20001102.

巴士舊文--2000年11月2日


請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文


B.巴士迷討論.第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文


thread 103


Article A1:

 • Re: AP 的 優點?
 • Leon, 2000-11-02 23:22:16


  回應:


  AP 在20km/h - 45km/h之 間, 會 有 尾 軸 反 向 轉 動 功能,


  靈 活 度 有 如 ADS 一 般~

  正 因 為 尾 軸 反 向 轉 動 功能 只 在20km/h - 45km/h發 揮 作 用,


  所 以 司 机 要 保 持 一 定 車 速, 因 而 「 一 轉 即 入 」~

  Leon ^_______^~  > 小 弟 頭 先 坐269M(AP)返 荔 景 , 見 到AP轉 彎 入 荔 景 北 總 站


  > 時 非 常 敏 捷 , 甚 至 更 甚 於AD。


  >


  > 各 位 若 果 有 到 過 荔 景 北 總 站 , 應 知 道269M及46P係 共 用 一


  > 坑 , 而 這 單 坑 之 外 則 是 一 條 空 置 的 孖 坑 。


  >


  > 在46P時 段 ,269M通 常 都 會 改 停 這 孖 坑 。 但 十 一 米 的AD在


  > 荔 景 山 路 南 行 轉 彎 入 這 孖 坑 必 須 偷 位 ; 騎 在 巴 士 線 及 慢 線


  > 上 , 仲 要 慢 慢 轉 , 以 防 撞 柱 !(事 實 上 行 人 路 上 的 路 牌 已


  > 移 過 幾 次 位)。


  >


  > 但 十 二 米 的AP轉 這 彎 竟 完 全 不 用 偷 位 , 而 且 非 常 敏 捷 ,


  > 「 一 轉 即 入 」 。 也 許這 是269M用AP而 不 用3AD/3AV的 原 因 吧 。


  >


  >


  >


  > 荔 景 南 45M


  >


  >


  > PS. 荔 景 居 民 有 出 牌 數 日(26/10)的 新 車 坐 , 二 十 多


  > 年 來 才 是 首 次 ! • thread 102


  Article A2:

 • [貼相]祝賀新板!!! 所以第一次於新板貼相,請評分
 • Hammer小強, 2000-11-02 21:50:51


  回應:


  架 車 感 覺 很[花]
 • thread 101


  Article A3:

 • Re: 為甚麼近日九巴1號線的ATR和S3BL常常不知所蹤?
 • 九龍灣廠後備AV301, 2000-11-02 22:03:24


  回應:


  1. push
  2. push
  為 甚 麼 近 日 九 巴1號 線 的ATR和S3BL常 常 不 知 所 蹤?


  換 來S3N, AL, AD, ADS 一 堆.


  何 出 此 言 , 1 號 的 字 軌 出 得 頗 齊 了 !  Article 3: (Request 1)

  > > 為 甚 麼 近 日 九 巴1號 線 的ATR和S3BL常 常 不 知 所 蹤?


  > > 換 來S3N, AL, AD, ADS 一 堆.


  >


  > 車 務 調 動.....


  >

  聽 聞 話 係 批 電 躉 成 日 有 事 , 唔 多 妥 , 不 過 最 近 都 好 正 常 。

  仲 有 , 有ADS同AD行1號 絕 不 出 奇 , 因 為 逢 星 期 一 至 五 都ADS同AD


  order行1號 做 打 杖 車 。

  AV381 / HN8357  Article 3: (Request 2)

  可 能 D S3BL 去 翻 油 啦 ,S3BL330 都 係 剛 剛


  做 完 , 好 乾 淨... ^_^


  至 於 D ATR 可 能 係 車 務 調 動 卦

  而 你 講 既 AD, ADS 係 咪o係 下 晝 見 到 架 ?


  如 果 係 我 諗 你 係 見 到 D 柯 打 車(架 AD 每


  日 約 下 午 四 點 竹 園 開 , 出 到 尖 碼 會 私 牌 過


  蒲 飛 路 , 返 到 竹 園 再 行 番 一 號 。 特 別 之 處


  係 佢會 唔 轉 牌 過 海 , 所 以 有 時 會o係 半 山


  見 到 部 掛1號 牌 既 AD 行 過)

  至 於 架 ADS 幾 時 開 , 就 要 其 他 版 友 指


  教 啦 , 不 過 我 就 撘 過 , 應 該 係 92 掛 牌

  有 錯 請 指 正

  第 一 次o係 新 版 貼 文 既


  DR1666 (S3BL180)
 • thread 100


  Article A4:

 • Re: [討論]究竟269M落金是禍是福?
 • 輕之鐵人, 2000-11-02 21:44:37


  回應:


  1. push
  > 首 先 , 要 恭 喜BDB復 板 !


  >


  > 講 番 正 題 , 大 家 都 知 今 個 星 期 開 始 , 突 然 有ap行269M啦 , 但 係 大 家 覺 得 係 咪 一 件 好 事 呢 ?


  > 我 本 人 就 覺 得 不 是 太 好 了 。 因 為269M要 爬 山 , 用3+2 AD就 梗 係 「 天 作 之 合 」 , 就 算 九 巴 要 更 新 車 隊 , 大 可 以 換D 2+2 AD落 去 嫁 , 做 咩 係 都 要 換 金o者 ?

  爬 山 ? 好 細 段 路o者


  由 屯 門 公 路 上 大 欖 隧 道 條 路 同 荔 景 條 斜 路 咪 差 唔 多


  學 你 話 齋 , 68M 落 金 是 禍 是 福 呢?

  > 仲 有 , 自269M加 金 後 , 小 弟 多 次 見 過 有 些 本 是 行269M的3+2 AD行 走 ︰繁 時 的69X、69P, 最 離 譜o既 係 行264M! !

  繁 時 276P 都 有 高 地 台 巴 士 啦

  >


  > 咁 大 家 又 覺 得 點 呢 ?


  >  Article 4: (Request 1)

  我 反 而 覺 得 不 如 69M 用 AP 可 能 好D


  本 身 269M 的 客 量 不 是 太 高


  把 69M 的3AD OR 3AV 掉 去 行 48X / 43X 仲 好


  有 乜 可 能 以 前 行 開 12 米 車 仲 要FULL 的 路 線


  轉 冷 後 行 11 米 3+2 AD 同 AL


  似 乎 有 點 兒 那 個

  SOPP
 • thread 99


  Article A5:

 • EA4020(1號掛牌車)上了 "綠化環境 健康得益" 廣告
 • 1-7M-84M--竹園村至富安花園, 2000-11-02


  回應:


  EA4020(1號 掛 牌 車)上 了 "綠 化 環 境 健 康 得 益" 廣 告,


  待 我 晒 了 相 再 上 載 給 大 家 看. • thread 98


  Article A6:

 • Re: 請問九巴1號線的9架ATR哪兩架是蛇車?
 • AV381 / HN8357, 2000-11-02 21:14:41


  回應:


  > 請 問 九 巴1號 線 的9架ATR哪 兩 架 是 蛇 車?


  > JT6076(ATR284)是 不 是 其 中 一 架?


  >


  > ATR282-JT5823

  ATR284 及 ATR285

  AV381 /HN8357 • thread 97


  Article A7:

 • Re: [Question]About BL8 DA210.
 • GW8272, 2000-11-02 21:08:58


  回應:


  > It is (BL8)still on rt.77K?

  Yes , today about 4:15 arrive Sheung Shui KCR to Yuen Long


  but yesterday seems about 5:05~30 arrive there also to Yuen Long

  > Thanks alot!

  U r welcome !

  GW8272 • thread 96


  Article A8:

 • 富安花園 恒信街 封路消息一則
 • 1-7M-84M--竹園村至富安花園, 2000-11-02


  回應:


  近 日 有 HKBDB 板 友 說 恒 信 街


  (馬 鞍 山 路 下 隧 道 一 段),


  將 於 馬 鞍 山 鐵 路 興 建 期 間 封 閉,


  我 向 班 主 任(新 田 圍 區 議 員 程 張 迎)查 詢,


  他 再 向 運 輸 署 理 解 後,


  說 恒 信 街 最 快 於 2002 年 封 閉,


  但 期 間 准 許 巴 士 通 過,


  即 往 馬 鞍 山 方 向 巴 士 線 將 不 受 影 響.


  (恒 德 街 東 行 往 西 沙 路 天 橋 尚 未 完 工.)


  幸 好 不 會 影 響 巴 士 服 務,


  否 則 二 十 多 條 巴 士 線 回 馬 鞍 山 時 便 不 經


  富 安 花 園 和 錦 泰 苑 了. • thread 95


  Article A9:

 • Re: 架 6009 現在點樣>
 • AV102 GL3694, 2000-11-02 21:12:23


  回應:


  > > 聽 聞 新 巴 架 6009 炒 左 喎.


  > > 想 問 下 係 幾 時,


  >


  > 10-31-00


  >


  > >邊 度 炒,


  >


  > 灣 仔 軒 尼 詩 道 天 近 東 區 商 業 大 廈


  >


  > >同 埋 架 車 傷 唔 傷 呀..thanks..


  >


  > very hurt.......


  >


  > > LF 13


  >


  > AL1 (first post)

  車 頭 好 傷, 因 為 撞 向 前 面 架 巴 士 尾, 車 頭 玻 璃 碎 哂. • thread 94


  Article A10:

 • Re: 24號有12米巴士行走!
 • BL24, 2000-11-02 21:10:22


  回應:


  > 今 天 早 上, 24 號 脫 班,


  > 便 從 9 號 抽 掉 了 一 輛 3AV ( HD9149 , ZURICH 廣 告 ),


  > 我 的 朋 友 CF4180 兄 趕 不 到 那 班 車,


  > 很 憤 怒 呢!


  > ( 24 號 已 10 個 月 沒 有 12 米 巴 士 行 走 了. )

  唔 掛 之 得 今 日9號 又 有AL行 啦,3+2..


  唉....咁 都 撬 走9號 部 掛 牌,好 心 比 返


  D 2+2大 富 豪9號 啦 • thread 93


  Article A11:

 • Re: KMB rt.92 problem.
 • DM22~kmb, 2000-11-02 21:23:43


  回應:


  > > As title, today i took bus rt.92, and i only find that


  > > there are only 2 non-air condition buses--S3N99,S3BL104..


  > > anyone know why?


  > > ---


  > > Thanks alot!


  > >


  > > DM22~kmb


  >


  >


  > 92 不 嬲 都 有11米 非 空 調 巴 士 行 啦!!


  I just want to know why only 2 non-air con buses on rt.92..


  > • thread 92


  Article A12:

 • Re: 新紀元工程車一問
 • 李尋歡, 2000-11-02 21:33:57


  回應:


  > > 請 問 九 巴 買 左 幾 多 部 三 菱FUSO工 程 車(新 紀 元 工 程 車)?


  > >


  > > 它 們 分 佈 在 那 間 廠 ?


  > >


  > > Thank you


  >


  > 好 似 得K 廠 果 一 部

  不 是, 荔 廠 也 有 一 部, 車 牌 仲 新 個 九 廠 個 部. • thread 91


  Article A13:

 • Re: 請問有無人知74X,75X全冷前掛牌?
 • 3AD163, 2000-11-02 21:33:52


  回應:


  > Thanks!

  我 淨 係 知 主 要 用11m S3N 行(康 偈&吉 偈)

  3AD163 • thread 90


  Article A14:

 • 58M特別班次
 • 金魚, 2000-11-02 20:09:23


  回應:


  今 日 問 屯 門 區 長,58M將 於 下 星 期 一 起,0735良 景 開 出 之 班 次


  將 改 經 田 景 路(新 圍 苑)後,青 田 路,屯 門 公 路 返 原 線.


  試 辦 一 星 期(一 至 六)

  這 班 屬"隱 形 班 次"唔 會 出 通 告,是 為 了 避 開 寶 田,建 生 分 站 客


  即 良 景 總 站 開,下 一 站 會 是 虹 橋 了

  良 景 板 友


  金 魚 字 • thread 89


  Article A15:

 • 大埔上水區字軌
 • 金魚, 2000-11-02 20:06:03


  回應:


  自73X轉 空 調 後,73X的 熱 狗 很 多 都 分 別 走 去70K,57M......等 線


  而57M的 掛 牌,除FB8568及FB8663外,全 部 來 自73X,


  原57M的 掛 牌 如DM6944,DM7366,DM7993等 都 走 去 大 埔


  本 人 想 知 下 列 路 線 的 掛 牌 車


  70,70K,70X,71A,71B,71K,72,72A,72X,73X,74A,74K,74X,


  75K,75X路 線

  Thank!!

  金 魚 字 • thread 88


  Article A16:

 • Re: 有冇人影到ME1 行72X?
 • Lester C.K., 2000-11-02 22:02:12


  回應:


  > 有 冇 人 影 到ME1 行72X?


  >


  有, 今 日 除 了 開 車 外, 全 日 也 停 在71B坑 尾.

  CK • thread 87


  Article A17:

 • L 廠有新車!>
 • JH4735, 2000-11-02 18:29:02


  回應:


  今 日 112 有 兩 架 新 電 子 躉 :ATR291 / JU4778, ATR292 / JU4806 , 未 貼 廣 告 。

  差 不 多 半 年 未 見 過 有 全 新 車 入 L 廠 , 恭 喜 恭 喜 ! 但 又 是 行 112 , 沉 悶 了 一 點 , 上 次 L 廠 那 批 JN 字 頭 做 了 112 掛 牌...

  第 一 次 在 新 版 貼 文 的JH4735 • thread 86


  Article A18:

 • Re: 巴士公司運走新車會否浪費資源?
 • AV102 GL3694, 2000-11-02 21:20:43


  回應:


  > 在 運 輸 署 限 制 各 巴 士 公 司 數 量 的 情 況 下 , 巴 士


  > 公 司 要 購 入 新 巴 士 , 就 必 須 要 將 其 他 巴 士 除 牌


  > , 如 新 巴 同 城 巴 咁 , 其 實 將 呢 的 車 齡 本 身 唔 高


  > 既 巴 士 換 走 , 再 買 新 的 巴 士 , 會 否 造 成 資 源 浪


  > 費 , 加 重 巴 士 公 司 本 身 的 成 本 ? 另 外 , 巴 士 公


  > 司 將 呢 的 巴 士 運 去 其 他 地 方 , 一 般 可 以 收 返 幾


  > 多 錢 ? ? 請 各 位 指 教 , 謝 謝 ! !

  資 源 浪 費??


  當 然 唔 係 啦, 好 似 新 巴 咁, 退 一 架 單 層 巴 而 換 一 架 雙 層 巴,


  咁 唔 係 仲 好 咩. 一 個quota , 你 寧 願 要 一 架 單 層 定 雙 層 巴 呀!!

  而 且d 退 出 黎 的 車 會 運 去 第 二 個 國 家, 新 巴 同 城 巴d 車 都 係 返 英 國. • thread 85


  Article A19:

 • 九巴唔再買Trident
 • 2282(HZ9534), 2000-11-02 18:11:58


  回應:


  有 人 話 九 巴D躉 成 日 壞,九 巴 唔 買,係 咪 真 有 此 事(我 指 九 巴 唔 再 買 躉)? • thread 84


  Article A20:

 • Re: 黃巴士一小時一班
 • JH4735, 2000-11-02 18:42:23


  回應:


  > 剛 聽 到 港 台 交 通 消 息


  > 黃 巴 士 因 什 麼 調 動, 只 能 一 小 時 開 一 班


  >


  > 往 落 馬 洲 的 綠 小 , 及277 都 暫 停

  請 看 此 處 • thread 83


  Article A21:

 • Re: [問]未全冷的城隧線將何時全冷?
 • DL, 2000-11-02 17:58:36


  回應:


  1. push
  2. push
  > 40X,46X,47X,49X將 於 何 時 全 冷?


  >


  > 3AD163


  >
  Before March 2001

  DL  Article 21: (Request 1)

  根 據 葵 涌 某 區 議 員o既 公 佈,


  47x會 於3/2001全 冷,


  並 會 分 別 於1/2001(好 似 加1架)及


  3/2001(好 似 再 加1架)加 車 行 走  Article 21: (Request 2)

  According to a bus driver I know, 40X will change


  into full a/c service this month.

  First post in hkbdb.com


  HH 4757


  多 多 指 教!
 • thread 82


  Article A22:

 • 請問現時SF31的車主是誰?
 • DY9758, 2000-11-02 17:32:26


  回應:


  請 問 現 時SF31的 車 主 是 誰?


  現 時SF31在 英 國 那 裡?


  Thx! • thread 81


  Article A23:

 • 繼續講講P12
 • 超豪檸少.5048, 2000-11-02 17:20:30


  回應:


  1. push
  很 多 人 到 今 天 為 止 也 不 明 白P12為 什 麼 不 叫E12,


  我 今 日 所 估 計 的 原 因 如 下 :


  曾 有 本 板 及 友 板 板 友 講 過 ,E線 同 其 他 西 隧 線 ( 如


  914及968) 般 , 最 盡 只 可 到 銅 鑼 灣 ( 天 后 ) , 即 是


  說E12根 本 不 能 開 到 柴 灣 。


  而 同 時E線 一 定 會 經 過 東 涌 , 甚 至 用 東 涌 作 巴 士 總


  站 , 即 是 說P12不 經 過 東 涌 , 故 又 不 能 用E做 頭 。


  又 為 何 不 叫A12P呢 ? 我 估 計 與 城 巴 有 關 。A41P的


  例 子 已 說 明AXXP不 是 繁 忙 時 間 路 線 , 而A線 整 條P


  又 真 是 有 幾 分 魔 鬼 怪 胎 , 再 加 上 除A35外 所 有A線


  都 是 直 往 機 場 而 不 停 國 泰 城 , 結 果 大 家 明.....

  PS: 今 日 已 在 站 牌 全 抄A12及P12資 料 , 預 計 今 晚


  整 理 後 有 得 睇 。

  超 豪 檸 少 .5048


  ICQ:53261307  Article 23: (Request 1)

  這 個 推 論 合 理 , 而 個 人 認 為 最 大 的 原 因 是 後 者 , 即 是 沒 有 市


  區 的A線 會 入 國 泰 城 和 港 龍 。

  不 過 , 這 個 推 論 有 一 個 十 分 重 要 的 前 提 , 是P12會 行Cityflyer


  , 而 不 是 行 普 通 巴 士 。 這 個 原 因 很 明 顯 是 因 為 現 時 柴 東 只 有


  A12一 條 機 場 線 , 調 車 方 便 , 如 果 用 其 他 車 , 便 要 從 其 他 地


  方 拉 來 , 不 太 合 乎 效 益 的 。

  P.S. P12是 不 經 柴 灣 斜 的 。

  Alex Chan.


  ( 肥 歷 ) - Dennis Dragon 838
 • thread 80


  Article A24:

 • 新巴路線970四問 (補充)
 • 康偈豪仔樣版車900, 2000-11-02 17:32:37


  回應:


  > > 小 弟 有 幾 個 關 於 新 巴 路 線970 0既 問 題 , 希 望


  > > 識 答0既 板 友 可 以 為 小 弟 解 答 啦 , 麻 煩 晒 !


  > > 4) 970點 解 咁 少 用16xx行 ? 同 埋 點 解 唔 用14xx


  > > 行 ?


  > >


  > > 康 偈 豪 仔 樣 版 車900


  > 咁 我 又 問: 為 何 要 用 14xx / 16xx?


  > 我 就 唔 覺 有 乜 輪 椅 使 用 者 坐 970 o勒,


  > 而 且 970 咁 多 客, 應 盡 量 用 D 短 而 多 座 位 的 車 來 行,


  > DA and VA 就 最 佳 的 選 擇 啦!


  >


  > just my opinion ^_^


  > thx!


  > 5035

  純 粹 問0下0架 咋 , 我 冇 話970一 定 要 用 躉 行 ,


  但 係 所 有 新 巴 線 幾 乎 都 有 躉 , 所 以 唔 明 點 解 呢


  條 線 甚 少 用 躉 行 咋 ! • thread 79


  Article A25:

 • Re: [今日特特見]AP2電子牌
 • 1409 Trident/半山原居民, 2000-11-02 23:32:48


  回應:


  > > > 側 牌 顯 示:


  > > > 296c-->96cc-->296c


  > > > 等 這 車 開 走 後 再 看 尾 牌 , 原 來 尾 牌 也 是96cc...莫 非AP2只 有96c.c.?


  > > 唔 係.....


  > > 差 唔 多 大 部 分 用hanover display的 巴 士 都 會 有 咁 的 問 題 ,


  > > 包 括 前 牌104, 後 牌8( 甚 至 相 反 )


  > > 19號199、1919等 牌 等


  > > >


  > > > CK


  > >


  > > 超 豪 檸 少 .5048


  > > ICQ:53261307


  >


  > 係 啦 ,0個0的 新 巴2061-2094成 日 都 係 咁0架 ,


  > 但 係 就 勁 搞 笑 , 當 架 車 “ 拉 手 掣 ”0既 時 候 ,


  > 就 會 “ 正 常 ” 番 , 一 開 車 就 開 始 「 變 臉 」 !


  >


  > 好 似 行13咁0丫 , 佢會 咁 轉 :


  > 13 -> 133 -> 33 -> 13(兩 個 字 黐 埋 一 齊)


  > -> 13


  > 又 好 似 行309咁0丫 , 佢就 會 咁 轉 :


  > 309 -> 39 -> 399!! -> 309(0同9兩 個 字 黐


  > 埋 一 齊) -> 309


  > 又 好 似 行26咁0丫 , 佢就 會 咁 轉 :


  > 26 -> 66!! -> 6(兩 個6字 黐 埋 一 齊) -> 26


  >


  > 真 係 極 度 搞 笑 !


  >


  > 康 偈 豪 仔 樣 版 車900

  我 得 閒 問 阿 媽 : 你 估 呢 架 係13、23定23B? !

  1409 Trident/半 山 原 居 民 • thread 78


  Article A26:

 • Re: 問59A前3AV掛牌
 • 輕之鐵人, 2000-11-02 21:50:24


  回應:


  > > > > > 59Ao係 用3AD前 好 似 係 用 過3AV做 掛 牌o既,


  > > > > > 請 問 有 冇 版 友 記 得 係 邊 幾 部?


  > > > > > THX


  > > > > >


  > > > > > HA9400


  > > > >


  > > > > 59A前3AV掛 牌--3AV79,GP5205


  > > > > 3AV82,GP5737


  > > > > 3AV86,GP6441


  > > > > 3AV116,GR2284


  > > > >


  > > > > 59M,59X


  > > >


  > > > 如 果 係99年2月 之 後 就 應 該 只 係 攝59A


  > > > GP5205,GP5737由99年2月 頭 開 始 係 掛69x, 直 到 現 在


  > > > 而GP6441亦 係 由99年2月 頭 開 始 係 掛69x, 到 今 年 轉 了 掛269c


  > > >


  > > >


  > > 那 幾 部3AV應 該 曾 經 掛 過59A牌,


  > > 因 為 她 們 行 了59A一 段 日 子, 後 來 才 轉 掛69X.


  > > 據 我 記 錄, 25/1/1999 起59A加 密 班 次,


  > > 而 由 該 時 開 始 那 幾 部3AV就 日 日 行59A.


  > > 不 過3AV掛59A的 日 子 並 不 長,


  > > 我 最 後 一 次 見 她 們 行59A是6/2/1999,


  > > 是GP5737(DKNY廣 告)


  > >


  > >


  >


  >


  > 咁 咪 行 了 幾 天?


  > 原 本69x的 幾 架 掛 牌(其 中 一 架 係HR9801,當 年 係 上 緊 好 易 通 廣 告)


  > 因 無 裝 八 仔, 所 以 就 甩 了,


  > 然 後 就 入 了 那 三 架3AV


  >

  當 時 好 似 係 正 正 59A 和 69X 互 換 該 幾 架 車

  我 記 得 59A 的 3AV 係 271 轉 金 時 踢 過 黎 的


  D 3AV 全 部 上 晒 DKNY 等 名 牌 廣 告


  我 以 前 諗 , 可 能 廣 告 合 約 問 題 而 交 換 的 • thread 77


  Article A27:

 • 如果城巴改71/75成"雙循環"路線71A/71B....
 • 康偈豪仔樣版車900, 2000-11-02 16:48:51


  回應:


  曾 經 有 人 話 過 城 巴71/75可 能 會 改 線 變 成


  71A/71B「 雙 循 環 」 路 線 , 如 果 真 係 落 實0既 話


  , 我0林 城 巴 將 會 多 兩 條 新 線 , 兩 條 會 “ 勁 ”


  「 脫 班 」0既 新 線 。 繼37/37M改 變 成37A/37B,


  開 頭 係 幾 好0既 , 變 成 “ 全 日 ” 線 , 但 係 「 脫


  班 」 情 況 開 始 出 現 , 可 以 連 續 三 架37A/37B一


  齊 出 現 , 可 以 等 成 半 個 鐘 都 冇 一 架 , 尤 其0係


  繁 忙 時 間 , 情 況 極 為 嚴 重 , 小 弟 有 時 要0係 修


  頓 球 場 度 搭37B去 香 港 仔 , 但 係 可 以0係 “ 十 分


  鐘 ” 入 面 見 到 “ 三 ” 架90、 “ 四 ” 架97、


  “ 三 ” 架75同 “ 兩 ” 架590A都 冇 一 架37B, 實


  在 極 之 「 過 份 」 , 我 知 道 其 中 一 個 原 因 係 因 為


  0係 中 環 碼 頭 度 勁 塞 車 , 阻 住0左 , 但 係 點 解 城


  巴 唔 好 似969咁 , 開0的 “ 特 別 ” 班 次 ,0係 金


  鐘 度 開 , 避 開 中 環0的 車 , 就 唔 會 「 脫 班 」 啦


  ! 講 開37系 路 線 , 小 弟 就 建 議37X回 程 番 置 富


  0個 陣 可 以 好 似70號 咁 , 行 告 士 打 道 , 堅 拿 道


  天 橋 入 香 港 仔 隧 道 就 可 以 變 成 真 正0既 快 線 啦


  , 仲 可 以 減 埋 由 金 鐘 去 香 港 仔0既70M 0添 啦 ,


  一 舉 兩 得 !

  新 巴 而 家 將4X同43改 去 灣 仔 碼 頭 做 總 站 , 希 望


  唔 好 遲0的 又 話 再 同43X變 另 外 兩 條 「 雙 循 環 」


  路 線43A/43B, 如 果 唔 係 , 就 等 於 “ 自 殺 ” 。


  其 實 之 前 城 巴 想 “ 勁 ” 開 「 雙 循 環 」 路 線 , 由


  佢0地 將96改 成 循 環 線 ,90A又 變 相 成90C, 已


  經 知 道 佢0地 想 開90A/90B(延 長 版), 之 前 又 有


  傳 聞 話 將40/40M改 成40A/40B, 將590/90B改 成


  590A/590B, 將97/94改 成97B(94B)/97C(94C)


  , 而590A/590B同97B(94B)/97C(94C)分 別 由 城


  巴 同 新 巴 一 人 開 一 條 , 即 係590A同97B(94B)由


  城 巴 開 ,590B同97C(94C)由 新 巴 開 。

  單 程 路 線 有 佢0地0既 存 在 價 值 , 希 望71同75可


  以 維 持 原 狀 啦 !

  康 偈 豪 仔 樣 版 車900 • thread 76


  Article A28:

 • Re: 新巴短鏢何時返歸?
 • Victory 100, 2000-11-02 18:54:56


  回應:


  1. push
  > > 如 題. 另 外, 流 動 服 務 車 #2088 下 場 又 點 呀? thx!


  >


  > The Mobile service Centre 2080 is usually parked in Chai depot.

  唔 係 掛,我 七 日 有 四 五 日 都 見 到 佢.


  呢 幾 日 都 行2號.  Article 28: (Request 1)

  > 如 題. 另 外, 流 動 服 務 車 #2088 下 場 又 點 呀? thx!

  聽 講 等 批 新 車(5XXX,6XXX)到 齊,就 會 開 始 返 祖 國!

  S3N353
 • thread 75


  Article A29:

 • Re: 唔明ATS點解上到麗瑤
 • 新巴超奧 5035, 2000-11-02 16:52:57


  回應:


  1. push
  > 大 家 好! 好 耐 冇 見 啦......


  >


  > 有 冇 人 知 點 解 九 記46既ATS上 到 麗 瑤? 我 記 得hkbdb 停 板 前 有 板 友


  > 話 過 長 過9.7m既 車 上 唔 到 麗 瑤, 連ADS都 唔 得! 點 解ATS長10.6m


  > 又 上 到? 係 咪 做 過 路 面 工 程?


  >


  > Matthew Chung

  夠 有 人 話 雙 層 車 上 唔 到 跑 馬 地 藍 塘 道 啦!


  誰 知 重 陽 那 天 我 見 幾 架 14xx (11m trident) 行 新 巴 19 號 添!!


  (D 14xx 係 行 完 388 and 389 攝 入 19 的)

  5035  Article 29: (Request 1)

  我 諗 你 有D誤 會,你 所 講 的"麗 瑤"應 該 係"祖 堯",


  因 為 麗 瑤 根 本 任 何 巴 士 都 可 行 走(12米 車 完 全 冇 問 題),


  而11米 以 上o既 巴 士 就 應 該 上 唔 倒 祖 堯 敬 祖 路

  有 錯 請 更 正
 • thread 74


  Article A30:

 • 問新記Rt.111頭車時間
 • 城記樣板豪#396, 2000-11-02 16:43:44


  回應:


  請 問 新 記Rt.111由 港 碼 開 出 既 頭 車 時 間


  係 幾 時 呢 ?

  #396 • thread 73


  Article A31:

 • Re: 請問有冇人知道67X 準確o既泠氣巴時間表?
 • 蝴蝶情緣, 2000-11-02 22:04:44


  回應:


  > 屯 門 多 數 冷 馬 既 開 出 時 間 一 係 就 一 整 點, 一 係 就"搭"四 個 字


  >


  > 想 搭 多HR 9394 多 一 次 既 Leo Centroliner


  >


  > > 請 問 有 冇 人 知 道67X 準 確o既 泠 氣 巴 時 間 表?


  >

  以 下 資 料 是 來 自 九 記 的67X乳 豬 紙:


  兆 康 苑 開:


  星 期 一 至 星 期 六:


  05:58am ~ 10:15am----27 ~ 48 分 鐘 一 班


  11:26am ~ 1:20pm-----28 ~ 44 分 鐘 一 班


  2:19pm ~ 5:58pm------25 ~ 49 分 鐘 一 班


  7:20pm ~ 11:00pm-----28 ~ 41 分 鐘 一 班


  星 期 日 和 公 眾 假 期


  5:55am ~ 9:40am------28 ~ 42 分 鐘 一 班


  10:50am ~ 1:33pm-----26 ~ 51 分 鐘 一 班


  2:33pm ~ 6:55pm------25 ~ 49 分 鐘 一 班


  8:05pm ~ 11:00pm-----25 ~ 41 分 鐘 一 班

  旺 角 火 車 站 開:


  星 期 一 至 星 期 六


  7:05am ~ 9:40am------28 ~ 45 分 鐘 一 班


  12:40pm ~ 2:34pm-----28 ~ 44 分 鐘 一 班


  3:33pm ~ 7:12pm------25 ~ 49 分 鐘 一 班


  8:34pm ~ 12:15am-----28 ~ 42 分 鐘 一 班


  星 期 日 和 公 眾 假 期


  7:10am ~ 10:56am-----28 ~ 42 分 鐘 一 班


  12:06am ~ 2:47pm-----26 ~ 51 分 鐘 一 班


  3:47pm ~ 8:09pm------25 ~ 49 分 鐘 一 班


  9:19pm ~ 12:15am-----26 ~ 41 分 鐘 一 班
  請 投 關 詠 荷 演 秋 香 一 票 的 蝴 蝶 情 緣 • thread 72


  Article A32:

 • Re: 大家都係十三蚊,邊個抵搭D?
 • 屯門人, 2000-11-02 16:07:32


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 大 家 好!本 人373全 日 服 務?是 如 假 包 換 係 香 港 人 民 巴 士 討 論 區 貼 文 的


  > 373全 日 服 務?


  >


  > 究 竟 邊 條 線 抵 搭D呢?


  > 69X?260X?E33?E34?E41?E42?


  >


  > 我 就 覺 得 係E41,去 到 大 埔 喎,夠 遠 掛!


  >


  > 歡 迎 討 論!


  > 373全 日 服 務?

  但 最 唔 抵 搭 肯 定 是260x,話 就 話 行 車 里 數 長,但 好 多 都 係


  兜 圈,如 果 真 正 坐260x,好 多 人 都 係 坐40分 鐘 左 右,但 收 成


  13蚊,你 話 抵 唔 抵?270A都 係 收12.8(記 得 係 咁,有 錯 請 指 正)  Article 32: (Request 1)

  其 實 佢既 行 法 同960好 似!,又 唔 見960有 人 投 訴 兜 圈!仲 有:


  270A收$12.3啊!

  歡 迎 討 論!


  373全 日 服 務?  Article 32: (Request 2)

  I think 973 is 抵 搭 if you take the whole journey  Article 32: (Request 3)

  但 係260x都 係 快 架 喎, 如 果 由 屯 門 去 旺 角 再 轉 地 鐵 去 尖 咀 既 話, 一 來 又 會 用 耐 者 時 間, 二 來 車 錢 又 唔 化 算 喎,


  58x/60x 屯 門-->旺 角 1hr (冷 馬$11.8) -->尖 沙 咀 15min($4)


  260x 屯 門-->尖 沙 咀 1hr maximum ($13)

  如 果 你 係 計 既 話, 以 去 尖 咀 黎 講260x係 抵d既.如 果 係 大 圍 計 既 話, 都 係 差 唔 多 姐...

  里 奧 聲 操 啦 拿(Leo Centroliner)

  > > 但 最 唔 抵 搭 肯 定 是260x,話 就 話 行 車 里 數 長,但 好 多 都 係


  > > 兜 圈,如 果 真 正 坐260x,好 多 人 都 係 坐40分 鐘 左 右,但 收 成


  > > 13蚊,你 話 抵 唔 抵?270A都 係 收12.8(記 得 係 咁,有 錯 請 指 正)


  >


  > Do u think the traveling time should be used as charging criteria?


  > If yes, then 53 should be charged more than 68M. 70 should be


  > charged more than 270A.


  >


  > S3M224
 • thread 71


  Article A33:

 • 656? Taxi? Non-franchised buses?
 • Anthony Lui, 2000-11-02 15:50:08


  回應:


  I am organising a visit to Daido Plant


  in Yuen Long, Wang Chau. The exact


  location is 大 同 建 築 材 料. You may refer


  to your map.

  How long does it take if


  walk from 656 terminus in Industrial


  Estate?

  walk from Long Ping, or anywhere nearer?

  How much would it take if I hire a taxi


  from Yuen Long (West) Terminus?

  Any other choices?  Anthony Lui


  Anthony's Bus Homepage


  http://drive.to/abh • thread 70


  Article A34:

 • 新聞即日鮮(2.11.2000):多個團體抗議新巴申請加價
 • 查篤撐‧查小欣, 2000-11-02 15:15:04


  回應:


  以 下 新 聞 由 商 業 電 台 提 供:

  多 個 團 體 抗 議 新 巴 申 請 加 價[02/11 14:50]

  港 九 工 團 聯 合 總 會 十 幾 名 代 表,先 後 到 運 輸 局


  及 政 府 總 部 請 願,抗 議 新 巴 申 請 加 價 。 代 表 話,


  目 前 月 入 低 於 八 千 元 的 家 庭 有 三 十 七 萬 戶,當


  局 批 准 加 價,會 增 加 低 收 入 人 仕 的 負 擔,要 求


  運 輸 局 凍 結 公 共 交 通 收 費 至 明 年 四 月 。 另 外,


  民 主 党 代 表 就 到 柴 灣 新 巴 總 部,抗 議 他 們 申 請


  加 價 。


  幸 好 現 在 走 到 九 龍 「 避 難 」,就 算 九 巴 加 價,


  非 空 調 巴 士 的 車 資 也 貴 不 去 那 裡 。 • thread 69


  Article A35:

 • 行車時間
 • 文文, 2000-11-02 15:15:41


  回應:


  各 路 線 都 有 全 程 行 車 時 間, 但 其 實 呢 個 時 間 相 信 已 包 埋 司 機 休 息 時 間 在 內.

  唔 知 其 實 有 冇 各 分 站 既 行 車 時 間 距 離 既 資 料 架 呢?

  即 係 好 似 地 龍 咁, 中 環 去 金 鐘 2 分 鐘...

  好 似 表 達 得 唔 係 好 清 楚..sor~ • thread 68


  Article A36:

 • Re: 九巴從未訂過的車係咪流料呢? 係!!!
 • 3AD163, 2000-11-02 21:36:19


  回應:


  > 無 錯 , 拒 系 講 緊 呢 段 文 所 訂 既 車 系 流 料


  >


  > 人 地scania同 九 巴 仲 系 度 針 緊


  >


  > G542 AV220


  >


  > > 請 問 你 在 講 真 係 訂 了 這 些 車 還 是 係 流 料?


  > >


  > >


  > > > > 日 前 有 一 篇 在HKPBDB貼 出 的 文 章 講 話 九 巴


  > > > > 明 年 訂 車 會 訂SCANIA SLF,超 豪11.3米 等 等


  > > > > 九 巴 從 未 訂 過 的 車,唔 知 係 咪 流 料 呢?


  > > > 係 !!!


  > >


  > >


  >


  >

  咁 有 冇 人 知 出 年 有 乜 新 車 呀??? • thread 67


  Article A37:

 • Re: 想要時間表
 • 1-7M-84M--竹園村至富安花園, 2000-11-02


  回應:


  > 想 要 九 巴1,1A及40的 時 間 表,有 無 板 友 可 幫 忙?

  1號 線 由 竹 園 村 開 出,


  每 天 由 早 上 5:35 至 晚 上 11:40 ,


  由 尖 沙 咀 碼 頭 開 出,


  每 天 由 早 上 6:30 至 晚 上 12:30 ,


  繁 忙 時 間 班 次 每 5 至 6 分 鐘 一 班,


  部 份 時 間 每 7 至 8 分 鐘 一 班,


  非 繁 忙 時 間 班 次 每 10 分 鐘 一 班,


  全 程 行 車 哩 數 9.1 公 里,


  全 程 行 車 時 間 53 分 鐘. • thread 66


  Article A38:

 • 2100投入服務時一問
 • 暗西~DL13, 2000-11-02 14:45:37


  回應:


  1. push
  早 前 我 睇 到 本 書 , 影 到2100部 車 初 初 投 入 服 務 時 停 泊 左 摩


  頓 台 準 備 載 客 , 不 過 就 奇 怪 啦 , 個 電 子 牌show左


  銅 鑼 灣


  (摩 頓 台) 96


  Causeway Bay

  而 並 非969。


  (註 , 下 層 玻 璃 貼 紙969)
  想 問 下 當 初2100個 電 子 牌setting是 否show唔 到969出 來 ?


  註:張 相 旁 邊 影 到 兩 個 十 零 歲 的 細 路 , 不 知 會 否 是 版 友 呢 ?

  暗 西~DL13  Article 38: (Request 1)

  >


  >

  相 片 已 更 正 , 不 便 之 處


  敬 請 原 諒 !
 • thread 65


  Article A39:

 • Re: 有關綠小60K的問題
 • 3AD46/HJ8388, 2000-11-02 12:42:03


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 剛 才 在 學 校"拉 記"搵 到 本1996年 的"香 港 公 共


  > 交 通 服 務 指 南",睇 左D 60K o既 資 料,有d問 題


  > 想 問o下:


  > 1) 現 時60K/60P在 每 日 上 午8時 至9時45分 的


  > 班 次 是 否 改 經 大 埔 公 路?


  > 2) 非 賽 馬 日 的 星 期 日 及 公 眾 假 期,是 否 仍 然


  > 有 彭 福 公 園 特 別 班 次?如 有,班 次 如 何?


  > 3) 60P現 在 的 班 次 如 何?當 時 的 班 次 是 上 午7


  > 時 至 下 午8時,每4分 鐘 一 班.


  >


  > Thx

  我 見 過60K行 大 埔 公 路 , 不 過 不 是 上 午  Article 39: (Request 1)

  > 1) 現 時60K/60P在 每 日 上 午8時 至9時45分 的


  > 班 次 是 否 改 經 大 埔 公 路?

  其 實 以 上 時 段 只 有60p服 務... 基 本 上60K司 機 在 早 上10:30前,


  都 會 問 車 上 的 乘 客 會 否 在 禾 輋 瀝 源 落, 如 沒 有 人, 那 該 車 便 會


  經 大 埔 公 路, 也 會 有 些 司 機 會 在 任 何 時 間 經 大 埔 公 路 的

  > 2) 非 賽 馬 日 的 星 期 日 及 公 眾 假 期,是 否 仍 然


  > 有 彭 福 公 園 特 別 班 次?如 有,班 次 如 何?

  應 該 是 有 的, 但 最 近 唔 多 覺 眼~~

  > 3) 60P現 在 的 班 次 如 何?當 時 的 班 次 是 上 午7


  > 時 至 下 午8時,每4分 鐘 一 班.

  只 在 上 午 繁 時 行 走, 由 沙 火 單 向 往 華 聯 工 業 中 心, 客 滿 即 開

  >


  > Thx

  Welcome!!~ ^o^

  最 近 才 上 網 的Pammy Rika~~~  Article 39: (Request 2)

  > 1) 現 時60K/60P在 每 日 上 午8時 至9時45分 的


  > 班 次 是 否 改 經 大 埔 公 路?

  應 該 不 是 每 天 , 而 是 星 期 一 至 六 ( 非 公 眾 假 期 ) 吧 。


  而 回 程 往 沙 田 在 該 時 段 會 經 禾 輋 泳 池 。


  (60P) 服 務 時 間 亦 不 只 是 0800-0945 。

  > 2) 非 賽 馬 日 的 星 期 日 及 公 眾 假 期,是 否 仍 然


  > 有 彭 福 公 園 特 別 班 次?如 有,班 次 如 何?


  > 3) 60P現 在 的 班 次 如 何?當 時 的 班 次 是 上 午7


  > 時 至 下 午8時,每4分 鐘 一 班.

  小 巴 那 有 班 次 之 可 言 的 , 總 之 , 客 滿 即 開 。

  N357  Article 39: (Request 3)

  > 2) 非 賽 馬 日 的 星 期 日 及 公 眾 假 期,是 否 仍 然


  > 有 彭 福 公 園 特 別 班 次?如 有,班 次 如 何?

  是! 客 滿 即 開~


  最 長15-20min一 班

  > Thx

  Leon ^_______^~
 • thread 64


  Article A40:

 • 城巴Cityflyer司機一問
 • 康偈豪仔樣版車900, 2000-11-02 11:49:07


  回應:


  1. push
  我 想 問0下[手 查]Cityflyer係 咪 一 定 要 係 著 “ 紅 ” 色


  0個0的Cityflyer司 機 先 可 以[手 查]0架 ? 因 為 我 前


  0個 排0係 軒 尼 斯 道 同 分 域 街0個 個 街 口 見 到 架A11由 一


  個 著 住 正 常 城 巴0既 司 機[手 查], 即 係 黃 色0個0的 ,


  究 竟 佢0地 可 唔 可 以[手 查]Cityflyer0架 ?

  康 偈 豪 仔 樣 版 車900  Article 40: (Request 1)

  > 答 案 : 唔 一 定 。


  > 每 一 間 公 司 都 會 有 後 備 車 長 的 , 如 果 他 們 是 大 後 備 的 話 , 要 渣 的 路 線 隨 時 有 成 二 十 幾 三 十 條 , 間 中 要 攝"城 繩"亦 十 分 正 常 。


  > 其 實 你 見 到 , 亦 即 係 話 普 通 黃 色 衫 師 傅 都 可 以 渣 啦 , 如 果 唔 係 你 點 會 見 到 ?


  >


  > 暗 西~DL13

  The First bus of E11 At 0520 is cityflyer driver drive everyday they come from A21


  >ERCC
 • thread 63


  Article A41:

 • Re: 城巴102在英國的近況
 • Lester C.K., 2000-11-02 17:11:45


  回應:


  1. push
  > 大 家 都 知 道 城 巴Leyland ECW車 身102號 巴 士 被


  > 人 買 了 , 然 後 送 回 英 國 。 那 麼 它 的 近 況 如 何?


  > 大 家 都 應 該 有 興 趣 知 道 吧! 它 曾 經 在 九 月 到 過


  > 英 國 的showbus展 覽 過 , 而 我 和 一 位 朋 友 亦 曾 經


  > 到 過 那 裏 , 還 上 了 車 跟 那 位 車 主 談 及 那 車 的 故 事 。


  >


  > 它 基 本 上 跟 未 離 開 香 港 前 的102沒 有 分 別 。 只 是


  > 多 了 一 個 由 車 主 買 回 來 的EU1530車 牌 , 和 它 由 多


  > 部 巴 士 拆 下 來 的 零 件 , 以 及 裝 回 座 位 。 那 位 車 主


  > 我 估 大 家 都 在BUSES聽 過 了 , 他 叫Dave Rogers,


  > 是 一 名 城 巴 迷 , 在showbus那 天 他 還 穿 了 一 件 城 巴


  > 製 服 , 帶 了 他 太 太 和 數 名 拿 著 城 巴 傘 子 的 兒 子 駕 駛


  > 了 四 個 小 時 的 車 來 到 展 場 。 談 及102的 歷 史 , 他 拿


  > 了 兩 本 相 簿 , 慢 慢 講 出102的 故 事...


