19990823
Articles on 23th August, 1999.

Today's Articles: 41.


Articles' Numbers: (19990823_01-41)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文


Article 1:

Re: 九巴有邊D巴士路線可改派11米車行?


Philips (ykfong@vtech.net) at Mon Aug 23 01:00, 1999 said:


> 霧 澤 風 子 (nwfbva63@netvigator.com) said:


> 92號,113以 前 都 是 派 短 龍 行 走 的,現 在 則 是 派AV行 走.那 麼 您 們 覺 得 現 在


> 九 巴 有 邊D用 細 車 行 的 路 線 可 改 用 十 一 米 車 行 走?歡 迎 討 論.


>


> 霧 澤 風 子


九 巴 既2C,2D,13M,17,31,36等 熱 狗 線 可 用11米S3BL,S3No黎 替10米 車.


至 於80M,81M,109,117,264M,299,606等 都 可 以 改 轉AVo黎 行 以 取 代ADS.


請 接 力!


Article 1: (Request 1)

兄 台 , 點 解 你 會 認 為 2C, 2D, 13M, 17, 31, 36, 80M, 81M, 109, 117, 264M, 299,606


可 以 用 11米 車 去 行 的?

如 果 以 上 路 線 改 了 用 十 一 米 車 行 , 你 估 行 一 些 窄 路 時 會 唔 會 過 火 位


呢?

如 果 過 了 火 位 橫 越 了 雙 白 而 發 生 交 通 意 外 , 誰 去 負 責?

如 果 17 用 十 一 米 車 行 , 行 到 去 何 文 田 村 過 「 山 洞 」 時 會 有 什 麼 景 況?

如 果 2D 用 十 一 米 車 行 , 經 過 巴 域 街 左 轉 石 硤 尾 街 時 , 遇 上 了 交 通 警


察 , 你 估 下 那 位 車 長 將 會 收 到 什 麼?

如 果 九 巴 認 為 可 以 轉 的 話 , 那 條 路 線 早 就 轉 了 用 大 車 行 啦 , 仲 駛 等


你 投 訴 先 改.........
5D  德 褔 花 園   往   紅 磡   ( 循 環 線 )


Article 1: (Request 2)

> AV102 GL3694 (agnescsf@asiaonline.net) said:


>


> 14C,23M 都 得.


> 不 過17,109,299,606 等 路 線,九 巴 都 係 認 為 路 面 情 況 唔 許 可,用 大 車 走 會 有 困 難, 所 以 這 些 路 線 不 能 轉11米 車o黎 行.


>


> AV102


However, why 217P uses 11m buses?


Article 1: (Request 3)

因 為217P 唔 經 何 文 田 村


那 些 不 適 合 大 車 行 走 的 路 段


全 是 位 於 何 文 田 村 內


Article 1: (Request 4)

那 麼212點 解 唔 用 十 一 米 車 行 走 呢?有 時212雖 有 十 一 米 車 客 串 行 走,


但 總 唔 明212點 解 至 今 仍 用 短 龍 同 三 菱 行 走...


Article 1: (Request 5)

Any reason why 11m buses are being used on routes like 109 amd


606 by bus companies from across the harbor?

Adding to the list, I think 238M and 212 can use 11m buses,


also 68X!

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 1: (Request 6)

我 講o左 十 次 都 唔 只 啦, 新 巴 用11米 係 夾 硬 來, 九 記 只 要 一 張 內 部


通 告 可 以 即 時 令 新 巴 唔 落 得DA去109度!

下 次 唔 該 做o左 資 料 搜 集 先 講!

LV123Article 2:

Re: [想問問]黑色暴雨警告訊號現正生效,有冇巴士路線停駛或特別事故?


港島西人Raymond (kwan113@netteens.net) at Mon Aug 23 11:25, 1999 said:


> 新 巴25 (julianna@netvigator.com) said:


> 如 題..


> 不 是 交 通 意 外,只 是 巴 士 路 線


>


> Thanks


> 新 巴25


>


> 請 回 答~

德 輔 道 西(正 街)封 閉~


Article 2: (Request 1)

> 港 島 西 人Raymond (kwan113@netteens.net) said:


>


> 德 輔 道 西(正 街)封 閉~

以 下 道 路 因 為 發 生 水 浸,山 泥 傾 瀉 或 者 塌 樹


因 此 行 駛 以 下 道 路 之 路 線 需 要 停 駛,改 道 或 脫 班:

1.屯 門 公 路


2.青 山 公 路


3.沙 頭 角 公 路


4.錦 田 公 路


5.大 埔 公 路


6.馬 鞍 山 路

消 息 來 源:九 巴 熱 線(27454466)

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 2: (Request 2)

軒 尼 詩 道 東 行 因 有 招 牌 墮 下 要 封 閉 . 所 有 行 經 該 處 的 巴 士 要 改 行


告 士 打 道 東 行, 包 括2,5,5B,11,23,23A,23B,25,26,101,111,115,182,601,680,690,691


E11,A11


(時 間:1300)

John--2100


Article 2: (Request 3)

> 3AD138 (ckccheng@netvigator.com) said:


>


>


> 新 巴15只 行 到 港 安 醫 院,然 後 掉 頭.


> 大 嶼 山 巴 士 停 .

由10:15起 , 嶼 巴1號 ,4號 ,7號 已 恢 復 行 駛 。

Rick


Article 2: (Request 4)

> Rick (chopchoi@hknet.com) said:


>


> 有 , 九 巴2D改 路 ,


> 九 巴51,64K及251M因 荃 錦 公 路 水 浸 而 預 先 道 知 會 脫 班 。


> 嶼 巴 只 有1,4,7號 正 在 服 務 。


>


> Rick


> 巴 士 資 訊 網

九 巴53會 不 會 改 道?Article 3:

【板務】「百文蟲」影響修改文章


Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) at Mon Aug 23 11:15, 1999 said:


在 長 達 200 多 篇 文 章 的 那 條 Thread 中, 內 裡 的 修 改 文 章 功 能 出 現 毛 病,


只 見 全 頁 空 白 什 麼 都 沒 有, 希 望 板 主 能 抽 空 修 正.

--


車 匙! (:P)


Article 3: (Request 1)

Boardmate or boardmaster?Article 4:

Re: 現存的SF上層還有沒有雞翼窗?


LA24 (kinghon@netteens.net) at Mon Aug 23 11:02, 1999 said:


> 晨 鋒 (lochunki@hkstar.com) said:


> 如 果 有...佢 係 編 號SFxx呢 ? 同 埋 而 家 行 緊 乜o野 線...

以 家 係 無 蛇 仔 寶 用 雞 翼 窗.


如 果 講 翻 起 最 後 一 架 有 雞 翼 窗o既 珍 寶 應 該 係LF154


不 過 嚮LF154除 牌 之 前o既 大 概 一 個 月,


某 人 蓄 意 打 破 左 喱 對 雞 翼 窗,所 以 搞 到


喱 架 車 服 役o既 最 後 一 個 月 係 用 搪 窗.

CMB


LA24,FJ1017


Article 4: (Request 1)

唔 係LF154,係LF13 (BG1222)!


Article 4: (Request 2)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 請 問 SF 有 沒 有 用 過 雞 翼 窗?

有. 至 少 Mike Davis 本 中 巴 書 影 到 SF2 係 用 雞 翼 窗.

當 年 應 該 所 有 山 寨 寶 原 裝 都 係 用 雞 翼 窗.


Article 4: (Request 3)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 請 問 SF 有 沒 有 用 過 雞 翼 窗?

Yes, as i heard from friends, all SF are originally


equipped with 'chicken wings', but all are removed afterwards

I have a photo of SF19 with chicken wings windows, but


it is around 1992Article 5:

Re: 廣告四問


S3BL384 (romanus5@hkstar.com) at Mon Aug 23 14:46, 1999 said:


> Edward Hong (edhong@netvigator.com) said:


> 1. 新 巴 生 果 巴 係 咪 有 一 單 層 和 雙 層?編 號 及 所 行 路 線 是 什 麼?


> 2. 城 巴 是 否 有 部47?(行5A)翻 上 長 榮 航 空 廣 告?


> 3. 有 線 電 視ML43是 否 長 期 行2?


> 4. 據 本 版 版 友 所 述 有 部 九 巴 開 龍 上 了 「 地 球 之 友 支 持 清 潔 香 港 」 , 編 號


> 及 所 行 路 線 是 什 麼?


> 謝 謝 解 答


>


> Edward Hong

Re.2:they're 343 & 354, they're slightly different from the old one.


Re.4:it should be DP5480 (S3N129) on Rt.14


Also, the CTB no.804 has been repainted the same Ad.

S3BL384


Article 5: (Request 1)

新 記 生 果 巴 單 層------2028(行19)


新 記 生 果 巴 雙 層------1168(新 記 關 生 話 大 多 數 行8P)

有 線 電 視 有 部 ML34,大 多 數 行2或2A

LF293


Article 5: (Request 2)

> AV102 GL3694 (agnescsf@asiaonline.net) said:


>


> 1168, 2028


>


>


> 我 知 有 架 行14 既 龍 有 這 個 廣 告, 不 過 唔 係 開 龍.

該 巴 士 的 編 號 是S3N120(車 牌:DP5490)Article 6:

Re: 點解中記被cut專營權前...


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) at Mon Aug 23 15:06, 1999 said:


> LV1 - CA6169 (sfx83306@sfx.hkcampus.net) said:


> 1.點 解 中 記 被cut專 營 權 前, 要 購 買 冷 豪VA64之 類, 不 買 三 叉 戟 呀?


> 難 道 中 巴 死 之 前 唔 想 試 新 車?

據 聞 VA51-VA64 是 從 九 巴 的 訂 單 借 來, 作 為 與 混 吉 談 判 專 營 權 問 題 的


籌 碼.

> 2.珍 寶 都 成 廿 幾 歲, 佢 仲 用? 九 記 都 產 n年...

師 傅 話: 珍 寶 機 件 性 能 良 好, 加 上 有 做 保 養, 如 果 唔 係 冷 氣 化 既 話,


再 用 耐 d 都 得.

> 3.中 記 的 冷 馬DA,LA,VA點 解 要 用 半 開  窗 呀??唔 用 九 記  全 密 車 窗?

中 巴 原 先 的 設 計 是 當 冷 氣 壞 了 的 時 侯, 可 以 開 窗 作 通 風 之 用. 不 過 後


來 卻 發 現 用 得 著 的 機 會 很 少, 而 且 窗 隙 會 有 漏 水 的 情 況. 所 以 後 來 的


新 車 都 不 採 用 雞 翼 窗, 而 作 過 五 年 大 驗 的 LA, 除 LA3 外 都 拆 除 了 雞 翼 窗.

> 4.中 巴 點 解 唔 用 八 仔?

可 以 延 續 專 營 權 的 話 便 會 安 裝 了.

> 5.中 巴 有 冇 鎖 車? eg. SF,LF,LV.MB.....

大 部 份 都 有, 詳 情 要 麻 煩 知 情 的 板 友 加 以 補 充 了.

VA52


Article 6: (Request 1)

> 2.珍 寶 都 成 廿 幾 歲, 佢 仲 用? 九 記 都 產 n年...


>


唔 夠 車0丫0麻,況 且D珍 寶 又 保 養 得0甘 好,咪 唔''湯''住0羅!以 前 九 巴D丹 拿A都 由1949年 行 到1983年 先 至 退 役 啦!


Article 6: (Request 2)

> 1.點 解 中 記 被cut專 營 權 前, 要 購 買 冷 豪VA64之 類, 不 買 三 叉 戟 呀?


CMB wanna buy Dennis Trident instead of the ten new DAs


However, Dennis Trident was still testing at that time.


> 難 道 中 巴 死 之 前 唔 想 試 新 車?


>


> 2.珍 寶 都 成 廿 幾 歲, 佢 仲 用? 九 記 都 產 n年...


CMB keep buses better than KMB


And KMB fleetlines have no power steering.


>


> 3.中 記 的 冷 馬DA,LA,VA點 解 要 用 半 開  窗 呀??唔 用 九 記  全 密 車 窗?


CMB wanna give more emergency windows/exit while the bus has some problems...

P.S. LV1's registration number is CA9169Article 7:

Re: 新汀九橋封閉 ! 行遠幾耐?


趙雲 (deskjet@glink.net.hk) at Mon Aug 23 12:25, 1999 said:


> Duncan Wong (duncanw@hkabc.net) said:


> 小 弟 改 掛 黃 色 暴 雨 警 告 訊 號 就 要 搭 九 巴 961 返 工 !


> 想 問 新 汀 九 橋 封 閉 ! 行 遠 幾 耐 ?

落 荃 灣 路, 再 係 葵 涌 道 上 番 快 速 公 路. 唔 塞 車o既 話 就 用 多


兩 個 幾 字 都 啦.

不 過 荃 灣 路 唔 塞 車 就 真 係 幾 奇 下 囉...

趙 雲


Article 7: (Request 1)

> CV7946 (anthonycm@ctimail.com) said:


>


> 唔 駛2個 字,差 一 分 鐘 咋.(兩 部 巴 士 一 齊 行 屯 公(出 九 龍),之 後 一 部 上


> 汀 九 橋,一 部 繼 續 行 屯 公,到 荔 景 時 會 見 返 部 巴 士.)兩 個 字 已 夠 行 成 條


> 荃 灣 路.


> 不 過 塞 車 就 真 係 差 好 多 啦.

小 魚 坐12:00的E33,都 行 番 汀 九 橋,及 青 馬 上 層

今 日 見 到 一 部 爆 棚 的 鴨 行53經 屯 門 公 路 的


金 魚 字Article 8:

Re: 新巴DL幾問:


DA21 (tomica@hkstar.com) at Mon Aug 23 02:11, 1999 said:

> Philips (ykfong@vtech.net) said:


> 睇 過 昔 日 中 巴 網 頁 後,發 現 有6部DL會 續 牌(包 括DL3,4,5,8,45,48),唔 知 會 續 四 個 月 還 係 一 年?


> 而 家 有 無 上 新 巴 色?


>


> DL續 牌 後,我 估 會 有 好 多 熱 狗 行 番2A,8號,唔 駛D乘 客 坐 收 費 較 費 既 冷 馬.


> 82號 可 能 係 行 大 量 躉 同 熱 狗.

但 係 而 家 都 唔 見 有 DL 出0黎 行, 真 係 會 續 牌 嗎?? 如 果 係 就 好 啦, 一 定 要 搭 番 幾 轉 同 埋 影 番 幾 幅 相 囉!

DA21


Article 8: (Request 1)

> 愛 上2A. 巴 (clement@netteens.net) said:


>


> 我 諗 佢 續 牌 的 意 思 可 能 是 己 經 續 左 , 但 係 續 都 係 去 到8月 , 所 以DL8 最 後 先 死 。


> DL2都 有 續 牌 , 不 過 都 係 死 埋 。

唔 係~ 呢 幾 架DL已 經 入 左 柴 廠(入 得 柴 廠 都 唔 會 係 湯), 仲 有 幾 架ML都 係 入 左 去,


九 成 九 都 係 驗 車.

DA82,HB8095.Article 9:

Re: 急問--問巨鷹珍寶系乜??


72x (tckmail@hknet.com) at Mon Aug 23 13:39, 1999 said:


> G542 (g542@paktin.com) said:


> 如 題 !


> 系 乜 車 身 ?


Sun Mei King


> 乜 底 盤 ?


Daimler Fleetline


> 乜 引 擎 ?


Gander


> 有 無 相 睇 ? ?


See at HK bus yearbook 99'


> 邊 度 可 以 見 到 ? ?


ZhenSing


>


> Stephen Cho G542


> ICQ#25915501


> KMB 2E Bus Page


Article 9: (Request 1)

> Gander


It should be 'Gardner'.

3AV120Article 10:

Re: 汀九橋封閉之巴士改道


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) at Mon Aug 23 10:11, 1999 said:


> Flying Chuk (chuk@netvigator.com) said:


> 頭 先 收 到 金 魚 電 話,佢 話 汀 九 橋 現 在 封 閉,行 經


> 汀 九 橋 之 巴 士 線960,961,962,968改 行 青 衣 西 路,


> 荃 青 路.而61X則 改 行 荃 灣 路.


>


> 飛 机 竺

另 外 想 問:E33,E34,A43


及264M,269B,269C,62X會 否 因 汀 九 橋 封 閉 改 行 屯 門 公 路 呢


同 埋 汀 九 橋 點 解 封 閉

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 10: (Request 1)

所 有 經 汀 九 橋 的 路 線 改 行 屯 門 公 路 。


汀 九 橋 封 閉 因 為 風 力 達 烈 風 程 度(>62km/h)。

3AD138Article 11:

Re: 嶼巴部份路線恢復行駛


Rick (chopchoi@hknet.com) at Mon Aug 23 09:49, 1999 said:


> Eric & Rosanna (ericnet1@netvigator.com) said:


> 由 於 天 文 台 懸 掛 黑 色 暴 雨 警 告, 加 上 大 嶼 山 雨 勢 頗 大, 嶼 巴 宣 佈 所 有


> 路 線 停 駛, 直 至 另 行 通 告.


>


> 來 源: 商 業 電 台 新 聞 報 導


>


> Eric & Rosanna


>


>

嶼 巴 公 佈 ,10:15起 ,1,4,7號 恢 復 服 務 。

Rick


巴 士 資 訊 網


Article 11: (Request 1)

無 線 話 是 因 為 多 處 嚴 重 水 浸.

另 NWFB 15 只 上 至 港 安 醫 院 (司 徒 拔 道),


然 後 掉 頭 返 中 環.Article 12:

點解中巴特別鍾意用雞翼窗


Adolf Marcos (98101270j@polyu.edu.hk) at Mon Aug 23 06:46, 1999 said:


各 位 好


樓 下 個 位 板 友 提 及 雞 翼 窗,我 都 想 問 下


點 解 中 巴 係 七/八 十 年 代 買o既 車,車 頭 成 日 都 用 雞 翼 窗


繼 有 山 寨LF, SF, MC, MB, BR, ML (1/2)


我 明 白o尼o的 係 英 國o既 標 準 置,但 係 點 解 中 巴 唔 就 香 港o既 天 氣 而 配 用 普 通 窗 呢??反 而 嚮 後 期 先 換,甚 至 唔 換(好 似o的LF咁)


而 九 巴 就 有 先 見 之 明,嚮 買BL1-3同3M時 就 選 用 普 通 窗


咁 咪 重 慳 錢?!


唔 通 佢 防 漏 水 好o的??


希 望 有 高 人 可 以 指 教 指 教!!


唔 該 晒!!

Adolf Marcos


Article 12: (Request 1)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 但 係 九 巴 o係 最 後 一 批 的 S3N 和 S3V 都 用 返 雞 翼 窗 喎,


> 可 能 用 雞 翼 窗 冇 咁 大 風 吹 入 來 啦. 如 果 用 兩 幅 式 趟 窗, 就


> 算 閂 o左, 行 行 下 車 都 會 自 己 開 返 o既.


>


> --


> 車 匙!

雖 然S3V 車 頭 係 冇 咁 大 風 吹 入 來, 但 係 如 果 夏 天 坐S3V 車 頭 真 係 幾 慘. 車 頭 又 曬 到 正,但 係 又 冇 乜 風 吹 入0黎.

AV102Article 13:

Re: 問巴士車廂高度限制


AV102 GL3694 (agnescsf@asiaonline.net) at Mon Aug 23 14:13, 1999 said:


> NWFB4001 (oxball@netteens.net) said:


> 我 記 得 運 吉 對 於 巴 士 車 廂 高 度 係 有 最 低 限 制 既, 即 車 廂 不 能 低 過 某 個 高 度, 我 想 問:


> 1.這 個 最 低 限 制 是 幾 多 厘 米?


> 2.九 巴ME下 層 車 尾 天 花 升 高 是 否 因 遷 就 這 限 制, 是 的 話 為 何 運 吉 批 准2500同 Centroliner 下 層 車 尾 勁 高?


> Thanks


>


> NWFB4001

ME 同 Neoplan 車 尾 升 高 應 該 係 因 為 要 遷 就 車 尾 車 底0既 零 件, 所 以 地 台 要 升 高.


所 以 Neoplan 上 層 車 尾 地 台 也 相 對 地 升 高 了.

AV102Article 14:

Re: 龍運新編號是怎樣命名的?


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Mon Aug 23 13:44, 1999 said:


> Chik Wing Him (hy1615@netvigator.com) said:


> 龍 運 新 編 號 是 怎 樣 命 名 的?


> 豪 華 躉 及 普 通 躉 的 命 名 方 法 又 是 否 一 樣 呢?


> 可 否 詳 細 解 釋?

普 通 版 ﹕ 原 有LW編 號 加90


(例 如 ﹕LW11 -> 101)


機 場 版 ﹕ 原 有LWA編 號 加500


(例 如 ﹕LWA1 -> 501)

有 錯 請 指 正 。Article 15:

Re: 荃鐵一問.


S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) at Mon Aug 23 11:33, 1999 said:

> 比 亞 九 九 (s967137@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


> 各 位:


> 荃 灣 地 鐵 站 巴 士 總 站 是 一 個 繁 忙 的 總 站 , 相 信 大 家 不 會 反 對 , 我 每 次


> 在 荃 鐵 乘42M時 , 望 著 總 站 總 覺 得 很 奇 怪 :


> 1) 我 無 論 在 什 麼 時 間 , 總 得 見59M人 山 人 海 , 一 架 又 一 架 的 冷 龍 和 熱 狗 利 蘭 ,


> 出 出 入 入 , 但----如 此 繁 忙 的 路 線 , 為 什 麼 仍 用 十 一 米 車 ? 反 之 , 59A會 用 十


> 二 米 龍?


> 2) 至 於 其 他 路 線 , 如60M, 66M, 68M等 , 為 什 麼 仍 用 十 一 米 車?


>


> 請 各 位 為 小 弟 解 答.THX


> ---昨 晚 見 住 一 架 架 救 護 車 出 入 青 衣 西 路 的


> 比 亞 九 九

其 實 情 況 同68X一 樣,我 估 計 九 記 認 為 這 些 路 線 客 量 大,


只 要 增 加 班 次 就 無 問 題.


至 於59A,69M,69X用12米 車 原 因,可 能 天 水 圍,龍 門 居


人 口 不 斷 增 加,需 要 大 車 幫 助.

S3N353Article 16:

Re: 110 extention?


100/911R/M1/300/917 (invespac@netvigator.com) at Mon Aug 23 00:22, 1999 said:


> NWFB 2094 (p2094@hkiworld.com) said:


> Long time ago, I've heard from other boardmate that


> Tunnel Rt. 110 will be extend to Olympic Station, Tai Kok Tsui


> But now, that route has extend yet, do anyone know what


> is happening?


>


> NWFB 2094

Did you confuse my 'suggestion' of such over that of 914?

There could be possibility regarding it being re-routed via


Nathan Road or IEC.

Of course, the government's department has the final say...

100/911R/M1/300/917 WongArticle 17:

新巴DART模型有樣睇


Mark 3 (metro_cammell_weymann_metrobus@i-cable.com) at Mon Aug 23 14:07, 1999 said:


星 期 六 去 過 太 子 某 模 型 店


新 巴DART的 樣 板 攏 了 在 門 口


店 員 稱 樣 板 只 會 攏 到 本 星 期 四


而 車 底 也 刻 有 新 巴logoArticle 18:

請問蓮花地有冇水浸?


72x (tckmail@hknet.com) at Mon Aug 23 13:09, 1999 said:


o的 巴 士...Article 19:

{投票}於我的巴士投票站......


Ray (rayhung@netteens.net) at Mon Aug 23 11:56, 1999 said:


投 票 包 括:


1你 覺 得 香 港 應 否 放 寬 巴 士 最 高 行70KM/H的 速 度?


2你 最 愛 那 公 司 製 的 巴 士?


3九 巴 應 否 全 冷 氣?


4你 覺 得 那 巴 士 公 司 服 務 至 好?


5九 巴 應 否 加 強 巴 士 馬 力?

請 到 此 投 票:


i.am/buspage

members.tripod.com/~mybuspageArticle 20:

問新記車


DA90 (refchan@netteens.net) at Mon Aug 23 11:51, 1999 said:


我 想 問DA90,1626去0左 邊 條 線Article 21:

History about KMBrt.11C,43M,58M,66M


DAEMON's (il2239@netvigator.com) at Mon Aug 23 11:47, 1999 said:


May I know the information of KMBrt.11C,43M,58M,66M?


Are there much passengers taking them?Article 22:

模型及NFS巴士出廠一問?


GP7528 (louche@netvigator.com) at Mon Aug 23 09:47, 1999 said:


請 問LF模 型 出 左 未,因 為 有D人 講 到 好 似 出 左,但 我 又 唔 知 出 左 未,咁 如 果 未 出,


咁 會 幾 月 幾 日 出?仲 有BUS DESINGER 兄,點 解ME咁 耐 都 未 出,請 說 大 約 幾 月 幾


日 出 廠?等ME等 得 好 辛 苦 的GP7528~.~Article 23:

多謝你!城巴~


港島西人Raymond (kwan113@netteens.net) at Mon Aug 23 08:54, 1999 said:


昨 日 打 風 打 到 香 港 咁~


當 時 身 在 沙 田 , 當 我 一 家 在10:30pm想 歸 家 ,


城 巴 仍 能 車 我 回 家 :182->5B

多 謝 你 ! 城 巴~


p.s.昨 日 只 見 以 下 路 線 行 走 :


KMB:82M,81K


NFB:101,104


CTB:5B,10,11,12A,12M,170,182,962,969,......

港 島 西 人Raymond HKWPArticle 24:

國泰新機場廣告巨龍,九巴ADS 紙巴士


山 手 巴 士 線 (il2239@netvigator.com) at Mon Aug 23 05:04, 1999 said:

>LONGWIN DRAGON 12m with NEW AIRPORT advertisment
>KMB DRAGON 10M AD BUS

希 望 能 接 受 更 多 意 見

from 山 手 巴 士 線 ,icq: 43554832Article 25:

頭條新聞(23.8.99)﹕小巴險衝倒十數工人


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Mon Aug 23 03:49, 1999 said:


以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(23.8.99)明 報 ﹕

小 巴 險 衝 倒 十 數 工 人Article 26:

請新巴 8 號字軌表的負責人更新資料


DA21 (tomica@hkstar.com) at Mon Aug 23 02:19, 1999 said:


剛 查 看 新 巴 8 號 字 軌 表, 發 覺 裡 面 全 部 係 一 個 月 前 的 熱 狗 字 軌, 麻 煩 立 即 更 新! Thanks!!
DA21Article 27:

[adv.]MY BUS BLIND


72x (tckmail@hknet.com) at Mon Aug 23 00:58, 1999 said:


Long Win bus


CMB / NWFB Daimler Fleetlie - LF107


CMB / NWFB Volvo Olympian - VA8


Thank you : 金 魚 , 癲 狗 ,PTC


If you have any bus blind data, please add me & send msg. - #44456011Article 28:

大埔舊路封閉,坐ME行吐露港或是時候


ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) at Mon Aug 23 15:37, 1999 said:


如 題,受 影 晌 路 線 包 括70,72,72A,73A,74A


它 們 全 都 改 經 吐 露 港 來 往 大 埔 及 沙 田Article 29:

詢問:落馬州至黃崗過境穿梭巴士


98D (50152415@plink.cityu.edu.hk) at Mon Aug 23 15:35, 1999 said:


如 題 , 本 人 有 下 列 間 題 , 請 各 位 解 答 , 本 人 從 來 未 踏 足 袓 國 一 步 , 又 無 回 鄉 卡 。


1)這 條 線 服 務 時 間 和 收 費 ?


2)車 程 需 時 多 少 ?


3)整 個 車 程 有 什 麼 程 序 ? 怎 樣 辦 理 出 入 境 手 續 ?


4)黃 崗 方 面 的 總 站  怎 樣 的 ?


5)落 馬 州 方 面 車 站 的 人 員 應  大 陸 人 , 他 們 怎 樣 從 大 陸 過 來 香 港 開 工 ?


是 否 隨  頭 尾 班 車 上 下 班 ?


6)服 務 時 間 過 後 , 巴 士 泊 在 那 裏 ?


謝 謝 各 位 回 答 。Article 30:

80M加冷後情況+荔廠ADS入沙廠


ADS154 (s957487@mailserv.cuhk.edu.hk) at Mon Aug 23 15:24, 1999 said:


今 日 係80M加 強 空 調 巴 士 服 務 既 日 子


而 今 日 就 有3部 非80M字 軌 既ADS行80M


順 序 為ADS39-GS6406,73-GT4440,161-GZ9270


上 述3部 車 都 係 沙 廠 後 備 車,唔 知 會 唔 會 落 字 軌


至 於 原80M熱 車 字 軌BL98-DG1627就 行82K


另 外,今 日 有 兩 架 荔 廠ADS入 左 黎


ADS97-GT9094行81K,車 頭 有280P牌


AD106-GU1559行284


此 情 況 同26/4 81M加 冷 第 一 日 情 況 相 同


而 是 次 又 有 外 來ADS調 黎,係 自26/4 81M再 次 發 生


P.S請 問 有 冇 人 知 沙 廠 有 冇 車 調 左 出 荔 廠

早 前 估 計 錯 誤 既ADS154Article 31:

朗屏水浸


Benz (sing1817@netteens.net) at Mon Aug 23 16:15, 1999 said:

朗 屏 路 (巴 士 出 站  度)大 水 浸!

嚴 重 塞 車!

670 , k1x , 656 , A70 ,A71 ,95R 脫 班!!

搭 完670的Benz( Wait for 30 minutes )Article 32:

Why don't boardcast 881?


u.best (china@ismart.net) at Mon Aug 23 16:55, 1999 said:


Many people like to listen 881 more than 903!


Why don't boardcast 881?Same company!

Do you agree?Article 33:

AM is 903 buses?


u.best (china@ismart.net) at Mon Aug 23 16:53, 1999 said:


Today when i took 203,i can hear 903!


AM is 903 buses?Article 34:

開玩笑路線建議


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) at Mon Aug 23 17:06, 1999 said:


有 一 個 人 cheungnh@netvigator.com 近 來 在 路 線 建 議 欄 貼 上 多 條


開 玩 笑 路 線 建 議

包 括 199 (中 文 大 學 - 寶 琳) (03384)


30624700(循 環 線) (新 機 場 - 赤 柱) (03380)


學 生 上 學 循 環 線456 (靈 糧 中 學 - 迦 密 聖 道 中 學) (03341)


新 線76k(補 充) (新 達 廣 場 - 新 娘 潭) (03329)


k12 (大 埔 墟 火 車 站 - 八 號 花 園) (03260)

請 版 主 及 版 助 查 察Article 35:

Re: To cheungnh@netvigator.com


叻﹗ (letchan@netvigator.com) at Mon Aug 23 17:23, 1999 said:


> u.best (china@ismart.net) said:


>


> What are you playing for>


> u.best

咦 , 呢 類 文 章 你 都 成 日 寫 啦u.best兄......大 家 都 忍 到 你


為 何 你 不 可 以 忍 一 忍 其 他 人 呢 ﹖......

凡 此 類 私 人 事 務 還 是 以 私 下 電 郵 解 決 為 上......

小 朋 友


叻 霸 佳Article 36:

1620 and 生杲巴士行那


A.C (tinaau@cyberec.com) at Mon Aug 23 17:52, 1999 said:


1620 and 生 杲 巴 士 行 那

Thank!


Article 36: (Request 1)

1620行63


DA1Article 37:

首次在三號波牛河之所見(搭行吐露港公路之70,正!!!)


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) at Mon Aug 23 18:15, 1999 said:


今 日 去 沙 田 , 響 三 號 風 球 橫 風 橫 雨 去 街 都 係 第 二 次 。


回 程 時 想 搭70, 去 到 大 涌 橋 路(乙 明 村 對 面)時 , 見 到A41站 牌 終


於 被 強 風 吹 塌 , 打 橫 「 訓 」 響 行 人 路 上(同 樣 情 況 響 大 埔 政 府 合


署 前 巴 士 站), 唉......


另 外 有 一 怪 現 象 : 平 日 呢 個 時 侯81C,86A,86C分 站 總 係 太 多 人 等


車 , 今 日 就......一 個 人 都 冇 , 而 且81C,86C班 次 好 疏 , 良 久 先


有 一 班 車 到 , 相 信 又 係 因 颱 風 關 係 啦 。


十 多 分 鐘 後 , 有 架81C Trident(JA牌)埋 站 , 車 尾 見 到 有 一 幅 黑 底


白 字 之Banner, 上 面 寫 有 「 去 大 阪----A31; 去 尼 斯----A41;


去 羅 馬----A41P; 去 紐 約----A43」 , 唔 知 呢D地 方 同 搭 呢D路 線


有 何 關 係 呢 ?

之 後70到 站 , 係DM8943(S3N46)。 上 車 前 個 車 長 用 手 遮 住 錢 箱 ,


跟 住 話 呢 架 車 唔 行 中 大 , 行 吐 露 港 公 路 , 原 因 係 大 埔 公 路 中 大 段


水 浸 。 聽 聞 後......嘩 , 第 一 次 坐70行 吐 露 港 , 唔 知 感 覺 如 何


呢 ?


上 車 後 , 見 到 架 車 非 常 少 客 , 只 有 一 個 人 響 上 層 。 架 車 上 大 埔 公


路(沙 田 段)後 , 唔 行 左 線 上 大 埔 公 路 , 行 中 線 入 吐 露 港 公 路 。 響


吐 露 港 公 路 時 , 車 速 並 不 快 , 中 途 望 到 對 面 線 見 到 有73A ME都 行


吐 露 港 公 路 , 但 奇 怪 係 : 有 架 老 虎 頭 行70, 響 吐 露 港 公 路 高 速 行


駛 , 居 然 三 號 風 球 下 居 然 有 架 正 車 行70, 而 事 實 上 今 日 有 好 幾 架


S3BL行70。


由 於 行 吐 露 港 公 路 關 係 , 因 此 由 沙 田-大 埔 段 時 , 比 行 大 埔 公 路 快


好 多 , 用o左 十 分 鐘 左 右 行 完 。 當 入 大 埔 時 , 雨 勢 極 大 , 車 廂 都 濕


晒 。


全 程 用o左 八 個 字 , 比 起 平 時 用 十 個 字 已 經 快 好 多 喇

~~~Tony(S3M61)~~~Article 38:

請問本板最近有乜大事呀 and 有乜新bus


A.C (tinaau@cyberec.com) at Mon Aug 23 18:06, 1999 said:


請 問 本 板 最 近 有 乜 大 事 呀 and 有 乜 新bus

thank!

我 冇 上 網 幾 天Article 39:

[相片twisk page] 已取消路線(rt. 368,369,M1,M2)


Gary Tang (purity2@hkstar.com) at Mon Aug 23 18:01, 1999 said:


TWISK PAGE

TWISK PAGE 加 入 已 取 消 路 線 第 一 集(rt. 368,369,M1,M2)Article 40:

遲來了的問題!


HWTI (dumbrain@netvigator.com) at Mon Aug 23 18:00, 1999 said:


請 問 下 上 星 期 六 個meeting有 什 麼 好 野 聽 及 講 左 什 麼 !


唔 該 !Article 41:

【網頁廣告】嶼巴網更新


Kwan (sfac3a09@netvigator.com) at Mon Aug 23 17:36, 1999 said:


嶼 巴 網更 新:

嶼 巴 網 之 交 通 意 外 版 更 新 , 加 入 了1992年 嶼 巴DV5110出 事 的


新 聞 剪 報 。 並 改 善 了1973年 意 外 分 頁 的 版 面 設 計 。

歡 迎 參 觀

嶼 巴 網