20020201
巴士舊文--2002年2月1日


Article A1:


八達通轉乘建議: N118, N170, N171, N182
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1713&a=1
回應/Replies:


|1|

建 議 實 施N170, N171, N182, N118八 仔 轉 乘
1. N170 <--> N182
在 紅 隧 口 用 八 達 通 可 免 費 互 轉
2. N170, N182 <--> N171, N118
在 紅 隧 口 用 八 達 通 可 免 費 由N170, N182轉 乘N118, N171往 香 港 方 向
在 紅 隧 口 用 八 達 通 由N118轉 乘N170, N182往 沙 田 方 向, 第 二 程 優 惠 價 為$10.20
在 紅 隧 口 用 八 達 通 由N171轉 乘N170, N182往 沙 田 方 向, 第 二 程 優 惠 價 為$6.20
3. N118 <--> N171
在 紅 隧 口 用 八 達 通 可 免 費 由N171轉 乘N118往 香 港 方 向
在 紅 隧 口 用 八 達 通 可 免 費 由N118轉 乘N171往 九 龍 方 向

Article 1: (Request 1)

How about n118,n171 towards kowloon?
Article A2:


Ask bus, Thanks
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1714&a=1
回應/Replies:Where is ME38 put at ?
Can I take a photo of it ?
ThanksArticle A3:


234B終於落雙層~!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1715&a=1
回應/Replies:今 日 係 我 屋 企 樓 下 見 到 張 通 告,入 面
話 係 星 期 日(2/3)加 雙 層 巴 士 行 走,
同 埋D班 次 終 於 有D改 動~~

哈 哈 哈~終 於 落 雙 層 啦~~~Article A4:


找尋以下巴士?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1716&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

M23
M25
護 苗M
護 苗3N
3BL60-70
2200
2301
1501
656
2500
2800
THANK YOU

Article 4: (Request 1)

> 護 苗3N
98D

Article 4: (Request 2)

2301今 日 行182, 返 學 食 飯 都 見 到

Article 4: (Request 3)

#656 & #2201 今 日 跑Rt.10。

#1361
Article A5:


Re: MAN GTR旅遊巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1717&a=1
回應/Replies:


|1|

> Flying Chuk said:
> 頭 先o係 屯 門 見 到 部KJ牌 的MAN旅 遊 巴 , 呢 部MAN旅 遊 巴 個 頭 尾 幅D造 形 都 幾 古 怪 下 , 最 有 趣 的 是 呢 部MAN竟 然 用 左
Skyline GTR R34的 那 對 大 細 圓 尾 燈 , 衰 在 架 車 行 得 好 快 , 我 又 冇 袋DC, 冇 得 影 低 慢 慢 研 究 。 唔 知 大 家 知 唔 知 呢 件 車
身 是 那 一 間 公 司 製 造 的 呢 ? 大 家 又 有 冇 呢 部 車 的 相 或 見 過 呢 部 車 呢 ?
>
>
> 竺 子

係 埋18.310既 型 號 呀 ?
如 果 係 , 我 都 見 過(響 機 場)。

#1361

Article 5: (Request 1)

> 冷 火 張 大 勇 said:
>
> 尋 晚 先0係 灣 仔 見 過('三 元'書 局 門 口)做 搶960生 意 的
> 路 線 , 係 南 記 既 , 車 上 已 裝 八 仔 。 車 身 為 亞 記(當 然
> 唔 係 山 寨0個 隻), 車 尾 有 佢 貼 紙 。 反 而 佢 隻 陣 係 乜
> 型 號 就 搵 極 搵 唔 到 。
>
> 為 左 睇 佢 , 令 好 友 不 滿
> 張 大 勇

I have photographed this type of bus many times, and I see many buses of this type every day.=)

Please furnish me the chassis no. of any bus of this type so that I can ask for clarification.

Anthony Lui
Article A6:


屯門板友注意:小 巴消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1718&a=1
回應/Replies:剛 剛 見 到44,44A同45預 留 左 空 位 , 應 該 用 作 八 達 通 之 用 。Article A7:


Re: 新丁入門﹕機件數問( AV+S3V +3ASV )
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1719&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 無 良...GZ 8760 said:
> 1.請 問AV 1-111及 打 後 的AV 用 的 引 擎 形 號 , 波 箱 是..?
> 2.S3V & 3ASV用 的 是 否 一 樣 ?
>
> 另 請 沙 田 區 板 友 幫 幫 忙 , 為 何83K掛 牌 車(GZ8760,AV185)的 引 擎 聲 有 別 一 般AV ?
> THANKS A LOT ~ ^_^
>
> 無 良...GZ 8760

GZ 牌 的AV應 該 用TD102KF

Article 7: (Request 1)

> 1.請 問AV 1-111及 打 後 的AV 用 的 引 擎 形 號 , 波 箱 是..?

AV2-86 -- CUMMINS LT10 + ZF4HP500
AV1, 87-111 -- VOLVO TD102KF + ZF4HP500
AV112-231 -- VOLVO TD102KF + VOITH 863.3
AV232-531 -- VOLVO D10A + VOITH 863.3

Article 7: (Request 2)

> 皇 馬 球 員 said:
>
>
> S3V 用 康 明 斯 引 擎,3ASV 用 富 豪D10A引 擎
> 有 錯 請 指 正
> thx

補 充 些 少 :
S3V係 用 康 明 斯LT10引 擎
Article A8:


2301@807 , 有此機會嗎?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1720&a=1
回應/Replies:


|1|

如 果2301@807真 是 有 一 天 走 去 行807,我 覺 得 也 幾 應 景 的,因 為2301整 個 車 身 也 是'馬'.假 設 真 是 有 此 機 會,大 家 認 為 應 景 嗎?
有 此 可 能 嗎?
歡 迎 討 論

Article 8: (Request 1)

> 快 馬 加 鞭 ‧Victory 6001 said:
>
> 當 然 有 可 能.以 城 巴 作 風,所 有 行 得 十 二 米
> 雙 層 巴 士o既 路 線2301都 有 機 會 行.