  >


  > 102和 同 期 的LEYLAND一 樣 , 是 用 來 行 走 中 港 線 的 。


  > 原 來Mr Rogers在 那 時 已 經 對102產 生 興 趣 。 他 還 拍 下


  > 102第 一 次 行 走 中 港 線 時 的 相 片 。 一 數 之 下 , 已 經 十


  > 多 年 前 的 事 了 。


  >


  > 十 多 年 後 , 當 部 車 轉 為 訓 練 巴 士 的 時 候 , 他 已 經 向


  > 城 巴 商 討 買 下102的 事 情 , 不 過 是 在 上 年 才 送 回 去 英


  > 國 而 已 。


  >


  > 翻 新 巴 士 對 於 巴 士 公 司 來 說 不 太 難 , 不 過 對 於 只 有


  > 一 個 人 協 助 的Dave Rogers來 講 , 要 把102翻 回 以 前


  > 的 樣 子 , 當 然 不 是 一 件 易 事 。 最 大 回 題 的 就 是 怎 樣


  > 找 到 同102一 樣 的 零 件? 幸 運 的 是 當 時 有 批LYNX退


  > 役 , 而 零 件 又 剛 好 給102用 , 那 麼 工 作 就 容 易 很 多 了 。


  >


  > 首 先 他 把 整 埋 好 車 身 , 補 回 脫 下 的 油 漆 。 然 後 將 留


  > 在102的 駕 易 通 收 費 器 及 大 陸 行 車 證 貼 上 。 最 後 在


  > 來showbus之 前 , 他 裝 回 座 位 及 做 些 翻 新 工 作 。 就


  > 把 車 駛 來showbus了 。


  >


  > 據 他 所 講 , 他 打 算 把102做 一 次 大 工 程 , 包 括 翻 新


  > 外 表 至102新 車 時 的 顏 色 , 並 而 把 師 傅 位 拆 走 , 維


  > 修 好 前 門(現 在 前 門 是 開 不 到 的), 最 重 要 的 就 是 加


  > 回 冷 氣 。 不 過 這 些 都 要 他 在 下 年 有 時 間 時 先 可 能 做


  > 了 。


  >


  > 問 到 會 不 會 買 回 其 他 的 城 巴ECW車 時 , 他 太 太 一 口


  > 咬 定 , 說 一 定 不 會 容 許丈 夫 繼 續 買 車 , 因 為 一 部102


  > 已 經 使Dave Rogers花 了 很 多 時 間 了 。 或 者 這 就 是 巴


  > 士 與 太 太 之 間 的 選 擇 了 。


  >


  > 這 裏 有102在showbus的 近 照 , 是 在www.showbus.co.uk


  > 處 下 載 來 的


  >


  >


  > 如 果 想 看 多 點102的 資 料 , 我 建 議 大 家 看 下 陳


  > 自 愉 自 生 出 的 新 書 , 裏 面 會 有 更 多102的 資 料 。


  >


  > 可 以 的 話 , 可 以 對 此 文 章 發 表 意 見 , 又 或 者 加


  > 以 補 充 。


  >


  > Kwan


  > HR 8473


  >


  > ---


  > Drexel University


  > Department of Mathemetics and Computer Science


  > http://www.mcs.drexel.edu

  那 麼 會 否 裝 回 那 套 黃 底 大 牌 布?

  CK  Article 41: (Request 1)

  容 許我 作 出 一 點 更 正 ﹕


  102在 英 國 的 車 牌 , 應 該 是 一 個 愛 爾 蘭 式 車 牌EUI 530。


  (車 主 是 特 意 把 車 牌 號 碼 安 排 成 香 港 模 式 的 。)
 • thread 62


  Article A42:

 • P12路線
 • 金魚, 2000-11-02 07:51:53


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  昨 天,我 向 機 場 城 巴 司 機 取 得P12大 致 路 線


  如 下:

  柴 灣 東->小 西 灣->長 命 斜->太 古 城->英 皇 道->港 灣 道->干 諾 道 中->


  西 隧 跟A12至 機 場,港 龍 及 中 航 大 廈->8樓1,4號 閘

  收 費:$45.00

  開 辦 日 期:2000年11月6日

  金 魚 字  Article 42: (Request 1)

  > 昨 天,我 向 機 場 城 巴 司 機 取 得P12大 致 路 線


  > 如 下:

  > 柴 灣 東->小 西 灣->長 命 斜->太 古 城->英 皇 道->港 灣 道->干 諾 道 中->


  > 西 隧 跟A12至 機 場,港 龍 及 中 航 大 廈->8樓1,4號 閘

  之 但 係 , 後 尾 我 睇 番 張 通 告 ,check番 係 我 之 前 睇 錯 ,


  A12係 改 行 長 命 斜 、 環 翠 道 。 而P12先 至 係 行 東 區 走 廊 落


  太 古 城 喎 ?

  唔 知 大 家 覺 唔 覺 得 , 城 巴 一 早 貼 新 乳 豬 紙 , 但 係 又 唔 出 乘


  客 通 告 , 加 上 又 唔 係 個 個 站 都 有 新A12/P12資 料 , 使 人 有 一


  個 神 秘 的 感 覺 。


  而 家 在 太 古 城 及 長 命 斜 東 行 方 向 都 仲 未 有 新flyer站 牌 。

  暗 西~DL13  Article 42: (Request 2)

  > 新 的 乳 豬 紙 ,A12同P12是 共 用 一 張 的 。


  > 相 信 會P12派 出 豪 華 機 場 版flyer行 走 。

  如 果 係 咁..都 幾 掠 水....難 怪 唔 叫 E12, 而 叫 P12


  講 真,一 早 都 係 返 工 人 搭 多, 而 且 又 唔 係 直 去 機 場, 係 都 要 當 係


  A 車 標 準, 有 點 於 理 不 合..  Article 42: (Request 3)

  > 閣 下 提 及 的 路 線 有 些 錯 誤:


  > P12柴 灣 區 是 沿 現 時 的A12線(經 東 區 走 廊),不 經 長 命 斜


  > P12經 外 告 士 打 道,不 經 港 灣 道


  >


  > 補 充 班 次:


  > 柴 灣 開0710,0735


  > 機 場 開1735,1755


  >


  請 問 告 士 打 道 有 沒 有 站
 • thread 61


  Article A43:

 • Re: 空調問題?
 • 3ASV3, 2000-11-02 09:06:53


  回應:


  > > 我 每 日 都 是59系 的 搭 客 , 好 似59A的3AD,59X的AV,AD,ATR。 我 坐 車 喜 歡 坐 上 層 車 頭 位 , 坐AD.AV總 帶 給 我 寒 冷 的 感 覺 , 但 坐3AD,ATR, 這 個 位 置 好 似 冇 乜 風 出 , 伸 手 上 開 關 只 有 微 弱 的 冷 氣 。 尤 其 呢 幾 日 天 氣 乾 燥 , 坐ATR的 感 覺 非 常 唔 好 受 , 因ATR 的 大 銀 幕 , 太 陽 完 全 直 照 過 來 , 又 熱 又 曬 。


  > > 我 想 知ATR和AD的 空 調 機 是 否 一 樣 , 咁 開 冷 氣 車 長 是 否 可 以 調 較 溫 度 , 定 話 只 有 開 同 關 兩 個 選 擇 呢 ?


  >


  > That has more to do with the "setting" by the mechanics


  > at the depots. For most new franchised buses, drivers


  > can only turn the A/C unit "on and off", without any


  > control over the "fan speed" like older A/C buses.


  >


  > 100 Wong

  i think some of the older buses like old AD and AL has


  also been modified to On/Off only AC switch, which


  the driver cannot change the fan speed.

  3ASV3's first post in new HKBDB! • thread 60


  Article A44:

 • 城巴是否買了一部Man及一部Scania?
 • ED4333, 2000-11-02 07:25:02


  回應:


  1. push
  部MAN好 似 之 前 已 經 到 左 香 港 , 是Volgren車 身 嗎 ?


  咁Scania呢 ? 我 唔 清 楚 ?


  城 巴 仲 可 以 買 2 部 車 ? 唔 係 運(書)署 唔 再 比 城 巴 加 車 嗎 ?  Article 44: (Request 1)

  > 2 MAN 及 一 部Scania !!!


  > B12 (5部) Go To Other Place !!!


  你 講 咩 呀 ? ? 城 記 買 車 同B12原 全 無 關 架


  況 且 , 車 雖 然 到 左 , 一 日 未 出 牌 , 一 日 都 未 知 道 系 邊 個 買


  不 個 唔 系 城 巴 就 系 九 巴 架 喇 ( 雖 然 可 能 性 系 低D)

  G542 AV220
 • thread 108


  Article A45:

 • 問:本月58M朝早建生特別班次準確派車
 • amn@av_cummins, 2000-11-03 00:14:42


  回應:


  請 問 本 月58M朝 早 建 生 特 別 班 次 的 準 確 派 車 ? • thread 107


  Article A46:

 • Re: 昨日馬鞍山出現大量九巴調查員~
 • FV 6099, 2000-11-02 23:51:55


  回應:


  > 他 們 在 馬 鞍 山 往 九 龍 方 向 的 巴 士 站,


  > 在 巴 士 站 旁 坐 著 椅 子, 記 錄 各 線 客 量,


  > 我 見 到 有: 沙 田 醫 院 、 富 安 花 園(恒 德 街)、


  > 恒 康 街 、 曾 壁 山 中 學 、 馬 鞍 山 市 中 心~ 皆 有 調 查 員~


  >


  > Leon ^______^~

  今 晚 在 曾 壁 山 中 學 對 面 的 巴 士 站 下 車 時 也 見 到. • thread 106


  Article A47:

 • 問愉景灣車隊
 • 東望洋 (GUIA), 2000-11-02 23:45:57


  回應:


  問 愉 景 灣 車 隊


  有 那 款,數 目,編 號 • thread 105


  Article A48:

 • Re: 問路:79K打鼓嶺總站
 • Leon, 2000-11-02 23:48:57


  回應:


  > 請 問KMB79K打 鼓 嶺 總 站 在 禁 區 內 還 是 在 禁 區 外?

  禁 區 內

  > 要 用 禁 區 紙 嗎?  > 謝 謝

  不 用 客 氣^______^~Leon • thread 104


  Article A49:

 • 80M今晚有短躉呀!
 • Felix LEUNG, 2000-11-02 23:44:45


  回應:


  今 晚 我 放 學 乘81M返 家 , 在 九 龍 塘 巴 士 總 站 見 到81M前 面 有 架80M是 金 車 , 車 牌 是JJ5174, 是 一 部ATS。


  這 部 車 是 攝 還 是 開 始 做 掛 牌 ?


  這 是 不 是80M的BL退 役 前 部 署 全 冷 的 行 動 ?

  Felix LEUNG • thread 109


  Article A50:

 • 新聞即日鮮(3.11.2000):運輸署正考慮新巴加價申請
 • 查篤撐‧查小欣, 2000-11-03 00:27:11


  回應:


  以 下 新 聞 由 無 線 電 視 提 供:

  運 輸 署 正 考 慮 新 巴 加 價 申 請2000年11月2日 4:18:35 PM

  <本 網 訊>回 應 新 巴 申 請 明 年 初 加 價 , 運 輸 署


  署 長 霍 文 表 示 , 該 署 目 前 正 在 處 理 中 , 他 們


  不 會 待 行 政 會 議 通 過 管 制 巴 士 利 潤 修 訂 機 制


  後 , 才 會 考 慮 新 巴 的 加 價 申 請 。
  霍 文 出 席 一 個 頒 獎 禮 後 說 , 審 批 加 價 申 請 和


  行 會 考 慮 通 過 修 訂 機 制 , 兩 者 會 同 時 進 行 ,


  而 審 批 新 巴 的 加 價 申 請 會 沿 用 以 往 方 式 。
  他 表 示 , 明 白 市 民 不 喜 歡 巴 士 加 價 , 但 巴 士


  公 司 也 承 受 燃 油 成 本 壓 力 。 運 輸 署 會 考 慮 一


  籃 子 的 因 素 , 包 括 新 巴 的 財 政 狀 況 、 市 民 的


  負 擔 能 力 , 和 本 港 經 濟 情 況 等 作 出 決 定 。
  霍 文 稱 , 目 前 有 5 間 公 共 交 通 機 構 提 出 加 價


  申 請 , 包 括 新 巴 、 天 星 小 輪 、 電 車 、 新 界 和


  大 嶼 山 的 士 , 署 方 未 有 審 批 加 價 的 時 間 表 。 • thread 110


  Article A51:

 • East Lancs B7L
 • S3BL383, 2000-11-03 00:39:27


  回應:


  I've seen a photo of a Volvo B7L with East Lancs Vilking


  body. According to the script, it has air conditioning


  system. Yet there is a window at the rear of the lower


  deck. The air conditioner is installed below the rear seat


  of the upper deck.

  How come the air conditioner can be so small/ or


  is it really a air conditioner? • thread 111


  Article A52:

 • 那裡有原裝DENNIS "Trident" 標誌(水牌)
 • Hammer小強, 2000-11-03 00:47:03


  回應:


  要official出 品,正 價 約 幾 多 錢?係 邊 度 出?


  如 板 友 割 愛 也 無 任 歡 迎


  ICQ:68631698 • thread 112


  Article A53:

 • 問: 48x 熱馬去了邊度?
 • 48x, 2000-11-03 01:42:30


  回應:


  48x 轉 行 冷 馬 後 D 熱 馬 去 了 邊 度?


  今 日 坐 48x 冷 馬 上 層 最 前 排 發 現 小 強 行 過...... • thread 79


  Article B1:

 • Re: 問AA49近況
 • 龍運機巴仔~~A41P~~HT2844, 2000-11-02 23:54:39


  回應:


  > 如 題!


  >


  > THX!

  是 否GU719?它 一 直 在 行 駛,很 好 呀 • thread 78


  Article B2:

 • 你會問傑出車長?
 • EdChan, 2000-11-02 23:23:21


  回應:


  如 果 你 是 記 者,又 以 巴 士 迷 的 身 分 訪 問11月5日 的 九 巴 傑 出 車 長 冠 軍,你 會 問 他 什 麼 問 題? • thread 77


  Article B3:

 • Re: 十分不滿103的服務和班次
 • ct144, 2000-11-02 23:28:18


  回應:


  1. push
  > 本 人 居 住 半 山 區 的,不 時 要 搭103過 海 。


  > 但 是 佢塊broad寫 明


  > 15min/班(非 繁 時);


  > 4min/班(繁 時),


  > 但 是 次 次 不 是 接 近 就 是 超 過30min。


  > 你 都 咪 話 唔 谷 氣 。


  > 最 火 爆 就 是 星 期 日  日,


  > 在 紅 隧 口 等 車,等 了25min左 右,


  > 就 一 架 九 記 同 城 記103一  入 站,


  > 去 到 銅 鑼 灣 俾 架CTB過 頭,都 算 啦,


  > 點 知 上 到 堅 尼 地 道 又 俾 後 面  架


  > CTB103過 埋(空 到 唔 空),最 後 是


  > 以 遲 了 兩 班 車 的 皈 時 間 到 站


  > (堅 道 尾 二  站)前 面 兩 班 連 影 都 無 。


  算 啦!好 多 九 記 尾 車 師 傅 都 博 私 牌 踢 車 啦!!!


  仲 有 星 期 日 車 少  , 師 傅 肯 定 唔 夠 時 間 跑  啦!!!  Article 3: (Request 1)

  > > 本 人 居 住 半 山 區 的,不 時 要 搭103過 海 。


  > > 但 是 佢塊broad寫 明


  > > 15min/班(非 繁 時);


  > > 4min/班(繁 時),


  > > 但 是 次 次 不 是 接 近 就 是 超 過30min。


  >


  > 我 都 身 同 感 受


  > 有 時 我 放 工 唔 搭 地 鐵, 諗 住 都 係 行 咁 多 路 去 等 103


  > 結 果 咪 又 係 等 成 四 五 個 字 先 來 一 架


  > 最 誇 張 係 平 日 七 點 幾, 試 過 等 九 個 字


  > 而 且, 不 論 係 城 巴 定 係 九 巴 都 有 相 同 的 情 況


  >


  > 邊 個 時 間, 成 日 都 話 塞 車..


  > 可 惡....


  >

  呢 個 係 正 常 ,103十 年 如 一 日 , 我 住 係 半 山 超 過 十 年 ,


  103只 係 由 寶 寶 到AD到 奧 黏 , 已 是 很 好 。

  1409 Trident/半 山 原 居 民
 • thread 76


  Article B4:

 • Re: 【愚問】有關星期日的活動
 • AV102 GL3694, 2000-11-02 21:35:06


  回應:


  1. push
  > 本 星 期 日 是 否 在 沙 田 廠 舉 行 「 九 巴 傑 出 車 長 選 舉 參 觀 團 」 ,


  > 而 不 是 開 放 日 ( 因 為 在 某 板 有 人 說 開 放 日 . . ) ?


  >


  > 恕 小 弟 愚 昧 . .: P


  >


  > Tony Ng (AP55 @ 276P)

  本 星 期 日 是 在 沙 田 廠 舉 行 九 巴 傑 出 車 長 選 舉, 咩 人 都 去 得


  有 飛 就 得, 不 過 可 以 去 九 巴 服 務 站 取!!  Article 4: (Request 1)

  唔 止 沙 田,荃 灣 九 巴 服 務 站 都 有 免 費 贈 券 派 發.


  但 一 人 只 可 以 限 取4張...

  S3N353
 • thread 75


  Article B5:

 • Re: 問遊河路線???
 • ATR64, 2000-11-02 23:41:40


  回應:


  > 小 弟 請 問 各 位 有 無 一D遊 河 路 線 提 議 呀???


  > 路 線 最 好 由 大 圍 上 車,灣 仔 落 車,車 程3-4Hours,


  > 小 弟 諗 極 都 諗 唔 到,希 望 大 家 幫 忙,


  > thx!!!唔 該!!!

  88K->269D->76K->73->72A->182 ok嗎?


  有AD/ATR/S3BL(88K)->3ASV(269D)


  ->ME(76K)->ME(73)->S3N/S3BL/ME(72A)


  ->AV/3AV/ATR(182)

  ATR64


  ICQ:77667318 • thread 74


  Article B6:

 • Re: 如果英國有任何奇奇怪怪的巴士,請提供其資料!
 • G542 AV220, 2000-11-02 20:58:22


  回應:


  點 奇 怪 呀 ? ?


  英 國 有 好 多 波 。 。 。
  G542 AV220


  > thx


  >


  > EW8437 • thread 73


  Article B7:

 • 今日109
 • 九巴72A~S3BL294, 2000-11-02 18:57:37


  回應:


  今 日109派 車:


  (一 車)VA3


  (二 車)VA34


  (三 車)DA2


  (四 車)DA14


  (五 車)DA13


  (六 車)DAXX • thread 72


  Article B8:

 • GA5505(S3N358)的宣明會廣告改了設計b>
 • 蝴蝶情緣, 2000-11-02 18:38:46


  回應:


  此 車 左 右 邊 原 本 寫 住"黑 暗 並 非 永 恆...他 的 生 命,今 日 因 你 照 亮","Darkness doesn,t last...You canlight up his life"的 位 置 已 改 為 助 養 熱 線 和 其 網 址 了

  請 投 關 詠 荷 飾 演 秋 香 為 最 佳 角 色 一 票 的 蝴 蝶 情 緣 • thread 71


  Article B9:

 • Re: 大尋車,唔該
 • BL24, 2000-11-02 20:48:59


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > 尋 以 下 車:


  > BL16 DA489


  > BL21 DA491


  > BL22 DA1792


  > BL24 DB6686


  > BL25 DB7311


  > BL28 DB7782


  > BL31 DB8334


  > BL32 DB6920


  > BL37 DB7872


  > BL38 DB9175


  > BL39 DB9908


  > BL40 DB9253


  > BL41 DB9635


  > BL45 DB9629


  > BL46 DB9740


  > M20 DA3079


  > M23 DD364


  > M25 DC9288


  > M27 DC9587


  > M29 DC9077


  > M30 DD148


  > M31 DE6718


  > M33 DE8232


  > M37 DE8819


  > M39 DE8723


  > M41 DE9520

  M41應 該 係K廠 後 備,但 成 日 行10號


  > M42 DE8563


  > M43 DE8745


  > M44 DE9936


  > M46 DE8929


  > M47 DE9975


  > M48 DF1402


  > AA2 EP1863


  > ADS1-30


  > 以 上 車 輛,希 望 大 家 幫 到 我  Article 9: (Request 1)

  > > ADS1-30


  >


  > ADS11, 13, 25, 27 在 28


  >


  >


  M46,47在53  Article 9: (Request 2)

  > BL16 DA489


  Kai Tak depot--retired

  > BL24 DB6686


  rt.10


  > BL25 DB7311


  94/99  Article 9: (Request 3)

  > > M44 DE9936


  2C  Article 9: (Request 4)

  > > > ADS1-30


  > > 頭 幾 架ADS可 在606找 到.


  > also can find on rt.92,203E


  > >


  > >


  > 有 時238M線 都 會 攝 一 架o係 度!!


  > LAWRENCE


  > 馬 鞍 山 居 民
 • thread 70


  Article B10:

 • Re: 44M行Trident?
 • JH4735, 2000-11-02 18:31:29


  回應:


  > My friend said that there is a Trident serve at 44M this morning. Is it true? Can anyone tell me when will this bus arrive to Cheung On Terminus and the fleet no. of the bus!!


  > Thanks alot!

  這 是 234X 的 ATS 。 以 前 44M 經 常 有 ADS 攝 車 , 是 來 自 234X 的 , 朝 早 七 點 多 才 有 , 要 捕 看 時 間 ! • thread 69


  Article B11:

 • 新巴的服務表現
 • 超奧征服720!, 2000-11-02 18:08:22


  回應:


  新 巴 加 價 事 件 引 起 公 眾 廣 泛 關 注 ,


  公 營 機 構 加 價 往 往 係 大 條 道 理 ,


  蟻 民 根 本 無 力 出 聲 反 抗 。

  不 過 , 撇 除 科 學 數 據 超 學 術 分 柝 ,


  大 家 認 為 新 巴 過 去 兩 年 服 務 質 素 ,


  是 否 物 有 所 值 呢 ?


  你 對 新 巴 的 服 務 有 無 不 滿 或 讚 賞 呢 ?


  以 下 係 小 弟 的 個 人 意 見 。

  新 巴 的 功績 :


  -開 辦8P,2X,M590特 快 線 便 利 市 民

  -除 消20,94X,88等 路 線 減 輕 路 面 負 荷

  -投 資 翻 新199部 二 手 空 調 車 , 手 工 一 流

  -投 資 重 建 新 巴 士 站 上 蓋(*連 廣 告 燈 廂)

  -於 兩 大 部 巴 士 嘗 試 安 裝"電 視"(但 無 九 巴 廣 泛 採 用 的 報 站 機)

  -兩 年 凍 結 收 費(一 加 就9.2% = 年 年 加x.x% !搵 笨 !)

  --(其 他 請 各 位 補 充).....
  新 巴 的 過 失 :

  -2,8號 等 高 用 量 流 水 線 使 用 單 層 車(10.1m都 有 !)

  -在 大 花 金 錢 購 買 新 巴 時 , 為 不 少 巴 士 安 裝Scandus按 摩 椅 ,


  → 頂 腳 頂 背 ← 無 頭 枕 、 空 間 狹 窄 。

  -除 消 老 人 路 線84,後 來 又 開84s補 鑊 。

  -84M由 低 地 台 變 非 低 地 台DC,乘 客 無 所 適 從 。
  -(其 他 請 各 位 補 充) • thread 68


  Article B12:

 • Re: 星期日九巴傑出車長選舉參觀團
 • ATR88, 2000-11-02 21:03:15


  回應:


  > 時 間:星 期 日 下 午 一 時 半


  > 地 點:大 圍 火 車 站 免 費 巴 士 站(免 費 巴 士 來 往 沙 田 車 廠 及 大 圍 火 車 站)


  >


  >


  > 有 意 者 請 在 此 回 文


  i will go there on that day, and i have 4tickets!!!!


  who want , pls email to me


  and Mr.2282, i want to go with u since i have no partner


  go with me on that day. • thread 67


  Article B13:

 • 6009的事
 • 3AD124(HS539), 2000-11-02 18:00:42


  回應:


  剛 才 睇 車 牌 中 心, 發 覺6009是10月26日 登 記


  但 行 了 幾 天 就 炒 了, 真 係 唔 好 彩 • thread 66


  Article B14:

 • 【廣告】九巴之迷更新:ME24行70K、ME26行70X>
 • 48X車王S3BL103, 2000-11-02 17:58:06


  回應:


  1. push
  九 巴 之 迷1-11-2000更 新 ︰

  封 面 大 相 ︰ME24行70K、ME26行70X


  昔 日 回 顧 ︰ 前DM5行96R


  路 線 一 覽 ︰203E改 總 站 為 富 山


  公 屋 網 絡 ︰ 加 寶 田 、 改 富 山 、 三 聖 及 天 平

  九 巴 之 迷  Article 14: (Request 1)

  Bus page ad. should be posted on the '巴 士 網 頁' board only.
 • thread 65


  Article B15:

 • Re: 貼相!請指教!
 • 傑 少, 2000-11-02 18:09:30


  回應:


  > >


  > >


  >


  > 都 幾 好 , 但 下 面o個 張 D 顏 色...有 少 少 失 真

  但 張 相 原 本 係 咁,冇 改 動 過,


  加 上address only!~


  多 謝 你 的 意 見!thx! • thread 64


  Article B16:

 • [網頁]香港仔巴士總站
 • 6008(JU1220), 2000-11-02 16:18:55


  回應:


  1. push
  今 日 更 新 :


  修 正Flash版 本 所 有 問 題


  下 星 期 出 版 頭 幾 篇 「 『ABT』 線 記 」 :


  華 貴 , 置 富 , 堅 道 , 銅 鑼 灣 , 同 未 出"下 集"0既 「 海 怡 加 鴨 利 洲(西)」


  仲 有 加 入 「 紙 筆 情 線 ─ 結 局 二(未 有 結 尾 的 故 事)」


  再 加 上 新 舊 相 多 張 , 仲 有 將 新 增 環 保 大 集 會 ─ 介 紹 香 港 環 保 車

  歡 迎 參 觀

  新 巴 幻 彩Centroliner6008  Article 16: (Request 1)

  > 網 頁 廣 告 請 移 玉 步 往"巴 士 網 頁"區 張 貼 , 謝 謝 !

  唔 好 意 思 。 未 慣 新 板
 • thread 63


  Article B17:

 • Re: 尋車
 • 48X車王S3BL103, 2000-11-02 17:58:53


  回應:


  > > 尋 以 下 巴 士 所 行 路 線 :


  > > M81


  > > M88


  > > BL122


  > > BL123


  > > 吾 該 !


  > >


  > > #396


  >


  > M88--53號 線


  >


  > 59M,59X


  >


  >


  >

  BL122~ 17掛 牌


  BL123~ 3M掛 牌

  九 巴 之 迷 • thread 62


  Article B18:

 • 吉百利朱古力紙巴士2架
 • 美國總統, 2000-11-02 14:51:45


  回應:


  1. push
  吉 百 利 朱 古 力 紙 巴 士 2 架

  吉 百 利 朱 古 力 紙 巴 士 - Leyland Olympian 12m
  吉 百 利 朱 古 力 紙 巴 士 - Volvo Alisa 12m
  希 望 您 們 喜 歡!

  Bush Bus Page 開 張 了!

  美 國 總 統  Article 18: (Request 1)

  吉 百 利 朱 古 力 紙 巴 士 - Volvo Alisa 12m is very GOOD !!!
 • thread 61


  Article B19:

 • Re: 有邊位版友住響屯門 ???
 • 金魚, 2000-11-02 15:12:37


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 有 邊 位 版 友 住 響 屯 門 ???

  小 魚 為 屯 門21年 居 民

  金 魚 字  Article 19: (Request 1)

  我 又 係ar。  Article 19: (Request 2)

  > 我 都 住 屯 門.


  >


  > 59M,59X


  >


  >


  >

  我 住 在 屯 門 蝴 蝶 灣 呀  Article 19: (Request 3)

  > 我 住 係 屯 門 置 樂 嫁~~


  >


  > DennisDragon正


  >


  >

  我 是 住 在 屯 門 安 定 村, 住 了 廿 年, 我 好 少 在 這 裡 出 現, 但 我 時 常 都 上 來 這 裡... 我 以 前 用60M為 我 在 這 裡 的 名 字, 但 現 在 常 搭61X, 所 以 由 現 在 就 用 這 名 字...
 • thread 60


  Article B20:

 • [討論]巴士車牌裡面既三四個數目字,原來係好有意思既!
 • 城記樣板豪#396, 2000-11-02 14:01:46


  回應:


  1. push
  2. push
  一 出 街 望 架 巴 士 個 車 牌 , 冇 乜 特 別 噢 。


  但 係 有D巴 士 個 車 牌 , 真 係 好 有 意 思 架 !


  例 如 :


  中 記CX8--CX 908, 航 空 公 司 班 次 ? !


  九 記3ASV72--JP 1997,97回 歸 ? !


  城 記 坡 柴#600--FS 8765, 好 順 序 噢 !


  #494--GW 4321, 一 樣 。


  新 記DA32--EW 4321, 都 係 一 樣 。


  仲 有 冇 呢 ? 歡 迎 討 論 。

  #396


  FX 4273


  Chassis no.:025005  Article 20: (Request 1)

  > > > Stagecoach, GK3258 means...


  > > > The business will not be so sucessful


  > > >


  > > > Installed Win 2000, preparing for the Hand writing board


  > > > Elian Gonzalez (Alec)


  > >


  > >


  > > 講 唔 好 彩


  > > 點 都 唔 夠 見 到s3BL470(GB2444)咁 黑


  > >


  >


  > Just like a S3N ( DN 2444 ) ! :)


  > GW8272


  >

  新 巴1168個 車 牌 係.......


  JB9058......九 年 唔 發


  係 咪 好 衰 呢?

  新 巴680司 機  Article 20: (Request 2)

  GB 2444


  The last S3BL.
 • thread 59


  Article B21:

 • 962A
 • 962A, 2000-11-02 13:57:28


  回應:


  Any boardmates also take 962A in the morning?

  Looks like the frequency has to be increased. Now even people waiting outside Marina Garden (the first stop after the terminal) need to stand.

  Any comments?

  Can any of the bus companies start direct express service in the morning to Ching Yi MTR station???

  962A. • thread 58


  Article B22:

 • 巴士迷討論&巴士迷活動討論
 • 3AD46/HJ8388, 2000-11-02 12:49:13


  回應:


  本 人 希 望 各 板 友 , 如 果 係 問 巴 士 公 司 運 作 、 路 線 、 車 種 、 問 路 等 ,


  可 否 改 在 「 巴 士 運 作 討 論 」 張 貼 ?

  這 裏 張 貼 關 於 巴 士 迷 的 活 動 與 討 論 較 為 適 當 • thread 57


  Article B23:

 • Ask for photos
 • NWFB 8, 2000-11-02 12:40:43


  回應:


  Any body has the photos:


  1. 藍 灣 半 島 Advertisment?


  2. Trident in M21?


  3. New Cathy Pacific Advertisment on dart?


  4. Buses serve in 81S, 84S, 93, 93A, 302 and 680X?( all are NWFB routes)


  Can you post them on the board?


  Thank you very much!!! • thread 56


  Article B24:

 • 相片推介﹕明星廣告新意思
 • Dennis Law, 2000-11-02 12:13:43


  回應:


  1. push
  如 果 大 家 對 於 影 巴 士 相 已 經 開 始 厭 倦 的 話 , 不 妨 學 我 一 樣 從 背 景 加 點 心 思 ﹕  不 知 大 家 對 於 這 幾 張 相 片 的 效 果 , 又 覺 得 如 何 呢 ﹖^_^

  ----------

  祖 兒 谷約 定 你 喇 ﹗^_^  Article 24: (Request 1)

  > 哈 哈 , 第 一 張 夠 哂 應 景 , 廣 告 女 郎+母 校....

  為 了 拍 攝 這 幕 情 景 , 拍 攝 當 日 我 足 足 等 了 個 多 小 時 呢 ﹗^_^


  (之 後 還 要 下 雨 …)
 • thread 55


  Article B25:

 • Re: 半山巴士服務之我見
 • 1409 Trident/半山原居民, 2000-11-03 00:02:24


  回應:


  1. push
  2. push
  > > Hi! 各 板 友 好 ,


  > >


  > > 二 個 月 小 弟 在 香 港 時 住 在 半 山. 故 每 天 出 街 皆 必 須 惠 顧 新 記or城 記,而 有 下 列 意 見,請 各 板 友 給 意 見. Thanks.


  > >


  > > 1) 在 半 山 各single decker型号當 中,以MAN NL260 (12A, 12M 主 力) 表 現 最 為 理 想.它 在 紅 綿 路 上 山 時 如 履 平 地.可 能 是 其260hps engine 嘅原 固.3B 嘅主 力Volvo B6LE 比MAN 較 差 少 許,但 仍 有 相 當 不 錯 的 表 現.可 是 Dart SLF 就disappointing.小 弟 幾 次 坐23B上 山 架Dart 都 死 死 地 咁.搭 單 一 問:D 20xx 用セengine? 謝 謝.


  > >


  >


  > 蛋 撻 : 康 明 斯6BT(三 款 單 層 車 引 擎 中 佢最 慢), 仲 有 係MAN NL262呀


  > 仲 有 , 遲0的23B會 轉 用16xx走

  原 居 民 講O野 。 其 實15XX真 係 好 正 , 不 過 … 唔 夠 靈 活 , 但 仍 然 可 以 立 足 半 山 。 係 半 山 巴 士 迷 都 知 , 堅 道 惠 康 彎 位 真 係 表 表 者 , 柏 道 上 斜 好 正 , 原 居 民 首 選 ,$4.3。

  > > 2) D double deckers 都 不 用 多 說,9xx-10xx 和 2+2 AV 上 山 都 很 差.九 記 不 用 說,但 真 不 明CTB為 何 買D咁嘅五 波 Volvo 來 上 山.


  > > 新 記D 14xx 和 16xx 就 好 好 多. 在 紅 綿 路 和栢道 上 山 都 有 不 錯 的 表 現.當 然,不 可 將Trident 和 NL260 來compare.


  >


  > 躉 副 引 擎 有305匹 馬 力 , 梗 係 贏9仔 同10仔 副245匹 引 擎 啦

  梗 係 !

  > 不 過 躉 一 爆 就 同 架LA上 山 冇 乜 分 別(慢 到 嚇 人)

  不 過9XX經 濟O的 。

  > >


  > > 3) 一 如 港 島 其 他 地 區 一 樣,半 山 天 天 都 有 新 城 大 戰.主 要 戰 役 為 23 vs 40+40M+12M. 經 小 弟 一 個 多 月 來 的observation, 其 實喺以23 嘅 4-5 分 一 班 來 打40+40M+12M的 大 約2-4混 合 班 次.咁 其 實 有  必 要 有2分 鐘 一 班 巴 士? 小 弟嘅answer (以 一 個 半 山 居 民 來 說) 係 no. 7 分 鐘 一 班23 和 5 分 一 班 城 記 混 合 班 相 信 已 經 足 夠.在rush hours時 加D特 車 可 能 有 用. 不 過,呢 一 大 戰 已 令 綠 跑 巴 大 傷 元 氣.


  > >


  >


  > 據 我 所 見 同 我 朋 友 同 我 講 , 而 家0的 人 主 要 坐40都 唔 坐23

  我 話 俾 你 聽 係 。 我 都 係 揀40落 灣 仔 。

  > 因 為 多 數 要 企 , 而 且 係 企 好 耐

  因 為Trident小 好 多 位 , 唔 經 濟 。

  > > 4) 23B 太 疏,根 本 起 不 到 大 作 用.(周 時18分 至 一 班)


  > >


  >


  > 祗 要 同23B同 時 間 就 唔 係 問 題


  > 事 實 : 我 每 日 坐43X出 到 去 一 定0岩0岩 有 架23B到


  > > 5) 其 實 小 弟 認 為3B應 有 作 為(見D落 中 環 小 巴 滿 坐 就 知),但 必 須 加 班. 12 min. 一 班 太 疏 啦.


  > >


  >


  > 一 早 知 啦 , 不 過12仲 衰 , 等 到 「 發 霉 」 先 有 車 到


  > > 6) 其 實 西 摩 道 和 衛 城 道 是 否 真 有 多 客?小 弟 是 想 看 看23A and 23B 嘅value.


  >


  > 繁 忙 時 間 會 好 多 學 生 坐 車


  > 上 車 點 : 高 主 教 書 院(23A), 英 華 、 堅 道(23B)


  > >


  > > 多 謝 各 位


  > >


  > > 星 野鉄郎

  1409 Trident/半 山 原 居 民  Article 25: (Request 1)

  > > 2) D double deckers 都 不 用 多 說,9xx-10xx 和 2+2 AV 上 山 都 很 差.九 記 不 用 說,但 真 不 明CTB為 何 買D咁嘅五 波 Volvo 來 上 山.


  > 躉 副 引 擎 有305匹 馬 力 , 梗 係 贏9仔 同10仔 副245匹 引 擎 啦


  > 不 過 躉 一 爆 就 同 架LA上 山 冇 乜 分 別(慢 到 嚇 人)

  不 過 同D波 箱 有 冇 關 係? 如 果D 9xx and 10xx 用Voith 3 speed 會 唔 會 好D呢?

  講 真, D 9xx and 10xx 用 來 行 隧 巴 就 好  Article 25: (Request 2)

  > 3) 一 如 港 島 其 他 地 區 一 樣,半 山 天 天 都 有 新 城 大 戰.主 要 戰 役 為 23 vs 40+40M+12M. 經 小 弟 一 個 多 月 來 的observation, 其 實喺以23 嘅 4-5 分 一 班 來 打40+40M+12M的 大 約2-4混 合 班 次.咁 其 實 有  必 要 有2分 鐘 一 班 巴 士? 小 弟嘅answer (以 一 個 半 山 居 民 來 說) 係 no. 7 分 鐘 一 班23 和 5 分 一 班 城 記 混 合 班 相 信 已 經 足 夠.在rush hours時 加D特 車 可 能 有 用. 不 過,呢 一 大 戰 已 令 綠 跑 巴 大 傷 元 氣.

  I think the main problem of 23 is too expensive


  23 need $6.2 even you just serve it like 12M

  If i just go to Wan Chai,even 23 arrived,i will still


  wait for 40 or GMB

  But this problem will not happen when 23


  towards back to Mid Level because


  it just need $5.4 (just 0.1 more and you


  can take Trident)
 • thread 53


  Article B26:

 • HC1524,HC1460
 • Wilson(ES5024), 2000-11-02 13:10:53


  回應:


  > > 尋 找 九 巴(HC1524,HC2409,HC1460)今 天 行 駛 路 線


  >


  > HC2409(AV231)是259E掛 牌,如 無 意 外,今 日 早 上 會 行259E


  > 而 此 車 下 午 繁 忙 時 間 會 行58X的

  HC1460 and HC1524 is 70X's 掛 牌. But HC1524 runs on 276P


  every sunday or holiday.


  HC1524 belongs to U depot.


  HC1460 belongs to K depot.

  Wilson • thread 52


  Article B27:

 • 新巴在其新聞搞解釋加價原因>
 • N.W.F.B.VA14, 2000-11-02 10:39:50


  回應:


  請 在 此 觀 看 新 巴 新 聞 搞:-

  新 巴 申 請 調 整 票 價 • thread 51


  Article B28:

 • Re: 九巴城巴極可能跟隨加價!!!
 • S3M61, 2000-11-02 08:09:31


  回應:


  1. push
  > 新 巴 加 價.加 幅 驚 人,但 新 巴 一 直 不 透 露 最 高 及 最 低 加 幅,只 交 代 加3至7毫,透 明 度 有 商 榷 餘 地.


  >


  > 另 外,據 聞 九 巴 同 城 巴 稍 後 將 會 跟 隨 申 請 加 價,其 中 九 巴 已 將 加 價 問 題 列 為 高 度 機 密.上 下 守 口 如 瓶.


  >


  > 大 家 拭 目 以 待.

  其 實 我 都 同 意 新 巴 加 價 , 加 三 毫 至 七 毫 子 合 理 , 始 終 新 巴 已 經 有


  兩 年 未 加 過 價 , 呢 次 都 係 新 巴 開 業 以 來 第 一 次 加 價 , 況 且 經 營 成


  本 真 係 高 過 以 前 。


  我 幾 鐘 意 新 巴 架 ! 希 望 新 巴 加 價 同 時 , 可 以 再 提 高 服 務 質 素 , 以


  回 饋 乘 客 。


  不 過 有 樣 野 預 埋 : 新 巴 加 價 , 其 他 巴 士 公 司 一 定 跟 隨 , 但 希 望 其


  餘 兩 間 巴 士 公 司 真 係 加 價 時 , 唔 好 加 到 咁 高 , 加 得 太 高 , 市 民 一


  定 負 擔 唔 起 。 但 點 解 九 巴 加 價 都 係 高 度 機 密 呢 ?

  ~~~Tony(S3M61)~~~  Article 28: (Request 1)

  > 但 點 解 九 巴 加 價 都 係 高 度 機 密 呢 ?

  未 公 布 之 前 當 然 係 機 密 啦, 公 布 之 後 咪 唔 係 機 密 囉.


  錢 銀 o野 不 嬲 都 係 敏 感 事, 未 到 最 後 一 刻 都 未 必 有 定 案, 預 早


  漏 o左 去 街 就 唔 係 幾 好.

  PS: 本 文 應 在 '巴 士 運 作' 板 討 論.

  --


  車 匙!!
 • thread 50


  Article B29:

 • [日本巴士研討室]長短尺
 • TOYOTA KOICHIRO (豐田浩一郎), 2000-11-02


  回應:


  有 很 多 香 港 巴 士 迷 不 喜 歡 日 本 巴 士,除 了 政 治 因 素 外,


  他 們 往 往 被 日 本 巴 士 的 型 號 考 起 叫,他 們 背 車 身fleet no.


  還 可 以,但 是 日 本 巴 士 型 號,好 似 五 花 百 門,背 也 背 不 入 腦


  子 中,其 實,這 些 型 號 編 排 十 分 有 用,可 以 說 明 這 巴 士 或 貨 車


  規 格,由 昭 和 年 沿 用 至 今.............


  今 次 我 會 深 入 探 討 日 本 巴 士 的 長 短 尺 型 號.


  何 謂 長 短 尺?其 實 中 文 意 思 是 長 短 軸 距,為 何 要 分 長 短 軸 距


  而 不 分 車 身 長 短............這 個 問 題 是 關 於 大 中 型 巴 士 分


  別,輪 距 長 過4.5m,是 大 判(大 巴)下 之 便 是 小 判(中 巴).....


  例 子:MP218N 長 短 尺 碼 是 什 麼 呢?英 文 及NO.伐 表 什 麼 呢?


  長 短 尺 的 代 碼,是 後 方 的N字............


  那 麼 誰 長 誰 短.........


  看 圖 吧!  MODEL: MP218N
  MOEDL:MP218M

  看 見 了 嗎,N尺 是 長 過M尺 的,因 此 可 以 推 理 文 未 排 最


  後 尺 便 是 最 長........

  下 回 待 續....


  つずく

  朮ICQ NO.8238165 • thread 81


  Article B30:

 • Re: 論你們最懷念已取消路線!
 • 叻霸佳, 2000-11-03 00:19:00


  回應:


  > 論 你 們 最 懷 念 已 取 消 路 線!


  > 我 是300, A20

  105, 簡 直 係 生 「 當  」 的 典 範.......


  我 真 係 唔 明 佢當 時 轉 西 隧 的 是105而 不 是104。

  若 轉 的 是104的 話 ,105就 可 以 保 持 其 高 客 量 ,


  尤 其 在 中 環 及 灣 仔 。


  而905就 可 以 用104的 資 源 快 速 地 運 載 乘 客 到


  旺 角..... • thread 80


  Article B31:

 • 想請教各北區板友
 • 龍運機巴仔~~A41P~~HT2844, 2000-11-03 00:02:20


  回應:


  我 以 前 架 代 表 車EW849(AM107)三 菱,


  數 年 前 由 沙 田 調 入 上 水 走273,


  但 時 至 今 日 已 經 不 覺 見 到 她 了,


  請 問 各 北 區 板 友 或 其 他 板 友


  可 否 給 我 一 些 消 息,


  因 為 我 很 想 再 次 見 它~~~先 謝
 • 沒有留言: