20020419
巴士舊文--2002年4月19日請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文B.巴士迷茶座.
第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文


C.巴士車身廣告.
第1篇文 第2篇文 第3篇文D.巴士貼圖區.

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文

Article A1:


Re: [新聞]屯門廠車長跳樓事件
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4956&a=1

回應/Replies:

> KD801@LCK said:


> 今 日 成 為 東 方 頭 條 :


>


>


> 九 巴 車 長 受 屈 跳 樓 亡


> 遺 書 鳴 冤 以 死 控 訴>


> 另 見 蘋 果 -


>


>


> 稽 查 指 衝 燈  遺 書 稱 冤 枉


> 九 巴 車 長 跳 樓 死>


> 成 報 -


>


> 九 巴 車 長 車 廠 天 台 躍 下 身 亡


> 衝 紅 燈 遭 警 告 憂 被 炒


太 陽 報


衝 燈 被 捉 九 巴 車 長 跳 樓 亡 警 告 憂 失 業 遺 書 呼 冤

AD63


Article A2:


Re: 急尋九巴路線11K,26,80,86K掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4957&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 巴 士 科 名 師D.Lau said:


> 本 人 急 尋 九 巴 路 線11K,26,80,86K掛 牌,以 用 作 私 人 檔 案 用


> 途(並 非 要 做 字 軌 表 負 責 人).


>


>


> DL

86K


DH5054 , DH8508


DJ1012 , DJ 735


DJ3134 , DM6962


DP4652 , DS6890


DX3197 , DX3464


DY9218 , KC6793


KC7379 , KC7462


GB6517 , GB8469


HA9428 , HA9560


好 似 仲 有 架FY5867(唔 多 肯 定 , 請 指 教)
沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D
Article A2: (Request 1)

> 東 邪 (GK9112) said:


>


> - FY 5867 係 8 6 K 特 別 車 掛 牌 , 單 層 車 係 咪 應


> 該 仲 有 一 部 HA 9428?


>

仲 有DT249, EA684, 同 埋DK9205

HU8225Article A2: (Request 2)

你 可 看 看 此 掛 牌 表 :


http://www.mbwhk.com/busdata/schedule/read.php?code=K_26

小 弟 還 有 一 項 未 更 新 的 是


FY2213 取 代 DM1671。


但 小 弟 不 敢 百 分 百 肯 定 。Article A3:


你誤解了!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4958&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

其 實 係 今 朝 早 的 風 波 裡 的 茶 杯 由 討 論 失 業 率 變


成 講 巴 士 車 長 的 壓 力.(內 容 已 作 更 正)

巴 士 車 長 意 見:


-由 於 十 二 米 車 太 長, 但 某 大 埔 線 站 長 強 催, 但 自


己 楂 唔 到 快 車, 被 站 長 投 訴, 稽 查 亦 然 屬 實, 結 果 十 二 月 被 炒.


-因 一 宗 交 通 意 外 而 被 炒, 但 炒 當 天 上 午 開 工 後 通 知 被 炒,


但 下 午 更 亦 未 開 工, 這 會 使 車 長 無 乜 心 機 開 工


-佢 話 司 通 常 唔 會 因 為 你 唔 入 錢 而 同 你 嘈, 因 為 費 事 你 投 訴


-一 車 長 話35A係 一 條 煩 人 線, 好 多 乘 客 無 理 取 鬧.


-原 來 架 車 如 果 開 門 上 左 一 次 客, 只 要 郁DD, 只 要 一


關 門 就 可 以 唔 再 上 客, 都 幾 攪 笑.

九 巴 意 見:


- 不 是 一 次 意 外 就 會 扣 減 所 有 獎 金, 但 獎 金 已 是 全 份 人 工 的1/4.


- 所 有 處 理 投 訴 的 職 員 都 是 有 楂 巴 士 經 驗? (真 的 嗎?)


- 車 廠 設 有 設 備 足 夠 的 休 息 室 予 兩 味 員 工, 最 少 都 有 四 小 時(是 否 真 的, 請 各 位CONFIRM), 而 每 更 司 機 不 可 以 多 過 九 小 時.


- 公 司 的 輔 導 是 由 資 深 車 長 輔 導 和 專 業 人 仕 處 理 心 理 問 題.(但 他 們 也 是 僱 員, 邊 會 站 在 你 的 立 場)

有 興 趣 而 又 入 左881903.club就 自 己 入 去 聽 返.

歡 迎 發 表 意 見

今 晚 要 見 家 長 的Jess
Article 3: (Request 1)

> - 車 廠 設 有 設 備 足 夠 的 休 息 室 予 兩 味 員 工, 最 少 都 有 四 小 時(是 否 真 的, 請 各 位CONFIRM), 而 每 更 司 機 不 可 以 多 過 九 小 時.

以60x為 例 ︰


平 日 ︰32個 更 份 工 作 時 間 超 過9小 時(另 外 有3個 差 一 入 分


鐘 就 到9小 時)


假 日 ︰18個 更 份 工 作 時 間 超 過9小 時

其 中 一 個 更 份 工 作 時 間 更 有 十 一 小 時 四 十 二 分 鐘

> 歡 迎 發 表 意 見


> 今 晚 要 見 家 長 的Jess

FP8167Article 3: (Request 2)

1.位 司 機 冇 叫 乘 客 唔 滿 意 司 機 就 唔 入 錢, 因 為 車 長 為


免 投 訴, 通 常 唔 會 同 乘 客 嘈 '

佢 只 係 話 如 果d 乘 客 唔 入 錢, 車 長 驚 人 投 訴(反 咬 佢), 所 以 唔 會 同 你 嘈

2.仲 有, 佢 都 冇 話' 架 車 如 果 開 門 上 左 一 次 客, 就 算 未 郁 過, 只 要 一 關


門 就 可 以 唔 再 上 客'

只 係 話 如 果 架 車 關 門 後, 只 要 一 郁(少 少 都 好),就 唔 好 再 上 客,


因 為 怕 個 客 有 乜 跌 親 要 司 機 負 責Article 3: (Request 3)

已 作 更 正, 謝 謝.

一 面 做 功 課 一 面 聽, 所 以 斷 章 取 義 左, SORRYArticle A4:


Re: 72A一問 + 消息兩則
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4960&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> 走 在'樂 道'上 的Jess said:


> 唔 知 有 幾 多 板 友 會 成 日 日 搭72A?


> 我 呢 個 月 日 日 搭72A, 發 覺72A的 車 程 真 係 因 車 而 異.


> 搭FV8281由 大 埔 工 業 村 至 美 林:- 0650上 車,0739至42下 車


> 搭DS9288由 大 埔 工 業 村 至 美 林:- 0650上 車,0749至50下 車


> 搭DZ176由 大 圍 火 車 站 至 工 業 村: 1300上 車,1345下 車


> 搭FV342由 大 圍 火 車 站 至 工 業 村: 1645上 車,1732下 車


> 搭DN2444由 美 林 至 工 業 村: 1720上 車,1830下 車


> 其 實72A車 程 應 該 幾 長? 快 則45分, 慢 則70分.


> 不 過 屯 廠 車 係 正 常 地 慢 過 沙 廠 車.


>


> 同 時, 發 覺 這 條 線 的 主 要 用 途 原 來 係......


> 來 往 沙 角 與 大 圍(最 平 最 快 乃 此 線, 唔 怪 得 要 收3.5)


> 來 往 樟 樹 灘/中 大 與 沙 田


> 來 往 工 業 村 與 大 埔 市


> 其 實 真 係 俾 足5.3的 乘 客 唔 太 多, 不 少 人 大 埔 上 車 都 係 入


> 錢, 相 反 大 圍 放 學 時 的 車 可 以 坐 滿, 不 過 沙 角 站 就 落 左 一 半.


> 如 果 真 係 如 當 日 所 講 要 將72A合 併 入70, 唔 知 這 班 人 要 搭 甚 麼 車, 唔 通 係 繞 路 到 痺 的82K?


>


> 原 來 唔 少 我 校 學 生 係 搭86B/80而 唔 係88K返 顯 徑, 皆 因 要 過 一 條 隧 道 兼 無 位 坐.


>


> 另 外, 收 到 兩 樣 資 料, 得 知:


> 305 22/4/2002起 不 停 九 龍 區 各 站(改 行 窩 打 老 道 天 橋 及 公 主 道 天 橋)


> K15 5/5/2002起 提 早 頭 班 車 至0640, 亦 開 始 諮 詢 緊K15加


> 停 大 角 咀 及 繞 經 奧 運 站 的 可 行 性.


> -資 料 來 源: 九 鐵 刊 物 及 九 巴 美 林 站 長 室


>


> 一 個 未 知 真 假 的 消 息, 所 有 西 鐵 南 昌 站 的 巴 士 線 會 是 現 時


> 東 京 街 站 和 維 港 灣 站 的 路 線(除E21), 加 上 新 線971和 兩 條


> 九 鐵 免 費 接 駁 線(用 車 為 現 時K16的 車).(旺 角 線 和 尖 沙 咀 線)

但 我 覺 得13D路 線 由 維 港 灣 搬 去


西 鐵 南 昌 站 都 可 以 合 情 合 理,但


係43C路 線 及87B路 線 無 乜 理 由


要 搬 總 站 由 維 港 灣 搬 去 西 鐵 南 昌 站,


搬o左 總 站 之 後 仲 會 比 未 搬 總 站


的 行 車 路 線 變 得 更 兜 路.
> 但 其 中 的12會 改 編 號12M, 好 似 會 繞 經 昇 悅 居, 而 九 鐵 接


> 駁 車 深 水 步 線 將 不 會 開 辦.


> -資 料 來 自 一 份 半 公 開 文 件
Article 4: (Request 1)

> 沙 田 墟~S3BL007 said:


>


>


> 我 試 過 由 大 埔 墟 上72A返 到 大 圍


> 最 快 試 過 搭DZ176只 用17分 鐘(同 搭 火 車 時 間 一 樣)


> 最 慢 都 只 係22分 鐘

很 令 人 懷 疑...


小 弟 試 過 中 大 上 頭 班72A 返 沙 田,


幾 乎 站 站 唔 停 都 要 用20分 鐘 先 到 大 圍 火 車 站


大 埔 墟 點 用4個 字 返 沙 田?? 仲 要 最 慢22分?

HU8225Article 4: (Request 2)

U廠 司 機 有 可 能 架 , 而 家 仲 好 懷 念


當 年 坐70上 水 廠 雞 車 , 半 個 鐘 由 上 水


返 沙 田 既 旅 程 , 而 家 個 半 鐘 喇Article 4: (Request 3)

小 弟 總 覺 得 沙 廠 用 吉 偈 車 時


反 而 仲 開 得 快 過 用 老 虎


以 小 弟 經 驗


DZ110最 快


沙 廠 車 表 現 平 平 無 奇

試 過 響 大 埔 岩 岩 走 左 架72A(DN2444)


之 後 走 左 去 八 號 花 園 搭K12(定18?)+火 車


結 果 返 到 大 圍 時 見 倒 架DN2444已 經 響 度


所 以72A如 果 肯 加 班 兼 入 大 埔 中 心


應 該 都 有 得 做Article 4: (Request 4)

> N364 said:


>


> 原 本13D和16在 十 幾 年 前 都 是 以 大 角 咀 碼 頭 為 總 站 , 不 過


> 一 個 越 搬 越 南(16), 一 個 越 搬 越 西/北(13D), 遲 下 唔 知


> 13D會 唔 會 搬 下 搬 下 , 搬 到 入 長 沙 灣 , 甚 至 荔 枝 角/美 孚?


>


> 以 前13D收$4.2去 到 大 角 咀 認 真 唔 抵 ,1A同 價 都 出 到 尖


> 沙 咀 , 不 過 而 家 越 搬 越 遠 , 似 乎 抵 番 。


>


> N364

87A同87B都 係 喇 , 一 齊 搬 到 去 柏 景 灣


之 後87B無 情 情 又 去 返 維 港 灣 , 而 家


又 話 可 能 搬 埋 去 南 昌 站 , 真 係 搞 笑 囉


不 過 當 日 諗 住87B會 因 為 絰 港 灣 而 有 多D客


不 過........, 睇 怕 再 搬 都 唔 會 多D客 乜 滯 囉Article 4: (Request 5)

> 3AD46 said:


>


> 87B 搬 去 南 昌 站 , 容 乜 易 改 下 改 下 , 連 旺 角 都 唔 行 ,


> 於 南 昌 街 直 落 就 算?

我 都 係 咁 話,根 本 上43C路 線 及87B路 線


都 無 乜 可 能 由 維 港 灣 搬 去 西 鐵 南 昌 站


做 總 站,如 果 係 咁 的 話43C路 線 及87B路 線


搬 總 站 真 係 會 好 兜 路,就 算 真 係 搬o左 去


西 鐵 南 昌 站 我 諗43C路 線 及87B路 線


都 可 以 唔 經 旺 角,搬13D路 線 都 可 以 合 情


合 理,如 果 真 係 要 搬43C路 線 及87B路 線


去 西 鐵 南 昌 站 做 總 站 的 話 倒 不 如 將


西 九 龍 中 心 做 總 站 的 巴 士 線 搬 去 西 鐵


南 昌 站 做 總 站 仲 好 過.Article 4: (Request 6)

> 四 處 尋 覓 ‧DY9803 said:


>


> 或 者 兩 線 行 深 旺 道 落 去 南 昌 站


> 其 實 應 該 都 好 近 , 不 過 維 港 灣 個 總 站 就


> 會 變 得...........

但 我 覺 得87B路 線 無 呢 個 必 要


搬 去 西 鐵 南 昌 站 做 總 站,而 且


搬o左 總 站 就 會 變 得 更 兜 路,


其 實 搭87B路 線 的 乘 客 可 以


係 南 昌 街 落 車 步 行 往 西 鐵 南 昌 站


仲 快,根 本 上 呢 個 建 議 真 係


'阿 茂 正 餅'.Article A5:


Re: 城巴嘉湖專線縮皮!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4961&a=1

回應/Replies:


|1|

> EH3350 said:


> 由 四 月 十 五 日 起,


> 1.905R非 繁 忙 時 間 改 為 每 二 十 分 鐘 一 班!


> 2.921R非 繁 忙 時 間 改 走 屯 門 公 路,不 經 大 欖 隧 道!


>


> P.S.昨 天 搭67M,變 到 兩 部968(回 屯 廠)和921R行 屯 公,在 荃 灣 順 手 看 著 通 告,原 來921R永 久 行 屯 公!仲 以 為 大 欖


> 隧 道 有 交 通 意 外!

無 計 啦!因 為 城 巴 嘉 湖 線 的 客 量 認 真 麻 麻,一 班 車 得 果 十 零 廾 個 客,甚 至 小 貓 三 四 隻(有 次 同 一 位 女 同 學 響 樂 湖 居 坐901R出 荃 灣 可 以 兩 個 人 包 車 出 去),真 係 連 油 錢 同 隧 道 費 都 蝕 埋,係 到 兩 味 時 間 就 好 少 少,'係 敢 倚'坐 滿,所 以 嘉 湖 線 要 縮 皮 係 無 可 厚 非,體 諒 一 點 吧!

Article 5: (Request 1)

> 巴 士 科 名 師D.Lau said:


>


>


>


> 乜 宜 家921R唔 係 得 朝 早 先 有 咩?


> 仲 有,你 同 一 位 女 同 學 包 車,有 冇 令 到 那 位 同 學 蝕 晒 水 呀?


>


>


>


> DL

NR921係 全 日 服 務 架 。 而 朝 早 先 有 係NR901

S3BL105~DN1249Article A6:


Re: 九巴所有AL﹐AV1-111及AD1-279應該翻新﹖
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4962&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> Albert46 said:


>


> AL118 was changed to 2+2 seat.


> and then AD280, ADS1-30, 3AV1-50, AS1-2.

我 應 為 應 翻 新 做 2+2 座 位 的 是 :


AD131--280


ADS31--160(不 包 括 巳 用 2+2 座 位 的)


AV1--111


3AV1--50

因 為 這 批 車 大 部 分 行 公 路 線 ,


而 且 亦 較 新 , 起 碼 有 黃 柱 。

Dart (HJ)
Article 6: (Request 1)

上 述ADS中 上 層 使 用3+2座 位 的 是ADS31-145Article 6: (Request 2)

或 者 你 可 以 這 樣 看, 九 記 現 時 主 力 把 熱 狗 淘 汰,


令 原 本3+2座 位 非 空 調 服 務 提 昇 至2+2位 空 調+低 地 台


車 廂 服 務, 那 看 來 服 務 提 昇 的 程 度 比 翻 新3+2位 冷 馬


更 大.

我 覺 得 以 九 記 作 風, 在3+2冷 馬 是 不 會 改 為2+2的, 直 至


批 車 淘 汰.Article A7:


66X掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4963&a=1

回應/Replies:

> EH3350 said:


> 自 從59X全 冷 後,此 車 行 過59A幾 日 後,自 此 不 知 所 蹤,希 望


> 有 關 人 士 提 供 現 時 的 消 息!

此 車 為66X掛 牌


Article A8:


Re: 尋:117城巴時段!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4964&a=1

回應/Replies:

> EH3350 said:


> 如 題!唔 該!
自 己 計 下 啦:)

http://www.dennistang.com/phpBB/viewtopic.php?topic=214&forum=6&3


Article A9:


路線305消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4965&a=1

回應/Replies:

由22/4(好 似 無 記 錯)起,


路 線305出 獅 子 山 隧 道 後,


將 改 經 窩 打 老 道 天 橋 往 香 港 島,


而 位 於 窩 打 老 道 及 公 主 道 醫 療 輔 助 隊


的 分 站 將 會 取 消.

消 息 來 源:站 頭 通 告

PS:因 為 無 時 間 抄 寫,如 有 錯 誤 請 指 正


Article A10:


尋新巴12xx今日行蹤
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4966&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

請 問 今 天 新 巴12xx是 否 仍 行 駛8P?


如 能 解 答 , 不 勝 感 激

S3BL10
Article 10: (Request 1)

> M21 (XF21, 1197) said:


>


> 是, 今 天 仍 行 8P, 我 估 應 會 持 續 好 幾 天

不 過 今 天 少 左 架 1201, 它 今 日 不 斷 在 柴 灣 試 車.


今 日 出 車 仍 有 1202 , 1211 同 1215.

不 過 點 解 來 來 去 去 都 係 呢 幾 架 歐 三 躉 行 8P?


難 道 其 他 歐 三 躉 尚 未 出 牌?Article 10: (Request 2)

> 小 鷹 DenniS DA54 said:


>


> 對 。 未 出 牌 怎 出 街 ?
咁 怪 雞 既...


剩 係 出 1201 , 1202 , 1211 同 1215 新 牌 先,


其 他 唔 出 住?Article 10: (Request 3)

> 縱 橫 港 島 北 ‧Victory 6001 said:


>


> 不 要 忘 記 新 巴 係 受 車 隊 配 額 限 制 的,


> 其 他12xx就 算 準 備 好 都 要 等 到 有


> DM/Dart除 牌 先 出 到 牌.


> (上 個 禮 拜 新 巴 仲 續 左 幾 架DC)

咁 就 麻 煩 喇 , 黎 緊o既 新 巴 士 好 似 話 仲 有50XX、33XX, 新


巴 剩 番 咁 少 巴 士 可 以 退 , 呢 批 新 巴 士 咪 有 排 先 出 得 街 行 ?Article 10: (Request 4)

> JAK~!@ said:


>


> 797p,792同796 有 冇quota加 呢

797P和796? 這 兩 條 是 甚 麼 路 線 ?Article 10: (Request 5)

> 縱 橫 港 島 北 ‧Victory 6001 said:


>


> 796 彩 明 苑 ← → 坑 口


> 797M 調 景 嶺 地 鐵 站 ← → 將 軍 澳 工 業 村


> 應 該 無797P

那 麼 早 前 有 指 新 巴 九 巴 會 在 彌 敦 道 正 面 交 鋒 的 那 條 巴 士


線 , 又 是 甚 麼 呢 ?Article 10: (Request 6)

會 唔 會 係296C同796C?


佢 地 都 係 經 彌 敦 道.Article A11:


上水->長沙灣綠小一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4967&a=1

回應/Replies:

有 日,我 在 上 水 火 車 站 近76k巴 士 站 往 元 西 方 向 見 到 有 個


上 水 至 長 沙 灣 經 荃 灣 既 綠 小 站,唔 知 有 無 人 有 條 線 個 詳


細 資 料 呢?

Thanks.


Article A12:


Re: 西貢--旺角紅小消息一則
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4968&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 給 愛 麗 斯 張 大 勇 said:


> 不 知 有 冇 人 貼 過 。


>


> 昨 見 到 此 線 由 即 日 起 , 上 午9:30至 凌 晨 零 時 ,


> 由 西 貢 往 彩 虹 只 收$6。

好 平 喎 ! 請 問 原 價 幾 多 ? 其 餘 時 間 又 幾 多 ? 彩 虹 入 西 貢


又 收 幾 多 ?

--


未 搭 過 紅 小 , 搭 過 綠 小 入 西 貢 的


輝 仔

>


> 張 大 勇
Article 12: (Request 1)

> R Lai said:


>


> 我 上 個 月 己 經 搭 過, 真 係 收$6., 而 其 餘 時 間 係$7.5


> 出 旺 角 一 律$13.

究 竟 是 某 時 段$13其 他 時 段$12定 係 點 , 我 都 唔 能


夠 肯 定 。 另 外 此 線 通 宵 收 費 如 何 ?

張 大 勇Article 12: (Request 2)

$12 -- 西 貢<-->旺 角

AD63Article A13:


九巴路線63M,68A,263M,N269,N968消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4969&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

由21/4/2002起,九 巴 路 線63M,68A,263M將 會 重 組,詳 情 如


下:

1)63M來 回 程 改 行 青 朗 公 路(汀 九 橋)及 青 衣 北 岸 公 路,不 經


荃 灣 及 葵 涌,並 轉 全 冷.


服 務 時 間:


元 朗(東)開:


5:30a.m~11:55p.m


平 日10~20分 一 班,假 日14~25分 一 班


青 衣 機 鐵 站 開:


6:20a.m~12:45a.m


平 日14~20分 一 班,假 日14~25分 一 班


全 程 收 費:$9.50


虎 地 往 青 衣 機 鐵 站:$8.10


屯 中 往 元 朗:$5.00


虎 地 往 元 朗:$4.20


新 加 車 站:沒 有


取 消 車 站:荃 灣 及 葵 涌 所 有 分 站

2)68A加 密 平 日 班 次


服 務 時 間:


朗 屏 開:


5:30a.m~11:30p.m


平 日10~20分 一 班,假 日16~20分 一 班


葵 興 地 鐵 站 開:


6:30a.m~12:30a.m


平 日12~20分 一 班,假 日16~20分 一 班

3)263M來 回 程 改 經 大 河 道,楊 屋 道 及 青 荃 路,不 經 汀 九 橋.


服 務 時 間:


富 泰 開:


5:35a.m~11:40p.m


平 日12~20分 一 班,假 日13~25分 一 班


青 衣 機 鐵 站 開:


6:30a.m~12:35a.m


平 日12~20分 一 班,假 日13~25分 一 班


全 程 收 費:$9.10


荃 德 花 園 往 青 衣 機 鐵 站:$4.20


楊 屋 道 往 富 泰:$8.40


青 山 公 路(屏 山)往 富 泰:$5.00


新 加 車 站:荃 灣 區 與251M相 同

由28/4/2002起,九 巴 開 辦 新 路 線N968,以 及 推 出N269,N968


八 達 通 轉 乘,而N269亦 會 改 經 天 水 圍 北,詳 情 如 下:

1)N968路 線 及 分 站 與968相 同


服 務 時 間:


元 朗(西)開:


11:54p.m~5:02a.m


平 日22分 一 班,假 日22分 一 班


天 后 開:


1:00a.m~6:08a.m


平 日22分 一 班,假 日22分 一 班


全 程 收 費:$31.00


過 西 隧 後 往 天 后:$7.00


過 西 隧 後 往 元 朗:$21.00


大 欖 隧 道 轉 車 站 往 元 朗:$10.50

2)N269來 回 程 改 經 天 秀 路,不 經 天 華 路.


服 務 時 間:


天 慈 開:


12:00a.m~5:00a.m


平 日12~25分 一 班,假 日12~25分 一 班


美 孚 開:


1:00a.m~6:00a.m


平 日12~20分 一 班,假 日12~20分 一 班

3)N269<>N968八 達 通 轉 乘:


往 九 龍/香 港 方 向:


N269>N968:第 二 程 扣$20.00


N968>N269:第 二 程 免 費


往 元 朗 方 向:


N269>N968:第 二 程 免 費


N968>N269:第 二 程 免 費
以 上 資 料 來 源:元 朗 區 一 帶 巴 士 站
DL
Article 13: (Request 1)

> 想 飛 的LEMON said:


>


> 咁 攪 八 達 通 轉 乘 擺 明 即 係 搶


> 城 巴N969路 線 的 客.


>


不 過N968+N269要 經 元 朗 , 唔 經 元 朗 的N969點 都 有 優 勢 。Article 13: (Request 2)

捧 了 , 還 以 為 會 繼 續 行 屯 門 呢 !


不 錯 呀 , N 9 6 8 及 9 6 8 的 時


間 都 幾 銜 接 , 等 二 十 分 鐘 便 可 以


再 搭 車Article 13: (Request 3)

> 1)N968路 線 及 分 站 與968相 同


> 服 務 時 間:


> 元 朗(西)開:


> 11:54p.m~5:02a.m


> 平 日22分 一 班,假 日22分 一 班


> 天 后 開:


> 1:00a.m~6:08a.m


> 平 日22分 一 班,假 日22分 一 班


> 全 程 收 費:$31.00


> 過 西 隧 後 往 天 后:$7.00


> 過 西 隧 後 往 元 朗:$21.00


> 大 欖 隧 道 轉 車 站 往 元 朗:$10.50


>


> 2)N269來 回 程 改 經 天 秀 路,不 經 天 華 路.

請 問N269會 唔 會 經 天 恆?

若 是,天 水 圍 北 變 相 有 一 條N265(類 似265B的 通 霄 線!).

> 服 務 時 間:


> 天 慈 開:


> 12:00a.m~5:00a.m


> 平 日12~25分 一 班,假 日12~25分 一 班


> 美 孚 開:


> 1:00a.m~6:00a.m


> 平 日12~20分 一 班,假 日12~20分 一 班


>


> 3)N269<>N968八 達 通 轉 乘:


> 往 九 龍/香 港 方 向:


> N269>N968:第 二 程 扣$20.00


> N968>N269:第 二 程 免 費

既 然 可 以 免 費,N269應 該 不 再 經 元 朗 市 中 心 吧!


到 時N269經 朗 屏 會 更 化 算!

> 往 元 朗 方 向:


> N269>N968:第 二 程 免 費


> N968>N269:第 二 程 免 費


> 以 上 資 料 來 源:元 朗 區 一 帶 巴 士 站

有 冇N269轉 服 務 同N968的 開 線 單 張 呢?

多 謝 解 答!

279P全 日 服 務?Article 13: (Request 4)

N269己 經 唔 去 旺 角, 失 好 多 客.


跟 你 提 議


如 果 仲 要 唔 經 元 朗, 由 尖 咀 入 元 朗 咪 變 成N241->N269->N968

你 估 仲 有 無 客 搭 呀.


肯 定 更 多 人 轉 搭 小 巴.Article 13: (Request 5)

唔 知 幾 時 開N960呢?


不 過 我 諗 無 望 的 了

GD1570Article A14:


彌敦道尖沙咀區巴士站重組
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4970&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

由21/4/2002起,尖 沙 咀 區 巴 士 站 將 重 組,詳 情 如 下:

彌 敦 道 南 行:


13X,35A,41A,203,208,230X,271,N216,N241移 後 至 彌 敦


道 近 加 拿 芬 道

彌 敦 道 北 行:


1,2,6A,9,13X取 消 半 島/北 京 道 一 站


8A,8P半 島 分 站 遷 往 梳 士 巴 利 道(文 化 中 心)


219P,219X,224X半 島 分 站 遷 往 梳 士 巴 利 道(新 世 界)


1A,2C,6北 京 道 分 站 遷 往 半 島

DL
Article 14: (Request 1)

> 龍 騰 馬 躍 said:


>


> 即 是 說1號 取 消 一 個 分 站?


> 1A卻 可 獲 半 島 新 分 站 補 償?


> 不 公 平......

線 王 就 是 線 王 , 二 奶 線 就 是 二 奶 線 , 根 本 沒


有 甚 麼 公 平 不 公 平 可 言 。


如 果 要 講 公 平 , 上 年 1 、 9 號 調 總 站 已 經 是


十 分 不 公 平 的 做 法 。

S3BL10Article 14: (Request 2)

> DR1666 (S3BL180) said:


>


> 對 , 其 實 所 謂 不 公 平 都 唔 係 第 一 日 架 喇 ,


> 我 覺 得 呢 兩 條 線 根 本 就 冇 公 平 過 。


> 不 過 冇 計 啦 , 1 A 收 五 個 九 / 四 個 二 , 1


> 線 就 收 四 個 七 / 三 個 半 , 在 商 言 商 , 要 留


> 站 梗 係 留 條 貴 架 ( 增 加 收 入 喎 ) 。


> 所 以...冇 得 怨 架 喇 !


>


> 講 多 少 少 , 1 號 張 孔 豬 紙 已 經 換 左 , 個 班


> 次 又 變 返 做6-10分 鐘 一 班 車 喇 , 唔 知 其 他


> 受 影 響 路 線 有 冇 一 樣 調 整 班 次 呢 ?


>


> 看 來 又 有 排 都 見 唔 到 5 分 鐘 既 1 號 班 次 喇...


>


> DR1666

唉, 成 日 都 向1號 開 刀,


d乘 客 剛 剛 適 應 左 新 改 動 之 後 又 改 過,


真 係 好 趕 客.


唔 知 呢d改 動 駛 唔 駛 好rdp咁 要 區 議 會 通 過 先 呢?

另 外 請 問DR1666兄 可 否 貼 出 新 的 分 段 班 次?Article 14: (Request 3)

> 卡 菲 尼 哥 夫 said:


>


>


> 咁 咪 即 係 改 路 ?


>


> 以 後 黃 埔 人 搭 8 號 P 出 尖 咀 轉 地 鐵 就 冇 咁 方 便 啦 . . .


> b a d  m o v e . . .

甘 如 果 乘 客 因 此 改 搭6/6A小 巴,


九 巴 咪 好 慘....


108-ADS9Article 14: (Request 4)

> 100 Wong said:


>


> So, time to buy more Sprinters for faster


> turn around time to cope with the demand!


>


> 100 Wong


> who took a Sprinter to work on Thur. &


> overtook 2 Coasters...

咁 玩 法 , 其 實 MSB (6/6A 營 辦 商) 都 多 得 你 唔 少 。


(不 過 我 都 想 知 , 其 實 有 無 俾 Sprinter 更 好 的 小


巴 ? 因 為 我 覺 得 款 車 用 黎 做 小 巴 幾 樣 衰 下 [即 係 話


個 外 型 有 少 少 唔 協 調])Article A15:


上環行人專用區取消
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4971&a=1

回應/Replies:

上 環 行 人 專 用 區 已 於1/4/2002起 取 消,原 本 假 日 需 要 改 路


之 路 線,現 在 無 需 改 路 及 改 站.
DL


Article A16:


九巴BL3&3BL31問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4972&a=1

回應/Replies:

1.BL3響 邊 日 退 役/行 車 證 到 期 ?


2.3BL31響 邊 日 退 役/行 車 證 到 期 ?

thx~


Article A17:


Re: 九巴BL3&3BL31問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4975&a=1

回應/Replies:

> Gorillaz ~BL95 said:


> 1.BL3響 邊 日 退 役/行 車 證 到 期 ?


14-7-1999


> 2.3BL31響 邊 日 退 役/行 車 證 到 期 ?


22-3-2002


>


> thx~


>


>


> p.s.我 按 了 一 次 貼 文 , 點 解 又 走 咁 多 篇 出0黎ga??

AA48


Article A18:


Re: Why today so sight ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4976&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> DH 145 said:


> Today the Long Win Trident #301 @ E33 !


> Duple Mes. body for the Airport route !


> and 10.6M DM Trident JK XXXX at 63X !


> Golden bus at 63X !


> and KL XXXX Euro 3 Trident @ 60X !


> so small !


> and ADS G? XXXX @ 59X ! so small too !

好 奇 怪,連3601今 日 竟 然 行82啊
Article 18: (Request 1)

唔 該 你 惡 補 番 多 d 英 文 先 至 黎 打 文 啦!


題 目 詞 不 達 意, 文 章 內 容 文 法 錯 晒,


都 唔 知 你 講 乜? 你 英 文 咁 差 唔 好 學


人 打 英 文 啦, 你 打 中 文 仲 好 過.Article 18: (Request 2)

The Euro 3 Trident is ATS 111. (KL 9327)


今 早 大 約7時 半 經 長 沙 灣 道 往 佐 碼 。

﹝ 今 日 我 用 了 它 做 代 表 車o拉 。 ﹞Article 18: (Request 3)

> G@kei.com! said:


> 什 麼 是 'Why today so sight' ?

照 字 面 意 思 : 「 為 何 今 天 這 麼 遊 覽 ? 」


我 想 他 是 想 問 : 「 為 何 今 天 這 麼 多 特 見 吧 ? 」

但 是 「Sight」 並 不 是 一 個 形 容 詞 而 是 一 個 名 詞


, 這 句 「Why today so sight? 」 是 很 明 顯 地


錯 的 。

不 知 打 原 文 那 些 板 友 的 英 文 科 成 績 拿 甚 麼 呢 ?

--怪 物Article A19:


寶達巴總平面圖
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4977&a=1

回應/Replies:

寶 達 橋


-------------------


迴 Taxi


旋 →------------o


處 ←


--- 綠 小71A------o


|||*孖 坑


|||*1號 月 台


|||2':13x往 尖 碼


|||3':13D往 維 港 灣


|||傷 殘 人 士 上 車 處

睇 得 明 嗎?


Duple


Article A20:


Re: 石油氣小巴殺入康盛
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4979&a=1

回應/Replies:


|1|

> ATR軍 第296師 said:


> 由 琴 日 開 始,有 部 石 油 氣 綠 小(KM牌)加 入 將 軍 澳


> 綠 小15行 列.車 頭 布 牌 箱 布 牌 類 似rosa咁


> 唔 知 有 冇 退 到 車 呢?

係 咪 退o左 部 爛 鬼EZ3128呀^_^...

GW5017
Article 20: (Request 1)

37M,too~Article A21:


區議會為307宣傳
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4980&a=1

回應/Replies:

剛 剛 在 廣 福 天 橋 見 到 民 主 黨 某 張 姓


議 員 用 大 聲 公 呼 籲 市 民 在 非 繁 忙 時


間 乘 搭 307 路 線 前 往 港 島 , 並 謂 如


不 能 達 到 35% , 307 將 會 打 回 原


型 。 不 過 我 認 為 他 的 聲 音 未 免 太 大


了 , 老 遠 也 聽 到 他 的 聲 音 !


Article A22:


3601行82
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4981&a=1

回應/Replies:


|1|

今 日 下 午 四 點 幾 坐 完 船 係 北 角 諗 住 坐


車 返 屋 企,見82得 部12米 都 普trident,


唔 坐,諗 住 行 出 去 坐 其 他 車,點 知 行 出 去


個 陣 時 又 見 到 部 都 普trident行82,諗 住


無 咩 特 別,點 知 一 看 車 頭 燈,點 解 唔 同 既?


再 看,原 來 係3601行82!簡 直 係 一 大 特 見,


緊 係 行 返 去 北 角 喇,最 衰 無 帶 相 機la

行 到 去 聽 到 那 位 車 長 同 第 二 位 車 長 講,


呢 部 係 黃 廠 車 黎,唔 夠 車 用 所 以 今 日 拿 左


黎 用,今 晚 就 會 返 返 去,又 話 部 車 好 力,不 過


度 門 反 應 就 慢d

上 到 車,沿 路 上 我 聽 見 不 少 人 話 呢 部 係 新 車


黎,又 話82號 竟 然 有d咁 正o既 車 行,話 部 車


好 靚 好 舒 服,仲 見 到 有 個 人 見 到 部 巴 士 有 窗


簾 話 呢 部 係 機 場 巴 士tim,哈 哈!

講 真 部 車 真 係 幾 正,不 過 就 好 多 人


另 外 原 來3601上 層 左 邊 車 頭 的 光 管 係 跟 住


車 門o既 開 關 而 光d同 暗d ga,即 係 開 門 時


光d,關 門 時 暗d
Article 22: (Request 1)

> 小 飛 俠~奧 華 馬 斯 said:


> 上 到 車,沿 路 上 我 聽 見 不 少 人 話 呢 部 係 新 車


> 黎,又 話82號 竟 然 有d咁 正o既 車 行,話 部 車


> 好 靚 好 舒 服,仲 見 到 有 個 人 見 到 部 巴 士 有 窗


> 簾 話 呢 部 係 機 場 巴 士tim,哈 哈!

半 客 車 規 格 喎 , 點 都 有 番 咁 上 下 。


如 果 新 巴 有 多 D 呢 類 車 就 好 喇......

> 講 真 部 車 真 係 幾 正,不 過 就 好 多 人


> 另 外 原 來3601上 層 左 邊 車 頭 的 光 管 係 跟 住


> 車 門o既 開 關 而 光d同 暗d ga,即 係 開 門 時


> 光d,關 門 時 暗d

係 呀 , 都 唔 知 點 解 會 咁......


(提 人 落 車 ?!)Article A23:


Re: KD801 兄
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4982&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|

有 位FD電 告 小 弟 , 今 朝 坐 朋 友 渣 車 經 過 寶 輪 街L


廠 正 門 時 , 窺 見 裡 面 天 井 ( 九 記 過 年 舞 獅 個


位 ) 擺 著 一 輛Volgren車 身 的 金 豬 扒 , 因 角 度 狹


窄 , 只 見 車 頭 , 外 型 和 同 廠 出 品 的MAN差 不 多 ,


而 車 頭 有 齊Volvo水 牌 和Volgren白 色 水 牌 , 所 以 認


得 。 車 頭 有 紅 色KMB招 牌 , 架 車 未 出 牌 。

報 告 完 畢 。
Article 23: (Request 1)

> 非 請 勿 進 said:


> 老 友 , 打 文 時 請 勿 超 過 廿 個 中 文 字 一 行 啊 ~ :)

Sorry, 原 文 已 加 番, 唔 記 得 而 家 貼 文 框 唔 識 得 自


動 加添 。

> 荔 廠 的 金 車 數 目 剛 剛 由 100 大 關 ,


> 衝 上 103 架 , 唔 通 咁 快 又 要 上 升 ?


> 唔 似 LCK 作 風 ..... :)


>


> 如 果 LCK 食 到 呢 批 禍 根 豬 扒 , 唔 知


> 邊 度 會 受 惠 呢 ?

閣 下 呢 個 中 譯 詞 真 係......小 心 俾 人 鬧 啊 。

其 實 批Volgren超 豪 出 現L廠 唔 一 定 派 俾 佢o架 , 呢 D 全 新


o既 車 款 X 車 身 組 合 , 可 能 是 特 登 渣o黎 九 記 總 部 俾 高 層 同


埋 記 者 睇o下 先o者 。

留 意o下 遲 幾 日 新 聞 有 冇 九 記 買 新 車o既 報 導 啦 。Article 23: (Request 2)

仲 唸 住 新 短 躉 食 到 五 六 部 , 竟 然 得 三 部 , 唔 似 L C K


作 風 喎 ~

既 然 唸 到 食 到 呢 批 豬 扒 , 走 去 行 下 1 0 2 都 好 喎 。 不


過 行 乜 線 都 好 , 個 電 牌 唔 好 轉 細 字 電 子 牌

都 係 食 批 新 十 二 米 躉 好 , 有 返 荔 廠 風 格Article 23: (Request 3)

> 洗 完 白 白(DN9074)醒 哂 said:


> Route 32,36B?????

I think S depot will get some of these , because s did not have any new bus since KD . Also , the ATR in 87D is too old , need to replace by 3ASV!Article 23: (Request 4)

> 沙 田 墟~S3BL007 said:


>


> 80K個 站 長 話 聽 過 傳 聞S廠 曾 向 高 層 申 請 要 呢 批 扒


> 代 價 係 唔 要 任 何 新 車


> 都 唔 知 真 定 假...


>


> S3BL7‧ 你 在 何 方

這 個 「 代 價 」 , 一 早 已 開 始 了...


仲 有 , 如 果 真 係 有 批 車 而 「 唔 要 任 何 新 車 」 ,


好 似 愚 蠢 了 點...

不 過 , 事 情 究 竟 是 否 這 樣 , 無 人 知...

P.S.原 來 荔 廠 的 金 車 才 剛 剛 過 一 百 架 , 真 想 不 到~


沙 廠 以 前 有 人 數 過 , 好 似 都 有 百 二 部 左 右 ,


唔 知 有 無 記 錯

P.S.S總 覺 得 沙 廠 喜 歡 入12米 躉 多 過 大 超 豪...Article 23: (Request 5)

如 果S廠 真 係 等 新ATR先 要 就 慘lor.....


唔 通S廠 再 冇 線 值 得 加 金!?


但 我 又 覺 得 區 內 線 全 金 會 好d喎....

S3BL7‧ 你 在 何 方Article 23: (Request 6)

> 大 埔 道~ASV41^^AV452 said:


>


> 唔 係 呀??


> 87D既ATR叫 舊,


> 咁112,271果D叫 古 董 喇......

咁 說 法 87D既ATR都 話 舊


咁 我 經 常 搭 的3AV及 所 有 白 車 去 曬retired!Article 23: (Request 7)

> 新 巴1081->被 迫 過 鐘 said:


>


> 除 左 JE893 同 埋 JE1695 係 用 2+2 窄 凳 令 人 感 到


> 有 點 討 厭 之 外 , 全 部 87D ATR 架 架 都 好 正~


> 行 起 上 黎 既 speed 絕 對 可 以 滿 足 各 位~!


>


> 真 係 唔 明 o的 板 友 會 話 一 批 2-3 年 既 巴 士 舊 , 要 換


> 走 晒.....


> 唉~! >_<

佢 係 未 睇 見 琴 晚 整 架 1092 行 87D, 覺 得 已 經 係 唔


知 第 幾 手 既 車 , 就 話 the ATR in 87D is too old?!Article 23: (Request 8)

if so, rt.1A ATR1 can be retire...Article 23: (Request 9)

I think it is the suitable time for S depot to purchasenew bus.(The newest bus in S is KD)Article A24:


Re: 新巴新聞稿:305改經窩打老道天橋
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4983&a=1

回應/Replies:

> Jason Lee said:


> 以 下 是 新 巴 新 聞 稿:


>


> 305改 經 窩 打 老 道 天 橋


> 由 沙 田 往 上 環 快 捷 又 方 便>


> Jason Lee
請 問 九 記 有 否 改 路?

xx1010xx


Article A25:


城巴新聞稿:城巴N26號線延長至油塘
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4984&a=1

回應/Replies:

以 下 是 城 巴 新 聞 稿:

城 巴N26號 線 延 長 至 油 塘

城 巴 增 設 由 香 港 仔 往 數 碼 港 之73P晨 早 特 別 班 次

『 長 者 八 達 通 卡 壹 「 蚊 」 搭 城 巴 』 優 惠 期 至 本 月 底 屆 滿

Jason LeeArticle A26:


政府新聞稿:彌敦道巴士站的臨時安排
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4985&a=1

回應/Replies:

以 下 是 政 府 新 聞 稿:

彌 敦 道 巴 士 站 的 臨 時 安 排

Jason LeeArticle A27:


Re: 九記決定買一百架 ATR!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4986&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|

> 非 請 勿 進 said:


> 剛 剛 收 到 第 37 期 《 巴 士 X 訊 》 ,


> 內 裡 的 車 隊 情 報 指 出 ﹕


>


> 九 記 已 訂 購


> 20 架 ATS,100 架 ATR


> 30 架 AP, 125 架 3ASV。


>


> 另 外 , 今 期 訪 問 雅 高 巴 士 , 內 容 好 詳 盡 ,


> 相 片 又 多 又 靚 ! 小 弟 最 滿 意 呢 一 個 專 欄 呢 ~


>


> 好 O野 ! 又 有 12 米 TRIDENT 啦 ! !


> 我 愛 TRIDENT! 不 愛 豬 扒 ! :)

其 實 以 前 出 的trident 舒 適 程 度 實 在 比 不 上 大 富 豪, 好 似suspension, 寧 靜 程 度 都 不


太 理 想, 尢 其 個suspension 十 分 硬 及[chalk], 引 擎 嘈 音 好 大(slow車 一 樣 咁 大).


但 自 從 我 試 過 U3 ATS之 後, 發 覺TRIDENT今 次 的 確 改 善 左 好 多,起 碼 個 空 調 運 作 都 冇 咁


嘈, SLOW車 又 好 寧 靜.

可 喜 可 賀.
Article 27: (Request 1)

Can you ask me about these orders?


-How many 3ASVs are built in Xiamen?


-Are 125 3ASVs including with 70 3ASVs?


-How about another 50 ASVs?


-Are these new 20 ATSs built in


Scotland, or the last batch since


50 ATSs(KL, KM-prefix ones)? Thx!

Pre-FSA~~#1361Article 27: (Request 2)

> 既 愛 巴 士, 亦 愛 德 國 足 球 的 【 巴 士 拿 】 said:


> 正 ! 認 真 正 !


> 九 巴 終 於 識 貨 , 終 於 肯 買 返 A T R 。


> 唔 係 我 偏 幫 丹 尼 士 , 而 係 A T R 無 論


> 機 械 配 搭 靈 活 性 、 傳 動 部 分 結 構 以 及


> 行 車 表 現 都 比 3 A S V 優 勝 。

但 坐3ASV舒 服 過 坐ATR,ATRo既 避 震 太 硬,反 而3ASV


較 為 軟,於 凹 凸 不 平o既 馬 路 上 面,3ASV明 顯 佔 優...
235M/N31/HT 8086Article 27: (Request 3)

> 華 明 人373A&N270全 日 期 待277X said:


>


> 新 一 批 A T S , 在 噪 音 等 方 面 的 改 進 直 迫 A S V !


> 相 信 新 A T R 皆 有 一 定 程 度 上 的 進 化 , 的 確 是 今 非 昔 比 。

我 今 日 坐 過 1202 同 1215 , d 噪 音 簡 直 嚇 死 人.


所 以 我 認 為 新 trident 仲 差 過 以 前 的 囉~~~


(或 者 九 巴 的 新 trident 會 好 些 少 吧)

> 我 反 而 擔 心 新 A P 在 噪 音 及 震 波 問 題 會 否 有 改 善 ?

拭 目 以 待 啦~

235Fans ~ HT2897Article 27: (Request 4)

弊 啦!


我 遲 左 成 個 月 先 寄 出 續 會 表 格,


今 日 又 冇 收 到 巴 士 之 訊,


唔 知 會 唔 會 唔 受 我 入 會...?!


108-ADS9Article 27: (Request 5)

咁 咪 好law, 可 以 完 你 心 願 , 願 望 成 真 呢 !

渡 海Article 27: (Request 6)

> 數 碼 港~LV68@4 said:


>


> 係 唔 係ATS咋!!打 錯 字0者

但 隔 離 已 經 有ATS啦 喎


唔 通 特 登 分2邊 打?Article 27: (Request 7)

> 華 明 人373A&N270全 日 期 待277X said:


>


> 希 望 真 係 買 番ATR啦


> 如 果 有 原 版 資 料 貼 上 來 會 更 好

個100部ATR是 否 亞 記ALX500車 身 定DM車 身

其 中125部 份 是 否VOLREN車 身

如 有 錯 字,請 幫 我 更 正

THXArticle 27: (Request 8)

應 該 咁 講, Duple Metsec 被 Transbus International 收 購,


(再 正 確 一 點 講 法 係 Duple Metsec 是 Dennis 附 屬 公


司, Transbus International 收 購 Dennis 間 接 取 得 Duple


Metsec 的 控 制 權) 沒 有 再 以 Duple Metsec 名 義 出 產 車


身.

> 怪 物 mbwhk.com said:


>


> 都 普 金 屬 被 亞 歷 山 大 車 身 製 造 公 司 收 購 後 ,


> 已 再 沒 有 生 產 巴 士 車 身 。Article 27: (Request 9)

→ 在 2001 年 1 月TransBus International 成 立 已 來 ,


從 未 收 購 過 以 下 3 間 公 司 ( Alexander 、Dennis 、Plaxton )。

TransBus International 有 2 個 股 東 :


The Mayflower Corporation plc 佔 70%


Henlys Group plc 佔 30%

Mayflower 於 90 年 代 中 期 收 購 Alexander;


另 外 亦 在 1998 年 10 月 全 面 改 購 Dennis Group plc ( 包 括 :Duple Metsec )。

Henlys Group plc 亦 擁 有 Plaxton, 更 於 1995 年 全 面 改 購 Nothern Counties。

因 此 Mayflower 和 Henlys 係 合 夥 關 係(JV), 而 TransBus 係 它 們 的 合 夥 公 司 。

因 此 G@kei 兄 所 講 的 Duple Metsec 被 Transbus International 收 購 是 錯 誤 的 。Article 27: (Request 10)

簡 單 來 講 可 否 說 成 是 :


Dennis Group, Plaxton 同 Walter Alexander


合 併 成 Transbus International 呢 ?
Article 27: (Request 11)

多 謝 指 點...

--怪 物
Article 27: (Request 12)

of course ALX la!Article A28:


Re: DM Body Problem
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4987&a=1

回應/Replies:

> 洗 完 白 白(DN9074)醒 哂 said:


> 以 後 會 不 會 有DM Body的 巴 士 出 廠

新 巴 會 有3341-3360(即 係 十 點 三 米 矮 車 身 版 本)


Article A29:


Re: 32,36B全冷用車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4988&a=1

回應/Replies:


|1|

> 洗 完 白 白(DN9074)醒 哂 said:


> 32及36B將 於03年1月 全 冷 , 你 們 估 下 會 什 麼 車????


> 我 估 AL+AD
誰 說 過 呢 兩 條 線 於 明 年 一 月 轉 全 冷?


計 劃 不 等 於 一 定 實 行!

不 過,36B可 望 於 今 年 內 至 明 年 初 轉 全 冷,而32就 不 清 楚!

DL
Article 29: (Request 1)

講 真 很 難 講


到 時 唔 知L廠 會 怎 樣


同 現 時 一 樣 就AV+AL啦,


但 如 果L廠 金 車 多 的 話,就 會 金 車 機 會 多dArticle A30:


Re: Why the fleet number of (HT1646).....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4990&a=1

回應/Replies:

> 愉 翠 扒 皇 之 皇-KC7800@沙 田 墟 said:


> Why the fleet number of HT1646 (ex LWB bus) changed into ATR 159?

架 車 實 情 個 車 隊 編 號 為 1 5 9 , 貼 錯 而 已 。 之 不 過 ,


點 解 咁 介 懷 九 巴 貼 錯 個 車 隊 編 號 呢 ? !


Article A31:


今晚天水圍線...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4991&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

受 朗 天 路 交 通 意 外 影 響, 各 條 不 經 元 朗 的 天 水 圍 線 要 改 經 朗 屏, 經 元 朗 線 就 塞 車(8:15PM龍 尾 在 朗 天 路 交 匯 處), 各 位 在 市 區 返 天 水 圍 的 居 民, 要 排 長 龍 耐 心 等 下, 在 天 水 圍 的, 無 必 要 就 唔 好 出 去

報 告 完 畢

p.s.今 晚 坐 村 巴 的DY4190
Article 31: (Request 1)

我 正 話 返 到 屋 企 睇 到 電 視 新 聞 , 睇 到 架 貨 柜 車


「 捐 」 落 橋 底 個 鏡 頭 , 真 係 嚇 我 一 大 跳 ! 平 時


我 都 覺 得 呢 個 彎 位 係 有 D 問 題 , 個 左 轉 彎 真 係


太 急 。 但 點 都 估 唔 到 會 「 炒 」 到 咁 「 甘 」 … …Article 31: (Request 2)

> Merciless said:


>


> 錯 喇


> 係 經 元 朗 先 要 行 朗 屏


> 唔 經 元 朗 就 冇 事


係 所 有 經 元 朗 的 路 線 改 行 洪 天 路


> 經 元 朗o既 天 水 圍 線 行 到 朗 天 路 就 轉 上 元 朗 公 路


> 經 博 愛 迴 旋 處,元 朗 安 樂 路 同 朗 屏 番 入 天 水 圍


>


>


> 出 天 水 圍 冇 緊 要


> 不 過 經 元 朗 番 天 水 圍 就 預 早 出 門 口Article 31: (Request 3)

> 想 飛 的LEMON said:


>


> 另 外,我 想 問68X路 線 怎 樣 改 路?

剛 才 乘 63x 時 見 到 有 一 輛 68x 電 躉 行


青 山 公 路 → 屯 門 公 路 出 九 龍 。

AD262/AP64Article 31: (Request 4)

68X唔 駛 改Article A32:


Re: 今晚有議員於廣福宣傳307+我見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4993&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> 大 埔 道 ~ JB9843(271) said:


> 今 晚 大 約7:40pm,我 在 廣 福 落75X時,民 主 黨 大 埔 區


> 某 位 議 員 及 其 助 手 在 該 人 流 甚 高 的 巴 士 站 一 邊 派 傳


> 單,一 邊 用 揚 聲 器 叫 道:運 輸 署 將 會 調 查307客 量 是 否


> 足 以 維 持 全 日 服 務,如 果 大 埔 居 民 想 有 一 條 過 海 巴 士


> 線 的 話,請 多D搭307....而 大 部 份 行 人 都 接 了 那 些 傳 單.


>


> 我 認 為 他 們 只 叫 大 埔 居 民 多 搭307,但 他 們 應 考 慮 到


> 307的 價 錢 實 在 高 昂.在 現 在 的 經 濟 環 境 下,一 般 居 民


> 都 不 會 每 日 用$40.6搭307來 回,這 價 比 起 一 餐 飯 還 要


> 貴 很 多.像 我 就 會 寧 願 用 多 些 時 間 搭271轉 天 星 小 輪 了.


> 所 以 價 錢 高 昂 是307的 死 穴 之 一!


>


> 還 有,好 多 人 講 過,307的 路 線 實 在 不 方 便 一 般 乘 客,


> 就 算307唔 減 價,都 應 該 繞 經 一 些 多 客 源 的 道 路,路 線


> 應 好 似103或681,這 樣 才 可 能 會 有 多 些 客 乘 搭307吧!


>


> 大 家 對307的 價 錢,路 線 及 前 途 點 睇?


> 歡 迎 討 論!

307在 行 車 時 間 方 面 係 極 之 有 優 勢


但 係 個 價 錢 就 真 係 令 呢 個 優 勢 大 打 折 扣


雖 然 係 就 係 直 接...但 係 人 地 返 工 一 來 一 回 都40.6


依 家 經 濟 又 唔 係 真 係 好 轉 好 多...所 以 要 令307搞 得 好 睇


唯 一 方 法 就 係 在 車 資 上 作 出 調 整
Article 32: (Request 1)

g544jacky said:


> 如 它 回 程 時 也 行 東 隧, 跟118那 樣 行


> 電 器 道 再 上 東 廊, 行 車 時 間 應 和


> 海 隧 差 不 多, 但 這 樣 就 可 以 載 埋


> 北 角 果 邊d客, 另 外 也 可 以 加 停 告


> 士 打 道 近 世 貿 中 心, 食 埋 銅 鑼 灣


> 班 客, 最 後, 在 東 隧 口 和606做 轉 乘


> 往 小 西 灣, 到 時 我 估 過 香 港, 就 一


> 定 會 搭307 ~!

其 實 我 覺 得 307 行 東 隧 除 左 係 避 開 繁 忙 時 間


紅 隧 大 塞 車 之 外 ( 雖 然 東 隧 都 唔 好 得 幾 多 ) ,


根 本 就 係 搵 路 黎 兜 。 大 家 不 妨 打 開 地 圖 , 睇 下


由 中 環 去 沙 田 經 紅 隧 、 窩 打 老 道 直 接 , 抑 或 經


東 廊 、 東 隧 、 觀 塘 繞 道 直 接? 後 者 根 本 係 一 個


馬 蹄 狀 路 線 , 即 使 沿 途 冇 塞 車 , 都 未 必 快 得 過


用 紅 隧 。 如 果 只 係 為 左 執 夠 客 令 佢 可 以 全 日 ,


不 如 直 頭 行 晒 電 車 路 , 民 康 街 先 上 東 廊 啦 。Article 32: (Request 2)

其 實 不 論 是 巴 迷,議 員 定 普 通 的 乘 客,


人 人 都 明 知307應 該 要 改 路 線 先 生 存 到


但 這 都 要 個 死 運 吉 肯 先 得ga!!!!!!!

偏 偏 運 吉 就 好 似 係 度 詐 傻 扮 懵 咁,


明 知307要 改 路 線 先 可 以 成 功,但 偏 偏 就 唔 肯 咁 做

講 真 果 句,你 既 然 肯 比 得307試 辦 全 日


點 解 唔 爭 在 比 埋 佢 改 改 路 線


睇 下 客 量 有 冇 得 救

依 家 一 方 面 比 佢 行 全 日,但 另 一 方 面 見 全 日


客 量 唔 好 就 即 刻 要cut,連 諗 都 唔 諗 下 有 冇 其 他


可 行 的 意 見,好 明 顯 運 吉 根 本 冇 心 搞 好307

既 然 如 此,咁 不 如 一 早 唔 好 話 試 行 什 麼 全 日,


索 性 永 遠 做 兩 尾 算 吧,當 初 比 你 全 日 依 家 又 要


cut,搞 咁 多 野 為 乜?

既 然 比 左 個 希 望 你,點 解 唔 繼 續 支 持 佢?


反 而 處 處 留 難,甚 至 將 你 的 希 望 再 度 扼 殺


而 且 殺 得 更 乾 淨,更 徹 底!!!!!

我 覺 得 這 是 因 為 除 了 運 吉 想 玩 下 你 班


大 埔 居 民 之 外,別 無 其 他 更 好 的 理 由

好 一 個 為 市 民 大 眾 服 務 的 運 輸 署,


若307真 是 取 消 的 話,我 將 會 對 你


感 激 不 盡,因 為 你 為 我 們 帶 來 一 個


太 難 忘 的 玩 笑la, haha

語 氣 稍 重,望 各 位 見 諒Article 32: (Request 3)

> Eddie Lam said:


> 如 果 307 為 左 要 湊 夠 客 做 全 日 而 要 經 埋 銅 鑼 灣


> 北 角 的 話 , 見 燈 停 燈 閒 閒 地 塞 多 你 半 個 鐘 頭 ,


> 到 時 貴 又 貴 過 火 車 , 慢 又 慢 過 火 車 , 仲 有 乜 競 爭


> 力?


>

如 果307過 港 灣 道 後,經 維 園 道,加 寧 街


京 士 頓 街,百 德 新 街,告 士 打 道 再 跟170入 紅 隧


得 唔 得 呢?

又 或 者 上 述 的 建 議 咁 跟118行 電 氣 道

兩 者 所 經 街 道 冇 電 車 路 咁 繁 忙


燈 位 又 少,又 可 以 兜 多d客 而 時 間 不 會 增 加


太 多,並 且 可 以 只 是 於 非 繁 時 先 途 經


繁 時 則 開 條307p(過 港 灣 道 即 入 紅 隧)

這 建 議 可 行 嗎?
> 至 於 307 試 辦 全 日 呢 單 野 , 個 人 認 為 由 頭 到 尾


> 都 係 一 場 政 治 Show 。 運 輸 署 見 報 紙 投 訴 版 耐 唔 耐


> 就 有 人 嘈 , 又 有 區 議 員 嘈 , 咪 安 排 個 咁 o既


> 班 次 , 咁 o既 路 線 行 三 個 月 囉 , 非 繁 忙 時 間


> 擺 明 係 冇 客 架 啦 , 唔 係 點 可 以 安 排 到 「307 唔 夠


> 客 做 全 日 」 呢 個 預 先 設 定 o既 目 標 , 等 班 區 議 員


> 心 息 呢?


>


> 冇 客 就 係 冇 客 , 谷 宣 傳 都 唔 會 有 乜 起 色 啦....


> 不 如 諗 下 運 輸 署 會 唔 會 突 然 間 改 變 主 意 好 過 。Article 32: (Request 4)

我 試 過 三 十 五 分 鐘


搭307由 大 埔 墟 到 金 鐘


令 我 意 想 不 到Article 32: (Request 5)

> Elvis~Elvisip.com said:


> 但 由 大 埔 用 半 小 時 便 可 以 出 到 中 環 , 簡 直 非 一 般


> 路 線 可 以 取 代 。 距 離 與 9 6 8 差 不 多 , 雖 然 9 6


> 8 都 收 2 0 。 7 , 但 都 日 日 客 似 雲 來 , 皆 因 9 6


> 8 是 直 達 線 , 不 消 一 小 時 便 可 出 到 香 港 , 若 果 再


> 兜 又 兜 的 話 , 那 反 而 沒 客 了


>


> 少 年 兵 團-劍 湖 山 之 戰


> 歐 弟 :十 里 冰 湖 霜 滿 天


>    寸 寸 青 絲 愁 華 年


> 對 月 形 單 望 相 護


>    只 羨 鴛 鴦 不 羨 仙> Transport HK香 港 運 輸 中 心http://www.elvisip.com
968之 所 以 好 客,都 係 因 為 佢 無 其 他 競 爭!


係 大 埔,最 少 有 東 鐵 呢 個 競 爭 者,


搞 到307現 在 這 樣 的 慘 況 !Article 32: (Request 6)

> 柴 .Hear my Heartbeat~ said:


>


> 其 實 呢 , 如 果 條 路 線 可 以 順 利 快 遞 地 去 到 目 的 地


> (原 則 上)自 然 會 有 客o架 啦


>


> 不 過 咁 大 個 人 都 係 坐 得 一 次307


> 還 要 係 好 耐 之 前


> 係 紅 隧 上307 返 大 埔


> 想 起 都 覺 得 自 己 傻 的


> 20.7........


現 在 只 是11.8, 不 是20.7


> 火 車 頭 等 都 唔 洗 啦.....Article A33:


269D
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4995&a=1

回應/Replies:


|1|

> GY6811&KF8311 said:


> 註:269D必 須 是 非 插 卡 式


> thx~~由 沙 火 往 天 富 :

城 隧 轉 車 站


大 欖 隧 道


東 頭 村


元 朗 又 新 街


元 朗 大 棠 路


元 朗 康 樂 路


水 邊 村


聚 星 樓


天 水 圍 警 署


賞 湖 居


天 水 圍 公 園


天 瑞 村


天 華 村


天 富 巴 士 總 站

由 天 富 往 沙 火 :

頭 兩 站 不 知 道

天 華 村


天 瑞 村


天 水 圍 公 園


天 耀 村 耀 盛 樓


天 耀 村 耀 民 樓


天 祐 苑


水 邊 圍 村


元 朗 喜 利 徑


元 朗 同 樂 街


元 朗 谷 亭 街


新 元 朗 中 心


東 頭 村


大 欖 隧 道


城 隧 轉 車 站


沙 田 火 車 站
Article 33: (Request 1)

由 天 富 往 沙 田 火 車 站 :

麗 湖 居


天 富 苑 能 富 閣


天 富 苑 欣 富 閣


天 頌 苑


天 瑞 村


天 水 圍 公 園


天 耀 村 耀 盛 樓


天 耀 村 耀 民 樓


天 祐 苑


鳳 池 村


水 邊 圍 村


元 朗 喜 利 徑


元 朗 同 樂 街


元 朗 谷 亭 街


新 元 朗 中 心


東 頭 村


大 欖 隧 道


城 隧 轉 車 站


沙 田 火 車 站

ATR234~116Article A34:


問:九記的新ATR
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4996&a=1

回應/Replies:

我 想 問 九 記 個100部 的ATR是 否 本 地 組 裝,而 出 牌 的 日 期 是

幾 多
歡 迎 討 論,多 謝!!


Article A35:


Re: 問九巴新ATS(KL9369)車隊編號
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4997&a=1

回應/Replies:

> M21 (XF21, 1197) said:


>


> ATS112
Thanks a lot!!


Article A36:


今日有架金巴行81?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4998&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|

今 日lunch time時 經 過wo che巴 總,


聽 見 車 長 話:'.....下?找 架 金 巴 來 行 呀!?'


在 場 幾 個 車 長 及 站 長 都 好 驚 訝 及 議 論 紛 紛.


我 望 下,在81條 坑 真 的 有 架 金 巴!


係S廠3ASV,KC????,好 似 係86K掛 牌.係 私 家 車.


我 想 大 至 上 應 該 係 行81掛~

未 知 有 冇 板 友 見 到?

DS8046. 團 長[好 灰]
Article 36: (Request 1)

今 日 大 約 下 午 一 點 見KC7462


私 牌 於 禾 輋, 沿 路 向 第 一 城 方 向 駛 去Article 36: (Request 2)

> 皆  私  巴 士  叮 叮 said:


> o 下 ?


> 唔 係 呀 f a . . .


> 唔 怪 得 8 6 k 7 : 1 0 a . m 的 時 間 無 k c 7 4 6 2 啦 . . . 但 係 佢 係 掛 牌 車 . . . 再 者 8 1 用 3 a s v 都 行 唔 到 啦 . . . 我 諗 你 係 咪 睇 錯 呀 . . . . ?


> 嗯 嗯 ~ ~

why 81 can not use 12m?


ar wo che?Article 36: (Request 3)

48X路 線 未 轉 全 冷 之 前 曾 經


用 過3BL,現 時48X路 線 間 唔 中


亦 有3AV行 走,所 以 禾 輋 村


巴 士 總 站 係 可 以 用12米 巴 士 行 走.Article 36: (Request 4)

~ 唔 關 禾 輋 總 站 事 . . .


九 龍 公 司 規 定 話 大 埔 道 唔 行 得 12M 車 ,


原 因 係 大 埔 道 意 外 多 , 萬 一 有 起 事 上 黎


巴 士 調 頭 都 易 D .
西 毒


GK 8843Article 36: (Request 5)

> JS3684&GL4039~KOB said:


>


> 會 否 只 是 土 二 廠 的 規 定 呢 ?


> 人 家 先 進 二 廠 的 272P 每 天 也 行 十 二 米 的 。


>


> (不 過 印 象 中 十 二 米 曾 多 次 行 走 81)

都 唔 知 個 規 定 真 定 假 。 聞 說 有 條 上 山 線 正 正 預 算 用


十 二 米 金 狗 , 不 過 又 係 話 條 路 唔 行 得 十 二 米 喎 ~ ~

唔 好 講 土 二 廠 咁 難 聽 , 柴 二 廠 算 了 …Article 36: (Request 6)呢 條 上 山 線 , 已 經 於 早 前 操 過 十 二 米 金 巴 啦 。


車 型 為 三 叉 戟

HU8225
Article 36: (Request 7)

總 之 世 事 無 絕 對 , 只 要 有 夢 想 , 凡 事 可 成 真~~Article 36: (Request 8)

> PTCC-魂 遊 於 宇 宙 中... said:


>


> 272P??


>


> PTCC

272P只 是 一 兩 班 車 , 問 題 不 大 ,


但 大 埔 道 彎 彎 曲 曲 , 始 終 不 適 合 十 二 米 巴 士 經 常 行 走 ,


故 有 此 規 定 並 不 出 奇...

雖 然 我 舊 年 見 過 有3AD行81,


但 今 次KC7462@81,


據 各 板 友 之 言 , 會 否 架 車 原 本 由 司 機 開 出 來 諗 住 開81,


但 到 總 站 時 發 覺 不 適 合 , 於 是 又 入 廠 換 車 呢?Article 36: (Request 9)

3AD行81個 次 連 帶282都 用3AD


雖 然 我 冇 見 過 , 不 過 當 年81係


有 車 攝282, 直 到282有 蛇 一 車 為 止~~Article 36: (Request 10)

我 冇 睇 錯


係 呢 架 車.


不 過 係 我 想 錯,


佢 冇 行81.麻 煩 晒 各 位....
DS8046. 團 長[好 灰]Article A37:


Re: 問:新巴12XX有沒有可能行796系列
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=4999&a=1

回應/Replies:

> 支 持 皆 大 歡 喜 趙 學 而(林 玉 露)(FX8032+FU9273+HA7819) said:


> 問 : 新 巴12XX有 沒 有 可 能 行796系 列

唔 好 掛,自 從60xx同33xx後,


新 巴 的 新 車(50xx)全 部 落 晒 將 軍 澳 做 主 力


雖 然 落 地 初 期 同 之 後 偶 然 都 有50xx攝 港 島 線


但 始 終 都 不 是 主 力,相 反d新 車 係 將 軍 澳 行


到 殘 晒

我 認 為 新 巴 應 該 落 番d新 車 做 港 島 區 主 力la


剩 係 將 資 源 集 中 晒 在 新 發 展 區 卻 忽 略 原 有


的 客 路,到 頭 來 終 會 自 食 其 果

話 晒 港 島 係 新 巴 起 家 的 地 方,總 不 應 該 放 棄


Article A38:


63M急問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5000&a=1

回應/Replies:

小 弟 明 天 打 算 去 影63M的 龍 ,


想 問 一 問


ES4644同ES5915明 天 在 元 朗 、


青 機 的 開 車 時 間 ﹖


因 工 作 繁 多 ,


我 明 天 會 在 晚 上7時 後 才 在 彩 暉 出 發 影 相

美 麗 在 望 的


虹 橋 太 守 —FM5987字


Article A39:


Re: 請問由荃灣(愉景新城)往長安搭邊一條線較快(42M&243M)?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5001&a=1

回應/Replies:


|1|

> 新 巴DM22 said:


>


> 應 該 係243M快 少 少

無 一 定 , 而 且 差 別 應 該 不 大

因 為 兩 線 只 在 荃 灣 分 經 沙 咀 道 或 楊 屋 道 ,


該 路 段 兩 線 皆 只 停 一 站 , 其 餘 路 線 一 樣(至 長 安 止)。

若 是 我 便 會 哪 架 先 開 便 先 上 , 無 謂 等 。
Article 39: (Request 1)

> 白 金 黃 冠 忠(Paul) said:


>


> 但243M在 聯 仁 街 寶 石 大 廈 對 面 有 巴 士 站Wo.


> 論 燈 口 及 道 路 情 況 , 我 反 而 覺 得42M快 少 少

係 喎 !


多 謝 提 點!

話 實 我 自 己 都 係 覺 得42M會 快D,


但 係 唔sure(自 己 搭 開243M),


無 謂 老 點 人 地 啦!


^.^Article A40:


不愉快的消息:九 巴 車 長 受 屈 跳 樓 亡
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5002&a=1

回應/Replies:


|1|

九 巴 一 名 車 長 疑 被 便 衣 稽 查 兩 度 發 現 衝 紅 燈 , 以 及 服 務 態 度 惡 劣 , 昨 午 駕 車 期 間 突 然 被 召 回 屯 門 車 廠 , 會 見 紀 律 組 職 員 , 遭 口 頭 警 告 , 即 時 寫 下 遺 書 聲 稱 含 冤 受 屈 , 恐 怕 面 臨 被 炒 魷 , 奔 上 七 樓 天 台 縱 身 躍 下 慘 死 。 負 責 接 見 的 紀 律 組 職 員 情 緒 激 動 , 有 人 悲 痛 呼 叫 : 「 唔 關 我 事 。 」


死 者 羅 金 培 ( 四 十 一 歲 ) , 與 妻 子 及 四 名 子 女 ( 六 至 十 二 歲 ) 同 住 屯 門 富 泰 。 羅 九 七 年 加 入 九 巴 , 擔 任 52M 、 52X 、 67X 及 961 四 條 路 線 之 替 假 車 長 , 月 入 萬 餘 元 , 為 家 庭 經 濟 支 柱 。

「 終 有 一 日 撞 死 市 民 」


同 事 表 示 , 羅 為 人 沉 默 , 不 苟 言 笑 , 曾 向 同 事 透 露 擔 心 因 工 作 表 現 欠 佳 遭 解 僱 , 同 事 曾 作 出 安 慰 , 但 他 未 能 釋 懷 , 表 現 憂 心 忡 忡 。 前 日 , 羅 給 八 十 元 予 妻 子 投 注 三 T 。

警 方 在 羅 身 上 檢 獲 一 封 「 致 九 巴 車 廠 負 責 人 」 的 遺 書 , 內 容 大 意 謂 , 公 司 經 常 「 放 蛇 」 , 令 他 感 到 極 大 壓 力 , 而 在 壓 力 下 駕 駛 , 恐 怕 會 「 累 市 民 , 甚 至 終 有 一 日 撞 死 市 民 」 , 並 聲 稱 被 人 冤 枉 。

上 周 一 ( 八 日 ) , 羅 被 乘 客 投 訴 指 其 服 務 態 度 差 , 俗 稱 稽 查 的 監 察 組 職 員 喬 裝 乘 客 登 上 羅 駕 駛 的 巴 士 , 視 察 其 工 作 表 現 , 被 揭 發 衝 紅 燈 。 昨 日 羅 當 值 早 更 , 駕 駛 行 走 屯 門 市 中 心 至 深 水 西 九 龍 中 心 的 52 號 X 線 ; 至 早 上 八 時 許 , 稽 查 再 喬 裝 乘 客 , 登 上 羅 駕 駛 之 雙 層 巴 士 , 在 九 龍 市 區 再 發 現 他 涉 嫌 衝 紅 燈 , 稽 查 並 沒 有 即 時 表 露 身 分 , 其 後 羅 接 獲 通 知 , 他 提 早 收 工 到 屯 門 建 泰 街 九 巴 車 廠 , 會 見 車 長 紀 律 組 人 員 。

離 開 會 見 室 上 天 台 躍 下


羅 於 下 午 四 時 抵 達 車 廠 , 由 紀 律 組 三 名 職 員 負 責 接 見 , 包 括 一 名 主 任 , 羅 被 指 控 兩 度 衝 紅 燈 , 情 況 嚴 重 , 遭 口 頭 嚴 厲 訓 斥 , 警 告 他 需 照 顧 乘 客 及 其 他 道 路 使 用 者 安 全 , 並 須 改 善 服 務 態 度 。 羅 遭 口 頭 警 告 後 , 鬱 鬱 不 歡 地 離 開 三 樓 會 見 室 , 衝 上 七 樓 天 台 泊 車 場 , 跨 過 石 壆 一 躍 而 下 , 重 傷 倒 臥 行 人 路 , 職 員 見 狀 報 警 。

多 名 警 員 率 先 趕 至 , 立 即 替 其 進 行 人 工 呼 吸 拯 救 , 而 救 護 車 由 天 水 圍 趕 抵 時 , 已 較 服 務 承 諾 的 十 二 分 鐘 遲 到 一 分 鐘 , 將 羅 送 往 屯 門 醫 院 , 惜 抵 院 後 證 實 不 治 。 警 員 在 死 者 身 上 發 現 一 封 遺 書 , 懷 疑 他 跳 樓 前 匆 匆 寫 下 , 實 行 作 死 的 控 訴 。

五 孤 寡 無 法 見 最 後 一 面


據 現 場 消 息 稱 , 負 責 接 見 死 者 的 紀 律 組 三 名 職 員 , 獲 悉 噩 耗 後 , 均 感 到 十 分 愕 然 , 有 人 更 高 呼 : 「 唔 關 我 事 , 你 見 到 。 」

九 巴 發 言 人 表 示 , 公 司 對 投 訴 車 長 的 個 案 , 會 獨 立 處 理 , 而 羅 的 個 案 , 只 屬 於 口 頭 警 告 , 對 其 獎 金 沒 有 影 響 。

羅 妻 與 四 子 女 接 獲 噩 耗 後 , 立 即 趕 往 醫 院 , 惜 已 無 法 見 丈 夫 最 後 一 面 , 其 後 由 同 事 陪 同 下 離 開 。

前 年 亦 有 九 巴 車 長 自 殺


車 長 自 殺 悲 劇 早 有 前 科 , 二 ○ ○ ○ 年 十 月 廿 四 日 , 一 名 疑 涉 及 多 宗 交 通 意 外 的 九 巴 車 長 文 桂 穩 ( 四 十 歲 ) , 擔 憂 被 公 司 解 僱 , 在 當 值 期 間 突 然 被 召 返 荔 枝 角 寶 輪 街 車 廠 , 會 見 高 層 職 員 後 , 於 十 七 樓 天 台 跳 樓 身 亡 。
資 料 來 源

東 方 日 報 頭 板


19/4/2002
Article 40: (Request 1)

每 行 不 得 超 過 二 十 個 全 形 字 元,多 謝 合 作Article A41:


Re: ATS96 今日行程 ~ 23M→28→23M 意外驚喜!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5003&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 最 靚 、 最 索 始 終 都 係 Miss Kung 好 ‧6008 said:


> 今 日 小 弟 在8:00P.M.吃 過 飯 後 , 念 住 去 影ATS96, 去 到 樂 華 後 , 不 夠15分 鐘 就 來 到 , 禁 快 就 到 當 然 十 分 高 興 , 跟 住 同 個 司 機 談 話 ,


> 我 正 想 問 他23M一 些 問 題 後 , 他 竟 然 話 比 我 聽 行28, 當 時 真 是 嚇 死 我 , 跟 住 就 在 約9:10行28, 我 是 第 一 個 上 車 ,成 為ATS96行28的 第 一 位 乘 客, 十 分 高 興^_^, 一 轉 返 回 樂 華 後(約10:40), 於11:10在 樂 華 開 出 行23M, 跟 住 架 車 就 返 廠 !


>


> 那 位 姓 何 的 司 機 對 於 可 以 駕 駛 到ATS96十 分 自 豪 ! ! !


甚 麼?ATS96行28??總 之 係 咁 我 就 落 去 啦..
今 日 影 唔 到ATS96的DG316...
Article 41: (Request 1)

在 本 板 使 用 之 名 字 不 得 多 於 二 十 個 半 形 字 元.Article 41: (Request 2)

> 數 碼 港~LV68@4 said:


>


> 咪 講 埋 人 地 姓 乜 先 得 架?想 累 佢 被'照 肺'就 唔 好 啦,


> 你 個 心 會 安 樂 咩?
恕 我 無 知 , 我 邊 句 令 這 位 司 機 要 被'照 肺'Article 41: (Request 3)

你 又 唔 使 諗 到 九 巴 咁 恐 怖o既...


而 且 根 據 原 文 者 所 講o既o野 , 我 又 諗 唔 到 有 邊 度 係 個 司 機


唔o岩 , 而 要 返 廠'影 肺'喎...

FP8167Article A42:


Re: 超急問...關於63M用ME
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5004&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> Neoplan6008 JU1220 ~天 水 圍 。 輝 said:


> 請 問 明 日ME咩 時 間 行63M?......唔 該 !


路 線63m是 冇ME掛 牌 車,在 元 朗 廠 多 以 冷 馬 車 源 緊 張 的 原 因.


故63M/(以 前63X)多 被 其 他 元 朗 全 冷 線 己 全 冷 的 路 線 拉 車 過


去.原 位 置 多 以ME來 取 代..

昨 日 小 弟 也 諗 住 在 青 衣 影ME,結 果 等 足 三 個 鐘.食 白 果..


好 彩 以 前 有 影 過.唔 是 就 慘 >_<

如 你 想 影63M,我 建 議 你 去 元 朗(東)較 好.因d-63M後 備ME


也 泊 在 元 朗(東)內(插 私 牌-63M)起 碼 有 得 影.

DY2576/GK2586
Article 42: (Request 1)

今 朝 八 點 有 架 插 工 程 車 手 寫 牌 的O305


停 左 響 元 朗 東 站 裏 面


祝 你 好 運Article 42: (Request 2)

> 四 處 尋 覓 ‧DY9803 said:


>


> 好 難 講 喎 ,63M冇ME做 掛 牌


> 就 算 有 , 架 車 亦 可 以 唔 出


> 而 且 聽 日 出 唔 出 更 加 係 一 個 問 題

不 過 今 晚(星 期 五 晚)有...


1ME,1水 塘 蘭S3BL,1水 塘 龍S3N

青 衣 城...一 些 記 憶

Leslie ChanArticle 42: (Request 3)

ME繁 忙 時 間,蛇 車 都 有 機 會 呀!


非 繁 忙 時 間,便 看 看 九 巴 啦!Article A43:


Re: 新巴裝嵌中的33xx經已成形
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5005&a=1

回應/Replies:

> 小 欖 巴 舖 聯 盟LV27,DA39 said:


> 新 巴 在 創 富 道 廠 裝 嵌 中 的33xx經 已 成 形,


> 車 身 使 用Duple Metsec(Alexander) 的 產 品


>


> 特 別 鳴 謝 波 子 大 師 兄 提 供 消 息


>


果 然 是 名 副 其 實 的 巴 迷 界 大 師 兄 , 不 知 何 時 投


能 投 入 服 務 呢 ?


Article A44:


Re: [問題]巴士引擎擺法
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5006&a=1

回應/Replies:


|1|

> JD5791 said:


> 請 問 巴 士 用 以 下 幾 種 引 擎 有 乜 分 別?


> 咁 各 種 有 有 乜 好 及 壞 處 呢?


> a)直 立 式

應 該 係 縱 置 式


優-動 力 消 耗 較 少(波 箱 輸 出 軸 只 與 驅 動 軸 成90度 角)


劣-1)(前 置)高 陣 咀 地 台 , 車 廂 隔 熱 及 隔 音 問 題 ;


(後 置)尾 跨 不 能 過 短 , 可 能 需 要 使 用 中 軸 驅 動 三 軸 設 計 ,


加 速 輪 胎 損 耗


2)維 修 困 難 , 引 擎 可 能 佔 用 車 廂 空 間

> b)橫 放 式

優-維 修 簡 易 , 結 構 簡 單


劣-動 力 消 耗 較 多

> c)平 臥 式

優-同 縱 置 式


劣-比 縱 置 式 維 修 更 困 難 , 引 擎 上 方 地 台 升 高(例 如ME)。

> 唔 該 晒 !
Article 44: (Request 1)

其 實 引 擎 擺 法 或 應 分 為 縱 向 及 橫 向 ,


兩 者 再 分 直 立 、 平 臥 。

一 般 來 說 , 以 縱 向 直 立 的 設 計 最 方 便 直 接 。


絕 大 部 分 客 車 由 於 地 台 下 空 間 充 足 ,


引 擎 會 這 樣 放 。


但 城 市 巴 士 講 求 低 地 台 ,


為 充 分 利 用 有 限 空 間 ,


才 用 不 同 形 式 放 置 引 擎 。
縱 向 平 臥 ─ ─


單 層 城 市 巴 士 多 用 這 種 設 計 。


大 部 分 常 見 的 平 臥 引 擎 都 以 縱 向 排 列 。


縱 向 輸 出 較 為 直 接 ,


引 擎 平 臥 後 高 度 有 限 ,


低 地 台 巴 士 可 把 車 廂 尾 部 地 台 稍 為 升 高 容 納 引 擎 ,


便 可 不 減 車 廂 空 間 。


若 引 擎 偏 置 尾 廂 左 側 座 位 下 ,


低 地 台 區 域 更 可 傾 斜 而 上 至 車 尾 通 道 ,


中 間 不 設 梯 級 。
橫 向 (直 立)─ ─


常 見 於 雙 層 巴 士 底 盤 。


英 國 從 Atlantean 、 Fleetline 開 始 ,


大 多 數 雙 層 巴 士 引 擎 橫 放 車 尾 。


引 擎 橫 放 於 車 尾 獨 立 引 擎 艙 ,


完 全 不 佔 地 台 空 間 ,


方 便 安 排 平 坦 低 矮 的 下 層 地 台 ,


有 利 安 裝 矮 車 身 。


引 擎 維 修 空 間 充 足 , 裝 折 來 得 方 便 容 易 。


車 廂 也 較 寧 靜 。

由 於 動 力 輸 出 在 波 箱 後 須 比 縱 向 式 經 過 多 一 個 直 角 位 ,


連 接 縱 軸 才 到 尾 牙 , 較 間 接 。

這 設 計 也 常 見 於 美 加 等 地 大 型 單 層 城 市 巴 士 。
把 引 擎 橫 臥 的 城 市 巴 士 在 外 國 不 多 ,


本 港 更 未 有 所 聞 。


設 計 也 最 為 複 雜 。


車 廂 空 間 像 側 置 縱 向 平 臥 式 見 使 ,


但 左 右 重 心 較 平 衡 。
此 外 , 近 年 香 港 從 Trident 開 始 ,


雙 層 巴 士 流 行 改 為 縱 向 排 列 引 擎 ,


波 箱 放 於 尾 排 座 位 地 板 下 ,


下 層 尾 排 座 位 須 升 高 放 於 氣 缸 頂 對 上 的 空 間 ,


以 不 需 擴 大 引 擎 艙 ,


但 引 擎 兩 則 多 了 額 外 空 間 ,


可 放 置 水 箱 及 其 他 裝 置 。Article A45:


急問...關於城巴新色
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5007&a=1

回應/Replies:

請 問 城 巴 新 色 今 天(20/4/2002)會 否 在 天 水 圍???


開 幾 點?我 想 去 影.


thx


Article A46:


Re: 有關63M路線消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5009&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 懷 念'你'在260x的 日 子 ~JV 1055 said:


> 63M 改 路 現 家 係 人 都 知,


> 但 唔 知 大 家 又 有 無 發 覺,63M 改 路 後


> 所 行 既 路 線 有d問 題...


> [有 關 問 題 明 天 見 板]

返'青 鐵'要 大U TURN,


經 行 政 大 樓 去 北 岸 公 路,


而 去 元 朗 亦 要 要 大U TURN,


經 行 政 大 樓 上 汀 九 橋!

SiuLam
Article 46: (Request 1)

> ! 9 6 2 P Causeway Bay Express ㊣ Just The Best said:


>


> 其 實 搭 慣 汀 九 橋 線 既 人 都 應 該 清 楚 汀 九 橋 無 支 路 / 亦 都 無 可 能 有 支 路 直 接 出 入 北 岸 公 路 ,


> 原 因 係 汀 九 橋 的 鋼 纜 伸 展 超 越 北 岸 公 路 ,


> 所 以 我 聽 到 話 63M 經 北 岸 公 路 就 覺 得 有 點 奇 怪 ,


> 不 過 唔 出 奇 既 地 方 係 拒 唔 駛 停 燈 位 ,


> 比 起 263M 應 該 快 些 。

But according to the new notice at the bus stop, 63M


will go via Tsing Yi Road West instead of Tsing Yi


North Coastal Road. Which information is correct?
ANDY C.K.NGArticle 46: (Request 2)

> 3AD46 said:


>


> A41,A41P,E41,N42 現 在 算 不 算 要 U-turn?

一 來,佢 地 唔 經 汀 九 橋


二 來,青 馬 橋 出 口 位 於 青 衣 西 北 交 匯 處 正 中


而 北 岸 公 路 位 於 交 匯 處 北 面


所 以 並 非U-turnArticle 46: (Request 3)

今 年 運 輸 署 招 標 的 綠 小 線, 其 中 兩 條 往 青 衣 機 鐵 站 的 路


線, 均 是 如63M新 路 線 一 樣 行 法, 行 走 青 衣 北 岸 公 路

遲 些 轉 全 日 後 的279X相 信 都 會 這 樣 改 路.Article 46: (Request 4)

> 戰 鬥 員 A said:


>


> 會 唔 會 連269D都 會 兜 埋 青 衣 北 岸 公 路 ?


>


> 咁 樣 樣 好 似 好 過 行 屯 公 、 荃 公 同 埋 德 士 古 道 , 唔 使 停 燈 。


>


> --


> 戰 鬥 員 A~

269D長 遠 會 正 式 改 行 由 荃 錦 交 匯 處 至 愉 景 新 城 一 段 的


五 號 幹 線 延 伸 段(現 已 動 工 興 建 中).Article A47:


T1專題系列(二)-旅遊發展局也送飛?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=5010&a=1

回應/Replies:


|1|

相 信 各 位 還 記 得 數 月 前 九 巴 因 送 贈 T1一 日


通 行 證 予 區 議 員 而 被 廉 署 調 查 的 新 聞 , 但


各 位 又 知 不 知 道 旅 遊 發 展 局 亦 曾 經 送T1一 日


通 行 證 呢 ?


在 三 月 , 旅 遊 發 展 局 曾 經 舉 辦 名 為 「 花 城


薈 萃 大 展 」 之 大 型 活 動 , 其 中 一 個 節 目--


「 旺 角 — 鳥 語 花 香 遊 」 , 參 加 者 乘 坐T1由


尖 沙 咀 往 旺 角 , 參 觀 雀 鳥 花 園 、 花 墟 等 之


旅 遊 點 。 而 每 位 均 可 獲 贈T1一 日 通 行 證 一


張 , 於 行 程 結 束 後 , 可 繼 續 乘 坐T1, 參 觀


九 龍 東 區 其 他 景 點 。 ( 此 節 目 普 通 市 民 亦


可 參 加 )

不 少 旅 客 在 飛 機 上 看 到 小 冊 子 後 , 均 前 往


報 名 。 亦 因 如 此 , 三 月 有 數 班 十 一 點 從 尖


碼 開 出 的T1, 旱 有 地 有 十 多 名 乘 客 上 車 ,


但 最 特 別 的 莫 過 於 隨 團 之 小 童 是 持 成 人 一


日 通 行 證 上 車 的 了 。

旅 遊 發 展 局 此 舉 可 謂 變 相 替T1宣 傳 , 究 竟


派 飛 此 舉 是 否 洽 當 呢 ? 而 旅 遊 發 展 局 又 應


不 應 該 以T1為 主 幹 , 舉 辦 多 些 活 動 , 既 善


用T1資 源 之 餘 , 又 能 宣 傳 這 條 旅 遊 線 呢 ?

歡 迎 討 論
Article 47: (Request 1)

因 為 T1 路 線 是 旅 遊 發 展 局 有 份 兒 建 議 的 , 故 向 旅


客 推 廣 這 條 路 線 甚 至 派 發 免 費 車 票 , 亦 沒 甚 問 題 。

反 觀 之 前 九 巴 向 議 員 派 發 免 費 車 票 , 則 有 可 能 而 且


在 某 程 度 上 賄 賂 議 員 。 始 終 「 得 人 恩 果 千 年 記 」 和


「 知 恩 圖 報 」 這 些 觀 念 , 在 現 今 社 會 中 仍 很 難 改 變 。

--怪 物
Article B1:


Re: 九巴有甚麼路線可以遊長途河兼無ROADSHOW睇?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1430&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> AD63 said:


>


> rt.53- M or BL


>


> otherise rt.70 S3M,S3BL or AD239(no road show)


>


> AD63

76K


259D(KC4417,KG後 的 新 車)


72
Article B1: (Request 1)

260X的KG1443(3ASV???)是 沒 電 視 的


另 加 一 部 沒 電 視 的 都 普 膠 牌 躉


但 車 牌 我 就 不 記 得 了


265B、276A都 有 不 少 冇 電 視 的3ASV


可 以 試 試 看


此 外 ,269C有5部 冇 電 視 的 第 一 代AP


又 是 不 錯 的 選 擇^^

快 考 完 試 的


虹 橋 太 守 —FM5987字Article B1: (Request 2)

E22A-->DB01R-->DB01R-->S1-->A43-->76K-->54-->251M-->MTRArticle B1: (Request 3)

N216!! :p


62X 冷 熱 都 冇,


74A 全 線,


15A, 40, 80熱 車Article B1: (Request 4)

64M,68M,68X,69M,69X,264M,265M,265B,265M,269B,269C


269D,269M,968,N968

好 多CAR佬 話 大 隧 線 經 常 壞 撈 騷,


如 果 坐 到 架 壞 車 會 係 您 既 福 氣!

坐 過68X 掛 牌JM 8284 兼 全 車 壞 晒 撈 騷 既279P全 日 服 務?
Article B1: (Request 5)

Rt.63


ME/ S3M/ M/ S3BL, etc...Article B2:


Re: 【站友停板通告】~~Speed-10 DG5010~~(id=me30)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1431&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|

> Ken Fung said:


> 站 友 ~~Speed-10 DG5010~~ 於 文 章 1427-28 一 文


> 中 犯 上 了 以 下 問 題 ︰


> 1. 相 片 已 經 是 年 多 兩 年 前 的 事, 仍 然 不 斷 的 拿 出


> 來 說, 對 相 中 人 影 響 很 大, 雖 然 相 中 人 的 確 是 不


> 對, 但 要 鬧 的 這 年 多 乜 都 鬧 夠 吧?


> 2. 帶 有 相 片 的 回 文 中, 似 是 刻 意 回 文 給 前 文 的 站


> 友.


> 3. 相 片 前 的 說 話 看 似 是 讚 美 的 說 話, 實 則 針 對 攻


> 擊 的 說 話, 本 站 不 歡 迎 任 何 針 對 性 的 暗 地 埋 攻 擊


> 他 人 的 說 話.


>


> 基 於 整 篇 文 章 根 本 就 是 一 篇 攻 擊 他 人 的 文 章, 而


> 且 是 有 心 編 排 的, 因 此 罪 加 一 等, 罰 停 板 60 天


> 至 2002 年 6 月 19 日.


>


> 今 次 的 停 板 完 成 的 出 自 站 長 的 主 意, 事 前 並 未 有


> 支 會 一 聲 各 板 主 板 助, 抱 歉. 不 過 有 見 今 次 板 主


> 因 為 涉 及 於 事 件 之 中, 處 理 上 會 較 為 尷 尬, 因 而


> 由 站 長 處 理 今 次 事 件.


>


> Ken

完 全 支 持 站 長 做 法,


可 以 壓 止 無 理 反 板 主 之 歪 風!
Article B2: (Request 1)

> § AV512 § said:


> 我 宜 家 先 至 原 來 果 張 係 三 板 板 主 既 相 , 但 係 我 覺 得 好 似 缺 乏 真 憑 實 據 去 停 佢 板 。

你 唔 知 唔 緊 要, 貼 文 者 知 道 嘛, 就 憑 內 容 文 字


就 已 經 睇 得 出 佢 係 刻 意, 已 經 足 夠 停 佢 板.

KenArticle B2: (Request 2)

版 主 英 明.


其 實 仍 有 部 份 版 友 仍 成 日 借 住 呢 幅 相,


成 日 針 對 本 版 版 主 檸 少, 被 停 版 的 這


位 版 友 只 是 屬 冰 山 一 角, 不 過 經 過 今


次 版 主 這 樣 判 他 被 停 版, 相 信 已 對 經


常 針 對 檸 少 的 版 友 經 已 造 成 一 個 阻 嚇


作 用.Article B2: (Request 3)

> HR 1918 said:


>


> 不 過 正 所 謂己 所 不 欲,勿 施 於 人,若 然 板 主 唔 貼 呢0的 相 出 來,


> 根 本 就 唔 會 有 呢 件 事 發 生 啦.停 呢 位 板 友 板0既 做 法 係 沒 錯


> ,但 我 想 問 喇,唔 通 板 主 貼 呢0的 相 出 來,又 有 幸 俾 相 中 人(


> 上 次 站 長 縮 到 咁 細 先 貼 企 馬 路 巴 迷 上 仲 講 得 通,但 今 次 張


> 相 已 經 好 大,加 上 咁 清 晰0既 數 碼 解 像 度,打 左 格 仔 都 認 得


> 啦)睇 到 自 己 成 為'新 聞 人 物',又 何 嘗 唔 會 對 佢 地 做 成 影 響


> ?


>


> 冇 錯,佢 地0既 做 法 的 確 係 唔0岩,係 需 要 警 戒.但 呢 樣 唔 係


> 偷 影 人 貼 上 網0既 藉 口 囉.最 後 又 係 一 句-己 所 不 欲,勿 施 於


> 人
..


>


> 多 口..HR 1918

不 過 你 咁 樣 , 似 乎 好 似 將 個 責 任 推 哂 去 三 板 板 主 度 喎


即 係 話 佢 俾 被 停 板 既 板 友 咁 玩 , 係 因 為 貼 人 不 當 行 為


既 相 , 如 果 咁 樣 , 豈 不 是 一D俾 不 法 份 子 恐 嚇 既 人 , 因 為


報 警 求 助 , 反 招 至 進 一 步 滋 擾 , 係 佢 活 該 喇

七 板 板 主 , 希 望 你 能 夠 想 清 楚 既 係 , 現 在 你 身 為 其 中 一


位 板 主 , 要 多 加 留 意 自 己 既 言 行 , 否 則 損 失 既 係 自 己 ,


我 更 加 唔 想 見 到 你 會 像 另 一 位 板 主 後 塵 , 失 言 , 在 一 件


不 幸 事 件 中 失 言 , 換 來 會 是 別 人 對 自 己 既 印 象 有 一 種 負


面 影 響Article B2: (Request 4)

> HR 1918 said:


>


> 我 知 講 呢 以 下0既 野 可 能 會 得 罪 唔 少 人(如 果 睇0既 人 諗 唔


> 開0既 話..),不 過 我 想 講 番 自 己0既 意 見0者,其 實 我 都 係 想


> 講 既 然 站 長 話 人 地 貼 相 出 來 會 影 響 相 中 人,咁 唔 通 檸 少 貼


> (仲 要 咁 大 張)出 來0個 班 巴 士 迷 唔 係 人,所 以 唔 會 影 響 到 佢


> 地?佢 地0既 做 法 係 唔0岩,但 亦 唔 代 表 我 認 同 呢 種'警 戒'方


> 式.我 唔 係 要 針 對 板 主 來 講,我 同 佢0係 網 上 都 叫 做 有 幾 句


> 講 下0個 種,我 成 篇 文 都 只 係 想 講 返 我 對 呢 件 事0既 意 見0


> 者,你 反 對 冇 問 題,但 估 唔 到 少 少 的 話 換 來 了 部 份 板 友 的 指


> 責,我 就 覺 得 幾 悲 哀 囉
大 家 睇 既 觀 點 唔 同 , 所 以 難 免 會 有 咁 既 場 面


希 望 你 明 白 , 不 過 講 真 , 兩 幅 相 , 檸 少 個 張


唔 算 有 乜 大 錯 , 但 俾 人 咁 玩 都 好 一 段 日 子 了


而 俾 人 影 到 出 馬 路 影 車 既 人 , 相 信 檸 少 亦 唔


會 似 某 一 位 板 友 咁 , 專 登 黎 玩 人 , 而 且 個 個


位 真 係 好 危 險 , 咁 樣 俾 人 貼 出 黎 , 相 信 對 佢


地 會 起 到 一 個 警 惕 作 用 , 始 終 有 時 影 車 唔 係


唔 出 得 馬 路 , 不 過 要 睇 情 況

> 最 後 我 都 多 謝 你0既 關 心,雖 然 係 七 板 板 主,但 代 表 甚 麼?咁


> 就 代 表 要 為 左 五 斗 米 而 折 腰,為 討 好 其 他 板 友 板 主 而 唔 可


> 以 講 一0的 自 己0既 意 見?雖 然 會 得 失 一0的 人,不 過 我 都 係


> 講 自 己 意 見0者..唔 通 做 板 主 就 唔 講 得?當 然,我 都 會 小


> 心 自 己 言 行..^_^


>


> HR 1918

我 十 分 高 興 見 到 閣 下 既 回 應 , 尤 其 係 唔 會 為 討 好


板 友 而 唔 發 表 自 己 意 見 , 因 為 板 主 為 左 討 好 部 份


板 友 , 好 可 能 會 做 成 枉 法 現 象 , 閣 下 現 在 這 樣 表


態 , 相 信 大 部 份 板 友 都 樂 於 見 到Article B2: (Request 5)

> 漫 遊 中 ~ 太 公 望 said:


>


> 你 認 為 唔 貼 出 黎 就 無 事 嗎?


> 見 到 佢 班 人 咁


> 我 覺 得 板 主 貼 出 來 做 得 很o岩


> 這 樣 正 可 以 話 比 一 些 年 少 的 板 友 知


> 這 些 是 多 麼 危 險 的 事


> 如 果 真 係 有 板 友 因 為 而 發 生 意 外


> 你 話 如 何 呢

十 分 同 意 。 其 實 自 從 這 些 貼 出 關 於 危 險 行 為


的 相 片 的 「 熱 潮 」 掀 起 後 , 我 留 意 到 巴 士 迷


間 的 首 覺 性 高 了 , 開 始 懂 得 循 規 蹈 矩 。

雖 然 方 法 未 免 不 大 好 , 但 終 歸 卻 喚 起 了 大 家


守 規 矩 的 意 識 , 未 嘗 不 是 一 件 好 事 。

> PS


> 若 有 板 友 在 此 情 況 下 被 車 撞 傷


> 我 覺 得 應 該 把 出 事 的 照 片 登 出 來


> 以 給 各 位 看 看 這 樣 做 的 結 果 會 如 何


> 唔 好 以 為 唔 會 發 生 就 學 人 企 出 馬 路 影 相


>


> 我 是 黑 心 了 點


> 謹 向 板 主 及 站 長 道 歉


> 若 以 上 文 章 犯 了 板 規


> 本 人 願 受 任 何 處 罰

事 實 上 , 那 班 人 站 的 位 置 , 正 好 是 當 年


5037 首 日 航 失 控 直 剷 石 壆 的 位 置 。 如 果


事 件 再 次 發 生 在 1201 身 上 ( 大 吉 利 是 ) ,


後 果 ?

唉 , 希 望 巴 士 迷 多 自 重 。Article B2: (Request 6)

> Elvis~Elvisip.com said:


> 雖 然 有 些 人 對 於 這 類 事 件 出 於 一 片 好 心


> , 但 方 法 不 是 很 好 。 例 如 , 被 影 人 士 本


> 身 不 是 有 心 犯 規 ,

難 道 佢 地 係 不 由 自 主 地 走 出 去0既?


無 心? 係 自 己 對 腳 黎 喎...

只 是 有 車 影 時 才 走 出


> 馬 路 影 以 後 行 回 行 人 路 , 但 拍 攝 者 只 是


> 拍 攝 其 在 影 車 時 的 一 段 時 間 , 並 沒 有 留


> 意 到 被 影 者 是 會 行 回 行 人 路 上 。

ooo?


都 無 人 話 過 佢 地 無...影 完 就 走 架 啦...


都 要 返 屋 企 食 飯 掛?

因 此 弄


> 到 被 影 者 好 像 真 的 有 心 行 出 馬 路 , 往 往


> 成 中 矢 之 的 , 無 辜 被 插 。

無 做 過 就 叫 無 辜 , 有 做 過0既 , 俾 人 狂 插 , 狂 寸


都 無0野 講 , 只 怪 自 己 唔 爭 氣...

bBArticle B2: (Request 7)

> 怪 物 mbwhk.com said:


>


> 即 是 說 我 即 使 是 怎 麼 累 、 怎 麼 不 小 心 的 踏 了


> 別 人 的 腳 一 下 , 也 就 是 有 意 的 吧 ?

分 別 就 係 , 踩 親 人0既 時 候 , 你 可 能 係 無 留 意


自 己 隻 腳 踩 左 去 邊 , 或 者 你 隻 腳 真 係 唔 係 好


受 控 制...踩 親 人 可 能 只 係 半 秒0既 事...


你 話 唔 小 心 差 左 隻 腳 落 馬 路 都 仲 情 有 可 原 ,


但 係 好 明 顯 佢 地 唔 係 暈 左/醉 左 俾 人 抬 出 去 ,


佢 地 係 自 己 有 意 識 地 行 出 去 喎... 難 道 佢 地/


你 地 認 為 影 張 相 足 夠 重 要 到 連 自 己 做 緊 乜 都 唔 知?

> 要 管 理 自 己 身 體 四 肢 好 好 活 動 , 殊 不 容 易 。

要 好 好 學 下 啦 , 無 人 教 到 你...


受 唔 受 控 制 係 在 於 你 有 無 諗 住 去 控 制 佢0者...

> 我 想 你 知 道 可 謂 「 斷 章 取 義 」 吧 ?

我 只 係 睇 完 之 前 篇 文 , 覺 得 佢 意 思 講 到 似 係 咁0者...


我 表 達 能 力 唔 好 , 如 果 你 唔 明 我 意 思 不 妨 睇 佢 篇 文


多 幾 次...

> 犯 了 這 些 過 錯 的 罪 行 雖 大 , 但 不 致 於 被 人 「 狂


> 寸 」 。 你 可 有 想 過 每 人 也 有 自 尊 心 的 嗎 ?

唔 好 意 思 , 自 己0係 有 諗0野0既 情 況 下(唔 係 無 心 之 失)


做 錯 事 , 好 似 無 乜 理 由 去 要 求 別 人 諗 佢 感 受...


因 為 佢0係 做 之 前 無 諗 過 別 人 感 受...


決 定 放 棄 自 尊0既 人 無 人 有 能 力 俾 到 自 尊 佢...

> 己 所 不 欲 , 勿 施 於 人 。 破 壞 性 的 巴 士 迷 , 往 往


> 是 在 本 板 的 互 相 針 對 風 氣 中 孕 育 出 來 的 。


>


> 我 現 在 影 巴 士 也 一 步 一 驚 心 , 怕 無 意 走 出 馬 路


> 甚 至 橫 過 馬 路 時 被 人 影 到 , 給 了 那 些 無 謂 人 機


> 會 發 揮 他 們 的 寫 作 能 力 。

駛 乜 驚0者...


要 狠 就 狠 到 底 , 敢 做 唔 好 唔 敢 認...

> 幸 好 至 今 尚 未 被 人 偷 影 的

有 乜 問 題 呀?

p.s. 有 無 車 牌 呀? 調 返 轉 你 係 渣 車 果 個 見 到 佢 地


你 有 乜 感 想 呀? 累 到 人 地 有 乜 事 你 地'咩'唔'咩'得 起 呀??


莫 講 話 佢 地 咁 猖 狂 啦 , 見 到 行 人 路 有 個 呀 叔 耷 低 頭 , 個 勢 似


想 衝 出 黎 都 嚇 一 嚇 啦!

bBArticle B2: (Request 8)

> 巴 士 科 名 師D.Lau said:

> 其 實 我 一 直 不 太 清 楚 相 片 中 那 位 吃 東 西 的 人 是 誰,

嘩 , 好 多 板 友 都 有 講 到 喎 … …

> 為 什 麼 他 經 常 被 其 他 板 友 作 為 取 笑 對 象?

鬼 叫 佢 響 巴 士 上 面 食 甜 筒 仲 畀 人 影 到 咩 … …Article B2: (Request 9)

> 莫 問 said:


>


> 果 張 相 好 明 顯 就 係 熟 人 影 架 啦 。


> 比 著 你 會 唔 會 擺 晒post比 三 九 唔 識 七 的 人 影 丫 ﹖


> 一 班 朋 友 。 放 肆 一 點 , 可 以 理 解...


我 可 以 肯 定 地 答 你 不 是 ,


因 為 根 據 最 新 証 據 顯 示 這 位 偷 拍 我 的 人


並 不 是 我 的 朋 友 , 相 反 ,


他 更 因 在PBDB向 我 罵 過 粗 口 被 罰 永 久 停 板 ,


現 在 更 在PBDB有2nd account.....

檸 少 .5048Article B2: (Request 10)

> 一 班 朋 友 。 放 肆 一 點 , 可 以 理 解...

可 是 出 賣 朋 友 的 人 , 是 不 值 得 原 諒 的 。


這 些 可 不 算 是 甚 麼 正 義 。

--怪 物
Article B2: (Request 11)

我 覺 得 無 所 謂 ﹐ 既 然Kenf兄(站 長)有 空 去 處 理 事 件 ﹐ 我 都


歡 迎 同 尊 重 站 長 決 定 。

不 過 ﹐ 都 要 捉 錯 字 ﹕

正 確 係 知 會 ﹐ 並 非 支 會 。

其 實 做 乜 巴 士 迷 太 記 仇 呢 ﹐ 既 然 係 兩 年 之 前 既 事 ﹐ 何 謂


再 拎 出 來 提 呢 ﹖ 講 真 一 句 ﹐ 我 今 日 響 公 司 有 上BDB﹐ 一 見


到 該 相 片 果 位 巴 士 迷 ﹐ 覺 得 太 唔 尊 重 該 位 巴 士 迷 ﹐ 我 相


信 佢 見 到 呢 張 相 被 公 開 ﹐ 一 定 會 感 到 不 安 。

~~~Tony(S3M61)~~~


LA時 間4月18日10﹕04pm
Article B2: (Request 12)

首 先 我 對 站 長 今 次 處 理 事 件 之 手 法 並 無 意 見,


亦 體 會 站 長 要 整 頓 本 站 之 心 切,


不 過 我 覺 得 板 主 檸 少 亦 有 少 少 責 任.

既 然 是 兩 年 前 的 事,板 主 為 什 麼 仲 要 咁 介 懷,


咁 激 動,回 文 指 責 板 友 呢.


板 主 既 然 覺 得 這 些 只 是 無 聊,小 孩 之 舉 動,


大 可 一 笑 了 之,何 必 咁 表 現 咁 著 緊,


之 前 又 話 要 法 庭 禁 制,又 話 知 道 幕 後 原 兇,


係 咪 同 樣 都 是 無 聊 呢?

亦 希 望 板 主 以 後 低 調d,


唔 好 當 正 自 己 係 巴 士 迷 界 既 代 表,


專 門 評 論 人 家 對 錯,


看 其 網 頁,指 名 道 姓 邊 個 恐 嚇 佢,


跟 住 又 大 事 宣 揚,


人 家 想 放 過 你 都 唔 得 啦....

小 弟 亦 不 覺 得 檸 少 貼 人 家 既 惡 行 相,


同 人 家 貼 你 自 己 食 野 既 相,


有 什 麼 分 別?


.......................

S3N354
Article B2: (Request 13)

我 特 登login來 回 文.

> Ken Fung said:


> 站 友 ~~Speed-10 DG5010~~ 於 文 章 1427-28 一 文


> 中 犯 上 了 以 下 問 題 ︰


> 1. 相 片 已 經 是 年 多 兩 年 前 的 事, 仍 然 不 斷 的 拿 出


> 來 說, 對 相 中 人 影 響 很 大, 雖 然 相 中 人 的 確 是 不


> 對, 但 要 鬧 的 這 年 多 乜 都 鬧 夠 吧?

他 們 班'敗 類'會 知 道 自 己


責 罵 他 人 有 多 久 嗎?


是 不 是 都 插,不 顧 事 實 的 過 去.


遲 早 失 敗.

> 2. 帶 有 相 片 的 回 文 中, 似 是 刻 意 回 文 給 前 文 的 站


> 友.

不 是 刻 意 就 假 了.

> 3. 相 片 前 的 說 話 看 似 是 讚 美 的 說 話, 實 則 針 對 攻


> 擊 的 說 話, 本 站 不 歡 迎 任 何 針 對 性 的 暗 地 裡 攻 擊


> 他 人 的 說 話.

是 誰 人 也 不 喜 歡.

>


> 基 於 整 篇 文 章 根 本 就 是 一 篇 攻 擊 他 人 的 文 章, 而


> 且 是 有 心 編 排 的, 因 此 罪 加 一 等, 罰 停 板 60 天


> 至 2002 年 6 月 19 日.

90日 就 差 不 多.

>


> 今 次 的 停 板 完 成 的 出 自 站 長 的 主 意, 事 前 並 未 有


> 支 會 一 聲 各 板 主 板 助, 抱 歉. 不 過 有 見 今 次 板 主


> 因 為 涉 及 於 事 件 之 中, 處 理 上 會 較 為 尷 尬, 因 而


> 由 站 長 處 理 今 次 事 件.

全 力 支 持 站 長 復 出!!

>


> Ken

PTCC

以 上 說 話 的 立 場 與 自 己 以 外 的 人 士 無 關.
Article B2: (Request 14)

很 高 興 站 長 可 以 再 站 出 來 處 理 板 務


此 舉 可 証 明 站 長 並 未 放 棄 BDB

亦 希 望 此 通 告 可 以 告 知 各 位 想 搞 事 的 站 友 知 道


唔 好 以 為 站 長 唔 會 理


以 為 板 主 好 蝦 就 係 度 玩 野


否 則 隨 時 被 站 長 K O 你

sopp
Article B2: (Request 15)

建 議 板 主 研 究 過 站 長 的 判 詞 後 ﹐


把 有 關 的 做 法 納 入 板 規 之 中 ﹐ 以


防 止 有 人 借 助 他 人 的 違 規 行 為 ﹐


作 出 對 人 不 對 事 的 人 身 攻 擊 。
Article B2: (Request 16)

支 持 網 主 做 法~


本 人 全 力 支 持 檸 少 當 三 版 版 主

克 勤fans ~ 68A常 客Article B3:


新聞(yahoo):有九巴車長跳樓身亡。
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1432&a=1

回應/Replies:


|1|

遺 書 鳴 冤 以 死 控 訴

九 巴 一 名 車 長 疑 被 便 衣 稽 查 兩 度 發 現 衝 紅 燈 , 以 及 服 務 態 度 惡 劣 , 昨 午 駕 車 期 間 突 然 被 召 回 屯 門 車 廠 , 會 見 紀 律 組 職 員 , 遭 口 頭 警 告 , 即 時 寫 下 遺 書 聲 稱 含 冤 受 屈 , 恐 怕 面 臨 被 炒 魷 , 奔 上 七 樓 天 台 縱 身 躍 下 慘 死 。 負 責 接 見 的 紀 律 組 職 員 情 緒 激 動 , 有 人 悲 痛 呼 叫 : 「 唔 關 我 事 。 」

死 者 羅 金 培 ( 四 十 一 歲 ) , 與 妻 子 及 四 名 子 女 ( 六 至 十 二 歲 ) 同 住 屯 門 富 泰  。 羅 九 七 年 加 入 九 巴 , 擔 任52M、52X、67X及961四 條 路 線 之 替 假 車 長 , 月 入 萬 餘 元 , 為 家 庭 經 濟 支 柱 。

「 終 有 一 日 撞 死  市 民 」

同 事 表 示 , 羅 為 人 沉 默 , 不 苟 言 笑 , 曾 向 同 事 透 露 擔 心 因 工 作 表 現 欠 佳 遭 解 僱 , 同 事 曾 作 出 安 慰 , 但 他 未 能 釋 懷 , 表 現 憂 心 忡 忡 。 前 日 , 羅 給 八 十 元 予 妻 子 投 注 三 T 。

警 方 在 羅 身 上 檢 獲 一 封 「 致 九 巴 車 廠 負 責 人 」 的 遺 書 , 內 容 大 意 謂 , 公 司 經 常 「 放 蛇 」 , 令 他 感 到 極 大 壓 力 , 而 在 壓 力 下 駕 駛 , 恐 怕 會 「 累   市 民 , 甚 至 終 有 一 日 撞 死  市 民 」 , 並 聲 稱 被 人 冤 枉 。

上 周 一 ( 八 日 ) , 羅 被 乘 客 投 訴 指 其 服 務 態 度 差 , 俗 稱 稽 查 的 監 察 組 職 員 喬 裝 乘 客 登 上 羅 駕 駛 的 巴 士 , 視 察 其 工 作 表 現 , 被 揭 發 衝 紅 燈 。 昨 日 羅 當 值 早 更 , 駕 駛 行 走 屯 門 市 中 心 至 深 水  西 九 龍 中 心 的52號X線 ; 至 早 上 八 時 許 , 稽 查 再 喬 裝 乘 客 , 登 上 羅 駕 駛 之 雙 層 巴 士 , 在 九 龍 市 區 再 發 現 他 涉 嫌 衝 紅 燈 , 稽 查 並 沒 有 即 時 表 露 身 分 , 其 後 羅 接 獲 通 知 ,  他 提 早 收 工 到 屯 門 建 泰 街 九 巴 車 廠 , 會 見 車 長 紀 律 組 人 員 。

離 開 會 見 室 上 天 台 躍 下

羅 於 下 午 四 時 抵 達 車 廠 , 由 紀 律 組 三 名 職 員 負 責 接 見 , 包 括 一 名 主 任 , 羅 被 指 控 兩 度 衝 紅 燈 , 情 況 嚴 重 , 遭 口 頭 嚴 厲 訓 斥 , 警 告 他 需 照 顧 乘 客 及 其 他 道 路 使 用 者 安 全 , 並 須 改 善 服 務 態 度 。 羅 遭 口 頭 警 告 後 , 鬱 鬱 不 歡 地 離 開 三 樓 會 見 室 , 衝 上 七 樓 天 台 泊 車 場 , 跨 過 石 壆 一 躍 而 下 , 重 傷 倒 臥 行 人 路 , 職 員 見 狀 報 警 。

多 名 警 員 率 先 趕 至 , 立 即 替 其 進 行 人 工 呼 吸 拯 救 , 而 救 護 車 由 天 水 圍 趕 抵 時 , 已 較 服 務 承 諾 的 十 二 分 鐘 遲 到 一 分 鐘 , 將 羅 送 往 屯 門 醫 院 , 惜 抵 院 後 證 實 不 治 。 警 員 在 死 者 身 上 發 現 一 封 遺 書 , 懷 疑 他 跳 樓 前 匆 匆 寫 下 , 實 行 作 死 的 控 訴 。

五 孤 寡 無 法 見 最 後 一 面

據 現 場 消 息 稱 , 負 責 接 見 死 者 的 紀 律 組 三 名 職 員 , 獲 悉 噩 耗 後 , 均 感 到 十 分 愕 然 , 有 人 更 高 呼 : 「 唔 關 我 事 , 你  見 到  。 」

九 巴 發 言 人 表 示 , 公 司 對 投 訴 車 長 的 個 案 , 會 獨 立 處 理 , 而 羅 的 個 案 , 只 屬 於 口 頭 警 告 , 對 其 獎 金 沒 有 影 響 。

羅 妻 與 四 子 女 接 獲 噩 耗 後 , 立 即 趕 往 醫 院 , 惜 已 無 法 見 丈 夫 最 後 一 面 , 其 後 由 同 事 陪 同 下 離 開 。

前 年 亦 有 九 巴 車 長 自 殺

車 長 自 殺 悲 劇 早 有 前 科 , 二 ○ ○ ○ 年 十 月 廿 四 日 , 一 名 疑 涉 及 多 宗 交 通 意 外 的 九 巴 車 長 文 桂 穩 ( 四 十 歲 ) , 擔 憂 被 公 司 解 僱 , 在 當 值 期 間 突 然 被 召 返 荔 枝 角 寶 輪 街 車 廠 , 會 見 高 層 職 員 後 , 於 十 七 樓 天 台 跳 樓 身 亡 。

Article 3: (Request 1)

(從 略).....


呢 類 文 最 好 響 二 板 貼 出 較 好 。

我 識 得 一D車 長 ﹐ 不 論 九 巴 或LACMTA﹐ 佢o地 都 好 樂 觀


甚 至 識 開 玩 笑 。

對 於 呢 位 車 長 不 幸 ﹐ 實 在 深 感 可 惜 。

佢 自 己 都 有 一 定 壓 力 ﹐ 不 過 用 怕 衝 紅 燈 撞 死 人 去 做 尋 死


理 由 ﹐ 似 乎 有D傻 。 我 自 己 有 駕 駛 執 照 ﹐ 亦 試 過 撞 車 ﹐ 明


白 到 呢 個 道 理 ﹐ 響 馬 路 上 一 定 有 好 多 壓 力 ﹐ 可 能 你 會 怕


撞 死 人 或 撞 車 ﹑ 俾 警 察 捉 到 ﹑ 甚 至 可 能 交 通 意 外 身 亡 ﹐


但 自 己 無 想 到 怕 撞 死 人 而 自 尋 短 見 ﹐ 況 且 每 一 個 可 能 或


者 會 發 生 。

有 時 巴 士 公 司 就 係 俾 壓 力 司 機 ﹐ 派 便 衣 稽 查 原 意 係 好 ﹐ 突


擊 檢 查 可 以 加 強 巴 士 上 既 安 全 ﹐ 不 過 既 然 巴 士 司 機 對 巴 士


公 司 有 貢 獻 ﹐ 我 覺 得 有 時 應 該 體 諒 一 下 車 長 苦 況 ﹐ 例 如 減


少 突 擊 檢 查 次 數 。

不 過 衝 紅 燈 問 題 ﹐ 響LA都 見 唔 少 ﹐ 有 次 坐LACMTA60﹐ 司 機


真 係 衝 紅 燈 。

~~~Tony(S3M61)~~~


LA時 間4月18日10﹕21pmArticle B4:


本板閱後感分享:球迷與球證
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1433&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

小 弟 很 少 貼 文 , 但 一 直 有 瀏 覽 本 板 。


以 下 是 一 些 閱 後 感 分 享 :

先 舉 一 個 例 子 。

小 弟 未 擔 任 過 球 證 之 前 ,


看 球 賽 只 會 批 評 球 證 的 執 法 ,


說 他 們 不 夠 眼 利 、 不 能 觀 察 入 微 ,


導 致 不 少 錯 誤 的 判 決 。

但 當 小 弟 一 嘗 擔 任 球 證 的 滋 味 後 ,


才 發 現 球 証 是 一 個 吃 力 不 討 好 的 職 位 。


莫 說 是 要 即 時 作 出 正 確 的 判 決 ,


就 算 是 要 對 每 一 事 、 每 一 物 都 細 心 觀 察


其 實 也 絕 不 容 易 , 更 何 況 要 做 到 十 全 十 美 ?

做 板 主 , 就 好 比 擔 任 討 論 板 內 的 球 證 。

當 然 , 我 不 是 說 身 為 板 主 的 可 以 得 過 且 過 ,


既 然 當 了 板 主 , 板 友 們 亦 理 應 對 你 表 示 信 任


我 亦 深 信 每 位 板 主 都 是 勞 心 勞 力 為 大 家 義 務


工 作 - - 即 使 是 要 將 每 一 篇 文 章 , 每 一 句 說


話 看 得 細 緻 已 經 很 不 簡 單 ; 但 當 日 答 應 參 選


, 以 至 今 天 做 了 板 主 , 就 應 做 好 本 份 , 竭 盡


所 能 。

旁 觀 者 往 往 對 一 事 一 物 都 比 參 與 其 中 的 , 看


得 更 清 楚 、 更 入 微 , 這 是 不 爭 的 事 實 , 就 好


像 球 場 內 球 迷 看 球 賽 般 , 總 會 察 覺 到 球 證 執


法 不 完 善 的 地 方 。 每 一 個 球 迷 都 對 球 證 有 信


任 , 有 寄 望 , 看 到 不 完 善 的 地 方 就 會 作 出 批


評 , 故 球 證 本 來 就 應 對 這 些 批 評 有 心 理 準 備


。 做 板 主 的 道 理 也 有 一 脈 相 通 之 處 。

球 證 判 決 錯 誤 , 是 為 不 公 ;


球 迷 未 能 體 察 球 證 , 肆 意 作 出 批 評 , 對 球 證


也 是 為 不 公 , 更 莫 說 是 要 雞 蛋 裡 挑 骨 頭 了 。


中 國 人 的 社 會 本 來 就 是 充 滿 不 公 平 的 現 象 ,


在 上 者 偶 有 處 事 不 公 , 在 下 者 亦 不 免 諸 多 批


評 卻 無 實 質 建 議 , 這 就 是 中 國 人 社 會 的 縮 影
可 是 有 時 候 部 份 球 迷 卻 對 人 不 對 事 , 偏 偏 要


在 雞 蛋 裡 的 骨 頭 內 挑 骨 髓 , 我 們 倒 不 如 讓 他


們 嚐 一 嚐 做 球 證 的 滋 味 , 看 看 做 閱 讀 球 賽 是


多 麼 的 吃 力 不 討 好 。

大 家 入 場 看 球 賽 , 都 是 為 了 欣 賞 一 場 高 水 準


的 賽 事 , 這 有 賴 球 迷 、 球 證 及 球 員 之 間 互 相


合 作 和 信 賴 。 球 迷 乖 乖 的 坐 在 看 台 上 觀 看 球


賽 , 跟 旁 邊 的 三 五 知 己 討 論 討 論 , 還 不 是 更


好 嗎 ? 一 旦 混 亂 , 要 不 然 球 證 腰 斬 球 賽 , 甚


至 使 有 關 部 門 不 再 為 球 迷 舉 辦 球 賽 , 對 各 方


都 無 甚 益 處 。

當 然 大 家 喜 歡 的 , 可 以 選 擇 去 看'外 國 波';


但 本 地 球 賽 才 令 廣 大 球 迷 最 有 歸 屬 感 、 最 有


親 切 感 啊 !

請 大 家 參 詳 參 詳 。
四 廠 為 家~DY9758
Article 4: (Request 1)

原 文 略

莫 講 話 球 證 , 即 使 當 日 我 做 學 生 會 時 , 會 發 覺


同 學 只 識 批 評 , 不 懂 體 諒 , 做 問 答 比 賽 既 裁 判


亦 會 受 到 參 賽 者 無 理 批 評 , 但 回 想 當 時 年 少 時


都 係 會 咁 , 但 現 今BDB既 情 況 真 係 比 我 所 遇 到 既


更 糟......

希 望 四 廠 兄 不 要 介 意 小 弟 借 題 發 揮 , 可 能 有 板 友


認 為 而 家 既 板 主 真 係 做 唔 到 自 己 既 要 求 , 因 而 下


下 挑 戰 權 威 , 不 過 我 覺 得 成 日 挑 戰 到 人 , 唔 代 表


自 己 叻 , 有 時 真 係 有 害 無 益 , 希 望 個 班 經 常 利 用


小 事(你 地 覺 得 既 大 事 , 我 覺 得 係 小 事), 去 挑 戰


人 既 板 友 , 自 己 細 想 一 下 , 我 亦 唔 會 回 應 我 呢 篇


文 既 野 , 因 為 我 覺 得 自 己 冇 錯

說 真 一 句 , 如 果 四 廠 兄 出 得 文 講 呢D情 況 , 真 係 情 況


已 經 去 到 一 個 好 壞 既 地 步Article 4: (Request 2)

我 曾 擔 任 球 証, 體 會 過 你 所 說 的 情 況.

> 當 然 , 我 不 是 說 身 為 板 主 的 可 以 得 過 且 過 ,


> 既 然 當 了 板 主 , 板 友 們 亦 理 應 對 你 表 示 信 任


> 我 亦 深 信 每 位 板 主 都 是 勞 心 勞 力 為 大 家 義 務


> 工 作 - - 即 使 是 要 將 每 一 篇 文 章 , 每 一 句 說


> 話 看 得 細 緻 已 經 很 不 簡 單 ; 但 當 日 答 應 參 選


> , 以 至 今 天 做 了 板 主 , 就 應 做 好 本 份 , 竭 盡


> 所 能 。

我 在 石 屎 足 球 場(比 草 地 的 較 細)都 未 必 看 清 楚 每 個 球 員 的 一 舉 一 動(例 如 俾 其 他 球 員 擋 往 視 線),


即 使 排 球 球 証 都 會 看 漏,


更 何 況 一 個 有 九 個 討 論 板 的 討 論 區!!

> 旁 觀 者 往 往 對 一 事 一 物 都 比 參 與 其 中 的 , 看


> 得 更 清 楚 、 更 入 微 , 這 是 不 爭 的 事 實 , 就 好


> 像 球 場 內 球 迷 看 球 賽 般 , 總 會 察 覺 到 球 證 執


> 法 不 完 善 的 地 方 。 每 一 個 球 迷 都 對 球 證 有 信


> 任 , 有 寄 望 , 看 到 不 完 善 的 地 方 就 會 作 出 批


> 評 , 故 球 證 本 來 就 應 對 這 些 批 評 有 心 理 準 備


> 。 做 板 主 的 道 理 也 有 一 脈 相 通 之 處 。

其 實 大 家 對 事 件(whatever 球 賽 或 人)的 觀 點 不 一,


同 時 又 要 球 証 為 護 自 己(或 己 方)利 益,


即 使 事 件 在 客 觀 上 是 對,


但 在 個 人 而 言 就 認 為 是 球 証 錯, 說 不 公 平.


所 以 時 常 會 批 評 球 証.


因 此 最 好 叫 他 們 試 下 做 球 証.

> 球 證 判 決 錯 誤 , 是 為 不 公 ;


> 球 迷 未 能 體 察 球 證 , 肆 意 作 出 批 評 , 對 球 證


> 也 是 為 不 公 , 更 莫 說 是 要 雞 蛋 裡 挑 骨 頭 了 。


> 中 國 人 的 社 會 本 來 就 是 充 滿 不 公 平 的 現 象 ,


> 在 上 者 偶 有 處 事 不 公 , 在 下 者 亦 不 免 諸 多 批


> 評 卻 無 實 質 建 議 , 這 就 是 中 國 人 社 會 的 縮 影


> 。

即 使 球 証 出 錯, 為 什 麼 要 維 持 原 判 呢?


同 紀 律 部 隊 內 的'先 服 從, 後 上 訴'的 處 事 方 法 有 沒 有 不 同 呢? 請 各 位 深 思.

> 可 是 有 時 候 部 份 球 迷 卻 對 人 不 對 事 , 偏 偏 要


> 在 雞 蛋 裡 的 骨 頭 內 挑 骨 髓 , 我 們 倒 不 如 讓 他


> 們 嚐 一 嚐 做 球 證 的 滋 味 , 看 看 做 閱 讀 球 賽 是


> 多 麼 的 吃 力 不 討 好 。

一 樣 米 養 百 樣 人,


只 要 認 為 問 心 無 愧, 依 法 辦 事, 合 理 便 成.


維 持 秩 序 者 不 必 因 這 些 人 而 煩 惱, 因 為 這 些 人 防 不 勝 防, 而 且 係 對 事, 不 對 人.

> 大 家 入 場 看 球 賽 , 都 是 為 了 欣 賞 一 場 高 水 準


> 的 賽 事 , 這 有 賴 球 迷 、 球 證 及 球 員 之 間 互 相


> 合 作 和 信 賴 。 球 迷 乖 乖 的 坐 在 看 台 上 觀 看 球


> 賽 , 跟 旁 邊 的 三 五 知 己 討 論 討 論 , 還 不 是 更


> 好 嗎 ? 一 旦 混 亂 , 要 不 然 球 證 腰 斬 球 賽 , 甚


> 至 使 有 關 部 門 不 再 為 球 迷 舉 辦 球 賽 , 對 各 方


> 都 無 甚 益 處 。

用 平 常 心 去 看 不 是 更 好?


無 可 否 認, 各'球 迷'投 入'賽 事'是 好 事, 而 且 係 正 常 的 反 應, 但 要 勞 動'警 察''平 亂', 而 且 傷 和 氣, 又 何 必 呢?

> 當 然 大 家 喜 歡 的 , 可 以 選 擇 去 看'外 國 波';


> 但 本 地 球 賽 才 令 廣 大 球 迷 最 有 歸 屬 感 、 最 有


> 親 切 感 啊 !

不 過, 放 眼 世 界 又 不 是 壞 事,


取 別 人 的 長 補 自 己 的 短 不 是 件 好 事 嗎?

> 請 大 家 參 詳 參 詳 。


>

終 結:


請 心 平 氣 和 地 以 別 人 的 觀 點 去 看 事 件,


體 會 和 諒 解 別 人 的 動 機 和 苦 衷, 或 許 會 有 新 發 現.

支 媛 隊 車 務 主 任 客 串 做 攝 影 的AA48Article B5:


Re: [剪報]巴士迷上頭版
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1434&a=1

回應/Replies:


|1|

> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D said:


> [剪 報]巴 士 迷 上 頭 版


> 其 實 巴 士 迷 早 就 曾 經 試 過 因 影 巴 士 危 險 而 上 頭 版 的 了...


>


> 現 希 望 各 位 能 引 以 自 警


> http://www.crosswinds.net/~kyc87d/news_19980901.jpg


>


>


> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

can not see the image.,

‧Ayumi Hamasaki‧  崎    ‧


~~~~~~~~~~~~~~~Beleaf in SF8~~~~~~~~~~~~~~~
Article 5: (Request 1)

> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D said:


>


> 需 要copy & paste...sorry...

都 唔 得 喎 , 得crosswinds.net個logo.....Article B6:


Re: [愚問]
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1435&a=1

回應/Replies:


|1|

> BigHead said:


> 因 太 久 沒 有 上bdb,所 以 不 知12xx有 甚 麼 特 別 之 處 和 為 什 麼 會 有 這 一 系 列.


>


> 先 謝!


>


> BigHead

(1) 此 批 新 巴 12XX 特 別 配 上 歐 盟 三 型 引 擎,


與 新 巴 1001~1190 不 同.


(2) 車 尾 路 線 顯 示 牌 不 是 位 於 車 尾 引 擎 上 面


位 置, 而 是 於 車 頂 位 置.


(3) 車 尾 車 隊 編 號 是 寫 在 車 頂 路 線 顯 示 牌 的


左 手 邊.

請 接 力.
Article 6: (Request 1)

> 小 鷹 DenniS DA54 said:


>


> 另 外 , 車 身 為 ALX500 改 良 型 , 即 同 超 豪 及 新 ATS.

12xx 系 列 使 用 新 款 方 向 盤 , 而 且 由 左 至 右 可 扭 六


圈 半 , 比 普 通 巴 士 為 多 。

AD262/AP64Article B7:


第37期巴士之訊主要內容
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1436&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

剛 收 到 第37期 巴 士 之 訊

封 面 及 封 底 :AL1@將 軍 澳 工 業 村

主 要 內 容 :


- - - 中 電OLYMPIAN #308售 予 風 彩 旅 運


- - - 專 訪 雅 高 巴 士


- - - 雅 高 巴 士 車 隊 現 況 ( 車 隊 總 覽 )


- - - 愉 景 灣 環 保 文 化 薈 萃 ( 全 新 MAN 18.310)


- - - 愉 景 灣 特 寫 之 2  陽 光 巴 士 雲 集


- - -B會10週 年 巴 士 誕 生 記


- - - 清 新 空 氣 嘉 年 華


- - - 移 民 新 西 蘭 的 富 豪 家 族--B12,B10M,B6LE


- - - 深 圳 巴 士 新 紀 元


- - - 北 美 巴 士 新 一 頁


- - - 新 車 巡 禮--SCANIA L94IB 4X2


- - - 扭 力 轉 換 器--半 自 動 波 箱 的 拍 擋


- - - 中 巴 的 中 巴--SM1及AM1


- - - 環 保 先 驅 退 下 來 了--中 電 電 動 巴 士


- - - 冠 忠 全 新 ISUZU LV423 旅 遊 巴 士


- - - 新 巴 千 人 盤 菜 宴
Article 7: (Request 1)

> S3BL383 said:


>


> 好 想 看


> 但 繳 付 了 會 費 差 不 多 三 個 星 期 ,


> 仍 全 無 音 訊

你 是 新 會 員 還 是 舊 的 ?


若 是 舊 會 員 , 應 該 很 快 會 有 。

P.S. 這 期 是 給 01-02 年 度 會 員 的......

> 究 竟 怎 樣 才 能 知 道 會 籍 生 效 了 沒 有 ?

他 們 會 寄 會 員 證 給 你 。 不 放 心 的 可 以


打 電 話 去 問 。

只 是 三 星 期 而 已 , 未 必 有 這 麼 快 的 ,


再 稍 等 一 下 吧 。Article 7: (Request 2)

希 望 啦!


我 自 己 懶 遲 左 成 個 月 先 寄 續 會 表,


而 家 擔 心 緊 會 唔 會 無 得 收 今 期 巴 士 之 訊.


108-ADS9Article 7: (Request 3)

> S3BL383 said:


>


> Oh..no...


> 做 了 會 員 後 可 否 購 回 呢 ?


> 因 為 D t o p i c 太 吸 引 了

巴 士 之 訊 最 吸 引 的 項 目,是 每 期 的[車 隊 情 報].[路 線 情 報]及[公 共 交 通 新 聞]


這 是 我 入B會 八 年 的 主 要 原 因Article 7: (Request 4)

根 據 以 往 經 驗, 你 只 要 要 求 就 可 以 購 回, 不 過 一 本 二 十 元


亦 要 視 乎 貨 量 而 定, 如22期(關 則 輝 專 訪)和11期(中 巴LX)


就 斷 左 市.


你 只 要 留 台 講 想 要 邊 本, 之 後 寄 支 票 就 得, 或 者 參 加 活 動


(如 後 天 的 巴 士 騷)時 將 款 項 連 同 支 票 交 予 主 席,秘 書,編 輯 或 財 政 即 可.

JessArticle B8:


Re: 我見到綠悠悠行23m!!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1437&a=1

回應/Replies:


|1|

> K廠 都 普LV5 said:


> 今 日 下 午5 40pm部 綠ats在 花 園 大 廈 上 樂 華!!!!


> 有 冇 人 知 道 部 綠ats邊 到 來 的!!!


>


> lv5

ATS96 KF6694
Article 8: (Request 1)

我 都 見 到,8:XXpm部 綠ats衝 上 振 華 道,有50+kph,媲 美Turbo S3M.Article B9:


邊位板友明天會影63M熱狗出後一天
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1438&a=1

回應/Replies:


|1|

請 問 邊 位 板 友


明 天 打 算 去 影63M熱 狗


服 務 最 後 一 天

如 有 請 回 文


謝 謝
Article 9: (Request 1)

> AL10-01022 said:


>


>


> 我 唔 會 去 , 但 係 提 醒 你 一 句 ,


> 就 係 影 車 時 小 心 鏡 頭 ,


> 唔 係 俾 人 影 到 , 貼 埋 上 黎 就.....


> 唔 係 幾 好 啦 。

係0羅! AL10-01022兄 講 得 好!


無 謂 比 人 映 完 仲 要cut淨 個 袋 貼 埋 上 黎......


咁 就 唔 好 啦

曾 經 在 佐 碼 比 人'一Q CUT 袋'的henrykmb

P.S AL10-01022兄, 我 是 否 多 言 呢 ? :PArticle B10:


八掛一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1439&a=1

回應/Replies:

請 問 一 些 板 友 在 第 二 板 所 打 的 掛 牌or 車 務 消 息 是 從 何 得 知 的 呢????


Article B11:


Re: 今日63M一轉 + 個人見解
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1440&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> GD1570~A59之 旅 said:


> 請 注 意 , 以 下 只 是 小 弟 的 一 些 意 見 及 見 解 , 並 未 得 到 各 方 面 的 肯 定 。


> 如 有 出 入 , 實 屬 正 常 。 請 看 文 及 回 文 者 注 意>


> 今 日 小 弟 貪 得 意 , 走 去 坐 快 要 全 冷 的63M


> 我 坐 的 係E龍(ES4644)


> 部 車 好 夠 力


>


> 3點 左 右 入 到 元 朗(東), 見 到 有 兩 位 巴 迷 在 影 相


> 而 我 見 到 的63M車 隊 就 包 括 :


> 1部 第 一 代 巨 龍(無 冷)


> 1部E龍(即 我 搭O個 部)


> 2部 平 治(其 中 一 部 係ME25)


>


> 跟 住 等 到3點3左 右 終 於 開 車


> 出 到 去 青 衣 機 鐵 站 為 大 約4點4左 右


> (一 粒 鐘 車 程 應 屬 正 常)


>


> 大 家 去 過 青 衣 機 鐵 站 巴 士 總 站 的 版 友


> 應 該 清 楚 知 道 該 站 的 環 境


> 我 去 到 時 見 到 有4位 巴 士 迷


> 但O左O係 巴 士 停 泊 區


> (唔 係 上 落 客 區)影 相


> 看 上 去 四 位 好 像 是 檸 少 兄 影 到 的 那 四 位 在 小 西 灣 影 相 的 巴 迷


> 但 我 不 肯 定 。


>


> 冇 理 佢 啦!!反 正 唔 關 我 事


> 咁 咪 入 去 買O左 個M記 食 品


> 出 返 來


> 咁O岩 頭 先 部 車 開 返 入 元 朗


> 咁 緊 係 上 啦


>


> 入 到 元 朗 大 概 係5點4個 字


> 依 然 見 到 一 部 平 治(唔 係ME25)同 第 一 代 龍 在 此


> 我 走O左 去 抄63M最 新 時 間 表 啦!!!


> 原 來 同 通 告 又 有 出 入


> 通 告 上 係 寫 假 日 班 次14-20分 鐘


> 但 乳 豬 字 上 睇 到


> 假 日 晚 上10點40分~11:55分 由 元 朗(東)開 出


> 及 假 日 晚 上11:30~00:45由 青 衣 開 出 的 班 次


> 係25分 鐘 一 班


> 雖 則 唔 會 點 影 響 到 乘 客


> 但 我 覺 得 出 得 通 告


> 就 應 該 寫 得 準 確 少 少 好 。


>


> 晚 上 睇 住 抄 返 來 的 時 間 表 ,


> 我 諗 到 全 冷 後 的63M


> 應 該 唔 會 再 有L廠 派 車


> 而 行 車 時 間 應 該 會 在50分 鐘 之 內 。


> 因 為 睇 返 假 日 的 時 間 表


> 05:30~10:50由 元 朗 開 出


> 06:20~11:40由 青 衣 開 出


> 相 差50分 鐘


> 我 諗 點 都 冇 理 由 要L廠 派 車 。


> 而 其 他 時 間 都 係 咁


> 所 以 我 作 出 以 上 的 推 論


> 並 加 多 一 點 : 我 估 應 該 會 減 到 得5-6部 車 行


>


> 但 當 然 , 準 確 與 否


> 真 係 要 星 期 日 才 知 道


> 而 以 上 的 只 是 我 的 見 聞 與 猜 測


> 如 有 任 何 文 字 引 起 任 何 人 的 不 安


> 小 弟 在 此 說 句'對 不 起'


>


> 冇 抄263M同68A的 時 間 表


> 睇O下 禮 拜 得 唔 得 閒 去 抄 先!!


>


> GD1570


你 估 得 無 錯.


得5部 掛 牌 車.
Article 11: (Request 1)

> 還 是 不 拍 拖 好-奇 雲 said:


> 點 解 九 巴 改 左 佢 行 青 衣 西 路,但 係 都 唔 設 分 站......


> 263m又 係 咁...


> 唔 通 真 係 焗 你 俾 多3.2....


> 可 惡


我 相 信 青 衣 議 員+青 衣 各 居 民 , 一 正 會 嘈 到 九 巴 加 站 。


264m開 頭 都 無 站 , 不 過 又 係 被 議 員 +青 衣 各 居 民 嘈 。


當 時 見 到 屋 企 又 返 唔 到 , 好 無 奈 呀 !


我 明 天 會 影63M, 可 能 影 尾 車 。Article 11: (Request 2)

小 林 said:


> 63M唔 行 西 路 點 加 站?!

咁 點 解 乳 豬 紙 上 面 有 「 青 衣 西 路 」 四 隻 字?Article 11: (Request 3)

> 小 林 said:


>


> 今 日 個 司 機 先 話 會 行 新 路!


>


> SiuLam

63M D掛 牌 車 落 車 門 塊 玻 璃 窗 張 通 告 都 係 話 行 北 岸 公 路!

*新 巴6018*
Article 11: (Request 4)

> GD1570~A59之 旅 said:


>


> 但 我 想 問 問 點 樣 可 以 由 汀 九 橋 往 九 龍 方 向 轉 入 北 岸 公 路?


>


> GD1570

返'青 鐵'要 大U TURN,


經 行 政 大 樓 去 北 岸 公 路,Article 11: (Request 5)

唔 係 咁 低b呀???等 我 仲 以 為 行 西 喎 添...


唉,特 登 行 大 運 都 唔 行 西 路,呢 次 真 係 嘈 都 冇 得 嘈Article B12:


Re: 明日各位板友會去影12XX還是63M熱狗最後一日
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=1441&a=1

回應/Replies:

> 買 了 黎 瑞 恩 演 唱 會~DN7354 said:


>


> haha


> 12XX系 列,小 弟 已 經 在 首 航 日 影 左


> no need take photo


>


> 明 天 小 弟 會 做 客 串 影63M,


> 當 日 小 弟 有 可 能 在


> 早 上11:00左 右 到 達 青 衣 機 鐵 站 出 現


> 到 時 同 我 打 招 呼^_^

63M,因 為 係 最 後 機 會,12XX?照 計 行 多 十 年 八 載 唔 係 問 題,大 把 機 會!

M74
Article C1:


Re: 無廣告的新巴和 城巴消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=321&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 希 望DA再 現26號 的ML81 said:


> 新 巴3313,3315都 無 左 廣 告


> 城 巴464,465,860都 無 廣 告


>


> ML81

3313甩0左 幾 日


而461-465都 翻 油 晒


其 中461-463已 經 有 新 廣 告 上


原 本 在 其 中 兩 部 的'cross-C'牌Kelly大 車 尾 都 甩 埋


(唔 係 藍 衣 版 本 , 藍 衣 版 本 只 在455同477)
Article C1: (Request 1)

> 新 巴3313,3315都 無 左 廣 告

甩 左 成 至 少 兩 三 個 禮 拜 啦 . . .

> 城 巴464,465,860都 無 廣 告

其 實 461 打 後 果 幾 架 都 翻 新 左, 不 過 461 及


462 而 家 前 左 右 面 都 上 左 banner 廣 告.

至 於 860, 佢 同 858 落 左 廣 告 都 差 唔 多 成 個


月 喇. 而 家 它 們 右 邊 都 上 左 banner 廣 告...Article C1: (Request 2)

CTB #464 & #645 have been repainted


and, they have not any banner.

Pre-FSA~~#1361Article C1: (Request 3)

> *新 巴6018*(會 考 中) said:


>


> 果 兩 部 車 通 常 行 走 咩 線?


> thx!


>


> *新 巴6018*

呢 排 見 在66同15


去 交 廣 會 易 撞 到Article C2:


Re: 請問九巴有邊部巴士曾經上o左職業訓練局的廣告?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=322&a=1

回應/Replies:


|1|

> Albert46 said:


>


> 3BL150

BL32(DB6920),G262(CK3895)


兩 車 都 係81K掛 牌 ,G262死 前 兩 月


入 替 西 田 百 貨 既G231(CJ2550), 死 後


廣 告 由BL32之 新 板 藍 色 廣 告 取 代
Article C2: (Request 1)

肯 定 有 漏:-


S3BL355(89B)


S3BL369(40X)


BL32(81K)


G262(81)


G448(81)


3BL150(26)

JessArticle C3:


新巴3334右邊T-banner消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=323&a=1

回應/Replies:

新 巴3334右 邊T-banner將 會 上 藍 威 寶banner


現 正 在 創 富 廠 上 緊banner

特 別 鳴 謝 波 子(VA63)大 師 兄 提 供 消 息

LV27,DA39
Article D1:


Re: (Photos) Flyer D40HF at San Francisco
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5230&a=1

回應/Replies:


|1|
2|


> 沙 田 墟 ‧ 海 外 ‧Camoran said:


> 4503 at Upper Geneva Yard


>


>


> 4668 at Bus Yard in Fishermen's Wharf


>


>


> -


> Camoran in SF


>

yi架 唔 係D40HF﹐yi架 係Flyer D901A


yi架 先 係D40HF
Article D1: (Request 1)

> JN4092‧ 傑 said:


> 其 實 想 問o下 車 頭 個 架 點 用o嫁~?


> 佢 點 開o黎 放 部 單 車 上 去o嫁?

見 唔 見 有 兩 條 坑? 只 要 放 平 個 架 就 可 以 放 部 單 車 上 條 坑 , 再 用 個 勾 固 定 。

> 個 司 機 開 定 個 客 自 便o嫁??

這 裡 的 東 西 蠻 自 助 的(另 外 這 裡 的 巴 士 是 自 動 門-要 自 己 動 手 開)
> 要 加 錢 的 嗎~如 果 加 埋 部 單 車~~?

唔 洗

> 如 要 要 加 幾 多 錢?


> 小 弟 無 知~~請 多 多 指 教~


> thx~=)


> 傑~

客 氣 客 氣^^


可 惜 未 影 過 上 左 單 車 的 巴 士 相 。

-Camoran in SFArticle D1: (Request 2)

> 這 裡 的 東 西 蠻 自 助 的(另 外 這 裡 的 巴 士 是 自 動 門-要 自 己 動 手 開)


咁 即 係 連 關 門 都 係 自 己 來~??


落 車 之 後 係 唔 係 都 要 自 己 關 門o嫁?


乜 咁 好 服 務 既~XD~


咁 如 果 度 門'挾'到 人 都 唔 關 司 機 事 囉?


傑~
Article D2:


Re: 63M 熱車 兩架
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5231&a=1

回應/Replies:

> 62X車 王 S3BL438 (FU6538) said:


>


>


>


> S3BL438

今 日 好 似 冇 出 部 密 龍 呀

GD1570

Article D3:


Re: 徵相 :DL257 (S3BL21)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5232&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 柴 .Hear my Heartbeat~ said:


> m..


> 希 望 大 家 可 以 貼 些 DL257 的 相


> 左 右 車 身 也 不 要 緊


>


> 希 望 大 家 幫 幫 我 呢^^


> 先 謝~

DL 257 @ 48x


攝 於48x 全 冷 前 數 天FV6840

Article 3: (Request 1)

望 閣 下 笑 納 。~_~嵐 巴 迷 上Article 3: (Request 2)

影 得 好 好 呢


又 係 呢 個 問 題:大 約 幾 時 影 的?


謝 謝^^Article 3: (Request 3)

> 嵐 巴 迷 FW1321@TM-focus said:


>


> 不 用 客 氣~~


>


> 這 張 相 是 攝 於2001年12月21日 。


>


> ~_~嵐 巴 迷 上

請 問 您 記 唔 記 得 個 時 司 機 位 個 邊 的 係


甚 麼banner?

謝 謝^^~Article 3: (Request 4)

> 沙 田 墟 ‧ 沙 田 柚Pomelo said:


>


> S3BL21@32


>


> PS.copy link去browser先 看 到

想 問 下 幾 時 影 的?


多 謝 貼 相 先^_^~Article 3: (Request 5)

> 想 問 下 幾 時 影 的?


22/09/2001 1205@奧 運 站 巴 總


> 多 謝 貼 相 先^_^~


劣 作 一 幅 。 不 用 謝 。


Article D4:


[貼相]S3M @ 52M 剛上屯公
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5233&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|架 車 剛 由 荃 灣 進 入 屯 門 公 路
Article 4: (Request 1)

> Dolphin said:


> 請 問 你 是 否 在 一 架 巴 士 上 影 對 面 線 既 車?


> 我 試 過 這 樣 影, 結 果 十 張 相 炒 足 九 張, 除 左 控 制


> 快 門 外, 仲 要 剛 剛 好 對 面 線 冇 其 他 車 阻 住. 真 係


> 好 難...

這 張 相 是 在 對 面 行 車 線 的 巴 士 上 拍 攝 的,


而58m 的s3bl 是 我 經 常 選 搭 的 車 款,


(貪 58m 的s3bl 夠 慢......)

影 對 面 行 車 線 公 路 相 須 要 在 陽 光 普 照 及'正 光'時 段


拍 攝 才 有 好 的 效 果, 快 門 須 設 在 1/750 sec 或 更 快,


而 相 隔 四 條 行 車 線 會 有 較 佳 的 效 果.


因 攝 影 者 與 目 標 巴 士 的 距 離 經 常 改 變,


拍 攝 者 須 要 對 目 標 巴 士 不 停 重 覆 對 焦,


以 保 持 對 焦 準 確.


除 左 要 避 公 路 燈 柱 外, 還 要 避 公 路 上 其 他 車 輛 外.


(包 括 同 方 向 及 相 反 方 向)


有 次 黑 到 行 屯 公 比 隔 離 架 貨 櫃 車 阻 足 全 程.......


真 冇 癮......

貼 多 一 張 於 同 一 程 相 攝 的 s3bl @ 66m

Article 4: (Request 2)

> 輝 仔 said:


>


> 想 問 你 用 緊 乜 野 相 機 ? 對 焦 速 度 咁 快 。


>


> 常 聽 聞canon對 焦 速 度 快 過nikon(因 為 有usm), 未 知 各


> 位 板 友 的 經 驗 如 何 ?Nikon如 果 要 對 焦 快 用afs鏡 會 很


> 貴 !


> --


> 輝 仔


>

我 是 用canon eos 500 的,


配tamron 80-210 mm 鏡,


可 能 是 平 機+平 鏡, 對 焦 不 算 太 快,


但 影 公 路 相 都 算 ok.Article 4: (Request 3)

> JN4092‧ 傑 said:


>


> 請 問 每 次 行 程 中


> 可 以 影 到 幾 多 張 巴 士 相 咁 呢?


> =)


> 傑~

唔 定, 有 時 冇 張 掂,


而 最 多 亦 只 有 6,7 張 ok,


視 乎 天 氣 及 運 氣 而 定.


Article D5:


[貼相] ME5 @ 66M @ 荃灣
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5234&a=1

回應/Replies:當 日 在 荃 錦 中 心 外 等 66 去 旺 角,


期 間, 竟 然 有 驚 喜.

Article D6:


Re: 士 啤 零 件
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5235&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

because我 要 投 放 所 有 錢&時 間


去 維 修 引 擎,所 以 車 身 色 彩 依


然 未 翻 新,好 殘,.歡 迎 討 論

‧Ayumi Hamasaki‧  崎    ‧


~~~~~~~~~~~~~~~Beleaf in SF8~~~~~~~~~~~~~~~
Article 6: (Request 1)

> Dolphin said:


> 你 有 冇keep住D士 啤 既 零 件? 例 如 套 波 箱 如 果 打 左 柴,

士 啤 零 件 我 當 然 有 留.


SF8原 本 個 波 箱 係 黃 廠 → 上 村 中 途 已 打 柴,


now useing呢 個 係SF4 ge.,

> 都 好 難 在 香 港 有 零 件. 會 唔 會 考 慮 換 副 新 淨D既6LXB?


> (如 在MCW拆 下 的, 年 齡 少 十 多 年).

咁 又 唔 使 要MCWo個d偈woo,


更 可 況d「 馬 位 」 未 必fix.


遲d會 成 副 偈 拆 散,


徹 頭 徹 尾 翻 新 內 部 零 件.

> 仲 有 如 果 要 換 波 箱 油, 可 以 換 邊 隻? 市 面 易 唔 易 找?

波 箱 油 好 易 搵je,.


一 般 重 型 車 自 動 波 箱 油 都 適 用.

‧Ayumi Hamasaki‧  崎    ‧


~~~~~~~~~~~~~~~Beleaf in SF8~~~~~~~~~~~~~~~Article 6: (Request 2)

> Dolphin said:


> 現 在 找 零 件 有 困 難 嗎? 會 唔 會 要 在 英 國 訂?

我 可 能11月 會 去Scoland搵 零 件.


例 如 原 裝[車 太]環,Daimler軨 蓋


水 箱,新 波 掣,底 膠 等 等.,

> 部 車 行Rt.15時 性 能 仍 很 好 的, 需 要 大 規 模 的 維 修 嗎?

現 在 不 能 同 日 而 語 了,


許 多 隱 藏 問 題 不 斷 湧 現,


我 諗 絕 對 有 需 要


以COR標 準 重 修SF8.

‧Ayumi Hamasaki‧  崎    ‧


~~~~~~~~~~~~~~~Beleaf in SF8~~~~~~~~~~~~~~~Article 6: (Request 3)

> 巴 士 狂 徒 said:


>


> Why she has 'typhoon LEYLAND' logo gei?

複 製 品 是 也,


價 錢 不 便 在 此 討 論.


如 有 興 趣 請 私 下 與 我 聯 絡.

‧Ayumi Hamasaki‧  崎    ‧


~~~~~~~~~~~~~~~Beleaf in SF8~~~~~~~~~~~~~~~


Article D7:


Re: 貼相 : 新巴2042 (聖誕快樂全車身廣告)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5236&a=1

回應/Replies:

> 少 年 兵 團 . S3N361 said:


> 2042 @ 110


>


>


>


> 歡 迎 討 論

請 問 架 車 而 家 去 左 邊?


(掛 過78好 耐,但 而 家 又 唔 見 佢)

Article D8:


貼國寶相 : 3N11 DA8218 @ 98C
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5237&a=1

回應/Replies:

3N11 DA8218 @ 98C歡 迎 討 論

Article D9:


(舊金山)MUNI樣板車-9211
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5238&a=1

回應/Replies:


|1|

聽 友 人 說 此 車 已 試 了 很 長 時 間 , 最 近 終 於 放 出 來 行

twins? 9211&9212
有 冇 留 給 空 氣 的 說 話?


-


Camoran in SF
Article 9: (Request 1)

> 東 邪 (GK9112) said:


>


> -  都 未 見 過 Muni 車 頂 咁 大 舊 野o係 度 , 個 樣

This is the CNG tanks.


> 好 似 有 d 怪 . 雖 然 係 新 車 , 可 惜 Muni d 車 好


> 快 就 殘 .


>


> 東 邪


> GK 9112

The maintenance of MUNI has improved a lot recently.


Article D10:


Re: [估相拍攝點(2)]M31+M37 @ 77K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5239&a=1

回應/Replies:


|1|

> 屯 碼 大 家 庭 ※ 蝴 蝶 情 緣 said:


> 各 位 板 友 估 下 以 下 兩 張 相 在 邊 度 影 啦?


>


> M31 - DE 6718


>


>


> M37 - DE 8819


>


>


> butterfly Fate

1粉 錦 公 路 高 爾 夫 球 場 附 近


沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D
Article 10: (Request 1)

第 二 幅(M37)應 該 係 錦 田 公 路(錦 田 街 市 車 站)
相 片 來 源 : 九 巴 網 頁

蛋 仔


Article D11:


KMB ATR25 @ 112
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5240&a=1

回應/Replies:


|1|

KMB ATR25 @ 112
希 望 大 家 喜 歡 啦! :)

My Bus Homepage


3AV50
Article 11: (Request 1)

> 112 said:


>


>


>


> 想 問lei個 位 要 用 幾 多Zoom先 影 到 呀 ? ?

唔 過 8 0 m m


Article D12:


Re: 【調查】各位板友用甚麼相機
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5241&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

> 輝 仔 said:


> 各 位 板 友 , 你 地 現 時 通 常 用 緊 乜 相 機 影 巴 士 ? 有 冇 板


> 友 有 用 多 過 一 部 相 機 ? 如 用 單 鏡 反 光 機 的 板 友 你 地 又


> 用 緊 幾 多 支/邊 支 鏡 頭 ?


>


> 可 否 貼 些 你 們 相 機 的 作 品 上 來 ?


>


> 從 前 我 用 一 部 屋 企 人 買 的 傻 瓜 機Olympus miu zoom 105


> 那 時 影 的 相 也 不 是 太 多 :


>


>


>


> 去 年 十 月 買 了 一 部 數 碼 相 機Nikon Coolpix 995, 將 相 片


> 放 上 網 也 便 利 很 多 了 。


>


>


>


> 歡 迎 各 位 板 友 分 享 !


>


> --


> 輝 仔


我 用Nikon Coolpix 950, 去 年 暑 假 買 的


相 就 係 度

Article 12: (Request 1)

I'm using a Canon EOS88 with


the 35-80mm f/4.5-5.6 lens.Pre-FSA~~#1361Article 12: (Request 2)

以 前 我 是 用 傻 瓜 機 影 巴 士 的


至 於 型 號,我 就 忘 記 了,不 過 是 賓 得 的


仲 要 是 冇 得zoom那 隻


影 了 一 段 時 間,就 冇 再 影 巴 士 了


這 是 用 那 部 機 影 的 相:
現 在 唔 知 點 解


我 再 開 始 影 巴 士 了


用 的 都 是 用 傻 瓜 機


不 過 用 了Olympus的miu zoom 140


作 品 是 這 個:
上 圖 和 下 圖 還 有 一 個 分 別


上 圖 是 用scanner scan的


下 圖 不 是


似 乎 下 圖 的 效 果 比 較 好 呢....YauArticle 12: (Request 3)

我 最 初 影 巴 士 係 用 老 豆 部 陳 年 Nikon FT2 單 鏡 機,


配 有 一 支 28mm, 一 支 50mm, 一 支 35-70mm 同


200mm 鏡 頭, 影 巴 士 主 要 用 支 35-70mm.

到 大 約 2000 年 開 始 覺 得 拎 咁 大 部 機 去 影 車 好 麻 煩,


於 是 改 用 Nikon 210 AF 傻 瓜 機, 雖 然 質 素 較 差, 但


方 便 好 多. 同 時 亦 都 用 過 一 部 抽 獎 得 返 o黎 o既 Nikon


APS 相 機, 不 過 因 為 沖 費 好 貴, 而 質 素 又 同 部 傻 瓜 機


差 唔 多, 所 以 到 而 家 部 機 都 冇 再 用 過.

到 2001 年 7 月 就 買 o左 部 Nikon CP880, 唔 駛


買 菲 林 又 唔 駛 拎 去 沖 晒, 可 以 盡 情 亂 影. 不 過 我 覺


得 部 機 用 o黎 影 車 反 應 就 唔 夠 部 單 鏡 機 同 傻 瓜 機 好.

> 可 否 貼 些 你 們 相 機 的 作 品 上 來 ?

單 鏡 機:

攝 於 今 年 2 月, 部 dc 入 o左 廠 時.....

傻 瓜 機:

攝 於 去 年 5 月

dc:

攝 於 今 天Article 12: (Request 4)

小 弟 有 三 部 機 。


第 一 部 是Sony Mavica FD71


相(AA36)

第 二 部 是Canon Powershot G1,


在 人 口 普 查 中 賺 了 錢 後 買 的


相(ASV40)

尚 有 一 部Nikon APS傻 機(Nuvis 75i)


影 過8張 巴 士 相 , 但 未 晒 相


(基 本 上 小 弟 不 用 此 機 , 因APS菲 林/晒 相 極 貴)

PS.相 要copy link去browser先 看 到 。

尋 找 貼 相server中 的 沙 田 柚Article 12: (Request 5)

我 用olympus C-700 Ultra Zoom

去 呢 度 睇 啦:Article 12: (Request 6)

Canon S30

Article 12: (Request 7)

有 一 部Nikon F60
之 後0係 九 鐵 抽 中 部Kodak DC沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D


Article D13:


每日一rain:新巴DA10
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5242&a=1

回應/Replies:
新 巴DA10

歡 迎 討 論

HR 1918

Article D14:


Re: 曾受寵過的第一代AP
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5243&a=1

回應/Replies:

> Elvis~Elvisip.com said:


> 在 1 9 9 9 年 服 務 時 候 , 受 各 位 以 及 廣 大 市


> 民 的 觀 迎 及 注 重


>


> 但 是 現 在 , 第 一 代 A P 質 素 比 起 同 期 甚 至 早


> 過 他 們 出 道 的 金 車 為 低 , 究 竟 為 何 弄 至 這 個


> 地 步 呢 ?


>


> 有 些 A P 到 現 在 為 止 連 字 體 都 未 換 , 側 牌 有


> 些 更 壞 了 , 都 不 知 九 巴 如 何 保 養 這 批 車 的


>


> A P 2 0 連 電 牌 壞 了


>


> 少 年 兵 團-劍 湖 山 之 戰


> Transport HK香 港 運 輸 中 心


> http://www.elvisip.com>

但 我 不 覺 得 這 批 車 保 養 差 , 起 碼 這 批 車 行 車 表 現 唔


差 , 而 且 亦 沒 有 像U廠 的AP一 樣 打 冷 震 和 超 重 低 音 。

Article D15:


Re: 3BL @ 新版 IVE banner
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5245&a=1

回應/Replies:

> S3BL397 ~ EJ 4147 said:


> 呢 條 banner 用 一 個 字 形 容 , 正 ~~~


>


>


> ~ 歡 迎 討 論 ~

呢 條banner 貼0係 熱 狗 度 仲 正 呀^_^


等 我 又 整 返 張 先~~原 來 除 左 呢 兩 架 同DD3999 外


聽 聞98c 都 有 架3BL 有 呀~~

FV6840


Article D16:


沙廠龍躉 @ E34
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5246&a=1

回應/Replies:GL1489


Article D17:


[貼相]S3N50-DN366行13X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5248&a=1

回應/Replies:
歡 迎 討 論.

Article D18:


[劣作兩張]LW301(JV7629)@E33
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5249&a=1

回應/Replies:


|1|

今 日 終 於 完 成UT, 出 去 影 巴 士 相 。

首 次 去 屯 門 市 中 心 搭60X。

誰 不 知 行 到60X 站 頭 望 過E33站 坑 時, 見 到


有 部 電 躉 泊O左 響 度, 我 走 埋 去 睇,


'機 場 E33'!

我 當 然 影O左 佢 先 啦 。


此 車 好 似 係 響T廠1車 後 面, 屯 中 開


1040。 可 惜 我 張 相 頭 又 黑, 小 弟 又


忘 記 較P-L鏡, 結 果....

之 後 我 搭60X出 美 孚, 大 窩 口,


荔 橋, 佐 碼 影 相, 最 後 搭


60X番 屯 中 。 一 番 屯 中 就 見 到


#301泊 響E33站 坑 頭 位, 於 是


我 等 司 機 開 燈, 再 影 埋 右 邊 。

此 車 於1900於 屯 中 開 出 。


宜 家 部 車 應 該 就 快 響 機 場


開 番 入 屯 中 。

今 日 真 邪, 又 見 到volgren 九 巴


(車 身 冇logo)試 車(響60X離 遠 見 到),


又 見 到 冠 忠man, 仲 見 到 愉 景


灣 單 層man(未 出 牌)於 美 孚 出 現 。

請 多 多 指 教!

~_~嵐 巴 迷 上
Article 18: (Request 1)

> 9 4 8 said:


>


>


> 咁 計 落,301已 經 行 過A31、A41、A41P、A43、


> E33、E34、E42,係 差E31、E32、E41同 埋2條S線....


>


>


>


> 948

E41行 過la.........


Article D19:


〔十五分鐘前〕短龍GS7739 @ 30x
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5250&a=1

回應/Replies:


|1|
2|今 日 荃 威 仲 有 東 華241行39A~!

GL1489

Article 19: (Request 1)

> Peter said:


> 係ADS53(GS7736)呀 ﹐ 代 正 字 軌 行 全 日 ﹐ 因 為 今 朝9:14分


> 見 佢 返 來 我 樓 下 ﹐9:16-9:17分 開 走 。


想 問 下 呢 架 係 邊 條 線 掛 牌?Article 19: (Request 2)

> Marlboro@Feb said:


>


> 31

31 現 時 的 掛 牌 好 似 轉 晒 做 最 新 果 批 ADS 啦 wor .

235Fans ~ HT2897


Article D20:


新巴VA - VA39和VA40
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5251&a=1

回應/Replies:


|1|

ML81
Article 20: (Request 1)

坐o係 度 果 個 師 傅 係111字 軌


企o係 度 果 個 師 傅 係109字 軌


乜111字 軌 師 傅 要 攝109既 咩?


Article D21:


〈代貼〉3N5 與 3N172
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5252&a=1

回應/Replies:

謝 謝 觀 賞

Article D22:


代貼:是日特見DY9758 同 631
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5253&a=1

回應/Replies:Article D23:


四幅3ASV
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5254&a=1

回應/Replies:歐 三 引 擎

Article D24:


9號S3BL@屯門總修中心
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5255&a=1

回應/Replies:
歡 迎 討 論.

Article D25:


volgren MAN三張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5256&a=1

回應/Replies:
等 左 佢 兩 個 字
係 屯 廠 , 俾 前 面 部 超 豪 頂 住
走la

歡 迎 討 論

Article D26:


中 巴 VA 系 列 - VA40
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5257&a=1

回應/Replies:


|1|

~ 舊 牌 o既 VA40
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843
Article 26: (Request 1)

> ├VA12─307─HJ7748┤ said:


> 我 貼'新'牌


>

白 色 架 + 藍 底 白 邊 倒 後 鏡 , 型 !


但 未 見 過 喎 , 司 機 自 己 油o架 ?

Sherman


Article D27:


3AV@72X,S3N92,AD@87B
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5258&a=1

回應/Replies:歡 迎 討 論

Article D28:


九.城.新_巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5259&a=1

回應/Replies:

九 巴

城 巴

新 巴
~多 謝 觀 賞~!


歡 迎 提 出 意 見

Article D29:


貼相~三部板友代表車~S3BL~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5260&a=1

回應/Replies:


|1|

送 給 三 位 ^_^
~多 謝 觀 賞~!


歡 迎 提 出 意 見
Article 29: (Request 1)

釘 橋 你 呀~~


回 禮 先~~Sorry 呀~


只 係 影 過 你 架 愛 駒 行72A


仲 要 黑 頭~_~


張 相 上 次 已 經 貼 過0架 啦


希 望 你 唔 介 意 啦~~

FV6840


Article D30:


徵相:城巴許志安多年前廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5261&a=1

回應/Replies:


|1|
2|
3|

城 巴 有 許 志 安 多 年 前 的 朱 古 力 廣 告 的Banner巴 士 相!


唔 該~!
Article 30: (Request 1)

> 西 毒 (GK8843) said:


>


> ~ 其 實 呢 個 廣 告 都 唔 係 好 耐 . . .


> 2 年 之 前 o既 事 . . .


>


>


> 希 望 O岩 用 :p

我 都 貼 張 先~2700 有 呢 個 安 仔 廣 告0既 時 侯


車 尾 係Kelly 0既 錶 廣 告 呢~

FV6840Article 30: (Request 2)

我 又 貼...再 加 多 兩 個 安 仔 廣 告 巴 士:

My God...!My song...!(JVC 我 的 天,我 的 歌)
可 能 代 表Eason家 下 心 情...
Leslie ChanArticle 30: (Request 3)

> 大 埔 道 ~ JB9843(271) said:


>


> 直 情O岩 用


> 多 謝 晒!


> 不 過 仲 有 要 多 幾 幅:p

原 來 我 都 有 張^_^

Article D31:


一貼-勝利二型(年代久遠,質劣)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5262&a=1

回應/Replies:


|1|

質 素 無 乜 , 志 在 分 享

G544-大 角 咀 總 站
G???-沙 廠-傑 出 車 長 選 舉
LV101-筲 萁 灣多 謝 收 睇
Article 31: (Request 1)

> G544+868=ASV7 ~再 見 了~ said:


>


> 非 常 鐘 意 呢 張 相^^

多 謝 晒 呀!!


Article D32:


Re: 3601 行 82 劣作乙張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5264&a=1

回應/Replies:

> 怪 物 mbwhk.com said:


>


>


> 影 這 幅 時 , 有 位 中 年 巴 士 迷 與 其 妻 子 在 我 後 面


> 出 現 , 而 影 的 位 置 又 剛 巧 是 藍 灣 半 島 對 出...


>


> 會 否 是 站 長 大 人 呢 ? :P

一 來 我 冇 咁 好 彩 見 得 到 3601 行 82, 二 來 雖 然 我


三 張 幾 野, 但 樣 子 尚 未 到 中 年, 唔 好 以 為 我 個 樣


好 老 啦, 我 唔 認 老 架~~~ XP

Ken


Article D33:


Re: 誠意徵相:中巴VA4
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5265&a=1

回應/Replies:

> *新 巴6018*(會 考 中) said:


> thx!


>


> *新 巴6018*

~ 中 巴 VA4
希 望 O岩 用 :p
西 毒


GK 8843

Article D34:


城 巴 新 色 行 8X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5266&a=1

回應/Replies:

~ 貼 返 D 新 色 行 8X 先 :p

656
2201
2500
2800~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843

Article D35:


誠意徵相:中巴VA9(下文VA4作廢!)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5268&a=1

回應/Replies:

下 文VA4作 廢!萬 分Sorry!


thx!

*新 巴6018*
Article D36:


Re: 找不同遊戲...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5269&a=1

回應/Replies:


|1|
2|

> 怪 物 mbwhk.com said:


>


>


> 比 較 兩 車 , 大 家 找 到 多 少 樣 不 同 呢 ?


> (不 計 因 攝 影 角 度 而 產 生 的 不 同)


>


> 1. 車 牌 不 同 ;


> 2. 車 隊 編 號 不 同 ;


> 3. 電 子 牌 顯 示 不 同 :


>


> 請 繼 續~~

4. M-CHANNEL電 視 機


5. 倒 後 鏡


6. DENNIS、ALEXANDER、TRIDENT水 牌


7. 車 頭 「 鬼 面 罩 」 兩 粒 黑 色 「 的 」


8. 新 巴LOGO位 置


9. 車 頭 泵 把 「 霧 燈 」 位


10.頭 閘


11.上 層 車 頭 玻 璃 窗
Article 36: (Request 1)

> EH4312未 轉3波samsonyan said:


>


> M- CAHNNEL


> 上 層 扶 手


> 阿 記,trident,Dennis水 牌

頭'錦',


泵 把,


車 身(ALX500, ALX500 MKII?!? )


上 層 兩 頁 式 玻 璃


門 邊 睹 後 鏡'較'


下 層 車 箱 之 車 頭 頂 部 組 件
SiulamArticle 36: (Request 2)

一 部 有 開 前 閘


一 部 冇Yau


Article D37:


已消失在大欖的優惠卷
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5270&a=1

回應/Replies:Article D38:


[徵相] 雞鴨寶
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5271&a=1

回應/Replies:

請 問 各 位 有 無 雞 鴨Cab相 同 埋 寶 尾 相?


如 果 有 , 能 夠 貼 上 來 嗎?

唔 該 晒 !

Article D39:


貼相:3N11@11
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5272&a=1

回應/Replies:
此 情 不 再!


歡 迎 討 論!

Article D40:


貼相:3BL25@5
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5273&a=1

回應/Replies:
30/4/2002到 期!


歡 迎 討 論!

Article D41:


劣機劣劣=上等劣劣作
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5274&a=1

回應/Replies:


|1|

今 日 帶 左 個 可 影 相 的webcam仔 通 街 影 下 … 臨 回 家 時 影 左D大 劣 作 … 完 全 唔 理 影 係 好 唔 好 感 影(雖 得35萬 象 素 … 但 有17張 相 … 請 見 諒):

Article 41: (Request 1)

朋 友


當 在 同 一 篇 文 內 貼 相 多 於 五 張 時


請 在 標 題 上 列 明 貼 相 數 目


以 方 便 其 他 板 友


詳 情 可 參 考 本 板 討 論 區 詳 情


謝 謝


另 外 全 文 有 十 六 張 相,不 是 十 七 呢...

>

唔,九 巴 落 廣 告 總 忘 記 落 埋 車 頂 那 些...Yau


Article D42:


SF8 Wallpaper 3.0 beta
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=5280&a=1

回應/Replies:‧Ayumi Hamasaki‧  崎    ‧


~~~~~~~~~~~~~~~Beleaf in SF8~~~~~~~~~~~~~~~