20020103
巴士舊文--2002年1月3日


Article A1:


新巴82!!!

index file corrupt回應/Replies:


|1|

> 你 愛 我 不 起 的 九 巴 仔 超 奧 said:
> 近 日 新 巴82多 了 超 奧 行!!!
> 仲 有5001行 ^-^
> 唔 知 各 位 知 唔 知 why 多 了 超 奧 多 了 行82呢???
> 歡 迎 討 論!!! $_$

我 今 日 下 午 見 到 5001 行 左 兩 轉 694
而 82 就 都 係 成 乍 Centro 行
(但 6016 係 筲 箕 灣 跪 低 左)
反 而 成 乍 超 豪 行 2X 喎
有 5039, 5063, 5065, 5066, 5073

今 日 碌 車 行 82 的 6028

Article 1: (Request 1)

會 唔 會 係Centroliner又 出 現 問 題 呀 ?
定 抑 或 係Centroliner夠 期 驗 車 呢 ?
好 似 有 一 堆Centroliner係 呢 個 時 間 出0既...
Article A2:


259D掛牌車消息

index file corrupt回應/Replies:


|1|

現 在 成 日 有 一 輛619掛 牌 行259D,可 能 代 成 日 唔 出 的3ASV148(KC3626),KC3626唔 知 在 搞 甚 麼?

上 星 期 是:3ASV133(JX7849)
昨 日 是:3ASV124(JX7348)

Article 2: (Request 1)

十 二 月 三 十 日, KC3626好 似 行619。


**FW1321**
Article A3:index file corrupt回應/Replies:


|1|

> 雨 夜 屠 夫2201 said:
> 九 巴
> S3BL137
> S3M118
s spare
> ATR187
> S3N ES5212
> 3AV8
> 3AV6
> 3AV209(AXA廣 告)
> AV457
> 另 問 沙 田 廠 邊 架 膠 牌3ASV有 以 下 廣 告:
> 右 車 身:必 活 鼻 鼾 丸
> 左 車 身:太 古 城 中 心
> 車 尾:亞 洲 電 視
> 唔 該 晒!!

Article 3: (Request 1)

> S3N ES5212
K廠 後 備
> AV457
S廠 後 備,前224X掛 牌

3AD163
Article A4:


[問] 2001年新九城三家公司的新車和退 車

index file corrupt回應/Replies:請 提 供2001年 新 九 城 三 家 公 司 的 新 車 和 退 車
(總 數 & 個 別fleet no)

Thank!Article A5:


259D尾班車問題?

index file corrupt回應/Replies:


|1|

點 解259D尾 班 車 可 以 開 到 凌 晨 十 二 點,但59X尾 車 只 是 十 一
點 半?

講 謹 由 屯 門 開 出!

Article 5: (Request 1)

> 橙 色 快 速 E22A Rapid said:
>
> 如 果 條 線 係 兩 廠 派 車,
> 當 然 在 情 況 同 客 量 許 可 下 可 以 開 夜o的,
> 但 如 果 以 單 一 車 廠 派 車 的 話,
> 咁 架 車 去 到 另 一 邊 總 站 就 要 吉 車 回 廠,
> 成 本 相 對 兩 廠 派 車 並 不 化 算(油 錢+人 工/隧 道 費)

又 即 是 話 屯 門 尾 車 係 由 九 龍 灣 廠 車 做
不 過 269C有K廠 車,天 水 圍 都 係 開 到23:30
Article A6:


城記701一問

index file corrupt回應/Replies:> 被 賣 豬 仔 的ML13 said:
> 點 解 城 記701重 唔 重 出 江 湖 ?
> 難 道 重 有 測 試 ?
>
> 謝 解 答!!

The test has been given up by CTB

3008Article A7:


蘋果日報:新 嶼 巴 100 員 工 削 薪 24%

index file corrupt回應/Replies:蘋 果 日 報


新 嶼 巴 100 員 工 削 薪 24%

明 報


嶼 巴 減 薪 三 成 加 工 時

太 陽 報


新 大 嶼 巴 百 員 工 將 減 薪 再 聘

石 澳 人EricArticle A8:


260X新掛牌消息

index file corrupt回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 屯 門 人 said:


> 擺 廠 多 日 的HX9308,日 前 已 復 出,行 走 不 是 本 來60M,


> 而 是260X,並 已 行 走 多 日,車 序 為 過 往JU7841的 車 序 。


>


> 雖 然JU7841 AMN23仍 在 修 理 中,但 相 信JU7841已 改 掛60M!

咁 60M 代 JU7841 o既 車 係 咪 行 全 日?


邊 位 司 機 楂?

Article 8: (Request 1)

如 果 無 估 錯 ,AMN23應 該 會 係 現 時 仍 是 無 掛 牌 車 的S31。

其 實 當260x同60M互 換 掛 牌 車 時 ,HX9308已 是 甩o左60M。

FP8167

Article 8: (Request 2)

> 60x掛 牌---FP8167 said:


>


> 咁 60M 代 JU7841 o既 車 係 咪 行 全 日?


> 邊 位 司 機 楂?


>


> 如 果 無 估 錯 ,AMN23應 該 會 係 現 時 仍 是 無 掛 牌 車 的S31。


>


> 其 實 當260x同60M互 換 掛 牌 車 時 ,HX9308已 是 甩o左60M。

不 過 那 時JU7841跟HX9308都 同 樣 地 入 廠, 都 唔 知 邊 部


係JU7841, 邊 部 係HX9308。

**FW1321**

Article 8: (Request 3)

HX9308甩 牌 後 , 新 掛 牌 係JU8353。 當 時 除o左HX9257做 暫


掛 之 外 , 所 有60M舊 掛 牌 都'無 得 留 低', 及 後HX9257同67M


換 車 ,60M就 變o左 全MAN掛 牌(只 是S3?仍 是 日 日 唔 同 車)。


另 外 我 記 得 我 好 似 係o係 換 掛 牌 第 一 日 見 過HX9308行260X。
Article A9:


路線建議: 796系改道

index file corrupt回應/Replies:796B: 往 彩 明 苑 方 向, 駛 至 將 軍 澳 隧 道 公 路 後, 改 經 環
保 大 道, 寶 邑 路, 寶 康 路, 唐 明 街, 唐 俊 街(寶 盈 花 園),
唐 明 街, 景 嶺 路 及 彩 明 街.

往 又 一 城 方 向 不 變, 並 於 寶 康 路 富 康 花 園 對 出 加 設 一 車 站.

796S: 往 寶 盈 花 園 方 向, 駛 至 將 軍 澳 隧 道 公 路 後, 改 經
環 保 大 道, 寶 邑 路, 寶 康 路, 唐 明 街 及 唐 俊 街.

註: 寶 邑 路 為 昭 信 路 及 環 保 大 道 交 界 起 至 寶 康 路 之 間 的
一 段 新 通 車 道 路.Article A10:


路線消息:104

index file corrupt回應/Replies:


|1|
2|

星 期 日 及 公 假 應 該 是 停 開 吧...對 嗎 ?

蛋 仔

> 橙 色 快 速 E22A Rapid said:


> 由 下 星 期 一(7/1)開 始,


> 隧 巴 路 線104會 開 早 上 特 別 班 次,


> 由 紅 磡 海 隧 收 費 廣 場-->金 鐘,


> 時 間 為7:40am;8:35am;8:40am同9:15am,


> 收 費 為$8.9,港 島 總 站 設 於 金 鐘 道 統 一 中 心 外

Article 10: (Request 1)

Yes! Of course!

Article 10: (Request 2)

Something 'unofficial' being 'official'?

There are many special 104(A) departures from XHT Toll Plaza already.

Or else, why kill 105A when it perfromed similar function? (just reduced the frequncy of 05A should do the job like this so called 'special' 104)

100 Wong
Article A11:


城巴車隊消息一則

index file corrupt回應/Replies:專 利 一 部 555/HC9921 (鴨 廠), 北 區 車 務 部 669/HU3668 已 經 上 了
新 顏 色 (但 並 不 是 2201 的 新 顏 色, 而 是 黃 色 部 分 增 加 了 而 已), 並
已 經 上 了 廣 告

報 告 到 此Article A12:


新大嶼山巴士變相減薪
index file corrupt
回應/Replies:(星 島 日 報 報 道)剛 踏 入 二 零 零 二 年 , 即 有 公 司 削 減 員 工 薪 金 。 冠 忠 巴 士 集 團 旗 下 的 新 大 嶼 山 巴 士 公 司 , 再 沿 用
去 年 冠 忠 「 先 遣 散 , 後 續 聘 」 的 方 法 , 將 九 十 七 名 員 工 解 僱 , 再 轉 往 另 一 附 屬 公 司 重 新 招 聘 , 人 工 將 由 萬 一 至
萬 四 元 減 至 劃 一 的 萬 一 元 。

  有 工 會 指 責 , 資 方 變 相 減 薪 「 離 譜 」 , 減 薪 幅 度 比 上 次 更 高 , 不 排 除 會 採 取 工 業 行 動 抗 議 。

  新 大 嶼 山 巴 士 有 限 公 司 行 政 總 裁 黃 華 指 , 昨 日 起 發 信 予 旗 下 一 百 名 司 機 、 站 長 及 清 潔 工 員 工 , 表 示 會 在 二
月 一 日 作 出 遣 散 , 員 工 在 一 月 十 五 日 限 期 前 , 必 須 簽 署 新 方 案 , 否 則 作 棄 權 論 不 獲 續 聘 。 接 受 新 方 案 的 員 工 ,
將 獲 調 派 到 集 團 屬 下 另 一 公 司 , 但 工 資 會 相 應 調 低 兩 至 三 成 不 等 。

  他 稱 , 員 工 薪 金 佔 公 司 營 運 一 半 , 由 於 公 司 已 連 續 三 年 虧 蝕 , 總 數 達 六 至 七 百 萬 , 為 節 省 開 支 , 逼 不 得 已
裁 員 。 新 制 下 員 工 薪 金 將 貼 近 市 場 的 人 工 水 平 , 預 計 新 方 案 下 每 年 可 省 二 百 萬 元 。 他 強 調 , 經 濟 通 縮 , 員 工 的
薪 金 亦 要 下 調 , 未 獲 改 聘 員 工 , 會 依 足 勞 工 法 例 補 償 。

  目 前 新 大 嶼 山 巴 士 有 百 名 員 工 , 五 年 或 以 上 年 資 佔 兩 成 , 五 年 以 下 則 佔 七 八 成 , 當 中 司 機 有 八 十 人 , 站 長
及 清 潔 工 各 佔 二 十 。 是 次 轉 職 方 案 , 寫 字 樓 及 車 房 員 工 不 受 影 響 。 現 時 司 機 月 薪 , 按 年 資 計 算 , 由 一 萬 二 千 元
至 一 萬 四 千 元 不 等 , 新 合 約 下 則 劃 一 為 一 萬 一 千 元 。

  去 年 冠 忠 亦 以 同 樣 手 法 , 遣 散 數 百 名 員 工 , 再 用 較 低 薪 金 重 新 聘 用 他 們 。 冠 忠 集 團 董 事 黃 良 柏 稱 , 用 了 三
百 萬 元 做 遣 散 費 。

  運 輸 搬 運 職 工 總 會 總 幹 事 陳 敬 慈 指 責 , 今 次 較 去 年 的 冠 忠 事 件 「 更 離 譜 」 , 除 了 其 減 薪 幅 度 較 大 外 , 新 大
嶼 山 跟 冠 忠 的 個 案 亦 不 同 , 新 大 嶼 山 屬 政 府 認 可 的 公 營 巴 士 公 司 , 雖 然 跟 冠 忠 屬 子 母 公 司 關 係 , 但 仍 無 理 由 輕
易 轉 聘 , 跟 「 判 上 判 」 可 謂 毫 無 分 別 。 他 表 示 , 已 接 觸 三 成 員 工 , 均 表 示 無 法 接 受 , 工 會 現 正 商 議 , 不 排 除 會
採 取 工 業 行 動 抗 議 。


取 自 hk.yahoo.com.hkArticle A13:


DM970是否1號掛牌?
index file corrupt回應/Replies:> EH3350 said:
> 如 題!唔 該!
>
> 如 果 有,有 無 甩 過 牌?

DM970係1號 掛 牌 。
我 見DM970行O左1號 都 好 多 年, 應 該 掛O左1號 之 後, 都 未 甩 過 牌O掛 。

**FW1321**Article A14:城巴車隊一問?
index file corrupt回應/Replies:


|1|

> EH3350 said:
> 2100,2200邊 架 係 都 普 躉?

2100

Article 14: (Request 1)

2200都 是 。
Article A15:隧道特車各家巴士公司的開車時間一問
index file corrupt回應/Replies:本 人 想 問 一 問 , 以 下 各 線 隧 巴 特 車 , 每 間 巴 士 公 司
的 自 家 開 車 時 間 。

948(一 至 五 、 六)
301
302
305
307
681P
690P

仲 有 冇 其 他 有 自 己 號 碼 的 特 車(而 又 是 有 兩 間 巴 士
公 司 一 起 做 此 線 的)本 人 遺 留 了 , 請 補 充 。
謝 謝 !Article A16:大家覺得2002九巴新職員証樣衰嗎?
index file corrupt回應/Replies:


|1|

大 家 覺 得 九 巴 新 職 員 証 樣 衰 嗎?
Me 覺 得 幾 核 突

Article 16: (Request 1)

> LM10 said:
>
> 請 問 你 是 否 想 話 俾 人 知 你 有 九 巴 員 工 家 屬 証?

我 覺 得 張 證 都 只 係 搭 車 時show一show俾 車 長 睇,
其 他 時 間 都 係 收 埋,靚 唔 靚 都 影 響 唔 到 搭 車,對 嗎?
Article A17:九記巴Volgen MAN會派到哪一廠?
index file corrupt回應/Replies:


|1|

九 記 巴Volgen MAN會 派 到 哪 一 廠?
(我 都 知 道 這 些'內 幕 消 息'不 會 有 很 多
人 知, 但 希 望 會 有 少 數 板 友 能 答 到 吧 。)

LA22

Article 17: (Request 1)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 內 幕 消 息 一 定 準 確 嗎?
> 我 估 計 會 分 俾 屯 門 某 條 用 緊man o既 路 線 。
>
> P.S.答 案 應 會 於 兩 個 月 內 揭 曉 。
>
> **FW1321**

大 家 唔 駛 估


官 方 消 息 , 暫 時 未 有 任 何 決 定 。
今 日 先 開 始 做type approval, 預 計 農 曆 年 前 後 出 街 。
Article A18:問有關九巴更制
index file corrupt回應/Replies:


|1|

> 黃 冠 忠(Paul)- 藍 油 使 者 said:


> 因 為 有 朋 友 需 要 九 巴 更 制 詳 細 資 料,請 助 我 找 出 現 行 九 巴 所 有 更 制,不 勝 感 激!謝!


>


> 亞Paul

一 日 三 更 制:早 更,夜 更,通 宵 更;另 分 長 早,長 夜,兩 味 屬 長 早;早 夜 更 要 輪 更;長 早,長 夜 不 須 輪 更

Article 18: (Request 1)

> 係 咪 即 時 話 夜 更 收 工 後 會 有 機 會 手 查 通 宵 更 ﹖

no wow....通 宵 更 同 夜 更 唔 同,係 另 一 班 人
Article A19:今天的265M
index file corrupt回應/Replies:


|1|
2|
3|

> HU6455 said:


> 今 天 的265M, 又 有AP, 又 有3ASV, 又 有DM ATS, 是 否 正 常 呢?

派 更 部 那 些 人 鍾 意 俾 乜 車 你 都 得, 我O地 冇 得 話 正 唔 正 常 。

**FW1321**

Article 19: (Request 1)

大 豬 扒 較 少 見,有 時269M的AP會 行265M;264M的DM ATS也 會 行265M

Article 19: (Request 2)

今 日JX9997(ASV6)(265M掛 牌)行264M

Article 19: (Request 3)

都 算 正 常, 因 為 天 水 圍D車 就 係 咁 亂


唔 亂 可 能 唔 正 常
Article A20:九巴T1停得最耐係邊個站﹖(下文作廢)
index file corrupt回應/Replies:


|1|

> Peter said:
> 如 題 。 係 咪 好 少 客 架 ﹖
>
> 因 為 噚 晚o係 黃 埔 見 到 有 部T1吉 車 停 好 耐 ﹐ 重 耐 過 尖 沙 咀 碼 頭 巴 總 。

紅 磡 海 逸 豪 園 係 車 長'跳 飛 機 位',
所 以 會 停 幾 分 鐘 換 人

Article 20: (Request 1)

我 之 前 問 過 個 司 機, 佢 表 示:'都 有 不 少 遊 客 坐, 不 過 當
然 不 可 以 同 其 他 線 比, 話 曬 這 條 都 是 遊 客 線'

少 唔 少 客, 就 睇 下 大 家 點 睇...
Article A21:68M係咪每日都有KJ牌3ASV行﹖
index file corrupt回應 eplies:> Peter said:
> 噚 日 見 到 有 兩 部KJ牌(KJ557同KJ1812)行68M(兩 部 都 係 大 字 體)﹐ 佢 地 係 咪68M最 新 換 來 既 掛 牌 車 ﹖
>
> 另 問265B係 咪 都 有 扒 做 掛 牌 ﹖

265B有KC 扒 行Article A22:路線消息:35A
回應/Replies:> 橙 色 快 速 E22A Rapid said:
> 由6/1開 始,35A往 尖 東 方 向 當 經 梳 士 巴 利 道 後,
> 改 經:梳 士 巴 利 道;康 莊 道;康 達 徑 返 回 尖 東 總 站
> 並 於 梳 士 巴 利 道 永 安 廣 場 門 外 加 設 分 站,
> 而 位 於 漆 咸 道 南 及 暢 運 道 之 分 站 將 會 取 消

遲 d 會 唔 會 輪 到 26, 41A, 98D 改 路 線?Article A23:職業車長請留意:巴士內嚴重偷竊事件
index file corrupt回應/Replies:


|1|

據 消 息 指 , 最 近 於 巴 士 車 箱 內 發 生 多 宗 偷 竊 事 件 , 此 亦 反 映 現 時 香 港
的 經 濟 甚 差 , 很 多 人 挺 而 走 險 做 犯 法 的 事 。

自 己 的 大 意
事 緣 有 某 巴 士 公 司 車 長 在 九 龍 區 某 大 總 站 , 由 於 距 離 開 車 尚 有 時 間 的
關 係 , 他 於 是 從 司 機 位 把 自 己 的 背 包 拿 出 司 機 位 後 面 的 一 排 乘 客 座 位
, 並 從 袋 中 拿 出'煙 仔'出 來 抽 , 誰 不 知 , 越 抽 越 過 癮 , 就 在 此 時 , 開
車 時 間 已 夠 , 到 此 時 , 車 長'急 急 腳'上 司 機 位 , 準 備 讓 乘 客 登 車 。
夠 鐘 就 當 然 開 車 , 最 後 一 轉 , 收 工 啦 , 一 返 到 對 面 總 站 , 把 自 己 的 隨
身 物 品 , 如 車 長 名 牌 , 放 回 袋 內 。
個 袋 呢 ? 原 來 之 前 把 個 袋 拿 出 來 之 後 , 忘 記 放 回 司 機 位 , 開 車 後 , 個
袋 一 路 放 在 乘 客 坐 椅 上 。
佢 望 番 成 架 車 , 都 無 左 佢 個 袋 個 蹤 跡 。 唉 , 一 定 係D客 見 到 有 個 無 人
理 既 袋 , 順 便'偷'左 佢 啦 。
那 位 人 兄 的 損 失 並 不 嚴 重 , 因 為 身 份 証 、 駕 駛 執 照 、 手 提 電 話 , 都 是
自 己 跟 身 , 不 過 很 多 買 唔 到 的 無 價 寶 , 如 車 長 手 冊 、 個 人 記 事 簿 、 舊
同 事 的 電 話 記 錄 , 同 埋 其 他 紀 念 價 值 既 野 , 就 俾'佢 個 客'偷 走 左 。 最
唔 抵 的 , 就 係 車 長 本 人 都 唔 知 自 己 幾 時 開 門 , 俾 個 賊'咩'走 佢 個 袋 落
車 。
那 車 長 還 指 出 , 由 於 那 部 巴 士 車 箱(尤 其 是 落 車 門 位 置)燈 光 欠 佳 , 令
他 沒 有 留 意 有 乘 客 背 著 他 的 背 袋 下 車 。

內 鬼 作 怪
大 家 都 知 甚 麼 叫 私 牌 車 啦 ? 事 緣 有 另 一 車 長 一 天 中 午 , 乘 一 輛 從 某 大
港 島 巴 士 總 站 開 出 返 廠 的 私 牌 車 , 並 在 中 途 下 車 。 他 當 時 座 在 近 司 機
位 的 位 置 , 由 於 褲 子 鬆 的 關 係 , 他 遂 在 乘 客 座 位 上 整 理 衣 履 , 就 在 此
時 , 他 發 覺 掛 在 褲 旁 的 手 電 跌 出 來 , 跌 在 椅 上 。 他 想 在 整 理 衣 履 後 才
拾 回 , 誰 不 知 , 他 在 下 車 前 一 直 都 忘 記 拾 回 。 於 是 , 下 車 後 , 這 部 電
話 一 直 留 在 車 上 。
這 位 跌 了 電 話 的 車 長 也 十 分 醒 目 , 立 即 打 去 自 己 個 號 碼 , 希 望 駕 車 的
伙 記 可 以 執 到 , 完 壁 歸 趙 。
很 可 惜 的 , 是 這 部 電 話 已 隨 即 被 熄 機 至'未 能 接 通'。
數 日 後 , 有 消 息 指 那 貪 心 的 車 長 送 了 一 部 同 款 的 手 電 給 女 兒 使 用 。

三 隻 手
有 很 多 車 長 喜 歡 把 自 己 的 袋 掛 在 司 機 位 窗 旁 , 近 日 就 出 現 了 數 單 , 司
機 位 旁 掛 著 的 袋 神 秘 失 蹤 的 案 件 。 當 巴 士 返 回 總 站 後 , 車 長 休 息 十 數
分 鐘 後 返 回 車 內 , 發 現 巴 士 司 機 位 旁 的 窗 被 打 開(或 者 是 原 本 已 打 開)
, 已 佢 個 袋 就 一 早 已 被 偷 去 。

大 家 可 能 覺 得 , 我 貼 這 一 篇 文 與 巴 士 運 作 無 關 ? 不 過 , 作 為 乘 客 的 您
, 甚 至 是 其 他 職 業 司 機 的 您 , 是 否 應 該 也 要 小 心 提 防 這 些 過 街 老 鼠 呢
? 古 語 : 失 錢 事 少 , 冇 左 無 價 寶 事 大 。 各 位 真 的 要 小 心 , 現 時 經 濟 欠
佳 , 真 的 見 到 有 機 會 落 手 , 你 的 隨 身 物 品 會 就 這 樣 被 偷 。
不 論 您 是 否 職 員 司 機 , 謹 記 , 財 不 可 露 眼 , 切 勿 把 財 物 放 於 當 眼 錢 ,
以 免 使 人 有 機 可 乘 。
歡 迎 討 論 !

暗 西~DL13

Article 23: (Request 1)

> nwfb2090 said:
>
> 有 時 是 自 己 唔 小 心 , 根 本 唔 可 以 怪 人 。
> 佢 地 俾 人 偷 野 , 只 怪 自 己 唔 小 心 。

第 二 單 好 似 可 以 查 到 喎..
Article A24:K15 一問
index file corrupt回應/Replies:想 知 有 冇 人 有 K15 既 詳 細 時 間 表, 即 每 班 車 之 開 出 時 間
先 謝Article A25:你有提議請提出~Rt.43c/Rt.41A
index file corrupt回應/Replies:> JD5791 said:
> 有 關 取 消43c及41A的 消 息
> 1) 路 線43c被 取 消 可 能 性 幾 大 。
> 因 為 現 時 九 巴 手 上 的 數 據 足 以 支 持 取 消43c。 至 於 補 償 , 九 巴 於 取 消43c後 , 將 加4架 巴 士 到42A, 使42A車 隊 加 至20部

> 2) 路 線41A改 變 成41X成 數 低 。
> 因 為41A取 消 後 ,41X未 能 顧 及 美 孚 到 深 水 步 乘 客 , 及 青 衣 西 北 反 對41X繞 經 青 衣 南 , 固 此 方 案 可 能 遭 拒 絕 。
>
> 就 議 員 意 見 :
> 1) 取 消43c, 盡 可 能 避 免 , 因 為 大 部 分 居 民 都 反 對43c取 消 。
> 但 是 議 員 認 為 , 取 消14架 巴 士 而 只 補 償4架 至42A線 為 不 合 理 做 法 , 因 為 此 舉 亦 未 能 滿 足 長 青 及 美 景 一 帶 客 量 。

42A星 期 五 夜 晚 十 點 以 後 未 去 到 太 子
已 經 頂 閘 , 加 果4架 車 點 夠?

> 請 就 此 提 出 你 地 既 意 見 。 如 果43c真 的 不 能 保 留 , 有 何 解 決 方 案?

重 開42A 繁 忙 時 間 短 程 特 別 車 ,
早 上 往 九 龍 方 向 總 站 設 於 深 水 步 ,
太 子 地 鐵 站 一 帶 , 疏 導 往 長 沙 灣 工 業 區 之 乘 客 。

43C借 屍 還 魂 之 方 案-
黃 昏 往 青 衣 方 向 由 新 填 地 街 起
載 客 , 後 經 旺 角 道 返 回 彌 敦 道42A原 線

> 另 :
> 路 線43,43A及43B預 計 於 將 於2002年6月 轉 全 冷 。
>
> 來 源 : 某 議 員

全 冷?唔 好 喇 掛?

重 有 4 1 X 收$7.5真 係 好 過 份 ,
4 1 A 都 係 六 個 半 , 行 車 里 數 分 分 鐘
仲 長 過 4 1 X , 始 終 青 衣 南 都 係 以 舊 式 屋 村
為 主 , 要 居 民 出 尖 咀 俾 七 個 幾 不 如 等 4 2 A
熱 狗 落 車 行 兩 步 仲 化 算 。Article A26:尋車
index file corrupt回應/Replies:1.M31
2.3BL66
3.3BL162


唔 該!

AD63Article A27:Re: 3BL幾長??
index file corrupt回應/Replies:


|1|

> HU6455 said:
> 請 問3BL係 咪 有 幾 總 唔 同 長 度 的??
> 他 們 又 分 別 係 幾 長 同3BL幾 呢??

全 部 都 係 接 近12米 架 啦

Article 27: (Request 1)

3BL1-3BL61軸 距5,430 + 1,600mm, 長 度 約11,810mm,
3BL62-3BL163軸 距5,600 + 1,600mm, 長 約11,988mm。

Christopher
Article A28:Re: MAN 新車
index file corrupt回應/Replies:


|1|

>< 有 人 兄 在 柀 內 如 此 說:
> 九 巴 買 了 32 部 新 MAN,
> 首 批 15 部, 次 批 17 部,
> 包 括 2 部 城 巴 不 要 的 MAN,
> 全 部 配 符 合 Euro II 廢 氣 排 放 標 準 的 引 擎,
> 而 這 些 車 的 車 身 有 很 多 不 合 香 港 規 格 的 地 方,
> 所 以 未 能 在 短 時 間 內 出 牌.

我 好 想 「 u 」 佢 :
邊 個 話 呢 批 車 不 合 香 港 規 格 , 你 當 九 記 工 程 部 傻 或 白 痴 , 連 香 港D 例 有 甚 麼 要 求 都 唔 知 , 亂 咁 訂 車 番 來!?, 而 德
國MAN同 澳 洲VOLGREN同 佢 一 齊 癲 。 唔 該MAKE SENSE 小 小 。

仲 有 呢 批 車 除 ??兩 架 城 記 撻 訂 車 , 及 其 中 一 部 係EURO 2外 , 其 餘 的 全 是EURO 3。

Article 28: (Request 1)

唔 冼 「 u 」 佢...出 唔 出 , 好 快 知 , 呢 批 車 係 土 瓜 灣 驗 車la
出 梗 呀!!
Article A29:飛站問題~~
index file corrupt
回應/Replies:請 問 而 家 九 巴 飛 站 的 問 題 嚴 重 嗎?
因 為 由 今 年 開 始, 到 今 日, 只 有 三 日,
我 就 遇 到 兩 次 飛 站, 第 一 次 係1月1日.
早 上9:20 68x, 出 九 龍, 在 長 沙 灣 中 電
個 站 唔 停, 個 乘 客 問 佢 做 乜 唔 停 又 唔 出
聲, 結 果 我 女 朋 友 打 去 投 訴.
第 二 次 係 今 日(1月3號)汝 州 街/北 河 街
等36b 往 梨 木 樹, 等 左 成 十 分 鐘, 有 架
33a,44 在 埋 站, 遠 處 見 到 架36b 黎 緊,
佢 好 快 咁 黎 到, 停 左 係 中 線, 等33a,44
走, 點 知 人 地 走, 佢 又 跟 人 地 走, 個 站
有 成 五 個 人 係 度 揮 手, 佢 都 係 睇 唔 到,
36b 已 經 唔 係 密 車 架 啦~ 仲 要 飛 站, 果
時 仲 係 夜 晚9:15, 好 耐 先 一 架 車. 咁 玩
我. 即 該 打 去 投 訴, dm 8183~~ 希 望 佢
地 會 改 善 啦~ 特 別 係 果d 唔 密 車o既 線,
同 非 繁 忙 時 間 啦~~

甜 甜~~ :|

wuwuwu~~Article A30:終於完成了﹝全新三叉戟﹞
index file corrupt回應/Replies:據 可 靠 消 息 人 仕 透 露 , 新 巴 部 份 全 新 三 叉 戟 , 已 經 完 成 整 個 車 身 了 , 只 是 車 身 仍 是 白 色 , 未 上 色 而 已 。Article A31:Re: 「扭死軑」導致意外
index file corrupt回應/Replies:
> 神 秘TO人 ﹝ 「 碌 神 」 ﹞ said:
> 昨 天 ﹝3/1﹞ , 新 界 某 總 站 有 三 叉 戟 , 懷 疑 因 為 「 扭 死 軑 」 , 在 入 站 時 擺 尾 擺 向 另 一 輛 停 泊 中 的 三 叉 戟 , 導 致 碰
撞 。
>
> 眾 所 周 知 , 三 叉 戟 和MAN 24.310, 均 是 採 用 中 軸 設 計 , 令 軸 距 短 了 , 迴 旋 半 徑 亦 小 了 , 十 二 米 三 叉 戟 比 十 一 米 的
統 治 者 , 迴 旋 半 徑 還 要 小 , 矮 身 三 叉 戟 在 石 澳 總 站 不 用 倒 車 便 能 掉 頭 。
>
> 但 是 , 驅 動 軸 和 車 尾 之 間 的 距 離 ﹝ 後 跨 距 ﹞ 長 了 , 令 巴 士 轉 彎 擺 尾 幅 度 增 大 , 若 果 轉 彎 時 不 「 扭 死 軑 」 ﹝ 「 扭
空 軑 」 ﹞ , 問 題 不 大 , 因 為 巴 士 轉 彎 時 , 車 尾 會 跟 隨 轉 彎 方 向 而 向 內 移 。 但 若 果 「 扭 死 軑 」 的 話 , 巴 士 未 及 轉
入 彎 內 , 車 尾 便 已 經 向 外 擺 , 車 尾 便 會 可 能 碰 及 其 他 物 體 。
>
> 駕 駛 尾 跨 距 長 的 中 軸 驅 動 巴 士 , 切 忌 「 扭 死 軑 」 , 以 避 免 擺 尾 碰 撞 意 外 。

I need by 112 or 116 everyday,I feel the Tridents U turn to Canel Road West is very dangerous,because the rear side is pull by the middle axle,very easy to
crash the other bus that waiting here.
Article B1:今日521P之所見(長文)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=333&a=1
回應/Replies:聖 誕 假 期 又 過 完 , 今 日 又 要 再 番 學 , 不 過 今 日
冇 搭261, 走 左 去 搭521P, 我 係7:25去 到 總 站
, 見 到 一 大 班 人 排 隊 , 排 到 出 馬 路 , 心 諗 上 唔
到 車la, 點 知 原 來521同521P係 一 齊 排 既 , 我 上
左 架603, 開 車o個 時 已 經 係7:32, 而 架 上 有95%
滿 , 之 後 去 到 景 峰 , 有 兩 個 小 學 生 話 點 緊 唔 入
井 財 街 , 好 明 顯 係 冇 睇 清 楚 就 上 車la, 之 後 架
車 一 直 碌 啊 碌 , 碌 到 去 杯 渡 路 , 點 知 架 車 轉 彎
有d人 問 , 咦 唔 係 直 接 去 市 中 心 咩 , 之 後 架 車
兜 番 上 屯 官o個 面 , 已 經 用 左 成 四 個 字la, 去 到
市 中 心 站 已 經 係7:56。 嘩 , 好 彩 今 日 唔 駛 番
早 , 唔 係 就 遲 到 。 我 諗 呢 架 車 同 小 巴 同261冇
得 爭la, 慢 成 咁~~~

之 後 放 學 , 我4:45去 到 市 中 心 站 , 一 黎 就521
同521P打 孖 上 , 竟 然 係 二 十 多 個 人 , 得 十 個
唔 夠 上 左521P, 其 它 上 晒521, 我 就 上 左521P
, 原 來 又 係603, 跟 住 兩 架 車 一 齊 開 , 去 到 呂
明 才 , 又 係 一 大 堆 人 上 左521, 而 有 個 人 走 黎
問 , 間 車 同 唔 同521架 , 司 機 話 一 樣 , 跟 住 有
十 多 人 上 車 , 之 後 因 燈 位 問 題 比 架521走 左 ,
所 以 之 後o個 幾 個 站 都 冇 人 上 , 到 左 疊 茵 庭 個
燈 口 , 個 司 機 見 綠 燈 左 好 耐 , 於 事 以 慢 速 碌
過 去 , 過 左 之 後 個 轉 彎 燈 口 又 綠 左 好 耐 , 於
是 個 司 機 以 為 會 黃 燈 , 所 以 停 車 , 但 停 左 之 後
個 燈 仲 係 綠 , 所 以 個 司 機 又 踏 油 門 轉 入 富 泰
但 一 踏 油 門 個 燈 又 轉 黃 , 個 司 機 都 照 博 , 好
彩 冇 事 , 我 諗 個 司 機 好 明 顯 係 第 兩 度 調 黎 ,
唔 熟D燈 位 。 不 過 呢 程 都 只 係 用 左15MINS。

S3M3/DL2504Article B2:Re: 今日64k半程一遊
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=334&a=1
回應/Replies:


|1|

> Agassi said:
> 今 日 同 一 個 人 吵 完 後,佢 行 得 好 快 走 左,很 唔 開 心(not the first time)
> 4點9,一 個 人 行 行 下,想 搵 巴 士 搭,走 去 搭64k入 上 村
>
> 落 左 車,一 個 人,行 入 去,見 到 狗,有d驚,好 彩 係 唔 踩 人 的 狗
> 先 入 拆 車 場,問 過 中 國 人 後,比 我 參 觀,? 面 除LV2,5外
> 只 得 架DM未 拆..
>
> 之 後 去DL1個 場 個 門 口,有 個 幾 後 生 的 泊 緊3bl入 去,我 在 門
> 口 影,佢 話 唔 好 網 上 公 開.因'手 羅'位 影 相,我 問 佢 行 入 場 影1,2張,佢 批 准,並 再 三 叮 囑 唔 好 網 上 公 開.
>
> 可 能 我 一 個 人 冇 乜 殺 傷 力,佢 地 都 冇 乜 唔like
>
> 今 日 都 係 第 一 次 搭DM trident...

我 想 問 下 佢 地 叫 你 唔 好 公 開 甚 麼 上 網?
去 上 村 的 經 歷 或 是 係 上 村 影 的3BL相?

Article 2: (Request 1)

> ~The excellent bus‧#1361~ said:
>
> 你 知 呢 排 上 村D負 責 人 唔 係 好
> 歡 迎 我 地 呢D巴 迷 入 去 架 啦 ,
> 今 次 俾 佢 影 相 已 經 算 好 啦 !
>
> P.S.Agassi, 睇 開D啦 !^_^
>
> ~The excellent bus‧#1361~


佢 話 唔 好 公 開d相,若 你 們 想 看,icq我 都ok..
這 些 相 冇 人 地 果d咁 有 價 值..
今 日 去 都 幾 順 利,只 係 驚 狗
Article B3:Re: 沙田一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=335&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 港 樂~ATR42+3BL163 said:
> 沙 田 廠 是 否 已 經 冇o西 兩 軸 車 呢?
> 如:BL,M
> 先 謝
> ATR42

M冇 左 成 三 四 年
BL冇 左 半 個 月 左 右

Article 3: (Request 1)

> 橙 色 快 速 E22A Rapid said:
>
> 自23/12/2001 81k變 做 全 冷 後,
> 基 本 上 沙 廠 無 兩 軸 非 空 調 巴 士
> (訓 練 巴 士 除 外)
>
> PS:條 問 題 二 板 問 會 好o的

城 巴19,開 蓬 巴 士
仲 有 單 層AA,AM!

笑~^^happy new year

Article 3: (Request 2)

AA 同 AM 都 還 可 以...
19 同 開 蓬 巴 幾 時 過 檔 沙 廠... -_-??

Article 3: (Request 3)

係 。 已 經 冇o西 。 ( 只 限 沙 田 廠 的 車 )
Article B4:唔知係米巴迷做的?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=336&a=1
回應/Replies:今 日 跟AM車 入 機 場 工 作, 回 程 時 見 到 有 輛 賣 給
機 局 的 前 中 記LV49路 線 牌 掛 上'順 利 619'!而 且
係 九 記 的 紅 底 白 字 膠 牌.......,唔 知 係 米 巴 迷 做
的?

一 個 新 巴84M搭 客Article B5:您地認為?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=338&a=1
回應/Replies:


|1|

您 地 認 為 :

1)邊 個 室 外 總 站 最 好 影 ?


2)邊 個 室 外 總 站 最 多 車 影 ?


3)邊 個 室 外 總 站 最 大 ?

4)邊 個 室 內 總 站 最 好 影 ?


5)邊 個 室 內 總 站 最 多 車 影 ?


6)邊 個 室 內 總 站 最 大 ?

_________________


Scania2800 KJ1502 ~ 天 水 圍 。 丰


Article 5: (Request 1)

> 1)邊 個 室 外 總 站 最 好 影 ?

佐 碼 、 美 孚 、 天 水 圍 市 中 心 、 元 朗 西 、 坑 口 北
> 2)邊 個 室 外 總 站 最 多 車 影 ?
天 水 圍 及 佐 碼

> 4)邊 個 室 內 總 站 最 好 影 ?
藍 灣 半 島 、 沙 田 市 中 心

> 5)邊 個 室 內 總 站 最 多 車 影 ?
同 上 , 沙 田 中 途 線 多 得 很
Article B6:請問甚麼是'跟車'?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=339&a=1
回應/Replies:


|1|

今 日 在 白 田 等 巴 士 , 聽 到104的 司 傅 講 , 話 成 日 有 一 個'乜X野'
巴 迷 跟 車 , 一 跟 可 以 跟 足104成 日(上 午+下 午)。
佢 地 仲 話 呢 條'X腸'好 煩 , 都 唔 明 為 何 佢 可 以'跟 車'跟 足 成 日 。

小 弟 知 情 淺 薄 , 請 問 甚 麼 叫 跟 車?

Article 6: (Request 1)

跟 車 通 常 係 指 側 側 膊 唔 俾 車 錢, 或 者 同 司 機 扮 熟 俾 少
車 錢 而 搭 巴 士. 一 般 跟 車 者 都 係 坐 司 機 對 面 個 橫 位.
希 望 在 車 程 中 能 夠 同 司 機 傾 偈, 從 而 探 取 所 謂 獨 家 機
密 猛 料, 再 在 朋 友 間, 網 友 間 耀 武 揚 威 一 番.
Article B7:Re: 愛駒:GR9096+一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=340&a=1
回應/Replies:


|1|

> 黃 冠 忠(Paul)- 藍 油 使 者 said:
> 一 如 所 料:我 當 了 藍 油 使 者,進 駐62X!
>
> 另 問 它 還 走 甚 麼 路 線?


GR9096落 地 第 一 個 任 務 -
44M第 一 代 冷 車 掛 牌 ,
同 陣 仲 有GR8689。

Article 7: (Request 1)

261

JS6058
Article B8:重貼: 城巴訪問(3/2001)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=341&a=1
回應/Replies:


|1|

本 文 曾 於tempbdb張 貼

城 巴 訪 問
日 期:二 零 零 一 年 三 月
地 點:上 環 德 輔 道 西 九 號 十 三 樓 城 巴 有 限 公 司
開 始 時 間:下 午 三 時 正
結 束 時 間:下 午 四 時 十 五 分
訪 問:劉 慧 瓊 小 姐 (城 巴 企 業 傳 訊 經 理)

1) 介 紹 城 巴 公 司 架 構

業 務
專 利 部 、 非 專 利 部
專 利 部 分 專 利 一 部 及 專 利 二 部
專 利 一 部: 91, 93, 94年 接 手 前 中 巴 的 港 島 區 路 線
專 利 二 部: 96年 投 得 的 機 場 路 線
非 專 利 部 包 括:
1) 租 賃
2) 合 約 服 務 如 海 洋 公 園 、 香 港 教 育 學 院 、TVB接 駁 巴 士
3) 過 境 路 線(收 縮 至1-2條 深 圳 路 線)
4) 屋 村 巴 士 線

管 理By Function


2) 部 門 之 間 如 何 合 作, 會 否 有 定 期meeting研 究 公 司 問 題?

Formal- By Project
Everything needs 工 程 部,車 務 部 合 作 及 支 援. E.g.新 巴 士 線 需 要 司 機 及 巴 士, 其 他 部 門 亦 要 支 援.


3) 制 定 決 策 時, 是 部 門 自 行 制 定 還 是 由top management 定 下, 然 後 由 部 門 執 行?

有2個 branch, 一 個 是 policy branch, 另 一 個 是execution branch
top management訂 下policy, 然 後explain to manager, 由manager 想 辦 法 執 行


4) 城 巴 的mission?

以 合 理 的 價 錢 提 供 優 質 的 巴 士 服 務
everything是 圍 繞 著 這mission去 做
要 提 供 最 優 質 的 服 務, at the same time, 收 取reasonable的 價 錢, 所 以 要 utilize 工 程 部 及 車 務 部 的resources


5) 未 來 發 展, 如 對market share 和 profit 的 憧 憬?

以 前 很 有 憧 憬, 因 為 我 們 如 有innovative或 好 的ideas, 就 可 以 向 政 府 申 請, 然 後 去 做
但 現 在 有 很 多 的 制 抓, 很 多 事 運 輸 署 也 不 批 准 去 做. 因 為 運 輸 署 已 表 明 以 鐵 路 為 主, 而 巴 士 只 是 輔 助, 我 們 的 發 展 空 己
縮 窄. 如 他 們 的policy 要cut巴 士 班 次, 如 在 中 環, 去 解 決 環 境 污 染 的 問 題.
對 於 巴 士 發 展 越 來 越 縮 窄, 因 此 要 在 產 品 方 面, 要 加 多 多 元 化 與 增 值 去 吸 引 乘 客, 但 發 展 新 線 的 機 會 是 少 一 些, 但 並 不
是 冇. 我 們 亦 一 直 看 著 有 什 麼 新 區 發 展, 但 現 時 有 新 區 發 展 是 由 政 府 提 出 有 巴 宜 服 務 的 需 要, 然 後 讓 巴 士 公 司 去 投 標,
贏 了 才 有, 和 以 前 不 同, 現 在 要 政 府 批 準 發 展, 才 可 以 做.


6) 除 政 府 因 素 外, 有 冇 其 他 外 在 因 素 如 油 價 等, 影 響 你 們 的 決 策?

很 多 方 面, 最 大 的 是 政 府, 要 經 運 輸 署approve, 因 即 使 是 搬 十 呎 巴 士 站 亦 要 得 到 運 輸 署approve, 所 以 最 大 的constrain是
government policy.
油 價 可 以 同 油 公 司negotiate, 因 為 油 價 只 會 影 響cost, 而 不 會 影 響policy. Policy & mission 是 引 入 優 質 巴 士, 設 施. 在 這 方 面
的constrains可 以 和suppliers傾, 如 以 前 冇 低 地 台 巴 士, 但 這 一 切 都 一 定 要 政 府 批 准 去 做, 才 可 以 傾.


7) 你 們 的 巴 士 供 應 商 只 集 中 在 兩 至 三 兩 間 巴 士 製 造 商, 你 們 的 關 係 如 何?

我 們 也 不 想 集 中 在 兩 至 三 間 巴 士 製 造 商, 也 想 搜 羅 多 一 些. 但 懂 得 製 造 好 的 雙 層 巴 士 的 車 廠 只 好 兩 至 三 間, 冇 法 要 同
他 們 做. 但 現 在 有MAN是 好 消 息, 增 加supplier, 加 大 了 我 們 的bargaining power, 不 會 時 常 受 到 那 兩 間 巴 士 廠 的production 限 制,
被 他 們 制 抓 住, 現 在 我 們bargaining power的 亦 好 了.


8) 你 認 為 其 他 的 屋 村 巴 士 的 威 脅 如 何?

威 脅 不 太 大, 若 不 是 同 區 的 話, 不 大, 因 要 運 輸 署 批 准. 威 脅 是 來 自 同 區 更 便 宜 的 專 利 巴 士 線.


9) 鐵 路 對 你 們 有 幾 大 影 響?

政 府 保 護 他 們. 如 是 自 由 競 爭, 各 有 優 點. 我 們 有 很 多 優 點 是 他 們 冇 的. 例 如 可 以 去 好 多 地 方, 而 他 們 只 是 直 線(within路
軌), 如 市 民 需 要(貪)方 面, 必 會 選 巴 士, 尢 其 在 將 來 的 東 鐵 及 西 鐵, 價 錢 方 面 一 定 不 能 與 巴 士 競 爭, 同 埋 平d. 而 在 將 來 西
鐵, 東 鐵, 價 錢 不 能 和 巴 士 鬥, 而 政 府 知 道 這 些 事 實,所 以 不 批 準 巴 士 行 長 途 線 出 九 龍.
巴 士 服 務 不 斷 提 升, 所 以 地 鐵 過 海 線 載 客 量 下 跌 的 其 中 一 個 原 因 是 因 為 巴 士 服 務 提 升, 價 錢 平 過 他 們 和 方 便 過 他 們.


10) 運 輸 署 現 時 看 巴 士 數 目 很 緊, 你 們 一 方 面 不 能 隨 便 增 加 巴 士 數 目, 另 一 方 面, 面 對 港 島 區 市 民 對 巴 士 服 務 需 求 的 提
高, 面 對 這 兩 難 局 面, 你 們 會 怎 樣 做?

要 好 看 數 據. 以 前 巴 士 是 先 有 服 務, 自 然 有 客 人, 然 後 才 去 吸 引 客 人. 現 在 運 輸 署cut所 有 經 中 環 的 巴 士 班 次(尢 共 是 非 繁
忙 時 間), 如 要 加 車, 不 是 不 可, 但 要 有 足 夠 數 據 去 證 明 班 班 車 也 滿 客.


11) 如 要 開 新 線, 運 輸 署 會 否 好 輕 易 批 準 加 車, 還 是 會 在 現 有resources中 掉 配?

要 在 淘 島 區 拿 車. 因 的 們 的 車 隊 數 目 已 被 鎖 死, 一 部 也 不 能 加. 如 有 新 線 或 另 一 條 線 要 加 強 服 務, 就 要 在 周 圍 拿 車, 這
裡 拿 一 架, 那 裡 拿 一 架, 而 亦 要 不 會 太 大affect原 本;那 班 乘 客, 例 如 在 這 裡 拿 兩 分 鐘 就 不 太 覺. On now就 是 這 樣 掉 來 掉 去.


12) 接 上 題, 政 府 這 些 措 施 會 否 影 響 了 你 們 的 盈 利?

暫 時 冇. 盈 利 仍 然 是 很reasonable, 幾 好. 因 為 我 們 的service keep得 幾 好, 冇 下 降. Good service level, 客 人 自 然 會 鍾 意 搭 車, 可 能 因
為 呢 幾 年 經 濟 差, 巴 士 平d, 可 能1)like 搭 平d的 交 通 工 具, 2)又 可 能 是 因 為 呢 排 經 濟 又 好 番d, 市 民 多 左 出 街(真 是 不 知 道). 但
載 客 率 是 一 直 都 上 升, 冇 下 跌 到.


13) 關 於 你 們 的 車 隊, 你 們 在93-94年 接 手 中 巴 路 線 時, 你 們 買 了 很 多 新 巴 士, 全 都 是 非 低 地 台 巴 士, 但 現 時 低 地 台 巴 士 已
成 巴 士 的 基 本 規 格. 面 對 運 輸 署 不 批 准 你 們 買 新 巴 士, 但 舊 巴 士 的 車 齡 又 很 短, 不 是 換 車 的 時 侯. 這 樣 再 過 多 三 四 年,
你 們 低 比 例 的 低 地 台 巴 士 比 例 會 否 不 能 滿 足 乘 客?

只 是 某 部 份 的 乘 客. 但 這 是 不 能 夠 改 變, 我 們 只 有30所low floor, 但 只 是 政 府 不 批 准 買 車, 如 可 以 買 車, 必 定 是 低 地 台 巴 士.


14) 是 否 如 要 買 新 車 就 要 將 舊 車 賣 走?

Get more, 因 為 不 會 太 快replace. 五 至 六 年 車 齡 的 巴 士 現 在 全 面 翻 新, 想 回 到mission, 提 供 優 質 的 巴 士 服 務, 不 想 巴 士 殘, 讓
客 人 上 了 我 們 的 巴 士 好 像 上 了 架 舊 巴 士 一 樣.


15) 油 價 可 以negotiable, 共 實 是 怎 樣?

專 利 油 是 免 稅 的. 我 們 純 是 同 油 公 司 傾, 引 入 超 低 含 硫 柴 油 是 很 貴, 同 他 們 傾 了 很 久, 等 到 最 合 理 時 才 引 入. 因 為 要 看
住 成 本, 如 要 引 入 新 油 而 要 加 價 我 們 就 不 想.


16) 面 對 競 爭, 如KMB 及NWFB, 你 們 有 什 麼 優 勢? 除 了 去 到 很 多 地 方.

做 一 些 他 們 做 不 到 的 東 西, 如 很 快 引 入 八 達 通, 看 準 市 場, 全 面 空 調 化, 另 兩 間 做 不 到. 有 時 做 一 些 貢 獻 社 會 的 事, 如 老
人 一 元 搭 巴 士, 但 我 們 並 不 是 想 爭 客, 只 是 想 嬴 口 碑 來.
車 長 的 訓 練 亦 很 重 要, 如 車 長 提 供 的 服 務 是 好, 客 人 亦 喜 歡 搭 城 巴.


17) 除 了 競 爭 外, 三 間 巴 士 公 司 亦 一 齊 合 作, 如 環 保. 除 了 環 保 外, 在 其 他 方 面 有 冇 合 作 的 機 會?

很 多. Resources 運 用 的 問 題, 有 合 作 的 空 間, 如 在 多 媒 體 的 設 施(multimedia), 我 們 和KMB合 作, 多d人 參 與, 同suppliers的bargaining
power大d, 同 埋 有economy of scale. 自 己 一 個 人 做 不 如 集 資 一 齊 做.


18) 關 於 訓 練 車 長, 是 什 麼 訓 練 課 程?

包 括1)駕 駛 技 術, 操 守, 駕 駛 條 例, 法 例, 2) 顧 客 服 務
一 年over 一 年 去 上class, 不 能 一 次 過 做 太 多, 輪 住 做, by cycle.


19) 你 們 怎 樣maintain巴 士 質 素?

要 乘 客 看 刑. 全 面 翻 新 巴 士 是 共 中 一 個 項 目. 由3+2座 位 改 為2+2座 位. 我 們 以 前 以 為 多d位 好d, 但 現 時customer大 件, 坐 得 好
辛 苦, 而 通 常 中 間d位 都 是 冇 人 坐 的, 所 以 要 加 闊 座 椅. 將 舊 式 巴 士 改 為 無 間 斷 燈 光, 提 高 照 明 度. 內 寵, 地 版, 座 椅 也 是 全
新.
引 入 新 巴 士, 新 設 施, low floor, 方 便 很 多 人, 不 單 只 是 傷 殘 人 士, 還 有 老 人, 帶 著 子 女 的 母 親.
引 入 八 達 通, 我 們 一 早 就 看 得 出 香 港 人 鍾 意, 所 以 在 半 年 內 已 全 線 裝 設, 不 需 去 等, 去 看 市 場 接 受 與 否. 在98年 已 全 線 空
調 化
在 巴 士 服 務 方 面, 用 巴 士 轉 乘 計 劃, 在 政 府 不 批 准 我 們 開 新 線, 但 又 要 有 條 線 去 服 務 市 民, 就 用 巴 士 轉 乘 計 劃. 巴 士 轉
乘 計 劃 亦 是 因 為 有 八 達 通 才 做 到, 如 冇 是 做 不 到.


20) 巴 士 轉 乘 計 劃 除 了 有 優 點 之 外, 亦 有 缺 點, 就 是 不 能 提 供 一 個 完 全 點 到 點 的 服 務, 整 體 來 說 對 巴 士 公 司 是 利 多 還 是
弊 多?

在 政 府 不 批 准 加 車 和 加 新 線 的 情 況 下, 這 是 一 個 好 的 方 法. 對 我 們 來 說 亦 是 比 較 善 用 資 源, 點 到 點 要20部 車, 點 解 唔
用existing的 巴 士, 只 需 乘 客 落 車 等 一 等, 然 後 才 乘 車, 一 樣 是 黠 對 點, 只 不 過 是 阻 礙 了5-10分 鐘 的 時 間, 但 對 公 司 是 好 東 西,
因 為 資 源 運 作 得 好, 市 民 也 受 惠, 加 價 的pressure也 少 了 小 小.


21) 如 何 處 理 乘 客 的 意 見 及 投 訴?

認 真 處 理, 如 交 回 有 關 的 部 門. 是 司 機, 就 交 回 優 質 服 務 部. 是 巴 士, 就 交 回 工 程 部.


22) 你 們 和 員 工 的 溝 通 如 何?

前 線 同 事, 司 機 或 工 場 同 事 都 有 一 個 ” 勞 祺 協 商 會 ”, 他 們 會 自 選 代 表, 同 祺 方 交 談, 不 是negotiate. 他 們 的 事 都 很 鎖 醉,
如 水 潑 冇 水. 總 之 有 什 麼 想 改 善 就 會 同 佢 地 傾.


23) 會 議 幾 耐 一 次?

一 至 兩 個 月 一 次.


24) 你 們 現 在 怎 樣 開 新 線?

現 在 自 由 度 低d, 由 政 府 決 定. 第 一 之 通 常 由 政 府 話 點 行 就 點 行, 但 之 後 我 地 行 過 有feedback, 我 地 都 有development, 但 只 是
冇 以 前 咁 多. Basically, 要 有development, 要 洞 悉market是 點 樣, 要test 佢, 要 看 客 量.


25) 你 們 高 層 員 工 點 解 會 駕 駛 巴 士?

我 們 的management中 有70%是 有 巴 士 牌. 有d是 因 為 有 需 要, 如 工 程 部management level 有 需 要 要 試 車. 如 有 員 工 投 訴 巴 士, 他 們
亦 要 下 去 看 看 實 際 的 情 況, 為 何 有 這 問 題. 如 買 了 新 車 亦 要 試 試.
Operation亦 需 要 有 車 牌, Marketing , schedule and planning亦 要 行 下 條 路 線, 觀 察 行 車 時 間 是 否realistic. 當 然, 去 體 恤 員 工 困 難 亦
是 其 中 一 個 原 因.


26) 如 何assess performance, ratio去 評 估 運 作effective?

看revenue, 載 客 量, capacity %去adjust frequency, 是 吾 需 要 加 車. 如 時 時 載 客 率90%就 加 車, 時 時 得20%是waste resources, 就 拉
長frequency去save resources.


27) 運 輸 署 配 時 是 否 不 准 超 班?

是. 我 們 要 根 據schedule of service.


28) 早 前 地 鐵 高 調 加 班, 與 及 早 前 與 新 巴 及 小 巴 聯 手 的 搭 車 轉 乘 計 劃, 有 些 人 說 目 的 是 要 搶 城 巴 的 客, 你 們 會 如 何
面 對? 會 點 去maintain和increase market share?

要 有 自 己 的standing point. 穩 守 自 己 所 做 的market. 面 對 他 們 聯 手 也 冇 辦 法, 他 們group埋. 我 們 看 回 他 們 的 合 作 也 不 是 太
過parallel 我 們 的route.


29) 即 是 現 在 已 冇 路 線 重 疊 式 的 競 爭?

冇, 運 輸 署 也 重 組 晒, 重 疊 的 路 線 會cancel. 我 們 自 己 公 司 內 重 疊 的 路 線 亦 會 將2條 線 合 併 成1條.


30) 你 們 主 要 是 透 過 優 質 服 務 去maintain market share?

一 定 要.


31) 你 們 有 冇 什 麼 方 法 去 搶 新 巴 或 地 鐵 的 乘 客 過 來

冇 得 搶. 因 為price 是fixed. 班 次 亦 比 運 輸 署 的schedule of service 局 限 了. 唯 有 要 在software方 面 著 手. 要make sure車 長 的 態 度 好, 駕
駛 技 術 要 好, 巴 士 要keep到 光 光 鮮 鮮, 客 人 鍾 意, 提 供 方 便 設 施 等 這 些 外 圍 東 西. 加 多d方 便 俾 佢 地 會 鍾 意, 要 在 很 多 制 抓
中 想 一 些 東 西, 如 支 線. E.g. 如 在 小 西 灣 出 來 的 人, 70%已 在 金 鐘 落 晒 車, 很 少 人 去 中 環, 這 樣 我 們 就 開 條 支 線, 幾 班 車 只
去 金 鐘, 然 後 就 回 程, 有 幾 班 車 就 去 中 環, 這 樣 一 來 可 以 減 低 中 環 的 污 染, 又 可 以 令 有d車 可 以 快d番 去.
另 外 天 水 圍962線, 我 們 知 道 有 很 多market, 但 這market不 能afford 點 對 點service for all day. New-town的 特 色 是 只 在peak hour有 很 多
人 搭 車, 只 有peak hour 有 人 出, 一 過peak hour就 冇 晒 人, 如 果 放 全 條 線 是 很 浪 費 資 源, 所 以 我 們 就 開 條962A, 又 開 條962P, 一 條
線serve 3個 地 方, 要 這 樣invest.


32) 現 時 司 機, 巴 士 數 目 能 否fit到 市 場 需 求?

我 們 亦 收 到 很 多 市 場 需 求, e.g. 來 信 要 求 在 九 龍 開 多d線. 由 於 運 輸 署 的 政 策, 九 龍 區 就 會 俾 番KMB做, 這 個 歷 史 性 遺 下
的practice令 的 們 不 能serve 到 一 些 想 的 們serve他 的 人. 但 圍 內 的network, 我 們 會 盡 量 去 做, 因 為 我 們 不 能 加 車.


33) 你 們 面 對 競 爭, 油 價 壓 力, 加 薪, 會 令 到 成 本 增 加, how to maintain profit?

要 開 源 節 流. 要rational, 要increase efficiency, 透 過 自 願 離 職 去 減 肥. 增 加revenue source, 巴 士 廣 告 是 有 錢, 除 了 車 身, 還 看 看 有 冇
其 他 地 方 可 以 放 廣 告, 有 得 賣 就 賣. E.g.巴 士 站, 多 煤 體. 這 些 收 入 能 減 低 加 價 的 壓 力, 但 我 們 不 能 這 樣 向 乘 客 公 佈, 唯 有
向 他 們 說 是 提 供 多 元 化 資 訊 給 他 們.
增 值 服 務, 透 過advertisement support去 減 低 加 價 壓 力, 因 為 能 幫 助 收 入, 在 車 資 方 面 的 收 入 空 間 有 限, 所 以 我 們 會 想 多 一 些
非 車 資 來 源 的 收 入.


34) 在 有 限 的 市 場 增 長 空 間, 而 加 價 又 受 到 社 會 團 體 的 反 對 壓 力, 對 你 們 盈 利 的 增 長 空 間 有 冇 局 限?

要 回 到 開 源 節 流, 俾 心 機 努 力 去 做. 但 我 們 一 直 有 面 對 加 價 壓 力, 但 我 們 會 小 心 看 住 個cost.


35) 巴 士 車 身 的 收 入 是 否 一 個 很 大 的 收 入?

是. 點 解 我 們 要keep到d巴 士 光 光 鮮 鮮, 是 因 為 若 巴 士 殘 舊, advertiser 會 否 喜 歡 在 我 們 的 巴 士 賣 廣 告 呢? 定 會 揀 一 架 靚 靚 的
巴 士 賣 廣 告 呢? 其 實 這 是 一 個 大 循 環. Keep 得 巴 士 乾 淨 光 鮮, 容 人 又 鍾 意, advertiser又 鍾 意, 所 以 所 有 東 西 是 有 一
個consequence, 所 以 我 們 不 可 在 任 何 地 方 鬆 懈.


36) 你 們 除 了 在 巴 士 業 務 外, 會 否 在 其 他 方 面 發 展, 如 中 巴 一 樣?

我 們 一 向focus on core business, 這 亦 是 我 們 不 自 己 做 巴 士 站, 巴 士 車 身 廣 告 身 的 原 因, 因 這 些 不 是 我 們 的core business. 如 果
我 們 自 己set up一team人for巴 士 站, 一team人for巴 士 車 身 廣 告, 這 樣 就 會 減 少 同diverse 左 我 地 對core business 的attention. 所 以 我 地
做 回 自 己 最 熟 的business. 其 他 的 業 務 就 俾 番 其 他expert做.


37) 政 府 在 很 多 地 方 限 制 你 們, 令 你 們 的core business不 能 發 展 和 增 長, 如 果 你 們 只 能 維 持 到 質 素, 會 否 難 以 令 盈 利 有 很 大
的 增 長?

亦 要 開 源 節 流. Explore 多 一 些non-fare based revenue, 如BBI(巴 窿 轉 乘 計 劃). 透 過 八 達 通 去 做 多d marketing東 西, 如 機 場 線
用Octopus 即 日 來 回, 回 程 是 半 價, 吸 引 多d人 搭, 好 過 個 座 位 是 空 的, 不 如 收20元 半 價, 好 過 冇. 吸 引 人, instead of走 那 個 人 搭,
送 機 那 個 也 搭. 另 外 其 他 一 些 港 島 線 駁 荃 灣 線 等. 另 外 我 們 亦 和 九 巴 傾 在 東 隧 做BBI.


38) 政 府 對advertisement有 冇 限 制?

車 窗 廣 告 已 批 准extend, 希 望 市 民 冇 投 訴.
39) 回 到 機 場 巴 士 回 程 半 價, 你 們 計 過 所 收 取 的 半 價 能 吸 引 更 多 的 人, cover原 本 全 價 的lost?

E.g.一 架 車 得1個 人 的 成 本 是 一 樣, 又 要 有 車 長, 又 要 咁 多 油, 又 要 行 晒 所 有 路 程, cost is constant. 1個 人$40, 半 價 亦 有$20, 半 價
好 過0.


40) 在 環 保 問 題 方 面, 除 超 低 含 硫 柴 油 外, 現 在 你 們 的 巴 士 都 是 歐 盟 一,二 型, 但 最 新 的 技 術 是 歐 盟 三 型, 但 在 不 能 買 新
車 的 情 況 下, 會 否 改 裝 你 們 的 巴 士 達 到 歐 盟 三 型 的 標 準?

不 能 改 裝 到 歐 盟 三 型. 我 們 非 歐 盟 巴 士 就 會 改 裝 成 歐 盟 一 型, 這 叫 ” 引 擎 升 格 工 程 ”, 有80幾 部 非 歐 盟 車, 我 們 會 將 這
些 車 改 成 歐 盟1, 今 年 前 我 們 就 能 全 線 歐 盟. 但 柴 油 巴 士 不 排 放 污 染 是 不 可 能 的.


41) 你 們 想 得 到 幾 多market share?

想maintain現 時 港 島 區60%的market share.


42) 預 期profit增 長 有 幾 多

不 清 楚.


43) 會 否 和 其 他 巴 士 公 司, 油 公 司 合 作, 控 制 或 減 低 成 本?

會. 如 在 超 低 含 硫 柴 油(簽 了 合 理 價 錢), 有 可 靠 的 供 應. 但 在 共 他 巴 士 公 司 方 面, 我 們 沒 有 什 麼 要 靠 他 們.


44) 直 至1997年, 你 們 在 天 津, 北 京 市 內 有 巴 士 業 務. 你 們 在 中 國 發 展 有 什 麼 長 遠 計 劃?

看 機 會, 現 在 看 緊 有 什 麼 地 方.


45) 在 中 國 的 回 報 合 不 合 理?

開 始. 但 很 辛 苦.
46) 是 否 因 為 中 國 大 陸 市 民 的 習 慣 問 題, 如 出 街 不 搭 巴 士?

不 清 楚. 在 內 地 做 巴 士 不 容 易.


47) 你 們 會 否 在 中 國 找 合 作 顆 伴?

有. 我 們 經 常 在 中 國 找 合 作 顆 伴. 但 在 中 國 找 合 作 顆 伴 要 傾 很 多 年.


48) 你 們 面 對 香 港 的 局 限, 中 國 大 陸 會 否 是 你 們 的 發 展 路 向?

我 們 暫 時 都 是 主 力 於 香 港.


49) 香 港 和 中 國 的 文 化 不 同, 在set price的 時 候 會 考 慮 什 麼 的 因 素?

要 看 兩 方 面:
1) 要 看regulation. E.g.香 港 有 個 車 資 厘 定 的 方 法, 我 們 要 依 著 做.
2) 客 量. 客 量 多, 平d. 站 多, 如5B多 人 上 落, 一 程 有700人 上 落, 962一 上 滿 就 冇 人 再 上 車, 這 樣 就 貴d.


50) 會 否 在 中 國 大 陸joint venture?

在 大 陸 一 定 要.


51) 會 否 派 人 上 大 陸 做management?

我 們 會 派 人 上 去 做supervisor, day to day activity 就 是 內 地 人 做.


52) 對 中 國 大 陸 的 市 民 來 說, 你 們 是 新 公 司, 你 們 在 內 地 有 什 麼 宣 傳 方 法?

主 要 都 是 服 務 方 面, 他 們 那 邊 的standard是 和 香 港 一 樣 的, 如
1) 巴 士 要 光 鮮
2) 提 供 額 外 服 務, 設 施, 冷 暖 氣 去 吸 引 他 們.


53) 你 們 在 大 陸 有 冇 做research?

不 太 清 楚. 香 港 方 面 就 經 常 出 去 同 乘 客 去 傾 計, 收 集 他 們 的 意 見, 和 中 國 大 陸 不 同, 和 我 們 溝 通 的 方 法 多 的 是, 如 電 話,
e-mail, 乘 客 小 組 會 議, 我 們 出 去 同 乘 客 去 傾 計, 好 多 機 會.


54) 大 陸 發 展 很 辛 苦, 是 來 自 政 府 還 是 乘 客?

不 是. 辛 苦 是 來 自 要 說 服 乘 客 試 我 們 的 車.


55) 大 陸 市 民 還 不 能 接 受?

不 清 楚.
我 懷 疑 是 因 為 我 們 在 大 陸 的 車 是 全 新, 同 埋 有 新 設 施, 所 以 車 資 可 能 會 倖 佢 地 平 時 習 慣 的 貴 小 小.


56) 你 們 投 資 了500萬 做 無 軌 巴 士, 無 軌 巴 士 有 冇 局 限 性?

我 們 會 在 自 己 廠 做6個 月 測 試, 可 能 找 得 出 問 題. 我 們 會 看 看 成 本, 耗 電 量, 運 作 上 的 問 題. 全 世 界 是 未 有 雙 層 無 軌 電 士,
我 們 現 在 嘗 試. 做 完 測 試 之 後, 無 論 成 功 與 否, 引 入 與 否, 不 是 我 們 的 決 定, 而 是 政 府 的 決 定, 如 政 府 不 批 准, 不 能 辦, 所 以
我 們 要 說 服 政 府 這 是 可 行 的. 如 成 本 不 犀 利, technology是OK, 前 面 壞 車, 拿 走 條 電 桿 就OK, 用 朝 助engine去 行. 以 上 的 種 種 是
大 家 的questions, 亦 是 我 們 的questions. 要 透 過 這 測 試 去 找 出 問 題, 而 問 亦 題 是 可 以 解 決.


57) 除 了 環 保 因 素 外, 為 何 不 選 擇 用 歐 盟 三 型 引 擎 配 超 低 含 硫 柴 油, 而 用 無 軌 巴 士, 是 否 成 本 會 低d?

不 是. 因 為 柴 油 引 擎 始 終 是 柴 油 引 擎, 無 論 是 歐 盟 四, 歐 盟 五 亦 是 柴 油 引 擎, 亦 有 廢 氣. 唯 有 用 無 軌 巴 士 的 廢 氣 是0, 希 望
可 以push到 用, 因 為 我 們 成 千 部 巴 士 在 街, 畢 竟 是pollute到Hong Kong air, 所 以 我 們 希 望 可 以 做 到d野 去 彌 補 這 些.


58) 你 們 和 九 巴 合 作 的Road Show, 是 如 何?

細 則 不 能 公 佈.


59) 為 何 不 自 己 做Road Show?

是economy of scale. 九 巴 提 供 的 條 件 可 能 很 超 值, 我 們 是base on商 業 決 定, 是 看 什 麼 公 司, 純 是 一 個 商 業 決 定. 有 人take care這
些 麻 煩 野, 因 為 我 地 想take care of our core business, 你 又 有jetso, 我 又 有jetso.


60) 長 者 用 八 達 通 優 惠, 除 了 是 社 會 服 務, 改 善 公 司 形 象 外, 還 有 什 麼 得 益?

小 小, 很 小, 差 不 多break-even(差 不 多).


61) 短 期 內 有 冇 這 些 活 動?

會extend.
運 輸 署 已 口 頭 上agree, 現 只 等 書 面agree.


62) 非 專 利 部 的 發 展 是 否 有 很 大 的 局 限?

是. 政 府restrict屋 村 巴 士 線, 不 只 是 城 巴, 是 所 有. 因 為 是 交 通 擠 塞 和 污 染 這 兩 個 問 題.


63) 過 境 巴 士 的 發 展 是 否 亦 很 局 限?

是. 競 爭 很 大, 而 且 很 惡 性 化. Supply多 元 化, 所 以 我 地 決 定 不 做. 要 開 源 節 流, 做 一 些 商 業 決 定.


----完----

Article 8: (Request 1)

> ‧__‧1005 said:
> 你 係 唔 係 上 年 讀 中 六 架 ?
> 呢 個 係 唔 係 一 個 中 文 科 的 功 課---訪 問 名 人 的 功 課 ?

不 是 呀...是 大 學 其 中 一 科 的PROJECT, 訪 問 是 當 中 一 個
資 料 搜 集 的 途 徑. 其 實 大 部 份 資 料 在 訪 問 前 已 經 知 道, 不
過 由 城 巴 方 面 告 知 是 為 了 增 強 說 服 力 和 支 持PROJECT的 論 點.
Article B9:93M一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=342&a=1
回應/Replies:


|1|

Which is the best place take photo of rt.93M of KMB

Thanks

AD63

Article 9: (Request 1)

> 今 日 巴 士 更 環 保,Be 'HAPPY'^_^ said:
>
> Lam Tin MTR station or Kai Tin Road

藍 田 地 鐵 站 總 站 超 特 黑 喎.
Article B10:VolvoB12M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=343&a=1
回應/Replies:
「 富 豪 」B12M將 於 今 年 年 中 到 港,它 將 會 採 用12公 升 引 擎,馬 力 達420匹,最 高 扭 力 達200N/M,搭 配EGS-8電 索 波 箱 和 車 速 巡 航
系 統 。
「 富 豪 」B12M的 車 陣 同 時 具 備 升 降 功 能,可 以 向 上 升 高,向 下 降 低,向 左 跪 下,向 右 側 身,以 利 便 乘 客 上 落 巴 士 時 更 為 安
全,舒 適 和 方 便 。
資 料 來 自 今 期 《 車 王 》
Article C1:


Re: 沙 田 廠 邊 架 膠 牌3ASV有 以 下 廣 告?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=78&a=1
回應/Replies:
> 雨 夜 屠 夫2201 said:
> 沙 田 廠 邊 架 膠 牌3ASV有 以 下 廣 告:
> 右 車 身:必 活 鼻 鼾 丸
> 左 車 身:太 古 城 中 心
> 車 尾:亞 洲 電 視
JF 1809 (681掛 牌)

>
> 唔 該 晒!!
Article D1:


Re: 每日一鴨--N3
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=565&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> JF 1181 + KC 3689 said:
> 由 於 本 人 沒 有N3的 相 片,
> 故 每 日 一 鴨 今 天 暫 停 一 日,
> 敬 請 留 意
>
> JF 1181 + KC 3689

不 如 貼 幾 張 去 補 穫 好 過 啦!

JS6058

Article 1: (Request 1)

> JF 1181 + KC 3689
> Phoenix【ES6310‧S3N247】 ~ K said:
>
> 照 貼 吧 , 指 明 來 源 便 可


無 N3 , 不 如 貼 N4 或 N5 啦 :)Tonio Tse

Article 1: (Request 2)

> 沙 田 墟~HA6739 said:


>


> 睇 完 標 題 先 知 冇 相 睇 , 下 次 請 在 標 題 說 明 , 好 嗎 ?

幫 JF1181 兄 貼 張'燒 鴨'相 補 數 啦 ^o^N174 CL8753 (原 本)行 70, 但 在 獅 隧 內


著 火 , 慘 變 燒 鴨.....
Tonio Tse
Article D2:


Re: 徵求相片--東華廣告巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=566&a=1
回應/Replies:> 被 困 超 豪 陣 中 的LF242 said:


> 小 弟 徵 求 東 華 廣 告 巴 士 相 片(做project用)


> Banner or 全 車 身 廣 告 均 可.


> 小 弟 在 此 先 多 謝 各 位


沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87DArticle D3:


Re: [徵相] AMN 行 67X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=567&a=1
回應/Replies:> Peter said:


> 如 題 。


>


> Thanks.
來 源 自 某 板 友 網 頁 內 的 相 片 , 但 係 唔 記 得o左 係 邊 個 啦 。Article D4:


[徵相] 新巴新扒o既ling蓋同Trident o 既ling蓋
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=568&a=1
回應/Replies:thxArticle D5:


Re: [徵相] AMN28行67M的遺照
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=569&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 小 小 超XP (電 訊 盈 科) 19194339 said:
> 請 各 位post 你 地 有o既 相 出o黎ar, 唔 該 各 位 。

恕 小 弟 無 知 , 點 解 咁 講 ?

Article 5: (Request 1)劣 作 一 張

AP21

Article 5: (Request 2)

> AV381 / HN8357 said:


>


> 點 解 叫 遺 照 ? ?


>


因 為AMN28已 經 甩 掉67M

Article 5: (Request 3)

> 60x掛 牌---FP8167 said:


>


> 甩o左67M, 唔 代 表 佢 永 遠 唔 再 行67M。


>


> 而 事 實 上 ,60M掛 牌 成 日 會 去o左 其 他 線 。


>


> FP8167
咁 樣 似 喇 掛 , 改 自 某 板 友 o既 相 片 。


純 屬 搞 笑 , 請 各 位 唔 好 介 意 。 :P

Article 5: (Request 4)


Article D6:


Ask for photos: M,S3M@43X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=570&a=1
回應/Replies:Thanks a lot !!Article D7:


兩代的牌布
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=571&a=1
回應/Replies:

'他'都 係 我 的 第 二 代 表 車Article D8:


[貼相]276A'三'霸'
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=572&a=1
回應/Replies:

哈,273A唔 駛 行 囉!!!!!

劣 作 一 張,多 謝 觀 賞.歡 迎 討 論!

AP21Article D9:


Re: 尋圖/紙巴士:九巴白色訓練3M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=573&a=1
回應/Replies:> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:


> 上 次 我 買 左 架ABC金ML,已 經 噴 左 白 色 啦...呢 家 想 搵 九 巴d訓 廠logo貼 上 車,麻 煩 有 無 班 友 有 九 巴3M訓 練 巴 色 紙 巴 士 或 全 套logo可 以post出 來 給 我 用 用 嗎? Thx!


>


> Leslie Chan沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87DArticle D10:


Re: 【土驗速遞】Volgen AMN
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=574&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 輝 仔 said:


>


>


> 攝 於14:59。 現 時 此 車 仍 在 土 瓜 灣 驗 車 場 內 , 各 位 有 興 趣 的


> 可 快 來 影 。


>


> --


> 輝 仔

好0野 兄 台 , 咁 都 俾 你 影 到 。

Article 10: (Request 1)

哦,原 來 樓 梯 位 搬 前 左,除 鬼 面 罩 外,相 比 起2500,仲 有 咩 其 他 改 動?

Article 10: (Request 2)

新MAN'鬼 面 罩'好 樣 衰.

Article 10: (Request 3)

> HR 1918 said:
>

是 的 。 不 過 以 前 日 頭 要 番 工 , 所 以 呢 個 「 優 勢 」 對 我 來
說 冇 乜 意 義 。 今 日 係 因 為 番 屋 企 換 衫 見 工 先 俾 我 見 到 。

如 果 有$的 話 我 都 想 拉 條 線 入 屋 企 起 個server再 駁 部web
cam對 住 個 驗 車 場 方 便 下 大 家 !:p

--
找 工 中 、 下 個 禮 拜 會 去 代 三 日 課 的
輝 仔

> 張 相 係 咪0係 你 屋 企 影 落 去0架?
> 你 屋 企 可 以 望 到 土 驗 咁 正? :)
>
> HR 1918

Article 10: (Request 4)

Wai Hang Cheong can see it

巴 士 佬

Article 10: (Request 5)

原 來 去 驗 車,唔 怪 得 今 朝 見 到 佢 出 九 龍 啦
Article D11:


Re: [Photos] Qoo
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=575&a=1
回應/Replies:> 2800 (KJ1502) said:


>


>


> 相 片 質 素 差 劣,請 指 教!

今 日 下 午 佢 兄 弟 ( 395 ) 泊 左 係 賽 西 湖


相 信 準 備 行 529

小 王 子 3008Article D12:


有冇前輩有XA o既圖
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=576&a=1
回應/Replies:有 的 話 可 否 貼 上or寄 到nono0409@sinaman.com
先 謝Article D13:


[貼相]新巴廣告躉
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=577&a=1
回應/Replies:


|1|

邦 民 日 本 財 務 @ 1085 @ 680新 浪 網 @ 1087 @ 680

_________________


Scania2800 KJ1502 ~ 天 水 圍 。 丰

Article 13: (Request 1)

> 把 巴 士 留 給 自 己 said:


> 看 得 出 是 用DC影 的,是 嗎?

冇 錯 , 是 用DC影 的 !


>


>


>


> 影 成 點 呢?俾D意 見 我 呀!唔 該!

好 好 呀,我 部 機 在 夜 晚 未 必 影 到 咁 光 。


>


> hApPy2002!^^


> More??請 移 玉 步 到Digital85K過 渡 性 網 站瀏 覽 更 多 相 片!
> 新 增 更 多50系 相 片
Article D14:Re: [貼相]ATS33行265B
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=578&a=1
回應/Replies:


|1|
265系 兄 弟 線 在 昨 天 都 有 短 躉 行

劣 作 一 張

Article 14: (Request 1)

> Scania2800 KJ1502 ~ 天 水 圍 。 丰 said:
>
> 短 躉 也,非 矮 躉(33XXL比DM ATS還 要 矮!)
> 加 上 九 巴 冇 買 矮 躉 。DM ATS同DM ATR一 樣 咁 高 !

我 傻 了 , 明 明 想 打 「 短 」 字 變 了 「 矮 」 字 ,
重 複 了 , 真 離 譜 ! : P
Article D15:Re: [經典片段重溫] 每日一雞相 (三)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=579&a=1
回應/Replies:> GP7100/JE1053 said:


> 數 年 前 某 天.......


>


> 嘩! 又 多 一 部 新 廣 告 車, 廣 告 還 鬚 在 一 部 正 車 ,


> 真 的 如 某 些 板 友 所 說 : '正 上 加 正!'

97年 荔 廠 有 部 密 龍 都 有 哩 個


廣 告 , 係S3N298,FY2350.

>


> 好 了, 又 是 等 巴 士 回 家 的 時 候 , 遠 望,


> 一 部 披 上 以 上 廣 告 的 巴 士 正 向 我 駛


> 來 , 心 想 , 不 會 是 FY3686 吧 ?


>


> 結 果........


>


>


> 當 時 心 裡 不 是 味 道 , 還 以 為 FY3686 行 70 ,


> 現 在 回 想 , 這 樣 的 安 排 又 令 我 對 勝 利 二 型


> 有 多 一 點 回 憶.


>


>


> JE1053/GP7100Article D16:買少見少的大牌廂3BL--26號
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=580&a=1
回應/Replies:


DickArticle D17:2001青衣大事回顧 (三)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=581&a=1
回應/Replies:


左HF3692 @249M 中JX8314 @249M 右HH4769 @251M


249M開 線 以 來 應 該 是 第 二 新 的 巴 士


對 上 是 屯 廠KA8364 10.6米 短 豪 行249M


某 日 大 塞 車 , 青 衣 巴 士 大 混 亂 。


當 日63M 十 二 米 超 豪68X掛 牌 車


263M 10.6米 亞 記 三 叉 戟


248M AL1 DX2437


傻 機 質 數 , 算 係 緊 。Article D18:296[AA]及298E[3AV]相各一張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=582&a=1
回應/Replies:

希 望 大 家 喜 歡.Article D19:[劣作]未出牌既扒扒
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=584&a=1
回應/Replies:3ASV3
3ASV112
~The excellent bus‧#1361~Article D20:陳年舊相一
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=586&a=1
回應/Replies:DG1627@53

DG5655@63M


Article D21:陳年舊相二(8850電話?)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=587&a=1
回應/Replies:8850

裝 配 車 身 中 的ATS 1


Article D22:(抱歉!暫停服務)手機Logo For Nokia
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=588&a=1
回應/Replies:請 評 分!