20020220
巴士舊文--2002年2月20日


Article A1:


Re: 請問九巴的59M路線有冇用S3V做掛 牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2435&a=1
回應/Replies:> 情 迷 巴 士 王 的LEMON said:
> 請 問 九 巴 的59M路 線
> 有 冇 用S3V做 掛 牌?

無 、 但 屯 廠 有5架S3V做 後 備
有 時 會 行59mArticle A2:


輕鐵巴士增強服務(四條線)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2436&a=1
回應/Replies:1.18/2起,逄 星 期 一 至 六,K1X朝 早 有 兩 班 特 別 車,由 朗 屏 開 出 後,先 經 富 泰,然 後 返 回 兆 康 往 屯 碼,經 富 泰 時 間 約0700,0745.

2.10/3起,659加 強 至 繁 忙 時 間9分 一 班,尾 車 順 延20分 鐘.

3.10/3起,A74加 強 至 繁 忙 時 間10分 一 班,尾 車 順 延20分 鐘.

4.三 月 底,A73加 強 至 繁 忙 時 間13分 一 班.Article A3:


Re: [急問] 員工溝通巴士到站時間
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2437&a=1
回應/Replies:> 我 係 第 一 架 新 巴~1001 said:
>
> 27/2:黃 竹 坑 新 ?h ,利 東, 鴨 利 洲, 置 富
通 常 部 車3點 X 廠 ,5點 半 前 返 到 廠..
至 於 幾 點 到 以 上 地 方 就 要 自 己 計 計 啦...Article A4:


奇想......空氣污染指數
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2438&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

我 這 個 完 全 係 奇 想 , 唔 得 閒 可 以 唔 睇

會 唔 會 有 一 日 , 香 港 的 空 氣 污 染 指 數 去 到 二 三 百 ,
跟 住 政 府 勒 令 要 所 有 於 街 上 的 巴 士 齊 齊 關 冷 氣 ?

又 或 者 , 直 頭 唔 畀 巴 士 行 走 繁 忙 街 道 ?

Article 4: (Request 1)

> ACKL ~ DJ2813 said:
>
> 我 諗 唔 會 唔 俾 巴 士o既 , 若 果 有 此 一 日 , 應 該 係 唔 俾
> 私 家 車 出 街 行 反 而 仲 好....
>
> Andrew C.K. Lam

邊 有 可 能 唔 畀 私 家 車 出 街 ? ? 你 知 特 區 政 府 幾 咁 重 視 有 錢 人 o既 利 益 o架 啦

Article 4: (Request 2)

陳 祖 澤 都 算 有 錢,佢 唔 俾 巴 士 出 街...

Article 4: (Request 3)

呀 呀...係 喎 係 喎...佢o地 係 香 港o既 經 濟 命 脈 ,
冇o左 佢o地 香 港 人 會 通 通 餓 死o架! 都 係 唔 郁 得
唔 郁 得~~:p

Andrew C.K. Lam

Article 4: (Request 4)

> 冷 火 張 大 勇 said:
>
> 拉 開 少 少 講 , 其 實 那 些 室 內 巴 總 , 如 沙 中 , 屯 中 , 荃 地
> 等 , 其 指 數 去 到 幾 高 呢 ?
>
> 張 大 勇

I sure would invite you to come to one of the worst air-quality bus terminus in HK...China HK City!

100 Wong
Article A5:


Re: 路線建議:590A於非繁忙時間停駛
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2439&a=1
回應/Replies:


|1|

> 3AD46 said:
> 路 線 建 議 :590A於 非 繁 忙 時 間 停 駛
>
> 於 平 日 十 點 至 下 午 四 點 , 停 開 590A 路 線 , M590 於
> 該 段 時 間 改 回 使 用 假 日 路 線 行 走 , 以 減 少 路 面 吉 車 數 目 。
>
> 眼 見 590 由 一 條 賺 錢 線 , 變 為 590A 及 M590 兩 條 ( 我 認 為 ) 蝕 本 線......
>
> 這 是 為 新 巴 減 低 成 本 建 議 之 其 中 一 個 , 各 位 認 為 如 何 ?


但 是M590全 日 都 好 好 客!所 以 唔 適 合 轉!

不 如 叫90延 長 去 海 怡 啦!

DL

Article 5: (Request 1)

> Busworm said:
> 咁590系 摺 哽 都 得 啦,又 唔 係 快 得 幾 多 又 要 貴 過 人 地.

不 過 剛 o岩 留 意 到 兩 架 出 中 環 的 90 同 590A,
90 號 得 三 個 人 ,590A 就 有 十 幾 個......

世 事 無 絕 對 的~~~

-_-!
Article A6:


Re: KMB 8號將於二月二十三日全冷
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2440&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|

> 行5C的 躉 仔 said:
> KMB 8號 將 於 二 月 二 十 三 日 全 冷
> 收 費:$4.2
> 班 次 和 以 往 差 不 多,約 為 十 數 分 鐘 一 班
> 用 車:??(小 弟 估 會 是ADS,因 為 已 經 沒 有 多 餘 的ATS/ASV了
> 來 源:何 文 田 第 五 座 的 巴 士 站(往 尖 碼 方 向)

小 弟 估 會 用AL。 因 為 放 農 曆 年 假 前 小 弟 已 見 有
AL由 窩 打 老 道(獅 隧 方 向)轉 入 培 正 道 ,
今 日 小 弟 就 見 到 兩 部AL由 窩 打 老 道(獅 隧 方 向)
轉 入 培 正 道 。

Article 6: (Request 1)

服 務 時 間 和 班 次 不 變!
用 車??????好 難 估,可 能 用ATS掛!

剛 剛 去 完 愛 民 村 看 通 告 的
DL

Article 6: (Request 2)

> 波 浪 紋6008+DA64 said:
>
> 如 果 用ATS74(KD801)做rt.8掛 牌 就 好 了 :P

會 唔 會 用 264M 果 d ATS 呢?
因 為 以 前 好 似 有 版 友 講 過 遲 d 264M
全 轉 用 十 二 米 車 行 走?

Article 6: (Request 3)

> 雲 上 的 日 子DN7354 said:
> $4.2奇 實 好 貴,如 果 坐 由 紅 火 坐8號 小 巴 去 愛 民 只 得$2.9

咁 係 因 為 $4.2 係 由 尖 碼 經 何 文 田 返 落 九 龍
地 鐵 站 的 距 離 。 不 過 我 都 覺 得 應 該 加 個 分 段 。

德 武 十 年 二 月 己 未 日 申 初

Article 6: (Request 4)

> G@kei.com! said:
> 想 當 年 中 學 搭 3 或 8 返 放 學 時 ﹐ 二 者
> 都 是 $1.20 (中 一 時 半 價 六 毫) 後 來 隨
> 著 數 次 加 價 ﹐ 8 號 的 車 費 不 知 在 哪 一 次
> 加 價 中 加 幅 大 過 3 號 ﹐ 於 是 之 後 就 一 直
> 較 貴 。
>
> 其 實 按 車 程 來 厘 定 8 號 的 車 費 是 不 合 理
> 的 ﹐ 因 為 8 沿 自 以 前 的 8 和 20 ﹐ 具
> 部 份 有 循 環 線 的 特 徵 ﹐ 幾 乎 沒 有 人 會 坐
> 足 全 程 。 車 費 應 只 計 兩 個 總 站 分 別 往 何
> 文 田 的 距 離 才 算 合 理 。
>

咪 係...
看 看 沙 田 的 兩 條 線:82K同88K,
82K由 大 圍 美 林 到 火 炭 火 車 站 , 收$3.5
88K由 大 圍 顯 徑 到(火 炭)駿 景 園 , 熱 狗 收$3.0,
以 兩 條 線 的 兩 個 總 站 計 ,88K甚 至 長 少 少 ,
但 收 費 卻 比82K低 ,
歸 根 究 底 大 概 九 巴 都 是 以 沙 田 市 中 心 來 計 算 車 費 ,
所 以 可 以 比 較 平

而 且 就 算 計 晒 兩 個 總 站 的 全 程 ,$4.2的 全 冷 收 費 真 係 太 貴 了 ,
沙 田 區 的 兩 條 全 冷 線81K同83K, 以 前 熱 狗 時 都 係 收$3.0,
冷 熱 混 合 時 雖 然 收$4.2, 但 全 冷 後 都 減 到$3.7,
一 開 始 就 係 全 冷 的287K就 收$3.8,
8號 全 冷 , 卻 照 收 冷 熱 混 合 價 , 好 像 有 點 兒 那 個...
雖 然 其 他 市 區 路 線 都 是 如 此 ,
但 難 道 住 市 區 的 人 應 該 接 受 較 高 的 收 費?

Xero

Article 6: (Request 5)

同81K,82K一 樣 , 兩 線 起 初 都 係 差 兩 毫
後 來 一 次 加 價 , 距 離 就 變 到 五 毫

P.S: 當 年 兩 線 仲 係 雞 車

Article 6: (Request 6)

> 307全 日 服 務! / 279P全 日 服 務? said:
>
> 早 料 有 這 一 日,咁D BL同 M會 拎 去 湯 定 派 去 邊 條 線 呢?
>
> 307全 日 服 務!

May be 77k
或 者k廠 例 如13M,15A,94/99.17

Article 6: (Request 7)

> 有 沒 有 一 首 歌 會 讓 你 想 起LV5 said:
>
> 唔 知 又 會 吾 會 再 爛 尾...好 似 同18一 樣

唔 會 啦!
上 次18因 為 九 龍 城 區 議 會 未 開 會 決 定 先 唔 轉 住,但 今 次
已 得 到 區 議 會 通 過,相 信7B,17,18也 會 於 短 期 內 全 冷!

DL

Article 6: (Request 8)

我 估 今 年 好 多 原 本 以 雙 軸 巴 士 做 掛 牌 車 之 路 線
會 全 轉 用 空 調 巴 士 行 走...

Article 6: (Request 9)

> 3AD46 said:
>
> 18 號 知 唔 知 幾 時 全 冷 ?

還 有17幾 時 全 冷 ?217P幾 時 取 消?

Article 6: (Request 10)

> Albert46 said:
>
> 仲 有41,45幾 時 加 冷or全 冷?


41計 劃 於 今 個 月 全 冷 。


948

Article 6: (Request 11)

不 知 道,因 為7B,17,18的 乳 豬 紙 和 以 往 一 樣,只 有8換 了 新 的 乳 豬 紙
Article A7:


城巴No#200是否新的座倚?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2441&a=1
回應/Replies:城巴No#200是否新的座倚?Article A8:


Re: 307的收費過高點解仲咁受乘客歡迎?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2442&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 307全 日 服 務! said:
> 有 好 多 轉 車 方 法 都 平 過 淨 係 搭307,
> 點 解 都 仍 然 受 乘 客 歡 迎 呢?
> 74X,75X + 680,681,681P除 外.
>
> 例 如271 + 天 星 小 輪 = $9.1 + $1.7 = $10.8
> 而 平 日 K12+東 鐵+K16更 低 至$9.0!
> 就 算 係 紅 磡 轉101,104,109,111,113,115都 係$16.2.
>
> 難 道 乘 客(非 巴 迷)沒 有 不 滿 嗎?
> 當 然 我 無 不 滿!
>
> 因 為 我 擔 心 遲D會 有 乘 客 不 滿,故 早D同 大 家 傾!
> 歡 迎 提 出 任 何 理 由.
>
> 307全 日 服 務!

因 為 轉 車 好 麻 煩, 如 果 唔 係 每 朝 去 何 文 田 上 班 都 搭 天 星 小 輪 去 尖 沙 咀 轉 8 號 或 去 紅 墈 轉 免 費 巴 士 去 何 文 田 啦, 慳 成
四 五 蚊 架!!

Article 8: (Request 1)

據 我 經 驗:
由 新 界 往 九 龍, 及 由 新 界 往 香 港 (快 線) , 車 程 都 是
一 樣 。(如969出 香 港 中 環 約 一 小 時 ,69x出 九 龍 都 差 不
多 一 小 時 , 出 到 中 環...)

因 此 , 經 九 龍 轉 車 往 香 港 會 浪 費 時 間 。

> 勤 入 石 澳 - 小 林 said:
>
> 好 簡 單,
> 因 為 一 程 車,
> 夠 方 便.
>
> SiuLam

Article 8: (Request 2)

這 當 然 呢^^
特 叫 是 還 要 等 車 、 行 路 去 坐 車 等 等
好 多 時 間 都 浪 費 了......

不 過 係 香 港 , 一 塞 車 就 真 是 嚇 人 了^^

Article 8: (Request 3)

> NC生 還 者--AA48嚐 盡 鯉 魚 海 鮮 餐 said:
>
> 咁 全 日 之 前 的 收 費 係 唔 係 一 樣 先?(因 為 唔 熟 大 埔 車 的 收 費,請 諒!)
>

冇 變 過, 一 模 一 樣
Article A9:


Re: [路線建議]新巴8號(再改良版)+84取消
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2443&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 澳 洲 版-九 巴3ASV3+新 巴5001 said:
> 路 線:杏 花 村<->灣 仔 碼 頭(經:小 西 灣,藍 灣 半 島,太 古),cut晒Shau Kei Wan-QuarryBay一 段...
> 收 費:
> 全 程$4.5
> 分 段:
> 太 古 城 往 灣 仔 碼 頭$4.0
> 砲 台 山 地 鐵 站 往 灣 仔 碼 頭$3.5
> 北 角(書 局 街)往 杏 花 村$4.0
> *往 灣 仔 方 V 中 央 圖 書 館 外 轉 乘19,23,38,42可 有$1.5優 惠
> **往 杏 花 村 方 向 港 運 城 對 面 轉 乘2A可 有$1.5優 惠
>
> 班 次:
> 平 日5:30-0:15 每5-10分 鐘 一 班
> 假 日6:00-0:30 每6-12分 鐘 一 班
> 派 車:
> 開 線 時 派14XX,如 果 好 客 就 改60XX/新trident
> 路 線:
> 灣 碼 方 向-盛 泰 道,永 泰 道,柴 灣 道,左 轉 小 西 灣 道,新 業 街,右 轉 小 西 灣 道,藍 灣 半 島 巴 總,小 西 灣 道,小 西 灣 巴 士 總 站,小 西 灣
道,柴 灣 道,東 區 走 廊 支 路,寧 富 街,利 眾 街,康 民 街,柴 灣 道,東 區 走 廊,太 古 城 道,太 古 城 巴 總,再 上 東 區 走 廊,跟8X落 英 皇 道,高 士
威 道,跟 原8號 往 灣 碼.
> 杏 花 村 方 向-跟 原8號 往 北 角 英 皇 道,東 區 走 廊,太 古 城 道,太 古 城 巴 總,再 上 東 區 走 廊,跟8X上 柴 灣 道,跟 原8號 往 小 西 灣,小 西
灣 道,永 泰 道,跟84往 杏 花 村.
>
> 84呢 就 取 消,杏 花 村 一 條 線 夠 晒........
>
>


> 希 望 新 巴 可 以 能 救 返8號 啦...已 經 講 到 口 水 都 乾...在 此 我 希 望 如 果 真 係 有 新 巴 高 層 看 到HKBDB,好 好 檢 討 新 巴 路 線 網
絡,唔 好 瀨 三 瀨 四 找 藉 口...我 要 講o既 都 已 經 講 晒!嘩!特 快 都 收 四 個 半!
蝕 死 都 似!

DL

Article 9: (Request 1)

左 兜 右 兜 啦
點 解 唔 係 小 西 灣 開?一 來 又 快o的,二 來 又 可 以 同 城 巴85號
爭 客.

不 過 這 條 線 去 北 角 都 幾 有 競 爭 力,但 講 到 做 太 古 客,係 咪 真
係 有 必 要 呢?

另 外 派 車 方 面,我 覺 得 無 乜 必 要 派Centroliner同12M Trident啦.
以85的 客 量 黎 睇,加 上 如 此 頻 密 的 班 次,派dart仔 都 夠 客 啦~

Article 9: (Request 2)

> 84呢 就 取 消,杏 花 村 一 條 線 夠 晒........


不 如 先 經 小 西 灣 然 後 入 杏 花 村 再 上 東 廊
要 不 然 , 起 杏 花 村 上 車
巴 士 先 東 行 經 小 西 灣 然 後 才 上 東 廊
俾 杏 花 村 乘 客 一 個 兜 路 的 壞 印 象
吸 引 力 亦 都 大 減


>


> 希 望 新 巴 可 以 能 救 返8號 啦...已 經 講 到 口 水 都 乾...在 此 我 希 望 如 果 真 係 有 新 巴 高 層 看 到HKBDB,好 好 檢 討 新 巴 路 線 網
絡,唔 好 瀨 三 瀨 四 找 藉 口...我 要 講o既 都 已 經 講 晒!


無 錯
新 巴 作 為 一 間 服 務 大 眾 的 公 司
理 應 檢 討 自 己 服 務 質 素

Article 9: (Request 3)

> 縱 橫 港 島 北 ‧Victory 6001 said:
>
> 我 諗 建 議 者 係 想'新8號'服 務 番 康 翠 台 的 居 民,
> 客 源 有 番D保 障,但 感 覺 上 係 同8X爭 緊 客.
>
> 而 且 建 議 者 疏 忽 了 取 消84後 的 相 應 措 施.
> 其 實 除 小 西 灣 至 杏 花 村 段 外,'新8號'同84
> 根 本 沒 有 衝 突.

哈 哈 哈..全 中!我 身 為 康 翠 台 客,更 係 要 顧 啦!
中 晒,就 係 想 同8X爭 客

我 都 知 疏 忽 左 取 消84後 相 應 措 施,無 辦 法 啦,就 得 一 條 第 二 條 (82)又 可 能 死....
Article A10:


Re: S一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2444&a=1
回應/Replies:> 遙 控 巴 士 聯 盟--68X字 軌ME14--DF9565 said:
> 請 問 九 巴 車 隊,車 隊 編 號S點 解??
> 即 係S3N,S3BL,S3M,S3V
>
> AS除 外(我 知 點 解)

S=short
S3BL短 過3BL、S3M短 過3M、S3N短 過3N

S3V 應 該 係 為 了 與 上 面 三 種 車 睇 齊 。Article A11:


新巴新車用舊車牌之忽發奇想
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2445&a=1
回應/Replies:


|1|

請 問 新 巴 在 部 份 新 車 上 採 用 舊 車 牌 ﹐
其 原 來 的 車 是 否 都 仍 然 存 在 ﹖(至 少
DS1 好 似 仲 健 在)

由 於 有 站 友 稱 一 個 已 停 牌 的 車 牌 不
能 保 留 超 過 一 個 時 限 (一 年? 兩 年?)
會 不 會 新 巴 想 藉 把 這 些 車 牌 用 在 新
車 上 來 保 留 這 些 車 牌 ﹐ 而 想 著 有 朝
一 日 幫 那 些 舊 車 出 牌 ﹐ 然 後 再 將 原
來 的 車 牌 '物 歸 原 主' 呢 ﹖

除 此 之 外 ﹐ 大 家 又 能 否 想 到 新 巴
此 舉 的 其 他 好 處 ﹖

Article 11: (Request 1)

> ‧__‧1005與 綠 巴 總 said:
>
> It should be two years

但 那 些 舊 牌 的 原 主 除 了CD2198外
其 他 都 是 來 自 於 退 役 的 工 程 車
而 該 批 工 程 車 大 多 被 拆 毀 了

會 不 會 仲 有 部 分 工 程 車 被 保 留 下 來 呢
煩 請 其 他 板 友 補 充
Article A12:


大公審結果公佈 (超長文)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2447&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|
23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|
31|
32|
33|

> 荃 灣 獨 裁 者 said:
> 敬 啟 者 :
>
> 首 先 很 感 謝 各 位 板 友 對 這 一 次 「 大 公 審 」 的 支
> 持 。 在 收 集 各 方 面 的 意 見 後 , 本 人 決 定 先 將 公
> 審 所 得 的 結 果 整 理 , 並 製 成 一 「 九 巴 各 路 線 功
> 罪 總 列 表 」 。 每 一 條 在 公 審 中 提 及 的 路 線 都 會
> 在 下 面 的 總 表 中 被 詳 細 審 判 。
>
> 以 下 為 列 表 內 容 。
>
>


> 九 巴 路 線 功 罪 總 列 表
>
> 該 表 涉 及 市 區 路 線 35 條 、 新 界 路 線 100 條 、
> 過 海 隧 道 路 線 15 條 , 馬 場 路 線 4 條 , 總 共 154
> 條 。
>
> 1A (尖 沙 咀 碼 頭 ← → 中 秀 茂 坪)
> 雖 然 本 線 班 次 非 常 頻 密 , 然 而 有 部 份 回 應 者 認
> 為 該 線 收 費 偏 高 。 例 如 界 限 街 往 秀 茂 坪 的 乘 客
> 便 需 繳 付 高 達 五 元 六 角 的 分 段 收 費 。 該 線 東 行
> 在 牛 頭 角 開 始 的 分 段 收 費 點 應 提 早 至 聖 德 肋 撒
> 教 堂 附 近 。 此 外 , 亦 有 回 應 者 認 為 該 線 空 調 巴
> 士 不 足 , 應 盡 快 改 為 全 以 空 調 巴 士 行 走 。
>
> 2 (蘇 屋 ← → 尖 沙 咀 碼 頭)
> 該 線 用 車 新 穎 及 班 次 頻 密 , 然 而 空 調 巴 士 收 費
> 超 出 普 通 巴 士 收 費 的 1 . 4 倍 是 極 昂 貴 的 收 費 。
> 建 議 調 低 所 有 同 級 巴 士 路 線 的 空 調 收 費 。
>
> 2B (竹 園 ← → 長 沙 灣)
> 該 線 班 次 極 為 疏 落 , 引 致 乘 客 極 大 的 不 便 。 另
> 外 , 該 線 沒 有 空 調 巴 士 行 走 , 亦 影 響 其 服 務 質
> 素 。 現 時 2F 號 路 u 已 經 有 供 不 應 求 的 情 況 出 現 ,
> 建 議 加 強 2B 線 服 務 以 作 有 效 輔 助 。
>
> 2C (又 一 村 ← → 尖 沙 咀 [循 環 線])
> 該 線 與 4A 線 合 併 後 減 班 不 斷 , 令 該 線 常 客 極 為
> 不 便 。 另 外 , 該 線 用 車 非 常 殘 舊 。 建 議 盡 快 依
> 照 計 劃 , 在 本 年 內 改 為 全 以 空 調 巴 士 行 走 。
>
> 2D (澤 安 ← → 東 頭)
> 用 車 很 新 穎 , 然 而 班 次 仍 然 非 常 疏 落 。 建 議 加
> 強 班 次 , 那 麼 流 失 到 紅 色 小 巴 的 乘 客 將 會 回 流 。
>
> 2E (白 田 ← → 九 龍 城 碼 頭)
> 近 年 班 次 已 經 加 密 , 並 加 入 大 型 低 地 台 巴 士 行
> 走 。 但 空 調 班 次 仍 略 嫌 不 足 。 在 6C 等 路 線 出 現
> 供 不 應 求 及 西 九 龍 填 海 區 發 展 迅 速 的 情 況 下 ,
> 該 線 服 務 仍 有 加 強 的 空 間 。
>
> 2F (長 沙 灣 ← → 慈 雲 山 南)
> 近 期 加 派 較 大 型 巴 士 行 走 , 但 部 份 時 間 仍 有 供
> 不 應 求 的 情 況 出 現 , 引 起 車 廂 擠 迫 。 建 議 加 強
> 其 輔 助 線 2B 的 服 務 以 疏 導 繁 忙 時 間 乘 客 。
>
> 3C (慈 雲 山 北 ← → 中 港 碼 頭)
> 用 車 很 新 穎 。 然 而 , 在 慈 雲 山 區 公 屋 重 建 完 成
> 之 際 , 乘 客 量 大 幅 增 加 , 有 班 次 不 足 的 情 況 出
> 現 , 望 多 加 改 善 。
>
> 6 (美 孚 ← → 尖 沙 咀 碼 頭)
> 6A (荔 枝 角 ← → 尖 沙 咀 碼 頭)
> 該 兩 線 班 次 及 用 車 均 可 接 受 , 但 和 2 號 路 線 一 樣 ,
> 有 人 認 為 該 兩 線 收 費 非 常 高 。 另 外 有 回 應 者 認 為
> 6A 號 路 線 設 計 不 良 。
>
> 6D (長 沙 灣 甘 泉 街 ← → 牛 頭 角)
> 班 次 甚 為 不 足 。 另 外 有 回 應 者 發 現 該 線 司 機 駕
> 駛 速 度 甚 低 。

同 九 巴2A路 線 比 較,6D路 線 由
牛 頭 角 去 長 沙 灣 巳 經 快 過
2A路 線,因 為6D路 線 途 經 的
街 道 較2A路 線 途 經 的 街 道
暢 順,除 了6D路 線 的 車 長 之 外,
我 相 信2A路 線 的 車 長 都 喜 歡 碌 車.

>
> 7 (樂 富 ← → 尖 沙 咀 碼 頭)
> 用 車 新 穎 , 但 收 費 高 。
>
> 7B (樂 富 ← → 紅 磡 碼 頭)
> 大 部 份 回 應 者 均 指 該 線 班 次 不 足 及 沒 有 空 調 服
> 務 。 另 外 現 有 用 車 亦 非 常 殘 舊 。 何 文 田 村 重 建
> 完 成 , 該 線 發 展 空 間 極 大 , 望 九 巴 多 加 改 善 。
>
> 8 (九 龍 地 鐵 站 ← → 尖 沙 咀 碼 頭)
> 總 站 路 線 指 示 不 足 , 容 易 令 不 熟 悉 該 線 的 人 受
> 繞 路 之 苦 。 另 外 該 線 班 次 不 足 、 沒 有 空 調 巴 士
> 及 用 車 非 常 殘 舊 。 由 於 該 線 在 上 下 課 時 間 客 量
> 不 俗 , 故 服 務 必 須 改 善 。
>
> 9 (尖 沙 咀 碼 頭 ← → 坪 石)
> 最 近 尖 沙 咀 碼 頭 有 工 程 , 令 該 線 有 些 改 動 , 班
> 次 變 得 不 穩 。 情 況 在 改 動 取 消 後 仍 未 改 善 , 有
> 回 應 者 需 苦 候 該 線 甚 久 。

9路 線 同203E路 線 可 能 受
新 填 地 街,旺 角 道 塞 車 影 響
先 至 會 搞 到 班 次 延 誤.

>
> 11D (樂 富 ← → 觀 塘 碼 頭)
> 用 車 新 穎 , 但 班 次 不 算 很 頻 密 。 有 回 應 者 曾 經
> 聲 稱 要 在 樂 富 苦 候 甚 久 。
>
> 11X (上 秀 茂 坪 ← → 紅 磡 車 站)
> 加 入 空 調 巴 士 行 走 後 仍 然 班 次 疏 落 。
>
> 12 (深 水 埔 東 京 街 ← → 尖 沙 咀 [循 環 線])
> 班 次 仍 非 常 疏 落 。 在 西 九 龍 發 展 迅 速 的 情 況 下
> 該 線 應 該 加 密 班 次 及 加 入 空 調 巴 士 行 走 以 吸 引
> 大 量 潛 在 的 乘 客 。
>
> 13X (中 秀 茂 坪 ← → 尖 沙 咀 碼 頭)
> 該 線 沒 有 空 調 巴 士 服 務 且 不 是 全 日 行 走 。 秀 茂
> 坪 乘 客 被 迫 乘 搭 較 慢 的 1A 號 巴 士 。 現 在 秀 茂 坪
> 區 重 建 將 近 完 成 , 人 口 必 定 劇 增 , 希 望 該 線 盡
> 快 改 為 全 日 服 務 及 加 入 空 調 巴 士 行 走 。
>
> 14B (牛 頭 角 ← → 藍 田 廣 田 村)
> 班 次 頻 密 , 唯 沒 有 空 調 巴 士 服 務 。
>
> 15A (慈 雲 山 北 ← → 藍 田 北)
> 空 調 班 次 不 足 。
>
> 17 / 217P (愛 民 ← → 觀 塘 月 華 街)
> 空 調 班 次 不 足 。
> 按 : 本 來 的 指 控 是 17 沒 有 空 調 班 次 , 但 由 於 217P
> 就 是 17 的 空 調 班 次 , 該 指 控 被 評 為 無 理 而 遭 修
> 改 。
>
> 18 (深 水 埔 東 京 街 ← → 愛 民 [循 環 線])
> 班 次 非 常 疏 落 及 沒 有 空 調 班 次 。 希 望 盡 快 完 成
> 原 於 二 月 進 行 , 對 該 路 線 作 出 的 全 空 調 化 計 劃 。
>
> 23 (觀 塘 碼 頭 ← → 順 利 [循 環 線])
> 沒 有 空 調 服 務 。 用 車 雖 大 , 但 很 殘 舊 。 兩 項 均
> 需 改 善 。
>
> 26M (觀 塘 月 華 街 ← → 彩 虹 地 鐵 站 [循 環 線])
> 用 車 十 分 殘 舊 , 班 次 也 不 足 。
>
> 27 (順 天 ← → 旺 角 [循 環 線])
> 居 於 順 利 、 順 天 的 大 部 份 板 友 均 認 為 該 線 的 班
> 次 十 分 不 穩 定 。 原 因 包 括 : 司 機 以 過 低 的 速 度
> 駕 駛 此 線 、 司 機 及 站 長 經 常 以 超 過 規 定 的 時 間
> 用 膳 、 公 司 監 管 不 足 , 以 及 循 環 線 性 質 影 響 班
> 次 穩 定 等 。 希 望 公 司 可 加 強 監 督 , 並 檢 討 該 線
> 的 法 定 行 車 時 間 。 有 需 要 時 應 在 旺 角 設 一 總 站 ,
> 以 改 善 班 次 穩 定 度 。
>
> 28A (樂 華 ← → 觀 塘 碼 頭)
> 空 調 巴 士 收 費 非 常 貴 。 (和 2, 6, 6A 一 樣)
>
> 29M (順 利 ← → 新 蒲 崗 [循 環 線])
> 空 調 巴 士 收 費 非 常 貴 。 同 級 的 路 線 如 31, 36M 等
> 的 空 調 巴 士 收 費 都 比 該 線 少 一 至 兩 成 。
>
> 30 (荃 威 花 園 ← → 長 沙 灣)
> 即 使 改 用 最 小 型 的 單 層 巴 士 , 班 次 仍 維 持 在 極
> 疏 落 的 水 平 。 另 外 收 費 極 高 , 路 線 也 極 為 迂 迴 。
> 建 議 將 該 線 重 組 , 否 則 資 源 無 法 有 效 地 運 用 。
>
> 30X (荃 威 花 園 ← → 黃 埔 花 園)
> 該 線 空 調 收 費 非 常 高 。 部 份 行 走 城 門 隧 道 的 巴
> 士 路 線 (46X/47X/48X 等)與 該 線 屬 同 一 收 費 等 級 ,
> 但 該 線 收 等 比 它 們 高 出 約 七 分 一 。 另 外 , 該 線
> 班 次 失 準 情 況 極 為 嚴 重 。 部 份 苦 候 其 他 巴 士 路
> 線 半 小 時 的 乘 客 亦 未 能 看 見 該 線 巴 士 的 蹤 影 ,
> 足 證 該 線 班 次 失 準 情 況 比 「 需 要 乘 客 苦 候 半 小
> 時 」 還 要 嚴 重 。 最 後 , 該 線 非 常 繞 路 , 以 致 荃
> 景 圍 乘 客 的 車 程 增 加 。 230X 路 線 應 全 日 行 走 ,
> 給 予 該 區 居 民 多 一 個 選 擇 。
>
> 31 (荃 灣 碼 頭 ← → 石 籬 [循 環 線])
> 空 調 化 後 班 次 頻 密 及 穩 定 , 收 費 亦 不 太 過 份 ,
> 服 務 很 好 。
>
> 31B (石 籬 ← → 奧 運 站)
> 班 次 相 當 頻 密 , 惜 沒 有 空 調 服 務 是 其 一 短 。
>
> 31M (石 籬 梨 貝 街 ← → 葵 芳 地 鐵 站)
> 空 調 化 後 班 次 頻 密 及 穩 定 , 收 費 亦 不 太 過 份 ,
> 服 務 很 好 。
>
> 32 (石 圍 角 ← → 奧 運 站)
> 路 線 設 計 惡 劣 , 與 多 線 重 複 , 以 致 客 量 不 足 。
> 另 外 該 線 既 班 次 疏 落 , 也 沒 有 空 調 巴 士 服 務 。

但32路 線 由 石 梨 往 旺 角 可 以
快 過35A路 線 及36B路 線.

>
> 32B (荃 灣 碼 頭 ← → 象 山 [循 環 線])
> 該 線 既 班 次 疏 落 , 也 沒 有 空 調 巴 士 服 務 。 如 果
> 改 用 單 層 空 調 巴 士 行 走 及 稍 稍 加 密 班 次 , 客 量
> 相 信 可 以 回 升 。
>
> 33A (荃 灣 如 心 廣 場 ← → 旺 角 柏 景 灣)
> 隨 著 葵 涌 村 重 建 進 入 完 成 階 段 , 該 線 的 班 次 漸
> 不 能 應 付 。 空 調 巴 士 服 務 亦 相 當 不 足 。 此 外 ,
> 該 線 脫 班 情 況 亦 相 當 嚴 重 。
>
> 34 (灣 景 花 園 ← → 葵 盛 中)
> 該 線 班 次 相 對 頻 密 , 雖 有 使 用 高 地 台 及 較 小 的
> 巴 士 行 走 , 但 該 情 況 近 日 已 有 改 善 。 唯 仍 有 過
> 小 的 巴 士 行 走 , 希 望 該 線 車 隊 繼 續 有 改 善 。 (本
> 來 的 指 控 是 巴 士 過 少 及 車 廂 地 台 過 高 , 然 而 最
> 近 該 線 換 入 了 一 批 地 台 較 低 、 車 廂 較 大 的 單 層
> 巴 士 , 指 控 遭 大 幅 修 改 。)
>
> 35A (安 蔭 ← → 尖 沙 咀 東)
> 有 脫 班 及 車 速 過 低 情 況 。 另 外 該 線 班 次 長 期 不
> 能 應 付 需 求 , 巴 士 空 間 亦 不 足 , 以 致 ?滿 時 經
> 常 發 生 車 廂 擠 迫 的 事 。
>
> 36 (梨 木 樹 ← → 荃 灣 碼 頭)
> 部 份 時 間 班 次 可 以 再 密 一 點 。 另 外 該 線 亦 應 加
> 派 空 調 巴 士 行 走 , 與 同 區 區 內 線 看 齊 。
>
> 36A (梨 木 樹 ← → 深 水 埔 東 京 街)
> 班 次 不 足 , 沒 有 空 調 巴 士 服 務 。
>
> 36B (梨 木 樹 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 班 次 不 足 , 沒 有 空 調 巴 士 服 務 。 且 脫 班 情 況 非
> 常 嚴 重 。 不 少 乘 客 需 苦 候 半 小 時 以 上 。
>
> 37 (葵 盛 中 ← → 奧 運 站)
> 空 調 巴 士 班 次 不 足 。
>
> 38 (葵 盛 東 ← → 藍 田 地 鐵 站)
> 爭 議 頗 大 的 一 條 巴 士 線 。 一 方 面 有 人 認 為 該 線
> 班 次 頻 密 , 另 一 方 面 亦 有 人 認 為 該 線 班 次 不 足 。
> 據 聞 該 線 班 次 不 足 的 投 訴 經 常 出 現 在 主 要 報 章
> 的 投 訴 頁 上 。 另 外 , 有 人 認 為 該 線 不 應 經 青 山
> 公 路 的 同 時 也 有 人 稱 讚 該 線 用 車 相 當 新 穎 。
>
> 38A (海 濱 花 園 ← → 美 孚)
> 38P (海 濱 花 園 ─ → 旺 角 西 洋 菜 街)
> 38A 沒 有 空 調 巴 士 服 務 , 班 次 亦 非 常 疏 落 。 其 特 別
> 班 次 38P 更 是 形 同 虛 設 , 無 法 紓 緩 33A 及 238X
> 線 早 上 的 擠 迫 情 況 。
>
> 40 (荃 灣 如 心 廣 場 ← → 麗 港 城)
> 另 一 條 有 爭 議 的 巴 士 路 線 。 有 人 認 為 該 線 班 次
> 頻 密 及 用 車 新 穎 , 但 也 有 人 認 為 該 線 脫 班 及 繞
> 路 情 況 嚴 重 。 建 議 增 闢 由 荃 灣 市 中 心 經 龍 翔 道
> 往 觀 塘 或 將 軍 澳 的 巴 士 , 因 為 地 鐵 比 40 更 加 繞
> 路 。 (最 後 一 句 是 向 政 府 說 的)
>
> 40X (葵 興 地 鐵 站 ← → 利 安)
> 該 線 班 次 相 當 頻 密 , 亦 有 人 認 為 它 用 車 新 穎 。
>
> 41 (長 青 ← → 九 龍 城 碼 頭)
> 班 次 非 常 疏 , 而 且 沒 有 空 調 巴 士 , 服 務 水 準 未
> 能 與 姊 妹 線 45 看 齊 。
>
> 42 (長 青 ← → 順 利)
> 班 次 相 當 疏 落 。 雖 然 該 線 使 用 低 地 台 巴 士 行 走 ,
> 但 數 量 不 足 , 連 帶 影 響 空 調 巴 士 服 務 水 準 。
>
> 42A (長 亨 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 也 是 一 條 有 爭 議 的 路 線 。 有 人 認 為 該 線 班 次 頻
> 密 及 用 車 非 常 新 穎 , 也 有 人 批 評 該 線 空 調 巴 士
> 不 足 以 及 司 機 駕 車 速 度 低 。
>
> 42C (長 亨 ← → 藍 田 地 鐵 站)
> 用 車 新 穎 , 但 亦 有 人 認 為 空 調 巴 士 不 足 。
>
> 43 (長 康 ← → 荃 灣 碼 頭)
> 班 次 非 常 頻 密 , 但 沒 有 空 調 巴 士 服 務 。 另 有 人
> 認 為 用 車 差 劣 。
>
> 43A (長 宏 ← → 石 籬)
> 空 調 巴 士 班 次 嚴 重 不 足 , 形 同 虛 設 。
>
> 43B (長 青 ← → 荃 灣 碼 頭)
> 班 次 頻 密 , 但 沒 有 空 調 巴 士 服 務 。
>
> 43C (長 康 ← → 維 港 灣)
> 班 次 頻 密 , 但 沒 有 空 調 巴 士 服 務 。
>
> 43X (荃 灣 如 心 廣 場 ← → 耀 安)
> 有 人 認 為 班 次 頻 密 及 用 車 新 穎 , 但 亦 有 人 認 為
> 路 線 設 計 差 劣 。
>
> 45 (麗 瑤 ← → 九 龍 城 碼 頭)
> 有 人 認 為 該 線 非 常 繞 路 。
>
> 47X (葵 盛 東 ← → 秦 石)
> 有 人 認 為 班 次 頻 密 及 用 車 新 穎 。 但 亦 有 人 認 為
> 用 車 不 恰 當 。
>
> 48X (灣 景 花 園 ← → 禾 輋)
> 有 人 認 為 班 次 頻 密 及 用 車 新 穎 。 但 亦 有 人 認 為
> 用 車 不 恰 當 。
>
> 49X (廣 源 ← → 青 衣 碼 頭)
> 有 人 認 為 班 次 頻 密 及 用 車 新 穎 。 但 亦 有 人 認 為
> 用 車 不 恰 當 。 更 有 人 認 為 班 次 不 足 、 繞 路 以 及
> 車 廂 擠 迫 。 這 相 信 是 該 線 獨 力 支 撐 荃 青 兩 區 往
> 返 沙 田 的 乘 客 所 致 。 建 議 分 拆 該 線 , 一 來 減 少
> 擠 迫 情 況 , 二 來 新 分 出 的 線 可 服 務 其 他 地 區 (例
> 如 長 亨 及 長 宏) 使 服 務 網 絡 更 多 元 化 。
>
> 52X (屯 門 市 中 心 ← → 深 水 埔 欽 州 街)
> 該 線 的 服 務 範 圍 和 其 服 務 表 現 極 不 相 稱 。 不 僅
> 班 次 嚴 重 不 足 , 路 線 也 過 短 。 而 且 收 費 非 常 高 ,
> 對 由 九 龍 往 深 井 乘 客 極 不 公 平 。 九 巴 應 該 考 慮
> 引 入 八 達 通 雙 向 分 段 收 費 或 分 拆 該 線 , 以 平 衡
> 各 方 需 要 。
>
> 53 (元 朗 東 ← → 荃 灣 如 心 廣 場)
> 批 評 極 多 的 一 條 路 線 。 該 線 班 次 不 僅 非 常 疏 落 ,
> 更 有 嚴 重 的 班 次 不 準 時 。 乘 客 有 時 需 苦 候 一 小
> 時 以 上 。 此 外 , 該 線 既 無 空 調 巴 士 行 走 , 用 車
> 也 非 常 殘 舊 。 建 議 改 派 單 層 巴 士 行 走 , 並 加 密
> 班 次 ─ ─ 要 知 道 中 途 客 對 該 線 的 態 度 足 以 影 響
> 其 收 支 狀 況 。
>
> 58M (良 景 ← → 葵 芳 地 鐵 站)
> 班 次 很 頻 密 , 用 車 亦 相 當 新 穎 。
>
> 58X (良 景 ← → 旺 角 火 車 站)
> 用 車 新 穎 。
>
> 59M (荃 灣 地 鐵 站 ← → 屯 門 碼 頭)
> 班 次 極 為 頻 密 , 用 車 也 相 當 新 穎 。
>
> 59X (屯 門 碼 頭 ← → 旺 角 火 車 站)
> 班 次 極 為 頻 密 , 用 車 非 常 新 穎 。
>
> 60 (友 愛 南 ← → 長 沙 灣)
> 班 次 甚 疏 落 。
>
> 60M (屯 門 市 中 心 ← → 荃 灣 地 鐵 站)
> 班 次 頻 密 , 用 車 新 穎 。
>
> 60X (屯 門 市 中 心 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 用 車 甚 新 穎 。
>
> 63M (元 朗 東 ← → 青 衣 機 鐵 站)
> 有 人 認 為 該 線 十 分 迂 迴 , 不 及 其 他 相 近 起 訖 點
> 路 線 快 捷 。
>
> 63X (天 慈 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 班 次 甚 不 足 , 空 調 巴 士 收 費 過 高 。
>
> 64K (元 朗 西 ← → 大 埔 火 車 站)
> 班 次 頻 密 , 用 車 新 穎 。
>
> 64M (天 耀 ← → 荃 灣 如 心 廣 場)
> 用 車 相 當 新 穎 。
>
> 66 (大 興 ← → 奧 運 站)
> 班 次 疏 落 , 經 常 需 要 苦 候 。
>
> 68A (朗 屏 ← → 葵 興 地 鐵 站)
> 作 為 朗 屏 唯 一 的 區 外 線 , 該 線 非 常 繞 路 , 對 朗
> 屏 居 民 不 公 平 。
>
> 68M (元 朗 西 ← → 荃 灣 地 鐵 站)
> 用 車 相 當 新 穎 。
>
> 68X (元 朗 東 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 一 方 面 該 線 班 次 確 實 頻 密 , 用 車 確 實 新 穎 , 另
> 一 方 面 由 於 該 線 需 支 撐 龐 大 客 量 , 引 致 車 廂 非
> 常 擠 迫 。 有 人 更 直 指 該 線 班 次 不 足 , 應 該 變 得
> 更 頻 密 。
>
> 69X (天 瑞 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 用 車 相 當 新 穎 。
>
> 70 (上 水 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 班 次 非 常 疏 落 , 空 調 巴 士 班 次 更 是 形 同 虛 設 。
>
> 70X (上 水 ← → 觀 塘 翠 屏 道)
> 不 少 人 認 為 該 線 繞 路 極 多 , 既 經 聯 和 墟 , 也 經
> 粉 嶺 南 和 黃 大 仙 。 行 車 時 間 極 長 , 收 費 也 高 得
> 相 當 不 合 理 , 空 調 車 資 更 是 貴 上 加 貴 。
>
> 72 (太 和 ← → 旺 角 柏 景 灣)
> 班 次 頗 疏 落 , 用 車 也 未 盡 完 美 。 有 人 認 為 該 線
> 不 設 沙 田 往 大 埔 分 段 是 收 費 過 高 , 應 該 加 設 之 。
>
> 72X (大 埔 中 心 ← → 旺 角 柏 景 灣)
> 對 比 區 內 其 他 對 外 線 , 該 線 空 調 巴 士 班 次 明 顯
> 不 足 。 另 外 其 收 費 也 較 高 昂 , 連 帶 271 線 的 收 費
> 也 高 了 。
>
> 73A (彩 園 ← → 愉 翠 苑)
> 雖 然 搬 了 總 站 以 配 合 新 屋 苑 入 伙 , 但 班 次 仍 然
> 非 常 疏 落 。
>
> 73X (富 善 ← → 荃 灣 如 心 廣 場)
> 大 部 份 人 都 認 為 該 線 班 次 頻 密 , 亦 有 認 為 其 用
> 車 新 穎 者 。
>
> 76K (元 朗 西 ← → 華 明)
> 沒 有 空 調 巴 士 是 唯 一 的 評 價 。 以 沿 線 覆 蓋 率 計 ,
> 應 該 仍 有 發 展 空 間 。
>
> 77K (元 朗 西 ← → 祥 華)
> 作 為 粉 錦 公 路 唯 一 的 巴 士 線 , 該 線 班 次 比 疏 落
> 還 要 糟 。 不 僅 車 疏 , 還 有 脫 班 及 用 車 殘 舊 的 情
> 況 出 現 。
>
> 81 (佐 敦 道 碼 頭 ← → 禾 輋)
> 有 人 投 訴 該 線 在 繁 忙 時 間 空 調 巴 士 不 足 。
>
> 85K (? 安 ← → 沙 田 火 車 站)
> 有 人 讚 揚 該 線 班 次 非 常 頻 密 。
>
> 86K (錦 英 苑 ← → 沙 田 火 車 站)
> 有 人 認 為 該 線 低 地 台 巴 士 不 足 , 應 ?增 加 。
>
> 88K (顯 徑 ← → 駿 景 園)
> 雖 然 班 次 相 當 頻 密 , 但 是 行 走 的 巴 士 不 夠 大 ,
> 未 能 完 全 應 付 需 求 。 (有 人 指 斥 該 線 仍 然 使 用 單
> 層 巴 士 , 唯 據 記 憶 單 層 巴 士 已 離 開 該 線 甚 久 ,
> 指 控 尚 待 證 實)
>
> 93K (寶 琳 ← → 旺 角 火 車 站)
> 最 近 換 入 新 穎 的 車 種 , 載 客 量 有 所 提 升 。
>
> 93M (寶 琳 ← → 藍 田 地 鐵 站)
> 該 線 是 將 軍 澳 最 不 受 歡 迎 的 路 線 之 一 。 不 少 人
> 認 為 該 線 班 次 疏 落 以 及 用 車 殘 舊 。
>
> 95 (翠 林 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 有 人 認 為 該 線 繞 路 。
>
> 96R (鑽 石 山 地 鐵 站 ← → 黃 石 碼 頭)
> 該 線 收 費 非 常 高 。 據 悉 若 乘 搭 92 線 轉 乘 94 線 ,
> 而 所 乘 搭 的 均 為 空 調 巴 士 , 其 收 費 仍 較 乘 96R 線
> 非 空 調 巴 士 為 廉 宜 。
>
> 98A (坑 口 北 ← → 牛 頭 角 地 鐵 站 [循 環 線])
> 該 線 受 到 一 定 的 爭 議 。 一 方 面 有 人 認 為 該 線 用
> 車 新 穎 , 另 一 方 面 亦 有 人 指 斥 該 線 繞 路 , 應 該
> 改 經 將 軍 澳 隧 道 。
>
> 98C (坑 口 北 ← → 美 孚)
> 和 98A 線 一 樣 , 一 方 面 有 人 認 為 該 線 用 車 新 穎 ,
> 另 一 方 面 亦 有 人 指 斥 該 線 繞 路 並 應 該 改 經 將 軍
> 澳 隧 道 。
>
> 98D (坑 口 北 ← → 尖 沙 咀 東)
> 不 少 人 認 同 該 線 用 車 新 穎 。
>
> 99 (西 貢 ← → 泥 涌)
> 有 人 認 為 該 線 班 次 十 分 疏 落 , 可 能 是 由 於 有 關
> 人 士 不 想 乘 搭 車 費 較 高 的 299 線 所 致 。
>
> 102 (美 孚 ← → 愛 秩 序 灣)
> 有 人 指 控 該 線 司 機 駕 車 速 度 過 低 。
>
> 103 (竹 園 ← → 蒲 飛 路)
> 有 關 該 線 的 指 控 甚 多 , 包 括 : 九 巴 時 段 班 次 不
> 足 、 司 機 駕 駛 速 度 低 、 路 線 迂 迴 增 加 不 必 要 行
> 車 時 間 等 。
>
> 108 (九 龍 城 盛 德 街 ← → 寶 馬 山)
> 有 人 認 為 該 線 應 該 繼 續 全 線 使 用 「 三 叉 戟 」 巴
> 士 行 走 , 因 為 「 富 豪 超 級 奧 林 比 安 」 巴 士 上 斜
> 力 不 足 , 延 誤 時 間 。 此 外 , 有 人 認 為 該 線 司 機
> 駕 車 速 度 低 。
>
> 110 (佐 敦 道 碼 頭 ← → 筲 箕 灣)
> 被 轟 最 多 的 一 條 隧 巴 線 。 大 部 份 人 均 指 責 九 巴
> 使 用 單 層 巴 士 行 走 該 線 且 班 次 疏 落 。 另 外 更 有
> 人 認 為 該 線 脫 班 情 況 嚴 重 。
> 按 : 由 於 該 公 審 只 審 判 九 巴 表 現 , 故 新 巴 營 運
> 該 線 的 情 況 雖 然 在 某 程 度 上 更 糟 , 不 言 。
>
> 113 (西 環 ← → 彩 虹)
> 往 彩 虹 路 線 甚 為 迂 迴 , 另 外 有 人 認 為 該 線 有 脫
> 班 情 況 及 司 機 駕 車 速 度 低 。
>
> 116 (慈 雲 山 中 ← → 則 魚 涌)
> 有 人 認 為 該 線 班 次 不 能 應 付 需 求 。
>
> 117 (深 水 埔 欽 州 街 ← → 跑 馬 地 下)
> 唯 一 的 評 語 是 「 班 次 極 之 疏 落 」 。
>
> 118 (藍 灣 半 島 ← → 深 水 埔 欽 州 街)
> 不 少 人 認 同 該 線 用 車 甚 新 穎 。
>
> 203 (又 一 村 ← → 尖 沙 咀 東)
> 208 (廣 播 道 ← → 尖 沙 咀 東)
> 兩 線 的 收 費 高 得 和 標 準 脫 節 。 大 部 份 人 均 認 為
> 由 尖 沙 咀 出 發 往 又 一 村 和 廣 播 道 不 應 該 付 一 個
> 能 到 海 濱 的 價 錢 。 另 外 有 人 指 責 該 兩 線 派 車 過
> 小 。
>
> 212 (黃 埔 花 園 ← → 深 水 埔 東 京 街)
> 有 人 認 為 該 線 不 應 使 用 單 層 巴 士 行 走 , 因 為 不
> 能 應 付 需 要 。
>
> 234A (浪 翠 園 ← → 荃 灣 碼 頭)
> 失 敗 的 特 快 線 。 有 人 認 為 收 費 過 高 , 亦 有 人 指
> 出 脫 班 情 況 嚴 重 。 筆 者 試 過 等 到 兩 輛 53 也 看 不
> 見 234A 。 難 道 234A 的 班 次 會 比 53 疏 嗎 ?
>
> 234B (浪 翠 園 ← → 荃 灣 如 心 廣 場)
> 雖 然 該 線 近 日 加 派 雙 層 巴 士 行 走 , 然 而 仍 有 人
> 認 為 該 線 用 車 過 小 。
>
> 234X (灣 景 花 園 ← → 尖 沙 咀 漢 口 道)
> 往 灣 景 花 園 路 線 迂 迴 , 導 致 紅 色 小 巴 出 動 搶 走
> 部 份 乘 客 。 另 外 脫 班 情 況 亦 相 當 嚴 重 。 有 人 更
> 認 為 該 線 收 費 過 高 。
>
> 235 (安 蔭 ← → 荃 灣 [循 環 線])
> 有 人 認 為 該 線 班 次 頻 密 及 用 車 新 穎 。 但 數 月 前
> 曾 有 人 作 出 嚴 重 脫 班 的 指 控 。 未 知 是 否 已 改 善 。

可 能 因 為 沙 咀 道,德 士 古 道,
荃 富 街,荃 華 街 的 燈 位 問 題
影 響 班 次.

>
> 235M (安 蔭 ← → 葵 芳 地 鐵 站)
> 班 次 甚 頻 密 。
>
> 238M (海 濱 花 園 ← → 荃 灣 地 鐵 站)
> 班 次 非 常 頻 密 。
>
> 238X (海 濱 花 園 ← → 中 港 碼 頭)
> 脫 班 情 況 非 常 嚴 重 , 部 份 司 機 駕 車 速 度 非 常 低 。
>
> 248M (青 欣 ← → 青 衣 機 鐵 站)
> 班 次 頗 頻 密 。
>
> 249M (青 衣 機 鐵 站 ← → 美 景 花 園 [循 環 線])
> 班 次 很 頻 密 , 用 車 非 常 新 穎 。
>
> 251M (青 衣 機 鐵 站 ← → 錦 田 八 鄉 [循 環 線])
> 有 人 認 為 該 線 用 車 新 穎 。
>
> 258D (良 景 ← → 藍 田 地 鐵 站)
> 有 人 認 為 該 線 早 上 班 次 非 常 不 足 , 有 車 廂 擠 迫
> 的 情 況 出 現 。 建 議 增 加 有 關 時 段 班 次 或 將 該 線
> 擴 展 為 全 日 服 務 。
>
> 259D (龍 門 居 ← → 油 塘)
> 作 為 公 審 前 的 焦 點 , 該 線 的 評 價 是 譭 譽 參 半 。
> 有 人 認 為 早 上 時 段 該 線 巴 士 甚 為 擠 迫 , 亦 有 人
> 讚 揚 該 線 用 車 甚 新 穎 。
>
> 260X (寶 田 ← → 紅 磡 車 站)
> 有 人 認 為 該 線 用 車 甚 新 穎 。
>
> 261 (三 聖 ← → 天 平)
> 有 人 認 為 該 線 司 機 駕 車 速 度 低 , 未 能 和 小 巴 匹
> 敵 。
>
> 263R (屯 門 市 中 心 ← → 沙 田 火 車 站)
> 有 人 認 為 該 線 收 費 甚 高 。 據 悉 若 乘 60M 線 轉 乘 49X
> 線 , 即 使 兩 線 皆 為 空 調 巴 士 及 須 繳 付 全 費 , 總
> 費 用 仍 較 乘 搭 263R 為 廉 。
>
> 264M (天 水 圍 市 中 心 ← → 青 衣 機 鐵 站)
> 有 人 認 為 該 線 繞 經 元 朗 屬 迂 迴 曲 折 。
>
> 265B (天 ? ← → 旺 角 柏 景 灣)
> 用 車 新 穎 。
>
> 265M (天 ? ← → 麗 瑤)
> 用 車 新 穎 。
>
> 269B (天 水 圍 市 中 心 ← → 紅 磡 碼 頭)
> 爭 議 頗 大 的 路 線 。 同 時 有 兩 人 分 別 認 為 該 線 班
> 次 頻 密 及 班 次 不 足 。 另 外 有 人 認 為 該 線 低 地 台
> 巴 士 不 足 。
>
> 269C (天 水 圍 市 中 心 ← → 觀 塘 碼 頭)
> 有 人 認 為 該 線 班 次 頻 密 , 但 亦 有 人 認 為 該 線 低
> 地 台 巴 士 不 足 以 及 路 線 迂 迴 。 建 議 分 拆 該 線 ,
> 一 線 不 經 元 朗 , 另 一 線 至 元 朗 而 止 。
>
> 269D (天 富 ← → 沙 田 火 車 站)
> 雖 然 有 人 認 為 該 線 用 車 新 穎 , 但 亦 有 意 見 指 該
> 線 有 脫 班 的 情 況 。
>
> 271 (富 亨 ← → 尖 沙 咀 廣 東 道)
> 有 人 認 為 班 次 不 足 。
>
> 273 (華 明 ← → 粉 嶺 火 車 站 [循 環 線])
> 班 次 極 之 頻 密 。
>
> 276 (天 慈 ← → 上 水)
> 雖 然 班 次 很 頻 密 , 但 有 人 認 為 該 線 用 車 過 小 。
>
> 276A (天 ? ← → 上 水 太 平)
> 班 次 尚 算 頻 密 , 用 車 甚 新 穎 。
>
> 276P (天 慈 ← → 上 水)
> 班 次 頻 密 , 用 車 新 穎 。
>
> 296 (康 盛 花 園 ← → 尚 德 [循 環 線])
> 有 人 認 為 該 線 班 次 不 足 , 未 能 應 付 區 內 需 求 。
>
> 296A (尚 德 ← → 牛 頭 角 地 鐵 站 [循 環 線])
> 班 次 非 常 頻 密 。
>
> 298 (科 技 大 學 ← → 藍 田 地 鐵 站)
> 有 人 認 為 該 線 用 車 甚 新 穎 。
>
> 298B (坑 口 北 ← → 黃 大 仙)
> 有 人 用 新 巴 的 796B 來 和 該 線 作 比 較 , 認 為 該
> 線 應 該 全 日 行 走 , 因 為 796B 每 一 班 巴 士 都 有
> 客 。 按 : 請 大 家 想 想 這 個 判 詞 有 沒 有 問 題 ?
>
> 373 (上 水 ─ → 上 環)
> 有 人 認 為 該 線 班 次 不 足 。
>
> 606 (藍 灣 半 島 ← → 彩 雲)
> 該 線 所 受 抨 擊 頗 大 。 有 人 認 為 該 線 班 次 不 足 ,
> 而 且 路 線 迂 迴 。 更 有 人 指 該 線 有 脫 班 的 情 p 出
> 現 。
>
> 868 (沙 田 馬 場 ← → 屯 門 市 中 心)
> 869 (沙 田 馬 場 ─ → 天 水 圍 市 中 心)
> 886 (沙 田 馬 場 ─ → 美 孚)
> 889 (沙 田 馬 場 ← → 藍 田 北)
> 以 上 四 條 馬 場 線 均 被 指 收 費 過 高 。
>
> 904 (荔 枝 角 ← → 卑 路 乍 灣)
> 班 次 甚 疏 落 。
>
> 905 (荔 枝 角 ← → 灣 仔 碼 頭)
> 有 人 認 為 該 線 班 次 不 足 。
>
> 914 (深 水 埔 東 京 街 ← → 天 后 地 鐵 站)
> 班 次 非 常 疏 落 , 未 能 應 付 西 九 龍 遠 離 地 鐵 站 的
> 地 區 的 需 要 。
>
> 960 (建 生 ← → 灣 仔 碼 頭)
> 有 人 認 為 該 線 班 次 頻 密 , 用 車 新 穎 , 但 有 人 卻
> 認 為 該 線 班 次 疏 落 。
>
> 961 (山 景 ← → 灣 仔 會 展)
> 有 人 認 為 該 線 班 次 疏 落 。
>
> 968 (元 朗 西 ← → 天 后 地 鐵 站)
> 有 人 認 為 該 線 用 車 甚 新 穎 , 但 亦 有 人 指 該 線 經
> 常 出 現 擠 迫 的 情 況 。
>
> B1 (太 子 地 鐵 站 ← → 尖 沙 咀 碼 頭 [循 環 線])
> 有 人 認 為 該 線 用 車 過 小 , 應 予 加 大 。
>
> K15 (旺 角 火 車 站 ← → 中 港 碼 頭)
> 有 人 認 為 該 線 班 次 非 常 疏 落 , 未 能 應 付 需 要 。
>
> T1 (九 龍 遊)
> 該 線 編 定 行 車 時 間 過 長 , 以 致 司 機 駕 車 速 度 非
> 常 低 。 另 外 該 線 的 用 車 和 收 費 也 備 受 抨 擊 。
>
> 雖 然 在 表 中 的 路 線 如 此 多 , 但 應 該 不 是 全 部 。
> 而 且 有 些 路 線 也 有 爭 議 。 如 果 大 家 有 任 何 補 充 ,
> 歡 迎 回 文 。 (記 得 刪 去 過 多 的 原 文)
>
> 此 致
> 香 港 巴 士 討 論 區 二 板 各 板 友
>
> 德 武 十 年 二 月 己 未 日 申 初

Article 12: (Request 1)

> 53 (元 朗 東 ← → 荃 灣 如 心 廣 場)
> 批 評 極 多 的 一 條 路 線 。 該 線 班 次 不 僅 非 常 疏 落 ,
> 更 有 嚴 重 的 班 次 不 準 時 。 乘 客 有 時 需 苦 候 一 小
> 時 以 上 。 此 外 , 該 線 既 無 空 調 巴 士 行 走 , 用 車
> 也 非 常 殘 舊 。 建 議 改 派 單 層 巴 士 行 走 , 並 加 密
> 班 次 ─ ─ 要 知 道 中 途 客 對 該 線 的 態 度 足 以 影 響
> 其 收 支 狀 況 。
>
Actually nowadays 53 is not lossing money

I think 53 should....

Frequency: 15-25 mins once
(15-20 at daytime)

Bus:AA+ADS
(Don't use AM, 53 often have more than 45
passengers,that means using AM may cause
somebody can't get on the bus even waiting
for a long time)

Full Fare
原 收6.7的 變8.4
原 收5.3的 變6.9
原 收3變3.5
原 收4.2/4.3變5
原 收3.2/3.5變4.2

新 增
深 井 至 屯 門 雙 向 $6
深 井 至 三 聖 雙 向 $4.2
大 欖 至 屯 門 雙 向 $4.3
三 聖 至 元 朗 行 雙 向 分 段

Article 12: (Request 2)

> Savage said:
>
> 你 都 識 講15-25分 鐘 一 班
> 加 密 班 次 唔 好 咩?
> 有ADS都 比276先 啦
> 九 巴 仲 未 肯 派ADS行 屏 夏 路
> 如 果 唔 係 一 早 就 用ADS啦
> 駛 用AM咁 折 墮? 未 迫 過 咩?
> 53夠 唔 夠276多 人 搭 先?

用AM 折 墮?
有 好 多 人 連 車 都 無 得 坐 呀...

Article 12: (Request 3)

可 惜 , 據 我 所 知53全 冷 暫 定 全AM掛 牌 。


3ASV289

Article 12: (Request 4)

But in Ha Chuen no bus other than AM and AA
can run... AM is a must, but the frequency
should be improved to a higher one, say, 10-15.

Meanwhile, the frequency of 234B and the
departure accuracy of 234A should both be
improved. (The case of 234A mentioned before
is mine)

Article 12: (Request 5)

> 3ASV289(KJ2179)**反 挪 連 任** said:
>
> 至 於 改 派 單 層 巴 士 並 加 密 班 次 , 我 對 此 做 法 有 所 保 留 。 以 前 有
> 數 條 九 巴 路 線 改 派 單 層 巴 士 之 初 , 班 次 的 確 密 了 一 倍 以 上 , 但
> 今 時 今 日 已 經 返 回 以 前 用 熱 狗 的 班 次 水 平 。

你 係 唔 係 講 緊 14C 呀 ?
34 同 234B 密 左 好 多 又 計 唔 計 ?

Article 12: (Request 6)

3 4 車 程 短 , 單 層 兼 頻 密 班 次 可 以 應 付
客 量 ; 但 5 3 路 程 長 兼 疏 班 次 , 單 層 始
終 很 難 可 以 提 供 足 夠 服 務

Article 12: (Request 7)

> 3ASV289(KJ2179)**反 挪 連 任** said:
>
> 小 弟 正 是 講 緊14C,34同234B。
> 34全 冷 之 初 , 真 係 見 過 連 續 兩 班 三 班 , 不 過
> 之 後 都 冇 發 生 。

不 拖 卡 並 非 回 復 舊 有 班 次 的 有 效 證 明 。

> 至 於234B, 仲 衰 過 冷 熱 混 合 時 代 , 繁 忙 時 間 的 確 密 ,
> 密 過234A啦 , 不 過 其 他 時 間 又 係 等 四 個 幾 字 一 班 , 以
> 前 用 熱 狗 又 係 四 個 字 一 班 , 一 模 一 樣 。

人 地 法 定 係 10-15, 你 而 家 講 果 種 好 似 叫 脫 班 喎 。

Article 12: (Request 8)

> u.best said:
> Nowadays 234B have 6AM+1 ADS
>
> I think it should be at least
> 3ADS+3 AA+1 AM
>
> If the population still increase,change
> to full ADS step by step

ADS should be a must, as a new estate is being
completed in Sham Cheng. I'm sure those minibuses
can't handle them. (Glad to see ADS on 234B)

Article 12: (Request 9)

> 3ASV289(KJ2179)**反 挪 連 任** said:
>
> 連 法 定 班 次 都 做 唔 到 , 抵 插 !

插 人 地 脫 班 係 一 回 事 , 但 我 地 講 緊 係 「 轉 左 單
層 班 次 有 否 加 密 」 。 我 相 信 當 熱 狗 「 法 定 班 次 」
一 樣 疏 而 又 有 脫 班 時 , 熱 狗 一 樣 係 較 疏 。

Article 12: (Request 10)

> 3ASV289(KJ2179)**反 挪 連 任** said:
>
> 轉 單 層 後 234B 名 義 上 係 密 過 以 前 , 不 過 脫 班 事 件 經 常 發 生 ,
> 特 別 食 飯 時 間 極 為 嚴 重 , 我 試 過 等 兩 班53( 如 心 廣 場 總 站 內)都 未 有
> 一 班234B開 出 。 事 實 上 同 名 義 上 係 兩 回 事 , 希 望 你 明 白 。

咁 又 帶 出 一 個 問 題 : 我 地 有 無 辦 法 證 明 到 熱 狗
時 代 沒 有 脫 班 ? 如 果 有 脫 班 , 又 是 不 是 熱 狗 脫
班 仍 然 密 過 單 層 冷 馬 脫 班 ? 如 果 要 去 到 「 事 實
上 」 恐 怕 就 要 討 論 到 這 一 個 歷 史 性 問 題 。

Article 12: (Request 11)

> 3ASV289(KJ2179)**反 挪 連 任** said:
>
> 熱 狗 脫 班 都 仲 可 以 上 到 車 , 單 層 脫
> 班 ? 麻 煩 搭 下 一 架 啦 老 友 ?

你 說 的 是 , 但 那 是 載 客 量 而 非 班 次 疏 密 的 問 題 。

Article 12: (Request 12)

> u.best said:
>
> 冷 熱 混 合 年 代 10-20

Did such era exist?

Article 12: (Request 13)

肯 定 有 , 不 過 維 持o左 好 短 時 間 。
當 時 係 兩 架 三 菱 同M79(DH2408),M80(DH2436)都 好 似 係 34B掛 牌 。

3ASV289

Article 12: (Request 14)

Of course,but less than 6 months
那 時 期 已 無 雞,一 時 有M,一 時 有BL
但 一 定 有DM(字 軌)

$2.7 for non a/c
$3.8 for a/c

Article 12: (Request 15)

> 元 天 ‧ 東 九 龍-3AD163 said:
>
> 自DC9288甩15A正 字 軌 後, 該 字 軌 幾 乎 日 日 由ADS替 喎!
> 全 線14架 車 有9-10架 係 冷 馬,熱 狗 都 係 得4架,仲 要 係 蛇 車,空 調 班 次 真 是 不 足 嗎?
>
> 3AD163

請 問 你
除 左
BL99 DG1701是15A蛇 車 之 外
仲 有 沒 有 其 他
ADS或BL
是15A蛇 車 掛 牌

Article 12: (Request 16)

其 實 154 項 評 定 中 本 人 自 己 的 只 佔 約 一 成 。
而 至 少 三 成 的 評 定 都 是 由 100 Wong 提 供 。
所 以 我 並 不 能 保 證 每 一 項 評 定 都 絕 對 符 合 事
實 。 例 如 他 對 34 和 88K 的 指 控 便 已 經 證 實
是 錯 誤 的 。

Article 12: (Request 17)

> Elvis~Elvisip.com said:
>
> 其 實 6 8 X 的 班 次 4 - 2 0 分 鐘 基 本 上
> 是 不 足 , 在 繁 時 , 要 等 多 架 才 能 上 車 ,
> 希 望 可 以 加 至 3 - 1 5 分 鐘 , 而 假 日 則
> 5 - 1 5 分 鐘 , 加 車 至 ?6 - 3 7 部 。
> 有 時 會 因 大 馬 路 擠 塞 , 導 致 連 續 拖 卡 出
> 現 , 一 架 爆 , 一 架 吉 , 浪 費 資 源 。 亦 希
> 望 可 以 調 較 一 下 大 馬 路 的 交 通 燈 暢 順 。

其 實 68X 可 不 可 以 分 拆 呢 ?
就 算 西 鐵 通 車 我 想 也 無 法 分 流 太 多 。

Article 12: (Request 18)

不 如 拆 兩 線 , 一 條 原 線 , 即 由 元 朗 東 依 原
線 出 九 龍 ; 另 一 條 由 元 朗 公 園 開 , 經 體 育
路 、 大 馬 路 、 元 朗 西 、 安 寧 路 、 宏 達 路 、
元 朗 公 路 出 九 龍 , 總 站 可 設 大 角 咀 或 柏 景
灣 , 一 來 可 以 分 流 6 8 X 西 部 客 量 , 因 東
部 基 本 上 可 坐 爆 一 架 6 8 X ; 二 來 朗 屏 居
民 都 可 以 坐 這 出 欖 隧 轉 車 。

Article 12: (Request 19)

> 26M (觀 塘 月 華 街 ← → 彩 虹 地 鐵 站 [循 環 線])
> 用 車 十 分 殘 舊 , 班 次 也 不 足 。

我 認 為26M的 用 車 未 至 於 很 殘 舊,
只 是 班 次 不 足.

> 27 (順 天 ← → 旺 角 [循 環 線])
> 居 於 順 利 、 順 天 的 大 部 份 板 友 均 認 為 該 線 的 班
> 次 十 分 不 穩 定 。 原 因 包 括 : 司 機 以 過 低 的 速 度
> 駕 駛 此 線 、 司 機 及 站 長 經 常 以 超 過 規 定 的 時 間
> 用 膳 、 公 司 監 管 不 足 , 以 及 循 環 線 性 質 影 響 班
> 次 穩 定 等 。 希 望 公 司 可 加 強 監 督 , 並 檢 討 該 線
> 的 法 定 行 車 時 間 。 有 需 要 時 應 在 旺 角 設 一 總 站 ,
> 以 改 善 班 次 穩 定 度 。

還 有 的 是 客 量 增 加,九 巴 沒 九 在 此 線 加 車,
令 部 分 乘 客 不 能 登 車.

> 40 (荃 灣 如 心 廣 場 ← → 麗 港 城)
> 另 一 條 有 爭 議 的 巴 士 路 線 。 有 人 認 為 該 線 班 次
> 頻 密 及 用 車 新 穎 , 但 也 有 人 認 為 該 線 脫 班 及 繞
> 路 情 況 嚴 重 。 建 議 增 闢 由 荃 灣 市 中 心 經 龍 翔 道
> 往 觀 塘 或 將 軍 澳 的 巴 士 , 因 為 地 鐵 比 40 更 加 繞
> 路 。 (最 後 一 句 是 向 政 府 說 的)

40號 的 用 車 何 來 新 穎 呢?
40實 在 太 繞 路,所 以 畀 我 都 唔 搭.

> 95 (翠 林 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 有 人 認 為 該 線 繞 路 。

如 果 講 繞 路,93K更 加 繞 路.

Article 12: (Request 20)

> G544+868=ASV7 said:
> 27 0既 死 症 係 行 車 車 速 過 低
> 有 司 機 故 意0既, 又 有 受 交 通 影 響0既

同 意

> 佢0既 官 方 班 次 係4-10分 一 班
> 而 佢 只 有17架 車(早 上 仲 要 攝301)
> 故 此 建 議 取 消 此 班 次

更 正:27號 現 有17架 車.

如 果 有 留 意 站 上 的 路 線 資 料 紙,
27號 在 早 上 繁 忙 時 間 只 有5分 鐘 一 班,
因 為27號 的 車 隊 要 攝301,
間 接 令 班 次 疏 了.

我 每 日 下 午 五 時 許 上 學,
每 次 一 走 了 一 架 車,就 要 等7分 鐘,
所 以 站 上 的 班 次 資 料 是 不 可 靠 的.

> 另 車 隊 應 加 兩 至 三 部 車
> 以 減 低 因 交 通 影 響 而 造 成0既 脫 班

與 我 的 意 見 相 同.

> 而 彌 敦 道 沿 線 各 組 交 通 燈 應 該
> 調 校, 互 相 協 調, 減 低 交 通 擠 塞
> 長 此 下 去 只 有 趕 客
> (好 似 我 咁 改 搭 地 鐵-->巴 士/GMB)

我 班 中 有 兩 位 同 學,
一 個 住 順 利,一 個 住 彩 雲,
他 們 都 不 選 乘27,
像 你 一 樣 改 乘 地 鐵 再 轉 其 他 交 通 工 具.

Article 12: (Request 21)

> 40號 的 用 車 何 來 新 穎 呢?
> 40實 在 太 繞 路,所 以 畀 我 都 唔 搭.
>
對 於 荃 葵 區 來 講,當 年 批AV簡 直 係...(現 在 都 覺 得 係..)

S3N354

Article 12: (Request 22)

> 33A (荃 灣 如 心 廣 場 ← → 旺 角 柏 景 灣)
> 隨 著 葵 涌 村 重 建 進 入 完 成 階 段 , 該 線 的 班 次 漸
> 不 能 應 付 。 空 調 巴 士 服 務 亦 相 當 不 足 。 此 外 ,
> 該 線 脫 班 情 況 亦 相 當 嚴 重 。

葵 涌 村 重 建 就 未 進 入 完 成 階 段(剛 剛 打 完 椿-.-!),
不 過 班 次 確 實 是 不 足,
我 最 重 要 係 希 望 回 復 上 年1月18日 減 班 前 的 班 次,
(以 前 搭33A時,一 定 會 同37一 前 一 後 出 現ga...)
再 待 重 建 完 成 後 再 加1至2架 空 調 巴 士.

脫 班 似 乎 係'無 計 可 施',
不 如 踢 部 車 去 深 水 土 步 做 特 車 罷 了....:)

> 37 (葵 盛 中 ← → 奧 運 站)
> 空 調 巴 士 班 次 不 足 。

比 起33A,的 確 係 充 足 很 多 喎:p

> 38A (海 濱 花 園 ← → 美 孚)
> 38P (海 濱 花 園 ─ → 旺 角 西 洋 菜 街)
> 38A 沒 有 空 調 巴 士 服 務 , 班 次 亦 非 常 疏 落 。 其 特 別
> 班 次 38P 更 是 形 同 虛 設 , 無 法 紓 緩 33A 及 238X線 早 上 的 擠 迫 情 況 。

查 實38P有 咩 用....小 弟 唔 係 好 知....

> 40X (葵 興 地 鐵 站 ← → 利 安)
> 該 線 班 次 相 當 頻 密 , 亦 有 人 認 為 它 用 車 新 穎 。

係 早 前 荔 廠 俾 左2架3AV行,我 先 覺 得 佢 用 車 新 穎:p

> 43C (長 康 ← → 維 港 灣)
> 班 次 頻 密 , 但 沒 有 空 調 巴 士 服 務 。

比42A快 捷 亦 是 一 個 原 因.

> 102 (美 孚 ← → 愛 秩 序 灣)
> 有 人 指 控 該 線 司 機 駕 車 速 度 過 低 。

但 部 分 渣3+2 3AV的 司 機 係 快 車 手,
彌 敦 道 常 過 其 他 車(例 如30X..:P)
>
> 117 (深 水 埔 欽 州 街 ← → 跑 馬 地 下)
> 唯 一 的 評 語 是 「 班 次 極 之 疏 落 」 。

班 次 密 又 點,客 量 奇 低 喎.....

> 118 (藍 灣 半 島 ← → 深 水 埔 欽 州 街)
> 不 少 人 認 同 該 線 用 車 甚 新 穎 。

返 小 西 灣 兜 路 都 犀 利,行 東 廊 好d:)

> 234X (灣 景 花 園 ← → 尖 沙 咀 漢 口 道)
> 往 灣 景 花 園 路 線 迂 迴 , 導 致 紅 色 小 巴 出 動 搶 走
> 部 份 乘 客 。 另 外 脫 班 情 況 亦 相 當 嚴 重 。 有 人 更
> 認 為 該 線 收 費 過 高 。

最 近 的 星 期 六 下 晝 減 班,係 罪 大 惡 極...:(

> 238M (海 濱 花 園 ← → 荃 灣 地 鐵 站)
> 班 次 非 常 頻 密 。

有 過 密 情 況tim...尤 其 夜 晚 返 荃 鐵.....

> 238X (海 濱 花 園 ← → 中 港 碼 頭)
> 脫 班 情 況 非 常 嚴 重 , 部 份 司 機 駕 車 速 度 非 常 低 。

班 次 不 見 得 好......

> 265B (天 ? ← → 旺 角 柏 景 灣)
> 用 車 新 穎 。

加 返 少 少 班 次 更 好:)
>
> 此 致
> 香 港 巴 士 討 論 區 二 板 各 板 友
>
> 德 武 十 年 二 月 己 未 日 申 初

S3N354

Article 12: (Request 23)

> Ricky Chan said:
>
> 6D 車 長 們 駕 駛 速 度 低??
> 我 倒 也 想 知 這 回 應 者 怎 樣 發 現... -_-

同 意,6D經 常 使 我 有 一 個 快 捷 舒 適 的 旅 程
不 過 佢 就 少D空 調 車,可 以 加 冷 就 最 好Yau

Article 12: (Request 24)

> 17 / 217P (愛 民 ← → 觀 塘 月 華 街)
> 空 調 班 次 不 足 。
> 按 : 本 來 的 指 控 是 17 沒 有 空 調 班 次 , 但 由 於 217P
> 就 是 17 的 空 調 班 次 , 該 指 控 被 評 為 無 理 而 遭 修
> 改 。
>
如 17 號 路 線 之 乳 豬 盤 有 清 楚 列 明217P則 為17號
路 線 之 空 調 班 次 , 有 清 晰 資 料 令 所 有 普 通 乘 客 清 楚 ,
明 白 , 知 道217P實 際 等 同17號 巴 士 的 空 調 班 次 的 話 ,
對17無 空 調 巴 士 班 次 的 指 控 就 是 無 理 ; 反 之 , 如 一
般 乘 客 不 能 清 楚 知 道217P就 是17的 空 調 班 次 , 則 對17
沒 有 空 調 班 次 之 指 控 為 成 立 。

Article 12: (Request 25)

1. 熱 狗 收 $3 的 路 線 , 冷 氣 車 收 $4.30 。
這 並 不 是 只 有 2/6/6A/7 才 如 是 。 只 是 說 這 四 線 的 冷 氣 車
昂 貴 是 說 不 通 的 , 應 該 話 埋 其 他 好 多 條 收 $4.30 的 路 線 。

2. 110 九 巴 正 車 用 縮 水 龍 , 不 知 何 故 , 攝238X的 蛇 車 用 單 層 。

3. 12 號 線 的 問 題 , 運 署 畀 尖 沙 咀 區 路 線 加 車 先 算 啦 。

4. 建 議 搬 走 8 號 線 總 站 去 漢 口 道 , 另 把 215X 改 回 入 天 星 碼 頭
總 站 , 並 增 設 分 段 收 費 。
( 我 都 唔 知 點 解 26/98D/215X 由 佐 敦 ? 過 機 隧 後 , 會 沒 有 分 段 收 費 )

5. 23 號 線 的 掛 牌 比 93M 的 車 好 得 多 , 可 能 寶 琳 路
太 難 行 。 ( 最 難 行 係 入 將 軍 澳 方 向 , 剛 過 了 寶 達 的 一 截 大 斜 路 )
頭 一 百 架 S3BL 比 某 些 DA 牌 3N 更 加 殘 舊 。

6. 261 的 行 車 速 度 怎 能 拿 亡 命 小 巴 比 較 ?

7. 298B 只 是 102 小 巴 的 輔 助 線 。 除 非 102 小 巴 連
非 繁 忙 時 間 都 要 人 地 輔 助 啦 。

8. 38 線 其 實 應 由 呈 祥 道 落 葵 涌 道 , 現 在 實 在 繞 路 。

9. 把 行 青 山 公 路 的 38 號 搬 走 後 , 才 有 客 量 支 持 由 觀 塘 經 青 山 上 路
去 荃 灣 的 新 線 。
( 最 好 去 到 荃 威 或 麗 城 =P )

其 他 遲 D 先 REPLY

Article 12: (Request 26)

> 荃 灣 獨 裁 者 said:
>
> 這 全 部 都 是 100 Wong 說 的 , 我 只 是 照 抄 而 已 。
> 至 於 為 什 麼 他 那 麼 大 細 超 , 就 不 得 而 知 了 。

I sure haven't taken ALL bus routes of the
concerned bus company to 'know everything'...

100 Wong

Article 12: (Request 27)

佢 住 尖 沙 咀 區 嘛 , 當 然 見 唔 到
2E/3D/6F/10/11/11B/11D/11K/12A/21/23M/24/27
的 熱 狗 收 $3.00 的 時 候 , 冷 馬 收 $4.30 啦 。

但 佢 屋 企 附 近 還 有 一 條 5 號 , 為 什 麼 他 不 提 ?
難 道 他 只 去 彌 敦 道 , 不 去 漆 咸 道 ?

Article 12: (Request 28)

> 72 (太 和 ← → 旺 角 柏 景 灣)
> 班 次 頗 疏 落 , 用 車 也 未 盡 完 美 。 有 人 認 為 該 線
> 不 設 沙 田 往 大 埔 分 段 是 收 費 過 高 , 應 該 加 設 之 。

72 有 DX2600、DM9680 都 唔 錯 啦......
而 且 最 近 DX3519 都 好 似 好 力 左


其 實 分 段......
火 車 都5.5(無 記 錯 掛), 如 果72 有 分 段 當 然 會 好o的
不 過 我 想 加 分 段 係 沙 田 去 深 水 土 步 好 的
雖 然 的 人 搭 81 多 的(計72和81一 同 到 站)

> 72X (大 埔 中 心 ← → 旺 角 柏 景 灣)
> 對 比 區 內 其 他 對 外 線 , 該 線 空 調 巴 士 班 次 明 顯
> 不 足 。 另 外 其 收 費 也 較 高 昂 , 連 帶 271 線 的 收 費
> 也 高 了 。

我 個 人 認 為9.1 真 係 幾 貴(不 論 72x 定 271)
平 的 好:P

Article 12: (Request 29)

> ASK--38藍 田 特 快 said:
> 如 用 空 調 巴 士,收 費 一 定 不 能 與 小 巴 競 爭
> 例:43:$4.10(全 冷) vs 89(A):$3.10

不 會 有 此 情 況 出 現,現 在43客 量 主 要 是 靠 老 人 家,
依 你 說 收$4.1,老 人 價 亦 只 是$2.1,遠 比89糸 便 宜.
仍 然 會 吸 引 大 量 老 人 乘 坐.
然 而,43往 葵 芳 之 客 量 亦 不 俗.

89糸 同98主 要 要 害 是 並 未 有 八 仔,
原 因 是 部 分 私 人 車 車 主 認 為 聯 俊 達 公 司 收 費 過 高,
使 計 劃 未 能 執 行.

(以 上 資 料 是 由 小 弟 父 親 提 供)
S3N354

Article 12: (Request 30)

> 3ASV289(KJ2179)**反 挪 連 任** said:
> 聯 俊 達 已 經 改o左 名 叫 乜o野 八 達 通 咭 發 咭 有 限 公 司

多 謝 指 正:)

Article 12: (Request 31)

> 3AD46 said:
>
> 八 達 通 咭 有 限 公 司
> Octopus Cards Limited
> http://www.octopuscards.com/

多 謝 指 正:)

Article 12: (Request 32)

> 6840 said:
>
>
> 繁 忙 時 間 就 密...
> 非 繁 忙 就 疏 到12-17 分 班
> 比43x 10-12分 班 還 要 疏
>
> FV6840

基 本 上 條 線 過o左 繁 忙 時 間 已 經 冇 乜 客 乜 滯 ,
開 得 太 密 都 冇 用...

反 而 往 返 荃 灣 市 中 心o既43X開 密d仲 有 用

Andrew C.K. Lam

Article 12: (Request 33)

88K現 己 無 單 層 掛 牌

勤 入 石 澳-hx9847

Article A13:


Re: 回特見,DE 4314:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2448&a=1
回應/Replies:


|1|

DE 4314 行 46 ,
佐 碼 大 概 於 3:30 開 ,
剛 被 小 弟 見 。

Article 13: (Request 1)

> DL said:
>
> 嘩!我 兩 點 幾 見 佢 行46出 佐 碼,之 後 就 去 了 行70!真 係 幾
> 象 徵 式!
>
> P.S.:唔 知 今 日 荔 廠 呀 頭 係 咪 神 經 質 發 作,又 想 玩 野 搏
> '出 位'呢????如 果 係,夜 晚 不 如 搵 架 沙 仔 行42C啦!
>
> DL

死 啦 ! Sorry , 係 行 46 , 唔 係 行 70。
成 日 佐 碼 見 到 BL 諗 起 70 tim !
Article A14:貼今日 DE 8879 行 53 資料,捕車者看。
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2449&a=1
回應/Replies:頭 先 1:20 左 右 響 置 樂 出 荃 灣 ,
計 落 一 會 應 該 響 大 約 5:30 - 6:30 之 間 於 荃 灣 開 。Article A15:城巴新聞稿:『長者八達通卡壹「蚊」搭城巴』優 惠期至四月底
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2450&a=1
回應/Replies:以 下 是 城 巴 新 聞 稿:

『 長 者 八 達 通 卡 壹 「 蚊 」 搭 城 巴 』 優 惠 期 至 四 月 底

Jason LeeArticle A16:Re: AN 上水出市區?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2451&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 怪 物 mbwhk.com said:
> 昨 日 傍 晚 乘 車 入 上 水 時 , 發 現 一 輛 AN 正 從 吐 露 港
> 公 路(近 林 錦 公 路 交 匯 處)駛 往 沙 田 方 向...
>
> 有 沒 有 人 知 駛 出 去 的 用 意 何 在 ?(往 屯 門 總 修 應 該 從
> 元 朗 過 才 是 啊...) 那 輛 又 是 哪 架 AN?
>
> --
> 很 想 坐 AN 行 公 路 的
> 怪 物

應 該 只 係 運 送 文 件

JF 1181 + KC 3689

Article 16: (Request 1)

> S3BL10 said:
> 過 K 廠Dennis總 修 中 心 嘛
> S3BL10

難 怪 都 唔 只 一 次 見 到 有AN經 過 窗 外 的 大 老 山 隧 道 高 速 公 路 了...

Article 16: (Request 2)

沒 錯,我 見 過 一 次,
AN1攪 了273A沿 龍 祥 道 返 上 水.

Article 16: (Request 3)

> 3ASV289(KJ2179)**反 挪 連 任** said:
>
> 會 唔 會 係 調 出 荔 廠 行8?

其 實AN好'論 盡',8號 應 該 用 不 到.
依 我 之 見,可 用AN的 路 面 連ATR都 用 到.
Article A17:Re: 最新九巴銷售項目
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2452&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

以 下 是 最 新 一 次 九 巴 銷 售 項 目:

廢 舊 巴 士


a)以 廢 車 及 現 況 出 售 , 不 需 保 留 任 何 零 件:


DE2717----BL73

b)以 廢 車 出 售 , 需 保 留 部 份 零 件:


DR864---S3BL173


DP6702---S3N136


DJ9757---3N123


DG6239---ME38

仲 有 一 些 舊 巴 士 零 件 及 舊 辦 公 室 用 品 銷 售

詳 情 請 看:


九 巴 銷 售 項 目(附 投 標 表 格)

Jason Lee


截 止 投 標 日 期:4-3-2001中 午12時

Article 17: (Request 1)

> TomChen said:
>
> 比 以 往 少o左 好 多 喎 , 個 list 夾 埋 得 五 架 車 。

可 能 下 次 多 到 你 唔 信

Article 17: (Request 2)

> DH 145 said:
>
> 果 D S3N 同 S3BL 乜 事 ? 退 役 ?
> 部 DE 2717 撞 爛 左 小 小 都 退 役 。

之 前 出 標 有D利 蘭9.5米D零 件 都 有 保 留

Article 17: (Request 3)

> DL said:
> S3N係 因 為 在 禾 塘 咀 街 炒 車!
> S3BL係 因 為 九 巴 沒 有 利 蘭 靈 件.
>
> 沒 有 靈 件 咪 要 退 囉!
>
> DL

下 ? 咁 其 它 Leyland 咪 好 危 險 ?

Article 17: (Request 4)

> DL said:
>
> 可 以 話!利 蘭 壞 一 架,退 一 架!

AL 是 不 是 一 樣 ?
係 都 好 , 翻 新 都 慳 埋 。

Article 17: (Request 5)

> 3ASV289(KJ2179)**反 挪 連 任** said:
>
> 話 時 話 城 巴 都 大 把 利 蘭 , 仲 要 有 冷 氣 , 唔 知
> 城 巴 個 邊 咩 環 境 呢 ? 如 果 又 係 冇 靈 件 , 咪 好 大 鑊 ?

對 於 城 巴 講 , 可 能 仲 好 , 因 為 有quota換 車
不 過 利 蘭 車 , 未 必 真 係 會 到 一 壞 即OUT既 地 步

Article 17: (Request 6)

> S3N係 因 為 在 禾 塘 咀 街 炒 車!
> S3BL係 因 為 九 巴 沒 有 利 蘭 靈 件.
>
> 沒 有 靈 件 咪 要 退 囉!
>
> DL

可 能 退 了 這 幾 輛 車 後 , 其 他 車 才 有 零 件 整......
Article A18:Re: #307全日,死路一條!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2453&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> Citybus 973P said:
> 星 期 一#307全 日 服 務,一 定 沒 有 客:
>
> 1.中 環 開10-18.00/20分 鐘 一 班,現 時17.30-18.15/15分 鐘 一 班!
> 2.中 環 碼 頭-金 鐘-灣 仔(北) 10-17.00沒 有 人,18.30-21.00鬼 影 都 冇,誰 去 大 埔ah?
> 3.晚 上,一 定 要 經 銅 鑼 灣!
>
> #307試 驗,死 路 一 條!三 成 客 量 條 數 可 以 做 出 來 的.
只 要 巴 士 公 司 有 心 做,一 定 可 以 永 久 全 日.
到 時 才 改 路 都 未 遲!

p.s.:如 果 佢 返 大 埔 要 經 銅 鑼 灣,最 多 只 可 以 停 維 園 和
興 發 街 兩 站,然 後 行 東 隧 及 大 隧.至 於 出 中 環,都 係 不 經
銅 鑼 灣 會 較 佳!

DL

Article 18: (Request 1)

> LF 106 said:
>
> 梗 係 要 經 銅 鑼 灣 啦, 由 其 是 週 六 日, 比 我 都 座 307 好 過 座 火 車 要 轉 車 啦.

但 307 週 日 或 公 假 停 開?
(指 試 驗 全 日 後)

Article 18: (Request 2)

> 漫 遊 中 ~ 太 公 望 said:
>
> 我 咁 睇 , 其 實 巴 士 公 司 同 運 吉 根 本 沒 有 諗 過 做 307 呢 條 線
> 只 係 區 議 會 要 求 而 去 耍 耍 佢 而 已
> 何 解 呢
> 因 為 307 呢 條 是 特 快 線
> 在 中 午 時 段 用 特 快 線 路 線 去 行
> 一 定 無 乜 客
> 若 果 有 心 做 全 日
> 我 認 為 應 該 跟 680 咁 行
> 食 銅 鑼 灣 , 炮 台 山 , 北 角 的 客
> 況 且 全 日 後 又 唔 入 金 鐘 地 鐵 站 ,
> 連 一 個 可 以 保 證 有 人 搭 的 站 都 唔 入
> 咁 佢 唔 係 想 自 找 死 . 仲 有 甚 麼 呢
>
> sopp

我 覺 得 307 最 低 限 度 應 該 好 似 681 咁,
經 埋 軒 尼 詩 道 同 銅 鑼 灣 返 回 大 埔....

Article 18: (Request 3)

就 算 唔 入 銅 鑼 灣
至 少307應 該 跟182咁 行 經 灣 仔 舊 區

Article 18: (Request 4)

Yes,I also think 307 need via Causeway Bay,because many people take 112,116 or 103 go Kowloon change 72X,75X,271 and KCR train to Tai Po.
Article A19:Re: 運輸署新聞稿:渣打馬拉松特別交 通安排
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2454&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> Jason Lee said:


> 以 下 是 運 輸 署 新 聞 稿:


>


> 2月24日


> 渣 打 馬 拉 松 特 別 交 通 安 排


>


> 2月23日


> 沙 田 飄 色 迎 元 宵 臨 時 交 通 及 運 輸 安 排


>


> 今 次 運 輸 署 竟 然 比 巴 士 公 司 快, 值 得 一 讚


>


> Jason Lee

以 下 取 自 運 吉 通 告 :


巴 士 路 線 改 道


i)2002年2月24日 凌 晨0時01分 至 凌 晨 約1時 尾 班 車 開 出


904


往 堅 尼 地 城


經 亞 皆 老 街 、 渡 船 街 、 佐 敦 道 、 加 士 居 道 、 漆 咸 道 南 、 漆 咸 道 北 、 康 莊 道 及 海 底 隧 道

---------------------------

904收11點 , 運 吉 寫 來 幹 麼 ?

Article 19: (Request 1)

今 年 馬 拉 松 唔 洗 令32改 道 ?
可 惜......

Article 19: (Request 2)

如 果 大 家 想 試 行 青 衣 北 岸 公 路 , 那 天 E 3 3 , E 3 4 ,
A 4 3 改 行 北 岸 , 不 錯 哦
另 外 , 運 輸 機 構 又 弄 錯 2 6 9 C 及 2 9 6 C , 2 6 9 C
寫 成 2 9 6 C , 2 9 6 C 變 了 入 屯 門 , 希 望 改 善 一 下

Article 19: (Request 3)

> DH 145 said:
>
> 下 ? 西 隧 線 又 行 紅 隧 ?
> 上 次 塞 車 塞 到 D 司 機 死 ,
> D 乘 客 又 鬧 到 D 司 機 死 。
> 今 次 小 弟 又 再 戰 960 先 !

260X run Tai Lam Tunnel to Kowloon Station??

Article 19: (Request 4)

> DH 145 said:
>
> No ar,
> 只 係 改 去 佐 碼 。

我 諗 佢 打 錯 , 另12原 本 已 經 是 循 環 線 。
有 趣 的 是8A同8P係 用and(英 文), 其 他 就 及(中 文)
好 大 規 模 的 改 道 , 請 問 大 約 維 持 幾 耐 ?
Article A20:員工溝通巴士到站日期
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2456&a=1
回應/Replies:27/2:黃 竹 坑 新 ?h ,利 東, 鴨 利 洲, 置 富Article A21:Re: 請問DR864(S3BL173)+DP6702(S3N136)為何退役&身處何 地
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2457&a=1
回應 Replies:


|1|
2|
3|

> 唔 再 瘋 狂~HarryLEE! said:
> 請 問DR864(S3BL173)+DP6702(S3N136)為 何 退 役&
> 他 們 現 在 身 處 何 地?
> DR864---S3BL173
> DP6702---S3N136

DP6702 於 幾 個 月 前 行 駛 路 線43期 間 發 生 交 通 意 外, 車 身 嚴 重 損 ??
而DP6702 將 達 到 十 一 年 車 齡, 而 達 到 十 一 年 車 齡 之 九 巴 均 要 做 大 驗,
所 以 九 巴 有 可 能 費 時 替 它 維 修 而 提 早 把 它 退 役 。

> Thx
^_^

以 上 資 料 若 有 任 何 錯 誤, 請 指 正!

~~FW1321~~

Article 21: (Request 1)

> 6840 said:
>
> DX 牌 今 年 都 做 第 十 五 年 年 驗
> 反 而DP 牌 做 十 一 年??

SORRY, 打 錯O左, 我 指 十 五 年 。

~~FW1321~~

Article 21: (Request 2)

> Nozomi~GP7100/JE1053/DE5729 said:
>
> 據 一 位 在 沙 廠 工 作 的 朋 友 稱 ,
> DR864因 交 通 意 外 損 毀 已 經 在 上 月 退 役.

DR864以 前 已 經 唔 多 掂,起 步 冇 力
一 踩 大 油 就 有d怪 聲,好 似 副 偈 就 散 敢.....
唔 講 起 都 真 係 唔 覺 唔 見 左 呢 部 車
部 車 掛 左80先 好 返d....
咁 快 就 退 左
S3BL7‧ 豪

Article 21: (Request 3)

> 《hkbpg.com. 已 於 17/2 更 新 》 said:
>
> 我 估 都 差 唔 多 時 候 輪 到 S3BL / S3M / S3N
> 退 役 喇...

九 巴 都 想 盡 快 全 冷
所 以 熱 狗 退 役 是 遲 早 的 問 題

就 黎 冇 熱 狗 坐 的
金 魚 字

點 解?
960,260X一 開 便 全 冷
C58X亦 已 於 上 年9月30日 全 冷
而58M亦 會 在 年 內 全 冷
而 現 時58M應 是 最 多S3BL的 九 巴 路 線
Article A22:有關新巴虧本的幾個疑問(長文)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2458&a=1
回應/Replies:


|1|

或 者 這 是 一 個 已out的 題 目 , 但 仍 有 些 問 題 想 問 一 問 :

1.究 竟 許 雄 說 有 六 十 多 條 虧 本 線 , 是 否 都 是 因 客 量 不
足 造 成 ?

2.還 記 得 去 年 有 文 章 說 九 巴 其 中 一 條 蝕 得 最 勁 的 路 線
是 客 量 不 俗 , 但 維 修 費 高 昂 的92, 而51亦 是 著 名 的
'入 肉'線 。 港 島 山 多 路 窄 , 新 巴 可 否 把 大 部 份 維 修 費
撥 入(即 會 計 學 上 的allocate)如 石 澳 、 赤 柱/馬 坑 、
跑 馬 地 、 寶 馬 山 、 石 排 灣 、 薄 扶 林 道 、 山 頂 、 耀 東
甚 至 長 命 斜 等 線 , 令 到 一 些 好 客 的 路 線 在 會 計 上 蝕 錢 ?
(自 己 不 是 做 會 計 , 不 知 這 想 法 是 否 成 立 ?

3.知 不 知 新 巴 是 用 哪 種 車 輛depreciation方 法 ? 新 巴
這 麼 多 新 車 , 如 用declining balance的 話 會 否 這 幾
年depr expense都 會 較 高 , 跟 著 又 可 以 說 路 線 蝕 本 ,
盈 利 達 不 到 上 限 而 再 加 價 ? 九 巴 大 部 份 熱 狗 是 否
asset value都 接 近 零 呢 ?

4.有 關 車 海 戰 術 或 吉 車 遊 街 問 題 的 。 請 問 現 在 開 一 部
車 的variablecost是 幾 多 呢 ? 如 果 司 機 是 月 薪 制 而 不
是 逐 更 計 , 是 否 只 有 油 錢 是variable呢 ? 一 輛 名 牌
5.5噸4.8公 升 貨 車 標 榜 其 耗 油 量 是$0.7/km, 以 一 部
大c.c.一 倍 多 , 但 享 受 到 免 稅 油 的 專 利 巴 士 來 講 ,
可 否 假 設 為$1.5/km? 那 麼 一 條20km的 路 線 只 需$30
一 程(當 不 過 橋/隧 道), 即 載 幾 個 客 已 可 回 本 。 這 假
設 是 否 合 理 ? 如 是 , 巴 士 公 司 有 什 麼 不 令 它 盡 量 出
車 ? 減 低 空 氣 污 染 的 社 會 責 任 ?

抱 歉 有 太 多 學 術 上 的 字 眼 。

張 大 勇

Article 22: (Request 1)

> 港 島 山 多 路 窄 , 新 巴 可 否 把 大 部 份 維 修 費
> 撥 入(即 會 計 學 上 的allocate)如 石 澳 、 赤 柱/馬 坑 、
> 跑 馬 地 、 寶 馬 山 、 石 排 灣 、 薄 扶 林 道 、 山 頂 、 耀 東
> 甚 至 長 命 斜 等 線 , 令 到 一 些 好 客 的 路 線 在 會 計 上 蝕 錢 ?
> (自 己 不 是 做 會 計 , 不 知 這 想 法 是 否 成 立 ?

經 獨 立 會 計 師 審 核 的 賬 目 係 整 間
公 司 整 盤 數, 對 於 佢 點 樣 分 配 成
本 不 表 達 任 何 意 見. 那 是 公 司 內
部 成 本 會 計 的 問 題, 即 係 話, 佢
點 計 點 o翕 只 有 佢 自 己 知.

> 3.知 不 知 新 巴 是 用 哪 種 車 輛depreciation方 法 ? 新 巴
> 這 麼 多 新 車 , 如 用declining balance的 話 會 否 這 幾
> 年depr expense都 會 較 高 , 跟 著 又 可 以 說 路 線 蝕 本 ,
> 盈 利 達 不 到 上 限 而 再 加 價 ? 九 巴 大 部 份 熱 狗 是 否
> asset value都 接 近 零 呢 ?

印 象 中 九 巴 採 用 直 線 折 舊 法 攤 銷
成 本 十 四 年. 即 購 車 後 十 四 年 該
車 不 會 再 有 會 計 折 舊.

> 4.有 關 車 海 戰 術 或 吉 車 遊 街 問 題 的 。 請 問 現 在 開 一 部
> 車 的variablecost是 幾 多 呢 ? 如 果 司 機 是 月 薪 制 而 不
> 是 逐 更 計 , 是 否 只 有 油 錢 是variable呢 ?

出 車 越 多, 司 機 使 用 量 越 大.
理 論 上 是 直 接 的 流 動 成 本.

> 如 是 , 巴 士 公 司 有 什 麼 不 令 它 盡 量 出
> 車 ? 減 低 空 氣 污 染 的 社 會 責 任 ?

做 成 污 染 對 巴 士 公 司 來 說 只 是
一 個 排 得 很 後 的 考 慮 因 素.
Article A23:[急問]請問DR864(S3BL173)係唔係啟德?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2459&a=1
回應/Replies:因 為 我 今 日 去 好 似 見 唔 到 冇 留 意 冇 咩 印 象,
如 知 情 者 可 否 告 之,十 分 感 謝!
HarryLEEArticle A24:Re: 〔閒問〕邊條巴士線冷馬只做 蛇車?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2460&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 3ASV289(KJ2179)**反 挪 連 任** said:
> 邊 條 巴 士 線 冷 馬 只 做 蛇 車 ? 而 熱 狗 就 行 全 日 ?
> 而 柯 打 車 都 係 柯 打 冷 馬 ?

17/217P
51(加 冷 後)
有 錯 請 更 正

ATS59

Article 24: (Request 1)

> 3ASV289(KJ2179)**反 挪 連 任** said:
> 17同217P唔 算 , 我 當 佢 地 兩 條 線 。

不 過 係 九 巴 內 部 睇 ,217P既 車 好 似 真 係17既 蛇 車

> 51應 該 唔 係 , 除 非 你 指 行 大 欖 隧 道 的51 ADS。

睇 九 九 年 鑑 同 唔 記 得 邊 度 講 , 好 似 話51加 冷 初 時
係 蛇 車 有 冷 咋

仲 有28A, 唔 好 話 唔 計 數 呀
真 係 蛇 車 黎 架 , 除 非 你 話 只 計 全 日 線

Article 24: (Request 2)

> 3ASV289(KJ2179)**反 挪 連 任** said:
>
> 只 計 全 日 線 。
> 28A係 唔 係 行 全 日o架 ?
>
> 3ASV289

28A 只 行 繁 忙 時 間 。 ( 所 以 不 符 合 你 話 要 問 全 日 線 )

Article 24: (Request 3)

繁 忙 時 間 , 不 過 下 次 你 起 標 題 起 好D
28A係 冷 熱 混 合 , 而 且 個D掛 牌 車 全 部 係 蛇
83X都 係 , 不 過 全 冷 , 又 唔 知 你 計 唔 計

如 果 打 正 黎 計 , 就 真 係 冇
Article A25:[更正啟事]有關九龍專線小巴30M班次
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2461&a=1
回應/Replies:小 弟 於 數 日 前 於 此 貼 出30A及30M之 班 次 ,   唯 現 發 覺
當 日 所 貼 出 的30M班 次 有 誤 ,   特 此 更 正 ,   僅 此 致 歉 .

旺 角 地 鐵 站   開
0700, 0800, 1630 & 1730.

郝 德 傑 道   開
0730, 0830, 1700 & 1800.

逢 星 期 六 下 午 及 公 眾 假 期 暫 停 服 務 .S.K.Y.T.Article A26:請問九巴仲有邊款空調巴士是採用AV517 的座椅?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2463&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 九 巴 天 地 said:
> 此 為 快 餐 椅
> ** AV112, AV517, AV520 , AV521 , AV522, AV526 , AV527 , AV529 , AV530 , AV531 都 是 配 快 餐 椅 。AV528 則 用 另 一 款 Vogelsitze 提
供 的 座 椅 。

除 左AV112, 其 他 係 一 出 牌 時 已 經 係 用 呢 隻 椅
仲 有AV528都 係 , 不 過 換 左 , 而 且 當 年 批 車 一
出 廠 全 部 係 沙 田 廠 , 仲 要 全 部 行 過282, 當 中
HU6558,HV9690係 掛 牌

Article 26: (Request 1)

AV112一 出 牌 已 經 係 裝 快 餐 椅,不 過 冇 裝 頭 枕

DA83 HG4178

Article 26: (Request 2)

> G@kei.com! said:
> 未 出 牌 的 新 Volgren AMN.
>

跟AMN用 同 一 種 座 椅 的 是
AV528 (HU9385)哦~~

無 聊 人 .DN 3662
Article A27:81c轉換掛牌車消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2464&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

下 列 車 輛 已 經 甩 了81c牌 :
S3BL302(EA2762)

由 下 列 車 輛 補 上 :
S3BL410(FA9288)

另AD331(HC1297)相 信 年 驗 中 , 暫 多 由GE2641代 替

P.S. EA2762甩 牌 的 事 , 相 信 比JF1460更 早 。

沙 田 墟 ‧81c

Article 27: (Request 1)

> S3N145.DS8046祝 福 妳 said:
>
> GE2641行81C已 見 一 時,
> 請 問 此 車 是 否48X掛 牌?
> 因 我 常 見 此 車 行48X

此 車 是 沙 田 廠 後 備 車
並 沒 有 掛 過48X

HM2687

Article 27: (Request 2)

今 日 傍 晚 搭 巴 士 往 東 隧 (九 龍 方 向) 時, 見 到 在 對 面
(那 裡 好 像 係 車 輛 扣 留 中 心? 在 東 隧 香 港 出 口 的 上 面?)
有 一 部 貼 上 '撒 隆 適' BANNER 的 AV, 車 牌 好 似 係 唔 知
係 G? 2??1, 見 到 車 頭 + 車 尾 還 插 著 680 膠 牌. 請 問
此 車 為 何 會 在 那 裡? 有 冇 人 知?
Article A28:Re: [又係geography功課] 問好多0野(新界西之9xx+ 碼頭)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2465&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> G544+868=ASV7 said:
> 首 先 多 謝 解 答 各 條 問 題0既 板 友!
> 1)荃 灣 青 衣 碼 頭 仲 有 冇 船 坐?
> 如 有 去 邊 度?
> 2)問 以 下 路 線 開 線 日 期:
> 930
> 934
> 935
> 948
> 960
> 961
> 962
> 968
> 969

934,935,948,960: 1-5-1997開 辦

Article 28: (Request 1)

> 1)荃 灣 青 衣 碼 頭 仲 有 冇 船 坐?
> 如 有 去 邊 度?

已 經 冇 以 前 係
中 環(碼 頭)<->青 衣<->荃 灣

Article 28: (Request 2)

> 930
1 ? 5 ? 1 9 9 7

> 934
1 ? 5 ? 1 9 9 7

> 935

1 ? 5 ? 1 9 9 7

> 948
1 ? 5 ? 1 9 9 7

> 960
1 ? 5 ? 1 9 9 7

> 968

1 9 ? 1 0 ? 1 9 9 7

> 969
1 8 ? 1 0 ? 1 9 9 7

有 錯 請 指

Article 28: (Request 3)

> 1)荃 灣 青 衣 碼 頭 仲 有 冇 船 坐?
> 如 有 去 邊 度?

無 記 錯 既 話 已 經 無 船 搭 。

> 2)問 以 下 路 線 開 線 日 期:
> 930
> 934
> 935
> 948
> 960
> 961
> 962
> 968
> 969

930,934(之 前 係334),935,960--1/5/1997

948(之 前 係348)--8/9/1997

961--3/10/1997

962--1/6/1998

968,969--19/10/1997948
Article A29:Re: AL5冷氣槽問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2466&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 放 假235M said:
> 今 日 坐 到AL5@35A,發 覺 上 層 冷 氣 槽 使 用 了 可 調 校 出 風
> 大 細 及 角 度 的 出 風 口(像AL1,Toyota Coaster那 款),
> 我 想 問 一 問AL5一 出 牌o個 陣 已 經 用 呢 隻 定 後 期 追 加?
>
後 期 加

Article 29: (Request 1)

> 放 假235M said:
>
> 都 幾 大 工 程,因 為 要 整 條 冷 氣 槽 換 走...
>
> 乜 九 記 今 次 咁 落 本 呀!
>
>
> 235M/N31/HT 8086

咦...原 來 這 些 風 口 真 是 九 巴 新 換 的?
我 早 幾 天 搭AL@83S, 都 見 到 架 車 用 這 種 風 口 ,
那 時 以 為 自 己 見 識 少 , 所 以 無 出 聲...
諗 諗 下 又 記 得 當 日 用 手 搞 個 風 口 , 竟 然 無 黏 上 一 手 的 黑 塵 ,
原 來 是 新 裝 的...
不 過 睇 條 冷 氣 槽 , 除 左D喇 叭 變 左 打 橫 外 ,
真 係 唔 覺 有 變 動 過~

既 然 九 巴 肯 花 錢 翻 新 ,
我 寧 願 佢 將3+2座 位 換 做2+2座 位 好 過 ,
雖 然 應 該 貴 好 多...~

Article 29: (Request 2)

> 放 假235M said:
>
> 條 冷 氣 槽 冇 晒 以 前 用 開o個o的 一 條 過 出 風 位,
> 而 且 連 下 層 都 轉 埋,真 落 本...
>
>
> 235M/N31/HT 8086

AL2又 唔 係 咁 , 係 在 原 有 的 冷 氣 槽 再 加 上
可 調 的 出 風 口 , 變 成 又 有 可 調 校 的 風 口
, 亦 有 原 來 的 一 條 過 固 定 式 風 口 。

Christopher

Article 29: (Request 3)

九 記 翻 新AL?
Article A30:301+249M問題?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2468&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

1)今 日301行 埋A31,已 經 行 過4條 機 場 線,
加 埋 上 次 行E42,佢 仲 有 無 行 過 其 他 線?


2)唔 知 我 資 料 有 無 錯,249M係 唔 係 暫 時 最
平 既 金 巴 線?


3)講 開249M,都 算 傳 奇,由AV變AA再 變3ASV,
我 見 過 既 攝 車 就 有3AD,AD,AL,3AV,AM,之 前
更 有 人 話 見 過AF,ATS行 過249M,都 算 幾 多 款
式,唔 知 仲 有 無 數 漏 呢?948

Article 30: (Request 1)

> 2)唔 知 我 資 料 有 無 錯,249M係 唔 係 暫 時 最
> 平 既 金 巴 線?

此 線 收 費 三 個 二
>
>
> 3)講 開249M,都 算 傳 奇,由AV變AA再 變3ASV,
> 我 見 過 既 攝 車 就 有3AD,AD,AL,3AV,AM,之 前
> 更 有 人 話 見 過AF,ATS行 過249M,都 算 幾 多 款
> 式,唔 知 仲 有 無 數 漏 呢?
>
>
>
> 948

以 我 所 知
用 過AA,AM,3AD,ADS,3AV,3ASV,AV,AL(包 括AL1)

Article 30: (Request 2)

> 1)今 日301行 埋A31,已 經 行 過4條 機 場 線,
> 加 埋 上 次 行E42,佢 仲 有 無 行 過 其 他 線?
E 3 4 也 行 過
Article A31:九記27好似有改善
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2469&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

小 弟 日 日 返 工 放 工 都 要 坐27.
經 過 早 幾 日 在 這 討 論 區 的 討 論 後,
這 幾 日27在 旺 角 道 的 分 站 在6pm-7pm
人 龍 大 大 縮 短,班 次 大 約5分 鐘 一 班.
似 乎 有 改 善 的 跡 象, 不 過 看 多 幾 個
星 期 才 可 以 肯 定.
有 板 友 話 有17部 車,是 加 熱 還 是 冷?
原 本 應 該 有16部 車.9熱7冷.

Kenrick

Article 31: (Request 1)

> 3AD46 said:
>
> 7 熱 6 冷 、 再 加 3 架 301 掛 牌 ( 九 巴 聲 稱 那 三 架 車 係 301 攝 27 喎 ) 、
> 再 加 一 架 新 的 : 116 攝 車 。
咁 即 係301有 掛 牌 車??如 是,咁 係 咩 車?

Article 31: (Request 2)

> G544+868=ASV7 said:
> 唔 係 下 嘩?
> 幾 點 開?

從 106 線 來 的 新 攝 車 只 開 朝 早 , 詳 情 待 查 。
(sorry, 剛 才 打 了 做 116)

( 619 線 都 有 一 架 111 線 攝 車 , 都 係 只 在 朝 早 行 一 程 )

Article 31: (Request 3)

> 智 叔 said:
>
> 唔 怪 之 得 朝 早 27 有 架 蛇 車 要 柯 打 101 ...

調 車 調 到 咁 複 雜 ? 想 問 係 邊 一 架 車 ?

Article 31: (Request 4)

上 個 月 係 KE8231 , 大 約 九 點 觀 塘 開 , 攝 一 轉


上 個 月 搭 左 兩 次 呢 班 車 既
智 叔

Article 31: (Request 5)

等 我 睇 下 係 咪 順 利 特 車 先
我 日 日 搭 呢 班 車 返 學(不 過 今 朝 遲 左...)
Article A32:1A裝左導航儀 後....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2470&a=1
回應/Replies:1A裝 左 導 航 儀 後....D車 好 明 顯 慢 左.....甚 至 乎 達 到 碌 車 ??程 度,但 依 舊'拖 卡'
(以 上 純 粹 個 人 觀 察)Article A33:佐碼重建....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2471&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

前 一,兩 日 幫 個 客 ??路 政 署 收 左 一 份TENDER(有CD-R!!),標 題 是 寫 有 關 佐 碼 範 圍 以 內 ??工 程 項 目;但 個 名 太 長,同 埋 係 英 文,
所 以 唔 清 楚 係 咩 ??工 程 項 目,但 應 該 係 有 關 道 路 建 設(因 為 係 ??路 政 署 收)

Article 33: (Request 1)

> 屯 碼 大 家 庭 ~ S3M224 said:


>


> 係 咪 呢 個?


>


> http://www.hyd.gov.hk/chinese/contracts/contracts/Jan/hy200114.htm


>


> 文 中 話'拆 除 現 有 的 佐 敦 道 巴 士 總 站', 睇 黎 都 會 有 幾 大 變 動.


>


> S3M224Article 33: (Request 2)

八 個 月 完 成 o既 工 程, 應 該
唔 會 改 變 佐 碼 仍 是 露 天 站 o既
地 位 卦?

可 能 因 應 果 帶 成 日 塞 車 改 下
佐 碼 o的 出 入 口 啦?

會 唔 會 好 似 青 衣 機 鐵 站 咁 變
鋸 齒 型 車 站 呢 :P
Article A34:Re: 依家259D多客的問題仲 有發生?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2472&a=1
回應/Replies:> EW3074'59x' said:
> 唔 知 係 咪 之 前 經 過 板 上 多 方 面 的 討 論 和 投 訴 後
> 聽 聞,259D真 係 加 密 了 班 次
> 但 唔 知 過 了 農 曆 新 年 後,班 次 有 冇 疏 番 而 仲 有 冇 咁 多 人 呢?
> 歡 迎 討 論,切 勿 ??戰
好 似 冇 加 密 班 次,但 朝 早 總 有62x 3架 冷 馬 曇 花 一 現259DArticle A35:Re: RE:AP71 行 260X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2473&a=1
回應/Replies:尋 日 AP117 行 260X.

> 寶 田 大 家 庭 ? ? 屯 廠 天 使 與 魔 鬼 ?JM 1666+JR 6661 said:
> 當 真??但260x不 能 行AP的,因 為 出 九 龍 站 個 條 通 道 會'發'尾,所 以 就 算 屯 廠 點 缺 車,都 唔 會 派AP行260x
> 但 奇 在 n 早 之 前(未 換 金 前)係 用AP操260xArticle A36:請問九巴的6C路線適唔適合轉用12米空 調巴士?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2474&a=1
回應/Replies:


|1|

因 為 本 人 眼 見6C路 線 係 一 條
客 量 甚 高 的 路 線,而 且6C路 線
的 熱 狗 都 可 以 用 到3N,
反 而 冷 馬 只 係 用AL,AS.

請 問 你 們 認 為6C路 線 適 唔 適 合
轉 用12米 空 調 巴 士?

Article 36: (Request 1)

> 罄 .S3BL103 said:
>
> 荔 廠 夠12米 冷 馬 先 得o架. 而 家104都 仲 有11米 做 掛 牌 車 啦. 6C耐 不 耐 都 有3AD, 3AV行 啦.
>

但 願 荔 廠 搬 屋 後, 6C 有 3AD/3AV掛 牌 吧...

好 少 & 好 o吾 喜 歡 坐 6C 的3ASV98 / S3V20
Article A37:A12直得大讚~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2475&a=1
回應/Replies:今 天 四 時 , 我 步 往 人 民 入 境 事 務 處 等A12往 北 角 ;
可 能 咁 岩 撞 正 有 部 車 ;
一 上 車 下 一 個 站 就 係 北 角 ,
一 個 站 , 用 左4分 鐘... ...

真 係$6.50有 的 士 享 受 , 分 分 鐘 仲 更 豪 華~
由 堅 城 去 都 係 用12分 鐘 ;
$8.00真 係 抵 到 爛... ...

好 明 顯 多 左 好 多 人 搭A12... ...
以 前 都 唔 駛 點 找 位 坐 ,
而 家 連 樓 梯 間 都 有 行 李... ...

可 惜 回 程 無 啦... ~
有 一 定 搭~!Article A38:[尋車] ATR126 (JA5223)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2476&a=1
回應/Replies:雖 然 有 點 冒 昧 , 不 過 都 想 請 教 大 家 ,
近 這 兩 三 個 星 期 有 沒 有 見 過 此 車 在 任 何 路 線 出 現 過 呢?
此 車 原 為281A掛 牌 , 都 普 車 身 , 右 邊 有kmb.com.hk的banner,
但 自 從 半 個 月 前 有 一 天 行 過286M後 , 我 便 再 沒 見 到 它 返 回281A了 ,
反 而 另 外 一 架 失 蹤 了 數 個 月 的ATR124(JA2469)則 重 回281A,
不 過 唔 知 係 咪 替ATR126...
究 竟ATR126是 甩 了 牌 還 是 入 廠 大 修 呢?

希 望 知 情 的 板 友 能 夠 答 到 我 吧...Thanks~

P.S.聲 明 :
我 這 樣 問 其 實 也 因 為 我 需 要 更 新281A的 掛 牌 表 ,
如 果 有 版 友 不 想 他 的 提 供 資 料 被 我 「 盜 用 」 的 話 , 請 勿 回 文~Article A39:九記躉裝上超豪轆鈴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2477&a=1
回應/Replies:唔 知 算 唔 算 大 驚 小 怪 :
98D掛 牌 車ATR91(HZ673)的 右 尾 轆 在 過 年 前 無0左 過 轆
鈴 , 基 本 上 不 是 一 件 特 別 的 事 , 但 奇 就 奇 在 過
年 後 此 車 的 右 尾 轆 裝 上 了 超 豪 的 轆 鈴 。 此 舉
令 小 弟 有 如 丈 八 金 剛 :

1. 是 否 首 次 有 躉 裝 上 超 豪 轆 鈴 ?
2. 工 程 部 的 人 連 躉 同 超 豪 都 分 唔 出 ?
3. 其 實 唔 一 定 要 裝 鈴 的 嗎 ? 起 碼296的JE1642的
車 轆 全 都 無 鈴 的 。
4. 有 冇 超 豪 裝 了 躉 的 鈴 呢 ?(我 諗 是 無 的)Article A40:回下文:74X加金有望+個人意見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2478&a=1
回應/Replies:74X操 金 車 我 都 見 過 好 多 次,
上 年 夏 天 我 已 見 過 兩 次,
一 部 係3ASV41(JG2524)及3ASV (JW3790)
但 現 在74X也 是 行 白 車!
其 實74X全 線 三 十 五 部 車 又 怎 能 快 速 地 加 金?
好 似269C都 唔 得 啦!

其 實 今 年 地 鐵Tseung Kwan O支 線 將 會 通 車,
我 心 諗 九 巴 一 定 將 坑 口,尚 德 的 巴 士 線 全 冷 兼
換 金,以 用 來 與 地 鐵 競 爭 嘛!

所 以 大 埔 既 路 線 想 加 金 都 要 等 多 一 段 日 子 囉!
大 家 點 睇?
(以 上 純 粹 個 人 意 見)Article A41:Re: 尋車:3BL33
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2479&a=1
回應/Replies:> 唔 再 瘋 狂~HarryLEE! said:
> 80,尋 日 行86k
>
> HarryLEE

那 請 問 它 是 蛇 車 還 是 行 全 日?

ThanksArticle A42:誤解
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2480&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

> LAWRENCE said:


> 請 睇 睇 今 日(星 期 四)的 生 果 日 報....


> 生 果 日 報 報 導


>


> 呢 個 政 府 仲 想 玩D咩 野??????!!


> LAWRENCE

你 好 似 誤 解 左 個 意 思 啵 ? !


人 地 好 似 係 話 假 若 搵 到 個 適


合 地 點 先 會 搬 , 唔 係 一 刀 砌


甘 決 定 話 搬 啵 。 再 講 佢 都 係


得 個 講 字 唶 , 佢 真 係 做 先 算
丹 飛

Article 42: (Request 1)

'讓 市 民 可 以 由 尖 沙 嘴 步 行 至 將 軍 澳 , 或 由 上 環 行 至 筲 箕 灣' ???
I think Mr. Tung is crazy............remove the bus terminus??I think Star Ferry,KMB and some people will ojection.

Article 42: (Request 2)

> Walter said:
> 其 實 這 個 提 議 不 錯, 因 為 根 本 尖 沙 咀 碼 頭 總 站
> 就 不 夠 用, 人 車 爭 路, 一 有 大 型 節 目 就 封. 如
> 果 政 府 能 在 附 近 找 到 一 個 地 方 做 新 總 站, 亦 可
> 以 接 受.
>
> 如 果 政 府 找 不 到 一 個 受 各 方 認 同 的 新 總 站, 我
> 想 區 議 會, 九 巴 甚 至 其 他 地 方 團 體 一 定 會 出 來
> 反 對 的.
>
> 不 過 我 認 為 附 近 根 本 就 不 會 有 地 方....

除 非 當 年 的 九 龍 角 填 海 計 劃 行 得 通, 到 時 梳 士 巴 利 道 會
向 西 經 海 運 大 廈 延 長 至 一 個 新 的 碼 頭.

否 則, 若 貿 然 封 閉 尖 碼, 反 對 的 不 單 是 九 巴, 有 可 能 警
方 及 旅 遊 發 展 局 都 反 對.

(記 得 皇 后 大 道 中 行 人 專 區 計 劃, 曾 經 被 警 方 反 對 嗎?)

Article 42: (Request 3)

> Derek Cheng said:
> 首 先 ﹐ 我 係 海 外 版 友 ﹐ 睇 唔 到 蘋 果 ﹐ 唔 知 寫 乜 ﹐
> 但 估 計 都 是 將 尖 沙 咀 碼 頭 總 站 劃 為 行 人 專 區
> 之 類 吧 。

大 概 是 將 天 星 碼 頭 「 玩 復 古 」 回 復 至 數 十 年 前 的 面 貌 。
而 巴 士 總 站 則 另 闢 位 置 。

--怪 物

Article 42: (Request 4)

> LAWRENCE said:


>


> 要'玩 復 古'o個 個 天 星 碼 頭 我 唸 係 講 緊 中 環o個 個 碼 頭 ,


> 因 為 報 紙 話:


> 政 府 其 中 一 個 新 項 目 , 就 是 在 中 環 天 星 碼 頭 搬 遷 後 ,


> 將 位 於 七 、 八 號 碼 頭 原 址 的 新 碼 頭 , 按 一 九 一 二 年


> 天 星 碼 頭 外 貌 復 原 興 建 , 希 望 將 新 碼 頭 變 成 香 港 新 地 標 。


> 此 外 , 政 府 亦 計 劃 將 尖 沙 嘴 天 星 碼 頭 外 的 巴 士 站 搬 走 ,


> 變 成 一 個 大 廣 場 , 但 前 題 是 要 研 究 將 巴 士 站 搬 到 那 個 地 方 。
你 係 咪 講ni個
橫 睇 踮 睇 都 唔 覺 得 佢 復 古~


而 且 個 碼 頭 搬 到 咁 遠,有 無 巴 士 到 的 情 況 下,天 小 實 執 都 得loh.

(註:以 上 圖 片 改 自 今 日 的 太 陽 報)

Article 42: (Request 5)

有!搭 去 中 環 碼 頭 的 巴 士 咪 唔 駛 行 咁 遠 囉!

Article 42: (Request 6)

> KD801@LCK said:
>
> 政 府 遲 早 會 出 呢 條 絕 橋 趕 晒 D 巴 士 走 啦 。 睇 死 你 油 尖 區 冇 其 他 地 方 做 總 站 , 索 性 下 令 取 消 晒 D1,1A,2,5,6,7,8,9囉 。
>
> 下 一 步 順 勢 學 上 海 南 京 路 , 北 京 王 府 井 咁 , 成 條 彌 敦 道 改 做 步 行 街 , 你 地 仲 有 巴 士 搭 ?
>
> 莫 講 冇 巴 士 , 的 士 , 小 巴 甚 至 自 己[手 查]車 都 去 唔 到 油 尖 旺 , 監 你 地 幫 襯 九 鐵 同 地 鐵 !

這 叫 大 勢
政 府 要 咩 留 低 就 留 低
要 咩out就out
咁 有 咩 辦 法????

不 過 尖 碼 巴 總 就 真 係 幾 有 歷 史 價 值 的
如 果 就 咁 冇o左 就 真 係 幾 可 惜 啦!!!

GD1570

Article 42: (Request 7)

> 北 區 皇 牌270A+279X said:
>
> 我 不 贊 成 閣 下 的 言 論, 因 為 成 條 彌 敦 道 要 改 步 行 街, 涉
> 及 不 單 是 交 通 的 問 題, 而 且 會 涉 及 治 安, 消 防, 商 業 及
> 人 口 規 劃 等 等 的 政 策 改 動, 需 要 跨 部 門 商 議, 即 使 成 事,
> 至 少 要 十 年 或 以 後.
>
> 運 輸 署 在 尖 沙 咀 碼 頭 擴 闊 工 程 之 前, 曾 經 提 出 將 尖 碼 作
> 永 久 行 人 專 區, 但 卻 受 到 九 巴 及 旅 遊 發 展 局 反 對, 結 果
> 導 致T1路 線 的 誕 生.
>
> 似 乎 政 府 部 門 之 間 也 是 未 能 完 全 協 調, 看 來 這 個 建 議 很
> 難 實 施.

不 過 我o地 香 港 特 區 喜 歡 搞 基 建,
將 尖 碼 重 建 又 可 以 話 解 決 失 業 問 題,
就 算 旅 發 局 千 萬 個 不 願 意 都 係 無 用...

或 者 學 船 迷 一 句:部 分 巴 士 線
唔 停 尖 碼 天 星 無 咁1/4客,
遲o的 無o左 巴 士 總 站 相 信 天 星 可 以 收 工...
Article A43:Re: Discuss:KMB S3V
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2481&a=1
回應/Replies:


|1|> AD63 said:
> What do you think of S3V? will KMB retire them before year 2005?

I am very sad if 30 S3Vs will
be delicensed.

> and will they become [new AV]??

I hope so la!

> AD63

#1361

Article 43: (Request 1)

我 覺 得S3V上 斜 勁 囉
同 埋 我 好 鍾 意 個 鍾 引 擎 聲!

Article B1:呢o的真係'名副其實'的碌車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=892&a=1
回應/Replies:


|1|

'碌 車'對 於 某 些 站 友o來 說,是 不 能 接 受,
是 十 惡 不 赦,行 慢 少 少 都 話 阻 街,
不 過 如 果 這 些 站 友 今 日 好 像 我 坐 過 這 架 車 後,
相 信 香 港 的'碌 車 王'都 比 不 上 他.

今 天 因 工 事 需 要 上 深 圳 市 中 心 一 轉,
於 是 係 火 車 站 乘 搭 小 型 巴 士 去 目 的 地,
(小 型 巴 士 有 點 似 香 港 的 小 巴,但 可 以 加 座 位 企 人).
當 架 車 離 開 總 站 時,架 車 已 經 開 得 好 慢,
估 計 時 速 不 超 過10 km/h,就 算 架 車 上o左 公 路,
架 車 一 直 保 持 呢 個 車 速,不 多 不 少,霸 住 條 右 線.

車 上 的 人 最 初 以 為 架 車 機 件 有 問 題 先 會 開 慢 車,
但 發 覺 架 車 無 任 何 會 死 火 的 跡 象,於 是 車 上 有 些 乘 客
開 始 要 車 長 開 快 一 點,但 車 長 都 仲 係 愛 理 不 理,
繼 續'10公 里(每 小 時)'長 跑.

直 至 架 車 停 到 某 一 個 巴 士 分 站,
有 位 乘 客 上 車 並 所 車 長 打 個 招 呼 後,
架 車 即 時 快 翻 起o來...原 來 個 車 長
要 等 待 他 的 朋 友 上 車,於 是 就 將 車 速 減 慢...

唔 知 香 港 的 碌 車 朋 友 會 唔 會 為o左 個 朋 友 而 碌 車?

Article 1: (Request 1)

> 再 一 回 來 兼 改 埋 名 ? 叮 叮 said:
>
> 好 似 好 自 私 喎 , 仲 點 解 唔 告 佢 呀 ?

大 陸d '中 巴' 邊 有 人 理 丫...
仲 有 千 祈 咪 訓 覺
如 果 唔 係 比 人 笠 晒d 0野 都 唔 知!
Article B2:Re: 原來 DA63 個舊電牌係 .....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=893&a=1
回應/Replies:


|1|

> 新 巴1081+S3BL443 said:


> 唔 知 大 家 仲 記 唔 記 得 新 巴 DA63, 曾 經 裝 上 一 個 橙 色 的 LED 電 子 牌 , 不 過 效 果 奇 差 , 最 後 裝 回 一 套 手 攪 牌 布 。


>


> 今 朝 小 弟 瀏 覽 M-Channel 的 LED display 供 應 商 網 頁 , 竟 然 發 現 左 有 張 DA63 既 相 。


>


>


>


> 原 來 係 香 港 公 司 既 產 品.....


>


> 供 應 商 Sirius 網 頁:


> http://siriushk.com


>


> 新 巴1081(HY2053)


Are those e-displays on NLB buses made by Sirius? It's said that the e-display on DA63 was of the same type on the NLB buses.(Source:Hong Kong Bus Yearbook 2002)


ML29

Article 2: (Request 1)

西 利 亞 , 犀 利 呀 !
( 犀 利 在 整 套 出 唔 到 街 的 電 子 牌 )

不 過 , M-Channel 的 顯 示 屏 都 算 唔 差~~
Article B3:Re: 巴士AL1是否很凍?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=894&a=1
回應/Replies:


|1|

> 再 一 回 來 兼 改 埋 名 ? 叮 叮 said:
> 是 否 九 巴 車AL1的 冷 氣 很 凍 ?
> → 信 我fd話 好 凍 ?
> → 你 們 的 意 見 ?
>
> 因 為 我 發 覺AL1的 冷 氣 有 時 很 熱 , 所 以 問 問 各 位 巴 士 迷....

坐 上 層 前 面 及 下 層 變 熱 狗
坐 上 層 尾 變 雪 人

Article 3: (Request 1)

> ACKL ~ DJ2813 said:
>
> 基 本 上AL1 (DX2437) 響 正 常 情 況 下 係 下 層 前 面
> (特 別 係 駕 駛 室)因 為 唔 夠 多 風 位 而 響 熱 天 時
> 唔 夠 凍 。
>
> 若 果 你 坐 響 上 層 開 大 晒 風 口 都 發 覺d冷 氣 未 夠 寒o既 話 ,
> 咁 佢 個 冷 氣 十 成 九 又 彎o左 都 似...:p
>
> 全 架 車o既 車 廂 若 果 係 所 有 風 口 都 開 晒o既 話 , 咁 就 一 定
> 有 人 會 凍 死~:p (大 吉 利 是)
>
> Andrew C.K. Lam

部AL1一 時 時,有 次 坐42A又 慢 又 熱,點 之 後 來 坐 佢 行48X又
凍...

Leslie Chan
Article B4:Re: 有時巴士車長作出的不禮貌行為
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=895&a=1
回應/Replies:> 再 一 回 來 兼 改 埋 名 ? 叮 叮 said:
> 你 好 呀 ! !
> 身 為 一 個 巴 士 車 長 是 否 對 乘 客 有 禮 貌 呢 ?(完 全 沒 有 人 生 攻 擊 , 只 是 疑 問)我 認 為 是 的 。
> 又 正 如 我 的 朋 友 昨 日 乘16號 探 令 一 個 朋 友 , 我 的 朋 友 跌 下 一 元 , 那 個 司 機 就 大 聲 責 罵 我 的 朋 友 :'乜*野 呀 ! ! 咁
你 都 跌 ! 博 鬧 呀', 你 說 是 否 害 羞 呢 !
> 所 以 有 鑑 這 樣 而 作 出 的 懷 疑 , 請 大 家 明 鑑 ! !......


做 咩 唔 去 投 訴 佢?

S3BL416Article B5:[尋板友] 今日下午3時半於小欖
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=896&a=1
回應/Replies:


|1|

鐵 巴 都 城 真 是 很 嘈 . . 你 的2301影 得 不 錯 吧 ? ^^
我 今 日 都 是 與DE8779緣 慳 一 面 ,77K及53都 不 見 它 . . : (

Article 5: (Request 1)

今 日DE8779@53

十 一 時 半 過D於 置 樂 往 元 朗 東 方 向 。

~~FW1321~~
Article B6:以下巴士迷真是這麼得閒?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=897&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

我 最 近 見 到 有 些 巴 士 迷 可 以 日 日(任 何 時 間)出 外 影 車 , 連 一 些 非 常 特 別 所 見 都 可 以 拍 攝 到 。

究 竟 這 些 巴 士 迷 真 是 只 是 影 車(不 是 職 業)?

而 他 們 是 否 沒 有 讀 書 或 工 作 ?

通 常 平 日 影 車 我 只 是 在 放 學 後 拍 攝 , 或 者 是 選 擇 星 期 六 或 星 期 日 出 外 捕 車 。

而 你 們 對 這 些 沒 有 讀 書/工 作 而 成 日 捕 車 的 巴 士 迷 有 甚 麼 看 法 ?

歡 迎 討 論 , 請 勿 罵 戰 !

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666

Article 6: (Request 1)

> Gary Tang said:
>
>
> '非 常 特 別 所 見 都 可 以 拍 攝 到 ',
> 可 否 舉 例?

例 如 早 前 城 巴656,1501,2201,2500及2800每 天 不 同 路 線 的 行 蹤 。

另 外 有 巴 士 站 長 告 訴 我 , 見 到 平 日(並 非 學 校 假 期)有 巴 士 迷 影 相 , 仲 要 係 日 日 見 到 果 類 。


> 每 一 個 人 都 有 權 選 擇 自 己o既 生 活 方 式o既,
> 只 要 唔 影 響 他 人, 便 冇 乜 所 謂.

我 認 同 你 的 講 法 。 不 過 如 果 沒 有 讀 書 , 又 沒 有 工 作 , 捕 車 是 需 要 大 量 金 錢(如 車 費 , 菲 林 費 , 沖 哂 費 及 相 機 費)。
咁 樣 便 了 連 累 了 家 人 了 !

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666

Article 6: (Request 2)

> 例 如 早 前 城 巴656,1501,2201,2500及2800每 天 不 同 路 線 的 行 蹤 。

學 校 有 得 上 網
放 左 學 即 刻 撲 去 影 都 有 時 間

> 另 外 有 巴 士 站 長 告 訴 我 , 見 到 平 日(並 非 學 校 假 期)有 巴 士 迷 影 相 , 仲 要 係 日 日 見 到 果 類 。

咁 可 能 人 地 考 試 放 早 呢,又 或 者 放 學 去 囉
你 唔 係 廿 四 個 鐘 都 番 學 咁 恐 怖 卦

Article 6: (Request 3)

> Gary Tang said:
>
> 依d 都 有 跡 可 尋o既, 不 外 乎 5b,10,90c.

仲 有 祖 兒 巴 第 一 天 出 街 都 有 人 可 以 第 一 時 間 內 捕 到 。

> 有$ 就 去 影o者, 冇$ 點 都 會 收o下 手 啦 掛,
> 唔 通 冇 飯 開 仲 去 影 相 咩..

會 否 有 些 巴 迷 真 係 明 知 無 錢 都 照 捕 車 呢 ?
或 者 他 們 家 境 比 較 富 裕 呢 ?

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666

Article 6: (Request 4)

98 年, 我 由 屯 門 過 海 影 中 巴, 一 朝 影 3-4筒.
當 時 在 學, 冇 乜$ ,於 是o米 靜 沖 菲 林 唔 晒 相 囉,
(hk$10/roll). 直 至 00年, 才 解 開 那 80 筒 菲 林 的 封 印.
人 是 會 變 通o既...

Article 6: (Request 5)

> AD93 said:
>
> 係 咪 農 曆 新 年 假 期 ,d人 先 得 閒 日 日 去 影 相

唔 係 呀 ! 係 在 非 學 校 假 期 內 。

另 外 我 想 問 有 沒 有 巴 士 迷 為 了 捕 車 而 逃 學 , 曠 工 等 ?

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666

Article 6: (Request 6)

> Gary Tang said:
>
> 相 信 大 有 人 在.

這 些 人 實 在 太 過 份 了 , 真 係 …

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666

Article 6: (Request 7)

> G@kei.com! said:
> 通 常 大 學 生 唔 係 日 日 時 時 要 上 堂,
> 會 係 最 多 時 間 影 車 o既. (不 過 今
> 時 今 日 大 學 生 比 以 前 多 功 課, 則 不
> 能 同 日 而 語.)
>

都 唔 係 既 , 讀 設 計 個 時 間 都 算
叫 做 無 甘 緊 湊 , 相 對 可 以 出 去
影 相 時 間 較 多 , 不 過 我 懶 得 去
影 相 。 以 前 返 工 就 會 乘 機 影 下
HATS( 依 家 無 乜 幾 可 搭 到 啦 嘛
。 )

丹 飛
Article B7:[討論]你認為九巴最後一條用熱狗的路 線是那一條?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=898&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

據 消 息 , 九 巴 會 在2004年 全 冷 ,X線 只 剩 下 幾 條 線 有 熱 狗 ,72X又 操 豬 扒 ,8號 仔 過 多 不 久 又 話 全 冷 ,60X、63X又 話 好
似 要 全 冷 , 連 我 樓 下 個 條71K和71A線 都 話 要 加 冷 , 都 不 知 道 九 巴 最 後 一 條 用 熱 狗 的 路 線 是 那 一 條 , 不 知 各 巴 迷 們
應 為 是 那 一 條 呢 !

Article 7: (Request 1)

本 文 討 論 客 觀 因 素 佔 多, 宜 往
第 二 板 討 論 (下 次 注 意 喇).

Article 7: (Request 2)

> 沈 飛3AD24 (文 明 示 範 車) said:
>
> 70,72,72A,73A,74A?
> 72 都 好 多 人 搭,其 餘 就 真 係 麻 麻...
> 因 為 正 如 你 所 言,8號 等(53,77K)短 車 捱 不 了 多 久.
> 最 後 一 批 我 應 為 是 可 用 十 一 米 車 、 而 不 多 人 搭 的 線.
> 70 號 經 太 多 地 方,中 途 客 多,轉 全 冷 至 少
> 大 窩 西 支 路 會 有 人 反 對(因 為 他 們 選 擇 的 確 不 多...)
> 而 亦 佔 用 九 熱 一 冷 共 十 車,算 是 甚 多,
> 加 上 不 是 市 區<->市 區 線,似 是 最 後 一 批 轉 全 冷.一 定 唔 會 係70,74A!
因 為 所 有 獅 隧 線 正 常 都 會 在 零 三/零 四 年 間 分 批 轉 全 冷.
不 過,70,74A可 能 是 獅 隧 全 冷 計 劃 中 最 後 的 兩 條!

DL

Article 7: (Request 3)

以 前 有 板 友 道 出72好 少 人 坐 云 云..........


72如 果 轉 冷 我 想 是 落ADS最 好
因 為 可 以 繼 續 爬 過81的 車
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TM

Article 7: (Request 4)

> treasurer財 爺--606彩 雲 站 長 said:
>
> 同 意......
>
> 成 條 大 埔 道 得'津 津 食 家'一 架 冷 馬
>
> 不 過 我 覺 得74A 可 以 加 冷

只 是 大 埔-沙 田 段 得 呢 一 架 冷 馬.

Article 7: (Request 5)

> 沙 田 人~3ASV297 said:
> How about 82K,94,99 ?


94,99應 該 會 在 今 年 內 轉 全 單 層!


DL

Article 7: (Request 6)

一 到 假 日 咪 班 班 特 見?(臨 時 拉 扶)
一 係 九 記 迫 人 搭96R/299
悲 哀.....

Article 7: (Request 7)

> 沈 飛3AD24 (文 明 示 範 車) said:
>
> 94 + 99 最 多 咪 用3~4部 (ADS)
> 目 前 己 有 一 部ADS做 正 字 軌,
> 反 之...82K都 有 可 能 最 後 一 批 轉 全 冷.
但 9 4 星 期 日 及 假 日 都 不 出 A D S 的
Article B8:一個怪夢...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=899&a=1
回應/Replies:


|1|

前 晚 我4:00放 工 , 一 回 家 就zzz... ...

話 說 有 一 天 , 有 一 個 人 發 明 了'時 間 丸';
我 在 不 知 情 之 下 服 用 了 ,
轉 眼 間 便 發 覺 自 己 與 朋 友 現 身 於 赤 柱 灘 道 。

有 一 輛 城 巴 走 過 ;
那 輛 城 巴 是14xx(單 門);
然 後 再 有 一 架14xx(雙 門)隨 上 ,
我 立 刻 叫 個 朋 友 拿 相 機 攝 下 他 們~

走 到 總 站 , 發 現 一 架 無 冷 氣 的 哈 哈 笑 ;
我 的 朋 友 立 刻 去 影 ;
然 後 我 和 我 的 朋 友 沿 東 頭 灣 道 走 ,
近 警 署 見 到 有 架LV走 出 來 , 行63;
我 們 立 刻 靜 心 聽 其 聲 ,
然 後 有 架LF經 過 , 行73 ^_~'

在 惠 康 見 到 架LX(舊 版)... ...

我 記 得 自 己 還 回 過 自 己 的 故 居... ..
東 頭 灣 道64號...

Article 8: (Request 1)

我 上 個 月 某 晚 發 夢 竟 發 到 新 巴 的 DM 全 部 轉 晒 用
電 子 路 線 顯 示 牌...
Article B9:玩一個Benz遊戲
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=900&a=1
回應/Replies:


|1|

就 係 貼ME1-ME41


遊 戲 規 則:


每 人 只 可 貼 一 張,同 只 可 貼 一 次


即 係 話 貼 先ME1就 唔 可 以 再 貼,


同 埋 要 順 序 貼


ME1,ME2,ME3..............


並 列 車 牌

我 先ME1--CZ6686

希 望 貼DF9565靚D

Article 9: (Request 1)
It's really ga?(the MCW)
Article B10:Re: B會活動一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=901&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|> 風 子 said:
> 請 問 本 星 期 日(2月24日)B會 舉 辦 的 遊 河 活 動
> 大 約 幾 點 在 什 麼 地 方 集 合?
>
> 先 謝.

8:45 am at Jordan Road Ferry Bus Terminus

Article 10: (Request 1)

> DL said:
>
>
> 好 似 係 佐 碼!
>
>
> 另 外,到 時 會 用 乜 車 呢?
> 我 睇 佢 地 都 係 唔 舊 唔 開 多 啦!
>
> DL

巴 士 之 訊36期 已 經 賣 左 關 子 俾 你 地,係 今 期 巴 訊
有 出 現 的

Article 10: (Request 2)

> S3BL10 said:
>
> 第 二 個 貼 士 :
> 這 架 車 還 涉 及 「 第 二 架 馬 年 巴 」 事 件
>
> 是 甚 麼 就 要 自 己 估 了 :p
>
> 不 是B會 人--S3BL10

3ASV297??

Article 10: (Request 3)

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:
>
> AL1???

又AL1??

AL1已 經 遊 過 囉
應 該 唔 會 再 遊 掛

會 唔 會 用 綠 色AP?
如 果 係,我 要KC2571!!
唔 得 喎,KC2571有 人 好 鐘 意 喎,不 如 選KC3551啦!!
最 好 上 埋 個B會 十 週 年 廣 告,正!!

發0下 夢 都 得 掛 ^_@

金 魚 字

Article 10: (Request 4)

> 橙 色 快 速 E22A Rapid said:
>
> 我 覺 得 呢 次 牛 河 唔 係 綠Neoplan,
> 不 過 以 我 所 知 呢 架 車
> 係 今 期Bus Focus有 講 過....自 己 估

2800?

Article C1:


Re: 新巴DM車身廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=166&a=1
回應/Replies:


|1|
2|> 良 景 銅 頭-AMN13上! said:


> 請 問 現 時28架 新 巴DM分 別 上 了 那 些 車 身 廣 告?

http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=163&a=1

Article 1: (Request 1)

> 新 巴DM22 said:
>
> 車 號--'T'字 廣 告+'一'字 廣 告[備 註]
> DM1---Epson李 彩 樺+必 理 痛
> DM2---Citibank循 環 理 財 現 金+渣 打 「 創 智 理 財 」
> DM3---Equal+天 堂
> DM4---無 國 界 醫 生[一 個 圈 咁 圍 住]
> DM5---中 國 銀 行+防 止 青 少 年 罪 行
> DM6---山 頂 纜 車[全 車](開 蓬 巴 士)
> DM7---長 幼 一 家[全 車]
> DM8---康 健 樂 頤 年[全 車]
> DM9---(城 巴 訓 練 巴 士T3)
> DM10--康 健 樂 頤 年[全 車]
> DM11--(入 廠 維 修 引 擎 ; 唔 記 得 掛 咩 廣 告)
> DM12--(城 巴 訓 練 巴 士T2)
> DM13--聯 合 國 兒 童 基 金 會[全 車](已 除 牌)
> DM14--康 健 樂 頤 年[全 車]
> DM15--健 康 生 活 新 紀 元[全 車]
> DM16--東 區 地 區 節+Canon IXUS 300
> DM17--獅 球 嘜+(無 為 意 掛 咩 廣 告)
> DM18--云 南 白 葯+(無 為 意 掛 咩 廣 告)
> DM19--康 健 樂 頤 年[全 車]
> DM20--英 國 保 誠+必 理 痛
> DM21--中 國 銀 行+(無 為 意 掛 咩 廣 告)
> DM22--切 勿 「 口 拍 」 丸[全 車]
> DM23--(唔 記 得 掛 咩 廣 告)
> DM24--東 區 地 區 節+(無 為 意 掛 咩 廣 告)
> DM25--(城 巴 訓 練 巴 士T1)
> DM26--家 計 會[全 車](入 廠 維 修 引 擎)
> DM27--獅 球 嘜+(無 為 意 掛 咩 廣 告)
> DM28--匯 豐+ESD
>
> 我 有 做 記 錄 的

小 弟 記 得DM17 左 邊 好 似 係 杜 蕾 斯

LV27,DA39

Article 1: (Request 2)

DM4--無 國 界 醫 生

Article D1:


Re: 貼相: 10仔的ASV
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2375&a=1
回應/Replies:


|1|

> 62X車 王 S3BL438 (FU6538) said:


>


>


> 歡 迎 討 論


>


> S3BL438
Em..........


左 邊 鏡 唔 見o左......

Article 1: (Request 1)

ASV14 JY5249 @ 10 , 203E掛 牌
ASV40 KA9364 @ 10 , 2D掛 牌
歡 迎 討 論
Article D2:


Re: 估係邊架車影?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2376&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> 3AV50 said:


> 大 家 不 妨 估 下 呢 張 相 係 邊 架 車 影 既?


>


>


> ps:個 日 同 我 一 齊 既 版 友 唔 好 回 文 呀~~


>


> 估 中 冇 獎:p


>


> My Bus Homepage


> 3AV50

係 咪BL?

Article 2: (Request 1)

> 6840 said:
>
> 哈~
> 九 巴 又 一 遮 車 牌 新 招? :)
>
> FV6840
呢 度 係 唔 係 機 利 士 南 路 或 蕪 湖 街 或 馬 頭 圍 道 一 帶?
若 是 , 這 架 應 是11K/11X的BL~沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article 2: (Request 2)

> 3AV50 said:
>
> 地 方,車 型 都0岩 架 啦~~
> 但 路 線 唔0岩!
>
> 3AV50

係 咪21

Article 2: (Request 3)

> 四 處 尋 覓 ‧DE3814 said:
>
> 可 以 話 , 我 個 日 冇 同 佢 一 齊 , 不 過 我 知 影 個 日
> 21已 經 冇 用 短 車 好 耐=P, 因 為 另 一 板 友 話 過 我 知
>
> 俾D貼 士 : 同 我 個 名 有 關 既

唔 通 係'8號 巴 士'?:p


沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D‧ 為'盈'所 困

Article 2: (Request 4)

咁 繼 續 喇 , 慢 慢 諗

Article 2: (Request 5)

> 沙 田 人~3ASV297 said:
> ME ???

唔 通 就 係DE 3814??

Article 2: (Request 6)

> 四 處 尋 覓 ‧DE3814 said:
>
> 果 然 有 人 中 計 , 哈 哈=P
> 繼 續 估 喇

講 少 少la,部 車 曾 經 係 某 廠 某M線 掛 牌
Article D3:


[貼相]墨爾本、悉尼觀光巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2377&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

小 弟 去O左 澳 洲 旅 行 七 日, 除o左 觀 光 之 外, 都 影


O左 少 量 巴 士 相 。

今 日 先 貼 上 小 弟 於 墨 爾 本 及 悉 尼 影O既 觀 光 巴 士 相 。

1)Melbourne tour2)Sydney explorer (小 弟 沒 有 影 到 另 一 條 遊 覽 路 線)
希 望 各 位 喜 歡 啦!

P.S.今 次 小 弟 和 家 人 去 澳 洲 旅 行 是 自 助 遊,


由 墨 爾 本 出 發, 以 悉 尼 作 為 終 站 。 期 間 逗


留 了 墨 爾 本 三 日, 之 後 由 我 爸 爸 駕 駛 私 家


車 到 悉 尼, 時 間 約 為 九 小 時(包 括 休 息 時


間), 接 著 逗 留 悉 尼 兩 日 。

~~歡 迎 任 何 意 見~~


~~~~~FW1321~~~~~

Article 3: (Request 1)

哎 呀 ,FW1232兄 你 早o的 同 我 講 你 黎 墨 爾 本 嗎 ,
等 我 帶 你o下City Sightseeing個 廠 嗎 , 裡 面
有 一 架 開 頂ML25同ML既 始 祖ML1, 不 過 你 黎 既
時 間 已 經 轉 左 新 車 牌 , 你 只 係 影 左 #106 ~
3396AO咋 ! 不 過 你 都 好 彩 啦 , 因 為#106在 上 個
禮 拜 撞 左 車 , 而 家 架 車 唔 同 左 少 少lu!

唔 知 你 有 無 搭 到Melbourne Tour同 有 無 和
Melbourne Tour o的 司 機 傾 過 呢!?

身 在 墨 爾 本 既苦 榮FD1232

Article 3: (Request 2)

> 2)Sydney explorer (小 弟 沒 有 影 到 另 一 條 遊 覽 路 線)

另 一 條 叫 Bondi Explorer, 藍 色 。
仲 有 條 Parramatta Explorer, 黃 色 ﹐
仲 有 條 唔 知 仲 有 無 行o既 Olympic Explorer, 綠 色 。

Parramatta 同 Olympic Explorer 都 唔 出 City.
Article D4:


Re: 【貼相】小弟同S3BL383兄的代表車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2378&a=1
回應/Replies:> EH4323@16(入 黎 睇 下la) said:


>


>


> 歡 迎 討 論

傻 瓜 相
DC相


Article D5:


Re: 5070行8號
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2379&a=1
回應/Replies:> 希 望DA再 現26號 的ML81 said:


>


>


> 支 持 新 巴 的ML81

I think this is quite special....route 8 huge improvement :PArticle D6:


[貼相] LV102 @ 80
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2380&a=1
回應/Replies:Article D7:


Re: [貼相] S3N @ 60X @ 屯門公路
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2381&a=1
回應/Replies:> Gary Tang said:


>

Gary Tang, 請 問 你 有 冇 九 記N266的 相 片 !


如 有 , 請 回 覆 ,ThxArticle D8:


〔新與舊.快與慢〕我好想楂呢架車!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2382&a=1
回應/Replies:

SiuLamArticle D9:


九巴DM25@8
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2383&a=1
回應/Replies:


|1|
2|Article 9: (Request 1)

本 人 亦 有 一 張 DC7856 的 相

( 按 圖 放 至 800 x 600)

Article 9: (Request 2)

我 又 貼

DM25
Article D10:


S3V@87D
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2384&a=1
回應/Replies:Article D11:


Re: [試相機] 廠相~~~新巴1131
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2385&a=1
回應/Replies:> ‧__‧1005與 綠 巴 總 said:


> The size of the photo is too big, sorry....


>


>

not too big , the size is ok.Article D12:


Re: 試貼~3ASV102
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2386&a=1
回應/Replies:> 心 淡.......LV83 said:


>


>


>


> 請 問 係 咪load得 好 耐?thx


>


> LV83

No ar


So fast can load it^^Article D13:


即日相:BL59@46
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2387&a=1
回應/Replies:


|1|
2|


AD94

Article 13: (Request 1)

> 62X車 王 S3BL438 (FU6538) said:
>
>
> 下 午 一 點, 此 車 泊 在 麗 瑤 總 站, 插 ?18膠 牌,
> 應 該 下 午 先 開 工
>
> S3BL438

乜46仲 有 熱 狗 咩 ?

Article 13: (Request 2)

> 3AD 25‧Can you hear my hearbeat ? said:
>
> 都 未 全 冷, 梗 有 啦 ~
>
> 3AD 25
> 960 Express‧ 已 於 2002/2/7 更 新
> 本 月 Big 相 ~ 5060 在 柴 灣 東 , 巴 士 舊 聞 ~ 加 入 舊 聞 兩 則
> 專 輯 相 廊 ~ 加 入 縱 橫 遊 廣 告 集 , 269D 告 別 天 水 圍 市 中 心

亦 可 話 係 客 串!
Article D14:Re: 63X之每日一熱(4)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2388&a=1
回應/Replies:> 天 慈 與 我 ‧AD94 said:


> S3N294(L),荔 廠 固 定 字 軌-6車


>


>


>


> AD94

前 個 月 搭 呢 架 車 入 天 水 圍 ,


好 慢...完 全 唔 似 密 龍 , 可 能 係 個 司 ?問 題 吧?Article D15:每 日 一AP--AP11
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2389&a=1
回應/Replies:今 日 既 主 角 是--AP11

AP11小 資 料:


車 號: AP11


車 牌: JD9374


底 盤 編 號:WAG340264XSP27173


曾 行 路 線:


元 、 天 線:269C


將 軍 澳 線:296C~~按 圖 可 放 大 圖 片~~
*鳴 謝 neoplan--ap97 提 供 相 片

☆ 請 評 分 ★


☆ 歡 迎 討 論 ★


㊣FASTArticle D16:〔貼相〕ASV9 @ 968
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2390&a=1
回應/Replies:~~按 圖 可 放 大 圖 片~~

*鳴 謝 neoplan--ap97 提 供 相 片

☆ 請 評 分 ★


☆ 歡 迎 討 論 ★


㊣FASTArticle D17:[貼相]DM25@8
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2391&a=1
回應/Replies:代N266貼 相


DM25@8

歡 迎 討 論

N266


32busstop@sinaman.comArticle D18:貼劣作:ME9 DF7632
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2392&a=1
回應/Replies:ME9 DF7632 @ 76K
歡 迎 討 論Article D19:此情不再中巴篇:超劣作 LV70@66
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2393&a=1
回應/Replies:超 劣 作 LV70@66 鴻 運 地 產 廣 告
歡 迎 討 論Article D20:Re: 貼相:新巴陣 (VA,DA)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2394&a=1
回應/Replies:> 影 了8年 巴 士 的S3N361 said:


> 新 巴 陣 (VA,DA)


>


>


> 歡 迎 討 論

好 耐 冇 坐 過VA lu......Article D21:有與沒有太陽擋
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2395&a=1
回應/Replies:> 影 了8年 巴 士 的S3N361 said:


> 656@170 (有 太 陽 擋)


>
Article D22:幫下你
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2396&a=1
回應/Replies:> CMB DA82 said:


>


>


> 最 近 都 少 左 見 佢 地~Article D23:[貼相] 新年進步 Alexander 3000 @ 101 兩張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2397&a=1
回應/Replies:

Article D24:Re: [貼相] 新年進步 港灣豪庭 @ 16 兩張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2398&a=1
回應/Replies:> Gary Tang said:


>


>


>

小 弟 都 有 張 劣 作


Article D25:貼今日城巴意外相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2399&a=1
回應/Replies:


|1|

今 日 城 巴 意 外:

同 場 另 見:
阿 丸20/2/2002

Article 25: (Request 1)

> G544+868=ASV7 said:
>
> 你 幾 點 影?
> 事 發 時 係1620(我 係 目 擊 者.......x_x)

我5:25pm影 既, 聽 你 咁 講, 原 來 係 事 發 後 成 個 鐘 了~~
Article D26:新巴千禧巴1008 @ 116
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2400&a=1
回應/Replies:最 近 為 左 整 MM2 巴 士 , 在 相 片 堆 找 回 這 張 珍 貴 的 舊 作 。加 貼 MM2 版 本:
多 謝 觀 看!

新 巴1081(HY2053)Article D27:Re: 代貼:九巴新 MAN 在上水
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2401&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 沙 廠 大 後 備 -- GF1912 said:


> 由 於 系 統 問 題 令 站 友 FP8167 不 能 在 本 站 貼 出 新 標 題, 因 此


> 小 弟 代 佢 貼 出 本 文


> ------------------------------------------------------------


>


> 今 日 下 午 專 程 到 上 水 影 呢D--


>


> 車 尾 ︰


>


>


> 車 尾+右 邊 ︰


>


>


> 左 邊 ︰


>


>


>


> 右 邊(背 光 …)︰


>


>


> 屯 廠 金 車 線 ︰


>


>


>


>


>


> 九 龍 灣 廠 金 車 線 ︰


>


>


>


> 先 講 講 呢 部 車 ︰


> 上 層 坐59; 下 層 坐29


> 下 層 有 兩 張 單 人 椅


> 上 下 層 已 裝 上 報 站 器 ( 定 係 我 睇 錯 ?)


> 電 子 牌 使 用Hanover產 品


> 座 位 興AV528的 相 似


> 手 動 斜 板


> 只 有 八 達 通 架 ,Roadshow吉 箱 , 其 他 設 備 已 裝


>


> 我 影 相 時 , 個 整 車 佬 不 斷 玩 路 線 牌 , 除 所 顯 示 之 路 線 , 還 有 ” 竹 園 村1” , ” 和 合 石70s” 等 等 。


>


> 其 他 事 則 稍 後 於 同 文 講 。


>


> 希 望 大 家 喜 歡 。


>


> FP8167

可 能 係 留 位 俾 報 站 , 因 為 睇 相 , 司 機 位 唔 見 有


報 站 器 既 控 制 器

Article 27: (Request 1)

> 《hkbpg.com. 已 於 21/2 更 新 》 said:
>
> 咦?
> 63P 乜 有 回 程 服 務 返 洪 水 橋 o既 咩?

大 部 份 單 向 路 線 電 子 牌 都 有 set 入 另 一 方 向

有 錯 請 指 出

FV6840

Article 27: (Request 2)

> 九 巴 天 地 said:
> 愚 問 , 請 問 在 上 水 哪 兒 影 的 ?

上 水 大 昌 維 修 中 心 門 外.

Article 27: (Request 3)

> 新 巴1081+S3BL443 said:
>
> That AV should be AV528(HU9385).

多 謝 貴 兄 提 醒 , 原 文 已 改 。

FP8167
Article D28:DF781@8
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2402&a=1
回應/Replies:Article D29:是日青衣城數碼雜相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2403&a=1
回應/Replies:劣 作,歡 迎 討 論.Article D30:Re: My Bus Models(1)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2405&a=1
回應/Replies:> ‧__‧1005與 綠 巴 總 said:


> As I got over 30 bus models, so I will divide it into 6 and post....


>


>


>


>


>


>


>


>


>


> Welcome Discuss~

有 幾 大 架??Article D31:Re: 真正既賣血車…!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2406&a=1
回應/Replies:> 教 壞 細 路 【 ¥GL 1489¥ 】 said:


>


>


> 成 車 得 一 塊111膠 牌 , 車 尾 都 冇 …

不 一 定 要 是 賣 血 車 先 會 有 咁0既 情 況0架 喎~

FV6840Article D32:Re: [微相] 富豪超豪底盤相片
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2407&a=1
回應/Replies:Article D33:機神是日貼相: AP@272P+雜相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2408&a=1
回應/Replies G


|1|

呢 期 俾 女 飛...


所 以 要 影 下 巴 士 相 發 洩 下~!

AP(276A廣 告)@272P
多 架307在 大 中 , 回 到 還 未 金 時...
DZ110@72A
AD@70
老 虎 頭@72A
新 世 紀 的 機 神 , 傷 心 中.....

Article 33: (Request 1)

原 來 係 你...
今 朝 我 等 車 返 工 時 見 到 一 個 著 住 校 服 的 中 學 生
在 運 頭 街 路 口 以 DC 影 巴 士....
Article D34:【回鄉手信】深洲城巴@310
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2409&a=1
回應/Replies:車 頭 相

車 尾 相
LV83Article D35:(繪圖)丹拿A(一)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2410&a=1
回應/Replies:好 耐 無 畫 過 畫 。 最 近 對 丹 拿 烏


咀 狗 好 有 興 趣 , 所 以 畫 左 幾 部


佰 明 翰 車 咀
丹 飛Article D36:[柴灣習作1] 短龍 @ 106 + 新年進步 @ 118
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2411&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

最 近 小 弟 才 有 時 間 影 相 , 與 大 家 分 享 全 是 在 柴 灣 拍 攝 。

短 龍 行 106 看 似 奇 怪 , 但 每 日 出 現
這 班 車 日 日 不 同 , 約 一 年 前 派 了 這 架 M11 偈 短 龍'Beleaf in KMB' JZ6467 與 在 下 補 祝 各 位 新 年 進 步 !
Article 36: (Request 1)

> Elvis~Elvisip.com said:
>
> 大 約 幾 點 行 呢 ?

黃 大 仙 開 1426 , 藍 灣 半 島 開 1556

Article 36: (Request 2)

> VA12 said:
> 由 咩 線 攝 過 黎?

唔 清 楚 , 只 知 上 段 行 92 , 下 段 行 106 及 26
只 限 星 期 一 至 六 , 假 日 停 開

呢 個 字 軌 無 固 定 派 車 , 多 數 用 ADS , 亦 用 過 ATS 及
AL , KF6694 未 掛 109 前 亦 行 過 呢 個 字 軌

Article 36: (Request 3)

> 罄 .S3BL103 said:
>
> 92攝 車. 下 晝 行106, 夜 晚 行26.

其 實 是 否 屬 於 92 蛇 車 ? 還 是 92 賣 血 字 軌 ?

Article 36: (Request 4)

> 罄 .S3BL103 said:
>
> 係 咪 蛇 車 我 就 真 係 唔 知 喇, 不 過 一 定 唔 係 賣 血 車. 係 正 常 攝 車.

就 係 咁 先 奇 怪 , 九 龍 灣 廠 咁 多 ADS 都 搵 唔 到 一 架 上 牌 ...
都 好 既 , 有 未 上 牌 短 金 車 時 去 捕 下 通 常 有 意 外 收 獲 :p
Article D37:【貼相】105mm傻機之作@紅隧
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2412&a=1
回應/Replies:3AD1

3ASV141
LV83Article D38:賓得相機AV62行48X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2413&a=1
回應/Replies:


|1|
2|歡 迎 討 論~


DS8046

Article 38: (Request 1)

> 啊Dick said:


>


> 我 又 貼


>


> Dick
廣 告 係 未 甩 左?

DS8046

Article 38: (Request 2)

> 智 叔 said:
>
> 甩 左
> 現 時 是 248M 掛 牌


好 彩 甩 之 前 影 過 行40x,如 果 唔 係 就 同 呢 個 廣 告 緣 慳 一 面!

HarryLEE@HELI&BUS
Article D39:蘇屋龍尾
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2414&a=1
回應/Replies:Article D40:Re: 3BL8 (DA3604) 行 48X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2415&a=1
回應/Replies:> 沙 廠 大 後 備 -- GF1912 said:


> 攝 於 21/5/2000


>


>


>


> 希 望 各 位 喜 歡

我 又 貼
歡 迎 討 論~


DS8046Article D41:特見相:傑出車長@281A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2416&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

十 二 月 的 某 天 回 家 途 中 的 特 見 :

送 多 張 :AV531(HW225)@281A
劣 作 三 張 , 多 謝 觀 賞 , 歡 迎 指 點~

Article 41: (Request 1)

同 一 個 位, 同 一 款 banner, AV67 (GF1912) @ 281AArticle 41: (Request 2)


Article D42:新機試貼: VA54@38[下文作廢]
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2418&a=1
回應/Replies:小 弟 剛 剛 新 買 了 一 部 數 碼 相 機.


請 大 家 評 一 評 相 片 質 素.
KenrickArticle D43:[貼夜相] AL1 @ 6C + AL27 @ 93K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2419&a=1
回應/Replies:AL1 - DX 2437 @ 美 孚
AL27 - ET 1852 @ 寶 琳~ 歡 迎 討 論 ~
EJ 4147Article D44:1107,ATR16
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2420&a=1
回應/Replies:


|1|

1107:
ATR16歡 迎 討 論~


DS8046

Article 44: (Request 1)


Article D45:[遲來貼相]炭燒豬扒
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2421&a=1
回應/Replies:

改 良 版


Article D46:Re: [貼相]DB5551@98D[私牌]+FF7526@690[私 牌]
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2424&a=1
回應/Replies:> 唔 再 瘋 狂~HarryLEE! said:


> [貼 相]FF7526@690


>


> [貼 相]DB5551@98D


>


>


> 今 日 見 放 假 最 後 一 日 就 去 啟 德 見 下 個 看 更,


> 順 便 睇 下 有 咩 車,傾 左 無 耐 影 完 出 車 就 走 人!


>


> HarryLEE@Heil&Bus

睇o黎3BL27 (DB5551)死 期 近 了. DH5057死 之 前 又 係 行98D...

~~~罄 南 山 之 竹~~~


九 巴 之 迷S3BL103Article D47:DR864,GP7528
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2425&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> DG5362 ME34 said:


> S3BL173


>


> S3BL174


>


> 編 號 相 近,死 期 也 相 近


> DG5362 ME34巴 士 相 片 網 頁

Article 47: (Request 1)

> 72A(S3BL294)/73(ME40) said:
>
> 這 是S3BL173,還 在 服 役 中

九 巴 正 把 退 役 的 她 招 標!

HarryLEE

Article 47: (Request 2)

願 投 金 額
(HK$) 參 巧 價
(HK$) 車 牌 年 份 型 號 現 址
1
7,000.00 DR864 27/05/87
利 蘭 奧 林 比 安11米 沙 田 廠
2 7,000.00 DP6702 07/05/87 丹 尼 士 巨 龍11米 荔 枝 角 廠
3 7,000.00 DJ9757 13/05/86 丹 尼 士 巨 龍12米 沙 田 廠
4 7,000.00 DG6239 02/10/85 梅 斯 特 斯 平 治 屯 門81廠

Article 47: (Request 3)

> 沙 田 人~3ASV297 said:
> sorry ~係S3bl173 ar ^^

S3BL174 is DR889/GP7528
Article D48:馬馬馬馬馬 ...... @ 118
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2426&a=1
回應/Replies:

多 多 指 教 !

3AD 25Article D49:[貼相]意境巴士相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2427&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

[貼 相]意 境 巴 士 相

近 期 鍾 意 影 呢D相,唔 知 有 冇 版 友 都 係 呢?


影 得 好 唔 好?俾D意 見!多 謝HarryLEE@影 巴 士 不 只 是 為 了 影 巴 士

Article 49: (Request 1)Article 49: (Request 2)

好 有 'gakei' 的 影 相 feel...
:P
Article D50:Re: S3BL364@62X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2428&a=1
回應/Replies:> GX 7271 said:


>


>


> 364行 汀 九 橋 原 來 好 正 架~!


> 真 係 唔 好 睇 少D吉 偈~!當 然~要 個 司 機 肯 踩 , 先 至 掂0既~!


>


>


> GX 7271

想 當 日S3BL174在 世 時 , 行87B同 其 他 兄 弟 一 樣


都 可 以 係 龍 翔 道 有 七 十 之 速 度Article D51:劣作一大堆
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2429&a=1
回應/Replies:3N????

3N???

BL94

BL??

S3BL....

AA10

劣 作,請 給 些 意 見,thx
Article D52:何文田村內
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2430&a=1
回應/Replies:
Article D53:貼:大埔雜相 4 幅.
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2431&a=1
回應/Replies:
AP (JS4756) @ 272P

3ASV(KF6322)@272P

ATS94(KD4389)(L)@271

ATS(JK6140)@64K

請 評 分,歡 迎 討 論.


鳴 謝 非 板 友Jimmy Chan供 給272P相
Article D54:LM10 行 82,722
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2432&a=1
回應/Replies:
> 西 毒 (GK8843) said:


> ~LM10


>


>


> ~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~


>


>


> 西 毒


> GK 8843

LM10@82

LM10@722
Adolf

Article D55:綠 色 和 平 LF199 行 10
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2433&a=1
回應/Replies:
~LF199
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒Article D56:OLYMPUS DA24 行 101
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2434&a=1
回應/Replies:


~DA24
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843