行 681 都 得 丫, '馬' 鞍 山 丫 嘛...
Article A9:


Re: DE 8929 問 + 週六到上村 & DE 8779
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1721&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 週 五 六 遊 DE 8779 請 按 My name DH 145 said:
> 1.有 Turbo 入 上 村 ,
> 冇 人 提 過 DE 8929 ,
> 究 竟 情 況 如 河 ?
>
> 2.有 沒 有 人 週 六 2:00 p.m. 元 西 集 合 ,
> 入 上 村 睇 Turbo M ?

咁 幾 點 入 到 去 上 村?
其 實 自 己 去 得 唔 得 架??

> 3. 明 天 4:13p.m. 再 遊 DE 8779,
> 據 資 料 顯 示 此 車 已 被 調 校 速 度 。

Article 9: (Request 1)

兩 點 集 合 , 幾 時 到 睇 幾 時 有 54 同 行 車 時 間 。
自 已 入 去 係 得 , 不 過 我 唔 識 路 。

Article 9: (Request 2)

注 意 ︰ 下 午12時 半 至 下 午4時 是 他 們 的 午 膳 時 間 , 還 有 注 意 的 事 , 不 好 進 入 放 置3BL的 車 場 , 否 則 後 果 自 負 。 場 主
必 定 送 官 治 理 。 如 會 入 上 村 而 不 懂 入 的 , 就 明 天 上 午 十 時 半 在54號 巴 總 等 候 , 又 或 者 聯 絡ATR144。ICQ:84791991
Article A10:


請問新巴新長躉用哪種引擎?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1722&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

請 問 新 巴 最 新 訂 購 的41部 丹 尼 士 三 叉 戟 十 二 米 會 採 用 哪 種
歐 盟 三 型 引 擎 呢 ?

Article 10: (Request 1)

> JS3684/GL4039 said:
>
> 歐 三 的 Trident 應 該 是 採 用 Cummins ISMe 335
> 335 匹 Turbo 偈 。
呢 批 車 係 咪 用Voith D864.3 四 前 速 波 箱?

唔 係330匹mei~~?

HR2439
~Pinga~

Article 10: (Request 2)

> JS3684/GL4039 said:


>


> ISMe 335 最 大 馬 力 為 335PS ,


> 最 大 扭 力 則 為 1410Nm 。

應 該 是 330ps.


可 以 看 這 埋 http://www.dennisbus.com/pages/trident3technical.html

有 錯 請 指 正

Kenrick


香 港 巴 士 資 料 中 心


http://hkbic.uhome.net

Article A11:


NWFB New Tridents....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1723&a=1
回應/Replies:The New NWFB Tridents are parked on the roof of the Heng Fa Chuen Depot.
There are 6 Tridents.
Perhaps there will be more tridents parked on the roof as some completly built tridents are parked on the 3rd floor.

Sorry of inconvenience
As my Chinese input is out of orderArticle A12:


Re: 1A車務消息一則:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1724&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> whchik said:
> 1A車 務 消 息 一 則:
>
> FY4417-->DJ9796
> 字 軌:固 定3車.
>
> 亦 即 代 表 所 有12米 熱 狗 己 經 全 部 撤 出1A線.

怪 不 得 頭 先 搭 FW 1321 見 部 FY 4417 頭 頂 有 個 盒 啦 !
又 係 o既 , 有 理 由 裝 個 會 響 部 3N 度 。

Article 12: (Request 1)

以 前 基 本 上 好 少 機 會 見 到 DJ9796 行 1A,
以 前 基 本 上 都 估 到 12 米 將 會 絕 跡 於 1A...

Article 12: (Request 2)

DJ9796今 朝 去 左98D.
Article A13:


Re: 18延遲轉全冷
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1726&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

原 本18於 本 星 期 日 轉 全 冷, 現 無 限 期 延 遲, 原 因 不 詳, 直 至 另 行 通 知 為 止.

報 告 完 畢.

~~~Praises are used to make you pleased~~~
九 巴 之 迷S3BL103

Article 13: (Request 1)

> elvis-ip.com/thk/ said:
> 是 否 九 巴 見 到 近 日 天 氣 寒 冷 , 而 改 變 計 劃 呢?

乜 天 氣 寒 冷 , 唔 可 全 冷 架 咩 ?

Article 13: (Request 2)

> 週 六 到 上 村 及 遊 DE 8779 請 按 My name DH 145 said:
>
> How about D 乳 豬 紙 ?

全 部 未 換.

~~~Praises are used to make you pleased~~~
九 巴 之 迷S3BL103

Article 13: (Request 3)

> KJ6266@LCK(DL) said:
>
> 好 似 係 因 為 九 龍 城 區 議 會 未 開 會 討 論 有 關!
>
>
> 琴 日 我 在 旺 角 搭 車 時,都 仲 見 到18好 似 換 了 豬 紙,如 今....
>
> DL

頭 先 晏 晝 放 學 時 間 專 登 搭 車 去 愛 民 ﹐ 何 文 田 一 帶 既 乳 豬 紙 全 部 未 換 。

Article 13: (Request 4)

> 救 護 員 said:
>
> 83K/S當 年 都 換 哂 乳 豬 紙 話 九 九 年 十 二 月 二 十 七 日 全 冷

好 似 係29號(不 過 我 自 己 都 唔 係 好 記 得)

> (希 望 冇 記 錯), 點 知 臨 尾 都 係 要 延 遲 半 個 月....
>
> 結 果D乳 豬 紙 全 部 油 哂 個 日 期 同 價 錢...., 至 於 有 冇 換 到
> 就 唔 記 得 左

響29(還 是27?)之 前 的 一 天,還 見 到 乳 豬 紙 寫 住 第 二 日 全 冷,
但 站 頭 仍 然 無 通 告,
第 二 朝 起 身,就 見 返 以 前 冷 熱 混 合 的 舊 板 乳 豬 紙...
P.S.張 乳 豬 紙 響 之 前 一 星 期 已 經 換 左 新 版 本

看 來 今 次18號 又 係 另 一 次 的'83K全 冷'翻 版~
不 過 根 據 上 次 經 驗,大 家 影 定18熱 狗 應 該 無 蝕 底 的 了...
18全 冷 之 日 可 期(我 想 是 吧?!)

話 時 話,83K全 冷 前,有 無 人 影 過83K熱 狗 相?
有 的 話 可 否 貼 上 來?
我 自 己 住 廣 源,竟 然 無 影 過,真 懊 悔...

Article 13: (Request 5)

唉 , 空 歡 喜 一 場...
憎 死 D 區 議 員...

德 武 十 年 二 月 庚 子 日 戌 正
Article A14:Re: 九巴95冷氣車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1727&a=1
回應/Replies:> 3AD46‧2002年 龍 馬 精 神 said:
> 唔 知 係 唔 係 3AV 真 係 十 分 之 差 劣 , 今 日 九 巴 95 出 現 了
> 並 非 係 富 豪 品 牌 的 白 色 冷 氣 車 , 分 別 為
> AL147 FP8644 及
> AD185 GJ6017
>
> 原 有 的 3AV 到 了 哪 裡?

Today 3AV107(GP8003) on 296C
PS:架 車 上 山 勁 好 力 , 行 將 軍 澳 道 差 不 多 有50KM/HArticle A15:Re: 如果壞車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1728&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 華 明 人373A&N270全 日 安 排71X重 開 said:
> 今 日 下 午 六 點 九 見 到 架 電 扒271(JX 7???)在 博 康 村 後 面 壞 車,
> 剩 餘 有 十 多 個 乘 客 在 公 路 旁 等 其 他 車,
> 相 信 在 全 車 乘 客 那 處 登 車 要 多 部271才 可 載 走,
> 因 為 那 時 駛 經 該 處 的271多 數 都 頂 閘,
>
> 請 問 其 他 路 線 的 車, 例 如72X, 能 否 停 車 載 他 們?
> 其 他 巴 士 公 司 的 車, 會 否 載 他 們?

同 一 巴 士 公 司 既, 乜 線 都 得 架.
至 於 唔 同 巴 士 公 司, 包 括 合 辦 的 隧 道 線,
都 得 既, 不 過 要 比 多 次 錢law..
但 你 可 以 寫 信 去 壞 車0個 架 巴 士 公 司
claim 錢

試 過 坐 E11 壞 車, 可 以 坐 到 A12, 正 呀!!

6028

Article 15: (Request 1)

係 會,只 要 個 目 的 地 係 相 近 便 何,
當 中 亦 包 括 任 何 專 利 巴 士 公 司 的 車

Article 15: (Request 2)

同 公 司 梗 係 無 問 題 啦!
但 唔 同 公 司 就 多 數 唔 得!!!(隧 巴 例 外)
我 都 試 過 有 例 外,記 得 一 個N年 前 既 傍 晚,我 坐 梗 巴 士(271)GP4633在 吐 露 港 公 路 擺 街,車 長 等 候 其 他 同 公 司 巴 士 過 客 時,一
架 正 在 返 大 埔 既 中 巴(307)GG8241-VA25竟 然 打 死 火 燈 停 下 來 讓 這 九 巴 過 客....呢 個 中 巴 車 長 真 係 好 好 人!
所 以 有 話 樹 大 有 枯 枝,中 巴 車 長 都 有 好 多 好 人!!!!

Article 15: (Request 3)

> 其 他 巴 士 公 司 的 車, 會 否 載 他 們?

No 得 !
Article A16:尋車S3BL228
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1729&a=1
回應/Replies:


|1|

where is S3BL228 recently?
no at R:5 long time ago

[代 友 人 問,thanks]

Article 16: (Request 1)

