20020216
巴士舊文--2002年2月16日


Article A1:


Re: 九巴荔枝角車廠年中拆卸
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2278&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

> 3AD124.joelty.net said:


> 九 巴 荔 枝 角 車 廠 年 中 拆 卸


>


> 來 源: 明 報

太 陽 報 報 導

3AD 25

Article 1: (Request 1)

不 過 講 真, 拆 了 車 廠 可 使 美 孚 上 落 客 繁 忙 時 間 塞 車 減 少.
根 據 計 劃 九 巴 承 諾 由 漢 寶 至 入 油 站 間 會 建 一 條 連 接 路
即 美 孚 新 村 的 車 可 直 出 寶 輪 街.

Article 1: (Request 2)

成 報 報 道:

九 巴 車 廠 「 風 水 扇 」 功 成 身 退

Article 1: (Request 3)

> AP21 said:
> 節 錄 from 明 報:
> 九 巴 車 務 總 監 雷 普 照 指 出 , 由 於 新 的
> 空 調 巴 士 車 身 龐 大 , 比 舊 式 巴 士 長 三
> 至 四 米 , 難 於 在 廠 內 行 駛
>
> 會 唔 會 因 為 這 個 原 因 而 令 荔 廠 新 車 數 量 少 呢 ?
> (驚 刮 花 車 身)

所 以 搬 廠 之 後 荔 廠 會 入 好 多 新 車 ? 係 就 荔 廠 服 務 區o既 乘 客 發 達 咯 !^_^

Article 1: (Request 4)

咦 ! 咁 到 時 咪 唔 會 再 有 乜 野 「 x 廠 獨 大 ,
荔 廠 食 柴 」 既 無 聊 理 論 ?

荔 廠 入 咁 多 新 車 , 到 時 現 有 批 新 車 , 好 似
成 日 借 出 拍 電 視 同 出 活 動 既KD801咪 冇 乜
地 位 , 陰 功 咯 !

若 新 廠 啟 用 , 到 時 定 有 好 多 宣 傳 或 介 紹 活
動 , 調 多 D 新 車 擺 廠 亦 好 合 理 。 其 實 西 九
龍 有 新 發 展 區 , 人 口 略 增 , 加 新 車 亦 合 理 !

好 懷 念GE4861@171年 代 既 巴 士 文

Article 1: (Request 5)

> JD5791 said:
>
>
> 都 有D跡 象 喎 , 試 睇 下 荔 廠 超 豪 淨 係 分 到 有JF9006( 仲 要 俾 人 調 走 埋 ) 到JN先 有 幾 架 躉 , 跟 住 就JX有 幾 架 超 豪 , 一
架JZ6467, 但 係 , 咁 樣 加 下 加 下 , 一 跳 就 到KJ,KK先 再 有 新 車 。 咁 睇 黎 , 荔 廠 加 大 車 既 時 間 對 以 上 言 論 都 有 少 少 關
係 。 再 加 埋K廠 過 黎 批 躉 , 咁 荔 廠12m車 就 開 似 膨 脹 喇~咁 夠 竟 咁 樣 算 唔 算 係 就 快 搬 廠 既 先 兆 呢?
> 點 都 好 , 荔 廠 的 確 有 返 咁 上 下 歷 史 , 唔 知 拆 左 之 後 , 我 搭 車 經 過 一 定 要 望 一 望 既 老 習 慣 改 唔 改 到 呢?
>
> 有 錯 請 指 正 , 歡 迎 討 論 。

3N, 3BL, 3AV, 3AD 不 是 曾 經 都 是 新 車,
又 是12米 嗎?

Article 1: (Request 6)

> 3ASV289(KJ2179) said:
> 以 前 望 一 望 的 習 慣 係 睇 九 巴 有 甚 麼 新 車 , 依 家 望 一 望 就 係 睇 下 有 咩 退 車 。

都 唔 係 呀~間 中 都 有 驚 喜 架~
好 似 有 晚 搭43C無 啦 啦 見 有 超 豪 行102收 工 返L廠 , 即 刻 打 俾 人 報 料 , 返 到 屋 企 一 睇 , 原 來 係KJ9021~ :P

Article 1: (Request 7)

其 實 用 它 來 做 巴 士 博 物 館 都 好wor… 不 過$$$$$$$$$$$$$$的 問 題 就 …
Article A2:


[剪報] 荔枝角大橋通車巴士改道詳情
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2279&a=1
回應/Replies:學o下stanley兄 貼 剪 報 , 不 過 呢 張 唔 係 私 人 珍 藏 , 大 家 都 可 以 睇 到 :

華 僑 日 報

大 家 不 妨 善 用呢 度, 雖 然 目 前 資 料 唔 算 多 。 ( 華 僑 剪 報 暫 時 只 存 二 百 日 , 主 要 係1964,68,69年 )Article A3:


各款巴士 的底盤
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2280&a=1
回應/Replies:想 知 道 各 類 巴 士 的 水 箱, 風 缸, 散 熱 器 ,油 箱 等,
裝 置 的 在 底 盤 的 擺 放 位 置

thank..Article A4:


Re: [尋車]車牌有'7820'的車牌~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2281&a=1
回應/Replies:> STM member‧ 錦 英 苑87D said:
> [尋 車]車 牌 有'7820'的 車 牌~
> 係 邊 間 公 司?
> 邊 條 線 掛 牌?
>
>
> 謝 謝 解 答
>
>
> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

CTB217(FS7820)Article A5:


Re: 九巴17快將全冷?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2282&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 迎 戰 模 擬 試 ‧AD93 said:
> 這 消 息 我 聽 別 人 講 的
> 唔 知 是 否 真 呢?

代 非 板 友BL88貼
有 關17全 冷,217P取 消,可 以 來 呢 度 討 論 下 ︰http://mm2kbl.uhome.net/cgi-bin/UltraBoard.pl

S3M236(本 人 只 是 代 貼)

Article 5: (Request 1)

17路 線 轉 全 冷 的 話,咁217P路 線 唔 算?

Article 5: (Request 2)

呢 個 唔 關 事 o架? 可 以 調 去 第 條 線 o既 o者.

> '綠 油 油 是 悠'~生 抽 王3N10/DA7745 said:
> 應 該 唔 會,因 為 有 好 多17掛 牌(BL)已 翻 油 , 續 牌 。
Article A6:


Re: 請問3AD139(HS1840)係邊條路線的掛牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2283&a=1
回應/Replies:> 3AD124.joelty.net said:
>
> 269c

269C-S車Article A7:


Re: 以鐵路車站為名的巴士總站牌,花 樣百出混亂非常!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2284&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|

> 瀨 戶 一 貴 said:
> 以 鐵 路 車 站 為 名 的 巴 士 總 站 牌 , 一 向 花 樣 百 出 混 亂 非 常 ,
> 單 以 最 大 的 九 巴 為 例 , 就 有 :
>
> X X 地 鐵 站
>
> X X 地 鐵LOGO
>
> X X 站 地 鐵LOGO
>
> X X 機 鐵 站
仲 有 X X 機 鐵 站 地 鐵LOGO
> X X 地 鐵
>
> X X 火 車 站
>
> X X 車 站
>
> X X 車 站 九 鐵LOGO
>
> ............
> (仲 有 冇 ? 請 接 力 !)
>
> 仲 有 , 明 明 係 「 大 埔墟」 ,
> D巴 士 就 叫 o 個 度 「 大 埔 火 車 站 」 , 真 係.......
>
> 實 在 好 混 亂 , 大 家 認 為 有 否 必 要 統 一 ?
> 哪 一 款 最 好 ? 我 認 為 首 選 「 X X 地 鐵 站 ? 火 車 站 」 ,
> 次 選 「 X X 地 鐵 ? 九 鐵LOGO」
>
> 歡 迎 討 論 !

Article 7: (Request 1)

86K 有 兩 塊 都 好 怪 ...
一 塊 係 沙 田 火 車 站 + 九 鐵LOGO ,
另 一 塊 係 SHA TIN + 九 鐵LOGO + STATION ....

沙 田 墟 ˙ 新 巴 橙 扒 仔 ˙ 你 看 我 看 你

Article 7: (Request 2)

> 情 迷 巴 士 王 的LEMON said:
>
> 仲 有 奧 運 地 鐵 站 就 用'奧 運 站'取 代.

即 係 我 講 既 「 X X 站 地 鐵LOGO」

Article 7: (Request 3)

地 鐵 奧 運 站 總 站 之 所 以 唔 用 「 奧 運+logo」 來 代 表 ,
而 用 「 奧 運站+logo」 ,
相 信 係 因 為 「 奧 運 」 本 身 唔 係 一 個 地 名 ,
而 只 係 一 個 站 名 ,
所 以 巴 士 公 司 認 為 稱 為 「 奧 運 站 」 會 比 較 適 當 。

以 上 幾 句 未 必 令 大 家 明 白 ,
等 小 弟 試 下 舉 個 例 :

以 「 荃 灣 地 鐵 站 」 為 例 ,
地 點 牌 顯 示 「 荃 灣+logo」 ,
因 為 荃 灣 不 但 係 一 個 站 名 ,
而 且 係 一 個 地 名 ,
所 以 「 荃 灣+logo」 既 可 以 表 示 「 荃 灣 站 」 ,
又 可 以 表 示 「 一 個 位 於 荃 灣0既 地 鐵 站 」 。
其 他 「 葵 興+logo」 、 「 葵 芳+logo」 相 同 。


香 港 並 冇 一 個 地 點 稱 為 「 奧 運 」 ,
所 以 冇 一 個 站0係 「 位 於 奧 運 」0既 ,
因 此 , 如 果 用 「 奧 運+logo」 代 表 「 奧 運 站 」 ,
相 信 會 令 唔 少 乘 客 摸 不 著 頭 腦 。

可 能 有 板 友 會 批 評 話 :
咁 「 太 子+logo」 又 如 何 ?
首 先 , 「 太 子 站 」 係 以 附 近0既 「 太 子 道 」 而 命 名 ,
係 一 個 地 名 。
再 者 , 從 呢 度 又 引 申 出 另 一 個 問 題 :
九 龍 城 有 條 街 道 叫 「 世 運 道 」 ,
英 文 叫 「Olympic Avenue」 ,
正 與 奧 運 站0既 英 文 「Olympic Station」 有 衝 突 ,
如 果 巴 士0既 地 點 牌 就 咁 寫 「Olympic+logo」0既 話 ,
相 信 亦 會 帶 來 唔 少 誤 會 。

故 此 , 小 弟 認 為 依 家 九 巴 將 站 名 定 為 「 奧 運 站 」 ,
以 及 其 地 點 牌0既 顯 示 , 係 適 當0既 。

Jeffrey Cheung

Article 7: (Request 4)

> 以 鐵 路 車 站 為 名 的 巴 士 總 站 牌 , 一 向 花 樣 百 出 混 亂 非 常

點 止 呀,仲 一 站 兩 名tim~

> 仲 有 , 明 明 係 「 大 埔墟」 ,
> D巴 士 就 叫 o 個 度 「 大 埔 火 車 站 」 , 真 係.......

好 似 牛 頭 角 地 鐵 站 咁,98A, 296A, 796A, 796S到 叫 牛 頭 角 地 鐵 站,但89B, 95M就 叫 觀 塘(雅 麗 道).唔 知'雅 麗'巴 總 的 巴 士 站 叫 牛 頭
角 地 鐵 站 定 觀 塘 雅 麗 道 呢?(即 玉 蓮 臺 對 面)

> (仲 有 冇 ? 請 接 力 !)

東 涌 地 鐵 站
嶼 巴3M, 23...就 叫 東 涌 市 中 心,但 愉 景 灣DB101R,龍 城S車 都 叫 東 涌 地 鐵 站,邊 個 至 真?

> 實 在 好 混 亂 , 大 家 認 為 有 否 必 要 統 一 ?> 哪 一 款 最 好 ?

我 認 為 首 選 「 X X 地 鐵 ? 九 鐵LOGO」,因 為
「 X X 地 鐵 站 ? 火 車 站 」 會 受 站 名 的 長 短 影 響,如 牛 頭 角 地 鐵 站,睇 得 中 文 黎 睇 唔 到 英 文.

Article 7: (Request 5)

> Jeffrey Cheung said:
>
> 牛 頭 角 地 鐵 站 分 站 位 於 觀 塘 道 ,
> 觀 塘 ( 雅 麗 道 ) 總 站0係 牛 頭 角 道 ,
> 兩 個 站 隔 左 條 行 人 路 ,
> 連 進 站 所 須 途 經0既 街 道 都 唔 同 ,
> 點 算 係 「 一 站 兩 名 」 ?

那 麼 同 樣 是 觀 塘 道 中 ,
又 「 牛 頭 角 地 鐵 站 」 又 「 創 紀 之 城 」 又 如 何 呢 ?

還 有 獅 隧 公 路 和 新 田 圍 總 站 , 都 叫 「 新 田 圍 」 ,
又 是 否 「 一 名 兩 站 」 呢 ?

>
> 如 果 閣 下0既 講 法 成 立 ,
> 咁 「 彩 虹 地 鐵 站 」 同 「 坪 石 」 算 唔 算 一 站 兩 名 ?
>
> Jeffrey Cheung

Article 7: (Request 6)

但 此 站 始 終 和 新 田 圍 總 站 相 距 大 遠 , 位 置 上 ,
中 間 又 隔 左 個 「 富 圍 樓 」 , 咁 都 用 埋 同 一 個 名 ?
似 乎 怪 左D!
相 反 牛 頭 角 地 鐵 站 , 各 站/名 只 係 隔 幾 步 路 ,
就 有 成 四 個 站/名 , 講 唔 通 喎 !

或 者 咁 , 獅 隧 公 路 只 有 近 新 田 圍 及 收 費 亭 兩 站 ,
前 者 叫 「 獅 隧 公 路(新 田 圍)」 ,
後 者 叫 「 獅 隧 收 費 廣 場 」 , 就 最 理 想 了

> 救 護 員 said:
>
> 新 田 圍 個 例 子 , 我 諗 全 板 最 適 合 回 應 你 問 題 既 人
> 非 我 莫 屬(一 個 同 你 同 村 既 人), 你 要 知 道 , 九 巴
> 由 上 一 版 既 路 線 紙 到 今 日 最 新 版 既 路 線 紙 , 都 講
> 明 係 主 要 地 點 附 近 有 站 , 而 獅 隧 公 路 車 站 , 除 左
> 收 費 廣 場 外 , 就 係 新 田 圍 個 個 , 而 呢 個 站 主 要 既
> 乘 客 , 就 係 去 新 田 圍 或 者 新 田 圍 既 搭 客 , 如 果 有
> 人 搭 獅 隧 線(81M,87B除 外)去 新 田 圍 , 佢 地 未 必
> 知 獅 隧 公 路 近 新 田 圍 外 有 站 , 所 以 個 個 站 命 名 為
> 新 田 圍 , 亦 不 無 道 理 , 始 終 個 站 都 算 係 新 田 圍 一
> 部 份
>
> 如 果 有 留 意86路 線 紙 既 朋 友 , 應 該 會 發 現 有 兩 個
> 可 峽 尾 公 園 既 分 站 出 現 於 紙 上 , 不 過 兩 個 剛 剛 在
> 該 公 園 不 同 位 置 , 一 個 係 歌 和 老 街 , 一 個 係 南 昌
> 街

Article 7: (Request 7)

> 救 護 員 said:
>
> 我 在 另 文 說 明 , 新 田 圍 村 中 兩 個 車 站 , 總 站 既
> 係 叫 「 新 田 圍 總 站 」 , 第 二 個 站 叫 「 富 圍 樓 」
> 至 於 獅 隧 , 如 果 用 你 個 個 黎 命 名 , 反 而 仲 麻 煩
> 而 且 路 線 紙 已 經 有 分 到 同 一 條 道 路 中 , 不 同 車 站
> 有 不 同 名 字

叫 作 「 新 田 圍 總 站 」 , 除 左 同 車 上 路 線 牌 有 出 入 外 ,
亦 令82K及282出 現 問 題 , 此 兩 線 明 明 只 是 途 經 此 處 ,
卻 叫 「 總 站 」 ? 唔 通 又 要 開 多 個 名/站 ,
叫 「 欣 圍 樓 」/「 循 道 衛 理 中 學 」 ?

