20010527

巴士舊文--2001年5月27日

請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文 第69篇文 第70篇文

第71篇文


B.巴士迷討論.
第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文

Article A1:

 • Re: 問四架九巴M仔
 • 13047


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > > > 請 問M30, M58, M59, M77為 何 提 早 退 役?!?!
  > > >
  > > > SiuLam
  > >
  > > M30(DD148)仍 在 服 役 , 另M85則 已 提 早 退 役 。
  > > 四 部 車 都 是 底 盤 有 裂 痕 而 須 報 廢 。
  > >
  > > Christopher
  >
  > 借 問 聲 呢4部 車 是 否 都 曾 行 走 過51?
  > 唔 該
  >
  > DA83 HG4178
  >
  >

  除M59外 , 全 部 都 換 過LTA10偈 行51,
  M59則 原 裝 已 用LT10偈 , 早 年 主 要 行15A。

  Christopher

  Article 1: (Request 1)

  請 問 邊 幾 架 先 係 真 正 提 早 退 役M呢?!?!

  M58, M58, M77, M85?!!?
  係 咪 呢?!!?

  SiuLam

  Article 1: (Request 2)

  > 底 盤 真 正 出 現 裂 痕 總 數 應 該 有5架 , 分 別 係 :
  > M11 CZ3920 (退 役 日 期 :03-04/97)
  > M58 DF3520 (10/96)
  > M59 DF4437 (不 太 肯 定)(1991)
  > M77 DH921 (03-04/97)
  > M85 EH5919 (03-04/97)
  >
  > 2157 (T)

  M59 好 似 係 因 為 交 通 意 外 先 退 役

  M69

  Article 1: (Request 3)

  亦 有 傳M59是 因 為 在 多 年 前 行 走15A時 發 生 火 警 ,
  而 要 提 早 退 役 的 。
  (有 錯 請 指 正 。)

  Article 1: (Request 4)

  M58好 似 係 底 盤 有 裂 痕
  小 弟 於1996年4月 響\'天 水 圍 新 天 地\'影 死 雞 時
  已 見 到 佢 棄 置 在 那 裡

  DA83 HG4178


  Article A2:

 • 新巴「計劃中」的新線?
 • 13046


  回應:

  請 問 新 巴 有 哪 些 計 劃 中 的 新 線 ?

  註 釋 : 計 劃 中 ─ ─ 未 落 實 。

  Article A3:

 • Re: 招聘司機一問
 • 13045


  回應:


  1. push
  > 本 人 父 親 現 職 的 士 司 機 , 欲 轉 行 駕 巴 士 。
  > 他 有 多 年 良 好 駕 駛 經 驗 , 年 齡 四 十 七 歲 。
  > 請 問 似 本 人 父 親 的 年 齡 , 應 徵 車 長 會 否 有
  > 障 礙 ? 巴 士 公 司 請 他 的 機 會 又 有 多 大 ? ?
  >
  > 另 外 , 現 在 那 一 間 巴 士 公 司 對 員 工 比 較 好 ?
  >
  若 果 身 家 清 白 ﹝ 沒 有 記 分 記 錄 ﹞ , 不 仿 到 九 巴 應 徵 , 年 齡 不 是 太 大 問 題
  , 能 通 過 驗 身 便 行 。

  Article 3: (Request 1)

  想 應 徵 做 巴 士 司 機 , 只 需 要1號 同2號 牌
  (當 然10、17號 牌 更 好), 扣 分 吾 超 過5分
  就 得 喇 。

  P.S.10號 牌 係 專 利 線 同 非 專 利 線 都 可 以 渣 ,
  但 係17號 牌 只 限 專 利 線 。


  Article A4:

 • Re: 八仔咭只餘1毫時,搭A12會否被拒?
 • 13044


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  > 假 如 我 手 上 的 八 仔 咭 只 有 1 毫 結 餘 時 , 用 八 仔 咭 搭 城 巴 機 場 快 線
  >
  > A12或P12會 否 被 拒 絕 ?
  >
  > 如 果 會 的 話 , 咁 八 仔 咭 的 最 高 負 數 額 係 幾 多 錢 ?

  一 定 唔 得
  因 為 八 仔 咭 最 多 只 可 以 負 三 十 五 蚊
  即 係 話 你 張 咭 少 過 十 蚊 都 會reject

  Article 4: (Request 1)

  > 只 要 是 有 負 數 再 上 車 ﹐ 便 會 被 拒....
  >

  唔 係 架 , 有 可 能 會 , 因 為 一 張 八 達 通 只 容 許 負 資 產 三 十 五 元 正

  有 錯 請 指 正

  Article 4: (Request 2)

  但$50 對$50.... 公 司 都 沒 有 損 失 喎~~~~

  Article 4: (Request 3)

  那 麼 便 不 應 叫 按 金 吧....

  在 觀 念 上 這 是 有 問 題 的 ﹐ 按 金 的 本 義 不 是 這 樣....

  > 扣 除 $35 後 剩 下 的 按 金 是 造 咭 的 成 本 。

  Article 4: (Request 4)

  > 因 為 八 仔 咭 係 可 循 環 使 用 的 , 當 你 退 咭 時 ,
  > 聯 俊 達 可 以 把 咭 重 售 , 故 此 聯 俊 達 會 同 時 把
  > 造 咭 成 本 退 回 。 理 所 當 然 地 , 如 果 你 把 咭 損 壞 了 ,
  > 該 公 司 便 不 能 把 咭 重 售 , 從 而 把 成 本 正 式 在
  > 按 金 中 扣 除 。 這 不 是 按 金 的 本 義 嗎 ?

  我 張 八 仔 卡 唔 知 點 解 成 日 有D白 點 , 到 我 退 卡 時 , 佢 又 唔 會 話 唔 回 水 喎


  Article 4: (Request 5)

  I think your idea can be interpretted this way:

  The reason to charge Deposit (按 金) is to encourge
  card users to return back the card with good condition for
  reuse and not to throw it away. This is "按 金 的 本 義".
  It may be or may not be the same as the cost for the card,
  though to determine the level of deposit, cost should be
  one of the factors. However, the concept of cost and
  deposit are not relevant.

  --
  Gakei!

  Article 4: (Request 6)

  聯 俊 達 資 料 稱 為 三 十 五 元 正 。

  N357

  Article 4: (Request 7)

  > > > 我 記 得 佢 張 傳 單 係 寫 $35 , 不 過 唔 知 係 咪 , 未
  > > > 試 過
  > >
  > > 絕 對 係 會 的
  > > 因 為 我 有 次 試 過 搭A12
  > > 就 因 為 張 八 達 通 唔 夠 十 元
  > > 而 顯 示 餘 額 不 足
  > > 好 彩 有 現 金 , 否 則......
  >
  > 係 寫"淨 餘 值 不 足"定"沒 有 淨 餘 值"?
  > 有 次 我 張 咭(負 值)搭283, 佢 顯 示"沒 有 淨 餘 值"而 不 是 顯 示"淨 餘 值 不 足", 真
  奇 怪 , 明 明 尚 有 三 十 幾 元 後 備 值 嘛 , 甚 麼 沒 有 啊 ? !
  >
  > CK
  >

  Simple, because Octopus only allow to use the negative
  value once.

  Article 4: (Request 8)

  > A12或P12會 否 被 拒 絕 ?

  絕 對 不 會 。
  >
  > 如 果 會 的 話 , 咁 八 仔 咭 的 最 高 負 數 額 係 幾 多 錢 ?

  -$35

  Article A5:

 • Re: 新巴第1000日,論新巴的功\\\\\\\與過
 • 13043


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > > 今 日(28/5)係 新 巴 服 務 香 港 的 第1000日 , 一 起 論 新 巴 的 功 與 過 吧 !
  > >
  > > 功 :
  > > 改 善 車 隊 質 數 , 投 放 五 百 多 部 新 車
  > > 取 締 舊 巴 , 翻 新 巴 士
  > >
  > > 過 :
  > > 加 車 過 濫 , 造 成 空 氣 污 染 的 源 頭 之 一 , 更 釀 製 成 交 通 擠 塞
  > >
  > > 請 繼 續 接 力 , 努 力 努 力 !
  >
  > 功 :
  > 車 隊 全 線 至 今 仲 未 有 電 視 巴 及 收 音 機 巴
  >
  > 過 :
  > 太 多 , 以 前 都 數 過 .
  > 路 線 9 1 4 平 日 繁 時 無 理 減 班
  > 硬 生 做 死 路 線 8 8
  > 路 線 8 4 無 故 故 改 路
  -還 有 做 死43X
  -取 消M21

  Article 5: (Request 1)

  Unreasonable Umemployment!!!!
  My Dad is one of victim!!!
  Go Hell!!

  Article 5: (Request 2)

  少 不 了 袋 鼠 行 動 了,DM日 日 遊 街 等.

  Article 5: (Request 3)

  > 路 線 重 組 不 完 善, 都 是 失 敗 之 作:
  > 84
  > 46X
  > M722* (有 待 觀 察)
  >
  > 意 外, 故 障 都 多 左
  >
  > 東 望 洋!
  >
  >

  有 新 車 自 然 故 障 多 , 畢 竟 它 們 和 人 一 樣 都 要 適 應 環 境 。
  至 少 新 巴 一 大 過 失 是 加 車 造 成 空 氣 污 染 , 小 弟 不 敢 完 全 認 同 , 雖 然 新 車
  全 是 冷 氣 巴 , 運 作 時 排 出 的 熱 廢 氣 很 「 難 頂 」 , 但 這 些 車 已 改 用 含 硫 量
  特 低 的 油 渣 , 至 少 可 減 少 排 黑 煙 的 情 況(當 然 不 會 完 全 無 黑 煙)。
  況 且 要 說 加 車 是 新 巴 之 過 , 那 麼 城 巴 也 不 能 「 脫 罪 」 , 因 為 自93年 城 巴
  接 管 中 巴26條 路 線 後 , 服 務 加 強 和 有 改 善 , 要 有 這 成 果 , 加 車 在 所 難 免

  如 果 要 乘 客 角 度 來 說 , 你 們 想 像 中 巴 時 代 一 樣 , 在 巴 士 站 等 大 半 個 鐘 頭
  的 巴 士 嗎 ?

  Article 5: (Request 4)

  結 果 就 引 申 出 另 一 個 問 題 : 車 密 固 然 好 , 只
  不 過 乘 客 唔 再o係 街 出 面 等 , 而 變o左o係 車 入
  面 等 。 問 題 並 冇 解 決 , 只 係 轉 移o左 。

  詳 情 可 以 睇 番 兩 年 前o既 《 新 聞 透 視 》 。

  Article 5: (Request 5)

  1. 刻 薄 舊 員 工
  2. 袋 鼠 行 動 令 維 園 一 帶 大 塞 車
  3. 冇Roadshow
  4. 無 理 做 死 84
  5. 無 理 取 消 88

  Article 5: (Request 6)

  過:send左 封e-mail比 新 巴 要 它 加 密722班 次 及 投 訴720點 解 用 單 層Dart仔,足 足 兩
  個 月 了,仲 未 回 覆!!!


  Article A6:

 • U3AP
 • 13042


  回應:

  > 請 問 有 冇 K M B Euro III AP 之 最 新 消 息 及 相 片 呢??
  > 多 謝 協 助!

  新 消 息 即 係 舊 消 息 ,
  即 係 佢 仲 晒 緊 太 陽(月 亮)…

  佢 泊o左 上 天 台 ,
  影 唔 到 相 ,
  影o左 都 唔post上o黎 啦 ﹗
  廢 事 又 俾 人 鬧 話 影 廠 相 … …

  Article A7:

 • Re: 朝早由荃灣地鐵到青衣機鐵最快路線一問
 • 13041


  回應:


  1. push
  > > > 我 想 請 問 :
  > > > 朝 早 大 約 0715 由 荃 灣 地 鐵 站 到 青 衣 機 鐵 站 ,
  > > > 搭 251M 快 定 係 搭 地 鐵 快 呢 ?
  > > > 251M 等 車 又 耐 唔 耐 呢 ?
  > >
  > > 63M + 251M聯 合 班 次 應 該 唔 會 好 耐
  > >
  > > KenRees
  > >
  >
  > 巴 士 會 比 地 鐵 快
  > 63M要 去 埋 KWAI CHUNG
  > 所 以 251M 最 快
  u can travel taxi also!

  Article 7: (Request 1)

  For sure 251M is faster than MTR, at least you can skip
  the Kwai Chung stations if by bus.

  I suppose waiting 251M isn\'t waste too much time during
  morning peak hours.

  But I suggest take TAXI is the best ...... I don\'t know
  why you have to go to Tsing Yi from Tsuen Wan so early,
  but if my guess is right.......

  I think sometimes money isn\'t the most important things,
  just depands on what you cares most, right? :P

  Hope you can get what you want, Hanvas......

  風 間 醍 醐 大 X 晒


  Article A8:

 • Re: 有冇版友有城巴TVB 線資料?
 • 13040


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > > > > 有 冇628 資 料!~~
  > > > > 唔 該~~
  > > > >
  > > > > 另 問,呢 條 係 咪 通 宵 線? (24 小 時 個 種)
  > > >
  > > > 小 弟 有628途 經 科 大 班 次 的 時 間 表,
  > > > 不 過 要 遲 幾 日 先 放 到 上 黎(呢 幾 日 考 緊 試).
  > > > 答 應 各 位 本 星 期 四 後 若 沒 有 其 他 板 友 提 供 資 料,
  > > > 小 弟 將 分 享 乘628的 小 小 經 歷.
  > > >
  > > > 簡 單 講 講,
  > > > 電 視 城 開 經 科 大 的 尾 車 係0130
  > > > 坪 石 開 經 科 大 的 尾 車 係0000
  > > >
  > > > 科 大 板 友BeN260
  > >
  > > THX AR......希 望 可 以 快D知 道~~~
  > >
  > >
  >
  > 多 謝 財 爺 兄 體 諒~
  > 或 者 希 望 如 果 有 板 友 係TVB員 工 的 話,
  > 煩 請 介 紹 一 下 該 線, 因 為 我 相 信 佢 一 定 是 更 清 楚628了.
  >
  > BeN260

  早 晚 有 一 班 車 是 往 九 龍 塘 地 鐵 站 及 沙 田 。
  另 外 , 628 係 有 通 宵 版 本 由 電 視 城 開 往 牛 池 灣 街 市 ( 循 環 線 )
  ( 我 是 在 科 大 巴 士 站 個 佈 告 版 看 到 有 寫 通 宵 版 本 的 )

  Article 8: (Request 1)

  > 請 問 Ben260 板 友 還 有 沒 有 91M 途 經 科 大 的 班 次 資 料 呢?

  現 時 每 一 班 9 1 M 都 係 經 科 大

  Article 8: (Request 2)

  > S3M224兄, (叫 聲 你 師 兄 先 係 :P)
  > 如 果 你 是 問91M科 大 特 車 的 話,
  > 很 對 不 起, 我 沒 有 這 方 面 的 資 料,
  > 因 為 我 住HALL, 不 是 日 日 搭 車,
  > 只 知 道 每 日 下 午 應 該 有 特 車 由 其 他 線 攝91M一 個 單,
  > 吉 車 由 科 大 出 鑽 鐵.
  >
  > 至 於 早 上 情 形 及 詳 細 資 料,
  > 煩 請 其 他 科 大 板 友 提 供, 謝 謝!
  >
  > 屯 官 舊 生 BeN260

  對 唔 住, 其 實 我 條 問 題 實 在 問 得 太 差, 太 不 清 楚 啦!

  我 其 實 想 問 有 無 91M 往 鑽 石 山 地 鐵 站 方 向 各 班 次 科 大 開 出 的
  時 間. 我 想 知 其 實 係 因 為 我 好 多 時 都 好 夜 走, 要 趕 車, 仲 要 夾
  好 時 間 趕 得 切 搭 61X 添!

  不 過 我 其 實 有 記 錄 我 每 次 搭 車 的 時 間, 所 以 最 後 o個 幾 班 車 都
  尚 算 清 楚, 不 過 我 想 知 多 o的, 夾 好 時 間 搭 61X. 因 為 如 果 夾 得
  o岩, 可 以 一 小 時 之 內 番 到 屯 門, 夾 唔 o岩, 最 多 要 成 兩 個 鐘!

  不 過 我 期 待 閣 下 的 628 班 次 資 料, 有 機 會 都 搭 下 城 巴! =)

  S3M224

  Article 8: (Request 3)

  科 大 個 巴 士 站 有 貼 628 開 車 時 間 , 可 以 去 睇 下 。

  Article 8: (Request 4)

  乜 你 又 讀 屯 官ka?!
  我 係 你 師 弟wor~

  KenRees


  Article A9:

 • Re: 依家九巴係咪鍾意貼 LOGO 係車尾??
 • 13039


  回應:


  1. push
  2. push
  > > AS TITLE.....
  >
  > 你 是 否 想 說3M那 輛 車 尾 有 九 巴logo的BL?

  還 有 之 前 的 S3BL10。

  --怪 物

  Article 9: (Request 1)

  > DG3098嘛.....
  >
  > 但 今 日 仲 見 到 另 一 架BL
  > 好 似 係 DG660 都 有!
  >
  以 我 所 知 , 九 巴 現 在 有 三 架 熱 狗 車 尾 有 九 巴Logo:
  兩 架BL, 一 架S3BL, 全 屬K廠 。

  Article 9: (Request 2)

  應 該 係DG1815, 昨 日 行 7 B 。


  Article A10:

 • Re: 請問M21同722合併後的M722有冇八仔轉乘優惠?
 • 13038


  回應:

  > 新 巴722現 時 有 八 仔 優 惠 轉 乘46X
  > 咁 當M21同722合 併 後, 新 的M722會 否 提 供 八 仔 轉 乘 優 惠?

  of course yes!
  if not ,many people will complain that.

  Article A11:

 • 新巴消息
 • 13037


  回應:


  1. push
  2. push
  新 巴 新 車 廠 已 經 完 成90%裝 修 , 六 月 中 啟 用 , 共 五 條 入 油 坑 。

  新 巴 為 環 保 , 發 出 所 有 巴 士 終 站 一 定 要 死 火 。

  6000系 列 多 病 痛
  近 日 天 氣 十 分 高 溫 ,6000因 此 發 生 故 意 , 水 箱 過 熱 , 無 故 死 光
  最 高 記 錄 一 日 壞 了 四 部 包 括6018

  Article 11: (Request 1)

  > 怪 不 得 昨 日6018呆 在 柴 廠 啦 !

  唔 係 呀 ,6018今 日 行8P喎

  Article 11: (Request 2)

  咁 我 話 昨 日 呆 在 柴 廠 嘛 , 今 日 出 黎 行8P, 邏 輯 上 冇 問 題 呀 ?


  Article A12:

 • 新3ASV現身青衣
 • 13036


  回應:

  前 幾 天 有 版 友 說 屯 門 廠 外 多 了 幾 部 新 的3ASV,而 據 消 息 透 露,另 有 一 批 為
  數10部 的3ASV於 近 兩 天 到 港,並 已 完 成 裝 嵌 及 上 色,現 停 泊 於 青 衣 的 某 貨 運
  碼 頭,她 們 相 信 是 由 大 陸 經 水 路 到 港 的,相 信 九 巴 這 批 大 陸 裝 嵌 的3ASV皆 會
  由 此 路 落 船 抵 港,而 不 會 在 葵 涌 貨 櫃 碼 頭 落 船

  報 告 完 畢
  HC 892

  Article A13:

 • Re: N293 係咪變左循環線???
 • 13035


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > > N293, 係 咪 變 左 循 環 線???
  >
  > y u say that?
  > <<按 此 進 入 我 的 個 人 資 料,請 看 看 我 的 作 品,比D意 見,等 我 可 以 改 善>>

  Yes!

  Article 13: (Request 1)

  今 日 在 啟 德 見 到 乳 豬 板 只 有 尚 德 時 間 表~~~~

  Article 13: (Request 2)

  > > > 九 巴 N293


  > > >


  > > > \\\'


  > >


  > > 真 搞 笑 通 宵 線 都 有 特 車~~~~~~


  > >


  > >


  >


  > 係 因 為 延 長 後 的 全 程 行 車 時 間 達115分 鐘


  > 由 尚 德 至 旺 角 再 折 回 九 龍 城 需 時 約70分 鐘


  > 即 係 頭 車2355由 尚 德 開, 經 旺 角 折 回 九 龍 城, 時 間 約 為0105


  > 由 於 未 延 長 前, 九 龍 城 頭 車 為2400, 因 此 要 加 開 特 別 班 次 由


  > 九 龍 城 開 往 尚 德 以 方 便 乘 客

  yes i know~~~~~

  Article 13: (Request 3)

  > N293 會 唔 會 成 為 最 長 的 循 環 線 ?

  以 歷 史 計 , 睇 怕 都 無 線 破 到 X11 個 紀 錄......

  遺 憾 地 未 坐 過 X11~~~

  Article 13: (Request 4)

  > 最 長 就 唔 會,但 會 唔 會 係 首 條 通 宵 循 環 線 呢?
  >
  > 948

  首 條 循 環 通 宵 線 係1988年 開 的288S[恆 安 至 田 心(循 環 線)]
  於1989年 被281S(即 今N281)取 代

  最 長 循 環 線 係251M[青 衣 機 鐵 站--錦 田 八 鄉(循 環 線)]
  全 長49.1公 里

  Article 13: (Request 5)

  It\'s the longest journey time of "regular" circular route


  Article A14:

 • Re: 城巴最後轉全冷的路線是......嗎?
 • 13034


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > > > > > 是5B,98,75,72A其 中 一 條 嗎?
  > > > >
  > > > >
  > > > > 98!
  > > >
  > > > 哈 哈 , 又 係 利 東......
  > >
  > > 54兄 係 做 乜 奸 笑 既 ?^o^
  > > 利 東 做 乜 事 ?
  >
  > 直 覺 令 我 覺 得DA54兄 可 能 在
  > 暗 示 新 巴94號 線 …
  >
  利 東 真 係 好 風 水
  又 高 又 海 景 !
  大 風 大 雨 都 幾"好"feel呀 !

  KenRees

  Article 14: (Request 1)

  利 東 人 才 輩 出 嘛 。 有 利 東 兩 位 盡 心 盡 力
  的 議 員 幫 忙 , 才 能 使 城 巴 和 新 巴 的 熱 狗
  都 在 利 東 畫 上 句 號......

  P.S. 當 然 唔 計 兩 間 公 司 的 開 篷 巴 士 啦

  Article 14: (Request 2)

  > > 係Rt.98。
  > > 九 八 年 三 月 廿 四 日  鴨 廠 舉 行 既
  > > 非 空 調 巴 士 告 別 儀 式 , 當 日 特 別
  > > 安 排 利 蘭 亞 特 蘭 大AN68(俗 稱 坡 柴)
  > > 既#A633同 埋11m富 豪 奧 林 匹 克 冷
  > > 氣 巴 士(#965)出 席 呢 次 告 別 儀 式 ,
  > > 由 果 日 開 始 , 城 記 成 為 首 家 全 冷
  > > 氣 車 隊 既 專 利 巴 士 公 司 。
  > >
  > > 話 時 話 , 城 記 首 條 加 冷 既 巴 士 線 ,
  > > 係Rt.5B, 咁  有11m既 富 豪 奧 林
  > > 匹 克 冷 馬 來 到 , 一 出 牌 就 即 刻 拎
  > > 出 黎 行 呢 條 線(p.s.九 三 年 城 記 接
  > > 呢 條 線 果 陣 已 經 有 冷 馬 行)。
  > >
  >
  > 但 係5b都 只 不 過 好 似 係 尾2轉 全 冷0左 喎.
  > <<按 此 進 入 我 的 個 人 資 料,請 看 看 我 的 作 品,比D意 見,等 我 可 以 改 善>>

  我 已 經 修 改 左 篇 文 , 吾 好 意 思 !
  有 關 文 章 :read.php?f=2&t=13034&a=3

  其 實 尾 二 轉 全 冷 係Rt.5A。

  Article 14: (Request 3)

  5A在 大 概1998年 一 至 二 月 轉 全 冷 。

  Article 14: (Request 4)

  > 其 實 係 龍 運 才 對 啊 。

  龍 運 始 終 是 九 巴 的 一 部 份
  只 不 過 用 另 一 個 名 出 現 罷 了(是 一 個 陰 謀)
  咁 樣 計 的 話 , 城 記 專 利2部 同 龍 運 一 樣 咁 早 全 冷 吧

  KenRees

  Article 14: (Request 5)

  > > 城 巴 停 辦15C 先 算 全 冷, 是 嗎?
  > >
  > 城 記o個 時 唔 係 叫15C
  > 係 叫627
  > 以 非 專 利 線 身 份 經 營
  > 所 以 唔 可 以 用o黎 計 全 唔 全 冷
  > 因 為 本 身 城 記 非 專 利 部 有 開 頂 車 同19號 仔
  > 計 既 應 該 係 專 利 部
  >
  > KenRees
  >
  >
  >

  多 謝 指 點

  Article 14: (Request 6)

  > 627很 像 是 電 視 城 至 九 龍 塘 那 條 線 。
  > (有 錯 請 指 正 。)
  >

  係wor..記 錯 左 添
  唔 該 晒 羅 兄

  KenRees


  Article A15:

 • Re: [路線建議]嶼記路線試改
 • 13033


  回應:


  1. push
  > > 我 見 嶼 記 這 麼 多 改 動
  > > 我 改 埋 一 份 先!
  > > 1.3和3M合 併,改 叫3號,路 線 跟3M(不 入 馬 灣 涌)
  > 起 碼 等 馬 灣 涌 清 拆 後 才 算!
  >
  > > 2.7P取 消,改 由4號 加 分 段:梅 窩 往 貝 澳,南 山 往 梅 窩
  如 果 係 咁, 不 如 取 消 埋4號, 用1號 做 雙 向 分 段 啦?!
  唔 可 行 架
  > > 3.3,34轉 乘,乘 客 坐 完3號 之 後,可 免 費 轉 乘34
  應 該 改 為, 馬 灣 涌 經 逸 東, 市 中 心 往 梅 窩
  冷 熱 混 合 行 走
  > > 4.A35改 為 假 日 暫 停,因 為 乘 客 會 坐S1轉3
  > A35不 能 假 日 暫 停
  > 因 為 要 方 便 帶 行 李 的 乘 客(巴 士 上 有 行 李 架)
  > 切 記 一 般 巴 士 線, 乘 客 不 能 帶 五 公 斤 以 上 或 體 積 多 於0.1立 方
  > 米 行 李 上 車!
  如 果A35假 日 暫 停, 不 過 索 性 取 消 好 過 了
  > 5.37,38合 併,改 叫37號
  應 該 叫30好D
  改 為 馬 灣 涌->逸 東->市 中 心->新 碼 頭->藍 天 海 岸/映 灣 園->
  富 東->逸 東->馬 灣 涌


  東 望 洋!

  Article 15: (Request 1)

  我 是 覺 得 假 日 全 程 車 資 過 高
  好 力 的 會S1->3M.


  Article A16:

 • Re: 龍與鷹有甚麼分別?
 • 13032


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > 龍(Dragon)與 鷹(Condor)有 甚 麼 分 別 ?
  >
  > 點 解 要 分 開 稱 呼 ?

  主 要 係 中 巴 係 都 要 唔 同 名

  Article 16: (Request 1)

  > Their name,Dragon use wide-tyre,Condon use narrow-tyre.

  3N, S3N1-270, DA1-56, DL 同 樣 係 用 窄 胎, 而 S3N271-370,
  AD, DA57-92 又 用 闊 胎. 所 以 係 唔 關 用 o既 車 胎 事.


  --
  GF1912

  Article 16: (Request 2)

  > 聽 中 巴 講,佢 地 見 到 九 巴 有d識 飛 的 野,
  > 自 己 唔 抵 得,
  > 又 叫D車 做 鷹.
  > 兩 岸 都 識 飛,可 以 一 戰!!!
  >
  識 飛 的 野???唔 明 喎

  Article 16: (Request 3)

  > > 是 否 巳 退 役 的AF?
  > >
  >
  > 早 於DL1及DL2初 出 牌 的 時 候 , 識 飛 的AF好 似
  > 都 重 未 生 產 喎 ! 唔 通 中 巴 有 水 晶 球 , 知 九
  > 巴 會 有Falcon?
  >
  > Christopher

  正 確D講 ,falcon車 款 應 該 已 有 , 不 過 仲 未 製 造 空 調 版 賣 俾
  九 巴 。

  有 錯 請 指 正 。

  --
  輝 仔

  Article 16: (Request 4)

  > > 我 記 得 有 人 話 過 係 九 記 唔 抵 得 中 記
  > > 有 鷹 , 所 以 要 出 更 加 勁 既 龍 。
  > >
  > > 另 外 , 好 似 有 人 話 過 Condor 的
  > > 底 盤 是 加 強 過 的 。
  > >
  > > 請 高 人 繼 續 指 教 !
  > >
  > >
  >
  > 據 我 所 知, 係 無 分 別0既...
  > Dennis D 人 講...
  > 只 不 過 係 中 記 要"與 別 不 同"...
  >
  > Lok2000

  因 為 中 記 覺 得 龍 是 代 表 九 龍 巴 士 公 司 , 若 果
  繼 續 用 巨 龍 這 個 名 稱 就 好 像 使 用 代 表 九 龍 巴
  士 公 司 的 車 , 所 以 堅 決 不 接 受 使 用 巨 龍 這 個
  名 字 , 故 丹 尼 士 車 廠 唯 有 另 改 名 稱 供 中 巴 使
  用 。

  Christopher

  Article 16: (Request 5)

  Dennis 想 討 好 九 巴, 驚 佢 買 MCW 唔 買 佢 o的 車,
  故 用 了 "龍" 為 巴 士 名 字, 因 為 九 "龍" 巴 士 嘛.
  此 解 說 來 自 Mike Davis 的 書.

  --
  車 匙!


  Article A17:

 • Re: 超豪似AL?
 • 13031


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 琴 日o係 將 軍 澳 映 完 牛 牛 巴 , 諗 住 搭694落 北 角 , 點 知 上 到 車 , 一 開 車 … 把 聲 咁 似 九 巴AL/LAo既 ?


  > 架 車 上 將 軍 澳 隧 道 公 路 時 , 仲 過o左 架296A的3AVo忝 …


  >


  > 反 觀 九 巴 的3ASV好 似 冇 咁 好 力 …

  因 為 佢 地 用ZF波 箱 , 所 以 起 步 時 似AL同 康 偈 富 豪

  沙 田 巴 士 網STBW

  Article 17: (Request 1)

  點 解 我 咁 講 ?
  話 說 我 坐 過6020行8P, 一 上 東 區 走 廊 , 四 不 像 就 現 形 喇
  剛 起 動 車 子 時 , 有 臭 蘭 、 豬 扒 的 聲 響
  踏 油 過 後 , 躉 的 聲 音 出 來 了
  落 斜 時 , 就 變 珍 寶 聲
  踏 盡 油 , 行 平 路 時 , 就 變 雞 車

  你 話Centroliner係 唔 係 四 不 像 喇 ?

  Article 17: (Request 2)

  Of course, most of the 3AV at 296A is also like this,
  only have 25-40 km/h speed climb Tseung Kwan O Road.
  It was becasue don\'t hope their their buses have black smoke !!!

  CX5354 GN3486(25 Km/h)
  EL8023(60-65 km/h)

  Article 17: (Request 3)

  哦 ... 呢 個 係 水 箱 風 扇 的 問 題

  > 反 觀 九 巴 的3ASV好 似 冇 咁 好 力 …

  冇 計 啦 ! 超 豪 其 實 好 勁 , 但 係 俾 九 巴 鎖 到 不 似 車 形 , 九 記 超 豪 真 命 苦 >_<

  超 級 大 富 豪JF 1181


  Article A18:

 • Re: [路線建議] 19A 跑馬地(下) -- 太古城 (循環線)
 • 13030


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > > > 由 於M21取 消, 故 開 辦 此 線 方 便 太 古 城 居 民 往 來 北 角 及 天 后
  > > >
  > > > 跑 馬 地(下)開: 經 黃 泥 涌 道, 成 和 道, 景 光 街, 山 光 道, 黃 泥 涌
  > > > 道, 摩 利 臣 山 道, 禮 頓 道, 邊 寧 頓 街, 怡 和 街, 高 士 威 道, 英 皇
  > > > 道, 康 山 道, 英 皇 道, 太 古 城 道, 太 茂 路, 太 古 灣 道, 太 榮 路,
  > > > 太 古 城 道, 英 皇 道, 康 山 道, 英 皇 道, 高 士 威 道, 禮 頓 道 及 黃 泥
  > > > 涌 道.
  > > >
  > > > 跑 馬 地(下)開: 0600-2400
  > > > 班 次: 15-20 分 一 班
  > > > (另 加 開 太 古 城 中 心 至 跑 馬 地(下)特 車, 開0600, 0620)
  > > >
  > > > 全 程 收 費 $3.90
  > > > 用 車:1 6 x x
  > >
  > > 我 住 係 太 古 城
  > > 但 係 唔 明 點 樣 方 便 我wor...
  > > 而 且 無 乜 可 能3.90咁 平 吧
  > >
  >
  > M 2 1 取 消 後 , 太 古 城 中 心 就 冇 巴 士 去 北 角 英 皇 道 一 帶 了

  乜M21 cancel咩?幾 時?
  不 過 執 都 係 意 料 中 事 啦.
  去 北 角 唔 同 去 柴 灣,
  太 古 城 去 這 些 地 方,搭 地 鐵 實 在 太 方 便 啦!
  去 遠di又 會 搭720.

  Article 18: (Request 1)

  > M21 會 於 六 月 四 日 取 消 , 2 號 往 港 澳 碼 頭
  > 方 向 改 行 海 皮 ( 及 改 愛 秩 序 灣 開 ) ,
  > 另 外 722 搬 往 香 港 機 鐵 站 , 改 為 M722 。

  It should be 3rd June 2001, which
  means M21 will have its last day
  on 2nd of June.

  Article 18: (Request 2)

  太 古 城 居 民 同 意 取 消M21,証 明 他 們 不 介 意 有 沒 有 巴 士 搭.
  (720,P12除 外)

  DL

  Article 18: (Request 3)

  有 地 鐵 嘛
  太 古 城 乘 客 去 北 角
  有 幾 多 會 搭M21 ? ^_^

  Article 18: (Request 4)

  為 甚 麼 ? 城 巴5A到 摩 星 嶺 也 只 是 三 塊 四 毛 !

  Article 18: (Request 5)

  太 古 城 的 人 喜 歡 搭 地 鐵 多 過 巴 士 , 否 則 也 不 會 不 讓 M21 擺 總 站 。
  他 們 會 放 棄 搭 地 鐵 , 改 搭 這 條 線 嗎 ?

  Article 18: (Request 6)

  > You must cancell Hong Shan Rd at going to Happy Valley,because there cannot turn to Hong Shan
  Rd!

  o下?!
  每 輛 西 行 的 車 輛 都 要 經 過 康 山 道gor wor


  Article A19:

 • 石澳道唔應該用矮躉!(長文)
 • 13029


  回應:


  1. push
  石 澳 道 唔 應 該 用 矮 躉 !

  今 日 入 左 石 澳 , 出 番 黎 用 石 澳 道
  去 到 某 個 彎 位 , 同 架 行9號 的 加 車3327L相 遇
  我 地 係 坐 貨 車0既 , 以 大 家 的 車 子 闊 度
  都 係 兩 米 半 , 個 彎 位 過 到 兩 架 車0既
  誰 不 知 架3327L開 得 鬼 死 咁 快 , 又 打 橫 黎 行
  踏 住 條 雙 白 線 , 當 相 遇 過 車 的 時 候
  就 唔 夠 位 過 , 我 地 好 禮 讓
  退 後 讓3327L過 , 我 地 架 車 就 已 經 貼 埋 石 壆 喇
  但 係 始 終 架 車 都 過 唔 到 , 繼 續 打 橫 行 , 唔 郁
  我 地 架 車(個 司 機 二 十 多 年 駕 貨 車 經 驗)同 佢 講 話 夠 過
  但 係 個 司 機 始 終 唔 敢
  搞 到 大 塞 車 , 最 後 個 司 機 始 終 都 過 到...
  新 巴 巡 邏 車SV25 0係3327L後 面 , 見 得 好 清 楚


  在 此 希 望 , 新 巴 要 用 車 或 人 行9或309的 時 候
  要 考 慮 幾 點 :
  1.宜 用 一 些 資 深 的 車 長 行 駛 山 路 , 唔 好 用 新 人
  因 為 舊 人 懂 偷 位
  2.宜 用 飛 鏢 或 矮 躉 , 以 飛 鏢 較 佳
  因 為DC飛 鏢 的 闊 度 唔 夠 兩 米 半 的 , 無 咁 霸 道
  飛 鏢 係 單 層 的 , 就 算 有 大 貨 車 過 都 唔 會 撞 鏡
  3.出 車 不 宜 太 多 , 因 為 我 今 日 行 石 澳 道
  全 矮 躉 , 有 九 架 沿 途 經 過 有
  3327L, 3311L, 3312L, 3303L, 3332L
  3333L, 3334L, 3329L, 3331L
  以 上 車 輛 全 行 走9及309的

  Article 19: (Request 1)

  > > > 用 DC 又 會 有 人 嘈 服 務 倒 退 架 喇~~~
  > > > 20xx 又 只 係 兩 米 四 左 右......
  > >
  > > 20xx出 番 咁 多 , 梗 係 等 佢 地 臨 走 前 駛 盡 佢 啦
  > > 橫 掂76架 撻 都 要 回 鄉 咯
  > >
  > 如 果 用20XX 行9號,都 應 付 唔 到 須 要,咁 班 次 亦 要 加 密,咁 咪 常 日 都 會 遇 到 對
  頭 巴 士
  >

  人O的 新 巴 要 俾 人 睇 「 海 景 」(跟 城 巴), 要 出 雙 層 ! 不 過 睇 來 睇 去 都 係 得
  石 礦 場 , 嚇 親 人 !

  1409 Trident


  Article A20:

 • 53,265M,63X
 • 13028


  回應:


  1. push
  2. push
  > 51,53,63M,63P,63X,64M,68A,68M,68X,69M,69P(未 取 消
  前),69X,251M,263M,264M,265B,265M,269M,276,276A,
  > 276P,277,76K,77K,64K,N269,N68(對 上 的 平 安 夜),54
  > 首 先 謝 過,盡 量 回 答!

  不 用 客 氣!

  53:

  DE 7739
  DE 9975
  DF 1103 ---- 護 苗 基 金 廣 告
  DG 7079
  DG 8084
  DH 508(Turbo M)
  DG 1627(53唯 一 的BL)

  265M:
  所 有 屬U廠 的ASV1-20

  63X

  S3N

  FY 1915
  FY 1970
  GA 5144
  GA 5145

  AV
  AV381蛇 年 巴

  AD
  AD12
  AD84(豬 油 包)
  AD94虎 年 巴

  編 號/車 牌 可 能 出 錯 。

  至 於 其 他 路 線,試 下 去hkbus.uhome.net找 找 。

  請 接 力

  Article 20: (Request 1)

  68A
  編 號: AV409 車 牌: HR2493 廣 告: 左: paydollar.com; 右: 公 民 式 教 育; 尾: KELON科 龍
  備 註: Volvo D10A + Voith DIWA863.3
  編 號: AV454 車 牌: HT3275 廣 告: 右: Baleno - Reveal Your Character - 2001 Spring and
  Summer collection ; 尾:KELON科 龍
  備 註: Volvo D10A + Voith DIWA863.3
  編 號: AV473 車 牌: HT3789 廣 告: 左: outdoormachine戶 外 傳 動; 右: 出 乎 美 味 之 外
  drumstick 甜 筒; 尾: 祈 福 新(村)光 輝 十 週 年
  備 註: Volvo D10A + Voith DIWA863.3
  編 號: AV475 車 牌: HT4310 廣 告: 左: 祈 福 新(村)光 輝 十 週 年; 右: Sharp聲 寶 牌cool as
  me冷 氣 機 系 列 ; 尾:科 龍KELON
  備 註: Volvo D10A + Voith DIWA863.3
  編 號: AV476 車 牌: HT4402 廣 告: 右: 公 民 式 教 育
  備 註: Volvo D10A + Voith DIWA863.3
  編 號: AV490 車 牌: HT7949 廣 告: 左: 祈 福 新(村)光 輝 十 週 年; 右: SHARP聲 寶 牌cool as
  me冷 氣 機 系 列
  備 註: Volvo D10A + Voith DIWA863.3
  編 號: AV493 車 牌: HT8193 廣 告: 左: 中 銀 集 團 更 光 更 亮; 右: 惠 而 浦 「 智 冷 靜 」
  冷 氣 機
  備 註: Volvo D10A + Voith DIWA863.3
  編 號: AV494 車 牌: HT8280 廣 告: 左: 港 樂 克 勤 演 唱 會; 右: 莫 斯 科 馬 戲 團--荃 灣; 尾:
  KELON科 龍
  備 註: Volvo D10A + Voith DIWA863.3
  編 號: AV495 車 牌: HT8399 廣 告: 左: Police太 陽 眼 鏡; 右: VO5 ADVANCED 洗 髮 露
  備 註: Volvo D10A + Voith DIWA863.3

  63M:
  編 號: S3M84(L) 車 牌: DR7099 廣 告: 左 , 右: 仁 濟 緊 急 援 助 基 金
  備 註: Gardner 6LXCT + Voith DIWA851.2
  編 號: S3N232 (U) 車 牌: ES4644 廣 告: 右: 腦 輕 鬆 膠 囊
  備 註: Cummins LT10 + Voith DIWA863
  編 號: 車 牌: 廣 告:
  備 註: 用 車 不 固 定
  編 號: S3N243(U) 車 牌: ES5915 廣 告:
  備 註: Cummins LT 10 + Voith DIWA863
  編 號: AD44 (U) 車 牌: FB9226 廣 告: 左: Police sunglasses ; 右:http://www.izzue.com.hk
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD51 (U) 車 牌: FC5745 廣 告: 凱 茵 豪 園
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD73 (U) 車 牌: FD5587 廣 告:
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD75 (U) 車 牌: FD5793 廣 告: 左: 祈 福 新(村)光 輝 十 週 年; 右: 米 斯 洛 營 養 中

  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD95 (U) 車 牌: FH9512 廣 告: 左: Polce Sunglasses; 右: 好e食 - 豬 骨 濃 湯 味 拉 麵
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD97 (U) 車 牌: FJ8597 廣 告: 西 九 龍 中 心
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD102 (U) 車 牌: FJ9228 廣 告: 左: LOEWE Vision ; 右: Sharp聲 寶 牌cool as me 冷 氣
  機 系 列
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD116 (U) 車 牌: FL954 廣 告: Bridgestone
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD163 (U) 車 牌: GJ4150 廣 告: 左: Police sunglasses; 右:http://www.izzue.com.hk
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD255 (U) 車 牌: GR4112 廣 告: 左: tiramisu 信 用 卡; 右: U-right Summer 2001
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AV517 (L) 車 牌: HU6558 廣 告: 左: ING安 泰 人 壽; 右: 朗 庭 園
  備 註: Volvo D10A + Voith DIWA863.3

  63X:
  編 號: S3N210(U) 車 牌: DX4120 廣 告:
  備 註: Gardner 6LXCT + Voith DIWA851
  編 號: S3N222(U) 車 牌: ES2845 廣 告:
  備 註: Cummins LT10 + Voith DIWA863
  編 號: S3N294(L) 車 牌: FY1915 廣 告:
  備 註: Cummins LT10 + ZF 4HP500
  編 號: S3N295(U) 車 牌: FY1970 廣 告: 左: Jolly嬌 妍 女 性 護 理 液; 右: Pentium 4 處 理 器
  , 數 碼 世 界 原 動 力
  備 註: Cummins LT10 + ZF 4HP500
  編 號: S3N356(U) 車 牌: GA5144 廣 告: 粉 紅 色 全 車 身:智 多 多,知 多 多
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: S3N357(U) 車 牌: GA5145 廣 告: 綠 色 和 平
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD12(L) 車 牌: EV2021 廣 告: 左:香 港 安 全 標 誌 信 心 產 品 保 證; 右: ELLE
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD38(L) 車 牌: EW9016 廣 告: 左: Jolly嬌 妍 女 性 護 理 液; 右: kmb.com.hk
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD82 (U) 車 牌: FD6118 廣 告: 始 創 中 心
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD89 (U) 車 牌: FH2119 廣 告: 左: ING 安 泰 人 壽; 右: 健 陰 寶
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD94(U) 車 牌: FH8543 廣 告: 戌 寅 虎 年1998
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AD111 (U) 車 牌: FK6019 廣 告: 左: CM Concept; 右: 自 我 創 富 雜 誌
  備 註: Cummins LTA10 + Voith DIWA863
  編 號: AV7 (U) 車 牌: GD830 廣 告: 左: 祈 福 新(村)光 輝 十 週 年; 右: HKNET
  備 註: Cummins LT10 + ZF 4HP500
  編 號: AV20 (U) 車 牌: GD3353 廣 告: 全 車 身 廣 告:奇 勝 牌 接 電 系 列
  備 註: Cummins LT10 + ZF 4HP500
  編 號: AV119 (U) 車 牌: GX2903 廣 告: 左:大 中 華 首 創 戶 外 廣 告 資 訊 平 台; 右:
  Yamaha兒 童 音 樂 班; 尾: 祈 福 新(村)
  備 註: Volvo TD102 KF + Voith DIWA 863.3 (本 車 本 月 早 上 行 走63P)
  編 號: AV381 (U) 車 牌: HN8357 廣 告: 辛 已 蛇 年2001
  備 註: Volvo D10A + Voith DIWA863.3

  P.S.63M,63X掛 牌 經 常 不 穩 定

  63M,63X,68A掛 牌 表 負 責 人 蝴 蝶 情 緣~Butterfly Fate

  Article 20: (Request 2)

  64M:
  AP71/JU5595, AP72/JU5808, AP73/JU6126, AP74/JU6428,
  AP75/JU6496, AP76/JU6861, AP79/JU7763, AP80/JU8330

  68M:
  AP39/JS7176, AP40/JS7186, AP41/JS7499, AP42/JS8267, AP43/JS8341,
  AP44/JT697, AP45/JT890, AP46/JT1157, AP47/JT1369, AP48/JT1542,
  AP49/JT1608, AP50/JT1719, AP51/JT1887, AP52/JT1993, AP53/JT5256,
  AP54/JT5333, AP55/JT7632, AP56/JT7972, AP57/JU1217

  68X:
  荔 廠 –ATR69/HY1092, ATR134/JB3845, ATR136/JB4058
  U廠 –
  ATR189/JM7370, ATR190/JM7383, ATR191/JM7389, ATR192/JM7741, ATR193/JM7829,
  ATR194/JM7830, ATR195/JM8323, ATR196/JM6585, ATR197/JM7120, ATR199/JM8284,
  3ASV28/JF7040, 3ASV29/JF7729, 3ASV30/JF8263, 3ASV31/JF8398, 3ASV32/JF8754,
  3ASV33/JF8911, 3ASV34/JF9006, 3ASV35/JF9127, 3ASV36/JF9604, 3ASV37/JG175,
  3ASV38/JG249, 3ASV39/JG413, 3ASV40/JG495, 3ASV41/JG2524, 3ASV43/JG2912,
  3ASV92/JU9958, 3ASV93/JU9741, 3ASV94/JV146

  264M:
  ATS26/JK4706, ATS27/JK4727, ATS28/JK5056, ATS29/JK5059,
  ATS30/JK5688, ATS31/JK5699, ATS32/JK5844, ATS33/JK6080,
  ATS34/JK6132, ATS35/JK6140, ATS36/JK6349, ATS37/JK6383

  265M:
  ASV1/JX6659, ASV2/JX6859, ASV3/JX7466, ASV4/JX9097, ASV5/JX9924,
  ASV6/JX9994, ASV7/JY381, ASV8/JY458, ASV9/JY2958, ASV10/JY3265,
  ASV11/JY3693, ASV12/JY4396, ASV13/JY4462, ASV16/JY6516, ASV19/JY7839,
  ASV20/JY8490

  Article 20: (Request 3)

  上 水 廠 :
  DB 6989 (BL33)
  DB 7290 (BL36)
  DG 2692 (BL112)
  DC 8707 (M24)
  DH 749 (M76)
  元 朗 廠:
  DC 9306 (M21)
  DC 9418 (M26)
  DE 8819 (M37)
  DH 1770 (M78)
  EH 4891 (M81)
  > 首 先 謝 過,盡 量 回 答!
  Welcome ^_^

  超 級 大 富 豪JF 1181


  Article A21:

 • Re: [貼連結圖]非巴士八達通機解說(修正)
 • 13027


  回應:

  > http://members.nbci.com/_XMCM/la20/Images/minio.jpg
  > 內 已 有 對 應 鍵 之 解 說 , 黑 白 圖 , 小 心 唔 夠 深 色
  > (新 圖 片size已 縮 至 闊700)

  好 明 顯 GMB 99/105/140M/141/310M
  個 經 營 商 係 唔 識 用 既 。

  Article A22:

 • Re: 唔怪得知黎明楂既巴士會係九巴啦...
 • 13026


  回應:

  > 唔 怪 得 知 黎 明 楂 既 巴 士 會 係 九 巴 啦...
  > 原 來 陳 祖 澤 係 公 益 金 統 籌 會 既 成 員...
  >
  >
  >
  > http://www.hkbpg.com
  > 郵 差 叔 叔~【 香 港 巴 士 照 相 館 】 館 主
  > ~ 好 開 心, ADA在 我 網 頁 私 底 下 留 言 給 我 ~
  > 2001/05/27 更 新:~ KDK電 器 產 品 (第 二 版) 廣 告 大 相 4 張
  >
  >
  不 過 陳 祖 澤 都 做 一o左 公 益 金 統 籌 會 既 成 員!
  支 持 公 益 金 支 持Leon成 為 車 長Bus.com

  Article A23:

 • Re: 點解34,34M,273,273A無雙層?
 • 13025


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > 據 聞34,34M,273,273A都 好 多 人 搭 個WOR,
  > 點 解 佢 地 只 用 雙 層?
  > 211都 好 多 人 搭,但 係 我 知 因 高 度 限 制 而 不 能 用 雙 層.
  > 273A班 班 車 都BIG到 炮,
  > 簡 中 只 得1,2架ADS.
  > 點 解 上 述4線 唔 用 多D雙 層?
  > 我 唸 住 寫 信 去 九 巴 講 講,
  > 希 望 大 家 支 持.
  >
  > <<按 此 進 入>>九 巴 路 線 之 首 相 依 為 命---1,1A
  >
  > <<按 此 進 入>>九 巴 2號 系 列 多 元 化---2,2A,2B,2C,2D,2E,2F
  >
  > <<按 此 進 入>>九 巴3號 全 家 生 猛 活 在 慈 雲 山
  >
  > <<按 此 進 入>>駐 守 油 尖 區 的 九 巴 家 庭 前 篇,九 巴6號 系 列 建 基 於 九 龍 西,樂
  富7號 系 列 三 重 奏.

  No!273A has stolen my AV129(GX3152) today,it is 275\'s bus!

  Article 23: (Request 1)

  一 般 會 有 4 部 雙 層 巴 士 行 走 273A .


  > <<按 此 進 入>>九 巴 路 線 之 首 相 依 為 命---1,1A
  >
  > <<按 此 進 入>>九 巴 2號 系 列 多 元 化---2,2A,2B,2C,2D,2E,2F
  >
  > <<按 此 進 入>>九 巴3號 全 家 生 猛 活 在 慈 雲 山
  >
  > <<按 此 進 入>>駐 守 油 尖 區 的 九 巴 家 庭 前 篇,九 巴6號 系 列 建 基 於 九 龍 西,樂
  富7號 系 列 三 重 奏.

  請 避 免 在 文 章 內 加 入 多 條 與 題 目 無 關 之
  連 結.

  GZ5818/Tonio Tse

  Article 23: (Request 2)

  273:
  路 線 咁 短, o的 客 通 常 搭 兩 個 站 就 會 落 車,
  就 算 派 雙 層 車o的 乘 客 都 唔 會 坐 上 層,而 且
  現 時 於 繁 忙 時 間 有 一 架AN行 經 已 足 夠.

  273A
  現 時 已 有 一 半 掛 牌 車 是ADS,原 因 跟273差 不 多,
  雖 然 路 線 長 些, 但 普 遍 乘 客 搭 車 路 程 不 遠,就
  算 派ADS, 上 層 也 有 五 分 一 坐 位 是 無 人 坐 的.


  S.K.Y.T.

  Article 23: (Request 3)

  仲 有 , 行 左 雙 層 仲 會 1 分 鐘 一 班 咩 ?
  唔 係 條 條 線 都 好 似 238M 咁 掂 架 !

  Article 23: (Request 4)

  > 其 實273就 是 一 條 小 巴 形 式 的 巴 士 線,
  > 車 種 唔 使 大, 但 最 緊 要 班 次 夠 密 同 夠 快.
  >
  > S.K.Y.T.

  所 以 32B 炒 到 唔 清 唔 楚 。

  就 係 唔 明 點 解 36 可 以 屹 立 不 倒 。
  可 能 梨 木 樹 人 口 較 多 , 或 者 有 國 瑞 路 客 支 持 。

  Article 23: (Request 5)

  > 不 過 用AM,好 唔 方 便!
  > >
  > > S.K.Y.T.
  >
  >
  有 何 不 便 ?
  你 係 話 AM 落 車 唔 方 便 ?
  對 於 273 , D 人 全 部 都 係 在 粉 嶺 火 車 站 下 車 , 故 不 會 構 成 太 大 的 不 便 吧 ...

  超 級 大 富 豪JF 1181


  Article A24:

 • Re: 城巴無軌電車---701
 • 13023


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  > > > > 城 巴 架701改 到 面 目 全 非,
  > > > > 成 架 車 都 唔 同 左,
  > > > > 車 色 唔 同,車 尾 改 左,
  > > > > 請 問 遲d其 他 城 巴 會 唔 會 改 成 咁?
  > > > >
  > > > > 有 關 網 頁:
  > > > > http://kmb1933.uhome.net/buspic3.htm
  > > > >
  > > > 我 前 幾 日 都 影 過 相 , 見 過 真 車
  > > > 城 巴 為0左 呢 個 計 劃 已 經 駛0左 唔 少 錢 改 裝
  > > > 照 睇 改 裝 其 他 車0既 機 會 唔 高 , 但 係701試 驗 期 後0既 去 向 都 成 問 題
  > > > (因 為 內 籠 已 經 大 裝 修 , 坐 椅 、 光 管 等 等 都 換0左 新0既)
  > >
  > > 咁 咪 拆 左 個 引 擎 改 歐 三 囉
  >
  > 佢 好 似 無 quota 出 返 呢 架 車 出 街 行 。

  批 臭 蘭 差 唔 多 喇 , 係 時 候 放 少D走 喇

  Article 24: (Request 1)

  如 果 個 計 劃 係 成 功 就 會 有 其 他 巴 士 改 裝 , 但 聽 聞 報 告 指 出 可 行 性 不
  高 。

  S3BL272
  屯 門 碼 頭 統 戰 部(巴 士 分 部)部 長

  Article 24: (Request 2)

  九 巴 天 地 版 主 幫 你 啦 ﹕


  九 巴 天 地

  Article 24: (Request 3)

  講 真 , 其 實 運 輸 署 都 唔 支 持 呢 個 改 裝 計 劃 , 咁 樣 對 城 巴 本 身o既 計 劃 都
  有 好 大 影 響 。

  Article 24: (Request 4)

  > 退 B6 囉......

  城 巴 現 在 唔 夠 單 層 車 用 , 卻 買 了 太 多 NC 豪 ( 公 認 廢 車 )

  Article 24: (Request 5)

  > 遲0的 點 都 會 退 佢 地(B6 w/Plaxton), 因 為 要 讓 位 俾MAN(1581-1590)
  > 以 上 消 息 係 聽 番0黎0既

  係 就 好 囉 ,Plaxton B6可 以 團 聚 喇~~
  1304同1305走 左 去 英 國 , 要 孤 獨 作 戰...

  Article 24: (Request 6)

  > > 有 消 息 稱 再 有 兩 部 130x 退 役 。
  > > 這 仍 有 待 進 一 步 証 實 。
  >
  > 係 咪#1306同 埋#1307?
  > 我 係 聽 喳Rt.41A既car佬 講 。

  據 消 息 人 士 透 露 , 上 述 傳 聞 並 非 事 實 。

  Article 24: (Request 7)

  > > > 唔 知 買 比 電 車 公 司 得 不 得 呢?:p
  > >
  > > 部 龍 比 電 車 闊 很 多 , 不 能 行 電 車 路 軌 的 。
  >
  > 而 且 據 悉 現 有 電 車 跟 無 軌 電 車 所 採 用 的 電 壓 是
  > 不 同 的 。

  就 算 係 同 都 冇 用 啊 。 因 為 無 軌 電 車 要 兩 條 電 纜 ,
  為 了 一 架 車 而 裝 上 電 纜 , 唔 值 得 喎 。

  Article 24: (Request 8)

  那 請 問 那 批 車 能 夠 有 何 出 路 呢 ﹖

  Article 24: (Request 9)

  > 我 講0個 批 臭 蘭 是 指 非 專 利11米 的
  > 放 逐 去 英 國 , 改 做 暖 氣 巴

  咁 樣 想 將 另 一 批 車 由 專 利 變 做 非 專 利 ?

  Article 24: (Request 10)

  你 系 迷 巴 迷 呀 ? 一 部 有 些 少 怪 味 既 巴 士 就 侮 辱 部 巴 士
  以 家D巴 迷 。 。 。

  Article 24: (Request 11)

  → 係 都 唔 出 奇 , 一 來 可 以 慳 番 買 新 車  入 口 稅 , 二 來 可 以 有 低 地 台 車 加
  入 專 利 部 增 加 競 爭 力 。 不 過 用 低 地 台 車 入 非 專 利 可 加"卓 頭"助 宣 傳 。
  Article A25:

 • Re: 點解有D舊車有沙沙聲o既
 • 13022


  回應:


  1. push
  > > 還 記 得 以 前 搭 雞 、 鴨 車 , 當 煞 車 時 , 總 會 有D沙 沙 係 車 頂 由 車 尾 到 車
  頭(有D柱 都 有), 宜 家 有D S3N都 有 , 究 竟 這 些 聲 音 由 甚 麼 產 生 呢 ?
  > >
  > > THANK YOU!
  >
  > 0個0的 聲 係 當 架 車 COF 拆 車 身 時 掃 唔 清 既 渦 釘 碎 片 來 架.
  > 當 架 車 煞 車/掟 彎 時 呢 的 碎 片 就 會 係 車 身 間 周 圍 走,
  > 咪 有0的 咁 既 聲law..
  > 雖 然 唔 影 響 行 車 安 全, 但 都 幾 騷 擾.
  >
  > 1511
  >

  What is COF???

  Article 25: (Request 1)

  > > 那 些 不 是 「 渦 釘 」
  > > 是 拉 釘
  >
  > 註: 「 渦 釘 」 即 是 拉 釘
  >
  >
  >

  當 然 唔 同 啦
  拉 釘 用 拉 釘 槍 打 入 的

  「 渦 釘 」 是 用 一 個 「 模 」 同Hammer 扑 的

  兩 者 是 不 同 的


  Article A26:

 • 有冇人有九巴五年計劃
 • 13021


  回應:

  如 有,可 否sent比 我&那 裏 可 索 取!!


  無 限 感 激!!

  Article A27:

 • Re: 今日搭左架超慢o既118
 • 13020


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > > > 今 日 十 一 點 幾 係 深 水 埔 搭 左 部3AV87(GP6827)去 小 西 灣 , 我 都 諗 住
  後 面 班 車 爬 頭 , 但 估 唔 到 居 然 被 四 班 車 爬 左 頭(差 點 五 架), 真 係 火 都 黎
  埋 , 好 彩 唔 係 趕 時 間 。
  > > > > > 佢 慢o既 原 因 唔 係 因 為 塞 車 , 係 因 為 去 站 站 都 停(過 左 海 後), 冇 人
  按 鐘 、 上 車 都 停 站 , 真 係 俾 佢 激 死 。
  > > > > > 個 車 長 名 叫 陳xx, 各 位 巴 士 迷 或 趕 時 間 就 唔 好 搭 佢 部 車la。
  > > > > > 原 本 之 後o個 班 車 要 留 返 個 位 俾 佢 泊 , 唉!
  > > > > Wah..still drive so slow now?....last time when I took his bus...very "fast"...
  > > > > 50km/h on IEC...when I got off the bus.....four rt.118 behind...
  > > > >
  > > > > VA48,2102
  > > > >
  > > >
  > > > 呢 架 車 出 晒 名 慢 架 啦..
  > > > 見 到 都 唔 好 上 呀..
  > > > 其 他 九 巴 既 118 都 唔 好 得 好 多..
  > > > 始 終 城 巴0的 司 機 肯 踩0的 既..
  > > >
  > > > 1511
  > >
  > > 九 巴 D 司 機 可 能 比 較 「 正 規 」 , 明 白 到 行 快
  > > D 唔 會 多 D 人 工 , 同 小 巴 唔 同 。
  > >
  > > 路 線 238X 網 頁 正 進 行 四 周 年 大 更 新 計 劃 ,
  包 括 新 相 片 、 新 資 料
  > > 推 介 : 《 李 老 師 的 昌 爸 工 作 坊 》 數 學 網 頁
  > > 德 武 帝 迎 接 大 日 子 -- 倒 數 19 天
  > > 恭 喜 310M 客 量 節 節 上 升 !
  >
  > 九 巴D快 司 機 就O黎 滅 忙 。

  恕 我 唐 突 , 係 「 亡 」 唔 係 「 忙 」 。

  > 但 碌 車 碌 到 咁 真 係 罕 見,我 搭 巴 士 只 遇 過 兩
  > 位,一 位 在58X,一 位 在60X(宜 家 走O左)。
  > 60X碌 車 司 機 真 係 超 經 典,全 程 行 一 百 分 鐘,
  > 仲 要 冇 塞 車,俾 六 班 車 過,我 懷 疑 佢 唔 係 掛 牌
  > 司 機 。 而58X那 一 位 碌 神,相 信 不 少 板 友 都 知
  > 佢 係 邊 個,我 搭 佢 架 車,俾 後 面 三 班 車 過 。
  >
  > 據 我 所 知,呢 種 情 況 如 出 現 於 九 巴,司 機 就 會
  > 比 較 麻 煩,司 機 有 機 會 被 抄 。 所 以 屯 門D巴 士
  > 唔 會 再 有 過 前 面 部 巴 士O既 情 況 。

  唔 記 得 左 講 , 你 係 可 以 投 訴 碌 車 王 ,
  而 九 巴 係 會 作 出 處 分 既 。

  Article 27: (Request 1)

  > 講 起 城 巴0的 司 機 ,就 諗 起o固 日 去 接 機 時 搭 個 部E42超 慢 比2部Cityflyer爬 頭 激
  鬼 氣!
  >

  These is Flyer,they can ~~~~FLY....

  Article 27: (Request 2)

  > 我 之 前 坐 架69x
  > 前 面 有 架 吉 車 埋 了 站
  > 佢 都 要 「 中 」 個 頭 埋 去...
  Once I took a rt.77....when the driver saw the rt.99 in front...he slowed
  down at once...keeping a few bus between that 99 and himself...then the result
  was...no one got on his bus from fortress hill to quarry bay until he had
  over took the rt.99...then he hurried back to the terminus and went to
  a Eastern district bus model shop to get a bus...a long time ago already...


  VA48,2102


  Article A28:

 • [路線建議]屯門區路線重組
 • 13019


  回應:

  (1)將59A路 線{屯 門 碼 頭 至 深 水 步(欽 州 街)}更 改 總 站 為(屯 門 碼 頭 至 維 港 灣)及
  更 改 路 線.
  屯 門 碼 頭 開 途 經:湖 翠 路,龍 門 路,青 雲 路,柸 渡 路,河 傍 街,仁 政 街,屯 門 鄉 事 會
  路,屯 興 路,屯 門 公 路,青 山 公 路,葵 涌 道,長 沙 灣 道,彌 敦 道,旺 角 道,西 洋 菜 南 街,亞
  皆 老 街,櫻 桃 街,迴 旋 處,海 輝 道 及 海 帆 道.
  維 港 灣 開 途 經:海 帆 道,海 輝 道,深 旺 道,櫻 桃 街,大 角 咀 道,未 命 名 路,櫻 桃 街,亞 皆
  老 街,新 填 地 街,旺 角 道,彌 敦 道,荔 枝 角 道,黃 竹 街,長 沙 灣 道,荔 枝 角 道,葵 涌 道,青
  山 公 路,屯 門 公 路,屯 興 路,屯 門 鄉 事 會 路,柸 渡 路,河 傍 街,仁 政 街,屯 門 鄉 事 會
  路,柸 渡 路,青 雲 路,龍 門 路 及 湖 翠 路.
  服 務 時 間:
  屯 門 碼 頭 開:0530<---->2320
  維 港 灣 開:0605<---->0030
  班 次:加 密 每5至20分 鐘 一 班.
  全 程 收 費:$7.3(熱)/$10.2(冷)
  荃 灣(荃 德 花 園)往 維 港 灣:$4.2(熱)/$5.2(冷)
  美 孚 往 維 港 灣:$3.5(熱)/$5.0(冷)
  彌 敦 道 往 維 港 灣:$4.2(冷)
  長 沙 灣(大 南 西 街)往 屯 門 碼 頭:$6.7(熱)/$9.3(冷)
  荃 灣(眾 安 街)往 屯 門 碼 頭:$5.3(熱)/$7.5(冷)
  屯 門 市 鎮 公 園 往 屯 門 碼 頭:$3.0(熱)/$3.5(冷)
  用 車:現 有59A路 線 車 隊 再 加2部3ASV,1部3AD.

  (2)加 開59P路 線(屯 門 碼 頭 至 維 港 灣)特 別 班 次.
  屯 門 碼 頭 開 途 經:湖 翠 路,龍 門 路,皇 珠 路,屯 門 公 路,青 山 公 路,葵 涌 道,長 沙 灣
  道,彌 敦 道,旺 角 道,西 洋 菜 南 街,亞 皆 老 街,櫻 桃 街,迴 旋 處,海 輝 道 及 海 帆 道.
  維 港 灣 開 途 經:海 帆 道,海 輝 道,深 旺 道,櫻 桃 街,大 角 咀 道,未 命 名 路,櫻 桃 街,亞 皆
  老 街,新 填 地 街,旺 角 道,彌 敦 道,荔 枝 角 道,黃 竹 街,長 沙 灣 道,荔 枝 角 道,葵 涌 道,青
  山 公 路,屯 門 公 路,龍 門 路 及 湖 翠 路.
  服 務 時 間:
  屯 門 碼 頭 開:0600<---->0930,1515<---->1930
  維 港 灣 開:0625<---->0915,1615<---->1945
  班 次:10<---->20min
  全 程 收 費:$7.3(熱)/$10.2(冷)
  荃 灣(荃 德 花 園)往 維 港 灣:$4.2(熱)/$5.2(冷)
  美 孚 往 維 港 灣:$3.5(熱)/$5.0(冷)
  彌 敦 道 往 維 港 灣:$4.2(冷)
  長 沙 灣(大 南 西 街)往 屯 門 碼 頭:$6.7(熱)/$9.3(冷)
  荃 灣(眾 安 街)往 屯 門 碼 頭:$5.3(熱)/$7.5(冷)
  散 石 灣 往 屯 門 碼 頭:$3.0(熱)/$3.5(冷)
  用 車:現 有59A路 線 派 車 行 走.

  (3)將57M路 線{山 景 至 荔 景(北)}延 長 總 站 為(大 興 至 荔 景(北)}.
  大 興 開 途 經:大 方 街,大 興 街,石 排 頭 路,鳴 琴 路 之 後 返 回 原 有 路 線.
  荔 景(北)開 途 經:原 有 路 線 駛 至 鳴 琴 路 之 後 經 石 排 頭 路,震 寰 路 及 大 方 街.
  服 務 時 間:
  大 興 開:0535<---->2320
  荔 景(北)開:0630<---->0015
  班 次:加 密 每5至15分 鐘 一 班.
  收 費:維 持 不 變.
  用 車:現 有57M路 線 車 隊 再 加3部AP.

  (4)將66M路 線(大 興 至 荃 灣 地 鐵 站)加 多 一 個 分 站.
  大 興 開 途 經:維 持 不 變.
  荃 灣 地 鐵 站 開 途 經:維 持 不 變.
  備 註:本 線 將 會 增 加 屯 門 鄉 事 會 路 近 屯 門 市 中 心 巴 士 總 站 的 一 個 分 站.
  服 務 時 間,收 費:維 持 不 變.
  班 次:加 密 每6至15分 鐘 一 班.
  用 車:現 有66M路 線 車 隊 再 加2部3AV.

  (5)將67M路 線(兆 康 至 葵 芳 地 鐵 站)更 改 總 站 為{兆 康 至 荔 景(北)}及 更 改 路 線.
  兆 康 開 途 經:兆 康 路,青 麟 路,藍 地 交 匯 處,青 山 公 路,井 財 街,青 山 公 路,屯 門 鄉 事
  會 路,屯 興 路,屯 門 公 路 之 後 跟269M路 線 往 荔 景(北).
  荔 景(北)開 途 經:跟269M路 線 駛 至 屯 門 公 路 之 後 經 屯 興 路,屯 門 鄉 事 會 路,青 山
  公 路,藍 地 交 匯 處,青 麟 路 及 兆 康 路.
  服 務 時 間:
  兆 康 開:0540<---->2330
  荔 景(北)開:0605<---->0030
  班 次:維 持 每5至20分 鐘 一 班.
  收 費:維 持 不 變.
  用 車:現 有67M路 線 車 隊 再 加1部AP.
  備 註:67M路 線 於 荔 景(北)總 站 將 會 同57M路 線 共 用 孖 坑.

  (6)將58M路 線(良 景 至 葵 芳 地 鐵 站)更 改 路 線.
  良 景 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 屯 門 公 路 之 後 經 柸 渡 路,屯 門 鄉 事 會 路,屯 興 路,屯
  門 公 路 之 後 返 回 原 有 路 線.
  葵 芳 地 鐵 站 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 屯 門 公 路 之 後 經 屯 興 路,屯 門 鄉 事 會 路,柸
  渡 路,屯 門 公 路 之 後 返 回 原 有 路 線.
  服 務 時 間,班 次,收 費,用 車:維 持 不 變.

  (7)將58P路 線(良 景 至 葵 芳 地 鐵 站)轉 全 日.
  良 景 開 途 經:跟58M路 線 一 樣.
  葵 芳 地 鐵 站 開 途 經:跟58M路 線 一 樣.
  備 註:此 線 不 停 屯 門 公 路 沿 線 各 站.
  服 務 時 間:
  良 景 開:0700<---->2100
  葵 芳 地 鐵 站 開:0730<---->2120
  班 次:加 密 每10至20分 鐘 一 班.
  收 費:維 持 不 變.
  用 車:現 有58M路 線 車 隊 調 派 行 走.

  (8)將260X路 線(寶 田 至 九 龍 地 鐵 站)更 改 路 線.
  寶 田 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 屯 門 公 路 之 後 經 柸 渡 路,屯 門 鄉 事 會 路,屯 興 路,屯
  門 公 路 之 後 返 回 原 有 路 線.
  九 龍 地 鐵 站 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 屯 門 公 路 之 後 經 屯 興 路,屯 門 鄉 事 會 路,柸
  渡 路,屯 門 公 路 之 後 返 回 原 有 路 線.
  服 務 時 間,班 次,收 費,用 車:維 持 不 變.

  (9)將63X路 線(天 慈 至 佐 敦 道 碼 頭)轉 全 冷 及 更 改 路 線.
  天 慈 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 屯 門 公 路 之 後 經 柸 渡 路,屯 門 鄉 事 會 路,屯 興 路,屯
  門 公 路,荃 灣 路,葵 涌 道,長 沙 灣 道,彌 敦 道 及 佐 敦 道.
  佐 敦 道 碼 頭 開 途 經:佐 敦 道,彌 敦 道,長 沙 灣 道,荔 枝 角 道,葵 涌 道,荃 灣 路,屯 門 公
  路,屯 興 路,屯 門 鄉 事 會 路,柸 渡 路,屯 門 公 路 之 後 返 回 原 有 路 線.
  服 務 時 間:維 持 不 變.
  班 次:加 密 每8至20分 鐘 一 班.
  全 程 收 費:$13.5
  虎 地 往 佐 敦 道 碼 頭:$11.8
  美 孚 往 佐 敦 道 碼 頭:$5.0
  彌 敦 道 往 佐 敦 道 碼 頭:$4.2
  過 深 水 步(欽 州 街)後 往 天 慈:$13.0
  屯 門 市 鎮 公 園 往 天 慈:$5.0
  虎 地 往 天 慈:$4.2
  用 車:全 線 改 用AV,AD,AL.

  (10)將60M路 線(屯 門 市 中 心 至 荃 灣 地 鐵 站)延 長 總 站 為(屯 門 市 中 心 至 青 衣 機
  鐵 站).
  屯 門 市 中 心 開 途 經:原 有 路 線 駛 至 屯 門 公 路 之 後 跟63M路 線 往 青 衣 機 鐵 站.
  青 衣 機 鐵 站 開 途 經:跟63M路 線 駛 至 屯 門 公 路 之 後 返 回 原 有 路 線.
  青 衣 機 鐵 站 開 途 經:青 敬 路,柦 杆 山 交 匯 處,青 荃 路,德 士 古 道,德 士 古 道 北,城 門
  道,青 山 公 路,屯 門 公 路 之 後 返 回 原 有 路 線(特 別 班 次).
  服 務 時 間:
  屯 門 市 中 心 開:0540<---->0000
  青 衣 機 鐵 站 開:0615<---->0030
  青 衣 機 鐵 站 開:1630<---->1930(特 別 班 次)
  班 次:加 密 每4至10分 鐘 一 班,特 別 班 次 每15分 鐘 一 班.
  全 程 收 費:$6.0(熱)/$8.0(冷)
  荃 灣(荃 德 花 園)往 青 衣 機 鐵 站:$3.5(熱)/$4.2(冷)
  荃 灣(眾 安 街)往 屯 門 市 中 心:$5.3(熱)/$7.5(冷)
  豐 景 園 往 屯 門 市 中 心:$3.0(熱)/$3.5(冷)
  用 車:現 有60M路 線 車 隊 再 加2部3ASV,2部AMN.

  (11)於 屯 門 鄉 事 會 路(近 屯 門 市 中 心 巴 士 總 站)加 設 八 達 通 卡 轉 乘 服 務:
  (A)屯 門 碼 頭 往 九 龍 城 碼 頭 方 向:
  (i)59A路 線(熱)轉61X路 線(熱)=補$1.7
  (ii)59A路 線(熱)轉61X路 線(冷)=補$1.7
  (iii)59A路 線(冷)轉61X路 線(熱)=扣$1.2
  (iv)59A路 線(冷)轉61X路 線(冷)=補$2.6

  (B)九 龍 城 碼 頭 往 屯 門 碼 頭 方 向:
  (i)61X路 線(熱)轉59A路 線(熱)=免 費
  (ii)61X路 線(熱)轉59A路 線(冷)=免 費
  (iii)61X路 線(冷)轉59A路 線(熱)=扣$3.8
  (iv)61X路 線(冷)轉59A路 線(冷)=免 費

  (C)屯 門 碼 頭 往 油 塘 方 向:
  (i)59A路 線(熱)轉62X路 線(熱)=補$2.7
  (ii)59A路 線(熱)轉62X路 線(冷)=補$2.7
  (iii)59A路 線(冷)轉62X路 線(熱)=扣$0.2
  (iv)59A路 線(冷)轉62X路 線(冷)=補$4.3

  (D)油 塘 往 屯 門 碼 頭 方 向:
  (i)62X路 線(熱)轉59A路 線(熱)=免 費
  (ii)62X路 線(熱)轉59A路 線(冷)=免 費
  (iii)62X路 線(冷)轉59A路 線(熱)=扣$4.5
  (iv)62X路 線(冷)轉59A路 線(冷)=免 費

  (E)屯 門 碼 頭 往 九 龍 地 鐵 站 方 向:
  (i)59A路 線(熱)轉260X路 線(冷)=補$2.8
  (ii)59A路 線(冷)轉260X路 線(冷)=補$2.8

  (F)九 龍 地 鐵 站 往 屯 門 碼 頭 方 向:
  (i)260X路 線(冷)轉59A路 線(熱)=扣$2.9
  (ii)260X路 線(冷)轉59A路 線(冷)=免 費

  (G)大 興 往 九 龍 城 碼 頭 方 向:
  (i)66M路 線(熱)轉61X路 線(熱)=補$3.7
  (ii)66M路 線(熱)轉61X路 線(冷)=補$3.7
  (iii)66M路 線(冷)轉61X路 線(熱)=補$1.5
  (iv)66M路 線(冷)轉61X路 線(冷)=補$5.3

  (H)九 龍 城 碼 頭 往 大 興 方 向:
  (i)61X路 線(熱)轉66M路 線(熱)=免 費
  (ii)61X路 線(熱)轉66M路 線(冷)=免 費
  (iii)61X路 線(冷)轉66M路 線(熱)=扣$3.8
  (iv)61X路 線(冷)轉66M路 線(冷)=免 費

  (I)大 興 往 油 塘 方 向:
  (i)66M路 線(熱)轉62X路 線(熱)=補$4.7
  (ii)66M路 線(熱)轉62X路 線(冷)=補$4.7
  (iii)66M路 線(冷)轉62X路 線(熱)=補$2.5
  (iv)66M路 線(冷)轉62X路 線(冷)=補$7.0

  (J)油 塘 往 大 興 方 向:
  (i)62X路 線(熱)轉66M路 線(熱)=免 費
  (ii)62X路 線(熱)轉66M路 線(冷)=免 費
  (iii)62X路 線(冷)轉66M路 線(熱)=扣$4.5
  (iv)62X路 線(冷)轉66M路 線(冷)=免 費

  (K)大 興 往 九 龍 地 鐵 站 方 向:
  (i)66M路 線(熱)轉260X路 線(冷)=補$2.7
  (ii)66M路 線(冷)轉260X路 線(冷)=補$5.5

  (L)九 龍 地 鐵 站 往 大 興 方 向:
  (i)260X路 線(冷)轉66M路 線(熱)=扣$4.0
  (ii)260X路 線(冷)轉66M路 線(冷)=免 費

  (M)良 景 往 九 龍 城 碼 頭 方 向:
  (i)58M路 線(熱)轉61X路 線(熱)=補$3.0
  (ii)58M路 線(熱)轉61X路 線(冷)=補$3.0
  (iii)58M路 線(冷)轉61X路 線(熱)=補$1.0
  (iv)58M路 線(冷)轉61X路 線(冷)=補$4.8

  (N)九 龍 城 碼 頭 往 良 景 方 向:
  (i)61X路 線(熱)轉58M路 線(熱)=免 費
  (ii)61X路 線(熱)轉58M路 線(冷)=免 費
  (iii)61X路 線(冷)轉58M路 線(熱)=扣$3.8
  (iv)61X路 線(冷)轉58M路 線(冷)=免 費

  (O)良 景 往 油 塘 方 向:
  (i)58M路 線(熱)轉62X路 線(熱)=補$4.0
  (ii)58M路 線(熱)轉62X路 線(冷)=補$4.0
  (iii)58M路 線(冷)轉62X路 線(熱)=補$2.0
  (iv)58M路 線(冷)轉62X路 線(冷)=補$6.5

  (P)油 塘 往 良 景 方 向:
  (i)62X路 線(熱)轉58M路 線(熱)=免 費
  (ii)62X路 線(熱)轉58M路 線(冷)=免 費
  (iii)62X路 線(冷)轉58M路 線(熱)=扣$4.5
  (iv)62X路 線(冷)轉58M路 線(冷)=免 費

  (Q)兆 康 往 九 龍 城 碼 頭 方 向:
  (i)67M路 線(熱)轉61X路 線(熱)=補$3.0
  (ii)67M路 線(熱)轉61X路 線(冷)=補$3.0
  (iii)67M路 線(冷)轉61X路 線(熱)=補$1.0
  (iv)67M路 線(冷)轉61X路 線(冷)=補$4.8

  (R)九 龍 城 碼 頭 往 兆 康 方 向:
  (i)61X路 線(熱)轉67M路 線(熱)=免 費
  (ii)61X路 線(熱)轉67M路 線(冷)=免 費
  (iii)61X路 線(冷)轉67M路 線(熱)=扣$3.8
  (iv)61X路 線(冷)轉67M路 線(冷)=免 費

  (S)兆 康 往 油 塘 方 向:
  (i)67M路 線(熱)轉62X路 線(熱)=補$4.0
  (ii)67M路 線(熱)轉62X路 線(冷)=補$4.0
  (iii)67M路 線(冷)轉62X路 線(熱)=補$2.0
  (iv)67M路 線(冷)轉62X路 線(冷)=補$6.5

  (T)油 塘 往 兆 康 方 向:
  (i)62X路 線(熱)轉67M路 線(熱)=免 費
  (ii)62X路 線(熱)轉67M路 線(冷)=免 費
  (iii)62X路 線(冷)轉67M路 線(熱)=扣$4.5
  (iv)62X路 線(冷)轉67M路 線(冷)=免 費

  (U)兆 康 往 九 龍 地 鐵 站 方 向:
  (i)67M路 線(熱)轉260X路 線(冷)=補$3.0
  (ii)67M路 線(冷)轉260X路 線(冷)=補$5.0

  (V)九 龍 地 鐵 站 往 兆 康 方 向:
  (i)260X路 線(冷)轉67M路 線(熱)=扣$4.0
  (ii)260X路 線(冷)轉67M路 線(冷)=免 費

  (W)兆 康 往 灣 仔(會 展)方 向:
  (i)67M路 線(熱)轉961路 線(冷)=補$10.2
  (ii)67M路 線(冷)轉961路 線(冷)=補$10.2

  (X)灣 仔(會 展)往 兆 康 方 向:
  (i)961路 線(冷)轉67M路 線(熱)=扣$2.0
  (ii)961路 線(冷)轉67M路 線(冷)=免 費

  (Y)天 慈 往 九 龍 城 碼 頭 方 向:
  (i)63X路 線(冷)轉61X路 線(熱)=扣$2.8
  (ii)63X路 線(冷)轉61X路 線(冷)=補$1.0

  (Z)九 龍 城 碼 頭 往 天 慈 方 向:
  (i)61X路 線(熱)轉63X路 線(冷)=免 費
  (ii)61X路 線(冷)轉63X路 線(冷)=免 費

  (AA)天 慈 往 油 塘 方 向:
  (i)63X路 線(冷)轉62X路 線(熱)=扣$1.8
  (ii)63X路 線(冷)轉62X路 線(冷)=補$2.7

  (AB)油 塘 往 天 慈 方 向:
  (i)62X路 線(熱)轉63X路 線(冷)=免 費
  (ii)62X路 線(冷)轉63X路 線(冷)=免 費

  (AC)天 慈 往 九 龍 地 鐵 站 方 向:
  (i)63X路 線(冷)轉260X路 線(冷)=補$1.2

  (AD)九 龍 地 鐵 站 往 天 慈 方 向:
  (i)260X路 線(冷)轉63X路 線(冷)=免 費

  (AE)天 慈 往 灣 仔(會 展)方 向:
  (i)63X路 線(冷)轉961路 線(冷)=補$6.4

  (AF)灣 仔(會 展)往 天 慈 方 向:
  (i)961路 線(冷)轉63X路 線(冷)=免 費

  (12)將60路 線{友 愛(南)至 長 沙 灣},66路 線(大 興 至 奧 運 站)及260C路 線{友 愛(南)至
  葵 芳 地 鐵 站}取 消.

  Article A29:

 • 資料查詢:請問愉景灣有多少巴士?
 • 13018


  回應:

  請 問 愉 景 灣 有 多 少 巴 士?可 否 列 出 其 車 隊 編 號 和 車 牌.而 未 來 有 多 少 新 車
  到 愉 景 灣,型 號 是 什 麼?
  Thank You

  Article A30:

 • 路線建 議:E22A,694
 • 13017


  回應:

  E22A,694的 路 線,差 不 多 覆 蓋 了 整 個 將 軍 澳, 除 了 翠 林,康 盛 花 園 和 寶 達 村, 令
  這 兩 條 流 失 了 翠 林,康 盛 花 園 和 寶 達 村 的 客.況 且E22A,694車 費 頗
  貴.694:$15.30,E22A:$24.OO,而 且 可 以 出 觀 塘 轉 車,車 費 較 低.
  去 小 西 灣:98A($3.50/$4.90)轉606 ($9.40),合 計($12.90/$14.30)
  去 機 場:98A($3.50/$4.90)轉E22 ($18.00),合 計($21.50/$22.90)
  行 車 時 間 差 不 多(還 要 搭 車 去 寶 林 轉 車),車 費 又 貴,我 何 必 要 搭 呢?
  希 望 將E22A總 站 遷 往 尚 德,經 坑 口,寶 林,康 盛 出 將 軍 澳,而694也 可 以 依 照 同 樣
  路 線 出 將 軍 澳,吸 納 全 部 客,我 就 會 考 慮 搭 694,E22A 由 康 盛 去 小 西 灣 或 機 場.

  P.S 希 望690由$15.30減 至$9.40,因 為690 的 行 車 里 數 和118一 樣 (20.8km),故 要 減
  至118的 票 價 才 合 理.
  不 知 各 位 是 否 同 意?歡 迎 討 論
  Thank You

  Article A31:

 • Re: 問中巴八九年罷工及顏潔齡裁員...
 • 13016


  回應:

  > 小 弟 的 一 位 朋 友 需 要 一 些 有 關 中 巴 八 九 年 罷 工 ,
  > 顏 潔 齡 裁 員 的 資 料 。
  > 各 位 如 有 任 何 資 料 請 告 知 小 弟 。
  > 同 埋 我 想 問 有 無 D 書 或 者 網 業 有 記 載 上 述 兩 件 事 件?
  > 唔 該 哂!
  >

  要 知1989年 中 巴 罷 駛,可 到 九 龍 中 央 圖 書 館 看 明 報,文 匯/或 大 會 堂
  看 星 島 之 微 型 縮 影.(日 期:1989年11月29日 至12月1日)

  Article A32:

 • Re: [愚問] 而家中巴靠乜野維生?
 • 13015


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > > [愚 問] 而 家 中 巴 靠 乜 野 "維 生"?
  > > > > 謝 謝 解 答!
  > > > >
  > > > >
  > > > > http://www.hkbpg.com
  > > > > 郵 差 叔 叔~【 香 港 巴 士 照 相 館 】 館 主
  > > > > ~ 好 開 心, ADA在 我 網 頁 私 底 下 留 言 給 我 ~
  > > > > 2001/05/27 更 新:~ KDK電 器 產 品 (第 二 版) 廣 告 大 相 4 張
  > > > >
  > > > >
  > > >
  > > > 想 問 問 佢 有 無 收 錢(果d銀 巴 服 務)?
  > > >

  <<按 此 進 入>>(加 左 料 至7號 啦!)0111妹 妹 的 巴 士 作
  品 .多 謝FW1321兄,A11兄,HR1918兄,BL112兄 的 幫 助
  ,小 妹 的 作 品 才 可 在 3板 展 出 了,大 家 不 防cc,比d意
  見,多 謝.有 關 貼
  文:http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7247&a=1
  > > >


  > >
  > > 1)中 巴 現 靠 地 產 維 持
  > > 2)銀 巴 唔 收 錢 , 但 係 我 地 巴 迷 介 有 冇 機 會 坐 就 要 其 他 板 友 答 喇
  >
  > y u say point 2 ??

  1係 回 郵 差0既
  2係 回 你0既

  Article 32: (Request 1)

  地 產law.
  e.g. 收 租 from 成 坤 廣 場 (好 似 有0的 離 題tim)

  1511

  Article 32: (Request 2)

  靠 地 產 收 入
  港 運 大 廈, 港 運 城, 成 坤 廣 場 均 有 租 收
  另 賣 逸 濤 灣 又 有2成 股 份 收 入
  詳 情 可 查 中 巴 年 報
  東 望 洋!


  Article A33:

 • Re: 有關73x掛牌一問
 • 13014


  回應:

  > 近 日EX6915,FF2295經 常 行73X(行 左 成 個 禮 拜)
  > 而 掛 牌 車GM9421就 成 日 過 左 去 行 屯 門 線
  > 今 日FD1232亦 是 如 此
  > 請 問EX6915,FF2295係 咪 已 經 做 左 掛 牌?
  > 咁 邊 兩 架 掛 牌 甩 左?
  > 請 指 教!
  >
  >
  可 以 睇 下 EX6915 及 FF2295 的 駕 易 通
  是 用 魔 術 貼 貼 在 玻 璃 上,還 是 用 鐵 牌 固 定
  在 擋 風 玻 璃 前.

  如 屬 前 者, 則 相 信 EX2915 及 FF2295
  並 不 是 73X 的 掛 牌 車.


  GZ5818/Tonio Tse

  Article A34:

 • Re: 九巴電子牌搞笑之作 -> PIER HEAD
 • 13013


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  13. push
  14. push
  15. push
  16. push
  17. push
  18. push
  19. push
  20. push
  21. push
  22. push
  23. push
  24. push
  25. push
  26. push
  27. push
  28. push
  29. push
  30. push
  31. push
  32. push
  33. push
  34. push
  35. push
  36. push
  37. push
  > o岩 o岩 晒 o左 電 躉 行 59X 既 相 , 個 電 子 牌 顯 示 如 下:
  >
  >  屯 門 碼 頭 59X
  > TUEN MUN PIER HEAD
  >
  > o下?!又 冇 搞 錯 呀.....
  > 碼 頭 既 英 文 唔 係 「FERRY PIER」 或 者 淨 係 「FERRY」 咩?
  > 其 他 碼 頭 總 站 既 英 文 一 向 都 係 咁 串 法 , 有 乜 理 由 屯 門 碼 頭 既 英 文 竟 然
  由 中 文 直 譯 做 「PIER HEAD」 呀.....笑 死 我 啦!!
  >
  > 睇 下 o下 次 會 唔 會 譯 做 「MA TAU」 先~~
  >
  > 新 巴1081(HY2053)

  九 記 近 來 新 一 款 的 膠 牌 也 是 用TUEN MUN PIER HEAD
  事 實 上, 以 前 布 牌 時 代 屯 門 碼 頭 的 英 文,
  也 是TUEN MUN PIER HEAD 既
  而 各 站 牌(例 如 荃 鐵 站59M站 牌)也 是

  PS: 海 翠 花 園 的 英 文 是PIERHEAD GARDEN

  BeN260

  Article 34: (Request 1)

  > 乜 膠 牌 時 代 既 車 唔 係 都 係 寫 PIER HEAD 架 咩 ??

  自 轉 用 膠 牌 後, 九 記 一 向 用TUEN MUN PIER,
  但 大 約 去 年 年 尾 起, 新 一 批 既 膠 牌 就 改 為TUEN MUN PIER HEAD

  BeN260

  Article 34: (Request 2)

  u in where photo and which day

  Article 34: (Request 3)

  > > > 1081:你 講 得 好,
  > > > 我 尋 晚 同 另 一 板 友0係 九 龍 城 碼 頭,
  > > > 見 到 個 路 牌[新 碼 頭 街],英 文 竟 然 係.....
  > > >
  > > > [sun ma tau street]
  > > > 真 係 吹 脹~~~
  > >
  > > 有 何 「 吹 脹 」 ?
  > > "San Ma Tau Street" 是 一 個 專 有 名 詞 ,
  > > 這 有 何 問 題 ?
  > >
  > > 正 如 大 家 翻 繹 英 語 的 專 有 名 詞 ,
  > > 所 得 出 的 亦 是 一 堆 沒 有 意 思 的 字 一 樣 。
  > >
  > > N357
  >
  > 機 巴 仔0既 意 思 係
  > 新 碼 頭 街 都 可 以 照 譯
  > 咁 德 輔 道 中 又 係 咪 可 以 叫 做
  > Tat Fu Road (C)呢?

  Des Voeux係 一 個 前 港 督 的 姓 氏 , 點 樣 可 以
  改 呢 ? 聽 咁 多 間 巴 士 公 司 熱 線 , 得 兩 間 巴
  士 公 司 的 其 中 兩 個 熱 線 讀 這 兩 個 字 讀 對 渣 。

  Article 34: (Request 4)

  SAN MA TAU STREET 不 嬲 都 係 新 碼 頭 街0既 正 式 街 名 。

  Jeffrey Cheung

  Article 34: (Request 5)

  有 一 個 較 不 嚴 重 的 例 子 : 上 星 期 新 記LA24行81號 線 , 往 興 華  的 電 子 牌
  英 文 部 份 是 這 樣 寫 的 :
  Hing Wah Tsuen
  問 題 在 於 興 華  是 房 委 會 的 屋  , 房 委 會 屋  的 英 文 名 , 最 後 一 定
  用"Estate"一 字 , 並 非 用 音 譯 的"Tsuen"。 反 之 , 勵 德  是 香 港 房 屋 協 會 的 屋
   , 這 些 屋  的 英 文 名 則 全 是 譯 音 , 故 英 文 是 寫 成"Lai Tak Tsuen"。

  Article 34: (Request 6)

  > > > > 呢 樣 野 小 弟 已 在 本 版 講 過 數 次 ...
  > > > > 但 甚 少 站 友 覺 得 有 問 題
  > > > >
  > > > >
  > > > >
  > > > > Kingcute 59M
  > > > >
  > > >
  > > > 係 呀Kingcute 兄, 你 都 講 過 幾 次 啦~
  > > > 呢 個 我 諗 係 關 乎 政 府 既 譯 名 問 題,
  > > > 一 些 名 稱 一 經 譯 定, 就 很 少 可 以 改 變.
  > > >
  > > > 當 年 負 責 譯 屯 門 碼 頭 的 官 員,
  > > > 應 該 是 譯 了"TUEN MUN PIER HEAD"
  > > > 以 前 屯 碼 入 口 上 面 的 四 個 大 字 都 係 用 這 英 文 字
  > > > 即 使 後 來 改 為 了 廣 告 燈 箱,
  > > > 現 時 最 上 面 的 四 隻 細 字 依 然 是"TUEN MUN PIER HEAD"
  > > >
  > > > 可 見 這 應 是 政 府 的 譯 名 (可 況 屯 碼 是 政 府 的 產 業)
  > > > 所 以 其 他 使 用 者(如 九 記, 海 翠 的 發 展 商 等)
  > > > 就 會 依 照 該 譯 名 來 做.
  > > >
  > > > 現 在 電 子 牌 和 新 膠 牌 用 回PIER HEAD,
  > > > 只 是 跟 回 政 府 所 用 的 譯 名, 統 一 罷 了.
  > > >
  > > > BeN260
  > >
  > >
  > >
  > > 謝 謝 您 ... Ben 兄
  > > 冇 法 啦 ...
  > > 這 就 是 當 年 香 港 人 沒 有 對 英 語 之 執 著 的 後 果 了 ...
  > >
  > > 不 過 現 在,
  > > 屯 碼 入 口 上 面 的 四 個 大 字 已 改 用
  > > TUEN MUN FERRY PIER 了 ...
  > >
  > > 那 可 以 說"違 法"嗎? ^_^
  > >
  > 呀Kingcute兄, 多 謝 你 提 醒 呀 :)
  > 剛 剛 睇 番d相 先 記 得 依 家 碼 頭 門 口 個 牌 係 用FERRY PIER.
  >
  > 我 諗 唔 係 違 法 既, 因 為 似 乎 冇 法 例 係 唔 俾 人 用
  > 憲 報 以 外 的 名 稱.
  > 不 過 照 咁 睇 呢 個 牌 可 能 係 船 公 司 當 年 為 補 償
  > 因 掛 廣 告 燈 箱 而 造 的 牌.
  > 而 造 個 陣 又 冇 查 番 個 正 名 係 乜.
  >
  > 有 錯 請 指 正.
  >
  > BeN260
  >  我 是 一 個 執 著 的 人

  既 然 碼 頭 方 面 也 改 用
  Tuen Mun Ferry Pier,
  為 何 九 巴 方 面 不 可 跟 著 改?

  Tuen Mun Pier Head 根 本 就 是 譯 錯 了,
  現 在 碼 頭 方 面 也 已 改 正,
  難 道 九 巴 方 面 不 可 跟 著 改 嗎?

  政 府 有 錯,
  大 眾 就 要 跟 著 錯 嗎?

  文 字 是 死 的,
  但 人 的 頭 腦 是 活 的 ...  Kingcute 59M

  Article 34: (Request 7)

  > 看 來 閣 下 是 將 此 事 本 末 倒 置 了,
  > Tuen Mun Pier Head此 名 是 經 刊 憲 命 名 的,
  > 是 具 有 法 律 效 力, 如 果 要 改 名 都 是 由 政 府
  > 改 先 喇.
  >
  > S.K.Y.T.  那 為 何 碼 頭 方 面 會"擅 自"更 改 英 文 名 稱 ?
  那 碼 頭 方 面 違 反 及 破 壞 了 那 份 憲 報 的 法 律 效 力 嗎 ?

  我 們 要 要 求 碼 頭 方 面 把 英 文 改 回
  Tuen Mun Pier Head 嗎 ?

  Article 34: (Request 8)

  > 在 於 本 人 來 說, 我 看 到"Tuen Mun Ferry Pier" 或"Tuen Mun
  > Pier Head"也 知 道 這 是 屯 門 碼 頭 的 中 文 名 稱, 用 不 著 這 麼 執 著 吧!
  > 我 覺 得, 雙 方 在 此 事 上 都 正 確, 如 果 要 為 此 而 改 名, 即 是 要
  > 浪 費 資 源 了(金 錢 或 法 律 程 序).
  > 正 如 大 部 份 香 港 人 會 將 大 嶼 山 讀 為(Tai Yue Shan), 而 並
  > 不 是(Tai Jui Shan)一 樣.
  >
  > S.K.Y.T.
  那 若 果 讀 者 是 外 國 人 呢?
  他 們 的 看 法 會 與 您 一 樣 嗎?

  請 留 意,
  屯 碼 是 一 個 甚 多 外 國 人 的 地 方
  請 諒 解 小 弟 對 此 之 執 著

  Article 34: (Request 9)

  > 外 國 人 見 呢 o的 名, 見 到 乜 就 係 乜 o架 啦,
  > 尤 其 香 港 咁 多 名 係 譯 音. 你 去 一 o的 外 國 地 方, 見 到
  > o的 地 名 唔 識 解, 都 係 死 記 o架 啦, 唔 會 理 佢
  > o岩 唔 o岩 o架. 佢 見 到 Pier 知 佢 係 碼 頭,
  > 既 然 外 國 人 唔 知 "碼 頭" 呢 個 中 文 字, 佢 都 唔 會 聯 想
  > 到 呢 個 可 能 係 一 個 "錯" o既 譯 名 o架.
  >
  > --
  > 車 匙!

  Gakei 兄,
  根 據 牛 津 現 代 高 級 英 漢 雙 解 辭 典(第 三 版),

  Pier 可 解 作
  1. 碼 頭
  2. 橋 墩; 橋 臺
  3. 窗 間 壁; 戶 間 壁


  因 每 人 之 解 讀 能 力 及 次 序 皆 不 同,
  若 要 指 明 是 ( 1 ),
  請 指 明 是 "Ferry Pier"

  因 此 Tuen Mun Pier Head 一 詞 是 不 清 晰 的


  請 不 要 怪 小 弟 之 執 著

  Article 34: (Request 10)

  > > > 那 以 Tsim Sha Tsui 為 例 , 遊 客 又 會 很 清 楚 其 意 嗎 ?
  > > > 一 個 地 方 名 的 英 文 , 並 不 代 表 其 解 意 。 詩 歌 舞 街(
  > > > Sycamore Street)的 解 義 也 不 是 「 無 花 果 樹 街 」 了 。
  > > >
  > > > --怪 物
  > > >
  > > >
  > >
  > >
  > >
  > > 地 名 歸 地 名, (ie Tsim Sha Tsui)
  > > 一 樣 實 物 (Object) 歸 一 樣 實 物, (ie Ferry Pier)
  > >
  > > 兩 者 不 應 相 提 並 論
  > >
  >
  > 當 實 物 , 或 稱 標 記(Landmark)放 在 路 線 牌 上 , 理 應
  > 視 之 為 專 有 名 詞(閣 下 也 知 道 要 用 大 楷 去 寫 了)。
  >
  > --怪 物  我 想 這 是 scale and encoding 的 問 題

  正 如 Tsim Sha Tsui 等 於 Tuen Mun,
  在 外 國 人 眼 中 沒 甚 意 思

  但 Ferry Pier 於 外 國 人 眼 中 已 encode 成 渡 輪 碼 頭,
  那 可 看 作 成 一 Object

  Article 34: (Request 11)

  > 當 Tuen Mun Pier Head 這 四 個 字 可 以
  > 令 人 知 到 就 是 屯 門 碼 頭 那 一 個 地 點, 基 本 上
  > 問 題 已 不 大 了.
  >
  > --
  > 車 匙!

  您 真 是 覺 得 Tuen Mun Pier Head
  可 以 令 外 國 人 知 道 就 是 屯 門 碼 頭 那 一 個 地 點,
  而 毫 無 混 淆 之 處 ?

  Article 34: (Request 12)

  > "毫 無" 我 又 唔 敢 包 喎, 不 過 都 唔 一 定 關 Pier Head
  > 定 Ferry Pier 事. 就 算 Ferry Pier 要 誤 會 都 可
  > 以 誤 會 為 三 聖 果 邊 個 碼 頭 o架, 佢 都 係 屯 門 的 一 個 碼 頭 個 喎,
  > 正 如 怪 物 所 講, 如 果 呢 個 Tuen Mun Pier Head 係 指
  > 定 為 屯 門 碼 頭 (海 翠 果 邊) 那 地 點, 咁 叫 佢 做 Pier Head
  > 定 係 Ferry Pier 甚 至 Ma Tau 定 Stonehorse Head
  > 都 一 樣 o架.


  那 我 想 問:
  一 個 Ferry Pier
  如 果 佢 唔 叫 Ferry Pier,
  非 "本 地 人" 又 點 知 果 到 有 個
  Ferry Pier 呢 ?

  Article 34: (Request 13)

  > Tuen Mun Pier Head 只 是 一 個 巴 士 總 站 的 名 字,
  > 咁 佐 敦 道 碼 頭 都 冇 碼 頭 啦, 九 龍 灣 亦 都 冇 灣, 唔 一 定
  > 代 表 佢 所 處 o既 位 置 有 o的 乜 個 o番.
  >
  > 而 且 唔 好 忘 記 那 裡 還 有 一 個 Pierhead Garden 呢.
  > 當 然 你 又 話 Pierhead 不 同 Pier Head, 咁 呢
  > 個 就 係 英 文 問 題, 就 唔 關 會 否 令 外 國 人 誤 會 o既 問 喇.
  >
  > --
  > 車 匙!


  那 請 看 看 您 剛 才 的 問 題 吧 :


  "毫 無" 我 又 唔 敢 包 喎, 不 過 都 唔 一 定 關 Pier Head
  定 Ferry Pier 事. 就 算 Ferry Pier 要 誤 會 都 可
  以 誤 會 為 三 聖 果 邊 個 碼 頭 o架, 佢 都 係 屯 門 的 一 個 碼 頭 個 喎,
  正 如 怪 物 所 講, 如 果 呢 個 Tuen Mun Pier Head 係 指
  定 為 屯 門 碼 頭 (海 翠 果 邊) 那 地 點, 咁 叫 佢 做 Pier Head
  定 係 Ferry Pier 甚 至 Ma Tau 定 Stonehorse Head
  都 一 樣 o架."


  有 您 這 樣 的 問 題,
  才 有 我 這 樣 的 答 案 ...


  "那 我 想 問:
  一 個 Ferry Pier
  如 果 佢 唔 叫 Ferry Pier,
  非 "本 地 人" 又 點 知 果 到 有 個
  Ferry Pier 呢 ?"


  但 您 又 再 說:


  "Tuen Mun Pier Head 只 是 一 個 巴 士 總 站 的 名 字,
  咁 佐 敦 道 碼 頭 都 冇 碼 頭 啦, 九 龍 灣 亦 都 冇 灣, 唔 一 定
  代 表 佢 所 處 o既 位 置 有 o的 乜 個 o番.

  而 且 唔 好 忘 記 那 裡 還 有 一 個 Pierhead Garden 呢.
  當 然 你 又 話 Pierhead 不 同 Pier Head, 咁 呢
  個 就 係 英 文 問 題, 就 唔 關 會 否 令 外 國 人 誤 會 o既 問 喇."


  Gakei 兄,
  我 想 問 您 究 竟 想 說 甚 麼 ?

  答 了 您, 但 您 又 把 我 的 答 案 扭 曲,
  也 刪 除 了 我 的 原 文(問 題) ...
  再 問 ...

  Article 34: (Request 14)

  > 再 問 ...

  我 看 不 出 我 答 案 有 什 麼 不 一 致 的 情 況,
  總 之 一 句, 我 認 為 巴 士 公 司 或 者 政 府
  視 巴 士 總 站 的 名 字 本 身 是 一 個 獨 立 專 有 的
  地 方 名 詞, 所 以 佐 敦 道 碼 頭 可 以 沒 有
  碼 頭, Tuen Mun Pier Head 的 名 字
  可 以 和 旁 邊 的 Tuen Mun Ferry Pier
  不 同, 我 所 有 的 看 法 都 以 此 為 出 發. 就
  係 咁. 如 果 有 任 何 錯 誤, 本 質 上 係 應 該
  改, 不 過 要 考 慮 改 係 唔 係 咁 重 要, 而 更
  重 要 的 是 會 不 會 做 成 太 大 的 不 便, 否 則
  就 會 好 心 做 壞 事. 其 他 我 寫 過 的 不 重 覆 了.

  --
  車 匙!

  Article 34: (Request 15)

  > 那 以 Tsim Sha Tsui 為 例 , 遊 客 又 會 很 清 楚 其 意 嗎 ?
  > 一 個 地 方 名 的 英 文 , 並 不 代 表 其 解 意 。 詩 歌 舞 街(
  > Sycamore Street)的 解 義 也 不 是 「 無 花 果 樹 街 」 了 。

  同 意, 我 想 說 的 就 是 這 個.
  有 Pier 這 個 可 以 解 得 通 o既 字
  已 經 不 錯, 總 之 係 唔 係 畀 著
  遊 客 都 係 死 記 o架 喇, 大
  家 如 果 有 去 外 國 旅 行 的 經 驗
  都 知, 其 實 大 部 分 地 方 名
  都 唔 係 字 典 查 得 到 o既 字.

  > 順 帶 補 充 一 點 , 我 認 為 這 些 路 線 牌 的 英 文 也
  > 只 是 「 做 樣 」 罷 了 。 我 想 也 沒 有 遊 客 知 道 甚 麼
  > 是 「MTR KLN STN」 吧 !

  佢 叫 Kln 還 好, Kln 是 九 龍 的 約 定 俗 成 的 簡 稱,
  最 要 命 的 是 九 巴 用 的 是 Kol 呢.

  九 巴 一 向 都 唔 注 用 呢 o的, 呢 個 又 係 事 實 黎 o既,
  如 果 唔 係 觀 塘 都 唔 會 就 咁 叫 K. T., 深 水 埔 就 S.S.P.
  正 一 好 執 著 唔 執 著, 個 個 名 就 一 定 要 用 最 長 最 冗 果 個,
  唔 夠 位 出 就 求 求 其 其 整 o的 不 知 名 的 Short form.

  --
  車 匙!

  Article 34: (Request 16)

  > 可 以 咁 講 啊 , 呢0的 係 外 國 好 流 行 架 。
  > 好 多 英 文 地 方 名 都 是 用 簡 寫 去 寫 。
  > 好 像 你 第 一 次 去Mississauga, 一 個
  > 多 倫 多 的suburb, 會 唔 會 知 該 市 第19
  > 號 線 的P.C. GO係 代 表 乜 啊 ?
  >
  > 其 實 有 外 國 人 問 過 我 , 為 何 有 個 地 方
  > 叫Tuen Mun Pier Head, 他 都 摸 不 著
  > 頭 惱 啊 。 什 麼 叫Pier Head呢 ? 但 他 在
  > 二 十 以 及 四 十 多 年 前 都 來 過 香 港 , 也
  > 知 什 麼 地 方 叫Tuen Mun。
  >
  > 我 就 跟 說 笑 , 咪 係 一 個 碼 頭 的 頭 囉 。
  > Pier Head = 碼 頭 頭  DA92 兄, 這 就 是 小 弟 為 何 對 此 執 著 之 原 因 吧 ...


  Kingcute 59M

  Article 34: (Request 17)

  > 但 係 係 咪 大 部 分 當 地 人 都 知 果 o的 簡 寫 代 表 乜 先?
  > 如 果 係 就 冇 問 題 啦.

  其 實 係 有 當 地 人 唔 明 架 。 不 過 冇 人 理 咁 解 架 渣 。
  >
  > 唔 出 奇 o架, 各 處 鄉 村 各 處 例, 地 方 名 梗 有 好 多 奇 奇 怪 怪
  > o既 o野 o架 啦.

  係 啊 , 不 過 我 都 覺 得Pier Head怪 怪 地 囉 ,
  始 終 都 係 要 政 府 改 。

  Article 34: (Request 18)

  可 是,
  這 個 地 方 名 不 甚 特 別 ...
  因 這 是 一 個 錯 地 名 ...

  Article 34: (Request 19)

  > 哈, 好 多 地 方 名 都 係 因 錯 而 起 流 傳 至 今,
  > 香 港 都 有 好 多 呢 o的 例 子, 好 特 別 o架,
  > 可 以 用 來 出 書 o忝 呀.
  >
  > --
  > 車 匙!
  >

  一 個 很 簡 單 的 例 子 , 荃 錦 公 路 , 原 本 應
  該 叫TW/SK, 久 而 久 之 變 成TWISK, 一 直 沒
  有 人 去 更 正 。

  Christopher

  Article 34: (Request 20)

  > 我 想 唔 跟 憲 報 使 用 的 名 稱 唔 會 有 乜 法 律 責 任 o既,
  > 如 果 唔 係 新 巴 同 城 巴 都 畀 政 府 罰 錢 罰 到 破 產.
  >
  > --
  > 車 匙!
  那 依 Gakei 兄 所 言,
  九 巴 其 實 可 以 把
  Tuen Mun Pier Head
  改 正 為
  Tuen Mun Ferry Pier 或 Tuen Mun Ferry 吧

  這 樣 對 搭 客 們 來 說 (無 論 任 何 國 籍),
  應 更 為 方 便

  Article 34: (Request 21)

  相 信 沒 有 問 題

  Article 34: (Request 22)

  > 但 係 當 時 改 名 班 官 應 該 係 英 國 人 , 咁...
  > 好 難 想 像...
  >

  各 位, 為 免 離 題, 小 弟 已 在 六 版 另 闢 有 關 譯 名 的 討 論,
  敬 請 賜 教~

  BeN260

  Article 34: (Request 23)

  > Tuen Mun Pier Head 係 登 憲 的 正 式 總 站 名 稱,
  > 所 以 唔 可 以 話 個 牌 搞 錯, 至 於 呢 個 名 合 唔 合 乎 英 文
  > 的 用 法, 則 是 別 論.
  >
  > 如 果 話 印 錯 膠 牌, 那 些 Kam Yat Chuen, Hang On,
  > Tsim Sha Tsui Ferry, Wai Chai Ferry 就 真 係 印 錯 喇.
  >
  > --
  > 車 匙!
  >
  >
  >  請 問 哪 裡 可 以 找 到 該 憲 呢?

  Article 34: (Request 24)

  > 其 實 除 憲 報 外, 幾 年 前 運 輸 署 所 出 的<<香 港 公 共
  > 交 通 服 務 指 南>>英 文 版 也 有 刊 登.

  果 本 o野 就 係 將 憲 報 o既 資 料 炒 埋 一 碟 嘛.

  Article 34: (Request 25)

  同 意 ,
  所 以 同 一 個 總 站0既 站 名 ,
  應 該 用 番 統 一0既 官 方(official)名 稱 ,
  例 如 沙 田 市 中 心 就 用 番SHATIN CENTRAL,
  而 唔 係SHATIN TOWN CENTRE,
  屯 門 市 中 心 就 用 番TUEN MUN TOWN CENTRE,
  唔 係TUEN MUN CENTRAL
  大 埔 中 心 就 用 番TAI PO CENTRAL,
  而 唔 好 用TAI PO CENTRE。
  恆 安 用 番HENG ON, 唔 好 用HANG ON,
  否 則 , 唔 懂 中 文 同 唔 熟 識 本 港 地 名0既 人 士 ,
  好 可 能 誤 會 兩 個 「 站 名 」 所 指0既 唔 同0既 地 方 。

  P.S.當 年 錦 英 苑 錯 體 膠 牌0既 英 文 係KAM YAT TSUEN,
  相 信 係 因 為 做 完 又 一 村 膠 牌 之 後 做 錦 英 苑0既 膠 牌 時 ,
  冇 改 番 個 英 文 而 搞 到 咁 。

  Jeffrey Cheung

  Article 34: (Request 26)

  > 同 意, 不 過 我 認 為 某 些 總 站 名 應 該 簡 化,
  > 字 數 要 越 少 越 好, 因 為 太 多 字 搞 到 o的
  > 字 體 好 細.
  >
  > --
  > 車 匙!
  >
  > > 應 該 用 番 統 一0既 官 方(official)名 稱 ,

  260X 電 子 牌 的 "MTR Kow. STN." , 如 何 呢?

  Article 34: (Request 27)

  > Kowloon + 地 鐵 標 誌
  > 咪 得 囉. 不 過 呢 個 完 全
  > 係 Lite Vision 電 子 牌
  > 過 細 的 問 題, 都 唔 明 點 解
  > 城 巴 (可 能 為 慳 錢) 唔 訂
  > 大 個 o的.
  >
  > --
  > 車 匙!
  >
  > > 260X 電 子 牌 的 "MTR Kow. STN." , 如 何 呢?
  >
  中 文 字 夠 大 咪 得law....
  老 實 講 , 有 幾 何 會 見 到 鬼 佬 會 坐 巴 士?
  (除 左 連 接 機 場 、 赤 柱 、 山 頂 、 淺 水 灣 呢d地 方 外)

  Article 34: (Request 28)

  > > 最 慘 係 城 巴 連 o的 E 線 牌 都 出 CLK xxx
  > > o的 人 實 知 CLK 係 乜 啦.
  >
  > 如 果 係 外 國 人 的 話 , 除 非 係 航 空 迷 , 如 果
  > 唔 係 都 唔 會 知 乜 叫CLK囉 。
  >
  > 如 果 照 英 文 直 譯 , 我 們 應 該 叫Tuen Mun
  > Pier Head做"屯 門 碼 頭 頭"了 。:P


  這 就 是 我 以 前 在 BDB 譯 過 的 名 字 了 ...

  Article 34: (Request 29)

  佢 出"MTR Kol. Stn."0架 喎.....

  用Kol.代 表Kowloon,
  似 乎 過 份 簡 化 ,
  而 且 呢 個 只 係 地 鐵 公 司 內 部0既 站 名 簡 寫 ,
  一 般 人 係 唔 會 用Kol.代 表Kowloon 0既 ,
  而 係 用Kln.,
  因 此 好 有 可 能 有 唔 少 人 唔 知MTR Kol. Stn.指 邊 度 。

  Jeffrey Cheung

  Article 34: (Request 30)

  > 仲 有 新 巴 用 AEL 代 表 機 鐵 都 係 建 築 鐵 路 時 所 用 的 名 字,
  > o的 人 都 係 唔 識 o架. 不 過 九 巴 用 AR 代 表 機 鐵 都 唔 慌
  > 好 得 幾 多 喇. 總 之 唔 通 用 o既 簡 稱 就 唔 好 亂 用, 我 認
  > 為 呢 個 問 題 比 較 嚴 重.

  呢 點 我 好 同 意 ,
  其 實 當 我 初 見 到 TSING YI AR STATION 0既 時 候 ,
  即 時 有 個 問 題 :
  D西 人 會 唔 會 當 左"AR"係 一 個 中 文 字0既 廣 東 音 呢 ?

  反 而 如 果 用 「A.R.」 來 表 達 ,
  引 起 誤 會0既 機 會 會 低D。

  Jeffrey Cheung

  Article 34: (Request 31)

  > 我 覺 得 絕 對 會, 佢 o地 未 必 清 楚 邊 o的 音 譯, 邊 o的 係 意 譯.
  > 好 似 So Uk 和 以 前 Un Long 咁, 當 做 意 譯 都 幾 得 意 :)

  所 以 如 果 簡 寫 就 加 番d 點 ,
  唔 係 簡 寫 就 冇 點 ,
  咁 就 唔 會 有 So U.K. 同U.N. Long 0既 誤 會 。

  仲 有unofficial 0既 站 名 「HANG ON」 。

  Jeffrey Cheung

  Article 34: (Request 32)

  地 鐵 內 部 簡 寫 應 該 係 KOW

  其 他 各 站 簡 寫 貼 在 六 版

  老 鼠 仔 [3ASV120 (JX6847)]

  Article 34: (Request 33)

  呀 係 , Kol. 。 我 打 錯 了 :P

  Article 34: (Request 34)

  咁 請 問 正 確 名 稱 係 乜?

  Article 34: (Request 35)

  0係 屯 門 公 路0既 屯 門 尾, 往 屯 門 方 向 都 有 個 路
  牌 寫 住"蝴 蝶 灣Wu Tip Wan".... 但 蝴 蝶 灣 英 文 名 應
  該 係"Butterfly Bay"

  Article 34: (Request 36)

  59A都 有 部 分 膠 牌 係 咁

  Article 34: (Request 37)

  當 屯 門 碼 頭 還 在 友 愛 村 對 開 時
  52,59,60,63用 的 地 點 牌 係"屯 門 碼 頭 Tuen Mun Ferry"
  屯 門 碼 頭 搬 往 現 址,布 牌 上 是"屯 門 碼 頭 Tuen Mun Pier Head"
  膠 牌 時 代,用 的 係"屯 門 碼 頭 Tuen Mun Pier"
  不 過,近 日 出 現 的 膠 牌 是"屯 門 碼 頭 Tuen Mun Pier Head"
  而 三 菱 的 牌 布,亦 用"屯 門 碼 頭 Tuen Mun Pier Head"

  金 魚 字

  Article A35:

 • Re: (幫人問下) 各巴士公司有無請暑期工架??
 • 13012


  回應:

  > 同 埋 大 約 人 工 幾 多 , 點 樣 應 徵 ,Thx ^_^

  早 前 某 巴 有,不 過 過 左deadline啦

  Article A36:

 • Re: ASV 49 run 269M today!
 • 13011


  回應:


  1. push
  > I see ASV49 at Tin TSZ about 2:45pm that it going to Lai King!

  請 使 用 "特 別 所 見" ...

  Article 36: (Request 1)

  Unluckily, I\'m going to have final exam on June,
  so I stop taking bus photo until 30 th June.

  FW1321


  Article A37:

 • Re: Oh!AMN run 72X last year is real!
 • 13010


  回應:


  1. push
  > > > > Today I have seen a photo at Tuen Mun 80X,that\\\\\'s is a AMN running 72X,distination is
  Olympic Station!This is a surpise for me ,so I have buy it!
  > > >
  > > > 嘩 。 真 係 超 特 見 喎 。 現 時AMN只 行 過 的 非 屯 門 線
  > > > 有:238X,98A(我 唔 敢 肯 定)。(不 計 算72X)
  > > >
  > > > FW1321字
  > >
  > > 59A also!!!
  > >
  >
  > 80X 的 相 有 五 成 假 的 。 你 聽 過 AP 走 6 號 沒 有 ?
  >
  > --怪 物
  no bo!

  Article 37: (Request 1)

  請 問 該 相 背 景 係 乜 ?

  Article A38:

 • 昨夜三部新巴81號巴士以柴灣景翠苑作總站‧‧‧
 • 13009


  回應:


  1. push
  2. push
  昨 夜 的 景 翠 苑 果 真 十 分 熱 鬧 , 有 一 部 密 斗 貨 車 泊 在 景 翠 苑 迴 旋 處 ,
  由 於 它 泊 得 極 之 「 樣 衰 」 , 致 多 部 新 巴81號 巴 士 不 能 通 過 , 堵 塞 於
  迴 旋 處 。 當 時 是 晚 上 八 點 正 , 即 《 超 級 發 燒 友 》 的 開 始 時 間 。

  最 先 來 的 是 一 部 長DART、 接 著 是 兩 部 奧 林 匹 克 巴 士 , 車 上 乘 客 不 得
  不 落 車 , 上 興 華  的 , 就 要 步 行 回 家 了 。

  到 了 八 時 廿 分 , 峰 華  辦 事 處 派 人 出 來 處 理 事 件 , 鎖 了 部 貨 車 。 五
  分 鐘 後 由 於 事 態 嚴 重 , 新 巴 派 出 督 察 前 來 了 解 事 件 並 作 出 安 排 。

  八 時 四 十 分 , 貨 車 車 主 終 於 落 到 迴 旋 處 , 三 位 新 巴 車 長 當 然 向 其 責
  難 一 番 , 可 惜 車 主 繳 付 「 開 鎖 費 」 後 並 未 即 時 將 車 駛 去 , 而 是 「 玩
  一 陣 野 」 , 看 似 要 故 意 留 難 該 三 位 車 長 , 五 分 鐘 後 警 察 到 場 , 勸 喻
  車 主 駛 車 離 開 , 事 件 才 告 一 段 落 。

  這 些 事 不 時 都 可 見 到 , 不 過 今 次 有 三 部 巴 士 一 齊 泊 在 迴 旋 處 動 彈 不
  得 就 真 是 我 搬 來 景 翠 苑 十 年 第 一 次 見 到 。 希 望 有 關 方 面 可 以 注 意 一 下 路
  面 暢 通 情 況 , 以 免 影 響 乘 客 。

  Article 38: (Request 1)

  > 
  >
  > 點 解 你 可 以SHOW到 香 港 字 咁 犀 利 既?
  >
  > 307全 日 服 務?

  用 了 造 字 。 並 不 是 每 位 站 友 都 可 看 到 , 所 以 本 網 並 不 贊 成 各 位 使 用 。

  Article 38: (Request 2)

  噢 , 因 為 我 從 政 府 網 頁 中 下 載 了 這 程 式 。


  Article A39:

 • Re: 問86K掛牌.
 • 13008


  回應:

  > > 另 問86K是 否 轉 了3AD做 掛 牌?
  > 唔 係 …
  > 86k的3AD是 由85M過 去 的 …
  > 今 日 係HL8186
  > (只 於 星 期 日 才 有3AD)

  仲 有 89D 蛇 車 呀 .....

  情 深 深 煙 濛 濛~85M~車 王 之 王~ HR 1622

  Article A40:

 • Re: 呃人!
 • 13007


  回應:

  > > > > > 今 日 特 見 有 板 友 話 S3BL382 行 13X。
  > > > > > 星 期 日 有 13X o既 咩?
  > > > > > 唔 明 , 唔 明??!!
  > > > >
  > > > > 梗 係 無 啦!會 唔 會11X當 做13X啊?
  > > > > 如 果11X行S3BL就 表 示11X脫 柴.
  > > > >
  > > > > 307全 日 服 務?
  > > >
  > > > sorry sorry
  > > > 我 見 到 部S3BL382泊 在13X個 到,以 為 佢 行13X,
  > > > 但 我 忘 記 星 期 日 無13X o既
  > > > 所 以 我 表 示 係 我o既 wrong
  > >
  > > 敢 究 竟 S3BL382 今 日 行 咩 線?
  > >
  >
  > 特 見 話11B

  Yes!! S3BL382 is in 11B today!! I took a photo of it yesterday and today.

  一 世 食 柴 的iBus‧ 犯 賤~ >_<

  Article A41:

 • Re: 問 259D,62X (UPDATED)
 • 13006


  回應:


  1. push
  > 明 天 起 我 放 4 天 大 假, 我 想 明 天 一 早 便
  > 去 屯 碼 既 附 近 影 259D 及 59M 既 AP, 我 想
  > 問 259D 邊 幾 班 車 是 用 AP 的?
  >
  > 另 外, 早 排 聽 版 友 講 過, 當 果 D 行 259D
  > 既 AP 行 完 259D 後, 會 行 62X 返 回 屯 門,
  > 請 問 呢 架 AP @ 62X 幾 時 會 在 油 塘 開 出,
  > 及 大 約 幾 多 點 會 返 到 屯 門 既 友 愛 (南)
  > 總 站 附 近?
  >
  > 再 問, 現 在 還 有 冇 ASV 行 263M?
  > 明 天 我 可 能 會 去 青 衣 睇 下 有 冇,
  > 想 影 埋?
  >
  > THX!
  >
  >
  > http://www.hkbpg.com
  > 郵 差 叔 叔~【 香 港 巴 士 照 相 館 】 館 主
  > ~ 好 開 心, ADA在 我 網 頁 私 底 下 留 言 給 我 ~
  > 2001/05/27 更 新:~ KDK電 器 產 品 (第 二 版) 廣 告 大 相 4 張
  >
  >  I hope this can help you:

  http://hkbus.uhome.net/cgi-bin/schedule/sche.cgi?c=k&r=259D  Kingcute 59M

  Article 41: (Request 1)

  行 62x o既 AP 約 8:30 o係 藍 田 開 出, 會 o係 大 約


  9:30 返 到 屯 門 豐 景 園.  --


  GF1912


  Article A42:

 • 點解NWFB 93A轉哂用14XX 和16XX? (Amended)
 • 13005


  回應:

  as title

  Article A43:

 • Re: [路線建議]南區改善計劃
 • 13003


  回應:


  1. push
  2. push
  > 1:7、37A及37B
  > A)取 消37B, 部 份 車 輛 派 往7及37A。
  > B)7號 全 日 繞 經 置 富 花 園 , 繁 忙 時 間 加 密 班 次 至8-10分 鐘 。
  > C)37A改 為 來 回 均 途 經 香 港 仔 隧 道 。 沿 平 常 路 線 到 達 德 輔 道 中 , 改 經 雪
  廠 街 , 遮 打 道 , 美 利 道 , 金 鐘 道 , 再 沿 舊37B路 線 往 置 富 花 園 ( 假 日 則
  改 經 皇 后 大 道 中 , 畢 打 街 , 干 諾 道 中 , 夏 愨 道 , 紅 棉 路 支 路 )

  日 日 都 係 假 日 的 行 法 會 好d.
  >
  > 2:91及94
  > A)94號 取 消 。
  > B)91號 全 日 繞 經 利 東 。
  > C)改 為 全 空 調 巴 士 服 務 , 調 低 空 調 巴 士 收 費 至$6.00。
  >
  > 3:91A及94A
  > A)取 消94A。
  > B)91A全 日 繞 經 利 東 。
  >
  > 4:95、95A
  > A)取 消95A。
  > B)95號 平 日 繁 忙 時 間 改 為 石 排 灣 — 利 景 街 , 其 餘 時 間 不 變 。
  > 石 排 灣 開 : 經 漁 光 道 , 香 港 仔 水 塘 道 , 洛 陽 街 , 成 都 道 , 湖 南 街 , 香
  港 仔 巴 士 總 站 , 香 港 仔 大 道 , 沿 舊 有95A路 線 往 利 景 街 。
  > 利 景 街 開 : 沿 舊 有95A路 線 至 香 港 仔 大 道 , 經 洛 陽 街 , 東 勝 道 , 香 港 仔
  大 道 , 香 港 仔 水 塘 道 及 漁 光 道 。
  >
  > 5:75及78
  > A)延 長 至 雅 濤 閣 。
  >
  > 6:92及592
  > A)取 消92部 份 車 輛 派 往592。
  > B)592加 密 班 次 。
  不 如 改 叫92,呃 下 乘 客.
  當 然 是592的 行 法.
  >
  > 7: 增 設 八 達 通 轉 乘 計 劃 , 方 便 往 寶 馬 山 返 學
  > A)新 巴 路 線38及42:
  > 於 軒 尼 詩 道 崇 光 外 或 高 士 威 道 維 園 外 轉 乘25往 寶 馬 山 , 慳$1.50
  > 於 高 士 威 道 中 央 圖 書 館 外 或 軒 尼 詩 道 興 利 中 心 外 由25轉 往 南 區 ,
  慳$1.50

  最 多 減$1.00

  > B)城 巴 路 線72、72A、76、77、592:
  > 於 軒 尼 詩 道 崇 光 外 或 高 士 威 道 維 園 外 轉 乘25A或25C往 寶 馬 山 , 慳$1.50
  > 於 高 士 威 道 中 央 圖 書 館 外 或 軒 尼 詩 道 興 利 中 心 外 由25A或25C轉 往 南 區 ,
  慳$1.50
  >
  > 8: 新 線71A
  > 雅 濤 閣 往 羅 便 臣 道 ( 上 課 日 早 上0710開 出 一 班 )
  > 經 深 灣 道 , 南 朗 山 道 , 黃 竹 坑 道 , 香 港 仔 海 旁 道 , 沿93路 線 往 羅 便 臣
  道 。
  > 收 費 :$6.00
  >
  > 小 弟 覺 得 以 上 建 議 應 可 略 為 改 善 南 區 之 服 務 。
  > 請 各 位 俾0下 意 見 。

  Article 43: (Request 1)

  It is impossible to combine 91 and 94.
  94 has more passengers than 91.
  Now, there are lot of passengers in 94 in rush hour.
  If 94 is combined with 91, how can Lei Tung passengers get the bus ar.

  Article 43: (Request 2)

  > 如 果 係 咁 不 如 取 消91A, 因 為 跟 你 咁 改 法, 相 信 好 少 好 少 西 村 既 人 會 搭lu.
  已 經 唔 算 長 既 車 程 重 要 兜 東 村, 咁 不 如 搭 小 巴!
  >
  >

  91A 反 而 同 95A 合 併 仲 好, 利 南 道 來 往 華 富!
  91A 不 應 與 94A 合 併, 94A 客 量 不 俗!


  Article A44:

 • Re: 邊d新巴貼左牛牛796A廣告?
 • 13001


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > > 如 題,請 問796X有 邊 架 車 有 牛 牛?
  > > 幾 點 到 紅 磡 碼 頭?
  > > thank you.
  > >
  > >

  <<按 此 進 入>>0111妹 妹 的 巴 士 作 品 因 得
  到FW1321兄,A11兄,HR1918兄,BL112兄 的 幫 助 下,已
  在3板 貼 出 了,大 家 不 防cc,比d意 見,多 謝.有 關 貼
  文:http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7247&a=1
  > >


  >
  > 凈 係 記 得 呢 幾 部..
  > 1063,5016,5018
  >
  5034,5036都 好 似 有,是 否?

  Article 44: (Request 1)

  5016, 5028

  Article 44: (Request 2)

  5019.....

  另 外 1071、1072 都 有 , 係 601 掛 牌

  新 巴1081(HY2053)

  Article 44: (Request 3)

  1063,1071,1072,5017,5019,5029,仲 有 兩 至 三 部 超 豪 。
  其 中 一 至 兩 部 都 係 行796X。

  FW1321字

  Article 44: (Request 4)

  > 5034

  咁 請 問 佢 地 幾 點 到 紅 碼 巴 總?

  Article 44: (Request 5)

  5028,5029,5034貼 左 牛 牛796A廣 告 , 而 此3車 均 常 行796X


  Article A45:

 • Re: 點解得一架3601
 • 13000


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  > > > 點 解 新 巴 買 得 天 架3601咁 少?
  > > > 佢 仲 會 唔 會 買360*架?
  > > > 3601通 常 行 咩 線?
  > > >

  <<按 此 進 入>>0111妹 妹 的 巴 士 作 品 因 得
  到FW1321兄,A11兄,HR1918兄,BL112兄 的 幫 助 下,已
  在3板 貼 出 了,大 家 不 防cc,比d意 見,多 謝.有 關 貼
  文:http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7247&a=1
  > > >


  > >
  > > 3601好 以 係 的 樣 板 車,在 世 界 各 地 進 行 測 試,
  > > 然 後 被 新 巴 購 入.
  > > 有 錯 請 更 正...
  > >
  > >
  >
  > 樣 版 車?咁 九 巴d都 普ATS又 係 唔 係 同3601一 樣?

  No. 3601 is called 樣 版 車 because of the facilities inside...:>

  Article 45: (Request 1)

  > > sorry,3601應 該 係duple的 車,測 試 完 被nwfb買 入 的
  > >
  >
  > NWFB 買 入 3601?
  > 以 我 所 知 3601 好 似 係 年 多 前 因 有 一 架
  > 3008? (編 號 唔 肯 定, 但 一 定 係 DM 大 躉)
  > 係 東 廊 著 火, 事 後 發 現 禍 首 係 DM 既 其 中 一 塊 電 路 板,
  > 跟 住 就 換 過 晒 所 有 DM 躉0個 塊 電 路 板
  > 加 埋 賠 多 架 3601 比 NWFB喎.
  > 有 錯 請 指 正, thanks.
  >
  > 1511

  《 香 港 巴 士 年 鑑 2001》 係 咁 講,
  咁 我 照 樣 打 番 出 黎ja...
  JeotsuShinkansen

  Article 45: (Request 2)

  595字 軌

  Article 45: (Request 3)

  > 咁 呢 個 問 題, 呢 批 車 既 九 巴 同 城 巴 都
  > 有, 難 道 九 巴 及 城 巴 都 沒 有 此 問 題,
  > 只 限 新 巴 有, 咁 好 彩?
  >
  > 新 巴, 您 認 真 唔 好 彩 喎, 以 前 躉 有 問 題,
  > 而 家 搞 到 連 聲 粗 拉 拿 都 有 問 題...
  >
  >
  > http://www.hkbpg.com
  > 郵 差 叔 叔~【 香 港 巴 士 照 相 館 】 館 主
  > ~ 好 開 心, ADA在 我 網 頁 私 底 下 留 言 給 我 ~
  > 2001/05/27 更 新:~ KDK電 器 產 品 (第 二 版) 廣 告 大 相 4 張
  >
  >

  新 記 「 聲 粗 」 有 咩 問 題?

  Article 45: (Request 4)

  呢 篇 文有 講 , 睇 下 啦 !

  Article 45: (Request 5)

  > 好 似 火 燒 龍 躉 HT 7970 都 係 同 樣 死 因,
  > 但 新 巴 架 DM 躉 又 冇 佢 燒 得 咁 大 濟 :P
  >
  > 1511
  >

  燒 龍 躉 係 同 丹 尼 士 有 關
  唔 關DM事

  Article 45: (Request 6)

  所 以 有 架 龍O既12米 都 普dent, 而 新 巴 得10.6米 !(部 份 猜 測)

  1409 Trident

  Article 45: (Request 7)

  唔 只 喎 ! 早 排 批 超 豪5041-5060成 批 車 的 玻 璃
  都 有 問 題 , 要 全 部 換 過 。 即 係 話 新 記 所 有 新
  雙 層 車 都 有 過 問 題 。

  Christopher

  Article 45: (Request 8)

  It is 3004

  Article 45: (Request 9)

  其 實3601係0係 九 七 年 出 廠0既 其 中 一 部 十 點 六 米 樣 版 車
  [另 一 部 係2700(城 巴 十 點 六 米 躉)]
  3601同ATS最 大 分 別 就 係 : 落 車 門
  3601為 向 外 推 出 式 ,ATS為 兩 邊 向 內 開 式
  3601的 配 備 係 正 式 客 車 版 裝 備 , 而ATS係 城 市 版(普 通 版)裝 備

  Article 45: (Request 10)

  > > > > 點 解 新 巴 買 得 天 架3601咁 少?
  > > > > 佢 仲 會 唔 會 買360*架?
  > > >
  > > > 應 該 唔 會 喇 !
  > > >
  > > > > 3601通 常 行 咩 線?
  > > >
  > > > 595
  > > 3601 is free of charge to give nwfb from Duple Metsec because of 3004 broke out a fire at
  Admiralty,
  > > and 3601 normally serve on 595 everyday,but in some days afternoon, 3601 will use for training
  driver
  > >
  > >
  >
  > 但 係 有 傳 話 係 新 巴 購 入

  3601係 都 普/丹 尼 士 賠 俾 新 巴
  事 緣 新 記3004係 金 鐘 著 火 , 事 後 發 現 係 電 路 版 問 題 。
  因 為 呢 次 事 件 令 新 記 把 當 時 旗 下 所 有 都 普 躉(3001-
  3042)停 駛 , 新 巴 於 向 都 普/丹 尼 士 投 訴 , 要 求 賠 償
  因 停 駛 而 導 致 既 損 失 。 結 果 呢 部3601就 係 咁 俾 左 新 巴 。

  3601同 城 巴2700都 係 丹 尼 士 係97年 所 製 造 既10.6米 樣 板 車
  只 不 過3601留 係 英 國 都 普 作 示 範 車 之 用 , 而 城 巴2700就 早
  於98年 到 港 。

  至 於 火 燒 龍 躉 呢 件 事 , 丹 尼 士 則 賠 左 部 新 車 俾 龍 運 。
  佢 就 係 龍 運 唯 一 一 部 都 普 躉301。

  Article 45: (Request 11)

  > Where is 3004 now???
  >

  #3004 is now in service la.
  Sometimes on Rt.2A/720.

  Article A46:

 • Re: 咩車會入替新巴Dart
 • 12999


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > DM短 躉 最 合 理 不 過---36xx
  > >
  > > 另 外 前 中 巴DC會 唔 會 順 勢 被 逼 提 早 退 休?
  > > 因 為 長 期 行 勞 改 線 同 差 劣 的"翻 新"手 工
  > > DC早 已 被 玩 殘......
  > > 咁13,14等 線 咪 都 要 行 雙 層?
  > >
  >
  > 而 家13,14都 有 雙 層 啦!
  > 點 解 話d dart仔 就 死?
  > 有 架DC換 左 做JW****喎.

  係 歐 三 超 豪.

  DC 換 左 JW 牌, 咪 又 係 殘 車 一 架
  0的 高 層 貪 個 舊 牌 正 喎.

  有 錯 請 更 正

  1511

  Article 46: (Request 1)

  > D舊 牌 有 乜 咁 正 ?

  係 DC18
  EZ8889 -> JW7924

  1511

  Article 46: (Request 2)

  > 都 唔 係 連 續 落 的 「8」 ,EZ又 冇 乜 咁 特 別~~~~~~
  > 「 發 發 發 發 」 先 正 嘛 !~~

  不 過 有 三 個 八 都 算 唔 錯 架 啦 ( 發 發 發 發 都 唔 會o係 巴 士 度 出 現 啦
  , 「 有 關 當 局 」 係 會Keep住 靚 車 牌 拍 賣 的)

  Article 46: (Request 3)

  咁 安 左 去 邊 個 高 層o既 車 度 ?


  Article A47:

 • 雞的問題
 • 12998


  回應:


  1. push
  請 問 點 解 港 島 雞 個 引 擎 細 過 九 龍 雞?
  至 少 視 覺 上 係 細 過 的

  長 駐 九 龍 的 小 龍--ADS150

  Article 47: (Request 1)

  > 搭 單 一 問,點 解 九 龍d雞 咁 早 死?嗚 嗚 嗚...

  呢 樣0野 就 要 多 謝 中 巴,因 為 中 巴 當 年 唔 想 買 新 車,
  咁 所 以 中 巴 雞 咪 遲 些"死"囉...相 反,九 記 雞 咁 早 退 役
  係 因 為 當 年 失 事 率 比 其 他 車 款 高,為 了 保 持 良 好 形 象,
  咪 早 些 退 役 囉...

  S3N353


  Article A48:

 • Re: 天氣會影響派車??
 • 12997


  回應:

  > 今 日 在270上,終 於 見 到 兩 班 車 一 齊 入 翠 麗 總 站 的 情 景
  > 因2車(EV4210)在 翠 麗 上 客 成3分 鐘,竟 然 比3車(EV2603)
  > 追 到,於 是 兩 部 車 一 齊 上 客!!
  >
  > 唔 知 係 咪 天 氣 會 影 響 派 車,今 日 竟 然 見 到273行11米 車
  > 今 日 又 唔 係 春 秋 二 祭,只 是 天 氣 熱,273A都 全 線 雙 層
  > 九 巴 真 係 識 搵 人$了!
  >
  > 今 日 坐270的3車,小 魚 契 媽 只 用10分 鐘
  > 行 完 一 轉,仲 追 到 前 面 車 的
  > 金 魚 字

  Well, I cannot comment on your case, but CTB 101-105 used to serve on peak hours in summers are
  basically due to poor a/c.

  Anthony Lui

  Article A49:

 • 「新里程新巴」全面撤離694及682
 • 12996


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  剛 才 乘 坐82號 , 車 長 說 到 「 新 里 程 新 巴 」 , 之 後 他 說 該 種 巴 士 已 全
  面 撤 離694及682, 這 是 十 多 天 前 的 事 了 , 可 能 大 家 在 這 兒 有 說 過 ,
  也 可 能 沒 有 說 過 。

  因 為 十 多 天 前 一 部 「 新 里 程 新 巴 」 於 轉 入 北 角 七 姊 姊 道 時 車 廂 內 的
  儀 錶 板 顯 示 有 著 火 , 由 於 這 情 況 在 「 新 里 程 新 巴 」 車 隊 極 之 普 遍 ,
  車 長 遇 上 這 情 況 多 是 重 新 「 撻 車 」 了 事 , 但 豈 料 這 次 卻 真 的 著 火 ,
  而 新 巴 即 日 決 定 將 「 新 里 程 新 巴 」 全 面 撤 離694及682, 避 免 其 在 隧
  道 內 著 火 繼 而 引 起 大 火 的 麻 煩 , 翌 日 , 「 新 里 程 新 巴 」 全 面 入 侵
  8P, 從694及682中 退 下 來 。

  新 巴 對 今 次 事 件 處 理 得 極 之 正 確 , 值 得 一 讚 。 但 希 望 新 巴 能 繼 續 注
  意 巴 士 的 保 養 問 題 , 避 免 其 他 型 號 巴 士 因 失 修 而 致 行 車 上 的 危 險 。

  Article 49: (Request 1)

  > 亡 羊 補 牢 未 為 晚 也 。 之 不 過 點 解 事 前 唔 測 試 清 楚 就 派 去 行 682,
  > 694 , 表 示 對 呢 兩 條 線 o既 重 視? 另 外 , 係 咪 行 8P 就 唔 著 火 呢?
  > 九 巴 天 水 圍 線 好 多 都 經 大 欖 隧 道 , 點 解 又 冇 呢 個 問 題?

  九 巴 成 百 幾 架 車 都 無 事 , 仲 日 日 有 數 百 班 次 行
  隧 道 , 咁 係 咪 顯 示 新 巴 維 修 方 面 好 有 問 題 ?

  最 正 確 做 法 應 該 係 全 面 停 駛 , 等 問 題 解 決 先 出
  返 呢 行 。

  Article 49: (Request 2)

  > 《 新 巴 網 絡 》 一 書 中 是 有 將 軍 澳 和 馬 鞍 山 的 路 線 資 料 的,
  > 可 以 見 到 新 巴 在 港 島 區 以 外 最 重 視 的 就 是 上 述 兩 區,
  > 682有 一 段 時 間 有 很 多60XX, 馬 鞍 山 難 得 有Centroliner,
  > 現 在 又 收 起, 真 煩!
  >
  > 另 外 , 係 咪 行 8P 就 唔 著 火 呢?
  > > 九 巴 天 水 圍 線 好 多 都 經 大 欖 隧 道 , 點 解 又 冇 呢 個 問 題?
  >
  > 這 方 面 新 巴 有 些 做 得 不 好 的 地 方,
  > 你 們 還 記 得6030第 一 日 出 街 行 第 一 轉682到 了 利 安 便 跪 低,
  > 新 巴 很 快 便 派 工 程 車 搶 救; 相 反 幾 天 前5047在 利 安 跪 了,
  > 很 久 地 沒 有 工 程 車 來! 50XX與60XX根 本 不 同 待 遇!
  > 50XX跪 了 - - 沒 有 所 謂, 60XX- - 不 讓 它 再 行 某 些 路 線!
  > 這 是 第 一 樣 錯 的 地 方!
  >
  > 第 二 樣 就 是"斬 腳 趾 辟 沙 蟲"! 6030跪 車 後 便 以 後 不 同Centroliner!
  > 沒 有 研 究 過 是 甚 麼 問 題, 辟 開 這 個 問 題 便 了 事, 這 樣 行 嗎?!

  當 然 啦 。 新 巴60xx系 列 都 有 名 叫"新 里 程 新 巴",新 巴 當
  然 特 別 寵 愛 它 們 。

  FW1321字

  Article 49: (Request 3)

  > 其 實 好 多0野 都 要 實 踐 過 至 知,新 巴 都 估 計 唔 到.
  >

  乜 唔 駛 操 車 既 咩?
  S3BL49

  Article 49: (Request 4)

  > > 新 巴 唔 係 好 興 好 似 九 巴 咁 操 車 o個 o番,
  > > 果 陣 o的 14xx, 16xx, 超 豪 ...操 車 操 一 兩 個 星 期
  > > 唔 夠 就 行 街 喇. 不 過 九 巴 操 新 車 有 時 又 耐 得 滯, AP1 來 港
  > > 大 半 年 至 有 AP 出 街 行.
  >
  > 九 巴 部 Neoplan AP1 嚮 九 八 年 九 月 抵 港 ,
  > 搞 呢 搞 路 到 九 九 年 八 月 先 投 入 服 務 ~~ 等 到 頸 都 長 ..
  > 另 外 聽 車 匙 兄 講 過 話 部 Volvo AV1 都 擺 左 好 耐 啦 ..

  AP1比AP2遲 出 街,大 約 是9 月...
  AP2先 係 第 一 架 出 街 載 客 的

  Leslie Chan

  Article 49: (Request 5)

  不 , 在 隧 道 內 著 火 可 大 可 小 , 好 像 上 一 次 中 隧 火 燒 私 家 車 一 樣 , 濃 煙 滿
  佈 整 條 隧 道 , 如 果 燒 巴 士 , 後 果 更 嚴 重 呢 。

  > 九 巴 天 水 圍 線 好 多 都 經 大 欖 隧 道 , 點 解 又 冇 呢 個 問 題?
  >
  這 就 是 問 題 了 ‧ ‧ ‧

  Article 49: (Request 6)

  九 巴 批 獨 大 車 成 日 壞 車 就 係 因 為 批 車 成 日 話 「 著 火 」 囉


  Article A50:

 • Re: [超急問]S3BL174今日在唔在87B
 • 12995


  回應:

  > > > > > 如 題!一 千 個thx!!
  > > > >
  > > > > 該 車 本 日(二 ○ ○ 一 年 五 月 廿 七 日)留 廠 ,
  > > > > 原 字 軌 派 出 一 部 冷 馬 行 走 。
  > > > >
  > > >
  > > > 係 唔 係AD23呀
  > > >
  > >
  > > AD23 不 是 沙 田 廠.
  > >
  > > 替 車 係FD2180
  > >
  > > HB 916
  > >
  >
  > fd2180,fd4175不 是k廠 嗎,好 似 行 過11c.

  FD2180 於 二 月 轉 入 沙 田 廠, FD4715 係 近 排 先 轉 入 沙 田 廠

  HB 916

  Article A51:

 • Re: 率先披露M722用車+705M快將開辨
 • 12994


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > M722將 會 用1646-1652果 批 國 泰 躉 加 兩 架Trident.
  >
  > 而 近 日 新 巴705M在 九 龍 操 得(用 後 期DA操)如 火 如 荼,相 信 即 將 開 辨,合 併 後
  多 出o黎D車 遲D會 落705M及TKO線.
  >
  > 繼46X....M722....出 現 後 ,
  > 新 線69X、23B改 路 、 新 線 : 石 澳 至 太 子....會 否 陸 續 出 現?:p
  >
  > 提 早 暑 假@投 奔 初 夏
  > 27-5-2001字
  >
  >

  何 謂 新 線69X?

  Article 51: (Request 1)

  > > 聽 聞 新 記 打 算 取 消(cut)Rt.309,
  > > 由Rt.69X取 代 , 兼 做 全 日 。
  > > Rt.69X行 走 石 澳 同 中 環 交 廣 。
  > >
  > > 吾 知 有 冇 錯 呢 ?
  >
  > 唔 係
  > 69X係 新 巴 計 劃 往 來 馬 坑 至 中 環, 用 來 取 代64, 66

  多 謝 你 提 點 , 我 一 時 記 錯 。

  Article 51: (Request 2)

  早 前 在 工 作 上 得 知 ﹐ 暫 時 未 有 定 案....

  Article 51: (Request 3)

  好 似 呢 單 係 流 料,發 展 計 劃 都 冇 講!
  不 過 今 年 有 計 劃 將64和66合 併!

  DL

  Article 51: (Request 4)

  > 69X is Stanley to Central,replace 64,262,not 66.
  >
  >

  那 即 是69X只 係 假 日 服 務?

  Article 51: (Request 5)

  > > 新 線 : 石 澳 至 太 子?? what\\\'s that?
  > > 705M去 邊?
  >
  >

  由 紅 磡 碼 頭 至 九 龍 機 鐵 站, 作 為796X的 接 駁 線
  796X屆 時 會 延 長 至 尖 沙 咀 東 及 改 為 循 環 線


  Article A52:

 • Re: AA2是34兩味掛牌
 • 12993


  回應:

  > > AA2掛 乜 牌 呀 !
  > > 青 衣 廠 貨 車 及 員 工 接 送 車 。
  > > AA2是 荔 廠 後 備 車
  > > AA2經 常 行248M 249M 34 34M
  >
  > AA2 是 荔 廠 34兩 味 掛 牌
  >
  > 炎 夏係 需 要微 風
  > sUmMEr BReEZe---GX 7271
  >
  >
  >

  AA2 是 荔 廠 34M兩 味 掛 牌

  Article A53:

 • 即時報道---爆水管
 • 12992


  回應:

  屯 門 屯 喜 路 於12:15pm爆 水 管 , 所 有 以 屯 門 市 中 心 為 總 站 的
  巴 士 路 線 都 需 要 改 道 。
  報 告 完 畢 。

  Article A54:

 • 下午軒尼詩道及高士威道不准巴士停站
 • 12991


  回應:

  由 於 支 聯 會 在 今 天 下 午 於 銅 鑼 灣 高 士 威 道 及 軒 尼 詩 道 舉 行 悼 念
  六 四 的 遊 行 , 警 方 會 屈 時 短 暫 封 閉 高 士 威 道 東 西 行 , 另 外 同 時
  間 同 樣 會 封 閉 軒 尼 詩 道 及 高 士 威 道 , 在 該 路 的 巴 士 站 將 會 封 閉
  , 巴 士 不 得 停 站 , 警 方 表 示 不 擔 心 會 影 響 交 通 。
  另 外 , 支 聯 會 遊 行 會 橫 過 菲 林 明 道 、 馬 斯 道 及 軍 器 廠 街 等 大 路
  口 。

  Article A55:

 • Re: AS9
 • 12990


  回應:


  1. push
  > > AS21,AS9點 解 底 盤 受 損?
  >
  > AS9? 我 昨 天 才 坐 過 , 架 車 仲 行 得 幾 好 , 乜 架 車 有 事 咩 ?

  基 本 上 行 過 98A 果 幾 架 字 軌 AS 都 有 事....只 不 過 係 有 一 兩 架(AS21) 較 嚴 重

  Article 55: (Request 1)

  因 為 以 前 行 98A 果 時 要 經 常 上 斜, 所 以 底 盤 在 某 程 度 上 受 到 好 大 的 壓 力, 所
  以 好 易 受 損, 又 可 能 同 SCANIA 的 底 盤 結 構 有 關....


  Article A56:

 • Re: Roadshow中文名叫「路易通」?
 • 12989


  回應:

  > > 我 在 有 線 新 聞 台 見 到 八 點 鐘 財 經 的 贊 助 商 , 有Roadshow,
  > > 怎 知 除 了 有ROADSHOW的 英 文 名 外 , 亦 有 中 文 名 , 不 過 不 是
  > > 「 資 訊 娛 樂 共 同 睇 」 , 而 是 「 路 易 通 」 , 不 知 之 前 有 否 版
  > > 友 提 過 呢?
  > >
  > > P.S好 像 是 路 易 通 , 若 否 我 會 再 看 多 次
  >
  > 乜 唔 係 『 路 訊 通 』 咩 ??

  係 , 都 說 了 我 自 己 記 錯 了 ,
  thx

  Article A57:

 • Re: 18能否去太古?
 • 12988


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > M21取 消.太 古 無 車 往 怡 東/北 角
  > (平 日M21在 總 站 有 時 也 上 十 多 個 客)
  >
  > 應 否 拉18去 呢?
  > (但 無 車 上 健 康 中 街 了.....)

  我 個 人 認 為 既 然722撤 出 筲 箕 灣 ,18應 該 搬 去 以 此 做 總 站
  ( 起 碼 健 康 中 街 很 多 時 一 多 過 兩 部 車 回 總 站 就 很 難 再 找 位 泊 )

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 57: (Request 1)

  > 可 以 咁 行
  > 筲 總---耀 東---太 古 城---東 廊---跟680北 角---回 原 線
  結 果 最 後 我 媽 媽 都 係 要 行10分 鐘 落 太 古 城 至 有 車 落 西 環......
  但 耀 東 落 怡 東......我 覺 得 搭2A雖 然 行 遠 少 少 但 較 平 ,
  故 沒 有 必 要 。

  > p.s:
  > 太 古/耀 東 有 快 線 往 北 角
  > 耀 東 同 時 仍 有 平 車 去 怡 東
  > 最 後,西 區 居 民 終 於 有 車 去 東 區
  > (新 巴 即 使 想 有 轉 乘 也 無 用,故 建 議 延 長 現 有 路 線)
  講 真 , 搞 轉 乘 真 係 冇 站 。
  當M722開 辦 後 ,722原 有 怡 東 的 巴 士 站 沒 有 了 , 結 果18和M722
  要 到 置 地 廣 場 才 有 轉 車 站 。
  720仲 大 鑊 , 往 中 環 方 向18和720沒 有 相 同 的 巴 士 站 !
  2X和8P都 不 是 好 得 多 , 東 行 還 可 在 灣 仔 碼 頭 轉 乘 , 但 西 行
  則 沒 有 重 覆 車 站 , 很 難 做 轉 乘 。
  剩 下 的2、2A和8又 被 某 些 人 嫌 慢 , 結 果 點 都 唔 可 能 轉 乘 。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 57: (Request 2)

  Also other problem is that company just give $1
  as discount

  Article 57: (Request 3)

  > > 太 古 城 又 可 應 付 嗎 ?
  >
  > 都 話 係 去 筲 箕 灣 , 不 是 太 古 城 呢 !
  > ( 我 由 頭 到 尾 都 是 說 筲 箕 灣 , 我 幾 時 講 過 太 古 城 ? )

  睇 漏 添, sorry!

  Article 57: (Request 4)

  > 是 不 能 的.
  > 如 拉18去 太 古, 就 不 能 做 捷 徑 王 了...

  還 有 ,18 早 上 繁 忙 時 間 由 北 角 開 到 新 都 城 便
  已 頂 閘 。 延 到 太 古 城 ?


  Article A58:

 • Re: 地鐵MAN仔是什麼型號?
 • 12987


  回應:

  > > > as title
  > >
  > >
  > > 好 似 係13.130.....
  > >
  > > 有 錯 請 更 正.....
  > >
  > > DG 4273 / DG 4112
  >
  > THX!
  > >
  >
  There are two types of MAN buses serving on AEL shuttle routes.

  The "cute" version SLF ones (with Volgren body) should be 10.160, while the "super high floor" (Asia
  body) ones should be 13.220.

  13 ton bus with only 130 horsepower? That\'s even worse than a Dart!

  100 Wong

  Article A59:

 • Re: 愚問:香港的富豪巴士在哪裡生產
 • 12986


  回應:


  1. push
  > > 香 港 的 富 豪 巴 士 , 即S3V,AV,3AV,3ASV在 哪 裡 生 產 ?
  > > 英 國 ? 瑞 典 ?
  >
  > 瑞 典
  >
  >
  唔 該 晒 先 , 順 帶 一 問 , 哪 以 前leyland在 英 國 的 廠 房 是 否 摺 了 ?

  Article 59: (Request 1)

  > I think the Olympians should be made in Irvine, Scotland

  The Irvine plant had been closed, the Super Olypian is made in Poland now!


  Article A60:

 • Re: 嶼巴又玩野?
 • 12985


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > > 上 星 期 嶼 巴 整 條7P後,星 期 五 又 整 多 條 叫3M.是 否 有 少 少 玩 野??
  > > > > 嶼 巴 一 向 都 以 一 個 完 整 號 碼 做 編 號,今 次 為 什 麼 會 那 麼 奇 怪?
  > > > >
  > > > > 嶼 巴 會 否 將11,34,38改 為11M,34M,38M呢?
  > > > >
  > > > > DL
  > > >
  > > > 3M 係 行 走 邊 度 至 邊 度?點 解 嶼 巴 熱 線 冇 提 及o既?
  > > >
  > > >
  > >
  > > 嶼 巴 個 牌 布 有 無m字 架,如 果 無 就 真 是 自 己 拿 野 比 自 己 做0羅.
  > >

  <<按 此 進 入>>0111妹 妹 的 巴 士 作 品 因 得
  到FW1321兄,A11兄,HR1918兄,BL112兄 的 幫 助 下,已
  在3板 貼 出 了,大 家 不 防cc,比d意 見,多 謝.有 關 貼
  文:http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7247&a=1
  > >


  >
  > 人O的 好inO架 , 有 國 產 電 牌 冇 有 怕 !
  >
  > 1409 Trident
  >

  嶼 巴 既 電 子 牌 係 香 港 出 架...叫FUTAC

  牌 迷-CK

  Article 60: (Request 1)

  有 人 話 嶼 巴 會 把 13 號 改 號 碼 為 3M 。

  Article 60: (Request 2)

  之 唔 是13號,
  嶼 記 發 生 甚 麼 事,
  7->7P之 後
  31->11特 熱
  今 次 是13->3M?  Article A61:

 • Re: 覺唔覺近日九記89出現大量熱狗?
 • 12984


  回應:


  1. push
  2. push
  > 覺 唔 覺 近 日 九 記89出 現 大 量 熱 狗 ?
  > 試 過 連 續 幾 架 都 係 , 仲 要 多 數 係S3M同S3V, 熱 上 加 熱...
  >
  > 反 而 冬 天 就 成 街 冷 馬 , 天 熱 就 想 搵 架 冷 馬 都 難 ,
  > 年 年 都 係 咁 , 真 係 俾 佢 激 死.......

  因 為 冷 馬 通 常 會 在 夏 季 驗 車

  超 級 大 富 豪JF 1181

  Article 61: (Request 1)

  > > 因 為 好 多car佬 都 成 日port車 :
  > >
  > > 一 係 就 話 唔 夠 冷 氣 , 一 係 就 話 上 斜 冇 力 .
  > >
  > > 於 是 大 量 冷 馬 留 廠 待 修 , 以 致 出 現 冷 馬 短 缺 既 情 況.
  > >
  > > 由 於 全 冷 路 線(如: 40X,46X,46X,48X,49X等 等)必 須 用 冷 馬 , 一 旦 唔 夠 冷 馬 既
  話 , 除 左 後 備 車 外 , 近 排 仲 成 日 從 其 他 路 線(如: 85 , 89等)抽 取 冷 馬 , 於 是 便 會
  出 現 以 上 情 況.
  > >
  > > 極 速
  > > G E 6 3 5 1
  > 近 日???
  > 但 係89 D S3V同S3M係 字 軌 黎 喎...點 計 先?
  >
  > S3BL49


  如 果 好 似 今 日 咁 用 番 FM5444 等 舊 AD 就 冇 人 嘈 了...
  龍 翔 道 電 視 台 二 波 頂 行 晒 !

  Article 61: (Request 2)

  yesterday i see FF2711 ar  Article A62:

 • Re: 分段小建議:九仔41,45
 • 12983


  回應:


  1. push
  > > 長 沙 灣 道(美 孚 中 電 站)返 九 碼 收$3.5,同6C看 齊
  > > 歡 迎 討 論!
  >
  > 你 想6C執 笠 乎?????

  但 我 覺 得 呢 個 分 段 收 費 減 了 價 亦 不 會 影 響6C路 線 的 客 量,因 為41路 線,45路
  線 同6C路 線 的 客 源 都 唔 一 樣.

  >
  > DL

  Article 62: (Request 1)

  6C 比 41/45 密 至 少 三 倍, 又 快
  (41/45 要 經 愛 民 , 勁 勁 哂 時 間), 改 左 個 分 段 無 影 響 。  Article A63:

 • Re: [可能有點無聊] 愛秩序灣巴士總站是露天?
 • 12982


  回應:


  1. push
  2. push
  > > > > 我 頭 先 眕 到 一 個 網 頁,有102在 巴 總 的 相,
  > > > > 但 果 道 唔 係 筲 箕 灣,唔 係 美 孚,
  > > > > 唔 通 係 愛 秩 序 灣 巴 士 總 站?
  > > > > 果 道 原 來 係 露 天?
  > > > > 咁 咪 可 以 影102,2x...,真 好.
  > > > > thank you.
  > > > > 0111的 巴 士 作 品 得 到FW1321兄,A11兄,HR1918兄,BL112兄 的 幫 助 下,已
  在3板 貼 出 了,大 家 不 防cc,比d意 見,多 謝.
  > > >
  > > >
  > > > 係 呀
  > > > 順 帶 一 提
  > > > 寶 盈 花 園 都 係 露 天
  > >
  > > 0下,咁 果 道 會 唔 會 有 室 內 的 一 天?
  >
  > 除 非 入 面 有 位 做 巴 總
  > 咁 就 可 能 有 室 內 的 一 天
  > (但 我 都 唔 知 係 咪 會 有)
  >
  >
  寶 盈 花 園 有 室 內 的 一 天 ?
  一 定 唔 會!
  根 本 沒 有 位 做 巴 總

  Article 63: (Request 1)

  > > 愛 秩 序 灣 總 站 是 露 天 的, 那 個 所 謂 的 總 站


  > > 只 是 在 一 條 大 馬 路 的 旁 邊, 但 那 條 路 很 闊,


  > > 如 果 行 過 馬 路 在 石 膊 旁 邊 影 車 身 右 邊 幾 正 。


  > >


  > > 你 以 為 那 個 總 站 是 有 蓋 可 能 是 因 為...


  > >


  > > 102是 在 天 橋 底 的; 正 是 因 為 是 在 天 橋 底, 所 以 不 夠 光 。


  > >


  > > LA22


  > > 中 巴 冷 虎 廿 二 之 頁


  何 來 不 夠 光?...(唔 好 意 思,thread no.7 炒 左...所 以post多 一 次...)  VA48,2102

  Article 63: (Request 2)

  正 是 , 但 我 咁 耐 以 來 只 得 一 幅 在 愛 秩 序 灣 影 得 較 差 的 相 :

  這 是 用600dpi scan的 , 本 來 不 想 獻 醜 , 但 總 希 望 有 一 個


  機 會 幫 幫 您 ( 和 您 哥 哥 ) 。

  PS:0111, 不 如 您 下 周 才 去 影 吧 , 多 條2號 您 影 呢 !

  雪 兔 檸 少 .5048  Article A64:

 • Re: 舊聞--興芳路巴士站
 • 12981


  回應:

  > > 各 巴 士 公 司 於 興 芳 路(葵 興 方 向/過 葵 富 路)之 巴 士 站 已 改 為:
  > >
  > > 第 一 個 站:
  > > 拆 作2站:30/37/38/47X/930一 組(不 變)
  > > 33A/43/43A/44M一 組(前 左 五 十 米)
  > 咁A31聽 跟 哪 一 組 停 呢 ?
  >
  >

  個 站 幾 時 開 番o架?


  Article A65:

 • Re: 722,2,M21 重組詳細資料一問
 • 12980


  回應:


  1. push
  2. push
  > > 小 弟 想 知 道 722,2,M21 重 組 後 0既 行 車 路 線 及 實 行 日 期!
  > >
  > > Thx!
  > >
  > > TURBOJET-宇 航2004,祥 星
  >
  > 日 期:2001年6月3日
  從 何 得 知 ?

  TURBOJET-宇 航2004,祥 星

  Article 65: (Request 1)

  做 乜 唔 去 聽 熱 線?

  Article 65: (Request 2)

  M21沿 線 各 站 已 出 通 告 話 路 線 取 消 。
  至 於M722則 是 板 友 已 取 得FAX資 料 而 知 。

  PS: 今 日 行 落 太 古 城 影M21, 點 知720做 了 真 正 主 角......

  雪 兔 檸 少 .5048  Article A66:

 • [批論]是否應該將新巴2號路線改路
 • 12979


  回應:


  1. push
  本 人 覺 得 新 巴2號 路 線 改 路 和 延 長 總 站 至 愛 秩 序 灣 會 令 軒 尼 詩 道,怡 和
  街,金 鐘 道 沿 線 的 交 通,加 上 軒 尼 詩 道 有680,690,691等 路 線 出 中 環 港 澳 碼 頭,我
  覺 得 新 巴 將2號 路 線 改 行 銅 鑼 灣 道 後 上 大 坑 東 天 橋 出 告 士 打 道 本 人 非 常
  讚 成
  另 外 新 巴2號 路 線 延 長 總 站 至 愛 秩 序 灣,一 早 要 改 總 站,況 且102,2X,720等 已 改
  總 站,本 人 覺 得 新 巴2號 路 線 延 長 總 站 至 愛 秩 序 灣 會 另 筲 箕 灣 巴 士 總 站 又
  有 境 況

  Article 66: (Request 1)

  > 加 上 軒 尼 詩 道 有680,690,691等 路 線 出 中 環 港 澳 碼 頭,

  I agree to change 2
  But those 6XX route are quite expensive
  I perfer 5-seires or 26

  > 另 外 新 巴2號 路 線 延 長 總 站 至 愛 秩 序 灣,一 早 要 改 總 站,況 且102,2X,720等 已
  改 總 站,本 人 覺 得 新 巴2號 路 線 延 長 總 站 至 愛 秩 序 灣 會 另 筲 箕 灣 巴 士 總 站
  又 有 境 況

  Good  Article A67:

 • Re: 問13X有沒有蛇車?
 • 12978


  回應:

  > 如 題~~~
  > 今 日 特 別 所 指 的S3BL382行13X頭 車 是 不 是 指5:35am 到 達 後,
  > 一 去 不 返?

  所 有13x掛 牌 車 都 係 蛇 車(S1-S7).
  仲 有13x, 係 紅 色 假 期, 不 設 服 務.


  Article A68:

 • Re: [通告] 278X 加密班次
 • 12977


  回應:


  1. push
  > 278X 將 於 2001 年 5 月 28 日(星 期 一)起
  > 加 密 班 次, 詳 情 如 下:
  >
  > 平 日 班 次: 5-20 分
  > 假 日 班 次: 10-20 分
  >
  > 註:表 面 班 次 不 變,但 估 計 278X 會 加 入
  > 部 分 早 上 行 走 279P 的 巴 士.
  >
  >
  > GZ5818/Tonio Tse

  會 否279P三 班 都 加 入278X
  北 區 惡 人AP36 JS6058

  Article 68: (Request 1)

  > 另 ﹕ 剛 才 致 電 九 巴 熱 線(長 途 電 話)
  > 得 出279P行 車 資 料
  >
  > 行 車 里 數 ﹕36.2km
  > 行 車 時 間 ﹕85min
  >
  > 豈 不 是 仲 耐 過278X﹖
  >
  > ~~~Tony(S3M61)~~~
  > LA時 間5月26日7﹕48pm

  但 計 距 離,278X長 過279P小 小,
  會 唔 會 係 新 線 俾 多d時 間??


  948  Article A69:

 • Re: [詢問]68X用車
 • 12976


  回應:


  1. push
  2. push
  > > 昨 日 我 經 過 元 朗(東),我 見 有 兩 架ASV,兩 架 電 子 超 豪,一 架AP,一 架
  > > 龍 躉,兩 架 膠 牌 都 躉 都 是 搞68X牌..平 時68X應 只 有 電 子 超 豪,膠 牌 超
  > > 豪 及 電 躉..究 竟 點 會 咁 樣?
  > >
  > > DY2576/GK2586
  > AP - 係 咪68M/968攝68X?
  > 龍 躉 - 會 唔 會 同271/59x有 關?
  > D都 普 躉 係 咪L廠 架?
  >

  The Duple Trident is ATR69(HY1092) from L Depot.
  Also 68x has 2 alx500 trident:ATR134(JB3845) and ATR136(JB4058) from L Depot. The ASVs
  are from 265M, APs are from 68M/265B/276A.
  Remind u that 968 has no AP as schecule bus.

  Article 69: (Request 1)

  68X的 字 軌 如 下 ︰
  3ASV28-42,ATR69,134,136,189-194,196-197,199,3ASV92-94
  68X每 天 的 字 軌 必 定 出 少 幾 部 , 所 以 要 找 其 他 車 替 車 或 攝 車
  另 外ATR69是 新 字 軌 , 取 代ATR198的L廠 車 位 置

  P.S.嘩 , 昨 天68X也 不 知 發 生 甚 麼 事 , 這 麼 替 車 , 兩 架ASV,兩 架AP
  不 過 ,AP最 高 峰 一 日 出 的 數 目 有 近 六 部 , 兩 架ASV卻 實 屬 罕 見

  Article 69: (Request 2)

  > > the asv is asv49
  > >
  > >
  > "我"?
  > 乜 咁 快 出 到 牌?
  >
  >
  >

  24-5-2001出
  kb2508  Article A70:

 • LV125去哪裡?
 • 12975


  回應:

  > > 剛 才 睇 三 板 見 到 Here


  > >


  > > 為 何LV125走 了 出 街,及 車 內 無 坐 椅??


  > 佢 掛T牌 出 街,

  有 冇 人 知LV125(CP4727)走 了 去 哪 裡?

  cheers


  Wilson

  Article A71:

 • Re: [ 續 前 問 ] 唔 知 得 唔 得 呢?
 • 12974


  回應:

  > 既 然 在 各 區 引 入 新 既 巴 士 公 司 有 d 困 難 ,
  > 但 這 樣 不 知 可 不 可 以 呢 ?
  > 想 當 年 政 府 批 尃 營 權 既 時 候 ,
  > 仲 未 有 海 隧 這 回 事,
  > 港 島 同 九 龍 新 界 當 然 有 自 己 既 1 號 開 始 既
  > 路 線 啦 ! 既 然 依 家 d 巴 士 路 線 都 幾 乎 沒 有 分
  > 這 條 是 那 , 那 條 是 這,
  > 有 冇 可 能 重 組 過 d 巴 士 路 線 呢 ?
  >

  有 沒 有 想 過 現 在 再 重 組 路 線 號 碼 後 ,
  對 巿 民 會 有 甚 麼 影 響 吧 ! 我 想 與 其 要
  全 港 巿 民 重 新 適 應 過 所 有 路 線 外 , 想
  不 出 重 組 路 線 號 碼 會 有 甚 麼 好 處 , 我
  只 會 認 為 這 是 個 擾 民 的 政 策 。

  Christopher


  Article B1:

 • Re: 唔知大家與自己的代表車係點樣相處的哩?
 • 7294


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > 1333係 我 的 愛 兒 ,


  > 在 我 心 目 中 他 是 這 樣 的 。


  >


  >


  >


  > 當 他 載 著 我 時 ,


  > 我 時 常 覺 得 他 常 望 著 我 。


  > 而 我 ; 望 著 那"HU9997"的 紅 字 ,


  > 心 中 不 段 與 他 談 話 。


  >


  > 有 時 後 , 當 他 走 得 很 快 時 ,


  > 我 覺 得 他 好 像 與 我 開 玩 笑 ,


  > 自 己 在 笑 著 中 。


  > 有 時 我 無 咁 好 心 情 陪 他 笑 ,


  > 因 為 我 正 觸 緊 扶 手!!!


  >


  > 唔 知 大 家 與 自 己 的 代 表 車 係 點 樣 相 處 的 哩 ?


  > 不 妨 分 享 下 啦 ^ ^


  我 見 代 表 車(因 以 前 是87D唯 一 熱 狗 後 備 字 軌)


  所 以 見 一 次 都 映 一 次 , 順 便 睇 下 佢 係 替o左 邊 架 熱 狗 …


  (基 本 上7架 都 替 過 ,87D得8架 熱 車)

  Article 1: (Request 1)
  我 會 偶 爾 找 她(新 巴1005)坐 的 , 但 我 唔 會 專 登 等 佢


  不 過 , 我 而 家 都 暫 時 坐 唔 到 見 唔 到 佢 喇~~~


  佢 炒 左 之 後 , 我 都 有 兩 個 禮 拜 無 見 過 佢 喇~~~~


  嗚~~~~

  Article 1: (Request 2)

  > 講 起 我 部 代 表 車 真 係 有D飲 恨!!有 一 次 夜 晚 係 天 水 圍 搭 輕 鐵
  > > 番 屋 企,點 知 係 坑 尾 村....我 就 見 到 行 一 部655..車 牌GN614既B10M....車 隊 編
  號415...即 係 我 部 代 表 車...極 無 奈!!我 就 問 佢!
  > > 乜 你 唔 係K1X字 軌 咩?佢 就 話:我 調 左 黎 好 似 好 奈 喇!
  > > 之 後 我 就 好 唔 想 咁 爆 左 一 句......丁!
  >
  > 「 你 」 唔 行 快 速 公 啊 就 真 係 浪 費

  咪 係 囉!!用 黎 跑Rally!!

  Article 1: (Request 3)

  嗚~~~~
  你  就 好 啦!
  我 只 在 斯 圖 加 特 見 到megaliner一 次 咁 大 把.....

  Article 1: (Request 4)

  Mine here!
  S3BL444,FV682


  icq#73288877

  Article 1: (Request 5)

  我 從 未 見 過 我 的 代 表 車 , 更 惶 論 替 它 影 相 了 , 相 信 亦 永 不 能 再 見 到
  它 。

  Article 1: (Request 6)

  我 都 手 痕 畫 左 部 自 己  KenRees, 2154


  Article B2:

 • Re: [貼相]法蘭克福商用車展參展車6008
 • 7293


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > >


  > >


  > > 好 似 大 張 得 滯 添!請 評 分!!


  >


  > 只 係 得 過 車 頭!


  > 我 睇 標 題 仲 以 為 架6008 起 車 展 到 影:P


  >


  我 都 想 呀!!我 諗 我 改 改 標 題 啦!!

  Article 2: (Request 1)

  > > 只 係 得 過 車 頭!
  > > 我 睇 標 題 仲 以 為 架6008 起 車 展 到 影:P
  >
  > 參 展 既 應 該 係 #6018 才 對 喎 ~~
  > 有 錯 請 指 正 !
  乜 唔 係 呢 兩 部 都 有 咩?

  Article 2: (Request 2)

  一 部 新 巴 一 部 九 巴 ~~
  新 巴 就 派 左 #6018 ..

  Article 2: (Request 3)

  > 你 用 閃 燈 唔 係 咁 好 喎 。
  >
  >

  我 都 知!!衰 左 我 部 機 唔 係 我 架!!我 都 唔 知!!咁 岩 架6008就 走!
  想 補 多 張 都 唔 得.....


  Article B3:

 • Re: 紅隧口5A巴士站影相一問
 • 7292


  回應:


  1. push

  日山十一郎, 2001-05-28 02:27:17
  > 本 人 想 問 在 紅 隧 口5A巴 士 站 影 隧 巴 至 少 要zoom多 少
  >
  > Thanks!!!!!!!!

  約100鏡 先 至 夠

  Article 3: (Request 1)

  我 諗 90mm 比 較 穩 陣, 架 車 行 得 太 前 會 炒 燈 柱 影.


  Article B4:

 • Re: 巴士平常談﹕沒有冷馬的總站
 • 7291


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  12. push
  13. push
  14. push
  15. push
  16. push
  > 最 近 有 位 朋 友 向 我 問 了 一 個 相 當 有 趣 的 問 題 ﹕
  >
  > 如 果 不 把 途 經 的 巴 士 路 線 計 算 在 內 的 話 , 那 麼
  > 目 前 本 港 到 底 還 有 多 少 個 巴 士 總 站 , 是 只 有 非
  > 空 調 巴 士 以 該 處 作 為 總 站 的 呢 ﹖
  >
  > 這 個 問 題 , 果 真 把 我 考 起 …

  澤 安law

  Article 4: (Request 1)

  > 澤 安 村

  但 澤 安 村 平 日 早 上 有104和203特 車 呀 …

  Article 4: (Request 2)

  > Tai Po Industrial Est~72A,73.

  但 還 有274P嘛 …

  Article 4: (Request 3)

  火 碳 火 車 站--82K

  Article 4: (Request 4)

  應 該 會 有.......
  東 頭 村

  Article 4: (Request 5)

  > 我 家 太 和 , 祥 華 law
  >
  > 請 接 力

  太 和 有 273P 喎

  Article 4: (Request 6)

  > > > 埋 埋 單 先 :
  > > > 港 島 區 : 冇 !
  > > > 九 龍 區 :
  > > > 2D( 澤 安 村 、 東 頭 村 , 雖 然10號 有 超 豪 , 但 不 計 途 徑 路 線 )
  > > > 13M( 觀 塘 地 鐵 站 , 在 不 計 途 徑 線 )
  > > > 32( 石 圍 角 )
  > > > 43、43B( 長 康 )
  > > > 99( 泥 涌 )
  > > >
  > > > 應 該 係 咁 多.....
  > > >
  > > > 雪 兔 檸 少 .5048
  > >
  > >
  > > > 13M( 觀 塘 地 鐵 站 , 在 不 計 途 徑 線 )
  > > 唔 係 有98A ?
  > >
  >
  > 98A 係 去 牛 頭 角 地 鐵 站. (有 錯 請 指 正)
  >
  > LA21/FH5136
  >

  98A 繁 忙 時 間 有 特 別 短 途 車 開 出 ( 不 經 寶 林 路 )

  Article 4: (Request 7)

  > 但98A以 往 在 繁 忙 時 間 , 是 有 途 經 將 隧 的 特 車
  > 從 官 塘 地 鐵 站 開 出 的 。
  >
  > 未 知 現 在 還 有 沒 有 這 個 安 排 呢 ﹖
  當 然 有 , 還 記 得98A的 宣 傳 單 張 話 明 :
  乘 搭 特 別 班 次 之 乘 客 , 並 不 會 獲 得 轉 乘 之 安 排.........

  不 過 我 全 數 都 唔 計 特 別 線 的 , 所 以 在 此 情 況 下 觀 塘 地 鐵 站
  仍 然 成 立 。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 4: (Request 8)

  遊 戲 規 則 冇 話 唔 計 特 別 線 喎

  SiuLam

  Article 4: (Request 9)

  特 車.....?!

  Article 4: (Request 10)

  > 43、43B( 長 康 )
  應 該 係43 & 43c

  Article 4: (Request 11)

  唔 知A59青 山 灣 個 站 算 唔 算 呢?(雖 然 間 中 有B10M!)

  Article 4: (Request 12)

  泥 涌,只 有99號 作 為 總 站

  龍 運 機 巴 仔

  Article 4: (Request 13)

  Fo tan KCR with 82K as the terminal only

  Article 4: (Request 14)

  我 數 到 有 四 個:
  東 涌 舊 碼 頭(嶼 巴3)
  三 門 仔(九 巴74K)
  泥 涌(九 巴99)
  火 炭 火 車 站(九 巴82K)

  DL

  Article 4: (Request 15)

  > > > 象 山 
  > > >
  > > > 炎 夏係 需 要微 風
  > > > sUmMEr BReEZe---GX 7271
  > > >
  > > >
  > > >
  > > 友 愛 南 巴 士 總 站---60
  >
  > 友 愛 南 有260C
  >
  >

  哎 呀,比 您 快 一 步tim >_<

  Article 4: (Request 16)

  友 愛 南 不 是 有260c嗎?


  Article B5:

 • 請問有冇人有S3BL174行87既相?
 • 7290


  回應:

  如 題,可 否 貼 上 來?
  Thx

  Article B6:

 • Re: 請問有冇人有AMN行非屯門路線既相?
 • 7289


  回應:


  1. push
  > 如 題,可 否 貼 上 來?
  > Thx

  I have bought a AMN running 72X at 80X,but I haven\'t scanner,so I can\'t help you.^\^
  HT2291 IS BEST!

  Article 6: (Request 1)

  > > 唔 知 呢 幾 張 你 收 唔 收 貨 喇!!


  > >


  > >


  >


  >


  > Y MAN on 113?


  >


  >

  有 巴 迷 會 租 左 架AMN!所 以...咁 囉!


  Article B7:

 • 初次貼相:兩幅灣仔碼頭巴士總站的巴士
 • 7288


  回應:

  小 弟 剛 買 數 碼 相 機 , 試 機 之 餘 順 便 試 貼 相 。


  如 有 不 足 之 處 , 請 多 多 包 涵 。

  Article B8:

 • 貼相~ 回給大家的:兩幅特見
 • 7287


  回應:

  近 來 好 多 板 友 送 相 給 我 ,


  我 很 高 興 ^_~;


  在 此 我 送 出 兩 幅 舊 特 見 :

  我 在 零 晨1:00包 了1351,


  奇 在 他 能 在20分 鐘 由 小 西 灣 去 赤 柱 。  希 望 大 家 喜 歡 。

  Article B9:

 • Re: 舊日回憶 (74X)
 • 7286


  回應:


  1. push
  > > > > 小 時 侯, 我 經 常 隨 家 人 出 入 大 埔....
  > > > > 因 而 常 搭74x, 個 陣 仲 未 有 冷 氣 巴,
  > > > > 有 一 次 搭 中 一 架 熱 狗, 我 好 清 楚 記 得 上 車 門 係"單 門" !!!
  > > > > 單 門 係 依 家Volvo 頭 門 個 種......
  > > > >
  > > > > 依 家 諗 番 架 車 好 奇 怪......想 問 有 冇 版 友 記 得 呢 架 車???
  > > > > 佢 既 歷 史 係 點...
  > > > > 唔 該!~
  > > >
  > > >
  > > > 而 家 應 該 只 有S3BL174有
  > > >
  > > That bus is S3M(DP1932), I also always take 74X.
  > > I live in Tai Po for 16 years, so I remember many bus events of Tai Po.DP1932 ran 74X for a
  period of time!
  > >
  > >
  > DP1932 做 過 上 水 廠 車 一 段 時 間(在 60 號 轉 孖 膽 前),
  > 部 車 當 年 好 似 係 70K 掛 牌 車.
  > DP1932 於 六 、 七 年 前 亦 行 走 過 70X .
  >
  > 我 當 年 唔 知 DP1932 原 來 係 獨 一 無 二
  > 的 解 凍 都 城, 成 日 見 到 佢 行 70K 都 無
  > 搭,而 家 有 少 少 後 悔.
  >
  >
  > GZ5818/Tonio Tse
  >

  咁 架 車 依 家 退 左 役 未??
  又 有 冇 人 有 相.....??~~
  thx

  Article 9: (Request 1)

  搭 過 一 次S3M145(DP1932)行70K﹐ 個 司 機 仲 差 少 少 飛 站
  架 車 同 其 他S3M分 別 唔 大 ﹐ 果 時 都 仲 唔 知 呢 架 車 以 前 係
  冷 氣 巴 士 。

  ~~~Tony(S3M61)~~~
  LA時 間5月27日9﹕03am


  Article B10:

 • Re: [貼相] 26/5 十二米龍殺入天水圍
 • 7285


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  >


  >


  >


  > 再 送 多 兩 張


  > JM1666 行 259D


  >


  > DX2437 行 230X


  >


  >


  > 相 片 較 為 差 劣 , 謹 此 致 歉


  >


  > Edward Hong

  Wow!63X 3 years birthday,KMB give "him" a gift!

  Article 10: (Request 1)

  > 3n today runs 63x???
  > today??
  3N(豬 車)行63x係 琴 日o既 事
  即 係26/5

  DG 4273 / DG 4112

  Article 10: (Request 2)

  差 劣?完 全 唔 覺,
  架AL1幾 好,請 問 架259D在 哪 裡 影?

  Article 10: (Request 3)

  > > > 新 蒲 崗 / 彩 虹 道 ?
  > >
  > >
  > > 259D經 彩 虹 道 架 咩?
  > > 我 唸E道 真 係 彩 虹 道,因 為 有 個 蕉 牌.
  > > <<按 此 進 入 我 的 個 人 資 料,請 看 看 我 的 作 品,比D意 見,等 我 可 以 改 善>>
  >
  > 259D 路 線:
  > 屯 門 碼 頭 開 :
  > 湖 翠 路, 龍 門 路, D 4 路, 龍 門 居 巴 士 總 站, D 4 路,
  > 龍 門 路, 皇 珠 路, 屯 門 公 路, 青 朗 公 路, 青 衣 西 北 交 匯
  > 處, 長 青 公 路, 長 青 隧 道, 青 葵 公 路, 支 路, 呈 祥 道,
  > 龍 翔 道, 蒲 崗 村 道, 彩 虹 道, 彩 虹 通 道, 太 子 道 東, 觀
  > 塘 道, 隧 道, 觀 塘 道, 鯉 魚 門 道.
  > (摘 自 巴 士 狂 熱)
  >
  > Edward Hong
  >

  但 九 巴 網 無 話 佢 經 彩 虹 道 喎,
  只 係 話 停211號 對 面.
  http://www.kmb.com.hk./chinese.php?page=search&prog=route_stops.php&route_no=259D&bound=1&select_from=&select_to=

  Article 10: (Request 4)

  點 解 我 睇 到 係 彩 虹 道 211 號 對 面 既 ?

  Edward Hong

  Article 10: (Request 5)

  > 背 光 位 喔 , 搞 到 架 車 陰 陽 色 , 本 來 想 企 中 電 個
  > 位 , 但 係 塞 緊 車 , 無 得 z o o m 過 去 。
  >
  > 2 5 9 D 個 位 係 彩 虹 道 , 原 因 只 係 朝 早 正 光 ,
  > 不 過 果 日 隻 手 有 點 震 , 遲 左 按 制 …
  >
  > Edward Hong

  算 是 很 好 的 相 片 , 你 無 需 介 懷 。
  不 過 題 目 方 面 應 指 明 是 十 二 米 「 熱 狗 」 巨 龍 , 以 免 被 人 誤 解 為3AD, 後
   早 已 進 駐 天 水 圍 了 。
  講 開 又 講 , 十 二 米 熱 狗 巨 龍 有 否 曾 入 屯 門 及 元 朗 區 ?(入 廠 除 外)

  Article 10: (Request 6)

  somebody said that 3N served 68 in 1983
  (Oh, where was I at that time?)

  Hong Kong Bus Arcade

  Article 10: (Request 7)

  > > 74X had use 3BL AND 3N at95~96,but they are K buses!
  >
  > notice.
  > only for Yuen Long and Tuen Mun
  >
  > Hong Kong Bus Arcade

  幾 年 前 見 過 3BL 行 69M 。

  AD262/AP64

  Article 10: (Request 8)

  12米 車 有 否 行 大 埔 和 北 區 線 也 是 好 話 題 。

  Article 10: (Request 9)

  記 得 98 年 初 某 日 屯 公 出 九 龍 大 塞 車, 好 多 路 線 冇 車 返,
  68x 就 o係 42A 度 抽 o左 部 舊 款 3N 行 喇.

  好 耐 以 前 68 係 有 3N 做 掛 牌 o既.


  --
  GF1912

  Article 10: (Request 10)

  > 3BL24最 近 行60X.

  但 係 原 文 指 係 3N 0咼.

  LA21/FH5136

  Article 10: (Request 11)

  架AL1 幾 時 影?


  Article B11:

 • Re: [貼相] 送給小捷聯兄
 • 7284


  回應:


  1. push
  > >


  > >


  > > [貼 相] 送 給 小 捷 聯 兄,


  > > 請 不 要 誤 會 我 不 喜 歡 小 捷 聯.


  > > 只 係 有"人"唔 妥1355,


  > > 我 先 打 果 篇"怪 談"...


  > >


  > >


  >


  > 哈 哈 , 近 來 有 咁 多 人 送 相 比 我 ,


  > 真 係 多 謝 晒 啦 。


  >


  > 其 實 我 都 有 影1355(CMB),


  > 但 唔 知 點 解 我 望 住 佢 ,


  > 已 失 去 份 親 切 感 ,


  > 所 以 我 連 車 都 無 上 , 就 走 了 。

  唔 係 城 巴 唔 要1355,


  係 中 巴 鍾 意 佢..

  Article 11: (Request 1)  唔 , 好 清 、 好 靚 !
  >
  > [貼 相] 送 給 小 捷 聯 兄,
  > 請 不 要 誤 會 我 不 喜 歡 小 捷 聯.
  > 只 係 有"人"唔 妥1355,
  > 我 先 打 果 篇"怪 談"...
  >
  不 要 管 那 些 人 啦 。


  Article B12:

 • [貼相]昨日遊記(將軍澳篇‧7張)…
 • 7283


  回應:


  1. push
  唔 講 咁 多 , 只 去 相 …


  遊 記 文 字 版 將 於6月 上 載 至 錦 英 苑 巴 士 總 站 。


  相 質 差 劣 , 請 見 諒 …  好 耐 冇 用 過 部 單 鏡 機 同 部scanner...


  相 質 差 劣 …sorry~

  Article 12: (Request 1)

  呢 兩 部 車 扁 晒0既 , 成 個 魚 柳 包 咁.


  Article B13:

 • Re: 尋日有巴迷攔豬仔
 • 7282


  回應:

  > > 尋 日 落 街 時
  > > 見 到 一 架KA牌 豬 仔0係 小 西 灣 行606
  > > 但 係0個 隻 豬 仔 係 泊0係 天 橋 底 慢 線 近106總 站 那 邊 的
  > > 我 見 到 有 兩 個 巴 迷 企 左0係 路 中 心 睇 豬 仔
  > > 完 全 唔 理 路 面 的 安 全
  > > 我 同 佢 兩 個 仲 遠 處 互 相 對 望 添..
  > >
  > > 估 唔 到 有 巴 迷 企0係 大 馬 路 , 不 顧 危 險 睇 豬 仔
  >
  >
  >
  > time?
  > 我 昨 早 11 點 幾 左 右, 在 小 西 灣 106 總 站 影 1020...
  >
  >
  > http://www.hkbpg.com
  > 郵 差 叔 叔~【 香 港 巴 士 照 相 館 】 館 主
  > ~ 好 開 心, ADA在 我 網 頁 私 底 下 留 言 給 我 ~
  > 2001/05/27 更 新:~ KDK電 器 產 品 (第 二 版) 廣 告 大 相 4 張
  >

  下 午 三 時 許

  Article B14:

 • Re: [貼圖]九記蛇巴
 • 7281


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > >


  >


  > 呢 道 係 邊 道?

  啟 業 巴 士 總 站 嘛 ! :)

  Article 14: (Request 1)  Article 14: (Request 2)

  ~ 小 弟 都 有 一 張 . . .


  西 毒


  GK 8843

  Article 14: (Request 3)

  > > 見 西 毒 兄 貼 相 我 又 趁 下 熱 鬧 先 ! :)


  > > 劣 作 兩 張 :


  > >


  > >


  > > Photo from Hong Kong Vehicles Network Express .


  > >


  >


  > 小 熊 人 又 湊 湊 熱 鬧.


  >


  >


  >


  > 尚 德 九 尾 熊


  > kmbear.hk.st


  >
  me 6!:p
  235M/N31/HT 8086


  Article B15:

 • Re: 貼相城巴電動巴士
 • 7280


  回應:


  1. push
  2. push
  >


  >


  > 其 他 共5張 相 在九 巴 天 地裏 !


  > 另 外 , 怎 樣 可 以 整 細 張 相 ?


  >

  問 : 點 解 可 以 入 海 公 巴 士 廠 入 面 影 車 ?

  Article 15: (Request 1)

  > 又 係 拉 關 係,我 地 唔 緊 要
  > 因 為 之 前 有 自 稱 城 巴 職 員 既 板 友,向 板 主 投 訴d廠 相 被 公 開
  > 你 張d 相 起 度post 小 心 會 出 事
  >

  真 係 有o架,果 次 我 貼D銀VA相
  城 巴 即 刻"發 浪 黎"

  Article 15: (Request 2)

  i mean dun use java to make button to ur links
  just use simple html or grahic button (.jpg, .gif)to link
  some browser cannot read java buttom on ur frame page
  understand
  as i reload ur hp many times and still can\'t press the buttons on the left frame of ur hp
  understand?

  > 點 用html碼 ?


  Article B16:

 • [貼相]九巴70o既廣告車
 • 7279


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  ~ 以 下 係 一 D 全 廣 告 車 行 過 70 o既 相 . . .

  CZ 5049
  DG 9377
  DG 4602
  宜 家 o既 70 冷 馬 掛 牌 車 GN 921
  希 望 大 家 鍾 意 :)

  ~ ~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~ ~

  西 毒


  GK 8843

  Article 16: (Request 1)

  > > CZ 5049
  > 請 問cz5049退 左 未?

  所 有CZ牌O既 車 都 退O左 (不 包 括 訓 練 巴 士)

  FW1321字

  Article 16: (Request 2)

  我 又 貼M19,但 不 是 行70...

  Dick

  Article 16: (Request 3)  我 都 有 張....不 過 行8號...

  DG 4273 / DG 4112

  Article 16: (Request 4)

  >


  > ME19


  >


  > HR 1918


  >


  2 ME are so good~~
  M67


  Article B17:

 • Re: 論尋人
 • 7278


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > > > > 呢 排 成 日 有 人 貼 尋 人
  > > > > > 我 並 唔 係 話 唔 好,因 為 若 搵 到 的 話 可 以 識 多d巴 迷!
  > > > > >
  > > > > > 但 可 以 更 進 一 步 的 是,不 妨 在 街 上 見 到 時 同 佢 打 個 招 呼/傾 下
  > > > > > 因 為 大 家 出 來 都 係 為 等 車 影,傾 下 影 車 心 得 幾 好o丫
  > > > > >
  > > > > > 我 都 係 咁 識 到 幾 個 巴 迷!!
  > > > >
  > > > > 其 實 我 昨 天 都 見 到 好 多 巴 迷 在 北 碼 ,
  > > > > 好 想 識 幾 個 一 齊 去 影1346/48,
  > > > > 但 無 膽 。
  > > >
  > > > 我 經 驗 係 咁,如 果 佢 係 單 拖,佢 多 數 都 同 你 傾,因 為 有 時 係 條 街 等 車 真 係
  幾 悶
  > > >
  > > >
  > >
  > > 我 始 終 唔 敢 開 口 ,
  > > 最 後 獨 自 搭23.
  > >
  >
  > 我 又 何 嘗 唔 係 , 昨 天 在 華 富 見 到 你 時 ,
  > 我 咪 又 係 唔 敢 出 聲 …

  我 都 係 咁,次 次 見 到 巴 士 迷,都 想 認 識 他 們,但 最 後
  都 係 唔 敢 出 聲 。

  FW1321字

  Article 17: (Request 1)

  我 本 身 想 嗌 你o架 , 但 係 映 完371後 , 你 就 唔 知 去o左 邊 …


  跟 住 就 坐o左371離 開 。  Article 17: (Request 2)

  > 你 昨 天 几 點 去 北 碼, 我 都 有wor(one person only), 你 當 時 什 麼 衣 ?
  >

  我 係 白 衣 人 。

  Article 17: (Request 3)

  嗯!!我 每 次 出 去 影 相 都 會 好 主 動 去 識D同 我 差 唔 多 年 紀 既 巴 迷!!!
  因 為 佢 地 比 較 易 溝 通!!


  Article B18:

 • 尋人:今日係中碼影相的巴士迷
 • 7277


  回應:


  1. push
  今 日 下 午 五 時 見 到 有 四 個 巴 迷o向 中 碼 影
  M21,唔 知 係 咪 板 友?

  Article 18: (Request 1)

  其 中 一 人 是 青 衣 居 民


  Article B19:

 • Re: 而家D巴迷...
 • 7276


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  > > 本 板 有 個 巴 迷,影 到 某 架 出 來 散 步 的 巴 士
  > >
  > > 影 車 果 陣 又 唔 睇 車 喎,唔 顧 安 全
  > > 又 唔 唸 下 個 司 機 點 解 會
  > > o甘 好 人 突 然 減 速 什 至 停 定 架 車 比 佢 影?
  > > 影 到 又 以 為 自 己 好 巴 閉...
  > >
  > > 人 地 類 似 的 相 又 話 人 哂 命...
  > >
  > > 希 望 有 關 人 士 明 白 我 講 乜
  > >
  > >
  >
  >
  > 講 真 ,
  > 可 能 我 笨 。
  > 我 唔 知 你 講 呢D說 話 的 對 像 及 反 映 邊 個 ,
  > 今 本 唔 知 你 想 表 達 甚 麼 。
  >

  呢 篇 野 係 有 特 定 對 象,
  局 外 人 是 不 會 明 白 的.

  Article 19: (Request 1)

  > 你 即 是 企 圖 將 私 人 恩 怨 搬 上 版 上?
  >

  非 也,我 只 係 講 有 做 這 些 行 為 的 人.
  如 果 冇 做 過 果D行 為,根 本 唔 會 知.

  對 事 不 對 人!!

  Article 19: (Request 2)

  > 但 你 說 ︰ 本 版 有 個 巴 迷 喎 , 不 是 「 本 版 有 些 巴 迷 」 喎 ,
  > 你 的 句 子 是 指 一 個 人 , 並 非 指 一 群 人
  >


  謝 謝 閣 下 提 點,文 章 已 修 正

  Article 19: (Request 3)

  > > 唔 係..只 不 過 佢 叫 大 家 因 為 司 機 停 車 而 影 到0既 相 都 唔 應 該 貼
  > > 上 來 嘛!要 貼 就 要 影 些 飛 馳 緊0既 巴 士 或 者0係 廠 裏 面0既 車 嘛...0丫, 唔
  係..係 靠 關 係 入 到 廠 影0既 先 好 貼 喔!
  > >
  > >
  > > HR 1918
  >
  > 入 廠 影 又 唔 會 影 到 司 機,又 唔 會 阻 住 條 街^.^..
  >
  係 囉..真 係 幾 好0架.但 係 唔 係 個 個 都 咁 犀 利 可 以 靠 關 係 入 廠 影 相

  PS.邊 個 話0係 街 影 相 實 影 到 司 機0架?邊 個 話0係 車 廠 影 相 唔 會 阻
  到 人0架?!


  HR 1918

  Article 19: (Request 4)

  > 我 由 頭 到 尾 都 冇 講 係 邊 個,
  > 請 不 要 對 號 入 座
  >
  >
  那 有 對 號 入 座 呢?只 係 睇 唔 過 眼 某0的 人 亂 罵 人 而 已..


  HR 1918

  Article 19: (Request 5)

  有 不 少 的 巴 迷 是 有 「 妄 顧 安 全 」 的 行 為...
  好 似 有 個 巴 迷 用 手 擋 住 巴 士 , 等 他 停 定 後 才 去 影 ,
  真 係....唉.......~~~

  Article 19: (Request 6)

  咁 你 仲 巴 閉 啦
  司 機 都 聽 你 話..
  我 相 信 你 沒 有 叫 那 司 機 減 速
  人 家 也 會 影 到 囉..
  你 既 然 要 做 好 人
  又 要 「 嗤 」 的 話
  你 做 好 人 都 好 辛 苦 喎..
  另 抑 或 你 有 什 麼 企 圖 呢??

  > 人 地 類 似 的 相 又 話 人 哂 命...

  但 人 家 又 沒 有 你 那 麼 炫 耀 的 呢..

  > 希 望 有 關 人 士 明 白 我 講 乜

  若 果 是 對 「 有 關 人 士 」 說 上 述 那 番 話 的 話
  即 是 「 私 人 問 題 」 啦..
  亦 請 你 用 其 他 途 徑 解 決 此 事..

  Time for Leisure.FV 6840

  Article 19: (Request 7)

  > 何 謂 有 關 人 士?所 有 影 過 司 機 停 車0既 相0既 板 友 乎?

  那 這 張 司 機 也 是 停 在 此 , 那 豈 不 是 我 也 要 留 意?

  Article B20:

 • Re: 【板主】站友警告及刪文通告 (00000)
 • 7275


  回應:

  > > > 站 友 00000 (~為S3BL174十 四 歲 前 一 日 行81M而 歡 呼~)


  > > > 於 文 章 read.php?f=3&t=7250&a=1 張 貼 非 JPG 或 GIF


  > > > 的 其 他 類 型 檔 案, 違 反 站 規 第 30 條. 檔 案 內 容 公 開 他 人 容


  > > > 貌, 違 反 板 規 第 3(J) 條. 全 Thread 內 的 文 章 內 將 會 被


  > > > 刪. 站 友 00000 如 有 再 犯, 將 可 受 停 板 處 分.


  > > >


  > > > --


  > > > 車 匙!


  > > >


  > >


  > >


  > > 我 想 問 是 否 指 板 內 只 能 貼jpg及gif格 式 的 圖 片 ?


  > >


  >


  > 那 麼PNG呢?

  板 規 內 的 「 圖 案 」 規 定 只 是 GIF 或 JPEG 。

  Article B21:

 • Re: 劣作一堆
 • 7274


  回應:

  > URL:
  >
  hk.y42.photos.yahoo.com/bc/nwfb6028/lst?&.dir=/%a7%da%aa%ba%ac%db%a4%f9&.src=ph&.view=t&.last=1

  >
  > 可 評 分~

  唔 得 喎

  你 被 限 制 進 入 此 區 。

  Article B22:

 • [尋人]今日o向富亨影相的巴士迷
 • 7272


  回應:

  今 日 下 午 見 到 有 人o向 富 亨 商 場 影
  龍 躉(HT1429),唔 知 係 邊 位 板 友?

  Article B23:

 • [尋人]今日係荃威巴總影相的巴士迷
 • 7269


  回應:

  今 日4點 半 左 右o係 荃 威 巴 總 影M42(30號)內 籠 的 巴 士 迷 ﹐ 係 咪
  呢 度 既 版 友 呢 ﹖

  Article B24:

 • [尋人」今天下午在筲箕灣巴總出現的巴士迷
 • 7268


  回應:

  今 天 下 午 在 筲 箕 灣 巴 總 穿 藍 色 衫 的 人 在 影 相,唔 知 係 唔 係 板 友 呢?

  Article B25:

 • Re: LOGO
 • 7266


  回應:

  > > > >


  > > >


  > > > 點 解 車 頭 的KMB logo 咁 大 既?


  > >


  > > 咪 係 囉 , 我 一 Load 張 相 就 打 左 個 突 喇 //


  > > 駛 唔 駛 咁 大 個 呀 ??


  >


  > 係 唔 係 九 巴 唔 夠logo用 , 用 左 車 旁 的logo呀 ?:p
  總 之 就 超 核 突 啦

  KenRees

  Article B26:

 • Re: 代板友0111貼相:九巴5-7系
 • 7265


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  To FW1321兄:

  i am very thank you about that,


  i know that u are really busy.


  but something problems:


  the 5,5A,5介 紹cannot c.

  >


  >


  >


  >


  >


  >


  > 2.6系
  what is it ?


  i think u post the wrong one.

  6介 紹is missing.

  >


  >


  >


  >


  >


  >


  > 3.7系


  no.7 is missing and this is posted wrongly.
  >
  src="http://members.ch.tripodasia.com.hk/fw1321/7.jpg">


  >


  >


  >


  >


  >


  > FW1321
  thank you.

  Article 26: (Request 1)

  > 一 次 比 一 次 好
  thank you. ^.^"
  > 但 係 要 留 意size

  如 果 照 您 咁 講,之 後 果d就 一 定 要 密 切 留 意 啦,
  因 為 我 是 由1號 開 始 順 住 整 的.

  大 家 不 如 睇 睇d內 容,睇 下 有 無 資 料 錯 誤,
  不 過 要 有 待fw1321兄 改 一 改 篇 原 文sin,
  because something problems are happened.

  Article 26: (Request 2)

  > > > > > > > 一 次 比 一 次 好
  > > > > > > > > > thank you. ^.^"
  > > > > > > > > > > 但 係 要 留 意size
  > > > > > > > > >
  > > > > > > > > > 如 果 照 您 咁 講,之 後 果d就 一 定 要 密 切 留 意 啦,
  > > > > > > > > > 因 為 我 是 由1號 開 始 順 住 整 的.
  > > > > > > > > >
  > > > > > > > >
  > > > > > > > > 有 冇 機 會 睇 到 你 做 隧 巴 線 ?^_^
  > > > > > > >
  > > > > > > > 有,我 整 左101~307,(紅 隧),601~694(東 隧)
  > > > > > > > 不 如 我 寄 比 您 幫 我 貼 呀?好 嗎?(用 信 息 聯 絡)
  > > > > > >
  > > > > > > These are very good......If you want to make the Tai Po routes,I can help you!
  > > > > >
  > > > > > the page here has some problem, u can refer to [001]
  > > > > > and cc ,i am making taipo la,
  > > > > > do u have 272p,274p?
  > > > > > i only do not have them.of taipo
  > > > >
  > > > > I have much photo of 271,73X........but I haven\\\\\'t scanner...
  > > >
  > > never mind,i will go and take them very soon.
  > > where can i take 272p,274p is the best?
  > >
  > >
  >
  > I think 274P take at Heng On(Ma On Shan) is better,272P you can take it at On Cheung Road(Tai
  Po Civic Center)bus stop is better,but 272P only one bus start at 7:15 at Fu Heng,very early!

  if i get up at 6,75x and walk to 富 亨,趕 唔 趕 得 切?

  Article 26: (Request 3)

  > 點 解 你 近 來 做 咁 多 呢D路 線 系 列 的 ?
  我 不 是 近 來 做 的,而 是 今 年2月 開 始.
  >

  是 否 學 校project來 的 ?
  >
  >
  不 是,是 我 的 興 趣,可 說 是 使 命,
  與 我 的 信 仰 有 關.(不 便 在 本 板 說)

  總 之 我 好 多 謝 您 的 回 應.

  Article 26: (Request 4)

  搭 單 一 問,以 前 九 巴 係 有 條6E既~
  請 問 行 車 路 線 同 派 車 是 甚 麼?
  同 埋 滅 亡 原 因?

  Article 26: (Request 5)

  5B同5K係 同 一 條 線 來 ,
  5B往 來 紅 磡 火 車 站 及 觀 塘 碼 頭 ,
  後 來 八 二 年 火 車 電 氣 化 ,
  路 線 號 改 為5K。

  其 實0係 八 六 至 八 七 年 間 ,
  曾 有 一 條5E路 線 ,
  往 來 竹 園 村 與 九 龍 車 站 之 間 ,
  呢 條 線 依 家 仲 存 在 ,
  不 過 改 左 路 線 號 罷 了 ,
  即 係 邊 條 線 ? 唔 駛 講 大 家 都 知 道 吧 。

  另 請 貼 文0既 板 友 留 意 ,
  圖 片size太 大 , 載 入 費 時
  而 且 睇 一 幅 都 要 郁 捲 動 軸 ,
  不 太 方 便 ,
  圖 片 可 以 整 細 少 少 , 板 友 一 樣 睇 得 到 ,
  或 者 唔 好 一 次 過 貼 咁 多 幅 , 好 嗎 ?

  Jeffrey Cheung


  Article B27:

 • Re: 貼相:只有小捷聯B6獨有的東西~
 • 7264


  回應:


  1. push
  2. push
  > 我 係 講 架 車 , 唔 係 我~


  >


  >


  > 地 點 : 飛 機 維 修 區


  >


  > 當 晚 , 我 向 司 機 請 求 開 和 諧 式 小 燈 ,


  > 他 好 好 人 , 應 我 的 要 求 。


  > 就 是 這 樣 , 這 些 燈 子 伴 我 漫 遊 南 環 路 。


  >


  >


  > 從 車 外 觀 看 和 諧 式 小 燈


  >


  >


  > 當 時 我 坐1334包 車 。

  Oh!its very deluxe,I like it!

  Article 27: (Request 1)

  > YOU CAN GO TO 飛 機 維 修 區 ?
  > ANYTHING IS NEEDED?

  Outside of the 飛 機 維 修 區 ma.
  My fisherman friend always go there ga la.

  Article 27: (Request 2)

  S52總 點 站 , 飛 機 維 修 區 外~


  Article B28:

 • [貼相] AXA驢仔巴士 1020, 香港飛龍 3001, 李彩樺banner VA38
 • 7263


  回應:


  1. push
  NWFB 1020  NWFB 3001

  按 圖 開 啟 wallpaper 大 小


  NWFB VA38

  按 圖 開 啟 wallpaper 大 小
  多 多 指 教!

  尚 德 九 尾 熊


  kmbear.hk.st

  Article 28: (Request 1)

  > 呢 張 係 咪 星 期 六 朝 早 影 ?

  兩 張 都 是 今 天 27/5 影 的.

  尚 德 九 尾 熊
  kmbear.hk.st


  Article B29:

 • Re: 唔係化?以後超豪o的車轆都會咁?
 • 7262


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > > > > 呢 批 係 新 巴 新0個 批 超 豪 底 盤....


  > > > > >


  > > > > >


  > > > > > 唔 係 化?唉....又 係 三 對 轆 唔 同,覺 唔 覺 得 好 怪+幾 樣 衰..


  > > > > > 好 似 以 前 咁 咪 幾 好


  > > > > >


  > > > > > 歡 迎 討 論


  > > > > >


  > > > > >


  > > > > > PS.放 心,呢 張 相 係B會 參 觀 活 動 中 影 得 可 以0既!


  > > > > >


  > > > > >


  > > > > > HR 1918


  > > > > >


  > > > >


  > > > > 歐 三 豬 扒 前 輪 用 條 咁 既 軨


  > > > > 係 想 前 輪 可 以 安 條 闊0的 既 305 軑,


  > > > > 安 全0的 喎..有 錯 請 更 正, thanks.


  > > > > 但 我 個 人 都 覺 得 係 好 樣 衰.


  > > > >


  > > > >


  > > > > 1511


  > > >


  > > > 咁 不 如 換 晒 三 組 轆 啦 !


  > >


  > > 超 豪 唔 係 用 緊305胎 咩?


  >


  > 舊 豬 扒 係 用275軑

  係??等 我 去 睇 多 次 先!!

  Article 29: (Request 1)

  無 錯 。 超 奧0既 懸 掛 本 來 巳 經 唔 錯 , 加 埋 闊 軑 行 車 會 較
  早 幾 批 更"食 地"。

  Article 29: (Request 2)

  > 咁ASV係 咪 己 符 合 歐 三 標 準?
  >
  >

  只 有ASV49 符 合

  Article 29: (Request 3)

  聽 說 呢 種 頭 轆 蓋 耐 用D,
  所 以VOLVO大 批 購 入 使 用 。
  *好 似 係 由 美 國 製 ﹗ ﹗

  有 錯 請 指 正 ﹗


  Article B30:

 • Re: [無聊貼相] 錯體九巴 8A?
 • 7261


  回應:

  >


  >


  >


  > http://www.hkbpg.com


  > 郵 差 叔 叔~【 香 港 巴 士 照 相 館 】 館 主


  > ~ 好 開 心, ADA在 我 網 頁 私 底 下 留 言 給 我 ~


  > 2001/05/27 更 新:~ KDK電 器 產 品 (第 二 版) 廣 告 大 相 4 張


  >


  >


  呢 度D背 景 好 多 都 唔 同 晒


  左 邊 舊 樓 拆 左,如 心 起 左 十 幾 層,


  荃 碼 舊 站 荒 廢,再 冇 巴 士 停 泊


  變 得 真 係 快

  Article B31:

 • Re: [徵相]由貨車底盤改裝成的單層巴士
 • 7260


  回應:

  > > > 如 題


  > > >


  > > > 多 謝!!


  > >


  > > You may simply ask for a photo of Rosa, Vicmax Zen, a FRR, a FSR...


  > >


  > >


  >


  > Is it from Isuzu NPR?

  唔 係 , 呢 個 係 專 俾 電 力 車 用0既 底


  想 知 詳 細 小 小 同 多0的 相 可 以 到http://aberdeen.hk.st


  內 之 環 保 車 特 集 睇 睇

  Article B32:

 • Re: 使用鐵路運輸的巴士迷罪大惡極,罄竹難書?
 • 7259


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  > 巴 士 迷 討 厭"保 鐵 政 策"係 正 常 過 正 常 的 事 情.
  > 係90年 代 初 期 未 有 巴 士 迷 呢 個 字 眼 時,
  > 有 部 分 巴 士 迷 會 堅 持 不 會 選 乘 任 何 鐵 路 系 統,
  > 這 是 巴 士 迷 所 謂"忠 於 巴 士"的 迂 腐 原 則.
  >
  > 個 人 認 為,即 使 一 個 巴 士 迷,亦 都 只 係 一 個 普 通 的 市 民.
  > 巴 士 迷 有 自 己 的 生 活,趕 時 間 返 學,返 工,有 重 要 約 會 等 等.
  > 係 呢D情 況 之 下,鐵 路 運 輸 明 顯 是 較 巴 士 方 便 同 快 捷.
  > 巴 士 迷 係 特 殊 情 況 下 唔 應 該 固 執 地 堅 持 搭 巴 士 放 棄 鐵 路 而
  > 蒙 上 不 必 要 的 損 失 和 他 人 的 指 責.
  >
  > 我 唔 相 信 一 個 巴 士 迷100%不 會 使 用 鐵 路 運 輸,更 不 相 信 有 巴 士 迷
  > 只 獨 沾 一 味 批 評 鐵 路 的 害 處 而 沒 有 好 處.況 且 作 為 一 個 巴 士 迷 對
  > 鐵 路 的 認 識 更 可 以 加 深 對 巴 士 服 務 的 改 善.
  >
  > 你 相 唔 相 信 仲 有 巴 士 迷 只 會 搭 巴 士 而 嚴 厲 拒 絕 使 用 鐵 路 運 輸 呢?
  > 我 諗 討 論 巴 士 迷 的 乘 車 習 慣 應 該 符 合 板 規.
  > 歡 迎 討 論!
  >
  > 307全 日 服 務?

  我 也 不 抗 拒 搭 九 鐵 同 地 鐵,只 係 非 常 憎 輕 鐵,恨 不 得 拆 了 它!

  M74

  Article 32: (Request 1)

  我 好 鐘 意 搭 輕 鐵wor~

  有 時 貪 快 都 會 搭 地 鐵 。

  我 從 來 都 唔 當 自 己 係 巴 士 迷 ;

  我 只 係1333的 兄 弟 。

  Article 32: (Request 2)

  > 徙 第 一 個 回 覆 可 以 看 見,現 代 的 巴 士 迷 都 絕 不 介 意 使 用 鐵 路 運 輸!
  >
  > 307全 日 服 務?
  In fact...I seldom take railways...maybe this is due to the frequent service
  provided by the bus companies in my district...

  VA48,2102

  Article 32: (Request 3)

  > 我 是 一 些 睇 區 做 人 的 人 。
  > 通 常 如 果 在 港 島 區 , 我 會 以 巴 士 為 主 , 電 車 為 次 , 的 士 和
  > 地 鐵 都 是 我 的 第 三 選 擇 ; 但 杏 花 村 就 搭 地 鐵 為 先 , 巴 士 為 次 。
  >
  > 如 果 去 到 九 龍 區 , 通 常 去 九 龍 西 是 自 己 一 人 的 , 所 以 去 程 搭 地
  > 鐵 , 回 程102。 ( 不 過 尖 沙 咀 就 坐 船 轉2A, 紅 )
  > 九 龍 東 就 會 坐116及606居 先 , 地 鐵 回 家 ( 因 為 通 常 要 和 家 人
  > 一 起 ) 。 冇 地 鐵 的 九 龍 中 就 搭106和116。
  >
  > 如 果 去 新 界 鐵 路 沿 線 , 我 都 會 搭116轉 東 鐵 的 。 否 則 就 一 定 是
  > 坐 巴 士 。 但 唯 一 一 個 我 永 不 坐 鐵 路 的 是 馬 鞍 山 , 我 寧 可$18.20
  > 一 程 過682坐 超 豪 , 好 過 要 行 來 行 去 左 轉 右 轉 的 東 鐵 。
  >
  > 其 實 而 家 邊 度 有 分 巴 士 迷 或 鐵 路 迷 呢 ? ! 在BDB的 九 成 九 都 是
  > 交 通 迷 了 。
  >
  > 雪 兔 檸 少 .5048

  我 住 青 衣,如 果 要 入 東 涌,過 海,出 尖 咀,
  唔 搭 地 鐵 實 在 搵 自 己 笨.
  (快+平+唔 駛 塞/慢)
  但 去 新 界 東 北 區,我 就 多 搭 巴 士,
  因 為 大 把 有 得 揀
  Eg.所 有 城 隧 線.

  所 以 都 係 睇 情 況 而 定

  Article 32: (Request 4)

  > 同 意,不 過 係 杏 花 村 就 睇 來 去 邊 度 同 時 間.
  > 如 果 只 係 去 北 角 或 筲 箕 灣 仲 可 以 揀84,85.去 中 環 就 一 定 搭 地 鐵!
  > 如 果 去 深 水 土 步 機 場,又 咁O岩 朝 頭 早 就 搭118P,P12.
  杏 花 村 的 交 通 網 絡 , 如 果 不 計 地 鐵 , 其 實 一 點 也 不 好 。
  正 常 路 線 最 遠 只 到 北 角 , 而 且 用MAN間 中 會 頂 閘 , 得 兩 部
  1041同1042平 日 會 行 , 但 假 日 又 失 了 蹤 ( 今 日 去 了102) 。
  這 就 是 當 年 取 消88的 唯 一 後 遺 症 。
  >
  > 係 觀 塘 仲 有 紅 小,我 總 覺 得606好 似 兜 圈,慢D!
  問 題 是 我 不 知 道 在 我 家 附 近 何 處 有 小 巴 過 海 去 觀 塘 。

  > 係 既!轉 三 程 車 喎,但 唔 好 唔 記 得 有D人 會 蠢 過 你 唔 知680,682有 幾 正!
  正 是 ! 我 有 個 住 在 富 安 花 園 的 親 戚 不 知 道 搭682可 直 達 小 弟 家
  中 門 口 , 結 果 我 又 唔 得 閒 , 佢 又 唔 得 閒 , 都 年 多 沒 見 了 。 (
  所 以 利 是 數 字 又 少 了 四 十 大 元 )
  >
  > 咁 應 該 連 電 車,小 輪 同 飛 機 都 包 括 在 內
  對 ! 不 過 後 二 者 我 沒 有 研 究 。

  PS: 忘 記 了 講 我 怎 入 將 軍 澳 , 我 永 遠 不 會 坐694入 去 , 通 常
  我 會 搭 地 鐵 到 牛 頭 角 轉98A或296A, 橫 豎 學 生 票 由 太 古 去 牛
  頭 角 都 只 是 四 元 正 。

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 32: (Request 5)

  > 我 覺 得 此 言 差 矣 , 有 商 榷 之 余 地 也 , 至 少 在 下 對 巴 士 以 外 的 交 通 工 具
  沒 有 任 何 感 情 。
  我 說 了 九 成 九 , 即 是99%
  您 正 是 該1%吧........

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 32: (Request 6)

  > 其 實 係 巴 士 迷 又 好, 唔 係 巴 士 迷 又 好...搭 車 都 係 應 該 以 最 方 便,快 捷 的 為
  首 選
  > 小 弟 住 大 埔, 但 係 都 唔 係 搭70/73去 上 水 影 車...而 係 坐 東 鐵 喇
  我 不 知 道 搭70定 東 鐵 較 快 , 所 以 通 常 會 想 甚 麼 搭 甚 麼 ,
  極 其 量 連 的 士 都 會 坐 ( 不 過 我 未 試 過 )

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 32: (Request 7)

  坐 不 坐 鐵 路 要 視 乎 我 在 那 裡 , 如 果 由 元 朗 往 屯 門 , 當 然
  乘 輕 鐵 , 但 是 若 趕 時 間 , 唯 有 付 七 元 半 搭 小 巴 , 因 為 快
  輕 鐵 很 多 ; 不 過 , 由 屯 門 返 元 朗 , 則 會 乘63M, 其 次 是 小
  巴 。

  由 元 朗 出 九 龍 , 必 定 坐 巴 士 , 就 算 日 後 西 鐵 落 成 , 我 也 不
  會 坐 西 鐵 。 因 為 西 鐵 只 可 去 到 深 水 步 , 極 不 方 便 , 去 九 龍
  其 他 地 方 , 又 要 轉 車 , 很 不 方 便 兼 會 令 我 很 不 爽 。

  但 出 香 港 卻 會 相 反 , 我 會 乘264M轉 東 涌 線 , 一 來 快 過968,
  二 來 平 過968, 出 入 也 是 。 去 到 香 港 , 去 東 區 會 乘 巴 士 ,
  中 西 區 則 會 乘 電 車 , 去 西 區 同 樣 乘 電 車 或 巴 士 , 但 是 在 東
  區 時 , 若 果 近 地 鐵 站 , 則 會 坐 地 鐵 。

  Article 32: (Request 8)

  > 又 一 個 無 理 的 人
  >
  > KF

  可 唔 可 以 講 多0的 呢 ﹖
  例 如 佢 如 何 冇 道 理 呢 ﹖

  冇 比 理 由 就 話 人 冇 道 理 一 樣 係 冇 道 理 的 一 種...

  謝 謝

  Article 32: (Request 9)

  > > > > 我 唔 相 信 一 個 巴 士 迷100%不 會 使 用 鐵 路 運 輸,更 不 相 信 有 巴 士 迷
  > > > > 只 獨 沾 一 味 批 評 鐵 路 的 害 處 而 沒 有 好 處.況 且 作 為 一 個 巴 士 迷 對
  > > > > 鐵 路 的 認 識 更 可 以 加 深 對 巴 士 服 務 的 改 善.
  > > > >
  > > > > 你 相 唔 相 信 仲 有 巴 士 迷 只 會 搭 巴 士 而 嚴 厲 拒 絕 使 用 鐵 路 運 輸 呢?
  > > > > 我 諗 討 論 巴 士 迷 的 乘 車 習 慣 應 該 符 合 板 規.
  > > > > 歡 迎 討 論!
  > > > >
  > > > > 307全 日 服 務?
  > > >
  > > >
  > > > 我 唸 一 定 有 呢d死 梗 派,但 唔 多,我 一 定 唔 係 呢 種 人,
  > > > 我 最 多 話 可 以 搭 巴 士 就 盡 量 搭 巴 士,但 如 果 趕 時 間
  > > > 或 地 鐵 比 較 近 目 的 地,甘 無 計,例 如 青 衣 去 中 環,地
  > > > 鐵 一 定 最 快+直 接,我 地 無 耐 要 接 受 保 路 政 策,不 過
  > > > 有 時 可 以 轉930/905,但 我 相 信 搭 前 者 居 多,如 果 去
  > > > 會 展 就 唔 同 講 法,905唔 駛 行 甘 遠,如 果 真 係 嚴 厲 拒
  > > > 絕 搭 鐵 路,我 覺 得 佢 地 唔 好 話 自 己 鍾 意 巴 士,話 憎 恨
  > > > 鐵 路 會 岩d,仲 有 甘 樣 忠 於 巴 士 我 覺 得 係 有 點 兒 過 火!
  > > >
  > > > 948
  > >
  > > Yes!I live in Tai Po,if I go to Central or Island west,I have choose 271 to TST then transfer Star
  ferry,these only$11.3($9.1~271+$2.2~Star ferry),cheaper than other and only one hour.If I go to
  Island EAST or Wan Chai,I will choose KCR to HungHom to change 102,104,106,108,112,116 or
  118.Although they are expensive,but they are fast!
  >
  > 我 會 再 絕D
  > (中 環 返 大 埔)
  > RUSH HOUR ONLY:
  > 天 星(下 層)1.70+(K16+KCR+K18)7.30=9.00
  > 一 條 龍,送 到 我 屋 企.
  又 或 者 咁:
  香 港 站 搭 東 涌 線 去 奧 運 站, 再 轉72X入 去

  Article 32: (Request 10)

  > 根 本 鐵 路 係 比 巴 士 方 便 。 大 家 不 訪 試 由 柴 灣 往 尚 德,
  > 搭84M轉 地 鐵,再 轉296A快 過 三 班694。 上 次 我 影6018
  > 後,立 刻 搭84M到 柴 灣 地 鐵 總 站,再 入 觀 塘 轉296A。 到
  > 尚 德 後 等O左 成 三 十 分 鐘,6018先 到(三 班 車)。
  至 於 我 亦 有 相 同 經 驗 。
  話 說 早 排 我 入 尚 德 影796A( 自 己 入 去 的 一 次 , 因 有 另 一 次 是
  陪 人 去 ) , 我 在 尚 德 商 場 等796M出 藍 田 轉 地 鐵 回 家 , 對 面 正
  是6021。
  當 我 出 了 太 古 站 後 , 我 還 到 老 麥 歎 茶 。 過 了 四 個 字 ,6021才 在
  對 面 馬 路 慢 慢 走 去 小 西 灣.......

  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 32: (Request 11)

  > > 我 是 一 個 鐵 路 愛 好 者 , 也 對 巴 士 有 點 情 緣 . .
  > > 我 絕 對 不 是 一 個 死 硬 派 交 通 迷 , 搭 車 方 面 , 會 視 乎
  > > 方 便 、 快 捷 及 舒 適 要 求 而 定 。
  > >
  > > 小 弟 住 大 埔 及 天 水 圍 , 會 有 以 下 的 搭 車 方 法 - -
  > >
  > > 大 埔->油 麻 地 至 尖 沙 咀 :271
  > > 大 埔->旺 角 :K18+東 鐵
  我 比 較 鐘 意 搭72X直 入 大 埔
  > > 大 埔->灣 仔 :K18+東 鐵+104
  74X轉681都 幾 快
  > > 大 埔->南 區 :271+970
  > > 大 埔->荃 灣 :73X
  > > 大 埔->東 區 :74X+地 鐵
  而 家 開 始, 轉682喇
  > > 大 埔->九 龍 東 :74X
  > > 大 埔->東 鐵 沿 線 :K18+東 鐵
  > > 大 埔->屯 門 : 紅 小+輕 鐵
  > > 大 埔->天 水 圍 :K18+東 鐵+276A
  > > 大 埔->元 朗 :64K
  我 比 較 鐘 意 入 上 水 轉276P, 快D
  > > 大 埔->東 涌/機 場 :E41
  > >
  > > 天 水 圍->荃 灣/葵 涌 青 衣 :64M/69M/264M
  > > 天 水 圍->九 龍 西 :69X
  > > 天 水 圍->九 龍 東 :269C
  > > 天 水 圍->灣 仔 北 :269B+天 星 小 輪
  > > 天 水 圍->灣 仔 南 :969
  > > 天 水 圍->中 環 : 地 鐵 東 涌 線+荃 灣 線+64M/69M (平)
  > > 天 水 圍->南 區 :970+969
  > > 天 水 圍->機 場 : 輕 鐵+船+S64(?)
  > > 天 水 圍->東 涌 :E34
  > > 天 水 圍->沙 田 :276A+東 鐵 (因269D慢 得 可 憐!)
  > >
  > > 我 的 乘 車 模 式 是 不 是 很 混 合 式 呢? ^^
  > >
  > > 總 之 , 我 討 厭 巴 士 愛 好 者 擺 搭 火 車 , 或 火 車 愛 好 者 擺 搭 巴 士 ,
  > > 這 些 迂 腐 的 思 想 。
  >
  > 我 都 係 咁 話 。 尤 其 是 當 東 鐵 有 晨 早 乘 車 優 惠
  > 那 時 , 話 之 佢 三 七 二 十 一 , 都 係 坐 東 鐵 架 啦
  > 。 當 年 係 太 和 登 車 , 我 都 坐 一 個 站 , 去 大 埔
  > 墟 站 坐 一 卡 有 位 坐 的 列 車 的 。 我 唔 會 咁 傻 走
  > 去 企 出 九 龍 , 或 者 係 迫 出 九 龍 。
  >
  > 我 的 原 則 是 快 ( 早 上 ) 和 便 宜 ( 晚 上 ) 往 返
  > 家 中 為 原 則 。
  >
  > 但 如 果 係 廣 福 往 旺 角 , 我 會 坐72X囉 , 因 為 比
  > 較 快 。 但 係 黎 冷 馬 的 話 , 就 情 願 坐 東 鐵 。 冇
  > 理 由 要 比 咁 貴 才 可 以 坐 空 調 車 者 。
  >
  > 以 前 由 中 環 返 家 , 是 這 樣 坐 的 , 天 星 小 輪 ->
  > 尖 沙 咀 , 行 路 去 佐 敦 道 坐68X非 空 詷 巴 士 , 再
  > 轉64K非 空 調 巴 士 回 家 , 程 車 又 唔 係 話 太 辛 苦
  > , 又 便 宜 。
  >
  > 由 旺 角 返 家 就 會 坐72X非 空 調 車 轉64K非 空 調
  > 車 。


  Article B33:

 • Re: [劣作分享] 南風道/ 深水灣道上的小捷聯
 • 7258


  回應:

  > > 今 天 小 弟 有 空, 計 劃 中 午 到 深 水 灣 道 拍 攝 拯 救 地 球 廣 告, 解 決 背 光 問 題


  > > 但 小 弟 誤 點, 故 部 份 相 片 有 少 許 側 光, 歡 迎 提 出 意 見


  > > 另 希 望 小 捷 聯 板 友 喜 歡


  > >


  > > 1344


  > >


  > > 1345 (南 風 道)


  > >


  > > 1347, 掟 彎 中


  > >


  > > [問 題]


  > > 究 竟 以 下 相 片 的 右 下 角, 寫 著 什 麼 字? (xx 使 用)


  > >


  > >


  > > 從 今 不 寸 人 的KTBT


  >


  > 其 實 我 都 鐘 意 影 郊 外 相 ,


  > 因 為 小 捷 聯 好 襯 郊 外 。


  > 但41A落 斜 快 ,


  > 我 未 嘗 試 過 影 路 途 相 。


  >


  > 以 下 係 我 其 中 一 幅 作 品 :


  >


  >

  不 要 被 我 的 相 片 欺 騙


  其 實 車 速 並 不 高


  第 一 張 是 直 路, 第 二 張 是 落 暗 斜, 第 三 張 是 上 斜+轉 彎

  兄 台 貼 的 相 片, 巴 士 比 例 再 大 一 點, 光 度 再 強 一 點 會 好 些

  Article B34:

 • Re: Danny Chan效應
 • 7257


  回應:


  1. push
  > 昨 晚 在"焦 急 發 燒 友",陳 自 瑜 先 生(Danny Chan)上 電 視
  > 令 巴 士 迷 在 香 港 的 地 位 又 提 高 了!(小 魚 最 想 見 的)
  >
  > 今 日 在 上 水 影 相,見 到 一 名 約12-13歲 巴 士 迷 在 影 巴 士
  > 另 外,70今 日 行ME41,我 又 見 到 兩 名B會 會 員 遊 車 河(我 識 的)
  >
  > 估 唔 到,Danny效 應 可 以 咁 犚 利 的
  >
  > 曾 上 報 紙 的 金 魚 字
  > (1997年5月3日,星 島 日 報 副 刊 版,標 題 是:
  > 迷 上 巴 士 的 巴 士 迷)
  >
  > P.S.在 報 紙 左 上 角 的 一 張 相,小 魚 與 另 一 板 友
  > 在 美 孚 巴 士 總 站 展 示 一 卷 屯 門 廠 空 調 路 線 牌 布

  I agree to you that Danny Chan induced some current on bus fans. However, the numerous types and
  number of buses, the other bus fans like a Mr Fu, two Mr Lee\'s... also influenced people to take bus
  photos.

  Anthony Lui, who is a little bit tired of taking bus photos in Hong Kong

  Article 34: (Request 1)

  > > > 咁 耐... 成 4 年 前, 點 搵 到 啊???
  > > 可 能 離 題 :
  > > 您 可 以 試 試 去 銅 鑼 灣 中 央 圖 書 館 四 樓 找 找 。
  > > 如 果 沒 有 的 話 可 以 問 問 圖 書 館 方 面 的 職 員 , 看 看 何 圖 書 館 會
  > > 幫 到 您 。
  > >
  > > PS: 已 肯 定 大 會 堂 圖 書 館 所 放 的 是 南 早 及 蘋 果 日 報 。
  > >
  > > 雪 兔 檸 少 .5048
  >
  > 沙 田 中 央 圖 書 館 參 考 圖 書 館 應 該 有 星 島 的 微 縮 膠 片

  記 得 當 年 大 會 堂 圖 書 館 話 留 永 久 的 報 紙 係 南 華 早 報 ﹐ 華 僑 日 報 及 星
  島 日 報 ﹐ 所 以 可 以 去 香 港 中 央 圖 書 館 試 試 。

  想 問 聲 檸 少 ﹐ 大 會 堂 的 蘋 果 日 報 係 唔 係 留 永 久 架 ﹖


  Article B35:

 • Re: 貼相問題 : 你o地會覺得貼相是晒命嗎?
 • 7256


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  > 在bdb貼 相 本 是 一 件 快 事, 一 來 可 把 相 片 公 諸 同 好,
  > 二 來 則 可 集 思 廣 益, 蒐 集 意 見, 希 望 攝 影 技 術 得 以 改 良.
  > 近 日 有 板 友 因 把 巴 士 相 公 諸 同 好 而 被 指 責 為 晒 命. 作 為 一 個 常 在bdb 貼
  相 的 板 友, 我 不 想 落 得 此 下 場, 想 問 問 各 位, 你o地 點 先 會 覺 得 貼 相 是 晒 命
  呢?
  >

  我 覺 得 貼 相 唔 可 以 話 係 晒 命,因 為 貼 相 者 可 能 是 想 比 大 家 睇 睇,
  從 而 改 進.

  Article 35: (Request 1)

  > .....例 如...在 題 目 標 明 自 己 部 機"勁"之 餘,又 要 話 明 係"速 遞"
  > 那 些,好 易 令 人 覺 得 佢 係 晒 命!不 過 晒 命 都 要 有 料 先 晒 得...
  >
  > HR 1918

  就 算 係 有 料,都 應 該 謙 虛d 好...
  我 貼 相 個 標 題 是"業 餘 貼 相", 希 望 唔 會 有 問 題 啦...
  我 覺 得 用"速 遞"一 詞 又 唔 算 晒 命o既.....

  Article 35: (Request 2)

  > > 咁 又 係 呀...不 過 其 實 你0的 上 的 確 幾 正,幾 特 別^^
  >
  > 多 謝 支 持 先...
  > 以 我 立 場 來 說, 巴 士 相 中 最 好 反 映 到 車 型 或 路 線 的 特 色,
  > 所 以 我 會 去 大 帽 山 影 51, 踩 單 車 去 古 洞 影 76k,
  > 青 馬 橋 上 影 flyer, 屯 公 影 屯 公 線 等...
  >

  咁 又 係 呀,不 過 唔 係 人 人 都 有 咁 高 技 術 哩(我 肯 定 冇)


  HR 1918

  Article 35: (Request 3)

  小 弟 覺 得 在bdb貼 相 是 為 了 將 相 片 公 諸 同 好
  因 此 小 弟 的 相 片 從 不 加 上 個 人 的logo
  (不 過 若 各 位 在 網 上 公 開 小 弟 的 劣 作 的 話 , 請 通 知 小 弟 一 聲
  如 果 不 介 意 的 話 , 就 提 提 小 弟 的 賤 名(沙 田 柚)吧)
  而 請 別 人 評 相 時 可 以 改 進 自 己 的 技 術

  影 相 技 術 改 進 中 的 沙 田 柚

  Article 35: (Request 4)

  > 噢, 原 來 如 此
  > HR1918 兄, 那 麼Pixxa Hxt 又 是 炫 耀 自 己 麼?
  > 速 遞 一 詞 指 貼 相 者 在 短 時 間 內 能 夠 將 相 片 放 上 網, 好 讓 各 位 看 一 看 最 新
  情 況.
  > HR1918 兄, 請 問 在 本 板 中, 有 誰 在 貼 相 中 說 過, 自 己 的 相 機 十 分 厲 害 的 呢?
  其 實 傻 瓜 機 一 樣 可 以 拍 出 一 張 好 照 片, 好 不 好 在 於 拍 攝 者 的 技 術 而 已
  >
  > 晒 命 貼 相, 小 弟 認 為 暫 時 未 有 出 現, 可 能 有 些 板 友 反 應 過 敏 罷
  >
  > 從 今 不 寸 人 的KTBT

  唔 駛 激 動!你 唔 記 得 曾 經 有 位 板 友 的 確 係 咁,經 常show自 己 上 某 廠
  天 台 影0既 相 嗎?一 係 就 誇 大 標 題.還 有 另 一 種 好 易 令 人 視 為 晒 命
  的,就 係 貼 上 出 來,人 地 讚 就 即 刻 回,但 係 問 佢 關 於 影 相0既 問 題 就
  永 遠 唔 會show你,這 些 都 算 是 晒 命 吧?


  HR 1918

  Article 35: (Request 5)

  > 從 負 面 看, 這 個 有 炫 耀 成 份
  > 從 正 面 看, 可 能 他 是 想 大 家 不 要 打 擾, 以 免 以 後 都 不 能 再 貼 天 台 相
  > 還 記 得VA62 和 VA64 的 牌 布 不 翼 而 飛 嗎?
  > >
  其 實 我 講 緊0既,唔 止 係 那 位 常 常 上 天 台0既 板 友,仲 有 其 他....
  不 過 係 邊 個 就 無 謂 講 了


  HR 1918

  Article 35: (Request 6)

  > 依 件 事 令 我 有d 好 人 當 賊 辨 的 感 覺.

  板 主 對 有 懷 疑 的 文 章 進 行 調 查 是 十 分 平 常 的 事,
  如 果 沒 有 問 題, 我 不 會 採 取 任 何 實 際 行 動.

  --
  車 匙!

  Article 35: (Request 7)

  其 實 像 最 近 事 件 來 看 , 當 時 人 照 計 應 不 是 晒 命 , 只 是 有 些 板
  友 自 己 沒 有 想 過 辦 法 影 , 結 果 錯 失 機 會 便 在 責 怪 他 人 。

  我 就 不 會 怕 公 開 貼 相 的 , 如 果 幅 相 已 事 先 聲 明 不 放 上USHB,
  都 不 會 加 上logo, 因 為 相 是 大 家 共 享 , 而 不 是 自 己 獨 吞 的 。

  真 正 晒 命 的 相 , 就 是 一 些 叫 司 機 搞 牌 出 來 , 例 如 一 部 電 躉 搞
  76K咁 計 , 或 者 一 部 新 巴5048搞116咁 , 這 些 叫 司 機 做 出 來 的
  造 馬 才 算 晒 命 , 話 俾 公 眾 知 : 您 睇 個 司 機 幾 聽 我 話 !

  已 鐵 定 如 非 司 機 突 然 失 常 搞 錯 牌 否 則 都 不 會 影 這 類 晒 命 相 的
  雪 兔 檸 少 .5048

  Article 35: (Request 8)

  It depends on the intention of the one who posts the photos, not the title of the photo.

  Now that I know some of the boardmates think that taking unique photos and show them on the board
  immediately is a very glorious thing. I used to compete with some people on the board. It was not
  because I want to take photos that other people haven\'t done, but I would like to compete the skill
  with them. I am not doing it now because my criteria and your criteria to a good bus photo are
  different. Some homepages show up-to-date photos and information. They attract more than 100 hits
  per day. I would like to ask those people: Do you want to sell your homepage? If not, why are you so
  keen on spending money and time on it? Why don\'t you put such effort on your own business? Some
  of them even build many pages for separate things.

  You only see me post very few photos nowadays.
  There are three reasons.
  I rarely use my old scanner nowadays.
  Before today, I put much effort on my studies and examinations. (I finished examination last evening.)
  I have a secret plan to deal with photos. Do not think that I am selling them.

  Anthony Lui

  Article 35: (Request 9)

  站 友 不 應 指 摘 別 人 晒 命, 是 否 晒 命 自 己 心 知 就 夠.

  Article B36:

 • Re: 貼相 :李彩樺狂熱..
 • 7255


  回應:


  1. push
  2. push
  > > 近 來 的 兩 款 李 彩 樺banner....


  > >


  > > 環 境 促 進 會...


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > >


  > > EPSON..


  > >


  > >


  > >


  > >


  > > 影 得 唔 靚+scan得 唔 靚,soory呀!


  > >


  > > 歡 迎 討 論


  > >


  > > HR 1918


  >


  > ONE typing mistake:"sorry"not"soory".


  >

  <<按 此 進 入>>0111妹 妹 的 巴 士 作 品 因 得 到FW1321兄,A11兄,HR1918兄,BL112兄 的 幫 助 下,已 在3板 貼 出 了,大 家 不 防cc,比d意 見,多 謝.有 關 貼 文:http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7247&a=1


  >  剛 改 了,多 謝 提 點^^"

  HR 1918

  Article 36: (Request 1)

  我 也 有 李 彩 樺 廣 告 ︰
  Article 36: (Request 2)

  映 到 小 弟 背 影o忝~:p


  Article B37:

 • [業餘貼相] A41 - HT8644
 • 7254


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  估o下o係 邊 道 影?  Article 37: (Request 1)

  > > > good,您 係 咪 搭 車 經 過 青 嶼 公 路 影?
  > >
  > > 係 呀! 或 者 可 以 咁 講,
  > > 係 特 登 坐 車 行 北 大 嶼 山 公 路 影 相....
  >
  > 但... 公 路 上 如 何 影 巴 士 相?
  >
  > http://www.hkbpg.com
  > 郵 差 叔 叔~【 香 港 巴 士 照 相 館 】 館 主
  > ~ 好 開 心, ADA在 我 網 頁 私 底 下 留 言 給 我 ~
  > 2001/05/27 更 新:~ KDK電 器 產 品 (第 二 版) 廣 告 大 相 4 張
  Pan鏡?...

  VA48,2102

  Article 37: (Request 2)

  > 用 高 快 門 拉 長 鏡 影,坐 龍 運0的 車 會 好0的(你 知 有 幾"快"啦)

  其 實 只 要 光 線 充 足 ,
  將 快 門 調 至 1/750 ,
  再 追 蹤 住 對 面 來 車 做 追 蹤 對 焦 ,
  咁 樣 影 呢 D 相 就 同 影 普 通 巴 士 相 冇 咩 分 別 .
  大 家 要 妨 試 試 丫 ! :)

  Article 37: (Request 3)

  呢 架 車 已 經 改 左 做


  "香 港--德 里(沿 途 不 停 站)"既 廣 告,


  故 此 這 張 相 極 具 紀 念 價 值
  龍 運 機 巴 仔


  Article B38:

 • Re: 上村相片(引擎版)
 • 7253


  回應:


  1. push
  > >
  LV129


  > >


  > >
  LV143及LV87


  > >


  > >
  LV143


  > >


  > >
  LV19


  > >


  > >
  LV98及LV112


  > >


  > > 俾D評 語 呀 唔 該


  > >


  >


  > d引 擎 會 裝 去 邊,如 果 有 聲 聽 就 好0羅 :p


  >

  <<按 此 進 入>>0111妹 妹 的 巴 士 作 品 因 得 到FW1321兄,A11兄,HR1918兄,BL112兄 的 幫 助 下,已 在3板 貼 出 了,大 家 不 防cc,比d意 見,多 謝.有 關 貼 文:http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7247&a=1


  >
  >

  昨 天 入 到 去 唔 止 有 雞 聲 聽 , 仲 有 雞 搭(行 了 數 十 米 , 為 時~10min)


  詳 請 看此 文

  Article 38: (Request 1)

  會 裝 去 漁 船 上...


  Article B39:

 • [徵相]九巴富豪奧林比安車尾相!
 • 7252


  回應:

  最 好 係 正 面!有 冇 廣 告 都 冇 所 謂!thanks

  Article B40:

 • [巴士娛樂新聞] 黎明初駕巴士戰戰兢兢
 • 7251


  回應:

  http://appledaily.atnext.com/adotpl/ado_article.cfm?main_section_id=462&showdate=20010527&article_id=382906

  茶 餐 廳 做 待 應 中 英 文 落 單


  黎 明 初 駕 巴 士 戰 戰 兢 兢


  黎 明 昨 日 繼 續 穿 梭 香 港 、 九 龍 及 新 界 , 分 別 充 當 巴 士 司 機 、 銀 行 主 任 及 茶 餐 廳 侍 應 , 為 公 益 金 進 行 募 捐 。 首 次 做 侍 應 的 Leon , 更 以 中 英 文 為 顧 客 落 單 。  黎 明 ( Leon ) 昨 日 繼 續 為 公 益 金 籌 款 , 全 情 投 入 「 黎 明 四 十 八 小 時 海 、 陸 、 空 全 情 投 入 為 公 益 」 馬 拉 松 式 慈 善 活 動 , Leon 昨 日 分 別 到 荔 枝 角 、 大 埔 百 佳 、 沙 田 新 城 市 巴 士 站 、 道 亨 銀 行 及 中 環 翠 華 茶 餐 廳 進 行 募 捐 活 動 , 沿 途 吸 引 大 批 市 民 及 歌 迷 圍 觀 , 反 應 熱 烈 。

  賣 獎 券 師 奶 圍 攻


  Leon 昨 日 獲 發 巴 士 學 牌 , 早 上 十 一 時 許 到 達 荔 枝 角 一 塊 空 地 , 主 持 「 愛 心 巴 士 公 益 遊 」 的 啟 程 儀 式 , 駕 九 巴 的 Leon 戰 戰 兢 兢 , 了 一 條 直 路 , 一 嘗 做 巴 士 司 機 的 滋 味 。 對 於 首 次 充 當 巴 士 司 機 , Leon 高 興 地 道 : 「 我 覺 得 直 路 唔 係 太 難 , 最 難 就 係 上 斜 同 轉 彎 , 好 彩 今 日 冇 失 禮 ! 」


  接 Leon 便 到 大 埔 百 佳 超 級 市 場 , 及 沙 田 新 城 市 巴 士 總 站 進 行 募 捐 , Leon 拿 面 值 二 百 元 一 , 每 共 一 百 張 的 公 益 金 慈 善 券 到 大 埔 百 佳 超 級 市 場 , 即 被 大 批 「 師 奶 歌 迷 」 圍 攻 , 不 消 十 數 分 鐘 , 手 上 的 慈 善 券 均 全 數 售 清 。


  至 於 在 沙 田 市 中 心 的 售 賣 八 達 通 籌 款 活 動 , 情 況 亦 不 遑 多 讓 , 不 少 市 民 為 一 睹 Leon 風 采 , 均 不 惜 「 一 買 再 買 」 , 反 應 熱 烈 。 及 後 , Leon 又 分 別 到 鄰 近 的 一 所 老 人 院 , 大 派 「 五 月 」 , 提 早 與 一 眾 老 人 慶 祝 端 午 節 。


  歌 迷 落 單 「 奄 尖 」


  完 成 一 連 串 街 頭 籌 款 , 及 為 有 份 贊 助 是 次 活 動 的 道 亨 銀 行 充 當 客 戶 主 任 後 , Leon 終 在 下 午 六 時 許 , 到 達 中 環 威 靈 頓 街 的 翠 華 茶 餐 廳 , 完 成 其 昨 日 的 最 後 使 命 — — 任 茶 餐 廳 侍 應 。


  繼 日 前 當 空 中 少 爺 , 再 化 身 為 茶 餐 廳 侍 應 的 Leon , 昨 在 中 環 翠 華 為 三 十 多 歌 迷 「 落 單 」 時 , 發 生 了 不 少 趣 事 , 有 歌 迷 為 親 近 偶 像 , 不 惜 頻 頻 「 落 單 」 , 結 果 弄 了 一 桌 食 物 出 來 。


  最 後 , Leon 說 : 「 原 來 做 侍 應 都 好 難 , 有 歌 迷 叫 好 『 奄 尖 』 , 我 中 文 唔 好 , 所 以 落 單 陣 惟 有 中 英 並 用 。 」
  http://www.hkbpg.com


  郵 差 叔 叔~【 香 港 巴 士 照 相 館 】 館 主


  ~ 好 開 心, ADA在 我 網 頁 私 底 下 留 言 給 我 ~


  2001/05/27 更 新:~ KDK電 器 產 品 (第 二 版) 廣 告 大 相 4 張  Article B41:

 • Re: 呢個巴士迷係咩人?
 • 7250


  回應:

  > > > > >


  > > > >


  > > > > e個 咩 人 尼 架?(愛 司 機 "摸 人") :p


  > > > > 佢 係 道 做 咩 呀?(發din) :p


  > > > >


  > > > > 請 詳 細 講 講.


  > > > >


  > > >


  > > > 唔 好 指 名 道 姓


  > > >


  > > >


  > >


  > > 咁 佢 究 竟 做 左d咩,您 話 佢 可 惡 先 得 架?


  > >


  >


  > 如 果 有 聲 的 話 就 係 好 惡la....有 粗 口 的


  >


  >

  佢 無 啦 啦 做 咩 會 咁?


  佢 無 問 題?(除 左 個 腦 之 外) :p

  Article B42:

 • Re: 學d婆仔想當年
 • 7249


  回應:


  1. push
  > 唔 經 唔 覺 , 我 鍾 意 巴 士 已 有10年 多 了 ,
  > 我3歲 開 始 愛 巴 士 。
  > 我 而 家 仲 讀 緊 小 六,我 不 禁 要 學d婆 仔 想 當 年 ,
  > 我 記 得 以 前3D常 有 一 款 半 駕 駛 艙 車(型 號 小 妹 不 詳),
  > 我 由 細 到 大,只 坐 過1次 城 巴d (A600)果 款 車 。
  > 真 不 能 感 到 當 時 的 特 性 。
  > 而 我 就 有 好 多 款 巴 士,好 多 路 線 莫 講 話 影,連 坐 都 無 坐 過,
  > 如 單 層 熱 車,九 巴 路 線48,48A,48B,48C,45X… … … … 多 不 勝 數.
  > 有 無 板 友 可 以 講 下A600果 款 車 的 事 比 我 知 多 一D?
  > 有 無 板 友 可 以 貼 單 層 熱 車,半 駕 駛 艙 巴 士 呀,我 真 是 超 級 懷 念 佢 地 啊 !
  > 仲 有,請 問 有 無D超 級 舊 或 者 耐 的 巴 士 相 呀?
  >
  > 我 知 我 咁 問 法,可 能 有 點 過 份,希 望 大 家 原 諒.
  >
  > Thank you!
  >
  >
  >

  <<按 此 進 入>>0111妹 妹 的 巴 士 作 品 因 得
  到FW1321兄,A11兄,HR1918兄,BL112兄 的 幫 助 下,已
  在3板 貼 出 了,大 家 不 防cc,比d意 見,多 謝.有 關 貼
  文:http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7247&a=1
  >
  多 口 講 句 , 六 年 級0既 你 又 識html code 又 識"半 駕 駛 艙", 真 係"特 別"0勒 , 若 果
  你 唔 講 我 仲 以 為 你 係 中 二 、 三 添....

  少 睇 一 板 文 章0既LF23

  Article 42: (Request 1)

  > 0個 款 係Leyland Atlantean
  > 係 城 巴0向93年 接 收 中 記26條 巴 士 線
  > 而 買 入0既
  > 係 二 手0架
  > 呢 堆 車 之 前0向 新 加 坡 服 役
  > 然 後 城 巴 買 入
  > 並 將 其 中97架 投 入 服 務
  > 所 有 服 役0既 巴 士 都 換0左Alexander R型 車 頭 組 件
  > 而 有D就 變0左 訓 練 巴 士
  > 所 有Atlantean於98年 退 役
  >
  > 原 本 編 號 為6XX
  > 後 來 因 為 同 城 巴0既Volvo Olympain編 號 相 撞
  > 改 為A6XX
  >
  >

  我 都 係 六 年 級 啦,識cgi tim~


  Article B43:

 • Re: 另問
 • 7248


  回應:


  1. push
  > > > > > > 11c好 難 再 見 到 呢D情 境:


  > > > > > > 大 時 大 節AV501:


  > > > > > >


  > > > > > > M22:


  > > > > > >


  > > > > > > Dic


  > > > > >


  > > > > > HT7701的 廣 告 已 落.


  > > > >


  > > > > 11C係 咪 得 三 部 掛 牌, 其 他 全 是 後 備 車


  > > > >


  > > > >


  > > >


  > > > 得3部 掛 牌,唔 會 掛!


  > > > 0111的 巴 士 作 品 得 到FW1321兄,A11兄,HR1918兄,BL112兄 的 幫 助 下,已 在3板 貼 出 了,大 家 不 防cc,比d意 見,多 謝.


  > >


  > > 好 似only得HT7701, HT9608, HT3302, 三 部 車 長 期 駐 守11C, 其 餘 日 日 不 同


  > >


  > 是 呀 , 假 日 有 時217Pd車 行 11c


  >

  咁d ADS是 否 每 日 不 同?

  Article 43: (Request 1)

  > 以 前 就 部 部 都 係,


  > 現 在 大 約 有1至2部, 有 時 直 程 冇, dADS就 通 常 日 日 新 鮮, 日 日 不 同


  >


  >

  冇 錯,


  其 實 唔 只ADS,11c0既 所 有 冷 馬 差 唔 多 都 日 日 新 鮮:


  AL144:

  Dick


  Article B44:

 • Re: 大家又話樂意幫忙0既,咁就唔該大家幫幫我這個忙.比d意見,請評分啦.thank you.
 • 7247


  回應:

  > 我 請 某 板 友 代 貼 的,是 我 的 個 人 作 品,之 前 大 家 話 會 樂 意 幫 忙,
  > 請 大 家 評 評 分,比d意 見,這 就 是 我 想 大 家 幫 的 忙 了,
  > thank you
  >
  > 1號,1A
  > http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7156&a=1
  > (可 惜 我 唔 夠 料,無1K的 相 和 資 料)
  >
  > 2號,2A,2B,2C,2D,2E,2F
  > http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7156&a=1
  > (可 惜 我 無 料2K的 相 和 資 料)
  >
  > 3號,3A,3B,3C,3D,3M,3S
  > http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7185&a=1
  > (可 惜 我 唔 夠 料,無3A,3E,3P的 相 和 詳 細 資 料)
  >
  > 希 望 大 家 多 多 見 諒 我 知 識 貧 乏.
  >
  > 我d態 度 上 可 能 有d問 題,請 原 諒.

  其 實 你 幾 個 作 品 都 做 得 好 好
  評 分 可 達90分 以 上(100分 滿 分)

  P.S:第 日 打 文0個 陣 切 忌 標 準 數 字 超 過20字

  Article B45:

 • 空無一物
 • 7246


  回應:

  唔 好 意 思 , 搵 番1601間 尺 巴 相 。

  Article B46:

 • Re: 上村相片Exprees多張
 • 7245


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  >


  >


  > 3BL18


  >


  > 3N59


  >


  > LV123


  >


  > BL21+3N59


  >


  >


  >


  > 錢 箱 車LV125:)


  >


  > LV27


  >


  > LV87行81C??


  >


  > 已 被 人 買 了 的AF1手 掣

  y u can go inside the bus?

  Article 46: (Request 1)

  我 同 佢 都 入 得,
  因 為 我 同 佢 係 代 理

  Article 46: (Request 2)

  呀.....真 令 我 懷 念 當 年LV123行109時 既 情 景....

  唉~

  DG 4273 / DG 4112

  Article 46: (Request 3)

  BL21 --成 半 年 都 未TONG?
  where is the seats????

  Wilson

  Article 46: (Request 4)

  鳴....LV27,唔 好 死 呀!!!!返o黎 呀!!!!
  你 死 得 不 明 不 白 啊!!!!

  o的 相 影 得 幾 好


  永 遠 懷 念LV27在4號 的 日 子 >_<

  Article 46: (Request 5)

  > > what is Exprees?
  > > is it :"express"?
  >
  >
  >
  >
  > 呀 甚 麼 代 理 , 唔 該 你 做 代 理 之 前 溫0下 你D英 文 先la!!
  >
  >

  i want to ask what is "exprees"?
  maybe i am too stupid,so i don\'t what its mean.

  Article 46: (Request 6)

  佢 衰 在 唔 太 識 打 中 文+英 文 差
  算 啦~~~...


  Article B47:

 • [貼相]七張劣作and請評相
 • 7244


  回應:

  先 來 單 層 車
  AA36  AM44
  AA8


  再 來 雙 層 車
  AL19  AL52在 元 朗 大 馬 路 壞 車(在 車 上 影 的)

  請 各 位 俾D意 見

  Article B48:

 • Re: 代貼相相~九巴單層車..
 • 7243


  回應:


  1. push  > >


  > >


  >


  > AA10又 轉 回U廠?


  >


  >

  AA10而 家 係285掛 牌(有 錯 請 指 正)


  之 前 係U廠 車(睇 下 個 八 仔 牌 可 略 知 一 二)

  Article 48: (Request 1)

  > 哇,正 呀,
  > 請 問 這 張 相 在 哪 裡 影?
  > 0111的 巴 士 作 品 得 到FW1321兄,A11兄,HR1918兄,BL112兄 的 幫 助 下,已 在3板
  貼 出 了,大 家 不 防cc,比d意 見,多 謝.

  上 水 火 車 站


  Article B49:

 • Re: 問在彩雲豐盛街影10號,好嗎?
 • 7242


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > > 多 謝 大 家 的 鼓 勵,
  > > >
  > > > 如 果 可 以 的 話,請 問 可 以 寄 一 份 整 網 頁 詳 細 說 明 給 我 嗎?
  > > > 這 就 是 我 想 大 家 幫 忙 的 事.(會 很 大 想 頭 嗎?)
  > >
  > > 你 可 以 到 此 參 詳 一 下: http://w3city.boe.tcc.edu.tw/fp2000/
  >
  > 但 係 想 問 下 隻fp去 邊 道 買?
  If you are broadband,you may download it.
  Pls contact me at hong@hong.i-p.com for details
  > >
  > > > 正 題:請 問 在 彩 雲 豐 盛 街 影10號,好 嗎?
  > > > 上 晝 影 好 定 下 晝 影 好?
  > > >
  > > 你 可 以 看 看 地 圖,估 計 日 照 方 向,再 睇 0下 幾 時 正 光 先 去 都 未 遲
  > > > thank you.

  Article 49: (Request 1)

  > > 我 覺 得 不 如 去 鳳 德 村 度 影, 會 易 影 好 多
  > >
  > > http://www.hkbpg.com
  > > 郵 差 叔 叔~【 香 港 巴 士 照 相 館 】 館 主
  > > ~ 好 開 心, ADA在 我 網 頁 私 底 下 留 言 給 我 ~
  > > 2001/05/27 更 新:~ KDK電 器 產 品 (第 二 版) 廣 告 大 相 4 張
  > >
  > >
  > >
  > >
  >
  > 但 係 果 道 車 來 車 往,唔 難 影 嗎?
  >
  果 度 唔 係 好 多 車 咋!

  Article 49: (Request 2)

  > > > 你 可 以 到 喇 沙 書 院(小 弟 的 學 校)影,或 者 蘭 開 夏 道 影,記 得 下 晝 影 好d!


  > > >


  > > > 蛋 仔 ~ 迷 上 短 豪


  > > >


  > >


  > > 咁 東 頭 村 又 如 何?


  > > u c,我 自 問 影 得 唔 好 了.


  > >


  > >


  > > >


  > 點 解 叫 獨 行 俠???


  >

  u may c here:

  http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7105&a=1

  http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=7088&a=1

  Article 49: (Request 3)

  唔 好, 只 可 影 到 右 面 車 身~~~~


  Article B50:

 • 相相~新巴DL9
 • 7241


  回應:

  如 果 睇 唔 到 張 相 , 請cope相 下 面 個 網 址 去 睇..
  http://hk.geocities.com/lmknwfb/nwfbdl9.jpg

  更 多 相 片 可 到 http://hk.geocities.com/lmknwfb/index.html觀 看 。


  最 新 加 入:中 巴 相 片 、 新 巴 丹 尼 士 禿 鷹12米 相 片 。

  Article B51:

 • [起身再貼貼]AL1行249M,LV4及DA4
 • 7240


  回應:  AL1行249M  LV4行94  DA4行105A

  Article B52:

 • [重貼] S3N92行41號的相片
 • 7239


  回應:

  由 於 昨 天 貼 的 文 章 已 經 不 知 所 蹤,所 以 我


  重 貼 一 次,sorry!

  Article B53:

 • 各位板友,有冇見過車長駕車時撞毀倒後鏡?
 • 7238


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  昨 日,我 坐68M-AP56-JT7972由 元 朗 去 荃 灣.在 行 到 新 元 朗 中 心,因 轉
  彎 懷 疑 唔 夠 位 左 倒 後 鏡 直 撞 埋 去 西 鐵 建 築 地 築 地 盤 的 圍 板,因 圍 板
  是 帶 凹 凸 狀,故 聽 卡 到 的\' 八 辣,八 辣 \',跟 住\' O彭! \'..再 跟 住 有 後 輪
  壓 倒 塊 玻 璃\' 八 \'一 聲..

  到 了 荃 鐵 之 後,我 見 個 左 倒 後 鏡 塊 玻 璃,唔 見 左 約 五 分 之 三..後 來
  仲 上 客 走,有 冇 搞 錯,真 是 寫 個 服 字 俾 它..

  各 位 板 友 有 冇 類 似 經 歷,不 如 分 享 俾 大 家..

  DY2576/GK2586

  Article 53: (Request 1)

  八 年 前 坐 中 巴 十 四 號 , 坐 一 架 有 清 潔 龍 廣 告
  的 雞 車 , 在 大 潭 道 過 大 潭 橋 後 往 西 灣 河 方 向
  發 生 。

  Article 53: (Request 2)

  > > 咁 我 又 未 見 過 喎 , 但 係 聽 到 新 記 車 長 講 過 , 撞 爛 鏡 , 賠 三 百 , 即 係
  差 不 多 一 天 的 人 工 !
  >
  > 正 所 謂 「 今 時 唔 同 往 日 」
  > 唔 係 賠 三 百 蚊 甘 少 ﹐ 而 且 按 每 款 車 型 而 定
  > 例 如 (以 九 巴 為 例)﹕
  >
  > 一 塊 倒 後 鏡 ﹕
  > Neoplan(AP)=$500
  > Man(AMN)=$440
  > Falcon(AF﹐ 已 退 役)=$950
  > 其 他 車 種=$500
  >
  > 呢 個 數 字 已 經 係2000-2001年 賠 償 價 錢 ﹐ 即 係 今 年
  > 有 趣 係 雖 然AF已 退 役 ﹐ 但 竟 然 差 唔 多 成 千 蚊 一 塊 倒 後 鏡 。
  >
  > ~~~Tony(S3M61)~~~
  > LA時 間5月26日9﹕12pm

  但 香 港 既 勞 工 法 例 講 到 明
  僱 主 在 僱 員 犯 錯 的 每 一 事 件 中 藉 扣 除 僱 員 工 資 而 可 收 回 的 總 額 ,
  不 得 超 過 因 該 僱 員 損 壞 或 遺 失 而 令 僱 主 所 蒙 受 損 失 的
  相 等 價 值 或$300, 兩 者 以 較 小 款 額 為 準
  同 時 僱 員 在 任 何 一 個 工 資 期 內 被 扣 除 的 款 項 ,
  不 得 超 過 他 就 該 工 資 期 須 獲 付 給 的 工 資 的 四 分 之 一

  所 以 Tony S3M61 既 價 錢 應 該 係 人 地 既 車/人 撞 爛 巴 士 倒 後 鏡
  而 巴 士 公 司 向 他 人 索 償 既 價 錢.

  可 參 考 這 裡 (香 港 法 例 57 章 32 條 2 (b) (i) & (ii) )

  1511

  Article 53: (Request 3)

  Yes!A racing N271 Dragon had break its mirror at Lion Rock Tunnel Toll Plaza in last year!

  Article 53: (Request 4)

  I took a 47x bus to chun Shek. And the rear mirror was broken at kwai chung estate because the bus
  driver was too crazy when get into the bus stop. Then, when i took off the bus at shing mun tunnel, I
  saw the remaining mirror was about only one-fifth.


  Article B54:

 • 路線建 議:E22A,694
 • 7237


  回應:


  1. push
  2. push
  E22A,694的 路 線,差 不 多 覆 蓋 了 整 個 將 軍 澳, 除 了 翠 林,康 盛 花 園 和 寶 達 村, 令
  這 兩 條 流 失 了 翠 林,康 盛 花 園 和 寶 達 村 的 客.況 且E22A,694車 費 頗
  貴.694:$15.30,E22A:$24.OO,而 且 可 以 出 觀 塘 轉 車,車 費 較 低.
  去 小 西 灣:98A($3.50/$4.90)轉606 ($9.40),合 計($12.90/$14.30)
  去 機 場:98A($3.50/$4.90)轉E22 ($18.00),合 計($21.50/$22.90)
  行 車 時 間 差 不 多(還 要 搭 車 去 寶 林 轉 車),車 費 又 貴,我 何 必 要 搭 呢?
  希 望 將E22A總 站 遷 往 尚 德,經 坑 口,寶 林,康 盛 出 將 軍 澳,而694也 可 以 依 照 同 樣
  路 線 出 將 軍 澳,吸 納 全 部 客,我 就 會 考 慮 搭 694,E22A 由 康 盛 去 小 西 灣 或 機 場.

  P.S 希 望690由$15.30減 至$9.40,因 為690 的 行 車 里 數 和118一 樣 (20.8km),故 要 減
  至118的 票 價 才 合 理.
  不 知 各 位 是 否 同 意?歡 迎 討 論
  Thank You

  Article 54: (Request 1)

  > 不 過118經 一 條 隧 道,690經 兩 條 隧 道 喎.
  >
  > P.S.這 文 章 最 好 在 二 板 張 貼,
  > 並 加 上"建 議"兩 字,謝 謝!
  但118行 東 區 走 廊,\'特 快\'喎
  Sorry!我 會 把 文 章 在 二 板 張 貼.

  Article 54: (Request 2)

  本 文 屬 於 「 巴 士 運 作 」 板 的 討 論 範 圍 ,
  如 有 回 應 , 請 到 該 板 發 表 。

  任 何 繼 續 在 本 板 回 應 的 文 章 , 將 會 被 刪
  去 , 並 不 予 轉 載 。

  如 有 疑 問 , 請 參 閱 「 本 板 板 規 及 介 紹 」
  及 歡 迎 隨 時 向 板 主 查 詢 , 多 謝 合 作 。

  --
  車 匙!


  Article B55:

 • 690.690P,893資料查詢
 • 7236


  回應:


  1. push
  2. push
  1)請 問690早 上 有 多 少1A懾 車?
  每 日 都 搭ATR14 (690)上 學,有 日 更 坐ATR1(690)!
  2)690有 多 少 熱 狗?
  3)690P班 次,九 巴 班 次,城 巴 班 次,用 車
  4)893大 約 幾 時 到 康 盛 花 園?而893在 本 馬 季 幾 時 最 後 一 天 服 務 (即 煞 科 日)?
  Thank You

  Article 55: (Request 1)

  > > > 2)690有 多 少 熱 狗?
  > >
  > > 6:40AM有 一 班 由 康 盛 開 出.
  > >
  > >
  > > >
  > 但690於0640的 班 次 是1A懾 車,多 數 是ATR14.
  >

  咁 可 能 是 再 早 一D啦.

  Article 55: (Request 2)

  > > 2)690有 多 少 熱 狗?
  >
  > 3 in the afternoon
  > They depart from Macau Ferry at about 1630-1730

  而 家 好 似 得 番 一 架
  (有 錯 請 指 正)


  Article B56:

 • Re: 資料查詢:請問愉景灣有多少巴士?
 • 7235


  回應:


  1. push
  > 請 問 愉 景 灣 有 多 少 巴 士?可 否 列 出 其 車 隊 編 號 和 車 牌.而 未 來 有 多 少 新 車
  到 愉 景 灣,型 號 是 什 麼?
  > Thank You

  你 有 冇 貼 錯 版 呀?你 好 似 應 該 係 貼 第 二 板 喎

  Article 56: (Request 1)

  本 文 屬 於 「 巴 士 運 作 」 板 的 討 論 範 圍 ,
  如 有 回 應 , 請 到 該 板 發 表 。

  任 何 繼 續 在 本 板 回 應 的 文 章 , 將 會 被 刪
  去 , 並 不 予 轉 載 。

  如 有 疑 問 , 請 參 閱 「 本 板 板 規 及 介 紹 」
  及 歡 迎 隨 時 向 板 主 查 詢 , 多 謝 合 作 。

  --
  車 匙!