19990505
Articles on 5th May, 1999.

Today's Articles: 64.


Articles' Numbers: (19990505_01-64)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文


Article 1:

Re: 城記 土炮B6LEs VS Darts


T.P.T. (dckk@netteens.net) from 158.132.14.5 at Wed May 5 16:19, 1999 said:


> GH 377 (AV85) (97090172@plink.cityu.edu.hk) said:


> 今 日 係 機 場 返 屋 企,坐 到 部1346 (S51),唔 奇ar!但 係 就 快 到 出 奇!


> 個 司 機o下o下 踩 到 盡,我 終 於 試 到 極 速 喇!雖 然 不 及Trident,但 都 快 過


> Dart仔!只 要 5 mins. 就 到 東 涌!中 途 仲 高 速 過o左 架'罐 中'!


> CBB 係 咪 鹽D DART 太 慢,所 以 賣???


> 買 主 確 定 未??


>


> YOU CAN GIVE YOUR VIEW ABOUT B6LE OR DART, BUT BE PATIENT!


> DON'T AGURE, OK!

唔 係, 聽 講 連 最 頭 一 批B6都 會 賣, 41A冇o左1401-1421批 勁Dart, 真 可 惜.

小 朋 友o既.....


T.P.T.


Article 1: (Request 1)

> 唔 係, 聽 講 連 最 頭 一 批B6都 會 賣, 41A冇o左1401-1421批 勁Dart, 真 可 惜.

From what I have read from Coach & Bus Week, UK, they are


actually sell the Jit Luen bodied ones rather than Plaxton


ones.

Although the article doesn't say Jit Luen, it says 'HK locally


built Volvo B6LEs, low floor, disabled access, air-conditioned...'


If it's not Jit Luen, what else can it be??

Visit the New Look


SuperBus Australia


Article 1: (Request 2)

I always love to take B6LE on 12/12A with its 'one step on


the gas and all the way up' along Cotton Tree Drive.

Though using 'To Pau' on 12/12A seems a bit downgraded in


terms of luxury vs. those Darts. (Plaxton B6LE's are better


in this case)

100/911R/M1 WongArticle 2:

Re: 係旺角見到Neoplan!!!!!!!


M23-WONG (s976677@mailserv.cuhk.edu.hk) from 202.40.137.110 at Wed May 5 16:31, 1999 said:


> 37站 長 (takluen@hknet.com) said:


> 今 日 小 弟 係 旺 角 亞 皆 老 街 見 到JA車 牌 沙 田 廠 既Neoplan試 車,路 線 牌 打 住''超 時 代 巴 士'


> 當 佢 右 轉 入 彌 敦 道 時,個 司 機 好 似 唔 識 轉 彎 咁,過 晒 龍 先 急 轉,而 第 三 條 軸 係 冇 轉 到 既,可 能 冇 用 呢 個 功 能.


> 大 家 估 下 究 竟 佢 會 行 邊 條 線 呢?????同 埋 點 解 佢 咁 耐 都 仲 係 度 試,而 唔 載 客 呢??

操 了 好 多 次 啦 !


行 296C / 296A 呀 嘛 !


我 在 牛 頭 角 地 鐵 站 見 到 二 次


又 在 亞 皆 老 街 見 到 幾 次


亦 試 過 在 深 水  ( 東 京 街 ) 見 到


應 該 打 風 都 打 唔 甩 啦 掛 !

成 日 出 旺 角 行 街 的


M23-WONG


Article 2: (Request 1)

> 37站 長 (takluen@hknet.com) said:


> 今 日 小 弟 係 旺 角 亞 皆 老 街 見 到JA車 牌 沙 田 廠 既Neoplan試 車,路 線 牌 打 住''超 時 代 巴 士'


> 當 佢 右 轉 入 彌 敦 道 時,個 司 機 好 似 唔 識 轉 彎 咁,過 晒 龍 先 急 轉,而 第 三 條 軸 係 冇 轉 到 既,可 能 冇 用 呢 個 功 能.


> 大 家 估 下 究 竟 佢 會 行 邊 條 線 呢?????同 埋 點 解 佢 咁 耐 都 仲 係 度 試,而 唔 載 客 呢??

上 個 禮 拜 我o係 太 子 道 東(近 新 蒲 崗 裁 判 署)見 到 有 部JB牌o既'超 時 代 巴 士'駛 過.


當 時 車 上 有 兩 個 類 似ENG.o既 人,坐o左o係'劫 機 位'度.

(傳 聞'超 時 代 巴 士'會 行 走 尚 德 ← → 深 水 埔 o既296C)--


今 日 從 一 個 新 記'食Q'度 聽 到 個'傳 聞'o既藍 田 站 長(GB2444,FX8032)


Article 2: (Request 2)

龍 神 丸 (clement@hkplanet.com) said:


> 咁 是 否 沙 廠neoplan 會 轉 回 塘 廠?


> 全 部 行296c?

咁 批 Neoplan 有 冇 裝 霧 燈? 入 親 將 軍 澳 做 字 軌 車 都 要 裝 霧 燈 架 喎 。


Article 2: (Request 3)

> 100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) said:


>


> Which is 'Tong' depot?


>


> I only know 'Kowloon Bay' depot wor!


>


> 100/911R/M1 Wong

塘 廠 咪 即 系 官 塘 廠 囉
NV58


Making London simple


Article 2: (Request 4)

The news was release by Mr.Yip.


296C will use AP


Article 2: (Request 5)

> Brian Chan (shchan@netvigator.com) said:


>


> 行 將 軍 澳 尚 德 , 但 唔 記 得 行 邊 條 線lu ~


>


> Brian Chan

296C呀!


Article 2: (Request 6)

其 實K廠 操AP已 有 多 時 喇, 小 弟 亦 多 次 見 到,.....在 觀 塘Rush Hour塞 車 情 況


大 家 都 知AP1在 荔 廠, AP2,3在 沙 廠, 但 只 是 表 面, 其 實AP1已 轉K廠


現 操 車 的 數 部AP屬 九 龍 灣 廠, 非K閃(將 軍 澳 廠), 但 操 的 路 線 屬 於 將 軍 澳 區.


操 邊 條 線 就 唔 方 便 講, 總 知 係 閃 廠 新 開 發 區(咩 野 德 呢), 唔 會 係 短 途 線,


不 會 以 「 一 刀 切 」 形 式 換 晒 掛 牌 車, 會 保 留 數 部,不 久 就 實 行


其 實 一 早 已 有 新 掛 牌, 但 不 便 透 露!!


多 多 包 涵
Bory23, FC6037


推 廣 巴 士 迷 使 用 幻 燈 、 黑 白 菲 林


不 用 相 紙 晒 相, 用 膠 片Article 3:

[廣告]新網頁--深圳布吉(布心)總站


bus (tinaau@cyberec.com) from 202.60.254.46 at Wed May 5 20:19, 1999 said:


[廣 告]新 網 頁--深 圳 布 吉(布 心)總 站歡 迎 參 觀!Article 4:

剛剛見到新到港亞記Trident!!!


'辛'巴王國 (wong98@netvigator.com) from 202.67.171.81 at Wed May 5 19:46, 1999 said:


今 日 我 大 概19:00度,o係 灣 仔 稅 務 大 樓 外 巴 士 站 見 到 有 四 部


新 巴 亞 記'等',全 部 卦T牌,外 表 新 簇,估 計 剛 由 葵 涌 到 走,正


在 駛 向 黃 廠

(報 告 完 畢!!)


-------


'辛'巴 王 國Article 5:

Re: about CTB new Man information!


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.139.121.110 at Wed May 5 19:59, 1999 said:


> Maruko NWFB VA54 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> This is about CTB new man can't come to HK a cause:


>


> 據 說2個 原 因 , 但 未 能 証 實 :


> 1/城 記 當 初 落 訂 係 諗 住 贏 硬 中 巴 的 線 , 因 此 大 手 筆 訂 車 , 但 由 於 只 得12


> 條 線 , 車 隊 已 多 過 頭 , 因 此 要hold住 , 等 有 眉 目 會 贏 到 天 水 圍 線 才 落 實


> 將 此 批 車 運 港 。


>


> 2/都 係 因 為 車 隊 過 剩 , 但 係 因 運 署 唔 俾 佢 再 登 記 新 車 而hold住 。


>


> is about double decker MAN new bus !!


>


> these information 未 能 証 實!


>


>


>


> VA54 HN8897


> 81P fight!

I thought 2501 to 25xx were being assembled in Holland back


in last November. Are they still 'sitting' somewhere in Europe


or Asia?

100/911R/M1 WongArticle 6:

Re: 【板務】 板友a/c被盜


M. Cheung (wcc921204@pilot.school.net.hk) from 208.139.105.25 at Wed May 5 18:20, 1999 said:


> T.P.T. (96029036d@hkpucc.polyu.edu.hk) said:


> 今 日o岩o岩 放 學 返 屋 企(16:00)上 網, 點 知 發 現 每 日 特 別 所 見


> 有 一 個 自 稱K.K. o既 人, 個e-mail仲 係 本 人 用o既dckk@netteens.net.


> 另 外 在HKBDB主 頁 文 章 都 有 該 人 貼 文, 所 以 如 見 有 今 日 用


> dckk@netteens.net a/c貼 文, o個 個 人 都 唔 係 我..


>


> 事 件 經 已 交 予 板 主 調 查.


>


> 但 係 我 想 知 點 解 該 人ip同 我 可 以 係 一 模 一 樣o既?


>


> .....


> T.P.T.

咁 我 想 問 問 你 點 解 會 有 兩 個account? 好 似 都 有 唔 岩 既 地 方 喎.


Article 6: (Request 1)

> M. Cheung (wcc921204@pilot.school.net.hk) said:


> 咁 我 想 問 問 你 點 解 會 有 兩 個account? 好 似 都 有 唔 岩 既 地 方 喎.

t=27044-3


咁 你 當 我 借 我 家 姐a/c貼 文 囉.


不 過 查 實 我 唔 係 用 呢 個a/c搗 亂, 有 乜 咁 唔o岩?


Article 6: (Request 2)

> Siemens SL10 (matt4127@netteens.net) said:


> 係 咪 你 自 己 用 完 唔 記 得 咋

唔 係 嘛? 三 點 幾 貼 文? 我 仲 響 學 校 測 緊 驗o番..


不 過 講 真o既 句 我 個 密 碼 都 幾 易 撞o既.


Article 6: (Request 3)

> DL43 (ses32569@ses.hkcampus.net) said:


> 咦 ? 兩 個T.P.T.既 ? 究 竟 邊 個 真 邊 個 假 架 ?

一 個a/c我o既 dckk@netteens.net


一 個a/c我 家 姐o既 96029036d@hkpucc.polyu.edu.hk

而 家 dckk@netteens.net 比 人 盜 用o左, 改 埋 密 碼.


唯 有 用 住 呢 個 先 啦.

補 充 一 點: 1999/05/05 15:00-15:50 我 仲 響 學 校 測 緊 驗.


Article 6: (Request 4)

DL43 (ses32569@ses.hkcampus.net) said:


> 一 個 人 有 兩 個 A / C 都 唔 係 幾 應 該 喎

咁 一 個 a/c 有 事 用 住 第 二 個 貼 文 黎 澄 清 有 乜 問 題 呀?


換 轉 係 你 你 會 唔 會 咁 做 呢?

要 數 有 兩 個 a/c o既 人 , 都 唔 止 T.P.T. 一 個 啦 。Article 7:

Re: HKCEE


Siemens SL10 (matt4127@netteens.net) from 202.77.3.105 at Wed May 5 17:38, 1999 said:


> Chik Wing Him (whchik@netvigator.com) said:


> Today's HKCEE Maths Section A[2] have a question that a passenger travels bus with Octopus.


> The Question said it just have 20% of the A/C bus have Octopus.


> I think the Octopus is more, not only 20%.

問 題 仲 有 話 非 空 調 巴 士 是 完 全 沒 有 八 仔 機 添!

請 問 答 案 是 幾 多?


Article 7: (Request 1)

P(air cond. bus with octopus)


=0.75x0.2


=0.15

俾section B 玩 死O既


LV6(CF5483)


Article 7: (Request 2)

> DA54 (da54@netteens.net) said:


>


> May I know that what's the question asking for?


>


> --


> A F4 student who will take HKCEE next year~~

The question is:


Mr. Sun is waiting for a bus at a bus stop. It is known that 75%


of the buses are air-conditioned, of which 20% have Octopus machines installed


No Octopus machines have been installed on buses without air-conditioning.

(a) Find the probability that the next bus has an Octopus machine installed. (2 marks)


(b) The bus fare is $3.00. Mr. Sun does not have an octopus card but has two 1 dollar coins and three 2 dollar coins in his pocket.


If he randomly takes out two coins, what is the probability that the total value of these coins is exactly $3?(4 marks)

P.S. Thank you for my friend who are today examiner and he has written down such question for me to reference.


Article 7: (Request 3)

人 地 份 卷 可 能 係 半 年 前 或 一 年 前 出 呢!Article 8:

今日特別所見


Mike NG(CMB-LF126) (ngmike@hkstar.com) from 202.82.193.84 at Wed May 5 19:48, 1999 said:


> wong01@netteens.net (wong01@netteens.net) said:


> 一 共 有19輛 車


> 12熱:冷7


> 都 城9.7米 有9輛


> 利 蘭9.5米 有3輛

我 諗 你 係 新 上 板o既 可? 咁 麻 煩 你 日 後 留 意 一 下, 有 咩(你 覺 得)特 別O既


o野(例 如 本 文 同 埋呢 類 資 料)


唔 該 放 去今 日 特 別 所 見.

多 謝 合 作, 祝 瀏 覽 愉 快.
Mike NG(CMB-LF126)


Article 8: (Request 1)

沙 仔(BL)行5C??


咁 冇 力 , 點 上 蒲 崗 村 道 呀?

N357


KMB Photo Station


Article 8: (Request 2)

> HT7555 (kyc51432@kyc.hkcampus.net) said:


> 有 咩 特 別?


好 似 前81K掛 牌BL93都 為5C效 力,而 呢 架 車 亦 十 分 好 力Article 9:

Re: 唉!富豪


ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) from 202.81.253.198 at Wed May 5 18:50, 1999 said:


> ED4333 (pyporpwk@netvigator.com) said:


> 自 從 富 豪 收 購 了 我 喜 愛 的 利 蘭 巴 士 部 , 初 時 用 康 偈 出 的 冷 豪 及 大 富 豪 都 很 好 ,


> 後 來 轉 了 富 豪 偈 , 唉 ! 真 不 知 所 為 , 上 斜 又 無 力 ,3AV及AV最 好 留 返 行 彌 敦 道 等 直 路


> 行 公 路 當 然 用ADS.3AD.ATR....等


> 大 家 認 同 嗎 ?

Yes!爬 山 斜 路 唔 該 預 埋Dennis!


Article 9: (Request 1)

Re: 唉!富豪


N357 (clarina@vol.net) from 202.88.2.73 at Wed May 5 19:02, 1999 said:


D肺 龍 話 廢 都 唔 夠 大 富 豪 廢 , 肺 龍 上 龍 翔 道 都 有25-35kph, 但 中 大 富


豪 試 過 得10kph...後 面 大 量 車 被 頂 住 。 大 富 豪 載 客 量 也 不 及 肺 龍


(未 改 水 塘 前), 肺 龍134, 大 富 豪129; 可 能 九 記 後 期 大 量 引 入 肺 龍


同 這2原 因 有 關

最 喜 歡 肺 龍 的


N357


KMB Photo Station


Article 9: (Request 2)

咁 我 絕 對 認 同 ﹗


慢 唔 駛 要 ﹐ 因 為 我 知 唔 關 師 傅 事 。


但 係 阻 街 就 係 大 問 題 嘛 ﹗ 以 前 屯 公 塞 車 都 係 因 為 上 斜 慢 車 之 嘛 ﹗Article 10:

九巴退役巴士


Peggy Lau VA 11 (chihping@netvigator.com) from 203.83.86.42 at Wed May 5 18:12, 1999 said:


想 問 以 下 九 巴 車 種 已 退 役 的 巴 士 的 編 號, 車 牌 及 除 牌 日 期


BL, DM, M, S3BL, S3N, 3N, 3BL, AD, AL, AV, AA, AM, S3M, ME

另 問 有 那 些3N, 3BL 轉 為 訓 練 巴 士, 九 巴 邊 架AA 改 為 流 動 服 務 中 心


Article 10: (Request 1)

> ADS9 (shumky@netvigator.com) said:


> AD2


> AA2

係AA1喎 ﹗AA2仲 係 荔 廠 呀 ﹖

S3BL272


Article 10: (Request 2)

> AA2


九 巴 流 動 服 務 中 心--民 意 車 廂 前 身 為 編 號AA1的 九 米 飛 鏢 為 九 ○ 年 丹


尼 士 推 銷 新 型 巴 士--飛 鏢 型 的 樣 板 , 配 用Carlyle車 身 , 另 一 相 似 配


搭 為AA2

N357


九 龍 巴 士 相 片 站Article 11:

Re: 被油新巴色熱狗一問


Maruko NWFB VA54 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) from 158.182.1.35 at Wed May 5 15:40, 1999 said:


> Nicholas Louie (nichlas@netvigator.com) said:


> 請 問 它 們 的 死 期 係 幾 時 ?


> 同 埋 除 了LV1, 6外 , 邊 架 雞 / 鴨 已 被 鬆 油 ?


>


> 今 日 同 時 見 到LV1, 6而 連 隔 夜 飯 都 嘔 埋 的


> Nicholas Louie


> ICQ UIN:15306525
NWFB LV1 on 22/5/2000 will be die!
LV1 1979 3-10-1979<->22-5-2000
VA54 HN8897


81P fight!


Article 11: (Request 1)

仲 有LV5,ML2,ML4

小 朋 友 o既.....


T.P.T.


Article 11: (Request 2)

同 埋 短 寶16呢?


小 朋 友?點 解 呀?fo.O

在 大 會 堂(演 野 廳:P)的 風 間 火 月 到 此 一 遊

幾 時 先 拎 得 返 我 部 電 腦 呀????? >_<Article 12:

Re: History of 31B and 32


Chicken (h9719507@hkusua.hku.hk) from 210.176.61.9 at Wed May 5 14:39, 1999 said:


> sierra (mchau@coventry.ac.uk) said:


> Does anybody know about the history of 31b and 32?

31B大 約 於70年 代 初 開 辦,來 往 石 梨 及 深 水 埔 碼 頭,廿 多 年 來 都 沒 有 什


麼 改 變,直 至 一 兩 年 前12號 縮 短 至 深 碼,為 維 持 大 角 咀 與 美 孚 之 間 的 交


通 便 延 長 至 大 角 咀.之 後 再 改 往 奧 運 站.在 用 三 軸 車 前 是 以 雞 車 為 主 力,多 年 前 還 間 中 有3M行 駛.


32最 初 由 荃 灣 碼 頭 往 返 城 門 水 塘,約 於60年 代 尾 開 辦,當 時 象 山,石


圍 角 等 屋 村 都 未 動 工,好 似 用Albion VT17AL 行 駛,後 來 還 開 過 一 條 姊 妹 線32A由 荃 灣 開 往 老 圍.後 來 綠 小 開 辦,便 改 為 假 日 服 務 的32R,最 後 還 是 由94S綠 小 取 代.


現 在 的32是 由 以 前 的32M演 變 過 來.當 地 鐵 於1979年 通 車 後,便 開 辦32M由 石 圍 角 往 旺 角 地 鐵 站.荃 灣 線 通 車 後,32M改 由 象 山 往 荃 灣 地 鐵,32則 由 石 圍 角 往 大 角 咀 碼 頭.曾 試 過 用 珍 寶 及 倫 敦 寶,以 及 行 走 多 年 的 雞


車.之 後 再 改 往 大 角 咀 及 奧 運 站,亦 轉 用 了S3M作 掛 牌.

有 錯 請 指 正

Chicken


Article 12: (Request 1)

最 初32M線 係 由 象 山 至 旺 角 地 鐵 站 的 。 本 線 應 於1983年 取 消 後 ,


經 兩 村 居 民 的 要 求 下 重 開 , 但 改 為 新 的32行 走 , 當 時 行 走 石 圍


角 至 大 角 咀 碼 頭 。1987年 因 為 城 隧 動 工 而 本 線 曾 經 改 總 站 及 多


次 改 道 。 當 時 主 要 以 雞 車 夾 珍 寶 行 走 。


城 隧 的 完 工(1990年 左 右), 令 到 本 線 踏 入 了 現 在 的 初 型 。 而 且


已 清 一 成 用 雞 車 行 走 , 其 中 一 架 , 我 仲 記 得 係G543。


而1995年 , 大 角 咀 碼 頭 拆 卸 , 總 站 又 改 去 大 角 咀 海 傍 。


1997年 , 雞 車 大 規 模 撤 退 , 九 巴 換 左 九 架 祖 比 倫 行 走 。


1998年3月 , 本 線 離 奇 地 出 現 一 架 十 一 米 , 而 出 現 祖 比 倫 撤 退


的 先 兆 。


1998年7月19日 , 本 線 又 改 總 站 , 今 次 就 改 去 奧 運 站 , 重 回32M


當 年 開 辦 的 目 的 , 而 今 次 仲 清 一 式 換 哂 由 元 朗 解 放 出 來 的 都 城


十 一 米 行 走 , 至 現 在 呢 !

而 現 在 的32M, 就 係 縮 水 版 的32M, 最 初 去 荃 地 。 但1988年 就 改


去 葵 芳 , 當 時 我 仲 記 得 每 日 響 操 場 見 住 架 通 風BL19(其 實 係BL119)


。M62都 行 左 呢 條 線 有 起 碼 七 、 八 年 囉 。

要 多D資 料 可 以 睇 下我 的 網 頁


Article 12: (Request 2)

> Chicken (h9719507@hkusua.hku.hk) said:


>


> 32M改 往 葵 芳 之 前 好 似 有 幾 年 係 取 消 左,改 左 做32A,由 象 山 經 大 河 道 北


> 往 返 荃 灣 碼 頭,晌 天 橋 上 個 站 接 駁 地 鐵,好 似 係 用 當 年 簇 新 的MCW 9.7


> 米 行 駛.我 記 得 晌86年o個 份 九 巴 路 線 圖 都 有 記 載.

Right before I left HK in 1985, rt. 32A was ran with two or


three Baco Fleetlines, most likely two. It seemed many


residents was not happy with the arrangement that both


32A and 32B were terminating in Tsuen Wan, thus it was


replaced by rt. 32M afterwards.>


> P.S. 好 多 公 共 圖 書 館 都 有 呢 份 路 線 圖 借 閱(只 限 館 內),有 興 趣 可 向 那


> 裏 查 詢.


>


> ChickenArticle 13:

Re: 新巴 3044 今日出街行啦!!


Tsung Bus Coporation (miketal@hkstar.com) from 205.252.144.90 at Wed May 5 09:01, 1999 said:


> LM1 (tomica@hkstar.com) said:


>


> 今 日 約 下 午 六 點 於 灣 仔 修 頓 花 園 外 的 巴 士 站 見 到 新 巴 編 號 3044 都 普 TRIDENT 行 691, 報 告 完 畢!


>


> LM1

唔 該 寫 落 今 日 特 別 所 見 好 唔 好?


Article 13: (Request 1)

> 大 帥 爺 (b1010101@netvigator.com) said:


>


> 兄 台


> 昨 日 本 帥 係 中 環 已 見 此 車 行691


> 有 何 出 奇???


奇 在 此 車 屬 都 普 躉 電 路 出 事 後 的 首 批 新 出 牌 的 躉 遮


>


> 大 帥 爺Article 14:

Re: 問專線小巴行走非License路線


CMB VA52 (HN6509) (nkchang@ibm.net) from 203.83.89.12 at Tue May 4 23:50, 1999 said:


> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


> 今 日 又 見 到 一 部 綠Van用808號 線 的 牌 照 行44A


> 唔 知 會 唔 會 犯 法 呢??


>


> 44A這 排 成 日 行D唔 係 自 己 的 小 巴,唔 知 批 車 係 咪 大 修 呢??


>


> 44A(屯 門 河 傍 街--上 水 火 車 站)小 巴 常 客


> 金 魚 住

馬 亞 木 係 咁 架 啦,有 次 我 係 屯 門 見 到 架HP3490(港 島31字 軌)行44A添 啦!

今 日 又 見FP1923(港 島10)行33...

CMB VA52 (HN6509)


Article 14: (Request 1)

有 部 份 仲 離 奇


見 到 有44(上 水 火 車 站-屯 門 碼 頭)既 小 巴 車 頭 居 然 有 地 鐵Logo


心 諗 一 定 係 行 港 島 或 九 龍 區 既 地 鐵 專 線 小 巴 路 線

另 外 想 問 一 下'馬 亞 木'係 什 麼 公 司 , 及 其 歷 史 。


好 似 大 多 數 專 線 小 巴 都 有 馬 亞 木 存 在

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 14: (Request 2)

就 將 軍 澳 為 例,馬 亞 木(現 改 為 人 人 好 小 巴 公 司)營 辦 了101,102,102B,102S,106,


107六 線,佔 將 軍 澳 小 巴 路 線25%,客 量 我 估 都 有30%以 上,她 也 經 常 將


屬 下 車 輛 調 來 調 去,如 晚 間 用101車 走102,106車 又 走102,102車 走107


等,乃 經 常 所 見 之 事...我 覺 得 只 要 不 發 生 意 外,如 何 調 動 也 無 問 題

F-stephenArticle 15:

Re: A question on Sai Kung service


東邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) from 208.139.105.19 at Tue May 4 23:48, 1999 said:


> y k shum (ykshum@mit.edu) said:


> Is any bus parked in Sai Kung Terminus overnight


> for next morning's first few departures?


>


> y k


>

-   就 2 9 9 而 言 , 晚 上 由 沙 田 開 出 尾 車 到 西 貢 後 會 私 家 牌 番


沙 田 廠 , 朝 早 有 部 份 2 9 9 一 出 廠 就 會 私 家 牌 去 西 貢 .

-   至 於 9 4 / 9 9 , 以 小 弟 所 知 的 就 係 9 4 / 9 9 的 字 軌 車


會 於 最 後 一 程 由 黃 石 碼 頭 開 出 至 西 貢 後 做 一 個 單 9 2 出 鑽 石 山 ,


於 鑽 石 山 直 接 番 廠 , 小 弟 某 天 晚 上 十 時 多 就 曾 見 過 BL2行 9 2


跟 住 收 工 , 至 於 朝 早 , 咪 調 番 轉 , 於 鑽 石 山 做 一 個 單 9 2 入 西


貢 , 再 行 9 4 / 9 9 啦 .

-   有 錯 請 指 正 .

東 邪


GK 9112


Article 15: (Request 1)

Then, those from K-depot le?


Run on 92 or 掛 私 牌 ?


That's true for the hotdogs only.


I saw the Mit. MK on 94 掛 私 牌 to Sai Kung in the morning.


me too la.Article 16:

A21 vs. Plain 21!


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.139.121.110 at Wed May 5 19:30, 1999 said:


This afternoon I needed to go to Cheung Sha Wan for business


matters. Hence I went to XHT toll plaza for 102/171.

A lady came by and asked me in Mandarin, 'Is there a bus


going to the airport?'

I told her, 'Yes, there is one, A21. Please walk up the


stairs and across the bridge, and then walk some more stairs


up, and you shall find a bus terminus there, where you can


find A21.'

She said, 'Is that right?'

I said, 'Yes!' After a few seconds, something came to my


mind in which I emphasized and reminded the lady, 'Remember,


A21, not PLAIN 21!'

Ha! Ha! Ha!

One is with full A/C service, one is with full hotdog service.

One is with SLF rear-engined buses, the other is with (sometimes) super high floor front-engined bus service.

One goes to the new airport, one goes to the old airport.

One is being the most expensive at the terminus, one is being one of the cheapest.

100/911R/M1 Wong


Article 16: (Request 1)

> 3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


> 你 試 過 搭 完 城 巴A21號 後 轉 九 巴21號 呀 ? 哈 哈 ! 好 好 玩 架 !

:)

One route I would be happy to pay $10 from Tsim Sha Tsui to


Hung Hom KCR. (depending on bus type, especially 2100 or


21xx with ALX500 body)

The other route, even if someone pays $10, (or even $100!) I


still wouldn't take it as for now! (until A/C is available,


of course!)

Thankx for the joke!

100/911R/M1 Wong


who wonders if any non-bus fan passenger might get confused...Article 17:

Re: 無聊之作--[相片分享]


ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) from 202.81.253.198 at Wed May 5 18:46, 1999 said:


> N357 (clarina@vol.net) said:


>


>


> ↑ 請 問 擋 風 玻 璃 下 的 洞 用 來 幹 甚 麼?↑


易d整 水 撥 卦


>


>


替Trident班 次?有 冇 報 站 機 先


>


>


> ↑ 有 甚 麼 啟 示 ↑


試 位o乍o下 嘩


>


>


>


> N357


> 九 龍 巴 士 相 片 站


Article 17: (Request 1)

是 否 用 來 裝 水 潑 ﹖Article 18:

Re: Super Olympian ready in UK!!


HT7555 (kyc51432@kyc.hkcampus.net) from 205.252.144.176 at Wed May 5 19:04, 1999 said:


> Australian Autobus (dccheng@acs.itd.uts.edu.au) said:


> Readin the April 29 Coach & Bus Week magazine of UK, it shows


> a rear view picture of the first Super Olympian built. It


> was for KMB and painted in gold, no red lines, no logos whatsoever.


>


> The magazine suggests it's fitted with ZF 5HP590 gearbox, 'neutral bus


> stop' bus stop brakes, ABS etc.


>


> Visit the New Look


> SuperBus Australia

Why I can't find it?


Article 18: (Request 1)

Are you sure you have the right magazine?? It's called


'Coach & Bus Week', not 'Buses', it's a bus operator magazine, it comes out weekly, it costs


124 pounds to order it for one year overseas, if yours' is not


as expensive, it's the wrong one....

Visit the New Look


SuperBus AsutraliaArticle 19:

新/城數問


Peggy Lau VA 11 (chihping@netvigator.com) from 203.83.86.42 at Wed May 5 17:48, 1999 said:


1.新 巴 3043,3044 車 牌


2.城 巴 有 邊D單/雙 層 空 調 巴 士 退o左 役


3.新 巴/中 巴 有 邊D單/雙 層 空 調 巴 士 退o左 役


4.中 巴 邊 架DM退o左 役


Article 19: (Request 1)

> Citybus 5B (ronaldsamuel@ctimail.com) said:


>


> 1401-1421

Also 1801,1802,


102,103,104

3AV50Article 20:

再問城巴飛鏢現況


Alex Chan (肥歷) (alexki@netvigator.com) from 202.40.200.39 at Wed May 5 16:35, 1999 said:


很 久 沒 在 討 論 區 問 問 題 了 , 不 過 今 次 真 的 希 望


各 板 友 幫 忙 。 因 為 我 是 十 分 喜 愛 飛 鏢 的 , 可 說


是 陪 伴 我 成 長 的 巴 士 ,DC行595、504、543和 城 巴14xx行


260、511、515、314的 年 代 , 都 是 令 人 十 分 懷 念 , 如


今 城 巴 飛 鏢 已 不 再 在 香 港 行 走 , 極 之 可 惜 , 故


有 以 下 問 題 , 望 知 情 者 能 賜 教 。

1. 城 巴 飛 鏢 會 賣 去 那 兒 ? ( 早 前 雖 有 板 友 提 及


, 但 恕 我 無 知 , 真 的 估 不 明 白 是 賣 去 何 方....日


本? 新 加 坡? 亞 洲 四 小 龍?!)

2. 城 巴 飛 鏢 何 時 離 港 , 是 不 是 如 坡 柴 般 由 躉 船


運 走 ?

3. 那 批 飛 鏢 的 近 況 如 何 ?

4. 城 巴 還 會 賣 什 麼 單 層 巴 士 , 雙 門 飛 鏢 ?

以 上 問 題 , 望 能 解 答 , 如 有 不 便 , 亦 可 電 郵 相


告 , 謝 !

想 送 城 巴 飛 鏢 在 香 港 最 後 一 程 的.....


Alex Chan.


( 肥 歷 )


Article 20: (Request 1)

If what the boardmate said is true, then you have no need


to worry the Darts. And they will still easily be seen....

I hope you can know what I mean.


Article 20: (Request 2)

> 1. 城 巴 飛 鏢 會 賣 去 那 兒 ?


英 國Article 21:

Re: CTB rt.780,788 when have Trident??


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.139.121.110 at Wed May 5 19:11, 1999 said:


> Maruko NWFB VA54 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> Now!!the CTB south route is more Trident to runs,


> looks like rt.70 these route.But why rt.780,788 not


> Trident to runs?NWFB rt.8P all trident now,but CTB


> rt.780,788 is 4XX,5XX,6XX,9XX,10XX!


>


> if CTB rt.780,788 change trident to runs,so that!have


> competition.


>


>


>


> VA54 HN8897


> 81P figth!

Have you notice CTB usually places priority for Southern Districts?


Especially 70?

Actually, CTB likes to test its new buses on route 70, similar


to 1A on the other side of the harbour.


Remember how 9xx and 22xx and 4xx were first tested on route


70?

100/911R/M1 Wong


Article 21: (Request 1)

No method! Because CTB's Cats are faster than their Tridents


This is not a joke!Article 22:

Re: 有關今日特別所見


R.Baggio (stanley.lau@plink.cityu.edu.hk) from 144.214.5.217 at Wed May 5 16:17, 1999 said:


> DD9738 (n170@netvigator.com) said:


> 今 日 特 別 所 見 有 人 寫S3AV11行13D


> 我 知 道 一 定 打 錯,但 係 我 想 知 係S3V11定 係3AV11行13D??


>


> DD9738

It should be S3V11.


Article 22: (Request 1)

I thought you were mentioning the 'dynamic dual' AV11!


(one being AS11!)

100/911R/M1 WongArticle 23:

'九巴仔'有抄襲之嫌


豐田英二 (tcli1998@ctimail.com) from 203.80.103.120 at Wed May 5 06:52, 1999 said:
> 藍 田 站 長 (jackie01@hknet.com) said:


> o岩o岩 睇 完 毛 扇 個'九 巴 仔'廣 告,覺 得 勁 正 呀!!!


>


> 個 廣 告 大 約 係 咁o既...


>


> 一 開 始,有 三 個 年 青 人 坐o係 架 地 龍 度,跟 住 有 把 男 人 聲,


> 就 話'各 位,我 地 已 經 到o左 彌 敦 道 啦!


> 首 先 望 一 望 大 家o既 左 手 邊,呢 度 就 係 柏 麗 大 道 啦...'


> 點 知 個CAM就 影 住 條 地 下 隧 道,乜o野 都 睇 唔 到...


>


> 跟 住 把 男 人 聲 就 繼 續 話'跟 住 請 大 家 望 一 望 你 地o既 右 手 邊,


> 呢 度 就 係 九 龍 公 園 啦...'


> 不 過 個CAM就 繼 續 影 住 條 地 下 隧 道,仲 係 乜o野 都 睇 唔 到...


>


> 突 然 間,有 個'九 巴 仔'o既 卡 通,o係o個 三 個 年 青 人 中 間 度 閃o左 出o黎,


> 話 乜o野 九 巴 有 幾 條 巴 士 線 行 經 彌 敦 道,唔 止 有 得 睇 風 景,


> 兼 且 車 費 都 唔 過 五 蚊 雞...


>


> 跟 住 個CAM就 影 住 架 山 寨 金 躉 個 車 頭,而 個'九 巴 仔'就 叫 人 認 住,


> o的 車 有 個'九 巴 仔'o既 公 仔o係 度,o個 架 車 就 係 行 彌 敦 道 啦!


>


> 不 過 最 正 都 係 最 尾 個 鏡 頭,就 係 影 到o個 架 金 躉 竟 然 係 行 緊...


> 1號 呀!!! :~o


>


> --


> 今 晚o係 黃 竹 坑 廠 見 到 3046(未 出 牌)o既 藍 田 站 長(GB2444,FX8032)

藍 田 站 長,您 有 沒 有 發 現'九 巴 仔'無 論 行 為,動 作,造 型,都 跟'炸 彈 人'極 度 相 似,'九 巴 仔 似 乎'有 抄 襲 之 嫌............

會 考 行 進 中 的


豐 田 英 二

ICQ no.8238165


Article 23: (Request 1)

雖 然'九 巴 仔'似'炸 彈 人', 但 其 實 這 個 公 仔 之 前 已


被u3 kids 系 列 抄 襲 了, 出 過 衫 和 公 仔....好 鬼 得 意!!

不 過,最 重 要 的 是 九 巴 終 於 有 一 個sell 路 線 的 廣 告

雖 然'九 巴 仔'似'炸 彈 人',但 也 想 出 毛 公 仔 的


DM3103Article 24:

Re: 坡柴模型消息!


東邪 (mingyin@hkstar.com) from 202.82.49.85 at Wed May 5 18:27, 1999 said:


> Danny , 愛 的 逃 兵 (carlocwm@hkstar.com) said:


> 今 天 到 巴 鼠 世 界 , 說 坡 柴 於 本 星 期 五 下 午 到 達 , 只 賣 $250 , 限 量 6000 , 不 知 是 否 掀 起 搶 購 ? 以 後 巴 士 都 會 那 麼 便 宜 嗎?請 問 這 個 月 還 有 什 麼 巴 士 模 型 出?

-   今 日 小 弟 行 過 太 子 8 X M , 已 經 有 坡 柴 模 型 實 物 睇 啦 ! 但 係 個


車 頭 真 係 有 點 兒 . . . 攪 到 成 架 車 好 似 舊 麵 包 咁 .

東 邪


GK 9112Article 25:

Re: 新巴過海路線用非空調巴士


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 205.252.144.90 at Wed May 5 20:02, 1999 said:


> wong01@netteens.net (wong01@netteens.net) said:


> 109用LM 7月 份 用 全 空 調


> 113用ML 快 將 全 空 調


> 105A ML 同 上


>


> 914 MB ML DL 同 上


> 110 MB 下 一 批 新 車 到 港

Eh? The operation manager of Old World Last Bus promised me


914 won't receive full A/C service any time soon, or about


the next year and a half. (at least!) It should be one of the


last routes (including routes on the island side) to receive


full A/C service wor!

If so, I sure would call the operation manager and insist him


to offer full hotdog service on 914!

100/911R/M1 WongArticle 26:

Re: 想知U廠有幾多架Turbo M 十一米康偈??


金魚 (n960@netvigator.com) from 168.70.93.197 at Wed May 5 21:01, 1999 said:


> ED4333 (pyporpwk@netvigator.com) said:


> 幾 天 前post了 一 次 , 有 網 友 答 又 話 吉 偈 都 有Turbo 作 用 云 云.....完 全 離 題


> 我 只 想 知 除 了ED4333,EG6915,EH2968還 有 沒 有 ?

小 魚 樓 下58M的 特 別 車S3M233 EH8559係Turbo黎

良 景 居 民 金 魚 字


Article 26: (Request 1)

但 係 點 解 早 排 朝 早 搭59M時 ﹐ 呢 架58M簡 直 就 係 一 個 路 障 ﹐ 係 車 都 過


佢 ﹐ 上 斜 又 無 力 ﹐ 係 咪 真 係 康 偈o架 ﹖


請 恕 直 言 ﹗ 如 有 得 罪 ﹐ 多 多 包 函 ﹗

S3BL272


Article 26: (Request 2)

U 廠 S3M 只 有 ED4333,EG6915,EH2968 是 Cummins 偈.

GZ5818/Tonio TseArticle 27:

Re: 新巴可否於今年內轉全冷?


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.139.121.110 at Wed May 5 19:05, 1999 said:


> AD156 (ckmbfor@netteens.net) said:


> 近 期 新 巴 之 冷 氣 化 進 度 緩 慢,甚 至 有 倒 退 的 現 象,不 少 線 如2,8,


> 23,110等 都 少 了 冷 馬,加 上 那 批 短 躉 可 能 像 城 記2700般 不 能


> 出 牌,究 竟 它 在 今 年 內 全 冷 的 機 會 有 幾 高 呢?


> (要 知 新 記 的 所 謂 承 諾 很 多 都 是 不 能 兌 現 的)

I really doubt Old World Last Bus would be able to convert


itself into full A/C by the end of this year. Afterall, the


operation manager of Old World Last Bus did promised me


914 won't convert to full A/C service for the next 2 years.

100/911R/M1 WongArticle 28:

Re: 陽光紳佳現身將軍澳


WingKit (tslmis@hkstar.com) from 202.77.165.7 at Wed May 5 16:21, 1999 said:


> CMB337 (cmb337@attmysite.com) said:


> 特 別 報 告 :


> 頭 先 於 公 司 見 到 有 一 部 類 似 家 祺 兄 早 論 提 過 的 陽 光 紳 佳


> 新 車 , 剛 剛 於 將 軍 澳 工 業 村 內 遊 曳 , 但 車 牌 號 碼 不 詳 ,

That bus often parked on top of KMB Kowloon Bay Depot,


together with more than 24 new unlicensed ADS.

p.s. do u think attmysite is very slow recently?Article 29:

Re: 點解屯門元朗不用Trident和Neoplan?


金魚 (n960@netvigator.com) from 208.167.254.50 at Wed May 5 10:48, 1999 said:


> mimi chu (busybees@hk.super.net) said:


>


> 除 了968,點 解 屯 門 元 朗 不 用Trident, Neoplan

唔 係 冇,少D啦


60M又 話4月1日 轉Trident,而 家 都5月 啦,仲 冇,@*%^@*#!@$!.


不 過,58M的荔 廠 賣 血 車都 會 用Trident,


該 賣 血 車 日 日 唔 同,天 天 新 款,想 捕 的 話1640到 葵 芳 地 鐵 站 啦


行 過AL1,AD53,AD56,AD34(加 菲 貓 時 代),AV180,194,197,ATR2


AS1,AS2,AV1,3AD1......


N260晚 間 成 日 都 有 正 野,昨 天 又 有 部12米 行N260啦


好 似 係3AV,112的 車

金 魚 住Article 30:

[新聞]九巴疑縱容茶水站無牌經營 5.5.1999


Ambrose (ambrosey@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Wed May 5 09:00, 1999 said:


[太 陽 報]

九 巴 疑 縱 容 茶 水 站 無 牌 經 營 ! 最 不 幸 的 是 有 市 民 到 這 地 方 吃


後 感 到 不 舒 服 ! 希 望 九 巴 早 日 跟 進 !

九 巴 疑 縱 容 茶 水 站 無 牌 經 營

更 多 的 交 通 新 聞 請 進 此 ! HKPT - Daily Hot News


Thanks and Regard!


Ambrose


Article 30: (Request 1)

FROM: 太 陽 報


今 日 下 午12:30


兩 部 停 泊 在 中 環 巴 士 總 站 城 巴 開 工 時 發 現 分 別 遭 人 噴 油 塗 污 車 身 ,


警 方 調 查 懷 疑 是 頑 童 所 為 。

d小 朋 友 真 頑 皮:p

2500 mkchengArticle 31:

Re: 明報(5.5.99)﹕新巴改善引擎沿用柴油巴士


叻霸佳 (letchan@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Wed May 5 09:11, 1999 said:


> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


> 以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(5.5.99)明 報 ﹕


>


> 新 巴 ﹕ 改 善 引 擎 沿 用 柴 油 巴 士


>


> 許 雄 ﹕ 加 價 不 切 實 際


>


> 民 主 黨 發 起 簽 名 要 求 減 冷 氣 巴 收 費

九 記 講 得 最 合 理 。 柴 油 巴 士 的 確 污 染 環 境 , 但 是 如 個 個 都 用 私 家 車 ,


那 香 港 的 污 染 程 度 必 更 甚 ﹗

城 巴 似 乎 都 忽 略 了 新 巴 所 說 的 困 難 , 而 且 開 始 走 入 死 胡 同 , 走 上 牛 角


尖 。 城 巴 就 是 在 自 圓 說 , 甚 麼 無 軌 巴 士 ﹖ 學 下 新 巴 攪 攪 改 善 引 擎 仲 好


啦 ﹗

何 謂 「 巴 士 」 ﹖ 真 想 不 通...


叻 霸 佳Article 32:

Re: 仲有幾多部MC尚在人間'?!


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.132 at Wed May 5 03:59, 1999 said:


> 藍 田 站 長 (jackie01@hknet.com) said:

> 其 實 而 家 仲 有 幾 多 部MC係 尚 在 人 間 呢?!應 該 有 十 部 , 包 括 三 部 訓 練 巴 士 。


(有 錯 請 指 正 。)Article 33:

通告 0504: 離題砍文通告


Ken Fung (kenf@hkstar.com) from 202.60.253.146 at Tue May 4 23:15, 1999 said:


標 題 27011 (關 於 CIH 病 毒) 由 於 離 題, 已 經 被 砍 掉.

我 見 過 有 好 幾 次 出 現 '雖 然 離 題, 不 過 都 要 講...'


的 字 句, 希 望 大 家 明 白 離 題 就 是 離 題, 我 不 想 各 位 花 了


一 大 段 時 間 而 文 章 最 後 的 結 果 是 被 砍 掉. -_-

KenArticle 34:

問今早城巴8X


AV340--進 (eeckc98@alumni.ust.hk) from 202.40.139.40 at Wed May 5 20:08, 1999 said:


今 朝8:45分 本 人 如 常 在 港 運 城 對 面 的 巴 士 站 等8X去 柴 灣 ,


等 到9:15分 , 足 足 半 小 時 都 沒 有 車 到 , 連 新 巴8號 都 冇 , 結 果


攪 到 我 要 坐 地 鐵 。 請 問 大 家 知 唔 知 究 竟 發 生 左 乜 事 呢 ?

--HM3044Article 35:

[香港巴士投票區]你希望邊條非專利巴士線行Trident?


豐巴 (simong@netvigator.com) from 168.70.88.67 at Wed May 5 19:42, 1999 said:


上 週 投 票:


你 希 望 那 些 車 款 能 油 上 新 巴 色?


KMB大 銀 幕 雞 車G346---19票(34.5%)


NWFB LM---13票(23.6%)


保 留 原 色 最 好---10票(18.2%)


NEOPLAN CENTROLINER---2票(3.6%)


NWFB ML---2票(3.6%)


NWFB MB---1票(1.8%)


NWFB MC---1票(1.8%)


廢 票---7票(12.7%)


投 票 人 次:55人

本 週 投 票:


你 希 望 邊 條 非 專 利 巴 士 線 行Trident?

香 港 巴 士 投 票 區

此 外,[在 巴 士 上]也 歡 迎 你 投 下 你 的 一 票


題 目:假 設 你 坐 在 一 架 長 途 巴 士 上,看 見 一 個 老 婦 人 企 在 你 隔 離,


你 會 怎 樣 做?

在 巴 士 上

豐 巴Article 36:

Re: 搭單, 尋新記LA19


復原中的K590b LA19 (fungwb@ctimail.com) from 203.80.101.134 at Wed May 5 20:45, 1999 said:


> 巴 士 佬 (wml201@ctimail.com) said:


> 有 冇 板 友 見 到ML1?

另 想 問 問 LA19 的 下 落,


自 1999 年 3 月 14 日 入 柴 廠COR後, 至 今 音 訊 全 無,


快 兩 個 月 了, COR 前 曾 是8, 23, 38, 42, 590 字 軌


(即 曾 是 黃 廠 及 柴 廠 車)


如 有 板 友 近 日 曾 見 此 車 煩 請 回 文, 謝 謝!

我 好 掛 住 妳 呀......


妳 快D出 下 聲, 見 下 我 啦,


一 日 到 黑, 都 係 睇 相......

復 原 中 的K590b LA19


Article 36: (Request 1)

當 然 有o拉


不 過 係 年 幾 前 見 過 啦!!!


吹BB咩...........

我 係 大 帥 爺Article 37:

一批新路名-請路線網主注意


N340/CT5138 (gw7112li@netvigator.com) from 168.70.90.28 at Wed May 5 19:02, 1999 said:


根 據 九 九 年 一 至 三 月 的 憲 報 公 佈 , 以 下 的 街 道 已 命 名 :

大 埔


- 寶 湖 道 PLOVER COVE ROAD


即 廣 福 村 內 的L4路 , 由 現 有 的 寶 湖 道 伸 延 至 廣 宏 街


(71K,71S,73X,75X,K18經 此)


- 寶 雅 路 PO NGA ROAD


即 太 和 村 內 的L6路 , 由 大 埔 太 和 路 / 大 埔 公 路 口 至 廣 福 道


/ 汀 角 路 口(64K/65K/70/71K/72/73/73A/74A經 此)

西 九 龍 - 荔 寶 路 LAI PO ROAD


深 旺 道 近 月 輪 街->荔 灣 交 匯 處->興 華 街 西 ( 南 北 行 線 分 隔 )


(6R回 程 經 此 處)

何 文 田 - 民 豐 徑 MAN FUNG PATH


公 主 道 北 行 線 及 培 正 道 之 間 的 支 路 (103,113,170經 此)

紅 磡 灣


- 紅 荔 道 HUNG LAI ROAD


紅 磡 南 道 / 寶 來 街 口 至 公 主 道 / 暢 通 道 延 長 段 (8A,8P經 此)


(規 劃 圖 中 的B路)


- 紅 鸞 道 HUNG LUEN ROAD


近 公 主 道 高 架 路 迴 旋 處 起 , 逆 時 針 至 紅 磡 道 / 船 景 街 口


(所 有 紅 磡 碼 頭 / 黃 埔 花 園 開 出 路 線 須 經 此 往 機 利 士 路)


(規 劃 圖 中 的F路)


- 紅 樂 道 HUNG LOK ROAD


紅 鸞 道 至 紅 荔 道 (規 劃 圖 中 的D路)


(紅 碼 / 黃 埔 線 經 紅 鸞 道 後 , 經 紅 樂 道 , 左 / 右 轉 紅 荔 道 出 機 利


士 路 / 寶 來 街)


- 華 信 街 WA SHUN STREET


紅 磡 碼 頭 總 站 出 口 至 紅 鸞 道 , 所 有 紅 碼 線 必 經 之 路

西 區


- 東 邊 街 北 EASTERN STREET NORTH


由 東 邊 街 / 干 諾 道 西 交 界 起 , 向 北 伸 延 至 上 環 貨 物 裝 卸 區 (970)


- 城 西 道 SHING SAI ROAD


由 士 美 菲 路 / 山 市 街 口 起 , 至 七 號 幹 線 / 干 諾 道 西


( 舊 稱 卑 路 乍 灣 連 接 路 ) (5X,18,113等)


- 西 祥 街 北 SAI CHEUNG STREET NORTH


卑 路 乍 灣 新 填 海 區 內 , 堅 尼 地 城 海 傍 以 北 的 一 段 西 祥 街 (18,113)

N340Article 38:

問字軌表


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) from 137.189.170.233 at Wed May 5 18:21, 1999 said:


(1) 幾 耐 唔 改 o野 會 被 刪 除?

(2) 字 軌 表 內 香 煙 廣 告 能 否 寫 名? (因 不 能 賣 香 煙 于 十 八 歲 以 下)

(3) 以 前 個 字 軌 表 負 責 人 手 冊 去 o左 邊?


Article 38: (Request 1)

> (1) 幾 耐 唔 改 o野 會 被 刪 除?


0個 陣 時 話 一 個 月 唔 改 就 會 比 人 刪 除,唔 知 條 例 有 冇 改?

另 外,Where is N23??

字 軌 表:九 巴58系,60X,261B及N260負 責 人


金 魚 字Article 39:

2500


DC2 ex Citybus 5B (ronaldsamuel@ctimail.com) from 203.80.71.207 at Wed May 5 18:12, 1999 said:


Where's 2500 ar?Article 40:

上斜'好力'及'速度'


小飛俠PETER YAM (cmb@hknet.com) from 202.67.220.183 at Wed May 5 16:47, 1999 said:


成 日 都 聽 到 某 某 人 話xx好 力,上 斜 好 快


但 某 某 人 話xx雖 然 快,但 無 咩 力..............

其 實 好 力 同 速 度 是 兩 回 事,就 以 珍 寶 同 雞 來 說 啦,


珍 寶 上 斜 只 是 以 快 來 推 個 身 上 斜,


但 雞 就 唔 同 啦,雞 是 以 那'堅 實'的 馬 力 扭 力,


把 車 有 力 的 拉 上 斜 路,但 馬 力 大 些 上 斜 不 就 快 些 麼??

那 麼 怎 樣 才 是 好 力,怎 樣 才 是 快 呢??


歡 迎 討 論

'新 巴 王 國'王 子 朋 友,舊 巴 王 國 王 子Article 41:

尋新look熱狗.....


風間火月 (hsbt@netvigator.com) from 202.40.137.110 at Wed May 5 16:13, 1999 said:


現 尋 除 DM 外, 所 有 已 上 新 look 的 新 記 熱 狗 的 行 蹤.

拜 托.......

仍 要 在 大 會 堂 打 躉 上 板 的 風 間 火 月 到 此 一 遊


(唉.......搞 到 我 呢 幾 日 好 鬼 out-date..........)

Acer!你 幾 時 先 整 好 我 部 機 呀????? >_<Article 42:

是否宣傳不足?


3AV50 (yscwong@hkstar.com) from 202.82.43.120 at Wed May 5 15:35, 1999 said:


今 日 唔 駛 返 學,就 走 左 去 牛 河(不 過 點 解 成 日 落 雨,


攪 到 無 晒'印'),後 尾......(與 巴 士 無 關)


搭K11時,發 覺 司 機 時 常 要 叫 人 入$ 或 拍 卡,最 慘 要 同D


菲 傭 講 英 文...其 實 這 次 收 費 服 務,我 覺 得 宣 傳 是


非 常 不 足,攪 到D人 以 為 搭 完 火 車 後,搭k線 巴 士 又 要


俾$ ,or vice versa.(總 之d人 以 為 九 鐵 濫 收 車 費),


不 過 可 能 佢 地 連 批 左 俾 九 巴 做 都 唔 知~~~~

香 港 巴 士 雜 誌'


3AV50Article 43:

城 巴 追 更 司 機 被 迫 飛 車


Duncan Wong (duncanw@hkabc.net) from 202.73.252.37 at Wed May 5 11:54, 1999 said:


http://www.orientaldaily.com.hk/new/new_a19cnt.htmlArticle 44:

有關九巴的電視廣告


N.W.F.B.VA14 (adwel272@hkstar.com) from 202.82.49.188 at Wed May 5 10:46, 1999 said:


小 弟 在 電 視 看 到 九 巴 所 出 現 的 廣 告,我 都 不 知 道 怎 樣 評 估,請 各 位 巴 士


迷 大 哥 大 姐 比 個 意 見.(我 不 想 這 編 文 章 會 引 發 口 角)Article 45:

問巴士數量


N.W.F.B.VA14 (adwel272@hkstar.com) from 202.82.49.188 at Wed May 5 10:28, 1999 said:


現 在 新 巴 的 新 車 數 量 有 幾 多 部?請 問 新 巴 第300部 巴 士 何 時 會 出 現?Article 46:

問題一個


Gary&Carol (garycarol@ctimail.com) from 168.70.81.100 at Wed May 5 10:21, 1999 said:


現 時K 巴 已 交 由 九 巴 接 管


但 那 些 司 機 仍 受 聘 於 九 鐵, 穿 著 九 鐵 時 的 制 服

不 知 他 們 能 否 ''名 正 言 順'' 地


免 費 乘 搭 九 巴 的 巴 士 呢?Article 47:

[廣告]39A巴士網頁一週年更新


S3BL400 Hello Kitty (sjs85230@sjs.hkcampus.net) from 205.252.144.90 at Wed May 5 00:36, 1999 said:


39A巴 士 網 頁 在 一 週 年 的 更 新 如 下:


各 個 被Geocities[消 滅]的file己 完 全 修 復.


加 入 巴 士 相 簿[不 過 暫 由939巴 士 網 頁 提 供.

本 次 更 新 必 令 閣 位 耳 目 一 新!!

歡 迎 參 觀!

今 日 我 同 我 網 頁 一 齊 生 日 的


S3BL400


Hello KittyArticle 48:

K16


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.167.238.100 at Tue May 4 23:51, 1999 said:


This morning I took GMB 6 and then K16 for KCR train to Shenzhen.

I had a chat with the driver and he sure told me some quite


valuable information.

First of all, even though with effective on May 3, K16 charges


$3.2 for each journey, the operation is still being ran by


KCR, instead of KMB. Hence, the driver is still under KCR, as\


well as the income.

He told me there is an hour allowance for passengers to transfer


to and from KCR trains for these K routes.

He also told me, if I want full day service for K16, the only


solution would be to add additional busstops, which goes inline


with the plan for takeover by KMB, so passengers may alight


and board at additional stops. (big secret eh!)

Since the pay scheme is in place, it has successfully detered


those free riders, including some students in Tai Po.

100/911R/M1 Wong


who is wondering if 'standing type' AV's will replace these


AL's as soon as KMB takeover...Article 49:

無 獎 問 答 答案+問題


CV7946 (anthonycm@ctimail.com) from 203.80.83.156 at Tue May 4 23:33, 1999 said:


無 獎 問 答 答 案:


Q1:九 巴51號 於 何 年 何 月 何 日 全 線 轉 用 雙 層 巴 士?


是1989年12月13日.


Q2.九 巴 服 務 熱 線 於 何 年 何 月 設 立?電 話 是 幾 多 號?(不 是27454466)


HINTS:7個 字 的


是 3-272493.


Q3:九 巴24座 小 型 巴 士 是 於 何 年 何 月 投 入 服 務?


首 批24座 小 型 巴 士 是 於87年9月 投 入 服 務.


Q4:貼 車 尾 廣 告 步 驟 係 點?(不 是 現 在 大 大 張 如'KIT KAT'的,而 是 專 貼 於 車 尾 引 擎 的).請 詳 細 說 明.


HINTS:會 不 會 像 貼BANNER般?


先 於 巴 士 入 油 時,用 威 士 抹 乾 淨 車 尾 部 份,然 後 兩 人 合 作,一 個 對 位 貼 上 去,一 個 把 它 壓 實,一 個 把 車 牌 抄 錄 下 來.


Q5:九 巴107及170於 何 年 何 月 何 日 全 線 轉 用 空 調 巴 士?於 這 天 早 上7:00,於 紅 隧 往 香 港 方 向 此 兩 線 來 了 甚 麼 車 型 的 巴 士?


是1993年9月1日.7:00AM 107,170同 時 來 了'新'型10米Dennis Dragon .

question:


QQ1:點 解 翻 倒 胎 比 原 廠 胎 穩 定?跣 胎 情 況 減 少?除 了 是 胎 紋 深 些 外,還 有 其 他 原 因 嗎?


PS 點 解 唔 把 原 廠 胎 胎 紋 加 深 減 少 跣 胎 情 況?Article 50:

有冇試過0向大廈天台等巴士?


日山十一郎 (amypylai@netvigator.com) from 202.67.250.240 at Tue May 4 23:29, 1999 said:


今 日 搭 架 新 記38途 經 新 記 香 港 仔 車 廠,抬 頭 一 望,望 上 車 廠 頂 樓,


除 左 見 到 幾 架 唔 知 出 左 牌 未 既 都 普 躉 外,竟 然 見 到 五 個 全 新


玻 璃 車 站 擺 左0向 度.個 個 都 加 左 站 牌,其 中 一 個 仲 貼 左 編 號


,但 太 遠 睇 唔 到.可 能 呢d就 係 新 記 既 新 巴 士 站.

想 試 下 高 處 等 巴 士 既 滋 味,千 祈 唔 好 走 入 去 車 廠,如 果 唔 係


包 你 比 人 拉,想 試?自 己 搭 九 記51上 山.

ps:今 日 好 好 彩,日 頭0向 銅 鑼 灣 見 到 部 新 巴 色LV6(唔 知 有 冇


睇 錯 車 隊 編 號),夜 晚0向 交 易 廣 場 總 站 見 到 部 新 巴 色SF16(行3A).

日 山 十 一 郎#Article 51:

87A,88K八仔轉車的一些事實...


Ronald (ronald_to@laser.zeronet.org.hk) from 202.85.58.18 at Wed May 5 21:01, 1999 said:


> SC (s957487@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


> 唉,當87A同88K轉 車 計 劃 推 行 後,


> 我 諗87B可 能 會 面 臨 大 幅 減 車 既 命 運


> 因 為87B主 要 客 仔 係 來 自 顯 徑,如 果 推 出 此 計 劃


> 其 客 量 自 不 然 會 大 幅 滑 落,以 九 記 作 風,


> 可 能 會 削 減87B既 班 次

首 先,解 決 了 閣 下 的 疑 團 先....

如 果 有 九 記 有 關 傳 單 的 板 友,應 該 知 道 該 計 劃 只 優 惠 由 大 角 咀


至 駿 景 園 之 間 的 路 段,即:

駿 景 園 開 出 之88K---只 可 在 田 心 村 巴 士 站 轉87A往 大 角 咀


大 角 咀 開 出 之87A---只 可 在 新 翠 村 巴 士 站 轉88K往 駿 景 園

但 不 可 以:

顯 徑 村 開 出 之88K---在 田 心 村 巴 士 站 轉87A往 大 角 咀


大 角 咀 開 出 之87A---在 田 心 村 巴 士 站 轉88K往 顯 徑 村

所 以 該 計 劃 不 會 影 響87B的.

另 外,在 該 計 劃試 行期 間 (10/5-9/8)


路 線87仍 然 存 在.

RonaldArticle 52:

OR MAYBE SOMETHING WRONG.....


CITYBUS 870 (il2239@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Wed May 5 21:32, 1999 said:


I SAID THAT IT IS VERY INCONVIENENCE DURING PUBLIC HOLIDAYS:

Once I go to Sheung Wan and want to take bus to Jordon.


But...... 914 have been changed!


And...... 917 is stop in p holidays.

If I take 104...... I have to spend more time!


Do you agree?

ICQ: 35033777Article 53:

早上繁忙時間之 914 v. 917


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) from 208.139.98.88 at Wed May 5 21:15, 1999 said:


事 隔 一 個 月, 呢 個 禮 拜 又 返 番 上 環, 914 唔 經 佐 敦 道, 為 了 方 便, 我 唯 有


搭 917. 我 通 常 係 搭 早 上 八 點 半 後 的 班 次, 去 到 上 環 就 落 車.

數 日 所 見, 914 改 經 富 榮 後, 客 量 大 致 保 持 不 變, 有 一 兩 日 仲 比 以 為 還 多


了 人, 雖 然 係 新 巴 熱 狗, 依 然 大 有 捧 場 客. 有 天 因 為 送 了 917 車 尾, 唯 有


即 刻 步 往 渡 船 街 搭 914, 哪 裡 等 候 的 人 甚 至 比 在 佐 敦 道 等 917 的 人 多.

而 917 呢, 大 致 客 量 也 沒 變, 唯 亦 有 跡 像 少 了 人 搭, 跟 914 情 況 剛 好 相 反,


在 佐 敦 道 候 車 的 乘 客 也 少 了. 不 知 是 否 他 們 都 走 到 渡 船 街 乘 搭 便 宜


一 元 六 角 的 914 呢?

--


車 匙!Article 54:

Articulated 'Bendie' Bus


William (Birmingham) (wongpl@aston.ac.uk) from 134.151.207.1 at Wed May 5 20:35, 1999 said:


There were a number of full size articulated Merc 0405A bus running around in Birmingham since the start of last week.


May be the 1st artic on normal service in 10 yrs in UK.

Can anyone tell me how they are powered while the engine is situated at the rear part of the vehicle?Article 55:

Information


William (Birmingham) (wongpl@aston.ac.uk) from 134.151.207.1 at Wed May 5 20:37, 1999 said:
Why there is no one in HK, bus co, governement, MTR/KCRC come together to establish an ' intergrated transport information system'. Only 1 single enquire number would tell me everything, not indivudial companies?????Article 56:

'巴士投票站' 投票繼續


T.W.C. (cityupdate@mail.mynvo.com) from 205.252.144.90 at Wed May 5 21:01, 1999 said:


'巴 士 投 票 站' 投 票 繼 續


今 期 題 目: 你 認 為 每 個 巴 士 站 最 多 可 容 納 幾 多 條 巴 士 線 停 站 是 最 適 合 的 ?

網 址: http://www.freevote.com/booth/busvoting

'巴 士Update' 內 容 新 增


- 日 前 撞 車 的ATR1九 巴 事 發 前 圖 片


- 九 廣 巴 士 專 輯

網 址: http://www.mynvo.com/cityupdate

歡 迎 瀏 覽Article 57:

[新聞]運吉正考慮放寬重型車輛限速


Zenga (96479104@plink.cityu.edu.hk) from 202.72.0.86 at Wed May 5 22:17, 1999 said:


由 於 有 部 份 道 路 車 速 限 制 被 放 寬 , 當 中 包 括 一 些 快 速 公 路 , 運 吉/路


政 正 考 慮 將 重 型 車 輛 在 快 速 公 路 的 限 速 都 放 寬 , 以 免 只 優 惠 在 快 速 公


路 上 行 走 的 輕 型 車 輛 , 使 重 型 車 型 在 放 寬 了 限 速 的 快 速 公 路 上 , 與 輕


型 車 輛 的 最 高 限 制 相 差 拉 近 , 例 如 北 嶼110(100)比70對110(100)比80。

咁 的 話 , 巴 士 正 包 括 在 重 型 車 輛 當 中 , 若 真 正 放 寬 , 巴 士 可 以 走 得 更


高 速(如80)。 到 時 鎖 左 速 的 就 要 放 寬(如 鎖70改 鎖80), 亦 要 將 超 速 燈


移 到 新 限 速(如80)(小 工 程 但 架 架 都 要 改), 甚 至 減 行 車 時 間 , 改 時 間


表 , 變 相cut車...

點 睇 放 寬(巴 士)限 速 ?

二 先 峰Zenga
Article 58:

Re: 踩過邊!?:P


Ambrose (ambrosey@netvigator.com) from 208.139.121.112 at Wed May 5 21:47, 1999 said:


> Ambrose (ambrosey@netvigator.com) said:


> 不 知 道 什 麼 原 因 今 天 大 約 十 二 時 乘780途 經 柴 灣 道 頂 時


> 竟 然 看 到 九 記AM正 從 大 潭 道 駛 出 前 往 筲 箕 灣 方 向 , 最


> 特 別 地 方 是 這 時 車 上 有 二 到 三 位 不 像 技 師 的 乘 客 ! 可


> 惜 當 時 因 大 雨 不 能 看 到 這 是 那 一 編 號 和 有 否 掛 私 牌 !


> 直 到 現 在 仍 然 不 明 白 那AM在 這 港 島 幹 什 麼 ? ? ?


>


> Ambrose

呀 ! 標 題 應 該 是 踩 過 界 !

:(


AmbroseArticle 59:

Red Light Bus?


DA74 (c3035083@hkstar.com) from 208.151.79.52 at Wed May 5 22:16, 1999 said:


Whe Red light bus cannot go to Chai Wan East?Article 60:

請問仲有無雙層'MAN'到港呀?唔該!


無呀! (holung@hknet.com) from 202.67.238.249 at Wed May 5 22:13, 1999 said:


請 問 仲 有 無 雙 層'MAN'到 港 呀?


如 有,請 問:


係 邊 間 公 司 訂 架?


機 械 配 搭 同'城 記2500'有 乜 唔 同?


車 身 配 搭 同'城 記2500'有 乜 唔 同?


如 無,又 請 問 點 解'城 記'唔 再 訂 呢?Article 61:

History of 36B and 30


sierra (mchau@coventry.ac.uk) from 194.66.33.111 at Wed May 5 22:10, 1999 said:


Anybody knows about the histories of this two routes? (Include type of buses, set up years and original route numbers, eg, 51 was 26 before 1973)Article 62:

今日所見:乘[529]及Cityflyer到機場


walter (walterch@school.net.hk) from 147.8.145.32 at Wed May 5 22:00, 1999 said:


在 北 角 國 都 酒 樓 等 車 時,


有 幾 位 欲 前 往 機 場 的 乘 客 截 停 了529 ^^.手 提 行 李 便 上 了 車,問 是 否


到 機 場, 司 機 當 然 話:~!@#$(不 是..) 搭A12啦


(.........)

P.S.


Is it possible to extend Rt.23 from North Point to


Shau Kei Wan . run like Rt. 18 from North Point to


Cotton Road (toward West)


and run like M21 from Admiralty to North Point.

and

operate a new route from Tin Hau MTR to Pokfield Road


to run old route ...called 23CArticle 63:

8P & VA


DA74 (c3035083@hkstar.com) from 208.151.79.52 at Wed May 5 22:18, 1999 said:


Is there a VA on 8P departure at 7am in Siu Sai Wan?

If yes?Which Rt does it belong to?Article 64:

不如各位講明'D',好嗎?


無呀! (holung@hknet.com) from 202.67.238.249 at Wed May 5 22:30, 1999 said:


請 你 們 講 明D'成 打'的 退 役'Dart'係 賣 比 邊 間 公 司 呢?


係 唔 係 仲 留 在 本 地 而 無 需'出 埠'呢?


車 身 將 會 油 上 邊 幾 隻 顏 色 呢?


多 謝 各 位!