20011224
巴士舊文--2001年12月24日


Article A1:


過期龍運轉廠車消息一則
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=306&a=1
回應/Replies:521 HU1110 由L(青 衣)轉 為U(元 朗)。
P.S.已 經 差 不 多 三 個 月 了 。

而 剛 復 出 的187 HT7230則 由U(元 朗)轉 為S(沙 田)。
P.S.由20/12/2001開 始 。

另 外 , 在 特 見 上 見 到 有 板 友 打 上184 HT7016
係E34掛 牌 車 , 但 我 已 經 幫 你 查 過 , 該 車 現 時
都 係 東 涌/小 濠 灣 廠 士 啤 或 兩 味 車 , 並 不 是
E34掛 牌 啊 。

2157 (T)Article A2:


24/12和31/12晚九巴98D和296D特別安排
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=307&a=1
回應/Replies:資 料 來 自 站 頭 通 告
由 於 這 兩 晚 封 路 關 係 ,98D往 坑 口(北)方 向 於 加 士 居 道 、
梳 士 巴 利 道 、 彌 敦 道 、 漆 咸 道 南 各 分 站 全 部 暫 停 使 用 。
個 人 估 計 由 尖 東 總 站 開 出 後 , 第 一 個 分 站 便 是 紅 磡 歐 化 了 。
所 以 九 記 按 排296D於 封 路 期 間 繞 經 寶 林 和 坑 口(北),
分 站 跟98D相 同 。 乘 客 可 於 佐 碼 總 站 和 加 士 居 道 南 九 龍
裁 判 處 分 站 上 車 。Article A3:


新巴81號乘客少的原因
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=308&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

我 響 港 島 東 都 住 左15年, 搭81號 巴 士 就 真 係 少 之 又 少, 查 實 我 去 銅 鑼 灣, 有81我 都 會 上, 最 多 咪 行 去......

而 近 呢 幾 年, 我 留 意 過81號 既 班 次, 發 覺 呢 條 線 有 樣 得 意 既 情 況, 就 係 永 遠 俾8號 食 住 既, 即 係 差 不 多 次 次 都 在8號 後 面
既, 而 呢 個 情 況 在 中 巴 時 代 已 經 出 現

8號 同81號 既 路 線, 有 接 近8成 係 一 樣, 搭81同 搭8號 唔 差 得 好 遠, 而 且81成20分 鐘 一 班, 果d勵 德 同 興 華 居 民 都 好 少 特 登 去 等
車 掛

而 家8號 用 單 層, 就 多 左d識 途 老 馬 唔 去 逼8號 單 層, 去 等 多 一 陣 搭81, 但 係 知 道 既 人 又 有 幾 多 丫

所 以 我 希 望 新 巴 將81號 既 班 次 改 改, 唔 好 成 日 響8號 後 面, 唔 係 既 話, 客 量 都 唔 會 有 咩 改 善 囉

DS16

Article 3: (Request 1)

> 牛 仔 褲 哥 哥 3AV90+3ASV141 said:
> 恕 我 中 文 差 , 我 唔 係 好 明 呢 段 講 乜

他 說 自 己 很 少 搭 此 線 , 但 如 果 要 去 銅 鑼 灣 而 有81到 的 話 , 他 不 計 較 要 行 路 與 否 的 問 題 而 會 上 車 。

希 望 沒 有 曲 解 原 意 。

LV116

Article 3: (Request 2)

> LV116-運 輸 大 亨 said:
>
> 一 年 多 前 , 我 為 搭 熱 狗 也 試 過...
>
>
> 81現 在 的 班 次 是15-20分 鐘 , 通 常 都 是 一 小 時 開 四 班 車 。
唔 係, 柴 灣 工 廠 區 有81??開 車 時 間 表, 大 部 份 時 間 都 開0分, 20分 和 40分 的

> 不 過8的 班 次 是81的 雙 倍 , 跟 車 的 情 況 很 難 避 免 。
> 其 實 應 該 把81西 行 在 北 角 區 的 分 站 改 到 和 主 流 線 同 站 , 因 為 現 時 的 局 面 導 致81被 孤 立(以 健 威 坊 車 站 為 例 , 絕 少 有
人 會 專 程 花 三 個 字 等81, 大 部 分 人 都 會 到 港 運 城 搭2, 2A, 8)。
This is the fatal point ah.........
>
> 81早 上 常 客LV116

Article 3: (Request 3)

81號 星 期 一 至 六 興 華 開 時 間 表:
06:00 - 08:00 @15mins,
08:20 - 16:40 @20mins,
17:00 - 18:00 @15mins,
18:20 - 21:20 @20mins,
21:30, 21:40,
22:00 - 23:00 @20mins,
23:15, 23:23, 23:30

勵 德 開 大 致 上 將 以 上 時 間 表 加 一 個 鐘.
有 時 由 中 圖 返 魚 則 魚 涌,唔 想 行 去 維 園 的 話,
我 會 就 住 時 間 在 摩 頓 台 上81.

Article 3: (Request 4)

> LV116-運 輸 大 亨 said:
>
> 我 記 得 摩 頓 台 往 柴 灣 的 時 間 表 是 一 小 時4班 或 兩 小 時7班 的 。


講 開81,你 地 知 唔 知81有 個 車 長 好 好 人?
Article A4:


Re: 新巴新聖誕特別路線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=309&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> ML29--Merry Christmas! said:
> 今 年 聖 誕 新 巴 多 了 兩 條 特 別 線 :
> N2A--耀 東 至 灣 仔 碼 頭 , 路 線 跟2A線 一 樣 , 頭 班 車 開 出 時 間 分 別 為0115(耀 東)及0230(灣 仔 碼 頭), 全 程 收 費$5.5。
> 我 覺 得N2A線 很 無 聊 , 因 為 已 經 有N8線 … …

但N2A便 宜 很 多...

Article 4: (Request 1)

> 1220─1626笨 蛋 said:
>
> 仲 有 ─
> N42罕 有 通 宵 行 走
> 唔 知 係 咪 明 搶N72生 意
N42 has already been opened on the Mid-Autumn Festival this year.
ML29

Article 4: (Request 2)

重 點 係 :N42唔 再 只 係 做 到 兩 三 點 收 車
係 由42尾 班 車 走 到42頭 班 車 左 右
Article A5:


Re: 新聞(24.12.01):乘巴士睡覺潛在危機多
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=310&a=1
回應/Replies:> 浪 淘 沙 said:


> 香 港 人 很 多 時 , 都 會 爭 取 在 乘 搭 巴 士 時 瞌 一 陣 休


> 息 一 下 。 有 專 家 指 出 , 乘 搭 巴 士 時 睡 覺 , 很 容 易


> 弄 傷 頸 部 。 遇 到 意 外 更 無 法 應 變 。


>


>


> 觀 看 新 聞 片


>


> 資 料 來 源 : 無 線 新 聞

所 以 我 從 來 也 不 會 在 巴 士 上 睡 覺, 因 為 真 係 好 危 險,


好 似 之 前 九 巴 都 叫 過 乘 客 不 要 在 車 上 睡 覺(有 錯 請 指 正)

另 外 由 於 這 原 因, 話roadshow聲 浪 太 大 而 妨 礙 乘 客 睡 覺 這 指 控 也 會 不 成 立, 因 為 車 上 不 應 睡 覺...講 下 笑o者Article A6:


想問問 S3N
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=311&a=1
回應/Replies:請 大 家 指 教 下 小 弟....
請 問 以 下S3N 有 什 麼 分 別:
S3N1 - S3N55
S3N56 - S3N90
S3N91 - S3N140
S3N141 - S3N221

除 了 使 用 的 引 擎 、 波 箱 和 載 客 量 外 , 此 四 批 車 還 有 什 麼 分 別 呢?
如 車 身 設 計 等

希 望 大 家 指 教 小 弟
勞 煩Article A7:


Re: 怪問題--為何城記M5在週日會有 特別字軌/掛牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=312&a=1
回應/Replies:


|1|

> Cello 仔 ‧ 祝 聖 誕 愉 快 said:
> 怪 問 題--為 何 城 記M5在 週 日 會 有 特 別 字 軌/掛 牌 ?
>
> 平 日M5字 軌/掛 牌--土 炮B6
> 週 日M5字 軌/掛 牌--單 層MAN
>
> 在 平 日 ,D MAN在 寶 馬 山 線 行 走 , 土 炮 行M5
> 在 週 日 ,MAN行M5,then D 土 炮 在 那 裡 ?
>
> 通 常 城 記 在 週 六 及 週 日 晚M5收 車 後 不 泊 車 在 卑 總 。
>
> 為 何 城 巴 會 這 樣 的[費 時 費 事]的 調 車 ? 有 何 用 處 ?
Many routes are like that, e.g. 85,529.
Rt.85 use 15XXs and a few 10XXs from E depot on weekdays but 9XXs, 10XXs and 15XXs(sometimes 13XXs) from S depot on holidays! However, I
found that buses from E depot were also seen on rt.85 on holidays recently.
ML29

Article 7: (Request 1)

因 為314同515呢 兩 條 假 日 線 都 需 要 土 炮
唻 行 駛 , 所 以 咪 要 調 M 5 o的 車 囉 。
Article A8:


做打工仔真不易!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=313&a=1
回應/Replies:話 說 今 日 本 人 晨 早 起 床 圍 捕 生 抽 王,結 果 成 功 影 到!
之 後 經 過 寶 琳 總 站 見 到 一 連 串 車 正 待 維 修,包 括
1.FE7245 (剛 行 完98D
2.JC7027 298E
3.DN602 95M
4.HV7287 690
5.JB2660 98D
6.JT4785 98D)

今 早 將 軍 澳 真 多 壞 車,想 做 死 人 嗎?

PS:可 惜 本 人 家 中 沒 有SCANA,故 未 能 讓 大 家 欣 賞 生 抽 王 的 相 片,SORRY.如 有 興 趣 者,請 留 下 地 址.Article A9:


Re: 為何M722=722+2M?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=314&a=1
回應/Replies:


|1|

> 暗 西~DL13 said:


> 如 題......


>


>


> 東 區 星 報 24/12/2001 P.2


>


> 暗 西~DL13

係722+M21

Article 9: (Request 1)

新 巴 的 全 名 何 時 改 了 「 新 世 界 第 一 巴 服 務 有 限 公 司 」
呀?這 篇 文 真 的 錯 漏 百 出
Article A10:


Re: [路線建議] 城巴8X分拆
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=315&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 何 韻 詩 使 團 大 使Eric said:
> 城 巴8X建 議 一 拆 為 二, 原 有8X會 改 行 筲 箕 灣 至 天 后 一 段
> 東 區 走 廊, 不 經 炮 台 山 及 北 角, 另 開 辦82X由 小 西 灣 至
> 天 后 循 環 線, 經 東 廊, 炮 台 山 及 北 角
>
> 82X 小 西 灣(藍 灣 半 島)--銅 鑼 灣(天 后)(循 環 線)
>
> 小 西 灣(藍 灣 半 島)開: 經 小 西 灣 道, 富 怡 道, 小 西 灣 道,
> 柴 灣 道, 環 翠 道, 柴 灣 道, 東 區 走 廊, 民 康 街, 英 皇 道,
> 興 發 街, 天 后 地 鐵 站 巴 士 總 站, 英 皇 道, 民 康 街, 東 區
> 走 廊, 柴 灣 道, 環 翠 道, 柴 灣 道, 小 西 灣 道, 富 怡 道 及
> 小 西 灣 道.
>
> 小 西 灣 開: 0530-0020
> 班 次: 7-12分 鐘 一 班
> 全 程 收 費: $4.40
> - 過 東 區 走 廊 後 往 天 后 $3.40
> - 天 后 往 小 西 灣 $4.40
> - 英 皇 道(書 局 街)往 小 西 灣 $4.00
> - 柴 灣 道 往 小 西 灣 $3.10
>
> 原 有8X將 改 道 及 調 整 班 次 如 下:
>
> 小 西 灣 開: 抵 達 東 區 走 廊 後, 改 經 興 發 街, 永 興 街, 英
> 皇 道 後 返 回 原 有 路 線.
>
> 金 鐘 開: 抵 達 高 士 威 道 後, 改 經 興 發 街, 東 區 走 廊, 柴
> 灣 道 後 返 回 原 有 路 線.
>
> 服 務 時 間 不 變, 但 班 次 調 整 至7-12分 一 班
> 全 程 收 費: $5.80
> - 永 興 街 往 金 鐘 $3.40
> - 軒 尼 詩 道(灣 仔 地 鐵 站)往 小 西 灣 $4.40
> - 柴 灣 道 往 小 西 灣 $3.10
Many passengers take rt.8X to get to Wan Chai Road and Leighton Road. There's no other routes except rt.8X for the residents in Chai Wan.
ML29

Article 10: (Request 1)

將8X行 車 加 快 等 於 城 記 擺 明 車 馬 同 新 記8P激 戰....

Article 10: (Request 2)

> 牛 仔 褲 哥 哥 3AV90+3ASV141 said:
>
>
> 路 線 的 確 可 以 做 到 柴 灣 有 車 去 北 角
> 但 我 不 贊 成 這 樣 做
> 而 家 都 有2X可 提 供 往 來 筲 箕 灣 銅 鑼 灣 的 服 務 啦 …
> 再 者 將 班 次 減 為7-15分 鐘 一 班
> 巴 士 一 定 會 頂 閘 , 俾 人 媽 聲 四 起

閣 下 搞 錯 了
改 道 後 的8X只 是 不 經 炮 台 山 及 北 角
與 筲 箕 灣 完 全 無 關
仲 有 我 建 議 的 班 次 是7-12分, 並 非7-15分
>
> 其 實 現 在8X 已 經 算 唔 錯
> 灣 仔 銅 鑼 灣 有 巴 士 往 返 柴 灣 西
> 無 必 要 改 啦 … …
>
> 何 必 要 分 拆 多 條 線 令 到 由 銅 鑼 灣 返 柴 灣 西 要 多 兜 筲 箕 灣 …

閣 下 搞 錯 了, 8X一 向 不 經 筲 箕 灣, 建 議 改 道 後 亦 沒 有
變 更.

Article 10: (Request 3)

> 牛 仔 褲 哥 哥 3AV90+3ASV141 said:
>
>
>
> Sorry, 睇 漏 左 「 東 區 走 廊 」 四 個 字
>
> 可 惜 往 來 柴 灣 北 角 的 班 次 由 原 本 三 四 分 鐘 改 為 七 至 十 二
> 擔 心 頂 閘 同 埋 會 俾 人 媽 聲 四 起
>
>
>
> 牛 仔 褲 哥 哥 8X is the best

8X現 時 的 班 次 已 減 至6-10分 一 班

Article 10: (Request 4)

yes, this is the OFFICIAL information from the bus stop
Article A11:


城巴對本人有關延長N182之回覆
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=317&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

較 早 前, 本 人 曾send 一 封email 給 城 巴, 有 關N182 之 延 長 至 廣 源 至 建 議
今 早 收 到 回 覆, 內 文 如 下

敬 啟 者 :

多 謝 來 函 。 我 們 已 將 閣 下 之 意 見 交 予 有 關 部 門 作 出 跟 進 。 待 收 到 調 查 報 告 後 , 我 們
會 盡 快 回 覆 閣 下 。

如 欲 提 供 更 多 的 建 議 , 歡 迎 隨 時 致 電xxxxxxxx與 本 人 或2873 0818與 我 們 的 城 巴 熱 線 服
務 代 表 聯 絡 。


城 巴 企 業 傳 訊 經 理
xxx

檔 案 編 號 :CCD/N182/xx/xxL/xx

Article 11: (Request 1)

> 何 韻 詩 使 團 大 使Eric said:
>
> 其 實 不 如N680繞 經 廣 源 仲 實 際!

如 果N680入 廣 源,會 增 加 入 車 時 間
影 響 其 他 乘 客.....

Article 11: (Request 2)

依 你 所 說,不 如 以 後 所 有 經 過 小 瀝 源 路 的 巴 士 線 要 轉
入 去 廣 源?
你 認 為 巴 士 公 司 會 這 樣 做 嗎?

Article 11: (Request 3)

> 3AV50 said:
>
> 但N680貴 好 多 喎~~
We are talking about all-night routes-- N680 vs N182, not daytime routes-- 680 vs 182. The situation is $24.6 vs $23 from Central (Macau Ferry) and both
$23 from Kwong Yuen, not $18.2 vs $15.3 from Central (Macau Ferry) and both $15.3 from Kwong Yuen.
P.S. The difference between Ma On Shan daytime tunnel routes and Shatin daytime tunnel routes is $2.9, much higher than that between Ma On Shan
all-night tunnel routes and Shatin all-night tunnel routes, which is $1.6. It looks a little bit strange.
> My Bus Homepage
> 3AV50

Article 11: (Request 4)

恕 我 英 文 不 好,可 否 講 得 清 楚 些, 我 覺 得 你 的 英 文 文 法 好 有 問 題
我 問 過 我 的lecturer, 佢 都 唔 明 你 的 意 思 係 什 麼 喎

Article 11: (Request 5)

> 3AV50 said:
>
> 我 係 講 梗N680呀...
>
>
> 唔 係 好 明 你 呢 句 講 乜:both $23 from Kwong Yuen and both $15.3 from Kwong Yuen
>
> 3AV50
Sorry, I miss many things. Let me say in Chinese:
如 果N182延 長 至 廣 源 , 那 全 程 收 費 應 只 是$23, 如 果N680繞 經 廣 源 , 那 在 廣 源 上 車 時 應 付 的 價 錢 是$23, 但 在 港 島 那
方 , 無 論 何 站 上 車 ,N182的 價 錢 是$23, 而N680的 價 錢 卻 是$24.6, 差 別 是$1.6, 不 及680和182的 價 錢 相 差$2.9那 麼 遠 。

Article 11: (Request 6)

拿...依 家 假 如N182係 上 埋 廣 源 同 假 設'威 廉'板 友 每 晚
深 宵 都 要 搭 佢 往 來 中 環,咁 同N680比 較,佢 每 晚 係
會 慳$1.6,一 年 就 可 以 慳 五 百 幾,一 世 就...
小 數 怕 長 計 喎!
(做 過 精 明 既 消 費 者 麻)

My Bus Homepage
3AV50
Article A12:


Re: 問91M轉全冷前收費
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=318&a=1
回應/Replies:


|1|

> 龍 騰 在 竹 園 said:
> 如 題, 謝 謝.

Non A/C: $3.5
A/C: $4.9

Article 12: (Request 1)

都 是$4.9
Article A13:


[路線建議] 780 及 788 重組
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=319&a=1
回應/Replies:


|1|

1. 建 議780總 站 改 往 杏 花 村

杏 花 村 開: 經 盛 泰 道, 永 泰 道, 柴 灣 道 後 返 回 原 有 路 線.
中 環 開: 經 原 有 路 線 至 柴 灣 道 後, 改 經 永 泰 道, 翠 灣 街,
順 泰 道 及 盛 泰 道.
(不 經 小 西 灣, 受 影 響 乘 客 可 改 乘788號 線)

服 務 時 間 及 班 次 不 變.

2. 788提 早 頭 車 時 間 以 配 合780改 總 站
小 西 灣 開: 頭 車 0525
中 環 開: 頭 車 0610

Article 13: (Request 1)

點 解 唔 放 在 柴 東?
Article A14:Re: [建議]K15旺角加站
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=320&a=1
回應/Replies:> u.best said:
> 往 旺 火:銘 基 書 院/旺 角 道 花 園 街 市 政 大 廈
> 回 程:旺 角 街 市
>
> 我 想 這 會 方 便 人 中 港 城/富 榮/旺 火 往 旺 角
運 吉 一 定 唔 俾,因 為:

仲 嫌 旺 角 道 唔 夠 塞 咩?

旺 角 街 市 應 該 可 以 掛...Article A15:Re: 談Turbo M & S3M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=321&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

當 年 的 康 偈Turbo M(81-88)同 埋S3M也 是 都 城 的 產 品.何 解Turbo M不 能 支 持 康 偈 的 威 力,而Turbo S3M可 以?
歡 迎 討 論.

Article 15: (Request 1)

> 祖 兒 柴 said:
>
> Gardner 6LXCT 的S3M 都 是 Turbo 的 , 未 知 閣 下 是 指 那 一 批 的 S3M 呢?
> 不 過 如 果 是 指 康 明 斯 引 擎 那 批 的 話 , 無 記 錯 因 為 底 盤 的 抵 受 能 力 因'體 積'而 改 變
> 而 且M81-88唔 再 用 康 明 斯 引 擎 不 代 表 佢 地'不 支 持'
> 呢 批 車 行 完 51 線 後 帶 來 的 問 題 相 信 和 要 換 回 吉 拿 引 擎 有 關
>
> 請 其 他 版 友 接 力.....

最 大 原 因 始 終 都 係'荃 錦 公 路'......

假 板 主 Ken

Article 15: (Request 2)

1.由 於tubro行 大 帽 山 又 上 又 落 令 到m仔 傷 上 加 傷
Article A16:Re: 獨大線 ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=322&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|
23|
24|

> 巴 士 迷 熱 門 站 網 主 ATS59 said:
> 如 題.我 的 說 法 對 嗎?記 得 有 一 批3ASV(KF牌),竟 然 全 兜 廠?不 過,近 年 兜 廠 才 獨 大,以 前,九 巴 買 十 二 米 熱 狗,兜 廠 一 部 都 冇
(3M1-3,3N24-25除 外).兜 終 於 出 了 一 口 氣 了!兜 廠 獨 大!
> 歡 迎 討 論!
>
>
> ATS59
果 批 24 架 KF 牌 3ASV 中,
有 21 架 俾 左 59x ,
照 你 所 講, 59x 豈 不 是 獨 大 線 ?屯 碼 大 家 庭
Kingcute 59M

Article 16: (Request 1)

> 269D食 柴 王7452 said:
> 天 水 圍 南 區 仲 充 斥 大 量 柴 車 喎 。
> 我 正 話 先 俾$14.5食 左 兩 碌 柴 。
>
> 何 來 獨 大 之 有?!

請 問 以 閣 下 的 定 義 來 說 , 何 謂 獨 大 , 何 謂 食 柴?
如 果 閣 下 出 生 於70年 代 , 天 天 搭 珍 寶 巴 士 ,
是 否 等 於 每 天 坐 巴 士 都 擔 住 柴?
那 麼 是 否 要 九 記 所 有 線 都 轉 用 金 車 就 叫 正 常?
我 想 到 時 候 你 可 能 會 說 金 車 廢 了!!

Article 16: (Request 2)

> 大 白 龍3AD124 said:
>
> 天 南 點 樣 食o野?
> 絕 大 部 份 的 巴 士 都 係 車 齡4-6年
> 2+2 座 位, 12米 車
> 好 多 地 方 都 係 呀
12米 車 又 點......
有 得 坐 咩?!
有 時 企 都 無 得 企 喎......

>
> 用14.5坐 車, 我 唔 知 你 是 講 緊269D定C63x
> 如 果 是269D, 你 就 極 不 知 足
C269D-11車

>
> 269D基 本 上 都 係 行 超 豪
> 用 架 舊 少 少 的 替 車 都 不 是 太 大 件 事 吧..
無 他
只 係 想 講 話 有 人 睇 唔 過 眼 天 水 圍 區 獨 大
我 極 唔 同 意 嘛
睇 我 個 名 叫 「 食 柴 王 」 都 知 其 實 我 成 日 勁 坐 舊 車 啦

Article 16: (Request 3)

咁 呢 個 係 班 次 問 題
唔 多 關 車 種 事

呢 個 題 目 的 作 者 是 以 無 金 車 為 食o野
你 話 天 南 食 緊,
咁 你 應 該 是 指 天 南 無 金 吧

Article 16: (Request 4)

好 問 題
等 我 諗 下

Article 16: (Request 5)

> ATR2 said:
> 為 甚 麼 大 家 總 不 能 忍 一 忍 氣 ﹐ 不 回 應 此 類 文 章 ﹖
> 小 一 篇 回 應 ﹐ 小 一 點 發 生 罵 戰 的 機 會 。
>
> 如 果 人 人 都 不 對 此 等 文 章 作 出 任 何 回 應 ﹐ 相 信
> 貼 文 者 過 一 段 時 間 也 沒 興 致 再 貼 這 類 敏 感 文 章 了 。
>
> 如 有 得 罪 多 多 包 涵 。

這 ? 有 幾 個 人 完 全 不 知 Nettique (網 絡 禮 儀) 為 何 物 , 才 會 貼
一 些 使 人 煩 厭 及 反 感 的 東 西 出 來 。

Article 16: (Request 6)

今 日 心 情 已 經 麻 麻,
一 上0黎 仲 見 到 篇 咁0既0野,
真 係 好 慶...

人 地U廠 獨 大 又 點 呀...
係 啦...
而 家 人 地 獨 大 啦...
開 香 檳 慶 祝 啦...
L廠 食 柴 啦...
係 咪 要 拎 荔 廠 個 阿 頭 去 遊 街 呀...
獨 大 同 食 柴 關 你 咩 事0者...
東 涌 機 場 好 日 都 唔 多 架 新 車 添 呀...
人 地 又 點 呀...
有 車 你 搭 咪 算 囉...
家 陣 係 咪 你 俾 冷 馬 價 要 你 坐 熱 狗 先,
唔 係 咪 得 囉...
人 地 兜 廠 獨 大,
又 唔 會 俾 多D錢 你 駛,
咁 著 緊 做 咩 喎...
我 唔 鍾 意 金 車 咩?
我 都 鍾 意,
但 又 駛 唔 駛 下 下 嘈 呀...
一 陣 又 爭 代 表 車,
一 陣 又 有 垃 圾 車,
而 家 又 話 要 新 車,
咁 鍾 意 車,
買 架 番 屋 企 囉...
二 百 六 萬 一 架0者...
買0左 返0黎,
你 地 鍾 意 將 架 車 分 開 兩 半 又 好,
用0黎 放 垃 圾 又 好,
將 架 車 擺 入 天 水 圍 都 好,
我 話 知 你0丫!!!!

Article 16: (Request 7)

錯 晒!K廠 個 炸KG,KH牌 豬 扒 您 點 解 釋 啊?

哦,淨 係U有 豬 扒,其 他 廠 乜 都 冇
您 當 宜 家 行 緊1A,7,9,27,42A,74X,81C,118個D野 係 乜?

以 前 淨 係 得K有 豬 扒 係 度 嘈;
K,U,S有 齊 豬 扒,L冇 又 嘈;
宜 家 到 淨 係 邊 間 廠 有 某 個 車 牌 的 豬 扒 又 嘈;

已 經 唔 係 呢 鑊 啦,之 前 又 話 淨 係K有ATS,L冇 又 嘈.
您 叫 巴 士 公 司 點 算 好?

> 記 得 有 一 批3ASV
> (KF牌),竟 然 全 兜 廠?
> 不 過,近 年 兜 廠 才 獨 大,以 前,

就 算 佢 獨 大 都 唔 關 您 事.派 車 政 策 唔 會 因 為 您 貼 篇 文
就360度 轉 變.係 西 鐵 未 通 車 前,九 記 有 責 任 去 改 善 服 務 架,
如 果 唔 係,您 地 又 嘈 架 啦.

> 九 巴 買 十 二 米 熱 狗,兜 廠 一 部 都 冇
> (3M1-3,3N24-25除 外).兜 終 於 出 了 一 口 氣 了!
> 兜 廠 獨 大!

都 唔 知 您 想 擁 九 定 反 九?唉!

> 歡 迎 討 論!

307全 日 服 務?

Article 16: (Request 8)

間 唔 中 總 有 巴 迷 會 帶 出 這 些 煽 火 的 討 論~~~~~

Article 16: (Request 9)

> EJ 4147 said:
> 咁 樣 都 叫 獨 大 , 同 樣 K 廠 D 金 巴 多 到 要 做 後 備 車 咁 唔 知 叫 乜 呢 ?

叫 超 獨 大 。

Article 16: (Request 10)

> 無 盡 悲 哀-S3N354 said:
>
> 原 來 獨 大 都 有 分 超 級,普 通 既.
> 咁 試 問 食 柴 有 無 分 食 小 柴,食 中 柴 同 食 大 柴 呢?
>
> 閣 下 的 確 對 呢 方 面 既 知 識 豐 富,仿 如 友 板 某 前 板 主 再 世 呢:p
>
> S3N354
富 豪 奧 林 比 安 有 分 普 通 同 超 級

Article 16: (Request 11)

VSO同OLYMPIAN根 本 係 唔 同O既MODEL
係 個 名 有D類 同

如 果 係 咁
雞 車 都 有 分 勝 利J型 同 勝 利 二 型
DRAGON 底 盤 又 有 分DOMINATOR 同DOMINATOR 6X2
咁 你 咪 又 有 食 柴J型,食 柴2型,食 柴6X2?
有O既 話 唔 該 逐 個TERM解 釋 一 下

PS:食 柴 都 有 咁 多 種 類,小 弟 的 確 才 疏 學 淺...

Article 16: (Request 12)

> Elvis said:
>
> 只 是 名 字 上 的 分 別 , 只 是 那 個 地 台 一 個 高 , 一 個
> 低 , 只 是 顏 色 一 個 白 、 一 個 金 , 最 後 那 又 是 一 架
> 巴 士 而 已 , 吵 來 幹 麼 ?
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/
>

我 只 係 講 比 大 家 知 : 富 豪 奧 林 比 安 有 分 普 通 同 超 級 。
超 獨 大 同 獨 大 都 係 獨 大 而 已 , 吵 來 幹 麼 ?

Article 16: (Request 13)

是 , 有 分 普 通 與 超 級 , 但 感 覺 有 甚 麼 不 同 ?
只 知 一 講 獨 大 , 這 人 根 本 無 聊 , 而 講 獨 大 有
分 超 與 不 超 的 , 還 更 加 無 聊 , 應 該 要 再 教 育
, 幼 稚 園 程 度 也 不 如

Article 16: (Request 14)

聽 聞 說 這 個 名 詞 的 人 曾 被 懷 疑 是 友 版 版 主

Article 16: (Request 15)

> 307全 日 服 務? said:
>
> 友 板 說 所 有 管 理 層 係BDB全 部 都 有ACCOUNT,
> 佢 走 黎 呢 度 搞 罵 戰 唔 出 奇 架!
>
> 話 晒 佢(GX 6XX6)係HKBDB3早 期 的 搗 亂 分 子 啦.
> 再 返 黎 搞 都 唔 出 奇 架!況 且 佢 都 被 友 板 永 久 停 板 啦.
>
> 307全 日 服 務?

正 確 一 點, 是 '前' 板 主 才 對.

Article 16: (Request 16)

> 知 道 左 城 巴 色 秘 密 的ATR217 said:
>
>
> 一 來 全 個 北 區 都 是 兜 廠, 二 來 九 巴 投 到 新 線, 所 以 兜 廠 獨 大 根 本 不 出 奇, 而 九 廠 獨 大 就 比 較 特 別, 地 方 不 太 多
K廠 有 將 軍 澳 新 市 鎮 , 所 以 有 多 些 新 車 也 是 正 常 的 。
反 觀L廠 管 轄 的 地 區 大 部 分 都 是 舊 區 , 青 衣 又 不 算 新 , 所 新 車 較 少 。
其 實 甚 麼 「 獨 大 」 、 「 食 柴 」 全 部 是 廢 話 , 大 家 都 是 九 巴 , 每 間 廠 的 新 車 多 少 有 甚 麼 所 謂 ? 新 車 分 佈 只 是 看 哪
些 區 有 多 些 新 屋 苑 。
ML29

Article 16: (Request 17)

拿 拿 拿 , 這 就 是 未 經 過 腦 部 便 出 口 的 說 話 吧

Article 16: (Request 18)

> 235Fans / HT2897 said:
>
> 你 這 樣 是 想 挑 起 罵 戰 嗎?
> 話 你 知, ' 獨 大 ' 同 ' 食 柴 ' 這 兩 個 詞 彙 唔 可 以 亂 用 的,隨 時 會 引 起 罵 戰.
>
> U 廠 食 哂 KF 扒 ; 當 年 U 廠 冇 12 米 熱 狗......又 如 何?
> 九 巴 鍾 意 如 何 配 車,關 你 咩 事?
> 這 世 界 根 本 就 沒 有 什 麼 ' 獨 大 , 食 柴 ' ,
> 這 兩 樣 東 西 只 是 某 些 crazy 巴 迷 的 無 聊 產 物.
>
> 好 火 滾 - 235Fans

呢D關 於'獨 大,食 柴'既 文 章,只 會 年 復 一 年 不 斷 出 現,
永 無 休 止.任 何 人 都 不 可 能 壓 止 的.
真 係 要 佩 服 當 年 諗 呢 兩 個 名 詞 的 人 兄,
估 唔 到 會 對 巴 士 迷 界 有 咁 大 既 影 響.

大 家 咪 當 笑 話 睇 下 就 算law.

S3N354

Article 16: (Request 19)

> U廠 何 來 獨 大 ? 拿 多 少 少 新 車 又 話 獨 大 ?
> 甚 麼 道 理 ?

敢 問 何 謂 獨 大?

Article 16: (Request 20)

哎 呀 , 自 己 說 得 出 口 的 難 道 自 己 也 不 知 道?

Article 16: (Request 21)

'獨 大' 一 詞 是 你 自 己 用 的 ﹐ 你 仲 反 問 人 家 點 解 ﹖
你 唔 係 知 道 點 解 至 用 o既 咩 ﹖

Article 16: (Request 22)

> 敢 問 何 謂 獨 大?

如 果 你 懂 得 , 可 否 稱 給 我 聽 ?

我 中 文 好 差...

Article 16: (Request 23)

同 意 。 別 人 「 直 角 」 廠 分 到 新 車 又 無 人 話 直 角 廠 獨 大 ?
有 時 做 人 不 用 這 麼 反 應 大...

Article 16: (Request 24)

大 白 龍3AD不 是 東 西 ?

Article A17:Re: 那條路線可以轉乘最多路線??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=323&a=1
回應/Replies:


|1|

> HU6455 said:
> 那 條 路 線 可 以 轉 乘 最 多 路 線 呢??(指 有 優 惠 的 轉 乘)


296A,98A

Article 17: (Request 1)

> jason969 said:
> 269D can 轉 64M,68M,68X,69M,69X,251M,263M,264M,265B,265M,269B,269C,269M,279P,
> 40X,43X,46X,46P,46S,47X,48X,49X,73X,263R,278X,273P

仲 有 以 下 路 線 ︰
269D自 己, 49P, 248P, N269
Article A18:??...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=324&a=1
回應/Replies:


|1|

???103(7561?)????????O????????
?O????????????????????O???
????O?vv????????O??????O???
??????vv????????????????v?
??......

1409 ????

Article 18: (Request 1)

> JF 1181 + KC 3689 said:
>
> 你 打 乜 野 呀??

對 唔 住 , 我 個netscape係6.1, 有 問 題 。

琴 晚 坐103(7561?), 又 坐 正 阿 伯 。 咁O岩 導 航 冇 人 坐 , 就
睇O下 阿 伯 係 咪 又 碌 車 , 結 果 都 係 。 但 係 就 聽 到 一O的 怪 聲
, 有 規 律O既vv聲 。 我 就 用 隻 耳 搵O下 係 邊 , 聽 真O的 係 引
擎 聲 , 不 過 係vv引 擎 聲 , 係 由 喇 叭 度 發 出 , 結 果 由 頭v到
落 尾......

1409 與 猛 獅 巴
Article A19:Re: 英國巴士:倫敦 ALX400 Trident 編號 一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=325&a=1
回應/Replies:


> 新 巴1081->鬆 下...抖 下... said:
> 小 弟 間 唔 中 都 有 睇 下 英 國 巴 士 homepage, 留 意 到 用Alexander ALX400車 身 既 Trident 編 號 係 'TA'。
>
> 但 係 近 排 發 覺 多 左 'TAS' 同 埋 'TAL'。 而 我 留 意 到 9.5 米 Trident 係 用 'TAS';10.3米 版 本 用 'TAL'。 不 過 'TA' 呢 個 編 號 唔 多 覺
因 為 上 述 兩 個 大 類 出 現 而 消 失 , 反 而 'TA' 開 始 混 雜 了 9.5米 及 10.3米 兩 款 長 度 的 Trident。
>
> 未 知 各 位 熟 識 倫 敦 編 號 制 度 的 板 友 可 否 解 答 小 弟 之 愚 問 呢? 先 謝! ^^'
>
> 新 巴1081(HY2053)

因 為 英 國 倫 敦 既 巴 士 公 司 , 尤 其 係Stagecoach
London, 佢 地 既 車 隊 編 排 係 咁 , 例 如 佢 地 買 左
500架Trident 10.5m(我 作 咋), 就 幫 佢 地 編 為
TA1-500, 跟 住 就 買 左100架TAS(9.5m), 佢 地
既 車 隊 編 排 唔 同 九 記 咁 編 法 , 過 左TA500之 後 ,
就 係TAS501, 唔 係TAS1咁 數 起 架 。

講 番 起London既 車 隊 分 類 , 我 又 特 別 講 兩 擔
Volvo Oympian, 點 解 ? 原 來 倫 敦 既 巴 士 公 司
既 車 隊 數 目 得 幾 百 架 , 以First Capital為 例 ,
第 一 架Volvo Olympian唔 係VN1, 而 係VN167,
如 果 再 有 呢 款 巴 士 出 牌 , 就 跟 住 上(有D似 城 記
咁 編 法)。 不 過 , 如 果 有 其 他 款 巴 士 加 入 既 話 ,
就 要 接 住 落 去 , 跟 上 一 批 出 既 巴 士 , 例 如 上 一
批 出 既 巴 士 , 佢 地 既 最 尾 一 架 係VA245, 但 係
有Dart出 牌 , 咁 樣 既 話 , 就 出DC246(舉 個 例 咋)
啦 , 如 此 類 推 。

最 後 , 大 家 要 知 道Volvo Olympian既 編 法 ,
佢 地 係 跟 車 身 名0黎 編 。
VA--Alexander bodied Volvo Olympian
VN--Northern Counties bodied Volvo Olympian

~B7R‧#396~
Article A20:問城巴問題車輛資料:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=326&a=1
回應/Replies:我 已 經 計 劃 好 寫 份 意 見 給 城 巴 , 我 需 要 以 下 問 題 車 輛 資 料 來 反 映 , 有 關 問 題 如 下 :

1.車 身 的 原 有 入 油 位 置 沒 有 更 換 車 身 鋁 板 。
2.車 廂 翻 新 計 劃 工 程 只 是 做 了 一 半 。(即 是 翻 新 得 不 完 善)
3.從 未 進 行 過 車 廂 翻 新 計 劃 工 程 。

請 提 供 有 關 車 輛 編 號 , 唔 該 各 位 !

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666Article A21:Re: 新巴對早前 M-Channel 停播的回覆
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=327&a=1
回應 eplies:> 我 係 第 一 架 新 巴~1001 said:
> 敬 啟 者 :
>
> 多 謝 您 的 郵 件 。
>
> 對 於 較 早 前 巴 士 電 視 廣 播 暫 停 一 事 是 應 東 方 魅 力(StarEast)公 司 要 求 , 有 關 詳 細 原 因 仍 在 調 查 中 。 現 時 所 有 巴 士
已 恢 復 有 關 廣 播 。 不 便 之 處 , 敬 希 見 諒 。
>
>   此 致
> 新 巴 乘 客
>
>
> 新 世 界 第 一 巴 士 服 務 有 限 公 司
> 顧 客 服 務 部   謹 啟

唔 知 你 係 咪 講 緊 上 月 尾 果 單'停 播 事 件'呢 ?

那 次 因 為M頻 道 播 放Robbie Williams既 新MTV
遭 到 投 訴 被 指 意 識 不 良 , 所 以M頻 道 決 定 當 日
停 播 及 抽 起 該MTV。 我 都 係 睇 娛 樂 版 至 知 。

平 安 夜 冇 訂 去ShermanArticle A22:Re: 九巴T1收費一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=328&a=1
回應/Replies:> 聖 誕 愉 快 ‧3AD46 said:
> 請 問 T1 有 沒 有 小 童 及 長 者 半 價 ?
Have
> 又 , 小 童 或 長 者 買 套 票 , 有 沒 有 半 價 ?
Have alsoArticle A23:Re: N2A + N38 問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=329&a=1
回應/Replies:> 聖 誕 愉 快 ‧3AD46 said:
> 1. 問 N2A 收 費 及 分 段 ( 如 有 的 話 )
> 2. N38 往 北 角 方 向 是 否 會 與 38 一 樣 行 黃 竹 坑 道 天 橋 ?

所 有N線 係 跟 番 原 有 路 線 走
N10除 外(改 行 軒 尼 詩 道)Article A24:Re: 查詢城巴私有化年份
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=330&a=1
回應/Replies:> 漢 華 . 世 冠 雙 層 低 地 台(#2800) said:
> 請 問 捷 達 是 何 時 將 城 巴 全 面 私 有 化 的 呢 ?

如 無 記 錯 , 應 是 九 八 年 初 。
當 時STAGECOACH以 每 股 作 價$1.93向 城 巴 購 買 所 有 股 份 。Article A25:Re: 城巴水塘豪
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=331&a=1
回應/Replies:> 大 白 龍3AD124 said:
> 剛 才 在 貼 圖 區 見 到 幾 張 城 巴 水 塘 豪 的 相
>
> 請 問 有 邊o的 車 開 了 水 塘?
520一 部Article A26:Re: About rt 108 questions
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=332&a=1
回應/Replies:> 巴 士 大 過 天~GY6811&KF8311 said:
> 108 0既 寶 馬 山 總 站 係 咪 同NWFB 25 一 樣??

當 然 啦 , 寶 馬 山 得 一 個 巴 總 。

> 108 全 程 需 時 多 久??

大 約40分 鐘 。

> 108 早/夜 更 車 長 工 作 時 間 是 否 短 過 其 他 線??

那 要 視 乎 不 同 路 線 服 務 時 間 的 長 短 。
108假 日 服 務 時 間 真 的 很 短 。
那 麼 車 長 工 作 時 間 會 比 其 他 路 線 短 。

> 九 龍 城 盛 德 街 影108 好 唔 好??
> 108 幾 時 開 線?????????

本 人 不 清 楚 , 對 不 起 。Article A27:Re: Car 佬可否做兼 職
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=333&a=1
回應/Replies:> 巴 士 大 過 天~GY6811&KF8311 said:
> Car 佬 可 否 做 兼 職 如 渣 的 士 等????

點 解 唔 得?
有 牌 咪 得 囉...
不 過 可 唔 可 以 做 第 二 間 巴 士 公 司...
就 有 待 其 他 人 解 答Article A28:[懷疑消息]67M(JV2129)與60M(HX9257)相 調
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=334&a=1
回應/Replies:


|1|

近 日, JV2129 都 行60M, 恰 巧 地HX9257 每 日 都 行
67M, 仲 要 係 同 一 字 軌, 所 以60M 好 可 能 又 多 一 部
MAN。


**FW1321**

Article 28: (Request 1)

> 屯 碼 大 家 庭 - 虫 said:
>
> HX 9257 車 尾 是 否 有 橙 色 的 廣 告
> 因 為 我 時 常 見 到 有 尾 橙 色 廣 告 的 ATR 在 兆 康 出 現
> 而 JV 2129 有 冇 行 60M 我 就 唔 知 了
> 所 以 對 調 掛 牌 都 有 好 大 可 能

係!
我 呢 期 成 日 都 見HX9??? 0既 車0向67M
Article A29:Re: 529 通常用咩車(小補充)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=335&a=1
回應/Replies:> 《 郵 差 叔 叔 . 頭 頭 碰 著 黑...》 said:
>
>
> 富 豪 11 米
> (即 901~104x)
>
學 校 假 期 的 話 會 用 單 層MAN
即 係 話 , 成 個 寶 馬 山 城 記 線 都 係MAN

小 王 子 3008Article A30:Re: 2001 巴士回顧
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=336&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 巴 士 大 過 天~GY6811&KF8311 said:
> 我 諗 有:
> 1.Green ATS,AP
> 2.Euro 3 超 豪
> 3.DM 全 線 退 役
> 請 接 力
愉 景 灣 MAN NL263
城 巴1041,1042

Article 30: (Request 1)

( 請 註 明 是 九 巴 的DM, 因 為 新 巴 仲 有 廿 幾 部'DM', 新 記DM全 部 退 役 或 者 可 能 是'2002巴 士 大 事 回 顧'的 事 了!!

Article 30: (Request 2)

> 希 望DA再 現26號 的ML81 said:
> 4:2800
> 5:3ASV141
> 6:K牌
> 7:巴 士 裝 電 視

1 1 ) 新 巴 多 條 將 軍 澳 南 路 線 啟 行
1 2 ) 九 巴 最 後 三 條 天 水 圍 北 路 線 啟 行
1 3 ) 城 隧 線 完 成 全 冷
1 4 ) 多 條 細 車 線 加 冷 ? 全 冷
1 5 ) 屯 門 三 條 X 線 全 冷
1 6 ) 多 個 新 總 站 啟 用9 4 8

Article 30: (Request 3)

> Albert46 said:
>
> 8. AF全 線 退 役.
> 9. 8888TH KMB BUS.
> 10. ASV投 入 服 務.

11.大 量 歐 三 超 豪 投 入 服 務
12.新 巴 新 超 豪 上 舊 牌
Article A31:Re: 10加冷
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=337&a=1
回應/Replies:> AD202 said:
> 我 想 問2f,10 幾 時 改 冷

2001 年5月28日
首 日 加 兩 部ASV
ie. KA8657, KA9938

其 後 再 加 入 四 部ASV ( 日 期 唔 記 得 了 因 為 冇 換 豬 盆)

至 現 在 有 六 部ASV 字 軌Article A32:98A及98C一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=338&a=1
回應/Replies:


|1|

我 在1500-1700於 康 盛 影 相 , 發 覺98A只 有 一 輛3ASV,其 他 冷 馬 全 以3AV/AL/ATR代 替 , 究 竟D超 豪 去 了 哪 裡?

98C的 膠 牌 都 躉(除JC7027)是 否 全 調 了 廠?現 在 的C98C掛 牌 是 什 麼 車

謝 謝

Article 32: (Request 1)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 我 今 日 去 影98A, 我 等O左 一 轉 都 冇 超 豪, 之 後 去
> 東 港 城 食O野, 先 見 到 有 部297超 豪 番 坑 口 行98A。
> 今 日98A 大 部 分 都 係 躉 。
> 結 果,我 今 日 去 坑 口, 一 部98A超 豪 都 冇 。
>
>
> **FW1321**

將 廠 派 車 係 咪 通 常 都 亂 咁 黎 ?
我 見 蛇 車 通 常 都 好 唔 穩 定 …
Article A33:Re: 那些巴士型號未測試便大量購 入?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=339&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|

> 牛 角 尖 鑽 研 會 會 長 said:
> 各 位 好,
> 如 題,香 港 那 些 巴 士 型 號 未 測 試 便 大 量 購 入?
> 就 中 巴 而 言,小 弟 想 到 的 有MC,DS,DA,LA
> MC: 雖 說 先 前 巳 有MS,但 根 本 不 大 相 同,
> DS: 所 有30部 的 車 牌 都 是 在LV1之 後,但 偏 在 其 它LV之 前
> 而 且 車 牌 是 連 續 的,可 見 是 一 批 過 的
> DA: 陳sir本 書 提 過 中 巴 嚮 九 巴 重 試 緊AL,AD是,
> 嚮 未 有 樣 版 車 測 試 就 買0左 數 部DA0黎 行5XX線,
> 用 來 打 城 巴,雖 然 中 巴 當 時 巳 又DL,
> 但 從 未 對 雙 層 冷 氣 巴 作 測 試
> LA: 大 致 同 上,中 巴 對Olympian車 系 的 測 試 只 有N年 前 的BR
> 同 樣 的 不 能 作 準 吧!
>
> 其 實 中,九 兩 巴 有 否 把 對 巴 士 型 號 之 測 試 給 對 方 呢?
> 因 為 中 巴 雖 未 曾 對DS作 測 試,但 當 時 九 巴 則 巳 有N,
> 同 樣 情 況 亦 適 用 於DA和LA...
>
> 香 港 還 有 那 些 巴 士 型 號 未 測 試 便 大 量 購 入??
>
> 祝 聖 誕 快 樂
> Adolf

S3BL算 不 算 ﹖
首 批 新 車 便 買 了105部
P.S. 祝 各 位 板 主 , 板 友 聖 誕 快 樂 ﹗
願 主 祝 福 大 家 ﹗

虹 橋 太 守 —FM5987字

Article 33: (Request 1)

九 巴 : 勝 利 二 型 , 珍 寶 ,Atlantean, 亞 比 安VT23,CH13,
VK41,VK55
( 基 本 上 七 十 年 代 之 前 有 好 多 巴 士 都 係 無 乜 點
試 過 就 大 量 購 入 。 )

Article 33: (Request 2)

KMB:DM,3AD
CMB:DM,MB
NWFB:14XX,16XX,33XXL
DL33/3325L

Article 33: (Request 3)

NWFB Centroliner 60XX
Its only purchased by KMB before NWFB buy one!

Article 33: (Request 4)

城 巴 MAN (18.260) NL262/R 囉 ,
試 都 唔 試 下 就 買 六 十 部 咯 ~~

Article 33: (Request 5)

> 269D食 柴 王7452 said:
> ......
> 兩 隻 根 本 就 係 唔 同 的 車
>
小 弟 知 道MS和MC是 完 全 不 同 的 車,只 是 想 指 出 可 從MS得 出 對MCW車 身 的 測 試,但 對MCW的 底 盤 產 品 則 毫 無 經 驗
也 許 是 小 弟 說 不 清 楚,對 不 起
>
> 我 諗 到 的 就 只 有 超 級 富 豪 係
> // 先 進 型 都 係 購 入 二 十 部 做 試 驗 的
> // 大 白 富 豪 係 經 過 中 富 試 驗 的 加 長 版
> 仲 有 的 咪 係 單 層Mitsubishi囉
> 超 短 躉 唔 知 可 唔 可 以 算 係 呢?

請 問'先 進 型'即 是 那 個 型 號 呢?

祝 聖 誕 快 樂
Adolf

Article 33: (Request 6)

AP

Article 33: (Request 7)

CVG5,6?
ALBION13/17/23?
AEC REGENT 5?
SEDDON PENNIE?

歷 史 太 遠 , 不 肯 定

Article 33: (Request 8)

> G@kei.com! said:
>
> LA 第 一 個 訂 單 只 有 五 架, 也 可 算 是 測 試 性 質 吧.
>
>
> 九 巴 買 Trident 咪 完 全 冇 試 過 囉.

ATR1唔 算 測 試 性 質??

Article 33: (Request 9)

但 係ATR1同 其 他 的 龍 躉 只 係 相 差 數 月 喎
都 未 試 真 啦

Article 33: (Request 10)

> G@kei.com! said:
>
> 九 巴 一 訂 就 訂 o左 177 架,
> 佢 試 唔 試 都 要 買o架 啦.

oic,thx!

Article 33: (Request 11)

> 沙 田 墟-Kyoko Fukada-ATR111-HZ8389 said:
>
> 3AV,
> AMN,九 巴 從 來 都 冇 試 過MAN

九 巴MAN是 城 巴 的 「 撻 定 」 貨 , 城 巴 已 經 試 完 。 故 事 實
上 只 可 說 是 「 未 經 九 巴 測 試 」
Article A34:Re: 新巴新聞稿:新巴全新「八達通巴士轉 乘優惠計劃」
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=340&a=1
回應/Replies:> Jason Lee said:


> 以 下 是 新 巴 新 聞 稿:


>


> 新 巴 全 新 「 八 達 通 巴 士 轉 乘 優 惠 計 劃 」


>


> Jason Lee

仲 有 一 組9號 轉 乘(應 該 係)Article A35:Re: 九巴繼 '九巴新旅程' 後...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=341&a=1
回應/Replies:> 《 郵 差 叔 叔 . 頭 頭 碰 著 黑...》 said:
> 九 巴 繼 在 Roadshow 推 出 '九 巴 新 旅 程' 後, 今 日
> 開 始 出 現 '親 子 九 龍 遊', 呢 個 節 目 介 紹 T1 所 行
> 經 的 旅 遊 熱 點, 而 呢 個 節 目 的 主 持 就 是 用 亞
> 視 新 重 頭 劇 - '親 子 情 未 了' 的 演 員 來 介 紹 以 上
> 旅 遊 熱 點.
> 今 日 就 講 天 星 碼 頭, 柏 麗 購 物 大 道, 玉 器 市 場
> 等... (我 唔 知 後 面 仲 有 冇 介 紹 其 他 地 方, 因 為 我
> 睇 到 呢 度 要 落 車, 睇 唔 晒 呢 個 節 目...)
>
> 【 香 港 巴 士 照 相 館 】
> 2001/12/23 更 新 :~ 城 巴 2800 @ 10 , 九 巴 '西 田 百 貨' 廣 告 BL120 @ 81K , 九 巴 BL98 @ 64K ,
> 九 巴 M45 @ 65K + '介 紹 城 巴 新 成 員 - 世 冠 K94UB 的 內 與 外'

今 日 在 佐 敦 見 到 有 部 T1 上 面 有 些 人 拍 緊 野 喎 ,
唔 知 係 唔 係 之 後 幾 集 呢 ?Article A36:有關特別所見(to 板友 BENZ 20)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=342&a=1
回應/Replies:發 覺 你 經 常(包 括 今 日)打 以 下'特 別 所 見':

3N143 DK1992 行 42A

其 實3N143是42A掛 牌,之 前 已 有 其 他 板 友
在tempbdb的 特 別 所 見 中 指 出,但 可 能 你
看 不 到,所 以 在 這 裡 告 訴 你.Article A37:一個從來沒有九巴行經的新界地方+消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=343&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

各 位 你 好 今 日 小 弟 相 同 大 家 分 享 一 下 我 今 日 的 特 見
話 說 今 日 小 弟 被 困 於 羅 湖 車 站 因 為 九 鐵 斷 電 纜 就 係
尼 個 時 侯 赫 見 九 巴 一 架S3N193,DX2813於 車 站 外 經
過,這 是 一 架 車 長 訓 練 巴 士,請 問 這 次 是 不 是 九 巴
第 一 次 有 雙 層 巴 士 駛 入 羅 湖 呢?

重 有 一 個 消 息CTB的2155於 天 后MTR在 幾 個 星 期 前
因 為 入 錯 小 巴 坑 而 把 車 頂 撞 毀(嚴 重),當 時 此 車
正 行 車E11後 準 備 私 牌 往 紅 磡KCR
特 此 報 告

Article 37: (Request 1)

曾 有 未 經 証 實 的 消 息 指 ﹐ 九 巴 元 朗 廠 的 車 長 ﹐
正 在 操 練 一 條 由 元 朗 至 深 圳 的 路 線 。

當 然 ﹐ 有 關 消 息 至 今 仍 未 確 實....

Article 37: (Request 2)

> 孖 寶 said:
>
> 係 咪 第 一 次 有 雙 層 巴 士 駛 入 羅 湖 我 就 唔 清 楚
> 但 九 巴 絕 對 有 試 過 派 車 入 羅 湖 服 務...
> 話 說1983及84年, 九 鐵 上 水 至 羅 湖 段 發 生 過 兩 次 嚴 重 意 外,
> 故 九 巴 曾 開 辦 過 兩 次73R
> 一 次 係 單 向 由 羅 湖 火 車 站 往 上 水
> 另 一 次 係 雙 向 來 往 羅 湖 火 車 站 及 上 水

咁 橋 , 今 日 在 某 站 搭 火 車 返 屋 企 , 見 到 站 內 有 張
寫 住 羅 湖 站 既 列 車 信 號 系 統 發 生 故 障 既 緊 急 通 告 ? !

P.S. DX2813(S3N193) 係 74A 掛 牌.

Article 37: (Request 3)

我 在 落 馬 洲 見 過 一 架 滿 載 人 的ads, 車 內 仲 掛 左roadshow標 誌 的 布
Article A38:81c有 冇 機 會 有 新 車 掛 牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=344&a=1
回應/Replies:81c有 冇 機 會 有 新 車 掛 牌?
另 問 沙 廠 短 期 內 會 否 有 新 車 加 入?Article A39:Re: 72X.......
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=345&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 路 雪 通 William FB8886 91498199 said:
> SOME BODY SAID 72X HV SUPER OLYMPAIN,BUT I THINK THE'RE LYING,BECAUSE TAI PO HAVEN'T GOT THE GOLD TRANING BUS!

我 識 得 個 幾 個72x車 長 都 已 經 操 左3ASV啦,上 個 月,你 不 可 不 知 啦....

Article 39: (Request 1)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 但 我 同 樣 收 到 消 息 指U廠 十 一 部KJ牌3ASV俾72X
> 喎!
>
> **FW1321**

另 外 想 問 下
KJ 2052 3ASV 是271 的 掛 牌 定 替 車
今 晚 坐73X的AD見 到 佢 行271....還 要 俾 佢 爬 頭....
因 為 太 塞 車^^

(PS:KJ2052 係 邊 部3ASV?上 網check 唔 到^^)

Article 39: (Request 2)

大 埔 中 心 前 排 都 經 常 泊 了 3ASV 的.......
而 且.....將 來 的 事 邊 個 知?.......
Article A40:尋所有於2002/01/31之前的到期死 車+3N90一問?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=346&a=1
回應/Replies:


|1|

尋 所 有 於2002/01/31之 前 的 到 期 死 車+3N90一 問 ?
(1)尋 所 有 於2002/01/31之 前 的 到 期 死 車.
(2)3N90是 那 條 線 的 掛 牌 及 問3N90的 到 期 日.
先 謝^_^!!

Article 40: (Request 1)

> Albert46 said:
>
> (2)3N90是11掛 牌.

M26---DC9418 5.1.2002
BL61--DE4413 31.1.2002
Article A41:Re: 尋以下多條路線掛牌車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=347&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 過 客!出 於 好 奇,非 巴 士 迷 又 非 鐵 路 迷 ?鞝lbert said:
> 尋 以 下 多 條 路 線 掛 牌 車
> 九 巴:
> 2C , 5D , 8 , 9 , 10 , 11D , 11K , 11X , 13M ,
2C
BL78---DE3078
BL81---DE5456
M44----DE9936
M86----EH6775
M48---DF1402
8
BL63---DE2928
BL86---DE6317
BL93---DE5491
BL79---DE3104
M49----DF2119
M50----DF781
M51----DF956
M43----DE8745
BL85---DE6127
17
BL/M---代DE2717
BL54---DE4044
BL61---DE4413
BL62---DE3528
BL72---DE2569
BL77---DE2889
BL88---DE5569
BL89---DE5655
BL102--DG2249
18
BL74---DE3018小 弟 代 表 車
M31----DE6718
BL59---DE4314
BL68---DE3414
M/BL---
13M
BL97---DG1457
ADS----代DE6127
ADS102-GU362
45
M32----DE7101
M53----DF1769是 不 是 甩 了 掛 牌
46
ATS4
ATS5
ATS6
ATS49
ATS50
ATS99
M/BL/ATS/ADS代M79--DH2408
21
ADS203
ADS204
ADS205
ADS ---GU362
ADS------GU657
ADS------GU2276
S3BL----DR2006
> 17 , 18 , 21 , 45 , 46 , 87K , N260 , N269 , N270 , N271 , N281
> 希 望 大 家 能 夠 解 答 以 上 掛 牌 車 資 料
> 多 謝 解 答!

Article 41: (Request 1)

> 龍 騰 在 竹 園 said:
> 九 巴11K線 掛 牌:
>
> ADS170 ( HA9354 )
> ADS171 ( HB413 )

呢 兩 架 車 已 經 入 左 沙 廠 , 今 日 分 別 行284及80M

> ADS218 ( JC2943 )

呢 架 都 入 左 沙 廠 , 今 日 行299

> 不 過 近 日 已 經 有 兩 部H牌2+2AV每 天 全 日 行 走11K線,
> 相 信 已 經 有 部 份ADS甩 牌.

Article 41: (Request 2)

你 可 以 去hkbus.uhome.net看 看

P.S.有D路 線 資 料 可 能 好 長 時 間 都 冇 更 改, 所 以 你 要 留 意
該 路 線 最 後 更 新 時 間 。

**FW1321**
Article A42:九巴十米兩軸車問 題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=348&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|


九 巴 的 十 米 兩 軸 車 現 在 尚 有 多 少 架?用 這 些 車 之 路 線 , 當 它 們 全 部 退 役 後 , 會 用 什 麼 車 代 替 ? 尤 其 是77k,45,46。

Article 42: (Request 1)

> Meilleurs Voeux ~S3BL103~ said:
>
> 以 下 路 線 都 仲 有 短 熱 車:
> 7B, 8, 10, 17, 18, 29M, 30, 45, 46, 96R.
>
> ~~~Faith vs Fate~~~
> 九 巴 之 迷S3BL103

仲 有2C,13M,15A,94,99.

Article 42: (Request 2)

> 救 護 員 said:
>
> BL得 返44架 :BL54-63,65-72,74-95,97-99,102
>
> BL現 時 主 要 服 務 於 何 文 田 區 路 線 , 另 外 有15A,29M
> 94/99,96R可 能 都 有 一 至 兩 架 ,53,77K
> 45同46而 家 都 近 乎 全 冷 , 琴 日 至 見 到 一 架 冇 廠 徽 既M行45
> 都 好 耐 未 見 過 有 熱 狗 行45, 至 於77K, 都 係 全 冷 多

77k,53,8,7B等 會 唔 會 行 三 軸 車

Article 42: (Request 3)

> 聖 誕 愉 快 ‧3AD46 said:
>
> 以 九 巴 標 準 , 53 連 ADS 都 行 唔 到 ( 因 276 無 行 ADS )

but I saw CTB 11m bus at Ping Shan wor~~

Article B1:[提提您] ME11 行車証於 2/1/2002 到期~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=155&a=1
回應/Replies:如 題~(此 車 多 行76K)

--------------------------------------------------
Scania2800 KJ1502 ~ 天 水 圍 。 丰Article B2:昨天影了城巴2800和搭了T1牛河(分享 +感想)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=157&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

昨 天 小 弟 約 了GM2972、396、FY714和DE3018去 堅 尼 地 城 影
和 搭2800。 跟 住 我 們 去 搭T1牛 河 , 經 過 和 感 想 如 下:

昨 天 我 約 了GM2972十 一 時 在 華 富 , 搭47A去 堅 尼 地 城 跟396
他 們 會 合 。 我 們 一 碰 面 就 見 到 架 正 男 人 , 就 坐 了 上 去 。
那 架 男 人 在 域 多 利 道 行 得 很 快 , 二 十 分 鐘 便 到 了 堅 尼 地 城 。
去 到 堅 尼 地 城 見 到396已 在 影 相 , 而 我 亦 好 好 彩 影 到 綠 色
AP, 又 影 到 很 多 城 記 和 九 記 正 車 。 這 時 候 , 很 多 不 同 年 齡 的 巴
迷 已 在 等 候2800, 且 在 談 天 說 地 。

終 於 在 大 約 一 時 , 萬 眾 期 待 的 城 記2800出 現 , 現 場 的 巴 迷 隨 即
起 哄 。 在2800轉 入 堅 城 巴 總 那 一 刻 , 有 接 近 二 十 個 巴 迷 在 影 相 ,
車 上 的 師 傅 亦 十 分'適 做', 把 車 停 了 在 坑 外 一 分 鐘 給 我 們 影 。
搭2800的 感 覺 不 錯 , 十 分 寧 靜 且 快 捷 。 但 小 弟 認 為 上 層 的 坐 位
前 後 空 間 不 足 , 我 十 分 頂 腳 , 可 能 是 我 太 高 了 。
巴 士 在 一 時 五 十 分 到 達 北 碼 , 當 然 那 裡 也 有 巴 迷 在 捕 ,
但 是 師 傅 入 彎 很 快 , 也 極 快 開 出 , 我 想 他 們 也 很 難 影 了^^

大 約 在 六 時 左 右 我 們 去 了 尖 碼 搭T1, 到 九 龍 城 前 的 部 份 十 分 暢 順 ,
但 在 土 瓜 灣 和 紅 磡 地 區 非 常 塞 車 , 終 於 花 了 個 多 小 時 由 九 龍 城 返 回
尖 碼 。 奇 怪 的 時 , 到 了 海 逸 豪 園 架 車 換 了 師 傅 。 不 知 道 九 巴 方 面 是 否
以 海 逸 豪 園 作 為 真 正 的'站 頭'呢?整 體 來 說 , 九 元 四 角 的 車 資 確 是
非 常 超 值 , 最 適 合 情 侶 談 情 、 朋 友 相 逢 、 巴 迷 遊 河 等 。 而 我 們 搭 乘
的 時 候 是 夜 晚 , 全 架 車 大 部 份 時 間 得 我 和GM2972、FY714, 非 常 有 趣 。
回 程 小 弟 搭269B返 家 , 那 師 傅 的 行 車 技 巧 確 是 要 稱 讚 。 行 車 快 捷 而 暢 順 ,
掟 灣 又 正 , 真 是 想 坐 到 去 天 水 圍 。

另 外 , 本 人 在 堅 尼 地 城 見 到 檸 少 , 在 紅 磡 又 見 到 他 的 代 表 車 新 巴5048行796X。
我 想 他 發 夢 也 估 不 到 昨 天 企 在 他 面 前 的 就 是 跟 他 敵 對 的 我 。
本 人 依 稀 記 得 他 昨 天 和 一 個 巴 迷 談 到 新 地 筒 和 甜 筒 的 分 別 。

Article 2: (Request 1)

我 昨 天 都 有 坐2800
坐 在 下 層 車 尾
聽 聲 同AS差 唔 多,
轉 波 時o的 聲 亦 同AS一 樣

昨 天 架 車 到 站 時 無 入 坑,
而 當 乘 客 下 車 後, 關 了 門 一 會,
但 之 後 又 有 幾 個 人 下 車 咁 奇?

Article 2: (Request 2)

> Elvis said:
>
> 請 問 你 這 篇 文 是 說 你 去 遊 河 的 經 歷 與 感 想
> 還 是 你 在 諷 刺 他 人 呢 ? 我 不 明 白 , 好 好 地
> 的 一 篇 感 想 , 要 勾 回 人 家 不 好 的 事 ? 記 得
> 的 只 需 在 心 上 , 為 何 又 要 特 地 提 回 檸 少 吃
> 甜 筒 一 事 ? 究 竟 你 用 意 何 在 呢 ? 真 替 檸 少
> 不 值 , 無 端 端 被 人 提 起 過 去 的 事~_~

檸 少 和 那 個 巴 迷 的 對 話 只 是 本 文 的 另 外 小 部 分 ,
並 不 是 本 文 的 課 文 中 心 。 況 且 我 沒 有 理 由 打 一 篇 咁 長 的
牛 河 經 歷 去 諷 刺 檸 少 。 那 豈 不 是 浪 費 時 間 麼?
本 人 再 次 強 調 , 本 文 是 記 述 遊 河 經 歷 , 不 是 諷 刺 檸 少 。
而 昨 天 他 真 的 和 一 位 人 討 論 新 地 筒 和 甜 筒 的 分 別 。

Article 2: (Request 3)

我 怎 知 道 你 是 否 多 時 間 吧?

> 本 人 再 次 強 調 , 本 文 是 記 述 遊 河 經 歷 , 不 是 諷 刺 檸 少 。
> 而 昨 天 他 真 的 和 一 位 人 討 論 新 地 筒 和 甜 筒 的 分 別 。
那 這 與 你 的 感 想 有 關 係 嗎 ? 聽 說 這 是 人 家 的
私 事 , 與 你 何 干 呢?
Article B3:Re: 我的多年願望2: 80M/81K 全空調...?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=158&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 假 日 的Leo said:
> 記 得 早 在 穗 禾 苑 未 有ADS時, 見 到8A全 空 調 的 我
> 因 為 成 日 上 唔 到AM, 所 以 很 想80M全 空 調...
> 可 以 說 是 一 廂 情 願 同 沒 有 理 會 後 果 的 想 法.
>
> 之 後 有 了ADS, 又 對 車 務 多 點 認 識,
> 見 到73K, 78K, 79K全 冷,
> 就 想80M/81K消 失, 只 有C80M, C81K.
>
> 又 是 那 一 句, 做 了 很 多 與 別 不 同 的 事 情,
> 再 過 一 點 時 間, 意 識 到BL退 時 其 實 遲 早 會 全 冷.
>
> 很 奇 怪, 有 一 排(冬 天)我 突 然 性 情 大 變 專 搭 非 冷 車.
> 有 次 同 個 熟 既Lecturer 講, 佢 話 有 些 人 俾 technology
> (冷 氣)包 圍 得 奈 就 會 想'逃 走'...我 果 然 是 這 種 人.
>
> 結 果, 當 最 後 一 程80M-S1[注 意 現 在 的S1已 是C80M-S1]
> 無 法 開 出 時, 我 的 心 情 其 實 很 複 雜.
>
> 幸 好, 2001年12月22日, 三 部BL都 出 齊, 因 為 做 冬,
> 我 搭 了 上 穗 禾 苑 的 非 冷 氣 尾 二 車(81K-S1, 之 後 是S2).
> 之 後81K就 全 冷, 得 番C81K了.
>
> 吹 左 咁 多 水, 無 論 如 何, 我 的 第 二 個 夢,
> 同 第 一 代ADS一 樣, 也 巧 合 地 在2001年 尾 成 真...
>
> 第 三 個 夢, 下 回 再 講.


Leo兄 , 似 乎 有 樣 野 你 知 道 仲 開 心 , 就 係
沙 田 廠 近 日 多 左 三 架ADS, 包 括HA9354(好 彩 唔 係9394)
HB471同 埋 頭 先 見 到 既JC2XXX行299既M11龍

P.S:
1)ADS225好 似 上 左81K蛇 車 , 不 過GS5431就 好 似 甩 左
81M, 不 過 都 要 等 其 他 人 去 証 實 同 觀 察 多 一 排 先 可 以
肯 定
2)你 願 望 唔 通 係 食 到 車 仔 麵:P, 我 就 仲 努 力 梗

Article 3: (Request 1)

哈 哈 , 星 期 六 夜 晚 仲 以 為 尾 車 開5點 幾 。 點 知
我 六 點 九 駕 車 出 去 時 仲 見 到 有 熱 狗 行....

講 真 , 睇 了 咁 多 年 熱 狗(坐 就 少 啦)。 一 下 子 話
轉 哂 冷 馬 , 個 心 都 有 失 落....

不 過 咁 樣 又 係 話 給 我 聽 時 代 變 了 。 當 現 在 的 巴 士
迷 日 日 追 新 車 的 時 候 , 邊 個 仲 會 去 坐 / 影 舊 車?

Article 3: (Request 2)

我 是 會 影 熱 狗 , 至 少 這 些 熱 狗 日 後 都 不 會 再 見

Article 3: (Request 3)

> 假 日 的Leo said:
> HB413, 尋 日 見 仲 係K廠.
HB413今 日 行C80M-8車 。 初 時 見 倒 都 好 驚 訝 , 因 為 前 排 放 學 果 陣 仲 見 佢 行11D。

> Let me see then. 我 覺 得 有 報 站 機 既 車 上 牌 機 會 較 大.
>
想 問 下6985裝 左 報 站 未 ?

>
> 呢 樣 都 算, 不 過 我 原 本 想 講 係 巴 士 野.
> 同81K近 日 的 變 化 有'間 接'關 係...

蛋 仔 與 您 ‧ 同 步 過 冬

Article 3: (Request 4)

> 救 護 員 said:
>
> 你 都 唔 夠 我 驚 , 朝 早 坐3987落 新 城 市 , 返 屋 企 時
> 又 見 到 一 架JC牌 龍 仔 行299, 以 為 係ADS225, 睇 真D原 來
> 係 另 有 其 車 , 不 過 右 邊Banner同3987一 樣
>
> 唔 知 架HB413有 冇Roadshow,HA9354就 冇
唔 好 意 思 ,413已 經 裝 左 路 訊 通 。

>
> 裝 左 , 今 日 架 車 同5508對 調 位 置 , 三 架 元 老
> 好 耐 未 試 過 一 齊 行81K正 字 軌
>

蛋 仔 與 您 ‧ 同 步 過 冬

Article 3: (Request 5)

原 來 係HB413, 記 錯 車 牌

>
>
> Let me see then. 我 覺 得 有 報 站 機 既 車 上 牌 機 會 較 大.

HB1413成 日 做299替 車 ,7742就 替 碌 車 王
所 以 我 諗 得3987可 以 會 上 到 牌 , 不 過 最 好
9056同7835一 齊 上 埋81K, 不 過 有 冇 加 到 車
辰 到 下 個 月 至 睇 到

>
>
>
> 呢 樣 都 算, 不 過 我 原 本 想 講 係 巴 士 野.
> 同81K近 日 的 變 化 有'間 接'關 係...

我 都 係 呀 , 我 想 學 你 整 返 篇GT4502情 緣 , 點 解
ICQ講 喇:P
Article B4:108 幾問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=159&a=1
回應/Replies:


|1|

108 0既 寶 馬 山 總 站 係 咪 同NWFB 25 一 樣??
108 全 程 需 時 多 久??
108 早/夜 更 車 長 工 作 時 間 是 否 短 過 其 他 線??
九 龍 城 盛 德 街 影108 好 唔 好??

Article 4: (Request 1)

> G@kei.com! said:
> 請 到 第 二 板 繼 續 討 論.
我 咪 打0左 下 文 作 廢law
Article B5:Re: 大家影2800咁開心,聽O下我係堅 地慘況。
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=160&a=1
回應/Replies:


|1|

> 1409 與 猛 獅 巴 - 落 廣 告>.< said:
> 12月21號 , 小 弟 想 睇O下 堅 城 有 冇2800, 時 為1630。 都 預
> O左 冇 , 唔 緊 要 , 照 影 , 要 做 網 嘛 。
> 當 時 有 好 多 車 , 但 過O左10分 鐘 , 一 架 架 巴 士 走...先 係 戲
> 肉 。 企 係 一 個 得 一 架4仔O既 堅 城 , 吹 著 大 風 , 睇 見 一 堆 枯
> 葉 係 度 轉 啊 轉 。
> 架4仔 走 埋 , 強 列 季 候 風 經 殮 房 吹 入 堅 城 , 凍 到 嘔 。 見 冇
> 車 , 好 機 會 影 相 , 橫 掂 想 整MM2O既 堅 城 , 但 睇 見 堅 城 冇 車
> 真 恐 怖 。
> 好 彩 架342O黎 , 影 埋M&B先 , 都 係 上 車 啦...
>
> P.S.正 值1700, 成 班 工 友 上 車 , 未 出 西 營 盤 就 頂 閘 。
>
> 1409 與 猛 獅 巴

鬼 咩, o個 日o個 個 時 間 電 車 路 往 堅 城 方 向 有 部969車 親 人,
塞 死 晒 條 路,邊 有 車 回 龍 返 到 堅 城oY....

Article 5: (Request 1)

我 其 實 都 不 是, 2800出 了 牌 走10, 我 住 北 角 都 未
見 過, 只 是 今 天 有 空, 3:00到 北 碼 才 見 到.
Article B6:[板主] 文章離題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=163&a=1
回應/Replies:> 81c線 扒 皇 之 皇 said:
> 81c有 冇 機 會 有 新 車 掛 牌?
> 另 問 沙 廠 短 期 內 會 否 有 新 車 加 入?

請 往 第 二 板 討 論.Article B7:Re: 有關中華巴士非專利部車牌 HV6755...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=164&a=1
回應/Replies:> ARRIVA - serving Hong Kong said:
> 已 正 式 有 了 車 隊 編 號-- VC1 (Volvo Coach One)
> 大 家 要 影 就 快D!!
>
> For and on behalf of
> 中 華 巴 士
> 道 具 部 主 任
> 24.12.2001

很 早 之 前 已 經 有 人 貼 有 關中 華 汽 車 vc1 的 編 號 了 。Article B8:Re: [討論] 2800
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=165&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
> 小 弟 同 學 影+搭 過#2800, 佢 話 部 車 真 係 麻 麻 地,
> 雖 然 起 步 的 確 快, 又 寧 靜; 但 上 斜 冇 力, 連 皇
> 后 大 道 中 那 條 斜 路 都 冇 力 行, 部 車 又'浪', 根
> 本 未 係 時 候 投 入 服 務, 現 時 任 何 路 線 都 不 宜 行 走 。
>
> 我 都 贊 成#2800應 入 廠 整 下 先 才 再 出 街 。
>
> 不 知 大 家 認 為#2800是 否 太 早 投 入 服 務, 應 該 入 廠
> 整 下 呢?
>
> P.S.那 日 去 北 碼 影#2800, 它 跟 前 車 都 相 隔 很 大 距 離
>
> **FW1321**
今 早 坐 完 , 部 車ok喎(關 唔 關 司 機 事?)...
好 似 玩 過 山 車...

P.S.今 日 係 北 碼 聽 到 個 城 巴 司 機 講
渣 新 車 好 大 壓 力 , 驚 弄 花 部 車 。

Article 8: (Request 1)

其 實 好 多 唔 係 渣 自 己 車 搵 食 o既 司 機 都 係 咁 諗, 好 似 我 以
前 做 過 一 間 公 司, 出 o左 部 新 貨 車 之 後 問 邊 個 司 機 想 渣,
問 八 個 八 個 都 話 唔 制, 驚 一 整 花 少 少 就 實 畀 人 留 意 到.

有 時 o係 總 站 見 o的 司 機 接 更 時 見 自 己 用 新 車 都 會 圍 住
部 車 兜 幾 個 圈 o黎 '驗 車'.

Article 8: (Request 2)

唔 行 過 又 唔 知 有 呢 o的 問 題 o者,
問 題 係 應 該 空 載 試 多 一 陣 車 先
還 是 載 住 客 來 '試 車' o者. 但
係 空 載 情 況 下 你 所 講o既 問 題
會 唔 會 蒲 出 來?

Article 8: (Request 3)

> 大 白 龍3AD124 said:
>
> 我 坐 時,
> 被 後 兩 班 過

我 搭 普 通 豪 都 比 兩 班 過 喎

sopp

Article 8: (Request 4)

> G@kei.com! said:
>
> 可 能 係 司 機 操 車 不 足,
> 不 熟 習 新 車 操 作 所 致.

如 果 是 九 巴,
呢 架 車 應 該 會 俾 沙 廠 玩 一 排 先 出 來 行

Article 8: (Request 5)

九 記 行 「 艾 嫂 」 , 會 試 勻 部 車 至 俾 出 街 行 ,
你 睇ATR1同AP1玩 左 幾 耐 至 出 街 服 役 ?

但3ASV同AMN到 步 後 好 似 好 快 就 出 街 啦 !


Article B9:71B邊度影?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=166&a=1
回應/Replies:71B邊 處 影 ? 那 段 時 間 左 右 邊 是 正 光 ?Article B10:Re: 2,81C,671,619邊處影
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=167&a=1
回應/Replies:> 撞 車 不 死既生 抽 王3N10/DA7745^_^ said:
> 2,81C,671,619邊 處 影 ? 那 段 時 間 左 右 邊 是 正 光 ?

2: 荔 枝 角 道 轉 入 彌 敦 道 , 不 過 要 眼 明 手 快
81C: 紅 磡 車 站 , 恆 錦 街(錦 泰), 耀 安 出 站Article B11:九巴兩問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=168&a=1
回應/Replies:


|1|

由 於 二 版 程 式 出 錯 ﹐ 開 唔 到 新 標 題 ﹐ 所 以 在 此 問 ﹐ 懇 請 原 諒 。

1. 今 晚 金 車 行21係 咪 第 一 次 ﹖(好 事 出 突 然 ﹐ 所 以 影 得 好 差 。)
2. 3N10幾 時 復 出 ﹖ 今 晚 見 到 佢 行98D。

最 後 祝 大 家 聖 誕 愉 快 ﹐ 收 穫 豐 富!

好 開 心 第 一 次 影 巴 士 就 遇 到 好 多 特 車 的Peter

Article 11: (Request 1)

> G@kei.com! said:


> 當 二 板 出 現 故 障 時 此 臨 時 措 施 會 同 時 生 效.

Thank you for reminding, but I am not sure whether I am wrong for posting this thread.
Article B12:Re: 影巴士一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=169&a=1
回應/Replies:> Peter said:
> 請 問 夜 晚 影 停 定 架 巴 士 係 咪 唔 可 以 開 閃 光 燈 ﹖
>
> 多 謝 解 答 。

係 任 何 時 候 都o吾 好Article B13:tst改路建議
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=170&a=1
回應/Replies:今 晚 返 屋 企 坐271,總 站 改 左 在 佐 敦 道,very正 啦,因 為 本 人 不 是 去 尖 咀,
只 是 去 渡 船 角,[不 要 問 我 渡 船 角 是 什 麼]....271總 站 搬 左 就 一 流 啦,唔 駛 行 去 廣 東 道 或
nathan rd.
好 了,個 站 冇 物 人,第1架 就 上 到,架 車 開 出 直 去 九 龍 站 外 迴 旋 處 掉 頭,返 回jd rd就 大 排 長
龍,因 為jd rd 及nathan多 人 過 馬 路,所 以 好 塞 車,我 就 心 想

1. 為 何 不 將 一 些 北 上nathan rd 的 車 改 為 jd rd---> 廣 東 道--->眾 坊 街-->新 填 地 街-->
旺 角 道,好 似970,2,6等.....好 似970咁,有 成6架 塞 在jd rd
2. 原 本 由 彌 敦 道 右 轉 上 窩 打 老 道 如81c, 271, 70, 270a, 改 為 由 廣 東 道 直 上 渡 船 街 再 右 轉
窩 打 老 道,咁 可 以 避 開 塞 車 的jd....Article B14:Re: N60再度慘淡收場,N260大勝
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=171&a=1
回應/Replies:
> 68A常 客 said:
> 先say sorry, 二 板 話 程 式 出 錯, 惟 有 借3板 用 一 用
>
> 小 弟 在 美 孚 等N269回 家
> 眼 見N260勁 多 人 等( 今 日 派AV,AD)
> 客 量 真 係 好 平 時 勁 多
> 不 出 所 料,去 到 荃 灣 已 經 坐 爆
>
> 望 去 荃 地,多 輛KJ 3ASV 同 埋AP一 齊 等 客
> 小 貓3,4隻...
>
> N60來 年 真 係 可 以 摺 埋lu
> 慘 情
>
> 68A常 客

頭 先 送 完 女 友 返 元 朗 , 然 後 坐N269出 荃 灣 , 來 了 架 舊AD.
嘩 , 竟 然 十 分 好 客 , 有8成 滿 , 到 了 荃 灣 , 望 望 對 面 的
N60, 盡 管 站 長 不 停 拉 客 , 但 人 們 還 是 選 乘N260去 , 固
中 原 因 真 是 百 思 不 得 其 解 啦!!
Article C1:


尋所有GIGI 相機banner 0既詳 細車隊資料
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=50&a=1
回應/Replies:thx a lotArticle C2:


九巴 FB4748
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=51&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|

今 日 在 沙 田 見 到 部 FB4748(S3BL) 好 像 翻 過 油, 我 無
記 錯 的 話, 她 以 前 好 似 上 過 BANNER 廣 告(兩 邊), 請
問 是 否 呢? 以 前 她 上 過 咩 BANNER 廣 告?

P.S. 難 得 她 冇 廣 告, 我 梗 係 影 左 她 啦...

Article 2: (Request 1)

> 唔 係 砵 車 手 ~ DJ2813 said:
>
> 她 之 前 是 上 「 義 工 運 動 」 全 車 廣 告 的 , 並 非BANNER廣 告 。
>
> 她 之 所 以 沒 有 沒 有 廣 告 , 是 因 為 她 剛 完 成 十 年 大 驗COF嘛 。
> 差 不 多 所 有 接 受 大 驗 的 巴 士 之 廣 告 都 會 被 除 下 的 喇 ,
> 而 例 外 的 就 有88K之 掛 牌 車FA9671。
>
> Andrew C.K. Lam


No, 上 '義 工 運 動' 果 架 車 係 FB5764 , 非 FB4748...

Article 2: (Request 2)

FB4748兩 邊banner廣 告 係 突 破'每 日 暫 停 十 分 鐘 , 聽 聽 少 年 心 底 夢', 都 上 左 好 幾 年 了 。

P.S.既 然4748做 完COF, 那 麼4822同5764都 應 該 要 做COF, 而5764個 義 工 運 動 廣 告 都 有 可 能 甩 , 不 過 當 然 要 等5764做 完COF
出 番 來 先 知 有 冇 甩 到 啦~

沙 田 墟 ‧81c
81c資 訊 網
Article C3:


問城巴及鐵巴的廣告款式:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=52&a=1
回應/Replies:問 以 下 廣 告 在 城 巴 及 鐵 巴 上 了 多 少 款 廣 告 ?

-百 佳 超 級 市 場
-屈 臣 氏
(如 果 有 中 文 及 英 文 版 請 分 開 列 出 。)

唔 該 各 位 !

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666Article C4:


問已消失之崇光百貨廣告:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=53&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

1.崇 光 百 貨 以 前 是 否 在 中 巴 上 過 兩 款 廣 告 ?
2.而 上 過 這 兩 款 的 巴 士 編 號 是 甚 麼 ?
3.而 兩 款 廣 告 的 最 後 落 畫 年 份 是 何 時 ?
4.而 最 新 款 的 廣 告 有 沒 有 在 新 巴 接 管 中 巴 後 出 現 過 ?

(第 一 個 版 本)以 紅 , 白 及 綠 為 車 身 顏 色 , 而 且 有 隻 大 笨 象 圖 案 。
(第 二 個 版 本)以 白 色 為 主 色 , 其 次 以 紅 及 綠 為 主 。

唔 該 各 位 !

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666

Article 4: (Request 1)

i just got one of them香 港 珍 寶 巴 士 紀 念 館

Article 4: (Request 2)

> *XF1XX, *LA19, DA56, VA47 & 48(*舊 廣 告)
It should be LA18, not LA19.
There's two XFs carrying Sogo adv.:XF154 & XF172.
DL33/3325L
Article C5:


Re: 有關容祖兒之藝康相機全車身廣告 一問:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=54&a=1
回應/Replies:
> 新 巴1110 said:
> 早 前 在 另 一 巴 士 討 論 區 有 人 講 過 將 會 有 全 新 的 容 祖 兒 之 藝 康 相 機 全 車 身 廣 告 , 請 問 這 件 事 是 否 屬 實 的 ?
>
> 如 果 是 的 , 是 否 意 味 著 所 有 現 時 的 容 祖 兒 之 藝 康 相 機 全 車 身 廣 告 將 會 換 上 另 一 版 本 之 廣 告 ?
> (如 果 是 真 的 , 可 能 又 再 出 現 巴 士 迷 在 九 龍 城 迴 旋 處 捕 新 巴1107(路 線101)。)
>
> 新 巴
> 1110/HY4363
> ICQ:112698666

藝 康 好 似 未 正 式 話 上 新 巴 士 廣 告,但 祖 兒 話'驚d相 唔 靚,上 巴 士 廣 告 行 出 街,人 地 會 以 為 係 豬 車'之 類...

當 然,我 也 樂 見 有 新 靚 的'豬 車'啦! ^_^

Leslie Chan
Article D1:


Re: 貼相:M45@64K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=276&a=1
回應/Replies:> ME17 said:


>


> 21/12影 的.


> 歡 迎 討 論!~

我 的 樣 子 被 攝 入 照 片 了......


話 時 話,搭64K咁 多 次,真 係 未 見 過 咁 多 巴 迷

M74Article D2:


Re: 好正喎, 幾時影 架?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=277&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> ~~Speed-10 DG5010~~ said:


> ME12 - DF 9321~~


>


>


> ~ 多 謝 觀 賞~


>


> DG 5010

請 問 係 用 幾 多 度 菲 林 影,幾 時 影?謝 ! !

Article 2: (Request 1)

> ~~Speed-10 DG5010~~ said:
> 我 係 上 星 期 四 影 既
> 其 實 爆 光 用 幾 多 度 菲 林 都 係 無 所 謂
> 由 於 情 況 緊 急 我 開 左6.7光 圈 用shutter繩 有 幾 耐 爆 幾 耐
> 大 約 四 至 五 秒 左 右 啦 ^^
i dont no what is shutter繩

Article 2: (Request 2)

shutter繩 即 是 快 門 繩

Article 2: (Request 3)

> 咦 , 怎 樣 可 以 在 夜 間 影 動 著 的 巴 士 吧?
> 張 相 好 像 沒 用PAN鏡 喎

呢 度 應 該 係 佐 碼 出 站 燈 位 ,
只 要 部 車 停 正 燈 位 前 ,
而 你 又 肯 拎 條 命 去 搏 而 行 出 馬 路 中 心 石 駁 旁 影 咪 得 囉 ..
( 張 相 雖 然 影 得 靚 , 但 影 響 到 其 他 道 路 使 用 者 就 唔 值 得 鼓 勵 咯 ~~ )

Article 2: (Request 4)

咦 , 怎 樣 可 以 在 夜 間 影 動 著 的 巴 士 吧?
張 相 好 像 沒 用PAN鏡 喎

Article 2: (Request 5)

不 過 呢 個 位 都 好 危 險~
Article D3:


又係2800
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=278&a=1
回應/Replies:Article D4:


Re: 不如大家將2800........
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=279&a=1
回應/Replies:


|1|

> 愛 上 攝 影-AV212 said:


> 不 如 大 家 將 影 到 既2800貼 出 黎 丫


> 我 貼 先:


>


>


>


Article 4: (Request 1)

2800車 頭+右 邊


(1024*768 Wallpaper Size


(800*600 Wallpaper Size)


(640*480 Wallpaper Size)
this photo take @ north point


2800車 尾+右 邊(1024*768 Wallpaper Size)


(800*600 Wallpaper Size)


(640*480 Wallpaper Size)

this photo take @ north point

2800車 頭+右 邊


(1024*768 Wallpaper Size)


(800*600 Wallpaper Size)


(640*480 Wallpaper Size)
this photo take @ kennedy town

↓ 全 部 按 圖 放 大 ↓2800右 邊


this photo take @ north point2800 車 頭


鏡 ? 我 高 左,Yeah!(我 十 一 歲),this photo take @ north point


this photo take @ kennedy town2800 下 層 車 箱2800 上 層 車 箱2800 上 層 落 車 燈2800 大 椅2800 車 頭+在 邊,this photo take @ kennedytownArticle D5:


徵相:ALX400 Trident , PLAXTON Trident
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=281&a=1
回應/Replies:請 問 各 位 有 冇 以 上 巴 士O既 儀 表 板 相 ?

1409 與 猛 獅 巴Article D6:


新DC試貼
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=282&a=1
回應/Replies:新DC試 貼:


Article D7:


貼相:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=283&a=1
回應/Replies:Article D8:


尋相:5081至5084
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=284&a=1
回應/Replies:唔 該!還 有 一 個 請 求:
貼 上 來 的 相 請 弄 得 細 細 張,唔 要WALLPAPER個 款,因 為 要
列 印 出 來!Article D9:


Re: 用什麼DC?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=285&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:


> 今 日, 我 去 坑 口 影 相, 八 點 二 十 分 搭62X K廠 尾 車 去


> 裕 民 坊 轉 車 。 點 知 部62X一 轉 出 鄉 事 會 路, 對 面 有 部


> .....ME@60X!!! 我 心 唸, 唔 係O掛, 又 行 全 日!


> 我 沒 有 落 車, 因 為 我 約O左 人, 所 以 我 繼 續 我O既 行 程 。


>


> 之 後 我 再 去 青 衣 村 影 相, 影 完 落 美 孚 打 電 話 俾 我 同 學,


> 佢 已 經 響 屯 市 影O左ME16, 仲 話ME16屯 中 開15:05。


>


> 我 立 刻 搭MTR去 佐 碼, 我 等 到16:20, 都 唔 見ME16,


> 我 唸 部O野 唔 係 跪 低O掛, 於 是 我 繼 續 等, 我 等 到


> 16:35才 見 它 到 廣 東 道 。 那 時ME16前 車 已 經 走 了 很


> 耐 。


>


> ME16到 達 總 站 後 十 分 鐘 左 右 才 離 開, 不 過 我 竟 然


> 影 失 了, 我 只 好 搭 番MTR 到 美 孚 上 荔 橋 追ME。


>


> 到 了 荔 橋 十 分 鐘, ME16出 現 喇, 部O野 超 頂 閘 。


> 我 影 完 後 立 刻 搭60X回 屯 中, 我 到 美 孚 分 站 三 分


> 鐘, JM2535頂 閘 飛 站, 幾 名 等 候60X O既 乘 客


> 上 了60X柯 打58X班MAN同60號 。


>


> 五 分 鐘 後, FW7968到, 它 只 有 九 成 滿, 我 就 上


> 了 它 回 屯 中 。 到 了 屯 中, 見 到benz泊o左 響 度,


> 任 影 。 於 是 我 影 了 幾 張 相, 之 後 仲 影o左 張


> 兩 款 德 國 車 合 照, 不 過 小 弟 部 機 影 夜 相 不 是 太


> 靚, 所 以 請 各 位 板 友 原 諒 小 弟 之 劣 作!


>


> p.s.今 日 再 多 謝 那 名 借 三 腳 架 給 我 影ME的 巴 士 迷 。


>


> 1)影 呢 張 相 前 有 部ATS@46剛 剛 轉 完 彎, 差 點 影 唔 到 呢 張 相 。 其 實 呢


> 張 相 都 幾 矇, 因 為 我 未 按 好focus。


>


>


> 2)荔 橋 影o既, 我 還 擔 心 陽 光 收 晒<17:30左 右>。 呢 張 相 用ISO800影 。


>


>


> 3)ISO100, F8.0, 8秒 快 門, +0.7補 光


>


>


> 4)ISO800, F3.5, 1/13秒 快 門


>


>


> 5)兩 代 德 國 車@60X合 照


> ISO800, F3.5, 1/15秒 快 門


>


>


> 歡 迎 任 何 意 見!


>


> **FW1321**

請 問 係 用 乜 形 號DC?

Article 9: (Request 1)

<內 文 從 略>

如 果 以1321兄 於 特 見 所 言 , 此 車 將 於 屯 中 過 夜(如 果 唔 駛 加 走 一 轉 的 話)。

FP8167

Article 9: (Request 2)

> 東 風11型 said:
> 唔 係 呀,幾 靚 呀


ME16(DG316)@60x,小 弟 於12-25日,早 上3時,佐 碼 返 緊 屯 中
Article D10:


徵相:70x行ATR的相,GB6839的相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=287&a=1
回應/Replies:thank youArticle D11:


[貼相] 同城巴2800既兄弟
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=288&a=1
回應/Replies:大 家 都 見 到 好 多 城 巴2800既 相 啦 , 見 得 多 都 悶 啦 !


係 街 都 見 到 , 連 上 網 都 見 到 咁 多 ?


不 如 大 家 轉o下 新 口 味 睇o下 同2800既 兄 弟 L94UB


不 過 佢 唔 係 裝 上VOLGREN車 殼 , 而 佢 係 用 左Sydney既Custom Coach車 殼 同 彩 用ZF波 箱 , 簡 直 爽 呀 !

Article D12:


【貼相】冠忠MAN(無聊相)、 AP@259D,ASV@265B
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=289&a=1
回應/Replies:tripodasia load相 有D慢 , 請 耐 心 等 待 。

影 得 好 不 知 所 謂Article D13:


大集會中的2800 及 捷達色B6
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=290&a=1
回應/Replies:

-----


本 網 加 入 本 週 大 相 是 新 舊 原 本AC 4723車 牌 的 巴 士 - 亞 拉 伯 水 車 及 超 奧5080


而 今 期 的 封 面 大 相 是 愉 景 灣 - 猛 獅MAN NL263

本 網 的 香 港 巴 士 大 集 會2001的 特 輯 再 加 入 更 多 相 片

內 容 豐 富.不 容 錯 過

-----------


極 速 快 線Speedline

極 速 快 線Speedline(備 用 網 址)Article D14:前空運豪咁裝M頻道?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=291&a=1
回應/Replies:按 圖 放 大


Article D15:[夜景相] AP_260B@聖誕愉快
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=292&a=1
回應/Replies:
十 二 月 初 的 某 一 個 晚 上 , 小 弟 路 經 屯 門 工 廠 區 , 見 到 此 「 奇 景 」 , 雖 然 巳 是 晚 上 十 一 時 半 , 但 也 趕 回 家 中 拿 相 機 , 只 為 拍 下 此 景 象 :謹 祝 大 家 聖 誕 快 樂 !
FP8329