> 尚 德 ‧AD93 said:
>
> 今 朝 行 了 一 轉3D

S3BL228為5蛇 車, 今 個 月S3車, 平 日 上 晝order 3D兩 單.

~~~Praises are used to make you pleased~~~
九 巴 之 迷S3BL103
Article A17:城巴又有袋鼠,定係深圳啊?!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1730&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

大 家 都 知A12冇 人 上 , 快 到 阿 媽 都 唔 認 得 , 西 環7個 字 就
到 總 站 。
話 說 琴 日 我 同 學 坐A12番 小 西 灣 , 但 架 車 有 稽 查 , 結 果
祿 車 重 要 站 站 停 。 唔 通 袋 鼠 行 動 , 定 係 深 圳 巴 士 ? 個
司 機 話 俾 我 同 學 聽 公 司 規 定 。

請 問 是 甚 麼 回 事 ?

1409 與 猛 獅 巴

Article 17: (Request 1)

> elvis-ip.com/thk/ said:
>
> 甚 麼 是 深 圳 巴 士 呢 ?
>

或 者 你 可 以 去 深 圳 搭 搭 果d巴 士 線 喇 ,
由 於 唔 似 香 港 咁 有 落 車 鐘 , 而 且 沿 途
每 個 街 口 都 有 站 , 所 以 係 唔 係 都 會 站
站 停 ,d車 快 極 都 冇40。 對 於 我o地 搭
開 香 港 車o既 人 來 講 , 係 唔 係 都 要 站
站 停 係 好 冇 癮o既...

所 以 果 位 板 位 就 比 喻 果 架 城 巴 做 「 深
圳 巴 士 」 喇.....

Andrew C.K. Lam

Article 17: (Request 2)

> elvisip.com!elvis-ip.com! said:
>
> 唉 , 原 來 這 樣 而 已
> 難 道 每 部 深 圳 巴 士 都 是 這 樣 的 嗎 ?
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心
> http://www.elvis-ip.com及http://www.elvisip.com
> 27/1加 入 ︰變 色 中 之 綠 悠 悠 巴 士 在 堅 城
> 四 架 九 城 新 車 大 合 照

國 內 大 部 分 的 巴 士 服 務 也 如 鐵 路 一 般 的 ,
不 獨 是 深 圳 。

AD262/AP64
Article A18:[路線建議]178{深水步(欽州街)至深灣 (雅濤閣)}
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1731&a=1
回應/Replies:深 水 步(欽 州 街)開 途 經:跟117路 線
駛 至 海 底 隧 道 之 後 經 告 士 打 道,
杜 老 誌 道 天 橋,杜 老 誌 道,港 灣 道,
菲 林 明 道,菲 林 明 道 天 橋,菲 林 明 道,
灣 仔 道,天 樂 里,軒 尼 詩 道,波 斯 富 街,
禮 頓 道,摩 利 臣 山 道,黃 泥 涌 道,
香 港 仔 隧 道,黃 竹 坑 道,海 洋 公 園 道,
香 葉 道,警 校 道,南 朗 山 道 及 深 灣 道.
深 灣(雅 濤 閣)開 途 經:深 灣 道,南 朗
山 道,黃 竹 坑 道,香 港 仔 隧 道,黃 泥
涌 道,摩 利 臣 山 道,天 樂 里,灣 仔 道,
菲 林 明 道,菲 林 明 道 天 橋,菲 林 明 道,
會 議 道,鴻 興 道,海 底 隧 道 之 後
跟117路 線 往 深 水 步(欽 州 街).
服 務 時 間:
深 水 步(欽 州 街)開:
0700<---->2145
深 灣(雅 濤 閣)開:
0630<---->2200
班 次:12<---->20min
全 程 收 費:$10.6
過 香 港 仔 隧 道 後 往
深 水 步(欽 州 街):$8.9
(用 八 達 通 可 獲 雙 向 分 段 收 費 優 惠)
過 海 底 隧 道 後 往
深 水 步(欽 州 街):$5.4
過 海 底 隧 道 後 往
深 灣(雅 濤 閣):$5.9
過 香 港 仔 隧 道 後 往
深 灣(雅 濤 閣):$4.7
用 車:9部VOLVO OLYMPIAN(11M),
11部VOLVO OLYMPIAN(10.4M).
經 營 公 司:城 巴
備 註:此 線 將 會 取 代 現 有
117路 線{深 水 步(欽 州 街)至 跑 馬 地(下)}.

此 外,本 線178路 線 可 與
城 巴1路 線{中 環(民 吉 街)至 跑 馬 地(上)}
提 供 八 達 通 卡 轉 乘 服 務,收 費 如 下:
深 水 步(欽 州 街)往 跑 馬 地(上)方 向:
(i)178路 線 轉 城 巴1路 線=扣$1.7
跑 馬 地(上)往 深 水 步(欽 州 街)方 向:
(i)城 巴1路 線 轉178路 線=補$5.5Article A19:Re: 有冇巴士路線行晒成個青衣?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1732&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 雨 夜 屠 夫AP53 said:
> 有 冇 巴 士 路 線 行 晒 成 個 青 衣?
> 麻 煩 解 答!

通 宵N241路 線.

Article 19: (Request 1)

是 冇 巴 士 路 線 行 晒 成 個 青 衣 的 。

在 青 衣 行 得 最 多 的N241都 仲 有 青 欣(此 站 將 於 星 期 日[二 月 三 日]易 名 為 長 宏)、 青 衣 碼 頭 和 青 衣 機 鐵 站 是 唔 經 。(唔 計 青
衣 南 的 工 廠 區)

Dart (HJ)

Article 19: (Request 2)

如 果 計 埋 青 衣 南 的 工 廠 區, 係 一 條 都 冇
Article A20:問S3BL364,AL27,118的過去
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1733&a=1
回應/Replies:請 問 這 三 部 巴 士 在 邊 年 遭 焚 燬?
而 它 們 在 邊 年 重 裝 車 身?

另 問S3BL364原 本 的 車 牌 號 碼.
先 謝.Article A21:KMB 21? City Flyer A21?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1734&a=1
回應 Replies:今 日 係 紅 磡 車 站 等KMB21時 有 人 問 路 , 佢 攜 帶 兩 大 件 大 型 行 李 , 我 心 諗 佢 應 該 係 搭A21, 但 係 佢 行 埋0黎 , 指 指 部 泊
係21站 頭0既S3BL, 問 我 去 新 機 場 係 唔 係 搭 呢 部21號 。 我 話 唔 係 , 并 指 向 後 面 的City Flyer A21, 話 果 部 至 係 。 結 果 佢 上
左A21。
唔 知 一 年 有 幾 多 人 搞 唔 清 楚 呢?Article A22:Re: 尋車:AV458
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1735&a=1
回應/Replies:> 沙 田 墟 ‧80X@3AV308 said:
> 請 問HT 2693 (AV458)是 那 線 掛 牌
>
> ~先 謝 解 答~

AV458 (HT2693) 是 219X 掛 牌Article A23:愛秩序灣巴總坑位安排
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1736&a=1
回應/Replies:條 孖 坑 會 比102用,其 餘 個3條 單 坑 就2,2X,720各 一 條 坑Article A24:Re: 九巴有邊D線既S車更份唔係行掛牌線?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1737&a=1
回應/Replies:> VA12 said:
> 請 問 九 巴 有 邊 條 線 既S車 更 份
> 於 上 午OR下 午(是 但 一 個OR兩 個 都 係)
> 都 完 全 唔 使 行 本 身 既 掛 牌 線?
>
> 例 如73X有 架 係 行72X
> 89C有 架 行680

下 午:
40x 有 一 架 做 48x
43x 有 一 架 做 87D
85M 有 兩 架 做82P,一 架 做182,一 架 做87D
85K 最 少 有 四 架 做87D
80 有 一 架 冷 氣 做48x
86K 有 兩 架 熱 狗 做82M
289k 有 一 架 做89D
82x 有 一 架 做89x
87A 有 一 架 熱 狗 做89B
85c 有 三 架 做681
89c 有 一 架 做681,680

FV6840Article A25:乜o的S3N煞掣真係咁﹖
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1738&a=1
回應/Replies:下 午o係 何 文 田 忠 孝 街 警 員 四 度 截 停 車 之 中(至 於 點 解 ﹐ 我 都 唔 知 ﹐ 所 以 係 六 版 問 左)﹐ 有 兩 次 係 巴 士 係 車 龍 排 第 一
既 ﹐ 包 括109既VA同41既S3N(D字 頭 牌)。 當 個 警 員 截 停 部
VA時 ﹐ 架VA可 以 即 刻 停 低 。 但 當 截 停 部S3N時 ﹐ 竟 然 部S3N想 停 ﹐ 但 係 差 唔 多 停 定 時 又 衝 前 幾 米 ﹐ 最 後 幾 次 先 停 定
﹐ 但 差 點 撞 到 個 警 員(見 到 個 警 員 步 步 後 退)﹐ 真 係 捏 一 巴 汗 。 估 唔 到S3N個 煞 掣 係 咁 。

歡 迎 討 論 。Article A26:蘋果日報:巴士中彈司機如常開工
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1739&a=1
回應/Replies:蘋 果 日 報:


巴 士 中 彈 司 機 如 常 開 工Article A27:Re: 崎嶇巴士線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1740&a=1
回應/Replies:> 勤 入 石 澳 ─ ─TO人 ﹝ 「 碌 」 盡 石 澳 道 ﹞ said:
> 大 家 認 為 哪 些 巴 士 線 屬 於 崎 嶇 線 ?
>
> 以 下 是 典 型 例 子 :
>
> 九 巴53、64K及77K...
>
> 城 巴6、6A及6X...
>
> 新 巴9、14、15及65...
>
> 請 大 家 補 充 。
> --------------------------------------------------
> 大 家 認 識 哪 些 崎 嘔 路 線 最 崎 嘔 ﹝ 考 技 術 ﹞ ? 原 因 ?

別 忘 了 九 巴51...
荃 錦 難 行 皆 知 巷 聞,所 有 行51的 師 傅 都
是 有 豐 富 經 驗,尤 其 以 前 行 雙 層 年 代,
既 要 控 制 呔 盤,又 要 運 用 減 速 器,當 年 見
師 傅 們 行 荃 錦,簡 直 是 一 場 出 神 入 化 之
'表 演',真 為 人 津 津 樂 道!

DS7114Article A28:巴士入油及耗油量問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1741&a=1
回應/Replies:

現 時 部 份 路 線 是 需 要 日 間 服 務 時 間 內 回 廠
入 油,故 想 問 問 有 哪 些 路 線 需 回 廠 入 油?
我 知 大 部 份 行 走 元 朗 區 路 線 都 有 此 需 要,
大 埔 則 有271,還 有 其 他 嗎?

又 究 竟 一 架 巴 士 入 滿 一 缸 油 可 行 走 多 少 里 數?
我 通 常 見 都 是 冷 氣 車 回 廠 入 油 而 少 見 熱 狗,
是 否 一 般 熱 狗 油 缸 容 積 較 大?或 是 冷 氣 車 耗 油
量 較 高?

謝 謝 解 答!

DS7114
Article B1:點解某o的人話DA57-82 廢?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=683&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

點 解 某o的 人 話DA57-82 廢?

今 日 我 放 學 返 華 貴,就 諗 住 坐48上 華 富 買M記,之 後 見 到DA78@94A,好 快 咁 爬 一 架DM@94,就 入 華 富O個 陣,就 啄 住 上 一 班
48(3xx)

以 上 是 真 實 記 錄(坐 過94 DM的 人,應 該 知 道94 o的 師 傅 好 勁)
(註:在 石 排 灣 道 爬)

Article 1: (Request 1)

> 今 日 搭 中93K正 車S3M243 EK2431 的S3N361 said:
>
> 新 巴 的DM上 斜 那 麼 慢,連 城 記 富 豪 上 斜 也 過 到DM,DA當 然 能 輕 易 爬DM頭.

我 上 次 坐46x,見 過DM上 鈄 時, 都 輕 易 爬40M架 豪wor, 點 解?

Article 1: (Request 2)

> 同 話3AD廢 一 樣,
> 因 為 兩 者 都 係 用MII-235

DA57-82 用 Cummins LTA10 Euro 1 ,
DA83-92 則 為 Cummins M11 Euro 2 。

DA57-82 的 機 械 規 格 基 本 上 同 AD131-360 無 異 。

Article 1: (Request 3)

唔 好 意 思
睇 錯 了 是 最 後 一 批DA...

Article 1: (Request 4)

> 輝 仔 said:
>
> DA57~82係 用LTA10的 , 不 過 用 了 新 款 排 氣 鼓 。 同 九 巴
> AD281~360一 樣 。
>
> DA83~92才 是 用M11。
>
> --
> 輝 仔

我 覺 得DA57-82比 九 巴 同 一 批 車 好 好 多 喎

巴 士 佬

Article 1: (Request 5)

我 發 覺 咁 多 個 月 ( 或 者 咁 多 年 ) 以 來 , 討 論 某 d 車 係 唔 係 廢......

原 來 問 題 癥 結 所 在 , 就 係 九 巴 d 司 機 大 多 都 係 碌 車 王 。

即 係 等 於 我 以 前 話 錯 D10A-285 廢 一 樣 , 原 來 個 引 擎 唔 錯 , 最 廢 係 個 師 傅 。
Article B2:Re: 明天有冇板友影最後一日18熱狗?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=684&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 鴻 運 巴 士 Hung Wan Buses said:
>
> 係 咪 真 係 全 冷 先?
> 如 果 真 係 後 日 全 冷,我 聽 日 會 去!


i will go to take the last 'hot '18

Article 2: (Request 1)

> 東 風11型 said:
>
> 明 天 我 會 在13:00到 東 京 街 。

這 個 時 間 是 否 正 光 ?

Article 2: (Request 2)

正 光 時 間 係 上 晝 十 點 幾.


下 晝 係 扭 出 站 位 正 光. 即 係 咁:

不 過18係 最 出o個 條 坑, 係 影 唔 到 呢 個 位o架.

~~~Praises are used to make you pleased~~~


九 巴 之 迷S3BL103

Article 2: (Request 3)

唔 係
車 頭 會 好 黑
Article B3:Re: 問影九記18最佳位置?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=685&a=1
回應/Replies:


|1|

> Qoo !! 盜 帥 留 香 ^_^ said:
> 本 人 相 機 只 有28-90mm鏡
> THANK YOU

tonkin street bus terminus

Article 3: (Request 1)

> 尚 德 ‧AD93 said:
>
> 何 文 田

仲 有 幾 個 地 方 都 好 正

1.忠 孝 街(近 愛 民 巴 總 對 面)
2.忠 孝 街(近 土 木 工 程 部)
3.何 文 田 向 愛 民 方 向
Article B4:想問各位用甚麼方法或軟件畫巴士?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=686&a=1
回應/Replies:我 試 過 白 手 用 筆 同 間 尺 畫,
包 括 真 實 同 自 創 的 巴 士,
但 係 由 於 畫 得 很 辛 苦,
而 且 很 難 保 存 幅 圖,
一 直 想 用 電 腦 軟 件 畫,
眼 見 某 些 板 友 畫 得 很 靚,
很 想 知 道 他 們 用 甚 麼 軟 件,
在 哪 兒 可 以 買/下 載 得 到?Article B5:Re: 請問42M,,43A那裡可以影到?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=687&a=1
回應/Replies:


|1|

> 尚 德 ‧AD93 said:
> 我 想 影 往 青 欣 方 向
> 不 知 道 有 什 麼 靚 位
> 我 的 鏡 頭 只 可 以zoom到80mm
>
> 煩 請 解 答

長 青 巴 總 對 出 個 燈 位
夠zoom加 上 有 巴 站

Article 5: (Request 1)

> 出 動!!兼 職 CARD CAP'R said:
>
> 青 欣/長 宏 又 得 唔 得 呢?

未 去 過
或 者...涌 美 路 路 口 個 燈 位 都 可 以 考 慮
Article B6:MCW入上村
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=688&a=1
回應/Replies:(26/01/2002)
DC9683
DG9319
DG7558
DG9721
DH5436
DH2436
入 上 村Article B7:新巴員工溝通巴士到站日期
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=689&a=1
回應/Replies:6/2/2002:勵 德, 寶 馬 山, 山 頂
20/2/2002:杏 花 村, 常 安 街
27/2/2002:黃 竹 坑 新 村, 利 東, 鴨'月 利'洲 新 村, 置 富

此 乃 暫 定 行 程


資 料 來 源:<<新 一 篇>>Article B8:Re: 219X ,224X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=691&a=1
回應/Replies:

> LF278~ 人 渣 、 敗 類 said:


>


>

呢 度 影224X
>


> 219X ,麗 港 城3期 對 面 分 站


>


>


> LF278~ 人 渣 、 敗 類


224x 0係 啟 業 有 冇 又 靚 又 停0既 位?
Article C1:


Re: 又o來估估o下-日清廣告換唔換畫?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=140&a=1
回應/Replies:> 橙 色 快 速 E22A Rapid said:
> 因 為 最 近 容 祖 兒 成 為 該 公 司 旗 下 產 品 的 代 言 人,
> 為 期 一 年,當 中 包 括 麵 、 通 心 粉 、 甜 品 等,
> 唔 知 現 時 係 城 巴o個 幾 部 日 清 廣 告 要 換 一 換 呢?...

我 諗 有 排 輪 到 佢 地 。
(包 括 我 既 代 表 車#396:p)

#1361Article C2:


Re: 請問所有合味道 ,qoo和m&m的廣告車行什麼 線?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=141&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> #1361 said:
>
> 合 味 道 :
> #396 @ Rt.102
> #697 @ Rt.962, 969
> #511(出 前 一 丁) @ Rt.107
>
> Qoo:
> #373 @ Rt.10
> #395 @ Rt.102
> #512 @ Rt.102, 171
> #539 @ Rt.171, 681
>
> M&M:
> #342, #343 @ Rt.5系 、10
架343相 信 已 轉 行107
> #354 @ Rt.102
> #406 @ Rt.102
呢 架 好 似 多 行930~~
> #413 @ Rt.171
> #517 @ Rt.5B
>
> #1361

My Bus Homepage
3AV50

Article 2: (Request 1)

> 3AD 25‧Can you hear my hearbeat ? said:
>
> 仲 有...
>
> 210 - 3B
> 392 - 5 系 , 10
> 637 - 72
> 720 - 6
> 951 - 103
>
> 3AD 25
> 960 Express‧ 已 於 2002/1/28 更 新
> 新 巴 相 廊 ~ 加 入 DC 12 , 1406 , 3333L , 6021
> 城 巴 相 廊 ~ 加 入 1354 , 1556 , 專 輯 相 廊 ~ 加 入 Olympus mju 系 列 相 機 廣 告 集

637無 做72一 排 啦
小 心951跳 飛 機 , 我 記 得 近 日 無 做103

Article 2: (Request 2)

> 210 - 3B
去 左606好 耐 啦~~
> 392 - 5 系 , 10
呢 架 車 好 似 多 行 東 區 線(今 日 係118)
> 637 - 72
唔 係962咩?
> 720 - 6
6系 好d~~
> 951 - 103

My Bus Homepage
3AV50
Article C3:


Re: 尋賀歲電影(天下無 雙)banner廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=143&a=1
回應/Replies:


|1|> 鄭 秀 文,任 賢 齊[嫁 個 有 錢 人]的(FX8032+FU9273) said:
> 尋 賀 歲 電 影(天 下 無 雙)banner廣 告

3AV322/HG4437 (89D 掛 牌 車)
3ASV7/JF1261 (681 掛 牌 車)

Article 3: (Request 1)

新 巴
VA10
VA17
上 了 該 廣 告

Article D1:


You have to get up early..新巴1629
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1457&a=1
回應/Replies:You have to get up early to catch this ad.@新 巴1629
AD63Article D2:


貼掟彎相+徵攝影意見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1458&a=1
回應/Replies:從 巴 士 上 影 的 相,

從 非 空 調 巴 士 影 的!
從 行 人 路 上 影有 什 麼 值 得 改 進 呢??Article D3:


3061@796m
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1459&a=1
回應/Replies:


3061@796mArticle D4:


VA52@111
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1460&a=1
回應/Replies:手 快 劣 作 一 張

係 咪 特 見 就 見 仁 見 智 喇,不 過 總 覺 得 呢 批VA行111幾 正..

