20010624

巴士舊文--2001年6月24日

請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文 第69篇文 第70篇文

第71篇文 第72篇文 第73篇文


B.巴士迷討論.
第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文

Article A1:

 • 尋車數部
 • 15357


  回應:

  小 弟 欲 找 尋 下 列 車 輛:

  ME41/DG8380
  ADS152/GZ6795
  3AD104/HN8795

  煩 請 高 人 替 小 弟 解 答, 謝 謝

  JE893

  Article A2:

 • 問題一個:有關輕鐵巴士
 • 15356


  回應:

  我 想 問 以 前 輕 鐵 接 駁 巴 的 最 初 顏 色 係 點 樣,
  因 為 做 模 型 需 要 使 用!!首 先 唔 該 各 位!!

  Article A3:

 • Re: 259D有冇做AMN掛牌?
 • 15355


  回應:

  > 1)259D有 冇 做AMN掛 牌
  沒 有
  > 2)係 咪 日 夜 都 有
  如 果 那 天 早 上 有 , 晚 上 也 可 能 有
  > 3)如 果 唔 係 掛 牌 , 咁AMN係 咪 經 常 行259D
  近 日 也 很 多 機 會 有
  > Thx!
  >
  > 3AD163

  等 著S3BL269回 家 的 蝴 蝶 情 緣~Butterfly Fate

  Article A4:

 • Re: 請問九巴有邊條路線曾經用過大坑東村做總站?
 • 15354


  回應:


  1. push
  2. push
  > 請 問 九 巴 有 邊 條 路 線 曾 經 用 過 大 坑 東 村 做 總 站?

  4A

  Article 4: (Request 1)

  > 4A?
  > 大 坑 東 至 佐 碼?
  >
  > 好 像 是 , 前 幾 年 的 地 圖 還 有 此 路 線
  >
  > Transport HK(24/6/2001):http://route3.heha.net/
  > 歐 三 超 豪(KC3640)行968/ATS17行80M/雀 巢 咖 啡 廣 告5058,1175/新 巴792廣 告1068
  >
  >
  仲 有2C, 未 改 以 達 之 路 做 總 站 時 , 以 大 坑 東 為 總 站 的 。

  Article 4: (Request 2)

  4A 與 2C


  Article A5:

 • 尋下列車之到站時間
 • 15353


  回應:

  (一)祖 兒 巴(地 點:中 秀 、 小 西 灣)
  (二)龍 運301(地 點:機 埸)
  (三)城 巴E22A飛 行 棋 廣(地 點:機 埸)
  (四)3ASV78(ALX 3000)(地 點:裕 民 坊 總 站)
  (五)JR 9771(地 點:裕 民 坊 總 站)
  (六)10XX&50XX 792宣 傳 廣 告(地 點:他 們 字 軌 兩 面 總 站)

  Article A6:

 • 美孚102總站仲有綠AP宣傳板嗎?
 • 15352


  回應:

  美孚102總站仲有綠AP宣傳板嗎?

  Article A7:

 • 坑口道 / 清水灣道交界
 • 15351


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  果 個 交 界 個 新 迴 旋 處 係 邊 日 啟 用? 係 792 開 線 前 定 後 啟 用?
  開 o左 後 792 係 咪 唔 駛 對 頭 車 讓 路 就 可 以 順 利 轉 彎?

  --
  車 匙!

  Article 7: (Request 1)

  > 工 程 爛 尾 , 到 現 在 還 未 啟 用 。

  是 嗎? 為 何 我 星 期 六 朝 早 見 係 開 o左 o既?
  點 叫 啟 用 先?

  > 792 往 西 貢 巴 士 遇 到 對 面 線 有 91M/298 駛 過 時 , 要 停 車 讓 路 。
  > 792 霸 了 對 面 馬 路 大 半 條 線 。

  星 期 六 所 見 792 往 西 貢 轉 彎 位 同 對 面 線
  係 用 雪 榚 筒 隔 開, 如 果 佢 要 過 對 面 線, 咪
  會 炒 lum 晒 o的 雪 榚 筒?

  --
  車 匙!

  Article 7: (Request 2)

  > 我 上 星 期 一 搭 792 時 還 未 有 的 。 這 幾 天
  > 是 否 啟 用 了 有 勞 其 他 人 解 答 。

  那 個 迴 旋 處 已 於 上 星 期 三 早 上 繁 時 過 後 開 始 運 作
  ( 不 過 果 個 迴 旋 處 足 足 整o左 差 唔 多 兩 年 – 我 兩 年 前 開 始 響 將 市 返 工 都
  已 經 整 緊 。
  而 家 仲 有 影 業 路 、 銀 線 灣 路 改 善 工 程 仍 未 完 工...) 。

  有 一 朝 早 差 點 見 到792經 過 上 址 , 仲 諗 佢 會 唔 會 過 唔 到 。
  但 當 我 收 工 經 過 該 迴 旋 處 時 , 發 覺 坑 口 道 出 轉 上 清 水 灣 道 迴 旋 處 果d雪
  糕 筒 係 移 入o左o既...

  但 清 水 灣 道 雙 白 線 果D瘦 雪 糕 筒 就 無 郁 過 。

  --
  喜 龍~

  Article 7: (Request 3)

  咦, 咁 792 啟 用 日 期 會 唔 會 係 配 合 呢 個 迴 旋 處 啟 用 呢?


  Article A8:

 • Re: 嶼巴問題一則:
 • 15350


  回應:

  > 去 到 大 嶼 山 , 經 常 會 見 到 嶼 巴 泊 在 嶼 南 路 的 路 邊 , 那 麼 嶼 巴 師 傅 怎 樣
  去 取 車 開 工 ?
  > Thx!
  >
  >
  > 四 廠 為 家~DY9758

  我 估 可 能 佢 地 渣 單 車 去 開 工 或 者 行 路
  因 為 佢 地 多 數 係 島 上 居 民 , 都 好 近 嶼
  南 道 既

  Article A9:

 • Re:
 • 15349


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  > 兩 部 色 變 超 時 代 巴 士 將 隸 屬 荔 廠,
  > 服 務 紅 隧 路 線 104.
  >
  >
  > 資 料 來 源: 荔 廠 工 程 人 員
  >

  唔 係 啊!! 掛 牌 紅 隧 線

  Article 9: (Request 1)

  > > 九 巴 另 一 大 創 舉 , 這 是 繼ME試 行105後 , 另 一 大 驚 喜
  > >
  > 城 巴 幾 乎 每 天 都 有 這 個 驚 喜
  > 單 層MAN 行117

  唔 係 幾 乎 , 係 城 巴 日 日 派 15XX系 列MAN 行 117。

  Article 9: (Request 2)

  > 我 o地 一 直 話 MAN 和 Neoplan 唔 行 得 紅 隧,
  > 係 基 於 同 樣 係 "牙 籤 陣" 底 盤 o既 ME 因 為 行 紅
  > 隧 如 果 壞 o左, 就 要 用 紅 隧 的 拖 車 拖 走, 而 呢
  > o的 拖 車 係 會 傷 害 牙 籤 陣 o既. 之 但 係 其 實 MAN / Neoplan
  > o既 牙 籤 陣 同 ME o既 牙 籤 陣 係 咪 同 樣 都 會 被 紅 隧
  > 拖 車 所 傷, 一 直 都 係 聽 呢 度 o的 站 友 講, 其 實 係 咪
  > 肯 定 o架?

  其 實 係 唔 係 用 拖 車 拖 傷 我 唔 知,
  不 過 有 次 見 架106的3AV係 隧 道 內 壞o左,
  紅 隧 派 架 黃 色 車 入 內 拖 走,
  但 拖 出o來 係 見 到 架106係 被 架 拖 車 拉 走
  (同 九 巴o的 工 程 車 拖 壞 車 方 法 一 樣),
  或 者 九 巴 對 紅 隧 用 呢 種 方 法
  拖 車 有 信 心 先 俾AP行104...

  而 且AP行104都 係 有 計 劃 地 行 駛
  (因 為 以 前AP1-20係 打 算 行300,但 結 果...)

  Article 9: (Request 3)

  在 可 能 情 況 下 該 款 叉 車 係 只 會 拖 部 車 出 隧 道 ,
  但 有 些 情 況 下 , 叉 車 會 將 車 尾 叉 起 ,
  抬 高 個 車 尾 推 部 巴 士 出 隧 道 ,
  相 信 係 咁 樣 先 至 會 令 底 盤 受 損 .

  有 錯 請 指 正 !

  Article 9: (Request 4)

  > 之 前 有 人 話 新 巴 因 為 怕 Centroliner 會 響
  > 隧 道 入 面 著 火 全 面 唔 派 Centroliner 行 隧 道 線,
  > 呢 邊 廂 九 巴 "打 破 多 年 慣 例" 派 牙 籤 陣 巴 士 行
  > 紅 隧, 九 巴 做 o野 大 膽 過 新 巴, 今 勻 可 能 都
  > 係 第 一 次.
  不 是 。
  如 果 唔 計 字 軌 的 話 , 特 見 版 有 人 貼 過 有60XX行 過112。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 9: (Request 5)

  其 實 叉 車 這 件 東 西 , 只 會 在 爆 胎 的 情 況 下 使 用 , 因 為 正 常 方 法 無 法 把 車
  子 拖 走 , 牙 簽 陣 用 叉 車 拖 走 , 必 會 受 損 。

  Article 9: (Request 6)

  > 咁 點 解 好 似 講 到 只 係 紅 隧 叉 車 才 有 問 題?
  > 任 何 地 方 都 會 爆 胎, 但 爆 胎 係 咪 一 定 要 "叉 車" ?
  >
  紅 隧 才 有 叉 車 這 件 東 西 。

  Article 9: (Request 7)

  我 早 排 都 見 到 紅 隧 拉 架6xx出 來
  同 普 通 拖 巴 士 一 樣,
  車 頭 無 離 地 咁 勾 出 來

  Article 9: (Request 8)

  > 係 就 正 呀!
  > 104o的 車 成 日 攝235M o架,唔 知 有 沒 有 一 天AP行235Mo係 安 總 出 現 呢?

  係 既 話 58M D 過 鐘 AP 一 早 去 哂 行 235M
  而 唔 行 36M 啦 。


  Article A10:

 • 各公司名牌式樣?
 • 15348


  回應:


  1. push
  請 問 各 公 司 的 車 長 名 牌 色 樣 如 何 ?

  Article 10: (Request 1)

  > 新 記 、 九 記 既 名 牌 除 左 有 車 長 姓 名 之 外 ,
  > 仲 有 個 車 長 編 號 。 但 係 城 記 果D就 冇 。
  城 巴 的 名 牌 , 同 樣 有 員 工 編 號 的 , 亦 都 是 在 車 長 姓 名 之 下 。

  > 另 外 , 城 記 既 名 牌size仲 細 個 新 記 、 九 記 既 。
  雖 然 名 牌size較 細 , 不 過 實 際 顯 示 資 料 的 一 部 份 , 文 字 大
  細 則 差 不 多 。

  暗 西~DL13


  Article A11:

 • Re: 新記明天會否開rt.260X 呢?
 • 15347


  回應:

  > 一 個 新 巴rt.84M搭 客
  >
  新 巴 已 沒 有260X了 。

  另 請 你 快 些 聯 絡 我 。

  Article A12:

 • 琴行街右轉七姊妹道
 • 15346


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  由 琴 行 街 右 轉 七 姊 妹 道 , 相 當 窄 , 大 家 同 意 嗎 ?

  Article 12: (Request 1)

  > 窄 之 餘 , 是 當 在 英 皇 道 左 轉 入 琴 行 街 , 及 琴 行 街 右 轉 至 七 姊 姊
  > 道 的 一 段 , 各 有 一 支 燈 柱 , 令 巴 士 轉 彎 時 難 上 加 難 , 尤 其 是 當
  > 新 巴82行 走 十 二 米 三 軸 三 叉 戟 的 時 候 。
  >
  這 位 置 右 尾 輪 常 常 要 「 擦 膊 」 的 。

  Article 12: (Request 2)

  > 是 否 會 擦 膊 , 就 要 睇 下 車 長 是 否 好 技 術 啦 。 咁 答 好 似 好 行 貨 ,
  > 不 過 呢 個 係 事 實 。
  > 同 埋 如 果 轉 七 姊 妹 道 轉 彎 時 靠 迎 匯 豐 銀 行 小 小 , 應 該 會 好 轉 好
  > 多 。
  >
  我 看 見 很 多 車 長 轉 這 個 彎 , 也 會 右 尾 輪 擦 膊 。

  Article 12: (Request 3)

  > 其 實 點 解82 D師 傅 唔 好 似905/40/40M/961..D師 傅 咁
  > 佢 地 由 軒 尼 詩 道 左 轉 菲 林 明 道,
  > 成 日 都O係 軒 尼 詩 道 都 霸 晒 中 線&慢 線
  > 咁 咪 可 以 偷 到 位 囉,應 該 易 轉 好 多,
  > 為 何82又 唔 咁 樣 做 呢?
  >
  正 常 是 要 「 騎 線 」 至 看 不 見 雙 白 線 的 , 而 且 這 是 「 師 傅 教 落 」 的 方 法 ,
  佔 線 太 多 , 若 是 停 燈 的 話 , 直 去 車 輛 便 不 能 行 駛 。


  Article A13:

 • Re: 150部AL同360部AD...
 • 15345


  回應:


  1. push
  > > > > 1 5 0 部AL(AL1 - 150)同 3 6 0 部AD裡(AD1 - 360)..
  > > >
  > > > 起 碼AL1是 後 備 車
  > >
  > > 150架AL裏 面 , 有 超 過 一 半 係 後 備(士 啤)。
  >
  > AL 唔 係 應 該 有 151 部 咩 ??

  151?AL151?
  冇o架?
  AL1 (DX2437) - 150(FP9847)

  Article 13: (Request 1)

  AD2 廢 左 啦!


  Article A14:

 • Re: 九巴苦了屯門區居民個案一&二
 • 15344


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > 個 案 一:
  > 晚 上 想 由 尖 沙 咀 入 番 屯 門 , 想 快 , 首 選260X
  > 但 在 半 島 個 站 就 己 經 爆 滿 成 架MAN ,  等 車
  > 客 仲 要 排 哂 落 地 鐵 站 ; 架MAN 去 到 清 真 寺 站
  > 已 連 企 位 都 冇 , 但 該 處 往 往 排 了 上 百 個 等 車
  > 客 , 而 且 又 排 得 混 亂 , 成 日 聽 到 句 『 呢 道 排
  > 260X定 排269B ? 』 其 實269B又 駛 乜 排 , 因
  > 為 幾 多 想 搭260X 屯 門 人 , 都 望  三 四 架 空
  > 空 的269B經 過 也 沒 有 一 架260X呢 !
  >
  > 有  在 半 島 個 站 等 巴 士 等 到 落  地 鐵 站  人
  > 一 時 氣 憤 搭 地 鐵 去 荃 灣 轉 車 想 會 快  , 點 知......
  >
  > 個 案 二:
  >
  > 晚 上 由 荃 灣 搭 車 入 屯 門 , 在 南 豐 巴 總 混 亂 不 堪 !
  > 人 多 龍 尾 打 蛇 餅 又 排 番 上 去 樓 梯 一 直 又 去 番 地 鐵
  > 站 , 由 橋 排 到 上 到 車 至 少 一 粒 鐘 。 因 為 唔 夠 車 。
  > 反 觀68M 架 架 大 車 , 現 在 是 不 是 要 學 西 鐵 咁 要 乘
  > 客 先 入 元 朗 天 水 圍 , 再 轉 車 落 屯 門 先 ? !
  >
  > 要 是 這 樣 苦 了 屯 門 居 民 , 解 決 方 法 只 有 一 個....
  > 引 入 競 爭 。 你 地 話 呢 ?


  我 一 向 都 支 持 引 入 競 爭 。 因 為 競 爭 才 會 使 服 務 質 素 提 升 。
  而 屯 門 服 務 隨 著 西 鐵 投 入 服 務 的 時 間 越 來 越 接 近 而 提 升
  緊 。 因 為 九 巴 怕 西 鐵 搶 客,不 過 我 都 係 唔 會 覺 得 西 鐵 真 係
  咁 掂,搶 到 屯 門 搭 開 巴 士O既 市 民 。  FW1321字

  Article 14: (Request 1)

  > 問 題 在 於 屯 門 太 大 , 巴 士 公 司 沒 辦 法 開 一 條
  > 能 滿 足 整 個 區 的 路 線 , 好 似260X只 往 北 面 ,
  > 令 碼 頭 區 不 滿 , 將 來259D只 去 南 面 , 又 令 良
  > 田 建 不 滿 , 引 入 多 一 間 公 司 來 爭 可 以 一 公 司
  > 一 邊 , 會 好  !

  但 如 果 以 尚 德 情 形o來 睇,又 唔 係 咁 樂 觀,
  因 為 現 時 九 巴 有296A,而 新 巴 有796A同796M,
  但796A的 客 量...都OK,起 碼 唔 會 吉 車 先,
  但 相 對296A...就 差o的la..
  或 者 都 係 彩 明 入 伙 會 好o的,
  但 此 終 對 九 巴 都 唔 係 太 大 威 脅.

  Article 14: (Request 2)

  又 或 者 轉 乘63X吧 , 雖 慢 , 但 起 碼 有 位 吧

  > 個 案 二:
  >
  > 晚 上 由 荃 灣 搭 車 入 屯 門 , 在 南 豐 巴 總 混 亂 不 堪 !
  > 人 多 龍 尾 打 蛇 餅 又 排 番 上 去 樓 梯 一 直 又 去 番 地 鐵
  > 站 , 由 橋 排 到 上 到 車 至 少 一 粒 鐘 。 因 為 唔 夠 車 。
  > 反 觀68M 架 架 大 車 , 現 在 是 不 是 要 學 西 鐵 咁 要 乘
  > 客 先 入 元 朗 天 水 圍 , 再 轉 車 落 屯 門 先 ? !
  >
  > 要 是 這 樣 苦 了 屯 門 居 民 , 解 決 方 法 只 有 一 個....
  > 引 入 競 爭 。 你 地 話 呢 ?
  68M一 條 線 的 數 量 也 多 過 屯 門 這 麼 多 線 的 數 目 嗎?

  Article 14: (Request 3)

  我 諗 將 來 西 鐵 通 車 之 後 很 難 吸 引 到 屯 門 區 居 民 改 搭 西 鐵 出 市 區,反 觀 元
  朗,天 水 圍 因 為 將 來 西 鐵 通 車 之 後 會 搶 去 九 巴 某 一 些 路 線 的 乘 客,所 以 九 巴
  現 時 的 目 標 就 是 係 天 水 圍 加 入 一 些 宣 傳 去 提 升 天 水 圍 路 線 的 服 務 質 素.

  Article 14: (Request 4)

  客 觀 而 言 ...
  九 巴 於 屯 門 的 服 務 水 平,
  屯 碼 區 應 是 最 Top,
  小 弟 從 班 次, 用 車, 路 線,
  候 車 時 間 及 登 車 容 易 程 度 去 衡 量 ...


  Kingcute 59M

  Article 14: (Request 5)

  請 問 你 星 期 幾 搭 260X 呢? 你 講 o既 情 形 通 常 都 升 只 在 星 期 五 六 日
  三 日 先 會 出 現, 因 為 呢 幾 晚 o的 人 會 去 街 夜 晚 先 多 人, 一 至 四 晚 都
  唔 會 咁 爆.

  > 有  在 半 島 個 站 等 巴 士 等 到 落  地 鐵 站  人
  > 一 時 氣 憤 搭 地 鐵 去 荃 灣 轉 車 想 會 快  , 點 知......
  >
  > 個 案 二:
  >
  > 晚 上 由 荃 灣 搭 車 入 屯 門 , 在 南 豐 巴 總 混 亂 不 堪 !
  > 人 多 龍 尾 打 蛇 餅 又 排 番 上 去 樓 梯 一 直 又 去 番 地 鐵
  > 站 , 由 橋 排 到 上 到 車 至 少 一 粒 鐘 。 因 為 唔 夠 車 。
  > 反 觀68M 架 架 大 車 , 現 在 是 不 是 要 學 西 鐵 咁 要 乘
  > 客 先 入 元 朗 天 水 圍 , 再 轉 車 落 屯 門 先 ? !
  >
  > 要 是 這 樣 苦 了 屯 門 居 民 , 解 決 方 法 只 有 一 個....
  > 引 入 競 爭 。 你 地 話 呢 ?

  邊 條 M 線 呀? 平 時 等 得 最 耐 o既 59M 都 係 十 五 分 鐘 左 右 咋!

  S3M224


  Article A15:

 • Re: 299 極速傳說
 • 15343


  回應:


  1. push
  > 本 人 星 期 六 六 點 幾(傍 晚)由 濱 景 上 車 只 用 了35分 鐘 就 到 西 貢(盧X安)男 司
  機!!!
  > 佢 逢 車 過 車 西 沙 路 全 程keep住70 去 到 帝 琴 灣 差 點 就 撞 村 巴
  > 刺 激 過 坐 過 山 車
  > 想 知 平 日(盧X安)係 唔 係 都 係 開 得so快
  > 想 知 由 沙 田 市 中 心 去 西 貢need幾 耐(確 實 時 間)(九 巴 話60分 鐘)
  >

  你 唔 知299一 向 都 快~:P
  我 見 過299為 過 車 突 然 由 巴 士 站 橫 跨 四 條 行 車 線 , 出 快 線~!

  Article 15: (Request 1)

  I travelled on a very-fast 299 also yesterday(about 9pm)
  It just used 25 mins from Sai Kung to MOS town centre

  Maybe the bus is driven by the same driver:P


  Article A16:

 • Re: 2M咁行得唔得?
 • 15342


  回應:


  1. push
  > > 2M 耀 東--愛 秩 序 灣 ( 循 環 線 )
  > >
  > > 耀 東 開 : 耀 興 道 , 南 康 街 , 筲 箕 灣 道 , 愛 秩 序 街 ,
  > > 南 安 街 , 筲 箕 灣 巴 士 總 站 , 寶 文 街 , 東 喜 道 , 愛 賢
  > > 街 , 愛 麗 街 , 愛 信 道 , 愛 義 街 , 海 寧 街 , 西 灣 河 街
  > > , 新 成 街 , 耀 興 道
  > 海 寧 街 , 西 灣 河 街 , 新 成 街 , 耀 興 道 = impossible...
  >
  > VA48,2102
  > >
  > > 我 睇 地 圖 咋 , 睇o下 咁 行 得 唔 得 。
  > > 俾 d 意 見 啦 !
  > >
  > > DA89
  >
  >

  咁 得 唔 得...
  耀 東 開 : 耀 興 道 , 南 康 街 , 筲 箕 灣 道 , 愛 秩 序 街 ,
  南 安 街 , 筲 箕 灣 巴 士 總 站 , 寶 文 街 , 東 喜 道 , 愛 賢
  街 , 愛 麗 街 , 愛 信 道 , 愛 義 街 , 愛 德 街 , 愛 勤 街 , 愛
  賢 街 , 東 喜 道 , 南 安 里 , 筲 箕 灣 道 , 新 成 街 , 耀 興 道

  有 冇 可 能 ?

  Article 16: (Request 1)

  > 想 問 下 現 在 行 海 寧 街 , 一 路 上 到 山 頂 , 即 係 好 似
  > 以 前2A, 99咁 行 得 唔 得 呢 ?

  以 前2A,99唔 係 行 海 寧 街 的 , 而 是 行 海 晏 街 。
  其 實 路 線 可 以 咁 行 。


  Article A17:

 • Re: 呢排有無ME@70and 70X?
 • 15341


  回應:


  1. push
  > > As title thank you!
  > >
  >
  > Rt70:
  > 21,22,24-6-2001有
  > 21 and 22號 我 搭 中

  Rt70x:
  ME41, ME19

  Article 17: (Request 1)

  70 及 70X 均 無 平 治 作 掛 牌 車.


  平 日:
  70 及 70X 多 數 有 1-2 部 平 治.

  假 日:
  70 號 間 中 有 平 治.
  70X 多 數 無 平 治.


  GZ5818/Tonio Tse


  Article A18:

 • Re: 愚問一個----關於VA
 • 15340


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > 而 家VA62,64都 已 經 成 為 城 記 的 啦,
  > > > 點 解 新 記 仲 唔 將VA63改 為VA62,及 將 車 隊NUMBER為VA65,66的 前 空 運
  豪,改 為VA63和64呢?
  > > > 而 家 漏 空 兩 個NUMBER為 啥?
  > > > 煩 請 解 答 。
  > >
  > > 為 求 完 整 嘛
  > > 因 為 原 本 車 隊 編 號 係 中 巴 起0既
  > > 新 記 唔 想 改
  >
  > 但 係 明 明 係 有2個NUMBER空 左WOR!
  > 如 果 係 為 完 整,咁 批 空 運 豪 根 本 就
  > 唔 應 該 列 為VA65,66啦,
  > 一 來 中 記 根 本 無66部 豪,
  > 二 來 批NC豪 為12米,
  > 根 本 同VA不 同 類,
  > 點 解 會 給 列 為VA呢?
  > 我 真 係 好 唔 明 解 。
  >


  咁 如 果 咁 , 咁 九 巴 就 要 將AD車 隊 編 號 編 過
  因 為 冇 左 架AD2, 咁 做 就 好 麻 煩 , 所 以 都 係
  唔 變 好D

  Article 18: (Request 1)

  因 為 新 巴 唔 計 殼 , 唔 計 車 長 , 只 係 計 佢 地 係Volvo Olympian
  所 以 都 叫 埋 做VA

  Article 18: (Request 2)

  > > 唔 計 殼 , 唔 計 車 長?
  > > 咁 點 解 同 係12米TRIDENT,
  > > 又 要 分 為30XX和10XX呀?
  > >
  > > 無 錯,如 果 如 攝 車 王 兄 所 言,
  > > 當 然 唔 應 該 改NUMBER啦,
  > > BUT,新 巴 是 否 撞 掉 了 兩 部VA呢?
  > > 事 實 上 係 新 巴 成 立 時 就 己 經 無 呢 二 部
  > > VA的 存 在,點 解 君 會 將VA的 情 況,
  > > 同 巴 士 的 意 外 報 廢 相 提 並 論?
  > >
  > >
  >
  > 因 為 佢 地 跟 中 巴 既 車 隊 編 號
  > 唔 駛 咁 麻 煩
  >
  > 沙 田 巴 士 網STBW
  >
  多 謝 答 覆,不 過 我 覺 得 新 巴 這 樣 編NUMBER係 唔 多 妥 。


  Article A19:

 • Re: 有部機鐵Man冒煙
 • 15339


  回應:


  1. push
  > > 大 約6點,有 有 部 機 鐵 因 引 擎 太 熱 冒 煙
  >
  > Where? Big MAN or small MAN?
  >
  > Thank you very much.
  >
  > 100 Wong
  > PS. Seems like those "unmarked" (totally white) 2+1 Coasters with plastic seats will stay for AEL
  Shuttle bus routes for a while...
  >
  >

  係 一 部 細MAN

  Article 19: (Request 1)

  The accident is Man 16.220


  Article A20:

 • Re: 尋前熱狗46X掛牌去向
 • 15337


  回應:

  > > 各 位 板 友 幫 我 尋 前46X熱 狗 掛 牌
  > DH8508
  > DH8666
  > o係86k...
  > 你 不 如 打o的 車 牌 出o黎oY,
  > 我 認 車 牌o架...:P
  >
  >

  仲 有DJ735,DD2650

  Article A21:

 • 有野問............
 • 15336


  回應:

  點 解 頭 先 搭E22A要 跟 住 架 工 程 車????

  Article A22:

 • Re: 2X遊記+二問
 • 15335


  回應:

  > 話 說 上 星 期 三 大 約 下 午 一 時 搭6012去 銅 鑼 灣 , 當
  > 它 剛 駛 離 太 康 街 分 站 後 , 車 子 突 然 死 火 。 之 後
  > 司 機 重 新 啟 動 引 擎 , 冷 氣 機 再 次 運 作 , 但 司 機
  > 始 終 無 法 把 車 子 開 動 。 跟 著 車 子 又 再 次 死 火 ,
  > 司 機 重 新 啟 動 引 擎 , 冷 氣 機 再 次 運 作 , 但 司 機
  > 始 終 無 法 把 車 子 開 動 , 最 後 要 過 車 。
  > 上 到6009, 好 不 容 易 才 找 到 位 坐 。 車 子 上 到 東 區
  > 走 廊 , 發 覺 該 車 每 逢 轉 彎 總 是 左 搖 右 擺 , 使 我
  > 感 到 頭 暈 。 之 後 我 在 興 利 中 心 分 站 下 車 , 而 這
  > 次 旅 程 亦 隨 之 結 束 。
  > 問 題 一 ︰ 為 什 麼6012會 有 這 樣 的 情 況 ?
  > 問 題 二 ︰ 為 什 麼6009會 有 這 樣 的 情 況 ? 但 我 之 前
  > 坐 過 的60XX卻 沒 有 這 樣 的 情 況 。
  This is common..last time I took 6014...I felt dizzy also...

  VA48,2102

  Article A23:

 • Re: 新巴電子價錢牌
 • 15334


  回應:


  1. push
  2. push
  > 本 人 近 在 在 北 角 碼 頭 , 發 現 一 輛 十 一 米 丹 尼 斯 三 叉 戟 , 裝 置 了 電 子 價
  錢 牌 , 經 研 究 之 下 , 原 來 是 連 接 八 達 通 , 即 在 按 八 達 通 時 , 該 牌 同 時 顯
  示 有 關 價 錢 , 請 問 現 在 新 巴 有 多 少 巴 士 裝 了 該 款 牌 ?


  1047(唔 知 是 否116掛 牌,但 時 常 出 現 於116)

  請 接 力

  Article 23: (Request 1)

  > citybus also have these price machines
  > (233,1558,1323)

  是 連 接 八 達 通 嗎 ?

  Article 23: (Request 2)

  > no

  新 巴 的 那 些 是 連 接 八 達 通 的 。


  Article A24:

 • 巴士設施做價多問
 • 15333


  回應:

  想 問o下 錢 箱,電 子 價 錢 牌,膠 牌 的 做 價,唔 該!

  Article A25:

 • Re: 冇金車掛牌或柯打,但行過金車的路線
 • 15332


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  > > 小 弟 列 舉 如 下 :
  > >
  > > 沙 田 區 - 80M, 81K, 85K, 283, 284

  81k不 是 有asv做 掛 牌 嗎?

  > > 上 水 區 - 273A, 278X (日 前 用AP)
  > > 屯 門 區 - 52X, 58X, 66X, 67X, 261, 263M
  > 59A(AMN,ASV),259C(AP)
  > > 元 朗 區 - 69M
  > > 葵 青 區 - 49X(前 兩 日 出3ASV), 249M
  > >
  > > 有 錯 請 提 出 , 請 繼 續...

  Article 25: (Request 1)

  > > 仲 有63M,69x同269B。
  > 還 有263M, 另 外 ,69X平 日 均 有265M的 柯 打 車 , 而269B
  > 同 樣 平 日 下 午 有276P的 柯 打 車
  >
  > Transport HK(24/6/2001):http://route3.heha.net/
  > 歐 三 超 豪(KC3640)行968/ATS17行80M/雀 巢 咖 啡 廣 告5058,1175/新 巴792廣 告1068
  >

  269B 的 兩 味 車 還 有 由 265M 抽 來 的 。

  AD262/AP64

  Article 25: (Request 2)

  > 81K has ASVs as schedule bus

  不 過 佢 兄 弟 線81M行 過ATS, 我網 頁有 相 睇
  仲 有282,87B

  Article 25: (Request 3)

  61X(AMN),63M(3ASV),248M?


  FW1321

  Article 25: (Request 4)

  81K已 經 有ASV做 掛 牌 了
  另 外80K,81M,87B都 有 金 車 行 過

  Article 25: (Request 5)

  > > 63x 曾 有 ASV 行 過 。
  > >
  > > AD262/AP64
  >
  > 63X 都 行 過 … 怕 且 西 北 區 無 條 冷 馬 線 都 未 用 過 金

  52M!

  FW1321

  Article 25: (Request 6)

  > 仲 有,261有 冇 金 車 掛 牌?
  沒 有

  Article 25: (Request 7)

  > 怕 且 西 北 區 無 條 冷 馬 線 都 未 用 過 金
  >
  > 51,57M
  >
  還 有N269

  Article 25: (Request 8)

  Tai Po:74X(use AP last month!),N271 have use ATR last year also!


  > > 屯 門 區 - 52X, 58X, 66X, 67X, 261, 263M
  > 57M (ATR) also
  >
  > > 元 朗 區 - 69M
  > > 葵 青 區 - 49X(前 兩 日 出3ASV), 249M
  > >
  > > 有 錯 請 提 出 , 請 繼 續...
  >
  > Alvin Wong


  Article A26:

 • Re: 憤怒!又在九巴27線遇著碌車王!
 • 15331


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  13. push
  14. push
  15. push
  > 碌 車 車 長 姓 名 : 夏 × 鐘
  > 車 牌 :GN6x22
  > 職 員 編 號 :4xx7
  >
  > 噚 日(23.6.2001)約4.20p.m.,
  > 我 響 九 龍 城 等o左 一 部 九 巴27號 冷 氣 巴 ,
  > 但 點 知 個 司 機 不 斷 碌 車 ,
  > o係 成 條 太 子 道 東 都 keep 住 20-30km/h o黎 行 走 ,
  > 我 感 覺 到 呢 個 速 度 係 仲 慢 過 上 斜 ,
  > 司 機 就 踩 一 下 放 一 下 ,
  > 畀 後 面 所 有 巴 士 都 追 過 ,
  > 簡 直 令 人 氣 憤 !
  > 去 到 上 新 清 水 灣 道 , 架 車 就 以 約 20 km/h o黎 上 斜 ,
  > 真 係 無 眼 睇 !
  > 架 車 返 到 總 站 後 ,
  > 之 後 幾 架 ,DK3957、DJ6638… … 都 跟 住 返 順 天 總 站 。
  >
  > 我 懷 疑 27 號 成 日 施 卡 , 同 脫 班 ,
  > 同 司 機 成 日 碌 車 都 好 有 關 係 !
  >
  > EG 9515 (S3M 220)
  >
  你 都 未 算 勁 , 我 今 日 坐 超 豪 行968, 個 師 傅 行 高 速 公 路 用4波 , 一 次5波 都
  未 用 過 , 結 果 行60km/h。

  AM40, 從 這 一 刻 起 , 愛 上MissFung

  Article 26: (Request 1)

  > 咁 不 如 去 投 訴 吧,
  > 讓 九 巴 改 善,
  > 別 生 氣 呀.
  > 0111巴 士 路 線 網 頁.^^"
  >
  車 長 快 也 沒 有 獎 金 , 看 開 點 吧 !

  Article 26: (Request 2)

  > 但 多 一 些 時 間 休 息
  >
  趟 若 不 幸 發 生 事 故 , 多 多 休 息 時 間 也 不 足 以 彌 保 。

  Article 26: (Request 3)

  > 咁 又 係 , 不 過 都 要 維 持 一 定 的 車 速
  > 開 得 太 慢 也 會 做 成 意 外
  > 在 公 路 上 最 好 維 持65-70km/h

  以 上 述 個 案 以 言 , 在 繁 忙 的 太 子 道 以 時 速30km/h行 走 不 算 很 慢 。

  Article 26: (Request 4)

  > 完 全 同 意
  > 一 條 多 車 的 道 路 上 應 該 減 慢 車 速
  > 並 留 意 路 上 的 情 況
  >
  車 長 要 小 心 駕 駛 , 要 受 氣 , 還 要 怕 人 家 投 訴 , 何 來 輕 鬆 ?

  Article 26: (Request 5)

  > 但 我 見 到 前 面 係 一 架 車 都 無 ,
  > 司 機 都 照 樣 慢 慢 碌 ,
  > 所 以 我 覺 得 以20-30 km/h 是 很 不 合 理 !
  >
  只 是 沒 有 「 過 鐘 」 便 不 成 問 題 。

  Article 26: (Request 6)

  > 但 我 知 道 好 多 司 機 都 碌 到 過 鐘 ,
  > 唔 係 駛 乜 搞 牌 走 人 , 中 途 載 客 ?
  > 我 試 過 由 旺 角 返 順 天 , 車 機 碌 車 ,
  > 要 四 十 分 鐘 車 程 ,
  > 你 話 過 唔 過 鐘 呢 ?
  >
  交 通 完 全 正 常 便 不 會 「 過 鐘 」 , 若 也 過 時 , 即 表 示 公 司 編 定 時 間 有 問 題
  , 車 長 怎 「 碌 」 也 不 可 能 過 時 。

  Article 26: (Request 7)

  > 唔 一 定 ,
  > 我 知 道 2 7 5 的 車 長 在 不 碌 車 的 情 況 下 ,
  > 都 只 僅 僅 按 照 指 定 時 間 返 到 總 站 !
  >
  那 即 是 「 師 傅 」 時 間 有 問 題 了 。

  Article 26: (Request 8)

  > 司 機 就 輕 鬆 啦 !
  > 因 為 司 機 超 時 返 總 站 , 司 機 可 以 中 途 載 客 或 私 牌 走 人 ,
  > 咁 就 做 少 好 多 !
  > 仲 有 , 最 後 一 個 單 可 以 賺 超 時 補 水 ! !
  >
  > 乘 客 就 慘 啦 !
  > 一 來 乘 客 等 極 都 無 車 , 累 o左 一 d 趕 時 間 的 乘 客 !
  > 咁 就 難 怪 2 7 號 日 日 頂 閘 、 脫 班 喇 !
  >
  輕 鬆 ? 車 長 要 小 心 駕 駛 , 要 受 氣 , 又 要 怕 「 傲 色 仔 」 , 還 要 怕 「 咸 魚 」
  投 訴 , 何 來 輕 鬆 ?

  Article 26: (Request 9)

  > 我 不 是 要 求 車 長 要 開 得 好 快 ,
  > 只 要 用 適 當 的 車 速 來 行 走 就 得 。
  > 乘 客 好 , 司 機 好 ,
  > 咁 就 怕 乜 畀 人 投 訴 呢 ?
  > 你 認 同 嗎 ?
  >
  開 得 快 便 會 有 乘 客 投 訴 , 開 慢 些 , 安 全 之 餘 , 也 不 怕 遭 投 訴 快 車 , 「 倣
  色 仔 」 的 機 會 也 少 些 。

  Article 26: (Request 10)

  > 慢 不 等 於 安 全 ,
  > 所 以 我 話 唔 快 唔 慢 就 最 o岩 !
  > 咁 仲 少 機 會 畀 人 投 訴 !
  >
  27不 是 行 走 高 速 幹 道 , 慢 些 當 然 較 安 全 。

  Article 26: (Request 11)

  > 咁 要 睇 下 乜 情 況 啦 !
  > 如 果 在 太 子 道 西 、 彌 敦 道 、 旺 角 道 等 繁 忙 街 道 ,
  > 就 當 然 慢 d 好 d 。
  >
  > 但 以 我 當 日 所 見 為 例 ,
  > 在 交 通 暢 通 的 情 況 下 都 碌 車 ,
  > 就 唔 係 幾 好 !
  > 當 日 我 都 見 4 0 號 同 1 A 都 爬 過 2 7 頭 !

  甘 其 實 閣 下 同 各 位 認 為 點 樣 先 至 算
  唔 係 碌 車 呢 ?

  Evacuation

  Article 26: (Request 12)

  你 應 該 去 運 輸 署 投 訴!

  DL

  Article 26: (Request 13)

  > > 但 係 投 訴 乜 野 好 呢 ? 佢 又 無 超 速 。
  > > 按 照 正 常 平 均 速 度50km/h( 市 區 計 )
  > > 行20-40km/h基 本 上 係 無 乜 問 題 ,
  > > 如 果 真 係 嫌 慢 既 話 , 我 覺 得 只 係 有
  > > 人 將 佢 自 己 對 於 速 度 既 追 求 同 個 巴
  > > 士 司 機 比 下 去 唶 。 如 果 低 於 法 定 速
  > > 度 行 走 係 碌 車 既 話 , 甘 唔 通 超 速 高
  > > 過 法 定 速 度 就 為 止 合 理 咩 。
  > >
  > 你 的 說 法 非 常 正 確 。

  在 市 區 好 難 話 快 同 慢,
  但 在 公 路 就 可 以 睇 到

  Article 26: (Request 14)

  > 市 區 一 樣 可 以 知 碌 車 , 最 易 分 辨 既 就 係
  > 司 機 有 無 賴 燈 。 238M/X 好 多 賴 燈 王 。
  >
  > (「 賴 燈 」 = = 明 明 綠 燈 都 俾 佢 碌 到 紅 燈 ,
  > 仲 要 好 明 顯 過 到 果 隻)
  >
  現 在 很 多 交 通 燈 位 也 設 有 「 白 鴿 寵 」 , 一 不 小 心 , 「 白 做 」 之 餘 , 還 要
  記 分 , 車 長 面 對 哪 麼 多 壓 力 , 還 要 面 對 「 咸 魚 」 的 投 訴 。

  Article 26: (Request 15)

  > 歡 迎 試 搭 該 線 冷 氣 車 , 搭 完 後 你 就 會 知 道 點 解 站 友 EG9515 要 發 咁 大 牢
  騷 。
  > 有 次 我 搭 由 順 天 駛 到 去 太 子 道 西 , 已 經 被 後 面 兩 架 熱 狗 27 爬 頭 了 。

  這 種"場 面"(用 呢 個 詞 已 是 厚 道 至 極 了 、
  我 仲 有 好 多 唔 出 得 街 的 詞 來 形 容 。-_-"),
  我 天 天 都 見 到 不 知 多 少 次 。

  To 3AD26: 你 比 兩 架hot dog過 咪 算 好 。
  我 日 日 都 比 三 架hot dog過tim啊 , 陰 公 !


  Article A27:

 • 九巴 Euro3 超豪係 6 波 ?
 • 15330


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  我 昨 日 坐 新 超 豪 3ASV143 @ 58M 時,
  特 登 坐 車 尾,去 聽 聽 它 的 引 擎 聲.
  原 來 這 批 Euro3 超 豪 的 聲 音 與 舊 超 豪 的 聲 音 是 差 不 多 的.

  不 過,
  我 在 數 波 的 時 候,
  竟 然 發 現 這 批 超 豪 是 6 波 的!
  但 是, 5 波 同 6 波 的 分 別 不 太 明 顯,
  不 容 易 察 覺 出 6 波 的 存 在.
  再 者, 58M 這 條 線 很 少 機 會 要 用 到 最 高 波,
  所 以,我 很 留 心 才 能 找 到 這 個 超 級 波 檔.

  究 竟 這 批 新 超 豪 係 用 ZF 的 哪 種 波 箱 呢?

  已 經 投 奔 初 夏 的 235Fans

  Article 27: (Request 1)

  > Buses 雜 誌 係 有 講 有 新 3ASV 係 用 ZF Ecomat 六 波 波 箱.
  > 唔 知 靠 睇 波 掣 可 唔 可 以 睇 到 佢 係 用 六 波?
  >
  > --
  > 車 匙!
  >

  未 必 可 以 看 到,
  因 為 它 們 的 波 掣 是: 1,2,D,N,R
  另 外,
  這 排 掣 搬 左 去 死 火 掣 下 面 (錶 板 的 左 下 方) .

  已 經 投 奔 初 夏 的 235Fans

  Article 27: (Request 2)

  > 如 我 冇 記 錯 的 話 新 訂 的 3ASV 係 用 ZF Ecomat 2波 箱 。
  >
  > 竺 子

  咁 請 問 Ecomat 2 係 咪ZF既 新 出 品 ?
  Thx!

  The VIN of #396 is 025005.

  Article 27: (Request 3)

  > 但 我 有 個 有 疑 問 , 就 是3ASV141之 後 都 是 配 用
  > 歐 盟 三 型 引 擎 的 嗎 ?
  > 如 果 是 六 前 速 , 波 箱 比 會 是 怎 樣 ?
  >
  > 謝 謝 !
  >
  > KK


  這 一 批 3ASV 該 不 是 Eurp III 引 擎 。
  某 版 友 說 若 是 有 六 波 的 話 , 第 六 波 的 比 例
  是 0.59 : 1 。

  AD262/AP64

  Article 27: (Request 4)

  > 何 以 見 得?
  >

  道 聽 途 說 + 自 己 證 實 。

  AD262/AP64

  Article 27: (Request 5)

  可 以 如 何 證 實?


  Article A28:

 • Re: SCANIA ?
 • 15329


  回應:

  > Which company buy the SCANIA's bus?
  > Thank you!

  九 巴 ; 粵 港 運 輸 , 辰 達 永 安 等 過 境 巴 士 公 司

  Article A29:

 • 有這樣的事嗎?
 • 15328


  回應:


  1. push
  > 我 到 而 家 都 認 為,新 記d 顧 客 服 務 員 同 其 他job
  > 都 是 自 己 人 推 薦, 從 來 唔 會 請 外 人 的.......除 了
  > 車 長!
  >
  大 概 不 是 吧 , 當 然 亦 難 免 , 任 何 公 司 也 會 。

  Article 29: (Request 1)

  其 中 亦 有 由 內 部 轉 職 的,只 需 中 七 學 歷 便 可.

  LA21/FH5136


  Article A30:

 • Re: 問大埔如何去馬鞍山?
 • 15327


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > 如 題,thank you.
  > >
  > > 晨 早 特 車 : 大 埔 工 業 ─ → 海 柏 花 園 。
  >
  > 村 巴 ? 我 未 見 過 這 線
  > 是 不 是 新 開

  he said 274p

  Article 30: (Request 1)

  路 線 編 號 是274p?
  274p唔 係 只 由 海 柏 往 大 埔 麼?

  Article 30: (Request 2)

  搭 東 鐵 到 大 學 轉87K/87S/287K/289K/807K


  Article A31:

 • Re: 趣談──停車,由於有人拍照。
 • 15326


  回應:


  1. push
  > 剛 剛 與 人 談 及 一 件 有 趣 的 事 , 大 家 有 沒 有 試 過 拍 照 時 , 車 長 暫 不 開 車
  , 待 你 拍 完 才 開 車 ?

  試 過 係 上 村 , 上o左 架54(AM)後 , 想 影 相 ,
  司 機 叫 我 快D落 車 影 , 但 我 婉 拒 了 。

  Article 31: (Request 1)

  > 試 過 , 去 年 在 北 碼 影 麥 記 躉 時 , 一 名 新 巴 車 長 在 離 站 時 ,
  > 在 馬 路 中 心 停 一 停 , 讓 我 影 了 , 還 有 一 次 在 灣 碼 影Neoplan
  > , 司 機 亦 停 下 來 讓 我 拍 照 才 離 開
  > 而 前 日 則 在 穗 禾 苑 影ATS17時 , 該 名 車 長 特 地 停 了 一 停 , 讓
  > 我 拍 照

  我 試 過 係 柏 景 灣 影 一 架87A, 個 司 機 專 登 開 慢D出 車
  之 後 仲 停 低 問 我 影 唔 影 到 , 不 過 我 就........


  Article A32:

 • 九巴第四批超豪
 • 15325


  回應:


  1. push
  > > > 第 三 批 超 豪 是 否 3asv92-141? 甘 第 四 批 即 由142開 始 ?
  > >
  > > 係 。 第 四 批 係 由142 - 286(145架)。
  > >
  > > > 那 第 四 批 車 用 什 麼 配 備 ( 引 擎 + 傳 動 系 統 ) ?
  > >
  > > 引 擎 :D10A285(EuroIII)
  > > 波 箱 :ZF, 但 係 六 波 。
  > >
  > > > 那 3asv92-140 用Volvo D10A-285及ZF5HP590,
  > > > 對 嗎 ? 有 錯 請 指 正 。
  > >
  > > 冇 錯 。
  > >
  > > > 那 3asv141 用 什 麼 引 擎 ? 是 否 一 樣 用ZF5HP590呢 ?
  > >
  > > D10A285, 波 箱 仲 係 用ZF 5HP590。
  > >
  > > The VIN of #396 is 025005.
  >
  > 六 波 咪 更 加 要 跑 公 路?

  係 六 波 , 不 過 好 似 冇 乜 用(五 波 已 經 夠 啦)。

  Article 32: (Request 1)

  > > Buses 雜 誌 稱 用 六 波 較 慳 油, 例 如 6HP592
  > > 的 close ratio (什 麼 來 的?) 適 合 慢 速,
  > > 繁 忙 交 通 及 爬 山.
  > >
  > > --
  > > 車 匙!
  > >
  >
  > Close ratio 即 是 密 比 , 指 波 檔 之 間
  > 比 例 分 別 較 小 , 每 個 波 段 較 為
  > 緊 密 , 加 速 會 比 較 暢 順 。
  >
  > 但 是 , 6 波 的 是 第 五 批 的 20 部 啊 。
  >
  > AD262/AP64

  即 係3ASV286-306?


  Article A33:

 • [路線建議]63M(一分為二)
 • 15324


  回應:


  1. push
  (1)將63M路 線{元 朗(東)至 青 衣 機 鐵 站}更 改 總 站 為{元 朗(東)至 祖 堯}.
  元 朗(東)開 途 經:原 有 路 線 駛 至 葵 涌 道,之 後 經 荔 景 山 路 及 敬 祖 路.
  祖 堯 開 途 經:敬 祖 路,荔 景 山 路,葵 福 路,興 芳 路,葵 富 路,葵 涌 道 之 後 返 回 原 有 路
  線.
  服 務 時 間:
  元 朗(東)開:0530<---->2345
  祖 堯 開:0625<---->0055
  班 次:加 密 每8至20分 鐘 一 班.
  全 程 收 費:$9.2(冷)
  虎 地 往 祖 堯:$8.1(冷)
  荃 灣(荃 德 花 園)往 祖 堯:$4.2(冷)
  荃 灣(眾 安 街)往 元 朗(東):$8.7(冷)
  屯 門 市 中 心 往 元 朗(東):$5.0(冷)
  虎 地 往 元 朗(東):$4.2(冷)
  用 車:全 線 改 用ADS,ATS,ASV.

  (2)加 開266M路 線(大 興 至 青 衣 機 鐵 站).
  大 興 開 途 經:大 方 街,大 興 街,石 排 頭 路,鳴 琴 路,田 景 路,鳴 琴 路,震 寰 路,青 田 路,屯
  門 公 路,屯 發 路,屯 門 公 路,青 朗 公 路,西 北 青 衣 交 匯 處,長 青 公 路,青 衣 西 路,柦 杆
  山 交 匯 處 及 青 敬 路.
  青 衣 機 鐵 站 開 途 經:青 敬 路,柦 杆 山 交 匯 處,青 衣 西 路,長 青 公 路,西 北 青 衣 交 匯
  處,青 朗 公 路,屯 門 公 路,屯 喜 路,屯 門 公 路,青 田 路,震 寰 路,鳴 琴 路,田 景 路,鳴 琴
  路,石 排 頭 路,震 寰 路 及 大 方 街.
  服 務 時 間:
  大 興 開:0540<---->2335
  青 衣 機 鐵 站 開:0620<---->0045
  班 次:12<---->20min
  全 程 收 費:$8.0
  屯 門 市 中 心 往 大 興:$3.5
  用 車:6部AV,5部AD,3部AL.

  此 外,63M路 線 及266M路 線 可 於 任 何 一 個 相 遇 車 站 提 供 八 達 通 卡 轉 乘 服
  務,收 費 如 下:
  (A)元 朗(東)往 青 衣 機 鐵 站 方 向:
  (i)63M路 線 轉266M路 線=免 費
  (B)青 衣 機 鐵 站 往 元 朗(東)方 向:
  (i)266M路 線 轉63M路 線=免 費
  (C)大 興 往 祖 堯 方 向:
  (i)266M路 線 轉63M路 線=免 費
  (D)祖 堯 往 大 興 方 向:
  (i)63M路 線 轉266M路 線=扣$1.2

  Article 33: (Request 1)

  大 興 沒 有 位 蝸 ....
  與 66 / 66M 同 坑 ?

  3AD 25


  Article A34:

 • 最考技術的90度彎
 • 15323


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  > 大 家 認 為 哪 個 有 十 二 米 巴 士 駛 經 的90度 彎 , 最 考 技 術 ?

  九 巴38往 葵 盛(東)方 向,大 窩 口 道 左 轉 入 葵 盛 圍

  Article 34: (Request 1)

  > > 1. 柴 灣 道 入 亞 公 岩 道
  >
  > 為 何 這 個 彎 會 考 技 術 ?
  路 窄 。 有 日 見 到 架 城 記 龍 用 盡 條 線 先 轉 到 彎

  >
  > > 2. 銀 城 街 圓 洲 角 方 向 入 第 一 城 巴 總(>90度)
  > > 3. 鑽 石 山 地 鐵 巴 總 入 口(急 彎+外 傾)
  > > 4. 九 龍 塘 地 鐵 巴 總 轉 入 沙 福 道 的 彎 位(多 的 士 、 私 家 車)
  >
  > 與 的 士 有 何 關 係 ?
  旁 為 的 士 站 , 有 大 量 的 士 , 而 且 會 有 很 多 私 家 車 等 人 或
  上 落 客 , 於 是 條 路 變 得 極 窄 , 多 車 起 黎11M巴 士 轉 彎 都 唔 易

  Article 34: (Request 2)

  英 皇 道 左 轉 琴 行 街 , 再 由 琴 行 街 右 轉 七 姊 妹 道 , 也 相 當 窄 , 尤 其 是 右 轉
  七 姊 妹 道 , 右 尾 輪 常 會 「 擦 膊 」 。

  Article 34: (Request 3)

  > 振 華 道 轉 入 樂 華 都 幾 考 功 夫
  >
  > 記 得 某 農 曆 年, 條 路 泊 滿 車,
  > 個 司 機 好 難 先 入 到 村

  振 華 道 轉 入 樂 華 完 全 冇 問 題, 因 為 個 彎 唔 會 有 車 泊 在 彎 位 果 度....難 就 難 在
  入 巴 士 站 的 路..

  Article 34: (Request 4)

  入 三 聖 村

  Article 34: (Request 5)

  > S1---港 龍 及 中 航 大 廈 通 道 分 站 前 後 轉O既 彎,難 度 都 幾
  > 高 。 不 過 那 個 位 置 唔 止90度 。
  >
  > FW1321字

  以 前 170 由 怡 和 街 轉 百 德 新 街 , 超 過 90 度 彎 。
  不 過 該 路 已 改 為 行 人 專 用 區 , 170 改 行 興 發 街 了 。

  Article 34: (Request 6)

  > D 十 二 米 車 特 別 係269M右 轉 入 總 站 , 要[手 羅]到 盡 , 車 頭 幾 乎 揩 到 日 景
  樓 對 出 行 人 路 壆 至 入 得 坑 。
  >
  > 今 日 見 到 架 全 新 大 超 豪KC2619行269M, 就 更 加 驚 險 ! 睇 D 有 相 俾 大 家 睇

  >
  個 司 機 唔 慣 大 豬ja~ AP轉 好 好 多~
  有 幾 驚 險 丫~香 港D山 多,彎 多 係 咁o架la~
  HU9385

  Article 34: (Request 7)

  > > 蕪 湖 街 轉 入 馬 頭 圍 道 ( 我 覺 得 106 D 超 豪 好 難 轉 )
  > > 太 榮 街 轉 入 太 古 城 道
  > > 英 皇 道 轉 入 琴 行 街
  > >
  > 這 個 彎 必 須 「 騎 線 」 , 而 且 早 了 扭 駕 駛 盤 會 「 掃 腰 」 , 遲 了 車 頭 便 不
  夠 轉 , 轉 這 個 彎 的 最 佳 方 法 是 , 先 扭 些 少 , 至 左 邊 車 身 中 間 過 了 角 位 ,
  再 扭 駕 駛 盤 至 足 夠 轉 彎 為 止 。
  >
  > > 菲 林 明 道 左 轉 入 軒 尼 詩 道
  >
  >

  天 瑞 總 站 轉 出 天 瑞 路 都 幾 窄
  架 車 轉 右 入 天 瑞 路 時,
  要 轉 左 少 少 先 夠 位 入

  Article 34: (Request 8)

  Also 軒 尼 詩 道 左 轉 入 菲 林 明 道 (e.g. 960,961,40M...)

  Article 34: (Request 9)

  九 巴38往 葵 盛(東)方 向,大 窩 口 道 左 轉 入 葵 盛 圍

  Article 34: (Request 10)

  邊 寧 頓 街 轉 出 怡 和 街

  Article 34: (Request 11)

  在 觀 塘 道 轉 入 坪 石 村 的 坪 石 村 通 道,觀 塘 道 快 速 的 車 輛 加 上 坪 石 村
  通 道 的 起 伏 都 十 分 考 技 術 的

  Article 34: (Request 12)

  40M,13,12M,12 and 23A從 皇 后 大 道 中 左 轉 上 德 己 立 街 再 右 轉 上 威 靈 頓 街(極
  窄),右 轉 上 威 靈 頓 街 時 架 車 仲 會 側 曬tim~^_^

  LLS


  Article A35:

 • Re: 283有ADS行了
 • 15322


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > > > 在 特 見 中 看 見 攝 兄 貼 出,
  > > > 請 問 該ADS是 哪 線 字 軌?
  > > > 是 否 日 日 有ADS行283?
  > > > thank you.
  > > >
  > > >
  > > > 歡 迎 光 臨.^^"
  > > >
  > > >
  > > AL都 行 過283 la
  > >
  >
  > 架 車 係81M掛 牌ADS34(GS5431)
  > 以 前 有 一 段 時 間 ,283成 日 出 雙 層
  > 多 數 蛇 車 , 而 且 係 十 一 米 , 不 過 而 家 少 左
  > 順 帶 一 提 ,170有 過 鐘 躉 攝 過283
  >
  > 沙 田 巴 士 網STBW
  >
  >

  TRIDENT也 行283?
  咁 咪 即 係 話...
  282,283,284都 用 過 金?

  歡 迎 光 臨.^^"


  0111巴 士 路 線 網 頁.^^"

  Article 35: (Request 1)

  > > > 咁 這 是 加 班 定 替aa?
  > > >
  > > > 歡 迎 光 臨.^^"
  > > >
  > > >
  > > 是 替AF
  >
  > 咁 講 唔 係 咁 正 確 , 因 為283好 似 冇AF做 掛 牌 車
  > 而 且 十 一 米 車 從 來 冇 做 過283掛 牌 車
  >
  > 沙 田 巴 士 網STBW
  >
  >
  呀 , 對 不 起 , 可 能 我 表 達 得 唔 好
  我 知283從 來 沒 有AF,AL 做 掛 牌
  因 為 個 陣 時AF成 日 行283
  突 然 唔 用AF替,用 了AL行 了 一 兩 日

  Article 35: (Request 2)

  AF??
  退 役 左 好 耐la喎

  Article 35: (Request 3)

  賣 血 就 加 班 , 不 過 多 數 替 車

  Article 35: (Request 4)

  > > 284用81K的ASV, 有 可 能 是ATS
  > > 281A本 身 已 有 金 車 做 掛 牌
  >
  > 81K既ASV唔 會 攝284
  > 除 非31同33車 用 金
  >
  > 282同284都 用 過 ,284仲 經 常 用170過 鐘 車

  284試 過 用269D的3ASV呢.....

  Article 35: (Request 5)

  > ASV35是 不 是 行 過284?
  >


  因 為 個 次 佢 替ADS38
  而 家81K攝284既 字 軌 係31同33車
  由ADS38同168負 責 , 每 月 兩 車 輪
  流 行 呢 兩 個 字 軌 , 所 以 除 非ASV行
  呢 兩 個 字 軌 , 否 則81K既ASV唔 會 攝284


  Article A36:

 • Re: 全港只有一條巴士線的總站
 • 15321


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  13. push
  14. push
  15. push
  16. push
  17. push
  > > > > 全 港 哪 些 巴 士 總 站 只 有 一 條 線 , 連 路 過 的 也 沒 有 ?
  > > >
  > > > 82K, 火 炭 火 車 站
  > > >
  > > > 沙 田 巴 士 網STBW
  > > >
  > > >
  > >
  > > 東 頭,澤 安2D.
  >
  >
  > 104在 澤 安 開 特 車 咩?

  係 喎,睇 漏 左tim,東 頭 有10號 經 喎,
  sorry.

  Article 36: (Request 1)

  還 有10號 是 經 東 頭

  Article 36: (Request 2)

  74k(三 門 仔),275R(新 娘 潭),80K(新 翠)
  89(瀝 源),E41(大 埔 頭)
  656.K12.......

  Article 36: (Request 3)

  清 水 灣(91)算 唔 算 ﹖

  Article 36: (Request 4)

  > 大 埔 頭~E41
  >
  203E~富 山 巴 士 總 站

  Article 36: (Request 5)

  > 咪 住 先...
  > 過 路 是 指....?
  所 以ATS51又 再 一 次 出 錯 了 。
  富 山 巴 士 總 站 嚴 格 來 講 要 計 入 該 段 蒲 崗 村 道 的 。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 36: (Request 6)

  > > 73K 文 錦 渡
  > > 78K 沙 頭 角
  > > 79K 打 鼓 嶺
  > > 91 清 水 灣
  > > A52 龍 鼓 灘
  > > 263M 富 泰(唔 知 算 唔 算)
  > >
  >
  > 富 泰 好 似 有 鐵 巴 喎..
  係521 ma?

  Article 36: (Request 7)

  富 泰 有 263M 和 521 , 還 有 261 和 A73 路 過 。

  AD262/AP64

  Article 36: (Request 8)

  S52 - 飛 機 維 修 區

  Article 36: (Request 9)

  > 建 生 村(?)960

  58M特 車 ?

  Article 36: (Request 10)

  77K CHEUNG WAH EST

  Article 36: (Request 11)

  我 就 認 為 祥 華 村 巴 士 總 站.

  Article 36: (Request 12)

  > 6R,14S,32S,38S
  > 243M算 嗎?
  >
  > 炎 夏係 需 要微 風
  > sUmMEr BReEZe---GX 7271
  >
  應 該 不 算
  因 為 還 有243P

  我 反 而 想 知 循 環 線38S算 不 算

  Article 36: (Request 13)

  北 角 港 運 城(丹 拿 道) , 是 中 巴 穿 梭 巴 士 線 的 總 站 。
  快 大 檢 完 畢 的ML29/VA53/1013/3005/5055

  Article 36: (Request 14)

  > 2D 澤 安
  >

  104唔 係 在 澤 安 開 特 車 咩?

  Article 36: (Request 15)

  西 灣 河 太 安 街(14)
  鯽 魚 涌 祐 民 街(116)
  旭 龢 道(13)

  Article 36: (Request 16)

  > 13 旭 龢 道
  > 2D 澤 安 14C 鯉 魚 門 31M 石 梨
  > 73K 文 錦 度 74K 三 門 仔 78K 沙 頭 角 79K 打 鼓 嶺 80K 新 翠 82K 火 炭 88K 駿 景 園
  91 清 水 灣
  > 208 廣 播 道 211 翠 竹 花 園
  > 275 香 港 教 育 學 院
  > 655 656 629
  >
  >
  99 泥 涌?

  Article 36: (Request 17)

  > 99 泥 涌?
  299 經 過


  Article A37:

 • Re: 大修是指甚麼意思及詳情+幾問
 • 15320


  回應:

  > 幾 問:
  > (一)大 修 時 會 否 替 車 輛 安 裝 路 訊 通 及 報 站 器

  大 修 即 係 等 於 將 架 車 黎 一 次 大 翻 新(好 似 係 咁 呀!)
  可 能 會 將 引 擎 抬 過!波 箱 抬 過!換 過 車 頭 鬼 面 罩(S3BL/AL)
  等 等!至 於 會 唔 會 裝NOSHOW同 報 站 器!就 要 睇 下 公 司 派 落 黎 既
  Order!
  >
  >
  > 請 各 尊 貴 的 板 友 解 答!

  Article A38:

 • 被「我」撞的3024出番黎行未?
 • 15319


  回應:

  如 題
  謝 謝 喔^^

  新 巴1005字

  Article A39:

 • Re: 有咩路線己有報站器但有些車末有
 • 15318


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > > (一)JP 4606(111字 軌)
  > > (二)JU 2164(116字 軌)
  > > (三)JU 2210(116字 軌)
  > > (四)JU 2223(116字 軌)
  > > (五)JU 2300(116字 軌)
  > > (六)部 份68X及89X字 軌
  > >
  > > 請 接 力
  > >
  > > 在 此 希 望 九 巴 盡 快 跟 進 並 安 裝
  >
  > 3D是 否?
  > 話 時 話,203E都 無>_<
  >
  >
  > 歡 迎 光 臨.^^"
  >
  >
  > 0111巴 士 路 線 網 頁.^^"
  > 0111巴 士 路 線 網 頁
  >

  此 兩 線 根 本 末 有 使 用 報 站 器 系 統,但 我 也 很 想!

  Article 39: (Request 1)

  AP13(JD9456)
  AP15(JD9772)
  AP19(JD9687)
  AP20(JE284)
  以 上 全 為296C蛇 車 掛 牌

  Article 39: (Request 2)

  80X既3AV308(HG3782)

  Article 39: (Request 3)

  我 那 部 愛 車ATR25(HW5600)自 從 撞 車 復 出 之 後 一 直 沒 有 安 裝 報 站 機 , 現 在
  是112線 唯 一 一 部 沒 有 報 站 機 的 字 軌 車 , 連 比 它 遲 加 入 的ATR210、212-215都
  安 裝 了 !
  快 大 檢 完 畢 的ML29/VA53/1013/3005/5055

  Article 39: (Request 4)

  > (六)部 份68X及89X字 軌

  現 時 應 只 有 一 架 沙 田 廠 掛 牌 車 JP2432 未 裝 報 站 機
  最 近 期 既 兩 架 掛 牌 JN9435 & JH2737 都 有 報 站 機 用

  北 丐 HW5331

  Article 39: (Request 5)

  > 1A的 JE750, JE1168, JE1999
  >
  243M


  Article A40:

 • Re: 有咩路線係可以行12米巴./大車而又唔行
 • 15317


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  13. push
  14. push
  15. push
  16. push
  17. push
  18. push
  19. push
  20. push
  21. push
  22. push
  23. push
  24. push
  25. push
  26. push
  27. push
  28. push
  29. push
  30. push
  31. push
  32. push
  > > > 我 認 為203E可 行12米 巴,3B可 以 行12米
  > > >
  > > > 請 接 力 及 歡 迎 討 論~
  > >
  > > 30x, 91M, 298
  >
  > 89,89B,75X,72X,7

  89B觀 塘 廠 係 派 十 二 米 富 豪 行 架
  全 線 唯 一 一 架 十 二 米

  72X同7既 冷 車 全 部 都 十 二 米

  Article 40: (Request 1)

  > 但 熱 車 不 是 喎,3C也 是 如 此...

  不 個3C,72A,36A用 過3BL
  75x用 過3AV,3AD

  Article 40: (Request 2)

  > > 3d,3B,61X,62X,63M也 可 用12米 熱 車 喎....
  > 63M是 用 過3AV及3ASV

  我 知63m用 過12米 冷 馬,
  所 以 咪 話 佢 應 該 可 以 用12米 熱 車.

  0111巴 士 路 線 網 頁.^^"

  Article 40: (Request 3)

  72X have AV e.g GZ5818,HC1664......

  Article 40: (Request 4)

  7 號 有12米 掛 牌 車 。

  FW1321字

  Article 40: (Request 5)

  > > > > 咁86,86B,72,71A可 用12米 嗎?
  > > >
  > > > 71A同72一 定 可 以 用12米
  > > >
  > > >
  > >
  > > 可 惜 九 巴 唔 用 都 無 法>.<
  >
  > 點 解 一 定 要 用12米 車 ?

  我 都 唔 知 呀,係203E兄 問,我 咪 答 下O羅..
  用 唔 用 都 係 咁 架 啦,最 緊 要 唔 好 整 架 單 層 來 就OK了.

  Article 40: (Request 6)

  而 家 30X 朝 朝 有 躉 攝 , 又 同 238X 平 起 平 坐 啦...

  (況 且 30X 兜 荃 灣 市 中 心 , 荃 景 部 分 人 士 因 此
  做 反 九 黨 杯 葛 30X , 故 30X 客 量 都 唔 係 咁 好 ,
  加 上 九 龍 有 212 幫 手 ,...)

  Article 40: (Request 7)

  > > > > 283,284
  > > > >
  > > > >
  > > >
  > > > 282也 可.
  > >
  > > 我 都 想 , 不 過 因 新 田 圍 村 內 一 個 彎 位 仲 未 整 好
  > > 暫 時 唔 會 有 十 二 米 可 以 掛 新 田 圍 線
  > > 如 果 唔 係 , 我 諗282落 金 都 先 過81K
  > >
  > > 沙 田 巴 士 網STBW
  >
  > o,原 來 如 此,
  > 咁 部 份 城 隧 線 如49x,47x可 用12米 嗎?

  以 前49X是 用12米 做 掛 牌
  現 在 都 有

  Article 40: (Request 8)

  49x 本 來 就 是 用 3BL/3N 。

  AD262/AP64

  Article 40: (Request 9)

  > > 九 巴 70
  > >
  > > 超 級 大 富 豪JF 1181 + KC 3689
  >
  > 70K得 嗎?
  > 0111巴 士 路 線 網 頁(已 更 新 了..^^")
  >

  當 然 可 以

  超 級 大 富 豪JF 1181 + KC 3689

  Article 40: (Request 10)

  > 80K,86C

  86C每 朝 都 有86K既3BL攝 車
  不 過 個 人 覺 得 , 十 二 米 行86C
  始 終 有 個 彎 位 幾 危 險 , 就 係 青 山 公 路 蝴 蝶 谷 道
  個 個 彎

  Article 40: (Request 11)

  不 過 我 上 次 坐 過3BL101行86C, 個 司 機 不 但 從 容 不 迫 駛 過 該 彎 位 ,
  仲 同 我 講86C成 日 都 行12米 啦 , 冇 乜 好 影 , 真 係 俾 佢...

  我 個 人 就 覺 得 個 彎 位 不 是 太 危 險 了 。

  N364

  Article 40: (Request 12)

  > 276便 是 了 , 其 餘 公 司 均 有 派 出 十 一 米 或 以 上 的 巴 士 行 走 。

  其 餘 公 司?
  除 九 巴 外,還 有 公 司 行276??

  Article 40: (Request 13)

  > 如 果 你 認 為 全 日 用 十 二 米 車 行 個 條 「 超 闊 」 既 屏 夏 路
  > 咁 你 即 管 去 建 議 , 不 過 現 實 咁 做 係 好 危 險 , 正 如 而 家
  > 新 巴 躉 每 朝 攝 完792, 行 西 沙 路 返 馬 鞍 山 , 咁299都 可
  > 以 用 十 二 米 喇 , 不 過 唔 好 忘 記 , 佢 係 每 日 行 一 次 , 影
  > 響 冇 咁 大 , 同 埋 其 他 公 司 做 到 , 九 巴 唔 一 定 要 跟 住 做
  >
  > 沙 田 巴 士 網STBW
  >
  何 需 建 議 , 現 在 全 天 候 有12米 巴 士 駛 經 屏 廈 路 近 坑 尾 村 一 段 。

  Article 40: (Request 14)

  是 啊 , 現 在 兩 架M對 頭 都 過 唔 到
  仲 要 兩 架 十 二 米 車.........
  後 果 會 是.......

  Article 40: (Request 15)

  > 九 巴52m,66得 嗎?
  > 新 巴 的23得 唔 得?
  > 0111巴 士 路 線 網 頁(已 更 新 了..^^")
  >

  新 巴23一 定 可 以 , 新 巴 都 曾 派 過11XX和30XX行 走 此 線 。
  另 外 , 城 巴3B、11都 絕 對 可 以 。
  快 大 檢 完 畢 的ML29/VA53/1013/3005/5055

  Article 40: (Request 16)

  > > 如 題 。 唔 用12米 可 能 只 因 唔 夠 客 。
  > >
  > >
  >
  > 為 何 九 巴 唔 將86K的AA(SLF)換 為3ASV/ATR,然 後 將AA比 其 他 有 需 要 路 線 莫
  非86K唔 夠 客 ?
  >
  >

  86k要 開86s,
  班 班 滿 到......
  點 會 唔 夠 客 呀?
  一 定 另 有 原 因....

  Article 40: (Request 17)

  據 聞 因 為 錦 英 總 站 同 沙 田 火 車 站 月 台 既 設 計 唔 容 許
  使 用 低 地 台 巴 士 , 所 以........
  而 家87D都 要 搬 左 出 黎 做 總 站 , 就 好 似 呢 個 原 因

  Article 40: (Request 18)

  86K絕 對 夠 客 (仲 要 開86S)
  不 用 金 車 好 似 係 錦 英 巴 總86K條 坑 刮 底

  HM2687

  Article 40: (Request 19)

  > > 24囉 , 行 了 一 年 半12米 熱 車 字 軌 , 最 終 都 被 小 巴 同 運 輸 署 玩 死...
  > >
  > > 當 年24邊 日 冇12米 車 行 就 奇 啦 , 每 日 係 度 估3N同3BL的 比 例 ,
  > > 同 而 家 比...:(
  > >
  > > 仲 有14B,36A,93A等 線 以 前 都 成 日 有12米 車 行 。
  > >
  > > N364
  >
  > 而 家14B仲 有 無12米 車 行?
  >
  > 歡 迎 光 臨.^^"
  >
  間 中 有 , 近 期 來 得 比 較 密
  幾 日 一 次

  Article 40: (Request 20)

  nwfb 43x, nwfb 78

  Article 40: (Request 21)

  有 時 啦 , 呢 輪7,9,14B,36A,81C,85K,87D都 好 旺12米 熱 車 。
  (偏 偏 冇24...)

  N364

  Article 40: (Request 22)

  九 巴8A、8P、 新 巴94A、95A、95B、595、 城 巴1、3B、5C、M5、11
  當 然 , 以 上 路 線 有 些 以 前 是 用 過12米 車 行 走 的 , 未 用 過 那 些 都 是 客 量 問
  題 。
  快 大 檢 完 畢 的ML29/VA53/1013/3005/5055

  Article 40: (Request 23)

  九 巴 110
  新 巴 2M,84,110,M722
  城 巴 99

  Article 40: (Request 24)

  > 80K, 85K, 87K
  >
  87k有3BL...

  Article 40: (Request 25)

  > 87K不 是 有3BL,3AV 做 掛 牌 嗎
  I have forgotten 3BL is also 12m :P
  Thanks for correcting my mistake

  87K's 3AV has been to 46X
  Now 87K uses three AVs instead

  Article 40: (Request 26)

  83K行 過3AD, 而 且83S有 一 班 車 係 由80攝
  架 車 就 係3AV

  Article 40: (Request 27)

  83K路 線 是 可 以 用12米 巴 士 行 走,未 轉 全 冷 的 時 候 九 巴 都 派 過3BL行 走.

  Article 40: (Request 28)

  九 巴2A
  其 實2A是 有 能 力 行12米 巴 的

  Article 40: (Request 29)

  > > 講 真 一 句,香 港 有 大 部 分 路 線 都 可 以 使 用12米 巴 士,不 論
  > > 是 單 層 還 是 雙 層 。 而 屯 門 、 元 朗 區,除53及276外,冇 任
  > > 何 路 線 不 適 宜 用12米 巴 士 行 走 。
  > >
  > > 至 於 其 他 區,都 有 很 多 路 線,如2B、11D、11K、11X、12、13D
  > > 都 可 以 用12米 車,但 事 實 上 這 些 路 線 有 冇 必 要 用 十 二 米 車
  > > 呢?
  > >
  > > FW1321字
  >
  >
  > 11K,13D可 能 唔 得 因 為 上 秀 總 站 太 細
  >
  > 11K更 加 要 改 路 先 用 到
  >

  11K受 到 紅 磡 車 站 轉 彎 位 的 關 係,但AP轉 唔 轉 到 呢?

  --
  LW501

  Article 40: (Request 30)

  跟81C,87D條 路 上 咪 得 囉
  所 以 我 話 要 改 路 先 用 得

  Article 40: (Request 31)

  第 一 條 梗 係276,換 兩 架ADS黎 都 好

  如 果53全 冷 用ADS,我 同 你 死 過

  Article 40: (Request 32)

  > 30X, 234X, 238X ...

  如 果 234X 得 , 佢 同 28 一 早 換 左 。

  另 外 兩 條 幾 乎 朝 朝 有 躉 攝 , 因 此 唔 係 唔 行 。

  Article A41:

 • Re: 問九巴快餐椅AV
 • 15316


  回應:

  > > 我 想 得 知 所 有 九 巴 配 上 快 飺 椅AV所 掛O既 路 線 清 單:
  > >
  > > 而 小 弟 得 知37及63M都 有 一 部 快 飺 椅AV,
  > > 另 外82X、603好 似 都 有 。
  > >
  >
  > 37: GW4866
  > 63M: HU6558
  > 82X: HU7455, HV9280, HW225
  > 603: HU7855
  > 93K: HU7872
  > 49X: HU8225
  > 40: HU8803
  > 89B: HV9690
  >
  > HB 916
  >
  AV112 GW4866前 身 是 冇 頭 枕,不 過 有 電 牌
  不 過 冇o左 電 牌 就 有 返 頭 枕,此 車 也 是 唯 一 輛 有 灰 快 餐 椅
  前 快 餐 椅 的HU9385

  Article A42:

 • 尋前961掛牌
 • 15315


  回應:

  我 成 日 都 唔 見HG7369在 屯 門

  部 車 去 左 邊??

  Thank!

  JY

  Article A43:

 • Re: 請問現時2D有冇DM做掛牌呢!
 • 15314


  回應:


  1. push
  > > > 如 題
  > >
  > > 有 。
  > >
  > > FW1321字
  >
  > 請 問 是DM幾 呢?

  DM37,39,40
  but always 壞

  Article 43: (Request 1)

  2D 現 時 三 部 掛 牌 車 也 是 DM, 他 們 是:
  DM37/DC8066, DM39/DC8397, DM40/DC9328

  JE893


  Article A44:

 • Re: 部車可唔可以整高D?
 • 15313


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 部 車 可 唔 可 以 整 高D?
  >
  > 每 次 , 當 我 要 坐 巴 士 的 時 候
  > 無 論 行 去 樓 上 或 者 樓 下 都 會 頂
  > 只 係 上 樓 梯 時 才 不 會
  >
  > 在 此 希 望 巴 士 公 司 能 夠 買D高D 0既 車
  > 用 高 身 點 的 車 門(e.g.豬 扒)
  >
  MAN 24.310的 樓 底 設 計 非 常 高 , 本 人 站 直 , 與 車 頂 還 有 超 過 一 個 頭 的 空
  間 。

  Article 44: (Request 1)

  > 因 為 佢 下 層 車 尾 地 台 非 常 高,
  > 如 果 唔 整 高 個 頂, 下 層 車 尾
  > 樓 底 就 會 矮 得 好 緊 要.

  或 是 參 考 較 早 期 Centroliner 的 設 計 ,
  由 車 頭 到 車 尾 地 台 微 向 上 升 。

  N357

  Article 44: (Request 2)

  > > 想 問 你 幾 高 先??
  > > >
  > >
  > >
  >
  > 六 呎 差1cm =P
  好 高 呀X_X, 我 要 向 上 望 先 望 到 你 個 頭>_<
  入 正 題:不 過 如 果 加 高 部 車 , 傾 斜 測 試 、 天 橋 高 度 會 否 有 變??

  Article 44: (Request 3)

  > 其 實 英 國 這 些 地 方 , 巴 士 高 度 和 香 港 一 樣 , 而
  > 英 國 人 多 數 不 矮 , 或 比 你 更 高 , 頂 頭 的 問 題 真
  > 是 較 難 解 決 。
  > 歐 洲 很 多 地 方 更 限 巴 士 不 可 高 於 四 米 , 情 況 更
  > 嚴 重 呢 …
  > 香 港 超 低 地 台 巴 士 與 日 俱 增 , 若 果 你 只 是 乘 坐
  > 下 層 的 話 , 應 該 問 題 不 大 。 ( 最 重 要 都 是 你 坐
  > 下 的 時 候 是 否 頂 頭 吧 )
  >
  > 習 慣 稍 為 低 頭 吧 !^__^
  >
  > KK
  >

  低 頭 嗎 ? 條NECK唔 會TIRED咩 ?(一 樣 要 收 這 麼 貴)
  (身 高 歧 視 ? ?)
  不 如 你 又 試  全 程(指 長 途 車)邊 站 邊 低 頭 一 段 長 時 間 吧 !


  Article A45:

 • Re: 10號行躉......出奇,只因係九記
 • 15312


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 今 日 九 記 十 號 仔 得 番 一 架 超 豪 仔ASV37, 另 一 架ASV47變o左ATS47 /
  JN4092! 連 個fleet no.次 序 都 一 樣 , 仲 要 係 九 記 宣 傳 車 , 全 身 冇 廣 告 。
  >
  > 10號 轉 冷 氣 到 而 家 , 都 係 第 一 次 見 冷 馬 唔 係 超 豪 。
  >
  > 之 前 有 冇 用 過ATS或 者ADS行10號 呢 ?

  哎 呀,今 日JJ6021行5C,唔 通 同ATS47去10號 有 關?

  Article 45: (Request 1)

  > > > 開 頭 仲 以 為 你 講 城 記10號 添 。
  > > > 10號 未 用 過ADS 喎 , 至 少 我 都 想 知10號 塊 長 膠 牌 係 正 式 膠 牌
  > > > 定 係 影 印 牌 。
  > > >
  > > > 牌 迷PTC
  > > >
  > >
  > > 號 碼 牌 係 金 巴 用 大 牌 , 地 點 牌 係 冷 馬 牌 , 字 款 係 粗 黑 ( 好 似46短 躉 麗
  瑤 牌 ) , 幾 好 睇 。
  >
  > 今 日 去 黃 大 仙 影 架 躉 仔 行 十 號 , 竟 然 發 現 到 插 大 牌 ! 當 然 ,
  > 插 大 牌 本 是 十 分 正 常 既 事 情 。 但 係 呢 , 呢 排 多 條 轉 金 線 ( 尤
  > 其 係 屯 門 、 元 朗 廠 ) , 不 知 是 否 金 車 全 是 電 牌 關 係 , 竟 然 一
  > 牌 大 牌 都 唔 做 , 一 係 就 唔 夠 大 牌 。 至 少 6 8 M , 2 6 5 B ,
  > 2 6 5 M , 6 4 K , 6 0 6 , 6 1 9 就 長 期 係 咁 。 至 於 龍 躉
  > 牌 布 仲 差 , 車 就 差 唔 多 日 日 要 行 2 7 3 P , 3 7 3 P 又 竟 然
  > 無 牌 ( 牌 布 仲 要 係 最 新 版 仲 奇 ) 。 究 竟 做 塊 大 牌 係 未 要 需 要
  > 好 多 時 間 , 或 者 係 好 多 錢 呢 … 唔 多 明 …
  >
  > Edward Hong
  >


  你 係 咪 中 午 十 二 點 左 右, 在 龍 榮 樓 對 開 拿 相 機 的 兩 個 巴 迷 之 一???

  Article 45: (Request 2)

  九 巴 已 為 265B 、 265M 及 619 造 了 大 膠 牌 ,
  並 應 用 於 有 關 車 輛 上 。

  N357

  Article 45: (Request 3)

  我 最 鍾 意 佢 個 彩 雲 ---大 角 咀 循 環 線 牌


  Article A46:

 • Re: 尋285,81M,87B掛牌
 • 15311


  回應:


  1. push
  2. push
  > 285有 邊 幾 架AA?

  AA3、AA6、AA9、AA10......(應 該 仲 有)

  LA22
  中 巴 冷 虎 廿 二 之 頁


  > 81M,87B有 邊 幾 架S3BL?
  >
  >
  >
  > 珍 惜S3BL巴
  > 72A(S3BL294)/73(ME40)

  Article 46: (Request 1)

  三 架 正 字 軌:
  AA6/FN6824
  AA9/FN7995
  AA3/ FN1332

  一 架 蛇 車:
  AA10/FN8039

  Leon ^_______^~

  Article 46: (Request 2)

  > -  8 1 M S3BL:
  > DL 1200
  > DL 1557
  > DV 9902
  >
  > -  8 7 B S3BL:
  > DL 1085
  > DL 3605
  > DL 9075
  > DM 1953
  > DN 641
  > DN 3011
  > DN 4098
  > DP 7415
  > GP 7528
  >
  > 東 邪
  > GK 9112
  > 8 5 K 巴 士 網 頁

  DP7415唔 知 係 唔 係 早 前 撞 左 , 近 日 由DR3711所 代
  另 假 日 會 收 一 架S3BL, 同 兩 架S3BL蛇 車 可 能 會 出 冷


  Article A47:

 • Re: 問: 九巴 259D 全日後膠 / 電子牌顯示
 • 15310


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > > > 259D 全 日 後,
  > > > > 往 屯 門 會 出:
  > > > >
  > > > > (1)
  > > > > 龍 門 居
  > > > > Lung Mun Oasis
  > > > >
  > > > >
  > > > > 或 是 (2)
  > > > >
  > > > > 屯 門 (龍 門 居)
  > > > > Tuen Mun (Lung Mun Oasis)
  > > > >
  > > > >
  > > > > ?
  > > > >
  > > > > 歡 迎 討 論
  > > > >
  > > > >
  > > > > 愛 超 豪
  > > > > Kingcute 59M
  > > >
  > > > 我 唸 是 照259e的 牌 掛.
  > > > 0111巴 士 路 線 網 頁
  > > >
  > >
  > >
  > >
  > >
  > > 259E 只 有 單 程 出 荃 鐵,
  > > 沒 有 回 程 服 務
  > > 敬 請 留 意
  > >
  >
  > 咦?咁 咪 即 係 話 九 巴 應 該 無 任 何 有 龍 門 居 字 眼 的 牌?
  > 0111巴 士 路 線 網 頁
  >

  做 咪 得o羅

  天 恆 都 有 牌 啦
  天 恆 的 巴 士 線 都 有 白 車 路 線 牌

  Article 47: (Request 1)

  > > 係 有o既 。
  > > AMN的 電 子 牌 是 設 有"龍 門 居259E"的 , 不 過 只 是 從 沒 有 用 過 …
  > >
  > > FP8167
  > >
  >
  >
  >
  > 噢 ...
  > 若 是 如 此,
  > 那 會 出:
  >
  > 龍 門 居 259D
  > Lung Mun Oasis
  >
  >
  >
  > Kingcute 59M
  >
  >

  咁 又 未 必 喎, AMN 套 電 子 牌 同 Hanover o個 套 唔 同 架, 因 為 個 電 子
  牌 太 細, 有 o的 路 線 會 出 少 o的 字, 好 似 o的 M 線 就 全 部 無 打 地 鐵
  站, 只 出 荃 灣 或 葵 芳.

  S3M224

  Article 47: (Request 2)

  > 259E 不 是 做 過 循 環 線 嗎 ?
  >
  > PTC
  >

  從 來 都 只 係 單 程 龍 門 居 出 荃 鐵 , 未 做 過 回 程 。

  Article 47: (Request 3)

  > 可 能 三 : 九 巴 電 子 牌 根 本 未set好 ( 即 照 用 屯 門 碼 頭 )
  > 咁 就 回 用 紙 牌 「 龍 門 居 」 三 字 。
  如 果 未set好 的 話 , 會 關 掉 電 子 牌 , 這 樣 插 牌
  265M,276P初 開/初 轉 金 時 的 做 法


  Article A48:

 • Re: 尋85K掛牌
 • 15309


  回應:


  1. push
  > 想 在3AD46兄 及HB916兄(好 似 係)的 網 頁


  > 找85K,但 係 冇 資 料


  >


  > Thank!!


  >


  > 金 魚 字

  -  希 望 小 弟 既 網 頁 可 以 幫 到 金 魚 兄 你 ,


  8 5 K 巴 士 網 頁

  東 邪


  GK 9112

  Article 48: (Request 1)

  85K:
  S3N:
  DM8186
  DM8746
  DN860
  DP5009
  DP5569
  DS6749
  DS7114
  DS8046
  DX2771
  DX3197
  DX3371
  EA1495
  EA1965
  EA2065
  ES5859
  ES6048
  EV1244
  EV1820
  EV4019
  EV4543
  EV5641
  EV5774
  EV6424
  以 下 兩 架 不 肯 定 是 否 已 甩85K:
  (DM6738)->(EV1582)
  (DM6962)->(EU9041)

  AD:
  GM7658
  HC1332
  HC1409
  HC1558

  共29架 車
  希 望 幫 到 你


  Article A49:

 • Re: SCANIA
 • 15308


  回應:


  1. push
  > > 請 問 世 冠 部 低 地 台 歐 盟 三 型 到 港 未?出 黎 行 未?
  > >
  > > 有 個 非 巴 迷 朋 友 話 見 到 有 部City Flyer(A22)車 頭 有 個[SCANIA]的 牌,不 知 是
  什 麼?
  >
  > 唔 通 有 人 玩 牌??


  亂 貼 水 牌 也~

  Cityflyer只 有Trident一 種 車...
  > 0111巴 士 路 線 網 頁
  >
  > >
  > > DM731/23M

  Article 49: (Request 1)

  > > 未 到 港~
  > >
  > > Leon ~
  > Which company buy the SCANIA? Thank you!

  只 是 試 用, 未 有 公 司 買, 而 該 車 會 由 城 巴 試 用 先

  Leon^_______^~


  Article A50:

 • Re: 有AMN上了全身廣告嗎?
 • 15307


  回應:

  > > > > 如 題,好 似 無,是 否?
  > > > > thank you.
  > > > >
  > > > > 0111巴 士 路 線 網 頁
  > > > >
  > > >
  > > >
  > > > Absolutly no!
  > > > Some of the AMN just have left hand side banner and
  > > > all the AMN haven't any right hand side T shape banner!
  > > >
  > >
  > > 為 何 他 們 不 上 全 身 廣 告 呢?
  >
  > May be there is no customer rent a full body advertisement!
  > In fact ,full body advertisement do not exist in
  > Tuen Mun usually!

  可 能 係 因 為 傍 板 較 細
  冇 咁 抵

  Article A51:

 • 記唔記得以前有個總站叫發祥街?
 • 15306


  回應:


  1. push
  2. push
  牌 布 係 咁 寫o既 :
  CHEUNG SHA WAN
  長 沙 灣(發 祥 街)

  唔 知 大 家 有 冇 見 過 呢 個 牌 ? 請 問 當 時52個 總 站
  係 咪 即 係4號 取 消 前o個 個 總 站 ? 係 咪 即 係 宜 家 長 沙 灣 地 鐵 站
  元 洲  對 住o個 個 石 站 ?

  o係 唔 知96定 係97年 左 右 , 深 水  碼 頭 有 一 個 站 長 室 出 面 正o岩
  攝o左 一 塊 發 祥 街 紙 牌o係 塊 玻 璃 度 . 唔 知 有 冇 人 見 過 ?
  有 冇 人 影 過 呢 個 牌 呢 ?

  牌 布 迷PTC

  Article 51: (Request 1)

  個 站 係0係 現 在 發 祥 街 的 幸 福 商 場 外,
  當 時 幸 福 村 現 址 是 幸 福 臨 屋 區.

  有 兩 條 線 以 其 作 總 站,分 別 為52和60號.
  巴 士 由 荔 枝 角 道 轉 入 發 祥 街 泊 站,出 站 則 左 轉 入 長 沙 灣 道.

  BL19

  Article 51: (Request 2)

  The terminus was situated outside
  the Cheung Sha Wan Fire Station.

  --
  Gakei!


  Article A52:

 • Re: 58M會 否 不 用AP?
 • 15305


  回應:


  1. push
  > 今 天 愈 來 愈 少 AP today只 有 兩 部 !!

  唔 係 喎,今 日58M的AP好 齊 喎,八 部 出O左 七 部!
  比 起 平 時 已 經 好 好 個 喎!
  不 過 今 日 係 假 期,部 分S車 會 改 為 白 車(即 空 調 車),
  所 以 至 覺 得 出 唔 齊!

  Article 52: (Request 1)

  > 有, 不 過 唔 係 普 通 任 務 而 係 員 工 車 咋
  >
  > > > 呢 排 都 唔 係 少 呀,都 有 六 至 七 架 喎, 琴 日 就 走 左 兩 架AP但 落 左 兩 架KC牌
  新 超 豪 添....田 景 路 而 家 真 係 行 齊 晒 所 有 型 號 既 巴 士,
  > >
  > > ATS也 行 過?
  > >
  > > Transport HK(20/6/2001):http://route3.heha.net/
  > > 中 國 星 電 影 系 列/電 影 珍 珠 港/盜 墓 迷 城2/黎 明 大 碟/杜 蕾 斯 廣 告/李 彩 樺Epson廣 告
  > >
  >
  >

  ATS 行 過260X


  Article A53:

 • Re: 67M還 有 AMN嗎,開 幾 點 ?
 • 15304


  回應:


  1. push
  > 67M還 有 AMN嗎 ?

  有.幾 點 就 唔 知 了,sorry

  Article 53: (Request 1)

  有,AMN28(JV2129)今 個 月33車!

  S3N353


  Article A54:

 • 1,5,9,11,11K
 • 15303


  回應:


  1. push
  > 尋 多 條 九 巴 路 線 掛 牌 車(只 要 車 牌):
  >
  > 1,2C,2F,3M,5,9,11,11C,11K,15A,43X,53,64K,78K,92,98D,98P,
  > 203E,211,219X,234A,234B,265B,276,276A,276P,278K,296,298,
  > 968
  >
  > *回 文 時 請 勿 將 一 些 字 軌 表 網 站 的 資 料 照 抄,因 為 有 好 多 錯 誤*
  >
  >
  > DL
  1-
  EA 4158
  DK 8472
  JT 5039
  JT 4785
  JT 6032
  JT 4898
  DV 8569
  DZ 483
  請 接 力
  5-
  DD 3022
  DD 4385
  DH 7439
  DH 5057
  DH 7912
  DJ 714
  HE 8161
  HE 8017
  HD 9250
  HD 8924
  DD 3261
  HD 9101
  DA 2775
  DB 6080
  DH 9864
  DB 4161
  9-
  HD 9035
  HD 8712
  DR 4648
  DR 2106
  HE 6950
  HF 4113
  DY 9363
  請 接 力
  11-
  HT 346
  HM 4090
  DK 2327
  DK 4158
  DK 3149
  HS 9627
  HT 475
  請 接 力
  11K-
  HA 8712
  HA 9354
  JC 2943
  JC 3752
  DC 983
  JA 799
  JC 3914
  HB 413
  請 接 力

  Article 54: (Request 1)

  1 掛 牌:
  S3BL10/DK8472, S3BL178/DR1622, S3BL299/DZ483, S3BL303/EA2789,
  S3BL312/EA4158, S3BL308/EA4020, S3BL330/EC963
  ATR277/JT4686, ATR278/JT4785, ATR279/JT4898, ATR280/JT5039, ATR281/JT5803,
  ATR282/JT5823, ATR283/JT6032, ATR284/JT6076, ATR285/JT6456

  5 掛 牌:
  3BL12/DA2775, 3BL13/DA2892, 3BL23/DB4161, 3BL31/DB6080, 3BL50/DD4385,
  3BL58/DD3022, 3BL60/DD3261, 3BL75/DH4715, 3BL81/DH5057, 3BL104/DH7439,
  3BL105/DH7912, 3BL135/DH9864, 3BL137/DJ714, 3AV208/HD8924, 3AV213/HD9101,
  3AV216/HD9250, 3AV264/HE8017, 3AV268/HE8161, 3AV285/HF3518

  9 掛 牌:
  S3BL171/DR2106, S3BL197/DR4648, S3BL217/DT6376
  3AV120/GR6291, 3AV196/HD7443, 3AV204/HD8712, 3AV209/HD9035,
  3AV215/HD9149, 3AV254/HE6871, 3AV255/HE6950, 3AV291/HF4113

  11 掛 牌:
  3N90/DD9094, 3N140/DK2327, 3N142/DK1121, 3N143/DK1992, 3N158/DK2508,
  3N160/DK3149, 3AD48/HL1394, 3AD65/HM175, 3AD74/HM4090, 3AD77/HM4457,
  3AD161/HS9627, 3AD165/HS9875, 3AD166/HT309, 3AD167/HT346, 3AD168/HT475

  43X:
  AD232/GM7856, AD238/GN174, AD242/GN1674, AD243/GN2070, AD245/GN2274,
  AD248/GR4043, AD316/HB9216, AD320/HC699, AD345/HC2037, AD354/HC2219,
  AV68/GF1110, AV105/GL4316, AV193/GZ9738, AV307/HL7491, AV405/HR1918,
  AV407/HR2013, AV501/HT8912, AV503/HT9176, AV506/HT9508, AV524/HU7907
  AD248, AD316, AD345, AD354 係 L 廠 車

  98D 掛 牌:
  3BL92/DH5293, 3BL109/DH7206, 3BL117/DH7958, 3BL124/DH8737, 3BL129/DH9398,
  3BL142/DJ1848, 3BL151/DJ3644, 3BL161/DJ4406, 3N70/DD8167,
  3N100/DJ7630,
  3N112/DJ8292, 3N119/DK280, 3N153/DK3530, 3N156/DK2680, 3N170/DK5051,
  3N175/DK5471, 3N186/DK7450
  ATR91/HZ673, ATR92/HZ903, ATR93/HZ1852, ATR95/HZ1985, ATR96/HZ2050,
  ATR98/HZ6550, ATR101/HZ6751, ATR102/HZ6921, ATR103/HZ7137, ATR104/HZ7206,
  ATR108/HZ7644, ATR112/HZ8468, ATR139/JB7251, ATR178/JE1812, ATR187/JE1676,
  3ASV133/JX7899

  98P 掛 牌:
  3AV182/HC9055, 3AV260/HE7642

  265B 掛 牌:
  AP70/JU4767, AP86/JV8145, AP90/JV7925, AP91/JV8208, AP92/JV9821,
  AP93/JX563, AP94/JX754, AP95/JX820, AP96/JX1219, AP97/JX1259,
  AP98/JX1554, AP99/JX1576, AP100/JX1720

  276A 掛 牌:
  AP21/JP6752, AP32/JS1203, AP33/JS1582, AP34/JS4786, AP35/JS4991,
  AP36/JS6058, AP37/JS6490, AP38/JS7003, AP76/JU6861, AP109/JY710,
  AP110/JY850, AP111/JY952, AP112/JY966, AP113/JY1065

  276P 掛 牌:
  AP22/JR3092, AP23/JR3544, AP24/JR8733, AP25/JR8753, AP26/JR9063,
  AP27/JR9475, AP28/JR9572, AP29/JR9839, AP30/JS263, AP31/JS615,
  AP75/JU6496

  296 掛 牌:
  AA13/FP957, AA17/FP1678, AA22/FP6003, 3AV53/GN3509

  968 掛 牌:
  ATR39/HW8970, ATR44/HX6756, ATR45/HX6880, ATR46/HX7241, ATR47/HX7427,
  ATR48/HX7455, ATR49/HX8024, ATR51/HX6550, ATR53/HX7118, ATR54/HX7649,
  3ASV17/JF6587, 3ASV18/JF6723, 3ASV19/JF6780, 3ASV20/JF6839, 3ASV21/JF6845,
  3ASV22/JF6914, 3ASV23/JF7147, 3ASV24/JF7222, 3ASV25/JF7552, 3ASV26/JF8241,
  3ASV27/JF8308, 部 份 金 龍 躉

  JE893


  Article A55:

 • Re: 以前九巴36A是不是有12米車做掛牌?
 • 15302


  回應:


  1. push
  2. push
  > 以 前 九 巴36A是 不 是 有12米 車 做 掛 牌 ?
  > 係 咪3N2有 掛 過36A
  > 後 來 點 解 用 回11米?
  >
  > 希 望 36A加 金 既
  > 72A(S3BL294)/ 73(ME40)
  >
  >

  36A是 有12米 做 過 掛 牌,我 記 得3M1-3,3N1,3N2,3N24,3N129,3N136,3N180做 過 掛
  牌.後 來 梨 木 樹 重 建,客 量 急 趺,九 巴 改 用 勝 利 二 型 做 掛 牌,當 勝 利 二 型 退 役
  後,改 為 鴨 車 做 掛 牌,鴨 車 退 役 後,用S3BL取 代,直 到 現 在.

  Article 55: (Request 1)

  > 3N2當 年 主 要 做 後 備 , 尤 其 是 晚 年 , 多 數 會 四
  > 圍 攝 。
  >
  > 而36A用 十 二 米 車 , 多 數 是 一 些 甩 牌 的 舊 車 ,
  > 或 是 一 些 臨 退 役 的 巴 士 , 但 一 般 都 是 用S3BL
  > , 但 早 年36A曾 經 是 用 過DH/DJ牌 的3BL掛 牌 ,
  > 但 已 是 十 多 年 前 的 事 了 。
  >
  > Christopher

  用DH/DJ牌 咁 新 , 請 問 掛 了 幾 多 個 月
  由 用 一 些 臨 退 役 的 巴 士 轉 用 新 車 咁 好
  這 時 是 不 是36A 的 黃 金 時 期
  班 次 係 唔 係 好 密 ?

  Article 55: (Request 2)

  3M呢?
  佢 地 由U廠 掉 出L廠 之 後 係 咪 掛36A?


  Article A56:

 • Re: 上村車場一問
 • 15301


  回應:

  > > > 如 題,請 問 上 村 車 場 現 有 甚 麼 車 湯?


  > > >


  > > > LF297@113


  > >


  > >


  > > 3BL18


  > > 3BL55


  > > 3N59


  > > 3N??


  > > BL7


  > > BL21


  > > LV6


  > > LV9


  > > LV17


  > > LV97


  > >


  > >


  > > bY LF177


  >


  > 3N??是3N71


  >


  >


  > 另 隔 離 場 的3BL是 否 就 是3BL55?


  >


  > 先 謝 了  Article A57:

 • 想問現有行駛中使用 EURO3 引擎既 3ASV 屬廠分佈...
 • 15358


  回應:

  想 問 現 有 行 駛 中 使 用 EURO3 引 擎 既 3ASV 屬 廠 分 佈...

  Article A58:

 • Re: 車尾梗窗一問
 • 15359


  回應:

  > > 九 記 車 尾 下 層 是 否 全 是 梗 窗?
  > > 我 見 有 架s3bl(eb3210)開 到 喎
  >
  > 總 會 有 漏 網 之 魚
  > S3M1都 可 以 開

  I saw one S3BL 尾 窗 是 全 密 封(一 塊 過)的!!!

  ML 63

  Article A59:

 • Re: 請問FK5141是....
 • 15360


  回應:


  1. push
  > 是 那 線 掛 牌 車 ? 我 見 佢 一 時 行61X, 有 時
  > 行106、 一 時 又15....

  這 部 車 是K廠 大 後 備 , 攝 過106同116。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 59: (Request 1)

  以 前 佢 是 行101的,自 從101轉 晒 金 後,
  最 近 它 經 常 在93K及98C出 現.


  Article A60:

 • 慢車就是萬惡不赦?
 • 15361


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  近 來 在 板 上 經 常 會 有 站 友 提 及 到 專 利 巴 士 車 長
  一 些 關 於 「 轆 車 」 及 衍 生 出 的 問 題 , 部 份 站 友
  會 認 為 , 巴 士 是 應 該 經 常 以 高 速 行 駛 , 否 則 乘
  車 時 的 刺 激 感 會 相 應 降 低 , 而 車 長 駕 駛 得 稍 為
  慢 些 少 , 如 在 平 坦 的 高 速 公 路 上 以 時 速 六 十 五
  公 里 行 駛 , 就 已 是 「 轆 車 」 , 而 「 轆 車 」 這 種
  行 為 就 是 「 萬 惡 不 赦 」 , 因 這 會 缺 少 了 乘 坐 時
  的 刺 激 感 云 云 。

  其 實 , 巴 士 原 本 的 作 用 是 甚 麼 呢 ? 是 否 就 是 要
  像 格 蘭 披 治 賽 車 一 樣 , 在 馬 路 上 鬥 過 「 你 死 我
  亡 」 才 行 ? 而 安 全 車 速 不 是 更 重 要 嗎 ?

  巴 士 的 最 基 本 作 用 是 將 人 從 一 個 地 點 乘 載 到 另
  一 個 地 點 , 而 舒 適 、 速 度 等 , 原 本 就 只 是 附 加
  的 , 並 不 是 最 基 本 的 作 用 。

  另 外 , 我 們 究 意 如 何 介 定 一 個 車 長 是 否 「 轆 車
  」 呢 ? 是 否 真 的 「 不 以 極 速 行 駛 」 就 是 「 轆 車
  」 呢 ? 當 然 , 有 部 份 車 長 真 的 會 因 某 些 原 因 而
  影 響 了 駕 駛 的 速 度 , 但 大 家 又 如 何 肯 定 這 絕 對
  車 長 的 錯 ? 大 家 要 知 道 , 巴 士 車 長 亦 只 是 打 工
  仔 , 絕 不 能 犯 上 任 何 過 失 。 而 「 開 快 車 」 是 危
  險 動 作 之 一 , 若 真 的 不 幸 發 生 了 意 外 , 車 長 因
  而 被 解 僱 , 那 叫 他 怎 麼 辦 ? 真 的 靠 領 取 公 援 ?
  香 港 的 駕 駛 執 照 是 實 施 扣 分 制 的 , 總 分 為 1 5
  分 , 每 次 違 反 道 路 規 則 則 會 扣 0 – 1 5 分 不 等
  的 分 數 , 若 不 幸 累 積 被 扣 剩 至 0 分 或 以 下 , 該
  執 照 持 有 人 則 會 面 臨 被 「 停 牌 」 的 處 分 , 即 在
  一 段 時 間 內 不 可 再 作 駕 駛 。

  因 此 , 對 於 巴 士 車 長 來 說 , 是 車 速 重 要 還 是 工
  作 較 重 要 呢 ? 而 對 於 普 遍 巴 士 乘 客 而 然 , 則 是
  安 全 重 要 抑 或 速 度 感 較 重 要 呢 ?
  大 家 應 想 一 想 。

  N357

  Article 60: (Request 1)

  > 安 全 固 然 重 要, 但 是 車 速 過 慢 也 不 是 安 全 的
  >
  趕 時 間 的 話 , 應 該 預 早 出 門 , 亦 可 乘 搭 的 士 。

  Article 60: (Request 2)

  > 我 覺 得 唔 應 該 係"極 速","慢"同"快"既 問 題
  > 首 先 要 清 楚"碌 車"係 咩 黎
  > 個 人 認 為"碌 車"係 指 該 司 機0既 行 車 速 度 較 其 他 司 機 平 均0既 為 慢
  > 同 路 面 時 速 限 制, 本 身 快 慢 冇 關 係

  同 意 以 上 定 議 。
  也 即 是 如 果 你 是 某 線 的 常 客 就 會 好 清 楚 某 線 的 標 準 行 車 時 間 ,
  然 後 先 可 以 評 估 某 司 機 是 否 碌 車 。 對 不 對 ?

  Article 60: (Request 3)

  > 但 好 多 時 碌 車 呢 個 定 義 亦 都 係 好 主 觀 既 。
  >
  > Evacuation

  請 問 閣 下 的"好 多 時 碌 車 呢 個 定 義"的"好 多 時"是 指 什 麼 ?
  我 唔 想 解 錯 先 咁 問 , 絕 沒 惡 意 。(唔 想 有 心 人 歪 曲 姐)

  Article 60: (Request 4)

  > 我 既 意 思 係 有0的 人 會 濫 用 碌 車 呢 個 用 詞 ,
  > 原 因 係 點 解 我 相 信 你 會 明 白 卦 ?

  點 會 唔 明 呢 ?

  > Evacuation

  多 謝 解 釋 。 只 是 小 弟 唔 想 有 人 誤 解 姐 。 請 唔 好 介 意 !

  Article 60: (Request 5)

  但 係 有 時 真 係 做 到 好 出 面...
  有 冇 試 過o係 冇 塞 車 、 上 落 少 的 情 況 下 搭 兩 個 半 鐘 頭87D?
  碌 車 未 必 淨 指 車 速 , 從 司 機 舉 動 都 可 略 知 一 二 ︰
  例 如 , 明 見 綠 燈 , 都 要 停o係 綠 燈 等 紅 燈 、
  仲 可 以 明 知 冇 上 落 客 , 都 要 停 站 、 開 門 …
  不 過 無 可 否 認 , 會 有 對 車 速 太 敏 感 的 巴 迷...(包 括 我)

  Article 60: (Request 6)

  > 即 係 話D弱 勢 社  冇 錢 打 的 就 要 被 罰 ?
  > 如 果 佢 坐 頭 車 又 點 計 ?
  >
  > 極 惡 組 組 長-500系

  既 然 佢 係 趕 時 間 , 甘 呢 個 係 個 人 問 題 ,
  根 本 就 拉 唔 上 乜 野 弱 唔 弱 勢 問 題 。

  Evacuation

  Article 60: (Request 7)

  > > > > 即 係 話 弱 勢 人 仕 唔 洗(冇 權)趕 時 間 ? 你 都 講 唔 通wor。
  > > > >
  > > > > 極 惡 組 組 長-500系
  > > >
  > > > 甘 我 想 問 下 一 個 人 唔 好 理 有 唔 有 錢 , 趕 時
  > > > 間 係 咪 應 該 自 己 預 返 好 時 間 呢 ? 呢 個 根 本
  > > > 係 個 人 問 題 唔 係 有 無 錢 既 問 題 , 唔 好 將 個
  > > > 問 題 混 拗 。
  > > >
  > > > Evacuation
  > >
  > > 最 大 問 題 是 原 本 已 預 計 好 時 間 但 卻 被 碌 車 行 為 所 打 亂 。
  > > E.G.:我 坐7時 開 出 的27是 可 以 在35分 內 到 旺 角 。 但 司 機 碌 車 ,
  > > 實 際 所 用 時 間 是54分 鐘 到 旺 角 。 那 我 便LOSS了10分 鐘 了 。
  > 其 實 會 唔 會 係 路 面 情 況 及 車 輛 因 素 所 影 響?
  > 有 時 搭87D, 車 速 好 快 , 可 惜 上 落 多 、 燈 位 唔 順 ,
  > 所 以 分 分 鐘 仲 慢o左 , 正 常87D行35分(旺 角-->錦 英)
  > 所 以 其 實 會 唔 會 唔 關 司 機 事?!

  忘 了SET 條 件TIM。 上 面 個CASE是 以 正 常 路 面 情 況
  及 車 輛 condition 是 良 好 的 。 另 會 在 原 因 補 回 。

  Article 60: (Request 8)

  係 咪 真 係 轆 車 真 係 只 有 果 個 乘 客 自 己 知,
  我 都 同 意 某 站 友 所 說, 時 間 慢 過 平 均 時 間
  而 又 是 在 當 時 情 況 下 不 合 理 的 慢, 咪 為
  之 轆 車 囉.

  如 果 係 咁, 我 都 贊 成 投 訴 o架, 乘 客 對
  於 巴 士 服 務 不 滿, 當 然 應 該 投 訴.

  不 過 好 多 站 友 只 係 話 行 xx km/h 就 話 慢,
  話 畀 架 乜 乜 車 過 頭 就 話 慢, 睇 佢 都 冇 考 慮
  咁 多, 我 諗 呢 o的 就 只 係 純 綷 滿 足 佢 速 度
  慾 o者, 如 果 因 此 就 投 訴 個 司 機 就 有 o的
  無 謂 咯.

  --
  車 匙!

  Article 60: (Request 9)

  > 問 題 就 晌 呢 度 。 行 程 中 既35分 鐘 係 巴 士 公 司 預 計 ,
  > 還 是 你 個 人 預 計 呢 ?27號 呢 條 線 我 唔 多 清 楚 , 但 其
  > 實 出 街 係 咪 一 定 要 預 到 時 間 甘"紋"水 呢 ?35分 鐘 車
  > 程 就 預35分 鐘 ? 如 果 只 係 慢10分 鐘 時 間 既 話 , 甘 我
  > 覺 得 個 司 機 碌 極 有 限 , 因 為 路 面 情 況 係 咪 一 定 你 一
  > 出 街 就 一 路 綠 燈 兼 車 路 面 毫 無 障 礙 甘 到 達 目 的 地 ?
  >
  > Evacuation

  35mins. 只 是 個 例 子(figure), 不 必 深 究 。
  "紋"水 方 面 , 終 有 人 會 心 血 來 潮 出 趕 出 街 的 。
  預 時 間 方 面 就 要 視 乎 個 人 步 速 來 作 增 減 的 。
  (我 個 人 就 預2分40秒 的 , 行 得 快 呀 嗎)

  Article 60: (Request 10)

  hey..如 果 冇 錢 坐 的 士 呢?
  唔 好 用 坐 的 士 達 人 啦...
  又 或 者 早 出 門 口 又 遇 著 個 碌 車 車 長 呢?
  再 早 早D出 門 口?


  其 實 我 覺 得D人 投 訴 碌 車 並 唔 係 佢 地 貪 刺 激,而 係 令 佢 地 失 左
  預 算 同 時 間...
  而 且...i think that after the bus company recive the complaint report, they will investigate what had
  happened actually before punish certain bus driver, the company should not just beleive what the
  customer/person said...
  so..u all no need to worry about this kind of complaint will give burden to the bus driver wor..
  P.S. sorry..suddenly can't type chinese....^___^
  sorry....

  Article 60: (Request 11)

  (文 章 從 略)

  其 實 做 職 業 司 機,多 有 兩 種 心 態:
  一 係 就 開 快o的,駕 多 兩 轉 賺 多o的 錢;
  而 另 一 種 就 係 慢 慢 駕,起 碼 影 相 都 唔 關 我 事...

  相 對 專 利 巴 士 車 長,佢o地 又 需
  唔 需 駕 多 兩 轉 賺 多o的(因 為 人 工 都 係 咁 上 下,
  最 多 只 係 講 補 水 問 題)...

  無 錯,開 快 唔 係 好 事,而 開 得 太 慢 都 唔 係 太 好,
  因 為 會"阻 住 條 路",但 有 時 個 問 題 唔 在 於 車 長,
  而 係 架 車 根 本"開 唔 得 快"..  Article A61:

 • 八達通
 • 15362


  回應:

  昨 天 中 環 收 左 工, 諗 住 去 元 朗 影 巴 士, 上 左 部
  HX6880 @ 968, 一 上 車 我 用 八 仔 俾 錢, 點 知 部
  機 話 "此 咭 無 效", 無 論 我 試 幾 多 次, 都 係 顯 示
  "此 咭 無 效", 咁 我 唯 有 俾 現 金 啦, 我 俾 左 $22,
  因 為 我 冇 散 紙, 散 銀 只 得 $2.1, 我 當 時 顯 得 有
  點 不 甘 心, 於 是, 我 去 到 元 朗, 去 輕 鐵 站 試 下
  入 站, 試 下 張 咭 睇 下 過 唔 過 到, 點 知 得 喎, 跟
  住 出 站, 又 得 喎! 跟 住 影 完 相, 在 元 朗 西 搭 64K
  返 太 和, 搭 部 ASV, 又 過 到 數 喎, 張 八 仔 真 係
  神 奇....

  究 竟 係 部 ATR 既 八 仔 機 有 事, 定 係 我 張 八 仔 有 事 呢?

  我 以 前 都 試 過, 有 時 去 地 鐵 站/火 車 站 增 值, 有
  時 會 彈 咭 顯 示 "此 咭 並 沒 有 被 確 認", 但 有 時 又
  可 以, 聽 我 老 豆 講, 話 可 以 拎 張 八 仔 去 火 車 站
  度 CHECK, CHECK 完 就 會 冇 事, 唔 知 係 唔 係 呢?
  老 豆 話 我 張 八 仔 內 既 晶 片 可 能 有 D 故 障...


  Article A62:

 • Re: 問 JU6365, JX7899 到坑口時間
 • 15363


  回應:

  > 如 題, 煩 請 高 人 解 答, 謝 謝
  >
  > JE893

  我 只 知 道JX7899是 沒 有 固 定 時 間 的,
  因 它 一 時 行98C,一 時 行98D.

  在 印 象 中,JU6365的 車 廂 內 好 似 有601的 路 線 紙,
  現 在 唔 知 係 咪,通 常 在 公 眾 假 期 才 出 現 在 將 軍 澳.
  [多 數 是98C]


  Article A63:

 • 對新巴一些疑問的回覆,請多多指教!
 • 15364


  回應:


  1. push
  2. push
  較 早 前 本 人 曾 就 一 些 問 題 向 新 巴 知 情 人 仕 提 出 , 並 獲 以 下
  積 極 回 覆 , 該 公 司 的 態 度 , 實 值 一 讚 !

  一 : 為 何 貴 公 司 現 時 的 路 線682及694現 時 沒 有 新 里 程 新 巴 行 駛 ?
  現 原 定 於 這 兩 條 巴 士 線 的 新 里 程 巴 士 調 往 那 條 線 ?
  本 公 司 不 同 種 類 的 巴 士 會 因 應 所 行 經 路 線 的 需 求 , 而 作 出 配
  合 。 本 公 司 會 經 常 作 出 車 輛 調 配 工 作 , 而 本 公 司 亦 沒 有 規 定 新 里 程
  新 巴 行 駛 路 線682及694號

  二 :M21取 消 後 , 為 何 沒 有 巴 士 線 由 太 古 城 往 返 北 角 ?
  取 消 路 線M21後 , 乘 客 可 步 行 往 英 皇 道 康 怡 廣 場 外 乘 坐 多 條 不 同
  路 線 往 北 角 。

  三 : 為 何 路 線2號 改 路 後 , 不 像 以 往 假 期 般 加 密 班 次 至 五 分 鐘 一
  班 ?
  路 線2號 只 作 路 線 上 的 改 動 , 而 服 務 班 次 仍 然 維 持 不 變 。

  四 : 現 時 貴 公 司 的 企 業 傳 訊 部 關 則 輝 先 生 還 有 沒 有 於 星 期 六 下 午
  , 駕 駛 巴 士 , 收 集 乘 客 對 貴 公 司 服 務 的 意 見 ?
  本 公 司 企 業 傳 訊 總 經 理 關 則 輝 先 生 , 當 時 間 容 許 時 , 仍 然 會 駕
  駛 巴 士 , 以 親 身 體 驗 巴 士 車 長 的 工 作 情 況 。

  五 : 早 前 , 貴 公 司 曾 把 編 號2061-2094的 單 層 巴 士 退 役 , 為 何 又 再
  次 出 牌 ? 究 竟 他 們 是 否 需 要 退 役 , 把quota轉 給 新 的 雙 層 巴 士 ? 而
  單 層 巴 士 退 役 後 , 出 路 如 何 ?
  本 公 司 暫 仍 保 留 單 層 巴 士 , 是 以 配 合 營 運 需 要 , 至 於 該 批 巴 士
  是 否 需 要 退 役 及 退 役 後 出 路 如 何 , 現 階 段 未 有 任 何 具 體 計 劃 可 以 透
  露 。

  六 : 現 時 ,2001-2017的 單 層 飛 標 巴 士 在 何 處 ? 是 否 仍 在 黃 竹 坑 車
  廠 ? 還 是 已 在 英 國 ?
  2001-2017單 層 巴 士 已 在 英 國 。

  七 : 為 何 貴 公 司 的 非 空 調 巴 士 全 部 只 在 南 區 行 駛 ?
  本 公 司 現 時 車 隊 仍 擁 有 二 十 多 部 非 空 調 巴 士 , 而 更 換 空 調 巴 士
  服 務 仍 跟 據 最 初 所 定 下 的 服 務 昇 計 劃 進 行 。

  八 : 貴 公 司 會 否 舉 辦"DM"巴 士 告 別 遊 車 河 活 動 ? 是 否 需 要 買 票 ? 先
  到 先 得 ?
  暫 時 未 有 任 何 計 劃 舉 行 此 類 活 動 。

  九 : 請 問 貴 公 司 的 其 他 將 軍 澳 九 龍,西 貢 專 線 會 於 幾 時 再 有 新 線 開
  辦 ? 是 否 會 於 六 月 十 八 日 開 辦 往 西 貢 的792號 線 ? 是 否 只 行 兩 味 ?
  為 何 不 行 全 日 ?
  投 標 時 只 在 早 上 提 供 服 務 , 但 會 密 切 留 意
  乘 客 量 需 求 而 作 出 適 當 的 改 善 。

  歡 迎 討 論 !
  祟 光 百 貨DA56

  Article 63: (Request 1)

  > 取 消 路 線M21後 , 乘 客 可 步 行 往 英 皇 道 康 怡 廣 場 外 乘 坐 多 條 不 同
  > 路 線 往 北 角 。
  如 果 是 九 巴 , 她 已 經 叫 左 乘 客 去 搭110。

  > 三 : 為 何 路 線2號 改 路 後 , 不 像 以 往 假 期 般 加 密 班 次 至 五 分 鐘 一
  > 班 ?
  > 路 線2號 只 作 路 線 上 的 改 動 , 而 服 務 班 次 仍 然 維 持 不 變 。
  運 輸 署 班 次 與 編 更 組 的 班 次 是 會 有 些 不 同 的 , 新 巴 回 覆 , 主 要
  是 以 知 會 運 輸 署 的 班 次 而 已 。 所 以 咪 會"維 持 不 變"囉 !

  > 四 : 現 時 貴 公 司 的 企 業 傳 訊 部 關 則 輝 先 生 還 有 沒 有 於 星 期 六 下 午
  > , 駕 駛 巴 士 , 收 集 乘 客 對 貴 公 司 服 務 的 意 見 ?
  > 本 公 司 企 業 傳 訊 總 經 理 關 則 輝 先 生 , 當 時 間 容 許 時 , 仍 然 會 駕
  > 駛 巴 士 , 以 親 身 體 驗 巴 士 車 長 的 工 作 情 況 。
  個 人 相 信 是 一 件 好 事 來 的 , 不 過 相 信 他 真 的 好 耐 未 再 渣 過
  巴 士 載 客 了 。

  > 六 : 現 時 ,2001-2017的 單 層 飛 標 巴 士 在 何 處 ? 是 否 仍 在 黃 竹 坑 車
  > 廠 ? 還 是 已 在 英 國 ?
  > 2001-2017單 層 巴 士 已 在 英 國 。
  咁 快 運 了 過 去 ? 唔 知 會 幾 時 再 出 返 來 行 呢 ?

  > 七 : 為 何 貴 公 司 的 非 空 調 巴 士 全 部 只 在 南 區 行 駛 ?
  > 本 公 司 現 時 車 隊 仍 擁 有 二 十 多 部 非 空 調 巴 士 , 而 更 換 空 調 巴 士
  > 服 務 仍 跟 據 最 初 所 定 下 的 服 務 昇 計 劃 進 行 。
  有 部 份DM, 包 括 早 前 停 泊 在 小 西 灣 車 場 的DM, 如DM2
  , 經 已 續 牌 。

  > 八 : 貴 公 司 會 否 舉 辦"DM"巴 士 告 別 遊 車 河 活 動 ? 是 否 需 要 買 票 ? 先
  > 到 先 得 ?
  > 暫 時 未 有 任 何 計 劃 舉 行 此 類 活 動 。
  都 未 退 , 當 然 未 有 計 劃 啦 !^.^

  > 九 : 請 問 貴 公 司 的 其 他 將 軍 澳 九 龍,西 貢 專 線 會 於 幾 時 再 有 新 線 開
  > 辦 ? 是 否 會 於 六 月 十 八 日 開 辦 往 西 貢 的792號 線 ? 是 否 只 行 兩 味 ?
  > 為 何 不 行 全 日 ?
  > 投 標 時 只 在 早 上 提 供 服 務 , 但 會 密 切 留 意
  > 乘 客 量 需 求 而 作 出 適 當 的 改 善 。
  相 信 轉 全 日 , 指 日 可 待 !

  暗 西~DL13

  Article 63: (Request 2)

  > > 三 : 為 何 路 線2號 改 路 後 , 不 像 以 往 假 期 般 加 密 班 次 至 五 分 鐘 一
  > > 班 ?
  > > 路 線2號 只 作 路 線 上 的 改 動 , 而 服 務 班 次 仍 然 維 持 不 變 。
  > 運 輸 署 班 次 與 編 更 組 的 班 次 是 會 有 些 不 同 的 , 新 巴 回 覆 , 主 要
  > 是 以 知 會 運 輸 署 的 班 次 而 已 。 所 以 咪 會"維 持 不 變"囉 !

  嘻 嘻 , 原 來 一 早 留 定 條 後 路 去 cut 班 。

  > > 七 : 為 何 貴 公 司 的 非 空 調 巴 士 全 部 只 在 南 區 行 駛 ?
  > > 本 公 司 現 時 車 隊 仍 擁 有 二 十 多 部 非 空 調 巴 士 , 而 更 換 空 調 巴 士
  > > 服 務 仍 跟 據 最 初 所 定 下 的 服 務 昇 計 劃 進 行 。
  > 有 部 份DM, 包 括 早 前 停 泊 在 小 西 灣 車 場 的DM, 如DM2
  > , 經 已 續 牌 。

  最 初 定 下 的 計 畫 ? 係 的 話 94 早 就 全 冷 了.....  Article A64:

 • 全日後的259D於甚麼時間不經安定?
 • 15365


  回應:

  不 經 豐 景 、 安 定 之 時 間 會 否 與59A一 樣?
  另 問 有 關 站 位 會 否 與59A相 同?
  謝 謝 解 答


  Article A65:

 • 新出牌3ASV車牌一問
 • 15366


  回應:

  各 位 板 友 幫 幫 手 尋 新 出 牌3ASV車 牌
  3ASV142是 不 是KC2615

  3ASV143至144,146至149


  Article A66:

 • Re: 103有沒有改道?
 • 15367


  回應:

  > 今 日 在 竹 園 巴 總 站 長 室 見 到 張 乘 客 通 告 , 話
  > 由 於 道 路 工 程 關 係 , 車 輛 不 得 從 窩 打 老 道 右
  > 轉 禧 福 道 。 由24/6頭 車 至25/5尾 車 ,103需 改
  > 行3C,7之 路 線 返 回 原 路 。
  >
  > 不 過 就 本 人 所 見 , 只 有 站 長 室 才 有 此 通 告 , 而
  > 103的 車 上 也 沒 有 告 示 。
  >
  > 請 問 究 竟103今 日 (24/6) 有 沒 有 改 道 ?

  有..因 為 今 晚 搭170係 九 龍 塘
  地 鐵 站 外 有103的 臨 時 站


  Article A67:

 • 270A 早上開特班落中港碼頭
 • 15368


  回應:

  由 六 月 二 十 六 日 ( 星 期 二 ) 起 , 九 巴 270A 線.....
  平 日 早 上 將 有 兩 班 特 別 車 由 上 水 往 中 港 碼 頭 , 時 間 為
  7:15 及 7:45。

  新 乳 豬 盤 張 貼 在 窩 打 老 道 北 行 青 年 會 分 站 。


  Article A68:

 • 九巴夜更司機一定有補水?
 • 15369


  回應:

  今 日 在 竹 園 巴 總 站 長 室 外 見 到 一 張 紙
  , 紙 上 用 筆 寫 著 一 些 字 句 , 意 思 大 概 為 :

  無 論 夜 更 司 機 幾 時 開 車 , 也 一 定 會 有 補 水

  紙 上 亦 附 上 今 日 九 巴 員 工 版 會 議 記 錄
  的 剪 報 。 ( 是 沙 田 廠 的 會 議 記 錄 )

  不 過 本 人 因 趕 時 間 , 並 沒 有 閱 讀 全 文
  , 而 部 份 1 號 司 機 亦 查 詢 站 長 有 關 事
  宜 , 不 過 對 話 內 容 本 人 並 不 清 楚 。

  請 問 此 事 是 否 屬 實 ? 有 沒 有 版 友 知 道
  詳 細 內 容 ?


  Article A69:

 • 九巴又上!啦
 • 15370


  回應:

  各 位 有 冇 見 到 今 日 份 東 方 有 九 巴 扒 龍 船 的 廣 告,
  d龍 船 旁 邊 有[上!上!上!上!上!],真 以 為 阿 則 輝
  過 左 去 九 巴....
  另 外,前(其 實 是 好 多 年 前)港 台DJ 何 嘉 麗 是 否 做 了 九 巴
  的 發 言 人 呢??


  Article A70:

 • Re: 問城巴N6收費
 • 15371


  回應:

  > THX,另 問 八 仔 有 無 雙 向 分 段?

  N6的 詳 情,請 看 此 文:


  N6時 間 及 收 費 表

  Jason Lee


  Article A71:

 • (大論小圈):雷諾巴士入侵香江
 • 15372


  回應:

  由 於 今 日 百 無 聊 百 賴,小 弟 出 街 打 在 個 白 鴿 轉,點 知 見,到 我 前 度 愛
  駒 入 左 沙 廠,仲 行 我 樓 下 的88M,故 即 刻 坐 左 個 單 去 九 龍 塘.

  輾 轉 之 下,我 坐 地 龍 入 左 東 涌,再 之 後 入 左 機 場 影 相.影 影 下,竟 然 見
  到 傳 聞 中 的 雷 諾 左 軑 巴 士,當 然 立 即 影 了,之 後 見 佢 泊 了 在 停 車 場,
  再 入 去 影,結 果 個 司 機 見 我 影 相,仲 撩 我 傾 左 一 陣.

  佢 對 呢 隻 新Coach讚 不 絕 口,話 個 殼 又 型 又 正,法 國 底 盤,西 班 牙 車 身
  ,又 話 仲 好 過Scania K124.據 他 透 露,中 旅 除 現 時2部 外,更 已 經 訂 購
  了10部 同 款coach,有 可 能 是 加 軑 的.

  而 自 從 呢 兩 部 雷 諾 巴 士 落 地 後,某 車 行 立 即 將 每 部 同 類 新 車 的 車 價
  調 低 了 十 萬 元 應 戰,看 來 某 車 行 雄 霸 機 場 客 車 市 場 的 地 位 快 要 受 到
  "佻"戰 了...

  Leslie Chan

  Article A72:

 • 行70xo既3asv只屬臨時性質,還是.....
 • 15373


  回應:

  行70xo既3asv只 屬 臨 時 性 質,還 是 會 做 掛 牌 車,3asv有 否 機 會 行278x,270a!!!

  Article A73:

 • [轆 車]大起源
 • 15374


  回應:

  近 日 不 板 友 提 起 轆 車 問 題???
  小 弟 說[轆 車]大 起 源
  轆 車 在 巴 士 行 內 別 名 叫[做 馬]
  主 要 原 因 近 年 來 市 區 交 通 十 分 繁 忙 , 再 加 上 新 市 鎮 不 段 落 起 。 現 有 市 區
  道 路 不 能 滿 足 車 輛 激 增 , 再 如 上 三 巴 不 段 加 強 班 次 ,
  [做 馬]問 題 爆 發??????
  以 下 做 馬 原 因...........
  1.巴 士 公 司 行 車 時 間 不 足 夠
  答:車 長 眼 見 情 況 行 車 時 間 不 足 夠 , 就 做 馬 希 望 到 終 站 , 能 夠C回 原 站[特
  別 隧 道 線...新 市 鎮 線....長 路 線]做 馬 特 別 嚴 重
  2.有 意 做 馬 車 長
  答:他 們 向 左 行 駛 、 慢 車 、 不 插 水 出 入 分 站 、 排 班 出 入 分 站[更 嚴 重 到 終 站
  故 意 去 廁 所 、 去 完 後 然 後 慢 慢 到 站 長 課 簽 到 站 時 間 , 等 等.........
  3.冷 氣 巴 和 非 空 間 巴
  答:在 開 出 時 冷 氣 巴 , 之 後 有 人 提 早 開 非 空 間 巴 。 在 路 逃 上 大 家 不 排 頭 ,
  一 直 去 到 終 站 , 又 叫 做 馬......行 內 話424

  Article B1:

 • Re: 係咩車?
 • 8800


  回應:


  1. push
  2. push
  > >


  > > 尋 日 係 台 灣 比 人 騎 劫 個 架


  > > Neoplan?有 無 人 知 ?


  >


  > 台 灣 D 豪 華 巴 士 , 睇 車 身 好 難 分 辨 到 係 咩 車 架 ..


  > 不 過 台 灣 應 該 唔 多 Neoplan 架 喎 , 會 唔 會 係 Scania 呢 ?

  車 頭 水 牌 是SCANIA

  Article 1: (Request 1)

  應 該 是SCANIA N113, 台 灣 有 大 量 此 種 旅 遊 巴 士 。
  快 大 檢 完 畢 的ML29/VA53/1013/3005/5055

  Article 1: (Request 2)

  It is SCANIA.
  Yesterday I saw the news,there was a SCANIA 水 牌 @ 車 頭.


  Article B2:

 • Re: [貼相] DM33 @ 18 @ 舊區
 • 8799


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  >

  若 果 最 右 手 邊 的 新 樓 都 是 唐 樓 就perfect 了

  相 信Winnie 會 喜 歡 這 張 相 片 哩!

  Article 2: (Request 1)

  > 原 來 呢 個 位 影 到 相... 我 要 去 試 下 啦 ~
  >
  > 仲 有 一 科 考 完 試 ,
  > 係 時 候 動 手 影 7541 埋 咁 多 個 18 站 啦!! ^_^
  >
  > Winnie DC7541

  其 實 18 沿 途 有 好 多 地 方 影 到 相o架,
  沿 途 影 相 反 映 條 路 線/車 型 更 多 特 色,
  影 出 黎o既 相 亦 唔 會 咁 易 同 其 他 人o係 總 站 影o既 一 模 一 樣.


  雖 然 沿 途 影 相 受 到 很 多 外 在 因 素 影 響, 架 車 未 必 一 定 影 得 正, 但 我 覺 得,
  這 總 比 在 總 站 同 一 位 置 影 全 集 更 有 意 義.

  Article 2: (Request 2)

  舊 區 影 相 有 個 好 處, o的 背 景 色 彩 比 較 多, 花 厘 花 碌,
  但 係 新 區 呢, o的 樓 千 篇 一 律, 最 慘 仲 要 多 數 淺 色, 而
  香 港 巴 士 多 數 又 係 淺 色, 咁 o的 色 好 易 炒 埋 一 碟, 架
  巴 士 就 唔 能 夠 突 出. 不 過 舊 區 街 道 窄, 影 相 就 要 比 較
  考 功 夫, 想 要 夠 光, 冇 行 人 或 其 他 車 阻 等 等, 可 能 要
  碰 碰 運 氣.

  --
  車 匙!

  Article 2: (Request 3)

  > 請 問 這 裡 是 不 是 荔 枝 角 道?

  呢 度 係 欽 州 街 ,
  嗯 … 係 海 壇 街 同 醫 局 街 中 間 o個 段 欽 州 街 。

  Winnie DC7541


  Article B3:

 • [貼相]一排窗,三種透明度
 • 8798


  回應:


  1. push


  留 意 上 層 側 面 一 排 車 窗,有 三 種 唔 同 透 明 度0既 窗,城 巴 真 係.....

  歡 迎 討 論

  PS.劣 作 一 張,歡 迎 任 何 指 點 喔!
  HR 1918

  Article 3: (Request 1)

  > 最 深 色 那 隻 窗 可 能 是 曾 經 貼 過 玉 蘭 油 廣 告 , 但 沒 有 清 理 好 。
  > 快 大 檢 完 畢 的ML29/VA53/1013/3005/5055

  睇 見 呢 張 相,就 想 起 架 車 上 面 的 廣 告 人 物,
  因 為 自 己 架 保 姆 車 的 玻 璃 窗 透 光 問 題 而 上 報 紙,
  不 知 城 巴"有 樣 學 樣"定 係 支 持Leon先 搞 成 咁..哈 哈!!
  (講 笑,實 際 係 城 巴 一 時 無 清 理 某 廣 告 的 後 遺 症)


  Article B4:

 • [貼相] 排隊上車 - S3N1 @ 85
 • 8797


  回應:
  Article B5:

 • Re: [尋相] 城市烏蠅車尾相
 • 8796


  回應:

  > > 最 好 是 正 面 的 ,o吾 該.....


  > 有 廣 告 可 以 嗎?


  >


  > 更 正: 是"烏"不 是"鳥"

  我 是 打"烏", 無 錯ar?????


  我 用 九 方 ,o吾 通 我 眼 花?


  打"939", 一 定 無 錯..........


  and i can't see it

  Article B6:

 • 【相片分享】雜相三張 (8, 118P, K1X)
 • 8795


  回應:

  尋 日 晒 左 D 相 , 見 得 閒 又 Scan D 上 黎 分 享 一 下 丫 :  Article B7:

 • Re: Taking my favorite bus with my girlfriend
 • 8794


  回應:

  > Finally, today proved to be the second day I got to ride a moquette seat bus with my girlfriend.
  >
  > We needed to go to Tsim Sha Tsui HNV to buy some CD's, and then we needed to go back to
  Scout's Centre to pickup my car, as we went to Shatin afterwards.
  >
  > When we got out of HNV, there was a long line/queue for GMB 6. I "sneaked" out by going to
  "8-Twelve" for a bottle of lemon tea.
  >
  > When I got back, I first noticed a Mitsubishi Rosa, as though we could of board on that bus, I saw
  one of my favorite bus...Mercedes Benz Sprinter O416 DB8892 right behind. So I told my girlfriend
  to wait for the next bus, and tried the fastest bus in HK now.
  >
  > I told her how much I love the power and the moquette seats of the bus, and she was impressed
  with the power of the bus as well.
  >
  > 100 Wong
  >


  yes, it is so good for you to have an opportunity to share your happiness for something! I am happy to
  hear that your girl friend can understand what you are talking about, you know, girls usually hard to
  understand what bus fans are talking about :)

  Article B8:

 • Re: [舊相] 舊版Lite Vision
 • 8793


  回應:

  > Scanner +相 片 差 劣, 請 見 諒


  >


  > 電 子 版 永 不 復 見


  >


  > 廣 告, 字 體, 永 不 復 見


  >


  > 2286 車 長 上 洗 手 間?!


  >


  > 歡 迎 任 何 善 意 批 評

  我 想 問503舊 的 電 子 牌 是 否 試 驗 性 質 ?

  而503換 電 子 牌 是 否 因 為 舊 的 不 能 正 常 操 作 ?

  Article B9:

 • 每日一巴 --- KCR #104
 • 8792


  回應:

  今 日 加 送 來 自 輕 鐵 部 的 #124  拍 攝 地 點 : 火 炭 車 廠

  Article B10:

 • Re: 近排屯廠一問,Thx!
 • 8791


  回應:

  > 1.請 問 近 排 屯 廠 擺 街 的 新 車 是 否 only 得 新ATS & Euro3-3ASV?


  > 2.屯 廠 外 面 是 否 仍 在 整 路 工 程 ?
  係 , 得 番 兩 條 線

  > 3.如 是 , 擺 街 的 新 車 是 否 少 了 很 多 ?
  當 然 。 上 幾 日 去 到 , 一 架 擺 街 車 都 無...等 了10分 鐘 才 有 一 架ATS。


  > THX !^^
  唔 駛 客 氣 ~


  四 廠 為 家~DY9758

  Article B11:

 • Re: 請問 70X - 觀塘 (翠屏道) 總站是否室內站 & 孖坑? + 70X 另問
 • 8709


  回應:


  1. push
  > > 本 人 有 意 於 下 星 期 去 影 70X - AP & 3ASV , 有 以 下 問 題 :
  > > 70X - 觀 塘 (翠 屏 道) 總 站 是 否 室 內 站 & 孖 坑 ?
  > > 影 唔 影 到 相 ? 是 否 常 有 新 3ASV (Euro 3 果 批) 行 ?
  > > Thx !!!
  >
  > 室 外 站
  > 影 到 相
  > 係 咪 孖 坑 我 就 唔 知0勒
  > 歐 三 扒 應 該 只 係 攝 車
  >
  >

  尋 日 我 去 過,70X唔 係 孖 坑 。
  我 唸 等 部 車 轉 出O黎 都 影 到O掛 。

  尋 日 見 到AL(EU260)行70X,我 想 影,但 冇 電 池,真 係
  倒 霉 。

  FW1321字

  Article 11: (Request 1)

  係 0係 屯 門 廠 臨 時 抽 來 替 AP 的

  超 級 大 富 豪JF 1181


  Article B12:

 • Re: 暫貼....259D 掛牌
 • 8789


  回應:


  1. push
  2. push
  > 版 主...因 二 板 炒 了...本 人 被 迫 貼 離 題 文..sorry
  >
  > 259D 將 於 1/7 全 日
  > 全 線 為 KC 牌 超 豪...
  > U 廠.....KC 2958 KC 2619 kc 3555 kc 3867
  > kc 2845 kc 3742 kc 3271 kc 3689 kc 4417
  > 共 九 架
  > K 廠.....kc 4116 kc 3911 kc 2857 kc 2949
  > 還 有 架 不 知 名....共 五 架
  > 以 上 只 是 預 計 掛 牌..並 不 是 官 方 出 的 掛 牌 紙
  > 但 以 上 預 計 有 九 成 準
  > 因 U 廠 冇 其 他 車 出

  九 成 準?

  P.S.盡 量 都 唔 好 將 屬 於2板O既 文 章 貼 係3板 。

  FW1321字

  Article 12: (Request 1)

  > 但 係 迫 不 得 己 ma
  > 我 在 二 板 貼 過 兩 次 都 不 成 功

  明 知 2 板 有 事,
  0米 忍 下 手,遲 d 先 貼 law !

  請 記 住,明 知 故 犯 地 貼 錯 板
  是 可 以 被 罰 暫 停 貼 文 權 的.

  已 經 投 奔 初 夏 的 235Fans

  Article 12: (Request 2)

  你 個 標 題 改 做 預 計259d掛 牌 會 好o的
  你 咁 貼 就 令 人 誤 會 真 係 用 這 批 車 行


  Article B13:

 • [貼相]昨天作品6張
 • 8788


  回應:


  1. push
  2. push
  終 於 能 抽 空 影 巴 士 相 喇!


  不 過 影 得 麻 麻 地,敬 請 各 位 原 諒!

  1)富 豪B7R  2)3BL44  3)3N82


  4)3N118  5)AS22  6)PAN鏡 相(只 係PAN到 個 頭)  ***歡 迎 任 何 意 見***

  FW1321字

  Article 13: (Request 1)

  好...若 果 天 色 很 暗, 已 經 算pan 得 好 了

  仍 是PAN 鏡 初 學 者
  KTBT

  Article 13: (Request 2)

  > > I think it's the best photo among the six photos.
  > >
  > > Could you tell me what camera you use?
  >
  > He is using a DC.
  >
  > > Hong Kong Bus Arcade
  > > www.hkba.com.hk.ro
  >
  >

  Yes, I'm using DC. My DC is Kodak DC3400.

  FW1321


  Article B14:

 • Re: 尋日好彩,想坐乜就有乜
 • 8787


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > 1. 98c金 蠆
  > – 不 過 坐 完 就 失 哂 望 , 焗 到 我 訓 著 。
  >
  > 2. 276P金 豪
  > – 本 來 就 唔 諗 住 去 上 水 坐 佢 , 而 係 響 大 埔 坐64K過 元 朗 ;
  >  點 知 見 到 站 長 拎 塊 「 嚴 重 延 誤 」 鐵 牌 至 走 去 上 水 坐 。
  > – 去 到 上 水 , 見 到 有 部 金 豪 。 再 睇 真d... KC車 牌 !
  >  再 睇 埋Fleet Number:3ASV150, 即 係 歐 三 富 豪 啦 , 正 !
  >  前 面 果 部 係Neoplan都 唔 鬼 上 佢 。
  > –20分 鐘 由 上 水 坐 到 入 元 朗 大 馬 路 第 一 個 站 , 算 合 理 嗎 ?
  >
  > 3. 64K小 金 豪
  > – 抱 著 博 彩 心 情 睇o下 會 唔 會 開 小 金 豪... 點 知 俾 我 博 中 !
  > – 上 到 車 , 車 頭 左 面 最 闊 果 排 位 坐o左 人 ; 無 計 , 坐 右 邊 囉 。
  > – 上 林 錦 路 段 好 好 力 喎... 估 佢 都 有 3 0 公 里 每 小 時o卦 。
  > – 由 元 朗 總 站 坐 到 去 大 埔 中 心 用 去40分 鐘 , 算 合 理 嗎 ?


  有 晚 坐64K短 扒
  由 元 朗 西 去 大 埔 火 車 站 只 需50分 鐘

  Article 14: (Request 1)

  > 2. 276P金 豪
  > – 本 來 就 唔 諗 住 去 上 水 坐 佢 , 而 係 響 大 埔 坐64K過 元 朗 ;
  >  點 知 見 到 站 長 拎 塊 「 嚴 重 延 誤 」 鐵 牌 至 走 去 坐 。
  > – 去 到 上 水 , 見 到 有 部 金 豪 。 再 睇 真d... KC車 牌 !
  >  再 睇 埋Fleet Number:3ASV150, 即 係 歐 三 富 豪 啦 , 正 !
  >  前 面 果 部 係Neoplan都 唔 鬼 上 佢 。
  > –20分 鐘 由 上 水 坐 到 入 元 朗 大 馬 路 第 一 個 站 , 算 合 理 嗎 ?

  算 , 我 搭AP都 要25-30分 鐘
  >
  > 3. 64K小 金 豪
  > – 抱 著 博 彩 心 情 睇o下 會 唔 會 開 小 金 豪... 點 知 俾 我 博 中 !
  > – 上 到 車 , 車 頭 左 面 最 闊 果 排 位 坐o左 人 ; 無 計 , 坐 右 邊 囉 。
  > – 上 林 錦 路 段 好 好 力 喎... 估 佢 都 有 3 0 公 里 每 小 時o卦 。

  其 實 現 在64K的 大 部 份 班 次 已 換 了 短 豪 , 還 有 一 兩 部 短 龍 在 此

  Article 14: (Request 2)

  > > > 通 常 ASV 上 斜 有 20km/h 都 偷 笑 , 閣 下 多
  > > > 是 估 計 錯 誤 了 。
  > >
  > > 咁 又 唔 知 喎...
  > >
  > > 但 我 坐 果 架 上 斜 真 係 「hur hur」 聲 喎 。
  > >
  > > 會 唔 會 係 個 別 車 長 的 技 術 問 題 ?
  >
  > 是 車 的 問 題 。 我 想 沒 有 車 長 會 在 這 麼
  > 斜 的 路 面 上 玩 風 琴 腳 吧 。
  >
  > AD262/AP64

  有 。 屯 公 間 中 都 有 巴 士 司 機 咁 做 。 我 就 試 過 一 次,那 時 真 係
  好 鬼 激 氣 。  FW1321字

  Article 14: (Request 3)

  咁 你 不 如 答 我 , 你 坐64K小 金 豪 由 元 朗 到 大 埔 中 心 需 時 幾 耐 ?
  咁 樣 可 以 估 到 少 少 , 駕 車 有 無 響 某 路 段 碌 車 ( 或 者 踩 唔 起 )...

  A , 尋 晚 我 就 唔 多 覺 喇 ! :)

  Article 14: (Request 4)

  昨 日 我 都 好 好 彩,琴 日 我 搭 到o既 包 括:
  DB 7290(BL36)@77K
  AS2@2A
  HE 376@6
  DG 7079(M61)@8Turbo M!用7個 字 就 由 尖 碼 去 到 九 龍 站,仲 追 到 之 前 果 班 沙 仔

  FT 9910@60X
  407@K2X
  502@A71[口 系]天 瑞 企 足1粒 鍾
  不 過 琴 日 真 係 好 好 彩,好 開 心!

  M74


  Article B15:

 • Re: [調查]你們出街影車時會否帶腳架?
 • 8786


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > > > 如 題
  > > >
  > > > Transport HK(20/6/2001):http://route3.heha.net/
  > > > 中 國 星 電 影 系 列/電 影 珍 珠 港/盜 墓 迷 城2/黎 明 大 碟/杜 蕾 斯 廣 告/李 彩 樺Epson廣 告
  > > >
  > >
  > > 我 連 腳 架 都 冇,所 以 我 次 次 影 曝 光 相 都 係 用 人 肉 腳 架 。
  > >
  > > 影KC牌3ASV行641衰O左O既
  > > FW1321字
  >
  > 我 都 係
  > 最 近 連 部 相 機 都...
  > 唉...
  >
  >

  上 次 去 影 相 本 來 話 帶 , 點 知 我 發 現 帶 了
  兩 部 相 機 後 已 很 痛 苦 , 決 定 唔 帶 , 做 人 肉 腳 架 。
  如 果 我 擺 明 去 影 夜 相 , 我 實 帶 腳 架

  對 前 天 沒 有 帶 腳 架 去 南 丫 島 感 到 沮 喪 的 沙 田 柚

  Article 15: (Request 1)

  當 然 在 有 需 要 的 情 況 下 才 會 。 難 道 在 烈
  日 當 空 時 也 帶 上 街 嗎 ?

  AD262/AP64

  Article 15: (Request 2)

  晚 間 當 然 會
  上 次 拍 攝47X熱 狗 最 後 一 天 時 都 有 準 備, 以 防 大 雨 時 可 到 新 城 市 拍 攝
  但 突 然 陽 光 普 照, 最 終 都 是 浪 費 氣 力

  Article 15: (Request 3)

  有 時 啦 ! 但 我 用 傻 瓜 機 ,
  Set 腳 架 有 D 怪 怪 地 ,
  通 常 唔 好 天 或 影 室 內 先 帶

  超 級 大 富 豪JF 1181

  Article 15: (Request 4)

  極 少 帶, 就 算 影 夜 相 都 徒 手 影 就 算, 而 且 我 極 少 影 夜 相.


  Article B16:

 • [貼相] 珍寶 @ 廣州
 • 8785


  回應:


  1. push
  2. push


  Article 16: (Request 1)

  > > 而 家 架 寶 如 何?
  > > 仲 健 在 嗎?
  >
  > 相 信 已 不 存 在,
  > 相 片 攝 於 97年 2月
  >
  >


  oic

  Article 16: (Request 2)

  > > > 前 兩 年 報 道 過, 深 圳 和 廣 洲 的 二 手 巴 士 已 全 數 退 役
  > > >
  > > > 多 謝 你 的 照 片
  > > >
  > > > KTBT
  > > > D 人 回 一 篇 普 通0既 文 都 要 向 其 他 人 指 手 劃 腳, 請 問 佢 覺 唔 覺 得 好 無
  聊 呢?
  > >
  > >
  > > 閣 下 係 咪 講 緊 小 弟?
  > >
  >
  > 當 然 不 是....你 都 沒 有 指 手 劃 腳...是 誰 我 就 無 謂 說 了, 看 一 看 下 面 貼 相
  > 令 閣 下 誤 會 十 分 抱 歉
  > KTBT
  > 最 後 一 篇, 以 後 都 唔 再 理D 無 聊 人


  o...唔 駛sorry
  算 啦~過0左 去0既 事 都 無 謂 耿 耿 於 懷...
  誰 是 誰 非
  相 信 各 板 友 亦 都 心 裏 有 數
  正 如 你 所 講
  呢D係 無 聊 人
  又 何 須 花 時 間 去 諗 呢?


  Article B17:

 • Re: 急問:今日3ASV141係深水開幾點?(5車)
 • 8784


  回應:

  > > THX
  >
  > 上 星 期 日 大 約16:30在 欽 州 街 開
  > 小 西 灣 開 約17:40
  > 您 早 十 五 分 鐘 到 吧 , 一 定 冇 死 。
  >
  > 雪 兔 檸 少 .5048

  THANK YOU VERY MUCH!

  Article B18:

 • 今日試/影車焦點:城巴85有Trident
 • 8783


  回應:


  1. push
  2. push
  今 日 城 巴85主 要 用 車 是11米 電 子 豪(>1021),
  但 同 時 有 至 少 三 部12米 躉 行85,
  其 中 一 部 是2264.

  至 於606,早 上 城 巴 派 了 七 部 躉 行 走.

  報 導 完 畢.

  Article 18: (Request 1)

  > 12M Trident入 唔 入 到 亞 公 岩 道?
  如 果 話12米 巴 士 入 唔 入 到 阿 公 岩 道 , 我 可 以 肯 定 答 您
  是 可 以 的 。MAN和Dragon(12米 ) 也 可 以 , 何 況 電 躉 ?

  > 柴 灣 道 轉 入 亞 公 岩 道 個 彎 影 相 正 嗎?
  因 人 而 異 , 個 人 覺 得 該 處 未 必 太 好 。

  PS: 由 於 報 站 機 讀 音 , 所 以 肯 定 該 條 路 叫 阿 公 岩 道 。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 18: (Request 2)

  > 12M Trident入 唔 入 到 亞 公 岩 道?

  入 係 入 到,不 過 會 過 隔 離 線.
  (這 是 坐85單 層MAN的 經 驗)

  > 柴 灣 道 轉 入 亞 公 岩 道 個 彎 影 相 正 嗎?

  幾 難 影,因 車 輛 流 量 都 幾 高.
  反 而 在 阿 公 岩 道 影85 唔 錯.
  如 果 有 技 術 的,可 嘗 試 在 阿 公 岩 道 與
  阿 公 岩 村 道 交 界 位 影85.


  Article B19:

 • Re: [貼相] 99年的8號車
 • 8782


  回應:

  >

  時 光 飛 逝 , 又 兩 年 了 。


  ML57還 未 上 「 無 國 界 醫 生 」 廣 告 , 泊 在 它 後 面 是ML??


  上 了 新 巴 色 的ML是 否ML28?

  講 開 又 講 , 無 記 現 時 重 播 「 茶 是 故 鄉 濃 」(99年 的 作 品)

  Article B20:

 • Re: [貼相] 估人龍
 • 8781


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  > 估 下 條 人 龍 係 排 緊 邊 條 線?


  >


  >


  >


  係 唔 係 Rt84?

  Article 20: (Request 1)

  > 389?
  389應 該 很 少 有 這 麼 多 學 生 哥 等 車.

  Article 20: (Request 2)

  > 我 再 估...
  > 20?

  我 估2M。 ( 都 係 斷 估 咋 )

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 20: (Request 3)

  > 唔 記 得 講 , 張 相 映0個 時 都 未 有 耀 東 村 , 仲 起 緊
  > 大 約1990 年 , 睇 後 面 部 溫 拿 廣 告 珍 寶 就 知 幾 耐
  咁 我 改 啦 !
  可 能 性 包 括2、20和84, 但 由 於 兩 者 都 有 人 估 , 我 估 這 部 珍 寶
  走 的 是2號 , 而 牌 箱 一 格 是 白 色 而 已 。

  而 且 搬 之 前 的2號 是 在 該 處 做 坑 的 。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 20: (Request 4)

  應 該 係84, 只 有84會 有 咁 長 人 龍
  而 呢 部 溫 拿 珍 寶 係 咪 我 ( LF1 ) 呢 ?

  Article 20: (Request 5)

  全 中
  講 真 , 咁 耐 以 黎 我 都 未 見 過20 號 有 咁 多 人 排 隊
  720 就 會 有 , 但 係 好 少 會 有 學 生 搭
  以 前 84 真 係 好 多 人 搭 , 唔 好 忘 記 條 龍 已 經 轉 左 個 彎 , 係 半 個 蛇 餅

  其 實 筲 箕 灣 總 站0既 變 遷 都 唔 算 好 大
  以 前 排 位:
  9 / 20 / 720 / 84 / 2

  102 加 入 後:

  9 / 20 / 720 / 84 / 102 / 2

  跟 住 我 都 唔 係 好 知 點 演 變 法...

  Article 20: (Request 6)

  如 果 沒 有 記 錯 , 現 時 筲 箕 灣 巴 總 大 約 排 法 :
  9( 往 石 澳 , 孖 )
  - - - - - - -
  110( 往 佐 敦 道 碼 頭 , 單 )
  - - - - - - -
  720( 往 中 環 )
  - - - - - - -
  2、2X、720( 往 愛 秩 序 灣 )  19( 往 跑 馬 地 )
  - - - - - - -
  2X( 往 灣 仔 碼 頭 )
  - - - - - - -
  2( 往 港 澳 碼 頭 )
  - - - - - - -
  2M( 往 耀 東 ) 、84( 往 杏 花 村 ) 、515( 往 山 頂 ) 共 用
  - - - - - - -
  529( 往 寶 馬 山 )
  77( 往 田 灣 )
  99( 往 海 怡 半 島 )
  ( 上 述 三 線 排 列 忘 了 , 煩 請 各 位 解 答 )
  - - - - - - -
  102( 往 美 孚 / 愛 秩 序 灣 )

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 20: (Request 7)

  > 這 張 相 片 能 解 答 你


  >


  > 77


  > ---


  > 99


  > ---


  > 529

  少 少 題 外 話 ,77、99同529居 然 係77冇 躉 , 看 起 來 有 點 兒......


  不 過 都 好 , 一 條 冇 躉 (77) 變 五 條 受 惠 (85、99、102、529


  和606) 。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 20: (Request 8)

  一 定 唔 係389, 點 會 有 人 著 校 服(裙)去 拜 山
  連 紅 白 藍 膠 袋 都 有 , 我 去 歌 連 臣 角 拜o甘 多 年 山 都 未 見 過

  Article 20: (Request 9)

  好 似 二 號 喎

  Article 20: (Request 10)

  20
  Article B21:

 • Re: [貼相] 98年柴灣道
 • 8779


  回應:


  1. push
  > > >


  > > > 相 中 既 巴 士 都 冇 得 七 七 八 八, 九 巴 既 就 依 然 尚 在 既~


  > > > 而 所 拍 攝 出 去 既 位 置 就 拆 左~


  > > >


  > > > --


  > > > DA82,HB8095.


  > >


  > >


  > > 呢 張 真 係 一 張 好 珍 貴0既 相 片 , 幾 部 長 留0係 中 巴 柴 灣 車 廠 頂 超 過 十 年0既 巴 士 一 齊 拖 去 拆 卸 。


  > > 最 後 面0個 部 應 該 係LX326 , 係 咪?


  > >


  > >


  >


  > 冇 錯, 珍 寶 廠 湯 車 位 由 上 而 下 係LF???, LX326, SF2, SF1.


  >


  > 我 曾 影 過LX326於 呢 個 位 湯 緊 既 相, 但 已 經 唔 知 放 左 去 邊...


  >


  > --


  > DA82,HB8095.
  "珍 寶 廠" 呢 個 名 都 好 耐 冇 聽 人 提 起 過......


  因 為 連 個 場 都 已 經 唔 存 在...

  我 好 出 奇 部SF1 要 拉 起 晒 車 頭bumper 位 塊 鐵 片 先 至 可 以 拖


  或 者 可 能 係 員 工 懶 , 橫 掂 都 拎 去"湯", 廢 事 攪 咁 多 野
  部XF112 拎 去 湯 都 係 是 但 咁 抬 起 佢 就 算..

  Article 21: (Request 1)

  Are the buses of LX326,SF2,SF1 towed here from Siu
  Sai Wan Car Park?? Would u mind tell me the date
  of this photo? thx DA82^^


  Article B22:

 • 請問批新的3ASV今日行咩線
 • 8778


  回應:

  因 二 板 故 障,不 能 貼 文,所 以 在 三 板 問
  請 問 批 新 的3ASV今 日 行 咩 線?
  會 不 會 行269C,70X?
  Thank You

  Article B23:

 • Re: 如何拍照?
 • 8777


  回應:


  1. push
  > 本 人 已 「 收 山 」N年 了 , 但 想 知 道 大 家 用 甚 麼 攝 影 機 拍 照 ?
  >
  > 如 果 應 付 惡 劣 性 況 ? ﹝ 例 如 : 目 標 太 遠 和 背 光 等 。 ﹞

  用DC(Canon G1)目 標 遠 就 狂zoom,zoom唔 到 就 唔 影 住
  背 光 用 電 腦 教 番
  但 係 天 氣 差(如 落 雨)時 就 會 唔 影

  Article 23: (Request 1)

  > 我 用 部 傻 瓜 機 影 咋 (有2倍zoom)
  > 目 標 太 遠(而 又zoom盡),唔 影.
  > 背 光 視 乎 晒 出 黎 的 效 果 如 何.
  > 落 微 雨, 飄 雪 就 影, 落 大 雨/雪 唔 影
  >

  我 都 係
  所 以 除0左Centroliner兄 講0既 情 況 外
  連 架 車 行 緊0既 我 都 少 影
  一 來 自 己 技 術 唔 夠
  二 來 驚 部 機 唔 惦