Article 7: (Request 8)

其 實 巴 士 站 上 的 紅 牌 仔 , 「 總 站 」 兩 字 實 有 點 多 餘 ,
而 且 「 總 站 」 與 否 , 對 乘 客 了 解 位 置 的 意 義 不 大
對 乘 客 而 言 , 總 站 的 是 大 亦 可 能 是 唯 一 的 意 義 ,
就 是 有 位 坐 的 機 會 大

最 好 不 要 「 總 站 」 兩 字 ,
達 到 報 站 機 、 車 上 路 線 牌 、 站 上 紅 牌 仔 三 者 統 一

新 田 圍 巴 總 就 叫 「 新 田 圍 」 ,
獅 隧 公 路 就 叫 「 獅 隧 公 路 」 或 「 獅 隧 公 路(新 田 圍)」 就 最 清 楚 。

就 咁 話 「 新 田 圍 巴 士 站 」 ,
相 信 大 部 份 人 都 會 第 一 個 想 起 總 站 ,
但 以 其 站 上 紅 牌 仔 , 可 以 係 總 站 , 可 以 係 獅 隧 公 路 ,
而 兩 者 實 在 相 距 太 遠 , 實 在 不 宜 用 同 一 名


> 救 護 員 said:
>
>
> 咁73A,80M,81K同280P於 行 經 火 炭 巴 士 總 站 同 一 眾 行 經
> 沙 田 市 中 心 巴 士 總 站 及 大 圍 火 車 站 巴 士 總 站
> 之 路 線 , 在 途 經 上 述 車 站 , 亦 是 以 該 總 站 為 分 站
> 名 稱 , 難 道 呢D站 都 係 要 改 名 ? 另 外 , 佢 經 過 總 站
> 唔 代 表 佢 係 以 該 個 站 為 總 站
>
> 希 望 你 再 想 清 楚 , 有 時 太 過 矯 枉 過 正 , 結 果
> 唔 係 你 咁 諗 一 定 有 改 善 到 你 所 認 為 係 問 題 既
> 野 , 反 而 可 能 會 產 生 另 一 個 問 題 , 希 望 你 想
> 清 楚

Article 7: (Request 9)

咁 你 又 唔 可 以 咁 講 , 始 終 你 要 知 道
「 新 田 圍 總 站 」 個 分 站 真 係 係 新 田 圍 巴 士 總 站
而 且 , 如 果 個 站 叫 立 法 會 , 係 唔 係 一 定 要 係 正
立 法 會 出 面 呢 ? 同 埋 唔 駛 太 執 著 個 站 名 , 再 者
我 亦 冇 聽 過 人 投 訴 話 : 又 話 新 田 圍 , 仲 乜 係 分
站 , 唔 係 總 站 呀

仲 有 , 報 站 係 有 講 明 架 車 已 經 到xx巴 士 總 站
所 以 同 站 牌 名 一 樣 , 而 事 實 上 , 所 有 巴 士 路
線 都 唔 會 話 自 己 去XX巴 士 總 站 , 為 左 路 線 牌
而 去 改 兩 樣 野 , 值 唔 值 ? 同 埋 對 乘 客 影 響 有
幾 大 呢 ? 幫 到 佢 地 , 定 係 做 完 之 後 根 本 改 變
同 幫 助 都 不 大 呢 ?

Article 7: (Request 10)

> Jeffrey Cheung said:
>
> 小 弟 明 白 閣 下0既 意 思 ,
> 0係 剛 才0既 一 篇 中 ,
> 小 弟 並 冇 否 認 不 同 路 線0既 巴 士 上0既 報 站 機
> 同 一 個 站 出 現 不 同0既 站 名 ,
> 當 然 , 報 站 機0既 站 名 應 配 合 分 站 「 紅 牌 仔 」 上0既 名 稱 ,
> 小 弟 係 贊 同0既 。


就 當 「 牛 頭 角 地 鐵 站 」 同 「 觀 塘 ( 雅 麗 道 ) 」 係 兩 個 站 ,
但 「 牛 頭 角 地 鐵 站 」 同 「 創 紀 之 城 」 ,
點 都 唔 算 兩 個 站 啦 !
又 算 唔 算 係 「 一 站 兩 名 」 呢 ?
這 兩 個 「 名 」 , 不 論 在 報 站 機 及 紅 牌 仔 ,
我 認 為 是 應 該 統 一 的> 小 弟 冇 否 定 以 上 講 法0既 合 理 性 ,
> 「 一 名 兩 站 」 都 唔 係 今 日 先 發 生 ,
> 就 算 講 總 站 ,
> 「 粉 嶺 火 車 站 」 同 以 前 「 荃 灣 碼 頭 」 ,
> 都 有 閣 下 所 講0既 情 況 。
>

就 是 了 !
「 創 紀 之 城 」 、 「 牛 頭 角 地 鐵 站 」 、 「 觀 塘 ( 雅 麗 道 ) 」 只 是 數 步 到 數 十 步 之 隔 ,
都 已 是 三 個 站(名),
但 隔 九 里 咁 遠 既 新 田 圍 總 站 及 獅 隧 公 路 ,
都 用 同 一 個 名 , 合 理 ?

Article 7: (Request 11)

> 救 護 員 said:
>
> 282同82K係 新 田 圍 總 站 個 站 , 係 叫新 田 圍 總 站

但 咁 同 車 上 既 路 線 牌(並 無 「 總 站 」 兩 字)有 出 入 喎...
總 之 , 獅 隧 公 路O個 個 叫 「 獅 隧 公 路(新 田 圍)」 就 最 好 了


> 獅 隧 公 路 個 站 , 係 叫新 田 圍 村(一 或 新 田 圍)
> 兩 者 有 分 別 , 而 新 田 圍 獅 隧 分 站 , 代 表 新 田 圍 就 在 該 站 附 近
> 唔 一 定 話 架 車 停 新 田 圍 總 站

Article 7: (Request 12)

不 過 想 講 ,81K,81M同87B係 總 站 都 係 叫 新 田 圍 總 站
其 他 巴 士 總 站 都 係 咁 叫 , 之 不 過 佢 地 都 係 話 去 新 田 圍
唔 係 去 新 田 圍 總 站 , 而 且82K同282冇 係 新 田 圍 設 總 站
佢 地 係 服 務 整 個 新 田 圍 , 再 者 , 佢 地 兩 條 線 唔 會 影 響
到 獅 隧 個 站 個 名 喎

Article 7: (Request 13)

新 田 圍 最 好 唔 好 改 喇 , 改 左 恐 怕 只 會 造 成 不 便 , 而 非 方 便

Article 7: (Request 14)

> 瀨 戶 一 貴 said:
>
>
> 呢 度 點 止 呀 ?
> 仲 有D唔 同 路 線 又 叫 「 創 紀 之 城 」 ,
> 牛 頭 角 道 對 面 就 叫 「 玉 蓮 台 」.....
> 點 解 唔 統 一 叫 「 牛 頭 角 地 鐵 站 」 呢 ?
> 因 這 四 個 名 中 , 以 這 個 最 廣 為 人 知
>
> 咁 近 距 離 就 一 站(起 碼)四 名 ,
> 反 而 同 獅 隧 公 路(近 新 田 圍)同 新 田 圍 個 總 站 隔 九 里 咁 遠 ,
> 就 都 係 叫 「 新 田 圍 」......

正 如 瀨 戶 兄 所 言,我 文 之 義 思 是 指 同 一 地 鐵 站 附 近 十 幾 步 範 圍 內 出 現 的 不 統 一 站 名,包 括 巴 士 路 線 牌,並 非Jeffrey兄 所
用 的 創 紀 之 城 的 例 子.如Jeffrey兄 所 言 成 立,請 解 釋 我 文 中 有 關 東 涌 地 鐵 站 之 例 子.

> 咁 又 係.........
> 但 這 只 是 巴 士 上 路 線 牌 的 方 式 ,

這 是 問 題 所 在,如 果 你 住 觀 塘 區,就 知 牛 頭 ? 地 鐵 站=觀 塘(雅 麗 道),但 住 在 別 區 的 就 不 知 道.所 以261的 膠 牌 寫:'屯 門(三 聖)'同
'上 水(天 平)',你 估 九 巴 貪 得 意 寫 咁 多 字 上 去 咩.

> 車 內 報 站 機 、 巴 士 站 上 的 站 名 牌 ,
> 又 應 如 何 呢 ?

最 好 三 者 統 一.因 為 車 內 報 站 機 、 巴 士 站 上 的 站 名 牌 同 巴 士 路 線 牌 是 方 便 所 有 人 使 用,不 過 當 你 住 慣 該 區 時,這 三 樣
東 西 對 你 來 說 已 經 沒 有 意 義.

Article 7: (Request 15)

我 認 為 應 該 統 一, 但 冇 必 要 統 一,
比 較 必 要 在 於 '大 埔 墟' vs. '大 埔'
要 更 正, 因 為 係 '大 埔' 錯 o既.
Article A8:


對於近日香港旅客在內地的車禍:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2286&a=1
回應/Replies:你 們 對 於 近 日 香 港 旅 客 在 內 地 的 車 禍 有 甚 麼 看 法 ?

(本 文 章 將 會 同 時 在 香 港 巴 士 討 論 區 巴 士 運 作 板 , 香 港 人 民 巴 士 討 論 區 巴 士 討 論 板 及 樂 在 生 活 討 論 區 張 貼 。)

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666Article A9:


Re: [問路]大埔-->雅濤閣
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2287&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> Jacky Chong said:
> 小 弟 明 天 要 去 雅 濤 閣 拜 年,
> 但 唔 知 點 搭 車 去, 希 望 各
> 板 友 可 幫 忙,先 謝.

KCR-->107-->97A

LV27,DA39

Article 9: (Request 1)

KCR>107>新 ?h 巴 士 總 站 落 車 沿 深 灣 道 行 入 去,步 行 約8-10分 鐘
(因 為 單 是 等97A己 浪 費 時 間,不 如 行 去 仲 好)

Article 9: (Request 2)

271-star ferry-75-97A
Article A10:


反? 必無理
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2288&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|

請 看 這 裡

> 同 一 時 候 238M/248M/249M 三 線 雙 層 車 不 頂 閘 。


> (要 企 就 可 能 會). 憑 你 259D 一 日 半 日 既


> case 就 話 人 地 服 務 屈 質 簡 直 笑 死 人 。

對 不 起... 小 船 開 工 同 居 住 的 地 方 不 幸 都 是 政 府


強 迫 乘 搭? 巴/ ? 鐵 地 區, 又 咁 抵 死 地, 小 船 開 工 收


工 時 間 係 不 定 的, 咁 小 船 由 早 到 晚, 由:

1) 繁 忙 時 間 繁 忙 方 向


2) 繁 忙 時 間 非 繁 忙 方 向


3) 非 繁 忙 時 間 同 樣 繁 忙 的 方 向


4) 非 繁 忙 時 間 非 繁 忙 方 向

都 見 識 過, 而 且 不 是 一 日 半 日, 一 條 半 條 線,


而 是 差 不 多 全 部? 巴 屯 門 元 朗 線, 多 *年* 來, 除


了 真 的 好 非 繁 忙 的 時 間, 好 非 繁 忙 的 方 向 之 外, 全


都 是 '? 巴 服 務' -- 問 候? 控 股 (? 巴 的 老 母 公


司) ...

借 閣 下 那 句 --

憑 你 一 條 半 條 線 既 case 就 話 人 地 話 '? 巴 服 務 屈


質 簡 直 笑 死 人' , 閣 下 實 在 笑 死 人 。
469P 隆 MAN LOONG 民 469P


HONG KONG 1975

Ferry is Efficient


渡 輪 發 展 效 益 更 顯
P.S.1 要 是 野 人 島 坪 州 班 大 帝, ? 巴 日 日 俾 人 劫 車 囉...

P.S.2 事 實 上, 政 府 似 乎 在 懲 罰 順 民, 野 人 島 劫 船 就 有 得 換 服


務 公 司, 屯 元 人 文 明 地 投 訴 就 啋 你 都 傻... 或 者 市 民 是 應 該 野


蠻 的...

P.S.3 小 船 全 完 不 想 用 閃 燈 影 巴 士, 但 為 了 證 明 給 各 位,


包 括? 巴, 以 致 政 府 看, ? 巴 服 務, 是 如 何 '問 候? 控 股


' , 小 船 正 積 極 考 慮 在 非 繁 忙 時 間, 使 用 閃 光 燈 拍 下? 巴


服 務 詳 情...

P.S.4 再 次 証 明, 反? 巴 士 公 司, 一 定 被 定 義 作 無 理 的,


因 為 '好 服 務' 被 定 義 了 做? 巴 提 供 的 服 務...

Article 10: (Request 1)

> 《hkbpg.com. 已 於 14/2 更 新 》 said:
> 你 地 可 唔 可 以 唔 好 成 日 打 埋 d 反 乜 反 物
> 既 文 章 呀? 唔 厭 既 咩? 有 巴 士 坐 咪 算 囉,
> 成 日 係 度 嫌 三 嫌 四...

應 該 講 , 巴 士 公 司 做 得 好 應 該 讚 , 做 得 唔 好 , 都 值 得 討 論 ,
但 似 乎 係 有 人 太 敏 感 , 見 到 金 巴 公 司 被 人 投 訴 做 得 唔 好 就 會 企
出 來 話 反 乜 反 物 。

Article 10: (Request 2)

> 都 見 識 過, 而 且 不 是 一 日 半 日, 一 條 半 條 線,
> 而 是 差 不 多 全 部? 巴 屯 門 元 朗 線, 多 *年* 來, 除
> 了 真 的 好 非 繁 忙 的 時 間, 好 非 繁 忙 的 方 向 之 外, 全
> 都 是 '? 巴 服 務' -- 問 候? 控 股 (? 巴 的 老 母 公
> 司) ...

你 咁 即 係 動 用 粗 口...

> 借 閣 下 那 句 --
>
> 憑 你 一 條 半 條 線 既 case 就 話 人 地 話 '? 巴 服 務 屈
> 質 簡 直 笑 死 人' , 閣 下 實 在 笑 死 人 。

我 證 到 間 公 司 並 非 全 部 服 務 都 屈 質 。
但 閣 下 的 態 度 明 顯 認 為 該 公 司 全 部 400 條 線
服 務 都 屈 質 ! 咁 你 同 果 個 100 Wong 有 乜
分 別 ?

> P.S.2 事 實 上, 政 府 似 乎 在 懲 罰 順 民, 野 人 島 劫 船 就 有 得 換 服
> 務 公 司, 屯 元 人 文 明 地 投 訴 就 啋 你 都 傻... 或 者 市 民 是 應 該 野
> 蠻 的...

你 地 的 問 題 有 人 投 訴 , 結 果 有 相 應 行
動 , 咁 叫 啋 你 都 傻 咩 ?

> P.S.4 再 次 証 明, 反? 巴 士 公 司, 一 定 被 定 義 作 無 理 的,
> 因 為 '好 服 務' 被 定 義 了 做? 巴 提 供 的 服 務...

根 本 無 人 話 過 259D 控 訴 係 無 理 !
但 你 因 此 界 定 全 香 港 400 條 同 公 司 路 線 服 務
屈 質 就 係 無 理 !

德 武 十 年 二 月 乙 卯 日 申 初

P.S. 有 人 肯 做 實 事 去 投 訴 我 都 不 知 幾 支 持 !
好 過 有 D 人 在 此 叫 囂 , 人 地 話 佢 兩 句 就 動 員
話 人 敏 感 。

Article 10: (Request 3)

> 3ASV289(KJ2179) said:
>
> HKBDB有 一 個 人,見 到 有 人 投 訴 九 巴 就 會 好 敏 感,如 果 唔 係 睇 到 佢
> 個 名,我 仲 以 為 佢 係 阿 董 事 長 - 陳 祖 澤 先 生
> 這 人 自 己 會 去 判 斷 這 些 投 訴,然 後 自 己 定 義 為 有 理/無 理 。 但 可 怕 的 是,
> 所 有 投 訴 都 會 定 義 為 「 反 九 」 。
> 我 好 奇 怪 點 解 九 巴 唔 請 呢 個 人 處 理 對 九 巴 的 投 訴,如 果 請 左 佢,
> 九 巴 係 佢 有 生 之 年 都 唔 會 接 到 任 何 投 訴,皆 因 全 部 俾 佢ban晒~

呵 呵 , 如 果 唔 係 點 叫 「 獨 裁 者 」...
慳 番 啖 氣 啦 , 如 果 一 個 日 日 放 學 都 拒 搭 該 公 司
巴 士 的 人 都 叫 「 護 ? 」 , 咁 呢 個 世 界 就 唔 會 有
那 個 黨 了 。

現 在 的 問 題 是 有 人 無 限 上 綱 , 將 一 條 線 的 現 象
推 廣 到 全 港 400 條 同 公 司 路 線 。 打 個 譬 喻 , 某
對 面 海 公 司 63 線 半 小 時 一 班 , 如 果 我 以 此 推
及 說 該 公 司 所 有 路 線 服 務 屈 質 , 那 就 是 天 大 的
無 理 了 。

德 武 十 年 二 月 乙 卯 日 申 初

Article 10: (Request 4)

> 3ASV289(KJ2179) said:
>
> 多 餘 啦 , 個 間 公 司 點 只 得 一 條 線 做 得 差 丫 ?

講 真 果 句 , 我 都 數 得 出 至 少 十 條 :
238X, 36B, 30X, 53, 234A, 36A, 36, 32B,
27, 6F, 30, ...

不 過 如 果 有 人 話 全 部 400 條 線 做 得 差 呢 ?
就 打 死 都 唔 信 (如 果 係 間 公 司 一 早 執 笠 , 而
且 連 非 專 利 都 唔 准 做 果 隻)

德 武 十 年 二 月 乙 卯 日 申 正

Article 10: (Request 5)

> 3ASV289(KJ2179) said:
>
> 點 只 ?
> 77K,53出 唔 齊 車

53 班 次 準 過 234A.

> 45,46,30全 冷 又 整 熱 狗 價

30 有 熱 , 45/46 未 正 式 全 冷 或 全 金
(新 巴 都 試 過 , 咁 都 叫 屈 質 ?)

> 17全 熱 又 整 冷 馬 價

那 是 217P 價

> 中 巴 都 唔 係 條 條 線 差 , 一 樣 要 執 笠 。

我 會 整 個 大 公 審 , 俾 全 BDB 板 友 一 齊 審 判 我 。

德 武 十 年 二 月 乙 卯 日 申 正

Article 10: (Request 6)

> 53 班 次 準 過 234A.

出 唔 齊 車 班 次 點 可 以 準?
出 少 一 部 車 就 至 少 有 一 班 車 要 等60分 , 又 或 者 兩 班 車 要 等45分
我 就 真 係 唔 知 九 巴 識 變 魔 術 , 出 唔 齊 車D班 次 都 行 得 準 !
>
>
> 30 有 熱 , 45/46 未 正 式 全 冷 或 全 金
> (新 巴 都 試 過 , 咁 都 叫 屈 質 ?)
30曾 經 有 段 時 間 全 冷 , 係12月 的 事 ,1月8日 開 始 擺 番 一 隻 熱 狗 去 行 。
>
>
> 那 是 217P 價
>
普 通 乘 客 點 會 知 因 為 有217P,17先 要 擺 個 冷 價 扼 人 ?

>
> 我 會 整 個 大 公 審 , 俾 全 BDB 板 友 一 齊 審 判 我 。
>
> 德 武 十 年 二 月 乙 卯 日 申 正

你 想 審 判 你 還 是 想 審 判 不 妥 你 的 人 ? 心 裡 清 楚 吧 !
九 巴 做 得 好 路 線:1A,68X,968

KJ2179

Article 10: (Request 7)

> HKBDB有 一 個 人,見 到 有 人 投 訴 九 巴 就 會 好 敏 感,

一 個 ? 相 信 唔 止

> 這 人 自 己 會 去 判 斷 這 些 投 訴,然 後 自 己 定 義 為 有 理/無 理 。

對 於 投 訴 九 巴 , 佢(地) 一 係 唔 出 聲 ,
一 出 聲 就全 部都 係 話 人 「 無 理 」 「 反 九 」

但 可 怕 的 是,
> 所 有 投 訴 都 會 定 義 為 「 反 九 」 。

「 反 九 」 ? 前 面 再 加 「 無 理 」 !

Article 10: (Request 8)

> 瀨 戶 一 貴 said:
> (原 文 略)
>
> 算 啦 , 你 第 一 日 睇 佢D post咩 ,
> 邊 個 批 評 親X巴 , 都 俾 佢 話 「 無 理 反X」 架 啦
以 前 就 係 無 理 反X呢 句 野 成 日 搞 到 罵 戰~
奉 勸 各 位 要 投 訴 九 巴 直 接 去TCU,仲 要 唔 好 投 訴 完 來BDB 講,
廢 是 自 己 麻 煩~

Article 10: (Request 9)

敢 問 閣 下 , 是 否 一 條 259D 屈 質 ,
就 可 以 證 明 香 港 400 條 同 公 司 路 線 全 部 服 務 屈 質 ?

德 武 十 年 二 月 乙 卯 日 申 初
Article A11:


Re: 問CTB 2800
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2289&a=1
回應/Replies:


|1|

> Scania2800 KJ1502 ~ 天 水 圍 。 丰 said:
> 引 擎?
> 傳 動 系 統?
> 行 過 的 路 線 ?

5,5B,10,N10,90C......

Article 11: (Request 1)

> 引 擎?
Scania DC9-02
300bhp/1900-2000rpm
1250Nm/1100-1300rpm
> 傳 動 系 統?
ZF 5HP592C-NBS

M74
Article A12:


九巴有幾多款英文在上面的地 點牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2290&a=1
回應/Replies:


|1|

我 頭 先 乘 坐s3n356在 屯 公 見 到 一 架ad@234A的 地 點 牌 英 文 在 上 面 , 究 竟 九 巴 有 幾 多 款 英 文 在 上 面 的 地 點 牌

THANKS

AD94

Article 12: (Request 1)

> 6840 said:
>
> 沙 田 火 車 站 及 恆 安
> 不 過 早 就 不 翼 而 飛 了
>
> FV6840

好 耐 之 前 ,81C仲 有 塊 耀 安
Article A13:


Re: 102獨大118食柴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2291&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 九 廣 雙 層 客 車ktt said:
> 我 想 知 點 解 經 常 每4架102都 冇 架118?118表 面 有 金 車 好 風 光 , 但D班 次 奇 小 , 令118食 柴 !

可 唔 可 以 寫 多 一 些 資 料 呀?
(例 如 何 時 、 何 地 、 邊 間 巴 士 公 司)

好 似 你 o係 美 孚,無 論 見 到 幾 多 架102
都 見 唔 到118啦...

Article 13: (Request 1)

> Lukin said:
>
> 我 就 話 唔 係la
> 次 次 係 旺 角 等102時 , 起 碼 有3班112、4班118
> (仲 要 係 打 孖 上)、3班171(城 巴 的)係 我 眼 前 經
> 過 , 先 至 有1班102。

仲 有3架970, 2架104
絕 對 同 意 閣 下 所 講, 我 都 唔 知 點 解 差 唔 多 次 次o係 旺 角
等102都 係 咁, 睇 住 其 他 線o黎 幾 部 車 都 唔 見 一 部102.

Article 13: (Request 2)

> LV116→SOS《 變 態 少 女 》 said:
>
> 但 102 例 爆 車 而 118 明 顯 客 量 較 少 , 又 點 計 ?
> 不 可 以 單 用 班 次 密 度 來 決 定 一 條 線 食 柴 與 否 。
但 紅 隧 口 條 龍 上 左 橋 , 都 無 車 !102就 孖 住 孖 住 今 來 !

Article 13: (Request 3)

> 牛 仔 褲 哥 哥 INSERTiON said:
>
>
> 我 好 明 白 你 的 感 受 , 等 好 多 架 車 都 未 有 自 己 要 搭 的 車
>
>
> 你 係 唔 係 起 紅 隧 口 等 車 呢 ?
一 時 時
> 你 所 見 到 的 四 架102 係 唔 係 城 巴 先

> 如 果 係
> 咁 唔 出 奇 喎
> 因 為 城 巴 出 車 比 九 巴 密
> 咁arm你 等 果 班118 係 九 巴 時 段 的118
> 所 以 咪 會 出 現118較 少 車 的 情 況
係 城 巴 出 車 時 間
>
> 九 巴 真 係 跟 足4-15分 鐘 先 開 一 班118
> 但 城 巴 就 相 反 , 出 車 好 密 , 而 且 又 有 特 車(紅 隧 開 出 特 車)
我 坐 過 , 不 過 走 左4架102之 後 走 多2架102紅 隧 特 車 , 就 到118紅 隧 特 車 , 起2架102中 間 有 架 飛118
> 分 分 鐘 未 到 一 分 鐘 就 等 到 一 架 城 巴 的118
一 就 一 不 過 係 一 個 字
>
>
> 牛 仔 褲 哥 哥 3AV90+3ASV141

Article 13: (Request 4)

> 係 城 巴 出 車 時 間

唔 好 意 思 , 我assume 左 係 九 巴

> 我 坐 過 , 不 過 走 左4架102之 後 走 多2架102紅 隧 特 車 , 就 到118紅 隧 特 車 , 起2架102中 間 有 架 飛118
> 一 就 一 不 過 係 一 個 字


平 時 小 弟 補 完 習 起 新 民 書 院 出 面 的 書 局 搭118返 柴 灣
通 常 唔 駛 等 就 上 到118
未 見 過 要 等 成 一 個 字
分 分 鐘 一 個 字 一 班
應 該 係 最 壞 的 情 況 , 或 者 係N118...... (15 minutes)

今 日 小 弟
仲 一 連 見 到 兩 架118, 反 而 係 九 巴

其 實102有 好 似 你 所 講 咁 密
係 一 件 極 之 好 的 事
因 為102 班 次 真 係 太 疏
可 以 有 咁 密 , 相 信 最 大 的 得 益 者 一 定 係 番 我 地 東 區 乘 客
牛 仔 褲 哥 哥 DDRMAX 2

Article 13: (Request 5)

> 荃 灣 獨 裁 者 said:
>
> 澳 門 都 一 樣 , 好 似 3, 5, 10, 33 等 線 永 遠 出 車 海 ,
> 新 馬 路 一 定 係 由 呢 D 車 塞 住 。

但 係 新 馬 路 去 港 碼 的 乘 客 好 多 bor~~~
Article A14:Re: 大公審
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2292&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|
23|

> 荃 灣 獨 裁 者 said:
> 「 三 個 臭 皮 匠 勝 過 一 個 諸 葛 亮 」 。
>
> 既 然 大 家 都 認 為 我 荃 灣 德 武 帝 無 理 護 九 ,
> 咁 就 不 如 來 個 大 行 動 , 請 大 家 數 出 九 巴 全
> 部 四 百 幾 條 線 「 服 務 屈 質 」 的 現 象 。 如 果
> 數 唔 出 一 定 數 目 (暫 以 一 半 為 準) , 咁 本
> 人 對 某 一 位 板 友 的 「 無 理 反 九 」 指 控 就 沒
> 有 錯 誤 。 否 則 , 本 人 甘 願 承 受 「 無 理 護 九 」
> 之 醜 名 接 受 板 主 處 分 !
>
> 我 數 先 , 有 好 有 壞 。
>
> (以 下 是 衰 路 線)
> 脫 班 情 況 或 司 機 碌 車 嚴 重 :
> 234A, 234X, 238X, 30X, 36B
>
> 班 次 疏 :
> 2D, 18, 30, 32B, 38A
>
> 用 車 殘 舊 :
> 2C, 47X, 48X, 49X, 53
>
> (以 下 是 好 路 線)
> 班 次 頻 密 :
> 1A, 59M, 68X, 69X, 238M, 248M, 249M
>
> 用 車 新 穎 :
> 2D, 2E, 3C, 7, 98C, 98D, 249M
>
> 德 武 十 年 二 月 乙 卯 日 申 正

恕 小 弟 幫 唔 到 德 武 帝 你...我 又 提....

脫 班 情 況 或 司 機 碌 車 嚴 重:
33A
班 次 疏:
33A
空 調 巴 不 足:
33A
班 次 頻 密:
2,6,38,40,40x,43x,47x,48x,49x,73x,43,43c,235
用 車 新 穎:
38,40,40x,42A,42c,43x,47x,49x,73x,235,251M,118
用 車 優 良:
1A,31,33A,39A,43,43c,60x,63M,63x,73,73A,76k,92,93A,93K,98A....

我 只 係 舉33A出 黎,祝 閣 下 勝 利:)

S3N354

Article 14: (Request 1)

部 分 板 友 對 巴 士 公 司 作 出 批 評 時,
理 據 可 能 不 充 分, 或 以 偏 概 全, 
閣 下 對 之 作 出 提 醒 或 指 正 是 沒 有 問
題 的.

然 而,只 批 評 貼 文 者 「 無 理 反 九 」,
貼 文 者 未 必 知 道 問 題 所 在, 反 而,
駁 斥 貼 文 者 的 論 點, 總 比 說 一 句
「 無 理 反 九 」 來 得 有 建 設 性 , 至
少 雙 方 有 機 會 就 問 題 作 出 具 體 的
討 論, 而 非 周 旋 於 一 兩 個 空 泛 的
形 容 詞.

板 友 間 或 會 有 不 同 的 價 值 觀 或 想 法,
就 以   閣 下 的 方 法 為 例(以 巴 士 公 司
有 否 半 數 服 務 差 劣 的 路 線 以 判 斷 護 九/
反 九 是 否 有 理),可 能   閣 下 跟 不 少 板
友 認 為 這 個 判 斷 方 法 是 恰 當 的;但 另 一
方 面,有 部 分 板 友(包 括 本 人)可 能 覺 得
這 個 方 法 是 不 恰 當 的.   

