20020121
巴士舊文--2002年1月21日


Article A1:


Re: 新巴rt.93還有沒有用DM?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1231&a=1
回應/Replies:


|1|

> 波 浪 紋6008+3ASV298 said:
> 如 題
> 如 有 的 話,是 由 哪 線 派 車?

係 有 的,好 似91或94派 車 行 的 。

有 錯 請 指 教

Article 1: (Request 1)

> Y. F. Yiu said:
>
> The departure 0715 from Ap Lei Chau is from Rt. 91

Sometime in 93 on 07:15
Article A2:


Re: Where is 1131 today?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1232&a=1
回應/Replies:


|1|

> 扭 計 小 霸 王- EH4145 said:
> Is 106?
> Thanks a lot!~
今 日 早 上9:00左 右,見 到 在 中 環
近(干 諾 道 中 私 牌 向 灣 仔 方 向)

Article 2: (Request 1)

> 新 巴81、84柴 灣 總 站 站 長nwfb81~1623 said:
>
> in 2X!!
之 後 部 車 返o左 廠..
Article A3:


Where 3ASV304 today is?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1233&a=1
回應/Replies:as title , thanksArticle A4:


Have any rt. from KowloonBay to Central?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1234&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

I need to go Kowloon Bay , althrough I can travel
route 107 from Tin Wan to kowloon bay , but I need
go Central to take somethings then can go Kowloon
Bay.
Have any route from Kowloon Bay to central?

Thanks !

Article 4: (Request 1)

> LA21/FH5136 said:
>
> 咁 就 要 睇 下 你 由 九 龍 灣 邊 度 出 發 啦,
> 同 埋 去 中 環 邊 度.
>
> 九 龍 灣 去 中 環 有 兩 個 choice,
> 一 個 係 101, 另 一 個 係 619.
>
> 呢 兩 條 線 都 要 去 到 淘 大 花 園 果 邊 先 有 得 搭.
>
> 希 望 可 以 幫 到 你.
>
> LA21/FH5136

宏 照 道 ..... thx!

Article 4: (Request 2)

> 沙 田 墟~HA6739 said:
>
> 應 該 冇 … 除 非 你 肯 轉 車la

641又 如 何? 最 近 的641站 遠 嗎?
(不 過641只 在 繁 忙 時 間 服 務)

Article 4: (Request 3)

仲 有641(啟 業---中 環 港 澳 碼 頭), 不 過 只 在 平 日 上 下 午
繁 忙 時 間 服 務 。

啟 業 開0700-0822及1645-2010
中 環 開0700-0830及1645-2010

N364
Article A5:


[路線消息] 75K延長尾班車時間
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1236&a=1
回應/Replies:由 二 零 零 二 年 一 月 廿 三 日(星 期 三)開 始, 75K將 延 長 大 埔 火 車 站 尾 班 車 時 間 至 午 夜 十 二 時 正.

大 埔 火 車 站 開: (每 日) 6:05am - 12:00am
大 尾 督 開: (每 日) 5:30am - 11:35pm (不 變)

(唉! 小 恩 小 惠......)

假 板 主 KenArticle A6:


建議:93M更改藍田區路線(下 文作廢)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1237&a=1
回應/Replies:因 應 將 軍 澳 支 線 通 車 , 又 不 想 因 取 消93M而 對 部 份 往 連 德 道 的 乘 客 造 成 不 便 , 現 建 議 將 此 線 改 道 如 下 :

往 藍 田 方 向 : 過 秀 茂 坪 道 後 , 經 連 德 道 、 將 軍 澳 道 、 啟 田 道 、 德 田 街 、 連 德 道 、 秀 茂 坪 道 往 寶 林Article A7:


Re: 幾時有隧道線和香港仔巴士發展計劃?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1238&a=1
回應/Replies:> EH3350 said:
> 如 題!唔 該!
>
> 睇 下 可 不 可 以 和 南 區 線 攪 轉 乘?

隧 道 線 為 何 會 有 獨 立 的 發 展 計 劃?
不 過 如 果 是 計 紅 隧 及 西 隧 的 話 , 咪 有N102,182P開 辦
而116,904則 會 加 班 ,904並 且 會 繞 經 奧 海 城 囉..等 等 。

整 個 港 島 區 都 未 正 式 公 佈 。

暗 西~DL13

PS:呢D先 叫 正 確 標 題..Article A8:


[路線消息] 102a
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1239&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

102a終 於 有 聲 氣 開,因 為 已 操 車.
102a詳 情:

路 線:
沿 原 路 行 駛 至 糖 水 道-->怡 東-->原 路 至 美 孚

派 車:
從102抽,
九 巴 四 部,城 巴 兩 部

開 辦 曰 期:
據 講 在 農 曆 新 年 之 後,
但 不 超 過 三 月

時 間:
只 做 早 上 特 車


歡 迎 跟 進
TROLLEYBUS

Article 8: (Request 1)

> 暗 西~DL13 said:
>
> 不 是 原 本 城 巴 的 派 車 多 過 九 巴 的 嗎 ?
>
> 暗 西~DL13

會 否 是 出 車 時 段 影 響 的 關 係? 該 段 時 間 的 102 應 為 九
巴 時 段.

S3M224

Article 8: (Request 2)

> 快 馬 加 鞭 ‧Victory 6001 said:
>
> 唔...始 終 覺 得 唔 夠 快 囉.
> 糖 水 道 上 東 廊,行 無 幾 耐 就 要 同
> 過 海 的 私 家 車 一 齊 塞,吸 引 力 不 大.

其 實 朝 早 是 相 對 地 較 少 車 過 九 龍 , 排 隊 原 因 反 而
是 因 為 有 很 多 車 入 內 告 士 打 道 ; 但 亦 比 不 上 入 中 環
的 兩 條 行 車 線 多 。

所 以 朝 早 118/641 等 線 車 長 在 東 廊 有 時 會 選 擇
最 左 線 , 越 過 前 車 。


> 如 果 經 怡 東,就 應 該 跟M722上 東 廊;
> 如 果 在 糖 水 道 上 東 廊 就 唔 好 經 怡 東.
> 以 上 是 我 個 人 建 議.

其 實 朝 早 102 行 到 北 角 肯 定 坐 滿 , 部 分 班 次
在 炮 台 山 已 經 頂 閘 , 過 海 前 全 部 飛 站 。 因 此
怎 樣 行 時 間 分 別 也 不 大 。

Article 8: (Request 3)

> 其 實 朝 早 是 相 對 地 較 少 車 過 九 龍 , 排 隊 原 因 反 而
> 是 因 為 有 很 多 車 入 內 告 士 打 道 ; 但 亦 比 不 上 入 中 環
> 的 兩 條 行 車 線 多 。

你 講 既 同 事 實 完 全 相 反 喎.
東 廊 西 行 入 內 告 士 打 道 既 車 龍 係 包 埋 過 海 架
朝 早 8 - 9 未 到 糖 水 道 上 橋 已 經 有 車 龍.

至 於 去 中 環 個 兩 條 Line
就 會 去 到 維 園 落 橋 先 開 始 塞

> 所 以 朝 早 118/641 等 線 車 長 在 東 廊 有 時 會 選 擇
> 最 左 線 , 越 過 前 車 。

如 果 118 行 最 左 線, 就 一 定 冇 可 能 落 杜 老 誌 道 天 橋
因 為 東 廊 已 有 雙 白 線 分 Line.
次 次 搭 118 未 到 糖 水 道 上 橋 位 就 cut 定 中 快 線 架 啦.

>
> 其 實 朝 早 102 行 到 北 角 肯 定 坐 滿 , 部 分 班 次
> 在 炮 台 山 已 經 頂 閘 , 過 海 前 全 部 飛 站 。 因 此
> 怎 樣 行 時 間 分 別 也 不 大 。

最 好 就 係 102A 上 東 廊 段 好 似 118 咁 行,
唔 入 怡 東, 咁 就 真 係 快 啦.
Article A9:


934不全日好過........
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1240&a=1
回應/Replies:935唔 識 講,但 想 講934

934客 路 有 二
1 麗 城

連 一 部 只 載 十 六 人 的 小 巴 也 只 能 在 平 日 十 二 時,假 日 一 時 以 前
提 供 單 向 出 大 丸 服 務(九 時 後 大 約15-20mins才 上 滿 一 車)

回 程 不 敢 評(因 只 做 大 丸 客),但 時 間 表 係
一 至 六 晚 間 30 mins once
其 餘 時 間 不 設 服 務


如 果 真 的 夠 客,紅 小 自 己 全 日 啦!

2 福 來 村/大 涌 道

福 來 紅 小 一 樣 快 呀!


與 其 中 環Quota矜 貴,俾948/302好 過 啦!
改 善 麗 城 交 通,不 如 學41A變41X那 招,改 革234X啦

多 言 了........Article A10:


Re: 急問3ASV291至3ASV304車牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1241&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 想 影 綠 超 豪+綠AP的(FX8032+FU9273) said:
> 急 問3ASV291至3ASV304車 牌

3ASV300 - KJ4779

JS6058

Article 10: (Request 1)

> 石 籬 德 仔 said:
>
> 3ASV291--KJ4528
> 3ASV292--KJ5273
> 3ASV293--KJ5327
> 3ASV294--KJ5512
> 3ASV295--KJ5777
> 3ASV296--KJ6092
> 3ASV297--KJ6128
> 3ASV298--KJ6266
> 3ASV299--KJ4626
> 3ASV301--KJ4838
> 3ASV302--KJ5155
> 3ASV303--KJ5277
> 3ASV304--KJ6035
>
> Dart (HJ)

3ASV300--KJ4779
EK706

Article 10: (Request 2)

3ASV300--KJ4779
Article A11:


Re: 307的派車問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1242&a=1
回應/Replies:


|1|

> Oliver-ME16---永 遠 懷 念ME1在 大 埔 said:
> 大 家 認 為 城 巴 會 用 前 非 專 利 巴 士106-110作 為 掛 牌 嗎?

我 覺 得 機 會 唔 係 冇~
因 為 始 終 係 試 行 全 日,非 繁 時 客 量 唔 多
所 以106-110成 日 行307都 唔 出 奇(城 巴 冇 掛 牌/字 軌 制)
但 如 果 以 形 象 和 宣 傳 方 面 黎 講
我 諗 城 記 會 用636-699/22xx

Article 11: (Request 1)

> ㊣FAST said:
>
> 城 巴 冇 掛 牌/字 軌 制?so 373(10),371(10),1041(85),1042(85)...........this is 10,85 字 軌,but CTBnot all bus have 字 軌 but some have 字 軌

1041幾 日 前 行529。
其 實 而 家106-110都 只 是 繁 忙 時 間 打 仗 , 行681,307
等 。 如 果 真 是 只 為 打 仗 , 而 從 非 專 過 檔 , 未 免 浪 費 車 隊
資 源 。
反 而 想 深 一 層 , 為 了 準 備307全 日 服 務 , 而 抽 調 車 隊 ,
就 想 得 通 。
同 埋 不 要 忘 記 , 上 文 所 提 及 的6系 車 隊 , 現 時 仍 會 行 走
其 他 路 線 。

暗 西~DL13
Article A12:


Re: 今天1600,尖沙咀發生咩 事?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1243&a=1
回應/Replies:


|1|

> 金 魚 said:
> 我 在 佐 敦 道 等260X返 家,見 到 有1,2,98D,41A......
> 往 尖 沙 咀 的 巴 士,而 我 在 窩 打 老 道 坐8號 仔
> 成 半 小 時 先 可 以 回 九 龍 站,單 在 京 藝 珠 寶 都 塞 左20分 鐘
>
> 我 直 覺 尖 沙 咀 肯 定 有 大 單 野
> (我 的 直 覺 一 向 好 準 的)
>
> 金 魚 字
A private car knocked down a man in Nathan Road(opposite Pak Lee Shopping Mall). There was heavy congestion along Nathan Road. I saw it when I
took S3BL303(rt.1) to Mong Kok this afternoon.
ML29

Article 12: (Request 1)

> 窮 死 了~~HR 1918 said:
>
> 而 且 車 龍 一 直 由 尖 沙 咀 排 到 去 太 子...(搭281A返 沙 田 一 路
> 望 住 條 車 龍:) )
> 部 份 南 行 巴 士 改 轉 去 佐 敦 道 過 尖 沙 咀
>
> HR 1918

就 今 日 下 午 所 見,有 好 多 行 經 彌 敦 道 的 巴 士 都 頂 閘,而 班 次 也 出 現 脫 班,而 在 旺 角,很 多 人 擠 在 巴 士 站 等 車.而 在 彌 敦 道
的 貿 易 處 大 樓 的 巴 士 站 就 有 站 長 當 值.
p.s.在 佐 敦 道 與 彌 敦 道 交 界,也 有 九 巴 站 長 在 指 揮 巴 士
Article A13:


Re: 翠林搬站消息(過分!)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1244&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> AV212 said:
> 由2002年2月23日 起,
> 翠 林 往 九 龍 方 向 之 巴 士 站 將 會 有 以 下 改 動:
>
> 93K,98C,293P:不 變
> 93A,98A,893,N293,N691:移 前 至 和93K等 線 同 站
> 93M,296,690,690P:移 後 至 過 將 隧 天 橋 之 位 置
> 唉......九 巴 越 黎 越 過 分......

老 實 講
這 些 搬 站 措 施 未 必 完 全 關 巴 士 公 司 事

Article 13: (Request 1)

> G@kei.com! said:
> 過 份 在 哪 裡?

個 站 ( 因 掘 路 ) 搬 來 搬 去 , 所 以 過 份 o卦......

掘 路 而 搬 站 , 根 本 係 巴 士 公 司 控 制 唔 到 。

Article 13: (Request 2)

搬 過 幾 十 尺 者 , 駛 乜 上 黎 拆 樓 咁 嘈 呀 …
Article A14:鐵巴K1X將加開富泰至屯碼特車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1245&a=1
回應/Replies:今 日 坐261返 上 水, 看 見 富 泰 村 對 出 青 山 公 路 有 街 版 貼
著[成 功 爭 取K1X加 開 特 別 車, 早 上0700, 0730由 富 泰
經 兆 康, 良 景 至 屯 門 碼 頭, 由2月18日 起 提 供]

請 問 是 什 麼 一 回 事 呢?Article A15:寶達村最多人搭的巴士線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1246&a=1
回應/Replies:寶 琳 路 寶 達 村 往 九 龍 的 巴 士 站 , 不 知 是 否 這 星 期 ,
突 然 多 了 一 個 站 牌 寫 住 93K 及 98C , 與 其 他 站 分 開 。

是 否 代 表 這 兩 條 線 最 多 人 排 隊 候 車 ?Article A16:Re: 問下列路線之掛牌車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1247&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> AL71勁LOVE TWINS said:
> 1,1A,5C,234X,101,102,103,104,106,107,108,109,110,111,112,113,115,116,117,170,171,182,601,603,606,619
>
> 包 括 特 車 、 柯 打 車 、 蛇 車
>
> THX

101

1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1109
1110
1112

3ASV78
3ASV82
3ASV83
3ASV86

106

1019
1020
1021
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034

3ASV99
3ASV100
3ASV101
3ASV102
3ASV104


111

1008
1009
1010
1011
1012
1037
1038
1039

3ASV1
3ASV2
3ASV3
3ASV61

116

1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1060

601

1071
1072
1074
1075

請 其 他 板 友 補 充
Thanks
AD93

Article 16: (Request 1)

170:
ATR200-JN568
ATR201-JN912
ATR202-JN1007
ATR203-JN1104
ATR204-JN1354
ATR205-JN1445
ATR206-JN1509
ATR208-JN1970

Article 16: (Request 2)

> 2A ~ AS13 GW2410 said:
>
> 619 九 巴:
>
> 3ASV119 JX6690
> 3ASV120 JX6847
> 3ASV123 JX7342
> 3ASV124 JX7348
> 3ASV126 JX7426
> 3ASV128 JX7790 (特 車)
> 3ASV132 JX7849 (特 車)
>
> 早 上 有 一 架 111 的 3ASV 攝 車,
> 晚 上 又 有 一 架 N216 的 ADS 攝 車.
>
115

3AV15---GB6156
3AV18---GB5976
3AV7----GB5018
蛇 車
AV115---GW6027
AV118---GW7052
AV268---HJ7480
S3通 常AV早 上 做115P

104
AV140---GX8840
AV139---GX8561
AP131---
AP132---
3AD49---HL1891
3AD52---HL2438


> 619 城 巴:
>
> 22xx 果 批 Trident (8-10 架)

Article 16: (Request 3)

AD91(FH2202)
AD63(FD1755)
AD339(HC1608)
AD206(GL8946)
AN7(FP3732)
AN12(FR667)

AD63

Article 16: (Request 4)

KD4112 3ASV180 (MAN CHAIR)
KD6685 3ASV182
KD6749 3ASV183
KD7035 3ASV184 (MAN CHAIR)
KD7307 3ASV185(撞 左)
KD7664 3ASV186
KD7941 3ASV187 (MAN CHAIR)
KD7994 3ASV188
KD8020 3ASV189
KD8231 3ASV190
KE8466 3ASV207
> THX
客 氣!
Article A17:尋車S3N!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1248&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

想 問 下S3N366-369
IN WHERE??
咩 廠??

Article 17: (Request 1)

> Phoenix【ES6310‧S3N247】 ~ K said:
>
>
> 行98A, 屬 將 軍 澳 廠
但 係 咪 蛇 車 因 為 成 日 唔 見 佢 地

Article 17: (Request 2)

No,I think 蛇 車 should be in KAI TAK DEPOT
GA 6126,GA 6324 IN KOWLOON BAY DEPOT
Article A18:Re: 問98C,98D,98P,296A,298B,621之掛牌車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1249&a=1
回應/Replies:


|1|

> DS7114 said:
> 如 題, 謝 謝!!
>
> DS7114

296A之 掛 牌 車

GN3486
GN4081
GP7179
GX6676
GX9648
GZ3536
HD6550
HD6859
HD8854
HD8857
HD9056
HD9113
HD9704
HE476
HE4158
HF4189

Tristan 296A GN3486 Shirly

Article 18: (Request 1)

296A:HD8854
Article A19:Re: 問3ASV297(KJ6128)於白田開出時間
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1250&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 伝 心 ‧JA684多 多 指 教! said:
>
> 試 下 在104九 巴 時 段 頭2--5架 車 碰 運 氣

11:06am - 12:40pm is that KMB period @ 白 田?

AD63

Article 19: (Request 1)

> 尚 德 ‧AD93 said:
>
> 咁 你 要 去 堅 尼 地 城

what time is KMB period @ 白 田?

thx

AD63

Article 19: (Request 2)

8:35-9:30左 右
我 不 太 清 楚
Article A20:Re: 問城巴539近況
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1251&a=1
回應/Replies:> Dennis85K-巴 士 大 過 天(DS8046) said:
> 好 耐 冇 見 過 佢 行681,
> 請 問 佢 仲 有 冇 行681,
> 還 是 行 緊 其 他 線?先 謝!
>
> DS8046

早 前(上 星 期)行 過107, 華 貴 頭 車 , 做o左
四 日 , 之 後 就 唔 見o左 。 但 係 唔 知 架 車 係 咪
整 過 個Brake, 差 不 多 停 定 車 時 會 向 前'chok'
一 下 , 好 像 專 利 貳 部 的 有 部 份22字 頭 躉 躉 一 樣 ,
像 :2207,2244,2270等 , 而 九 巴 有 部 份 超 豪
亦 有 以 上 情 況 , 如 :3ASV83,103等 , 唔 知 點 解
會 有 呢 種 情 形 呢 ?

2157=2210 (T)Article A21:Re: 尋S3BL241(東華巴)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1252&a=1
回應 Replies:


|1|

> AD63 said:
> As title, where is it at this few days?
>
> AD63

今 日 行42C

Article 21: (Request 1)

> ~~GL 1489~~ said:
>
> 琴 日 行43。
>

想 影 佢 真 困 難:-(

AD63
Article A22:80K二問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1253&a=1
回應/Replies:


|1|

請 問 有 冇 板 友 能 提 供80K冷 馬or熱 狗 在 愉 翠 苑 的 開 車 時 間? ..thx:)

另 外 想 問 除S3BL7,51,73,102& 3BL1外, 仲 有 邊D 熱 狗 掛 過80K..thx!!:)

Article 22: (Request 1)

S3BL416~
Article A23:急尋以下Gigi廣告車到總站時間
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1254&a=1
回應/Replies:急 尋 以 下Gigi廣 告 車 下 午 到 總 站 時 間

灣 仔 碼 頭 :
905 : HC 1096 (AD325)
960 : JS 8381 (ATR267)

中 環 ( 港 外 線 碼 頭 ) :
681 : JF 2004 (3ASV16)

港 澳 碼 頭 巴 士 總 站 :
619 : JX 7348 (3ASV127)

Thank you very much ^_^

JF 1181 + KC 3689Article A24:問新巴101及九巴104堅尼地城開出時段 ~!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1255&a=1
回應/Replies:THX~!Article A25:[轉乘計劃]97A48,71,72A,75,76,90,90B,99
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1256&a=1
回應/Replies:以 下 資 料 已 經 被 小 人 證 實:
1.90C改 時 間
往 中 環 尾 班 車 為 早 上9時,不 設 回 程.
(好 多 人 講 過)
2.97A全 日 延 長 至 雅 濤 閤,
而 平 日 早 上9時 後 延 長 至 鴨 廠 門 口.
3.轉 乘 計 劃
(小 人 只 是 證 實 到 一 半)
以 下 路 線(方 向)在 以 下 地 點 轉 乘97A(方 向)免 費:
48(黃 竹 坑/海 洋 公 園) A站(雅 濤 閤)
71(黃 竹 坑) A站(雅 濤 閤)
72A(黃 竹 坑) A站(雅 濤 閤)
75(黃 竹 坑) A站(雅 濤 閤)
76(石 排 灣) B站(利 東/鴨 廠)
90(鴨'月 利'洲) C站(鴨 廠)
90B(海 怡 半 島) C站(鴨 廠)
99(海 怡 半 島) C站(鴨 廠)

A站:黃 竹 坑 總 站 對 面
B站:黃 竹 坑 道(南 朗 山 道 後)
C站:鴨'月 利'洲 橋 道(平 日0935後 使 用)
(行 路 好 過)

至 於 反 方 向 就...因 為 小 人 未 能 證 實,不 貼 住.

來 源:鴨 廠 門 口 站(過 膠 紙).

歡 迎 討 論.

CCPTArticle A26:想問問由青衣機鐵站去屯門?福花園綠van...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=1257&a=1
回應/Replies:
想 問 問 由 青 衣 機 鐵 站 去 屯 門 ? 福 花 園 綠van的 班 次 或 正 式 時 間 表... THX! 希 望 冇 貼 錯 版!
Article B1:Search Buses
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=563&a=1
回應/Replies:


|1|

NWFB DC1
DC10
DC19
VA41
3301L

I want take some photo for above the buses!
Thanks!

Article 1: (Request 1)

> AD63 said:

> 91A?

尋 日 都 好 似 唔 多 覺 晌 度 , 見 到 有 部 D M 行 9 1 A 呀
而 9 4 A 就 唔 覺 眼
Article B2:Re: 點止
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=564&a=1
回應/Replies:


|1|

> Bristol L5G said:


> 去呢 度睇 下!


>


> 咁 都 得?!

掉 轉 了 的 「 私 家 車 P 」......


當 然 不 少 得 有 掉 轉 的 MAN

但 內 ? 的 圖 依 舊 是 右 呔 的 , 不 過 係 新 巴

Article 2: (Request 1)

> 浪 淘 沙 said:


>


> o係呢 度同 埋呢 度睇 到 張 相 , 我 仲 以 為 而 家 青 島


> 都 被 英 國 化o添 。

嘩!仲 以 為 新 巴 進 軍 中 國 青 島 的 巴 士 服 務 添,


又 有Dart仔,又 有Trident,下 次 仲 可 能 整 架


超 豪 俾 你 睇 添 呀. :P

好 心 果 間 青 島 巴 士 公 司 唔 好 將 香 港 巴 士 公 司


資 料 圖 片 搞 成 敢 至 得 架. 唉...
Article B3:Re: 又一部車慘遭毒手
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=565&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> EU260,FW1440,DF7102 said:
> 計ME12同DM6505分 別 被 變 成ME1同 載 客 量 得15人 之 後 , 又 一 部 車 被 變 成3M1, 該 車 為67M掛 牌EH4312。 我 今 朝 見 到 都 眼
突 呀 ﹗

這 架 車 做 甚 麼,係 咪 做 訓 練 巴 士?

