19990530
Articles on 30th May, 1999.

Today's Articles: 62.


Articles' Numbers: (19990530_01-62)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文


Article 1:

Re: 641會唔會用11.3Mtrident


KIT (williamc@tsl.net.hk) at Sat May 29 19:33, 1999 said:


> 樂 華641 (ccklam@netvigator.com) said:


> 我 等641返 工 時,經 常 見 到 對 面101用trident, 而 自 己 就 要 搭 舊DA, 不 知641會 否 轉 用trident?

在 本 板 有 篇 貼 文 就 話641遲D會 同109用11.3米TRIDENT


是 真 是 假,遲D就 知.

641用DA都 唔 錯,週 六 下 午 搭 仲 正.

剛 坐 完 架AL2 641的KITArticle 2:

Re: 請問今期《 沙田X報 》仲有無新路線的資料?


VA-61 (kyy690@netvigator.com) at Sat May 29 21:59, 1999 said:


> 顯 徑 友 (ericlfy@netteens.net) said:


> 如 題

有 報 導,話A41將 試 驗 延 長 至 馬 鞍 山


Article 2: (Request 1)

A42???


唔 係A41咩?

~~~Tony(S3M61)


祥 華 巴 士 路 線 專 輯Article 3:

Re: 新巴食言, 唔立即將11.3米Trident行970!


HL2226(278X) (s967679@logic.csc.cuhk.edu.hk) at Sun May 30 11:43, 1999 said:


> Eric & Rosanna (ericnet1@netvigator.com) said:


> 新 巴11.3米Trident已 投 入 服 務, 但 新 巴 唔 立 即 將 她 們 撥 入970線,


> 而 係 行8P,110等 線, 簡 直 係 食 言!


>


> 強 烈 要 求 新 巴 改 用 全Trident行970線


>


> Eric & Rosanna

wah...你 當 你 自 己 是 什 麼 大 人 物 呀,堂 堂 一 間 企 業 竟 要 聽 你 指 揮.


況 且,新 巴 點 樣 應 許 你 去 把 十 一 米 躉 落970呀?電 話?傳 真?電 郵?


還 是 你 收 埋 一 些 小 道 消 息 一 箱 情 願 的 想 法 呀?


再 者,巴 士 係 巴 士 公 司 的 財 物,佢 有 佢 自 己 調 動 巴 士 的 方 法,出 來 的 結


果 同 你expect的 有 出 入 有 何 出 奇??


Article 3: (Request 1)

少 來 那 套 乜 乜 議 員 的 那 種 說 話 口 吻 吧...


同 埋, 你 都 未 有 解 答 其 他 版 友 的 題 問, 新 巴 何 時 作 出 此 等 承 諾?


係 插, 都 先 插 佢 話 去 年 九 月 會 將 2 號 轉 全 冷, 都 宜 家 都 做 唔 到 啦.

cky


Article 3: (Request 2)

我 諗 第 一 日 出 車 係 俾 D 車 熱 身 下 o者, 如 果 過 多 幾 日


仲 唔 落 970 就 真 係 有 D 那 個.

而 且 批 新 車 有 冇 八 仔? 如 果 冇 八 仔 就 真 係 俾 我 批 中 左,


我 早 一 個 禮 拜 已 經 話 970 D 新 VA o岩 o岩 先 用 八 仔, 如 果


落 而 家 即 刻 落 冇 八 仔 o既 十 一 米 躉, 咁 970


就 想 全 面 用 八 仔 都 好 難.

另 回 頭 先 某 板 友 話 新 巴 有 62 部 十 一 米 躉, 我 查 番


巴 士 年 鑑, 話 新 巴 第 二 批 共 222 部 新 車 訂 單 係 咁 樣:


10.3 米 躉 40 部, 配 都 普 矮 車 身;


10.6 米 躉 62 部, 配 亞 記 身;


11.3 米 躉 30 部, 配 亞 記 身;


12 米 躉 50 部, 30 部 配 亞 記 躉, 20 部 配 都 普 身;


12 米 超 奧 黏 40 部, 配 亞 記 身.

所 以 11.3 米 躉 得 30 架 咋, 62 架 係 10.6 米 o黎!


Article 3: (Request 3)

咁 佢 都 可 以 等 多 幾 架 o黎 齊 一 齊 落 970 o者, 而 家 得 三 四 架 咋.


有 喎, 今 日 o的 110 都 好 似 用 得 啦.

--


車 匙!


Article 3: (Request 4)

> T.P.T. (dckk@netteens.net) said:


>


> 無 錯. 睇 返o的 相 架1401真 係 有 得 用 八 達 通

我 搭1408都 用 到 啦 , 另1401及1407均 有 !

Nicholas Louie


ICQ UIN:15306525


Article 3: (Request 5)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 但 係 咪 已 經 公 佈 o左 110 用 得 八 達 通? (應 該 冇 o丫 ...)

冇 錯 , 係 未 正 式 公 佈110用 得 , 但 係 唔 記 得 之 前 本 人 所 見 的722事 件 嗎 ?


有 些 路 線 也 是 在 公 佈 前 數 天 已 經 有 得 用 的 !

Nicholas Louie


ICQ UIN:15306525


Article 3: (Request 6)

我 諗 新 巴 唔 會 咁 激 幾 日 後 派 晒 o的 有 八 仔 機 o既 巴 士 行 110 卦.


Article 3: (Request 7)

有 冇 巴 士 公 司 會 咁 得 閒 承 諾 一 條 線 指 定 派 行 一 款 車 架 ?


而 且 新 巴 好 似 從 來 冇 個 咁 樣 的 承 諾 出 來 喎 。 唔 好 老 吹 啦

另 外 ,970唔 加 躉 都 有 個 原 因 , 佢 行 經 的 路 太 斜 , 未 必


適 合 行 低 地 台 架 。


Article 3: (Request 8)

可 能 而 家 行110係 幫o架 車warm-up o既o者.


過 多 幾 日 行970都 唔 定.

今 日 響 見 到 有 架 未 出 牌o既11.3米 躉 泊 響 香 港 仔.....


K.K.


Article 3: (Request 9)

乜 閣 下 唔 係TPT咩?


點 解 又 係 先 前 偷a/c事 件 的KK?!


Article 3: (Request 10)

我 諗 好 好 醜 醜 都 要 先 操 下 線 卦?!


Article 3: (Request 11)

> LF291 (wang5@hknet.com) said:


>


> 0下 ? 新 巴 幾 時 講 過 ? 唔 好 成 日 自 己 估 啦 , 估 唔 到 又 話 人 地 衰 ,


> 邊 有 咁 無 賴 架 !


>


> 就 算 970 好 大 機 會 用 十 一 米 躉 , 新 巴 好 多 時 都 係 將 驗 完 的 車 行 完 柴 廠 線 ,


> 之 後 才 調 往 黃 廠 ,970 批 DA 同 埋 DM 就 係 好 例 子 。


970 係 全 冷, 點 會 有DM?


唔 記 得DM係 熱 狗 嗎?

Eric & Rosanna


Article 3: (Request 12)

駁 唔 切.....衰 左 仲 駁 人.......

人 地 話970批DA同 埋DM


冇 話970批DM.....


不 知 所 謂....


Article 3: (Request 13)

新 巴 幾 時 話 過11米 躉 一 出 就 行970?


(點 解D人 成 日 自 把 自 為?自 己 覺 得0既0野 就 要 人 地 當 真 去 做?)

DA82,HB8095.


Article 3: (Request 14)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 食 言? 請 問 新 巴 承 諾 過 o的 乜?

有 ! 服 務 優 質 , 乘 客 第 一 !^_^


是 不 是 新 巴 只 得 十 部11.3m Trident呢 ?


不 是o 。


要 不 要 去 新 巴 拉 橫 額 呢 ? 講 出 來 都 笑 死 人 。

Alex


Article 3: (Request 15)

> T.P.T. (dckk@netteens.net) said:


>


> 好 似 有62部.. 新 車 陸 續 有o黎.

既 然 有62部 , 仲 係 陸 續 有 來 , 依 家970冇Trident,


那 位 人 兄 使 唔 使 好 似 要 拆 天 呢 !

大 蛇XX, 恐 龍XX!

Alex


Article 3: (Request 16)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 佢 話 新 巴 承 過 十 一 米 躉 一 出 牌 就 一 定 要 先 行 970 喎 ~~~ 呵!

許 雄 說 的 嗎 ?


還 是 關 則 輝 講 呢 !

Alex


Article 3: (Request 17)

> T.P.T. (dckk@netteens.net) said:


> 黃 廠 又o黎o左 一 批 新11.3米 躉, 呢 批 躉 有 個 特 色.


> 就 係 車 頭o既 上 層 與 電 子 牌 之 間 油o左 白 色

咁 睇 唔 睇 到 哈 哈 笑 位 油 乜 色?


Article 3: (Request 18)

> T.P.T. (dckk@netteens.net) said:


>


> MM就 俾 車 廠 幅 牆 阻 住.


> 如 果 油 埋 白 色 就 真 係 唔 係 幾 靚, 怪 怪 相 相 咁.

係 唔 係 你 地 見 得 多 黑 笑 臉 才 覺 得 油 其 他 色 怪 模 怪 樣 ? 其 實 油 什


麼 色 沒 有 所 謂 , 最 重 要 始 終 是 舒 適 和 可 靠...

Edward Hong


來 ! 進 入 簡 單 自 然 新 國 度


Article 3: (Request 19)

其 實 油 白 色 都 唔 係 一 定 差 o架 , 九 巴 批 Trident 都 冇 油 做 黑 色 啦 , 大 家


亦 可 以 睇 睇 巴 士 年 鑑 98 第 42 、 47 同 160 頁 , 裡 面 都 有 幾 張 全 白 色 ( 未


上 油 ) o既 Trident 相 , 我 個 人 認 為 唔 太 差 。Article 4:

Re: 2000年起是香港巴士界的倒采期?


AL150 (yng3633404@aol.com) at Sun May 30 03:05, 1999 said:


> 前 中 巴8號 線 太 守VA51 (parnell@cyberec.com) said:


> 試 想 想 一 年 度 之 後......


>


> 1:)中 記 熱 狗 無 一 倖 免


> 2:)來 著 的 新 車 唔 係Trident,Dart就 係S.Olympian,B6.


> 3:)新 車 既 車 身 唔 係ALX就 係Duple.


>


>


> 你 話 香 港 既 巴 士 界 會 否 劃 一 化,再 無 突 破 呢?雖 然 有 時 會 插


> Neoplan,MAN之 類 野......但 係,有 時 囉.


>


> 如 果 再 係ALX同Duple既 泛 濫 既 話,唔 通 真 係 要 好 似 電 影 界 一 樣,看


> 巴 士 要 去 英 國,澳 洲 看?I think is time for Alexander to design a new R type body


for the Super Olympian. VA51 is right... If like this keep


going on, in the future everyone will only see ALX500 and


Duple body buses in HK.


Article 4: (Request 1)

除 佐 Neoplan 同 MAN 之 外, 都 重 有 少 量 日 本 車o既, 九 記o既


三 菱 啦, 同 埋 嶼 記 大 量 五 十 鈴!!!!!

講 開 又 講, 如 果 要 講 上 斜 邊 隻 車 最 好 力, 我 個 人 首 推 五 十 鈴!!!


無 論 嶼 巴 又 好, 我 地 中 大 校 巴 又 好, D 五 十 鈴 上 斜 都 真 係 好 掂!


英 國 車 在 呢 方 面 唔 知 點 解 真 係 差 好 多 皮 (Turbo M 除 外!)


你 地 睇 下 D 德 仔 上 大 帽 山 啦.... 唉! 我 寧 願 用 五 十 鈴 呀!


日 本 車 又 平 又 好 用, 可 惜 只 係 差 佐 個 低 地 台......所 以 三 間 巴 士


公 司 都 要 放 棄 佢 地 啦!

唔 知 有 冇 低 地 台o既 日 本 巴 士 呢?


Article 4: (Request 2)

這 裡有 日 本 低 地 台 巴 士 , 有 晒 四 間 車 廠 出 品 。


入 到 去 按Non-step Bus就 可 以 。

Alex


Article 4: (Request 3)

最 好 例 子-----東 涌 道 。

蛋 撻 水 滾 ,Benz無 力 , 惟 獨 五 十 鈴 上 山 落 斜 , 仍 然 輕 巧 靈 活 。


兄 弟 , 你 重 有 乜 野 講 得 出 ?^_^


三 菱 有 , 輪 椅 位 都 有 呀 !


另 , 聽 聞 嶼 巴 買 左 架 低 地 台 的-----五 十 鈴 。^_^

風 間 火 月 到 此 一 遊


Article 4: (Request 4)

> 大 腦 電 波 (leungweb@cyber-x.org) said:


>


> 巴 士 推 行 冷 氣 化 是 大 勢 所 趨 的 事,沒 有 什 麼 倒 不 倒 采.


> 只 不 過 熱 狗 仍 有 一 定 需 求.

係 丫,只 係 某 些 巴 士 公 司 要 強 行 冷 氣 化o者

>


>


> 以 前(80年 代 前)的 專 利 巴 士 一 律 是 英 國 貨,而 家 起 碼 有 德 國 製 的Neoplan.


> 起 碼 好 過 以 前 好 多 啦.

九 記Benz呢?

>


>


> 大 量 購 買 同 一 款 式 的 車 輛,每 一 架 的 維 修 成 本 相 對 減 低,減 低 對 票 價 的 壓 力,對 乘 客


> 來 說 有 好 處.

係 丫,亦 都 係 香 港 巴 士 界 既 倒 采 期.唔 多 唔 少 見 得 多,見 得 濫.係 會 失 去


吸 引 力 的

>


> ---


> 大 腦 電 波


> Cyber-X 公 共 交 通 及 運 輸 新 聞 組


Article 4: (Request 5)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 要 生 存, 就 要 順 應 市 場 意 願, 佢 o地 仲 有 得 選 擇 咩?

係 丫,不 過 點 解 唔 可 以 引 入 多 種 車 身 呢?英 國 都 有 好 多 架......


Article 4: (Request 6)

> Jacky,Ar4 (jackyyng@hkschool.net) said:


> 你 估 款 款 車 身 都 可 以 適 合 香 港 行 的 咩 ?

香 港 奄 尖 呀, 一 定 要 三 軸 冷 氣, 又 要 十 米, 十 一 米, 十 二 米, 幾 難 服 侍 :)


Article 4: (Request 7)

咪 係 囉,因 此 我 咪 話'要 看 巴 士 要 去 英 國,澳 洲 看'囉......


Article 4: (Request 8)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 呢 個 情 況 都 好 似 出 現 o左 好 多 年 咯, 都 未 夠 以 前 非 Guy 即 Daimler 咁 厲 害 啦.

係 丫,但 係 當 年 還 當 年,而 家 還 而 家.70年 代 至90年 代 的 確 係 好 精 彩 的.


但 係 一 踏 進2000年,相 信 當 年 既 事 就 會 無 了 期 地 重 演


Article 4: (Request 9)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 咁 八 十 年 代 o既 雞 鴨 咪 又 係 一 樣.

仲 有 好 多:MCW,寶,Dennis Dragon/Dorminator,Condor,Alisa Volvo......etc.


Article 4: (Request 10)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 一 年 後, 九 巴 都 仲 有 好 多 其 他 車 款 呀.

係 咪 又 係Trident既10m,11m,12m版 本?又 或 者 係S.Olympian的11m版 本?


Article 4: (Request 11)

九 巴 仲 有 好 多 熱 狗 個 喎, 邊 有 咁 快 掉 晒 呀?


得 到 熱 狗 掉 晒 就 可 能 有 新 車 款 啦. 九 巴 未 買


Neoplan 前, 有 邊 個 估 到 佢 會 買 Neoplan 喎.

--


車 匙!


Article 4: (Request 12)

I have already post the sampler title. After 2000, STANDARDISE OF HK BUSES will see clearly.


Article 4: (Request 13)

Cos the bus manufacurers now are often to going to merge to increase competitive advantage, so there are less choice than b4. And just have to remind there are no more English bus manufacturer left except Dennis. English bus building is declining!!!!Article 5:

Re: 新巴十一米TRIDENT車頭失晒真......


久違了的巴士大師 (w3d080r@school.net.hk) at Sun May 30 16:32, 1999 said:


> 銀 紙 黨 巴 士 議 員-忠 伯 (leric747@netvigator.com) said:


> 唉, 見 到 新 巴 十 一 米TRIDENT個 車 頭, 真 係 好 失 真, 將 上 下 層 大 銀 幕 都 一 分 為 二......唉......冇 野 講 啦......

無 乜 唔 妥 呀,不 過 佢 就 比 較 似 英 國 個 隻 兩 軸 版 猜 躉.


Article 5: (Request 1)

> 968 (jevonwu@netteens.net) said:


>


> 呢 度 個 個 都 話 咁 核 突 , 咁 有 冇 相 睇 ? 這 樣 才 可 以 打 開 天 窗 說 亮 話 。


過 家 祺 的 網 頁 看 吧, 他 剛 剛 放 了 幾 張 相 在 你 的 綱 頁 中.


cky


Article 5: (Request 2)

今 日 坐 過, 其 實 晌 入 面 睇 番 出 去 都 唔 係 太 差O既, 只 要


唔 係 刻 意 望 中 間 個 支 黑 色 野 咪 得 囉.


我 又 唔 係 覺 得 差 左 好 多.


Article 5: (Request 3)

為 左 慳 番 少 少 錢 而 犧 牲 自 已 車 隊 的 型 像,


唔 係 好 值 得 做 喎!

> 銀 紙 黨 巴 士 議 員-忠 伯 (leric747@netvigator.com) said:


> 死 啦, 唔 知 新 記 以 後D TRIDENT係 咪 都 係 咁 添 架, 真 係 好 失 真 呀,


> 其 實 咁 都 唔 係 慳 好 多 錢o者, 差 唔 得 好 遠, 九 記 都 唔 慳 啦!!


Article 5: (Request 4)

> CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) said:


>


> 慳$$麻, 一 塊 過 大 銀 幕 要 成 十 幾 皮 野 架, 撞 爛 少 少 都 要 換....


>


上 下 層 一 塊 過 大 銀 幕 夾 埋 先 兩 萬 幾 銀,邊 晒 十 幾 皮 野 呀?


唔 通 果 塊 大 銀 幕 有 防 彈 功 能?

CMB


LA24,FJ1017


Article 5: (Request 5)

是 不 是 全 部 新 巴11米 三 叉 戟 是 用 這 個 車 頭 ( 大 窗 一 分 二 「 ?


Article 5: (Request 6)

10.6米 躉 又 係 唔 係 用'一 分 為 二o既 擋 風 玻 璃'呢?

奧 黏P人 字


西 隧 快 線:960巴 士 總 站Article 6:

Re: 邊條線會用12米


Alex (alexcad@hknet.com) at Sun May 30 11:57, 1999 said:


> 樂 華 仔 (ccklam@netvigator.com) said:


> 今 日 見 到 有 架12M訓 練 巴 士 經 常 出 入 樂 華 巴 士 總 站,不 知 是 否 在 為 將 來 用12米 而 試 車?

應 該 係 車 長 操 車 。

Alex


Article 6: (Request 1)

Simon_28A added:


Since all the tri-axle double deckers in training school are of 12M length, they use 12M buses for training. But actually, 11M buses will be used on rt.23M and probably on rt.28 (If the route is extended to Kowloon MTR Station successfully.)


Article 6: (Request 2)

> N357 (clarina@vol.net) said:


> 咁28A會 否 一 併 轉 為 三 擔 或 拎 走D黑 金 剛?


>


> N357


> 九 龍 巴 士 相 片 站

今 日 見 到 個 架 應 係 操 2A .


因 為 個 架 係 泊 嚮 2A 車 坑 .


同 時 被 訓 練 車 長 為 三 柴 .


Article 6: (Request 3)

> N357 (clarina@vol.net) said:


>


> 2A以 前 都 好 似 行 過 大 富 豪 , 是 否?


>


> N357


> KMB Photo Station
係 , 上 個 星 期 都 有 行 過 3AV (HE牌) .


Article 6: (Request 4)

而 幾 個 月 前 都 試 過 有3AV(GP/HD) 走, 而 且 好 似 同 一 日 同 時 有 一 至 兩 架 走.

AV102


Article 6: (Request 5)

> Tommy! (tommysiu@hknet.com) said:


>


> I really want 2A have SLF bus to use!


> not I like the new bus only!


> & my monther really want to use! Because my mother is a wheelchair person!


> Lok Wah Estate have many wheelchair people ar!


> but trident can't turn at outside estate ar!


> Neoplan can but the gear box not suitable to run 2A...............!!!


>


十 二 米 的 三 叉 戟 絕 對 可 以 行 走2A, 問 題 是 九 記 會 否 派 出 行 走 。


> Lok Wah Resident!


> & always take my wheelchair mother to by 1A SLF bus!


> Tommy!

絕 對 同 情 你 媽 媽 的


N357 上


KMB Photo StationArticle 7:

【廣告】新巴 11 米躉行 110 大相及分頁


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) at Sat May 29 23:34, 1999 said:


香 港 巴 士 展 覽 中 心 加 入 「新 巴 十 一 米 躉 首 日 行 110」 分 頁 , 內 有 8 幅 相 片,


包 括 1401 及 1407 車 頭,車 尾, 左 邊, 右 邊 及 下 層 車 廂 等 照 片.

而 「每 週 大 相」 本 週 更 新 相 片 如 下 :

1. 新 巴 十 一 米 躉 1401 行 110, 剛 由 佐 碼 開 出
(上 述 分 頁 沒 有 此 照 片)


2. 新 巴 雞 LV1 行 2.

歡 迎 參 觀 。

--


車 匙 ‧ 家 祺


Article 7: (Request 1)

咦 , 乜 又 係 九 記 水 塘 「 女 仕 走 光 位 」 ﹖ 好 心 塊 板 啦 ﹗
Article 7: (Request 2)

> NV58 (tin.wong@kcl.ac.uk) said:


> 真 系 點 睇 車 頭 都 唔 似 ALX 系 列, 總 覺 得 似 East Lancs 車 身 多D

唔 係 o丫, 車 頭 咪 跟 ALX400 幾 相 似 呀.


Article 7: (Request 3)

> 奧 黏P人 (hwc718@netvigator.com) said:


> o甘 新 巴o的10.6米 短 躉 係 用ALX500定ALX400車 身?


>


> 奧 黏P人 字


> 西 隧 快 線:960巴 士 總 站

ALX500, 因 為ALX400車 身 系 為 英 國 市 場 而 設 計, 寬2.55m, 超 出 了 香 港 法 例 的


規 限.
NV58


Making London simple


Article 7: (Request 4)

我 覺 得 香 港 制 限2.5米 已 經 不 合 時,法 例 應 該 跟 隨 時 代 改 變,攪 到 香 港d巴 士 車 款 買 少 見 少.


Article 7: (Request 5)

> VA36 (kchojbl@school.net.hk) said:


>


> 就 係 純 粹 因 為 呢 個 原 因 而 分 開 兩 個 Model number ?

ALX400 用 於 兩 軸 底 盤


ALX500 用 於 三 軸 底 盤


Article 7: (Request 6)

連110都 落 埋trident......Article 8:

Re: 新一批九巴都普躉車尾牌箱...


Jacky,Ar4 (jackyyng@hkschool.net) at Sat May 29 23:17, 1999 said:


> KIT (williamc@tsl.net.hk) said:


>


> 已 經 由 原 來 在 上 層 玻 璃 位 置,


> 移 番 正 同 新 巴 一 樣,但 大 少 少


> 我 估 是 方 面 插 膠 牌 瓜.


知 道 左 成 個 幾 月 啦 , 相 我 都 貼 過 上 黎 添 。


上 個 月 頭 先 有 幾 架 停 左 響 屯 裝 門 口 。


Article 8: (Request 1)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 咁 有 舊 o野 吊 住 o係 個 逃 生 出 口 始 終 唔 係 咁 好 o既 ...

咁 點 解 當 初 個 牌 箱 會[吊]係 塊 玻 璃 度?


Article 8: (Request 2)

應 該 唔 係


城 巴 同 期 推 出 的 都 普 躉,尾 牌 箱 係 細 而 長 方 形 的 設 計,


但 九 巴 所 用 的 是 正 方 形 膠 牌,不 符 合 大 細


所 以 九 巴 便 把 牌 箱 放 在 太 平 門 上

現 在 新 出 的 都 普 車 身 己 改 回 正 方 形 設 計,所 以 便 將 位 置 遷 回


太 平 門 之 下

******************************************************


由 於 叻 天 時 的Server有 問 題


60X巴 士 網 站 暫 停 使 用 及 更 新


******************************************************

屯 兵


Article 8: (Request 3)

點 解 你 話 唔 係 呢? 我 咪 話 個 太 平 門 大 得 滯 囉.


應 該 咁 講, 可 能 都 設 計 太 平 門 時 冇 想 過 巴 士 公 司 要 整 個 咁 大 o既 尾 牌 箱 囉.


後 期 設 計 無 論 新/城/九 都 改 返 晒 啦.

--


車 匙!


Article 8: (Request 4)

> FP5469 (ckkin@ibm.com) said:


>


> 行 了 成 個 星 期,1A,26,98D都 見 過 啦...

OH!SORRY


但 我 問 是 否ATR138以 後 那 批?


Article 8: (Request 5)

yes ar.....


this is an old news la...


they have serve us for about 2 weeks la..Article 9:

Re: 公共交通機構工潮陸續有來...


Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) at Sun May 30 13:54, 1999 said:


> 東 方 必 敗 (eee@laser.zeronet.org.hk) said:


> 原 來 唔 只 木 瓜 有 事,連 九 記 工 會(唔 知 係 工 聯 會 定 職 工 盟 果 個)


> 都 要 求 在 六 月 加 薪5%....


>


> 希 望 九 記 「 順 攤 」 少 少...唔 係 好 似 木 瓜 一 樣,整 一 鑊 「 甘 」 的....


> 又 有 藉 口 比 運 吉 署 開 放 市 場 啦...

Simon_28A added:


Do you know why CTD(Papaya) forced those drivers of non-franchise section to drive franchised routes? Just because of cost effectiveness. The existing drivers have basic saleries of $8K. While the company employed some new cheap price drivers at $6.4K (so call 六 四 勞 工)

The company supposed the existing driver employed with higher saleries should work more (ie. transfer to franchise section to drive for more departures) so that the company may feel that it pays more worthy. While the new drivers will take up their positions in non-franchised section.

Also, do you know how papaya calculates the double pays for its drivers?


For CTD: Basic salery (ie $8K) only.


For KWB: Total annual income (including all allowances) /12

Of course those information are told by drivers. Which company treats their employee better?

Simon_28A


Article 9: (Request 1)

其 實 呢 排 成 日 聽 到 有 公 共 交 通 機 構 採 取 工 業 行 動


好 似 城 巴 同 國 泰


不 過 國 泰 就 嚴 重D


攪 到 有 好 多 航 班 停 飛


乘 客 大 受 影 響

雖 然 城 巴 同 國 泰 一 樣 都 係 攪 工 業 行 動


但 比 起 國 泰 , 城 巴 既 工 業 行 動 比 較 溫 和


唔 似 國 泰 咁 暫 停 某D路 線 行 駛


影 響 較 溫 和

其 實 , 員 工 向 公 司 爭 取 合 理 既 要 求 係 正 確 既


不 過 我 本 身 係 好 反 對 機 構 員 工 採 取 工 業 行 動


尢 其 係 公 共 交 通 機 構


因 為 一 有 親 工 業 行 動 , 最 受 影 響 既 係 乘 客


如 果 攪 到 要 擺 工 , 咁 必 定 要 將 服 務 班 次 取 消


乘 客 冇 車 搭


到 時 類 似 十 年 前 中 巴 事 件 又 會 重 現


就 算 城 巴 今 次 工 業 行 動 有 幾 咁 溫 和 都 好


都 會 影 響 到 乘 客

不 過 城 巴 呢 次 事 件


資 方 都 有 唔0岩


因 為 城 巴 都 唔 肯 對 事 件 有 任 何 意 見 發 表

其 實 員 工 同 資 方 點 解 唔 可 以 坐 埋 一 齊 傾 呢 ?


資 方 或 者 員 工 一 人 讓 一 步


咁 樣 到 最 後 都 唔 會 有 工 業 行 動 出 現 囉

~~~Tony(S3M61)~~~


祥 華 巴 士 路 線 專 輯


Article 9: (Request 2)

資 方 就 係 睇 準 呢 樣 o野, 有 恃 無 恐. 不 過 十 年 前 o既 中 巴 工 潮,


公 眾 少 有 地 支 持 勞 方 的 行 動.

--


車 匙!


Article 9: (Request 3)

九 巴 都 應 允 左 加 薪1%重 不 夠,加 好 似 過 分 左


Article 9: (Request 4)

> AV340--進 (eeckc98@alumni.ust.hk) said:


> 請 問 消 息 來 源 是 否 可 信 ? 因 為 在 咁 既 經 濟 環 境 竟 然 要 求 在 加 薪 ,


> 實 在 有D突 然 。 唔 知 佢 地 有 乜 理 據 呢 ?


>


> --HM3044

今 日 生 果 報 有 呢 個 報 導, 係 城 巴 工 業 行 動 個 篇 文 裏 面. 但 生 果 報 既 可 信 情 度 就?


Article 9: (Request 5)

> Leslie Chan/DD4571 (neoplan@ismart.net) said:


> 咪 信 住 先,人 地 都 無 指 明 是 幾,十 幾 年 後 的 事,邊 有 人 知...


> 叫 佢 小 心d俾 人 告 好 過,又 唔 夠 膽reply人 地 拍 責 佢d文(不 是 迫 佢),又 再 作 野...


> 太 陽 一 出,黑 霸 昏 暝,


> 又 再 作 野,只 會 玩 完...


> 收 口/手 啦...


> 今 日'月 亮'污 染 指 數=800%

唔 該 你 收 聲 啦. 仲 細 呀.Article 10:

城Dart大真相!


亞歷山大非官方發言人 (borisyan@hk.super.net) at Sat May 29 23:18, 1999 said:


前 幾 日 城 巴Dart(1401-21)同1301終 於 落 船 往 英 國 捷


達 , 其 實 她 們 是 有 一 段 故 仔 … …


當 運 吉 下 令 城 記 要 退 車 先 可 出 牌 時 , 悉 逢'大 佬'捷 達


批Trident未 出 晒 等 車 用 , 城 記 就 馬 上Sale批Dart俾


捷 達 , 當 大 佬 十 五 十 六 考 慮 緊 同 時 , 城 記 已 嘍 九 記 買


車(即 早 前 小 弟 提 過 批 城Dart的 未 來 「 四 小 龍 」 車 主)


, 於 是 九 記 召 齊 四 大 屬 廠 渣Fit人 開 會 要 批Dart,K


同S齊 話 唔 要 , 於 是 計 劃 放 去 荔 廠 山 線 同U廠 乜K物


K線 , 在 大 家 傾 得 如 火 如 荼 之 制 , 九 記 突 然 「 縮 沙 」 ,


城 記 只 好 唉 大 佬 買 , 消 息 全 開 後 立 刻 成 為BDB討 論 熱


門 話 題 , 所 以 咁 多 人 知 道 賣 去 英 國 的 「 傳 聞 」 。

請 各 位 原 諒 小 弟 未 能 一 開 始 道 出 真 相 !
Bory23, FC6037


亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人


Article 10: (Request 1)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 1301 上 個 星 期 仲 見 佢 行 76, 乜 咁 趕 呀~~!


>


> 九 巴 冇 要 到 批 車 都 好 o既, 批 車 都 幾 殘 喇, o的 凳 又 臭 ...


>


> --


> 車 匙!

小 弟 又 講 多o左o野 添!!其 實 部 野 未 走 , 只 是 現 在 放 在 鴨 廠 , 不 過


現 在 就....., 貼 士 俾 足 喇 , 唔 再 口 快 快 講 咁 多 野!!Bory23, Fc6037


Article 10: (Request 2)

1301 並 是 未 停 牌 , 而 此 車 幾 時 停 牌 是 取 決 於 其 他 因 素 , 在 該 因 素 未


落 實 前 , 架 車 還 會 繼 續 行 。 ( 不 過 幾 時 就 真 的 沒 人 知 了 )

另 外 , 批Dart不 是Bory23兄 所 言 般 「 前 幾 日 城 巴Dart(1401-21)同 1301終 於 落 船


往 英 國 捷 達 」 , 而 是 在 「 搖 傳 滿 板 飛 」 之 前 , 早 已 離 開 了 香 港 。

基 於 商 業 保 密 的 原 則 , 此 等 巴 士 公 司 的 內 部 事 務 , 其 實 是 不 宜 在 討


論 區 內 大 談 的 , 事 實 上 全 件 事 也 非Bory23兄 所 說 的 這 麼 簡 單 , 很 抱 歉


, 他 曾 說 的 並 非 事 實 之 全 部 , 而 且 只 有 部 分 是 真 確 的 。 不 過 我 不 會


再 在 討 論 區 內 進 一 步 談 此 事 , 反 正 各 位 現 已 知 道 批Dart早 已 運 往 英 國 的 消 息......

最 後 , 容 我 在 這 兒 引 用 早 幾 個 月 一 前 輩 板 友 對 另 一 事 的 言 論 作 結 :

「 知 情 的 被 笑 死 , 不 知 情 的 被 嚇 死 」.....:p

P.S. 以 上 內 容 不 是 針 對Bory23兄 , 我 只 是 想 指 出 , 他 收 到 的 消 息 可


能 是 不 完 全 正 確 , 這 絕 不 是Bory23兄 的 錯 。 反 而 我 們 應 多 謝 他 , 因 為


他 把 「 內 部 消 息 」 傳 給 大 家 , 本 身 是 要 冒 不 少 風 險 的 , 說 真 的 , 在 討


論 區 內 , 沒 很 多 板 友 有 如 此 勇 氣......

Alex Chan.


( 肥 歷 )


Article 10: (Request 3}

哦!原 來 係 咁!!咪 即 係 一 早 走o左?


本 想 再 著 求 真 的 態 度 向 肥 歷 板 友 追 問 , 不 過 我 也 深 知 不 可 以 , 他 與 我 一 樣


有 去 多 原 因 不 可 以 向 各 板 友 講 太 多 , 我 非 常 明 白 , 所 以 我 諗 城Dart講 到 此


就 暫 告 一 斷 絡 。


多 謝 閣 下 提 醒 我 - 不 可 只 以 耳 代 眼 , 日 後 我 會 抱 著 對 時 實 求 真 的 態 到 去


找 尋 真 相 , 如 我 在 似 發 放 的 消 息 如 有 未 及 真 相 之 全 部 , 希 望 敬 請 原 諒 ,


始 終 我 都 不 是 公 司 的 高 層 。


很 高 興 閣 下 可 止 出 我 的 錯 處 , 讓 我 們 又 知 多 一 點 真 相 , 希 望 這 個 良 好 現


象 繼 續 在BDB保 存 。


Bory23, FC6037


Article 10: (Request 4}

我 星 期 三 先 見 到1301行76,莫 非 我 睇 錯?


但1301外 型o甘 特 別...

奇 怪 的


GW5017


Article 10: (Request 5)

今 日 我 同 學 先 話 見 到 #1301 行 Rt.76 ..... 何 解 ?Article 11:

Re: 金華街......


LF291 (wang5@hknet.com) at Sat May 29 22:34, 1999 said:


> 2A/DL13暗 西 怪 客 (ngamsai99@schoolteam.net) said:


> 以 前802號 線 未 去 小 西 灣 前 , 個 總 站 係


> 金 華 街0既 , 不 過 有 冇 人 知 其 個 金 華 街


> 總 站 的 位 置 其 實 係 邊 ?

知 唔 知 舊 102 總 站 在 那 裏 ? 就 是 在 那 裏 。


唔 知 亦 無 所 謂 , 舊 102/802 總 站 就 是 在 筲 箕 灣 電 車 總 站 附 近 那 間 M 記 對 出 。


住 得 「 暗 西 」 都 會 知 響 邊 。

再 唔 知 呢 ... 好 易 遮 , 睇 地 圖 囉 。

> 2A/DL13暗 西 怪 客


> ICQ:33546559


Article 11: (Request 1)

> 2A/DL13暗 西 怪 客 (ngamsai99@schoolteam.net) said:


>


> 其 實 我 搬 左 去'暗 西'唔 係 好 耐  !


> 得 三 年 多......

Where is 暗 西?


Article 11: (Request 2)

即 係 「 耀 東 」 嘛


查 下 中 文 字 典 啦 , 反 義 詞 嘛

另 其 實 所 謂 的 金 華 街 巴 士 總 站 , 應 該 係 電 車 總 站 西 行 的 下 一 個 站 。

Nicholas Louie


ICQ UIN:15306525


Article 11: (Request 3}

> LF291 (wang5@hknet.com) said:


>


> 唔 係 嘛 ? 那 個 電 車 站 位 置 正 式 已 是 筲 箕 灣 道 , 但 通 常 居 民 仍 叫 做 東 大 街 。


> 據 我 所 知 , 那 裏 未 做 過 巴 士 總 站 架 , 做 過 總 站 最 近 的 也 要 數 到 工 廠 街 啦 。


>


> 真 係 查 清 楚 地 圖 至 好 講 ...

102 開 線 之 初 的 總 站 其 實 不 在 金 華 街M記 門 口, 是 在 筲 箕 灣 東 大 街, 即 金 華 街 開 出 左 轉 的 位 置. 小 弟N年 前 在 圖 書 館 看 過 工 務 司 署1974年 做 的102調 查, 有 圖 為 證.

那 兒 還 是 東 大 街, 過 了 工 廠 街 就 是 筲 箕 灣 道. 筲 箕 灣 中 心 是 筲 箕 灣 道 最 尾 的 建 築 物.

N340


Article 11: (Request 4}

如 果 係 那 兒 的 話 , 係 一 九 五 七 年 八 月 到 一 九 五 八 年 的 一 月 , 中 華 巴 士


公 司 第 二 號 路 線 曾 在 那 兒 做 過 總 站 , 因 為 當 年 南 安 里 修 路 。

而 係 一 九 四 二 年 到 四 五 年 期 間 , 第 二 號 線 的 巴 士 總 站 , 也 是 在 現 筲 箕 灣


中 心 對 面 的 , 亦 即 是 智 叔 所 講 的 地 方 啦 。 因 為 當 年 日 軍 筲 箕 灣 總 部 , 是


設 於 已 清 拆 , 並 已 搬 往 東 隧 香 港 出 口 附 近 的 嘉 諾 撒 修 院 ( 當 年 的 名 稱 ) ,


所 以 那 兒 便 有 巴 士 服 務 了 。

如 果 唔 知 前 嘉 諾 撒 修 院 係 邊 度 的 話 , 就 係 現 今 的 愛 秩 序 街 和 公 園 的


那 兒 。


因 為 小 弟 有 相 先 知 渣 。Article 12:

Re: 281A資料..


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) at Sun May 30 12:14, 1999 said:


> Automatic (a3061980@netvigator.com) said:


> 九 巴 七 月 會 開281A??


> 可 唔 可 以 話 比 我 知 詳 細 資 料,如 經 邊 到 收 費 等 等....唔 該!!


> 同 埋 你 地 係 邊 到 收 到 料 話 會 開281A架??


> thx a lot...

九 巴 話 一 九 九 八 年 七 月 開 281A , 由 廣 源 去 九 龍 地 鐵 站 ,


連 介 紹 機 鐵 站 交 通 的 刊 物 都 有 寫 281A ,


奈 何 這 條 線 到 現 在 都 唔 知 究 竟 仲 有 無 得 開


Article 12: (Request 1)

早 兩 個 月 我 樓 下 位 「 邀 功 」 女 區 議 員 , 仲 廣 貼 海 報 同 宣 傳 木 板 ,


話 自 己 成 功 爭 取 開 辦281A, 於 六 月 中 開 行 , 殊 不 知 我 早 於 九 七 年


的 區 議 會 文 件 中 , 已 知 道 當 局 有 計 劃 於 九 八 年 七 月 開 線 , 仲 將81C


改 路 , 但 據 知 這 計 劃 暫 時 擱 置 , 不 單 止 是 廣 源 有 冇 坑 位 , 而 是 好


多 細 節 未 搞 好 , 看 來 要 待 圓 洲 角 公/居 屋 入 伙 , 到 時 才 有 聲 氣 ?

一 城 居 民


Article 12: (Request 2)

> eric iuy yiu (bching@hk.super.net) said:


>


>


> 1 kwong youen no space


> 2 82M can go there

九 龍 地 鐵 站 我 諗 係 指 機 鐵 站 去 油 尖 旺 果 邊,唔 同82M....


上 年 八 月 開 到 而 家 係 咪 胎 死 腹 中???


仲 有 點 解 唔 叫81A,要 叫281A,即 係 全 冷,要 坐 貴 車??


就 算 全 冷 都 可 以 唔 駛 加 個'2'字 啦,(大 老 山 果D巴 士 都 唔 冇 整 個'2'字e.g.74x,75x,80x,89x,)


加 個'2'字 咁 麻 煩...


Article 12: (Request 3}

九 記 依 家D新 線(含 併/重 組 除 外)全 部 都 係 冷 馬 線 啦 , 原 因 有 下:


1.) 該 公 司 正 進 行 全 面 泠 氣 化 計 劃 , 如 果 開 混 合 線 好 似 有 倒 退 之 嫌 。


2.) 281A的2字 原 意 是 豪 華 巴 士 路 線 , 並 不 是 空 調 路 線 ,2xx的 豪 華 本 來 是 指 , 一 ‧ 全 車 不 設 企 位 , 二 ‧ 停 站 較 少(收 費 亦 較 高)


3.) 市 民 可 能 會 反 對 全 熱 狗 線 。


.........

N357


九 龍 巴 士 相 片 站


Article 12: (Request 4}

> N357 (clarina@vol.net) said:


>


> 82M點 去 九 龍 機 鐵 站 呀?


>


Maybe he mistook it as 'Kowloon (Tong) MTR' la.

then, 83X can tim! Go to 'Kowloon (Bay) MTR' a ma. :)Article 13:

Re: Bus Versions and Route History


AL150 (yng3633404@aol.com) at Sun May 30 14:31, 1999 said:


> 3.2 TL (ericchoi@aicom.com) said:


> I wnat to know the different versions of KMB's S3BL, S3N, S3M, AD, AL, AV, 3AV, ADS


> 3BL, 3N and BL. Different versions on windows design, seating pattern....


>


> Also, I wnat the history of Route #52M and 67M


> Did 67M use Castle Peak Road to Siu Lam before?


>


> Thanks!S3BL-There are different radiator griles in S3BL. It is


depends on the year they come out. The oldest batch have


oldest kind of radiator griles. Newest batch have newest


radiator griles. S3BL has a china-built body. All seats are


3+2

3BL and BL-Same as S3BL. Different radiator griles in


different batches of 3BL and BL.

AL-There are three type. AL1 is the oldest air-cond. bus.


AL2 to AL135 have sealed-type windows of alexander body.


AL136 to AL150 have new radiator griles. The one like AV have.

AV-There are two type. Older type has 3+2 seating. The


new type has 2+2 seating. Have sealed-type windows


of alexander body.

3AV-Is the same as AV. Older type,3+2. New type,2+2.


Have sealed-type windows of alexander body.

AD and ADS-Older batch have 3+2 seating. New batch have


2+2 seating. They have Duple sealed-windows body.

3N-First three 3N uses alexander body. The rest use Duple


body. 3+2 body.

S3N-S3N1 to S3N221 have a older duple body.(The on 3N have)


S3N222 to S3N320 have a newer body ( the one like the AD have)


3+2 seating.

S3M-MCW body. All buses have no much big different.
I don't know the history of the route. Sorry!


Hope this can help you.


Article 13: (Request 1)

Here are part of your answers:

3BL1 ------- Prototype w/ECW body [Its 2 axle equivalents are BL1-3]

3BL2-21 ---- 1st batch w/Alx R type bodies (side windows divided into 3 pieces, window frames are inverted T shape, seating capacity are 71/30/48, lower deck seats above 2nd and 3rd axle are face forward/backward type) [Its 2 axle equivalents are BL4-23]

3BL22-41 --- 2nd batch w/modified radiator grille (side windows are standard sliding 2 pieces type, others remained the same as 3BL2-21) [Its 2 axle equivalents are BL24-53]

3BL42-61 --- 3rd batch w/modified radiator grille (lower deck seats above 2nd and 3rd axle are face inward type, 74/31/58) [Its 2 axle equivalents are BL54-93]

3BL62-107,109,111,162 -- 4th batch w/modified radiator grille (cabinet roof w/ventilation fans which operate while the bus speed lower than 10km/h, enlarged upper deck emergency exit, 74/30/60) [Its 2 axle equivalents are BL94-123]

3BL108,110,112-161,163 -- 5th batch (same as 4th batch except for the absence of ventilation fans)

3N1-3 --------- prototype w/ Alex R type bodies.

3N4-43 -------- 1st batch w/duple metsec bodies. (w/black hand rails, engine cover with round corners, 75/33/58 but reduced to 75/33/40 in 1991) [Its 2 axle equivalents are DM1-40]

3N44-93 ------- 2nd batch (w/chrome plated hand rails, engine cover with square corners, 75/33/58 but reduced to 75/33/40 in 1991)

3N94-140 ------ 3rd batch (w/ventilation fans, enlarged upper deck emergency exit, 75/33/53 but reduced to 75/33/40 in 1991)

3N153,155,157 ------ special version of 3rd batch having headrooms on both decks 1 inch higher (75/33/50 but reduced to 75/33/32 in 1991)

3N141-152,154,156-191 ------ 4th batch (same as 3rd batch except for absence of ventilation fans, 75/33/53 but reduced to 75/33/40 in 1991)


Article 13: (Request 2)

The third parrt of your answers are:

AL:

AL1 --- prototype. (sliding type windows, bench type seats)

AL2-21,22-41 --- 1st & 2nd batches (grey color A/C bus seats, grey color panels adjacent to doors, red color strips at lower edge of windows, 63/39/30)

AL42-82 --- 3rd batch (grey and pink color A/C bus seats, black color panels adjacent to doors, grey color strips at lower edge of windows)

AL83-135 --- 4th batch (enlarged rear blind box window)

AL136-150 --- 5th batch w/Alex Royale type bodies which have more stylish curved windscreens.

AV:

AV1 --- prototype (green color hand rails, 63/39/30)

AV2-86 --- 1st batch w/Cummins LT-10 engines. (yellow hand rails) [Its 12M equivalents are 3AV1-50 (68/43/26)]

AV87-111 --- 2nd batch w/Volvo TD-102K engines.

AV112-119,120-145 (with pasty range) --- 3rd version w/Volvo TD-102K engines and compact type Nippon Denso A/C unit, fitted w/2+2seats. (53/38/ )[Its 12M equivalents are 3AV51-170 (57/42/30)]

AV12x-49x (with pasty range) --- 4th version, upper deck air duct redesigned. [Its 12M equivalents are 3AV171-348]

AV48x-52x (with pasty range) --- 5th version w/rectangular A/C nozzles which are adjustable)

AV52x-531 --- 6th version w/seats from another supplier.

AD:

AD1 --- prototype (bench type seats)

AD2-21 --- 1st batch (grey color A/C bus seats, grey color panels adjacent to doors, red color strips at lower edge of windows, 62/40/34)

AD22-41 --- 2nd batch (grey color A/C bus seats, grey color panels adjacent to doors, white color strips at lower edge of windows)

AD42-130 --- 3rd batch (grey and pink color seats, black color panels adjacent to doors)

AD131-190,191-245 --- 4th & 5th batches (w/yellow color hand rails, 62/40/33)

AD246-280 --- 6th batch (w/adjustable rectangular A/C nozzles)

AD281-360 --- 7th batch (w/2+2 seats, 49/37/32)

ADS:

ADS1-30 --- 1st batch (w/green color hand rails, 55/34/28)]

ADS31-145 --- 2nd batch w/compact type Nippon Denso A/C unit. (w/adjustable rectangular A/C nozzles, 51/34/29)

ADS146-185 --- 3rd batch w/2+2 seats. (43/32/29)

ADS186-235 --- 4th batch w/Cummins M-11-235 engines. (seats w/o seats before have seat belts.)

3AD:

3AD1-170 --- (57/42/35)Article 14:

Re: 問題: 應否取消隧巴臨時終點站制度


日山十一郎 (amypylai@netvigator.com) at Sat May 29 20:53, 1999 said:


> HB610 (sammi59@netvigator.com) said:


> 小 弟 已 知 以 下 路 線 有 臨 時 終 點 站 的 制 度:


>


> 101: 觀 塘(裕 民 坊)~中 環


> 102: 美 孚~北 角/ 筲 箕 灣~旺 角


> 104: 白 田~中 環/ 堅 尼 地 城~旺 角


> 106: 黃 大 仙~北 角(或 則 魚 涌)


> 108: 九 龍 城~銅 鑼 灣


> 112: 蘇 屋~銅 鑼 灣


> 116: 慈 雲 山(中)~銅 鑼 灣


> 970: 香 港 仔~旺 角


> (如 有 錯 漏, 歡 迎 板 友 指 出)


>


> 我 個 人 意 見 就 係 取 消 比 較 好, 因 好 多 乘 客 也 只 是 留 意 號 碼 牌 而 無 留 意 地 點 牌(巴 士


> 迷 例 外), 再 加 上 個 別 師 傅 闊 佬 懶 理, 無 提 醒 乘 客 本 班 車 是 特 別 車, 令 到 乘 客 到O左


> 總 站還 懵 然 不 知 發 生 何 事. 乳 豬 盤 又 無 列 出 某 些 路 線 有 臨 時 終 點 站 制 度,


> 令 到 好 多 乘 客 無 所 適 從. 臨 時 終 點 站 制 度 對 巴 士 公 司 車 務 當 然 有 利, 但 卻


> 不 能 方 便 乘 客, 甚 至 乎 要搭 錯 車乘 客 額 外 付 多 一 程 車 資. 不 過, 小 弟 有 個


> 保 留, 就 是108個 臨 時 終 點 站 制 度 只 用 於 早 上 繁 時.
臨 時 站 既 出 現 主 要 係 因 為d線 要'踢 車',方 便 一d成 日 塞 車 既 路 線,唔 駛


d車 因 為 塞 車 返 唔 到 轉 頭.所 以 臨 時 站 唔 能 取 消,只 可 能 減 少!


Article 14: (Request 1)

106早 上 有 車 去 九 龍 城 碼 頭,


112有 由 北 角 去 旺 角 的 特 車.

都 唔 係 丫,我 見 呢o的 車 多 數 都 會'棟'住 塊 好 大 既 路 線 牌,甚 至 出 埋 電 子 牌


o忝...

LV6(CF5483)


Article 14: (Request 2)

譬 如 朝 早 繁 時, 淨 係 要 serve 中 環 / 銅 鑼 灣 客 o既,


係 咪 就 要 短 途 車?

如 果 有 一 日 大 塞 車, D 車 全 部 遲 晒 到 番 總 站, 係 咪 要


係 短 途 特 車 等 部 字 軌 追 番 o岩 個 時 間? 唔 同 就 咁 誤 點


落 去?

通 常 開 短 途 特 車 o既 車 都 會 多 幾 個 地 點 顯 示, 同 埋 司


機 會 話 俾 乘 客 聽 呢 架 係 短 途 特 車.


Article 14: (Request 3}

還 有 106 往 筲 箕 灣 / 九 龍 城 碼 頭  等 等
我 就 覺 得 不 應 取 消 , 因 為 很 多 時 短 途 車 的 作 用 是 盡 快 回 車 。


如 果 不 設 短 途 車 服 務 , 繁 忙 時 間 可 能 所 有 車 均 過 了 自 己 公 司


服 務 時 間 而 踢 車 , 令 部 分 地 區 經 常 無 車 搭 。

至 於 短 途 車 服 務 車 長 很 多 時 都 會 提 醒 乘 客 , 尤 其 是 九 巴 ,


在 車 頭 玻 璃 , 車 側 玻 璃 及 錢 箱 ( 車 長 拎 起 ) 位 置 均 有 地 點 牌 ,


乘 客 都 唔 知 就 比 較 過 份 。


Article 14: (Request 4}

未 必 喎


有 陣 時 見 到D巴 士 , 佢 會 將 塊 膠 牌 擺 響 車 頭 下 面 擋 風 玻 璃 處 。


我 記 得 兩 年 前 響 紅 隧 口 搭101, 架 車 想 關 門 開 車 , 好 彩 俾 我 追 到 。


見 到 架 車 擋 風 玻 璃 處 擺 有 往 中 環 既 膠 牌 , 而 且 個 司 機 響 開 車 前 都


話 呢 架 車 係 去 中 環 , 不 過 我 響 灣 仔 落 車 。


(果 架 係3AV2)

不 過 我 覺 得 呢 類 特 別 車 唔 好 取 消


佢 個 好 處 可 以 疏 導 客 量

P.S:想 問 下HB610既ICQ(因 為 想 傾 巴 士)


如 果 見 到 篇 文,請ICQ至24530270啦

~~~Tony(S3M61)~~~


祥 華 巴 士 路 線 專 輯Article 15:

4X快....40系平


東方必敗 (eee@laser.zeronet.org.hk) at Sun May 30 11:19, 1999 said:


華 富 去 中 環/金 鍾, 4x快 好 多...


4x行 山 遁 天 橋,40/40M行 多 一 段 般 含 道

不 過 價 錢 就...$6.2(4x)vs$4.7(40系)


自 己 考 慮 下...


Article 15: (Request 1)

40 係 $5.3, 唔 係 $4.7 4x 貴40 $0.9


Article 15: (Request 2)

> LF1 (rhs53254@rhs.hkcampus.net) said:


>


> 當 然 係4X快 。

no.........some CTB bus driver drive very fast............


40 may faster!!!!!!!Article 16:

Re: 【詢問】110號九巴出車時間


HB610 (sammi59@netvigator.com) at Sun May 30 02:40, 1999 said:


> Hanvas 漢 華 (hanvas@netvigator.com) said:


> 【 詢 問 】


>


> 我 想 查 詢 1 1 0 號 既 九 巴 出 車 時 間 分 配 係 幾 點 ?

接 住!

九 巴110時 間 表:

佐 敦 道 碼 頭 開:          筲 箕 灣 開:(平 日)


6:30am~7:42am 7:54am~9:06am


9:18am~10:30am 10:42am~11:54am


12:06nn~1:18pm 1:30pm~2:42pm


2:54pm~4:06pm 4:18pm~5:30pm


5:42pm~6:54pm 7:06pm~7:54pm

(假 日)


9:00am~10:12am 10:24am~11:36am


11:48am~1:00pm 1:12pm~2:24pm


2:36pm~3:48pm 4:00pm~5:12pm


5:24pm~6:36pm 6:48pm~8:00pm


全 日12 分 鐘 一 班, 九 新 各 派 車7輛. 新 巴 個 時 間 表, 同 九 巴 時 間 調 轉 就 行 了.

HB610


Article 16: (Request 1)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 今 日 1401 佐 碼 大 約 開 10:48 和 14:20, 你 搏 佢 聽 日 都 行 110 :P


原 來 琴 日 著 黃 衫 果 個 係 你

1408起1428到 佐 碼,你 影 唔 到 真 係 可 惜.


Article 16: (Request 2)

I also took photo of 1408 at same time


who are you in the group of people?


(and you're on 1408 or standing at the terminal of 110?)Article 17:

Re: 屯門廠裝嵌中的新山寨躉


968 (jevonwu@netteens.net) at Sun May 30 16:34, 1999 said:


> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


> 好 似 連 上 層 都 用 晒 窄 凳 o番 ... 又 用 2+2 又 用 窄 凳, 唔 通 嫌 通 道 窄?


>


> 請 證 實.


>


> --


> 車 匙!

講 真 , 都 普 躉 下 層 通 道 窄 到 不 可 接 受 。


背 著 書 包 便 可 以 「 佔 據 」 整 條 通 道 了 !


Article 17: (Request 1)

這 因 為 「 都 普 三 叉 戟 」 連 下 層 車 廂 也 使 用 寬 闊 坐 椅 ( 九 記 橫 排 三 張


除 外 )。

N357


KMB Photo Station


Article 17: (Request 2)

> AL150 (yng3633404@aol.com) said:


>


>


> 有 多 少 超 奧 目 前 在 廠 安 裝 車 身 ?

暫 時 未 有 超 奧 在 裝 崁.而 裝 屯 現 在 正 努 力 攪 緊 個20部'貨 尾'


山 寨 躉.

飛 機 竺


Article 17: (Request 3}

之 後 係 咪Trident就 全 部 都 普 , 超 奧 就ALX500呀?

N357


KMB Photo Station


Article 17: (Request 4}

> 奧 黏P人 (hwc718@netvigator.com) said:


> 暫 時 都 唔 覺 有 喇, 而 家 九 記 全 力 裝 崁 都 普 躉.

屯 廠 裝 緊 山 寨 躉 呀.Article 18:

Re: 明天去那處影相?


T.P.T. (dckk@netteens.net) at Sat May 29 21:56, 1999 said:


> GN2841 (ckkin@ibm.com) said:


> 新 記11.3M TRIDENT巳 投 入 服 務,又 會 行 那 些 線,定 去 屯 門 影 超 粘 好 呢?


> 還 有 其 他 地 方 好 去 嗎?

星 期 日 屯 廠 唔 開 門o架.


Article 18: (Request 1)

好 像 係 !

不 過 有 一 次 去 到(N年 前 的 事), 有 部 車 開 了 門 ,


於 是 乎 上 車 影 了 幾 張 相 , 走 都 冇 人 知 。


當 然 冇 攪 到 車 上 任 何 東 西 。

如 有 人 真 係o甘 好 彩 , 記 住 守 規 舉 。

Alex


Article 18: (Request 2)

落 閘 o者, o的 泊 o係 街 o既 車 都 係 泊 返 o係 街 o既.


-_-!

--


車 匙!Article 19:

Re: KMB 車長


GZ5818 (kytse1@netvigator.com) at Sat May 29 21:34, 1999 said:


> eric yiu yiu (bching@hk.super.net) said:


>


> 為 什 麼 我 見 到 有 過 車 長emp.nob 是60001??

6XXXX 為 新 入 職 以 月 薪 計 糧 的 車 長.

GZ5818/Tonio Tse


Article 19: (Request 1)

oh.........what is difference instead of


the cacalation of salary???


Article 19: (Request 2)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


> > 有 咩 問 題 ???


KMB 車 長 一 是4 位 數,,一 是7XXXX 或80xxx,85xxx


從 未 見 到6xxxx的 車 長,這 位 人 兄 是 否 工 程 部 賣 淫 血


或 另 有 原 因???

車 長 名 牌 迷 上Article 20:

Re: 尖碼宣傳九巴仔 + 真的有九巴仔公仔


968 (jevonwu@netteens.net) at Sun May 30 15:56, 1999 said:


> N340/CT5138 (gw7112li@netvigator.com) said:


> 今 早 去 尖 碼 影 全 紅 色 天 星 小 輪, 看 到 九 巴 仔 開 頂 牛AD7315停 在5C坑 位, 前 面 有 佈 景 板. 星 光 行 門 外 又 泊 了 一 輛 有 九 巴 仔 標 誌 的JB牌 金 躉.


>


> 這 是 宣 傳 九 巴 仔 「 彌 敦 道 購 物 樂 穿 梭(...?)」 的 活 動, 請 了 張 柏 芝, 林 保 怡 等 明 星 做 嘉 賓. 真 人 扮 的 九 巴 仔 也 有 出 現. 每 位 嘉 賓 獲 贈 九 巴 仔 的 公 仔, 造 型 和 車 上 那 個 相 比, 手 腳 長 了.


>


> 接 著 眾 人 坐 了 開 頂 牛 去 了 尖 沙 咀 警 署 門 外 的 巴 士 站, 那 個 上 蓋 的 廣 告 板 砌 了 個 九 巴 仔 地 圖, 介 紹 由 尖 碼 到 太 子 的 購 物 點 (即 是 電 視 廣 告 上 九 巴 仔 跳 來 跳 去 那 個 背 景 地 圖).


>


> 開 頂 牛 一 點 左 右 又 返 回 尖 碼, 宣 傳 活 動 結 束. 巴 士 站 還 有 九 巴 仔 彌 敦 道 地 圖 派.


>


> 有 誰 知 道 站 長 室 頂 的 九 巴 仔 是 哪 時 拆 掉 的 ?


>


> N340

最 衰 我 昨 日 已 經 去 左 影 紅 色 小 輪 , 如 果 唔 係 我 都 會 睇 !


Article 20: (Request 1)

點 解 唔 可 以 搵 個 細 路 扮 ?


仲 想 知 其 下 落 , 希 望 不 會 把 他 斬 件 就 好 了 , 好 慘 ! !


Article 20: (Request 2)

5月15日 時 仲 有 嫁 播, o甘 快 就 拆?

奧 黏P人 字


西 隧 快 線:960巴 士 總 站Article 21:

Re: 九巴N線問題


屯兵 (chungtm@netteens.net) at Sun May 30 13:45, 1999 said:


> SiuLam (suilam@netteens.net) said:


> 請 問 以 下 各 條N線 仲 存 唔 存 在:


> 1.N68


> 2:N268

存 在


N68


佐 碼 單 程 往 天 水 圍 市 中 心

N268


天 水 圍 市 中 心 往 返 荃 灣 地 鐵 站

兩 者 只 在 大 時 大 節 才 提 供 服 務


Article 21: (Request 1)

> 趙 雲 (deskjet@glink.net.hk) said:


>


> 不 過 家 下 開 左 N269 之 後, 我 諗 呢 兩 條 線 都 可 以 放 入 去 紀 念 冊 喇.


>


> 趙 雲

咁 有N241都 唔 駛 有N6, 有N121唔 駛 有111S等 等 啦....

N357


KMB Photo StationArticle 22:

Re: 309算特快?


Colin Chang (kchang@mail.usyd.edu.au) at Sun May 30 13:08, 1999 said:


> u.best (china@ismart.net) said:


> 今 日 在 怡 和 大  巴 士 站 見 到 新 巴 大 大 個 牌 話309特 快,12分 鐘 一 班,往 石 澳 最 佳 選 擇.309可 以 稱 為 半 直 通 路 線 罷 了,難 道 過 晒 英 皇 道 才 上 東 廊  算 特 快?

咁 都 叫 行 一 段 東 廊......「 半 直 通 」 響 香 港 島o既 定 義 係 指 行 少o的


巴 士 站o既 告 士 打 道 呀 !

8X當 年 都 叫 特 快 啦 。


Article 22: (Request 1)

> eric (bching@hk.super.net) said:


>


> now not express???

唔 係,只 不 過8P還 快 過 她.

P.S.新 巴84M前 曰 起 己 經 有 八 達 通Article 23:

Re: 有價無車,可否投訴


Siemens SL10 (matt4127@netteens.net) at Sun May 30 15:44, 1999 said:


> u.best (china@ismart.net) said:


> 有 些 線(如2,2A,9,15B,65,82,91等)有 冷 馬 價 無 冷 馬


> 有 些 線(如18,M21,25,64,590,大 部 分 隧 巴 等)有 熱 狗 價 無 熱 狗


> 可 否 投 訴?請 接 力 並 解 答

你 有 你 投 訴,佢 有 佢 照 做,通 常 投 訴 都 是 沒 有 用 的

P.S.590本 身 係 全 冷 線,熱 狗 只 是 作 輔 助 用 途,M21冇 熱 狗 價 的.25則 真 係 有 價 無 車,18亦 然.


Article 23: (Request 1)

有o的 線 本 身 係 冷 氣 線, 熱 狗 價 係 輔 助.


Article 23: (Request 2)

2,2A,響 假 日 都 會 有 冷 馬 行o架!


82就 夜 晚 都 會 有o的 得 仔'客 串'o下


9號 都 試 過 有 冷 馬 行 喇!


LM1前 排 都 有 行18...
LV6(CF5483)Article 24:

尋新巴車牌


阿恆(3AV328) (ryhchan@ctimail.com) at Sun May 30 02:21, 1999 said:


本 人 想 找 以 下 車 輛 之 車 牌:


1158


1162


1402


1408


3047


謝 謝 各 位!


阿 恆(3AV328)


Article 24: (Request 1)

> S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) said:


>


> 1158--JB4590


> 1162--?


> 1402--?


> 1408--JC2180


> 3047--JA4544


>


> S3N353

1408 應 是 JC2185


3047 應 是 JB5486


(部 分 車 牌 報 料 中 心 的 車 牌 是 錯 誤 的)

Yuen's M21

新 巴 路 線 M21 網 頁


Article 24: (Request 2)

對 ! 新 巴1408的 車 牌 是JC2185。Article 25:

Volvo B7L + Super Oly


Bory23, FC6037 (borisyan@hk.super.net) at Sat May 29 23:17, 1999 said:


英 國 已 有Volvo B7L配Plaxton President車 身 行 街


大 家 都 知 啦 。 但 亞 歷 山 大 已 裝 嵌 一 部 富 豪B7L, 並


配ALX400車 身 , 而 英 國 將 不 會 有Super Oly, 只 供


海 外 發 售 。


我 知NV58板 友 一 向 為 我 們 提 供 最 新 的 倫 敦 巴 士 資 料


, 而 我 亦 非 常 留 意 英 國 巴 士 動 態 , 所 以 希 望NV58板


友 替 我 們 跟 進 一 下 ,Thanks.


Icq: 23888469


Eyefishes@hotmail.com


希 望NV58板 友 向 我 聯 絡 , 我 有 好 多 問 題 向 閣 下 請


教 !


順 帶 一 問 , 小 弟 擁 有 部 分Super Oly底 盤 資 料 , 其 中


一 部 如 下:


YV3S1E116XC050065

未 知 是 否 九 記 部 車 , 希 望 板 友 留 意 一 下!
Bory23, FC6037


亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人


Article 25: (Request 1)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> B7L 亦 有 雙 單 層 兩 種, 而 且 結 構 都 幾 大 分 別.


>


>


> 以 前 奧 黏 都 係 YV 字 頭 o番, 係 咪 個 S 代 表 超 奧 黏?


>


> --


> 車 匙!

其 實 現 在 富 豪 巴 士 的YV3是 國 際 生 產 商 認 可 編 號 , 而 利 蘭


則 是SLV, 丹 尼 士 係SFD, 同 車 形 冇 關 。


多 謝 閣 下 對 次 感 興 趣 而 追 問
Bory23, FC6037


Article 25: (Request 2)

以 我 所 知 的 :


YV3係 代 表 瑞 典 富 豪 車 廠 Volvo Bus Corporation


而SLV係 英 國 富 豪 車 廠 Volvo Trucks and Bus


利 蘭 則 是SBJ...

所 以 超 奧 黏 既 生 產 地 係 瑞 典 。

有 錯 請 指 正 。Article 26:

問曼聯架車


PTC (bc_cly@stu.ust.hk) at Sat May 29 22:46, 1999 said:


今 日 睇 好 多 份 報 紙 都 有 大 版 報 導 曼 聯 凱 旋,


想 問o個 架First Bus係 乜 車o黎o架?係 咪Leyland Atleantean?

想 問 第 三 個 牌'MATCH'係 咪 臨 時 加 上 去o架?


Excursion有 乜 特 別 意 思?

同 埋 個 號 碼 牌 係 三 格 定 係 四 格?

謝 謝

(網 上 生 果 同 方 向 都 有 相 關 圖 片)

PTC


Article 26: (Request 1)

This bus has risen a question.....


Why does the UK First Bus have open-top bus but


NWFB doesn't.....?


If NWFB has open-top buses, many main functions like


the opening of XXX Tunnel, XXX Bridge can try to use


NWFB instead of CTB.....


Article 26: (Request 2)

尋 晚 同 位 響 Birmingham 既 板 友 研 究 過, 應 該 系. 其 他 問 題 請 問 其 他 身 在 英 國 的


板 友 啦


NV58


Making London simple


Article 26: (Request 3)

好 似 係Leyland Olympian

曼 聯 躉 John--2100


巴 士 資 訊 網Article 27:

Re: NWFB


Jacky,Ar4 (jackyyng@hkschool.net) at Sat May 29 21:55, 1999 said:


> yiu yiu (bching@hk.super.net) said:


>


> NWFB亞 歷 山 大trident的 車 長 名 牌 設 置 在 哪 裡???


側 牌 箱 側 邊 。


Article 27: (Request 1)

when will it can be used??


Article 27: (Request 2)

我 見 十 一 米 果 o的 係 黐 響 側 牌 箱 後 面.Article 28:

Re: 58M是不是全部熱狗?


Siemens SL10 (matt4127@netteens.net) at Sun May 30 15:40, 1999 said:


> 新 記104站 長 (klw85@hkschool.net) said:


> 今 曰11:30坐58M出 葵 芳,我 在 屯 門 已 經 等 了3部 熱 狗, 冇 架 冷 馬,於 是 我 坐 左 架S3BL熱 狗!沿 屯 門 公 路 去,我 一 直 望 住 對 頭 睇 下 有 冇 冷 馬,直 至 去 到 葵 興 先 有 爛 鬼 冷 馬(AL)!我 想 問 下58M D冷 馬 是 不 是 死Q唒??定 係 去 唒69M??


>


> 新 記104站 長 字


> ICQ:38454104

No.應 該 係 係 搭 得 不 合 時,果 段 時 間 應 該 係 冷 氣 車 司 機 食 飯 時 間.所 以 冇 冷 狗


Article 28: (Request 1)

當 然 唔 係!剛 才 仲 見 到 架AL由 震 寰 路 轉 上 青 田 路.會 唔 會 係 星 期 日 九 記 派 少o左 冷 馬.

奧 黏P人 字


西 隧 快 線:960巴 士 總 站Article 29:

Re: 有邊幾架DC有絲絨椅


風間火月 (hsbt@netvigator.com) at Sun May 30 02:52, 1999 said:


> walter (walterch@school.net.hk) said:


> As title

DC1-5


( 有 無 人 知 點 解DC5都 有 絲 絨 位 ?DC1-4就 話 行A20.......)

風 間 火 月 到 此 一 遊


Article 29: (Request 1)

DC1-5 有 絲 絨 係 先 天 的, 同 後 天 (A20) 並 冇 關 係.....


除 非 中 記 在 91 年 已 預 知 A20 的 開 辦......

仲 有 一 架: DC20, 新 記 換 的, 上 星 期 走 309.....Article 30:

Re: DC20---WHERE ARE YOU?


風間火月 (hsbt@netvigator.com) at Sun May 30 02:35, 1999 said:


> 2A/DL13暗 西 怪 客 (ngamsai99@schoolteam.net) said:


> Are there any people who has seen NWFB DC20 currently?

黃 廠 。

風 間 火 月 到 此 一 遊


Article 30: (Request 1)

上 星 期 日 在 M21.Article 31:

Re: 泳灘線應否變成永久路線?


2A/DL13暗西怪客 (ngamsai99@schoolteam.net) at Sat May 29 21:38, 1999 said:


> 日 山 十 一 郎 (amypylai@netvigator.com) said:


> 新 記374(華 貴 至 淺 水 灣)同399(海 怡 至 赤 柱)聽 日 開 始 恢 復 服 務,


> 但 其 實 呢d路 線 平 日 都 應 該 有 需 求,掂 解 只 係 列 做 泳 季 路 線,唔 係


> 平 日 行 走,冬 天 都 可 以 去 海 灘 玩 姐!


>


> 日 山 十 一 郎#

Sorry, I don't think there is enough demand for such route.


In fact I don't think Rt. 73 have a lot of passenger all the time.Article 32:

Re: 徵九巴車牌


巴士文 (daraman@netvigator.com) at Sun May 30 15:51, 1999 said:


> Peggy Lau VA 11 (nakata-chih-ping@i-cable.com) said:


> 徵 以 下 九 巴 車 牌:


> 3AV 82, 3AV 87


3AV82--GP5735


3AV87--GP6827


早 排 係118字 軌 車 , 而 家 唔 知 , 鎖 你 !Article 33:

64, 374, 399


cky (kyfchiu@netvigator.com) at Sun May 30 15:38, 1999 said:


> FatfishZ (fatfishz@netvigator.com) said:


> Great, I just saw at least two Olympians running on 374!


> Great, I love Olympians!


>


> I also saw 10 passemgers on board in the direction to Repulse Bay at about 2:00pm. Not bad erh!


今 日 374 用 上 了 四 架 車:


DA51, VA48, VA49, VA50


另 外 399 今 日 用 上 了 八 架 單 層 DART, 都 是 前 78 用 車.


另 外, 四 架11米 躉 1401, 1402, 1407, 1408 今 日 全 行64.

>


> 374 FatfishZArticle 34:

徵隧線962負責人


新記104站長 (klw85@hkschool.net) at Sun May 30 15:09, 1999 said:


致 版 友:你 們 有 否 願 意 暫 時 負 責962線 直 至6-30號 呢?由 於 我 近 月 考 試 在 即,沒 有 時 間 理 她,希 望 有 心 版 友 能 替 我 負 責 她!!!但 必 須 在7月 中 交 回 給 我!謝 謝!!


***有 意  請 回 應 在 此 文***

新 記104站 長 字


ICQ:38454104


Article 34: (Request 1)

> GF1912 (yanho@netvigator.com) said:


>


> 想 問 問 閣 下 所 負 責 的 61X 又 如 何 呢?


> 閣 下 由 9-5-99 起 接 管 到 現 在 還 未 曾 更 新, 所 有 資 料 也 是 上 手 留 下 的.

呢 D 係 咪 叫 生 人 霸 死 地 呢?

我 想 問 下'新 記104站 長'居 住 那 區 呢?


Article 34: (Request 2)

I will update it laterArticle 35:

Re: 九巴N線用車??


屯兵 (chungtm@netteens.net) at Sun May 30 13:41, 1999 said:


> SiuLam (suilam@netteens.net) said:


> 請 問 以 下 各 條N線 係 用 乜 車:


> 1.N241

AL,AM,ADS,AD
> 2:N269

主 要AM,間 中 有AD

> 唔 該


> SiuLam(小 林)Article 36:

Re: 經虎豹別墅之巴士線


cky (kyfchiu@netvigator.com) at Sun May 30 00:14, 1999 said:


> DennisTW (dennisow@netvigator.com) said:


> 請 問 從 金 鍾, 中 環 一 帶 有 什 麼 巴 士 可 以 去 到 虎 豹 別 墅?


> 在 那 裡 下 車 最 近.

城 巴 11 號, 在 虎 豹 別 墅 有 站 停. 係 最 直 接.

另 外 選 擇, 是 新 巴 23A, 23B, 26, 晌 轉 入 勵 德 村 前 的 站 下 車, 沿


路 直 上 約 三 至 五 分 鐘 就 可 到 達.

ckyArticle 37:

Re: 23, 23B 何時加冷氣車!


Walter Kwong (walter@compsoc.hku.hk) at Sun May 30 00:16, 1999 said:


> Citybus Friend (kc09707@school.net.hk) said:


> As title....


> Hope it will change in this year!!!!

如 你 是 指 新 巴 23


咁 佢 一 早 有 冷 氣 車Article 38:

Re: 一個關於11米trident的問題


DA54 (da54@netteens.net) at Sun May 30 04:23, 1999 said:


> GK8946 (billyy@netteens.net) said:


> 請 問 十 一 米 三 叉 戟 用 那 一 款 波 箱?

Voith, same as other NWFB Tridents except 1001, 1131-40.Article 39:

[TBH廣告] 九巴仔廣告全集


Edward Hong (edhong@netvigator.com) at Sat May 29 20:24, 1999 said:


The Bus Homepage 更 新:

1. 九 巴 仔 廣 告 全 集


包 括 :全 身 廣 告23張


3BL107 (DH 8275)/6


3N57 (DD 6378)/2


3N79 (DD 8360)/9


3N91 (DD 9715)/6


3N116 (DJ 9117)/2


3N143 (DK 1992)/9


3N152 (DK 3482)/6


3N155 (DK 2555)/9


3N171 (DK 5310)/9


3N187 (DK 8238)/6


AM92 (EV 9905)/B1


AM94 (EV 8783)/B1


S3BL85 (DM 608)/1


S3BL230 (DV 8569)/1


S3BL299 (DZ 483)/1


S3BL303 (EA 2789)/1


S3BL312 (EA 4158)/1


S3BL330 (EC 963)/1


S3N112 (DP 5882)/6A


S3N131 (DP 5587)/6A


S3N138 (DP 7389)/6A


S3N170 (DW 6940)/6A


S3N194 (DX 2824)/6A


橫 額 廣 告2張


3AD164 (HS 9874)/9


ATR67 (HY 754)/2


2. 每 周 大 相 - 漢 寶 酒 樓 廣 告AD133行300

歡 迎 進 入: http://home.netvigator.com/~edhong
The Bus Homepage


Edward Hong


來 ! 進 入 簡 單 自 然 新 國 度


Article 39: (Request 1)

有 兩 張 興 發 街 ( Hing Fat Street ) o既 相 應 該 係 興 華 街 ( Hing Wah


Street ) 。Article 40:

Re: Neoplan 問題


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) at Sat May 29 20:49, 1999 said:


> 古 競 豪 (fatku@school.net.hk) said:


> 請 問 九 巴 果 部Neoplan (AP1) 投 入 服 務 未??
Article 41:

Re: www.kmb.com.hk 用得!


李尋歡 (peterwko@netvigator.com) at Sat May 29 23:19, 1999 said:


> anthony lam (siufung2@netvigator.com) said:


> 有 冇 人 知?


>


> 唔 知 我 係 咪 講 舊 料 呢.

無 錯, 係 舊 料, 用 左 起 碼 兩 個 星 期 以 上. 網 頁 內 容 無 乜 改 變, update左 小 小, 同 時 好 似 加 左 一 個item - KMB Purchasing.Article 42:

[遊車河後感]用單層 MAN 行 12A


cky (kyfchiu@netvigator.com) at Sun May 30 16:25, 1999 said:


這 兩 天 一 早 都 要 上 麥 當 努 道, 來 回 坐 了 幾 次12A, 感 覺 上 和


以 前 用 14XX 的 一 批 差 不 多. 架 車 是 比 較 長 一 點, 但 係 基 本 上


過 兩 個 窄 位 都 冇 問 題. (聖XX男 女 個 彎, 同 埋 外 交 部 後 面 的 一 個 彎)


司 機 都 係 咁 勇 -o-


當 然, 如 果 有 車 泊 左 晌 路 邊 就 另 計.


但 係, 以 前 埋 站 就 唔 係 點 頂 到 面 的 車, 宜 家 就 經 常 頂 住 後 面 架 車.


(如 纜 車 徑, 聖XX男 女, 甚 至 YWCA 都 會)

同 埋, 當 遇 上 唔 係 太 多 人 坐 時 一 架 車 就 特 別 覺 得 好 '吉'.Article 43:

Seek for 西隧線站牌photo


SiuLam (suilam@netteens.net) at Sun May 30 16:18, 1999 said:


As title


SiuLamArticle 44:

Re: 跑步之旅--開蓬九巴仔+2700


Scorpio Gemini (hr196983k@lmc.hkcampus.net) at Sun May 30 16:52, 1999 said:


> Kwan (sfac3a09@netvigator.com) said:


> 今 日 拋 棄 自 己 個 女 朋 友,走 出 去 行 街.


>


> 一 去 到 佐 碼 見 部 九 巴 仔(開 蓬)行 緊,我 立 即 跑 去 尖 碼


影. Wa! Run to there?!


> 那 處 一 個 巴 士 迷 都 冇,得 我 一 個 人 同 埋 一 大 批 記 者.


> 影 完 之 後 就 搭 船 過 海,一 落 船 又 見2700,我 又 要 跑 到 嘔 血


Is 2700 on 260?


> 先 影 到 佢.


>


> 我 估 一 陣 之 後 又 要 跑 過 影1401啦...


In which route


> 在 大 會 堂 享 受 冷 氣 的Kwan


How can I use the internet access service in the library?

Scorpio GeminiArticle 45:

80K and 83K Plaza added new article


Scorpio Gemini (hr196983k@lmc.hkcampus.net) at Sun May 30 13:25, 1999 said:


Added Yesterday CMB. There are many photos about CMB buses.


Now opened VA,LF and LV, later more and more article will be added.

http://lmc.hkcampus.net/~lmc02138Scorpio Gemini, HR1969Article 46:

遲來的消息:置富臨時改道揩施


Broke Bus Coporation (miketal@hkstar.com) at Sun May 30 12:35, 1999 said:


新 巴970及 城 巴40往 香 港 仔/華 富 方 向 在 下 列 時 間 改 道

1500-0600


同 時,970同40到 達 置 富 道(近 雅 緻 洋 房)後,將 經 置 富 徑 掉 頭,


上 置 富 道,起 利 牧 徑 之 前 個 小 路 落 返 原 來 路 線.Article 47:

新巴未來新車o係邊度裝嵌?


Ray (id00639@netvigator.com) at Sun May 30 13:15, 1999 said:


如 題,會 唔 會o係 晒 香 港 裝 嵌?如 果 會,咁 咪 全 部 都 無'NW波 浪 紋'?Article 48:

特快線收費問題


u.best (china@ismart.net) at Sun May 30 09:49, 1999 said:


現 時 除 了 部 分 新 巴 半 直 通 路 線 客 量  足 外,九 巴,城 記 的 特 快 線  賺 到 笑,應 該 取 消 因 特 快 線 少 客 而 收 貴D的 謬 論!Article 49:

剪報:政府接收荃錦公路+屯公飛車相第三期


Gary Tang (purity2@hkstar.com) at Sun May 30 00:04, 1999 said:


政 府 接 收 荃 錦 公 路 剪 報 / 屯 公 飛 車 相 第 三 期 .Article 50:

[巴士網頁廣告]滅蟲後的Bus Square


Canopus (mck@netteens.net) at Sat May 29 23:31, 1999 said:


由 於 先 前 的 設 計 出 了 問 題,


部 份 相 片 會load完 才 會 彈 出,造 成broken link的 錯 覺,


現 已 修 正.

受 影 響 包 括 有:


S3BL193


BL45


M23


N184

另 外,'Buslinks'正 搜 集 你 們 的 巴 士 網 頁,歡 迎 加 入.


http://silverstone.fortunecity.com/oldsmobile/573/add.htm


謝 謝!

網 址:


http://drive.to/bus


http://members.xoom.com/mybusArticle 51:

【大相廣告】九巴Volvo SuperOlympian靚相


香港汽車網絡快線 (hanvas@netvigator.com) at Sat May 29 23:19, 1999 said:


【 大 相 廣 告 】


 【 香 港 汽 車 網 絡 快 線 】 五 月 最 後 更 新 ,


 加 入 九 巴 Volvo Super Olympian 靚 靚 大 相 ,


 相 片 攝 於 九 龍 城 碼 頭 .


 是 星 期 四 時 部 新 車 去 運 輸 署 驗 車 後 影 既 .


 網 址 : http://home.netvigator.com/~hanvas/hkvne/w990530a.html


歡 迎 參 觀 !

有 於 近 日 既 感 冒 仲 未 有 好 轉 之 勢 ,


故 呢 排 都 好 少 上 網 上 板 .


對 於 數 日 前 有 板 友 謂 小 弟 只 有 少 量 更 新 便 大 賣 廣 告 ,


以 致 有 浪 費 網 上 資 源 之 嫌 , 這 個 我 可 是 明 白 .


而 有 留 意 小 弟 與 及 【 香 港 汽 車 網 絡 快 線 】 的 板 友 都 會 留 意 到 ,


近 半 年 來 除 了 【 大 相 】 之 外 , 都 甚 少 有 其 他 更 新 ,


這 是 因 為 自 去 年 十 月 中 開 始 小 弟 壞 了 個 新 力 芒 後 ,


因 程 式 與 電 腦 硬 件 的 不 配 合 而 使 相 片 未 能 壓 縮 ,


至 四 月 初 時 因 有 新 電 腦 的 投 入 服 務 才 使 情 況 得 以 改 善 ,


在 整 理 近 大 半 個 月 之 後 , 本 來 已 準 備 五 月 開 始 有 正 常 更 新 ,


奈 何 好 景 不 常 , 四 月 廿 六 日 部 舊 電 腦 再 中 了 電 腦 病 毒 ,


到 今 時 今 日 都 未 拎 部 機 去 整 ...........


結 果 全 部 已 準 備 好 更 新 既 Data 全 部 冇 晒 ...........


而 且 近 半 個 月 來 又 患 上 感 冒 , 使 更 新 又 進 一 步 拖 慢 .


希 望 各 板 友 能 有 所 體 諒 !


並 衷 心 感 謝 早 前 這 篇 文 中 各 板 友 對 小 弟 及 本 網 的 支 持 .Article 52:

【廣告】祥華巴士路線專輯


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) at Sat May 29 22:13, 1999 said:


祥 華 巴 士 路 線 專 輯更 新


內 容 包 括:

相 片 集/巴 士 單 張 廊


新 增 三 幅 相 片(嗚 謝:CV7946兄 借 相)


-AL9行60X


-AL42在 屯 門 廠 修 理


-NFWB的59A

另 外 亦 加 入 左 九 巴N260/N241的 通 宵 網 絡 轉 車 站 、261R開 線 單 張 等(單 張 係 本 人 自 已 既)

歡 迎 參 觀!^_^

~~~Tony(S3M61)~~~Article 53:

[板蟲] 路線評分點解可以double submit?


Jacky,Ar4 (jackyyng@hkschool.net) at Sat May 29 22:07, 1999 said:


最 近 我 改 用Netscape Communicator看 本 板 。


由 於 仲 未 習 慣 , 成 日 都double submit, 因 為 我


慣 左 打 完 一 篇 文 就close個 輸 入 法 。


但 點 解 我 正 話 入 建 議 評 分 , 可 以double submit的 ?


乜 唔 係 唔 可 以 入 兩 次 評 分 的 咩 ?

另 這 幾 日 所 做 成 的double submit所 做 成 的 不 便 ,


析 為 見 諒 。Article 54:

How many KMB N still in service?


1401 (Citybus 5B) (ronaldsamuel@ctimail.com) at Sat May 29 19:33, 1999 said:


...Article 55:

91A, 515 邊條怪o的?


Y. F. Yiu (sjs84409@sjs.hkcampus.net) at Sun May 30 16:56, 1999 said:


唔 知 大 家 認 為 呢 兩 條 港 島 線 邊 條 的 服 務 時 間 怪o的 呢?


NWFB 91A- 呢 條 線 平 日 日 間 非 繁 忙 時 間 (星 期 六 開 到 七 點), 及 假 日 工 半 行 走, o岩o岩 同 95B '互 補', 部 分 用 車 正 是 95B 車 輛, 似 係o係 度 同 司 機 '砌' 工 作 時 間 多 過 服 務 市 民.


CTB 515- 呢 條 線 逢 五, 六, 日, 假 期 晚 上 先 服 務, 不 過 假 期 去


山 頂 唔 係 晚 間 專 利, 而 且 有 時 星 期 五 同 六 下 午 五 點 幾 會 見 到 四 架 515 一 齊 係 鴨 廠 出o黎, 唔 似 日 間 有 其 他 線 行, 點 解o甘?Article 56:

Re: A52


屯兵 (chungtm@netteens.net) at Sun May 30 17:42, 1999 said:


> 59X (leungmlw@hk.super.net) said:


> A52

玩 野 呀!細 路!Article 57:

九巴仔及城記新記數問


DR4834 (h9810424@hkusua.hku.hk) at Sun May 30 17:34, 1999 said:


碼 頭 個 公 仔 幾 時 拆 邊 位 影 到 有 相 看 嗎?


新 城 市 廣 場 間 九 記 紀 念 品 中 心 有 冇 九 巴 仔D野 賣


九 記 超 級 富 豪 幾 時 入 線 行 會 行 咩 線


新 記11.3米TRIDENT真 是 會 行 九 七 零 嗎 如 果 係 我 放 學 就 日 日 有 得 坐 了 (笑)Article 58:

[網站廣告]新服務---'互動交通轉網站'


香港互動交通台 (kfa79@hkstar.com) at Sun May 30 17:23, 1999 said:


香 港 互 動 交 通 台 新 服 務---'互 動 交 通 轉 網 站'


若 要 在 本 站 為 您 的 公 共 交 通 工 具 網 站 進 行 超 結 連,


請 給E-MAIL本 站 站 長ALEX..


(並 請 註 明URL Address,網 站 名 稱,網 站 主 理 人 姓 名


及 閣 下 之E-MAIL Address,經 本 站 核 實 後,


於 本 站 下 次 更 新 時 一 併 為 閣 下 的 公 共 交 通 工 具 網 站 進 行 超 結 連,


若 閣 下 的 網 站 並 非 公 共 交 通 工 具 網 站,


本 站 將 不 會 為 閣 下 的 網 站 作 超 結 連,


閣 下 的 公 共 交 通 工 具 網 站 在 本 站 進 行 超 結 連 成 功 與 否,


本 站 將 不 會 另 行 通 知.)


本 服 務 將 於 一 九 九 九 年 七 月 一 日 起 提 供 服 務,


閣 下 現 在 可 將 您 的URL E-MAIL給 我,


以 便 可 於 提 供 服 務 時,第 一 時 間 為 閣 下 作 超 結 連.


['互 動 交 通 轉 網 站'由'香 港 互 動 交 通1台'提 供.]


本 站E-MAIL:a058@hutchcity.comArticle 59:

A52 封塵


59X (leungmlw@hk.super.net) at Sun May 30 17:45, 1999 said:


最 近A52不 單 加 了 雙 層 巴 士, 仲 加 埋 好 多 塵 埃, 因 為 我 所 見 到 的


雙 層a52, 全 車 身 都 被 一 層 厚 厚 的 塵 掩 蓋 住...

究 竟 巴 士 公 司 有 否 洗 車???

59xArticle 60:

AL幾問...


Chopio Siu (wwt51029@wwt.hkcampus.net) at Sun May 30 17:51, 1999 said:


一.點 解 有 些AL的 車 頭 玻 璃 的 左 右 邊 是 圓 形, 有 些 左 右 邊 是 平 面 方 角?


(我 今 日 睇 到AL27是 圓 形 玻 璃, 但 係AL12X都 有 圓 形 玻 璃, 即 不 是 按 編 號..)

二.有 幾 多 架 圓 形 玻 璃 既AL? 請 問 有 冇 編 號?

三.AL點 解 只 得 一 架 樣 板 車AL1? (吾 學AS有 兩 架 樣 板 車?)

四.AL1總 共 換 過 幾 多 次 車 門?

五.AL1經 常 行 既 線 係? (一 個 月 超 過 三 次)

六.AL2是 否 在 世? 有 冇 字 軌?

Thanks.


HELP小 弟 完 成 問 題 者, 萬 分 感 激!Article 61:

今天九巴宣傳活動照片!


Ambrose (ambrosey@netvigator.com) at Sun May 30 18:16, 1999 said:


這 是 本 人 今 天 下 午 途 經 尖 沙 咀 碼 頭 拍 攝 到 的 九


巴 仔 及 宣 傳 活 動 照 片 ! 一 起 欣 賞 吧 ! 今 天 原 本


有 私 事 需 要 到 這 地 方 , 猜 不 到 也 有 機 會 影 巴 士


! 拍 攝 時 工 作 人 員 也 誤 會 我 是 記 者 並 請 我 到 開


頂 丹 拿(AD7315)遊 河 但 是 因 為 時 間 問 題 我 放 棄


了 ! 下 次 吧 !

今 天 九 巴 宣 傳 活 動 照 片

謝 謝


AmbroseArticle 62:

!!! 64 好多 trident


973 (tsuifamy@2themax.com) at Sun May 30 18:53, 1999 said:


如 題... 點 