為 何 呢? 板 友 對 怎 樣 才 算 一 間 好 的 巴 士
公 司 想 法 不 一, 對 巴 士 公 司 的 要 求 又 不
同 ,「 巴 士 服 務 」 又 涉 及 多 個 不 同 層 面/
範 疇 ,如: 車 資,職 員 態 度,班 次,用 車, 服 務
時 間,行 經 地 點 等 等...... 閣 下 說 他 人 無 理
的 同 時,他 人 又 可 能 說   閣 下 無 理.

-------------

既 然 各 位 亦 認 為 巴 士 公 司 服 務
有 不 完 善 的 地 方, 何 不 將 這 個
「 大 公 審 」 的 著 眼 點 放 在 巴 士
公 司 的 服 務 上, 提 出 一 些 巴 士 公
司 服 務 不 完 善 的 地 方 及 可 行 的 改
善 方 法, 或 提 出 服 務 良 好 的 路 線 ,
以 示 對 巴 士 公 司 改 善 服 務 的 支 持,
這 比 起 判 斷 某 某 板 友 是 有 理 或 無
理 更 有 意 義 吧.Tonio Tse

Article 14: (Request 2)

> Kwan said:
>
> 如 果 用 一 些7-8年 的 巴 士 行 走 都 話 係 有 問 題 的 話 ,
> 我 相 信 你 唔 多 需 要 搭 巴 士 了 。 最 少 九 巴 城 巴 好 多
> 車 都 係 過7年 車 齡...

嘩 ! 過 兩 年 新 、 城 批 車 踏 入 中 年 ,
就 真 係 服 務 大 倒 退 啦 ! 到 時 點 搞 ?

我 成 日 坐 成 十 年 車 齡 既 城 巴 ,
咪 食 柴 ?

巴 士 文

Article 14: (Request 3)

要 說 班 次 疏 ! ?
嘿 !8號 都 唔 少 得 掛 !

Article 14: (Request 4)

下 ? 我 打 個 比 喻 :
一 個 人 係 唔 係 要 犯 晒 香 港 咁 多 條 法 律 入 面 既 一 半 數 目 , 先 需 要 坐 監 呀 ?

一 條 兩 條 路 線 做 得 唔 好 , 講 出 來 , 沒 有 問 題 , 但 有 人
就 唔 應 該 胡 亂 幫 人 扣 上 反 九 , 無 理 反 九 的 帽 子 。 一 條 兩 條
路 線 做 得 唔 好 都 叫 做 有 , 唔 可 以ignore, 一 兩 條 線 都 有 可 能 係
九 巴 多 條 路 線 的 縮 影 。

Article 14: (Request 5)

脫 班 情 況 或 司 機 碌 車 嚴 重 :
35A

班 次 頻 密 :
235M,31M,31


235M/N31/HT 8086

Article 14: (Request 6)

> 荃 灣 獨 裁 者 said:
> 以 下 是 下 午 七 時 三 十 分 的 公 審 小 結 。
> 所 有 資 料 均 以 本 篇 1 至 22 號 文 章 為 根 據 。
>
> 有 板 友 認 為 朕 的 公 審 是 為 了 審 判 被 朕 認 為 是 「 無
> 理 反 九 」 的 人 。 如 果 他 的 意 見 是 這 樣 , 朕 無 話
> 可 說 , 因 為 朕 的 行 動 的 確 惹 人 懷 疑 。
>
> 朕 只 能 怪 自 己 愚 蠢 , 因 為 朕 實 在 找 不 到 其 他 合 理
> 的 方 法 去 評 定 九 巴 是 否 一 所 「 服 務 屈 質 」 的 巴 士
> 運 作 機 構 。
> (所 謂 一 半 , 指 兩 種 路 線 的 數 目 相 若 , 非 指
> 一 定 要 舉 200 條 差 路 線)
>
> 另 外 , 亦 很 感 謝 Gakei! 板 友 的 意 見 , 然 而 我 相
> 信 「 公 道 自 在 人 心 」 , 至 少 以 下 的 清 單 尚 未 令
> 本 人 完 全 失 望 。
>
> 現 時 有 以 下 因 不 同 的 原 因 被 認 為 是 「 服 務 屈 質 」
> 的 九 巴 路 線 。
>
> 脫 班 情 況 或 司 機 碌 車 嚴 重 七 條 :
> 30X (荃 威 花 園 ← → 黃 埔 花 園)
> 35A (安 蔭 ← → 尖 沙 咀 東)
> 36B (梨 木 樹 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 234A (浪 翠 園 ← → 荃 灣 碼 頭)
> 234X (灣 景 花 園 ← → 尖 沙 咀 漢 口 道)
> 238X (海 濱 花 園 ← → 中 港 碼 頭)
> 269D (天 富 ← → 沙 田 火 車 站)
>
> 班 次 疏 十 三 條 :
> 2D (澤 安 ← → 東 頭)
> 7B (樂 富 ← → 紅 磡 碼 頭)
> 18 (深 水 埔 東 京 街 ← → 愛 民 [循 環 線])
> 30 (荃 威 花 園 ← → 長 沙 灣)
> 32B (荃 灣 碼 頭 ← → 象 山 [循 環 線])
> 38A (海 濱 花 園 ← → 美 孚)
> 60 (友 愛 南 ← → 長 沙 灣)
> 66 (大 興 ← → 奧 運 站)
> 73A (彩 園 ← → 愉 翠 苑)
> 93M (寶 琳 ← → 藍 田 地 鐵 站)
> 117 (深 水 埔 欽 州 街 ← → 跑 馬 地 下)
> 904 (荔 枝 角 ← → 卑 路 乍 灣)
> 914 (深 水 埔 東 京 街 ← → 天 后 地 鐵 站)
>
> 用 車 殘 舊 或 空 調 巴 不 足 十 一 條 :
> 1A (尖 沙 咀 碼 頭 ← → 中 秀 茂 坪)
> 2C (又 一 村 ← → 尖 沙 咀 [循 環 線])
> 7B (樂 富 ← → 紅 磡 碼 頭)
> 35A (安 蔭 ← → 尖 沙 咀 東)
> 47X (葵 盛 東 ← → 秦 石)
> 48X (灣 景 花 園 ← → 禾 輋)
> 49X (廣 源 ← → 青 衣 碼 頭)
> 53 (荃 灣 如 心 廣 場 ← → 元 朗 東)
> 70 (上 水 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 77K (元 朗 西 ← → 祥 華)
> 93M (寶 琳 ← → 藍 田 地 鐵 站)
>
> 收 費 過 高 一 條 :
> 1A (尖 沙 咀 碼 頭 ← → 中 秀 茂 坪)
>
> 共 28 條 路 線 , (不 計 重 疊 者) 其 中 1A, 2D,
> 48X, 269D 由 於 亦 被 部 份 板 友 認 為 有 優 點 (詳
> 下) , 故 決 定 列 為 「 爭 議 性 路 線 」 。 惟 仍 將 之
> 歸 類 為 「 屈 質 」 類 別 。
>
>
> 以 下 路 線 則 被 評 定 為 具 備 某 些 好 的 服 務 條 件 。
>
> 班 次 頻 密 二 十 三 條 :
> 1A (尖 沙 咀 碼 頭 ← → 中 秀 茂 坪)
> 31 (荃 灣 碼 頭 ← → 石 籬 [循 環 線])
> 31M (石 籬 梨 貝 街 ← → 葵 芳 地 鐵 站)
> 58M (良 景 ← → 葵 芳 地 鐵 站)
> 59M (荃 灣 地 鐵 站 ← → 屯 門 碼 頭)
> 59X (屯 門 碼 頭 ← → 旺 角 火 車 站)
> 60M (屯 門 市 中 心 ← → 荃 灣 地 鐵 站)
> 64K (元 朗 西 ← → 大 埔 火 車 站)
> 68X (元 朗 東 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 69X (天 瑞 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 85K (? 安 ← → 沙 田 火 車 站)
> 235M (安 蔭 ← → 葵 芳 地 鐵 站)
> 238M (海 濱 花 園 ← → 荃 灣 地 鐵 站)
> 248M (青 欣 ← → 青 衣 機 鐵 站)
> 249M (青 衣 機 鐵 站 ← → 美 景 花 園 [循 環 線])
> 269B (天 水 圍 市 中 心 ← → 紅 磡 碼 頭)
> 269C (天 水 圍 市 中 心 ← → 觀 塘 碼 頭)
> 273 (華 明 ← → 粉 嶺 火 車 站 [循 環 線])
> 276 (天 慈 ← → 上 水)
> 276A (天 ? ← → 上 水 太 平)
> 276P (天 慈 ← → 上 水)
> 296A (尚 德 ← → 牛 頭 角 地 鐵 站 [循 環 線])
> 960 (建 生 ← → 灣 仔 碼 頭)
>
> 用 車 新 穎 二 十 六 條 :
> (由 於 有 人 認 為 大 部 份 屯 元 天 區 空 調 線 有 份 ,
> 請 有 關 板 友 提 供 路 線 號 以 作 參 考 , 謝 謝)
> 2D (澤 安 ← → 東 頭)
> 2E (白 田 ← → 九 龍 城 碼 頭)
> 3C (慈 雲 山 北 ← → 中 港 碼 頭)
> 7 (樂 富 ← → 尖 沙 咀 碼 頭)
> 48X (灣 景 花 園 ← → 禾 輋)
> 58M (良 景 ← → 葵 芳 地 鐵 站)
> 58X (良 景 ← → 旺 角 火 車 站)
> 59M (荃 灣 地 鐵 站 ← → 屯 門 碼 頭)
> 59X (屯 門 碼 頭 ← → 旺 角 火 車 站)
> 60M (屯 門 市 中 心 ← → 荃 灣 地 鐵 站)
> 60X (屯 門 市 中 心 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 64K (元 朗 西 ← → 大 埔 火 車 站)
> 64M (天 耀 ← → 荃 灣 如 心 廣 場)
> 68X (元 朗 東 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 93K (寶 琳 ← → 旺 角 火 車 站)
> 98A (坑 口 北 ← → 牛 頭 角 地 鐵 站 [循 環 線])
> 98C (坑 口 北 ← → 美 孚)
> 98D (坑 口 北 ← → 尖 沙 咀 東)
> 249M (青 衣 機 鐵 站 ← → 美 景 花 園 [循 環 線])
> 259D (龍 門 居 ← → 油 塘)
> 260X (寶 田 ← → 紅 磡 車 站)
> 276A (天 ? ← → 上 水 太 平)
> 276P (天 慈 ← → 上 水)
> 298 (科 技 大 學 ← → 藍 田 地 鐵 站)
> 960 (建 生 ← → 灣 仔 碼 頭)
> 968 (元 朗 西 ← → 天 后 地 鐵 站)
>
> 共 39 條 路 線 (不 計 重 疊 者)
> 扣 除 四 條 爭 議 性 路 線 往 「 屈 質 服 務 線 」 後 ,
> 「 好 服 務 線 」 小 計 35 條 。
>
> 小 結 : 暫 時 被 提 出 的 路 線 當 中 , 服 務 好 的 路 線
> 和 服 務 屈 質 的 旗 鼓 相 當 , 比 例 約 為 4 比 5,
> 非 常 接 近 。
>
> 公 審 會 繼 續 至 星 期 一 晚 , 請 板 友 繼 續 數 出 九 巴 的 功 過 。
> (記 得 到 1 號 文 回 文 ;) )
>
> 德 武 十 年 二 月 乙 卯 日 戌 初

佩 服 貴 兄 能 為 各 位 作 總 結
至 於 新 車 線 , 不 如 我 說 說 冷 馬 用 金 的 全 日 路 線 :
2 5 9 D
2 6 5 B
2 6 5 M
2 6 9 D
2 6 5 M
5 9 M
5 9 X
6 0 M
6 0 X
6 4 K
6 4 M
6 8 M

以 上 之 冷 馬 為 金 , 但 應 該 有 漏 , 還 有 其 他 含 金 屯 元 天 路 線 未 列

Article 14: (Request 7)

> 3ASV289(KJ2179)︳ 挪 頌 國 的 人 , 不 應 連 任 了 ︳ said:
>
> 68X一 樣 有 碌 車
> 53,77K曾 經 嚴 重 脫 班

仲 有 27: 碌 車 、 脫 班 齊 晒

> 23號 的 國 寶 同 金 車 同 期 出 廠?

26M都 係 一 樣

> 與869比,算 是 甚 麼?
>
> 加 多 六 條,即 係34條

同 你 加 多 兩 條 。

Article 14: (Request 8)

車 疏: 數 少 一 條2C

Article 14: (Request 9)

> 脫 班 情 況 或 司 機 碌 車 嚴 重 七 條 :
> 30X (荃 威 花 園 ← → 黃 埔 花 園)
> 35A (安 蔭 ← → 尖 沙 咀 東)
> 36B (梨 木 樹 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 234A (浪 翠 園 ← → 荃 灣 碼 頭)
> 234X (灣 景 花 園 ← → 尖 沙 咀 漢 口 道)
> 238X (海 濱 花 園 ← → 中 港 碼 頭)
> 269D (天 富 ← → 沙 田 火 車 站)

68X一 樣 有 碌 車
53,77K曾 經 嚴 重 脫 班
>
> 班 次 疏 十 三 條 :
> 2D (澤 安 ← → 東 頭)
> 7B (樂 富 ← → 紅 磡 碼 頭)
> 18 (深 水 埔 東 京 街 ← → 愛 民 [循 環 線])
> 30 (荃 威 花 園 ← → 長 沙 灣)
> 32B (荃 灣 碼 頭 ← → 象 山 [循 環 線])
> 38A (海 濱 花 園 ← → 美 孚)
> 60 (友 愛 南 ← → 長 沙 灣)
> 66 (大 興 ← → 奧 運 站)
> 73A (彩 園 ← → 愉 翠 苑)
> 93M (寶 琳 ← → 藍 田 地 鐵 站)
> 117 (深 水 埔 欽 州 街 ← → 跑 馬 地 下)
> 904 (荔 枝 角 ← → 卑 路 乍 灣)
> 914 (深 水 埔 東 京 街 ← → 天 后 地 鐵 站)

點 只 ?
8,53,77K好 密?
>
> 用 車 殘 舊 或 空 調 巴 不 足 十 一 條 :
> 1A (尖 沙 咀 碼 頭 ← → 中 秀 茂 坪)
> 2C (又 一 村 ← → 尖 沙 咀 [循 環 線])
> 7B (樂 富 ← → 紅 磡 碼 頭)
> 35A (安 蔭 ← → 尖 沙 咀 東)
> 47X (葵 盛 東 ← → 秦 石)
> 48X (灣 景 花 園 ← → 禾 輋)
> 49X (廣 源 ← → 青 衣 碼 頭)
> 53 (荃 灣 如 心 廣 場 ← → 元 朗 東)
> 70 (上 水 ← → 佐 敦 道 碼 頭)
> 77K (元 朗 西 ← → 祥 華)
> 93M (寶 琳 ← → 藍 田 地 鐵 站)

23號 的 國 寶 同 金 車 同 期 出 廠?
>
> 收 費 過 高 一 條 :
> 1A (尖 沙 咀 碼 頭 ← → 中 秀 茂 坪)

與869比,算 是 甚 麼?
>
> 共 28 條 路 線 , (不 計 重 疊 者) 其 中 1A, 2D,
> 48X, 269D 由 於 亦 被 部 份 板 友 認 為 有 優 點 (詳
> 下) , 故 決 定 列 為 「 爭 議 性 路 線 」 。 惟 仍 將 之
> 歸 類 為 「 屈 質 」 類 別 。

加 多 六 條,即 係34條

Article 14: (Request 10)

Well, tell you the truth, i reckon KMB surely did a great job, that is with their bus fleet~

they have the largest Double Deck Low Floor Bus fleet in whole HK (or maybe worldwide?), more than 1000 gold buses!!

before i really have no good feelings on KMB, but now this fact have change my view~

Article 14: (Request 11)

> 班 次 疏 :
> 2D, 18, 30, 32B, 38A

仲 有82K路 線.