Article 3: (Request 1)

> EU260,FW1440,DF7102 said:
>
> 真 既3M1已 經 死 左 啦 ﹗

我 意 思 是 問EH4312做 乜 事?我 不 太 明 白.

Article 3: (Request 2)

即 係 話EH4312(S3M231)個 車 隊 編 號 比 人 改 左 做3M1(冇 左S同23)
Article B4:Re: 請問用甚麼software整巴士電子牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=566&a=1
回應/Replies:


|1|

> 多 點 時 間 ★ 多 點 生 活 ! said:
> 如 題 。

Paintshop,Photoshop,小 畫 家

Article 4: (Request 1)

> HW7897(1040) said:
>
> 咁 點 樣 先 整 到 佢 識 自 己 轉 唔 同 字 呢?

用Flash 或 Animation
Article B5:Re: [調查]請問你們迷上巴士的程度?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=567&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

> 多 點 時 間 ★ 多 點 生 活 ! said:
> 你 們 是 否 非 常 沉 迷,由 朝 看hkbdb.com睇 到 晚,
> 有 時 為 了 巴 士,會 否 逃 學 去 影 巴 士,如 返 工 的
> 便 會 請 假 等...因 據 我 所 知,有 的 巴 迷 真 是 這 樣 的!

咁 就 真 係 好 迷 ﹐ 迷 到 有 點'病 態'(好 似'病 態 賭 徒'咁)。
我 自 己 就 唔 會 迷 成 咁 喇 ﹐ 最 多 如 果 同 老 細 有 約 要 返 學 ﹐ 咪 早 點 起 身o係 唔 會 遲 到 既 情 況 下 去 影 巴 士 ﹐ 影 完 先 返 學


Article 5: (Request 1)

我 現 在 已 沒 有 什 麼 寄 託 , 剛 和 女 友 分 手 , 現 在 只 能 用 讀 書 和 影 車 痳 醉 自 己 對 分 手 的 痛...... , 現 在 我 已 經 瘋 狂 影 車/改 車,
見 車 就 影,希 望 能 忘 記 她...

HKBDB.com 已 經 是 我 每 日 必 看 的 網 頁

Article 5: (Request 2)

其 實 我 都 唔 知 自 己 算 唔 算 巴 士 迷 囉...

小 弟 係 鐘 意 巴 士,但 係 就 從 來 都 唔 會 影 車,唔 會 捕 車
,只 不 過 係 多 撘 巴 士 唔 撘 地 鐵,頂 多 明 明 等5B但 係 見
到2500行10號 就 湧 上10,係 屯 中 會 行 遠d去 撘60M而
唔 撘58M,但 係 等 唔 到MAN都 會 照 上 熱 狗...

所 以,我 都 唔 知 自 己 叫 唔 叫 得 做 巴 士 迷 囉~~!!

Article 5: (Request 3)

> 你 們 是 否 非 常 沉 迷,由 朝 看hkbdb.com睇 到 晚,

唔 會 , 頂 多 每 晚 上0黎 睇 一 個 鐘 左 右 , 之 後 就 會offline或
者 邊 睇 邊 同 其 他friend晌ICQ度chat, 又 或 者 睇0下 其 他 網
頁 ; 不 過 有 時 因 為 要 貼 文 所 以 會 用 多 少 少 時 間 逗 留 晌
BDB。

> 有 時 為 了 巴 士,會 否 逃 學 去 影 巴 士,如 返 工 的
> 便 會 請 假 等...

都 唔 會 , 不 過 以 前 晌 舊 公 司 都 試 過 因 為 冇0野 做 , 渣 架 公
司 車 由 旺 角 上 愛 民 影 九 巴DM :p

> 因 據 我 所 知,有 的 巴 迷 真 是 這 樣 的!

呢D就 真 係 病 態 !
我 見 到 依 家 有D巴 迷 迷 巴 士 迷 到 上 晒 腦 , 成 日 諗 住 巴 士 巴 士 … …
忽 略 其 他0野 , 真 係 … …

沙 田 墟 成 員
每 晚 , 好 多 人 都 會 搭 上 呢 部 巴 士 ‧EH4005

Article 5: (Request 4)

> 你 們 是 否 非 常 沉 迷,由 朝 看hkbdb.com睇 到 晚,

唔 係,有 時online就 順 便 入 黎 睇 下,睇 下 有 咩 新 路 線,巴 士 等.
不 過 有 時D內 容 的 確 係 好 悶........

> 便 會 請 假 等...因 據 我 所 知,有 的 巴 迷 真 是 這 樣 的!

絕 對 唔 會,我 而 家 連 專 登 出 去 影 車 都 好 少.
通 常 只 是 路 過,見 到 有 好 特 別 既 車 先 會 開 相 機...(VA65行110都 無 影:~)

我 對 巴 士 既 熱 情 的 確 係 減 退 左 好 多.....因 為...唉

S3N354

Article 5: (Request 5)

> 你 們 是 否 非 常 沉 迷,由 朝 看hkbdb.com睇 到 晚

通 常 一 日 一 次,每 次 半 小 時
> 有 時 為 了 巴 士,會 否 逃 學 去 影 巴 士,如 返 工 的
> 便 會 請 假 等...

呢 樣 無BOR...

不 過....我 搭 地 鐵 係 有 免 費 優 惠(員 工 家 屬),有 時 為 左 牛 河 捨 地 鐵 而 搭 巴 士......咁 算 唔 算 唔 正 常 呢?

Article 5: (Request 6)

> 你 們 是 否 非 常 沉 迷,由 朝 看hkbdb.com睇 到 晚,

我 是 因 為 身 為 站 長 的 需 要 才 由 朝 睇 到 晚. :P

> 有 時 為 了 巴 士,會 否 逃 學 去 影 巴 士,如 返 工 的
> 便 會 請 假 等...因 據 我 所 知,有 的 巴 迷 真 是 這 樣 的!

我 試 過 一 次 因 為 影 車 而 請 公 司 假, 就 是 中 巴 轉
新 巴 的 第 一 天, 由 半 夜 影 到 朝 早.

算 唔 算 病 態? :P

Ken

Article 5: (Request 7)

得 閒 咪 看bdb
我 只 會 帶 相 機 番 學 , 放 學 之 後 去 影 一 陣 才 回 家 。
Article B6:Re: 以下地方邊段時間影最 好﹖
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=568&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> Peter said:
> 想 問 問 以 下 地 方 影 巴 士 相 ﹐ 邊 段 時 間 影 最 好 ﹖
>
> 1. 堅 城 巴 總
> 2. 中 環 港 澳 碼 頭
> 3. 紅 隧 口
試 過1130-1250影,唔 錯!
> 4. 何 文 田
> 5. 紅 磡 車 站
早 上 曬 正 右 車 身,有 點 黑 車 頭
> 6. 尖 沙 咀 碼 頭
早 上,最 好 頗 陰 天 去
> 7. 尚 德
> 8. 坑 口
0900-1200
> 9. 佐 碼
>
> 唔 該o西


DS8046

Article 6: (Request 1)

> 2. 中 環 港 澳 碼 頭

上 午

> 3. 紅 隧 口

冬 天 0930-1130

> 5. 紅 磡 車 站

入 坑 相 - 上 午

> 6. 尖 沙 咀 碼 頭

下 午 文 化 中 心 外

> 7. 尚 德

有 蓋 站 - 一 日 24 小 時 都 得

> 9. 佐 碼

全 日 都 得

Article 6: (Request 2)

> 7. 尚 德
尚 德 邊 度?
> 8. 坑 口
上 午10-11

Article 6: (Request 3)

> 1. 堅 城 巴 總
9am-3:30pm
> 3. 紅 隧 口
早 上

Article 6: (Request 4)

> 1. 堅 城 巴 總
1300-1600hrs.

> 2. 中 環 港 澳 碼 頭
0745-1300hrs.

> 3. 紅 隧 口
> 4. 何 文 田
> 5. 紅 磡 車 站
0900-1300hrs.

> 6. 尖 沙 咀 碼 頭
0900-1200hrs.

> 7. 尚 德
> 8. 坑 口
> 9. 佐 碼
0800-1200hrs.

> 唔 該o西

~Egg Salad‧#1361~
Article B7:Re: 急事請幫手:港外線碼頭。
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=569&a=1
回應/Replies:


|1|

> kgbw.net said:


> 請 問 各 區 前 往 中 環 港 外 線 碼 頭 的 方 法 。


您 可 乘 坐 路 線 包 括 :


直 接 前 往 總 站 :


新 巴 路 線3A


新 巴 路 線4


新 巴 路 線25


新 巴 路 線91


新 巴 路 線94


城 巴 路 線7


城 巴 路 線11


城 巴 路 線12


城 巴 路 線29R


城 巴 路 線71


隧 巴 路 線681


隧 巴 路 線621

經 過 路 線 :


城 巴 路 線37B


新 巴 路 線M722

檸 少 .5048

Article 7: (Request 1)

> Doraman n' Frankfurt said:
>
> 城 巴 至 靚90C去 左 邊...?

漏 了.......
sorry

檸 少 .5048
Article B8:Re: 問有關深圳新巴?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=570&a=1
回應/Replies:> 九 巴 的 男 人(MAN) said:
> 昨 天 在 羅 湖 商 業 城 見 到 有 間 新 巴 的 豪 華 巴 士 公 司 , 英 文 名 叫FIRST BUS, 唔 知 是 否 香 港 那 間 呢 ? 仲 有 知 唔 知 去 那
處 地 方 和 用 什 麼 車 種 ? 先 謝 各 位 板 友 。

聽 聞 是 抄 襲 香 港 新 巴 標 誌 , 較
早 前 香 港 新 巴 已 經 否 認 在 大 陸
有 支 部 。

p . s . 這 不 是 二 版 問 題 嗎 ?Article B9:香港聯誠車身
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=571&a=1
回應/Replies:請 問 香 港 聯 誠 車 身 廠 有 那 裡 並 且 怎 樣 去Article B10:Re: 問巴士迷組織網址
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=572&a=1
回應/Replies:> AV455 said:


> 請 問 香 港 三 個 巴 迷 組 織 的 組 織 是 什 麼?


> 謝 謝 。

你 去(1)同 埋(2)睇 下 。

~Egg Salad‧#1361~Article B11:巴士笑話──「大跣」新巴 1001
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=573&a=1
回應/Replies:

相 信 大 家 也 知 道 , 新 巴 繽 紛 系 列 , 有 一 輛 是1001。

筲 箕 灣 字 軌 車 長 : 部 車 門 可 以 郁 喎 , 引 擎 蓋 有 冇 得 開 呢 ?

藍 灣 半 島 字 軌 車 長 : 部 死 人1001個 迫 力 跣 個 喎 , 部 玩 具1001係 唔 係 又 會 跣 呢 ?

「 碌 神 」TO人 搭 訕 : 回 力 咪 會 跣 囉 。

﹝ 以 上 內 容 經 過 部 份 改 編 。 ﹞
Article C1:


Re: 宜家仲有冇九巴有中國門 banner?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=125&a=1
回應/Replies:> 雨 夜 屠 夫AP53 said:
> 宜 家 仲 有 冇 九 巴 有 中 國 門banner?
>
> 唔 該 晒!!

日 前 所 見
11 及 74x 各 有 一 部 掛 牌 車 尚 有 此 廣 告
車 種 分 別 為3N 及 3AV

FV6840Article C2:


問仲有冇千尋banner ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=126&a=1
回應/Replies:
仲 有 冇 巴 士 仲 賣 緊 千 與 千 尋banner?
Article D1:


星期六習作二:新巴篇(二)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1155&a=1
回應/Replies:

留 意banner旁 個 車 隊 編 號
Article D2:


[貼劣作]JV2771
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1156&a=1
回應/Replies:↓ 按 相 放 大 ↓
☆ 請 評 分 ★


☆ 歡 迎 討 論 ★


-----------------


影 得 好 劣 啊!Article D3:


Re: [相片] 是日例相 . 是日隨相.-- 1 )
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1157&a=1
回應/Replies:> AC said:


>


>


>


>


>


>


>


>


>


>


>


>


>


>


>


>


>


>


>


> 極 速 快 線Speedline


>


> 極 速 快 線Speedline(備 用 網 址)

請 問 你 是 用 甚 麼 相 機 影?


D質 素 好 似 我 用 緊O個 部.


係 咪Polaroid的 數 碼 相 機?Article D4:


[相片] 是日例相 . 是日隨相.--( 2 )
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1158&a=1
回應/Replies:Article D5:


[photo] 在2800上層車頭的一灘汽水漬.
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1159&a=1
回應/Replies:


在2800上 層 車 頭 的 一 灘 汽 水 漬.Article D6:


17&217P
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1160&a=1
回應/Replies:數 碼 劣 作

Article D7:


2800@90C、2500@90C、2301@5B
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1161&a=1
回應/Replies:Article D8:


每日雋相~我的最愛-西隧970
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1162&a=1
回應/Replies:

Article D9:


新巴馬年巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1163&a=1
回應/Replies:

Article D10:


貼相:104綠豬(代FW1321貼)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1164&a=1
回應/Replies:小 弟 星 期 五 發 功,與 大 家 分 享 這 批 相左 面右 面

希 望 大 家 欣 賞

FW1321字,屯 門 人 代 行Article D11:


3BL系列-3BL141,142
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1165&a=1
回應/Replies:~3BL141
3BL142
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843Article D12:


[代TC貼]背光under下的2800
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1167&a=1
回應/Replies:
TCArticle D13:


每日一鴨--N19
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1168&a=1
回應/Replies:今 日 的 主 角 係 : CA 3779 (N19)

希 望 大 家 喜 歡 , 亦 歡 迎 討 論

*鳴 謝 板 友ES6310提 供 相 片

JF 1181 + KC 3689Article D14:2500行5B+2800行10號
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1169&a=1
回應/Replies:今 次 呢 張2500係5B唔 係10號DickArticle D15:城巴北區線901R
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=1170&a=1
回應/Replies:
這 是 城 巴 北 區 的901R, 常 使 用 利 蘭 奧 林 匹 克 。