20020503
巴士舊文--2002年5月3日請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文B.巴士迷茶座.
第1篇文 第2篇文 第3篇文


C.巴士車身廣告.
第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文D.巴士貼圖區.

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文

Article A1:


Re: 請問九巴有邊幾款空調巴士可以有灰色座椅的頭枕?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5524&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 想 飛 的LEMON said:


> 請 問 九 巴 有 邊 幾 款 空 調 巴 士


> 可 以 有 灰 色 座 椅 的 頭 枕?

不 是 太 明 白 你 的 問 題 , 你 是 不 是 想 問 :


「 九 巴 有 邊 幾 款 空 調 巴 士 有 灰 色 座 椅 的 頭 枕 ? 」

以 下 空 調 巴 士 乘 客 座 位 有 灰 椅 , 兼 有 頭 枕 :


AD281 - 360


ADS146 - 185


AV113 - 241, 243 - 329, 354, 382


3AV51 - 348


AS3 - 22


AA51 - 60

~HC1664 + HN7046~
Article A1: (Request 1)

> 暗 西~DL13 said:


>


> 有 點 反 而 不 是 太 明 白 , 為 何AV會 這 麼'零 丁'?


> AV354及382會 特 別 有 的 ?

AV242-HH2032 我 可 以 回 答 你 。


因 為 AV238-242 投 入 服 務 初 期 曾 借 予 龍 運 ,


而 AV242 配 上 橙 色 座 椅 , AV238-241 則 是


紅 / 灰 夾 雜 。


後 來 , 五 車 回 歸 九 巴 , 但 AV242 座 椅 皮 套 並 沒 有


更 換 , 繼 續 以 橙 色 座 椅 示 人 。

至 於 AV354-HN611 及 AV384-HN8444 用 紅 / 灰 椅


的 原 因 , 小 弟 便 不 知 了 。

~HC1664 + HN7046~Article A1: (Request 2)

因 為 其 餘 o既 11 米 富 豪 冷 馬 ( 有 頭 枕 o個 o的 ) 都 只 有 紅 色 座 椅 ,


AV 242 更 加 係 全 橙 色 座 椅 , 所 以 佢 地 無 灰 色 頭 枕 囉 !
阿 九Article A1: (Request 3)

AD、AV、 龍 運ANArticle A2:


問:BB2232三菱Rosa 小巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5525&a=1

回應/Replies:


|1|

如 題,請 問 它 是 否 仍 健 在?

Thanks


AD63
Article A2: (Request 1)

> 閃 靈 ~AL 29 said:


> 乜 唔 係BB2322 mei??


>


> AL 29

yes, thanks for correct~Article A3:


新巴巴士動感藝廊啟行典禮
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5526&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

似 乎 新 巴 十 分 重 視 此 項 活 動 , 新 巴 迷 特 區 的 會 員 也 收 到


此 活 動 的 電 郵 通 知..

巴 士 動 感 藝 廊 啟 行 典 禮


Mobile Art Gallery Kick-off Ceremony


新 巴 首 創 的 「 新 巴 動 感 藝 廊 」 計 劃 去 年 推 出 後 深 受 市 民 大


眾 歡 迎 , 繼 第 一 階 段 的 「 何 解 不 見 鳥 」 主 題 後 , 現 在 再 推


出 第 二 階 段 更 大 規 模 的 展 出 計 劃 。

是 次 計 劃 名 為 「 巴 士 動 感 藝 廊 」 , 是 康 樂 及 文 化 事 務 署 藝


術 推 廣 辦 事 處 、 香 港 藝 術 發 展 局 及 新 世 界 第 一 巴 士 服 務 有


限 公 司 ( 新 巴 ) 的 合 作 夥 伴 計 劃 , 同 時 以 環 保 為 題 的 藝 術


展 覽 。 主 辦 單 位 透 過 公 開 比 賽 形 式 選 出12位 藝 術 家 的61件


藝 術 品 , 在21輛 新 巴 的 車 廂 內 及 其 中1輛 的 車 身 上 展 出 。
「 巴 士 動 感 藝 廊 」 比 賽 及 展 覽 旨 在 把 藝 術 品 帶 到 巿 民 大 眾


的 生 活 裡 , 讓 他 們 在 日 常 的 巴 士 旅 程 中 可 以 欣 賞 到 本 地 藝


術 家 的 作 品 , 藉 此 推 廣 環 保 意 識 , 提 倡 全 民 欣 賞 藝 術 作 品


的 風 氣 , 鼓 勵 本 地 藝 術 創 作 , 為 藝 術 家 提 供 展 出 機 會 。

啟 行 暨 頒 獎 典 禮


3輛 載 有 全 部61件 藝 術 品 的 新 巴 將 停 泊 在 香 港 文 化 中 心 露


天 廣 場 , 讓 市 民 參 觀 。 歡 迎 齊 來 欣 賞 !


日 期 : 2002年5月4日 ( 星 期 六 )


時 間 : 下 午12: 30至6:00


地 點 : 尖 沙 咀 香 港 文 化 中 心 露 天 廣 場


費 用 全 免

載 有 藝 術 品 的21輛 新 巴 , 會 在 路 上 行 走 約6個 月 , 為 市 民


提 供 賞 心 悅 目 的 藝 術 旅 程 。 想 看 看 嗎 ? 只 要 乘 搭8P、18、


106、112、601和680巴 士 , 你 便 可 以 欣 賞 到 這 些 藝 術 品 。
The pioneer NWFB Mobile Art Gallery has gained


territory-wide support among commuters since its


launch last year. Following the first stage of


“Why Can’t I See Any Birds?”, the second stage


which is of even more substantial scale is now


launched.

This new stage of Mobile Art Gallery is a


partnership project of the Leisure and Cultural


Services Department, Hong Kong Arts Development


Council and New World First Bus Services Ltd,


focusing on the theme of environmental


protection. This exhibition features the 61 award


wining artworks by 12 artists selected from an


open competition. They are now displayed on 21


bus compartments and 1 bus exterior.

Mobile Art Gallery aims to bring artworks into


the everyday life of the public thus enabling


them to appreciate works of art by local artists


during their bus rides. Through the exhibition,


we also aim to enhance public’s consciousness in


environmental protection, promote a culture of


art appreciation among the public, encourage


local artistic creation and provide exhibition


opportunities for artists.

Kick off ceremony cum award presentation


3 New World First Buses with all the 61 artworks


installed will be displayed at the Piazza of Hong


Kong Cultural Centre. Come and join us!

Date: 4 May 2002 (Sat)


Time: 12:30 pm - 6:00pm


Venue: Piazza of Hong Kong Cultural Centre


Free admission

The 21 New World First Buses with artworks


displayed will provide passengers with delightful


art journeys for about 6 months. Do you wish to


have a look? Please get on the buses of routes


no. 8P, 18, 106, 112, 601 and 680.

新 巴 顧 客 服 務


NWFB Customer Service

quote end..


暗 西~DL13
Article 3: (Request 1)

(下 略)

昨 日(3/5)仍 然 見 到1109披 著 「 何 解 不 見 鳥 」


廣 告 行 走101號 線, 似 乎 今 日 泊 在 文 化 中 心


的 是 另 有 其 車...Article 3: (Request 2)

> 最 奇 怪 的 是 , 新 巴 並 沒 有 在 其 網 頁 新 聞 稿


相 信 新 巴 會 用 活 動 報 告 形 式 來 出 新 聞 稿 。


亦 即 是 明 天 下 午/傍 晚 才 會 有 關 於 此 活 動 的 新 聞 通 知 。

> 公 布 有 關 詳 情 之 外 ,


> 地 鐵 刊 物 《 去 街Guide》 居 然 有 這 單 消 息


> 的 報 道 。


哈 哈 , 要 睇 下 是 康 文 署,藝 發 局 定 係 新 巴 賣 廣 告 啦:)

暗 西~DL13Article A4:


Re: 想問問52M及67M歷史
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5527&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|

> 白 金 黃 冠 忠(Paul) said:


> 想 問 問 以 下 問 題


> 1.兩 線 的 開 辦 日 期 同 變 化


>


> 2.52M轉 全 日 前67M的 班 次


> (因 為 我 只 知 道52M兩 味 時 是6-7分 鐘 一 班)

我 記 得 52M 的 前 身 是 50M 去 元 朗 的


其 後 唔 記 得 幾 時 轉 左 做 52M


總 站 改 去 華 都 花 園


之 後 中 期 做 左 兩 味


即 非 繁 忙 時 間 67M


往 九 龍 行 青 山 公 路 直 至 小 欖 返 回 屯 公


往 兆 康 行 屯 門 公 路 到 小 欖 落 青 山 公 路 返 兆 康

只 有 這 小 小 記 憶 吧

sopp
Article 4: (Request 1)

> 我 記 得 52M 的 前 身 是 50M 去 元 朗 的

50M係 分 拆 時 是 分 為52同53兩 條 線.

52是 來 往 屯 門 市 中 心 及 長 沙 灣,


來 回 程 經 青 山 公 路,葵 涌 道,長 沙 灣 道.


當 時 長 沙 灣 巴 總 的 位 置 同 宜 家 一 樣.

53就 是 來 往 元 朗(東)同 舊 荃 灣 碼 頭,


即 大 會 堂 隔 離.

50M同 原 先 既52,53有 好 大 分 別,


第 一: 50M往 元 朗 方 向 去 到 市 中 心 時 會 轉 行 屯 公.


但53則 從 來 未 行 過 屯 公.

第 二: 50M不 經 屏 廈 路.

第 三: 50M只 去 到 葵 芳 但 不 能 直 出 九 龍.因 為 地 鐵 荃 灣 線


已 經 通 車(1982年5月16日,50的 死 期!).

第 四: 派 車 亦 有 變 化,50M係 開 線 至 取 消 前 一 刻 都 用


長 牛(丹 拿E型).而52,53卻 已 經 改 用 雞 車.

> 其 後 唔 記 得 幾 時 轉 左 做 52M


> 總 站 改 去 華 都 花 園


> 之 後 中 期 做 左 兩 味

52M一 開 線 時 只 做 兩 味.


另 外 想 問52M幾 時 搬 去 井 財 街?

> 即 非 繁 忙 時 間 67M


> 往 九 龍 行 青 山 公 路 直 至 小 欖 返 回 屯 公


> 往 兆 康 行 屯 門 公 路 到 小 欖 落


> 青 山 公 路 返 兆 康


> 只 有 這 小 小 記 憶 吧

以 上 內 容 有 錯 請 指 正!

279P全 日 服 務?Article 4: (Request 2)

> Merciless said:


>


> 輕 鐵 未 出 現 之 前


> 53係 由 元 朗 東 去 青 山 灣

NO, 53 在 輕 鐵 出 現 前 已 經 係 行


荃 灣 碼 頭 - 元 朗 東

曾 使 用 青 山 灣 巴 士 總 站 的 九 巴 路 線, 以 輕 鐵


通 車 前 計, 就 只 有 62 一 條. 往 來 青 山 灣 至


兆 康.Article 4: (Request 3)

> 白 金 黃 冠 忠(Paul) said:


>


> 不 是,53曾 以 青 山 灣 為 總 站,那 時52以 荃 碼 為 總 站


> 我 可 以 肯 定,因 為 我 有83年 九 巴 路 線 圖 作 根 據

九 巴 的53號 路 線 由1975年3月16日 至1984年9月22日


是 來 往 元 朗(東)< > 青 山 灣

53號 路 線 是 源 於 二 十 年 代


二 十 年 代 為 鄉 民 自 辦 的 服 務 , 來 往 錦 田 < > 元 朗


二 十 年 代 末 期 由 中 華 巴 士 公 司 收 購 , 編 為15號 線


1933年 由 九 巴 營 辦


日 佔 後 , 改 為19號 線


五 十 年 代 經 多 次 伸 延 , 變 為 上 村 < > 青 山 灣


六 七 暴 動 後 , 改 為18A, 上 村 < > 元 朗


1973年 , 由53及54取 代18A

現 時53號 線


仍 保 存 歷 史 遺 下 的 多 項 雙 向 分 段 收 費
1984年9月23日 , 新 界 西 的 巴 士 路 線 重 組


31A,50M取 消


新 闢34B,52M


52延 長 為   友 愛 < > 長 沙 灣


53延 長 為   元 朗(東)< > 荃 灣 碼 頭


60改 行 屯 門 公 路 , 不 經 青 山 灣 , 大 欖 涌 , 深 井


67M改 行 屯 門 公 路 , 不 經 青 山 灣 , 大 欖 涌Article 4: (Request 4)

> 巴 士 拿 said:


>


> 請 問 可 否 將 該 路 線 圖 貼 上 來 以 作 參 考 ?

很 抱 歉 , 我 沒 有Scanner, 但 是 那 個 巴 士 路 線 圖 ,


和87年 版 ,93年 版 的 那 些 款 式 沒 有 分 別Article 4: (Request 5)

> 50M係 分 拆 時 是 分 為52同53兩 條 線.


>


> 52是 來 往 屯 門 市 中 心 及 長 沙 灣,


> 來 回 程 經 青 山 公 路,葵 涌 道,長 沙 灣 道.


> 當 時 長 沙 灣 巴 總 的 位 置 同 宜 家 一 樣.

屯 門 市 中 心 係86年4月 啟 用 的, 而50M係84年9月 取 消 的....

> 53就 是 來 往 元 朗(東)同 舊 荃 灣 碼 頭,


> 即 大 會 堂 隔 離.


>


> 50M同 原 先 既52,53有 好 大 分 別,


> 第 一: 50M往 元 朗 方 向 去 到 市 中 心 時 會 轉 行 屯 公.


> 但53則 從 來 未 行 過 屯 公.

50M和53以 前 係 行 過 屯 門 公 路 的.....只 係 杯 渡 路 至 虎 地 一 段

> 第 二: 50M不 經 屏 廈 路.

呢 個 冇 錯, 因 為50M開 辦 時 已 經 有4條 路 線 行 經 屏 廈 路

> 第 三: 50M只 去 到 葵 芳 但 不 能 直 出 九 龍.因 為 地 鐵 荃 灣 線


> 已 經 通 車(1982年5月16日,50的 死 期!).

50M係 代 替50的(元 朗 至 葵 芳 一 段)

> 52M一 開 線 時 只 做 兩 味.


> 另 外 想 問52M幾 時 搬 去 井 財 街?

87年 搬 去 景 峰 花 園, 95年 景 峰 花 園 改 名 為 井 財 街
見 到 有 關 元 朗 巴 士 路 線, 就 忍 唔 住 要 指 正 的


孖 寶Article 4: (Request 6)

即 係 呢, 雖 然 我 就 唔 係 好 清 楚 晒 全 部 路 線 歷 史, 但 我 好 肯


定 你 有 好 多 野 都 錯 左.

我 1981 年 搬 入 屯 門, 當 時 52 路 線 往 來 友 愛 及 荃 灣 碼 頭.


及 後 安 定 巴 士 總 站 啟 用 後 搬 往 安 定. 我 唔 係 好 記 得 有 無 用


過 舊 屯 門 碼 頭 總 站, 但 屯 中 總 站 啟 用 後 則 將 屯 門 總 站 遷 往


該 處.

至 於 屯 門 總 站 搬 往 友 愛 前, 總 站 應 該 係 屯 門 新 市, 現 址 為


已 拆 卸 的 新 發 村.

另 一 邊 總 站 後 來 由 荃 灣 碼 頭 延 長 至 長 沙 灣, 總 站 位 置 為 現


長 沙 灣 廣 場 外 或 再 前 些 少 的 位 置, 跟 60 一 起 泊 街.

後 來 60 的 總 站 曾 遷 往 長 沙 灣 消 防 局 外, 52 有 否 跟 隨 請 恕


我 不 太 記 得.

至 於 路 線, 總 站 遷 往 長 沙 灣 初 期 往 來 荃 灣 及 長 沙 灣 一 段 行


走 青 山 公 路 及 葵 涌 道. 後 來 改 行 荃 灣 路 並 將 路 線 更 名 為 52X.


再 後 來 深 井 至 麗 城 一 段 改 經 屯 公, 而 成 為 今 天 的 行 車 路 線.

抱 歉 由 於 當 年 年 紀 較 少 不 能 提 供 以 上 變 動 的 實 行 日 期. 但


我 好 肯 定 以 上 資 料 準 確 程 度 十 分 高, 唔 係 靠 估 或 自 己 天 馬


行 空 諗 出 黎. 至 於 上 面 未 能 提 供 的 資 料 則 有 勞 其 他 板 友 補


充.

我 亦 希 望 其 他 板 友 在 自 己 不 十 分 清 楚 該 些 資 料 時 請 不 要 胡


亂 發 表 文 章, 以 免 誤 導 其 他 板 友.

謝 謝.

S3M224

P.S. 53 曾 有 一 段 長 時 間 以 青 山 灣 為 總 站, 後 來 延 長 往 荃


灣 碼 頭.Article 4: (Request 7)

>我 亦 希 望 其 他 板 友 在 自 己 不 十 分 清 楚 該 些 資 料 時 請 不 要 胡


亂 發 表 文 章, 以 免 誤 導 其 他 板 友.

我 諗 你 呢 句 應 該 係 指 原 文


(http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5527&a=3)的 作 者 吧?


不 如 睇 返 原 文 作 者 如 何 「 胡 亂 發 表 文 章 」 。

Quote:


> 50M係 分 拆 時 是 分 為52同53兩 條 線.


>


> 52是 來 往 屯 門 市 中 心 及 長 沙 灣,


> 來 回 程 經 青 山 公 路,葵 涌 道,長 沙 灣 道.


> 當 時 長 沙 灣 巴 總 的 位 置 同 宜 家 一 樣.


Quote end

在 其 他 文(http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5527&a=6)


已 經 有 板 友 說 ,


50M並 沒 有 分 拆 為52及53,


所 以 這 一 點 原 文 作 者 是 錯 的

第 二 句 :52是 來 往 屯 門 市 中 心 及 長 沙 灣


你 說 的 :


>我 1981 年 搬 入 屯 門, 當 時 52 路 線 往 來 友 愛 及 荃 灣 碼 頭.


>及 後 安 定 巴 士 總 站 啟 用 後 搬 往 安 定. 我 唔 係 好 記 得 有 無 用


>過 舊 屯 門 碼 頭 總 站, 但 屯 中 總 站 啟 用 後 則 將 屯 門 總 站 遷 往


>該 處
.


>另 一 邊 總 站 後 來 由 荃 灣 碼 頭 延 長 至 長 沙 灣,


雖 然52開 線 時 並 非 以 此 兩 站 為 總 站 ,


但 根 據 你 的 文 , 後 來 的 確 是 轉 用 此 兩 個 總 站 。


你 由81年 開 始 住 屯 門 , 當 然 你 會 清 楚 些52轉 總 站 的 情 形 ,


不 過 我 並 不 覺 得 原 文 作 者 在 這 一 點 有 何 錯 誤 ,


他 錯 的 , 只 是 沒 有 指 出(也 可 能 不 知 道)52初 開 線 時 的 總 站 。

第 三 句 : 來 回 程 經 青 山 公 路,葵 涌 道,長 沙 灣 道


以 下 是 你 說 的 :


>至 於 路 線, 總 站 遷 往 長 沙 灣 初 期 往 來 荃 灣 及 長 沙 灣 一 段 行


>走 青 山 公 路 及 葵 涌 道
. 後 來 改 行 荃 灣 路 並 將 路 線 更 名 為 52X.


>再 後 來 深 井 至 麗 城 一 段 改 經 屯 公, 而 成 為 今 天 的 行 車 路 線.


原 文 作 者 錯 的 , 只 不 過 是 資 料 不 夠 你 詳 盡 吧?

第 四 句 : 當 時 長 沙 灣 巴 總 的 位 置 同 宜 家 一 樣.


以 下 係 你 講 的 :


>另 一 邊 總 站 後 來 由 荃 灣 碼 頭 延 長 至 長 沙 灣, 總 站 位 置 為 現


>長 沙 灣 廣 場 外 或 再 前 些 少 的 位 置, 跟 60 一 起 泊 街.


今 次 就 真 係 錯 了...

總 結 : 四 句 入 面 , 有 兩 句 出 錯 ,


不 過 , 人 誰 無 錯 呢?


一 個 人 不 可 能 完 全 正 確 地 知 道 所 有 事 情 ,


當 然 我 認 同 板 友 貼 文 前 應 盡 量 確 定 資 料 ,


但 有 時 錯 誤 只 是 無 心 之 失 ,


例 如 在 原 文 中 , 可 能 資 料 有 所 遺 缺 ,


但 我 想 絕 對 不 至 於 如 你 所 說 般 「 誤 導 其 他 板 友 」 那 麼 嚴 重 吧?


而 且 你 仲 話 「 我 好 肯 定 以 上 資 料 準 確 程 度 十 分 高, 唔 係 靠 估 或 自 己 天 馬


行 空 諗 出 黎. 」


我 當 然 相 信 你 , 但 我 亦 希 望 你 不 是 指 原 文 作 者 的 資 料 是 「 靠 估 或 自 己 天 馬


行 空 諗 出 黎 」 ,


話 晒 佢 都 唔 算 錯 得 晒...


尤 其 這 些 事 情 已 經 成 十 幾 廿 年 前 ,


我 覺 得 資 料 有 些 缺 失 都 不 止 於 罪 無 可 恕 ,


唔 係 個 個 板 友 都 係Stanley Yung嘛~

如 果 有 日 你 在 這 個 板 貼 文 ,


貼 完 後 竟 然 有 人 話 你 「 誤 導 他 人 」 , 「 天 馬 行 空 想 出 來 」 ,


你 會 怎 樣 想?...


如 果 原 文 有 錯 漏 , 而 有 其 他 板 友 知 道 更 詳 盡 正 確 的 資 料 ,


那 麼 加 以 補 充 和 指 正 當 然 沒 有 問 題 ,


但 不 是 抱 著 如 此 質 疑 的 態 度 吧?


最 後 贈 一 句 : 待 人 以 寬 , 律 己 以 嚴

--旁 觀 者XeroArticle 4: (Request 8)

(原 文 略)

首 先 多 謝 你 的 意 見, 待 人 寬 律 己 嚴 絕 對 應 該, 若 然 大 家 都


能 做 到 這 點 相 信 每 人 皆 有 得 益.

對 於 該 板 友 的 貼 文 模 式, 在 不 少 人 眼 中 一 直 以 來 都 以 嘩 眾


取 寵 的 方 式 吸 引 其 他 板 友 注 意, 而 當 中 有 不 少 時 候 以 他 自


己 想 像 出 來 的 意 見 當 為 事 實 發 表, 但 事 實 上 卻 又 非 如 他 所


說, 如 果 有 不 知 情 的 板 友 信 以 為 真, 那 不 是 誤 導 了 其 他 人


嗎?

至 於 我 用 「 靠 估 或 自 己 天 馬 行 空 諗 出 黎 」 來 形 容 某 些 板 友


是 因 為 長 時 間 觀 察 以 後 而 得 出 的. 我 當 然 不 會 胡 亂 使 用 如


此 強 烈 的 字 眼 來 形 容 人. 如 果 有 板 友 認 為 我 冤 枉 了 他, 歡


迎 聯 絡 我 討 論, 若 証 實 是 我 的 錯 失, 我 願 意 道 歉.

我 其 中 一 個 重 點 是 如 果 不 知 道 或 不 清 楚, 就 不 要 妄 自 發 表


言 論, 貼 文 者 有 責 任 確 保 自 己 文 章 的 真 確 性.

如 果 一 段 文 章 四 句 有 兩 句 錯 誤, 兼 之 說 對 的 兩 句 資 料 又 不


完 全, 加 起 上 來 不 是 錯 得 很 嚴 重 嗎?

無 論 如 何, 多 謝 你 的 意 見.

S3M224Article 4: (Request 9)

抱 歉,本 人 於 貼 出 資 料 時 漏 左 兩 項 緊 要 既 事 情:

第 一: 本 人 忘 記 了 提 出 這 些 資 料 是 從1986年 的 九 巴 路 線


圖 中 找 出 來,因 為 本 人 寒 舍 有 一 份backup, 很 多80年 代


既 路 線 資 料 都 是 從 那 裡 獲 得.

而 本 人 尚 有84,86年 既 通 用 地 圖,所 以 唔 會 胡 亂 誣 做 歷 史.


另 外,容 先 生 於 兩 年 前 曾 貼 出 了 多 張 七 十 至 八 十 年 代


既 路 線 表,本 人 亦 有 收 藏.不 過 本 人 當 時 貼 文 身 處 學 校,


未 能 及 時 翻 閱 資 料,只 憑 記 憶 解 答.

第 二: 本 人 相 信52曾 以 安 定 作 總 站,我 所 得 到 既52資 料


亦 只 得1986年,所 以 閣 下 誤 會 了 本 人 貼 出 錯 誤 事 實.


下 次 本 人 貼 出 同 類 文 章 時 會 出 處.

為 左 避 免 板 友 從 本 人 既 貼 文 中'捉 蟲',


係 本 人 每 次 貼 文 時 都 會 有 以 下 一 句:


以 上 內 容,有 錯 請 指 正!


或 者 相 同 意 思 既 說 話.當 然,上 文 我 都 有 貼,不 是 馬 後 炮.

不 是 不 負 責 任,而 是 好 多 資 料 好 多 板 友 都 是 很 依 稀 記 得.


我 一 開 始 都 無 保 證 過 資 料 是 準 確 無 誤 的,但 本 人 會


向 其 他 前 輩 學 習,學 習.本 人 只 是 抱 住'助 人 為 快 樂 之 本'


既 心 態 貼 文,盡 量 做 到 最 準,難 道 會 是 錯 嗎?

當 然 本 人 亦 承 認 這 次 貼 文 中 地 膽 同 外 人 既 分 別,正 如 板 友


xero話,冇 一 個 板 友 是 像 容 先 生,板 友 孖 寶 兄 般 專 業.

而 且 路 線 歷 史 是 一 門 冷 門 既 巴 士 興 趣 項 目,本 人 深 信 年 少


時 既 容 先 生 會 像 本 人 一 樣 間 唔 中 會 碰 壁.

況 且 有 時 貼 錯 了 一 些 資 料 都 會 有 人 幫 我 補 充,


和 諧 既 討 論 氣 氛 就 建 立 起 來,這 是 貴 站KEN最 希 望 見 到 的.


如 果 唔 係 本 人 文 章 之 下 有 那 麼 多 回 應 嗎?

> 對 於 該 板 友 的 貼 文 模 式, 在 不 少 人 眼 中 一 直 以 來 都 以 嘩 眾


> 取 寵 的 方 式 吸 引 其 他 板 友 注 意,

所 以 最 近 本 人 於 貼 文 中 加 入 計 數 器 檢 查 人 流,


而 本 人 最 近 六 次 貼 文 亦 無 再 使 用 偏 激 既 標 題 去 刺 激 回 應


人 數,這 是 有 目 共 睹 的,歡 迎 其 他 板 友 提 出 評 論.

本 人 亦 同 時 發 現 其 實 小 弟 既 貼 文 甚 多 人 閱 覽,故 再 冇 必 要


使 用 這 種 手 段 貼 文.

> 而 當 中 有 不 少 時 候 以 他 自


> 己 想 像 出 來 的 意 見 當 為 事 實 發 表,

> 但 事 實 上 卻 又 非 如 他 所


> 說, 如 果 有 不 知 情 的 板 友 信 以 為 真, 那 不 是 誤 導 了 其 他 人


> 嗎?


>


> 至 於 我 用 「 靠 估 或 自 己 天 馬 行 空 諗 出 黎 」 來 形 容 某 些 板 友


> 是 因 為 長 時 間 觀 察 以 後 而 得 出 的. 我 當 然 不 會 胡 亂 使 用 如


> 此 強 烈 的 字 眼 來 形 容 人.

若 閣 下 堅 持 以 這 樣 既 態 度 批 評 本 人,本 人 冇 話 可 說.

其 實 有 本 板 有 好 多 板 友 都 曾 經 誣 造 不 少 話 題,


例 如ME 22行18. 本 人 或 者 不 會 是 第 一 個!!

> 如 果 有 板 友 認 為 我 冤 枉 了 他, 歡


> 迎 聯 絡 我 討 論, 若 証 實 是 我 的 錯 失, 我 願 意 道 歉.


>


> 我 其 中 一 個 重 點 是 如 果 不 知 道 或 不 清 楚, 就 不 要 妄 自 發 表


> 言 論, 貼 文 者 有 責 任 確 保 自 己 文 章 的 真 確 性.

向 自 己 說'自 己 永 遠 是 對 的'是 人 既 本 性,


本 人 是 完 全 理 解 的.但 閣 下 過 往 既 貼 文 都 或 者 曾 有 錯 處


要 麻 煩 其 他 板 友 指 正.難 道 這 是'只 准 周 官 放 火,不 准


百 姓 點 燈'麼?冇 人 保 證 自 己 做 既 事 一 定 對 的 嗎?

> 如 果 一 段 文 章 四 句 有 兩 句 錯 誤, 兼 之 說 對 的 兩 句 資 料 又 不


> 完 全, 加 起 上 來 不 是 錯 得 很 嚴 重 嗎?


>


> 無 論 如 何, 多 謝 你 的 意 見.


>


> S3M224

不 過,整 體 來 說,多 謝 您 向 本 人 提 出 正 面 既 批 評.


本 人 會 繼 續 改 善.

閣 下 是 本 文 第位 的 訪 客.多 謝 您 既 駕 臨 和 回 應!

279P全 日 服 務?Article 4: (Request 10)

52於1973年7月16日 投 入 服 務


而53的 前 身--19, 於 中 巴 時 代 已 開 辦 了


基 本 上 要 追53的 歷 史 , 要 追 七 十 幾 年
Article 4: (Request 11)

好 似 係 發 祥 街 喎


即 現 在 幸 福 村 的 位 置

> 53就 是 來 往 元 朗(東)同 舊 荃 灣 碼 頭,


> 即 大 會 堂 隔 離.


>


> 50M同 原 先 既52,53有 好 大 分 別,


> 第 一: 50M往 元 朗 方 向 去 到 市 中 心 時 會 轉 行 屯 公.


> 但53則 從 來 未 行 過 屯 公.


>


> 第 二: 50M不 經 屏 廈 路.


>


> 第 三: 50M只 去 到 葵 芳 但 不 能 直 出 九 龍.因 為 地 鐵 荃 灣 線


> 已 經 通 車(1982年5月16日,50的 死 期!).


>


> 第 四: 派 車 亦 有 變 化,50M係 開 線 至 取 消 前 一 刻 都 用


> 長 牛(丹 拿E型).而52,53卻 已 經 改 用 雞 車.


>


>


> 52M一 開 線 時 只 做 兩 味.

52M 一 開 線 時 並 不 是 做 兩 味 的


係 中 途 唔 知 點 解 轉 做 兩 味


轉 做 兩 味 後


由 於 67M 在 非 繁 忙 時 間 要 行 青 山 公 路


結 果 比 兆 康 的 居 民 噪 得 好 利 害


之 後 九 記 先 至 恢 復 52M 行 全 日


但 好 似52M 全 日 後 取 消 左 52


把 52 轉 為 52X

又 記 得 返 起 小 小 野


早 期 52M 開 線 時 的 班 次


好 似 要 20 分 鐘 才 有 一 班

> 另 外 想 問52M幾 時 搬 去 井 財 街?

我 諗 係 全 日 後


之 前 井 財 街 個 站 好 以 叫 景 峰 花 園

sopp
Article 4: (Request 12)

52及60曾 經 以 發 祥 街 為 總 站


但 之 前 的 總 站 在 長 順 街


以 長 順 街 為 總 站 的 屯 門 區 路 線


曾 有52,59A,60,66

Article 4: (Request 13)

> 52及60曾 經 以 發 祥 街 為 總 站

這 個 記 得 。 以 前 荔 枝 角 道 (現 時 泓 景 臺 對 開


至 幸 福 村 一 段) 可 是 很 強 盛 的 。 當 時 雙 程 來 回 的


巴 士 線 有 32, 46. 而 42, 52, 60 則 單 向 途 經


此 路 。 (我 指 有 站 , 沒 站 的 不 計)

但 九 巴 後 來 幾 乎 把 所 有 線 都 遷 到 長 沙 灣 道 。


那 段 路 現 在 只 有 32 來 回 程 途 經 並 設 站 了 。
Article 4: (Request 14)

> 好 似 係 發 祥 街 喎


> 即 現 在 幸 福 村 的 位 置

當 時 52 及 60 的 總 站 都 是 在 發 祥 街,


不 是 在 長 沙 灣 廣 場

3AD 25

Article 4: (Request 15)

52M--1984年9月23日 開 辦


當 日 九 巴 新 界 西 有 十 幾 條 路 線 重 組


取 消31A及50M, 增 闢34B及52M

67M--1983年5月16日 開 辦


開 辨 初 時 每 日 行 兩 味


而 屯 門 區 的 行 車 路 線 與 現 時 完 全 不 同


經 大 興,石 排 頭 路,杯 渡 路,新 墟Article A5:


Rt.105 & 114
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5528&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 綠 悠 悠ATS~~~KF8311 said:


> 87,89A,105,114


> thx~~

(KMB buses only)


Rt.105


G141


DM1-8(?)


ME1-22


S3BL87, 98, 114, 166, 199, 202, 203,


213, 214, 216, 343-345


AD70, 71, 74, 76-78

Rt.114


From ex-Rt.105 scheduled,


they're S3BL114, 166, 199, 202, 203


214 & 216.


And air-cond., they're


AV76, 94-96.

If wrong, pls point out. Thx!

FSA~~#1361
Article 5: (Request 1)

> 綠 悠 悠ATS~~~KF8311 said:


> 問 埋296x pls

第 一, 二 代 都 用AL, 不 太 清 楚.


[已 知: AL8?-FD8794]

第 三 代 用AV, 也 不 太 清 楚.


第 四 代 用AV:


AV3-GD1673


AV6-GD568


AV424-HT319


AV426-HT447


AV459-HT2699


AV460-HT2758


AV463-HT3200


AV478-HT6683


AV482-HT7029


AV483-HT7043


AV485-HT7561


AV502-HT8954


AV512-HU162

AL29Article 5: (Request 2)

> 四 處 尋 覓 ‧DY9803 said:


> 最 後 一 批 掛 牌 車 :


> S3N12(DM8097):


> 現 時 荔 廠43A掛 牌 車


> S3BL183(DR4424):


> 現 時K廠11X掛 牌 車 , 調 廠 前 曾 掛81M


> S3BL285(DY9291):


> 現 時 荔 廠44M掛 牌 車 , 調 廠 前 曾 掛82K, 之 後 入 過U廠


> S3M49(DN9759):


> 現 時 為 沙 田 廠 後 備


> S3M201(EG5345):


> 現 時 為 沙 田 廠 後 備


>


> 仲 有 呢 批 車 :


> BL76(DE4089), 轉 大 車 時 甩 牌 , 做 一 輪 後 備 後 掛


> 81K蛇 車 代 轉 做 訓 練 車 之DC1500


> BL79(DE3104), 轉 大 車 時 甩 牌 , 之 後 出 左K廠


> DM9(DA9068),80M加 強 空 調 巴 士 服 務 時 甩 牌 , 之


> 後 出K廠 掛28A, 原 有 字 軌 一 直 到 轉 大 車 至 再 有 掛 牌


> N344(CT5339), 轉 大 車 時 甩 牌 , 之 後 做 當 時 除BL外 之


> 沙 田 廠 細 熱 車 後 備 到 退 役 為 止


> 鴨 車 仲 有 :


> N96(CH6011), 掛87之 前 掛 過89


> N110(CH7763)


> N124(CJ4816)


> 雞 車 記 得 有 :


> G296(CL1710), 掛 到 退 役


> G329(CM5770), 同 上 , 沙 田 廠 最 後 一 架 雞


> 不 過 最 後 一 日 行82K, 現 時 大 欖 隧 道 訓 練 車


> G477(CW5446), 禁 毒 廣 告 , 臨 退 役 前 改 掛87B


>


> 另 外87係 未 試 過 全 鴨 , 雞 車 一 退 哂 好 似 已 經 有DM9做 掛 牌

87路 線 雞 車 退 役 之 後


未 曾 試 過 全 鴨 行 走,


87路 線 以 前 係 雞 車 退 役


之 後 都 試 過 星 期 一 至


星 期 六 派(鴨,BL行 走),


星 期 日 及 公 眾 假 期 派


十 一 米 熱 狗 行 走.

直 至 九 巴 的 鴨 車 臨 近 退 役,


87路 線 先 至 全 面 改 派


十 一 米 熱 狗 行 走.

曾 是 瀝 源 村20年 居 民


的LEMON.
>


> 希 望 幫 到 你Article A6:


Re: 問63M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5529&a=1

回應/Replies:


|1|

> 綠 悠 悠ATS~~~KF8311 said:


> 請 問63M全 冷 後 仲 有 冇 荔 廠 派 車?

Oh no!


It was already cancelled!
Article 6: (Request 1)

> 請 問63M全 冷 後 仲 有 冇 荔 廠 派 車?


No!

M75--DH 699Article A7:


Re: [問]ME18掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5530&a=1

回應/Replies:

> 金 裝 甜 筒@AP21 said:


> ME18是 那 線 掛 牌,今 個 月 幾 點 在 該 線 開???

U廠 後 備.

鐵 齒 銅 牙S3BL103


Article A8:


【大壽路線】九巴 80 服務剛二十年
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5531&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

九 巴 80 號 路 線 於1982年5月7日 起 投 入 服 務


當 日 亦 配 合 電 氣 化 鐵 路 首 期(九 龍 至 沙 田)通 車 , 沙 田 區 路 線 重 組

開 辦 初 期 的 沙 田 區 路 線 與 現 時 完 全 不 同


開 辦 後 不 久 , 不 經 沙 角 , 改 經 新 田 圍

1984年8月 起 改 經 紅 梅 谷 路 及 田 心 街


1988年8月 起 繞 經 顯 徑 及 增 設 特 別 班 次80P

五 月 仍 有 很 多 大 壽 路 線


下 次 是 九 巴 31M,60M.....
Article 8: (Request 1)

> 綠 悠 悠ATS~~~KF8311 said:


> 請 問 開 線 初 期 係 咪 由L廠 派 車??


> 另 問84,88,88A,88B 係from where to where?

84-穗 禾 苑-沙 田 墟


88-沙 田 墟-小 瀝 源


88A-沙 田 墟-顯 田


88B-沙 田 墟-何 東 樓Article 8: (Request 2)

> 88B-沙 田 墟-何 東 樓

88B 係 往 來 大 圍 同 何 東 樓

Jeffrey CheungArticle A9:


Re: 【大壽路線】九巴 52X 服務剛十年
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5532&a=1

回應/Replies:

> Stanley Yung said:


> 九 巴 52X 號 路 線 於1992年5月4日 起 投 入 服 務


> 以 取 代52號 路 線


> 52X來 往 深 水 埔 碼 頭 及 屯 門 市 中 心


>


> 嚴 格 上 說 ,52X不 是 新 線 , 是 由52改 來 的

哈 哈


等 我 都 祝52x生 日 快 樂 先


不 過 , 我 都 係 留 意o左 佢 三 年 左 右


都 唔 知 佢 太 多 歷 史 喇...


一 開 始 留 意 果 時 都 已 經 用S3M喇


不 過 , 唔 知 一 開 始 用S3M做 掛 牌 果 時 , 用 邊 幾 架 車 做 掛 牌 車 呢? 我 都 唔 知 係 邊 幾 架 呀>.<

最 後 , 再 一 次 祝52x生 日 快 樂^^


Article A10:


Re: 請問以下路線之報站機update 0左未?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5533&a=1

回應/Replies:


|1|

> 綠 悠 悠ATS~~~KF8311 said:


> 102,108,182,601,118,106,606,264M,603


> 因 為 這 些 線 加 站or/and 改 總 站

102、118如 沒 記 錯 是 第 二 / 三 代 報 站 ,


為 內 建 式 報 站 機 , 資 料 尚 未 更 新 。


( 最 後 一 站 分 別 為 筲 箕 灣 總 站 及 小 西 灣 總 站 )

108加 的 勵 德 村 村 榮 樓 站 是 在 近 日 才 加 ,


故 此 未 必 這 麼 快 有 更 新 。


同 樣 情 況 適 用 於 用 第 三 代 報 站 的601。

而106、182同606因 為 用 第 四 代IC卡 報 站 ,


故 此 已 經 更 新 了 。

至 於603的 平 田 村 站 , 則 靠 其 他 板 友 協 力 。

檸 少 .5048
Article 10: (Request 1)

264M好 像 未 曾UPDATE, 元 朗 警 署 那 個 站 我 不 知


道 是 司 機 跳 過 還 是 已 經 沒 有 了Article A11:


有關BL54(DE4044)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5534&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

今 日 行 過 啟 德 廠 所 見 , 一 架 右 邊 披 上Outdoor Machine


橫 額 廣 告 的BL泊 在 退 役 車 堆 中 , 似 乎 是BL54, 未 知 版 友


有 否 相 關 的 資 料?

在DE牌BL陸 續 翻 新 之 餘 ,BL54到 了 近 來 仍 然 未 被 翻 新 ,


車 軨 非 常 骯 髒 , 可 能 真 的 準 備 退 役 。

謝 謝 。

N364
Article 11: (Request 1)

> 孤 僻~DN7354 said:


>


> 請 問


> BL70,BL71,BL95,BL54


>是 不 是在 啟 德 廠

「 怕 」!?

另 外 三 架 就 不 知 道 , 不 過BL54入 面 仲 有 兩 架 類 似BL的 物 體


, 不 過 俾 架BL54「 掩 護 」 住 , 不 太 清 楚 是 乜 車 。

希 望 閣 下 能 夠 注 意 遣 詞 用 字 吧 , 我 諗 你 個Keyboard都 有


,.!?等 按 鍵 掛 , 在 文 章 中 加 上 可 以 令 意 思 更 清 晰 , 開 新


一 行 不 能 代 替 標 點 符 號 的 作 用 , 而 且 閣 下 亦 應 在 出 文 前


審 閱 文 章 , 有 錯 別 字 請 用 修 改 文 章 功 能 處 理 , 偶 一 為 之


尚 可 接 受 , 過 份 則 易 惹 人 反 感 。

陸 捌 筒 , 叫 卡 窿!


N364Article 11: (Request 2)

> 四 處 尋 覓 ‧DY9803 said:


>


> 其 中 一 架 應 該 係DE2569, 因 為 架 車 琴 日 已 經 到 期

BL72 DE2569 在2002年5月2日 到 期


have may be


BL70 DE3580


BL85 DE6127


都 有 可 能 泊 在 啟 德Article A12:


Re: 單層MAN累小妹妹跌倒
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5535&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|

> Duple-會 考 英 文 鬼 遮 眼 said:


> 尋 日 小 弟 會 考 探 路,由 寶 馬 山 坐41A落 北 碼 轉 車 番 屋 企.


> 一 對 母 女 於 渣 華 道 落 車.


> 到 站 前 燈 位,單 層MAN起 步 凌 厲


> 結 果 小 妹 妹 膝 頭 撞 落 落 車 門 對 面 排 雙 人 椅.


> 到 站 師 傅 立 即 問 佢 媽 媽 有 冇 跌 親 個 女


> 不 過 佢 地 冇 出 聲 就 落 左 車 啦...


>


> 單 層MAN用260匹 偈


> 260匹 對 於 一 部 單 層 車 似 乎 真 係 馬 力 過 盛


>


> Duple

咁 都 可 以 話 對 母 女 無 「 緊 握 扶 手 」


不 過MAN NL262R的 確 係 太 好 力


就 算 用Voith波 箱 都 係 顯 得 它 太 快
Article 12: (Request 1)

> 1409 與 猛 獅 巴 - 極 速 傳 奇 said:


>


> 係 , 再 且 低 轉 高 扭 , 真 係 一 仆 一 碌 。 不 過 以 前 我 妹 試 過 坐


> DM都 跌...


>


> 1409 與 猛 獅 巴

其 實 以 單 層 巴 來 講 , 我 覺 得15xx真 係 略 為 大 份


左 小 小 , 唔 只 長 度 , 連 車 身 都 比 好 多 不 同 既 高


或 低 地 台 單 層 巴 來 得 闊 , 至 小 用 肉 眼 望 埋 去 真


係 咁 啊 。 變 左 佢 地 行 一 些 窄 路 時 相 對 就 冇 好 似


DC一 類 車 咁 靈 活 。 而 且 覺 得 佢 冇 需 要 咁 大 馬 力


, 而 咁 大 馬 力 所 產 生 既 耗 油 量 相 信 比 其 他 載 客


量 相 若 既 單 層 巴 為 大 , 雖 然 油 費 佔 巴 士 公 司 既


成 本 只 係 好 小 。

仲 有 更 重 要 既 係 , 佢 既 前 懸 掛 都 唔 係 咁 好 , 因


為 好 多 時 見 到 佢 地 埋 站 上 落 客 或 停 車 , 個 前 懸


掛 都 會 不 時 作 出 一 些 唔 知 有 乜 作 用 既 擺 動 , 這


些 擺 動 係 此 型 號 特 有 , 相 信 好 多 巴 士 都 冇 類 似


既 擺 動 。 此 舉 加 上 車 輛 強 勁 既 加 速 力 可 能 會 令


乘 客 坐 得 唔 舒 適 。

總 括 來 講 ,15xx除 左 起 步 同 上 斜 快 之 外 , 都 難


搵 到 其 他 優 點 。 講 靈 活 又 比 唔 上DC, 講 耗 油 又


多 過 人 , 講 客 量 就 更 係 唔 使 講 , 一 架 比 你 短 兩


米 既 雙 層 巴 , 客 量 就 起 碼 比 你 多 二 三 十 人 。

如 果 我 係 老 細 就 唔 會 揀 佢 , 寧 願 低 載 客 量 要B6


或 蛋 撻 , 高 載 客 量 要10.x米 龍 或 豪 甚 至 躉 好 過

所 以 我 認 為15xx不 太 適 合 在 香 港-呢 個 雙 層 巴 非


常 普 及 的 地 方 。 即 係 話 , 佢 地 對 香 港 既 道 路 環


境 和 乘 客 既 貢 獻 唔 會 大 過10-11米 雙 層 巴 為 大 。


當 然 , 如 果 有 很 適 合 佢 地 行 駛 既 地 區 , 此 車 都


係 很 不 錯 的 。

ShermanArticle 12: (Request 2)

> Ashenden said:


>


> 大 了 , 相 對 載 客 量 也 高 了 , 車 廂 通 道 也 會 較 為


> 闊 和 方 便 行 走 。 雖 然 靈 活 度 怎 也 不 及 較 短 小 的


> 飛 標 和 B 6 , 不 過 仍 能 應 付 不 同 的 山 路 。


> 大 馬 力 其 實 也 是 為 山 路 而 設 , 所 以 城 巴 的 N L


> 2 6 2 規 格 比 外 國 同 款 巴 士 有 更 強 馬 力 , 足 以


> 應 付 薄 扶 林 、 寶 馬 山 等 山 路 , 其 表 現 的 確 遠 遠


> 超 越 飛 標 和 B 6 。 當 然 , N L 2 6 2 耗 油 量 會


> 較 高 。

認 同 你 既 講 法 。 但 係 正 因 為 佢 都 算 係 為 山 路 而


設 , 而 車 身 又 要 整 到 咁 長 咁 闊 , 偏 偏 香 港 既 山


路 一 般 都 比 較 窄 , 咁NL262會 唔 會 仲 係 巴 士 公 司


既Best Choice呢 ? 唔 通 天 下 之 大 , 真 係 冇 可 以


同NL262匹 敵/競 爭 的 車 種 ?

> 當 前 門 開 啟 時 , 車 身 前 部 會 向 下 及 向 車 門 方 向


> 稍 微 傾 側 , 以 便 乘 客 登 車 。 車 門 關 閉 後 便 會 把


> 車 身 提 升 和 回 復 水 平 位 置 。 其 他 車 款 則 需 車 長


> 按 掣 達 「 蹲 下 」 功 能 。


> 若 能 接 受 超 豪 的 車 身 自 動 平 衡 系 統 , 這 個 前 懸


> 的 動 作 也 應 該 接 受 得 到 吧 ?

開 門'跪 低'時 既 擺 動 梗 係 冇 問 題 啦 , 識'跪 低'


既 低 地 台 車 都 會 係 咁 。 但 係 佢 停 車 果 陣 好 多 時


都 會 無 端 端 搖 來 搖 去 , 呢 種 設 計 究 竟 有 乜 野 用


途 呢 ? 我 就 唔 理 解 啦 。

而 超 豪 既 所 謂 自 動 平 衡 系 統 都 唔 知 要 來 做 乜 ?


成 日 見 到3ASV行 大 直 路 如 隧 道 果 陣 , 架 車 都 係


側 埋 一 邊 , 都 戥 乘 客 辛 苦 , 要 側 住 條 腰 黎 坐 。


真 係 中 看(外 貌)不 中 用(自 動 平 衡 系 統)。

> 新 巴 D C 已 經 不 能 切 合 現 時 需 要 了 吧 , 車 廂 通


> 道 寬 闊 已 成 了 低 地 台 單 層 巴 士 必 要 設 計 , 以 便


> 輪 椅 順 利 駛 過 , 車 身 不 闊 一 點 , 又 怎 能 符 合 這


> 個 要 求 ?


> 耗 油 量 高 是 大 馬 力 的 代 價 …

認 同 你 既 講 法 ,12公 升260匹 引 擎 裝 落 一 架 單 層


巴 內 , 重 要 得 三 前 速AT, 唔 大 食 就 呃 鬼 既o者 。


其 實 用8公 升 引 擎 , 有200-220匹 , 上 斜 能 力 唔


差 過 冷 龍 就 應 該 好 夠 用 啦 。

> 客 量 方 面 , 的 確 不 及 短 小 的 雙 層 巴 士 , 如 新 巴


> 十 點 三 米 躉 , 可 是 城 巴 暫 時 也 沒 甚 麼 辦 法 吧 ,


> 況 且 這 八 十 部 N L 2 6 2 也 足 夠 應 付 乘 客 量 。

但 點 解 當 初 唔 買 短 躉 一 類 既 細 車 ,


而 仲 要 買 第 二 批15xx呢 ?


果 時 唔 係 已 經 開 始 有 車 輛Quota啦 咩 ?

> 我 認 為 城 巴 短 雙 層 車 也 算 頗 多 , 因 城 巴 最 初 低


> 估 十 一 米 車 的 好 處 。 其 實 十 一 米 車 比 短 豪 、 短


> 龍 還 要 好 用 , 赤 柱 路 線 即 使 用 十 一 米 車 也 應 沒


> 有 問 題 , 所 以 城 巴 應 該 對 短 雙 層 沒 有 更 大 的 需


> 求 。


>


>


> 其 實 城 巴 已 將 這 批 車 發 揮 了 很 大 的 功 用 , 也 使


> 其 他 巴 士 公 司 認 識 到 這 款 車 的 好 處 , 如 愉 景 灣


> 和 新 港 巴 。 這 款 車 對 於 短 途 、 流 水 線 、 客 量 高


> 和 需 攀 山 的 線 路 仍 然 是 非 常 適 合 的 。


>


>


> Ashenden

ShermanArticle 12: (Request 3)

> 認 同 你 既 講 法 。 但 係 正 因 為 佢 都 算 係 為 山 路 而


> 設 , 而 車 身 又 要 整 到 咁 長 咁 闊 , 偏 偏 香 港 既 山


> 路 一 般 都 比 較 窄 , 咁NL262會 唔 會 仲 係 巴 士 公 司


> 既Best Choice呢 ? 唔 通 天 下 之 大 , 真 係 冇 可 以


> 同NL262匹 敵/競 爭 的 車 種 ?

既 要 兼 顧 靈 活 度 、 攀 斜 力 和 載 客 量 , N L 2 6


2 應 算 是 很 好 的 選 擇 吧 ?


畢 竟 都 未 見 N L 2 6 2 在 現 時 行 走 的 路 線 有 限


制 , 而 且 又 未 聞 這 批 車 在 轉 彎 上 遇 到 困 難 。

> 開 門'跪 低'時 既 擺 動 梗 係 冇 問 題 啦 , 識'跪 低'


> 既 低 地 台 車 都 會 係 咁 。 但 係 佢 停 車 果 陣 好 多 時


> 都 會 無 端 端 搖 來 搖 去 , 呢 種 設 計 究 竟 有 乜 野 用


> 途 呢 ? 我 就 唔 理 解 啦 。

這 應 該 就 不 關 乎 甚 麼 設 計 了 , 而 是 因 柔 軟 的 懸


掛 系 統 所 帶 來 的 問 題 , 這 也 是 有 人 稱 這 批 車 為


「 船 」 的 原 因 。

> 而 超 豪 既 所 謂 自 動 平 衡 系 統 都 唔 知 要 來 做 乜 ?


> 成 日 見 到3ASV行 大 直 路 如 隧 道 果 陣 , 架 車 都 係


> 側 埋 一 邊 , 都 戥 乘 客 辛 苦 , 要 側 住 條 腰 黎 坐 。


> 真 係 中 看(外 貌)不 中 用(自 動 平 衡 系 統)。

相 信 這 平 衡 系 統 本 來 設 計 目 是 減 少 車 身 搖 擺 而 使


乘 客 不 適 , 但 結 果 反 而 是 令 車 子 有 不 自 然 的 擺 動


和 傾 側 。 不 知 城 巴 世 冠 的 平 衡 系 統 有 沒 有 這 個 問


題 呢 ?

> 認 同 你 既 講 法 ,12公 升260匹 引 擎 裝 落 一 架 單 層


> 巴 內 , 重 要 得 三 前 速AT, 唔 大 食 就 呃 鬼 既o者 。


> 其 實 用8公 升 引 擎 , 有200-220匹 , 上 斜 能 力 唔


> 差 過 冷 龍 就 應 該 好 夠 用 啦 。

沒 錯 , 過 強 馬 力 亦 有 問 題 , 同 樣 例 子 亦 出 於 猛 獅


之 上 , 城 巴 2 5 0 0 就 是 因 馬 力 過 大 , 在 後 期 的


同 款 車 調 低 馬 力 。


不 知 愉 景 灣 和 新 港 巴 有 沒 有 同 樣 問 題 呢 ?

> 但 點 解 當 初 唔 買 短 躉 一 類 既 細 車 ,


> 而 仲 要 買 第 二 批15xx呢 ?


> 果 時 唔 係 已 經 開 始 有 車 輛Quota啦 咩 ?

這 個 問 題 真 的 只 可 猜 猜 而 沒 肯 定 答 案 。


可 能 一 :


當 時 城 巴 的 飛 標 、 B 6 未 能 應 付 山 路 和 客 量 , 加


上 城 巴 短 雙 層 車 已 足 夠 或 未 能 應 付 部 份 斜 路 , 小


單 層 換 大 單 層 也 是 無 可 口 非 的 。


可 能 二 :


飛 標 、 B 6 都 可 找 到 出 路 , 售 往 母 公 司 捷 達 , 而


撻 訂 N L 2 6 2 反 而 有 金 錢 損 失 。 ( 但 撻 訂 雙 層


猛 獅 是 難 以 避 免 的 )


可 能 三 :


根 據這 位 板 友 的 說 法, 使 用 大 型 單 層 巴 士 也 是


化 算 的 。

> Sherman

AshendenArticle 12: (Request 4)

> 踩 盡 行 2X 的 6028 said:


>


> 現 實 已 無 可 否 認 15XX 係 非 常 勝 任 寶 馬 山 同 半 山 路 線.


> 那 為 何 B6 / Dart 唔 配 15XX 個 種 260 匹 偈 呢?


> 又 或 者 若 然 Man 有 10M 版 既 NL262, 那 麼 這 世 界


> 還 會 有 B6 / Dart 嗎?


>


>


> NL262 同 超 豪 既 自 動 平 衡 係 不 同 的.


> 前 者 係 上 下 調 整, 後 者 係 左 右 調 整.


>


>


> 冷 龍 上 斜 都 係 麻 麻 乍 喎.

我 用 冷 龍 做 例 只 係 定 個 客 觀 標 準 , 因 為 在 一 般


巴 迷 眼 中 , 冷 龍 上 斜 既 表 現 都 幾 好 的 。


小 弟 見 識 淺 薄 , 未 坐 過AP、AMN、ATS、ASV、12xx


等 勁 車 , 唔 清 楚 佢 地 既 實 力 如 何 。

> 現 實 之 中 好 多 巴 士 上 山 都 係 咁 比 私 家 車 啄 住,


> 包 括 躉 同 冷 龍.

巴 士 上 斜 慢 過 私 家 車 係 正 常 過 正 常 既 事 ,


只 不 過 呢 幾 年 巴 士 既 馬 力 突 飛 猛 進 而 已 。

> 只 有 NL262 係 可 以 啄 住 私 家 車 上 斜 的.

巴 士 咋 喎 , 搵 私 家 車 黎 比 ? 巴 士 唔 係 用


黎 用 私 家 車 鬥 快 架 。 如 是 者 過 多 幾 年 ,


洗 唔 洗 黎 個'露 筍10代 大 戰NL888'?

> 城 巴 已 有 一 乍 短 龍/蘭/豪,


> 又 需 唔 需 要 為 個 20 架 車 再 買


> 一 隻 全 新 車 種 呢?


>


>


> 6028

呢 樣 講 唔 通 , 因 為 城 巴 都 有 唔 小 只 得 一 兩 部 既


車 如2500、2501、2700、2800等 。

ShermanArticle 12: (Request 5)

我 亦 同 意 巴 士 上 斜 係 慢 過 私 家 車 的,


但 慢 都 要 有 個 普 架.


我 係 有 渣 私 家 車 的,


行 山 路 時 遇 到 要 跟 巴 士, 慢 係 預 左 的,


但 有 時 真 係 頂0的 B6 & Dart 唔 順,


半 滿 行 炮 台 山 道 雲 景 道 可 以 5km/h


炮 台 山 道 都 話 有 兩 線 可 以 爬 佢 頭 者, 雲 景 道 呢?


還 有 其 他 山 路 都 係 得 一 條 行 車 線,


呠 佢 又 唔 係, 跟 佢 咁 行 吊 油 門 吊 到 我 腳 累,


又 冇 得 爬 頭, 結 果 係 績 左 十 幾 廿 架 私 家 車 係 佢 後 面.

有 時 我 覺 得 巴 士 公 司 咁 做 係 好 自 私,


搵0的 冇 力 既 車 行 山 路, 又 唔 理 路 面 情 況.


結 果 架 車 唔 止 上 斜 慢 浪 費 乘 客 時 間 之 餘,


亦 要 其 他 道 路 使 用 者 被 迫 一 齊 同 佢 浪 費 時 間.

>


> 呢 樣 講 唔 通 , 因 為 城 巴 都 有 唔 小 只 得 一 兩 部 既


> 車 如2500、2501、2700、2800等 。


>


> Sherman

以 上 呢0乍 車 都 係 prototype 來 的.


是 城 巴 特 登 去 「 買/比 」 來 試 車 的 (我 唔 肯 定)


當 中 根 本 冇 2501 呢 架 車.

6028Article 12: (Request 6)

> 火 遮 眼@LV68@4 said:


>


> 我 唔 覺 得,始 終B6,蛋 撻 係 絕 對 唔 適 合 行 多 斜 路 線,


> 嶼 巴 果d蛋 撻 咪 又 要 行 返 普 通 平 地 線?


>


> 用MAN行 寶 馬 山 線 我 覺 得 係 合 情 合 理,並 非 閣 下 所 言,


> 對 本 港 環 境 同 乘 客 無 貢 獻.

可 能 你 唔 解 我 既 意 思 。 我 唔 係 指 佢 冇 貢 獻 , 只


係 覺 得 佢 對 路 面 同 乘 客 既 貢 獻 小 過 雙 層 巴 而 已

> 仲 有,如 果 唔 係 政 府set死 左 佢 個quota,就 唔 駛 送 批


> b6同dart走 而 換 左 批15xx啦!


>


> 多 言 了...

唔 好 咁 講 , 大 家 都 係 講 出 自 己 既 意 見o者 !


黎 呢 度 玩 係 為 左 收 下 料 、 輕 鬆 下 架 嘛 。


但 有 時 會 覺 得 , 呢 三 個 字 會 包 含 左 一 些


負 面 信 息 , 都 係 小 用 為 妙 。

ShermanArticle 12: (Request 7)

> 108-ADS9 said:


> 用 來 爬 山 咪 幾 適 合,


> 而 家 行11 25A 25C 41A 都 唔 錯


> 就 算 架 車 企 成20個 上 砲 台 山 道 都 一 樣


> 力 量 十 足.


> 當 然 車 寬 又 真 係 限 制 他 們 在 山 路 行 走 的 因 素,


> MAN好 多 時 都 要 係 寶 馬 山 讓 對 頭 巴 士 大 車.

冇 錯 , 跑 山 的 確 係15xx既 強 項 , 前 文 都 有 提 及


但 我 覺 得 佢 又 長 又 闊 , 在 香 港 較 狹 窄 既 道 路 環


境 下 , 加 上 佢 轉 彎 擺 尾 既 幅 度 比 好 多 單 層 巴 大


始 終 不 太 靈 活 。 將15xx用 來 行 山 敵 話 , 而 山 路


一 般 都 比 較 窄 , 咁 即 係 話 可 以 係 優 點(大 馬 力)


同 時 亦 可 以 係 缺 點(又 長 又 闊 兼 擺 尾)。

> 真 係 唔 知 點 解....


>


>


> 不 過 有 時 行25A 25C既 短 途 線,


> 有 位 乘 客 未 必 上 樓 上,


> 好 似 新 巴27行 雙 層 甘,


> 非 返 學 時 間 乘 客 都 係 逼 係 樓 下.

這 些 係 個 別 路 線 乘 客 本 身 既 習 慣 。

> 我 覺 得B6行 車 比MAN更 不 舒 適.


> 108-ADS9

呢 樣 我 冇 意 見

ShermanArticle 12: (Request 8)

> Gundam Ex-Sentinal said:


> 靠 飛 鏢 ?


> 23B果D飛 鏢 上 山 差 唔 多 要 滾 回 金 鐘 呀 ;

咁 係 飛 標 先 天 不 足 而 已 。6升 引 擎 得150匹 左 右


仲 要 用Allison波 箱 , 聽 講 個 波 箱 係 行 全 液 壓 ,


咁 空 車 上 斜 都 勉 強 啦 。 而B6數 據 上 都 係 差 唔 多

> MAN唔 舒 服 ? 我 一 點 都 唔 同 意 。


> 我 有 時 起 中 環 返 學 ,


> 死 人 都 要 行 返 去 坐12返 學 ,


> 就 係 貪 架 車 舒 服 。


>


> 你 話 佢D懸 掛 古 怪 ,


> 就 係 因 為 佢 的 懸 掛 特 別 軟 ,


> 所 以 行 一D突 然 上 斜 的 道 路 架 車 上 得 好 自 然 ,


> 車 內 唔 會 太 大 震 盪 。


> 避 免 路 面 的 凹 凸 所 產 生 的 震 盪 直 接 傳 到 車 內 ,


> 咁 先 坐 得 舒 服 。

冇 錯 , 較 軟 既 懸 掛 的 確 係 比 硬 既 懸 掛 舒 適 。


之 但 係 佢 停 車(唔 係 上 落 客)都 會 搖 架 喎 。

> B6同 飛 鏢 ,


> 有 邊 款 車 係 可 以 滿 載 而 又 上 斜 快 的 ?


> 有 次 坐23B架 車 都 未 滿 ,


> 上 斜 慢 到 以 蝸 速 形 容 ;


> 半 山/大 坑 引 入MAN NL262我 唔 覺 有 甚 麼 唔 好 。

佢 地 都 唔 同level, 好 難 直 接 去 比 較 馬 力 。


12L vs 6L、 約150匹 vs 260匹 , 點 比 ?

ShermanArticle 12: (Request 9)

你 都 識 講 啦 ,


DART同B6同MAN係 唔 同LEVEL的 車 ,


你 自 己 都 知DART同B6比MAN遜 色 。

DART既 然 係 有 先 天 不 足 ,


城 巴 買MAN都 係 理 所 當 然 的 事 。


起 碼MAN NL262現 在 在 港 島 多 處 都 適 用 。

NL262在 山 區 所 發 揮 的 功 用 無 擬 比DART/B6優 勝 。Article 12: (Request 10)

上 次 坐2030@M49出 中 環 , 五 個 客 在 薄 扶 林 道 上 斜 ,


關 了 冷 氣 也 只 能 到 二 波 的 頭 段 。
Article 12: (Request 11)

> 108-ADS9 said:


>


> DC更 弊,


> 如 果27行DC坐 滿,熄 冷 氣 上 砲 台 山 都 好 似 冇 氣 甘


> 不 過 上 次 坐2063行 2 7 頂 閘 上 山 既 表 現 真 係


> 令 我 刮 目 相 看.


> 108-ADS9

咪 係 , 你0地 記 得M490的 地 盤 工 人 點 樣 問 候 新 巴 同Dart啊 !


其 實 每 款 巴 士 都 有 優 點 ,MAN係 克 服 山 路0既 一 種Solution。

其 實Sherman坐 過15XX未 ? 當 你 坐 過 , 咁MAN係 唔 係 只 得NL262?


仲 有 龐 大 車 系 , 梗 有 一 款0岩 你 。 俾 架8.5米MAN你 啊 !

1409 與 猛 獅 巴
Article 12: (Request 12)

> 咪 係 , 你0地 記 得M490的 地 盤 工 人 點 樣 問 候 新 巴 同Dart啊 !

於 是 換 左 短 躉 囉 。 不 過 有 時 會 有M11 DA客 串 ,


勁 正 ! 我 見 過 兩 次 , 第 一 次 仲 貼 埋 特 見 版 添 !

> 其 實 每 款 巴 士 都 有 優 點 ,MAN係 克 服 山 路0既 一 種Solution。

同 意 你 既 睇 法

> 其 實Sherman坐 過15XX未 ? 當 你 坐 過 , 咁MAN係 唔 係 只 得NL262?


> 仲 有 龐 大 車 系 , 梗 有 一 款0岩 你 。 俾 架8.5米MAN你 啊 !


>


> 1409 與 猛 獅 巴

唔 使 當 , 梗 係 坐 過 啦 , 不 過 都 好 小 坐 ,


但 係NL262相 關 既 車 系 就 唔 知 囉 。


況 且 我 只 係 講15xx在 香 港 既 情 況 ,


就 連 愉 景 灣MAN都 冇 講 啦 。

我 亦 認 為 呢 款 車 適 合 歐 美 地 區 使 用 ,


尤 其 係 美 國 , 大c.c.+大 馬 力+大 車 身


o岩 晒 佢 地 既 口 味 。

未 試 過 一 日 貼 咁 多 文 的ShermanArticle A13:


又想問問九巴新車車牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5536&a=1

回應/Replies:

又 想 問 問 九 巴 新 車 車 牌

3ASV340


3ASV344

ATS>=125(如 有 的 話)

(鳴 謝 蝴 蝶 情 緣 提 供 3ASV343 之 車 牌)


Article A14:


Re: 對九巴用車問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5537&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 希 望DA再 現26號 的ML81 said:


> 平 時 都 成 日 頂 閘,班 次 都 唔 係 太 密


> 九 巴104和905為 何 唔 用12米 的 車 行 呢?

九 巴 用 3ASV297 , AP131 , 132 , 3AD , 3AV 行 104


播 .

> 多 言 了


> ML81
Article 14: (Request 1)

Somebody (probably not the bus company) claimed


12m buses are not suitable for 905 for the turn


into and out of Ka On Street.

For 104, one sure can find 12m buses...like those


Golden buses, on it, both peak and off-peak hours.

104(A) still uses golden buses from 7?

100 WongArticle 14: (Request 2)

> Peter said:


> 但 早 排 去 美 孚(依 家 唔 知 重 有 無)都 見/影 過 有30xx,


> 50xx行905。


>


That's the other bus company!

100 WongArticle 14: (Request 3)

sorry, 我 睇 錯 條 問 題 。


原 文 已 改 。Article A15:


Re: 6_X行開+密籠是否特見?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5542&a=1

回應/Replies:


|1|

> 巴 士 迷 熱 門 站 網 主 ATS59 said:


> 今 天 見 到S3N356-357,S3N295(前63X掛 牌)齊 行6_X,希 望 全 做6_X掛 牌!


>


> PS:6_X = 62X


>


> ATS59

62x 行 開 龍 就 至 正~!


仲 要 唔 鎖 車, 來 個 『 龍 翔 道 狂 龍 亂 舞 』
Article 15: (Request 1)

> 支 媛 隊 車 務 主 任AA48 said:


>


> 除 了62X未 行 過 開 龍 外, 條 條6_X都 行 過. 而 密 龍 係6_X的 常 客.

開 龍 係 有 行 過62x。


o係259D未 全 日o個 陣 , 每 晚61X都 會 攝 部 屯 廠 熱 狗 過62X。

FP8167Article A16:


Re: [詢問]最後一架老虎頭:S3BL470-GB2444
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5543&a=1

回應/Replies:


|1|

> 屯 碼 大 家 庭~DY2576及GK2586 :) said:


> 此 車 現 屬 邊 條 線 字 軌,繁 忙 時 間 會 否 支 援 其 他 線?


> 它 之 前 曾 在 邊 條 線 上 字 軌,及 一 出 牌 是 否 係 屬 九 龍 灣 廠?


> 及 為 何 它 新 車 時 比 較 前 車(S3BL469)遲o左 接 近 兩 個 月 出 牌?


>


> THX A LOT..


>


> DY2576/GK2586
S3BL470-GB2444~98A蛇 車 , 屬 啟 德 車 場 。
Article 16: (Request 1)

> 此 車 現 屬 邊 條 線 字 軌,繁 忙 時 間 會 否 支 援 其 他 線?

此 仍98A蛇 車, 但 早 幾 日 曾 行98D.

> 它 之 前 曾 在 邊 條 線 上 字 軌,及 一 出 牌 是 否 係 屬 九 龍 灣 廠?

是, 於 新 車 時 曾 是Rt.16字 軌.
> 及 為 何 它 新 車 時 比 較 前 車(S3BL469)遲o左 接 近 兩 個 月 出 牌?


>


九 記 有 多 個 這 類 例 子, 如3N有 一 部 是DM牌, 密 龍 有GD牌,


E蛇 有EY...Article A17:


問:1090@680在港澳碼頭時間
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5544&a=1

回應/Replies:

如 題 先 謝!


Article A18:


24
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5546&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> DE8779@LCK said:


> 九 巴24/24K幾 時 改 到 要25分 鐘 才 有 一 班 車?

由1999年7月14日 起 ,24由12-20分 鐘 一 班 縮 為14-25分 鐘


一 班 , 取 消S1車 , 當 時 名 義 上 掛 牌 是M10(CZ3903)。

> 九 巴24/24K以 前 係 唔 係 唔 只 派4架 車 甘 少?

以 前 共 派 五 架 , 三 正 兩 蛇 ,1-2,S1,30,S30。

> N46-N53,N364係 唔 係 同 一 時 期 做24/24K掛 牌?

24/24K掛 牌


1996年 年 頭


正 字 軌:N46(CC8462),N48(CD4362),N364(CF4180)


蛇 車:N47(CD4228),N53(CD4773)

1997年 年 頭


正 字 軌:N46(CC8462),N364(CF4180),ADS105(GU1071)


蛇 車:N225(CN1946),ADS104(GU714)


當 時N46有 職 業 訓 練 局 廣 告 ,N225有 偉 易 達 廣 告 。

97年2月N46退 役 , 由 原13E掛 牌N335補 上 。


1997年6月11日 ,3AV197(HD7610)行24K, 成 為24K史 上


首 架12米 派 車 。


1997年7月4日 , 和224X及641等 調 坑 , 由 孖 坑 變 單 坑 。


1997年10月5日 改 為24。

1998年 年 頭


正 字 軌:N335(CT5855),N364(CF4180),ADS105(GU1071)


蛇 車:N225(CN1946),ADS104(GU714)


1998年5月26日 ,N364最 後 一 天 行 走24, 其 位 置 改 由N290


代 替 。


1998年6月9日 ,3BL63(DH5011)行 走24, 開 始24的12米


黃 金 年 代 , 當 時 早 上 繁 時 行12米 車 經 常 坐 滿 要 企 。

1999年1月21日 , 綠 小46開 辦 , 自 此24客 量 大 跌 , 逾 半


乘 客 改 搭 小 巴 。

1999年4月


正 字 軌:N335(CT5855),N290(CR3290),ADS196(JA8776)


蛇 車:M10(CZ3903),ADS197(JA9302)


附 註:M10只 是 名 義 上 的 掛 牌 車 , 十 日 有 九 日 都 唔 行24,


多 數 用3N/3BL代 。

99年7月14日 減 班 。


99年9月9日 , 兩 架11米 熱 狗 正 式 上 牌 。

2000年 至 今


正 字 軌:S3BL124(DN3839),S3N198(DX3258),ADS196(JA8776)


蛇 車:ADS197(JA9302)

2000年1月10日 , 最 後 一 天 行12米 熱 狗 , 結 果 至 今 再 無12米 熱 狗 行 ,


反 觀14B, 一 個 月 都 有 一 兩 次:(

2000年8月25日 , 取 消 西 洋 菜 南 街 分 站 , 客 量 進 一 步 下 跌


, 而 且 乘 客 非 常 不 滿 。

> P.S.我 很 懷 念 以 前 等 十 分 鐘 多 些 就 有 一 班24的 日 子

現 在24除 了 晚 上 食 飯 時 間25分 鐘 一 班 外 , 其 餘 主 要 都 是


19/20分 鐘 一 班 。

七 年 來24及24K大 上 大 落 , 現 在 我 都 不 太 理 了 , 等 六 年


都 轉 唔 到 行AV, 心 都 淡 晒 … …

N364
Article 18: (Request 1)

> 3ASV98‧ 會 考 喇!!!! said:


>


> I don't think so...


> Those 2 ADS of RT.24 are quite good,


> and suitable for 'demand' of 24...


>


其 實 現 時ADS的 唯 一 好 處 是2+2位 及 有Roadshow, 而 且


都 好 新 , 如 果 從24的 客 量 及 經 營 環 境 來 看 , 九 巴 已 算


「 優 待 」24了 。

不 過 , 如 果 你 想 想 當 年 一 齊 加 冷 的11B,11D,13D,15等


線(有 些 比24K更 遲 加ADS), 現 在 它 們 行 甚 麼 車 , 我 諗 你


會 覺 得24非 常 無 面 。

兩 架2+2AV掛24?11C同11K就 不 斷 有 , 算 吧 … …

朝 早5D返 德 福 花 園 都 坐 滿 ,24?呢 班 過 十 個 客 都 要 還 神 。

N364Article 18: (Request 2)

嘩!咪 連 九 龍 區 大 廢2D都 好 客 過 佢?

DLArticle 18: (Request 3)

> DE8779@LCK said:


> 我 都 好 似 未 見 過 甚 至 未 搭 過 M10 行 24。

我 有 提 及 架 車 十 日 有 九 日 都 唔 行24, 多 數 假 日 才 出 現 , 當 時


是 代N225, 平 日 多 行3N及3BL, 我 都 係99年5月 才 知 架 車 上 牌 ,


不 過 我 亦 從 來 未 搭 過 。

> 究 竟 乜 野 原 因 導 致24要 減 班 呢?又 唔 係 冇 人 搭 喎.......

我 下 文 便 提 及 是 由 於 綠 小46的 開 辦 令 到24客 量 大 跌 ,


24去 到 的 ,46一 定 去 到 ,46去 到 的 ,24卻 未 必 去 到 ;


小 巴2-10分 鐘 一 班 ,24未cut班 之 前 都 要12-20分 鐘 一 班 ,


而 且 小 巴 有 分 段 , 旺 角 返 麗 晶$5, 九 龍 城 只 收$4, 平 過


24冷 馬 ,24口 碑 一 向 欠 佳 , 加 上 小 巴 開 線 在 麗 晶 花 園


狂 派 傳 單 同 貼 板 宣 傳 , 仲 提 供 優 惠 , 九 巴 完 全 沒 有 任 何


回 應 , 咁 你 都 應 該 明 白 何 解 現 在24這 樣 慘 淡 吧 。

> 我 記 得 我 97 年 9 月 搭 過24的3N。

會 否 是98年?因 為24在97年10月5日 才 開 辦 的 ;


而 在10月4日24K的 最 後 一 天 , 兩 架 冷 馬 都 是3AV。

> 唔 知 你 記 唔 記 得AV112連 續 行 左 兩 日24,係 邊 年 邊 月 邊 日 的 事 呢?

如 果 沒 有 記 錯 , 應 該 是1997年5月5日(星 期 一)及6日 ,


在 啟 業 開 出 時 間 約 為1510, 因 為 我 都 搭 過:)而 此 車 當 時


是 額 外 開 的 , 抵 達 啟 業 後 , 改 往 九 龍 灣 行107。

而 在97年5月6日 ,AD1亦 行24K, 結 果 當 天 共 有 三 架 比 較


特 別 的 巴 士 行24K(另 外 一 架 當 然 是N364)。

其 實AV112行 了24K一 個 多 禮 拜 , 在97年5月12日 的 該 個 星 期 ,


AV112早 上 先 行 由 旺 角 開 的 特 車 入 啟 業 , 抵 達 時 間 為0650


左 右 , 然 後 按 電 牌 改 行641, 這 是 我 當 時 返 夏 令 所 見 ,


那 時 實 在 嚇 了 一 跳 。

現 在 九 巴 應 該 忘 記 了 旗 下 有 一 條 叫24的 路 線 了 。

朝 早 返 學 成 日 包24樓 上 的


N364Article 18: (Request 4)

冇 法la~


有 紅 小, 綠 小46, 班 次 密 的16@觀 塘 道, 仲 有13D幫 拖. 如 果 有 人 特 登 等 上24的 話(唔 計 巴 迷), 咁 九 巴 應 該 會 偷 笑!Article 18: (Request 5)

不 如 建 議24路 線 改 經 彩 虹 道,


之 後 將5D路 線 改 為 全 日 及 全 單 層


空 調 巴 士 服 務,反 正 現 時 旺 角


去 彩 虹 除 了 一 條 較 兜 路 的9路 線


之 外 巳 經 無 其 他 選 擇,所 以 我 本 人


建 議24路 線 改 經 彩 虹 道.Article A19:


Re: 263M 討論
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5548&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> Peter said:


> 我 近 排 在 荃 灣 多 次 見 到263M﹐ 每 次 都 見 到 部AD上 只 得 小


> 貓 三 四 隻(繁 忙 時 間 如 上 午 九 點 ﹐ 下 午 六 七 點 都 係 咁 樣)﹐


> 有 次 更 空 車 添 。 究 竟263M既 客 源 在 那 兒 ﹖ 我 覺 得 如 此 少


> 客 量 ﹐ 用AD係 浪 費 ﹐ 用ADS已 經 應 付 得 了 。

263M路 線 主 要 客 源 係 青 山 公 路


(藍 地 至 屏 山 段)往 大 欖 隧 道 轉 車 站


轉 車 的 乘 客 居 多.

>


> 而 且 ﹐263M在 荃 灣 至 青 衣 基 本 上 與251M完 全 重 疊 ﹐ 我 唔


> 明 點 解263M要 跟251M咁 行 ﹐o的 客 個 個 上251M都 唔 上


> 263M。

其 實 我 覺 得263M路 線 應 該 搬 去 葵 盛


做 總 站 仲 好 過,因 為 青 山 公 路(荃 灣 段),


大 河 道 及 楊 屋 道 巳 經 有251M路 線


去 青 衣 機 鐵 站,青 山 公 路(藍 地 至 屏 山 段)


巳 經 有63M路 線 去 青 衣 機 鐵 站,大 欖 隧 道


轉 車 站 亦 有251M路 線 及264M路 線


去 青 衣 機 鐵 站,所 以 我 本 人 覺 得


263M路 線 搬 去 葵 盛 做 總 站 係 最 好.

>


> 歡 迎 討 論 。
Article 19: (Request 1)

唔 係 冇 客 於 荃 灣 上 263M, 而 係 251M 班 次 密,


次 次 都 早 過 263M 到 站, 載 走 哂 D 客

3AD 25Article 19: (Request 2)

> 小 郵@《hkbpg.com》 said:


>


>


> 九 巴 原 意 係 方 便 洪 水 橋 及 藍 地 等 一 帶 居 民


> 可 以 在 大 欖 隧 道 轉 乘 往 其 他 大 欖 隧 道 線 往


> 九 龍/香 港 各 區, 可 惜 根 本 冇 人 會 肯 同 架


> 巴 士 一 齊 兜 番 轉 頭 去 大 欖 隧 道 轉 車 出 九 龍


> 香 港,

完 全 係 啦 , 開 線 時 , 還 要 被 迫 將63M和63X減 班 呀 !


根 本 居 民 的 乘 車 習 慣 不 是 這 樣 嘛 !


大 家 都 見 到 , 唔 好 話 滿 座 , 連 坐 滿263M既 都 好 難 見 到 !


反 而 吉 車 遊 街 的 就 有 不 少 !
依 我 估 計, 由 於 263M 客 量 差 關 係,


> 所 以 九 巴 便 將 63M 轉 為 全 空 調 巴 士 行 走


> 的 同 時, 將 63M 同 263M 路 線 交 換, 63M


> 行 汀 九 橋, 263M 兜 荃 灣, 九 巴 希 望 以 交 換


> 行 車 路 線, 希 望 增 加 番 263M 既 客 量, 一


> 條 九 巴 以 為 會 好 好 賺 既 路 線.

最 慘 係63M被 大 量 減 班 , 幾 方 便 都 無 用 啦 !


不 如 ,63M行 九 部 車 ,263M行 五 部 , 試 下 點 ?


根 本63M減 班 無 理 !

> 可 惜, 事 與


> 願 違, 263M 兜 荃 灣 後, 客 量 也 不 見 明 顯 好


> 轉, 好 多 乘 客 寧 願 搭 68A, 迫 上 68A, 也 不


> 願 搭 263M 兜 大 圈 來 回 洪 水 橋 及 藍 地 一 帶.


> 其 實 263M 可 以 說 是 一 條 廢 線, 出 荃 灣/葵 涌,


> D 人 會 搭 68A; 出 青 衣 機 鐵, D 人 會 搭 63M;


> 兩 條 都 可 以 唔 駛 兜 咁 大 個 圈 就 可 以 去 到 自 己


> 想 去 的 目 的 地...


>


> 不 如 將 263M 取 消, 將 資 源 投 放 落 其 他 新 路 線


> 或 舊 路 線 度 仲 好 啦...


>
你 說 得 很 有 道 理 !


我 完 全 贊 成 !


實 際 情 況 代 表 一 切 :


現 在 早 上 和 傍 晚 ,68A點 樣 難 上 車 ,63M點 脫 班 ,


大 家 有 目 共 睹 !


乘 客 怨 聲 載 道 !


請 以 居 民 意 願 和 利 益 作 依 歸 !Article 19: (Request 3)

唔 淨 止 架 , 仲 有 富 泰 ,


之 不 過 係 富 泰 再 兜 路d,


所 以d客 寧 願 迫


67M同67X都 唔 搭263M!

渡 海Article A20:


葵涌巴總荒
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5549&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

見 到D路 線 建 議 成 日 都 用 葵 盛 為 總 站 ,


我 在 想 , 那 個68M葵 盛 總 站 是 用 來 作 小 巴 用 途 而 已 ,


( 有 錯 請 指 正 ) , 因 為 葵 盛 東 西 總 站 是 用 來 作


巴 士 總 站 以 外 , 葵 盛 圍 那 個 似 乎 給 小 巴 路 線 ,


運 輸 署 當 日 批 葵 盛 小 巴 站 作 巴 士 總 站 ,


最 大 的 原 因 是 因 為 葵 涌 區 已 沒 有 容 車 的 總 站 ,


兼 且 竟 然 度 出 祖 堯 為 巴 士 總 站 可 算 是 傑 作 。


當 初 安 置68M可 算 是 逼 不 得 已 之 計 ,


欖 隧 線 重 組 後 , 已 再 不 打 算 用 葵 盛 小 巴 站 作 巴 總 ,


究 竟 是 何 原 因 呢 ?

歡 迎 討 論
Article 20: (Request 1)

> 荃 灣 獨 裁 者 said:


> 其 實 葵 涌 幾 個 總 站 的 而 且 確 係 無 位 ,


> 好 似 葵 芳 、 葵 興 兩 個 地 鐵 站 更 加 係 迫


> 線 迫 到 暈 。 其 他 總 站 , 好 似 石 籬 、 安


> 蔭 、 梨 木 樹 、 麗 瑤 、 荔 景 北 、 葵 盛 東


> 西 一 樣 係 爆 。


>


> 荃 灣 亦 都 爆 , 海 濱 、 石 圍 角 、 灣 景 、


> 荃 威 呢 D 小 總 站 唔 在 講 。 如 心 同 荃 碼


> 荃 鐵 爆 , 愉 城 剩 位 亦 好 似 唔 多 。 不 過


> 如 果 有 心 的 話 , 愉 城 放 多 兩 條 唔 係 問


> 題 。

我 想 問 閣 下 有 冇 去 過


荃 灣(如 心 廣 場)及 荃 灣 碼 頭


的 巴 士 總 站 觀 察 站 坑,呢 兩 個


總 站 仲 有 大 把 坑 剩,何 來 冇 坑


開 辦 新 線?

>


> 青 衣 呢 ? 長 安 同 葵 芳 站 一 樣 。 青 鐵 俾


> 小 巴 佔 光 , 遲 D 仲 有 279X 添. 青


> 衣 碼 頭 似 有 還 無 , 舊 總 站 唔 駛 講 喇 。


>


> 唔 計 愉 城 , 似 乎 得 象 山 可 以 有 空 位 擺


> 一 條 線 咁 大 把 。 將 32 來 回 站 都 放 秀


> 山 樓 個 鐵 皮 站 , 咁 右 坑 可 以 用 黎 俾 三


> 條 32 系 調 頭 , 左 面 一 坑 可 以 擺 車 。


> 不 過 呢 條 新 加 巴 士 線 不 能 太 密 , 或 者


> 唔 可 以 擺 太 多 車 入 象 山 , 因 為 呢 條 坑


> 唔 係 好 長 。Article 20: (Request 2)

> VC 1 said:


>


> 難 道 閣 下 在 貼 文 前 沒 有 看 清 楚 標 題 ?


> 你 所 提 的 兩 個 巴 總 都 是 在 荃 灣 喔 !

我 之 前 係 回 應'荃 灣 獨 裁 者'


呢 篇 文 章,


根 本 上 我 本 人 無 討 論 過


呢 個 話 題.Article 20: (Request 3)

其 實 葵 盛 (東) 及 葵 盛 (中) 總 站 都 仲 有 位,

葵 盛 (東) 總 站 第 3 條 坑 只 用 黎 俾 34, 37, 37M, 47X


作 為 往 葵 盛 方 向 分 站,


而 巴 士 總 站 後 面 一 早 已 有 位 置 預 留 作 巴 士 站,


早 前 九 巴 連 巴 士 站 上 蓋 都 起 埋,


但 係 後 來 唔 知 乜 野 原 因 將 個 巴 士 站 上 蓋 拆 左

而 葵 盛 (中) 總 站 中 間 條 坑 只 用 黎 俾 37M 作 為 分 站,


其 實 可 以 將 個 分 站 搬 出 去 葵 聯 路Article 20: (Request 4)

其 實 如 果 真 係 要 開 線,


應 該 都 有 辦 法 既,


例 如 停 係 比 較 少 車 經 過 既 街 邊,


巴 士 公 司 編 班 次 時 盡 量 將 休 息 食 飯 放 另 一 邊.


108-ADS9Article 20: (Request 5)

> Peter said:


> 其 實 荃 威 都 可 以 將39M轉 循 環 線(當 然 班 次 要 密 啦)


> 都 可 以 容 納 一 條 新 線 (其 實 我 估 班 議 員 都 係 咁 諗 ﹐


> 否 則 前 排 唔 會 掛 橫 額 話 爭 取 荃 威 過 海 巴 士 線)。

我 反 而 想 知 點 解 唔 開 村 巴 ?

海 濱 條 NR38 都 可 以 開 到 好 似 948 咁 密 ,


全 個 荃 景 圍 似 乎 可 以 做 一 條 全 日 過 海 村 巴 喎 。Article A21:


新巴新聞稿:新巴路線796X繞經彩明苑
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5550&a=1

回應/Replies:

以 下 是 新 巴 新 聞 稿:

新 巴 路 線796X繞 經 彩 明 苑

Jason LeeArticle A22:


[報導] 217P終於完全消失了
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5551&a=1

回應/Replies:

在5月2日, 何 文 田 公 開 大 學 巴 士 站 頭 的


'本 站 之217P路 線, 往 愛 民 方 向, 只 供 落 客.' 通 告


已 被 撕 走. 217P正 正 式 式 消 失 了.

P.S. 4月26日, 217P取 消 那 天, 我 還 見 到 這 張 紙 的.

可 悲 也.


AL29


Article A23:


Re: 大嗌落車先至俾車錢的巴士乘客
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5553&a=1

回應/Replies:


|1|

> 大 腦 電 波 said:


> 今 天 下 午 大 約 六 時, 我 坐 一 架66x熱 狗 由 屯 門 出 九 龍,


> 當 時 我 坐 在 上 層. 該 巴 士 係 工 業 學 院 站 有 三 個 乘 客


> 上 車, 其 中 一 個 坐 係 我 隔 離. 三 個 乘 客 坐 好 後, 坐 在


> 我 隔 離 的 乘 客 同 其 他 兩 位 收 集 車 資, 並 大 嗌 落 車 先 至


> 俾 錢.


>


> 呢 個 乘 客 有 冇 攪 錯, 以 為 呢 架 熱 狗 係 綠 小 咩, 可 以


> 落 車 俾 錢. 我 真 係 懷 疑 到 時 三 位 乘 客 落 車 時 會 否


> 補 回 車 資. 如 果 真 係 冇 俾, 該 三 位 乘 客 同 店 舖 盜 竊


> 無 異. 而 巴 士 司 機 似 乎 冇 理 會 呢 個 懷 疑 瞞 騙 車 資 的


> 乘 客, 真 係 過 份.

巴 士 司 機 應 該 要 特 別 留 意 呢D乘 客, 否 則 就 係 容 許 巴 士 上


有 違 法 行 為.

我 以 前 聽 過 有 兩 個 巴 士 司 機 閒 談, 其 中 一 個 話 見 過 有 乘 客


以 冇 碎 銀 為 由 向 其 他 乘 客 收 集 車 資, 然 後 比 車 錢 時 就 比 少


D, 收 起 一D, 個 司 機 當 然 即 刻 叫 個 乘 客 比 番 足 車 錢, 佢 認


為o個 個 乘 客 最 離 譜 唔 係 騙 巴 士 公 司, 而 係 騙o左 其 他 幾 個


比o左 車 錢 個 行 騙 者o既 乘 客.
Article 23: (Request 1)

> 無 異. 而 巴 士 司 機 似 乎 冇 理 會 呢 個 懷 疑 瞞 騙 車 資 的


> 乘 客, 真 係 過 份.

很 多 車 長 也 不 敢 太 刻 意 「 理 會 」 這 類 乘 客 ,


難 道 他 們 不 怕 成 為 「 第 二 位 61X 車 長 」 嗎 ?Article A24:


城巴新聞稿:城巴增設由田灣往鴨洲之95P特別班次
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5554&a=1

回應/Replies:

以 下 是 城 巴 新 聞 稿:

城 巴 增 設 由 田 灣 往 鴨  洲  之95P特 別 班 次

Jason LeeArticle A25:


Re: Searching : Bus chassis VIN
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5555&a=1

回應/Replies:


|1|

> FSA~~#1361 said:


> I would like asking to


> search VIN and date first


> registered of them below.


> There're some buses that


> I'm looking for :


>


> Citybus


> #412(VIN & date)


#408, 23/3/1994 SLVYNC113PC025079


#2100 13/11/1997 SFD112AR1TGT10105


#2222 16/11/1998 SFD112BR1WGT20422


#2232(Date only) 31/8/1998


>


> Thx a lot!~


>


> FSA~~#1361

AA48
Article 25: (Request 1)

> 豬 腩 肉2157 said:


>


> 412 GF3853 (E) SLVYNC116RCO25595


>


>


> 客 氣 啦 ! !


>


> 豬 腩 肉


> 2157=2210

Ok, but I ask one more...


When did #412 first register?


Thx again!~

FSA~~#1361Article A26:


尋DG牌BL
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5556&a=1

回應/Replies:

BL97 DG1457


前 幾 不 見 到 行13M,由BL61 DE4413取 替 左


請 問 是 不 是 提 早 退 役

BL99 DG1701


請 問 是 不 是 甩 了15A掛 牌

BL102 DG2249


請 問 現 在 整 好 未

BL95 DG2105


請 問 是 不 是 做 年 驗Article B1:


Re: 有冇板友坐過新界75號綠小?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1527&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 白 金 黃 冠 忠(Paul) said:


> 眾 所 週 知 , 入 沙 頭 角 禁 區 有 綠 小55K


> 及56K沙 頭 角 去 鹿 頸 特 別 班 ;


> 入 文 錦 渡 打 鼓 嶺 禁 區 有 綠 小59K


> 幾 條 小 巴 線 都 要 過 禁 區 檢 查 站......


>


> 反 而 現 在 有 興 趣 就 是 元 朗 去 落 馬 洲 禁 區


> 那 條75號 , 唔 知 那 裏 有 無 禁 區 檢 查 站 呢 ?


> 再 者 , 這 條 也 是 罕 有 的 小 巴 路 線 設 有 找 贖 的 ,


> 唔 知 你 們 有 無 坐 過 呢 ?

通 常 該 處 沒 有 綠 帽 查!

DL
Article B1: (Request 1)

> Walter said:


>


> 你 講 真 ? 那 裡 有 兩 名 警 員 長 駐 喎

可 能 我 咁 岩 唔 見 囉!
DLArticle B1: (Request 2)

據 小 弟 親 身 經 歷


大 埔 火 車 站--三 門 仔 綠 小 是 設 找 贖,


而 明 愛 醫 院--長 沙 灣 綠 小 則 有'唱 錢'服 務,


一 袋 二 十 大 元

機 巴Article B2:


[新巴醫貓] 巴士動感藝廊啟行典禮
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1528&a=1

回應/Replies:

來 自 新 巴 寄 給 新 巴 迷 特 區 會 員 的 醫 貓.....
新 巴 首 創 的 「 新 巴 動 感 藝 廊 」 計 劃 去 年 推 出 後 深 受 市 民 大 眾 歡 迎 , 繼 第 一 階 段 的 「 何 解 不 見 鳥 」 主 題 後 , 現 在 再 推 出 第 二 階 段 更 大 規 模 的 展 出 計 劃 。

是 次 計 劃 名 為 「 巴 士 動 感 藝 廊 」 , 是 康 樂 及 文 化 事 務 署 藝 術 推 廣 辦 事 處 、 香 港 藝 術 發 展 局 及 新 世 界 第 一 巴 士 服 務 有 限 公 司 ( 新 巴 ) 的 合 作 夥 伴 計 劃 , 同 時 以 環 保 為 題 的 藝 術 展 覽 。 主 辦 單 位 透 過 公 開 比 賽 形 式 選 出12位 藝 術 家 的61件 藝 術 品 , 在21輛 新 巴 的 車 廂 內 及 其 中1輛 的 車 身 上 展 出 。

「 巴 士 動 感 藝 廊 」 比 賽 及 展 覽 旨 在 把 藝 術 品 帶 到 巿 民 大 眾 的 生 活 裡 , 讓 他 們 在 日 常 的 巴 士 旅 程 中 可 以 欣 賞 到 本 地 藝 術 家 的 作 品 , 藉 此 推 廣 環 保 意 識 , 提 倡 全 民 欣 賞 藝 術 作 品 的 風 氣 , 鼓 勵 本 地 藝 術 創 作 , 為 藝 術 家 提 供 展 出 機 會 。

啟 行 暨 頒 獎 典 禮


3輛 載 有 全 部61件 藝 術 品 的 新 巴 將 停 泊 在 香 港 文 化 中 心 露 天 廣 場 , 讓 市 民 參 觀 。 歡 迎 齊 來 欣 賞 !


日 期 : 2002年5月4日 ( 星 期 六 )


時 間 : 下 午12: 30至6:00


地 點 : 尖 沙 咀 香 港 文 化 中 心 露 天 廣 場


費 用 全 免

載 有 藝 術 品 的21輛 新 巴 , 會 在 路 上 行 走 約6個 月 , 為 市 民 提 供 賞 心 悅 目 的 藝 術 旅 程 。 想 看 看 嗎 ? 只 要 乘 搭8P、18、106、112、601和680巴 士 , 你 便 可 以 欣 賞 到 這 些 藝 術 品 。

3AD 25Article B3:


Re: 影九巴53號一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1529&a=1

回應/Replies:


|1|

> 孤 僻~DN7354 said:


> 除 了 元 朗 東 影 到53之 外


> 仲 有 沒 有 其 他 可 以 影 到

青 山 公 路 沿 途 好 多 地 方 都 有 靚 位


影53, 如 大 欖 、 汀 九, 等 等 。

>.< 嵐 巴 迷 上
Article 3: (Request 1)

o係 屏 山 影 幾 好


能 夠 帶 出53o既 特 別

GP7528

Article C1:


Re: 新T-banner: Bonaqua礦泉水
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=383&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 路 人-601@寶 達! said:


> 今 日 見98D掛 牌JX7899及968的 一 輛


> JF牌 超 奧 已 貼 上 此T-banner.


>


> 此 廣 告 的 特 色:個 水 樽 蓋 是 選 用


> Contravision物 料,在 樓 梯 上 的 位 置.

AD1已 換 !(3/5@265M)
Article C1: (Request 1)

> 新 巴 橙 扒 仔 ˙ 燕 尾 蝶 said:


>


> 尋 日 我 都 睇 到....


> AV526 HU8225 (S) ---> 85K掛 牌 都 有......


> 個 廣 告 唔 錯 .........


>


> 新 巴 橙 扒 仔 ˙ 燕 尾 蝶

仲 有 3AD166 - HT309 (L) ---> 278X 掛 牌 ,


搞 到 冇 左 古 巨 基 同 梁 詠 琪 … …

~HC1664 + HN7046~Article C1: (Request 2)

梁 詠 琪 好 咩??

also 3ASV81-JR5204 has this banner

AL 29Article C2:


Re: M記又一新搞作-大薯條banner
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=384&a=1

回應/Replies:


|1|

> Peter said:


> 口 號 係'載 滿o的,再 載 滿o的'. 已 見 於91M某 部ADS上 樓 梯 位.

仲 有 大 薯 條 車 尾


在 城 巴 度
Article C2: (Request 1)

also AV208-HA7819

AL 29Article C3:


Re: [問]港灣豪庭廣告巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=385&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 給 愛 麗 斯 張 大 勇 said:


> 1.請 問 而 家 總 共 有 幾 多 架 ?


1099,1106,ATR1,3ASV211,3ASV33,3AV71,3AV75


> 2.係 咪 有 豪 、 超 豪 、 躉 ?


唔 係


> 3.係 咪 淨 係 九 記 先 有 ?


唔 係


> 4.通 常 行 乜 線 ?


1099和1106:101


ATR1:1A


3ASV211:59X


3ASV33:68X


3AV71和3AV75:102

>


> 希 望 冇 貼 錯 版 。 先 謝


> 張 大 勇
Article 3: (Request 1)

仲 有.....

3AV 185 - U Spare


3AV 224 - 6


3ASV 167 - 16

3AD 25Article 3: (Request 2)

3AV185 - HC9959 ---> 269C

~HC1664 + HN7046~Article C4:


Re: 問新巴1023新廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=386&a=1

回應/Replies:

> 3AV50 said:


> 係 特 見 見 到 有 板 友 話 新 巴1023換 左 新 廣 告


> 請 問 係 咩 廣 告 黎 架?


> 唔 該 晒!

今 早 小 弟 番 時 見 到


好 像 是 環 保 廣 告


Article C5:


城巴 '洗衫板' 無廣告...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=387&a=1

回應/Replies:

城 巴 #438 (洗 衫 板) 全 車 已 翻 髹 無 廣 告...


今 日 行 5X...


Article C6:


[貼相三張] 突然想食o的好好味o既...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=388&a=1

回應/Replies:

金 莎~~
BL59@18
S3BL34@63M
AS20@21

歡 迎 提 出 意 見~~

鐵 齒 銅 牙S3BL103


Article C7:


Re: 城 巴 #815 經 已 上 左 里 昂 輪 投 資 全 身 廣 告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=389&a=1

回應/Replies:

> Trolleybus said:


> 城 巴 #815 經 已 上 左 里 昂 輪 投 資 全 身 廣 告,


>     同 城 巴 #515 既 里 昂 輪 投 資 全 身 廣 告 一 樣.


>    

仲 有373都 係


Article C8:


Re: 城記
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=390&a=1

回應/Replies:

> 新 巴DM22 said:


> 812─ 大 巴 可 以 變 小 巴(東 方 紅)


> 5月3日 在8X


>


> 811─ 紅 色 車 身 、 黑 色 車 尾 「 香 港 飛 龍 」


> (又 唔 見 新 記1402油 成 咁 ,


> 811好 睇 得 多[唔 睇 車 尾 就 無 問 題])


> 5月3日 在182

城 巴 突 然 間 髹 上 咁 多 新 全 身 廣 告, 同 一 廣 告


仲 一 髹 就 一 連 髹 上 幾 架 巴 士...


Article C9:


明天的新巴在尖沙咀展覽廣告巴士...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=391&a=1

回應/Replies:


|1|

明 天 的 新 巴 尖 沙 咀 的 展 覽, 部 全 身 廣 告 巴 士


既 主 角 會 唔 會 係 1109 呢? 係 咪 全 新 既 全 身


廣 告 呢? 之 但 係, 今 日 仍 見 1109 披 著 舊 款


少 少 甩 皮 的 '何 解 不 見 鳥' 全 身 廣 告 行 駛


101? 唔 通 冇 新 版 本 廣 告? 定 係 髹 上 另 一 架


巴 士 上 呢? 期 待 期 待...
Article 9: (Request 1)

> ‧__‧1005夏 天 的 白 said:


>


> 換 個 廣 告 好 快0者


> 一 晚 就 夠 啦


> 我 估1109會 係 主 角 架


> 我 估 佢 而 家0係 杏 廠 準 備 架....


>


> 唔 知 估 得 岩 唔 岩 呢~~

Where?

Anthony Lui

Article D1:


[貼相]法國婚紗攝影banner一張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5952&a=1

回應/Replies:

~~歡 迎 討 論~~

LV83Article D2:


無聊一貼 - 新巴新車尾
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5954&a=1

回應/Replies:

小 弟 真 係out左o的, 琴 日 先 影 到12xx. 可 惜 趕 時 間 返


公 司, 無 等 多 架 影 埋 車 頭 :P
Shot by Olympus E-10


Mode : Aperture Piority


ISO : 80


Aperture : f6.3


Shutter : 1/160s


Resample by Photoshop6.0 to 800x600
Shot by Olympus E-10


Mode : Aperture Piority


ISO : 80


Aperture : f10.0


Shutter : 1/160s


Resample by Photoshop6.0 to 800x600

呢 排 天 氣 真 好, 影 相 係 好 時 機 :)

HC 9921 - Discussion welcomed

Article D3:


會考仍貼--ML31@20
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5955&a=1

回應/Replies:
~歡 迎 討 論~


~~請 多 多 指 教~~


~~~歡 迎 參 觀 我info~~~

Article D4:


Re: [貼相]Yesterday
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5956&a=1

回應/Replies:

> 四 廠 為 家~DY9758 said:


> 昨 日 的 情 景 , 依 然 常 在 我 心 。


>


>


>


>


>


> 不 知 大 家 有 否 同 感 呢 ?


>


>


> 四 廠 為 家~DY9758

絕 對 認 同 , 今 日 坐 新 巴14, 雖 然 係 第 一 次 搭14


不 過 覺 得 如 果 我 今 日 坐 既 係 雞 車 , 感 覺 一 定 會


正 好 多 , 因 為 可 以 呼 吸 到 大 自 然 既 空 氣 , 而 唔


係 冷 氣 車 內 既 冷 氣 , 可 以 聽 到 車 外 大 自 然 既 一


切 聲 音 , 而 唔 係 聽 到 引 擎 及 空 調 引 發 出 之 嘈 音

可 惜 既 係 , 雞 車 早 已 退 役 , 而 我 亦 不 能 回 到 以 前

Article D5:


雅高統治者 @~巴士騷~!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5957&a=1

回應/Replies:

~多 謝 觀 賞~!


歡 迎 提 出 意 見

Article D6:


Re: 未出 牌的新巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5958&a=1

回應/Replies:


|1|

> 我 係 第 一 架 新 巴~1001 said:


> 呢 兩 張 相 係 早 前 參 觀 杏 廠 時 所 影 的,絕 對 不 是 偷 入 去 影!


>


>


>


>

個 部1215真 是 好 靚 仔
Article 6: (Request 1)

>

2nd picture link


Article D7:


[臨急之作]5027行970X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5959&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|Article 7: (Request 1)

> EH4323@16(入 黎 睇 下la) said:


>


>

這 裏 是 哪 裡 的 ?Article 7: (Request 2)

就 如Merciless所 講 , 地 點 係 近 朗 屏 的U turn 位 。

順 帶 一 提 , 小 弟 坐 緊 部KL牌ATS行264M, 轉 左 呢 個U-turn


位 後 , 小 弟 坐 的 那 部ATS憑 著 歐 三 引 擎 以 高 速 從 慢 線 爬 了


部 馬 年 巴 , 加 速 程 度 十 分 驚 人 。

不 過 呢 部 車 下 層 幾 乎 係 完 全 冇 冷 氣 , 只 有 風 出 。Article 7: (Request 3)

U turn 位


近 朗 屏


Article D8:


巨龍行170
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5960&a=1

回應/Replies:


|1|


Article 8: (Request 1)

> 沙 田 墟 ‧ 蛋 仔 said:


> 請 問 你 係 咪 近 排 影 呢 幅 相 ?


>


> 好 耐 都 無 見 過HC2165的 蛋 仔


>


>

就 今 日


Article D9:


Re: ATR244 重投服務 680
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5961&a=1

回應/Replies:


|1|

> 1081 said:


> 個 電 牌 壞 左 好 耐 都 未 整.....


>


>


>


> 簡 約 主 義 ‧1081
今 日 我 見 到 佢 個 車 頭 打 住 '中 環 港 澳 碼 頭 668'...


:P
Article 9: (Request 1)

> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D said:


>


> 昨 日 與5070兄 在 錦 英 路 見 到...


> 電 牌 出 「 利 安 688」..:D

這 幅 相 片 更 好 像 出 了 中 環 港 澳 碼 頭 6 8

6 8 去 了 S 廠 ?


Article D10:


Re: 車龍.....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5962&a=1

回應/Replies:

> VA48,1208,2102- 劈 入 石 澳 said:


> 新 舊 色 彩....


>


>


> VA48,2102


> 小 網 更 新 了,有VA55@905,1184@42...
架 的 士 好 唔 妥 架 九 巴~:p


(淨 係 過 九 巴~:p)
沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article D11:


AS2 @ 招牌下~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5963&a=1

回應/Replies:

劣 作~在86C導 航 位 影~:)


沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article D12:


Re: [貼相] 龍運 HU2132 @ A41P @ 大嶼山
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5966&a=1

回應/Replies:


|1|

> Gary Tang said:


>

睇 落 又 係 吉 車 遊 街...唉...


A41賺 埋 可 能 都 唔 夠A41P蝕...

P.S.據 我 的 觀 察


A41P似 乎 只 有 早 上 八 九 點 會 有 大 半 車 乘 客 ,


其 餘 時 間 有 十 人 以 上 已 經 不 錯 了~
Article 12: (Request 1)

> 四 處 尋 覓 ‧DY9803 said:


>


> 咁 又 未 必 , 我 試 過 前 年 同 舊 年 都 坐A41P頭 車


> 入 機 場 , 第 一 年 黎 架 普 通 躉 , 結 果 行 李 多 到


> 要 擺 係 位 度


>


> 第 二 年 就 冇 咁 既 情 況 , 不 過 客 量 都 唔 差

所 以 我 咪 話 得 朝 早 八 九 點 前 比 較 好 客 些...


Article D13:


小捷聯1347@95C
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5967&a=1

回應/Replies:地 道 出 品 , 別 有 一 番 風 味...


總 好 過 日 日 夜 夜 一 味 對 住 亞 歷 山 大 車 身~

歡 迎 指 教 討 論


Xero

Article D14:


〔貼相〕舊樓、新車與新樓
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5968&a=1

回應/Replies:
可 惜 車 頭 蒙 了

Article D15:


269B的兩部金車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5969&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|今 日 的 水 準 唔 係 好 得,唔 好 意 思...

其 實 除 了 這 兩 部 之 外,


還 有 哪 一 部 金 車 行 過269B?


仲 有,269B是 幾 時 開 始 有 金 車 行 的?


謝 謝Yau
Article 15: (Request 1)

車 窗 反 曬 光 , 都 幾 劣 下 。Article 15: (Request 2)

當 然 還 有 這 部

Article 15: (Request 3)

> Merciless said:


>


> 要 數 就 數 到 聽 朝 都 未 完

> 68M 加 金o個 陣


> 不 過 第 一 架 行269B o既 金 係269c o既AP10


> 第 二 架 係276P o既AP27

原 來 有 咁 多,


還 以 為269B只 用3AD,3AV等 的 白 馬 行tim...


小 弟 真 係 唔 識o野YauArticle 15: (Request 4)

269B水 邊 圍 特 車 除 左MAN之 外 乜 野 金 都 用 過


Article D16:


貼雞車相10張)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5970&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

歡 迎 討 論


HG4257
Article 16: (Request 1)

> sky@TSW said:


>


> 我 想 問 呢 張 相 係 幾 時 影 ?

在 大 約96年 影 的Article 16: (Request 2)

Can you give the (G) Photo to me 去 整 網 頁!

thx a lot !

DG5362 ME34 !


ICQ no : 152627676


Article D17:


前龍躉124@63X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5971&a=1

回應/Replies:


|1|

繼 上 星 期 四 出 短 躉 後 , 今 日 又 出 長 躉 , 同 是 代HC2110AD94
Article 17: (Request 1)

> 勤 入 石 澳-石 澳 人Eric said:


> 為 甚 麼 要 攝 張 報 紙 落 去


> 石 澳 人Eric


後 面 有 目 的 地 牌


Article D18:


ADS @ 95~!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5972&a=1

回應/Replies:GL1489


Article D19:


S3N92(JJ9581) @ 42M~!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5974&a=1

回應/Replies:

scan之 前 張 相 已 經 差 少 少 就cut, 但scan之 後 …GL1489


Article D20:


ATS124@45 & 3ASV345@2
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5975&a=1

回應/Replies:


Article D21:


新巴VA - VA53和VA54
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5976&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

歡 迎 討 論


ML81
Article 21: (Request 1)

> GY7302 said:


> 我 都 貼 番 張 新 巴VA53和VA54:P


>


> VA53


>


>


>


> VA54


>


>


>


好 少 可 會 擺 呢 個 位 喎~


請 問 係 咪 假 日 影 的?Article 21: (Request 2)

確 實 日 期 小 弟 不 是 好 記 得 ,


但 影 相 當 日 新 巴 正 在VA54上 拍 攝 宣 傳 片 。


(圖 中 見 到VA54上 層 有 人 , 估 計 應 是 演 員 。)


Article D22:


龍躉124 @ 63x @ 兩部機 @ 11張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5977&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

天 慈 個D係 朝 早 八 點 一 影 既 … 佐 碼 個D係 兩 點 幾 影 既 …

DC:


單 鏡 :


GL1489

Article 22: (Request 1)

> 烈 空 said:


> 請 問 你 點 樣 可 以 影 得 咁 正~~


> 請 指 教~~

下 ? 我 全 部 都 用auto炸 … …:P


(單 鏡 個D當 然 唔 係 啦 …):P


我 個D都 叫 靚 ?

> P.s 小 弟 都 仲 未 舞 得 掂 部990~~唉~~

比 多 些 時 間 啦 … 我 部995都 無 左 好 耐 呀 …:P


努 力 …

GL1489Article 22: (Request 2)

> Yau said:


>


> 靚!我 最 喜 歡 這 張:


>


> 色 彩 鮮 艷,角 度 一 流,只 是 張 報 紙 礙 眼


> 但 不 是 您 的 錯 呢!正!

嘻 嘻~~我 都 有 同 感~~


我 部990 auto點 都 做 唔 到 咁 正~~(人o既 問 題 吧~~ :p)


Article D23:


DM6上層超載,下層無人坐?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5978&a=1

回應/Replies:


|1|歡 迎 討 論


ML81
Article 23: (Request 1)

> 朝 日 啤 酒 1141 said:


>


> 梗 係 啦,樓 上 睇 得 多D野 嘛


> 不 過 企 起 身 就 有D...


>


> 張 相 幾 時 影 架?


昨 天3/5影 架


> 我 坐 過 兩 次DM6(一 次9/4,一 次12/4)


> 都 冇 乜 人 坐(都 係 得 十 幾 個)......


Article D24:


馬年巴AV381(HN8357) @ 73X~!(下文作廢)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5979&a=1

回應/Replies:


|1|GL1489

Article 24: (Request 1)

> ├VA12─307─HJ7748┤ said:


> 請 問 是 否 造 馬 相?

當 然 唔 係 啦 … 影 此 相 當 日 有 幾 位 板 友 有 貼 特 見 的 …

> 個 富 善 牌 咁 細 既d字,仲 有 個73x個7字 同 平 時 唔 同 喎

架 車 當 日 賣 血 , 我 唔 知 佢 係 邊 搵D牌 啦 …

> 個 司 機 半 透 明 既?

曝 光 問 題 …

GL1489


Article D25:


城巴1005部冷氣壞左?..............
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5980&a=1

回應/Replies:

部 冷 氣 壞 左?,定 係 隻 門 有 問 題?
歡 迎 討 論


ML81

Article D26:


1135和1015今日都離開左自己一直行開的線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5981&a=1

回應/Replies:


|1|

1135行601
1015行691
歡 迎 討 論


ML81
Article 26: (Request 1)

唔 怪 得 之 今 日18有 部1614啦!原 來 替1135


Article D27:


VA47@104!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5982&a=1

回應/Replies:

VA47@104

Article D28:


Re: 新巴另類新成員-12座Rosa
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5983&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

SV52.....


如 果 油 上 新 記 橙 白 綠 標 準 色


會 更 可 愛簡 約 主 義 ‧1081


P.S. 無 問 題 就 係 度 貼 番 呢  :)
Article 28: (Request 1)

> 1081 said:


> 貼 錯 板 , 現 已 移 至 六 板 張 貼 。


其 實 同 巴 士 有 關 既 相 都 可 以 貼,


而 呢 架 車 係 新 巴 裡 其 中 一 架 車 當 然 可 以 貼

板 助 石 澳 人EricArticle 28: (Request 2)

節 錄 自 本 板 規 第 二 條


二 . 本 板 討 論 範 圍 包 括 巴 士 貼 相 ,


巴 士 徵 相 以 及 對 貼 出 相 片 的 相 關 討 論 。  
小 巴 亦 可 歸 納 為 巴 士 類 別,


有 關 的 小 巴 相 片 可 在 本 板 張 貼.Article 28: (Request 3)

> Anthony Lui said:


>


> 根 據 本 站 站 規, 「 巴 士 」 指 香 港 境 內 或 境


> 外 , 擁 有 十 六 或 以 上 座 位 之 客 車 ;


> 所 以 此 車 並 非 巴 士, 應 貼 在 六 板.


>


> Anthony Lui

第 一 , 相 中 的 主 角 是 巴 士 公 司 財 產 ,


第 二 , 相 中 的 主 角 千 真 萬 確 是 一 輛 巴 士 。Article 28: (Request 4)

工 程 車 都 可 以 在 這 裏 貼 啦, 點 解 這 架 小 巴 唔 得...Article 28: (Request 5)

但 是 這 是 巴 士 公 司 的 車 啊....


應 該 和 巴 士 有 關 吧...
Yau


Article D29:


[貼相] 龍運 HT9132 @ A43 @ 汀九橋
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5984&a=1

回應/Replies:


|1|Article 29: (Request 1)

> Elvis~Elvisip.com said:


> 嘩 , 你 怎 樣 在 這 影 呀 ?


>

我 當 時 坐 e33 車 尾,


架e33 行 完 汀 九 橋 沿 左 線 上 屯 公,


而 在 旁 的a43 則 行 中 線 上 大 欖 隧 道,


架 車o米 咁 影o架 囉.


Article D30:


JF1713@89X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5985&a=1

回應/Replies:

JF1713@89X

Article D31:


JE1643@269D
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5986&a=1

回應/Replies:

JE1643@269D

Article D32:


特別所見:ADS186(HY9332)@93K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5987&a=1

回應/Replies:

ADS186, HY9332@93K

Article D33:


JC7006@904
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5988&a=1

回應/Replies:

JC7006@904

Article D34:


5月1日~西貢牛河遊相BL69@96R
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5990&a=1

回應/Replies:

BL69 DE4076@96R


歡 迎 討 論

Article D35:


創富道車廠最新動向
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5991&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 我 係 第 一 架 新 巴~1001 said:


> 呢 批 張 相 係 早 前 參 觀 杏 廠 時 所 影 的,絕 對 不 是 偷 入 去 影!


>


>


>


>


>


>


>


>


>


> 豬 扒 底 盤


>


>

據 板 友 小 林 大 地 所 言 , 現 時 創 富 道 車 廠 內 正 組


裝33XX車 身 , 並 已 成 形 。
Article 35: (Request 1)

架 豬 扒 底 盤 好 似 仲 短 過 架SF15


石 澳 人EricArticle 35: (Request 2)

> 藍 寶 石 波 子(VA63) said:


> 兩 條 都 係 耀 東 線^_^


> DC4 仲 要 係RT.22


> 我 又 貼 張Centro @ Rt.22


>


>

22 唔 會 行 呢 度 架 喎


我 覺 得 呢 張 係 做 馬 相 黎,


架 6001 原 本 係 行 2X 的.

只 有 2X 既 頭 牌 號 碼 係 左 手 邊 的,


其 他 全 部 都 係 右 手 邊 的.


例 如 : 北 角 碼 頭 82

6028Article 35: (Request 3)

你 只 估 中 一 半, 架 車 係 行 緊 2X, 但 係 張 相 唔 係 做 馬 相, 因 為 架 車 個 牌 壞0左.

JR6182
Article D36:


5085 上o左廣告la
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5992&a=1

回應/Replies:


S3BL438

Article D37:


[貼相] 3053 @ 113
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5993&a=1

回應/Replies:


|1|

可 按 圖 片 放 大 ↓


影 得 好 差


3053 @ 113

加 送 :


KL 9510 @ 269c
另 問 1 1 3 是 否 第 一 次 用 都 普 TRIDENT?

☆ 請 評 分 ★


☆ 歡 迎 討 論 ★

㊣FAST ~~網 名o黎o者!
Article 37: (Request 1)

No, i saw 3003 on rt.113 on Dec/2001


Article D38:


[貼相]屯門南廠新AMN
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5994&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

今 日 小 弟 行 經 屯 門 南 廠,見 到 好 多AMN,故 用DC影 了 幾 張..


804902yunbv.jpg (70045 bytes)


左 面 係3+2-AV-GD8850,擺 在 度 好 耐 冇 人 理,飽 受 風 吹 雨 打,車 身 己 很 殘,可 悲..


AV-GD8850隔 離 有 五 部MAN.


中 間 一 部AMN.


右 面 有 兩 部,角 度 問 題 只 影 到 一 架,只 好 行 後 再 影.


804899ffbph.jpg (64427 bytes)


前 相 右 面 再 後O個 架 係AMN32-KM3192


804900brlrh.jpg (52815 bytes)


而AV-GD8850隔 離o個 五 部MAN.左 面 第 二 架 已 有 牌.KM2979(有 可 能 這 架 係AMN31)


804901scufp.jpg (55798 bytes)


在AV-GD8850隔 離o個 五 部MAN.有 一 架ME5及 一 架AV,再 後 有 三 架AMN.

今 日 屯 門 南 廠 共 有 十 一 架 新AMN,睇 來 投 入 服 務 已 不 遠.

DY2576/GK2586
Article 38: (Request 1)

批MAN擺o左o係 度 應 該 有 成2個 禮 拜 咯 喎


而 出o左 牌o個2部 擺o左o係 度 成 半 個 月 啦


呢 批 車 應 該 仲 要 等 多 一 段 時 間 先 出 到 牌Article 38: (Request 2)

Wa...........new AMN on 14B????


haha


Article D39:


城巴單層Man掟彎中
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5995&a=1

回應/Replies:

避 震 太 軟, 部 車 就 會 似 隻 船...