19990418
Articles on 18th April, 1999.

Today's Articles: 45.


Articles' Numbers: (19990418_01-45)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文


Article 1:

Question about the Victory II model.


HA9560 (ycyiu@ibm.net) from 202.82.54.62 at Sat Apr 17 17:21, 1999 said:


When will this model on sale? And which bus company will prant on the body? And what is the body type of the model??

Thanks a lot.

HA9560Article 2:

Re: 有沒有搞錯?嶼巴字軌不知所謂


KIT (williamc@tsl.net.hk) from 203.80.101.73 at Sun Apr 18 01:55, 1999 said:


> Marshall CX1 (marcy001@netvigator.com) said:


> 今 天 到 大 嶼 山 一 走,不 過 我 看 到 的 字 軌 和 版 上 的 全 部 不 一 樣.


>


> 1.A35的 巴 士 不 是 他 所 說 的 一 樣.....


> 沒 有5部BENZ,我 在 梅 窩 住 的 朋 友 說 從 來 沒 有5部BENZ走A35.


> SO CRAZY~~


當 然 沒 有 一 天 是 用 足5部BENZ來 行A35的


但 每 日 至 少 有 一 部(我 會 在 字 軌 表 上 補 充 番)


>


> 2.23,11的 巴 士 不 知 所 謂,我 看 了 多 天 巴 士 都 沒 有


他 說 的ILS??

我 今 日 在 東 涌 就 見 到 有 我 所 說 的ILS啦!

>


> 如 果 有 人 不 懂 嶼 巴 的 話,不 要 做 嶼 巴 字 軌


如 有 意 見,歡 迎 提 出.

KIT


Article 2: (Request 1)

> 1.A35的 巴 士 不 是 他 所 說 的 一 樣.....


> 沒 有5部BENZ,我 在 梅 窩 住 的 朋 友 說 從 來 沒 有5部BENZ走A35.


> SO CRAZY~~

A35應 該 係 無5部 字 軌 車 咁 多o既 。

> 2.23,11的 巴 士 不 知 所 謂,我 看 了 多 天 巴 士 都 沒 有 他 說 的ILS??

老 兄 , 今 日 係 星 期 六 , 好 多 路 線o既 需 求 大 增 , 加 上 有 大 量 冠 忠 車


打 仗 , 又 或 冠 忠 司 機 取 其 他 嶼 巴 無 字 軌o既 車 打 仗 , 派 車 情 況 同 平


日 可 以 係 完 全 兩 回 事 。


Article 2: (Request 2)

> Kwan (sfac3a09@netvigator.com) said:


>


> 我 唔 理 有 冇 錯,我 想 講 下 東 西.


> 我 剛 剛 同 個 好 熟 嶼 記 的 板 友 講 開,佢 同 我 都 覺 得 平 日 同 假 日 根 本 就


> 沒 有 太 大 機 會 這 些 車 行 字 軌.


>


> 而 且 資 料 錯 漏 百 出,看 看 其 車 牌 及 收 費 就 知 了.


> 睇 下 個 車 牌,唔 係 嗎?冇 這 部 車?


車 牌 資 料(指A35)應 該 無 錯.


> 幾 時A35假 日 特 價$20?

A35假 日 根 本 就 是 收20元 正,並 無 特 價.


> N35有dart行?


我 承 認N35上 用DART的 資 料 是 錯 誤.


> 電 子 牌 巴 士 行11?我 和 板 友 只 見 行2同31.

我 無 寫 過 電 子 牌 行11, 23就 有.


Article 2: (Request 3)

> 車 牌 資 料(指A35)應 該 無 錯.

請 看 看 所 有 巴 士,字 軌 車 係 有 特 點 的...


非 字 軌 車 會 少 樣o野.


所 以 我 肯 定 你 多 了 些 無 用 車 及 少 了 字 軌 車.

> 我 無 寫 過 電 子 牌 行11, 23就 有.

你 知 唔 知 那 部 是 什 麼,是HZ牌 新 車 來 的,並 不 是 你 所 謂 的


改 裝 電 子 牌.

冇 辦 法 啦,SEND電 郵 都 冇 人 回 覆,只 好 這 樣 做 了.


Article 2: (Request 4)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


>


> 清 明 節 翌 日 我 坐 過 A35, 是 收 廿 三 元 的.


>


> --


> 車 匙!

我 查 詢 過 嶼 巴,真  收23元.


十 分 對 不  各 位 板 友,請 各 位 原 諒


因 為 我 坐 過 個 次 係 收20元(唔 通 司 機 攪 錯?)


我 會 即 時 更 正

KIT


Article 2: (Request 5)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


> 老 友, 請 你 細 心 閱 讀 一 下 主 頁 的 '板 主 專 用 區', 請 問 板 主 說 了 些 什 麼?

阿 板 主 冇 話 虛 報 資 料 的 處 理 方 法 喎!


Article 2: (Request 6)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 我 諗 以 下 呢 句 係 重 點:


> '請 勿 因 芝 麻 綠 豆 小 事 而 令 到 本 板 氣 氛 變 壞 。'


>


> 還 記 得 當 日 字 軌 表 摺 埋 的 原 因 嗎? 你 們 是 不 是 想 它 再 摺 一 次?


>


> --


> 車 匙!

但 我 相 信 那 位 板 友 不 是 因 小 事 而 吵, 其 實 我 們 都 應 該 重 視 這


個 問 題, 只 要 不 是 言 論 過 激, 我 相 信 都 係 可 以 接 受. 是 不


是 要 弄 好 警 民 關 係 而 不 捉 偷 東 西 的 人? 所 以 其 實 字 軌 表


都 是 提 供 資 訊, 大 家 都 想 有 一 個 好 的 字 軌 表, 互 相 的 言 論


中 和 就 可 達 到 這 目 標!

NWFB DA71


Article 2: (Request 7)

Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


> 我 諗 以 下 呢 句 係 重 點:


> '請 勿 因 芝 麻 綠 豆 小 事 而 令 到 本 板 氣 氛 變 壞 。'


>


> 還 記 得 當 日 字 軌 表 摺 埋 的 原 因 嗎? 你 們 是 不 是 想 它 再 摺 一 次?

實 在 有 太 多 人 有 「 自 己 一 定 做 得 比 其 他 人 好 」o既 觀 念 。


字 軌 表 關 閉 左 大 半 年 , 而 家 開 返 , 大 家 可 唔 可 以 俾 D 時 間 負 責 人 做 野?Article 3:

Re: 最好聽的引擎聲!


加德士LF272 (victory2@netvigator.com) from 206.161.52.2 at Sun Apr 18 15:22, 1999 said:


> Ambrose (ambrosey@netvigator.com) said:


> 不 知 道 大 家 認 為 最 好 聽 的 引 擎 聲 是 那 一 款 ?


> 直 到 現 在 我 自 己 認 為 最 好 聽 的 引 擎 聲 可 以 算


> 是Leyland Victory-2! 雖 然 車 長 在 夏 天 駕 駛


> Leyland Victory-2的 感 覺 極 不 好 受 , 而 在 多


> 年 前 也 有 很 多 投 訴 有 關 它 的 剎 車 聲 , 但 是 我


> 直 到 現 在 也 不 能 接 受 這 一 些 名 為 環 保 巴 士 所


> 發 出 的 引 擎 聲 , 那 些 環 保 巴 士 小 弟 年 多 前 首


> 次 試 坐 後 已 經 在 這 板 投 訴 下 樓 層 尾 部 的 聲 浪


> 很 大 , 更 不 幸 的 到 了 現 在 那 些 環 保 巴 士 更 可


> 以 發 出 一 些 相 似 大 象 的 悲 慘 叫 聲(我 家 住 十 八


> 樓 也 能 聽 到)! 那 麼 這 又 怎 樣 可 以 叫 環 保 巴 士


> ? 另 外 城 巴 有 部 分 非 環 保 巴 士 也 開 始 有 這 問 題


> 出 現 ! 希 望 巴 士 公 司 和 有 講 部 門 能 早 日 解 決 這


> 問 題 !


>


> Ambrose

我 認 為 最 好 聽 的 引 擎 聲 是LX,LF,SF,XF,MC,MB&ML


Article 3: (Request 1)

小 弟 認 為MEo既 聲 比 較 好 聽,尤 其 於 荃 灣'斬 柴 佬'上 斜 入 屯 公 唔 駛


轉 波,之 後 加 速 聲 好 勁 啊!同 近 期o既 新 車 小 弟 都 覺 環 保 引 擎o既 聲


都 幾 大 哩.


Article 3: (Request 2)

> 2500- Citybus 5B (ronaldsamuel@ctimail.com) said:


> LF 也 很 好 聽 哩!


> 特 別 是 它 在 高 波 的 聲!

唔 只LF, 仲 有SF, XF......總 之 小 弟 覺 得 珍 寶0既 引 擎 聲 都 好 聽


仲 有 我 款 代 表 車---DL excellent la, 近 來 坐 多 左722, 又 覺 得DA


引 擎 聲 好 聽.


___________________________________________________________


2A/DL13暗 西 怪 客


ngamsai99@hutchcity.com


icq:33546559


Article 3: (Request 3)

> NA (ngamsai99@schoolteam.net) said:


> NA

I like ME in Taipo highway , also the single deck MAN


and Mitisubishi in 211Article 4:

Re: 各隧道的英文串法


AV102 GL3694 (agnescsf@asiaonline.net) from 202.85.94.19 at Sat Apr 17 23:25, 1999 said:


> chung (chengtt@ctimail.com) said:


> 如 題,


> 仲 想 問 問 各 隧 道 的 英 文 串 法

紅 隧--Cross Harbour Tunnel


東 隧--Eastern Harbour Crossing


西 隧--Western Harbour Crossing


大 隧--Tate's Cairn Tunnel


獅 隧--Lion Rock Tunnel


城 隧--Shing Mun Tunnel


將 軍 澳 隧-- Tseung Kwan O Tunnel


Article 4: (Request 1)

> 紅 隧--Cross Harbour Tunnel


兩 軸 收 $15 , 三 軸 收 $20

> 東 隧--Eastern Harbour Crossing


兩 軸 收 $30 , 三 軸 收 $40

> 西 隧--Western Harbour Crossing


兩 軸 收 $90 , 三 軸 收 $105

> 大 隧--Tate's Cairn Tunnel


兩 軸 收 $15 , 三 軸 收 $23

> 獅 隧--Lion Rock Tunnel


兩 軸, 三 軸 均 收 $8

> 城 隧--Shing Mun Tunnel


兩 軸, 三 軸 均 收 $5

> 將 軍 澳 隧 道-- Tseung Kwan O Tunnel


兩 軸, 三 軸 均 收 $3

香 港 仔 隧 道 - Aberdeen Tunnel


兩 軸, 三 軸 均 收 $5

大 欖 隧 道 - Tai Lam Tunnel


兩 軸 收 $35 , 三 軸 收 $45

機 場 隧 道, 蕪 湖 街 隧 道, 觀 塘 道 隧 道 等 等...


兩 軸 收 $0 , 三 軸 收 $0 ^_^


Article 4: (Request 2)

> Alex (alexcad@hknet.com) said:


> 各 隧 道 的 巴 士 收 費 是 根 據 單 層 或 雙 層 收 費, 而 不 是 按 車 軸 收 費.


>


> 城 隧 收 費 是 五 元 正.


正 確 來 說 , 隧 道 的 收 費 是 以 車 軸 以 及 層 數 收 費 , 各 隧 道 均 不 同 。Article 5:

今日搭新記rt.38後感想.............


小丸子新巴色VA54 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) from 158.182.1.38 at Sat Apr 17 17:52, 1999 said:


今 日,小 弟 見 係 屋 企 得 閒 冇 事,於 是 落 北 碼 搭 下 新


記rt.38玩 下.我 搭 了 架VA8 rt.38,架 車d座 位 坐 落 去


好 舒 服!當 架rt.38 VA8原 途 只 有 小 貓 三 四 隻 人 上


車,就 算 架rt.38去 到 乘 客 入 南 區 往 點 銅 鑼 灣''興 利


中 心''都 只 有4-5人 上 架 新 記rt.38,每 次 我 行 過'興 利


中 心 巴 士 站,d入 南 區 乘 客 見 到 新 記rt.38,42''走 甲 唔


透''.唔 通 新 記rt.38,42係 香 港 仔 客 留 下 不 好 印 象?d係 銅 鑼 灣 入 香 港 仔 客 只 顧 城 記rt.72,而 忽 視 新 記


rt.38,42............................

每 次 入 香 港 仔 必 搭 新 記rt.38,42的.........


VA54 HN8897


81P上!


Article 5: (Request 1)

> FatfishZ (fatfishz@netvigator.com) said:


> 請 客 觀 一 點 。


>


> 72 vs 38/42:


>


> $4.7 vs $5.2


> 5-10min vs 10-15/8-15min


> Octopus vs No-Octopus

38 香 港 仔 同 銅 鑼 灣 兩 邊 都 係 分 段 $5 。

價 錢 相 差 太 少 , 況 且 大 部 分 人 都 係 因 為 費 事 搵 / 唔 夠 碎 銀 而 入 五 蚊 算


數 , 所 以 問 題 應 該 只 係 在 於 有 冇 八 達 通 。

> 講 得 衰o的, 38/42想 同72爭, 簡 直 係 妙 想 天 開!

咁 除 非 72 呢 架 捷 達 豪 , 如 果 唔 係 比 係 你 你 一 定 唔 會 上 38 啦 。


Article 5: (Request 2)

改 用 躉 和 用 得 八 仔 後 會 多 D 擁 躉 掛


Bean架 黎 先 坐Bean架 咯Article 6:

Re: 誠徵: 抄字軌時 打發時間之方法


Rick (chopchoi@hknet.com) from 202.67.240.47 at Sat Apr 17 21:36, 1999 said:


> 2500 (willychg@netvigator.com) said:


> 本 人 承 認,自 己 一 向 用 最 原 始 之 方 法 去 抄 字 軌


> --在 路 上 等 車 出 現


> 今 日 也 一 如 以 往 地 抄 錄, 用 了2小 時 抄 了 城 巴R10


> 不 過 好 悶AR.:P


> 因 此 要 誠 徵: 抄 字 軌 時 打 發 時 間 之 方 法 please


> email 電 郵 本 人


> 以 珍 惜 版 中 空 間la:)


>


> 今 日10仔 有 出30架 車 不 過 事 實 上 開28架, 多 的'暫 停 服 務' 駛 走


> 按 此 PRESS HERE


> 駛 乜 咁 多 車ar:p [不 用 回 覆]


>


> 2500


> mkcheng

我 是 講 一 講 抄 字 軌 的 方 法 。


字 軌 , 是 指 一 部[通 常]在 該 線 行 走 的 巴 士 ,


並 唔 係 以 你 之[一 日 所 見], 就 可 以 作 準 !


雖 然 城 巴 可 能 無 字 軌 制 , 但 亦 可 入[常 用]車 型 嘛 !


但 你 就 見 一 部 入 一 部 , 咁 如 果 你 見 到 部 係 攝 車 ,


又 或 者 部 真 定 字 軌 無 出O黎 行 , 你 又 點 才 是 準 確 呢 ?

Rick


Article 6: (Request 1)

其 實 最 好 打 發 時 間 之 方 法 是 搭 該 線 一 轉,邊 搭 邊 睇 最 正,


唔 駛 企,又 方 便.


不 過,如 果 搭 車 為 睇 車,睇 車 為 搭 車 都 幾 怪.


或 者 去 總 站 附 近 有 落 地 大 玻 璃 的 快/餐 廳 就 最 舒 服,


如:上 水 M 記/大 X 樂 , 翠 屏 道 Maxim .

GZ5818/Tonio Tse


Article 6: (Request 2)

多 謝 閣 下 之 意 見, 你 之 建 議 的 值 得 參 考,


我 會 考 慮 下 閣 下 之 高 見 架:p


或 許 星 期 一 再 研 究 下WHICH是 真 正 字 軌la.

2500mkchengArticle 7:

Re: 有關S3N248 EU5242意外一問


3AV171 (yhtsn@speednet.net) from 207.151.70.181 at Sun Apr 18 15:11, 1999 said:


> 阿 恆 (ryhchan@ctimail.com) said:


> 話 說 在1992年7月 初 的 一 個 下 午, 我 獨 個 兒 去 了 屯 門 廠 拍 照,


> 當 行 到81廠 時(近 油 坑 位),發 現 有 一 架 熱 狗 用 鐵 架'long'起,


> 後 來 得 一 位 帶 朋 友 帶 領 下 進 入 廠 看 看,原 來 係S3N248,當 時 我 唔


> 知 車 牌 是 什 麼,但 從 車 身 底 盤 看 看DDA1808-571,再 問 一 問 朋 友,


> 原 來 車 牌 係EU5242,此 車 出 牌 後 所 屬 的 廠 是 元 朗 廠(U).


> 但 最 奇 怪 的 是 車 頭 司 機 位 部 份 被 切 去.你 們 知 不 知 道 該 車


> 在1992年 發 生 什 麼 交 通 意 外 而 導 致 車 頭(司 機 位 部 份)被 切 去 呢?


> 後 來.此 車 的 車 牌 由EU5242轉 為GL9743.


> 阿 恆

I have a newspaper which shared about a Dennis Dragon 11m's


(I recognise that that was a S3N222-270) engine part was on


fire in a tunnel several years ago. I saw the fleet number


was S3N24? (since the photo had not taken the whole bus).


I remember it was just like serving in 73x or what.I really


did not remember. Is that the bus you are looking for?


I am not sure.

If there is any false,please correct it!


3AV171


Article 7: (Request 1)

> 電 腦 王 子 (shwong@chevalier.net) said:


>


> Sorry,轉 車 牌 係 幾 時o既 事?據 兩 本 陳 生 主 編o既 九 記 手 冊 指S3BL248


> o車 牌 係GL9743.究 竟 邊 架 車 轉 車 牌 呢?

王 子 兄,以 小 弟 所 知,架 車 係 發 生 嚴 重 交 通 意 外.攪 到 要 咁 樣 做 大


手 術.(但 發 生 什 麼 意 外,小 弟 就 真 係 唔 記 得)但 架 車 未 發 生 意 外 前


個 車 牌 的 確 是EU5242.但 手 術 後,架 車 重 新 領 牌.所 以S3N248現 在


個 車 牌 係GL9743.登 記 日 期 是1995年7月17日.

安 仔 字Article 8:

Re: Discussion:(NWFB)3043.3044!


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.167.253.139 at Sat Apr 17 22:12, 1999 said:


> bryan (andy56k@ctimail.com) said:


> I see (NWFB)3043.3044 in CHAI WAN.This bus I think is 12m.


> But no number plate.I see these bus have pillow.


> Welcome to discussion.


> Use chinese is best.


> Bryan

Did you mean 'headrests' or are they really 'pillows'?

100/911R/M1 Wong


Article 8: (Request 1)

Dear Bryan:

i also see 2 DM tridents in Chai Wan today, but i can't see


clearly. Do they have registered?

LM1Article 9:

Re: 原來科索沃都有Neoplan!!!


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) from 137.189.4.4 at Sat Apr 17 20:49, 1999 said:


> A.C (tinaau@cyberec.com) said:


> 原 來 科 索 沃 都 有Neoplan!!!


>


> 今 天 我 看 午 間 新 聞 時


> 看 科 索 沃 的 公 路 中 有 一 部Neoplan--N4016(好 似)


> 正 在 運 送 難 民


> 想 不 到 這 些 地 方 也 有Neoplan

咁 全 球 好 多 個 國 家 都 有 日 本 車 啦,歐 洲 地 方 有 德 國 車 行,一 D 都 唔 出 奇 !


Article 9: (Request 1)

咁 都 好 啊!起 碼D難 民


走 都 走 得 舒 服DArticle 10:

Re: [相片+討論] 呢條N線有冇得做?


2500- Citybus 5B (ronaldsamuel@ctimail.com) from 208.167.224.112 at Sat Apr 17 22:36, 1999 said:


> HH9619 (98296437d@polyu.edu.hk) said:


> [相 片+討 論] 呢 條N線 有 冇 得 做?


>


> 原 來 除 了N970外, '新 公 司'仲 計 畫 了N904


> 大 家 認 為 有 冇 得 做 呢?


堅 尼 地 城 有 幾 多 人 呀, 就 算 係 都 有 紅 小 啦!


>


> (如 找 不 到 相 片, 請 按reload一 次, Thank!)

原 來Reload是search engine, 按 一 下 便 能 找 到 你 的 所 謂'珍 貴'相 片!


你 淨 係show半 個 車 身o米 得o羅! D 相o既 位 置 全 是 在1x巴 士 站 影 的.


又 話 驚 新 公 司 查, 係 就o吾 好show啦!


自 己 看 已 夠 啦!? 洗o麥 晒 命?


P.S. 無 人 話 過 想 看 的! 不 要'屈'人!!!!!!!


2500- Citybus 5B


Article 10: (Request 1)

> 堅 尼 地 城 有 幾 多 人 呀, 就 算 係 都 有 紅 小 啦!


1.你 的 意 見 也 幾 有 見 地..


>


> 原 來Reload是search engine, 按 一 下 便 能 找 到 你 的 所 謂'珍 貴'相 片!


2. 不 過 你d領 悟 力 都 幾 差, 我 的 意 思 是 大 家 可 以 到 我 們 的 網 頁,


看 看N904的 相 片 作 為 參 考. 如 果 大 家 入 到 我 們 的 網 頁,而 找 不 到N904的 相 片,


可 按reload一 次.

> 你 淨 係show半 個 車 身o米 得o羅! D 相o既 位 置 全 是 在1x巴 士 站 影 的.


3. 我 收 到 有 些 板 友 的Feedback,佢 地 認 為 得 半 個 車 身, 睇 得'唔 夠 喉'


所 以 咪show 埋 出 來. 因 為 除 去 車 牌 了, 所 以 問 題 不 大.

> 又 話 驚 新 公 司 查, 係 就o吾 好show啦!


4. 咪 除 去 車 牌 了


5. 我 認 為 大 家 都 有 興 趣 知 道 巴 士 公 司 打 算 開 什 麼 新 線.


如 果 不 影 響 到 別 人 工 作, 而 又 令 大 家 得 到 一 些information的 話.


我 認 為 都 冇 問 題 的.

> 自 己 看 已 夠 啦!? 洗o麥 晒 命?


6. 你 為 人 真 自 私, 有 野 都 唔 同 別 人 分 享.


如 果 人 人 都 好 似 你 咁 自 私. 唔 同 別 人 分 享 所 見 所 聞


其 他 巴 士 愛 好 者 咪 收 了 好 多'料'
> P.S. 無 人 話 過 想 看 的! 不 要'屈'人!!!!!!!


7.你 不 想 看 不 代 表 其 他 人 不 想 看.


8.仲 有, 我 們 不 認 識 你, 也 冇 同 你 結 怨, 你 唔 好 次 次 插 我 們 好 不 好!


9.如 你 對 我 們 有 任 何 意 見, 請e-mail或 用icq 告 訴 我 們, 多 謝 合 作.


我 們 的icq 是11144344.Article 11:

問九巴45x


S3BL400,LF123 Hello Kitty (sjs85230@sjs.hkcampus.net) from 205.252.144.87 at Sun Apr 18 02:18, 1999 said:


睇 到 學 校 圖 書 館 有 本90年 街 道 圖(其 實 係


成 個 月 前o既 事),睇 到 有 條45X,我 想 問o下:


45x路 線 資 料 同 點 解 會 取 消.

Thanks!:)

S3BL400(EK867)


Hello Kitty


39A Buspage


Article 11: (Request 1)

是 九 巴 於 重 組 城 隧 線 時 取 消 的, 至 於 路 線 資 料,


請 其 他 人 接 力. Alex~


Article 11: (Request 2)

45X 是 城 門 隧 道 通 車, 由48A變 過 來


秦 石--荃 灣 碼 頭


經 車 公 廟 路,顯 徑,大 圍, 城 隧,278X沿 線


往 荃 碼


而 葵 涌 則 有46X, 秦 石--荔 景 南


經 車 公 廟 路,顯 徑,大 圍, 城 隧,現 在 的46P特 車


往 荔 景 南,往 沙 田 繞 入 石 梨

車 隊 是48A中 的 雞 車

而48則 變 成47X, 48X


47X 禾 輋--葵 盛


48X 禾 輋--荃 灣 碼 頭

47X,48X沙 田 路 線 曾 作 兩 次 更 改


1. 禾 輋,市 中 心, 沙 角,新 城 市 三 期 打 圈


大 圍,城 隧


後 來 三 期 打 圈 又 加 一 站,不 過 仍 然 兜 路,SO


之 後 變 成


2. 禾 輋, 沙 角, 市 中 心,城 隧

荃 葵 路 線,47X和 現 在 一 樣


48X和278X一 樣

以 前48有OLYMPIAN 12M和DRAGON 12M


所 以47X 用LEYLAND 12M


48X 用 DRAGON 12M

以 前 日 日 搭48 / 48X返 小 學 的


DM3103Article 12:

九記2K幾問


風間火月 (hsbt@netvigator.com) from 168.70.66.59 at Sun Apr 18 01:26, 1999 said:


想 問 下2K的 :

1) 開 辦/摺 埋 日 期 。

2) 用 過 乜 車 。

3) 點 解 會 開 ( 重 要 一 次 開 兩 條 :1K同2K, 又 同 時 摺 埋 )

4) 當 年 站 牌 上 的2K係 啡 底 白 字 , 點 解 ?

唔 知 容 兄/F-Stephen兄 知 唔 知 ?

風 間 火 月 到 此 一 遊


Article 12: (Request 1)

第 三 條 既 答 案 : 九 巴 自 己 話1K同2K係 「 九 龍 半 島 旅 遊 線 」 之 類 啦 (唔 記 得 喇)


即 係 圍 住 個 九 龍 半 島 ( 彌 敦 道,界 限 街,馬 頭 圍,紅 磡 等 ) 行,


鍾 意o係 九 龍 半 島 邊 度 落 都 得(但 係 就 無 何 文 田 份)


Article 12: (Request 2)

> 1) 開 辦/摺 埋 日 期 。


> 開 辦 日 期 我 就 不 太 記 得.(大 約 在80年 代 初)


'如 有 錯 誤,歡 迎 提 出'


> 2) 用 過 乜 車 。


> 但 我 肯 定 的2K用 過Albion & Daimler Fleetline,至 於


2K有 冇 用 過 長 牛,我 就 不 肯 定.


例 如:BJ8957,BL1823,BL1830.


珍 寶 掛 牌 的 有:D993 BT534,D667 BG5125,D668 BG5126


而1K用 過 鴨 車&雞 車,G544亦 曾 是1K的 主 力.


(P.S.因 為 我 以 前 每 天 都 要 搭2K返 學,搭1K放 學.)


> 4) 當 年 站 牌 上 的2K係 啡 底 白 字 , 點 解 ?


> 因 為2K有 行 過 以 前 所 謂  豪 華 巴 士(即Albion),但 係 好 似 冇 冷 氣.


阿 恆.Article 13:

尋車, 有關最新93K掛牌車一問.


阿恆 (ryhchan@ctimail.com) from 208.167.245.246 at Sun Apr 18 00:03, 1999 said:


本 人 想 找 以 下 車 輛:


3AV320 HG4315,


AD285 HA9367,


S3N32 DM9261 及


S3M71 DP1454.


你 們 知 道 它 們 在 哪 個 廠 呢?


另 外, 請 問 有 冇 板 友 有 最 新93K之 掛 牌 車 資 料 呢?


謝 謝 各 位!


阿 恆


Article 13: (Request 1)

早 兩 日 見 佢 行43, 仍 然 係K貼 紙, 唔 知 係 唔 係 轉L廠?


Article 13: (Request 2)

AD285 HA9367 好 似 調 左U廠.


S3N32 DM9261 係S廠86掛 牌 車.

HB 916Article 14:

Re: Is this rumor being true?


2500- Citybus 5B (ronaldsamuel@ctimail.com) from 208.167.224.112 at Sun Apr 18 00:01, 1999 said:


> 100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) said:


> Not too long ago, I heard there was a deal between Dennis and


> CMB in which CMB originally ordered some Tridents. Though


> for some (technical?) reasons, Dennis couldn't deliver them


> in time, hence it delievered those 2+2 Condors with M11 engines


> instead.


>


> Could the same hold true for KMB? As it originally ordered \


> 100 (more!) Tridents. Though Dennis couldn't deliver them,


> so 170 Dragons were delivered instead.


>


> Can anyone tell me whether or not the statement above being


> true?


首 先, 我 並 非 捉 你grammar, 你 的TITLE意 思 是 這 謠 言 是 否 曾 是 真 的


但 中 巴 專 利 權 已 成 了 定 局 了.


建 議: Is this true?

第 二: If true, Dennis 好 離 譜wor! 對 我 們bus fans來 說, 毀 了 中 巴 有Trident的 夢 想!唉...唉.....


Article 14: (Request 1)

唔 知 你 o翕 乜. '中 巴 專 利 權 已 成 了 定 局 了' 跟 呢 句 o野 的


Grammar 有 乜 關 係? 佢 的 問 題 也 沒 有 牽 涉 中 巴 專 營 權.


任 何 新 產 品 都 要 一 段 時 間 一 定 程 序 先 至 可 以 正 式 大 量 投 產 o架 啦.


都 唔 知 有 乜 咁 離 譜.

--


車 匙!Article 15:

電子牌兩問+To:T.P.T.


MC1 (n7136579@netvigator.com) from 208.151.84.173 at Sun Apr 18 11:16, 1999 said:


前 排 見 板 主Ken Fung整 左 個Java攪 牌 器,玩 過 後 便


開 始 研 究 電 子 牌,但 仍 有 以 下 問 題 未 解 決,還 望 各 板


友 指 教:

1)城 巴 車 身 則 部 的 電 子 牌 大 小 是 否 和 車 尾 的 一 樣(23乘7點)?


2)九 巴AV的 電 子 牌 的 制 造 公 司?

加 問 板 友T.P.T.,你 的 電 子 牌gif是 用 甚 麼 軟 件 整?

歡 迎 賜 教

MC1


「 巴 」 全 集


Article 15: (Request 1)

'GIF Construction Set'

回 應呢 篇 文:


我 只 不 過 係 跟 住 張 相o黎 整 個 牌o者, 唔 通 咁 都 有 罪 麼?


我 又 唔 係 問 新 巴o的 職 員 拎 跳 字 牌 資 料..

咁 唔 通 模 擬 巴 士o的 野 都 唔 得? 咁 好 多 網 頁 有 巴 士 模 型 之


類o既 野 都 係 唔 應 該 放 在 其 網 頁 上?

整o左 好 多 電 子 牌, 但 係 唔 敢 放 上 網 囉.....


T.P.T.Article 16:

Re: 3AD大發神威


HB 916 (lmc05122@lmc.hkcampus.net) from 202.67.252.17 at Sun Apr 18 11:35, 1999 said:


> 80M (wolfteam@netvigator.com) said:


> 本 人 今 日 大 約 八 時 由 觀 塘 搭89D返 馬 鞍 山,


> 當 行 到 亞 公 角 街 近 沙 田 醫 院 時,


> 跟 隨 著 駕 駛 學 院 的 學 神, 可 能 太 慢,


> 師 傅 行 過 隔 離 線 爬 頭.如 此 鏡 頭 實 屬 少 見,


> 因 大 多 師 傅 都 會 慢 慢 跟 著 行.


> 全 程 藍 田 至 利 安 兜 埋 廣 源 都 是 三 十 五 分 鐘.

閣 下 可 去 下 顯 徑 街, 間 中 有 些 的 士,旅 遊 巴 泊 在 路 旁,


即 使 中 間 有 個 安 全 島, 46X 既 3BL 一 樣 照'扭'過 去!

HB 916Article 17:

Re: 考考你------九記有幾多架短龍?


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) from 168.70.95.63 at Sun Apr 18 06:54, 1999 said:


> 風 間 火 月 (hsbt@netvigator.com) said:


> 答 案 即 刻 開 估 :558架 !


>


> 無 玩 你 架 ! 唔 信 ?


>


> 去 搵 下917掛 牌 , 你 就 會 搵 到 架 車 頭 貼 有ADS558的 短 龍 架 啦 !^_^

果 架ADS實 質 係ADS55定 係ADS58呢


架 車 以 前 行 過70


見 到 係ADS558就 好 奇 怪

所 以 諗 一 定 係 唔 覺 意 所 做 成

~~~Tony(S3M61)~~~Article 18:

無端端有個咁既fleet no. range?


2A/DL13暗西怪客 (ngamsai99@schoolteam.net) from 202.40.137.110 at Sun Apr 18 12:12, 1999 said:


> 前 中 巴8號 線 太 守VA51 (parnell@cyberec.com) said:


> 大 家 不 妨 估 下2043-2060會 係 咩 車?點 解 新 巴 搞 咁 大 既fleet no. range?


>


>


> <日 出 前 , 讓 悲 傷 終 結>,<甜 蜜 蜜>同<我 和 春 天 有 個 約 會>等 等 戲 會 令 你 想 起


> 哪 些 醫 學 問 題/名 詞 呢?


錯 啦!點 解 有 個 咁 小 既range至 真.2批dart的 長 度 係 唔 一 樣ga


小 弟 認 為 其 實 批 短dart fleet no 應 由2100開 始 更 好!


____________________________________________________________


2A/DL13暗 西 怪 客


ngamsai99@hutchcity.com


ICQ:33546559Article 19:

Re: 巴士撞小巴


阿恆 (ryhchan@ctimail.com) from 208.167.245.246 at Sun Apr 18 00:05, 1999 said:


> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


> 剛 才 無 線(夜 間 新 聞) 新 聞


> 謂 下 晝 時 份


> 一 架 九 巴112既3AV同 一 架 專 線 小 巴 響 旺 角 相 撞


> 兩 車 都 有 人 受 傷


>


> 唔 知 邊 架3AV撞 呢?


>


> ~~~Tony(S3M61)~~~


應 該 係3AV113 GR614 (L)Article 20:

問學堂巴士及啟德Neoplan現況


G542 (g542@paktin.com) from 206.17.108.234 at Sat Apr 17 21:14, 1999 said:


問 學 堂 巴 士CX3543及CX4086還 在 嗎 ?


及 啟 德Neoplan巴 士 已 經 賣o左 俾 。 。 。 。 。


答 案 明 日 公 怖


Stephen Cho^o^


ICQ#25915501


Article 20: (Request 1)

雪 梨 國 際 機 場 ?

有 人 話Sydney批 車 同 以 前 啟 德o個 批 好 似 , 唔 知 又 係 有 個 咩 牌...


(阿AL118兄 講o既)Article 21:

如何防止巴士司機酒後駕駛?


27454466 (amypylai@netvigator.com) from 202.67.250.240 at Sat Apr 17 20:39, 1999 said:


昨 晚(今 日 凌 晨)我 和 同 事 到 灣 仔 某 中 式 食 肆 食 宵 夜,時 間 大 概 是 凌 晨 二 時


至 四 時,旁 邊 一 檯 坐 有 一 班 大 漢,其 中 七 至 八 人 身 穿 城 巴 制 服,有 白 恤 衫 和


黃 恤 衫,相 信 是 休 班 的 城 巴 司 機 和 站 長.

叫 人 吃 驚 是,他 們 的 檯 面 放 滿 十 多 罐 飲 完 的 嘉x佰.他 們 高 談 闊 論,不 知 是 否


有 點 醉 意.

大 家 都 明 白 不 應 干 涉 其 他 人 的 私 生 活(包 括 巴 士 司 機),他 們 亦 不 是 邊 拿 著


啤 酒 罐 駕 駛,反 而 有 一 個 重 要 問 題:究 竟 巴 士 公 司 有 甚 麼 方 法 防 止 司 機 開 工


前 飲 酒?

畢 竟 百 幾 人 命 在 司 機 的 手 上!!!

歡 迎 板 友 接 力.Article 22:

Why the sound of the engine is changed?


Dragon (ckmbfor@netteens.net) from 203.184.229.124 at Sat Apr 17 17:54, 1999 said:


I discover that the sound of a KMB's AD is changed to a very loud, sharp noise


(Like the braking noise of a LV). Do anyone know why? Is there any problem with


the bus? It has lasted for about one month. Why don't it go back to the depot


for repair?


Article 22: (Request 1)

If they just finished their shift,


then I think it's OK.

These are hard working people that were justing having


a good time. Let's not give them a bad name.

P.S. You didn't see them drive shortly afterwards,


did you?Article 23:

請問起邊到可睇到巴士路線發展計劃的資料?


v (voletsy@hkstar.com) from 202.82.223.176 at Sun Apr 18 15:19, 1999 said:

請 問 起 邊 到 可 睇 到 巴 士 路 線 發 展 計 劃 的 資 料?Article 24:

【板務】 個板又有蟲?


T.P.T. (dckk@netteens.net) from 158.132.14.19 at Sun Apr 18 15:00, 1999 said:


請 睇 睇 呢 篇 文:


呢 篇

點 解 篇 文 個 編 號 係 '0' o既? 而 且 兩 篇 文 係 黐 埋 一 齊load.


當 我 想 修 改 篇 文 時 又 無 啦 啦 入o左 去Nicholas Louie板 友 篇 文 度


又 要 麻 煩 板 主 咯 : )

.....


T.P.T.Article 25:

新巴新都普有頭枕?


新巴1160 (iteawiv@netvigator.com) from 208.139.108.125 at Sun Apr 18 14:15, 1999 said:


如 果 真 的,咁 是(2001-2041)定DC那 隻?


另 外3043,3044和 前 一 批 仲 有 咩 分 別?Article 26:

兩張大相


彩色相對論 (jess66@ctimail.com) from 158.182.22.103 at Sun Apr 18 12:31, 1999 said:


由 於 之 前 半 個 月 唔 知 做 乜geocities upload唔 到file, 故 更 新 網 址


曾 作 暫 停, 但 現 已 恢 復 正 常.


-[彩 色 相 對 論]雙 週 大 相:


第 四 期 : BSI負 責 人Stanley Yung 的 代 表 巴 士


第 三 期 : 九 巴 都 有 架 銀 巴 士

-另1998廣 告 巴 士 選 舉 仍 接 受 投 票, 請 按投 票

-中 巴LV及 九 巴S3M廣 告 則 將 於 一 週 內upload上 網.


由 於 網 頁 空 間 有 限, ME相 片 將 會 由800*600縮 細 至480*360, 部 份 重 複


廣 告 則 會 刪 去, 敬 請 見 諒!

-1999-2000年 度 巴 士 發 展 計 劃 中 部 份 將 於 本 月 尾 擺 放 上 網; 但 由 於 本


人 並 沒 有 齊 所 有 公 司 發 展 計 劃, 故 暫 時 不 能 全 數 列 出, 敬 請 見 諒

敬 希 大 家 繼 續 支 持[彩 色 相 對 論]--written by Jess

PS: 對 於 日 前 有 關 巴 士 路 線 投 標 的 文 章 而 對 數 位 人 仕 引 起 不 便, 本 人


在 此 衷 心 表 示 歉 意.Article 27:

KMB Today


FOKMB (st1856@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Sun Apr 18 12:10, 1999 said:


I have some spare KMB Today.


(1) August 1996 Normal edition


(1) October 1996 Normal Edition


(2) January 1999 Normal Editon


(1) February 1999 Normal Edition


(1) February 1999 Special Edition


If any one want to get one, please send email to here:


station85m@hotmail.com


First Come First ServeArticle 28:

[WA]網頁推介﹕Southern Coast Transit網頁


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.140 at Sun Apr 18 01:23, 1999 said:


繼Perth Bus之 後 ,Southern Coast Transit也 已 經 有 自 己 的 網 頁 。


以 下 是 有 關 的 網 址 ﹕

Southern Coast TransitArticle 29:

【廣告】九巴訓練車分頁及 4961, 914 大相


香港巴士展覽中心 (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) from 206.161.52.3 at Sat Apr 17 23:49, 1999 said:


香 港 巴 士 展 覽 中 心 加 入 「九 巴 訓 練 巴 士」 分 頁 , 內 有 九 幅 相 片 如 下 :

1. 丹 拿 B HK 4493 勁 暗 勁 矇 車 尾 相 ;


2. 丹 拿 珍 寶 D716;


3. 雞 車 G150 及 G506;


4. 都 普 Jubilant N295;


5. MCW M15;


6. Leyland 3BL30;


7. Dragon 3N18;


8. Dart AA8

另 「每 週 大 相」 本 週 更 新 相 片 如 下 :

1. 九 巴 丹 拿 A 4961;


2. 新 巴 Dennis Condor DL48 行 914, 由 彌 敦 道 轉 入 佐 敦 道

歡 迎 參 觀 。

--


車 匙 ‧ 家 祺Article 30:

(ad) ADDED 17 photos!!!


80K and 83K Plaza (si439741@icard.hkstar.com) from 202.82.54.26 at Sat Apr 17 23:36, 1999 said:


80K and 83K Plaza has been added 17 photos, with different companies.

And has been chnaged the ISP: Hong Kong Cyber Campus.

Address:http://lmc.hkcampus.net/~lmc02138

PLease visit!!


80K and 83K PlazaArticle 31:

Franchised buses vs. GMB.


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.167.245.203 at Sat Apr 17 22:41, 1999 said:


Last night I was having dinner with my bus fans friends in Tuen


Mun. I remember quite a while ago the last departure for 60X


was 2300 hour, so I warned my friends. Then they checked and


now the last departure is at 2340 hour. We sat a while longer,


though somehow we missed the last bus afterall. So we proceeded


to take 63X, in which we learned the last departure is at 0005


hour.

Unfortunately, when I checked the 'BBQ pork plate' timetable, I was


shocked regarding the last A/C bus departure of 63X from Tin Tsz...


at 2200! (even earlier than 60X!) So I wonder about the followings:

1)Is it fair that the last A/C bus departure from Tin Tsz is


at 2200 hour, while from Jordan Ferry is at 0005?

2)If the excuse for not offering A/C bus service after late


hours is because the weather is 'cool' enough outside, then


why most (if not all) overnight routes are full A/C?

My friends persuaded me to take a hotdog in such cool weather.


Then a GMB 606 from Yuen Long came with destination 'Tsim Sha


Tsui East'. I jumped on it and paid $19 without a doubt. It


took me about 30 minutes (as the bus traveled along Tuen Mun highway, first


time to take any minibus over there) to get back home, in which


I alighted at Nathan Road right at the intersection of Austin


Road.

My friends called me when they reached Mei Foo, when I just


stepped off the GMB.

Even though I usually prefer franchised buses over minibuses,


GMB did earn my business this time (probably from many other


non-bus fans passengers as well, as no interchange for N260


is required).

100/911R/M1 WongArticle 32:

Tai Po Centre Terminal Homepage Update


Dennis Man (ctb26614@netteens.net) from 205.252.144.176 at Sat Apr 17 22:14, 1999 said:


My homepage is update


please sign my homepage guestbook


My email : dennis_man@hotmail.com &


New email address tpcth@hongkong.com


Thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


My homepage is Tai Po Centre Terminal Homepage


http://w3.to/tpcthArticle 33:

【大相廣告】九巴富豪披上『己卯兔年』廣告


香港汽車網絡快線 (hanvas@netvigator.com) from 208.167.228.210 at Sat Apr 17 22:09, 1999 said:


【 大 相 廣 告 】 九 巴 富 豪 披 上 『 己 卯 兔 年 』 廣 告

  《 香 港 汽 車 網 絡 快 線 》 現 已 更 新 ,


  更 新 項 目 為 《 每 週 大 相 》 ,


  相 片 為 :


    九 巴 富 豪 披 上 『 己 卯 兔 年 』 廣 告


  網 址 :


    http://home.netvigator.com/~hanvas/hkvne/weekly56.html

歡 迎 參 觀 !

本 網 特 別 通 告

本 網 將 於 五 月 開 始 陸 續 加 入 新 項 目 ,


包 括 大 量 珍 貴 相 片 首 度 公 開 , 各 位 萬 勿 錯 過 !Article 34:

[相片]68X ES4192 + 相片廊廣告


GZ5818 (kytse1@netvigator.com) from 168.70.68.49 at Sat Apr 17 21:41, 1999 said:


70X 網 頁


巴 士 相 片 廊有 大 量 相 片,

最 新 加 入:

雜 相 2: 58M 海 霸 S3BL , M EH4891 , BL DD3221 , S3BL DY8923


雜 相 3: CTB 2500 , CMB LM


平 治 廣 告 相: Nikko,區 局,Hilti,Work Safety


勝 利 二 型 相 集 2:Mild Seven , Guy Brake , CT5086 , 西 田...


上 水 相 集:70 ADS , 70X AD , 276P AV


還 有,


鴨 車 集


ME20 DF9705 特 寫


正 相 集 : 城 巴 熱 Olympian ,CTB HK104,GK2508,ES4192


S3BL174 在 上 水 的 相


S3BL364 在 上 水 的 相


屯 裝 近 況


雜 相:平 治 ME20 在 68 , 3AV39 Firestone 廣 告 , AV 行 70X.


巴 士 相 片 廊 1


70X : S3V,AV178,3N,S3M45


巴 士 相 片 廊 2


70X : S3V,3AV,AL


巴 士 相 片 廊 3


懷 舊 相 片


巴 士 相 片 廊 4


70: ME , G , 老 虎 頭


巴 士 相 片 廊 5


70X : 翠 屏 , ME1 , S3BL DZ296


巴 士 相 片 廊 6


73A : DF9705 , 273A :AN , 70K : S3M , 73K S3N


巴 士 相 片 廊 7


73X : S3BL , 72A : M , 270 : AA , 278P : HH


巴 士 相 片 廊 8


73: G , CMB 13 : MC , 43A : G


巴 士 相 片 廊 9


6C: N , 2A: 3AV , 114: CMB AL2 , 嶼 雞 , KMB AP1


勝 利 二 型 集


南 京 巴 士 集


上 海 巴 士 集


巴 士 大 相


GC2488 3AV 行 70X


其 他 相 片:


A43 路 線 牌,A43 大 相 ,A43 (左 面) ,A43 (右 面) ,A43 包 車 實 錄


A43 在 上 水 ,A31 國 泰 廣 告 ,73X 老 虎 頭 ,70X AV HT8622 ,


278X 3AD ,276P 3AV ,又 一 城 3AV ,271 3AV, 276P ADS

大 相: 78K AV,270 AA7,S3V2 行 6 ,


77K M EH4891,270 AM 往 天 平 ,270 AM 往 翠 麗

現 把 本 人 最 愛 相 片 與 各 位 分 享.
GZ5818/Tonio TseArticle 35:

問題一個


968 (jevonwu@netteens.net) from 205.252.144.207 at Sat Apr 17 21:38, 1999 said:


點 解 有 一 批 躉 ( 大 部 份 是HV/HW車 牌 ) 的 剎 車 聲 總 是 尖 得 很 ?


前 幾 日 , 我 放 學 搭 到ATR19(1A字 軌 ) , 當 時 部 車 上 埋 我 之 後 便 頂 閘 。


之 後 開 車...冇 耐 減 速 , 部 車 踩 迫 力 時 , 那 些 剎 車 尖 聲 竟 然 冇 晒 !


平 時 部 車 載 唔 係 好 多 人 時 係 調 番 轉 !


請 問 係 唔 係 部 車 個 迫 力 有 問 題 呢 (ATR1絕 對 冇 尖 聲 ) ?


定 係 個 廠 整 的 車 有 問 題 ?Article 36:

九龍地鐵站巴士離站不經匯翔道


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) from 208.139.98.88 at Sun Apr 18 16:26, 1999 said:


都 見 o左 一 個 禮 拜 左 右 啦, 除 215x 外, 其 他 由 九 龍 地 鐵 站 開 出 的 巴 士 線


都 唔 經 匯 翔 道 及 廣 東 道, 而 改 行 佐 敦 道 伸 延 部 分 直 入 佐 敦 道, 唔 知 改 動 係 永


久 還 是 臨 時 性 呢?

--


車 匙!Article 37:

字軌表大件事-請板主及眾負責人留意


LV123 (wkywong@net.polyu.edu.hk) from 202.85.89.27 at Sun Apr 18 17:04, 1999 said:


今 天 諗 住update一 下K15的 字 軌 表, 點 知 一 入 到 去...


點 解 負 責 人 變o左 另 一 位 板 友 呢? 但 我 無 放 棄 過K15喎!


我 用 番password login, 又login到! 但reload後 就 算click我 的 名 字


亦 只 出 另 一 位 板 友 的e-mail!


我 懷 疑 字 軌 表 有 蟲, 只 要 是 板 友, 就 可 以 入 任 何 一 條 線 修 改 以 至 惡 作 劇!


在 此 呼 籲 眾 負 責 人 小 心 所 負 責 的 路 線 分 分 鐘 俾 人'手 羅'o左!

LV123

副 本 抄 送 板 主Ken及 板 助Gakei!


Article 37: (Request 1)

致:板 主

為 何 我update都update唔 到 既,資 料 仍 然 照 舊 呢?


Article 37: (Request 2)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 如 果 真 係 有 咁 o既 事, 或 者 請 各 位 自 行 Backup 自 己 負 責 的 線,


> 以 免 有 任 何 資 料 上 的 損 失.


直 情 係 呀! 我 試 下login一 條 並 非 我incharge的 線


是 入 倒 的


*我 沒 改 任 何 野!


>


> --


> 車 匙!


Article 37: (Request 3)

入 到 去 改 野,咁 可 否 代 人 放 線 呢?


如 果 係 得,當 玩 野 果 個 人 放 左 人 條 線 自 己 再 成 為 負 責 人


咁 如 果 玩 野 果 個 俾 人cut左account,條 線 歸 邊 度,


俾 番 原 本 果 個 人?還 是 公 開 俾 人 鬥 快 欏


如 果 係 後 者 咁 咪 對 原 本 的 負 責 人 很 不 公 平 ?

N30,257B掛 牌 表 負 責 人


屯 兵


唔 好 整 蠱 我 呀!


Article 37: (Request 4)

我 改 左 人 地 個Mistake呀


我 又 無 做 惡 作 劇


請 版 主 大 人 有 大 量 唔 好 停 我 版 呀 :(


Article 37: (Request 5)

> 叻 霸 佳 (letchan@netvigator.com) said:


> 小 弟 剛 試 過 用 我 的account入 去 我 好 友 鮑 魚 的37A, 的 確 可 以 改 動 其 資


> 料 。 呢 次 大 鑊 ﹗

其 實 又 唔 駛 太 驚, 只 要 板 友 用 自 己 的 A/C 和 Password 入 去 改 其 他 人 的


資 料, 佢 o既 行 蹤 都 會 被 Log 住, 之 後 Check 返 呢 個 A/C 都 會 被 砍 o架 喇.

總 之 而 家 唯 有 等 板 主 上 網 至 可 以 搞 返 掂 o架 喇.

--


車 匙!Article 38:

新記18另一力砍木瓜10新招!


2500- Citybus 5B (ronaldsamuel@ctimail.com) from 208.151.76.22 at Sun Apr 18 16:57, 1999 said:


頭 先o係 中 環Landmark搭 車 返 屋 企, 發 覺 新 記 站 牌 無 左 話'20號 取 消 搭mud車 去 中 環', 改 左 做


' Route no 18 號 路 線


往 西 環(荷 蘭 街)


To Sai Wan (Holland St)


空 調 巴 士


Air Cond Bus


分 段 只 收$3.40 '


拉 唔 拉 倒 客 呢?


Article 38: (Request 1)

一 定 拉 到!


現 在8-9mins一 班,加 上 用 全Trident,不 過 最 好 延 長 至 堅 尼 地 城.


往 北 角 方 向 都 有,寫 住 所 經 地 點,好 正.


Article 38: (Request 2)

得 , 不 過 要 一 段 時 間 ﹗


西 環 的 人 對 新 事 物 的 適 應 要 比 其 他 人 慢 ﹗Article 39:

Re: [廣告] TWISK PAGE 加料


屯兵 (chungtm@netteens.net) from 205.252.144.207 at Sun Apr 18 18:22, 1999 said:


> Gary Tang (purity2@hkstar.com) said:


> TWISK PAGE


>


> 加 入 KCRC 龍 鼓 灘,流 浮 山 路 線 相 片, 實 景 拍 攝, 童 叟 無 欺,


> 歡 迎 參 觀.

我 想 問 下 係 咪 有 路 貫 通 龍 鼓 灘 及 流 浮 山 呢?


車 路 還 是 只 夠 人 行 的 路?Article 40:

模型消息(關於坡柴模型)


89X,上! (lmc03444@lmc.hkcampus.net) from 202.77.5.225 at Sun Apr 18 18:04, 1999 said:


尋 日 去 巴X世 界 睇0野 , 見 到 有 坡 柴 模 型0既 相 睇 ,


係 巴 士 專 線 廣 告 。 於 事 即 刻 問 下 老 闆 有 得 訂 未 , 佢 話


仲 未 訂 得 住 , 因 為 係 新 模 , 所 以 仲 未 知 定 價 , 但 應 該


唔 過$300。 佢 話 過 幾 日 應 該 就 訂 得 , 到 時 仲 有 版 睇 。

有 錯 請 指 正!

應 該 會 訂 部 的89X,上!Article 41:

您可在網頁內以ICQ方式談巴士!


麥華麟 (lauivy@hkabc.net) from 202.73.252.37 at Sun Apr 18 16:38, 1999 said:


叮 噹 的 巴 士 世 界 網 頁 開 了 一 個 分 頁---'叮 巴 聊 天 板',您 可 在 該 網 頁 內


與 同 時 參 與 聊 天 的 網 友 一 起 談 一 談 有 關 巴 士 的 東 西,方 式 有 點 像ICQ!


但 可 惜,只 有IE瀏 灠 器 才 能 使 聊 天 板 正 常 運 作!遲 一 點,本 網 會 試 一 試


把 聊 天 板 用 家 擴 展 到NETSCAPE瀏 灠 器 的 用 家!請 支 持!^_^


叮 巴 聊 天 板 網 址:http://www.hkabc.net/~lauivy/chat.html


在 叮 噹 的 巴 士 世 界 網 頁 內 也 有 超 連 結 到 叮 巴 聊 天 板 的!

大 家 除 了 來 香 港 巴 士 討 論 區 外,別 忘 了 到 叮 巴 聊 天 板 啊!

叮 噹 的 巴 士 世 界 網 頁,叮 巴 聊 天 板 網 主---麥 華 麟Article 42:

討論:應否禁止車長攜帶手提電話上車


巴士文 (daraman@netvigator.com) from 205.252.144.89 at Sun Apr 18 20:24, 1999 said:


看 今 期 「 今 日 九 日.有 彈 有 讚 」 其 中 一 篇 是 剪 錄 自 方 向 日 報 讀 者 投 訴


版 , 內 容 大 意 謂 有 乘 客 投 訴 九 巴 車 長 開 車 時 講 電 話......

原 文 節 錄 如 下 :


「 除 非 有 乘 客 舉 報 或 加 強 稽 查 巡 查 , 否 則 好 難 禁 止 司 機 大 佬 在 開 車


時 講 電 話......所 以 解 決 辦 法 就 係 唔 俾 佢 地 帶 住 個 手 提 電 話 上 車 ,


如 果 怕 有 緊 急 事 故 聯 絡 唔 到 可 以 帶 傳 呼 機 或 者 係 車 上 面 裝 通 訊 器...

看 完 這 篇 文 章 , 真 有 啼 笑 皆 非 的 感 覺 , 因 為 :


科 技 越 普 及 , 手 提 電 話 也 越 普 遍 , 可 謂 生 活 必 需 品 之 一 , 車 長 有 手 提


電 話 並 非 壞 事 , 若 因 為 有 個 別 車 長 犯 規 在 行 車 時 講 電 話 , 而 全 面 禁 止


車 長 帶 著 手 機 上 車 , 何 來 理 據 ? 是 否 侵 犯 人 權 ? 若 不 掛 在 腰 間 , 而 放


在 口 袋 裏 又 如 何 ? 事 實 上 巴 士 公 司 在 車 長 守 則 裏 , 已 說 明 不 可 在 行 車


時 講 電 話 , 若 車 長 犯 規 , 公 司 定 有 處 罰 方 法 , 而 且 絕 大 部 車 長 都 懂 得


自 律 。 以 我 所 認 識 的 多 位 車 長 為 例 , 他 們 的 手 機 均 有 來 電 顯 示 或 留 言


信 箱 等 服 務 , 以 方 便 到 站 後 覆 電 , 同 時 家 人 或 熟 人 知 悉 其 開 車 時 間 ,


都 不 會 貿 然 致 電 , 除 了 年 多 前 遇 過 有 中 巴 車 長 在 行 車 時 講 電 話 , 都 是


講 「 開 緊 車 , 遲 一 陣 覆 你 」 , 一 句 起 兩 句 止 , 除 此 外 我 未 見 過 有 車 長


敢 在 開 車 時 講 電 話 , 據 聞 有 位 前 九 巴 車 長 犯 規 , 被 便 衣 稽 查 遇 見 , 經


調 查 後 便 解 僱 。 相 信 現 時 的 制 度 , 已 有 足 監 管 力 , 何 必 明 令 禁 止 車 長


帶 手 機 , 兼 且 萬 一 有 特 別 事 故 , 例 如 交 通 意 外 或 壞 車 , 車 長 有 手 機 也


可 以 即 時 致 電 報 警 或 致 電 公 司 報 告 , 若 以 該 日 報 的 意 見 , 加 傳 呼 機 或


通 訊 器 , 也 未 必 可 行 , 因 為 傳 呼 機 只 方 便 收 訊 息 , 不 便 車 長 求 救 用 ,


通 訊 器 成 本 貴 , 也 不 見 多 用 。

據 聞 最 新 成 立 的 巴 士 公 司 , 有 意 取 消 夜 間 站 長 的 安 排 , 改 以 每 位 車 長


獲 發 手 機 一 部 , 以 方 便 到 站 後 致 電 控 制 中 心 「 摺 數 」 及 求 救 , 若 真 如


此 , 相 信 亦 有 其 好 處 , 因 為 每 部 手 機 的 常 用 經 費 也 只 是 數 百 元 , 兼 且


由 母 公 司 屬 下 的 網 絡 公 司 , 皮 費 自 然 較 低 , 但 若 聘 請 一 名 站 長 , 其 薪


酬 及 相 關 開 支 近 萬 。 當 然 若 真 如 此 , 又 有 人 失 業 了 !

各 位 板 友 意 見 又 如 何 ?

巴 士 文

註 : 方 向 日 報 的 意 見 似 乎 有 問 題 , 文 句 既 口 語 化 又 欠 通 順 , 竟 是 一 份


銷 量 至 多 的 大 報 , 難 怪 !


Article 42: (Request 1)

好 似 城 巴 同 雅 高 巴 士 係 用 對 講 機,唔 係 用 手 提 電 話

點 解 有 人 會 派 手 提 電 話 ?Article 43:

城巴抄新巴[電子路線牌]


CTB 962 (wwtmnt@ctimail.com) from 203.80.100.221 at Sun Apr 18 19:53, 1999 said:


我 尋 晚 搭962銅 鑼 灣 開1930的Trident(2272), 發 覺 部 車 出 到 電


子 顯 示,顯 示 的 方 法 係 好 似 新 巴 錦,部 車 的 顯 示 如 下:


屯 門 962


龍 門 居 962


本 來 冇 乜 唔 妥, 不 過 城 巴 抄 又 抄 唔 足, 轉 牌 時 竟 然 要 熄 燈 轉,


搞 到 轉 牌 時 等 緊 車D客 唔 知 部 車 行 乜 線, 各 位 認 為 城 巴 可 否 學


新 巴 錦 開 燈 轉 呢?

致 板 主, 愉 景 灣C線 已 經 由 我 負 責, 煩 請 你 嚮 空 缺 果 個 位 度 取 消


呢 條 線,thanks!

城 巴A21, 九 鐵A51, 愉 景 灣2及C線 負 責 人CTB 962


Article 43: (Request 1)

第 一, 呢 種 顯 示 方 式 早 於 新 巴 成 立 前 都 有 啦, 點 解 你 會 話 係 城 巴 抄 新 巴?


就 算 係 新 巴 有 先, 城 巴 才 有, 都 唔 可 以 話 係 '抄' 個 o番.
第 二, 城 巴 電 子 牌 照 明 方 法 跟 新 巴 的 不 同, 新 巴 是 外 來 光 源 反 射 落 電 子 牌 上,


城 巴 的 是 每 點 有 燈 泡 發 光 的, 可 能 這 種 牌 必 須 熄 燈 才 可 以 轉 牌 吧. Cityflyer


側 牌 都 要 分 中 英 文 來 轉 牌 的, 轉 的 過 程 都 係 要 熄 燈 o架 啦.

--


車 匙!Article 44:

抗議九巴減26M班次


DC10 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) from 137.189.4.5 at Sun Apr 18 20:21, 1999 said:


九 巴 真 係 離 哂 大 譜 , 將26M個 班 次 由11-17分 鐘 一 班


(佢 錄 音 個8-15分 鐘 一 班 係 好 舊 既 資 料 黎 喇)


改 鬼 左 做13-20分 鐘 一 班 ,


莫 非 真 係 咁 少 人 搭 ?


第 一 次 就 由8-15 改 做11-17


    依 家 由11-17改 做13-20

奇 就 奇 在 無 區 議 員 抗 議 , 真 神 奇Article 45:

尋易搭Dart


屯兵 (chungtm@netteens.net) from 205.252.144.176 at Sun Apr 18 20:52, 1999 said:


60M 6部---AA53,54,55,56,59,60


86K 2部---AA51,52


88K 2部---AA49,50

仲 有 兩 部(AA57,58)係 邊?