19990522
Articles on 22th May, 1999.

Today's Articles: 67. {No Article 14}


Articles' Numbers: (19990522_01-68)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文


Article 1:

Re: [無聊小玩意]板友代表的車是什麼路線掛牌??


Wes, DS16 (howesley@i-cable.com) from 203.83.80.5 at Fri May 21 21:44, 1999 said:


> HB610 (sammi59@netvigator.com) said:


> 小 弟 現 在 從 活 躍 的 板 友 中 抽 取 代 表 車, 想 知 道 那 些 車 是 什 麼 路 線 的 字 軌 車/掛 牌 車?


> 如 果 有 機 會 見 到 的 話, 小 弟 會 不 妨 坐 一 個 單, 看 看 她 到 底 有 什 麼 特 別 之 處??


>


> 問 題 開 始!


>


> 新 巴 板 友 代 表 車:


> 1010----行??號


> LF291---行


> LX253---行


> LX326---行


LX 湯 左 晒 啦, 下 話.


> LV123---行


> LM10----行


> DC10----行


> LA22----行


> CX1-----行


> VA11----行


> VA14----行


> VA51----行


> HN6509--行


> VA54----行


> HB8095--行


> HP3011--行


>


我 想 知 我 架 代 表 車 DS16去 左 邊?


我 最 後 一 次 見 佢 向9號, 而 家82,2號 都 唔 見 佢, 唔 通........


> 九 巴 板 友 代 表 車:


> S3N353---行???號


> S3M61----行


> S3M80----行


> 3AV113---行


> 3AD52----行


> S3N305---行


> S3BL423--行


> S3BL424--行


> AD156----行


> AL65-----行


> HB916----是 否 行68X??


> GF1912---行


> GK4457---是 否 行87D??


> CV7946---以 前 是???掛 牌 車


>


> 城 巴 板 友 代 表 車


> 182------行???號


>


> 問 題 完 畢, 多 謝 各 位 板 友!


>


> (K)廠 後 備 車


> HB610


不 活 躍 板 友


Wes, DS16


Article 1: (Request 1)

> AL65-----行

AL65 IS U-DEPOT


ALWAYS RUN 64M


AND 269C BEFORE 1998/5

KIT,AL65


Article 1: (Request 2)

> 1010----行??號


111五 車, 京 都 念 慈 菴 廣 告

> LF291---行


中 巴606字 軌

> LX326---行


中 巴1號 字 軌

> LV123---行


中 巴109四 車 字 軌

> VA11----行


中 巴303字 軌, 新 巴948字 軌

> VA51----行


中 巴106字 軌, 新 巴970字 軌

> HN6509--行


VA52, 中 巴106字 軌,新 巴970字 軌

> VA54----行


中 巴102字 軌,新 巴970字 軌

> HB8095--行


DA82, 中 巴/新 巴970字 軌

> HP3011--行


VA56, 中 巴38字 軌,新 巴970字 軌

仲 有 我, VA55: 中 巴111三 車 字 軌, 新 巴970字 軌!


Article 1: (Request 3)

> 1010----行??號

新 巴 111 五 車 字 軌
> LF291---行

LF291 已 經 退 了 役 ...

以 前 中 巴 LF291 都 做 過 唔 少 線 字 軌 , 輾 輾 轉 轉 在 九 八 年 初 才 加 入 做 606 六 車


字 軌 , 換 走 LF262。 亦 是 唯 一 一 部 珍 寶 字 軌 做 到 中 巴 606 最 後 一 日 。


新 巴 時 代 則 多 數 替 20 , 直 到 十 月 底 退 役 。
> LM10----行

109 尾 車
> VA51----行


> HN6509--行


> VA54----行


> HB8095--行


> HP3011--行

以 上 全 部 原 應 是 970 字 軌 , 不 過 陸 續 甩 了 出 來 ...
> 問 題 完 畢, 多 謝 各 位 板 友!

其 實 選 得 做 代 表 車 , 部 車 特 別 只 是 其 中 一 個 因 素 , 還 有 很 多 其 他 原 因 ...
中 巴 606 六 車 字 軌 LF291


Article 1: (Request 4)

> LX253---行

首 先 , 要 講 聲 你 知 ,LX253係 從 來 都 冇 服 務 過 新 巴o既 ,


因 為 佢 早 響 幾 年 前 (93年 左 右 ) 已 經 被 肢 解 … …

LX253在 未 被 肢 解 前 的 十 年 , 一 直 服 務 於 來 往 石 排 灣 同


銅 鑼 灣o既 港 島 區76號 線 直 至 退 役 前 , 她 是 於1993年 二


十 六 線 易 手 後 被 肢 解 的 。 最 後 的 廣 告 是 建 造 業 訓 練 局


的 橙 色 車 身 廣 告 。 當 時 , 位 於 漁 光 道 的 建 造 業 訓 練 局


技 能 測 試 中 心 還 是 剛 落 成 不 久 … …

滄 海 桑 田 , 唉 … …

> 問 題 完 畢, 多 謝 各 位 板 友!

唔 駛 客 氣 !^_^

今 日 甘 句 :每 堂 安 靜 半 粒 鐘 , 聽 聽 先 生 發up風 … …

LX253


Article 1: (Request 5)

> LX326---行


地 府 。 架 車 死 左 幾 年 啦 。


> CX1-----行


中 巴 非 專 利 。 架 車 係 中 巴 保 留 十 架 銀 色 車 之 一 。


>


> 九 巴 板 友 代 表 車:


> S3M61----行


好 似 係 北 區 的 士 啤 車 。


> S3M80----行


32掛 牌6車 , 呢 架 車 可 以 話 冇 乜 特 別 。


> AL65-----行


唔 記 得 係 行57M定 係58M?


Article 1: (Request 6)

> Zenga (96479104@plink.cityu.edu.hk) said:


>


> 咦 ! 有D印 象 播 , 車 牌 係 乜 呀 ? 近57M掛 牌 多 播 。


EZ521


架 車 行 過64M,68A,70X,73K,78K等 線


即 係 話:AL65入 過 邊 境 禁 區

~~~Tony(S3M61)~~~


祥 華 巴 士 路 線 專 輯


(九 巴)70討 論 區


Article 1: (Request 7)

CV7946---行67x好 多 年 了,不 過 間 中 也 行67M


Article 1: (Request 8)

> S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) said:


>


>


> 講 開G451,是 當 年67X雞 皇.因 為 上 斜 路 好 力,能 夠 爬 過 其 他 雞 車,


> 是 我 的 最 愛 巴 士 之 一.


>


> S3N353

無 錯,呢 架 車 真 係 好 正,上 斜 有 成30km/h,落 斜 過60km/h(我 估),是 於


60號 時 搭 到!!!


Article 1: (Request 9)

LA22 - FH6751 現 在 行 路 線301之7車 :


路 段 包 括 : 4x , 301 , 105A , 970 .

VA52 - HN6509 現 在 行 路 線970 .


VA56 - HP3011 現 在 行 路 線970 .

By LA11 Shing (^_^) (^_^)


Article 1: (Request 10)

> HB610 (sammi59@netvigator.com) said:

> 九 巴 板 友 代 表 車:


> S3M61----行


呢 架 車 目 前 係72掛 牌 , 不 過 呢 排 行 既 路 線 日 日 都 不 同 , 曾 經 行 過


70K,70X,72A,73,73X, 今 日 行73X。


值 得 一 提 : 呢 架 車 可 以 做 得 我 既 掛 牌 車 , 完 全 因 為 呢 五 年 內 行 過


70K達 四 次(我 所 見 到), 而 每 一 次 都 好 幸 運 咁 搭 中 。

> S3BL423--行


> S3BL424--行


呢 兩 架 車 係60X掛 牌 車

> AL65-----行


講 下 呢 架 車D歷 史 先 :


響U廠 時 ,AL65行 過68A,70X,78K,64M。 不 過 近 排 唔 見 左AL65。

> GF1912---行


目 前 係64M掛 牌 車 , 昔 日 係60X掛 牌


編 號 係AV67

> CV7946---以 前 是???掛 牌 車


曾 經 行 過70X及70K。 編 號 係G451

> 城 巴 板 友 代 表 車


> 182------行???號


架 車 好 似 係 行 中 港 線

~~~Tony(S3M61)~~~


祥 華 巴 士 路 線 專 輯


(九 巴)70討 論 區


Article 1: (Request 11)

> 1010----行??號


他 做111,幾 多 車 就 不 記 得 啦,他 無 咩 特 別

PS:我 在 版 上 都 不 是 好 活 躍 傘 ^o^


Article 1: (Request 12)

VA 11 以 前 經 常 行 948 ,我 逢 星 期 一 都 會 搭 佢 返 學, 星 期 四 就 搭 VA 1, 但 呢 兩 架 車 近 排 都 唔 知 去o左 邊


Article 1: (Request 13)

> S3N353---行???號

以 前 行rt67X,現 在 行rt66

> CV7946---以 前 是???掛 牌 車

rt67X

S3N353


Article 1: (Request 14)

LV123--- 前109字 軌, 行 車 證 已 於4月 到 期. 我 都 唔 知'自 己'去o左 邊. ^_^


LM10----行109, 新 巴 時 段 六 車.

LV123


Article 1: (Request 15)

LV123 o係 小 西 灣 車 場 比 人 拆 o左 窗 框 囉...Article 2:

Re: A41延長至馬鞍山?區議員玩乜?


巴士文 (daraman@netvigator.com) from 205.252.144.88 at Sat May 22 02:13, 1999 said:


> 龍 神 丸 (clement@hkplanet.com) said:


> 經 過 長 時 間 爭 取, A41將 延 長 至 馬 鞍 山...


> 詳 情 如 下:


> A41 延 長...


> 改 由 耀 安-->機 場


> 經: 恒 康 街, 富 寶 花 園, 錦 英 苑, 利 安 村,


> 雅 典 居, 馬 鞍 山 市 中 心, 頌 安 村, 恆 安 村,


> 濱 景 花 園, 沙 田......(原 路)


>


> 收 費: $25


> 六 月 下 旬 生 效

乜 話 ? 上 星 期 日 , 樓 下 電 梯 大 堂 , 才 貼 上 一 張 本 城 邀 功 區 議 員


周xx的 海 報 , 話 成 功 爭 取 保 留A41在 圓 洲 角 設 總 站 , 到 底 玩 乜 先 ?


若 果 真 的 延 至 馬 鞍 山 , 我 建 議 阿 區 議 員 先 生 速 速 入 馬 鞍 山 掛 板 ,


話 自 已 成 功 爭 取A41延 至 馬 鞍 山 吧 ! 為 下 屆 鋪 路 !

一 城 居 民 巴 士 文


Article 2: (Request 1)

唔 係 嗎? 變 相 加 價?


加 到 去 馬 鞍 山 真 係 大 獲 啊.


一 來 去 到 市 中 心 隨 時 冇 得 坐


二 來 日 日 都 有 可 能$25的 價 錢 普 通 躉 的 享 受...

市 中 心 居 民Kwan


Article 2: (Request 2)

> 巴 士 文 (daraman@netvigator.com) said:


>


> 乜 話 ? 上 星 期 日 , 樓 下 電 梯 大 堂 , 才 貼 上 一 張 本 城 邀 功 區 議 員


> 周xx的 海 報 , 話 成 功 爭 取 保 留A41在 圓 洲 角 設 總 站 , 到 底 玩 乜 先 ?


> 若 果 真 的 延 至 馬 鞍 山 , 我 建 議 阿 區 議 員 先 生 速 速 入 馬 鞍 山 掛 板 ,


> 話 自 已 成 功 爭 取A41延 至 馬 鞍 山 吧 ! 為 下 屆 鋪 路 !


>


> 一 城 居 民 巴 士 文

但 係 話 加4架 車(又 係 普 通 躉),好 似 係 開 特 車~~照 顧 馬 鞍 山 居 民

3AV50


Article 2: (Request 3)

咁 就 唔 知 啊...我 樓 下 今 日 至 貼 呢 張(仲 即 刻 引 來 圍 觀)...由


馬 鞍 山 民x 促x x楊 生 貼 既...仲 有 埋 日 程 表...隔 離 另 有 一 張


路 政 署 既 通 告(不 過 唔 關 巴 士 事)

不 過 呀 楊 生 真 係 想 做 區 議 員 架, 但 選 唔 到 佢 咋.

---


龍 神 丸


樓 下 即 將 有A41搭 咯


Article 2: (Request 4)

> Eddie Lam (bustop@glink.net.hk) said:


>


> 咦? 乜 又 改 左 計 劃? 前 排 咪 話 兜 完 第 一 城 就 行 後 路 (大 老 山 公 路) 去


> 石 門 交 匯 處 咩? 家 陣 又 行 番 出 黎 濱 景?

張 邀 功 通 告 冇 提 到 石 門...圓 洲 角...


只 有 濱 澋 第 一 城...等 我 明 日 訓 醒check真d 張 野...

---


一 路 腳 抽 筋 一 路 睇 通 告 既


龍 神 丸


Article 2: (Request 5)

> Ross (98701932j@polyu.edu.hk) said:


>


>


> What KMB is doing?


> It don't open a new route from Ma On Shan, just extend A41?


> If this is true, most of the people travelling this route


> will need to pay $5 more.


> I think it should have a sectional fare of $20 from Airport


> to Shatin.


> Also, will A41 still passing through Cityone Shatin?

crazy!!!!!what a long route in Ma on shan...兜 到 上 錦 英 苑..


真 係 激 直 頭 係 馬 鞍 山82K!!!!


仲 有 糧 安 有 位 咩?A41 D車 幾 長 灰 架 喎...耀 安 咪 好 迫??


Article 2: (Request 6)

> It don't open a new route from Ma On Shan, just extend A41?

I think it is not necessary to operate a new route.

> If this is true, most of the people travelling this route


> will need to pay $5 more.

Oh! It's not fair for the passenger at Shatin.

> I think it should have a sectional fare of $20 from Airport


> to Shatin.

Yes, I agree.

> Also, will A41 still passing through Cityone Shatin?

I think it will. May be do not stop outside Cityone Plaza.

Oscar餓 靚 之 巴


Article 2: (Request 7)

> 咁 技 術 上 不 大 可 行 嘛, 咁 而 家 對 於 沙 田 市 中 心 落 車 o既 人 一 樣 唔 公 平 o架,


> 市 中 心 落 又 係 畀 咁 多, 圓 洲 角 落 又 係 畀 咁 多.

It is possible if it start from Ma On Shan. Sectional fare


can be set. Just like 86c/81c...etc.

Oscar餓 靚 之 巴


Article 2: (Request 8)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


>


> A41不 是 龍 運 行 的 嗎 ?


>


>


> 佢 想 開 運 吉 都 多 數 唔 俾 啦 , 咪 唯 有 延 長A41來 相 就 。


>


> Christopher

點 解 唔 改 E42 , 要 改 A41 o既 ?


改 完 後 兩 條 線 爭 成 倍 錢 , 想 趕 沙 田 客 咩 ?


Article 2: (Request 9)

Not open a new rt?!

--


Sad Scorpio GeminiArticle 3:

Re: [政治]呢個板似乎有些被壓抑的異見人士...


Jacky(S3M80) (jackyyng@hkschool.net) from 202.40.141.30 at Fri May 21 23:56, 1999 said:


> 自 由 金 星 戰 士 (tkcbpa@schoolteam.net) said:


> 看 來 本 人 打 完 呢 篇 文,都 要 好 似 六 四 人 士 那 樣,


> 從 此 消 失 在 這 板 中.


> 不 過,唔 講 又 唔 得...


> (多 多 得 罪,敬 請 原 諒)


誇 張 一D掛 ?
>


>

第 一 個CASE
>


> 阿 簫 生 一 提 到 九 巴cut線 時,就 即 刻 有 大 把 人 唱 衰 佢,


> 話 佢 精x病,由 青x出 來,魚 蝦 蟹 金 錢 龜 俾 哂 佢 食


一 個 正 常 的 巴 士 迷(尤 其 是 九 巴 迷)的 正 常 反 應 來 者 。


>


> 就 連 佢 的 朋 友Cityflyer xx3,


> 後 期 的 倩xx公 主 都 被 人 玩:


>


> 我 的friend 倩xx公 主 有 一 條 建 議(sorry,忘 了no...),


> 寫 建 議 的 人 全 部 是 正 面 的 評 語,如well done, 但 卻 俾0分,


> 明 顯 是 有 心 搗 亂,壓 低 人 個 分


有 心 搗 亂 的 大 有 例 在 啦 , 點 止 佢 地 的 建 議 。


>


> 有 篇291的 路 線 建 議,曾 被 人 這 樣 寫 建 議--


> Me and my gf opposite this...


> 291A/B Siu and LF243


好 似 話 係 冒 名 架 嘛 。


>


> 最 明 顯 的 莫 過 於291最 近 的261R/68A建 議,勁 多 人 打 粗 口 或/和 俾 很 低 的 分 數 唔 俾 意 見


咁 人 地 要 攪 針 對 , 都 冇 符 架 。


>


>


> 難 道,這 板 不 容 許 有 支 持 城 巴 的,支 持 冷 馬 的(可 能 是 小 數 派 的)意 見 存 在 嗎?


如 果 係 一 個 公 平 公 正 的 社 會 , 當 然 可 以 啦 。


>


>

第 二 個CASE
呢 個 我 唔 講 啦 。


>


>

第 三 個CASE
> 最 近 有 人 冒LA22的 名,send ghostmail俾 板 主 要 求 取 消a/c,


> 唔 使 咁 卑 鄙 呀?!


卑 唔 卑 鄙 見 人 見 智 。 但 係 板 主 多 數 唔 會 因 為 一 個e-mail而 取 消 一 個


板 友 的acc的(我 所 知)。


其 實 做 此 等 的 上 流 事 可 以 起 到 作 用 咩 ?


>


>

第 四 個CASE
> 有d人 問 有 關x達 的 資 料,


who is he???


> 知 情 人 不 答,都 可 原 諒;


> 但 本 板 一 些 高 層 如Gakei!,Eddie Lam等 人 卻 粗 暴 地 回 絕 這 些 問 題,


what is回 絕 ?


> 叫 人 唔 好 問 咁 多,


咁 佢 地 叫 人 唔 好 問 咁 多 總 有 佢 的 原 因 的 。 你 唔 好 以 為 網 上 論 壇 就


唔 受 法 律 的 限 制 , 私 隱 問 題 至 得 架 。


> 真 係 好 似USSR!


USSR? 如 果 係 , 我 諗 個HKBDB可 能 停 左 數 十 萬 世 囉 。


>


> 所 謂 上 樑 不 正 下 樑 歪,


> 上 層d人 咁 串,又 大 搞 秘 密 主 義


> 難 怪 會 生 出 一 些 好 串 的 板 友 如T.X.T.等 人 了!


咁 呢 層 我 又 唔 覺 得 喎 。 上 樑 怎 樣 不 正 ? 講 幾 句 態 度 差 少 少 的 話


就 可 以 叫 做 「 串 」 ? 至 於 板 友 串 唔 串 , 都 係 因 人 而 異 者 。


但 是 你 要 知 道 一 個 事 實 , 來 得 本 板 的 人 大 多 是 中 三 以 下 程 度 的 學 生 ,


佢 地 做 野 理 唔 理 智 , 心 知 肚 明 啦 。 我 覺 得 佢 地 應 該 稱 為 「 巴 士 痴 」


會 比 較 貼 切 。 支 持 己 見 , 排 斥 異 見 就 係 本 板 板 友 的 其 中 一 個 特 色 。


我 有 時 都 會 啦 。


但 係 呢 個 板 就 係 社 會 中 的 一 個 縮 影 。 可 以 看 得 出 現 在 的 小 朋 友 有 多


無 聊 同 無 謂 嘛 。 歸 根 究 底 是 啥 問 題 , 都 係 大 家 自 己 先 知 囉 。


我 咁 講 唔 係 叫 大 家 唔 好 迷 巴 士 , 只 係 迷 還 迷 , 唔 好 太 過 就 得 啦 。 如


果 唔 係 迷 到 好 似 年 幼 無 知 的 小 小 姐 去 迷Leon咁 恐 佈 咪 死 ? 而 且 大 家


應 該 係 去 求 知 識(雖 然 呢D都 係 知 識), 而 且 應 求 廣 面 的 知 識 。 這 才 是


大 家 所 抱 的 態 度 呢 。 在 本 板 , 講 講 討 論 , 討 論 還 討 論 , 應 該 都 係 當


係 大 家 傾 閒 偈 咁 就 算 , 唔 洗 搞 到 太 過 出 位 , 鬥 套 料 , 鬥 模 型 多 , 鬥


相 靚 … 我 覺 得 冇 必 要 囉 。


曾 是 上 述 的 一 分 子 的


Jacky(S3M80)


Sorry: 說 到Short左 咁 , 糊 喱 糊 塗 。 有 乜 問 題 , 請reply at here。


Article 3: (Request 1)

我 係 新 仔 但 係 我 覺 得 呢D(可 以 冒 人 地 個 名)係 板 主 既 問 題


因 為 我 去 過 第 二D討 論 區 佢 地 一 樣 要 有account先post得,posto既 文 章


係 登 埋 user o既email,ID 名(登 記 個 名),而 唔 會 好 似 呢 度 咁,有ID名 又 可 以 比 人 打 第 二 個 名 喎,我 都 唔 明 版 主 要ID名 黎 做 乜....


仲 有...


係 路 線 建 議 到,shower埋 比 分 個 人 既email, ID咁 咪 得law..!


唔 好 咁 興...實 有 小 圈 子 架 啦...!!


Article 3: (Request 2)

停 板 係 因 為 冒 認, 與 支 持 邊 間 公 司 無 關.

本 板 大 部 份 板 友 都 好 理 智 既, 不 過 如 果 吹 捧 一 間 公 司 過 份 激 烈


就 會 造 成 反 效 果, 聽 過 物 極 必 反 嗎?

本 板 歡 迎 支 持 各 大 巴 士 公 司 的 板 友, 不 過 並 唔 希 望 結 黨, 噉 樣


只 會 造 成 對 峙 局 面, 破 壞 本 板 氣 氛.


本 板 並 沒 有 實 行 乜 野 共 產 制 度, 只 係 幾 位 板 友 既 意 見 並 唔 代 表 板 主


既 立 場.


阿 蕭 生 既 case 其 實 好 難 做 決 定, 佢 只 係 表 達 佢 既 意 見, 但 係


又 冇 點 犯 板 規, 只 係 有 好 多 人 反 佢, 如 此 我 可 以 點 樣? 香 港 有


言 論 自 由 架 嘛, 我 唔 可 以 唔 俾 佢 講. 你 試 下 想 下 我 既 立 場, 你


會 點 做?


我 都 想 搵 佢 係 邊 個, 離 哂 普, 竟 敢 玩 我?! 當 我 係 乜 野? >(


佢 地 只 老 板 友, 唔 係 高 層.

有 點 內 幕 消 息 有 時 候 真 係 唔 講 更 好. 呢 篇 文 講 緊 本 板 政 治, 但 其 實


巴 士 圈 子 都 有 好 多 其 他 政 治, 到 時 弄 出 更 大 問 題 就 弊.


T.X.T. 板 友 我 覺 得 冇 問 題, 反 而 我 覺 得 上 面 曾 提 及 的 老 板 友


既 回 文 態 度 真 的 有 點 兒 那 個, 大 家 上 板 都 只 係 尋 開 心, 無 謂


你 串 我 我 串 你, 真 係 做 錯 事 既 就 講 出 黎 嘛, 語 氣 都 要 溫 和 架.

希 望 可 以 解 決 你 既 政 治 問 題. (不 過 我 覺 得 似 板 友 政 治 多 點)

逄 星 期 六 全 日 off 既 Ken


Article 3: (Request 3)

似 乎 這 篇 文 章 很 有 可 能 會 令 板 友 之 間 出 現 分 化 。 大 家 要 小 心 ﹗


無 疑 , 有 部 份 板 友 在 對 其 他 人 的 文 章 作 出 回 應 時 , 其 態 度 可 能 會 相 當


令 人 反 感 和 討 厭 。 不 論 是 由 於 私 人 恩 怨 , 意 見 不 合 , 立 場 不 同 , 甚 至


是 其 他 原 因 或 者 籍 口 , 有 時 板 友 之 間 的 確 會 出 現 一 些 不 必 要 的 磨 擦 。


但 想 深 一 層 , 有 誰 能 夠 擔 保 其 他 人 不 會 在 板 上 借 故 生 事 呢 ﹖ 我 們 能 夠


做 的 , 就 是 在 遇 到 一 些 具 挑 舋 性 的 文 章 時 加 倍 小 心 , 保 持 冷 靜 。 這 除


了 能 夠 減 少 板 友 之 間 一 些 不 必 要 的 磨 擦 之 外 , 也 可 以 令 搞 事 者 的 陰 謀


無 法 得 逞 。


Article 3: (Request 4)

先 生, 你 都 係 新 來 果 喎??


唔 該 搞 清 楚 來 龍 去 脈 先 至 好 下 定 論 啦, 唔 該 唔 好 斷 章 取 義, 含 血 噴 人!!!


Article 3: (Request 5)

所 以 話 好 多 板 友 都 係 對 人 不 對 事 就 係 咁 解 囉.


點 粗 暴 法 先?


每 個 人o既 感 覺 都 唔 同, 你 話 佢 串, 第 二 個 又 唔 覺.. 無 得 講.


T.X.T.就 無 啦, T.P.T./T.N.T.就 有.

P.S. 其 實 呢o的 文 最 好 利 用e-mail send比 板 主 囉.


    你 貼 上o黎 都 係 無 用o架, 盞 大 家 有 爭 拗, 咁 又 何 苦 呢?
而 家 先 知 咁 多 板 友 係 玩 分 身o既.....


T.P.T.


Article 3: (Request 6)

唔 係 喎, 家 祺 兄 同 Eddie Lam兄 的 態 度 都 冇 乜 問 題 喎, 反 而 有


問 題 的 好 似 係 'Z'君 呀! 賊 喊 捉 賊.


請 問 有 什 麼 根 據 呢?

T.x.T 都 有 問 題!? 何 以 見 得?

請 問 甚 麼 是 上 層 的 人? 好 似 小 弟 '德 褔5D' 咁, 在 這 裏 是 屬 於 甚


麼 層 呢? --物 理 層? 生 物 邏 輯 層......

事 先 聲 明, 本 人 不 認 識 家 祺 兄 , Eddie Lam兄 和 T.?.T兄.
相 信 是 屬 於 本 板'物 理 層' 的 德 褔5D


Article 3: (Request 7)

> FatfishZ (fatfishz@netvigator.com) said:


>


> 你 覺 得 佢o地 態 度 無 問 題 係 你 自 己 個 人 見 解, 我 亦 唔 會 同 你 理 論,


> 畢 竟 哩 個 係 你o既 個 人 感 覺, 你 唸o的 乜, 我 無 權 管, 亦 無 興 趣 同


> 無 必 要 去 改 變 你o既 唸 法!

既 然 你 都 知, 咁 你 又 講!

> 我o既 做 人 宗 旨 係:[o岩o既o野 就 要 講!] 係 哩 個 社 會, 已 經 好 難 敢 怒


> 敢 言, 見 同 事 做 錯o野, 好 難 出 聲. 上 司? 更 加 聲 都 唔 敢 聲! 對 同 學,


> 可 能 易o的 開 口o既, 家 人 呢? 先 生 呢? 但 係o係 討 論 區, 我 無 理 由 仲


> 要 舍 人 呀?

原 來 求 人 公 開 '私 人 地 方' 的 地 址 係 好 'o岩' o既; 拿 不 到 想 要 的 東 西,


就 整 篇 文 出 o黎, 用 什 麼 '公 平 的 世 界' 話 人, 原 來 咁 又 'o岩' o既.

> 當 然, 我 唔 係 聖 人, 我 每 一 個o既 唸 法/觀 點/立 場, 都 無 可 能 一 定


> 無 錯, 不 過 聽 過 多 位 板 友 對 我o既 回 應, 我 堅 信 今 次 我 立 場 正 確!

你 立 場 咁 正 確, 咁 咪 得 囉, 唔 駛 同 我 呢 類 一 般 見 識 的 人 爭 拗, 廢 事 又


麻 煩 閣 下 開 一 條 thread 來 話 我.

> 你 有 權 唔 認 同 我o既 唸 法, 但 你 無 權 侮 蔑 我, 要 講 板 規, 單 憑 你 哩


> 說 話, 你 已 犯 了board rule 4.1 本 板 嚴 禁 張 貼 任 何 人 身 攻 擊 的 字 句 。

兄 台, 我 何 時 侮 蔑 你? 你 又 憑 乜 野 話 我 板 規, 我 邊 一 句 說 話 係 犯 上 了


'人 身 攻 擊 的 字 句' 先?

> 你 答o左 我 先 啦, 老 友!

我 條 問 題 好 似 唔 係 問 你 喎; 仲 有, 我 要 答 乜 問 題 呀?


咦! 咦! 咦! 看 看 板 規 先......


板 規 第4.5 「 板 友 不 能 強 行 要 求 任 何 板 友 對 自 己 的 文 章 作 出 回 應 。 」


弊 傢 伙, 又 犯 板 規 o忝......不 過 好 彩 唔 係 我 犯 o者.

> 103 FatfishZ

基 於 我 一 般 見 識 的 關 係, 所 以 無 能 力 和 你 談 談 做 人 宗 旨,即 係 我 唔 會


再 reply 你.

又 多 了 一 個 '老 友' 的 德 褔5D


Article 3: (Request 8)

> Siemens SL10(S3M94) (matt4127@netteens.net) said:


> plaxton@letsgomets.net


> 呢 位 板 友 唔 知 攪 乜,都 唔 知 係 咪 有 心 冒 充 我,又 或 者 係 我fans(呢 個 冇 乜 可 能),成 日 都 用 我 個 名,甚 至 掛 牌 車 貼 文,


> 請 板 主 明 察

嘩, 你 唔 俾 人 同 一 個 名!?

如 果 上 面 你 所 講o既 野 完 全 成 立o既 話...

喂, 咁 我 都 幾___敬 你 喎 又,我 有 當 過 你 係 偶 像 喎(你 話)...


你 話 我 冒 充 你? 你 咁 講 咪 即 係 你 認 係 以 前 被 人terminate過a/c,


尊 容 有d 似 晏 鼠 o既 '板 友'plaxton(plaxton@chevalier.net)?

哦, 完 全 明 白, 原 來 有 人 借 人a/c玩 翻 生... 明 白 明 白...


請 板 主 明 察.


Article 3: (Request 9)

俾,但 次 次 與 我 吻 合 又 何 解?


沒 有 認 也 沒 否 認,但 好 多 人 都 知 架 啦,有 乜 所 謂 即,我 又 冇 犯 板 規......


你 正 在 人 身 攻 擊 緊 我 喎!


借 架 咩?個a/c我 架,借 人a/c?未 查 清 楚 就 講........


Article 3: (Request 10)

請 問 我 如 何 '粗 暴 地' 回 絕 (?) 這 些 問 題?


另 糾 正 Eddie Lam 非 本 板 什 麼 '高 層'.

--


車 匙!Article 4:

Re: 城巴單層末日正來臨


Citybus 5B (ronaldsamuel@ctimail.com) from 203.80.70.207 at Sat May 22 12:38, 1999 said:


> 阿 域 (dart@netvigator.com) said:


> 繼 21 部 Dart 仔 被 除 牌 運 返 英 國 後, 有 消 息 指 出 其 餘 Dart 及 B6


> 將 難 逃 劫 數, 會 被 城 巴 放 棄.


>


> 最 後 只 會 剩 下 60 部 MAN 單 層.


I don't think so, Jit Luen Volvo B6 has served us for only 1/2 year!


>


> 大 家 可 見 以 MAN 為 主 力 的 85 由 今 日 開 始 悉 數 車 輛 改 派 雙 層 十 一 米


> (如977,1031)


>


>


> 唔 知 下 次 到 邊 條 改 雙 層 呢?


>


>


> 阿 域


Article 4: (Request 1)

> 阿 域 (dart@netvigator.com) said:


> 繼 21 部 Dart 仔 被 除 牌 運 返 英 國 後, 有 消 息 指 出 其 餘 Dart 及 B6


> 將 難 逃 劫 數, 會 被 城 巴 放 棄.

o係?!據 某 位 前 板 友 講,只 係1401-1421,1301-1311會 除 牌 喎...

> 最 後 只 會 剩 下 60 部 MAN 單 層.

唔 係 嘛?連 雙 門 德 仔(1422-1434),'哈 哈 笑'(1312-1321),'土 砲B6'(1332-1361)都 唔 要?!咁 新...

> 大 家 可 見 以 MAN 為 主 力 的 85 由 今 日 開 始 悉 數 車 輛 改 派 雙 層 十 一 米


> (如977,1031)

係 咪o的 單 層MAN到 期 驗 車 呀?!前 日 我 都 見 到 有2XX11號 啦.--


過 兩 日 又 入 機 場 整 機,到 時 又 要 坐 批'土 砲B6'o既藍 田 站 長(GB2444,FX8032)


Article 4: (Request 2)

但 據 我 收 到 的 消 息 , 城 巴 下 一 批 除 牌 的 單 層 巴 士 , 很 大 機 會 會 是 雙 門


Dart。 主 要 原 因 是 跟 它 們 的 表 現 , 和 零 件 儲 存 方 面 有 關 。


至 於B6, 據 悉 城 巴 暫 時 未 有 計 劃 放 棄 這 批 車 。


(有 錯 請 指 正 。)


Article 4: (Request 3)

> Citybus 5B (ronaldsamuel@ctimail.com) said:


> I don't think so, Jit Luen Volvo B6 has served us for only 1/2 year!

They have been advertised for sale at last November in UK's


Coach & Bus Week Magazine.

Visit the New Look


SuperBus Australia


Article 4: (Request 4)

> KIT (williamc@tsl.net.hk) said:


>


> IT IS ALL B6 (1301--1361) WILL BE


> SELL?


>


> 29R,47A,260,314,515?

但 係314同515 可 以 用 到o的 乜 野 車 行 ?


Article 4: (Request 5)

> 新 巴1160(JB5808) (iteawiv@netvigator.com) said:


> 515一 定 要 用 單 層,並 且 不 可 超 過10-10.3米,所 以 一 定 要 留B6!


> 其 實314都 可 以 取 消(有 錯 請 指 正)!!!

如 果 城 記 真 係 一 架B6都 唔 留 的 話,


我 想 佢 可 能 會 取 消 埋515都 唔 定!

豐 巴


香 港 巴 士 投 票 區


Article 4: (Request 6)

> NWFB 1111 (lihoyin@ctimail.com) said:


>


> i don't think 260 will be include except all short TRIDENT arrived, as actually do not have so much passenger in non-rush hour

IF ALL 13XX,14XX SELL.


JUST USE 15XX RUN 260?


IT IS TOO DANGER .


Article 4: (Request 7)

1301賣 左 未?


土 炮 也 出 售,對 嗎?

(冷 狗 也 不 能 自 保,提 早 返 祖 家,唉~)Article 5:

Re: 城記服務是否退步了!


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) from 203.83.80.74 at Sat May 22 00:08, 1999 said:


> 華 貴43x (97005455@plink.cityu.edu.hk) said:


> 近 幾 日 來, 都 有 不 少 板 友 提 及 城 記 服 務(如8x)及 裁 員,


> 不 知 大 家 有 否 覺 得 城 巴 服 務 真 的 下 降 了, 還 是 她 服 務 不 及 對 手 提 升 得 快!


> 觀 迎 發 表 意 見!

如 果 市 民 真 的 這 樣 想 的 話,很 可 能 是 城 記 發 展 空 間 有 限,買 車 不 能 再


像 以 往 那 般 爽 手,同 時 車 是 會 舊 的,城 記 冇 可 能 長 期 將 平 均 車 齡 維 持


在 兩 三 年 左 右,所 以 有 可 能 給 人 一 個 沒 以 前 那 麼 積 極 的 感 覺.

CMB VA52 (HN6509)


Article 5: (Request 1)

> 小 丸 子 新 巴 色VA54 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


>


> Yes!好 似 城 記rt.788亦 係 一 個 好 例 子,早 前 不 知 幾 多 靚


> 車 行 走,如5XX,6XX,9XX,10XX......而 家 成 日 派d廢 柴4XX


> 剩 衰 過 用8XX,不 像 以 前 的rt.788改 全 日 行 走 時 多 用 新 車~~~~

除 了 你 說 的 事 件 外,還 有rt.10,由 新 記rt.18全 冷 用 全 躉 後,城 記 立 即


用 躉 來 還 擊rt.18,點 知.........現 在rt.10用 回 大 部 份3XX,6XX..等


普 通 車 行 走....!

估 唔 到........城 記 真 係【 三 分 鐘 熱 度 】?

VA-61


Article 5: (Request 2)

> Eddie Lam (bustop@glink.net.hk) said:


>


> 係 你 睇 唔 到 定 一 轉 車 都 冇 一 架 躉 先? 起 碼 到 今 日 為 止 我 都 仲 見 到 10 號 有 躉 。


> 況 且 18 號 都 冇 宣 佈 過 全 躉 , 甚 至 全 空 調 喎 。

全 躉 就 真 係 冇 講, 但 係 全 空 調 就 晌 後 期 真 係 講 過 喎..

可 以 參 看:


四 月 二 十 二 日 新 巴 新 聞 稿

新 巴 路 線 18 提 升 空 調 服 務


cky


Article 5: (Request 3)

咁 都 只 係 個 別 路 線 o者, 你 講 果 o的 所 謂 靚 車, 唔 響 788 出 現, 總 會


在 其 他 城 巴 路 線 出 現 呀, 對 於 城 巴 整 體 服 務 似 乎 沒 有 改 變.

--


車 匙!


Article 5: (Request 4)

如 果 政 府 真 的 限 制 城 巴 的 新 車 出 牌, 而 新 巴 的 新 車 就 奉 旨 源 源 不 絕 的 出 現,


咁 發 展 落 去, 可 能 在 人 們 眼 中, 明 日 的 城 巴 將 成 為 作 日 的 中 巴.

--


車 匙!Article 6:

發現路線建議欄文章02337,02338內容遺失


H.K.Hui (hkhui@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Fri May 21 18:12, 1999 said:


> Ken Fung (kenf@hkstar.com) said:


> 由 於 在 搬 server 期 間, 錯 誤 地 令 到 硬 碟 爆 滿, 以 致 標 題 27858


> 及 27877 內 的 所 有 文 章 遺 失, 抱 歉......


>


> Ken

受 影 響 建 議 之 標 題


296R Sai Kung(Nai Chung) - Tseung Kwan O (Sheung Tak)


265x 元 朗 南 - 瀝 源Article 7:

Re: 『糧有』banner凶鈴feel 嚇到乘客眼淚標


前中巴8號線太守VA51 (parnell@cyberec.com) from 202.60.255.80 at Fri May 21 23:49, 1999 said:


> LX253 (kcchan@speednet.net) said:


> 今 日 同 一 位 同 學 一 齊 同 遊 彌 敦 道 , 坐 巴 士o既 時 候 坐o左


> 上 層o既 右 邊 位 , 當 然 係 我 提 議o既 ! ( 睇 車 嘛 ! )


>


> 哈 哈 ! 都 唔 知 係 唔 係 受 到o個 套 日 本 恐 怖 片 影 響 , 而 家


> 望 落 某 香 煙 廣 告 個 『 刮 目 相 看 』 廣 告 ,o個 兩 隻 大 到 差D


> 跌 出o黎o既 眼 球 , 竟 然 同 『 午 夜 凶 鈴 』 廣 告 中 的 恐 怖


> 眼 球 有 異 曲 同 工 之 妙 … … 同 學 睇 到 猛 話 : 『 好 驚 ! ! 』

我 尋 日 先 考 完 試.....又 落 畫,無 得 看 啊......哇
>


> 好 衰 唔 衰 , 佢 又 鬼 死 咁 鐘 意 個 『 九 巴 仔 』 ( 仲 話 如 果


> 九 巴 仔 出 公 仔 就 一 定 會 買 … … 九 記 , 識 做 啦~~ ^_^) ,

我 要 加 埋 個 炸 彈 人 一 齊 架~~好 似 呢
> 所 以 佢 成 日 都 會 望 出 窗 口 睇 下 見 唔 見 九 巴 仔o既 車 身 廣


> 告 … … 所 以 就 成 日 望 望 下 窗 外 , 由 一 個 開 心o既 表 情 即


> 刻 望 返 入 車 廂 內 , 變 成 一 個 目 無 表 情o既 樣 … … 哈 哈 !


>


> 笑 死 的


> LX253


Article 7: (Request 1)

我 只 覺 得 那 個 廣 告 是 噁 心 , 肉 酸

最 慘 就 係 我 屋 企 對 面 間 士 多 掛 住 o個 幅 廣 告 , 幅 廣 告 對 到 正 我 屋 企 , 真 慘 ! (離 題 添 !)

有 種 就 Click 來 呢 度 , 我 scan o左 幅 AL1 (238X) o既 『 刮 目 相 看 』 廣 告


不 過 幅 相 係 在 漆 黑 一 片 的 中 港 城 同 埋 用 紙 相 機 影 , 敬 請 見 諒 ! (我 月 尾 就 會 delete o架 喇)

點 解 買 紙 相 機 ? 咁 o岩 300 號 尾 日 早 上 11 時 我 剛 剛 行 經 旺 角 囉 ! 臨 時 臨 急 買 相 機 影


『 線 網 縱 橫 』 300 號 尾 日 相


Article 7: (Request 2)

> T.P.T. (dckk@netteens.net) said:


> 如 果 夜 晚 搭 咁 咪 仲 大 穫? 見 到 架 巴 士 有 呢 條banner都 唔 敢 上?


> o的 細 膽o的o既 司 機 咪 唔 敢 爭 開 眼 渣 車? :p

或 者 見 唔 到o架 , 因 為 條banner貼 響 車 身 右 面 嘛~~~^_^


所 以 , 細 膽 人 士 , 坐 車 唔 好 望 街o勒~~~小 心 !

( 呵 呵 ! 我 妖 言 惑 眾o者 ! 唔 好 信 呀~~~)

實 習 後 把 口 就 唔 識 收o既


LX253


Article 7: (Request 3)

或 者 落 雨 都 唔 敢 開 水 撥, 怕 撥 撥 下 撥o左 對 眼 出o黎.


Article 7: (Request 4)

The man is terrible~~~


I also love it very much. I hope KMB will sell the dolls of


it. It's a good idea. :D

Oscar餓 靚 之 巴Article 8:

Re: 蓮花地的大件事! 更關於GA1 !


BR4474 (c6091596@comp.polyu.edu.hk) from 158.132.14.19 at Fri May 21 23:42, 1999 said:


> Chopio Siu (wwt51029@wwt.hkcampus.net) said:


> 今 日 同Eric Chan一 齊 既 我, 去 左 蓮 花 地, 見 到 超 級 非 常 多 事, 所 以 用 列 表 同 時 間 順 序o黎 表 示!


>


> 時 間: 10:15a.m. ~ 12:50p.m.


>


> 1. 見 到 架 '廢 廢 地' 既 倫 敦 寶, 撻 著 左 黎 行**, 一 路 行 一 路 噴 黑 煙!


>


> 2. 見 到 鴨 既 偈(6XLB)被 搬 上 貨 車!


>


> 3. 兩 架 鴨 拆 剩 底 盤!


>


> 4. 有 兩 名 睇o黎 唔 夠 廿 歲 既 巴 士 迷(應 該 係, 因 為 有 買 野), 駕 駛 一 架NISSAN SKYLINE (車 牌: HX 6xx) 入o黎.


>


> 5. 架 G544又 奇 跡 地 撻 著o黎 行**!


>


> 6. 兩 架 雞*由 九 記 廠 運 到 門 口, 泊 好, 準 備 屠 宰!


>


> 7. 兩 名 睇o黎 唔 夠 廿 歲 既 巴 士 迷 由 買 野 既 地 方 走 出 黎, 好 似 剩 係 買o左 九 記 既 '為 你 服 務 的 車 長 架' 駕 駛 一 架NISSAN SKYLINE (車 牌: HX 6xx) 離 開.


>


> 8. 架GA1經 過15分 鐘 既 撻 車 過 程, 又 行 得! (GA1既 最 後 一 次 撻 車)


>


> 9. 架GA1駛 左 入 去 '巴 基 斯 坦' 宰 車 場.


>


> 10. 十 幾 分 鐘 後, 車 窗 被 一 班 粗 暴 既 '巴 基 斯 坦' 人 全 部 拆 掉! (上 層 玻 璃 窗 直 接 跌 落 地, 成 地 碎 片)


>


> 11. 想 映 相, 但 係 被 個 '巴 基 斯 坦' 人 阻 止.


>


> 12. 再 過 幾 分 鐘, 車 門 都 拆 埋!


>


> 13. 臨 走 之 前, 再 有 兩 架 雞*由 九 記 廠 運 到 門 口, 泊 好, 準 備 屠 宰!


>


> 註: *總 共 四 架 雞, 三 架 訓 練 車, 一 架 普 通 車, 車 牌 睇 唔 到.


> **撻 著 左 既 車, 只 是 讓D位 出o黎 比D雞.


> % GA1 係 中 巴 第 一 架GUY 牌 雙 層 半 駕 駛 倉 巴 士 %


>


> 問 題 一 :架GA1最 後o係 杏 花 村 係 幾 時?


> 問 題 二: 個 九 記 既 為 你 服 務 的 車 長 架 幾 多 錢?


> 問 題 三: 架 倫 敦 寶 擺 左 係 蓮 花 地 幾 耐?


> 問 題 四: 之 前 GA1 又 話 比 新 巴 買o左,點 解 而 家 又tong? (BY ERIC CHAN)


>


> 我 同Eric Chan都 可 算 係 見GA1既 '最 後 一 面' !


>


> 明 天 去 既 巴 士 迷, 麻 煩 睇o下GA1拆 成 點! (雖 然 慚 不 忍 堵!)


>


> 提 示: D '中 國' 屠 夫 好 好 人 話 比 我 聽, 明 日 可 能 冇 人 開 工, 所 以 可 能 冇 野 買!

請 問 O架 架 倫 敦 寶 係 咪 XF196, 上 面 有 長 者 日 廣 告 呢?


同 埋 LF34, LF138, LX329, T9, LS50, S10, S22, PD12, AM1, LX289


O係 唔 O係 度, 定 係 TONG O左 呢?


Article 8: (Request 1)

系 三 架 訓 練 雞,一 架 山 大 鴨!


Article 8: (Request 2)

?!

查 Mike Davis 一 書 :

1) 第 一 架 中 巴 Guy 牌 MetSec 殼 雙 層 半 駕 駛 倉 巴 士 係 LW2


2) 第 一 架 中 巴 Guy 牌 單 層 變 雙 層 半 駕 駛 倉 巴 士 係 LX7


3) 第 一 架 中 巴 Guy 牌 Alexander 殼 雙 層 半 駕 駛 倉 巴 士 係 LX128/ 201

GA1 前 身 係 中 巴 LX327, 並 不 是 什 麼 第 一 架 !(0甘 耐 冇 上 BDB , 一 上 就 ...... 差 0的 嚇 親 )

傑 仔 RLX1


Article 8: (Request 3)

發 現 兩 部 新  訓 練 雞,冷 雞 仍 在


Article 8: (Request 4)

你 講o個D全 部 都 唔 見 播...

架 珍 寶 車 身 寫 著 'mybus' 字 眼.


車 廂 內 好 多 英 文!! -_-Article 9:

尋寶熱點任穿梭


LX253 (kcchan@speednet.net) from 202.45.37.198 at Sat May 22 13:44, 1999 said:


> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


> 我 有 幾 個 同 學 , 將 會 在 下 月 底 回 港 渡 假 一 個 月 。 其 中 一 個 對 前 中 巴 亞


> 記 珍 寶 情 有 獨 鍾(我 都 想 知 點 解)的 女 同 學 , 就 很 想 知 道 目 前 新 巴 還 有


> 哪 些 路 線 以 珍 寶 作 為 主 力 。 而 為 數 又 有 多 少 。


> 希 望 各 位 板 友 能 夠 幫 幫 忙 , 提 供 一 些 資 料 。 多 謝 ﹗^_^

如 果 真 係 想 去 『 尋 寶 』 , 唔 講 線 路 而 講 地 方 的 話 , 南 區 會 係


一 個 幾 好o既 選 擇 , 最 低 限 度 ,94A時 時 都 『 有 寶 』 , 而91同


94亦 間 或 會 有 寶 寶 行 。 假 期 時91A都 可 以 踫 踫 運 氣 , ( 但 係


而 家 多 數 用 雞 行 ) 。 或 者 中 環 天 星 都 係 『 尋 寶 』 好 去 處 ,


15號 車 定 期 有 寶 寶 行 。

如 有 報 錯 料 , 請 各 方 好 友 提 點 提 點 ! 小 弟 都 係 學 下o野o架 咋~~

LX253^_^


p.s. Dennis兄 , 返 到o黎 記 住 『Q』 我 喎~~~


Article 9: (Request 1)

> CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) said:


>


> 以 我 所 知, 2 號 和23A 都 有LF 行 走, 但2 號 則 夾 雜 了 很 多 其 他 車 款,


> 如MB , Trident 等. 此 外, 15 , 15B 亦 有 大 量SF.

88都 好 似 有 寶 行,有 時 連2A都 會 有LF/SF'客 串'o下

LV6/DL13


Article 9: (Request 2)

> CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) said:


>


> 不 過 最 近 幾 次 搭LF 那 些 師 傅 都 不 能 將LF 的 性 能 發 揮 得 淋 漓 盡 至, 很


> 多 時 一 波 開 車 後 很 快 便 轉 到 二 波, 接 著 又 是 三, 四 波,到 直 路 又 不 開


> 至 極 速. 我 想 請 問 各 位 有 否 知 道 一 些'手 車 好 正'的 師 傅 駕 駛 珍 寶,讓


> 我 可 以 重 拾 當 年 珍 寶 巴 士 的 風 采.

15 號 應 該 仲 有 o的 會 劈 盡 部 短 寶 o既 師 傅, 前 排 坐 部 SF 落 山 都 好 勁.


三 波 落 斜 臨 入 彎 踩 恆 迫 力 再 拖 二 波, 正!!


Article 9: (Request 3)

> CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) said:


>


> 以 我 所 知, 2 號 和23A 都 有LF 行 走, 但2 號 則 夾 雜 了 很 多 其 他 車 款,


> 如MB , Trident 等. 此 外, 15 , 15B 亦 有 大 量SF.

好 似 3A 都 有 。 43 就 少 d , 夜 晚 的 91 都 間 中 會 有 。


我 想 都 係 坐 3A 同 23A 的 機 會 會 大 D 。

> 不 過 最 近 幾 次 搭LF 那 些 師 傅 都 不 能 將LF 的 性 能 發 揮 得 淋 漓 盡 至, 很


> 多 時 一 波 開 車 後 很 快 便 轉 到 二 波, 接 著 又 是 三, 四 波,到 直 路 又 不 開


> 至 極 速. 我 想 請 問 各 位 有 否 知 道 一 些'手 車 好 正'的 師 傅 駕 駛 珍 寶,讓


> 我 可 以 重 拾 當 年 珍 寶 巴 士 的 風 采.

係 啦 , 我 唸 如 果 係 熟 手 的 師 傅 都 已 經 轉 晒 做 冷 馬 呱 。

=LFArticle 10:

Re: 問路+可攜帶的物件


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) from 137.189.4.9 at Sat May 22 00:14, 1999 said:


> 豐 田 英 二 (tcli1998@ctimail.com) said:


>


> 本 人 欲 想 問 大 埔 錦 山 是 有 什 麼 巴 士 路 線 可 以 去 到,因 為 本 人 與 一 班 朋 友 到 此 地'放 飛 機'(搖 控 的),又 不 想 駒 車 到 此 地,因 此 希 望 各 位 能 夠 幫 忙.在 此 多 謝.


> 另 外,我 們 一 行 四 人,攜 帶 的 物 品 除 了 飛 機 之 外,還 有 電 池,電 油,發 射 機,攝 影 機 等 多 項 設 備,未 知 此 等 物 件 可 不 可 以 上 車 呢?


>


> 豐 田 英 二


>


> Icq no.8238165

大 埔 墟 火 車 站 22K 小 巴


Article 10: (Request 1)

飛 機 、 發 射 機 同 電 池 、 攝 影 機 可 以 上 車 , 當 然 唔 可 以 太 大 啦 。


但 係 電 油 , 因 為 係 屬 於 危 險 品 , 車 長 有 權 禁 止 你 上 車 的 。


Article 10: (Request 2)

> Gary&Carol (garycarol@ctimail.com) said:


>


> 尾 車 七 點 幾 就 開


是 夜 晚 還 是 日 頭?

多 謝 兩 位 的 指 點!!!8-)


豐 田 英 二

Icq no.8238165


Article 10: (Request 3}

是 夜 晚 啊, 日 頭 七 點 幾 就 尾 車 既 話


條 線 唔 開 好 過... :)Article 11:

Re: [待續遊記]太守首次到屯廠之見


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) from 203.83.80.74 at Fri May 21 23:03, 1999 said:


> 前 中 巴8號 線 太 守VA51 (parnell@cyberec.com) said:


> 太 守 今 日 在968網 網 主 既 陪 同 下,到 達 屯 廠 一 看.首 見 廠 內 前 頭 泊 了 一 部rebody的 開 龍 同 一 部 都 普 躉.後 面 有 架ALX500既 躉.


>


> 968網 網 主:都 係Dennis勁.....


> 太 守:真 係 無 咩 收 穫wor~(望 入 去)咪 住 先!


> 968網 網 主:咩 呀?


> 太 守:入 面 果 架 躉 好 似 唔 多 對 勁......


>


> 大 家 估 下 有 何 不 對 勁?

果 架 好 似 係 超 奧 黏 黎 既...

CMB VA52 (HN6509)


Article 11: (Request 1)

> Flying Chuk (chuk@netvigator.com) said:


>


> 個 架 係Volvo的Super Olympian.

點 解 你 地 都 知 晒 既??

>


>


> 飛 机 竺


Article 11: (Request 2)

至 少 小 弟 曾 報 出 來.可 惜 睇 唔 到 底 盤 編 號,


Article 11: (Request 3}

因 為 前 排 講 到 行 晒 囉Article 12:

尋車!


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) from 168.70.83.118 at Fri May 21 19:29, 1999 said:


我 想 知 道 以 下U廠 車 曾 經 有 冇 響 屯 門 區 行 過 , 以 及 係 行 過 什 麼 路 線:


-AD30(EW3074)


-AV511(HU106)


-AV447(HT1821)


-AV476(HT4402)

另 外 想 尋 找 以 下 巴 士 下 落:


-AV499(HT8622)


-AD30(EW3074)


-AD333(HC1365)

今 日 見 到S3N58同AD129已 經 改 貼U廠 廠 徽 , 唉!又 步S3BL222後 塵


(即 係 前U廠 車 , 後 來 調 過 去S廠 , 再 調 返U廠)

~~~Tony(S3M61)~~~


祥 華 巴 士 路 線 專 輯


(九 巴)70討 論 區


Article 12: (Request 1)

> -AV511(HU106)


我 亦 見 過 行58M & 59A.


> -AV447(HT1821)


AV447 HT1841,前 身 係 沙 田 廠 車,之 後 被 調 入 元 朗 廠 行 過968一 段 時 間.


但 未 行968前 亦 行 過961.


> -AV476(HT4402)


前 身 係 荔 枝 角 廠 後 備 車,之 後 亦 被 調 入 元 朗 廠.但 我 則 未 見 過 行 屯 門 廠 線.


希 望 可 以 幫 到 你 啦!


阿 恆


Article 12: (Request 2)

有,部AV511行 過52X,67X,261R(好 似 行 過),是 屯 廠 的 士 啤


Article 12: (Request 3}

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


> 該 車 已 離 開 屯 門 廠,到 了 沙 田 廠

YES, I HAVE SEEN AD30 RUN IN 89,89B


THREE DAYS BEFORE.


>


> 金 魚 字


Article 12: (Request 4}

AV511 行 過59MArticle 13:

Re: 新巴'1406'


bernie (bern2120@asiaonline.net) from 202.85.95.223 at Fri May 21 23:19, 1999 said:


> 日 山 十 一 郎 (amypylai@netvigator.com) said:


> 今 朝 搭 車 經 過 杏 花 村 新 記 車 場,見 到 架 躉 打 橫 泊 左 向 度,


> 見 佢 車 身 幾 短,編 號 仲 係1406.但 我 坐 架 小 巴 開 得 太 快,


> 唔 敢 肯 定 係 咪 迷 你 躉,請 板 友 提 供 資 料.


>


> 日 山 十 一 郎#

反 而 我 今 天 係 堅 拿 道 天 橋 見 到 部1401, 唔 知 係 幾 多 米 長, 但 車 頭 同


車 尾 電 子 牌 都 可 以 出 中 文'員 工 巴 士'.

bernie


Article 13: (Request 1)

> ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) said:


>


> NWFB's 14 seires are represent 11m Trident

查 實 為 何  11m Trident 會 編 為 1400


莫 非 新 巴 只 買 1399 部 Alexander body 的 12m Trident

希 望 有 人 會 解 答 這 個 問 題

笨 小 孩Sopp


Article 13: (Request 2)

我 諗 應 該 係 最 多399部 而 唔 係1399部.Article 15:

Re: WAAAAAA........! 113 finally have triden


TL (awongtl@ihug.co.nz) from 203.109.252.6 at Fri May 21 20:05, 1999 said:


> CTB 182 (il2239@netvigator.com) said:


> Today 3:25pm, I saw a Dennis Trident of NWFB (10XX) on Morrison Hill Road, it ran on 113!


>


> WAAAAAA........! 113 finally have trident!


>


> icq: 35033777

This is not the first time have Trident in 113, so not quite surpirse things.


Article 15: (Request 1)

> CTB 182 (il2239@netvigator.com) said:


> 可 能 我 太 留 意 赤 柱 , 少 去 看 其 他?


> 點 也 好 , 多 謝 題 點 我!

唔 駛 客 氣, 大 家 都 係 討 論 者, 話 時 話, 都 唔 知 幾 時113先 會 用 全 躉 做 掛 牌.Article 16:

[今日一見]大自然巴士


Henry (myhenrylo@hknet.com) from 202.45.37.136 at Sat May 22 15:22, 1999 said:


在 星 期 五 上 午 八 時 半 出 現 於 乙 明 村,


重 駛 入 屋 村 停 車 添,見 架 車 行 得 好 弱.


好 似 無 力 般,皮 態 畢 露.....(可 能 因 開 了 數 部 冷 氣 機).


Q1 :想 知 架 車 的 原 編 號 & 原 車 牌No. ?

Q2 :若 日 後 必 達 的 平 頂 珍 寶'Tong'了 後,


全 港 餘 下 的 平 頂 珍 寶 是 否 只 有 大 自


然 巴 士 呢?

第 一 次 見 雙 層 巴 士 入 乙 明 村 的...Henry


22/5/99


Article 16: (Request 1)

> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


>


> D989/BT207

Who is the current owner of this classic?

y k


Article 16: (Request 2)

車 主 應 該 是 幼 聯 , 而 巴 士 平 時 很 像 是 停 泊 於 九 巴 沙 廠 內 的 。


(有 錯 請 指 正 。)Article 17:

再問多次-----邊架熱狗上'新look'?


風間火月 (hsbt@netvigator.com) from 208.139.121.79 at Sat May 22 01:25, 1999 said:


我 知 , 我 衰 , 我 麻 煩 , 我 無 用 , 但 係........

答 多 我 一 次 啦 唔 該 , 求 下 你 啦 。

有 邊 幾 架 新 記 熱 狗 上 左'新look' ?

好 心 呢 , 福 心 呢 , 可 憐 下 我 呢 個 何B仔 呢... :D

風 間 火 月 到 此 一 遊


Article 17: (Request 1)

> T.P.T. (dckk@netteens.net) said:


>


> LV1,4,5,14


> SF16


> ML2,4


> DM1,4,5,6,16,18,20,21,22,23,24,27,28

仲 有SF19.

S3N353


Article 17: (Request 2)

仲 有DM 2, 3


DM 22 is 'Keep HK clean' ADArticle 18:

Super Olypian on BUSES and Q?


William (Bimringham) (wongpl@aston.ac.uk) from 134.151.207.1 at Sat May 22 01:10, 1999 said:

The latest issue has shown a ALX 500 Body Volvo Super Olypian at driver side, Looks very much like a ATR.

What is the appreance difference between ATR and Super Oly ar??????

The magazine said the Super Oly also has the same rear as the conventional Oly, is it true?


Article 18: (Request 1)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 1. '半 格 窗' 移 前 一 格


> 2. 水 箱 在 樓 梯 位 下, 樓 梯 後 移 少 許


> 3. 車 尾 下 面 尾 燈 不 是 圓 形 的


4.車 頭 頭 幅 纖 維 組 件 與Trident有D不 同,其 牌 箱 較 細.


5.尾 幅 纖 維 組 件 則 是 上 半 件ALX500型,下 半 件 則 是Volvo原 廠 引 擎 室

> --


> 車 匙!


Article 18: (Request 2)

其 實 有 一 個 方 法 仲 簡 單: 睇 個 轆


Dennis Trident 中 軸 作 動 力 軸 - 中 軸 為 孖 轆


Volvo Super Olympian 尾 軸 作 動 力 軸 - 尾 軸 為 孖 轆.

就 快 唔 係 機 神 的 機 神Article 19:

第一次去大嶼山情況


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Sat May 22 08:24, 1999 said:


> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


> 記 唔 記 得 兩 年 前 今 日 大 家 去 搭 第 一 日 o既 E21/31 o既 情 況?


> 我 仲 記 得 卦 住 影 車, 都 冇 機 會 搭 巴 士 添, 結 果 坐 船 去, 坐 船 返.


>


> 兩 年 前, 屋 村 未 入 伙, 地 鐵 站 起 到 一 半, 東 薈 城 仲 在 平 整 地 盤 ...


> 東 涌 呢 兩 年 真 係 變 o左 好 多 喇.

同 日 仲 有E21開 辦 。


不 過 第 一 次 搭 青 嶼 幹 線 巴 士 線 並 非5月22日 , 而 係5月26日 。 果 時 響


長 安 等 搭E31, 個 站 排 到 滿 晒 咁 多 人 , 之 後 連 續 等 三 架E31都 飛 站 ,


直 到 第 四 架(HD2985)先 肯 停 站 俾 人 上 車 , 不 過......太 多 人 冇 位 坐


, 唯 有 企 響 導 航 位 , 睇 住 車 長 點 樣 渣 車 。


後 尾 上 到 去 青 嶼 幹 線 , 望 到 既 景 色 好 正 , 甚 至 連 港 島 區 既 景 色 都 望


到 。 由 於 係 平 日 , 都 唔 係 好 多 車 行 。


下 晝4:15, 終 於 到 東 涌 喇 ! 係 第 一 次 來 到 大 嶼 山 呢 個 地 方 。 但 係 所


見 , 富 東 村 、 裕 東 苑 都 起 好 左 一 半 。 後 尾 搭 番 架E31既AD343, 到 青


衣 時 都 唔 見 好 多 人 搭E31。

另:想 問Gakei!既ICQ(好 似 好 耐 有 佢 個ICQ)


thx!

~~~Tony(S3M61)~~~


祥 華 巴 士 路 線 專 輯


(九 巴)70討 論 區


Article 19: (Request 1)

最 記 得 第 一 次 搭E31入 東 涌, 等o左 好 多 班 車 都 頂 閘.


最 後 都 係 上o左 架 龍 運 色o既 奧 黏, 入 到 去 東 涌, 沙 塵 滾 滾..


個 個 人 入 到 去 都 唔 知 為o左 乜, 而 我 就 影o左 筒 相, 之 不 過 相


機 就 壞o左, 曬 唔 到, 陰 公.


Article 19: (Request 2)

嗯....第 一 次 入 東 涌 係 同2個 同 學 去,其 中 一 個 係 巴 士 迷.


o係 荃 碼 影o左 一 陣 相,特 登 等 龍 運 車 塔,最 後 塔HD2985,


坐 哂 車 頭,仲 記 得 個 司 機 停 大 河 道/青 山 道 燈 位 時 特 登 走


上o黎 叫 我 拎 開 個 袋 唔 好 遮 住 佢 塊 鏡 添.


天 曉 得 而 家 日 日 塔 住 架 車 番 學 呢........唉

JunGo!Article 20:

Re: 問中巴火燒珍寶


Christopher (chris_ng@hk.super.net) from 202.64.12.101 at Fri May 21 22:59, 1999 said:


> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


> 今 日 我 去 女 朋 友 處 睇Yes!!,內 部 有 個 講 鬼 古 題 目


> 本 來 唔 想 睇,但 係 突 然 見 到 好 似 係 巴 士 迷 的 人 寫


> 左 一 篇 文 上 去,就 睇 睇......


> 內 容 大 致 是 一 部 巴 士,因 為 司 機 比 火 燒 死 左 要 報 仇.......


> 但 係 其 中 有 一 段 咁 寫 的.


>


> '我 見 到 一 輛 巴 士,正 是 一 部 丹 拿 珍 寶.......從 街 燈 可 隱 約


> 見 到 車 牌BU9526及 登 記 車 編 號LF266......


>


> 這 件 事 係1994年 發 生,當 時 一 部 停 泊 在 北 角 碼 頭 的LF266,在


> 一 場 火 災 中 付 諸 一 炬,司 機 不 幸 燒 死 左.


>


> 我 想 問:


> 1.寫 篇 文 的 人 係 咪 巴 士 迷(King Kong)


> 2.有 冇 發 生 過 火 燒LF266事 件


> 3.係 咪 死 過 人


>


> 好 奇 的 九 巴 迷


> 金 魚 字

北 角 碼 頭 發 生 過 多 宗 火 燒 珍 寶 個 案 , 至 於LF266係 咪o係 個 度 燒o左 就


唔 係 好 記 得 。 但 泊o係o個 度o既 車 , 司 機 都 應 不 在 車 上 , 照 計 唔 會 有


司 機 被 燒 死 ; 就 算o係 車 度 , 都 應 該 會 走 得 甩 。

Christopher


Article 20: (Request 1)

以 我 手 頭 上 的 資 料 所 知 ,LF266的 確 是 在 北 角 碼 頭 葬 身 火 海 。


但 意 外 中 應 該 是 沒 有 傷 亡 的 。(有 錯 請 指 正 。)


Article 20: (Request 2)

Ihad never heard that case. If it was really happened,


When and where. It will be very, very indeed!!!!!!!

SierraArticle 21:

叮噹的巴士世界網頁更新報告


LA22 (lauivy@hkabc.net) from 202.73.252.37 at Fri May 21 23:10, 1999 said:


叮 噹 的 巴 士 世 界 網 頁 更 新 報 告:


(1)<<叮 巴 月 誌>>6月 號 已 上 載!有 好 巴 士 相 片!


(2)加 了 新 頁<<叮 巴 猜 謎 站>>,供 巴 士 迷 猜 巴 士IQ題!


(3)<<叮 巴 投 票 站>>換 了 新 投 票 題 目!


(4)<<叮 巴 轉 網 站>>有 大 量 巴 士 網 頁 超 連 結!


(5)<<叮 巴 聊 天 室>>只 有 很 少 人 參 與 聊 天,請 踴 躍 參 與!


按 此 進 入 叮 噹 的 巴 士 世 界 網 頁

LA22


Article 21: (Request 1)

> (1)<<叮 巴 月 誌>>6月 號 已 上 載!有 好 巴 士 相 片!

D相 張 張 都[手 羅]人!


Article 21: (Request 2)

> (1)<<叮 巴 月 誌>>6月 號 已 上 載!有 好 巴 士 相 片!


各 位 , 中 巴 有 引 入 過 丹 拿CVG系 列 的 巴 士 嗎 ?


而 且 批 圖 片 又 好 似 出 自 某 某 出 版 社 的 書 。


mei you yan kan! ~_~


Article 21: (Request 3)

What's the link?

Another new painted and re'seated'/re'display' Leyland: 360.Article 22:

Re: 九巴 DE2889 with new design lights!


SC (s957487@mailserv.cuhk.edu.hk) from 137.189.4.4 at Fri May 21 19:04, 1999 said:


> Oscar餓 靚 之 巴 (ywangtam@netvigator.com) said:


> I took a Leyland of 82K last night. It has installed the new


> design lights. Just like those on 'Electric-Display Volvo'


> of Citybus.


>


> KMB homepage has updated:


> 1)KCR feeder bus


> 2)87A/88k Octopus scheme


> 3)Nathen Rd.(九 巴 仔)


>


> Oscar餓 靚 之 巴


呢 架 係 前81M掛 牌,D燈 一 路 以 來 都 係 咁


Article 22: (Request 1)

> Oscar餓 靚 之 巴 (ywangtam@netvigator.com) said:


>


> Why it is different from others then?!


>


> Oscar餓 靚 之 巴

佢 係 採 用 連 續 式 的 光 管 , 而 設 計 就 有 點 似 城 記636-699,324-329o既 款


式 。 以 前S3M145有 冷 氣o個 陣o的 燈 都 係 咁 款 , 靠 窗 部 份 呈 孤 形 , 幾 好


睇o架 !

ChristopherArticle 23:

Re: Where is 錦田車場?


新巴1160(JB5808) (iteawiv@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Sat May 22 14:43, 1999 said:


> 荃 灣 人 (yuiming@netteens.net) said:


> 請 問 錦 田 車 場 準 確 位 置,謝 謝^_^


如 果 你 想 去 就 明 天23/5去(約10-12am),因 為 明 天 有 很 多 巴 士 迷 去.


Article 23: (Request 1)

錦 上 路 近 蓮 花 地 , 你 可 以 搭64K, 來 回 都 經 ;51返 荃 碼 , 及251M向 錦


田 都 經 此 處 。 當 你 坐 車o個 陣 , 如 坐64K向 大 埔 方 向 , 你 可 以 留 意 左 邊


遠 處 的 景 物 , 是 會 睇 到 一 些 泊 在 該 處 的 舊 巴 士 , 你 就 要 立 即 打 鐘 落 車


, 附 近 有 一 條 沙 石 路 可 通 往 車 場(註 : 該 沙 石 路 不 是 私 家 路 , 因 除 拆


車 場 外 , 還 有 一 私 人 狗 房 。 而 小 弟 亦 有 晚 駕 車 進 入 該 路 , 有 數 名 印 巴


藉 人 士 行 經 , 他 們 都 不 會 干 預 小 弟 。), 不 過 要 注 意 有 冇 惡 犬 走 出 來
希 望 幫 到 你

ChristopherArticle 24:

[網頁廣告]新巴士討論區誕生


Skylink,8P! (ykfychan@netvigator.com) from 208.151.83.117 at Sat May 22 10:36, 1999 said:


8P巴 士 主 題 討 論 區


http://fly.to/busboard.hk

請 多 多 指 教!

8P巴 士 互 動 區


http://fly.to/8PArticle 25:

Re: 邊條線的服務比以前好!


FatfishZ (fatfishz@netvigator.com) from 208.151.70.77 at Sat May 22 02:55, 1999 said:


小 丸 子 新 巴 色VA54 said:

新 記rt.4,91,94 由 雞 寶 套 餐 轉 為 幾 乎 用DM,rt.94


更 拓 展 至7日 行 走!希 望 早 日 改 全 冷.

新 記rt.38,42 幾 乎 用 全 冷,更 改 分 段 收 費,希 望 早 日


落Trident~!

新 記rt.18 幾 乎 用 全Trident,冷 馬 收 費 亦 算 合 理!

FatfishZ said:

CTB 72 繞 經 黃 竹 坑 變 直 達, 9米 變12米, 8分 變4-5分.


CTB 72A 兩 味 變 雙 工, 9米 變12米.


CTB 260 工 半 變 雙 工, 高 地 台 變 低 地 台.


CTB 314 高 地 台 變 低 地 台.


CTB 99 縮 短 行 車 時 間.


KMB 1A/26 大 量TRIDENT供 應


Article 25: (Request 1)

小 弟 認 為 是948(當 年).

348於1997年9月7 日 取 消, 同 日 開 始 開 辦 西 隧 線948. 班 次 方 面 由 原 本348既 兩 班


增 至948既 四 班. 因 為 需 求 大, 兩 巴 深 知 呢 舊 肥 豬 肉 機 不 可 失, 於1997年9月15日 起


增 至 六 班 車. 但 仍 然 滿 足 不 到 需 求, 由1997年10月6日 起 增 至8班 車, 那 時 候 的948已


是5分 鐘 一 班 車. 於1997年12月8日 起, 948改 為 長 安 開6班, 翠 怡 花 園(青 衣 鄉 事 會 路)


開 四 班 空 車. 另 外, (找 不 到 時 間)948亦 提 供 了 下 午 和 星 期 六 中 午 的 回 程 服 務.

雖 然, 948只 是 一 條 兩 味 路 線, 但 班 次 上 增 加 的 速 度 之 快 和 兩 巴 的 工 作 效 率, 是 青


衣 咁 多 條 巴 士 路 線 之 中 唯 一 一 條 是 服 務 得 最 好 的.

HB610Article 26:

Re: 要影AA2 & AM184就要......


Princess Serenity (tangeric@netvigator.com) from 208.167.253.115 at Fri May 21 21:50, 1999 said:


> 荃 灣 人 (yuiming@netteens.net) said:


> 要 影AA2同AM184就 要 到234A或234B(AA2)同 埋34(AM184),因 為 佢 地 已 經 代 某 某 車 就 黎 一 個 月 啦!!!

AA2/AM184也 可 能 會 在34M,249M出 現


Article 26: (Request 1)

AA2還 有248M.Article 27:

Re: GA1 'TONG'


sierra (mchau@coventry.ac.uk) from 194.66.53.103 at Fri May 21 22:42, 1999 said:


> Eric Chan (eric780z@netvigator.com) said:


> 今 日 在 錦 田 見 倒 部 GA1 開 始 拆D窗 同D扶 手 柱,


> 之 前 又 話 比 新 巴 買o左,點 解 而 家 又tong?

What is GA1? What the number is and what the bus type is?


Article 27: (Request 1)

o黎 呢 個page更 詳 細!
此 是HKDBD 的 同 頁!Article 28:

Re: 有關影車


Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) from 203.83.90.251 at Sat May 22 10:55, 1999 said:


> SiuLam (suilam@netteens.net) said:


> 請 問 邊 度 可 以 影 到 最 多 龍 運 有 上 廣 告 的LW/LWA??


> 而 機 場 巴 士 總 站 度 可 唔 可 以 影 呢??


> 龍 運 總 共 上o左 幾 多 個 全 車 身 廣 告??


> SiuLam(小 林)

經 驗 之 談, 在 機 場 地 面 運 輸 中 心 逗 留 三 小 時, 必 定 可 以 從 任 何 角 度 影 晒 所 有 當 日 有 出 車 的 城 記 及 龍 運Trident.(E31車 除 外)

Simon_28A


Article 28: (Request 1)

> 請 問 邊 度 可 以 影 到 最 多 龍 運 有 上 廣 告 的ATR?????

ATR 是 九 巴 用 的, 龍 運 的 是 LW.

> 而 機 場 巴 士 總 站 度 影 呢?????

機 場 運 輸 中 心 總 站 和 東 涌 市 中 心 一 帶 應 該 見 到 最 多 o架 喇.

--


車 匙!Article 29:

Re: 點解紅磡隧道口城巴......


HB610 (sammi59@netvigator.com) from 168.70.81.250 at Fri May 21 19:59, 1999 said:


> 3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


> 我 今 朝 八 點 幾 在 紅 磡 隧 道 口 企 左 十 分 鐘 , 九 巴 同 新 巴 就 有 好 多 架 經 過 喇 ,


> 但 係 城 巴 我 一 分 鐘 先 見 到 一 架 經 過 o既 ? 點 解 ?

唉........DC10兄, 你 唔 係 唔 知 食 鬼 裁 員 嘛?? 無 師 傅 開 車, 班 次 係 疏D架 啦!

好 想102俾 返 新 巴 做O既


HB610


Article 29: (Request 1)

我 梗 係 知 啦 , 我 又 唔 係 無 o黎 呢 個 board 好 耐 ......


不 過 有 樣 o野 , 就 係 171 好 似 無 少 過 車Article 30:

Re: 銀Dart再問!


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) from 203.83.79.139 at Fri May 21 20:54, 1999 said:


> ??? (h9470000@hkusua.hku.hk) said:


> 今 日 我 去 影 銀Dart,點 知O的Dart都 唔 入 消 防 局 !剩 係 係 渣 華 道 經 過.


> 咁 我 應 該 點 影.因 為 其 他 地 方 都 多 人 又 多 車.唔 該 指 點 一 下.同 埋 每 日 出 兩


> 架 定 三 架,每 日 出Dart是 否 不 同 的?

都 話 平 日 較 為 繁 忙 d 架 啦 ~


因 為 d 客 載 極 都 載 唔 晒 咪 冇 得 泊 入 消 防 局 休 息 囉. 我 建 議 你 一 係 星 期


六 (聽 日 唔 好 去 呀, 公 眾 假 期) 先 影, 時 間 會 比 較 鬆 動, 如 果 唔 係 既


話 就 係 港 運 城 (丹 拿 街) 企 係 對 面 行 人 路 影 過 黎 啦.

中 巴 每 日 出 三 架 車, 主 要 係CX3-7, CX3早 排 跪 左, CX4冇Brake 燈, 唔


知 整 返 未, 呢 幾 日 都 應 該 係4, 5, 6, 7其 中 三 架.

CMB VA52 (HN6509)


Article 30: (Request 1)

港 運 城 (丹 拿 街)


太 暗 又 多 人Article 31:

Re: 今日極特別所見


NWFB1010 (bonopun@chevalier.net) from 202.77.4.215 at Fri May 21 20:41, 1999 said:


> GK4457 (97235785d@polyu.edu.hk) said:


> 今 天 中 午 時 分 一 輛 橙 白 綠 色 車 身 的11米trident....


> 出 現 於 屯 門 友 愛 南 60 總 站 掉 頭.....


> 試 車 試 到 入 屯 門???


我 都 見 到 部 車 是 新 巴 的 早 上10:10經 過 小 欖,電 子 牌 打106


部 車 會 否 是 入80廠 呢?已 前 都 入 過 屯 門

有 無 人 影 左 此 車


Article 31: (Request 1)

部 車 係 咪 做 傾 斜 測 試 呀???!!!


唔 通 又 肥 佬!!!

ICQ:34159054Article 32:

Re: [剪報]新加坡交通服務大改革


S3BL424 (tky808@hkschool.net) from 203.80.71.4 at Fri May 21 19:44, 1999 said:


> michella (samlau88@netvigator.com) said:


> 以 下 剪 報 是 節 錄 自 五 月 二 十 一 日 的 新 加 坡 聯 合 早 報:


>


>


> 公 共 交 通 業 者 大 重 組


> 新 巴 將 經 營 地 鐵 東 北 線


> 八 達 則 與 地 鐵 公 司 合 并


八 達=是TIB, 還 是CSS?


Article 32: (Request 1)

TIBS


(全 名 是Trans Island Bus Services.)Article 33:

Re: 問城巴2700車牌


奧黏P人 (hwc718@netvigator.com) from 202.161.253.106 at Fri May 21 17:05, 1999 said:


2700之 車 牌: JB5571

奧 黏P人 字


西 隧 快 線:960巴 士 總 站


Article 33: (Request 1)

JB 5571Article 34:

Re: 現時搬server狀況怎樣?复板建議!


Ken Fung (kenf@hkstar.com) from 202.60.253.146 at Sat May 22 09:00, 1999 said:


> Ambrose (ambrosey@netvigator.com) said:


> 今 天 早 上 本server已 經 入 不 到 但 是 現 在 下 午 三 時 又 沒 有


> 問 題 ! 究 竟 現 在 搬server狀 況 是 怎 樣 ? 仍 然 未 開 始 ? 已


> 經 完 成 ?

因 為 到 已 經 準 備 好 搬 server 時 才 發 覺 另 一 邊 未 能 配 合, 反 正


部 機 都 係 未 郁 得, 咪 開 返 先 囉. 我 都 係 下 午 3:30 至 知.

> 另 外 不 知 道KEN 兄 (板 主)可 不 可 以 在 复 板 時 電


> 郵 通 知 或 使 用 其 他 方 法 使 大 家 知 道 复 板 ? 例 如 在KEN 兄


> 網 頁 加 上 香 港 巴 士 討 論 區 板 主 專 用 區 的 聯 結 ?

本 板 有 超 過 1400 個 account, 用 電 郵 會 整 爆 個 mail server.

如 果 大 家 係 有 心 入 黎 既, 都 會 不 停 試 下 入 黎 啦, 而 家 咪 幾 好.

KenArticle 35:

Re: 今日城記rt.85有雙層巴士!


豐巴 (simong@netvigator.com) from 168.70.88.21 at Sat May 22 14:43, 1999 said:


> 小 丸 子 新 巴 色VA54 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> 今 日 我 搭 新 記rt.8P 1069返 屋 企,見 到 有 架 城 記9XX


> 行85,而 且 我 還 見 到 多 一 架9xx行85!會 否d11m Volvo


> 再 次 重 回rt.85呢?

據 其 他 板 友 講 可 能 因 為D MAN 夠 鐘 年 檢,


所 以 先 用9XX來 睇,


不 過 我 當 然 希 望 佢 地(9XX)繼 續 留 係 度 啦!

> 希 望 這 種 情 況 可 永 遠 維 持...........

豐 巴


香 港 巴 士 投 票 區Article 36:

Re: 關於TC,BR,SD,DD!!!


Christopher (chris_ng@hk.super.net) from 202.64.12.130 at Sat May 22 13:01, 1999 said:


> 新 巴1160(JB5808) (iteawiv@netvigator.com) said:


> 請 問 上 述 車 是 否 已 經 全 部 拆 晒?


>


> THANHYOU!


>


> icq:34159054

是 ! 小 弟 更 見 過TC1拆 剩 前 車 軸 連 著 前 跨 及 後 車 軸 連 尾 跨 , 這 就 是 它


的'車 陣'了 , 因Titan是 無 大 陣(雙 大 樑)的 , 車 子 全 靠 車 身 來 支 持 的


, 所 以 它 不 能 像 奧 林 匹 克 般 可 隨 意 選 配 車 身 的 。

ChristopherArticle 37:

Re: [通告]HKTDB停板


NWFB 1111 (lihoyin@ctimail.com) from 168.70.95.101 at Sat May 22 13:08, 1999 said:


通 告990522(2)


HKTDB於 日 內 被 不 良 份 子 騷 擾,


曾 於1999年5月22日00:00至1999年5月22日12:00 停 板 十 二 小 時,


現 已 復 板,不 便 之 處,敬 請 見 諒.


HKTDB板 務 助 理NWFB 1111(浩 然)啟


1999年5月22日12:00Article 38:

DD3601 and 42C


sierra (mchau@coventry.ac.uk) from 194.66.53.103 at Fri May 21 22:32, 1999 said:


Is DD 3601 still servicing in 44M and being driven by


and old, kind driver?

And iI want to know the drivers in 42C still rude to provide their


services? Besides their driving techniques(THeir driving techniques are quite good)

Long time not in HK, sierra!


Article 38: (Request 1)

> Is DD 3601 still servicing in 44M

因44M於 上 年 提 供 八 仔 服 務, 全 線12輛12米 車 向 沙 田 廠 已 裝 上 八 仔 機 的


3BL對 調, DD3601亦 不 能 幸 免, 調 去 沙 田 廠 做80號 掛 牌 車.

HB610Article 39:

Ask for the comment of my photos.


Scorpio Gemini (si439741@icard.hkstar.com) from 202.82.10.80 at Fri May 21 22:18, 1999 said:Can anyone give me some comment of these photos?


(included The image, scan qulity, the skill of the photos ...etc)

Scorpio Gemini


Article 39: (Request 1)

第 一 張 車 頭 向 下 舂 前 唔 係 咁 好 睇, 可 以 用 車 尾 垂 直 來 對 位.


同 埋 唔 好 用 閃 光 燈, 你 睇 除 o左 車 牌 反 晒 光 外, 閃 光 燈 幫 唔 到 你 乜 o野.

第 二 張 構 圖 唔 錯, 不 過 點 解 張 相 o的 色 咁 怪 o既?

--


車 匙!Article 40:

Re: 問題一條


華貴43x (97005455@plink.cityu.edu.hk) from 144.214.5.214 at Fri May 21 21:13, 1999 said:


> C Ma (madc@bp.com) said:


> 請 問 現 時 First Group 於 新 巴 扮 演 乜 野 角 色?


>


> 係 純 粹 參 股, 定 係 於 公 司 管 理/日 常 運 作 亦 有 份 做 決 策 呢?


> 有 冇 份 決 定 買 乜 車 或 將 乜 車 運 去 英 國 呢?


>


> 還 請 各 位 高 人 賜 教.

FirstGroup佔 新 巴28%股 權, 其 餘 則 由 新 世 界 公 司 所 擁 有(詳 情 請 閱 陳 先 新 巴 巴 士 手 冊)


在 管 理 上, FirstGroup有 派 員 參 與 管 理 事 務, 據 九 八 年 八 月 蘋 果 日 報 內 中 巴 回 憶 特 刊 中


亦 提 及 新 巴 管 理 層 中 亦 中 一 人 是 來 自FirstGroup. 而 本 人 亦 曾 在 新 巴 服 務 初 期 見 到 兩 位 來 自 英 國 管 理 人 員 到 車 站 視 察.


在 車 務 方 面, FirstGroup亦 為 新 巴 提 供 協 助, 但 主 要 集 中 在 車 輛 修 理 及 安 全 上.

p.s.有 錯 請 提 出


>


> 突 然 間 好 想 知 的 C MaArticle 41:

Re: 捷達一問:


William (Birmingham) (wongpl@aston.ac.uk) from 134.151.207.1 at Sat May 22 01:04, 1999 said:

> Anthony (about 20) (il2239@netvigator.com) said:


> 有 三 個 問 題 想 請 教 大 家:


> 1。 捷 達 是 否 有 分'Stagecoach Transit' and


> 'Stagecoach Manchester'?


> 2。'Stagecoach Manchester'是 甚 麼?


> 3。'Stagecoach Transit'有 無Webpage?


>


> 多 謝!


> My icq: 35033777

Stagecoach Holdings has a lot subsideries spread all over United Kingdom. And a number of them have them their own own site. Inc. Stagecoach Man, Oxford, Selkent......

Stagecoach Manchester was previously GM (Greater Manchester) Bus South Ltd prior to privatisation. Additionally, GM Bus North was sold to First Group became First Manchester. Manchester is another obvious places where First and Stagecoach do complete with each other.


HK Island ofcourse is now as well!!!

Try Stagecoach site:


http://www.stagecoachholdings.co.uk or check it if the url is wrong.Article 42:

香港的Trident總數會有多少?


EggHo (howaikin@ctimail.com) from 203.80.111.167 at Fri May 21 20:11, 1999 said:


香 港 的Trident總 數 會 有 多 少 呢?


(九 記, 新 記 及 城 記 分 別 有 多 少?)

你 們 喜 歡Trident還 是Super Olympian ??


(我 喜 歡Trident!!)

謝 謝!!


Article 42: (Request 1)

Trident 又 未 停 產, 仲 有 排 出, 又 點 知 總 數 會 有 幾 多 呢? : )Article 43:

《躉潮》(今日特別所見一大堆)


968 (jevonwu@netteens.net) from 205.252.144.176 at Fri May 21 18:55, 1999 said:


今 朝 都 唔 知 做 乜 事 , 周 街 都 係 躉 !


話 說 今 朝 我 坐 老 豆 車 返 學 , 於 坪 石 發 現 3001 行 111 , 五 秒 後 彩 虹 通 道 見 到 一 部 HY 牌 都 普 躉 行 302 , 都 唔 知 係 唔 係 部 獨 立 日 廣 告 大 富 豪 要 「 落 畫 」 。 去 到 太 子 道 西 , 又 見 到 部 新 都 普 躉 ( 可 能 是 前 幾 日 的ATR141) 行 1A , 牌 箱 嵌 入 車 內 , 當 堂 正 好 多 ! 望 望 表 ,7:50, 部 車 可 能 是 替 ATR1 , 唔 知 是 否 暫 時 做 字 軌 車 呢 ? 請 板 友 以 車 內 乳 豬 盤 作 証 , 以 便 我 更 改 字 軌 表 。 之 前 亂 找 車 替 ATR1, 是 否 因 為 沒 有 新 車 做 正 字 軌 ? 十 秒 後 更 見 到 有 新 巴 躉 行 113! 見 到 當 堂 嚇 一 跳 , 部 車 又 有 八 仔 機 !

這 樣 好 似 《 花 潮 》 一 文 中 的


「 是 的 , 是 一 片 躉 海 , 一 片 躉 街 , 街 頭 街 尾 都 是 躉 , 簡 直 躉 天 躉 地 。 」


Article 43: (Request 1)

, 五 秒 後 彩 虹 通 道 見 到 一 部 HY 牌 都 普 躉 行 302 , 都 唔 知 係 唔 係 部 獨 立 日 廣 告 大 富 豪 要 「 落 畫 」

你 係 咪 指HE6672 ?? 架 車 除 左 大 件 事 電 話 廣 告 已 有 好 多 日 了.

。 去 到 太 子 道 西 , 又 見 到 部 新 都 普 躉 ( 可 能 是 前 幾 日 的ATR141) 行 1A ,

是ATR141--JB8400. 昨 日 和 今 日 也 行1A呢!


另ATR140--JB8324(8 x 3 = 24??)昨 日 也 是 行1A, 但 今 日 就 見 唔 到,唔 知ATR 1幾 時 出 返O黎 呢??

HB610Article 44:

Re: 城巴新聞稿﹕城巴業績公佈


Colin Chang (kchang@mail.usyd.edu.au) from 202.61.254.7 at Fri May 21 23:13, 1999 said:


> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


> 以 下 資 料 是 取 自 城 巴 網 頁 ﹕


>


> Citybus Announces Final Results For 1998

由 前 年 賺 過 億 變 為 蝕 四 千 萬 , 卻 只 將 責 任 歸 咎 於 機 場 延 遲 啟 用


(機 場 不 過 只 有 十 多 條 線 , 究 竟 佔 城 巴 總 營 業 額 多 少 ?)而 非 營


運 失 當(如 班 次 太 密 導 致 每 班 車 的 載 客 比 率 下 降)、 濫 購 新 車 等


因 素......

似 乎 想 當 小 股 東 是 傻 瓜......

(不 如 說 : 因 為 運 輸 署 所 私 相 授 授 的 「 油 水 線 」 還 不 夠 多 , 所 以


才 會 蝕 錢 吧......)Article 45:

Re: 新巴新聞稿﹕91A,95B及115延長服務時間


Y. F. Yiu (sjs84409@sjs.hkcampus.net) from 202.40.137.110 at Sat May 22 11:24, 1999 said:


> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


> 以 下 資 料 是 取 自 新 巴 網 頁 ﹕


>


> 新 巴 路 線115延 長 服 務 時 間


>


> 新 巴 路 線91A及95B延 長 服 務 時 間


What's the purpose of Rt. 91A to serve at off-peak hours on weekdays?Article 46:

九巴趕客+徵求相片


JunGo!(S3BL364) (pupupu@netvigator.com) from 207.176.104.23 at Sat May 22 14:52, 1999 said:


昨 日 小 弟 去 完 灣 仔 道 間 某 某 商 場,正 想 搭 巴 士 過 海 之 際,


忽 然 稔 起300摺 左,咁 自 己 又 對 附 近 道 路 唔 多 熟,咁 就 打 去


九 巴 熱 線 問 啦:


九:熱 線 員 J:本 人


J:唔 該,我 想 問 由 灣 仔 道 去 登 打 士 街 可 幾 號 車?


九:你 等 一 等.........


....................


九:Ei.....一 係 咁 丫,你 搭 地 鐵 丫 好 唔 好?


J:咁 呀?...是 但 啦...唔 該 哂


九:唔 駛 客 氣

唔 通 真 係 無 第 二 種 方 法?九 記 竟 然 叫 人 搭 地 鐵!


但 最 後 我 都 係 要 搭905行 過 去..........

另 徵 相 片: 所 有 公 司 的Super Olympian


同 埋: 新 巴11米 躉 全 身 相


可 以post 的 就 請post上 來,不 能 的 就 請send E-mail


比 我: pupupu@netvigator.com 或ICQ: 19766653


謝 謝!無 言 感 激!!!

另 問:安 仔ICQ幾 號?


JunGo!(S3BL364)Article 47:

今明兩日 九龍灣模型展


Bus Master (busman@hkabc.net) from 202.67.162.212 at Sat May 22 14:17, 1999 said:


國 際 車 迷 會 於 展 貿 的 模 型 展


今 明 兩 日 舉 行

今 日 早 上 去 過,b會 也 有 攤 位Article 48:

Re: 雙門Dart幾時‘夠鐘’﹖


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) from 208.139.108.85 at Sat May 22 16:05, 1999 said:


> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


> 請 問 有 無 人 知 道 城 巴 現 存 的 雙 門Dart, 行 車 證 幾 時 到 期 呢 ﹖


> 知 情 者 請 盡 快 提 供 有 關 資 料 。 多 謝 ﹗^_^

我 想 問 上 次 批 非 低 地 台 Dart 係 咪 等 佢 o地 行 車 證 到 期 至 賣?Article 49:

LA22(master of叮噹的巴士世界) bomb bus fans!


Citybus 5B (ronaldsamuel@ctimail.com) from 203.80.70.207 at Sat May 22 12:12, 1999 said:


ip: 202.67.202.185


email: lauivy@hkabc.com


Name: LA22


Subject: 叮 噹 巴 網 好 野,xxxx U!


is bombing me now by ICQ Pager (Can't ignore!>_<)


I think he'll bomb other bus fans soon


be careful!Article 50:

給路線建議欄一點建議


不願透露 (lkf272@netvigator.com) from 202.77.161.166 at Sat May 22 11:38, 1999 said:


我 覺 得 在 路 線 建 議 欄 評 分 的 板 友 有 時 偏 激 了 一 點,一 係o岩 自 己 心 水 就 給90分,100分 的,一 吾 鐘 意 就0 分,通 常 理 由 都 係 冇 客,太 長,咁 就 算,我 相 信 大 家 板 友 都 係 好 深 思 熟 慮 過 才 開 一 條 線 的,有 時 可 能 真 的 未 必 太 合 適,但 好 多 時 都 未 必 一 定 真 係 一 文 不 值(就 給0分),就 算 真 係 完 全 吾 掂,係 要 給0分,最 少 都 俾d理 由,點 解 覺 得 長,應 該 行 邊 度 先 好,或 者 好 咩 線 經 以 可 以,不 要 係 吾 係 吾o岩 心 水 就0分,我 認 為 大 家 給 分 要 中 肯 一 點,給 分 前 諗 下 人 地 的 意 見,吾 好 只 係 話'very good',或 是'very bab'就 算!

希 望 大 家 明 白/接 納 我 的 意 見.Article 51:

巴士廣告


Automatic (a3061980@netvigator.com) from 205.252.144.89 at Sat May 22 10:30, 1999 said:


我 想 問 下 各 位...


係 巴 士 賣 全 身 廣 告 要 幾 多 錢 一 日?最 少 要 賣 幾 多 日?


而banner廣 告 又 要 幾 多 錢 一 日?又 有 冇 限 最 少 要 賣 幾 多 日?

仲 有?包 唔 包 埋 設 計?定 係 要 自 己 比 份 藍 圖 巴 士 公 司 架??Article 52:

尋車! ED4333


ED4333 (pyporpwk@netvigator.com) from 203.83.90.134 at Sat May 22 08:02, 1999 said:


我 部 代 表 車 不 見 了 數 星 期 , 請 幫 忙 找 找 !Article 53:

造馬相


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) from 203.83.80.74 at Fri May 21 22:53, 1999 said:


中 記967--特 別 服 務
CMB VA52 (HN6509)Article 54:

Ask for photographes


sierra (mchau@coventry.ac.uk) from 194.66.53.103 at Fri May 21 22:40, 1999 said:


Everybody:

Do you have any photos were taken in the cockpit(driving


Cab) of Dennis Jubilant(What ever the body made is)?


If you have, May I ask you to download on the reply page,


Thank you!!!!

SierraArticle 55:

今日黃廠一見!


華貴43x (97005455@plink.cityu.edu.hk) from 144.214.5.214 at Fri May 21 20:38, 1999 said:


今 朝 小 弟 搭107返 學, 發 覺 黃 竹 坑 車 廠 又 黎0左 一 批 新 車(泊 在 車 廠 最 上 層), 為 數 大 約 十 輛,


全 部 是trident配 亞 力 山 大 車 身, 車 頭 上 下 仍 舊 以 整 塊 玻 璃 為 主, 相 信 是12米 新 車!

p.s 上 星 期 部 份 到 廠 的11米Trident仍 未 出 牌,仍 然 停 在 車 廠 內, 真 奇 怪??????????Article 56:

明天有冇人去影117R?


Siemens SL10 (matt4127@netteens.net) from 202.77.5.226 at Fri May 21 20:05, 1999 said:


如 題,同 埋 想 問 下 開 幾 點?
********各 板 友 注 意*************


plaxton@letsgomets.net


香 港 巴 士 討 論 區 呢 條 友 擺 明 用 小 弟 的 名 字 貼 文,經 常 冒 充 本 人,


如 果 發 現 上 述email貼 文 者,決 不 是 我,這 人 有 心 混 淆 是 非,顛 倒


黑 白,敬 請 留 意!Article 57:

[廣告]HKPT - Weekly Special (Guy Arab 5)


Ambrose (ambrosey@netvigator.com) from 208.151.78.17 at Fri May 21 18:40, 1999 said:


HKPT- Weekly Special 已 經 更 新 ! 這 星 期 刊 出 新 巴Guy Arab 5 Recovery


(AD4563)歡 迎 參 觀 及 多 多 指 教 !
HKPT Weekly Special

謝 謝 !


HKPT


AmbroseArticle 58:

新巴 694 加密假日班次


Eric & Rosanna (ericnet1@netvigator.com) from 208.151.91.127 at Fri May 21 16:58, 1999 said:


由 五 月 十 六 日 起, 新 巴 694 號 線 [尚 德 至 柴 灣 東] 將 加 密 假 日 班 次


至 12-20 分 鐘 一 班.

敬 請 各 位 留 意.

Eric & RosannaArticle 59:

九巴少少消息


CV7946 (anthonycm@ctimail.com) from 203.80.69.135 at Fri May 21 16:48, 1999 said:


富 豪S3V?(59X被 撞O個 架)已 搬 離 洗 車 機 旁(昨 晚 見 到);


其 實60x 4-6車 收 工 後 根 本 泊 返 屯 中 就 得,但 為 何 要 泊 天 后 路??(save$$??)


最 重 要 的 是 天 后 路 根 本 無 位 泊.

九 巴 新 制 度:過 洗 車 機 要 慢 慢 過(已 出 通 告)及 如 洗 爆 鏡 要 扣 錢(雖 未 出


通 告,但 聽 聞6?x已 有 司 機 被 扣).

另 找'60x巴 士 網 頁'板 主,如 有icq請 聯 絡 小 弟,thanks.


icq:25371006Article 60:

MAN 在柏道


Citybus Friend (kc09707@school.net.hk) from 203.80.83.21 at Fri May 21 16:41, 1999 said:


Is it going to test wheater it is going to have man in Mid-level?Article 61:

【廣告】香‧港‧巴‧士‧網 ^O^ o黎啦......


☆之鐵路 (ws151036@ws1.hkcampus.net) from 203.184.229.108 at Fri May 21 16:24, 1999 said:


香 港 巴 士 網 sever快 版 面 清......


嶼 巴 、 城 巴 相 集 加 相 , 唔 睇 又 點 得 ?
去 啦!Article 62:

【正相廣告速遞】KMB Volvo Super Olympian


香港汽車網絡快線 (hanvas@netvigator.com) from 208.167.228.209 at Sat May 22 17:34, 1999 said:


【 香 港 汽 車 網 絡 快 線 】


【   正 相 廣 告 速 遞   】

KMB Volvo Super Olympian


網 址 : http://www.HKiD.com/people/hanvas/hkvne/supolymp.html由 於 【 香 港 汽 車 網 絡 快 線 】 網 主 近 日 身 體 患 病 情 況 惡 化 ,


【 每 週 大 相 】 未 必 能 如 期 更 新 , 視 乎 病 況 而 定 ,


敬 請 留 意 !Article 63:

(圖畫) Volvo Super Olympian


Flying Chuk (chuk@netvigator.com) from 208.167.247.21 at Sat May 22 16:38, 1999 said:


以 下 圖 畫 係 跟 據 小 弟 今 日 見 到 及 多 日 前 收 到 的 相 片 所 繪 畫 的:覺 得Super Olympian唔 係 太 靚 的


飛 機 竺


Article 63: (Request 1)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 1. 為 何 兩 邊 的 '半 格 窗' 是 不 同 位 置 的 呢?


> 2. 為 何 水 箱 會 伸 展 至 樓 梯 後 的 空 間 呢, 那 裡 地 台 豈 不 是 會 多 了 舊 o野 凸 o左 出 o黎?


>  (樓 梯 位 應 後 移 至 跟 水 箱 垂 直 的 位 置.)


> 3. 車 尾 的 冷 氣 網 似 只 是 ATR1, 2200 的 樣 辦 款 式 .

Sorry~改 漏 左tim....等 我 得 閒 改 返 好 佢 先


Thank You 你 的 提 醒^.^

飛 机 竺

> - -


> 車 匙 !Article 64:

有人冒我名整古巴士迷!


LA22 (lauivy@hkabc.net) from 202.73.252.37 at Sat May 22 17:08, 1999 said:


有 人 冒 我 名 整 古 巴 士 迷!


(1)大 約 是 昨 日,HR1969(80K & 83K PLAZA網 頁 的 網 主)在ICQ對 我 說,說 我 用 粗 口MESSAGE炸 他 的ICQ,他 還 說 他 把 這 些MESSAGE FORWARD到 我 的E-MAIL信 箱,一 會 兒 後,真 的 有 一 些 粗 口 信 在 我 的E-MAIL信 箱 內,他 後 來 以 書 面 通 知 我,說 我 沒 有 炸 他,炸 他 的 人 的IP號 碼 是103.07.67.118,是American Online的 用 家!


(2)有 人 用GHOSTMAIL冒 我 的 名 和e-mail address寫E-MAIL給KEN FUNG板 主,信 中 說'I want to delete my account in HKBDB!',板 主 根 據e-mail address回 信 給 我,說'account deleted!',最 後 要 在 晚 上 請 板 主 恢 愎account!


(3)城 記537巴 士 網 頁 的 網 主 在HKBDB說 我 炸 他 的E-MAIL & ICQ,我 都 唔 知 是 誰 冒 我!


我 也 是 受 害 者!

LA22Article 65:

城巴的財政狀況+賣車


LV123 (wkywong@net.polyu.edu.hk) from 202.85.58.165 at Sat May 22 16:36, 1999 said:


以 下 資 料 摘 錄 自 城 巴 網 頁(英 文 版--點 解 會 無 中 文 版o既?)

稅 前 溢 利: 8.82千 萬 (1997年: 1.3億, 下 跌33%)


非 經 常 性 虧 損: 1.324億 (8.82千 萬 稅 前 溢 利+4.42千 萬 虧 損)

點 解 城 巴 會 出 現 咁 大 數 額 的 非 經 常 性 虧 損? 係 唔 係 傳 聞 中 關 於 地 產 項 目?


有 無 板 友 有 城 巴1998年 度 的 年 報?

城 巴 李 總 經 理 話 城 巴 溢 利 下 降 緣 於 新 機 場 之 啟 用 延 誤 (英 文 原 文 係:


'According to Citybus Managing Director, Lyndon Rees, the drop


in operating profit was mainly caused by the postponement of the


airport opening date to 6 July from the original opening date in


April.
he had, by April, fully geared up our resources, in particular,


vehicles and manpower, which were not fully utilised until July,?


Mr Rees said.'

(著 重 體 為 我 所 加.)

我 個 人 覺 得 他 的 解 釋 很 牽 強, 機 場 線 延 誤 三 個 月 會 做 成 咁 大 後 果?


無 乜 可 能o番!

另 外, 關 於 城 巴 賣 車, 政 府 真 的 要 限 制 它 的 巴 士 數 目 嗎? 係 唔 係 真o架?


相 比 以 前 受 重 視 情 度, 我 覺 得 無 可 能 喎! 反 而 覺 得 賣 車 套 現 更 似 現 實


環 境.

LV123Article 66:

[廣告]香港巴士雜誌 更新


3AV50 (yscwong@hkstar.com) from 168.70.75.22 at Sat May 22 16:31, 1999 said:


是 次 更 新 如 下:


1.本 週 大 相:城 巴#2100(Cityflyer色)


2.封 面 大 相:前635,rt.5


3.昔 日 巴 士 廣 告 大 相:AL36


4.懷 念 中 巴 大 相:LF33,Rt.10


仲 有 其 他 更 新,詳 情 請 參 閱'最 新 消 息'

歡 迎 參 觀 及 填 寫 留 言 冊


3AV50Article 67:

講是講非﹕安全距離,一於少理﹖


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.147 at Sat May 22 18:05, 1999 said:


大 家 有 否 遇 過 一 些 駕 駛 時 完 全 不 顧 安 全 距 離 觀 念 的 巴 士 司 機 呢 ﹖

較 早 前 香 港 曾 經 發 生 過 幾 宗 懷 疑 由 於 跟 車 太 貼 而 引 致 的 巴 士 車 禍 。 其


中 在 九 龍 灣 的 一 宗 三 車 連 環 相 撞 , 更 做 成 多 人 受 傷 。 而 當 我 身 在 香 港


期 間 , 也 曾 經 遇 過 不 少 在 駕 車 時 全 無 安 全 距 離 觀 念 的 司 機 。 不 論 是 在


青 嶼 幹 線 , 西 九 龍 公 路 , 東 區 走 廊 , 甚 至 是 在 市 區 的 一 些 主 要 道 路 ,


跟 車 太 貼 的 情 況 , 都 已 經 司 空 見 慣 。 有 時 坐 在 樓 上 車 頭 , 遇 到 這 些 情


況 , 都 不 敢 想 像 如 果 前 面 部 車 突 然 煞 車 的 話 , 後 果 會 怎 麼 樣 。

其 實 何 解 香 港 有 部 份 巴 士 司 機 , 會 如 此 不 顧 乘 客 和 其 他 道 路 使 用 者 的


安 全 的 呢 ﹖ 究 竟 是 訓 練 不 足 , 還 是 ‘ 為 世 所 逼 ’ 呢 ﹖

歡 迎 大 家 對 於 這 個 問 題 發 表 意 見 。^_^Article 68:

先頭搭城記rt.85的感受!


小丸子新巴色VA54 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) from 158.182.1.38 at Sat May 22 18:02, 1999 said:


小 弟 見 今 日 城 記rt.85有 雙 層 巴 士 行,我 便 落 去 作 小


牛 河 型 式 搭 去 筲 箕 灣!我 先 頭 搭 架 城 記910的rt.85,


原 途 好 少 客,但 我 係 筲 箕 灣 落 車,原 來 下 層 全 部 坐 滿!


而 大 多 係 老 人 家,我 覺 得 城 記rt.85用11m不 是 太 好,


用 單 層 巴 士 又 太 不 適 合,由 期 上 學time用 單 層 行rt.85


又 迫 又 難 上 車.....其 實 城 記rt.85應 用 番2xx,7xx這


類 配 合 阿 公 岩 道 居 民 的10m雙 層 巴 士 行 走,繁 忙time才


落11m行 走!


好 耐 冇 搭 城 記rt.85的....


VA54 HN8897