 都 側 光(第 一, 第 三 張 只 有 車 頭 正 光; 第 二 張 車 側)


  試 尋 找 一 些 更 好 的 角 度, scan 相 時 把 相 片 大 小 縮 小, 相 片 質 素 應 會 提 升  Article 39: (Request 1)
  西 田 廣 告
  STBW