>
> 用 車 殘 舊 :
> 2C, 47X, 48X, 49X, 53

仲 有80路 線(差 唔 多 成 日
都 見 有AL,3BL行 走).

Article 14: (Request 12)

> 2D, 18, 30, 32B, 38A

60, 66

> (以 下 是 好 路 線)
> 班 次 頻 密 :
> 1A, 59M, 68X, 69X, 238M, 248M, 249M

58M, 59M, 59x, 60M, 960

> 用 車 新 穎 :
> 2D, 2E, 3C, 7, 98C, 98D, 249M

58M, 58x, 59M, 59x, 60M, 60x, 259D, 260x, 960

3AD 25

Article 14: (Request 13)

我 從 來 唔 覺 得 你 無 理 護 九,
至 少 今 次 又 製 造 一 個 好 機
會 給 人 反 九 了.

Article 14: (Request 14)

249M都 唔 係 全 新 車
有AA掛 牌 行 走

Article 14: (Request 15)

> 脫 班 情 況 或 司 機 碌 車 嚴 重 :
> 234A, 234X, 238X, 30X, 36B
269D碌 車
>
> 班 次 疏 :
> 2D, 18, 30, 32B, 38A
7B, 73A
>
> 用 車 殘 舊 :
> 2C, 47X, 48X, 49X, 53
7B
>
> (以 下 是 好 路 線)
> 班 次 頻 密 :
> 1A, 59M, 68X, 69X, 238M, 248M, 249M
273
>
> 用 車 新 穎 :
> 2D, 2E, 3C, 7, 98C, 98D, 249M
大 部 份 屯 元 天 全/加 冷 線

Article 14: (Request 16)

> 脫 班 情 況 或 司 機 碌 車 嚴 重 :
> 234A, 234X, 238X, 30X, 36B
269D
> 班 次 疏 :
> 2D, 18, 30, 32B, 38A
7B
> 用 車 殘 舊 :
> 2C, 47X, 48X, 49X, 53
70/77K
>
> (以 下 是 好 路 線)
> 班 次 頻 密 :
> 1A, 59M, 68X, 69X, 238M, 248M, 249M
64K/269B/269C/276/276P/276A
>
> 用 車 新 穎 :
> 2D, 2E, 3C, 7, 98C, 98D, 249M
64K/64M/276P/276A

Article 14: (Request 17)

每 間 巴 士 公 司 一 定 有 新 車 和 舊 車!
在 乎 間 公 司 能 否 妥 善 管 理 好,平 衡 各 方 的'利 益'!
我 唔 覺 得48X,49X的 車 好 舊,起 碼 全 冷 先!

Article 14: (Request 18)

2C 算 係 咁 啦 , 收 $3.0, 點 同 港 島 $3.4 送 埋 冷 氣o既 收 費 比 。

Article 14: (Request 19)

> 班 次 疏 :
> 2D, 18, 30, 32B, 38A
93M
>
> 用 車 殘 舊 :
> 2C, 47X, 48X, 49X, 53
93M
> (以 下 是 好 路 線)
> 班 次 頻 密 :
> 1A, 59M, 68X, 69X, 238M, 248M, 249M
296A
> 用 車 新 穎 :
> 2D, 2E, 3C, 7, 98C, 98D, 249M
298,98A
>
> 德 武 十 年 二 月 乙 卯 日 申 正

講 新 穎 未 到98C同98D,起 碼298,98A,93K先
93K:
熱 狗:E蛇,開 密 龍,S3M
冷 馬:3ASV,AL


98A
熱 狗:E蛇,開 密 龍,少 量 老 虎 籣
冷 馬:3ASV,3AV

98C:
熱 狗:3BL,3N
冷 馬:ATR

98D:
熱 狗:3BL,3B,S3BL
冷 馬:ATR,少 量3ASV

298:
3ASV,ADS

Article 14: (Request 20)

> (以 下 是 好 路 線)
> 班 次 頻 密 :
> 1A, 59M, 68X, 69X, 238M, 248M, 249M

296A也 很 密~~相 信 沒 有 人 會 不 認 同

慈 記 巴 鐵 迷3AV188

Article 14: (Request 21)

> 救 護 員 said:
>
> 47X,48X,49X用 車 個 人 認 為 仲 可 以 接 受

48X路 線 仲 有(2+2)AV係 新.

> 53唔 用 舊 車 仲 有 乜 車 可 以 用(當 然 在 全 冷 之 前)

Article 14: (Request 22)

> 澳 洲 版-九 巴3ASV3+新 巴5001 said:
>
> but 1A still not fully A/C wor....as 皇 牌 線 I would suggest it to fully A/C in the near future...

但 我 就 唔 係 太 想 了 。
始 終 呢 條 線 收 得 偏 貴 , 無 論 係 唔 係 搭 夠 半 程 冷 馬 都 收 成 六 蚊 。 由 其 是 界 限 街 一 段 幾 乎 無 多 車 而 平 一 點 的 路 線 去
附 近 地 方 。

Article 14: (Request 23)

> Cello 仔 ‧ 巴 士@堅 城 said:
>
> Also:904(20min一 班)

還 有 117 和 914 。

Article A15:今日佐碼勁!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2295&a=1
回應/Replies:60X:
EL 5113 AD1 (四 波 龍 !)
DY 9071 (四 波 吉 蘭 ! 有 老 虎 頭 咁 快 ! 小 弟 坐 上 客 !FY 3145 後 車 ,ES 龍 前 車 。)
HW 3472 ATR17 (四 波 躉 !)
吉 龍 右 邊 車 身 with Intel P 4 廣 告

70:
ME (99全 車 身 廣 告)

仲 有 大 把 , 而 家 小 弟 去 捕 AD1 !Article A16:Re: 問屯門小巴:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2296&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> DH 145 (M71). 如 果 53 有 番 Turbo M 做 掛 牌 就 好 喇 ! said:
> 邊 條 線 有 :
> 1. roadshow,
> 2. 八 瓜 魚 機 。

屯 門 區 內 有 八 仔 機 的 小 巴 線 有 :
44,44A,44B,45,46,49S,140,140M

Article 16: (Request 1)

> EH3350 said:
>
> 44,44A和45有 八 達 通 和M頻 道!

我 琴 晚 響 屯 中 見 D 小 巴 有 Roadshow,
係 乜 ?

Article 16: (Request 2)

應 該 係 M-channel 或 路 播 社 。

小 巴 只 有 AMS (香 港 仔 專 線 小 巴) 裝 了 Roadshow , 仲 要 至 今 仍 未 啟 播 。
Article A17:259D三點幾滿座
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2297&a=1
回應/Replies:


|1|

259D非 常 好 客,今 日 下 午 三 點 幾 都 滿 座,但 九 巴 只 是 用 十 一
米AD,一 定 頂 閘!該 車 地 點 牌 放 得 一 半,以 為 私 牌!

Article 17: (Request 1)

> DH 145 (M71). 如 果 53 有 番 Turbo M 做 掛 牌 就 好 喇 ! said:
>
> AD 係 2+2 定 3+2 先 !
> 今 日 小 弟 見 有 3+2,
> 3+2 136 人 , 超 豪 得 132 人 炸 喎 !
> 259D 頂 閘 好 正 常 丫 ! 日 日 如 是 。


我1:25見 到KC3742未 到 彩 虹 已 頂 閘 啦
Article A18:Re: 尋車:新巴1064
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2298&a=1
回應/Replies:


|1|

> S3BL10 said:
> 本 人 欲 拍 攝1064, 但 本 人 對 此 車 的 詳 情 並 不 清 楚 。
> 現 請 問 此 車 多 行 甚 麼 路 線 ?
691
> 另 外 此 車 有 沒 有 上 廣 告 ?
新 巴 伸 路 線792廣 告
> 如 能 解 答 , 不 勝 感 激 。
>
> S3BL10

希 望 以 上 資 料 可 以 幫 到 你^_^

HR8741

Article 18: (Request 1)

Sorry,一 時 手 快 打 錯,對 不 起...
應 該 是1046,不 是1064.
請 問HR8741兄 又 知 不 知 道 呢?

先 謝

S3BL10
Article A19:為甚麼早期裝ROADSHOW的巴士會有皮套?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2299&a=1
回應/Replies:


|1|

為 甚 麼 早 期 裝ROADSHOW
的 巴 士 會 有 皮 套,後 期 的
巴 士 唔 裝 皮 套?

因 為 本 人 早 期 日 搭269D路 線
時 部ROADSHOW係 裝 有 皮 套,
請 問 仲 有 邊 幾 部 空 調 巴 士 的
ROADSHOW係 裝 有 皮 套?

Article 19: (Request 1)

> DH 145 (M71), 馬 年 希 望 DH 145 復 出 ! said:
>
> 樣 版 Roadshow 囉 !
> 正 如 問 點 解 當 日 D 巴 士 用 3+2 座 位 。

Are those monitor only appear in 3ASV?
Article A20:Re: repaste
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2300&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 馬 王 DH 145 (M71 - 師 傅 最 愛), 馬 年 希 望 DH 145 復 出 ! said:
> 大 家 有 冇 見 過 D 車 牌 好 似 ,
> 如 :
> JC 8084,
> DG 8084,
> FZ 8084 等 … …
你 的GRAMMER有D................,REPASTE?!,REPOST先O岩

Article 20: (Request 1)

> 救 護 員 said:
>
>
> 9444:
> 3AV:HD9444
> AV:GZ9444
>
> 7005:
> 3N:DJ7005
> S3N:DW7005
> ADS:GZ7005
>
> 9426:
> S3M:DN9426
> S3N:FX9426
> AV:GX9426,GZ9426
> ASV:JZ9426
> 食 環 署 垃 圾 車 :AM9426
>
> 2813:
> 3BL:DJ2813
> S3N:DX2813
>
> 2437:
> AL:DX2437
> G:CX2437
> AD:HC2437

8234
BL:DB8234(BL29)
M:DE8234(M36)

4898
S3M:DL4898
ATR:JT4898


AD63

Article 20: (Request 2)

> 馬 王 DH 145 (M71 - 師 傅 最 愛), 馬 年 希 望 DH 145 復 出 !-----黑 暗 = HKBDB.com said:
>
> AMN14:JM4317,
> ATS:JN4317
> 一 隻 字 咁 大 把 !

印 象 中91M 好 似 有 架ATS GS3555
259D好 似 有 架 豬 扒 KC3555
仲 有 好 似 見 過 一 架 係 唔 知 乜 野3555
有 錯 請 更 正

Article 20: (Request 3)

DW3555
Article A21:尋車???DJ4406
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2301&a=1
回應 Replies:


|1|

請 問 這 架3BL161
係 咪 退 左?

另 外
今 日 發 現 沙 廠 天 台
有 成 十 幾 二 十 架 訓 練 車
其 中 有 三 架3BL AND BL仲 老 當 益 壯
勁 快 行 得 好 順WO

Article 21: (Request 1)

no,in 98D
Article A22:懷愐過去 - 大埔三線未冷前掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2302&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

話 說 剛 踏 入 新 年, 想 俾 大 家 懷 緬 下 以 前 的 野,
從 屋 中 找 回 一 張 七 年 前 抄 的 掛 牌 表, 且 看 現 在 的 派 車
及 當 年 派 的 車 現 在 到 了 那 裡(因 為 而 家 都 無 抄 字 軌lu).

大 埔 區 的73X,74X,75X皆 已 全 冷
今 次 先 看 這 三 條 線, 遲 些 再 打 其 他 大 埔 線 及 其 他 區 線,

73X
S3N257(EV129), S3N228(ES3578), 71K(U)
S3N230(ES5532),
S3N265(EV4763),
S3BL284(DY9259),
S3N234(ES5024), S3BL418(FB8886), 72X(U)
S3N210(DX4120), 63X(U)
S3N207(DX3816),
S3N236(ES5348), S3N238(ES5485), 35A(L)
S3M215(EG7138), S3M216(EG7754), 30X(L)
S3M100(DR9156),
S3BL286(DY9362),
S3M222(EH2701),
S3BL372(EH2687),
S3N204(DX3519), 72(U)
S3BL420(FB9469), 70X(U)
S3BL419(FB8955), 前60X
S3N206(DX3723)(好 似 係)

74X
S3N85(DN1784), 74A(U)
S3BL218(DT5747),
S3BL227(DT7911), 88M(S)
S3N239(ES5571), S3N256(EU9848), S3N225(ES2621), 70K(U)
S3BL375(EH2765), S3BL204(DT1613), 81(S)
S3N111(DP5569), 85K(S)
S3N42(DM9832),
S3N59(DN2409),
S3N108(DP6439),
S3N65(DN806),
S3N109(DP4707), 6F(L)
S3N127(DP5060),
S3BL285(DY9291),
S3BL231(DV8675),
S3BL207(DT3229),
AL77(EZ8701),
AL126(FF6443),
AL5(ER2990),
AL2(ER4295),
AL32(ET2032),
AL57(EY4088),
AL138(FN7122)

75X
S3BL260(DW7549),
S3BL276(DY8711),
S3BL373(EH2688),
S3BL243(DW3417),
S3BL339(EC2079),
S3BL242(DW3149)
S3M84(DR7099),
S3M173(EF9551),
S3M175(EF9676),
S3M190(EG4945),
S3M18(EM360),
S3M176(EG113),
S3BL316(EA4452), 81(S)
S3BL397(EJ4147),
S3BL279(DY8923), 89(S)
S3BL208(DT3269),
AD10(EU9446),
AL104(FE7263)

今 年 無 乜 收 獲 的 書 包 迷Jess

Article 22: (Request 1)

> EJ 4147 said:
> 1. 請 問 Jess 兄 , 以 下 兩 車 在 75X 時 是 否
> S3BL373(EH2688) 為 正 字 軌 , 而 S3BL397 (EJ4147)為 蛇 車 。
Yes, 但 唔 知 點 解 我 見 佢 夜 晚 成 日 做73X, 可 能 唔 夠 車 掛
>
> 2. 75X 何 時 轉 全 冷?
1/12/1996

想 要 舊 書 包 的Jess

Article 22: (Request 2)

> 74X
> S3BL218(DT5747),
12A

> AL57(EY4088),
K depot spare

>
> 75X
> S3M84(DR7099),
L depot spare

> S3M18(EM360),
3C

3ASV98 / S3V20‧ 馬 到 成 功

Article 22: (Request 3)

> 3ASV289(KJ2179)︳ 挪 頌 國 的 人 , 不 應 連 任 了 ︳ said:
> S3M215係39A掛 牌,唔 係73X
> 點 解 唔 數 埋S3N3XX批73X掛 牌?
因 為95年 批 密 龍/開 龍 未 出 牌/未 掛 牌.
我 上 面 寫 左 係 九 五 年 的 資 料, 雖 然99年 都 有 一 份 可 以 補 充
但, 想 給 予 各 位 睇 未 有 開 密 龍 前 的7?x的 掛 牌.

Jess

Article 22: (Request 4)

> AL126(FF6443)

架 野 而 家 係 荔 廠 , 呢 排 成 日 行47X

> AL5(ER2990),
> AL2(ER4295),
> AL32(ET2032),

AL32係 沙 田 廠 後 備

> AL57(EY4088),
> AL138(FN7122)
>
> 75X
> S3BL260(DW7549),

好 似 係 沙 廠87K掛 牌

> S3BL276(DY8711),
> S3BL373(EH2688),
> S3BL243(DW3417),
> S3BL339(EC2079),
> S3BL242(DW3149)

80K掛 牌

> S3M84(DR7099),
> S3M173(EF9551),
> S3M175(EF9676),
> S3M190(EG4945),

S3M173同190係89

> S3M18(EM360),

3C

> S3M176(EG113),
> S3BL316(EA4452), 81(S)
> S3BL397(EJ4147),
> S3BL279(DY8923), 89(S)

而 家 係87K

> S3BL208(DT3269),

架 野 有 次 行 完87B炒 左 , 就 換 左 車 咀

> AD10(EU9446),

46X?

Article 22: (Request 5)

> S3M18(EM360)

3c now
Article A23:有架城巴62X修改了車廂:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2303&a=1
回應/Replies:


|1|

今 日 下 午 六 時 許 , 見 到 有 架 城 巴 編 號62X的 車 廂 修 改 了 設 施 。 該 輛62X的 車 頂 兩 旁 斜 板 及 車 廂 光 管 換 了 做636-699果 款


有 沒 有 人 知 道 該 輛 城 巴 的 正 式 編 號 以 及 之 前 該 輛 城 巴 是 否 在 車 廂 頂 部 安 裝 了 行 李 架 ?

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666

Article 23: (Request 1)

那 部 應 該 是628, 在 新 車 時 已 採 用 新 款 冷 氣 槽 , 也 是 第 一
部 用 這 款 冷 氣 槽 的 巴 士 。

Alex Chan.
Article A24:Re: 問:3BL122(DH8672)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2304&a=1
回應/Replies:> AD63 said:
> 請 問3BL122(訓 練 巴)平 日 多 在 何 處 出 現?
>
> 另 問3BL122掛 過 甚 麼 線?
>
> AD63

好 似 掛 過80Article A25:剛翻油3N退役??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2305&a=1
回應/Replies:click here to see photo


剛 翻 油3N退 役??

請 問 係3N幾 呢?
AD63Article A26:新界綠小26...見聞...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2306&a=1
回應/Replies:明 天 開 始 服 務 的26號...
於 昨 天 於 某 車 廠 所 見,
車 牌 均 為k字 頭
車 身 車 尾 有 大 廣 告(關 於26號)
有 八 仔

報 告 完 畢Article A27:Re: 奇問:新巴盤菜活動是否包飯及飲品?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2307&a=1
回應/Replies:


|1|

> 祟 光 百 貨~DA56 said:
> 我 見 新 巴 的 海 報 並 沒 有 講 有 沒 有 飯 及 飲 品 供 應 , 好 奇 的 所 以
> 想 問 一 問 。
>
> 祟 光 百 貨DA56

講 真...呢 類 型 問 題 都 唔 算 巴 士 運 作 討 論,
擺o係 巴 士 迷 茶 座 都 不 太 適 合 吧...
應 該 放 在 巴 士 有 關 商 品 好D...

如 有 指 示 錯 誤,在 此 致 歉
S3N354

Article 27: (Request 1)

> ‧__‧1005與 綠 巴 總 said:
>
> 六 板 會 更 好 架~
> 因 為 主 體 係 食 那 方 面

不 過 是 新 巴 舉 行 的 活 動..
為 何 不 是 巴 士 公 司 運 作 ?

張 飛 上 面 有 一 張 飲 品 券
Article A28:Re: 城記rt.788,789 有冇搞錯, 用車不滿!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2308&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 一 個 新 巴84M搭 客 said:
> 近 呢 半 年, 城 記 不 斷 用 埋 晒d 8xx 來 行788,789,
> 而 星 期 日 同holiday 咁 幾 乎 全 用8xx行788!搞 到
> d 3xx,4xx,5xx,6xx,9xx,10xx 係788買 少 見 少!!!~~~
> 反 而 其 他 區 如 南 區 多 好 多 以 上 的 好 車........
> 城 記 簡 直 冇 良 用 晒d 8xx 來 行788,789,真 係 有 冇
> 搞 錯:
>
> 一 個 新 巴84M搭 客

唔 係wor~~
8xx都 好 正 架,尤 其 是801-830,
飛 東 廊,上 柴 灣 道(118,8X)都 好 爽 架!
當 然,渣 車0個 個 都 好 重 要!

Article 28: (Request 1)

想 問 閣 下:
點 解 城 記 派8xx行788,789叫 做 「 冇 良 」?

Article 28: (Request 2)

用8xx行 同 用 其 他 型 號 向 閣 下 有 什 麼 重 大 影 響 先?
巴 士 公 司 派 什 麼 車 行 又 與 閣 下 有 什 麼 重 大 關 係 先?
派 車 好 似 係 巴 士 公 司 的 內 部 運 作 喎,
點 會 到'偉 大'既 巴 士 迷 管 呀?

真 係 雨 後 春 筍...紛 紛 出 籠....

S3N354

Article 28: (Request 3)如 果 可 以 的 話, 我 比 曬72,107o的5xx你 呀, o個o的 車 廢 到 爆, 107九 記 超 豪, 城 記 就 行o的 咁gei廢 豪, 我 寧 願 用 龍 仲 好
Article A29:Re: 有關307全日消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2309&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> JF 1181 + KC 3689 said:
> 307 已 經 在 日 前 開 始 操 線 ,
> 而 74x 所 有 上 水 廠 正 字 軌 車 長 亦 需 操 線 ,
> 因 為 74x 某 些 上 水 廠 正 字 軌 需 攝 307 一 轉 ,
> 而 今 日 見 到 一 部 12 米 電 躉 操 線 後
> 到 大 埔 火 車 站 休 息 , 相 信 是 操 307
>
> 據 知 307 將 於 本 月 尾 或 3 月 頭 全 日 服 務
>
> 報 告 完 畢 , 有 錯 指 正
>
> JF 1181 + KC 3689


幾 乎 每 一 日,當 我 走 出 街,都 見 到
ATR電 躉,3ASV及 訓 練3N係 大 埔 操 線!
應 該 也 是307吧 了~!

Article 29: (Request 1)

> 大 埔 道.ca. 九 巴Centroliner/ TTC Warden said:
>
> 74X朝 早 出 觀 塘 都 供 不 應 求 喇, 仲 羅 車 攝307?

有 部 份 74x 的 字 軌 是 要 攝 其 他 線 的

> 會 唔 會 係74x蛇 車 轉 做307字 軌?

不 會

JF 1181 + KC 3689

Article 29: (Request 2)

> 無 上 一 個 月BDB的307全 日 服 務? said:
>
> 作 為 本 人 的 筆 名 路 線,我 當 然 留 意307的 一 些 消 息.
>
> 運 吉 已 經 唔 敢 再 俾 新 的 路 線 入 中 環,點 解 間 唔 中
> 就 有D咁 既'消 息'呢?

難 道 你 不 知 道 307 已 經 成 功 爭 取 到 全 日 服 務 ?

> 我 唔 係 唔 信 您,但 有 時 操 車 並 非 代 表 有 新 路 線 操 車.
> 好 似 我 係 上 年 見 有 山 寨 躉2A,24但 最 後 呢 兩 條 線 都 無 加 金.
>
> 相 反,我 問 您: 有 冇 可 能 係72X操 金 呢?
>
> 歡 迎 討 論!
>
> 307全 日 服 務?

相 信 你 的 '?' 好 快 消 失

JF 1181 + KC 3689

Article 29: (Request 3)

> 作 為 本 人 的 筆 名 路 線,我 當 然 留 意307的 一 些 消 息.
>
> 運 吉 已 經 唔 敢 再 俾 新 的 路 線 入 中 環,點 解 間 唔 中
> 就 有D咁 既'消 息'呢?
>

你 認 為 307 不 會 全 日 服 務(朝 七 晚 七)?
運 輸 署 不 是 已 經 批 准 307 試 辦 全 日,
何 解   閣 下 認 為 JF1181 兄 的 只 是'消 息',
而 不 是 消 息?> 我 唔 係 唔 信 您,但 有 時 操 車 並 非 代 表 有 新 路 線 操 車.

文 中 不 是 已 說 了 74X 車 長 要 操 307 .

> 好 似 我 係 上 年 見 有 山 寨 躉2A,24但 最 後 呢 兩 條 線 都 無 加 金.
>
> 相 反,我 問 您: 有 冇 可 能 係72X操 金 呢?
>
這 點 不 重 要 吧. JF1181 兄 不 過 是 想 表 達 出
需 要 駕 駛 307 的 車 長 將 快 操 線.
   

> 歡 迎 討 論!
>
> 307全 日 服 務?

但 願 你 的 問 號 可 以 消 失:)


識 時 務 者 JS6058

Article 29: (Request 4)

ha...
你 唔 係 唔 知 下 話...
307已 經 落 實0左 試 辦 全 日...
唔 再 係 一 傳 十 十 傳 百0既'消 息'啦
Article A30:Re: [若離題,話我知!] 我想知多D綠小路線 的資料
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2310&a=1
回應/Replies:> 無 上 一 個 月BDB的307全 日 服 務? said:
> 有 時 唔 想 搭 巴 士,有 冇 辦 法 可 以 知 道 多D綠 小 的
> 資 料 例 如 服 務 時 間,分 段 及 全 程 收 費,行 車 路 線.
> 例 如 網 頁,書 籍 等 等,因 為 通X地 圖 只 得 一 個 收 費 同 行 車 路 線.
>
> 若 本 文 離 題,請SEND MESSAGE 給 本 人,
> 本 人 定 盡 快 刪 除 本 文.
>
> 多 謝 解 答!
>
> 307全 日 服 務?

小 巴 站 的 站 牌 會 有 查 詢 電 話
有 些 更 有 詳 細 資 料
希 望 幫 到 你^^

68A,265M,38常 客Article A31:Re: 大家有冇發覺某些巴士迷過分偏激?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2311&a=1
回應/Replies:> 68A,265M,38常 客 said:
> 我 做 左 巴 士 迷 差 不 多2年,
> 接 觸 過 不 少 巴 士 迷,我 發 覺 某 些 巴 士 迷
> 當 巴 士 係 第 一 生 命,一 開 口 就 全 部 巴 士
> 不 過 這 個 是 很 正 常 的 事,有 時 我 都 會 係.
>
> 但 係 某 些 巴 士 迷 就 因 為 對 巴 士 太 敏 感
> 只 要 巴 士 公 司 派 車 差D,服 務 差D就 大 做 文 章
> 其 實 只 要 細 心 想 一 想,這 只 不 過 是 很 細 微 的 事
>
> 我 睇 過 無 數 這 類 的 文 章,
> 當 中 有 板 友 是 以'分 享'的 形 式 抒 發 他 們 的 感 受,
> 感 覺 是 有 傾 有 講,平 心 靜 氣,氣 氛 不 錯.
> 但 當 我 見 到 有 巴 士 迷 以'激 進'的 形 式
> 抒 發 他 們 感 受 的 時 候,我 會 覺 得 好 似
> 巴 士 公 司 開 罪 左 佢 地 咁.
>
> 有 些 文 章 更 發 展 至 罵 戰,弄 得 板 主 板 助 們 竅 生 煙
> 又 要 停 板 又 要 警 告,可 惜 可 惜.
>
> 我 希 望 那 些 過 份 偏 激 的 板 友 可 以 平 心 靜 氣
> 而 我 們 所 有 板 友 亦 要 努 力 提 高 貼 文 質 素
> 令HKBDB變 成 一 個 令 巴 士 迷 和 和 氣 氣,皆 大 歡 喜 地
> 討 論 巴 士 的 好 地 方
>
>
> 正 努 力 提 高 貼 文 質 素68A,265M,38常 客

沒 辦 法, 不 少 巴 士 迷 自 我 中 心,
只 從 自 己 的 角 度 出 發,
只 懂 要 求 什 麼 , 批 評 這 些, 貶 低 那 些 .
較 成 熟/年 長 的 板 友 或 許 會 感 慨 ,
無 奈 板 主 們 / 我 們 能 做 得 到 的 只 是 有 限.

或 者 , 抒 發 感 受 的 文 章 貼 在 三 板 較 適 合

JF 1181 + KC 3689Article A32:城記早已係大陸深入民心!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2312&a=1
回應/Replies:


|1|我 係 大 陸 睇 大 陸 果D電 視 台 的 電 視 廣 告,有 時
買 果D電 視 廣 告 宣 傳 有 城 記 過 境1XX,3XX的
相,而 且 係 大 食 鬼 車 身!睇 來 中 國 人 民 對 於 城
記 行 過 境 巴 士 線 早 已 深 入 民 心,但 可 惜 以 後
都 見 唔 到 再 有 大 食 鬼 踏 足 大 陸.......

一 個 新 巴84M搭 客

Article 32: (Request 1)

> K T B T 勁 有 福 氣 said:
> 請 問 甚 麼 是'買 廣 告'?

樓 盤 廣 告 乎??
「...過 境 巴 士 由 香 港 直 達 大 門.....」

買 樓 要 買 常 平 常 平 要 買 麗 城

Article B1:Re: singapore olympian一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=858&a=1
回應/Replies:> ALX500+DE8779 said:
> 最 新 的olympian 是 用 什 麼gear box?

應 該 係ZF4HP500

p:這 樣 的 問 題,在2板 問 較 適 合:)

~Beleaf in SF8~Article B2:Re: 雷生春~關乎九巴生死存 亡
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=859&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

> Gorillaz ~BL95 said:


> 雷 生 春


>


> 轉 自香 港 地 方 討 論 區


>


>


> 真 定 假ar??!!

聽 聞 呢 庭 樓 打 算 會 例 入 古 蹟 同 開 闢 為 新 旅 點 喎 。

S3BL272


屯 門 碼 頭 統 戰 部(巴 士 分 部)部 長

Article 2: (Request 1)

咁 到 時T1要 係 附 近 加 個 站...話 晒 係 旅 遊 點 及 自 己 地 方

John--2100

Article 2: (Request 2)

呢 幢 樓 咪 好 危 險?
:p

Article 2: (Request 3)

> 東 風11型 said:
>
> 其 實 有 時 風 水 呢d野 唔 到 你 唔 信

我 就 唔 信 幢 野 林 左 九 巴 會 執 笠

Article 2: (Request 4)

> 漫 遊 中 ~ 太 公 望 said:
>
> 咁 就 一 定 唔 會 即 刻 執 笠
> 但 若 果 慢 慢 咁 衰 落 下 去 都 死 啦
>
> sopp

未 必...
可 能 比 人 收 購,改 過 公 司 名
咁 樣 是 否 快 很 多? :p


Yau

Article 2: (Request 5)

> BMW 745i said:
>
> 一 間 公 司 衰 盛,
> 我 死 唔 信 同 風 水 有 咁 大 關 係 囉...

冇 盛 又 點 會 有 衰 呢?

Article 2: (Request 6)

> BMW 745i said:
>
> 冇 錯...
> 你 都 講 出0左 好 重 要0既 一 個 字:盛!
>
> 究 竟 風 水 呢 樣0野 係 咪 真 係 可 以 對 盛 及 衰 有 咁 大 影 響 呢?

有 盛 就 一 定 有 衰 , 呢 個 定 律 永 遠 不 變 , 連 風 水 都 不 能 改 變 。

KJ2179

Article 2: (Request 7)

> BMW 745i said:
>
>
> 係0丫...
> 但 問 題 係...
> 邊 個 攪 得 盛 一 間 公 司 呢?
> 係 風 水?
> 我 覺 得 係 人 囉...

風 水 係 影 響 , 人 為 才 是 最 重 要 。

Article 2: (Request 8)

好 似 越 來 越off topic了...
係 咪 應 該 轉 去6版 講 呢???

Leslie Chan
Article B3:Re: 請問那處影76K及73最 好
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=860&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 識 時 務 者 JS6058 said:
>
> 76K 華 明 村
仲 有 嘉 福 村 都 可 以 影 到
> 73 聯 和 墟 海 聯 廣 場
>
> JS6058

Article 3: (Request 1)

仲 有 華 心 村 對 出

JS6058

Article 3: (Request 2)

> BENZ 20. 忍 無 何 忍!!! said:
>
> 76K o係 華 明 村 影?
> 唔 係 掛?
> 傻 瓜 機 就 得 。
>
> BENZ 20

當 然 得 啦.
只 要 細 心 點 便 會 發 現 華 明 村 有 唔 少 地 方
都 影 到76K.而 且 不 錯.
上 午11:00左 右 會 有 食 飯 車 擺 後 面.
而 轉 入 總 站 前 都 影 到.
不 妨 參 考 一 下

Article 3: (Request 3)

> 屯 門 廠 在 沙 田 馬 場 威 盡 全 場 ‧AD94 said:
> 彩 園 路 上 水 火 車 站 都 得

上 水 火 車 站 早 上 正 光 。
Article B4:Re: 聽日有份入新巴廠0既你可能會有小小失望...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=861&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> ‧__‧1005與 綠 巴 總 said:
> 聽 日 有 份 入 新 巴 廠0既 你 可 能 會 有 小 小 失 望 喇
> 因 為 今 日 當 我 坐85時 望 上 廠 頂
> 見 到 原 放 在 廠 頂0既 新 新 記 躉 唔 見 晒
> 只 餘 部 份 留 在 二 樓
> DC飛 鏢 直 情 係 搵 架 都 唔 見
>
> 要 影 相 的 可 能 會 有 小 小 失 望
> 另 外 , 三 樓 好 似 加 左D燈 飾
>
> 盆 菜 宴 可 能0係 最 高0個 兩 層 搞
>
> 有 份 去0既1005報 告 完 畢...

一 早 已 經 提 及 會 在 天 台 攪 個 宴 個 囉 喎~~
而 且 初 四 坐43X都 聽 老 友 講 八 部DC在(黃)廠
所 以 影 車 就 唔 多 望 會 有 得 影

Article 4: (Request 1)

都 無 乜 所 謂 啦..
起 碼 會 影 到 新trident, 鋸 樹 車 同 溝 通 巴 士
SF15就 得 啦 。
可 以 直 程 在trident隔 離 食 , 上 埋 去 部 裝 緊 既
trident司 機 位 影 相 。

3308L

Article 4: (Request 2)

要 睇 飛 鏢 , 由 鴨 橋 望 過 去 黃 廠 就 見 到 。 ( 影 就 難 d )

Article 4: (Request 3)

> TomChen said:
>
> 其 實 都 唔 係 車 廠 開 放 日 , 影 唔 到 的 話 , 睇 開 D。

咁 又 係~~~
去 食 野
做 善 事 之 嘛
影 車 只 係 襯 托 品...

Article 4: (Request 4)

請 問 你 是 否 入 過 去 ?

da56

Article 4: (Request 5)

入 過 去 就 知 同 中 記 柴 廠 , 九 記 沙/屯 廠 有 好 大 的 分 別 , 就 係 每 層 面 積 唔 係 好 大 , 而 且 通 道 唔 係 好 闊 , 仲 有 個 廠 係24
小 時 操 作 , 要 小 心D巴 士 , 唔 好 周 圍 走 …
Article B5:請求
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=862&a=1
回應/Replies:有 誰 可 以 幫 我 做26號 的 電 牌(會 動 的)啊?

THX
ML81Article B6:Re: 明天盤菜宴:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=863&a=1
回應/Replies:> 新 巴1110 said:
> 我 剛 才 收 到 通 知 買 到 一 張 入 場 券 , 但 是 我 想 一 班 巴 士 迷 坐 在 一 圍 桌 , 如 果 不 是 的 就 會 只 得 我 一 人 。 如 果 有 板 友
明 天 是 會 去 盤 菜 宴 的 , 請 留 名 。
>
> 新 巴
> 1110/HY4363
> ICQ:112698666

受 唔 受 小 弟 玩?Article B7:Re: 今日小弟新年後第一次撘AP 就遺臭吐露港!!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=864&a=1
回應/Replies:> 大 埔 道~上 村 人ATR144 said:
> 今 日 小 弟 新 年 後 第 一 次 撘AP 就 遺 臭 吐 露 港!!!
> AP122 rt.70X 時 間16:00
> 初 次 死 火 就 停 在 路 邊 , 像 沒 事 , 但 緊 住 行 多 一 陣 就 有 人 話 有 煙 , 司 機 就 第 一 時 間 迫 在 路 旁 , 我 坐 在 上 層 車 頭 ,
> 也 聞 到 臭 味!!!之 後,我 落 車,在 中 軸 發 出 大 量 臭 味,
> 看 見 中 軸 和 後 軸 的 地 台 很 低(不 知 什 麼 事) !!
> 最 後 緊 住 轉 車 走 了!!!

爆 胎!?爆 「 氣 袋 」!?....Article B8:點解咁多架1A既車既車頂上..
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=865&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

有 咁 多 個 白 色 的 東 西?(好 似 個 白 色 杯 反 轉 左CUP左0係 車 頂 度),我 開 頭 以 為 係 垃 圾 後 見 咁 多 架1A的 車 都 係 咁,究 竟 係 咩
野?
你 地 又 有 冇 發 現?

S3N145.DS8046祝 福 妳

Article 8: (Request 1)

> 2A ~ AS13 GW2410 said:
>
>
> GPS, 全 球 定 位 系 統...
> 九 巴 在 全 線 1A 的 巴 士 試 這 個 系 統 呀...


過 洗 車 機 唔 會 整 甩 佢 既?!

Article 8: (Request 2)

> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D said:
>
> 成 功 了 就 弊 了...
> 以 後 就 冇'扑 頭'、'孖 車'等 情 況 了...:(
>

但'碌 車'情 況 會 有 改 善
派 車 也 更 有 效 率 喔!

慈 記 巴 鐵 迷3AV188
Article B9:特見.特見有感
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=866&a=1
回應/Replies:<<特 別 所 見>>-----作 為 不 少 巴 士 迷 捕 車
的 工 具,內 有 之 所 見 眾 多 , 但 不 少 屬 重 覆,
相 信 板 友 並 非 故 意 重 覆 張 貼 特 見, 而 是 特
見 眾 多, 未 能 細 察 .

本 人 建 議 各 位 在 張 貼 特 見 前, 細 閱 已 經 張
貼 的 特 見 , 避 免 重 覆 特 見, 以 減 少 其 他
板 友 閱 讀 時 間. 另 外, 亦 可 用 搜 索 功 能,
搜 尋 個 別 路 線 已 有 的 特 見 .
( 在 IE 內, 可 按 Ctrl + F 搜 尋)

過 往, 本 人 亦 有 重 覆 張 貼 特 見, 對 其 他 板 友
造 成 不 便, 在 此 向 受 影 響 的 板 友 致 歉.

=====================
眼 見 近 日 的 討 論 氣 氛,有 感 而 發:

香 港 巴 士 討 論 區---------
一 個 擁 有 過 千 會 員 的 討 論 區,
一 個 巴 士 迷 網 上 的 家,
但 沒 有 了 你 我 的 交 流,
它 只 是 一 個 空 殼 罷 了.
然 而 , 我 寧 愛 一 個 空 殼 , 也 不 愛 罵 戰 場 ,
至 少 , 空 殼 不 會 傷 害 你 我 的 感 情.

---------

閱 讀 過 不 少 板 友 的 政 綱 , 感 覺 不 少 板 友
都 願 意 為 我 們 這 個 網 上 的 家 出 一 分 力,
花 一 點 時 間 來 美 化 它 , 這 是 令 人 安 慰 的.

本 人 期 望 候 選 人 當 選 後,能 履 行 政 綱,盡 心
盡 意 服 務 其 他 板 友.

本 人 亦 在 此 感 謝 提 名 本 人 當 板 主 的 朋 友,對 此
本 人 作 出 了 回 應, 詳 看此.

最 後, 願 我 們 這 群 熟 悉 的 陌 生 人 能 一 團 和 氣,
互 相 尊 重,守 望 相 助.


---------

過 去 , 所 見 多 , 特 見 亦 多
今 天 , 所 見 依 然 多 , 只 是 不 再 特 別

識 時 務 者 JS6058Article B10:Re: 代貼:四順區同愉景灣的問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=867&a=1
回應/Replies:

> 暗 西~DL13 said:
> 代 朋 友 在 本 版 一 問 , 九 龍 四 順 區 及 離 島 的 愉 景 灣 有
> 甚 麼 好 位 可 供 指 巴 士 照 之 用 ?
> 先 謝 !
>
> 暗 西~DL13(代 貼)

巴 士 照=拍 照?
愉 景 灣DB01R那 個 總 站 出 口 影 車
(影 移 動 中 的 巴 士)真 的 不 錯~

68A,265M,38常 客
Article C1:


問城巴東方紅纖體清穢丸廣告:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=164&a=1
回應/Replies:

問 目 前 城 巴 仍 然 有 多 少 部 巴 士 仍 然 有 東 方 紅 纖 體 清 穢 丸 廣 告 ?

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666
Article D1:


無聊一貼: 服役中的AF9
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2092&a=1
回應/Replies:

劣 作 一 張 , 歡 迎 善 意 批 評Article D2:


LV87 行 26
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2093&a=1
回應/Replies:~LV87
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843Article D3:


ML20 行 905
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2094&a=1
回應/Replies:


|1|

~ML20
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843

Article 3: (Request 1)

> ML63 said:


>


> do u have ML 63's photo ma??


> can u give me??thx!!^^

~ML63西 毒


GK 8843
Article D4:


[貼相] 3ASV@109 在屯裝
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2095&a=1
回應/Replies:


|1|
P.S 如 果 綠ATS 有 這 電 牌 就 正 la

歡 迎 討 論


2.6.9 板 主 候 選 人 S3BL438

Article 4: (Request 1)

> 呢 架 不 會 是3ASV109吧

會 唔 會 係 歐 三 超 奧o既 第109部
即109+141=3ASV250 le? :p
(3ASV250=我 朋 友 代 表 車)
Article D5:


[貼相] AL1 行63X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2096&a=1
回應/Replies:


|1|
P.S 等o左 三 個 小 時(由 美 孚 去 佐 碼,佐 碼 番 去 美 孚 先 影 到 。

歡 迎 討 論


2.6.9 板 主 候 選 人 S3BL438

Article 5: (Request 1)

63X?
:O
Article D6:


[貼相] 同一部車,但係己經是K廠車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2097&a=1
回應/Replies:

P.S 廠logo 仲 係L

歡 迎 討 論


2.6.9 板 主 候 選 人 S3BL438Article D7:


銀豪今昔 (3)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2098&a=1
回應/Replies:呢 日 VA64 行 25M , 似 乎 都 冇 特 別 吸 引 到 人 搭 ...

以 前 唔 識 影 相 , 角 度 唔 太 好 ...

VA64
1042
歡 迎 提 出 意 見 !
VA36Article D8:


Re: [劣作]巴士畫一幅--三菱
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2099&a=1
回應/Replies:


|1|

> 沙 田 墟 ‧ 蛋 仔 祝 您 , 馬 到 功 成 said:


> 小 弟 昨 日 無 聊 之 劣 作 。


>


> Scan出 來 質 數 比 較 差 劣...


> 小 弟 以 前 只 係 畫 過 龍 仔 , 所 以 想 試


> 下 畫 其 他 款 , 今 次 就 畫AM啦!


> 劣 作 一 幅 , 歡 迎 提 出 意 見 及 評 分 。


>


> 多 謝 收 看 。


>


> 蛋 仔 祝 您 , 馬 到 功 成

你d畫 好 正 , 不 過 你 幅 畫 無 畫 暗 影 ?

Article 8: (Request 1)

係 勁wor
咁 靚o既
Article D9:


[劣作]澳門巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2100&a=1
回應/Replies:昨 日 經 過 澳 門 , 順 道 用 超 劣 質 的 數 碼 相 機 拍 下 以 下 相 片(這 是 我 第 一 次 上 來 貼 自 己 影 的 相 喔......)

新 福 利M07
澳 巴H36


Article D10:


中巴+新巴 @ DA37+DA38 @ 970廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2101&a=1
回應/Replies:好 耐 無 貼 文, 唔 知 仲 有 無 人 記 得 我.. :)

近 排 都 無 乜 影 相, 自 問 新 相 就 無 乜 啦, 不 過 舊 相 就 大 把.


先 黎 由 中 巴 過 檔 新 巴 既 DA37 同 DA38.

中 巴 色DA37
新 巴 色DA37
中 巴 色DA38
新 巴 色DA38
新 巴 色DA37與DA38合 照scan得 不 太 好, 請 見 諒.Article D11:


Re: 2800 @ N10
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2102&a=1
回應/Replies:> 勤 入 石 澳-hx9847 said:


> 2800 @ N10


>


> 加 多 張 2800 同 NC豪 合 照


>


> hope you like it^_^


>


> 勤 入 石 澳-hx9847


> 88K巴 士 總 站


the photo are very dark!!>_<Article D12:


雋相~未出牌Neoplan & 城巴2101
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2103&a=1
回應/Replies:

Article D13:


西貢巴總有鬼?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2104&a=1
回應/Replies:食 鬼 食 到 入 西 貢


172@私 人 租 賃

睇 唔 到 就呢 度


DupleArticle D14:[徵相]3ASV282(KJ1708)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2105&a=1
回應/Replies:我 會 把 它 貼 在 資 料 內 , 並 會 列 明 其 出 處
煩 請 各 位
先 謝~~Article D15:[貼相]機場篇
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2106&a=1
回應/Replies:2133
506
HN2157,編 號 係 幾 多?
歡 迎 討 論

ATS59Article D16:[貼相]東涌篇
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2107&a=1
回應/Replies:2202
AN22
GA3160
HKR107
HR8743,唔 係AV410(HR8741)
HZ5732
歡 迎 討 論

ATS59Article D17:[貼相]美孚篇
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2108&a=1
回應/Replies:353
JY7839,ASV幾?
S3M234
S3M76

歡 迎 討 論

ATS59Article D18:[貼相]佐碼篇
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2109&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

3AV79
3BL24
AD239
AMN10
AV381HD3560,3AV幾?
JM2535,AMN幾?
S3BL123
S3BL422

歡 迎 討 論


ATS59

Article 18: (Request 1)

Photo at Today ?

Article 18: (Request 2)

嘩, d 相 又 白 又 紅 又 矇...
相 機 問 題 定 scanner 問 題?

Article 18: (Request 3)

> HD3560,3AV幾?

3AV341
Article D19:Bad Photos
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2110&a=1
回應/Replies:


|1|

[劣 作]For 板 友 S3BL416

歡 迎 意 見 ~~ ^^Article 19: (Request 1)

下 次 曝 光 搵 埋 我 呀~~我 想 影 埋 D 400 度 菲 林 佢~~>.<

p.s.年 30 晚 影 既?

S3BL416
Article D20:Re: 城巴馬年巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2111&a=1
回應/Replies:> 沙 廠 大 後 備 -- GF1912 said:


> 攝 於 今 天 下 午:


>


>


>


> 希 望 各 位 喜 歡

今 朝 近 九 點 我 仲 見 2301 行 969, 由 中 環


往 天 水 圍 方 向; 跟 住 大 約 下 午 2 點 幾,


我 見 它 行 962, 由 中 環 往 銅 鑼 灣 方 向...

我 估 唔 會 係 同 一 司 機 楂 呱?Article D21:城 巴 1042 行 606
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2112&a=1
回應/Replies:


|1|

~1042
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843

Article 21: (Request 1)

> treasurer財 爺--606彩 雲 站 長 said:
>
> 還 記 得 當 初 佢 一 出 車 時,
> 巴 迷 追 捕 之 瘋 狂 程 度
> 如 今 已 相 去 甚 遠~~~
>
> 另 請 問1041, 1042 近 日 多 行 邊 條 線??
85字 軌,間 中 抽 去 其 他 小 西 灣 線.
> thx!~
Article D22:Re: 3N123 DJ9757 行 87D
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2113&a=1
回應/Replies:> 西 毒 (GK8843) said:


> ~DJ9757


>


>


> ~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~


>


>


> 西 毒


> GK 8843


~~~罄 南 山 之 竹~~~


九 巴 之 迷S3BL103Article D23:澳洲Griffith University 新舊校巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2114&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

新 校 巴-Volvo B10BLE(落 地3天!舊 校 巴
AD63

Article 23: (Request 1)

> 澳 洲 版-九 巴3ASV3+新 巴5001 said:
>
>
> what body is this?

bustec body...did you see any in Sydney??


AD63

Article 23: (Request 2)

這 架 車 采 用 了 澳 洲Queensland既'Bustech' body

苦 榮FD1232
Article D24:Re: 貼:新巴DM13@94
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2115&a=1
回應/Replies:> AD63 said:


> 新 巴DM13@94


>


>


> P.S.它 是 否 首 部 退 役DM?


>


> AD63haha, i have this one at the same bus stop wor....

taken last month ja, never expect it to retire so quick!Article D25:補貼每 日 一AP--AP8
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2116&a=1
回應/Replies:今 日 既 主 角 是--AP8

AP8小 資 料:


車 號: AP8


車 牌: JD8739


底 盤 編 號:WAG340264XSP27175


曾 行 路 線:


元 、 天 線 269C,276P


將 軍 澳 線 296C~~按 圖 可 放 大 圖 片~~
*鳴 謝 neoplan--ap97 提 供 相 片

☆ 請 評 分 ★


☆ 歡 迎 討 論 ★


㊣FASTArticle D26:每 日 一AP--AP9
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2117&a=1
回應/Replies:今 日 既 主 角 是--AP9

AP9小 資 料:


車 號: AP9


車 牌: JD9051


底 盤 編 號:WAG340264XSP27177


曾 行 路 線:


元 、 天 線 265B,269C


將 軍 澳 線 296C~~按 圖 可 放 大 圖 片~~

*鳴 謝 neoplan--ap97 提 供 相 片

☆ 請 評 分 ★


☆ 歡 迎 討 論 ★


㊣FASTArticle D27:Re: 徵相:九巴T1 的相片
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2118&a=1
回應/Replies:> LF278+ME19 said:


> 徵 相:九 巴T1 的 相 片


>


> THX沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87DArticle D28:新巴DM13
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2119&a=1
回應/Replies:

Article D29:DR3414@16
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2120&a=1
回應/Replies:DR3414@16AD63Article D30:Re: 彌敦道幾張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2121&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 丹 飛 said:


> 好 似 好 少 晌 彌 敦 道 影 既 相


> , 小 弟 影 左 幾 張 , 質 素 麻


> 麻 地 。 其 實 晌 彌 敦 道 影 係


> 咪 難0的 呢 ?


>


>


> 呢 部 車 我 一 個 禮 拜 都 搭 中


> 兩 , 三 次 。


>


>

ee... LWB gold Trident behind

>


>


>

When did Cityflyer use Capital letters?


>


> 我 部 機 好 似 好 難 跟 到 部 車 既


> 速 度 , 所 以 影 得 比 較 差 。 請


> 見 諒 !

The place is not suitable too..

DF

Article 30: (Request 1)

一 段 段 啦, 以 下 地 方 某 些 時 間 都 可 以 o既:

梳 士 巴 利 道 交 界;
佐 敦 道 交 界;
眾 坊 街 交 界;
荔 枝 角 道 交 界;
古 物 古 跡 辦 事 處 出 面.

Article 30: (Request 2)

> 係 咪 用 dc 影?

用DC影 既 。

Article 30: (Request 3)

> 沙 廠 大 後 備 -- GF1912 said:
>
> 你 話 好 難 跟 到 部 車 可 能 係 因 為 dc 個 快 門 o既 time lag
> 比 較 嚴 重, 影 時 鏡 頭 跟 部 車 一 齊 移 動 會 易 影 o的.

我 已 經 跟 住 部 車 黎 影 架 喇 。

丹 飛

Article 30: (Request 4)

練 得 多 就 掂 o架 喇, 我 初 初 用 dc 影 行 緊 o既 車 差 唔 多 張 張
都 cut 頭 cut 尾.
Article D31:炮台山道留影
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2122&a=1
回應/Replies:


DC幾 部


丹 飛Article D32:Re: [貼相]怪獸公司 (Monsters, Inc.)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2124&a=1
回應/Replies:> 苦 榮FD1232 said:


>


>


> 苦 榮FD1232

個 廣 告 好 正 喎~~

S3BL416Article D33:[代友貼相] ME26 @ 36A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2125&a=1
回應/Replies G


|1|
2|相 片 由 劉 天 成 先 生 提 供.

Article 33: (Request 1)

> 嘩!
> 好 正 呀!
> 係 咪93年 左 右 影 架?

照 估 計 唔 係, 因 為93年me26應 未 有 呢 個 廣 告,
兼93年 尾 屯 門 廠 先 換 晒 膠 牌.
再 者, ME26已 變 左 細 字, 我 九 五 年 塌 石 時 影 這 架 車 仲 係
大 字, 相 信 係 九 五 年 九 月 後.

Jess

Article 33: (Request 2)

Sorry
小 弟 也 忘 記 何 時 拍 下

劉 天 城
Article D34:荔廠AL @葵涌道天橋(美孚段)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2126&a=1
回應/Replies:全 部 都 係 今 日 影ge~!

呢 張 呢 就 係 長 鏡ge代 表 作(不 過 係 失 敗ge代 表 作:P)

你 睇~42A今 日 幾 多 利 蘭~!
D超 豪 去 晒 邊?~!
GX 7271Article D35:[代友貼相] AT59 @ 53S + 3N3 @ 680
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2127&a=1
回應/Replies:


相 片 由 劉 天 成 先 生 提 供.Article D36:Re: [貼相]細牌箱S3BL260@87K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2128&a=1
回應/Replies:> HR8741 said:


>


>


> d架 係 唔 係87K掛 牌?


>


> 歡 迎 討 論^_^


>


> HR8741

原 來 今 日 見 到 既 人 係 你


架 車 應 該 係87K掛 牌Article D37:DL13 行 2A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2129&a=1
回應/Replies:~DL13
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843Article D38:試sever:AV 180 @ 41M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2130&a=1
回應/Replies:


|1|
睇 唔 睇?快 唔 快?


請 教:想 問 下 , 仲 有 邊 度 有 得 擺 相 而 又 唔 太 慢?


要 用FTP都 無 所 謂~!


先 謝~!

GX 7271

Article 38: (Request 1)

> 3AD 25‧Can you hear my hearbeat ? said:
>
> 快 過 tripoadasia 好 多, 用 56k load ....
>
> 3AD 25 BDB 板 主 候 選 政 綱
> 960 Express‧ 已 於 2002/2/7 更 新
> 本 月 Big 相 ~ 5060 在 柴 灣 東 , 巴 士 舊 聞 ~ 加 入 舊 聞 兩 則
> 專 輯 相 廊 ~ 加 入 縱 橫 遊 廣 告 集 , 269D 告 別 天 水 圍 市 中 心


我 用 香 港 寬 頻 唔 使1秒 就load到

快!
Article D39:[貼相] 城巴馬年車 @ 962 三張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2131&a=1
回應/Replies:


企 一 個 位, 影 齊 四 面.Article D40:每日一鴨--N45
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2133&a=1
回應/Replies:今 日 的 主 角 係 : CC 8360 (N45)希 望 大 家 喜 歡 , 亦 歡 迎 討 論 ^_^


*鳴 謝 板 友ES6310提 供 相 片

JF 1181 + KC 3689Article D41:Re: 蓮花地的前中巴,新巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2134&a=1
回應/Replies:


|1|

> '開 頂'中 的ML5


>


oh!肥 佬 劉 的 珍 寶....


重 有ML5塊Metrobus水 牌....


>


> 希 望 大 家 喜 歡!


>


> Leslie Chan

Article 41: (Request 1)

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:


> ~昨 日 貼 過 有 關249M Dart 仔 文 章,當 中 提 過 蓮 花 地,今 日


> 找 回 一 些 拍 下 的 前 中 巴/新 巴 相 片,想 同 大 家 分 亨 一 下


>


> 雞 寶 套 餐 - LV141 及 SF29


>


>


> 拆 卸 中 的SF23


>


>


> '開 頂'中 的ML5


>


>


> 希 望 大 家 喜 歡!


>


> Leslie Chan

我 有 雞 車~


早 前 有 板 友 貼 過 呢 部 車 服 役


時 既 相 , 而 家 有 臨 湯 既

隔 離 果 部 應 該 係CL1650,


死 前 係31/36掛 牌 。

好 耐 之 前 既 事 咯~
Article D42:嘩!之301篇
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2135&a=1
回應/Replies:


|1|

嘩 乜 呢 又?


原 來 係 嘩 部Scanner做 乜Scan到 乜 都 變 炭 呀~!

Article 42: (Request 1)

個Dennis Logo係 巴 士 公 司 貼 的, 還 是 巴 士 迷?
Article D43:嶼巴ILS74 @ 鄉郊
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2136&a=1
回應/Replies:Article D44:1042 @ 85 於 亞公岩
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2137&a=1
回應/Replies:Article D45:[調整大小] S3N 370 @ 105
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2138&a=1
回應/Replies:


|1|

> Past Time Kitter said:


>


>


> 劉 天 城

Article 45: (Request 1)

help help u~

>
>
> 劉 天 城

But actually it is a very valurable photo.
I like it much!
Article D46:已退役NWFB DM13 @ 94
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2139&a=1
回應/Replies:


took in long ago....Article D47:Re: LV1 行 10A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2140&a=1
回應/Replies:> 西 毒 (GK8843) said:


> ~LV1


>


以 前 返 學 朝 朝 見 佢 擺 城 市 花 園,


都 冇 影 過 佢 行10A添.....


>


> ~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~


>


>


> 西 毒


> GK 8843Article D48:AD 行296C
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2141&a=1
回應/Replies:

歡 迎 討 論


2.6.9 板 主 候 選 人 S3BL438Article D49:MB40 行 101 & 104
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2142&a=1
回應/Replies:> 西 毒 (GK8843) said:


> ~MB40


>


>


> ~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~


>


>


> 西 毒


> GK 8843

Rt 101 @ Macau Ferry

Rt 104 @ Kennedy Town

AdolfArticle D50:[貼相] LF114 @ 79 @ 華貴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2143&a=1
回應/Replies:Article D51:[貼相] LV68 @ 4 + 重貼 LV1 @ 389
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2144&a=1
回應/Replies:
文 章 2132 出 了 問 題, 因 此 重 貼 LV1 @ 389
Article D52:愛心服務之旅 LF209 行 38
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2145&a=1
回應/Replies:
~LF209
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843
Article D53:LV20 行 4
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2146&a=1
回應/Replies:
~LV20
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843
Article D54:[貼相] VA8 @ 300 @ 旺角; DA37 @ 黃竹坑
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2147&a=1
回應/Replies:
Article D55:Re: [試貼] DM 32 @ 44
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2148&a=1
回應/Replies:
Past Time Kitter said :Article D56:Re: [貼相] KMB DM40 @ 13M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2149&a=1
回應/Replies:


|1|
2|


> 62X車 王 S3BL438 (FU6538) said:


>


> 歡 迎 討 論


> 2.6.9 板 主 候 選 人 S3BL438
前 你 少 少

Dick

Article 56: (Request 1)

再 前 少 少
Article 56: (Request 2)

最 前:)

超 舊 作....

Article D57:綠化香港 ML70 @ 780
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2150&a=1
回應/Replies:
傻 瓜 機 作 品


ML70~~~謝 謝 觀 賞~~


FV6840
Article D58:VA8 o係 港 澳 碼 頭
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2151&a=1
回應/Replies:
~VA8
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843

Article D59:[貼相] 特別車 LV114 @ 104
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2152&a=1
回應/Replies:

Article D60:DL15 行 112
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2153&a=1
回應/Replies:
~DL15
呢 個 廣 告 產 告 好 似 對 D 肥 o既 人 冇 乜 作 用

今 日 貼 相 完 畢 :p
西 毒


GK 8843
Article D61:三張巴士模型相 + 一張巴士相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2155&a=1
回應/Replies:


|1|
影 完 又 唔 記 得 改 返 個 f32 光 圈 先 決


就 出 去 影 真 巴 士 ...結 果 變 o左 日 光 白 白 Pan 鏡 矇 相.


(好 彩 影 完 一 張 就 發 現, 否 則 成 筒


相 唔 駛 要.)

Article 61: (Request 1)

Pan 鏡 速 度 跟 車 身 同 步, 所 以 車 身 清.

不 過 即 使 跟 車 頭 同 步, 也 不 能 避 免 上 下 部 分 矇,
因 為 Pan 鏡 可 抵 銷 左 右 移 動 的 矇, 卻 不 能 抵 銷 巴
士 前 移, 整 架 車 在 相 中 面 積 增 大 引 致 的 矇.

> 我 是 一 快 扒--5033 said:
> 幾 有 特 色 喎
> 係 懞 左d,但 係 點 解 車 身 咁 清 既?

Article D62:[新server] S3BL103@亞皆老街球場
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2156&a=1
回應/Replies:


歡 迎 提 出 意 見~~

~~~罄 南 山 之 竹~~~


九 巴 之 迷S3BL103Article D63:1042@606
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2157&a=1
回應/Replies:
Article D64:NWFB DM13
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2158&a=1
回應/Replies: