20010610

巴士舊文--2001年6月10日

請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文 第69篇文 第70篇文

第71篇文 第72篇文 第73篇文 第74篇文 第75篇文 第76篇文 第77篇文 第78篇文 第79篇文 第80篇文

第81篇文 第82篇文 第83篇文 第84篇文 第85篇文 第86篇文


B.巴士迷討論.
第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文

Article A1:

 • Re: 回顧中巴燒車線──10
 • 14093


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > > 一 般 認 為 在 北 碼 的10經 常 火 災 有 幾 個 原 因 :
  > >
  > > 1. 被 燒 的 有 多 部 是AV型 , 此 車 電 路 設 計 不 適 合 香 港 的 潮 濕 環 境 ,
  > > 加 上 北 碼 近 海 , 所 以 經 常 短 路 起 火 。
  > >
  > > 2. 至 於 連 珍 寶 也 著 火 , 可 能 同 上 址 有 道 友 出 沒 , 在 車 上 追 龍 引
  > > 起 火 警 。
  > >
  > > --
  > > 輝 仔
  > >
  > > > > 中 巴 當 年10號 線 其 常 特 別 , 確 實 是 一 條 燒 車 線 , 不 少 巴 士 在 這 條
  線 付 諸 一 炬 。
  > > >
  > > > 係 囉 , 係 唔 係10號 車 同 人 有 仇 抑 或 係 珍 寶 車 齡 過 高
  > > > 不 適 宜 行10號 車 呢 ?
  > > >
  > > > 我 記 得LF137係 被 燒 , 最 後 提 早 退 役 的
  > > > 死 於 柴 東 空 地 的
  > > > 但 拆 同 期 車 時 都 好 似 係LF13?的
  > >
  > >
  >
  >
  > 亦 有 傳 起 火 是 因 為 吸 毒 者 在 車 上
  > 追 龍 所 致
  問 題 : 道 友 是 怎 樣 上 車 追 龍 呢 ﹖

  Article 1: (Request 1)

  用 太 平 門 掣 開 , 又 或 者 架 車 冇 開 大 掣 , 用 手 推 就 開 到

  Article 1: (Request 2)

  > > > LF137,LF259,LF266,LF298..etc..
  > >
  > > LF31, LF145, LF208(ACER AD)
  >
  > 係 唔 係 有AV燒 左??
  >
  >
  AV3 4 5 6 7 8 都 是 因 燒 毀 而 退 役 的 (有 錯 請 指 正)

  Article 1: (Request 3)

  傳 聞 是 巴 士 公 司 為 了 取 得 保 險 賠 償 而 放 火 燒 車,
  所 以 大 部 份 都 是 亞 記 寶,
  之 後 發 生 的lv10,57都 是 這 原 因 而 故 意 放 火,
  當 然 以 上 都 沒 有 確 實 證 據 支 持.

  Article 1: (Request 4)

  > > > > 咁 當 年LV7 係 米 呢?
  > > > >
  > > > > 一 個 新 巴rt.84M搭 客
  > > > >
  > > > >
  > > >
  > > >
  > > > 好 似 係 俾 石 排 灣 村 居 民 所 放0既 煙 花 射 入 左 車 入 面 而 著 火0既
  > > >
  > > >
  > >
  > > 石 排 灣 果 次 好 似 是LV10...
  > >
  > > Leslie Chan
  >
  > 冇 錯 ,LV10係 96年12月 尾  石 排 灣
  > 俾 火 燒 。

  LV57呢?

  Article 1: (Request 5)

  > 講 真 , 其 實 受 害 者 係LV10先 岩
  > 因 為 係LV57燒 著 先0既
  > 跟 住 波 及LV10
  > LV57燒 到 渣 都 無
  > LV10就 燒 車 尾 , 被 迫 退 役
  > 但 係 我 記 得 個 時 間 應 該 係1月3日...
  >
  > 有 錯 請 指 正
  >

  咁 我 記 錯 日 期 ,
  不 過 應 該 係96年 尾 至97年 初
  呢 段 期 間 發 生 既 。


  Article A2:

 • Re: 巴士意外
 • 14092


  回應:


  1. push
  2. push
  >


  > Source:蘋 果 日 報


  >


  > I would like to know about the type of buses included in the above accidents?!


  > Thanks very much!


  >


  > (by the way did I post it in the wrong board?!)

  1995年10月11日 0個 單 係 一 部 中 巴 的Dennis Condor十 二 米


  車 隊 編 號DL10, 即 現 時 新 巴 訓 練 車T102

  2000年10月12日 那 一 單 好 似 係 新 巴2088,0係 柴 灣 東 的 最 尾 近 小 西 灣 同 柴 廠 的

  Article 2: (Request 1)

  > 發 生 於 23/11/95 的 意 外 中, 被 擊 中
  > 的 是 一 部 S3BL.
  >
  > > (by the way did I post it in the wrong board?!)
  >
  > 沒 有 :)
  >
  >
  > GZ5818/Tonio Tse

  The one in Wanchai should be an ML.
  San Po Kong: BL
  210301 should be an AD.

  Anthony Lui

  Article 2: (Request 2)

  san po kong: 當 時 掛 牌29M0既BL(DG3155)


  Article A3:

 • Re: 新聞:運署禁巴士搶地鐵客
 • 14091


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  > 內 文


  >


  > 擇 自11/6/2001蘋 果 日 報

  TD o的 表 現 可 謂 醜 態 百 出 兼 貽 笑 大 方! 神 又 係 佢 鬼 又 係 佢!

  當 市 民 及 巴 士 公 司 提 出 開 辦 點 到 點 特 快 線 時, TD 就 話 要 減 少 擠 塞,


  要 善 用 資 源 搞 多 o的 轉 乘 計 劃 取 代 直 達 路 線.

  好 啦! 當 巴 士 公 司 提 出 唔 同 o既 轉 乘 計 劃, 又 話 同 其 他 交 通 工 具 "搶


  客" 要 否 決. 乜 競 爭 唔 係 好 好 o既 咩? 之 前 TD 又 話 要 引 入 競 爭 所


  以 所 有 新 巴 士 線 要 用 投 標 形 式 批 出, 乜 原 來 引 入 競 爭 只 係 巴 士 業 內


  架 咋? 唔 包 括 其 他 交 通 工 具 架 咩? 地 鐵 九 鐵 夠 無 業 內 競 爭 啦! 又 唔


  見 TD 話 要 引 入 業 內 競 爭?

  好 明 顯 TD 種 種 動 作, 純 為 保 護 鐵 路, 封 殺 巴 士 生 存 空 間.

  S3M224

  Article 3: (Request 1)

  同 時 熱 愛 鐵 路 和 巴 士 的 本 人 , 唯 有 嘆 息 某 航 運 公 司 已 故 創 辦 人 的 無 能 長
  子 , 把 羅 先 生 的 配 偶 調 了 去 與 學 校 有 關 的 部 門 , 令 「 運 吉 」 真 的 名 副 其
  實 。

  Article 3: (Request 2)

  好 ﹗ 一 於 搞 大 件 事 ﹐ 睇 下 市 民 認 為 點 ﹐
  有 乜 理 由 轉 乘 都 唔 俾 。 。 。

  應 該 學 下 新 加 坡 ﹐ 用 咭 搭 親 車 都 有 轉 乘 ﹗ ﹗
  鐵 路 亦 應 與 巴 士 統 一 收 費 。

  我 認 為 香 港 鐵 路 應 該 私 有 化 。

  Article 3: (Request 3)

  > > 要 維 護 鐵 路?得!隨 非 政 府 完 全 放 棄 地 鐵 和 九 鐵,將 鐵 路 專 營 權 公 開
  > > 招 標(好 似 英 國 火 車),讓 巴 士 公 司 可 以 做 鐵 路 生 意,並 應 有 專 營 權
  > > 期 限,服 務 差 可 以 再 公 開 招 標,以 免 好 像 現 時 地 鐵 和 九 鐵,做 得 差
  > > 也 很 難 要 求 改 善.
  >
  > 如 果 係 咁 既 話 , 東 鐵 專 營 權 冇 硬 。 地 鐵 都 唔 係
  > 好 得 去 邊 。
  >
  > 學 晒 倫 敦 咁 囉 。

  in transport, this is called "Deregulation"
  one main problem of deregulation is the safety of the transportation will become much much worse!

  Article 3: (Request 4)

  香 港 已 經 無 咩 位 啦 , 仲 起 甘 多 鐵 路 , 把 鬼 咩 。 。 。
  起 多D樓 仲 好 啦

  Article 3: (Request 5)

  > > 唔 可 以 原 諒 運 豬 咁 做
  > > 因 為 會 「 剝 削 」 公 共 交 通 工 具 使 用 者0既 權 利
  > > 而 且 地 鐵0係 繁 時 成 日 都 爆 , 叫 人 點 坐 佢 呀
  > 香 港 遲 早 變 另 一 個 東 京, 日 日 迫 地 鐵/火 車 返 工, 壓 力 加 多 幾 錢 重


  十 年 後,會 否 好 像 東 京 出 現 一 些 地 鐵 色 魔,專 門 在 人 多 擠 迫 的 情
  況 行 動!

  [原 來 迫 人 搭 鐵 路 會 令 罪 案 增 加]

  DL

  Article 3: (Request 6)

  運 吉 真 係 好 過 份
  今 次 小 弟 都 強 烈 反 對 佢 咁 做 , 市 民 實 嘈 到 拆 天 !

  JE893

  Article 3: (Request 7)

  雖 然 政 府 用 盡 一 切 手 段 去 打 壓 巴 士 公 司 , 但 都
  不 能 迫 使 好 像 我 這 一 類 乘 客 多 搭 地 鐵 , 因 為 有
  時 搭 巴 士 比 搭 地 鐵 還 要 快 。 我 現 在 每 日 放 學 都
  是 搭46X/90B到 中 環 , 然 後 搭720/780回 家 。

  Article 3: (Request 8)

  > 其 實 運 輸 署 這 樣 妨 礙 香 港 運 輸 業 的 發 展, 不 如 將 之 解 散.
  > 現 有 運 輸 局 擴 大 職 權, 改 為 負 責 協 調 各 交 通 工 具 的 運 作, 如 鼓 勵
  > 鐵 路 及 巴 士/小 巴 的 合 作, 或 任 何 可 方 便 市 民 之 轉 乘 計 劃.
  >
  > 屆 時, 祗 要 証 實 現 有 服 務 未 能 滿 足 乘 客 需 求 和 沒 有 取 代 服 務
  > 的 情 況 下, 巴 士 公 司 可 以 自 由 開 辦 新 線(但 如 轉 乘 可 以 解 決 的, 則
  > 以 轉 乘 取 代 開 辦 新 線)
  >
  > 同 時, 凍 結 所 有 未 動 工 的 鐵 路 計 劃, 及 重 新 進 行 協 調,
  > 避 免 浪 費 資 源
  >
  > 歡 迎 討 論
  > John--2100

  你 估 殺 了 運 輸 署 就 會 好 嗎?(:P)又 是 那 一 批 官

  Article 3: (Request 9)

  > 其 實 不 然, 祗 需 要 將 交 通 運 輸 決 定 權 下 放 鐵 路 及 巴 士 公 司,
  > 由 這 些 公 司 自 行 決 定 服 務 水 平, 自 由 競 爭, 即 可 提 高 服 務
  > 質 素 , 亦 不 會 出 現 所 謂"保 鐵"的 愚 蠢 政 策
  >
  > 運 輸 局 祗 負 責 提 供 公 共 交 通 服 務 的 硬 件, 如 道 路, 路 軌 等, 及 協 調
  > 各 交 通 機 構 的 合 作, 確 保 可 善 用 資 源
  >
  > 至 於 原 有 運 輸 署 職 員, 可 調 往 其 他 部 門, 或 裁 減, 又 可 以
  > 為 政 府 節 省 開 支 及 加 強 效 率
  > (其 實 教 育 署 亦 可 以 像 運 輸 署 一 樣......)
  >
  > John--2100

  但 以 前 殺o左 兩 個 市 政 局 又 可 以 提 高 效 率,
  結 果 而 家 兩 個 新 的 署 成 立,問 題 照 舊,
  仲 帶 頭 壓 低 工 人 工 資....
  係 最 近 殺 雞 事 件 果 斷 外 其 他 都 無 好 事 出,
  如 果 將 運 吉 解 散,問 題 都 係 一 樣...

  Article 3: (Request 10)

  兩 者 性 質 都 不 同

  殺 兩 局 市 政 局 祗 是 將 原 有 職 務 再 分 配, 由 民 選 議 會 轉 往
  政 府 部 門

  解 散 運 輸 署 祗 是 將 一 些 政 策 決 定 權 交 由 私 營 公 司 作
  自 由 競 爭, 根 據 市 場 經 濟 定 律, 自 由 競 爭 可 以 增 加
  效 率 (但 如 果 出 現 惡 性 競 爭, 則 仍 需 政 府 干 預 調 停)

  John--2100

  Article 3: (Request 11)

  不 如 叫 人 去 地 鐵 站 放"詐"彈,一 個 禮 拜 放 一 個,仲 要 註 明 是"反 對
  政 府 保 鐵"........我 相 信 一 個 月 後 會 有 好 多 人 怕 搭 地 鐵!

  [假 若 事 實 是 如 此,我 返 學 可 能 會 日 日 遲 到]

  DL

  Article A4:

 • Re: 早上五時半前到柴灣
 • 14090


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > > 本 人 數 天 後 因 有 些 事 , 要 去 柴 灣 , 若 果 要 早 上 五 時 半 前 到 達 柴 灣 ,
  由 屯 門 兆 康 苑 出 發 , 最 好 方 法 是 怎 樣 ?
  >
  > 要 往 柴 灣 那 兒 呢 ? 因 為 柴 灣 大 部 份 地 方 ,
  > 紅 小 都 是 不 能 進 入 的 喔 。
  >
  > 我 會 建 議 你 坐 兆 康 那 條 綠 小 出 旺 角 , 轉N118
  > 啦 , 應 該 係 最 快 架 啦 。

  撘 得49S綠 小 , 會 唔 會 過 埋 海o係 銅 鑼 灣 先 轉N8P或 其 他 快 少 少 ?:>
  N118 都 好 似 要 等 幾 耐 呢 … …

  Article 4: (Request 1)

  > 有 沒 有 不 用 乘 小 巴 的 方 法 ?

  有.

  先 行 去 建 生 撘N260,then美 孚 轉N122, then銅 鑼 灣 轉N8P或 其 他

  but都 好 似 要 幾 耐 ......at least 兩 個 鐘 le.....

  Article 4: (Request 2)

  最好的 方 法 係 搭49S小 巴 到 灣 仔 搭N8P


  >
  > 咁 早 要 去 到 柴 灣 東 巴 士 總 站 , 相 信 十 成 十 都 是 同 巴 士 有 關 。
  > 請 問 你 的 最 終 目 的 地 是 否 新 機 場 、 定 你 將 軍 澳 或 馬 鞍 山 ?
  > 對 不 起 , 有 點 離 題~


  巴 士 司 機 要5:30am前 到 柴 灣
  城 巴 以 柴 灣(東)作 總 站 的 路 線 有A12,P12
  新 巴 就 有82,682,694

  Article 4: (Request 3)

  去 送 機 , 要 乘 頭 班A12。

  Article 4: (Request 4)

  > 可 唔 可 以 咁 樣 呢?
  > 先 乘 的 士 到 龍 門 居,
  > 再 乘N962到 銅 鑼 灣,
  > 然 後 搭N8P呢?
  >
  相 當 「 重 皮 」 , 單 是 兆 康 苑 到 龍 門 居 要 超 過 三 十 元 。


  Article A5:

 • #1041 -- ex-VA62
 • 14089


  回應:

  > > > > 為 何 要 的 是VA62和VA64, 而 不 是VA63和64呢 ? 是 不 是 因 為VA63曾 經 「
  『 舂 』 穿 頭 」 呢 ?
  > > >
  > > > 應 該 係 因 為 中 巴 見VA63「 當 刀 」 過 頂 , 覺 得 唔 吉 利
  > > > 所 以 賣0左 佢 , 留 番VA62
  > >
  > > 補 充 : 因 為VA63於1998年7月3日 開 頂 , 上 層 損 毀 , 所 以 保 費 加 重
  > > 故 中 巴 選 擇 放 棄VA63而 留 起 無 壞 紀 錄 0既VA62
  >
  > 好 似62係 用 唔 同 地 板
  >
  >
  係 呀 , 佢 用 左 灰 白 色PSV地 板 ,
  #1041行85線 果 陣 , 我 坐 過 啦 ?

  Article A6:

 • Re: 10/6柴廠所見:新記新豬扒噴左油啦!
 • 14088


  回應:

  > 尋 日(10/6)大 約1310hrs., 我 搭 緊 車 去
  > 小 西 灣 , 望 向 柴 廠 三 樓 , 見 到 一 架 歐 三 豬 扒
  > 成 架 車 噴 好 晒 油 , 如 無 意 外 既 話 , 隨 時 可 以
  > 領 牌 。 到 時D Dart仔 就...
  >
  > 另 加 尋 日 特 見 :#6018行84M線 !
  >

  上 個 禮 拜 四 五 已 經 上 左 色lu~

  Article A7:

 • Re: 新巴VA54宜家行邊條線?
 • 14087


  回應:

  > > 如 題, 謝 謝
  >
  > 通 常Rt.38,
  > 有 時 佢 會 行 其 他 南 區 線 ,
  > 例 如Rt.78, 94A, 970等 呢D線 。

  佢 都 會 行595 0架 !

  Article A8:

 • Re: Neoplan都識得「搖船」
 • 14086


  回應:

  > 今 日 坐8P入 小 西 灣 , 上O左6015, 行 到 東 廊 時 速 六 、 七 十 公 里 時 , 架 車
  就 左 搖 右 擺 , 好 似 以 前68XDME坐 船 咁 樣 , 小 弟 坐 左 面 , 總 覺 得 側 向 左
  面 犀 利 過 右 面 , 搞 到 司 傅 都 好 似 唔 敢 再 快 。 遺 憾 就 係 架 車 收 油 時 成 架 車
  都 會 震 。
  >
  > 其 他AP或 者6000系 列 係 唔 係 一 樣 有 咁 性 能 ?

  係 呀 , 依 種 超 軟 避 震 裝 置 , 坐 到 人 都 暈 。
  搞 到 我 對Centroliner又 愛 又 恨 。

  Article A9:

 • [路線建議]荃灣,葵涌區路線重組
 • 14085


  回應:

  (1)加 開38M路 線{海 濱 花 園 至 葵 芳 地 鐵 站(循 環 線)}.
  海 濱 花 園 開 途 經:怡 樂 街,永 順 街,馬 頭 霸 道,聯 仁 街,關 門 口 街,青 山 公 路,葵 涌
  道,葵 富 路,葵 仁 路,葵 義 路,葵 芳 地 鐵 站 巴 士 總 站,葵 義 路,葵 富 路,葵 涌 道,青 山 公
  路,關 門 口 街,聯 仁 街,馬 頭 霸 道,永 順 街 及 怡 樂 街.
  服 務 時 間:
  海 濱 花 園 開:0545<---->0020
  班 次:12<---->20min
  全 程 收 費:$2.7(熱)/$3.5(冷)
  用 車:現 有38A路 線 車 隊 再 加1部ADS.

  (2)將36A路 線{梨 木 樹 至 深 水 步(東 京 街)}更 改 總 站 為(梨 木 樹 至 維 港 灣).
  梨 木 樹 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 欽 州 街 之 後 經 長 沙 灣 道,彌 敦 道,旺 角 道,西 洋 菜
  南 街,亞 皆 老 街,櫻 桃 街,迴 旋 處,海 輝 道 及 海 帆 道.
  維 港 灣 開 途 經:海 帆 道,海 輝 道,深 旺 道,櫻 桃 街,大 角 咀 道,未 命 名 路,櫻 桃 街,亞 皆
  老 街,新 填 地 街,旺 角 道,彌 敦 道,荔 枝 角 道,黃 竹 街,汝 州 街,欽 州 街 之 後 返 回 原 有
  路 線.
  服 務 時 間:
  梨 木 樹 開:0540<---->0000
  維 港 灣 開:0540<---->0025
  班 次:加 密 每8至20分 鐘 一 班.
  全 程 收 費:$4.2(熱)/$5.2(冷)
  美 孚 往 維 港 灣:$3.5(熱)/$5.0(冷)
  彌 敦 道 往 維 港 灣:$4.2(冷)
  欽 州 街 往 梨 木 樹:$3.5(熱)/$4.6(冷)
  用 車:現 有36A路 線 車 隊 再 加3部AD,2部AL.

  (3)此 外,36A路 線 及38M路 線 可 於 任 何 一 個 相 還 車 站 提 供 八 達 通 卡 轉 乘 服 務:
  (A)海 濱 花 園 往 維 港 灣 方 向:
  (i)38M路 線(熱)轉36A路 線(熱)=補$1.5
  (ii)38M路 線(熱)轉36A路 線(冷)=補$1.5
  (iii)38M路 線(冷)轉36A路 線(熱)=補$0.7
  (iv)38M路 線(冷)轉36A路 線(冷)=補$1.7
  (B)維 港 灣 往 海 濱 花 園 方 向:
  (i)36A路 線(熱)轉38M路 線(熱)=免 費
  (ii)36A路 線(熱)轉38M路 線(冷)=免 費
  (iii)36A路 線(冷)轉38M路 線(熱)=扣$1.0
  (iv)36A路 線(冷)轉38M路 線(冷)=免 費

  (4)加 開238A路 線(海 濱 花 園 至 美 孚).
  海 濱 花 園 開 途 經:怡 樂 街,永 順 街,馬 頭 霸 道,楊 屋 道,葵 福 路,永 基 路,葵 喜 街,葵 福
  路,荔 景 山 路,荔 灣 道,美 荔 道 及 荔 枝 角 道.
  美 孚 開 途 經:美 荔 道,荔 灣 道,荔 景 山 路,葵 福 路,葵 喜 街,永 健 路,永 基 路,葵 福 路,楊
  屋 道,馬 頭 霸 道,永 順 街 及 怡 樂 街.
  服 務 時 間:
  海 濱 花 園 開:0550<---->2340
  美 孚 開:0620<---->0010
  班 次:12<---->20min
  全 程 收 費:$4.2
  楊 屋 道 往 海 濱 花 園:$3.5
  用 車:5部AM,3部AA.

  (5)將30路 線(荃 威 花 園 至 長 沙 灣)更 改 路 線.
  荃 威 花 園 開 途 經:維 持 不 變.
  長 沙 灣 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 葵 福 路 之 後 經 興 芳 路,葵 興 地 鐵 站 通 道,葵 興 路
  之 後 返 回 原 有 路 線.
  服 務 時 間,班 次,收 費,用 車:維 持 不 變.

  (6)將32路 線(石 圍 角 至 奧 運 站)更 改 總 站 為(石 圍 角 至 佐 敦 道 碼 頭).
  石 圍 角 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 上 海 街 之 後 經 佐 敦 道.
  佐 敦 道 碼 頭 開 途 經:佐 敦 道,彌 敦 道,荔 枝 角 道 之 後 返 回 原 有 路 線.
  服 務 時 間:
  石 圍 角 開:0540<---->2340
  佐 敦 道 碼 頭 開:0610<---->0035
  班 次:加 密 每8至20分 鐘 一 班.
  全 程 收 費:$4.2(熱)/$5.6(冷)
  蝴 蝶 谷 道 往 佐 敦 道 碼 頭:$3.5(熱)/$5.0(冷)
  上 海 街 往 佐 敦 道 碼 頭:$4.2(冷)
  彌 敦 道/亞 皆 老 街 交 界 往 石 圍 角:$5.2(冷)
  過 深 水 步(欽 州 街)之 後 往 石 圍 角:$3.5(熱)/$4.6(冷)
  用 車:現 有32路 線 車 隊 再 加2部AD,2部AL.

  (7)將30X路 線(荃 威 花 園 至 黃 埔 花 園)更 改 總 站 為(荃 威 花 園 至 佐 敦 道 碼 頭)及
  更 改 路 線.
  荃 威 花 園 開 途 經:荃 景 圍,青 山 公 路,西 樓 角 路,大 河 道,沙 咀 道,德 士 古 道,荃 青 交
  匯 處,荃 灣 路,葵 涌 道,長 沙 灣 道,彌 敦 道 及 佐 敦 道.
  佐 敦 道 碼 頭 開 途 經:佐 敦 道,彌 敦 道,長 沙 灣 道,荔 枝 角 道,葵 涌 道,荃 灣 路,荃 青 交
  匯 處,德 士 古 道,沙 咀 道,大 河 道,青 山 公 路,荃 景 圍,安 賢 街 及 荃 景 圍.
  服 務 時 間:
  荃 威 花 園 開:0545<---->2335
  佐 敦 道 碼 頭 開:0615<---->0010
  班 次:維 持 每10至20分 鐘 一 班.
  全 程 收 費:$4.7(熱)/$6.5(冷)
  美 孚 往 佐 敦 道 碼 頭:$3.5(熱)/$5.0(冷)
  彌 敦 道 往 佐 敦 道 碼 頭:$4.2(冷)
  過 深 水 步(欽 州 街)後 往 荃 威 花 園:$4.2(熱)/$5.2(冷)
  用 車:維 持 不 變.

  (8)將230X路 線(荃 威 花 園 至 黃 埔 花 園)轉 全 日 及 更 改 總 站 為(荃 威 花 園 至 九 龍
  城 碼 頭)及 更 改 路 線.
  荃 威 花 園 開 途 經:荃 景 圍,青 山 公 路,西 樓 角 路,大 河 道,沙 咀 道,德 士 古 道,荃 青 交
  匯 處,荃 灣 路,葵 涌 道,青 葵 公 路,西 九 龍 快 速 公 路,佐 敦 道,廣 東 道,梳 士 巴 利 道,漆
  咸 道 南,公 主 道,之 路,漆 咸 道 南,漆 咸 道 北,蕪 湖 街 隧 道,機 利 士 南 路,蕪 湖 街,德 民
  街,紅 磡 道,庇 利 街,馬 頭 圍 道,土 瓜 灣 道 及 新 碼 頭 街.
  九 龍 城 碼 頭 開 途 經:新 碼 頭 街,土 瓜 灣 道,馬 頭 圍 道,蕪 湖 街,德 民 街,紅 磡 道,紅 磡
  繞 道,梳 士 巴 利 道,彌 敦 道,眾 坊 街,上 海 街,佐 敦 道,西 九 龍 快 速 公 路,青 葵 公 路,荃
  灣 路,荃 青 交 匯 處,德 士 古 道,沙 咀 道,大 河 道,青 山 公 路,荃 景 圍,安 賢 街 及 荃 景
  圍.
  服 務 時 間:
  荃 威 花 園 開:0600<---->2335
  九 龍 城 碼 頭 開:0615<---->0000
  班 次:10<---->20min
  全 程 收 費:$8.0
  廣 東 道 往 九 龍 城 碼 頭:$4.7
  荃 灣(沙 咀 道)往 荃 威 花 園:$4.6
  用 車:7部AV,5部AD,4部AL.

  (9)將234X路 線{灣 景 花 園 至 尖 沙 咀(漢 口 道)}更 改 路 線.
  灣 景 花 園 開 途 經:青 山 公 路,西 樓 角 路,大 河 道,沙 咀 道,大 涌 道,荃 灣 路 之 後 返 回
  原 有 路 線.
  尖 沙 咀(漢 口 道)開 途 經:維 持 不 變.
  服 務 時 間,班 次,收 費 維 持 不 變.
  用 車:現 有234X路 線 車 隊 再 加1部ATS.

  (10)將37路 線{葵 盛(中)至 奧 運 站}延 長 總 站 為{葵 盛(中)至 旺 角(柏 景 灣)}及 更 改
  路 線.
  葵 盛(中)開 途 經:葵 聯 路,葵 盛 圍,大 窩 口 道,興 芳 路,葵 青 交 匯 處,荃 灣 路,葵 涌 道
  之 後 跟33A路 線 往 旺 角(柏 景 灣).
  旺 角(柏 景 灣)開 途 經:跟33A路 線 駛 至 葵 涌 道 之 後 經 荃 灣 路,葵 青 交 匯 處,興 芳
  路,大 窩 口 道,葵 盛 圍 及 葵 聯 路.
  服 務 時 間:
  葵 盛(中)開:0545<---->2355
  旺 角(柏 景 灣)開:0555<---->0025
  班 次:加 密 每6至12分 鐘 一 班.
  全 程 收 費:$3.5(熱)/$4.7(冷)
  彌 敦 道 往 旺 角(柏 景 灣):$4.2(冷)
  欽 州 街 往 葵 盛(中):$3.0(熱)/$4.2(冷)
  興 芳 路 往 葵 盛(中):$2.7(熱)/$3.5(冷)

  (11)將43路 線(荃 灣 碼 頭 至 長 康)調 整 服 務 時 間,班 次 及 加 入 空 調 巴 士 服 務.
  荃 灣 碼 頭 開:0555<---->0005
  長 康 開:0540<---->0015
  班 次:加 密 每4至12分 鐘 一 班.
  全 程 收 費:$3.0(熱)/$4.2(冷)
  用 車:現 有43路 線 車 隊 再 加2部AV.

  (12)於 興 芳 路(近 新 都 會 廣 場)加 設 八 達 通 卡 轉 乘 服 務:
  (A)荃 灣 碼 頭 往 旺 角(柏 景 灣)方 向:
  (i)43路 線(熱)轉37路 線(熱)=補$1.2
  (ii)43路 線(熱)轉37路 線(冷)=補$1.2
  (iii)43路 線(冷)轉37路 線(熱)=免 費
  (iv)43路 線(冷)轉37路 線(冷)=補1.0
  (B)旺 角(柏 景 灣)往 荃 灣 碼 頭 方 向:
  (i)37路 線(熱)轉43路 線(熱)=補$0.7
  (ii)37路 線(熱)轉43路 線(冷)=補$0.7
  (iii)37路 線(冷)轉43路 線(熱)=扣$0.5
  (iv)37路 線(冷)轉43路 線(冷)=補$0.5

  (13)將33A路 線{荃 灣(如 心 廣 場)至 旺 角(柏 景 灣)},36B路 線(梨 木 樹 至 佐 敦 道 碼
  頭),38A路 線(海 濱 花 園 至 美 孚)及38P路 線{海 濱 花 園 至 旺 角(西 洋 菜 南 街)}取 消.

  Article A10:

 • Re: 35A假日得兩部熱狗??
 • 14084


  回應:

  > 今 日 去 安 蔭 諗 住 影S3N236, 點 知 全 線35A得 兩 部 熱 狗, 一 部S3M41 (1車), 另 外
  有 部S車. 請 問35A假 日 係 咪 得 一 至 兩 部 熱 狗o架?? S3N236假 日 係 咪 唔 會 出??
  >
  > 燃 亮這 一 刻 的洋 燭...
  > 九 巴 之 迷S 3 B L 1 0 3+S3BL22+S3BL32

  35A 線 係 有 3 架 熱 狗 正 字 軌
  同 3 架 熱 狗 S 車 的.

  不 過,
  假 日 的 時 候,
  正 字 軌 的 2 , 3 車
  和 S3 車 都 會 被 " 吊 起 " .
  所 以, 35A 的 熱 狗 在 假 日 只 會 剩 下
  1 架 正 字 軌 同 2 架 S 車.
  由 於 S 車 只 會 在 peak hour 行 走,
  固 此,嚴 格 來 說,
  35A 在 假 日 只 有 1 部 熱 狗.

  剛 買 了 Joey 新 碟 的 235Fans

  Article A11:

 • 43,43c,98c ,98D班次資料
 • 14083


  回應:

  98c 坑 口 ( 北 ) <---> 美 孚

  坑 口 開 : 每 日 5:40 am ~ 11:20 pm
  美 孚 開 : 星 期 一 至 六 :7:10 am ~ 12:20 am 星 期 日 及 公 眾 假 期 :7:00 am ~
  12:20 am

  班 次 :
  坑 口 : 星 期 一 至 五 :4 - 11 分 鐘 一 班 , 星 期 六 :5 - 11 分 鐘 一 班 , 星 期 日 及
  公 眾 假 期 :8 - 15 分 鐘 一 班

  美 孚 : 星 期 一 至 六 :5 - 20 分 鐘 一 班 , 星 期 日 及 公 眾 假 期 :8 - 15 分 鐘 一 班

  由 坑 口 ( 北 ) 開 出 :
  星 期 一 至 五 :
  5:40 am ~ 6:27 am ----- 每 9/10 分 鐘 一 班
  6:27 am ~ 7:04 am ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  7:04 am ~ 9:20 am ----- 每 4 分 鐘 一 班
  9:20 am ~ 10:20 am ----- 每 5/6 分 鐘 一 班
  10:20 am ~ 1:50 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  1:50 pm ~ 3:44 pm ----- 每 9/10 分 鐘 一 班
  3:44 pm ~ 6:20 pm ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  6:20 pm ~ 7:50 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  7:50 pm ~ 9:18 pm ----- 每 11 分 鐘 一 班
  9:18 pm ~ 10:30 pm ----- 每 9 分 鐘 一 班
  10:30 pm ~ 11:20 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班

  星 期 六 :
  5:40 am ~ 6:55 am ----- 每 9/10 分 鐘 一 班
  6:55 am ~ 9:20 am ----- 每 5 分 鐘 一 班
  9:20 am ~ 10:20 am ----- 每 6 分 鐘 一 班
  10:20 am ~ 11:10 am ----- 每 10 分 鐘 一 班
  11:10 am ~ 11:50 am ----- 每 6/8 分 鐘 一 班
  11:50 am ~ 3:44 pm ----- 每 9/10 分 鐘 一 班
  3:44 pm ~ 6:30 pm ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  6:30 pm ~ 7:50 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  7:50 pm ~ 9:18 pm ----- 每 11 分 鐘 一 班
  9:18 pm ~ 10:30 pm ----- 每 9 分 鐘 一 班
  10:30 pm ~ 11:20 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班

  星 期 日 及 公 眾 假 期 :
  5:40 am ~ 6:28 am ----- 每 12 分 鐘 一 班
  6:28 am ~ 9:05 am ----- 每 10/11 分 鐘 一 班
  9:05 am ~ 12:05 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  12:05 pm ~ 1:53 pm ----- 每 8/9 分 鐘 一 班
  1:53 pm ~ 2:59 pm ----- 每 11 分 鐘 一 班
  2:59 pm ~ 6:19 pm ----- 每 8/9 分 鐘 一 班
  6:19 pm ~ 7:19 pm ----- 每 12/15 分 鐘 一 班
  7:19 pm ~ 8:07 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  8:07 pm ~ 10:08 pm ----- 每 11 分 鐘 一 班
  10:08 pm ~ 11:20 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班

  由 美 孚 開 出 :
  星 期 一 至 五 :
  7:10 am ~ 8:55 am ----- 每 15/20 分 鐘 一 班
  8:55 am ~ 9:45 am ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  9:45 am ~ 11:25 am ----- 每 5/6 分 鐘 一 班
  11:25 am ~ 3:05 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  3:05 pm ~ 3:50 pm ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  3:50 pm ~ 7:00 pm ----- 每 5/6 分 鐘 一 班
  7:00 pm ~ 8:12 pm ----- 每 9 分 鐘 一 班
  8:12 pm ~ 9:02 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  9:02 pm ~ 12:20 am ----- 每 9 分 鐘 一 班

  星 期 六 :
  7:10 am ~ 8:20 am ----- 每 15/20 分 鐘 一 班
  8:20 am ~ 9:20 am ----- 每 10 分 鐘 一 班
  9:20 am ~ 10:00 am ----- 每 5 分 鐘 一 班
  10:00 am ~ 12:54 pm ----- 每 6/8 分 鐘 一 班
  12:54 pm ~ 3:04 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  3:04 pm ~ 3:42 pm ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  3:42 pm ~ 7:00 pm ----- 每 5/6 分 鐘 一 班
  7:00 pm ~ 8:12 pm ----- 每 9 分 鐘 一 班
  8:12 pm ~ 9:02 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  9:02 pm ~ 12:20 am ----- 每 9 分 鐘 一 班

  星 期 日 及 公 眾 假 期 :
  7:00 am ~ 9:10 am ----- 每 10/11 分 鐘 一 班
  9:10 am ~ 10:25 am ----- 每 15 分 鐘 一 班
  10:25 am ~ 11:35 am ----- 每 10 分 鐘 一 班
  11:35 am ~ 3:03 pm ----- 每 8/9 分 鐘 一 班
  3:03 pm ~ 4:09 pm ----- 每 11 分 鐘 一 班
  4:09 pm ~ 7:33 pm ----- 每 8/9 分 鐘 一 班
  7:33 pm ~ 8:15 pm ----- 每 12/15 分 鐘 一 班
  8:15 pm ~ 9:15 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  9:15 pm ~ 10:50 pm ----- 每 10/11 分 鐘 一 班
  10:50 pm ~ 12:20 am ----- 每 9 分 鐘 一 班

  ----------------------------------------------------------
  98D 坑 口 ( 北 )<---> 尖 沙 咀 ( 東 )

  坑 口 開 : 星 期 一 至 六 :5:30 am ~ 11:05 pm 星 期 日 及 公 眾 假 期 :5:45 am ~
  11:05 pm

  尖 沙 咀 開 出 : 每 日 6:45 am ~ 12:00 mid

  班 次 :
  坑 口 : 星 期 一 至 六 :2 - 9 分 鐘 一 班 , 星 期 日 及 公 眾 假 期 :5 - 8 分 鐘 一 班

  尖 沙 咀 : 星 期 一 至 六 :3 - 20 分 鐘 一 班 , 星 期 日 及 公 眾 假 期 :5 - 8 分 鐘 一


  由 坑 口 開 出 :
  星 期 一 至 五 :
  5:30 am ~ 6:20 am ----- 每 8/9 分 鐘 一 班
  6:20 am ~ 6:55 am ----- 每 7 分 鐘 一 班
  6:55 am ~ 7:22 am ----- 每 4/5 分 鐘 一 班
  7:22 am ~ 8:27 am ----- 每 2/3 分 鐘 一 班
  8:27 am ~ 9:54 am ----- 每 3/4/5 分 鐘 一 班
  9:54 am ~ 10:53 am ----- 每 5/6 分 鐘 一 班
  10:53 am ~ 4:40 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  4:40 pm ~ 5:44 pm ----- 每 4 分 鐘 一 班
  5:44 pm ~ 6:32 pm ----- 每 4/5 分 鐘 一 班
  6:32 pm ~ 11:05 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班

  星 期 六 :
  5:30 am ~ 6:20 am ----- 每 8/9 分 鐘 一 班
  6:20 am ~ 6:55 am ----- 每 7 分 鐘 一 班
  6:55 am ~ 7:22 am ----- 每 4/5 分 鐘 一 班
  7:22 am ~ 8:27 am ----- 每 2/3 分 鐘 一 班
  8:27 am ~ 9:54 am ----- 每 3/4/5 分 鐘 一 班
  9:54 am ~ 10:53 am ----- 每 5/6 分 鐘 一 班
  10:53 am ~ 4:40 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  4:40 pm ~ 5:32 pm ----- 每 4 分 鐘 一 班
  5:32 pm ~ 6:32 pm ----- 每 5 分 鐘 一 班
  6:32 pm ~ 11:05 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班

  星 期 日 及 公 眾 假 期 :
  5:45 am ~ 11:00 am ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  11:00 am ~ 1:00 pm ----- 每 5 分 鐘 一 班
  1:00 pm ~ 2:00 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  2:00 pm ~ 6:00 pm ----- 每 5 分 鐘 一 班
  6:00 pm ~ 7:20 pm ----- 每 8 分 鐘 一 班
  7:20 pm ~ 11:05 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班

  由 尖 沙 咀 開 出 :
  星 期 一 至 五 :
  6:45 am ~ 8:35 am ----- 每 15/20 分 鐘 一 班
  8:35 am ~ 8:50 am ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  8:50 am ~ 10:03 am ----- 每 3/4 分 鐘 一 班
  10:03 am ~ 5:00 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  5:00 pm ~ 8:10 pm ----- 每 3/4 分 鐘 一 班
  8:10 pm ~ 8:35 pm ----- 每 4/5 分 鐘 一 班
  8:35 pm ~ 10:02 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  10:02 pm ~ 11:50 pm ----- 每 6 分 鐘 一 班
  11:50 pm ~ 12:00 mid ----- 每 5 分 鐘 一 班

  星 期 六 :
  6:45 am ~ 8:35 am ----- 每 15/20 分 鐘 一 班
  8:35 am ~ 8:50 am ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  8:50 am ~ 10:03 am ----- 每 3/4 分 鐘 一 班
  10:03 am ~ 5:06 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  5:06 pm ~ 8:10 pm ----- 每 3/4 分 鐘 一 班
  8:10 pm ~ 8:35 pm ----- 每 5 分 鐘 一 班
  8:35 pm ~ 10:02 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  10:02 pm ~ 11:50 pm ----- 每 6 分 鐘 一 班
  11:50 pm ~ 12:00 mid ----- 每 5 分 鐘 一 班

  星 期 日 及 公 眾 假 期 :
  6:45 am ~ 11:57 am ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  11:57 am ~ 1:57 pm ----- 每 5 分 鐘 一 班
  1:57 pm ~ 2:57 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  2:57 pm ~ 7:02 pm ----- 每 5 分 鐘 一 班
  7:02 pm ~ 8:06 pm ----- 每 8 分 鐘 一 班
  8:06 pm ~ 12:00 mid ----- 每 6/7 分 鐘 一 班

  ----------------------------------------------------------
  43 長 康 <---> 新 荃 灣 碼 頭

  長 康 開 :5:40 am ~ 11:55 pm
  荃 灣 開 :6:20 am ~ 12:05 am

  班 次 :
  長 康 : 平 日 5 - 12 分 鐘 一 班 , 假 日 7 - 12 分 鐘 一 班
  荃 灣 : 平 日 5 - 10 分 鐘 一 班 , 假 日 7 - 12 分 鐘 一 班

  由 長 康 開 出 :
  星 期 一 至 六 :
  5:40 am ~ 7:10 am ----- 每 9 分 鐘 一 班
  7:10 am ~ 10:10 am ----- 每 5/6 分 鐘 一 班
  10:10 am ~ 4:46 pm ----- 每 9 分 鐘 一 班
  4:46 pm ~ 5:02 pm ----- 每 8 分 鐘 一 班
  5:02 pm ~ 7:14 pm ----- 每 6 分 鐘 一 班
  7:14 pm ~ 8:52 pm ----- 每 10/12 分 鐘 一 班
  8:52 pm ~ 11:25 pm ----- 每 9 分 鐘 一 班
  11:25 pm ~ 11:55 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班

  星 期 日 及 公 眾 假 期 :
  5:40 am ~ 6:20 am ----- 每 10 分 鐘 一 班
  6:20 am ~ 9:29 am ----- 每 9 分 鐘 一 班
  9:29 am ~ 10:38 am ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  10:38 am ~ 12:02 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  12:02 pm ~ 2:23 pm ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  2:23 pm ~ 3:23 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  3:23 pm ~ 7:04 pm ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  7:04 pm ~ 8:52 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  8:52 pm ~ 11:25 pm ----- 每 9 分 鐘 一 班
  11:25 pm ~ 11:55 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班

  由 新 荃 灣 碼 頭 開 出 :
  星 期 一 至 六 :
  6:20 am ~ 8:53 am ----- 每 9 分 鐘 一 班
  8:53 am ~ 9:36 am ----- 每 5/6 分 鐘 一 班
  9:36 am ~ 4:12 pm ----- 每 9 分 鐘 一 班
  4:12 pm ~ 7:06 pm ----- 每 6 分 鐘 一 班
  7:06 pm ~ 8:56 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  8:56 pm ~ 12:05 am ----- 每 9 分 鐘 一 班

  星 期 日 及 公 眾 假 期 :
  6:20 am ~ 9:38 am ----- 每 9 分 鐘 一 班
  9:38 am ~ 11:26 am ----- 每 12 分 鐘 一 班
  11:26 am ~ 1:45 pm ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  1:45 pm ~ 2:45 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  2:45 pm ~ 6:26 pm ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  6:26 pm ~ 8:26 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  8:26 pm ~ 11:35 pm ----- 每 9 分 鐘 一 班
  11:35 pm ~ 12:05 am ----- 每 10 分 鐘 一 班

  ----------------------------------------------------------
  43c 長 康 <---> 維 港 灣

  長 康 開 出 : 平 日 5:35 am ~ 11:45 pm, 假 日 5:45 am ~ 11:45 pm
  維 港 灣 開 出 : 平 日 6:20 am ~ 12:10 am , 假 日 6:20 am ~ 12:05 am

  班 次 :
  長 康 : 平 日 6 - 13 分 鐘 一 班 , 假 日 9 - 15 分 鐘 一 班
  維 港 灣 : 平 日 8 - 13 分 鐘 一 班 , 假 日 9 - 15 分 鐘 一 班

  由 長 康 開 出 :
  星 期 一 至 六 :
  5:35 am ~ 5:48 am ----- 每 13 分 鐘 一 班
  5:48 am ~ 6:00 am ----- 每 12 分 鐘 一 班
  6:00 am ~ 7:10 am ----- 每 10 分 鐘 一 班
  7:10 am ~ 9:17 am ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  9:17 am ~ 9:55 am ----- 每 7/8 分 鐘 一 班
  9:55 am ~ 4:47 pm ----- 每 12/13 分 鐘 一 班
  4:47 pm ~ 6:08 pm ----- 每 9 分 鐘 一 班
  6:08 pm ~ 11:45 pm ----- 每 12/13 分 鐘 一 班

  星 期 日 及 公 眾 假 期 :
  5:40 am ~ 12:16 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  12:16 pm ~ 1:42 pm ----- 每 9/10 分 鐘 一 班
  1:42 pm ~ 4:30 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  4:30 pm ~ 5:50 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  5:50 pm ~ 11:02 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  11:02 pm ~ 11:45 pm ----- 每 14/15 分 鐘 一 班

  由 維 港 灣 開 出 :
  星 期 一 至 六 :
  6:20 am ~ 6:59 am ----- 每 13 分 鐘 一 班
  6:59 am ~ 8:11 am ----- 每 12 分 鐘 一 班
  8:11 am ~ 9:55 am ----- 每 13 分 鐘 一 班
  9:55 am ~ 4:35 pm ----- 每 12/13 分 鐘 一 班
  4:35 pm ~ 5:43 pm ----- 每 8/9 分 鐘 一 班
  5:43 pm ~ 6:55 pm ----- 每 8 分 鐘 一 班
  6:55 pm ~ 12:10 am ----- 每 12/13 分 鐘 一 班

  星 期 日 及 公 眾 假 期 :
  6:20 am ~ 7:05 am ----- 每 15 分 鐘 一 班
  7:05 am ~ 12:17 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  12:17 pm ~ 12:55 pm ----- 每 9/10 分 鐘 一 班
  12:55 pm ~ 3:43 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  3:43 pm ~ 6:03 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  6:03 pm ~ 11:39 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  11:39 pm ~ 12:05 am ----- 每 13 分 鐘 一 班


  ATR234~116

  Article A12:

 • Re: 城巴和新巴,哪間較好?
 • 14082


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > > 城 巴 和 新 巴 , 兩 間 力 爭 不 下 , 大 家 認 為 哪 間 較 好 ?
  >
  > 雖 然 新 巴 車 隊 是 比 較 新
  > 但 服 務 態 度 ﹐ 城 巴 略 勝 一 籌
  >
  > Kenrees

  I agree.....the service of NVAB* is not good,example the driver.....but Citybus,most of driver is very
  friendly,and their buses is clean,so Citybus is my favourite bus company!

  ~~~* is for the green and orange company in HK Island,because some board leader will stop my
  tread right in the "other" board,so I don"t say the name!

  ~~~~~AV452 IS THE BEST BUS IN 75X~~~~~

  Article 12: (Request 1)

  > > 師 兄 , 不 能 一 支 公 打 一 船 人 , 每 間 公 司 有 她 們 的 優 秀 員 工 ,
  > > 亦 有 害 群 之 馬 。 如 果 大 家 都 用 一 、 兩 次 的 經 歷 來 批 評 全 間 公
  > > 司 的 員 工 , 那 樣 未 免 對 這 間 公 司 的 優 良 員 工 有 欠 公 允 !
  > > 城 巴 給 予 市 民 的 印 象 , 是 一 家 年 輕 的 巴 士 公 司 , 以 前 線 員 工
  > > 而 言 , 的 確 是 十 分"後 生", 待 人 處 事 的 耐 力 , 往 往 會 較 年 長
  > > 的 新 巴 員 工 為 佳 。 不 過 , 正 如 新 巴 所 言 , 新 巴 員 工 資 歷 較 城
  > > 巴 長 , 而 新 巴 會 視 員 工 為 公 司 重 要 資 產 。 因 此 , 在 服 務 質 素
  > > 及 經 驗 方 面 , 無 可 否 認 新 巴 應 較 城 巴 為 佳 。
  > > 各 人 有 各 人 的 意 見 , 我 無 意 要 求 大 家 接 受 本 人 的 意 見 , 不 過
  > > 有 一 個 地 方 要 注 意 , 就 是 一 家 公 司 的 政 策 的 好 壞 , 不 等 同 前
  > > 線 員 工 的 好 壞 。
  > >
  > > 暗 西~DL13
  >
  > 暗 西 兄 的 說 話 我 大 部 份 同 意 , 但 唯 一 一 點 而 "新 巴 會 視 員 工 為 公 司 重 要
  資 產 ",我 諗 新 巴 就 冇 做 過,之 前 以 一 些 無 理 的 理 由,解 僱 員 工,又 要 一 些 理 由
  降 低 車 長 薪 酬
  >
  >
  Agree, my Dad is already an example la, he was unreasonably fired by NWPKB

  Article 12: (Request 2)

  何 來 理 由 降 低 車 長 薪 酬?

  Article 12: (Request 3)

  CTB~~!!!!!!
  超 平!!!!!
  車 廂 好 乾 淨,
  車 長 態 度+技 術 良 好


  LV27,DA39

  Article 12: (Request 4)

  citybus\'s high quality services has impressed me.
  the attitude of driver is very friendly. maybe they have been trained with this skill.
  NWFB\'s drivers have given me very bad impression although i seldom take nwfb(abt 1 times per
  2-month). But I have argued 2 times with nwfb\'s driver becoz they "fly bus stop" and even use foul
  language to talk with me when i argue with them
  NWFB is the worst bus company in the world.

  Article 12: (Request 5)

  > > 城 巴 司 機 有 些 開 得 好 快 ,
  > > 新 巴 司 機 則 有 些 待 客 比 較 差 ,
  > > 未 企 定 就 開 車 , 未 落 完 就 關 門 .
  > > 但 總 體 來 說 , 大 部 分 司 機 都 幾 友 善 ,
  > > 其 他 各 方 面 例 如 , 班 次 , 路 線 , 清 潔 ,
  > > 我 覺 得 兩 公 司 都 好 好 , 好 過 對 岸 公 司 .
  > > 108-ADS9
  > >
  > 我 認 同 你 這 個 說 法 。
  >
  b coz in hk island has a great competiton
  but kln side......

  Article 12: (Request 6)

  > 我 覺 得 城 巴 好
  >
  > 服 務 態 度 方 面 :
  > 城 巴 勝
  > 好 幾 次 我 坐 城 巴 , 司 機 都 很 友 善 , 時 時 會 對 乘
  > 客 講 : 坐 低 慢 慢 先 畀 錢 ; 迫 車 時 又 會 講 : 落 車
  > 慢 慢 來 , 唔 駛 急 . . .
  > 但 我 坐 新 巴 , 很 罕 有 會 聽 到 這 些 說 話 . ( 上 個
  > 禮 拜 竟 然 飛 站 )
  >
  > 車 費 方 面 :
  > 城 巴 勝
  > 城 巴 的 車 費 整 體 比 新 巴 平
  >
  > 車 廂 潔 淨 度 方 面 :
  > 差 唔 多 , 都 係 咁 上 下 乾 凈 , 但 係 星 期 三 2 A 上
  > 的 幾 條 毛 毛 虫 和 一 隻 周 圍 飛 的 飛 蛾 就 把 我 嚇 至
  > 半 死 !
  >
  > 駕 駛 技 術 方 面 :
  > 新 巴 勝 .
  > 新 巴 司 機 一 般 渣 得 較 城 巴 穩 定 , 但 渣 得 很 慢
  >
  > 車 隊 及 保 養 方 面 :
  > 城 巴 勝
  > 新 巴 的 車 隊 雖 較 新 , 但 經 常 壞 車 . 唔 掂 !
  >
  > 以 上 純 屬 個 人 意 見

  城 記, 不 過roadshow 唯 其 一 大 敗 筆
  新 記d員 工 係 前 中 記, 另 外 車 外 觀 上 較 殘, 且 常 跪!


  Article A13:

 • Re: [尋車]3AD169及AV502掛牌
 • 14081


  回應:


  1. push
  2. push
  > 請 問3AD169(HU 7803)及AV502(HT 6540)是 那 條 線 的 掛 牌

  HT6540 is AV 477-49X

  Article 13: (Request 1)

  3AD169 HU7803 89D(S)
  AV502 HTHT8954 621(K)

  Article 13: (Request 2)

  3AD169--89D (蛇 車)
  AV502--621 (車 牌 是 HT8954 才 對)

  JE893


  Article A14:

 • Re: L廠是否將前47X的熱車轉行屯門線?
 • 14080


  回應:


  1. push
  > 47X的 車 一 向 都 很 不 錯 , 轉 冷 後 剩 下 來 的 熱 車 , 今 天 分 別 見 到 :
  > S3N 行 63M, 66
  > S3BL 行 67M
  > 想 問 下 那 些 車 是 否 已 上 了 屯 門 線L廠 字 軌 ?
  > ﹙ 因 好 似 得63M,66,67M有L廠 熱 車 掛 牌 ﹚

  The driver of FW 2096 said that his bus would go to 67M today.
  Isn\'t it?

  Article 14: (Request 1)

  > > 唔 錯 喎 。 之 前73X D老 虎 頭 過 檔 行60X,宜 家47X
  > > D 熱 狗 又 過 檔 屯 門?
  > >
  > > FW1321字
  >
  > 如 果 係 就 好 啦. 希 望 47X 批 前 掛 牌 車
  > 調 俾 70X, 更 換 70X 的 吉 偈 MCW 及 龍
  > 車.
  >
  > 70X 車 長 稱 , 70X 的 吉 偈 MCW (DM4622
  > 及 EF9927)比 吉 偈 S3N 慢 至 少 5 分 鐘,
  > 而 吉 偈 S3N 又 比 TURBO (康 偈)慢 至 少
  > 5 分 鐘.
  >
  > 不 過, 我 諗 70X 用 老 虎 頭 的 機 會 甚 微.
  > 惟 有 祈 禱,盼 望 有 奇 跡 出 現.
  >

  以 沙 田 廠 既 作 風,
  幾 乎 一 定 不 會 俾47X 老 虎 頭, S3N 等 車 轉 廠..

  HB 916


  Article A15:

 • Re: 的確係有BL退役,而且擺\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\晒係啟德!
 • 14079


  回應:

  > > > > 的 確 係 有BL退 役,而 且 擺 晒 係 啟 德!


  > > > > 啟 德 仲 有3M訓 練 巴tim~


  > > >


  > > > 當 然 係 有 啦, 而 且 仲 有 DM,3N


  > > >


  > > >


  > >


  > > 但 係 唔 入 得 去 個 喎...


  > >


  > 呢 度咪 有 得 睇 囉^^


  >


  >


  > HR 1918


  >


  >


  >


  點 去 果 度?


  點 入 去 架?有 實Q?

  Article A16:

 • Re: DP 5569 行 3C?
 • 14078


  回應:

  > 特 別 所 見 中 有 人 寫:
  > S3N111 - DP 5569 行 3C
  > DP 5569 係 蛇 廠 85K 掛 牌
  >
  > 2, 3日 前 仲 行 緊85K, 這 麼 快 調 廠?
  > 幾 時 調 架?
  >
  > 若 是 真 的 話, 攝 兄 會 很 傷 心...
  >
  > HM2687

  架 車 係 我 個 朋 友 既 代 表 車 , 所 以 丟 愛 屋 及 烏 車:P
  不 過 我 記 得 之 前 五 五 六 九 都 話 行 過98C
  不 過 之 後 又 係85K見 到 佢 , 所 以 可 能 借 出 去 車

  五 五 六 九 , 愛 我 別 走

  P.S: 估 唔 到 你 仲 記 得 我

  Article A17:

 • Re: 94&99 遲早會否全冷 ?
 • 14077


  回應:


  1. push
  > > > > > 如 果 兩 條 線 全 冷,99 車 費 會 收 几 多 ?
  > > > >
  > > > > 94 號 現 在 冷 氣 收 $5.90 。
  > > > > 99 號 , 根 據 其 他 同 類 路 線 , 應 該 收 $4.20 至 $4.40
  > > >
  > > > 不 過BL都 頂 到3-4年...
  > > >
  > > > Leon ^______^~
  > >
  > > 99全 冷 的 話 應 該 係 收 四 個 一 , 要 同299睇 齊 架 嗎 。
  > >
  > > BL最 多 頂 到 零 二 年 就 要 退 役 啦 。 最 新 那 架 都 係 八
  > > 五 年 車 , 十 七 年 車 就 要 退 役 了 。
  >
  > 九 巴 有d車 會 行 足18年

  唔 係 十 七 年 車 就 要 大 驗 咩 ? 我 唔 記 得 係 十 七 定
  係 十 八 年 有 啊 。 因 為 最 近 的 車 都 是 用 十 七 年 便
  退 役 了 。 或 許 , 就 算 是 用 十 八 年 , 都 是 零 三 年
  便 要 全 面 退 役 了 。

  Article 17: (Request 1)

  咁 就 梗 有 一d車 玩 耐d啦
  唔 通 一 到18歲 生 日 就 唔 比 佢 玩 咩?

  17年 係 平 均


  Article A18:

 • Re: 最不受車長歡迎的雙層冷氣巴士
 • 14076


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  > 大 家 認 為 最 不 受 車 長 歡 迎 的 雙 層 冷 氣 巴 士 是 哪 款 ? ﹝ 不 同 公 司 分 開 答


  九 巴 ﹕AL( 呔 重 )

  Article 18: (Request 1)

  九 巴:ASV,3ASV,無 力,鎖70幾km/h

  Article 18: (Request 2)

  > 依 本 人 所 見 ,Centroliner最 不 受 九 巴 和 新 巴 車 長 歡 迎 , 差 不 多 從 來 有 彈 沒
  有 讚 。

  但 最 受 歡 迎 新 巴 型 號 選 舉 中 顯 示Neoplan Centroliner是 最 受 歡 迎 新 巴 型 號

  Article 18: (Request 3)

  > > 是 怎 樣 的 選 舉 ? 哪 裏 舉 行 ? 能 詳 細 介 紹 嗎 ?
  >
  > 願 聞 其 詳,因 為 從 相 熟 的 車 長 得 知,初 開AP時,好 多 師 傅 連
  > 開 車 門 都 有 困 難,d電 子 設 備 根 本 搞 唔 掂,冇 理 由 受 歡 迎 。

  我 聽 過 新 巴 有 師 傅 未 操Centroliner都 要 渣,好 在 無 乜 問 題

  Article 18: (Request 4)

  好 似 話 係 一 次 內 部 選 舉 , 可 能 係 比 一 班 無 車 牌0既 管 理 層 參 加0既 。

  Article 18: (Request 5)

  詳 請 可 瀏 覽新 巴網 頁 中 , 《 新 一 篇 》 的 二 月 及 四 月 號 。

  KK

  Article 18: (Request 6)

  > > 反 以 我 老 表 ( 板 友 ) 對AP無 咩 彈 , 系 個Canbus好 煩 姐
  > > 新 一 批AP就 唔 知 道 啦 拒 一 早 就 渣 哂20部AP
  > >
  > 你 的 老 表 駕 甚 麼 路 線 ?

  K廠 長 夜 大 後 備 的 第 五 台 柱

  Article 18: (Request 7)

  > 佢 老 表 乜 車 都 渣 過ga wor, 不 過 多 數 都 渣 冷 馬 。
  >
  >
  > 中 國 星電 影熱 愛 熱 賣~瘦身男女‧HN7282


  ME同AMN除 外

  Article 18: (Request 8)

  我 識 個 師 兄 話AP好 正o咼,好 渣 又 極 速 高,佢 話 由 屯 公 衝 落 荃 灣 路
  印 住 迫 力 都 有90km/h,不 過 佢 話 康 偈 豪 仲 正,"車 太"輕,極 速 又 高

  Article 18: (Request 9)

  n 多 冷 馬 都 係 鎖70幾km/h 架la....
  包 括:ATR,ATS,AP......

  Article 18: (Request 10)

  九 巴 AL, 軑 盤 重, 迫 力 硬, 快 速 公 路 以 70 公 里 行 走 軑 會 勁 震

  JE893

  Article 18: (Request 11)

  > 九 巴 ︰AMN


  >


  > 座 位 低 , 望 鏡 攪 到 頸 痛 。


  > 右 邊 倒 後 鏡 反 光 , 睇 唔 清 楚 後 面 情 況 。


  > 車 頭 左 邊 冷 氣 槽 有 空 位 , 令 車 頭 玻 璃 不 清 , 影 響 望 左 鏡 。


  > 熄 車 後 全 車 光 管 也 關 掉 , 司 機 容 易 因 不 留 意 中 間 多 出 的 一 級 而 跌 倒 。


  > 巴 士 被 鎖 , 而 且 更 裝 上 紀 錄 器 , 司 機 唔 可 以 跑 快 些 而 被 迫 過 鐘 。


  >


  > FP8167

  AMN-應 該 學 澳 洲 巴 士 甘 將 個 鏡 放 系 下 面 , 好 似MC9甘 。 。 。
  Article 18: (Request 12)

  > 我 相 信 利 蘭 奧 林 匹 克 和MAN 34.310的 不 受 歡 迎 程 度 , 遠 不
  及CENTROLINER, 差 不 多 每 位 車 長 也 不 喜 歡 駕 此 款 車 。

  那 又 有 點 兒 錯 了 , 利 蘭 仍 然 有 司 機 鍾 意 。
  不 是 全 部 利 蘭 都 是 軑 重 , 而 且 利 蘭 有 個 優 點 , 係 佢 仍 然 跑 得 , 上 斜
  仍 然 「 有 心 有 力 」 。AMN最 大 的 問 題 係 佢 慢 , 以 及 我 說 過 的 幾 點 。
  至 於AP, 因 未 有 朋 友 駕 駛 過 , 所 以 不 便 評 論 。

  不 過 始 終AMN都 唔 係 有 太 多 司 機 可 駕 駛 , 所 以 很 多 司 機 都 不 知AMN如 何
  「 難 頂 」 …

  PS︰ 有 些 駕 駛AMN的 司 機 期 望 可 以 駕 駛 返 「 白 」 冷 馬 。

  FP8167


  Article A19:

 • Re: 那裡有非空調全車身巴士
 • 14075


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > 那 裡 有 非 空 調 全 車 身 巴 士(請 原 諒 我 的 多 問 題!)


  長 青:41(DP 5392),42(DK 691),43B(DH 6956)


  948

  Article 19: (Request 1)

  ME19,ME40

  Article 19: (Request 2)

  S3BL102, S3BL103, S3BL84.
  S3BL416

  Article 19: (Request 3)

  唔 會 有 巴 士 得 半 個 車 身 掛...

  Article 19: (Request 4)

  還 有
  S3N356 - GA 5144的 智 多 多 , 知 多 多---63X掛 牌
  S3N357 - GA 5145的 綠 色 和 平---63X掛 牌
  S3N358 - GA 5505的 宣 明 會 助 養 兒 童 計 劃---59A掛 牌

  為 城 隧 全 冷 慨 嘆 的 蝴 蝶 情 緣~Butterfly Fate

  Article 19: (Request 5)

  是 否 指 「 全 車 身 巴 士 廣 告 」 呢 ?
  如 是, 請 利 用 文 章 修 改 功 能,修 正 文 章
  及 標 題.

  謝 謝.  GZ5818/Tonio Tse

  Article 19: (Request 6)

  rt.70-S3M192
  rt.8-BL86


  Article A20:

 • Re: 請問43,43C用咩車?THX!
 • 14074


  回應:

  > 請 問43,43C用 咩 車?


  兩 線 都 係S3N,不 過43無E蛇 龍,43C無 密 龍,
  其 他 有 哂!


  948

  Article A21:

 • Re: 77K邊度影停站的巴士好?元朗西?祥華?定其他分站?THX!
 • 14073


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > > > 77K邊 度 影 停 站 的 巴 士 好?元 朗 西?祥 華?定 其 他 分 站?THX!
  > >
  > > 你 可 在 元 朗 西 的 出 口 影 , 或 者 塹 大 馬 路 及 擊 壤 路 交 界 的 燈 位 也 可
  > >
  > > 元 朗 東68X總 站(8/6/2001):http://route3.heha.net/
  > > 頌 富 商 場AV469行276P/泰 航 廣 告(城 巴856)/益 比 壽(831),慧 比 壽(AD349)/
  > > 青 島 啤 酒(3AV75)/亞 洲 聯 合 財 務(3AV27)
  > >
  >
  > 但 我 影 唔 到 行 梗 的 巴 士O~
  >

  粉 嶺 火 車 站 既77K 總 站 U 型 位 都 幾 好 影 架~

  Article 21: (Request 1)

  果 度 已 經 係 祥 華 村 範 圍 ﹐ 影 相 都 唔 錯
  (尢 其 右 邊 車 身)
  但 後 面 係 的 士 站 ﹐ 經 常 有 的 士 出 入 ﹐ 影 果 時 要 小 心 喇

  ~~~Tony(S3M61)~~~
  LA時 間6月10日4﹕43pm

  Article 21: (Request 2)

  上 水 火 車 站
  元 朗 西
  SiuLam

  Article 21: (Request 3)

  這 裡 下 午 嚴 重 背 光

  Article 21: (Request 4)

  有 關 巴 士 攝 影 的 問 題,請 貼 於三 板.


  GZ5818/Tonio Tse
  板 主


  Article A22:

 • 47X 班次資料
 • 14072


  回應:

  47X 秦 石 <---> 葵 盛 ( 東 )

  秦 石 開 :5:30 am ~ 12:05 am
  葵 盛 開 :5:40 am ~ 12:20 am

  班 次 :
  秦 石 : 平 日 5 - 13 分 鐘 一 班 , 假 日 6 - 12 分 鐘 一 班
  葵 盛 : 平 日 5 - 12 分 鐘 一 班 , 假 日 6 - 13 分 鐘 一 班

  由 秦 石 開 出 :
  星 期 一 至 六 :
  5:30 am ~ 5:54 am ----- 每 12 分 鐘 一 班
  5:54 am ~ 6:24 am ----- 每 10 分 鐘 一 班
  6:24 am ~ 7:42 am ----- 每 6 分 鐘 一 班
  7:42 am ~ 8:17 am ----- 每 5 分 鐘 一 班
  8:17 am ~ 9:29 am ----- 每 6 分 鐘 一 班
  9:29 am ~ 10:19 am ----- 每 10 分 鐘 一 班
  10:19 am ~ 11:07 am ----- 每 12 分 鐘 一 班
  11:07 am ~ 3:37 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  3:37 pm ~ 4:55 pm ----- 每 6 分 鐘 一 班
  4:55 pm ~ 5:45 pm ----- 每 5 分 鐘 一 班
  5:45 pm ~ 6:39 pm ----- 每 6 分 鐘 一 班
  6:39 pm ~ 7:34 pm ----- 每 11 分 鐘 一 班
  7:34 pm ~ 10:04 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  10:04 pm ~ 11:52 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  11:52 pm ~ 12:05 am ----- 每 13 分 鐘 一 班

  星 期 日 及 公 眾 假 期 :
  5:30 am ~ 5:54 am ----- 每 12 分 鐘 一 班
  5:54 am ~ 11:09 am ----- 每 9/10 分 鐘 一 班
  11:09 am ~ 1:24 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  1:24 pm ~ 2:12 pm ----- 每 9/10 分 鐘 一 班
  2:12 pm ~ 6:08 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  6:08 pm ~ 9:08 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  9:08 pm ~ 10:53 pm ----- 每 9/10 分 鐘 一 班
  10:53 pm ~ 12:05 am ----- 每 12 分 鐘 一 班

  由 葵 盛 ( 東 ) 開 出 :
  星 期 一 至 六 :
  5:40 am ~ 6:24 am ----- 每 11 分 鐘 一 班
  6:24 am ~ 7:20 am ----- 每 7 分 鐘 一 班
  7:20 am ~ 9:32 am ----- 每 6 分 鐘 一 班
  9:32 am ~ 3:02 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  3:02 pm ~ 4:14 pm ----- 每 8 分 鐘 一 班
  4:14 pm ~ 5:50 pm ----- 每 6 分 鐘 一 班
  5:50 pm ~ 6:30 pm ----- 每 5 分 鐘 一 班
  6:30 pm ~ 6:51 pm ----- 每 7 分 鐘 一 班
  6:51 pm ~ 7:21 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  7:21 pm ~ 8:09 pm ----- 每 12 分 鐘 一 班
  8:09 pm ~ 10:19 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  10:19 pm ~ 12:20 am ----- 每 11 分 鐘 一 班

  星 期 日 及 公 眾 假 期 :
  5:40 am ~ 6:46 am ----- 每 11 分 鐘 一 班
  6:46 am ~ 12:01 pm ----- 每 9/10 分 鐘 一 班
  12:01 pm ~ 2:16 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  2:16 pm ~ 3:04 pm ----- 每 9/10 分 鐘 一 班
  3:04 pm ~ 7:00 pm ----- 每 6/7 分 鐘 一 班
  7:00 pm ~ 10:50 pm ----- 每 10 分 鐘 一 班
  10:50 pm ~ 11:56 pm ----- 每 13 分 鐘 一 班
  11:56 pm ~ 12:20 am ----- 每 12 分 鐘 一 班

  ATR234~116

  Article A23:

 • Re: 九記99與94
 • 14071


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > 好 似 話99同94係 一 齊 用 車 的,係 咪 架?
  > > > 如 果 係 的 話 我 又 想 知 道 個 運 作 係 點 架?
  > > > 同 埋 有 咩  好 處?
  > > > thx.
  > > >
  > > 一 轉94, 一 轉99。
  > >
  >
  > 因 為 時 間 能 配 合,而 且 可 以 節 省 資 源!
  >
  其 實 只 係 熱 狗 才 會 這 樣 ,94的AA並 不 會
  這 樣 做 。 所 以 那 班AA的 司 機 , 每 程 車 都
  要 十 分 趕 才 能 完 成 旅 程 。

  這 是 例 子 了 , 算 巴 士 是94-1以 及99-1
  兩 部 車 。 開 出 就 係 咁 啦

  早 上 七 時 西 貢 總 站 開 94-1 往 黃 石 碼 頭 ,
  早 上 七 時 十 五 分 西 貢 總 站 開99-1往 泥 涌 ,
  早 上 七 時 三 十 五 分 黃 石 碼 頭 開94-1往 西 貢 ,
  早 上 七 時 七 時 四 十 分 泥 涌 開99-1往 西 貢 。
  早 上 八 時 西 頁 總 站 開99-1往 黃 石 碼 頭 ,
  早 上 八 時 十 五 分 西 貢 總 站 開94-1往 泥 涌 。

  如 此 類 推 。

  94的 空 調 巴 士 於 食 飯 時 間 會 停 駛 , 而99也 有
  一 部 巴 士 於 食 飯 時 間 停 駛 。

  Article 23: (Request 1)

  > 因 為99線 一 轉 車 只 需 半 小 時, 而 此 線 班 次 是
  > 一 至 兩 小 時 一 班,如 果 用 一 部 車 淨 行 此 線 就 會
  > 做 成 浪 費. 另 外94線 普 通 巴 士 一 轉 需 要 至 少 一
  > 小 時, 由 於 此 線 的 普 通 巴 士 班 次 是 一 小 時 一 班,
  > 為 確 保 車 長 及 巴 士 均 有 足 夠 休 息 時 間, 故 每 當
  > 架 巴 士 行 完 一 轉94線 後, 均 會 走 一 轉99線, 之
  > 後 重 返94線.
  >
  > S.K.Y.T.

  94一 轉 車 大 約 是 七 十 至 七 十 五 分 鐘 , 視 乎 情 況 ,
  那 部 空 調 車 每 天 都 在 創 造 特 快 的 奇 跡 。 而99一 轉
  車 大 約 是 三 十 五 分 鐘 。 所 以 才 會 有 這 樣 的 車 務 安
  排 。 車 長 休 息 的 時 間 , 主 要 是 在 行 走99的 那 一 轉
  , 而94到 達 黃 石 碼 頭 後 是 要 即 開 的 。

  Article 23: (Request 2)

  > 其 實 這 點 我 都 明 白, 所 以 我 都 好 佩 服94冷 馬 車 長,
  > 由 朝 趕 到 晚, 只 係 得 中 午 食 飯 時 間 才 可 以 真 正
  > 休 息 一 會. 我 大 約 在 接 近 八 年 前 坐 過 一 轉(唯 一 一 次)
  > 94線, 用 了 三 十 五 分 鐘 才 到 黃 石 碼 頭, 當 時 只 有 熱 狗,
  > 好 似 是 用 勝 利 二 型, 仲 頂 晒 閘.

  94有 冇 勝 利 二 型 行 過 就 唔 記 得 啦 , 但 係 當 年 係
  全 鴨 既 。 後 來 轉 用BL。

  我 坐 過94大 約 十 多 次 , 每 次 都 係 三 十 五 至 三 十 八 分
  鐘 內 完 成 車 程 左 右 。 所 以 我 都 唔 明 九 巴 點 樣 編 排 那
  部 空 調 車 的 班 次 囉 。

  個 問 題 係 , 就 算 係 鴨 啊 , 係 北 潭 路 那 一 邊 , 都 會
  飛 到 成 七 十 架 。 架AA都 唔 會 話 快 好 多 , 如 果 唔 係
  行 呢 個 速 度 , 車 程 會 超 過 四 十 分 鐘 架 。


  Article A24:

 • Re: NWFB DM
 • 14070


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > > > 那 線 還 有DM?
  > >
  > > 新 巴 定 九 巴?
  > > 新 巴:91,94,15C...
  >
  > 仲 有Rt.95。
  >
  > > 九 巴:8,18,2D
  > >
  > > thank you.^^"0111
  > > 在 下 的<<九 巴 路 線 作 品>>加 左 好 多o野 啦,
  > > 歡 迎 入 去 睇 睇,任 何 意 見 皆 可.thank you.
  > >
  >
  15C,一 係 冇,一 係 得 架DM6

  43X平 日4架 車 最 少3架 係DM,但 假 日 係冇DMo既
  常 見 車 輛:DM11,18(平 日)

  91而 家 平 日 好 少DM(一 兩 架),假 日 會 多D(4-5架)
  常 見 車 輛:DM26(平 日),DM11,18(假 日)

  94,唔 駛 多 提 啦,100%係DM
  常 見 車 輛:DM7,8,10,23,27

  95平 日2-3架,假 日 四 架(全)DM
  常 見 車 輛:DM14,15,17

  Article 24: (Request 1)

  > > 你 係 講 九 記 定 新 記 呀 ?
  > > 如 果 係 九 記 , 有Rt.8,18,21(15A吾 知 有 冇DM行 呢 ?)
  >
  > 15a仲 有.

  Thanks to 0111.

  Article 24: (Request 2)

  I saw it runs 31 2-3 weeks ago.

  Article 24: (Request 3)

  That is DM35(DC8289)

  Article 24: (Request 4)

  21 冇DM, 用BL/ADS

  Article 24: (Request 5)

  5D have DM.


  Article A25:

 • Re: 那線還有M?
 • 14068


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 那 線 還 有M?

  64k,77k實 有 掛.

  thank you.^^"0111

  Article 25: (Request 1)

  > 2C,5D,7B,8,10,11X,29M,30,31,45,64K,65K,70,77K
  >

  Don\'t forget 46!

  Article 25: (Request 2)

  > 11X: DE9520(M4X)
  > 29M: DE8723(M39) DE9730(M38)

  53都 有 丫~

  DennisDragon正

  Article 25: (Request 3)

  7B-M23,M36,M54(有 新 有 舊)


  Article A26:

 • Re: 那線還有BL?
 • 14067


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 那 線 還 有BL?
  53,77K

  Article 26: (Request 1)

  8, 80M, 81K

  Article 26: (Request 2)

  2C,3M,7B,8,10,11K,11X,13M,15A,17,21,28,29M,
  77K,80M,81K,94,96R,99

  Article 26: (Request 3)

  2C,7B,8,10

  7B-BL92,BL100


  Article A27:

 • 請問:ABOUT DG 3098&DG 4421
 • 14066


  回應:

  請 問 這 兩 部 車 何 時 到 期??會 否 續 牌&3M會 否 今 年 全 泠??

  THANK YOU!!

  Article A28:

 • Re: 究竟NWFB796,796c開左之後,KMB296和296c的前途會點
 • 14065


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  > > 取 消(296x)
  > > 並 存(296a)???
  >
  > 796 只 開 到 去 坑 口 , 收 $3.20 。 對 296 影 響 不 大 。
  > 796C 初 時 會 與 296C 並 存 。 盛 傳 地 鐵 支 線 開 後 可 能 取 消 296C 。


  再 問 :296A 會 否 取 消?

  Article 28: (Request 1)

  應 該 唔 會,因 為 佢 有 另 一 個 作 用--轉 乘!!

  我 突 然 唸 到:到 時 新 巴 宣 傳796C會 唔 會 整d"荔 枝"上 去 呢?
  (好 似796A用 牛 甘!)


  948

  Article 28: (Request 2)

  > 那 麼 行296C的AP會 行 邊 條 線?
  >


  好 大 機 會 去 屯 廠,同 新AP一 同 管 理,
  如 果 唔 調 廠,可 以 行269C,
  實 際 行 邊 條 線 就 到 時 至 知!

  948

  Article 28: (Request 3)

  未 到 地 鐵 支 線 啟 用 都 唔 知 296C 會 否 取 消 。

  正 如 本 來 計 劃 開 青 衣 地 鐵 站 後 取 消 41M/43B/43C ,
  最 後 都 無 取 消 到 。

  Article 28: (Request 4)

  應 該 會 減 車!
  不 過, 296A開 辦 一 年 已 經 歸 本.
  每 架 字 軌 一 年 賺 三 百 萬 左 右
  (以 每 人 賺 二 元 計)
  Thank you
  CX5354 GN3486 EL8061

  Article 28: (Request 5)

  > 我 覺 得 很 奇 怪 , 新 記 796 系 與 九 記 296 系
  > 完 全 是 兩 組 獨 立 的 路 線 , 服 務 地 點 亦 完
  > 全 不 同 , 何 來 甚 麼 取 消 取 代 點 點 點 ?
  >
  > 只 要 看 看 796 系 與 296 系 所 有 路 線 的 計 劃 ,
  > 分 別 一 眼 看 得 出 。 796 系 做 調 景 嶺 及 市 中
  > 心 , 296 系 則 做 尚 德 區 , 兩 者 根 本 在 將 軍
  > 澳 區 的 重 疊 極 少 , 又 何 來 競 爭 ?
  >
  > 惡 人 之 首 風 間 醍 醐

  你 試 下 由 尚 德 行 去 彩 明 苑or寶 盈 花 園 咪 知 點 近lor

  Article 28: (Request 6)

  > 近 又 如 何 ?
  > 我 又 不 會 相 信 尚 德 區 的 居 民 的 乘 車 習 慣 可 以 由
  > 商 場 底 轉 移 去 另 一 地 方 。
  >
  > N357

  但 路 線 相 近,
  及796c,796s是 會 繞 經 尚 德(將 軍 澳 市 中 心(南)寶 盈 花 園)

  Article 28: (Request 7)

  會 繞 經 商 場 底 ?

  N357


  Article A29:

 • 危險駕駛?
 • 14064


  回應:

  話 說 屯 門 公 路 青 龍 頭 段o既 路 面 有 好 多o隆
  當 時 我 坐o係 司 機 位 隔 離,架 車 去 到 那 段 路 時,
  竟 然 唔 係 減 速 慢 慢 駛 過,而 係 以50km/h 以 上o既 速 度,左 閃 右 避,避 開 晒o的o隆,個
  司 機 係 咁 搶(車 太),個 陣 時 我 好 似 係 到 坐 過 山 車 咁

  Article A30:

 • Re: 邊個巴士總站沒有裝有Roadshow的巴士進入?
 • 14063


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  13. push
  14. push
  15. push
  16. push
  > > 邊 個 巴 士 總 站 沒 有 裝 有Roadshow的 巴 士 進 入?
  >
  > 長 康 巴 士 總 站:43,43C全 熱!
  >
  >
  > 948

  大 埔 工 業 村

  Article 30: (Request 1)

  富 山 巴 士 總 站~不 計 修 理 完 後 試 車 的 巴 士!!另 外 數 月 前 收 風 話203E將 於 最
  遲12月 換11米(鑽203E某 註 富 山 站 長&某KIE查 說 的),所 以 不 排 除 這 時 候
  有RoadShow巴!!

  Article 30: (Request 2)

  飛 機 維 修 區

  Article 30: (Request 3)

  > 祥 華 村 巴 士 總 站.
  >
  >
  翠 麗 花 園
  上 村

  Article 30: (Request 4)

  > 很 多
  > 元 朗 工 業 村
  > 大 棠
  > 友 愛 南
  >
  > 元 朗 東68X總 站(8/6/2001):http://route3.heha.net/
  > 頌 富 商 場AV469行276P/泰 航 廣 告(城 巴856)/益 比 壽(831),慧 比 壽(AD349)/
  > 青 島 啤 酒(3AV75)/亞 洲 聯 合 財 務(3AV27)
  >
  >

  友 愛 南 有 Roadshow 巴 士 架! 朝 早 260C o的 Trident 同 MAN 都
  有 Roadshow.

  S3M224

  Article 30: (Request 5)

  > 華 明(唔 計70x,270a,278x等)
  有 ,A43便 有

  Article 30: (Request 6)

  九 龍 塘 地 鐵 站
  80M、81M、82M 同 88M o既 掛 牌 冷 馬 全 部 都 係 無 裝 "撈 粗"!


  阿 九HA 9351

  Article 30: (Request 7)

  又 一 村 巴 士 總 站.

  Article 30: (Request 8)

  火 炭KCR station

  Article 30: (Request 9)

  落 馬 洲

  Article 30: (Request 10)

  樂 華, 28 果 兩 架 ASV 係 冇

  Article 30: (Request 11)

  科 大

  Article 30: (Request 12)

  東 頭 村
  澤 安 村
  海 柏 花 園

  Article 30: (Request 13)

  彩 園 , 天 平 , 祥 華 , 帝 庭 軒

  HC1664 , 大 考 中

  Article 30: (Request 14)

  何 文 田

  Article 30: (Request 15)

  長 康
  大 埔 工 業 村
  富 山
  飛 機 維 修 區
  祥 華
  元 朗 工 業 村
  大 棠
  九 龍 塘 地 鐵 站
  樂 華
  火 炭
  落 馬 洲
  東 頭 村
  澤 安 村
  海 柏 花 園
  科 大
  彩 園
  天 平
  帝 庭 軒
  翠 竹 花 園
  清 水 灣
  安 寧 花 園
  黃 石 碼 頭
  泥 涌

  請 接 力

  Article 30: (Request 16)

  > 太 古 城
  太 古 城 不 是 有110的AD進 入 嗎?部 份AD有TV的


  Article A31:

 • Roadshow忍無可忍
 • 14062


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  今 日 搭 車,全 程 半 小 時 都 是 廣 告,簡 直 討 厭!
  睇 佢 個 名 就 衰---AD兩 字 用 紅 色 來 突 出 就 知 是 代 表
  Advertising啦

  點 解 當 年903巴 樓 下 可 唔 開,呢D唔 得?
  裝 報 站 機 就 慢 到 死,D Roadshow就 快 到 嘔.....
  唉........

  Article 31: (Request 1)

  > 因 為 它 是 電 視, 如 果 無 聲 就 會 很 怪, 當 然, 巴 士 下 層 可 不 安 裝 此 系 統, 對 了,
  你 是 否 坐 九 巴, 被 其 聲 音 騷 擾?
  > (因 為 在 城 巴, Roadshow的 聲 量 被 要 求 調 校 至 最 低)

  低 到 全 程 聽 唔 到 聲 。

  Article 31: (Request 2)

  → 邊 個 講  , 我 坐 部 860 Dragon 下 層 連 左 邊 揚 聲 器 都 出 埋 聲 呀 。

  Article 31: (Request 3)

  Sometime, there r only sound....... nth to see!(listen to RoADshow)
  And always can\'t hear anything!

  Article 31: (Request 4)

  係 呀,有 時 坐90B幾 乎 隻 耳 仔 要[黍 离]住 個 喇 叭 先 聽 到 聲
  就 咁 坐o係 度,就 算 坐 正 在 喇 叭 下 面 都 聽 唔 到(因 為 架 車 嘈)

  Article 31: (Request 5)

  一 早 就 知d巴 士 公 司 唔 理 我 地0既 感 受 架 啦
  真 係 想 講 粗 口 罵 佢(不 過 唔 得!:p)


  Article A32:

 • Re: 未經證實消息:城記兩架Plaxton B6LE...
 • 14061


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  > > 今 朝 我 收 到 朋 友 來 電 , 就 話 佢 尋 日 
  > > 城 記 火 炭 廠 見 到 兩 架Plaxton B6LE,
  > > 分 別 係#1306同#1307, 據 講 呢 兩 架
  > > B6LE已 經 除 牌 , 隨 時 返 英 國 。
  > >
  > > 吾 知 要 代 替 果 兩 架B6LE既 巴 士
  > > 係 吾 係Scania K94UB(#2601)呢 ?
  >
  > 消 息 應 該 是 準 確 的
  > 前 兩 個 月 已 有 此 傳 聞

  其 實 我 知 既 , 都 想 證 實 一 下 佢 係 咪 真 既 ?

  Article 32: (Request 1)

  K94UB未 有 買 家 , 而 油 上 城 巴 色 既 原 因 可 能 因 為Volgren同 城 巴 熟 或 者 只 識

  油 城 巴 識 掛:P

  Article 32: (Request 2)

  > > > > K94UB未 有 買 家 , 而 油 上 城 巴 色 既 原 因 可 能 因 為Volgren同 城 巴 熟 或
  者 只 識 得
  > > > > 油 城 巴 識 掛:P
  > > > >
  > > > > 詳 情 請 到九 巴2E巴 士 網 頁
  > > > > 今 期 加 入 二 十 多 張 相 , 包 括 前ML1近 況
  > > >
  > > > 咁 多 謝 晒 ! 終 於 同 我 解 答 難 題 。
  > > > P.S.我 仲 以 為 呢 架 車 會 落 入 城 記 手 上 !
  > > 唔 駛 客 氣 ! 唔 只 你 一 個 , 好 多 人 都 誤 會 尼 部 車 系 城 巴 的
  > >
  >
  > 我 好 想 問..
  > 如 果 架 車 係 比 一 間 公 司試 用
  > 會 唔 會 受Quota所 限 呢 ?
  > 因 為 係 總 代 理 出 牌...
  >
  > KenREes
  我 諗 唔 會 , 因 為 部 車 系 試 用 , 唔 系 由 巴 士 公 司 擁 有

  Article 32: (Request 3)

  > 再 唔 係 出 非 專 利 牌lor...運 吉 都 吹 城 記 唔 漲 啦...
  > 行 嘉 湖 線or一 城88R...正!
  >
  > Leslie Chan

  係 就 好 啦 , 吾 駛 搞 到 依 家 咁 ,
  如 果 呢 兩 架MAN出 左 牌 , 即 刻
  出 黎 行 呢D屋  線 , 我 就...

  但 係 事 與 願 違 !

  Article 32: (Request 4)

  > > > 咁 點 解 城 記 要 再 退B6 o黎 比Qoata部Scania呢 ?
  > > >
  > > > KEnRees
  > > >
  > > 我 都 好 想 知 , 仲 有#701...
  > >
  > 唔 系 啊 爺 想 買 新MAN啊 ? ? ﹕P
  >

  吾 通 係 果 兩 架Volgren MAN 24.310?

  Article 32: (Request 5)

  > > 據 講 已 經 系AMN31 32
  > > 估 唔 到 第 一 部 上 既 城 巴 系 一 部 唔 會 加 入 城 巴 車 隊 既 城 巴
  >
  > 我 聽 人 講 呢 兩 架Volgren MAN 噴 金 ,
  > 不 過 係 流 料 ! !
  > 我 既 朋 友 都 好 關 心 佢 地 既 近 況 ,
  > 所 以...
  有 部 好 似 系 荔 廠 頂
  一 部 系 米 埔
  我 好 懷 疑 來 來 去 去 都 系o個 一 部

  Article 32: (Request 6)

  > For 1041,1042..not for the Scania...
  >
  > VA48,2102

  唔 係 啊 ,1041同 埋1042的quota是 由1355同 埋701
  來 的 。

  Article 32: (Request 7)

  > > > Before 1041,1042 come out...someone which works in CTB say that 1306,1307
  > > > will be un registered for this two buses,but I treated it as a joke...
  > > >
  > > > VA48,2102
  > > >
  > >
  > > You should say "come in".
  >
  > VA48 2102come out既 意 思 系 解 出 黎 行

  Oh, sorry!
  Thanks to point out.

  Article 32: (Request 8)

  > > > 701---->2214
  > > > 1355--->1041
  > > > 1306--->1042
  > > > 1307--->??????
  > > > 試 想 想1307個Quota俾 邊 個 呢 ?
  > > >
  > > > ICQ暫 停 使 用 的
  > > > 2157 (T)
  > >
  > > 應 該 係 :
  > > #1304/#1305 --> #2214
  > > #701 & #1355 --> #1041 & 42
  > > #1306 & #1307 --> 我 好 想 知 代 邊 兩 架B6LE
  > >
  > > 就 係 咁 。
  >
  > 但 據 知 係 一 架 換 一 架 , 而 唔 係 兩 架 換 一 架 喎 。
  >
  > 有 錯 請 指 正 !
  > 2157 (T)
  >
  咁 我 就 吾 清 楚 啦 。
  或 者#1304同#1305當 中 是 但 一 架 。

  Article 32: (Request 9)

  梗 係 唔 係 啦 !
  今 年 年 鑑 已 經 講0左 部 車 係 「 試 用 版 」
  所 以 係 由 總 代 理 「 幅 方 集 團 」 幫 車 出 牌
  油 城 記 色 只 係 表 示 架 車 首 先 由 城 巴 試 用0者 !

  至 於1306,1307除 牌 後 ,
  應 該 係 為2501,2502(Volgren MAN)出 場 而 除0既

  Article 32: (Request 10)

  > > > 咁 又 未 必 , 因 為 呢 兩 架MAN最 初 傳 聞
  > > > 會 落 入 城 記 手 度 , 但 係 可 能 有 新 進 展 ,
  > > > 幾 個 月 前 有 板 友 話 九 記 買 左 呢 兩 架
  > > > Volgren MAN, 但 係 未 噴 金 。 最 終 呢
  > > > 兩 架MAN會 花 落 誰 家 ?
  > > >
  > > > 不 過 , 如 果 真 係 落 入 城 記 手 度 ,
  > > > 希 望  嘉 湖 、 一 城 呢D屋  線 度
  > > > 見 到 佢 地 啦 !
  > > >
  > > >  三 板 有 板 友 已 經 貼 左 兩 張 相 關 於
  > > > 佢 地 既 近 況 。
  > >
  > > 但 係 據 知 會 同2500一 齊(即 係 專 利 線)
  >
  > 呢D我 只 係 純 屬 推 測 , 估 下 嘛 !
  > 不 過 如 過 係 真 既 話 , 咁 就 只 能
  > 用 呢 兩 字 詞 來 形 容 : 巧 合 !

  雪 梨99年bus show個 時 , 有 人 睇 過 個 底 盤 編 號 系 錯 的


  Article A33:

 • Re: 在沙田最多車的路線是....
 • 14060


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  > 特 別 時 間 也 計 算 在 內
  > 如46X 46P 46S
  > 計 最 多 車 的 時 間
  > 只 計 九 巴

  81C

  HC1664

  Article 33: (Request 1)

  > > 680????????
  > >
  > > DL
  >
  > 會 唔 會 係85K

  87D

  46X-29 buses
  85K-27 buses
  87D-31 buses

  Article 33: (Request 2)

  > how about 81c?
  > 如 果 冇 計 錯,81c有31架 車..(at least)
  > am i right?correct me if i am wrong..please..
  >


  81C 全 線 總 共 有 33 架 掛 牌 車 (18 熱 、15 冷 ) 。

  另 外 , 回 "全 身 暑 假 2687" 兄 :
  87D 共 有 32 架 掛 牌 車 (9 熱 、23 冷 ) 。


  阿 九HA 9351

  Article 33: (Request 3)

  > 87D 是 9 熱 22 冷, HW7486 是 甩 了 87D, 替 代 車 是 GK3895
  > 共 31 架


  但 依 我 手 頭 上 資 料 ,
  GK 3895 係 新 加 熱 狗 蛇 車 ;
  HW 7486 甩 牌 , 由 HX 2449 上 牌 頂 替 ;
  JA 684 甩 牌 , 由 HW 9389 頂 替 ;
  HW 9389 原 有 蛇 車 字 軌 由 JC 8121 頂 替 。

  所 以 夾 埋 應 該 總 共 32 架 車 , 唔 知 小 弟 有 無 錯 呢 ?
  ~請 各 位 指 正 !~


  阿 九HA 9351

  Article 33: (Request 4)

  > JC8121 已 經 掛 回 281A 了, 並 非 87D 掛 牌
  >
  > 87D成 員 之 一 兼 掛 牌 表 負 責 人 –JE893

  J C 8 1 2 1 係 8 7 D 掛 牌 蛇 車 , 並 沒 有 回 歸 2 8 1 A .

  極 速
  G E 6 3 5 1

  Article 33: (Request 5)

  只 計46X??46P&46S
  49X可 計49P

  Article 33: (Request 6)

  我 也 認 同87D最 多 車, 等 我 再 數 多 幾 架

  第 一, 我 相 信 果31架 車 裡 面, 未 計248P果 兩 架
  我 之 前 都 講 過, 在 統 計 巴 士 數 目 時, 晨 早 特 別 線 會 照 晨 早 線 數 車.

  即 使 之 後 會 去 第 二 條 線 服 務, 也 不 會 計 算 在 用 車 數 目 之 內...

  不 過 我 不 想 談 太 多 了, 因 不 知 道 講 這 些 所 謂"內 部 資 料"
  是 否 違 規.

  另 外, 據 觀 察 下 午87D還 會 拉85K, 86K, C43X 的 車, 總 之, 87D車 之 多 實 在 令 我 有
  點 驚 訝...

  87D在 錦 英 苑 一 晚 可 以"踢"二 十 多 架 車 走
  (即 私 牌, 可 以 是 返 紅 磡, 或 是 返 廠)

  可 以 說, 87D是 我 研 究 眾 多 條 巴 士 線 中, 最"恐 怖"的 一 條.
  (當 然81C也 很 複 雜, 不 過87D是 最 難 觀 察)

  Article 33: (Request 7)

  > 87D朝 早 同 夜 晚(即 以 前87x)用 車, 加 埋 攝 車, 多 到 嚇 親 人,
  > 分 分 鐘 有40架 車 都 唔 定
  所 以87D可 以 一 次 過 返 六 架 車(O係 錦 英), 同 時 私 走 六 架 …:p
  嚇 死...

  最 近GK8997炒o左 , 仲 多o左o的 車...
  (車 長 話 沙 廠 以 三 替 一[先 前 講 過])


  Article A34:

 • Re: 中巴10號
 • 14059


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > 除 了CM1/2及DA28外,還 有 什 麼 冷 氣 車 行 過10呢?
  > > 幾 時?
  > >
  > > 飛 龍3001
  >
  > DA55

  幾 時?

  Article 34: (Request 1)

  > DA54 also
  >
  VA36. I took it in one Sat. afternoon to North Point.

  Article 34: (Request 2)

  DC19,DA11,以 及 所 有905P的 冷 氣 班 次 , 因905P的 冷 氣 車 係 會
  行 完905P後 去 攝10的

  Article 34: (Request 3)

  仲 有DA28
  日 日 都 行 咁 濟 。 不 過 只 行 下 午


  Article A35:

 • Re: 問巴士公司的低地台巴士會否同復康巴士造成惡性競爭?
 • 14058


  回應:

  > 大 家0既 對 象 唔 同
  > 復 康 巴 係 輪 椅 客 往 返 住 處 及 復 康 中 心
  > 低 地 台 係 一 個 趨 勢

  我 反 而 覺 得 , 多 了 低 地 台 巴 士 , 在 某 程 度 上
  是 幫 助 復 康 巴 士 , 減 輕 了 負 擔 了 !

  但 實 情 是 , 低 地 台 載 輪 椅 客 是 少 見 的 。  Article A36:

 • Re: 問路: 大口環根德公爵夫人兒童醫院
 • 14057


  回應:


  1. push
  如 果 係 探 病 一 次 半 次 , 我 建 議 你 去 上 環 信 德 坐 的 士 上 去 , 大 約
  三 十 幾 蚊 。

  兩 年 前 我 去 過 那 裏 隔 籬 的 戴 麟 趾 學 校 見 工(冇 見 成), 都 係 咁 搭 。

  --
  輝 仔

  > 我 有 個 朋 友 最 近 入 了 該 醫 院,
  > 我 應 該 搭 什 麼 巴 士 去 那 裡(由 馬 鞍 山)?
  >
  > 希 望 他 早 日 康 復.
  > HM2687

  Article 36: (Request 1)

  > > > > 坐 車 到 西 環 卑 路 乍 街 近 電 車 轉 彎 位 轉 綠 小58
  > > >
  > > > 近 銅 鑼 灣 駱 克 道 有 綠 小 直 接 去 到 那 裏
  > > >
  > >
  > > 你 指11號 ?
  > > 好 耐 先 有 一 架0架
  >
  > 吾 係11號,係10號 \
  > 正 確 位 罝 於 洛 克 道(近 元X壽 司)
  > 全 程 需35-45分 鐘
  > 全 程 約HK$8.00

  or,o係 金 鐘 撘47A,
  o係 西 港 島 中 學 落 車 再 行 過 去,
  如 果 你 識 路,可 以 再 前 一 個 站 落,
  有 小 路 直 達
  or,到 香 港 仔 撘59綠 小,
  or,到 西 環 北 街 撘58綠 小


  LV27,DA39


  Article A37:

 • Re: DL2587狀況一問?
 • 14056


  回應:


  1. push
  > DL2587在N年 前 是80K掛 牌 車
  > 但 不 知 去 左 邊
  > 甩 了 牌 後 行 邊 條 線
  > 之 後 的 掛 牌 是 那 架

  S3BL60 - DL 2587現 時 是 荔 廠42M掛 牌

  42M掛 牌 表 負 責 人 蝴 蝶 情 緣~Butterfly Fate

  Article 37: (Request 1)

  > DL2587 同DZ265, EC7169 一 左 齊 轉 左 去L廠 行42M
  >
  > > 之 後 的 掛 牌 是 那 架
  > > 那 架 車 頂DL2587呢?
  >
  > 會 唔 會 係DL9903? 呢 架 車 好 似 係 較 遲 加 入80K
  >
  > HB 916

  唔...有 可 能


  Article A38:

 • Re: 問路:有關大埔區
 • 14055


  回應:


  1. push
  > > 小 弟 明 天 約 了 同 學 往 大 埔 單 車,請 問 各 位 怎 樣 由
  > > 東 鐵 大 埔 墟 站 坐 巴 士 到 大 埔 單 車 公 園(小 弟 唔 知
  > > 係 咪 咁 叫,或 者 應 該 話 有 好 多 車 單 舖 的 地 方 吧.)
  > > 呢?
  > 大 埔 無 單 車 公 園 ,
  > 是 否 海 賓 公 園??
  >
  > 單 車 舖 多 的 地 方 在 大 埔 墟
  >
  >
  >
  > >
  > > 無 限 感 激!
  >
  >

  單 車 舖 多 在 廣 福 道 。

  Article 38: (Request 1)

  > 東 昌 街 及 毗 鄰 的 廣 福 道
  > 都 有 很 多 租 單 車 的 店 舖
  > 大 埔 墟 火 車 站 , 沿 右 邊 行 十 分 鐘 左 右
  > 無 須 乘 車
  >
  > P.S. 海 濱 公 園/完 善 公 園 等..., 係 唔 歡 迎 單 車 進 入 的
  完 善 就 不 可 以

  但 海 濱 公 園 條 單 車 徑 可 以 吧 , 另 一 邊 是 行 人 路
  可 進 到MOTORROLA為 終 點
  (有72A分 站)


  Article A39:

 • Re: ADS2-914掛 牌?
 • 14054


  回應:

  > > ADS2/FS8396 行 21, 914掛 牌 , 正 上 加 正!
  > > (JE893, 愛 上 風 馳 電 掣 的FX7476, 2001-06-10 20:53:16)
  > >
  > > Why? what\\\'s happen?
  > >
  > > M16
  >
  > 我 一 錯 打 錯 , 已 經 修 正

  部 車 調 左 廠 咩 ? 早 排 我 同 暗 西 同DA77先 跟 過 輝 哥 一 個 單606

  Article A40:

 • Re: 邪 !
 • 14053


  回應:

  > > > 我 見 到 新 聞 鏡 頭,C21線,車 牌?U22??
  > > > 依 我 預 測 這 車 可 以 係GU2276
  > > >
  > >
  > > yes ,it is ADS110 GU2276.
  >
  > 沒 記 錯 的 話 , 出 事 前 果 一 程 ( 返 彩 雲 方 向 ) 細 佬 好 似 坐 正 此 車 ...
  > 1640-1645左 右 紅 磡 開 ,1705到 坪 石 , 幾 點 響 紅 磡 開 幾 點 到 出 事 地 點...
  > 究 竟 係 咪 呢 ?
  >
  > 如 果 以 上 成 立 的 話... 只 可 以 講 一 個 字 :
  > 邪 !
  >
  > Anyway, I\\\'m so sorry for hear that. -_______-
  >
  > --
  > 喜 龍~

  1600左 右 小 弟 在 啟 德 機 場 等5C,唔 係 金 車 唔 上,先 來ADS,再 來21 ADS
  ,再 之 後5C有ATS,點 知 是 窄 椅,唉...

  唔 知 中 頭 獎ADS是 不 是21這 部ADS?

  不 過 我 係 去 九 火 的

  正 式 有 金 都 食 柴...
  Leslie Chan

  Article A41:

 • Re: S3BL174GP7528之前是....
 • 14052


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > GP7528未 被 大 火 燒 之 前
  > 它 的 車 牌 號 碼 是 甚 麼
  > 掛 牌 路 線 是 甚 麼


  DR889

  Article 41: (Request 1)

  DR889

  Article 41: (Request 2)

  > DR889
  > 之 前 好 似 係85B掛 牌

  係 唔 係 個 牌 D 數 字 靚 過 頭
  D 人 唔 扺 得 就 去 燒 車 呀??

  Article 41: (Request 3)

  > 個 舊 車 牌DR889靚 到 上 次 拍 賣 車 牌 都 有 佢 份 , 呀 , 不 如 搵 個 車 牌 買 家 係
  唔 係 佢 做o丫 ? ^_^
  >
  >

  DR889都 叫 靚 牌 ?
  咁DP889呢 ?

  Article 41: (Request 4)

  DR889-87A掛 牌


  Article A42:

 • Re: 假如城巴有超豪及Centroliner
 • 14051


  回應:

  > 假 如 城 巴 有 超 級 富 豪 及Centroliner, 你 地 估
  > 編 號 會 是 甚 麼 呢?

  超 豪:28xx?
  cetroliner:30xx?

  FW1321字

  Article A43:

 • 今日有冇3ASV@85M?
 • 14050


  回應:

  今日有冇3ASV@85M?

  Article A44:

 • Re: 冠忠買 MAN 做乜??
 • 14049


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > > > 如 題........
  > > > > >
  > > > > > also........
  > > > > > 冠 忠 有 幾 多 部 新 雙 層 man 呀
  > > > > > 佢 有 乜 線 行 ga????
  > > > > > 唔 該
  > > > >
  > > > > 只 此 一 部~
  > > > >
  > > > > Leon~
  > > >
  > > > 咁 買 黎 做 乜????
  > > > 巡 遊???????
  > >
  > > 冠 忠 希 望 用 來 發 展 其 他 高 客 量 的 路 線~
  > > 傅 聞 正 操801R/802R
  > >
  > > Leon~
  >
  > 對 不 起,我 唔 清 楚 呢 兩 條 線 的 詳 情 。
  >
  > 有 冇 板 友 能 告 訴 我 這 兩 條 巴 士 路 線 途 經 的 地 點 。

  博 康/沙 田 圍<-->中 環(港 澳 碼 頭)

  > 多 謝 解 答!

  不 用 客 氣

  > FW1321字

  Leon ^______^~

  Article 44: (Request 1)

  > 咁 似 以 前stagecoach 條 線
  >
  > FW1321字

  答 : 其 實 呢 條 線 就 係 以 前Stagecoach0既
  不 過Stagecoach放 棄 , 俾0左 冠 忠 做
  六 架 車(505-510)俾0左 城 記

  Article 44: (Request 2)

  > > because it is the same route.
  > 以 前 條 stagecoach 線 而 家 有 冇 得 做 ga?

  有~ 繁 忙 時 間 頗 佳~

  Leon ^_______^~


  Article A45:

 • Re: BL開始退役啦......
 • 14048


  回應:


  1. push
  > 板 友 們 會 唔 會 唔 捨 得 佢 地 呀?
  > 另 外 我 想 知......
  > 1)佢 地 由 服 役 至 今 曾 掛 過 牌O既 路 線......

  都 好 多 下 , 不 如 剩 講 沙 田 區 :
  72A,80M(而 家 仲 有),81K(而 家 仲 有),81M,82K,84M
  87,87B,88M

  > 2)最 後 一 輛 退 役 的 會 是 那 一 部 呢?


  到 時 至 知

  > (我 好 似 貼 錯 板TEAM)......

  都 冇 呀

  Article 45: (Request 1)

  29M, 11X, 21, 10, 92(短 時 間), 91, 91m, 94/99(共 用), 3m, 4a(已 取 消, BL1), 7b, 7m, 8, 17,
  23m, 28, 53, 70, 77k, 96r


  Article A46:

 • Re: 車隊情報-33部九巴金Volgren MAN消息
 • 14047


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  13. push
  14. push
  15. push
  16. push
  17. push
  18. push
  19. push
  > > 可 能 系 舊 料-據 某 廠 車 務 部 既 人 透 露 , 新 個 批MAN(Volgren殼 ) 將
  > > 會 交 由U廠 管 理 , 而K廠 蘿 唔 到MAN既 原 因 系 無 線 岩 用 (269C都 唔 岩 )
  > >
  > > 報 告 完 畢
  >
  > U廠 啊
  > 整D MAN 過 上 水 廠 哩?
  > (可 以 的 話)
  > 不 過 都 無 多 少 機 會

  批 MAN 幾 時 到 呀

  Article 46: (Request 1)

  可 能 想 易 於 與 現 有AMN一 起 管 理~

  Leon ^_____^~

  Article 46: (Request 2)

  > > 車 又 未 到 , ( 到 唔 到 都 成 問 題 )
  > > 會 唔 會 咁 快 就 決 定 批 車 由 哪 廠 管 理 呢 ??
  >
  > 「 到 唔 到 都 成 問 題 」 漢 華 兄, 何 出 此 言?
  >
  > Leon ^_______^~
  >
  >
  >

  我 之 前 都 講 過 這 批 新 車 的 資 料,但 那 時 冇 人 相 信 。
  而 批 車 好 似 係 年 尾 到 港 。 俾U廠O既 機 會 接 近 百 分 之 九
  十 。

  FW1321字

  Article 46: (Request 3)

  > > > 此 事 出 自 一 個 上 水 廠 人 士
  > >
  > > 何 時 的 事?
  > >
  > > Leon~
  >
  > 本 年
  > 不 旖 唔 記 得

  上 水 廠 既 無3ASV, 卻 反 而 有 維 修3ASV的 員 工?

  Leon ^_____^~

  Article 46: (Request 4)

  > > 可 以 叫 屯 門 、 元 朗 d人 黎
  >
  > 咁 點 解 唔 直 接 叫d人 黎 整
  > 反 而 要 山 長 水 遠 咁 拖 去 上 水 整

  我 都 唔 知ga!因 為 上 水 廠 某 個 人 話 俾 我 聽

  Article 46: (Request 5)

  類 似 事 件 我 都 聽 過 , 不 過 主 角 係ME, 亦 都 解 釋 左
  點 解ME唔 調 廠 喇

  Article 46: (Request 6)

  Good!!
  I support it la~!
  Man the best

  Article 46: (Request 7)

  > > > > > > > > > > > > > 何 解K廠 沒 有 路 線 適 用 ?
  > > > > > > > > > > > > > 另 請 問Volgren殼 是 否 和 那 兩 輛 還 未 有 買 家 的MAN的 車
  身 同 是 一 款 ?
  > > > > > > > > > > > >
  > > > > > > > > > > > > 乜 唔 係 九 巴 買 左 咩????
  > > > > > > > > > > > 聽 講 系 。
  > > > > > > > > > > > 外 觀 黎 講 系 一 樣 的
  > > > > > > > > > > > 內 籠 當 然 系 九 巴 款 啦
  > > > > > > > > > > > 問 題 就 系 樓 梯 會 唔 會 移 前
  > > > > > > > > > > >
  > > > > > > > > > >
  > > > > > > > > > > CR222 or CR224 body?
  > > > > > > > > > >
  > > > > > > > > > CR224系 只 為scania而 設 的
  > > > > > > > > >
  > > > > > > > > 分D比 沙 廠 都 好 呀,
  > > > > > > > > 好0野 都 比 晒 人,唉.
  > > > > > > > >
  > > > > > > > 沙 廠 連 車 都 唔 識 整.......
  > > > > > > > 好 難 有 新 車
  > > > > > > >
  > > > > > > >
  > > > > > > 找 人 學 就 得 啦,
  > > > > > > 9記0甘 多 人.
  > > > > > >
  > > > > >
  > > > > > 冇 理 由 有 班 人 識 整
  > > > > > 唔 搵 佢 地 整
  > > > > > 請D新 人 返 來....出 埋 人 工 教 佢 地 ga
  > > > > > 九 記 多 錢 都 一 定 唔 會 咁 用.....浪 費D錢 呀
  > > > > >
  > > > > >
  > > > >
  > > > > 0甘0米 內 部 教 或 者 找 班 識 整
  > > > > 0既 人 過 廠 啦,0甘 簡 單,自 己 人 教 自 己
  > > > > 人0吾 係 問 題 啦.
  > > > >
  > > > >
  > > > >
  > > >
  > > > 過 廠????為 放 幾 部 金 叫D人 過 廠???咁 大 陣 象
  > > > 況 且 屯 門 比 沙 田 更 適 合 行 man la
  > > >
  > >
  > > 有 新 車 應 個 個 廠 都 有 先 公 平
  > > 你 又 知 沙 田 唔 適 合
  >
  > 沙 田 本 區 線 冇 大 公 路.......
  > 成 日 停 站.......唔  用 man........
  > 長 途 線 要 入 獅 子 山......路 窄...also..暗
  > man 個 司 機 位 好 低 ga ja
  > 行 大 老 山........鑽 石 山 做 站 行 唔 到
  > 城 門 更 加 係 la.....條 路 咁 斜
  >

  都 有D道 理 喎

  Article 46: (Request 8)

  > > ME 點 解 行 唔 到 獅 子 山 先......
  > > ME 個 司 機 位 冇 man 咁 低
  > > 大 老 山 線 唔 係 條 條 轉 入 去
  > > 可 是 有 特 別 交 通 事 故 或 封 路 就 要 入 ga la
  >
  > 那 麼 屯 門 線 也 有 機 會 要 行 青 山 公 路(深 井 至 荃 灣 段)喎 … 不 是 比 入
  > 鑽 石 山 站 更 危 險 麼 ?
  >
  > > 城 隧 唔 係 唔 夠 力...而 是 長 期 行 走 會 影 響 個 低 地 台
  >
  > 行269D的 巴 士 不 也 是 低 地 台 巴 士 麼 ? 另 外 , 是 誰 說 長 期 行 斜 路 會 影
  > 響 低 地 台 的 ?
  >
  > > 唔 可 以 成 日 搵D 車 黎 行
  > > 假 日 攝 兩 部 行 868 就 冇 所 謂
  >
  > 假 日 那 條 是263R,868唔 一 定 係 假 期 開 的 。
  >
  > FP8167

  Agree and also CTB 2500
  had used in 681 and 182 before,
  does the one said Man cannot
  use in Shatin didn\'t
  realize the model ? (ccccccc)
  CTB can why KMB not ?

  Article 46: (Request 9)

  借 問 聲 你 有  過24.310嗎 ?
  點 解 你 會 這 麼 清 楚 呢 ?
  唔 通 你 係 九 記 做 ?

  Article 46: (Request 10)

  1."買 了LCD 搭59X的 虫"用 「 更 適 合 」 而 不 是 「 唔 適 合 」
  所 以 不 要 過 分 緊 張
  2.仲 有,九 巴 會 唔 會 特 登 為 這33部 新 車 去 培 訓 一d人
  世 上 沒 有 公 平,但 只 可 以 做 到 最 公 平

  Article 46: (Request 11)

  > > > > > > > 分D比 沙 廠 都 好 呀,
  > > > > > > > 好0野 都 比 晒 人,唉.
  > > > > > > >
  > > > > > > 沙 廠 連 車 都 唔 識 整.......
  > > > > > > 好 難 有 新 車
  > > > > > >
  > > > > > >
  > > > > > 找 人 學 就 得 啦,
  > > > > > 9記0甘 多 人.
  > > > > >
  > > > > 年 年 葵 沖 都 有 學 徒 出 黎 家 嗎 。 。 。
  > > > >
  > > >
  > > > 記 然 屯 門 多 勁 人 整 車
  > > > 叫D師 父 過 沙 田 廠 教 人 整 就 得LA
  > >
  > > 屯 門 係 總 修 中 心...多 師 父 也 是 合 理
  > > 你 認 為 D 師 父 想 過 廠 ma......
  > > 過 廠....人 生 路 不 熟......
  > > 俾 你 都 唔 過 la
  > >
  > >
  >
  > 但 係 沙 田 真 係 無 人 識 整
  > 叫 師 父 過 廠 都 唔 係 太 過 份 喎
  > 可 能 有 人 肯 呢

  人 家 做 得 好 地 地...叫 人 過 廠
  仲 有...過 一 兩 個 都 整 唔 到 la.......
  唔 通 一 條 尤 整 晒 所 有 man 咩....
  除 了 偈 之 外...還 有 波 箱..冷 卻 器...門 掣...
  總 之 大 把 野 都 要 整

  Article 46: (Request 12)

  > > 叫 師 父 過 廠~可 能 有 員 工 會 反 對
  > > 要d車 過 廠~應 該 冇 員 工 反 對
  > >
  > > 你 係 九 巴 高 層,你 會 點 做??
  > >
  > > 明 唔 明?
  >
  > 問  他 們 的 意 見

  問 得 黎 都"蚊 訓"la
  我 係 高 層,一 定 用 個 簡 單 直 接 的 方 法

  而 且 唔 止 員 工o既 問 題,仲 有 好 多 問 題 要 諗
  如 零 件 存 放

  Article 46: (Request 13)

  沙 廠 冇 人 識 整man就 冇man..........
  難 道 沙 廠 連ATR都 唔 識 整,
  就 成 個 沙 田 都 冇ATR??
  有 新 車 當 然 冇 人 會 一 早 識 整 啦,
  唔 學 又 點 識 呀??U廠 人 都 係 學 過 先 識 整je..
  唔 搵 人 教 下 沙 廠d人...遲d連AV都 唔 識 整 呀!!
  多 言 了!!得 罪!!

  Article 46: (Request 14)

  > 何 解K廠 沒 有 路 線 適 用 ?
  唔 知 , 大 有 可 能 跟 車 身 尺 寸 同 性 能 有 關 ( 據 講 行269C會 難 入 觀 碼 坑 , 因
  為 長 尾 跨 比AP長 )

  Article 46: (Request 15)

  > > 我 想 問 問 為 何 會 是 33 部? 因 為 之 前 我 見 大 多 數 文 章 都 係 講 32 部:
  > > 兩 部 城 巴 + 30 部 新 車.
  > >
  > > S3M224
  >
  > 冠 忠 算 唔 算 第 三 十 三 部
  >

  佢 地 講 緊 o既 都 係 用 Volgren 喎, 冠 忠 那 部 是 Berkhrof.

  S3M224

  Article 46: (Request 16)

  > 一 、 兩 部,無 所 謂la,反 正 講 緊man之ma

  九 巴 又 唔 係 鬧 車 荒 , 唔 會 買 冠 忠 Brekhof MAN 呢 部 二 手 車 架 ~~

  Article 46: (Request 17)

  > 我 唔 係 諗 住 challenge 任 何 人 架! 我 只 係 想 知 點 解 會 多 左 部 咋!
  >
  > S3M224

  唔 緊 要
  多 一 部 與 小 一 部 不 能 對 事 實 構 成 改 變

  Article 46: (Request 18)

  > > 都 係 果d v記man
  > >
  >
  > 大 家 唔 好o曹 啦 , 系 我 既 錯 , 因 為 我 打 錯 左 , 我 將 車 隊 編 號AMN33
  > 同32部 車 撈 亂 左 , 唔 好 意 思 。 。
  >
  > 九 巴2E巴 士 網 頁
  > 今 期 加 入 二 十 多 張 相 , 包 括 前ML1近 況
  >

  唔 緊 要

  Article 46: (Request 19)

  > 唔 緊 要, 我 都 只 係 想 搞 清 楚 九 巴 係 咪 會 買 多 一 部 而 已. :)
  >
  > S3M224

  估 唔 到 第 一 次 上 既 城 巴 原 來 系 一 部 唔 會 加 入 城 巴 車 隊 既 城 巴


  Article A47:

 • Re: S3V30是否原本是U廠的?
 • 14046


  回應:


  1. push
  > 如 題
  > 我 今 天 見 他 過 檔L廠 並 行2A
  >
  > 元 朗 東68X總 站(8/6/2001):http://route3.heha.net/
  > 頌 富 商 場AV469行276P/泰 航 廣 告(城 巴856)/益 比 壽(831),慧 比 壽(AD349)/
  > 青 島 啤 酒(3AV75)/亞 洲 聯 合 財 務(3AV27)

  S3V 30 GK 9112 好 似 一 向 係 L 廠
  行 開 40X ga ma

  Article 47: (Request 1)

  > 此 車 以 前 是40x掛 牌 的 , 到 了40x全 冷 , 轉 掛2A。
  > 所 以 此 車 很 久 前 已 是L廠 了 。 至 於 有 冇 入 過U廠 就 不 知 到 了 。
  >
  原 來 如 此 ,THX


  Article A48:

 • Re: 我想知.......
 • 14045


  回應:


  1. push
  > 新 的 一 日 開 始 啦!D巴 士 做 咩 先 可 以 出 廠 呢?除 左 入 油,入 水,仲 要 做D咩 先 出
  來 行 架?咁 司 機 要 幾 點 鐘 返 工O架?
  > 一 日 的 完 結,又 如 何"收 車"呢,係 唔 係 把 巴 士 泊 在 廠 或 街 就 可 以 架 啦!

  好 似 要 錢 箱 交 收 喎 。

  Article 48: (Request 1)

  > 返 到 車 廠 , 入 完 油 , 清 埋 錢 箱 及 八 達 通 過 數 , 跟 住
  > 把 巴 士 駛 回 巴 士 總 站 過 夜 。

  或 者0係 指 定 地 方 放 低 架 車 , 多 數 係 巴 士 總 站 或 者 車 廠 內


  Article A49:

 • Re: 為何城巴及新巴Plaxton豪性能比較差?
 • 14044


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  > 試 過 搭VA65行18前 往 堅 尼 地 城 , 當 巴 士 上 紅 棉 路 天 橋 斜 路 時 , 行 車 速 度
  比 較 慢 , 比18號 常 用 車11XX還 要 差 , 結 果 後 隨 的 車 輛 都 要 減 慢 。
  > 另 外 , 很 多 板 友 認 為 城 巴Plaxton豪 是 廢 車 一 輛 , 請 解 釋 原 因 。


  我 坐VA66行113死 火2次!上 培 正 道 勁 廢..

  Article 49: (Request 1)

  > 好 差 咩?你 試 下 坐 城 記486-504先 講
  >
  > DA83

  I tried both, and I found the ex-HACTL Plaxton Olympians being the most sluggish double decker bus
  I\'ve ever been on in recent history.

  Not to mention any "slight" slope like the exit of XHT, it couldn\'t even pickup speed at "flat roads" like
  Mongkok section of Nathan Road.

  Also, have you tried those KCR Plaxton Olympian? How fast/slow are they when compare to
  comparable AV/9xx/VA? I personally found them being "ok" in my experience, not as bad as those
  ex-HACTL buses.

  100 Wong

  Article 49: (Request 2)

  > > > > > > 另 外 , 本 討 論 區 很 多 板 友 認 為 城 巴Plaxton豪 是 廢 車 一 輛 , 請 解 釋
  原 因 。(不 過 我 認 為 沒 有 問 題 , 巴 士 性 能 良 好 , 但 我 不 知 道 上 斜 時 會 怎
  樣 。)
  > > > > > >
  > > > > > > 歡 迎 討 論 , 請 勿 罵 戰 !
  > > > > > >
  > > > > > > 新 巴
  > > > > > > 1110/HY4363
  > > > > >
  > > > > > 非 也 。 上 次 搭Plaxton豪 行788,不 知 幾 快,東 廊 狂 過 巴 士,
  > > > > > 私 家 車 照 過 。
  > > > >
  > > > > 咁 你 搭 個 架 應 該 係 595 - 610 0個 批 較 後 期0既 NC 豪
  > > > > 呢 批 又 好0的0架 喎.
  > > > > 但 木 瓜 485 - 505 呢 21 架 NC 豪 ,
  > > > > 同 埋 成 乍 GL, GM 牌 既 12 米 山 寨 豪
  > > > > 簡 直 係 廢 車 中 的 極 品
  > > > >
  > > > >
  > > > > 1511
  > > >
  > > > GM牌 山 寨 豪 是 否 指444那 批 車?那 批 車 廢?
  > > > 我 搭 佢O地 行73RO既 年 代 不 知 幾 快 喎!
  >
  > 我 日 日 放 工 有 時 撞 正 坐 440-44? 個 批 三 波 豪 行 780
  > 佢 地 既 一 波 同 二 波 好 鬼 長 氣 呀..
  > 少 人 既 話 就ok 既, 頂 閘 個 陣 真 係 廢 到 唔 恨.
  > 竟 然 東 行 有 助 跑 情 況 下 都 15km/h 上 東 廊 斜 路, 你 話 死 唔 死.
  >
  > > i had drive bus 495 in 1997 on rt.99, the bus is not bad.
  > >
  > > and 444那 批 車 is powerful bus , but 400-426 is the most
  > >
  > > powerful one.
  >
  > 400 - 426 0個0的 volvo 五 波 豪,
  > 以 前 3+2 個 陣 都 好 勁 架 啦
  > 而 家 改 左 2+2 ,直 頭 正 啦!!
  >
  唔 係 五 波 豪 黎 架.係 波only,ZF4HP500
  五 波 豪 係 指324-329,636-699,971-1040

  Article 49: (Request 3)

  > > 呀 係 喎, 謝 謝 指 正.
  > >
  > > 1511
  > >
  > 應 該 由#981開 始 先 係 五 波 ,
  > #951 -- #980 係Voith D863.3三 波 。
  唔 係 D.863.3, 係D.863 0查 !

  TURBOJET--宇 航 2004, 祥 星

  Article 49: (Request 4)

  十 一 米 五 波 豪 係 981-1040!

  TURBOJET--宇 航 2004, 祥 星

  Article 49: (Request 5)

  is 485-504


  LV27,DA39

  Article 49: (Request 6)

  一 句 講 晒 : 維 修 差 。

  又 唔 見 九 鐵 咋 紅 綠 ( 重 有 無 綠 呢 ? ) 豪
  上 斜 平 路 燈 位 起 步 完 全 乏 力 既 表 現 ? :P

  以 前 空 運 豪 係 北 嶼 抽 木 瓜 躉 頭 , 落 在 新
  記 手 上 後 , 無 比 人 抽 頭 已 經 執 到 。

  惡 人 之 首 風 間 醍 醐

  Article 49: (Request 7)

  > > 城 記Plaxton豪
  > > 起 碼 好 過9XX好 多 好 多,
  > > 我 曾 經 試 過 撘 車 行 觀 塘 繞 道,
  > > 架 車 行 緊80km/h,
  > > 竟 然 被 架Plaxton豪 行681,
  > > 以 高 速+行 快 線 爬 過,
  > > 估 計 速 度 超 過100km/h,
  > >
  > > 而Plaxton豪 行40P時,
  > > 竟 可 以 在 很 多 人 的 情 況 下
  > > 以 很 快 的 速 度 行 置 富 道,
  > > (但 試 過 在 置 富 道"領"o野)
  > > 所 以 我 覺 得Plaxton係 一 架 勁 車
  > >
  > >
  > > LV27,DA39
  > plaxton :good
  > 廢 車 :428-484
  > although the speed is very high
  > but powerless

  係427-484!
  >
  > also the bus using 5hp590 is 324-329,981-1040
  > and 636-699,22xx,21xx

  Article 49: (Request 8)

  三 波 豪 就 算 唔 鎖 轉 數 , 最 多 都 係 得 90km/h!

  TURBOJET--宇 航 2004, 祥 星


  Article A50:

 • Re: 你們認為九巴水塘豪有甚麼優點及缺點?
 • 14043


  回應:

  > 如 題 。
  >
  > 歡 迎 討 論 , 請 勿 罵 戰 !
  >
  > 新 巴
  > 1110/HY4363

  我 覺 得 水 塘 豪 的 優 點 是 增 加 載 客 量, 但 也 因 這 個
  原 因, 令 到 架 車 在 頂 閘 時 更 加 迫, 這 個 就 是 缺 點.

  Article A51:

 • Re: 3AV 操46X?
 • 14042


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > > 今 日 下 午4:00 p.m見 到 顯 徑 巴 總 有 架


  > > > 3AV (HE166)停 係46X個 坑 度 , 前 後 牌


  > > > 箱 插 住 手 寫"路 線 實 習"個 牌 , 之 後 小


  > > > 弟 上o左 架88K ATR 出 大 圍 , 沿 途 見


  > > > 架3AV沿46X路 線o甘 行 , 話 時 話 ,


  > > > 46X成 日 操 車 , 前 排 先 操 完 電 躉 , 宜


  > > > 家 又 操3AV, 究 竟 九 巴 做 乜 呀 ?


  > >


  > >


  > > 純 粹 是 車 長 訓 練 ﹖


  > >


  > 而 且 ,3AV一 般 有 行46X的


  >


  >


  > 元 朗 東68X總 站(8/6/2001):http://route3.heha.net/


  > 頌 富 商 場AV469行276P/泰 航 廣 告(城 巴856)/益 比 壽(831),慧 比 壽(AD349)/


  > 青 島 啤 酒(3AV75)/亞 洲 聯 合 財 務(3AV27)


  >

  仲 有 好 多 架3AV TEAM


  仲 有80K前 掛 牌 車HC9918同GR4110

  Article 51: (Request 1)

  唉...好 懷 念HC9918行80K, HH4757行87K的
  日 子...依 家80K用3+2...唉...

  Article 51: (Request 2)

  我 架 代 表 車-HE166成 日 都 用 來 操 新 車 長 啦,
  無 甚 特 別

  我 都 好 想 架HE166出 來 行85K/86K...但...

  Article 51: (Request 3)

  架 車 下 晝 三 點 零 停 左 係 新 田 圍87B條 坑


  Article A52:

 • 深圳機場巴士盜竊事件
 • 14041


  回應:

  以 下 節 錄 自 是 日 明 報 ﹕

  深 圳 破 機 場 大 巴 盜 竊 集 團

  【 明 報 專 訊 】 深 圳 機 場 警 方 前 日 展 開 第 二 階 段 「 嚴 打 整 治 」 動 員 大 會 ﹐
  公 布 破 獲 一 個 專 在 深 圳 至 黃 田 機 場 大 巴 上 作 案 的 河 南 幫 盜 竊 集 團 。


  警 方 表 示 ﹐ 從 機 場 往 返 深 圳 市 區 的 三 三 ○ 號 大 巴 近 來 頻 頻 發 生 盜 竊 案 ﹐
  機 場 公 安 分 局 因 而 成 立 由 刑 警 隊 民 警 組 成 的 專 案 組 ﹐ 制 定 跟 車 伏 擊 的 行
  動 方 案 。

  Article A53:

 • Re: 點解有架三幹豪行74X?
 • 14040


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > > 點 解 有 架 三 幹 豪 行74X?
  > >
  > > 莫 非 是 「 我 」AV90(GL1489)?
  > > 因 為 近 排GL1489入 了 上 水 廠 做 後 備 , 所 以 行74x都 唔 出 奇 …
  > >
  > > 我 想 問 下 你 幾 點 見 到 及 在 那 裏 看 見 呢 ?
  > >
  > > 如 果GL1489入 了 上 水 廠 非 常 想 他 掛73x或278x…
  > >
  > > 貫 通 三 幹 . 穿 梭 每 角 .GL1489
  >
  > 係 邊 架 我 就 不 知 道,
  > 大 約12:25,入 大 隧 去 大 埔...
  >
  >

  係3+2,就 係GL1489
  係2+2,就 係HC2110

  Article 53: (Request 1)

  你 見 到 個 架 係 舊 車 就 係AV90(GL1489),
  新 就 係AV2??(HC2110)了 。

  註 :HC2110車 右 邊 近 車 軑 位 置 係 白 色 一 片 的 。

  貫 通 三 幹 . 穿 梭 每 角 .GL1489

  Article 53: (Request 2)

  我 冇 記 錯 既 話 我 今 日 好 似 見 到HC2110 o係 天 水 圍

  Article 53: (Request 3)

  點 解 唔 得 呢 又 ?

  車 務 調 動 , 很 平 常 吧 ?

  惡 人 之 首 風 間 醍 醐


  Article A54:

 • 九巴闊凳和窄凳頭枕的闊度
 • 14039


  回應:


  1. push
  近 日 分 別 用 尺 度 過 九 巴 闊 凳
  和 窄 凳 頭 枕 的 闊 度, 二 者 同
  樣 是 大 約 二 十 七 厘 米, 所 以
  我 相 信 二 者 所 用 之 頭 枕 應 該
  是 一 樣 和 可 互 相 替 換 的.

  --
  車 匙!

  Article 54: (Request 1)

  但 如 若 扶 手 柱 連 在 窄 位 上 , 頭 枕 的 闊 度
  便 會 窄 多 大 約 五 厘 米 。 而 絲 絨 位 的 蛋 撻
  正 是 採 用 此 闊 度 的 頭 枕 。

  ( 以 上 窄 頭 枕 不 會 出 現 於 「 窄 位 車 」 上 ,
  如 插 膠 牌 的 超 豪 等 ; 但 會 出 現 於 超 時 代
  及 新 都 普 三 叉 戟 等 車 系 上 )

  N357


  Article A55:

 • Re: 最新交通意外消息
 • 14038


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  > 最 新 交 通 意 外 消 息:
  > ADS110 - GU 2276在 土 瓜 灣 遭 高 空 墜 下 石 屎 擊 爆 玻 璃
  > (由 一 位 非 板 友 好 友 提 供)
  >
  > 為 城 隧 全 冷 慨 嘆 的 蝴 蝶 情 緣~Butterfly Fate

  係 咪21號?

  thank you.^^"0111

  Article 55: (Request 1)

  OH NO

  Article 55: (Request 2)

  搭 緊 車o既 乘 客 就 真 係 多 得 佢 唔 少 囉 。

  Article 55: (Request 3)

  唉 ! 有 個 乘 客 送 去 伊 利 沙 伯 醫 院 途 中 證 實 不 治 。

  Article 55: (Request 4)

  剛 剛 絲 帶 台 新 聞 報 導 了 , 是 有 人 墮 樓 ( 死 亡 ) , 並 話 ‘ 警 方 正 調 查 巴 士
  上 有 冇 人 受 傷 ’ !

  Article 55: (Request 5)

  呢 件 事 應 該 係 我 做 巴 士 迷 五 年 來 第 二 次 聽 到 撞 穿 巴 士 車 頂 事 件

  第 一 次 係DL10 0係 天 樂 里 附 近 發 生
  當 時 佢 係 上 左 滾 石 廣 告 的
  穿 頂 後 就 放 左 0係 前 柴 東 空 地(即 現 在 的 天 橋 位)

  Article 55: (Request 6)

  > 跌 落0黎0個 件0野
  > 並 唔 係 石 屎
  > 而 係...一 個 人
  >

  好 彩 巴 士 內 冇 人 受 傷.(from Radio 881 news)

  Article 55: (Request 7)

  > 既 然 鷹 墮 在 巴 士 廠 都 係 同 巴 士 冇 關.
  > 高 空 墜 下 人 擊 爆 車 頂 都 係 一 樣,
  > 何 況 呢 次 意 外 的 主 角 係 果 個 人,唔 係 架 巴 士.
  > 人 係 主 動,架 巴 士 係 被 動..
  >
  > 請 到 第 六 板 討 論

  其 實 今 次 係 有 人 由 高 處 墮 下 , 整 穿 車 頂 , 死o既 就 係 呢 個 人 喇
  我 諗 今 次 都 算 係 交 通 意 外 呢~

  虹 橋 靖 遠 將 軍-FM5987字

  Article 55: (Request 8)

  這 次 「 墮 樓 意 外 」 , 牽 涉 一 輛 正 在 服 務 的 巴 士 , 屬 交 通 意 外 。
  巴 士 交 通 意 外 可 在 此 討 論 。

  Article 55: (Request 9)

  我 六 時 許 坐 小 巴 由 佐 敦 道 番 土 瓜 灣 , 見 到 部 車 同d差 佬 消 防 員 做
  緊 野, 不 過 傷/死 者 已 經 送 走 。

  出 事 的 巴 士 正 行 緊21。

  --
  輝 仔

  Article A56:

 • Re: 電子版的字體
 • 14037


  回應:

  > > > 九 巴, 城 巴 和 新 巴 的 電 子 版 用 什 麼 字 體 ?
  > >
  > >
  > > 城 巴:
  > > 躉 用NEW JOHNSON(2700除 外)
  > >
  >
  > 很 多 板 友 之 前 已 經 說 過
  > 是 New JohnsTon
  > 城 巴 現 時 只 有2201和2700使 用 原 裝 字 體

  請 問 邊 度 有 這 些 字 體 下 載??

  Article A57:

 • Re: 今日坐到陽光巴士KA牌的B7R +一問
 • 14036


  回應:


  1. push
  > > 今 日 小 弟 坐 到 陽 光 巴 士KA牌 的B7R ,
  > > 架 車 好 新,新 到 連 座 椅 的 膠 袋 仲 係 度...
  > >
  > > 架 車 性 能 不 錯,以60KM/H的 速 度 爬 上"糾"斜 的 山 路,
  > > 加 速 亦 不 錯....
  > > 採 用 豪 華 可 調 校 斜 度 的 座 椅..
  > >
  > > 同 冠 忠 的B7R一 樣,都 係 手 波....
  > > 另 外,陽 光 巴 士 哪 些 路 線 用B7R?
  > >
  > >
  > B7R有 上 陽 光 巴 士 的 標 誌 嗎 ?


  有,同 時 也 上 了 某 樓 盤 的banner..

  Article 57: (Request 1)

  > Should be scheduled bus for Palm Spring/Royal Palm bus routes to Central. (sorry that I forgot the
  route number)

  主 力 係 加 州 花 園,其 他 間 中 都 有 行,
  如 將 軍 澳 工 業 村 的 幾 間 公 司(HKO,Apple)都 有...


  Article A58:

 • Re: BL41今日是最後一日服務......
 • 14035


  回應:


  1. push
  > > BL41今 日 是 最 後 一 日 服 務 了,
  > >
  > > 今 日 行94/99,行 車 證 明 明 是30/6到 期,
  > > 唔 知 點 解 今 日 是 最 後 一 日 服 務....
  >
  > 資 料 來 源?

  西 貢 站 長 和 車 長

  Article 58: (Request 1)

  > > 可 能 只 是 甩 牌 吧.
  >
  > 不 是 甩 牌, 係 退 出 載 客 行 列
  >
  >

  幾 日 前(4/6)1500
  佢 壞 車
  累 我 要 俾$5.90坐ADS行94
  6/6 1345上 佢 行94
  超 快 勁 爽!
  這 麼 快 退 役?
  不 太 好 了 嗎?


  Article A59:

 • Re: 城巴有什麼高速公路線有單層 Man 行架?
 • 14034


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > > 我 成 日 搭 Man 都 係 爬 山 既,
  > > > 而 單 層 B6 跑 北 嶼 亦 坐 得 多 了,
  > > > 所 以 想 試 下 單 層 Man 行 高 速 公 路 既 performance 係 點 樣
  > > > 但 又 唸 唔 到 有 乜 線 係.
  > > > 請 各 高 人 指 點
  > > >
  > > >
  > > > 1511
  > >
  > > 85往 小 西 灣 方 向
  > > 但 係 都 只 係 跑 「 海 防 館 至 杏 花 村 口 」 一 段
  >
  > 好 耐 之 前 見 過15xx行780

  我 以 前 見 過15xx 行 過rt.788......

  一 個 新 巴rt.84M搭 客

  Article 59: (Request 1)

  → 唔 同  城 巴 MAN 用 Voith 853 波 箱 , 而 愉 景 灣 MAN 用 ZF5HP500 波 箱 。


  > Why not consider taking the same NL262 for Discovery Bay on DB01R? At northern Lantau (not
  the expressway), such bus can reach 70km/h.
  >
  > Though if the bus can climb hills well, why not allocate them on hilly routes?
  >
  > 100 Wong

  Article 59: (Request 2)

  在 八 號 風 球 ,
  城 巴 曾 派15xx行681.

  Article 59: (Request 3)

  > > T depot had some MAN one to two years ago, so the 6.00 a.m. from Moreton Terrace was
  MAN. Much faster than Volvo B6, around 55 min to airport.
  > >
  > >
  >
  > 55min?
  > 唔 係 同 捷 聯 一 樣...?
  >

  E21都 有...我 見 過...

  Leslie Chan


  Article A60:

 • 42C加密班次後的時間表
 • 14033


  回應:

  42C時 間 表

  星 期 一 至 六
  長 亨 開
  時 間   分 鐘
  0545-0645 10
  0645-0744 8/9
  0744-0923 9
  0923-1120 13
  1120-1533 11
  1533-1836 8/9
  1836-2028 12/13
  2028-2256 10/11
  2256-0020 13

  星 期 一 至 六
  藍 田 地 鐵 站 開
  時 間   分 鐘
  0550-0634 11
  0634-0714 10
  0714-0923 8/9
  0923-1120 13
  1120-1511 11
  1511-1753 9
  1753-1853 8/9
  1853-2100 12/13
  2100-2349 10/11
  2349-0025 12

  星 期 日 及 公 眾 假 期
  長 亨 開
  時 間   分 鐘
  0545-0630 15
  0630-0930 10
  0930-1118 12
  1118-1812 9
  1812-2000 12
  2000-2250 10
  2250-0020 15

  星 期 日 及 公 眾 假 期
  藍 田 地 鐵 站 開
  時 間   分 鐘
  0550-0650 15
  0650-1000 10
  1000-1136 12
  1136-1812 9
  1812-2000 12
  2000-2310 10
  2310-0025 15


  Article A61:

 • Re: 在樂富的站長話BL29今日是最後一日服務了
 • 14032


  回應:


  1. push
  2. push
  > 不 知 係 唔 係 真?今 日BL29是 行7B

  下?又 多 一 架BL死?

  Article 61: (Request 1)

  > 星 期 五 坐BL29時 見 行 車 証 上30/6先 到 期 ,
  > 唔 係o甘 快 就 擺 廠 吧

  可 能 甩 牌only.

  Article 61: (Request 2)

  > > BL29 車 牌 是???
  > DB8234
  >

  BL29 is DB8234
  M36 is DE8234

  all of them on rt.7B wor..  Article A62:

 • Re: 中華汽車新標誌
 • 14031


  回應:


  1. push
  2. push
  > 來 源 於 2001年 2 月 信 報 瑞 銀 華 寶 廣 告


  >


  >


  >


  > PS: 另 外 多 謝 板 友( 九 巴Centroliner/ TTC Warden )、( DA92--維 珍 航 空 榮 譽 成 員 ) 、( Jacky Chong ) 的 幫 助 。


  >

  嘩~得 番 個 中 字 咋


  支 旗 仔 都 無 埋 , 好 大 改 變 喎

  Article 62: (Request 1)

  > > > 好 似 貨 船 公 司 o的 標 誌 咁.
  > > >
  > >
  > > 以 前 嘉 華 銀 行 個 標 誌 咪 又 係 咁 。 呢 個 公 仔 ,
  > > 仲 老 土 過 圓 圈 加 支 旗 。
  >
  > 個 標 誌 好 樣 衰
  >

  好 似 眼 科 醫 務 所Logo /.\

  都 係CMB 車 仔logo 最 正

  Article 62: (Request 2)

  → 多 謝 糾 正 。  Article A63:

 • Re: 75X不經大埔中心,大埔墟之特快班次
 • 14030


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > 我 係 6 月 8 號 ( 星 期 五 ) 搭 中 左 . . .
  >
  > 朝 早 7 點 5 5 分 係 富 善 開 既 .
  >
  > 直 出 廣 福 , 行 南 運 路 .
  >
  > 都 唔 知 幾 時 開 始 有 呢 D 咁 既 車 g e r ?
  >
  > 大 埔 一 共 有 三 個 站 , 富 善 , 廣 福 , 宏 福 苑 ,
  > 停 呢 三 個 站 都 可 以 滿 載 既 , 犀 利 .

  基 本 上 這 類 型 行 車 路 線 分 成 三 種
  一 種 是 柯 打 車, 73X, 74X 及 75X 是 寫 明 有 幾 班 柯 打 車 由 廣 福 開 出
  一 種 是 半 空 車
  另 一 種 是 不 定 時 踢 車, 連 72X 及 271 也 有, 有 時 在 廣 福 等
  無 端 端 會 有 架 半 空 車 由 南 運 路 駛 到 廣 福 的

  Article 63: (Request 1)

  不 嬲 都 有 架
  未 轉 全 空 調 前 一 直 都 有 架
  半 空 車 接 載 廣 福 村 乘 客 嘛
  74X 都 有 類 似 特 快 線
  半 空 車 往 廣 福 村 載 客

  Article 63: (Request 2)

  > 72X都 有 , 我 諗 係 踢 車 用 既 路 線 , 平 時 都 有 , 唔 一 定 朝 早.
  >
  > CK
  74A 有 冇 嫁 ? 因 為 我 試 過 有 一 次 在 下 午 在 太 和 總 站 上 車 , 第 二 個 站 是 原
  本 那 個 , 但 第 三 個 站 便 走 捷 徑 到 了 廣 福 , 之 後 便 走 回 原 有 路 線 。

  Article 63: (Request 3)

  不 嬲 都 有 架 ?

  我 之 前 唔 知 呀 .

  幾 好 丫 , 咁 樣 .

  7 5 X 有 幾 多 班 呢 D 車 丫 ?

  我 朝 早 7 點 5 5 分 係 富 善 搭 到 呢 班 車 .

  早 D 或 者 遲 D 有 冇 架 ?

  唔 怪 之 得 之 前 有 一 班 7 5 X 正 常 班 次 開 ,
  冇 咩 人 上 啦 , 原 來 佢 地 都 知 有 D 咁 既 車 既 .

  卡 菲 尼 哥 夫 

  Article 63: (Request 4)

  仲 有 一 架 大 概 係 0725 開, 站 長 會 控 制 上 車 人 數
  而 且 有 塊 牌 掛 住 係 車 頭 : (柯 打 車 -- 廣 福 半 空 載)
  3~4 年 前 我 都 會 日 日 搭 0725 o既 特 別 車

  而 且73x 仲 有 3 班 咁 o既 特 別 柯 打 車 添


  Chris Cheng

  Article 63: (Request 5)

  > 話 你 知 丫 , 7 5 X 由 開 線 到 改 行 大 老 山 之 前 ,
  > 係 全 日 都 用 呢 條 路 線 的 .
  > 返 富 善 既 話 就o係 廣 福 道 口 直 接 右 轉 入 南 運 路 ,
  > 廣 福 客 就 要o係 人 造 草 場 對 出 個 站 落 車 ( 好 鬼 遠...) ,
  > 因 為 果 時 廣 福 村 對 出 ( 即 係 加 氣 站 隔 離 ) 係 無 巴 士 站o既 ,
  > 連 行 人 天 橋 都 無 >_<
  >
  > 讀 小 學 果 時 朝 朝 都 要 由 大 元 村 行 去 新 興 搭 7 5 Xo既
  > 假 板 主 Ken

  之 後 天 橋 興 建 了, 但 仍 然 是 沒 有 73X/75X 分 站, 之 後
  到 75X(先)/73X 繞 經 大 埔 墟 才 加 有 分 站  Article A64:

 • Re: 47X(9/6)熱狗用車一問??
 • 14029


  回應:

  > > > (9/6)47X用 什 麼 熱 狗 車 行 走??
  > > >
  > > > THX~
  > > >
  > > > 愛 後 餘 生.>_<.~新 巴6018(JV9549)
  > >
  > > 我 盡 量 幫 你 喇 :
  > > S3BL:DN6610,FA9279,FA9288,FV342,FV8281,FW2096,FW2243
  > > S3N:FX9426,EV1582
  >
  > S3N276-FX7476
  >
  > S3BL416


  Besides the above,there are
  S3N-DM6738,ES5589
  S3BL-EH2936,DN2536(from 37M,S freq.),


  Article A65:

 • Re: 此車先開
 • 14028


  回應:


  1. push
  > > > > 近 日 屯 門 區 一 些 巴 士 車 頭 夾 住 一 張 紙:
  > > > >
  > > > > 60M, 66 的 車 頭 夾 住 "此 車 先 開" ;
  > > > >
  > > > > 57M, 67M, 961 的 回 廠 車 車 頭,
  > > > > 除 了 有 私 牌 外,
  > > > > 還 夾 住 "暫 停 服 務" 的 紙
  > > > >
  > > > > 究 竟 搞 甚 麼 ?
  > > > > 其 他 區 / 廠 有 沒 有 此 情 況 ?
  > > > > (屯 碼 沒 有 ...)
  > > > >
  > > > >
  > > > >
  > > > > Kingcute 59M
  > > >
  > > > I never see it in Tai Po,what is this ?
  > > >
  > > > ~~~~~AV452 IS THE BEST IN 75X~~~~~~
  > >
  > >
  > > 其 實 係 方 便 乘 客 既 做 法 , 好 似 新 田 圍 咁 , 食 飯 時
  > > 81K既 車 泊81M條 坑 , 如 果 冇 呢D牌 ,D人 未 必 知 邊 架 車
  > > 開 先 , 用 途 我 諗 你 都 明 喇
  > >
  > > 沙 田 巴 士 網STBW
  > >
  >
  >
  >
  >
  > 但 最 得 意 是 這 張 紙 開 車 後 不 會 除 下
  >
  > 好 似 60M,
  > 屯 中 開, 出 到 荃 鐵, 再 入 屯 中,
  > 成 程 都 夾 住 這 張 "此 車 先 開" 的 紙
  >
  > 66 也 是 這 樣
  >
  >
  > 我 想 在 中 途 站 上 車 的 客,
  > 必 定 "au" 頭 ! ^_^
  >
  > 近 日 屯 門 區 一 些 巴 士 車 頭 夾 住 一 張 紙:
  >
  > 60M, 66 的 車 頭 夾 住 "此 車 先 開" ;
  >
  > 57M, 67M, 961 的 回 廠 車 車 頭,
  > 除 了 有 私 牌 外,
  > 還 夾 住 "暫 停 服 務" 的 紙
  >
  > 究 竟 搞 甚 麼 ?
  > 其 他 區 / 廠 有 沒 有 此 情 況 ?
  > (屯 碼 沒 有 ...)
  >
  >
  >
  > Kingcute 59M

  我 看 到FH2110有 夾 住"暫 停 服 務"的 紙...
  仲 行59M.....
  唔 係 屯 碼 沒 有 呢 張 紙 呀.....
  只 係 收 埋o左D,令 你 看 唔 到..

  有 錯 請 指 正,如 有 冒 犯 之 處,請 諒.

  Article 65: (Request 1)

  我 都 見 過66x在 大 興 總 站 掛 張 暫 停 服 務 在 車 頭 , 細 細 隻 字 (A4紙 ) , 唔 明
  司 機 點 解 唔 用 膠 牌 。  Article A66:

 • Re: [報告] 原來 59M 也有大膠牌
 • 14027


  回應:


  1. push
  > > > > 今 天 小 弟 看 見 ATR HW 7496 行 59M,
  > > > > 第 一 次 看 見 59M 的 大 膠 牌
  > > > >
  > > > > 小 弟 今 天 坐 了 3ASV92 一 轉,
  > > > > "仲 識 上 斜 超 車" ... ^_^
  > > > > 3ASV92 上 層 車 頭 的 電 視 壞 了
  > > > >
  > > > > 今 日 59M 還 有 3AD
  > > > > (當 然 不 少 得 AP 掛 牌 啦 ^_^)
  > > > >
  > > > >
  > > > > 報 告 完 畢
  > > > >
  > > > >
  > > > >
  > > > > 愛 超 豪
  > > > > Kingcute 59M
  > > > Kingcute 59M 兄
  > > > – 仲 識 上 斜 超 車 – 是 否 指 上 斜 扒 頭 ?
  > > >
  > > >
  > > >
  > >
  > >
  > >
  > > 是 ^_^
  > >
  > >
  > 請 問 在 屯 公 過 了 邊 架 巴 士?有 冇65或 以 上?
  > 但 聽s3m224兄 說:仲 慢 過ap
  >
  >

  超 車 未 必 係 超 巴 士. :)
  我 o個 日 搭 都 有 超 車, 超 左 o的 唔 識 行 o既 貨 櫃.

  我 o個 日 搭 得 好 少 客, 相 比 AP 或 者 AMN, 架 3ASV 上 斜 實 在 係
  慢 左.

  S3M224

  Article 66: (Request 1)

  其 實 59M 間 唔 中 都 有3AD 0架
  我 間 唔 中 放 學 都 會 見 到
  話 時 話....唔 覺 唔 覺
  59M 0的 冷 馬 都 轉 晒 做 十 二 米

  竹 仔  Article A67:

 • Re: 什麼叫:85c,85k,86k調整得別班次?
 • 14026


  回應:


  1. push
  2. push
  > cc here:
  > http://www.kmb.com.hk/chinese.php
  > 咁 即 取 消86s?定 點?
  > 請 高 人 解 教.thanks!
  >
  > thank you.^^"0111
  > 在 下 的<<九 巴 路 線 作 品>>就 快 會 在 3 板 被 自 動 刪 除 喇,
  > 想 睇 就 快 d click 入 去 我 的 個 人 資 料 中,
  > 選 擇 閣 下 的 心 水 路 線 啦!
  > 刪 左 就 無 得 睇 架 喇!
  > 歡 迎 任 何 意 見^^"
  > (閣 下 的 意 見 是 相 當 重 要 的,無 意 見 就 沒 有 進 步 了).
  >
  >
  >

  86S is via Wo Che,86K is via Riverside.

  Article 67: (Request 1)

  > 85C 有 耀 安 至 紅 磡 碼 頭 特 車 。
  > 85K 有 西 沙 路 頌 安 至 沙 田 火 車 站 特 車 。
  > 86K 有 馬 鞍 山 市 中 心 至 沙 田 火 車 站 特 車 。
  > 聽 日 就 係 調 整 呢 三 款 特 車 o既 班 次 。
  >
  >

  請 問 咁 會 係 早d開 還 是 遲d開?
  thank.
  thank you.^^"0111

  Article 67: (Request 2)

  85C, 85K 兩 款 冇 修 改 頭 尾 車 。
  85C 特 車 由 0700, 0720, 0740, 0800 改 為 0700, 0730, 0800.
  (其 實 今 次 係 出 番 正 式 通 告 , 先 前 已 經 有 手 寫 通 告 出 過)
  85K 特 車 由 10-15 分 一 班 加 密 至 7-10 分 一 班 。
  86K 就 唔 清 楚 , 通 告 冇 寫 到 。 要 遲 D 睇 番 fax 。  Article A68:

 • Re: 「九廣鐵路海洋公園逍遙遊」用車一問:
 • 14024


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > > 你 們 認 為7月1日 至9月9日 的 「 九 廣 鐵 路 海 洋 公 園 逍 遙 遊 」 , 九 鐵 巴 士
  部 會 派 那 些 型 號 的 巴 士 行 走 此 路 線 ? 用 以 下 本 人 提 出 的 型 號 有 多 少 機 會

  > > > 1.Leyland Olympian 11m(Alexander)(201-224)
  > > > 2.Volvo Olympian 11m(Plaxton)(225-239)
  > > > 3.Dennis Trident 11m(Alexander)(601-622)
  > > >
  > > > 歡 迎 討 論 , 請 勿 罵 戰 !
  > > >
  > > > 新 巴
  > > > 1110/HY4363
  > >
  > > I think it will use Leyland Olympian,because most of them are break at Sunday from
  K11,K17,K18,so I think it will use Leyland.
  > >
  > > ~~~~~AV452 IS THE BEST BUS IN 75X~~~~~
  >
  > 會 唔 會 有trident?
  > thank you.^^"0111
  > 在 下 的<<九 巴 路 線 作 品>>就 快 會 在 3 板 被 自 動 刪 除 喇,
  > 想 睇 就 快d入 去 我 的 個 人 資 料 中,
  > 選 擇 閣 下 的 心 水 啦!
  > 刪 左 就 無 得 睇 架 喇!
  > 歡 迎 任 何 意 見^^"
  > (閣 下 的 意 見 是 相 當 重 要 的,無 意 見 就 沒 有 進 步 了).
  >
  >
  >

  冇 乜 可 能 。

  FW1321字

  Article 68: (Request 1)

  用Trident的 可 能 係 零!

  GW5017

  Article 68: (Request 2)

  我 估 佢 用 利 蘭 奧 林 比 安 十 一 米 多,例 如222。
  而 用 丹 尼 士 三 叉 戟 的 機 會 接 近 零,因 為 九 鐵 海 洋 公
  園 屯 元 線 都 係 用 富 豪 。

  FW1321字

  Article 68: (Request 3)

  > 相 信 車 尾 有 任 何 紅,綠 牌 的 鐵 巴 都 會 用
  >

  好 似 要 睇 番 運 吉 出 既 一 封 信,至 知 架 車 去 得 邊 或 者 停 得 邊 既 呢,
  例 如 好 多"專 利 巴 士 例 外"既 位 置 或 道 路,佢 地 都 唔 用 得(非 專 利),咁 就 要 睇
  埋"有 許 可 證 者 不 在 此 限"...  Article A69:

 • Re: 尋車
 • 14023


  回應:

  > 問ATR59-HX8945之 所 在?

  60M or 961??


  Article A70:

 • Re: 請問 1041、1042 今日行邊條線
 • 14022


  回應:

  1041行102

  Article A71:

 • Re: AL 有乜唔好? 咁多人唔鍾意....
 • 14021


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  > 如 題......唔 該
  > 我 覺 得 AL 好 坐 呀....行 乜 路 都 適 合
  >

  Yeah! I like it!....It is very powerful,it always run 90 km/h in Tolo Highway,air condition system is very
  quite,the wind screen is unique.......100 good point ar...

  Article 71: (Request 1)

  > 最 大 問 題 是 內 籠 太 舊 ,
  > d坐 椅 老 化.
  > 翻 新 下 會 有 多d人 鍾 意
  >
  > >
  >
  >

  坐 位 都 唔 算 舊 呀...................
  當 少 人 時 一 個 人 坐 兩 個 位 係 最 正
  內 寵 都 ok 呀......
  幾 好 呀.....唔 會 多 花 樣
  好 似D新 車....... 有 咁 多 黃 色 柱 就 頭 暈 la

  Article 71: (Request 2)

  > 唔 喜 歡O既 原 因 有 以 下 幾 個:
  >
  > 1)座 椅 殘 、 有 異 味(難 聞)。
  > 2)冷 氣 經 常 過 凍 。
  > 3)非2+2座 位 安 排 。
  >
  >
  > FW1321字

  不 喜 歡 的 原 因
  1. 冷 氣 太 勁
  2. 無 頭 枕
  3. 無 扶 手(某 些 位)

  喜 歡 的 原 因
  1. 快 , 好 力
  2. 無Roadshow

  Article 71: (Request 3)

  For me, I have the 4th point:
  4. 有903.(Just for a few people, like me.)

  iBus‧5C及 士 瓜 灣 道 有 金 車1週 年 紀 念

  Article 71: (Request 4)

  > Several reasons:
  >
  > 1)3+2 seating
  > 2)non-adjustable air-vents for most passengers
  >
  > 100 Wong
  > who loves to take those Leyland Olympians of yellow bus company...
  >
  >
  我 鍾 意 九 巴 ga ja........
  especially......FF 1149....FF 2295
  EX 3585...EY 285...EX 6915
  and..FF 1304(上 過 嘉 華 銀 行 廣 告)..FF418
  全 部 係 前 58M..59M 掛 牌

  Article 71: (Request 5)

  > > > Several reasons:
  > > >
  > > > 1)3+2 seating
  > > > 2)non-adjustable air-vents for most passengers
  > > >
  > > > 100 Wong
  > > > who loves to take those Leyland Olympians of yellow bus company...
  > > >
  > > >
  > > The bus with extremely hard seats one?
  > No, too soft...
  > like 饅 頭... >_<
  > especially 導 航 位...
  >
  >
  你 搭o個 架 係 咩 車?

  S3BL272

  Article 71: (Request 6)

  ER, ES, ET, EU 牌 的 那 批 就 是
  但 是 EX 牌 起 則 回 復 正 常
  講 真, 座 椅 越 軟 是 越 好 坐 的, 為 何 閣 下 會 覺 得 不 好 呢?

  Article 71: (Request 7)

  > > > > > AL是 我 最 愛 的 九 記 冷 馬,無 論 有 多 少 缺 點,
  > > > > > 他 帶 來 的 快 感 足 以 彌 補 一 切 。
  > > > > > 我 日 日 坐 金 車,如 果 有 日 有 部AL坐 下,
  > > > > > 我 就 當 他 是 一 個 意 外 驚 喜 。
  > > > >
  > > > > 與 此 同 時,
  > > > > AL也 是 全 港 第 一 款 試 驗 成 功 的 雙 層 冷 馬
  > > > > 縱 然AL的 內 龍 真 的 是 舊 了 點
  > > > > 但 最 少 她 是 可 靠,安 全
  > > > > 仲 有 強 悍 的 性 能,優 秀 的 懸 掛
  > > > > 是 香 港 冷 馬 中 的 表 表 者
  > > > > 此 外 她 長 青 不 衰 的 外 形 也 是 十 分 令 人 欣 賞 的!
  > > > > 因 此,AL可 算 是 一 款 優 良 的 冷 馬
  > > > > 仲 有,凡 事 物 都 沒 有 盡 善 盡 美 的
  > > > > 我 們 不 能 因AL的 一 些 不 足 處
  > > > > 而 對 她 作 全 盤 否 定
  > > > >
  > > > > 虹 橋 靖 遠 將 軍-FM5987字
  > > >
  > > > 對! 我 第 一 款 坐 的 雙 層 冷 馬 就 是AL!
  > > > 行74X真 正!
  > > > 行276P更 正!
  > > > 行 超 慢 線(e.g.82X)都 唔 錯!
  > > > 起 步 快 可 省 下 不 少 時 間!
  > > > o的 富 豪...都 未 行 順 又 停 燈 >_<
  > > > 其 實 康(LT10 ONLY)偈 是 功 不 可 沒 的.
  > > >
  > > >
  > > 康 偈 LT10 更 係 好 la.......
  > > D 坦 克 車 (DY 2528, DY 2576, DY 2719 ,DY 2773,
  > > DY 3249, DY 4043, DY 4190, DY 4315 , DY 4386)
  > > 十 分 有 AL 的 影 子........正
  > >
  >
  > 我 最 鐘 意 坐AL行68X & 300,真 係 好 正
  if u use al compare with 3asv/asv
  u will like to choose AL everyday

  Article A72:

 • Re: 新巴374班次資料
 • 14020


  回應:

  > 374 華 貴 開
  > 0830-1230 (30)
  > 1230-1910 (25)
  > 1910-1940 (30)
  >
  > 另 , 此 線 於 本 年 改 為 循 環 線 , 但 唔 知 點 解 通 告 寫 住
  > 淺 水 灣 開 20-35 分 鐘 一 班 。 ( 可 能 係 巴 士 或 會 較 早 或 較 遲
  > 駛 抵 淺 水 灣 的 緣 故 )

  怕 佢0係 香 島 道 塞 車

  Article A73:

 • Re: 47X今日派車
 • 14019


  回應:


  1. push
  2. push
  > > 47X今 日 派 車:
  > >
  > > 沙 田 廠:
  > > FL1282
  > > GM5219
  > > FD4715
  > > HB8909
  > > HC2291
  > > FM5360
  > > HC2165
  > > HC2145
  > > HB586
  > > FM4674
  > > FK5463
  > >
  > > 荔 廠:
  > > GL2196
  > > HA9145
  > > GL2220
  > > HA9879
  > >
  > > DL
  >
  > 47X派 車 結 果 都 係 派AD同AV行 走.
  > 總 括 來 說,
  > 40X,43X,46X,47X,48X,49X及73X七 條 路 線,
  > 每 條 線 都 有AD行!(當 然 係 派 車 統 一 化)
  > 至 於AV就 只 有40X冇 做 過 掛 牌 車,
  > 真 係 估 唔 到 行 城 門 隧 道O既 巴 士,
  > 有 唔 少 車 長 都 認 為 用AD行 走 係 最 適 合 不 過.
  >

  咁 今 日47X有 冇S車 行.

  愛 後 餘 生.>_<.~新 巴6018(JV9549)

  Article 73: (Request 1)

  > > > 仲 有 幾 架AV
  > > >
  > > >
  > >
  > > 你 說 的AV,
  > > 係AV???.
  > >
  > > 愛 後 餘 生.>_<.~新 巴6018(JV9549)
  > >
  > >
  >
  >
  > 對 唔 住 睇 唔 到 車 牌 , 不 過 係 三 加 二
  >
  > 沙 田 巴 士 網STBW
  >

  我 見 到 有 一 架L廠AV260 (HJ6716) 行 47X,
  而 今 日47X好 似 幾 密 車,我 今 日 去 安/石 蔭 影
  31,沿 途 見 親 都 係2架47X一 齊,有 時 仲 好 快
  就 有 第 三 架.

  Article 73: (Request 2)

  唔 好 咁 講la,
  你 睇 唔 到 車 牌,
  又 唔 係 你 的 錯,
  唔 會 有 人 怪 你.

  愛 後 餘 生.>_<.~新 巴6018(JV9549)


  Article A74:

 • Re: 九巴5號用車一問
 • 14018


  回應:

  > > 本 人 以 前 是 九 巴5號 常 客 ﹐ 由 九 龍 城 往 尖 沙 咀 。
  > > 請 問 現 在 九 巴5號 有 什 麼 掛 牌 車 ﹖3BL? 3AV? 3AD?
  > > 我 記 得 以 前 有 一 部3BL137,DJ714
  > > 現 在 行 那 條 線 ﹖
  >
  > DJ714仍 是5號 的 字 軌,
  > 在 中 午,大 把5號 泊 晒 在 彩 虹(非 路 天)的 位 置,
  > 可 以 任 影!正.
  >
  > thank you.^^"0111
  > 有5號 系 列 俾 您click,歡 迎 入 去 睇 睇,俾d意 見.
  >
  >
  >

  3BL137 DJ714 係5號 掛 牌 兩 味 車 。

  2157 (T)

  Article A75:

 • Re: 九巴M仔DC9288的食物衛生,吃得放心廣告是否31字軌車?
 • 14017


  回應:

  > > > 如 題
  > > >
  > > > 元 朗 東68X總 站(8/6/2001):http://route3.heha.net/
  > > > 頌 富 商 場AV469行276P/泰 航 廣 告(城 巴856)/益 比 壽(831),慧 比 壽(AD349)/
  > > > 青 島 啤 酒(3AV75)/亞 洲 聯 合 財 務(3AV27)
  > >
  > > 應 該 係 。 因 為 昨 日 又 映 過 , 及 好 耐 之 前 佢 都 係 行31。
  >
  > 一 定 係,M25行 左31最 少 兩 年 多
  今 日 開 始 唔 係

  Article A76:

 • [Route Suggestion] NWFB 663 Tuen Mun Ferry Pier - Quarry Bay
 • 14016


  回應:

  Route 663- Start From Tuen Mun Ferry Pier,
  then follow the route of 62X of KMB
  use Tuen Mun Highway, and Lung Cheung
  Road, and then the Choi Hung Exchange,
  then change to East Kowloon Highway,
  (the way to Eastern Tunnel.)
  After pass through Eastern Tunnel,
  same as the route 682 at last go to
  Quarry Bay 116 depot.

  Go back to Tuen Mun, use 682 route until
  Eastern Tunnel, Kwun Tong Road, and the
  Choi Hung Exchange back to Lung Cheung Road,
  same as 62X back to Tuen Mun.
  * Just have bus stops when pass through
  Kwun Tong Road and Lung Cheung Road
  for help the bus full of 61X, 62X. If
  boardmates think there\'s no need, the
  stops can be cancelled. *

  Bus Fare : $19
  Frequency: 12 mins
  Use type of Bus: Trident
  This route is for reason
  1. No direct line from Tuen Mun
  to Eastern District of HK.
  2. No line operated by NWFB
  in Tuen Mun.
  3. This bus will not via Central
  and will not make traffice jam\'s
  pressure in Central.

  Please give kind opinions and discuss
  only please.

  Article A77:

 • Re: 九記新報站(606)
 • 14015


  回應:


  1. push
  > 新 報 站 顯 示 方 法 与170的 一 樣,只 是 新 報 站 是 會 等 先 前 的 字 完 全 消 失 后 才
  顯 示,170的 就 跟 除 先 前 的 字 一 起 出 來.另 當 天 乘ASV22 報 站 機 顯 示 完"喜 鵲
  樓"後 就 停 用 了

  606的 報 站 機 , 站 名 終 於 有 改 善 :
  繼112不 可 能 接 受 的 「 東 角 道 」 變 成116的 「 崇 光 百 貨 」 ,
  及112不 可 能 接 受 的 「 高 士 威 道 維 園 」 變 成116、601及603的
  「 維 多 利 亞 公 園 」 後 ,
  102不 可 能 接 受 的 「 太 古 城 康 山 」 終 在606變 成 「 太 古 城 」
  ( 因 為 康 山 還 康 山 , 太 古 城 還 太 古 城 , 兩 者 不 能 相 提 並 論 )
  118不 可 能 接 受 的 「 柴 灣 阿 公 岩 道 」 在606變 成 「 阿 公 岩 道 」
  ( 因 為 阿 公 岩 道 在 筲 箕 灣 , 不 是 柴 灣 )
  還 有 「 永 利 中 心 」 、 「 金 源 樓 」 ( 好 似 係 咁 , 因 為 我 坐8X時
  見 到 的 ) 、 「 漁 灣  」 , 可 見 九 巴 在 報 站 機 上 改 善 了 很 多 。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 77: (Request 1)

  yes....one more improvement for my route


  Article A78:

 • Re: 如果CMB還持有專營權
 • 14014


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  > > > 你 們 估 新 車 編 號 會 是 什 麼
  > > Trident 12m:TL
  > > Trident 11.3m:TM
  > > Trident 10.6m:TS
  > >
  > > super olympian 12m:VL
  > > super olympian 11.3m:VM
  > > super olympian 10.6m:VS
  >
  > 我 估super olympian會 係S字 頭

  I think they will oppsite to KMB e.g.
  ATR--->TRA

  Article 78: (Request 1)

  > LF,SF:Rebody again
  > DA,VA again
  >
  > And no low floor buses.

  冇 可 能 囉 。 巴 士 公 司 係 要 隨 著 時 代 走 的 。
  而 且 中 巴 也 曾 訂 過 低 地 台 巴 士 呢 。

  Article 78: (Request 2)

  > > > LF,SF:Rebody again
  > >
  > > 如 果 佢 仲 有 專 營 權, 你 估 今 時 今 日 政 府
  > > 仲 容 唔 容 許 佢 玩 rebody 繼 續 將 果 o的
  > > 老 爺 車 續 牌?
  > >
  > > > DA,VA again
  > > > And no low floor buses.
  > >
  > > 如 果 要 買 新 車, 就 一 定 買 低 地 台,
  > > DA, VA 停 o左 產 喇 喎, 次 次
  > > 訂 單 得 果 十 幾 廿 架, 你 估 巴 士 廠
  > > 會 唔 會 為 你 重 開 生 產 線?
  > >
  > > --
  > > 車 匙!
  > >
  >
  > 當 時0既 話 ,DA仲 有 車 想 出0架
  > 而 富 豪 配D10A引 擎 仍 然 存 在 , 去 到HZ左 右

  相 信 如 果 佢 仲 有 專 營 權, AD4563,CP9497,HK4840可 能 仍 在 服 役.

  取 消 車-M16

  Article 78: (Request 3)

  > 因 為 九 巴 大 批 訂 3AD/ADS, Trident 又 未 出 得 切,
  > 個 生 產 線 至 延 遲 摺 o者, Trident 出 o左 產 後,
  > 人 o地 仲 唔 局 你 買 Trident?

  不 過 以 中 巴 o既 買 車 哲 學 , 就 算 買 Trident 都 未 必 買 十 二 米 。
  如 果 佢 專 營 權 冇 cut 到 , 好 可 能 係 第 一 間 巴 士 公 司 有 十 一 米
  Trident , 甚 至 超 豪 添 。

  Article 78: (Request 4)

  但 如 果 中 巴 同 樣 受 制 於 "車 輛 數 目 配 額" 制 之 下,
  可 能 又 唔 係 咁 講 咯.

  --
  車 匙!

  Article 78: (Request 5)

  > 咁 新 巴 都 係 第 一 間 買 11.3m Trident 的 公 司 。
  > (中 巴 仲 有 專 營 權 的 話 , 新 巴 就 唔 會 存 在)

  中 巴 批DL , ML 都 有 成12m , 所 以 都 未 必 唔 買12m 躉
  唔 知 中 巴 會 唔 會 買Centroliner , 因 為Centroliner 最 短 都 係 得12M

  Article 78: (Request 6)

  Dennis Trident 12m----TA
  Man NL262R------------MA
  Super Volvo Olympian--SA

  Article 78: (Request 7)

  > 如 果 我 係 中 巴 高 層 , 我 會 訂
  > Volvo Olympian 11.3m(VA65-VA100)
  > Dennis Dart SLF(DC21-50)
  > Dennis Trident 11.3m(TA1-TA50)
  >
  > 我 會 退 :
  > 全 部DS/DM/LM
  > 70部LF
  > SF3-SF20
  >
  >
  我 會 買 超 奧11.3米Volgren 殼 及ALX殼 (SVA1-50)
  富 豪B10BLE Volgren或ALX殼 10-20部 (VS1-10etc)
  DAF DB250 11米 Eastlancs Lowlander殼 10部 (DBA1etc)

  Article 78: (Request 8)

  Dennis Trident:TA
  Neoplan Centroliner:NA
  Volvo Super Olympian:SA
  Man 24.310:MA


  Article A79:

 • Re: 問: 新巴27,115,641 掛牌車
 • 14013


  回應:


  1. push
  2. push
  > 問: 新 巴27,115,641 掛 牌 車
  >
  > thanks
  >
  641係 冇 固 定 派 車
  每 日 由 柴 廠 抽 車 行,多 數 係10xx,11xx

  Article 79: (Request 1)

  27通 常 行DC, 20XX
  返 學 時 間 則 有10xx
  近 尾 車 的 幾 班 會 有14xx, 16xx
  108-ADS9

  Article 79: (Request 2)

  新 巴115掛 牌 車:
  Usually 3010 - 3016(or 3017)

  iBus‧5C及 士 瓜 灣 道 有 金 車1週 年 紀 念


  Article A80:

 • Re: 31號全泠用乜?
 • 14012


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > > > 如 題
  > >
  > > ADS
  > >
  > > DL
  > >
  > >
  >
  > ADS蝕 死 佢 咩
  > AM就 可 以 了
  > (長 者 不 喜 歡 上 樓 上 坐 的)
  > 別 忘 記
  > 加 冷 後 要 加 班 的.

  是 單 是 雙,
  明 天 就 知 道 了.
  我 估 用ads多d.

  thank you.^^"0111

  Article 80: (Request 1)

  > 唔 係 今 日 (10/6) 已 經 轉 左 全 冷 喇 咩 ?? 仲 要 等 明 日 (11/6) ?!

  u cc here:thank you.^^"0111
  佢 話 由11/6.01起.....

  thank you.^^"0111

  Article 80: (Request 2)

  聽 到31某 司 機 說 應 是 轉 富 豪...
  至 於AV定ASV就...佢 都 唔 知...


  坐 了31頭 車 的235M/N31/HT 8086

  Article 80: (Request 3)

  > > 好 似 沒 有 加 班.
  > >
  > > DL
  > >
  >
  > 有 嗎?
  > 12分 鐘 加 到10分 鐘
  > (來 源:31全 冷 單 張)

  請 問 那 些 單 張 可 在 哪 兒 索 取?

  thank you.^^"0111

  Article 80: (Request 4)

  > 31 沿 線 各 車 站 都 有 " 大 把 " ,
  > 不 用 擔 心 拿 唔 到.
  > (我 自 己 拿 了 5 張)
  >
  > 剛 買 了 Joey 新 碟 的 235Fans

  有 沒 有 變 了"莓 菜"?
  0111

  Article 80: (Request 5)

  > 同 珍 醬 油 站 同 青 山 公 路 站 單 張 全 變 了 鹹 菜 。
  > 有 膠 袋 包 住 都 冇 用 。
  >
  >

  o,so bad,
  咁 請 問 荃 灣 地 鐵 站 的 九 巴...中 心 有 沒 有 得 取?

  Article 80: (Request 6)

  > "莓 菜" 就 一 定 大 把 架 勒.
  > 如 果 妳 想 要 靚d 的,
  > 我 suggest 妳 去 熊 貓 酒 店 那 個 站.
  > 因 為 那 個 站 是 有 蓋 的,
  > 入 面 d 單 張 應 該 唔 會 濕 得 太 緊 要 .
  >
  > 剛 買 了 Joey 新 碟 的 235Fans

  9/6晚 上 已 經 被 人 掠 奪 完 畢
  沙 咀 道 應 該 完 全 消 失


  Article A81:

 • Re: 請問新巴限額是幾多部車?
 • 14011


  回應:

  > > > > > 請 問 新 巴 限 額 是 幾 多 部 車?
  > > > >
  > > > > 七 百 幾(但 係 由 於 將 軍 澳 線 , 可 能 多0左)
  > > > 749 now.
  > > > But i think it will increase after 796/B/C/S,792,705M,797M open
  > > >
  > > >
  > >
  > > should be 759 at the moment
  > > 730 + 29 (5061-89)
  >
  > 的 確 是 749 部 。
  >
  > 在 原 本 的 730 部 中 , 部 分 巴 士 即 將 退 役
  > 以 騰 出 限 額 予 新 車 使 用 。(包 括 DM 及 20xx)

  20XX退 左2001-15(定2017?)同2067+一 些 短Dart(唔 知 編 號)
  而 家 有 大 量DM唔 出 街 行,1626話 係 修 理,我 覺 得 係 退 役
  佢 地 係DM1-3,5,13,16,21,24同28,同 埋 今 日 冇 出DM15

  Article A82:

 • Re: 各位鍾意 ROSA 定 COASTER
 • 14010


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  > > > > > 我 不 嬲 都 鍾 意 ROSA 多 過 COASTER, 你 0地 呢 !
  > > > > >
  > > > > > TURBOJET--宇 航 2004, 祥 星
  > > > >
  > > > > Rosa新 版 同Coaster新 版 都 唔 錯(因 為 都 係 短 波 棍)
  > > > > 如 果 要 我 揀 一 架0既 話...Rosa新 版
  > > > >
  > > > > 今 個 禮 拜 決 定 用 改 良MM2巴 士 同 學 車 , 再 加 埋 更 新 網 頁
  > > > > 消 磨 唔 可 以 同 她 講0野(因 為 她 考 試)0既1626留 字
  > > >
  > > > 咁 你 有 冇 搭 過 自 動 波 COASTER? 起 步 好 快 0架 !
  > > >
  > > > TURBOJET--宇 航 2004, 祥 星
  > >
  > > 0係 邊 ?
  > 澳 巴 同 新 福 利 有 自 動 波 COASTER, 香 港 0個 0的 係 私 人 0既 !
  >
  > TURBOJET--宇 航 2004, 祥 星

  咁 就 唔 好 提 啦^_^

  Article 82: (Request 1)

  係 咪 貼 過 板?!?!
  應 該 貼3板

  SiuLam

  Article 82: (Request 2)

  Coaster~
  因 為 Rosa 又 嘈 又 「dun」 。

  HC1664 字

  Article 82: (Request 3)

  聽 講ROSA個cc係 大0的 。
  所 以 我 比 較 鍾 意 坐ROSA。

  但 係 因 為 司 機 們 對 豐 田 的 售 後 服 務 較 意 , 所 以 都 係 豐 田 車 多0的 。

  正 所 謂
  「 有 路 必 有 豐 田 車 」

  Article 82: (Request 4)

  以 Rosa 98 計 , 只 有 約 3,900cc ,
  Coaster 則 有 約 4,150cc 。

  N357

  Article 82: (Request 5)

  ROSA, 因 為 我 一 向 喜 歡 , 不 知 何 解 。
  長 駐 百 福 道 總 站 的ML29/VA53/1013/3005/5055

  Article 82: (Request 6)

  豐 田coaster, 因 為 避 震 冇 咁 硬 。

  --
  輝 仔

  Article 82: (Request 7)

  > 這 類 純 粹 個 人 主 觀 感 受 的 分 享 超 出
  > 本 板 討 論 範 圍,請 於三 板討 論 有 關
  > 題 目.
  >
  >
  > GZ5818/Tonio Tse
  > 板 主
  Sorry, 我 貼 0左 先 至 醒 起 !

  TURBOJET--宇 航 2004, 祥 星


  Article A83:

 • Re: 請問電牌3ASV有無行過968?
 • 14009


  回應:


  1. push
  > > > 請 問 電 牌3ASV有 無 行 過968?
  > > > 有 的 話 ,3ASV幾 多 呢?
  > > > 唔 該 晒!
  > > >
  > >
  > > 有 ,3ASV94 (JV146)行 過968
  > 有?
  > 968行 過 的 電 豪 只 有92,93而 已
  >
  一 定 有,於(15/3/2001),3ASV94 (JV146)行 過968

  Article 83: (Request 1)

  我 見 過 兩 次 都 係JV146行968
  反 而92,93就 冇 見 過


  Article A84:

 • Re: 九巴AT復出?!
 • 14008


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > 我 尋 日 搭 城 記10號 , 經 過 禮 頓 道 , 迎 面 而o黎 一 架108九 巴
  > 短 躉 , 再 望 真o的 個 編 號 , 寫 住 “AT 25” , 唔 見o左 個S字 。
  >
  > 大 家 又 有 無 見 過 類 似 情 況 呢?
  >

  早 一 排(幾 個 月 前0既 事),3AD46車 隊 編 號 貼 錯3AV46
  0個 陣 仲 係601字 軌

  Article 84: (Request 1)

  ATS 48車 隊 編 號 貼 錯ADS 48
  係5C字 軌

  Article 84: (Request 2)

  > > 當 然 有 啦!273A掛 牌 車ADS77(GT6269)甩 左 過S字 同 埋 過7字 變 左AD7,差D唔 以
  為 係11米 龍!
  > > 祥 華 居 民 AP36 JS6058
  > >
  > 新 巴1008和1039甩 左 過1字 變 左008,039

  1051都 曾 經 變 了 「051」 。 還 有 ,S廠 的AV182(GZ8642)變 了AV281。
  長 駐 百 福 道 總 站 的ML29/VA53/1013/3005/5055

  Article 84: (Request 3)

  ADS185甩 左 過S字 變 左AD 185,差D 以 為 係11米 龍!

  Article 84: (Request 4)

  我 見 過 以 下 情 況

  3AL行269B!!!

  FW1321字

  Article 84: (Request 5)

  CTB 873>>> 83
  and NWFB 3052>3502


  Article A85:

 • Re: 貼相---AV112電子牌 277落馬洲
 • 14007


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > > > 早 前 有 板 有 問 有 冇277的 電 子 牌(落 馬 洲),現 在POST上 黎 給  資 料 比 大 家


  > > > >


  > > >


  > > > 擺 明 做 馬 相


  > > > 這 是 屯 門 建 生 村960巴 士 總 站


  > >


  > > 97年277是 否 去 落 馬 洲 公 共 交 通 轉 車 站??


  > > 好 似 未 開 轉 車 站 喎.


  >


  > 乜 277 唔 係 黃 巴 士 投 入 服 務 時 順 便 開 架 咩 ?


  > 黃 巴 士 投 入 服 務 的 同 時 ,


  > 就 是 落 馬 洲 公 共 交 通 轉 車 站 開 設 之 時 .

  277及 黃 巴 士 開 線 日 期 是1997年3月20日

  Article 85: (Request 1)

  > 有 冇 假d呀??
  > L廠 走 入O黎 行U廠 線
  > 攝 車 呀??
  > 攝 車 都 冇 理 由 係 建 生 啦???
  > 係 假 的 話 就 講 聲 對 唔 住!!!

  駛 唔 駛 咁 燥 呀 ?!
  部 車 掛 L 廠 , 但 係 就 四 個 廠 都 行 勻 ,
  至 少 我 影 過 6A, 40, 114, 118, 960.
  見 就 仲 見 得 多 ,
  周 圍 走 都 係 為 試 下 個 電 子 牌 ,
  所 以 就 算 部 車 冇 真 係 行 過 277 呀 , 都 唔 排 除 係 試 牌 丫 .
  L 廠 走 去 行 U 廠 線 之 說 亦 都 成 立 喎 !!

  Article 85: (Request 2)

  96-98年,九 巴 將 一 部 富 豪 空 調11米 上 安 電 子 路 線 牌
  這 部 車 係 第 一 部 用Hanover Display

  為 了 試 路 線 牌,這 車 曾 經 走 哂4廠

  有 影GW4866行58M,58X,263R的
  金 魚 字

  Article 85: (Request 3)

  This bus had ever run 276P


  Article A86:

 • Re: 今日有什麼AD,AV,AL行47X
 • 14006


  回應:

  > 今 日 有 什 麼AD,AV,AL行47X

  就 頭 先 搭282經 過 秦 石 所 見 , 有 多 架3+2或2+2既AV
  同AD282行47X

  Article B1:

 • 問舊九巴2L,2A及城巴舊車
 • 8043


  回應:

  小 弟 又 有 野 請 教 大 家.
  九 巴 車 型 編 號2L同2A的 內 籠 是 什 麼 色?
  2A的 車 尾 又 是 怎 樣?
  另 城 記 的ECW 2軸leyland olympian是 否9.5長?若 是,有 沒 有 相 片 分 享 呢?
  謝 謝.

  Article B2:

 • Re: 大家「跟車﹝遊車河﹞」次數?
 • 8042


  回應:


  1. push
  2. push
  > 請 問 大 家 「 跟 車 」 的 頻 率 ?
  天 天
  > 通 常 「 跟 」 甚 麼 路 線 ?

  70

  Article 2: (Request 1)

  北 區:77K,70X,70
  新 界 西 北:60X,260X,269C,59A
  荃 葵 青:42C,40,46
  西 貢+沙 田:60R,281A,89X
  大 嶼:3,3M,S53,S1,S64,S52
  華 富:41A,47A

  Article 2: (Request 2)

  43B, 愛 滋 巴.

  入 親 青 衣 都 會.

  燃 亮這 一 刻 的洋 燭...


  Article B3:

 • Re: [查詢] KMB 968 全線車隊編號
 • 8041


  回應:

  > 如 題 ! 多 謝 協 助 !

  ATR39, ATR44-ATR49, ATR51, ATR53, ATR54, 3ASV17-3ASV27

  JE893

  P.S. 此 文 應 該 貼 在 二 板

  Article B4:

 • 巴迷版百萬富翁第一彈答案公布
 • 8040


  回應:

  參 加 者 數 目 :
  BDB:22人
  巴 士 地 帶 :1人
  PBDB:0人
  最 高 得 獎 者 可 得 分 數 :$500000, 即 無 人 答 中 全 部15條 。

  以 下 是 各 條 的 答 案 及 解 釋 :
  $1000
  現 時 新 巴 共 有 多 少 部 新 里 程 新 巴 ?
  此 條 正 確 答 案 :C 30, 無 解 釋 。
  已 斷 纜 板 友 :
  買 了LCD 搭59X的 虫 及 九 巴Centroliner/ TTC Warden

  $2000
  遊 戲 《 東 京 巴 士 案 內 》 現 時 對 應 下 面 哪 一 種 機 種 ?
  此 條 正 確 答 案 :B DC, 解 釋 :
  A. PS=Play Station, 但PS2是Play Station2,PS不 能 玩PS2
  game, 故 所 有 認 為 此 條 有 兩 個 答 案 的 朋 友 要 留 意 呀 !
  C. SF= 超 級 任 天 堂 , 這 幾 年 已 沒 有 新game
  D. 灰 機 , 如 果 您 還 有 的 您 要 好 好 收 藏 , 這 是 古 董 來 的 。
  已 斷 纜 板 友 :
  3ASV94、 被 新 巴 保 留 的ML81及 ●251M常 客AV95-GL2272~~LF177○

  $3000
  誰 人 是 巴 士 年 鑑 的 作 者 ?
  此 條 正 確 答 案 :A 陳 自 瑜 , 解 釋 :
  A. 陳 自 瑜 雖 說 是 編 者 , 但 手 上 資 料 他 是 有 文 做 作 者 的 。
  B. 方 瑜 是 情 深 深 雨 濛 濛 角 色 之 一 。
  C. 蔡 育 瑜 是 講 波 佬
  此 題 無 人 斷 纜 。

  $4000
  下 列 那 一 種 不 是 巴 迷 應 有 行 為 ?
  此 條 正 確 答 案 :A. 撬 水 牌 , 解 釋 :
  B. 吟 詩 作 對 有 問 題 嘛 ?
  C. 遊 山 玩 水 , 但 真 是 有 人 答 得 出 , 請 問 一 般 人 遊 山 玩 水 又
  何 罪 之 有 ?
  D. 乘 搭 地 鐵 , 巴 迷 不 能 搭 地 鐵 ?
  已 斷 纜 板 友 :
  ~85M ~ 車 王 之 王 ~ HR 1622 ~

  $8000( 保 險 線 )
  下 列 那 一 部 不 是Trident?
  此 題 正 確 答 案 :D. JV5548, 解 釋 :
  A. JA4944( 新 巴1147,Trident)
  B. JR4680( 九 巴ATR231,Trident)
  C. HJ2127( 九 巴ATR1,Trident)
  D. JV5548( 新 巴5049, 超 豪 )
  已 斷 纜 板 友 :
  開 始 學 車0既1626

  $10000
  下 列 那 一 位 藝 人 有 幫 過 巴 士 公 司 宣 傳 ?
  此 題 正 確 答 案 :D. 葉 子 楣 , 解 釋 :
  A. 容 祖 兒 ,3ASV102不 是 幫 巴 士 公 司 宣 傳
  B. 楊 千 嬅 ,3008不 是 幫 巴 士 公 司 宣 傳
  C. 趙 薇 , ? !
  已 斷 纜 板 友 :
  3M同10加 冷-好 開 心 的DF、 要 找 兼 職 賺 錢 的 兼 職 CARD CAPTOR

  $20000
  下 列 那 一 句 不 是 新 巴 的 宣 傳 口 號 ?
  此 題 正 確 答 案 :C. 愛 上903吧 , 解 釋 :
  A. 歡 迎 使 用 八 達 通 , 請 在LA24找 。
  B. 我 有 八 達 通 . 歡 迎 你 使 用 , 可 在 大 量202X找 。
  C. 愛 上903吧 , 九 巴 / 商 台 。
  此 題 無 人 斷 纜 。

  $30000
  下 列 那 一 個 是 全 冷 路 線 ?
  此 題 正 確 答 案 :B. 46X, 解 釋 :
  A. 46, 九 巴 還 有M。
  B. 46X, 不 論 新 巴 或 九 巴 , 都 是 全 冷 。
  C. 86, 有 熱 狗 。
  D. 89B, 有 熱 狗 。
  此 題 無 人 斷 纜

  $40000
  下 列 那 一 個 是 巴 士 電 視 所 用 牌 子 ?
  此 題 正 確 答 案 :A. SAMSUNG, 解 釋 :
  一 ) 有PBDB板 友 話 巴 士 電 視 可 指 城 巴 機 場 快 線 行 李 閉 路 電 視 ,
  可 能 是 該 面 水 平 較 低 所 致 。
  二 ) 有 板 友 指3ASV56裝Panasonic電 視 , 我 看 可 能 是 給 人 貼 貼
  紙 所 致 , 由Samsung變 成Panasonic罷 了 。
  此 題 無 人 斷 纜

  $60000( 保 險 線 )
  以 下 那 一 個 網 址 不 能 去 任 何 一 個 巴 士 討 論 區 ?
  此 題 正 確 答 案 :D. www.30xhot.com, 解 釋 :
  A. www.hkbdb.com, 香 港 巴 士 討 論 區
  B. www.hkpbdb.com, 香 港 人 民 巴 士 討 論 區
  C. www.hkptdb.com, 香 港 公 共 交 通 討 論 區 , 也 可 以 討 論 巴 士 。
  D. www.30xhot.com,30X非 空 調 巴 士 之 頁 ,GX6726是PBDB板
  主 不 代 表 這 是 巴 士 討 論 區
  此 題 斷 纜 板 友 :
  1409 與 猛 獅 巴 、 長 駐 百 福 道 總 站 的ML29/VA53/1013/5055

  $80000
  下 列 那 一 部 不 是 祖 兒 巴 ?
  此 題 正 確 答 案 :C. ATR234, 解 釋 :
  A. AS20, 這 是 祖 兒 巴 , 法 國 婚 紗banner
  B. 3ASV102, 祖 兒 巴
  C. ATR234, 不 是 祖 兒 巴 , 只 是 一 慈 雲 山 板 友 代 表 車only
  D. 1107, 祖 兒 巴
  此 題 斷 纜 板 友 :
  與3BL結 下 不 解 緣 ‧87D、C.K.、LV27(CH3916),DA39(FS5635)、
  波 浪 紋6008、 新 巴 志 氣 昂 揚-勝 利 二 十 載 光 榮 引 退 、
  開 始 愛 上 阿Rain的S3M234、 蛋 仔 ~ 迷 上 短 豪

  $150000
  下 列 那 一 個 是 新 巴 母 公 司 的 股 票 編 號 ?
  此 題 正 確 答 案 :C. 0017
  A. 0001, 長 江 實 業
  B. 0011, 恆 生 銀 行 , 當 然 旗 下 基 金 可 能 有 投 資 新 巴 母 公 司 。
  C. 0017, 新 世 界 發 展
  D. 0062, 九 巴 , 如 果 係 就 大 鑊 。
  此 題 無 人 斷 纜

  $250000
  下 列 那 一 條 路 線 是 兩 間 公 司 都 有 做 轉 乘 計 畫 ?
  此 題 正 確 答 案 :C. 38, 解 釋
  A. 2A, 新 巴 有 轉38、42及46X, 九 巴 冇
  B. 8P, 同 上
  C. 38, 新 巴 有 轉2A、2X、8、8P, 九 巴 有 轉98A及296A。
  D. 42, 新 巴 有 轉2A、2X、8、8P, 九 巴 冇
  此 題 無 人 斷 纜

  $500000
  下 列 那 一 部 是5059的 底 盤 編 號 ?
  此 題 正 確 答 案 :A. YV3S1E1121C050250, 解 釋
  A. YV3S1E1121C050250: 新 巴5059
  B. YV3S1E1161C050249: 小 弟 黎
  C. YV3S1E117YCO50187: 九 巴3ASV100
  D. YV3S1E114YC050213: 九 巴3ASV129
  此 題 斷 纜 板 友 :
  許 願 235M、 橙 色 快 速 E22A Rapid

  $1000000
  1987年 的 九 巴 路 線13有 幾 多 架 掛 牌 車 ?
  此 題 正 確 答 案 :C. 16, 答 案 是 來 自 在1987年 住 在 彩 虹 的
  人 在 U 廠 , 心 在 L 廠 (914站 長), 唔 信 唔 好 問 我 。
  剩 下 的 板 友 已 全 數 在$1000000答 錯 。

  FB 8617-----80K(正!)、ATR234~116及S3N353將 會 得 到
  3ASV141大 相 一 張 , 請 用ICQ或message聯 絡 我 獎 品 事 宜 。

  下 期 問 題 在 下 星 期 五 晚 十 一 時 四 十 五 分 公 布 。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article B5:

 • Re: 貼相-前新巴MC9最新近況
 • 8039


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > > > > > > >


  > > > > > > > > > 相 片 由Transgraphic 公 司John Mikita提 供


  > > > > > > > > >


  > > > > > > > > > MC9現 時 系 後 備 車 及 作 出 租 用 途 , 好 少 會 出 黎 行 線 的


  > > > > > > > > >


  > > > > > > > > > 唔 知 道 系 咪 唔 改 牌 箱 既 原 因 呢 ?


  > > > > > > > > > *MC9可 能 系 全 球 唯 一 一 部 有 頂 巴 士 帶 有City sightseeing車 身 色 彩


  > > > > > > > > > 下 次 落 去 玩 玩 先 。 。 。


  > > > > > > > > >


  > > > > > > > > > G542 AV220


  > > > > > > > > > 詳 情 請 到九 巴2E巴 士 網 頁


  > > > > > > > > > 今 期 加 入 二 十 多 張 相 , 包 括 前ML1近 況


  > > > > > > > >


  > > > > > > > > 我 想 問 有 幾 多 部MC 去 左 外 國.分 別 有 係 邊 幾 部.


  > > > > > > > > 幾 多 部 死 在 香 港 呢~ THX.


  > > > > > > > >


  > > > > > > > >


  > > > > > > >


  > > > > > > > 只 此 一 部


  > > > > > > > 其 他0既...


  > > > > > > > 全 部 都 要 死!!


  > > > > > > >


  > > > > > > >


  > > > > > > 唔 好 唔 記 得 仲 有 三 部 訓 練 巴 呢 ?


  > > > > > > MC9只 不 過 系 代ML28去 澳 洲 的


  > > > > > > 傳 文ML28底 盤 裂


  > > > > > >


  > > > > >


  > > > > >


  > > > > > 係 咪 有25部ML運 去 澳 洲?


  > > > > > 如 果 係


  > > > > > 仲 有 大 把ML可 以 代 佢0丫~


  > > > > >


  > > > > 係 呀...咁 呀MC9就 真 係 好 命.


  > > > >


  > > > >


  > > > 總 數 有39部ML及 一 部MC去 左 澳 洲


  > > > City Sightseeing需 要40部 車 麻


  > > >


  > >


  > > oic


  > > 咁 呢 批 車 現 況 如 何?


  > >


  > >


  > >


  > 請 問 架ML28去  澳 洲,還 係 留 在 香 港?


  >


  河 上 鄉

  Article 5: (Request 1)

  4部ML加MC9(Canberra tour) 出 左 牌 有 年 多 ,
  ML12(sydney tour) 去 左 做 白 老 鼠 , 我 諗 去 左 換 天 然 氣 引 擎 掛
  其 他--擺 得 仲 耐 個 系 小 西 灣

  Article 5: (Request 2)

  > 影 一 幅 攪260..勁 正!!

  小 心 被 人 話 教 壞 細 路 呀 。 。 。


  Article B6:

 • Re: [貼相] 其實佢\\\咁做法o岩唔o岩?
 • 8038


  回應:


  1. push
  2. push
  >

  1x1x1立 方 米?

  Article 6: (Request 1)

  無 話 岩 唔 岩 ,
  有 次 我 坐780, 一 上 車 見 到 有 架 輪 椅 放 在 走 廊 ,
  攪 到 要 在 中 門 上 落...

  不 過 最 配 服 都 係 你 面 前 的 大 叔 ,
  居 然 目 不 轉 睛...

  Article 6: (Request 2)

  仲 離 譜 個 我 啦 ,
  我 個 次 兩gip行 李 搭ADS添


  Article B7:

 • 今日牛河(文章較長,請見諒)
 • 8037


  回應:

  今 日 本 來 想 入 上 水 影me, 雖 然 好 似 話 上 水 好 大 雨 , 但 係 都 博 一 博 入 去 。
  原 先 是 在 柏 景 灣 搭72(因 行 大 埔 道), 去 到 大 埔 再 搭73。 跟 住 就 搭70去 佐 碼
  再 轉110過 海 。
  10:30
  等 架72等 左 勁 奈(雖 然 我 都 知72係 好 奈 先 一 架), 個 司 傅 仲 係 道 煲 電 話 粥
  ,72x都 走 左 兩 架 。 結 果 我 都 係 等 唔 到 , 搭 左72x。 最 要 命 係 架72x開 個
  時72又 跟 住 出 。 不 過 個 司 傅 手 車 好 快 , 半 粒 鐘 就 入 左 大 埔(全 程 下 層 都 比
  我 包 晒)
  11:20
  去 到 大 埔 墟 巴 總 , 影 左 幾 張64k的asv42和asv43, 跟 住 過 左 去 影75k的me(唔 記
  得me16定me26), 望 番 出 面 勁 大 雨 ,me個 司 傅 仲 叫 我 入 大 尾 篤 影.......跟 住 行
  左 幾 個 圈 , 影 左64k的m仔 , 九 鐵 冇banner的222。 影222時 仲 比 個 差 人 望 望 下

  12:00
  行 左 兩 個 字 去 到 太 和 巴 總 , 又 比 我 見 到72個 司 傅 仲 係 度 煲 粥 , 不 過 比 我
  影s3v上72(算 特 見 掛), 可 惜 同 大 埔 墟 一 樣 天 氣 太 暗 , 巴 總 天 花 仲 突 然 跳 保
  險 絲 , 我 都 唔 知 晒 出 黎 係 點 。
  1:40
  個 天 仲 落 緊 雨 , 結 果 都 係 冇 入 上 水 。 本 來 想 搭70轉110過 海 , 但 時 間 太 趕
  , 於 是 火 車 轉 地 鐵(去 到 沙 田 站 已 經 冇 雨 , 早 知 入 上 水la)。 去 到 北 角 碼 頭
  , 架 海 豚 捷 聯 剛 開 出 , 影 唔 到 。 在 碼 頭 找 了 很 奈 先 找 到 個 果 間 模 型
  鋪(?), 雖 然 比80n之 類 少 野 賣 , 但 都 平 過 出 面 。
  個keeper(我 唔 知 係 咪 店 主)仲 話 如 果 我 想 買 冇 盒man2500可 以 平 比 我 , 都 幾 好
  人 。 之 前 以 為1042同1041係 攝85, 一 行 到 出 英 皇 道 就 見 到1042上102, 又 影 唔
  到 。

  3:00
  太 原 街 買 中 巴dms, 行 電 腦 城

  4:15
  去 到 灣 仔 碼 頭 , 先 見 波 浪6018開 出 , 好 在 之 後 有 架6008, 當 補 數 。

  5:00
  行 到 去 天 星 碼 頭(冇 錯 , 係 行), 居 然 好 彩 撞 到 開 頂dm6, 影 左 幾 張 。 之 後
  有 個 遊 客 仲 問 我 呢 架 巴 士 係 咪 上 到 山 頂 , 果 然 「 香 港 旅 遊 業 , 你 同 我 都
  有 責 」

  就 係 咁 成 日 就 冇 左 , 遲d仲 要 入 多 次 上 水

  Article B8:

 • Re: 影九巴299馬鞍山廣場廣告......
 • 8036


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > 邊 度 影 九 巴299馬 鞍 山 廣 場 廣 告 好?


  > > > 架 車 幾 點 開?


  > > > 邊 度 可 以 影 到 她 的 左 面?


  > >


  > > 下 午,新 港 城 分 站,


  > > 陽 光 靚 晒


  >


  > 人 地 想 影 架 車 左 面wor, 新 港 城 影 到 咩 ?


  >


  > 小 弟 記 得LF278兄 用 單 鏡 機 影 相0既 , 點 解 唔 試0下 晌D十 字 路 口 度 影


  > 佢 左 邊 呢 ?


  >


  > 唔 識 用 單 鏡 機 影 相0既HN7282

  不 如 考 慮 下 呢 度 ︰
  Article 8: (Request 1)

  仲 有 , 新 港 城 個 靚 位 已 經 做 左 馬 鐵 地 盤 , 冇 得 影

  Article 8: (Request 2)

  > > 食 飯 時 間 去 西 貢 啦, 會 泊o係 最 外 坑, 影 到 左 面o架.
  > >
  >
  > 幾 點 食 飯 ?
  >
  >


  十 點"靚"十 一 點.


  Article B9:

 • Re: 我咁大個仔做未搭過AP,請問眾板友有咩車款仲服役但未坐過?
 • 8035


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  13. push
  14. push
  15. push
  16. push
  > 我 咁 大 個 仔 做 未 搭 過AP,請 問 眾 板 友 有 咩 車 款 仲 服 役 但 未 坐 過?

  好 多
  amn, ap, asv, ats, as, an

  Article 9: (Request 1)

  AN, AS, Tubro M, AMN, 四 波 躉.

  Article 9: (Request 2)

  > M, ME, AMN
  >

  CX, SD AL AV

  Article 9: (Request 3)

  > 鐵 巴MCW,dart同 躉 , 新 加 坡 超 豪 , 新 加 坡Scania L94UB,O305雙 層
  > 九 巴-AA,ASV
  > 新 巴 , -坐 哂 !
  > 城 巴 - 701
  >
  >

  只 計 九 記 的 話 , 有AM(Mk217, Mk218); AMN
  其 他 巴 士 公 司 就 唔 太 清 楚

  Article 9: (Request 4)

  AS

  Article 9: (Request 5)

  ATS, 一 直 都 無 時 間 去 坐 :P

  Article 9: (Request 6)

  AMN!

  Article 9: (Request 7)

  AN,DA93-96,VA65-65,CTB NON-A/C LEYLAND OLYMPIAN,NLB DART
  SLF.

  Article 9: (Request 8)

  KMB:AA(EXPECT PLAXTON AA),
  DM,3AD,AP,ATS,ASV,ADS(2+2),
  AN(expect single door)

  NWFB:3601,VA65,VA66,DA93-96,3043-3062

  CTB:22XX(single door)

  NLB:DART

  Discovery:ALL(expect NL262)


  LV27,DA39

  Article 9: (Request 9)

  KMB-AS olny

  Article 9: (Request 10)

  KMB:ME,M,3M,S3M,3BL,S3V,S3BL...

  Article 9: (Request 11)

  LWB:301
  CTB: 13xx , 21xx

  85M ~ 車 王 之 王 ~ HR 1622

  Article 9: (Request 12)

  AN

  Article 9: (Request 13)

  新 、 城 、 嶼 : 大 把
  鐵 : 三 菱 , Dart
  九 : ASV only

  HC1664 , 大 考 中

  Article 9: (Request 14)

  新 巴 矮 躉 ,ALX十 點 六 米 躉 , 城 記Plaxton及 捷 聯B6
  城 記 亞 記 躉 , 後 期 版 都 普 躉

  Article 9: (Request 15)

  A lot of them
  KMB:ME,ASV,AS,AN,AF...

  Article 9: (Request 16)

  CTB Cityfly --- 太 貴 , 坐 唔 起
  KMB --- AM ( MK218 )

  超 級 大 富 豪JF 1181


  Article B10:

 • Re: [貼相] Trident @ E41 青馬大橋
 • 8034


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  >


  >


  > 唔 知 會 唔 會 有 人 以 為 有 架 City flyer 搞 E41 牌 呢?

  一 張 很 好 的 照 片


  可 能 有 人 會 以 為 是 城 巴 市 區 躉 或 半 客 車 躉 顯 示E41 呢!

  Article 10: (Request 1)

  > Excellent!
  >
  > 咁 請 問Gary兄 , 您 用 幾 多 快 門 同 光 圈 去
  > 影 呢 張 相 呀 ?Thx!

  快 門 1/500 sec 有 小 小 蒙
  光 圈 4.5

  Article 10: (Request 2)

  > 嘩 , 給101/100分 喔
  > 很 正 , 請 問 可 否 透 露 一 些 秘 訣?

  咁 俾 面 呀!
  秘 訣? 影 得 多,練 得 多, 自 然 有 進 步!
  如 果 有 單 鏡 機, 不 妨 試o下 影 動 態 巴 士,
  影 出 來 的 背 景 會 較 多 變 化, 不 會 來 來 去 去 總 站 景...
  亦 不 會 與 其 他 人 在 總 站 影 的 相 一 式 一 樣....

  ps,仲 有 就 係 唔 好 以 為 自 己 影 得 好 正, 要 多 看 其 他 人 的 相, 從 中 學 習.... 總 之
  謙 受 益 啦...

  Article 10: (Request 3)

  > 不 知 道 你 影 動 態 時 通 常 調 較 快 門 及 光 圈 是 多 少 呢?
  >

  在 夠 光 的 日 子, 用 光 圈 先 決 4.5 便 可.....
  當 然 快 門 最 好 在 1/ 750 sec 以 上 啦.

  Article 10: (Request 4)

  >


  >


  >


  > 三 張 一 模 一 樣, 可 能 有 些 人 會 有 數 百, 或 數 千 張 上 面 的 相 片 呢


  "Good"...all same angle,same direction,45 degrees,kneeled down ten metres away and zoom 1xxmm...

  VA48,2102

  Article 10: (Request 5)

  唔 明
  點 解GARY兄 你 會 咁 講0既?


  Article B11:

 • Re: [貼一劣作] 66,66M,66x (d相影得好差)
 • 8033


  回應:


  1. push
  > > 請 品 評:


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > > 歡 迎 任 何 意 見,有 錯 請 直 接 指 正.


  > > thank you.


  > > 多 謝 您 的 幫 忙.


  >


  > 66, 66M, 66X D公 仔 整 得 好 靚 呀^^

  絕 對 同 意 ! !


  我 不 嬲 好 欣 賞0111女 板 友 既 傑 作 ,


  真 係 咁 多 板 友 之 中 既 一 表 人 才 !

  0111, 我 支 持 妳 , 加 油 呀 !

  Article 11: (Request 1)

  > > > > 多 謝 呀!^^"
  > > > > 其 實 我 影 車 影 成 點,
  > > > > 根 本 唔 係 問 題,
  > > > > 因 為 在 我 影 每 條 路 線 中,
  > > > > 我 一 定 會 可 以 影 晒 所 有 型 號.
  > > > > 多 謝 支 持!多 謝^^"
  > > >
  > > > 慢 慢 黎 呀 , 吾 駛 咁 急 既 ,
  > > > 因 為 有D線 要 隔 好 耐 先 至 換 車 。
  > >
  > > 咁 您 就 錯 了,
  > > 咩 車 行 咩 線,
  > > 我 絕 對 唔 在 乎,
  > > 我 真 的 不 相 信 我 影 晒 全 九 巴 路 線,
  > > 會 有 任 何 一 款 車 走 得 出 喇.
  > > 至 於 果d已 經 絕 跡 的 就 一 世 都 影 唔 到 了,
  > > 但 我 會 去 買 相.
  > > 此 外,一d全 港 得 一 架 的 如AL1,AD1
  > > 則 看 天 了,
  > > 不 過 我 兩 者 都 影 左lu,
  > > 感 謝 神.^^"
  >
  > 咁 我 希 望 妳 可 以 影 到AS1,2啦 ,
  > 祝 妳 好 運 。

  AS2在2A中,u may click 入 去cc
  對 於 我 來 說,
  影 唔 影 到AS1都 無 所 謂,
  而AS2也 只 是 我 無 意 中 影 到,
  全 完 沒 有 捕 過 佢.
  所 以 一 定 要 感 謝 神^^"

  thank you.^^"0111


  Article B12:

 • Re: [貼相]S3BL行73X
 • 8032


  回應:

  >

  唔! 相 當 懷 念 熱 狗 城 隧 線 及 有 這 麼 大 的 廠 徽.

  Article B13:

 • Re: 雜相(佐碼篇):請評分(唔該)!!再加相
 • 8031


  回應:

  > > > > > > > >


  > > > > > > >


  > > > > > > > 個 尾 斬 左>_<


  > > > > > > >


  > > > > > > > >


  > > > > > > > > thx!!


  > > > > > > > > FZ7219


  > > > > > > >


  > > > > > > > 差D又 斬.


  > > > > > >


  > > > > > > 0111兄


  > > > > > > 禁 尼 張ok ma?


  > > > >


  > > > > 真 係 要 在 下 評?


  > > > > 我 好 老 實 講,真 係 唔 好,


  > > > > 因 為 您 大 可 以 企 過d影 架296D.


  > > > > 恕 我 太 直 接 了,對 唔 住.


  > > > >


  > > > > > >


  > > > > > >


  > > > > >


  > > > > > DC機?


  > > > >


  > > > >


  > > >


  > > > never mind yes i am use dc機


  > >


  > > 我 覺 得 尾 兩 張 好 少 少(besides 角 度)


  > > 你 用 邊 部 機 影?


  >


  > Fujfilm Fine Pix 1300


  >

  架69x可 以 企 埋d先 影 個 喎,


  不 過 努 力 啦!我 支 持 您^^"


  分,我 自 問 就 沒 有 資 格 了.

  Article B14:

 • Re: [再貼相] DM @ 18 何文田
 • 8030


  回應:


  1. push
  >


  >


  > 衰 在 黑 頭

  都 唔 係 好 黑 姐 ~


  您 呢 個 位 都 影 到 … … 勁 wor!

  我 想 影 哂 7541 埋 咁 多 個 18 站 o既 願 望 ,


  要 請 教 您 啦 ~

  Winnie DC7541

  Article 14: (Request 1)

  > > 埋 站 相 恐 怕 幫 你 唔 到,
  > > 因 為 我 一 向 喜 歡 捕 捉 行 駛 中 巴 士 的 姿 態,(夜 晚 除 外)
  > > 很 小 埋 站 相, 更 小 總 站 相.
  >
  > 哈 哈 ~
  > i mean 我 要 影 時 ,
  > 我 問 / 請 教 下 您 點 影 先 影 得 好 ar ma~~
  >
  > 當 然 我 想 自 己 影 啦 ~
  > 好 似 有 「 感 情 」d ga~~
  > 不 過 我 好 驚 我 影 唔 哂 ar......

  好 像 我 那 般 , 我 都 對 那 部 前3M字 軌DG3001無 一
  個 車 站 都 影 了 一 副 相 ? 點 解 可 以 咁 做 ? 就 係 叫
  埋 家 父 做 柴 可 夫 , 渣 架 車 一 路 去 捕 佢 。

  係DG3001右 前 排 第 二 行 所 發 生 的 事 , 我 到 現 在
  都 很 難 忘 多 年 前 在 坪 石 巴 總DG3001上 發 生 的 事
  , 所 以 我 才 對 這 部 車 有 那 麼 深 厚 的 感 情 。

  試 下 啊 , 要 影 十 八 號 , 一 日 都 應 該 影 得 晒 架 啦
  。 願 您 的 夢 想 可 成 真 。


  Article B15:

 • Re: [貼相]100號一張
 • 8029


  回應:

  > ~ 小 弟 搵 搵 下 相


  > 搵 到 D 已 取 消 o既 100 號 相


  > 不 過 影 得 都 幾 劣 下 :)


  >


  > 行 100 時


  >


  >


  > 未 出 牌 時


  >


  >


  > ~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~


  唔 係 好 劣0者,起 碼 好 過 某0的 人 個0的 專 影"wide-angle"0個0的 啦
  HR 1918

  Article B16:

 • Re: [貼相] DM @ 18 捐山洞
 • 8028


  回應:


  1. push
  > >


  >


  > 呢 張 相 個 背 景 , 都 就 成 為 歷 史 了 … …


  > 係 不 久 既 將 來 , 架 車 都 … …


  > 唉 …


  >


  > p.s. 張 相 都 好 耐 la bor


  > 8351 去 深 碼 ge~~ 又 係 一 歷 史 … …


  >


  > Winnie DC7541


  呢 楝 樓 已 搭 好 棚 準 備 拆,唔 會 再 捐 山 洞

  學 校 能 遠 望 到 呢 個 位 的


  2A掛 牌  王~AS2,AS8,S3BL63,S3BL225

  Article 16: (Request 1)

  > 哈 哈 , 唔 係 拆 緊 呢 咩 ?
  > 搭 左 個 掤 好 耐 la...
  > (今 年 1 月 到 依 家 lo...)
  > 咁 拆 完 , 梗 係 唔 會 再 有 得 捐 啦 ~ :P
  >
  > > 學 校 能 遠 望 到 呢 個 位 的
  > > 2A掛 牌  王~AS2,AS8,S3BL63,S3BL225
  >
  > 我 都 係 何 文 田 返 學 ,
  > 日 日 經 何 文 田 村 ga ma~~
  >
  > Winnie DC7541


  我 以 前 住 何 文 田...日 日 都 見 到 咁o既 情 景~~
  仲 有 以 前 雞 雞 鴨 鴨 呀...唉~~

  哩 個 情 景 快 冇 囉~~唉~~

  DG 4273 / DG 4112


  Article B17:

 • [貼相]AS9 @80X, S3N290 @47X
 • 8027


  回應:

  AS9 GW1558
  S3N290 FX9426
  3AD163

  Article B18:

 • Re: 數碼速遞:2501及2502@上水某處
 • 8026


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > 最 近check e-mail a/c,


  > > 發 現 由 我 同 事send俾 我 一 張 相,


  > > 係 幾 倨 月 前 上 水 某 處 做o野 時 同 時 順 手


  > > 影o左 呢 張 相,俾 大 家 睇 睇:


  > >


  > >


  > >


  > > 放 大 架 車 俾 你 睇:


  > >


  > >


  > >


  > > 而 架 車 位 置,我 同 事 話 唔 記 得,sorry!!


  >


  > @ 元 朗 某 處

  點 解 仲 唔 出 黎 行?

  Article 18: (Request 1)

  > 可 否 提 供 元 朗 大 概 位 置?
  >
  > 元 朗 東68X總 站(8/6/2001):http://route3.heha.net/
  > 頌 富 商 場AV469行276P/泰 航 廣 告(城 巴856)/益 比 壽(831),慧 比 壽(AD349)/
  > 青 島 啤 酒(3AV75)/亞 洲 聯 合 財 務(3AV27)

  已 經 不 在 那 處 了, 所 以 去 到 也 沒 有 用

  Article 18: (Request 2)

  係 加 洲 花 園 附 近,搭76k,276P,276A,902,95R都 會 見 到 的.
  由 元 朗 去,要 過 左 加 洲 花 園 先 見 到(左 邊).不 過 架 車 就 唔 知 仲 係 唔 係 到 啦!

  Article 18: (Request 3)

  > > > > 其 實 城 巴 不 應 該 買 中 巴 的VA62及VA64, 應 該 要 這 兩 部 巴 士 更 好 !
  > > > > 起 碼 是 低 地 台 標 準 。
  > > >
  > > > 但 係 唯 有 同 中 巴 交 換 先 有 配 額...
  > >
  > > 哈 哈,中 記 部HK104如 果 出 唔 到 牌,咁 不 如 買 其 中 一 架 再contract
  > > out租 佢 出 去(好 似 唔 駛 轉 色woh)...
  > >
  > > 咁 一 定 夠 十 架 巴 士 啦:P
  > >
  > > Leslie Chan

  係 就 好 啦 ! 吾 駛 搞 到 依 家 咁......

  > 想 問 下 背 景 系 邊 度 呢 ?
  > 深 圳 ?

  係 呀 , 係 深 圳 呀 。


  Article B19:

 • Re: [有提必貼] 送給各板友的60X,77K,85M,92,96R.+94
 • 8025


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > 60X


  > > >


  > > >


  > > >


  > > > 77k


  > > >


  > > >


  > > >


  > > > 85M


  > > >


  > > >


  > > > 92


  > > >


  > > >


  > > > 96R


  > > >


  > > >


  > > > 94


  > > >


  > > >


  > > > 歡 迎 任 何 評 論.


  > > > thank you.


  > >


  > > 愈 來 愈 靚 呀 !(雖 然 妳 吾 係 送 俾 我 既 。)


  >


  > 唔 緊 要,您 想 要 邊 條 呀?


  > 我 盡 量 幫 下 您^^"


  > 我 真 的 多 謝 您 這 位 忠 實 支 持 者.


  > 但 我 不 是 想"晒 命",


  > 而 是 想 被 大 家 指 指 點 點.


  > 千 萬 不 要 誤 會^^"

  冇 所 謂 啦 , 其 實 好 少 甚 至 冇 乜 板 友


  會 好 似 妳 咁 貼 晒D作 品 黎 。

  P.S.我 會 整web site, 將 我 所 收 集 得 來


  既 報 章 、 雜 誌 同 單 張(全 部 同 巴 士 有 關),


  連 同 妳 既 作 品 一 齊upload。 不 過 , 最 快 既


  都 要  下 個 月 中 或 尾 完 成 。

  Article 19: (Request 1)

  > 多 謝 哂!
  >
  > 8KMB15那 張 影 得 好 好,好 似 係"我"O黎 喎 。
  >
  > FW1321字
  thx!!!

  Article 19: (Request 2)

  果 架 真 係 您 來 的:FW1321嗎:P)
  0111


  Article B20:

 • Re: Wanted - SD/SF photos
 • 8024


  回應:


  1. push
  > Please post all SD photos here.
  > Did CMB ever use SD on 15B?
  > All SF photos are welcome here too.
  > Thanks

  http://members.nbci.com/_XMCM/la20/Nwfb/sf6-23.jpg

  Article 20: (Request 1)

  SF6

  Article B21:

 • Re: [貼夜相] 從天橋上看巴士+...
 • 8023


  回應:

  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > > 對 不 起, 不 設 停 站!


  > >


  > > KTBT


  >


  > What time was the picture of 3305L taken?


  >

  6 月9 日 大 約 下 午10 時

  Article B22:

 • 牛河小推介
 • 8022


  回應:

  小 賢 在 此 提 供 其 中 一 個 牛 河 套 餐,
  願 大 家 喜 歡!

  屯 門 出 發:
  63M到 元 朗 西 下 車
  轉76K/77K(有ME/M,舊BL,正!)
  到 彩 園 下 車 轉73A到 沙 田 第 一 城(有 勁S3N,ME)
  在 沙 田 第 一 城 坐81C/87D/281A至 佐 敦
  再 坐60X/260X回 程(有 老 虎 頭,E蛇,密 龍,男 人)
  全 程 連 食 飯,休 息 共 約4-5小 時
  小 賢 曾 試 過,一 流,正!
  願 大 家 喜 歡!

  虹 橋 靖 遠 將 軍-FM5987

  Article B23:

 • Re: 徵 相 :(新廣告國泰航空公司(香港< >德里)!!
 • 8021


  回應:


  1. push
  > > 唔 該!!


  >


  >


  >


  >


  >


  > My Bus Homepage


  > 3AV50


  >


  >  Article 23: (Request 1)

  > 竟 然 有 「 寰 宇 一 家 」 標 誌 ...
  > 唔 知 會 唔 會 係 國 泰 巴 士 廣 告 的 新 標 準 呢?
  >
  > ML50 (BA/AA)

  無 錯 , 係 新 標 準....

  新 既"手 指 指"都 有.

  SiuLam


  Article B24:

 • Re: 乘ASV@64K後感
 • 8020


  回應:

  > > 今 日 坐ASV(KA9153)行64K, 架 車 都 算OK, 行 錦 上 路 有65km/h, 不 過 上 斜
  就 認 真 麻 麻 地 , 得 …15km/h, 結 果 被 後 面 架Turbo M 追 到 。
  > > 唉 ! 都 不 知 點 解64K要 落ASV。
  > >
  > > AM40, 從 這 一 刻 起 , 愛 上MissFung
  > >
  > 64K批ASV要 報 輪 椅 客ga!
  > 可 能 九 記 統 計 多 唔 多 輪 椅 客 用

  15km/h好 好 架 啦 , 起 馬 快 過 以 前 的 雞 車 以
  及 舊BL架 啦 。

  記 得 一 次 , 我 行 路 上 斜 仲 快 過 架 雞 車 , 咁 你 話
  架 雞 車 行 幾 快 啦 。

  Article B25:

 • Re: 貼相:冠 忠Man 24.310
 • 8019


  回應:

  > > > >


  > > > > 此 相 攝 於 停 車 場 外


  > > > >


  > > > > 請 評 分,先 謝 ^_^


  > > > > Tomy


  > > >


  > > > 我 上 上 星 期 日 去 影 結 果 比 其 他 車 圍 住 晒 , 車 皮 都 睇 唔 到 。


  > > 個 車 場 在 那 兒 ga??


  > >


  > >


  > 在 沙 田 文 化 博 物 館 旁


  >


  >

  搭72A,80M,86,89,282,A41及E42


  獅 子 橋 後 個 站 落 就 係

  以 前 讀 沙 官 既 攝 車 王


  Article B26:

 • Re: 8-9月份
 • 8018


  回應:


  1. push
  > 第1輯--九 龍 市 區 線
  > 8-9月 份 出 版
  >
  > "二 十 世 紀 香 港 巴 士 路 線 發 展 史 第 一 輯---九 龍 區"
  > 正 由 多 位 老 前 輩 進 行 最 後 核 實 資 料
  > 若 順 利 的 話
  > 第 二 輯 於 十 一 月 發 售
  >
  > 將 搜 集 了 十 多 年 的 資 料 整 理
  > 全 輯 除 詳 述1921-2000年 每 條 路 線 的 發 展
  > 並 會 細 說 當 年 香 港 社 會 及 地 區 開 拓 情 況
  > 主 題 目 的 是 由 巴 士 路 線 引 申 各 年 代 香 港 社 會 情 形

  恕 我 直 言 , 我 覺 得bsi出 的 書 ,
  在 包 裝 , 美 術 上 , 還 是 做 得 不 如 陳 生 的 書 .
  縱 使 你 的 書 有 料 , 但 包 裝 做 得 不 好 ,
  讀 者 可 能 只 會 在 書 店 打 書 釘 ,
  希 望 你 們 這 次 能 做 得 更 好 ,
  像 巴 士 年 鑑 那 樣 , 讓 讀 者 認 為 這 本 書 是 要 買 回 去 收 藏 的 .
  108-ADS9

  Article 26: (Request 1)

  本 文 屬 於 「 巴 士 有 關 商 品 」 板 的 討 論 範
  圍 , 如 有 回 應 , 請 到 該 板 發 表 。

  任 何 繼 續 在 本 板 回 應 的 文 章 , 將 會 被 刪
  去 , 並 不 予 轉 載 。

  如 有 疑 問 , 請 參 閱 「 本 板 板 規 及 介 紹 」
  及 歡 迎 隨 時 向 板 主 查 詢 , 多 謝 合 作 。

  --
  車 匙!


  Article B27:

 • (貼相)雜相兩張
 • 8017


  回應:  Article B28:

 • [貼相 x 9]--吐露港公路(枝山段)
 • 8016


  回應:


  1. push

  ME15~~
  Scanner 差 D.so 有D相 灰 ,sorry & 第 一 次 係 到 影,請 給 意 見!!!

  Article 28: (Request 1)

  > 這 張 影 得 較 好 ,
  > 其 他 就"大 頭"一 點
  > 幾 好:)

  多 謝 意 見!因 為 唔 太 識 企 位,企 來 企 去 先 搵 到 正 位~


  Article B29:

 • [開舖] 紅隧過海路線系列 (109,111,112,113,115,116,117,118)
 • 8015


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > > 111


  > >


  > 此 版 的CHT39和CHT40圖 好 似 暗 了 少 少 , 下 次 可 以 影 得 好 一 點 。


  > >


  > 您 的111資 料 做 得 不 錯 。


  >


  > > 112


  > >


  > CHT53幅 相 令 我 對 此 線 的 資 料 打 了 少 少 折 扣 。


  > 而112的 班 次 應 是5-10分 鐘


  > ( 最 新 資 料 則 應 是2-10分 鐘 , 特 別 是 新 巴 時 間 )


  >


  > >


  > 這 頁 雖 然 抄 人 , 但 也 做 得 不 錯 。


  >


  > > 113


  > >


  > 做 得 好 靚 。


  > 由 於113資 料 小 弟 不 夠 其 他 板 友 多 , 所 以 我 不 便 幫 您check了 。


  > >


  > > 115


  > >


  > page 1沒 有 問 題 , 但page 2居 然 將 在 銅 鑼 灣 的 伊 利 沙 伯 大 廈


  > 和 灣 仔 北 倒 轉 了 位 置 。


  > >


  > > 116


  > >


  > 由 於 這 條 是 我 代 表 線 , 故 不 要 介 意 我 多 一 點 批 評 :


  > 一 ) 這 版 和115都 是 不 是 太 下 心 機 去 整 。


  > 二 ) 有 一 幅 照 片 是 抄 蘋 果 日 報 的 , 對 嘛 ?

  我 是 剪 報 的.


  哪 張 報 紙 就 忘 記 了.

  > 三 ) 相 片 數 目 過 少 , 亦 未 有 反 映 真 實 情 況 的 九 巴3AV和 超 豪 。


  > 四 ) 路 線 資 料 欠 缺 ,


  > 請 參 閱我 自 己 做 的116資 料, 這 是 早 三 天update過 的 版 本 。


  > 五 ) 我 樓 下 條 街 叫 基 利 路 , 不 是 基 利 道 。


  > 六 ) 英 皇 道 中 突 然 多 了 健 威 花 園 , 是 否 應 加 入 港 運 城 、 崇 光


  > 百 貨 等 重 要 建 築 ? (112都 做 到 , 點 解116唔 得 ? )


  > 恕 我 批 評 太 多 。

  點 會 啦!我 多 謝 您 就 真 啦!

  > >


  > > 117


  > >


  > 資 料 完 全 欠 缺 ,


  > 請 參 閱我 自 己 做 的117資 料


  > >


  > > 118


  > >


  > 做 得 不 錯 , 除 了 沒 有 超 豪 相 。


  > >


  > >


  > > 歡 迎 任 何 評 論.


  > >


  > > thank you.


  > >


  >


  > 雪 兔 檸 少 .5048

  thank you.


  ps:我 的 資 料 不 是 欠 缺,


  已 是 未 整 而 已:)

  Article 29: (Request 1)

  > > Route info?
  >
  > very sorry about that,
  > i do not finish yet.
  > 0111
  > thank you^^"
  >


  反 正 都 未 整 好
  咁 你 會 唔 會 考 慮 打 埋917呢?
  因 為 佢 曾 經 改 做917

  Article 29: (Request 2)

  正~~109圓 頂 寶....
  我 都 有 影 過...不 過 搵 唔 返 張 相....
  仲 有 張sf4 架..^^

  不 過 整 體 黎 講~~
  85分^^~~

  DG 4273 / DG 4112

  Article 29: (Request 3)

  > > 我 是 剪 報 的.
  > > 哪 張 報 紙 就 忘 記 了.
  > 我 自 己 都 有 這 張 剪 報 , 找 找 先 。
  >
  > > 點 會 啦!我 多 謝 您 就 真 啦!
  > 下 次 如 果 做 某 些 我 較 熟 的 路 線 ( 如606、671、682、694、
  > 905、968) 時 找 我 啦 !
  >
  > > thank you.
  > > ps:我 的 資 料 不 是 欠 缺,
  > > 已 是 未 整 而 已:)
  > 得 閒 去 我 網 頁 的 巴 線 指 南 坐 坐 , 希 望 您 可 以 做 得 更 好 !
  >
  > PS: 我 妹 好 佩 服 您 , 佢 唔 係 巴 士 迷 。
  >
  > 雪 兔 檸 少 .5048

  過 獎 了,
  難 得 您 肯 評 論,指 正,
  我 多 謝 都 講 唔 切.
  thank you.

  Article 29: (Request 4)

  good wa
  90
  FZ7219!!
  thx

  Article 29: (Request 5)

  > 嘩!!!
  > 請 問 是 否 全 部 相 片 都 是 由 妳 影 的???

  不 是,珍 寶 及LV 是 我 從 某 巴 士 店 買 的.

  > >
  > > 116
  > >
  > 張DL一 定 是 由 報 紙 中 剪 出 來 的
  講 得 對.

  > 至 於 資 料 方 面,有 部 分 是 錯 的 或 唔 完 整


  >
  > 希 望3BL行72A既
  > 72A(S3BL294)/73(ME40)
  >

  多 謝.


  Article B30:

 • Re: 請問邊影九巴53好?
 • 8014


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  > > > 請 問 邊 影 九 巴53好?
  > >
  > > 大 把 位 置,總 之 青 山 公 路 沿 途 都 已 經 有 很 多 位 置,
  > > 如 深 井 、 我 樓 下 置 樂;屏 夏 路;元 朗 東 巴 士 總 站 出 來
  > > 或 臨 番 總 站 時 影 。
  > >
  > > FW1321字
  >
  > 搭 單 一 問,53有 無 試 過 有 單 層 巴 行 呢?
  > P.S. 我 都 係 住 置 樂 嫁 喎~
  >
  > DennisDragon正

  當 然 有 啦,以 前 有 亞 比 安 行53。

  FW1321字

  Article 30: (Request 1)

  > 元 朗 西 可 以 嗎?

  Of course not.
  As 53 does not via Yuen Long West Terminus


  Article B31:

 • Re: 各 ICQ 用戶請注意
 • 8013


  回應:


  1. push
  2. push
  > 現 有 一 人 於 ICQ 上 冒 充 本 人 , 並 抄 襲 本 人 之 暱 稱 四 處 破 壞 、 爆 粗 及 轟
  炸 。
  > 此 人 之 ICQ 號 碼 為 :30897388
  >
  > 本 人 特 此 聲 明 , 本 人 並 沒 有 做 此 等 下 流 之 行 為 , 冒 充 者 極 有 可 能 借 用
  本 人 之 名 字 去 搗 亂 , 從 而 令 本 人 之 聲 名 受 損 。 煩 請 各 位 朋 友 提 高 警 覺 ,
  避 免 受 到 不 必 要 之 麻 煩 。 如 果 各 位 朋 友 受 到 此 人 之 騷 擾 , 煩 請 告 知 本 人
  , 多 謝 !
  >
  >
  > 新 輪 三 NEW FERRY III
  > Wicky
  > ICQ # 76130200
  > 下 班 往 澳 門 之 新 輪 :8:00 p.m.


  佢 真 係 好 煩
  佢 現 名:己 翻 新 的 新 巴LA22
  但 我 相 信 與 板 友LA22無 關

  Article 31: (Request 1)

  有 關 ICQ 的 問 題 請 到 第 六 板 張 貼.

  Article 31: (Request 2)

  > > 佢 係 炸 巴 士 迷icq呀~
  > > 唔 通 咁 都 要 落6板?
  > > 叫 人 防 佢 呀~
  >
  > 這 與 巴 士 迷 迷 巴 士 活 動 和 感 想 無 關,
  > 即 等 如 巴 士 迷 衣 著 一 樣, 不 應 在 本
  > 板 發 表.
  >
  > --
  > 車 匙!
  >

  天 呀~
  佢 係 巴 士 迷,仲 要 係 呢 度 板 友
  你 咁 都 唔 俾0向3板 貼?
  炸 人 者0岩0岩 複 制0左 閣 下0既 文
  請 小 心


  Article B32:

 • 今日牛河幾碟+特見
 • 8012


  回應:

  原 本 我 今 日 吾 想 出 街 , 不 過 都 要 出 去 牛 幾 碟 。:P

  1215hrs., 首 先 我  屋 企 樓 下 過 對 面 搭Trident(Rt.10),
  當 架Trident經 過 置 地 , 我 親 眼 睇 住 架#904(Rt.40M)兜 錯 路 , 本 來
  佢 平 日 去 灣 碼 方 向 , 過 左 德 輔 道 中 右 轉 入 雪 廠 街 , 不 過 ,
  今 日 係Sunday, 佢 落 左 花 園 道 之 後 , 左 轉 入 大 道 中 咁 先
   嘛 。 吾 通 佢 以 為 今 日 係Saturday??

  我 坐 到 去 天 后 近 巴 總 個 站 落 車 , 行 出 去 等 架Rt.8P既 車 ,
  冇 幾 耐 , 佢 黎 左 , 係#6027, 我 坐 佢 企  輪 椅 位 , 企 到 去
  小 西 灣 。 當 架#6027差 吾 多 經 過 柴 廠 果 陣 , 我 已 經 見 到 架
  新 豬 扒 已 經 噴 左 油 , 好 新 淨(架 新 豬 扒 泊 左  三 樓)。 去
  到 小 西 灣 落 車 , 咁  係 九 記Rt.118時 段 , 我 就 過 對 面 睇
  下 見 吾 見 到 架 歐 三 豬 扒(3ASV141), 不 過 , 等 左 差 吾 多 半
  粒 鐘 , 都 見 吾 到 佢 , 唯 有 過 對 面 睇 下 。

  過 左 對 面 , 見 到#6018泊 左 其 中 一 條 坑 。 本 來 ,#6018
  平 時 都 係 行8P線 , 不 過 , 我 行 去 佢 車 尾 睇 睇 , 竟 然 行
  乜 ? 答 案 係84M線 啦 ! ! 而 且 仲
  載 埋 客 , 於 是 我 就 坐 佢 , 去 到 柴 灣 地 鐵 站 , 一 落 車 ,
  我 影 佢 幾 張 , 跟 住 坐 地 龍 去 筲 箕 灣(我 要"唱"散 銀 嘛)。

  去 到 筲 箕 灣 ,"唱"埋 散 銀 , 跟 住 上 愛 東 , 一 去 , 見 到
  架#1041(Rt.102)  走 左 , 冇 得 坐 , 真 係 可 惜 ! 不 過
  見 到 架 我 既 代 表 車 -- #396返 黎 , 都 好 ! 但 係 我 冇 坐 佢 ,
  因 為 要 過 左 四 班 車 先 見 到 我 既 車 嘛 , 所 以 我 坐 左 兄 弟
  (#406)去 美 孚 。

  去 到 美 孚 , 我 未 落 車 , 架#1041  走 左 , 唯 有  美 孚
  巴 總 等 , 一 陣 又 見 到 我 既 車 返 黎 , 我 影 佢 , 跟 住 影 埋
  Rt.6掛 牌 既3AV224。 但 係 我 始 終""緊D野 , 就 係3AV1
  喇 。 我 等 左3AV227同 埋329, 先 至 見 到3AV1。 佢 行 前 ,
  個car佬 一 開 門 , 我 就 即 刻 上 ! 跟 住 我 坐 架3AV1去
  尖 碼 , 影 埋 佢 幾 張 相 , 搭 星 艇 去 中 環 再 坐Rt.5B既12m
  Leyland返 歸 。 今 日 呢 幾 碟 牛 河 就 咁finish!

  Article B33:

 • Re: [又係冇趣討論]有冇人會指定唔影某種巴士
 • 8011


  回應:


  1. push
  2. push
  > 唔 知 大 家 會 唔 會 會 指 定 唔 影 某 幾 種 巴 士 或 者 某 間 巴 士 公 司0既 巴 士
  > 0既 呢?我 自 己 就 唔 會,唔 知 大 家 又 會 唔 會 呢?歡 迎 討 論.
  >
  >
  > HR 1918
  我 自 己 指 定 唔 影 ME.

  Article 33: (Request 1)

  > 所 有BANNER廣 告 我 都 唔 會 影 。

  本 人 一 樣 , 但 好 難 避 免

  Article 33: (Request 2)

  專 利 巴 士 就 係 百 無 禁 忌 。
  但 我 見 到 旅 遊 巴 士 就 唔 會 影 囉 。

  FW1321字


  Article B34:

 • Re: 請問邊影九巴10 好?
 • 8010


  回應:


  1. push
  > 請 問 邊 影 九 巴10 好?

  東 頭 村,豐 盛 街 唔 錯 架.

  Article 34: (Request 1)

  > > ~ 呢 度 都 係 一 個 不 錯 o既 地 方 . . .


  > >


  > >


  > >


  > >


  > > 西 毒


  > > GK 8843


  > > 8 5 K 巴 士 網 頁


  >


  > 邊 度 黎ga?


  >

  係 黃 大 仙 巴 士 總 站 附 近~~

  DG 4273 / DG 4112


  Article B35:

 • Re: [開舖] 紅隧過路線系列前篇 ( up to 110 )
 • 8009


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > 紅 隧 過 路 線 系 列 前 篇:


  > 101


  >


  >


  > 102


  >


  >


  > 103


  >


  >


  >


  > 104


  >


  >


  > 106


  >


  >


  > 107


  >


  >


  > 108


  >


  >


  > 110


  >


  >


  >


  > 歡 迎 任 何 意 見.


  > thank you.

  全 部 都 幾 好


  又 有 國 泰 廣 告


  ...正!


  俾98分 你 啦

  Article 35: (Request 1)

  > 略 過 圖 片~


  >


  > 點 解 係 冇109 o既


  > ^^


  > 不 過 整 得 幾 好~~我 比90分 啦~


  > 109的 相


  > ADS121


  >


  > LM6


  >


  > DA13


  >


  > LV164


  >


  > DM22


  >


  >


  > DG 4273 / DG 4112


  >

  好 多 謝 您 的109啊,


  109,我 唔 係 無,而 係 未scan,


  一 陣 補 貼.

  Article 35: (Request 2)

  > 1)漏 提 「 堅 道 」 , 「 般 含 道 」
  > [來 回 皆 經 , 在 「 明 愛 中 心 」 同 「 薄 扶 林 道 」 中 間]
  > 2)往 蒲 飛 路 : 不 經 「 金 鐘 道 」 , 經 「 美 利 道 」
  > 3)往 蒲 飛 路 : 不 經 「 軒 尼 詩 道 」 , 經 「 內 告 士 打 道 」
  > 4)往 竹 園 : 不 經 「 香 港 公 園 」 , 經 「 山 頂 纜 車 站 」
  > 5)往 竹 園 : 假 日 經 「 畢 打 街 、 夏 愨 道 」 , 平 日 經 「 德 輔 道 中 , 遮 打 道

  > 6)應 該 係 「 紅 棉 路 」 唔 係 「 紅 棉 道 」
  > 7)往 竹 園 : 不 經 「 百 德 新 街 」 , 經 「 興 發 街 」
  >
  > > 107
  > >
  > 1)往 九 龍 灣 : 唔 入 「 田 灣 村 」
  > 2)往 九 龍 灣 : 「 香 港 仔 巴 士 總 站 」 後 經 「 香 港 仔 大 道 」 唔 係 「 海 傍 道

  > 3)往 華 貴 : 不 經 「 香 港 仔 巴 士 總 站 」
  > 4)[來 回]假 日 經 「 海 洋 公 園 」 , 平 日 不 經
  > 5)往 九 龍 灣 : 不 經 「 告 士 打 道 」

  多 謝 您 的 提 點 啊!
  好 彩 我 貼 上 來o查,
  如 果 唔 係 都 唔 知 自 己 漏 咁 多.
  thank you ^^"0111

  Article 35: (Request 3)

  > 唉!城 巴 只 係 在 接 手103初 期 派 短 蘭 喎,加 上 有 城 巴
  > NEWYORK26新 里 程 隻 字,真 係 難 能 可 貴 。
  >
  > FW1321字
  >

  我 細 個 果 陣,
  媽 咪 同 我 一 齊 去 影 架.
  多 謝 您 的 意 見.
  0111

  Article 35: (Request 4)

  > > 101
  > >
  > 相 : 影 得 不 錯
  > 版 面 : 做 得 幾 好
  > 資 料 : 對 不 起 , 在1月15日101已 是 最 密 時3分 鐘 一 班 了 。
  > 新 巴 是2分 鐘 一 班 的 。
  >
  > > 102
  > >
  > 相 : 又 係 抄 架 ?

  what mean by"又 係 抄 架"?
  我 自 己 影 個 喎.

  > 版 面 : 唔 錯 , 但 睇 落 好 窄 , 最 好 分 兩 版 做 。
  > 資 料 : 對 不 起 , 在3月4日 此 線 已 經 延 長 至 愛 秩 序 灣 。
  > 城 巴 在 去 年 已 經 是3-8分 鐘 一 班 的 。
  >
  > > 103
  > >
  > 做 得 好 好 , 特 別 是CHT12呢 幅 相 。
  >
  > > 104
  > >
  > 我 交 俾104站 長 睇 吧 。
  > >
  > > 106
  > >
  > 同102一 樣 , 太 窄 位 了 , 做 多 一 版 會 好 一 點 。
  > 另 我 妹 想 您 放 多 一 些 超 豪 會 好 過 放AD/3AV。
  > 不 過 我 想 要 祖 兒 巴 !
  > >
  > > 107
  > >
  > 似 乎 仲 衰 過102同106, 加 兩 版 做 會 好 看 好 多 。
  > >
  > > 108
  > >
  > 東 區 電 訊 ? 哪 裡 ?
  >
  > > 110
  > >
  > >
  > 好 正 , 但......點 解 冇 大 車 ?
  > >
  > > 歡 迎 任 何 意 見.
  > > thank you.
  >
  > 雪 兔 檸 少 .5048

  多 謝 您 的 意 見.

  Article 35: (Request 5)

  > what mean by"又 係 抄 架"?
  > 我 自 己 影 個 喎.
  冇 , 因 為 覺 得 有 幅 相 在 年 鑑 睇 過 。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 35: (Request 6)

  > 點 解101冇3ASV78(亞 歷 山 大3000)架?她 話 晒 都 係101大 佬 喎!

  因 為 影 唔 到O羅,


  我 一 向 都 唔 捕 車.


  有 咩 就 影 咩 架 喇.


  多 謝 您 的 意 見.^^"


  Article B36:

 • Re: 請問邊度有九巴DM 影??
 • 8008


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 請 問 邊 度 有 九 巴DM 影??

  18,8

  AD93

  Article 36: (Request 1)

  觀 塘 碼 頭.
  東 京 街.
  愛 民.

  thank you.^^"0111

  Article 36: (Request 2)

  以 下 是DM經 常 出 沒 路 線:

  2D,5D,15A,18,28A

  S3N353

  Article 36: (Request 3)

  28A , 你 現 在 連 兩 擔 車 也 難 在 此 線 發 現 。

  N357


  Article B37:

 • [貼相] 新巴路線 319
 • 8007


  回應:
  3324L
  3316L

  尚 德 九 尾 熊


  kmbear.hk.st

  Article B38:

 • Re: [調整]今日邊位板友有去映31全熱最後一日?
 • 8006


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > [調 整]今 日 邊 位 板 友 有 去 映31全 熱 最 後 一 日?
  >
  >

  調 整?
  不 是 調 查 嗎?

  thank you.^^"0111

  Article 38: (Request 1)

  我 早 上7點 影31
  AD93

  Article 38: (Request 2)

  我 有 , 我 是 下 午 四 點 去 安 蔭 村 影31, 不 過 唯 一 可 惜 的 是
  影 不 到 「 食 物 衛 生 , 吃 得 放 心 」 廣 告 , 嗚~~~

  Article 38: (Request 3)

  我o係3:45pm左 右 乘 坐M30 --DD148-- 去 荃 灣 碼 頭 影o左4-5幅 相,
  之 後 坐M25 --DC9288-- 走 人.

  古 競 豪 ‧ 見 到 陳 敏 婷 再 現ETV好 開 心


  Article B39:

 • Re: [貼相]RoadShow果然多姿多采....
 • 8005


  回應:


  1. push
  2. push
  >


  >


  > 嘩..果 然 多"支"多"彩"...


  > 最 好 笑 係 播 播 下 黑 白 色 做 主 調0 既 玉 蝴 蝶KTV之 後 就 變 成 咁 多 色


  >


  >


  > 大 家 又 試 過 咁 未 呢?歡 迎 討 論


  >


  >


  > HR 1918

  試 過


  有 次 坐75X,架 車 個LCD MON竟 然...


  好 似 睇 緊 藝 術 畫 咁


  一pet唔 知 乜

  Article 39: (Request 1)

  > > 這 情 況 經 常 出 現 在 城 巴 的 十 二 米 巨 龍 上 !
  >
  > 我 試 過 兩 鑊 都 係 城 巴 十 二 米 巨 龍,唔 通 安 裝 上 有 問 題?
  >
  >
  > HR 1918
  >

  我 試 過 一 次 撘N90(9XX)又 係 咁,
  另 一 次(5XX)就"姪o下 姪o下",
  竟 然 可 以 上 面 見 到 某 位 阿 叔,
  中 間 見 到 某 廣 告,
  下 面 見 到 梁 詠 琪

  Article 39: (Request 2)

  係 咪 好 似 電 視 半 夜 咁 夠 鐘 收 台 ?(跟 住 喇 叭 長B~)

  話 唔 定 遲D出 缸 魚 缸 景 俾 你 睇 添 !:P

  --
  輝 仔


  Article B40:

 • Re: [貼相] DM33 @ 18 東京街
 • 8004


  回應:


  1. push
  >

  哈 哈... 您 真 係 咁 多 7541 ga~~~


  好 羨 慕 您 ga wor 我 會~~~ :p


  (曬 番 d 俾 我 ma~ :p)

  我 得 d banner 7541 ja wor... x_x

  > 中/新 巴 冇33架 dm 掛...

  嗯 … 我 「 對 號 入 座 」 就 見 到 我 既 至 愛 7541 啦 ~

  Winnie DC7541

  Article 40: (Request 1)

  > 除DC7541外, 你 有 冇 其 他18DM,e.g. DM22,DM32.

  有, 遲d post.


  Article B41:

 • Re: 3ASV92 @ 59M 品評
 • 8003


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 小 弟 今 日 下 午 入 屯 門 探 路,
  > 看 看 如 何 前 往
  > 考 Oral 的 學 校.
  > 之 後,我 坐 LRT 落 屯 碼 去 碰 一 碰 運 氣,
  > 希 望 見 到 3ASV92 .
  >
  > 很 好 彩,
  > 我 一 到 屯 碼,
  > 架 3ASV92 已 經 泊 好 在 59M 的 坑 尾.
  > 我 等 了 15 分 鐘 左 右,
  > 3ASV92 便 開 出 了 (時 間 是 3:58 pm).
  >
  > 在 屯 公 上,
  > 車 子 顯 得 頗 乏 力 ,
  > 車 速 只 有 68 km/h 左 右.
  > 而 它 只 能 夠 扒 一 輛 58M 線 AP 的 頭 (架 AP 係 頂 閘 的!).
  >
  > 4:31 pm ,
  > 車 子 返 到 荃 地.
  > 換 句 話 說,這 程 車 用 了 33 分 鐘.
  > 對 於 59M 來 說,
  > 這 是 一 個 幾 差 的 時 間.
  >
  > 品 評 完.
  > 我 給 它 60 分 啦!
  >
  > 剛 買 了 Joey 新 碟 的 235Fans

  噢! 你 有 爬 過 其 他 車 都 算 好 啦! 我 星 期 五 搭 一 上 屯 公 就 俾 部 康 偈
  都 巴 過 左, 過 埋 大 欖 就 已 經 無 晒 影. 另 外 本 來 前 面 都 仲 有 部 吉
  偈 都 巴, 但 上 斜 一 樣 係 俾 佢 越 甩 越 遠.

  架 車 得 廿 幾 人, 上 斜 依 然 乏 力, 唔 知 頂 閘 會 點.

  S3M224

  Article 41: (Request 1)

  > 唉 , 真 希 望 兄 弟92可 以 返 回68X內
  > 其 實92行68X時 表 現 算 好 , 為 什 麼 會 「 無 力 」 的?
  >
  > 元 朗 東68X總 站(8/6/2001):http://route3.heha.net/
  > 頌 富 商 場AV469行276P/泰 航 廣 告(城 巴856)/益 比 壽(831),慧 比 壽(AD349)/
  > 青 島 啤 酒(3AV75)/亞 洲 聯 合 財 務(3AV27)

  我 搭 過 一 次68XO既3ASV,表 現 非 常 好,去 到80,比 呢
  部 好 得 多 。

  FW1321字

  Article 41: (Request 2)

  > 我 的 意 見 :
  >
  > 上 斜 用 3 波 (四 成 滿) ,
  > 尚 算 夠 力 ...
  >
  > 暗 斜 路 段 用 5 波 ,
  > 乏 力
  >
  > 落 斜 時,
  > 車 長 沒 有 踩 油
  >
  > 平 路 表 現,
  > 中 規 中 矩
  >
  >

  我 o個 日 上 斜 咁 少 人 都 係 用 二 波 咋! >_<

  至 於 平 路, 感 覺 上 架 車 好 似 踩 極 都 唔 係 好 去, 望 住 前 面 o的 都 巴
  甩 開 我.

  S3M224

  Article 41: (Request 3)

  > 請 問 個 司 機 叫 乜 名?
  >

  無 留 意, 夜 更 第 一 轉 車, 個 司 機 好 努 力 架 啦, 車 速 慢 唔 關 佢 事.

  S3M224


  Article B42:

 • [答應了大家必守諾言的貼相] 72,72A,81K,81M,81P,82K
 • 8002


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  鳴 謝da90兄 幫 忙.

  72:
  72A:
  81k:
  81m:
  81p:
  82k:  歡 迎 任 何 意 見.^^"

  Article 42: (Request 1)

  我 叫1626,DA90係 我 以 前 個 名
  因 為 用 慣0左 , 而 且 幾 鍾 意DA90, 所 以 新BDB開 之 後 都 冇 改 到

  Article 42: (Request 2)

  > > 等 我 幫 妳 整 路 線 資 料 圖 喇:
  > > 72 太 和 - 旺 角(柏 景 灣) Tai Wo - Mong Kok (Park Avenue)
  > > 頭 班 車:
  > > 太 和 開0550
  > > 旺 角 開0600
  > >
  > > 尾 班 車:
  > > 太 和 開2325, 假 日2320
  > > 旺 角 開0000, 假 日2355
  > >
  > > 班 次:
  > > 平 日15-30分 鐘, 假 日18-30分 鐘
  > >
  > > 全 程 收 費:普 通 巴 士$6.00
  > > 分 段: 北 九 龍 裁 判 署 至 旺 角(柏 景 灣) $4.20
  > > 樟 樹 灘 至 太 和 $3.50
  > >
  > > 途 經 路 線:
  > > 太 和 開 經: 大 埔 文 娛 中 心, 寶 鄉 街, 廣 福, 樟 樹 灘,
  > > 中 文 大 學, 九 肚 山, 禾 輋, 瀝 源, 沙 田 巿 中 心, 美 林,
  > > 大 埔 公 路 沙 田 段, 城 門 水 塘, 北 九 龍 裁 判 署(嘉 頓),
  > > 欽 州 街, 荔 枝 角 道, 上 海 街, 亞 皆 老 街, 櫻 桃 街, 大 角
  > > 咀 道, 柏 景 灣
  > >
  > > 旺 角 開 經: 奧 運 站, 新 填 地 街, 荔 枝 角 道, 大 埔 道,
  > > 大 埔 公 路 沙 田 段, 城 門 水 塘, 美 林, 沙 田 巿 中 心, 瀝 源,
  > > 禾 輋, 九 肚 山, 中 文 大 學, 樟 樹 灘, 廣 福, 寶 鄉 街, 八
  > > 號 花 園, 太 和
  > >
  > >
  >
  > 我 其 實 不 是 沒 有 料,而 是 未 整.
  > thank you.^^"

  These are very good ar.....thx!

  ~~~~~AV452 IS THE BEST BUS IN 75X~~~~~

  Article 42: (Request 3)

  > > 一 次 比 一 次 好 , 繼 續 努 力 啊 ! ^.^
  > >
  > > HC1664
  > 81p 係 邊 度 去 邊 度 架?
  >

  早 晨 特 別 線 , 由 沙 田 圍 至 尖 沙 咀 。


  Article B43:

 • Re: [超劣作] 新巴722特輯 + 多一張巴士畫
 • 8001


  回應:

  > > > 722:


  > > >


  > > >


  > > >


  > > >


  > >


  > > 我 要A11(講 笑)!!


  > > 俾90分 你 啦


  > > (其 實 你 可 以 試 下 用 另 一 種 形 式 去 畫


  > > 因 為 唔 同 巴 士 公 司 嘛)


  > > > 加 多 一 張 畫 的.


  > > >


  > > >


  > > >


  > > > 歡 迎 任 何 意 見.^^"


  > > > 請 評 一 評.


  > >


  > >


  > > 呢 張...


  > > 俾 你85分 啦


  > >


  >


  > 回 贈


  >


  > 請 指 教 !


  >


  > 1409 與 猛 獅 巴

  反 回 贈:p


  都 係 短 龍

  Article B44:

 • Re: 貼相:估地方(中級難度)
 • 8000


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  > 又 係VA38...


  >


  >


  > 你 又 估 唔 估 到 邊 度 影0既 呢?


  >


  > 歡 迎 討 論


  >


  >


  > HR 1918

  長 沙 灣 道?

  Article 44: (Request 1)

  > 彌 敦 道 同 旺 角 道 交 界...
  >
  > 就 黎 考 完 試 囉!
  > 3AV50


  因 為 圖 中 右 邊 個 地 盤 , 所 以 好 肯 定 係
  彌 敦 道 南 行 左 轉 旺 角 道 。

  Article 44: (Request 2)

  的 確 係 彌 敦 道 南 行 左 轉 旺 角 道

  好 多 人 估 到,下 次 出0的 再 難0的0既 先


  HR 1918

  Article 44: (Request 3)

  旺 角 旺 角 道 ?

  Article 44: (Request 4)

  彌 敦 道 / 旺 角 道 交 界 , 即 我 早 排 所 講 五 秒 綠 燈 的 所 在 地 。


  新 輪 三 NEW FERRY III
  Wicky


  Article B45:

 • Re: 請問有板友可以幫我手嗎?
 • 7999


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  > > 早 前,在 下 向 大 家 問 一 問 想 看 看 哪 條 路 線,


  > > 有 板 友 說:72,81p,81m,81k,82k....


  > > 我 已scan好 了,


  > > 不 過 仍 未 學 識 如 何post相,


  > > 之 前 我 試 過 自 己 貼302,


  > > 可 惜 失 敗.


  > >


  > > 所 以 今 次 想 請 自 願 的 板 友,


  > > 幫 我upload上 網,


  > > 之 後email返 個address俾 在 我,


  > > 讓 在 下 自 己 貼 相 上bdb.


  > >


  > > 如 有 自 願 的 板 友,請 在 訊 息 中 通 知 在 下,


  > > 如 有 麻 煩,打 攪,


  > > 令 大 家 不 便,請 見 諒.


  > > my email is z0111z@sinaman.com


  > >


  > > thank you.


  > >


  > 不 如 你 去呢 度伸 請 自 己 的account啦


  >


  >

  我 試 過 了,可 惜 唔 係 好 識 用.
  Article 45: (Request 1)
  你 將img src個src打 左sin


  咁 咪 得 囉.

  Article 45: (Request 2)

  0111 聲 明:
  我 知 道 這 不 是 我 的 個 人 網 頁,
  不 過 我 貼 相 上 來 是 想 讓 大 家 一 齊 分 享,
  我 的 資 料 很 缺 乏,所 以 貼 上 來 讓 大 家 指 點.
  話 晒 這 裡 都 是 交 流 地 方o麻.

  我 多 謝 大 家 的 意 見.

  0111上

  Article 45: (Request 3)

  38/42C?

  Article 45: (Request 4)

  > 70x , 77K
  >
  > 超 級 大 富 豪JF 1181
  >

  671,85M,286M,211,92,........

  Article 45: (Request 5)

  > 60X(最 好 有S3BL465、S3N308_前60X掛 牌) 、61X
  > (最 好 有DM1啦)。
  >
  > FW1321字
  >

  60x我 有 大 把 相,
  好 似 有 您tim.

  0111

  Article 45: (Request 6)

  > 小 賢 想 問.....
  > 我 可 以 要58M,66M嗎?

  可 以!
  但 未 完 全 整 好.
  0111

  Article 45: (Request 7)

  > > > > > CMB 45,77


  > > > > > CTB 40P,40,40M,72,73,170...


  > > > > > NWFB 4,46X,42,91A,94A....


  > > > > > all Wah Fu , Wah Kwai,Aberdeen


  > > > > > 得 唔 得???


  > > > > >


  > > > > >


  > > > > > LV27,DA39


  > > > > >


  > > > > >


  > > > >


  > > > > 94a,170就 得,


  > > > > 其 餘 的 就 恕 在 下 幫 您 唔 到 了,


  > > > > 話 晒 我 都 係 主 攻 九 巴.


  > > > > sorry.


  > > > >


  > > >


  > > > oic....


  > > > 唔 緊 要,我 都 係 講o下 姐~~:p


  > > > p.s.我 都 係 主 攻 南 區 渣


  > > >


  > > > 送 多 兩 張 今 日 影o既 超 劣 作


  > > > (因 為 馬 路 好 危 險,部 相 機 無 得zoom,


  > > > 所 以 部 車 超 細 架)


  > > >


  > > >


  > > >


  > > >


  > > > LV27,DA39


  > >


  > > 咁 點 解 唔 去 中 環 影4號,去 北 角 影42?


  >


  > 北 角42個 站,站 蓋 阻 住,好 難 影 到 全 架 車,


  > 車 頭,車 尾 就 得


  > p.s.靚 車,勁 車,剛 重 油 外 牆,


  > 彩 色 的 華 昌 樓,華 生 樓 唔 好 咩??


  >


  >


  > LV27,DA39

  這 點 在 下 不 清 楚 了,


  我 多 數 只 會 在 北 角 影42.

  Article 45: (Request 8)

  > > 73,73A,273A
  > >
  > > 努 力 啊 ! ^.^
  > >
  > > HC1664 , 大 考 中
  >
  > 94/99 9記
  >

  上 述 五 線 均 有^^"

  Article B46:

 • Re: [貼相] 中巴色 sd @ 西灣河
 • 7998


  回應:


  1. push
  2. push
  >

  車 頭 最 過 果 個8字 好 似"特"左 出 來 似 的:p


  好 靚 啊.

  Article 46: (Request 1)

  睇o左 呢 張 靚 相 ( 我 評 為AA+) , 一 時 感 觸 。

  話 說 , 大 約o係 九 五 年 第 三 季o既 某 個 星 期 六
  , 接 近 中 午 時 分 , 因 為 太 耐 冇 搭 過 8 3 ( 以
  前 成 日 搭 8 3 由 太 古 城 去 西 灣 河 碼 頭 過 海 ,
  o個 陣 腦 筍 都 未 生 埋 ) , 心 血 來 潮 想 搭o下 。

  嘩 ! 我o係 柴 灣 道 長 命 斜 等o左 好 耐 , 差o的
  結 蜘 蛛 網 , 半 個 鐘 都 唔 見 車 , 真 係 嬲 得 滯
  想 搭 其 他 車o架o勒 。 我 同 自 己 講 , 如 果 唻
  緊 呢 架 車 唔 係 8 3o既 , 就 上 佢 。o個 時 全
  身 淋 濕 晒 。

  結 果 , 咪 就 係 8 3 囉 , 仲 係 架SD5唻o添 。
  自 己 又 未 搭 過SD, 今 次 老 天 爺 都 總 算 係 咁
  囉 。

  不 過 我 上 到 上 層 … … 嘩 !o的 窗 咁 高o既 ,
  叫 人 點 睇 景 呀 ? 仲 話 係 行 1 5 號o既o添
  細 路 仔 都 要 企 住 唻 睇 風 景 , 我 都 剩 係 「
  裝 」 到 半 條 街 咋 。

  不 過 架 車 都 幾 快 喎 , 又 穩 定 , 差o的 唔 捨
  得 落 車o添 。 架 車 經 過 呢 個 位 置 時 , 直 頭
  採 住 油 咁 過 , 好 盞o架 。

  不 過 呢 次 , 都 係 最 後 一 次 搭SD囉 。

  Article 46: (Request 2)

  > Thx, so nice, but why SD appear in Sai Wan Ho?
  >
  > run which route? 14 or 110?

  A 會 遊 河


  Article B47:

 • [貼相]利蘭奧林比安十一米---水塘篇[已修改]
 • 7997


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  以 下 是 小 弟 小 小 劣 作,希 望 各 位 喜 歡 啦!

  1)S3BL4行12  2)S3BL10行1  3)S3BL15行87A(影 得 很 差)  4)S3BL52行12  5)S3BL103行6C  *歡 迎 任 何 意 見*

  下 次 貼 在 利 蘭 奧 林 比 安---老 虎 篇

  FW1321上

  Article 47: (Request 1)

  > S3BL54係DL1557, 檔 名 係 冇 錯 ,S3BL54係81M蛇 車 掛 牌
  > > 5)S3BL103行6C
  > >
  > >
  > >
  > > *歡 迎 任 何 意 見*
  > >
  > > FW1321上
  >
  > 你D相 唔 錯 , 我 又 貼 張 先
  >
  > S3BL51(DL1200)
  >
  >
  > 沙 田 巴 士 網STBW
  >
  >
  >
  >
  首 先 多 謝 閣 下 讚 賞 。

  其 實 我 以 為 自 己 眼 力 唔 好,攪 錯 張 相 編 號(S3BL52_DL1412)。
  我 便 查 兩 本 巴 士 書,於 是 個 答 案 是S3BL54,所 以 我 認 為 它
  應 是S3BL54。

  多 謝 您 的 指 正 。

  FW1321字

  Article 47: (Request 2)

  > > 2,S3BL103不 是12A字 軌 嗎?
  > > 還 是L廠 後 備?
  >
  > L 後 備 也.
  >
  > S3BL416

  大 家 留 意o下 張 相 廠 徽,那 時 仍 是S廠 。

  FW1321字

  Article 47: (Request 3)

  > 問 題:
  > 1, 點 解 第 一 架12號 同 第 二 架12號 車 頭 個12號 牌
  > 前 者 埋d,後 者 開d?
  > 2,S3BL103不 是12A字 軌 嗎?
  > 還 是L廠 後 備?

  我 影 的 時 候 正 是 它 剛 剛 甩48X字 軌,做L廠 後 備 。
  宜 家 好 似 係12A字 軌 。

  > 3,張1號 幾 時 影?有 斜 陽:P

  今 年5月6日 下 午6時 左 右 。

  > 4,架87A唔 錯,都 唔 算 係 好 差.

  多 謝 讚 賞,但 張 相 是 黑O左D。


  Article B48:

 • Re: [貼相]FV342@47X+EH2765@81
 • 7996


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > > 希 望 大 家 鍾 意 喇^_^


  > > > >


  > > > >


  > > > >


  > > > > FV342


  > > > >


  > > > >


  > > > >


  > > > > EH2765


  > > > >


  > > > > 沙 田 巴 士 網STBW


  > > >


  > > > ~ 等 小 弟 貼 返 兩 張 劣 作


  > > >


  > > >


  > > >


  > > >


  > > >


  > > > 西 毒


  > > > GK 8843


  > > > 8 5 K 巴 士 網 頁


  > >


  > > 請 問 下 面 果 張81號 幾 時 影?


  > > 好 正 啊!~


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  >


  > 如 果 係 我 個 張 , 係 我 禮 拜 五 考oral時 影


  >


  > 沙 田 巴 士 網STBW


  >


  >


  >


  >

  O,i mean the S3BL174.


  sorry.

  Article 48: (Request 1)

  > 我 又 整 返 張 先:


  >


  > Dick


  >

  好 正 喎,


  幾 時 影 的?

  Article 48: (Request 2)

  小 熊 人 都 有:
  尚 德 九 尾 熊


  kmbear.hk.st


  Article B49:

 • 你們會和相熟的司機談什麼?
 • 7995


  回應:


  1. push
  你 們 會 和 相 熟 的 司 機 談 什 麼?
  是 否 什 麼 都 傾?

  飛 龍3001:D

  Article 49: (Request 1)

  > > 是 呀 ,
  > > 有 時 問 後 下 , 有 時 他 會 同 我 講 他 同 事 的 事~
  > > 基 本 上 無 定 的 。
  > 佢 地 經 常 叫 我 讀 書
  >
  皆 因 做 車 長 其 實 唔 好 受 , 讀 好 0的 書 , 搵 份 好 工 , 唔 駛 咁 辛 苦 !

  TURBOJET--宇 航 2004, 祥 星


  Article B50:

 • Re: [徵Wallpaper]中巴SD
 • 7994


  回應:

  > > > > > 如 題,本 人 誠 徵 中 巴SD Wallpaper.


  > > > >


  > > > > 唔 知 呢 個 合 唔 合 你 心 意 呢 ??


  > > >


  > > > Thanks alot!!^_^ so nice!


  > >


  > > 近 排 睇 返 以 前 影 落 既 舊 相 , 都 想 同 大 家 分 享 一 下 .


  > > 遲 D 我 再 Scan 多 D 上 黎 丫 !


  >


  > 有 冇 中 巴 色SD相 呢?


  >


  > Thx.


  >


  > 取 消 車-M16

  What about CMB\'s AV1?

  Article B51:

 • Wallpaper : DM2 @ 94
 • 7993


  回應:


  1. push
  2. push  size : 800 x 600 dpi


  33 Kb

  Article 51: (Request 1)

  > 個 車 頂 好 似 白 白 地?

  DM2臨 死 前 車 頂 有 兩 處 甩 油
  露 出 「 本 來 面 目 」

  Article 51: (Request 2)

  > > Have you got the oringinal colour?


  >


  >


  >


  > >And 1024x1024 version?


  >


  > Sorry. No.


  >


  > Hong Kong Bus Arcade


  THX!


  Article B52:

 • 貼相:劣作數張
 • 7992


  回應:

  冠 忠Man 24.310(攝 於 停 車 場 外)
  九 巴U3 3ASV141  祖 兒 巴ATR16
  小 弟 的 代 表 車-3AV223
  請 各 位 高 手 評 分 ^_^


  各 位,猜 猜 本 人 用 什 麼 相 機?

  Article B53:

 • 「調查」有多少板友會購買「九廣鐵路海洋公園逍遙遊」套票前往海洋公園?
 • 7991


  回應:

  如 題 。
  除 了 可 以 購 買 「 九 廣 鐵 路 海 洋 公 園 逍 遙 遊 」 套 票 前 往 海 洋 公 園 外 , 還 有 甚 麼
  方 法 可 以 由 紅 磡 車 站 前 往 海 洋 公 園 ?(因 為 「 九 廣 鐵 路 海 洋 公 園 逍 遙 遊 」 上 車
  地 點 都 是 紅 磡 車 站 。)

  歡 迎 討 論 , 請 勿 罵 戰 !

  新 巴
  1110/HY4363

  Article B54:

 • Re: [貼相]VA64&1042
 • 7990


  回應:

  >


  >


  >


  >


  >


  > 希 望 大 家 喜 歡 。

  兩 張 都 一 樣 咁 靚.


  多 謝 閣 下 的 貼 相.


  仲 未 影1041,1042的0111上.

  Article B55:

 • 請問有無人知道118部3ASV141今日有無出?
 • 7989


  回應:

  請問有無人知道118部3ASV141今日有無出?

  Article B56:

 • Re: 尋一名昨日搭 ME8(DF 8120) 行 76K 的巴迷
 • 7988


  回應:


  1. push
  > > > > 小 弟 尋 日 同 GF2069 兄 搭 70K 掛 牌 --ME8(DF 8120) 行 76K, 四 點 幾 由 元
  朗 ( 西 ) 開 出 , 有 位 巴 迷 同 我 0地 傾 談 , 請 問 係 咪 本 板 板 友 ?
  > > > >
  > > > > TURBOJET--宇 航 2004, 祥 星
  > > >
  > > > 咦 ? 我 尋 日 四 點 三 又 係 響 元 西 坐 車 喎 ,
  > > > 不 過 係 孖 七 K , 唔 知 果 陣 你 是 否 在 場 呢
  > > > ?
  > > 你 係 咪 搭 M78(DH 1770)?如 果 係 0既 話 , 我 當 時 在 場 !
  > >
  > > TURBOJET--宇 航 2004, 祥 星
  >
  > 我 係 搭BL喎...
  我 同 GF2069 兄 見 到 架 BL 開 走 , 佢 好 失 望 !

  TURBOJET--宇 航 2004, 祥 星

  Article 56: (Request 1)

  當 時 係 站 果 位 同 我 地 傾 談ga人 兄 係 等 車 時 有 另 一 個 人 同 佢 一 齊,但 冇 上 車


  Article B57:

 • 致所有巴迷ICQ網友
 • 7987


  回應:

  昨 天 本 人 的 電 腦 進 行 「 大 清 洗 」 , 為 了 要 和 巴 迷 保 持 聯 絡 , 請
  在ICQ上Send一 個Msg給 我 , 好 讓 我 能Add您 , 多 謝!

  Article B58:

 • Re: [齊貼相] S3BL174行47X
 • 7986


  回應:

  >


  > 此 景 不 再...
  Article B59:

 • Re: 何謂成熟的巴迷?
 • 7985


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 早 前 看 過 一 些 貼 文 , 謂 到 現 時 為 止 只 能 喜 愛
  > 扶 手 柱 就 是 不 年 長 或 不 成 熟 的 巴 迷 , 而 愛 研
  > 究 機 械 的 便 是 了 。
  >
  > 我 想 , 這 個 不 是 嗎 。 到 目 前 為 止 , 我 都 是 沒
  > 有 興 趣 研 究 巴 士 上 的 機 械 的 。 因 為 太 過 悶 囉
  > , 並 不 是 我 不 夠 年 長 或 者 成 熟 啊 。
  >
  > 個 人 認 為 , 一 個 成 熟 的 巴 迷 , 只 要 在 處 事 時
  > 成 熟 便 可 , 例 如 不 能 跟 相 熟 的 車 長 拿 膠 牌 、
  > 巴 士 廢 物 售 賣 、 不 要 在 影 相 時 罵 其 他 路 人 、
  > 注 重 安 全 、 溫 文 有 禮 已 經 是 好 了 。
  >
  > 您 們 的 看 法 如 何 呢 ?

  請 問 閣 下 是 指 這 篇 留 言 嗎?

  http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7898&a=6

  如 果 是,請 再 細 讀 一 遍,在 文 中 根 本 沒 有 出 現"成 熟"二 字,
  從 何 得 知 是 批 評 他 們 不 成 熟 呢?
  再 者,這 篇 文 章 只 是 發 問 性 質,沒 有 說"所 有"較 年 輕 的
  巴 士 迷 只 喜 歡 車 身,只 是 說"好 多",也 沒 有 說 年 長 就 不 能
  喜 歡 巴 士 車 身,更 重 要 的 是 根 本 沒 有 一 句 是 批 評 喜 歡 車 身
  有 甚 麼 不 妥,請 不 要 曲 解 原 文 。
  不 同 人 看 了 同 一 件 事 物 可 能 會 有 不 同 的 聯 想,我 無 意 干 預 。
  但 我 只 是 不 想 因 為 某 些 誤 解 而 挑 起 所 謂 機 械 愛 好 者 和
  車 身 愛 好 者 之 間 的 矛 盾 。

  Article 59: (Request 1)

  > 小 弟 的 見 解,成 熟 的 巴 士 迷.
  > 應 該 係 對 事 物 有 較 全 面 而 理 性 的 分 析.
  > 不 會 在 未 清 楚 某 事 物 的 情 況 胡 亂 作 出 批 評

  那 閣 下 認 為 自 己 算 唔 算 得 上 係 一 個 「 成 熟0既 巴 士 迷 」 呢 ?

  Jeffrey Cheung

  Article 59: (Request 2)

  只 可 說 大 家 太 自 私,成 熟 與 否 是 時 間 鍛 鍊 來 的,誰 人 無 錯
  其 實 你 上 述 講 的 論 點 我 非 常 認 同,不 過 他 們 的 一 群 有 他 們 自 己 喜 愛 的 造 法
  和 想 法,我 們 可 以 怎 樣 做 呀!!!
  或 有 一 天 他 們 對 巴 士 再 沒 有 慼 情 時,回 頭 看 我 以 前 這 樣 的 行 為 和 造 法 其 實
  不 成 熟

  看 化 了 的Premacy

  Article 59: (Request 3)

  我 諗 你 係 果 個 年 紀 o既 人, 有 返 果 個 年 紀 o既
  行 為 思 想, 就 OK 啦. 你 唔 可 以 要 求 一 個
  十 歲 o既 人 有 二 十 歲 人 o既 思 想, 但 係 如 果 一
  個 二 十 歲 o既 人 只 有 十 歲 人 o既 思 想, 咁 咪 為 之
  唔 成 熟, 或 者 幼 稚 囉.

  --
  車 匙!


  Article B60:

 • Re: 將錯就錯~[貼相]ATS28行264M;3ASV47行269D
 • 7984


  回應:

  > > A T S 2 8 行 2 6 4 M


  > >


  > >


  > > 3 A S V 4 7 行 2 6 9 D


  > >


  > >


  > >


  > > SiuLam


  >


  > 請 問"錯"了 什 麼?


  >


  >


  >


  >

  Post 47X o個 時 禁 多 左 一 下

  SiuLam

  Article B61:

 • [貼相]S3BL174行47X
 • 7983


  回應:

  傻 瓜 機 作 品


  S3BL174行47X

  Article B62:

 • Re: [貼相] 呢度仲有人住?!
 • 7982


  回應:

  > > 這 張 相 片, 實 在 不 知 貼 在 那 一 板 好...


  > >


  > > 圖 為 渣 華 道 中 巴 宿 舍, 全 幢 大 廈 都 是 沒 有 人 的, 唯 獨 是...


  > >


  > > KTBT


  > >


  >


  > 唔 係 呀~ 個 門 口 有 燈wor~


  >


  > Leon ^______^~

  就 是 那 一 幢 的 門 口, 和 有 人 的 住 宅 有 燈, 其 餘 部 份 都 沒 有...(包 括 後 面)

  Article B63:

 • [貼夜相] VA56 3張 (Rain) + 祖兒巴
 • 7981


  回應:


  1. push

  你 喜 歡 那 一 張 呢?  祖 兒 飄 走 了.....電 子 牌 隱 約 可 見690

  Article 63: (Request 1)

  I like the last one!
  retounched with paint shop pro, better?
  Article B64:

 • Re: 有送47X尾班車的板友,請簽名留念..
 • 7980


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > 唔 知 大 家 記 唔 記 得 我~


  >


  > Leon ^________^~

  龍 運 機 巴 仔-->愛,應 該 無 處 不 在
  Article 64: (Request 1)

  > 好 呀^_^
  >
  > AndrewCKLam

  Jeffrey Cheung

  Article 64: (Request 2)

  少 不 了 我
  兼 職 CARD CAPTOR
  是 最 後 一 個 在 城 隧 補$1.40返 大 埔 的 我.

  Article 64: (Request 3)

  有 我~晴 空 萬 里

  Article 64: (Request 4)

  HE2610

  Article 64: (Request 5)

  > > 小 弟 都 有 呀 !
  > > 真 係 懷 念 一 大 班 來 自 各 地0既 志 同 道 合 , 興 高 采 烈 咁 齊 齊 坐 城 隧 線
  > > 最 後 一 班 熱 狗FV8281(S3BL459), 葵 盛 開0005。
  > >
  > > ~~唔 知LEON兄 又 記 唔 記 得 我 呢 ?~~
  > >
  > > 中 國 星電 影熱 愛 熱 賣~瘦身男女‧HN7282
  >
  > ~ 小 弟 都 有 坐. . .
  > 好 耐 未 試 過 咁 熱 鬧 :p
  >
  > 西 毒
  > GK 8843
  > 8 5 K 巴 士 網 頁
  城 巴 511 (出 前 一 丁 ), 12:15在 葵 芳 上 車,
  竟 然 有 車 頭 位 坐.


  Article B65:

 • Re: [貼相]47x最後熱狗‧下午黃昏篇
 • 7979


  回應:

  > 之 後 再 坐34回 葵 盛 , 登 上FV342回 秦 石(因 為 小 弟 「 大 頭 蝦 」 , 留 低O左 把 遮O係 秦 石 , 如 各 板 友 知 把 遮 去o左 邊 , 請 留 字 …)


  > 沿 路 上 , 各 板 友 有 感 而 發 , 映 低 了 ︰


  >


  > 其 間 , 天 公 也 許 被 眾 多 巴 士 迷 打 動 了 , 大 雨 漸 漸 減 弱 …


  > 返 到 秦 石 , 大 批 巴 士 迷 已 聚 集 在 秦 石 , 紛 紛 對 各47x熱 狗 巴 士 按 下 快 門 , 相 信 是 秦 石 巴 總 有 史 以 來 陣 容 最 強 大 的 一 次 …


  > 而 車 長 們 都 沒 有 令 我 們 掃 興 , 將 車 子 擺 得 靚 靚 的 …


  > 司 機 們 更 會 給 我 們 開 玩 笑 哩 …


  >


  > 可 按 圖 放 大 …


  > 另 之 後 ,80x也 吸 引 了 很 多 巴 士 迷 的 注 目 ︰


  > AS行80X…


  >


  > 還 上 了 新 田 圍 ︰


  >


  > 就 在 這 時 , 方 知 道 原 來GK9710正 在 特 別 行 走85B, 而GK8843更 賣 血 給47X, 真 是 欲 哭 無 淚 …T_T…


  > 遲 些 更 有 本 遊 記 特 別 事 篇 …
  History lor~~ >_<


  Article B66:

 • 47x熱狗最後一夜
 • 7978


  回應:

  今 晚11時 就 行 到 葵 盛 東
  有2,3個 巴 迷 已 經 在 影 相
  肥Paul和 另 一 位 巴 士 迷 就 上 左 架FX 9426去 秦 石
  我 和 青 衣 居 民 就 繼 續 等 尾 車

  跟 住 有 好 多 巴 士 迷 陸 續 到 場
  大 概 有 十 多 人, 全 部 有 講 有 笑
  47x熱 狗 尾 車 係FV 8281 老 虎 頭
  各 位 巴 士 迷 不 忘 為 自 己 與FV 8281影 相
  無 幾 耐 就 開 車,大 部 分 巴 士 迷 就 上 車 走 了

  而 我 和 青 衣 居 民 就 等 埋 秦 石 尾 車FX 9426 密 籠 先 走
  今 晚 葵 盛 東 真 係 好 熱 鬧
  不 過 以 後 九 巴 城 隧 線 就 冇 熱 狗 行lu

  68A常 客 又 名968

  Article B67:

 • [貼相]6018 @ 西灣河 2X
 • 7977


  回應:


  1. push
  2. push  最 近 先 第 一 次 影 大 波 浪Neoplan~

  --


  DA82,HB8095.

  Article 67: (Request 1)

  > > 我 貼 另 一 架 波 浪Neoplan啦...


  > >


  >


  > 冇 左 新 巴logo ^_^


  >

  Yes. 佢 第 二 日 出 黎 行 , 我 就 影 左 佢 啦 !

  Article 67: (Request 2)

  CAN\'T SEE ar~~~


  Article B68

 • 如 題 , 多 謝 協 助 !
 • 7976


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > 如 題 , 多 謝 協 助 !

  What you need can be found


  Here


  (Golden Bus At 968)

  Article 68: (Request 1)

  ATR115:(special)
  ATR46:
  3AV13:(from 269c)
  ASV13:
  Article 68: (Request 2)

  > 唔 好 意 思 , 只 係 想 提 閣 下 一 句 :
  > 第 Ⅳ 部  站 友 操 守 第 11 項
  > 11. 站 友 必 須 選 擇 適 當 之 標 題 :
  > c) 標 題 不 得 使 用 HTML 或 其 他 程 式 語 言
  >
  > Winnie DC7541

  多 謝winnie姐 的 提 點,
  原 來 這 是 犯 規 的,
  好 彩 有 您 提 點,
  ps格 言:learn from other people\'s mistakes.
  0111上.

  Article 68: (Request 3)

  請 勿 在 標 題 使 用 HTML CODE.

  Article 68: (Request 4)

  > >


  >


  > where is this photo taken?


  >


  > Hong Kong Bus Arcade

  元 朗 西,現 在68m的 位 置.

  Article 68: (Request 5)

  在5月26日 起 , 因68M搬 往 朗 屏 ,968
  搬 往68M的 坑 , 而 在6月14日68M搬 回
  來 ,68M便 用 了968的 坑 , 一 直 到 現 在