20010319

巴士舊文--2001年3月19日


請按下睇文.
A.巴士運作討論.


第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文 第69篇文 第70篇文

第71篇文 第72篇文 第73篇文 第74篇文 第75篇文 第76篇文 第77篇文


B.巴士迷討論.第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文


thread 8041


Article A1:

 • Re:
 • yr 2 好辛苦的Super Olympian, 2001-03-20 00:27:19


  回應:


  i think as a bus driver. he has responsibility to carry any passengers who r willing to take the bus even he/she only travels in a distance between 2 stops.


  however, when there r a bus of the same route which has already stopped there, the driver can skip that bus stop in order to have an efficient journey!

  ps: what do u mean by "袋 鼠 行 動"??

  舉 個 例 子 , 假 如 我 是 在 這 個 "袋 鼠 行 動" 的 公 司 擔 任 車 長 一 職 ,


  > 駕 駛 路 線 "夠 日Say" (想 知 係 乜 就 向 上 望 啦) , 當 我 駕 車 過 了


  > "掃 高" 之 後 個 站 後 , 跟 住 就 將 會 到 "胃 院" 個 站 , 我 望 晒 成 架


  > 車 , 一 個 客 都 無 .


  >


  > 在 這 情 況 , 依 照 這 個 "袋 鼠 政 策" 下 , 我 是 否 需 要 考 慮 到 可 能


  > 有 乘 客 係 "胃 院 正 門" 的 站 上 車 , 用 $5.40 搭 一 個 站 去 到 尾 站


  > , 因 而 要 照 樣 排 隊 等 去 埋 "胃 院 正 門" 的 站 ?


  >


  > 希 望 知 情 人 士 可 以 解 答 我 的 問 題 , 多 謝 大 家 . • thread 8040


  Article A2:

 • Re: 徵求祖兒巴到達時間(請今日20/3-8:00前內回覆)
 • 968, 2001-03-20 00:54:16


  回應:


  > 新 巴101-KTBT


  > 九 巴112-北 角 11:00am


  > 九 巴106-小 西 灣


  > 或 者 各 板 友 影 相 時 到 達 時 間


  >


  > THX A LOT..


  >


  > DY2576/GK2586 • thread 8039


  Article A3:

 • Re: CityFlyer  colour
 • 漢華.世冠雙層低地台, 2001-03-20 00:29:38


  回應:


  > > CityFlyer


  > > 見 過 有 o 的 相 係 黃 色 的 ,  好 似 妤 前 行969時 都 唔 係 依 家 咁 樣


  >


  > U mean 2100?

  俾 相 佢 認 就 最 實 際 ! :p


  全 部 有 可 能 行 過 969 既 Trident 都 應 該 嚮 度 架 喇 , 請 問 係 邊 款 呢 ?

 • thread 8038


  Article A4:

 • Re: 九巴和新巴不用LiteVerison
 • DA83(HG4178), 2001-03-19 23:58:07


  回應:


  1. push
  > 為 何 九 巴 和 新 巴 不 採 用LiteVerison的 電 子 路 線 牌 呢 ? 是 因 為 價 錢 嗎 ?


  >


  >

  九 巴MAN同 新 巴VA56o米 用LiteVision的 電 子 牌 箱lor

  DA83 HG4178  Article 4: (Request 1)

  how about gz9930?


  > >


  > 唔 係 呀 , 新 巴 的 舊 車 都 有LiteVision 的


  > 而 價 錢 聽 人 講 更 加 平tim


  >


  > 或 者 係 因 為 轉 牌 要 熄 燈 呢


  >


  > >


  >


  > 俾 人 偷 巴 士 網 頁


  >


  >
 • thread 8037


  Article A5:

 • 電躉182一問
 • 沙田柚, 2001-03-19 23:43:46


  回應:


  小 弟 今 日~2140時 見 到 架182(電 躉)經 過 乙 明 , 但 其


  顯 示 牌 上182的 字 已 縮 小 , 總 站 就 變 成"中 環 港 澳 碼 頭"。


  近 日 小 弟 少 搭 及 少 見 九 記 電 躉182, 請 問 幾 時 改 的? • thread 8036


  Article A6:

 • ASV20行60X算特見嗎? + 電牌小小壞。
 • 62x字軌FU6538, 2001-03-19 23:54:19


  回應:


  大 約5點 個 司 機 泊 ASV10在 屯 門 市 中 心 洒 樓 附 近,


  個 司 機 整 個 電 牌 整 成3個 字,


  出 個1,6,7,60號,但 都 出 吾 到60X,


  後 來 叫 站 長 來,即ok


  還 有 一 巴 迷 在 等 。

  電 牌 多 了 一 劃 小 小 壞 • thread 8035


  Article A7:

 • Re: 今晚81K乜野事.........??
 • Voith, 2001-03-20 00:53:37


  回應:


  > 我 搭 完81X{81M特 快 可 到 三 板 睇 睇 我 的 遊 記}之 後,


  > 就 搭 了81K-GS6985返 屋 企,開 頭 都 冇 乜 野


  > 點 知 部 車 去 到 沙 燕 橋/源 禾 路 交 界,就 見 到 一 部 有 載 客BL


  > 在 源 禾 路 靠 左 行,打 左 指 揮 燈,準 備 轉 左,唔 入 新 城 市....


  >


  > 之 後 我 部 車 去 到 新 城 市,上 客 期 間,就 見 到 一 部81K ADS駛 到


  > 81K往 新 田 圍 的 站 上 客......{唔 通BL識 變 面???}


  >


  > 有 冇 人 可 以 話 我 聽 發 生 左 乜 野 事.........

  我 大 約 22:40 o係 o個 度 等 車 返 屋 企 , 個 站 有 好 多 人 等 緊 81K, 等 左 一 陣 有 部 GS6985 入 左 黎 , 後 面 跟 住 一 部 ADS(唔 記 得 邊 部 , 好 似 係 GS6405), 我 冇 上 , 我 諗 住 搭 熱 狗 , 等 到 差 唔 多 22:50 分 先 有 架 47X 入 黎 , 但 我 一 直 都 冇 見 過 有BL入 過 黎

  原 來 架BL冇 入 黎 , 唔 怪 得 等 左 咁 耐 都 冇 車 • thread 8034


  Article A8:

 • 九記會唔會再買單層巴士?
 • 天中一人, 2001-03-19 23:28:22


  回應:


  1. push
  如 果 會...


  想 想 金 色 單 層 巴 會 係 點 樣...

  但 係 應 該 有 咁0既 需 要... 因 為 有 些 線 客 量 真 的 不 多...

  天 富
  Tin Fu

  265B
  Article 8: (Request 1)

  > 當 年 會, 至 於 用 什 麼 車 種 好 難 估 計


  > Dart SLF? B6LE? B110L?? NL263??....

  當 AM 要 退 役 時, 就 唔 到 佢 唔 買 單 層 咯.

  > 不 過 新 車 未 必 一 定 金 色, 為 何AA49-60仲 係 白 色 既 道 理 一 樣

  或 者 係 太 多 年 之 後 的 事, 到 時 可 能


  已 經 改 用 另 一 隻 顏 色 都 未 定 咯.

  --


  車 匙!
 • thread 8033


  Article A9:

 • Re: 巴士上的香精?
 • 大白龍3AD124, 2001-03-19 23:17:22


  回應:


  > > > 今 日 如 常 搭 龍 運E41入 機 場 , 在 大 埔 上 車 時


  > > > 發 覺 車 廂 下 層 有 一 陣 香 味 吹 過 來 , 跟 住 我 都 冇 理


  > > > 就 上o左 上 層 , 上 到 樓 上 仲 香 , 真"R"頭 , 搞 乜 鬼 成


  > > > 架 車 都 咁 香 呢 ? 直 至 行 到 最 尾o個 行 , 居 然 發 現 車 尾


  > > > 有 兩 個 草 菇 香 精 , 登 時"嘩"一 聲 , 唔 係 掛 香 精 ? ?


  > > > 跟 住 已 經"R"哂 頭 , 莫 非 龍 運 搞 空 氣 清 新 大 行 動 ?


  > > > 跟 住 一 路"目 訓""目 訓"到 入 機 場 , 差 不 多 到 機 場 時


  > > > 我 便 行 落 下 層 等 落 車 , 順 便 搵o下 下 層D香 味o係 邊 到


  > > > 吹 出o黎 , 原 來 又 有 個 香 菇 放 在 在 前 車 輪 上(近 上 車 門)


  > > > 。 真 奇 怪 ? 唔 知 有 冇 板 友 見 過 呢 種 奇 怪 的 現 象 呢 。


  > > > (該 架 巴 士 好 似 係HS7994)


  > > >


  > > > 搭o左 咁 多 年 巴 士 都 試 過 坐 架 咁 鬼 香 的 巴 士


  > > > 2157 (T)


  > >


  > > 放 兩 隻 菇?


  > > 以 部 份 香 港 人 的 特 性, 應 該 好 快 消 失 喎


  >


  > 我 開 頭 稔 , 會 唔 會 係 司 機 擺o既 呢 ? 但 稔 深 一 層 ,


  > 司 機 又 唔 會 咁"ong"居o架 , 要 自 己 掏 荷 包 出 來 買


  > 喎 , 會 唔 會 有 其 它 原 因 呢 ? 晚 上 走 的 時 後 見 到 它


  > 從 小 濠 灣 方 向 出 來 , 唔 知o個 幾 隻 菇 仲o係 唔o係 度


  > 呢 ? ^.^


  >


  > 2157(T)


  >


  >

  其 實 巴 士 公 司 在 空 調 巴 士 放 香 味 不 太 濃 的 香 菇 都 好,

  起 碼 可 以 蓋 住 陣 冷 氣 味 • thread 8032


  Article A10:

 • Re: 城巴的大缺點!!!
 • ~先峰DVD~3ASV94@屋企養了十多年烏龜過身了, 2001-03-19 23:00:54


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > 城 巴 的 大 缺 點,是 十 年 都 是 很 古 老 的 富 豪!!!


  > No AP,Dennis trident and超 豪


  吳 生 呀 , 城 巴 之 所 以 咁 , 係 運 吉 錯 , 城 巴 唔 想 架.,....

  城 巴 唔 想 有 城 巴 扒 、 城 巴neoplan呀?  Article 10: (Request 1)

  薑 越 老 越 辣 呀...


  架 架 木 瓜 舊 leyland 舊 volvo 轉 左 2+2 位, 架 車 輕 左,


  全 部 跑 到 80-90 km 呀...仲 未 計 非 專 利leyland..


  木 爪 司 機 張0的 廢 AP, 廢 躉, 廢 豪 全 部 唔 放 在 眼 內 呀..  Article 10: (Request 2)

  如 果 城 巴 的 大 缺 點 是 富 豪,那 麼 新 巴 的 大 缺 點 一 定 是DM!


  同 埋 趕 晒D蛋 撻 返 老 家 都 要 留DM!  Article 10: (Request 3)

  > > > 城 巴 有 Dennis Trident 喎 ,


  > > > 超 豪 ? 不 買 也 罷 !


  > > > 城 巴 買 的 低 地 台 scania 在 哪 裡 ?


  > > 已 由 九 巴 買 入 了


  > >


  >


  > 真 係 買0左????


  > 幾 多 部? 幾 時 到 香 港?


  >


  >


  好 似 架 低 地 台scania係 俾 各 間 巴 士 公 司 試 用 架 ?  Article 10: (Request 4)

  請 問 消 息 來 源 在 哪 ?


  還 是 閣 下 一 廂 情 願 覺 得 的 呢 ?

  以 我 所 知 部 Scania 有 排 都 未 黎 香 港 , 有 錯 請 指 正 !  Article 10: (Request 5)

  你 是 否 和Volgren MAN(2501,2502)混 淆 了 ?
 • thread 8031


  Article A11:

 • 城記是否曾有意開辦香港<-->惠州過境線呢?
 • 新巴791R,792上!城巴樟木頭過境線站長, 2001-03-19 22:47:20


  回應:


  在 我 補 買 城 記 過 境 車 票 時,見 到 張 車 票 的 目 的 地 有


  "惠 州"!!唔 通 這 時 城 記 想 拓 展 過 境 線 服 務 空 間?

  ps:唔 通 城 記1276,1277 本 來 係 行 惠 州 過 境 線 而 設?

  城 巴 樟 木 頭 過 境 線 站 長


  791R,792上! • thread 8030


  Article A12:

 • Re: 一個唔肯定既消息
 • 漢華.世冠雙層低地台, 2001-03-20 00:34:32


  回應:


  > > > > 一 位 九 巴 既 高 層 員 工 向 我 透 露


  > > > > 所 有 熱 狗 會 於2年內 全 部 退 役 !


  > > > > 大 家 信 唔 信 , 同 埋 點 睇 ?


  > >


  > > 唔 信 …


  > > 3BL都 可 以 玩 到 起 碼2002,S3V唔 玩 到2005?


  >


  > 九 巴 曾 經 公 布 會 在 五 年 內 將 全 部 熱 狗 退 出 車 隊 行 列 的 。

  係 邊 一 年 公 布 先 ? :p • thread 8029


  Article A13:

 • Re: 請問由彩雲村往家維村搭21路線快還是搭26路線快?
 • HR8741, 2001-03-19 22:43:53


  回應:


  1. push
  > 請 問 由 彩 雲 村 往 家 維 村 搭21路 線 快 還 是 搭26路 線 快?

  26 fast  Article 13: (Request 1)

  26 號 要 行 兩 個 字
 • thread 8028


  Article A14:

 • 紅小路線建議:粉嶺聯和墟 - 灣仔地鐵站 (經西隧)
 • Underline, 2001-03-19 22:47:31


  回應:


  由 於 運 署 要 保 鐵 兼 吾 俾 開 全 日 服 務 巴 士 線 , 故 此 不 如 開 條 紅 小 頂 住 先 。 由 於 只 是 構 思 , 如 果 大 欖 隧 道 , 新 田 公 路 運 署 是 吾 俾 紅 小 行 , 請 板 友 提 出 。

  全 程 收 費 :$24.00(由 於 無 燃 油 補 貼 , 唯 有 貴 少 少 , 現 時373收$21.4)。

  聯 和 墟 開 :


  0600 - 2200


  灣 仔 開 :


  0730 - 2400


  中 環 交 易 廣 場 開 往 粉 嶺


  星 期 一 至 五 1700 - 1900


  班 次 隨 客 量 調 節

  路 線 :


  粉 嶺 開


  聯 和 墟->馬 會 道(天 平 村)->龍 琛 路->龍 運 街->新 運 路->不 停 站 經 大 欖 隧 道 、 西 隧->港 島 首 站 中 環 交 易 廣 場 小 巴 站->下 一 站 灣 仔 軒 尼 詩 道 電 腦 城 尾 站 。

  灣 仔 開


  首 站 灣 仔 電 腦 城->下 一 站 港 島 尾 站 中 環 士 丹 利 街->不 停 站 返 回 上 水->龍 琛 路->馬 會 道(天 平 村)->聯 和 墟(尾 站)

  歡 迎 提 出 意 見 和 指 正 紅 小 是 否 可 行 欖 隧 。 • thread 8027


  Article A15:

 • Re: 101師傅經常碌車!
 • 巴士佬, 2001-03-19 22:39:44


  回應:


  1. push
  2. push
  > 本 人 住 於 觀 塘 。 近 日 乘101, 不 論Trident or Super Olympian, 都 很 慢 , 假 日 往Central花 一 句 鐘 , 乘619仲 好 !

  九 巴 定 新 巴?  Article 15: (Request 1)

  隧 道 線 師 傅 碌 車 有 兩 個 原 因,


  如 果 係 尾 車 既 話,有d師 傅 會 特 登 碌 等 返 到 站 頭 過 鐘,


  有 得"踢 車"出 中 途 站/隧 道 口 載,什 至 私 牌 過 返 對 面 海!


  相 反,有d尾 車 師 傅 則 係 至 在 食 埋 第 二 間 公 司 頭 車 既 客,


  不 過 呢 個 可 能 會 小d!  Article 15: (Request 2)

  絕 對 同 意!!!


  不 過 我 認 為 九 巴 師 傅 碌 車 情 況 比 較 嚴 重!!!

  619 係 一 個 好 好0既 選 擇, 如 果 唔 塞 車 的 話!

  101 常 客


  LA21/FH5136
 • thread 8026


  Article A16:

 • Re: ME消息一則+奇疏線265B
 • 衷心希望九記會同 ME1 續牌的 BENZ 20, 2001-03-19 22:51:11


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > > > 據 在 屯 廠 工 作 的 有 關 人 士 告 知:


  > > > 早 前ME行 屯 廠 線 如60M,59A等,係 因 為 該 批ME剛 驗 車 完


  > > > 畢,而 屯 廠 又 唔 夠 士 啤 車 出 的 情 況 之 下,焗 住 出 批ME出


  > > > 去 充 撐 場 面,實 質 並 無 他 意.


  > > > 反 之 各 位 關 心 的,係ME幾 時 會 退 吧......


  > > > 據 知:ME只 會 玩 埋最 後 今 年!!


  > > > 故 各 位 影 相 請 早!而 最 後 今 年,ME將 會 穩 定 註 札 上 水 廠,


  > > > 行 番 佢 現 時 字 軌.


  > > >


  > > > 另: 265B真 係 疏 到 離 奇!


  > > > 頭 先 小 弟 搭43c返 歸 時,在 元 州 街 村 見 到 有AP後,到 我 架


  > > > 車 去 到 葵 青 路 都 未 見 第 二 架!!


  > > > 但 係 可 能 都 係 好 事!而 家265B D客Rosa都 載 得 佢 哂 -_-


  > > >


  > > > HV4473~~Go!!


  > >


  > > But ME30 DG5344 的 行 車 證 到 下 年 二 月 才 到 期 wo...


  > >


  >


  > 我 諗 唔 係 強 就 代 表 唔 駛 退,反 觀 佢 地 亦 非engine嘈 才 退 吧..


  > 我 諗 九 巴 驗 車 的 人 覺 得 佢 地 出 年 就 係 時 候 壽 終 正 寢 吧..


  > 最 主 要 係 佢 地 都 年 紀 大,係 時 候 休 息 吧!


  > 睇 開D,趁 佢 地 仲 健 在,就 珍 惜 一 下 我 地 同 佢 地 剩 餘 既 時 間


  > 吧! ^_^[咪 去 影 齊 一set"車 頭 相"留 個 美 好 回 憶 囉!]


  >


  > HV4473~~Go!


  NO!


  D DA 牌 3BL 的 行 車 證 到 下 年 一 月 才 到 期!!


  Why!!!!!


  They are DA 牌!


  but ME are DF, DG 牌...  Article 16: (Request 1)

  今 日 我 和 一 位 司 機 傾 過,ME1會 是 第 一 架 湯 的ME,絕 不 保 留 !>_<  Article 16: (Request 2)

  ME31 DG6407


  ME30 DG5344  Article 16: (Request 3)

  > 都o吾 知 係 真 定 係 假,ME o甘 強,o甘 快 玩 完??


  >


  >


  >

  如 果 佢 ENGINE 唔 係 咁 嘈, 我 估 都 唔 會 咁 快 玩 完 呱?  Article 16: (Request 4)

  > 唉.


  > 若 果 是 真 的,那 真 是 可 哀......


  > 想 當 年,41部ME是 屯 公,元 朗 的 英 雄,


  > 叱 吒 風 雲,所 向 無 敵~


  > 但 如 今 快 要 向 眾 人 告 別,真 是 可 惜......


  > 讓 我 們 一 起 向 立 下 無 數 汗 馬 功 勞 的ME致 敬 吧!


  >


  > 虹 橋 太 守-FM5987字
  yes...  Article 16: (Request 5)

  我 都 想,但 數 數 手 指ME都 有17年 啦,


  退 役 是 時 候 了...

  同 樣 唔 想ME退 役


  S3N353

  > woo!!!!!!!!


  > ME 要 死la


  > 希 望KMB 會 格 外 開(因)俾ME行 多 一 年la


  > woo woo


  > ^~^ ^~^ ^~^ ^~^ ^~^ ^~^ ^~^
 • thread 8025


  Article A17:

 • Re: 城巴車廂勁臭 + 白費時間等車
 • ~東望洋~, 2001-03-20 00:42:45


  回應:


  > > 今 日 去 香 港 仔 上 堂 , 去 到 中 環 上 了 一 架7號 巴 士 ,


  > > 一 上 車 , 一 股 惡 臭 隨 即 送 上 , 那 種 味 道 好 像 去K那


  > > 陣 除 。 好 日 都 唔 過 一 次 海 坐 城 巴 , 真 係 好 招 呼 !


  > >


  > > 上 完 堂 , 諗 住 走 去 坐 電 動 小 巴 , 去 到 車 站 時 叉 緊 電 ,


  > > 即 管 等 多 陣 同 埋 去 行 過 轉 。 打 完 轉 返 來 已 叉 完 電 , 心


  > > 諗 仲 唔 有 得 坐 。 點 知 架 車 原 來 去 葛 量 洪 醫 院 , 當 堂 『 啤 』


  > > 一 聲 走 去 坐77。


  > >


  > > Alex Tsang


  >


  > 臭 味 頗 多 車 都 有 , 睇 你 好 不 好 彩 。


  >


  新 巴D TRIDENT仲 勁, 上 次 坐1660 嘔 咁 滯


  難 為D人 當 絲 絨 有 寶 • thread 8024


  Article A18:

 • 少少特見+驚驚一見
 • 愛上DA35@970, 2001-03-19 22:05:23


  回應:


  今 日 補 完 習 行 過 長 沙 灣 道,發 現 有 部66x停 埋 一 邊,開 住 前 門.


  以 為 佢 跪 車 或 者 有 人 同 司 傅 嗌 交 啦..但 當 我 行 到 去 近 中 門 時,


  個 司 機 連 中 門 都 開 埋,我 行 過 八 掛 望 一 望 啦,.........


  唔 望 都 算,一 望 就 今 晚 都 訓 唔 著!~有 個 女 人 坐 左 嚮 地 度,成 頭


  成 地 都 係 血...我 冇 詳 細 了 解 事 件,只 係 急 急 走 人.

  註:架 車 係 密 龍FY3601[不 過 都 冇 乜 關 係]


  題 外:66x D字 軌 熱 狗 都 算 雜,就 算 淨 係 巨 龍,佢 都 有 至 少4代....

  咁 若 果 有 以 上case,係 司 傅 畀 油 時 乘 客 企 唔 穩,跌 穿 左 個 頭,


  又 或 者 前 面 有 車 無 啦 啦cut線,司 傅 焗 住 要 大 力 煞 車,而 令 乘


  客 跌 親 或 受 驚,咁 司 機 要 負 乜 責 任?


  但 若 只 係 乘 客 扶 唔 穩 又 點 計 數?

  另:頭 先 見 到 城 巴 除2281行117外 今 日 又 一 新 傑 作:


  2200行171.......

  HV4473~~Go! • thread 8023


  Article A19:

 • Re: 車隊情報﹕新巴Dart車隊變動
 • 3AD46, 2001-03-19 23:10:13


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > > > 據 可 靠 消 息 透 露 , 新 巴 已 經 把 原 定 將30部 短


  > > > Dart運 走 的 計 劃 , 修 改 為 運 走66部Dart。


  > > > 當 中 有30部 會 是10.1米 版 本 , 而 其 他 的 則 會


  > > > 是10.7米 版 本 。 但 消 息 則 無 指 明 新 巴 會 把 哪


  > > > 批Dart退 役 。


  > > 新 巴 只 有 兩 批Dart 吧


  > > 之 前 又 是30X 10.1m, 現 在 又 是30X 10.1m???


  > > 那 即 是 其 餘 的: 36X 10.7m?


  > > 不 過 有 些10.1m Dart 復 出, 究 竟 是 怎 麼 一 回 事?


  >


  > 這 一 點 我 都 覺 得 奇 怪 。


  > 個 人 估 計 , 在 不 久 的 將 來 ,


  > 可 能 會 有DC被 運 走 。


  > (因 為DC跟2061-2094的 長 度 是 相 約 的 。)

  DC 應 該 唔 會 運 走 。 第 一 巴 士 只 會 要 低 地 台 車  Article 19: (Request 1)

  我 於16/3/2001... 見 到 為 數 最 少 四 部 長dart....


  包 括2008 在 內... 由 工 程 車 引 領


  於 四 隧 廣 場 正 前 往 葵 涌 方 向


  唔 知 係 咪 已 經 有dart 被 運 走 呢?  Article 19: (Request 2)

  > 咁 新 巴 咪 剩 番30架 單 層 車?

  原 則 上 應 該 是 。

  > (6架 長 撻+4架 短 撻+20架DC)

  這 層 就 很 難 講 。


  (因 為 據 悉 近 日 有 短Dart復 出 。)  Article 19: (Request 3)

  > > 之 前 又 是30X 10.1m, 現 在 又 是30X 10.1m???


  如 果 冇 錯 的 話 , 那 樣 有 可 能2088及2089的 復 出 , 會 代 替2091-2094


  的 位 置 ? 即 係2091至2094的 其 中 兩 部 有 可 能 返 英 國??

  > > 那 即 是 其 餘 的: 36X 10.7m?


  未 必 , 仲 有DC。 有 好 多 乘 客 都 投 訴DC的 單 門 設 計 不 方 便 , 尤 其 是


  像110及8號 的 大 上 大 落 路 線 , 行 走DC並 不 適 合 。

  > > 不 過 有 些10.1m Dart 復 出, 究 竟 是 怎 麼 一 回 事?


  補 充 : 暫 時 已 知 , 復 出 的 短dart包 括2088及2089, 其 中 ,2089


  昨 天 行 走309(攝25)、 今 天 則 見 行8號 。 而 日 前 則 有 版 友 表 示 見


  2088行27。  Article 19: (Request 4)

  I GUESS...

  20 DC + 42(10.7m)+4(10.1m)

  AS the function of 10.7m dart can be replaced by 33xxL.  Article 19: (Request 5)

  但 係 好 似 已 有 唔 少 10.1m Dart 運 走 ..
 • thread 8022


  Article A20:

 • Re: [路線建議] 208P 九龍塘牛津道 - 九龍城獅子石道
 • Underline, 2001-03-19 21:59:21


  回應:


  1. push
  2. push
  > 我 曾 經 在 舊 板 貼 過 呢 個 路 線 建 議,今 次 係 改 良 板,歡 迎 大 家 踴 躍 回 文!


  >


  > 收 費: $2.5


  > 用 車: AL(九 龍 塘 可 算 K,L廠 交 界,而 兩 廠 都 有 大 量AL做 後 備,


  > 不 過 唔 知AL轉 唔 轉 倒 牛 津 道 迴 旋 處)


  > 頭 尾 車 時 間:


  > 牛 津 道 開: 11:45am - 1:20pm


  > 獅 子 石 道 開: 12:00noon - 1:35pm


  > 班 次: 客 滿 即 開(好 似 馬 場 線)


  > 路 線 途 經:


  > 牛 津 道 開:牛 津 道(總 站 於 英 華 書 院),蘭 開 夏 道,衙 前 圍 道,福 佬 村 道(分 站 設 於 衙 前 圍 道 和 福 佬 村 道 交 界),賈 炳 達 道,獅 子 石 道


  > 獅 子 石 道 開:獅 子 石 道,衙 前 圍 道(分 站 設 於 喇 沙 書 院),蘭 開 夏 道,牛 津 道(落 客 站 於 銀 禧,黃 芴 南)


  > 建 議 目 的:


  > 1. "落 城"的 紅 小 數 目 供 不 應 求,以 致 大 量 學 生 要 行 路"落 城"或 回


  > 校,有 遲 到 的 危 險.


  > 2. 紅 小 司 機 為 左 搶 客,不 惜 違 反 交 通 規 則(如:停 在 第 二 線 等 客.),


  > 影 響 其 他 馬 路 使 用 者.(解 決 方 法:在 兩 個 總 站 劃 雙 黃 線,禁 止 紅


  > 小 上 落 客,不 過 此 舉 會 嚴 重 影 響 小 巴 的 生 意)


  > 3. 巴 士 的 載 客 量 高,可 迅 速 大 量 接 載 牛 津 道 學 生 到 九 龍 城 吃 午 飯.


  >


  > 以 上 純 屬 發 夢 的 建 議,雖 然 九 記 肯 做  話 應 該 有 錢 賺(起 碼 好 過 擺 D 車  廠 度),因 為 需 求 很 大.


  > 不 過 仲 有 紅 小 司 機 一 定 會 抗 議...


  > 如 有 遺 漏,請 多 多 指 教!


  >


  > ATR160 @ 641

  類 似 的 路 線 , 我 也 有 想 過 , 是 由 李 惠 利IVE去 九 龍 塘 地 鐵(循 環 線), 但 深 思 過 後 , 無 這 必 要 , 因 而 打 消 建 議 。  Article 20: (Request 1)

  路 線 編 號:LHSA,LHSB(下 行)LHS(上 行)


  即 係LHSA:(書 院 道-賈 丙 達 道)


  LHSB:(牛 津 道-賈 丙 達 道)


  LHS(賈 丙 達 道-牛 津 道)


  LHS分 站:喇 沙 書 院 後 門(蘭 開 夏 道)
  都 唔 係 發 夢 架,查 實 我 地 班 九 龍 塘 學 生 搭 紅


  小 真 係 好 慘 架.....


  我 提 議 此 線 下 行 應 有 二 個 發 車 點:


  1)喇 沙 後 門(書 院 道)(用ADS/M)(LHSA)


  2)牛 津 道(用AL/S3BL)(LHSB)

  收 優 惠 價:$2.00


  (唔 收 八 仔,請 備 輔 幣)


  又 或 者 用 月 票 制....

  一 定 要 行 延 文 禮 士 道,東 寶 庭 道,聯 合 道 落 城


  (直 接 轉 福 佬 村 道 係 轉 唔 入)以 賈 丙 達 道 作 總 站

  LHS:LUNCH HOUR SPECIAL

  紅 小 司 機 抗 議...?運 吉 令 牌 在


  此 非 法 紅 小 皆 走..^_^

  喇 沙 仔-ATR216....  Article 20: (Request 2)

  呢 家 非 法 小 巴 幾 錢 位 ?

  你 的 建 議 我 都 有 想 過 :P~~~~, 但 AL 我 估 真 係 未 必 轉 到 牛 津 道


  個 彎, 同 埋, AL 未 必 坐 滿 喎
 • thread 8021


  Article A21:

 • Re: [建議]重組高士威道東行線巴士站
 • 巴士佬, 2001-03-19 22:07:30


  回應:


  1. push
  > 先 不 談 新 巴 行 動,其 實 巴 士 排 隊 埋 維 園 站


  > 形 成 的 塞 車 一 直 都 出 現.試 想 想,僅 僅 夠 泊


  > 三 架 巴 士 的 地 方 竟 成 為 超 過 四 十 條 線 的


  > 巴 士 分 站,不 塞 才 怪.


  >


  > 小 弟 建 議 的 措 施 包 括:


  > (1)路 線102,103,106,170,693,914,968不 停 該 分 站


  >


  > (2) 將 介 乎 興 發 街 及 維 園 正 門 的 高 士 威 道 東 行 慢 線 列 為 巴 士 站.


  >  > ______(A)_______(B)____ ___


  > 興 │ \___(C)___/


  > 發 │ 維 園


  > 街 │ 正 門


  >  >


  > 巴 士 站A停 站 路 線:601,603,603P,619,621,671,


  > 680,680X,681,690,691


  >


  > 巴 士 站B停 站 路 線:5,10,15B,23,38,42,63,


  > 65,112,116,934,935,A11


  >


  > 巴 士 站C停 站 路 線:2,2A,2X,8,8P,8X,19,25,25C,


  > 77,81,309,515及 所 有N線


  >


  > (站 與 站 之 間 大 約 相 隔 三 架 巴 士 位)


  >


  > 歡 迎 討 論~


  > (如 有 錯 漏 請 指 出)

  晨 早 應 該!


  你 睇 年 宵 個 擺 法,D車 去 得 幾 順!


  咁 長 條 路 唔 用 真 浪 費!  Article 21: (Request 1)

  > 巴 士 站B停 站 路 線:5,10,15B,23,38,42,63,


  > 65,112,116,934,935,A11


  968及914都 唔 停 , 為 何A11又 要 停?而 家 未 搬 過 去 北 角bor!

  > 巴 士 站C停 站 路 線:2,2A,2X,8,8P,8X,19,25,25C,


  > 77,81,309,515及 所 有N線

  有 車 長 都 表 示 : 大 家 可 以 睇 下 , 廿 年 前 呢 個 站 有 幾 多 線 , 廿 年 後 的


  今 日 又 幾 多 條 線 , 就 可 以 知 道 點 解 而 家 會 咁 塞 車!
 • thread 8020


  Article A22:

 • Re: 邊條K廠線最旺場?
 • 虎地往佐敦道碼頭$12.8, 2001-03-19 21:50:33


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  > 小 弟 首 選 皇 牌 線1A


  > 有 時 中 午 十 二 點 上 車 去 官 塘 都 要 企 呀!


  > 你 又 覺 得 邊 條 呢??

  601係 觀 塘 地 鐵 站 已 經 頂 閘 了.  Article 22: (Request 1)

  > 除1A外 , 我 認 為3D, 有 時 在 裕 民 坊 條 龍 可 以 排 到 落 沙 爹 王 , 另 外26都 繁 時 都 好 好 客 。


  >


  不 止 1 A 、 3 D 、 2 6 ,


  還 有 2 7 !  Article 22: (Request 2)

  > Right! 3D繁 時 成 日3,4架 咁o黎 兼 頂 閘


  >


  > 3AD163

  Of course 269c,89x,1A.  Article 22: (Request 3)

  > 隧 巴 線 王101當 然 唔 少 得 。


  >


  > Christopher


  296A too ......  Article 22: (Request 4)

  別 忘 了 將 軍 澳 王 牌98D呢~


  我 曾 在1分 鐘 內,於 佐 敦 道 見 過8班98D


  7班''夫 撈'',真 犀 利......


  仲 有1,16,17,26也 是 著 名 的K廠 大 線 呢^____^

  住 在 屯 門 的


  虹 橋 太 守-FM5987字  Article 22: (Request 5)

  215X亦 同1A有 得 揮

  CX8
 • thread 8019


  Article A23:

 • 其實巴士公司點樣計算乘客使用八仔繳費的收益?
 • 虎地往佐敦道碼頭$12.8, 2001-03-19 21:43:31


  回應:


  1. push
  2. push
  實 在 太 兒 戲 了,邊 有 可 能 我"必 一 必"巴 士 公 司 就 賺 到 錢?


  又 唔 係 現 兜 兜 咁 俾 現 金.


  板 友 多 數 都 係 八 十 二,地 鐵 站,九 廣 東 輕 鐵 的 客 務 中 心 增 值.


  宜 家 新 九 記 兩 間 客 務 中 心 都 有,不 過 客 源 狹 窄.

  我 唔 明!

  1.譬 如 說 我 係 地 鐵 站 增 值,實 際 的 收 益 應 該 全 部 屬 於 地 鐵,


  之 後 搭 三 間 巴 士 公 司 的 巴 士.巴 士 公 司 從 自 己 附 設 的 八 仔 機 扣 數,


  巴 士 公 司 會 唔 會 留 下 我 的 紀 錄 向 地 鐵 追 討 呢?

  2.係 巴 士 公 司 的 客 務 中 心 增 值,地 鐵 和 其 他 聯 營 機 構 會 憑 紀 錄 向


  巴 士 公 司 追 討 車 費 嗎?

  3.巴 士 公 司 點 樣 將 八 仔 收 入 計 算 落 自 己 的 財 政 紀 錄?

  4.很 少 人 懂 得 去 巴 士 公 司 的 客 務 中 心 增 值,會 影 響 巴 士 公 司 的 收 入 嗎?

  5.點 解 城 巴 咁 鼓 勵 乘 客 使 用 八 仔?係 為 有 人 俾 城 巴數?

  多 謝 解 答!  Article 23: (Request 1)

  > 我 諗 會 係 所 有 增 值 款 項 必 須 交 給 俊 聯...


  >


  > 然 後 地 鐵, 九 巴, 等 等 憑 電 子 紀 錄 去 俊 聯CLAIM 番 錢


  > 或


  > 所 有 扣 數 款 項 均 是 傳 送 回 俊 聯 中 央 電 腦... 然 後 俊 聯 才 發 還 收 入 給 相 應 公 司...


  >


  Though why when I took Long Win, it showed that I took KMB? Revenue went to KMB?

  100 Wong  Article 23: (Request 2)

  > Though why when I took Long Win, it showed that I took KMB? Revenue went to KMB?

  無 關 係,板 友 有 共 識 認 為 龍 運 係 九 巴 的 一 小 部 分.


  因 為 九 巴 成 立 了 控 股 公 司 分 開 業 務,龍 運 蝕 錢 與 九 巴 無 關.
 • thread 8018


  Article A24:

 • Re: 5號車同203E掉換總站,得唔得?
 • Underline, 2001-03-19 21:44:34


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > 早 幾 日 板 友 講 起 延 長 5 號 車 到 富 山 . . .


  >


  > 但 係 , 有 板 友 講 話 富 山 巴 士 總 站 唔 夠 位 俾 5 號 車 放 . . .


  >


  > 咁 樣 , 可 唔 可 以 考 慮 - - >


  > 同 時 間 , 將 2 0 3 E 既 總 站 改 到 去 彩 虹 巴 士 總 站 .


  > 


  > 5 號 車 就 加 番 兩 , 三 部 車 , 來 回 程 入 彩 虹 巴 士 總 站 .


  >


  > 得 唔 得 呢 ?


  >


  > 卡 菲 尼 哥 夫

  不 可 行 ,o甘 富 山 班 人 出 旺 角 油 麻 地 和 亞 皆 老 街 搭 什 麼 呀 ?  Article 24: (Request 1)

  2 0 3 E  l a w

  冇 變 . . .

  只 不 過 係 建 議 佢 過 左 斧 山 道 迴 旋 處 之 後 落 去 彩 虹 總 站 ,


  而 唔 係 好 似 依 家 咁 樣 , 轉 番 上 富 山 總 站 .

  卡 菲 尼 哥 夫  Article 24: (Request 2)

  係 呀 ? ~ ~

  咁 樣 , 邊 條 路 線 會 改 去 富 山 總 站 呀 ?

  2 號 F ? 5 號 ? 定 其 他 呢 ?


   


  我 就 想 5 號 車 搬 一 下 總 站 啦 ~ ~

  卡 菲 尼 哥 夫  Article 24: (Request 3)

  任 何 一 條 線 都 無 可 能,富 山 已 經 無 坑 了.  Article 24: (Request 4)

  > 現 時 只 有 地 鐵 提 供 直 接 到 旺 角 的 服 務3C,,10號 唔 算!

  有 7 0 號 小 巴 丫 . . .

  都 叫 做 幾 完 善 下 啦 , n o ?

  卡 菲 尼 哥 夫    Article 24: (Request 5)

  > > 都 叫 做 幾 完 善 下 啦 , n o ?


  >


  > WHAT IS 地 鐵?

  咩 ” w h a t  i s ” 地 鐵 ?


   


  我 仲 以 為 你 之 前 講 話 九 巴 想 將 2 0 3 E  好 似 3 號 B


  咁 搞 去 慈 雲 山 t i m . . .

  s o r r y ! ~ ~

  卡 菲 尼 哥 夫  Article 24: (Request 6)

  > 不 如 建 議203E路 線 同1A路 線,9路 線 攪 轉 乘 仲 好 過.


    


  5 號 車 可 以 去 到 尖 東 嘛 ~ ~ 經 漆 咸 道 . . .

  同 埋 , 5 號 車 去 尖 沙 咀 快 過 D 經 旺 角 既 巴 士 線 丫 嘛 ~ ~ 

  我 鍾 意 5 號 車 多 D . . .

  卡 菲 尼 哥 夫
 • thread 8017


  Article A25:

 • Re: 抗議經常調走 72, 74A 之掛牌車!
 • S3BL465, 2001-03-19 21:39:33


  回應:


  1. push
  > 頭 先 睇 特 見, 發 覺 原 本 72, 74A 的 掛 牌 車 有 一 半 車 去 晒 替 行 其 他 路 線:


  >


  > DX3519 行 63X


  > DX3519 乃 是 72 掛 牌 蛇 車!


  >


  > DX2813(S3N193) 行 72X


  > DX2813 乃 是 74A 掛 牌 車!


  >


  > DF6853(ME6) 行 74A


  >


  > CZ6686(ME1),DG5010(ME28) 行 72


  >


  >


  > 數 之 不 盡 啦, 攪 到 72 , 74A 日 日 都 要 行 番 ME, 調 走 晒 原 有 掛 牌 車, 點 解 唔 直 情 將 ME 調 落 其 他 要 替 的 路 線 度, 反 而 經 常 性 要 向 72, 74A 囉 車?


  >

  算 我 直 言:

  其 實 行ME好 過 行 吉 偈 廢 物 , 我 都 想63X


  行ME,我 想 試ME行 屯 公 呀 。  Article 25: (Request 1)

  > DF6853(ME6) 行 74A

  今 日 M E 6 行 7 2 喎

  > CZ6686(ME1),DG5010(ME28) 行 72


  >

  > 數 之 不 盡 啦, 攪 到 72 , 74A 日 日 都 要 行 番 ME, 調 走 晒 原 有 掛 牌 車, 點 解 唔 直 情 將 ME 調 落 其 他 要 替 的 路 線 度, 反 而 經 常 性 要 向 72, 74A 囉 車?

  等 我 嘗 試 解 釋 一 下 吧..


  第 一,如 果 大 埔 線 的 掛 牌 車 入 屯 門 廠 大 修/驗 完 成 後,


  屯 門 那 邊 也 不 夠 士 啤 車 用 時,便 順 手 拿 來 用 住 先


  第 二,有 可 能 一 些 司 機 知 道 自 己 渣 該 車 款 時 因 不 喜 歡 而 ( 手 羅 ) 其 他 車,所 以 出 現 你 所 講 的 情 況 . .

  HM 3056
 • thread 8016


  Article A26:

 • 徵求本月早上各59M特車車牌?
 • 喜愛春天的蝴蝶情緣~~Butterfly Fate, 2001-03-19 21:34:11


  回應:


  徵 求 本 月 早 上 各59M特 車 班 次 車 牌?


  (悅 湖 山 莊 和 新 屯 門 中 心 班 次)
  喜 愛 春 天 的59M掛 牌 表 負 責 人 蝴 蝶 情 緣~~Butterfly Fate • thread 8015


  Article A27:

 • [路線消息]有關A11搬總站
 • Ken Rees, 2154, 2001-03-19 21:33:28


  回應:


  早 前 提 及 有 關A11會 於3月12日 搬 往 北 角 碼 頭 為 總 站


  但 事 後 告 吹


  得 到 消 息 是 由 於 字 軌 篇 排 未 搞 掂


  所 以 要 延 遲 進 行 搬 站 既 工 作

  2154 • thread 8014


  Article A28:

 • 問230X
 • 喜愛春天的蝴蝶情緣~~Butterfly Fate, 2001-03-19 21:26:21


  回應:


  請 問230X是 用30X第 幾 車 行 的

  喜 愛 春 天 的30X掛 牌 表 負 責 人 蝴 蝶 情 緣~Butterfly Fate • thread 8013


  Article A29:

 • Re: 尋車篇3AV+ADS(上)...(5)
 • 虹橋太守 - FM5987^____^, 2001-03-19 23:09:58


  回應:


  > > 唔 知 有 沒 有 板 友 知 道 以 下 巴 士 的 下 落 呢 ?


  > > 如 掛 牌 、 廠 。


  > >


  > > 3AV4,16,18,34,112,114,122,123,132,135,163,164,


  > > 171,179,180,182,187,189,222,254,255,260,263,


  > > 273,282,283,303。


  > >


  > > ADS9,12,14,16-19,21-23,28-30,33,41,43,44,51,


  > > 60,61,63,66,68,70,74,75,77,83,85,87,92-94,


  > > 96,98-102,111,118,120,121,127,128,130,135,136,


  > > 142。


  > >


  > > 謝 謝 各 位 板 友 們 ! !


  > >


  > > 2157 (T)


  > >


  > 3AV171-HC 8537是80X字 軌(K廠)


  >

  3AV114(GR1473)是66X主 力


  車 齡5年,新 淨 得 很^____^

  虹 橋 太 守-FM5987字 • thread 8012


  Article A30:

 • 多此一舉的建議
 • Christopher, 2001-03-19 22:29:50


  回應:


  1. push
  2. push
  > 小 弟 建 議11K路 線 更 改:


  >


  > 往 紅 火 方 向 到 鳳 舞 街 尾 行 東 頭 村 道,


  > 改 向 黃 大 仙 下 村 方 向 走,並 改 經


  > *黃 大 仙 總 站-沙 田 坳 道-彩 虹 道-


  > 太 子 道 東,之 後 照 原 來 路 線 行 走


  >


  > 往 竹 園 方 向 到 太 子 道 東 改 為 一 直 行,


  > 然 後 改 經 彩 虹 道-沙 田 坳 道-*黃 大 仙 總 站-


  > 東 頭 村 道,之 後 照 原 來 路 線 行 走

  此 舉 只 會 增 加 行 車 時 間 及 增 加 路 線 的 長 度 ,


  而 且 所 經 的 地 區 已 有3B、5C及21途 經 ,11K


  途 經 新 蒲 崗 一 帶 簡 直 多 此 一 舉 。


  >


  > 收 費 及 熱 狗 用 車 不 變,班 次 加 密 並 與1號 相 同


  > 空 調 用 車 與5C的3部ATS及2部ASV對 調,待 電


  > ATS出 街 後,3部ATS及2部ASV會 俾 番5C,而


  > 11K將 會 實 行 空 調 用 車 全 面 電ATS化,而ADS


  > 將 被 調 走

  似 乎 閣 下 的 金 車 夢 進 一 步 加 劇 , 而 加 唔 單


  止 要 金 , 還 要 係 電 金 才 滿 足 到 閣 下 的 要 求


  , 重 要o係5C度 搶 車 , 我 覺 得 你 的 想 法 十 分


  過 份 。


  >


  > *黃 大 仙 總 站 需 視 乎 有 冇 空 坑 預 留 而 定,否 則 將 不 入 該 總 站 ,而 竹 園 方 向 則 在 彩 虹 道 改 入 大 成 街 而 不 入 沙 田 坳 道


  >


  > 歡 迎 討 論,小 弟 會 將 有 關 建 議 連 同 巴 模 建 議


  > 一 併 向 九 記 提 出!


  >


  > 此 文 已 經 為 修 改 後 版 本,敬 請 留 意!


  >


  > S3N171


  >


  >


  >

  完 全 覺 得 這 個 所 謂 建 議 是 多 此 一 舉 。

  Christopher  Article 30: (Request 1)

  > > 往 竹 園 方 向 到 太 子 道 東 改 為 一 直 行,


  > > 然 後 改 經 彩 虹 道-沙 田 坳 道-*黃 大 仙 總 站-


  > > 東 頭 村 道,之 後 照 原 來 路 線 行 走


  >


  > 咁 樣 做 東 頭 村 就 無 車 番 紅 磡,會 影 響 原 有 客 量.


  > 係 彩 虹 道 已 經 有3B,5C,,21前 往 相 同 方 向,請 善 用 資 源!


  > 竹 園 村 已 經 有 綠 小 去 新 蒲 崗,閣 下 無 須 刻 意 提 供 重 覆 服 務.


  >


  > > 收 費 及 熱 狗 用 車 不 變,班 次 加 密 並 與1號 相 同


  > > 空 調 用 車 與5C的3部ATS及2部ASV對 調,待 電


  > > ATS出 街 後,3部ATS及2部ASV會 俾 番5C,而


  > > 11K將 會 實 行 空 調 用 車 全 面 電ATS化,而ADS


  > > 將 被 調 走 並 行 走14C及21


  >


  > 你 間 接 令 到14C,21號 用 舊 車!不 過 建 議 唔 錯.


  >


  > > 歡 迎 討 論,小 弟 會 將 有 關 建 議 連 同 巴 模 建 議


  > > 一 併 向 九 記 提 出!


  >


  > 甚 麼 巴 模?


  巴 士 模 型  Article 30: (Request 2)

  ADS平 均 車 齡 只4-5年,


  是 很 舊 嗎?
 • thread 8011


  Article A31:

 • 尋車篇S3N+AD+ATR....(4)
 • 2157 "機 場 A22", 2001-03-19 21:11:44


  回應:


  唔 知 有 沒 有 板 友 見 過 以 下 巴 士 呢 ? 你 們 又 有 沒 有


  它 們 的 資 料 呢 ?(如 掛 牌 、 廠)


  S3N13,60,64,72,79,81-84,98,101,104,118,122,161,


  165,174,218,219,223,226,252,253,275,352,363。

  AD5,9,32,96,151,165,168,172,184,187,207,214,


  264,291,293,294,328,343,348,349。

  ATR98,121,173,177,182,184,185,218,293。

  謝 謝 各 位 ! !

  2157 (T) • thread 8010


  Article A32:

 • Re: 新巴792只開三班, 正一廢線!
 • ~先峰DVD~3ASV94@屋企養了十多年烏龜過身了, 2001-03-19 21:12:53


  回應:


  1. push
  > 新 巴 不 知 往 西 貢 假 日 比 平 日 多, 竟 然 只 肯792平 日 開 三 班 單 向 由


  > 調 景 嶺 去 西 貢, 正 一 廢 線! 不 如 唔 開 好 過, 叫 綠 小101延 長 至 調


  > 景 嶺 及 加 班!


  但 係 呢 條 係 新 巴 首 條 進 軍 新 界 郊 區 的 路 線 , 當 然 要 開 三 班 黎 試 下 反 應 架 喇  Article 32: (Request 1)

  > 反 而 只 於 假 日 服 務 更 好 。


  > P.S.此 線 會 否 途 經 寶 琳 呢 ?


  >


  >


  不 會 經 寶 林
 • thread 8009


  Article A33:

 • Re: 尋車篇S3M+M+DM+3N....(3)
 • 永遠BENZ(ME)之友的YUEN, 2001-03-19 21:25:55


  回應:


  1. push
  > > 唔 知 有 沒 有 板 友 見 過 以 下 巴 士 呢 ? 你 們 又 有 沒 有


  > > 它 們 的 資 料 呢 ?(如 掛 牌 、 廠)


  > >


  > > S3M4,10,35,63,69,72,88,90,126,166,180,189,


  > > 193-196。


  > > M22,29,38-41,57,65,70,78,81-83,87。


  > > DM37,39,40。


  > > 3N70,98,108,138,169,172,173,189。


  > >


  > > 謝 謝 各 位 ! !


  > >


  > > 2157 (T)


  >


  > S3M4-----U 廠(屯 門)後 備


  >


  >

  S3M4,10,88 - U廠 後 備..其 中S3M88多 數 出 現 於63M/63X


  S3M126,166 - 67M掛 牌,U廠


  S3M180 - 60掛 牌,U廠  Article 33: (Request 1)

  S3M10(DL4505) - U 廠 後 備


  S3M90(DR9036) - K 廠 74A 掛 牌


  M78(DH1770) - U 廠 77K 掛 牌


  M81(EH4891) - U 廠 77K 掛 牌

  HC1664
 • thread 8007


  Article A34:

 • Re: 問80, 80X, 42C, 269C掛牌:
 • Christopher, 2001-03-19 23:37:55


  回應:


  > > > > 如 題!


  > > > > 請 幫 助,列 出 車 牌 及 屬 廠, 謝 謝!


  > > > 269C:


  > > > U廠--


  > > > 3AD18/HH5004


  > > > 3AD36/HJ6945


  > > > 3AD38/HJ7406


  > > > 3AD42/HJ7533


  > > > 3AD133/HS1474


  > > > 3AD135/HS1526


  > > > 3AD136/HS1588


  > > > 3AD137/HS1605


  > > > 3AD138/HS1745


  > > > 3AD139/HS1840


  > > > 3AD140/HS1889


  > > > 3AD141/HS1936


  > > > 3AD142/HS2106


  > > > 3AD143/HS2113


  > > > 3AD144/HS2241


  > > > 3AD145/HS2242


  > > > 3AD146/HS2335


  > > > 3AD147/HS2358


  > > > 3AD148/HS2389


  > > > 3AV 4/GB3968


  > > > 3AV13/GB4603


  > > > 3AV39/GC2875


  > > > 3AV43/GC7353


  > > > 3AV185/HC9959


  > > > 3AV259/HE7601


  > > > 3AV263/HE7842


  > > > K廠--


  > > > AP 1/HY1677


  > > > AP 8/JD8739


  > > > AP 9/JD9051


  > > > AP10/JD9093


  > > > AP11/JD9374


  > > > AP18/JD9037


  > >


  > > 3AD133-137是269B掛 牌,不 是269c


  > > 仲 有,我( 3AD163/HS9661)都 係 掛 牌 車 呀!


  > >


  > > 3AD163


  > >


  > >42C掛 牌 車


  > >K廠


  > >3AV282 HF3295


  > >3AV283 HF3307


  > >3N115 DJ8496暫 時 還 未 知 此 車 是 否 新 掛 牌(3N111 DJ8066)


  > >3N173 DK5401


  > >3N145 DK2799


  > >3N171 DK5310


  > >L廠


  > >3AV274 HF2593


  > >3AV157 GY8940


  > >3AV156 GY8582


  > >3N150 DK2715


  > >3N180 DK6109


  > >3N129 DJ9186


  > >3N136 DK1727


  > >3N143 DK1992


  > >3N185 DK6613


  >


  >


  >

  ">" 為 開 首 的 橫 行 代 表 舊 文 的 內 容 ,


  請 勿 將 新 文 章 寫 在 舊 文 之 內 。

  請 遵 守 板 規 , 多 謝 合 作 。

  Christopher • thread 8006


  Article A35:

 • RoadShow真係快
 • 大白龍3AD124, 2001-03-19 20:55:54


  回應:


  上 星 期,69x的3AV都 未 有 電 視

  今 天 就 有o西

  真 係 邪, 咁 多 大 白 龍 都 坐 唔 中, 兩 轉 車 都 坐 中 電 視 車 • thread 8005


  Article A36:

 • Re: [路線建議] 782 小西灣 -- [魚則]魚涌 (循環線)
 • 北區首相Eric, 2001-03-19 21:08:46


  回應:


  1. push
  2. push
  > > 小 西 灣 開: 經 富 怡 道, 小 西 灣 道, 柴 灣 道, 東 區 走 廊, 民 康 街,


  > > 英 皇 道, 太 古 城 道, 太 茂 路, 太 古 灣 道, 東 區 走 廊, 柴 灣 道 及


  > > 小 西 灣 道.


  > >


  > > 小 西 灣 開: 0600-2400


  > > 班 次: 8-15 分


  > >


  > > 全 程 收 費: $4.00


  > > 分 段: 柴 灣 道 往 小 西 灣 $3.10


  > >


  > > 用 車: 超 豪(50XX)及 躉(10XX)


  >


  > 柴 灣 道-> 東 區 走 廊,


  > 究 竟 跟8P 還 是 跟8X 入 東 廊?

  跟8P出 入 東 廊  Article 36: (Request 1)

  > Good, 柴 灣 有 快 車 往 則 魚 涌


  > 方 便 嘉 諾 撒 中 學 的 學 生(我唔 係讀Canossa嫁)


  >


  > 路 線 唔 係 唔 好,但 唔 覺 太 好


  > 因 為782俾 新 巴 做,


  > 只 會 令 新 巴 壟 斷 則 魚 涌/太 古 城 → 柴 灣 的 巴 士 服 務


  城 巴 有85號 服 務 則 魚 涌 及 太 古 城 及 柴 灣  Article 36: (Request 2)

  > 但85真 的 算 係 服 務 柴 灣 嗎?


  > 起 柴 灣 道 等 車 去 太 古,則 魚 涌 就 要 受 新 巴8,82折 磨


  > 則 魚 涌/太 古 返 柴 灣 道 又 是 新 巴 的 天 下:8,82,106,682,682......


  >


  > 次 次 都 係 新 巴,悶.....


  >


  > 如 果 有 條782,不 論 新 巴 也 好,城 巴 也 好 九 巴 也 好


  > 如 無 意 外 都 應 該 會 係 一 條 受 柴 灣 客 歡 迎 的 線


  > 如 果 係 新 巴,希 望 佢 唔 好 又 好 似792咁,一 日 三 班....


  >


  >


  > 見 到782就 想 起GiGi的"神 仙 魚"的3AV90 ^_^'

  呢 條 線 唔 夠 客 架
 • thread 8004


  Article A37:

 • Re: 原來 265B 以天富作總站只是作暫時性質...
 • ~先峰DVD~3ASV94@屋企養了十多年烏龜過身了, 2001-03-19 20:48:10


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > 頭 先 等 72 返 家 (有 ME1 呀!), 順 便 去 265B 站 頭 番 張 開 線 單 張 睇 下, 發 覺 原 來 265B 以 天 富 作 總 站 只 是 作 暫 時 性 質, 遲 些 天 恒 總 站 開 左, 咁 就 會 搬 番 去 天 恒 做 總 站 啦! 跟 住 我 見 到 部 AP @ 265B,插 住 "天 富" 及 "265B" 膠 牌 在 車 頭 及 車 側, 旺 角(柏 景 灣) 就 用 番 電 子 路 線 牌, 似 乎 電 子 牌 已 SET 死 265B 是 去"天 恒"的...


  >


  >


  係 呀 , 天 富 係 暫 時 性 , 開 線 時 已 講 左 喇

  電 子 牌 都 係set天 恆  Article 37: (Request 1)

  go to this page http://www.hkbdb.com/read.php?f=3&t=4465&a=1 and you may find there exist "天 富265B"!  Article 37: (Request 2)

  > > 頭 先 等 72 返 家 (有 ME1 呀!), 順 便 去 265B 站 頭 番 張 開 線 單 張 睇 下, 發 覺 原 來 265B 以 天 富 作 總 站 只 是 作 暫 時 性 質, 遲 些 天 恒 總 站 開 左, 咁 就 會 搬 番 去 天 恒 做 總 站 啦! 跟 住 我 見 到 部 AP @ 265B,插 住 "天 富" 及 "265B" 膠 牌 在 車 頭 及 車 側, 旺 角(柏 景 灣) 就 用 番 電 子 路 線 牌, 似 乎 電 子 牌 已 SET 死 265B 是 去"天 恒"的...


  > >


  > >


  >


  > 唔 係 喎


  > 我 見 到ASV, AP係 出 天 富265B
  我 睇 個 開 線 單 張, 九 巴 係 咁 樣 講 的...  Article 37: (Request 3)

  265B乳 豬 紙 係 寫:

  天 富 (臨 時)


  Tin Fu (Temporary)

  Article 37: (Request 4)

  > 唔 係 喎


  > 我 見 到ASV, AP係 出 天 富265B

  閃 個hanovers電 板 的memory有 幾 難 ?


  隨 時 改 都 得 啦


  265B去 天 富 係 講 明 係 臨 記
 • thread 8003


  Article A38:

 • 問2011-2015
 • 電子牌仍然失靈--3601, 2001-03-19 21:48:47


  回應:


  > 繼2088後 ,2089又 已 復 出 , 今 日 行 走8號 線 , 下 午 更 行 走 富 欣 花 園 特 車 。 此 車 與2088一 樣 , 已 裝 回 八 達 通 機 和 牌 布 , 但 缺 了 駕 易 通 。


  > 長 駐 百 福 道 總 站 的ML29/VA53/5055


  > P.S.今 日8號 有 兩 部DC和 至 少 兩 部 短DART, 還 有2025和2027走 回 來 , 慘 !


  >

  2011-2015去 左 邊?


  呢 排 唔 見 佢 走78 • thread 8002


  Article A39:

 • Re: 為何S3Vo的牌o甘亂
 • B12, 2001-03-19 20:49:35


  回應:


  1. push
  > 為 何S3Vo的 牌o甘 亂 ?


  >


  > GK 9112就 S3V 30.


  > 但S3V 26,27,28就 GL牌 …..


  > 何 解 ?


  >


  > 做o左 巴 士 迷 一 年 鬆o的 的GK 2508


  >


  >


  Sorry for cannot type Chinese.

  Why S3V's reg. no.s are not in order, because of they're


  seperate in serveral bedge of buses to reg. in serveral days.


  For example:S3V1-10 reg. on 18/3/01 , S3V11-28 reg. on 20/3/01 & S3V29-30 reg. on 25/3/01.  Article 39: (Request 1)

  S3V21 的 登 記 日 期 是 26/05/1995
 • thread 8001


  Article A40:

 • Re: 點解SF10會被稱為東區廢車?
 • ~東望洋~, 2001-03-20 00:21:47


  回應:


  > > 多 謝 解 答!


  >


  > 因 為 此 車 在 新 巴 的 「 良 好 」 保 養 下 , 「 削 」 了 很 多 , 在 行 走84號 線 時 表 現 極 差 , 無 論 上 斜 或 行 走 平 路 都 軟 弱 無 力 , 「 凳 」 下 「 凳 」 下 , 又 經 常 壞 車 , 所 以 堪 稱 是 東 區 廢 車 !


  > 長 駐 百 福 道 總 站 的ML29/VA53/5055


  >


  >

  其 實 十 架 有 九 架 中 巴 巴 士 去 左 新 巴 之 後 都 面 目 全 非..唉 • thread 8000


  Article A41:

 • Re: [關於特見]91同43X+...
 • 電子牌仍然失靈--3601, 2001-03-19 21:46:36


  回應:


  1. push
  > 91今 日4比4可 能 同43X有 關


  > 因 為 今 日43X又 有 冷 車 走(DA26)


  > 另 外 ,DM18唔 係 走95, 走91?

  43X有DM26,又 有DA26?


  DM18不 嬲 都 唔 係95字 軌 架 啦!


  今 日95又 排"四 大 字 軌 陣"(DM14-17順 序 出)

  問1626:尋 日91開 乜 車?我 只 數 到DM2,11,15,19


  仲 有 兩 架(91星 期 日 只 開6架 車)係 乜?  Article 41: (Request 1)

  > 唔 該 講 明 係 邊 間 巴 的91同43X

  九 巴 會 有DA26咩?


  不 過 標 題 寫 明 會 好D
 • thread 7999


  Article A42:

 • Re: 第二架FT新版廣告黎啦!
 • 3AV50, 2001-03-19 20:26:23


  回應:


  > > 尋 晚(18/3/01)同 某 版 友 夜 遊 東 涌,係 東 涌 巴 士 總 站 見 到 架


  > > 353已 換 左FT新 版 廣 告(繼709之 後 既 第 二 部)


  > > 另 見 架 利 蘭 海 狗 公 園 廣 告 既1XX停 左 係


  > > 東 涌 廠 用 黎 上 廣 告 個 條 坑 到,唔 通 係 換 新 版 廣 告?


  > > 報 告 完 畢!


  > >


  > > 3AV50


  > 353今 日 行 走102線 , 小 弟 下 午 在 筲 箕 灣 總 站 替 它 拍 下 了 照 片 。


  > 長 駐 百 福 道 總 站 的ML29/VA53/5055


  >


  >

  其 實 琴 晚 已 攪'美 孚102'牌 啦!

  3AV50 • thread 7998


  Article A43:

 • Re: 昨天邊部265B AP發生交通意外?
 • Kingcute 59M - S3BL266 (DY 2719), 2001-03-19 19:37:58


  回應:


  > 昨 天 我 乘 巴 士 經 過 美 孚(大 約 是 正 午 十 二 時),


  > 看 見 對 面 荔 枝 角 道 往 葵 涌 道 方 向 有 部265B


  > AP 與 一 部 私 家 車 發 生 交 通 意 外,不 知 是 那


  > 一 部 呢?
  今 天 有 一 部 JX 牌 的 AP 放 在 屯 門 南 廠 爛 車 堆,


  不 知 道 兩 者 是 否 有 關 呢? • thread 7997


  Article A44:

 • Re: 新巴今日兩架DC行8 +1648車頭泵把撞毀
 • 小王子最愛千嬅都躉3008, 2001-03-19 19:39:30


  回應:


  1. push
  > 新 巴 今 日 兩 架DC行8 ,一 架DC9係 另 外 就 睇 唔 到


  >


  > 另 外,下 午 大 約 六 時 四 十 分,新 巴1648在 魚 則 魚 涌 新 威 園 外


  > 撞 爛 左,有 架 吉 普 車 係 度 不 過 最 後 都 係 由 司 機 駛 走


  >


  > 抵 死!!!袋 鼠 行 動o甘 過 好 玩 呀, 睇 下 撞 多 幾 獲 先 肯 收 手
  另 外 果 部 係DC11


  係 小 西 灣 望 住 佢 地 係84M踢 過8號  Article 44: (Request 1)

  > 簡 直 討 厭 ! 竟 然 用 兩 部DC行 走8號 線 !


  > 長 駐 百 福 道 總 站 的ML29/VA53/5055


  >


  都 話8號 用DM咯,而 家95冇 冷 馬,


  用95的DM15同17換DC9同11,95就 冷 熱 參 半,perfect!
 • thread 7996


  Article A45:

 • Re: [人神共憤,佛都有火!]乘客群起怒吼102經常脫班!
 • 愛上ASV同S3V的87D~, 2001-03-19 19:27:55


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  > 今 日15:55係 康 怡 廣 場 等102返 旺 角.


  > 等 左 足 足 四 個 字 先 至 有 車 來!!


  > 點 解 咁 嬲?


  >


  > 因 為 乳 豬 紙 上 寫 明4-5分 鐘 一 班.


  > 其 間 新 巴 時 段 的106來 左 六 架,2,2A,8,82來 左 八 架.


  > 19,81,722都 來 左 四 架,77,85,99來 左 五 架.


  > 最 疏 的110都 來 左 兩 架!!


  >


  > 到 左16:10先 至 來 一 架AD247,GR3429咋!!


  > 巴 士 站 一 個 中 年 乘 客 即 時 爆 粗 喝 罵102咁 來 都 唔 黎!


  > AD247當 去 到 健 威 花 園 時 已 經 頂 閘,梗 係 啦,


  > 用 架 細 車 又 要 咁 來 先 至 黎,唔 頂 就 假 啦!


  >


  > 落 車 時,我 於 是 即 刻 問 師 傅,佢 話102的 班 次 係 早 上 任 何 時 間(包 括 假 期)


  > 係 完 全 正 常 的.但 一 到 下 晝 就 會 極 不 穩 定,主 要 受 到 路 面 交 通 影 響.


  > 師 傅 話 特 別 最 近 呢 半 年 情 況 最 為 嚴 重,無 辦 法 控 制.


  > 對 於 有 乘 客 準 備 投 訴 九 記 和 城 記,師 傅 表 示 歡 迎.


  >


  > 乜 筲 箕 灣 道 成 日 塞 車 咩?究 竟 發 生 咩 野 事?


  > 歡 迎 討 論!

  唔 只 筲 箕 灣 , 仲 有 彌 敦 道 。 最 近 彌 敦 道 又 掘 路 , 巴 士 南 北 行 三 線 變 兩 線 …  Article 45: (Request 1)

  > 乜 筲 箕 灣 道 成 日 塞 車 咩?究 竟 發 生 咩 野 事?


  > 歡 迎 討 論!
  102 而 家 成 日 脫 班 有 好 多 原 因 :

  1 -- 近 幾 年 道 路 上 愈 來 愈 多 車 , 而 沿 用 多 年


  的 時 間 表 ( 75 分 鐘 一 個 單 ) 已 經 變


  得 不 合 時 宜 , 尤 其 是 等 埋 站 , 已 經 花 去


  不 少 時 間 ......

  2 -- 呢 期 旺 角 彌 敦 道 北 行 方 向 減 少 了 一


  條 行 車 線 , 無 異 會 令 塞 車 機 會 增 加

  3 -- ( 主 因 ) 自 從 102 延 長 去 愛 蝶 灣


  後 , 巴 士 公 司 居 然 無 拉 長 行 車 時 間 , 102


  唔 過 鐘 就 奇 啦 ~

  4 -- ( 外 在 因 素 ) 個 別 師 傅 碌 車
  個 人 之 見 , 如 有 錯 歡 迎 指 出
  已 經 放 棄 102 的


  細 麥 精  Article 45: (Request 2)

  > > 2 -- 呢 期 旺 角 彌 敦 道 北 行 方 向 減 少 了 一


  > > 條 行 車 線 , 無 異 會 令 塞 車 機 會 增 加


  >


  > 邊 段 彌 敦 道?

  北 行 線 由 信 和 對 開 開 始 封 一 條 北 行 線 改 為 南 行


  直 到 約 銀 行 中 心 、 雅 蘭 酒 店 對 開


  >


  > > 4 -- ( 外 在 因 素 ) 個 別 師 傅 碌 車


  > 今 日 坐 九 記 的 車,我 見 到 無,城 記 有 冇 我 就 唔 知 啦?

  我 覺 得 維 園 呢 幾 年 的 塞 車 問 題 嚴 重 左


  同 埋 小 弟 覺 得 東 喜 道 的 十 字 路 口 係 一 個 潛 在 問 題


  該 處 最 少 有 四set燈  Article 45: (Request 3)

  > 邊 段 彌 敦 道?

  近 奶 路 臣 街 至 信 和 一 段 , 因 整 渠 封 左 南 行 快 線 ,


  但 北 行 快 線 則 改 為 南 行 -_-  Article 45: (Request 4)

  > > 會 否 同 袋 鼠 行 動 有 關?


  >


  > 102唔 經 回 程 唔 經 高 士 威 道,有 何 影 響?

  無 左 d 銅 鑼 灣 維 園 客 ,


  繁 時 每 班 車 約 有 十 至 二 十 人 次 上 落  Article 45: (Request 5)

  > 袋 鼠 行 動 好 似 和 新 巴 有 關 , 但102與 新 巴 無 關......


  >


  > 雪 兔 檸 少 .5048

  就 係 因 為102俾o的 車 塞 住 晒 , 出 唔 到 高 士 威


  道 , 仲 要 跟 住 條 龍 埋 維 園 正 口 個 站 , 佢 先 至


  敢 講 有 關 咋 。

  年 年 有 花 展 , 何 解 今 年 特 別 堵 呢 ? 上 次 交 通


  同 樂 日 都 冇 呢 個 問 題 出 現 , 其 因 何 在 , 你 自


  己 諗o勒 。  Article 45: (Request 6)

  自 己 近 期 平 日 下 午 時 段 坐 過102往 愛 秩 序 灣 方 向 , 這 次 由 長 沙 灣 坐 去 到 愛 秩 序 灣 , 足 足 用 了 一 小 時 四 十 五 分 , 這 次 塞 得 最 勁 是 加 士 居 道 往 海 隧 , 其 次 這 程 是 長 沙 灣 道 過 了 南 昌 街 至 亞 皆 老 街 一 段 , 據 板 友 說 是 七 十 五 分 鐘 一 個 單 , 如 果 這 樣 誤 點 , 想 回 車 返 美 孚 都 幾 難 。  Article 45: (Request 7)

  > 到 左16:10先 至 來 一 架AD247,GR3429咋!!


  > 巴 士 站 一 個 中 年 乘 客 即 時 爆 粗 喝 罵102咁 來 都 唔 黎!


  > AD247當 去 到 健 威 花 園 時 已 經 頂 閘,梗 係 啦,


  > 用 架 細 車 又 要 咁 來 先 至 黎,唔 頂 就 假 啦!


  >


  乜AD247都 算 是 細 車 咩 ? 它 的 載 客 量 只 是 比


  3AV少 幾 個 。  Article 45: (Request 8)

  > > 從 某 車 長 口 中 得 知,為 表 示 對 不 加 行 車 時 間 的 不 滿,


  > > 有9名102(城 記)車 長 在 同 一 天 集 體 請 假,唔 請 假 的 個 個 碌 車......


  > > 只 是 聽 說 回 來,不 能 盡 信......


  > >


  > > VA48,2102


  >


  > 估 唔 到 城 巴 既 司 機 都 好 惡o下 喎 , 平 時 出 左 名 飛 車 既 城 巴 , 竟 然 可


  > 以 採 取 碌 車 行 動


  試 想 想,坐 在 巴 士 上 個 幾 鐘,返 到 去 又 過 鐘,


  隨 時 無 得 踢 車,比 我 都 碌 喇,碌 車 又 不 會 死 的......

  VA48,2102  Article 45: (Request 9)

  > 我 今 日 下 午 三 時 許 從 北 角 乘 搭99線(1023)往 筲 箕 灣 時 , 前 面 是3AV25, 後 來 在 鯽 魚 涌 又 被AD247扒 了 頭 。 後 來 我 那 部1023上 了 耀 東 , 看 不 到 怎 麼 樣 。 我 到 了 筲 箕 灣 總 站 時 , 相 信 已 返 回 愛 秩 序 灣 了 , 我 只 見 到AL113駛 至 。 我 在 筲 箕 灣 總 站 等 待9號 開 出 , 待 了 不 久 便 見 到AL113出 來 往 美 孚 , 但 卻 不 見 了AD247和 之 前 那 部3AV25。 我 在 石 澳 逗 留 不 久 便 回 去 , 回 家 沿 途 見 到 多 部 九 巴102 回 愛 秩 序 灣 , 包 括3AV25、3AV26和AL113, 但 卻 見 不 到AD247; 後 來 我 在 北 角 碼 頭 買 完 東 西 出 來 英 皇 道 才 見 到AD247。


  > 長 駐 百 福 道 總 站 的ML29/VA53/5055


  >


  >


  You took 1023 today also?...where did you seat?...I


  am on the bus at that time too...

  VA48,2102  Article 45: (Request 10)

  > > 如 題


  > > thx


  > None...


  >


  > VA48,2102


  >

  Thank you very much

  其 實 我 係 起 問 邊 間"唔 肯",係 城 巴??還 是 九 巴??


  但 原 來 自 己 個 標 題 打 漏 左 個 字....  Article 45: (Request 11)

  > > > 人 地 答 左 啦 : 兩 間 都 唔 肯 。


  > > >


  > > > 又 唔 肯 加 時 間 , 當 然 唔 需 要 加 車 。


  > >


  > > 就 算 兩 間 公 司 肯 加 車 , 你 認 為 運 吉 會 比 你 加 嗎.....:P


  >


  > 加 車 有 乜 問 題 ? 城 巴 話 就 話 派 得 十 九 部 車 , 但 拉 勁 多


  > 其 他 線 車 行 。 同 埋 102 兩 巴 都 計 劃 未 來 會 加 車 。


  Add bus will have some use,but meanwhile the main theme is


  to add time,even they don't add bus...reducing the frequency will do...

  VA48,2102
 • thread 7995


  Article A46:

 • Re: 新巴新聞稿:新巴載您參觀「香港資訊科技展」
 • 北區首相Eric, 2001-03-19 20:26:16


  回應:


  > 以 下 是 新 巴 新 聞 稿:


  >


  > 新 巴 載 您 參 觀 「 香 港 資 訊 科 技 展 」


  >


  > Jason Lee

  錯 漏 百 出 又 一 宗: 新 聞 稿 內43竟 然 話 係 假 日 停 開!


  (實 際 上43係 每 天 行 走) • thread 7994


  Article A47:

 • 九巴新聞稿:普查假期搭九巴打開知識的寶庫
 • Jason Lee, 2001-03-19 19:12:54


  回應:


  以 下 是 九 巴 新 聞 稿:

  普 查 假 期 搭 九 巴 打 開 知 識 的 寶 庫

  Jason Lee • thread 7993


  Article A48:

 • Re: 尋車:AV(1)
 • 長駐百福道總站的ML29/VA53/5055, 2001-03-19 20:58:41


  回應:


  1. push
  2. push
  > AV4-5,7,11-13,23-30,32-33,36-48,50-53,55,57,60,64-111


  > Thanks


  >


  > AL 29

  AV88好 像 是115字 軌 車(K)。


  長 駐 百 福 道 總 站 的ML29/VA53/5055  Article 48: (Request 1)

  AV24, 26, 33, 48, 50, 97 係 沙 田 廠 81 掛 牌


  AV89, 99, 102, 111 係 沙 田 廠 282 掛 牌


  AV98 係 沙 田 廠 83K 蛇 車

  北 丐 HW5331  Article 48: (Request 2)

  > AV75 GF3766 將 軍 澳 廠 士 啤 車


  九 龍 灣spare就 真

  >


  > 至 於 以 下o個 七 架 車AV13,29,79,85,96,100,101


  > 就 不 太 清 楚 , 要 高 人 解 答 你 。


  >


  AV 13/GD 3163--U 59X(?)


  AV 29/GD 8840--S 48X(?)


  AV 79/GF 6351--K 115


  AV 85/GH 377--U spare,成 日 行269C


  AV 96/GL 2296--K spare


  AV 100/GL 3607--K 70X


  AV 101/GL 3611--K 16M

  HC 892
 • thread 7992


  Article A49:

 • Re: 邊條線有/已有金車行+一問?
 • ~先峰DVD~3ASV94@屋企養了十多年烏龜過身了, 2001-03-19 18:55:08


  回應:


  1. push
  > 如 題


  > +個 電 牌 點 顯 示?


  >


  > 製 作 模 型 用


  > thx!


  68X

  968

  Article 49: (Request 1)

  > > > (以 下 包 括 各 種 配 用 電 子 牌0既AMN,3ASV,ATR,AP,ASV)


  > > > 1,2,59X,60X,64K(間 中 有),64M,68X,81C,89X,101,106,112,170,171,260X,265B,269C,269D,269M,276P,601,641,680,960


  > > >


  > > > 請 接 力...


  > > >


  > > >


  > >


  > > 58M, 259B, 267S


  > >


  > >


  >


  > 116,118,691(不 過 只 得 一 部)


  > 長 駐 百 福 道 總 站 的ML29/VA53/5055


  >

  42,42A,42C
 • thread 7991


  Article A50:

 • Re: 新巴DM/LM
 • 電子牌仍然失靈--3601, 2001-03-19 21:57:40


  回應:


  1. push
  > > 新 巴LM早 己 退 役 而 剩 下DM ,LM各 方 面 都 比DM好 為 何 新 巴 灰 不 退10部DM而 退LM 呢


  >


  > LM新,可 以 去 賣,新 巴 等 錢 洗


  >


  咁ML呢?


  仲 舊 過DM呀,咪 一 樣 有 人 買!

  如 果 俾 我 係 新 記,我 會 留DL/DM/ML/LM,將DM同LM翻 新,


  裝 埋 八 仔,就 唔 使 買 咁 多 新 車 啦!  Article 50: (Request 1)

  完 全 同 意!:)


  真 係 好 掛 住 這 些 巴 士...
 • thread 7989


  Article A51:

 • Re: 巴士站 / 巴士總站既功用…
 • B12, 2001-03-19 18:19:54


  回應:


  1. push
  > 巴 士 站 / 巴 士 總 站 原 來 唔 係 淨 係 比 人 等 車 坐 去 自 己 心 目 中 既 目 的 地 , 而 係 仲 有 其 他 功 用 既 …


  >


  > 有 時 要 做 個 有 公 德 心 既 人 , 丟 垃 圾 會 丟 落 去 垃 圾 桶 。 而 香 港 大 部 分 既 巴 士 站 都 會 附 送 垃 圾 桶 , 十 分 方 便 。


  >


  > 行 行 o下 街 人 有 三 急 , 巴 士 總 站 就 發 揮 大 功 用 喇 , 因 為 大 部 分 既 巴 士 總 站 旁 都 有 公 廁 / 商 場 黎 方 便 司 機 們 , 所 以 搵 洗 手 間 亦 十 分 方 便 。 有 時 捕 車 捕 得 耐 , 覺 得 有 多 少 急 , 我 都 會 問 問 D 等 開 車 既 司 機 邊 道 有 洗 手 間 , 因 為 佢 地 實 幫 襯 過 …


  >


  > 唔 知 大 家 仲 有 冇 搵 到 巴 士 站 / 巴 士 總 站 既 其 他 功 用 ?


  >


  >


  > 新 輪 三 NEW FERRY III


  > Wicky

  比D無 良 補 習 班OR越 減 越 肥 美 容 院 貼 街 招.  Article 51: (Request 1)

  > > > 唔 只 貼 街 招 。 還 可 以 派 傳 單 ! 


  > >


  > > 還 可 讓 一 些 膽 小 的 男 孩 向 其 心 儀 對 象 寫 出 說 不 出 口 的 心 底 話


  > > 又 可 以 讓 一 些 剛 剛 給 老 師 大 罵 一 頓 的 學 生 洩 出 心 中 怒 氣...


  > >


  >


  > 呢D在 巴 士 上 都 有,最 興 就"邊 個 到 此 一 遊"或 者


  > "邊 個 愛 邊 個",再 唔 係 就 粗 言 穢 語!


  >


  >

  巴 士 站 亦 都 可 以 係 約 人0既 地 方

  天 富
  Tin Fu

  265B

 • thread 7988


  Article A52:

 • 急問
 • 瘋狂亞記躉迷.....--1425(JE1123), 2001-03-19 18:15:11


  回應:


  rt 51,54,251M 可 否 去 上 村 湯 車 場??


  rt 64K 應 該0係 邊 個 站 落 車?? • thread 7987


  Article A53:

 • Re: 邊幾架15xx係......?
 • KTBT- 暫停服務, 2001-03-19 17:43:23


  回應:


  1. push
  2. push
  > 小 弟 想 問0下 有 邊 幾 架15xx係 配 “ 無 間 斷 燈 箱 ” ?


  1561-1563+ 少 量 第 一 批


  > 邊 幾 架 係 配 “ 普 通 一 截 截 燈 箱 ” ?


  > 仲 有 邊 幾 架 唔 係 配 原 廠Man轆 蓋 , 係 配 好 似 富 豪0既 轆 蓋0既 呢 ?


  1506 1517


  > 麻 煩 各 位 板 友 幫 忙 , 唔 該 晒 !


  >


  > 248架 康 偈 豪 之 一900


  >  Article 53: (Request 1)

  > > 仲 有 邊 幾 架 唔 係 配 原 廠Man轆 蓋 , 係 配 好 似 富 豪0既 轆 蓋0既 呢 ?


  > 1506 1517

  其 實MAN的 原 廠 轆 蓋, 應 該 係 好 似 富 豪 咁, 定 好 似Dennis咁??

  因 為 我 見 到 全 港 所 有 的MAN(包 括 九 巴AMN, 城 巴2500, 以 至 愉 景 灣 的MAN), 都 是 用 類 似 富 豪 的 轆 蓋, 只 有 城 巴 的 單 層MAN至 用 類 似Dennis的 轆 蓋.  Article 53: (Request 2)

  > 邊 幾 架 係 配 “ 普 通 一 截 截 燈 箱 ” ?


  152?(sorry, i can't remember)
 • thread 7986


  Article A54:

 • Re: 問路(極急):今晚七時要從大興到銅鑼灣體育大樓
 • S3BL465, 2001-03-19 16:31:51


  回應:


  1. push
  2. push
  > 如 題,請 例 明 需 時 。


  > thx

  Where is "銅 鑼 灣 體 育 大 樓"?  Article 54: (Request 1)

  960到 灣 仔 軒 尼 詩 道 再 轉 地 鐵 或 電 車 , 以 放 工 時 間 交 通 , 約 需 一 個 半 小 時(保 守 估 計 , 預 鬆 好 過 預 緊)。

  千 祈 吾 好 轉 巴 士 , 通 常 軒 尼 詩 道 一 定 塞 , 但 係 我 不 知 道 幢 大 廈 有 何 , 是 不 是 近 維 園 呢 ?  Article 54: (Request 2)

  銅 鑼 灣 體 育 大 樓 在 大 球 場 側 。


  由 大 興 出 發 , 搭960到 灣 仔 , 轉 電 車 到 怡 和 街 行 人 天 橋 , 沿 邊 寧 頓 街 步 行 至 禮 頓 道 , 轉 入 加 路 連 山 道 , 當 大 球 場 在 望 時 , 體 育 大 樓 也 在 望 了 。
 • thread 7985


  Article A55:

 • 唔知有冇人貼過: 到了英國後的前中巴LM
 • 香港珍寶巴士紀念館/LF23, 2001-03-19 14:36:33


  回應:


  1. push
  2. push
  來 源: egroups


  Article 55: (Request 1)

  > > do you know it is LM 幾?


  > >


  >


  > 有 人 貼 過 呀 , 好 似 話 係LM10

  Correct.

  Anthony Lui


  Anthony's Bus Homepage


  http://drive.to/abh  Article 55: (Request 2)

  .....唉...搞 成 咁>.

  總 覺 得 油 上 中 巴 色 的LM是 最 正 的...
 • thread 7984


  Article A56:

 • 尋 GL2220 (251M) 在青衣每日開出時間
 • 人在U廠心在L廠(914站長), 2001-03-19 13:41:06


  回應:


  As title , Thank you very much. • thread 7983


  Article A57:

 • Re: (急問)GY 8212到達九龍城碼頭時間
 • 衷心希望九記會同 ME1 續牌的 BENZ 20, 2001-03-19 13:21:49


  回應:


  1. push
  > As title!!!


  > Thx


  >


  > Francis


  >


  yesterday: 4.30 pm


  but yesterday was Sunday...  Article 57: (Request 1)

  >Frances兄 想 影 千 嬅?


  >此 車 係 後 生 版


  Yes ar


  i take the photo of old version only ja!!!
 • thread 7982


  Article A58:

 • Re: 大家知不知NWFB
 • NWFB 3601, 2001-03-19 18:36:18


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > > 黃 廠 現 一 架 由 英 國 運 來 雙 層 舊 車,新 巴 將 用 來 作 大 型 活 動 之 用,原 來 該 車 是 用 新 巴 早 輪 的5部LM換 返 來,即 將 與 大 家 見 面


  >


  > 咩 車?


  >


  > 二 五 零 靈 字


  >


  >


  i think 白 水 箱  Article 58: (Request 1)

  > 唔 係 呀?!


  > 英 國 舊 車 多 的 是...


  >


  > 是 但 同 間 博 物 館 交 換 部 雞/寶 過 去 都 得 啦


  >


  > 這 間 公 司 -- 吹 張

  係 吹 脹 , 唔 係 吹 張 ^_^  Article 58: (Request 2)

  > 請 問 部 車 泊 了 在 黃 廠 那 一 層


  2樓or3樓  Article 58: (Request 3)

  > 5 LM($2000000x5=$10000000) exchange 1 old bus???


  2 百 萬 一 部 舊 車 太 貴 啦 瓜


  >


  > So expensive??!


  >


  > F65


  >  Article 58: (Request 4)

  一 部 新 躉250萬 咋.....


  一 部 二 手LM值200萬?

  5部LM換 一 部 舊 車,英 國 好 多 舊 車 架....


  新 記 這 樣 燒 錢


  要 加 價...p  Article 58: (Request 5)

  > $2000000 = $2000K,唔 係$200K, 亦 即 係2 million。 乜 一 部LM o甘 鬼 死 貴o既 咩??LM無 冷 氣 播,都 要o甘 貴??


  >


  > 剛 剛 用Casio計 數 機 計 出,如 果 折 舊7年,得 番$400000,條 數o岩 唔o岩??

  K記 出TENDER賣 雞 賣 鴨,通 常 買 家 出<$5000一 架,而N記 早 排 賣ML,DL索 價 約$30000!我 諗LM都 係 咁 上 下.  Article 58: (Request 6)

  > $2000000 = $2000K,唔 係$200K, 亦 即 係2 million。 乜 一 部LM o甘 鬼 死 貴o既 咩??LM無 冷 氣 播,都 要o甘 貴??

  好 似 一 架 冷 馬 同 熱 狗 價 錢 唔 係 差 好 遠 播 。
  > 剛 剛 用Casio計 數 機 計 出,如 果 折 舊7年,得 番$400000,條 數o岩 唔o岩??

  其 實 好 視 乎 間 公 司 採 用 邊 種 折 舊 方 法 。 新 巴 就 唔 知 ,


  有 板 友 講 過 九 巴 既 車 用 直 線 折 舊 至 十 四 年 , 咁 計 LM


  用 左 七 年 後 就 值 一 百 萬 。

  LM 計 法 可 能 幾 較 麻 煩 , 可 能 中 巴 時 代 用 其 中 一 種


  形 式 折 舊 , 新 巴 用 另 一 種 , 咁 就 要 有 哂 資 料 至 計 到 。
 • thread 7981


  Article A59:

 • Re: S3BL272 DY4386 係 康 偈 蘭???
 • 以後返學唔用八達通的HC1664>_<, 2001-03-19 12:56:34


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  > 今 天 的 特 別 所 見 有 板 友 話 S3BL272 DY4386 係 康 偈 蘭?


  > 有 DY 牌 的 S3BL 係 康 偈 嗎?


  > 百 思 不 得 其 解!


  >


  > 衷 心 希 望 九 記 會 同 ME1 續 牌 的 BENZ 20

  S3BL264-S3BL272(9 buses) use Cummins engine and


  ZF 4HP500 gearbox.

  HC1664  Article 59: (Request 1)

  S3BL264-272 係 用 Cummins LT10 引 擎 的.
  --


  GF1912


  The 60M Bus Page  Article 59: (Request 2)

  > S3BL 264-272:


  > Cummins LT10 + ZF 4HP500


  >


  > S3BL264 DY2528


  > S3BL265 DY2576


  > S3BL266 DY2719


  > S3BL267 DY2773


  > S3BL268 DY3249


  > S3BL269 DY4043


  > S3BL270 DY4190


  > S3BL271 DY4315


  > S3BL272 DY4386


  >


  > 俗 稱59M坦 克 車 九 兄 弟,不 過 可 惜 的 是,DY4043(S3BL269)已 甩59M,成 為U廠 後 備


  >

  請 問 果 9 架 S3BL 個 樣 係 唔 係 同 EH, EJ, EK 果 D 一 樣?


  即 係 上 層 車 頭 果 兩 個 窗 , 係 唔 係 用 銀 色 邊 分 隔?


  極 速 有 幾 多?


  麻 煩 晒!  Article 59: (Request 3)

  > > 佢 地 個 樣 同 S3BL105-370 係 冇 乜 分 別 o既, 除 o左 引 擎 蓋 有 散 熱 口.


  > >


  > > S3BL266:


  > >


  > >


  > > --


  > > GF1912


  > > The 60M Bus Page


  >


  > 但 波 箱 就 根EH,EJ,EK,EU,FA,FB的 不 同


  > S3BL 100-104,371-420:


  > Cummins LT10 + Voith DIWA 863 (3波)


  >


  > S3BL 264-272,421-470:


  > Cummins LT10 + ZF 4HP500 (4波)


  >


  所 以DY牌 係 快 !  Article 59: (Request 4)

  S3BL100-104係 用DIWA851波 箱 ,S3BL371-420才


  是 用DIWA863波 箱 的 。  Article 59: (Request 5)

  但 係 宜 家 好 多 吉 偈 的S3BL都 加  引 擎 蓋 散 熱 口.  Article 59: (Request 6)

  > 佢 地 個 樣 同 S3BL105-370 係 冇 乜 分 別 o既, 除 o左 引 擎 蓋 有 散 熱 口.


  >


  > S3BL266:


  >


  >


  > --

  haha~~ 謝 謝 GF1912 兄 把 我 post 上 來 !


  其 實 我 與 其 他 八 兄 弟 的 樣 貌,


  與 其 餘 的 同 門 師 兄 弟 大 致 相 若
  Kingcute 59M


  S3BL266 - DY 2719


  5 車

  > GF1912


  > The 60M Bus Page  Article 59: (Request 7)

  我 當 然 係 康 偈 蘭 , 我 係DY牌 康 偈 蘭o既 最 後 一 架 。


  S3BL264至272都 係 LT10 + 4HP500

  S3BL272


  屯 門 碼 頭 統 戰 部(巴 士 分 部)部 長  Article 59: (Request 8)

  S3BL264-S3BL272係 康 偈 四 波 蘭
 • thread 7980


  Article A60:

 • Re: 四輪轉向特低地台巴士
 • 樂 - 家明表哥, 2001-03-19 12:09:41


  回應:


  > 現 時 有 多 少 款 四 輪 轉 向 的 特 低 地 台 巴 士 ?


  >


  > 為 何 超 級 奧 林 匹 克 要 省 掉 中 軸 的 轉 向 功 能 ?


  >


  >

  emm~~ Centroliner law~
  應 該 係 因 為 地 台 高 度.


  (同 埋 通 道0既 闊 度?)


  唔 想 整 到 中 軸 上 面 咁 高.


  但 係 其 實 都 無 乜 用0者,


  因 為D位 都 一 樣 咁 高.


  emm~~ 分 別 可 能 係 企 位 囉...


  我 都 唔 係 好 記 得 Super Olym


  裏 面 乜 樣... 今 次 返 黎 都 無 搭 過.

  忽 然 想 起, 有 唔 記 得 邊 個 網 頁


  話 過Super Olym 用 細 (車 太)


  係 為 左 增 強 加 速. 但 係 我 唔 係 咁 諗 喎.


  因 為 要 令 加 速 好D, 點 解 唔 較 波 箱/尾 牙?


  點 解 要 改tire? 我 覺 得 其 實 係 因 為 地 台 高 度...


  因 為 如 果 用 返 295/80R 22.5, 離 地 距 會 高 左.


  同 埋 車 廂 裏 面 輪 拱 會 好 高, 好 難 坐 人.

  Lok2000
 • thread 7979


  Article A61:

 • Re: 上星期六銅鑼灣塞得好緊要(長文)
 • 28481k, 2001-03-19 11:35:44


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  11. push
  > 前 日 同 朋 友 一 齊 去 聖 保 祿 醫 院 , 跟 住 過 左 去 維 園 門 口 巴 士 站 , 諗 住 等 巴 士 番 筲 箕 灣0既 屋 企 。


  >


  > 我 地 用"扒 王 之 王" 對 出0個 條 行 人 天 橋 過 馬 路 , 發 覺 好 塞 車 , 但 係 塞 得 好 得 意 , 條 車 龍 全 部 都 係 巴 士 , 仲 要 部 部 都 係 十 二 米 冷 氣 巴 士 。 車 龍0既 源 頭 原 來 好 近 , 就 係 維 園 對 開 東 行 巴 士 站 。 所 有 巴 士 一 部 跟 一 部 咁 排 隊 埋 站 , 唔 會 有 車 打 尖 , 咁 所 以 條 龍 清 楚 咁 睇 到 由 維 園 門 外 單 線 巴 士 車 龍 , 塞 番 入 銅 鑼 灣0既 雙 線 車 龍 。


  >


  > 但 係 好 得 意 , 過 左 呢 個 巴 士 站 之 後 係 完 全 唔 塞 , 因 為 塞0既 車 都 係 巴 士 , 而 每 部 巴 士 都 要 埋 維 園0既 巴 士 站 , 所 以 望 番 過 天 后0個 邊 係 完 全 唔 塞 車 。


  >


  > 條 車 龍 郁 得 好 慢 , 不 斷 見 到 好 多 好 多 新 巴23 號 九 巴690 城 巴8x 路 線0既 巴 士 出 現 。 但 係 我 等0既2X 或 者 2A 就 等 極 都 冇 。 等 極0既 意 思 大 約 係15分 鐘 左 右 啦 。 每 一 部 車 都 好 準 確 咁 停0係 個 站0既 正 確 位 置 。 成 個 站 咁 大 , 每 次 通 常 得 最 頭0個 部 係 上/落 緊 客 , 後 面0個 部 通 常 都 係 繼 續 等 , 前 面 部 車 走 左 佢 先 至 再 車 前0的 慢 慢 上 客 。 有 個 城 巴 職 員 維 持 秩 序 , 但 係 佢 每 部 城 巴 開 左 門 之 後 都 傾 幾 句 , 又hold住 度 門 叫 下"有8x 呀 , 返 柴 灣 呀", 就 算 冇 人 上 佢 都 會hold住 等 一 陣 , 咁 就 死 啦 , 後 面0個 部 又 唔 郁 得0係 度 等 你 前 面 呢 部 , 前 面 呢 部 又 咁 施 施 然 , 唉.....


  >


  > 我 就 好 奇 怪 , 平 時 都 唔 係 咁0架 , 點 解 突 然 之 間0的 巴 士 會 一 部 一 部 咁 埋 站0既? 其 實 以 前 都 幾 好 呀 , 雖 然 有 時 要 行 幾 步 至 十 幾 步 去 就 番 部 車 個 門 口 , 但 係 都 冇 乜 問 題 呀 。 而 家 咁 樣 , 成 個 銅 鑼 灣0的 車 都 唔 郁 得 , 我 諗 係 唔 係 巴 士 公 司 改 左 制 度 , 要 司 機 個 個 都 一 個 跟 一 個 咁 埋 站 , 定 係 因 為 維 園 有 花 展 , 所 以 特 別 要 每 部 巴 士 都 埋 一 埋 站? 抑 或 係 有 巴 士 公 司 職 員0係 度 , 所 以 先 至 咁 樣?


  >


  >

  Yes, because NWFB is having an "kangaroo action" against the bus operators. NWFB will catch the drivers who does not obey the safety instructions. Example the buses don't queue up before stopping in the bus stop or does not open the door excatly in the bus stop, etc.  Article 61: (Request 1)

  > (從 略)


  > 好 似 話"舊 世 界"有 行 動 攪,d卡 佬 如 果 唔 對 正 車 站 上 客 之 類,會 被"欽 干"woh...


  >


  > Leslie Chan

  個 袋 鼠 行 動 真 係 害 人 害 物!

  攪 到D乘 客 個 個 鬼 咁 嘈,又 煩 個 司 機,之 後D司 機 就 會 不 斷 臭 罵 果 間 低 能X世 界 巴 士 公 司,攪 到 臭 名 遠 播...跟 本 係惡 性 循 環 、 自 打 嘴 巴

  呢 間 公 司 真 係 『 早 X 早 著 』,留 在 世 上 簡 直 『 遺 禍 人 間 』

  ps:睇o下 呢 度(請 有 心 理 準 備!)


  鬼 唔 望 運 吉cut左 佢 條2X,8P比CTB!!!

  HB973  Article 61: (Request 2)

  唔 係0架 , 我 見0個 日 真 係 好 西 利 , 個 個 都 跟 到 實 一 實 , 返 至 係0個0的 總 站0係 天 后 地 鐵0個0的 車 仲 會 打 尖 ( 係 九 巴 車 黎 添 ) , 不 過 冇 所 謂 啦 , 當 大 家 見 到 部 車 係 天 后 總 站 的 話 , 就 會 覺 得 冇 所 謂0勒 , 俾 著 我 係 佢 都 會 打 尖!

  不 過 咁 樣 塞 落 去 都 唔 係 辦 法 , 我 都 冇 再 諗 去 搭2x, 因 為 知 道 等 車 加 埋 搭 車 時 間 分 分 鐘 同2A差 唔 多!
  > > 新 巴 司 機 真 係 慘 情 , 袋 鼠 行 動 搞 到 佢 地 冇 日 安 寧 !


  > >


  > > 只 可 贈新 巴一 句 :


  > >


  > > 「 又 要 馬 兒 好 , 又 要 馬 兒 不 吃 草 」


  > >


  > > 其 實 巴 士 打 尖 入 站 好 平 常0者 , 咁 都 有 錯 ? 對 我 來 說 , 這 才 是 好 的 嘛 , 起 碼 唔 駛 塞 死 晒 , 如 果 新 巴 要 司 機 唔 好 打 尖 , 我 想新 巴 要 自 我 反 省 , 自 己cut小d車 先 , 唔 好 乜 野 事 都 賴 晒 司 機 , 一 間 又 話 同 一 條 線 的 司 機 唔 可 以 同 時 埋 站 , 犯 規 扣 人 工 , 一 間 又 話 唔 准 打 尖 , 做 一 個 新 巴 司 機 越 來 越 難 了 ,新 巴 變 相 自 打 咀 巴 !


  > >


  > > 自 己 要 同 其 他 公 司 派 車 數 目 鬥 , 邊 有 得 玩 喎


  > >


  >


  > 唔 係 掛


  > 如 果 新 巴 唔 打 尖 埋 站,那 麼 太 陽 由 西 邊 升 起!  Article 61: (Request 3)

  > (從 略)


  >


  > 話 時 話 ,o個 日 黃 昏 五 點 幾 六 點 , 高 士 威 道 西 行 都 塞 得 好 陰 功 , 但 係 東 行 去 英 皇 道 就 路 路 暢 通 … 係 唔 係 又 係 新 巴 偉 大 既 貢 獻 呢 ?


  >


  > 仲 見 九 巴 搵 架 富 豪 插 112 蘇 屋 牌 行 維 園 道 吉 車 去 緊 灣 仔 , 估 計 係 去 接 堅 拿 道 巴 士 專 線 既 乘 客 過 海 。 如 果 我 估 計 無 錯 既 話 , 新 巴 真 係 搵 黎 衰 , 仲 要 益 埋 九 巴 …


  >


  >


  > 新 輪 三 NEW FERRY III


  > Wicky

  小 弟 下 午4:30係 中 環 坐 788返 屋 企


  沿 途 見 唔 少 金 豬 扒106踢 車


  一 踢 就 踢 到 去 怡 東


  被 踢 的 仲 包 括 祖 兒 巴3ASV102


  銅 鑼 灣 一 帶 尋 日 都 塞 得 好 緊 要


  望 入 去 d 路 都 塞 滿 晒 車


  好 多 燈 尾 呢 ~  Article 61: (Request 4)

  唔 怪 得 果 日 五 點 幾 我 坐 2X 一 行 完 東 廊 就 塞 到 啊 媽 都 唔 認 得 啦 ! 足 足 要 成 四 五 個 字 先 塞 到 去 維 園 , 本 來 仲 諗 住 搭 968 轉 276P 返 北 區 , 唉 ... 迫 住 要 0係 維 園 落 車 搭 681 轉 74x 或 75X 再 轉 70 , 73 , 73A , 點 知 得 等 極 都 冇 681 , 之 後 見 到 有 603 , 立 即 就 上 左 車 , 0係 東 隧 口 有 多 D 車 搭 , 去 到 東 隧 口 就 轉 左 682 去 大 隧 轉 75x 再 轉 73 先 返 到 屋 企 !


  新 記 ! 今 次 真 係 多 得 你 唔 少 啦 !

  超 級 大 富 豪JF 1181  Article 61: (Request 5)

  唔 只 , 昨 日 ( 2 0 0 1 年 3 月 1 8 日 ) 下 午 3 . 3 0 , 我 係 祟 光


  門 口 上 了 架 3 8 去 北 角 , 去 到 維 園 個 站 都 已 經 下 午 4 . 0 0

  ” 辛 細 晒 誓 因 花 ” 無 野 好 做 , 做 埋 晒 d 害 己 又 害 人 的 事 出 來 ,


  ” 辛 花 ” 的 車 長 已 經 被 累 到 壓 力 重 重 , 就 連 ” 勝 花 ” 及 ” 夠 花 ”


  的 車 長 也 被 ” 無 故 故 ” 堪 入 塞 車 中  Article 61: (Request 6)

  > 新 巴 攪 到 宜 家 唔 係 絧 纙 灣Sogo、 灣 仔 塞,係 由 維 園 塞 翻 去 絧 纙 灣Sogo、 灣 仔 … …


  >


  > 果 日 睇 住 個kmb車 長 一 路 塞 、 一 路 爆 粗o既Nikon F65 (Joey):p


  >


  >

  Sogo算 小 事o勒


  我 試 過 過 海,件101一 出 隧 道 上 天 橋 就 擺o勒,慢 慢tun先 發 現 由Sogo塞 出o黎o架~  Article 61: (Request 7)

  前 日 你 咪 算 好 彩 囉 !

  擒 日 下 晝 就 真 係 真 係 塞 到 佛 都 有 火 !

  個 個 都 話 係 維 園 花 展 搞 成 咁 , 我 就 越 睇 越 唔


  對 路 , 連 電 車 路 都 俾o的 偷 雞 小 巴 塞 住 晒 ;


  夜 晚 十 點 幾 花 展 都 收 晒 , 仲 係 塞 到 咁o既 款 ,


  根 本 就 係o個 間 公 司o既 所 作 所 為 。

  我 都 唔 明 點 解 呢 家o的 車 長 一o的 香 港 人 精 神


  都 唔 發 揮 , 所 謂 「 上 有 政 策 , 下 有 對 策 」 ,


  好 心 班 有 腦 車 長 就 諗o的 好 橋 出 唻 益 街 坊 啦


  , 如 果 唔 係 佢o地 就 真 係 「 遺 臭 萬 年 」 囉 。  Article 61: (Request 8)

  星 期 六 下 午4:20,起 柴 灣 果 頭 等 左30分 鐘 都 冇 一 架118


  等 到 九 巴 特 登 要 派AV180私 牌 到 柴 灣 接118客


  到4:30分,先 至 有 番D正 字 軌 車GP牌 的 車

  奇 怪 的 是,106 的 車 反 而 冇 脫 班,但118有.....

  想 不 到 連 不 行 銅 鑼 灣 的 路 線 也 受 影 響


  新 巴"滴Dee"啦  Article 61: (Request 9)

  > 咁 都 係 十 幾 分 鐘 無 車 遮 ... fo.O ...


  >

  Sorry,打 漏 左


  應 該 係"到4:30分,先 至 有 番D正 字 軌GP牌(GP68xx)的 車 回 小 西 灣"

  Saturday


  4:20分 左 右 起 環 翠 道 等118,其 間 一 直 都 冇 任 何 的118經 過


  到 了4:30分 先 至 見 到 第 一 班 返 小 西 灣 的 九 巴118 (正 字 軌 車GP68xx)


  直 至4:50分


  突 然 一 部118,生 面 孔 的AL/AV(車 牌F字 頭)到 站.小 弟 唔 上


  兩 分 鐘 後,AV180到 環 翠 道.我 上 左 佢


  後 來AV180爬 了 之 前 果 部AL/AV

  最 後 因 為118脫 班 而 遲 大 到

  >


  > 當 日 118 過 鐘 係 因 為 彌 敦 道 旺 角 段 整 渠 , 加 上


  > 多 車 入 旺 角 , 於 是 由 深 水 埔 去 到 紅 隧 口 要 一 個 鐘


  > ( 平 時 只 需 五 個 字 ) -_-

  好 離 譜

  >


  > 仲 有 AV180 當 日 係 替 頭 車 AV197 , 並 非 臨 時


  > 拉 伕 , 可 能 師 傅 以 為 過 鐘 可 以 私 牌 去 海 星 堂


  > 載 客 , 攪 定 私 家 牌


  > ( 不 過 由 於 只 過 鐘 廿 分 鐘 , 最 後 反 而 AV197 要 照 做 。


  > 爬 左 佢 既 二 車 反 而 可 以 私 牌 )


  >


  > 其 實 九 巴 邊 有 可 能 未 卜 先 知 彌 敦 道 會 塞 車 ,


  > 然 後 搵 車 臨 時 拉 伕 過 對 面 海 ...


  >

  唔.....知 道


  thanks

  >


  > > 奇 怪 的 是,106 的 車 反 而 冇 脫 班,但118有.....


  >


  > 脫 哂 班 唔 覺 遮 ( 當 日 次 序 亂 到 ...)


  >


  >


  > > 想 不 到 連 不 行 銅 鑼 灣 的 路 線 也 受 影 響


  > > 新 巴"滴Dee"啦


  >


  >

  自 己 亂 講 野  Article 61: (Request 10)

  > 好 野 !


  > 四 點 二 十 分 到 四 點 三 十 分 即 是 相 隔 半 小 時 , 好 野 !


  >


  > N357

  ^_^'


  Sorry,打 漏 左


  應 該 係"到4:30分,先 至 有 番D正 字 軌GP牌(GP68xx)的 車 回 小 西 灣"

  由4:20等 去 程 車


  到4:30才 見 回 頭 車


  4:50先 至 上 到 車

  4:20-4:50共 等 了30分 鐘
  PS


  不 過 對 於 等 一 架 班 次 勁 密 的118來 說


  等 成10分 鐘 又 真 係 好 似 等 成 半 個 鐘 咁 ^____^


  一 日 不 見 如 隔 三 秋

  thx for consideration  Article 61: (Request 11)

  根 本 就 係 冇0野 搵0野0黎 做 啦 ,0個 日 我 搭8號 由 小 西 灣 去 銅 鑼 灣 , 開


  頭 都 冇 乜0野0架 , 點 知 架 車 去 到 清 風 街 天 橋 橋 底 就 開 始 塞 , 塞 到


  不 知 所 謂 , 個 個 人0的 手 提 電 話 開 始 響 , 包 括 小 弟 在 內 , 塞0左 大


  約 十 分 鐘 , 車 裏 面0的 人 開 始 鼓 燥 , 結 果 架 車 未 去 到 中 央 圖 書 館


  個 站 已 經 叫 個 司 機 俾 佢0地 落 , 大 家 話 丫 , 今 次 行 動 本 來 係 想0的


  司 機 乖 乖0地 埋 正 站 先 開 門 上 落 客 , 結 果 呢 ? 仲 衰 過 舊 時 , 同 個


  站 相 差 十 幾 二 十 米 , 甚 至0係 中 線 , 都 要 俾0的 客 落 , 你0地 話 丫 ,


  呢 次 行 動 簡 直 係 揠 苗 助 長 , 越 攪 越 衰 ! 下 次 新 巴 唔 好 再 出0的 咁


  0既 “ 新 ” 招 啦 , 唔 該 !

  248架 康 偈 豪 之 一900

 • thread 7978


  Article A62:

 • Re: 報紙消息(今日)
 • ⊙⊙藍色的1005,忠心264M的ASV7, 2001-03-19 11:34:12


  回應:


  1. push
  > > > 有 報 紙 話 交 豬 會 係 就 係 批 新 記 加 價


  > > > 但 係 唔 會 俾 9 . 2 % 咁 多


  > > >


  > > > 來 源 : 誠 報


  > >


  > >


  > > 唔 知 會 唔 會 加 多 過5%呢...


  >


  > 咁 就 唔 知


  > 但 係 唔 會 俾 新 記 提 出0既 數

  咁 就 好 囉 , 起 碼 坐 新 巴 冇 咁 肉 痛...  Article 62: (Request 1)

  好!!!交 豬 會 咁 係good idea!因 為9.2%太 高 價la....
  城 巴 樟 木 頭 過 境 線 站 長


  791R,792上!

 • thread 7977


  Article A63:

 • Re: 本人影到新巴橙色亞洲萬里通廣告
 • 樹擋大笨蛋1626, 2001-03-19 11:10:20


  回應:


  > > 本 人 今 天 在 天 星 碼 頭 巴 士 總 站 等 影 部3312L"綠 色 亞 洲 萬


  > > 里 通"全 車 廣 告 時,隨 後 部3314L的 橙 色 亞 洲 萬 里 通 全 車


  > > 廣 告 這 個 廣 告 是 溫 泉 假 期,此2部 車 今 天 行 駛 路 線:13.


  >


  > is it special that it runs Rt.13?


  >


  >

  其 實 佢 地 係 替 原 有0個 兩 部2062,2063
 • thread 7976


  Article A64:

 • Re: 10.6米trident底盤在屯裝同大家見面
 • 漢華.世冠雙層低地台, 2001-03-19 22:41:13


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > > 剛 收 到 消 息 , 一 輛10.6米trident底 盤 在 放 在 屯 裝 門 口 , 並 中 軸 推 動 。


  >


  > 唔 知 係 咪 我 早 前o係 皇 珠 路 駛 入 屯 門o個 批 呢...

  照 咁 睇 相 信 就 係 咯 ..  Article 64: (Request 1)

  > o岩o岩 到 ?


  > 幾 時 會 駛 入 去 裝 車 身 ?

  泊 得 晌 門 口 梗 係 入 去 崁 車 身 啦 。

  丹 飛  Article 64: (Request 2)

  > Trident不 嬲 都 係 中 軸 驅 動 。


  >


  > 丹 飛

  聽 人 講 話 呢 批 躉 尾 軸 可 以 轉 得


  係 咪 真 有 此 事?  Article 64: (Request 3)

  > 尾 擔 唔 轉 得 條 呔 仲 有 o既 ?

  佢 既 意 思 係 有 冇 逆 位 輔 助 轉 向 呀 ~~

 • thread 7975


  Article A65:

 • Re: 金巴給香港市民的印象
 • LA22, 2001-03-19 11:42:22


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > 其 實 , 現 在 很 多 居 住 在 新 界 、 九 龍 的 市 民


  > 都 覺 得 金 巴 即 是 有 r o a d s h o w , 而


  > 沒 有 r o a d s h o w 的 巴 士 就 是 差 的 。


  >


  > 以 下 是 一 個 真 實 個 案 :


  > 昨 天 , 我 在 上 秀 茂 坪 巴 士 總 站 乘 座 1 1 C 的


  > 一 部 沒 有 r o a d s h o w 的 A V ( 有 收


  > 音 機 ) 往 竹 園 , 有 一 名 婦 人 帶 著 兩 名 小 女 孩


  > 於 觀 塘 道 上 車 , 一 上 車 ,


  >


  > 一 名 小 女 孩 就 話"乜 這 部 巴 士 冇 電 視 ?"


  >


  > 該 名 婦 人 回 答"金 巴 先 有"


  >


  > 女 孩 又 問"今 朝 見 到 部 唔 係 金 巴 的 車 夠 有


  > 電 視"


  >


  > 該 名 婦 人 回 答"係 咩?"


  >


  > 跟 著 大 約 到 了 彩 虹 , 前 面 有 部 3 C 的 3 A V


  > 裝 有 r o a d s h o w ,


  > 該 女 孩 話"這 部 又 唔 係 金 巴 , 又 有 ?"


  >


  > 婦 人 就 話"係 喎 , 可 能 是 區 域 啦"


  >


  > 不 知 大 家 有 沒 有 遇 過 這 種 情 況 , 我 個 人 已


  > 經 常 聽 到 。


  >


  > 各 位 巴 士 迷 , 你 地 話 幾 個 月 後 有 冇 機 會 出 現


  > D 居 民 歧 視 沒 有 r o a d s h o w 的 冷 氣 巴 士 ?


  > 但 猛 獅 的 確 有 裝 r o a d s h o w 的 難 度 , 莫 非


  > 會 被 人 歧 視 ?

  現 在 金 車 已 部 份 巴 士 迷 和 非 巴 士 迷 變 成 了"獨 大 狂"...  Article 65: (Request 1)

  > 請 問 why 猛 獅 裝 Roadshow 有 難 度?

  I think it's the machanical problem to add two LCD


  displays(Roadshow).  Article 65: (Request 2)

  > 我 聽 過 有 人 話 隧 巴 才 有 電 視 睇.


  >


  >


  > >


  > > 各 位 巴 士 迷 , 你 地 話 幾 個 月 後 有 冇 機 會 出 現


  > > D 居 民 歧 視 沒 有 r o a d s h o w 的 冷 氣 巴 士 ?


  > > 但 猛 獅 的 確 有 裝 r o a d s h o w 的 難 度 , 莫 非


  > > 會 被 人 歧 視 ?


  >


  > 遲d有 人 一 上 冷 氣 車 就 會 話:'好 野,呢 部 車 無 電 視 嘈 住 晒.'


  >


  >


  >


  > 有 冇RoadShow都OK的 路 人

  唔 駛 遲D, 我 今 日 搭 架960返 屋 企 之 前 , 祈 禱 搭 到 無 撈 粗 既 車 ,


  果 然 得 左 ! 搭 到 部 無 撈 粗 既e-ATR, 不 知 幾 開 心 !


  西 隧 訓 到 總 站 !

  2154  Article 65: (Request 3)

  我 而 家 已 經 係 咁 諗...

  S3BL272


  屯 門 碼 頭 統 戰 部(巴 士 分 部)部 長  Article 65: (Request 4)

  > > > 我 諗不 喜 歡roadshow的 乘 客 會 多 過 喜 歡 的 人


  > > >


  > > > (綜 合 三 姑 六 婆,親 朋 戚 友,同 學 朋 友 等 的 意 見 而 提 出 的 結 論)


  > >


  > > 完 全 同 意 ,不 喜 歡roadshow及 9 0 3 巴 的 乘 客 一 定 會 多 過 喜 歡 的 人


  > >


  > > 99.9% 會 不 喜 歡 .


  > >


  > > 我 都 係 綜 合 三 姑 六 婆,親 朋 戚 友,同 學 朋 友 等 的 意 見 而 提 出 的 結 論


  > >


  > >


  > >


  > 同 意~有 陣 時 搭 車 想 訓 覺, 但 係 就 俾ROAD SHOW同903嘈 鬼 住 晒~


  >


  >

  在 娛 樂 界 財 經 界 各 大 名 人 , 九 十 九 個 巴 仙 喜 歡


  這 種 設 備 。

  一 般 市 民 ( 我 唔 認 , 八 番 唻o者 ) 對 這 種 設 備 「


  有 贊 冇 彈 」 。  Article 65: (Request 5)

  > 但 猛 獅 的 確 有 裝 r o a d s h o w 的 難 度 , 莫 非


  > 會 被 人 歧 視 ?
  不 會 ! 起 碼 我 不 會 !


  我 愛 沒 有 電 視 的 猛 獅 !  Article 65: (Request 6)

  很 多 人 以 為 新 巴 士 (他 們 沒 有 稱 這 些 巴 士 為 金 巴)才 有 電 視 ,


  我 聽 過


  不 論 是 老 人 還 是 年 青 人 都 以 為 只 有 新 巴 士 才 有 電 視 。

 • thread 7974


  Article A66:

 • Re: [超急問]我(gp7528)新田圍下午頭車時間(or any time)
 • 攝車王AD225-GM6242, 2001-03-19 23:52:37


  回應:


  > 請 問 我(GP7528)今 有 冇 行87B,我 係 新 田 圍 頭 班(下 午)開 幾 點


  > THX

  我15-3-2001搭 佢 返 工 係 新 田 圍 開1000


  下 晝1530左 右 去 捕 喇

  沙 田 巴 士 網STBW
 • thread 7973


  Article A67:

 • Re: Buses searching -- AV(1)
 • 小Helen駕到~~~, 2001-03-19 19:14:37


  回應:


  > > > > Search a total of AVs, includes:


  > > > > 22, 23, 30, 31, 37, 39, 43, 46, 47, 54, 55, 58, 61, 66,


  > > > > 68, 73, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 91, 92, 99


  > > > >


  > > > > Thx!


  > > >


  > > > AV83_GG9302-----66X special bus.


  > > > AV84_GG9879-----58X scheduled bus.


  > > > AV86_GH418------59X scheduled bus.


  > > >


  > >


  > >


  > >


  > > AV37->80K


  > >


  > > S3BL416


  > >


  > AV22 - GD 4816


  > AV91 - GL 1612


  > 屯 門 廠59X掛 牌


  >


  > AV30 - GD 8850


  > 屯 門 廠73X掛 牌


  >


  > AV23 - GD 5733


  > AV92 - GL 2110


  > 屯 門 廠 後 備 車


  >


  > 喜 愛 春 天 的59X掛 牌 表 負 責 人 蝴 蝶 情 緣~~Butterfly Fate

  AV92 runs 54 recently.
 • thread 7972


  Article A68:

 • Re: [建議]尚德區的巴士服務
 • Gary, 2001-03-19 14:51:09


  回應:


  1. push
  2. push
  > 本 人 前 日 到 尚 德 影 巴 士 相,發 現296D和296A班 次 極 度 密


  > 但296C就 十 年 都 無 車.......


  > 我 認 為296D and 296A應 該 讓 一 些 巴 士 給296C


  > 另 外,我 認 為694應 該 先 走 一 走 寶 琳 和 新 都 城,再 過 隧 道


  > 可 以 給 那 裡 的 搭 客 方 便 到 東 區


  > 再 說,寶 琳 等 地 方 應 該 開 發 一 些 特 快 線 往 尖 沙 咀 和 深 水 步..


  >

  296A 而 家2 分 鐘 一 班 都 頂 哂 閘


  仲CUT 過 去 296C?


  尚 德 現 時 地 理 環 境 特 殊 , 富 甲 一 方


  去 親 邊 度 都 要 坐 巴 士 , 無 其 他 選 擇


  搞 到 架 架 巴 士 都 爆 棚 , 開 幾 密 都 唔 夠 用

  296C 可 能 在 旺 角 塞 車 , 至 令 你 覺 得 車 疏


  但 都 是 8 分 鐘 一 班 , 仍 是 一 開 即 爆


  加 班 就 得 ,CUT 296A,296D 就 唔 係 咁 好 了

  寶 琳.. 有98C, 98D 去 尖 沙 咀 , 長 沙 灣 啊


  兩 線 都 經 觀 塘 繞 道 , 算 快 線 啦... 好 過93K  Article 68: (Request 1)

  694係 經 寶 琳 同 新 都 城ga wor  Article 68: (Request 2)

  > > 但296C就 十 年 都 無 車.......


  >


  > 296C 「 十 年 都 無 車 」 ?


  > 本 人 間 中 在 旺 角 道 等 1A , 通 常 十 分 鐘 內 已 有 3 架 296C 。


  > 十 年 都 無 車 ?


  >


  > N357
  但 我 係 東 京 街 總 站 等 一 班296C 最 少 都 要 十 分 鐘 。


  另 外 , 我 一 位 住 在 尚 德 的 親 戚 表 示 等 一 班296C


  開 等 到 火 。 早 上 一 班296C要 等 到 滿 才 開 車 , 現


  在 已 好 一 些 , 他 並 表 示296C多 次 令 他 上 班 差 點 兒


  遲 到 ! ! !

 • thread 7971


  Article A69:

 • Re: Traffic Problem of Connaught Road Central
 • B12, 2001-03-19 15:35:55


  回應:


  1. push
  > Every morning (except Sun/holiday), all buses via West Harbour Tunnel going to Central need to use 15 minutes from the Shun Tak Centre to Jardine House because of the traffic light setting where the traffic lights outside the Exchange Square control the flow going to Jardine House.


  >


  > My experience is on the period of 8:30am to 9am. Any boardmates have experiences on other time period like before 8:30am???


  >


  > And any boardmate is aware of the policy of Transport Dept?


  >


  > Thank you very much in advance.


  >


  > 962A.

  自 從 機 場 快 線 香 港 站 工 程 開 始,中 環 一 帶 交 通 大 混 亂,而 機 場 快 線 差 唔 多 通 車 時 以 為 可 以 鬆 口 氣,點 知 原 來 係 噩 夢O既 開 始.

  由 干 諾 道 中,康 樂 廣 場,畢 打 街,甚 至 機 鐵 站 出 黎O既 車,全 部 集 中 哂 一 齊 迫 入 大 會 堂 外 面 只 有 兩 線O既 行 車 道,有 乜 可 能 會 唔 塞 車?

  中 環 假 假 地 都 叫 中 心 區,竟 然 只 有 兩 條 線 去 疏 導 整 個 香 港 西,九 龍 西 同 新 界 西O既 交 通?運 吉 有 乜 解 釋?  Article 69: (Request 1)

  Before 0830, (maybe 0820 is safer), NO problem~


  There is no traffic jam!

  ( I have a horrible experience about


  spending 40 mins from the exit of WHC to Admiralty


  by taking 0820 962A from Yuet Wu ! )

 • thread 7970


  Article A70:

 • Re: 請問有JZ牌的巴士出未?
 • 100 Wong, 2001-03-19 14:31:07


  回應:


  > > JZ牌 已 經 在 港 出 現 , 唔 知 巴 士 有 未 呢 ?


  > 仲 有 大 把ASV未 出 牌 , 肯 定 有 J Z 牌 。

  Along with dozens of non-franchised buses, hopefully some more Mercedes Benz Sprinters.

  100 Wong • thread 7969


  Article A71:

 • Re: Question Of DC18(JW7924)
 • ⊙⊙藍色的1005,忠心264M的ASV7, 2001-03-19 08:54:24


  回應:


  > Photos from http://hanghau.uhome.net


  > here


  >


  > what is this adv?? why i can not see any word on the adv?


  >


  >


  >


  > Thanks alot


  >


  > Busy Wilson

  國 泰 廣 告 囉

  係 呀 , 唔 係 呃 你 , 車 頂 仲 有 國 泰logo!


  :D • thread 7968


  Article A72:

 • Re: 新巴/隧巴仲有甚麼線用熱狗行的?
 • 3AD46, 2001-03-19 21:06:29


  回應:


  1. push
  > > AS TITLE


  > > THX!!


  >


  >


  > NWFB:4(maybe),43X,81,91,91A(maybe),93(maybe),94,94A,95,15C


  > Cross Harbour:690


  >


  > DL

  91A 無 啦 , 91A 與 95B 共 用 DA, VA, 33xx, DC


  93 應 該 有 , 因 有 一 架 係 91 字 軌  Article 72: (Request 1)

  > > Cross Harbour:690


  > 冇,九 巴 就 見 過


  人 地 是 指 有 冇 隧 巴 仲 有 熱 狗(是 指 所 有 巴 士 公 司 經


  營 的 隧 巴 路 線)!!
 • thread 7967


  Article A73:

 • Re: 尋日265B有幾多架ASV?
 • S3BL465, 2001-03-19 09:17:01


  回應:


  > > > 尋 日265B有 幾 多 架ASV?


  > > >


  > > > 以 我 所 知 ,ASV7尋 日 仲 係 行264M, 與ASV12並 肩 作 戰


  > >


  > > ASV10 only.


  > >


  > > DL


  > >


  > >


  >


  > 那 麼 其 他 的ASV呢 ?


  One ASV ran on 59X yesterday. • thread 7966


  Article A74:

 • Re: 792初期只會開三班車
 • DL快速E32 Rapid, 2001-03-19 11:35:54


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > > 據 消 息 所 知,新 巴 路 線792將 只 會 開 三 班 由 調 景 嶺 往 西 貢,但 區 議


  > > 會 將 繼 續 要 求 全 日 服 務(也 是 本 人 要 求 的).


  > >


  > > 調 景 嶺 開:7:00A.M,7:10A.M,7:20A.M


  > >


  > > DL


  > 咁 密 ? 咁 早 ?


  > 7:00am,8:00am,9:00am好 D


  >


  > 另792會 不 會 經 寶 琳,翠 林,坑 口 ?

  初 步 構 思,會 經 坑 口 北

  DL  Article 74: (Request 1)

  > 最 好 開 特 別 班 次 伸 廷 到 入 利 安 , 同680、682攪 轉 乘 計 劃...


  > 西 貢 再 伸 入 馬 鞍 山...都 不 算 很 遠 吧(話 遠 唔 遠, 話 近 唔 近, 示 乎 你 點 睇)

  如 果 特 登 花 成 個 鐘 由 將 軍 澳 入 馬 鞍 山 再 轉 乘680/682,


  倒 不 如 響 調 景 嶺 坐 地 鐵 過 海 好 過.

  --


  Mondego  Article 74: (Request 2)

  > 咁 密 ? 咁 早 ?


  > 7:00am,8:00am,9:00am好 D

  咁 又 似 乎 疏 得 滯.


  7:00,7:30,8:00又 點 呢?  Article 74: (Request 3)

  > 另792會 不 會 經 寶 琳,翠 林,坑 口 ?

  轉 682 去 邊 處 ? 莫 非 去 沙 田 第 一 城 ? 其 他 地 方 ( 港 島 ) 有 694  Article 74: (Request 4)

  如 果 係 咁...唔 開 好 過 開
 • thread 7965


  Article A75:

 • Re: 尋車篇 - 3AV第二篇
 • 2157 "機 場 A22", 2001-03-19 08:22:12


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  > 又 麻 煩 各 位 了, 小 弟 想 尋 以 下 的3AV, 如 掛 牌/廠 等 等.


  > 謝 謝!


  >


  > 3AV 162 163 164 168 169 172 173 176 181 183 186 190 195 196 199 217 218 219 228 234 237 242 245 248 249 250 251 253 256 257 259 263 264 268 269


  >


  > 謝 謝 各 位!

  3AV162 GY9851 36M掛 牌


  3AV168 GZ4066 297掛 牌


  3AV169 GZ4802 80掛 牌


  3AV172 HC8591 82X掛 牌


  3AV173 HC8644 72X掛 牌


  3AV176 HC8726 72X掛 牌


  3AV181 HC9045 74X掛 牌


  3AV183 HC9336 269B掛 牌


  3AV186 HD170 307掛 牌


  3AV190 HD461 307掛 牌


  3AV196 HD7443 9掛 牌


  3AV199 HD7965 42C掛 牌


  3AV217 HD9331 80掛 牌


  3AV218 HD9363 80掛 牌


  3AV219 HD9401 80X掛 牌


  3AV228 HE166 沙 田 廠 士 啤 車


  3AV234 HE423 104掛 牌


  3AV237 HE2610 72X掛 牌


  3AV242 HE3353 307掛 牌


  3AV245 HE3808 82X掛 牌


  3AV248 HE4211 82X掛 牌


  3AV249 HE4236 80掛 牌


  3AV250 HE4241 80掛 牌


  3AV251 HE4260 元 朗 /天 水 圍 廠 士 啤 車


  3AV253 HE6813 269B掛 牌


  3AV256 HE7242 269B掛 牌


  3AV257 HE7352 307掛 牌


  3AV259 HE7601 269C掛 牌


  3AV264 HE8017 5掛 牌


  3AV268 HE8107 36M掛 牌


  3AV269 HE8161 5掛 牌

  不 客 氣 !

  2157(T)  Article 75: (Request 1)

  3AV237--72X(U)  Article 75: (Request 2)

  > 3AV162-69X

  3AV162 GY9851無 行69x幾 個 月


  呢 架 車 由GN7615 3AV66代 了
  > 3AV183-269B


  > 3AV195-80X


  > 3AV196-9


  > 3AV234-102


  > 3AV237-72X


  > 3AV269-5


  >


  > AL 29


  >  Article 75: (Request 3)

  > > 3AV234-102


  >


  > HE423 係 104 掛 牌 , 並 非 102


  沒 有 錯 , 是104, 不 是102!102有 一 部 同 樣 廣 告 的 字 軌 , 是3AV71。 另 外 ,3AV234在 未 成 為104字 軌 前 是112字 軌 。


  長 駐 百 福 道 總 站 的ML29/VA53/5055  Article 75: (Request 4)

  3AV162 GY9851 已 經 掛o左36M牌 一 段 長 時 間 了 。

  2157 (T)
 • thread 8042


  Article A76:

 • 城巴新站牌
 • 西灣河新巴, 2001-03-20 01:45:04


  回應:


  城 巴 在 西 灣 河 更 換 了 新 站 牌


  地 點 : 太 康 街(加 德 士 油 站 對 面)


  特 點 : 路 線 字 型 加 大o左 • thread 8043


  Article A77:

 • 我對新巴的行動的另一個疑問
 • cky, 2001-03-20 02:49:00


  回應:


  其 實, 大 家 都 對 新 巴 呢 次 行 動 有 咁 多 意 見...

  照 計, 工 會 應 該 係 咪 會 出 聲 呢 --


  如 果 呢 個 行 動 對 司 機 的 影 晌 是 如 此 的 大 的 話, 而 且 又 不 是 最 近


  幾 日 所 發 生 的 事, 而 現 實 又 是: 真 係 有 咁 多 員 工 出 事 的 話...

  我 諗 那 些 工 X 會, 職 X 盟 老 早 都 已 經 唔 駛 等 工 會 出 聲,


  佢 地 已 經 "宗" 埋 黎 開 記 者 會 添 啦


  更 枉 論 公 司 想 隱 瞞 住

  對 此, 唔 知 大 家 收 到 什 麼 的 消 息?


  難 道 工 會 真 的 被 高 層 所 壓 制 住?


  還 是 另 有 內 情? • thread 4520


  Article B1:

 • 豪華一問
 • HU 5515, 2001-03-20 00:34:46


  回應:


  想 問 文 中 所 說 的 張 生 , 是 否 居 於 屯 門 區?

  小 弟 見 過 他 截 車 影 相 無 數 次....
  很 想 爆 他 的 醜 聞 出 來


  HU 5515 • thread 4519


  Article B2:

 • Re: 問:蓮花地依家仲有冇舊車等湯?
 • LF177,紫龍SF8, 2001-03-20 00:43:02


  回應:


  > 如 題,唔 該.


  > 另 問 該 處 與 上 村 車 場 距 離 多 遠?


  > 真 係 唔 該 晒

  5分 鐘 車 程 • thread 4518


  Article B3:

 • 唉......現今的巴士迷.....
 • 無公害公車 5079, 2001-03-19 23:56:00


  回應:


  除 左 偷 巴 士 水 牌 、 偷 巴 士 配 件 外

  竟 然 連 巴 士 網 頁 都 可 以 偷 的 • thread 4517


  Article B4:

 • Re: 請問以下路線邊度好影?+DM9
 • 電子牌仍然失靈--3601, 2001-03-20 01:21:32


  回應:


  > > > > 70X,28A,58X,59X


  > > > > 請 問DM9幾 時 退 役


  > > > > 邊 度 可 以 影 到 他


  > > > > THANK YOU


  > > >


  > > > 7 0x-聯 和 墟(海 聯 廣 場)出 九 龍 方 向/牽 晴 間 來 回 方 向


  > > >


  > > > HM 3056


  > > >


  > > >


  > >


  > > 退 役?Why ar?Won't NWFB sell it or open-top?


  > >


  > >


  >


  >


  > Which DM9 are u talking about?


  > The NWFB one?The KMB one?


  >


  佢 係 講 緊 九 記DM9


  但 新 記DM9已 經 賣 左 俾 城 巴 做 訓 練 車 • thread 4516


  Article B5:

 • Re: 真正攝車王之誕生
 • 永遠的88K掛牌-S3BL291, 2001-03-20 00:43:15


  回應:


  1. push
  > > 九 巴81X不 是 新 線,而 係81M的 特 快 版,


  > > 原 因 之 前 有 人 在2板 提 過,唔 再 提 了...


  > >


  > > 今 晚 九 點 半 我 去 到 九 龍 塘 地 鐵 站,見 到88M


  > > 有 部GL牌AV,而81M就 係GJ5069{希 望 冇 記 錯


  > > 車 牌},而 站 長 當 時 就 不 斷 叫 去 新 翠,田 心,


  > > 隆 亨 的 乘 客 搭88M,結 果88M就 好 多 人 搭,81M


  > > 就 得 十 幾 個 人 搭.之 後 我 落 左 火 車 站 買 左 罐 檸


  > > 檬 茶,一 浦 返 上 地 面 就 見 到81M掛 牌AD225行88M.....


  > > 之 後 我 就 搭 左81X-DL1200去 新 田 圍,諗 住 咁 行 會 係 特 快la


  > > 部DL1200開22:01點 知 開 車 之 後,部 車 行 到 去82M站 位 時,


  > > 就 見 到 窩 打 老 道 北 行 龍 尾 過 左 軍 營.......>.<


  > > 結 果 用 左 十 分 鐘 至 去 到 隧 道 口.入 左 隧 道 部 車 都 係 慢 慢 行


  > > {多 車ma},一 出 隧 道,又 見 到 一 大 堆 車 在 收 費 廣 場,事 後 知 道


  > > 係 因 為 前 面 兩 線 收 做 一 線,結 果 又 用 左 我 十 分 鐘.......>.<


  > > 過 左 紅 梅 谷 道 個 路 口 就 好 快,四 分 鐘 就 到 秦 石....


  > > 結 果22:30就 去 到 新 田 圍,全 程 就 用 左29min.....


  > >


  > > 諗 住 搭 特 快,點 知 仲 慢 過 平 時.........


  >


  > 今 日 返 工 已 經 諗81M, 會 唔 會 抽 車 攝88M


  > 點 知 會 係 自 己 , 今 朝 仲 係81M


  > 唉 , 今 勻 真 係 攝 車 王 囉 , 皆 因AD225掛81M咁 耐 , 都 係 行 過 一 次88P咋


  >


  > P.S:82K掛 牌EC7492, 今 晚 都 係80, 唔 知 係 唔 係 攝 車

  EC7492應 該 唔 係 攝 車 , 因 為 上 午 約 十 一 時 ,


  小 弟 已 見 她 行80!

  夜 晚 搭80返 屋 企 , 不 過 都 塞 左 好 耐 ,


  好 彩 搭 中HF2608有ROADSHOW睇 , 如 果 唔 係 實 好 悶 !  Article 5: (Request 1)

  o甘 都 唔 算81X....wor.....haha :)

  Leon ^_____^~
 • thread 4515


  Article B6:

 • Re: [貼相]其實大家記唔記得呢個廣告??
 • 日日行80X的3AV308, 2001-03-19 23:14:26


  回應:


  1. push
  2. push
  > ~ 呢 排 見 咁 多 人 討 論 同 影 祖 兒 巴 . . .


  >


  >


  >


  > 咁 大 家 o係 一 年 前 又 記 唔 記 得 呢 個 廣 告 ??


  >


  > >


  >


  > 唔 知 呢 隻 廣 告 新 出 時


  > 係 唔 係 同 祖 兒 巴 一 樣 咁 多 人 影 呢 ??


  >

  > ~ 歡 迎 討 論 ~


  >


  >


  > 西 毒


  > GK 8843

  我 都 有 影 過!!
  Article 6: (Request 1)

  柏 芝 看 到 什 麼 以 致 一 對 眼"凸"出 來 呀 :P

  HM 3056  Article 6: (Request 2)

  > 反 而 諗 起...原 來Joey 有 兩 個 巴 士"扒 豪"第 一 記 錄


  >


  > 第 一 個 九 巴 富 豪 超 奧 全 身 廣 告-Nikon F65(3ASV102)


  > 九 巴 第 一 架 富 豪 超 奧3ASV1上 第 一 個banner廣 告


  >


  > Leslie Chan


  >  九 巴 之 迷
 • thread 4514


  Article B7:

 • Re: 想搞清楚一D問題﹗
 • 235Fans / HT2897, 2001-03-19 22:40:13


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 請 問


  > 呢 個 人 係 唔 係 『 張 德 豪 』 ?


  > 我 只 知 佢 叫 阿 德 。


  > 我 去 黃 泥 頭 影AL1行86時 見 到 佢 ﹗


  >

  絕 對 不 是 !!!


  佢 不 是 張 德 豪 .

  張 德 豪 的 樣 子 毫 是 這 樣 的:


  圓 面,略 肥,


  雙 眼 外 凸(好 似 會 游 的 真 金 魚 一 樣),


  說 話 有 點 兒 「 黐 (月 利) 根 」 的,


  手 拿 一 部 Canon EOS 888 來 影 相.

  235Fans / HT2897  Article 7: (Request 1)

  <原 文 已 刪>


  > 點 解 佢 當 時 會 做 粗 口 手 勢?係 為 因 為 閣 下 影 緊 佢 而 佢 又 不 滿?


  >


  > 好 擔 心 閣 下 會 被 板 主 話 你 貼 出 不 良 訊 息.


  >


  >

  張 相 幾 「 挑 釁 性 」o番 …


  建 議 你 執 過 張 相/搵 過 第 二 張 ,


  免 得 為 張 咁o既 相/咁o既 人 而 停 板/警 告 收 場 …  Article 7: (Request 2)

  > 點 解 佢 當 時 會 做 粗 口 手 勢?係 為 因 為 閣 下 影 緊 佢 而 佢 又 不 滿?


  >


  > 好 擔 心 閣 下 會 被 板 主 話 你 貼 出 不 良 訊 息.


  >
  張 相 唔 係 我 影o架 ﹗


  係 我o係呢 篇 貼 文搵 到o架 ﹗


  等 我 知 道 呢 個 人 得 唔 得 張 德 豪 我 就 會Delete o架 喇 ﹗  Article 7: (Request 3)

  ~ 呢 個 唔 係 張 德 豪 . . .


  ( 不 過 我 都 識 張 兄 同 相 中 人 o係 以 前 )


  而 相 中 人 就 叫 黃 X 德 ( 全 名 就 唔 講 啦 )


  以 我 所 知 佢 地 兩 人 係 識 得 o既 . . .
  西 毒


  GK 8843
 • thread 4513


  Article B8:

 • Re: 「問卷調查」你們有沒有影容祖兒巴士廣告?
 • 程朗.哥哥, 2001-03-19 22:31:08


  回應:


  > > 如 題 。


  > > (我 在 剛 才 過 了 星 期 日 去 了 堅 尼 地 城 總 站 影 , 司 機 專 登 泊 了 一 個 好 位 置 給 我 影 。 當 我 問 問 駕 駛 新 巴1107的 司 機 時 , 司 機 話 很 多 巴 士 迷 在 宋 王 臺 捕 車 。)


  > >


  > > 新 巴


  > > 1103/HY3782


  > > 1110/HY4363


  > > Alexander-KKW


  >


  > 星 期 日 我 有 去 宋 王 臺 影 容 祖 兒 巴 士:)


  >


  >

  四 架 中,1A同112我 出 車 後 第 二 日 影 左


  101(1107)同 架106扒 豪 出 車 即 日 影 埋

  Leslie Chan • thread 4512


  Article B9:

 • Re: 當年中巴給我的信
 • [涼風冇信,秋月無邊]抗議6冇金, 2001-03-19 23:16:46


  回應:


  > > 話 說 當 年 小 弟 還 是Form 2仔 的 時 候 非 常 得 閒,寫 曬 意 見 信 畀 當 時 四 大 巴 士 公 司(九,城,中,嶼),九 記 最 快 回 信,跟 住 就 城 記,嶼 記 就 到 現 在 都 冇 回 音......前 陣 翻 開 它 們 看 看,真 頗 有 趣 味 呢!


  > > 特 別 是 中 記 這 封,真 叫 我 更 想 念 這 位"藍 戰 士"......


  > > 呢 封 信 特 別 在 紙 質 較 單 薄,上 面 在 監 理(Managing Director)顏 成 坤(CBE,JP)的 大 名,而 且 回 信 的 內 容 是 用 手 寫 的,內 容 大 致 如 下:-


  > >


  > > 敬  者:


  > > 閣 下 的 來 信 已 收 到,多 謝 關 注 中 巴 的 巴 士 服 務,惟 本 公 司 的 專  權 未 獲 政 府 延 續,所 以 閣 下 的 意 見 不 可 能 實 現,在 此 多 謝 再 次 多 謝 愛 護 中 巴 的 厚 意.


  > > 中 華 汽 車 有 限 公 司 公 關 部


  > > 溫 偉 英 謹 


  > > 一 九 九 八 年 二 月 廿 日


  > >


  > > 回 信 時 剛 好 是 政 府 宣 佈cut中 記 專 營 權 後,早 知 就 早 D 寄 啦...


  > > 我 好 掛 住 中 記 呀!


  > > P.S. 有 冇 人 知 道 呢 位 公 關 部 溫 先 生 有 否 過 檔 到 新 巴 呢?唔 該 曬!


  > >


  > > ATR160 @ 641


  > >


  > >


  >


  > 溫 生 過o左 呀!


  > 前 排 仲 紮o左 添!


  >


  >

  What did u comment to the company(s) ar?I want to know ar!!!


  Ask cmb to add 'dent'? • thread 4511


  Article B10:

 • Re: (代貼)遣責3ASV3 的FAX
 • HU 5515, 2001-03-20 00:05:11


  回應:


  1. push
  > 對3ASV3 and BL15 就3月19日 有 關 有 巴 士 迷


  > 在 天 富 被 站 長 罵 的 一 文 作 出 澄 清 及 強 烈 遣 責3ASV3


  > (內 文 如 下)


  >


  >

  D 字 咁 核 突 好 心 用 電 腦 打 啦

  Article 10: (Request 1)

  請 問 你 代 誰 貼 文? 誰 要 責 3ASV3?
 • thread 4510


  Article B11:

 • Re: TO: <今日坐中DG5362(ME34)行72X很happy的CZ6686>: 有關特別所見, 想修正一下...
 • 今日坐中DG5362(ME34)行72X很happy的CZ6686, 2001-03-19 21:31:08


  回應:


  > 今 日 坐 中DG5362(ME34)行72X很happy的CZ6686 兄, 您 話 今 日 DP2106(S3M) 替 DW7123(S3N), 但 我 今 早 正 是 搭 DW7123 返 工 (72), 您 是 否 搞 錯 了?!


  >


  >


  SORRY,睇 錯,誤 會 了 是 替DW7123 ! • thread 4509


  Article B12:

 • Re: 不如幫『豪華黨』重新名命﹗
 • LF177,紫龍SF8, 2001-03-20 01:03:32


  回應:


  1. push
  > > > 大 家 而 家o既 然 都 知 道 『 豪 華 仔(豪Q仔)』 同 豪 華 黨 係 冇 關 係 ,


  > > > 咁 我o地 不 如 將 『 豪 華 黨 』 改 名 ﹗


  > > > 以 免 對 『 豪 華 仔 』 本 人 有 所 不 公 ﹗


  > > > 大 家 有 咩 提 議 ?


  > > >


  > > > 我 有 一 個 提 議 ︰


  > > > 1)德 豪 黨 ﹗(因 張 德 豪 件 事 而 出 名)


  > > >


  > >


  > > 就 叫 「 德 豪 黨 」 啦!


  > > 這 是 因 為 張 德 豪 的 行 為


  > > 正 好 貼 切 地 反 映 出


  > > 「 前 豪 華 黨 」 的 惡 行!


  > >


  > > 235Fans / HT2897


  >


  > 我 覺 得 用"德 家 班"重 好......


  > ("豪 家 班"未 免 太.....XD)

  不 如 收 做敗 家 黨


  佢 攪 到 我 地*無 寧 日!!!

  *家=巴 士 迷 圈  Article 12: (Request 1)

  真 正 的 豪 華 仔 終 於 得 到 平 反 了!


  因 為 此 事 曾 令 他 感 到 十 分 困 擾!
 • thread 4508


  Article B13:

 • 三月十八天富總站(已登出內容)
 • eDisplay@CC 怪物, 2001-03-19 22:50:34


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  有 關 三 月 十 八 日 下 午 於 天 富 巴 士 總 站 發 生 之 事


  情 已 於 本 星 期 「 怪 物 電 台 」 解 釋 。 各 位 如 欲 收


  聽 可 按 網 址 :

  http://monsterbus.uhome.net/cgi-bin/tradio/listen.cgi?channel=2

  有 關 稿 件 :


  先 要 聲 明 , 此 事 公 開 是 希 望 各 位 巴 士 迷 借 鏡 , 不 是 想 「


  唱 衰 」 某 人 。 另 外 , 我 在 此 中 保 持 中 立 , 不 會 站 在 哪 一


  邊 的 立 場 。 第 三 , 以 下 說 話 是 取 自 我 聽 回 來 的 資 料 , 然


  而 會 有 少 許 誤 差 , 而 且 我 不 會 確 保 任 何 人 的 說 話 就 是 事


  實 。 最 後 , 我 不 會 回 應 有 關 本 事 件 的 查 詢 。 敬 請 留 意 。

  事 件 發 生 於 三 月 十 八 日 約 下 午 三 時 三 十 分 , 正 當 我 們 拍


  攝 新 線 265B 途 中 , 天 富 總 站 的 站 長 突 然 站 出 來 說 道 :


  「 你 地 影 巴 士 就 影 巴 士 , 唔 好 阻 住 我 地 。 」 之 後 指 著


  一 名 穿 黑 色 衣 服 的 青 年 : 「 你 係 唔 係 想 累 死 我D兄 弟 呀 !


  無 啦 啦 衝 出 來 截 停D車 ! 撞 倒 你 的 話 , 我 們 會 被 炒 魷 的 …


  。 總 之 , 我 不 想 再 見 到 你 , 你 不 要 在 這 裡 影 相 ! 」(此 話


  取 自 BDB 一 篇 文 章)

  之 後 該 名 巴 士 迷 細 聲 回 應 : 「 我 邊 有 咁 做 呀 ! 」 。 站 長


  依 然 聽 到 其 說 話 , 但 是 沒 有 繼 續 罵 戰 下 去 。 最 後 我 乘


  659 到 天 水 圍 市 中 心 , 該 名 巴 士 迷 在 車 上 不 段 吞 吐 說 :


  「 我 邊 度 有 咁 做 過 呀 … 」 之 後 混 了 一 些 粗 口 。 可 見 該 名


  巴 士 迷 否 認 其 行 為 。

  而 我 和 另 一 位 巴 迷 先 前 是 乘 ASV10 到 天 富 。 在 途 中 , 一


  名 休 更 車 長 對 我 們 說 : 他 之 前 駕 駛 968 線 時 , 曾 經 遇 過


  一 位 巴 士 迷 , 該 名 巴 士 迷 以 跟 車 為 理 由 不 付 錢 , 之 後 車 長


  以 為 他 坐 幾 個 站 便 算 了 , 後 來 他 從 元 朗 乘 車 到 中 環 仍 不 付


  錢 , 車 長 便 要 該 名 巴 迷 付 錢 。 該 名 巴 士 迷 不 禮 貌 地 將 錢 擲


  向 錢 箱 , 且 之 後 打 電 話 告 知 朋 友 他 坐 在 乘 一 輛 新 車 , 並 將


  電 話 傳 遞 向 駕 駛 盤 , 阻 礙 車 長 駕 駛 。 到 了 力 寶 中 心 附 近 ,


  該 名 巴 士 迷 下 了 車 並 追 上 該 車 準 備 拍 照 , 令 車 長 分 心 從 而


  飛 站 。 最 後 到 天 后 巴 總 附 近 , 車 長 再 遇 該 名 巴 迷 並 要 求 車


  長 停 車 讓 其 拍 照 。 該 名 車 長 停 車 , 但 該 巴 士 迷 則 仍 慢 慢 調


  校 相 機 , 車 長 最 後 不 能 忍 受 而 開 車 離 開 , 而 該 名 巴 迷 則 以


  粗 口 手 勢 對 待 車 長 。

  我 們 聽 完 後 到 了 天 富 , 該 休 更 車 長 立 刻 指 出 懷 疑 涉 嫌 之 穿


  黑 衣 的 巴 士 迷 , 之 後 有 兩 個 版 本 : 一 是 該 名 罵 人 站 長 是 前


  968 車 長 , 故 知 道 這 事 而 大 罵 該 名 巴 士 迷 ; 二 是 該 名 休


  更 車 長 對 站 長 說 有 關 事 件 , 故 站 長 激 動 立 刻 喝 罵 巴 士 迷 。

  另 外 , 根 據 一 名 巴 迷 提 供 , 於 3601 首 航 時 亦 見 過 該 名 巴


  士 迷 站 出 馬 路 截 停 巴 士 以 作 拍 攝 。

  明 天 於 友 枝 一 台 的 「 超 豪 娛 樂 版 」 會 繼 續 談 及 此 事 , 敬 請


  留 意 。 而 友 枝 二 台 對 此 事 的 報 導 亦 告 一 段 落 。

  --怪 物  Article 13: (Request 1)

  > 少 許 更 正:


  > 1) 那 黑 衣 青 年 正 是 張 德 豪 .


  > 2) 在 968 巴 士 上 妨 礙 車 長 駕 車,


  > 要 車 長 命 令 才 肯 付 車 資 的 人 也 是 張 德 豪 .


  > 3) 妨 礙 968 巴 士 駛 離 天 后 巴 總,


  > 並 對 車 長 不 敬 的 人 都 是 張 德 豪 .


  >


  > p.s 十 分 多 謝 怪 物 兄 在 電 台 中 播 出 Joey 的 「 你 說 得 對 」 及 「 逃 避 你 」!


  > (我 係 Joey 的 忠 實 fans)


  >


  > 235Fans / HT2897
  不 過 首 歌 開 頭 細 聲, 中 段 變 得 大 聲...


  (我 唔 係 joey fans)


  不 過 話 是 話, "您 說 得 對" 首 歌 有 DJ 話 好 似 是 "露 雲 娜" 唱 的, 我 倒 認 為 係...

  開 始 離 題 了...

  不 過 我 影 112 祖 兒 巴 倒 沒 問 題, 左 右 我 都 影 到...


  我 又 影 到 3ASV102, 新 巴 1107, 同 時 左 右 都 影 到...  Article 13: (Request 2)

  > > 少 許 更 正:


  > > 1) 那 黑 衣 青 年 正 是 張 德 豪 .


  > 由 於 這 點 不 是 我 本 人 聽 到 的 , 故 我 沒 有 放 上 去 。


  >


  > > 2) 在 968 巴 士 上 妨 礙 車 長 駕 車,


  > > 要 車 長 命 令 才 肯 付 車 資 的 人 也 是 張 德 豪 .


  >


  > > 3) 妨 礙 968 巴 士 駛 離 天 后 巴 總,


  > > 並 對 車 長 不 敬 的 人 都 是 張 德 豪 .


  > 我 亦 不 想 強 調 他 的 名 字 。 始 終 此 事 是 希 望 各 巴 迷 借 鏡


  > 而 不 是 要 「 唱 衰 」 他 。


  >


  > >


  > > p.s 十 分 多 謝 怪 物 兄 在 電 台 中 播 出 Joey 的 「 你 說 得 對 」 及 「 逃 避 你 」!


  > > (我 係 Joey 的 忠 實 fans)


  > 不 用 謝... 近 來 反 而 喜 歡 祖 兒 呢...


  > 要 多 謝 你 整 個 節 目 都 聽 了 !


  >


  > --怪 物

  不 用 謝!

  另 外,仲 有 少 許 更 正:


  4) 張 德 豪 在 本 板 沒 有 account .

  235Fans / HT2897  Article 13: (Request 3)

  > i today by 265B - ASV10 , the bus driver also say this

  因 為 昨 天 的 休 更 車 長 正 是 ASV10 的 掛 牌 車 長 。

  --怪 物
 • thread 4507


  Article B14:

 • Re: 影59A,59X,59M 幾問..
 • 屯門碼頭 BeN260, 2001-03-19 21:59:58


  回應:


  1. push
  > > 1.屯 門 邊 個 站 可 以 一 次 過 影 到 上 述 路 線


  > > (要 有 80 mm鏡 以 上)


  > > 2.若 有 站 可 影 到,幾 點 會 是 正 光


  > > 3.承 上 題 , 搭 5 9 M 應 在 過 屯 門 公 路 後 第 幾 個 站 下 車 . .


  > >


  > > 謝 謝 解 答 . .


  > > H M 3 0 5 6


  >


  > 屯 碼 總 站 前 的 轉 彎 位 , 5 9 M 在 總 站 或 總 站 前 的 巴 士 分 站


  > 下 車 就 可 以 。 如 無 記 錯 , 不 過 我 部 機 快 門 不 足 , 不 可 在 那 個 位 置 影 , 那 個 位


  > 置 是 用 8 0 m m 以 下 的 鏡 。


  >

  拿, 就 係 呢 度 喇:
  其 實 唔 使 好 快 既 快 門, 我 用 冇 得 較 快 門 的 傻 瓜 機 都 影 到.


  (呢 度scan得 唔 好, 幅 相 個 車 牌 係 清 楚 既)


  不 過 影 呢 幅 時 經 驗 唔 夠, 按 快 左 少 少 :p


  同 埋 呢 個 位 要 留 意 有 時 會 被 輕 鐵 遮 住.  Article 14: (Request 1)

  你 可 以 去 本 人 個 人 網 頁..屯 門 碼 頭 巴 士 總 站 的 相 片,參 考 一 下..

  屯 門 碼 頭 巴 士 總 站 網 主 .. DY2576/GK2586
 • thread 4506


  Article B15:

 • 聲明2則
 • 上村小人物~BL15, 2001-03-19 21:02:40


  回應:


  聲 明1


  文 章 編 號:4489&a=1


  並 非 叫 板 友:上 村 代 理3ASV3代 貼,敬 請 留 意


  聲 明2


  本 人 的 貨 品 由 上 村 提 供 及 寄 賣 和 管 理,


  並 非 另 外 一 位 人 兄 的 貨 品


  以 上 聲 明 均 保 留 追 究 權 利 • thread 4505


  Article B16:

 • [貼相]長短超豪行276P
 • HM 3056, 2001-03-19 20:43:08


  回應:


  短 超 豪:
  長 超 豪:
  希 望 你 會 喜 歡 . .


  H M 3 0 5 6 • thread 4504


  Article B17:

 • [廣告巴士報料]九巴HE376上左UA大象版廣告+新巴3314L上左國泰溫泉橙色廣告
 • <香港郵政.郵差叔叔>, 2001-03-19 20:35:47


  回應:


  [廣 告 巴 士 報 料]


  九 巴HE376(3AV) 上 左 UNITED AIRLINE 大 象 版 廣 告 (同 城 巴 803/812 一 樣 的 廣 告), 此 車 乃 6 掛 牌 車, 它 是 用 新 款 報 站 機, 以 前 講 過 的, 此 車 上 次 為 外 國 皮 鞋 廣 告! 唔 知 將 來 九 巴 又 會 唔 會 上 埋 UNITED AIRLINE 紐 約 版 廣 告 呢?

  果 然 我 所 料, 新 巴 國 泰 溫 泉 橙 色 廣 告(取 替 退 役 的2063), 經 已 髹 在 3314L 上, 此 車 今 日 行 13.

  P.S. 今 日 13 全 派 33xxL 行 走, 冇 20XX 行! • thread 4503


  Article B18:

 • Re: 有關SF8行蹤
 • 超級大富豪JF 1181, 2001-03-19 20:02:03


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  > 近 日 有 太 多 太 多 太 多 人 問 我 部SF8去  邊,


  > 為 免 我icq被 迫 爆,我 係 呢 度 同 各 位 講,我 部SF8依 傢 係 粉 嶺 平 輋,


  > 唔 該 各 位 唔 好 再send icq問 我 部 車 去  邊!!


  >


  >


  > LF177


  > :)仲 有 乜 要 問  就 係 呢 度 回 文,don't icq to me,thx!!

  點 去 嫁 ?

  超 級 大 富 豪JF 1181  Article 18: (Request 1)

  > > > > 可 唔 可 以 俾 我 去 睇,[車 上]


  > > >


  > > > LF177已 經 聲 明 了SF8屬 私 人 財 產,係 上 村 已 經 嚴 密 任 何 巴 士 迷 接 觸,


  > > > 違 者 送 官 究 治!


  > > >


  > > > 本 人 向 你 致 歉!因 為LF177曾 向 本 人 訴 說SF8曾 被 其 他 巴 士 迷 惡 意 破 壞.


  > > >


  > > How much did the owner buy SF8?pls


  > >


  > >


  >


  > 一 萬 七 千 呱.....

  No need ar?? I think the value just $8,000-$10,000.  Article 18: (Request 2)

  如 果 係 咁 平 又 有 地 , 我 就 救 了 架 都 普 雞 啦.....  Article 18: (Request 3)

  多 謝 虎 地 兄 代 我 所 講  聲 明,的 確 我 部 車 右 邊 隻 雞 翼 窗 係 俾 一 個敗 家 精(家=巴 士 迷 圈)打 爛,卒 之 要 花$137車 番 塊 夾 心 玻 璃,基 本 上 我 知 係 邊 個 做(某 某 板 友,但 唔 涉 及豪 華事 件),但 係 我 費 事 多 生 枝 節,決 定 唔 報 警.


  就 算 各 下 咁 把 炮  倒 我 部 車,要 接 近??哈 哈,,問  隻 洛 威 那 先la!!


  小 心 俾 佢 咬 咬 咬~~~

  另 外,如 果 要 影or上SF8,請 留 意 今 年bus rally
 • thread 4502


  Article B19:

 • Re: ”豪華黨” 真正的緣由 ( 長文 )
 • 每天都載灰姑娘---2282(HZ9534), 2001-03-19 20:09:25


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  > > 首 先 向235fans說 對 不 起


  > > 本 來 這 篇 文 是 等 待 ” 怪 物 ” 貼 文 後 才 貼


  > > 不 過 我 希 望 大 家 閱 畢 這 篇 文 後


  > > 再 閱 ” 怪 物 ” 的 文 章


  > > 可 以 對 ” 張 德 豪 事 件 ” 有 深 入 了 解


  > >


  > > “ 張 德 豪 事 件 ” 令 到 ” 豪 華 黨 ” 三 個 字 又 再 出 現


  > > 小 弟 前 文 亦 都 提 過 ” 豪 華 黨 ”


  > > 但 係 坊 間 有 好 多 不 同 關 於 ” 豪 華 黨 ” 的 解 釋


  > > 曾 經 有 某 些 人 的 言 論 甚 為 偏 激,


  > > 甚 至 用 ” 豪 華 黨 ” 針 對 ” 豪 華 仔 ” 的 人 格


  > > 直 至 現 在 仍 有 人 對 ” 豪 華 仔 ” 存 有 偏 見


  > > 本 人 實 在 睇 唔 過 眼, 所 以 藉 此 處 發 表 意 見.


  > >


  > > 其 實 有 一 班 ” 敗 類 ” 經 常 阻 礙 巴 士 運 作


  > > 例 如 騷 擾 司 機,阻 礙 巴 士 行 車 等 等


  > > 與 及 蓄 意 阻 礙 其 他 巴 士 迷 影 相 的 巴 士 迷


  > > 自 從 有 ” 巴 士 迷 ” 這 三 個 字 的 時 候 已 有 存 在


  > >


  > > 各 位 要 注 意 這 班 ” 敗 類 ”


  > > 之 前 是 沒 有 冠 以 ” 豪 華 黨 ” 這 個 稱 號


  > >


  > > “ 豪 華 ”, 其 實 是 由 ” 豪 華 仔 ” 引 申 出 來


  > > 因 為46X 全 冷 前 一 天, 他 乘 坐46X 不 小 心 把 左 前 臂 伸 出 車 外


  > > 令 到 部 份 巴 士 迷 覺 得 他 阻 礙 巴 士 迷 影 巴 士


  > > 當 時 有 一 班 巴 士 迷 認 出


  > > 那 班 ” 敗 類 ” 是 與 ” 豪 華 仔 ” 相 識


  > > 所 以 把 他 們 ” 冠 ” 以 ” 豪 華 黨 ” 的 稱 號.


  > >


  > > “ 豪 華 黨 ”= “ 豪 華 仔 ” + “ 敗 類 ”


  > >


  > > 而 ” 豪 華 黨 ” 被 指 為 那 班 經 常 阻 礙 巴 士 運 作


  > > 例 如 騷 擾 司 機,阻 礙 巴 士 行 車 等 等


  > > 與 及 蓄 意 阻 礙 其 他 巴 士 迷 影 相 的 巴 士 迷


  > >


  > > 結 果, “ 豪 華 黨 ” 在 巴 士 迷 界 流 傳


  > > 見 到 ” 豪 華 黨 ” 就 好 似 見 鬼 一 樣


  > > 一 係 就 玩 弄 他 們, 一 係 就 指 住 他 們 係 咁 鬧


  > > 但 係 大 家 有 冇 諗 過 ” 豪 華 黨 ” 中 的 ” 豪 華 仔 ” 是 無 辜 的 呢?


  > >


  > > 其 實 最 無 辜 的 就 是 ” 豪 華 仔 ”


  > > “ 豪 華 仔 ” 並 沒 有 蓄 意 阻 礙 巴 士 迷 影 相


  > > 把 前 臂 伸 出 車 外 的 人 我 經 常 見 到


  > > 有 甚 麼 特 別 呢?


  > > ” 豪 華 仔 ” 亦 是 一 個 普 通 市 民


  > > 把 手 臂 伸 出 車 外 有 甚 麼 出 奇?


  > > 難 道 這 就 是 所 謂 ” 罪 證 ”?


  > >


  > > 如 果 大 家 有 影 巴 士 的 話


  > > 難 道 你 地 自 己 真 係 未 試 過 阻 礙 其 他 巴 士 迷 影 相?


  > > 我 唔 怕 同 你 地 講, 我 都 試 過


  > > 唔 小 心 阻 礙 其 他 巴 士 迷 影 相


  > > 大 家 記 住, 係


  > >


  > > 唔 小 心


  > >


  > > 我 覺 得 最 不 幸 的 就 是


  > > ” 豪 華 仔 ” 認 識 那 班 ” 敗 類 ”


  > > 雖 然 “ 豪 華 仔 ” 份 人 有 時 又 真 係 怪 怪 地


  > > 但 不 致 於 蓄 意 阻 及 其 他 巴 士 迷 影 相


  > > 他 不 失 為 一 個 好 人


  > > “ 豪 華 仔 ” 只 是 被 那 班 ” 敗 類 ” 所 累


  > >


  > > 總 括 來 說,


  > > 第 一,” 豪 華 仔 ” 只 是 不 小 心 把 前 臂 伸 出 車 外


  > > 第 二,大 家 因 為 誤 會 ” 豪 華 仔 ” 蓄 意 阻 巴 士 迷 影 巴 士,


  > > 所 以 與 那 班 ” 敗 類 ” 相 提 並 論,


  > > 才 出 現 ” 豪 華 黨 ”.


  > > “ 豪 華 仔 ” 根 本 就 沒 有 阻 礙 巴 士 迷 影 巴 士,更


  > > 不 可 能 牽 涉 入 那 班 ” 敗 類 ”


  > > 第 三,” 豪 華 仔 ” 不 幸 地 認 識 那 班 ” 敗 類 ”


  > > 第 四,” 張 德 豪 事 件 ” 與 ” 豪 華 仔 ” 沒 有 關 係


  > > 第 五,” 豪 華 仔 ” 是 一 個 好 人


  > >


  > > 希 望 各 位 可 以 在 閱 畢 這 篇 文 後


  > > 細 心 分 析 這 事 件


  > > 不 要 人 云 亦 云 , 誤 信 謠 言


  > >


  > > 最 重 要 的 張 德 豪 實 在 是 ” 敗 類 ”


  > > 不 值 得 所 有 巴 士 迷 原 諒!!!!


  > >


  > > 歡 迎 討 論,


  > > 本 人 將 會 在11:30pm進 入chatroom


  > > 如 果 有 意 見 的 話


  > > 可 以 一 起 討 論


  > >


  > > 968


  > >


  > >


  > >


  > 另 外,王 生[豪 華 仔]聲 稱 自 己從 未 搭 過ME1.


  > 大 家 唔 該 唔 好 屈 王 生!!!!!


  >


  > S3N354/AD290/AD359

  搭 過 未 搭 過 都 好 啦


  我 覺 得 係 有 部 份 人 唔 鍾 意 佢


  所 以 會 將 佢 「 踢 入 黨 」  Article 19: (Request 1)

  真 是 一 篇 好 文 章!


  小 弟 希 望 各 位 讀 完 這 篇 文 後,


  可 以 對 豪 華 仔 改 觀.

  但 我 必 須 要 重 申 一 次,


  張 德 豪 與 其 他 巴 士 界 ' 敗 類 ' 的 行 為,


  絕 對 不 值 得 各 位 學 習.


  大 家 應 該 引 以 為 戒,


  不 要 令 全 體 巴 迷 蒙 羞!

  235Fans / HT2897  Article 19: (Request 2)

  我 都 唔 信 豪 華 仔 係 豪 華 黨 黨 「 灰 」 。


  上 個 月 54 全 冷 前 夕 , 我 去 上 村 影 相 , 我 見 倒 佢 ,


  佢 不 但 冇 阻 住 我 影 相 , 仲 一 齊 影 相 !

  佢 真 係 無 辜 。

  HC1664  Article 19: (Request 3)

  既 然 大 家 都 認 同 豪 華 仔 唔 係"豪 華 黨"成 員


  o甘 大 家 唔 好 再 叫 敗 類 做 "豪 華 黨"

  二 五 零 靈 字  Article 19: (Request 4)

  > > 贊 成 ﹗


  > > 咁 不 如 叫 『 德 豪 黨 』 啦 ﹗


  > >


  >


  > 哈 哈! 你 同 我 的 suggestion 竟 然 一 模 一 樣!


  > 既 然 如 此,


  > 巴 迷 界 的 敗 類 以 後 就 稱 為


  > 『 德 豪 黨 』 啦 !

  我o係呢 度都 有 提 議 到 ﹗


  去 睇o下 啦 ﹗  Article 19: (Request 5)

  > 贊 成 ﹗


  > 咁 不 如 叫 『 德 豪 黨 』 啦 ﹗

  幫 人 按 花 名 , 仲 要 大 條 道 理 , 好 似 明 正 言 順 咁


  好 得 意 嗎 ?


  (又 : 有 關 板 友0既 回 文 , 跟 巴 士 迷0既 愛 好 有 何 關 係 ?)

  「 動 議 人 」 和 「 和 議 人 」0既 行 為 ,


  同 日 前 干 擾 巴 士 行 駛0既 仁 兄0既 行 為 ,


  有 何 兩 樣 ?

  相 信 有 關0既 板 友 明 白 小 弟0既 意 思 ,


  恕 小 弟 冒 昧 , 有 關0既 行 為 令 小 弟 好 失 望 。

  當 然 小 弟 冇 權 干 涉 任 何 板 友0既 貼 文 權 利 ,


  不 過 , 聰 明0既 您 地 ,


  希 望 您 自 動 地 做 出 一 個 明 智0既 抉 擇 。

  Jeff  Article 19: (Request 6)

  不 如 叫 做 「 德 豪 黨 」 好 嗎? ^_^

  235Fans / HT2897  Article 19: (Request 7)

  甚 麼?伸o左 隻 手 出o黎 就 話 係 敗 類?


  大 家 諗 諗 究 竟 邊D人 蠻 不 講 理.


  係 巴 士 迷 就 話 人 敗 類,咁 係 普 通 乘 客o既 話 不 如 斬 人 隻 手 落o黎o丫

  不 知 所 謂!  Article 19: (Request 8)

  都 是 這 些 人,嚴 重 破 壞 巴 士 迷 的 名 聲!


  我 信,我 們 現 今 入 唔 到 河 上 鄉 都 是 這 些


  害 群 之 馬 的 惡 劣 行 為!豈 有 此 理!

  虹 橋 太 守-FM5987字
 • thread 4501


  Article B20:

 • Re: 貼wallpaper:森美小儀簽名巴士相
 • 愛上ASV同S3V的87D~, 2001-03-20 00:55:52


  回應:


  > > > 今 日 見dayoff,雖 然 好 六 神 無 主,但 見 有 時 間,所 以 中 午 出 左 尖 沙 咀 去 影 容 祖 兒(真 人)


  > > > 個function 是903的,而 主 辦 的DJ是 森 美 同 小 儀,而 我 手 頭 上 有2張2年 前 在 尖 碼 影 的 叱 吒 少 年 團 巴 士 廣 告 相,


  > > > 所 以 帶 埋 去 搵 森 美 同 小 儀 簽 名


  > > >


  > > >


  > > >


  > > >


  > > > 當 森 美 見 到 張 相 時,佢 話:"嘩,都 成 兩 年 前 啦woh!"


  > > > 跟 住 佢 簽 完 之 後,我 問 佢 可 唔 可 以 叫 埋 小 儀 簽,跟 住 後 面 好 多fans一 齊 叫 埋 小 儀 過 來 簽 名!


  > > >


  > > > 在 此 謹 多 謝 森 美 同 小 儀!


  > > >


  > > > Leslie Chan


  > > >


  > >


  > > 你 可 以printscreen再e-mail/fax俾 佢 地~!


  > >


  >


  > 唔 記 得 講,我 送 左 呢 張 相3R 給 小 儀 :)


  >


  > Leslie Chan


  佢o地 之 前 俾o的 巴 士o野 我 時 , 我 都 送o左 張GK9710(代 表 車)相 俾 佢o地 … • thread 4500


  Article B21:

 • Re: 天富影265B一問
 • S3BL465, 2001-03-19 19:09:42


  回應:


  > > > > 究 竟 那 些 時 候 影 2 6 5 B 好 ?


  > > > 甚 麼 時 候 也 好...


  > > > 不 過 最 晏 就 吧!!!


  > >


  > > 甚 麼 意 思 。


  > >


  > 終 之 白 天 時 間 影265B也 不 錯 , 不 過 下 午 陽 光 比 較 多 , 你 在 這 時 間 影 更 好


  >

  多 謝 各 位 解 答 小 弟 的 疑 難!!! • thread 4499


  Article B22:

 • Re: 有甚麼方法可以識車長?
 • 每天都載灰姑娘---2282(HZ9534), 2001-03-19 19:37:50


  回應:


  1. push
  > > 我 家 住 太 古 南 豐 新 村 , 經 常 會 搭 新 巴 同 城 巴 去 銅 鑼 灣 , 灣 仔 , 或 者


  > > 南 區 一 帶 。 有 時 覺 得 搭 車 會 好 悶 , 又 想 同d司 機 收 下 風 。 想 問 下


  > > 大 家 巴 士 迷 是 點 樣 識 司 機 的 , 你 地 又 是 識 一 些 甚 麼 線 路 的 司 機


  > > ? 另 外 , 大 家 又 認 為 邊 條 巴 士 線(港 島 區)的 司 機 最 好 人 ?(尤 其


  > > 是 新 巴)


  >


  >


  > 其 實 想 識 車 長 一 點 兒 也 不 困 難,只 要 你 是 主 動 就 可 以 。


  >


  >

  仲 有 真 係 好 講 緣 份


  有 次 去 影 相


  就 咁 就 識0左 個


  而 家 仲 好friend添  Article 22: (Request 1)

  成 日 坐 同 一 個 車 長0既 車 , 咪 識 囉


  不 過 識0左 一 個 東 區 車 長0個 次 就 好 好 笑(8P):


  話 說 我 坐43X由 金 鐘 入 田 灣 影DA39(Rt.43)。 去 到 金 鐘 已 經 九 點 十 個 字


  (九 點 十 一 個 字 開 車), 之 後 一 個 柴 廠 車 長 開 住 架2011到 站


  (到 站 時 已 經 九 點 十 一 個 字)即 刻 攪 牌 兼 上 落 客and即 開 。


  (車 度 有 我 同 約 十 個 遊 客[佢 地 想 去 海 洋 公 園])


  跟 住 我 見 個 車 長 跟590A行 入 莊 士 敦 道 , 我 都 覺 得 奇 怪


  0勒 ! 跟 住 行 去 車 頭 問 佢...


  我 :43X唔 係 出 海 傍0既 咩 ?


  車 長 : 華 貴 個 站 長 叫 我 跟M590


  我 :0個 架 係590A0黎0架 !


  車 長 : 咁 呀 ! 我 都 係 第 一 次 走 呢 條 線(指43X)咋 !


  我 :0下 ! 咁 呀 , 我 帶 你 行 啦 !...

  結 果 架2011左 轉 盧 押 道 , 左 轉內 告 士 打 道(行 錯 街 口),


  左 轉 分 域 街 , 左 轉 軒 尼 詩 道 返 原 有 路 線


  之 後 過0左 香 港 仔 隧 道 , 我 見0的 遊 客 冇 出 聲 又 唔 問 ,


  結 果 去 到 香 港 仔 海 濱 公 園 個 站 , 佢 地 行 去 車 頭 問 「 到 海 洋 公 園 未 ? 」


  跟 住 我 叫 佢 地 去 香 港 仔 巴 士 總 站 坐 返 車 去 海 洋 公 園 , 並 叮 囑 佢 地


  「 上 車 時 講 明 去 海 洋 公 園 」


  跟 住 我0係 田 灣 落 車 , 車 長 話 佢 走 柴 灣 某 線 , 有 時 間 就 去 「 探 」 佢


  我 就 話 「 好0丫 ! 一 言 為 定 」 就 係 咁 識0左 個 柴 灣 車 長

  如 果 要 我 答0既 話 , 我 會 話43X五 個 車 長 其 中 四 個
 • thread 4497


  Article B23:

 • Re: 你最喜歡邊款全身巴士廣告?
 • S3BL465, 2001-03-19 18:00:54


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  > 我 最 喜 歡 祖 兒,維 景 灣 畔

  我 覺 得


  蠟 像 館 廣 告 之 新 巴(以 前3301L)  Article 23: (Request 1)

  > > > sina.com.hk


  > > >


  > > > EU9505 & JX7277


  > >


  > > 我 架 車(海 洋 公 園 太 平 海 岸)


  > >


  > >


  > Nikon F65 , "京 都 念 慈 菴"(3008),唐 拾 義 增 肥 丸(CMB ML72),所 有M記


  >


  >

  DA55 Canon IXUS相 機 廣 告!  Article 23: (Request 2)

  > 黑 色 IXUS 相 機 3AV/AV!!!


  >


  >


  >


  >


  > > > 我 最 喜 歡 祖 兒,維 景 灣 畔


  > >


  > > 九 巴:斑 點 狗


  > > 城 巴:聯 合 航 空


  >


  >

  我 的 代 表 車


  新 巴1103,1110-維 景 灣 畔


  1110-維 景 灣 畔 第 一 版


  1103及1110-維 景 灣 畔 第 二 版

  新 巴


  1103/HY3782


  1110/HY4363


  Alexander-KKW  Article 23: (Request 3)

  > 基 本 上 所 有ME上 個o既 全 身 巴 士 廣 告 都 好 正!


  > ICQ UIN:21925682


  >


  >


  ctb:ua (elephant)


  THAI (on406,409,856)  Article 23: (Request 4)

  我 就 鐘 意 前 中 記 DA 21 大 衛 杜 夫 (香 煙 廣 告)


  而 依 家 就 鐘 意 新 記 1089 鷹 牌 鹿 精
  鬼 馬 雙 寶 之 一0既85M車 王 之 王 白 豪 仔 HR 1622  Article 23: (Request 5)

  我 就 鍾 意:


  (近 期)


  "呢 架 通 天 巴 士,直 飛 各 大 城 市"


  機 艙 式 廣 告(HU2132)

  (前 一 排)


  鴻 運 地 產(299果 兩 架)

  (早 期)


  1.新 奇 士 橙 橙 箱 廣 告


  (成 架3BL)都 係 一 箱 箱 橙

  2.野 火 樂 園  Article 23: (Request 6)

  我 喜 歡6號 的 白 花 油,柯 尼 卡


  仲 有66M的 聯 合 國 兒 童 權 利 公 約(已 落)

  虹 橋 太 守-FM5987字
 • thread 4496


  Article B24:

 • 想聽聽各板友意見…
 • 會考---EU9505+JX7277, 2001-03-19 22:31:55


  回應:


  小 弟 想 在 藍 田 地 鐵 站 巴 士 總 站 影 巴 士 相 , 不 知 影 完 出 來 的 效 果 是 如 何 ? 可 否 貼 一 些 相 讓 小 弟 參 考 ?(希 望 沒 有 貼 錯 板 …)

  EU9505 & JX7277 • thread 4495


  Article B25:

 • Re: ME有冇行過66M
 • 永遠BENZ(ME)之友的YUEN, 2001-03-19 17:46:47


  回應:


  > 如 果 有 , 有 冇 相 睇?

  有 , 記 得 大 約 五 至 六 年 前 ,


  我 見 過ME32-DG6437行 過66M,


  當 時 還 有 仁 濟 的 廣 告 的

  不 過 我 冇 相 ,sorry • thread 4494


  Article B26:

 • Questions
 • 識plan野的Translink 主席, 2001-03-19 16:22:35


  回應:
  Thanks • thread 4493


  Article B27:

 • Re: [可能貼錯板] 為富安巴總網網主--阿奇{新記5045 JV2100} 抱不平!
 • 富安巴總網網主--阿奇{新記5045 JV2100}, 2001-03-19 13:47:18


  回應:


  > 我 在 昨 晚 , 貼 出 一 文 ︰[想 搞 清 楚]咩 係 豪 華 黨 … ( 我 真 係 唔 知 嫁:( )


  > 緊 著富 安 巴 總 網 網 主--阿 奇{新 記5045 JV2100}回 了 我 文 , 內 裏 也 說 了 , 他 每 次 說 豪 華 黨 , 都 會 給 人 炸 他 的ICQ的


  > 所 以 我 看 了 他 的 回 文 後 , 便 立 刻 在ICQ add 了 阿 奇 兄 …


  >


  > 過 後 五 分 鐘 , 便 有 人 炸 他 的 ICQ了 ,ICQ# 49138068


  >


  > 因 這 事 間 接 是 因 我 而 起 , 所 以 想 在 這 裏 說 小 小 東 西 ︰


  > 不 論 豪 華 黨 是 好 是 壞 , 我 想 也 不 必 炸 他 人 的ICQ麻 !


  > 可 能 炸 阿 奇 兄 的 不 是 豪 華 黨 成 員 , 但 … 這 人 真 的 太 過 份 !


  > 要 炸 便 炸 我 吧 !


  > ICQ# 44775012 !!!


  >


  > ===================================


  > 好 嬲 -..:【 富 豪 迷 】:..
  唔 該 晒 ﹗ • thread 4492


  Article B28:

 • 暫停討論張德豪事件
 • 235Fans / HT2897, 2001-03-19 12:12:09


  回應:


  各 位 板 友,


  由 於 怪 物 兄 已 經 答 應 於 今 晚


  公 開 昨 日 張 德 豪 事 件 的 真 相,


  固 此,小 弟 請 各 位 板 友 於 現 階 段 暫 停 討 論 「 張 德 豪 事 件 」


  (即 暫 停 回 應 文 章 4476 , 4482 , 4484 , 4485 , 4486 , 4489),


  直 至 怪 物 兄 公 開 事 件 真 相 為 止.


  以 免 此 事 件 「 愈 描 愈 黑 」 及 出 現 更 多 新 版 本.

  多 謝 合 作!

  235Fans / HT2897 • thread 4491


  Article B29:

 • Re: [貼相600x480] KMB 7M
 • S3N171, 2001-03-19 15:47:15


  回應:


  > 請 各 位 高 手 替 小 弟 之 劣 作 評 分(10分 為 滿 分)


  >


  >


  > 1)S3N235 ES5212


  >


  >


  > 2)S3N350 GA1570


  >

  good! • thread 4490


  Article B30:

 • Re: 好邪的 118 旅程
 • ~Leon~, 2001-03-19 11:15:47


  回應:


  1. push
  2. push
  3. push
  4. push
  5. push
  6. push
  7. push
  8. push
  9. push
  10. push
  > > > 昨 晚 同 老 婆 去 旺 角 shopping, 跟 住 坐 118 返 屋 企.


  > > > 先 黎 一 架 城 巴, 因 為 冇 窗 口 位 (兩 人 一 齊 坐) 所 以


  > > > 冇 上 到, 等 下 一 架 城 巴. 兩 分 鐘 後 又 黎 多 一 架 巨 龍,


  > > > 上 左 車, 走 上 樓 上 搵 位, 點 知 個 頭 撞 正 行 李 架, 痛


  > > > 到 我 呢...... X( 待 我 痛 楚 減 輕 後, 抬 頭 一 看, 發


  > > > 現 車 身 編 號 是......


  > > >


  > > > "870"


  > > >


  > > > 嗚......係 咪 好 驚 呢~~~~~~ :P


  > > >


  > > > P.S. 我 係 基 督 徒, 唔 信 邪 既, 不 過 當 係 故 事 一 則


  > > > 貼 上 黎 啦. :P


  > > >


  > > > Ken


  > >


  > > 嘩 嘩~~~~你 同 你 老 婆 真 係 恩 愛,點 都 要 一 齊 坐...............


  > >


  > > P.S:第 時 有 埋 細 路,咪 一 定 要 等 架3+2車 黎 坐~~~~~:p


  > >


  > > S3N354/AD290/AD359


  >


  > 板 主 剛 剛 新 婚,恩 愛 些 少 好 正 常 啊!


  > 我 與 太 太 一 起 坐 車 時 也 會 等 有 孖 位 先 上,因 她 喜 歡 睡 覺.


  >


  > 朝 朝 搭691P頭 車 的 路 人

  未 必o既...


  如 果 坐3+2的 兩 座 位, 兩 個 人 咪 可 以 更 緊 貼:)


  (just joke)

  Leon:P  Article 30: (Request 1)

  唔 係o既~ Kenfung同 太 太 講870的 事,


  跟 住 阿 嫂 好 驚, 成 程 車 咪 可 以 攬 到 實 一 實law~


  haha.........


  (just joke)

  Leon:P  Article 30: (Request 2)

  您 已 經 不 算 邪 了 !


  有 一 次 我 在 上 學 時 坐 中 同 一 部 巴 士 行 走99, 當 時


  我 和 我 老 師 都 不 覺 有 甚 麼 不 對 , 後 來 我 老 師 話 覺


  得 部 野 怪 怪 地 ( 因 我 和 老 師 乘 車 我 們 不 會 看 車 隊


  編 號 ) , 後 來 我 又 好 像 給 人 拍 了 一 下 ( 我 坐 在 導


  航 位 ) , 我 已 經 覺 得 不 對 路 , 後 來 發 現 此 車 正 是


  870! !

  PS: 第 二 天 , 我 老 師 病 了 , 她 不 能 上 學......

  雪 兔 檸 少 .5048  Article 30: (Request 3)

  > 870一 向 是 行 柴 灣 及 小 西 灣 線 一 帶(8X,780,788,789,118)的 城 巴 車.


  > 近 日 來 經 常 派 此 車 行118,


  > 所 以 不 是 一 件 特 別 的 事.況 且 我 有 時 都 會 坐 到870,其 實 無 太 特 別 的 事,


  > 不 過 我 會 坐 車 頭(因 為 座 位 較 闊 可 以 看 到 全 景 而 不 會 頂 手 頂 腳)而 不 會 坐 車 尾 的.


  >


  > Jason Lee
  同 意 到 極 ,870行118並 不 是 罕 見(雖 然 近 來 多 行8X), 況 且 說 搭 了 這 部 車 就 是 很 「 邪 」 , 對 三 年 前 涉 及 該 車 嚴 重 意 外 的 死 者 來 說 , 是 否 有 點 不 尊 敬 ?  Article 30: (Request 4)

  202 96年 在 深 圳 一 條 新 建 成 的 路 上 撞 到 一 條 垂 下 的 架 空 電 纜 ,


  整 個 車 頂 被 界 開 , 兩 個 乘 客 死 亡 。

  870 98年 年 初 三 往 九 龍 途 中 在 灣 仔 杜 老 誌 道 天 橋 翻 側 , 五 個


  乘 客 在 車 禍 中 死 亡 。

  --


  輝 仔  Article 30: (Request 5)

  > 城 巴 的118好 密^.^,但 九 巴 的....>_<

  假 日 九 巴 118 幾 乎 全 日 四 分 一 班 , 都 勁 密 架 。


  反 而 城 巴 最 尾 轉 都 無 咁 密 ( 六 分 鐘 一 班 ) 。
  > > 上 左 車, 走 上 樓 上 搵 位, 點 知 個 頭 撞 正 行 李 架, 痛


  > > 到 我 呢...... X( 待 我 痛 楚 減 輕 後, 抬 頭 一 看, 發


  > > 現 車 身 編 號 是......


  > >


  > > "870"


  > >


  > > 嗚......係 咪 好 驚 呢~~~~~~ :P


  >


  > 唔 係 驚 呀,係 勁 驚


  > 好 彩 回 程 的118唔 行 杜 老 誌 道 天 橋

  呢 個 故 事 教 訓 就 係 ...

  以 後 唔 搭 870 ? ! ... 唔 係
  就 係 ...

  搭 城 巴 861-880 上 層 記 住 先 坐 低 至 入 窗 口 位 :p
  > > P.S. 我 係 基 督 徒, 唔 信 邪 既, 不 過 當 係 故 事 一 則


  > > 貼 上 黎 啦. :P

  搭 左 870 幾 次 行 118 都 覺 得 ... 無 野 ^_^
  > 萬 一 第 時 九 巴 的118再 炒 多 一 獲,


  > 九 巴 同 城 巴 炒 齊(大 吉 利 是)


  > 到 時 真 係 唔 駛 再 坐118了..... :P

  我 睬 過 你 , 依 家 幾 乎 日 日 搭 118 架 嘛 。
  今 日 又 有 連 續 兩 班九 巴 118 等 我 揀  Article 30: (Request 6)

  > 城 巴 的118好 密^.^,但 九 巴 的....>_<


  >


  若 閣 下 嘗 試 朝 早 在 隧 道 口 等 城 巴 頭 轉 尾 段 往 香 港 的 話 , 一 定 不 會 這


  樣 講 。 可 以 102 兩 班 , 116 四 班 , 112 兩 班 等 才 有 一 輛 118 ,


  注 意 的 是 , 其 他 全 是 九 巴 。

  N357  Article 30: (Request 7)

  > 我 有 一 次 坐 962P 回 家,


  > 那 是 870,


  > 上 車 時 自 己 的 手  仍 在,


  > 但 回 家 時 已 發 覺 其 不 是 繫 於 手 上,


  > 因 此 ...


  >
  可 能 是 心 理 作 祟,在 途 中 跌 左lei


  不 過 真 係 好 邪.....


  邪 在 咁arm架 車 係870 ^_^  Article 30: (Request 8)

  870六 點 幾 係 紅 隧(往 香 港)跪o左


  (產 上 站 尾,車 上 無 人)

  Man NL262  Article 30: (Request 9)

  > You are always talking about yourselves,in fact I think the driver is poorer than you.


  > Imagine you are the driver of 202/870 of 尾 班 車,ther are no passengers......

  870都 試 過 行N118,


  大 家 有 冇 搭 過 ?


  大 家 又 敢 唔 敢 搭 ?


  熱 衷 工 作0既 車 務 主 任 又 會 唔 會 在 途 中 向 車 長 示 範 正 確 駕 駛 方 法 ?

  Jeffrey Cheung  Article 30: (Request 10)

  話 分 兩 頭 , 在 下 上 星 期 乘 坐 7 8 9 回 家 時 , 亦 碰 上 8 7 0


  這 部 車 。

  車 子 本 身 以 沒 有 當 年 意 外 的 痕 跡 , 但 不 知 何 故 , 其 冷 氣 卻


  異 常 強 勁 , 令 本 已 有 傷 風 的 在 下 , 病 情 再 度 加 深 !

  這 算 不 算 邪 呢 ?

  綠 川 光
 • thread 4521


  Article B31:

 • 問所有全車身廣告巴士....
 • FALL IN LOVE N11(BY8947), 2001-03-20 01:38:40


  回應:


  我 想 問 所 有 全 車 身 廣 告 巴 士 的 廣 告 名,車 牌 及 掛 牌 路 線,謝~ • thread 4522


  Article B32:

 • 3ASV102 祖兒巴士Wallpaper
 • 痛愛VA 63的波子, 2001-03-20 03:47:47


  回應:


  第 一 次upload 巴 士wallpaper 800x600

  整 多 張 有special effect

  請 評 分