19990429
Articles on 29th April, 1999.

Today's Articles: 43.


Articles' Numbers: (19990429_01-43)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文


Article 1:

Re: 大量新底盤到港


前中巴8號線太守VA51 (parnell@cyberec.com) from 202.64.29.21 at Thu Apr 29 04:05, 1999 said:


> 大 帥 爺 (b1010101@netvigator.com) said:


> 小 弟 於 今 早8:00a經 過 青 衣 南 橋 時


> 見 到 現 代 貨 櫃 碼 頭 停 多 部 新 巴 底 盤:


> 大 約 十 五 架 短trident及


> 十 五 架SUPER OLYMPIAN


> 旁 邊 有 兩 部 新 巴VAN


> 嘩 嘩 嘩, 打 到 !!!


>


> 大 帥 爺

係 咪 真 係 縮 爬 噢 黏 呀?你 眼 花 咋 呱?咁 快?

我 周 五 考 第 一 科 喇,想 知 我 溫 成 點?你 地 見 我 成 日 貼 文 你 都 知 啦......


前 中 巴8號 線 太 守VA51


Article 1: (Request 1)

全 部 都 係 新 記 既 ?


今 日 屯 公 朝 早 十 點 幾 都 有 成 七 八 隻 底 盤 入 屯/天 廠 播 ,


似 係 黏 黎 , 一 齊 黎 架 ?

S3BL417


Article 1: (Request 2)

2104/1ts2 大 帥 爺:

邊 有 十 幾 架 Super Olympian 咁 多 呀!


快D叫 婢 女 小 歡 去CHECK下 啦

巴 士 佬(見 到 一 班O既 最 高 統 領 仲 唔 下 跪?)


Article 1: (Request 3)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 聽 講 新 巴 第 一 架 Super Volvo Olympian 上 個 星 期


> 至 開 始o係 亞 歷 山 大 上 油 咋 o番.


>


佢 好 似 話 底 盤 咋 喔
NV58


Making London simple


Article 1: (Request 4)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 咁 咪 係 囉, 照 計 第 一 架 車 至 係 剛 剛 在 英 國 嵌 好, 一 般 o黎 講


> 唔 會 有 大 批 其 他 車 o既 底 盤 來 港 呀.

呢 批 會 唔 會 係 俾 新 巴 自 己 嵌 呀?

>


> --


> 車 匙!


Article 1: (Request 5)

又 或 者 會 否 是 九 巴 的 底 盤 呢 ﹖


(通 常 有 運 車 船 到 港 時 , 都 會 同 時 有 幾 間 公 司 的 新 車 到 步 。)


Article 1: (Request 6)

> NV58 (tin.wong@kcl.ac.uk) said:


> 佢 好 似 話 底 盤 咋 喔


>


>


> NV58


> Making London simple

底 盤 ?? 無 所 謂 , 最 緊 要 佢(新 巴)


快0的 裝 嵌 好 , 等 我0地 有 得 睇 都 好 呀 ,


因 為 好 耐 無 新 車 出 街 喇 .

LA11 Shing (^_^) (^_^)


Article 1: (Request 7)

> DA54 (da54@netteens.net) said:


>


> 仲 有 點 解 新 巴 仲 早 過 九 巴 有 ?
據 Hanvas 漢 華 板 友 與 英 國 有 關 方 面 聯 絡 得 悉 , 九 巴 首 部 Super Olympian 已 於 三 月 中 出 廠 並 上 油 .

據 他 提 供 的 相 片 所 見 , 細 窗 改 在 第 二 隻 大 窗 後 , 落 車 門 緊 貼 在 細 窗 後 , 新 車 不 提 供 中 軸 輔 助 轉 向 . 緊 貼 右 前 轆 後 有 個 類 似 散 熱 網 的 東 西 長 達 一 隻 窗 位 .

車 尾 同 躉 冇 乜 分 別 , 只 係 引 擎 蓋 用 富 豪 款 後 , 車 尾 上 層 用 圓 燈 , 車 尾 下 層 用 方 燈 就 真 係 好 怪 ! 另 外 上 層 樓 梯 位 前 裝 有 三 排 座 位 .


據 悉 Hanvas 漢 華 板 友 部 機 中 左 CIH-426 電 腦 病 毒 , Harddisk 裡 面 既 野 唔 知 仲 有 冇 得 淨 , 識 整 機 既 板 友 如 果 可 以 既 話 就 Send 個 E-mail 俾 佢 教 佢 點 做 啦 , 佢 話 會 嚮 學 校 收 E-mail !

剛 考 完 A-Level 既 MingBus 2000.


Article 1: (Request 8)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 即 係 同 UITP 展 覽 中 富 豪 的 小 冊 子 內 的 設 計 圖 一 樣 啦.

PlanArticle 2:

Re: ATR1可能會冇紅線


GW5017 (HJ2127@netvigator.com) from 203.80.124.143 at Wed Apr 28 22:56, 1999 said:


> GLOBE-LF114 (kwokping@hkstar.com) said:


> 它 傷 得 怎 樣,看 新 聞 片 都 情 況 嚴 重,拉 回 醫 院(車 廠)沒 有,有 沒 得 救


>


> 很 擔 心 它 的GLOBE-LF113

ATR1撞 成o甘,本 人 十 分 心 痛.


因ATR1是 本 人 九 巴 車 隊 中 最 愛 一 輛.


講 開 又 講,下 次ATR1出 翻 來 時,可 能 冇 了 紅 線 了.

GW5017


Article 2: (Request 1)

同 時 原 有 的 方 角 擋 風 玻 璃 , 以 及 獨 特 的 車 尾 車 牌 位 , 都 可 能 會 被 更 改 。


Article 2: (Request 2)

唔 會o既...


照 我 的 直 覺.


Article 2: (Request 3)

> GW5017 (HJ2127@netvigator.com) said:


>


> ATR1撞 成o甘,本 人 十 分 心 痛.


> 因ATR1是 本 人 九 巴 車 隊 中 最 愛 一 輛.


> 講 開 又 講,下 次ATR1出 翻 來 時,可 能 冇 了 紅 線 了.

紅 線 代 表 乜?呢 次ATR1車 身 除 車 頭 車 尾 外 都 好 似 無 乜 事.


Article 2: (Request 4)

部 車 撞 得 都 唔 係 好 勁,我 諗 唔 會 死,不 過 有 排 修,


但 係 後 面 部DP6029就.....好 似 仲 傷 過 部ATR1喎


屯 門 廠 的AV7比 貨 櫃 前 後 夾,都 用 左 年 多 先 出 番

金 魚 字


Article 2: (Request 5)

> NV58 (tin.wong@kcl.ac.uk) said:


>


> 你 又 唔 駛 咁 惊 喔, 睇 落 架ATR1傷 極 都 冇 上 次S3V2同96年AV1噤 傷 啦. 你 記 唔 記


> 得AV1呀, 佢 炒 得 仲 金 啦, 咪 又 一 樣 出 翻 黎.


>


>


> 唔 想ATR1變 到 好 似ATR101的NV58


> Making London simple

I think the difference where was the impact.

For S3V2 and AV1, the impact was in the front, where almost


nothing beside the radiator was damaged.

However, do you remember AD2? It didn't look that serious,


though afterall, it was de-licensed.

The good thing is that it seemed the impact for ATR1 looked


quite similar to that of AS5, which KMB was able to fix...

100/911R/M1 Wong


Article 2: (Request 6)

睇 怕 你 唔 想 都 唔 得o羅 , 重 邊 有 樣 辦 車o既 車 尾 可 以 換 喔 , 最 慘 就 連 車


頭 泵 把 個 對 霧 燈 都 冇 埋 , 你 睇AV1就 知 , 到 時 全 九 記 就 只 有ATR101先


有 呢 對 霧 燈 。 我 始 終 覺 得ATR亞 記 車 身 係 要 有 對 霧 燈 先 至 有 氣 勢o的 ,


冇o左 好 似 差 咁o的o野 咁 , 尤 其 係 見 到 城 記 色o既 亞 記 躉 就 重 覺 得 係 。

如 果ATR1出 番o黎 重 係 同 以 前 一 樣 就 好o羅 !

Christopher


Article 2: (Request 7)

個 問 題 係 若 果 被 撞 果 架 車 個 底 盤 冇 事


咁 仲 可 以 整 得 番


從 新 聞 片 中 見 到 架ATR1車 頭 雖 然 嚴 重 損 毀


而 唔 見 底 盤 有 事


所 以 可 以 整 到 既 機 會 都 好 大

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 2: (Request 8)

唔 會 !


頂 多 口 米 係 似S3V2!!!!


MAN


Article 2: (Request 9)

> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


>


> 真 係 俾 我 估 中,有 人 問 D 咁 既 問 題


> 一 有 咩 車(尤 其 較 特 別 的 車 型)撞 左,理 唔 理 嚴 重 唔 嚴 重


> 就 會 有 人 問 果 架 車 會 唔 會 退 役?


> 上 次 架S3V2都 係 咁...


>


> 如 果 真 係 退,架S3N退 先 都 未 到 架ATR啦,


> 又 唔 見 你 問 下 架'S3N會 否 逝 世'。


> 架S3N連 道 前 閘 都 撞 到 冇 埋 , 架ATR裂 左 幾 塊 玻 璃 就 退 役,


> 架 車 豆 腐 造o架 咩?

Who cares! This hotdog is supposed to retire before ATR1


anyway!

100/911R/M1 Wong


Article 2: (Request 10)

> NWFB1010 (bonopun@chevalier.net) said:


> 都 不 好 話,個 冷 氣 位 都 好 傷 呀

AL118 燒 到 得 返 個 架 都 出 得 返 來 啦, 乜 都 換 過 晒 咪 得 囉.


最 緊 要 冇 傷 到 條 陣 o既 o者.

--


車 匙!


Article 2: (Request 11)

> Flying Chuk (chuk@netvigator.com) said:


>


> 我 睇 架ATR1冇 乜 大 問 題,應 可 重 修.最 多 係 偪M305偈,


> 波 箱 同 冷 氣 報 廢.個Cooler更 加 唔 駛 講....


> 但 如 果 撞 那 架 係AP1,咁......都 好 難 整.(一 體 式 車 體,撞 完 點 整?!)


>


>


咁AP1送 返 德 國 車 廠 大 修!

S3N353


Article 2: (Request 12)

> 華 人 (ypy@hk.super.net) said:


>


> 咁!想 問o下 大 家,atr 1 拖 去 屯 廠 復 修o既 機 會 有 幾 大 呢??


> p.s. 又 會 咁 橋 atr 1 同 2 都 要 回 廠 大 修.


>


>


> 華 人

點 解 要 去 屯 廠?架 車 係 九 廠o架,如 果 要 去 都 應 去 總 修 中 心 啦.


Article 2: (Request 13)

> 100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) said:


>


> Does 'K' depot has the facilities to assemble or repair buses


> like Tuen Mun plant?


>


> 100/911R/M1 Wong

如 果 無,我 唸 隔 離 丹 廠 有 .


另 外 如 果 真 係S3No既 司 機 有 錯,三 架 車o既 維 修 費 係 唔 係 要 佢 俾,


如 果 要 又 要 俾 幾 多?


Article 2: (Request 14)

ATR2有 咩 事 要 入 廠??


Article 2: (Request 15)

ATR1 個 車 長 傷 勢 - 左 邊 心 口 撞 埋 駕 駛 盆, 右 臂 花 左 小 小,


放 假 四 天.

部 車 好 像 已 放 回 九 龍 灣, 因 為 夜 更 車 長 要  番 個 私 家 位.

唔 好 剩 係 掛 住 部 車, 仲 有 好 多  可 以 關 心 的.Article 3:

Re: 急問!!!!!!!!!!N213是否已經長眠???????


DL (ss78k@netteens.net) from 202.45.176.5 at Thu Apr 29 13:19, 1999 said:


> 古 競 豪 (fatku@school.net.hk) said:


> 如 題!!!!!!


> 仲 有,如 果N213仲 未 長 眠,會 行 邊 條 線?????


> 我 一 定 要0係 長 眠 前 坐 到!!!!!!!!!!

N213 is K Depot's Spare Bus.


I saw in rt.15A last time

DL


Article 3: (Request 1)

我 今 日 去 會 考 時 係 透 平 見


倒N213行11C呀!祝 你 好 採 撘 倒 啦!

啊Dick


Article 3: (Request 2)

> BR4474 (c6091596@comp.polyu.edu.hk) said:


>


> 咁 N212 呢? O係 度 嗎?


根 據B會 巴 士 通 訊,N212已 經 長 眠 了......


Article 3: (Request 3)

點 解 咁 想 坐 呢?


Article 3: (Request 4)

> Darren BL35 (ie_hsk@stu.ust.hk) said:


>


> No I saw it on 91 today mornig at 8 something in Daimond hill lar.


>


> Darren BL35

此 車 近 日 都 有 走17, 15A.


Article 3: (Request 5)

> PTC (bc_cly@stu.ust.hk) said:


>


> 睇O黎 已 經 好 接 近 囉 喎,古 兄 咁 多 人 日 日 報 料 你 都 坐 唔 到


> 咁 就 真 係 神 仙 都 幫 你 唔 到O勒!


>


> PTC

It always on 2D as I saw, but I didn't saw it today! Maybe you can


try. If I see it, I will post it on the board!


Article 3: (Request 6)

Then maybe I have done something bad to him, because I know


that in the morning but I have not send a message to tell


Mr. Koo (hope I have not spell the surname wrong).


So here I would like to say sorry to him and also those who


still want to have a ride on this bus.


(Though I also miss the chance to take a ride of it because


I don't want to be late for school.)

Darren


BL35Article 4:

Re: 半年來之感受及對香港巴士之看法


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 205.252.144.90 at Thu Apr 29 09:08, 1999 said:


> CMB VA52 (HN6509) (nkchang@ibm.net) said:


> 大 家 好!


>


> 沒 有 在 本 板 貼 文 已 有 半 年 多 了,首 先 要 多 謝 板 主 及 多 位 板 友 去 年 九 月


> 一 日 我 離 開 時 給 我 的 鼓 勵 與 支 持.


>


You're always welcome!

> 中 巴 離 去 後,我 一 時 極 度 傷 心,精 神 大 受 打 擊,曾 經 試 過 自 殘 身 軀,又 做


> 過 不 適 當 的 事 情,自 甘 墮 落.雖 然 高 考 越 來 越 接 近,但 我 總 提 不 起 幹 勁.


> 經 過 一 番 掙 扎,直 至 考 試 完 結 前 一 天,我 才 徹 底 想 通,克 服 了 傷 痛,重 新


> 振 作 積 極 面 對 將 來,不 過 我 想 今 年 高 考 多 半 是 悲 慘 收 場,明 年 或 者 需 要


> 再 戰 江 湖.在 這 半 年 間,我 間 中 都 會 回 來 看 看,也 試 過 在 路 線 建 議 欄 評


> 分,看 著 字 軌 表 關 了 又 重 開,我 校 舊 生 蕭 亮 覺(感 到 有 點 羞 恥)加 入 了 又


> 離 開,真 是 半 年 人 事 幾 番 新.


>


> 雖 然 我 說 過 中 巴 離 去 後 可 能 會 不 再 喜 歡 巴 士,但 事 實 上 卻 是 餘 情 未 了.


> 縱 觀 半 年 來 香 港 的 巴 士 服 務,值 得 高 興 的 是 三 巴 都 有 新 的 低 地 台 巴 士


> 投 入 服 務,方 便 搭 客,同 時 亦 開 辦 了 多 條 新 的 路 線,如693,694,8P,A43


> 等,令 香 港 的 巴 士 服 務 網 絡 更 為 完 善.但 城 新 的 車 海 大 戰 卻 導 致 港 島 區


> 的 路 面 出 現 大 擠 塞,乘 客 候 車 時 間 雖 然 短 了,但 車 程 卻 長 了.8X最 嚴 重


> 時 出 現 過5分 鐘7班 的 盛 況;18在 客 量 不 足 的 情 況 下 卻 反 過 來 增 加 至8-9


> 分 一 班;23雖 然 聲 稱6-7分 一 班,但 實 際 上 少 於5分 便 有 一 班;38開5/6分


> 一 班,但 車 廂 多 是 半 空 的;102開5分 一 班 本 已 足 夠,但 卻 加 至3分 一 班......


> 如 果 新 城 肯 理 性 地 控 制 班 次,中 環 或 許 再 可 以 容 納 多 兩 條 線 也 說 不 定.


> 車 海 戰 術 下 損 失 的 始 終 都 是 乘 客.


>


> 最 後 說 說 中 巴,港 運 城 穿 梭 巴 士 線 自 從 在 去 年 十 一 月 二 日 開 辦 後,客 量


> 穩 步 上 升.中 巴 說 過 會 尋 求 開 辦 非 專 利 路 線 的 機 會,但 至 今 還 未 有 任 何


> 動 靜.我 將 會 以 客 觀 的 眼 光 繼 續 留 意 香 港 巴 士 之 發 展,並 希 望 在 本 板 再


> 與 各 位 交 流 心 德.


>


> 另 祝 會 考 生 考 試 成 功!


>


> CMB VA52 (HN6509)


> ICQ UIN: 25234343

Just curious, how come you appreciate SLF buses when your


favourite bus company never bought any?

100/911R/M1 Wong


Article 4: (Request 1)

> CMB VA52 (HN6509) (nkchang@ibm.net) said:


>


> 呢 個 只 不 過 係 時 間 性 問 題,如 果 俾 中 巴 做 多 三 年,中 巴 一 定 會 買.


> 何 況 鍾 意 一 款 巴 士 應 該 睇 佢 既 表 現,性 能,實 用 性 等 等,唔 應 該 因 為 中 巴


> 冇 買 就 唔 鍾 意 既.

Wah! Wait 3 more years? Do you think non-bus fans passengers,


who had been suffering from CMB's 'excellent' service (such


as 40min totally undependable service on 11A), can wait?

Also, are you implying SLF buses are no good? Performance,


including that of handicapped facilities, are no good?


(Hence your favourite CMB didn't purchase any?)

I sure want to emphasize there are some aspects of CMB I really


like. Unfortunately, its badness outweights its goodness in


the view of many people, including non-bus fans passengers.

100/911R/M1 Wong


Article 4: (Request 2)

> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


>


> 首 先 在 此 熱 烈 歡 迎 你 回 歸 ﹗^_^


>


多 謝 多 謝,記 得 去 年 你 都 有 給 我 一 番 鼓 勵.


>


> 嘩 ﹗ 你 講 笑 吧 ﹖ 為 了 中 巴 而 自 殘 身 體 ﹖ ﹗


>


其 實 是 因 為 心 情 低 落 而 做 出 有 損 身 體 的 行 為,不 過 想 通 之 後 都 覺 得 好 後 悔...


>


> 其 實 如 果 要 講 到 新 城 大 戰 , 那 除 了 車 海 戰 和 大 量 新 車 的 加 入 之 外 , 兩


> 間 公 司 在 宣 傳 、 公 開 活 動 和 網 頁 設 計 方 面 所 下 過 的 功 夫 , 都 是 令 人 津


> 津 樂 道 的 。


>


從 巴 士 愛 好 者 的 角 度 來 看,這 的 確 是 對 的.但 我 寧 願 他 們 將 資 源 直 接 投


放 到 改 善 服 務 方 面,這 樣 做 反 而 來 得 更 加 實 際.


>


> 無 需 心 急 。 反 正 中 巴 一 日 有 車 在 手 , 就 一 日 都 有 開 非 專 利 線 的 機 會 。


> (容 許 我 用 一 句 新 巴 宣 傳 口 號 作 結 ﹕ ‘ 敬 請 屏 息 以 待 ’ ﹗^_^)

承 你 貴 言! ^_^

CMB VA52 (HN6509)


Article 4: (Request 3)

> 多 謝 多 謝,記 得 去 年 你 都 有 給 我 一 番 鼓 勵.

所 以 我 都 很 榮 幸 能 夠 見 到 你 回 來 。


(可 以 慳 番 一 句 ‘ 仲 認o吾 認 得 我 ﹖ ’ 嘛 ﹗^_^)

> 其 實 是 因 為 心 情 低 落 而 做 出 有 損 身 體 的 行 為,不 過 想 通 之 後 都 覺 得 好 後 悔...

不 會 是 飲 滴 露 吧 ﹖ ﹗(純 屬 講 笑^_^)

> 從 巴 士 愛 好 者 的 角 度 來 看,這 的 確 是 對 的.但 我 寧 願 他 們 將 資 源 直 接 投


> 放 到 改 善 服 務 方 面,這 樣 做 反 而 來 得 更 加 實 際.

固 然 , 投 放 資 源 去 改 善 服 務 , 無 論 是 對 於 哪 一 間 公 司 來 講 , 都 是 責 無


旁 貸 的 。


但 在 現 今 的 商 業 社 會 , 如 果 一 間 公 司 能 夠 適 當 地 為 公 司 形 象 和 一 些 服


務 作 出 一 些 宣 傳 的 話 , 往 往 能 夠 吸 引 到 更 多 的 人 選 搭 巴 士 。 乘 客 多 了


, 意 見 自 然 也 會 增 多 。 而 巴 士 公 司 也 能 夠 由 此 而 得 到 更 多 的 意 見 , 從


而 在 改 善 服 務 時 , 能 夠 更 切 合 乘 客 們 的 實 際 需 要 。 這 無 論 是 對 巴 士 公


司 、 乘 客 、 甚 至 是 巴 士 迷 來 講 , 都 是 一 件 好 事 來 的 。


Article 4: (Request 4)

> 前 中 巴8號 線 太 守VA51 (parnell@cyberec.com) said:


>


> 歡 迎 你 再 來 呢

多 謝 多 謝^_^

> 我 果 陣 子 都 靜 靜 在 房 裡 哭 呢,真 係 好hurt,及 後 見 到 新 巴 對 前 中 巴 的 行 為,情 緒


> 就 更 低 落 了.而 家 會 考 臨 近,我 都 提 唔 起 勁.

我 係 舊 年18/2晚(混 吉 宣 布 終 止 中 巴 專 營 權 後 第 二 晚)都 有 哭 過,印 象


好 深 刻,因 為 我 之 前 已 有 最 少 八 年 沒 有 流 過 淚 了...

積 極 d 啦,我 都 掙 扎 左 好 耐 至 企 得 起 身,唔 好 考 完 試 先 至 後 悔 呀!

> 同 樣,中 巴 離 開 專 利 之 後,香 港 的 巴 士 風 味 都 半 年 人 事 幾 番 新.無 晒 人 情 味,無


> 晒 氣 色,昔 日 的 精 采 不 復

呢 個 的 確 是 對 的,有 些 師 傅 只 管 跟 著 前 面 的 車 龍,不 會 選 擇 一 條 較 暢 順


的 行 車 線;有 些 師 傅 在 般 含 道 上 落 客 唔 入 站,頂 住 後 面 成 串 車...

好 似23號 咁,人 不 跟 車,車 不 跟 線,好 多 以 前 既 字 軌 師 傅 都 唔 係 度.

> 取 而 代 之 的 唔 係ALX500就 係Plaxton或 者Duple.


> 換 句 話 講,唔 係Dart就 係Trident.

將 來 會 有 超 奧 林 比 安 既,不 過 睇 落 都 係 果 個 樣...

> 我 都 好 想 中 巴 再 買 新 車 重 出 江 湖,打 破Dennis泛 濫 港 島 之 惡 局.

呢 個 要 睇 萬 潔 靈 姐 姐 點 諗 啦...

> 我 周 五 考 第 一 科 喇,想 知 我 溫 成 點?你 地 見 我 成 日 貼 文 你 都 知 啦......

努 力 呀~

CMB VA52 (HN6509)


Article 4: (Request 5)

人 有 生 老 病 死 , 月 有 陰 晴 圖 缺 , 年 輕 人 , 你 們 應 面 對 的 是 將 來 。 不 是 一


些 已 成 過 去 的 事 。 三 、 五 、 十 年 後 , 當 自 己 回 想 今 天 所 做 的 事 , 你 便 會


發 覺 一 九 九 八 年 只 是 生 命 中 的 一 小 段 。

世 界 上 不 只 剩 下 香 港 有 巴 士 , 把 眼 光 放 遠 點 , 你 會 發 現 更 多 更 多 有 趣 的


東 西 。
一 個 在 地 球 另 一 角 的 香 港 巴 士 迷Article 5:

Re: 九巴81消息+小消息


Eddie Lam (bustop@glink.net.hk) from 158.132.14.19 at Wed Apr 28 22:17, 1999 said:


東 邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) said:


> -   從 司 機 口 中 有 消 息 指 出 , 現 時 8 1 六 部 特 別 車 , 一 冷 五 熱 ,


> 會 於 不 久 的 將 來 改 為 三 冷 三 熱 , 三 冷 預 計 為 S1、S2 及S5, 另 外


> 一 部 熱 正 字 軌 亦 會 轉 冷 馬 . 於 改 組 後 , 8 1 仍 舊 有 十 四 部 正 字 軌


> 六 部 特 別 車 , 不 會 加 車 .

即 係 「 加 強 空 調 巴 士 服 務 」?

> -   五 月 開 始 , 九 巴 恢 復 賣 血 制 度 , 今 日 一 早 已 經 有 司 機 番 公 司


> 簽 名 賣 血 , 可 見 其 踴 躍 程 度 , 各 位 點 睇 ?

經 濟 唔 好 , 做 多 一 日 多 一 日 人 工 啦 , 搏 命 D 搵 多 個 錢 都 o岩 o既 。


Article 5: (Request 1)

賣 血 制 有 停 過 咩?點 解 我 個friend前 日 重 有 得 賣 血???


是 否 因 為 屯 廠 無cut?????


Article 5: (Request 2)

> Peggy Lau (chihping@netvigator.com) said:


>


> 何 謂 賣 血 制 度?

試 下 解 釋:


賣 血 制 度 係 指 司 機 額 外 加 班


而 且 係 自 願 性 質

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 5: (Request 3)

> Rick (chopchoi@hknet.com) said:


>


> 車 長 額 外 加 班 , 應 為 做 柯 打 。


> 而 賣 血 制 度 , 則 應 為 各 廠 工 程 部 員 工 , 在 收 工 後 , 自 願 申 請 做 繁 忙 時


> 間 的 蛇 車 。


> 據 我 所 知 ,L,S,U廠 都 有 此 制 度 。


>


> Rick


> 巴 士 資 訊 網

-  Rick 兄 沒 有 說 錯 , 但Tony 兄 也 是 對 的 ! 賣 血 是 指 司 機 於 放 假


時 自 願 申 請 加 班 ( 因 為 一 個 鐘 有 成 九 十 幾 蚊 , 所 以 通 常 都 爭


崩 頭 ) 的 一 種 制 度 , 而 每 日 賣 血 車 的 數 目 及 路 線 都 有 指 定 的 ;


而 Rick 兄 提 及 到 的 工 程 部 師 傅 賣 血 就 係 一 些 比 較 高 層 的 工 程 部


員 工 於 放 工 後 服 務 指 定 路 線 , 兩 位 都 是 對 的 !

東 邪


GK 9112Article 6:

Re: N364 同G544 即將...


Kwan (sfac3a09@netvigator.com) from 205.252.144.88 at Wed Apr 28 20:46, 1999 said:


> 龍 神 丸 (clement@hkplanet.com) said:


> 按BB 會 通 訊, N364 (九 記) 同G544(BB)會 被 拆 毀.


> 死 因:


> N364 是 因 九 記 要 保 留 全 部 之 零 件;

唔 係 嗎?! 佢 早 已 在 九 記 車 廠 已 成 廢 鐵 啊...

> G544 是 因 裝 不 到 冷 氣 系 統


>


> 5/99, 可 能 係G544最 後 行 駛 咯...

我 估 我 會 去 坐 下.

以 前 成 日 見 佢 行70不 過 現 在 就 瓜 先 搭 佢 一 次 的Kwan


Article 6: (Request 1)

> PTC (bc_cly@stu.ust.hk) said:


>


> 你 幾 時 搭 過 呀? G544唔 係o係 必 記 車 場 咩?


>

五 月 二 日 嗎?!必 記 活 動 嗎?那 便 有 得 坐 嗎?

> TL (awongtl@ihug.co.nz) said:


>


> 乜 原 來 唔 係 所 有 雞 都 退 晒 役 架? 咁 係 唔 係 得 番 >呢 部 喇?

係 冇 哂 雞,之 不 過 佢 被 某 團 體 所 保 留


Article 6: (Request 2)

乜 原 來 唔 係 所 有 雞 都 退 晒 役 架? 咁 係 唔 係 得 番 呢 部 喇?


Article 6: (Request 3)

> 唔 係 嗎?! 佢 早 已 在 九 記 車 廠 已 成 廢 鐵 啊...

我 少 聽N車 同G 車 消 息:{


SORRY~
> 我 估 我 會 去 坐 下.


>


> 以 前 成 日 見 佢 行70不 過 現 在 就 瓜 先 搭 佢 一 次 的Kwan

咁 有 冇 報 名? 今 晚 喎~ (8-9PM)

---


龍 神 丸Article 7:

Re: 唔該幫手數數--新巴Trident全身廣告


輝 仔 (c5124176@comp.polyu.edu.hk) from 158.132.14.19 at Wed Apr 28 21:50, 1999 said:


> 丁 蟹 VA55 (rleekl@ctimail.com) said:


1.魚 豐 牌 水 泥 1009 新 巴111三 車 字 軌


2.恆 創 電 腦 公 司 1088 新 巴691字 軌


3.恆 創 電 腦 公 司 3003 新 巴112四 車 字 軌


4.優 之 良 品 1014 新 巴112五 車 字 軌


5.輝 煌 電 腦 公 司 3004 新 巴112六 車 字 軌


6.駕 駛 學 院 3006 新 巴112九 車 字 軌


7.平 等 機 會 3007 新 巴112十 車 字 軌


8.京 都 念 慈 菴 3008 新 巴112十 二 車 字 軌


9.Star Alliance 1085 新 巴720字 軌


10.青 島 啤 酒 1096 新 巴101字 軌


11.京 都 念 慈 菴 1010 新 巴111五 車 字 軌
輝 仔 :


12.漢 寶 酒 樓 1021 新 巴 106 一 車 字 軌


13.駕 駛 學 院 1020


Article 7: (Request 1)

沙 子 (cattong@hknet.com) said:


> 點 解 以 上 大 部 分 也 是 過 海 線 ?

賣 廣 告 o既 目 的 係 想 向 大 眾 推 銷 商 品 , 隧 道 巴 士 乘 客 多 , 咁 廣 告 商 要 求 將 廣 告


髹 上 隧 道 線 字 軌 車 上 都 無 可 厚 非 。 之 不 過 嚮 隧 道 線 賣 廣 告 費 比 其 他 線 較 貴 。


Article 7: (Request 2)

-   仲 有 都 係 念 慈 菴 的 1131 - 905 字 軌.

東 邪Article 8:

Re: N年前重提問題 +無獎問題


DEREK (dereklaw@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Thu Apr 29 03:25, 1999 said:


> CV7946 (anthonycm@ctimail.com) said:


> 請 問 點 樣 放 相 上o黎 俾 板 友 睇?我 有 張 相 想 俾 大 家see see.


> 我 知 以 前 有 人 講 過.......


> 請 告 訴 我.........


>


> ps 如 本 人 無 法scan上 來,唔 知 有 無 人help help 我?


>


> ____________________________________________________________


>


> 重 看n年 前<<九 巴 月 刊>>,覺 得 有 些 問 題 可 讓 大 家 估 估:


>


> Q1.九 巴 與MTR通 用 車 票 試 驗 計 劃 第 二 階 段,於 何 時 何 日 邊 條 線 進 行?


> Q2.九 巴 首 兩 條 特 快 線 是 何 條?何 年 何 月 開?


> Q3.九 巴 何 時 把'巴 士 司 機'易 銜 為'九 巴 車 長'?


> Q4.九 巴 何 年 推 出 現 時 巴 士 上 的 徽 號?


> Q5.九 巴 同MTR合 作 自 動 收 費 機,這 些 機 安 裝 於 邊13條 線?


>


> 估 住5條 先..BYE

Q 2 : 九 巴 首 兩 條 特 快 巴 士 線 : 1 4 X , 1 5 X


Article 8: (Request 1)

> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


> 首 先 你 要 申 請 一 個 免 費 網 頁 空 間 , 用 來 放 相 。


> 好 似freeweb.digiweb.com


> 之 後 用ftp軟 件 將 果 幅 相upload


>


> upload完 張 相 之 後 , 應 該 會 睇 到 喇


> 跟 住 若 果 想 響 本 板 公 諸 同 好


> 可 以 用 呢 個html碼:


> <i m g   s r c='已 經upload左 張 相 既URL'>(之 後 再 加 多 個


> )


> 咁 就 可 以 喇 。


> (用 全 字 係 因 為 驚 誤 會 真 係 可 以 入 到 去 睇 , 記 住 用 半 字 打)


>


> 應 該 係1986-87年 間 。


>


> 7M,13M,29M,52M,58M,59M,60M,66M,68M,80M,81M,82M,88M


> (如 果 冇 記 錯 既 話)

點 止 13 條 , 仲 有3M,14B,16M,26M,31M,32M,34M,36M,39M,41M,42M,43M,84M 呢,


6 字 頭 方 面 , S3N353 就 提 過


如 有 錯 漏 請 補 充

P.S. Q2.答 案: 72X & 74X / 84 年 ?

>


> ~~~Tony(S3M61)~~~


Article 8: (Request 2)

首 先 要 多 謝Tony(S3M61)教 我,THANK YOU!!!!!


至 於Tony(S3M61)所 答 的Q4,SORRY,錯 了,不 是86-87年.


至 於Tony(S3M61),S3N299 DA64及S3N353估 的Q5,我 未 睇 答 案.

答 案 將 於29/4 22:00公 報 ......大 家 繼 續 估 啦!未 來 再 推 出80年 代 問 題!!!!BYE.....


Article 8: (Request 3)

68M??---67M至 對!

S3N353Article 9:

Re: [遊戲]---關於屯公


DL (ss78k@netteens.net) from 202.45.176.5 at Thu Apr 29 13:33, 1999 said:


> Michael (klw85@hkschool.net) said:


> 各 版 友:問 題 是 首 條 行 走 屯 公 的 路 線 是 幾 多 號 呢?由 哪 處 去 哪 處 呢?幾 時 開 始 行 走 呢?答 案 三 日 後 用 新 標 題 刊 登 。 歡 迎 版 友 參 加!!

I think the first route via Tuen Mun Road should be rt.250


rt.250 was between Un Long (East)---Tsim Sha Tsui on Sundays


and public holidays only.It cancelled in May,1983.

The second route should be rt.66

DL


Article 9: (Request 1)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


>


> 會 唔 會 係68號 呢 ? 因 為 當 年50號 行 車 時 間 太 長 , 應 該 係 最 迫 切 要 行 新


> 路 , 所 以 我 估 係68。


>


> Christopher


我 想 不 是.


這 條 線(屯 公 第 一 線^.^)應 該 去 屯 門 不 是 元 朗.


所 以 不 會68.(估o下 的,我 都 未 出 世)Article 10:

Re: 新廣告


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) from 206.161.52.189 at Wed Apr 28 19:27, 1999 said:


> Peggy Lau (chihping@netvigator.com) said:


> 今 日 見 到 一 架 龍 運 普 通 版 上o左 全 新 聯 合 航 空 吋 全 車 身 廣 告,行E32


> 一 架 新 記 躉(ALX)亦 上o左 優 之 良 品 全 車 身 廣 告,行112

還 有 新 巴 1096 上 了 青 島 啤 酒 全 身 廣 告, 車 頭 牌 箱 兩 邊 有 青 島 啤 油 標 誌.


Article 10: (Request 1)

果 架 優 之 良 品 廣 告 係112五 車 字 軌1014, HV7225.


Article 10: (Request 2)

另 一 架 為E33, 係Star Alliance的 廣 告Article 11:

Re: 看見我深愛的ATR1受傷的慘況,真是心痛!


前中巴8號線太守VA51 (parnell@cyberec.com) from 202.64.29.21 at Thu Apr 29 04:45, 1999 said:


> Princess Mercuria (cj5581@netteens.net) said:


> 唉 !ATR1撞 了 ! 我 在 新 聞 報 道 看 道ATR1受 傷 的 慘 況 , 真 是 心 痛 得 要 死


> !ATR1我 不 知 坐 過 多 少 次 了 , 常 常 上 學 、 放 學 也 寧 願 等 半 個 小 時(甚


> 至 一 個 小 時)等 這 可 愛 的ATR1, 慢 慢 地 產 生 一 份 濃 厚 的 感 情 。 每 次 登


> 上ATR1, 我 都 興 奮 得 在 巴 士 上 走 上 走 落 。 現 在 她 被 兩 輛 巴 士 前 後 打 傷


> , 令 我 非 常 傷 心 ! 嗚 嗚 嗚~~~~~~! 她 們 真 的 殘 忍 啊 !


>


> 希 望 她 痊 愈 以 後 不 會 被 抹 去 她 優 美 的 幼 紅 線 吧 !


>

> 心 碎 的Princess Mercuria


>


> Sensei Buses


> With Love and Passion We Serve


> 千 世 巴 士


> 以 愛 以 熱 誠 為 你 服 務

頭 先Atr1(968巴 士 總 站 網 主)打 電 話 找 正 被 書 本 悶 到 睡 著 的 我.話 好 擔 心Atr1


車 尾 會 否 改wor~

我 周 五 考 第 一 科 喇,想 知 我 溫 成 點?你 地 見 我 成 日 貼 文 你 都 知 啦......


前 中 巴8號 線 太 守VA51


Article 11: (Request 1)

-   咁 都 唔 關 果 兩 部 車 事 咖 嘛 ! 從 司 機 口 中 聽 聞 係 4 0 號 司 機 想


踩 剎 車 掣 , 點 知 踩 錯 隔 離 , 咪 成 架 撞 落 部 Trident 始 祖 度 囉 .

東 邪


GK 9112


Article 11: (Request 2)

ATR1會 唔 會 用 新 既 車 頭 組 件 ? 即 係 圓 角 車 頭 擋 風 玻 璃 同 路 線 牌 玻 璃 。


如 果 係 甘 ,ATR1會 唔 會 變 左 早'白 躉'甘 , 車 頭 , 車 尾 用 標 盡 化 後 既


ALX500車 頭 , 尾 組 件 ?Article 12:

Re: [遲來的消息]81M加冷後情況


Tommy! (tommysiu@hknet.com) from 202.67.238.251 at Wed Apr 28 19:18, 1999 said:

> SC (s957487@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


> 26/4起,81M加 冷 後,冷 馬 班 次 如 下


> 平 日9-30MIN


> 假 日9-33MIN


> 可 以 肯 定 既 係,包 括 蛇 車,81M冷 馬 已 經 多 過 熱 狗


> 另 外,冷 馬 字 軌 如 下:


> ADS123(GU6806),K廠 調 黎


> ADS138(GU8933),K廠 調 黎


> ADS153(GZ6799)


> ADS154(GZ7005)


> 另 外 仲 有 一 架11米 冷 馬,不 過 冇 固 定 字 軌


> 有 錯 請 指 正

ADS 123 & 138 is the Rt.28 scheduled before!


and this two bus when change to deport S?


and any bus change to for rt 28?

thanks for Help!

Tommy!


Article 12: (Request 1)

Yes, they're scheduled bus of 28 before.


I think change in this week or just about one week.

Today 28 have two new bus (ADS104, 105) ,


but don't know is scheduled bus or not!!Article 13:

Re: 不應以插水式插隊靠站??想排隊排到嘔0牙??


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.132 at Thu Apr 29 14:00, 1999 said:


> LM3,ATR3,333 (angela05@netvigator.com) said:


> 不 應 以 插 水 式 插 隊 靠 站??在Wong Chuk Hang 甄'尖'記 巴 士 站,


> busy time時,D城 巴 排 隊 排 到 去 香 港 仔 工 業 學 院,成 十 多 架...


> 有 時 要 等 十 多 分 鐘...雖 然 我 覺 得 有 秩 序 是 正 确,but....


> 我 覺 得 重 組D站 好 過!!0吾 知 有0羊 巴 士 站 常


> 要 排 隊,排 到 數 十 架...?

大 家 不 妨 在 下 午 繁 忙 時 間 去 太 古 廣 場 對 出 的 車 站 看 看 。


這 個 站 有 多 少 路 線 使 用 , 相 信 大 家 應 該 心 裡 有 數 。 以 我 在 過 往 的 經


驗 所 知 , 有 不 少 往 中 環 方 向 的 巴 士 都 會 在 中 線 ‘ 插 隊 ’ 入 站 。(最


慘 的 是 三 間 公 司 的 車 都 有 份 ﹗)這 除 了 經 常 會 阻 礙 其 他 巴 士 出 站 之 外


, 也 往 往 對 於 其 他 的 駕 車 人 士 , 構 成 潛 在 危 險 。


問 題 是 , 要 重 組 這 組 車 站 , 又 談 何 容 易 呢 ﹖


Article 13: (Request 1)

Gloucestor Road westbound near Wan Chai Police Station.

That's the difference between CMB/NWFB's time cycle and KMB's


on 301. One could easily be late to work taking KMB's buses.


(of course I'm not saying KMB is wrong, though from the point


of view from a non-bus fan passenger who needs to get to work


on time, the difference is substantial)

100/911R/M1 WongArticle 14:

【新巴】一定要表揚!


C57形7500系 (jrfung@netvigator.com) from 168.70.71.81 at Wed Apr 28 20:07, 1999 said:


前 天 , 一 名 入 職 兩 個 月 左 右 的 新 巴 車 長 , 在 上 班 途 中 不 幸 遭 的 士 撞 斃


, 新 巴 方 面 迅 速 發 放 四 萬 元 恩 恤 金 給 該 名 不 幸 車 長 的 家 屬 , 解 決 其 燃


眉 之 急 , 實 在 非 常 值 得 表 揚 , 証 明 新 巴 是 一 間 體 恤 員 工 的 公 共 機 構 ,


希 望 香 港 其 他 公 共 交 通 機 構 , 甚 至 其 他 公 司 也 能 向 新 巴 好 好 學 習 。

ICQ: 1435 2636


Article 14: (Request 1)

> Michael (klw85@hkschool.net) said:


> a good bus company......


>


> Michael


> ICQ: 21646386

新 巴 一 定 要 鬧!


點 解 新 巴 仲 要 買 絲 絨 凳?佢 地 根 本 唔 知 絲 絨 凳 既 害 處!Article 15:

Re: [板務]路線建議欄


Ken Fung (kenf@hkstar.com) from 202.60.253.146 at Thu Apr 29 09:20, 1999 said:


> T.N.T. (hcy96074@hcy.hkcampus.net) said:


> 請 問 板 主,


> 何 時 會 登 出 三 月 之 排 行 榜?

工 事 繁 忙, 忘 記 了. :P 現 已 推 出.

KenArticle 16:

新巴做事效率過高!


Chopio Siu (wwt51029@wwt.hkcampus.net) from 202.45.176.5 at Wed Apr 28 18:58, 1999 said:


ML4 o係 星 期 一 已 經 貼 上 NE? 手 提 電 話 廣 告!


ML4 星 期 五 至 轉 新 巴 色, 駛 唔 駛 咁 快!

因 為 陳 先 生o係 星 期 六 影 到 同post上 網 而 好 激 氣 既CS!


Thank Chow Tsz Fxxx e-mail to me!

[尋 人]於 上 年 參 加 了 第 一 百 期 黃 埔 青 少 年 軍 校 的 巴 士 迷


(已 經 記 不 起 名 字 了)請 電 郵 給 我. (應 該 有 兩 個)


Article 16: (Request 1)

乜 有 規 定 要 換 色 後 段 時 間 至 可 以 上 廣 告 o既 咩? 換 色 唔 即 刻 上 廣 告 咪 已 經 算 慢 囉.


邊 位 陳 先 生? 有 乜 咁 激 氣?

--


車 匙!Article 17:

Re: DM Trident 換底板


AV413 (n260@hkabc.net) from 205.252.144.90 at Thu Apr 29 13:12, 1999 said:


> Alex (alexcad@hknet.com) said:


> 頭 先 聽 12 點 新 聞, DM 廠 及 新 巴 已 證 實 是 底 板 有 問 題,


> 現 已 更 換 20 部, 尚 有 24 部 末 更 換, 陸 陸 續 續 於 兩 日 內


> 更 換.

根 據o岩o岩 三 色 台 新 聞 講, 係 負 責 照 明 系 統o既 電 路 版 負 荷 過 重,


新 巴 方 面 已 經 更 換 左 廿 部 都 普 躉o既 電 路 版, 餘 下 廿 二 部 會 於 一 星 期 內 更 換.

AV413(HR 9394)Article 18:

明報[28/4] : 大堆巴士新聞


NV58 (tin.wong@kcl.ac.uk) from 137.73.180.142 at Thu Apr 29 03:50, 1999 said:


...尋 日 真 系 多 新 聞

三 巴 士 連 環 相 撞66人 傷


滾 落 樓 梯 玻 璃 碎 濺 身


巴 士 「 插 水 」 情  普 遍


灣 仔 區 巴 士 站 重 組


一 成 半 巴 士 未 裝 感 應 器
NV58


Making London simple


Article 18: (Request 1)

幫 你 接 力 啦 ﹗^_^


(昨 晚 我 太 累 了 …)

以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(29.4.99)蘋 果 日 報 ﹕

觀 塘 道 交 通 黑 點   線 車 共 用 一 站


三 巴 串 燒 66 人 浴 血


突 然 煞 車 開 車   導 致 意 外 頻 生


十 個 最 密 集 巴 士 站 擬 重 組


搭 巴 士 揀 安 全 位   坐 下 層 中 亦 遭 殃


趙 小 姐 兩 牙 飛 脫 顎 縫 11 針


以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(29.4.99)星 島 日 報 ﹕

三 巴 迫 入 站 大 串 燒65傷

聯 院 最 近 現 場 收 傷 者 少 惹 質 疑

玻 璃 飛 插 乘 客 臉 部

銅 鑼 灣 巴 士 站 下 月 重 組

巴 士 埋 站 數 目 無 規 限

38條 路 線 迫 爆 站 頭Article 19:

Re: 新巴新乳豬盤


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) from 206.161.52.161 at Wed Apr 28 23:32, 1999 said:


> '辛'巴 王 國 (wong98@netvigator.com) said:


> (代 朋 友 打)


> 今 日 我 朋 友 去 銅 鑼 灣 搭 車 經 過SOGO的 時 候,


> 見 到 往 東 區 方 向 的 新 巴 站 柱(8Po個 條)已 換 上


> 新 的 乳 豬 盤,設 計 同 城 巴 新 的 設 計 構 造 差 唔 多,


> 係 前 後 連 埋 一 齊 的,唔 知 其 他 地 方 有 冇 呢?

看 來 新 巴 終 於 要 向 現 實 低 頭, 現 在 那 些 乳 豬 盤 在 安 裝/更 換 資 料 時 實 在 太 麻 煩 了.Article 20:

新巴新聞稿﹕新巴改善空氣質素及更新車隊


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.176 at Wed Apr 28 22:10, 1999 said:


以 下 資 料 是 取 自 新 巴 網 頁 ﹕

新 巴 投 資2,500萬 , 改 善 空 氣 質 素 及 更 新 車 隊


Article 20: (Request 1)

是 項 名 為 車 隊 環 保 質 素 提 升 計 劃 包 括 為 舊 型 空 調 巴 士 更 換 引 擎


、 安 裝 燃 油 催 化 轉 換 器 及 翻 新 車 廂 內 部 , 目 的 是 將 巴 士 的 廢 氣


排 放 量 減 至 最 低 , 以 改 善 環 境 污 染 問 題 , 並 為 乘 客 提 供 更 舒 適


的 巴 士 服 務 。

Is it to change the engine of DA to DA83-92 type?


Olympian to D10AArticle 21:

叮巴投票站受害!


叮巴網主 (lauivy@hkabc.net) from 202.73.252.37 at Wed Apr 28 21:31, 1999 said:


叮 巴 投 票 站 近 日 受 害!網 友 按 幾 次submit,在 輸 入 個 人 資 料 時 還 打 入 粗 口,雖 有 人 正 經 地 投 票 的 人,但 本 人 在 此 勸 告 大 家 正 經 地 投 票!本 人 已 知 不 正 經 投 票 的 人 是 誰,為 留 給 他 們 一 些 面 子,我 暫 不 在 這 裏 公 告 天 下!另 外,請 大 家 踴 躍 投 票!


Article 21: (Request 1)

(以 下 內 容 純 個 人 觀 感,希 望 見 字 者 別 介 意 我 直 腸 直 肚)

> 叮 巴 網 主 (lauivy@hkabc.net) said:


> 叮 巴 投 票 站 近 日 受 害!網 友 按 幾 次submit,在 輸 入


> 個 人 資 料 時 還 打 入 粗 口,雖 有 人 正 經 地 投 票 的 人,

呢D野 其 實 好 多 網 主(包 括 我)都 成 日 見 啦,不 過 如 果 真 係 好 多


(e.g.: >100封)既 話,就 可 能 係 網 主 的 網 上 行 為 或 者 網 頁 內 容


有 問 題,惹 起 人 不 滿......通 常 避 一 下 就 會 無 事 架 喇.

>但 本 人 在 此 勸 告 大 家 正 經 地 投 票!本 人 已 知 不


>正 經 投 票 的 人 是 誰,為 留 給 他 們 一 些 面 子,我 暫


>不 在 這 裏 公 告 天 下!

請 勿 出 言 恐 嚇 或'扮 君 子',我 覺 得 你 正 在 當 眾 恐 嚇 他 人

>另 外,請 大 家 踴 躍 投 票!

這 是 廣 告 定 係......?

可 能 我 最 近 係 直 腸 直 肚 些 少,但 係 我 最 後 真 係 要 告 訴 麥 兄:網 上


也 是 一 個 公 眾 地 方,也 有 一 定 的 私 人 權 利 和 義 務,即 使 有 不 滿,也


不 該 企 圖 搞 大 件 事.應 該 盡 量 為 其 他 網 友/敵 著 想.

總 之,凡 事 以 和 為 貴.

我 周 五 考 第 一 科 喇,想 知 我 溫 成 點?你 地 見 我 成


日 貼 文 你 都 知 啦......前 中 巴8號 線 太 守VA51Article 22:

Re: 遲來的:九巴龍仔車牌


NWFB1010 (bonopun@chevalier.net) from 202.77.28.16 at Wed Apr 28 20:43, 1999 said:


> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


> 唔 好 意 思,各 位'狗'等 啦


> 九 巴 新 車 車 牌 如 下:


> ADS196 JA8776 DDA2207/1707


> ADS197 JA9302 DDA2207/1710


>


> AP4 JA9579 WAG340264XSP27169


> AP5 JA9879 WAG340264XSP27170


> AP6 JB 319 WAG340264XSP27171


> 出 牌 日:15-4-1999


>


> 金 魚 字


請 問 這 批 車 是 邊 間 廠 擁 有 呢Article 23:

討論:愉景灣巴士會否開新線


Peggy Lau (chihping@netvigator.com) from 203.83.90.68 at Wed Apr 28 19:02, 1999 said:


愉 景 灣 隧 道 預 計 於21001-2002年 通 車,屆 時 將 會 設 立 一 交 通 轉 運 站,大 家 估 計 愉 景 灣 交 通 會 否 開 辦 新 巴 士 線 連 接


各 區Article 24:

2/5 起軒尼詩道東行巴士站重組


DA54今日終於行返23啦 (da54@netteens.net) from 205.252.144.207 at Wed Apr 28 18:30, 1999 said:


如 題.


詳 細 點 改 就 唔 知, 不 過 我 頭 先 見 新 巴 工 作 人 員


係 站 柱 上 整 大 字 通 告 ( 有 框 ).


由 軍 器 廠 街 到 灣 仔 消 防 局 都 有, Sogo 有 冇 就 唔 知 ( 未 整 到 )Article 25:

More about the collision...


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 205.252.144.90 at Thu Apr 29 12:56, 1999 said:


Does anyone know more information regarding the collision


yesterday?

I would like to know if there was any injured, perhaps rather


serious, from the Tridents in the front, or if all the injured


passengers were on the hotdog 40.

I was also wondering whether or not if seat belts on Tridents


would reduce the number of injuries.

100/911R/M1 WongArticle 26:

[巴士迷聚會]:想和你去吹吹水


小飛俠PETER YAM (cmb@hknet.com) from 202.67.216.180 at Thu Apr 29 11:32, 1999 said:


HI大 家 好,各 位 住 耀 東,筲 箕 灣 的 巴 士 迷 朋 友 請 注 意!!

今 天(4月29日)5:00,在 糧 東 商 場 的 大 家 樂 會 有 一 個 小 小 的


巴 士 迷 聚 會,到 時 大 家 可 以 在 那 裡 談 天 說 地,說 東 說 西,


交 換 相 片,到 時 會 見 到DL_13暗 西 怪 客,'辛'巴 王 國,


當 然 我 小 飛 俠PETER YAM 也 會 出 席,有 興 趣 就 快 些 來 啦.

記 得 手 羅 埋 的 巴 士 相 來 呀!!

新 巴1100Article 27:

[廣告]HKPT - Daily Hot News


Ambrose (ambrosey@netvigator.com) from 208.139.121.17 at Thu Apr 29 11:28, 1999 said:


各 板 友 你 們 好 !Hong Kong Public Tranpsort 已 經 加 入


每 日 本 地 交 通 要 聞 ! 如 果 有 興 趣 請 按 以 下 之 連 結 !

Daily Hot News

AmbroseArticle 28:

59M有S3N巴士


屯碼59M (97484228@plink.cityu.edu.hk) from 144.214.5.214 at Thu Apr 29 11:02, 1999 said:


59M有S3N巴 士

早 兩 日 又 見 到 另 一 架 車 轉O左,今 次 係4月 份S8車


--4月24日 S8車 S3BL302/EA2762 > S3N275/FX7103


此 乃 唯 一 一 部59M係S3N

想 搭 就 留 意


屯 碼 開(有 回 程)


0730(新 屯 特 別 車)


0828


0948

下 午 只 作 回 程


荃 灣 開 約1735 1840 1945Article 29:

網頁通告:祥華巴士路線專輯


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) from 168.70.95.18 at Thu Apr 29 10:29, 1999 said:


經 過 一 夜 諮 詢 後 , 大 多 數 人 認 為 搬 網 後 的 名 稱 應 沿 用'祥 華 巴 士


路 線 專 輯'會 比 較 好 。


所 以 由 即 時 起 ,'70互 動 交 通 網'將 沿 用 番'祥 華 巴 士 路 線 專 輯'


其 網 址 為:


http://w3.to/cwahp


http://i.am/hp70


http://freeweb.digiweb.com/pages/70/main.htm

歡 迎 參 觀!^_^


請 各 網 頁 負 責 人:若 果 網 頁 有 本 網 連 線 , 請 更 新 網 址


Thx!

~~~Tony(S3M61)~~~Article 30:

Only 1500 busses


Cityflyer A23 (cpitech@netvigator.com) from 208.167.244.166 at Thu Apr 29 14:40, 1999 said:


> 100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) said:


> The big news yesterday for us was the accident of ATR1.


>


> For most other non-bus fans people in Hong Kong. The big


> news was the potential influx of new immigrants, numbering


> up to 1000 per day, in the near future.


>


> Most media only focused on issues like housing and education.


>


> However, my mom brought up a good point. What about transportation?


>


> If 1000 new immigrants are coming into Hong Kong everyday, the


> impact on bus demand will be enormous.


>


> Assuming, on a rather optimistic point of view, not all (


> just 90%) of the immigrants need public transportation like


> buses, how many will they need?


>


> Suppose each Trident can carry 130 passengers, bus companies


> in Hong Kong together will need approximately 7 additional


> new buses everyday. Not to mention the ones which are already


> needed to replace the old ones and the 'natural' population


> growth in Hong Kong.


>


> 100/911R/M1 Wong


It will quite too optimistic that 90% of these people need


busses. Nowadays CTB,KMB & NWFB has around 6000 busses.


6.7 mill peolpe : 6000 = 1117 persons sharing a bus


1.67 mill people : 1117 = 1500 busses


So we need additional 1500 Tridents

Good news for HKBDB members and Dennis!Article 31:

【另一個告白】特區交通新版面


Nicholas Louie (nichlas@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Thu Apr 29 09:30, 1999 said:


新 板 面 會 先 在 路 線A12,A22,116,118系 及969系 使 用


分 別 係 睇 派 車 用 新 版 及 直 往 主 頁 等 改 善 功 能


並 在116線( 魚 涌 方 向)部 分 車 站 試 驗 車 站 內 容 資 訊

另 路 線A22、E22、E23的 資 料 已 加 入 , 現 希 望 有 志 之 士 幫 本 人 查 出 以


下 路 線 的 派 車 及 停 站 位 置 :


它 們 分 別 是 :


新 巴9、14、27、81P、88


城 巴8S


九 巴102、103、108、111、115、115P、N121、960、961及968


謝 謝

金 魚 兄 已 完 成 所 有 本 站ATR的 車 牌 撿 查 , 將 會 在 下 周 放 上 來

講 咁 奈 , 都 係 想 您


按 入 去 特 區 交 通


Nicholas Louie


ICQ UIN:15306525Article 32:

今天要聞!


Ambrose (ambrosey@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Thu Apr 29 09:20, 1999 said:


以 下 是 今 天 本 地 有 關 巴 士 要 聞 !

三 巴 士 連 環 撞66人 受 傷 文 匯 報


巴 士 站 間 距 離 將 拉 長 文 匯 報


軍 營 開 放 日 交 通 安 排 大 公 報


牛 頭 角 三 巴 連 環 相 撞 傷66人 大 公 報


十 個 最 密 集 巴 士 站 擬 重 組 蘋 果 日 報


三 巴 串 燒66人 浴 血 蘋 果 日 報

AmbroseArticle 33:

城記412同509


LA20 (refchan@netteens.net) from 205.252.144.90 at Thu Apr 29 08:21, 1999 said:


509同412一 齊 上 完 新 色 彩 ; 但 係412個 車 隊 編 號 好 難 忍 受 , 側 面 貼0左 係 白 線 對 落 ;509就 冇 乜0野 , 仲 係 放 白 線 對 上Article 34:

軒尼詩道、英皇道、彌敦道及觀塘將重組車站


James 3007 (kwokcj@hknet.com) from 202.67.168.130 at Thu Apr 29 00:25, 1999 said:


今 日 大 新 聞 除 左 2203 同 ATR1 撞 左 之 外, 運 吉 今 日 亦 公


佈 最 新 之 重 組 巴 士 站 計 劃.

由 5 月 2 日 起, 軒 尼 詩 道 車 站 將 大 執 位, 該 段 路 行 車 時 間


將 會 由 繁 時 20 分 鐘 縮 短 到 10 分 鐘. 一 般 o黎 講, 大 部 份


路 線 會 取 消 一 至 兩 個 站. 現 時 40 條 經 軒 尼 詩 道 o既 巴 士


線 中, 有 12 條 會 改 路.

到 年 中, 運 吉 又 會 重 組 英 皇 道 一 列 車 站. (應 該 係 指 天 后 起


至 健 威 一 段 東 行, 特 別 係 炮 台 山 至 新 光)

年 尾 之 前, 又 會 重 組 觀 塘 市 中 心 同 彌 敦 道 沿 線 各 站.

James 3007Article 35:

【廣告】香港巴士悼念區


Nicholas Louie (nichlas@netvigator.com) from 208.167.246.74 at Wed Apr 28 23:12, 1999 said:


呢 個 係 本 人 最 近 見ATR1, S3N??, S3V2等 事 件 , 有 感 而 發 所 開 的 地 區


本 板 可 接 受 所 有 將 被 處 極 刑 、 賣 豬 仔 、


傷 得 嚴 重 的 巴 士 的 文 章

網 址 係 :


http://www.insidetheweb.com/mbs.cgi/mb427673


Thx!

Nicholas Louie


ICQ UIN:15306525Article 36:

Is s3m53 backto service?


M69 (lsming@ctimail.com) from 203.80.78.145 at Wed Apr 28 22:18, 1999 said:


Is s3m53 back to service (or repairing) after the accident in tsing yi?

Share your photos to the others by MCW Metrobus Home Page


Email: s3m44@hotmail.com


URL: http://members.xoom.com/Buses_PageArticle 37:

[香港巴士投票區]你希望那些車款能油上新巴色?


豐巴 (simong@netvigator.com) from 208.167.247.169 at Wed Apr 28 21:48, 1999 said:


上 期 投 票:


你 認 為 現 時 通 宵 巴 士 路 線 是 否 足 夠?


結 果:


不 足 夠---5票 (50.0%)


不 足 夠 但 仍 可 接 受---5票 (50.0%)


足 夠---0票 (0.0%)


投 票 人 次:10人

本 期 投 票:


你 希 望 那 些 車 款 能 油 上 新 巴 色?

歡 迎 投 下 你 的 一 票!

香 港 巴 士 投 票 區

豐 巴Article 38:

輕鐵巴士又一扼錢路線:A52


金魚 (n960@netvigator.com) from 208.167.248.211 at Wed Apr 28 20:25, 1999 said:


有 板 友 說:5月1日 開A52


輕 鐵 又 扼 人 錢 啦,


上 次 開A70取 消658


今 次 仲 衰,A51+520=A52


都 好,以 後 有 車 由 置 樂 去 屯 碼


不 過 屯 中 站 又 冇 位 擺,A59唔 知 會 唔 會 泊 出 去961個 站 度??

金 魚 字Article 39:

網頁搬遷啟事+新網頁-70互動交通網


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Wed Apr 28 18:03, 1999 said:


本 人 原 本 的 網 頁 ─ 祥 華 巴 士 路 線 專 輯(Cwahp)


因 為 嚴 重 超 支 , 正 計 劃 把 呢 個 網 頁 關 閉


響 呢 幾 個 月 內 參 觀 人 次 已 達 七 千 多 人


多 謝 支 持!^_^

不 過 , 另 一 新 網 頁 亦 正 在 建 設 中


名 稱 為 ─70亙 動 交 通 網


網 頁 大 部 份 內 容 均 與'祥 華 巴 士 路 線 專 輯'相 若


可 以 講 係 將'祥 華 巴 士 路 線 專 輯'搬 板

歡 迎 參 觀


網 頁 尚 未 完 成(完 成 了 一 半)

網 址:


http://i.am/hp70


http://freeweb.digiweb.com/pages/70/main.htm

請 各 以 前 有 祥 華 巴 士 路 線 專 輯 連 線 的 網 主 , 可 以 更 新 連 線

~~~Tony(S3M61)~~~Article 40:

發光新巴


日山十一郎 (amypylai@netvigator.com) from 202.67.250.240 at Thu Apr 29 14:37, 1999 said:


新 記 大 灑 金 錢 改 裝199舊 空 調 中 巴,聽 聞 其 中 一 項 係 改 善 照 明 系 統,


將 車 廂 內 既 光 管 由 以 前 一 截 一 截,改 到 類 似 三 叉 戟 或 者 城 記9xx


個 隻 一 列 式 照 明 系 統.令 車 廂 更 加 光 亮.

另 外,新 記dm躉 未 出 牌 新 車,座 位 扶 手 將 會 同 城 記 既dm躉(例 如


2290個 隻)一 樣,再 唔 係 單 單 一 個 倒u字 型.

唔 知 上 文 有 冇 板 友 提 過?請 指 正.

ps:若 果 尋 日 九 龍 灣 車 禍 係 城 記/九 記 再 加 新 記 巴 士 撞 埋 一 齊,仲 唔 係


串 燒 三 兄 弟!

日 山 十 一 郎#


Article 40: (Request 1)

> 尋 日 九 龍 灣 車 禍 邊 道 有 新 巴 份!!!Article 41:

問DM1和單層新巴2001去向


N.W.F.B VA14 (adwel272@hkstar.com) from 202.82.48.137 at Thu Apr 29 14:34, 1999 said:


小 弟 想 問DM1和 單 層 新 巴2001現 在 走 邊 條 路 線.Article 42:

提供影相路線


M69 (lsming@ctimail.com) from 203.80.74.22 at Thu Apr 29 15:33, 1999 said:


請 問 各 位 可 否 提 供 影 前 中 巴 相 的 行 程 路 線?

唔 該(曬)^_^


m69Article 43:

Do you think this is too ...


M69 (lsming@ctimail.com) from 203.80.74.22 at Thu Apr 29 15:24, 1999 said:


Do you think in this half year, the new buses in Hong Kong are so boring. Dennis Trident, Dennis Dart, and the bus body, Alexander ALX500, Duple, is so many on the road. Will this bring to a standardize of HK buses!