歡 迎 討 論

HR 1918Article D5:


Re: [貼相] CTB #193 @ 901 @ 大河道天橋
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1461&a=1
回應/Replies:> Gary Tang said:


>

正 確 名 稱 是901RArticle D6:


[貼相] LF103 @ 11 @ 渣住碌勾
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1462&a=1
回應/Replies:Article D7:


兩架唔同樣的3AD
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1463&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

>

只 因 2242 曾 撞 至 整 個 頭 幅 都 變 了 型 。

Article 7: (Request 1)

> 觀 鳥 專 家EU260,FW1440,DF7102(又 要 比 賽 啦 ﹗) said:
>
> 車 牌 位 置 唔 同 之 麻 ﹗ 無 乜 特 別

細 心D睇, 架2242同 其 他 車 係 唔 同 的
因 為2242舊 年 撞 過 車, 幾 個 月 冇 出 車
結 果 換 左 頭 幅, 於2001年12月20日 左 右 復 出

Article 7: (Request 2)

本 來 都 無 諗 住 影 佢,
不 過 見 到 佢 個 車 牌 位 置 唔 同,
個 車 頭 又 特 別 白,
及 剛 剛 又 同 另 一 架 正 常 的3AD並 排,
於 是 影 埋

Article 7: (Request 3)

> S3N312/KC7617 said:
>
> 應 該 係 唯 一 一 架3AD個 車 牌 擺 呢 個 位
> 另 外 有 架HM4056車 牌 放 行 車 證 下 面
> 其 他 全 部 擺 泵 把 上 面

早 期 的3AD, 個 牌 都 係 放 在 個 網 下 面,
之 後 又 改 了 位, 呢 架 又 特 別 放 返 去 舊 位, 咁 怪

Article 7: (Request 4)

仲 有 樓 上 車 頭 擋 風 玻 璃 周 圍,牌 廂 上 面,的 黑 色 油 得 有 咁 底.
(左 面 果 部)
Article D8:


開了斜板的龍躉一條
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1464&a=1
回應/Replies:Article D9:


貼相一幅 AV58
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1465&a=1
回應/Replies:AV58 GE7672


Article D10:


給GX7271兄
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1466&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

關 於 亞 記3000一 事,我 可 能 冇 交 代 清 楚 啦,


攪 到 大 家 好 唔 好 意 思 添,sorry呀.


我 真 係 冇 火 架,哈...其 實 我 只 係 諗 住 發 發up風.


而 家 小 弟 貼 返 張 相 俾GX7271兄,但 係 我 冇GX7271相,


整 張75x頂 住 先 啦,唔 介 意 嘛.唔 好 放0係 個 心 度 哩.

貼 多 張72x ME

蒙 左D...


不 過 錯 有 錯 著 啦,唔 係 今 次 都 引 唔 到 火 記 出0黎,哈.


所 有 事 告 一 段 落.


Dick

Article 10: (Request 1)

(略)


多 謝 晒D相 先~


唔 好 咁 講 , 小 弟 受 唔 起 架~!


我 都 唔 係 話 要'媽'人 打 超 特 見


只 不 過 想 借 題 發 揮 貼 下3000jei~!
如 果 貼72X就 唔 好 貼ME喇~!364喇~!我 鍾 意364多D~:P

質 素 麻 麻~!


告 咩 段 落jei~都 無 事~!


P.S:可 唔 可 以 搵 日 叫 埋 火 記 出 黎 影 下 相ah?咁 耐 無 見~!
GX 7271

Article 10: (Request 2)

> 火 記@貓 榮S3BL432 said:


>


> 我 個 張 都 質 素 麻 麻~!


>


>


> 咪 係


> 咩 告 一 段 落 呀


> 長 貼 長 有[你 地]


>


>


> 乜 我 見 過 你 架 喇?


> 其 實 咁 耐 無 影 車 , 都 有 少 少 意 味 著 收 山...

難 道 你 忘 記 了AL 1 @ 110果 日(雖 然 已 經 好 耐lu)?


我 仲 記 得 果 日 中 環 有 架 消 防 車 反 左~!

P.S:我 好 記 得 你 張F278(夜 晚)


真 係 收 山?
Article D11:


Re: 懷念九巴18熱狗
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1467&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 尚 德 ‧AD93 said:


> BL59


>


> M56


>


> M67


>


> DM22


>


> DM32


>


>


> 此 情 快 將 消 失(部 份 已 經 消 失 了)


>


> 明 天 去 影18的


> AD93


BL114
BL117
Article 11: (Request 1)

> BL59
>

去 左 8 。

> M56
>

上 星 期 六 見 佢 行 53 。

> M67
>

死 左 。

> DM22
>

死 左 。

> DM32
>

死 左 。

>
> 此 情 快 將 消 失

已 經 消 失 。

> 明 天 去 影18的
> AD93

明 天 兩 點 元 西 入 上 村 ,
四 點 元 西 遊 8779 的 M71 DH 145。

Article 11: (Request 2)

DM已 經 消 失 啦 ﹗
Article D12:


每日雋相~'短小精悍'的3301L & 紅 色ML
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1468&a=1
回應/Replies:

Article D13:


3BL系列-3BL152,153
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1469&a=1
回應/Replies:~3BL152
3BL153
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843Article D14:5 號元老~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1470&a=1
回應/Replies:


|1|多 謝 觀 賞~!


另 外,由 於 本 人 在 第2板 貼 文 有 問 題 故 在 這 裡 一 問:

[急 問!]問 本 月 開 始 上 午/下 午86S用 車~


特 別 是0715,0730,1630,1645果 班~


先 謝~~!


(本 人 只 知 道DP5009開1630,DJ1012開1545,DJ735開1600)

DS8046

Article 14: (Request 1)

They are only old buses, but most of the below have not served 5 for a long time (more than 10 years)

> Dennis85K-發 洩~(DS8046) said:
>
3BL13 used to be a Route 5 bus from 1983 to 1985. But it did not return to the route until late 1999.
3BL58 is an exeption.
3BL60 is an exception
DH9864 is an exception.

Anthony Lui
Article D15:LF293行94A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1472&a=1
回應/Replies:~LF293 行 94A
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843Article D16:新巴賀年揮春
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1473&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

今 年 的 揮 春
這 是 今 年 的 利 是 封
利 是 封 內 附 的 年 曆 卡

我 唔 中 盤 菜 宴 飛....

檸 少 .5048

Article 16: (Request 1)

盤 菜 宴 飛....我 朋 友 中 左, 我 就..... >_<

SiuLam

Article 16: (Request 2)

> 新 巴81、84柴 灣 總 站 站 長nwfb81~1623 said:
>
> 除 左 上 面 個 兩 款 揮 春 之 外 重 有 冇 第 二 款?
> (因 我 看M頻 道 個 廣 告 好 似 有 四 款......)

No la
Because I can only receive two of this as above
Article D17:〔重貼加相〕於1月29日S3V發生 之意外
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1474&a=1
回應/Replies:重 貼 於 1 月 2 9 日 S 3 V 發 生 之 意 外

HarryLEE攝
剛 剛 得 了 獎 的 攝 影 人HarryLEE!

有 值 得 改 進 的 地 方 嗎?Article D18:3ASV312@269M@天中
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1476&a=1
回應/Replies:


|1|今 天 行269M

Article 18: (Request 1)

請 問 U 廠 同 K 廠 分 別 分 o左 幾 多 架
KK 牌 既 3ASV?

thx~
Article D19:前銀豪底盤&裝嵌中
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1478&a=1
回應/Replies:首 先 係 底 盤


裝 嵌 中


多 謝 欣 賞Article D20:貼相:3N131@1A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1479&a=1
回應/Replies:
AD93Article D21:Re: The MCW in KMB (M, S3M)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1480&a=1
回應/Replies:> 馬 鞍 山 巴 士 迷 said:


> M in 7B


>


> * http://www.geocities.com/hong_kong_bus_world/Image301.gif


>


>


> * http://www.geocities.com/hong_kong_bus_world/Image299.gif


>


>


> * http://www.geocities.com/hong_kong_bus_world/Image298


>


> S3Min7


>


> * http://www.geocities.com/hong_kong_bus_world/Image300


>


>


> * http://www.geocities.com/hong_kong_bus_world/Image303


>


>


> *If you cannot see this please go to this address:

最 後 一 張 幾 好 。 不 過 為 何 要 用 閃 光 燈 呢?


在 樂 富 巴 總 影 車 是 不 需 要 用 閃 光 燈 的 。將 相 機 放 在 欄 桿 上 影 就 可 以 了


這 張 也 是 將 相 機 放 在 欄 桿 上 影 的


另 外 , 日 間 在 樂 富 巴 總 內 影 車 會 背 光

我 個 人 覺 得 , 影 巴 士 時 不 要 用 閃 光 燈 , 以 免 影 響 司 機Article D22:〔貼相〕快餐椅豪 HU6558 @ 地盤
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1481&a=1
回應/Replies:

GL1489Article D23:〔貼相〕老虎FP8167 @ 屯公
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1482&a=1
回應/Replies:

GL1489Article D24:Re: [貼相]堅城特見相多張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1483&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

按 相 放 大

☆ 請 評 分 ★


☆ 歡 迎 討 論 ★

Article 24: (Request 1)

不 過 唔 o係 堅 城

KK 超 豪
今 日 104 唯 一 一 金
三 部 綠 悠 悠 出 得 一 部
2201
部 656 好 污 糟
馬!
仲 有 1001@111
希 望 大 家 喜 歡.

S3M224

Article 24: (Request 2)

> 奇 雲 said:


>


> 我 想 問 下 部3ad後 面 部 黃 扒 係 咩 廣 告???

按 相 放 大

☆ 請 評 分 ★


☆ 歡 迎 討 論 ★

Article 24: (Request 3)

泰 航
Article D25:Re: [貼相]每個車長在市民的心 目中....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1484&a=1
回應/Replies:


|1|

> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D said:


> ...都 係 這 樣 的 友 善 , 這 樣 的 威 武...


>


>


>


>


>


>


> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

271 have a driver always like he.......

Article 25: (Request 1)

KC扒 上 輪 椅 客 唔 到 個 車 長 唔 幫 手...
手 動 板 黎 架...
Article D26:[貼相] 泰航 (3ASV83)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1485&a=1
回應/Replies:


|1|

按 相 放 大

☆ 請 評 分 ★


☆ 歡 迎 討 論 ★

Article 26: (Request 1)

> Praises.S3BL103 said:


>


>


>


>


> ~~~Praises are used to make you pleased~~~


> 九 巴 之 迷S3BL103
HarryLEE
Article D27:[陳年舊相]VA20被炒
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1486&a=1
回應/Replies:當 時o係 世 貿(香 港)食 緊 老 麥,突 然 見 到d人 全 部 望 出 街,原 來 炒 大 鑊...

個 尾 ?R 仲 彈 開 左 添Article D28:送畀板友1005
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1487&a=1
回應/Replies:Article D29:{ 無 聊 一 貼} 代表車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1488&a=1
回應/Replies:

歡 迎 任 何 評 價 .Article D30:九記蛇巴@224X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1489&a=1
回應/Replies:Article D31:請問佢有幾長?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1490&a=1
回應/Replies:


|1|
2|請 問 佢 有 幾 長?

Article 31: (Request 1)

> HU6455 said:
>
> 部 野 影 到 好 似 無 司 機 咁.
> 講 返 部 車, 應 該 係 新 巴10.6M trident.

新 巴 有 再 買 短 躉 ?

Article 31: (Request 2)

> TomChen said:


>


> 我 買 一 定 唔 係 十 二 米 陣

10.6m


AA48
Article D32:青衣相幾張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1491&a=1
回應/Replies:


|1|另 加 一 張 ...
VA36

Article 32: (Request 1)

呢 度 係 咪112北 角 總 站 的 後 面?
點 解 會 行 左 上 去 的?
Article D33:NLB Isuzus (Pls Identify)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1492&a=1
回應/Replies G

Please identify the models. Specifications are welcomed too.

Thanks,


DFArticle D34:AA2 EP1863@青衣
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1494&a=1
回應/Replies:


248M

249M

249MArticle D35:打開太平門的AD@46X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1495&a=1
回應/Replies: